PROSJEKTRAPPORT for prosjekt i IT i Praksis:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROSJEKTRAPPORT for prosjekt i IT i Praksis:"

Transkript

1 PROSJEKTRAPPORT for prosjekt i IT i Praksis: Undersøkelse av hotelldatasystem hos Thon Hotels Gruppe 13 VERSJON: 4 Dato: 20/ FORFATTERE: Espen Mjølund, Robert Bicanic, Jonas Bjørnerud & Marius Kværner Karlsen FORORD INNHOLD 1. INTRODUKSJON Prosjektet Utvikling av prosjektstyringsplan ORGANISERING AV PROSJEKTET Intern organisering Prosjektansvarskart STYRINGSPROSESSER Mål for prosjektet Risikoplanlegging Risikostyring SYSTEMBESKRIVELSE RESULTATER: LEVERANSER OG MILEPÆLER METODER ANALYSEN KONKLUSJON EVALUERING AV PROSESSEN VEDLEGG Intervjuguide. Annet

2 1. INTRODUKSJON Prosjektet Grunnlag for valg av bedrift til prosjektet. I faget IT i praksis våren 2011 har studentene fått en prosjektoppgave som går ut på å undersøke et datasystem i en valgt bedrift eller organisasjon, med fokus på brukeropplevelse. Ved hjelp av observasjon av systemet i bruk, samt ved hjelp av spørreundersøkelse/intervju med systemets daglige brukere skal vi lage en rapport som beskriver systemet og dets bruksområder. Vi skal se på hva som fungerer, hva som ikke fungerer og mulig forbedringspotensial. Gruppe 13 sendte i prosjektets startfase ut en skriftlig forespørsel til en rekke bedrifter som vi mente kunne være interessante å foreta undersøkelser hos. Hvem som fikk en henvendelse i innledende runde var basert på krav (antakelse) om at de hadde et større, omfattende datasystem som utgjorde en viktig del av bedriftens infrastruktur og daglige drift. Vi ønsket at det skulle være et system som var ukjent territorium for oss i gruppen, og samtidig ikke var veldig utbredt blant folk flest. Vi ønsket med andre ord ikke å undersøke en bedrift der hovedverktøyet var Microsoft Office-pakken eller tilsvarende hyllevare. På grunnlag av overnevnte ønsker sendte vi ut forespørsel til en rekke hotellkjeder, reisebyråer, et bibliotek, samt noen av de største pizzakjedene i landet. Vi fikk en veldig rask og positiv tilbakemelding fra Svein Daae Johansen ved Olav Thon gruppen. På grunnlag av denne gode responsen føltes det veldig riktig å velge Olav Thon gruppen og nærmere bestemt Thon Hotel Opera som samarbeidspartner i dette prosjektet. Om Olav Thon Gruppen og Thon Hotels. Olav Thon gruppen er en samlebetegnelse på virksomheter og selskaper hvor Olav Thon er majoritetseier. Olav Thon Gruppen omsatte i 2009 for 6,5 milliarder kroner og sysselsatte ved årsskiftet ca årsverk. Gruppen er delt inn i to divisjoner: Thon Eiendom og Thon Hotels. Gruppen eier ca. 425 eiendommer i Norge og 25 i utlandet. I tillegg disponeres ca. 40 eiendommer på langsiktige leiekontrakter. Thon Hotels er en av Norges ledende hotellkjeder med 59 hoteller i Norge og 1 i Sverige. Thon Hotels har også 4 hoteller i Brussel og 1 i Rotterdam. Thon Hotels er markedsleder i Oslo og Bergen og har hovedfokus innen yrkesreisende. Systemet vi skal undersøke heter SPIRIT PMS (Property Management System). Systemet er utviklet av Oslo-baserte SystemPartner International AS. Dette tar seg av et mangfold av essensielle oppgaver tilknyttet hotelldrift: booking, inn/utsjekk, romoversikt, renhold, kurs og konferanse samt rapporteringsfunksjoner i forhold til økonomiavdeling, resepsjon m.m. 2

3 Utvikling av prosjektstyringsplan Versjon Forfatter(e) Beskrivelse av versjon Leveransedato 1 Mjølund, Bicanic, Bjørnerud & Karlsen 2 Mjølund, Bicanic, Bjørnerud & Karlsen 3 Mjølund, Bicanic, Bjørnerud & Karlsen 4 Mjølund, Bicanic, Bjørnerud & Karlsen 1.2. Referanser Referanser til pensum og andre kilder Utfylling av del 1, 2 og 3 Utfylling av del 4, 5 og 6 Utfylling av del 4 og 7 Utfylling av del 7, 8 og 9 25/ / / / Navn Forfatter Forlag År Diverse materiell Thon Gruppen Thon Gruppen 2011 Understanding Your Users A Practical Guide to User Requirements Methods Tools and Techniques UML distilled 3rd edition Catherine Courage & Kathy Baxter Morgan Kaufmann Publishers 2005 Martin Fowler Addison-Wesley 2004 Personopplysningsloven kapittel 2 og 3 3

4 2. ORGANISERING AV PROSJEKTET 2.1. Intern organisering Espen ble valgt til prosjektleder i gruppen. Han har hovedansvaret for prosjektets helhet, og skal sørge for at delinnleveringer og sluttresultat holder den kvaliteten som forventes. Utover dette stiller alle på lik linje og alle beslutninger skal tas i fellesskap. Siden dette er et læringsprosjekt fokuserer vi på at alle skal delta innen alle felt av prosjektet. Ansvarsinndeling som presentert i neste punkt gjelder derfor kun det overordnede ansvar for hvert område. Hvert enkelt gruppemedlem er pålagt å skrive en prosjektdagbok der det også føres timer. I tillegg har vi en aktivitetsplan som spesifiserer arbeidsoppgaver fra uke til uke, med informasjon om hvem som er ansvarlig for oppgaven. Denne går et par uker frem i tid og oppdateres kontinuerlig. Denne er underordnet prosjektets milepælsplan. Alle styringsdokumenter ligger tilgjengelig på gruppens hjemmeside: Prosjektansvarskart Ansvarlig Prosjektleder Webansvarlig Hovedansvarlig for kvalitetssikring Ansvarlig for prosjektplanen Hovedansvarlig for informasjonsinnhenting Hovedansvarlig for analysen Ansvarlig for styringsdokumenter Ansvarlig for backup Navn Espen Robert Espen & Marius Espen Marius Espen & Marius Jonas Espen 3. STYRINGSPROSESSER 3.1. Mål for prosjektet 4

5 Tema: Vi skal utføre vår prosjektoppgave ved Thon Hotel Opera i Oslo. Hotellet er en del av Thon hotels-kjeden, som igjen er del av Olav Thon Gruppen. Vi skal foreta en undersøkelse av det systemet som kanskje er det viktigste for hotellets daglige drift, SPIRIT PMS.. Problemstilling: Vi skal undersøke hvordan systemet fungerer i forhold til de oppgaver det er satt til å løse. Vi skal finne ut hva de daglige brukerne mener om arbeidsverktøyet sitt, og videre skal vi påvise sterke og eventuelt svake sider ved systemet og om mulig komme med forslag til forbedringer. Resultatet av undersøkelsene skal presenteres i en sluttrapport. Plan for å nå målet: For å nå prosjektmålet vil vi jobbe med en kombinasjon av individuelt arbeid og gruppearbeid. Prosjektets fremdrift vil opprettholdes ved hjelp av ukentlige fellesmøter med gjennomgang av utførte oppgaver og innrapportering. Arbeidsmengde og fremdriftsplan vil justeres på grunnlag av dette. Nødvendig info om bedrift og system som skal undersøkes er tenkt innhentet ved hjelp av samtaler, intervjuer og observasjon av systemet i daglig bruk. Når det kommer til det rent fagmessige rundt prosjektarbeidet vil vi støtte oss på tidligere erfaringer, pensumlitteratur i faget, faglærer og studentveiledere. Risikoplanlegging I punkt 3.3 er en oversikt over uforutsette ting som kan stoppe/hindre/ødelegge prosjektet eller fremdriften. Her følger en forklaring av tabellen: Konsekvens: Meget kritisk for prosjektet = 10, ubetydelig = 1. Sannsynlighet: Helt sikkert at det inntreffer = 1, helt usannsynlig = 0. Risikopoeng: Risiko med høyest poeng skal prioriteres først. Skala Risikostyring Risiko Konsekvens Sannsynlighet Risikopoeng Forebyg- gende tiltak Sykdom 8 0,3 2,4 Følge med på arbeidet til andre på gruppen Tiltak hvis problem oppstår Omfordele arbeidsoppgaver Ukjent verktøy 5 0,1 0,5 Kursing Intern workshop Tidsmangel 7 0,8 5,6 Planlegge og holde interne Søke ekstern hjelp 5

6 Intern kompetanse Uklar intern kommunikasjon frister 7 0,6 4,2 Hjelpe hverandre 8 0,5 4,0 Klar kom- munikasjon. Bruk gjerne . Få hjelp av veileder Oppklare misforståelser. Prøve å snakke tydeligere Tap av data 9 0,2 6,0 Følg med på de andres arbeid. Ta backup. Bruk dropbox Hent tilbake data fra din eller andres backup. Ujevn fordeling av oppgaver Ingen oppdragsgiver til prosjektet. Ufullstendig dokumentasjon Nettside vises forskjellig i ulike nettlesere 7 0,2 1,6 Si i fra hvis du føler du har for mye å gjøre 9 0,6 5,6 Vær aktiv &løsningsori entert, ta kontakt med mange bedrifter 8 0,6 4,8 Finne ut omfang tidlig, ha interne tidsfrister 4 0,7 2,6 Sjekke nettside ofte under utvikling Hjelp en kollega. Snakke med veileder om løsning. Vær aktiv uttad. Skrive dokumentasjon fortløpende. Ikke skippertak. Vær løsningsorientert og evt. forenkle sidens utforming Valideringsfeil 4 0,7 2,8 Valider siden fortløpende Bruk tilgjengelig dokumentasjon og finn feil. Mangel på oppmøte Ikke godkjent leveranse 8 0,7 5,6 Gode og tydelige innkallelser 8 0,4 5,9 Jobbe jevnt, ikke utsette. Les oppgave nøye Personer som ikke møter må få referat fra møte. Andre kan ta tak i vedkommendes oppgaver. Gjør endringer som trengs og lever på nytt 6

7 Mange uforutsette ting kan skje i løpet av et prosjekt. Vi har laget en strategiplan vi vil følge dersom det skulle oppstå noen situasjoner som vil påvirke prosjektet. Sykdom Det er en sannsynlighet for at noen på gruppen blir syk og ikke kan stille på prosjektmøte eller utføre arbeid som venter. Forebyggende tiltak kan være at gruppen følger med på arbeidet til hverandre. Dette kan gjøres ved at man briefer hverandre kort ved hvert møte og viser det arbeidet man har gjort. En annen ting man kan gjøre er å skrive ned det man gjør i en prosjektdagbok som er tilgjengelig for alle på gruppen. Skulle problemet oppstå er det en god plan å omfordele arbeidet som man har satt som mål slik at det blir en jevn fordeling og arbeidet blir utført selv om noen er borte fra gruppen på grunn av sykdom. Ukjent verktøy For å kunne presentere det vi skal i IT i praksis har vi i gruppen blitt introdusert for ny programvare som innebærer diagrammer og skjema for spørreundersøkelser som er nytt for mange av oss. Vi skal også evaluere et system hos oppdragsgiver uten å vite så mye om selve systemet. Det som er bra er å ha en intern-workshop hvor man hjelper hverandre med å forstå bruken av verktøyene. Man kan enkelt løse problemet ved at noen i gruppen kan mer om bruken av verktøyet lærer bort til de andre eller at en i gruppen får til oppgave å lese seg opp og lære de andre på gruppen. Man er selv ansvarlig for å lære seg å bruke de verktøyene vi bruker i prosjektet. Skule man stå helt fast kan man spørre veiledere på skolen om hjelp. Tidsmangel Det er ikke alltid det er lett å holde tidsfristene som er satt. Det som er lurt er å jobbe jevnt og trutt slik at man ikke blir sittende med mye arbeid og må gjøre store skippertak for å bli ferdig med arbeidsoppgavene. Det er viktig å planlegge og følge milepælsplanen slik at man rekker å bli ferdig med det man skal til rett tid. Ser man at det blir for mye arbeid til at du rekker alt innen fristene er det lurt å snakke med de andre på gruppen og høre om de kan hjelpe, slik at arbeidsoppgavene blir fordelt på nytt, og at man ikke blir sittende med altfor mye selv. Det er også fint å ha en statusoppdatering på hvert møte (tirsdag og fredag) slik at de andre gruppemedlemmene som er ferdig med sine oppgaver kan hjelpe til med å gjøre ferdig oppgavene som står igjen. Ser man at man fortsatt ikke klarer å levere i tide er det viktig å si ifra til gruppen slik at man kan omorganisere arbeidsfordelingen. 7

8 Intern kompetanse Dette er helt sikkert at alle i gruppen kan være til hjelp for hverandre og stille sterkt som en enhet. Det er viktig med god planlegging og at man kan innrømme for gruppen at man ikke kan alt. Det er viktig at man hjelper hverandre slik at man lærer mest mulig av hverandre. Skulle det være slik at man ikke finner løsningen på et problem skal man ta kontakt med lærer i faget eller veiledere for hjelp. Uklar kommunikasjon i gruppen Ha en tett dialog og faste gruppemøter. Det er fint å ha møtereferat fra hvert møte som er tilgjengelig for alle i gruppen. Meldinger på e-post er også bra for å unngå misforståelse. Det er viktig å snakke klart og tydelig og rydde opp i misforståelser med en gang. Det er viktig å informere alle i gruppen om forandringer slik at alle får lik informasjon til enhver tid, gjerne på e- post. Det er også fint å sette opp flere muligheter for kommunikasjon som f.eks. en Facebookgruppe, Skype, mulighet for å ringe, sende SMS og at man kan føle seg trygg på at det er greit å sende melding til et annen gruppemedlem om man skulle være usikker på noe. Tap av data Dette er en risiko som kan føre til store problemer. Det er viktig å ta backup. Vi i gruppen har blitt enige om å ha hver vår backup av prosjektmappen vi deler felles i Dropbox for å sikre det arbeidet vi har gjort. Hvis problemet skulle oppstå at man ved ett uhell skulle slette noe man ikke skulle ha gjort kan man puste lettet ut i og med at man har backup. Dropbox har også en funksjonalitet som gjør at den har historikk til alle filene vi har lagt i mappen. Ujevn fordeling av arbeidsoppgaver Sitter man med mye arbeid og ser at man ikke har mulighet til å rekke tidsfristen som er satt skal man kunne ta opp dette med gruppen og få hjelp. Får ikke tak i oppdragsgiver for prosjektet Først og fremst skal man gjøre alt man kan for å få tak i oppdragsgiver innen tidsfristen i prosjektet. Dette gjør man ved å snakke med venner, familie, kollegaer fra arbeidslivet eller sende ut e-post til bedrifter som er av interesse. Skulle man fortsatt ikke få tak i oppdragsgiver er det viktig å ta kontakt med faglærer. Det er viktig å planlegge i forkant av kontakt med oppdragsgiver samt å presentere det arbeidet vi skal gjøre for dem på en så bra måte som mulig. De skal føle at de får igjen noe for at de har oss på besøk. Ufullstendig dokumentasjon Det er mye dokumentasjon i et prosjekt og man bør skrive den fortløpende. Finn ut omfang tidlig og ha interne tidsfrister for å unngå at det samler seg opp for mye. 8

9 Nettsiden vises ulikt i forskjellige nettlesere Dette kan løses ved at siden testes kontinuerlig under utviklingen. Hvis problemet er vanskelig å unngå kan det være lurt å forsøke å forenkle designet, slik at konflikter unngås. Valideringsfeil på hjemmesiden Sjekk nettsiden ofte og rett opp i problemene som dukker opp, løs dem når de kommer. Bruk tilgjengelig dokumentasjon for å løse problemer. Mangel på oppmøte For å forebygge dette er det viktig med gode og tydelige innkallelser. Det er viktig at alle følger med på møtereferatene når de ikke er tilstede slik at de kan se om det er noen endringer eller at planene har forandret seg slik at man er oppdatert selv om man ikke har vært på møte av en eller annen grunn. Hvis en person ikke møter opp tar en annen over oppgaven. Ikke godkjent leveranse Det er viktig å jobbe jevnt og trutt og levere det man skal. Det er ikke lurt å utsette arbeidsoppgavene da det fort bygger seg på og man risikerer å ikke rekke og levere i tide. Skulle man ikke få godkjent leveranse, er det viktig å gjøre de endringene som er nødvendig og levere på nytt. 4. SYSTEMBESKRIVELSE I dette prosjektet undersøker vi SPIRIT PMS som er et hotelldatasystem som i disse dager benyttes ved Olav Thon Gruppens hotellkjede, Thon Hotels. PMS står for property management system. Systemet er utviklet av det Oslo-baserte firmaet SystemPartner International (SPI). Systemet er basert på et eldre system, HotelGuide, men har vært på markedet i nåværende form i rundt 15 år. SPIRIT PMS er ute i sin siste versjon og vil fases ut av markedet i forbindelse med at Thon Hotels er i prosess med å bytte til et nytt system. SPIRIT PMS er menydrevet og er basert på DOS-plattformen. Det er altså ikke basert på Windows, selv om det til vanlig kjøres i et Windows-miljø. Programmet styres ved hjelp av tastaturet og støtter ikke bruk av mus. Systemet spiller en nøkkelrolle i den daglige driften av et Thon Hotel, og blir benyttet innen de fleste avdelingene knyttet til hotellet. Kort fortalt har systemet følgende moduler: 9

10 Front Office: Booking/gruppebooking, resepsjon med innsjekk/utsjekk og regningsbehandling. Housekeeping: Romoversikt og renholdsfunksjonalitet. Kurs/konferanse: Møtelokaler og Servering Rapporter: Delt i bl.a. følgende kategorier; Resepsjon, Booking, Økonomi, Konferanse. Nattkjøring: Funksjonalitet i forhold til regnskapstall, akkumulering av omsetning og rom/gjestedøgn, statistikk osv. I vårt prosjekt har vi måttet begrense oss til undersøkelse av systemet brukt i resepsjonsarbeid (front office-modulen), slik at oppgaven ikke skulle bli alt for stor og krevende. I systemet er hvert hotell etablert som en selvstendig enhet individuelt konfigurert med gjesterom, møtelokaler, priser og artikler. Systemet drar nytte av kjedetilknytningen på flere måter. Mest fremtredende er muligheten for tilgang til de andre hotellenes romtilgjengelighet på dato. Dette er for eksempel praktisk i de tilfeller man er fullbooket og skal anbefale andre hoteller med ledig kapasitet. Alle hotellenes databaser er plassert på Thon Hotels hovedkontor i Oslo og er tilkoplet med datalinjer ut til hotellene. Figur 1 - skjermbilde fra SPIRIT PMS MultiHotel rom oversikt 10

11 SPIRIT PMS er fleksibelt og har mulighet til å kople seg til tredjeparts-systemer via interfacer som utvider funksjonaliteten. Dette styres fra hovedkontoret. Her snakker vi om kredittkorthåndtering, telefon, Pay-TV, nøkkelkort, minibar og restaurant. Det er også mulig å inkorporere systemer som styrer energiforbruk, som for eksempel lys og varme, sammen med SPIRIT PMS. Systemet kan også levere tallgrunnlag til regnskapssystemer som for eksempel Visma (Thon Hotels benytter dette). Figur 2 - Skjermbilde fra SPIRIT PMS - Innsjekkingsprogram Systemet kjøres som et vindu i Windows operativsystemet. Man møtes av et påloggingsbilde der den aktuelle bruker angir sin personlige innloggingsinformasjon. Systemet er delt opp i flere underprogrammer som utfører de forskjellige oppgavene brukerne har behov for. Til eksempel angir brukeren program 101 for å komme til innsjekkingsbildet. 104 er program for utsjekk og 401 er for reservasjon. Programmene angis ved hjelp av numpad-tastaturet. I de respektive vinduene navigerer man fra punkt til punkt ved hjelp av piltaster og/eller TABulator-tasten. Valg kan bekreftes med enter -tast. Spesielle funksjoner og valg kan også aksesseres ved hjelp av funksjonstastene og tastatur-snarveier. De perifere enhetene direkte tilknyttet systemet (maskinen SPIRIT PMS kjører på) er tastatur, mus (ikke i bruk i SPIRIT), skjerm, skriver, nøkkelkort-terminal(skriv/les) og betalingskortterminal. 11

12 Under er et rikt bilde som viser mengden av forskjellige avdelinger og systemer som er knyttet opp mot SPIRIT PMS, sett fra en resepsjonists standpunkt. Figur 3 - Rikt bilde som illustrerer forskjellige avdelinger knyttet opp mot SPIRIT PMS 12

13 Use Case-modeller og Aktivitetsdiagram. Her følger et overordnet Use Case-diagram over systemet begrenset til bruk i resepsjonen. Dette etterfølges av tre Use Case beskrivelser med normalflyt og variasjoner. Disse er basert på noen av de mest brukte funksjonene I SPIRIT PMS. Hver modell består av en Use Case-beskrivelse. og et aktivitetsdiagram. Figur 4 - Overordnet USE CASE- diagram 13

14 Use Case-beskrivelse 1: Innsjekking i SPIRIT PMS. Aktører: Betingelser: Trigger: Normal hendelsesflyt: Variasjoner: SPIRIT PMS-system, Resepsjonist, Kunde Ingen Kunde ønsker å sjekke inn på hotellet 1. Resepsjonist velger innsjekkingsprogrammet i SPIRIT PMS (valg: 101) 2. Resepsjonist søker på de første bokstavene i kundenavn 3. Systemet returnerer liste med treff 4. Resepsjonist velger rett kunde fra liste i systemet. 5. Systemet viser liste med tilgjengelige rom 6. Resepsjonist velger rom fra liste i systemet. 7. Resepsjonist verifiserer betalingsmåte med kunde 8. Resepsjonist legger inn betalingsmåte i systemet 9. Systemet lagrer informasjon. 10. Nøkkelkort skrives ut av systemet. 4a) Resepsjonist finner ikke bestilling 4a)-1. Kunde oppgir navn eller annen relatert info på nytt 4b) Resepsjonist finner ikke bestilling 4b)-1. Resepsjonist oppretter en reservasjon Walk-in 4b)-2. Kunden opplyser om personalia, oppholdslengde og ønsket rom-type. 4b)-3. Resepsjonisten legger inn data i systemet 14

15 Figur 5 - Aktivitetsdiagram innsjekk 15

16 Use Case-beskrivelse 2: Reservasjon i SPIRIT PMS. Aktører: Betingelser: Trigger: Normal hendelsesflyt: Variasjoner: SPIRIT PMS-system, Resepsjonist, Kunde Ingen Kunde ønsker å reservere rom ved hotellet 1. Resepsjonist velger program 401 i SPIRIT PMS (Reservasjonsprogram). 2. Resepsjonist registrerer kundeinfo i systemet. 3. Resepsjonist legger inn informasjon om bestilling (dato/lengde for opphold, type rom etc ). 4. Resepsjonist registrerer ønsket betalingsmåte. 5. Resepsjonist bekrefter inntastet informasjon. 6. Systemet lagrer informasjon 2a) Kunden er registrert i systemet fra tidligere opphold. 2a)-1. Resepsjonist dupliserer kundeinformasjon fra systemet 16

17 Figur 6 - Aktivitetsdiagram reservasjon 17

18 Use Case-beskrivelse 3: Utsjekk i SPIRIT PMS. Aktører: Betingelser: Trigger: Normal hendelsesflyt: Variasjoner: SPIRIT PMS-system, Resepsjonist, Kunde Kunden er allerede innsjekket ved hotellet Kunde ønsker å sjekke ut fra hotellet 1. Resepsjonist velger program 104 i SPIRIT PMS (utsjekks-program). 2. Resepsjonist søker på navn eller romnummer i systemet. 3. Systemet returnerer liste med treff 4. Resepsjonist velger rommet det gjelder fra søkeresultat. 5. Resepsjonist legger til betalte ekstratjenester på regning (for eksempel minibar). 6. Resepsjonist kontrollerer at betalingsmiddel oppgitt ved innsjekk skal benyttes. 7. Transaksjon utføres. 6a) Kunde ønsker å benytte alternativt betalingsmiddel. 6a)-1. Resepsjonist registrerer betalingsmiddel. 6b) Kunde ønsker å betale ekstra tjenester med annet betalingsmiddel enn det rommet betales med (dele opp regning) 6b)-1. Resepsjonist registrerer nytt betalingsmiddel 7c) Transaksjon ikke utført av systemet. Problem med kort 7c)-1. Resepsjonist kan forsøke med alternativt betalingsmiddel. 7c)-2. Resepsjonist går til steg 8 i den normale hendelsesflyten. 18

19 Figur 7 - Aktivitetsdiagram utsjekk 19

20 5. RESULTATER: LEVERANSER OG MILEPÆLER Leveranse - Milepæl (Resultat) Leveranse 1 Gruppene skal være opprettet Prosjekthjemmeside laget, Roller/ansvarsfordeling i gruppen diskutert (ev. fordelt). Leveranse 2 Ha etablert kontakt med firma. Ha fordelt roller/ansvarsfordeling i gruppa. Identifiser risikoer. Beskriv innhold i prosjektet, hva har dere gjort, og resultater så langt. Leveranse 3 Observasjon hos bedrift utført. Gjennomført intervju med ansatte i bedriften Bearbeide innsamlet informasjon Beskrive system med tekst, rike bilder og Use Case Dato 29. januar 26. februar 25. mars Leveranse 4 Analyse av innsamlet informasjon Jobb med egenevaluering. Leveranse 5 Presentasjon av prosjektet Tilbakemelding til bedrift Utarbeide konklusjon Ferdigstille prosjektrapport 29. april 27. mai 6. METODER 7. Mars 2011 var Espen & Jonas på Thon Hotel Opera i Oslo for å observere systemet i bruk. Vi brukte ca. 3 timer på dette. Observasjonen besto hovedsakelig i å kikke over skulderen på 20

21 resepsjonsmedarbeiderne mens de gjorde sine arbeidsoppgaver som vanlig. I stille perioder fikk vi en av de mest rutinerte medarbeiderne til å gå trinnvis gjennom viktige arbeidsoppgaver slik at vi kunne notere ned forløpet i detalj. Disse notatene utgjør grunnlaget for Use Case-modellene presentert i denne rapporten. Når vi hadde fått utdelt Thon Hotel Opera som oppdragsgiver hadde vi et møte for å avklare hvordan vi kunne få utført våre undersøkelser på en best mulig måte både for gruppen og hotellet. Vi ga resepsjonssjef Marius Lilleng mulighet til å velge mellom intervju med ansatte eller spørreskjema. Han var positiv til intervju, så da ble vi enige om denne fremgangsmåten. Intervjuene ble utført i to runder, 11 & 18 mars Espen og Robert tok første runden. Marius og Jonas tok runde nummer to. Vi fikk totalt intervjuet 7 resepsjonsmedarbeidere. Dette danner grunnlaget for våre analyser og konklusjoner, sammen med observasjonen vi har foretatt. Under observasjon noterte vi flittig på papir. Det samme gjorde vi i forbindelse med intervjuene. I tillegg ble intervjuene spilt inn på en iphone. Innspillingene og skannede notater er gjort tilgjengelig for gruppen i vår felles DropBox-mappe for å lette bearbeidingen av informasjonen. Følgende spørsmål ble stilt i forbindelse med intervjuene: Alder? Stilling? Hvor lenge har du vært ansatt ved hotellet? Hvordan vil du kategorisere dine datakunnskaper? (svak, middels, sterk) Bruker du datamaskin til privat bruk? (hjemme) Har du brukt noe lignende hotellets datasystem tidligere? Hva bruker du systemet til? Hva slags opplæring har du fått på systemet? Føler du at du har fått tilstrekkelig med opplæring på systemet? Husker du hvor lang tid det ble satt av til opplæring av systemet? Synes du det var vanskelig å lære seg systemet? Hva synes du om brukervennligheten til systemet? Hvor mange timer bruker du på systemet daglig? Hva gjør du om systemet går ned, og er det noe du har mulighet til å fikse selv? Er det noe du ville endret på systemet? Gi et eksempel på en positiv opplevelse ved bruk av systemet? Gi et eksempel på en negativ opplevelse ved bruk av systemet? Opplever du at systemet er stabilt? Under intervjuene ble det notert ned et intervju-nummer, samt dato for å kunne identifisere intervjuene og kople dem mot respektiv innspilling. I forbindelse med innsamling av informasjon er det regler man må forholde seg til i henhold til Personopplysningsloven. De mest relevante punktene fra loven i forbindelse med vårt prosjekt er: Kapittel 2 11: Grunnkrav til behandling av personopplysninger. Kapittel 3 19: Informasjonsplikt når det samles inn opplysninger fra den registrerte. 21

22 Vi har hatt god fokus på dette i forbindelse med dette prosjektarbeidet. I forkant av hvert intervju har vi klargjort følgende for intervjuobjektet: Deltakelse er frivillig. De behøver ikke svare på noe de ikke har lyst til. Intervjuobjektets anonymitet blir ivaretatt Informasjon som oppgis skal ikke kunne koples direkte til intervjuobjekt informasjon vil ikke bli brukt til andre formål enn det som er nødvendig og redegjort for i forbindelse med dette prosjektet. Hvem som er ansvarlig for behandling av informasjonen. Ved prosjektet slutt vil innsamlet råmateriale i form av lydopptak og notater fra intervjuene slettes. Bearbeidet materiale som statistikk, opptellinger og vurderinger vil beholdes, men skal ikke kunne settes i sammenheng med enkeltpersoner. Materialet vil heller ikke benyttes til andre formål enn det vi har redegjort for i forbindelse med prosjektet. 7. ANALYSEN Som nevnt tidligere i rapporten er SPIRIT PMS et system som brukes på tvers av alle hotellets avdelinger. Våre undersøkelser har vært avgrenset til bruk av systemet i hotellets resepsjon, og informasjonen vi har innhentet stammer fra intervjuer med syv medarbeidere fra resepsjonen, samt observasjon av hovedsakelig en av medarbeiderne. De ansatte. Medarbeiderne som ble intervjuet er i alderen 20 til 30 år gamle. Gjennomsnittsalderen er 24 år. Gjennomsnittlig ansettelsestid ved hotellet for intervjugruppen er 15,5 måneder. Seneste ansatt har jobbet i resepsjonen i syv måneder. Tidligste ansatt har vært ansatt i 24 måneder. Når vi ber intervjuobjektene om å plassere sine datakunnskaper på følgende skala: svak, middels, sterk svarer seks av syv at de anser sine datakunnskaper å være middels, mens én anser sine kunnskaper for å være mellom middels og sterk. Av de spurte opplyser seks av syv at de bruker datamaskin hjemme. Fire av syv opplyser at de har vært borti liknende systemer før de begynte å bruke SPIRIT PMS. Opplæring i systemet. Når det kommer til opplæring på systemet skal hver medarbeider gjennom en toukers opplæringsperiode. Opplæringen er i stor grad basert på reell bruk av systemet med assistanse fra en av de mer erfarne medarbeiderne. Seks av syv sier de har gjennomgått denne 22

23 opplæringsperioden, mens én mener han eller hun ble overlatt mer eller mindre til seg selv etter to dager med observasjon av systemet i praksis. Alle de spurte oppgir at de er fornøyd med den opplæringen de har fått på systemet, selv om det blir påpekt at det tar tid å bli utlært. To av de spurte svarer at de syntes at systemet var uproblematisk å lære seg, mens én syntes at det var vanskelig. De resterende fire mener at det var middels utfordrende å lære seg systemet. Se diagram under: Figur 8 - Diagram, vanskelighetsgrad for å lære seg systemet Om systemet (SPIRIT PMS). På spørsmål om hva systemet blir brukt til i løpet av en arbeidsdag er det tre oppgaver som går igjen: innsjekk av gjester, utsjekk av gjester samt rombooking. Dette er også de tre scenarioene vi har tatt for oss i forbindelse med Use Case-modellene i kapittel 4. Det er ingen tvil om at systemet er en viktig del av hverdagen for resepsjonistene; Det oppgis fra fire til åtte effektive timers arbeid i SPIRIT PMS i løpet av en åtte timers arbeidsdag. Gjennomsnittlig arbeidstid i systemet er 6,5 timer per arbeidsdag (8 timer). Se diagram under. 23

24 Figur 9 - Diagram, daglig bruk av systemet i timer Fem av de spurte synes SPIRIT PMS er et brukervennlig system. De to siste er mindre fornøyd. Se diagram under. Figur 10 - Diagram, systemets brukervennlighet 24

25 Her følger en kort liste med positive og negative sider som nevnes i forbindelse med brukervennligheten til systemet: Positivt: Raskt/effektivt i bruk Man bruker kun tastaturet. Lett å bruke når man først har lært det. Navigasjonen blir en vane som sitter i fingrene etter en stund. Store mengder informasjon ligger lagret i systemet og er disponibelt for resepsjonsmedarbeiderne. Negativt: Søkemotoren er treg/dårlig. Kan være vanskelig å hente ut informasjon, selv om man vet den eksisterer i systemet. Reservasjoner som kommer via andre hoteller, eller fra nettreservasjon må legges inn i systemet manuelt. Begrenset plass til å legge inn ekstrainformasjon i systemet i forbindelse med bookinger og lignende. Dette kan føre til misforståelser. Liten logikk bak oppbygningen (med tanke på bruk av koder). Lite selvforklarende. Vanskelig å vite hvor i systemet forskjellige funksjoner ligger. Lite hjelp å få av systemet for å finne frem. Mye manuelt arbeid, som burde vært automatisert. Vanskelig å endre på ting man har gjort. Dårlig angrefunksjon. Dette fører til mye triksing med systemet for å rette opp feil. Inntrykket som blir gitt er at de aller fleste er fornøyd med SPIRIT PMS etter at de har brukt det en stund. Samtidig er det flere som synes det er vanskelig å bruke systemet på et tidlig tidspunkt hovedsakelig på grunn av et lite selvforklarende brukergrensesnitt. Det meste styres ved bruk av koder, og hvis man ikke husker disse (eller bruker en huskelapp) får man gjort lite. En del funksjoner og oppgaver oppleves også som unødig tungvinte i bruk for de ansatte. Av de spurte opplever fem av syv at systemet er stabilt. Det later til å være enighet blant disse fem om at systemet krasjer ca. en gang per uke. De to som mener systemet er ustabilt mener at det krasjer alt for ofte. Disse to har ikke gitt noen nærmere informasjon rundt opplevd hyppighet. I forbindelse med et systemkrasj er det enighet blant de spurte om at det er mulighet for å restarte systemet lokalt, men at hvis ikke dette fungerer er det IT-avdelingen til Thon-gruppen sentralt som må ordne opp. På spørsmål om intervjuobjektene har noe de ville forandret på med systemet lister vi opp følgende punkter: Mer informasjon, flere typer rapporter Det burde dukke opp en påminnelse i systemet dersom kunden har vært gjest ved hotellet før (i forbindelse med booking og innsjekk) Mulighet for å slå sammen flere reservasjoner (hvis en kunde ligger inne med flere reservasjoner påfølgende dager må kunden sjekkes ut av hotellet før denne kan sjekkes inn på nytt) 25

NETTBUTIKK FOR HELSEPERSONELL

NETTBUTIKK FOR HELSEPERSONELL NETTBUTIKK FOR HELSEPERSONELL Hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo og Akershus Våren 2015 Hanna Tekie Roza Moustafa Camilla Kaasi Denne siden er blank med hensikt. 1-2 PROSJEKT NR. 14 Studieprogram: Informasjonsteknologi

Detaljer

Venua Consulting - Systemanalyse Bacheloroppgave

Venua Consulting - Systemanalyse Bacheloroppgave 2011 Venua Consulting - Systemanalyse Bacheloroppgave Oppgave utført av følgende studenter på linjen anvendt datateknologi 2011 Marcin Niziol s148113 Geir Ove Reitan s155543 Alexander Talstad Hansen s155504

Detaljer

Hovedprosjekt våren 2009

Hovedprosjekt våren 2009 Hovedprosjekt våren 2009 Prosjektrapport Timereg Gruppe 18 Mads E. Eide og Petter B. Falch Page 1 of 42 TILGJENGELIGHET Student.iu.hio.no/hovedprosjekt er/2009/data/18/ PROSJEKT NR. 18 Studieprogram: Anvendt

Detaljer

DET TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET MASTEROPPGAVE

DET TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET MASTEROPPGAVE DET TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET MASTEROPPGAVE Studieprogram/spesialisering: Master i informasjonsteknologi, datateknikk Vårsemesteret, 2010 Åpen / Konfidensiell Forfatter: Kristine Robertsen (signatur

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Detaljer

Internkommunikasjon og bruk av intranettet blant ansatte ved Norges teknisk-naturvitenskapelig universitet

Internkommunikasjon og bruk av intranettet blant ansatte ved Norges teknisk-naturvitenskapelig universitet Vanja Gjelstenli Internkommunikasjon og bruk av intranettet blant ansatte ved Norges teknisk-naturvitenskapelig universitet - En kvalitativ analyse av Innsida 2.0 Masteroppgave i Medier, kommunikasjon

Detaljer

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Forord Oslo universitetssykehus (Rikshospitalet) har bedt Difi om

Detaljer

Li-Bjørk A/S på Web !"# $%&#'$ (#" "$) '$ *" +")$" Studentoppgave. SY 241 Elektronisk Publisering. Prosjektrapport 2002

Li-Bjørk A/S på Web !# $%&#'$ (# $) '$ * +)$ Studentoppgave. SY 241 Elektronisk Publisering. Prosjektrapport 2002 !"# $%&#'$ (#" "$) ("$ ")$ '$ *" +")$" Studentoppgave SY 241 Elektronisk Publisering 2002 Avdeling for samfunn, næring og natur 1 !"# $%&#'$ (#" "$) ("$ ")$ '$ *" +")$" Studentoppgave i kurset SY 241 Elektronisk

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Socrates Mailbox. Den videregående skolen. Norge 1996-1998. Innledning

Socrates Mailbox. Den videregående skolen. Norge 1996-1998. Innledning Den videregående skolen Norge 1996-1998 I Innledning -prosjektet startet høsten 1996. I utgangspunktet skulle hver av de seks landene observere bruk av IKT med vekt på kommunikasjonsverktøyet e-post i

Detaljer

INTRANETT FOR HOVEDPROSJEKT: LAST MILE COMMUNICATION UTVIKLET & DESIGNET I SAMARBEID MED VEILEDET AV

INTRANETT FOR HOVEDPROSJEKT: LAST MILE COMMUNICATION UTVIKLET & DESIGNET I SAMARBEID MED VEILEDET AV HOVEDPROSJEKT: INTRANETT FOR LAST MILE COMMUNICATION UTVIKLET & DESIGNET VÅREN 2012 AV H12D02: JARL-HÅVARD HOLEN OLE-MARTIN LARSEN FREDRIK SETHNE-ANDERSEN ANDRÉ RITARI I SAMARBEID MED LAST MILE COMMUNICATION

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTET NETTBASERT KARRIEREVEILEDNING

EVALUERING AV PROSJEKTET NETTBASERT KARRIEREVEILEDNING EVALUERING AV PROSJEKTET NETTBASERT KARRIEREVEILEDNING Senter for IKT i utdanningen skal bidra til at IKT bidrar til økt kvalitet i utdanningen og bedre læringsutbytte og læringsstrategier for barn i barnehagene,

Detaljer

TDT4735 Systemutvikling, fordypning. Metoder for systemtest av websystemer

TDT4735 Systemutvikling, fordypning. Metoder for systemtest av websystemer TDT4735 Systemutvikling, fordypning Metoder for systemtest av websystemer Hong Trang Thi Nguyen Veileder: Tor Stålhane Høst 20-12-2005 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Forord Dette prosjektet

Detaljer

HOVEDPROSJEKT. Studieprogram: Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo

HOVEDPROSJEKT. Studieprogram: Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo ! PROSJEKT NR. Gruppe 1 TILGJENGELIGHET Studieprogram: Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo Telefon: 22 45 32 00 Telefaks: 22 45 32 05 HOVEDPROSJEKT HOVEDPROSJEKTETS

Detaljer

Skogeierkommunikasjon i en ny tid

Skogeierkommunikasjon i en ny tid ØF notatnr. 08/2011 Skogeierkommunikasjon i en ny tid Resultater fra fokusgruppeundersøkelsen av Vigdis M. Olsvik ØF notatnr. 08/2011 Skogeierkommunikasjon i en ny tid Resultater fra fokusgruppeundersøkelsen

Detaljer

DOMAINING AS GRUPPENR.24

DOMAINING AS GRUPPENR.24 A V D E L I N G F O R I N G E N I Ø R U T D A N N I N G H Ø G S K O L E N I O S L O PROSJEKTPLAN SYSTEMUTVIKLING (LO138A) HØST 2011 DOMAINING AS GRUPPENR.24 Forfattere: s171633, Truc Tran, s171171, My

Detaljer

Sammen er vi dynamitt!

Sammen er vi dynamitt! Sammen er vi dynamitt! Hvordan fungerer samarbeidet mellom de ulike profesjonene ved en institusjon? I hvilken grad er det preget av tverrfaglighet eller flerfaglighet? SA 205S 000 / SA 203S 000 Bacheloroppgave

Detaljer

Software for Mobile Encryption

Software for Mobile Encryption Software for Mobile Encryption Kundestyrt Prosjekt Høsten 2003 Oppdragsgiver: Deriga AS Gruppe 20: Michael Sars Norum Jon Bendik Helland Åsmund Nordstoga Erik Østby Erlend Mongstad Tobias Melcher Torje

Detaljer

Relansering av thetroutbum.com

Relansering av thetroutbum.com HOVEDPROSJEKT Relansering av thetroutbum.com Forfattere: Vivek Bhogal Magnus Feiring Dato: 20.05.09 Side 1 SAMMENDRAG Tittel: Relansering av thetroutbum.com Dato: 20.05.2009 Deltakere: Veileder: Oppdragsgiver:

Detaljer

Dynamisk skalering av virtuelle nettverk

Dynamisk skalering av virtuelle nettverk Hovedprosjekt Vår 2010 Høgskolen i Oslo Informasjonsteknologi Dynamisk skalering av virtuelle nettverk Gruppemedlem: Espen Gundersen Gruppemedlem: Eirik T. Vada Gruppenummer: 2010-34 30. mai 2010 i PROSJEKT

Detaljer

Manual for faglige ledere

Manual for faglige ledere Manual for faglige ledere av Horst Trodler ABB Training Centre Rhein-Neckar GMbh Innhold Forord Fordelene ved utvekslingsprogrammer Forventninger fra faglige leder Hvordan håndtere en utplassering? Å finne

Detaljer

Furuset frivilligsentral

Furuset frivilligsentral Hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo og Akershus Furuset frivilligsentral En CRM-løsning Jan-Ole Bårdevik Kenneth Kjelsås Strand 22.05.2013 PROSJEKT NR. 7 Studieprogram: Informasjonsteknologi Postadresse:

Detaljer

VEILEDER I UTARBEIDING OG BRUK AV SPØRRESKJEMA I FORVALTNINGSREVISJON I RIKSREVISJONEN

VEILEDER I UTARBEIDING OG BRUK AV SPØRRESKJEMA I FORVALTNINGSREVISJON I RIKSREVISJONEN VEILEDER I UTARBEIDING OG BRUK AV SPØRRESKJEMA I FORVALTNINGSREVISJON I RIKSREVISJONEN Innholdsfortegnelse: 1. Innledning s.2 2. Når skal vi bruke spørreskjema? s.2 3. Hvem skal spørreskjemaet rettes til?

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper Eksperthåndbok Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper 1 2 Innhold 4 Hva er eksperter? 4 4 5 Barn er eksperter på å være barn Hva heter det? Konsultasjon vs. Deltakelse 7 Ekspertmøter

Detaljer

S Y S T E M U T V I K L I N G ( L O 1 3 8 A )

S Y S T E M U T V I K L I N G ( L O 1 3 8 A ) A V D E L I N G F O R I N G E N I Ø R U T D A N N I N G H Ø G S K O L E N I O S L O O G A K E R S H U S P R O S J E K T R A P P O RT S Y S T E M U T V I K L I N G ( L O 1 3 8 A ) H Ø S T 2011 GRUPPE 24:

Detaljer

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov Kongsberg kommune Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov RAPPORT 30. april 2012 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig

Detaljer

MULIGHETER* UTVIKLER LEDERE I FREMTIDS- ORIENTERT BRANSJE. Vi gjør bransjen proffere. JEG ER BLITT DYKTIGERE TIL Å FØRE SAMTALER.

MULIGHETER* UTVIKLER LEDERE I FREMTIDS- ORIENTERT BRANSJE. Vi gjør bransjen proffere. JEG ER BLITT DYKTIGERE TIL Å FØRE SAMTALER. MULIGHETER* ET KUNDEMAGASIN FRA FIXIT BUSINESS PARTNER September Nr. 1 2. Årgang Vi gjør bransjen proffere. UTVIKLER LEDERE I FREMTIDS- ORIENTERT BRANSJE Monika Viken Leithe, H2 Ellemelle: JEG ER BLITT

Detaljer

Og det er ikke tilfeldig at jeg ønsket dette domenet

Og det er ikke tilfeldig at jeg ønsket dette domenet 1 Gratulerer med valget om å kjøpe denne boka. Mitt mål er at du skal få en klarhet i hvordan du setter opp din coachingpraksis etter best mulig måte, slik at du når ut til potensielle kunder, øker antallet

Detaljer

Denne siden er blank med hensikt.

Denne siden er blank med hensikt. 1 Denne siden er blank med hensikt. PROSJEKT NR. Studieprogram: Informasjonsteknologi Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo 2015 28 TILGJENGELIGHET Offentlig

Detaljer