PROSJEKTRAPPORT for prosjekt i IT i Praksis:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROSJEKTRAPPORT for prosjekt i IT i Praksis:"

Transkript

1 PROSJEKTRAPPORT for prosjekt i IT i Praksis: Undersøkelse av hotelldatasystem hos Thon Hotels Gruppe 13 VERSJON: 4 Dato: 20/ FORFATTERE: Espen Mjølund, Robert Bicanic, Jonas Bjørnerud & Marius Kværner Karlsen FORORD INNHOLD 1. INTRODUKSJON Prosjektet Utvikling av prosjektstyringsplan ORGANISERING AV PROSJEKTET Intern organisering Prosjektansvarskart STYRINGSPROSESSER Mål for prosjektet Risikoplanlegging Risikostyring SYSTEMBESKRIVELSE RESULTATER: LEVERANSER OG MILEPÆLER METODER ANALYSEN KONKLUSJON EVALUERING AV PROSESSEN VEDLEGG Intervjuguide. Annet

2 1. INTRODUKSJON Prosjektet Grunnlag for valg av bedrift til prosjektet. I faget IT i praksis våren 2011 har studentene fått en prosjektoppgave som går ut på å undersøke et datasystem i en valgt bedrift eller organisasjon, med fokus på brukeropplevelse. Ved hjelp av observasjon av systemet i bruk, samt ved hjelp av spørreundersøkelse/intervju med systemets daglige brukere skal vi lage en rapport som beskriver systemet og dets bruksområder. Vi skal se på hva som fungerer, hva som ikke fungerer og mulig forbedringspotensial. Gruppe 13 sendte i prosjektets startfase ut en skriftlig forespørsel til en rekke bedrifter som vi mente kunne være interessante å foreta undersøkelser hos. Hvem som fikk en henvendelse i innledende runde var basert på krav (antakelse) om at de hadde et større, omfattende datasystem som utgjorde en viktig del av bedriftens infrastruktur og daglige drift. Vi ønsket at det skulle være et system som var ukjent territorium for oss i gruppen, og samtidig ikke var veldig utbredt blant folk flest. Vi ønsket med andre ord ikke å undersøke en bedrift der hovedverktøyet var Microsoft Office-pakken eller tilsvarende hyllevare. På grunnlag av overnevnte ønsker sendte vi ut forespørsel til en rekke hotellkjeder, reisebyråer, et bibliotek, samt noen av de største pizzakjedene i landet. Vi fikk en veldig rask og positiv tilbakemelding fra Svein Daae Johansen ved Olav Thon gruppen. På grunnlag av denne gode responsen føltes det veldig riktig å velge Olav Thon gruppen og nærmere bestemt Thon Hotel Opera som samarbeidspartner i dette prosjektet. Om Olav Thon Gruppen og Thon Hotels. Olav Thon gruppen er en samlebetegnelse på virksomheter og selskaper hvor Olav Thon er majoritetseier. Olav Thon Gruppen omsatte i 2009 for 6,5 milliarder kroner og sysselsatte ved årsskiftet ca årsverk. Gruppen er delt inn i to divisjoner: Thon Eiendom og Thon Hotels. Gruppen eier ca. 425 eiendommer i Norge og 25 i utlandet. I tillegg disponeres ca. 40 eiendommer på langsiktige leiekontrakter. Thon Hotels er en av Norges ledende hotellkjeder med 59 hoteller i Norge og 1 i Sverige. Thon Hotels har også 4 hoteller i Brussel og 1 i Rotterdam. Thon Hotels er markedsleder i Oslo og Bergen og har hovedfokus innen yrkesreisende. Systemet vi skal undersøke heter SPIRIT PMS (Property Management System). Systemet er utviklet av Oslo-baserte SystemPartner International AS. Dette tar seg av et mangfold av essensielle oppgaver tilknyttet hotelldrift: booking, inn/utsjekk, romoversikt, renhold, kurs og konferanse samt rapporteringsfunksjoner i forhold til økonomiavdeling, resepsjon m.m. 2

3 Utvikling av prosjektstyringsplan Versjon Forfatter(e) Beskrivelse av versjon Leveransedato 1 Mjølund, Bicanic, Bjørnerud & Karlsen 2 Mjølund, Bicanic, Bjørnerud & Karlsen 3 Mjølund, Bicanic, Bjørnerud & Karlsen 4 Mjølund, Bicanic, Bjørnerud & Karlsen 1.2. Referanser Referanser til pensum og andre kilder Utfylling av del 1, 2 og 3 Utfylling av del 4, 5 og 6 Utfylling av del 4 og 7 Utfylling av del 7, 8 og 9 25/ / / / Navn Forfatter Forlag År Diverse materiell Thon Gruppen Thon Gruppen 2011 Understanding Your Users A Practical Guide to User Requirements Methods Tools and Techniques UML distilled 3rd edition Catherine Courage & Kathy Baxter Morgan Kaufmann Publishers 2005 Martin Fowler Addison-Wesley 2004 Personopplysningsloven kapittel 2 og 3 3

4 2. ORGANISERING AV PROSJEKTET 2.1. Intern organisering Espen ble valgt til prosjektleder i gruppen. Han har hovedansvaret for prosjektets helhet, og skal sørge for at delinnleveringer og sluttresultat holder den kvaliteten som forventes. Utover dette stiller alle på lik linje og alle beslutninger skal tas i fellesskap. Siden dette er et læringsprosjekt fokuserer vi på at alle skal delta innen alle felt av prosjektet. Ansvarsinndeling som presentert i neste punkt gjelder derfor kun det overordnede ansvar for hvert område. Hvert enkelt gruppemedlem er pålagt å skrive en prosjektdagbok der det også føres timer. I tillegg har vi en aktivitetsplan som spesifiserer arbeidsoppgaver fra uke til uke, med informasjon om hvem som er ansvarlig for oppgaven. Denne går et par uker frem i tid og oppdateres kontinuerlig. Denne er underordnet prosjektets milepælsplan. Alle styringsdokumenter ligger tilgjengelig på gruppens hjemmeside: Prosjektansvarskart Ansvarlig Prosjektleder Webansvarlig Hovedansvarlig for kvalitetssikring Ansvarlig for prosjektplanen Hovedansvarlig for informasjonsinnhenting Hovedansvarlig for analysen Ansvarlig for styringsdokumenter Ansvarlig for backup Navn Espen Robert Espen & Marius Espen Marius Espen & Marius Jonas Espen 3. STYRINGSPROSESSER 3.1. Mål for prosjektet 4

5 Tema: Vi skal utføre vår prosjektoppgave ved Thon Hotel Opera i Oslo. Hotellet er en del av Thon hotels-kjeden, som igjen er del av Olav Thon Gruppen. Vi skal foreta en undersøkelse av det systemet som kanskje er det viktigste for hotellets daglige drift, SPIRIT PMS.. Problemstilling: Vi skal undersøke hvordan systemet fungerer i forhold til de oppgaver det er satt til å løse. Vi skal finne ut hva de daglige brukerne mener om arbeidsverktøyet sitt, og videre skal vi påvise sterke og eventuelt svake sider ved systemet og om mulig komme med forslag til forbedringer. Resultatet av undersøkelsene skal presenteres i en sluttrapport. Plan for å nå målet: For å nå prosjektmålet vil vi jobbe med en kombinasjon av individuelt arbeid og gruppearbeid. Prosjektets fremdrift vil opprettholdes ved hjelp av ukentlige fellesmøter med gjennomgang av utførte oppgaver og innrapportering. Arbeidsmengde og fremdriftsplan vil justeres på grunnlag av dette. Nødvendig info om bedrift og system som skal undersøkes er tenkt innhentet ved hjelp av samtaler, intervjuer og observasjon av systemet i daglig bruk. Når det kommer til det rent fagmessige rundt prosjektarbeidet vil vi støtte oss på tidligere erfaringer, pensumlitteratur i faget, faglærer og studentveiledere. Risikoplanlegging I punkt 3.3 er en oversikt over uforutsette ting som kan stoppe/hindre/ødelegge prosjektet eller fremdriften. Her følger en forklaring av tabellen: Konsekvens: Meget kritisk for prosjektet = 10, ubetydelig = 1. Sannsynlighet: Helt sikkert at det inntreffer = 1, helt usannsynlig = 0. Risikopoeng: Risiko med høyest poeng skal prioriteres først. Skala Risikostyring Risiko Konsekvens Sannsynlighet Risikopoeng Forebyg- gende tiltak Sykdom 8 0,3 2,4 Følge med på arbeidet til andre på gruppen Tiltak hvis problem oppstår Omfordele arbeidsoppgaver Ukjent verktøy 5 0,1 0,5 Kursing Intern workshop Tidsmangel 7 0,8 5,6 Planlegge og holde interne Søke ekstern hjelp 5

6 Intern kompetanse Uklar intern kommunikasjon frister 7 0,6 4,2 Hjelpe hverandre 8 0,5 4,0 Klar kom- munikasjon. Bruk gjerne . Få hjelp av veileder Oppklare misforståelser. Prøve å snakke tydeligere Tap av data 9 0,2 6,0 Følg med på de andres arbeid. Ta backup. Bruk dropbox Hent tilbake data fra din eller andres backup. Ujevn fordeling av oppgaver Ingen oppdragsgiver til prosjektet. Ufullstendig dokumentasjon Nettside vises forskjellig i ulike nettlesere 7 0,2 1,6 Si i fra hvis du føler du har for mye å gjøre 9 0,6 5,6 Vær aktiv &løsningsori entert, ta kontakt med mange bedrifter 8 0,6 4,8 Finne ut omfang tidlig, ha interne tidsfrister 4 0,7 2,6 Sjekke nettside ofte under utvikling Hjelp en kollega. Snakke med veileder om løsning. Vær aktiv uttad. Skrive dokumentasjon fortløpende. Ikke skippertak. Vær løsningsorientert og evt. forenkle sidens utforming Valideringsfeil 4 0,7 2,8 Valider siden fortløpende Bruk tilgjengelig dokumentasjon og finn feil. Mangel på oppmøte Ikke godkjent leveranse 8 0,7 5,6 Gode og tydelige innkallelser 8 0,4 5,9 Jobbe jevnt, ikke utsette. Les oppgave nøye Personer som ikke møter må få referat fra møte. Andre kan ta tak i vedkommendes oppgaver. Gjør endringer som trengs og lever på nytt 6

7 Mange uforutsette ting kan skje i løpet av et prosjekt. Vi har laget en strategiplan vi vil følge dersom det skulle oppstå noen situasjoner som vil påvirke prosjektet. Sykdom Det er en sannsynlighet for at noen på gruppen blir syk og ikke kan stille på prosjektmøte eller utføre arbeid som venter. Forebyggende tiltak kan være at gruppen følger med på arbeidet til hverandre. Dette kan gjøres ved at man briefer hverandre kort ved hvert møte og viser det arbeidet man har gjort. En annen ting man kan gjøre er å skrive ned det man gjør i en prosjektdagbok som er tilgjengelig for alle på gruppen. Skulle problemet oppstå er det en god plan å omfordele arbeidet som man har satt som mål slik at det blir en jevn fordeling og arbeidet blir utført selv om noen er borte fra gruppen på grunn av sykdom. Ukjent verktøy For å kunne presentere det vi skal i IT i praksis har vi i gruppen blitt introdusert for ny programvare som innebærer diagrammer og skjema for spørreundersøkelser som er nytt for mange av oss. Vi skal også evaluere et system hos oppdragsgiver uten å vite så mye om selve systemet. Det som er bra er å ha en intern-workshop hvor man hjelper hverandre med å forstå bruken av verktøyene. Man kan enkelt løse problemet ved at noen i gruppen kan mer om bruken av verktøyet lærer bort til de andre eller at en i gruppen får til oppgave å lese seg opp og lære de andre på gruppen. Man er selv ansvarlig for å lære seg å bruke de verktøyene vi bruker i prosjektet. Skule man stå helt fast kan man spørre veiledere på skolen om hjelp. Tidsmangel Det er ikke alltid det er lett å holde tidsfristene som er satt. Det som er lurt er å jobbe jevnt og trutt slik at man ikke blir sittende med mye arbeid og må gjøre store skippertak for å bli ferdig med arbeidsoppgavene. Det er viktig å planlegge og følge milepælsplanen slik at man rekker å bli ferdig med det man skal til rett tid. Ser man at det blir for mye arbeid til at du rekker alt innen fristene er det lurt å snakke med de andre på gruppen og høre om de kan hjelpe, slik at arbeidsoppgavene blir fordelt på nytt, og at man ikke blir sittende med altfor mye selv. Det er også fint å ha en statusoppdatering på hvert møte (tirsdag og fredag) slik at de andre gruppemedlemmene som er ferdig med sine oppgaver kan hjelpe til med å gjøre ferdig oppgavene som står igjen. Ser man at man fortsatt ikke klarer å levere i tide er det viktig å si ifra til gruppen slik at man kan omorganisere arbeidsfordelingen. 7

8 Intern kompetanse Dette er helt sikkert at alle i gruppen kan være til hjelp for hverandre og stille sterkt som en enhet. Det er viktig med god planlegging og at man kan innrømme for gruppen at man ikke kan alt. Det er viktig at man hjelper hverandre slik at man lærer mest mulig av hverandre. Skulle det være slik at man ikke finner løsningen på et problem skal man ta kontakt med lærer i faget eller veiledere for hjelp. Uklar kommunikasjon i gruppen Ha en tett dialog og faste gruppemøter. Det er fint å ha møtereferat fra hvert møte som er tilgjengelig for alle i gruppen. Meldinger på e-post er også bra for å unngå misforståelse. Det er viktig å snakke klart og tydelig og rydde opp i misforståelser med en gang. Det er viktig å informere alle i gruppen om forandringer slik at alle får lik informasjon til enhver tid, gjerne på e- post. Det er også fint å sette opp flere muligheter for kommunikasjon som f.eks. en Facebookgruppe, Skype, mulighet for å ringe, sende SMS og at man kan føle seg trygg på at det er greit å sende melding til et annen gruppemedlem om man skulle være usikker på noe. Tap av data Dette er en risiko som kan føre til store problemer. Det er viktig å ta backup. Vi i gruppen har blitt enige om å ha hver vår backup av prosjektmappen vi deler felles i Dropbox for å sikre det arbeidet vi har gjort. Hvis problemet skulle oppstå at man ved ett uhell skulle slette noe man ikke skulle ha gjort kan man puste lettet ut i og med at man har backup. Dropbox har også en funksjonalitet som gjør at den har historikk til alle filene vi har lagt i mappen. Ujevn fordeling av arbeidsoppgaver Sitter man med mye arbeid og ser at man ikke har mulighet til å rekke tidsfristen som er satt skal man kunne ta opp dette med gruppen og få hjelp. Får ikke tak i oppdragsgiver for prosjektet Først og fremst skal man gjøre alt man kan for å få tak i oppdragsgiver innen tidsfristen i prosjektet. Dette gjør man ved å snakke med venner, familie, kollegaer fra arbeidslivet eller sende ut e-post til bedrifter som er av interesse. Skulle man fortsatt ikke få tak i oppdragsgiver er det viktig å ta kontakt med faglærer. Det er viktig å planlegge i forkant av kontakt med oppdragsgiver samt å presentere det arbeidet vi skal gjøre for dem på en så bra måte som mulig. De skal føle at de får igjen noe for at de har oss på besøk. Ufullstendig dokumentasjon Det er mye dokumentasjon i et prosjekt og man bør skrive den fortløpende. Finn ut omfang tidlig og ha interne tidsfrister for å unngå at det samler seg opp for mye. 8

9 Nettsiden vises ulikt i forskjellige nettlesere Dette kan løses ved at siden testes kontinuerlig under utviklingen. Hvis problemet er vanskelig å unngå kan det være lurt å forsøke å forenkle designet, slik at konflikter unngås. Valideringsfeil på hjemmesiden Sjekk nettsiden ofte og rett opp i problemene som dukker opp, løs dem når de kommer. Bruk tilgjengelig dokumentasjon for å løse problemer. Mangel på oppmøte For å forebygge dette er det viktig med gode og tydelige innkallelser. Det er viktig at alle følger med på møtereferatene når de ikke er tilstede slik at de kan se om det er noen endringer eller at planene har forandret seg slik at man er oppdatert selv om man ikke har vært på møte av en eller annen grunn. Hvis en person ikke møter opp tar en annen over oppgaven. Ikke godkjent leveranse Det er viktig å jobbe jevnt og trutt og levere det man skal. Det er ikke lurt å utsette arbeidsoppgavene da det fort bygger seg på og man risikerer å ikke rekke og levere i tide. Skulle man ikke få godkjent leveranse, er det viktig å gjøre de endringene som er nødvendig og levere på nytt. 4. SYSTEMBESKRIVELSE I dette prosjektet undersøker vi SPIRIT PMS som er et hotelldatasystem som i disse dager benyttes ved Olav Thon Gruppens hotellkjede, Thon Hotels. PMS står for property management system. Systemet er utviklet av det Oslo-baserte firmaet SystemPartner International (SPI). Systemet er basert på et eldre system, HotelGuide, men har vært på markedet i nåværende form i rundt 15 år. SPIRIT PMS er ute i sin siste versjon og vil fases ut av markedet i forbindelse med at Thon Hotels er i prosess med å bytte til et nytt system. SPIRIT PMS er menydrevet og er basert på DOS-plattformen. Det er altså ikke basert på Windows, selv om det til vanlig kjøres i et Windows-miljø. Programmet styres ved hjelp av tastaturet og støtter ikke bruk av mus. Systemet spiller en nøkkelrolle i den daglige driften av et Thon Hotel, og blir benyttet innen de fleste avdelingene knyttet til hotellet. Kort fortalt har systemet følgende moduler: 9

10 Front Office: Booking/gruppebooking, resepsjon med innsjekk/utsjekk og regningsbehandling. Housekeeping: Romoversikt og renholdsfunksjonalitet. Kurs/konferanse: Møtelokaler og Servering Rapporter: Delt i bl.a. følgende kategorier; Resepsjon, Booking, Økonomi, Konferanse. Nattkjøring: Funksjonalitet i forhold til regnskapstall, akkumulering av omsetning og rom/gjestedøgn, statistikk osv. I vårt prosjekt har vi måttet begrense oss til undersøkelse av systemet brukt i resepsjonsarbeid (front office-modulen), slik at oppgaven ikke skulle bli alt for stor og krevende. I systemet er hvert hotell etablert som en selvstendig enhet individuelt konfigurert med gjesterom, møtelokaler, priser og artikler. Systemet drar nytte av kjedetilknytningen på flere måter. Mest fremtredende er muligheten for tilgang til de andre hotellenes romtilgjengelighet på dato. Dette er for eksempel praktisk i de tilfeller man er fullbooket og skal anbefale andre hoteller med ledig kapasitet. Alle hotellenes databaser er plassert på Thon Hotels hovedkontor i Oslo og er tilkoplet med datalinjer ut til hotellene. Figur 1 - skjermbilde fra SPIRIT PMS MultiHotel rom oversikt 10

11 SPIRIT PMS er fleksibelt og har mulighet til å kople seg til tredjeparts-systemer via interfacer som utvider funksjonaliteten. Dette styres fra hovedkontoret. Her snakker vi om kredittkorthåndtering, telefon, Pay-TV, nøkkelkort, minibar og restaurant. Det er også mulig å inkorporere systemer som styrer energiforbruk, som for eksempel lys og varme, sammen med SPIRIT PMS. Systemet kan også levere tallgrunnlag til regnskapssystemer som for eksempel Visma (Thon Hotels benytter dette). Figur 2 - Skjermbilde fra SPIRIT PMS - Innsjekkingsprogram Systemet kjøres som et vindu i Windows operativsystemet. Man møtes av et påloggingsbilde der den aktuelle bruker angir sin personlige innloggingsinformasjon. Systemet er delt opp i flere underprogrammer som utfører de forskjellige oppgavene brukerne har behov for. Til eksempel angir brukeren program 101 for å komme til innsjekkingsbildet. 104 er program for utsjekk og 401 er for reservasjon. Programmene angis ved hjelp av numpad-tastaturet. I de respektive vinduene navigerer man fra punkt til punkt ved hjelp av piltaster og/eller TABulator-tasten. Valg kan bekreftes med enter -tast. Spesielle funksjoner og valg kan også aksesseres ved hjelp av funksjonstastene og tastatur-snarveier. De perifere enhetene direkte tilknyttet systemet (maskinen SPIRIT PMS kjører på) er tastatur, mus (ikke i bruk i SPIRIT), skjerm, skriver, nøkkelkort-terminal(skriv/les) og betalingskortterminal. 11

12 Under er et rikt bilde som viser mengden av forskjellige avdelinger og systemer som er knyttet opp mot SPIRIT PMS, sett fra en resepsjonists standpunkt. Figur 3 - Rikt bilde som illustrerer forskjellige avdelinger knyttet opp mot SPIRIT PMS 12

13 Use Case-modeller og Aktivitetsdiagram. Her følger et overordnet Use Case-diagram over systemet begrenset til bruk i resepsjonen. Dette etterfølges av tre Use Case beskrivelser med normalflyt og variasjoner. Disse er basert på noen av de mest brukte funksjonene I SPIRIT PMS. Hver modell består av en Use Case-beskrivelse. og et aktivitetsdiagram. Figur 4 - Overordnet USE CASE- diagram 13

14 Use Case-beskrivelse 1: Innsjekking i SPIRIT PMS. Aktører: Betingelser: Trigger: Normal hendelsesflyt: Variasjoner: SPIRIT PMS-system, Resepsjonist, Kunde Ingen Kunde ønsker å sjekke inn på hotellet 1. Resepsjonist velger innsjekkingsprogrammet i SPIRIT PMS (valg: 101) 2. Resepsjonist søker på de første bokstavene i kundenavn 3. Systemet returnerer liste med treff 4. Resepsjonist velger rett kunde fra liste i systemet. 5. Systemet viser liste med tilgjengelige rom 6. Resepsjonist velger rom fra liste i systemet. 7. Resepsjonist verifiserer betalingsmåte med kunde 8. Resepsjonist legger inn betalingsmåte i systemet 9. Systemet lagrer informasjon. 10. Nøkkelkort skrives ut av systemet. 4a) Resepsjonist finner ikke bestilling 4a)-1. Kunde oppgir navn eller annen relatert info på nytt 4b) Resepsjonist finner ikke bestilling 4b)-1. Resepsjonist oppretter en reservasjon Walk-in 4b)-2. Kunden opplyser om personalia, oppholdslengde og ønsket rom-type. 4b)-3. Resepsjonisten legger inn data i systemet 14

15 Figur 5 - Aktivitetsdiagram innsjekk 15

16 Use Case-beskrivelse 2: Reservasjon i SPIRIT PMS. Aktører: Betingelser: Trigger: Normal hendelsesflyt: Variasjoner: SPIRIT PMS-system, Resepsjonist, Kunde Ingen Kunde ønsker å reservere rom ved hotellet 1. Resepsjonist velger program 401 i SPIRIT PMS (Reservasjonsprogram). 2. Resepsjonist registrerer kundeinfo i systemet. 3. Resepsjonist legger inn informasjon om bestilling (dato/lengde for opphold, type rom etc ). 4. Resepsjonist registrerer ønsket betalingsmåte. 5. Resepsjonist bekrefter inntastet informasjon. 6. Systemet lagrer informasjon 2a) Kunden er registrert i systemet fra tidligere opphold. 2a)-1. Resepsjonist dupliserer kundeinformasjon fra systemet 16

17 Figur 6 - Aktivitetsdiagram reservasjon 17

18 Use Case-beskrivelse 3: Utsjekk i SPIRIT PMS. Aktører: Betingelser: Trigger: Normal hendelsesflyt: Variasjoner: SPIRIT PMS-system, Resepsjonist, Kunde Kunden er allerede innsjekket ved hotellet Kunde ønsker å sjekke ut fra hotellet 1. Resepsjonist velger program 104 i SPIRIT PMS (utsjekks-program). 2. Resepsjonist søker på navn eller romnummer i systemet. 3. Systemet returnerer liste med treff 4. Resepsjonist velger rommet det gjelder fra søkeresultat. 5. Resepsjonist legger til betalte ekstratjenester på regning (for eksempel minibar). 6. Resepsjonist kontrollerer at betalingsmiddel oppgitt ved innsjekk skal benyttes. 7. Transaksjon utføres. 6a) Kunde ønsker å benytte alternativt betalingsmiddel. 6a)-1. Resepsjonist registrerer betalingsmiddel. 6b) Kunde ønsker å betale ekstra tjenester med annet betalingsmiddel enn det rommet betales med (dele opp regning) 6b)-1. Resepsjonist registrerer nytt betalingsmiddel 7c) Transaksjon ikke utført av systemet. Problem med kort 7c)-1. Resepsjonist kan forsøke med alternativt betalingsmiddel. 7c)-2. Resepsjonist går til steg 8 i den normale hendelsesflyten. 18

19 Figur 7 - Aktivitetsdiagram utsjekk 19

20 5. RESULTATER: LEVERANSER OG MILEPÆLER Leveranse - Milepæl (Resultat) Leveranse 1 Gruppene skal være opprettet Prosjekthjemmeside laget, Roller/ansvarsfordeling i gruppen diskutert (ev. fordelt). Leveranse 2 Ha etablert kontakt med firma. Ha fordelt roller/ansvarsfordeling i gruppa. Identifiser risikoer. Beskriv innhold i prosjektet, hva har dere gjort, og resultater så langt. Leveranse 3 Observasjon hos bedrift utført. Gjennomført intervju med ansatte i bedriften Bearbeide innsamlet informasjon Beskrive system med tekst, rike bilder og Use Case Dato 29. januar 26. februar 25. mars Leveranse 4 Analyse av innsamlet informasjon Jobb med egenevaluering. Leveranse 5 Presentasjon av prosjektet Tilbakemelding til bedrift Utarbeide konklusjon Ferdigstille prosjektrapport 29. april 27. mai 6. METODER 7. Mars 2011 var Espen & Jonas på Thon Hotel Opera i Oslo for å observere systemet i bruk. Vi brukte ca. 3 timer på dette. Observasjonen besto hovedsakelig i å kikke over skulderen på 20

21 resepsjonsmedarbeiderne mens de gjorde sine arbeidsoppgaver som vanlig. I stille perioder fikk vi en av de mest rutinerte medarbeiderne til å gå trinnvis gjennom viktige arbeidsoppgaver slik at vi kunne notere ned forløpet i detalj. Disse notatene utgjør grunnlaget for Use Case-modellene presentert i denne rapporten. Når vi hadde fått utdelt Thon Hotel Opera som oppdragsgiver hadde vi et møte for å avklare hvordan vi kunne få utført våre undersøkelser på en best mulig måte både for gruppen og hotellet. Vi ga resepsjonssjef Marius Lilleng mulighet til å velge mellom intervju med ansatte eller spørreskjema. Han var positiv til intervju, så da ble vi enige om denne fremgangsmåten. Intervjuene ble utført i to runder, 11 & 18 mars Espen og Robert tok første runden. Marius og Jonas tok runde nummer to. Vi fikk totalt intervjuet 7 resepsjonsmedarbeidere. Dette danner grunnlaget for våre analyser og konklusjoner, sammen med observasjonen vi har foretatt. Under observasjon noterte vi flittig på papir. Det samme gjorde vi i forbindelse med intervjuene. I tillegg ble intervjuene spilt inn på en iphone. Innspillingene og skannede notater er gjort tilgjengelig for gruppen i vår felles DropBox-mappe for å lette bearbeidingen av informasjonen. Følgende spørsmål ble stilt i forbindelse med intervjuene: Alder? Stilling? Hvor lenge har du vært ansatt ved hotellet? Hvordan vil du kategorisere dine datakunnskaper? (svak, middels, sterk) Bruker du datamaskin til privat bruk? (hjemme) Har du brukt noe lignende hotellets datasystem tidligere? Hva bruker du systemet til? Hva slags opplæring har du fått på systemet? Føler du at du har fått tilstrekkelig med opplæring på systemet? Husker du hvor lang tid det ble satt av til opplæring av systemet? Synes du det var vanskelig å lære seg systemet? Hva synes du om brukervennligheten til systemet? Hvor mange timer bruker du på systemet daglig? Hva gjør du om systemet går ned, og er det noe du har mulighet til å fikse selv? Er det noe du ville endret på systemet? Gi et eksempel på en positiv opplevelse ved bruk av systemet? Gi et eksempel på en negativ opplevelse ved bruk av systemet? Opplever du at systemet er stabilt? Under intervjuene ble det notert ned et intervju-nummer, samt dato for å kunne identifisere intervjuene og kople dem mot respektiv innspilling. I forbindelse med innsamling av informasjon er det regler man må forholde seg til i henhold til Personopplysningsloven. De mest relevante punktene fra loven i forbindelse med vårt prosjekt er: Kapittel 2 11: Grunnkrav til behandling av personopplysninger. Kapittel 3 19: Informasjonsplikt når det samles inn opplysninger fra den registrerte. 21

22 Vi har hatt god fokus på dette i forbindelse med dette prosjektarbeidet. I forkant av hvert intervju har vi klargjort følgende for intervjuobjektet: Deltakelse er frivillig. De behøver ikke svare på noe de ikke har lyst til. Intervjuobjektets anonymitet blir ivaretatt Informasjon som oppgis skal ikke kunne koples direkte til intervjuobjekt informasjon vil ikke bli brukt til andre formål enn det som er nødvendig og redegjort for i forbindelse med dette prosjektet. Hvem som er ansvarlig for behandling av informasjonen. Ved prosjektet slutt vil innsamlet råmateriale i form av lydopptak og notater fra intervjuene slettes. Bearbeidet materiale som statistikk, opptellinger og vurderinger vil beholdes, men skal ikke kunne settes i sammenheng med enkeltpersoner. Materialet vil heller ikke benyttes til andre formål enn det vi har redegjort for i forbindelse med prosjektet. 7. ANALYSEN Som nevnt tidligere i rapporten er SPIRIT PMS et system som brukes på tvers av alle hotellets avdelinger. Våre undersøkelser har vært avgrenset til bruk av systemet i hotellets resepsjon, og informasjonen vi har innhentet stammer fra intervjuer med syv medarbeidere fra resepsjonen, samt observasjon av hovedsakelig en av medarbeiderne. De ansatte. Medarbeiderne som ble intervjuet er i alderen 20 til 30 år gamle. Gjennomsnittsalderen er 24 år. Gjennomsnittlig ansettelsestid ved hotellet for intervjugruppen er 15,5 måneder. Seneste ansatt har jobbet i resepsjonen i syv måneder. Tidligste ansatt har vært ansatt i 24 måneder. Når vi ber intervjuobjektene om å plassere sine datakunnskaper på følgende skala: svak, middels, sterk svarer seks av syv at de anser sine datakunnskaper å være middels, mens én anser sine kunnskaper for å være mellom middels og sterk. Av de spurte opplyser seks av syv at de bruker datamaskin hjemme. Fire av syv opplyser at de har vært borti liknende systemer før de begynte å bruke SPIRIT PMS. Opplæring i systemet. Når det kommer til opplæring på systemet skal hver medarbeider gjennom en toukers opplæringsperiode. Opplæringen er i stor grad basert på reell bruk av systemet med assistanse fra en av de mer erfarne medarbeiderne. Seks av syv sier de har gjennomgått denne 22

23 opplæringsperioden, mens én mener han eller hun ble overlatt mer eller mindre til seg selv etter to dager med observasjon av systemet i praksis. Alle de spurte oppgir at de er fornøyd med den opplæringen de har fått på systemet, selv om det blir påpekt at det tar tid å bli utlært. To av de spurte svarer at de syntes at systemet var uproblematisk å lære seg, mens én syntes at det var vanskelig. De resterende fire mener at det var middels utfordrende å lære seg systemet. Se diagram under: Figur 8 - Diagram, vanskelighetsgrad for å lære seg systemet Om systemet (SPIRIT PMS). På spørsmål om hva systemet blir brukt til i løpet av en arbeidsdag er det tre oppgaver som går igjen: innsjekk av gjester, utsjekk av gjester samt rombooking. Dette er også de tre scenarioene vi har tatt for oss i forbindelse med Use Case-modellene i kapittel 4. Det er ingen tvil om at systemet er en viktig del av hverdagen for resepsjonistene; Det oppgis fra fire til åtte effektive timers arbeid i SPIRIT PMS i løpet av en åtte timers arbeidsdag. Gjennomsnittlig arbeidstid i systemet er 6,5 timer per arbeidsdag (8 timer). Se diagram under. 23

24 Figur 9 - Diagram, daglig bruk av systemet i timer Fem av de spurte synes SPIRIT PMS er et brukervennlig system. De to siste er mindre fornøyd. Se diagram under. Figur 10 - Diagram, systemets brukervennlighet 24

25 Her følger en kort liste med positive og negative sider som nevnes i forbindelse med brukervennligheten til systemet: Positivt: Raskt/effektivt i bruk Man bruker kun tastaturet. Lett å bruke når man først har lært det. Navigasjonen blir en vane som sitter i fingrene etter en stund. Store mengder informasjon ligger lagret i systemet og er disponibelt for resepsjonsmedarbeiderne. Negativt: Søkemotoren er treg/dårlig. Kan være vanskelig å hente ut informasjon, selv om man vet den eksisterer i systemet. Reservasjoner som kommer via andre hoteller, eller fra nettreservasjon må legges inn i systemet manuelt. Begrenset plass til å legge inn ekstrainformasjon i systemet i forbindelse med bookinger og lignende. Dette kan føre til misforståelser. Liten logikk bak oppbygningen (med tanke på bruk av koder). Lite selvforklarende. Vanskelig å vite hvor i systemet forskjellige funksjoner ligger. Lite hjelp å få av systemet for å finne frem. Mye manuelt arbeid, som burde vært automatisert. Vanskelig å endre på ting man har gjort. Dårlig angrefunksjon. Dette fører til mye triksing med systemet for å rette opp feil. Inntrykket som blir gitt er at de aller fleste er fornøyd med SPIRIT PMS etter at de har brukt det en stund. Samtidig er det flere som synes det er vanskelig å bruke systemet på et tidlig tidspunkt hovedsakelig på grunn av et lite selvforklarende brukergrensesnitt. Det meste styres ved bruk av koder, og hvis man ikke husker disse (eller bruker en huskelapp) får man gjort lite. En del funksjoner og oppgaver oppleves også som unødig tungvinte i bruk for de ansatte. Av de spurte opplever fem av syv at systemet er stabilt. Det later til å være enighet blant disse fem om at systemet krasjer ca. en gang per uke. De to som mener systemet er ustabilt mener at det krasjer alt for ofte. Disse to har ikke gitt noen nærmere informasjon rundt opplevd hyppighet. I forbindelse med et systemkrasj er det enighet blant de spurte om at det er mulighet for å restarte systemet lokalt, men at hvis ikke dette fungerer er det IT-avdelingen til Thon-gruppen sentralt som må ordne opp. På spørsmål om intervjuobjektene har noe de ville forandret på med systemet lister vi opp følgende punkter: Mer informasjon, flere typer rapporter Det burde dukke opp en påminnelse i systemet dersom kunden har vært gjest ved hotellet før (i forbindelse med booking og innsjekk) Mulighet for å slå sammen flere reservasjoner (hvis en kunde ligger inne med flere reservasjoner påfølgende dager må kunden sjekkes ut av hotellet før denne kan sjekkes inn på nytt) 25

WillWest Smøredatabase

WillWest Smøredatabase Vedlegg WillWest Smøredatabase GRUPPE 21 FORFATTERE: BREKKLUND, PÅL E. LARSEN, MARTIN WESTGAARD, CHRISTIAN S. 1 Innholdsliste Vedlegg... 1 Innholdsliste... 2 1 Forord... 3 2 Databasemodeller... 4 3 Styringsdokumenter...

Detaljer

Dilemma. kan delta på de ulike aktivitetene Hvite Due tilbyr.

Dilemma. kan delta på de ulike aktivitetene Hvite Due tilbyr. Ali er ansatt i kommunen. Han har ansvar for utbetaling av økonomisk støtte til brukere med ulik grad av uførhet. En av brukerne han er ansvarlig for, deltar på flere aktiviteter på et aktivitetssenter

Detaljer

Veiledning og vurdering av Bacheloroppgave for Informasjonsbehandling

Veiledning og vurdering av Bacheloroppgave for Informasjonsbehandling Veiledning og vurdering av Bacheloroppgave for Informasjonsbehandling Oppdatert 15. jan. 2014, Svend Andreas Horgen (studieleder Informasjonsbehandling og itfag.hist.no) Her er noen generelle retningslinjer

Detaljer

STATUSRAPPORT I: Produksjon av webside for Skjerdingen Høyfjellshotell.

STATUSRAPPORT I: Produksjon av webside for Skjerdingen Høyfjellshotell. STATUSRAPPORT I: Produksjon av webside for Skjerdingen Høyfjellshotell 1 25. FEBRUAR 2010 http://hovedprosjekter.hig.no/v2010/imt/mp/skjerdingen INNHOLD PROSJEKTDELTAKERNE 3 PROSJEKTPLAN 3 LEVERANSER OG

Detaljer

Testrapport. Studentevalueringssystem

Testrapport. Studentevalueringssystem Testrapport Studentevalueringssystem 1 Forord 1.2 Forord Dette prosjektet er et hovedprosjekt i data ved Høgskolen i Oslo, avdeling for ingeniørutdanning, og gjennomføres i samarbeid med Ingeniøravdeling

Detaljer

STATUSRAPPORT 3: Produksjon av nettside for Skjerdingen Høyfjellshotell.

STATUSRAPPORT 3: Produksjon av nettside for Skjerdingen Høyfjellshotell. statusrapport 2 I produksjon av webside for skjerdingen høyfjellshotell STATUSRAPPORT 3: Produksjon av nettside for Skjerdingen Høyfjellshotell 1 29. APRIL 2010 http://hovedprosjekter.hig.no/v2010/imt/mp/skjerdingen

Detaljer

Studentdrevet innovasjon

Studentdrevet innovasjon Studentdrevet innovasjon Hovedprosjekt 2013 Høgskolen i Oslo og Akershus Forprosjektrapport av Gruppe 11 Karoline Sanderengen, Mona Isabelle Yari og Randi Ueland 25.01.2013 Studentdrevet innovasjon 9 Innhold

Detaljer

Kravspesifikasjon. Aker Surveillance. Gruppe 26 Hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Oslo,

Kravspesifikasjon. Aker Surveillance. Gruppe 26 Hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Oslo, Kravspesifikasjon Aker Surveillance Gruppe 26 Hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo og Akershus Oslo, 12.01.2013 Public 2013 Aker Solutions Page 1 of 7 Table of Contents Forord... 3 Om bakgrunnen... 3 Presentasjon...

Detaljer

RUTEPLANLEGGINGSSYSTEM BRUKERVEILEDNING

RUTEPLANLEGGINGSSYSTEM BRUKERVEILEDNING RUTEPLANLEGGINGSSYSTEM BRUKERVEILEDNING Prosjekt 18 Jørgen Mobekk Sørensen Morten Evje Tor Andreas Baakind Anders Gabrielsen Side 1 1 FORORD Dette dokumentet er brukerveiledningen, og skal være en veiledning

Detaljer

SLUTTRAPPORT. gruppe 42 Nils-Kristian Liborg, Bente Brevig, Tom Olav Bruaas, Eirik Lied og Hege Lid Pedersen. 25. november 2002

SLUTTRAPPORT. gruppe 42 Nils-Kristian Liborg, Bente Brevig, Tom Olav Bruaas, Eirik Lied og Hege Lid Pedersen. 25. november 2002 SLUTTRAPPORT gruppe 42 Nils-Kristian Liborg, Bente Brevig, Tom Olav Bruaas, Eirik Lied og Hege Lid Pedersen 25. november 2002 1 Innhold 1 Sammenligning ressursforbruk 3 2 Erfaringer fra prosjektgjennomføring

Detaljer

Veiledning og vurdering av Bacheloroppgave for Informasjonsbehandling

Veiledning og vurdering av Bacheloroppgave for Informasjonsbehandling Veiledning og vurdering av Bacheloroppgave for Informasjonsbehandling Oppdatert 2. nov. 2017, Leif Erik Opland (programansvarlig Informasjonsbehandling og itfag.no) Her er noen generelle retningslinjer

Detaljer

References Hovedprosjekt ved Høgskolen I Oslo 2010 Brukermanual

References Hovedprosjekt ved Høgskolen I Oslo 2010 Brukermanual BRUKERMANUAL FORORD References 1 er en plugin 2 til DrPublish for håndtering av kildemateriale knyttet mot artikler. DrPublish er et artikkelredigeringsprogram for nettaviser, utviklet av Aptoma. DrPublish

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus

Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus Gruppe 2 Forprosjektrapport Presentasjon Oppdragsgiver: Prosjekttittel: Definisjon: Accenture Shera Shera er en «event»-applikasjon til Android der man kan registrere arrangementer

Detaljer

Om å delta i forskningen etter 22. juli

Om å delta i forskningen etter 22. juli Kapittel 2 Om å delta i forskningen etter 22. juli Ragnar Eikeland 1 Tema for dette kapittelet er spørreundersøkelse versus intervju etter den tragiske hendelsen på Utøya 22. juli 2011. Min kompetanse

Detaljer

Første kontakt med god potensiell kunde

Første kontakt med god potensiell kunde Jobb med meg skjema Steg 1 av 4 Første kontakt med god potensiell kunde I denne leksjonen skal du lære hvordan du effektivt får de svar du trenger fra en potensiell kunde, slik at du kan vurdere om dere

Detaljer

Use Case-modell. Vurdering av oppdragsgivers krav

Use Case-modell. Vurdering av oppdragsgivers krav Use Case-modell Vurdering av oppdragsgivers krav Kravspesifikasjonen presiserer at brukergrensesnittet skal være grafisk, menybasert, ha støtte for bruk av mus og ha et intuitivt utseende, slik at enhver

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Informasjonsportalen

Informasjonsportalen Brukermanual Informasjonsportalen Aksjeservice versjon 2.0 Aksjeservice AS Kolbergveien 20 3121 Tønsberg / Munkedamsveien 68 0270 Oslo Forord Aksjeservice er en løsningsleverandør for ikke-børsnoterte

Detaljer

Prosjektplan Bacheloroppgave 2014. André Moen Libæk, Erik Sørlie, Vegar Tangen

Prosjektplan Bacheloroppgave 2014. André Moen Libæk, Erik Sørlie, Vegar Tangen Prosjektplan Bacheloroppgave 2014 André Moen Libæk, Erik Sørlie, Vegar Tangen Innhold 1. Mål og rammer... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Prosjektmål... 3 1.2.1 Effektmål... 3 1.2.2 Resultatmål... 3 1.3 Rammer...

Detaljer

Kravspesifikasjon. 14. oktober 2002

Kravspesifikasjon. 14. oktober 2002 Kravspesifikasjon gruppe 42 Nils-Kristian Liborg (brukergrensesnitt), Bente Brevig (beskrivelser, aktørbeskrivelser, diagram, kvalitetssikring), Tom Olav Bruaas (beskrivelser), Eirik Lied (beskrivelser,

Detaljer

Mandag : Onsdag : Torsdag : Mandag :

Mandag : Onsdag : Torsdag : Mandag : Prosjektdagbok Mandag 13.01.2014: - Oppmøte på Accenture. Pratet med veileder om oppgaven og avtalte at vi skulle starte med problemstilling, møteintervall og formulering av oppgaven. Tidsperspektivet

Detaljer

TESTRAPPORT... 91 FORORD... 91 INNHOLD... 92 23 INNLEDNING... 93 24 TEST AV SYSTEMET... 93. 24.1 Databasen og SQL spørringer... 93

TESTRAPPORT... 91 FORORD... 91 INNHOLD... 92 23 INNLEDNING... 93 24 TEST AV SYSTEMET... 93. 24.1 Databasen og SQL spørringer... 93 90 Testrapport Forord Dette dokumentet er testrapporten for hovedprosjektet, og skal gi en oversikt over all testing utført på systemet under og etter ferdigstilling, samt feil og løsninger gruppen har

Detaljer

INNHOLDS- FORTEGNELSE

INNHOLDS- FORTEGNELSE INNHOLDS- FORTEGNELSE 1 Formål 2 Intervjugruppe 3 Intervjuet 3.1 Noen grunnregler 3.2 Hvordan starte intervjuet 3.3 Spørsmål 4 Oppsummering / vurdering 5 Referansesjekk 6 Innstilling 2 1 FORMÅL Formålet

Detaljer

Brukerveiledning. Madison Møbler Administrasjonsside

Brukerveiledning. Madison Møbler Administrasjonsside Brukerveiledning Madison Møbler Administrasjonsside 1 1. Forord 1.1 Produktet Produktet blir konstruert som et nytt produkt da kunde/bruker ikke har noe eksisterende løsning, derfor er dette den nåværende

Detaljer

PROSESSDOKUMENTASJON

PROSESSDOKUMENTASJON PROSJEKT NR.: 10-30 Studieprogram: Anvendt Datateknologi Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo TILGJENGELIGHET: Papir og elektronisk Telefon: 22 45 32 00

Detaljer

SPAR TID OG PENGER. med en bedre og mer effektiv KUNDEBEHANDLING.

SPAR TID OG PENGER. med en bedre og mer effektiv KUNDEBEHANDLING. SPAR TID OG PENGER med en bedre og mer effektiv KUNDEBEHANDLING 1 Jobb med meg skjema Leksjon 1 av 4 Første kontakt med potensiell kunde I denne leksjonen skal du lære hvordan du effektivt får de svar

Detaljer

Entobutikk 3.TESTRAPPORT VÅR 2011

Entobutikk 3.TESTRAPPORT VÅR 2011 3.TESTRAPPORT VÅR 2011 1 DELKAPITTEL 1 FORORD Denne testrapport er skrevet i forbindelse med vårt hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo, ingeniørutdanning, våren 2011. Rapporten beskriver testingen av hele

Detaljer

Presentasjon av Bacheloroppgave

Presentasjon av Bacheloroppgave IT-STØTTET BEDRIFTSUTVIKLING Presentasjon av Bacheloroppgave Digital kommunikasjonsplattform mellom barnehage og foresatte Eirik Skrivervik Bruvoll, Eivind Røe & Marius Mevold Vår 2011 Barnehagen Ila Barnehage

Detaljer

Næringsregner på PC n versjon 1.1.0

Næringsregner på PC n versjon 1.1.0 Laget av Innhold: Introduksjon 2 Næringsregner på PC n 2 Næringstabell 2 Statistikk 2 Hvem passer programmet for? 2 Bruk av programmet 3 Innlogging av forskjellige brukere 3 Hovedprogramet har 3 felt 4

Detaljer

1. Installasjon og lydtilpasning

1. Installasjon og lydtilpasning 1. Installasjon og lydtilpasning Dette kapitlet vil veilede deg gjennom installasjonen av Logos og gi en veiledning for nødvendige lydinnstillinger. 1.1. Autorun installasjon Logos distribueres via Internett

Detaljer

Kravspesifikasjon. Leserveiledning Kravspesifikasjonen består av følgende deler: Presentasjon Om bedriften

Kravspesifikasjon. Leserveiledning Kravspesifikasjonen består av følgende deler: Presentasjon Om bedriften Kravspesifikasjon Presentasjon Hovedprosjektet gjennomføres ved Høgskolen i Oslo, avdelingen for ingeniørutdanning. Målet med oppgaven er å utvikle en online webshop for bestilling av postkasser. Dette

Detaljer

Brukte studieteknikker

Brukte studieteknikker Brukte studieteknikker Forfattere Celine Spjelkavik Michael Bakke Hansen Emily Liane Petersen Hiske Visser Kajsa Urheim Dato 31.10.13! 1! Innhold 1. Problemstillinger...3 2. Innsamlingsstrategi.4 2.1 Metode..4

Detaljer

PC-bok 1. Svein-Ivar Fors. Lær deg. og mye mer! Windows Tekstbehandling Regneark Mange nyttige PC-tips!

PC-bok 1. Svein-Ivar Fors. Lær deg. og mye mer! Windows Tekstbehandling Regneark Mange nyttige PC-tips! Svein-Ivar Fors s PC-bok 1 Lær deg Windows Tekstbehandling Regneark Mange nyttige PC-tips! Bruk PC en din til å skrive brev, gjøre forandringer i tekster, skrive feilfritt nesten bestandig, kopiere datafiler

Detaljer

Evaluering av PBL-veiledere i 8. semester

Evaluering av PBL-veiledere i 8. semester 28.11.2007 13:54:50 QuestBack eksport - Evaluering av PBL-veiledere i 8. semester Evaluering av PBL-veiledere i 8. semester Nedenfor følger resultatene fra evalueringen av PBL - veilederne på 8. semester

Detaljer

Visma Contracting Oppgradering til versjon 5.20

Visma Contracting Oppgradering til versjon 5.20 Visma Contracting Oppgradering til versjon 5.20 Oslo, oktober 2013 Før installasjon: SuperOffice De som kjører SuperOffice må få oppgradert denne samtidig. Henvendelse til leverandøren firma KeyForce.

Detaljer

IDRI3001 Bacheloroppgave i Drift av datasystemer

IDRI3001 Bacheloroppgave i Drift av datasystemer IDRI3001 Bacheloroppgave i Drift av datasystemer Kjell Toft Hansen, 15.04.2015 Bachelor Informatikk Drift av datasystemer Sammendrag Her er noen studiespesifikke retningslinjer for veiledning og vurdering

Detaljer

Aksjonær / Interessent

Aksjonær / Interessent Brukermanual Aksjonær / Interessent Aksjeservice versjon 2.0 Aksjeservice AS Kolbergveien 20 3121 Tønsberg / Munkedamsveien 68 0270 Oslo Forord Aksjeservice er en løsningsleverandør for ikke-børsnoterte

Detaljer

Kapittel 8: Denne delen i KM-handboken tar for seg meglerens rolle i forbindelse med gjennomføringen av selve KM-prosjektet.

Kapittel 8: Denne delen i KM-handboken tar for seg meglerens rolle i forbindelse med gjennomføringen av selve KM-prosjektet. Slide 1 Oppfølging av gjennomføringen av KM-prosjekter Anne-Guri Kåsene, Telemarksforsking Leif Estensen, SINTEF Teknologi og samfunn Kapittel 8: Denne delen i KM-handboken tar for seg meglerens rolle

Detaljer

SKJEMA FOR PERIODISK SLUTTEVALUERING AV EMNER ved IPED

SKJEMA FOR PERIODISK SLUTTEVALUERING AV EMNER ved IPED SKJEMA FOR PERIODISK SLUTTEVALUERING AV EMNER ved IPED Sendes til studieadministrasjon når evalueringen er gjennomført. Inngår i underveisevaluering av studieprogram. Emne PED4480 Praksis Semester H-2016

Detaljer

Veien til å få bedre karakterer: 1. avgrense, 2. mestre og 3. bruke ferdigheter for å lære.

Veien til å få bedre karakterer: 1. avgrense, 2. mestre og 3. bruke ferdigheter for å lære. Læringssirkelen Veien til å få bedre karakterer: avgrense, mestre og bruke ferdigheter for å lære. Det første steget i denne 3-stegs prosessen er bevisstgjøring av de 9 grunnleggende stegene for læring.

Detaljer

Testrapport. Aker Surveillance. Gruppe 26. Hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Oslo, 24.5.2013. Public 2013 Aker Solutions Page 1 of 5

Testrapport. Aker Surveillance. Gruppe 26. Hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Oslo, 24.5.2013. Public 2013 Aker Solutions Page 1 of 5 Testrapport Aker Surveillance Gruppe 26 Hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo og Akershus Oslo, 24.5.2013 Public 2013 Aker Solutions Page 1 of 5 Innledning I denne rapporten vil vi skrive om testingen som

Detaljer

I ÅS FORSLAG TIL LØSNING

I ÅS FORSLAG TIL LØSNING epolitiker I ÅS FORSLAG TIL LØSNING Det finnes noen få løsninger i dag som gir politikerne mulighet til å få tilgang til ferdige nedlastede dokumenter, kommentere i utvalgsdokumenter, lagring i sky etc.

Detaljer

Installasjonsveiledning Visma Avendo Lønn, versjon 7.60 Oktober 2011

Installasjonsveiledning Visma Avendo Lønn, versjon 7.60 Oktober 2011 Installasjonsveiledning Visma Avendo Lønn, versjon 7.60 Oktober 2011 Innhold 1. Innledning... 1 2. Nedlasting... 2 3. Installasjon / oppgradering... 5 3.1 Installasjon av nødvendige tilleggskomponenter...

Detaljer

Brukermanual. Versjon 1.3.5. Copyright 2002 Devinco AS

Brukermanual. Versjon 1.3.5. Copyright 2002 Devinco AS Brukermanual Versjon 1.3.5 Copyright 2002 Devinco AS Manual SpeedyCraft Client 1. utgave, mai 2003 (V 1.3.5) Devinco AS Dersom du har kommentarer, ønsker eller synspunkter ang. denne manualen, vennligst

Detaljer

Virus på Mac? JA! Det finnes. Denne guiden forteller deg hva som er problemet med virus på Mac hva du kan gjøre for å unngå å bli infisert selv

Virus på Mac? JA! Det finnes. Denne guiden forteller deg hva som er problemet med virus på Mac hva du kan gjøre for å unngå å bli infisert selv Virus på Mac? JA! Det finnes. Denne guiden forteller deg hva som er problemet med virus på Mac hva du kan gjøre for å unngå å bli infisert selv «Å tro at det ikke finnes virus på Mac er dessverre litt

Detaljer

SiteGen CMS. Innføringsmanual

SiteGen CMS. Innføringsmanual SiteGen CMS Innføringsmanual Copyright Barlind Solutions AS 2008 Hva er SiteGen CMS? SiteGen CMS er et såkalt content-management-system; eller med litt andre ord et publiseringssystem. Det kan brukes til

Detaljer

Iforrige nummer av. Praktiske råd om det å snakke sammen. SERIETEMA: DET HANDLER OM SAMTALE DEL 5: Samtalestrategier II

Iforrige nummer av. Praktiske råd om det å snakke sammen. SERIETEMA: DET HANDLER OM SAMTALE DEL 5: Samtalestrategier II SERIETEMA: DET HANDLER OM SAMTALE DEL 5: Samtalestrategier II Praktiske råd om det å snakke sammen I denne spalten tar vi for oss hvordan vi best mulig kan legge til rette for at personer med afasi kan

Detaljer

Introduksjon til Vega SMB 2012

Introduksjon til Vega SMB 2012 Introduksjon til Vega SMB 2012 Side 1 av 15 Introduksjon til Vega SMB Velkommen som bruker av Vega SMB. Klikk på Vega ikonet for å starte Vega SMB første gang. Velg ditt brukernavn og skriv inn passord

Detaljer

The Complete Property Management System. Hoist Technology - www.hoistgroup.com

The Complete Property Management System. Hoist Technology - www.hoistgroup.com The Complete Property Management System Hoist Technology - www.hoistgroup.com Med fokus på driften HotSoft 8 er et komplett bookingssystem som passer alle typer overnattingssteder fra vandrerhjem til større

Detaljer

Forprosjekt. Oppgdragsgiver Unikia, Lille grensen 7, 0159 Oslo, Kontaktperson Anders Kose Nervold,

Forprosjekt. Oppgdragsgiver Unikia, Lille grensen 7, 0159 Oslo, Kontaktperson Anders Kose Nervold, Hovedprosjekt i data/informasjonsteknologi Høgskolen i Oslo og Akershus Forprosjekt Prosjekttittel Unikia Android applikasjon Gruppe 13 Markus Bugge-Hundere s188909 Morten Wold Aksel Wiig s236326 s232324

Detaljer

Evalueringsrapporten. Rapporten kunden mottar Sluttproduktet Forteller hva som er gjort

Evalueringsrapporten. Rapporten kunden mottar Sluttproduktet Forteller hva som er gjort Evalueringsrapporten Rapporten kunden mottar Sluttproduktet Forteller hva som er gjort Rapportere og formidle resultatene Lage en sluttrapport som beskriver hele evalueringsprosessen Beskrive prosjektgjennomføringen

Detaljer

Kravspesifikasjon. Forord

Kravspesifikasjon. Forord Kravspesifikasjon Forord Kravspesifikasjonen skal beskrive applikasjonens funksjonalitet og betingelsene som oppdragsgiver krever. Det skal også hjelpe utviklerne med å begrense applikasjonen slik at den

Detaljer

Gruppe nr. BO15-G16 - Fiksjonsfilm

Gruppe nr. BO15-G16 - Fiksjonsfilm Forprosjektrapport Gruppe nr. BO15-G16 - Fiksjonsfilm - 16 Jan 2015 Christoffer Stub Mariell Karlsen Bakke Morten Kjennerud Thomas Langnes FORPROSJEKTRAPPORT GRUPPE NR. BO15-G16 1 Prosjektgruppen Christoffer

Detaljer

Repository Self Service. Hovedoppgave våren 2010

Repository Self Service. Hovedoppgave våren 2010 Forprosjektrapport for Repository Self Service Hovedoppgave våren 2010 Christer Berg (070604 07HBDRA) Ron Stangvik (070427 07HBDRA) 1 Innholdsfortegnelse 1. MÅL OG RAMMER...3 1.1. Bakgrunn...3 1.2. Prosjektmål...3

Detaljer

Forstudierapport. Magne Rodem og Jan-Erik Strøm. 18. juni 2006

Forstudierapport. Magne Rodem og Jan-Erik Strøm. 18. juni 2006 Forstudierapport Magne Rodem og Jan-Erik Strøm 18. juni 2006 Innhold 1 Introduksjon 3 2 Bakgrunn for prosjektet 3 2.1 Beskrivelse av problemer og behov........................... 3 2.2 Kort om dagens systemer................................

Detaljer

Del IV: Prosessdokumentasjon

Del IV: Prosessdokumentasjon 1 2 Forord Dette dokumentet omhandler detaljert beskrivelse av vår arbeidsprosess gjennom hele perioden med prosjektet. Prosessdokumentasjonen er en viktig del av sluttrapporten, og er delt opp i følgende

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus. Bachelorprosjekt Hacking Cristin. (midlertidig tittel) Forprosjektrapport

Høgskolen i Oslo og Akershus. Bachelorprosjekt Hacking Cristin. (midlertidig tittel) Forprosjektrapport Høgskolen i Oslo og Akershus Bachelorprosjekt 2017 Hacking Cristin (midlertidig tittel) Forprosjektrapport Innholdsfortegnelse: 1.0 Presentasjon s. 3 2.0 Sammendrag s. 3 3.0 Dagens situasjon s. 4 4.0 Mål

Detaljer

Bursdag i Antarktis Nybegynner Scratch PDF

Bursdag i Antarktis Nybegynner Scratch PDF Bursdag i Antarktis Nybegynner Scratch PDF Introduksjon Bursdag i Antarktis er en interaktiv animasjon som forteller historien om en liten katt som har gått seg bort på bursdagen sin. Heldigvis treffer

Detaljer

Transkripsjon studentintervju fra uke 16 og 17

Transkripsjon studentintervju fra uke 16 og 17 Transkripsjon studentintervju fra uke 16 og 17 Trine: 1 001 L Hvilket klassetrinn kan du tenke deg å jobbe på? 002 S Nei, enten realfag i ungdomsskolen eller hele klassetrinnet på mellomtrinnet (4-6) 003

Detaljer

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Versjon 1.0 Rakkestad, 26.03.2014 Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 3 2. Installasjon og oppgradering... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Oppdatering av operativsystem

Detaljer

og hva forventer vi av deg?

og hva forventer vi av deg? Studieveiledning ved NTNU Hva kan du forvente av oss og hva forventer vi av deg? D e t s k a p e n d e u n i v e r s i t e t Hva kan du forvente av oss og hva forventer vi av deg? Vi som jobber med veiledning

Detaljer

Gruppe 33 - Hovedprosjekt

Gruppe 33 - Hovedprosjekt Gruppe 33 - Hovedprosjekt s188080 Joakim Rishaug s181130 Sondre Sparby Boge s188098 Martin Hagen s178816 Lars Erik Kasin 1 av 7 Kravspesifikasjon Forord Kravspesifikasjonen utformes både for kunden, og

Detaljer

Prosjektplan. Tiltak på bygg i flomutsatte områder

Prosjektplan. Tiltak på bygg i flomutsatte områder Prosjektplan Tiltak på bygg i flomutsatte områder Begrunnelse: I flomutsatte områder finnes det folk som får ødeleggelser på sine hus pga. vann. Dette temaet har fått økt interesse med klimaendringene,

Detaljer

Veileder. Undervisningsvurdering en veileder for elever og lærere

Veileder. Undervisningsvurdering en veileder for elever og lærere Veileder Undervisningsvurdering en veileder for elever og lærere Til elever og lærere Formålet med veilederen er å bidra til at elevene og læreren sammen kan vurdere og forbedre opplæringen i fag. Vi ønsker

Detaljer

Mamut Enterprise Travel CRM

Mamut Enterprise Travel CRM Mamut Enterprise Travel CRM Tilleggsproduktet Mamut Enterprise Travel CRM gir deg muligheten til å ta med deg arbeidet på en bærbar datamaskin ut av kontoret. Du arbeider da på en kopi av den sentrale

Detaljer

Hovedprosjekt 2014, Høgskolen i Oslo og Akershus

Hovedprosjekt 2014, Høgskolen i Oslo og Akershus Forprosjektrapport Gruppe 2 Hovedprosjekt 2014, Høgskolen i Oslo og Akershus 1 INNHOLD 2 Presentasjon... 2 2.1 Gruppen medlemmer... 2 2.2 Oppgave... 2 2.3 Oppdragsgiver... 2 2.4 Veileder... 2 3 Sammendrag...

Detaljer

Introduksjon til dataanlegget ved Institutt for informatikk. Marc Bezem Institutt for informatikk Universitetet i Bergen

Introduksjon til dataanlegget ved Institutt for informatikk. Marc Bezem Institutt for informatikk Universitetet i Bergen Introduksjon til dataanlegget ved Institutt for informatikk Marc Bezem Institutt for informatikk Universitetet i Bergen August 2005 1 Introduksjonskurset Målgrupper: Alle studenter som skal ta INF100 Andre

Detaljer

Forprosjektrapport. Universelt LæringsVerktøy (ULV) Å lage en læringsplattform som tilfredsstiller alle krav til universell

Forprosjektrapport. Universelt LæringsVerktøy (ULV) Å lage en læringsplattform som tilfredsstiller alle krav til universell Forprosjektrapport Presentasjon Tittel: Oppgave: utforming Periode: Gruppemedlemmer: Hafnor Prosjektgruppe: Veileder: Oppdragsgiver: Kontaktperson: Nettside for gruppa: Universelt LæringsVerktøy (ULV)

Detaljer

Bygg et Hus. Steg 1: Prøv selv først. Sjekkliste. Introduksjon. Prøv selv

Bygg et Hus. Steg 1: Prøv selv først. Sjekkliste. Introduksjon. Prøv selv Bygg et Hus Introduksjon I denne leksjonen vil vi se litt på hvordan vi kan få en robot til å bygge et hus for oss. Underveis vil vi lære hvordan vi kan bruke løkker og funksjoner for å gjenta ting som

Detaljer

Typiske intervjuspørsmål

Typiske intervjuspørsmål Typiske intervjuspørsmål 1. Interesse for deg som person: Vil du passe inn? Personlighet Beskriv deg selv med fem ord. Hvordan vil dine kollegaer/venner beskrive deg? Hva syns dine tidligere arbeidsgivere

Detaljer

Forprosjektrapport. Hovedprosjekt våren 2009. Gruppenr. H09E03. Bent-Henning Nesse Cheko Haji Abbasi Jon Espen Olsen

Forprosjektrapport. Hovedprosjekt våren 2009. Gruppenr. H09E03. Bent-Henning Nesse Cheko Haji Abbasi Jon Espen Olsen Forprosjektrapport Hovedprosjekt våren 2009 Gruppenr. H09E03 Bent-Henning Nesse Cheko Haji Abbasi Jon Espen Olsen Styre- og loggsystem for en testjigg HØGSKOLEN I ØSTFOLD Avdeling for ingeniørfag Postadresse:

Detaljer

Use case modellen. Use case modellering i analysefasen. Hva er en Aktør? Hva er et Use case? Use case modellering. Eksempel

Use case modellen. Use case modellering i analysefasen. Hva er en Aktør? Hva er et Use case? Use case modellering. Eksempel Use case modellen Use case modellering i analysefasen Metode for å identifisere og beskrive de funksjonelle kravene til et system Kapittel 3 i UML Distilled Kirsten Ribu beskriver kravene til systemet,

Detaljer

Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS

Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS Oppdragsgiver: Hovedtema: KTI Hytterenovasjon 2011 Trondheim 23. september 2011 Innhold FORORD... 4 OPPSUMMERING... 5 OM RAPPORTEN... 7 1. KUNDETILFREDSHET EN FORKLARING...

Detaljer

Soloball. Steg 1: En roterende katt. Sjekkliste. Test prosjektet. Introduksjon. Vi begynner med å se på hvordan vi kan få kattefiguren til å rotere.

Soloball. Steg 1: En roterende katt. Sjekkliste. Test prosjektet. Introduksjon. Vi begynner med å se på hvordan vi kan få kattefiguren til å rotere. Soloball Introduksjon Scratch Introduksjon Vi skal nå lære hvordan vi kan lage et enkelt ballspill med Scratch. I soloball skal du styre katten som kontrollerer ballen, slik at ballen ikke går i nettet.

Detaljer

KONTROLL INSIDE MSOLUTION

KONTROLL INSIDE MSOLUTION KONTROLL INSIDE MSOLUTION Forandre renholdsteam eller renholdsdager på oppdrag I denne brukerveiledningen skal vi bruke bytte renholdsdager. Det skjer jo at vi bytter renholdsdager eller team på kunder.

Detaljer

Dato: 02.03.12 Klokkeslett: 15.00 Sted: BI Bergen. Sak 1 Behandling/Valg av ordstyrer og referent

Dato: 02.03.12 Klokkeslett: 15.00 Sted: BI Bergen. Sak 1 Behandling/Valg av ordstyrer og referent Dato: 02.03.12 Klokkeslett: 15.00 Sted: BI Bergen Sak 1 Behandling/Valg av ordstyrer og referent Forslag til vedtak: Leder er møteleder og ordstyrer, Kommunikasjonsansvarlig er referent Enstemmig vedtatt

Detaljer

Datakortet a.s 14.11.2006

Datakortet a.s 14.11.2006 Introduksjon Kunnskapsløftet har definert bruk av elektroniske hjelpemidler i de fleste fag i løpet av den 10 årige grunnskolen og i den videregående utdanningen. I tillegg er mer og mer informasjon tilgjengelig

Detaljer

Produktrapport. Produktrapport. Hjelpemiddel portal for Parkinsonforbundet

Produktrapport. Produktrapport. Hjelpemiddel portal for Parkinsonforbundet Produktrapport Hjelpemiddel portal for Parkinsonforbundet 1 Innhold: Forord ------------------------------------------------------------------------------------------------------2 Planlegging og arbeidsmetode

Detaljer

Prosjektoppgave i IT1301 10.11.08. IKT - en sentral del av undervisningsopplegget

Prosjektoppgave i IT1301 10.11.08. IKT - en sentral del av undervisningsopplegget Prosjektoppgave i IT1301 10.11.08 IKT - en sentral del av undervisningsopplegget 1 Innholdsfortegnelse Sidetall Innledning 3 Undervisningsplan mandag uke 1 4 Undervisningsplan tirsdag uke 1 5 Undervisningsplan

Detaljer

automatisk informasjonssjekk av jobbsøkere på internett

automatisk informasjonssjekk av jobbsøkere på internett CyberSearchMe automatisk informasjonssjekk av jobbsøkere på internett «Få full oversikt over all informasjon om kandidaten på internett uten i det hele tatt å tenke på googling» 24 timer i døgnet 365 dager

Detaljer

! Slik består du den muntlige Bergenstesten!

! Slik består du den muntlige Bergenstesten! Slik består du den muntlige Bergenstesten Dette er en guide for deg som vil bestå den muntlige Bergenstesten (Test i norsk høyere nivå muntlig test). For en guide til den skriftlige delen av testen se

Detaljer

IBM3 Hva annet kan Watson?

IBM3 Hva annet kan Watson? IBM3 Hva annet kan Watson? Gruppe 3 Jimmy, Åsbjørn, Audun, Martin Kontaktperson: Martin Vangen 92 80 27 7 Innledning Kan IBM s watson bidra til å gi bankene bedre oversikt og muligheten til å bedre kunne

Detaljer

Brukermanual For app.minmemoria.no

Brukermanual For app.minmemoria.no Brukermanual For app.minmemoria.no For videomanual: søk etter MinMemoria App på www.youtube.com Velkommen! Memoria er en digital minnebok og en plattform for sosial kommunikasjon mellom familier, helsepersonell

Detaljer

IKT utvikling i samfunnet.

IKT utvikling i samfunnet. IKT utvikling i samfunnet. Hvordan påvirkes de med lav IKT-kunnskaper, av dagens IKT-bruk i samfunnet. Og hvordan påvirker det folk med lave IKT-kunnskaper av dagens utvikling av datasystemer? Forord Abstrakt

Detaljer

Installere programvare gjennom Datapennalet - Tilbud

Installere programvare gjennom Datapennalet - Tilbud NTNU Trondheim Norges Teknisk- Naturvitenskapelige Universitet Datapennalet Installere programvare gjennom Datapennalet - Tilbud Påmeldingsinfo Hvordan tjenesten fungerer Krav til utstyr Uttesting av programvareformidling

Detaljer

WordPress. Brukerveiledning. Kjære kunde. Innlogging:

WordPress. Brukerveiledning. Kjære kunde. Innlogging: Brukerveiledning WordPress Sist oppdatert: 26.02.2014 Kjære kunde Her er en liten guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress. Denne veilederen vil ta deg gjennom: Innlogging - s.1 Kontrollpanel

Detaljer

EVALUERING PRAKTISK-PEDAGOGISK UTDANNING (PPU) UNIVERSITETET I BERGEN 2014/2015

EVALUERING PRAKTISK-PEDAGOGISK UTDANNING (PPU) UNIVERSITETET I BERGEN 2014/2015 EVALUERING PRAKTISK-PEDAGOGISK UTDANNING (PPU) UNIVERSITETET I BERGEN 2014/2015 4.MAI 2015 Inndeling - Bakgrunn - Del 1: Didaktikk - Del 2: Pedagogikk - Del 3: Praksis - Del 4: Studiet generelt - oppsummering

Detaljer

Eli Toftøy-Andersen og Jon Gunnar. brukertesting

Eli Toftøy-Andersen og Jon Gunnar. brukertesting Eli Toftøy-Andersen og Jon Gunnar Wold Praktisk brukertesting Innhold Innhold Forord Brukertesting i et nøtteskall Hvem bør lese denne boken? 1. Hvorfor brukerteste? 1.1. Hva er brukertesting? 1.2. Hva

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE. Hva er sykepleiestudentens erfaring med telesykepleie i sykepleieutdanningen? UTARBEIDET AV NORA RUGTVEDT

PROSJEKTBESKRIVELSE. Hva er sykepleiestudentens erfaring med telesykepleie i sykepleieutdanningen? UTARBEIDET AV NORA RUGTVEDT PROSJEKTBESKRIVELSE Hva er sykepleiestudentens erfaring med telesykepleie i sykepleieutdanningen? UTARBEIDET AV NORA RUGTVEDT HØYSKOLEN I TELEMARK, BØ 5617 PROSJEKTARBEID I INFORMATIKK VÅREN 2014 Innholdsfortegnelse

Detaljer

BRUKERMANUAL. Telsys Online Backup

BRUKERMANUAL. Telsys Online Backup BRUKERMANUAL Telsys Online Backup TELSYS AS - 06.08.2009 Innhold Generelt... 3 Kom i gang... 4 Installasjon av Telsys Online Backup Proff/Standard... 4 Start opp klienten for første gang!... 10 Logg inn...

Detaljer

Utplassering for elever

Utplassering for elever Utplassering for elever Arbeidsbok Elevens navn:. Bedrift:. Kjære elev! Vi ønsker deg velkommen til et lite innblikk i bransjen! Når du nå skal prøve deg i arbeidslivet, vil vi først og fremst samarbeide

Detaljer

1. Intro om SharePoint 2013

1. Intro om SharePoint 2013 Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Intro om SharePoint 2013 Stein Meisingseth 09.08.2013 Lærestoffet er utviklet for faget LO205D Microsoft SharePoint 1. Intro om SharePoint

Detaljer

Oppgaver og løsningsforslag i undervisning. av matematikk for ingeniører

Oppgaver og løsningsforslag i undervisning. av matematikk for ingeniører Oppgaver og løsningsforslag i undervisning av matematikk for ingeniører Trond Stølen Gustavsen 1 1 Høgskolen i Agder, Avdeling for teknologi, Insitutt for IKT trond.gustavsen@hia.no Sammendrag Denne artikkelen

Detaljer

Retningslinjer for selskapsmeldinger via Internett

Retningslinjer for selskapsmeldinger via Internett Versjon 2.0 / 19.01.2000 Innholdsfortegnelse 1. Innledning...3 2. Programvare...4 3. Tilgang til systemet...5 4. Navigering...5 5. Selskapsmelding...6 5.1 Selskap...6 5.2 Omhandler...6 5.3 Tittel på selskapsmelding...7

Detaljer

Dokument 1 - Sammendrag

Dokument 1 - Sammendrag Dokument 1 - Sammendrag Automatnett - Nytt CMS-verktøy for Uno-X Automat Fakultet for teknologi, kunst og design Høgskolen i Oslo og Akershus, 2013 Innholdsfortegnelse Sammendrag 1 1. Innledning 1 2. Om

Detaljer

Benytter du dine rettigheter?

Benytter du dine rettigheter? Benytter du dine rettigheter? Om innsyn, opplysningsplikt og personvernerklæringer Delrapport 3 fra personvernundersøkelsen 2013/2014 Februar 2014 Innhold Innledning og hovedkonklusjoner... 3 Om undersøkelsen...

Detaljer

Prosjektrapport Gruppenr FigureGame 3.0

Prosjektrapport Gruppenr FigureGame 3.0 Vedlegg 1. Prosjektavtale Avtale mellom: Reidar Kvadsheim, oppdragsgiver og Robin Juliussen, Olaf Nikolai Hansen og Inger Lill Nystad Prosjektets navn: Figure Game 3.0 Wrath of the Configuration 1. Prosjektets

Detaljer

Prosjektteknikk. Prosjektteknikk. Evaluering prosjektteknikk. Hvorfor teamarbeid? Team. Hvorfor teamarbeid?

Prosjektteknikk. Prosjektteknikk. Evaluering prosjektteknikk. Hvorfor teamarbeid? Team. Hvorfor teamarbeid? Prosjektteknikk Skal gjennomføre et prosjektarbeid med Legoroboter som skal programmeres i Java Skal arbeide i Team (4 medlemmer) Skal settes opp en Arbeidskontrakt Skal gjennomføre Teammøter med innkalling

Detaljer

Forberedelser - Avklaring av roller og ansvar

Forberedelser - Avklaring av roller og ansvar Forberedelser - Avklaring av roller og ansvar Det viktig å poengtere at roller og ansvar i planlegging og gjennomføring bør være avklart før man starter selve planleggingen. Derfor innleder denne veilederen

Detaljer

Testrapport Prosjekt nr SSP Installasjon AS. Dato: 25.mai 2007 Antall sider: 8 Intern veileder: Kjetil Grønning. Kontaktperson: Kai Evjen

Testrapport Prosjekt nr SSP Installasjon AS. Dato: 25.mai 2007 Antall sider: 8 Intern veileder: Kjetil Grønning. Kontaktperson: Kai Evjen Prosjekt nr. 2007-11 Testrapport Tittel: Informasjonssystem SSPI Prosjektdeltakere: Hans Petter Kristiansen, s130182 Espen Skaarer, s123590 Dato: 25.mai 2007 Antall sider: 8 Intern veileder: Kjetil Grønning

Detaljer