OLJENASJONENS NYE ANSIKT?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OLJENASJONENS NYE ANSIKT?"

Transkript

1 OLJENSJONENS NYE NSIKT? a-labs nybygg på Fornebu, der Statoil skal være hovedleietaker de neste 1 årene, har høstet lovord som et framtidsrettet signalbygg, et markant tilholdssted for Norges største bedrift, med fleksible løsninger for morgendagens arbeidsliv. MIRZ MUJEZINOVIC DISKUTERER YGGET, MENS KJ K. GEIRN HR TTT FOR SEG INTERIØRLØSNINGENE. 28 RKITEKTUR N 8/1 RKITEKTUR N 8/1 29

2 OMTLE V MIRZ MUJEZINOVIC Großstadtarchitektur mellom ambisjon og motiv I Norge har vi hatt tradisjon for at store bedrifter bygger seg hovedkontorer som de selv skal eie og drifte, som et arnested for firmaet og som en viktig del av merkevarebyggingen. Men Statoilbygget er er utleiebygg, der Norges største bedrift skal holde hus de neste 1 årene. Deretter hvem vet? Hvordan løses en slik oppgave? Mirza Mujezinović er arkitektutdannet ved Columbia University i New York. Han driver Malarchitecture S. Er arkitektur mulig når Norges største og viktigste bedrift skal utvikle sitt nye kontorbygg, i samarbeid med et eiendomsselskap med tunge offentlige og private interesser, og et arkitektkontor som er en del av ett av Norges største arkitekturkonsern? Hva slags arkitektur oppstår innenfor en kontekst definert av storskalakapitalen og de overordnete kapitalinteressene? Leietageren den globale aktøren I 200 begynte forhandlingene om sammenslåingen av Statoil og Hydro. I desember samme år ble operasjonen med kodenavn Color innledet etter at det endelig ble gitt politisk klarsignal for firmafusjonen. Hydro ble i papirene kalt lue, mens Statoil fikk tilnavnet Red, i tilfelle utenforstående skulle få tak i papirene. Finansielle rådgivere fra investeringsbanken Morgan Stanley i London skulle representere Statoil, mens Hydro valgte Goldman Sachs fra New York. Finansekspertene fløy inn til Oslo, samtidig som utvalgte nøkkelmedarbeidere i Statoil og Hydro satt i forhandlinger på den ærverdige restaurerte Vækerø hovedgård, ikke så langt fra stedet hvor det nye konsernet skulle få sitt nye tilholdssted. I oktober 2007 var sammenslåingen et faktum. 1 yggherren utvikleren med portefølje Ti år tidligere var ting begynt å skje på Fornebu. IT Fornebu ble dannet på initiativ fra Fred Olsen og Norsk Investorforum. Visjonen var å skape et IT- og kunnskapssenter i verdensformat, noe som ble støttet av Jagland-regjeringen og senere ble befestet gjennom Stortinget. I 2001 solgte staten den attraktive tidligere flyplasstomten på 1 mål til IT Fornebu Eiendom S og KLP Eiendom S for 700 millioner kroner. Med dette begynte eiendomseventyret. Midt på 2000-tallet var IT Fornebu organisert gjennom tre sidestilte selskaper: IT Fornebu S (med ansvar for å forvalte og utvikle visjonen om IT-Fornebu), IT Fornebu Eiendom S (som utviklet og driftet eiendoms- og bygningsmassen), og IT Fornebu Inkubator S (som utviklet nye bedrifter i tett samarbeid med ulike gründere). lant selskapets eiere var foruten Fred Olsen Telenor S, Selvaag Gruppen S, Ulltveit-Moe Gruppen S,. Wilhelmsen S, Møller Eiendomspartner S, Dn S, Det norske Veritas S, Handelshøgskolen I, LO og SINTEF. 2 Statens eierandel ble forvaltet gjennom SIV SF med direkte tilknytning til Nærings- og handelsdepartementet. rkitekten kontoret med forretningsplanen Året 2000 var IT-bølgen på sitt høyeste. To tretti år gamle arkitekter, Geir Haaversen og Odd Klev, bestemte seg for å prøve sin arkitektlykke. Geir forlot ovim-fuglu-svingen rkitekter, Odd sluttet hos Lund Hagem. Planen var å starte opp i leiligheten til Odd med ett oppdrag: et interiørprosjekt for Toltech, en bedrift som jobbet med internettløsninger. Forretningside- Statoilbygget er skreddersydd for en fleksibel fremtid. Statoil har en leieavtale på 1 år, men byggets arkitektur er også programmert for flere leietakere. The Statoil building is tailored to a flexible future. Statoil has a 1-year rental agreement, but the architecture is also programmed to take multiple tenants. "Statoil er verdens 7. største selskap, med tilgang på ekspertise i verdensklasse. Mer seriøst kan det ikke bli." en var å serve IT-bransjen: de skulle spesialisere seg på interiører og kontorbygg. To måneder senere sprakk IT-boblen. For å unngå det klassiske scenariet hvor unge arkitekter tilbringer de første fem år med prosjektering av garasjer og tilbygg, måtte de legge om strategien. Målet var å komme i posisjon uten nødvendigvis å gå den lange veien. Svaret lå i å jobbe nettverksbasert for å komme i kontakt med en spesifikk type kunder. Dette betød også at de måtte være en del av en mye større struktur. Samtidig begynte Dark S å bygge et konsern hvor man skulle ha flere typer kontorer innenfor en større familie. Det å tenke konsern innen arkitektbransjen var da ganske nytt selv om arkitekten F.S. Platou hadde forsøkt på 190-tallet, ved å spalte opp sitt store kontor til flere enheter: arkitektur-, interiør- og plan. Det som var annerledes med det nye Dark-konsernet var etableringen av parallelle arkitektfirmaer (som skulle senere konkurrere om samme type oppdrag). Haaversen og Klev innledet en dialog med det nye konsernet, noe som resulterte i at Dark S kom på eiersiden med 2 % av aksjene i rkitekturlaboratoriet S (a-lab). Det skulle ta litt tid før det nye kontoret kom i posisjon: de første to årene var det bare Geir og Odd som var ansatt i bedriften, og hverdagen handlet mye mer om illustrasjonsarbeid i Photoshop enn om prosjektering. Det store gjennombruddet kom med arcode-prosjektet i 200, i samarbeid med MVRDV, etterfulgt av førstepris i en invitert arkitektkonkurranse for Portalbygget (i regi av IT Fornebu), samt førstepris i den åpne arkitektkonkurransen for det nye kulturhuset i Hammerfest i 200. I profesjonalitetens navn Odd Klev forklarer at a-labs interesse for de store prosjektene var definert av potensialet slike byggeoppgaver har: det er flere muligheter i de store prosjektene enn i de små, ikke bare fordi budsjettene er større, men også fordi kundene er mer profesjonelle man slipper å lære kunden hva hus er. Men hva skjer når byggherren er blitt kunde, og når denne kunden vet hva hus er? IT Fornebu er i dag et av de tyngste utviklerselskapene i Norge, med en imponerende eierportefølje. Statoil er verdens 7. største selskap, med tilgang på ekspertise i verdensklasse. Mer seriøst kan det ikke bli. En slik top notch-kontekst skaper et rammeverk der profesjonalitet, pålitelighet og forventing om ett produkt eller en tjeneste ligger sentralt. Dette smitter over på arkitekten flotte ideer og kunstnerisk utfoldelse er en ting, men saklighet blir essensielt i denne sammenhengen. I dette feltet har a-lab manøvrert godt. Det nye Statoil-bygget virker perfekt tilrettelagt til den ytelsen det skal levere: bygget er skreddersydd for en fleksibel 0 RKITEKTUR N 8/1 RKITEKTUR N 8/1 1

3 På grunn av programmets størrelse måtte det store volumet brytes opp i mindre deler i fem treetasjes lameller som etter arkitektenes mening skulle gi en menneskelig skala. ecause of the size of the programme, the volume was divided into smaller parts five three-storey blocks which, according to the architects, also provided a human scale. Statoilbygget er skreddersydd for en fleksibel fremtid. Statoil har en leieavtale på 1 år, men byggets arkitektur er også programmert for flere leietakere. The Statoil building is tailored to a flexible future. Statoil has a 1-year rental agreement, but the architecture is also programmed to take multiple tenants. fremtid. IT Fornebu vet nøyaktig hva de får. Statoil har en leieavtale på femten år, men byggets arkitektur er også programmert for flere leietagere. De fire vertikale kommunikasjonssjaktene som binder to og to lameller sammen gjør det mulig å seksjonere bygget, noe som elegant speilvender de predefinerte markedsmekanismene. Lamellenes tverrsnitt tillater kontinuerlig ommøblering, og kan optimaliseres for skiftende behov. Statoil-bygget, med sin programmerte fleksibilitet og funksjonalitet parret med en klar ikonografi, kan leses som en direkte oversettelse av de forventningene den store kapitalen har. Men hva med arkitekturen? IT-Fornebu og Statoil er to svært profesjonelle aktører, som vet hva en velfungerende bygning er. Hadde de i det hele tatt behov for en arkitekt? Er det rom for det arkitektoniske i et slikt storskalaprosjekt, eller kan prosjektet avfeies som utviklervennlig byggeri som ikke oppnår annet enn maksimum tilfredsstillelse av storkapitalens forventninger? To aspekter som taler i a-labs favør er den projiserte ambisjonen, og den nødvendige kunnskapen. mbisjonen handler om å klare å omsette ideer til en bygget form, og kunnskapen om å sikre at denne omsetningen kan utføres slik at den tjener den overordnete arkitektoniske ambisjonen. a-lab jobbet kontinuerlig med forskjellige "Kan prosjektet avfeies som utviklervennlig byggeri som ikke oppnår annet enn maksimum tilfredsstillelse av storkapitalens forventninger?" alternative modeller som testet byggets ytelse: fra varierende volumstørrelser til forskjellige logistiske skjema. rkitektene fikk blant annet byggherren til å avlive sin store gullhøne den gamle parkeringsgarasjen som fungerte som IT Fornebus inntektsmaskin for nettopp å åpne opp det arkitektoniske spillerommet. ygget fikk sin i dag gjenkjennelige form som forresten fungerer mye bedre på nært enn på langt hold. Fotavtrykket ble minimalisert, slik at det omkringliggende landskapsrommet kunne beholde sin åpenhet mot sjøen, noe som ble muliggjort gjennom de store utkragningene. Det interessante her er at a-lab klarte å få byggherren til å gå med på denne akrobatikken. rkitektene brukte sin kunnskap om reguleringsverktøy til å sikre det ønskede formuttrykket og dets minimale fotavtrykk noe som gjorde at bygget ikke kunne ese ut, samtidig som man måtte unngå eksterne søyler. yggets form ble dermed låst allerede i reguleringen, eventuelle forandringer ville forutsette justering av de overordnete premissene, noe som ville ha utsatt den planlagte innflyttingsdatoen. Den arkitektoniske ambisjonen ble sikret fordi arkitektene hadde forståelse for bruken av plan- og juridiske verktøy. O tempora! O mores! Statoil-bygget er et ordentlig bygg, like seriøst som byggherrene og like ambisiøst som arkitektene. Men hva skjer hvis man betrakter dette bygget innenfor rammene av den samtidsarkitekturen den umiskjennelig er en del av? Spørsmål om motiver og referanser er uunngåelig. Dette handler ikke nødvendigvis om i hvor stor grad bygget ligner på et annet bygg, men hvor godt arkitektene har klart å reprodusere kjente motiver og referanser som sirkulerer i samtidsarkitekturen. Som tidligere nevnt er byggets hovedtema de store utkragingene et heroisk motiv som har preget arkitekturen de siste femten årene, og som har fått sitt store crescendo i den nederlandske skolen. For å løse klimaskillet i atriet har arkitekten i tillegg brukt et triangulert dobbeltkurvet tak, med klare referanser til Fosters ritish Museum det var til og med den samme leverandøren som leverte glasstaket. På grunn av programmets størrelse måtte det store volumet brytes opp i mindre deler i fem treetasjes lameller som etter arkitektenes mening skulle gi en menneskelig skala. For å nå sin arbeidsplass fra parkeringsanlegget må alle først utendørs, til det offentlige forrommet noe som skal gi transparens og likhetsfølelse, i tråd med god norsk bedriftskultur. På omvisningen traff jeg da også på konsernsjef Helge Lund idet han var på vei inn. Dette åpne landskapsrommet mot sjøen er perfekt dandert og dekket med pent "Resultatet er et svært godt, men relativt uinteressant bygg, da det virker mer som et ekko av en velkjent formal og konseptuell ikonografi." klippet gress, inkludert det uunngåelige landskapsmotivet: en tilfeldig plassert, men perfekt avrundet knaus som forsiktig stikker frem, omkranset av gresset som forsterker den myke fjellformen en referanse som er mye brukt i prosjektene til de såkalte Osloskole-arkitektene. Men like ved dette beherskede landskapet finner man altså et av Oslos største bygg. Motivlisten kunne fortsette. Statoilbygget har sugd til seg mange motiver og referanser fra ulike nasjonale og internasjonale tradisjoner. Det fremstår imidlertid ikke som problematisk, da disse motivene bygger opp under hverandre, samtidig som de innordner seg byggets hovedhensikt å være et fleksibelt og rasjonelt kontorbygg med et klart uttrykk. Resultatet er et svært godt, men relativt uinteressant bygg, da det virker mer som et ekko av en velkjent formal og konseptuell ikonografi, enn som et bygg som baner vei for nye arkitekturbilder. Kanskje er det ikke så rart, siden prosjektet måtte innordne seg den superprofesjonaliserte konteksten definert både av byggets leietager og byggets eier: det de skulle få måtte være innenfor deres kjente referanseverden, både den kvalitative og den kvantitative. Signalet Det mest kritiske momentet i Statoilbygget ligger i den store arkitektoniske trefoldigheten: forholdet mellom byggets 2 RKITEKTUR N 8/1 RKITEKTUR N 8/1

4 Volumene dyttes inn i hverandre med en halvannen-meters overgripende sone, som gjør at det henger mellom å være en luftig Mikado-lignende komposisjon og en mer sammenvokst storform. The volumes are pushed together with an overlap of some 1, metres. The resulting composition teeters on the brink of melting into one large form. I dette prosjektet har a-lab klart å identifisere det spesifikke arkitektoniske spillerommet og har handlet deretter. -lab have succeeded in identifying and making use of the specific architectural potential in this project. idé, dens oversettelse til form, og byggets skala. Ofte påstås det at arkitekturens idéverden er universell, og at de samme ideene kan appliseres både på store og små byggeoppgaver en utdatert og klisjéfylt holdning som henger igjen fra tiden da arkitekten anså seg selv som et allvitende kunstnerisk geni. Ideene vil være betinget av den skalaen byggeoppgaven har, og hver skala har sine begrensninger og friheter definert av de spesifikke kunnskapsfelt som er nødvendige for en saklig tilnærming til byggeoppgaven. Ideen bak Statoil-byggets grep med de fem lamellene stablet opp på hverandre er troverdig, men måten den blir artikulert på er uheldig i forhold til byggets skala. Volumene dyttes inn i hverandre med en halvannen-meters overgripende sone, noe som forsterkes i fasaden ved at himlingen under utkragningene flukter med overkanten på vindusfeltene. Dette har nok med rasjonaliteten i konstruksjonen å gjøre, men denne sonen burde ha vært artikulert annerledes (enten gjort mye mindre, eller lamellene skulle vært mye større). Slik det fremstår, henger bygget mellom å være en luftig mikado-lignende komposisjon og en mer sammenvokst storform. "Statoil-bygget sender et signal om at det prøver å avstigmatisere storskalaarkitekturen i Norge." Men en ting er sikkert: a-lab har prøvd hardt. På omvisningen snakket prosjektleder Charles Marsden med innlevelse både om de store og de små detaljene møtene mellom tregulv og trevegg, hvordan de horisontale og de vertikale plankene skulle flukte med hverandre, om skreddersydd sentralkjøkken i rustfritt stål, plassering og totalintegrering av brannvarslingsutstyr, osv. lt dette ser man: både arkitekten og entreprenøren har gjort en grundig jobb. Statoil-bygget sender et signal om at det prøver å avstigmatisere storskala-arkitekturen i Norge: det store prosjektet tegnes fortsatt av arkitekten, han/hun er delaktig i de valg som tas. I dette prosjektet har a-lab klart å identifisere det spesifikke arkitektoniske spillerommet og har handlet deretter. Man kan være enig eller uenig i visse valg, men dette bygget gjenspeiler arkitekten mer enn den mektige utvikleren eller den globale leietageren. vstigmatiseringen går ut på at man, som arkitekt, ikke anser seg selv som på utsiden eller i opposisjon til de kreftene som utløser det store prosjektet, men som en aktør som gjennom sitt kunnskapsdomene er en direkte medspiller med disse. Det gjør Statoil-bygget til Großstadtarchitektur, en arkitektur med sine egne lover og former, enten vi liker det eller ikke. Mirza Mujezinović Großstadt architecture between ambition and motive uilding appraisal by Mirza Mujezinović What kind of architecture do you get when Norway s largest company needs new headquarters, and is served by a major property developer and one of the country s largest architecture practices? With such a constellation, is architecture even possible? asks Mirza Mujezinović. Mujezinović traces the history of the project, from the fusion of Statoil with Hydro in 2007, through the redevelopment of the Fornebu peninsula after the decommissioning of the airport and the establishment of a-lab as part of the larger parent company Dark. Since their early thirties, a-lab founders Geir Haaversen and Odd Klev aimed at specialising into architectural solutions for the office sector, says Mujezinović. The prospect of dealing with professional clients was one of the attractions. ut this corporate terrain has been successfully negotiated. The building seems tailor-made for a flexible future, coupled with a clear iconography that reflects the expectations of a big client. The architectonic idea is believable, and the execution thorough. This, as well as the scale of all aspects of the endeavour, makes the Statoil building into a kind of Großstadtarchitektur, subject only to the laws and rules of its own definition, whether we like it or not. Mirza Mujezinović is an architect, trained at Columbia University in New York. He runs Malarchitecture S. Noter 1 Jostein Løvås, Morten Ånestad, Kristian Skard, "Operasjon COLOR", i Dagens Næringsliv Morgen, , side. Se også www. dn.no/forsiden/energi/article991. ece. 2 PLN 01/200, side 7. Platous plankontor heter Norconsult, et av Norges store konsulentfirmaer. Ifølge purehelp.no har Dark Skonsernet en eierandel på 2 % i Placebo Effects S, 90 % i Zinc S, 100 % i Dark rena S, 0.0 % i Dark rkitekter S, 100 % i Project arcode S, 1 % i To Pluss To rkitekter S, 100 % i Dark Prosjekt S og 2 % i -lab S. Se også: www. purehelp.no/company/details/darkas/9797. egrepet er tatt fra Ludwig Hilberseimer og boken Großstadtarchitektur fra RKITEKTUR N 8/1 RKITEKTUR N 8/1

5 rkitektenes beskrivelse -L STTOIL REGIONKONTOR, FORNEU Det nye Statoil-bygget på Fornebu samler Statoils regionale og internasjonale virksomhet i ett felles kontorbygg for opp til 200 ansatte. ygget er et resultat av en åpen tilbudskonkurranse i februar 2008, med påfølgende detaljprosjekteringsfase og knappe 20 måneders byggeperiode før ferdigstillelse høsten Fra flystripe til friområde Prosjektet er del av en større transformasjon og utvikling av det tidligere fly plassområdet for Oslo Lufthavn Fornebu ( ). Utover å skape en levende bydel med bolig- og rekreasjonsområder, er ærum kommunes visjon å skape et konsentrert og attraktivt miljø for høyteknologiske og kunnskapsintensive bedrifter på Fornebu. En viktig del av arkitektens hovedgrep er at tomten er omgjort fra flyplassog asfaltlandskap til grønt og offentlig tilgjengelig friområde med spektakulær utsikt over innseilingen til Oslofjorden. Det nye kontorbygget ligger der flyplassens gamle p-hus lå, trukket tilbake på tomten for å frigjøre størst mulig areal til parken. Nye sykkel- og gangveier integrerer området med omgivelsene og knytter parken til eksisterende grøntstruktur på Fornebulandet. Redusert fotavtrykk Kontorarealene er fordelt på fem generisk utformede lameller, stablet oppå hverandre i tre nivåer slik at bygget ikke oppleves som ett stort volum på nært hold. Store utkragninger reduserer fotavtrykket og frigjør areal til parkområdene på utsiden, samtidig som det skaper et stort klimatisert fellesrom mellom lamellene. Konstruksjonen trekker veksler på oljeindustriens prinsipper og teknikker, med kombinasjon av avanserte konstruksjoner og prefabrikkerte, modulbaserte elementer samt strenge krav til høy kvalitet og kort byggetid. Lamellene er ulikt orientert for å optimalisere indre dagslysforhold og utsynet mot parken og fjorden. Hver lamell er tre etasjer (12, meter) høy, 10 meter lang og 2 meter bred, og konstruert som en selvbærende bro i fagverk av stål med utkraginger på ca. 0 meter. Fasadene består av tre meter brede, etasjehøye prefabrikkerte elementer med integrerte vinduer, solavskjerming, isolasjon, og kledning av hvitlakkerte aluminium- og bakelitt-komposittplater. Solavskjerming av gavlveggene i glass er utført med vertikale lameller av laminert glass. Klimaskillet rundt det store fellesrommet i midten består av store glassflater som er spent opp mellom lamellene to dobbeltkrummede glasstak og to glassvegger på bakkeplan. Den spesielle formen er generert av åpningen mellom lamellene. Fleksibilitet for skiftende behov ygget har et beregnet energiforbruk på 10 kwh/kvm/år. Dette oppnås blant annet ved hjelp av fasadeløsningen, som har svært god isolasjon og høy tetthet. Kontorlamellene er dimensjonert for å sikre fleksibilitet for endringer og ulik bruk. Søylefritt interiør og spesialutviklede klimaplanker i himlingene med integrert strøm, lys, ventilasjon og sprinkler gjør det mulig å justere antall arbeidsstasjoner og møterom. Med fleksible og separate lameller samlet rundt et sentralt torg med fellesfunksjoner, egner bygget seg til bruk for én eller flere leietakere, og kan tilpasses ulike behov og framtidige endringer. Sosial friksjon ygget er utviklet i tett samarbeid med leietaker Statoil, som krevde sosiale løsninger for en innovativ arbeidsplass. En grunntanke bak utformingen av fellesområdene er derfor å skape ulike typer møtesteder og løsninger som blander folk i fellesarealene. Det indre atriet med kommunikasjonstårnet er hjertet i bygningens sosiale liv. Et stort torg på bakkeplan samler hoveddelen av byggets fellesfunksjoner, med infosenter, kaffebar, kafé, bedriftsrestaurant, telefon-lounge og Det dobbeltkrumme glasstaket over det store sentrale fellesrommet er det første av denne typen konstruksjoner i Norge. The double-curved glass roof above the central space is the first of its kind in Norway. ulike uformelle arbeids- og møteplasser. Interiøret er utformet i henhold til Statoils høye krav til universell utforming. Trappetårn og gangbroer har integrert rekkverksbelysning og kontrasterende materialer, eik og aluminium, for å markere ledelinjer for svaksynte. Faste innredninger som servicesenter, "grab n go", kantinekjøkken, auditorium osv. er utformet av a-lab ut fra Statoils behov og i tråd med byggets konsept. Materialer, farger og samspill mellom inne- og utemiljø var en viktig del av interiørets utforming. RKITEKTUR N 8/1 RKITEKTUR N 8/1 7

6 C HD ok Plan 07 c+2.2 m PLSSYGD SKJØRT UT-INN - 9MM GU, INNFEST TIL UK PROFIL FLEX - VINDSPERRE I KLEM/LIMES TIL HLVPROFIL FLX LIMES TIL VINDSPERRE MERO - 0MIN.ULL - STÅLRIEGEL + ca 7mm MIN.ULL N! N! TILPSSES TIL DIM.STÅLJELKE. - DMPSPERRE KOLES/LIMES TIL DS MERO v.jelke LIMES TIL FLEX VEGG. N mm EKSTR DS GRUNNET EVEGELSE. - 1 MM ROUST GIPS-INNFEST I VINKEL TIL FLEX VEGGELEMENT YTTERVEGG-TIL OPPLEGGSJELKE MERO - UTF. /GRENSESNITT VKL. SKNSK/MERO/RK FLEX- ELEMENTER KSE EL/ E20-E9-1000mm OG KSE E/ E1-2000mm - E1+2000mm MÅ FOREREDES FOR INNFESTING V SKJØRT/ KLIMTETTING FSDE-STÅLJELKE/GLSSTK VKL. RK-FLEX-MERO-SKNSK TK 2 UK STÅL NODE NODE -8 UK STÅL NODE NODE 22- UK STÅL NODE NODE SYSTEM LINJE GLSSTK c+0.m GLSSTK 2 MERO: - STÅLPROFIL VR. 20/10x80xmm RL MM SPCER - 2x8 MM LMINERT SIKKER.GLSS - 10 MM KRYPTON - 8 MM LMINERT HRDET GLSS, Detaljtegninger. Vertikalsnitt av overgang mellom fasade og glasstak. Målestokk 1: 20. Details. Vertical section through junction of facade and glazed roof. Scale 1:20. c +1.0 m c m c m SE: TYPISK DET UTVENDIG HIMLING TYPE H10/ TILPSNINGSPLTER LUMINIUMSPLTER C X920mm -80mm FUGE m. U- Profil 1x80mm -Farge RL 901, Glans 70% -INNFEST TIL UK HIMLING DEKKER-SKJØRT-FSDE VKL MNP/FLX/RK/SN UTSPRRING/SLISSE HIMLING TK 2 C 10mm. UTSPRRING/SLISSE HIMLING TK 1 C 10 N! SLISSE TK HR VHENGIGHET MOT UTSPRRING I FLEX FSDER LMELL C OG D, REF TEGNING -2C10/-2D10. VKLRES RK/FLEX/MERO/SKNSK. 1 F19 EL / E EK / E F SYSTEM LINJE GLSSTK c+0. MERO - SKJØRT/KLIMSKILLE FORN/ MELLOM NODER -STÅL/LUMINIUM ESLG RL 900 FORN ISO MELLOM NODEPUNKTER. INNFEST VKL MERO/RK -DMPSPERRE LIMES TIL STÅLJELKE OG SKJØTES TIL DMPSPERRE OVER ISO SKJØRT. -INNFEST VKL. MERO /RK -STÅLJELKER MLES RL 900 N! RNNMLES TIL NÆRMESTE NODEPUNKT MERO < 000mm LMELL C /D 0 EJ / EC c m UK betongbjelke c m ok Plan 07 c+2.2 m STÅLJELKE MELLOM ETONGDRGERE. SVEISES TIL EGNE OPPLEGGSPLTER. KFR RUUKKI: Tak 2: RHS 20x20x1 Tak1 : 00x00x20/ VR. FRGE: RL 900 N! LLE SYNLIGE STÅLFLENS/KONSTRUKSJON MLES RL 900 -RNNISOLSJON CONLIT /R90 KFR: RIr/ Ruukki/FIRESFE KFR: RUUKI / MERO/SKNSK/RK -JELKE TK 1 C 00X00mm VR. -JELKE TK 2 RHS 20x20mm. SVEISES FST TIL OPPLEGGSSTÅL- KONSOLL ET. JELKER. VKL MERO /RUUKKI. -INNVENDIG HIMLING TYPE H9 -LUMINIUMSPLTER STK (1X1M) -80mm FUGE m. U- Profil 1x80mm -INNFEST TIL UK. ISOLERT DEKKER/VKL. -PERFORERINGSGRD ca 28%, ref RIK -Farge RL 901, Glans 70% MERO - SKJØRT ok MELLOM Plan 07 NODER -STÅL/LUMINIUM c+2.2 ESLG m RL 900 FORN ISO MELLOM NODEPUNKTER. INNFEST VKL MERO/RK -DMPSPERRE LIMES TIL STÅLJELKE OG SKJØTES TIL DMPSPERRE OVER ISO SKJØRT. -INNFEST VKL. MERO /RK -STÅLJELKER MLES RL 900 N! RNNMLES TIL NÆRMESTE NODEPUNKT MERO < 000mm LMELL C /D c +1.0 m c m EL / E DENNE TEGNINGEN HR STTUS REIDSTEGNING. DET SKL IKKE TS MÅL FR DENNE TEGNINGEN. KUN NGITTE MÅLSETTINGER ER GYLDIGE UTFØRELSESGRUNNLG UNDERLEVERNDØRENS PRODUKSJONS- TEGNINGER SKL GODKJ. V RK FØR IGNGSTT PRODUKSJON D C PROSJEKT NR. Martin Linges vei 10 m.fl., 10 Fornebu gnr/bnr 1/781 m.fl., ærum TEGNINGSSTTUS rbeidstegning TEGNING Typisk detalj (langfas.) - glasstak, innfest u.k. stål-bet.bjelker akse EK-E SEKVENS KONTROLL SIGN.,DTO egen HM sidemann EM MÅLESTOKK TEGNINGSTYPE REVISJON 1:10 /2L DE D TEGNING NR. DTO REV.DTO YGGHERRE: TOTLENTREPRENØR: RKITEKT: DETLJEN GJELDER: Nytt Oslo-kontor HENVISNING: -2-C10, -2-D10, -71-E FLX/MNP-grensesnitt: Overgang og utførelse mellom fasadekassett, avslutning himling og plassbygd skjørt revidert og målsatt. Innvendig himling, konvektor og tittelfelt justert Rev. himlingstype til Meta-sys. Isolert Noder MERO ihht tilbakemeld Rev. typ.detalj, lagt til nodetyper, endret format tegning rbeidstegning REV. DTO ENDRING DRMMENSVEIEN OSLO TLF: FX: ok Plan 07 c+2.2 m GULVOPPYGNING TEPPE mm VRETTING mm HD-ELEM. (KONF. SPC) ISOLSJON 20 mm KONSTR.ISO. KFR. RI TGN. -- PROFIL - GJELDER KUN UTV. HIML. - LUKKE FUGE MELLOM Y.K. HIML. OG Y.K. ELEM.FS. - MÅ OGSÅ LUKKE FUGE MELLOM DEKKLOKK FS. CC/ 1000 MM - FRGE VKL. RK - MÅ VKL. SN, RK, FLX, SIGNEX / LEV. FLEX- ELEMENTER KSE EL/ E20-E9-1000mm OG KSE E/ E1-2000mm - E1+2000mm MÅ FOREREDES FOR INNFESTING V SKJØRT/ KLIMTETTING FSDE-STÅLJELKE/GLSSTK YK PLSSYGD FS. VKL. RK-FLEX-MERO-SKNSK I OPPRISS YK PROFILER PREF UK STÅL NODE NODE ELEM.FS I OPPRISS c m UK HIMLING KUNST c m -INNFEST TIL UK HIMLING DEKKER-SKJØRT-FSDE HIMLING I OVERGNG MOT FS. FLX VKL MNP/FLX/RK/SN MÅ UTFØRES DEMONTERR GRUNNET VEDLIKEHOLD V PERSIENNER KSE KSE KSE UK PROFIL c m = UK KSSETT N! UK PROFIL / KSSETT FLX - KOTE VRIERER - KFR. INNMÅLING SN - KFR. MIL RK DENNE TEGNINGEN HR STTUS REIDSTEGNING. DET SKL IKKE TS MÅL FR DENNE TEGNINGEN. KUN NGITTE MÅLSETTINGER STÅLJELKE ER GYLDIGE MELLOM ETONGDRGERE. UTFØRELSESGRUNNLG SVEISES TIL EGNE OPPLEGGSPLTER. KFR RUUKKI: Tak 2: RHS UNDERLEVERNDØRENS 20x20x1 PRODUKSJONS- Tak1 : 00x00x20/ TEGNINGER VR. SKL GODKJ. V RK FØR FRGE: RL IGNGSTT 900 PRODUKSJON N! LLE SYNLIGE STÅLFLENS/KONSTRUKSJON MLES RL 900 -RNNISOLSJON CONLIT /R90 KFR: RIr/ Ruukki/FIRESFE KFR: RUUKI / MERO/SKNSK/RK 8 RKITEKTUR N 8/1 RKITEKTUR N 8/ EK / E F SYSTEM LINJE GLSSTK c+0. MERO - SKJØRT/KLIMSKILLE FORN/ MELLOM NODER -STÅL/LUMINIUM ESLG RL 900 FORN ISO MELLOM NODEPUNKTER. INNFEST VKL MERO/RK -DMPSPERRE LIMES TIL STÅLJELKE OG SKJØTES TIL DMPSPERRE OVER ISO SKJØRT. -INNFEST VKL. MERO /RK -STÅLJELKER MLES RL 900 N! RNNMLES TIL NÆRMESTE NODEPUNKT MERO < 000mm LMELL C /D EJ / EC C J K L LMELL GLSSVEGG MERO - FLEX PLSSYGGET MODULVEGG - 70 MM SPLTE MELLOM FLEX FSDEKSSETT OG MERO GLSSVEGG/ MERO. VKL FLEX/RK/ MERO C LMELL C LMELL D MERO/SKNSK/RUUKI/PENNCON INNFEST MERO GLSSVEGG TIL LMELL. INN-UT;.-RUSTFRITT STÅLESLG I SMYG. FRGE VKL. RK -DMPSPERRE MOT TRIE LIMES TIL VINKEL VED SØYLE. -INNFEST I HVERT NODEPUNKT TIL STÅLSØYLE -STÅLRIEGELVEGG MELLOM INNFEST, MIN. ULL. -0 MM MIN ULLPLTER. -VINKEL LIMES TIL XPS V.GLSS -VINDSPERRE LIMES TIL VINKEL. - 9 MM GU. - RUSTFRI STÅLESLG, FUGES MELLOM ESLG/FLEXVEGG. CC F1 GRENS PLSSYGD VEGG FLEX: INN-UT: -PLTEKLEDNING -GIPS 1 MM -DMPSPERRE LIMES TIL VINKEL/PROFIL -STÅLRIEGEL-MIN ULL 200 MM -VINDSPERREDUK FØRES INN OG LIMES I PROFIL -9MM GU, FØRES INN I SPOR PROFIL -RUSTFRI STÅLESLG FRGE VKL RK Detaljer. Horisontalsnitt som viser overgang mellom fasade og glasstak. Målestokk 1:20. Details. Horizontal section showing junction of facade and glazed roof. Scale 1:20. PLSSYGD SKJØRT UT-INN - 9MM GU, INNFEST TIL UK PROFIL FLEX - VINDSPERRE I KLEM/LIMES TIL HLVPROFIL FLX LIMES TIL VINDSPERRE MERO - 0MIN.ULL - STÅLRIEGEL + ca 7mm MIN.ULL N! N! TILPSSES TIL DIM.STÅLJELKE. - DMPSPERRE KOLES/LIMES TIL DS MERO v.jelke LIMES TIL FLEX VEGG. N mm EKSTR DS GRUNNET EVEGELSE. - 1 MM ROUST GIPS-INNFEST I VINKEL TIL FLEX VEGGELEMENT YTTERVEGG-TIL OPPLEGGSJELKE MERO - UTF. /GRENSESNITT VKL. SKNSK/MERO/RK TK 2 UK STÅL NODE NODE -8 UK STÅL NODE NODE 22- GLSSTK 2 MERO: - STÅLPROFIL VR. 20/10x80xmm RL MM SPCER - 2x8 MM LMINERT SIKKER.GLSS - 10 MM KRYPTON - 8 MM LMINERT HRDET GLSS, c +1.0 m c m UTSPRRING/SLISSE HIMLING TK 2 C 10mm. UTSPRRING/SLISSE HIMLING TK 1 C 10 Detaljer. Vertikalsnitt som viser N! overgang SLISSE TK HR mellom VHENGIGHET fasade MOT og lyshimling. Målestokk 1:20. UTSPRRING I FLEX FSDER LMELL C OG D, Details. Vertical section showing junction of facade and luminous ceiling. Scale 1:20. REF TEGNING -2C10/-2D10. VKLRES RK/FLEX/MERO/SKNSK. SE: TYPISK DET KUNSTHIMLING / LED-DISPLY SYSTEM LINJE GLSSTK c+0.m - UTF. OG INNFEST. MÅ VKL. SN, ST, RK, LEV. -UTVENDIG HIMLING TYPE H10/ TILPSNINGSPLTER LUMINIUMSPLTER C X920mm KUNST 0-80mm FUGE m. U- Profil 1x80mm -Farge RL 901, Glans 70% FUGE 18 EL / E 0 80 GRENS UK HIMLING c m INNFEST. GLSSVEGG MERO TIL HOVEDSTÅL. DIM.INNFESTING VKL. MERO/RI/RUUKI/SKNSK/SPENNCON C0 INNFEST. TIL SVEISEPLTE PÅ IPE 0, SLISSES I DEKKEFORKNT VKL. RI/SPENNCON/RUUKI IPE 0 KFR: RUKKI DEKKEFORKNT KFR: SPENNCON PROFIL FR FLEX I PLSSYGD VEGG LEVERES MED ISOLSJON I HULROM PG FRE FOR KULDERO-KONDENS. VKL. FLEX/RK/SKNSK MERO STÅLKONSTRUKSJON RHS 80X120X. MM SYSTEM LINE MERO GLSSVEGG -MERO -PROFIL 120X80X STÅL. RL 900, GLNSTLL VKL. RK/MERO -EPDM 20mm --LGS GLSS KFR:MERO VIFTEKONVEKTOR INNFELT I STENGULV - REF. TEGN /20 -TYPE MINI CNL DE =0 EK RISTTYPE / E VKL. RK EJ / EC INNSTØPING/UTFØRELSE VKL. RK/SKNSK. - GÅR UVRUTT LNGS HELE KSEN. F GLSSVEGG -MERO - STÅLRØR Ø, mm. RL 900, GLNSTLL VKL. RK/MERO KONSTR. PÅSTØP 80 mm - KONF. SN, RI, SPC STÅLSØYLE RUUKKI FOR INNV. HIML. REF.DET.: LMELL LMELL ok fg Plan 0 c+19.8 m Martin Linges vei 10 m.fl., 10 Fornebu gnr/bnr 1/781 m.fl., ærum TEGNINGSSTTUS -INNVENDIG rbeidstegning HIMLING TYPE H9 -LUMINIUMSPLTER STK (1X1M) -80mm FUGE m. U- Profil 1x80mm -INNFEST TEGNING TIL UK. ISOLERT DEKKER/VKL. -PERFORERINGSGRD Typisk fasadedetalj ca 28%, (langfas.) ref RIK - v-snitt -Farge RL utv.himl. 901, Glans kunst 70% - FLX fas. plan 0 lam, SEKVENS KONTROLL SIGN.,DTO MERO - SKJØRT egen HM MELLOM NODER -STÅL/LUMINIUM ESLG RL sidemann 900 CM/EM FORN MÅLESTOKK ISO MELLOM NODEPUNKTER. TEGNINGSTYPE REVISJON INNFEST 1:10 VKL MERO/RK / DE TEGNING NR. DTO REV.DTO -DMPSPERRE LIMES TIL STÅLJELKE OG SKJØTES YGGHERRE: TIL DMPSPERRE OVER ISO SKJØRT. -INNFEST VKL. MERO /RK -STÅLJELKER TOTLENTREPRENØR: MLES RL 900 N! RNNMLES TIL NÆRMESTE NODEPUNKT MERO < 000mm LMELL C /D RKITEKT: DETLJEN GJELDER: N! GLSSTK -GLSSVEGG - GLSS WLL - GLSS ROOF DENNE TEGNING ER TEKSTET PÅ NORSK. FOR TILSVRENDE TEGNING MED ENGELSK TEKST, SE PDF MED "E" ETGNELSE ETTER TEGNINGSNUMMER NOTE: THIS DRWING OF GLSSWLL/ROOF WITH NORWEIGN TEXT. FOR DETIL WITH ENGLISH TEXT SEE PDF FILE WITH NNOTTION " E " FTER DRWING NUMER. DENNE TEGNINGEN HR STTUS REIDSTEGNING FOR PREFRIKERTE FSDER, GLSSTK OG GLSSVEGG STTUS FOR ØVRIG = FORELØPIG PROSJEKTERINGSUNDERLG REIDSTEGNING REV. DTO ENDRING PROSJEKT NR Nytt Oslo-kontor Martin Linges vei 10 m.fl., 10 Fornebu gnr/bnr 1/781 m.fl., ærum TEGNINGSSTTUS rbeidstegning TEGNING Typisk detalj(atrie)-h-snitt grensesnitt FLEX fasade-mero glassvegg akse F1, K SEKVENS 07 MÅLESTOKK 1 : 10 / TEGNING NR. DTO REV.DTO YGGHERRE: TOTLENTREPRENØR: RKITEKT: -JELKE TK 1 C 00X00mm VR. -JELKE TK 2 RHS 20x20mm REIDSTEGNING. UK betongbjelke c m REV. DTO ENDRING PROSJEKT NR Nytt Oslo-kontor E C DRMMENSVEIEN OSLO TLF: KONTROLL egen sidemann TEGNINGSTYPE DE D DRMMENSVEIEN OSLO TLF: SVEISES FST TIL OPPLEGGSSTÅL- KONSOLL ET. JELKER. VKL MERO /RUUKKI. FX: SIGN.,DTO LL EOM REVISJON FX: ok Plan 07 c+2.2 m DETLJEN GJELDER: DENNE TEGNINGE REIDSTEGNING DET SKL IKKE T TEGNINGEN. KUN ER GYLDIGE UTFØ UNDERLEVERND TEGNINGER SKL IGNGSTT PROD REV. PROSJEKT NR. Martin Linges vei 10 m.fl., 1 gnr/bnr 1/781 m.fl., ærum TEGNINGSSTTUS rbeidstegning TEGNING Typisk detalj (lang u.k. stål-bet.bjelke SEKVENS MÅLESTOKK 1:10 /2L TEGNING NR YGGHERRE: E HENVISNING: -2 D C Nytt Oslo-k FLX/M utføre himlin målsa tittelfe Rev. h Noder Rev. t forma rbeid DTO TEG D D 2 TOTLENTREPRENØR:

Universell utforming - en utfordring

Universell utforming - en utfordring Universell utforming - en utfordring Forord Universell utforming, eller planlegging for alle, er et begrep som blir stadig mer brukt både internasjonalt og i Norge. Samtidig er det langt igjen før dette

Detaljer

Fortett med vett Eksempler fra fire norske byer. Jon Guttu Lene Schmidt

Fortett med vett Eksempler fra fire norske byer. Jon Guttu Lene Schmidt Fortett med vett Eksempler fra fire norske byer Jon Guttu Lene Schmidt 1 Forord I denne eksempelsamlingen presenteres resultatene fra en undersøkelse av uterommene i 27 nye byboligprosjekter i Trondheim,

Detaljer

Hjemmekontor løsning for mange i Retail og FI. The Adriatic LNG Terminal et unikt anlegg basert på innovativ teknologi

Hjemmekontor løsning for mange i Retail og FI. The Adriatic LNG Terminal et unikt anlegg basert på innovativ teknologi Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge April 2006 Hjemmekontor løsning for mange i Retail og FI The Adriatic LNG Terminal et unikt anlegg basert på innovativ teknologi FORUS Grensev. 6 Postboks

Detaljer

ALLIANCE ARKITEKTER - ARKITEKTUR FRA IDÉ TIL FERDIGSTILLING!

ALLIANCE ARKITEKTER - ARKITEKTUR FRA IDÉ TIL FERDIGSTILLING! Alliance arkitekter AS / org nr 988 437 433 MVA / www.allark.no / e: post@allark.no Kristian Augusts gate 13 / 0164 Oslo / tlf: 22 36 40 44 / Ryfylkegata 22 / 4014 Stavanger / tlf: 45036218 PORTFOLIO ALLIANCE

Detaljer

54 BOLIGER. 54 Ombygging leilighet Gudbrandsgard, Kvitfjell Beate Ellingsen AS. 55 Leilighet Vallegata, Oslo CADI AS

54 BOLIGER. 54 Ombygging leilighet Gudbrandsgard, Kvitfjell Beate Ellingsen AS. 55 Leilighet Vallegata, Oslo CADI AS INNHOLD 46 PLANK SOFA MØBLER 60 KGL. NORSKE AMBASSADE LONDON RESIDENS OFFENTLIGE BYGG 38 NYE MULIGHETER MED UNIVERSELL UTFORMING 50 KINO VICTORIA OSLO 13 MAGGIE S ABERDEEN SIGNALPROSJEKTER 80 KUNSTAKADEMIET

Detaljer

drøyt 50 selvstendige datterselskaper land. Majoriteten av konsernets virksomheter ligger i Norge og Sverige.

drøyt 50 selvstendige datterselskaper land. Majoriteten av konsernets virksomheter ligger i Norge og Sverige. Moelven Industrier ASA er et norsk industriselskap notert på Oslo Børs. Konsernet har drøyt 3000 ansatte og en samlet årsomsetning på NOK 5.000 millioner. Moelven organiserer sine virksomheter innenfor

Detaljer

Byggherrebeslutninger i prosjekter som bruker BIM

Byggherrebeslutninger i prosjekter som bruker BIM Byggherrebeslutninger i prosjekter som bruker BIM Bygg- og miljøteknikk Innlevert: juni 2013 Hovedveileder: Olav Torp, BAT Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for bygg, anlegg og transport

Detaljer

Uterom for en billig penge

Uterom for en billig penge Uterom for en billig penge Tittel: Uterom for en billig penge Forfattere: Romy Ortiz, Marry- Anne Karlsen og Benjamin Haffner Arbeidet er utført av Senter for byøkologi på oppdrag fra Norsk Form Stiftelsen

Detaljer

Boligsosialt arbeid i Flora en foranalyse

Boligsosialt arbeid i Flora en foranalyse NIBR-rapport 2013:29 Helge Renå Camilla Lied Boligsosialt arbeid i Flora en foranalyse Boligsosialt arbeid i Flora en foranalyse Andre publikasjoner fra NIBR: NIBR-rapport 2013:8 NIBR-rapport 2012:15 NIBR-rapport

Detaljer

Bruk av BIM ved rehabilitering av bygg

Bruk av BIM ved rehabilitering av bygg BACHELOROPPGAVE: Bruk av BIM ved rehabilitering av bygg Forfattere: Øyvind Kjøs Egge Jørgen Larsen Tjønnteig Dato: 23.05.2012 SAMMENDRAG Tittel: Bruk av BIM ved rehabilitering Dato: 23.05.2012 Deltakere:

Detaljer

Klart vi kan! - en evaluering av effektene av prosjektet «Klart språk i staten» Malin Dahle Jostein Ryssevik

Klart vi kan! - en evaluering av effektene av prosjektet «Klart språk i staten» Malin Dahle Jostein Ryssevik Klart vi kan! - en evaluering av effektene av prosjektet «Klart språk i staten» Malin Dahle Jostein Ryssevik ideas2evidence rapport 11/2013 Malin Dahle Jostein Ryssevik Klart vi kan! - en evaluering av

Detaljer

Perforerte plater til de fleste formål. RM Perforering AS

Perforerte plater til de fleste formål. RM Perforering AS NORWEGIAN BUILDING NEWS Maridalsveien 73 P.boks 5023 Majorstuen 0301 Oslo NR. 11/12 NOV./DES. 2007 52. ÅRG. Anlegg Bygg Offshore Transport og lagring Ressurs/Miljø Fylkesrapporter Industri www.byggenytt.no

Detaljer

Design og utvikling av en eco-marathonbil

Design og utvikling av en eco-marathonbil Design og utvikling av en eco-marathonbil Eivind Sæter Industriell design Innlevert: Juni 2012 Hovedveileder: Johannes Sigurjonsson, IPD Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for produktdesign

Detaljer

Utvikling av Pilestredet Park Development of Pilestredet Park Utomhus og infrastruktur/outdoor areas and infrastructure

Utvikling av Pilestredet Park Development of Pilestredet Park Utomhus og infrastruktur/outdoor areas and infrastructure Ferdigmelding nr. 678/2008 Prosjektnr./Project No. 98016 Utvikling av Pilestredet Park Development of Pilestredet Park Utomhus og infrastruktur/outdoor areas and infrastructure Statsbygg Statsbygg er statens

Detaljer

NORGES TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET INSTITUTT FOR BYGG, ANLEGG OG TRANSPORT

NORGES TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET INSTITUTT FOR BYGG, ANLEGG OG TRANSPORT NORGES TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET INSTITUTT FOR BYGG, ANLEGG OG TRANSPORT Oppgavens tittel: Praktisk Usikkerhetsstyring Dato: 16.06.08 Antall sider (inkl. bilag): 154 - Utvikling av prosjektdemonstrator

Detaljer

67 + Aalborg Universitet, Arkitektur og Design, Arkitektur, Januar 2011, Lill-Ann Sildelid, MA4-ARK4

67 + Aalborg Universitet, Arkitektur og Design, Arkitektur, Januar 2011, Lill-Ann Sildelid, MA4-ARK4 67 + Aalborg Universitet, Arkitektur og Design, Arkitektur, Januar 2011, Lill-Ann Sildelid, MA4-ARK4 Aalborg Universitet 2011 Arkitektur og Design Arkitektur Ma 4-Ark 4 Forfatter: Lill-Ann Sildelid Hovedveileder:

Detaljer

Forord. Karoline Andersen

Forord. Karoline Andersen FDVU i utvikling. En mulighetsanalyse av overgangen fra et FDV til et IWMS-system. FM under development. An analysis of the possibilities resulting from a transition from a FM to an IWMS system. Institutt

Detaljer

Emnekode: BE 320 E Dato: 05.12.2014 Opgavetittel: Hvordan drive strategiarbeid, og hvordan drives det i en liten bedrift?

Emnekode: BE 320 E Dato: 05.12.2014 Opgavetittel: Hvordan drive strategiarbeid, og hvordan drives det i en liten bedrift? Emnekode: BE 320 E Dato: 05.12.2014 Opgavetittel: Hvordan drive strategiarbeid, og hvordan drives det i en liten bedrift? Kandidatnr.: 202494 Einar Bjørn Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse i Sammendrag

Detaljer

En sammenlikning mellom to prosjektstyringsmodeller, PROPS og PPS

En sammenlikning mellom to prosjektstyringsmodeller, PROPS og PPS En sammenlikning mellom to prosjektstyringsmodeller, PROPS og PPS Hovedoppgave utført høsten 1998 Av Stud. techn. Andreas Gaarder Institutt for produksjons- og Kvalitetsteknikk Norges Teknisk-Naturvitenskapelig

Detaljer

Dynamisk Styring i SpareBank1 Skadeforsikring AS: En kvalitativ studie om ansattes kontroll og virksomhetens utvikling.

Dynamisk Styring i SpareBank1 Skadeforsikring AS: En kvalitativ studie om ansattes kontroll og virksomhetens utvikling. Dynamisk Styring i SpareBank1 Skadeforsikring AS: En kvalitativ studie om ansattes kontroll og virksomhetens utvikling. Beyond Budgeting in SpareBank1 Skadeforsikring AS: A qualitative study about employees

Detaljer

FREMTIDENS BY. Smarte løsninger når behovet melder seg ISEKK eller container. Nå med hentegaranti! Les om

FREMTIDENS BY. Smarte løsninger når behovet melder seg ISEKK eller container. Nå med hentegaranti! Les om DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES MER PÅ NETT! WWW.FREMTIDENSBY.NO Nr 11 DESEMBER 2014 FREMTIDENS BY Sentrum åpner seg mot sjøen Sørenga Sjøbad: Om et halvt år kan Oslo nyte et nytt tilskudd

Detaljer

Generalitet, fleksibilitet og elastisitet i kontorbygninger

Generalitet, fleksibilitet og elastisitet i kontorbygninger Kirsten Arge Generalitet, fleksibilitet og elastisitet i kontorbygninger Hvilke typer tilpasningsdyktighet bør norske byggherrer velge, og hva velger de? 340 Prosjektrapport 2003 Prosjektrapport 340-2003

Detaljer

03/2014 KONSERNMAGASIN UTGITT AV FERD AS. Side 4 Klart for nytt kontorprosjekt

03/2014 KONSERNMAGASIN UTGITT AV FERD AS. Side 4 Klart for nytt kontorprosjekt 03/2014 KONSERNMAGASIN UTGITT AV FERD AS Side 4 Klart for nytt kontorprosjekt Innhold Ferd Eiendom: Vi utvikler naboen til Aibel i Asker 4 Innhold Leder Side 3 Farvel venture: Ferd vil investere i nye

Detaljer

Rom for historie. Charlotte Lande Andersen

Rom for historie. Charlotte Lande Andersen Rom for historie Rom for historie Charlotte Lande Andersen 2 3 Innholdsfortegnelse 6 Innledning 78 10 Bakgrunn 82 8 12 14 15 16 17 20 22 28 33 35 39 41 48 50 53 55 56 58 63 65 67 70 73 74 4 Byggene Prosjektets

Detaljer

Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet. Business. analytics. big data - big Opportunities foto: Cathrine holst

Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet. Business. analytics. big data - big Opportunities foto: Cathrine holst Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet Har du utfordringer du ikke har løst? Business No. 9 / Febr. 13 analytics big data - big Opportunities foto: Cathrine holst Eric Berkowitz, tracx Rundbordsdiskusjon:

Detaljer

Perforerte plater til de fleste formål. RM Perforering AS

Perforerte plater til de fleste formål. RM Perforering AS NORWEGIAN BUILDING NEWS Maridalsveien 73 P.boks 5023 Majorstuen 0301 Oslo NR. 3 2009 54. ÅRG. Anlegg Bygg Offshore Transport og lagring Ressurs/Miljø Fylkesrapporter Industri www.byggenytt.no Perforerte

Detaljer

Merket for god design UTMERKELSER FRA norsk Designråd

Merket for god design UTMERKELSER FRA norsk Designråd Merket for god design UTMERKELSER FRA norsk Designråd Awards for Design Excellence Norwegian Design Council 2012 INNHOLD CONTENT Norsk designråd norwegian design council strategisk bruk av design gir nye

Detaljer

Oppkjøp som vekststrategi Et spørsmål om integrasjonsprosess

Oppkjøp som vekststrategi Et spørsmål om integrasjonsprosess Oppkjøp som vekststrategi Et spørsmål om integrasjonsprosess En studie av Sparebank 1 Regnskapshuset SMN BE 333E Innovasjon og Entreprenørskap Av Christina Tro Christina Tro Oppkjøp som vekststrategi En

Detaljer

04/2015. Stavanger spesial: Pedersgaten Grøntstrukture Forus Villabyen

04/2015. Stavanger spesial: Pedersgaten Grøntstrukture Forus Villabyen 1 Løssalg kr 79,- 04/2015 Norske arkitekters landsforbund www.arkitektnytt.no Kanskje vi her i Stavanger må begynne å ta suburbaniteten på alvor, fremfor å jobbe mot den? Tonje Broch Moe, KAP Stavanger

Detaljer

04/2015. Stavanger spesial: Pedersgaten Grøntstrukture Forus Villabyen

04/2015. Stavanger spesial: Pedersgaten Grøntstrukture Forus Villabyen 1 Løssalg kr 79,- 04/2015 Norske arkitekters landsforbund www.arkitektnytt.no Kanskje vi her i Stavanger må begynne å ta suburbaniteten på alvor, fremfor å jobbe mot den? Tonje Broch Moe, KAP Stavanger

Detaljer