OLJENASJONENS NYE ANSIKT?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OLJENASJONENS NYE ANSIKT?"

Transkript

1 OLJENSJONENS NYE NSIKT? a-labs nybygg på Fornebu, der Statoil skal være hovedleietaker de neste 1 årene, har høstet lovord som et framtidsrettet signalbygg, et markant tilholdssted for Norges største bedrift, med fleksible løsninger for morgendagens arbeidsliv. MIRZ MUJEZINOVIC DISKUTERER YGGET, MENS KJ K. GEIRN HR TTT FOR SEG INTERIØRLØSNINGENE. 28 RKITEKTUR N 8/1 RKITEKTUR N 8/1 29

2 OMTLE V MIRZ MUJEZINOVIC Großstadtarchitektur mellom ambisjon og motiv I Norge har vi hatt tradisjon for at store bedrifter bygger seg hovedkontorer som de selv skal eie og drifte, som et arnested for firmaet og som en viktig del av merkevarebyggingen. Men Statoilbygget er er utleiebygg, der Norges største bedrift skal holde hus de neste 1 årene. Deretter hvem vet? Hvordan løses en slik oppgave? Mirza Mujezinović er arkitektutdannet ved Columbia University i New York. Han driver Malarchitecture S. Er arkitektur mulig når Norges største og viktigste bedrift skal utvikle sitt nye kontorbygg, i samarbeid med et eiendomsselskap med tunge offentlige og private interesser, og et arkitektkontor som er en del av ett av Norges største arkitekturkonsern? Hva slags arkitektur oppstår innenfor en kontekst definert av storskalakapitalen og de overordnete kapitalinteressene? Leietageren den globale aktøren I 200 begynte forhandlingene om sammenslåingen av Statoil og Hydro. I desember samme år ble operasjonen med kodenavn Color innledet etter at det endelig ble gitt politisk klarsignal for firmafusjonen. Hydro ble i papirene kalt lue, mens Statoil fikk tilnavnet Red, i tilfelle utenforstående skulle få tak i papirene. Finansielle rådgivere fra investeringsbanken Morgan Stanley i London skulle representere Statoil, mens Hydro valgte Goldman Sachs fra New York. Finansekspertene fløy inn til Oslo, samtidig som utvalgte nøkkelmedarbeidere i Statoil og Hydro satt i forhandlinger på den ærverdige restaurerte Vækerø hovedgård, ikke så langt fra stedet hvor det nye konsernet skulle få sitt nye tilholdssted. I oktober 2007 var sammenslåingen et faktum. 1 yggherren utvikleren med portefølje Ti år tidligere var ting begynt å skje på Fornebu. IT Fornebu ble dannet på initiativ fra Fred Olsen og Norsk Investorforum. Visjonen var å skape et IT- og kunnskapssenter i verdensformat, noe som ble støttet av Jagland-regjeringen og senere ble befestet gjennom Stortinget. I 2001 solgte staten den attraktive tidligere flyplasstomten på 1 mål til IT Fornebu Eiendom S og KLP Eiendom S for 700 millioner kroner. Med dette begynte eiendomseventyret. Midt på 2000-tallet var IT Fornebu organisert gjennom tre sidestilte selskaper: IT Fornebu S (med ansvar for å forvalte og utvikle visjonen om IT-Fornebu), IT Fornebu Eiendom S (som utviklet og driftet eiendoms- og bygningsmassen), og IT Fornebu Inkubator S (som utviklet nye bedrifter i tett samarbeid med ulike gründere). lant selskapets eiere var foruten Fred Olsen Telenor S, Selvaag Gruppen S, Ulltveit-Moe Gruppen S,. Wilhelmsen S, Møller Eiendomspartner S, Dn S, Det norske Veritas S, Handelshøgskolen I, LO og SINTEF. 2 Statens eierandel ble forvaltet gjennom SIV SF med direkte tilknytning til Nærings- og handelsdepartementet. rkitekten kontoret med forretningsplanen Året 2000 var IT-bølgen på sitt høyeste. To tretti år gamle arkitekter, Geir Haaversen og Odd Klev, bestemte seg for å prøve sin arkitektlykke. Geir forlot ovim-fuglu-svingen rkitekter, Odd sluttet hos Lund Hagem. Planen var å starte opp i leiligheten til Odd med ett oppdrag: et interiørprosjekt for Toltech, en bedrift som jobbet med internettløsninger. Forretningside- Statoilbygget er skreddersydd for en fleksibel fremtid. Statoil har en leieavtale på 1 år, men byggets arkitektur er også programmert for flere leietakere. The Statoil building is tailored to a flexible future. Statoil has a 1-year rental agreement, but the architecture is also programmed to take multiple tenants. "Statoil er verdens 7. største selskap, med tilgang på ekspertise i verdensklasse. Mer seriøst kan det ikke bli." en var å serve IT-bransjen: de skulle spesialisere seg på interiører og kontorbygg. To måneder senere sprakk IT-boblen. For å unngå det klassiske scenariet hvor unge arkitekter tilbringer de første fem år med prosjektering av garasjer og tilbygg, måtte de legge om strategien. Målet var å komme i posisjon uten nødvendigvis å gå den lange veien. Svaret lå i å jobbe nettverksbasert for å komme i kontakt med en spesifikk type kunder. Dette betød også at de måtte være en del av en mye større struktur. Samtidig begynte Dark S å bygge et konsern hvor man skulle ha flere typer kontorer innenfor en større familie. Det å tenke konsern innen arkitektbransjen var da ganske nytt selv om arkitekten F.S. Platou hadde forsøkt på 190-tallet, ved å spalte opp sitt store kontor til flere enheter: arkitektur-, interiør- og plan. Det som var annerledes med det nye Dark-konsernet var etableringen av parallelle arkitektfirmaer (som skulle senere konkurrere om samme type oppdrag). Haaversen og Klev innledet en dialog med det nye konsernet, noe som resulterte i at Dark S kom på eiersiden med 2 % av aksjene i rkitekturlaboratoriet S (a-lab). Det skulle ta litt tid før det nye kontoret kom i posisjon: de første to årene var det bare Geir og Odd som var ansatt i bedriften, og hverdagen handlet mye mer om illustrasjonsarbeid i Photoshop enn om prosjektering. Det store gjennombruddet kom med arcode-prosjektet i 200, i samarbeid med MVRDV, etterfulgt av førstepris i en invitert arkitektkonkurranse for Portalbygget (i regi av IT Fornebu), samt førstepris i den åpne arkitektkonkurransen for det nye kulturhuset i Hammerfest i 200. I profesjonalitetens navn Odd Klev forklarer at a-labs interesse for de store prosjektene var definert av potensialet slike byggeoppgaver har: det er flere muligheter i de store prosjektene enn i de små, ikke bare fordi budsjettene er større, men også fordi kundene er mer profesjonelle man slipper å lære kunden hva hus er. Men hva skjer når byggherren er blitt kunde, og når denne kunden vet hva hus er? IT Fornebu er i dag et av de tyngste utviklerselskapene i Norge, med en imponerende eierportefølje. Statoil er verdens 7. største selskap, med tilgang på ekspertise i verdensklasse. Mer seriøst kan det ikke bli. En slik top notch-kontekst skaper et rammeverk der profesjonalitet, pålitelighet og forventing om ett produkt eller en tjeneste ligger sentralt. Dette smitter over på arkitekten flotte ideer og kunstnerisk utfoldelse er en ting, men saklighet blir essensielt i denne sammenhengen. I dette feltet har a-lab manøvrert godt. Det nye Statoil-bygget virker perfekt tilrettelagt til den ytelsen det skal levere: bygget er skreddersydd for en fleksibel 0 RKITEKTUR N 8/1 RKITEKTUR N 8/1 1

3 På grunn av programmets størrelse måtte det store volumet brytes opp i mindre deler i fem treetasjes lameller som etter arkitektenes mening skulle gi en menneskelig skala. ecause of the size of the programme, the volume was divided into smaller parts five three-storey blocks which, according to the architects, also provided a human scale. Statoilbygget er skreddersydd for en fleksibel fremtid. Statoil har en leieavtale på 1 år, men byggets arkitektur er også programmert for flere leietakere. The Statoil building is tailored to a flexible future. Statoil has a 1-year rental agreement, but the architecture is also programmed to take multiple tenants. fremtid. IT Fornebu vet nøyaktig hva de får. Statoil har en leieavtale på femten år, men byggets arkitektur er også programmert for flere leietagere. De fire vertikale kommunikasjonssjaktene som binder to og to lameller sammen gjør det mulig å seksjonere bygget, noe som elegant speilvender de predefinerte markedsmekanismene. Lamellenes tverrsnitt tillater kontinuerlig ommøblering, og kan optimaliseres for skiftende behov. Statoil-bygget, med sin programmerte fleksibilitet og funksjonalitet parret med en klar ikonografi, kan leses som en direkte oversettelse av de forventningene den store kapitalen har. Men hva med arkitekturen? IT-Fornebu og Statoil er to svært profesjonelle aktører, som vet hva en velfungerende bygning er. Hadde de i det hele tatt behov for en arkitekt? Er det rom for det arkitektoniske i et slikt storskalaprosjekt, eller kan prosjektet avfeies som utviklervennlig byggeri som ikke oppnår annet enn maksimum tilfredsstillelse av storkapitalens forventninger? To aspekter som taler i a-labs favør er den projiserte ambisjonen, og den nødvendige kunnskapen. mbisjonen handler om å klare å omsette ideer til en bygget form, og kunnskapen om å sikre at denne omsetningen kan utføres slik at den tjener den overordnete arkitektoniske ambisjonen. a-lab jobbet kontinuerlig med forskjellige "Kan prosjektet avfeies som utviklervennlig byggeri som ikke oppnår annet enn maksimum tilfredsstillelse av storkapitalens forventninger?" alternative modeller som testet byggets ytelse: fra varierende volumstørrelser til forskjellige logistiske skjema. rkitektene fikk blant annet byggherren til å avlive sin store gullhøne den gamle parkeringsgarasjen som fungerte som IT Fornebus inntektsmaskin for nettopp å åpne opp det arkitektoniske spillerommet. ygget fikk sin i dag gjenkjennelige form som forresten fungerer mye bedre på nært enn på langt hold. Fotavtrykket ble minimalisert, slik at det omkringliggende landskapsrommet kunne beholde sin åpenhet mot sjøen, noe som ble muliggjort gjennom de store utkragningene. Det interessante her er at a-lab klarte å få byggherren til å gå med på denne akrobatikken. rkitektene brukte sin kunnskap om reguleringsverktøy til å sikre det ønskede formuttrykket og dets minimale fotavtrykk noe som gjorde at bygget ikke kunne ese ut, samtidig som man måtte unngå eksterne søyler. yggets form ble dermed låst allerede i reguleringen, eventuelle forandringer ville forutsette justering av de overordnete premissene, noe som ville ha utsatt den planlagte innflyttingsdatoen. Den arkitektoniske ambisjonen ble sikret fordi arkitektene hadde forståelse for bruken av plan- og juridiske verktøy. O tempora! O mores! Statoil-bygget er et ordentlig bygg, like seriøst som byggherrene og like ambisiøst som arkitektene. Men hva skjer hvis man betrakter dette bygget innenfor rammene av den samtidsarkitekturen den umiskjennelig er en del av? Spørsmål om motiver og referanser er uunngåelig. Dette handler ikke nødvendigvis om i hvor stor grad bygget ligner på et annet bygg, men hvor godt arkitektene har klart å reprodusere kjente motiver og referanser som sirkulerer i samtidsarkitekturen. Som tidligere nevnt er byggets hovedtema de store utkragingene et heroisk motiv som har preget arkitekturen de siste femten årene, og som har fått sitt store crescendo i den nederlandske skolen. For å løse klimaskillet i atriet har arkitekten i tillegg brukt et triangulert dobbeltkurvet tak, med klare referanser til Fosters ritish Museum det var til og med den samme leverandøren som leverte glasstaket. På grunn av programmets størrelse måtte det store volumet brytes opp i mindre deler i fem treetasjes lameller som etter arkitektenes mening skulle gi en menneskelig skala. For å nå sin arbeidsplass fra parkeringsanlegget må alle først utendørs, til det offentlige forrommet noe som skal gi transparens og likhetsfølelse, i tråd med god norsk bedriftskultur. På omvisningen traff jeg da også på konsernsjef Helge Lund idet han var på vei inn. Dette åpne landskapsrommet mot sjøen er perfekt dandert og dekket med pent "Resultatet er et svært godt, men relativt uinteressant bygg, da det virker mer som et ekko av en velkjent formal og konseptuell ikonografi." klippet gress, inkludert det uunngåelige landskapsmotivet: en tilfeldig plassert, men perfekt avrundet knaus som forsiktig stikker frem, omkranset av gresset som forsterker den myke fjellformen en referanse som er mye brukt i prosjektene til de såkalte Osloskole-arkitektene. Men like ved dette beherskede landskapet finner man altså et av Oslos største bygg. Motivlisten kunne fortsette. Statoilbygget har sugd til seg mange motiver og referanser fra ulike nasjonale og internasjonale tradisjoner. Det fremstår imidlertid ikke som problematisk, da disse motivene bygger opp under hverandre, samtidig som de innordner seg byggets hovedhensikt å være et fleksibelt og rasjonelt kontorbygg med et klart uttrykk. Resultatet er et svært godt, men relativt uinteressant bygg, da det virker mer som et ekko av en velkjent formal og konseptuell ikonografi, enn som et bygg som baner vei for nye arkitekturbilder. Kanskje er det ikke så rart, siden prosjektet måtte innordne seg den superprofesjonaliserte konteksten definert både av byggets leietager og byggets eier: det de skulle få måtte være innenfor deres kjente referanseverden, både den kvalitative og den kvantitative. Signalet Det mest kritiske momentet i Statoilbygget ligger i den store arkitektoniske trefoldigheten: forholdet mellom byggets 2 RKITEKTUR N 8/1 RKITEKTUR N 8/1

4 Volumene dyttes inn i hverandre med en halvannen-meters overgripende sone, som gjør at det henger mellom å være en luftig Mikado-lignende komposisjon og en mer sammenvokst storform. The volumes are pushed together with an overlap of some 1, metres. The resulting composition teeters on the brink of melting into one large form. I dette prosjektet har a-lab klart å identifisere det spesifikke arkitektoniske spillerommet og har handlet deretter. -lab have succeeded in identifying and making use of the specific architectural potential in this project. idé, dens oversettelse til form, og byggets skala. Ofte påstås det at arkitekturens idéverden er universell, og at de samme ideene kan appliseres både på store og små byggeoppgaver en utdatert og klisjéfylt holdning som henger igjen fra tiden da arkitekten anså seg selv som et allvitende kunstnerisk geni. Ideene vil være betinget av den skalaen byggeoppgaven har, og hver skala har sine begrensninger og friheter definert av de spesifikke kunnskapsfelt som er nødvendige for en saklig tilnærming til byggeoppgaven. Ideen bak Statoil-byggets grep med de fem lamellene stablet opp på hverandre er troverdig, men måten den blir artikulert på er uheldig i forhold til byggets skala. Volumene dyttes inn i hverandre med en halvannen-meters overgripende sone, noe som forsterkes i fasaden ved at himlingen under utkragningene flukter med overkanten på vindusfeltene. Dette har nok med rasjonaliteten i konstruksjonen å gjøre, men denne sonen burde ha vært artikulert annerledes (enten gjort mye mindre, eller lamellene skulle vært mye større). Slik det fremstår, henger bygget mellom å være en luftig mikado-lignende komposisjon og en mer sammenvokst storform. "Statoil-bygget sender et signal om at det prøver å avstigmatisere storskalaarkitekturen i Norge." Men en ting er sikkert: a-lab har prøvd hardt. På omvisningen snakket prosjektleder Charles Marsden med innlevelse både om de store og de små detaljene møtene mellom tregulv og trevegg, hvordan de horisontale og de vertikale plankene skulle flukte med hverandre, om skreddersydd sentralkjøkken i rustfritt stål, plassering og totalintegrering av brannvarslingsutstyr, osv. lt dette ser man: både arkitekten og entreprenøren har gjort en grundig jobb. Statoil-bygget sender et signal om at det prøver å avstigmatisere storskala-arkitekturen i Norge: det store prosjektet tegnes fortsatt av arkitekten, han/hun er delaktig i de valg som tas. I dette prosjektet har a-lab klart å identifisere det spesifikke arkitektoniske spillerommet og har handlet deretter. Man kan være enig eller uenig i visse valg, men dette bygget gjenspeiler arkitekten mer enn den mektige utvikleren eller den globale leietageren. vstigmatiseringen går ut på at man, som arkitekt, ikke anser seg selv som på utsiden eller i opposisjon til de kreftene som utløser det store prosjektet, men som en aktør som gjennom sitt kunnskapsdomene er en direkte medspiller med disse. Det gjør Statoil-bygget til Großstadtarchitektur, en arkitektur med sine egne lover og former, enten vi liker det eller ikke. Mirza Mujezinović Großstadt architecture between ambition and motive uilding appraisal by Mirza Mujezinović What kind of architecture do you get when Norway s largest company needs new headquarters, and is served by a major property developer and one of the country s largest architecture practices? With such a constellation, is architecture even possible? asks Mirza Mujezinović. Mujezinović traces the history of the project, from the fusion of Statoil with Hydro in 2007, through the redevelopment of the Fornebu peninsula after the decommissioning of the airport and the establishment of a-lab as part of the larger parent company Dark. Since their early thirties, a-lab founders Geir Haaversen and Odd Klev aimed at specialising into architectural solutions for the office sector, says Mujezinović. The prospect of dealing with professional clients was one of the attractions. ut this corporate terrain has been successfully negotiated. The building seems tailor-made for a flexible future, coupled with a clear iconography that reflects the expectations of a big client. The architectonic idea is believable, and the execution thorough. This, as well as the scale of all aspects of the endeavour, makes the Statoil building into a kind of Großstadtarchitektur, subject only to the laws and rules of its own definition, whether we like it or not. Mirza Mujezinović is an architect, trained at Columbia University in New York. He runs Malarchitecture S. Noter 1 Jostein Løvås, Morten Ånestad, Kristian Skard, "Operasjon COLOR", i Dagens Næringsliv Morgen, , side. Se også www. dn.no/forsiden/energi/article991. ece. 2 PLN 01/200, side 7. Platous plankontor heter Norconsult, et av Norges store konsulentfirmaer. Ifølge purehelp.no har Dark Skonsernet en eierandel på 2 % i Placebo Effects S, 90 % i Zinc S, 100 % i Dark rena S, 0.0 % i Dark rkitekter S, 100 % i Project arcode S, 1 % i To Pluss To rkitekter S, 100 % i Dark Prosjekt S og 2 % i -lab S. Se også: www. purehelp.no/company/details/darkas/9797. egrepet er tatt fra Ludwig Hilberseimer og boken Großstadtarchitektur fra RKITEKTUR N 8/1 RKITEKTUR N 8/1

5 rkitektenes beskrivelse -L STTOIL REGIONKONTOR, FORNEU Det nye Statoil-bygget på Fornebu samler Statoils regionale og internasjonale virksomhet i ett felles kontorbygg for opp til 200 ansatte. ygget er et resultat av en åpen tilbudskonkurranse i februar 2008, med påfølgende detaljprosjekteringsfase og knappe 20 måneders byggeperiode før ferdigstillelse høsten Fra flystripe til friområde Prosjektet er del av en større transformasjon og utvikling av det tidligere fly plassområdet for Oslo Lufthavn Fornebu ( ). Utover å skape en levende bydel med bolig- og rekreasjonsområder, er ærum kommunes visjon å skape et konsentrert og attraktivt miljø for høyteknologiske og kunnskapsintensive bedrifter på Fornebu. En viktig del av arkitektens hovedgrep er at tomten er omgjort fra flyplassog asfaltlandskap til grønt og offentlig tilgjengelig friområde med spektakulær utsikt over innseilingen til Oslofjorden. Det nye kontorbygget ligger der flyplassens gamle p-hus lå, trukket tilbake på tomten for å frigjøre størst mulig areal til parken. Nye sykkel- og gangveier integrerer området med omgivelsene og knytter parken til eksisterende grøntstruktur på Fornebulandet. Redusert fotavtrykk Kontorarealene er fordelt på fem generisk utformede lameller, stablet oppå hverandre i tre nivåer slik at bygget ikke oppleves som ett stort volum på nært hold. Store utkragninger reduserer fotavtrykket og frigjør areal til parkområdene på utsiden, samtidig som det skaper et stort klimatisert fellesrom mellom lamellene. Konstruksjonen trekker veksler på oljeindustriens prinsipper og teknikker, med kombinasjon av avanserte konstruksjoner og prefabrikkerte, modulbaserte elementer samt strenge krav til høy kvalitet og kort byggetid. Lamellene er ulikt orientert for å optimalisere indre dagslysforhold og utsynet mot parken og fjorden. Hver lamell er tre etasjer (12, meter) høy, 10 meter lang og 2 meter bred, og konstruert som en selvbærende bro i fagverk av stål med utkraginger på ca. 0 meter. Fasadene består av tre meter brede, etasjehøye prefabrikkerte elementer med integrerte vinduer, solavskjerming, isolasjon, og kledning av hvitlakkerte aluminium- og bakelitt-komposittplater. Solavskjerming av gavlveggene i glass er utført med vertikale lameller av laminert glass. Klimaskillet rundt det store fellesrommet i midten består av store glassflater som er spent opp mellom lamellene to dobbeltkrummede glasstak og to glassvegger på bakkeplan. Den spesielle formen er generert av åpningen mellom lamellene. Fleksibilitet for skiftende behov ygget har et beregnet energiforbruk på 10 kwh/kvm/år. Dette oppnås blant annet ved hjelp av fasadeløsningen, som har svært god isolasjon og høy tetthet. Kontorlamellene er dimensjonert for å sikre fleksibilitet for endringer og ulik bruk. Søylefritt interiør og spesialutviklede klimaplanker i himlingene med integrert strøm, lys, ventilasjon og sprinkler gjør det mulig å justere antall arbeidsstasjoner og møterom. Med fleksible og separate lameller samlet rundt et sentralt torg med fellesfunksjoner, egner bygget seg til bruk for én eller flere leietakere, og kan tilpasses ulike behov og framtidige endringer. Sosial friksjon ygget er utviklet i tett samarbeid med leietaker Statoil, som krevde sosiale løsninger for en innovativ arbeidsplass. En grunntanke bak utformingen av fellesområdene er derfor å skape ulike typer møtesteder og løsninger som blander folk i fellesarealene. Det indre atriet med kommunikasjonstårnet er hjertet i bygningens sosiale liv. Et stort torg på bakkeplan samler hoveddelen av byggets fellesfunksjoner, med infosenter, kaffebar, kafé, bedriftsrestaurant, telefon-lounge og Det dobbeltkrumme glasstaket over det store sentrale fellesrommet er det første av denne typen konstruksjoner i Norge. The double-curved glass roof above the central space is the first of its kind in Norway. ulike uformelle arbeids- og møteplasser. Interiøret er utformet i henhold til Statoils høye krav til universell utforming. Trappetårn og gangbroer har integrert rekkverksbelysning og kontrasterende materialer, eik og aluminium, for å markere ledelinjer for svaksynte. Faste innredninger som servicesenter, "grab n go", kantinekjøkken, auditorium osv. er utformet av a-lab ut fra Statoils behov og i tråd med byggets konsept. Materialer, farger og samspill mellom inne- og utemiljø var en viktig del av interiørets utforming. RKITEKTUR N 8/1 RKITEKTUR N 8/1 7

6 C HD ok Plan 07 c+2.2 m PLSSYGD SKJØRT UT-INN - 9MM GU, INNFEST TIL UK PROFIL FLEX - VINDSPERRE I KLEM/LIMES TIL HLVPROFIL FLX LIMES TIL VINDSPERRE MERO - 0MIN.ULL - STÅLRIEGEL + ca 7mm MIN.ULL N! N! TILPSSES TIL DIM.STÅLJELKE. - DMPSPERRE KOLES/LIMES TIL DS MERO v.jelke LIMES TIL FLEX VEGG. N mm EKSTR DS GRUNNET EVEGELSE. - 1 MM ROUST GIPS-INNFEST I VINKEL TIL FLEX VEGGELEMENT YTTERVEGG-TIL OPPLEGGSJELKE MERO - UTF. /GRENSESNITT VKL. SKNSK/MERO/RK FLEX- ELEMENTER KSE EL/ E20-E9-1000mm OG KSE E/ E1-2000mm - E1+2000mm MÅ FOREREDES FOR INNFESTING V SKJØRT/ KLIMTETTING FSDE-STÅLJELKE/GLSSTK VKL. RK-FLEX-MERO-SKNSK TK 2 UK STÅL NODE NODE -8 UK STÅL NODE NODE 22- UK STÅL NODE NODE SYSTEM LINJE GLSSTK c+0.m GLSSTK 2 MERO: - STÅLPROFIL VR. 20/10x80xmm RL MM SPCER - 2x8 MM LMINERT SIKKER.GLSS - 10 MM KRYPTON - 8 MM LMINERT HRDET GLSS, Detaljtegninger. Vertikalsnitt av overgang mellom fasade og glasstak. Målestokk 1: 20. Details. Vertical section through junction of facade and glazed roof. Scale 1:20. c +1.0 m c m c m SE: TYPISK DET UTVENDIG HIMLING TYPE H10/ TILPSNINGSPLTER LUMINIUMSPLTER C X920mm -80mm FUGE m. U- Profil 1x80mm -Farge RL 901, Glans 70% -INNFEST TIL UK HIMLING DEKKER-SKJØRT-FSDE VKL MNP/FLX/RK/SN UTSPRRING/SLISSE HIMLING TK 2 C 10mm. UTSPRRING/SLISSE HIMLING TK 1 C 10 N! SLISSE TK HR VHENGIGHET MOT UTSPRRING I FLEX FSDER LMELL C OG D, REF TEGNING -2C10/-2D10. VKLRES RK/FLEX/MERO/SKNSK. 1 F19 EL / E EK / E F SYSTEM LINJE GLSSTK c+0. MERO - SKJØRT/KLIMSKILLE FORN/ MELLOM NODER -STÅL/LUMINIUM ESLG RL 900 FORN ISO MELLOM NODEPUNKTER. INNFEST VKL MERO/RK -DMPSPERRE LIMES TIL STÅLJELKE OG SKJØTES TIL DMPSPERRE OVER ISO SKJØRT. -INNFEST VKL. MERO /RK -STÅLJELKER MLES RL 900 N! RNNMLES TIL NÆRMESTE NODEPUNKT MERO < 000mm LMELL C /D 0 EJ / EC c m UK betongbjelke c m ok Plan 07 c+2.2 m STÅLJELKE MELLOM ETONGDRGERE. SVEISES TIL EGNE OPPLEGGSPLTER. KFR RUUKKI: Tak 2: RHS 20x20x1 Tak1 : 00x00x20/ VR. FRGE: RL 900 N! LLE SYNLIGE STÅLFLENS/KONSTRUKSJON MLES RL 900 -RNNISOLSJON CONLIT /R90 KFR: RIr/ Ruukki/FIRESFE KFR: RUUKI / MERO/SKNSK/RK -JELKE TK 1 C 00X00mm VR. -JELKE TK 2 RHS 20x20mm. SVEISES FST TIL OPPLEGGSSTÅL- KONSOLL ET. JELKER. VKL MERO /RUUKKI. -INNVENDIG HIMLING TYPE H9 -LUMINIUMSPLTER STK (1X1M) -80mm FUGE m. U- Profil 1x80mm -INNFEST TIL UK. ISOLERT DEKKER/VKL. -PERFORERINGSGRD ca 28%, ref RIK -Farge RL 901, Glans 70% MERO - SKJØRT ok MELLOM Plan 07 NODER -STÅL/LUMINIUM c+2.2 ESLG m RL 900 FORN ISO MELLOM NODEPUNKTER. INNFEST VKL MERO/RK -DMPSPERRE LIMES TIL STÅLJELKE OG SKJØTES TIL DMPSPERRE OVER ISO SKJØRT. -INNFEST VKL. MERO /RK -STÅLJELKER MLES RL 900 N! RNNMLES TIL NÆRMESTE NODEPUNKT MERO < 000mm LMELL C /D c +1.0 m c m EL / E DENNE TEGNINGEN HR STTUS REIDSTEGNING. DET SKL IKKE TS MÅL FR DENNE TEGNINGEN. KUN NGITTE MÅLSETTINGER ER GYLDIGE UTFØRELSESGRUNNLG UNDERLEVERNDØRENS PRODUKSJONS- TEGNINGER SKL GODKJ. V RK FØR IGNGSTT PRODUKSJON D C PROSJEKT NR. Martin Linges vei 10 m.fl., 10 Fornebu gnr/bnr 1/781 m.fl., ærum TEGNINGSSTTUS rbeidstegning TEGNING Typisk detalj (langfas.) - glasstak, innfest u.k. stål-bet.bjelker akse EK-E SEKVENS KONTROLL SIGN.,DTO egen HM sidemann EM MÅLESTOKK TEGNINGSTYPE REVISJON 1:10 /2L DE D TEGNING NR. DTO REV.DTO YGGHERRE: TOTLENTREPRENØR: RKITEKT: DETLJEN GJELDER: Nytt Oslo-kontor HENVISNING: -2-C10, -2-D10, -71-E FLX/MNP-grensesnitt: Overgang og utførelse mellom fasadekassett, avslutning himling og plassbygd skjørt revidert og målsatt. Innvendig himling, konvektor og tittelfelt justert Rev. himlingstype til Meta-sys. Isolert Noder MERO ihht tilbakemeld Rev. typ.detalj, lagt til nodetyper, endret format tegning rbeidstegning REV. DTO ENDRING DRMMENSVEIEN OSLO TLF: FX: ok Plan 07 c+2.2 m GULVOPPYGNING TEPPE mm VRETTING mm HD-ELEM. (KONF. SPC) ISOLSJON 20 mm KONSTR.ISO. KFR. RI TGN. -- PROFIL - GJELDER KUN UTV. HIML. - LUKKE FUGE MELLOM Y.K. HIML. OG Y.K. ELEM.FS. - MÅ OGSÅ LUKKE FUGE MELLOM DEKKLOKK FS. CC/ 1000 MM - FRGE VKL. RK - MÅ VKL. SN, RK, FLX, SIGNEX / LEV. FLEX- ELEMENTER KSE EL/ E20-E9-1000mm OG KSE E/ E1-2000mm - E1+2000mm MÅ FOREREDES FOR INNFESTING V SKJØRT/ KLIMTETTING FSDE-STÅLJELKE/GLSSTK YK PLSSYGD FS. VKL. RK-FLEX-MERO-SKNSK I OPPRISS YK PROFILER PREF UK STÅL NODE NODE ELEM.FS I OPPRISS c m UK HIMLING KUNST c m -INNFEST TIL UK HIMLING DEKKER-SKJØRT-FSDE HIMLING I OVERGNG MOT FS. FLX VKL MNP/FLX/RK/SN MÅ UTFØRES DEMONTERR GRUNNET VEDLIKEHOLD V PERSIENNER KSE KSE KSE UK PROFIL c m = UK KSSETT N! UK PROFIL / KSSETT FLX - KOTE VRIERER - KFR. INNMÅLING SN - KFR. MIL RK DENNE TEGNINGEN HR STTUS REIDSTEGNING. DET SKL IKKE TS MÅL FR DENNE TEGNINGEN. KUN NGITTE MÅLSETTINGER STÅLJELKE ER GYLDIGE MELLOM ETONGDRGERE. UTFØRELSESGRUNNLG SVEISES TIL EGNE OPPLEGGSPLTER. KFR RUUKKI: Tak 2: RHS UNDERLEVERNDØRENS 20x20x1 PRODUKSJONS- Tak1 : 00x00x20/ TEGNINGER VR. SKL GODKJ. V RK FØR FRGE: RL IGNGSTT 900 PRODUKSJON N! LLE SYNLIGE STÅLFLENS/KONSTRUKSJON MLES RL 900 -RNNISOLSJON CONLIT /R90 KFR: RIr/ Ruukki/FIRESFE KFR: RUUKI / MERO/SKNSK/RK 8 RKITEKTUR N 8/1 RKITEKTUR N 8/ EK / E F SYSTEM LINJE GLSSTK c+0. MERO - SKJØRT/KLIMSKILLE FORN/ MELLOM NODER -STÅL/LUMINIUM ESLG RL 900 FORN ISO MELLOM NODEPUNKTER. INNFEST VKL MERO/RK -DMPSPERRE LIMES TIL STÅLJELKE OG SKJØTES TIL DMPSPERRE OVER ISO SKJØRT. -INNFEST VKL. MERO /RK -STÅLJELKER MLES RL 900 N! RNNMLES TIL NÆRMESTE NODEPUNKT MERO < 000mm LMELL C /D EJ / EC C J K L LMELL GLSSVEGG MERO - FLEX PLSSYGGET MODULVEGG - 70 MM SPLTE MELLOM FLEX FSDEKSSETT OG MERO GLSSVEGG/ MERO. VKL FLEX/RK/ MERO C LMELL C LMELL D MERO/SKNSK/RUUKI/PENNCON INNFEST MERO GLSSVEGG TIL LMELL. INN-UT;.-RUSTFRITT STÅLESLG I SMYG. FRGE VKL. RK -DMPSPERRE MOT TRIE LIMES TIL VINKEL VED SØYLE. -INNFEST I HVERT NODEPUNKT TIL STÅLSØYLE -STÅLRIEGELVEGG MELLOM INNFEST, MIN. ULL. -0 MM MIN ULLPLTER. -VINKEL LIMES TIL XPS V.GLSS -VINDSPERRE LIMES TIL VINKEL. - 9 MM GU. - RUSTFRI STÅLESLG, FUGES MELLOM ESLG/FLEXVEGG. CC F1 GRENS PLSSYGD VEGG FLEX: INN-UT: -PLTEKLEDNING -GIPS 1 MM -DMPSPERRE LIMES TIL VINKEL/PROFIL -STÅLRIEGEL-MIN ULL 200 MM -VINDSPERREDUK FØRES INN OG LIMES I PROFIL -9MM GU, FØRES INN I SPOR PROFIL -RUSTFRI STÅLESLG FRGE VKL RK Detaljer. Horisontalsnitt som viser overgang mellom fasade og glasstak. Målestokk 1:20. Details. Horizontal section showing junction of facade and glazed roof. Scale 1:20. PLSSYGD SKJØRT UT-INN - 9MM GU, INNFEST TIL UK PROFIL FLEX - VINDSPERRE I KLEM/LIMES TIL HLVPROFIL FLX LIMES TIL VINDSPERRE MERO - 0MIN.ULL - STÅLRIEGEL + ca 7mm MIN.ULL N! N! TILPSSES TIL DIM.STÅLJELKE. - DMPSPERRE KOLES/LIMES TIL DS MERO v.jelke LIMES TIL FLEX VEGG. N mm EKSTR DS GRUNNET EVEGELSE. - 1 MM ROUST GIPS-INNFEST I VINKEL TIL FLEX VEGGELEMENT YTTERVEGG-TIL OPPLEGGSJELKE MERO - UTF. /GRENSESNITT VKL. SKNSK/MERO/RK TK 2 UK STÅL NODE NODE -8 UK STÅL NODE NODE 22- GLSSTK 2 MERO: - STÅLPROFIL VR. 20/10x80xmm RL MM SPCER - 2x8 MM LMINERT SIKKER.GLSS - 10 MM KRYPTON - 8 MM LMINERT HRDET GLSS, c +1.0 m c m UTSPRRING/SLISSE HIMLING TK 2 C 10mm. UTSPRRING/SLISSE HIMLING TK 1 C 10 Detaljer. Vertikalsnitt som viser N! overgang SLISSE TK HR mellom VHENGIGHET fasade MOT og lyshimling. Målestokk 1:20. UTSPRRING I FLEX FSDER LMELL C OG D, Details. Vertical section showing junction of facade and luminous ceiling. Scale 1:20. REF TEGNING -2C10/-2D10. VKLRES RK/FLEX/MERO/SKNSK. SE: TYPISK DET KUNSTHIMLING / LED-DISPLY SYSTEM LINJE GLSSTK c+0.m - UTF. OG INNFEST. MÅ VKL. SN, ST, RK, LEV. -UTVENDIG HIMLING TYPE H10/ TILPSNINGSPLTER LUMINIUMSPLTER C X920mm KUNST 0-80mm FUGE m. U- Profil 1x80mm -Farge RL 901, Glans 70% FUGE 18 EL / E 0 80 GRENS UK HIMLING c m INNFEST. GLSSVEGG MERO TIL HOVEDSTÅL. DIM.INNFESTING VKL. MERO/RI/RUUKI/SKNSK/SPENNCON C0 INNFEST. TIL SVEISEPLTE PÅ IPE 0, SLISSES I DEKKEFORKNT VKL. RI/SPENNCON/RUUKI IPE 0 KFR: RUKKI DEKKEFORKNT KFR: SPENNCON PROFIL FR FLEX I PLSSYGD VEGG LEVERES MED ISOLSJON I HULROM PG FRE FOR KULDERO-KONDENS. VKL. FLEX/RK/SKNSK MERO STÅLKONSTRUKSJON RHS 80X120X. MM SYSTEM LINE MERO GLSSVEGG -MERO -PROFIL 120X80X STÅL. RL 900, GLNSTLL VKL. RK/MERO -EPDM 20mm --LGS GLSS KFR:MERO VIFTEKONVEKTOR INNFELT I STENGULV - REF. TEGN /20 -TYPE MINI CNL DE =0 EK RISTTYPE / E VKL. RK EJ / EC INNSTØPING/UTFØRELSE VKL. RK/SKNSK. - GÅR UVRUTT LNGS HELE KSEN. F GLSSVEGG -MERO - STÅLRØR Ø, mm. RL 900, GLNSTLL VKL. RK/MERO KONSTR. PÅSTØP 80 mm - KONF. SN, RI, SPC STÅLSØYLE RUUKKI FOR INNV. HIML. REF.DET.: LMELL LMELL ok fg Plan 0 c+19.8 m Martin Linges vei 10 m.fl., 10 Fornebu gnr/bnr 1/781 m.fl., ærum TEGNINGSSTTUS -INNVENDIG rbeidstegning HIMLING TYPE H9 -LUMINIUMSPLTER STK (1X1M) -80mm FUGE m. U- Profil 1x80mm -INNFEST TEGNING TIL UK. ISOLERT DEKKER/VKL. -PERFORERINGSGRD Typisk fasadedetalj ca 28%, (langfas.) ref RIK - v-snitt -Farge RL utv.himl. 901, Glans kunst 70% - FLX fas. plan 0 lam, SEKVENS KONTROLL SIGN.,DTO MERO - SKJØRT egen HM MELLOM NODER -STÅL/LUMINIUM ESLG RL sidemann 900 CM/EM FORN MÅLESTOKK ISO MELLOM NODEPUNKTER. TEGNINGSTYPE REVISJON INNFEST 1:10 VKL MERO/RK / DE TEGNING NR. DTO REV.DTO -DMPSPERRE LIMES TIL STÅLJELKE OG SKJØTES YGGHERRE: TIL DMPSPERRE OVER ISO SKJØRT. -INNFEST VKL. MERO /RK -STÅLJELKER TOTLENTREPRENØR: MLES RL 900 N! RNNMLES TIL NÆRMESTE NODEPUNKT MERO < 000mm LMELL C /D RKITEKT: DETLJEN GJELDER: N! GLSSTK -GLSSVEGG - GLSS WLL - GLSS ROOF DENNE TEGNING ER TEKSTET PÅ NORSK. FOR TILSVRENDE TEGNING MED ENGELSK TEKST, SE PDF MED "E" ETGNELSE ETTER TEGNINGSNUMMER NOTE: THIS DRWING OF GLSSWLL/ROOF WITH NORWEIGN TEXT. FOR DETIL WITH ENGLISH TEXT SEE PDF FILE WITH NNOTTION " E " FTER DRWING NUMER. DENNE TEGNINGEN HR STTUS REIDSTEGNING FOR PREFRIKERTE FSDER, GLSSTK OG GLSSVEGG STTUS FOR ØVRIG = FORELØPIG PROSJEKTERINGSUNDERLG REIDSTEGNING REV. DTO ENDRING PROSJEKT NR Nytt Oslo-kontor Martin Linges vei 10 m.fl., 10 Fornebu gnr/bnr 1/781 m.fl., ærum TEGNINGSSTTUS rbeidstegning TEGNING Typisk detalj(atrie)-h-snitt grensesnitt FLEX fasade-mero glassvegg akse F1, K SEKVENS 07 MÅLESTOKK 1 : 10 / TEGNING NR. DTO REV.DTO YGGHERRE: TOTLENTREPRENØR: RKITEKT: -JELKE TK 1 C 00X00mm VR. -JELKE TK 2 RHS 20x20mm REIDSTEGNING. UK betongbjelke c m REV. DTO ENDRING PROSJEKT NR Nytt Oslo-kontor E C DRMMENSVEIEN OSLO TLF: KONTROLL egen sidemann TEGNINGSTYPE DE D DRMMENSVEIEN OSLO TLF: SVEISES FST TIL OPPLEGGSSTÅL- KONSOLL ET. JELKER. VKL MERO /RUUKKI. FX: SIGN.,DTO LL EOM REVISJON FX: ok Plan 07 c+2.2 m DETLJEN GJELDER: DENNE TEGNINGE REIDSTEGNING DET SKL IKKE T TEGNINGEN. KUN ER GYLDIGE UTFØ UNDERLEVERND TEGNINGER SKL IGNGSTT PROD REV. PROSJEKT NR. Martin Linges vei 10 m.fl., 1 gnr/bnr 1/781 m.fl., ærum TEGNINGSSTTUS rbeidstegning TEGNING Typisk detalj (lang u.k. stål-bet.bjelke SEKVENS MÅLESTOKK 1:10 /2L TEGNING NR YGGHERRE: E HENVISNING: -2 D C Nytt Oslo-k FLX/M utføre himlin målsa tittelfe Rev. h Noder Rev. t forma rbeid DTO TEG D D 2 TOTLENTREPRENØR:

7 Stablingen av kontorlamellene skal minimere fotavtrykket, skape varierte uterom og gi plass til en offentlig tilgjengelig park mot sjøen. The stacking strategy aims to minimise the building footprint, create a variety of outside spaces and leave room for a public park by the sea.. Konseptdiagram 1. Fotavtrykk 2. Volumenes retninger. Vertikale kjerner. Fellesarealer Concept diagrams 1. Footprint 2. Multiple directions. Connecting cores. Communal areas Kunstnerisk utsmykning Som arkitekt har a-lab forsøkt å skape en nøytral materialpalett som bakgrunn for den bygningsintegrerte utsmykningen og Statoils formidable kunstsamling. Tidlig i prosjektet ble det avklart fem arenaer for kunstnerisk utsmykning. Tre av disse er helintegrerte løsninger, og inkluderer Pippilotti Rists utsmykning på undersiden av lamellene over inngangstorget. De to andre er frittstående store skulpturer utenfor huset. I etterkant har både byggeherren, IT Fornebu Eiendom og leietakeren Statoil plassert disse innenfor et større sammenhengende prosjekt (FDE). Prisbelønnet samarbeid yggeperioden på knappe 20 måneder krevde en god prosjekteringsprosess og godt samarbeid mellom bruker, eier, entreprenør, arkitekt/prosjekterende og utførende, og hadde ikke vært mulig uten tverrfaglig koordinering gjennom Open IM-prosjektering. Den korte byggetiden gjorde at store deler av bygget, blant annet fagverket i stål, betongdekket og fasadeelementene, ble prefabrikkert off-site. Den endelige monteringen av opptil 100 tonn tunge komponenter ble utført av Nord- Europas største mobilkran, som ankom byggeplassen i over 0 kontainere og tok to uker å montere. Kontorbygget har mottatt nasjonale og internasjonale priser, og ble nylig tildelt yggherreprisen 2012 for godt samarbeid og gjennomføring. a-lab Statoil regional and international offices, Oslo rchitects: a-lab The new office building at the former airport outside Oslo gathers Statoil s regional and international activities, 200 employees, under one roof. The building is the result of an open bid in 2008, with detail design and a short 20-month construction period before the opening in the fall of The offices are divided into five generic bars, stacked up with large cantilevers to reduce the building footprint and keep the site clear for a public park. Each bar is built as an independent bridge structure, with many of the elements such as steel and concrete decking prefabricated off site. In the middle of the stack is a large communal space, covered with a double-curved glass roof. The building is organised to allow for future changes in occupation and use, and can be divided up for several tenants. The interior design focuses on social solutions for an innovative working environment with a variety of working- and meeting places, and was developed in close collaboration with the tenant, Statoil, and their advisers, as well as the other consultants. 0 RKITEKTUR N 8/1 RKITEKTUR N 8/1 1

8 Interiørarkitektenes beskrivelse MOMENTUM RKITEKTER S STTOIL FORNEU, INTERIØR Momentum rkitekter S ble engasjert som Statoils interiørarkitekt med ansvar for å planlegge og utforme kontorarealer og møblering av fellesområder og å forestå Statoils egne møbel- og utstyrsleveranser. Interiøroppgaven hadde mange fasetter. Først en aktiv deltagelse i en omfattende brukerinvolvering, som startet like etter at leiekontrakten med utbygger var undertegnet. Vi utviklet en generell planløsning for kontorene og et innredningsprinsipp som passer for de fleste enheter som skal bruke bygget. Utgangspunktet var at organisasjonen er i en løpende utvikling og har stort behov for å kunne flytte enheter og medarbeidere internt i bygget. På den ene siden etterstrebes det derfor et fleksibelt kontorbygg som legger til rette for enkelt å kunne etablere rom overalt i kontorflatene. På den andre siden utvikler og implementerer man de generiske løsningene så langt som mulig, slik at man i det lengste unngår å flytte rom og vegger ettersom behovene endres. Da disse generiske organiseringsprinsippene var etablert, ble løsningen bearbeidet videre og tilpasset behovene i de enkelte forretningsområdene og enhetene. Prinsippet lot seg videreføre og innpasse med svært små justeringer. Slike brukerprosesser har to viktige formål: Det første er å gjennomføre grundige studier for å avdekke brukernes behov og synspunkter, slik at arkitektene kan få viktige innspill til løsningene både generelt og spesielt. Det er nødvendig at arkitekten går dypt inn i brukernes arbeidsform, organisasjon og tekniske behov slik at man oppfatter behovene, avdekker den utvikling som foregår og kan gi denne nye bygde løs- Motstående side: Kantinen i fellesrommet. Over t.v.: Møbleringen skaper små rom i fellesrommet, og steder for flere typer møter og arbeid. Over t.h.: Fra møtestedet på taket av servicesenteret. Facing page: The cafeteria on the ground floor of the communal atrium. bove left: The furniture creates smaller spaces within the atrium. bove right: Meeting area on top of the service centre. 2 RKITEKTUR N 8/1 RKITEKTUR N 8/1 INTERIØR

9 Interiørløsningene inkluderer mange ulike møte- og arbeidssituasjoner. I bakgrunnen veggmaleri på trappetårnet av Jim Lambie. The interiors include a number of different meeting- and working sitiuations. In the background Jim Lambie's colour pattern on the stairwell walls. ninger. Det andre er at brukerprosessen er viktig for brukerne selv, for at de som skal bruke arealene blir hørt og at deres behov formuleres. Det er interessant å se at i slike prosesser viker ofte suboptimalisering etter hvert for de allmenne løsningene som gir større effektivitet og generalitet. De store fellesområdene var særlig krevende. Sentralrommet har store dimensjoner og generøse dagslysforhold. Vi har forsøkt å aktivisere rommet, så her ligger også deler av kantinens spiseområde. Det er valgt fleksible møbler for å ivareta rommets flerfunksjonalitet, i tråd med enkelheten i byggets konsept. I tillegg til kantine, kaffebar og servicesenter brukes det store åpne fellesarealet som et arrangementsområde. Her rigges det til for samlinger, julefester, konserter og utstillinger. ortsett fra i kantineområdet er møbleringen sparsom, og store skulpturelle møbler er valgt for å understreke rommets størrelse. I tillegg til å aktivisere fellesarealene i det store rommet var det viktig gjennom møbleringen å skape gode fellesområder i møtesentrene på plan 1, det store konferanseområdet i underetasjen og i kontoretasjenes fellesområder. Disse ble utformet med møbler for ulike bruksfunksjoner som arbeid med laptop, møte- og samtaleplasser samt enklere servering og kaffebarer. Momentum rkitekter S Statoil, interiors Interior architects: For IT Fornebu Properties S: a-lab, for Statoil: Momentum rkitekter S The interior was a complex task. Momentum rkitekter worked with the tenant, Statoil, developing a general plan for the offices and furnishing guidelines for the building. The client organisation is constantly developing and requires a high degree of flexibility, while keeping the moving of walls and partitions to a minimum. The large communal areas were also demanding. We have tried to introduce activity by locating the staff canteen in the huge space, and by selecting flexible furniture that allows a number of different uses, both for working and for social functions. The shapes of the larger furniture pieces also help break down the scale of the space. Over: Fra kontorene. Modulsystemet med kabelføringer, ventilasjon, belysning osv. i "klimaplanker" i himlingene tillater både fleksibel møblering og flytting av skillevegger. T.h.: Fra kontorene. bove: Office zone. The modular system and the organisation of local services in "service planks" in the ceiling allow for both flexible furniture layouts and the moving of partitions. Right: From the office zone. RKITEKTUR N 8/1 RKITEKTUR N 8/1 INTERIØR INTERIØR

10 Plan 2. Målestokk 1:00. 7 Situasjonsplan. Målestokk 1: Torget sett mot Statoils hovedinngang. Lysinstallasjonene over inngangssonen er ved Pippilotti Rist. The plaza with Statoil's main entrance. Light installastions above the entrance by Pippilotti Rist. 8 Martin Linges vei Fornebupromenaden Landskapsarkitektenes beskrivelse RMØLL OSLO S STTOIL FORNEU, LNDSKP Utformingen av landskapet tar utgangspunkt i geologien i indre Oslofjord, retningen på øydannelsene og linjene i skifersvabergene. Dette geologiske stripemønsteret er benyttet i anlegget både på overordnet nivå og detaljnivå, i retningen på belegg, murer og møblering, og har også vært førende for orienteringen av terrengformer og vegetasjon. ygget er komplekst og har store dimensjoner. Utomhusanlegget har derfor store, rolige, enkle former og en begrenset detaljrikdom. Visuell og fysisk sammenheng mellom bygg og landskap er etablert ved et samspill mellom linjer og materialer, og klare adkomstforhold ved byggets innganger. nlegget kan deles inn i to hovedområder: det urbane trafikktorget og parken med strandsonene, den store plenen, engen, kollene og vikene. Store deler av torget ligger på taket over parkeringskjelleren, og kravet til begrenset belastning har medført mange spesialløsninger for dekkeoppbygning, terrengforming, vegetasjon og vekstmedier. Torget har betongdekke og striper av mørk naturstein med en røffere overflate. Elementer fra det overordnede landskapsmessige grepet er ført inn i bygget ved at en tilsvarende steintype og leggeretning også er benyttet innendørs. Enkeltvise bånd med vegetasjon tilfører torget grønne volumer og underdeler rommet. Plantekassene og de mindre, tekniske byggene i cortén-stål er utviklet i tett samarbeid mellom landskapsarkitekt og arkitekt. Det opprinnelige Fornebulandskapet, før flyplass og utfyllinger, har furukledte koller og fjellknauser som definerer det Landskapsplan. Målestokk 1:2000. Landscape plan. Scale 1: Statoilbygget 2. Terminalbygget. Portalbygget. Scandic hotell. Sjøflyhavna. Hovedinngang Statoil 7. Hovedinngang Terminalbygget 8. Parkeringsplass 9. Til parkeringshus 10. Støpt betong 11. Granitt 12. Grus 1. Steinstriper 1. mfi 1. Fjell i dagen 1. Kolle med kalkfuruskog 17. Siv 18. Tørrbakkeeng 19. Lekeplass 20. Kunst: Olafur Eliasson 21. Kunst: Camilla Løv 22. Kunst: Gardar Eide Einarsson 2. Gang- og sykkelvei 2. Sandvolleyballbane 1. Statoil building 2. Terminal building. Gateway building. Scandic Hotel. Seaplane harbour. Main entrance Statoil 7. Main entrance Terminal building 8. Parking 9. ccess to parking garage 10. In-situ concrete 11. Granite 12. Gravel 1. Stone stripes 1. mphitheatre 1. Exposed groundrock 1. Knoll with pine trees 17. Reeds 18. Dry meadow 19. Playground 20. rtwork: Olafur Eliasson 21. rtwork: Camilla Løv 22. rtwork: Gardar Eide Einarsson 2. Pedestrian- and cycle path 2. each volleyball pitch RKITEKTUR N 8/1 LNDSKP LNDSKP RKITEKTUR N 8/1 7

11 Motstående side: Oppholdsplenen sett mot øst. Over: Overgangen mellom Torget og Parken. Facing page: The main lawn, view towards the east. bove: Transition zone between the Plaza and the Park. vide landskapsrommet. Dette reflekteres i parken, der det er benyttet vegetasjon med lokal tilhørighet som tørrbakkeeng, ulike sivarter og furuskog. Den nyetablerte vegetasjonen vil på lengre sikt sørge for en rik opplevelse, med høye furulegger og enger med stor artsvariasjon av blomster og gress. Kontakten med sjøen og kystlandskapet er opprettholdt gjennom siktlinjer og landskapets generelt åpne karakter. Parkens enkle utforming gir også en nøytral ramme for integrerte kunstverk, som den repetitive installasjonen til Gardar Eide Einarsson, som er plassert i tett samarbeid mellom kunstner og landskapsarkitekt. Flere gangveger gjennom parken sikrer god tilgjengelighet for allmennheten. Rambøll Oslo S Statoil, landscape Landscape architects: Rambøll Oslo S The landscape design takes the local geology as its starting point; the directions of the striated slate ground rock and the archipelago. These striations are reflected both in the details and the overall plan. The large, simple forms of the landscaping contrast the complexity of the building, and aid orientation by the clear entrance situations and the interplay of lines and materials. The landscape project comprises two main areas: The traffic plaza and the park. The plaza is located on top of the underground parking. The vegetation in the park uses local species like meadow flowers, reeds and pine trees. The simple design is also the backdrop for a number of integrated artworks, and the park is open to the public. 8 LNDSKP RKITEKTUR N 8/1 LNDSKP RKITEKTUR N 8/1 9

12 "Vår erfaring er at bestiller og brukerorganisasjon har stor nytte av arkitektfaglig kompetanse på sin side av bordet." MOMENTUM RKITEKTER S STTOIL FORNEU, LEIETKEROMUD Statoil ønsket å samle alle sine ansatte i Oslo i ett regionskontor. I den forbindelse gikk de ut i eiendomsmarkedet med forespørsel om tilbud på langtidsleie av lokaler. I tilbudsforespørselen ble det satt en rekke forutsetninger, som tomtens beliggenhet, tilgang til offentlig kommunikasjon, eiendomsselskapets soliditet, sikkerhet for gjennomføring og byggets egnethet. Man antok at det ikke fantes eksisterende bygninger som oppfylte kravene, og at det dermed var hensiktsmessig å få bygget et eget bygg for langtidsleie. Valget av IT Fornebus tilbud var et resultat av en helhetlig vurdering. Modellen hvor store selskaper som Statoil velger langsiktige leieavtaler fremfor å bygge og eie selv er forholdsvis ny i Norge. Tradisjonelt har én stor bruker vært eier av bygget, og hatt et sett av rådgivere som skal sikre deres interesser i utviklingen av prosjektet og under bygging. Når bruker ikke lenger eier bygget, men inngår en leieavtale for et bygg som er på skissestadiet, er man avhengig av større kunnskap og erfaring i egen organisasjon for å sikre at kvaliteter og løsninger blir ivaretatt og fulgt opp. Ikke minst er dette viktig fordi det ikke lenger er bruker som inngår avtale med entreprenøren, men utleieren, eiendomsselskapet. I andre europeiske land har arkitektfaglig rådgivning på bestillerens side vært vanlig, mens dette så langt har vært lite utbredt i Norge. Som profesjonell innkjøper etablerte Statoil en egen organisasjon for å følge opp prosjektet og den bestilte leveransen. Innen organisasjonen var det, foruten leietakerombud for arkitektur, også rådgivere for de tekniske disipliner, samt en stab hos Statoil som fulgte prosjektet i forhold til avtaler, fremdrift, kostnad, HMS/SH og usikkerhetsvurderinger. Dette var ikke en organisasjon med ansvar for gjennomføring av byggesaken, men en organisasjon som skulle påse og kontrollere at leveransen ble riktig i forhold til krav og avtaler. Momentum rkitekter S ble engasjert som leietakerombud og fulgte prosjektet fra start til overlevering. I tillegg til denne oppgaven ble Momentum engasjert som Statoils interiørarkitekter og bisto dessuten i branding- og kunstprosjektene. Første fase av prosjektutviklingen, gjennomført sammen med IT Fornebu og deres arkitekt a-lab, gjaldt forhold som bygningsbredder, inngangsforhold og kommunikasjon. Senere planleggingsfaser drøftet byggets konstruktive oppbygning, tekniske systemer for å sikre nødvendig fleksibilitet og anvendbarhet av kontorflater, disposisjon av fellesområder, møtesenter, kantine og inngangsparti. Oppgaven som leietakerombud var allsidig med drøftinger, utarbeidelse av skisser, tegninger og kontroll av løsninger. Oppdraget som interiørarkitekt ble en naturlig videreføring av denne rollen, men da på mer detaljert nivå og med deltakelse i de innkjøp Statoil selv var ansvarlig for. Vår erfaring er at bestiller og brukerorganisasjon har stor nytte av arkitektfaglig kompetanse på sin side av bordet, uavhengig av eie- og gjennomføringsmodell. Prosessen klargjøres, leveransen og kvaliteten sikres. Leietakerombudet er en ny aktør og kommer i tillegg til den tradisjonelle rollen som prosjekterende arkitekt. Slik styrkes prosjektene uten at arkitektens tradisjonelle rolle svekkes. Momentum rkitekter S Statoil, client consultation dviser for Statoil: Momentum rkitekter S Statoil wanted to gather all their Oslo staff in one regional office, and soundings in the property market quickly revealed that a new building, developed for a long-term rental, was the way forward. IT Fornebu won the bid to develop and build. This is a relatively new model in Norway, where large companies traditionally have built their own headquarters, and it requires considerable experience in the client organisation. Momentum was brought in to aid the client in project monitoring and quality control. s an extension of this responsibility, Momentum were also interior architects for the client. Their experience has been that the client organisation is considerably improved by ensuring that the architectural profession is also represented on their side of the table. This advisory role is relatively new for most architects, but in fact it strengthens the project without detracting from the traditional responsibilities of the designing architects. Plan U1. Målestokk 1:100. Plan level U1. Scale 1: Inngang 2. Fellesområde. Kontorer. Heiser og trapper. Toaletter. Tekniske rom / Tekniske områder 7. Resepsjon 8. Kjøkken 9. Kantine 10. Restaurant 11. Service senter "Grab and go" 1. Møtesenter 1. Terrasse 1. Parkering 1. Treningshall. 17. Treningsgarderobe 18. Diverse treningsrom 19. uditorium 20. Varelevering og avfallshåndtering 21. Takterrasse Situasjonssnitt, gjennom bl.a. fellesrom med glasstak. Målestokk 1:1000. Site section through common atrium and glass roof. Scale 1: Entrance 2. Common area. Office space. Elevator and stairs. Toilets. Plant room / Technical area 7. Reception 8. Kitchen 9. Canteen 10. Restaurant 11. Service centre "Grab and go" 1. Meeting centre 1. Terrace 1. Parking 1. Gym hall 17. Changing rooms 18. Gyms 19. uditorium 20. Deliveries and refuse handling 21. Roof terrace 0 RKITEKTUR N 8/1 RKITEKTUR N 8/1 1

13 Plan 1. Målestokk 1:800. Plan level 1. Scale 1:800. Plan. Målestokk 1:800. Plan level. Scale 1:800. PROSJEKTOPPLYSNINGER yggets navn: Statoil regionkontor, Fornebu dresse: Martin Linges vei, Fornebu Ferdigstilt: 2012 (landskap 201) Oppdragsgiver: IT-Fornebu Eiendom S (byggherre) og Statoil S (leietaker) rkitekt: a-lab (rkitekturlaboratoriet S) Medarbeidere: Geir Haaversen, Odd Klev, dnan Harambasic, Tonje Løvdahl, alle sivilark. MNL; Charlie Marsden, M.. Dip.arch.; nette pold, Ralph ertram, Emma Helin, Katrine Holm, Carsten Klinge, Erik Olav Marstein, Holger Martens, Inger Totland, Espen Veiby, alle arkitekter. SJ rkitekter: Gunnar Solheim, Eva Erikson, begge sivilark. MNL; Tor Martin Overå, Master ark.; Lenka Legovina. Interiør for IT-Fornebu Eiendom S: a-lab Leietakerombud for Statoil: Momentum rkitekter S v/ Michael Ramm Østgaard Interiør for Statoil: Momentum rkitekter S v/ Erik Kverndal, sivilark. MNL; nne-karin Ebne, Peder Olimb, Kelly Le Lannio, alle interiørark. MNIL Landskapsarkitekt: Rambøll Oslo S v/ aste Gulden Sakya, Hanne Pollen, nne Drøyli, alle landskapsark. MNL Konsulenter: Norconsult S rutto areal: bygg: kvm ( 00 kvm kontorer over bakken og 2 00 kvm p-kjeller), landskap: kvm Kostnader: bygg: ca. 1,200 mill. NOK eks. mva (2012), landskap: mill. NOK eks. mva Foto: Ivan rodey, Luis Fonseca, Kirsti Mørch, jørgli & ergersen (interiør) MILJØOPPLYSNINGER eregnet energiforbruk: 10 kwh/kvm T/år yggekostnad pr. kvm T: NOK eks. mva (2012) Gjennomsnittlig U-verdi: vinduer (med ramme): 0,8 W/kvmK; fasader: 0,18 W/kvmK; tak: 0,1 W/kvmK Energikilder: fjernvarme (8% gjenvunnet varmeenergi) Ventilasjon: kombinasjon av mekanisk og naturlig 2 RKITEKTUR N 8/1 RKITEKTUR N 8/1

14 C C C 21 C 21 Plan 7. Målestokk 1:800. Plan level 7. Scale 1:800. Tre variasjoner av plan. Lengst til venstre lamell med faste kjerner (). Midten viser neste fase med noen lukkede rom, med lettvegger som lett kan fjernes (). Lengst til høyre vises kontorlamellen med lettvegger og generell møblering (C). Målestokk 1:800. Three variations of plan level. Left: lock with fixed cores (). Middle: Next phase with some partitioned rooms, made with light partitions (). Right: The block with partitions and a general furniture arrangement (C). Scale 1:800. RKITEKTUR N 8/1 RKITEKTUR N 8/1

15 OMTLE V KJ K. GEIRN Tilrettelagt for fremtiden? ok Foto: Sevil Peach Funksjonell fleksibilitet og merkevarebygging har vært hovedfokus i arbeidet med interiørene i Statoilbygget. Løsningene virker godt tilrettelagt for virksomheten, sier Kaja K. Geiran. Men hvor fremtidsrettede er de egentlig? Kaja K. Geiran er interiørarkitekt MNIL. Hun er ansatt hos CDI S, og skriver for NIL i rkitektnytt. I Statoils nye kontorbygg på Fornebu har over 2000 ansatte sine arbeidsplasser. ygget signaliserer nyskapning og fremtid. Mens arkitekten har ansvaret for hvordan bygget forholder seg til offentligheten, har interiørarkitektens hovedoppgave vært å sørge for at bygget tilpasses Statoils virksomhet og sterke corporate identity. Energiselskapet har virksomhet i mer enn 0 land, og bedriftens bygningsmasse skal uttrykke det samme uansett hvor i verden man befinner seg. Det skal skapes en nasjonal og internasjonal gjenkjennelse av Statoil som merkevare. Statoil er en erfaren byggherre og har også klare krav til funksjonalitet. På Fornebu er funksjonene godt tilrettelagt for Statoils virksomhet. Men er interiørløsningene fremtidsrettede? Og har interiørarkitekten i stor nok grad bidratt til å videreutvikle Statoils merkevare i det nye bygget? Felles funksjoner Fellesarealenes interiørmessige hovedgrep ligger først og fremst i arealdisponeringen og plasseringen av funksjoner i henhold til Statoils behov. Fra resepsjonen sluses man ut i det store atriet, hvor trafikken distribueres videre til de ulike fellesfunksjonene og opp i trappe- og heistårnet. I fellesarealene er det tilgang for eksterne i følge med ansatte, mens kontorarealene oppe i lamellene er avstengt for omverdenen. Møtesenteret i første etasje og underetasjen er hensiktsmessig planlagt med møterom med gode minglearealer og dagslysinnslipp. Kantinen åpner seg mot atriet og suppleres med en oppgradert restaurant med chambre séparée, og kaffebar som trekker kaffelattetørste ansatte ut av kontorlamellene og ned i fellesarealet. Den interiørmessige utformingen av fellesarealene er tydelig underordnet det sterke arkitektoniske uttrykket. triet fremstår materialmessig sett som et uterom der fasadekledningen blir innvendige vegger og det stålkledte heis- og trappetårnet reiser seg som et eget volum. Virkningen forsterkes av det mørke natursteinsgulvet og det spektakulære glasstaket som henger som et nett mellom lamellene og skiller bygningskroppene fra hverandre. Dette innvendige uterommet er godt bearbeidet i forhold til akustikk, på tross av mange harde flater. Servicesenteret i atriet er en frittliggende énetasjes sylinder, med et bonusareal på taket som er utnyttet til sosialt møtested. De formsterke møbelgruppene i Statoil-farger er visuelle trekkplastre for skuelystne som beveger seg på gangbroene eller i trappeløpene. Møblene understreker byggets futuristiske arkitektoniske uttrykk, og fortolker Statoils logofarger på en raffinert måte. Til tross for at enkelte av møblene virker mer som dekor enn ergonomisk riktige møbler, fungerer arealet rundt servicesenteret godt som treffsted i det enorme rommet, som trenger referanser til en menneskelig målestokk. Eero arnios all chair, som gir brukeren et rom i rommet, er spesielt velegnet til dette. Møblering og materialkvalitet triet er tilrettelagt teknisk for større arrange- Sosialt møtested på taket av servicesenterets sylinder i atriet. De fargesterke møblene er visuelle trekkplastere for folk som går på broene. Social meeting place on top of the cylindrical service centre in the atrium. menter, som konserter, fester og liknende, og kantinens og kaffebarens møbelgrupper skal kunne fjernes etter behov. Utenom lunsjtid virker imidlertid de spinkle møblene i kaffebar og kantine litt bortkomne i det store rommet, og det hadde vært en fordel med for eksempel mobile innredningselementer eller større variasjon i typer møbler for å kunne dele inn arealet i mer skjermede soner. Kontorinnredningsguru Sevil Peach er en mester i å skape slike definerte og avskjermede grupper i åpne arealer. Et eksempel er hennes kontorprosjekt i Herengracht. Her i Norge har interiørarkitektene hos Zinc laget et mangfoldig flerbruksareal av kantinen i Dns nye hovedkontor i jørvika. Sosiale soner er selvfølgelig mest attraktive når de er fylt med mennesker. Resultatet på Fornebu er dessverre det samme som også er svært vanlig mange andre steder: Kantineområdet, sentralt plassert i kontorbygget, blir stående som en folketom møbelørken utenom åpningstid. åde i møtesenteret og i kontoretasjenes kaffebarer er fotografier fra Statoils egen samling benyttet som dekor på store veggfelt. Dette gir et moderne grafisk uttrykk, som et fint supplement til byggets øvrige kunstneriske utsmykning. I minglearealet i underetasjen er møbleringen utført med en avslappet ledighet man gjerne skulle sett mer av i øvrige deler av bygget. Også her er det tatt utgangspunkt i Statoils logofarger, og møblene er satt sammen i vakre fargekombinasjoner. "Detaljeringen av gangbroene er utført med håndverksmessig høy kvalitet og i flotte materialkombinasjoner." Detaljeringen av gangbroene er utført med håndverksmessig høy kvalitet og i flotte materialkombinasjoner. Utvendig er de som trappe- og heistårnet utført i kjølig metall, mens de innvendig er kledd med varmt treverk. Utfordringen med å skaffe tilstrekkelig belysning i det høye atriet er vakkert løst ved integrering av lys i håndløperen. Rekkverket er også intelligent utformet med topplate som skrår innover, Kontorprosjekt for Spaces V i Herengracht, Nederland av britiske Sevil Peach, vskjermede grupper plassert i store arealer. Spaces V in Herengracht, the Netherlands, by Sevil Peach, slik at ytterligere sikkerhetstiltak mot fallende gjenstander blir unødvendig. Tremetersmodulen Gangbroene fører fra heis- og trappetårnet over til lamellene med arbeidsplassområder. Hver lamell-etasje er 10 meter lang og 2 meter dyp. Spesielt for dette kontorbygget er en modul på tre meter i stedet for den vanlige kontormodulen på 2, meter. Modulen er blitt utprøvd i Statoils pilotprosjekter, og gir i første rekke mer hensiktsmessige møterom. De små multirommene på x meter fungerer bedre som små møterom for to til tre personer enn tilsvarende rom med en 2,-modul, og bidrar til å øke møteromskapasiteten per etasje. Rommene benyttes også til individuelt arbeid. For de større møterommene kan en bredde på seks meter virke som luksuriøs arealbruk. lle møterom har imidlertid utstyr for videokonferanse, noe som gir mer plasskrevende former på møtebord for å sikre siktlinjer for alle møtedeltakere. Den nye modulen ser ut til å være velegnet med hensyn til dette. Tremetersmodulen gjør også gangsonene mer funksjonelle som tilleggsareal RKITEKTUR N 8/1 RKITEKTUR N 8/1 7

16 Foto: Jason Strong Statoil Fornebu. Kontorarealene er utformet med et modulsystem for maksimum fleksibilitet. Dette gir lite variasjon og et rent, men sterilt inntrykk. Statoil Fornebu. Office solutions for maximum flexibility. Clean, but sterile. Statoil Fornebu. Sittegruppe i atriet. Statoil Fornebu. Informal seating in the ground floor atrium. Fra Microsofts svenske hovedkontor, Kista, av Murman arkitekter. are et mindretall av arbeidsplassene er skrivebord. From the Swedish headquarters of Microsoft, Kista, by Murman arkitekter. Statoil Fornebu. Fra kontoralrealene. rbeid utføres ikke nødvendigvis best ved et tradisjonelt arbeidsbord. Statoil Fornebu. number of working environments are available. for møteplasser, skjermede touchdownplasser og kaffebarer. Området fungerer også som mingleareal for de større møterommene. I kontorlamellene er gangsonene plassert mot dagslys. Dette er et godt grep for å demokratisere dagslyssonene og gjøre arealet mer attraktivt og brukbart. Planen viser imidlertid at enkelte av områdene kunne vært bedre utnyttet til større møbelgrupper, som ville gitt en ledighet og en mer avslappet atmosfære i kontoretasjene. Fleksibilitet Generalitet og fleksibilitet er to hovedstikkord for kontorbygget på Fornebu Statoil er en dynamisk bedrift som stadig omorganiserer. Kontoretasjene tilfredsstiller i stor grad disse kravene. Et rom kan enkelt demonteres og remonteres innenfor modulsystemet. En konsekvens av dette er imidlertid lite variasjon i veggfarger og -overflater. I kontoretasjene er det kun de utsmykkede trappetårnene som gir fargede flater. ortsett fra i de gråmalte kaffestasjonene er øvrige veggflater konsekvent hvite. Dette gir et rent, men sterilt og monotont hovedinntrykk i sonene for arbeidsplasser. Det mangler noe å feste blikket på, som kunne bidra til en dynamikk og variasjon både internt i etasjen og mellom etasjene. I møterommene tilfører en enkelt vegg med tekstilkledde paneler og fargede glasstavler noe materialitet og farge, men paletten er egnet som rolig bakgrunn for videokonferanser og ikke for å skape variasjon og tilføre energi. Den spesialutviklede klimaplanken er tilpasset modulen og samler ventilasjon, kjøling, lys og sprinkelhode i ett "Spesielt for dette kontorbygget er en modul på tre meter i stedet for den vanlige kontormodulen på 2, meter." felt. Dette er en positiv nyvinning som gir visuelt rolige himlinger med rytmisk mønster, og unngår tilfeldig plassert teknisk utstyr. Møblering for fremtiden? I kontorprosjekter av denne størrelsen brukes det mye tid på utvikling av arbeidsplassmøbler. Så også hos Statoil. I løpet av en to år lang prosess har detaljene kommet på plass. ordenes hevsenk-løsning tar hensyn til brukere med ulik høyde, og bordplatenes magebue gir en god ergonomisk løsning. ordene har fått skjulte kabelføringer under uttrekkbare bordplater, med enkel tilgang til kabelkanalen ovenfra. Dette er en god løsning som håndterer mengden kabler per arbeidsplass på en ryddig og funksjonell måte. rbeidsplassene er imidlertid koblet opp med grenstaver fra himlingen, som dessverre forstyrrer noe av det ryddige totalinntrykket. ordplaten og oppbevaringsmøblenes fronter har fått hvitlaserte finérflater, som innfører en mykhet og et snev av naturmaterialer i de store sonene for arbeidsplasser. Det fokuseres stadig mer på et variert arbeidsmiljø i nyere kontorprosjekter. Fra arbeidsgivernes side åpnes det for at arbeid ikke nødvendigvis utføres best ved et tradisjonelt arbeidsbord, og det stimuleres til nye arbeidsmetoder ved innredning av ulike typer arbeidsmiljøer. Hos Microsoft i Stockholm er kun et mindretall av arbeidsplassene tradisjonelle arbeidsbord og det finnes et utall ulike møbelgrupper hvor man kan være mer eller mindre skjermet i forhold til individuelt arbeid eller samarbeid med andre. Hos Statoils nabo Telenor på Fornebu gjøres det nå pilotprosjekter på revitalisering av de sosiale møtestedene i atriene mellom arbeidsplassonene, og Telenor ønsker å utforme disse områdene slik at de blir et supplement til områdene med tradisjonelle arbeidsbord. rbeidsgiverne ønsker i større grad å tilpasse arbeidsplassen til aktivitetene som foregår. I tillegg ser de nok et behov for å være attraktive for en generasjon arbeidstakere som har utført skolearbeidet sitt like mye i sofaen på biblioteket eller på kafé som ved skolepulten. Nå er det ikke alle virksomheter som passer for kreative møbleringsløsninger. Mange arbeidsoperasjoner krever et godt arbeidsbord med tilstrekkelig oppbevaring, og fremdeles ønsker nok også hovedparten av arbeidstakerne denne arbeidssituasjonen. For mange arbeidstakere gir omstillingen fra cellekontor til åpne arbeidsplasser også nok å forholde seg til. Hos Statoil Fornebu har det vært et sterkt fokus på de funksjonelle løsningene i kontoretasjene. Men til tross for fint utformede kaffestasjoner og friske farge- og tekstilvalg på de få møblene som er plassert i gangsonene, mangler det en helhetlig interiørmessig behandling med større grad av møblering som oppfordrer til nye arbeidsmetoder, og farger og overflater som skaper vitalitet, variasjon og pusterom i dette ryddige, men monotone arbeidsmiljøet. Det er til å undre seg over, i det ellers så fremtidsrettede kontorbygget. Kaja K. Geiran dapted for the future? Interior appraisal by Kaja K. Geiran Statoil s new headquarters signal innovation and future, and the interior reflects a strong corporate identity. In this appraisal, interior architect Kaja K. Geiran looks at whether the ambitions of a strong client have been realised inside the building as well as on the outside. In the main common space, the interior design is clearly subordinate to the overall architectonic expression, reflecting the exterior use of materials and dominated by the curved glass roof. The strong shapes and colours of the furniture echoes the colours of the corporate logo, and work well as human scale references in the huge space, although the canteen and café areas suffer the fate of many other large office environments: they are left empty outside lunch hours. In the office areas, Geiran discusses the advantages of the metre-module over the more conventional 2, metre, and the potential disadvantages of running the circulation along the facade. The main issue, however, is flexibility, as the workplace organisation is bound to change. ut, Geiran concludes, gaily coloured coffee stations are not enough the interior organisation and furnishing also has to encourage new working practices. Kaja K. Geiran is an interior architect MNIL. She works at CDI S. 8 RKITEKTUR N 8/1 RKITEKTUR N 8/1 9

DEG 42. Dronning Eufemias gate 42, Oslo A-LAB. Tekst: A-lab Foto: Oslo S Utvikling Ivan Brodey

DEG 42. Dronning Eufemias gate 42, Oslo A-LAB. Tekst: A-lab Foto: Oslo S Utvikling Ivan Brodey DEG 42 Dronning Eufemias gate 42, Oslo A-LAB Tekst: A-lab Foto: Oslo S Utvikling Ivan Brodey 19 Sett fra sydøst. DEG 42 er den 13. og siste bygningen i Barcode-rekka Branntrappen kan benyttes som uformell

Detaljer

BIM teknologi erfaringer ifm. Statoil prosjekt

BIM teknologi erfaringer ifm. Statoil prosjekt BIM teknologi erfaringer ifm. Statoil prosjekt arkitektkontoret a-lab arkitektkontoret a-lab eksempel prosjekter Portalbygget, Fornebu Barcode masterplan (i samarbeid med DARK arkitekter + MVRDV) Arktisk

Detaljer

SPINN ARKITEKTUR 6 / 2012 SIMPLEXITY Gruppenummer B10 Cathrine Rønningen, Elisabeth Krogh og Stine Glennås Arkitekt Christies gate

SPINN ARKITEKTUR 6 / 2012 SIMPLEXITY Gruppenummer B10 Cathrine Rønningen, Elisabeth Krogh og Stine Glennås Arkitekt Christies gate SPINN RKITEKTUR 6 / 2012 SIMPLEXITY Gruppenummer B10 Cathrine Rønningen, Elisabeth Krogh og Stine Glennås rkitekt Christies gate PROSJEKTBESKRIVELSE / when simplicity meets complexity - sykkel i Trondheim

Detaljer

Bølgebevegelse som inspirasjon

Bølgebevegelse som inspirasjon 3 4 5 ølgebevegelse som inspirasjon Laks og ørret har en karakteristisk bevegelse kalt "bølgebevegelse". Dette er svigninger som driver gjennom kroppen i motsatt retning av bevegelsen med en hastighet

Detaljer

buildingsmart Norge seminar Gardermoen 2. september 2010 IFD sett i sammenheng med BIM og varedata

buildingsmart Norge seminar Gardermoen 2. september 2010 IFD sett i sammenheng med BIM og varedata buildingsmart Norge seminar Gardermoen 2. september 2010 IFD sett i sammenheng med BIM og varedata IFD International Framework for Dictionaries Hvordan bygges en BIM? Hva kan hentes ut av BIM? Hvordan

Detaljer

B r u g a t a 1 9. Bygget. Beliggenhet

B r u g a t a 1 9. Bygget. Beliggenhet B r u g a t a 1 9 Beliggenhet Brugata 19 ligger på Vaterland midt i Oslo sentrum. Beliggenheten er meget sentral med et svært godt kollektivtilbud. Det er få meters gange til T-bane, trikk, buss og tog.

Detaljer

LYSAKER BRYGGE. Bærum ARKITEKT: ARKITEKTKONTORET KARI NISSEN BRODTKORB AS. Foto: Anne Norseth og Børre Lund

LYSAKER BRYGGE. Bærum ARKITEKT: ARKITEKTKONTORET KARI NISSEN BRODTKORB AS. Foto: Anne Norseth og Børre Lund LYSAKER BRYGGE Bærum ARKITEKT: ARKITEKTKONTORET KARI NISSEN BRODTKORB AS Foto: Anne Norseth og Børre Lund Sjøens lys og reflekser På vegne av Gjensidige NOR Næringseiendom fremmet vi i juli 2000 forslag

Detaljer

OCCI/ ULLERN VGS. FOR VISIONARY DEVELOPERS. Undervisning. www.darkarkitekter.no. Hufton+Crow

OCCI/ ULLERN VGS. FOR VISIONARY DEVELOPERS. Undervisning. www.darkarkitekter.no. Hufton+Crow OCCI/ ULLERN VGS. DARK FOR VISIONARY DEVELOPERS www.darkarkitekter.no D A R K ÅR ADRESSE Ullernchauseèn 64-66, 0379 Oslo OPPDRAGSGIVER Skanske Norge ENTREPRENØR Skanska Norge PROGRAM Innovasjonspark 35.300m

Detaljer

Kontakt Gruppe 5 - Ark

Kontakt Gruppe 5 - Ark Kontakt Gruppe 5 - rk 6 2010 Ole Kristian Kråkmo rlend Uleberg Osnes Mikkel Haavaldsen Prosjektbeskrivelse Nye Stavne blir en arena som legger til rette for god sosial kontakt mellom brukere, ansatte og

Detaljer

Arkitekt kontor. Nybygg og ombygging, Majorstua, Oslo. Hovedgrep planløsning: Plassering. div.a Arkitekter

Arkitekt kontor. Nybygg og ombygging, Majorstua, Oslo. Hovedgrep planløsning: Plassering. div.a Arkitekter Situasjonen før og etter ombygging/nybygg Arkitekt kontor Nybygg og ombygging, Majorstua, Oslo div.a Arkitekter Tekst: Henriette Salvesen, div. A arkitekter Foto: Jiri Hav ran og div. A arkitekter 22 div.a

Detaljer

HYTTE PÅ LYNGHOLMEN. Aust-Agder LUND HAGEM ARKITEKTER. Tekst: Arkitekten Foto: Arkitekten og Ole H Krokstrand. mur+

HYTTE PÅ LYNGHOLMEN. Aust-Agder LUND HAGEM ARKITEKTER. Tekst: Arkitekten Foto: Arkitekten og Ole H Krokstrand. mur+ HYTTE PÅ LYNGHOLMEN Aust-Agder LUND HAGEM ARKITEKTER Tekst: Arkitekten Foto: Arkitekten og Ole H Krokstrand 13 14 Lund Hagem Arkitekter har kontor i Oslo og er ledet av fire partnere: Svein Lund, Einar

Detaljer

Forus Vest. Tekst: Wilhelm Eder. Foto: Øystein Thorvaldsen, Wilhelm Eder, AS Betong

Forus Vest. Tekst: Wilhelm Eder. Foto: Øystein Thorvaldsen, Wilhelm Eder, AS Betong Sandnes Sparebank Forus Vest Wilhelm eder Tekst: Wilhelm Eder Foto: Øystein Thorvaldsen, Wilhelm Eder, AS Betong Wilhelm Eder Eder Biesel Arkitekter AS har solid erfaring innen utvikling av effektive bygg,

Detaljer

vi sees i morgen! 15% medlemsrabatt/ discount for members

vi sees i morgen! 15% medlemsrabatt/ discount for members vi sees i morgen! 15% medlemsrabatt/ discount for members Velkommen til Oslo Vandrerhjem Holtekilen! Oslo Vandrerhjem Holtekilen er et sommeråpent vandrerhjem, og drives i lokalene til Holtekilen Folkehøgskole.

Detaljer

Se ekstra nøye på Hoffsveien 17 på Skøyen

Se ekstra nøye på Hoffsveien 17 på Skøyen x Se ekstra nøye på Hoffsveien 17 på Skøyen Se ekstra nøye på Hoffsveien 17 på Skøyen. Et moderne og attraktivt nybygg på 6 000 m² som vil sørge for gode arbeidsdager og høy trivsel. Enten du vurderer

Detaljer

Emneevaluering GEOV272 V17

Emneevaluering GEOV272 V17 Emneevaluering GEOV272 V17 Studentenes evaluering av kurset Svarprosent: 36 % (5 av 14 studenter) Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet PhD Candidate Samsvaret mellom

Detaljer

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Resultater fra omfattende internasjonal undersøkelse og betraktninger om hvordan observasjonene

Detaljer

POWERHOUSE. brattørkaia

POWERHOUSE. brattørkaia POWERHOUSE brattørkaia INNHOLD Form følger miljø 11 Trondheims nye signalbygg 12 Kart 1 Om området 1 Powerhouse Brattørkaia 1 Møteromsenter, kantine og auditorium 20 Snittegning og arealtabell 21 Plantegninger

Detaljer

NÆRINGSTORGET ÅFJORD. kontor: 280 m2 sentral beliggenhet i Årnes sentrum god parkeringsdekning

NÆRINGSTORGET ÅFJORD. kontor: 280 m2 sentral beliggenhet i Årnes sentrum god parkeringsdekning NÆRINGSTORGET ÅFJORD kontor: 280 m2 sentral beliggenhet i Årnes sentrum god parkeringsdekning moderne bygg med godt inneklima lokaler kan tilpasses kundens ønsker og behov innflytting fra Q4 2015 moderne

Detaljer

AAR4620 Architectural Design with Light and Colour - autumn 2016

AAR4620 Architectural Design with Light and Colour - autumn 2016 AAR4620 Architectural Design with Light and Colour - autumn 2016 Simple programs with focus on the interaction of light, colour and material. Credits 15. Main teachers are Barbara Matusiak and Kine Angelo.

Detaljer

Servicebygg i Frognerparken

Servicebygg i Frognerparken Servicebygg i Frognerparken Oslo 4 div.a arkitekter as Tekst: Henriette Salvesen Foto: nispe@datho.no og Kirstin Bartels (s. 4 og 5) Den gamle bygningen med toaletter og kiosk ved Hundejordet i Frognerparken

Detaljer

VELKOMMEN TIL IT FORNEBU

VELKOMMEN TIL IT FORNEBU SNARØYVEIEN 34 VELKOMMEN TIL IT FORNEBU Da lysene slukket på Fornebus rullebane i 1998, ble det startskuddet for en ny epoke. Nå har Fornebu langt på vei utviklet seg til å bli en fremtidsorientert bydel.

Detaljer

ROM for NSB. Miljøvennlige. NSB-kompetansesenter & litt byutvikling på Sundland

ROM for NSB. Miljøvennlige. NSB-kompetansesenter & litt byutvikling på Sundland Miljøvennlige ROM for NSB NSB-kompetansesenter & litt byutvikling på Sundland Drammen NSB-kompetansesenter & Sundland i Drammen I FutureBuilt konferansen 11-12.Oktober 2011 Drammen alt.arkitektur as I

Detaljer

HØGSKOLEN I HEDMARK NYBYGG

HØGSKOLEN I HEDMARK NYBYGG PRESENTASJON HØGSKOLEN I HEDMARK NYBYGG Avd. for lærerutdanning i Hamar ARKITEKT: ARKITEKTGRUPPEN LILLE FRØEN AS Tekst og foto: Sivilarkitekt MNAL Pål Andresen Adresse: Holsetgaten 31, 2318 Hamar Byggherre:

Detaljer

Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities

Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities Nordisk Adressemøte / Nordic Address Forum, Stockholm 9-10 May 2017 Elin Strandheim,

Detaljer

Voss Kulturhus. Tekst: Per Knudsen Foto: Rune Sævig, Bergens Tidende (s. 13 15) og pka Arkitekter

Voss Kulturhus. Tekst: Per Knudsen Foto: Rune Sævig, Bergens Tidende (s. 13 15) og pka Arkitekter Voss kulturhus pka arkitekter Tekst: Per Knudsen Foto: Rune Sævig, Bergens Tidende (s. 13 15) og pka Arkitekter 10 Etter prekvalifisering ble vårt kontor, sammen med en lokal konsulentgruppe, engasjert

Detaljer

Profile handbook. for

Profile handbook. for Profile handbook for March 2007 Logo For the logo, we have chosen a shape in conformity with the general visual direction. The logo is inspired by the shape of the product, and the circle also creates

Detaljer

Haakon VII gate 5 er en velkjent adresse og er omgitt av de beste!

Haakon VII gate 5 er en velkjent adresse og er omgitt av de beste! Premium kontorer Haakon VIIs gate 5 3 - et av Pecunias prestisjeprosjekter i Vika. Det er lenge siden det ble bygget nytt i Vika. Bygningen er derved unik, fordi den i 2009 ble strippet inn til råbetongen

Detaljer

FIRST LEGO League. Härnösand 2012

FIRST LEGO League. Härnösand 2012 FIRST LEGO League Härnösand 2012 Presentasjon av laget IES Dragons Vi kommer fra Härnosänd Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 4 jenter og 4 gutter. Vi representerer IES i Sundsvall

Detaljer

Dvelja Nye Bodø Rådhus SAMSPILL MED BYBILDET ROM FOR RELASJONER Rådhuset befinner seg i overgangssonen mellom to ulike deler av bybildet: på den ene siden det tettbygde strøket som tilsvarer det opprinnelige

Detaljer

Hus 23, Lille Stranden 3

Hus 23, Lille Stranden 3 Tjuvholmen er en ny bydel under oppføring; midt i Oslo og på et av de mest synlige områdene ved innseilingen i Piper vika i forlengelsen av Aker Brygge. Området har i over to hundre år vært benyttet som

Detaljer

Kontor: 470 m 2 God offentlig kommunikasjon Parkering i bygget Høy arealeffektivitet

Kontor: 470 m 2 God offentlig kommunikasjon Parkering i bygget Høy arealeffektivitet V.4.2015 AKER BRYGGE - TERMINALBYGGET Kontor: 470 m 2 God offentlig kommunikasjon Parkering i bygget Høy arealeffektivitet Meget god ventilasjon Eget kundesenter Tilpasses kundens ønsker og behov Ledig:

Detaljer

www.lysakerbuen.no Totalt areal: 12.000 kvm kontor/fellesarealer 8.000 kvm 500 kvm Q2 2015 Ledig areal: Min. utleieareal: Ledig fra:

www.lysakerbuen.no Totalt areal: 12.000 kvm kontor/fellesarealer 8.000 kvm 500 kvm Q2 2015 Ledig areal: Min. utleieareal: Ledig fra: Fornebuveien 7-13 www.lysakerbuen.no Kontor Totalt areal: Ledig areal: Min. utleieareal: Ledig fra: 12.000 kvm kontor/fellesarealer 8.000 kvm 500 kvm Q2 2015 Kontakt Megler: Mobil: E-post: Rune Arvesen

Detaljer

K O S T N A D S E F F E K T I V E P A R K E R I N G S H U S

K O S T N A D S E F F E K T I V E P A R K E R I N G S H U S K O S T N A D S E F F E K T I V E P A R K E R I N G S H U S Skreddersydde løsninger fleksible Konkurransedyktige løsninger Kostnadseffektiv Kort byggetid Fornøyde Oppdragsgivere VIRKSOMHETEN SV Betong

Detaljer

Social Project Management. CIO Konferansen Prosjektstyring 09. juni 2016

Social Project Management. CIO Konferansen Prosjektstyring 09. juni 2016 Social Project Management CIO Konferansen Prosjektstyring 09. juni 2016 We human beings are social beings. We come into the world as the result of others actions. We survive here in dependence on others.

Detaljer

Kapittel 21 Tidligere Rikstrygdeverket Drammensveien 60 og Observatorie terrasse 17 DRAMMENSVEIEN 60 OG OBSERVATORIE TERRASSE 17, OSLO

Kapittel 21 Tidligere Rikstrygdeverket Drammensveien 60 og Observatorie terrasse 17 DRAMMENSVEIEN 60 OG OBSERVATORIE TERRASSE 17, OSLO DRAMMENSVEIEN 60 OG OBSERVATORIE TERRASSE 17, OSLO Kommune: 301/Oslo kommune Gnr/bnr: 211/73 211/248 211/73, 211/248, 999/873 AskeladdenID: 87891 Referanse til landsverneplan: Kompleks 2606001 Omfang fredning

Detaljer

SERVICE BULLETINE 2008-4

SERVICE BULLETINE 2008-4 S e r v i c e b u l l e t i n e M a t e r i e l l Materiellsjef F/NLF kommuniserer påminnelse omkring forhold som ansees som vesentlige for å orientere om viktige materiellforhold. Målgruppen for Servicbulletinen

Detaljer

parasite ROTOR ARKITEKTUR 6 / 2011 Miljøbeskrivelse: Gr. B9 Trondheim torg Hilde Vinge Fanavoll, Ida Nyborg Mosand Astrid Christine Johnsen

parasite ROTOR ARKITEKTUR 6 / 2011 Miljøbeskrivelse: Gr. B9 Trondheim torg Hilde Vinge Fanavoll, Ida Nyborg Mosand Astrid Christine Johnsen ROTOR ARKITEKTUR 6 / 2011 parasite Gr. B9 Trondheim torg Hilde Vinge Fanavoll, Ida Nyborg Mosand Astrid Christine Johnsen Vår intensjon med sykkelsenteret Rotor:parasite er å aktivisere torget i Trondheim

Detaljer

P R O S T N E S E T «AMUNDSENGÅRDEN» BYENS NYE FORRETNINGSSENTER THE CITY S NEW COMMERCIAL CENTRE

P R O S T N E S E T «AMUNDSENGÅRDEN» BYENS NYE FORRETNINGSSENTER THE CITY S NEW COMMERCIAL CENTRE P R O S T N E S E T «AMUNDSENGÅRDEN» BYENS NYE FORRETNINGSSENTER THE CITY S NEW COMMERCIAL CENTRE Bildene er kun ment som illustrasjoner, beskrivelsene kan avvike fra endelig løsning The pictures are for

Detaljer

Grenseveien 92. Ledig areal: Min. utleieareal: Ledig fra: 4.084 kvm 989 kvm Etter avtale. Megler: Mobil: E-post:

Grenseveien 92. Ledig areal: Min. utleieareal: Ledig fra: 4.084 kvm 989 kvm Etter avtale. Megler: Mobil: E-post: Grenseveien 92 Grenseveien 92 Kontor Ledig areal: Min. utleieareal: Ledig fra: 4.084 kvm 989 kvm Etter avtale Kontakt Megler: Mobil: E-post: Ole-Jacob Leirskar 934 07 161 ojl@akershuseiendom.no 2 Flott

Detaljer

GOD INNSIKT OG KLART UTSYN

GOD INNSIKT OG KLART UTSYN GOD INNSIKT OG KLART UTSYN - krystallklare løsninger fra DEKO 2 Krystallklare løsninger Hvordan skape et inspirerende arbeidsmiljø? DEKO har en enkel filosofi å sette mennesker i sentrum. Når kontorarealer

Detaljer

VILLA GJENSYN BJØRG YTRE-EIDE OG VIDAR HARTVIGSEN

VILLA GJENSYN BJØRG YTRE-EIDE OG VIDAR HARTVIGSEN VILLA GJENSYN BJØRG YTRE-EIDE OG VIDAR HARTVIGSEN OPPDRAG EN FAMILIE PÅ 5 FLYTTER TILBAKE TIL NORGE ETTER 8 ÅR I DUBAI, DERAV VILLA GJENSYN. MAN BER OM ET STORT, ENKELT, MODERNE OG VEDLIKEHOLDSFRITT MURHUS.

Detaljer

STASJON OG GONDOL PÅ VOSS Voss knutepunkt 13.01.15

STASJON OG GONDOL PÅ VOSS Voss knutepunkt 13.01.15 STASJON OG GONDOL PÅ VOSS Voss knutepunkt 13.01.15 Ny Gondol på Voss Gjennom arbeidet med å designe og utvikle gondolbygget på Voss, har det vært viktig å se dette signalbygget fra to vinkler: - Gondolbygget

Detaljer

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Norsk mal: Startside Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Johan Vetlesen. Senior Energy Committe of the Nordic Council of Ministers 22-23. april 2015 Nordic Council of Ministers.

Detaljer

Kapittel 21 Tidligere Rikstrygdeverket Drammensveien 60 og Observatorie terrasse 17 DRAMMENSVEIEN 60 OG OBSERVATORIE TERRASSE 17, OSLO

Kapittel 21 Tidligere Rikstrygdeverket Drammensveien 60 og Observatorie terrasse 17 DRAMMENSVEIEN 60 OG OBSERVATORIE TERRASSE 17, OSLO DRAMMENSVEIEN 60 OG OBSERVATORIE TERRASSE 17, OSLO Kommune: 301/Oslo kommune Gnr/bnr: 211/73 211/248 211/73, 211/248, 999/873 AskeladdenID: 87891 Referanse til landsverneplan: Kompleks 2606001 Omfang fredning

Detaljer

Forprosjekt. Gautesete skole - ombygging til U15 skole 01. Tiltak. Valg av Alternativ 3

Forprosjekt. Gautesete skole - ombygging til U15 skole 01. Tiltak. Valg av Alternativ 3 Forprosjekt Valg av Alternativ 3 Gautesete skole skal bygges om fra en barne- og ungdomsskole til en ren ungdomsskole for 8-10 trinn. Det vil bli fem paralleller på hvert trinn. Samlet vil skolen gi plass

Detaljer

FRYSELAGERET PÅ BONTELABO Foreløpig mulighetsstudie utarbeidet av 3RW Arkitekter for Rieber Eiendom AS

FRYSELAGERET PÅ BONTELABO Foreløpig mulighetsstudie utarbeidet av 3RW Arkitekter for Rieber Eiendom AS FRYSELAGERET PÅ BONTELABO Foreløpig mulighetsstudie utarbeidet av RW A for Rieber Eiendom AS - 20.06.2011 R W a Mulighetsstudie av Fryselageret på Bontelabo omgjort til kontorer - utarbeidet av RW a for

Detaljer

Tekst: Thomas Knudsen, Erik Møller Arkitekter. Foto: Erik Møller Arkitekter og Eivind Lauritzen

Tekst: Thomas Knudsen, Erik Møller Arkitekter. Foto: Erik Møller Arkitekter og Eivind Lauritzen Olavs hall sett fra parken mellom Kirkegata og Vollgata OLAVS HALL Borgarsyssel Museum, Sarpsborg ERIK MØLLER ARKITEKTER / KPF ARKITEKTER Tekst: Thomas Knudsen, Erik Møller Arkitekter. Foto: Erik Møller

Detaljer

uteliv hjem som inspirerer Linjelekre utekjøkken Stilige møbler til terrassen Tim Walkers magiske verden møbler: 15 nye stoler

uteliv hjem som inspirerer Linjelekre utekjøkken Stilige møbler til terrassen Tim Walkers magiske verden møbler: 15 nye stoler 1324 6 hjem som inspirerer bc 155 03 kr 85,00 møbler: 15 nye stoler fra MILANO arkitektur: Rijksmuseum i Amsterdam design: I verkstedet til Luca Nichetto foto: Tim Walkers magiske verden uteliv Linjelekre

Detaljer

MULIGHETSSTUDIE ENEBAKKVEIEN 154. Moderne og attraktiv

MULIGHETSSTUDIE ENEBAKKVEIEN 154. Moderne og attraktiv MULIGHETSSTUDIE ENEBAKKVEIEN 154 Moderne og attraktiv SJ arkitekter AS 10.09.015 SJ ARKITEKTER 01 INTENSJON Landemerke Engasjerende arkitektur Smart og fleksibelt Blå-grønn Prosjektet har et stort potensiale

Detaljer

KROSSHAUGVEIEN BOFELLESSKAP

KROSSHAUGVEIEN BOFELLESSKAP PRESENTASJON Korridorsone og rømningstrapp mot vest KROSSHAUGVEIEN BOFELLESSKAP Stavanger Hvitmalt lecavegg mot sørøst med overganger til trekledning og aluminium ARKITEKTKONTORET VEST AS Tekst: Arkitekt

Detaljer

St Jakobsplass 9, 5008 BERGEN. Utleie. Ca 300-1200 kvm BTA. Historisk kontorbygg ved byporten til Bergen sentrum vis a vis nye Media City Bergen

St Jakobsplass 9, 5008 BERGEN. Utleie. Ca 300-1200 kvm BTA. Historisk kontorbygg ved byporten til Bergen sentrum vis a vis nye Media City Bergen St Jakobsplass 9, 5008 BERGEN Utleie Historisk kontorbygg ved byporten til Bergen sentrum vis a vis nye Media City Bergen Ca 300-1200 kvm BTA INNHOLD 02 Informasjon om eiendommen 04 Andre opplysninger

Detaljer

FABRIKKGATEN 6. Nytt næringsbygg med attraktiv beliggenhet i Kronstadparken

FABRIKKGATEN 6. Nytt næringsbygg med attraktiv beliggenhet i Kronstadparken FABRIKKGATEN 6 Nytt næringsbygg med attraktiv beliggenhet i Kronstadparken KRONSTADPARKEN BERGENS NYE BYDEL Kronstadparken er lokalisert i den såkalte næringskorridoren rett sør for Danmarksplass. Bara

Detaljer

SENTRALEN. et annerledes kulturhus. Oslo. KIMA arkitektur og Atelier Oslo. Tekst: Jonas Norsted, Atelier Oslo Foto: Figurtekst??

SENTRALEN. et annerledes kulturhus. Oslo. KIMA arkitektur og Atelier Oslo. Tekst: Jonas Norsted, Atelier Oslo Foto: Figurtekst?? et annerledes kulturhus SENTRALEN Oslo KIMA arkitektur og Atelier Oslo Tekst: Jonas Norsted, Atelier Oslo Foto: nispe@mac.com 37 Figurtekst?? 38 Bakhagen KIMA arkitektur AS har bred erfaring fra kultursektoren

Detaljer

Fra kaos til struktur. Sykehus fra fabrikk er det brukbart?

Fra kaos til struktur. Sykehus fra fabrikk er det brukbart? Fra kaos til struktur Sykehus fra fabrikk er det brukbart? Fagdag, Bergen 17 september 2015 Michael Ramm Østgaard 1 Moduler, - det er klart man er skeptisk 2 Så reiser man og ser 3 Og det man finner ser

Detaljer

SCUBA. Dykkersenter på Brattøra, Trondheim Håkon Hasslan, ARK 6, NTNU

SCUBA. Dykkersenter på Brattøra, Trondheim Håkon Hasslan, ARK 6, NTNU Situasjonsplan 1:1000 SCUBA Dykkersenter på Brattøra, Trondheim Håkon Hasslan, ARK 6, NTNU Ute på Brattøra ligger Pirbadet og råder over en delvisnedgravd pearkeringskjeller. Havnebassenget er gjemt bak

Detaljer

HOW TO GET TO TØI By subway (T-bane) By tram By bus By car Fra flyplassen

HOW TO GET TO TØI By subway (T-bane) By tram By bus By car Fra flyplassen HOW TO GET TO TØI TØI s offices are located on the 5th and 6th floors of the CIENS building in the Oslo Research Park (Forskningsparken). We recommend that one uses the subway (T-bane), tram or bus to

Detaljer

Bygdøy Allé 2 Lavblokka

Bygdøy Allé 2 Lavblokka Bygdøy Allé 2 Lavblokka Bygdøy Allé 2 Lavblokka Ledig kontorareal: Ledig lagerareal: Min. utleieareal: Ledig fra: Ca. 8.400 kvm Ca. 1.200 kvm Ca. 1.100 kvm Etter avtale Kontakt Megler: Mobil: E-post: Rune

Detaljer

grilstad marina en unik mulighet for din bedrift grilstad marina byen på vannet

grilstad marina en unik mulighet for din bedrift grilstad marina byen på vannet grilstad marina en unik mulighet for din bedrift grilstad marina byen på vannet Grilstad Marina utfordrer fantasien Det er ikke bare størrelsen som er oppsiktsvekkende en bydel på størrelse med hele Trondheim

Detaljer

mer enn eiendom FILIPSTAD BRYGGE Høyprofi lerte kontorer i prime CBD

mer enn eiendom FILIPSTAD BRYGGE Høyprofi lerte kontorer i prime CBD mer enn eiendom FILIPSTAD BRYGGE Høyprofi lerte kontorer i prime CBD Innhold Filipstad Brygge 04 Helhetsinntrykk 06 Beliggenhet 08 Området 10 Byggene 14 Bygg A 20 Bygg B 30 Bygg C 34 Kontakt 40 side 04-05

Detaljer

1. CUMULUS Individuell kritikk

1. CUMULUS Individuell kritikk 1 1. CUMULUS Individuell kritikk 1. Organisering av bebyggelsen, utearealer og trafikk Cumulus foreslår 2 alternative måter å videreutvikle eksisterende fylkeshus, uten å disponere parkareal eller eksisterende

Detaljer

TIL LEIE KONTOR- OG BUTIKKLOKALER TIL LEIE I FREDRIKSTAD

TIL LEIE KONTOR- OG BUTIKKLOKALER TIL LEIE I FREDRIKSTAD TIL LEIE KONTOR- OG BUTIKKLOKALER TIL LEIE I FREDRIKSTAD Miljøbygg klasse A Fra 00 til 800 m Parkeringskjeller God kommunikasjon Unik plassering mellom Sarpsborg og Fredrikstad Kommunikasjon TOG: Fredrikstad

Detaljer

Juridiske aspekter ved publisering i åpne institusjonelle arkiv

Juridiske aspekter ved publisering i åpne institusjonelle arkiv Juridiske aspekter ved publisering i åpne institusjonelle arkiv Professor dr juris Olav Torvund Publisering i åpne institusjonelle arkiv Førstegangspublisering Masteroppgaver Doktoravhandlinger (?) Grålitteratur

Detaljer

EN Skriving for kommunikasjon og tenkning

EN Skriving for kommunikasjon og tenkning EN-435 1 Skriving for kommunikasjon og tenkning Oppgaver Oppgavetype Vurdering 1 EN-435 16/12-15 Introduction Flervalg Automatisk poengsum 2 EN-435 16/12-15 Task 1 Skriveoppgave Manuell poengsum 3 EN-435

Detaljer

Villa Aagaard. Hamar. Tekst: Martin Dietrichson Foto: nispe@ datho. no

Villa Aagaard. Hamar. Tekst: Martin Dietrichson Foto: nispe@ datho. no Villa Aagaard Hamar KIMA arkitektur as Tekst: Martin Dietrichson Foto: nispe@ datho. no 4 KIMA arkitektur as ble etablert i 2008 av Martin Dietrichson, Inge Hareide og Kristoffer Moe Bøksle. Etter flere

Detaljer

Tilleggsprodukter til Modulvegger. Dekorfilm Print på glass Farget glass Tapeter Opphengsprodukter Persienner Lamellgardiner Skilter Skyveluker

Tilleggsprodukter til Modulvegger. Dekorfilm Print på glass Farget glass Tapeter Opphengsprodukter Persienner Lamellgardiner Skilter Skyveluker Tilleggsprodukter til Modulvegger Dekorfilm Print på glass Farget glass Tapeter Opphengsprodukter Persienner Lamellgardiner Skilter Skyveluker Tilleggsprodukter - gir komplette løsninger Ta kontakt tidlig

Detaljer

ENEBOLIG BYGDØY. Oslo. 4mur+ PUSHAK as. Tekst: PUSHAK as. Foto: Jiri Havran

ENEBOLIG BYGDØY. Oslo. 4mur+ PUSHAK as. Tekst: PUSHAK as. Foto: Jiri Havran Utsnitt av fasade mot syd. Betong og tegl er lagt i samme fargeleie for å gi et homogent uttrykk ENEBOLIG BYGDØY Oslo PUSHAK as Tekst: PUSHAK as. Foto: Jiri Havran 4mur+ Adresse: Tiltakshaver: Arkitekt:

Detaljer

MITT SKIP ER LASTET MED.. Maritimt Vitensenter i Tungevågen består av to geometrisk enkle skip som ligger aksialt i kryss over hverandre.

MITT SKIP ER LASTET MED.. Maritimt Vitensenter i Tungevågen består av to geometrisk enkle skip som ligger aksialt i kryss over hverandre. Vitensenteret sett fra Tungeneset. MITT SKIP ER LSTET ME.. Maritimt Vitensenter i Tungevågen består av to geometrisk enkle skip som ligger aksialt i kryss over hverandre. Møteplassen ligger på terrengnivå

Detaljer

04-05 06-07 08-09 12-13 14-15 16-21 22-23 24-25

04-05 06-07 08-09 12-13 14-15 16-21 22-23 24-25 HOFFSVEIEN 17 2016 04-05 06-07 08-09 10 11 12-13 14-15 16-21 22-23 24-25 Visjon Porten til Hoff/Skøyen Beliggenhet og området Hoff/Skøyen i dag Byplangrep Skøyen Hoff/Skøyen i morgen Plan U Parkering,

Detaljer

Bjøråa rasteplass. Begrenset arkitektkonkurranse for servicebygg/toalettbygg

Bjøråa rasteplass. Begrenset arkitektkonkurranse for servicebygg/toalettbygg Bjøråa rasteplass Begrenset arkitektkonkurranse for servicebygg/toalettbygg SEPTEMBER 2013 Bjøråa rasteplass Begrenset arkitektkonkurranse for servicebygg/toalettbygg Balders gate 26 N-0263 Oslo t: +47

Detaljer

Tekst: Sivilarkitekt Stein Jarle Helgeland. Foto: Informasjonspartner

Tekst: Sivilarkitekt Stein Jarle Helgeland. Foto: Informasjonspartner Tinghuset i Haugesund Arkitektkontoret Brekke Helgeland Brekke AS Tekst: Sivilarkitekt Stein Jarle Helgeland Foto: Informasjonspartner Arkitektkontoret BREKKE HELGELAND BREKKE AS har i dag 12 ansatte med

Detaljer

Katharina Dale Håkonsen Petter Nordahl Calculation

Katharina Dale Håkonsen Petter Nordahl Calculation Petter Nordahl, MNAL Outside plan alculation 14.02.08 1 : 00 Profession ARK Number of Drawing A-00 Index Grønnvoll allé 15 D Eksisterende fasade 390 a 3905390 a b a 70 c 3905390 a b a 3905390 a b a c 3905390

Detaljer

FABRIKKGATEN 6 NYE OG MODERNE LOKALER TIL LEIE

FABRIKKGATEN 6 NYE OG MODERNE LOKALER TIL LEIE FABRIKKGATEN 6 NYE OG MODERNE LOKALER TIL LEIE KRONSTADPARKEN - morgendagens arbeidsplass Møt fremtiden i nytt og moderne bygg som stimulerer til effektivitet og arbeidsglede! Vi har fortsatt ledig to

Detaljer

KARMSUND PANORAMA. Atle Strønstad. Pål Stolt-Nielsen Reksten. Fasade vest

KARMSUND PANORAMA. Atle Strønstad. Pål Stolt-Nielsen Reksten. Fasade vest Fasade vest KARMSUND PANORAMA Opus Arkitekter AS Tekst: Foto: Atle Strønstad Pål Stolt-Nielsen Reksten OPUS arkitekter as (stiftet 1997), er nå det største kontoret mellom Bergen og Stavanger, med 14 fulltidsansatte

Detaljer

Top End windows from Nordvestvinduet don t just give you a new look at the world, but also give the world a new look at you.

Top End windows from Nordvestvinduet don t just give you a new look at the world, but also give the world a new look at you. Top End windows from Nordvestvinduet don t just give you a new look at the world, but also give the world a new look at you. Nordvestvinduet er spesialister på å designe individuelle løsninger for de aller

Detaljer

AKS. Innredning AS Holtervn. 3 - PB 1002 1442 Drøbak Tlf.: 6490 7100 Fax: 6493 5054 E-post: post@aksie.no www.aksie.no.

AKS. Innredning AS Holtervn. 3 - PB 1002 1442 Drøbak Tlf.: 6490 7100 Fax: 6493 5054 E-post: post@aksie.no www.aksie.no. Utstyrsleverandøren som leverer komplette anlegg. AKS tilbyr: Entreprenørarbeid Utstyrsleveranser Finansiering innen alle bransjer AKS Estland Magdaleena 3e 11312 Tallinn Estonia Tlf.: +3726610994 Fax.:

Detaljer

WALDEMARS HAGE DARK ARKITEKTER. Tekst: Christine Grape og Jan Støring. Foto: nispe@datho.no. Felles takterrasser på plan 7

WALDEMARS HAGE DARK ARKITEKTER. Tekst: Christine Grape og Jan Støring. Foto: nispe@datho.no. Felles takterrasser på plan 7 WALDEMARS HAGE DARK ARKITEKTER Tekst: Christine Grape og Jan Støring Foto: nispe@datho.no Felles takterrasser på plan 7 26 MUR+BETONG 3 2007 Leilighetene åpner seg mot hagen og elverommet. De karakteriske

Detaljer

VENTILASJON Mekanisk ventilasjonssystem.

VENTILASJON Mekanisk ventilasjonssystem. ROTOR ARKITEKTUR 6 / 2011 R T R GRUPPENUMMER / B3 STUDENTER / Maria Pettersen, Astrid Christine Humerfelt, Anette Rudshaug TOMT / Torget BESKRIVELSE/ ROTOR er et sykkelsenter som skal stimulere til økt

Detaljer

FRAM AD. introduksjon. Prosjektet både underordner, møter og tar over eksisterende bebyggelse.

FRAM AD. introduksjon. Prosjektet både underordner, møter og tar over eksisterende bebyggelse. FRAM AD introduksjon Prosjektet både underordner, møter og tar over eksisterende bebyggelse. Møter skapes; gammelt - nytt, åpent - lukket, vertikalt - horisontalt, fjord - fjell, inne - ute. Møter med

Detaljer

klassisk angoragenser classic angora sweater

klassisk angoragenser classic angora sweater klassisk angoragenser classic angora sweater www.pickles.no / shop.pickles.no NORSK Størrelser XS (S) M (L) XL (XXL) Garn Pickles Angora 150 (175) 200 (225) 250 (275) g Pinner 80 og 40 cm rundpinne og

Detaljer

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for utbygging. Saksnr.: 201126035-18. Til: Byrådsavdeling for helse og omsorg Kopi til:

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for utbygging. Saksnr.: 201126035-18. Til: Byrådsavdeling for helse og omsorg Kopi til: BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for utbygging Fagnotat Saksnr.: 201126035-18 Emnekode: ESARK-4430 Saksbeh: IVAL Til: Byrådsavdeling for helse og omsorg Kopi til: Fra: Etat for utbygging

Detaljer

ASKIM UNGDOMSSKOLE. div.a arkitekter. Tekst: div.a arkitekter Foto: Jiri Havran

ASKIM UNGDOMSSKOLE. div.a arkitekter. Tekst: div.a arkitekter Foto: Jiri Havran ASKIM UNGDOMSSKOLE div.a arkitekter Tekst: div.a arkitekter Foto: Jiri Havran 22 div.a arkitekter ble etablert i 1987 og jobber med alt fra enkeltboliger til byplan. De fleste av kontorets oppgaver er

Detaljer

Miljøkriterier og energi - erfaringer fra casestudier

Miljøkriterier og energi - erfaringer fra casestudier Miljøkriterier og energi - erfaringer fra casestudier Marianne Ryghaug Department of interdisciplinary studies of culture Centre for technology and society NTNU 1 Arkitekters håndtering av enøk i bygninger

Detaljer

Naturlig lys Natural Light

Naturlig lys Natural Light Naturlig lys Natural Light Vårt forslag til utforming av tilbygget til odø rådhus med oppussing av eksisterende bygningsmasse vektlegger bruk og kvalitet av Norges naturlige lys. Utformingen gjør at naturlig

Detaljer

Treet - Verdens høyeste trehus av Marina Trifkovic. buildingsmart konferanse 2015

Treet - Verdens høyeste trehus av Marina Trifkovic. buildingsmart konferanse 2015 Treet - Verdens høyeste trehus av Marina Trifkovic buildingsmart konferanse 2015 1 BOB - Byggherre / utbygger Artec - Arkitekt Sweco - Teknisk rådgivning PGL, RIB, RIBR, RIE, RIV, RIG, RIAKU Moelven Limtre

Detaljer

føyer seg etter den reduserte skalaen og materialbruken i bygningene i nærmiljøet. Bygningsprogrammet har i denne delen

føyer seg etter den reduserte skalaen og materialbruken i bygningene i nærmiljøet. Bygningsprogrammet har i denne delen Atlaset har denne dyden: det viser formen til byer som ennå ikke har hverken form eller navn Italo Calvino, Usynlige byer Et så vakkert sted som dette kan vanskelig forbedres ved å bygge noe der. Og når

Detaljer

St Jakobsplass 9, 5008 BERGEN. Spennende kontorbygg ved inngangen til Bergen sentrum. Ca 3500 kvm BTA

St Jakobsplass 9, 5008 BERGEN. Spennende kontorbygg ved inngangen til Bergen sentrum. Ca 3500 kvm BTA St Jakobsplass 9, 5008 BERGEN Spennende kontorbygg ved inngangen til Bergen sentrum Ca 3500 kvm BTA INNHOLD 02 04 08 Informasjon om eiendommen Andre opplysninger Om EiendomsMegler 1 NæringsEiendom Fasade

Detaljer

Du må håndtere disse hendelsene ved å implementere funksjonene init(), changeh(), changev() og escape(), som beskrevet nedenfor.

Du må håndtere disse hendelsene ved å implementere funksjonene init(), changeh(), changev() og escape(), som beskrevet nedenfor. 6-13 July 2013 Brisbane, Australia Norwegian 1.0 Brisbane har blitt tatt over av store, muterte wombater, og du må lede folket i sikkerhet. Veiene i Brisbane danner et stort rutenett. Det finnes R horisontale

Detaljer

Moving Innovation Forward!

Moving Innovation Forward! ! Utfordringen! More than 45 000 enterprises starting up each year in Norway... Less than 20% survives during the first 3 years... At the same time more than 80 000 Norwegians are looking for interesting

Detaljer

NORDRE KVARTAL. siste byggetrinn i Vulkanområdet, Oslo. Organisering LPO ARKITEKTER

NORDRE KVARTAL. siste byggetrinn i Vulkanområdet, Oslo. Organisering LPO ARKITEKTER NORDRE KVARTAL siste byggetrinn i Vulkanområdet, Oslo LPO ARKITEKTER Tekst: arkitekt Gry Holter Foto: Finn Ståle Felberg og Tove Lauluten (nederst s. 33, s. 35) 30 Vulkan er betegnelsen på det gamle industriområdet

Detaljer

Top End windows from Nordvestvinduet don t just give you a new look at the world, but also give the world a new look at you.

Top End windows from Nordvestvinduet don t just give you a new look at the world, but also give the world a new look at you. Top End windows from Nordvestvinduet don t just give you a new look at the world, but also give the world a new look at you. Nordvestvinduet er spesialister på å designe individuelle løsninger for de aller

Detaljer

PROSPEKT. Strandveien 43 Et topp moderne signalbygg med eget parkeringsanlegg, 5 minutt fra Trondheim sentrum.

PROSPEKT. Strandveien 43 Et topp moderne signalbygg med eget parkeringsanlegg, 5 minutt fra Trondheim sentrum. PROSPEKT Strandveien Et topp moderne signalbygg med eget parkeringsanlegg, minutt fra Trondheim sentrum. Strandveien Et topp moderne signalbygg oppført av Veidekke Entreprenør AS for Obos Næringsbygg nærmer

Detaljer

Enkel og effektiv brukertesting. Ida Aalen LOAD september 2017

Enkel og effektiv brukertesting. Ida Aalen LOAD september 2017 Enkel og effektiv brukertesting Ida Aalen LOAD.17 21. september 2017 Verktøyene finner du her: bit.ly/tools-for-testing Har dere gjort brukertesting? Vet du hva dette ikonet betyr? Mobil: 53% sa nei Desktop:

Detaljer

Oslo. Dyrvik arkitekter as. Tekst: Halvor Bergan Foto: Camilla Molden, Tone Rødseth Haugen, Halvor Bergan

Oslo. Dyrvik arkitekter as. Tekst: Halvor Bergan Foto: Camilla Molden, Tone Rødseth Haugen, Halvor Bergan Trapp som fører opp til det indre gårdsrom skjærer inn i basen som en canyon Lille Bislett Oslo Dyrvik arkitekter as Tekst: Halvor Bergan Foto: Camilla Molden, Tone Rødseth Haugen, Halvor Bergan www.dyrvik.no

Detaljer

ROM FOR ALLE PLANUTVIKLING

ROM FOR ALLE PLANUTVIKLING ROM FOR ALLE PLANUTVIKLING SKISSESTADIE Vi startet med ulike former på grunnplanet, og jobbet videre med versjon 6. Vi tok utgangspunkt i skissene og begynte å jobbe i 3D-modellen for å finne ut hvilken

Detaljer

Vedlegg nr. 18.4. Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer Kapittel 18 - Norges Banks tidligere avdelingskontorer

Vedlegg nr. 18.4. Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer Kapittel 18 - Norges Banks tidligere avdelingskontorer Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer NORGES BANKS TIDLIGERE AVDELINGSKONTOR I KRISTIANSAND, Kommune: 1001/Kristiansand Gnr/bnr: 150/42 AskeladdenID: 131051 Referanse til landsverneplan:

Detaljer

KONTAKT Karina Molander, Mary Linh Nguyen og Ambjørg Gaustad Hanus

KONTAKT Karina Molander, Mary Linh Nguyen og Ambjørg Gaustad Hanus KONTAKT Karina Molander, Mary Linh Nguyen og Ambjørg Gaustad Hanus KONTAKT Intensjonen med prosjektet er å skape gode arbeidsrom, og synliggjøre aktiviteten som foregår i bygget. Dette kommer til uttrykk

Detaljer

H E L D A L E I E N D O M A S

H E L D A L E I E N D O M A S ØVRE SÆDAL MIDTRE - FELT B-F2 H E L D A L E I E N D O M A S s 1 Beskrivelse av forslaget s 2 Situasjonsplan s 3 Perspektiv fra vest s 4 Terrengsnitt s 5 Rekkehus plan type A 1:100 s 6 Rekkehus plan type

Detaljer

GYRO MED SYKKELHJUL. Forsøk å tippe og vri på hjulet. Hva kjenner du? Hvorfor oppfører hjulet seg slik, og hva er egentlig en gyro?

GYRO MED SYKKELHJUL. Forsøk å tippe og vri på hjulet. Hva kjenner du? Hvorfor oppfører hjulet seg slik, og hva er egentlig en gyro? GYRO MED SYKKELHJUL Hold i håndtaket på hjulet. Sett fart på hjulet og hold det opp. Det er lettest om du sjølv holder i håndtakene og får en venn til å snurre hjulet rundt. Forsøk å tippe og vri på hjulet.

Detaljer

// INNLEDNING. 3 // 35 Tverlandet Skole

// INNLEDNING. 3 // 35 Tverlandet Skole // INNLEDNING Det er bestemt at det skal bygges ny skole på en ny tomt på Tverlandet, og at eksisterende skole skal være i bruk til den nye står ferdig. Det er også vedtatt at det skal bygges en idrettshall

Detaljer

TIL LEIE KONTOR- OG BUTIKKLOKALER TIL LEIE I FREDRIKSTAD

TIL LEIE KONTOR- OG BUTIKKLOKALER TIL LEIE I FREDRIKSTAD TIL LEIE KONTOR- OG BUTIKKLOKALER TIL LEIE I FREDRIKSTAD Miljøbygg klasse A Fra 00 til 800 m Parkeringskjeller God kommunikasjon Unik plassering mellom Sarpsborg og Fredrikstad Kommunikasjon TOG: Fredrikstad

Detaljer