Prosessledelse den nye måten å lede på? Tydelige trender innen prosjekter Prosjektlederens 10 bud

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prosessledelse den nye måten å lede på? Tydelige trender innen prosjekter Prosjektlederens 10 bud"

Transkript

1 2012 Prosessledelse den nye måten å lede på? Tydelige trender innen prosjekter Prosjektlederens 10 bud Grand Hotel Oslo, 19. april

2 VELKOMMEN NFP Arena for prosjektledere NFP har i mange år invitert til en engasjerende prosjektdag med aktuelle og interessante temaer! Vi er stolte av å ønske deg velkommen til årets konferanse på Grand Hotel sentralt beliggende i Oslo. Benytt denne anledningen til å få med deg spennende foredrag og å møte andre som også brenner for prosjekter og prosjektledelse! Det vil bli en samling av mange spennende foredragsholdere, utstillere og deltakere, og spekteret som dekkes er bredt! Nytt av året er også at vi har en egen strøm som består av kurs for nye prosjektledere. Her kan du som ny prosjektleder følge strømmen hele dagen, og på slutten av dagen få et kursbevis. Eller du kan «droppe innom» et eller flere av foredragene i kurs-strømmen dersom du ønsker dette. Utover kurs, kjøres to parallelle strømmer med foredrag. Vi føler oss sikre på at det vil finnes noe for enhver smak, og håper at du vil ha en utbytterik dag! God fornøyelse! PÅMELDING & PROGRAM:

3 08.30 KAFFE, NETTVErKsBYGGiNG OG registrering åpning ved Catherine brun-lie, styreleder NFP Oslo, ivar Horneland kristensen, generalsekretær, Tekna Hvordan skape samhold og glede i et prosjektteam Marit Helene Silseth, Silseth Consulting og Rutt Siri Kregnes, Kregnes Consulting KAFFE & NETTVErKsBYGGiNG global project management, Magnus Grimeland, McKinsey & Company KAFFE & NETTVErKsBYGGiNG du har mulighet til å skifte mellom strømmene! Er du ny som prosjektleder, og følger strøm 3 hele dagen, vil du på slutten av dagen få utlevert et kursbevis Strøm 1 strøm 2 Strøm 3 Prosjektledelse fra A til Å (for nye prosjektledere) Prosessledelse i praksis den nye måten å lede på Herleik Tosterud, Future Fields AS LUNsJ & NETTVErKsBYGGiNG Kvalitetssystemer - er de verdt bryet? Petter Abrahamsen, Forsvaret KAFFE & NETTVErKsBYGGiNG endringsledelse fra anerkjente metoder til praktisk gjennomføring Anne Nørstenes/Karine Rikheim, Accenture Concurrency in Product development Projects, a case study (Produktutviklingsledelse) Martin Howlid, WesternGeco Oslo Technology Center (WOTC) Schlumberger Finnes det tydelige trender; og setter de nye krav til styring og ledelse av prosjekter? Jan Erik Hunn, Accenture Norge Prosjekt noe å frykte? Espen Joranger, Tieto strategi, mål og mandat oppstart av prosjektet Timm Sanders, EDB ErgoGroup Consulting Prosjektmandatet Timm Sanders, EDB ErgoGroup Consulting skape og beholde motivasjon i prosjekter Camilla Henning, EDB ErgoGroup Consulting KAFFE & NETTVErKsBYGGiNG Kontrakten er prosjektlederens beste venn Kjell Steffner, LYNX advokatfirma «Why desperate Housewifes makes excellent test managers en gjennomgang av testfaser i prosjekt Astrid Notø Larsen,Teleplan testledelse Hvilke skjulte skatter kan en testleder finne i et prosjekt? Fiona Ring Østensvig, EDB ErgoGroup Consulting Hvordan lede ett av norges største arrangement siden vinter-ol på lillehammer John Aalberg, Skiforeningen omstilling i en konservativ bransje; om utfordringene i internasjonal skipsfart Per Brinchmann, Wilh. Wilhelmsen ASA Prosjektlederens 10 bud Timm Sanders, EDB ErgoGroup Consulting MiNGLiNG i UTsTiLLErOMrådET. UTdELiNG AV diplom FOr NYE PrOsJEKTLEdErE. NETTVErKsBYGGiNG

4 Marit Helene Silseth SILSETH CONSULTING 4 Marit Helene Silseth er utdannet ingeniør, økonom og har en mastergrad i ledelse fra BI, 2005 (programmene: Scenarios, Foresight and Strategy, Strategisk ledelse og Endringsledelse). Marit er utdannet og sertifisert som coach, har en videreutdanning i organisasjons- og relasjonscoaching og er sertifisert i bruk av analyseverktøyene Jungiansk Type Index og Team Diagnostics for team- og lederutvikling. Marit har lang erfaring fra salg, markedsføring og ledelse i legemiddelindustrien, både på nasjonalt og internasjonalt nivå. Hun har i flere år vært avdelingsdirektør med ansvar for ulike forretningsområder og forretningsutvikling, samt organisasjonsutvikling. I Silseth Consulting har Marit jobbet spesielt med leder- og teamutvikling, strategiutvikling og coaching av ledere, ledergrupper og ansatte. Rutt Siri Kregnes Kregnes Consulting Rutt Siri Kregnes er utdannet innen bedriftsøkonomi og voksenpedagogikk. Hun har coachingutdanning fra 2001 og har i alle år jobbet med utvikling av mennesker og organisasjoner. Hun vektlegger de relasjonsmessige forhold i lederskapet, og er sertifisert i LIFO Metoden, en adferdsanalyse som brukes over hele verden. De siste årene har hun jobbet mye internasjonalt, bl.a som coach i et internasjonalt lederutviklingsprogram. Hun underviser også i entreprenørskap ved Norges Musikkhøgskole og er rådgiver for gründerbedrifter av forskjellig størrelse.

5 Hvordan skape samhold og glød i et prosjektteam? Hva er det som gjør at enkelte team fungerer godt og skaper resultater, mens andre team sliter? Det er to hovedgrupper faktorer som må være på plass. For det første er det viktig å vite hvor man skal og hva man skal oppnå. Klare visjoner, strategier og mål for prosjektteamet vil bidra til at man jobber i samme retning. I tillegg til dette må teamet jobbe sammen. I et team er alle avhengige av hverandre for å skape gode resultater. Så hvordan skape den entusiasme som vil bidra til at teamet presterer godt over tid? Deltakerne vil få en smakebit på hvordan samhold og glød kan skapes i et team. 5

6 Magnus Grimeland McKinsey & Company, Oslo Magnus Grimeland er Junior Partner ved Oslo-kontoret til McKinsey & Company, og har utdannelse fra Harvard University. Grimeland har vært ansatt i McKinsey & Company siden 2007, og har igjennom de siste årene ledet verdensomspennende prosjekter for noen av Norges og verdens største selskaper. Global project MANAGEMENT 6 Global prosjektledelse er en grunnstein i McKinsey & Company når de arbeider med noen av Norges og verdens fremste virksomheter. Basert på ha ledet noen av de mest krevende globale omstillingene for noen av verdens globale giganger, kommer Grimeland i foredraget inn på egne erfaringer med å lede prosjekter som krever koordinering av kulturer, ressurser og tid i en krevende global mix.

7 Herleik Tosterud Future Fields AS Herleik Tosterud er partner i Future Fields AS. Selskapet jobber med prosessledelse innen forretningsområdene strategiske samtaler, design og arkitektur sog kurs og opplæring. Herleik er diplomøkonom fra Handelshøyskolen BI og har lang og bred erfaring som trener og prosesskonsulent innen organisasjonsutvikling og ledelse. Future Fields har utviklet konsepter og metodikk for å gjennomføre endrings- og utviklingsprosjekter som er tilpasset dagens og morgendagens arbeidsformer og som understøtter deltakelse, eierskap og forankring. Prosessledelse i praksis den nye måten å lede på Mens prosjektledelse i stor grad handler om å styre aktiviteter og ressurser, handler prosessledelse mer om hvordan aktivitetene i prosjektet kan gjennomføres for å få et best mulig resultat. Stadig mer komplekse utfordringer krever andre tilganger enn den tradisjonelle lederrollen. Lederen som den som alltid vet best, og som forventes å være den som skal ta beslutninger alene, gjelder ikke lenger. I slike situasjoner er det nødvendig å la medarbeidernes initiativ, kompetanse og kreativitet jobbe sammen for å finne nye svar. Ledelse i framtiden handler derfor mer og mer om å legge til rette for prosesser hvor gruppens evne til å se sammenhenger og helhet, skaper resultatet. På denne måten sikres også økt eierskap, motivasjon og felles retning. Dette er kjernen i prosess-ledelse - den nye måten å lede på. Foredraget tar for seg sentrale begreper innen prosessledelse og gir også smakebiter på verktøy som kan være nyttige for å gjennomføre enda bedre prosjekter. 7

8 Martin Howlid WesternGeco Oslo Technology Center (WOTC) Schlumberger Martin Howlid er Hardware Métier Manager ved WesternGeco Oslo Technology Center (WOTC) i Schlumberger. Han har blant annet erfaring som prosjektleder innen utvikling av marine seismikksystemer og programleder for utvikling av multikomponentseismikk. Martin Howlid er sivilingeniør fra NTH Marine Technology. Concurrency in Product Development Projects, a case study 8 Martin Howlid was Schlumbergers program manager for a product development project on a seismic seabed system. He will use this to describe how Schlumberger developed the design, the manufacturing processes concurrently and also evolved the commercial specification.

9 Timm Sanders EDB ErgoGroup Consulting Timm Sanders sitter i ledergruppen og er direktør i EDB ErgoGroup Consulting, divisjon Governance & Services. Han har i mange år og i ulike selskaper sittet i bedriftenes ledelse og i tillegg ledet store fagmiljøer innen prosjektledelse. Sanders har utdanning innen ledelse, IT, markedsføring og økonomi. Han har jobbet prosjektrelatert siden 1990, og spesifikt med prosjektledelse og ledelse av prosjektledere i flere store IT-selskaper siden midten av 90-tallet. Parallelt er han en aktiv foreleser og artikkelskribent innen ledelse, motivasjon og strategi. 1. Strategi, mål og mandat oppstart av prosjektet For å legge forholdene til rette for et vellykket prosjekt, må hensikten og målet være så spesifikt og «klart» som mulig. Dette foredraget går inn på hvordan en legger rammene for å kunne gjennomføre et prosjekt så godt som mulig. Dette ved å se på hvordan en klarlegger målet og hvordan man legger strategien for å oppnå de. 2. Prosjektmandatet Prosjektmandatet er en av de viktigste verktøy en prosjektleder har for å samle prosjektteamet rundt mål, hva som skal leveres og hva som operativt skal gjøres under prosjektperioden. Dette foredraget vil ta for seg de viktigste elementene i dette mandatet og hvilke rammer som må besvares for at prosjektet skal kunne styres på en god måte. 3. Prosjektlederens 10 bud Å gjennomføre et prosjekt på en god måte kan være en krevende oppgave. Timm vil i dette foredraget dele de ti viktigste lærepunktene han har erfart gjennom sin karriere, for at du skal kunne lykkes best mulig i ditt prosjekt. 9

10 Camilla Henning EDB ERGOGROUP CONSULTING 10 Camilla Henning er avdelingsleder for Change Management i EDB ErgoGroup Consulting som består av endringsledere med ulik bakgrunn og profiler. Camilla har hatt sentrale roller og vært ansvarlig for organisasjonsutvikling, prosesskartlegging og -analyser, opplæring og endringshåndtering ved innføring av omfattende IT-systemer og omorganiseringer. Som organisasjonspsykolog har Camilla blitt benyttet i omstillingsprosesser og organisasjonsutviklingsprosjekter og i team- og lederutvikling. Med sin kunnskap om hvordan endringer påvirker bedrifter og deres ansatte blir Camilla benyttet som en støttespiller og veileder i organisasjoner for både ledere og ansatte. Skape og beholde motivasjon i prosjekter Innlegget vil ta for seg en praktisk tilnærming til hvordan skape involvering og motivasjon i en prosjektgruppe for å kunne fungere som et team. For å skape motivasjon hos medarbeidere i en prosjektgruppe kreves det mot av prosjektlederen. Mot til å stole på sine medarbeidere, mot til å våge å delegere ansvar så nær leveranse og løsningspunktet som mulig, og mot til å tillate feil. Men det at du delegerer ansvar og mandat, betyr ikke at du dermed kan fraskrive deg det overordnede ansvaret, eller skylde på andre om kritikk skulle komme eller feil bli gjort.

11 Fiona Ring Østensvig EDB ERGOGROUP CONSULTING Fiona Ring Østensvig er leder for Business Consulting hos EDB ErgoGroup Consulting som består av IT-rådgivning, endringsledelse, arkitektur og testledelse. Seksjonen består av 60 seniorkonsulenter. Fiona har mange års erfaring med ledelse i privat sektor, og hun har de senere årene jobbet som testansvarlig for E-resept Norge for Helsedirektoratet. Med sin brede erfaring og kunnskap innen ledelse, systemutvikling, testledelse og implementering, fikk hun tidlig fagansvar for profesjon testledelse hos EDB ErgoGroup Consulting. Fiona er aktiv i fagmiljøet og sitter i styret for dataforeningen sin Softwaretestgruppe. 11 Testledelse Hvilke skjulte skatter kan en testleder finne i et prosjekt? I dette innlegget blir du med på en testleders reise gjennom prosjektets univers. Hvordan sikre nødvendig kvalitet og gjøre kunden tilfreds i ditt prosjekt ved hjelp av aktiv testledelse? Fiona vil belyse uunnværlige suksesskriterier i IKT-prosjekter. Dette omfatter blant annet testomfang, tidlig fokus på testmiljø, testdata og tilkobling til eventuelle 3.parts systemer. Du får 7 tips til forbedret kvalitet til ditt neste prosjekt.

12 Petter Abrahamsen Forsvaret Petter Abrahamsen er kommandørkaptein og har 27 års erfaring fra Forsvaret. De siste 16 årene har han jobbet på strategisk nivå med oppgaver innen kvalitet, omorganisering, sikkerhet/risiko og strategiutvikling. De senere år har han bl.a. hatt rollen som NK i Forsvarets prosjekt for videreutvikling av ERP-løsning i SAP på den tiden et av Skandinavias største ERP-prosjekter. 12 Kvalitetssystemer er de verdt bryet? De fleste prosjekter legger ned betydelige ressurser i kvalitetssystemer. Men i noen tilfeller vil kvalitetssystemet oppleves som en brems i forhold til de krav som stilles til fremdrift - det oppleves lite produktivt og stivt. I foredraget får du høre om bl.a. HVA et kvalitetssystem er, hvordan de oppstår og utvikles, ambisjonsnivåets betydning, prosjekters behov for dynamikk vs kvalitetssystemers iboende rigiditet, kvalitetssystem vs risikosystem, samspillet mellom partene i et prosjekt, samt litt om kostnader og kvalitetsstyring. Foredraget vil være en kombinasjon av teoretiske betraktninger og erfaringer som kan spore til ettertanke og komme deg til nytte i dine prosjekter.

13 Jan-Erik Hunn Accenture Norge Jan-Erik Hunn sitter i toppledelsen i Accenture Norge, med ansvar for offentlig sektor. Han har dermed ansvar for alle prosjekter og programmer selskapet har i norsk offentlig sektor. Jan-Erik har i tillegg et internasjonalt lederansvar i Accenture, og er engasjert om QA-partner for en rekke prosjekter. Jan-Erik har arbeidet som leder i offentlig sektor før han startet i Accenture i I Accenture har han vært prosjektleder for svært omfattende prosjekter og programmer. 13 Finnes det tydelige trender; og setter de nye krav til styring og ledelse av prosjekter? Hvorfor lykkes noen prosjekter, mens andre feiler? Er det slik at prosjekter i Norge skiller seg markant fra resten av verden, og hvilke kjennetegn ser man i store prosjekter i dag? Kan vi se noen tydelige trender? Med utgangspunkt i sin brede erfaring og praktiske eksempler fra inn- og utland, vil Jan-Erik Hunn belyse dette i sitt innlegg.

14 Karine Rikheim Accenture Norge 14 Karine Rikheim leder Accenture sin endringsledelsespraksis i Norge. Hun har gjennom mange år arbeidet sammen med ulike virksomheter for å gjennomføre og hente ut effekter og gevinster av deres endringsinitiativ. Av senere erfaringer er endringsledelse tilknyttet innføring av en ERP-løsning hos bilvirksomheten Bertel O. Steen, og innføring av pensjonsreformen i NAV hvor hun hadde fokus på kompetanse. Karine har erfaring fra en rekke bransjer som bank og finans, offentlige virksomheter og varehandel. Karine er utdannet siviløkonom fra Handelshøyskolen BI. Anne Nørstenes Accenture Norge Anne Nørstenes har endringsledelse som et av sine spesialfelt. Hun har opparbeidet seg bred praktisk erfaring på området gjennom tett samarbeid med Accentures kunder, og spesielt offentlige virksomheter. I de siste årene har hun hatt ansvaret for endringsledelse i NAV i forbindelse med innføringen av pensjonsreformen. Anne er utdannet statsviter fra Universitetet i Oslo.

15 Endringsledelse fra anerkjente metoder til praktisk gjennomføring Endring er en del av hverdagen i offentlige og private virksomheter. For å sikre at endringsinitiativ ikke skal strande før gevinstene er hentet ut, men gi god resultatoppnåelse og varige endringer er det en forutsetning å få medarbeiderne med på laget. Ved å kombinere faglig anerkjente metoder med en praktisk tilnærming har Accenture hatt ansvaret for endringsledelse i flere store prosjekter og programmer. Innlederne vil se på områder som viktigheten av å investere i endring av atferd, å få med seg mellomlederne på reisen og ikke miste målet av synet når man jobber med endringsledelse. 15 ENDRINGSLEDELSE

16 ESPEN JORANGER TIETO Espen Joranger er PMP- sertifisert og jobber som Senior Project Manager i Tieto. Espen har mange års erfaring fra mindre og større prosjekter innen Offshore og IT. Han har spesielt vært opptatt av fagfeltene risiko, scheduling og fremdriftskontroll og er styreleder i PMI Norway Chapter. 16 Prosjekt Noe å frykte? Det er all grunn til å frykte et prosjekt. 64 % av alle IT-prosjekter som blir gjennomført på tid og kost når ikke gevinstmålet sitt som forventet, et tall som heller ikke er ukjent for olje- og gassektoren. Det er ikke tilfeldig at et prosjekt feiler. Det er gjerne kjennetegn ved prosjekter og styringsgrupper der man ender opp med noe man ikke ønsker. Uten at man har en grunnleggende frykt i mellomgulvet for slike prosjekter vil man ha ikke kunne treffe de riktige mottiltak. Prosjektleder gjør en feil når man prøver å gi trygghet og ro. Prosjektleder skal øke adrenalinproduksjonen hos stakeholdere og prosjektdeltakere. Man tar ikke risikoprosessen på alvor om man ikke har en god porsjon frykt i prosjektet. Det er lettere å vinne kampen om ressursene med frykten som våpen. Hvordan kontrollerer vi denne frykten og lar den bli til noe positivt? Ved hjelp av et solid prosjektfundament, god planlegging og en erkjennelse av at alle i prosjektet har leveranser som må overholdes, til og med fra styringsgruppen. Frykt er ikke nødvendigvis en vanskelig følelse om vi vet hvordan vi skal møte den.

17 Kjell Steffner Lynx advokatfirma Kjell Steffner er forretningsadvokat og arbeider daglig med kontraktsrett, forhandlinger og offentlige anskaffelser, særlig innen IKT. Han har ledet en rekke større forhandlinger og anskaffelsesprosesser og er opptatt av teknologi, strategi og prosjektmetodikk. Kontrakten er prosjektlederens beste venn Kontrakten, eller et mandat, danner rammene for hva som skal leveres i et prosjekt. Sluttresultatet måles opp mot vilkår i kontrakten. Suksess fordrer god oppgaveforståelse og god oppgaveforståelse fordrer kunnskap om kontrakten. Foredragsholderen har intervjuet prosjektledere om hva som gjør at prosjekter lykkes. Finn ut hvordan kontrakten kan bli din beste venn og få med huskelisten som kan bidra til å sikre suksess og avverge budsjettsprekk. 17 AVTALE!

18 ASTRID NOTØ LARSEN TELEPLAN Astrid Notø Larsen er testleder og fagansvarlig for test i Teleplan Consulting. Astrid har master (Cand.Scient) i informatikk. Hun har lang erfaring innen IT/Telecombransjen som test- og prosjektleder, og har jobbet med utvikling av nye løsninger og rutiner, migreringsarbeid og oppfølging av leverandører. Astrid har de siste 5-6 årene jobbet som testleder i prosjekter med ulik teknisk kompleksitet i store og små organisasjoner. 18 Why Desperate Housewifes makes Excellent Test Managers en gjennomgang av testfaser i prosjekt Teleplan bidrar med testkompetanse i prosjekter i ulike organisasjoner, og med ulikt teknisk fokus. Hensikten med test er å redusere risiko for feil etter produksjonssetting/lansering, og i Teleplan fokuseres det på å bygge opp en bred testkompetanse. Vår erfaring er at testgjennomføringen er en suksessfaktor for prosjektene. Dette foredraget vil på en humoristisk måte visualisere de ulike testfasene med eksempler fra mange kvinners daglige liv, og hensikten er at tilhørerne skal huske og forstå de ulike testfasene i prosjektet.

19 John Aalberg Skiforeningen John Aalberg er opprinnelig utdannet ingeniør, men har lang fartstid innen store idrettsarrangementer, først som aktiv idrettsutøver og senere på arrangørsiden. Før han ble sportssjef i VM, arbeidet han 12 år i OL-organisasjonene i Salt Lake City (2002) og Vancouver (2010), og han har vært involvert i samtlige vinterleker siden Nagano i John Aalberg jobber nå som arrangement- og sportsarenasjef i Skiforeningen. 19 Hvordan lede ett av Norges største arrangement siden vinter-ol på Lillehammer OL-nestor og sportssjef i Ski-VM 2011 i Oslo, John Aalberg, vil komme og fortelle oss flere av utfordringene ved et så stort arrangement. Aalberg var prosjektleder/sportssjef for aktivitetene som foregikk i Holmenkollen, der organisasjonen med over 2300 funksjonærer, ansatte og ledere fra kommunale etater, Skiforeningen og det frivillige apparatet ble strukturert etter internasjonalt anerkjente arrangementsmodeller. Han vil gi oss et innblikk i hvordan han fikk arrangementet over i en prosjekttankegang, og hvordan han brukte sin erfaring som prosjektleder i forhold til å oppnå målet - et vellykket Kollen-arrangement!

20 Per Brinchmann Wilh. Wilhelmsen ASA 20 Per Brinchmann er Vice President Technical i Wilh. Wilhelmsen ASA, og leder av teknisk avdeling med ansvar for selskapets design-, nybygg- og teknologiprosjekter. Per er sivilingeniør (NTH 1978) med bakgrunn innen forskning, produktutvikling, utstyrsleveranser, design og konsulenttjenester i den maritime næring. Sammen med sin svenske partner, Wallenius Lines, opererer Wilh. Wilhelmsen verdens største flåte av skip for rullende last. Selskapene gjennomfører bl.a. omfattende design- og nybyggingsprosjekter ved verksteder i Asia. Omstilling i en konservativ bransje; om utfordringene i internasjonal skipsfart Internasjonal skipsfart står overfor store utfordringer innen energi og miljø. Utålmodige politikere i Europa og USA presser på. Regelverk, driftsformer, design og tekniske løsninger må endres. Behovet for nytenking er stort. Samtidig er bransjen generelt preget av stor motstand mot forandringer. Knallhard, åpen internasjonal konkurranse og til dels lav inntjening begrenser manøvreringsmulighetene. Foredraget vil ta utgangspunkt i disse utfordringene og vise hvorledes situasjonen påvirker skipsfarten generelt og Wilh. Wilhelmsens nybyggingsprosjekter spesielt.

21 Arrangør av konferansen er Norsk forening for Prosjektledelse (NFP) avdeling Oslo, som er en tilknyttet forening til Tekna Teknisknaturvitenskapelig forening. NFP er et forum for prosjektledere og andre som deltar i prosjektarbeid. Gjennom foreningen er du med å dele kunnskap og erfaringer i lokalavdelinger, fagseminarer, konferanser, temakvelder og medlemsblad etc. Foreningens formål er å: bidra til et samlet fagmiljø for faget prosjektledelse i Norge og fremme en utvikling av faget på tvers av skillelinjer i samfunnet (bransjer, miljøer, geografi etc.) samt påvirke myndigheter, utdanningsinstitusjoner, næringslivet, internasjonale fora og andre organisasjoner til fremme av faget velkommen som medlem!

22 SPONSOR UTSTILLERE 22

23 Praktisk informasjon Konferansen avholdes i år sentralt i Oslo sentrum på Grand Hotel Oslo Karl Johans gate april kl Priser: Medlemmer (Tekna/NFP): kr 2500 Ikke-medlemmer: kr 2900 Tredje deltaker fra samme firma får 50 % rabatt. Dokumentasjon av foredragene kan lastes ned i etterkant av konferansen. Påmeldingsfrist: 4. april Påmelding på nett: eller

24 Programkomité Leder: Catherine Brun-Lie, CBL projects Medlemmer: Kirsti Møglestue, Forsvaret Torill Iversen, Politiets data- og materielltjeneste Jo Eigil Tveitane, 99X Tor Magne Howlid, Forsvaret Trine Liljan, TECO Coating Services AS Thrine Carlsen, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Lilly Kristin Langnes, Tekna Teknisk naturvitenskapelig forening, sekretariat Arrangør

Kværner-ansatte IPMA-sertifisert Ny innsikt i egen kompetanse

Kværner-ansatte IPMA-sertifisert Ny innsikt i egen kompetanse Nr. 1 - mars 2013 www.prosjektledelse.org Kværner-ansatte IPMA-sertifisert Ny innsikt i egen kompetanse Side 5-7 NFP arena 2013 side 8-10 Nye Microsoft Project side 22-23 Kl 8:34 SOFIE, KRISTIAN, MORTEN

Detaljer

Gi deg selv et kvalitetsstempel

Gi deg selv et kvalitetsstempel www.prosjektledelse.org Nr. 2 - juni 2010 Gi deg selv et kvalitetsstempel Kirsti Møglestue er en av de rundt 200 personene i Norge som er sertifisert i henhold til IPMA-standarden Side 13-14 Prosjektfundamentet

Detaljer

Prosjektledelse. Utdanning og sertifisering. Prosjektledelse på dypt vann. Erfaringer ved bruk av verktøyet Competencies in Project Management

Prosjektledelse. Utdanning og sertifisering. Prosjektledelse på dypt vann. Erfaringer ved bruk av verktøyet Competencies in Project Management Norsk Forening for Prosjektledelse Prosjektledelse Utgitt av Norsk forening for Prosjektledelse - Nummer 2-2006 Tema: Utdanning og sertifisering - IPMAs internasjonale sertifiseringssystem i 4 nivåer side

Detaljer

Oppkjøp som vekststrategi Et spørsmål om integrasjonsprosess

Oppkjøp som vekststrategi Et spørsmål om integrasjonsprosess Oppkjøp som vekststrategi Et spørsmål om integrasjonsprosess En studie av Sparebank 1 Regnskapshuset SMN BE 333E Innovasjon og Entreprenørskap Av Christina Tro Christina Tro Oppkjøp som vekststrategi En

Detaljer

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES MER PÅ NETT! WWW.RISKMANAGEMENTNORGE.NO Nr 6 FEBRUAR 2015 RISK MANAGEMENT HØST 2015: REVIDERTE UTGAVER AV ISO 9001 OG ISO 14001 FOTO: ISTOCK Risiko i

Detaljer

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere 1 Forord ITU gjennomførte høsten 2008 en serie inspirasjonsseminarer

Detaljer

INTERNKURS FOKUS PÅ ØKONOMI I NÆRINGSLIVET

INTERNKURS FOKUS PÅ ØKONOMI I NÆRINGSLIVET INTERNKURS FOKUS PÅ ØKONOMI I NÆRINGSLIVET 2015 Personlig og faglig utvikling Praktiske caser og verktøy www.prokurs.no service@prokurs.no Innhold Økonomi øker verdiskapning... 3 Våre internkurs og fordeler...

Detaljer

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Software arrangeres for 25. gang 9. - 11. februar 2010 på Radisson Blu Scandinavia Hotel, Holbergsgate 30, Oslo

Software arrangeres for 25. gang 9. - 11. februar 2010 på Radisson Blu Scandinavia Hotel, Holbergsgate 30, Oslo Software arrangeres for 25. gang 9. - 11. februar 2010 på Radisson Blu Scandinavia Hotel, Holbergsgate 30, Oslo Arkitekter & arkitekturer Software Testing Mobil IT Scrum Sikkerhet i SOA Å mestre outsourcing

Detaljer

Tabeller Tabell 1 - Kilde til finansiering av oppstart... 18 Tabell 2 - Faktorer som kjennetegner en suksessfull bedrift... 19

Tabeller Tabell 1 - Kilde til finansiering av oppstart... 18 Tabell 2 - Faktorer som kjennetegner en suksessfull bedrift... 19 Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Tor Atle Hjeltnes 07.01.2014 Lærestoffet er utviklet for faget IINI2010 1. Resymé: I denne leksjonen starter vi med litt generell informasjon

Detaljer

Everybody. somebody! needs. ITIL støtter livets faser. Velkommen til den sjette itsmf-konferansen i Norge

Everybody. somebody! needs. ITIL støtter livets faser. Velkommen til den sjette itsmf-konferansen i Norge 1 Velkommen til den sjette itsmf-konferansen i Norge Everybody needs somebody! ITIL støtter livets faser itsmf-konferansen 2008, Clarion Hotel Oslo Airport, tirsdag 4. mars og onsdag 5. mars Vi sender

Detaljer

EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES VÅR 2015

EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES VÅR 2015 EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES VÅR 2015 Intensiv oppdatering på høyt faglig nivå EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES Executive Short Programmes er intensive kvalitetskurs på høyt faglig nivå som gjennomføres over to

Detaljer

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management Erfarne konsulenter innen Risk Management DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES VÅR DIGITALE VERSJON PÅ WWW.RISKMANAGEMENTNORGE.NO RISK MANAGEMENT JUNI 2014 Økonomi - Software - Olje - Utdanning

Detaljer

GLOBAL EMPLOYEE and leadership index

GLOBAL EMPLOYEE and leadership index GLOBAL EMPLOYEE and leadership index NORGE 16. ÅRGANG Den globale benchmarkundersøkelsen Innhold Årets resultater 4 Et godt omdømme er gull verdt 8 Forandringer heller for mange enn for få 10 Verden rundt

Detaljer

Bygg for fremtiden. Innovasjon i nordisk byggsektor. Synteserapport. Nordisk InnovationsCenters byggsatsninger 1990 2010 ////////////////////

Bygg for fremtiden. Innovasjon i nordisk byggsektor. Synteserapport. Nordisk InnovationsCenters byggsatsninger 1990 2010 //////////////////// Bygg for fremtiden Innovasjon i nordisk byggsektor Synteserapport //////////////////// Nordisk InnovationsCenters byggsatsninger 1990 2010 Innhold 6 16 20 Forord side 3 Samlet innsats øker merverdi side

Detaljer

Trepartssamarbeid. Et konstruktivt samarbeid mellom folkevalgte, administrasjon og tillitsvalgte for fornyelse i kommunesektoren VEILEDER

Trepartssamarbeid. Et konstruktivt samarbeid mellom folkevalgte, administrasjon og tillitsvalgte for fornyelse i kommunesektoren VEILEDER Trepartssamarbeid omtanke solidaritet samhold VEILEDER Et konstruktivt samarbeid mellom folkevalgte, administrasjon og tillitsvalgte for fornyelse i kommunesektoren Forord Med røtter tilbake til den første

Detaljer

En Helhetlig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing. Innsatsområde: Fra idé til verdiskapning maritim forretningsutvikling. 1.

En Helhetlig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing. Innsatsområde: Fra idé til verdiskapning maritim forretningsutvikling. 1. En Helhetlig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing Innsatsområde: Fra idé til verdiskapning maritim forretningsutvikling 1. utgave Dato: 2010-04-12 Forord Den maritime næringen skal innen utløpet av

Detaljer

Trønderne lykkes med å kommersialisere

Trønderne lykkes med å kommersialisere ANNONSEBILAG TIL ADRESSEAVISEN Nr 6-2006 VEKST I Midt-Norge Det trønderske næringsliv er mangfoldig og i vekst. I denne utgaven av Bedriftprofilen setter vi søkelyset på 28 fremgangsrike virksomheter innenfor

Detaljer

Outsourcing REGNSKAPSAVDELING ET TASTETRYKK UNNA!

Outsourcing REGNSKAPSAVDELING ET TASTETRYKK UNNA! L Ø N N O G Ø K O N O M I P R O S E S S E R Outsourcing M A G A S I N E T 1 NR. 6 1/09 REGNSKAPSAVDELING ET TASTETRYKK UNNA! Krisetider er omstillingstider Cash management som del av regnskapsleveransen

Detaljer

Resultat og dialog. Balansert målstyring (BMS) i kommunal sektor

Resultat og dialog. Balansert målstyring (BMS) i kommunal sektor Resultat og dialog Balansert målstyring (BMS) i kommunal sektor Innhold Forord Innledning 7 del I: Balansert målstyring i kommunal sektor 9 kapittel 1: Hva er balansert målstyring? 11 Helhet 11 Fokus 13

Detaljer

SAMHANDLING SOM KILDE TIL ØKT BOLIGSOSIAL HANDLINGS- KAPASITET

SAMHANDLING SOM KILDE TIL ØKT BOLIGSOSIAL HANDLINGS- KAPASITET Til Husbanken Dokumenttype Sluttrapport Dato Desember 2011 HUSBANKEN REGION MIDT-NORGE SAMHANDLING SOM KILDE TIL ØKT BOLIGSOSIAL HANDLINGS- KAPASITET HUSBANKEN REGION MIDT-NORGE SAMHANDLING SOM KILDE TIL

Detaljer

Årets Serviceløftveiviser

Årets Serviceløftveiviser Denne temaavisen er en annonse fra HSMAI Serviceløftet Peter wirén: Kunnskapsbanken: Servicekortet: Møt juryens overhode Peter Wirén, adm. dir. i Teller AS. Les mer side 10 11 Les mer side 8 Les mer side14

Detaljer

1Sep 13 4TIPS TIL INNOVASJON OG SKAPERKRAFT. Åpen, integrert, strategisk. og kundedrevet. et godt navn er gull verdt www.nameabrand.

1Sep 13 4TIPS TIL INNOVASJON OG SKAPERKRAFT. Åpen, integrert, strategisk. og kundedrevet. et godt navn er gull verdt www.nameabrand. Vi tilrettelegger for innovasjon og nyskapning i et av Norges fremste forsknings- og teknologimiljø! www.kunnskapsbyen.no DETTE TEMAMAGASINET ER EN ANNONSE FRA Mediaplanet Number 1Sep 13 INNOVASJON OG

Detaljer

HORISONT Topplederperspektiver November 2014

HORISONT Topplederperspektiver November 2014 HORISONT Topplederperspektiver November 2014 Dybdeintervjuer med utvalgte næringslivstopper Vår uforutsigbare fremtid! KPMGs syn på cybersikkerhet, omstilling og samfunnsansvar KPMGs undersøkelse om Norges

Detaljer

INVITASJON. Agresso Brukerkonferanse 2013. Meld deg på før 1. juli og bli med i trekningen av fine premier! Se side 26.

INVITASJON. Agresso Brukerkonferanse 2013. Meld deg på før 1. juli og bli med i trekningen av fine premier! Se side 26. INVITASJON Agresso Brukerkonferanse 2013 Clarion Hotel & Congress Trondheim 22.-24. september Meld deg på før 1. juli og bli med i trekningen av fine premier! Se side 26. 2 knutepunktet Agresso Brukerkonferanse

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Dronningen av det umulige Inger Ellen Nicolaisen: Les hvordan hun ekspanderte fra én frisørsalong til millionbedrift.

Dronningen av det umulige Inger Ellen Nicolaisen: Les hvordan hun ekspanderte fra én frisørsalong til millionbedrift. et godt navn er gull verdt www.nameabrand.no I 92042499 DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES VÅR DIGITALE VERSJON PÅ WWW.STARTDITTEGET.NO Les om PATENT Les om hvordan du kan sikre dine rettigheter.

Detaljer

Hva virker og hva trengs?

Hva virker og hva trengs? Hva virker og hva trengs? En kartlegging av tiltak for å øke andelen kvinnelige medieledere, på vegne av Medienettverket forum for kvinner i ledelse av Irmelin Drake LeadershipWomen Juli 2007 IHOLDSFORTEGELSE

Detaljer

Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet. Bedriftsøkonomi. Velg åpen arkitektur Les mer side 16 Les mer side 6

Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet. Bedriftsøkonomi. Velg åpen arkitektur Les mer side 16 Les mer side 6 Bedriftsøkonomi Implementering av datasystemer: Bedre stykkevis og delt Enterprise Resource Planning: Velg åpen arkitektur Les mer side 16 Les mer side 6 5. utgave - oktober 2007 Man vet mye mer om salg,

Detaljer

EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES

EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES HANDELSHØYSKOLEN BI Intensiv oppdatering på få dager HØST 2015 1 VERDIFULL KOMPETANSE FOR DEG OG DIN ARBEIDSGIVER Executive Short Progammes er intensive kvalitetskurs på høyt

Detaljer