Prosessledelse den nye måten å lede på? Tydelige trender innen prosjekter Prosjektlederens 10 bud

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prosessledelse den nye måten å lede på? Tydelige trender innen prosjekter Prosjektlederens 10 bud"

Transkript

1 2012 Prosessledelse den nye måten å lede på? Tydelige trender innen prosjekter Prosjektlederens 10 bud Grand Hotel Oslo, 19. april

2 VELKOMMEN NFP Arena for prosjektledere NFP har i mange år invitert til en engasjerende prosjektdag med aktuelle og interessante temaer! Vi er stolte av å ønske deg velkommen til årets konferanse på Grand Hotel sentralt beliggende i Oslo. Benytt denne anledningen til å få med deg spennende foredrag og å møte andre som også brenner for prosjekter og prosjektledelse! Det vil bli en samling av mange spennende foredragsholdere, utstillere og deltakere, og spekteret som dekkes er bredt! Nytt av året er også at vi har en egen strøm som består av kurs for nye prosjektledere. Her kan du som ny prosjektleder følge strømmen hele dagen, og på slutten av dagen få et kursbevis. Eller du kan «droppe innom» et eller flere av foredragene i kurs-strømmen dersom du ønsker dette. Utover kurs, kjøres to parallelle strømmer med foredrag. Vi føler oss sikre på at det vil finnes noe for enhver smak, og håper at du vil ha en utbytterik dag! God fornøyelse! PÅMELDING & PROGRAM:

3 08.30 KAFFE, NETTVErKsBYGGiNG OG registrering åpning ved Catherine brun-lie, styreleder NFP Oslo, ivar Horneland kristensen, generalsekretær, Tekna Hvordan skape samhold og glede i et prosjektteam Marit Helene Silseth, Silseth Consulting og Rutt Siri Kregnes, Kregnes Consulting KAFFE & NETTVErKsBYGGiNG global project management, Magnus Grimeland, McKinsey & Company KAFFE & NETTVErKsBYGGiNG du har mulighet til å skifte mellom strømmene! Er du ny som prosjektleder, og følger strøm 3 hele dagen, vil du på slutten av dagen få utlevert et kursbevis Strøm 1 strøm 2 Strøm 3 Prosjektledelse fra A til Å (for nye prosjektledere) Prosessledelse i praksis den nye måten å lede på Herleik Tosterud, Future Fields AS LUNsJ & NETTVErKsBYGGiNG Kvalitetssystemer - er de verdt bryet? Petter Abrahamsen, Forsvaret KAFFE & NETTVErKsBYGGiNG endringsledelse fra anerkjente metoder til praktisk gjennomføring Anne Nørstenes/Karine Rikheim, Accenture Concurrency in Product development Projects, a case study (Produktutviklingsledelse) Martin Howlid, WesternGeco Oslo Technology Center (WOTC) Schlumberger Finnes det tydelige trender; og setter de nye krav til styring og ledelse av prosjekter? Jan Erik Hunn, Accenture Norge Prosjekt noe å frykte? Espen Joranger, Tieto strategi, mål og mandat oppstart av prosjektet Timm Sanders, EDB ErgoGroup Consulting Prosjektmandatet Timm Sanders, EDB ErgoGroup Consulting skape og beholde motivasjon i prosjekter Camilla Henning, EDB ErgoGroup Consulting KAFFE & NETTVErKsBYGGiNG Kontrakten er prosjektlederens beste venn Kjell Steffner, LYNX advokatfirma «Why desperate Housewifes makes excellent test managers en gjennomgang av testfaser i prosjekt Astrid Notø Larsen,Teleplan testledelse Hvilke skjulte skatter kan en testleder finne i et prosjekt? Fiona Ring Østensvig, EDB ErgoGroup Consulting Hvordan lede ett av norges største arrangement siden vinter-ol på lillehammer John Aalberg, Skiforeningen omstilling i en konservativ bransje; om utfordringene i internasjonal skipsfart Per Brinchmann, Wilh. Wilhelmsen ASA Prosjektlederens 10 bud Timm Sanders, EDB ErgoGroup Consulting MiNGLiNG i UTsTiLLErOMrådET. UTdELiNG AV diplom FOr NYE PrOsJEKTLEdErE. NETTVErKsBYGGiNG

4 Marit Helene Silseth SILSETH CONSULTING 4 Marit Helene Silseth er utdannet ingeniør, økonom og har en mastergrad i ledelse fra BI, 2005 (programmene: Scenarios, Foresight and Strategy, Strategisk ledelse og Endringsledelse). Marit er utdannet og sertifisert som coach, har en videreutdanning i organisasjons- og relasjonscoaching og er sertifisert i bruk av analyseverktøyene Jungiansk Type Index og Team Diagnostics for team- og lederutvikling. Marit har lang erfaring fra salg, markedsføring og ledelse i legemiddelindustrien, både på nasjonalt og internasjonalt nivå. Hun har i flere år vært avdelingsdirektør med ansvar for ulike forretningsområder og forretningsutvikling, samt organisasjonsutvikling. I Silseth Consulting har Marit jobbet spesielt med leder- og teamutvikling, strategiutvikling og coaching av ledere, ledergrupper og ansatte. Rutt Siri Kregnes Kregnes Consulting Rutt Siri Kregnes er utdannet innen bedriftsøkonomi og voksenpedagogikk. Hun har coachingutdanning fra 2001 og har i alle år jobbet med utvikling av mennesker og organisasjoner. Hun vektlegger de relasjonsmessige forhold i lederskapet, og er sertifisert i LIFO Metoden, en adferdsanalyse som brukes over hele verden. De siste årene har hun jobbet mye internasjonalt, bl.a som coach i et internasjonalt lederutviklingsprogram. Hun underviser også i entreprenørskap ved Norges Musikkhøgskole og er rådgiver for gründerbedrifter av forskjellig størrelse.

5 Hvordan skape samhold og glød i et prosjektteam? Hva er det som gjør at enkelte team fungerer godt og skaper resultater, mens andre team sliter? Det er to hovedgrupper faktorer som må være på plass. For det første er det viktig å vite hvor man skal og hva man skal oppnå. Klare visjoner, strategier og mål for prosjektteamet vil bidra til at man jobber i samme retning. I tillegg til dette må teamet jobbe sammen. I et team er alle avhengige av hverandre for å skape gode resultater. Så hvordan skape den entusiasme som vil bidra til at teamet presterer godt over tid? Deltakerne vil få en smakebit på hvordan samhold og glød kan skapes i et team. 5

6 Magnus Grimeland McKinsey & Company, Oslo Magnus Grimeland er Junior Partner ved Oslo-kontoret til McKinsey & Company, og har utdannelse fra Harvard University. Grimeland har vært ansatt i McKinsey & Company siden 2007, og har igjennom de siste årene ledet verdensomspennende prosjekter for noen av Norges og verdens største selskaper. Global project MANAGEMENT 6 Global prosjektledelse er en grunnstein i McKinsey & Company når de arbeider med noen av Norges og verdens fremste virksomheter. Basert på ha ledet noen av de mest krevende globale omstillingene for noen av verdens globale giganger, kommer Grimeland i foredraget inn på egne erfaringer med å lede prosjekter som krever koordinering av kulturer, ressurser og tid i en krevende global mix.

7 Herleik Tosterud Future Fields AS Herleik Tosterud er partner i Future Fields AS. Selskapet jobber med prosessledelse innen forretningsområdene strategiske samtaler, design og arkitektur sog kurs og opplæring. Herleik er diplomøkonom fra Handelshøyskolen BI og har lang og bred erfaring som trener og prosesskonsulent innen organisasjonsutvikling og ledelse. Future Fields har utviklet konsepter og metodikk for å gjennomføre endrings- og utviklingsprosjekter som er tilpasset dagens og morgendagens arbeidsformer og som understøtter deltakelse, eierskap og forankring. Prosessledelse i praksis den nye måten å lede på Mens prosjektledelse i stor grad handler om å styre aktiviteter og ressurser, handler prosessledelse mer om hvordan aktivitetene i prosjektet kan gjennomføres for å få et best mulig resultat. Stadig mer komplekse utfordringer krever andre tilganger enn den tradisjonelle lederrollen. Lederen som den som alltid vet best, og som forventes å være den som skal ta beslutninger alene, gjelder ikke lenger. I slike situasjoner er det nødvendig å la medarbeidernes initiativ, kompetanse og kreativitet jobbe sammen for å finne nye svar. Ledelse i framtiden handler derfor mer og mer om å legge til rette for prosesser hvor gruppens evne til å se sammenhenger og helhet, skaper resultatet. På denne måten sikres også økt eierskap, motivasjon og felles retning. Dette er kjernen i prosess-ledelse - den nye måten å lede på. Foredraget tar for seg sentrale begreper innen prosessledelse og gir også smakebiter på verktøy som kan være nyttige for å gjennomføre enda bedre prosjekter. 7

8 Martin Howlid WesternGeco Oslo Technology Center (WOTC) Schlumberger Martin Howlid er Hardware Métier Manager ved WesternGeco Oslo Technology Center (WOTC) i Schlumberger. Han har blant annet erfaring som prosjektleder innen utvikling av marine seismikksystemer og programleder for utvikling av multikomponentseismikk. Martin Howlid er sivilingeniør fra NTH Marine Technology. Concurrency in Product Development Projects, a case study 8 Martin Howlid was Schlumbergers program manager for a product development project on a seismic seabed system. He will use this to describe how Schlumberger developed the design, the manufacturing processes concurrently and also evolved the commercial specification.

9 Timm Sanders EDB ErgoGroup Consulting Timm Sanders sitter i ledergruppen og er direktør i EDB ErgoGroup Consulting, divisjon Governance & Services. Han har i mange år og i ulike selskaper sittet i bedriftenes ledelse og i tillegg ledet store fagmiljøer innen prosjektledelse. Sanders har utdanning innen ledelse, IT, markedsføring og økonomi. Han har jobbet prosjektrelatert siden 1990, og spesifikt med prosjektledelse og ledelse av prosjektledere i flere store IT-selskaper siden midten av 90-tallet. Parallelt er han en aktiv foreleser og artikkelskribent innen ledelse, motivasjon og strategi. 1. Strategi, mål og mandat oppstart av prosjektet For å legge forholdene til rette for et vellykket prosjekt, må hensikten og målet være så spesifikt og «klart» som mulig. Dette foredraget går inn på hvordan en legger rammene for å kunne gjennomføre et prosjekt så godt som mulig. Dette ved å se på hvordan en klarlegger målet og hvordan man legger strategien for å oppnå de. 2. Prosjektmandatet Prosjektmandatet er en av de viktigste verktøy en prosjektleder har for å samle prosjektteamet rundt mål, hva som skal leveres og hva som operativt skal gjøres under prosjektperioden. Dette foredraget vil ta for seg de viktigste elementene i dette mandatet og hvilke rammer som må besvares for at prosjektet skal kunne styres på en god måte. 3. Prosjektlederens 10 bud Å gjennomføre et prosjekt på en god måte kan være en krevende oppgave. Timm vil i dette foredraget dele de ti viktigste lærepunktene han har erfart gjennom sin karriere, for at du skal kunne lykkes best mulig i ditt prosjekt. 9

10 Camilla Henning EDB ERGOGROUP CONSULTING 10 Camilla Henning er avdelingsleder for Change Management i EDB ErgoGroup Consulting som består av endringsledere med ulik bakgrunn og profiler. Camilla har hatt sentrale roller og vært ansvarlig for organisasjonsutvikling, prosesskartlegging og -analyser, opplæring og endringshåndtering ved innføring av omfattende IT-systemer og omorganiseringer. Som organisasjonspsykolog har Camilla blitt benyttet i omstillingsprosesser og organisasjonsutviklingsprosjekter og i team- og lederutvikling. Med sin kunnskap om hvordan endringer påvirker bedrifter og deres ansatte blir Camilla benyttet som en støttespiller og veileder i organisasjoner for både ledere og ansatte. Skape og beholde motivasjon i prosjekter Innlegget vil ta for seg en praktisk tilnærming til hvordan skape involvering og motivasjon i en prosjektgruppe for å kunne fungere som et team. For å skape motivasjon hos medarbeidere i en prosjektgruppe kreves det mot av prosjektlederen. Mot til å stole på sine medarbeidere, mot til å våge å delegere ansvar så nær leveranse og løsningspunktet som mulig, og mot til å tillate feil. Men det at du delegerer ansvar og mandat, betyr ikke at du dermed kan fraskrive deg det overordnede ansvaret, eller skylde på andre om kritikk skulle komme eller feil bli gjort.

11 Fiona Ring Østensvig EDB ERGOGROUP CONSULTING Fiona Ring Østensvig er leder for Business Consulting hos EDB ErgoGroup Consulting som består av IT-rådgivning, endringsledelse, arkitektur og testledelse. Seksjonen består av 60 seniorkonsulenter. Fiona har mange års erfaring med ledelse i privat sektor, og hun har de senere årene jobbet som testansvarlig for E-resept Norge for Helsedirektoratet. Med sin brede erfaring og kunnskap innen ledelse, systemutvikling, testledelse og implementering, fikk hun tidlig fagansvar for profesjon testledelse hos EDB ErgoGroup Consulting. Fiona er aktiv i fagmiljøet og sitter i styret for dataforeningen sin Softwaretestgruppe. 11 Testledelse Hvilke skjulte skatter kan en testleder finne i et prosjekt? I dette innlegget blir du med på en testleders reise gjennom prosjektets univers. Hvordan sikre nødvendig kvalitet og gjøre kunden tilfreds i ditt prosjekt ved hjelp av aktiv testledelse? Fiona vil belyse uunnværlige suksesskriterier i IKT-prosjekter. Dette omfatter blant annet testomfang, tidlig fokus på testmiljø, testdata og tilkobling til eventuelle 3.parts systemer. Du får 7 tips til forbedret kvalitet til ditt neste prosjekt.

12 Petter Abrahamsen Forsvaret Petter Abrahamsen er kommandørkaptein og har 27 års erfaring fra Forsvaret. De siste 16 årene har han jobbet på strategisk nivå med oppgaver innen kvalitet, omorganisering, sikkerhet/risiko og strategiutvikling. De senere år har han bl.a. hatt rollen som NK i Forsvarets prosjekt for videreutvikling av ERP-løsning i SAP på den tiden et av Skandinavias største ERP-prosjekter. 12 Kvalitetssystemer er de verdt bryet? De fleste prosjekter legger ned betydelige ressurser i kvalitetssystemer. Men i noen tilfeller vil kvalitetssystemet oppleves som en brems i forhold til de krav som stilles til fremdrift - det oppleves lite produktivt og stivt. I foredraget får du høre om bl.a. HVA et kvalitetssystem er, hvordan de oppstår og utvikles, ambisjonsnivåets betydning, prosjekters behov for dynamikk vs kvalitetssystemers iboende rigiditet, kvalitetssystem vs risikosystem, samspillet mellom partene i et prosjekt, samt litt om kostnader og kvalitetsstyring. Foredraget vil være en kombinasjon av teoretiske betraktninger og erfaringer som kan spore til ettertanke og komme deg til nytte i dine prosjekter.

13 Jan-Erik Hunn Accenture Norge Jan-Erik Hunn sitter i toppledelsen i Accenture Norge, med ansvar for offentlig sektor. Han har dermed ansvar for alle prosjekter og programmer selskapet har i norsk offentlig sektor. Jan-Erik har i tillegg et internasjonalt lederansvar i Accenture, og er engasjert om QA-partner for en rekke prosjekter. Jan-Erik har arbeidet som leder i offentlig sektor før han startet i Accenture i I Accenture har han vært prosjektleder for svært omfattende prosjekter og programmer. 13 Finnes det tydelige trender; og setter de nye krav til styring og ledelse av prosjekter? Hvorfor lykkes noen prosjekter, mens andre feiler? Er det slik at prosjekter i Norge skiller seg markant fra resten av verden, og hvilke kjennetegn ser man i store prosjekter i dag? Kan vi se noen tydelige trender? Med utgangspunkt i sin brede erfaring og praktiske eksempler fra inn- og utland, vil Jan-Erik Hunn belyse dette i sitt innlegg.

14 Karine Rikheim Accenture Norge 14 Karine Rikheim leder Accenture sin endringsledelsespraksis i Norge. Hun har gjennom mange år arbeidet sammen med ulike virksomheter for å gjennomføre og hente ut effekter og gevinster av deres endringsinitiativ. Av senere erfaringer er endringsledelse tilknyttet innføring av en ERP-løsning hos bilvirksomheten Bertel O. Steen, og innføring av pensjonsreformen i NAV hvor hun hadde fokus på kompetanse. Karine har erfaring fra en rekke bransjer som bank og finans, offentlige virksomheter og varehandel. Karine er utdannet siviløkonom fra Handelshøyskolen BI. Anne Nørstenes Accenture Norge Anne Nørstenes har endringsledelse som et av sine spesialfelt. Hun har opparbeidet seg bred praktisk erfaring på området gjennom tett samarbeid med Accentures kunder, og spesielt offentlige virksomheter. I de siste årene har hun hatt ansvaret for endringsledelse i NAV i forbindelse med innføringen av pensjonsreformen. Anne er utdannet statsviter fra Universitetet i Oslo.

15 Endringsledelse fra anerkjente metoder til praktisk gjennomføring Endring er en del av hverdagen i offentlige og private virksomheter. For å sikre at endringsinitiativ ikke skal strande før gevinstene er hentet ut, men gi god resultatoppnåelse og varige endringer er det en forutsetning å få medarbeiderne med på laget. Ved å kombinere faglig anerkjente metoder med en praktisk tilnærming har Accenture hatt ansvaret for endringsledelse i flere store prosjekter og programmer. Innlederne vil se på områder som viktigheten av å investere i endring av atferd, å få med seg mellomlederne på reisen og ikke miste målet av synet når man jobber med endringsledelse. 15 ENDRINGSLEDELSE

16 ESPEN JORANGER TIETO Espen Joranger er PMP- sertifisert og jobber som Senior Project Manager i Tieto. Espen har mange års erfaring fra mindre og større prosjekter innen Offshore og IT. Han har spesielt vært opptatt av fagfeltene risiko, scheduling og fremdriftskontroll og er styreleder i PMI Norway Chapter. 16 Prosjekt Noe å frykte? Det er all grunn til å frykte et prosjekt. 64 % av alle IT-prosjekter som blir gjennomført på tid og kost når ikke gevinstmålet sitt som forventet, et tall som heller ikke er ukjent for olje- og gassektoren. Det er ikke tilfeldig at et prosjekt feiler. Det er gjerne kjennetegn ved prosjekter og styringsgrupper der man ender opp med noe man ikke ønsker. Uten at man har en grunnleggende frykt i mellomgulvet for slike prosjekter vil man ha ikke kunne treffe de riktige mottiltak. Prosjektleder gjør en feil når man prøver å gi trygghet og ro. Prosjektleder skal øke adrenalinproduksjonen hos stakeholdere og prosjektdeltakere. Man tar ikke risikoprosessen på alvor om man ikke har en god porsjon frykt i prosjektet. Det er lettere å vinne kampen om ressursene med frykten som våpen. Hvordan kontrollerer vi denne frykten og lar den bli til noe positivt? Ved hjelp av et solid prosjektfundament, god planlegging og en erkjennelse av at alle i prosjektet har leveranser som må overholdes, til og med fra styringsgruppen. Frykt er ikke nødvendigvis en vanskelig følelse om vi vet hvordan vi skal møte den.

17 Kjell Steffner Lynx advokatfirma Kjell Steffner er forretningsadvokat og arbeider daglig med kontraktsrett, forhandlinger og offentlige anskaffelser, særlig innen IKT. Han har ledet en rekke større forhandlinger og anskaffelsesprosesser og er opptatt av teknologi, strategi og prosjektmetodikk. Kontrakten er prosjektlederens beste venn Kontrakten, eller et mandat, danner rammene for hva som skal leveres i et prosjekt. Sluttresultatet måles opp mot vilkår i kontrakten. Suksess fordrer god oppgaveforståelse og god oppgaveforståelse fordrer kunnskap om kontrakten. Foredragsholderen har intervjuet prosjektledere om hva som gjør at prosjekter lykkes. Finn ut hvordan kontrakten kan bli din beste venn og få med huskelisten som kan bidra til å sikre suksess og avverge budsjettsprekk. 17 AVTALE!

18 ASTRID NOTØ LARSEN TELEPLAN Astrid Notø Larsen er testleder og fagansvarlig for test i Teleplan Consulting. Astrid har master (Cand.Scient) i informatikk. Hun har lang erfaring innen IT/Telecombransjen som test- og prosjektleder, og har jobbet med utvikling av nye løsninger og rutiner, migreringsarbeid og oppfølging av leverandører. Astrid har de siste 5-6 årene jobbet som testleder i prosjekter med ulik teknisk kompleksitet i store og små organisasjoner. 18 Why Desperate Housewifes makes Excellent Test Managers en gjennomgang av testfaser i prosjekt Teleplan bidrar med testkompetanse i prosjekter i ulike organisasjoner, og med ulikt teknisk fokus. Hensikten med test er å redusere risiko for feil etter produksjonssetting/lansering, og i Teleplan fokuseres det på å bygge opp en bred testkompetanse. Vår erfaring er at testgjennomføringen er en suksessfaktor for prosjektene. Dette foredraget vil på en humoristisk måte visualisere de ulike testfasene med eksempler fra mange kvinners daglige liv, og hensikten er at tilhørerne skal huske og forstå de ulike testfasene i prosjektet.

19 John Aalberg Skiforeningen John Aalberg er opprinnelig utdannet ingeniør, men har lang fartstid innen store idrettsarrangementer, først som aktiv idrettsutøver og senere på arrangørsiden. Før han ble sportssjef i VM, arbeidet han 12 år i OL-organisasjonene i Salt Lake City (2002) og Vancouver (2010), og han har vært involvert i samtlige vinterleker siden Nagano i John Aalberg jobber nå som arrangement- og sportsarenasjef i Skiforeningen. 19 Hvordan lede ett av Norges største arrangement siden vinter-ol på Lillehammer OL-nestor og sportssjef i Ski-VM 2011 i Oslo, John Aalberg, vil komme og fortelle oss flere av utfordringene ved et så stort arrangement. Aalberg var prosjektleder/sportssjef for aktivitetene som foregikk i Holmenkollen, der organisasjonen med over 2300 funksjonærer, ansatte og ledere fra kommunale etater, Skiforeningen og det frivillige apparatet ble strukturert etter internasjonalt anerkjente arrangementsmodeller. Han vil gi oss et innblikk i hvordan han fikk arrangementet over i en prosjekttankegang, og hvordan han brukte sin erfaring som prosjektleder i forhold til å oppnå målet - et vellykket Kollen-arrangement!

20 Per Brinchmann Wilh. Wilhelmsen ASA 20 Per Brinchmann er Vice President Technical i Wilh. Wilhelmsen ASA, og leder av teknisk avdeling med ansvar for selskapets design-, nybygg- og teknologiprosjekter. Per er sivilingeniør (NTH 1978) med bakgrunn innen forskning, produktutvikling, utstyrsleveranser, design og konsulenttjenester i den maritime næring. Sammen med sin svenske partner, Wallenius Lines, opererer Wilh. Wilhelmsen verdens største flåte av skip for rullende last. Selskapene gjennomfører bl.a. omfattende design- og nybyggingsprosjekter ved verksteder i Asia. Omstilling i en konservativ bransje; om utfordringene i internasjonal skipsfart Internasjonal skipsfart står overfor store utfordringer innen energi og miljø. Utålmodige politikere i Europa og USA presser på. Regelverk, driftsformer, design og tekniske løsninger må endres. Behovet for nytenking er stort. Samtidig er bransjen generelt preget av stor motstand mot forandringer. Knallhard, åpen internasjonal konkurranse og til dels lav inntjening begrenser manøvreringsmulighetene. Foredraget vil ta utgangspunkt i disse utfordringene og vise hvorledes situasjonen påvirker skipsfarten generelt og Wilh. Wilhelmsens nybyggingsprosjekter spesielt.

21 Arrangør av konferansen er Norsk forening for Prosjektledelse (NFP) avdeling Oslo, som er en tilknyttet forening til Tekna Teknisknaturvitenskapelig forening. NFP er et forum for prosjektledere og andre som deltar i prosjektarbeid. Gjennom foreningen er du med å dele kunnskap og erfaringer i lokalavdelinger, fagseminarer, konferanser, temakvelder og medlemsblad etc. Foreningens formål er å: bidra til et samlet fagmiljø for faget prosjektledelse i Norge og fremme en utvikling av faget på tvers av skillelinjer i samfunnet (bransjer, miljøer, geografi etc.) samt påvirke myndigheter, utdanningsinstitusjoner, næringslivet, internasjonale fora og andre organisasjoner til fremme av faget velkommen som medlem!

22 SPONSOR UTSTILLERE 22

23 Praktisk informasjon Konferansen avholdes i år sentralt i Oslo sentrum på Grand Hotel Oslo Karl Johans gate april kl Priser: Medlemmer (Tekna/NFP): kr 2500 Ikke-medlemmer: kr 2900 Tredje deltaker fra samme firma får 50 % rabatt. Dokumentasjon av foredragene kan lastes ned i etterkant av konferansen. Påmeldingsfrist: 4. april Påmelding på nett: eller

24 Programkomité Leder: Catherine Brun-Lie, CBL projects Medlemmer: Kirsti Møglestue, Forsvaret Torill Iversen, Politiets data- og materielltjeneste Jo Eigil Tveitane, 99X Tor Magne Howlid, Forsvaret Trine Liljan, TECO Coating Services AS Thrine Carlsen, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Lilly Kristin Langnes, Tekna Teknisk naturvitenskapelig forening, sekretariat Arrangør

Vardeveien Lederutvikling 2015 En god og verdifull investering i deg selv eller nøkkelmedarbeidere i din organisasjon. Mål:

Vardeveien Lederutvikling 2015 En god og verdifull investering i deg selv eller nøkkelmedarbeidere i din organisasjon. Mål: Vardeveien Lederutvikling 2015 er et program for ledere som tør og vil utvikle seg i samspill med andre ledere. Hvert kull består av maksimum 14 ledere med ulik bakgrunn, som i seg selv skaper unik dynamikk

Detaljer

Vardeveien Lederutvikling 2016 En god og verdifull investering i deg selv eller nøkkelmedarbeidere i din organisasjon. Mål:

Vardeveien Lederutvikling 2016 En god og verdifull investering i deg selv eller nøkkelmedarbeidere i din organisasjon. Mål: Vardeveien Lederutvikling 2016 er et program for ledere som tør og vil utvikle seg i samspill med andre ledere. Hvert kull består av inntil 14 ledere med ulik bakgrunn, som i seg selv skaper unik dynamikk

Detaljer

Hvordan lage et suksessprosjekt Prosjekter i drift, 18 november 2013 Timm Sanders Director Consulting. CGI Group Inc.

Hvordan lage et suksessprosjekt Prosjekter i drift, 18 november 2013 Timm Sanders Director Consulting. CGI Group Inc. Hvordan lage et suksessprosjekt Prosjekter i drift, 18 november 2013 Timm Sanders Director Consulting CGI Group Inc. Hvem er jeg? CGI Norway, Director Consulting EVRY Consulting, Vice President, Governance

Detaljer

Why Desperate Houswives make Excellent Test Managers En gjennomgang av testfaser i prosjekt

Why Desperate Houswives make Excellent Test Managers En gjennomgang av testfaser i prosjekt Why Desperate Houswives make Excellent Test Managers En gjennomgang av testfaser i prosjekt NFP s Arena for Prosjektledere 19.April 2012 Hvem er jeg Astrid Notø Larsen Cand Scient i Informatikk fra UiO

Detaljer

Vardeveien Lederutvikling 2015/16 En god og verdifull investering i deg selv eller nøkkelmedarbeidere i din organisasjon. Mål:

Vardeveien Lederutvikling 2015/16 En god og verdifull investering i deg selv eller nøkkelmedarbeidere i din organisasjon. Mål: Vardeveien Lederutvikling 2015/16 er et program for ledere som tør og vil utvikle seg i samspill med andre ledere. Hvert kull består av maksimum 12 ledere med ulik bakgrunn, som i seg selv skaper unik

Detaljer

Teamutvikling. Fremgangsrike team gir fremgangsrike bedrifter. www.silsethconsulting.no

Teamutvikling. Fremgangsrike team gir fremgangsrike bedrifter. www.silsethconsulting.no Teamutvikling Fremgangsrike team gir fremgangsrike bedrifter www.silsethconsulting.no Team er til for åskape resultater Velfungerende team kan nå resultater som enkeltpersoner aldri kan klare på egen hånd

Detaljer

Hvordan utvikle og beholde medarbeidere? Olav Johansen

Hvordan utvikle og beholde medarbeidere? Olav Johansen Hvordan utvikle og beholde medarbeidere? Olav Johansen Menova 3. november 2015 Olav Johansen 2013 - dd Høyskolelektor, institutt for ledelse og organisasjon, Markedshøyskolen 2013 - dd Daglig Leder, Senter

Detaljer

SkillsCamps. Korte og effektive treningsworkshops for ledere

SkillsCamps. Korte og effektive treningsworkshops for ledere SkillsCamps Korte og effektive treningsworkshops for ledere Feedback Vi trenger hjelp til å utvikle oss, vokse og lære. Hvorfor er det noen ganger vanskelig å akseptere tilbakemeldinger som er ment å hjelpe?

Detaljer

Integrert lederutviklingsprogram og studium

Integrert lederutviklingsprogram og studium Ledelse av prosesser - Oppbrudd, forandring og forvandling Integrert lederutviklingsprogram og studium Et samarbeidsprosjekt mellom: Lederskap as Institutt for dynamisk ledelse og organisasjonsutvikling

Detaljer

Styrets beretning for 2011

Styrets beretning for 2011 Styrets beretning for 2011 Styrets sammensetning, internasjonale kontakter og redaksjon for magasinet Prosjektledelse Følgende styre har fungert i perioden: Styreleder: Ernst R. Midtun Styremedlemmer:

Detaljer

INTRANETT FOR DEN NORSKE KIRKE. Kristine Ekeberg-Andersen, Prosjektleder Kirkerådet Ingebjørg Holm Vogt, Prosjektleder Making Waves

INTRANETT FOR DEN NORSKE KIRKE. Kristine Ekeberg-Andersen, Prosjektleder Kirkerådet Ingebjørg Holm Vogt, Prosjektleder Making Waves INTRANETT FOR DEN NORSKE KIRKE Kristine Ekeberg-Andersen, Prosjektleder Kirkerådet Ingebjørg Holm Vogt, Prosjektleder Making Waves «Vi har troen på at en arbeidskultur med stor grad av kunnskapsdeling

Detaljer

Styrets beretning for 2013

Styrets beretning for 2013 Styrets beretning for 2013 Styrets sammensetning, internasjonale kontakter og redaksjon for magasinet Prosjektledelse Freningen har hatt følgende styre i perioden: Styreleder: Ernst R. Midtun Styremedlemmer:

Detaljer

Why Desperate Houswives make Excellent Test Managers Testprosjektet som suksessfaktor i et hvert prosjekt

Why Desperate Houswives make Excellent Test Managers Testprosjektet som suksessfaktor i et hvert prosjekt Why Desperate Houswives make Excellent Managers prosjektet som suksessfaktor i et hvert prosjekt dagen ODIN 21.November 2012 Hvem er jeg Astrid Notø Larsen Cand Scient i Informatikk fra UiO 15 års erfaring

Detaljer

«Alt du trenger å vite om endringsledelse på 30 min»

«Alt du trenger å vite om endringsledelse på 30 min» «Alt du trenger å vite om endringsledelse på 30 min» Raskere og mer effektivt Høyere krav til leveranser Økt usikkerhet Mindre forutsigbarhet Kontinuerlig forbedring Multiple endringer Tidstyver Mer styring

Detaljer

VELKOMMEN TIL PROSJEKTLEDERSKOLEN 2011

VELKOMMEN TIL PROSJEKTLEDERSKOLEN 2011 VELKOMMEN TIL PROSJEKTLEDERSKOLEN 2011 EKSPERT PÅ NOEN DAGER? Kanskje ikke. Men ProsjektLederSkolen er et fagseminar som gir teori en praktisk betydning og vil gjøre deg bedre rustet til å gjennomføre

Detaljer

PLATON EXECUTIVE BRIEFINGS

PLATON EXECUTIVE BRIEFINGS PLATON EXECUTIVE BRIEFINGS Våren 2014 Deltakelse er gratis! Meld deg på via no.platon.net/pb Påmelding Deltakelse er gratis (NOK 500,-. faktureres ved å utebli uten å gi beskjed) Deltakelse er gratis!

Detaljer

Hvordan utøve godt prosjekteierskap i ByR?

Hvordan utøve godt prosjekteierskap i ByR? Hvordan utøve godt prosjekteierskap i ByR? Nasjonal Nettverkssamling Stjørdal 4. november 2014 12.11.2014 Torbjørn Wekre - Distriktssenteret og Wiggo Hustad - Deloitte Hvorfor sette fokus på dette temaet?

Detaljer

Etablerertjenesten i Asker og Bærum inviterer til Startup UNG for gründere under 35 år lørdag 11. februar i AskerHus

Etablerertjenesten i Asker og Bærum inviterer til Startup UNG for gründere under 35 år lørdag 11. februar i AskerHus Etablerertjenesten i Asker og Bærum inviterer til Startup UNG for gründere under 35 år lørdag 11. februar i AskerHus Meld deg på i dag! Møt unge gründere og hør hvorfor de har lykkes. Få gode råd og tips

Detaljer

Bergen. markedssymposium. Tema: Pr og kommunikasjon. Grand Hotel Terminus fredag 11. februar

Bergen. markedssymposium. Tema: Pr og kommunikasjon. Grand Hotel Terminus fredag 11. februar 2011 Bergen markedssymposium Grand Hotel Terminus fredag 11. februar Tema: Pr og kommunikasjon Dato: Fredag 11. februar 2011 Tid: kl. 11.00 17.00 Sted: Grand Hotel Terminus 2011 Bergen markedssymposium

Detaljer

BEDRE HR ET UTVIKLINGS- PROGRAM FOR HR ANSVARLIGE

BEDRE HR ET UTVIKLINGS- PROGRAM FOR HR ANSVARLIGE BEDRE HR ET UTVIKLINGS- PROGRAM FOR HR ANSVARLIGE Læringsarena for forretnings- og utviklingsorientert HR Foto: Heidi Widerøe sfortegnelse: 1 Hvorfor velge dette programmet? 2 Organisering av programmet

Detaljer

Prosjektveiviseren.no fokus på gevinstrealisering

Prosjektveiviseren.no fokus på gevinstrealisering Prosjektveiviseren.no fokus på gevinstrealisering 02.06.10 Ved Jens Nørve Direktoratet for forvaltning og IKT Hva er problemet? Endring - Felles utfordring for offentlig sektor Statlige departementer

Detaljer

Asker kommune. 2. Navn på prosjektet: 3. Kort beskrivelse av prosjektet: 4. Kontaktperson: 5. E-post:

Asker kommune. 2. Navn på prosjektet: 3. Kort beskrivelse av prosjektet: 4. Kontaktperson: 5. E-post: Asker kommune 2. Navn på prosjektet: Blikk for muligheter! Innovasjonsstrategi 2015-2015 3. Kort beskrivelse av prosjektet: Kommunestyret i Asker vedtok 3. februar 2015 Asker kommunes Innovasjonsstrategi

Detaljer

Faglig autoritet og varme et unikt IT-selskap

Faglig autoritet og varme et unikt IT-selskap Faglig autoritet og varme et unikt IT-selskap Bærekraftig lønnsomhet gjennom tankegods, rekruttering og kultur Styreleder i Miles, partner og daglig leder i Bergen Utdannelse: Sivilingeniør - computer

Detaljer

Samling 1 Verdiskaping og roller i styret 27. Oktober 2015

Samling 1 Verdiskaping og roller i styret 27. Oktober 2015 Samling 1 Verdiskaping og roller i styret 27. Oktober 2015 1 Hvem er vi? Ragny Bergesen Daglig leder og medeier i Advis AS Tidligere erfaring: Daglig leder innen bygg & anleggs bransjen, inkassovirksomhet,

Detaljer

Vi presenterer. Talent Management

Vi presenterer. Talent Management Vi presenterer Talent Management Finnes det en suksessformel for vellykket Talent Management som gir resultater uten innsats og kostnader? Nei, dessverre - men et solid HR-håndverk sammen med smarte og

Detaljer

Styremedlem. Partner

Styremedlem. Partner Styremedlem Partner Rådgiver Rådgivning innenfor ledelse og strategisk utvikling. En rekke oppdrag av internasjonal karakter. Management for hire og styrearbeid. Deltakelse i omfattende M&A prosesser.

Detaljer

Mennesker fornyer Slik endrer digitaliseringen Norge klarer stat og kommune å følge med? Vidar Lødrup, direktør kunnskapsledelse, 11.2.

Mennesker fornyer Slik endrer digitaliseringen Norge klarer stat og kommune å følge med? Vidar Lødrup, direktør kunnskapsledelse, 11.2. Mennesker fornyer Slik endrer digitaliseringen Norge klarer stat og kommune å følge med? Vidar Lødrup, direktør kunnskapsledelse, 11.2.14 Abelia landsforeningen for kunnskaps- og teknologibedrifter i NHO

Detaljer

Profesjonalisering av prosjektledelse

Profesjonalisering av prosjektledelse Profesjonalisering av prosjektledelse Ingar Brauti, RC Fornebu Consulting AS Software2013, IT-ledelse i fremtiden Onsdag 13. februar 2013 ingar.brauti@fornebuconsulting.com I fremtiden vil IT funksjonen

Detaljer

LEDERUTVIKLINGSPROGRAM

LEDERUTVIKLINGSPROGRAM Utkast til LEDERUTVIKLINGSPROGRAM for Introduksjon 3 Bakgrunn og tema 3 Metode og tilnærming 3 Gjennomføringsplan 4 Ressurspersoner 8 Vilkår og betingelser 8 3015 DRAMMEN Tlf. +47 917 21 000 2 Introduksjon

Detaljer

Nasjonal lederutdanning for styrere i barnehager

Nasjonal lederutdanning for styrere i barnehager Nasjonal lederutdanning for styrere i barnehager Lederutdanning for styrere er viktig for videre utvikling av barnehagene! Svært varierte lederoppgaver, en mengde ulike krav og lite lederutdanning er ofte

Detaljer

Erfaringer fra offentlige anskaffelser

Erfaringer fra offentlige anskaffelser Erfaringer fra offentlige r Oddrun Lyslo Kristiansen og Bjørn Børresen 15.03.2012 20.03.2012 www.a-2.as Om A-2 Oddrun Lyslo Kristiansen, seniorkonsulent, A-2 Bjørn Børresen, seniorkonsulent, A-2 Forretningsområder

Detaljer

Verdiskaping i nord. Den Nordnorske Styredagen. 29. september i Bodø. Lær av fremragende foredragsholdere Bygg lønnsomme nettverk

Verdiskaping i nord. Den Nordnorske Styredagen. 29. september i Bodø. Lær av fremragende foredragsholdere Bygg lønnsomme nettverk Den Nordnorske Styredagen Verdiskaping i nord Lær av fremragende foredragsholdere Bygg lønnsomme nettverk Lærerike bedriftseksempler fra Nord-Norge Vekstkraft g jennom kompetent styrearbeid Vi er inne

Detaljer

Agenda. Bakgrunn og hensikt GOBI 2013 Hvorfor og hvordan bli partner? Spørsmål The Flying Culinary Circus serverer noe å bite i

Agenda. Bakgrunn og hensikt GOBI 2013 Hvorfor og hvordan bli partner? Spørsmål The Flying Culinary Circus serverer noe å bite i Agenda Bakgrunn og hensikt GOBI 2013 Hvorfor og hvordan bli partner? Spørsmål The Flying Culinary Circus serverer noe å bite i Bakgrunn og hensikt Konsept Skape den BI-konferansen vi selv savner Samle

Detaljer

Den kompetente kunden

Den kompetente kunden www.pwc.com I en digital verden - virkelig nytt eller keiserens nye klær? Skjer det endringer som gjør det vanskeligere å være kompetent med hensyn til å bruke teknologi i utvikling av virksomheten? Den

Detaljer

BIs STYREKONFERANSE Oslo, 4. september 2014

BIs STYREKONFERANSE Oslo, 4. september 2014 KONFERANSER BIs STYREKONFERANSE Oslo, 4. september 2014 Birger Magnus Styreleder NRK, Storebrand Tore Bråthen Professor Handelshøyskolen BI Berit Kjeldsberg Styremedlem og deleier R. Kjeldsberg Øyvind

Detaljer

Kontinuerlig forbedring i den praktiske hverdagen i Skatteetaten. Lucie Aunan, Programleder Kristin Paulgaard, prosessveileder Skatt Nord

Kontinuerlig forbedring i den praktiske hverdagen i Skatteetaten. Lucie Aunan, Programleder Kristin Paulgaard, prosessveileder Skatt Nord Kontinuerlig forbedring i den praktiske hverdagen i Skatteetaten Lucie Aunan, Programleder Kristin Paulgaard, prosessveileder Skatt Nord Vi kommer til å fokusere på Skatteetatens tilnærming til lean Organisering

Detaljer

IT-TRENDER 2014 UNDERSØKELSE OM KJØP AV KONSULENTTJENESTER

IT-TRENDER 2014 UNDERSØKELSE OM KJØP AV KONSULENTTJENESTER IT-TRENDER 2014 UNDERSØKELSE OM KJØP AV KONSULENTTJENESTER 2 K ONSULENTGUIDEN INNHOLD I SAMMENDRAG 04 II OM IT-RAPPORTEN 2014 05 1. KJENNSKAP 06 1.1 OVERSIKT - TOPP 10 06 2. INFORMASJON 07 2.1 OVERSIKT

Detaljer

Neste generasjon ERP-prosjekter

Neste generasjon ERP-prosjekter Neste generasjon ERP-prosjekter Jan-Olav Arnegård 27. okt 2016 Nøkkeltall 2015 22 Land der vi er direkte representert 36 BearingPoint-kontorer 67 Kontorer der vi er representert via vår globale alliansepartnere

Detaljer

Hva skal til for å skape samhold og glød i et prosjektteam? Rutt Siri Kregnes og Marit H. Silseth

Hva skal til for å skape samhold og glød i et prosjektteam? Rutt Siri Kregnes og Marit H. Silseth Hva skal til for å skape samhold og glød i et prosjektteam? Rutt Siri Kregnes og Marit H. Silseth Any Given Sunday, 1999 (Oliver Stone) Al Pacino som Tony D'Amato The Head Coach of the Miami Sharks American

Detaljer

IT Governance virksomhetsutvikling og innovasjon uten å miste kontroll (compliance)

IT Governance virksomhetsutvikling og innovasjon uten å miste kontroll (compliance) IT Governance virksomhetsutvikling og innovasjon uten å miste kontroll (compliance) Ragnvald Sannes (ragnvald.sannes@bi.no) Institutt for ledelse og organisasjon, Handelshøyskolen BI Hva er IT Governance

Detaljer

Lønn/Personal, Økonomi, Fakturering og Virksomhetsstyring

Lønn/Personal, Økonomi, Fakturering og Virksomhetsstyring brukerkonferanse Ressursog virksomhetsstyring Lønn/Personal, Økonomi, Fakturering og Virksomhetsstyring Rica Hell Hotell, stjørdal 20. 22. Oktober 2008 EDB har gleden av å invitere til den andre felles

Detaljer

lønnsom AftersAles & services

lønnsom AftersAles & services lønnsom AftersAles & services invitasjon til konferanse i oslo den 24-25 april 2013 Talare fra TTS Port & logistics Svein Gaarder Vice President, After Sales & Services SKf Norge Terje Kittilsen Manager

Detaljer

Transport- og Logistikkdagen

Transport- og Logistikkdagen Transport- og Logistikkdagen A Competitive and Sustainable Future for Transport? Hvor går EU og Norge? Kan teknologien redde oss? Statlig underfinansiering: fakta eller myte? En konferanse om morgendagens

Detaljer

Organisering og ledelse av LEAN-innføring i Skatteetaten. Lucie Aunan, Programleder KF Øyvind Roseth, Prosjektleder KF Skatt

Organisering og ledelse av LEAN-innføring i Skatteetaten. Lucie Aunan, Programleder KF Øyvind Roseth, Prosjektleder KF Skatt Organisering og ledelse av LEAN-innføring i Skatteetaten Lucie Aunan, Programleder Øyvind Roseth, Prosjektleder Skatt Vi kommer til å fokusere på Skatteetatens tilnærming til lean Organisering og fokus

Detaljer

Gå OPP EN VEKTKLaSSE På Få DaGEr!

Gå OPP EN VEKTKLaSSE På Få DaGEr! Gå OPP EN VEKTKLaSSE På Få DaGEr! Handelshøyskolen BI lanserer Executive Short Programmes Nytt og attraktivt programtilbud for ledere og faglig nøkkelpersoner Executive Short Programmes er intensive programmer

Detaljer

SCRUM Smidig prosjektledelse og utvikling. 10 september 2009 JOSÉ MANUEL REDONDO LOPERA AVDELINGSLEDER PROSJEKT OG RESSURSANSVARLIG

SCRUM Smidig prosjektledelse og utvikling. 10 september 2009 JOSÉ MANUEL REDONDO LOPERA AVDELINGSLEDER PROSJEKT OG RESSURSANSVARLIG SCRUM Smidig prosjektledelse og utvikling 10 september 2009 JOSÉ MANUEL REDONDO LOPERA AVDELINGSLEDER PROSJEKT OG RESSURSANSVARLIG HVORDAN SPISER DU EN ELEFANT? EN BIT AV GANGEN 'HOW WILL YOU LIVE, RAMBO?'

Detaljer

Eierne, styret og ledelsen Corporate governance i Norge

Eierne, styret og ledelsen Corporate governance i Norge EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES Effektive lederkurs på få dager EFMD Eierne, styret og ledelsen Corporate governance i Norge 22. oktober, 30. 31. oktober 2013 Johan H. Andresen Øyvind Bøhren Ståle Kyllingstad

Detaljer

Konkurransesituasjon Nord-Norge 80-årene

Konkurransesituasjon Nord-Norge 80-årene Bakgrunn Vi har vært i rådgivningsbransjen i 26 år Vi har arbeidet sammen med mange og forskjellige kunder innen næringsliv og forvaltning Vi har mange å takke for de erfaringene vi har tilegnet oss Vi

Detaljer

Ettersom IT-bransjen er meget kompleks, kan kurset også anbefales til andre bransjer.

Ettersom IT-bransjen er meget kompleks, kan kurset også anbefales til andre bransjer. KURSBESKRIVELSE Del 1: Grunnleggende kurs, 3 dager Del 2: Prosjektoppstart med fokus på IT-prosjekter, 2 dager Del 3: Utviklingsfaser innenfor IT integrasjonsprosjekter, 2 dager Del 4: Prosjektavslutning

Detaljer

Få et profesjonelt nettverk i ryggen

Få et profesjonelt nettverk i ryggen Få et profesjonelt nettverk i ryggen En livline i hverdagen Som leder står man ofte alene når viktige strategiske beslutninger skal treffes. Det kan derfor være en fordel å være med i et nettverk av likesinnede

Detaljer

Ingar Skaug. Levende lederskap. En personlig oppdagelsesferd

Ingar Skaug. Levende lederskap. En personlig oppdagelsesferd Ingar Skaug Levende lederskap En personlig oppdagelsesferd Om forfatteren: INGAR SKAUG er en av Norges få toppledere av internasjonalt format. Han hadde sentrale lederroller i de store snuoperasjonene

Detaljer

Sunn Vekst NHOs rundebordskonferanse for Bærekraftig Utvikling og Bedriftenes Samfunnsansvar

Sunn Vekst NHOs rundebordskonferanse for Bærekraftig Utvikling og Bedriftenes Samfunnsansvar Sunn Vekst NHOs rundebordskonferanse for Bærekraftig Utvikling og Bedriftenes Samfunnsansvar Utdeling av Prisen for beste miljørapportering 2002 Radisson SAS Scandinavia Hotel Oslo, 4. november 2003 Program

Detaljer

VELKOMMEN 04.09 VELKOMMEN TIL. foto: John Ingemundse, design: sommersethdesign.no TRENER/LEDER KONFERANSEN

VELKOMMEN 04.09 VELKOMMEN TIL. foto: John Ingemundse, design: sommersethdesign.no TRENER/LEDER KONFERANSEN VELKOMMEN 04.09 foto: John Ingemundse, design: sommersethdesign.no VELKOMMEN TIL TRENER/LEDER TRENER/LEDER VELKOMMEN TIL TRENER-/LEDERKONFERANSE Trener/Lederkonferansen er en arena for motivasjon, læring

Detaljer

Oppdater dine kunnskaper om dynamics på EG Kundedag. INVITASJON TIL EG KuNdEdAG dynamics Gratis deltakelse Stavanger: 24. mars

Oppdater dine kunnskaper om dynamics på EG Kundedag. INVITASJON TIL EG KuNdEdAG dynamics Gratis deltakelse Stavanger: 24. mars Oppdater dine kunnskaper om dynamics på EG Kundedag INVITASJON TIL EG KuNdEdAG dynamics Gratis deltakelse Stavanger: 24. mars Tips dine kolleger Kjenner du andre som vil være med på å effektivisere arbeidsstrukturen

Detaljer

FLYTTBARE INNRETNINGER 2014 kompetanse, kapasitet og kvalitet

FLYTTBARE INNRETNINGER 2014 kompetanse, kapasitet og kvalitet KONFERANSE FLYTTBARE INNRETNINGER 2014 kompetanse, kapasitet og kvalitet ANNE-METTE FJÆRLI, STATOIL 9. og 10. april 2014 Clarion Bergen Airport Hotel FLYTTBARE INNRETNINGER 2014 KOMPETANSE, KAPASITET OG

Detaljer

Strategi: Hvordan lage noe mer enn bare planer? Bergen Næringsråd, Kjapt & Nyttig 6.4.11

Strategi: Hvordan lage noe mer enn bare planer? Bergen Næringsråd, Kjapt & Nyttig 6.4.11 Strategi: Hvordan lage noe mer enn bare planer? Bergen Næringsråd, Kjapt & Nyttig 6.4.11 Bakgrunn vårt tjenestespekter STRATEGI LØSNING LEDERSKAP OG GJENNOMFØRING Strategiske analyser og kartlegging av

Detaljer

Program. 24. mai 2007 - Clarion Hotel Royal Christiania

Program. 24. mai 2007 - Clarion Hotel Royal Christiania Program 24. mai 2007 - Clarion Hotel Royal Christiania Foredragsholdere og tema Ronan Carr Vice President (European Equity Strategy) i Morgan Stanley. Han har vært en del av Morgan Stanleys topp rangerte

Detaljer

Lederutviklingsprogram Administrative ledere Oktober 2008 Januar 2009

Lederutviklingsprogram Administrative ledere Oktober 2008 Januar 2009 Lederutviklingsprogram Administrative ledere Oktober 2008 Januar 2009 Overordnet målsetting Utvikle en profesjonell administrativ service for den faglige ledelsen og derigjennom bidra til at NTNU når sine

Detaljer

HR - OG LEDER. konferansen 2016. Fremtidens arbeidsliv. Oslo, 9. - 10. februar 2016. www.energinorge.no/hrleder2016 l 1

HR - OG LEDER. konferansen 2016. Fremtidens arbeidsliv. Oslo, 9. - 10. februar 2016. www.energinorge.no/hrleder2016 l 1 HR - OG LEDER konferansen 2016 Oslo, 9. - 10. februar 2016 Fremtidens arbeidsliv www.energinorge.no/hrleder2016 l 1 Velkommen til Energi Norges HR- og lederkonferanse som setter søkelys på fremtidens arbeidsliv.

Detaljer

Mellomlederutvikling for museene

Mellomlederutvikling for museene Mellomlederutvikling for museene Mellomlederutvikling for museene Opplever du utfordringer i lederollen? Er du ny som leder? Har du dilemmaer du ønsker å diskutere med likesinnede? Har du behov for faglig

Detaljer

Gevinstrealisering i Statens pensjonskasse. Presentasjon NOKIOS 26. oktober 2010

Gevinstrealisering i Statens pensjonskasse. Presentasjon NOKIOS 26. oktober 2010 Gevinstrealisering i Statens pensjonskasse Presentasjon NOKIOS 26. oktober 2010 Om oss Espen Frøyland, seksjonssjef i pensjoneringsområdet og prosessleder for pensjoneringsprosessen, Statens pensjonskasse,

Detaljer

Bakgrunn. Møller Ryen A/S. Noe måtte gjøres. Bakgrunn for OU. Firmaet ble etablert i 1966 Norges største Volkswagen - Audi forhandler

Bakgrunn. Møller Ryen A/S. Noe måtte gjøres. Bakgrunn for OU. Firmaet ble etablert i 1966 Norges største Volkswagen - Audi forhandler Bakgrunn Møller Ryen A/S Firmaet ble etablert i 1966 Norges største Volkswagen - Audi forhandler Omsetning i 1992: 220 mill. 100 tilsatte. Omsetning i 1998: 500 mill. 120 tilsatte. Bakgrunn for OU Ved

Detaljer

Mørekonferansen 2010 Rica Parken Hotel - Ålesund - onsdag 24. november

Mørekonferansen 2010 Rica Parken Hotel - Ålesund - onsdag 24. november Mørekonferansen 2010 Rica Parken Hotel - Ålesund - onsdag 24. november Velkommen til Mørekonferansen 2010 Vi har lykkes! Til tross for spådommen om industridød og krise i det regionale næringslivet, har

Detaljer

EVU KURS PROSJEKTERINGSLEDELSE 2014/15

EVU KURS PROSJEKTERINGSLEDELSE 2014/15 EVU KURS PROSJEKTERINGSLEDELSE 2014/15 Formål Formålet med kurset er å kvalifisere deltakerne innenfor fagområdet prosjekteringsledelse (Building Design Management), gi deltakerne en teoretisk bakgrunn

Detaljer

FAGERNESSEMINAR FOR LEDERE 28.-30. januar 2015 på Quality hotell & resort Fagernes

FAGERNESSEMINAR FOR LEDERE 28.-30. januar 2015 på Quality hotell & resort Fagernes FAGERNESSEMINAR FOR LEDERE 28.-30. januar 2015 på Quality hotell & resort Fagernes Tema: Kort presentasjon av seminarets forelesere Ole Hope, administrerende direktør i Business Region Bergen kom dit fra

Detaljer

Strategi og ledelse som tar topplinjen, kunnskap og emosjoner på alvor

Strategi og ledelse som tar topplinjen, kunnskap og emosjoner på alvor Collioureprogrammet - lederutvikling HumanKapitalGruppen starter et nytt program i lederskap som tar topplinjen, kunnskap og emosjoner på alvor du lærer å utvikle din lederatferd med støtte i topplinjen

Detaljer

Fra ord til handling Når resultatene teller!

Fra ord til handling Når resultatene teller! Fra ord til handling Når resultatene teller! Av Sigurd Lae, Considium Consulting Group AS Utvikling av gode ledelsesprosesser i et foretak har alltid til hensikt å sikre en resultatoppnåelse som er i samsvar

Detaljer

Betydningen av godt styrearbeid. Styrets lederfunksjon Frode Solberg

Betydningen av godt styrearbeid. Styrets lederfunksjon Frode Solberg 1 Betydningen av godt styrearbeid Styrets lederfunksjon Frode Solberg 2 Frode Solberg Et sammendrag I dag Høyskolelektor Forretningsutvikling ved institutt for Innovasjon og Økonomisk organisering, Handelshøyskolen

Detaljer

Mellomlederutvikling for museene

Mellomlederutvikling for museene Mellomlederutvikling for museene Mellomlederutvikling for museene Opplever du utfordringer i lederollen? Er du ny som leder? Har du dilemmaer du ønsker å diskutere med likesinnede? Har du behov for faglig

Detaljer

På jakt etter de beste

På jakt etter de beste På jakt etter de beste hvem er ikke det? Contiki Ressurser er et konsulentselskap med fokus på kontrakt, innkjøp, logistikk og prosjektledelse. Vi har mer enn 15 års erfaring innen bransjen, og er et av

Detaljer

FAGERNESSEMINAR FOR LEDERE januar 2017 På Thon hotels Fagernes

FAGERNESSEMINAR FOR LEDERE januar 2017 På Thon hotels Fagernes FAGERNESSEMINAR FOR LEDERE 25.-27. januar 2017 På Thon hotels Fagernes Tema: Kort presentasjon av seminarets forelesere Karin Fevaag Larsen arbeider med person- og organisasjonsutvikling i sitt firma NY

Detaljer

EFMD. EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES Oppdaterer deg raskt og effektivt!

EFMD. EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES Oppdaterer deg raskt og effektivt! EFMD EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES Oppdaterer deg raskt og effektivt! VÅR 2013 Handelshøyskolen BI Næringslivet skaper verdier gjennom kompetente medarbeidere Kontinuerlig kompetanseutvikling er et viktig

Detaljer

Anbefalt prosjektmetodikk i offentlig sektor prosjektveiviseren.no

Anbefalt prosjektmetodikk i offentlig sektor prosjektveiviseren.no Anbefalt prosjektmetodikk i offentlig sektor prosjektveiviseren.no Storsamling difi 29.1. 2013 INNSTILLING FRA KOMMUNAL- OG FORVALTNINGSKOMITEEN OM REPRESENTANTFORSLAG FOR BEDRE KOORDINERING OG STRATEGISK

Detaljer

Program. PrintSea 2013 21. - 23. april

Program. PrintSea 2013 21. - 23. april Program PrintSea 2013 21. - 23. april Kjære deltaker PrintSea er blitt en årlig fagkonferanse i regi av Canon og har som hensikt å bidra til utvikling for bedrifter innen grafisk industri. Dette favner

Detaljer

NHH-professor Paul Gooderham, som har vært ansvarlig for den norske delen av undersøkelsen, sier at han i utgangspunktet var skeptisk til slike kurs.

NHH-professor Paul Gooderham, som har vært ansvarlig for den norske delen av undersøkelsen, sier at han i utgangspunktet var skeptisk til slike kurs. Lederutvikling gir resultater Hvis bedriftene sender sjefene på lederkurs, kan de vise til bedre økonomiske resultater, bedre arbeidsmiljø og økt effektivitet. Det viser ny forskning fra Bergen. Undersøkelsen

Detaljer

GILA-videre. Lederutvikling for teknologer. September 2006 juni 2007. Teknisk-naturvitenskapelig forening

GILA-videre. Lederutvikling for teknologer. September 2006 juni 2007. Teknisk-naturvitenskapelig forening GILA-videre Lederutvikling for teknologer September 2006 juni 2007 Teknisk-naturvitenskapelig forening Målsetning GILA-videre programmet Utvikle teknologer til gode ledere av menneskelige ressurser gjennom

Detaljer

Mellomlederen. Bli tryggere i lederrollen og en bedre leder

Mellomlederen. Bli tryggere i lederrollen og en bedre leder Påmelding: www.kursdagene.no Mellomlederen Bli tryggere i lederrollen og en bedre leder Hvordan fylle lederrollen Hvordan lede til måloppnåelse og mestring Kommunikasjon; og den vanskelige samtalen 4.-5.

Detaljer

INNOVASJON OG FORRETNINGSUTVIKLING

INNOVASJON OG FORRETNINGSUTVIKLING INNOVASJON OG FORRETNINGSUTVIKLING Et samarbeidsprosjekt mellom Handelshøyskolen BI og NCE NODE HVORFOR STYRKE KOMPETANSEN PÅ INNOVASJON OG FORRETNINGSUTVIKLING? NCE NODE (Norwegian Offshore & Drilling

Detaljer

Årsmelding 2013 - Lean Forum Innlandet

Årsmelding 2013 - Lean Forum Innlandet Årsmelding 2013 - Lean Forum Innlandet Innhold: 1. Om Lean Forum Innlandet 2. Forankring 3. Deltakere 4. Utførte aktiviteter 2012/2013 5. Planlagte aktiviteter 2014 6. Økonomi 7. Nettverkets berettigelse

Detaljer

NIELSEN KONFERANSEN - FREMTIDENS DAGLIGVAREMARKED 7. APRIL 2016

NIELSEN KONFERANSEN - FREMTIDENS DAGLIGVAREMARKED 7. APRIL 2016 2016 NIELSEN KONFERANSEN - FREMTIDENS DAGLIGVAREMARKED 7. APRIL 2016 PROGRAM TALERE PÅMELDING NIELSEN KONFERANSEN - PROGRAM 08:30 Registrering 09:00 Konferansestart 09:00 Velkommen Cecile Westh, Marked

Detaljer

Trenger helsesektoren en innovativ leverandørindustri?

Trenger helsesektoren en innovativ leverandørindustri? Trenger helsesektoren en innovativ leverandørindustri? Hvordan standardisering, samspill og innovasjon i en klynge kan bidra til å bygge en bærekraftig og innovativ leverandørindustri som leverer gode

Detaljer

Ledelse av prosesser. Lederskap as. Invitasjon til integrert lederutviklingsprogram og studium. Et samarbeidsprosjekt mellom:

Ledelse av prosesser. Lederskap as. Invitasjon til integrert lederutviklingsprogram og studium. Et samarbeidsprosjekt mellom: Ledelse av prosesser Invitasjon til integrert lederutviklingsprogram og studium Et samarbeidsprosjekt mellom: Lederskap as Institutt for dynamisk ledelse og organisasjonsutvikling UTVIKLING TRENING - STUDIUM

Detaljer

Livsløpshjulet for ledere Erfaringer fra utvikling og implementering av et helhetlig system

Livsløpshjulet for ledere Erfaringer fra utvikling og implementering av et helhetlig system HVA KJENNETEGNER ET HELHETLIG OG GODT SYSTEM FOR STYRKET LEDELSE? Livsløpshjulet for ledere Erfaringer fra utvikling og implementering av et helhetlig system Nasjonal erfaringskonferanse om ledelse 2013

Detaljer

Velkommen til EQS Brukerforum

Velkommen til EQS Brukerforum Velkommen til EQS Brukerforum Rica Hell Hotel, Stjørdal tirsdag 14. og onsdag 15. oktober 2014 Program tirsdag 14. oktober 09.00 10.00 Registrering 10.00 10.15 Velkommen ved adm. direktør Kjell H. Husby,

Detaljer

BAKGRUNN. Lærende organisasjoner

BAKGRUNN. Lærende organisasjoner 2 BAKGRUNN Dette notatet bygger på at lederopplæring og lederutvikling må sees i sammenheng med organisasjonsutvikling, det vil si knyttes opp mot organisatoriske endringer og konkrete utviklingsprosjekter.

Detaljer

Bygger du. korthus? FAGSEMINAR: BEDRIFTEN SOM MERKEVARE M E T R O M E R K E VA R E S K O L E. Vær unik tenk helhet

Bygger du. korthus? FAGSEMINAR: BEDRIFTEN SOM MERKEVARE M E T R O M E R K E VA R E S K O L E. Vær unik tenk helhet Bygger du korthus? FAGSEMINAR: BEDRIFTEN SOM MERKEVARE M E T R O M E R K E VA R E S K O L E Vær unik tenk helhet Bedriften som merkevare I mange år har en hel bransje forsøkt å innbille oss at merkevarebygging

Detaljer

Lørdag 16. januar kl. 13:25 og søndag 17. januar kl. 11:05, 11:45 og 12:25 Markedets beste selger! Morten Brandt, Euro Business School

Lørdag 16. januar kl. 13:25 og søndag 17. januar kl. 11:05, 11:45 og 12:25 Markedets beste selger! Morten Brandt, Euro Business School Seminarbeskrivelse Markedets beste selger! Morten Brandt, Euro Business School Få inspirasjon, tips og råd til hvordan du kan gi kunden en salgsopplevelse utenom det vanlige. Morten Brandt vil fokusere

Detaljer

Evalueringsrapport for. Prosjekt. Program Gevinst

Evalueringsrapport for. Prosjekt. Program Gevinst Evalueringsrapport for Prosjekt Program Gevinst 03.05.2011 INNHOLD 1 Innledning og bakgrunn for prosjektet...3 1.1 Arbeid med gevinstrealisering i SunHF 2009...3 2 Suksesskriterier...5 3 Styring og organisering...5

Detaljer

www.steria.no Steria as a Service En norsk skytjeneste Steria

www.steria.no Steria as a Service En norsk skytjeneste Steria www.steria.no Steria as a Service En norsk skytjeneste Steria Steria as a Service - Agenda Kort presentasjon av Steria Sterias utfordringer i drift Sterias målsetninger for drift Prosjektet IT Factory

Detaljer

Etablering av en felles prosjektmodell i politiet

Etablering av en felles prosjektmodell i politiet Etablering av en felles prosjektmodell i politiet DIFI s gevinstrealiseringsseminar 18.12.2013 Cato Rindal, IKT-direktør Politidirektoratet Mange analyser har pekt på politiets umodenhet knyttet til prosjekter

Detaljer

IT-kontraktsdagen 2014

IT-kontraktsdagen 2014 Velkommen til IT-kontraktsdagen 2014 Heldagsseminar 9. september 2013 i Oslo Vi takker vår sponsor: Den Norske Dataforening Over 60 spesialiserte faggrupper over hele landet Anerkjente seminar, kurs og

Detaljer

Velkommen til sertifisering i persolog personprofiler

Velkommen til sertifisering i persolog personprofiler Velkommen til sertifisering i persolog personprofiler Frigjør potensialet få bedre konkurranseevne Ved å bli sertifisert trener, har du tilgang til en verktøykasse med svært effektive verktøy for blant

Detaljer

Kvinner, nettverk og muligheter Berit Rian, adm. direktør NiT. Jenter i Fokus, Nova 7. juni 2011

Kvinner, nettverk og muligheter Berit Rian, adm. direktør NiT. Jenter i Fokus, Nova 7. juni 2011 Kvinner, nettverk og muligheter Berit Rian, adm. direktør NiT Jenter i Fokus, Nova 7. juni 2011 Kort om Næringsforeningen (NiT) Næringsforening for Trondheim, Malvik og Melhus; og Handelskammer for Midt-Norge

Detaljer

PROSJEKT SOM ARBEIDSMETODE

PROSJEKT SOM ARBEIDSMETODE PROSJEKT SOM ARBEIDSMETODE Felles forståelse for prosjekt som metode - en kritisk faktor for prosjektets suksess! Spesialrådgiver Bjørg Røstbø, Prosjektledersamling Pulje lll,18.09.08 Hvorfor er det så

Detaljer

Bakgrunn for boken. Oppsummert: Høy andel feilslåtte IKTprosjekter. Investerer et ukjent antall milliarder i teknologi i forvaltningen

Bakgrunn for boken. Oppsummert: Høy andel feilslåtte IKTprosjekter. Investerer et ukjent antall milliarder i teknologi i forvaltningen Bakgrunn for boken Investerer et ukjent antall milliarder i teknologi i forvaltningen Ca 6 mrd i følge SSB (2006) Ca 75 mrd i følge IKT-Norge Vet lite om hva vi får igjen Raten feilslåtte prosjekter sannsynligvis

Detaljer

Fjellkonferansen 2008

Fjellkonferansen 2008 Fjellkonferansen 2008 Velkommen til Radisson SAS Lillehammer Hotell Trenger vi en helhetlig fjellpolitikk? På hvilken måte kan dialogen mellom sentrale myndigheter og lokale og regionale myndigheter bedres?

Detaljer

BEDRE LEDER LEDERUTVIKLINGSPROGRAM > HØSTEN 2015 OG VÅREN 2016

BEDRE LEDER LEDERUTVIKLINGSPROGRAM > HØSTEN 2015 OG VÅREN 2016 BEDRE LEDER LEDERUTVIKLINGSPROGRAM > HØSTEN 2015 OG VÅREN 2016 VI SKAL BLI NORGES BESTE NÆRINGSREGION! NY INSPIRASJON SOM LEDER Overskriften er hentet fra Næringsforeningens uttalte visjon. For å lykkes

Detaljer

Kompetanse omfang og nivå

Kompetanse omfang og nivå Læring i If Kompetanse omfang og nivå HR: Kompetanseområder Kompetansenivå Kompetansekartleggingsverktøy Industri Commercial Privat If Future Employee Basic Advanced Spesialist If Future Employee - funksjonsbasert

Detaljer

Prosjekterfaringer. Hva er likt Hva skiller Refleksjoner og erfaringer fra ulike bransjer. Jon Lereim

Prosjekterfaringer. Hva er likt Hva skiller Refleksjoner og erfaringer fra ulike bransjer. Jon Lereim Prosjekterfaringer Hva er likt Hva skiller Refleksjoner og erfaringer fra ulike bransjer Erfaringsgrunnlag Mer enn 25 års erfaring med prosjekter og prosjektledelse Bransjereferanser: Forskning og teknologi

Detaljer

Hvorfor bør Universitetet i Agder fusjonere med Høgskolen i Telemark?

Hvorfor bør Universitetet i Agder fusjonere med Høgskolen i Telemark? Hvorfor bør Universitetet i Agder fusjonere med Høgskolen i Telemark? Innlegg på temamøte i Vest-Agder Høyre 28.04.2014 Torunn Lauvdal, rektor Universitetet i Agder Utgangspunktet: Hva slags universitet

Detaljer