MERCUR- din partner i verdens største forretningsnettverk. Chambers of Commerce: Act local, think global

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MERCUR- din partner i verdens største forretningsnettverk. Chambers of Commerce: Act local, think global"

Transkript

1 02 MERCUR- din partner i verdens største forretningsnettverk 2013 Chambers of Commerce: Act local, think global

2 Leder Kjære leser! Denne gangen gir vi deg et temanummer som skal introdusere deg til det vi kaller handelskammerverden, - et ganske ukjent felt for de fleste av oss. For nordmenn er ordet handelskammer lite kjent, men utenfor Norge er begrepet Chamber of Commerce en sterk merkevare som står for tillit og kvalitet. Det er 16 handelskamre i Norge, eller næringsforeninger som de fleste kaller seg, men i sin kommunikasjon med utenlandske kontakter kaller også disse seg Chamber of Commerce. Vi vil gi deg en liten innføring i de ulike typer av handelskammer som finnes i over 140 land. I Norge har vi to typer - bilaterale (som har fokus på forholdet mellom to land) og de private medlemsorganisasjoner, slik som Oslo Handelskammer. I Tyskland og Frankrike er handelskamrene i en tredje kategori, nemlig statlige organisasjoner med obligatorisk medlemsskap for de fleste bedrifter. Dette er store organisasjoner med talls ansatte og mange statlige oppgaver, men de er også næringslivets talerør overfor myndighetene. Hva er nyttig for deg og din bedrift å vite? Jo, blant annet hvordan du som medlem i Oslo Handelskammer kan nyttiggjøre verdens største forretningsnettverk. Trenger du som eksport- eller importbedrift informasjon om et fremmed marked eller ønsker hjelp i ulike spørsmål, så ta kontakt med oss! Vi kan være din døråpner til et relevant handels kammer i utlandet eller et bilateralt handelskammer i Norge. Visste du for eksempel at Väst Svenska Handelskammaren i Gøteborg har over 80 ansatte og tilbyr alt fra markedsundersøkelser til bedriftsetablering og at Norsk -Svensk Handelskammer i Gøteborg har et omfattende møteprogram og er veldig aktive? Begge steder er også ypperlige møteplasser for nettverksbygging og nye kontakter. Nettverksbygging er en av handelskammerets nøkkeloppgaver å skape kontaktpunkter for sine medlemmer med både utenlandske bedrifter og andre medlemmer. Innovasjon Norge er selvfølgelig også en organisasjon man kan henvende seg til ved utenlandsetablering, men de har bare et 30 tall kontorer i utlandet. Når Myanmar nylig åpnet opp for utenrikshandel igjen, ringte ett av våre medlemmer til oss for å få markedsinformasjon, og det kunne vi gi gjennom vår kontakt med det lokale handelskammeret! Vi tror at du kan ha stor nytte av handelskammerets verdensomspennede kontaktnett. Enten du reiser til USA eller Chile så finnes det et handelskammer som kan bidra. Språket kan noen ganger være en utfordring, men det går som oftest bra. Ikke nøl med å kontakte meg dersom du har spørsmål eller søker utenlandske kontakter. Ha en god sommer! Lars kåre LEGERNES Adm. direktør Foto ISTOCK 7 Innhold Store muligheter for norske bedrifter i Australia 02 Leder 03 Din partner i verdens største forretningsnettverk 04 Norske handelskamre hver med sin egenart 06 Vi gjør Vest-Sverige sterke 07 One-stop shopping i Sydney 08 Innovasjon og optimisme i Berlin 09 Europeiske bedrifters sterke stemme 10 Den tillitsvekkende tredjeparten 11 Inngangsporten til Østen 12 The Merchants of Peace 14 Arabisk vår for Oslo Handelskamre 15 Møt vøre medlemmer 16 Sikkerhet, sikkerhet, sikkerhet 18 Aktuelt fra Oslo Handelskammer 19 Det internasjonale handelskammernettverket 20 Kalender Utgiver Oslo Handelskammer Postboks 2874 Solli NO-0230 Oslo tlf faks e-post Produksjon DG Communication AS dgcom.no Art Director Irene Arnestad Redaksjonen Ansvarlig redaktør Lars-Kåre Legernes Redaktør Eva Hestnes Journalist Lasse Lønnebotn Trykk/opplag Datagraf/1500 Forsidefoto International Chamber of Commerce 2 Oslo Handelskammer chamber. no

3 World Chamber Federation Foto International chamber of commerce Din partner i verdens største forretningsnettverk Foto xxx Dette er Oslo Handelskammers motto. Vi er en liten del av et nettverk med handelskamre i 140 land. Handelskamre eller «Chambers of Commerce» er ikke ensartede organisasjoner, og i dette nummeret av Mercur forsøker vi å forklare og presentere de forskjellige kategoriene og si litt om hva slags assistanse de kan gi til din bedrift. Hovedorganisasjonen for verdenshandelen er International Chamber of Commerce (ICC) med sete i Paris (s. 12 og 13). En av ICCs divisjoner er World Chambers Federation (WCF) som gjennom sitt sekretariat er en praktisk tilrettelegger og samordner for hele verdens handelskamre. Mercur spør direktør Anthony Parkes om WCFs rolle. Siden etableringen i 1950 har vi vært et samlingspunkt for utveksling av erfaringer og nye ideer, og vi hjelper handelskamre til effektiv drift og gode rutiner i deres arbeid lokalt, Anthony Parkes Direktør i WCF forteller Parkes. Våre medlemmer representerer alt fra de lokale, regionale, nasjonale, bilaterale og bransjespesifikke handelskamre. Hva slags tjenester tilbyr dere handelskamrene? Vi har fokus på å bygge opp handelskamrene som konsept og merkevare samt på rollen et handelskammer skal ha overfor myndigheter og næringslivet. Videre formidler vi opplæring og erfaringer om det å drive en ikke-kommersiell organisasjon og oppmuntrer medlemmene til å dele nye forretningsidéer med hverandre. Ellers arbeider vi for å fremme ATA Carnet-systemet i nye land og med å forbedre rutiner ved sertifisering av opprinnelsessertifikater. Hvordan er rollefordelingen mellom WCF og ICC? Vi er helt avhengige av hverandre, sier Parkes. ICC står for de store linjene og tilrettelegger for en sikrere verdenshandel gjennom regler og rammeverk. På sin side får ICC til - gang til små og mellomstore bedrifter gjennom de lokale handelskamrene, og de små og mel - lomstore bedriftene får gjennom ICC en politisk stemme i sentrale organer som FN og WTO. WCF arbeider også selvstendig overfor FN-organer som Verdensbanken, UNPD (United Nation Procurement Division) og UNDP (United Nation Development Programme). For eksempel administrerer mange handelskamre (Oslo Handelskammer inkludert) Verdensbankens ordning med Private Sector Liaison Office. Men den formelle forbindelsen ivaretas av ICCs permanente representant I FN. Kan en norsk bedrift få direkte assistanse fra dere? Bedrifter som kontakter oss er oftest på jakt etter forretningskontakter. Vi oppmuntrer dem til å ta kontakt med de lokale handelskamrene i Norge eller ICCs lokale representant for bruk av våre tjenester. Ser du lyst på fremtiden for handelskamre? Vi lever i en verden som blir stadig mer knyttet sammen gjennom handel. Handelskamrene har stor tillit i næringslivet, og bedrifter henvender seg til dem for en trygg handel. Vi har en sterk merkevare og et stort internasjonalt nettverk dette gjør at vi også i fremtiden vil være en foretrukket partner for næringslivet i internasjonal handel, fastslår Anthony Parkes. Handelskammerkategorier Privat: Bransjeuavhengig serviceorganisasjon for næringslivet. Tilbyr medlemskap til bedrifter på frivillig basis (eks. Norge, Storbritannia, Irland, USA). Offentlig: Som for private, men bedriftsmedlemskap er obligatorisk (eks. Tyskland, Frankrike, Kina). Bilateralt: Begrenser sin virksomhet og kompetanse til handel mellom to land (eks. Norsk-Fransk). Regionalt: Interesse organisasjon for en regions handels kamre (eks. EuroChambres). International Chamber of Commerce: Overordnet handels kam merorgan som fasiliteter alle sider av internasjonal handel og tilrettelegger for gode rammevilkår. Næringslivets eneste representant i FN. World Chamber Federation: Global interesseorganisasjon for handelskamrene, divisjon i International Chamber of Commerce. Chambers of Commerce: Act local, think global 3

4 Norske handelskamre hver med sin egenart Hva har Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Kristiansand, Tromsø, Drammen, Kongsberg, Sarpsborg, Gjøvik, Arendal, Haugesund, Ålesund, Skien, Mo i Rana og Kirkenes til felles? Jo, alle har et handelskammer, eller næringsforening, som det kalles de fleste steder. De er private organisasjoner som bistår bedrifter med alt fra hjelp i internasjonale spørsmål til å være et samlingspunkt for det lokale næringslivet. Hver har sin egenart og gjenspeiler næringsstrukturen i den enkelte region. Det norske Handelskammerforbund (DnH) Men handelskamrene har også noen halvoffentlige oppgaver, bl.a. sertifisering av eksportdokumenter. Av den grunn kreves tillatelse fra departementet for å etablere et handelskammer en oppgave som forvaltes av DnH som en overordnet instans. Alle seksten handelskamre er medlem i DnH, og vi spør leder for DnH og daglig leder i Næringsforeningen i Trondheim, Berit Rian om forbundets rolle. Vi er en nasjonal paraplyorganisasjon for norske handelskamre i deres internasjonale arbeid, forteller Rian. Vi deltar i nasjonale og internasjonale fora, blant annet som medlem av EuroChambers (side 9). Vi fungerer også som koordinator handelskamrene imellom og utvikler og bidrar til samarbeid for felles tjenesterutiner, kompetanseheving og nettverk. Og vi deltar aktivt i opprettelsen av norske handelskamre og som bindeledd overfor offentlige myndigheter og landets øvrige næringsorganisasjoner. Det er kun handelskamre som kan være medlemmer i DnH, og ikke næringslivsorganisasjoner som Virke og NHO, forteller Berit Rian. Hun ser for seg at DnH i tiden fremover vil få en enda større rolle i handelskamrenes internasjonale arbeid. Blant annet skal samarbeidet med EuroChambres og andre internasjonale organisasjoner videreutvikles. Vi vil også gjennomføre flere felles aktiviteter på vegne av handelskamrene i Norge, sier hun. Oppgaver Norske næringsforeninger og handelskamre arbeider aktivt for å fremme lokalt næringsliv overfor lokale myndigheter i spørsmål om bedre infrastruktur, næringspolitiske rammebetingelser, regionalplanlegging og synliggjøring av regionen og kompetanseheving i bedriftene. Til bedrifter med internasjonal virksomhet tilbys tjenester som sertifisering av eksportdokumenter, utstedelse av toll passet ATA Carnet og formidling av forretningskontakter. I de senere år har også åtte av handelskamrene etablert et tilbud til bedrifter som rekrutterer utenlandsk arbeidskraft (expats) med praktisk tilrettelegging i flytte/overgangsprosessen til et nytt land samt sosiale aktiviteter. De største næringsforeningene/ handelskamrene er: Bergen Næringsråd har som mål å gjøre bergensregionen til Norges mest attraktive næringsområde. Med 3000 medlemmer og deltakere pr. år på forskjellige møter er de en stor aktør i det lokale næringslivet. Infrastruktur og kompetanse står øverst på prioriteringslisten, og i 2012 utformet Bergen Næringsråd en transportplan med forslag til tiltak for å bedre infrastrukturen både nasjonalt og lokalt. Næringsforeningen i trondheim (NiT) har et ambisiøst mål om at Trondheims regionen skal være det stedet i Norge hvor det er enklest å starte og drive næringsvirksomhet. Med sine 1150 medlemmer er de regionens største interesseorganisasjon for næringslivet med medlemsmøter, seminarer og fagråd. NiT arbeider med alt fra regionalplanlegging og infrastruktur til skjenkebevillinger. Næringsforeningen deltar også i et samarbeid med svenske og finske handelskamrene i Midt-Norden om fjerning av handelshindre og utvikling av en Midt-Norden region. Næringsforeningen i Stavangerregionen er Norges største med ca medlemmer og har som mål å sikre lokale 4 Oslo Handelskammer chamber. no

5 Handelskamre i Norge næringslivsinteresser og fremme verdier som gjør at folk ønsker å bo og arbeide i regionen. Også her står medlemsmøter og seminarer, næringspolitisk arbeid og infrastrukturspørsmål øverst på agendaen. I næringsforeningen arbeides det for tiden med infrastruktursaker som ferjefri kyststamvei mellom Bergen og Stavanger samt krysning av Gandsfjorden. Videre er tilgjengelighet og byutvikling i Stavanger og Sandnes viktige saker. Norske næringsforeninger og handelskamre arbeider aktivt for å fremme lokalt næringsliv i spørsmål om bedre infrastruktur, næringspolitiske rammebetingelser, regionalplanlegging og synliggjøring av regionen og kompetanseheving i bedriftene. vi det garanterende organ for ATA Carnetordningen i Norge. ATA-Carnetet er et internasjonalt tolldokument som benyttes ved midlertidig innførsel av varer, men som forutsetter at varene skal tilbake til Norge. Du kan reise på carnet med vareprøver, yrkesutstyr og utstyr til messer/utstillinger uten å deponere for toll og avgifter til ca. 70 land som er med i ordningen. I Norge baseres ordningen på at Oslo Handelskammer står som garantist for dine varer i landene du besøker, og som garanterende organ er vi også garantister for ATA Carneter utstedt av andre norske handelskamre/næringsforeninger. Våre tjenester: Utstedelse av ATA Carnet Sertifisering av handelsdokumenter Konfliktløsning / Tvisteløsning Kompetanseutvikling (kurs, møter, seminarer) Markedsundersøkelser Utenlandske forretningskontakter og handelsdelegasjoner Nettverksbygging Expat/Inpat support gjennom INN International Network of Norway Lobbying Ta kontakt med oss på tlf eller Med sine 800 medlemsbedrifter er Næringsforeningen i Tromsøregionen Nord-Norges største. Foreningen legger vekt på nytenking og innovasjon i næringslivet og samarbeider tett med kunnskapsmiljøene i landsdelen. Men viktigst er å sette dagsorden i næringspolitiske saker av lokal, regional og nasjonal betydning. De fungerer også som koordinator og «fødselshjelper» for viktige satsninger i regionen. Oslo Handelskammer er et privat handelskammer med ca. 400 medlemsbedrifter en bransjeuavhengig serviceorganisasjon for næringslivet i Oslo-regionen. Vi definerer oss som et handelskammer, og ingen næringsforening. Vi retter våre tjenester og aktiviteter i stor grad mot bedrifter med internasjonal virksomhet. Vi henvender oss også til bedrifter og personer som trenger et profesjonelt nettverk representert ved næringslivet i Oslo og et nettverk av ambassader og andre samarbeidspartnere. Som et hovedstads handelskammer er Chambers of Commerce: Act local, think global 5

6 Private handelskamre Foto istock Vi gjør Vest-Sverige sterke FAKTA Private handelskamre: Bransjeuavhengige serviceorganisasjoner for nærings livet. Tilbyr medlemskap til bedrifter på frivillig basis (eks. Norge, Storbritannia, Irland, USA). M ed 70 prosent av alle privat ansatte i regionen i ryggen, har direktør Johan Trouvé i Västsvenska Handels kammaren makt til å påvirke storpolitikken. Som å realisere drømmen om et lyntog mellom Gøte borg, København og Oslo i en nordisk storregion. De representerer 2700 bedrifter i 51 kommuner, med Gøteborg som sentrum. Syv av ti privat ansatte er medlem i Västsvenska Handelskammaren, en privat og partipolitisk næringslivsorganisasjon. Ambisjonen er at enda flere bedrifter skal etablere seg i regionen, som har et arbeidsmarked på én million mennesker. Vårt slagord er «Vi gjør Vest-Sverige sterkere». Vi jobber for at vår region skal få økt kompetanse, større konkurransekraft og flere investeringer, sier Trouvé. Å påvirke politikerne i Stockholm er derfor et hovedanliggende. Det gjøres ved å invitere beslutnings takerne til regionen og ved å bedrive lobbyvirksomhet i maktens sentrum, Stockholm. Vi er til stede i Riksdagen for å følge beslutnings prosessen og skape nære relasjoner til nøkkel personer. Vi sørger for at viktig informasjon kommer de rette folkene i hende, slik at beslutningene blir best mulig for Vest-Sverige. De svenske regionene er i en knallhard konkurranse om arbeidsplasser, kompetanse og investeringer. En av store kampene nå, er få tildelt størst mulig del av kaken på 360 mil- Med 6 Oslo Handelskammer chamber. no Johan TrouvÉ Direktør i Västsvenska Handelskammaren liarder kroner til utbygging av vei og jernbane. Gøteborg har allerede fått 34 milliarder, men Trouvé vil ha mer. Kommunikasjonen er en viktig kampsak for oss. Med bedre kommunikasjon, kan vi få et enda større arbeidsmarked og mer kompetanse. Derfor ønsker vi oss lyntogforbindelse med Oslo, da vil togturen ta under en time. På sikt ser vi for oss et felles arbeidsmarked mellom Gøteborg og Oslo, sier Trouvé. På enda lenger sikt er drømmen en stornordisk region: bedre kommunikasjon, kan vi få et enda større arbeidsmarked og mer kompetanse. Avstanden til København er den samme som til Oslo. Får vi lyntogforbindelse mellom Oslo, Gøteborg og København, vil vi ha et arbeidsmarked med 8 millioner mennesker. Da kan vi snakke om å være konkurransekraftige. Västsvenska Handelskammaren ble etablert så langt» tilbake som i 1661 som et «Köp- och Handelsgille». I dag er de 75 ansatte. Å øke bedriftenes makt overfor kommunene, skaffe medspillere i bystyrer og politiske partier, bedre pendlemulighetene for ansatte og skape samarbeid mellom skoler og bedrifter, er blant de daglige gjøremål. I tillegg til nettverksbygging, selvsagt. Hvert år inviteres 1500 personer fra politikk, næringsliv og universiteter til «Handelskammardagen». Trouvé ser at nettverksarbeidet har båret frukter. Jeg synes vi lykkes bra med arbeidet vi gjør. Kommunikasjonen er blitt bedre, flere og flere bedrifter har etablert seg i Vest- Sverige og i 2012 hadde vi en all-time-high i medlemsmassen. Norge er Sveriges viktigste handelspartner, og Västsvenska Handelskammarens eksport/ import-avdeling bistår bedrifter også norske med å håndtere moms, toll og få oversikt over hvilke regler som gjelder. I 2012 eksporterte Sverige varer og tjenester til Norge for mer enn 120 milliarder kroner. Fokuset mot Norge er stort og blir enda større. Blir det bygget lyntog mellom Gøteborg og Oslo, skal samhandelen øke enda mer, sier Trouvé.

7 Private handelskamre One-stop-shopping i Sydney På jakt etter et nytt og spennende marked? Australia og Sydney Business Chamber hjelper så gjerne! Norge er ingen stor handelspartner, men mulighetene er mange og norske bedrifter er hjertelig velkomne, sier Stephen Cartwright, CEO for New South Wales business Chamber. Han fremstår akkurat slik vi forestiller oss folket «down-under» raus, uhøytidelig og gjestfri! Et land med 23 millioner mennesker, fordelt på 7,7 mill. km2. De viktigste eksportproduktene finner vi i jordbruksog gruveindustrien og mineraler. Turisme og utdanning er også viktige næringer. Utdannelses systemet er godt anerkjent internasjonalt, blant annet blant norsk ungdom. Satsnings områder fremover blir vann, energi og akvakultur. Som skreddersydd for norsk teknologi, så her er det store muligheter for norske bedrifter! New South Wales Business Chamber (NSWBC) er et privat handelskammer med suksess og store ambisjoner. I dag bedriftsmedlemmer som betjenes av et handels kammer med 700 ansatte fra 49 kontorer. Og målet er å bli verdens største private handelskammer med medlemmer! Det når vi innen utgangen av 2014, sier Stephen Cartwright med stor entusiasme. Du er selv en av årsakene til handelskammerets suksess hva er «oppskriften»? Vårt handelskammer ble grunnlagt så tidlig som i 1825, forteller Cartwright. Noe av hemmeligheten bak vår suksess er at vi satset på forsikring: I 1912 innførte Australia en obligatorisk forsikringsordning for arbeidere og benyttet et engelsk forsikrings selskap. Handelskammeret så behovet for et australsk selskap og etablerte Manufacturers Mutual Insurance, Alternativ energi- og vannteknologi er veldig «i vinden», og her ligger Norge langt fremme. Stephen Cartwright CEO for New South Wales business Chamber som utviklet seg til en kommersiell suksess. I 1996 solgte vi selskapet til forsikrings giganten Alliance for 300 millioner dollar. Dette har gitt oss kapital og unike muligheter til å satse i henhold til medlemmenes behov! Min første jobb var i handelskammeret, forteller han. Så jobbet jeg en periode som gründer og forretningsmann, men ble for 3 år siden headhuntet tilbake til NSWBC. Stephen stilte som betingelse å drive organisasjonen etter eget hode, og fikk tillatelse til det. For 3 år siden startet han med 4800 medlemmer, og i dag er altså medlemstallet Handelskammeret er delt i to: Ett som en ren medlemsorganisasjon og det andre et kommersielt selskap. På forretningsmessig grunnlag drives et advokatfirma, rekrutteringsfirma og konsulentfirma for nasjonal og internasjonal business. Alle medlemmer har tilgang til disse tjenestene til en betydelig lavere pris. I løpet av disse tre årene har vi slått sammen alle handelskamre i regionen New South Wales. Dette gir større styrke, og de tidligere medlemmene av de små handelskamrene i regionen er godt fornøyd med å ha tilgang til en stor og slagkraftig organisasjon. Ca. 90% av Australias bedrifter er små og mellomstore, ifølge Stephen. Det er dem som trenger oss mest, men vi har også tjenester til de største. Det de trenger er tilgang til toppene i næringsliv og politikk, og vi arrangerer lunsj- og/eller middags møter der disse møtes. Dette har slått veldig godt an. Vi er veldig bevisst å lytte til medlemmene og deres behov, forteller Cartwright. Og vi må være klare til å tilpasse oss deres ønsker. I dagens Australia er kapital et knapphetsgode for små, nyetablerte bedrifter, og vi vurderer derfor å etablere en bank, eller å inngå en partnerskapsavtale med en eksisterende, for å starte en ren forretningsbank i Australia. Hvilke områder ser du som interessante for norske bedrifter som vil satse i Australia? Alternativ energi- og vannteknologi er veldig «i vinden», og her ligger Norge langt fremme. Australia har som Norge kommet langt innen fiskeoppdrett, blant annet med offshore oppdrettsanlegg langt til havs for tunfisk og laks. Vi ønsker norske bedrifter innen disse næringene velkommen, og jeg er sikker på at vi kan tilføre hverandre mye! Foto ISTOCK Chambers of Commerce: Act local, think global 7

8 Offentlige handelskamre 8 Foto ISTOCK Innovasjon og optimisme i Berlin Nye bedrifter starter opp hver dag, mennesker strømmer til fra inn- og utland og byen er i konstant forandring. Ikke rart at Christian Wiesenhütter, president i handelskammeret IHK Berlin, mener han har Europas mest spennende jobb. Christian Wiesenhütter President i IHK Berlin D et sies at det er to byer i Europa der kreativiteten og entreprenørånden er størst nå, og det er Berlin og Tel Aviv. Aktiviteten her er stor, og det er mye som skjer fort, sier Christian Wiesenhütter. Han er president i Industrie- und Handelskammer zu Berlin (IHK Berlin), et av Tyskland største offentlige handelskamre med medlemmer. Siden Berlins samling i 1999 har arbeidsmarkedet skutt fart, og nye bedrifter starter opp hele tiden. Og det har gitt et handelskammer som IHK Berlin nok å henge fingrene i. Berlin er en spesiell by, ettersom den gamle og nye økonomien fremdeles er bundet i hverandre. Stadig vekk går noen konkurs eller kjøpes opp, mens andre starter opp fra bunn med stor optimisme. Dette skaper mange utfordringer for bedriftene, sier Wiesenhütter, som har ledet IHK Berlin siden prosent av våre medlemmer er småog mellomstore bedrifter, hovedsakelig innen tjenestenæring, IT, helse eller turisme. Mye av det vi gjør, er å bistå med rådgivning, hjelp til finansiering og skaffe de rette kontaktene gjen- Oslo Handelskammer chamber. no nom våre nettverk. Mange er i oppstart fasen og tiden er god for å gjøre forretninger i Berlin. Tyske bedrifter er pålagt å være medlem av et handelskammer, og handelskamrene har i hovedsak tre oppgaver: Å representere medlemmenes interesser, å bistå med registrering og finansiering, og hjelpe bedriften i den første, sårbare fasen. Flere handelskamre, inkludert IHK Berlin, har også bånd til utdannelsesinstitusjonene og sørger for å gi studenter praktisk arbeidserfaring. I Tyskland florerer det av handelskamre Med unntak av enkelte eiendomsfirmaer og noen teknologiselskaper, er norske bedrifter lite synlige i Berlin. offentlige og private. Wiesenhütter forteller at han har mistet oversikten over hvor mange som finnes, men generelt er handelskamrene knyttet tettere opp mot bedriftene enn i andre land, sier han. I IHK Berlin brukes mye tid på å bistå oppstart bedrifter. Det er en stor oppstartvirksomhet i Berlin. For at mange skal overleve i sin bransje, må vi hjelpe til med finansiering og skaffe oversikt over lovverket som gjelder. Men nettverkssamlinger og rådgivning kan være vel så viktig for at bedriften skal finne sin plass i markedet. Mange kommer fra andre byer og land og vil etablere seg her, sier han. På nettverkssamlingene de siste årene, har mye handlet om det tysk-polske samarbeidet. Polen er synlig i Berlin, og Berlin er synlig i Polen. Særlig innen IT og spillindustrien er markedet i sterk vekst. Dette er de mest attraktive jobbene nå, det som trekker folk til Berlin. Vi skal bistå med å holde liv i folks drømmer om å jobbe i Berlin. Berlin er en attraktiv, men en komplisert by. På den ene siden strømmer folk inn til byen siden 1990 har Berlin fått mer enn en million nye borgere. På den andre siden er arbeidsledigheten fremdeles stor, den største på 20 år. Men takket være aktiviteten i den nye økonomien, Berlins sterke turisme og sterk innovasjonskapasitet, taklet byen finanskrisen bedre enn andre storbyer. Oppgavene for handelskamrene, og myndig hetene, bare vokser for hver dag. Å inte grere immigranter særlig fra Tyrkia, og etterhvert Italia og Spania, inn på arbeids markedet, er hovedutfordringen framover, sier Wiesenhütter, som snakker svensk og svorsk etter mangfoldige turer og ferier til Sverige og Norge. Med unn - tak av enkelte eiendomsfirmaer og noen teknologiselskaper, er norske bedrifter lite synlige i Berlin, forteller han. Men når Berlins nye øko nomi skal formes videre, mener han tiden er inne for å gjøre forretninger i Tysklands hovedstad. Jeg er optimist. Berlin har det mest spennende arbeidsmarkedet i Europa nå, og det skal bli gøy å forme byens framtid. Det er ingen som har en mer spennende jobb enn meg. FAKTA OFFEntlIge handelskamre: I noen land er det obli ga torisk for bedrifter å være medlem i et handelskammer. Dette skjer nor malt ved registrering av be driften. I Europa gjelder dette blant annet for Tyskland, Frankrike og Italia.

9 Europeiske bedrifters sterke stemme Gjeldsproblemer og finanskrise. Europeiske bedrifter står foran enorme utfordringer i tiden framover. E EuroChambres, som representerer 20 millioner bedrifter i 45 land, mener de har løsningen. I Norge har vi Det Norske Handels kammerforbund, på verdens basis har vi World Chamber Federation, og på europeisk nivå finnes EuroChambres. Med 20 millioner bedrifter i 45 land som medlemmer, er EuroChambres den enheten i Europa som representerer europeiske bedrifters interesser best. Vi er øynene, ørene og stemmen til bedriftene på europeisk nivå. Vi er bindeleddet mellom nasjonale og europeiske institusjoner når det gjelder å fremme bedriftenes konkurransevilkår. Det viktigste vi gjør, er å sørge for at bedriftene kan operere på et fritt, likeverdig marked innenfor og utenfor EU. Samtidig skal vi være en støttespiller som sikrer arbeidskraft, ressurser og god finansiell støtte, sier EuroChambres generalsekretær Arnaldo Abruzzini. Han gir et konkret eksempel på hva EuroChambres gjør for medlemmene: Utdanning: Hvert år får 2,6 millioner mennesker kvalifisert utdanning innen en rekke felt, og 81 prosent av medlemmene samarbeider med et nasjonalt utdannings institutt for å sikre bedriftene den kompetansen de til enhver tid trenger. I EU blir EuroChambres konsultert når det gjelder næringslivsspørsmål, og får også økonomiske overføringer fra EU. I tillegg er EuroChambres tungt til stede i de uformelle kanalene for å sikre at bedriftenes konkurransevilkår er best mulig, forteller Abruzzini. Dette arbeidet har aldri vært viktigere enn akkurat nå. For europeiske bedrifter er under press hardt press. I et Europa med finanskrise, gjeldsproblemer, konkurs og arbeidsløshet, blir både nasjoner og næringsliv hardt rammet. Det må tenkes nytt og EuroChambres mener de sitter på noe av løsningen. Vårt mål er å være drivkraften som sikrer bedriftenes konkurranseevne. Det vil måtte kreve tøffe forandringer i bedriftene, som strammere organisasjon, tydeligere operasjonsradius og tilegning av ny kompetanse, sier Abruzzini, og han fortsetter: Arnaldo bruzzini Generalsekretær i EuroChambers Vi har vært aktive helt siden starten av krisen. Vi var imot å gi økonomiske redningspakker til spesielle deler av økonomien, som bankindustrien. Samtidig har vi foreslått en «European Guarantee Platform», som gjør at særlig mindre bedrifter kan skaffe finansiell støtte på en lettere måte. I tillegg til disse spesielle aktivitetene i en utfordrende tid, bidrar EuroChambres med sine sedvanlige tjenester: Utdanningsprogrammer, en-til-en-møter og nettverkssamlinger. Den årlige «European Parliament of Enterprises» er flaggskipet, sier Abruzzini. Der samles mer enn 750 gründere fra hele Europa for å diskutere og forelese, samt møte høytstående EU-ledere som kan tale deres sak. European Parliament of Enterprises er et unikt konsept fordi det gir små og store gründere fra alle sektorer en talerstol. Mange gründere forteller at de har fått utrolig mye ut av de samlingene. Norges Handelskammerforbund og hoved organisasjonen Virke er eneste norske medlemmer i EuroChambres. Samarbeidet har vært tett og sterkt i mange år, og vår årlige kongress ble også avholdt i Stavanger i Men akkurat som EU ønsker seg nærere relasjoner med Norge, så ønsker EuroChambres seg sterkere relasjoner til norske handelskamre og andre organisasjoner, sier Abruzzini. Hvordan ser generalsekretæren så fremtiden for EuroChambres? Vi er gode til å få ting gjort, og nå vil vi lede våre medlemmer til de forandringene og innovasjonene som er helt nødvendig i det nye Europa. Reglene for næringslivet er i ferd med å skrives om og bedriftene må være med å skrive de nye reglene. Kun på den måten kan bedriftene fortsette å konkurrere fritt. FAKTA Regionale handelskamre Regionale handelskamre: Interesse organisasjon for en regions handels kamre (eks. EuroChambres). Copyright European Parliament Chambers of Commerce: Act local, think global 9

10 Bilaterale handelskamre Foto ISTOCK Den tillitsvekkende tredjeparten Amerikanske bedriftsledere tror alt i Norge er «really expensive», norske ledere tror de kjenner USAs marked etter å ha vært i New York. AmCham prøver å fortelle at virkeligheten ikke er så enkel. F å ting gjør meg mer lykkelig enn å se en forretningsavtale som en direkte følge av AmChams innsats, forteller Jason Turflinger, managing director i The American Chamber of Commerce in Norway (AmCham). AmCham er et uavhengig, bilateralt handelskammer som jobber for å bedre forretningsrelasjonene mellom norske og amerikanske selskaper. 230 norske og amerikanske bedrifter fra 24 ulike bransjer er medlem i AmCham, i Norge er de fleste fra Oslo og Stavanger. AmCham ble stiftet i 1998, som en forlengelse av American Club som ble stiftet i Oslo i Den røde tråden for medlemmene er at de gjør eller ønsker å gjøre forretninger i både Norge og USA. Vi bistår med å synliggjøre forretningsmulighetene, organisere en-til-en-møter og nettverkstreff og sette bedrifter i kontakt med hverandre, sier Turflinger. Selv om Norge og USA historisk og Jason Turflinger Managing Director i AmCham kulturelt har nære bånd, er det likevel flere delvis usanne myter som har overlevd i forretningsverden, forteller han. I USA er det generelt en mangel på kunnskap om mulighetene i Norge. Hvis amerikanske bedriftsledere tror de vet noe om Norge, så er det at «it s really expensive». Å få fram at Norge er et sted der det lønner seg å gjøre forretninger, er derfor en stor utfordring for oss. Mens i Norge tror mange bedriftsledere at de kjenner det amerikanske markedet fordi de har besøkt Silicon Valley og New York, eller lest Harvard Business Review. Men det som fungerer i Houston, fungerer ikke nødvendigvis i nordstatene. AmCham har ikke alle svarene, men vi vet hvem som har det. De siste årene har stadig flere forretnings avtaler blitt inngått. USAs investeringer i Norge var på ca. 150 milliarder kroner i 2011, mens norske investeringer i USA utgjorde ca. 100 milliarder, ifølge en rapport av Transatlantic Business Council. Turflinger tror tallene vil øke. Det er et økende behov for aktiv for retnings drift og internasjonalt lederskap i norske bedrifter. Samtidig er det kun1prosent av ame ri kanske bedrifter som eksporterer sine varer og tjenester. En utvikling her vil kreve en tillits vekkende tredjepart, og der kommer vi inn. 10 Oslo Handelskammer chamber. no

MERCUR- din partner i verdens største forretningsnettverk. Petter Stordalen Å lykkes i Sverige. To Sweden with love

MERCUR- din partner i verdens største forretningsnettverk. Petter Stordalen Å lykkes i Sverige. To Sweden with love 03 MERCUR- din partner i verdens største forretningsnettverk 2013 Petter Stordalen Å lykkes i Sverige Magnus Reitan To Sweden with love Tema å lykkes i Sverige Leder Kjære leser! Denne gangen står Sverige

Detaljer

VIETNAM DET NYE KINA?

VIETNAM DET NYE KINA? 03 MERCUR 2014 VIETNAM DET NYE KINA? Kåret til Norges beste økonomisystem for femte året på rad Få god arbeidsflyt med vårt brukervennlige og funksjonsrike økonomisystem. Vi har utviklet et økonomisystem

Detaljer

Jakten på kompetansen

Jakten på kompetansen 04 MERCUR 2014 Jakten på kompetansen Kåret til Norges beste økonomisystem for femte året på rad Få god arbeidsflyt med vårt brukervennlige og funksjonsrike økonomisystem. Vi har utviklet et økonomisystem

Detaljer

M 02 41ERC20UR Møt våre medlemmer

M 02 41ERC20UR Møt våre medlemmer 02 MERCUR 2014 Møt våre medlemmer JEG VAR DØD! Rask igangsetting av livreddende førstehjelp og umiddelbar bruk av hjertestarter reddet livet mitt! Ingen bedrift er for stor eller for liten til å anskaffe

Detaljer

UT- OG INNSIKT Om våre resultater i 2008

UT- OG INNSIKT Om våre resultater i 2008 UT- OG INNSIKT Om våre resultater i 2008 Foto: Audun Pettersen/Innovasjon Norge Skaperen bidrar til nyskaping (OSLO: 27. april 2009) TV2-programmet Skaperen kan bidra til å skape større blest om de som

Detaljer

Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet. nyetablering & vekst. Patentering: Nye bedrifter: Regnskap og revisjon:

Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet. nyetablering & vekst. Patentering: Nye bedrifter: Regnskap og revisjon: nyetablering & vekst 1. utgave -januar 2008 Patentering: Nye bedrifter: Regnskap og revisjon: Hvilke oppfinnelser bør beskyttes? Slik får du støtte til finansiering Selvgjort ikke alltid velgjort Les mer

Detaljer

FINANS F O KUS. Magasin for Finansforbundet. nummer 3 2014 NÆRINGSPOLITIKK KAPITALFORVALTNING FINANSMINISTEREN EKSPORTEVENTYR OLJEFONDET ENGLEMAKT

FINANS F O KUS. Magasin for Finansforbundet. nummer 3 2014 NÆRINGSPOLITIKK KAPITALFORVALTNING FINANSMINISTEREN EKSPORTEVENTYR OLJEFONDET ENGLEMAKT F O KUS Magasin for Finansforbundet nummer 3 2014 NÆRINGSPOLITIKK BI KAPITALFORVALTNING FINANSMINISTEREN EKSPORTEVENTYR OLJEFONDET ENGLEMAKT SPESIALSEMINAR FRA BI BANK OG FORSIKRING Kristin Bekkeseth,

Detaljer

Bjørn Hølaas om kraftutfordringer. Vibeke Tronstad Selnes om GRO. Christian Svanholm om Ny i NiT. t e m a : Kraft

Bjørn Hølaas om kraftutfordringer. Vibeke Tronstad Selnes om GRO. Christian Svanholm om Ny i NiT. t e m a : Kraft 5 07 i Bjørn Hølaas om kraftutfordringer Vibeke Tronstad Selnes om GRO Christian Svanholm om Ny i NiT t e m a : Kraft Møteplassen Fredagsforum: Hver fredag på Britannia Hotell, salong Wedel Jarlsberg klokken

Detaljer

har hentet kapital i utlandet. TEMA: Trondheimsbedrifter som Kjersti Lunden Nilsen om næring på Svartlamoen Frode Mastad om robotisering

har hentet kapital i utlandet. TEMA: Trondheimsbedrifter som Kjersti Lunden Nilsen om næring på Svartlamoen Frode Mastad om robotisering 4 07 i Kjersti Lunden Nilsen om næring på Svartlamoen Frode Mastad om robotisering Trond B. Brekke i Bernhd Brekke AS TEMA: Trondheimsbedrifter som har hentet kapital i utlandet. Møteplassen LEDER FOTO:

Detaljer

6TIPS TIL ET VELLYKKET EIERSKIFTE

6TIPS TIL ET VELLYKKET EIERSKIFTE No.6/juni 2012 En temaavis om generasjons- og eierskifte DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET GENERASJONS- OG EIERSKIFTE 6TIPS TIL ET VELLYKKET EIERSKIFTE TROND GISKE INVITERER TIL SAMARBEID

Detaljer

MARKANT. Henter inn milliarder til Tromsø VIL UTVIKLE GAMLEBYEN HVA VIL GUNNAR WILHELMSEN? Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen

MARKANT. Henter inn milliarder til Tromsø VIL UTVIKLE GAMLEBYEN HVA VIL GUNNAR WILHELMSEN? Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen Nr 2-2013 MARKANT Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen Henter inn milliarder til Tromsø Takket være internasjonale selgere som Nina Soleng i KSAT, henter Tromsø

Detaljer

matchmaking program Krevende marked NORSK-RUSSISK NÆRINGSLIVSJOURNAL No 2 2008 Kommer russerne? Fra GOST til ISO Ikke bare Sjtokman

matchmaking program Krevende marked NORSK-RUSSISK NÆRINGSLIVSJOURNAL No 2 2008 Kommer russerne? Fra GOST til ISO Ikke bare Sjtokman NORSK-RUSSISK NÆRINGSLIVSJOURNAL No 2 2008 Kommer russerne? Regelverket endres i 2010 Fra GOST til ISO Sertifisering i Russland Krevende marked Realistisk om risiki i Russland Ikke bare Sjtokman Statoil

Detaljer

Kvinnelige gründeres tilgang til kapital - hvordan øker vi pengestrømmen?

Kvinnelige gründeres tilgang til kapital - hvordan øker vi pengestrømmen? Kvinnelige gründeres tilgang til kapital - hvordan øker vi pengestrømmen? Mål: Øke fokuset på bedre tilrettelegging av kapital for kvinnelige gründere. Få frem løsninger i form av konkrete virkemidler

Detaljer

minimum. Neras Direkte har betydelig erfaring med aktiviteter for å øke kundetilfredsheten.

minimum. Neras Direkte har betydelig erfaring med aktiviteter for å øke kundetilfredsheten. Nr 1 / 2010 Neras Direkte: Salg satt i system Trondheimsbedriften Neras Direkte rendyrker salgsaktiviteter og har lenge vært en ettertraktet samarbeidspartner for store skandinaviske selskaper. Nå ser

Detaljer

SKOLELEDEREN. Skolen har bedret gjennomføring fra 75 % til 91 % på tre år. Nr. 5 juni 2015 Fagblad for skoleledelse

SKOLELEDEREN. Skolen har bedret gjennomføring fra 75 % til 91 % på tre år. Nr. 5 juni 2015 Fagblad for skoleledelse SKOLELEDEREN Nr. 5 juni 2015 Fagblad for skoleledelse Skolen har bedret gjennomføring fra 75 % til 91 % på tre år s 8: Aktiv skoleeier med mye på programmet s 12: Prof. Hargreaves og Sahlberg: Hvorfor

Detaljer

Asker Næringsråd. Næringskommunen Asker - i «tøffelavstand» til verdensmarkedet!

Asker Næringsråd. Næringskommunen Asker - i «tøffelavstand» til verdensmarkedet! Asker Næringsråd Næringskommunen Asker - i «tøffelavstand» til verdensmarkedet! 2 LEDER / ASKER NÆRINGSRÅD 3 Innhold Store muligheter i Asker! Store muligheter i Asker 3 Det handler om å fange vinden 5

Detaljer

Forlater finnene. Blåser nytt liv i Saga Services. I daglig kontakt med kundene. Nytt verktøy fra Finale

Forlater finnene. Blåser nytt liv i Saga Services. I daglig kontakt med kundene. Nytt verktøy fra Finale Kundemagasin for Finale Systemer as / Desember 2013 Forlater finnene Johan-Thomas Hegdahl har forlatt den finske saunaen og Økonor til fordel for NARF hvor han er den første styrelederen som ikke engang

Detaljer

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET EIERSKIFTE

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET EIERSKIFTE DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES VÅR DIGITALE VERSJON PÅ WWW.EIERSKIFTENORGE.NO EIERSKIFTE Les om POLITISK DEBATTPANEL Vi har spurt politikerne om generasjonsskifte i Norge NYE EIERE?

Detaljer

Kompetanseinnvandring - Hvordan gjør vi Norge til et foretrukket land?

Kompetanseinnvandring - Hvordan gjør vi Norge til et foretrukket land? Kompetanseinnvandring - Hvordan gjør vi Norge til et foretrukket land? Kartlegging av hindringer og behov for tiltak i samarbeid med: Kompetanseinnvandring - Hvordan gjør vi Norge til et foretrukket land?

Detaljer

Fra Økonor til Accountor. Obos kjøper flere regnskap. Fjerner de store skippertakene. Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2014 SIDE 16-19

Fra Økonor til Accountor. Obos kjøper flere regnskap. Fjerner de store skippertakene. Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2014 SIDE 16-19 Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2014 Leter etter bedre råd Administrerende direktør Kristijane Cook Hvaal i PwC Accounting elsker utfordringer, og det å utfordre. Derfor mener hun vi må snakke

Detaljer

Fra Økonor til Accountor. Obos kjøper flere regnskap. Fjerner de store skippertakene. Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2014 SIDE 16-19

Fra Økonor til Accountor. Obos kjøper flere regnskap. Fjerner de store skippertakene. Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2014 SIDE 16-19 Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2014 Leter etter bedre råd Administrerende direktør Kristijane Cook Hvaal i PwC Accounting elsker utfordringer, og det å utfordre. Derfor mener hun vi må snakke

Detaljer

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Dronningen av det umulige Inger Ellen Nicolaisen: Les hvordan hun ekspanderte fra én frisørsalong til millionbedrift.

Dronningen av det umulige Inger Ellen Nicolaisen: Les hvordan hun ekspanderte fra én frisørsalong til millionbedrift. et godt navn er gull verdt www.nameabrand.no I 92042499 DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES VÅR DIGITALE VERSJON PÅ WWW.STARTDITTEGET.NO Les om PATENT Les om hvordan du kan sikre dine rettigheter.

Detaljer

Stødig strategi Som administrerende direktør i Regnskap Norge skal Sandra Riise for alvor ta de norske regnskapsførerne inn i fremtiden.

Stødig strategi Som administrerende direktør i Regnskap Norge skal Sandra Riise for alvor ta de norske regnskapsførerne inn i fremtiden. Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2015 Stødig strategi Som administrerende direktør i Regnskap Norge skal Sandra Riise for alvor ta de norske regnskapsførerne inn i fremtiden. SIDE 24-27 Forenkling

Detaljer

info Tema: Samfunnsansvar NR.5 2008 www.bergen-chamber.no -Typisk norsk å stå i ro gir lojale medarbeidere Støtte til lokalt kulturliv

info Tema: Samfunnsansvar NR.5 2008 www.bergen-chamber.no -Typisk norsk å stå i ro gir lojale medarbeidere Støtte til lokalt kulturliv info www.bergen-chamber.no Tema: Samfunnsansvar 05 NR.5 2008 Støtte til lokalt kulturliv Begrenset ansvar Kontantprinsippet -Typisk norsk å stå i ro gir lojale medarbeidere en saga blott hindrer veibygging

Detaljer

DNBs mann i Stavanger

DNBs mann i Stavanger Rosenkilden Næringslivs magasinet nr. 9 2013 årgang 20 Peters vekket Pulpit Han har skrevet ledelsesbibelen, han er en av verdens mest brukte næringslivspredikanter. Årets rekordstore Pulpit-konferanse

Detaljer

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES MER PÅ NETT! WWW.RISKMANAGEMENTNORGE.NO Nr 6 FEBRUAR 2015 RISK MANAGEMENT HØST 2015: REVIDERTE UTGAVER AV ISO 9001 OG ISO 14001 FOTO: ISTOCK Risiko i

Detaljer

Idrett med sparebankstøtte

Idrett med sparebankstøtte Nr. 8-2013 - 96. årgang Idrett med sparebankstøtte Side 28 Ny æra for internasjonale reguleringer Side 10 w w w. s p a r e b a n k b l a d e t. n o N R. 8 2 0 1 3 1 Bransjeseminar om egenkapitalbevis Presentasjon

Detaljer

info Knyttet viktige bånd til Kina NR.2 2008 www.bergen-chamber.no side 4 6 Rafto-leder utfordrer leder DnV i Kina Jobber for Sammen for fergefri

info Knyttet viktige bånd til Kina NR.2 2008 www.bergen-chamber.no side 4 6 Rafto-leder utfordrer leder DnV i Kina Jobber for Sammen for fergefri info www.bergen-chamber.no Knyttet viktige bånd til Kina side 4 6 02 NR.2 2008 Bergenseren som Jobber for Sammen for fergefri Rafto-leder utfordrer leder DnV i Kina Bergen Rock City Kyststamvei næringslivet

Detaljer

Trønderne lykkes med å kommersialisere

Trønderne lykkes med å kommersialisere ANNONSEBILAG TIL ADRESSEAVISEN Nr 6-2006 VEKST I Midt-Norge Det trønderske næringsliv er mangfoldig og i vekst. I denne utgaven av Bedriftprofilen setter vi søkelyset på 28 fremgangsrike virksomheter innenfor

Detaljer