MERCUR- din partner i verdens største forretningsnettverk. Chambers of Commerce: Act local, think global

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MERCUR- din partner i verdens største forretningsnettverk. Chambers of Commerce: Act local, think global"

Transkript

1 02 MERCUR- din partner i verdens største forretningsnettverk 2013 Chambers of Commerce: Act local, think global

2 Leder Kjære leser! Denne gangen gir vi deg et temanummer som skal introdusere deg til det vi kaller handelskammerverden, - et ganske ukjent felt for de fleste av oss. For nordmenn er ordet handelskammer lite kjent, men utenfor Norge er begrepet Chamber of Commerce en sterk merkevare som står for tillit og kvalitet. Det er 16 handelskamre i Norge, eller næringsforeninger som de fleste kaller seg, men i sin kommunikasjon med utenlandske kontakter kaller også disse seg Chamber of Commerce. Vi vil gi deg en liten innføring i de ulike typer av handelskammer som finnes i over 140 land. I Norge har vi to typer - bilaterale (som har fokus på forholdet mellom to land) og de private medlemsorganisasjoner, slik som Oslo Handelskammer. I Tyskland og Frankrike er handelskamrene i en tredje kategori, nemlig statlige organisasjoner med obligatorisk medlemsskap for de fleste bedrifter. Dette er store organisasjoner med talls ansatte og mange statlige oppgaver, men de er også næringslivets talerør overfor myndighetene. Hva er nyttig for deg og din bedrift å vite? Jo, blant annet hvordan du som medlem i Oslo Handelskammer kan nyttiggjøre verdens største forretningsnettverk. Trenger du som eksport- eller importbedrift informasjon om et fremmed marked eller ønsker hjelp i ulike spørsmål, så ta kontakt med oss! Vi kan være din døråpner til et relevant handels kammer i utlandet eller et bilateralt handelskammer i Norge. Visste du for eksempel at Väst Svenska Handelskammaren i Gøteborg har over 80 ansatte og tilbyr alt fra markedsundersøkelser til bedriftsetablering og at Norsk -Svensk Handelskammer i Gøteborg har et omfattende møteprogram og er veldig aktive? Begge steder er også ypperlige møteplasser for nettverksbygging og nye kontakter. Nettverksbygging er en av handelskammerets nøkkeloppgaver å skape kontaktpunkter for sine medlemmer med både utenlandske bedrifter og andre medlemmer. Innovasjon Norge er selvfølgelig også en organisasjon man kan henvende seg til ved utenlandsetablering, men de har bare et 30 tall kontorer i utlandet. Når Myanmar nylig åpnet opp for utenrikshandel igjen, ringte ett av våre medlemmer til oss for å få markedsinformasjon, og det kunne vi gi gjennom vår kontakt med det lokale handelskammeret! Vi tror at du kan ha stor nytte av handelskammerets verdensomspennede kontaktnett. Enten du reiser til USA eller Chile så finnes det et handelskammer som kan bidra. Språket kan noen ganger være en utfordring, men det går som oftest bra. Ikke nøl med å kontakte meg dersom du har spørsmål eller søker utenlandske kontakter. Ha en god sommer! Lars kåre LEGERNES Adm. direktør Foto ISTOCK 7 Innhold Store muligheter for norske bedrifter i Australia 02 Leder 03 Din partner i verdens største forretningsnettverk 04 Norske handelskamre hver med sin egenart 06 Vi gjør Vest-Sverige sterke 07 One-stop shopping i Sydney 08 Innovasjon og optimisme i Berlin 09 Europeiske bedrifters sterke stemme 10 Den tillitsvekkende tredjeparten 11 Inngangsporten til Østen 12 The Merchants of Peace 14 Arabisk vår for Oslo Handelskamre 15 Møt vøre medlemmer 16 Sikkerhet, sikkerhet, sikkerhet 18 Aktuelt fra Oslo Handelskammer 19 Det internasjonale handelskammernettverket 20 Kalender Utgiver Oslo Handelskammer Postboks 2874 Solli NO-0230 Oslo tlf faks e-post Produksjon DG Communication AS dgcom.no Art Director Irene Arnestad Redaksjonen Ansvarlig redaktør Lars-Kåre Legernes Redaktør Eva Hestnes Journalist Lasse Lønnebotn Trykk/opplag Datagraf/1500 Forsidefoto International Chamber of Commerce 2 Oslo Handelskammer chamber. no

3 World Chamber Federation Foto International chamber of commerce Din partner i verdens største forretningsnettverk Foto xxx Dette er Oslo Handelskammers motto. Vi er en liten del av et nettverk med handelskamre i 140 land. Handelskamre eller «Chambers of Commerce» er ikke ensartede organisasjoner, og i dette nummeret av Mercur forsøker vi å forklare og presentere de forskjellige kategoriene og si litt om hva slags assistanse de kan gi til din bedrift. Hovedorganisasjonen for verdenshandelen er International Chamber of Commerce (ICC) med sete i Paris (s. 12 og 13). En av ICCs divisjoner er World Chambers Federation (WCF) som gjennom sitt sekretariat er en praktisk tilrettelegger og samordner for hele verdens handelskamre. Mercur spør direktør Anthony Parkes om WCFs rolle. Siden etableringen i 1950 har vi vært et samlingspunkt for utveksling av erfaringer og nye ideer, og vi hjelper handelskamre til effektiv drift og gode rutiner i deres arbeid lokalt, Anthony Parkes Direktør i WCF forteller Parkes. Våre medlemmer representerer alt fra de lokale, regionale, nasjonale, bilaterale og bransjespesifikke handelskamre. Hva slags tjenester tilbyr dere handelskamrene? Vi har fokus på å bygge opp handelskamrene som konsept og merkevare samt på rollen et handelskammer skal ha overfor myndigheter og næringslivet. Videre formidler vi opplæring og erfaringer om det å drive en ikke-kommersiell organisasjon og oppmuntrer medlemmene til å dele nye forretningsidéer med hverandre. Ellers arbeider vi for å fremme ATA Carnet-systemet i nye land og med å forbedre rutiner ved sertifisering av opprinnelsessertifikater. Hvordan er rollefordelingen mellom WCF og ICC? Vi er helt avhengige av hverandre, sier Parkes. ICC står for de store linjene og tilrettelegger for en sikrere verdenshandel gjennom regler og rammeverk. På sin side får ICC til - gang til små og mellomstore bedrifter gjennom de lokale handelskamrene, og de små og mel - lomstore bedriftene får gjennom ICC en politisk stemme i sentrale organer som FN og WTO. WCF arbeider også selvstendig overfor FN-organer som Verdensbanken, UNPD (United Nation Procurement Division) og UNDP (United Nation Development Programme). For eksempel administrerer mange handelskamre (Oslo Handelskammer inkludert) Verdensbankens ordning med Private Sector Liaison Office. Men den formelle forbindelsen ivaretas av ICCs permanente representant I FN. Kan en norsk bedrift få direkte assistanse fra dere? Bedrifter som kontakter oss er oftest på jakt etter forretningskontakter. Vi oppmuntrer dem til å ta kontakt med de lokale handelskamrene i Norge eller ICCs lokale representant for bruk av våre tjenester. Ser du lyst på fremtiden for handelskamre? Vi lever i en verden som blir stadig mer knyttet sammen gjennom handel. Handelskamrene har stor tillit i næringslivet, og bedrifter henvender seg til dem for en trygg handel. Vi har en sterk merkevare og et stort internasjonalt nettverk dette gjør at vi også i fremtiden vil være en foretrukket partner for næringslivet i internasjonal handel, fastslår Anthony Parkes. Handelskammerkategorier Privat: Bransjeuavhengig serviceorganisasjon for næringslivet. Tilbyr medlemskap til bedrifter på frivillig basis (eks. Norge, Storbritannia, Irland, USA). Offentlig: Som for private, men bedriftsmedlemskap er obligatorisk (eks. Tyskland, Frankrike, Kina). Bilateralt: Begrenser sin virksomhet og kompetanse til handel mellom to land (eks. Norsk-Fransk). Regionalt: Interesse organisasjon for en regions handels kamre (eks. EuroChambres). International Chamber of Commerce: Overordnet handels kam merorgan som fasiliteter alle sider av internasjonal handel og tilrettelegger for gode rammevilkår. Næringslivets eneste representant i FN. World Chamber Federation: Global interesseorganisasjon for handelskamrene, divisjon i International Chamber of Commerce. Chambers of Commerce: Act local, think global 3

4 Norske handelskamre hver med sin egenart Hva har Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Kristiansand, Tromsø, Drammen, Kongsberg, Sarpsborg, Gjøvik, Arendal, Haugesund, Ålesund, Skien, Mo i Rana og Kirkenes til felles? Jo, alle har et handelskammer, eller næringsforening, som det kalles de fleste steder. De er private organisasjoner som bistår bedrifter med alt fra hjelp i internasjonale spørsmål til å være et samlingspunkt for det lokale næringslivet. Hver har sin egenart og gjenspeiler næringsstrukturen i den enkelte region. Det norske Handelskammerforbund (DnH) Men handelskamrene har også noen halvoffentlige oppgaver, bl.a. sertifisering av eksportdokumenter. Av den grunn kreves tillatelse fra departementet for å etablere et handelskammer en oppgave som forvaltes av DnH som en overordnet instans. Alle seksten handelskamre er medlem i DnH, og vi spør leder for DnH og daglig leder i Næringsforeningen i Trondheim, Berit Rian om forbundets rolle. Vi er en nasjonal paraplyorganisasjon for norske handelskamre i deres internasjonale arbeid, forteller Rian. Vi deltar i nasjonale og internasjonale fora, blant annet som medlem av EuroChambers (side 9). Vi fungerer også som koordinator handelskamrene imellom og utvikler og bidrar til samarbeid for felles tjenesterutiner, kompetanseheving og nettverk. Og vi deltar aktivt i opprettelsen av norske handelskamre og som bindeledd overfor offentlige myndigheter og landets øvrige næringsorganisasjoner. Det er kun handelskamre som kan være medlemmer i DnH, og ikke næringslivsorganisasjoner som Virke og NHO, forteller Berit Rian. Hun ser for seg at DnH i tiden fremover vil få en enda større rolle i handelskamrenes internasjonale arbeid. Blant annet skal samarbeidet med EuroChambres og andre internasjonale organisasjoner videreutvikles. Vi vil også gjennomføre flere felles aktiviteter på vegne av handelskamrene i Norge, sier hun. Oppgaver Norske næringsforeninger og handelskamre arbeider aktivt for å fremme lokalt næringsliv overfor lokale myndigheter i spørsmål om bedre infrastruktur, næringspolitiske rammebetingelser, regionalplanlegging og synliggjøring av regionen og kompetanseheving i bedriftene. Til bedrifter med internasjonal virksomhet tilbys tjenester som sertifisering av eksportdokumenter, utstedelse av toll passet ATA Carnet og formidling av forretningskontakter. I de senere år har også åtte av handelskamrene etablert et tilbud til bedrifter som rekrutterer utenlandsk arbeidskraft (expats) med praktisk tilrettelegging i flytte/overgangsprosessen til et nytt land samt sosiale aktiviteter. De største næringsforeningene/ handelskamrene er: Bergen Næringsråd har som mål å gjøre bergensregionen til Norges mest attraktive næringsområde. Med 3000 medlemmer og deltakere pr. år på forskjellige møter er de en stor aktør i det lokale næringslivet. Infrastruktur og kompetanse står øverst på prioriteringslisten, og i 2012 utformet Bergen Næringsråd en transportplan med forslag til tiltak for å bedre infrastrukturen både nasjonalt og lokalt. Næringsforeningen i trondheim (NiT) har et ambisiøst mål om at Trondheims regionen skal være det stedet i Norge hvor det er enklest å starte og drive næringsvirksomhet. Med sine 1150 medlemmer er de regionens største interesseorganisasjon for næringslivet med medlemsmøter, seminarer og fagråd. NiT arbeider med alt fra regionalplanlegging og infrastruktur til skjenkebevillinger. Næringsforeningen deltar også i et samarbeid med svenske og finske handelskamrene i Midt-Norden om fjerning av handelshindre og utvikling av en Midt-Norden region. Næringsforeningen i Stavangerregionen er Norges største med ca medlemmer og har som mål å sikre lokale 4 Oslo Handelskammer chamber. no

5 Handelskamre i Norge næringslivsinteresser og fremme verdier som gjør at folk ønsker å bo og arbeide i regionen. Også her står medlemsmøter og seminarer, næringspolitisk arbeid og infrastrukturspørsmål øverst på agendaen. I næringsforeningen arbeides det for tiden med infrastruktursaker som ferjefri kyststamvei mellom Bergen og Stavanger samt krysning av Gandsfjorden. Videre er tilgjengelighet og byutvikling i Stavanger og Sandnes viktige saker. Norske næringsforeninger og handelskamre arbeider aktivt for å fremme lokalt næringsliv i spørsmål om bedre infrastruktur, næringspolitiske rammebetingelser, regionalplanlegging og synliggjøring av regionen og kompetanseheving i bedriftene. vi det garanterende organ for ATA Carnetordningen i Norge. ATA-Carnetet er et internasjonalt tolldokument som benyttes ved midlertidig innførsel av varer, men som forutsetter at varene skal tilbake til Norge. Du kan reise på carnet med vareprøver, yrkesutstyr og utstyr til messer/utstillinger uten å deponere for toll og avgifter til ca. 70 land som er med i ordningen. I Norge baseres ordningen på at Oslo Handelskammer står som garantist for dine varer i landene du besøker, og som garanterende organ er vi også garantister for ATA Carneter utstedt av andre norske handelskamre/næringsforeninger. Våre tjenester: Utstedelse av ATA Carnet Sertifisering av handelsdokumenter Konfliktløsning / Tvisteløsning Kompetanseutvikling (kurs, møter, seminarer) Markedsundersøkelser Utenlandske forretningskontakter og handelsdelegasjoner Nettverksbygging Expat/Inpat support gjennom INN International Network of Norway Lobbying Ta kontakt med oss på tlf eller Med sine 800 medlemsbedrifter er Næringsforeningen i Tromsøregionen Nord-Norges største. Foreningen legger vekt på nytenking og innovasjon i næringslivet og samarbeider tett med kunnskapsmiljøene i landsdelen. Men viktigst er å sette dagsorden i næringspolitiske saker av lokal, regional og nasjonal betydning. De fungerer også som koordinator og «fødselshjelper» for viktige satsninger i regionen. Oslo Handelskammer er et privat handelskammer med ca. 400 medlemsbedrifter en bransjeuavhengig serviceorganisasjon for næringslivet i Oslo-regionen. Vi definerer oss som et handelskammer, og ingen næringsforening. Vi retter våre tjenester og aktiviteter i stor grad mot bedrifter med internasjonal virksomhet. Vi henvender oss også til bedrifter og personer som trenger et profesjonelt nettverk representert ved næringslivet i Oslo og et nettverk av ambassader og andre samarbeidspartnere. Som et hovedstads handelskammer er Chambers of Commerce: Act local, think global 5

6 Private handelskamre Foto istock Vi gjør Vest-Sverige sterke FAKTA Private handelskamre: Bransjeuavhengige serviceorganisasjoner for nærings livet. Tilbyr medlemskap til bedrifter på frivillig basis (eks. Norge, Storbritannia, Irland, USA). M ed 70 prosent av alle privat ansatte i regionen i ryggen, har direktør Johan Trouvé i Västsvenska Handels kammaren makt til å påvirke storpolitikken. Som å realisere drømmen om et lyntog mellom Gøte borg, København og Oslo i en nordisk storregion. De representerer 2700 bedrifter i 51 kommuner, med Gøteborg som sentrum. Syv av ti privat ansatte er medlem i Västsvenska Handelskammaren, en privat og partipolitisk næringslivsorganisasjon. Ambisjonen er at enda flere bedrifter skal etablere seg i regionen, som har et arbeidsmarked på én million mennesker. Vårt slagord er «Vi gjør Vest-Sverige sterkere». Vi jobber for at vår region skal få økt kompetanse, større konkurransekraft og flere investeringer, sier Trouvé. Å påvirke politikerne i Stockholm er derfor et hovedanliggende. Det gjøres ved å invitere beslutnings takerne til regionen og ved å bedrive lobbyvirksomhet i maktens sentrum, Stockholm. Vi er til stede i Riksdagen for å følge beslutnings prosessen og skape nære relasjoner til nøkkel personer. Vi sørger for at viktig informasjon kommer de rette folkene i hende, slik at beslutningene blir best mulig for Vest-Sverige. De svenske regionene er i en knallhard konkurranse om arbeidsplasser, kompetanse og investeringer. En av store kampene nå, er få tildelt størst mulig del av kaken på 360 mil- Med 6 Oslo Handelskammer chamber. no Johan TrouvÉ Direktør i Västsvenska Handelskammaren liarder kroner til utbygging av vei og jernbane. Gøteborg har allerede fått 34 milliarder, men Trouvé vil ha mer. Kommunikasjonen er en viktig kampsak for oss. Med bedre kommunikasjon, kan vi få et enda større arbeidsmarked og mer kompetanse. Derfor ønsker vi oss lyntogforbindelse med Oslo, da vil togturen ta under en time. På sikt ser vi for oss et felles arbeidsmarked mellom Gøteborg og Oslo, sier Trouvé. På enda lenger sikt er drømmen en stornordisk region: bedre kommunikasjon, kan vi få et enda større arbeidsmarked og mer kompetanse. Avstanden til København er den samme som til Oslo. Får vi lyntogforbindelse mellom Oslo, Gøteborg og København, vil vi ha et arbeidsmarked med 8 millioner mennesker. Da kan vi snakke om å være konkurransekraftige. Västsvenska Handelskammaren ble etablert så langt» tilbake som i 1661 som et «Köp- och Handelsgille». I dag er de 75 ansatte. Å øke bedriftenes makt overfor kommunene, skaffe medspillere i bystyrer og politiske partier, bedre pendlemulighetene for ansatte og skape samarbeid mellom skoler og bedrifter, er blant de daglige gjøremål. I tillegg til nettverksbygging, selvsagt. Hvert år inviteres 1500 personer fra politikk, næringsliv og universiteter til «Handelskammardagen». Trouvé ser at nettverksarbeidet har båret frukter. Jeg synes vi lykkes bra med arbeidet vi gjør. Kommunikasjonen er blitt bedre, flere og flere bedrifter har etablert seg i Vest- Sverige og i 2012 hadde vi en all-time-high i medlemsmassen. Norge er Sveriges viktigste handelspartner, og Västsvenska Handelskammarens eksport/ import-avdeling bistår bedrifter også norske med å håndtere moms, toll og få oversikt over hvilke regler som gjelder. I 2012 eksporterte Sverige varer og tjenester til Norge for mer enn 120 milliarder kroner. Fokuset mot Norge er stort og blir enda større. Blir det bygget lyntog mellom Gøteborg og Oslo, skal samhandelen øke enda mer, sier Trouvé.

7 Private handelskamre One-stop-shopping i Sydney På jakt etter et nytt og spennende marked? Australia og Sydney Business Chamber hjelper så gjerne! Norge er ingen stor handelspartner, men mulighetene er mange og norske bedrifter er hjertelig velkomne, sier Stephen Cartwright, CEO for New South Wales business Chamber. Han fremstår akkurat slik vi forestiller oss folket «down-under» raus, uhøytidelig og gjestfri! Et land med 23 millioner mennesker, fordelt på 7,7 mill. km2. De viktigste eksportproduktene finner vi i jordbruksog gruveindustrien og mineraler. Turisme og utdanning er også viktige næringer. Utdannelses systemet er godt anerkjent internasjonalt, blant annet blant norsk ungdom. Satsnings områder fremover blir vann, energi og akvakultur. Som skreddersydd for norsk teknologi, så her er det store muligheter for norske bedrifter! New South Wales Business Chamber (NSWBC) er et privat handelskammer med suksess og store ambisjoner. I dag bedriftsmedlemmer som betjenes av et handels kammer med 700 ansatte fra 49 kontorer. Og målet er å bli verdens største private handelskammer med medlemmer! Det når vi innen utgangen av 2014, sier Stephen Cartwright med stor entusiasme. Du er selv en av årsakene til handelskammerets suksess hva er «oppskriften»? Vårt handelskammer ble grunnlagt så tidlig som i 1825, forteller Cartwright. Noe av hemmeligheten bak vår suksess er at vi satset på forsikring: I 1912 innførte Australia en obligatorisk forsikringsordning for arbeidere og benyttet et engelsk forsikrings selskap. Handelskammeret så behovet for et australsk selskap og etablerte Manufacturers Mutual Insurance, Alternativ energi- og vannteknologi er veldig «i vinden», og her ligger Norge langt fremme. Stephen Cartwright CEO for New South Wales business Chamber som utviklet seg til en kommersiell suksess. I 1996 solgte vi selskapet til forsikrings giganten Alliance for 300 millioner dollar. Dette har gitt oss kapital og unike muligheter til å satse i henhold til medlemmenes behov! Min første jobb var i handelskammeret, forteller han. Så jobbet jeg en periode som gründer og forretningsmann, men ble for 3 år siden headhuntet tilbake til NSWBC. Stephen stilte som betingelse å drive organisasjonen etter eget hode, og fikk tillatelse til det. For 3 år siden startet han med 4800 medlemmer, og i dag er altså medlemstallet Handelskammeret er delt i to: Ett som en ren medlemsorganisasjon og det andre et kommersielt selskap. På forretningsmessig grunnlag drives et advokatfirma, rekrutteringsfirma og konsulentfirma for nasjonal og internasjonal business. Alle medlemmer har tilgang til disse tjenestene til en betydelig lavere pris. I løpet av disse tre årene har vi slått sammen alle handelskamre i regionen New South Wales. Dette gir større styrke, og de tidligere medlemmene av de små handelskamrene i regionen er godt fornøyd med å ha tilgang til en stor og slagkraftig organisasjon. Ca. 90% av Australias bedrifter er små og mellomstore, ifølge Stephen. Det er dem som trenger oss mest, men vi har også tjenester til de største. Det de trenger er tilgang til toppene i næringsliv og politikk, og vi arrangerer lunsj- og/eller middags møter der disse møtes. Dette har slått veldig godt an. Vi er veldig bevisst å lytte til medlemmene og deres behov, forteller Cartwright. Og vi må være klare til å tilpasse oss deres ønsker. I dagens Australia er kapital et knapphetsgode for små, nyetablerte bedrifter, og vi vurderer derfor å etablere en bank, eller å inngå en partnerskapsavtale med en eksisterende, for å starte en ren forretningsbank i Australia. Hvilke områder ser du som interessante for norske bedrifter som vil satse i Australia? Alternativ energi- og vannteknologi er veldig «i vinden», og her ligger Norge langt fremme. Australia har som Norge kommet langt innen fiskeoppdrett, blant annet med offshore oppdrettsanlegg langt til havs for tunfisk og laks. Vi ønsker norske bedrifter innen disse næringene velkommen, og jeg er sikker på at vi kan tilføre hverandre mye! Foto ISTOCK Chambers of Commerce: Act local, think global 7

8 Offentlige handelskamre 8 Foto ISTOCK Innovasjon og optimisme i Berlin Nye bedrifter starter opp hver dag, mennesker strømmer til fra inn- og utland og byen er i konstant forandring. Ikke rart at Christian Wiesenhütter, president i handelskammeret IHK Berlin, mener han har Europas mest spennende jobb. Christian Wiesenhütter President i IHK Berlin D et sies at det er to byer i Europa der kreativiteten og entreprenørånden er størst nå, og det er Berlin og Tel Aviv. Aktiviteten her er stor, og det er mye som skjer fort, sier Christian Wiesenhütter. Han er president i Industrie- und Handelskammer zu Berlin (IHK Berlin), et av Tyskland største offentlige handelskamre med medlemmer. Siden Berlins samling i 1999 har arbeidsmarkedet skutt fart, og nye bedrifter starter opp hele tiden. Og det har gitt et handelskammer som IHK Berlin nok å henge fingrene i. Berlin er en spesiell by, ettersom den gamle og nye økonomien fremdeles er bundet i hverandre. Stadig vekk går noen konkurs eller kjøpes opp, mens andre starter opp fra bunn med stor optimisme. Dette skaper mange utfordringer for bedriftene, sier Wiesenhütter, som har ledet IHK Berlin siden prosent av våre medlemmer er småog mellomstore bedrifter, hovedsakelig innen tjenestenæring, IT, helse eller turisme. Mye av det vi gjør, er å bistå med rådgivning, hjelp til finansiering og skaffe de rette kontaktene gjen- Oslo Handelskammer chamber. no nom våre nettverk. Mange er i oppstart fasen og tiden er god for å gjøre forretninger i Berlin. Tyske bedrifter er pålagt å være medlem av et handelskammer, og handelskamrene har i hovedsak tre oppgaver: Å representere medlemmenes interesser, å bistå med registrering og finansiering, og hjelpe bedriften i den første, sårbare fasen. Flere handelskamre, inkludert IHK Berlin, har også bånd til utdannelsesinstitusjonene og sørger for å gi studenter praktisk arbeidserfaring. I Tyskland florerer det av handelskamre Med unntak av enkelte eiendomsfirmaer og noen teknologiselskaper, er norske bedrifter lite synlige i Berlin. offentlige og private. Wiesenhütter forteller at han har mistet oversikten over hvor mange som finnes, men generelt er handelskamrene knyttet tettere opp mot bedriftene enn i andre land, sier han. I IHK Berlin brukes mye tid på å bistå oppstart bedrifter. Det er en stor oppstartvirksomhet i Berlin. For at mange skal overleve i sin bransje, må vi hjelpe til med finansiering og skaffe oversikt over lovverket som gjelder. Men nettverkssamlinger og rådgivning kan være vel så viktig for at bedriften skal finne sin plass i markedet. Mange kommer fra andre byer og land og vil etablere seg her, sier han. På nettverkssamlingene de siste årene, har mye handlet om det tysk-polske samarbeidet. Polen er synlig i Berlin, og Berlin er synlig i Polen. Særlig innen IT og spillindustrien er markedet i sterk vekst. Dette er de mest attraktive jobbene nå, det som trekker folk til Berlin. Vi skal bistå med å holde liv i folks drømmer om å jobbe i Berlin. Berlin er en attraktiv, men en komplisert by. På den ene siden strømmer folk inn til byen siden 1990 har Berlin fått mer enn en million nye borgere. På den andre siden er arbeidsledigheten fremdeles stor, den største på 20 år. Men takket være aktiviteten i den nye økonomien, Berlins sterke turisme og sterk innovasjonskapasitet, taklet byen finanskrisen bedre enn andre storbyer. Oppgavene for handelskamrene, og myndig hetene, bare vokser for hver dag. Å inte grere immigranter særlig fra Tyrkia, og etterhvert Italia og Spania, inn på arbeids markedet, er hovedutfordringen framover, sier Wiesenhütter, som snakker svensk og svorsk etter mangfoldige turer og ferier til Sverige og Norge. Med unn - tak av enkelte eiendomsfirmaer og noen teknologiselskaper, er norske bedrifter lite synlige i Berlin, forteller han. Men når Berlins nye øko nomi skal formes videre, mener han tiden er inne for å gjøre forretninger i Tysklands hovedstad. Jeg er optimist. Berlin har det mest spennende arbeidsmarkedet i Europa nå, og det skal bli gøy å forme byens framtid. Det er ingen som har en mer spennende jobb enn meg. FAKTA OFFEntlIge handelskamre: I noen land er det obli ga torisk for bedrifter å være medlem i et handelskammer. Dette skjer nor malt ved registrering av be driften. I Europa gjelder dette blant annet for Tyskland, Frankrike og Italia.

9 Europeiske bedrifters sterke stemme Gjeldsproblemer og finanskrise. Europeiske bedrifter står foran enorme utfordringer i tiden framover. E EuroChambres, som representerer 20 millioner bedrifter i 45 land, mener de har løsningen. I Norge har vi Det Norske Handels kammerforbund, på verdens basis har vi World Chamber Federation, og på europeisk nivå finnes EuroChambres. Med 20 millioner bedrifter i 45 land som medlemmer, er EuroChambres den enheten i Europa som representerer europeiske bedrifters interesser best. Vi er øynene, ørene og stemmen til bedriftene på europeisk nivå. Vi er bindeleddet mellom nasjonale og europeiske institusjoner når det gjelder å fremme bedriftenes konkurransevilkår. Det viktigste vi gjør, er å sørge for at bedriftene kan operere på et fritt, likeverdig marked innenfor og utenfor EU. Samtidig skal vi være en støttespiller som sikrer arbeidskraft, ressurser og god finansiell støtte, sier EuroChambres generalsekretær Arnaldo Abruzzini. Han gir et konkret eksempel på hva EuroChambres gjør for medlemmene: Utdanning: Hvert år får 2,6 millioner mennesker kvalifisert utdanning innen en rekke felt, og 81 prosent av medlemmene samarbeider med et nasjonalt utdannings institutt for å sikre bedriftene den kompetansen de til enhver tid trenger. I EU blir EuroChambres konsultert når det gjelder næringslivsspørsmål, og får også økonomiske overføringer fra EU. I tillegg er EuroChambres tungt til stede i de uformelle kanalene for å sikre at bedriftenes konkurransevilkår er best mulig, forteller Abruzzini. Dette arbeidet har aldri vært viktigere enn akkurat nå. For europeiske bedrifter er under press hardt press. I et Europa med finanskrise, gjeldsproblemer, konkurs og arbeidsløshet, blir både nasjoner og næringsliv hardt rammet. Det må tenkes nytt og EuroChambres mener de sitter på noe av løsningen. Vårt mål er å være drivkraften som sikrer bedriftenes konkurranseevne. Det vil måtte kreve tøffe forandringer i bedriftene, som strammere organisasjon, tydeligere operasjonsradius og tilegning av ny kompetanse, sier Abruzzini, og han fortsetter: Arnaldo bruzzini Generalsekretær i EuroChambers Vi har vært aktive helt siden starten av krisen. Vi var imot å gi økonomiske redningspakker til spesielle deler av økonomien, som bankindustrien. Samtidig har vi foreslått en «European Guarantee Platform», som gjør at særlig mindre bedrifter kan skaffe finansiell støtte på en lettere måte. I tillegg til disse spesielle aktivitetene i en utfordrende tid, bidrar EuroChambres med sine sedvanlige tjenester: Utdanningsprogrammer, en-til-en-møter og nettverkssamlinger. Den årlige «European Parliament of Enterprises» er flaggskipet, sier Abruzzini. Der samles mer enn 750 gründere fra hele Europa for å diskutere og forelese, samt møte høytstående EU-ledere som kan tale deres sak. European Parliament of Enterprises er et unikt konsept fordi det gir små og store gründere fra alle sektorer en talerstol. Mange gründere forteller at de har fått utrolig mye ut av de samlingene. Norges Handelskammerforbund og hoved organisasjonen Virke er eneste norske medlemmer i EuroChambres. Samarbeidet har vært tett og sterkt i mange år, og vår årlige kongress ble også avholdt i Stavanger i Men akkurat som EU ønsker seg nærere relasjoner med Norge, så ønsker EuroChambres seg sterkere relasjoner til norske handelskamre og andre organisasjoner, sier Abruzzini. Hvordan ser generalsekretæren så fremtiden for EuroChambres? Vi er gode til å få ting gjort, og nå vil vi lede våre medlemmer til de forandringene og innovasjonene som er helt nødvendig i det nye Europa. Reglene for næringslivet er i ferd med å skrives om og bedriftene må være med å skrive de nye reglene. Kun på den måten kan bedriftene fortsette å konkurrere fritt. FAKTA Regionale handelskamre Regionale handelskamre: Interesse organisasjon for en regions handels kamre (eks. EuroChambres). Copyright European Parliament Chambers of Commerce: Act local, think global 9

10 Bilaterale handelskamre Foto ISTOCK Den tillitsvekkende tredjeparten Amerikanske bedriftsledere tror alt i Norge er «really expensive», norske ledere tror de kjenner USAs marked etter å ha vært i New York. AmCham prøver å fortelle at virkeligheten ikke er så enkel. F å ting gjør meg mer lykkelig enn å se en forretningsavtale som en direkte følge av AmChams innsats, forteller Jason Turflinger, managing director i The American Chamber of Commerce in Norway (AmCham). AmCham er et uavhengig, bilateralt handelskammer som jobber for å bedre forretningsrelasjonene mellom norske og amerikanske selskaper. 230 norske og amerikanske bedrifter fra 24 ulike bransjer er medlem i AmCham, i Norge er de fleste fra Oslo og Stavanger. AmCham ble stiftet i 1998, som en forlengelse av American Club som ble stiftet i Oslo i Den røde tråden for medlemmene er at de gjør eller ønsker å gjøre forretninger i både Norge og USA. Vi bistår med å synliggjøre forretningsmulighetene, organisere en-til-en-møter og nettverkstreff og sette bedrifter i kontakt med hverandre, sier Turflinger. Selv om Norge og USA historisk og Jason Turflinger Managing Director i AmCham kulturelt har nære bånd, er det likevel flere delvis usanne myter som har overlevd i forretningsverden, forteller han. I USA er det generelt en mangel på kunnskap om mulighetene i Norge. Hvis amerikanske bedriftsledere tror de vet noe om Norge, så er det at «it s really expensive». Å få fram at Norge er et sted der det lønner seg å gjøre forretninger, er derfor en stor utfordring for oss. Mens i Norge tror mange bedriftsledere at de kjenner det amerikanske markedet fordi de har besøkt Silicon Valley og New York, eller lest Harvard Business Review. Men det som fungerer i Houston, fungerer ikke nødvendigvis i nordstatene. AmCham har ikke alle svarene, men vi vet hvem som har det. De siste årene har stadig flere forretnings avtaler blitt inngått. USAs investeringer i Norge var på ca. 150 milliarder kroner i 2011, mens norske investeringer i USA utgjorde ca. 100 milliarder, ifølge en rapport av Transatlantic Business Council. Turflinger tror tallene vil øke. Det er et økende behov for aktiv for retnings drift og internasjonalt lederskap i norske bedrifter. Samtidig er det kun1prosent av ame ri kanske bedrifter som eksporterer sine varer og tjenester. En utvikling her vil kreve en tillits vekkende tredjepart, og der kommer vi inn. 10 Oslo Handelskammer chamber. no

11 Bilaterale handelskamre Foto ISTOCK Inngangsporten til Østen Hvordan lykkes på verdens mest internasjonale marked, Hong Kong? En god start er å kontakte Bjarte Eikeseth i Norway - Hong Kong Chamber of Commerce (NHKCC). Bjarte Eikeseth President i NHKCC Det viktigste vi gjør? Det er å synliggjøre alle fordelene Hong Kong byr på, skaffe de rette rela sjonene, bruke våre nettverk og sørge for god samhandel av varer og tjenester. Og ikke bare mellom Norge og Hong Kong men med Kina og Østen for øvrig, sier Bjarte Eikeseth, president i det bilaterale handelskammeret Norway - Hong Kong Chamber of Commerce (NHKCC). Norske bedrifter innen maritim sektor, rederier, sjøforsikring og andre tjenesteytende næringer i det maritime Norge har base i Hong Kong. Også IT-bedrifter, transport- og logistikktjenester, samt sjømatsektoren og norsk tunnelteknologi er etterspurt, forteller Eikeseth. Det er gode muligheter nå, og det er et kjempestort marked. Vi har oversikten som norske bedrifter trenger, og gjennom Hong Kongs eksportråd, Hong Kong Trade Department Council og Invest Hong Kong har vi gode nettverk. NHKCC ble etablert i 1998 og har i dag ca. 80 medlemmer, fortrinnsvis små- og mellomstore bedrifter. Hong Kong er viktig for norske bedrifter, ikke minst fordi det er innfallsporten til det enorme markedet i Kina. Fra Hong Kong går varer tollfritt inn i Kina, samtidig som skattereglene favoriserer markedsinngang gjennom Hong Kong, poengterer Eikeseth. Sammenliknet med fastlandet, er det enklere å drive forretninger fra Hong Kong. De har et ryddig lovverk, det er lett å få hjelp, enkle skatteregler og alle snakker engelsk. Og det er null korrupsjon, sier han. Hong Kong, som i 1997 ble tilbakeført til Kina etter 100 år under britisk styre, har en vestlig forretningskultur og respekt for loven som norske bedrifter verdsetter, mener Eikeseth. Hong Kong er for 20. gang kåret til verdens mest åpne marked. Det er det enkleste markedet i verden å drive forretninger i. Etter 25 års tjeneste for Norge og Hong Kong, er Eikeseth og NHKCC fornøyd med hva de har utrettet: Vi bidrar til at norsk eksport lykkes bedre på det asiatiske markedet, og det er vi stolte av. FAKTA Bilaterale handelskamre: Begrenser sin virksomhet og kompe - tanse til handel mellom to land. Det er flere titalls bilate rale handelskamre i Norge, se chamber.no/tjenester+lenker. Chambers of Commerce: Act local, think global 11

12 International Chamber of Commerce Foto ISTOCK The Merchants of Peace International Chamber of Commerce (ICC) På toppen av handelskammerpyramiden finner vi ICC, verdens største næringslivsorganisasjon. Med over 6 millioner bedriftsmedlemmer i 140 land, har de betydelig makt i internasjonale næringslivsspørsmål i samtaler med FN, WTO og G-20. IICCs viktigste oppgave er å fasilitere internasjonal handel og legge til rette for best mulig rammevilkår. Gjennom vei ledninger og regler for sentrale områder innen internasjonal handel har de utarbeidet regler for internasjonal transport (Incoterms ), internasjonal betaling, patentlovgivning, konfliktløsning og antikorrupsjonsarbeid. Og gjennom ICCs divisjon World Chamber Federation holder ICC-sekretariatet i Paris seg orientert om handelstekniske utfordringer i det enkelte medlemsland og benytter sin styrke til å påvirke sentrale aktører og organisasjoner. Mercur spør ICCs generalsekretær Jean- Guy Carrier om ICCs nåværende rolle. ICC har siden etableringen i 1919 hatt en klippefast tro på at handel mellom nasjoner ikke bare er bra for business, men også fredsskapende. Dette synet deler vi med vårt nettverk på 6 millioner bedrifter. Og vårt primære mål er å skape stadig bedre vilkår for bedrifter ved handel og investeringer over landegrensene, sier Carrier. Ved å benytte ekspertise og erfaring i vårt store internasjonale nettverk, har ICC utarbeidet regler og retningslinjer for å forenkle handel. Dette gjelder blant annet de kjente Incoterms transportreglene som ble utarbeidet i 1936 og som også i dag utgjør en selvfølgelig del av kontrakter hva gjelder transportmetode. Og innenfor tvisteløsning er «The ICC Court of Arbitration» anerkjent som en sikker og upartisk instans for løsning av internasjonale forretnings konflikter. Jean Guy Carrier Generalsekretær ICC Hva er ICCs politiske rolle? ICCs politiske rolle går helt tilbake til Folke forbundet i 1920/30-årene, sier Jean Guy Carrier. 12 Oslo Handelskammer chamber. no

13 International Chamber of Commerce Vi arbeider kontinuerlig med å sikre at dagens verdensøkonomi, med nye maktstrukturer og ledere, fortsatt har fokus på at vekst og fordeling av velstand sikres gjennom internasjonal handel, investeringer og markedsøkonomi som prinsipp. Dette budskapet og mange andre formidler vi til våre inter nasjonale samarbeids organer, og via våre lokale organisasjoner formidles det til de regjerende makter i det enkelte land. De vestlige økonomier er i nedgang hva kan vi gjøre? ICC er bekymret for at de videre forhandlinger i WTO etter Doha-runden i 2001 har stoppet opp. Dette legger hindringer for internasjonal handel en handel som har lagt grunnlaget for økt vekst og sysselsetting i de siste 60 år. Næringslivet forsøker etter beste evne å finne løsninger på den fastlåste situasjonen, og ICC samarbeider for tiden med Qatar Chamber of Commerce and Industry om konkrete forslag for å stimulere vekst og nye arbeidsplasser. Hvordan kan vi kombinere en bærekraftig utvikling med økt globalisering? FN-konferansen i Brasil om bærekraftig utvikling i juni 2012, Rio+20, ga en grundig rapport om hva som er oppnådd, aktuelle prosjekter og viktige prioriteringer fremover. Vårt eget bidrag til konferansen var «The ICC ICC opp - muntrer til en grønnere økonomi ved å gi bedre ramme vilkår for miljøvennlige produkter og tjenester. Green Economy Roadmap retningslinjer for næringsliv, politikere og samfunn for å oppnå en grønnere økonomi, forteller ICCs generalsekretær. Vi utnytter også vår sentrale posisjon internasjonalt og våre gode relasjoner til sentrale politikere til å påvirke for å få en positiv utvikling på dette området. Hva med fremtiden og utviklingen i internasjonal handel? ICC oppmuntrer til en grønnere økonomi ved å gi bedre rammevilkår for miljøvennlige produkter og tjenester. På ICCs World Trade Agenda Summit i Doha/Qatar den 22. april i år ble vi enige om anbefalinger for en revitalisering av verdenshandelen, og dokumentet skal presenteres til sentrale politikere over hele verden. På kongressen ble det også diskutert løsninger for å videreføre de multilaterale WTO-forhandlingene og et grunnlag for agendaen for verdenshandelen i det 21. århundre, sier Carrier. I Oslo sitter Lisbeth Kaarem som general sekretær for ICC Norge, som er en av 92 nasjonalkomiteer innen ICC. Nasjonal komiteen i Norge skal bistå næringslivet her, og gjøre internasjonal handel så knirkefri som mulig for norske bedrifter. ICC er verdens største næringslivsorganisasjon med medlemmer fra 130 land, og vi representerer det globale nettverket som gjør ICC unike. ICC har blant annet utformet retningsgivende og bindende regelverk som bedrifter verden over må forholde seg til, sier Kaarem. I Norge har vi seminarer over hele landet og i tillegg selger vi publikasjoner om internasjonal handel som ICC har utgitt. Seminarene handler, enkelt fortalt, om leveringsbetingelser, Incoterms, og sikring og oppgjør i forbindelse med internasjonal handel, sier hun. Via ICCs kommisjoner og utvalg, har norske bedrifter også tilgang til internasjonale nettverk der viktige handelsforbindelser kan etableres. Gjennom ICC kan bedrifter åpne dørene til internasjonale forretninger, forteller hun. Et medlemskap i ICC er en støtte til verdens markedsøkonomi, og gjør at norske bedrifter støtter positivt opp om et inter nasjonalt handelsklima. Men hun påpeker at det er flere utfor dringer i dagens internasjonale handel. Risikovurdering er et tema på seminarene, der forteller vi om hvilke lokale Lisbeth KAaREm Generalsekretær ICC Norge lover og regler som gjelder og hvilke land man bør være oppmerksom på. Hvis noe går galt eller man blir utsatt for kriminalitet, enten med levering eller oppgjør, har ICC en avdeling i London, ICC Commercial Crime Services (CCS), hvis formål er å forebygge og undersøke økonomisk kriminalitet, som bistår bedrifter verden over, sier hun. Hvilke problemområder bør norske bedrifter være oppmerksom på? Svindel over Internett øker stort. Avdelingen i London har en egen gruppe som bare jobber med nettsvindel. På seminarene våre kan man lære mer om forebygging av blant annet nettsvindel, sier Kaarem. Og ved konflikt, er ICC Voldgift i Paris verdens ledende voldgiftsinstitusjon for oppgjør av kommersielle tvister. Siden domstolen ble opprettet i 1923, har den avgjort mange hundre saker hvert år. Det er ICCs nasjonalkomiteer som foreslår voldgift dommere, og en norsk advokat er medlem i domstolen. Voldgiftssystemet er godt innarbeidet og følges av bedrifter verden over, sier Kaarem. Chambers of Commerce: Act local, think global 13

14 World Chamber Congress 2013 Foto Oslo HandeLskammer Arabisk vår for Oslo Handelskammer Oslo Handelskammer var til stede i Qatar for å delta på den åttende handelskammerkongressen i april med 2300 deltakere fra mer enn 120 land. Vår nyansatte kommunikasjonsmedarbeider Benedicte Meydel forteller. Det første som møter oss inne i kongressbygningen er en stor edderkopp. Med en høyde på rundt fire meter er det umulig ikke å legge merke til det noe spesielle kunstverket. Det skal imidlertid vise seg at det er langt mer enn dette som imponerer på handelskammerkongressen i Doha. Kontrastenes konferanse På den andre siden av glassvinduene i ankomsthallen viser gradestokken mer enn 30 grader. Inne er det kjølig nok til at blazere og mørke dressbukser er greit å ha på seg. Qatar er på mange måter motsetningenes konferansevertskap med det siste av lyd- og lysteknologi og utsøkt mat fra alle verdenshjørner i sterk kontrast til det golde ørkenlandskapet rett utenfor. Faglig påfyll Overhodet i det lille arabiske landet, sjeik Hamad bin Khalifa al Thani, åpner den åttende kongressen i rekken, og blir møtt av et voldsomt blitzregn idet han entrer salen. I løpet av de neste fire dagene er det hverken mangel på interessante foredrag eller tankevekkende temaer som engasjerer. Den økonomiske krisen, ansvarlig forretningsskikk og kvinnelige ledere er noen av plenumsdebattene som ble godt mottatt. I tillegg ble det arrangert mindre workshops innenfor mer praktisk rettede emner som handelskamre på nett og entreprenørskap. Utenom dette var det særlig konkurransene som engasjerte den norske delegasjonen. Her fikk flere handelskamre presentert prosjektene sine for dommerne og et imponert publikum. Her var det flere prosjekter som gav mersmak, og noen har vi fått avtalt skal komme en tur til Norge slik at vi kan lære mer. Mingling på høyt nivå Det er ikke bare de små grå som blir vedlikeholdt i Doha. Smaksløkene får også noe å bryne seg på, ettersom de lekreste rettene blir servert både til kaffen, til lunsj og til middagene. Det er derimot muligheten til å hilse på kollegaer i andre handelskamre som gir mest mersmak. Over en kopp kaffe og noe å bite i går praten mellom de ulike delegatene, og bunken med visittkort minsker fort. Dette er en unik mulighet til å knytte kontakter på tvers av land og næringssammenhenger. Arabisk aften med sand mellom tærne Siste kvelden passerer vi oljefeltene med brennende ild på vei ut i ørkenen. Den siste strekningen bytter vi ut bussene med Jeeper og kjører innover i sanddynene som bølger seg utover i terrenget. Vi ankommer strandkanten helt nede ved den arabiske gulf med oppsatte telt og sitteputer på bakken. Det blir tradisjonell arabisk sang og dans, langt fra de ultramoderne skyskraperne inne i hovedstaden. Her avsluttes den åttende handelskammerkongressen med lommene fulle av visittkort og hodet fullt av nyttig kunnskap. Begge deler har mye potensiale i seg. De blir med oss på flyet hjem til Norge og til medlemmene våre. 14 Oslo Handelskammer chamber. no

15 Møt våre medlemmer IT-faktoren Desto mer grå og kjedelig Safety Computing er, jo mer fornøyd blir daglig leder Rudi Baumgarten. De leverer alt av IT og telefoni som din bedrift trenger. De gir deg tilgang til programmer og IT-tjenester som en skytjeneste, som kan aksesseres fra PC, Mac, nettbrett eller smarttelefon. De sørger for at alt som kan lamme en virksomhet, ligger trygt i deres datasenter med stor lagringskapasitet og høy driftsstabilitet. Uten Safety Computing stopper alt. Hvis du er daglig leder i et lite firma, vil du ikke bruke tid på tekniske problemer. Og du vil heller ikke bruke ressurser på en egen, stor IT-avdeling. Du vil at andre skal ta dette ansvaret. Vi tar oppgaven og fungerer som kundens eksterne IT-avdeling, sier daglig leder RUDI BAUMGARTEN Daglig leder Rudi Baumgarten. Firmaet med 17 ansatte, cirka 180 kunder, og en omsetning på rundt 30 millioner kroner, slåss i et marked med flere aktører. Men i stedet for å bruke penger på markedsføring, mener Baumgarten at det viktigste er å framstå som solid. Jeg pleier å si at vi er Norges kjedeligste IT-firma. Vi gjør ikke noe revolusjonerende, vi leverer det kunden trenger for å gjøre jobben sin. Vi skal være grå og leve i skyggen, sier Baumgarten og smiler. Og det er den beste markedsføringen vi kan drive. De siste ti årene, har 85 prosent av kundene våre kommet etter anbefalinger fra eksisterende kunder. Baumgarten startet sin egen IT-bedrift i 1993, før Internett ble allemannseie. I 2008 stiftet han Safety Computing. Jeg har det gøy på jobb hver dag, og det er fint fordi jeg kan ingenting annet enn IT. Jeg har aldri hatt en «ordentlig» jobb. Selv om Safety Computing har kapasitet til å øke kundemassen betraktelig, mener Baumgarten at det viktigste er å gi kunden en merverdi. Hvis noen ber om noe ekstra, så leveres det. Det har gitt dem et godt renommé. Samtidig har medlemskapet i Oslo Handelskammer gitt IT-bedriften en merverdi. Vi har blitt mer synlige etter å ha deltatt på samlinger i regi av handelskammeret, det er vi godt fornøyd med. Strategen Du kan være god i jobben og kjenne markedet, men likevel ikke vinne fram i konkurransen. Det er da du trenger Stratia og Jan Heyerdahl Elfving. Mange ledere tar altfor lett på forretningsstrategi. Det er mye viktigere enn mange tror. Jan Heyerdahl Elfving, sivilingeniør i kybernetikk, bedriftsøkonom med tilleggsutdannelse i strategisk ledelse, snakker om den delen av en virksomhet som gjerne neglisjeres. Og som kan være avgjørende for om bedriften lykkes eller ikke. En god og gjennomtenkt forretningsstrategi kan løfte en hel bedrift til lønnsomhet og nye muligheter. Det handler om å forstå kundens behov, hvilken arena du er god på og hva som er dine konkurransefortrinn, sier Elfving i enmannsbedriften Stratia. Han tilbyr skreddersydde kjøreplaner for små- og mellomstore bedrifter (SMB er), med undervisning og diskusjoner, og ham selv som coach. Ved å ta utgangspunkt i bedriftens faktiske situasjon, prøver han å få den til å bli seg selv best. Ledere i SMB er har ofte nok med selve driften. Derfor bistår Stratia med å ta vanskelige og viktige veivalg og gjennomføre dem, sier han. Hovedorganisasjonen Virke har uttalt at norske bedrifters evne til fornyelse har stagnert, og at flere trenger bedre entreprenørskap og omstillingsevne. Det styres etter «veien blir til mens vi går», mener Elfving. Det kan få dramatiske konsekvenser: JAN H: ELFVING sivilingeniør og bedriftsøkonom Tapt renommé, dårlig lønnsomhet og i verste fall konkurs. Også store bedrifter strever med forretningsstrategi, se på REC og Norske Skog som utformet strategier som ikke holdt mål. Han konkurrerer med giganter som Boston Consulting Group og McKinsey, men Elfving tror det er plass til Stratia. Flere bedrifter kan ikke avse mye tid og penger til langvarige strategiprosesser. Derfor har jeg utviklet et verktøy spesielt egnet for SMB er, sier Elfving, som også er med i en vekstgruppe for ledere i regi av Oslo Handelskammer. En god forretningsstrategi skaper vinnere, sier han. Han konkurrerer med giganter som Boston Consulting Group og McKinsey, men Elfving tror det er plass til Stratia. Chambers of Commerce: Act local, think global 15

16 Internasjonal handel Foto ISTOCK Sikkerhet, sikkerhet, sikkerhet Terroranslaget mot New York og etterfølgende aksjoner har ført til et stigende antall sikkerhetstiltak ved internasjonale vareforsendelser. Under ser vi på de viktigste sikkerhets tiltakene norske eksportører, importører og transportører må forholde seg til. Bak alle sikkerhetstiltakene og risikovurderingene, enten de er knyttet til grensepassering og toll eller internasjonale forsendelser med fly- eller skip finner vi to gjennomgående trekk: Utvikling av systemer for å identifisere og uskadeliggjøre «terrorgods» så tidlig som mulig i transportkjeden gjerne kalt forhåndsvarsling Sertifisering av eksportører, importører og transportører som har iverksatt gitte sikkerhetssystemer og rutiner rettet mot å identifisere og forhindre terrorisme OLAV HERMANSEN Seniorrådgiver, Norstella Så hvordan slår disse prinsippene ut i praksis for norske bedrifter? Toll Forhåndsvarsling av tredjelandsforsendelser og AEO-sertifisering Uansett hva man måtte mene om vårt EØSmedlemskap er det liten tvil om at norske bedrifter som handler eller transporterer varer internasjonalt har store fordeler av at vi befinner oss innen for EØS sikkerhetssone. Det innebærer at for vareforsendelser til og fra EØS-land er det ingen krav om forhåndsvarsling og derfor business as usual. For vareforsendelser til tredjeland, det 16 Oslo Handelskammer chamber. no

17 være seg til vår store nabo i øst Russland eller til og fra oversjøiske markeder (Kina, Japan, USA, Brasil osv.) er det derimot krav om forhånds melding til tollvesenet. Det «tredjelandet» det har blitt utstedt langt flest norske forhåndsmeldinger til så langt er Svalbard. De henger sammen med den spesielle internasjonale posisjonen øygruppen har som følge av Svalbard-traktaten inngått i Fordi det meste av norsk vareeksport og import til og fra tredjeland går via EU er det i praksis som oftest den transportøren som sender ut eller tar imot godset på EUs yttergrense som sørger for at forhåndsmelding er på plass i rett form og tid. For direkte eksport til og import fra tredjeland sender transportører eller speditører forhåndsmeldinger for godkjenning via det norske tollvesenets elektroniske transitteringssystem TET/NCTS. Mens systemet med forhåndsvarsling i dag er vel etablert kan ikke det samme sies om sertifiseringssystemet AEO (Authorised Economic Operator.) Både ideen med og mye av metodikken bak AEO stammer fra verdens tollorganisasjon, World Customs Organisations (WCO) rammeverk SAFE Framework of Standards. Det finnes innenfor EU to typer AEO-autorisering, 1)i forhold til sikkerhet og 2) i forhold til til lettelser i tollvesenets prosedyrer. Mens mange EU-bedrifter har en både- og godkjenning har norsk tollvesen så langt kun innført AEOautorisering knyttet til sikkerhet. Og her er vi ved noe av hovedproblemet med AEO og liknende sertifiseringssystemer, mangelen på bevislige fordeler for bedrifter som har latt seg AEO-sertifisere. Riktignok er en AEO-sertifisering en god anledning til å brushe opp både bedriftens tollkompetanse og egne sikkerhetsrutiner. Dette argumentet alene har likevel vist seg vanskelig å selge inn til ledelsen i de fleste bedrifter som ikke uten videre vil frigjøre to-tre månedsverk - eller mer - for å få en AEOsertifisering på plass. Så langt (23.april2013) er derfor kun 32 norske bedrifter AEO-sertifisert. For hele EU ligger tallet i dag på rundt tolv tusen. Flyfrakt Fysisk sjekk og godkjente aktører I og med at terrorangrepene 11.september kom fra luften tok det relativt kort tid før det i internasjonal flyfrakt ble innført scanning og gjennomlysning av gods før flyavgang. Flyspeditørene fikk også et sterkt trykk på seg for å bli sikkerhetsgodkjente, i Norge av Luftfartstilsynet. I og med at flyspeditørene i flere år også har blitt pålagt å godkjenne flyfraktbrukere fikk vi den litt snodige praksisen som har fått oppnavnet «audit-turisme». Den ga seg blant annet utslag i at flyspeditører, som samtidig som de skulle selge sine tjenester, drog rundt til ulike flyfraktbrukere. Ofte hadde de ulike godkjenningsskjemaer i kofferten, slik at samme kunde kunne bli sertifisert diverse ganger og med ulike skjema. Nå er de EU-baserte kravene også utvidet til flyfraktbrukere og da særlig eksportører Disse kreves nå godkjent som «kjent avsender» for å unngå diverse ekstra kontroller.. Om kravene til kjent avsender sier Luftfartstilsynet blant annet på sine hjemmesider: Kravene til kjente avsendere omfatter blant annet krav til prosedyrer for kontroll før ansettelse av personer som får tilgang til identifiserbar flyfrakt, samt opplæring av disse personene. Videre må virksomheten fysisk sikre sitt område, med spesiell fokus på innpasseringskontroll til områder der flyfrakt produseres, pakkes eller oppbevares eller sendes ut. Det stilles også krav til transporten av flyfrakten. Den offisielle fristen for å bli sertifisert som kjent avsender er 29. april i år Men det er det neppe grunn til å tro at Luftfartstilsynet vil stenge køen da pga. stor søknadspågang i år. Sikkerhet til sjøs og i havner Så lenge vi holder oss til sjøs er det først og fremst rederier som må leve opp til å dokumentere overholdelse av sikkerhetskrav og i Norge overfor Sjøfartsdirektoratet.. På land- og havnesiden er Kystverket øverste kontrollmyndighet. for gjennomføring av den såkalte ISPS-koden (International Ship and Port Facility Security Code). ISPS-regelverket for havnesikring gjelder for alle norske havner og havneterminaler der internasjonale vareforsendelser håndteres. Også her står vi overfor omfattende sikkerhetskrav, som gir seg utslag i inngjerdede havner, egne sikkerhetsområder, krav om adgangskort for sjåfører osv. For eksportører Internasjonal handel og importører gjelder det å forsikre seg om at speditøren eller transportøren de bruker har nødvendige havnesikkerhetsrutiner og godkjenninger på plass. I det store og hele har næringslivet på en imponerende måte klart å tilpasse seg den nye sikkerhetshverdagen. Likevel kan det være grunn til å minne om at hvis alarmen går kan også din bedrifts forsendelser bli underlagt krigsliknende prosedyrer der varestopp og ikke vareflyt kan bli en realitet i alle fall så lenge alarmtilstanden varer. Som illustrasjon på hva som kan skjer om det blir alvor sakser vi fra «Kystverkets ISPS-nytt nr : EUs nye håndbok for drill og øvelser, European handbook of maritime security exercises and drills, er (nå) blitt offentliggjort. Håndboken er et konkret hjelpemiddel for havner og havneterminaler til å planlegge, organisere og gjennomføre øvelser og driller innen havnesikring. Selv om det er bred enighet om at internasjonal terrorisme er viktig å bekjempe må det likevel være lov å stille spørsmålet om alle sikkerhetskravene og godkjenningsordningene som har kommet siden 2001 er like hensiktsmessige. Nærmere informasjon på nettet om de ulike sikkerhetsregimene: Forhåndsdeklarering og AEO: Subject.aspx?id=176841&epslanguage=no Flyfrakt, security og kjent avsender: avdelinger/security/ ISPS-koden og havnesikkerhet: Foto dep. of homeland security Chambers of Commerce: Act local, think global 17

18 Aktuelt fra Oslo Handelskammer Foto ISTOCK Foto ISTOCK Høstens aktiviteter Aktivitetskalenderen begynner å ta form, og det er mange gode grunner til å besøke oss kommende høst! Vi vil blant annet i samarbeid med selskapet Aventum arrangere tre intensivkurs. De holdes i våre lokaler og er ideelle for deg som jobber med markedsføring, salg og kundekontakt, og som ønsker oppdatert, spisset og praktisk rettet kunnskap. Aventum gir også en garanti: Pengene tilbake hvis du ikke er fornøyd! Du får også gratis fagsupport fra Aventum i 14 dager etter hvert kurs. Kurs 1: E-Marketing Turbo 2013 Kurset gir en gjennomgang av de viktigste endringer og suksesskriterier for digital markedsføring i Du lærer bl.a. om tilpasning til mobil markedsføring, og hva du bør gjøre for at nyhetsbrev og kampanjer skal spre seg i sosiale medier. Kurs 2: Slik lages en effektiv markedsplan for digitale medier Kurset gir en innføring i en enkel 6-trinns metode, som sikrer best mulig avkastning på markedsinnsatsen i digitale medier. Du lærer å sette opp en rask og strukturert plan og hvordan du skal bruke den som grunnlag for vurderinger og beslutninger. Planen vil avklare hvilke plattformer og kanaler som er mest effektive og lønnsomme i en marketing miks for din virksomhet. Den inkluderer også en enkel metode for kontroll av månedlige resultater. Kurs 3: Skriveteknikk for digitale medier Dette er et komprimert kurs på to timer, ideelt for deg som er involvert i utvikling og publisering av innhold til nettsted, nyhetsbrev, kampanjer, sosiale- og mobile medier. Kurset fokuserer på det viktigste for online publisering: å skrive korte tekster som skaper umiddelbar handling! Vi tar utgangspunkt i en Twittermelding på 140 tegn, og viser hvordan du skal fokusere, strukturere og forenkle et budskap, Du lærer hvilke ord som leder leseren fra passiv til aktiv, og å lage call-to-actions som blir klikket på med en gang. På baksiden av Mercur finner du en foreløpig oversikt over høstens aktiviteter. Vi håper å kunne ønske deg velkommen! Kompetanseinnvandring Fremtidens internasjonale kon kurranse handler om å være attraktiv for kloke ho der fra hele verden. Til dette trenger vi en aktiv og målrettet kompetanse innvandringspolitikk. Det mangler Norge i dag. Oslo Handelskammer har i samarbeid med Abelia, Forskningsrådet og Næringsforeningene i Kristiansand, Bergen, Stavanger, Trondheim og Tromsø utarbeidet en studie som kartlegger situasjonen i dag og belyser ulikheter mellom arbeidsinnvandringspolitikken i Norge sammenliknet med våre nordiske land og Canada. Den 28. mai ble studien presentert og diskutert under et møte på Litteraturhuset i Oslo med bred deltakelse fra næringsorganisasjoner, politikere og bedrifter, og det var hverken mangel på engasjement eller sterke meninger. Seansen ble avsluttet med en engasjerende politisk debatt. Torbjørn Røe Isaksen fra Høyre innrømmet at det tidligere ikke har vært så stor fokus på å knytte innvandring til ekspertise som skal inn i landet. Dette er viktig, fortsatte han, og handler om norske velferdsinteresser og norske egeninteresser. Arbeiderpartiets Norvald Mo mente på sin side at man ikke burde skille mellom kompetanseinnvandring og arbeidsinnvandring. Senterpartiets stortingskandidat, Erlend Grimstad, mente at vi må se på verden totalt, og ikke bare Europa. Det er også viktig å distansere dette fra den tradisjonelle innvandringsdebatten i landet, fortsatte han. Fremskrittspartiets Ketil Solvik-Olsen argumenterte for at vi bør sørge for at de som kommer til Norge blir i arbeidslivet lengst mulig, og mente at det nå finnes en ubalanse med midlertidige arbeidere som trekker verdiskapningen raskt ut av landet igjen. Norge har et økende behov for å tiltrekke seg flere kloke hoder hvis vi skal være konkurransedyktige. Vi håper debatten fortsetter. 18 Oslo Handelskammer chamber. no

19 Det internasjonale handelskammernettverket Foto ISTOCK World Chambers Network CCIP 1 Junior Chamber International ICC 2 /WCF 3 Bilaterale handelkamre Eurochambres BCCA 4 Nordiske handelskamre Det norske Handelskammerforbund ICC Norge Næringsforeninger/ handelskamre i Norge Oslo Handelskammer 1) CCIP: Chambre de commerce et d Industrie de Paris 2) ICC: International Chambre of Commerce 3) WCF: World Chambers Federation 4) BCCA: Baltic Sea Chambers of Commerce Assosiation Chambers of Commerce: Act local, think global 19

20 Ohk kurs og aktiviteter høsten 2013 TIRSDAG 03. sept. ONSDAG 04. SEPT. tirsdag 10. sept. TIRSDAG 17. sept. torsdag 26. sept. tirsdag 08. okt. onsdag 09. okt. torsdag 10. okt. onsdag 16. oktober TIrsdag 05. nov. 07. og 08. nov. TIRSDAG 12. nov. TORSdag 21. nov. TIRSDAG 03. des. Trade Fraud and Risks E-marketing som vinner kundene Nye EU- regler for byggeprodukter fra 1. juli Global Economic Outlook, presented by Danske Bank International Forum, presenting IKEA Introduksjonskurs for nye medlemmer Marketingplan for digitale medier Business Turkey (Frokostmøte og Workshop 10:00-16:00) Matchmaking for investorer and networking Bruk av tollpasset ATA Carnet Møt Sverige! Matchmaking og faglig/sosialt program med svenske bedrifter fra Värmland Skriveteknikk for digitale medier International Forum presenting Statoil and members dinner Global Economic Outlook, presented by Danske Bank onsdag Offentlige anskaffelser 04. des Vi tar forbehold om endringer og henviser også til mer informasjon etter hvert på Tips oss! Vi ønsker svært gjerne tips til Mercur. Ta kontakt med Eva Hestnes på tlf eller chamber.no Utleie av møterom sentralt i Oslo vest Oslo Handelskammer holder til i Indekshuset, 2. etasje på Solli Plass, midt i Oslos smørøye. Vi har møteroms og kursrom kapasitet til totalt 50 personer, og du kan velge mellom hel- eller halvdagsleie. Møterom Oslo og Frogner har en samlet kapasitet på 50 personer, og enkeltvis til 25 personer. Møterommene er topp AVutstyrt med prosjektor og Smart Board. Det er egen garderobe i møterommet. Nærmere opplysninger v/ Anna Maria Lund, tlf eller Priser Medlemmer OHK / Ikke-medlemmer Oslo + Frogner (max 50 pers) Hel dag ( ) 3500,- / 2000,- Halv dag ( ) 4500,- / 2500,- Oslo (25 pers) eller Frogner (15 pers) Hel dag ( ) 2200,- / 1300,- Halv dag ( ) 2800,- / 1800,- Prisene er eks.mva og inkluderer AV-utstyr. Administrasjonsgebyr for bestilling av bevertning er kr. 150,- og må avtales separat. - din partner i verdens største forretningsnettverk Oslo Handelskammer ønsker alle sine lesere en riktig god sommer! MERCUR 20

NORSK-RUSSISK HANDELSKAMMER

NORSK-RUSSISK HANDELSKAMMER NORSK-RUSSISK HANDELSKAMMER Etablert av og for næringslivet Norsk-Russisk Handelskammer (NRHK) ble etablert som en bransjeuavhengig forening av et tjuetalls bedrifter 20. oktober 2003. Kammerets medlemmer

Detaljer

Internasjonal kompetanse

Internasjonal kompetanse Internasjonal kompetanse Næringslivets behov for internasjonal kompetanse hvordan kan vi bedre dra nytte av den kompetanse som finnes i flerkulturelle miljøer? Solveig Holm Bergen Næringsråd 26. oktober

Detaljer

Nettverk gir styrke - for store og små!

Nettverk gir styrke - for store og små! Vi vil videre! Innovasjon Gardermoen tilbyr: NETTVERK Nettverk gir styrke - for store og små! Innovasjon Gardermoen (IG) er en næringsorganisasjon som arbeider for utvikling av næringslivet i Gardermoregionen.

Detaljer

MULIGHETER OG PROGNOSER. Muligheter og prognoser Krister Hoaas 22.10.13

MULIGHETER OG PROGNOSER. Muligheter og prognoser Krister Hoaas 22.10.13 MULIGHETER OG PROGNOSER Hva er Bergen Næringsråd 3000 medlemmer Representerer over 125.000 ansatte Over 200 deltar i ressursgrupper og styrer / utvalg Chamber of Commerce Næringsalliansen 2500 berifter

Detaljer

Norske bedrifter i et utvidet EØS

Norske bedrifter i et utvidet EØS Norske bedrifter i et utvidet EØS Jon Vea Næringslivets Hovedorganisasjon 30. September 2004 Et nytt Europa Norge ikke uberørt Nye muligheter for bedriftene Et større Indre marked Felles regler og ensartede

Detaljer

EU-rådgivningstjenester i Innovasjon Norge Europeiske samarbeidsmuligheter for nordnorsk næringsliv Mo i Rana, 07.09.10 Ingrid Martenson Bortne

EU-rådgivningstjenester i Innovasjon Norge Europeiske samarbeidsmuligheter for nordnorsk næringsliv Mo i Rana, 07.09.10 Ingrid Martenson Bortne EU-rådgivningstjenester i Innovasjon Norge Europeiske samarbeidsmuligheter for nordnorsk næringsliv Mo i Rana, 07.09.10 Ingrid Martenson Bortne Europakommisjonens eget bedriftsrådgivernettverk for SMB

Detaljer

Sammen om jobben: Næringslivets rolle i norsk utviklingspolitikk

Sammen om jobben: Næringslivets rolle i norsk utviklingspolitikk 1 av 7 Sammen om jobben: Næringslivets rolle i norsk utviklingspolitikk Basert på Utenriksminister Børge Brendes tale ved Næringslivets konferanse for internasjonalisering og utvikling 16 februar 2016

Detaljer

Høring Forslag til profileringsstrategi for Osloregionen (Brand Management Strategy)

Høring Forslag til profileringsstrategi for Osloregionen (Brand Management Strategy) SAK 22/15 Til: Fra: Follorådet Rådmannskollegiet/sekretariatet SAKSFREMLEGG Høring Forslag til profileringsstrategi for Osloregionen (Brand Management Strategy) Forslag til innstilling: 1. Follorådet er

Detaljer

Hvorfor fokusere på internasjonalisering nå?

Hvorfor fokusere på internasjonalisering nå? Hvorfor fokusere på internasjonalisering nå? Statssekretær Jens Revold Kunnskapsdepartementet UHRs seminar om internasjonalisering av forskning 9. juni 2008 Forskningsinvesteringer globalt 2 Kunnskapsdepartementet

Detaljer

God nyttår alle sammen og velkommen til denne tradisjonelle. 2011. La oss ta frem tallet, se på det, smake på det og venne oss til

God nyttår alle sammen og velkommen til denne tradisjonelle. 2011. La oss ta frem tallet, se på det, smake på det og venne oss til Leif Johan Sevland: Nyttårstalen Ledaal - 1.01.2011 God nyttår alle sammen og velkommen til denne tradisjonelle samlingen på Ledaal på årets første dag. 2011. La oss ta frem tallet, se på det, smake på

Detaljer

Internasjonalt kompetansebehov i næringslivet i Bergensregionen og på Vestlandet

Internasjonalt kompetansebehov i næringslivet i Bergensregionen og på Vestlandet Internasjonalt kompetansebehov i næringslivet i Bergensregionen og på Vestlandet Solveig Holm Leder prosjektutvikling og internasjonalisering BERGEN NÆRINGSRÅD 3000 medlemmer Representerer over 100.0000

Detaljer

Thomas A. Reitan, SEB har flere års erfaring innenfor garantiområdet og har spesialkompetanse på URDG-baserte påkravsgarantier.

Thomas A. Reitan, SEB har flere års erfaring innenfor garantiområdet og har spesialkompetanse på URDG-baserte påkravsgarantier. Bakgrunn ICC, International Chamber of Commerce, er verdens største næringslivsorganisasjon med et globalt nettverk bestående av over 6 millioner selskaper, handelskamre og bransjeorganisasjoner i mer

Detaljer

KAPITAL SEMINAR NORTHERN INNOVATION NETWORK 11-12 SEPTEMBER I NARVIK

KAPITAL SEMINAR NORTHERN INNOVATION NETWORK 11-12 SEPTEMBER I NARVIK KAPITAL SEMINAR NORTHERN INNOVATION NETWORK 11-12 SEPTEMBER I NARVIK Hvorfor skulle noen ønske å etablere ny virksomhet i Nord Norge? v/ Tord Eide, Partner DLA Piper Norway Om DLA Piper Verdens største

Detaljer

Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse 2015 Sammenlikning av regionene

Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse 2015 Sammenlikning av regionene Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse 2015 Sammenlikning av regionene Feltperiode: 26.11 7.12. 2015 Utvalg: Medlemmer i næringsrådene Veiemetode: Tallene er veid Kontakt Bergen Næringsråd: Atle Kvamme

Detaljer

Akademia og næringsliv hvordan jobbe sammen for økt internasjonalisering i regionen?

Akademia og næringsliv hvordan jobbe sammen for økt internasjonalisering i regionen? Akademia og næringsliv hvordan jobbe sammen for økt internasjonalisering i regionen? Solveig Holm Leder prosjektutvikling og internasjonale relasjoner BERGEN NÆRINGSRÅD Medlemsforening 3000 medlemmer Representerer

Detaljer

Utenriksdepartementet. Kunnskaps diplomati. En verden i endring. Signe A. Engli, Næringspolitisk seksjon. Utenriksdepartementet

Utenriksdepartementet. Kunnskaps diplomati. En verden i endring. Signe A. Engli, Næringspolitisk seksjon. Utenriksdepartementet Kunnskaps diplomati En verden i endring Signe A. Engli, Næringspolitisk seksjon Norsk økonomi Halvert oljepris Etterspørselen fra oljenæringen vil avta Mange bedrifter står overfor krevende omstillinger

Detaljer

Hammerfest 12. oktober 2011 Hammerfest og Omegn Næringsutvikling AS

Hammerfest 12. oktober 2011 Hammerfest og Omegn Næringsutvikling AS Hege Hansen Postboks 301 9615 Hammerfest Tel: 784 06 236 E-post: hege@honu.no Bakgrunn For å øke andelen av arbeidskraft med høyere utdannelse i Finnmark og heve kompetansenivået og konkurranseevnen til

Detaljer

Om Nordområdene, kompetanse og rekruttering

Om Nordområdene, kompetanse og rekruttering Om Nordområdene, kompetanse og rekruttering Januarmøtet 2014, 15/1-14 Jan-Frode Janson Konsernsjef En landsdelsbank basert på tilstedeværelse Hovedkontor i Tromsø Organisert i 5 regioner Del av SpareBank

Detaljer

WCO og EUs sikkerhetsbestemmelser

WCO og EUs sikkerhetsbestemmelser WCO og EUs sikkerhetsbestemmelser 16. april 2008. Liv Kristin Rundberget rådgiver Toll- og avgiftsdirektoratet Advance electronic information Risk management Outbound inspection Business partnerships Hovedpunkter:

Detaljer

Hvordan bidrar internasjonalt samarbeid i næringslivet til innovasjon? Direktør Astrid Langeland, Gardermoen 03.11.2009

Hvordan bidrar internasjonalt samarbeid i næringslivet til innovasjon? Direktør Astrid Langeland, Gardermoen 03.11.2009 Hvordan bidrar internasjonalt samarbeid i næringslivet til innovasjon? Direktør Astrid Langeland, Gardermoen 03.11.2009 Innhold Litt om innovasjon Litt om Innovasjon Norge Litt om samarbeid Noen eksempler

Detaljer

Tale NOREPS. 27.november. Anita Krohn Traaseth/Innovasjon Norge

Tale NOREPS. 27.november. Anita Krohn Traaseth/Innovasjon Norge Tale NOREPS 27.november Anita Krohn Traaseth/Innovasjon Norge Kjære alle sammen - velkommen til Innovasjon Norge og denne årlige faste møteplassen i regi av nettverket NOREPS The Norwegian Emergency Preparedness

Detaljer

Innlegg 07. juni 2016 - Europeisk og internasjonal handel og samarbeid

Innlegg 07. juni 2016 - Europeisk og internasjonal handel og samarbeid Innlegg 07. juni 2016 - Europeisk og internasjonal handel og samarbeid Velkommen til kunnskapsseminar hvor vi vil belyse betydningen av og aktuelle spørsmål om, europeisk og internasjonal handel og samarbeid.

Detaljer

Tematikk og prioriteringer

Tematikk og prioriteringer Strategi 2011-2014 Tematikk og prioriteringer FNs arbeid for fred og sikkerhet, menneskerettigheter og utvikling er FN-sambandets satsningsområder. I den neste fireårsperioden vil FN-sambandet prioritere:

Detaljer

Enterprise Europe Network - Bedrifters link til Europa. Sølvi Silset, Innovasjon Norge

Enterprise Europe Network - Bedrifters link til Europa. Sølvi Silset, Innovasjon Norge Enterprise Europe Network - Bedrifters link til Europa Sølvi Silset, Innovasjon Norge Globalisering Trend i samfunnet Globalisering Nå: økonomisk krise som påvirker oss Innovation distinguishes between

Detaljer

FRAMTIDENS SAMFUNN FRAMTIDENS ARBEIDSPLASS BLI MEDLEM I ABELIA OG NHO

FRAMTIDENS SAMFUNN FRAMTIDENS ARBEIDSPLASS BLI MEDLEM I ABELIA OG NHO FRAMTIDENS SAMFUNN FRAMTIDENS ARBEIDSPLASS BLI MEDLEM I ABELIA OG NHO 1 DET ER MANGE GRUNNER TIL Å BLI MEDLEM I ABELIA 1. BLI EN MER ATTRAKTIV ARBEIDSGIVER MED BISTAND I HMS, INDIVIDUELL OG KOLLEKTIV ARBEIDSRETT

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2016 2020 VEDTATT AV GRAMART STYRE 9.12.2015

STRATEGISK PLAN 2016 2020 VEDTATT AV GRAMART STYRE 9.12.2015 STRATEGISK PLAN 2016 2020 VEDTATT AV GRAMART STYRE 9.12.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 2 2. STRATEGISK PLAN 2016 2020 3 MÅL & FOKUS 3 2.1 STRATEGISK KART 4 2.2 MEDLEMSPERSPEKTIVET 5 2.2.1 ARTISTPOLITIKK

Detaljer

GLOBALE OG HJEMLIGE UTFORDRINGER FOR ELEKTROBRANSJEN

GLOBALE OG HJEMLIGE UTFORDRINGER FOR ELEKTROBRANSJEN BA-Kompetanse 2010 Son, juni 2010 Arne Jon Isachsen, Handelshøyskolen BI GLOBALE OG HJEMLIGE UTFORDRINGER FOR ELEKTROBRANSJEN 1. NOEN FAKTA 2. KINA I FARTA 3. INDIA KOMMER ETTER 4. HVA SKJER I HELLAS?

Detaljer

EU-programmet Creative Europe Anne-Line Aaslund, Kommunikasjonsansvarlig / Europarådgiver 01.12.14 1

EU-programmet Creative Europe Anne-Line Aaslund, Kommunikasjonsansvarlig / Europarådgiver 01.12.14 1 EU-programmet Creative Europe Anne-Line Aaslund, Kommunikasjonsansvarlig / Europarådgiver 01.12.14 1 01.12.14 2 Stort potensiale for kulturell og kreativ sektor Økonomisk vekst og utvikling (4,5% av EUs

Detaljer

NHO i Brussel. Sigbjørn Sigurdsson Mygland

NHO i Brussel. Sigbjørn Sigurdsson Mygland NHO i Brussel Sigbjørn Sigurdsson Mygland NHOs Brusselkontor NHO Brussel, 4 medarbeidere Daglig Nyhetsbrev Møter, foredrag, kurs Informasjonsmateriale (temaark, sektorinfo etc) Kontakt med NHOs medlemmer

Detaljer

Vekst i norsk næringsliv Nøkkelen til suksess ligger fortsatt i en god strategi. Halvor Moen og Joakim Marstrander Mai 2015

Vekst i norsk næringsliv Nøkkelen til suksess ligger fortsatt i en god strategi. Halvor Moen og Joakim Marstrander Mai 2015 Vekst i norsk næringsliv Nøkkelen til suksess ligger fortsatt i en god strategi Halvor Moen og Joakim Marstrander Mai 2015 Innledning Norsk næringsliv er opptatt av å skape vekst. Gjennom igangsetting

Detaljer

Næringspolitikk for vekst og nyskaping

Næringspolitikk for vekst og nyskaping Næringspolitikk for vekst og nyskaping Statssekretær Oluf Ulseth NITOs konsernkonferanse, 30. januar 2004 Regjeringens visjon Norge skal være et av verdens mest nyskapende land der bedrifter og mennesker

Detaljer

Industriens prioriterte saker NORSK INDUSTRI - HVA VIL VI?

Industriens prioriterte saker NORSK INDUSTRI - HVA VIL VI? Industriens prioriterte saker NORSK INDUSTRI - HVA VIL VI? 2015 Kvalitet, kunnskap og evne til fornyelse har i mer enn 100 år kjennetegnet industrien i Norge, og gjør det fremdeles. Disse ordene skal kjennetegne

Detaljer

ENDRINGER I KRAFTMARKEDET

ENDRINGER I KRAFTMARKEDET ENDRINGER I KRAFTMARKEDET Introduksjon Status quo Nyere historikk Markedsutsiktene Kortsiktige Langsiktige 1 Introduksjon John Brottemsmo Samfunnsøkonom UiB Ti år som forsker ved CMI / SNF innen energi

Detaljer

Side 1 av 6. Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik

Side 1 av 6. Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik Side 1 av 6 Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik Attraktive regioner gjennom økt samspill mellom forskning og næringsliv Takk for invitasjonen til Kommunal-

Detaljer

Nordisk samarbeid. Borgerne i Norden om nordisk samarbeid. En meningsmåling i Norge, Danmark, Finland, Island og Sverige

Nordisk samarbeid. Borgerne i Norden om nordisk samarbeid. En meningsmåling i Norge, Danmark, Finland, Island og Sverige Nordisk samarbeid Borgerne i Norden om nordisk samarbeid. En meningsmåling i Norge, Danmark, Finland, Island og Sverige Nordisk samarbeid. Borgerne i Norden om nordisk samarbeid. En meningsmåling i Norge,

Detaljer

Verdiskaping i Norge og nordområdene. President Paul-Chr. Rieber

Verdiskaping i Norge og nordområdene. President Paul-Chr. Rieber Verdiskaping i Norge og nordområdene President Paul-Chr. Rieber Dette er NHO Norges største nærings- og arbeidsgiverorganisasjon 19.500 medlemsbedrifter med 494.000 årsverk 3 av 4 bedrifter har færre enn

Detaljer

Storbyundersøkelse 2011. Næringslivets utfordringer

Storbyundersøkelse 2011. Næringslivets utfordringer Storbyundersøkelse 2011 Næringslivets utfordringer Næringsforeningene i storbyene i Norge 6.800 bedrifter 378.000 arbeidstakere Medlemsbedrifter Ansatte Tromsø 750 15.000 Trondheim 1000 40.000 Bergen (Nær.alliansen)

Detaljer

Kompetanse. Kompetanse er formell og uformell kunnskap. Bruk av kompetanse er nøkkelen til suksess. Tar nordnorske bedrifter i bruk kompetanse?

Kompetanse. Kompetanse er formell og uformell kunnskap. Bruk av kompetanse er nøkkelen til suksess. Tar nordnorske bedrifter i bruk kompetanse? Kompetanse Kompetanse er formell og uformell kunnskap Bruk av kompetanse er nøkkelen til suksess Tar nordnorske bedrifter i bruk kompetanse? Nordnorsk arbeidsmarked Tilbud Etterspørsel Høy kompetanse Nordnorske

Detaljer

Industri i krisetid- Hva er mulig og ønskelig å gjøre?

Industri i krisetid- Hva er mulig og ønskelig å gjøre? Industri i krisetid- Hva er mulig og ønskelig å gjøre? Faglig innlegg på Teknas valgmøte, Mo i Rana 27 august 2009 Advokat Christian Hambro Næringslivet har hovedansvaret for å håndtere gode og dårlige

Detaljer

Medlemskap eller handelsavtale?

Medlemskap eller handelsavtale? Medlemskap eller handelsavtale? EN ORIENTERING FRA UTENRIKSDEPARTEMENTET Storbritannia På hvilke måter kan Norge bli knyttet til EF? Det heter i Roma-traktatens artikkel 237 at alle europeiske land kan

Detaljer

Pådriver for økt verdiskaping. Håvar Risnes,14. februar 2013

Pådriver for økt verdiskaping. Håvar Risnes,14. februar 2013 Pådriver for økt verdiskaping Håvar Risnes,14. februar 2013 Hva kjennetegner SMBer I en verden i forandring - It s all about People to People business Varig vekst, overlevelse og profitt - gjennom aktive

Detaljer

Fremtidsrettet by- og regionsutvikling - Næringsutvikling gjennom samarbeid. Yngve B. Lyngh, prosjektleder

Fremtidsrettet by- og regionsutvikling - Næringsutvikling gjennom samarbeid. Yngve B. Lyngh, prosjektleder Fremtidsrettet by- og regionsutvikling - Næringsutvikling gjennom samarbeid Yngve B. Lyngh, prosjektleder Næringsforeningen i Tromsøregionen - den største næringsorganisasjonen i Nord-Norge Medlemmer:

Detaljer

Studiereise til Berlin Universell Utforming

Studiereise til Berlin Universell Utforming Studiereise til Berlin Universell Utforming 14.-15. oktober 2014 Velkommen til Berlin! byen. Med de demografiske endringene som dagens samfunn opplever, er universell utforming en absolutt nødvendighet

Detaljer

KURS - HØSTEN 2014. - for gründere og bedrifter på Hadeland. innføring i HMS-arbeid. Kurset gjennomføres i tråd med Arbeidstilsynets veileding.

KURS - HØSTEN 2014. - for gründere og bedrifter på Hadeland. innføring i HMS-arbeid. Kurset gjennomføres i tråd med Arbeidstilsynets veileding. KURS - HØSTEN 2014 Etablererkurs - Kursstart 27.10 - modulbasert kursserie Innovasjon Norges etablererkurs er et must for alle som vil starte egen bedrift eller som nylig har startet! HMS-kurs for ledere

Detaljer

Et kunnskapsbasert Nord Norge(1)

Et kunnskapsbasert Nord Norge(1) Et kunnskapsbasert Nord Norge(). Vennligst velg riktig organisasjonsform for din bedrift Bedrifter som er datterselskap i et konsern skal besvare spørsmålene på vegne av sin egen bedrift og dens eventuelle

Detaljer

Internasjonal profilering av Osloregionen. Samarbeidsrådet 28. mai 2013

Internasjonal profilering av Osloregionen. Samarbeidsrådet 28. mai 2013 Internasjonal profilering av Osloregionen Samarbeidsrådet 28. mai 2013 Øyvind Såtvedt, Direktør Sekretariatet for Osloregionen Hvorfor profilere Osloregionen? 2 Hva er det som forbinder oss? Integrert

Detaljer

Manglende infrastruktur

Manglende infrastruktur Manglende infrastruktur Vi klarte det for 100 år siden vi klarer det nå hvis vi vil! Veier Jernbane Havner og farleder Flyruter Øst-vest forbindelser (vei,jernbane, flyruter ) TOTALT BEHOV FOR Å FÅ TILFREDSSTILLENDE

Detaljer

Partnerskapsavtale mellom North Norway European Office Og Salten regionråd Fra 1. juli 2014 til 1. juli 2015

Partnerskapsavtale mellom North Norway European Office Og Salten regionråd Fra 1. juli 2014 til 1. juli 2015 Partnerskapsavtale mellom North Norway European Office Og Salten regionråd Fra 1. juli 2014 til 1. juli 2015 1. Partene i avtalen North Norway European Office (Europakontoret) eies av Nordland, Troms og

Detaljer

Kommunereform: Næringsutvikling, utdanningsvekst og urbanisering

Kommunereform: Næringsutvikling, utdanningsvekst og urbanisering 1 Kommunereform: Næringsutvikling, utdanningsvekst og urbanisering Akademikerne og NHO, Litteraturhuset, 21. mai 2014 Jørn Rattsø, NTNU 2 Tema i dag: Vi er på inntektstoppen, hvordan skal vi forbedre oss?

Detaljer

Finnmarkskonferansen 2012 «Industriens betydning» Harald Kjelstad

Finnmarkskonferansen 2012 «Industriens betydning» Harald Kjelstad Finnmarkskonferansen 2012 «Industriens betydning» Harald Kjelstad Bakgrunn Tilbakevendende debatt om industriens død Det postindustrielle samfunn trenger vi ikke lenger industri? Utsalg av viktige industribedrifter

Detaljer

Sentrale problemstillinger for å sikre konkurranseevnen til norsk industri på lengre sikt. Erling Øverland, President i NHO Haugesund, 9.

Sentrale problemstillinger for å sikre konkurranseevnen til norsk industri på lengre sikt. Erling Øverland, President i NHO Haugesund, 9. Sentrale problemstillinger for å sikre konkurranseevnen til norsk industri på lengre sikt Erling Øverland, President i NHO Haugesund, 9. august 2005 Norge og norsk næringsliv har et godt utgangspunkt Verdens

Detaljer

Så heldig er vi! SINTEF et internasjonalt forskningskonsern

Så heldig er vi! SINTEF et internasjonalt forskningskonsern Så heldig er vi! SINTEF et internasjonalt forskningskonsern HR-direktør Ingeborg Lund, SINTEF Innvandrerkonferansen 5. september 2012, Trondheim 1 Vår visjon: Vår rolle Skape verdier gjennom kunnskap,

Detaljer

Mange muligheter få hender

Mange muligheter få hender Mange muligheter få hender Mangel på arbeidskraft Sterk vekst i sysselsettingen I Nord-Norge blir vi flere yngre og eldre, men mister den mest produktive arbeidskraften Nordområdesatsingen skaper mange

Detaljer

Finnmarkskonferansen 2008 En industri historie fra Kirkenes

Finnmarkskonferansen 2008 En industri historie fra Kirkenes Finnmarkskonferansen 2008 En industri historie fra Kirkenes Trond Haukanes -Alta 03.09.08 1 SØR VARANGER: ET GRENSELAND Trond Haukanes -Alta 03.09.08 2 Barents regionen Trond Haukanes -Alta 03.09.08 3

Detaljer

Evaluering OTC 2014. Utdrag fra Quesback gjennomført kort tid etter delegasjonsreisen

Evaluering OTC 2014. Utdrag fra Quesback gjennomført kort tid etter delegasjonsreisen Evaluering OTC 2014 Utdrag fra Quesback gjennomført kort tid etter delegasjonsreisen 2. Hva var din målsetting med å delta på OTC? Svar 1. Bli kjent med og møte andre deltakarar frå GreaterStavanger 2.

Detaljer

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år FORNØYD MEDLEM: «Opplevde å spare både tid og penger da vi ble medlem» side 3 SMB magasinet Nr. 2. 2014, Årgang 10 ISSN 1890-6079 B MB Medlemsblad ASB magasinet or SMB Tjenester for SMB Tjenester AS Nr.

Detaljer

8 millonersbyen Drøm eller realitet? Øyvind Michelsen, fylkesdirektør plan, næring og miljø

8 millonersbyen Drøm eller realitet? Øyvind Michelsen, fylkesdirektør plan, næring og miljø 8 millonersbyen Drøm eller realitet? Øyvind Michelsen, fylkesdirektør plan, næring og miljø Akershus Lite i areal, stor i folketall 556 000 innbyggere i Akershus Oslo og Akershus har 1,1 millioner innbyggere

Detaljer

Innovasjon Norge. OCC, OMT og NNN 7. mai 2013. Ole Johan Borge. ph.d., avdelingsleder helse og IKT

Innovasjon Norge. OCC, OMT og NNN 7. mai 2013. Ole Johan Borge. ph.d., avdelingsleder helse og IKT Innovasjon Norge OCC, OMT og NNN 7. mai 2013 Ole Johan Borge ph.d., avdelingsleder helse og IKT Agenda 1. Om IN 2. Hva skal til for åkvalifisere for INs tjenester 3. Tilskudd og lån 4. Rådgivning Victoria

Detaljer

Arbeidsdepartementet Sendt pr. e-post postmottak@ad.dep.no. Deres ref.: 12/1221 DETTE ER LAST CALL FOR VÅR BRANSJE!

Arbeidsdepartementet Sendt pr. e-post postmottak@ad.dep.no. Deres ref.: 12/1221 DETTE ER LAST CALL FOR VÅR BRANSJE! 1 Arbeidsdepartementet Sendt pr. e-post postmottak@ad.dep.no Deres ref.: 12/1221 DETTE ER LAST CALL FOR VÅR BRANSJE! Høringssvar - Utlendingsregelverket og internasjonal luftfart Jeg er ansatt som flygende

Detaljer

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning Programbeskrivelse 1 MÅL OG MÅLGRUPPER 1.1 Formålet med programmet Formål med programmet er å utvikle verdensledende fagmiljøer

Detaljer

Vedrørende: Høringsuttalelse fra Filmkraft Rogaland til Utredning av insentivordninger for film- og tv-produksjon

Vedrørende: Høringsuttalelse fra Filmkraft Rogaland til Utredning av insentivordninger for film- og tv-produksjon Kulturdepartementet Postboks 8030 Dep. 0030 Oslo Stavanger, 6. august 2014 Vedrørende: Høringsuttalelse fra Filmkraft Rogaland til Utredning av insentivordninger for film- og tv-produksjon Rogaland Filmkommisjon/Filmkraft

Detaljer

Smart spesialisering i Nordland

Smart spesialisering i Nordland Smart spesialisering i Nordland Una Sjørbotten 12.05.2014 Foto: Peter Hamlin Agenda Hva er smart spesialisering? Hvorfor er Nordland med? Hva har vi gjort? Planer framover Erfaringer så langt Smart spesialisering

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi Byregionprosjektet. Vedtatt av regionrådet 13.01.16

Kommunikasjonsstrategi Byregionprosjektet. Vedtatt av regionrådet 13.01.16 Kommunikasjonsstrategi Byregionprosjektet Vedtatt av regionrådet 13.01.16 Innhold 1. Formål 2. Føringer 3. Interessenter 4. Hovedutfordringer 5. Målsetninger 6. Strategi 7. Hovedbudskap 8. Kommunikasjonskanaler

Detaljer

Arbeidsledighet og yrkesdeltakelse i utvalgte OECD-land

Arbeidsledighet og yrkesdeltakelse i utvalgte OECD-land Arbeidsledighet og yrkesdeltakelse i utvalgte OECD-land AV: JØRN HANDAL SAMMENDRAG Denne artikkelen tar for seg yrkesdeltakelse og arbeidsledighet i de europeiske OECD-landene og i 26. Vi vil også se nærmere

Detaljer

Hva gjør Nord-Norges Europakontor i Brussel?

Hva gjør Nord-Norges Europakontor i Brussel? Hva gjør Nord-Norges Europakontor i Brussel? Mo i Rana, 7 september 2010 Nord-Norges europakontor Regionkontor for Nordland og Troms Etablert 1.1.05 Fire ansatte. Ledet av direktør Stein Ovesen Kontorlokaler

Detaljer

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1 Strategier 2010-2015 StrategieR 2010 2015 1 En spennende reise... Med Skatteetatens nye strategier har vi lagt ut på en spennende reise. Vi har store ambisjoner om at Skatteetaten i løpet av strategiperioden

Detaljer

Jobb i Europa. eurodesk.no. Hvorfor søke jobb i Europa?

Jobb i Europa. eurodesk.no. Hvorfor søke jobb i Europa? Jobb i Europa... Hvorfor søke jobb i Europa? Du får viktig erfaring som ser bra ut på cv-en Du blir kjent med en annen kultur Du treffer nye mennesker og får venner Du får utvidet nettverk Språkkunnskapene

Detaljer

NME i 2014 Noe for enhver?

NME i 2014 Noe for enhver? NME i 2014 Noe for enhver? Diverse 2014 Vi har flyttet til Rådhusgata 25, 1 etasje hos Rederi Forbundet. Vi jobber med å ansette en erstatter for Syver. Vi har inngått samarbeid med NCE Maritime. Vi ønsker

Detaljer

Næringslivets Sikkerhetsråd 2013-2017 Mot kriminalitet - for næringsliv og samfunn

Næringslivets Sikkerhetsråd 2013-2017 Mot kriminalitet - for næringsliv og samfunn VEIEN MOT 2017 Innledning Kursen for de neste årene er satt. Strategien er et verktøy for å kommunisere retning og prioriteringer internt og eksternt. Strategien er et viktig styringsdokument, og skal

Detaljer

INTERREG ET VERKTØY FOR UTVIKLING. Drammen Havn 14. mai, 2014

INTERREG ET VERKTØY FOR UTVIKLING. Drammen Havn 14. mai, 2014 INTERREG ET VERKTØY FOR UTVIKLING Drammen Havn 14. mai, 2014 Interreg en del av EUs regionalpolitikk Interreg er EUs program for å fremme sosial og økonomisk integrasjon over landegrensene gjennom regionalt

Detaljer

DEGIRO lar investorer handle med rekordlave priser på børser over hele verden.

DEGIRO lar investorer handle med rekordlave priser på børser over hele verden. Side 1 (Frontpage) Side 2: ( 100% Broker) 100% megler Kort om oss lar investorer handle med rekordlave priser på børser over hele verden. Hos sin gamle arbeidsgiverene opplevde grunnleggerne av på nært

Detaljer

Grønt Flagg informasjon. Vekt på Linking,YRE, Klimaendring: Spar energi!

Grønt Flagg informasjon. Vekt på Linking,YRE, Klimaendring: Spar energi! Grønt Flagg informasjon Vekt på Linking,YRE, Klimaendring: Spar energi! Innhold Kort om FEE Status Eco-Schools/Grønt Flagg YRE: Miljøjournalist Klimaendring: La oss spare energi! Linking: Finn en partner

Detaljer

Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen forslag foreligger!

Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen forslag foreligger! Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen forslag foreligger! Struktur på planprosessen Arbeidet med planen har vært delt inn i følgende fem faser/delprosjekter: 1. Statusbeskrivelse som grunnlag for

Detaljer

Medlemsmøte i Moss Industri- og Næringsforening. Innledning ved Widar Salbuvik

Medlemsmøte i Moss Industri- og Næringsforening. Innledning ved Widar Salbuvik Medlemsmøte i Moss Industri- og Næringsforening Innledning ved Widar Salbuvik 24. februar 2015 Agenda Hva driver vi med? Widar Presentasjon av nye hjemmesider Tone Presentasjon av MNU Yngvar Foreningens

Detaljer

Rana Næringsforening - Formål Fakta om RNF: Rana Næringsforenings hovedmål Konkrete mål for 2013

Rana Næringsforening - Formål Fakta om RNF: Rana Næringsforenings hovedmål Konkrete mål for 2013 1 Rana Næringsforening - Formål Rana Næringsforening skal være en arena hvor medlemmene møter de mest toneangivende næringsaktørene i regionen, og fremstå som næringslivets mest attraktive nettverk. RNF

Detaljer

..viljen frigjør eller feller. Rektor Jarle Aarbakke 2. mars 2011, Drammen

..viljen frigjør eller feller. Rektor Jarle Aarbakke 2. mars 2011, Drammen ..viljen frigjør eller feller Rektor Jarle Aarbakke 2. mars 2011, Drammen Utfordringsbildet Økt konkurranse og en insentivstruktur som stimulerer til opprettelse av stadig flere små tilbud/ emner Demografiske

Detaljer

Anne vil tilby IT-hjelp til små og store mellomstore bedrifter som ikke har egen IT-avdeling.

Anne vil tilby IT-hjelp til små og store mellomstore bedrifter som ikke har egen IT-avdeling. Oversikt: Case 1: IT-konsulent Case 2: Kafé og catering Case 3: Patentsøknad Case 4: Turoperatør Case 5: Design og eksport Case 6: Kursarrangør Case 1: IT-konsulent Anne vil tilby IT-hjelp til små og store

Detaljer

Fremtidens godstransport

Fremtidens godstransport Fremtidens godstransport 26. oktober 2010 Larvik Havn skal utvikles til den miljømessig og kommersielt foretrukne havna på vestsiden av Oslofjorden, og derigjennom bidra positivt til styrking av regionens

Detaljer

Arbeidsdepartementet Sendt pr. e-post postmottak@ad.dep.no. Deres ref.: 12/1221. Høringssvar - Utlendingsregelverket og internasjonal luftfart

Arbeidsdepartementet Sendt pr. e-post postmottak@ad.dep.no. Deres ref.: 12/1221. Høringssvar - Utlendingsregelverket og internasjonal luftfart Fra: Morten Lunde [mailto:mo-lun2@online.no] Sendt: 5. desember 2012 11:06 Til: Postmottak AD Emne: 12/1221 Arbeidsdepartementet Sendt pr. e-post postmottak@ad.dep.no Deres ref.: 12/1221 Høringssvar -

Detaljer

1. NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING 3 2. STRATEGIEN 3 3. STRATEGIARBEIDET 3 4. STRATEGISK FUNDAMENT 3 4.1. VISJON 3

1. NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING 3 2. STRATEGIEN 3 3. STRATEGIARBEIDET 3 4. STRATEGISK FUNDAMENT 3 4.1. VISJON 3 STRATEGI 2012-2014 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING 3 2. STRATEGIEN 3 3. STRATEGIARBEIDET 3 4. STRATEGISK FUNDAMENT 3 4.1. VISJON 3 4.2. HOVEDMÅL 3 5. ROLLE NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING

Detaljer

EUs klimapolitikk og kvotehandel. Miljøråd, Agnethe Dahl Energigruppe fra Trøndeland 7. mai 2007

EUs klimapolitikk og kvotehandel. Miljøråd, Agnethe Dahl Energigruppe fra Trøndeland 7. mai 2007 EUs klimapolitikk og kvotehandel Miljøråd, Agnethe Dahl Energigruppe fra Trøndeland 7. mai 2007 EUs miljøpolitikk - EU/EØS som premissleverandør for norsk miljøpolitikk EU har utvidet kompetanse på miljø,

Detaljer

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015 Innovativ Ungdom Fremtidscamp2015 TjerandAgaSilde MatsFiolLien AnnaGjersøeBuran KarolineJohannessenLitland SiljeKristineLarsen AnetteCelius 15.mars2015 1 Sammendrag Innovasjon Norge har utfordret deltagere

Detaljer

Nasjonalt senter for komposittkompetanse

Nasjonalt senter for komposittkompetanse nasjonalt senter for komposittkompetanse Nasjonalt senter for komposittkompetanse - en nyskapning i det norske komposittmiljøet Onno Verberne Styreleder Nasjonalt senter for komposittkompetanse Nordiske

Detaljer

Trøndelags Europakontor

Trøndelags Europakontor Trøndelags Europakontor Hva kan vi hjelpe Trøndelag med? KS Sør-Trøndelag Brussel 12. januar 2012 Trøndelags Europakontor Vidar Segtnan Daglig leder Europa etter 2VK til 1989 Etter 1989: Nasjonenes Europa

Detaljer

Velkommen til Norges Samferdselsforbund

Velkommen til Norges Samferdselsforbund Velkommen til Norges Samferdselsforbund Dagens samferdselspolitikk! Harry Lysvand Gründer og grunnlegger av NSF Hva er målene med å innføre en ny teknologi innen samferdsel! Hovedmålet å arbeide / fremme

Detaljer

Kvalitet og pålitelighet. En presentasjon av Parat Halvorsen AS

Kvalitet og pålitelighet. En presentasjon av Parat Halvorsen AS Kvalitet og pålitelighet En presentasjon av Parat Halvorsen AS Parat Halvorsen er Norges største leverandør av damp- og varmeanlegg. Vi leverer komplette systemer til industri, skip og offshore. I alle

Detaljer

Sak 7 Forslag til arbeidsprogram for UngOrg 2014-2015

Sak 7 Forslag til arbeidsprogram for UngOrg 2014-2015 Til: Årsmøtet Fra: Styret Sak 7 Forslag til arbeidsprogram for UngOrg 2014-2015 Barne- og ungdomsorganisasjonene i Oslo (UngOrg) er en interesseorganisasjon for de frivillige barne- og ungdomsorganisasjonene

Detaljer

Kredinor ser frem mot å ønske ledere og ansatte i trønderske bedrifter velkommen til heldags seminar

Kredinor ser frem mot å ønske ledere og ansatte i trønderske bedrifter velkommen til heldags seminar fremtid & konkurransekraft i Trøndelag. Hva skal til for å lykkes? Kredinor ser frem mot å ønske ledere og ansatte i trønderske bedrifter velkommen til heldags seminar 25. november kl. 10.00-16.15. Tema

Detaljer

MÅL OG STRATEGIER. Lokalt og sentralt

MÅL OG STRATEGIER. Lokalt og sentralt MÅL OG STRATEGIER Lokalt og sentralt 2016 2017 STRATEGI- OG MÅLOMRÅDER Rammebetingelser og markedsutvikling Energi og miljø Arbeidsgiverservice Jobbe for best mulig politiske rammebetingelser VISJON: VI

Detaljer

STRATEGI 2013-2017. for Norges Byggmesterforbund og Norges Byggmesterforbunds Servicekontor

STRATEGI 2013-2017. for Norges Byggmesterforbund og Norges Byggmesterforbunds Servicekontor STRATEGI 2013-2017 for Norges Byggmesterforbund og Norges Byggmesterforbunds Servicekontor Strategi for 2013-2017 Strategien er inndelt i følgende 5 hovedområder: Visjon Kompetansenivå og krav til bedriftene

Detaljer

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015)

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) 1 Visjon Handelshøyskolen i Trondheim skal være en selvstendig, anerkjent handelshøyskole med internasjonal

Detaljer

http://keyconet.eun.org

http://keyconet.eun.org Et europeisk politisk nettverk for nøkkelkompetanser i skolen http://keyconet.eun.org it her Health & Consumers Santé & Consommateurs Om KeyCoNet-prosjektet KeyCoNet (2012-14) er et europeisk nettverk

Detaljer

Høringsnotat utkast til endring av personopplysningsforskriftens regler om overføring av personopplysninger til utlandet

Høringsnotat utkast til endring av personopplysningsforskriftens regler om overføring av personopplysninger til utlandet 1 Høringsnotat utkast til endring av personopplysningsforskriftens regler om overføring av personopplysninger til utlandet 1. Innledning og bakgrunn Mange land i Europa har de senere årene forenklet sine

Detaljer

Innledning EU er ikke et solidaritetsprosjekt!

Innledning EU er ikke et solidaritetsprosjekt! Solidaritet? 2 Innledning EUer en politisk og økonomisk union bestående av 27 europeiske land. Unionen fører en felles handelspolitikk, og kjemper for de såkalte fire friheter. Disse innebærer at det skal

Detaljer

KREVENDE TIDER STORE MULIGHETER

KREVENDE TIDER STORE MULIGHETER KREVENDE TIDER STORE MULIGHETER Tore Forsmo Norges Rederiforbund KREVENDE TIDER Usikre markeder Krevende finansieringssituasjon Skip i opplag i alle segmenter Flere kan ha det verste foran seg Nybyggingsprogrammer

Detaljer

Mosjøen, 19.11.2013. Sluttrapport Vivilheim

Mosjøen, 19.11.2013. Sluttrapport Vivilheim Sluttrapport Vivilheim 1 BAKGRUNN Ideen til Vivilheim tok form ut fra erkjennelsen av at Helgeland i økende grad har behov for ny arbeidskraft og kompetansemedarbeidere. Innbyggertallet i landet har økt

Detaljer

PRAKTISK INNFØRING I ARBEID MED FORBEDRINGSPROSESSER. Hvordan drive konkurransedyktig vareproduksjon i Verdal? Per Terje Lænn, daglig leder, Elas AS

PRAKTISK INNFØRING I ARBEID MED FORBEDRINGSPROSESSER. Hvordan drive konkurransedyktig vareproduksjon i Verdal? Per Terje Lænn, daglig leder, Elas AS PRAKTISK INNFØRING I ARBEID MED FORBEDRINGSPROSESSER Hvordan drive konkurransedyktig vareproduksjon i Verdal? Per Terje Lænn, daglig leder, Elas AS Elas AS Etablert 1957 Lokalt eierskap. Arne Haugen. Lysrørsarmatur.

Detaljer

Kunsten å lykkes. Elisabeth Gullner. Narvik. 25. Januar 2011

Kunsten å lykkes. Elisabeth Gullner. Narvik. 25. Januar 2011 Kunsten å lykkes Narvik 25. Januar 2011 Elisabeth Gullner Lykkes med egen bedrift? Ny-etablerer Har bedrift i dag Ønsker vekst Finne lykkeformelen. Hvem? Hva? Hvordan? Styrende prinsipper Motivasjon Energi

Detaljer

Foto: Jo Michael. Grip dagen eller ta kvelden? Noen tanker om Rogalands næringsliv og utfordringene våre

Foto: Jo Michael. Grip dagen eller ta kvelden? Noen tanker om Rogalands næringsliv og utfordringene våre Foto: Jo Michael Grip dagen eller ta kvelden? Noen tanker om Rogalands næringsliv og utfordringene våre 1.september 2015 Svein Olav Simonsen Hva er NHO? NHO 24 225 medlemmer 572 384 årsverk 15 region-

Detaljer

Suvra Kanti Das. INITIATIV FOR ETISK HANDEL (IEH) Ressurssenter for bærekraftige leverandørkjeder

Suvra Kanti Das. INITIATIV FOR ETISK HANDEL (IEH) Ressurssenter for bærekraftige leverandørkjeder Suvra Kanti Das INITIATIV FOR ETISK HANDEL (IEH) Ressurssenter for bærekraftige leverandørkjeder Bama Om IEH Initiativ for etisk handel (IEH) er Norges største nettverk av bedrifter, organisasjoner og

Detaljer