Effektiv eiendomsforvaltning ved Oslo Lufthavn Side 4

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Effektiv eiendomsforvaltning ved Oslo Lufthavn Side 4"

Transkript

1 Et kundemagasin fra Norconsult Informasjonssystemer AS Utgave nr. 01/09 Effektiv eiendomsforvaltning ved Oslo Lufthavn Side 4 REN og ny løsning for kalkulasjon av energiprosjekter Side 8 Oslo samferdsel viser vei Side 10 Indikator på økt anbudsaktivitet Side 14

2 Kunnskap satt i system NoIS er så heldige å ha over 60 drivende dyktige systemutviklere som deler sin kunnskap seg i mellom Leder Hva skal til for å lage gode IT-løsninger? Den viktigste ingrediensen er kunnskap. Vi trenger kunnskap om IT-teknologi og utviklingsmetodikk for å kunne lage løsningen, vi trenger kunnskap om fagområdet for å kunne spesifisere innhold og funksjonalitet i løsningen, og vi trenger bransjekunnskap for å forstå brukerbehovet og kunne gjøre løsningen tilpasset og brukervennlig. IT-teknologien er i rivende utvikling. Dette gir oss stadig nye muligheter, men det er også krevende å holde seg oppdatert. NoIS er så heldige å ha over 60 drivende dyktige systemutviklere som deler sin kunnskap seg i mellom. Vi har også sertifisert oss som Microsoft Gold Certified Partner. Dette gjør oss godt rustet til å være i tet. Minst like viktig som selve ITteknologien er utviklingsmetodikk og kvalitetssikring. Scrum er nok et fremmed begrep for folk flest, men hos oss har dette slått igjennom. Scrum er en ny og smidig utviklingsmetodikk som gir oss større kontroll og innflytelse over utviklingsprosessen. Innhold > Effektiv eiendomsforvaltning ved Oslo Lufthavn > Smidig programutvikling med Scrum > Oppdaterte elementer og priser iht. NS 3420 utg. 4 > REN og ny løsning for kalkulasjon av energiprosjekter > Først med Eurokode 2 > Oslo samferdsel viser vei > Ny planlov styrker hensynet til miljø og klima Fagkunnskap må til for at løsningene skal få riktig funksjonalitet. Hos NoIS er de fleste tekniske fagområder representert, enten det er GIS, FDV, DAK, BIM, konstruksjonsteknikk, kalkyler, beskrivelser, prosjektstyring, regnskap eller økonomi. Fagkunnskap må holdes oppdatert. For NoIS er utdanningsinstitusjoner, bransjeorganisasjoner og standardiseringsarbeid viktige kilder. Det samme er alle våre kundeforhold rundt om i Norge, samt våre kolleger i Norconsult. Bransjekunnskap er på mange måter prikken over i en, det lille ekstra som gjør at en løsning oppleves brukervennlig. Alt for mange løsninger bærer preg av at de ikke er tilpasset brukerens hverdag. Bransjekunnskap får man i liten grad gjennom utdanning. Denne kunnskapen høster vi gjennom erfaring, samt gjennom godt samarbeid og god kommunikasjon med våre kunder. NoIS har vært IT-leverandør i snart 25 år, og besitter mye bransjekunnskap. I tillegg setter vi stor pris på alle gode innspill vi får gjennom våre brukergrupper, kurs, seminarer og ikke minst gjennom vår brukerstøtte. Her gjør vi hverandre gode. Kunnskap satt i system? Det er ISY. NoIS jobber kontinuerlig med forbedringer på flere områder, og det er med en viss stolthet vi nå presenterer vårt oppgraderte kundemagasin ISYnytt. Håper det faller i smak. > Nye fjes i NoIS > Indikator på økt anbudsaktivitet > 3D laserscanning i Norconsult > Hosting av Truview laserscan-data for Aker Solutions > Havner må vedlikeholdes > Integrasjon mot GPS LS Slam > ISY CAD-applikasjoner på nyeste MicroStation > ISY ProAktiv innbringende for Oslo kommune > ISY JobTech måledata for dammer > Styrket posisjon innen helsebygg > Maskinentreprenører velger ISY ByggOffice > Oppgradering og vedlikehold av Holmenkollbanen > Ny funksjonalitet til Vann- og avløpsetaten i Oslo > Tilgang til data fra eiendomsregisteret > Kurs & seminarer Bård Hernes Administrerende direktør

3 Duty Free i utlandspiren er på ca m2 og er et av butikkkonseptene som blir forvaltet gjennom ISY Eiendom. Foto: Eva Rose Furumyr / Oslo Lufthavn AS seg og stilt opp, understreker Ødegaard. - Det har gitt en ekstra verdi i seg selv. taktiske sider av forvaltningen. - Vi har nå mulighet til å følge inntektsstrømmene og på den måten forvalte verdiene mer proaktivt, sier Roar Ødegaard, som legger til at de også har laget en egen forvaltningshåndbok for at alle involverte skal gjøre jobben best mulig. Hovedeffekten av ISY Eiendom er at vi nå har mye bedre kontroll på både inntektsstrøm og kostnader. Effektiv eiendomsforv altning Bedre kontroll - Hovedeffekten av ISY Eiendom er at vi nå har mye bedre kontroll på både inntektsstrøm og kostnader, sier Bernt Hegsvold, eiendomsforvalter ved OSL og den som har hatt ansvar for implementeringen. - Systemet gir oss en effektiv og bedre forvaltning av leiekontraktene for eiendoms- og arealporteføljen. Dette gjelder blant annet de omsetningsbaserte leiekontraktene med 53 butikker, spisesteder og øvrige parkerings- og servicetilbud på flyplassen. - Vi får nå bedre kontroll på inntektene fra butikkene i form av fast vederlag og omsetningsbasert vederlag. Systemet gir oss en god oversikt og gjør oss i stand til å styre forretningsutviklingen bedre. Selv om ISY Eiendom i denne sammenhengen er et forsystem, er det i høyeste grad forretningskritisk for driften, får vi vite. Stopper systemet, får dette ganske fort virkning på inntjeningen. Honnør til NoIS - NoIS skal ha stor honnør for leveransen, berømmer Ødegaard. - God prosjektledelse og konsulenter som føler engasjement, har gjort at implementeringen har gått knirkefritt. Kontakt i NoIS: For en effektiv eiendomsforvaltning og en kommersiell utvikling med fokus på potensialet for forbedring, har OSL tatt i bruk ISY Eiendom. Roar Ødegaard har ansvar for den kommersielle forretningsutviklingen på flyplassen og har vært OSLs prosjektleder for innføringen av ISY Eiendom: Forretningskritisk - Den ikke-flybaserte, kommersielle virksomheten ved OSL står snart for 60 % av inntjeningen og er i høyeste grad forretningskritisk for Oslo Lufthavn. Et godt forvaltningssystem av eiendomsmassen og ved Oslo Lufthavn Med årlige inntekter på rundt to milliarder kroner, i tillegg til flyvirksomheten, er det store eiendomsmessige aktiva det handler om ved Oslo Lufthavn (OSL) på Gardermoen. forretningsvirksomheten på flyplassen, er helt avgjørende for å sikre best mulig, og forutsigbare inntekter, sier han. Med et litt utdatert system fra tidligere, ble det nødvendig for OSL å gå til anskaffelse av et nytt moderne system. Etter flere runder internt valgte de å gå i tospann med Avinor for å gjennomføre anskaffelsesprosessen. - Kunnskap om løsningen og vårt behov, samt tillit til folk, var et par sentrale faktorer som var avgjørende for beslutningen for å velge ISY Eiendom etter den offentlige anbudskonkurransen, bekrefter Ødegaard. - Dette er etter vår mening meget viktig for å få en leveranse som skal virke tilfredsstillende. Selve implementeringen, som ble sluttført i mai 2009, har vært relativt omstendelig. Målrettet implementering - Det er egentlig ikke et selvstendig system vi har kjøpt, men et «forsystem» koblet sammen med flere forretningssystemer på lufthavnen, sier Ødegaard. - Det er systemer som Oracle Apps, DocuLive, Bentley og IFS. Det var derfor ikke en triviell løsning å implementere. - For å sikre et best mulig resultat har vi av den grunn foretatt implementeringen målrettet gjennom arbeidsgrupper bestående av alle mulige brukere av systemet. Parallelt med implementeringen dokumenterte vi alle arbeidsprosesser knyttet til systemet. Alt dette har vist seg å være både riktig og vellykket for å få opp en omforent løsning i henhold til forventningene, fremhever Roar Ødegaard. Ga engasjement - Prosessen ga oss nemlig løpende innsyn i enkelte mangler og forventningsgap i forhold til opprinnelig kravspec og ønsker. Brukerforumet som møttes hver 14. dag, gikk suksessivt gjennom tingene i detalj og ble enig om eventuelle endringer og ny prosess. Det avdekket enkelte huller i målbeskrivelsen. Vi kunne på denne måten forankre nye funksjonskrav og lage endringsordre til NoIS, slik at leveransen til slutt ble som vi ønsket. - Alt dette har gjort at folk har engasjert Systemet ivaretar fakturering av leiekontraktene, i tillegg til indeksregulering, varslinger, rapportering osv. God kobling til dokument- og tegningsforvaltningssystemene sørger for at relevante dokumenter og tegninger raskt er tilgjengelig. Verdifull rapportering Rapporteringen er spesielt verdifull for OSL, mener de to herrene. Rapportering både på detaljert og overordnet nivå; knyttet til arealforvaltning, omsetning, inntektsberegning, budsjettering osv. Systemet dekker alle nivåer, både operative arbeidsoppgaver så vel som strategiske og Knirkefritt har også selve systemet oppført seg. - Systemet som kjører på en egen server på huset, er stabilt og funker i det «stille», uten problemer, bemerker Hegsvold, som avslutningsvis poengterer at de har stor forventning om at NoIS videreutvikler systemet både i forhold til funksjonalitet og teknologi fremover. Da gjenstår det å se om Avinor følger i OSLs fotspor mht. ISY Eiendom. Som medutreder i evalueringsprosessen har de opsjon på å gå inn på samme avtale. Roar Ødegaard og Bernt Hegsvold ISY-nytt 5

4 Kontakt i NoIS: Begrepet Scrum er hentet fra sportens verden; en kort samling på banen i en timeout eller pause for å gå gjennom arbeidsoppgaver og taktikk, rette på feil - og ikke minst skape lagånd Smidig programutvikling med Scrum Her er det god orden - og god lagånd. Post-it-lappene er godt egnede verktøy i prosjektmetodikken Scrum. «Sprints», «stories», «backlogs» og «velocities» er andre mystiske betegnelser som ligger til grunn for metodikken. Vart du Scrum t no? Scrum, hva er nå det? Wikipedias beskrivelse er at «det er et rammeverk som definerer selvdrevne utviklingsteam som gis store fullmakter til å nå definerte mål for programvareutviklingen». NoS har tatt i bruk Scrum i utviklingen av Norconsults nye prosjektstyringsapplikasjon som ble påbegynt i desember Vi har tatt en prat med Scrum-leder Morten Haug og vært flue (bug?) på Scrum-veggen under ett av prosjektteamets daglige møter kl Post-it-styring Scrum-rommet er et vanlig kontor, men skiller seg fra de andre med Post-it-lappene og tusjskriften på hele glassveggen mot korridoren. Der har lappene imidlertid fått struktur, så det er ingen grunn til bekymring. Blå lapper representerer nye «features», rosa lapper er bugs, gule er stories, hvite er sprints, osv. Alle er sirlig klistret på glassveggen i et slags matrisesystem som endrer status daglig, alt etter som utviklingen skrider frem. Men hvorfor bruke manuelle Post-it-lapper i dataalderen? Morten Haug forklarer: - Alt dokumenteres og styres selvsagt også digitalt. Hensikten med Scrum-møtene og Post-it-lappene er at prosjektteamet tvinges til å kommunisere og samarbeide bedre. Ved å gjennomføre daglige Scrum-møter oppnår vi en tettere dialog og bedre styring av utviklingen. fire uker, kalt en sprint, forklarer Haug. - I NoIS har vi standardisert på 14 dager. I forkant av en sprint plukkes det ut et sett med funksjoner som skal utvikles, såkalte stories. Denne kravlisten utgjør produktbacklogen. Kravlisten som skal implementeres i løpet av en sprint kalles sprintbacklog. Bedre teamkommunikasjon Hensikten med de daglige møtene er at alle teammedlemmene skal gi uttrykk for hva som er gjort siden forrige Scrummøte, hva som skal gjøres før neste møte, og hva som eventuelt har vært til hinder siden sist. - Min hovedoppgave er å sørge for at møtene blir holdt, og at teamet har best mulig betingelser for å være effektivt, poengterer Haug, som også understreker viktigheten av at de i etterkant av en sprint holder evalueringsmøte. Evaluerer og måler - Der evaluerer vi resultatene fra siste periode og sammenholder disse med de krav som ble avtalt i forkant. På evalueringsmøtene forplikter vi oss så til implementeringen av et nytt sett med krav fra produktbacklogen. - Ved hjelp av såkalte storypoints i denne prosessen kan vi også lettere vurdere omfanget og fremdriften av utviklingen, såkalt velocity. Bedre forutsigbarhet - Alt dette gjør at vi selv og følgelig kunden får mye bedre forutsigbarhet i utviklingen, fremhever Morten Haug. - Ikke minst i forhold til tid og penger. Vi får for eksempel veldig tidlig feedback om justeringer som skal eller bør gjøres. Metoden gjør det lettere å prioritere endringer. For kunden som for øvrig involveres tett i prosjektet, blir Scrum faktisk et godt «beslutningsstøttesystem» i utviklingsprosessen. Det borger for en smidig utvikling, med andre ord. Hensikten med Scrummøtene og Post-itlappene er at prosjektteamet tvinges til å kommunisere og samarbeide bedre. Du trodde kanskje at fargerike Post-it-lapper er tegn på uorden og lite struktur? Så ikke innenfor såkalt «smidig systemutvikling» som NoIS har tatt i bruk. Utviklingsmetoden vokser stadig i aktelse og utbredelse. Sprint-utvikling Scrum definerer en måte å jobbe på. Det er ikke et dataverktøy i seg selv, får vi vite. Det hele begynner med at kunden kommer med et sett av funksjonelle krav som samlet sett defineres som en produktbacklog i Scrum. Kravene er sortert i viktighet og prioritering. - Typisk gjennomføres et Scrum-prosjekt i gjentagende iterasjoner på mellom én og ISY-nytt 7

5 Kontakt i NoIS: NoIS er i samarbeid med AS Bygganalyse Norges største leverandør av ferskvare når det gjelder priser og konstruksjoner. Det siste året har både beskrivelsesstandarden NS 3420 og bygningsdelstaballen NS 3451 gjennomgått betydelige revisjoner. Det har dessuten skjedd svært mye i prisbildet. Som første innholdsleverandør har NoIS utgitt komplett nytt innhold, klart til bruk i ISY Calcus, ISY G-prog Beskrivelse og ISY ByggOffice. Det gir deg som bruker av ISY-løsningene det rette verktøyet til å treffe blink med både standard, kvalitet og pris. Oppdaterte elementer og priser iht. NS 3420 utg. 4 Først med Eurokode 2 Kontakt i NoIS: Som Norges største programleverandør til BA-næringen er vi stolte av å være først ute med nye beregningsprogrammer for kontroll og dimensjonering etter Eurokode 2- standardene med norske nasjonale tillegg. ISY G-prog Betong-programmene er aller først ut, og så snart alle norske nasjonale tillegg foreligger for stål og tre, vil vi også lansere ISY G-prog Stål og ISY G-prog Tre basert på Eurokode 2. Se for mer info. REN og ny løsning for Nå kan ISY ByggOffice også brukes av energi- og nettinfrastrukturbransjen. NoIS har inngått et samarbeid med energiforsyningens kompetansesenter REN A/S og tilgjengeliggjør nå RENs kostnadskatalog i ISY ByggOffice. kalkulasjon av energiprosjekter Kontakt i NoIS: REN, som står for Rasjonell Elektrisk Nettvirksomhet, er eid av 61 norske nettselskaper og er et kompetanse- og standardiseringsorgan for prosjektering og montering av nettinfrastruktur. I den forbindelse har REN utviklet en kostnadskatalog og et prosjektsystem som brukes til prising og prosjektering av materiell og arbeid. 120 nettselskaper, 70 leverandører og 10 entreprenører står på referanselisten. Tilpasset nettaktører BKK er første nettentreprenør som ser fordelene med koblingen av REN og ISY ByggOffice. BKK var ute etter et nytt byggeadministrasjonsverktøy og fant etter en markedsvurdering ut at ISY ByggOffice ville tjene deres behov best. Og spesielt om REN-katalogen ble integrert i løsningen. BKK ønsket færrest mulig verktøy å forholde seg til. Naturlig nok. Magne Solheim, REN Som sagt, så gjort. NoIS har integrert REN-katalogen i ISY ByggOffice i et tett samarbeid med BKK og REN. Resultatet er en brukervennlig løsning som gjør at også energi- og nettleverandører nå via ISY ByggOffice kan kalkulere og administrere infrastrukturarbeider. Den nye løsningen egner seg godt til selskaper som bygger, drifter og vedlikeholder infrastruktur til distribusjon av elektrisitet, tv- og datasignaler, og gass og væske. Gjensidige fordeler - Intensjonen med REN er å tilgjengeliggjøre anbefalte løsninger og metoder som støtte til bransjen, sier prosjektansvarlig Magne Solheim i REN. - Dette gjelder anbefalinger om master, kabler, dimensjonering av trafoer, montering osv. i forbindelse med nybygg og drift og vedlikehold av nettinfrastruktur. - Med vår nettbaserte kostnadskatalog kan for eksempel utbyggere på en enkel måte få en rask kalkyle og detaljert oversikt over hva som inngår i en ønsket nettutbygging, gitt visse input som lengder og ytelser. Både kabelbaserte nett og luftlinjer. - Integrert med ISY ByggOffice får brukere full tilgang til RENs kostnadskatalog i ISY ByggOffice. De slipper dermed å gå inn og Intensjonen med REN er å tilgjengeliggjøre anbefalte løsninger og metoder som støtte til bransjen ut av applikasjoner. Nettentreprenører og andre som ser nytten av begge systemene, får på denne måten en tilpasset og komplett løsning. Kundene får en bedre løsning enn det vi kan tilby selv, sier Magne Solheim som forventer økt bruk av RENs kataloginnhold og flere brukere på basis av samarbeidet med NoIS. Nytt marked - Vi har også betydelige forventninger til samarbeidet med REN, sier Torstein Fjelldal, produktansvarlig for ISY ByggOffice. - Sammen har vi her noe som gir spennende muligheter for energi- og nettentreprenører og lignende. Dette er kunder som ellers har vært litt på siden av vår fokus, men som med denne integrasjonen så absolutt nå kan dra full nytte av ISY ByggOffice. - En annen fordel med den webbaserteløsningen, til stor fordel både for oss og for brukerne, er at vi slipper å vedlikeholde REN-katalogen. Det tar REN seg av. Kostnadskatalogen vil derfor alltid være like oppdatert gjennom ISY ByggOffice webløsning som direkte, slutter Torstein Fjelldal ISY-nytt 9

6 Oslo samferdsel viser vei Samferdselsetatens ambisiøse satsing på en tettere kommunikasjon med Oslos borgere, er online. Etatens kundetorg på nettet er i ferd med å bli en suksess etter bare noen få måneders drift. Noe i veien? - Gi samferdselsetaten i Oslo beskjed! Er du innbygger i Oslo kommune? Oppdager du et hull i veien? Har du passert påkjørte trafikkskilt? Ser du et trafikksignalanlegg ute av drift? Eller er det mørke gatelys i området der du bor? Gi samferdselsetaten beskjed! Her finner du det nye meldingssystemet: Kontakt i NoIS: Ved hjelp av NoIS ISY WinMap-baserte, skreddersydde brukersystem kan Oslos innbyggere nå på en enkel måte gå inn på nettet og melde fra om kommunale samferdselsproblemer som opptar dem. Ekstraservice, det er samferdselsetaten det - Men ikke bare det, forteller etatens prosjektleder Stein Arild Sandnes: - Folk kan også følge med om noe fysisk blir gjort med «klagen». Det være seg reparasjoner av hull i veien, gatelys, signalanlegg, eller brøyting, strøing, salting osv. Denne ekstraservicen er vi ganske alene om på kommunalt plan. Selvbetjeningen innfører en mye tettere brukerdialog og fremmer bedre tilfredshet med kommunens tjenester. Ambisiøs orm WORM heter programnyvinningen. Web Office Resource Management står det for og beskriver egentlig godt ambisjonen med kommunens satsing. Systemet er nemlig ment å være mye mer enn bare et meldingssystem. I WORM ligger også moduler for planlegging av graving, asfaltering, mindre byggearbeider osv. Det er med andre ord et oppfølgings-, kontrollog beslutningsstøttesystem for kommunen. Et system som de kan bruke til å styre og utnytte ressursene bedre med. Kartbasert nettløsning - Det hele startet i 2005, forteller Sandnes. - Etaten ønsket et nytt meldingssystem for å kunne forbedre kommunikasjonen med publikum og entreprenørene som utfører arbeidet på vegne av kommunen. Etaten bestemte seg for å bruke et kartsystem som informasjonsbærer for å gjøre brukerdialogen og oppfølgingen enklest mulig. - Ved å klikke seg inn på den veiviserbaserte kartapplikasjonen på etatens nettside velger brukeren først meldingstypen fra en meny, forklarer Sandnes og prøver å tegne et bilde av hvordan systemet fungerer. - Dernest spesifiserer han nøyaktig hvor på kartet problemet ligger, gir en kort beskrivelse av hva saken dreier seg om, og klikker til slutt meldingen direkte til etatens kundetorg. Her blir de løpende behandlet i henhold til gitte behandlingsregler og formidlet til rette ansvarlige i etaten, som til slutt utsteder arbeidsordre til avtalefestet entreprenør som utfører oppdraget. Alt er helt dynamisk. Genialt enkelt, helt enkelt - Når jobben så er gjort er det entreprenørens plikt å gå inn på det samme systemet og endre status slik at det røde merket på kartet endres til grønn, som beskriver at jobben er utført. Noe også publikum kan se, poengterer Sandnes. Og alle hjerter gleder seg Ja, for dette har i følge Sandnes ført til mange konstruktive tilbakemeldinger fra publikum i løpet av vinteren og våren. Og samtidig positive erfaringer for samferdselsetaten. Synliggjør arbeidet Nesten 2800 meldinger ble registrert i løpet av 3 ½ måned i vinter. Mye snøfall voldte selvsagt mange henvendelser. Nesten 1800 dreide seg om brøyting, ca 600 rapporterte om hull i veien. - Systemet gir oss mye mer korrekt innrapportering og det synliggjør jobben som gjøres av entreprenørene, fortsetter Stein Arild Sandnes. - Med oversiktlig statistikk kan vi enkelt sammenstille og kontrollere arbeidsområder og tiltak. Lønnsom pionervirksomhet - Systemet er ganske komplisert med avansert filtreringslogikk, fortsetter han. - Det ligger en stor applikasjon rundt kartmotoren. Systemet er unikt. Det er rett og slett pionervirksomhet det vi gjør. - Men det fungerer utmerket. Vi har nesten ikke hatt nedetid siden oppstarten. Og publikumstilbakemeldingen er veldig bra. De er imponert over ekstraservicen vi gir dem. Systemet er unikt. Det er rett og slett pionervirksomhet det vi gjør. - For kommunens del får vi nå en mye bedre totaloversikt og sparer ressurser både på den ene og andre måten, mener Sandnes. - Effektiviteten og kontrollen er bedret betraktelig. Ikke minst ved enkel gjenfinning av informasjon og gjennom verdifull statistikk. For kontrollseksjonen, som er en hyppig bruker av systemet, er det betydelig enklere å følge opp og kontrollere at tingene utføres i henhold til kontrakt. Enklere hverdag - Kundetorget som til daglig jobber mest med meldingssystemet, har for øvrig fått fordelen av kun én applikasjon å forholde seg til. Et stort pluss og en drastisk bedring av situasjonen, slutter Stein Arild Sandnes og ser frem til å tilfredsstille enda flere, nye behov som underveis har dukket opp. Mandatet er nemlig utviklet ytterligere etter de gode resultatene. Oslos ansatte og borgere kan forvente seg en stadig enklere hverdag. Andrea Gornall på kundetorget og prosjektleder Stein Arild Sandnes har fått en enklere hverdag med det nye meldingssystemet ISY-nytt 11

7 Ny planlov styrker hensynet Regjeringen har fastsatt en ny plandel av plan- og bygningsloven som trådde i kraft 1. juli til miljø og klima Kontakt i NoIS: Miljøverndepartementet har fastsatt at alle kommune- og reguleringsplaner som legges ut til offentlig høring etter skal behandles etter den nye loven. ISY WinMap-produktene er tilpasset ny SOSI-datamodell og presentasjonsregler er utarbeidet i henhold til ny standard. Den nye loven har til hensikt å gi lokale myndigheter muligheten til å møte klimautfordringene, stoppe tap av biologisk mangfold og sikre folks tilgang til friluftsliv og rekreasjonsområder. Planlegging skal være et redskap for folkevalgte organer til å styre viktige utviklingstrekk i lokalsamfunnet og den skal sikre innbyggerne innsyn og mulighet til å delta i planleggingen. Departementet har vedtatt en ny forskrift som i det vesentlige viderefører den gamle for plankart, men som er utvidet til å omfatte nye bestemmelser om kommunalt planregister. Kommuner som utarbeider digitale planer eller krever at planer blir levert på digital form plikter også å sørge for innsyn i plandata i form av søking og visning via internett. ISY WinMap WebInnsyn med Digital Plandialog integrert med kommunenes sak/arkivløsning dekker de krav som lov og forskrift stiller til digitalt planregister. Dette er en løsning som oppfyller intensjonene i loven med publikums innsyn og medvirkning i kommunale planprosesser. Digital plandialog tilbyr selvbetjening på kommunens nettsted for innsyn i planarbeid og mulighet for å sende høringsuttalelser direkte fra nettsiden. Digital Plandialog gir en mer effektiv saksbehandling gjennom: > Åpen planprosess for innbyggere, utbyggere og myndigheter > Selvbetjening for innsyn i kommunens planarbeid > Alle typer dokumenter samlet i ett felles arkiv > Alle planer tilgjengelig på ett sted sammen med saksdokumentene > Tidslinje som viser status i planprosessen > Mulighet for å sende høringsuttalelser direkte fra Plandialog NoIS tilbyr programvare og tjenester som dekker alle oppgaver rundt etablering av en forvaltningsløsning for digitale planer. I dette inngår rutiner og hjelpemidler for omkoding av eldre plandata, etablering av database for forvaltning av planer etter ny lov og opplæring og konsekvenser av nye forskrifter. Nye fjes i NoIS Fredrik Bekkevold Fredrik (30) er engasjert som Systemutvikler på ISY ByggOffice i seksjon Entreprenørdrift i Trondheim. Fredrik kommer fra stillingen som systemutvikler hos Ekko IT, og har tidligere jobbet med undervisning hos IT-Akademiet. Eirik Benum Reksten Dagfinn Dale Kloven Dagfinn (26) er ansatt som Systemutvikler i seksjon Utbygging. Dagfinn er nyutdannet M.Sc. fra NTNU innen Ingeniørvitenskap og IKT, fordypning Konstruksjonsteknikk og skal jobbe med ISY G-prog-produktene. Eirik (26) er ansatt som Systemutvikler i seksjon FDV og skal jobbe med ISY JobTech i Sandvika. Eirik holder på å avslutte sin M.Sc. innen Computer Science ved NTNU og er foreløpig ansatt i en 50% stilling. Øyvind Dragsten Øyvind (36) er ansatt som Senior systemutvikler i seksjon Prosjektstyring i Sandvika. Han kommer fra stillingen som systemutvikler hos Nucletron, og har tidligere jobbet med systemutvikling i NVE, Folkehelseinstituttet, Masterminds, Ergo og IconMedialab. Hos oss skal han jobbe med utvikling av våre prosjektstyringsverktøy. Kjell Ivar Lønne Kjell Ivar (34) er ansatt som Senior systemkonsulent i seksjon Proaktiv på Lillehammer. Han kommer fra stillingen som systemkonsulent hos Business Analyze og har tidligere jobbet i Profitbase, Hands og WM data. I tillegg til å jobbe med spesialtilpassninger og integrasjon mot andre systemer, vil han drive med installasjon, kurs og opplæring på ISY ProAktiv. Glenn Martinsen Glenn (34) er ansatt som Systemkonsulent i seksjon System. Glenn kommer fra stillingen som IKTansvarlig hos Fagskolen Tinius Olsen. Han har tidligere jobbet med support og helpdesk hos FMC Technologies. Hos oss skal Glenn jobbe med 1.-linjesupport internt i Sandvika. Gunnar Stenrud Nilsen Gunnar (24) er ansatt som Systemutvikler i seksjon Utbygging. Gunnar er nyutdannet M.Sc. fra NTNU innen Ingeniørvitenskap og IKT, fordypning Konstruksjonsteknikk og skal jobbe med ISY G-progproduktene. Vidar Svendsen Vidar (48) er ansatt som Senior systemkonsulent i seksjon FDV og skal jobbe med ISY Eiendom i Sandvika. Vidar kommer fra stillingen som prosjektleder og supportmanager hos Vianova Systems TIPS FM, og har jobbet med TIPS FM-systemene siden 1994 i IBM ISY-nytt 13

8 Indikator på økt anbudsaktivitet Krisemilliardene virker ikke før til høsten, skriver media. Dette er veldig beklagelig for entreprenører og andre utførende. Mange av prosjektene som ble pekt ut, var ikke kommet så langt i planlegging og prosjektering som man hadde håpet. NS 3459 Norsk Standard dataformat (XML) for utveksling av anbudsinformasjon- og priser mellom beskrivelsesverktøy hos byggherre/rådgiver og kalkyleverktøy hos entreprenør. ISY G-prog Linker Produktet ble utviklet som følge av et behov hos brukere av ISY G-prog Beskrivelse for å oppnå en sikker digital anbudsprosess også mot de mange tusen mindre aktørene i byggebransjen som ikke har investert i eget kalkyleverktøy med NS3459- funksjon. ISY G-prog Beskrivelse Markedsledende programvare for å utarbeide anbudsbeskrivelser og evaluere anbud. ISY ByggOffice Markedsledende programvare for anbudskalkulasjon og produksjonsoppfølging. Vi synes det er interessant å se på hva som faktisk skjer mens vi venter på den effekten alle snakker om. Kontakt i NoIS: En interessant, men lite omtalt effekt av krisetiltakene er at de har bidratt til å holde ingeniørstanden i virksomhet - det skal ikke glemmes midt i finanskrisen. Ingeniørene er en avgjørende ressurs for å lykkes; prosjektene skal planlegges og prosjekteres, og anbudsgrunnlag skal utarbeides og sendes ut før entreprenørene kan begynne å konkurrere om byggeoppdragene. ISY G-prog Linker en aktivitetsindikator NoIS produktetterspørsel er på mange måter et barometer for markedet i denne situasjonen. Etter at regjeringens tiltakspakke ble tilgjengelig er det blitt laget anbudsinnbydelser og tilbud over en lav sko over hele landet. Konkurransen om jobbene er for tiden stor, og det gjelder for entreprenører og andre utførende å konkurrere om flere oppdrag enn vanlig anbud som må kalkuleres, raskt og kvalitetsriktig. Som en bransjestandard å regne, opplever en del av ISY-produktene derfor en økning i etterspørselen. - Vi opplever spesielt en sterk etterspørsel etter ISY G-prog Beskrivelse og tilhørende ISY G-prog Linker, forteller salgsansvarlig for ISY G-prog, Jørn Romberg. Seksjonsleder Torstein Fjelldal har ansvaret for ISY ByggOffice, Norges ledende anbudskalkyleverktøy, og bekrefter at etterspørselen har økt merkbart også her. Stor anbudsaktivitet - I første kvartal i 2009 registrerte vi over nye brukere av ISY G-prog Linker, ca nye brukere hver dag. Det er mer enn en dobling av det normale, fremhever Romberg. - Vi tror dette er en relativt god indikator på den høye anbudsaktiviteten vi nå har i Norge, ikke minst fordi den speiler aktiviteten i hele den mangfoldige underskogen i byggebransjen. Programmet kan fritt lastes ned fra våre nettsider og gjør det enkelt og sikkert for entreprenører å levere sine anbud digitalt, noe som sparer begge parter for betydelig arbeid og kostnad. - En digital anbudsprosess er nærmest en nødvendighet i 2009, siden det blir mulig å håndtere et større anbudsvolum til en lavere kostnad på begge sider av bordet. Et anbud kan ofte bestå av over tusen poster. Det er tidkrevende og medfører stor risiko for feilregistrering å utarbeide anbud manuelt. Digital håndtering gjør det både enklere og sikrere å gi anbud. - De løsningene vi leverer til den norske byggebransjen gjør at selve konkurransen i markedet fungerer mer effektivt - ikke minst i krevende tider som nå, sier Romberg. Forenkler og kvalitetssikrer ISY G-prog Linker fyller flere behov. For det første gir det den store underskogen i bransjen anledning til å møte kravet om digital avgivelse av anbud, uten noen form for investering. De store aktørene har egne kalkyleverktøy med NS3459 import/ eksport som f.eks. ISY ByggOffice, men det store flertallet av de mindre entreprenørene og underentreprenørene har fortsatt ikke slike verktøy. For det andre gir Linker de store entreprenørene et verktøy til å teste og kvalitetssikre NS3459-dataoverføringen De løsningene vi leverer gjør at selve konkurransen i markedet fungerer mer effektivt - ikke minst under krevende tider som nå mellom sine kalkyleverktøy og ISY G-prog Beskrivelse før de sender fra seg anbudet digitalt. Våre undersøkelser indikerer at trygghet for 100% rett digital avlevering er svært viktig. Mange vegrer seg for å levere digitalt om denne muligheten ikke er tilstede. Om de bare mottar, men ikke leverer tilbake, er den digitale linken brutt, og det oppstår et voldsomt ekstraarbeid hos den som skal evaluere alle anbudene. Byggherre/rådgiver: - Nå kan vi stille krav NS3459 og Linker utfyller hverandre slik at det er mulig å stille krav om digital anbudsbesvarelse til alle aktører, liten eller stor. Kriteriene for at byggherren kan stille et slikt krav er at det er teknisk mulig, at overføringen er sikker og kan testes, at alle aktører kan delta uansett størrelse og digital modenhet og at det ikke medfører behov for investering hos de mindre aktørene. - Derfor anbefaler NoIS at den digitale anbudsforespørselen alltid sendes ut i både NS3459- og Linker-format, avslutter Romberg ISY-nytt 15

9 3D laserscanning i Norconsult Kontakt i NoIS: Bruk av 3D-laserscanning øker og flere og flere industrier tar teknologien i bruk. Ved laserscanning høster man raskt en 360-graders sky av 3D-punkter som med stor nøyaktighet beskriver overflaten av det som scannes. Punktskyene kan hentes inn i DAK-verktøy eller gjøres om til digitale bilder med dybdeinformasjon, og gir et eksakt underlag for videre prosjektering i 3D. Sammenlignet med tradisjonell oppmåling er det kosteffektivt ved at én oppmåling vanligvis er nok. NoIS har god kunnskap om prosessene rundt bruk av punktskyer sammen med DAK og forskjelling innsynsverktøy. Nytt er også at Norconsult nå leverer scanningtjenester av bygninger, installasjoner, terreng osv. i hele Norden. Hosting av Truview laserscan-data for Aker Solutions Havner må vedlikeholdes Kontakt i NoIS: Både Oslo og Bodø Havn jobber nå med å registrere grunnlagsdata og med å etablere FDV-løsningen ISY JobTech i hele organisasjonen. De viktigste grunnlagsdata finnes i anleggsregisteret med oversikt over virksomhetens verdier som kaier, farleder, lager, kraner, bygg, utstyr osv. Med arbeidsordresystemet følger systematiske rutiner for enkel planlegging og gjennomføring av jobber og internkontroll. Begge havnene tar også i bruk funksjonalitet for arkivering og forvaltning av dokumenter og bilder, samt sikker jobbanalyse (SJA). Bodø Havn tar i tillegg i bruk MS Outlook-integrasjon, tilstandsbasert vedlikehold, samt feil og avvik. Integrasjon mot GPS LS Slam Kontakt i NoIS: NoIS har i løpet av våren utviklet en ny modul. Modulen integrerer ISY ProAktiv Slam mot GPS Logistics Solutions (GPS LS) Slammodul. Ved tømming av slamavkillere vil transportøren bli navigert til riktig slamavskiller og tømmedata blir overført automatisk til ISY ProAktiv kort tid etter at tømmingen er registrert på den håndholdte enheten i bilen. De første kundene er allerede i produksjon med den nye modulen. Kontakt i NoIS: NoIS har utviklet en portalløsning som gir Aker Solutions enkel tilgang til Truview laserscan-data. Bildefilene som genereres fra punktskyen legges på en webserver sammen med filer som gir hvert bildepunkt dybdeinformasjon. Programmet Truview limer bildene sammen slik at man kan snu seg rundt/opp og ned, zoome inn/ut som et panoramabilde. NoIS vil drifte/hoste denne løsningen for Aker Solutions i minst 2 år fremover. Løsningen består av en server med selve portalløsningen, i tillegg til et relativt stort diskområde for de aktuelle bildefilene. Løsningen krever god aksess mot internett da mange brukere vil være inne på løsningen samtidig, i tillegg til at rask nedlasting av bildefilene fra server til klient er påkrevet. Vi har lang erfaring med drift/hosting av forskjellige løsninger for våre kunder. Vi kan drifte både små og store løsninger, og har et driftsmiljø/infrastruktur som sikrer god ytelse og høy oppetid for våre kunder. ISY CAD-applikasjoner på nyeste MicroStation-versjon Kontakt i NoIS: MicroStation V8i inneholder en rekke spennende nyheter, som dynamic views og intuitivt oppgavebasert brukergrensesnitt. Vi er glade for nå å kunne lansere de fleste av våre ISY CADapplikasjoner for V8i. Applikasjonene har fått en del ny funksjonalitet, samt sømløs integrasjon i MicroStation s oppgavemenyer. Vi har også utviklet en ny.net/ XML-basert metode for håndtering av applikasjonsoppsett, som medfører enklere administrasjon. For kunder med vedlikeholdsavtale er applikasjonene klare for nedlasting fra ISY-nytt 17

10 ISY ProAktiv innbringende Kemnerkontoret er svært regelstyrt og kan ikke fire på mange ting, så det var ikke gitt at det skulle gå så bra for Oslo kommune Kontakt i NoIS: Det er ikke størrelsen det kommer an på innen IT heller. Det er Oslo kemnerkontors valg av ISY ProAktiv et godt bevis på. I 2003 inngikk de avtale med et lite IT-firma på Lillehammer. I dag sørger systemet for fakturering og innkreving av kommunale eiendomsgebyrer for 1,8 milliarder kroner til Oslo kommune. - Da vi etter mange års bruk av et spesialsydd stormaskinsystem valgte å gå for ISY ProAktiv høsten 2003, var det mange som mente det var risikabelt å velge et lite firma på Lillehammer som leverandør, innrømmer Svend Furu, avdelingsleder for kommunale avgifter ved Oslo kemnerkontor. And the winner is... Lillehammer! - Men der tok heldigvis skeptikerne feil. Det viste seg fort at selskapet, som senere er blitt en del av NoIS, klarte godt å levere i henhold til vår kravspec. Kemnerkontoret er svært regelstyrt og kan ikke fire på mange ting, så det var ikke gitt at alt skulle gå så bra. Ikke alle konkurrenter ville klart det like godt, mener Furu. Kort beskrevet fungerer systemet slik at alt av gebyrgrunnlag fra brann- og redningsetaten, vann- og avløpsetaten, samt renovasjonsetaten, overføres daglig som fakturagrunnlag til ISY ProAktiv. Systemet sørger så for den regelmessige faktureringen, og tilrettelegger og gjør overføringer Svend Furu, Oslo kemnerkontor av nødvendige filer til BBS, inkassosystem og andre. Virksomhetskritisk - ISY ProAktiv har vist seg å være både pålitelig og godt tilrettelagt for vårt formål, berømmer Furu. - Vi vet vi kan stole på at alle beregninger og fakturautskrifter til enhver tid er korrekte, noe som er veldig viktig for kommunen. Ja, for det er mye penger det står om, inntekter som kommunens mange tjenester løpende er avhengig av. Faktureringen, som skjer ved fire terminer i året, pluss en femte for vannavregning, sørger for en forutsigbar inntektsstrøm til kommunekassa. Til sammen ca presise fakturaer sørger for regelmessig innkreving av de kommunale avgiftene. Stor tillitserklæring For NoIS, som både er den som online fjerndrifter selve systemet fra Lillehammer, og i tillegg er den som kjører faktureringsjobben for kemnerkontoret, er dette en stor tillitserklæring. - Vi har bare gode erfaringer med ISY ProAktiv og har stor tiltro til NoIS, roser Svend Furu. - Elektroniske betalingsløsninger som efaktura sparer oss for både porto, printutgifter og egne ressurser, i tillegg til at den fører til mer punktlige innbetalinger. - Ros må de også ha for en enormt god brukersupport. Dukker det opp en feil, rettes dette opp raskt. NoIS imponerer oss, sier han. Ny 6.0-løsning ISY ProAktiv 5.5 er systemversjonen Oslo kemnerkontor har brukt frem til nå. Fra i sommer er det versjon 6.0 som gjelder, en ny versjon som kemnerkontoret faktisk har vært sterkt delaktig i utviklingen av. ISY ProAktiv 6.0, som er webbasert og bygd på.net-teknologi, får et moderne og enklere brukergrensesnitt, i tillegg til enda mer funksjonalitet. Som eksempel internfakturering ved filoverføring til kommunens Agresso-system og efaktura for bedrifter. Takk til Oslo kemnerkontor - Oslo kemnerkontor har gitt oss anledning til å jobbe med proffe folk som kan sine fag, noe som har gitt oss mulighet til å lage en enda bedre løsning i 6.0, sier Jan Frode Bruvik, leder for ISY ProAktivavdelingen i NoIS. - Det har vært veldig givende å jobbe i team med kemnerkontoret, understreker han. - Både kemnerkontoret selv, NoIS, og andre kunder, vil nok nyte godt av dette fremover ISY-nytt 19

11 ISY JobTech Måledata for dammer For vassdragsanlegg er det etablerte retningslinjer for overvåkning og instrumentering av dammer. Hensikten er at man i et tidlig stadium skal kunne være i stand til å identifisere unormale tilstander som kan påvirke dammens sikkerhet. Maskinentreprenører velger ISY ByggOffice Styrket posisjon innen helsebygg Kontakt i NoIS: St. Olavs Hospital ved St. Olav Eiendom forvalter i dag sykehusets eiendommer som representerer verdier for om lag 6 mrd. kroner, økende til 10 mrd. kroner i løpet av de neste seks år. Eiendomsporteføljen har et samlet areal på ca kvm. St. Olav Eiendom ivaretar prosjektledelse med egne ansatte. Prosjektene er av varierende størrelse og kompleksitet, og dette stiller krav til en fleksibel oppfølging i de forskjellige faser. St. Olav Eiendom har derfor valgt prosjektstyringssystemet ISY Prosjekt Økonomi. Andre kunder innenfor helsebygg er bl.a. Nordlandssykehuset, Helse Sør-Øst RHF, Sørlandet Sykehus HF, Sykehuset Østfold HF, Helsebygg Midt- Norge HF og Radiumhospitalet. Kontakt i NoIS: Kontakt i NoIS: I 2001 utviklet EBL programmet Måledata for dammer og i den senere tid har det kommet brukerkrav om å utvikle en ny løsning med mer moderne brukergrensesnitt og enklere grafisk presentasjon av måledata. Norconsult har et sterkt fagmiljø på dette området og kombinert med kompetanse innen IKT og ISY JobTech i NoIS lå alt til rette for utvikling av et nytt system. På bakgrunn av dette overtok NoIS rettighetene til det gamle programmet Måledata for dammer fra EBL. Ny og moderne løsning ISY JobTech Måledata for dammer baseres på samme moderne teknologi som ISY JobTech med åpent, intuitivt og grafisk brukergrensesnitt. Løsningen er utviklet i samarbeid med EBL Kompetanse, Norconsult og en rekke ledende aktører i den norske kraftbransjen. Nye Måledata for dammer kan både kjøres som modul i ISY JobTech og som eget, selvstendig program. Store mengder måledata til analyse Kontinuerlig overvåkning og instrumentering resulterer i en mengde måledata som krever bearbeiding, analyse og presentasjon i form av grafisk styringsinformasjon. Programmet skal bidra til en enhetlig og enklere registrering og presentasjon av måledata for dammer og på denne måten forenkle overvåking av dammen. Gode rutiner, pedagogiske rapporter og riktig tolkning av data vil gi bedre informasjon og beslutningsunderlag for eventuelle sikkerhetstiltak. Programmet vil gjøre erfaringsutveksling og rapportering enklere og derved bidra til bedre vedlikehold og rutiner. Grafisk presentasjon Med ISY JobTech Måledata for dammer kan man ivareta lagring, bearbeiding og presentasjon av måledata som lekkasje, nedbør, poretrykk, vannstand, setninger og deformasjoner. Man kan presentere data på ulike måter som deformasjoner i plan og snitt eller plotte variabler som lekkasje og nedbør mot hverandre. Måledata presenteres grafisk, der både korttidsendringer og langtidstrender vil framgå. Det satses for fullt på infrastrukturutbygging i Norge, og forslaget til neste 10 års plan fra Stortingets transport- og kommunikasjonskomite viser betydelige investeringer i både veg og bane i tillegg til drift, vedlikehold og traffikksikkerhet. Norsk Transportplan blir godt mottatt av maskinentreprenørene, og gode utsikter har også økt behovet for riktig prosjektverktøy. Valg av riktige IT-løsninger er avgjørende for ethvert byggeprosjekt, og flere og flere maskinentreprenører velger ISY ByggOffice som kalkyleverktøy. I systemet ligger en database med mulighet til kalkulering med maskinrelaterte ressurser. I tillegg finnes det i systemet funksjonalitet for beregning av avgiftsfri prosentandel. Beskrivelser iht. NS 3420 og prosesskoder kan importeres direkte i løsningen for effektiv kalkulering. Blant våre nye kunder finner vi Sarpsborg Park & Anlegg AS, Huser Entreprenør AS, BL Entreprenør AS, Egil Nicolaysen Transport AS og Roger Jordalen Maskin AS ISY-nytt 21

12 Oppgradering og vedlikehold av Holmenkollbanen Kontakt i NoIS: Kollektivtransportproduksjon AS (KT- PAS) har startet et prosjekt for oppgradering av strømforsyning og vedlikehold av Holmenkollbanen i forbindelse med ski-vm i Oslo i ISY Prosjekt Økonomi er valgt som verktøy for styring og oppfølging av økonomien i prosjektet. Detaljert mengdeoppfølging inkludert målebrevsoppfølging utføres i ISY Prosjekt Økonomi Mengdemodulen. Tilgang til data fra eiendomsregistret & Kur seminarer Kurs i september ISY WinMap, forvaltning, grunnkurs ISY Calcus IFC/BIM ISY G-prog Beskrivelse, grunnkurs Prosess ISY WinMap, introduksjonskurs ISY G-prog FEM Design Plate/Wall ISY G-prog FEM Design 3D-Structure ISY Calcus Miljø/Klima ISY ByggOffice Kalkulasjon, videregående kurs ISY Calcus, videregående ISY G-prog FEM Design Advanced Ny funksjonalitet til Vann- og avløpsetaten i Oslo Kontakt i NoIS: ISY WinMap WebInnsyn er en fremtidsrettet løsning for presentasjon av geografiske data i et intra- eller internett. Grensesnittet er utviklet med tanke på at alle typer brukere skal benytte løsningen uten spesiell kunnskaper om kart- eller GISløsninger. WebInnsyn er en informasjonsportal som kombinerer ulike typer data og er blitt et verktøy for alle som har behov for stedfestet informasjon på tvers av mange fagfelt. ISY WinMap, rasteranalyse ISY G-prog Linker Pluss ISY ProAktiv, spørringer, grunnkurs ISY ProAktiv, integrasjon med ISY WinMap WebInnsyn ISY G-prog Beskrivelse, videregående ISY WinMap Matrikkel Kontakt i NoIS: Oslo kommune ved vann- og avløpsetaten har inngått avtale om utvikling av nye moduler i ISY ProAktiv. De nye modulene skal utvikles i forbindelse med oppgradering til versjon 6.0. I forbindelse med videreføring av CRMmodulen fra tidligere versjoner skal det utvikles en integrasjonsmodul mot Public 360 fra Software Innovation. Public 360 er sakssystemet som benyttes hos vann- og avløpsetaten. Integrasjonen omfatter funksjonalitet for å gjøre oppslag i sakssystemet, samt opprette saker og dokumenter. Vann- og avløpsetaten i Oslo kommune ønsker også at versjon 6.0 av ISY ProAktiv skal tilrettelegges slik at det er mulig å fakturere andre gebyrer og avgifter enn kommunale eiendomsgebyrer. Dette er løst ved at den nye versjonen kan håndtere flere oppdragsgivere i samme database. Det betyr at man enkelt kan håndtere flere forskjellige type avgifter og kunder fordi systemet tillater egne vareregistre, regneregler og termintabeller pr. oppdragsgiver. Det er også behov for å benytte data registrert i ISY ProAktiv på en bedre måte enn tidligere. Det er derfor planer om å lage en prognosemodul. Modulen skal analysere datagrunnlaget for å lage prognoser og se trender i gebyrendringene. Sist, men ikke minst, vil den nye versjonen bli utvidet med en modul for beregning av vann- og avløpsgebyrer tilknyttet areal. Modulen skal hente ut aktuelle arealer fra Matrikkelen som danner grunnlaget for vann- og avløpsgebyret. Modulen skal også vise hvor det er forskjell i gebyrarealet mellom ISY ProAktiv og Matrikkelen. En slik modul vil heve kvaliteten på datagrunnlaget og finne eventuelle eiendommer som ikke betaler vann- og avløpsgebyrer. Eiendomsregisteret Det nasjonale registeret over alle landets faste eiendommer og andeler i borettslag er Eiendomsregisteret (EDR). Registeretinneholder tinglyst eiendomsinformasjon fra Grunnboken og teknisk informasjon fra den nye matrikkelen eller GAB (grunneiendom, adresse og bygning) som det het tidligere. Tilgang til EDR Som eneste leverandør kan vi nå tilby søk og oppslag online mot EDR gjennom ISY WinMap WebInnsyn. Du får tilgang til tinglyst eiendomsinformasjon ved enkle søk og peking i kart. WebInnsyn gjør oppslag mot EDR mye enklere for deg og sikrer tilgang til informasjon raskt og presist gjennom vårt unike geografiske grensesnitt. ISY WinMap WebInnsyn WebInnsyn er en geografisk portal som samler all stedfestet informasjon med eiendomsinformasjon fra matrikkelen og EDR. Alt du behøver er å søke opp er en adresse eller matrikkelenhet og peke på eiendomsteigen i kartbildet. WebInnsyn sørger for søk og oppslag mot aktuelle registre og presenterer informasjon på en oversiktlig og standardisert måte. Ta kontakt med vår GIS-avdeling for nærmere informasjon og betingelser for å ta i bruk markedets mest funksjonelle løsning for stedfestet informasjon! Høstens planlagte seminarer ISY Calcus-seminar Temamøter ISY Eiendom Bygg Reis Deg ISY-dagene Les mer om de ulike kursene og seminarerene i den nye kalenderfunksjonen på isy.no ISY-nytt 23

13 Returadresse: Norconsult Informasjonssystemer AS Ingvald Ystgaardsv. 3A 7047 Trondheim Vi inviterer til årets brukermøte Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen november 09 ISY-dagene Påmelding på isy.no På isy.no finner du flere artikler Hovedkontor i Sandvika: Norconsult Informasjonssystemer AS Vestfjordgt Sandvika Telefon: E-postadresse:

Regnskap&Lønn. i nettskyen. Norges første leverandør av. Et temabilag fra. Les hva NetLedger kan tilby deg i nettskyen! Satse på ny teknologi

Regnskap&Lønn. i nettskyen. Norges første leverandør av. Et temabilag fra. Les hva NetLedger kan tilby deg i nettskyen! Satse på ny teknologi Regnskap&Lønn i nettskyen Et temabilag fra NARF anbefaler medlemmene å Satse på ny teknologi Les mer på side 3 H.C. Andersen Revisjon: Enorme muligheter i nettskyen Les mer på side 7 NetLedger Norges første

Detaljer

Trønderne lykkes med å kommersialisere

Trønderne lykkes med å kommersialisere ANNONSEBILAG TIL ADRESSEAVISEN Nr 6-2006 VEKST I Midt-Norge Det trønderske næringsliv er mangfoldig og i vekst. I denne utgaven av Bedriftprofilen setter vi søkelyset på 28 fremgangsrike virksomheter innenfor

Detaljer

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management Erfarne konsulenter innen Risk Management DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES VÅR DIGITALE VERSJON PÅ WWW.RISKMANAGEMENTNORGE.NO RISK MANAGEMENT JUNI 2014 Økonomi - Software - Olje - Utdanning

Detaljer

et magasin fra UNiT4 Agresso N o 1 2013 ELEKTRONISK SAMHANDLING STORT HR-PROSJEKT SNART I MÅL EN PROGRAMVARE BRUKERNE LIKER

et magasin fra UNiT4 Agresso N o 1 2013 ELEKTRONISK SAMHANDLING STORT HR-PROSJEKT SNART I MÅL EN PROGRAMVARE BRUKERNE LIKER et magasin fra UNiT4 Agresso N o 1 2013 ELEKTRONISK SAMHANDLING STORT HR-PROSJEKT SNART I MÅL EN PROGRAMVARE BRUKERNE LIKER Vi har her de beste forutsetninger og en sterk ambisjon om å «spille våre kunder

Detaljer

BUSINESS INTELLIGENCE 6TIPS TIL BEDRE BESLUTNINGER

BUSINESS INTELLIGENCE 6TIPS TIL BEDRE BESLUTNINGER DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET No. 6/Feb 11 Din guide til løsninger, applikasjoner og teknologi for bedre forretningsstyring BUSINESS INTELLIGENCE 6TIPS TIL BEDRE BESLUTNINGER Økt fortjeneste

Detaljer

No cure, no pay. Krev håndfaste resultater av IT-leverandørene: Dokumentshusets tips for innkjøp av besparende IT-løsninger

No cure, no pay. Krev håndfaste resultater av IT-leverandørene: Dokumentshusets tips for innkjøp av besparende IT-løsninger Nr 08 / 2008 Effektiviserende IT-løsninger I denne utgaven av Bedriftprofilen kan du lese om 16 spennende og innovative IT-selskaper som leverer effektiviserende IT-løsninger til norske og internasjonale

Detaljer

:magasinet. :konkurranse. Er du den heldige vinneren av en billett til Esri Europeisk:styret Brukerkonferanse 2012?

:magasinet. :konkurranse. Er du den heldige vinneren av en billett til Esri Europeisk:styret Brukerkonferanse 2012? Returadresse GEODATA AS Postboks 9036 Grønland 0133 OSLO B :konkurranse :nytt fra ARCen Er du den heldige vinneren av en billett til Esri Europeisk:styret Brukerkonferanse 2012? Dette årets brukerkonferanse

Detaljer

Godt marked for tekniske installasjoner de neste årene

Godt marked for tekniske installasjoner de neste årene nr 02/2011 nytt fra Norsk teknologi økning i boligmarkedet og for yrkesbygg Godt marked for tekniske installasjoner de neste årene SIDE 6 «Det totale markedet for tekniske installa sjoner i 2011 forventes

Detaljer

6TIPS TIL BEDRE LIKVIDITET

6TIPS TIL BEDRE LIKVIDITET efaktura Spar penger og tid ved å bruke efaktura DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Leasing Få inn nytt utstyr - hold deg oppdatert Kredittscoring Gjør kredittprosessen mer kostnadseffektiv

Detaljer

MODERNISERING AV OFFENTLIG SEKTOR SVERIGES STØRSTE BIM-PROSJEKT

MODERNISERING AV OFFENTLIG SEKTOR SVERIGES STØRSTE BIM-PROSJEKT DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET No.11/juni 2012 En temaavis om modernisering av offentlig sektor MODERNISERING AV OFFENTLIG SEKTOR SVERIGES STØRSTE BIM-PROSJEKT Nya Karolinska i Solna: Et

Detaljer

:magasinet. :konkurranse. Møt Geodata på. om Geomatikkdagene. ArcGIS Online. :nytt fra ARCen. :styret

:magasinet. :konkurranse. Møt Geodata på. om Geomatikkdagene. ArcGIS Online. :nytt fra ARCen. :styret Returadresse GEODATA AS Postboks 9036 Grønland 0133 OSLO :magasinet B :konkurranse :nytt fra ARCen Møt Geodata på Geomatikkdagene 2013 Dette årets brukerkonferanse var den 21. Norske ESRI Brukerkonferansen

Detaljer

Forord. Universitetet for miljø- og biovitenskap, Ås, 14. mai 2010. Gro Jubskås

Forord. Universitetet for miljø- og biovitenskap, Ås, 14. mai 2010. Gro Jubskås Eiendomsinformasjon i offentlig eiendomsforvaltning - En kartlegging av offentlige organisasjoners bruk av eiendomsinformasjonssystemer Property information in public property management - A survey of

Detaljer

Sluttrapport Nye handlingsrom Gruppe 4: Arbeidskraft og innovasjon. 15.09.2011 Sarpsborg kommune

Sluttrapport Nye handlingsrom Gruppe 4: Arbeidskraft og innovasjon. 15.09.2011 Sarpsborg kommune Sluttrapport Nye handlingsrom Gruppe 4: Arbeidskraft og innovasjon 15.09.2011 Sarpsborg kommune Innhold 1. Mandat... 3 1.1 Avgrensninger... 3 2. Gruppas sammensetning og arbeid... 3 3. Arbeidsmetoder og

Detaljer

minimum. Neras Direkte har betydelig erfaring med aktiviteter for å øke kundetilfredsheten.

minimum. Neras Direkte har betydelig erfaring med aktiviteter for å øke kundetilfredsheten. Nr 1 / 2010 Neras Direkte: Salg satt i system Trondheimsbedriften Neras Direkte rendyrker salgsaktiviteter og har lenge vært en ettertraktet samarbeidspartner for store skandinaviske selskaper. Nå ser

Detaljer

MULIGHETER* UTVIKLER LEDERE I FREMTIDS- ORIENTERT BRANSJE. Vi gjør bransjen proffere. JEG ER BLITT DYKTIGERE TIL Å FØRE SAMTALER.

MULIGHETER* UTVIKLER LEDERE I FREMTIDS- ORIENTERT BRANSJE. Vi gjør bransjen proffere. JEG ER BLITT DYKTIGERE TIL Å FØRE SAMTALER. MULIGHETER* ET KUNDEMAGASIN FRA FIXIT BUSINESS PARTNER September Nr. 1 2. Årgang Vi gjør bransjen proffere. UTVIKLER LEDERE I FREMTIDS- ORIENTERT BRANSJE Monika Viken Leithe, H2 Ellemelle: JEG ER BLITT

Detaljer

KS KS SvarUt Delprosjekt felleskomponent SvarUt Beskrivelse og design av løsningen. Versjon 1.0 2012-10-26

KS KS SvarUt Delprosjekt felleskomponent SvarUt Beskrivelse og design av løsningen. Versjon 1.0 2012-10-26 SvarUt Delprosjekt felleskomponent SvarUt Beskrivelse og design av løsningen Versjon 1.0 2012-10-26 EKOR AS Postboks 1406 Vika, 0115 Oslo www.ekor.no post@ekor.no Telefon: 901 14 042 org.nr. 989 466 852

Detaljer

Outsourcing LØNN OG ØKONOMIPROSESSER NR. 8 1/10

Outsourcing LØNN OG ØKONOMIPROSESSER NR. 8 1/10 LØNN OG ØKONOMIPROSESSER Outsourcing M A G A S I N E T 1 NR. 8 1/10 Store virksomheter setter ut Lavere kostnader, høyere faglig nivå Ting du bør tenke på før du outsourcer Viktig med fleksibel samarbeidspartner

Detaljer

d mag Full fart til start Rekordholderen Forenkler frikortsøk Fjernet skjemaveldet

d mag Full fart til start Rekordholderen Forenkler frikortsøk Fjernet skjemaveldet d mag Et magasin fra DIPS ASA 1-2015 Full fart til start Rekordholderen SIDE 10-14 Forenkler frikortsøk SIDE 28-29 DIPS har heist sine spinnakere, og bruker alle tilgjengelige ressurser på å komplettere

Detaljer

ie t k u n d e m a g a s i n f r a U n i M i c r o A S

ie t k u n d e m a g a s i n f r a U n i M i c r o A S ie t k u n d e m a g a s i n f r a U n i M i c r o A S Prøv Gratis! s.2 Litt om arbeidsmiljø s.22-23 På rett side av loven s.24-28 BBS og efaktura s.32 Bruker tips! s.13, 16-17, 18, 21, 24-28 20 år med

Detaljer

Eksamensoppgave egovernment NTNU våren 2008 19.04.2008. Eksamensoppgave egovernment NTNU 2008. Hvordan gjennomføre et vellykket CRM-prosjekt i

Eksamensoppgave egovernment NTNU våren 2008 19.04.2008. Eksamensoppgave egovernment NTNU 2008. Hvordan gjennomføre et vellykket CRM-prosjekt i Eksamensoppgave egovernment NTNU 2008 Hvordan gjennomføre et vellykket CRM-prosjekt i Fredrikstad kommune? Eksamensoppgaven er utarbeidet av Turid Johansen og Karine Engebretsen studentnummer 702840 og

Detaljer

Nekter å ta imot faktura på papir

Nekter å ta imot faktura på papir Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2012 Nekter å ta imot faktura på papir Når statlige virksomheter fra 1. juli i år begynner å kreve elektroniske fakturaer i EHF-format, betyr dette slutten på

Detaljer

Midt-norsk opptur. Suksesshistorier fra trøndersk næringsliv: INNHOLD:

Midt-norsk opptur. Suksesshistorier fra trøndersk næringsliv: INNHOLD: Nr 6-2004 INNHOLD: Suksesshistorier fra trøndersk næringsliv: Midt-norsk opptur Radar Consulting............... 2 DI Systemer..................... 3 Myklebust....................... 4 Nidit.............................

Detaljer

Tradisjonsrikt selskap går nye veier

Tradisjonsrikt selskap går nye veier Nr. 7 / 2011 henrik@bedriftprofilen.no www.bedriftprofilen.no» Fazer Food Services AS: Tradisjonsrikt selskap går nye veier Fazer Food Services AS tilbyr kantinedrift i særklasse til sine kunder. Spennende,

Detaljer

:magasinet. 25 Reisebrev fra ESRI Internasjonal Brukerkonferanse Les om hvordan Hafslund Netts to deltagere opplevde årets konferanse i San Diego.

:magasinet. 25 Reisebrev fra ESRI Internasjonal Brukerkonferanse Les om hvordan Hafslund Netts to deltagere opplevde årets konferanse i San Diego. 21. årgang :: Oktober 2009 Kundemagasin for Geodata AS Geodata AS :magasinet 12 Den komplette GIS-plattform Oktoberutgavens hovedtema tar for seg Geodatas posisjon som leverandør av komplett GIS-plattform

Detaljer

NETTBUTIKK FOR HELSEPERSONELL

NETTBUTIKK FOR HELSEPERSONELL NETTBUTIKK FOR HELSEPERSONELL Hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo og Akershus Våren 2015 Hanna Tekie Roza Moustafa Camilla Kaasi Denne siden er blank med hensikt. 1-2 PROSJEKT NR. 14 Studieprogram: Informasjonsteknologi

Detaljer

Spennende muligheter med datavisualisering. bedriftsøkonomi. På tide å prøve et kunnskapshus?

Spennende muligheter med datavisualisering. bedriftsøkonomi. På tide å prøve et kunnskapshus? På tide å prøve et kunnskapshus? denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet NO. 6 DESEMBER 13 bedriftsøkonomi Spennende muligheter med datavisualisering 3 tips for bedre lønnsomhet Big Data: Gir beslutningstakere

Detaljer

Offentlige tjenester på Internett. Rapport 3 2006

Offentlige tjenester på Internett. Rapport 3 2006 Offentlige tjenester på Internett Rapport 3 2006 Offentlige tjenester på Internett ISBN 82-92447-10-5 Utgitt: Oslo, november 2006 Omslag: Enzo Finger Design AS Layout: Sissel Sandve Trykk: ILAS Grafisk

Detaljer

Publikasjonsserie. fra. Norsk EDIPRO. Hefte 1. Versjon 3.0

Publikasjonsserie. fra. Norsk EDIPRO. Hefte 1. Versjon 3.0 Veiledning i bruk av EDIFACT i ELEKTRONISK SAMHANDLING Publikasjonsserie fra Norsk EDIPRO Hefte 1 En innføring i grunnleggende begreper og teknologier Versjon 3.0 Juni 1999 Forord Norsk veiledning i bruk

Detaljer

Brækhus Dege Advokatfirma Fra A til Å innen fast eiendom et totalkonsept for eiendomsutviklere

Brækhus Dege Advokatfirma Fra A til Å innen fast eiendom et totalkonsept for eiendomsutviklere Nr 4-2005 Brækhus Dege Advokatfirma Fra A til Å innen fast eiendom et totalkonsept for eiendomsutviklere Lang og bred erfaring, spisskompetanse og gode rutiner gjør at Advokatfirmaet Brækhus Dege med datterselskaper

Detaljer

6TIPS TIL BEDRE LIKVIDITET

6TIPS TIL BEDRE LIKVIDITET CREDIT & CASH MANAGEMENT No. 5 / Juni 2011 6TIPS TIL BEDRE LIKVIDITET efaktura er lønnsomt Trondheim kommune har spart store beløp FOTO: SVENSK HANDEL Outsoursing La inkassoselskapene gjøre jobben Optimaliser

Detaljer