Effektiv eiendomsforvaltning ved Oslo Lufthavn Side 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Effektiv eiendomsforvaltning ved Oslo Lufthavn Side 4"

Transkript

1 Et kundemagasin fra Norconsult Informasjonssystemer AS Utgave nr. 01/09 Effektiv eiendomsforvaltning ved Oslo Lufthavn Side 4 REN og ny løsning for kalkulasjon av energiprosjekter Side 8 Oslo samferdsel viser vei Side 10 Indikator på økt anbudsaktivitet Side 14

2 Kunnskap satt i system NoIS er så heldige å ha over 60 drivende dyktige systemutviklere som deler sin kunnskap seg i mellom Leder Hva skal til for å lage gode IT-løsninger? Den viktigste ingrediensen er kunnskap. Vi trenger kunnskap om IT-teknologi og utviklingsmetodikk for å kunne lage løsningen, vi trenger kunnskap om fagområdet for å kunne spesifisere innhold og funksjonalitet i løsningen, og vi trenger bransjekunnskap for å forstå brukerbehovet og kunne gjøre løsningen tilpasset og brukervennlig. IT-teknologien er i rivende utvikling. Dette gir oss stadig nye muligheter, men det er også krevende å holde seg oppdatert. NoIS er så heldige å ha over 60 drivende dyktige systemutviklere som deler sin kunnskap seg i mellom. Vi har også sertifisert oss som Microsoft Gold Certified Partner. Dette gjør oss godt rustet til å være i tet. Minst like viktig som selve ITteknologien er utviklingsmetodikk og kvalitetssikring. Scrum er nok et fremmed begrep for folk flest, men hos oss har dette slått igjennom. Scrum er en ny og smidig utviklingsmetodikk som gir oss større kontroll og innflytelse over utviklingsprosessen. Innhold > Effektiv eiendomsforvaltning ved Oslo Lufthavn > Smidig programutvikling med Scrum > Oppdaterte elementer og priser iht. NS 3420 utg. 4 > REN og ny løsning for kalkulasjon av energiprosjekter > Først med Eurokode 2 > Oslo samferdsel viser vei > Ny planlov styrker hensynet til miljø og klima Fagkunnskap må til for at løsningene skal få riktig funksjonalitet. Hos NoIS er de fleste tekniske fagområder representert, enten det er GIS, FDV, DAK, BIM, konstruksjonsteknikk, kalkyler, beskrivelser, prosjektstyring, regnskap eller økonomi. Fagkunnskap må holdes oppdatert. For NoIS er utdanningsinstitusjoner, bransjeorganisasjoner og standardiseringsarbeid viktige kilder. Det samme er alle våre kundeforhold rundt om i Norge, samt våre kolleger i Norconsult. Bransjekunnskap er på mange måter prikken over i en, det lille ekstra som gjør at en løsning oppleves brukervennlig. Alt for mange løsninger bærer preg av at de ikke er tilpasset brukerens hverdag. Bransjekunnskap får man i liten grad gjennom utdanning. Denne kunnskapen høster vi gjennom erfaring, samt gjennom godt samarbeid og god kommunikasjon med våre kunder. NoIS har vært IT-leverandør i snart 25 år, og besitter mye bransjekunnskap. I tillegg setter vi stor pris på alle gode innspill vi får gjennom våre brukergrupper, kurs, seminarer og ikke minst gjennom vår brukerstøtte. Her gjør vi hverandre gode. Kunnskap satt i system? Det er ISY. NoIS jobber kontinuerlig med forbedringer på flere områder, og det er med en viss stolthet vi nå presenterer vårt oppgraderte kundemagasin ISYnytt. Håper det faller i smak. > Nye fjes i NoIS > Indikator på økt anbudsaktivitet > 3D laserscanning i Norconsult > Hosting av Truview laserscan-data for Aker Solutions > Havner må vedlikeholdes > Integrasjon mot GPS LS Slam > ISY CAD-applikasjoner på nyeste MicroStation > ISY ProAktiv innbringende for Oslo kommune > ISY JobTech måledata for dammer > Styrket posisjon innen helsebygg > Maskinentreprenører velger ISY ByggOffice > Oppgradering og vedlikehold av Holmenkollbanen > Ny funksjonalitet til Vann- og avløpsetaten i Oslo > Tilgang til data fra eiendomsregisteret > Kurs & seminarer Bård Hernes Administrerende direktør

3 Duty Free i utlandspiren er på ca m2 og er et av butikkkonseptene som blir forvaltet gjennom ISY Eiendom. Foto: Eva Rose Furumyr / Oslo Lufthavn AS seg og stilt opp, understreker Ødegaard. - Det har gitt en ekstra verdi i seg selv. taktiske sider av forvaltningen. - Vi har nå mulighet til å følge inntektsstrømmene og på den måten forvalte verdiene mer proaktivt, sier Roar Ødegaard, som legger til at de også har laget en egen forvaltningshåndbok for at alle involverte skal gjøre jobben best mulig. Hovedeffekten av ISY Eiendom er at vi nå har mye bedre kontroll på både inntektsstrøm og kostnader. Effektiv eiendomsforv altning Bedre kontroll - Hovedeffekten av ISY Eiendom er at vi nå har mye bedre kontroll på både inntektsstrøm og kostnader, sier Bernt Hegsvold, eiendomsforvalter ved OSL og den som har hatt ansvar for implementeringen. - Systemet gir oss en effektiv og bedre forvaltning av leiekontraktene for eiendoms- og arealporteføljen. Dette gjelder blant annet de omsetningsbaserte leiekontraktene med 53 butikker, spisesteder og øvrige parkerings- og servicetilbud på flyplassen. - Vi får nå bedre kontroll på inntektene fra butikkene i form av fast vederlag og omsetningsbasert vederlag. Systemet gir oss en god oversikt og gjør oss i stand til å styre forretningsutviklingen bedre. Selv om ISY Eiendom i denne sammenhengen er et forsystem, er det i høyeste grad forretningskritisk for driften, får vi vite. Stopper systemet, får dette ganske fort virkning på inntjeningen. Honnør til NoIS - NoIS skal ha stor honnør for leveransen, berømmer Ødegaard. - God prosjektledelse og konsulenter som føler engasjement, har gjort at implementeringen har gått knirkefritt. Kontakt i NoIS: For en effektiv eiendomsforvaltning og en kommersiell utvikling med fokus på potensialet for forbedring, har OSL tatt i bruk ISY Eiendom. Roar Ødegaard har ansvar for den kommersielle forretningsutviklingen på flyplassen og har vært OSLs prosjektleder for innføringen av ISY Eiendom: Forretningskritisk - Den ikke-flybaserte, kommersielle virksomheten ved OSL står snart for 60 % av inntjeningen og er i høyeste grad forretningskritisk for Oslo Lufthavn. Et godt forvaltningssystem av eiendomsmassen og ved Oslo Lufthavn Med årlige inntekter på rundt to milliarder kroner, i tillegg til flyvirksomheten, er det store eiendomsmessige aktiva det handler om ved Oslo Lufthavn (OSL) på Gardermoen. forretningsvirksomheten på flyplassen, er helt avgjørende for å sikre best mulig, og forutsigbare inntekter, sier han. Med et litt utdatert system fra tidligere, ble det nødvendig for OSL å gå til anskaffelse av et nytt moderne system. Etter flere runder internt valgte de å gå i tospann med Avinor for å gjennomføre anskaffelsesprosessen. - Kunnskap om løsningen og vårt behov, samt tillit til folk, var et par sentrale faktorer som var avgjørende for beslutningen for å velge ISY Eiendom etter den offentlige anbudskonkurransen, bekrefter Ødegaard. - Dette er etter vår mening meget viktig for å få en leveranse som skal virke tilfredsstillende. Selve implementeringen, som ble sluttført i mai 2009, har vært relativt omstendelig. Målrettet implementering - Det er egentlig ikke et selvstendig system vi har kjøpt, men et «forsystem» koblet sammen med flere forretningssystemer på lufthavnen, sier Ødegaard. - Det er systemer som Oracle Apps, DocuLive, Bentley og IFS. Det var derfor ikke en triviell løsning å implementere. - For å sikre et best mulig resultat har vi av den grunn foretatt implementeringen målrettet gjennom arbeidsgrupper bestående av alle mulige brukere av systemet. Parallelt med implementeringen dokumenterte vi alle arbeidsprosesser knyttet til systemet. Alt dette har vist seg å være både riktig og vellykket for å få opp en omforent løsning i henhold til forventningene, fremhever Roar Ødegaard. Ga engasjement - Prosessen ga oss nemlig løpende innsyn i enkelte mangler og forventningsgap i forhold til opprinnelig kravspec og ønsker. Brukerforumet som møttes hver 14. dag, gikk suksessivt gjennom tingene i detalj og ble enig om eventuelle endringer og ny prosess. Det avdekket enkelte huller i målbeskrivelsen. Vi kunne på denne måten forankre nye funksjonskrav og lage endringsordre til NoIS, slik at leveransen til slutt ble som vi ønsket. - Alt dette har gjort at folk har engasjert Systemet ivaretar fakturering av leiekontraktene, i tillegg til indeksregulering, varslinger, rapportering osv. God kobling til dokument- og tegningsforvaltningssystemene sørger for at relevante dokumenter og tegninger raskt er tilgjengelig. Verdifull rapportering Rapporteringen er spesielt verdifull for OSL, mener de to herrene. Rapportering både på detaljert og overordnet nivå; knyttet til arealforvaltning, omsetning, inntektsberegning, budsjettering osv. Systemet dekker alle nivåer, både operative arbeidsoppgaver så vel som strategiske og Knirkefritt har også selve systemet oppført seg. - Systemet som kjører på en egen server på huset, er stabilt og funker i det «stille», uten problemer, bemerker Hegsvold, som avslutningsvis poengterer at de har stor forventning om at NoIS videreutvikler systemet både i forhold til funksjonalitet og teknologi fremover. Da gjenstår det å se om Avinor følger i OSLs fotspor mht. ISY Eiendom. Som medutreder i evalueringsprosessen har de opsjon på å gå inn på samme avtale. Roar Ødegaard og Bernt Hegsvold ISY-nytt 5

4 Kontakt i NoIS: Begrepet Scrum er hentet fra sportens verden; en kort samling på banen i en timeout eller pause for å gå gjennom arbeidsoppgaver og taktikk, rette på feil - og ikke minst skape lagånd Smidig programutvikling med Scrum Her er det god orden - og god lagånd. Post-it-lappene er godt egnede verktøy i prosjektmetodikken Scrum. «Sprints», «stories», «backlogs» og «velocities» er andre mystiske betegnelser som ligger til grunn for metodikken. Vart du Scrum t no? Scrum, hva er nå det? Wikipedias beskrivelse er at «det er et rammeverk som definerer selvdrevne utviklingsteam som gis store fullmakter til å nå definerte mål for programvareutviklingen». NoS har tatt i bruk Scrum i utviklingen av Norconsults nye prosjektstyringsapplikasjon som ble påbegynt i desember Vi har tatt en prat med Scrum-leder Morten Haug og vært flue (bug?) på Scrum-veggen under ett av prosjektteamets daglige møter kl Post-it-styring Scrum-rommet er et vanlig kontor, men skiller seg fra de andre med Post-it-lappene og tusjskriften på hele glassveggen mot korridoren. Der har lappene imidlertid fått struktur, så det er ingen grunn til bekymring. Blå lapper representerer nye «features», rosa lapper er bugs, gule er stories, hvite er sprints, osv. Alle er sirlig klistret på glassveggen i et slags matrisesystem som endrer status daglig, alt etter som utviklingen skrider frem. Men hvorfor bruke manuelle Post-it-lapper i dataalderen? Morten Haug forklarer: - Alt dokumenteres og styres selvsagt også digitalt. Hensikten med Scrum-møtene og Post-it-lappene er at prosjektteamet tvinges til å kommunisere og samarbeide bedre. Ved å gjennomføre daglige Scrum-møter oppnår vi en tettere dialog og bedre styring av utviklingen. fire uker, kalt en sprint, forklarer Haug. - I NoIS har vi standardisert på 14 dager. I forkant av en sprint plukkes det ut et sett med funksjoner som skal utvikles, såkalte stories. Denne kravlisten utgjør produktbacklogen. Kravlisten som skal implementeres i løpet av en sprint kalles sprintbacklog. Bedre teamkommunikasjon Hensikten med de daglige møtene er at alle teammedlemmene skal gi uttrykk for hva som er gjort siden forrige Scrummøte, hva som skal gjøres før neste møte, og hva som eventuelt har vært til hinder siden sist. - Min hovedoppgave er å sørge for at møtene blir holdt, og at teamet har best mulig betingelser for å være effektivt, poengterer Haug, som også understreker viktigheten av at de i etterkant av en sprint holder evalueringsmøte. Evaluerer og måler - Der evaluerer vi resultatene fra siste periode og sammenholder disse med de krav som ble avtalt i forkant. På evalueringsmøtene forplikter vi oss så til implementeringen av et nytt sett med krav fra produktbacklogen. - Ved hjelp av såkalte storypoints i denne prosessen kan vi også lettere vurdere omfanget og fremdriften av utviklingen, såkalt velocity. Bedre forutsigbarhet - Alt dette gjør at vi selv og følgelig kunden får mye bedre forutsigbarhet i utviklingen, fremhever Morten Haug. - Ikke minst i forhold til tid og penger. Vi får for eksempel veldig tidlig feedback om justeringer som skal eller bør gjøres. Metoden gjør det lettere å prioritere endringer. For kunden som for øvrig involveres tett i prosjektet, blir Scrum faktisk et godt «beslutningsstøttesystem» i utviklingsprosessen. Det borger for en smidig utvikling, med andre ord. Hensikten med Scrummøtene og Post-itlappene er at prosjektteamet tvinges til å kommunisere og samarbeide bedre. Du trodde kanskje at fargerike Post-it-lapper er tegn på uorden og lite struktur? Så ikke innenfor såkalt «smidig systemutvikling» som NoIS har tatt i bruk. Utviklingsmetoden vokser stadig i aktelse og utbredelse. Sprint-utvikling Scrum definerer en måte å jobbe på. Det er ikke et dataverktøy i seg selv, får vi vite. Det hele begynner med at kunden kommer med et sett av funksjonelle krav som samlet sett defineres som en produktbacklog i Scrum. Kravene er sortert i viktighet og prioritering. - Typisk gjennomføres et Scrum-prosjekt i gjentagende iterasjoner på mellom én og ISY-nytt 7

5 Kontakt i NoIS: NoIS er i samarbeid med AS Bygganalyse Norges største leverandør av ferskvare når det gjelder priser og konstruksjoner. Det siste året har både beskrivelsesstandarden NS 3420 og bygningsdelstaballen NS 3451 gjennomgått betydelige revisjoner. Det har dessuten skjedd svært mye i prisbildet. Som første innholdsleverandør har NoIS utgitt komplett nytt innhold, klart til bruk i ISY Calcus, ISY G-prog Beskrivelse og ISY ByggOffice. Det gir deg som bruker av ISY-løsningene det rette verktøyet til å treffe blink med både standard, kvalitet og pris. Oppdaterte elementer og priser iht. NS 3420 utg. 4 Først med Eurokode 2 Kontakt i NoIS: Som Norges største programleverandør til BA-næringen er vi stolte av å være først ute med nye beregningsprogrammer for kontroll og dimensjonering etter Eurokode 2- standardene med norske nasjonale tillegg. ISY G-prog Betong-programmene er aller først ut, og så snart alle norske nasjonale tillegg foreligger for stål og tre, vil vi også lansere ISY G-prog Stål og ISY G-prog Tre basert på Eurokode 2. Se for mer info. REN og ny løsning for Nå kan ISY ByggOffice også brukes av energi- og nettinfrastrukturbransjen. NoIS har inngått et samarbeid med energiforsyningens kompetansesenter REN A/S og tilgjengeliggjør nå RENs kostnadskatalog i ISY ByggOffice. kalkulasjon av energiprosjekter Kontakt i NoIS: REN, som står for Rasjonell Elektrisk Nettvirksomhet, er eid av 61 norske nettselskaper og er et kompetanse- og standardiseringsorgan for prosjektering og montering av nettinfrastruktur. I den forbindelse har REN utviklet en kostnadskatalog og et prosjektsystem som brukes til prising og prosjektering av materiell og arbeid. 120 nettselskaper, 70 leverandører og 10 entreprenører står på referanselisten. Tilpasset nettaktører BKK er første nettentreprenør som ser fordelene med koblingen av REN og ISY ByggOffice. BKK var ute etter et nytt byggeadministrasjonsverktøy og fant etter en markedsvurdering ut at ISY ByggOffice ville tjene deres behov best. Og spesielt om REN-katalogen ble integrert i løsningen. BKK ønsket færrest mulig verktøy å forholde seg til. Naturlig nok. Magne Solheim, REN Som sagt, så gjort. NoIS har integrert REN-katalogen i ISY ByggOffice i et tett samarbeid med BKK og REN. Resultatet er en brukervennlig løsning som gjør at også energi- og nettleverandører nå via ISY ByggOffice kan kalkulere og administrere infrastrukturarbeider. Den nye løsningen egner seg godt til selskaper som bygger, drifter og vedlikeholder infrastruktur til distribusjon av elektrisitet, tv- og datasignaler, og gass og væske. Gjensidige fordeler - Intensjonen med REN er å tilgjengeliggjøre anbefalte løsninger og metoder som støtte til bransjen, sier prosjektansvarlig Magne Solheim i REN. - Dette gjelder anbefalinger om master, kabler, dimensjonering av trafoer, montering osv. i forbindelse med nybygg og drift og vedlikehold av nettinfrastruktur. - Med vår nettbaserte kostnadskatalog kan for eksempel utbyggere på en enkel måte få en rask kalkyle og detaljert oversikt over hva som inngår i en ønsket nettutbygging, gitt visse input som lengder og ytelser. Både kabelbaserte nett og luftlinjer. - Integrert med ISY ByggOffice får brukere full tilgang til RENs kostnadskatalog i ISY ByggOffice. De slipper dermed å gå inn og Intensjonen med REN er å tilgjengeliggjøre anbefalte løsninger og metoder som støtte til bransjen ut av applikasjoner. Nettentreprenører og andre som ser nytten av begge systemene, får på denne måten en tilpasset og komplett løsning. Kundene får en bedre løsning enn det vi kan tilby selv, sier Magne Solheim som forventer økt bruk av RENs kataloginnhold og flere brukere på basis av samarbeidet med NoIS. Nytt marked - Vi har også betydelige forventninger til samarbeidet med REN, sier Torstein Fjelldal, produktansvarlig for ISY ByggOffice. - Sammen har vi her noe som gir spennende muligheter for energi- og nettentreprenører og lignende. Dette er kunder som ellers har vært litt på siden av vår fokus, men som med denne integrasjonen så absolutt nå kan dra full nytte av ISY ByggOffice. - En annen fordel med den webbaserteløsningen, til stor fordel både for oss og for brukerne, er at vi slipper å vedlikeholde REN-katalogen. Det tar REN seg av. Kostnadskatalogen vil derfor alltid være like oppdatert gjennom ISY ByggOffice webløsning som direkte, slutter Torstein Fjelldal ISY-nytt 9

6 Oslo samferdsel viser vei Samferdselsetatens ambisiøse satsing på en tettere kommunikasjon med Oslos borgere, er online. Etatens kundetorg på nettet er i ferd med å bli en suksess etter bare noen få måneders drift. Noe i veien? - Gi samferdselsetaten i Oslo beskjed! Er du innbygger i Oslo kommune? Oppdager du et hull i veien? Har du passert påkjørte trafikkskilt? Ser du et trafikksignalanlegg ute av drift? Eller er det mørke gatelys i området der du bor? Gi samferdselsetaten beskjed! Her finner du det nye meldingssystemet: Kontakt i NoIS: Ved hjelp av NoIS ISY WinMap-baserte, skreddersydde brukersystem kan Oslos innbyggere nå på en enkel måte gå inn på nettet og melde fra om kommunale samferdselsproblemer som opptar dem. Ekstraservice, det er samferdselsetaten det - Men ikke bare det, forteller etatens prosjektleder Stein Arild Sandnes: - Folk kan også følge med om noe fysisk blir gjort med «klagen». Det være seg reparasjoner av hull i veien, gatelys, signalanlegg, eller brøyting, strøing, salting osv. Denne ekstraservicen er vi ganske alene om på kommunalt plan. Selvbetjeningen innfører en mye tettere brukerdialog og fremmer bedre tilfredshet med kommunens tjenester. Ambisiøs orm WORM heter programnyvinningen. Web Office Resource Management står det for og beskriver egentlig godt ambisjonen med kommunens satsing. Systemet er nemlig ment å være mye mer enn bare et meldingssystem. I WORM ligger også moduler for planlegging av graving, asfaltering, mindre byggearbeider osv. Det er med andre ord et oppfølgings-, kontrollog beslutningsstøttesystem for kommunen. Et system som de kan bruke til å styre og utnytte ressursene bedre med. Kartbasert nettløsning - Det hele startet i 2005, forteller Sandnes. - Etaten ønsket et nytt meldingssystem for å kunne forbedre kommunikasjonen med publikum og entreprenørene som utfører arbeidet på vegne av kommunen. Etaten bestemte seg for å bruke et kartsystem som informasjonsbærer for å gjøre brukerdialogen og oppfølgingen enklest mulig. - Ved å klikke seg inn på den veiviserbaserte kartapplikasjonen på etatens nettside velger brukeren først meldingstypen fra en meny, forklarer Sandnes og prøver å tegne et bilde av hvordan systemet fungerer. - Dernest spesifiserer han nøyaktig hvor på kartet problemet ligger, gir en kort beskrivelse av hva saken dreier seg om, og klikker til slutt meldingen direkte til etatens kundetorg. Her blir de løpende behandlet i henhold til gitte behandlingsregler og formidlet til rette ansvarlige i etaten, som til slutt utsteder arbeidsordre til avtalefestet entreprenør som utfører oppdraget. Alt er helt dynamisk. Genialt enkelt, helt enkelt - Når jobben så er gjort er det entreprenørens plikt å gå inn på det samme systemet og endre status slik at det røde merket på kartet endres til grønn, som beskriver at jobben er utført. Noe også publikum kan se, poengterer Sandnes. Og alle hjerter gleder seg Ja, for dette har i følge Sandnes ført til mange konstruktive tilbakemeldinger fra publikum i løpet av vinteren og våren. Og samtidig positive erfaringer for samferdselsetaten. Synliggjør arbeidet Nesten 2800 meldinger ble registrert i løpet av 3 ½ måned i vinter. Mye snøfall voldte selvsagt mange henvendelser. Nesten 1800 dreide seg om brøyting, ca 600 rapporterte om hull i veien. - Systemet gir oss mye mer korrekt innrapportering og det synliggjør jobben som gjøres av entreprenørene, fortsetter Stein Arild Sandnes. - Med oversiktlig statistikk kan vi enkelt sammenstille og kontrollere arbeidsområder og tiltak. Lønnsom pionervirksomhet - Systemet er ganske komplisert med avansert filtreringslogikk, fortsetter han. - Det ligger en stor applikasjon rundt kartmotoren. Systemet er unikt. Det er rett og slett pionervirksomhet det vi gjør. - Men det fungerer utmerket. Vi har nesten ikke hatt nedetid siden oppstarten. Og publikumstilbakemeldingen er veldig bra. De er imponert over ekstraservicen vi gir dem. Systemet er unikt. Det er rett og slett pionervirksomhet det vi gjør. - For kommunens del får vi nå en mye bedre totaloversikt og sparer ressurser både på den ene og andre måten, mener Sandnes. - Effektiviteten og kontrollen er bedret betraktelig. Ikke minst ved enkel gjenfinning av informasjon og gjennom verdifull statistikk. For kontrollseksjonen, som er en hyppig bruker av systemet, er det betydelig enklere å følge opp og kontrollere at tingene utføres i henhold til kontrakt. Enklere hverdag - Kundetorget som til daglig jobber mest med meldingssystemet, har for øvrig fått fordelen av kun én applikasjon å forholde seg til. Et stort pluss og en drastisk bedring av situasjonen, slutter Stein Arild Sandnes og ser frem til å tilfredsstille enda flere, nye behov som underveis har dukket opp. Mandatet er nemlig utviklet ytterligere etter de gode resultatene. Oslos ansatte og borgere kan forvente seg en stadig enklere hverdag. Andrea Gornall på kundetorget og prosjektleder Stein Arild Sandnes har fått en enklere hverdag med det nye meldingssystemet ISY-nytt 11

7 Ny planlov styrker hensynet Regjeringen har fastsatt en ny plandel av plan- og bygningsloven som trådde i kraft 1. juli til miljø og klima Kontakt i NoIS: Miljøverndepartementet har fastsatt at alle kommune- og reguleringsplaner som legges ut til offentlig høring etter skal behandles etter den nye loven. ISY WinMap-produktene er tilpasset ny SOSI-datamodell og presentasjonsregler er utarbeidet i henhold til ny standard. Den nye loven har til hensikt å gi lokale myndigheter muligheten til å møte klimautfordringene, stoppe tap av biologisk mangfold og sikre folks tilgang til friluftsliv og rekreasjonsområder. Planlegging skal være et redskap for folkevalgte organer til å styre viktige utviklingstrekk i lokalsamfunnet og den skal sikre innbyggerne innsyn og mulighet til å delta i planleggingen. Departementet har vedtatt en ny forskrift som i det vesentlige viderefører den gamle for plankart, men som er utvidet til å omfatte nye bestemmelser om kommunalt planregister. Kommuner som utarbeider digitale planer eller krever at planer blir levert på digital form plikter også å sørge for innsyn i plandata i form av søking og visning via internett. ISY WinMap WebInnsyn med Digital Plandialog integrert med kommunenes sak/arkivløsning dekker de krav som lov og forskrift stiller til digitalt planregister. Dette er en løsning som oppfyller intensjonene i loven med publikums innsyn og medvirkning i kommunale planprosesser. Digital plandialog tilbyr selvbetjening på kommunens nettsted for innsyn i planarbeid og mulighet for å sende høringsuttalelser direkte fra nettsiden. Digital Plandialog gir en mer effektiv saksbehandling gjennom: > Åpen planprosess for innbyggere, utbyggere og myndigheter > Selvbetjening for innsyn i kommunens planarbeid > Alle typer dokumenter samlet i ett felles arkiv > Alle planer tilgjengelig på ett sted sammen med saksdokumentene > Tidslinje som viser status i planprosessen > Mulighet for å sende høringsuttalelser direkte fra Plandialog NoIS tilbyr programvare og tjenester som dekker alle oppgaver rundt etablering av en forvaltningsløsning for digitale planer. I dette inngår rutiner og hjelpemidler for omkoding av eldre plandata, etablering av database for forvaltning av planer etter ny lov og opplæring og konsekvenser av nye forskrifter. Nye fjes i NoIS Fredrik Bekkevold Fredrik (30) er engasjert som Systemutvikler på ISY ByggOffice i seksjon Entreprenørdrift i Trondheim. Fredrik kommer fra stillingen som systemutvikler hos Ekko IT, og har tidligere jobbet med undervisning hos IT-Akademiet. Eirik Benum Reksten Dagfinn Dale Kloven Dagfinn (26) er ansatt som Systemutvikler i seksjon Utbygging. Dagfinn er nyutdannet M.Sc. fra NTNU innen Ingeniørvitenskap og IKT, fordypning Konstruksjonsteknikk og skal jobbe med ISY G-prog-produktene. Eirik (26) er ansatt som Systemutvikler i seksjon FDV og skal jobbe med ISY JobTech i Sandvika. Eirik holder på å avslutte sin M.Sc. innen Computer Science ved NTNU og er foreløpig ansatt i en 50% stilling. Øyvind Dragsten Øyvind (36) er ansatt som Senior systemutvikler i seksjon Prosjektstyring i Sandvika. Han kommer fra stillingen som systemutvikler hos Nucletron, og har tidligere jobbet med systemutvikling i NVE, Folkehelseinstituttet, Masterminds, Ergo og IconMedialab. Hos oss skal han jobbe med utvikling av våre prosjektstyringsverktøy. Kjell Ivar Lønne Kjell Ivar (34) er ansatt som Senior systemkonsulent i seksjon Proaktiv på Lillehammer. Han kommer fra stillingen som systemkonsulent hos Business Analyze og har tidligere jobbet i Profitbase, Hands og WM data. I tillegg til å jobbe med spesialtilpassninger og integrasjon mot andre systemer, vil han drive med installasjon, kurs og opplæring på ISY ProAktiv. Glenn Martinsen Glenn (34) er ansatt som Systemkonsulent i seksjon System. Glenn kommer fra stillingen som IKTansvarlig hos Fagskolen Tinius Olsen. Han har tidligere jobbet med support og helpdesk hos FMC Technologies. Hos oss skal Glenn jobbe med 1.-linjesupport internt i Sandvika. Gunnar Stenrud Nilsen Gunnar (24) er ansatt som Systemutvikler i seksjon Utbygging. Gunnar er nyutdannet M.Sc. fra NTNU innen Ingeniørvitenskap og IKT, fordypning Konstruksjonsteknikk og skal jobbe med ISY G-progproduktene. Vidar Svendsen Vidar (48) er ansatt som Senior systemkonsulent i seksjon FDV og skal jobbe med ISY Eiendom i Sandvika. Vidar kommer fra stillingen som prosjektleder og supportmanager hos Vianova Systems TIPS FM, og har jobbet med TIPS FM-systemene siden 1994 i IBM ISY-nytt 13

8 Indikator på økt anbudsaktivitet Krisemilliardene virker ikke før til høsten, skriver media. Dette er veldig beklagelig for entreprenører og andre utførende. Mange av prosjektene som ble pekt ut, var ikke kommet så langt i planlegging og prosjektering som man hadde håpet. NS 3459 Norsk Standard dataformat (XML) for utveksling av anbudsinformasjon- og priser mellom beskrivelsesverktøy hos byggherre/rådgiver og kalkyleverktøy hos entreprenør. ISY G-prog Linker Produktet ble utviklet som følge av et behov hos brukere av ISY G-prog Beskrivelse for å oppnå en sikker digital anbudsprosess også mot de mange tusen mindre aktørene i byggebransjen som ikke har investert i eget kalkyleverktøy med NS3459- funksjon. ISY G-prog Beskrivelse Markedsledende programvare for å utarbeide anbudsbeskrivelser og evaluere anbud. ISY ByggOffice Markedsledende programvare for anbudskalkulasjon og produksjonsoppfølging. Vi synes det er interessant å se på hva som faktisk skjer mens vi venter på den effekten alle snakker om. Kontakt i NoIS: En interessant, men lite omtalt effekt av krisetiltakene er at de har bidratt til å holde ingeniørstanden i virksomhet - det skal ikke glemmes midt i finanskrisen. Ingeniørene er en avgjørende ressurs for å lykkes; prosjektene skal planlegges og prosjekteres, og anbudsgrunnlag skal utarbeides og sendes ut før entreprenørene kan begynne å konkurrere om byggeoppdragene. ISY G-prog Linker en aktivitetsindikator NoIS produktetterspørsel er på mange måter et barometer for markedet i denne situasjonen. Etter at regjeringens tiltakspakke ble tilgjengelig er det blitt laget anbudsinnbydelser og tilbud over en lav sko over hele landet. Konkurransen om jobbene er for tiden stor, og det gjelder for entreprenører og andre utførende å konkurrere om flere oppdrag enn vanlig anbud som må kalkuleres, raskt og kvalitetsriktig. Som en bransjestandard å regne, opplever en del av ISY-produktene derfor en økning i etterspørselen. - Vi opplever spesielt en sterk etterspørsel etter ISY G-prog Beskrivelse og tilhørende ISY G-prog Linker, forteller salgsansvarlig for ISY G-prog, Jørn Romberg. Seksjonsleder Torstein Fjelldal har ansvaret for ISY ByggOffice, Norges ledende anbudskalkyleverktøy, og bekrefter at etterspørselen har økt merkbart også her. Stor anbudsaktivitet - I første kvartal i 2009 registrerte vi over nye brukere av ISY G-prog Linker, ca nye brukere hver dag. Det er mer enn en dobling av det normale, fremhever Romberg. - Vi tror dette er en relativt god indikator på den høye anbudsaktiviteten vi nå har i Norge, ikke minst fordi den speiler aktiviteten i hele den mangfoldige underskogen i byggebransjen. Programmet kan fritt lastes ned fra våre nettsider og gjør det enkelt og sikkert for entreprenører å levere sine anbud digitalt, noe som sparer begge parter for betydelig arbeid og kostnad. - En digital anbudsprosess er nærmest en nødvendighet i 2009, siden det blir mulig å håndtere et større anbudsvolum til en lavere kostnad på begge sider av bordet. Et anbud kan ofte bestå av over tusen poster. Det er tidkrevende og medfører stor risiko for feilregistrering å utarbeide anbud manuelt. Digital håndtering gjør det både enklere og sikrere å gi anbud. - De løsningene vi leverer til den norske byggebransjen gjør at selve konkurransen i markedet fungerer mer effektivt - ikke minst i krevende tider som nå, sier Romberg. Forenkler og kvalitetssikrer ISY G-prog Linker fyller flere behov. For det første gir det den store underskogen i bransjen anledning til å møte kravet om digital avgivelse av anbud, uten noen form for investering. De store aktørene har egne kalkyleverktøy med NS3459 import/ eksport som f.eks. ISY ByggOffice, men det store flertallet av de mindre entreprenørene og underentreprenørene har fortsatt ikke slike verktøy. For det andre gir Linker de store entreprenørene et verktøy til å teste og kvalitetssikre NS3459-dataoverføringen De løsningene vi leverer gjør at selve konkurransen i markedet fungerer mer effektivt - ikke minst under krevende tider som nå mellom sine kalkyleverktøy og ISY G-prog Beskrivelse før de sender fra seg anbudet digitalt. Våre undersøkelser indikerer at trygghet for 100% rett digital avlevering er svært viktig. Mange vegrer seg for å levere digitalt om denne muligheten ikke er tilstede. Om de bare mottar, men ikke leverer tilbake, er den digitale linken brutt, og det oppstår et voldsomt ekstraarbeid hos den som skal evaluere alle anbudene. Byggherre/rådgiver: - Nå kan vi stille krav NS3459 og Linker utfyller hverandre slik at det er mulig å stille krav om digital anbudsbesvarelse til alle aktører, liten eller stor. Kriteriene for at byggherren kan stille et slikt krav er at det er teknisk mulig, at overføringen er sikker og kan testes, at alle aktører kan delta uansett størrelse og digital modenhet og at det ikke medfører behov for investering hos de mindre aktørene. - Derfor anbefaler NoIS at den digitale anbudsforespørselen alltid sendes ut i både NS3459- og Linker-format, avslutter Romberg ISY-nytt 15

9 3D laserscanning i Norconsult Kontakt i NoIS: Bruk av 3D-laserscanning øker og flere og flere industrier tar teknologien i bruk. Ved laserscanning høster man raskt en 360-graders sky av 3D-punkter som med stor nøyaktighet beskriver overflaten av det som scannes. Punktskyene kan hentes inn i DAK-verktøy eller gjøres om til digitale bilder med dybdeinformasjon, og gir et eksakt underlag for videre prosjektering i 3D. Sammenlignet med tradisjonell oppmåling er det kosteffektivt ved at én oppmåling vanligvis er nok. NoIS har god kunnskap om prosessene rundt bruk av punktskyer sammen med DAK og forskjelling innsynsverktøy. Nytt er også at Norconsult nå leverer scanningtjenester av bygninger, installasjoner, terreng osv. i hele Norden. Hosting av Truview laserscan-data for Aker Solutions Havner må vedlikeholdes Kontakt i NoIS: Både Oslo og Bodø Havn jobber nå med å registrere grunnlagsdata og med å etablere FDV-løsningen ISY JobTech i hele organisasjonen. De viktigste grunnlagsdata finnes i anleggsregisteret med oversikt over virksomhetens verdier som kaier, farleder, lager, kraner, bygg, utstyr osv. Med arbeidsordresystemet følger systematiske rutiner for enkel planlegging og gjennomføring av jobber og internkontroll. Begge havnene tar også i bruk funksjonalitet for arkivering og forvaltning av dokumenter og bilder, samt sikker jobbanalyse (SJA). Bodø Havn tar i tillegg i bruk MS Outlook-integrasjon, tilstandsbasert vedlikehold, samt feil og avvik. Integrasjon mot GPS LS Slam Kontakt i NoIS: NoIS har i løpet av våren utviklet en ny modul. Modulen integrerer ISY ProAktiv Slam mot GPS Logistics Solutions (GPS LS) Slammodul. Ved tømming av slamavkillere vil transportøren bli navigert til riktig slamavskiller og tømmedata blir overført automatisk til ISY ProAktiv kort tid etter at tømmingen er registrert på den håndholdte enheten i bilen. De første kundene er allerede i produksjon med den nye modulen. Kontakt i NoIS: NoIS har utviklet en portalløsning som gir Aker Solutions enkel tilgang til Truview laserscan-data. Bildefilene som genereres fra punktskyen legges på en webserver sammen med filer som gir hvert bildepunkt dybdeinformasjon. Programmet Truview limer bildene sammen slik at man kan snu seg rundt/opp og ned, zoome inn/ut som et panoramabilde. NoIS vil drifte/hoste denne løsningen for Aker Solutions i minst 2 år fremover. Løsningen består av en server med selve portalløsningen, i tillegg til et relativt stort diskområde for de aktuelle bildefilene. Løsningen krever god aksess mot internett da mange brukere vil være inne på løsningen samtidig, i tillegg til at rask nedlasting av bildefilene fra server til klient er påkrevet. Vi har lang erfaring med drift/hosting av forskjellige løsninger for våre kunder. Vi kan drifte både små og store løsninger, og har et driftsmiljø/infrastruktur som sikrer god ytelse og høy oppetid for våre kunder. ISY CAD-applikasjoner på nyeste MicroStation-versjon Kontakt i NoIS: MicroStation V8i inneholder en rekke spennende nyheter, som dynamic views og intuitivt oppgavebasert brukergrensesnitt. Vi er glade for nå å kunne lansere de fleste av våre ISY CADapplikasjoner for V8i. Applikasjonene har fått en del ny funksjonalitet, samt sømløs integrasjon i MicroStation s oppgavemenyer. Vi har også utviklet en ny.net/ XML-basert metode for håndtering av applikasjonsoppsett, som medfører enklere administrasjon. For kunder med vedlikeholdsavtale er applikasjonene klare for nedlasting fra ISY-nytt 17

10 ISY ProAktiv innbringende Kemnerkontoret er svært regelstyrt og kan ikke fire på mange ting, så det var ikke gitt at det skulle gå så bra for Oslo kommune Kontakt i NoIS: Det er ikke størrelsen det kommer an på innen IT heller. Det er Oslo kemnerkontors valg av ISY ProAktiv et godt bevis på. I 2003 inngikk de avtale med et lite IT-firma på Lillehammer. I dag sørger systemet for fakturering og innkreving av kommunale eiendomsgebyrer for 1,8 milliarder kroner til Oslo kommune. - Da vi etter mange års bruk av et spesialsydd stormaskinsystem valgte å gå for ISY ProAktiv høsten 2003, var det mange som mente det var risikabelt å velge et lite firma på Lillehammer som leverandør, innrømmer Svend Furu, avdelingsleder for kommunale avgifter ved Oslo kemnerkontor. And the winner is... Lillehammer! - Men der tok heldigvis skeptikerne feil. Det viste seg fort at selskapet, som senere er blitt en del av NoIS, klarte godt å levere i henhold til vår kravspec. Kemnerkontoret er svært regelstyrt og kan ikke fire på mange ting, så det var ikke gitt at alt skulle gå så bra. Ikke alle konkurrenter ville klart det like godt, mener Furu. Kort beskrevet fungerer systemet slik at alt av gebyrgrunnlag fra brann- og redningsetaten, vann- og avløpsetaten, samt renovasjonsetaten, overføres daglig som fakturagrunnlag til ISY ProAktiv. Systemet sørger så for den regelmessige faktureringen, og tilrettelegger og gjør overføringer Svend Furu, Oslo kemnerkontor av nødvendige filer til BBS, inkassosystem og andre. Virksomhetskritisk - ISY ProAktiv har vist seg å være både pålitelig og godt tilrettelagt for vårt formål, berømmer Furu. - Vi vet vi kan stole på at alle beregninger og fakturautskrifter til enhver tid er korrekte, noe som er veldig viktig for kommunen. Ja, for det er mye penger det står om, inntekter som kommunens mange tjenester løpende er avhengig av. Faktureringen, som skjer ved fire terminer i året, pluss en femte for vannavregning, sørger for en forutsigbar inntektsstrøm til kommunekassa. Til sammen ca presise fakturaer sørger for regelmessig innkreving av de kommunale avgiftene. Stor tillitserklæring For NoIS, som både er den som online fjerndrifter selve systemet fra Lillehammer, og i tillegg er den som kjører faktureringsjobben for kemnerkontoret, er dette en stor tillitserklæring. - Vi har bare gode erfaringer med ISY ProAktiv og har stor tiltro til NoIS, roser Svend Furu. - Elektroniske betalingsløsninger som efaktura sparer oss for både porto, printutgifter og egne ressurser, i tillegg til at den fører til mer punktlige innbetalinger. - Ros må de også ha for en enormt god brukersupport. Dukker det opp en feil, rettes dette opp raskt. NoIS imponerer oss, sier han. Ny 6.0-løsning ISY ProAktiv 5.5 er systemversjonen Oslo kemnerkontor har brukt frem til nå. Fra i sommer er det versjon 6.0 som gjelder, en ny versjon som kemnerkontoret faktisk har vært sterkt delaktig i utviklingen av. ISY ProAktiv 6.0, som er webbasert og bygd på.net-teknologi, får et moderne og enklere brukergrensesnitt, i tillegg til enda mer funksjonalitet. Som eksempel internfakturering ved filoverføring til kommunens Agresso-system og efaktura for bedrifter. Takk til Oslo kemnerkontor - Oslo kemnerkontor har gitt oss anledning til å jobbe med proffe folk som kan sine fag, noe som har gitt oss mulighet til å lage en enda bedre løsning i 6.0, sier Jan Frode Bruvik, leder for ISY ProAktivavdelingen i NoIS. - Det har vært veldig givende å jobbe i team med kemnerkontoret, understreker han. - Både kemnerkontoret selv, NoIS, og andre kunder, vil nok nyte godt av dette fremover ISY-nytt 19

11 ISY JobTech Måledata for dammer For vassdragsanlegg er det etablerte retningslinjer for overvåkning og instrumentering av dammer. Hensikten er at man i et tidlig stadium skal kunne være i stand til å identifisere unormale tilstander som kan påvirke dammens sikkerhet. Maskinentreprenører velger ISY ByggOffice Styrket posisjon innen helsebygg Kontakt i NoIS: St. Olavs Hospital ved St. Olav Eiendom forvalter i dag sykehusets eiendommer som representerer verdier for om lag 6 mrd. kroner, økende til 10 mrd. kroner i løpet av de neste seks år. Eiendomsporteføljen har et samlet areal på ca kvm. St. Olav Eiendom ivaretar prosjektledelse med egne ansatte. Prosjektene er av varierende størrelse og kompleksitet, og dette stiller krav til en fleksibel oppfølging i de forskjellige faser. St. Olav Eiendom har derfor valgt prosjektstyringssystemet ISY Prosjekt Økonomi. Andre kunder innenfor helsebygg er bl.a. Nordlandssykehuset, Helse Sør-Øst RHF, Sørlandet Sykehus HF, Sykehuset Østfold HF, Helsebygg Midt- Norge HF og Radiumhospitalet. Kontakt i NoIS: Kontakt i NoIS: I 2001 utviklet EBL programmet Måledata for dammer og i den senere tid har det kommet brukerkrav om å utvikle en ny løsning med mer moderne brukergrensesnitt og enklere grafisk presentasjon av måledata. Norconsult har et sterkt fagmiljø på dette området og kombinert med kompetanse innen IKT og ISY JobTech i NoIS lå alt til rette for utvikling av et nytt system. På bakgrunn av dette overtok NoIS rettighetene til det gamle programmet Måledata for dammer fra EBL. Ny og moderne løsning ISY JobTech Måledata for dammer baseres på samme moderne teknologi som ISY JobTech med åpent, intuitivt og grafisk brukergrensesnitt. Løsningen er utviklet i samarbeid med EBL Kompetanse, Norconsult og en rekke ledende aktører i den norske kraftbransjen. Nye Måledata for dammer kan både kjøres som modul i ISY JobTech og som eget, selvstendig program. Store mengder måledata til analyse Kontinuerlig overvåkning og instrumentering resulterer i en mengde måledata som krever bearbeiding, analyse og presentasjon i form av grafisk styringsinformasjon. Programmet skal bidra til en enhetlig og enklere registrering og presentasjon av måledata for dammer og på denne måten forenkle overvåking av dammen. Gode rutiner, pedagogiske rapporter og riktig tolkning av data vil gi bedre informasjon og beslutningsunderlag for eventuelle sikkerhetstiltak. Programmet vil gjøre erfaringsutveksling og rapportering enklere og derved bidra til bedre vedlikehold og rutiner. Grafisk presentasjon Med ISY JobTech Måledata for dammer kan man ivareta lagring, bearbeiding og presentasjon av måledata som lekkasje, nedbør, poretrykk, vannstand, setninger og deformasjoner. Man kan presentere data på ulike måter som deformasjoner i plan og snitt eller plotte variabler som lekkasje og nedbør mot hverandre. Måledata presenteres grafisk, der både korttidsendringer og langtidstrender vil framgå. Det satses for fullt på infrastrukturutbygging i Norge, og forslaget til neste 10 års plan fra Stortingets transport- og kommunikasjonskomite viser betydelige investeringer i både veg og bane i tillegg til drift, vedlikehold og traffikksikkerhet. Norsk Transportplan blir godt mottatt av maskinentreprenørene, og gode utsikter har også økt behovet for riktig prosjektverktøy. Valg av riktige IT-løsninger er avgjørende for ethvert byggeprosjekt, og flere og flere maskinentreprenører velger ISY ByggOffice som kalkyleverktøy. I systemet ligger en database med mulighet til kalkulering med maskinrelaterte ressurser. I tillegg finnes det i systemet funksjonalitet for beregning av avgiftsfri prosentandel. Beskrivelser iht. NS 3420 og prosesskoder kan importeres direkte i løsningen for effektiv kalkulering. Blant våre nye kunder finner vi Sarpsborg Park & Anlegg AS, Huser Entreprenør AS, BL Entreprenør AS, Egil Nicolaysen Transport AS og Roger Jordalen Maskin AS ISY-nytt 21

12 Oppgradering og vedlikehold av Holmenkollbanen Kontakt i NoIS: Kollektivtransportproduksjon AS (KT- PAS) har startet et prosjekt for oppgradering av strømforsyning og vedlikehold av Holmenkollbanen i forbindelse med ski-vm i Oslo i ISY Prosjekt Økonomi er valgt som verktøy for styring og oppfølging av økonomien i prosjektet. Detaljert mengdeoppfølging inkludert målebrevsoppfølging utføres i ISY Prosjekt Økonomi Mengdemodulen. Tilgang til data fra eiendomsregistret & Kur seminarer Kurs i september ISY WinMap, forvaltning, grunnkurs ISY Calcus IFC/BIM ISY G-prog Beskrivelse, grunnkurs Prosess ISY WinMap, introduksjonskurs ISY G-prog FEM Design Plate/Wall ISY G-prog FEM Design 3D-Structure ISY Calcus Miljø/Klima ISY ByggOffice Kalkulasjon, videregående kurs ISY Calcus, videregående ISY G-prog FEM Design Advanced Ny funksjonalitet til Vann- og avløpsetaten i Oslo Kontakt i NoIS: ISY WinMap WebInnsyn er en fremtidsrettet løsning for presentasjon av geografiske data i et intra- eller internett. Grensesnittet er utviklet med tanke på at alle typer brukere skal benytte løsningen uten spesiell kunnskaper om kart- eller GISløsninger. WebInnsyn er en informasjonsportal som kombinerer ulike typer data og er blitt et verktøy for alle som har behov for stedfestet informasjon på tvers av mange fagfelt. ISY WinMap, rasteranalyse ISY G-prog Linker Pluss ISY ProAktiv, spørringer, grunnkurs ISY ProAktiv, integrasjon med ISY WinMap WebInnsyn ISY G-prog Beskrivelse, videregående ISY WinMap Matrikkel Kontakt i NoIS: Oslo kommune ved vann- og avløpsetaten har inngått avtale om utvikling av nye moduler i ISY ProAktiv. De nye modulene skal utvikles i forbindelse med oppgradering til versjon 6.0. I forbindelse med videreføring av CRMmodulen fra tidligere versjoner skal det utvikles en integrasjonsmodul mot Public 360 fra Software Innovation. Public 360 er sakssystemet som benyttes hos vann- og avløpsetaten. Integrasjonen omfatter funksjonalitet for å gjøre oppslag i sakssystemet, samt opprette saker og dokumenter. Vann- og avløpsetaten i Oslo kommune ønsker også at versjon 6.0 av ISY ProAktiv skal tilrettelegges slik at det er mulig å fakturere andre gebyrer og avgifter enn kommunale eiendomsgebyrer. Dette er løst ved at den nye versjonen kan håndtere flere oppdragsgivere i samme database. Det betyr at man enkelt kan håndtere flere forskjellige type avgifter og kunder fordi systemet tillater egne vareregistre, regneregler og termintabeller pr. oppdragsgiver. Det er også behov for å benytte data registrert i ISY ProAktiv på en bedre måte enn tidligere. Det er derfor planer om å lage en prognosemodul. Modulen skal analysere datagrunnlaget for å lage prognoser og se trender i gebyrendringene. Sist, men ikke minst, vil den nye versjonen bli utvidet med en modul for beregning av vann- og avløpsgebyrer tilknyttet areal. Modulen skal hente ut aktuelle arealer fra Matrikkelen som danner grunnlaget for vann- og avløpsgebyret. Modulen skal også vise hvor det er forskjell i gebyrarealet mellom ISY ProAktiv og Matrikkelen. En slik modul vil heve kvaliteten på datagrunnlaget og finne eventuelle eiendommer som ikke betaler vann- og avløpsgebyrer. Eiendomsregisteret Det nasjonale registeret over alle landets faste eiendommer og andeler i borettslag er Eiendomsregisteret (EDR). Registeretinneholder tinglyst eiendomsinformasjon fra Grunnboken og teknisk informasjon fra den nye matrikkelen eller GAB (grunneiendom, adresse og bygning) som det het tidligere. Tilgang til EDR Som eneste leverandør kan vi nå tilby søk og oppslag online mot EDR gjennom ISY WinMap WebInnsyn. Du får tilgang til tinglyst eiendomsinformasjon ved enkle søk og peking i kart. WebInnsyn gjør oppslag mot EDR mye enklere for deg og sikrer tilgang til informasjon raskt og presist gjennom vårt unike geografiske grensesnitt. ISY WinMap WebInnsyn WebInnsyn er en geografisk portal som samler all stedfestet informasjon med eiendomsinformasjon fra matrikkelen og EDR. Alt du behøver er å søke opp er en adresse eller matrikkelenhet og peke på eiendomsteigen i kartbildet. WebInnsyn sørger for søk og oppslag mot aktuelle registre og presenterer informasjon på en oversiktlig og standardisert måte. Ta kontakt med vår GIS-avdeling for nærmere informasjon og betingelser for å ta i bruk markedets mest funksjonelle løsning for stedfestet informasjon! Høstens planlagte seminarer ISY Calcus-seminar Temamøter ISY Eiendom Bygg Reis Deg ISY-dagene Les mer om de ulike kursene og seminarerene i den nye kalenderfunksjonen på isy.no ISY-nytt 23

13 Returadresse: Norconsult Informasjonssystemer AS Ingvald Ystgaardsv. 3A 7047 Trondheim Vi inviterer til årets brukermøte Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen november 09 ISY-dagene Påmelding på isy.no På isy.no finner du flere artikler Hovedkontor i Sandvika: Norconsult Informasjonssystemer AS Vestfjordgt Sandvika Telefon: E-postadresse:

En bedre måte å håndtere prosjekt, team, oppgaver og innhold

En bedre måte å håndtere prosjekt, team, oppgaver og innhold En bedre måte å håndtere prosjekt, team, oppgaver og innhold Bedre prosjekthå ndtering med metådåtå M-Files går langt utover bare enkel dokumenthåndtering. Den unike arkitekturen drevet av metadata lar

Detaljer

UTSIKT, INNSIKT, OVERSIKT... www.fenistra.no

UTSIKT, INNSIKT, OVERSIKT... www.fenistra.no UTSIKT, INNSIKT, OVERSIKT... FÅ INNSIKT OG FØLG MED I TIDEN Fenistra Eiendom er et brukervennlig forvaltningssystem, som forenkler og effektiviserer forvaltningen av eiendomsverdier for eiendomsselskaper

Detaljer

Bedre beslutninger bedre prosjekter! ISY Calcus 7 og Norsk Prisbok 2014 er verdensnyheter!

Bedre beslutninger bedre prosjekter! ISY Calcus 7 og Norsk Prisbok 2014 er verdensnyheter! Bedre beslutninger bedre prosjekter! ISY Calcus 7 og Norsk Prisbok 2014 er verdensnyheter! 1 Kort om Norconsult Informasjonssystemer AS 200 180 160 140 Omsetning Resultat Antall ansatte 26 år som IT-leverandør

Detaljer

Øyvind N. Jensen, Norconsult Informasjonssystemer

Øyvind N. Jensen, Norconsult Informasjonssystemer Øyvind N. Jensen, Norconsult Informasjonssystemer Kort om Norconsult Informasjonssystemer AS Omsetning 130 MNOK 100 % vekst siden 2005 Positiv drift og vekst hvert år siden starten i 1987 Årlig investeres

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014 SAK NR 065-2014 VEDLIKEHOLDSAVTALE MELLOM DIPS ASA OG HELSE SØR-ØST RHF

Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014 SAK NR 065-2014 VEDLIKEHOLDSAVTALE MELLOM DIPS ASA OG HELSE SØR-ØST RHF Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014 SAK NR 065-2014 VEDLIKEHOLDSAVTALE MELLOM DIPS ASA OG HELSE SØR-ØST RHF Forslag til vedtak: Styret godkjenner fremforhandlet

Detaljer

Om Statsbygg Anskaffelse av nytt digitalt FM verktøy Prosessen Kravspesifikasjon Kriterier for valg Noen viktige erfaringer!

Om Statsbygg Anskaffelse av nytt digitalt FM verktøy Prosessen Kravspesifikasjon Kriterier for valg Noen viktige erfaringer! FM KONFERANSE 2012 Anskaffelse av nytt digitalt FM verktøy Steinar Olsen, Statsbygg AGENDA Om Statsbygg Anskaffelse av nytt digitalt FM verktøy Prosessen Kravspesifikasjon Kriterier for valg Noen viktige

Detaljer

Agenda. ISY Park 7 - Ny versjon BPI konferanse Gardermoen. Endre Nørstebø Lykke Norconsult Informasjonssystemer AS 2014-03-27

Agenda. ISY Park 7 - Ny versjon BPI konferanse Gardermoen. Endre Nørstebø Lykke Norconsult Informasjonssystemer AS 2014-03-27 ISY Park 7 - Ny versjon BPI konferanse Gardermoen Endre Nørstebø Lykke Norconsult Informasjonssystemer AS 2014-03-27 Agenda Kort info om Norconsult Informasjonssystemer AS ISY Park 7 - Ny versjon Info

Detaljer

Beskrivelse av elektronisk utveksling av anbudsgrunnlag for programanbud

Beskrivelse av elektronisk utveksling av anbudsgrunnlag for programanbud Beskrivelse av elektronisk utveksling av anbudsgrunnlag for programanbud Konsulent entreprenører grossist Beskrivelsen er delt inn i følgende punkter: I. Kort beskrivelse av dataprogrammene som benyttes

Detaljer

Intelle har siden starten i i 1999. leverandør av av programvare for data- og og systemintegrasjon.

Intelle har siden starten i i 1999. leverandør av av programvare for data- og og systemintegrasjon. Intelle har siden starten i i 1999 vokst til til å å bli bli en en viktig leverandør av av programvare for for data- og og systemintegrasjon. 2 Intelle CRM Rapportering er en integrert rapporteringsløsning

Detaljer

Visma.net. Redefining business solutions

Visma.net. Redefining business solutions Visma.net Redefining business solutions Hvorfor Visma.net Styr hele virksomheten fra én løsning Visma.net er en nettbasert forretningsløsning med ytelse på høyde med de beste lokalt installerte løsningene.

Detaljer

Frank Sandersen, EVRY 3. April 2014. Avansert integrasjon Saksbehandling med ephorte som arkiv

Frank Sandersen, EVRY 3. April 2014. Avansert integrasjon Saksbehandling med ephorte som arkiv Frank Sandersen, EVRY 3. April 2014 Avansert integrasjon Saksbehandling med ephorte som arkiv Meg Småbarnspappa EVRY Porsgrunn Automasjonsingeniør Systemutvikler Integrajonsarkitekt Arkivfaglig 2 3 Søker

Detaljer

Hurtigstartguide - NS-basert Versjon 9.4

Hurtigstartguide - NS-basert Versjon 9.4 Hurtigstartguide - NS-basert Versjon 9.4 Programsystemet ISY G-prog Beskrivelse er utarbeidet og eiet av: Norconsult Informasjonssystemer AS Vestfjordgaten 4 1338 SANDVIKA Sentralbord: 67 57 15 00 Brukerstøtte:

Detaljer

Uni Eiendom Næring. Eiendomsforvaltning slik du ønsker det: Brukervennlig, oversiktlig, fleksibelt og effektivt.

Uni Eiendom Næring. Eiendomsforvaltning slik du ønsker det: Brukervennlig, oversiktlig, fleksibelt og effektivt. Uni Eiendom Næring Eiendomsforvaltning slik du ønsker det: Brukervennlig, oversiktlig, fleksibelt og effektivt. BOLIG NÆRING FDV ØKONOMI Uni Eiendom er et moderne og fleksibelt EDB-system for deg som ønsker

Detaljer

360 emeetings. -Papirløse møter på ipad eller iphone

360 emeetings. -Papirløse møter på ipad eller iphone 360 emeetings -Papirløse møter på ipad eller iphone 360 emeetings for Apple ios 360 emeetings - en løsning med multitouch og et levende brukergrensesnitt. 360 emeetings hjelper deg og din virksomhet med

Detaljer

BIM OG DETS INNVIRKNING PÅ PROSJEKTERINGSPROSESSEN HVA ER BIM? HVA SKJER I DAG?

BIM OG DETS INNVIRKNING PÅ PROSJEKTERINGSPROSESSEN HVA ER BIM? HVA SKJER I DAG? BIM OG DETS INNVIRKNING PÅ PROSJEKTERINGSPROSESSEN HVA ER BIM? HVA SKJER I DAG? John Matland Leder for arkitektavdelingen Rambøll Region Vest Markedsansvarlig for BIM Rambøll Norge Leder av Standardiseringsutvalget.

Detaljer

Overordnede krav til sluttdokumentasjon

Overordnede krav til sluttdokumentasjon E07 08.11.12 For implementering GMWEE GMRTV GMFAG A06 24.10.12 For høring GMWEE GMRTV GMFAG E05 11.03.11 For implementering GMWEE GMRTV GMFAG E04 29.10.10 Mindre justeringer GMRTV GMWEE GMFAG E03 26.02.10

Detaljer

Geodataplan 2011-2014

Geodataplan 2011-2014 Geodataplan 2011-2014 Vedtatt Kommunestyret 08.12.2010, sak 80/10 ESA-sak 10/1240 Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Mål... 3 1.3 Noen definisjoner... 3 2. STATUS... 4 2.1 Felles Kartdatabase

Detaljer

REFERAT. Tema for møte Arbeidsutvalg for tematiske temadata Dato 18.09.2014 Til stede Se vedlegg 1. Referent Ove Jørgensen Kopi til

REFERAT. Tema for møte Arbeidsutvalg for tematiske temadata Dato 18.09.2014 Til stede Se vedlegg 1. Referent Ove Jørgensen Kopi til REFERAT Tema for møte Arbeidsutvalg for tematiske temadata Dato 18.09.2014 Til stede Se vedlegg 1. Referent Ove Jørgensen Kopi til Godkjenning av referat fra forrige møte (20.03.2014) Svein Inge Gausemel,

Detaljer

BSN PROSESS 4 - BRUK AV BIM I KOSTNADSKALKYLE

BSN PROSESS 4 - BRUK AV BIM I KOSTNADSKALKYLE BSN PROSESS 4 - BRUK AV BIM I KOSTNADSKALKYLE Bruk av BIM i kostnadskalkyle Identifikasjon bsnp4 Endringslogg Dato Endringsbeskrivelse Ansvarlig 2012-04-12 v0.2 - levert til offisiell høring TBF Linda

Detaljer

Nettbasert skoleadministrasjon. 1 Visma FLYT Skole

Nettbasert skoleadministrasjon. 1 Visma FLYT Skole Visma FLYT Skole Nettbasert skoleadministrasjon 1 Visma FLYT Skole Visma FLYT Skole De gode grunnene: Effektiviserer administrasjonen av norske skoler Lar lærerne bruke mer tid på undervisning Sørger for

Detaljer

Erfaringer ved etablering av digitalt planregister v/heidi Liv Tomren Arendal kommune

Erfaringer ved etablering av digitalt planregister v/heidi Liv Tomren Arendal kommune Erfaringer ved etablering av digitalt planregister v/heidi Liv Tomren Arendal kommune Litt om bakgrunnen i Arendal kommune Før 2006 Alle vedtatte planer ble scannet og georeferert Planomriss digitalisert

Detaljer

CIMsalabim? Magne Solheim

CIMsalabim? Magne Solheim CIMsalabim? Magne Solheim Hvem/hva er REN? Standardisering av materiell og metoder i norske nettselskap Bygge videre på kjente metoder i bransjen. Nordisk samarbeid 16 ansatte Plassering: Bergen Stord

Detaljer

Kostnadseffektiviserende verktøy for drift og forvaltning av næringseiendom

Kostnadseffektiviserende verktøy for drift og forvaltning av næringseiendom Kostnadseffektiviserende verktøy for drift og forvaltning av næringseiendom Kort om inattika Gresk Attika = region i Hellas, Agora = møteplass Etablert: nov 2008 Operativt i drift like lenge I dag forvaltes

Detaljer

NetNordic 365. Dine nettverks- og samhandlingsløsninger i trygge hender C L O U D D R I F T SUPPORT KONSULENT

NetNordic 365. Dine nettverks- og samhandlingsløsninger i trygge hender C L O U D D R I F T SUPPORT KONSULENT 365 Dine nettverks- og samhandlingsløsninger i trygge hender C L O U D D R I F T SUPPORT KONSULENT Å være kundens «Best Companion» forplikter Det innebærer blant annet å tilby «best-of-breed» løsninger

Detaljer

IKT-satsing på effektive planprosesser

IKT-satsing på effektive planprosesser IKT-satsing på effektive planprosesser Fagdirektør Magnar Danielsen KS KommIT brukerforum 11.6.2015 Målsetting Forenkle, fornye og forbedre Enklere hverdag for folk flest Mer effektive planprosesser Fulldigital

Detaljer

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14. Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.april 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. GJENNOMFØRING... 4 3. SATSINGSOMRÅDER...

Detaljer

Kjennetegn. Enhetlig skriveradministrasjon Utskriftspolicy Produktbasert jobbehandling Administrasjon av utskriftskø APPLIKASJONER.

Kjennetegn. Enhetlig skriveradministrasjon Utskriftspolicy Produktbasert jobbehandling Administrasjon av utskriftskø APPLIKASJONER. Utskriftsstyring Kjennetegn Enhetlig skriveradministrasjon Utskriftspolicy Produktbasert jobbehandling Administrasjon av utskriftskø APPLIKASJONER Utskriftsstyring Fargestyring Web til utskrift Variabel

Detaljer

servicetorg24:7 Bli best på kundeservice

servicetorg24:7 Bli best på kundeservice servicetorg24:7 Bli best på kundeservice Servicetorg24:7 fra Sem & Stenersen Prokom De fleste kommunene har behov for en mer systematisk måte å registrere og følge opp henvendelser på. Bedre håndtering

Detaljer

Utfordring, tiltak og status:

Utfordring, tiltak og status: Utfordring, tiltak og status: Organisasjon, bemanning og kompetanse Komplisert og tidkrevende for systemeierskap å få et helhetlig bilde av både utfordringer og ansvarsområde, spesielt i forhold til NISSY.

Detaljer

IK- Bygg er godt nok for oss

IK- Bygg er godt nok for oss IK- Bygg er godt nok for oss Edin Alisic Eiendomssjef i Ullensaker kommune IK-Bygg -konferansen 2015 5. november 2015, KLP-bygget, Bjørvika, Oslo Kort om Ullensaker Ca. 34 000 innbyggere. Fra landbruks-

Detaljer

Tilleggsfunksjoner i Uni Eiendom. 30.10. 13.00-13.40 Hans S. Rohde/ Bjørn Davidsen

Tilleggsfunksjoner i Uni Eiendom. 30.10. 13.00-13.40 Hans S. Rohde/ Bjørn Davidsen Tilleggsfunksjoner i Uni Eiendom 30.10. 13.00-13.40 Hans S. Rohde/ Bjørn Davidsen Tilleggsfunksjoner i Uni Eiendom Uni Pluss har i årenes løp utviklet en rekke tilleggsfunksjoner og rapporter på oppdrag

Detaljer

360 eworker. Appen som gjør det enda enklere å jobbe i 360 - Saksbehandling og dokumenthåndtering fra ipad

360 eworker. Appen som gjør det enda enklere å jobbe i 360 - Saksbehandling og dokumenthåndtering fra ipad 360 eworker Appen som gjør det enda enklere å jobbe i 360 - Saksbehandling og dokumenthåndtering fra ipad 360 eworker - Appen som gjør det enda enklere å jobbe i 360 Jobb med saksbehandlingsoppgaver, dokumenter

Detaljer

Digitaliseringsstrategi 2014-2029

Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Stavanger kommune Stavanger kommune skal gi innbyggerne og næringsliv et reelt digitalt førstevalg. Den digitale dialogen skal legge vekt på åpenhet og tilgjengelighet.

Detaljer

MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen

MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen If you think education is expensive... try ignorance! MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen Styrende verdier i MindIT:

Detaljer

OptioFM AS. Rådgivere med kompetanse med fokus på FDVU, tilhørende virksomhetsprosesser og effektiv anvendelse av støtteverktøy

OptioFM AS. Rådgivere med kompetanse med fokus på FDVU, tilhørende virksomhetsprosesser og effektiv anvendelse av støtteverktøy 1 OptioFM AS Rådgivere med kompetanse med fokus på FDVU, tilhørende virksomhetsprosesser og effektiv anvendelse av støtteverktøy FDVU faglig bistand Strukturering og standardisering, utarbeidelse av retningslinjer/spesifikasjoner,

Detaljer

ENKLERE E-HANDEL. symbrio.com

ENKLERE E-HANDEL. symbrio.com ENKLERE E-HANDEL symbrio.com Vi gjør det enklere Symbrio forenkler innkjøpene og effektiviserer fakturahåndteringen. Vi hjelper våre kunder med å senke sine kostnader og minske tiden til administrasjon.

Detaljer

Kandidat nr. 1, 2 og 3

Kandidat nr. 1, 2 og 3 Kandidat nr. 1, 2 og 3 Rapport 1 IT202E Bacheloroppgave i Informatikk Vår 2011 Mobilapplikasjonsutvikling med Scrum 1 Innhold Innledning... 3 Overordnet Prosjektplan... 3 Produktbacklog... 5 Sprint planning

Detaljer

PROEX.NO. En webbasert samhandlingsløsning. Utviklet av Eskaler as. Rogaland Kunnskapspark Postboks 8034 Postterminalen 4068 Stavanger

PROEX.NO. En webbasert samhandlingsløsning. Utviklet av Eskaler as. Rogaland Kunnskapspark Postboks 8034 Postterminalen 4068 Stavanger PROEX.NO En webbasert samhandlingsløsning. Utviklet av Eskaler as Rogaland Kunnskapspark Postboks 8034 Postterminalen 4068 Stavanger Telefon: 51 87 48 50 Fax: 51 87 40 71 Dette dokumentet inneholder en

Detaljer

ISY Akkord. Brukerdokumentasjon. Versjon 1.4

ISY Akkord. Brukerdokumentasjon. Versjon 1.4 ISY Akkord Brukerdokumentasjon Versjon 1.4 Side 2 ISY Akkord Installere programmet Installasjon av ISY Akkord Generelt ISY Akkord lastes ned og installeres direkte fra følgene lenke: www.isy.no ISY Akkord

Detaljer

Smidig metodikk, erfaringer fra NAV Fagportal

Smidig metodikk, erfaringer fra NAV Fagportal Smidig metodikk, erfaringer fra NAV Fagportal Gry Hilde Nilsen, NAV Morten Tveit, Fornebu Consulting NAV, 08.03.2011 Side 1 Smidig gjennomføring i NAV Fagportal Individer og samspill framfor prosesser

Detaljer

ISY JobTech Bemanningsplanlegger

ISY JobTech Bemanningsplanlegger ISY JobTech Bemanningsplanlegger MainTech konferanse, 8. april 2015 Endre Lykke Agenda Kort om Norconsult ISY JobTech Bemanningsplanlegger i ISY JobTech Demo 1 Om Norconsult Norconsult er Norges og en

Detaljer

SCRUM Smidig prosjektledelse og utvikling. 10 september 2009 JOSÉ MANUEL REDONDO LOPERA AVDELINGSLEDER PROSJEKT OG RESSURSANSVARLIG

SCRUM Smidig prosjektledelse og utvikling. 10 september 2009 JOSÉ MANUEL REDONDO LOPERA AVDELINGSLEDER PROSJEKT OG RESSURSANSVARLIG SCRUM Smidig prosjektledelse og utvikling 10 september 2009 JOSÉ MANUEL REDONDO LOPERA AVDELINGSLEDER PROSJEKT OG RESSURSANSVARLIG HVORDAN SPISER DU EN ELEFANT? EN BIT AV GANGEN 'HOW WILL YOU LIVE, RAMBO?'

Detaljer

Mamut Partner Program Nå dine mål Bli en del av vinnerlaget!

Mamut Partner Program Nå dine mål Bli en del av vinnerlaget! Utmerkede forretningsmuligheter m ed Mamut Busin ess Software Mamut Partner Program Nå dine mål Bli en del av vinnerlaget! 3 Prisvinnende løsninger dine kunder kan vokse med 3 Microsoft Gold Partner 3

Detaljer

1. PRINT & MFP LØSNINGER 2. DOKUMENTHÅNDTERING 3. IT-SERVICES 4. DIGITAL SIGNAGE & AV

1. PRINT & MFP LØSNINGER 2. DOKUMENTHÅNDTERING 3. IT-SERVICES 4. DIGITAL SIGNAGE & AV 1. PRINT & MFP LØSNINGER 2. DOKUMENTHÅNDTERING 3. IT-SERVICES 4. DIGITAL SIGNAGE & AV 1. JOBBER MED DE STØRSTE GLOBALE LØSNINGENE ELLER ET LITE KONTORMILJØ SÅ ER HVERT PROSJEKT NØYE GJENNOMFØRT MED KUNDENS

Detaljer

Derfor er forretningssystemet viktig for bedriften

Derfor er forretningssystemet viktig for bedriften Innhold Derfor er forretningssystemet viktig for bedriften... 2 Når er det på tide å bytte forretningssystem?... 2 Velg riktig forretningssystem for din bedrift... 3 Velg riktig leverandør... 4 Standard

Detaljer

Samordning av IKT i det offentlig. Sesjon A1 på NOKIOS 16. oktober 2008 Jens Nørve (DIFI) og Marianne Andreassen (SSØ) Utvikling gjennom samarbeid

Samordning av IKT i det offentlig. Sesjon A1 på NOKIOS 16. oktober 2008 Jens Nørve (DIFI) og Marianne Andreassen (SSØ) Utvikling gjennom samarbeid Samordning av IKT i det offentlig Sesjon A1 på NOKIOS 16. oktober 2008 Jens Nørve (DIFI) og Marianne Andreassen (SSØ) Utvikling gjennom samarbeid Agenda for sesjonen Utvikling gjennom samarbeid 3 forskjellige

Detaljer

BSN PROSESS 5 - BRUK AV BIM TIL FREMDRIFT OG RESSURSSTYRING (4D)

BSN PROSESS 5 - BRUK AV BIM TIL FREMDRIFT OG RESSURSSTYRING (4D) BSN PROSESS 5 - BRUK AV BIM TIL FREMDRIFT OG RESSURSSTYRING (4D) Bruk av BIM til fremdrift og ressursstyring (4D) Identifikasjon bsnp5 Endringslogg Dato Endringsbeskrivelse Ansvarlig 2012-04-12 v0.2 -

Detaljer

Visma Samhandling SamPro. En individuell plan som gir resultater

Visma Samhandling SamPro. En individuell plan som gir resultater Visma Samhandling SamPro En individuell plan som gir resultater Ta i bruk en nettløsning som forenkler og forbedrer arbeidet med individuell plan 5 gode grunner Forenkler samarbeidet på tvers av etater

Detaljer

Effektiv forvaltning med FDV system

Effektiv forvaltning med FDV system Effektiv forvaltning med FDV system Plania: Om Plania Selskapet ble etablert i 1986 Leverer lt løsninger innen følgende områder : - Eiendomsforvaltning - Drift og vedlikehold - Medisinteknisk utstyr og

Detaljer

Innhold. Hvorfor en ITB-standard? Hva er målet med standarden? Rollen som ITB-ansvarlig. Standardens oppbygging og innhold

Innhold. Hvorfor en ITB-standard? Hva er målet med standarden? Rollen som ITB-ansvarlig. Standardens oppbygging og innhold Innhold Hvorfor en ITB-standard? Hva er målet med standarden? Rollen som ITB-ansvarlig Standardens oppbygging og innhold Hvordan bruke standarden i praktisk prosjektering 07.03.2014 NS 3935 ITB, Integrerte

Detaljer

Digital plandialog. Økt innsyn i beslutningsprosessen knyttet til kommunens planbehandling. Økt åpenhet i forvaltningen, e-demokrati.

Digital plandialog. Økt innsyn i beslutningsprosessen knyttet til kommunens planbehandling. Økt åpenhet i forvaltningen, e-demokrati. Digital plandialog Økt innsyn i beslutningsprosessen knyttet til kommunens planbehandling. Økt åpenhet i forvaltningen, e-demokrati. Hvem er jeg Gudleik Engeseth Jobber i Horten kommune med plansaker,

Detaljer

automatisk informasjonssjekk av jobbsøkere på internett

automatisk informasjonssjekk av jobbsøkere på internett CyberSearchMe automatisk informasjonssjekk av jobbsøkere på internett «Få full oversikt over all informasjon om kandidaten på internett uten i det hele tatt å tenke på googling» 24 timer i døgnet 365 dager

Detaljer

Strategi Samarbeidstiltaket og systemet FS (Felles studentsystem)

Strategi Samarbeidstiltaket og systemet FS (Felles studentsystem) Strategi Samarbeidstiltaket og systemet FS (Felles studentsystem) Versjon 10. juni 2013 1 Bakgrunn Samarbeidstiltaket FS er et samarbeid mellom norske universiteter og høgskoler med ansvar for å videreutvikle

Detaljer

Hovedprosjekt 2011. Høgskolen i Oslo. Gruppe 24. Tore Holmboe (s155547) Vegard Kamben (s148147) Anders Fohlin Kjøde (s155551) Haakon Nygård (s155535)

Hovedprosjekt 2011. Høgskolen i Oslo. Gruppe 24. Tore Holmboe (s155547) Vegard Kamben (s148147) Anders Fohlin Kjøde (s155551) Haakon Nygård (s155535) Hovedprosjekt 2011 Høgskolen i Oslo Gruppe 24 Tore Holmboe (s155547) Vegard Kamben (s148147) Anders Fohlin Kjøde (s155551) Haakon Nygård (s155535) Stian Pettersen (s144449) en RSS-leser på tvers av touchenheter

Detaljer

SUSOFT RETAIL FOR MOTEBUTIKKER

SUSOFT RETAIL FOR MOTEBUTIKKER SUSOFT RETAIL FOR MOTEBUTIKKER Susoft Retail er en glimrende løsning for salg av klær og sko. I tillegg passer løsningen både enkeltstående butikker og kjeder. Susoft Retail er en nettsky løsning som gir

Detaljer

Lansering av ny versjon av KF Lokal tjenestekatalog

Lansering av ny versjon av KF Lokal tjenestekatalog Lansering av ny versjon av KF Lokal tjenestekatalog Kommuneforlaget lanserer nå en ny versjon(4.4.) av KF Lokal tjenestekatalog, heretter kalt lokal tjenestekatalog. Mange av endringene kommer som resultat

Detaljer

Gemini Programmer. Kunde. Gebyr. Hendelse. Varsling. Eiendomsskatt. Vann & Avløp. Sak/ Arkiv Økonomi Folkeregister. IndSys. Olje.

Gemini Programmer. Kunde. Gebyr. Hendelse. Varsling. Eiendomsskatt. Vann & Avløp. Sak/ Arkiv Økonomi Folkeregister. IndSys. Olje. Gemini Programmer Gemini Programmer Sak/ Arkiv Økonomi Folkeregister Matrikkel GAB Melding Vannmåler IndSys Slam Oppfølging Olje Varsling Renovasjon Feiing & tilsyn Eiendomsskatt Gebyr Kunde Hendelse Vann

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON. Tittel: Pris++ Oppgave: Utvikle en Android applikasjon med tilhørende databasesystem. Periode: 1. Januar til 11. Juni.

KRAVSPESIFIKASJON. Tittel: Pris++ Oppgave: Utvikle en Android applikasjon med tilhørende databasesystem. Periode: 1. Januar til 11. Juni. KRAVSPESIFIKASJON Tittel: Pris++ Oppgave: Utvikle en Android applikasjon med tilhørende databasesystem. Periode: 1. Januar til 11. Juni. Prosjektgruppe: 27 Prosjektmedlem: Ole Almenning Stenhaug Veileder.

Detaljer

Oppdater dine kunnskaper om dynamics på EG Kundedag. INVITASJON TIL EG KuNdEdAG dynamics Gratis deltakelse Stavanger: 24. mars

Oppdater dine kunnskaper om dynamics på EG Kundedag. INVITASJON TIL EG KuNdEdAG dynamics Gratis deltakelse Stavanger: 24. mars Oppdater dine kunnskaper om dynamics på EG Kundedag INVITASJON TIL EG KuNdEdAG dynamics Gratis deltakelse Stavanger: 24. mars Tips dine kolleger Kjenner du andre som vil være med på å effektivisere arbeidsstrukturen

Detaljer

Komplett forretningssystem for prosjektorienterte kompetansebedrifter

Komplett forretningssystem for prosjektorienterte kompetansebedrifter Komplett forretningssystem for prosjektorienterte kompetansebedrifter ProjectHelp er et sterkt prosjektstyringsverktøy. ProjectHelp gir deg full kontroll i prosjektene. ProjectHelp gir deg full kontroll

Detaljer

ELRAPP System for elektronisk innhenting av rapportdata fra funksjonskontraktentreprenører

ELRAPP System for elektronisk innhenting av rapportdata fra funksjonskontraktentreprenører 1 ELRAPP System for elektronisk innhenting av rapportdata fra funksjonskontraktentreprenører 1 Innhold Om ELRAPP Demo - gjennomgang av hovedskjermbilder 2 2 ELRAPP System for elektronisk innhenting av

Detaljer

Hvordan etablere prosesser knyttet til FDV og BIM?

Hvordan etablere prosesser knyttet til FDV og BIM? Hvordan etablere prosesser knyttet til FDV og BIM? BIM for byggherrer digitalisering av byggebransjen Øyvind Olav Lodten Forsvarsbygg ønsker å motta og å tilgjengeliggjøre digital FDV-dokumentasjon Skapet

Detaljer

Plan som obligatorisk datasett i Norge digitalt. Kåre Kyrkjeeide

Plan som obligatorisk datasett i Norge digitalt. Kåre Kyrkjeeide Plan som obligatorisk datasett i Norge digitalt Kåre Kyrkjeeide Arealplan og planregister Hovedmålsettinger for Statens kartverk bidra til å gjøre kommunene i stand til å ivareta oppgavene knyttet til

Detaljer

ELCOM deltagerprosjekt: Elektronisk strømmarked. Siri A. M. Jensen, NR. Oslo Energi, 3.desember 1996. Epost: Siri.Jensen@nr.no.

ELCOM deltagerprosjekt: Elektronisk strømmarked. Siri A. M. Jensen, NR. Oslo Energi, 3.desember 1996. Epost: Siri.Jensen@nr.no. ELCOM deltagerprosjekt: Elektronisk strømmarked Siri A. M. Jensen, NR Oslo Energi, 3.desember 1996 1 Hva gjøres av FoU innenfor Elektronisk handel og markedsplass? Elektronisk handel -> Information Highway

Detaljer

DEN DIGITALE KARTVERDEN I BYGGEBRANSJEN

DEN DIGITALE KARTVERDEN I BYGGEBRANSJEN DEN DIGITALE KARTVERDEN I BYGGEBRANSJEN STATENS KARTVERK Statens fagorgan for offentlige kart- og stedsdata Nasjonal tinglysingsmyndighet Leder og koordinerer arbeidet med en nasjonal infrastruktur av

Detaljer

BRU. Konstrukjoner Bru

BRU. Konstrukjoner Bru BRU Konstrukjoner Bru KONSTRUKSJONER-BRU OM KONSTRUKSJONER/BRU OM 3D-SKANNING I dag prosjekteres betong og stålbruer som 3D/BIM. Noe håndteres av dag benyttes laserscanning og 3D informasjonsmodeller (BIM)

Detaljer

Produktdokumentasjon. Madison Møbler Administrasjonsside og Nettbutikk

Produktdokumentasjon. Madison Møbler Administrasjonsside og Nettbutikk Produktdokumentasjon Madison Møbler Administrasjonsside og Nettbutikk 1 1. Forord 1.1 Dokumentasjonen Dette er en teknisk dokumentasjon på produktet som er utviklet. Denne er tiltenkt personer med teknisk

Detaljer

HVORDAN TENKE NOARK 5. og hvordan gå frem for å skrive kravspesifikasjoner

HVORDAN TENKE NOARK 5. og hvordan gå frem for å skrive kravspesifikasjoner HVORDAN TENKE NOARK 5 og hvordan gå frem for å skrive kravspesifikasjoner Historikk NOARK står for Norsk ARKivstandard Noark ble utarbeidet av forgjengeren til Statskonsult i 1984 NOARK var opprinnelig

Detaljer

Humanware. Trekker Breeze versjon 2.0.0.

Humanware. Trekker Breeze versjon 2.0.0. Humanware Trekker Breeze versjon 2.0.0. Humanware er stolte av å kunne introdusere versjon 2.0 av Trekker Breeze talende GPS. Denne oppgraderingen er gratis for alle Trekker Breeze brukere. Programmet

Detaljer

Visma Global. Økonomisystemet som lar deg forstå helheten

Visma Global. Økonomisystemet som lar deg forstå helheten Visma Global Økonomisystemet som lar deg forstå helheten » Et helhetlig økonomisystem gir deg full kontroll over bedriftens verdier For å oppnå lønnsom drift må du vite hvor verdiene i bedriften ligger.

Detaljer

ELRAPP System for elektronisk innhenting av rapportdata fra funksjonskontraktentreprenører.

ELRAPP System for elektronisk innhenting av rapportdata fra funksjonskontraktentreprenører. 2006-12-04 ELRAPP System for elektronisk innhenting av rapportdata fra funksjonskontraktentreprenører. For å effektivisere og bedre oppfølgingen av kontraktene innenfor drift og vedlikehold, har Statens

Detaljer

Mer enn flåteadministrasjon

Mer enn flåteadministrasjon Mer enn flåteadministrasjon www.toyota-forklifts.no Hvordan kan jeg øke sikkerheten i truckflåten? Hvordan reduserer jeg skadekostnadene? Hva er den optimale størrelsen på truckflåten? Hvem kan jeg diskutere

Detaljer

Bruk av dataverktøyet IK-bygg i eiendomsforvaltningen. Eiendomssjef Beate Németh, Tromsø kommune Brannvernkonferansen 2013, Tromsø

Bruk av dataverktøyet IK-bygg i eiendomsforvaltningen. Eiendomssjef Beate Németh, Tromsø kommune Brannvernkonferansen 2013, Tromsø Bruk av dataverktøyet IK-bygg i eiendomsforvaltningen Eiendomssjef Beate Németh, Tromsø kommune Brannvernkonferansen 2013, Tromsø Tromsø kommune -Eiendom Forvaltning, drift og vedlikehold av ca400.000

Detaljer

FDVU-systemer muligheter og begrensninger

FDVU-systemer muligheter og begrensninger FDVU-systemer muligheter og begrensninger Storefjell 7 mars 2007 Ole Petter Andersen sportation Facility Asset Service Power Generation Process Manufacturing Oil and Gas Mining Aviation Communication Pharmaceuticals

Detaljer

Holdninger til og bruk av avdelingsvise kliniske informasjonssystemer ved St. Olavs hospital

Holdninger til og bruk av avdelingsvise kliniske informasjonssystemer ved St. Olavs hospital 1 Holdninger til og bruk av avdelingsvise kliniske informasjonssystemer ved St. Olavs hospital Eivind Vedvik Medisinstudent, det medisinske fakultet, NTNU Norsk senter for elektronisk pasientjournal eivindve@stud.ntnu.no

Detaljer

Kraftig, fleksibel og brukervennlig prosjektstyring/saksbehandling

Kraftig, fleksibel og brukervennlig prosjektstyring/saksbehandling Kraftig, fleksibel og brukervennlig prosjektstyring/saksbehandling Insights er modulbasert, og du trenger kun implementere og ta i bruk de moduler som du føler for. Hva er Machina Insights? Machina INSIGHTS

Detaljer

HVORDAN TENKE NOARK 5. og hvordan lage kravspesifikasjoner

HVORDAN TENKE NOARK 5. og hvordan lage kravspesifikasjoner HVORDAN TENKE NOARK 5 og hvordan lage kravspesifikasjoner Historikk NOARK står for NOrsk ARKivstandard Noark ble utarbeidet av forgjengeren til Statskonsult i 1984 NOARK var opprinnelig en kravspesifikasjon

Detaljer

1 INNLEDNING... 2. 1.1 Om Altinn... 2. 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3. 2.1 Nedlasting... 3. 2.2 Registrering...

1 INNLEDNING... 2. 1.1 Om Altinn... 2. 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3. 2.1 Nedlasting... 3. 2.2 Registrering... INNHOLD Mamut for Altinn INNHOLD 1 INNLEDNING... 2 1.1 Om Altinn... 2 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Registrering... 5 2.3 Opprett en bruker... 7

Detaljer

// Mamut Business Software Nyheter i Mamut Business Software og Mamut Online

// Mamut Business Software Nyheter i Mamut Business Software og Mamut Online // Mamut Business Software Nyheter i Mamut Business Software og Mamut Online Innhold Nyheter i Mamut Business Software versjon 18.0 2 Netthandel 2 Regnskap 2 Salg 4 Systemforbedringer 5 Nyheter i Mamut

Detaljer

Forenklet hotelldrift siden 2008.

Forenklet hotelldrift siden 2008. Forenklet hotelldrift siden 2008. Økt effektivitet Serviator er en brukervennlig, nettbasert tjeneste for håndtering av arbeidsoppgaver som hjelper hver enkelt ansatt i å administrere det daglige arbeid.

Detaljer

Komplett forretningssystem for prosjektorienterte kompetansebedrifter

Komplett forretningssystem for prosjektorienterte kompetansebedrifter Komplett forretningssystem for prosjektorienterte kompetansebedrifter Organisasjon Marked Salg Plan Med fokus på prosjekt- og ressursstyring får du en bedre prosjektorientert kompetansebedrift Bedrifter

Detaljer

1. Generelt. FM-OA, Kompletterende undervisning. 1.1. Innledning. 1.2. Stikkord. 1.3. Prosessen. Spec 2, datert 12.12.2005

1. Generelt. FM-OA, Kompletterende undervisning. 1.1. Innledning. 1.2. Stikkord. 1.3. Prosessen. Spec 2, datert 12.12.2005 1. Generelt 1.1. Innledning Det skal utvikles en databasert løsning for å lette arbeidet rundt tilskudd til kompletterende undervisning i fagene norsk, samfunnsfag og kristendomskunnskap med religions-

Detaljer

Anskaffelse av nytt Biblioteksystem

Anskaffelse av nytt Biblioteksystem Oppdatert: 2009-10-27 Til: Styremøte 2009-11-02 Saksdokument S-2009/57 Anskaffelse av nytt Biblioteksystem Det vises til vedlagte notat om anskaffelsen. Notatet ble brukt da KD ble orientert på etatsstyringsmøtet

Detaljer

Prosjektveiviseren.no fokus på gevinstrealisering

Prosjektveiviseren.no fokus på gevinstrealisering Prosjektveiviseren.no fokus på gevinstrealisering 02.06.10 Ved Jens Nørve Direktoratet for forvaltning og IKT Hva er problemet? Endring - Felles utfordring for offentlig sektor Statlige departementer

Detaljer

PLATON EXECUTIVE BRIEFINGS

PLATON EXECUTIVE BRIEFINGS PLATON EXECUTIVE BRIEFINGS Våren 2014 Deltakelse er gratis! Meld deg på via no.platon.net/pb Påmelding Deltakelse er gratis (NOK 500,-. faktureres ved å utebli uten å gi beskjed) Deltakelse er gratis!

Detaljer

SAKSFRAMLEGG INNBYGGER- OG BRUKERMEDVIRKNING FOR BRUK I FORBEDRING OG UTVIKLING AV TJENESTEYTING I KONGSBERG KOMMUNE

SAKSFRAMLEGG INNBYGGER- OG BRUKERMEDVIRKNING FOR BRUK I FORBEDRING OG UTVIKLING AV TJENESTEYTING I KONGSBERG KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Aud Sperle Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 09/5772 Saken behandles i følgende utvalg: Utvalg: Dato: Formannskapet Kommunestyret 02.12. 2009 INNBYGGER- OG BRUKERMEDVIRKNING FOR BRUK

Detaljer

Nye funksjoner kombinert med enkel oppgradering

Nye funksjoner kombinert med enkel oppgradering Norgeslansering under brukermøtet 25. - 26. mars 2014 på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen. (Bildetekst) Infor har investert kraftig i oppgradering av ERP-løsningen M3, programvare mange store norske

Detaljer

Sikkerhetsportalen det nye verktøyet for det offentlige sin bruk av eid og sikker kommunikasjon på internett SDF 2006-03-14

Sikkerhetsportalen det nye verktøyet for det offentlige sin bruk av eid og sikker kommunikasjon på internett SDF 2006-03-14 Sikkerhetsportalen det nye verktøyet for det offentlige sin bruk av eid og sikker kommunikasjon på internett SDF 2006-03-14 Sverre Bauck SP verktøy med felles PKI-tjenester for offentlig sektor Autentisering

Detaljer

En enklere hverdag mer tid til barna

En enklere hverdag mer tid til barna En enklere hverdag mer tid til barna Ved å samle barnehagens IT-løsninger på ett sted, blir hensyn til sikkerhet og personvern ivaretatt. Samtidig er informasjonen alltid tilgjengelig der man trenger den,

Detaljer

Bransjeløsningen som gir deg oversikt og trygghet. project

Bransjeløsningen som gir deg oversikt og trygghet. project Bransjeløsningen som gir deg oversikt og trygghet project Pilaro Project Bransjeløsningen Pilaro ProJect egner seg for bedrifter som selger timer og prosjekter. Løsningen er laget for virksomheter som

Detaljer

Standardisering og gjenbruk / sambruk av IT-komponenter i offentlig sektor

Standardisering og gjenbruk / sambruk av IT-komponenter i offentlig sektor Standardisering og gjenbruk / sambruk av IT-komponenter i offentlig sektor IKT-konferansen Høgskolen i Buskerud 4. november 2010 Kristin Kopland (Difi) (kristin.kopland@difi.no) Agenda Hvilke oppgaver

Detaljer

Digital plandialog. Felles løsning for 12 kommuner i Vestfold. Trøndelagskartdagan 29.01.2009. Jon Arne Trollvik 12kommunesamarbeidet i Vestfold

Digital plandialog. Felles løsning for 12 kommuner i Vestfold. Trøndelagskartdagan 29.01.2009. Jon Arne Trollvik 12kommunesamarbeidet i Vestfold Digital plandialog Felles løsning for 12 kommuner i Vestfold Trøndelagskartdagan Jon Arne Trollvik 12kommunesamarbeidet i Vestfold Innhold 12kommunesamarbeidet i Vestfold Presentasjon av Digital plandialog

Detaljer

Brukerhistorie - Tiltakshaver som henter inn informasjon:

Brukerhistorie - Tiltakshaver som henter inn informasjon: Brukerhistorier - krav til funksjonalitet i leverandørens tilbudte løsning Tiltakshaver som henter inn informasjon om hva som er mulig på eiendommen (finner informasjonen og ser at han da ikke trenger

Detaljer

Innbyggerplattformen Helsenorge.no. Helge T. Blindheim 24.01.2014 Helsedirektoratet

Innbyggerplattformen Helsenorge.no. Helge T. Blindheim 24.01.2014 Helsedirektoratet Innbyggerplattformen Helsenorge.no Helge T. Blindheim 24.01.2014 Helsedirektoratet Redaksjonelt innhold Ny forenklet forside Sykdom og behandling Helse og sunnhet Rettigheter Helsetjenester Min Helse

Detaljer

BD nett. BD mobil. Filoverføring. Papirløs faktura. en enklere hverdag

BD nett. BD mobil. Filoverføring. Papirløs faktura. en enklere hverdag BD nett BD mobil Bda Filoverføring Papirløs faktura en enklere hverdag Hvorfor ekanaler? 01 02 Løsninger for alle! Riktig verktøy er mer enn halve jobben også når det gjelder IT! Brødrene Dahl har som

Detaljer

DIN PASIENT Vårt felles ansvar

DIN PASIENT Vårt felles ansvar DIN PASIENT Vårt felles ansvar Din pasient vårt felles ansvar CrediCare skal skape bedre løsninger for mennesker. Det gjør vi ved å smelte sammen teknologi og brukeropplevelse. Nå har CrediCare, sammen

Detaljer

Revisjon av veiledningsmateriellet

Revisjon av veiledningsmateriellet Revisjon av veiledningsmateriellet Hilde Johansen Bakken Nettverkssamling - Gardermoen 20. mai 2015 Pågående arbeid Revisjon av: Reguleringsplanveilederen Kart- og planforskriften IKT satsing på effektive

Detaljer

Bli superbruker i Excel Sett sammen din egen kursserie Styrk din kompetanse i Office programmene Flere nivåer - velg det som passer

Bli superbruker i Excel Sett sammen din egen kursserie Styrk din kompetanse i Office programmene Flere nivåer - velg det som passer www.tekna.no/office Lær effektive hurtigtaster nå! Egen «riv ut» side til deg! Teknas IT kurs kompetanse nettverk karriere Bli superbruker i Excel Sett sammen din egen kursserie Styrk din kompetanse i

Detaljer

Kassasystem. This is Why. Vi har skreddersydde kassasystem for din bedrift! sharp.se

Kassasystem. This is Why. Vi har skreddersydde kassasystem for din bedrift! sharp.se Kassasystem This is Why Vi har skreddersydde kassasystem for din bedrift! sharp.se START din korteste vei til mer effektiv business! Markedsledende løsninger som tilfredsstiller de høyeste kravene! START

Detaljer