For våre eiere, som jo er oss selv, smiler Jåtog- Rød, er trivsel en meget viktig faktor når resultatet skal evalueres.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "For våre eiere, som jo er oss selv, smiler Jåtog- Rød, er trivsel en meget viktig faktor når resultatet skal evalueres."

Transkript

1 Nr En perfekt SAP-arbeidsplass En arbeidsplass der eiere og ansatte har de samme kriteriene for en perfekt arbeidsplass, skaper gode resultater. Konsulentselskapet Pearl Consulting drives og eies av de ansatte, og gjør stor suksess takket være svært tilfredse konsulenter og kunder. Konsulentselskapet Pearl Consulting AS leverer komplette SAP-løsninger og har både bedrifter og offentlige organisasjoner på kundelisten. Med solid erfaring fra fagmiljøet rundt SAP, kan eierne legge all sin kraft i å skape en fullendt arbeidsplass for alle sine medarbeidere. Vårt fokus ligger på å skape en perfekt arbeidsplass for våre ansatte. Med det ønsker vi å tiltrekke oss og beholde de beste konsulentene i markedet. Dermed blir vi en god samarbeidspartner for våre kunder, sier partner i Pearl Consulting, Geir Thoresen. Fornøyd = god Aksjer og attraktive lønnsmodeller, i tillegg til et uformelt miljø, kompetanseutvikling og spennende prosjekter, er bare noen av gulrøttene selskapet tilbyr. Administrerende direktør i Pearl Consulting, Øystein Jåtog-Rød, er overbevist om at fornøyde konsulenter er gode konsulenter. Vi stresser tanken om at man ikke skal ta på seg på for mye. Mange her hos oss er småbarnsforeldre, og det skal være en naturlig ting å planlegge jobben etter livssituasjonen. Vi tilstreber en hverdag der vi jobber effektivt når vi er på kontoret og går hjem lykkelige, forklarer han. Nettopp dette er ikke så vanskelig å gjennomføre når gründerne av firmaet selv legger stor vekt på balansen mellom arbeid og fritid. Vi som startet firmaet hadde et ønske om å skape en perfekt bedrift, og nå gjør vi det, sier han. Eierne har erfaring fra både opp- og nedturer i sine tidligere jobber, og vet hva oppskriften er på suksess. Selskapets budsjetter er basert på normal arbeidsinnsats fra de ansatte. Vi ønsker oss de beste SAP-konsulentene på markedet. Derfor bygger vi den beste arbeidsplassen på området, sier administrerende direktør i Pearl Consulting, Øystein Jåtog-Rød (t.v.). Her sammen med partnerne Ingemar Goksøyr og Geir Thoresen. For våre eiere, som jo er oss selv, smiler Jåtog- Rød, er trivsel en meget viktig faktor når resultatet skal evalueres. Best på SAP Pearl Consulting, som ble etablert i 2006 av flere erfarne ledere fra SAP Norge, har vist stor gjennomføringsevne og etablert seg som en viktig aktør i markedet. Selskapet leverer spesialistkompetanse til virksomheter som oppgraderer og utvider bruken av eksisterende SAP-løsninger. I tillegg er vi rådgivere overfor bedrifter angående gjennomføring av IT-prosjekter og ledelsesmessige utfordringer knyttet til bruk av IT, forklarer Jåtog-Rød. Han er tidligere administrerende direktør i SAP Norge og kjenner markedet svært godt. Sammen med seg har han fått blant annet Geir Thoresen og Ingemar Goksøyr, to tidligere nøkkelpersoner i SAP Norge. Gir garantier Alle ansatte i Pearl Consulting er sertifiserte av SAP, og selskapet er ikke redd for å love for mye. Ved å tilby standardiserte løsninger og klar kommunikasjon, tar de rådgiverrollen alvorlig og gir gjerne garantier. Vi gir beskjed til kunden hvis noe blir så spesielt at risikoen øker og sjansen for å lykkes minsker. Vi er ærlige på at vi ikke kan fikse absolutt alt. Resultatet er kompromissløs kvalitet, sier Ingemar Goksøyr, partner i Pearl Consulting. Videre forteller han om hvordan god kvalitet raskere gir avkastning på ITinvesteringer og hvordan riktig kompetanse reduserer usikkerhet og overskridelser i prosjekter. Kundene skal oppleve at de betaler riktig pris og at de får en god avkastning på investeringen, avslutter han. Alle rettigheter forbeholdes Konsulentfirmaet Henrik Meyn

2 2 Dialog på kundens premisser: ROI på 500% og mer fornøyde kunder Virksomheter som har tatt i bruk edialog24 Chat får svært positive tilbakemeldinger fra sine kunder, bedrer omdømmet, sparer tid ved support og øker salget. Direkte overgang fra massekommunikasjon til personlig dialog blir en ny spydspiss mot markedet. Mange undres om chat har noe for seg i dialogen med kunder og innbyggere på nettet. Ønsker kundene og folket chat? Bør vi gi dem tilbudet og vil vi greie å følge opp? Og hva er konsekvensen av å la være? Vi vet at 1,5 millioner nordmenn allerede har egne personlige chat-løsninger. Vi har sett at «chat via mobilen» også kjent som SMS har nådd høyder ingen kunne forutsi for få år siden. Folk er rett og slett svært vant til chat som fenomen, forteller Eljar Ness. Han er daglig leder i norske Sentinel edialog24 AS, som har tatt konsekvensen av utviklingen. I løpet av de siste sju årene har selskapet jobbet frem et verktøy for profesjonell, samordnet og moderne kundedialog med chat som spydspiss. Tidligere erfarte vi at edialog24 Chat passet best for ungdommen. Våre kunder melder nå om sterkt økende bruk i alle alders grupper, og at brukere som har opplevd edialog24 Chat foretrekker denne kommunikasjonsformen foran e-post. edialog24 Chat vinner også terreng i forhold til telefoni, der hvor dialogen innebærer mange gjentakelser og formidling av faktabasert informasjon. Chat som kommunikasjonsform blir mer og mer vanlig, og den personlige dialogen er viktig for alle bedrifter og organisasjoner som vil yte service til sine kunder, sier leder i Sentinel edialog24 AS, Eljar Ness. Personlig bistand gir økt salg Med edialog24 Chat innfører man synlig og tilgjengelig personlig betjening på nettet. edialog24 tilbyr et unikt konsept som kombinerer manuell og automatisk angivelse av kundetilgjengelighet for alle som skal ha kundekontakt. Kundetilgjengeligheten speiles så i sanntid ut på Internett. Effekten er at man i praksis automatisk sier «Hei» til kundene når de besøker virksomhetens virtuelle lokaler. Hvis kunden klikker, opprettes personlig kontakt med en kundebehandler direkte via websiden, uten krav til nedlastinger eller sære godkjenninger. Enhetlig kundedialog Ness sier at selv om edialog24 Chat gir store muligheter, er det avgjørende at man ikke går inn i endimensjonale chat-prosjekter, men tenker helhetlig for å sikre nødvendig kvalitet uavhengig av kundens kanalvalg. oversikt over intern tilgjengelighet supplert med lynmeldinger og samarbeidsverktøy for å frembringe riktig informasjon til kundene så raskt som mulig. Startet som forskningsprosjekt Sentinel edialog24 AS er en spin-off av Sentinel Software AS, som er på «Fast500 EMEA 2006»-listen. Ideen til edialog24 ble unnfanget i 2000, og Norge.no ble første kommersielle kunde i edialog24 utvider nå sitt forhandlerapparat og er allerede levert til mer enn 200 bedrifter i Norden, deriblant Skandiabanken.no, Telenor Telehuset, Norge.no, BMW, Reisefeber.no, FINN.no, Bertel O. Steen, Danmark.dk, Kreftforeningen.no, SAS Braathens og mer enn 100 offentlige virksomheter. Som en konsekvens av dette tilbyr vi nå en modulbasert verktøykasse for systematisk håndtering av kundedialog med edialog24 Chat, telefoni, sms, sms chat, og felles-epost. Samtidig gir løsningen en kundeorientert

3 3 Loven beskytter ikke arbeidsgiver godt nok: Hull i arbeidsavtalen De fleste selskaper nøyer seg med standardformuleringer i arbeidsavtalene. Det kan koste bedriften hele forretningsgrunnlaget når arbeidstagere tar med seg de immaterielle verdiene og går. koster dyrt Næringslivet lever av å selge kunnskap. Samtidig ser vi at lojalitet mot arbeidsgiver teller mindre enn før. Da blir det dyrt å ikke sørge for sikring av kunderelasjoner og kunnskap om forretningsmodeller og produkter, sier partner Henning Heitmann i Brækhus Dege advokatfirma ANS. Brækhus Dege arbeider med alle forretningsjuridiske områder i inn- og utland. Heitmann er en av firmaets 70 medarbeidere. Han utgjør sammen med sine partnere, Christian Bendiksen og Eva I. E. Jarbekk, et team som godt kjenner arbeidsgivers utfordringer innen kunnskapsforvaltning. Hva er lojalitet? Dagens arbeidsmarked er hektisk og tvistene oppstår gjerne når en ansatt slutter. Hvor lang karenstid må vedkommende ha? Hva med forretningshemmelighetene? Hva hvis hun tar med seg kundene dine eller sverter ditt omdømme? Hva skjer med forretningshemmelighetene dine når en ansatt slutter? Hva hvis hun tar med seg kundene dine eller sverter ditt omdømme? Advokatene Henning Heitmann, Eva Jarbekk og Christian Bendiksen sikrer deg gjennom skreddersydde arbeidsavtaler. Opparbeidet kunnskap er noe ansatte normalt kan ta med seg videre, men det er ikke alltid slik, poengterer Bendiksen. Har man konkrete opplysninger om bedriftens planer er dette beskyttet. Annet inklusive kundekontakter må vernes særskilt. Arbeidsrettens formuleringer er for øvrig vage; der står det at arbeidsgiver må kunne forvente en viss lojalitet fra sine ansatte. Dersom lojalitet ikke defineres spesifikt i hvert tilfelle, mangler man klare grenser for hva som kan aksepteres, sier Heitmann. Hvert forhold må ses isolert En konkurranseklausul i arbeidsavtalen er ofte nyttig, men her blir mange arbeidsgivere for grådige. Går man for langt, bortfaller klausulen i sin helhet. Å gi et generelt svar på hva som skal skrives er ikke mulig, sier Heitmann. Loven setter forskjellige grenser for konkurranseklausuler for under- og overordnet. Men hva med flate strukturer? Og er det gitt at en som i teorien er underordnet ikke har tilgang til vesentlig informasjon? Du er nødt til å foreta konkrete vurderinger av hvert enkelt arbeidsforhold, understreker Bendiksen. Arbeidsgiver må sikres tilgang For elektronisk lagret kunnskap er det frustrerende å se at mange overhodet ikke setter opp interne retningslinjer, sier Jarbekk. Dette gjelder særlig e-post, men også øvrig lagret informasjon, som dokumenter og CRMsystem. Forslaget til ny forskrift om e-post vil medføre at arbeidsgiver ofte ikke får tilgang til egen elektronisk informasjon når det trengs. Dersom den ligger på en ansatts område, og vedkommende har vært borte fra jobb under fire dager, kan arbeidsgiver bare gå inn og hente data hvis bedriften har utarbeidet en ITinstruks. Fordi stadig større deler av bedriftens informasjon lagres elektronisk er den lett å ta med og lett å ødelegge. Dersom en ansatt mistenkes for datatyveri eller skadeverk, kan dette anmeldes, men i Brækhus Dege vet de at slike saker ofte henlegges grunnet kapasitetsproblemer. Uten en grundig instruks vil forskriften lett hindre innsyn i data som kan avdekke hva som har skjedd. Dermed blir muligheten for å vinne frem med et erstatningskrav mindre. Vi vet hvor mye slike hendelser kan koste bedrifter, og bistår ofte med å granske elektroniske spor. Mye kan gjøres for å beskytte selskapet via de rette formuleringene i arbeidsavtale eller instruks. Dette trenger de fleste advokathjelp for å få til på rett vis, avslutter Jarbekk. Telefon:

4 4 Elektronix AS: Effektive og sikre industrinettverk Faller nettverket ut hjemme er det ofte mer irriterende enn alvorlig. Slik er det ikke med industrielle nettverk som krever 100 prosent oppetid. Elektronix har i flere år jobbet med å sikre industrinettverk. Selv det minste nettverksbrudd kan gi katastrofale følger for en industribedrift. Eksempelvis eksporterer norsk oljeindustri daglig gass til England for flere hundre millioner kroner. Man trenger ikke mye fantasi for å se konsekvensene av en uforutsett produksjonsstans på grunn av et nettverksbrudd. Ekstreme produkter for ekstreme forhold I dag er industrinettverkene imidlertid svært robuste. Og det er imponerende når man tenker på forholdene som noen av dem lever under. Det kan være oljeinstallasjoner i Barentshavet som møter ekstrem kulde, saltvann, is og vind, til industrianlegg i ørkener med stekende sol, sand og tørke. En viktig grunn til denne robustheten er nitidig testing av produktene. Moxas industrinettverk er robuste og tåler både ekstrem varme og ekstrem kulde. Nå kan vi produsere kundespesifiserte industrielle dataløsninger, hvor systemene testes både når det gjelder hardware og software før de leveres, forklarer Myklebust, som kan fortelle at selskapets løsninger er tatt i bruk av store norske industribedrifter innen marine, olje & gass, automasjon etc. Ethernet Ethernet har etterhvert blitt den primære infrastrukturen for kommunikasjon hos de fleste industribedrifter. Myklebust mener årsaken til det er bedriftsledelsens gode kjennskap til systemet fra administrative applikasjoner, og at stadig flere ser nytten i å ha en åpen standard som ikke er leverandøravhengig. For å være sikker på at våre produkter tåler slike påkjenninger har vi bygd vår egen in-house avdeling for test og utvikling. Her kan vi blant annet varmeteste kort og systemer i opp til +70C, forteller gründer, salgs- og markedsdirektør i Elektronix, Rune Myklebust. I firmaets produksjons- og testlokaler er miljøet 100 prosent antistatisk og personalet er blant annet utrustet med spesialsko og armlenker for ytterligere å høyne sikkerheten. Det elektroniske samfunn er et sårbart samfunn. Mister bedriften kritiske data kan dette gi store økonomiske konsekvenser. I tillegg kan liv og helse stå i fare, sier Rune Myklebust, salgs og markedsdirektør i Elektronix. Når en enhet som er tilkoblet et industrielt ethernet feiler i et større prosessystem betyr det gjerne store økonomiske tap for bedriften. Industrielle systemer sikres derfor gjennom redundans; dersom en enhet feiler vil en tilsvarende enhet ta over. Systemet er oppe i løpet av 20 millisekunder. Elektronix AS er offisiell distributør for Moxa Industri-PC (IEI) Elektronix er eksklusiv distributør for iei (ICP Electronics), en av Taiwans største produsenter av Industri-PC, Panel-PC, CPU-kort etc. Med en Industri-PC fra Elektronix er man sikret et kvalitets produkt, og i selskapets produksjonsavdeling konfigurerer og produserer Elektronix Industri-PC etter kunders ønsker med hensyn på prosessorkraft, størrelse på memory, antall disker (eventuelt RAID) etc. Elektronix AS ble etablert i 1981 og arbeidet da med komponenter og produkter for datainnsamling. Senere fokuserte Elektronix mer på industrielle systemer basert på VME-standarden, mens selskapet de siste 15 årene har konsentrert seg om å levere komplette industri-pc systemer og ulike kommunikasjonsløsninger. Elektronix er i dag en av Norges største industrielle PC-leverandører, med hovedkontor i Oslo samt et kontor i Stockholm. Avd. Norge Sandakerveien 76 F 0484 Oslo Telefon: Avd. Sverige Borensvägen 60 SE Årsta Telefon:

5 5 Skaper gode søkeløsninger Norske Comperio utvikler avanserte søkeløsninger for noen av verdens mest krevende kunder, og kan vise til en enorm økonomisk vekst. Søk handler ikke lenger om en enkel søkeboks. Jo mer vi alle må forholde oss til digital informasjon, jo mer blir søk en del av hverdagen, både på jobb og hjemme. Søk har også blitt en standard del av IT-infrastrukturen til virksomheter, og det åpner for mange spennende nye muligheter. sier Jørn Ellefsen, adm. dir i Comperio. Comperio har sitt utspring i FAST Search and Transfer, og ble etablert for tre år siden. Selskapet har status som Preferred FAST Partner på verdensbasis, og utvikler innovative søkeløsninger på toppen av FASTs markedsledende søkeplattform FAST ESP. Våre leveranser handler om å tilgjengeliggjøre informasjon fra relevante digitale kilder på en enklere og raskere måte. Databaser, filsystemer, mail, arkiver og Internett kan være uoversiktlig materie, men våre søkeløsninger åpner opp kildene og gir brukerne helt nye måter å finne svar på og utforske de enorme informasjonsmengdene, sier Ellefsen. Kundedreven innovasjon For å lykkes i markedet for søk må løsningene dekke hele spekteret av kundebehov, og da må ny teknologi utvikles for de avanserte kundene. I Comperios verden kaller vi dette kundedrevet innovasjon, og det handler om hvordan neste generasjons søkeløsninger blir til, sier Ellefsen. Man må dessuten være god på å kommersialisere og selge løsningene. Det er salget etterpå som avgjør om en ide er god. Et eksempel på kundedreven innovasjon er Schibsteds søkemotor Sesam. Om Comperio Comperio leverer løsninger for søk og gjenfinning av informasjon og kunnskap basert på teknologiplattformen til FAST Search & Transfer. Comperio tilbyr et komplett tjenestekonsept, og utvikler søkeløsninger i tett samarbeid med de mest krevende kundene i markedet. Selskapet har hovedkontorer i Oslo, og har 30 ansatte. Sesam har oppdaget en rekke behov hvor det ennå ikke finnes ferdige løsninger, og som vi utvikler for dem. Ett av disse er Comperio Web Miner. Løsningen lar Sesam automatisk hente ut innhold fra Internett for å berike informasjonstjenester med oppdaterte adresser, åpningstider, merkevarer og annen informasjon som gir tilleggsverdi for sluttbrukeren, forteller Ellefsen. Internasjonal satsing Markedet for søk er i sterk vekst. Ifølge uavhengige analyseselskaper med mellom 30-40% årlig. Det gjør søk til det området med sterkest vekst innen IT- industrien. Det nære samarbeidet med FAST gir Comperio tilgang til deres globale kundebase, men de bygger også egne opp kunder fra bunnen av, og utvikler ende-til-ende løsninger. Comperio er meget godt posisjonert, og har Comperio er ett av få selskaper som tjener gode penger på å utvikle søkeløsninger. Den neste vekstetappen er internasjonal, og det ser svært lovende ut, sier adm.dir. Jørn Ellefsen i Comperio. en sterk salgskultur. Vi har også et stort innovativt teknisk miljø som kun fokuserer på utvikling av gode søkeløsninger. Det gir resultater. Vi tiltrekker oss stadig gode nye medarbeidere og kunder, noe som legger et grunnlag for fremtidig vekst, fastslår Ellefsen. I sitt første år hadde Comperio en omsetning på 15 millioner, i fjor rundet de 37, og i år leverer de trolig mer enn 70 millioner. Veksten kommer både fra Norge og deres internasjonale virksomhet. En av de nyeste kundene befinner seg i Jordan, og driver verdens største arabiske portal, araby.com. Selskapet har også kontorer i Sverige, og en rekke oppdrag i Asia og USA. Vi befinner oss i en spennende situasjon. Mulighetene er enorme og vår neste vekstetappe blir internasjonal. Vi har et fantastisk team som fortsetter vårt søk etter neste generasjons søkeløsninger. Vår visjon er å bli det mest anerkjente miljøet for utvikling av gode søkeløsninger, og resultatene så langt viser at vi er på god vei, avslutter Ellefsen. Øvre Slottsgate Oslo Telefon: E-post: Internett:

6 6 Digiplex lykkes med nøytral IT-housing En rekke private og offentlige virksomheter har konkludert med at det er riktigere å leie eksterne IT-driftsarealer enn å drifte og ivareta et datarom selv. Dette har medført at Digiplex fyller sine lokaler i et stadig raskere tempo, og utvider nå også kapasiteten ved IT-sikkerhetssenteret i Oslo. Vi har et meget godt år og vi jobber nå med å utvide anlegget for å øke kapasiteten. Det er ikke mange år siden vi måtte misjonere sterkt for it-housing, nå er erkjennelsen og markedsmodningen en helt annen, og kundetilveksten har vært stor de siste månedene, forteller Salgs direktør Kjetil Ertnæs i Digiplex. Det som er IT-sjefens store hodepine er de uforutsigbare hendelsene som brann, flom, strømbrudd eller menneskelig svikt samt forutse kapasitetsbehovet for strøm, kjøling, arealer etc. Men fra å tenke «det rammer ikke meg» for noen år siden, er stadig flere bevisst trusselbildet og utfordringene med å drifte datarommet selv. Risikoen er ofte begrenset, men konsekvensene kan bli store slik at det er uforsvarlig å ikke planlegge for slike hendelser. I den sammenhengen innser de fleste at det både blir dyrt og komplisert å bygge og drifte eget datarom. Når sikkerhetskravene er så høye som de er anno 2007, har det blitt langt enklere å forholde seg til en profesjonell motpart som DigiPlex, der bedriftene leier spesial tilpassede areal. Vi driver sikker og nøytral IT-housing, forteller Ertnæs. Her kan bedrifter og offentlige virksomheter leie areal til alt fra spesialtilpassede bur til egne rom, samt forskellige kontorløsninger. Digiplex sørger for full sikkerhet, og tar ansvar for bl.a. strøm, kjøling og adgangskontroll. Bedriftene betaler månedlig husleie, og slipper å selv investere og drifte et dyrt og driftskritisk datarom. Bygger ut. Salgsdirektør Kjetil Ertnæs i Digiplex opplever sterk etterspørselsvekst. Ledende i Norge DigiPlex har blitt det ledende sikkerhetssenteret i Norge for IT-housing. Et teknisk team av ingeniører med lang erfaring fra store datasentre, sørger for optimal sikkerhet. SLA (Service Level Agreement) gir kundene forutsigbarhet både på pris, service og kvalitet i leieperioden. DigiPlex er ISO 9001 sertifisert. Selskapet har en ytre sikkerhetssone, og overvåker både selve bygningen og områdene rundt. Det er åpenbart for de fleste at det koster å bygge et sikkert datarom på egen hånd. Det er svært ressurskrevende og komplisert å dimensjonere og bygge et datarom selv, sier Ertnæs. Du skal vurdere adgangskontroll, strøm, kjøling, fiber forbindelser, drifting, vedlikehold og plassbehov for flere år remover. Det som er mindre åpenbart er at kostnadene ved å drifte eget datarom også er betydelige. Og det er langt fra alle som tar med alle variablene i regnestykket når det skal vurderes om man skal bygge selv eller sette ut datarommet og driften av det til en professjonell aktør. Dermed baserer de sitt valg på et ufullstendig kostnadsbilde. Vi har til og med vært borti bedrifter som ikke har innkalkulert noen driftskostnader i det hele tatt ved bygging av eget rom. Det er viktig å være klar over at investeringer er en ting, driftsutgifter noe annet. Fleksibilitet og nøytralitet Velger du en leieavtale hos DigiPlex, er du sikret både forutsigbarhet, god service, høy kvalitet og stabile IT-systemer, fortsetter Ertnæs. Fleksibilitet er også et viktig stikkord. De fleste teleoperatører kan tilby redundante fibertraseer, og du velger selv hvem du vil bruke. Du kan også øke arealet etter behov, og du betaler kun for det arealet du til enhver tid benytter. Et annet argument er at ved å skille datarommet fra bedriftens administrasjon, står man langt friere i forhold til å velge lokasjon for kontorlokaler. Hos DigiPlex får du både sikkerhet, stabil drift, lave investeringskostnader og forutsigbar het i en nøtral og sikker innpakning. Dette gjør tjenestene våre attraktive for alle som er opptatt av sikkerhet og stabilitet rundt IT-drifts miljøet, avslutter Ertnæs. For mer informasjon, se fersk rapport: «IT Housing i en sourcing strategi» på digiplex.no Ulvenveien 89b 0581 OSLO Telefon: Telefaks:

7 7 Eksperter på siste ledd i markedsføringen Manpower Business Solutions Retail kan ta seg av siste ledd i markedsføringen for leverandører innen alt fra dagligvare til byggevare. Dermed kan leverandøren konsentrere seg om å utvikle produkter og konsepter for markedet. Manpower Business Solutions Retail (MBS) er en del av Manpower-gruppen, som jobber med kundenes sisteleddsmarkedsføring. Fram til nå har MBS stort sett jobbet med dagligvarebransjen, men nå overføres erfaringene herfra til bransjer som sport, elektro, byggevarer, møbel og interiør. MBS bemanner og drifter alle arbeidskrevende prosesser innenfor sisteleddsmarkedsføring. Mange muligheter Sales Manager i MBS Jens-Erik Christoffersen forklarer at virksomheten samarbeider med kundene på mange ulike måter. Noen velger for eksempel å outsource alt som handler om kundebearbeiding og oppfølging av markedet til oss, mens andre bruker oss i forbindelse med kampanjer eller spesielle oppgaver som går over kortere eller lengre tid. Her er det mange innfallsvinkler og muligheter, sier han. MBS tilbyr tjenester innen salg, merchandising, kampanje, sortimentskontroll, demonstrasjoner, events, vare/revareplassering, rådgivning og vikar/rekruttering. Vårt mål er å være markedets foretrukne leverandør, sier Christoffersen. Han påpeker at et samarbeid med MBS vil bidra til å øke og kvalitetssikre markedstrykket og sikre at kostbare investeringer i kampanjer og profil blir fulgt aktivt opp. For mange bransjer er det store sesongsvingninger, noe som gir utfordringer på bemanningssiden. Å velge en ekstern løsning kan her være en enkel måte å bedre bunnlinjen på, sier Christoffersen. MBS er nøye med å beskrive oppgaven de skal løse for kunden i en egen serviceleveranseavtale for å unngå et forventningsgap og slik Manpower Business Solutions Retail (MBS) har lang erfaring med siste ledd i markedsføringen innen dagligvare. Nå overfører (f. v.)sales Executive Per Ivar Bråthen, Operation Manager Svein Egil Lehre og Sales Manager Jens Christoffersen og de andre i MBS erfaringene herfra til bransjer som elektro og byggevare. at alt som skal gjøres blir beskrevet. Det skaper forutsigbarhet for kundene og våre medarbeidere. Dedikerte medarbeidere MBS dekker hele landet. 400 dedikerte medarbeidere jobber i hele Norge ut fra en regional og lokal modell, som sikrer effektivitet og tett lokal coaching. Modellen sikrer fokus på det som er viktig for leverandøren samtidig som man får en kostnadsmessig synergi, sier Christoffersen. Medarbeiderne har bakgrunn fra en rekke ulike bransjer, og er ansatt i Manpower på heleller deltid. Alle er gjennom et opplæringsprogram som sikrer utvikling av hver enkelt. For MBS er det viktig å finne riktig person til oppgaven som skal løses i forhold til kompetanse og erfaring. Sikrer utvikling Sales Manager-en i MBS forteller at virksomheten gjennom flere år har opparbeidet en databaseløsning som optimaliserer ruteplanleggingen og som gir kunden statistikker og dokumentasjon som er verdifull i forhold til egen utvikling. Ved hel eller delvis outsourcing vil kunden som samarbeidspartner kunne fokusere på sine kjerneområder der kunden skal være best i årene som kommer. Et samarbeid med MBS kan være svært lønnsomt. Ta kontakt med oss for en diskusjon om alternative løsninger for din fremtidige bearbeiding av markedet, oppfordrer Christoffersen.

8 8 TietoEnator best i IDC-rapport: Verdensledende på IT-løsninger for energisektoren IDC Selskapet Energy Insight kartlegger IT-løsninger i energimarkedet, og en nylig utgitt rapport anslår TietoEnators løsninger som verdensledende innen måling og overvåkning av olje- og gassutvinningen. IDC-rapporten er den første i sitt slag og bekrefter selskapets sterke posisjon i energimarkedet. Det er løsningene til TietoEnator Energy Components (EC), et forretningsområde under TietoEnator Energy, som nå høster stor internasjonal anerkjennelse. I følge Senior Vice President for TietoEnator Energy, Per Bakseter, ligger det store F & U-investeringer bak suksessen. EC pløyer en betydelig andel av salgsinntektene tilbake i forskning og produktutvikling. Det er avgjørende for den sterke posisjon vi har oppnådd, ikke bare innenfor olje- og gass, men i hele energimarkedet, mener han. Den anerkjente løsningen består av fire moduler; produksjon, transport, salg og omsetning. Ved hjelp av løsningen kan olje- og gasselskapene gjennom et brukervennlig og webbasert system måle produksjons volumet, kvaliteten og transporten på olje og gassen helt avgjørende for å optimalisere produksjonen og selvfølgelig også inntektene. Så langt er over 200 lisenser på løsningen blitt solgt til 25 land. Ledes fra Norge Selv om det svensk-finske IT-selskapet er et av Europas største, med over ansatte i 30 land, er det ikke tilfeldig at selskapets energisatsning ledes fra Norge. TietoEnator har, og har alltid hatt, et strategisk fokus på områder hvor nordiske aktører er sterke globalt. Sett i lys av Norges helt spesielle posisjon innenfor olje, gass og kraft, hvor vi tilbyr verdensledende løsninger og kompetanse, er det naturlig at denne satsningen ledes fra Norge, mener Bakseter. Med Oslo Børs, som på mange måter er en energibørs, Europas mest modne kraftmarked, spydspissmiljøer innen teknologi for olje- og gassutvinning, kombinert med en høyt utdannet befolkning, gjør det Norge til et naturlig kompetansesenter for bedrifter som jobber mot olje, gass og kraftsektorene, sier Bakseter. Norge står foran uante muligheter innenfor energi feltet og vi som jobber globalt med produkter og løsninger til energisektoren ser lyst på fremtiden. Særdeles spennende er utviklingen i Nord-områdene, hvor flere av TietoEnators produkter allerede er tatt i bruk. Men også fremtiden vil kreve nye innovative løsninger og tjenester av oss. TietoEnator Energy har avtaler med de største oljeselskapene i verden, deriblant BP, Chevron, ExxonMobil og Shell, og de nordiske selskapene Hydro, Fortum, Statoil, Vattenfall og Svenska Kraftnett, forteller Inger Kristiansen, som jobber for nordiske kraftselskaper og Bård Bårdstu som jobber for olje-og gasselskaper. Energi et av de tyngste IT-områdene Innenfor energiområdet representerer TietoEnator et av de tyngste IT-miljøene i Norden, hvor mer enn 500 ansatte jobber i forretningsområdet. Selskapet er allerede den foretrukne leverandøren av IT-løsninger til nordiske kraftselskaper og globale oljeselskaper. Markedsutsiktene for våre produkter og løsninger er veldig gode. Verdens energiforbruk øker særlig for vestlige land og utviklingsland. Innen 2020 vil verdens energiforbruk være økt med 50 prosent fra i dag, og selskapene som skal fremskaffe denne energien går både store muligheter og utfordringer i møte. Når det gjelder IT-investeringer ser vi også i større grad at selskapene bytter ut egenutviklede løsninger med kommersielle produkter, samtidig med at de sentraliserer og outsourcer IT-funksjoner. Det er også en økende fokus på såkalt offshore sourcing som handler om å dra fordeler av høy ekspertise fra lavkostland, forklarer Bakseter. Automatisering gjennom digitalisering TietoEnators produkter digitaliserer kundens verdi kjeder. Et eksempel er automatisering og digitali sering av måledata i strømmarkedet. I Norge må fremdeles alle husholdningskunder lese av strømmåleren selv og deretter informere nettselskapet om hva forbruket har vært. Dette er en metode som gir med store feilmarginer og mye usikkerhet knyttet til det faktiske versus det rapporterte forbruket. Svært få husholdninger rapporterer i forhold til det selskapene krever. Fra 2009 skal innsamlingen av data skje automatisk i Sverige, og det er bare et tidsspørsmål før Norge kommer etter, tror Bakseter. Automatisert og digitalisert måleravlesning forenkler ikke bare innsamlingsprosessen for nettselskapene. Kundene får også riktigere regninger og det åpnes for nye produkter. Blant annet kan leverandøren gjennom døgnet prise strømmen ulikt, for på den måten å vri noe av forbruket over på nattetid, og dermed avhjelpe den noe anstrengte situasjonen i det nordiske strømmarkedet. Vi vil sikkert kjøre oppvask- og vaskemaskinen om natten dersom det kommer økonomiske incentiver, og dette er et godt eksempel på hvordan digitali sering av verdikjeden gir positive ringvirkning, avslutter Bakseter. Fakta om TietoEnator TietoEnator er resultatet av fusjonen i 1999 mellom finske Tieto og svenske Enator. Konsernet har medarbeidere som har sin arbeidsplass i til sammen 30 land over hele verden. Omsetningen for konsernet landet i 2006 på noe over 1,6 milliarder Euro, og resultatet ble 128 millioner Euro, Telecom utgjør den største sektoren i TietoEnator, sammen med bank/forsikring. Foruten om disse to enhetene er Helse og Velferd, og Energy representert i Norge. Hovedsete for Energy ligger i Norge.

9 9 PG-MACS: Fra patent til 350 mill. på ni måneder Borekaks utgjør en betydelig miljøtrussel til havs. Asker-firmaet Ing. Per Gjerdrum har funnet løsningen som sikrer en utslippsfri under-dekk håndtering av kaksen. I fjor tok Ing. Per Gjerdrum AS patent på løsningen PG-MACS som sikrer en utslippsfri håndtering av borekaks under transport til havs. I juni i år settes den første båten med løsningen ombord, bygget av Østensjø Rederi, på vannet. Vi opplever en voldsom interesse fra olje selskaper og rederier over hele verden, sier partner hos Ing. Per Gjerdrum, Roy Norum. Med det nye produktet er selskapet i kraftig vekst. Ing. Per Gjerdrum, eller PG Marine Group som er selskapets internasjonale navn, har vært i bransjen i 25 år. Selskapet er verdensledende innen pumper med tilhørende systemer til offshore service-skip, og rigger med laste - håndteringssystemer for flytende last. Ingen andre leverandører i bransjen kan tilby et lignende system for håndtering av borekaks som selskapet nå har tatt patent på. I løpet av de siste ni månedene har Askerbedriften solgt løsningen for håndtering av borekaks for mer enn 350 millioner kroner. I 2008 kommer den andre båten med PG- MACS ombord: Farstad Shippings UT 751 MACS PSV, deretter skip nummer to fra Østensjø Rederi og fire PX105 MACS PSV-er som bygges for Bourbon Offshore Norway. Deretter går det slag i slag. Partner Roy Norum hos Ing. Per Gjerdrum. Vårt mål er å hele tiden være best på flytende laster, fastslår Norum. Flere fordeler Løsningen gjør det mulig å pumpe kaksen fra riggen ned i skrog integrerte tanker under dekk. Tankene er spesial bygd for å utnytte plassen optimalt i skroget. På denne måten sikres nullutslipp av bore kaks, som vanligvis fraktes i løse containere på dekk. I tillegg til å spare miljøet får rederiene en økonomisk gevinst ved at PG-MACS kombinerer flytende og tørr last i samme tanker, og frigjør dekksplass til å frakte payload. Dermed blir skipet mer fleksibelt og anvendelig. Med PG-MACS blir dessuten lossetiden redusert. Den kritiske liggetiden for skipet ved riggen reduseres, dermed sørger løsningen også for bedre sikkerhet. Med PG-MACS går lossingen fem-seks ganger hurtigere enn i dag, og med betydelig lavere energiforbruk forklarer Norum. Løsningen er utviklet i samarbeid med Østensjø Rederi, konsulentselskapet Carl J. Amundsen, Skipsteknisk og Shell UK, som har vært en pådriver for å få prosjektet i havn. Teknologien fant Ing. Per Gjerdrum allerede i 2001, og siden har det blitt gjennomført en rekke prototype kjøringer. Nå har Ing. Per Gjerdrum kommet fram til en løsning som fungerer optimalt. Octaga & PG Et betydelig miljøproblem Borekaksen som tas ut ved boring inne holder stein, slam og kjemisk borevæske. For hvert hull som blir boret, blir det produsert inntil 900 tonn masse. Over store deler av verden er det forbudt å dumpe kaksen i sjøen. Stortinget krever blant annet at prøveboringer i Barentshavet bare kan gjennomføres dersom selskapene tilfredsstiller krav om nullutslipp av produsert vann, borekaks og slam. Med PG-MACS er borekaks-problemet løst. I utviklingen av systemet har vi vært i dialog med miljøorganisasjoner og Statens Forurensingstilsyn (SFT). For oss er det viktig å bidra med et produkt som sparer miljøet på best mulig måte, sier Norum.

10 10 Cramo i sterk vekst: Utleie av maskiner øker Cramo leier ut bygg- og anleggsmaskiner, brakker og lifter. Selskapet merker en økende interesse fra aktører som vil leie utstyr fremfor å eie. Utleiemarkedet vokser i Norge. Stadig flere oppdager at det er dyrt å la utstyr bli stående ubrukt, slår salgs- og markedssjef i Cramo, Bent Rune Madslien fast. Frem til nå har det vært vanlig å eie sitt eget utstyr fremfor å leie. Nå merker Cramo at trenden har snudd. Mange firmaer foretrekker å leie fordi det gir en effektiv utnyttelse av egne ressurser. Cramos virksomhet omfatter utleie av bygg- og anleggsmaskiner, lifter, trucker, brakker, heiser, containere og stillas. Utstyret kan leies for kortere eller lengre perioder for bare en dag, eller flere år. Selskapet har over 20 avdelinger for utleie, service og Salgs- og markedssjef i Cramo, Bent Madslien, forteller at stadig flere ønsker å leie utstyr. Cramo er en av få aktører i markedet som tilbyr hele produktspekteret av bygg- og anlegssmaskiner, brakker og lifter. vedlikehold fordelt over hele landet, og åpner flere også i år. Leieavtalen kan kompletteres med ulike former for tilgjengelighets- og funksjonskontrakter. Dessuten tilbyr vi riksdekkende forretningsløsninger og prosjektbaserte fastprisavtaler, sier Madslien. Når en kunde bestiller en maskin, en brakke eller en lift, tar det ikke lang tid før utstyret er på plass. Et godt utleiesystem sørger for å finne nærmeste ledig maskin, uansett hvor den befinner seg i landet. Ulike transportavtaler gjør logistikken svært effektiv. Fordeler ved å leie Utstyret Cramo leier ut, er alt fra små håndholdte maskiner til anleggsmaskiner, ulike lifttyper og byggetableringer som heiser og stillas. I tillegg leier selskapet ut flyttbare og fleksible lokaler med permanent standard, som gjerne brukes som kontorer eller skole. Service og reparasjon blir tatt hånd om av Cramos riksdekkende serviceorganisasjon med velutstyrte verksteder og feltservice. Som leietaker slipper du å tenke på logistikk, service og vedlikehold. Det tar vi oss av, sier Madslien. Han forteller at selskapet har responstid på én time fra kunden tar kontakt om behov for reparasjon. Da skal kunden ha fått beskjed om Cramo rykker inn med servicefolk, eller om utstyret blir byttet ut. Cramo er det eneste utleieselskapet i Norge som er sertifisert både innen kvalitet og miljø, og er standardisert med ISO 9001 og ISO Kundene som leier er små og store bygg- og anleggsentreprenører. I tillegg leier Cramo ut til industrisegmentet, som til Aker, Hydro og Norske Skog, samt til offentlig sektor. Nye avdelinger hvert år Cramo har eksistert siden 2001, etter sammenslåingen mellom Citarent og Kramo. Selskapet har siden starten vokst med 3-4 avdelinger hvert eneste år i takt med økt kundegrunnlag. I dag har Cramo 130 ansatte, men er stadig på jakt etter folk som vil jobbe med salg eller service. I tillegg til våre egne servicefolk, kjøper vi tjenester fra andre, forklarer Madslien. For kort tid siden var selskapet gjennom en omprofilering, og Cramo er ikke lenger en del av The Cat Rental Store. Dette gir større muligheter for å kunne tilby kundene anleggsmaskiner fra andre store leverandører. Vi er en av få aktører i markedet som tilbyr hele produktspekteret, fastslår salgs- og markedssjefen.

11 11 Konsulentselskap i vekst byr på: Kunnskap, eierskap I konsulentselskapet morecom er takhøyden stor og smilene mange. I et uformelt og ubyråkratisk miljø, sørger en balansert blanding av faglig og sosialt fokus for at produktiviteten er stor og ordrebøkene fulle. Nå er selskapet på utkikk etter flere som vil være med på suksessen. og godt miljø Nina Eide og Bjørn Corneliussen er relativt nye i IT-konsulentselskapet morecom. Ikke desto mindre er de fullt ut integrert sosialt og faglig, og medeiere av firmaet. Vi har funnet et konsulentselskap med de rette kvalitetene, sier Corneliussen. De to konsulentene har ulik bakgrunn og fartstid fra bransjen, men valgte morecom av de samme grunnene. Det er et relativt lite firma med kort vei fra topp til bunn og mulighet for medbestemmelse. Store kunder med spennende prosjekter, et godt faglig miljø og en sterk sosial satsning, gjorde valget enkelt, forklarer Corneliussen. Han er utdannet sivilingeniør og jobber nå i et prosjekt med sikkerhetsanalyser av en verdikjede for en telekomoperatør. Stor tilhørighet Eide jobber med den andre typen virksomhet morecom utfører, som er utvikling. Arbeidshverdagen består blant annet av analyse, design, utvikling og testing av programvare. Hun trivdes godt fra første arbeidsdag og forklarer det med alt annet enn likegyldighet fra ledelsens side. morecom jobber bevisst med at internt samhold gir grobunn for gode prestasjoner i jobben. En uformell tone og flat organisasjon støtter oppunder den faglige tryggheten, forteller hun. Dette kommer til uttrykk i de mange sosiale aktivitetene firmaet arrangerer, for eksempel helgeturer med partnere sommer som vinter, middager og ulike spontane aktiviteter. Det kan bli ensomt som konsulent hvis man har lange oppdrag ute hos kunder. Men alt det sosiale gir oss et sterkt nettverk der vi kan sparre med kollegene og kjenne solid samhold. Vi føler stor tilhørighet til firmaet, sier Corneliussen. Nina Eide og Bjørn Corneliussen er relativt nye i morecom. Ikke desto mindre er de fullt ut integrert sosialt og faglig, og medeiere av firmaet. Vi har en knallbra arbeidsplass, sier de. Et godt miljø innebærer også tilgang til faglig sterke kolleger. Gjerne en blanding av erfaringsrike eksperter og nyutdannede med friske idéer. Nettopp slik er det i morecom, forteller Corneliussen. De ferske jobber som regel i prosjekter sammen med en mer erfaren kollega, slik at begge kan utnytte hverandres kompetanse. Demokratisk eiermodell Eide og Corneliussen legger også vekt på at den demokratiske eiermodellen gagner det interne samholdet. Modellen innebærer at alle ansatte får tilbud om å være medeier. Jeg føler meg ikke som ansatt, men at dette er mitt firma. Å ha et slikt eierforhold gir ekstra motivasjon til å gjøre en god innsats, og alle trekker i samme retning, sier Eide. Dette er morecom Norsk uavhengig konsulentselskap Etablert i 2001 Spesialkompetanse på IKT-området Hovedfokus på telekommunikasjon Kunder: Store IT- og telekomaktører 35 ansatte Kontorer i Halden og Oslo Eies av de ansatte Solid kompetanse morecom har også satt kompetanseutvikling på kartet. Derfor sender de konsulenter på Javakurs i USA og kjører interne utviklingsprosjekter for å ligge foran kompetansemessig. Det nytter ikke å ligge på latsiden i en bransje der mye skjer hele tiden. Medeierskapet har så langt gitt god økonomisk uttelling. Det skader heller ikke saken at det er full fart i bransjen og at ordrebøkene hos morecom er fulle. For dem som kunne tenke seg å jobbe i et konsulentselskap litt utenom det vanlige, er morecom et selskap med både utfordringer og muligheter.

12 12 Norsk IT-selskap med stor suksess: Spesialister på IT-sikkerhet Antivirus, autentisering, brannmur og kryptering. IT-sikkerhet innebærer velkjente begreper, men er vi oss bevisste risikoen ved ikke å sikre seg? Selskapet Watchcom er eksperter på IT-sikkerhet og kundene strømmer til som aldri før. Det norske IT-sikkerhetsselskapet Watchcom Security Group ivaretar IT-sikkerheten for mange store selskaper, blant annet flere nettsteder vi nordmenn bruker daglig. Watchcom arbeider med sikkerhetsanalyse, riskovurdering og implementering av ITsikkerhetsløsninger for å påse at bedrifters nettverk og nettsteder er sikre. Det vi ser er at finansinstitusjoner, rådgivningsbedrifter og offentlige etater har økt fokus på konsekvensene av dårlig IT-sikkerhet. For å hindre lekkasjer ser våre kunder behov for ekstern overvåking av inn- og utgående trafikk, sier administrerende direktør i Watchcom, Fred Habberstad. Riktige sikkerhetstiltak Ved å foreta sikkerhetsanalyser, lokaliserer Watchcom sikkerhetsproblemer og foreslår utbedringer før uvedkommende finner og utnytter dem. Med denne hjelpen fra Watchcom kan virksomheter unngå informasjonslekkasjer, nedetid, svindel og andre hendelser som kan svekke både økonomi og omdømme. Habberstad forklarer hva riktig IT-sikkerhet innebærer: God IT-sikkerhet handler om til enhver tid å ha implementert riktige sikkerhetstiltak med tanke på konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet både når det gjelder mennesker, organisasjon og teknologi. Dette må være avstemt mot gjeldende lover og forskrifter. Tillit og etikk Sikkerhet dreier seg i stor grad om tillit. Watchcoms kompetanse og leveransestabilitet resulterer i at kundene bruker Watchcom som sin sikkerhetspartner og betror selskapet den viktige sikkerhetsdelen av sin IT-virksomhet. For å kvalitetssikre sine egne etiske Watchcom passer på deg i IT-hverdagen. retningslinjer har Watchcom bekjent seg til den såkalte etikk-modellen. Det er viktig for oss opptre profesjonelt og etisk forsvarlig. Med klare etiske retningslinjer, er det lettere for oss å gjøre et faglig godt arbeide og hindre sikkerhetsproblemer fra å oppstå. Sikkerhet gjennom kompetanse Watchcom er en kompetansebedrift som etter hvert har blitt vant til å være den leverandøren innen IT-sikkerhet som blir spurt til råds. Selskapet tilbyr flere ulike tjenester innenfor IT-sikkerhet, blant annet dokumentasjon av sikkerhetsbehov og utarbeiding av sikkerhetspolicy. Dessuten utgjør utdanning av ansatte og IT-avdelinger en stor del av virksomheten. Watchcom er med sine to kompetansesentre Norges største på kursing innen IT-sikkerhet. Vi holder mange bedriftsinterne kurs for mindre grupper og hele avdelinger. Mye av sikkerheten rundt IKT forutsetter videreføring av kompetanse, og det utgjør mye av vårt daglige arbeid, forklarer Habberstad. Ensrettet fokus Årsaken til at Watchcom er en forespurt partner, er at firmaet i alle henseender fokuserer på IT-sikkerhet. Mens andre leverandører både tilbyr hardware, servere, printere og sikkerhet, holder Habberstad og hans kolleger seg utelukkende til sikkerhet. Dét kan de til gjengjeld til fingerspissene og selskapet mener dette er nøkkelen til deres suksess. Kundepågangen er stor og selskapet har nå også etablert et nytt traineeprogram for å utdanne enda flere spesialister innen sin virksomhet. I tillegg er Watchcom arrangør av det største datasikkerhetsseminaret i Norge, PARANOIA. Seminaret avholdes i november, og i år er selveste FBI invitert. IT-sikkerhet står som nummer tre på FBIs prioriterte liste. Det sier ikke så rent lite om hvor viktig dette feltet er, avslutter Habberstad.

13 13 Risikostyring sikrer riktig kurs Stadig flere virksomheter setter helhetlig risikostyring på dagsorden fordi det lønner seg og fordi det stilles stadig strengere formelle krav til risikostyring og corporate governance. Dessuten forventer markedet å vite mer om hvordan selskaper håndterer sine risikoer. Det er en klar sammenheng mellom risiko og avkastning. For å vokse som selskap, er det nødvendig å akseptere risiko. Det avgjørende er å definere riktig risikotoleranse, og sikre balanse mellom mål, risiko og kontroll, sier direktør Espen Opjordsmoen i PricewaterhouseCoopers AS (PwC). PwC er et av verdens største selskaper innen virksomhetsstyring, risikostyring og intern kontroll. Helhetlig risikostyring PwC har bidratt til å utvikle det toneangivende rammeverket for helhetlig risikostyring internasjonalt i samarbeid med den bredt sammensatte COSO- komitéen i USA. Med utgangspunkt i dette rammeverket og velprøvde metoder hjelper vi kundene våre med å skape balanse, slik at risikoeksponeringen faller innenfor den definerte risikotoleransen, sier Opjordsmoen. PwC bistår en rekke norske virksomheter med helhetlig risikostyring og samarbeider bredt med det faglige nettverket internasjonalt i selskapet. Det internasjonale samarbeidet innen dette fagfeltet er vesentlig fordi stadig flere Fakta om PricewaterhouseCoopers Selskapet tilbyr bransjerettede tjenester innen revisjon, rådgivning, skatt og avgift til offentlige og privateide virksomheter Virksomheten har mer enn ansatte i 149 land I Norge er det cirka 1000 ansatte ved 30 kontorer og filialer Klientene varierer fra verdens mest komplekse organisasjoner til små og mellomstore bedrifter PricewaterhouseCoopers har vært representert i Norge siden 1933 virksomheter i Norge også forholder seg til markeder, regler og myndighetskrav i en rekke land og kontinenter. Det er ikke lenger slik at risikostyring overlates til spesialiserte funksjoner nede i organisasjonen. Risiko er etter hvert et vesentlig tema for ledelsen og styret i selskapene. Det betyr at beslutninger om hvilken usikkerhet man skal akseptere treffes på rett nivå i virksomheten, sier Opjordsmoen. Økte krav Det stilles stadig strengere krav til risikostyring både i Norge og internasjonalt, noe som bidrar til økte krav om innsikt i selskapers risikovurderinger. Både amerikanske, europeiske og norske myndigheter er i ferd med å stille mer konkrete formelle krav til risikostyring. EU sier nå at styret er ansvarlig for at det er etablert tilstrekkelig risikostyring, og styret skal fra og med 2008 rapportere om risikostyring over finansiell rapportering. Lønnsomt Risikostyring er et verktøy for gode beslutninger, sier Espen Opjordsmoen, direktør i PwC. For å bygge troverdighet og tillit i markedet er informasjon om selskapets risikovurdering en forutsetning. Stadig flere virksomheter ser nødvendigheten av dette og benytter risikostyring som et strategisk verktøy, sier Opjordsmoen. Gir uttelling Kartlegging av forholdet mellom oppside og nedside bidrar til å gi et helhetlig bilde av virksomhetens situasjon og usikkerhet, noe som er viktig for å ta riktige beslutninger. Helhetlig risikostyring gir grunnlag for å ta gode strategiske valg, etterleve regelverk, styre usikkerhet i de markedene man opererer og hindre uønskede hendelser. Det lønner seg på sikt, avslutter Opjordsmoen. Selskapets tjenester innen risikostyring Kartlegging av eksisterende risikostyring i virksomheten Design og implementering av metodikk for Enterprise Risk Management (ERM) Fasilitering av risikoanalyser på ulike nivåer, funksjoner og prosesser Benchmarking av rammeverk og risikostyring innen utvalgte områder

14 14 Sodexho: making every day a better day Sodexho sørger for at omlag gjester i en rekke personalrestauranter i områdene i og rundt Oslo, Stavanger og Bergen kan spise sunt og variert i arbeidstiden. Vi ønsker å gi kantinegjestene et variert og fristende lunsjtilbud, og har kontinuerlig fokus på å utvikle spennende matkonsepter. Vi vet at kosthold er nært forbundet med både helse og yteevne, og vi legger derfor stor vekt på å tilby sunn og næringsrik mat, sier Marius Lindstrøm, salgs- og markedsdirektør i Sodexho. Stikkordet er variasjon Sodexho investerer betydelige ressurser i utvikling av nye konsepter, og har egne produktutviklere som sørger for at konseptene blir utviklet og tilpasset den enkelte kundes ønsker. Sodexho følger nøye med på trender i matbransjen, og har nylig inngått samarbeid med Gastronomisk Institutt som besitter landets høyeste kompetanse innenfor mat og drikke. Som en del av et verdensomspennende konsern samarbeider Sodexho også med faglige ressurser i andre land for å sikre variasjon og utvikling. Vi tilbyr varierte menyer inspirert av kokkekunst fra ulike verdensdeler, kombinert med tradisjonelle retter. Kort sagt legger vi vekt på at det skal finnes noe for en hver smak, sier Lindstrøm. Sunn linje Sodexhos visjon er å gjøre hver dag til en bedre dag for våre kunder. Kundene etterspør i økende grad sunn mat. Som et svar på dette har vi i samarbeid med ernæringsfysiolog utviklet egne helsebringende konsepter. Mens Sunt Begjær fokuserer på helsegunstige varmretter, gjør Sunt Hjerte det enklere for gjestene å velge ernæringsmessig riktig gjennom merking av de sunne matvarene, sier Lindstrøm. Matglede: I personalrestauranten i Posthuset sikrer langtidsplanlegging variasjon i lunsjtilbudet. Fakta om Abra Landsdekkende totalleverandør av serveringsautomater. Tilbyr et bredt sortiment av kaffe, te, sjokolade, vannkjølere og andre produkter for å tilfredsstille enhver smak. Har et profesjonelt serviceapparat som besøker kundene jevnlig; rengjør, vedlikeholder og etterfyller lager og maskin. En leverandør mange tjenester Utover tjenester relatert til mat satser Sodexho på å levere andre tjenester innen Facility Management. Det innebærer at tjenester som kantine, resepsjon og renhold samles hos én leverandør. For kunden betyr det et mindre antall kontaktpunkter, og ressurser frigjøres til det som er deres kjernevirksomhet. Vi skreddersyr løsninger til den enkelte kunde, og følger dem opp tett, sier Lindstrøm. Fokus på service Abra er et av Sodexhos søsterselskap, og Norges ledende leverandør av serveringsautomater for kaffe og te, vareautomater samt vannbeholdere. Abra leverer alt fra markedets mest moderne ferskbryggmaskiner til mer tradisjonelle kaffeautomater, brusautomater og vendingmaskiner med snacks og enkle måltider, sier Lindstrøm. Fakta om Sodexho Sodexho ble etablert i Marseille i 1966 og har medarbeidere i 80 ulike land. I Norge er Sodexho et av de ledende serviceselskapene med ca 370 medarbeidere fordelt på omlag 100 lokasjoner. Fokus har tradisjonelt vært på mat, men selskapet har utviklet tilbudet til også å omfatte andre servicetjenester som for eksempel resepsjonstjenester, renhold samt plante- og matteservice. Omsetningen i 2006 var 260 mill. kroner. Sodexho AS har tre søsterselskaper i Norge: Abra, Universal Sodexho og Sodexho Trafikkservice. Telefon:

15 15 Bluegardens WebWorld: Tar vare på din viktigste ressurs Kampen om arbeidskraften tilspisser seg. Bedrifter tvinges til å bruke knappe ressurser til å erstatte medarbeidere som slutter. Legg ressursene i å utvikle og beholde dem, det lønner seg, oppfordrer Espen Hartz, salgssjef i Bluegarden AS. WebWorld fra Bluegarden er i ytterste konsekvens et enkelt hjelpemiddel til å beholde de ansatte via egen trivsel, forteller salgssjef Espen Hartz. Lite er dyrere enn å miste nøkkelpersoner for en bedrift. Kanskje må du rekruttere nye ansatte fra konkurrenter, og er hun interessert krever hun gjerne høyere lønn enn hennes forgjenger for å begynne hos deg. Slik eskalerer kostnadene, fortsetter Hartz. Bevisst og sikret utvikling av medarbeiderne; å ta godt vare på dem slik at de ikke ønsker å forlate selskapet, det er suksessoppskriften, hevder han. Bluegarden har utviklet et strategisk HR (Human Resources) verktøy som hjelper bedriften til å lykkes med dette: WebWorld. Tar HR-arbeidet et steg videre De fleste kjenner godt til Bluegarden som en kvalitetsleverandør av lønns- og personalsystemer med tilhørende tjenester. Med Web- World har det norske selskapet tatt HR-/lønnsog personalarbeidet et vesentlig steg videre. WebWorld er et 100 prosent digitalisert system der både ansatt og leder har sikker tilgang til WebWorld også via internett. Via dette kan lederen styre, utnytte og videre. utvikle sin viktigste og mest kostnadskrevende ressurs de ansatte på en effektiv og kostnadsoptimal måte. Den ansatte får på sin side full kontroll over informasjon om eget arbeidsforhold. Når vi presenterer WebWorld for nye kunder, er det mange som får seg en aha-opplevelse. Det viser hvor effektivt og oversiktlig det kan gjøres. Egentlig gjør systemet den ansatte til sin egen HR-medarbeider samtidig som alt av lederens personalansvar enkelt utøves og samles på ett sted, sier Hartz. Letter oppfølgingen Arbeidstageren har selv ansvaret for oppdatering av egen profil, hun legger inn eget fravær, kan når som helst sjekke lønnsslipper, ferieregnskap, kan melde seg på vakter eller søke interne stillinger. Lederen får beskjed via eksempelvis e-post om endringer, og godkjenner slikt som fraværsopplysninger og ferier direkte i WebWorld. Når det er tid for medarbeidersamtale, får både arbeidstager og nærmeste foresatte beskjed om det. Samtidig som opplysninger nedtegnet under forrige samtale kommer opp, kan ny informasjon fra kommende sesjon legges inn. På denne måten deles HR-oppgavene mellom de to nivåene, og man beholder full kontroll på hvilke områder som er fulgt opp og hva som fortsatt må gjøres noe med. Våre kunder slipper å forholde seg til «hjemmesnekrede» regneark eller lete i arkivskuffen for å gjenoppfriske tidligere løfter og krav. Dessuten slipper personalmedarbeidere og HR-direktører å punche inn den ansattes nye adresse, antall barn eller hva det skal være. I stedet kan de konsentrere seg om det de egentlig er der for; rekrutterings- og kompetansebyggingsarbeid. Vokser sterkt på WebWorld Vel en million skandinaver mottar lønn gjennom Bluegardens systemer og tjenester. Bluegarden tilbyr løsninger for skandinaviske virksomheter fra 50 ansatte til de aller største, som for eksempel Tine og DnB Nor. Antallet kunder har vokst i det siste, utvilsomt godt hjulpet av at vi er så langt fremme på vår webbaserte løsning, avslutter salgssjefen. Telefon:

16 16 Teknologi for fremtiden Flere og flere selskaper får øynene opp for de mange fordelene ved bruk av Java-teknologi. Dette har ITselskapet Itema tatt konsekvensen av og har spesialisert seg på denne type it-kompetanse. De lever godt på utleie av konsulenter til IT-bransjen og på sin egen rolle som utvikler. Vårt viktigste arbeidsredskap er teknologien. Som systemutviklere er det her vi legger vårt største fokus. Det innebærer kontinuering oppdatering, kursing og praktisk bruk av teknologien, forteller Jostein Bjørkøy som er daglig leder i Itema AS. Trondheimsbedriften driver både med utleie av konsulenter og kjører utviklingsprosjekter for kunder hos seg selv. Deres prosjektmetodikk er basert på «Scrum»; smidig utvikling. Teknologisk spisskompetanse Siden Itema så dagens lys i år 2000, har de benyttet både Java-teknologi og en rekke andre teknologier. I det senere har de imidlertid satset mer på Java-siden. Spesialister på Java-teknologi: Itema gjør suksess på utviklingsprosjekter for kunder og utleie av konsulenter. Vi er klare for å møte morgendagens etterspørsel på spesialkompetanse innen Java-teknologi, sier Jostein Bjørkøy. Vår kompetanse innen teknologi ligger både innenfor Java og andre plattformer, og i det siste har vi utviklet enda sterkere spisskompetanse på Java-teknologi. Vi tror det vil lønne seg fremover. Vi bruker Java hos vår største kunde Statoil, og tror erfaringsmessig at flere kunder vil komme til å velge det samme. Et godt grunnlag Bjørkøy mener at de mange «open source»- komponentene og verktøy for Java som de benytter, er en stor fordel og et godt utgangspunkt for rimelige og kundetilpassede IT-løsninger. Java-plattformen er nå moden, og vi opplever det som en svært god plattform som blir mer og mer stabil. Det gir mer robuste og skalerbare løsninger enn før, noe våre kunder nyter godt av økonomisk. Satsningen på Java har tilføyd enda mer kompetanse i det tunge it-miljøet i Itema. Firmaet har kjørt flere runder med opplæring av konsulentene. Vi har etablert en verktøykasse som består av de mest utbredte rammeverkene og verktøyene som vi behersker fullt ut. De nyeste teknologiene gir radikal forbedring i effektivitet og brukervennlighet. Hele Norge som nedslagsfelt Bjørkøy innrømmer at firmaet allerede har drømmekunden i kundeporteføljen. Statoil har vært fornøyd og trofast kunde i sju år, og har betydd mye for Itema. Nå satser Trondheims-firmaet på andre store kunder, uansett hvor disse har sitt hovedsete. Prisleiet i Trondheim er lavere enn i østlandsområdet og gjør sitt til at Itema merker pågang fra en del Oslo-bedrifter. Geografi er ikke avgjørende nå som det meste av kommunikasjonen foregår via epost, internett og telefon. Som utvikler kan vi uten problemer sitte i Trondheim og jobbe for en kunde i Oslo, avslutter Bjørkøy. Fornøyd med spesiallaget program Sør-Trøndelag fylkeskommune er svært fornøyd med systemet Itema har laget for dem. Det var vanskelig å finne et IT-program som var tilpasset vårt behov, sier rådgiver bygg og eiendom i Sør-Trøndelag fylkeskommune, Dag Morset. Avdelingen råder over kvm bygningsmasse. For fire år siden fikk de Itema til å lage programmet idrift for et mer systematisk vedlikehold. Med dette programmet avdekker vi vedlikeholdsbehov på en ny måte, sier Morset. Etter et møte med Itema bestemte avdelingen seg for å bestille et skreddersydd program i stedet for å velge et ferdig utviklet. Grunnen var at Itema så det som lettere å tilpasse et dataprogram til eksisterende organisasjon og rutiner enn omvendt. Itema er veldig flinke til å lytte til oss, sier Morset. Han forklarer at idrift både gir opplysninger om bygningenes vedlikeholdstilstand og brukes som verktøy for renholdsplanlegging, energioppfølging og arkiv for bygningsdokumentasjon. Samarbeidet mellom fylkeskommunen og Itema vil fortsette. Neste steg vil være å utvikle verktøy for forskriftspålagt brannverndokumentasjon. Sitter på attraktiv kompetanse Itema har vært hos Statoil siden Jobben de gjør der blir satt stor pris på. Itema har vært kontinuerlig hos Statoil de siste seks årene. I dag er ni av selskapets ansatte involvert i prosjekter hos Statoil. De er engasjerte på tre ulike områder: gassoperasjoner, oljeløsninger og samarbeidsløsninger. Leder for Gas Marketing & Supply i Statoil, Robin Steen, er svært fornøyd med konsulentene fra Itema. Han trekker frem at de sitter med førstehåndskunnskap innenfor områdene de er involvert i. Itema har en kompetanse som gjør dem attraktive, og vi setter stor pris på jobben de gjør. De er sterke innen olje og gass, og har hele tiden klart å møte våre behov, fastslår han. Steen sier at Statoil gjerne vil fortsette samarbeidet. Folk fra Itema er dyktige og lette å samarbeide med. Dessuten har selskapet de kommer fra gode verdier. Det merker vi, sier han.

17 17 Bemanningsselskapet Personalhuset opplever sterk vekst: Entusiasme og kunnskap er nøkkelen På seks år har Personalhuset opplevd kraftig vekst og etablert seg som et av de ledende bemanningsselskapene i Norge. Etter å ha innfridd sin gamle visjon, har selskapet allerede satt seg nye mål og setter nå kursen mot norsk toppledelse. Vårt overordnede mål er å være en avgjørende faktor for en annen virksomhets suksess, konstaterer Svein Skoglunn, leder for selskapets nye satsning og avdeling, Personalhuset Lederutvelgelse og Utvikling. Den nye avdelingen ble etablert i mai i år med det primære formål å gjøre Personalhuset til en totalleverandør for norske, landsdekkende virksomheter. Vi har først og fremst vært kjent for å være en leverandør i bredden. Nå ønsker vi å tilby en helhet, slik at en bedrifter kan benytte seg av vår ekspertise både på toppleder-, mellomleder- og medarbeidernivå, forklarer Skoglunn og tilføyer: I denne forbindelse har vi knyttet til oss medarbeidere med omfattende kompetanse og lang erfaring innen fagområdet ledelse. Den enkeltes entusiasme kombinert med en omfattende kunnskap om markedet er vår største drivkraft, sier leder for Personalhuset Lederutvelgelse og Utvikling, Svein Skoglunn. Vi er ikke gamle, men vi har opplevd formidabel vekst. Derfor setter vi oss nå nye mål, blant annet gjennom vår nye avdeling. Vi har i dag en meget god økonomisk ryggrad og vår gamle visjon om å bli et av Norges ledende bemanningsselskaper har vi allerede innfridd, sier Skoglunn. Selskapet eies i dag av ISS Facility Services og er Norges fjerde største bemanningsselskap. Fra å være 35 ansatte ved oppstarten, teller det norske selskapet i dag 120 medarbeidere. Entusiasmen er i følge Skoglunn kun en av styrkene til Personalhuset, som har klart å hevde seg i et marked med stigende konkurranse. Den enkeltes entusiasme kombinert med en omfattende kunnskap om markedet er vår største drivkraft. Disse faktorene ligger til grunn for alt vi foretar oss. Ikke kun for bedrifter Bemanningsselskapets nye tjenester kommer ikke kun bedriftene til gode. Også den enkelte leder kan benytte seg av bemanningsselskapet. I tillegg til rekruttering og utvelgelse av ledere, tilbyr vi også utvikling av ledere som er arbeidssøkere. På den måten bidrar vår nye avdeling til at vi både kan bistå de som har behov for ledere, samtidig som vi bistår og har oversikt over ledere som er tilgjengelige, forklarer Skoglunn. Personalhuset ble etablert i 2000 og tilbyr foruten lederutvelgelse og utvikling totalløsninger innenfor områdene rekruttering og personaleutleining samt rådgivning innen omstilling og karriereendring. Den sterke veksten er et resultat av både organisk vekst og oppkjøp. Det har gått veldig bra, og vi har fått et marked som er stort i forhold til hva vi kunne oppleve i startfasen, sier Skoglunn, som understreker at det også finnes kvalitative årsaker til suksessen. Samhold bak suksess Vi er en veldig entusiastisk gjeng og har klart å knytte til oss mennesker som er kunnskapsrike og målbevisste i forhold til å oppfylle de målene vi har satt oss. Selv om vi nå er store, har vi et veldig godt personlig forhold til hverandre, konstaterer Skoglunn. Avdelingslederen understreker at beskrivelsen av selskapets mellommenneskelige forholdene ikke er tomme ord. At vi har bevart samholdet gjennom hele utviklingen, er ingen klisjé, men heller noe som kjennetegner hele selskapet og er avgjørende for fremgangen. Som bemanningsselskap skiller Personalhuset seg fra enkelte av konkurrentene ved at de aldri har fokusert på enkelte nisjer i markedet. I følge Skoglunn har dette gjort selskapet langt mindre sårbart. Ved å fokusere på vår rolle som totalleverandør til alle bransjer, har vi uten tvil vært mindre sårbare når forholdene har vært ustabile. Vi har vært fleksible i tjenestene våre, og det har gjort oss i stand til å klatre videre i vår utvikling på tross av svingninger i markedet, sier Skoglunn.

18 18 Protego AS: Sikre informasjonen på mobile dataenheter Sensitiv bedriftsinformasjon lagres i større og større grad på mobile data- og lagringsenheter. Samtidig stjeles og mistes stadig flere mobile enheter. Norske foretak sikrer dårlig informasjonen på mobile enheter. Det er å ta en stor risiko, sier administrerende direktør Knut Øyvind Blystad-Dammen i Protego AS. De fleste foretak har i dag antivirusprogramvare og brannmur på plass, men sikrer ikke informasjon lagret på mobiltelefoner, minnepinner, PDAer og bærbare PCer. Vi ønsker ikke å drive skremselspropaganda, men når mobile enheter mistes eller stjeles kan informasjon fort havne hos mennesker som vet å utnytte den. Sensitiv bedriftsinformasjon kan selges til konkurrenter eller media, sier Blystad-Dammen. Datasikkerhetsselskapet Protegos spesialfelt er blant annet sikring av mobile enheter. Selskapet leverer ulike produkter knyttet til kryptering av informasjon lagret på mobiltelefoner, PDAer og bærbare PCer, samt krypterte minnepinner. Ledelsens ansvar Ansvaret for informasjonssikring er en opplagt ledelsesoppgave. Det er et område Slik sikrer du mobile enheter 1. Kartlegg årlig foretakets mobile enheter og sikkerhetsutfordringer 2. Etabler regler og rutiner 3. Informer ansatte jevnlig om rutiner 4. Skaff deg IT-kunnskap 5. Velg riktig krypteringsløsning Sikkerhetsinstallasjoner: Bærbare PCer, mobiltelefoner og håndholdte enheter Antivirus og personlig brannmur Kryptering av harddisk og lagringskort Minnepinner, flashkort og små harddisker Kjøp lagringsenheter med kryptering, fingeravtrykkidentifisering og/ eller systemer som kontrollerer USB-portene. Ansvaret for informasjonssikring er en opplagt ledelsesoppgave. Følgene kan bli omfattende hvis informasjon kommer på avveie, påpeker administrerende direktør Knut Blystad-Dammen (til høyre) og Joakim Braathu i Protego. som inkluderer alle ansatte og følgene for bedriften kan bli omfattende og alvorlige hvis informasjon kommer på avveie, påpeker Blystad-Dammen. Flere store foretak er i gang med å etablere rutiner for sikring av mobile enheter. Blant foretakene som er best på informasjonssikring er IT-sjefen ofte en del av ledelsesgruppa. Ledelsen har da stor forståelse for temaet. Protego har levert omfattende sikkerhetsprodukter til flere store norske selskaper og organisasjoner, samt flere fylkeskommuner. Lite kompetanse i mindre foretak Små og mellomstore foretak derimot, har vanligvis dårlig kompetanse på informasjonssikring. Protego arbeider strategisk med å øke kunnskapen om informasjonssikring blant disse foretakene. Våre konsulenter holder kurs og bistår ledelsen med å kartlegge sikringsbehovet, etablere rutiner og informere de ansatte om nødvendigheten av informasjonssikring, sier Blystad-Dammen. Kartlegging og rutiner Mange foretak har ingen oversikt over hvor mange mobile enheter som er i bruk. Å kartlegge antall mobile enheter og bruken av dem, er det første vi gjør når vi skal informasjonssikre mobile enheter. Etablering av rutiner og regler er neste skritt. Disse oppgavene er like viktig som kryptering og installasjon av brannmur og antivirusløsninger, sier Blystad-Dammen. Mange mister på flyplasser På Gardermoen var det per mai i 2007, funnet 294 mobiltelefoner, 123 bærbare PCer og 218 minnepinner*. Flere av disse PCene inneholder sannsynligvis foretaksstrategier, kontoopplysninger, salgstall og kundeinformasjon. Mobiltelefonene kan inneholde e-poster og SMSer med viktig informasjon. Det er flaks at dette ligger på Gardermoen, og ikke i hendene på noen som ønsker å tjene penger på informasjonen, sier Blystad-Dammen. * Kilde: Karl Johansgt Oslo Telefon: E-post:

19 19 Verdensledende aktør i støtet ABB Marine er verdensledene innen produkter og tjenester til marine- og offshore-industri. Nå vil selskap-et ha flere dyktige medarbeidere med på laget. Det er for tiden en boom i alle våre markedssegmenter, sier Senior Vice President for Global sales and marketing i ABB Marine, Anders Røed. ABB Marine er en av fem forretnings enheter i ABB. Selskapet tilbyr et bredt spekter av «state of the art» elektrotekniske produkter og tjenester til marine- og offshore-industrien. Dette omfatter blant annet systemer for elektrisk kraft produksjon og -distribusjon, dieselelektrisk framdrift og propulsjonssystemer. Kundene er verft i Norge som hovedsakelig bygger offshore hjelpefartøy, verft i Asia som konsentrerer sin bygging rundt flytende borefartøy og LNG-skip, samt verft i Europa som står for bygging av cruiseskip og offshore forsyningsskip. For hver avtale har ABB Marine i prinsippet to kunder: en kontraktuell i forbindelse med byggingen av skipet, og en sluttkunde, når fartøyet leveres til kunden. Verdensledende ABB Marine er ledende leverandør til norsk og internasjonal skipsindustri av kraftgenererings-, distribusjons- og elektriske fremdriftssystemer. I flere markeder er ABB dominerende, blant annet i LNG-markedet, hvor ABB har vært med på å utvikle samt introdusere bruk av dieselelektriske fremdriftssystemer. LNG (Liquid Natural Gas)-skip er skip som transporterer naturgass. Senior Vice President i ABB Marine Anders Røed forteller om travle tider for selskapet. ABB Marine har to hovedkvarter: ett i Norge som tar seg av olje- og gassrelaterte fartøy og ett i Finland som har hovedfokus på cruisefartøy, ferger og isgående fartøy. I tillegg er selskapet etablert med ulike kontorer i Korea, Singapore og Spania. På verdensbasis har ABB Marine 800 ansatte. Vi trodde at fjoråret var «all time high» når det gjelder ordreinngang, men det ser ut til at vi kommer til å gjøre det enda bedre i år, sier Røed. Populært framdriftssystem ABB Marine utvikler hele tiden nye løsninger for sine kunder. Selskapet har blant annet utviklet Azipod framdrifts- og styringssystem, som nærmest ikke kan leveres raskt nok for tiden. Enhetene utvikles stadig, og nå har selskapet fokus på å gjøre dem mer økonomiske slik at de kan brukes i ishavsområder også av fraktskip. Her merker vi en økende interesse, derfor har vi fokus på dette nå, sier Røed. Han forklarer at enhetene skreddersys til hvert enkelt skip. Nå er imidlertid planen å gjøre Azipod til et mer standardisert produkt. Kunnskap ervervet gjennom mange år i bransjen, gode produkter i tillegg til et globalt servicenettverk er årsaken til at selskapet er verdensledende, mener Røed. Han påpeker at som et globalt selskap med kontorer i mange Løsningen ABB Marine leverer til LNG-skip ser slik ut. deler av verden, kan selskapet tilby 24-timers-service uansett hvor i verden skipet befinner seg. Vil rekruttere flere Nye leveranser gjør at ABB Marine har behov for dyktige ingeniører, både erfarne og nyutdannede. Røed oppfordrer reiselystne ingeniører med ønsker om inter nasjonale utfordringer om å ta kontakt. Vi er et internasjonalt selskap med et godt miljø som kan by på utfordrende oppgaver over hele verden, sier Røed. Han tror mye av grunnen til at selskapet lykkes er blandingen av ansatte. Her er det både erfarne og unge medarbeidere med ulik bakgrunn og nasjonalitet.

20 20 Mesterfarge AS: Ikke bare opptatt av fasaden Leier bedriften din arbeidslokaler? Eller er du blant dem som leier ut næringslokaler til andre? Uansett vet du hvor avgjørende det er at både inne- og utemiljøet er innbydende og godt vedlikeholdt. Det er gode tider i Norge. Vi har råd til, og forventer behagelige, sunne og tidmessige fasader og lokaler. Preges bygningsmassen av skjemmende overflater eller gir arbeidslokalene et mørkt og dystert inntrykk, er det ingen som vil trives der. Men det handler om mer enn bare fasaden. All erfaring viser at det lønner seg å følge med og ta tak i antydninger til forfall eller utdaterte løsninger så tidlig som mulig. Kostnadene ved å utsette det eskalerer fortere enn du tror. Da tenker jeg både på hvor mye mer arbeid som skal til for å bøte på oppståtte skader og hva det koster å ha næringslokalene stående tomme, sier Jørgen Johansen. Han er Key Account Manager i landets eneste landsdekkende kjede av maler- og byggtapetsermestere; Mesterfarge AS. Med over 200 medlemsbedrifter tilbyr Mesterfargekjeden faglærte håndverkere og butikker over hele landet. Gode råd og fagkunnskap er viktig når du handler farge- og interiørvarer. Mesterfargebutikkene gir deg dette. Kjeden, som ble startet i 1992, er i stor vekst og vil ved utgangen av 2007 ha over 50 butikker samt en rekke nye håndverks bedrifter. Mesterbrevet som garanti Mesterfarge har hentet navnet sitt fra det som er deres fremste kvalitetsstempel: Mesterbrevet. I alle kjedens butikker og håndverksbedrifter garanteres høy faglig dyktighet og profesjonelt utført arbeid gjennom mesterbrevsutdanningen. Det er stor forskjell på å bruke faglært og ufaglært arbeidskraft til oppussing og vedlikehold, enten det gjelder nybygg, rehabilitering, vedlikehold og konsulenttjenester. Det handler like mye om det du ikke umiddelbart ser, som det du ser; grunnarbeidet, materialvalget, utførelsen og håndverkeren og hva som skjer dersom kombinasjonen av disse faktorene ikke fungerer. Mesterfarge håndverkerne bruker kun de beste produktene. De maler, tapetserer og legger gulv etter strenge kvalitetskrav. Mestrene kan dessuten tilby full prosjektstyring av bedriftens oppussing og vedlikehold, slik at bedriftens ansvarlige slipper å tenke på det. Vi tar alt fra små enkeltoppdrag til store landsomfattende oppdrag. Med medlemmer over hele landet kan vi ta hånd om oppdrag både for lokale og landsomfattende bedrifter gjennom kun ett kontaktpunkt, sier Johansen. Forutsigbarhet og kontroll En egen Mesterfargegaranti lover at jobben gjøres til avtalt tid og avtalt pris. Uansett oppdrag, skal vi raskt komme på befaring, finne ut av hva som bør gjøres og levere i henhold til avtalen. Mesterfargegarantien gir en ekstra trygghet ved at kjeden ordner opp ved eventuell mangelfullt utført oppdrag. Et samarbeid med oss er både praktisk og kostnadseffektivt. Vi gjør arbeidsdagen til vedlikeholdsansvarlige lettere, sier Johansen. Kundene kan blant annet kontinuerlig følge status og fremdrift i prosjektet på et eget kunderom på mesterfarge.no. Mesterfarge AS tilbyr mange fordeler gjennom kjeden av faglærte håndverkere og butikker over hele landet, forteller Key Account Manager Jørgen Johansen i møte med to av Mesterfarges malermestre på jobb; Dan Bernhardsen og Akram Waqar. Miljøbevisst Kjedens bedrifter har medlem skapet i Maler- og byggtapetsermestrenes Landsforbund (MLF) som en garanti for at alle har en ansvarlig mester som leder i tråd med forbundets etiske regler for faglig utførelse og kunde behandling. Mesterfarge stiller strenge krav til sine leverandører og under entreprenører. Kun ved å samarbeide med kvalitetsleverandører kan de tilby det beste slutt resultatet. For Mesterfarge dreier dette seg også om miljø bevissthet. Vi jobber for at alle våre medlemmer skal være sertifiserte Miljøfyrtårn innen 2008, noe som innebærer blant annet bruk av miljøvennlige materialer, økt bevissthet rundt malingsfjerning og strenge regler for avfallshåndtering og strømbruk. Vi har alle et ansvar for miljøet vårt; dette tjener alle parter på i lengden, avslutter Johansen. 200 maler- og bygg - tapetsermestere over hele landet ett telefonnummer! Ring Mesterfarge på Telefon:

NetNordic 365. Dine nettverks- og samhandlingsløsninger i trygge hender C L O U D D R I F T SUPPORT KONSULENT

NetNordic 365. Dine nettverks- og samhandlingsløsninger i trygge hender C L O U D D R I F T SUPPORT KONSULENT 365 Dine nettverks- og samhandlingsløsninger i trygge hender C L O U D D R I F T SUPPORT KONSULENT Å være kundens «Best Companion» forplikter Det innebærer blant annet å tilby «best-of-breed» løsninger

Detaljer

Fremtiden er lys - fremtiden er fiber!

Fremtiden er lys - fremtiden er fiber! Fremtiden er lys - fremtiden er fiber! Vi ønsker bedrifter i Norge velkommen til fiberrevolusjonen! Vi leverer fiberbasert datakommunikasjon til bedrifter i hele Norge! Fiber the business revolution Broadnet

Detaljer

7 tegn på at dere bør bytte forretningssystem

7 tegn på at dere bør bytte forretningssystem 7 tegn på at dere bør bytte forretningssystem Å bytte forretningssystem er en beslutning som modner over tid. En rekke problemstillinger har ført til at dere stiller kritiske spørsmål ved løsningen dere

Detaljer

7 tegn på at dere bør bytte forretningssystem

7 tegn på at dere bør bytte forretningssystem 7 tegn på at dere bør bytte forretningssystem Å bytte forretningssystem er en beslutning som modner over tid. En rekke problemstillinger har ført til at dere stiller kritiske spørsmål ved løsningen dere

Detaljer

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1 Strategier 2010-2015 StrategieR 2010 2015 1 En spennende reise... Med Skatteetatens nye strategier har vi lagt ut på en spennende reise. Vi har store ambisjoner om at Skatteetaten i løpet av strategiperioden

Detaljer

VI SKAPER MULIGHETER I HVERDAGEN. med fokus på trygghet og kvalitet

VI SKAPER MULIGHETER I HVERDAGEN. med fokus på trygghet og kvalitet VI SKAPER MULIGHETER I HVERDAGEN med fokus på trygghet og kvalitet OM Å FINNE DEN RETTE JOBBEN, TIL RETT STED OG RETT TID Det er ofte tidkrevende og vanskelig å lete etter jobb. Man konkurrerer med flere

Detaljer

Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier

Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier Målrettet utvikling Et godt ordtak sier at veien blir til mens du går. I mange sammenhenger kan dette være rett. Men, ofte er det vel slik at

Detaljer

Maler som hjelper deg å få en relativt kald kontakt til å bli et hot leads.

Maler som hjelper deg å få en relativt kald kontakt til å bli et hot leads. Maler som hjelper deg å få en relativt kald kontakt til å bli et hot leads. Om du føler at du trenger mer bakgrunn, gå tilbake å lytt til webinaropptaket # 3. Der forteller jeg mer om hvorfor og hva som

Detaljer

Stillas, isolering, overflatebehandling & industrivedlikehold. Der menneskene utgjør forskjellen. ThyssenKrupp Xervon Powering Plant Performance

Stillas, isolering, overflatebehandling & industrivedlikehold. Der menneskene utgjør forskjellen. ThyssenKrupp Xervon Powering Plant Performance Stillas, isolering, overflatebehandling & industrivedlikehold Der menneskene utgjør forskjellen ThyssenKrupp Xervon Powering Plant Performance En Leverandør ThyssenKrupp Xervon er en tjenesteleverandør

Detaljer

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder?

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Betaler du for mye for leads? Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Fra: Sten Morten Misund Asphaug Torshov, Oslo Kjære bedrifteier Jeg

Detaljer

VI ER DER KUNDENE VÅRE ER

VI ER DER KUNDENE VÅRE ER VI ER DER KUNDENE VÅRE ER Å være størst forplikter Din samarbeidspartner på materialhåndtering TOYOTA MATERIAL HANDLING GROUP - ET GLOBALT KONSERN The Toyota Way er en del Toyotas historie så vel som fremtid.

Detaljer

Neste generasjons BUTIKKDATASYSTEM

Neste generasjons BUTIKKDATASYSTEM Neste generasjons BUTIKKDATASYSTEM Elegante, smarte og lettlærte alt-i-ett kasseløsninger som gir deg kontroll, sparer tid og gjør din hverdag enklere. Tlf. 08745 E-post: post@unipos.no Om Unipos Unipos

Detaljer

Få et profesjonelt nettverk i ryggen

Få et profesjonelt nettverk i ryggen Få et profesjonelt nettverk i ryggen En livline i hverdagen Som leder står man ofte alene når viktige strategiske beslutninger skal treffes. Det kan derfor være en fordel å være med i et nettverk av likesinnede

Detaljer

MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen

MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen If you think education is expensive... try ignorance! MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen Styrende verdier i MindIT:

Detaljer

Hei! I vår digitale tidsalder representerer antallet informasjonskilder og store informasjonsmengder både utfordringer og muligheter for bedrifter.

Hei! I vår digitale tidsalder representerer antallet informasjonskilder og store informasjonsmengder både utfordringer og muligheter for bedrifter. Hei! I vår digitale tidsalder representerer antallet informasjonskilder og store informasjonsmengder både utfordringer og muligheter for bedrifter. Dagens bedrifter må ha fleksible og skalerbare informasjonssystemer,

Detaljer

Model number: X0020502 2546 /// 16248624682 XOOF TYPE 2

Model number: X0020502 2546 /// 16248624682 XOOF TYPE 2 Model number: X0020502 2546 16248624682 XOOF TYPE 2 Hardt arbeid, rettferdighet og gode produkter var Art Parkers oppskrift på suksess. Det er snart 100 år siden han grunnla det som nå er et av verdens

Detaljer

En ledende nordisk gassleverandør

En ledende nordisk gassleverandør En ledende nordisk gassleverandør www.airliquide.no Et verdensomspennende industrigasselskap Air Liquide er verdensledende innen gasser, teknologi og tjenester for industrien og sykepleien. Selskapet er

Detaljer

innovative velger Noca

innovative velger Noca De innovative velger Noca Noca industrialiserer og produserer elektronikk som skal høyt opp og langt ned. Noe skal inn i satellitter i verdensrommet og noe skal inn i utstyr på dypt vann. Produkter fra

Detaljer

HVERDAGSHELTER MED FLEKSIBLE BEMANNINGSLØSNINGER. vi gir deg tilleggsressurser når behovet er der

HVERDAGSHELTER MED FLEKSIBLE BEMANNINGSLØSNINGER. vi gir deg tilleggsressurser når behovet er der HVERDAGSHELTER MED FLEKSIBLE BEMANNINGSLØSNINGER vi gir deg tilleggsressurser når behovet er der OM Å FINNE DEN RETTE PERSONEN, TIL RETT STED OG RETT TID Det er både tid- og kostnadskrevende å finne dyktige

Detaljer

1. PRINT & MFP LØSNINGER 2. DOKUMENTHÅNDTERING 3. IT-SERVICES 4. DIGITAL SIGNAGE & AV

1. PRINT & MFP LØSNINGER 2. DOKUMENTHÅNDTERING 3. IT-SERVICES 4. DIGITAL SIGNAGE & AV 1. PRINT & MFP LØSNINGER 2. DOKUMENTHÅNDTERING 3. IT-SERVICES 4. DIGITAL SIGNAGE & AV 1. JOBBER MED DE STØRSTE GLOBALE LØSNINGENE ELLER ET LITE KONTORMILJØ SÅ ER HVERT PROSJEKT NØYE GJENNOMFØRT MED KUNDENS

Detaljer

En filserver på Internett tilgjengelig når som helst, hvor som helst. Enkelt, trygt og rimelig

En filserver på Internett tilgjengelig når som helst, hvor som helst. Enkelt, trygt og rimelig En filserver på Internett tilgjengelig når som helst, hvor som helst Enkelt, trygt og rimelig Endelig en filserver på Internett Tornado File Server er en filserver som er tilgjengelig over Internett, slik

Detaljer

www.steria.no Steria as a Service En norsk skytjeneste Steria

www.steria.no Steria as a Service En norsk skytjeneste Steria www.steria.no Steria as a Service En norsk skytjeneste Steria Steria as a Service - Agenda Kort presentasjon av Steria Sterias utfordringer i drift Sterias målsetninger for drift Prosjektet IT Factory

Detaljer

Kan bedrifter (for)sikre seg mot kopiering?

Kan bedrifter (for)sikre seg mot kopiering? Kan bedrifter (for)sikre seg mot kopiering? Beskyttelse av immaterielle rettigheter kan gi din bedrift konkurransefortrinn, hevder mange, også vi i Innovasjon Norge. Men hvilket vern får oppfinnere og

Detaljer

VERDIER OG ETIKK I CRAMO

VERDIER OG ETIKK I CRAMO VERDIER OG ETIKK I CRAMO Kjære kollega og samarbeidspartnere, I Cramo er det gjennomført et omfattende arbeid for å utarbeide og implementere visjon, strategi og de verdier som skal prege konsernet. Disse

Detaljer

Comendo Norge AS. I samarbeid med Office Center Hønefoss AS. Anette Storeide Comendo Norge AS Tlf 4000 4567

Comendo Norge AS. I samarbeid med Office Center Hønefoss AS. Anette Storeide Comendo Norge AS Tlf 4000 4567 Comendo Norge AS I samarbeid med Office Center Hønefoss AS Anette Storeide Comendo Norge AS Tlf 4000 4567 Hvem er Comendo? 10 år 1. november 2011 Fokus på SaaS Ca 100 ansatte Danmark Norge Sverige USA

Detaljer

NEAS FACILITY SERVICES

NEAS FACILITY SERVICES NEAS FACILITY SERVICES FULLSERVICE RENHOLD KANTINE PLUSSERVICE "VÅR VISJON er å fasilitere arbeidsplasser slik at resultatet skaper begeistring." FULLSERVICE Et kontaktpunkt for alle virksomhetens tjenester

Detaljer

Canon Business Services

Canon Business Services Canon Business Services Utvikle virksomheten din Canon Business Services Kunders endrede adferd påvirker hvordan alle virksomheter må drive i fremtiden, derfor endres måten organisasjoner bygger og selger

Detaljer

We power the world of work

We power the world of work We power the world of work The Human Age gir utfordringer Fokusér på din kjernevirksomhet.så skal vi fokusere på vår! Mia Holmaas, Regiondirektør Manpower Vest Helge Tvedt, Regionsjef Experis Engineering

Detaljer

Lærdom er langt mer verdt enn gull

Lærdom er langt mer verdt enn gull Lærdom er langt mer verdt enn gull Kinesisk ordtak know how to be your best Kjære leder. Kunnskapsutvikling er avgjørende for at din virksomhet lykkes. Samtidig tar det ofte unødig mye tid, penger og ressurser

Detaljer

Visma.net. Redefining business solutions

Visma.net. Redefining business solutions Visma.net Redefining business solutions Hvorfor Visma.net Styr hele virksomheten fra én løsning Visma.net er en nettbasert forretningsløsning med ytelse på høyde med de beste lokalt installerte løsningene.

Detaljer

Bergens Næringsråd, 19. januar 2011 TALENT- UTVIKLING. Elina B. Bjørck Daglig leder / partner HR-huset AS

Bergens Næringsråd, 19. januar 2011 TALENT- UTVIKLING. Elina B. Bjørck Daglig leder / partner HR-huset AS Bergens Næringsråd, 19. januar 2011 TALENT- UTVIKLING Elina B. Bjørck Daglig leder / partner HR-huset AS HR-huset Din HR-Partner. HR-huset bidrar til utvikling og verdiskapning for mennesker og organisasjoner

Detaljer

Bergvall Marine OPPGAVE 3. Jon Vegard Heimlie, s162110 Vijitharan Mehanathan, s171645 Thore Christian Skrøvseth, s171679

Bergvall Marine OPPGAVE 3. Jon Vegard Heimlie, s162110 Vijitharan Mehanathan, s171645 Thore Christian Skrøvseth, s171679 2013 Bergvall Marine OPPGAVE 3 Jon Vegard Heimlie, s162110 Vijitharan Mehanathan, s171645 Thore Christian Skrøvseth, s171679 Innhold Oppgave 1.... 2 Oppgave 2.... 7 Oppgave 3.... 9 Oppgave 4.... 10 Kilder:...

Detaljer

Produktsjef: Jan Helge Rød. Datasenter kostnadseffektiv fysisk IT sikring

Produktsjef: Jan Helge Rød. Datasenter kostnadseffektiv fysisk IT sikring Produktsjef: Jan Helge Rød Datasenter kostnadseffektiv fysisk IT sikring Om Ventelo Ventelo er et ledende tele- og datakomselskap med et komplett tilbud innen bredbånd, datakom, colocation, mobil- og fastelefoni.

Detaljer

Mamut Partner Program Nå dine mål Bli en del av vinnerlaget!

Mamut Partner Program Nå dine mål Bli en del av vinnerlaget! Utmerkede forretningsmuligheter m ed Mamut Busin ess Software Mamut Partner Program Nå dine mål Bli en del av vinnerlaget! 3 Prisvinnende løsninger dine kunder kan vokse med 3 Microsoft Gold Partner 3

Detaljer

TESS Hose Management konseptet

TESS Hose Management konseptet TESS Hose Management konseptet TESS Hose Management (THM) er et svært fleksibelt og avansert risikobasert vedlikeholdssystem for slanger. THM er et komplett konsept for vedlikehold av fleksible slanger

Detaljer

Canon Essential Business Builder Program. Samler alt du trenger for å oppnå forretningssuksess

Canon Essential Business Builder Program. Samler alt du trenger for å oppnå forretningssuksess Canon Essential Business Builder Program Samler alt du trenger for å oppnå forretningssuksess Introduksjon til Essential Business Builder Program Det er utfordrende å drive en utskriftsvirksomhet. En enda

Detaljer

Hvordan utvikle og beholde medarbeidere? Olav Johansen

Hvordan utvikle og beholde medarbeidere? Olav Johansen Hvordan utvikle og beholde medarbeidere? Olav Johansen Menova 3. november 2015 Olav Johansen 2013 - dd Høyskolelektor, institutt for ledelse og organisasjon, Markedshøyskolen 2013 - dd Daglig Leder, Senter

Detaljer

Derfor er forretningssystemet viktig for bedriften

Derfor er forretningssystemet viktig for bedriften Innhold Derfor er forretningssystemet viktig for bedriften... 2 Når er det på tide å bytte forretningssystem?... 2 Velg riktig forretningssystem for din bedrift... 3 Velg riktig leverandør... 4 Standard

Detaljer

BRUBAKKEN ER EN UAVHENGIG MASKINPARTNER SALG KORT/LANGTIDSLEIE OUTSOURCING SERVICE

BRUBAKKEN ER EN UAVHENGIG MASKINPARTNER SALG KORT/LANGTIDSLEIE OUTSOURCING SERVICE BRUBAKKEN ER EN UAVHENGIG MASKINPARTNER SALG KORT/LANGTIDSLEIE OUTSOURCING SERVICE www.brubakken.no BRUBAKKEN AS Din totalleverandør av rullende materiell og lifter VISJON: Kunder, leverandører og medarbeidere

Detaljer

Logistikk på toppnivå med Infor M3

Logistikk på toppnivå med Infor M3 Løvenskiold Logistikk: Logistikk på toppnivå med Infor M3 Oslo 14. mai 2014: På fire og en halv måned gikk Løvenskiold Logistikk fra en tolv år gammel Movex-løsning til Infor M3. - Omfattende testing og

Detaljer

Snu utfordringer til muligheter

Snu utfordringer til muligheter Snu utfordringer til muligheter Hvordan skal bedrifter klare utfordringene som ligger foran dem? Canon har kartlagt de fem største utfordringene som bedrifter vil møte i året som kommer. Dette er basert

Detaljer

Hvor holder dere til? Hvis vi trenger hjelp, hvor nært er dere? Tar det lang tid å få hjelp fra tekniker?

Hvor holder dere til? Hvis vi trenger hjelp, hvor nært er dere? Tar det lang tid å få hjelp fra tekniker? Ressursguide for IT-løsninger til Bedrifter Her forsøker vi å svare på de vanligste spørsmålene vi får fra kunder, og flere spørsmål vi ikke får, som vi mener bedrifter burde stilt oftere. Hvor holder

Detaljer

Økt vekst gjennom partnerskap.

Økt vekst gjennom partnerskap. Økt vekst gjennom partnerskap. Introduksjon til Canons partnerprogram you can P A R T N E R P R O G R A M M E Vi gjør ting lettere for deg, for å skape vekst i dag og i morgen Canon er opptatt av at din

Detaljer

INTRANETT FOR DEN NORSKE KIRKE. Kristine Ekeberg-Andersen, Prosjektleder Kirkerådet Ingebjørg Holm Vogt, Prosjektleder Making Waves

INTRANETT FOR DEN NORSKE KIRKE. Kristine Ekeberg-Andersen, Prosjektleder Kirkerådet Ingebjørg Holm Vogt, Prosjektleder Making Waves INTRANETT FOR DEN NORSKE KIRKE Kristine Ekeberg-Andersen, Prosjektleder Kirkerådet Ingebjørg Holm Vogt, Prosjektleder Making Waves «Vi har troen på at en arbeidskultur med stor grad av kunnskapsdeling

Detaljer

SMÅ OG MELLOMSTORE BEDRIFTER

SMÅ OG MELLOMSTORE BEDRIFTER Hvordan skape medarbeiderengasjement i SMÅ OG MELLOMSTORE BEDRIFTER Dale Carnegie Training White Paper www.dalecarnegie.no Copyright 2014 Dale Carnegie & Associates, Inc. All rights reserved. small_business_102914_wp_norway

Detaljer

RAMIFLEXTM MOBILE OG FLEKSIBLE PERSONALBRAKKER

RAMIFLEXTM MOBILE OG FLEKSIBLE PERSONALBRAKKER RAMIFLEXTM MOBILE OG FLEKSIBLE PERSONALBRAKKER FULL FUNKSJON PÅ UNDER 30 MINUTTER Med Ramirent RamiFlex TM kan du etablere personalrom med omkledningsrom, dusj og spiseplass på mindre enn 30 minutter.

Detaljer

Outsourcing av forretningsprosesser muligheter og fallgruver

Outsourcing av forretningsprosesser muligheter og fallgruver Outsourcing av forretningsprosesser muligheter og fallgruver Norsk Arbeidslivsforum 2. mars 2006 Kurt Harald Aase Dir. Forretningsutvikling Bluegarden AS Erfaringsbakgrunn Direktør Forretningsutvikling

Detaljer

Strategi 2015-2018 Strategisk retning for Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF for perioden 2015-2018

Strategi 2015-2018 Strategisk retning for Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF for perioden 2015-2018 Strategi 2015-2018 Strategisk retning for Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF for perioden 2015-2018 Innhold Hovedmål 1 Vellykket teknisk innføring av nødnett-brukerutstyr... 6 Hovedmål 2:

Detaljer

Vi presenterer. Talent Management

Vi presenterer. Talent Management Vi presenterer Talent Management Finnes det en suksessformel for vellykket Talent Management som gir resultater uten innsats og kostnader? Nei, dessverre - men et solid HR-håndverk sammen med smarte og

Detaljer

Mennesker fornyer Slik endrer digitaliseringen Norge klarer stat og kommune å følge med? Vidar Lødrup, direktør kunnskapsledelse, 11.2.

Mennesker fornyer Slik endrer digitaliseringen Norge klarer stat og kommune å følge med? Vidar Lødrup, direktør kunnskapsledelse, 11.2. Mennesker fornyer Slik endrer digitaliseringen Norge klarer stat og kommune å følge med? Vidar Lødrup, direktør kunnskapsledelse, 11.2.14 Abelia landsforeningen for kunnskaps- og teknologibedrifter i NHO

Detaljer

Remote Video Solutions. Kameratjenester fra Securitas

Remote Video Solutions. Kameratjenester fra Securitas Remote Video Solutions Kameratjenester fra Securitas 2 Remote Video Solutions Remote Video Solutions gir deg økt trygghet. Vi kombinerer smart teknologi og vektere i en sikkerhetsløsning som vi vet kan

Detaljer

BESKYTT FORRETNINGENE UANSETT HVOR DE ER. Protection Service for Business

BESKYTT FORRETNINGENE UANSETT HVOR DE ER. Protection Service for Business BESKYTT FORRETNINGENE UANSETT HVOR DE ER Protection Service for Business DET ER EN MOBIL VERDEN I dag bruker vi flere enheter over flere nettforbindelser enn noensinne. Å kunne velge når, hvor og hvordan

Detaljer

Smart Kommune digitalisering og mobilitet i kommunen. Atea Community, Tromsø 15. september 2015 Egil Bredgaten og Stein C.

Smart Kommune digitalisering og mobilitet i kommunen. Atea Community, Tromsø 15. september 2015 Egil Bredgaten og Stein C. Smart Kommune digitalisering og mobilitet i kommunen Atea Community, Tromsø 15. september 2015 Egil Bredgaten og Stein C. Tømmer Telenor Internett og mobilitet er den viktigste driveren for endring Den

Detaljer

IKT-reglement for Norges musikkhøgskole

IKT-reglement for Norges musikkhøgskole IKT-reglement for Norges musikkhøgskole Norges musikkhøgskole (NMH) er forpliktet til å kontrollere risiko og håndtere informasjon og tekniske ressurser på en sikker måte. Når du får tilgang til disse

Detaljer

KOMPETANSE KVALITET KONTINUITET. det finnes et sted

KOMPETANSE KVALITET KONTINUITET. det finnes et sted KOMPETANSE KVALITET KONTINUITET det finnes et sted et sted... der noen tar vare på din økonomi der du får fornuftige, individuelle råd der økonomiske analyser er til å forstå der du får skreddersydd din

Detaljer

Effektivt produksjonsplanlegging gir mer lønnsom drift

Effektivt produksjonsplanlegging gir mer lønnsom drift Effektivt produksjonsplanlegging gir mer lønnsom drift Skreddersydd it-verktøy for produksjonsbedrifter Med bransjeløsningen Pilaro ProPlanner kan du automatisere rutinepregede, manuelle prosesser og redusere

Detaljer

ledende på gjenvinning og miljøtjenester

ledende på gjenvinning og miljøtjenester istockphoto ledende på gjenvinning og miljøtjenester I spennet mellom visjonære tanker og nære handlinger Norsk Gjenvinning-konsernet er landets ledende aktør innenfor gjenvinning og miljøtjenester. Vi

Detaljer

MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen

MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen If you think education is expensive... try ignorance! MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen Styrende verdier i MindIT:

Detaljer

IT & MANAGEMENT KONSULENTER RIGHT PEOPLE RIGHT AWAY

IT & MANAGEMENT KONSULENTER RIGHT PEOPLE RIGHT AWAY IT & MANAGEMENT KONSULENTER RIGHT PEOPLE RIGHT AWAY SELVSTENDIGE KONSULENTER- FÅ DEN PERFEKTE PERSONEN FOR DITT PROSJEKT UMIDDELBART IT er en sentral del av mange forretningsprosesser og behovene er i

Detaljer

MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen

MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen If you think education is expensive... try ignorance! MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen Styrende verdier i MindIT:

Detaljer

Hvordan velge en leverandør for cloud backup

Hvordan velge en leverandør for cloud backup Hvordan velge en leverandør for cloud backup WHITEPAPER Hvorfor bør du beskytte dine data? Før eller senere via skade, uhell eller feil er det statistisk sannsynlig at du vil miste verdifull data. Flere

Detaljer

Leica Geosystems Active Customer Care Vårt engasjement. Din suksess.

Leica Geosystems Active Customer Care Vårt engasjement. Din suksess. Leica Geosystems Active Customer Care Vårt engasjement. Din suksess. Active Customer Care Vårt engasjement. Din suksess. Vi i Leica Geosystems har en tett relasjon med våre kunder. Vårt Active Customer

Detaljer

Vi liker krevende kunder Da får vi vist hva vi kan SKAPBILER SEMITRAILERE KRANBILER MASKINFLYTTING VAREBILER TIPPBILER AVFALLSCONTAINERE TREKKVOGNER

Vi liker krevende kunder Da får vi vist hva vi kan SKAPBILER SEMITRAILERE KRANBILER MASKINFLYTTING VAREBILER TIPPBILER AVFALLSCONTAINERE TREKKVOGNER ØKONOMISKE TRANSPORTLØSNINGER VÅR UTFORDRING OG STYRKE SKAPBILER SEMITRAILERE KRANBILER MASKINFLYTTING VAREBILER TIPPBILER AVFALLSCONTAINERE TREKKVOGNER Vi liker krevende kunder Da får vi vist hva vi kan

Detaljer

Lumia med Windows Phone

Lumia med Windows Phone Lumia med Windows Phone Som skapt for bedrifter microsoft.com/nb-no/mobile/business/lumia-for-business/ 103328+103329_Lumia-Brochure+10reasons_nor.indd 1 24.11.2014 11.58 Office 365 mener alvor Gi de ansatte

Detaljer

BYGG OG ANLEGG. kunnskap gir kvalitet og trygghet

BYGG OG ANLEGG. kunnskap gir kvalitet og trygghet BYGG OG ANLEGG kunnskap gir kvalitet og trygghet BEMANNING TIL RETT STED OG TID Rett Bemanning er en foretrukken leverandør innen bygg og anlegg, og vi har god erfaring og referanselister fra både små

Detaljer

Pådriver for økt verdiskaping. Håvar Risnes,14. februar 2013

Pådriver for økt verdiskaping. Håvar Risnes,14. februar 2013 Pådriver for økt verdiskaping Håvar Risnes,14. februar 2013 Hva kjennetegner SMBer I en verden i forandring - It s all about People to People business Varig vekst, overlevelse og profitt - gjennom aktive

Detaljer

Endringer i petroleumssektoren Kortsiktig og forbigående eller varig endring?

Endringer i petroleumssektoren Kortsiktig og forbigående eller varig endring? Endringer i petroleumssektoren Kortsiktig og forbigående eller varig endring? 22. januar 2015 Atle Sundøy Partner atle.sundoy@inventura.no 2010 2012 21. januar 2015 Side 2 www.inventura.no Utfordring nr

Detaljer

Feriehus for den kresne Garantert førsteklasses håndverk

Feriehus for den kresne Garantert førsteklasses håndverk Feriehus for den kresne Garantert førsteklasses håndverk Vi er et lite firma og har spesialisert oss på levering av mobile bo-enheter primært til bruk innen reiseliv/turisme og ferie/fritid. Alt vi leverer

Detaljer

Fagartikkel. 12 kriterier for å lykkes med outsurcing

Fagartikkel. 12 kriterier for å lykkes med outsurcing Fagartikkel 9. desember 2004 12 kriterier for å lykkes med outsurcing Bortsetting av it-oppgaver til en ekstern leverandør øker. Tilgang på kompetanse, økt servicenivå og et ønske om å fokusere på egne

Detaljer

CramoTotalløsning Det handler om forpliktelse!

CramoTotalløsning Det handler om forpliktelse! Cramo er nordens største leverandør av utleieutstyr Totalt i Norge har vi: 12500 byggmaskiner 600 anleggsmaskiner 1700 lifter 4000 moduler for bygg og anlegg og containere 1400 kontor- og skolemoduler

Detaljer

Verditransport for fremtiden.

Verditransport for fremtiden. Verditransport for fremtiden. Vi produserer trygge og varige rørløsninger, gjennom innovasjon på et stødig grunnlag. Vi vet at vi har et stort ansvar, og at den jobben vi gjør er uhyre viktig. Hver dag.

Detaljer

Automasjon & Industriell IT

Automasjon & Industriell IT Automasjon & Industriell IT Fremtidsrettet automatisering Økt global konkurranse, økende krav til tilpassede varer fra kjøpesterke forbrukergrupper, miljø- og forbrukskrav fra myndigheter er virkeligheten

Detaljer

EN NY LEKKERBISKEN ER SERVERT!

EN NY LEKKERBISKEN ER SERVERT! GODMAT- HVERDAG! EN NY LEKKERBISKEN ER SERVERT! Storhusholdningsmarkedet er i stadig utvikling og det stilles stadig høyere forventninger til både sortimentsomfang, leveringspresisjon, priser, service

Detaljer

Hvorfor klarer dine konkurrenter omstillingen men ikke du? 25. 26. september

Hvorfor klarer dine konkurrenter omstillingen men ikke du? 25. 26. september Hvorfor klarer dine konkurrenter omstillingen men ikke du? 25. 26. september Strever du for å gjøremer med mindre? Møt utfordringen med fokus på å gjøre mer med mindre ressurser. Hva betyr mest, planet

Detaljer

Integrert styringssystem

Integrert styringssystem Integrert styringssystem Sivilingeniør J.F. Knudtzen AS` Historie Eierselskapet JFK AS Sivilingeniør J.F. Knudtzen AS ble startet i Oktober 1955 av Johan Fredrik og May Knudtzen, og drives fortsatt som

Detaljer

MENNESKENE BAK SIKKERHETEN

MENNESKENE BAK SIKKERHETEN MENNESKENE BAK SIKKERHETEN HEI. Vi er ADI, en ledende distributør innen sikkerhetsprodukter og brannteknologiske produkter, og har vært i bransjen i mer enn 30 år. Vi fører alt fra overvåknings-kameraer

Detaljer

SUSOFT RETAIL FOR MOTEBUTIKKER

SUSOFT RETAIL FOR MOTEBUTIKKER SUSOFT RETAIL FOR MOTEBUTIKKER Susoft Retail er en glimrende løsning for salg av klær, sko og annet tilsvarende. I tillegg passer løsningen både enkeltstående butikker og kjeder. Susoft Retail er en nettskyløsning

Detaljer

Microsoft Partner Awards 2009 AWARD WINNER. Mamut. Partnerprogram

Microsoft Partner Awards 2009 AWARD WINNER. Mamut. Partnerprogram Microsoft Partner Awards 2009 W O R L D W I D E AWARD WINNER Mamut Partnerprogram Komplette løsninger Mest for pengene Brukervennlig Service Kunnskap Utmerkede forretningsmuligheter med Mamut Business

Detaljer

! Slik består du den muntlige Bergenstesten!

! Slik består du den muntlige Bergenstesten! Slik består du den muntlige Bergenstesten Dette er en guide for deg som vil bestå den muntlige Bergenstesten (Test i norsk høyere nivå muntlig test). For en guide til den skriftlige delen av testen se

Detaljer

Utvikling av forretningskultur. Administrerende direktør Kyrre Olaf Johansen Rica Seilet Hotel, Molde 5. desember 2007

Utvikling av forretningskultur. Administrerende direktør Kyrre Olaf Johansen Rica Seilet Hotel, Molde 5. desember 2007 Utvikling av forretningskultur Administrerende direktør Kyrre Olaf Johansen Rica Seilet Hotel, Molde 5. desember 2007 1 2 Reklamefilm Dette er Mesta Landets største veientreprenør Inndelt i fire forretningsområder

Detaljer

Vi prioriterer næringslivet, bekjempelse av svart økonomi og sikker ID-forvaltning

Vi prioriterer næringslivet, bekjempelse av svart økonomi og sikker ID-forvaltning Vi prioriterer næringslivet, bekjempelse av svart økonomi og sikker ID-forvaltning Næringslivet opplever likere konkurransevilkår og betydelig redusert byrde Gjennom et slagkraftig samarbeid legger vi

Detaljer

Personvern og CAT. Thomas Marti - Salgsjef, Proplan AS Per Haraldsen - Løsningsarkitekt, Proplan AS

Personvern og CAT. Thomas Marti - Salgsjef, Proplan AS Per Haraldsen - Løsningsarkitekt, Proplan AS Personvern og CAT Thomas Marti - Salgsjef, Proplan AS Per Haraldsen - Løsningsarkitekt, Proplan AS Agenda 1. Visma Proplan CAT 2. Personvernproblematikk 3. Hvordan angripe Personvernproblematikk i CAT?

Detaljer

KRAFTIG, SKALERBAR SÅRBARHETSADMINI- STRASJON. F-Secure Radar

KRAFTIG, SKALERBAR SÅRBARHETSADMINI- STRASJON. F-Secure Radar KRAFTIG, SKALERBAR SÅRBARHETSADMINI- STRASJON F-Secure Radar 48% vekst i sikkerhetshendelser 1 22,000,000 42,000,000 TRUSSELEN ER EKTE Kyberkriminelle kjemper for tilgang. Din bedrifts IT-sikkerhet er

Detaljer

Mer enn flåteadministrasjon

Mer enn flåteadministrasjon Mer enn flåteadministrasjon www.toyota-forklifts.no Hvordan kan jeg øke sikkerheten i truckflåten? Hvordan reduserer jeg skadekostnadene? Hva er den optimale størrelsen på truckflåten? Hvem kan jeg diskutere

Detaljer

- men en verden av muligheter

- men en verden av muligheter En enkel løsning - men en verden av muligheter Da Telenor i Norge i 2011 vurderte løsninger som kunne bidra til enklere rekruttering falt valget på WebCruiter. Vi ønsket en løsning som skulle sikre enklere

Detaljer

Rask, smidig og pålitelig kaffeløsning for selvbetjening.

Rask, smidig og pålitelig kaffeløsning for selvbetjening. Rask, smidig og pålitelig kaffeløsning for selvbetjening. Jeg trenger en løsning for å servere skikkelig god kaffe raskt Mulighetene Kaffekonsumentene blir mer og mer krevende. De vil ha skikkelig god

Detaljer

Rexel, Building the future together

Rexel, Building the future together En veiledning for de ansatte Rexel, Building the future together Editorial Kjære kollegaer, Verden rundt oss endrer seg med stormskritt og bringer nye utfordringer og anledninger. I den sammenheng må vi

Detaljer

MOMEK Group AS Roger Skatland. Divisjonsleder Vedlikehold & Modifikasjon

MOMEK Group AS Roger Skatland. Divisjonsleder Vedlikehold & Modifikasjon MOMEK Group AS Roger Skatland Divisjonsleder Vedlikehold & Modifikasjon Agenda: 1. Presentasjon av Momek Group AS 2. Prosjekter / Status 3. Utfordringer fremover Hvordan skape en kvalifisert Nord-Norsk

Detaljer

Skype for Business. Med telefoni. Telefonen er fortsatt det første stedet ditt for å gi kunder et godt førsteinntrykk.

Skype for Business. Med telefoni. Telefonen er fortsatt det første stedet ditt for å gi kunder et godt førsteinntrykk. Telefonen er fortsatt det første stedet ditt for å gi kunder et godt førsteinntrykk. Et godt førsteinntrykk kan du gi uten at du trenger å kjøpe dyrt utstyr. Bruk det du har på en bedre måte. Du får gjort

Detaljer

Microsoft Dynamics CRM 2011

Microsoft Dynamics CRM 2011 Microsoft Dynamics CRM 2011 Totalleverandør som leverer integrerte løsninger fra Microsoft Dynamics CRM til ERP system og portal Tidligere WM Data Global partner representert i 36 land Norske Skog: 140

Detaljer

Ekspertene på interiørbeplantning

Ekspertene på interiørbeplantning Ekspertene på interiørbeplantning OM OSS Hvem er vi? Vi er ekspertene på interiørbeplantning for alle miljøer. Alt fra kontorbygg, små og store hoteller til hotellkjeder, internasjonale forhandlere, shoppingsentre

Detaljer

Hvordan synliggjøre verdien av IT og informasjonssikkerhet hos bedrifter rammet av finanskrisen (ISACA) - 10. Juni 2009 Nils Terje Haavi

Hvordan synliggjøre verdien av IT og informasjonssikkerhet hos bedrifter rammet av finanskrisen (ISACA) - 10. Juni 2009 Nils Terje Haavi Hvordan synliggjøre verdien av IT og informasjonssikkerhet hos bedrifter rammet av finanskrisen (ISACA) - 10. Juni 2009 Nils Terje Haavi Kort presentasjon (Nils Terje Haavi) Siv.Ing NTNU Prosjektleder

Detaljer

Skriveradministrasjonsløsninger Skriveradministrasjonsløsninger

Skriveradministrasjonsløsninger Skriveradministrasjonsløsninger Skriveradministrasjonsløsninger Skriveradministrasjonsløsninger For enkel, sentralisert administrasjon av skrivere og multifunksjonsmaskiner ADMINISTRER ARBEIDSFLYTEN ENKEL ADMINISTRASJON AV SKRIVERE OG

Detaljer

Kalibrering og instrument service. Elektrisk - Temperatur - Trykk - Gass - Mekanisk - Vibrasjon

Kalibrering og instrument service. Elektrisk - Temperatur - Trykk - Gass - Mekanisk - Vibrasjon Kalibrering og instrument service Elektrisk - Temperatur - Trykk - Gass - Mekanisk - Vibrasjon IKM Instrutek AS IKM Instrutek AS er en ledende salgs- og service leverandør innen test- og måleinstrumenter.

Detaljer

Med selvbetjening når vi ut til kundene med nye muligheter som setter nye trender.. More Software Solutions AS

Med selvbetjening når vi ut til kundene med nye muligheter som setter nye trender.. More Software Solutions AS Med selvbetjening når vi ut til kundene med nye muligheter som setter nye trender.. More Software Solutions AS 80% av alle forretningsdokumenter er skjema (Gartner og PWC) I stedet for å spørre hva det

Detaljer

White Paper Plantasjen

White Paper Plantasjen White Paper Plantasjen Når man kommuniserer i mange kanaler samtidig er det avgjørende å møte kunden med det tilbudet de er på jakt etter. [ ]Utgangspunktet vårt har hele tiden vært å skape verdens mest

Detaljer

IBM + Microsoft = Effektiv samhandling. Erfaringer med samhandling i

IBM + Microsoft = Effektiv samhandling. Erfaringer med samhandling i IBM + Microsoft = Effektiv samhandling. Erfaringer med samhandling i Inmeta Crayon ASA 550 ansatte 15 kontorer, 8 land Forretningsområder: Tjenester (ca. 350 konsulenter) Lisens/SAM Kurs 44% vekst i 2011!

Detaljer

«Glød og go fot» Utviklingsstrategi. Orkdal kommune. Nyskapende. Effek v. Raus 2012-2015. Våre strategier er:

«Glød og go fot» Utviklingsstrategi. Orkdal kommune. Nyskapende. Effek v. Raus 2012-2015. Våre strategier er: Utviklingsstrategi Orkdal kommune «Glød og go fot» Nyskapende Effek v Raus 2012-2015 Vi vil skape en arbeidsplass der ledere og ansatte jobber sammen om læring og forbedring. Vi mener at en slik arbeidsplass

Detaljer

Slik blir en ultramoderne lastebil produsert

Slik blir en ultramoderne lastebil produsert Pressemelding Slik blir en ultramoderne lastebil produsert Denne våren ruller de første serieproduserte nye Volvo FH-lastebilene ut av fabrikkene for levering til kunder over hele Europa. Men hvordan bygges

Detaljer

ISO 27001 Syscom brukerforum 2013 Jørn Erik Hornseth og Torbjørn Remmen

ISO 27001 Syscom brukerforum 2013 Jørn Erik Hornseth og Torbjørn Remmen ISO 27001 Syscom brukerforum 2013 Jørn Erik Hornseth og Torbjørn Remmen Informasjonssikkerhet Visjon «Organisasjonen anerkjennes som ledende aktør innen informasjonssikkerhet» Oppdrag «Å designe, implementere,

Detaljer