Fauske den 3.oktober 2007 Oppdatert den 21. oktober Oppdatert den 3. Desember Sist oppdatert 21. desember

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fauske den 3.oktober 2007 Oppdatert den 21. oktober Oppdatert den 3. Desember Sist oppdatert 21. desember"

Transkript

1 Fauske den 3.oktober 2007 Oppdatert den 21. oktober Oppdatert den 3. Desember Sist oppdatert 21. desember MELENCI ARBEID Oppsummeringsmøte, og planlegging videre arbeid/besøk/tema/organisering. OPPSUMMERING. Besøket her ble gjennomført med et meget tett program i perioden september. De seks besøkende fra Melenci ankom sent tirsdag 4. september og dro tidlig onsdag 12.september. Følget bestod av Sandra Novoseljacki, Zorica Vitomirov, Svetlana Stojkovic, Mihajlo Bengin, Milovan Solarov og Dusko Marjanski. FORMÅLET med besøket var kommune- og fylkestingvalg, der representantene skulle få innblikk i hvordan det drives valgkamp i Norge, og hvordan selve valgdagen avvikles. Ut over dette var det bedriftsbesøk, og turer til krigskirkegården i Saltdal og omvisning på museumet der. Søndagen var utfartsdag til Sulitjelma. Svetlana Stojkovic var nesten to fulle skoledager på Vestmyra barne- og ungdomsskole. Dette for å få innblikk i den norske skole, og danne grunnlaget for et prosjekt på skolesiden, og en direkte oppfølger av vår reise til Melenci i mai ORGANISERING Fra Fauske Kommunes side organiserer vi det fremtidige arbeid mot Melenci gjennom en arbeidsgruppe bestående av rådmann Fauske Kommune Wiggo Lauritsen, daglig leder Fauna KF Asbjørn Olsen og daglig leder Fauske Næringsforum Nils Ole Steinbakk.

2 For Melenci bør arbeidsgruppen bestå av gruppen på seks som avla Fauske besøk i september. Koordineringsrollen for denne gruppen er det ønskelig Stanka Parac i Subotica er behjelpelig med. Vi vil følge opp dette i vårt neste møte, samt ved nær dialog ved bruk av mail og telefon. Arbeidsgruppen består av de seks som avla Fauske besøk i september. Dette ble avklart i møter i tidsrommet 26-29/11. Det er opp til oss å informere gruppen om at Stanka bør være deres leder og hvorfor. I første omgang, etter møte med Stanka i Subotisca, torsdag den 29.november er det enighet om at hun hjelper til med etableringen av Futurum Melenci. Prosjektet må ha en forankring basert på demokratiseringsutvikling. Med det som er nevnt i foregående avsnitt vil vi få en forankring som ønskelig av prosjektet. KS----UD----Kommunestyre Fauske. Subotica--- Zrenjanin----Melenci Til vårt neste møte må Stanka få i ansvar å innkalle den lokale arbeidsgruppen i Melenci, som nå er oppnevnt av kommunestyret der. Mandat for gruppen må være: Etablering av en næringsorganisasjon. Vedtekter/regler Bidra til utvikling av Melencisamfunnet Hvordan samarbeide Kartlegge type næringer i området Være bindeledd mellom oss og kommunestyret. Dialogen mot kommunestyret må skje gjennom Mihajlo og Zorica. Dette mandat har de nå, pr. 19. oktober, fått av kommunestyret. Mandatet som er skissert her gjennomgår vi i vårt neste besøk der nede i november 2007.

3 SKOLEPROSJEKTET Norsk - prosjektet i MELENCI. VISJON Ikke bare å lære språket, men lære å kjenne hele det norske skolesystemet!! Kultur, geografi, historie rutiner, organisering og praksis. De ønsker å starte norsk som valgfritt 2. språk. Foreldre er forespurt, og disse er positive. Skolestyre er forespurt, og de er positive Det gjenstår å lage plan og prosjektbeskrivelse, for deretter kunne søke om prosjektmidler. Tiltak 1) Bygge opp et (språk) rom, med plakater, kalendere, plansjer, bøker osv. Tiltak2) Skrive språkplan,- med norsk som 2. språk. Tiltak 3) Besøk av norske lærere (og elever?) Bruke tolk og en del engelsk. MÅL Serbisk ungdom lærer norsk. Styrken ved å lære dette er å kunne søke studier og/eller jobb. Tiltak 4) Prøveprosjekt fra /. Klasse(grunnskole er 8 år) Tenkt 72 timer pr. år, tilsvarer 1,5t pr. uke. PLAN NORSKOPPLÆRING. I et fem timers møte med skolen mandag den 26. November ble ønsket innhold i planen gjennomgått. Det ble i møtet enighet om at planen skulle bygges over samme lest som undervisningen i andre fag. Utarbeidet plan ble overlevert oss onsdag den 28. November, og er nå til oversettelse. Oversatt versjon vil vi få overlevert i begynnelsen av januar. Planen er bygd opp etter samme format som for tilsvarende undervisning i engelsk og tysk. Etter vår tur i november er skolen kommet i kontakt med Dragan Markovic, president i den Norsk-Serbiske forening. Dette har bl.a. medført at rektor ved skolen i Melenci har vært i Beograd for bl.a. få innblikk i hvordan norsk er innført i skolen i Gornji Milanovac.

4 Vi har fått oversendt en liste over utstyr etc. som er ønskelig for å bygge opp et norsk klasserom. Materiellet til denne vil bli skaffet til veie i løpet av januar 2008, og overlevert dem ved neste besøk. AVIS For å bedre informasjonen må vi jobbe for å få til en Melenciside i lokalavisen. Til dette arbeidet trenger vi hjelp fra Saltenposten. Har i dag vært i kontakt med Ståle Pettersen. Ut fra vårt ønske er de villig til å være med på et slikt opplegg. Hvem de velger som deltaker i prosessen er avhengig av hvilken innfallsvinkel vi legger opp til i dette samarbeidet. VÅRT MÅL ER: Vi må starte med å få på plass en side i eksisterende lokalavis. Artikkelen fra i høst i Saltenposten er overlevert dem. Det trykkes en side som kan brukes i allerede eksisterende lokalavis, eller om det skal jobbes med å få en egen avis for Melenci. I møte med begge avisene, tirsdag den 27. November, ble det klart at den eldste avisen var mest opptatt på å få til et samarbeide. Navnet på avisen er Zrenjanin. Mal til avtale mellom Saltenposten og denne ble overlevert oss under møtet. Denne er bygd på avtaler som lokalavisen der har med andre kunder. Avtalen er nå oversatt,og vil bli presentert Saltenposten i januar NÆRINGSORGANISASJON Ved besøket på Fauske ble enkle vedtekter basert på mal fra Fauske Nøringsforum gjennomgått og overlevert gruppen. Det må være vårt krav at de kartlegger og innkaller næringslivet til et møte for gjennomgang av disse.

5 Fordeler og ulemper må skisseres, samt at de skisserer de områder av en slik avtale de trenger hjelp til for å få gjennomført. Dette må gjøres før vårt besøk der i november. Ansvar for dette gis Sandra. Hun tilskrives om dette, samt at det skisseres at hun vil få betalt for denne jobben. Avtale med henne kan først vurderes når det er avklart om vi får/og hvor mye midler vi får for neste års jobb mot Melenci. Dessuten må en slik avtale kunne være i henhold til de betingelser det settes for tildeling av slike midler. Vi foreslår en betaling tilsvarende gjennomsnittslønn. Sandra er til god nytte for oss, da hun kan både norsk og engelsk. Norsk har hun lært seg gjennom 2 års arbeid som au-pair i Bergen. På møte tirsdag ettermiddag den 27. November kl ble det holdt møte med næringsdrivende i Melenci. 24 fremmøtte representanter for næringslivet var til stede. Vi hadde et tilsvarende møte på vår første tur i mai, da mest for å forberede hvorfor og hvordan samarbeide. 27. november ble mal for regler/lover gjennomgått. Disse bygger på samme opplegg som de regler Fauske næringsforum har. Under møtet lyktes det å få satt sammen et interimsstyre. I møte med Stanka torsdag den 29. November ble det av henne påpekt viktigheten av å tilpasse disse Serbiske regler og lover, deri bl.a. registrering av foreningen. OPPLÆRING ENGELSK Det ble på turen holdt to-2-møter med New Age School, school for foreign languages. Formålet med møtet var å få til en avtale om opplæring av inntil 10 voksne i engelsk. Seks av plassene skal gå til kontaktgruppen. På andre møte ble utkast til avtale overlevert, og gjennomgås her før den underskrives og returneres. Avtalen vil være inngått innen 10. Januar, og deltakerne er arbeidsgruppen på seks, samt representanter-4- fra de som er i interimsstyret for stiftelsen av næringsforum der. ANDRE PROSJEKT SOM KAN IGANGSETTES. Prosjekt i forhold til Kvinner i politikken. Før dette iverksettes må vi lodde stemningen i Melenci. Dette vil kunne gjøres ved vårt neste besøk der. Vi setter dette på agendaen for vårt neste møte der!! Det vil si vinteren 2008.

6 Kulturbaserte prosjekt bør også vurderes og drøftes med dem på vårt neste møte til vinteren Dette faller inn under rammeavtalen mellom de to kommunene. TOLKER Vi har i dag følgende tolker, som vi kan trekke på i Norge. Goran serber i Saltdal Jasmina fiolinlærer Fauske Kubat - bor på Fauske, bodd her mer enn 5 år, studerer pr. dato. Har vært morsmålslærer på sentralskolen, god på data. OPPSUMMERING Arbeidet i 2007 har brakt oss et godt steg videre i prosessen med å få til en demokratiseringsprosess i Melenci. Etter tre møter har vi nå fått gode relasjoner til flere der, samt at vi har fått til en konkretisering av samarbeidet gjennom prosjekt. Prosjektene eies av og skal gjennomføres av dem med vår hjelp. Vi vil trekke på de personer med kunnskap innen de prosjekt som er igangsatt. I demokratiseringsprosessen er Stanka Parac en viktig støttespiller for oss. For at vi skal få gjort den påbegynte jobb er det derfor viktig at ikke brukte tidligere midler i overføres 2008, slik at vi kan få realisert de forannevnte prosjektene, samt se andre muligheter i forhold til avtalen mellom Melenci og Fauske.

Sluttrapport Inn på tunet-løftet i Sande

Sluttrapport Inn på tunet-løftet i Sande Sluttrapport Inn på tunet-løftet i Sande Kunnskap gir nye muligheter, Inn på tunet som alternativ tjeneste i kommunen Prosjekteier Sande kommune Prosjektet ble gjennomført fra oktober 2012 til desember

Detaljer

Flere gjennom i videregående opplæring. Et helhetlig system for karriereveiledning og opplæring av minoritetsspråklige elever i Levanger.

Flere gjennom i videregående opplæring. Et helhetlig system for karriereveiledning og opplæring av minoritetsspråklige elever i Levanger. Rapport fra prosjektgruppe 1. juli 2010 Flere gjennom i videregående opplæring. Et helhetlig system for karriereveiledning og opplæring av minoritetsspråklige elever i Levanger. Innhold: 1. Innledning

Detaljer

UTVIKLING OG DRIFT AV LOKALT SN-FORUM/GRUPPE Verktøykasse. 08.01.2011 Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening

UTVIKLING OG DRIFT AV LOKALT SN-FORUM/GRUPPE Verktøykasse. 08.01.2011 Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening UTVIKLING OG DRIFT AV LOKALT SN-FORUM/GRUPPE Verktøykasse 08.01.2011 Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening 2 INTRODUKSJON Dette heftet inneholder noen ideer ment som bidrag til å utvikle lokale fora/grupper/møteplasser

Detaljer

Nyheter fra Kvinner i Business

Nyheter fra Kvinner i Business Nyheter fra Kvinner i Business Kjære medlemmer! Nå er sommeren kommet og vi skal snart alle ta en velfortjent ferie. Som styreleder er det godt å oppleve at det er kommet inn nye krefter i styret som bidrar

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

IBM3 Hva annet kan Watson?

IBM3 Hva annet kan Watson? IBM3 Hva annet kan Watson? Gruppe 3 Jimmy, Åsbjørn, Audun, Martin Kontaktperson: Martin Vangen 92 80 27 7 Innledning Kan IBM s watson bidra til å gi bankene bedre oversikt og muligheten til å bedre kunne

Detaljer

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon RAPPORT OKTOBER 2010 Senter for IKT i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Senter for ikt i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Rambøll

Detaljer

PLAN FOR SAMARBEID OG SAMMENHENG MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE/SFO 2010

PLAN FOR SAMARBEID OG SAMMENHENG MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE/SFO 2010 PLAN FOR SAMARBEID OG SAMMENHENG MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE/SFO 2010 Stortingsmelding nr. 41: Kvalitet i barnehagen påpeker at: både barnehage og skole har et felles ansvar for at barn kan møte skolen med

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer

Sluttrapport Bolyst-prosjektet (15.08.2011 31.12.2013)

Sluttrapport Bolyst-prosjektet (15.08.2011 31.12.2013) Sluttrapport Bolyst-prosjektet (15.08.2011 31.12.2013) HOVEDAKTIVITET MÅL RESULTAT HA 1 - Forankring Prosjektet skal forankres i administrativ og politisk ledelse i de tre kommunene. Det er også en vesentlig

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter JCK AS, FACE Stockholm Makeup School

NOKUTs tilsynsrapporter JCK AS, FACE Stockholm Makeup School NOKUTs tilsynsrapporter JCK AS, FACE Stockholm Makeup School Revidering av Makeupartist Mars 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: JCK AS, FACE Stockholm Makeup School, studiestedene

Detaljer

Heidi Gautun. Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage

Heidi Gautun. Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage Heidi Gautun Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage Heidi Gautun Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke

Detaljer

Plan for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole i bergen kommune

Plan for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole i bergen kommune Plan for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole i bergen kommune 1 Innhold Om denne planen 3 Del 1. Grunnlaget for samarbeid og sammenheng 4 Samarbeid, sammenheng og overgang 4 Samarbeidet mellom

Detaljer

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring. Sammen om språk. Språkløftet og Utviklingsprosjektet

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring. Sammen om språk. Språkløftet og Utviklingsprosjektet Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring Sammen om språk Erfaringer fra prosjektene Språkløftet og Utviklingsprosjektet Forsidefoto: Marte Garmann forord Språk og språkutvikling er et viktig satsningsområde

Detaljer

KVARTALSNYTT 3, 2014. FijiStiftelsen har vært gjennom en innholdsrikt sommer. Her er høydepunktene du kan lese om i nyhetsbrevet fra tredje kvartal:

KVARTALSNYTT 3, 2014. FijiStiftelsen har vært gjennom en innholdsrikt sommer. Her er høydepunktene du kan lese om i nyhetsbrevet fra tredje kvartal: KVARTALSNYTT 3, 2014 FijiStiftelsen har vært gjennom en innholdsrikt sommer. Her er høydepunktene du kan lese om i nyhetsbrevet fra tredje kvartal: v SARA PÅ TUR TIL FIJI- MØTER, KONSTRUKTIVE DISKUSJONER,

Detaljer

Først til Mølla? Evaluering av alternativ inntektssikring for flyktninger i Bærum kommune

Først til Mølla? Evaluering av alternativ inntektssikring for flyktninger i Bærum kommune Katrine Fangen Anne Britt Djuve Først til Mølla? Evaluering av alternativ inntektssikring for flyktninger i Bærum kommune Fafo Katrine Fangen og Anne Britt Djuve Først til Mølla? Evaluering av alternativ

Detaljer

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov Kongsberg kommune Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov RAPPORT 30. april 2012 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig

Detaljer

Hvorfor må vi lære å lese på skolen?

Hvorfor må vi lære å lese på skolen? Hvorfor må vi lære å lese på skolen? Innlevert av Vibecke Moldestad ved Rolland skole (Bergen, Hordaland) Årets nysgjerrigper 2015 Klasse 1a fra Rolland skole ville svært gjerne være med på barnas forskningskonkurranse,

Detaljer

Krødsherad kommune. Plan for. rusforebyggende tiltak. Utarbeidet 2005

Krødsherad kommune. Plan for. rusforebyggende tiltak. Utarbeidet 2005 Krødsherad kommune Plan for rusforebyggende tiltak Utarbeidet 2005 Vedtatt av kommunestyret: 16.02.2006 Innholdsfortegelse Side 2 Bakgrunn for planen Side 3 Utvalgets arbeid Side 3 Samarbeidsmøter Side

Detaljer

ÅRSPLAN FOR FLÅ BARNEHAGE 2014-2015

ÅRSPLAN FOR FLÅ BARNEHAGE 2014-2015 ÅRSPLAN FOR FLÅ BARNEHAGE 2014-2015 INNHOLD I ÅRSPLANEN Hilsen fra styrer side 3 Flå barnehage side 4 Planleggingsdager barnehageåret 2014 / 2015 side 4 Overordnede mål for virksomheten 2015 side 5 Satsingsområder

Detaljer

Prosjektrapport. Etablering av Lærings- og mestringssenter ved Glittreklinikken

Prosjektrapport. Etablering av Lærings- og mestringssenter ved Glittreklinikken Prosjektrapport Etablering av Lærings- og mestringssenter ved Glittreklinikken Et 2-årig utviklingsprosjekt (25-27) Glittreklinikken, juni 27 Grethe Amdal Prosjektleder Ingrid E. Sundfør prosjektmedarbeider

Detaljer

Individuell plan for norskopplæring

Individuell plan for norskopplæring Levanger kommune Innvandrertjenesten Sjefsgården voksenopplæring Sluttrapport Forprosjekt Skolens plass i et introduksjonsprogram/ fleksibelt læringsmiljø Individuell plan for norskopplæring Therese Granås

Detaljer

Gruppeutveksling Et ressurshefte

Gruppeutveksling Et ressurshefte Gruppeutveksling Et ressurshefte 1 I dette heftet har vi samlet en del nyttig informasjon og materiale for dere som har lyst å lære mer om hvordan man kan arrangere en gruppeutveksling. Dersom dere ikke

Detaljer

3. Ytterligere informasjon. 5. Foreldrekontaktens oppgaver. 6. FAUs hensikt og sammensetning. 7. FAUs oppgaver ved Halsa skole..

3. Ytterligere informasjon. 5. Foreldrekontaktens oppgaver. 6. FAUs hensikt og sammensetning. 7. FAUs oppgaver ved Halsa skole.. Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn 2. Hensikt.. 3. Ytterligere informasjon 4. Lover.. 5. Foreldrekontaktens oppgaver 6. FAUs hensikt og sammensetning FAU styre.. 7. FAUs oppgaver ved Halsa skole.. 8. Samarbeidsutvalget

Detaljer

Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole

Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole Oslo kommune Byrådsavdeling for kunnskap og utdanning OSLOSTANDARD FOR Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole OPPDATERT 2013 OSLO- BARNEHAGEN Forord Barnehagene er en viktig første del av utdanningsløpet.

Detaljer

HVORDAN SKAPE ET BEDRE IDRETTS-OG AKTIVITETSTILBUD TIL BARN OG UNGE PÅ FJELL? - en kartlegging/spørreundersøkelse

HVORDAN SKAPE ET BEDRE IDRETTS-OG AKTIVITETSTILBUD TIL BARN OG UNGE PÅ FJELL? - en kartlegging/spørreundersøkelse HVORDAN SKAPE ET BEDRE IDRETTS-OG AKTIVITETSTILBUD TIL BARN OG UNGE PÅ FJELL? - en kartlegging/spørreundersøkelse Av Tom-Arne Winnæss og Trine Lise Brastad Hansen. Mai 2010 Innhold: 1 Kort om undersøkelsen

Detaljer

En ekstra dytt, eller mer?

En ekstra dytt, eller mer? Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer? Delrapport fra evalueringen av ulike tiltak for å kvalifisere elever etter Vg2 Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer?

Detaljer

Ett år med arbeidslivsfaget

Ett år med arbeidslivsfaget Ett år med arbeidslivsfaget Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten & Ingrid Smette Rapport nr 1/12 NOva Norsk

Detaljer

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Håndbok for skoler og kommuner. Håndbok for skoler og kommuner

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Håndbok for skoler og kommuner. Håndbok for skoler og kommuner Overgangsprosjektet 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Ny GIV Overgang sprosjektet... 4 Målsetting... 4 Hovedtema... 4 Årshjul rutiner og ansvar på kommunalt nivå... 5 Ungdomsskolen... 6 Rektors oppgaver...

Detaljer

SMART inspirerer til entreprenørskap! SMARTere VÆR for alle elevene på 4-7 trinn i Nordland.

SMART inspirerer til entreprenørskap! SMARTere VÆR for alle elevene på 4-7 trinn i Nordland. SMART inspirerer til entreprenørskap! Kunnskap om lokalsamfunnet og bruk av egen kreativitet utvikler evnen til å bidra til positive forandringer for seg selv og andre! Alle snakker om været, men? Med

Detaljer