OLF OPPLÆRINGSPLAN FLENSEARBEID

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OLF OPPLÆRINGSPLAN FLENSEARBEID"

Transkript

1 OLF OPPLÆRINGSPLAN FLENSEARBEID 22,5 timer teoretisk- og praktisk opplæring Revisjon 13,

2 1 Forord Generelt om opplæringen Opplæringens varighet Opptaksvilkår/Forkunnskaper Målgruppe Varighet på OLF sertifiseringen Re-sertifiseringen Formål med opplæringen Fag- og timefordeling Krav til opplæringsvirksomhet Tegninger av flensejigg Krav til ansvarlig instruktør Målsetting Hovedmål Delmål Arbeidsmåter Avsluttende eksamen Hjelpemidler - undervisningsmateriell / utstyr... 14

3 1 Forord Riktig prosjekterte, monterte og vedlikeholdte prosessystemer er avgjørende for å unngå ulykker og tap av verdier. Rett montasje, riktig valg av pakninger, bolter og smøremidler samt kontrollert tiltrekking av boltene i flensene, (flensarbeid) er avgjørende for at flenser skal fungere i samsvar med forutsetningene. Rett fungerende støtter for rør og utstyr er en viktig forutsetning for at prosessanleggene skal være driftssikre. Tilstrekkelig opplæring til å kunne utføre selvstendig arbeid med montasje og justering av rør og utstyrsstøtter inngår ikke i denne fagplanplanen. Denne opplæringsplanen beskriver et minimum av de kunnskaper og ferdigheter som kreves av: - offshore drifts- og vedlikeholdspersonell - prosjekt fagarbeidere på både eksisterende anlegg og nyanlegg for å kunne forberede, planlegge, utføre og dokumentere arbeid med alle typer mekaniske koplinger som: - flenser - kompakt flenser - Gray type hubber med klammer og andre klammerforbindelser. Opplæringsplanen dekker også arbeid med: - lokk - mannlokk - rørstøtter. Nivå og innhold i opplæringen er basert på den forutsetning at fagarbeider har mulighet for å søke råd og instruksjon fra kompetent teknisk ansvarlig disiplinpersonell på arbeidsstedet. Feilvurderinger og feilhandlinger kan få store konsekvenser som kan føre til alvorlige skader på personell, natur og materiell. Positive holdninger til sikkerhet er derfor viktig under opplæringen.

4 2 Generelt om opplæringen 2.1 Opplæringens varighet Varighet på opplæringen skal minimum være 22,5 timer fordelt over 3 dager. 2.2 Opptaksvilkår/Forkunnskaper For utøvende fagpersonell som skal OLF-sertifiseres for å kunne utføre selvstendig arbeid med flenser: Kandidat skal ha fagbrev eller tilsvarende som: Mekaniker eller Industrirørlegger Ha minimum 2 års praktisk erfaring med arbeid på flenser i HC-systemer. Dersom kandidaten ikke har relevant fagbrev, skal arbeidsgiver kunne verifisere og gå god for at kandidaten har tilstrekkelige kvalifikasjoner og praktisk erfaring (minimum 2 år) med arbeid på flenser i HC-systemer. 2.3 Målgruppe Målgruppe for dette opplæringstiltaket kan være: Mekanikere Industrirørleggere Prosessteknikere Arbeidsledere Planleggere Lærlinger (fordel med minimum ett års praksis, men dette er ikke ett krav) Fagpersonell hos entreprenører som utfører ny installasjon og vedlikehold på trykktanker, varmevekslere, ventiler og rør (prosessanlegg) hvor det er montasje av flenser og støtter. 2.4 Varighet på OLF sertifiseringen Varighet på sertifiseringen er 4 år Dersom testen ikke beståes, skal nytt komplett OLF godkjent kurs med eksamen gjennomføres. 2.5 Re-sertifiseringen Re-sertifisering skal baseres på interaktiv test (E-læring). Dersom kandidaten har lese og skrivevansker kan re-sertifiseringen gjøres: - skriftlig - muntlig (OLF godkjent eksaminator må benyttes).

5 Dersom test for re-sertifiseringen ikke beståes skal nytt komplett OLF godkjent kurs gjennomføres og eksamen må bestås. 2.6 Formål med opplæringen Formålet med opplæringstiltaket er å gi deltakere grunnleggende kunnskap om (skal testes praktisk og teoretisk): ASME, MSS og API-flenser, kompaktflenser (flere typer, primært NORSOK L-005 utgaven), boltede mannlokk, klammerforbindelser (Gray type). Pakninger, tetteringer og hvordan disse skal behandles. Bolter og smøremiddel. Arbeidsprosedyrer for demontering og montering av pakninger og bolter samt forspenning/trekking av bolter i flenser ved montasje. Verktøy som benyttes i forbindelse med forspenning av bolter: - Hydraulisk vriverktøy - Hydraulisk strekkverktøy - Momentnøkler Hjelpeverktøy i forbindelse med splitting og retting av flensede forbindelser. Trekketabeller. Finne relevant informasjon på rørspesifikasjon (Pipe Class Sheet) (flenstype, pakninger og bolter) Gi kjennskap til: Funksjon og virkemåte til rørstøtter med og uten fjærer samt støtdempere. Styrende dokumentasjon vedrørende flensearbeid. Oppbygging av P&ID, nummerering av rør og rørklasser. Hvordan finne relevant informasjon i arbeidspakken. Hva den enkelte kan og skal foreta seg for å kunne forhindre ulykker og tap av verdier. Hvordan forutse faremomenter og vanskelige situasjoner (risikoforståelse). 2.7 Fag- og timefordeling Leksjon Emne Antall timer Merknader 1 Introduksjon 0,5 Velkommen og praktisk informasjon Presentasjon av instruktører og deltakere i plenum Målsetning med kurset

6 2 Gjennomgang av styrende dokumentasjon. Gjennomgang av timeplan Avklare forventninger 0,5 Hvor finnes dette Hva inneholder dette NORSOK L-004 NORSOK L-005 Eksempler på selskapskrav 3 Oppgaver relatert til styrende dokumentasjon. NORSOK L-004 NORSOK L Linjenummer og rørmerking NORSOK eksempler 5 Nødvendig dokumentasjon for utførelse av flensetrekking Eksempel på jobbpakke skal legges med som kursmateriell: 6 Gjennomgang av rørklasser (PCS) (Eksempler fra NORSOK og fra det som blir brukt av industrien) 1 Gjennomføres av deltakerne ved benyttelse av E-læring 0,5 Oppgaver relatert til aktuelle anlegg (elæring) (dimensjon og rørspesifikasjon) P&ID og rørmerking 1 P&ID StressIso DesignIso Rørstøttetegninger Ventil og Blindingsliste Kontroll og aktivitet skjema 1 Trykklasser Materialkvaliteter Flenstyper Pakninger Bolter Eksempel og gjennomgang av rørklasse sheet 7 Trekketabeller 1 Hvordan finne og finne fram i trekketabeller Innhold i tabell Innhold i fotnoter Gyldighet for tabellen (når må faglig råd søkes) Montasje av flenser laget av forskjellig materialer. Montasje av flenser med utstyr klemt mellom flensene (for eksempel butterfly ventiler) Spader. Mulige utfordringer 8 Verktøygjennomgang 1 Vri verktøy med pumpe Strekkeverktøy med pumpe

7 9 Demontering og inspeksjon. Gjennomgang av utstyr og flenser Teori/demonstrasjon av: Flenser Verktøy Praktisk oppgave med å demontere, inspisere Momentnøkkel Kalibrering av verktøy 3,5 NORSOK L-005 kompaktflens (Oppgave 1): Demontering med spredere Tetning Inspeksjon av tetningsflater Fordeler og ulemper med flenstypen Verktøy inkludert oppkobling ASME flens (Oppgave 2): Demontering med spredere Tetning Inspeksjon av tetningsflater Fordeler og ulemper med flenstypen Verktøy inkludert oppkobling API flens (Oppgave 3): Demontering med spredere Tetning Inspeksjon av tetningsflater Fordeler og ulemper med flenstypen Verktøy inkludert oppkobling Klammerforbindelser (Gray type)(oppgave 4): Demontering med spredere Tetning Inspeksjon av tetningsflater Fordeler og ulemper med hubber Verktøy inkludert oppkobling Mannhull, spacer (WAFER ventiler) og blindflenser (Oppgave 5) Demontreing Pakninger Montering Trekketabell (ofte ikke trekketabellen for aktuell PCS) 10 Smøremidler, friksjon 1 Demonstrasjon i verksted 11 Oppretting av flenser Teori prosedyre for oppretting, rørstøtter Praktisk trening på verksted relevant opprettings verktøy 2,5 NORSOK L-004 gjennomgang av prosedyrer Gjennomgang av ulike hjelpeverktøy Oppretting av NORSOK kompaktflens (Oppgave 6) Oppretting av ASME-flens (Oppgave 7) Oppretting av klammerforbindelse (Oppgave 8) Sjekke at forutsetninger på StressIso og DesignIso er oppfylt

8 12 Pakninger Virkemåte Behandling 2 Flatpakninger CGF / Grafitt Spiralpakninger RTJ inkludert BX IX-ringer Ringer for klammerforbindelser Spesielle varianter 13 Bolter 0,5 Typer bolter mest brukt (galvaniserte og rustfrie) Gjenger Merking Flytegrenser Tøyning ved forspenning (hvor mye strekker bolten seg) 14 Praktiske oppgaver på tiltrekkings-prosedyrer 2,5 Kompaktflens (NORSOK L-005)(Oppgave 1): Finne rett trekketabell / med rett verdi Beskyttelse teori Tetning teori Inspeksjon etter tiltrekking Montering Trekkelapp ASME-flens (Oppgave 2): Finne rett trekketabell / med rett verdi Tetning teori Inspeksjon Montering Trekkelapp API flens (Oppgave 3): Finne rett trekketabell / med rett verdi Tetning teori Inspeksjon Montering Trekkelapp 15 Rørstøtter med fjærer og vibrasjonsdempere. Funksjon og virkemåte generelt Klammerforbindelser (Oppgave 4): Finne rett trekketabell / med rett verdi Tetning teori Inspeksjon Montering Trekkelapp 1 Typisk innhold i undervisningsopplegget: Kort innføring i hva som kan leses ut av en StressIso med hensyn til spring supports og andre rørstøtter.

9 Bør kanskje implementeres i prosessgruppens fagplan? Beskrive typiske feil knyttet til spring supports : - låsebolter ikke fjernet - fjær i yterstilling. Tar ikke last. 1. Forklare hvorfor springs supports er nødvendig å bruke. 2. Forklare når vibrasjonsdempere brukes og hvorfor. 3. Forklare hvilke laster spring support er forutsatt å ta opp (egenvekt). 4. Låsebolter skal være fjernet fra alle spring supports på rør som er i drift. 5. Forklare hvordan en spring support skal innstilles (forspenning). Se StressIso. 6. Hvordan bestille en ny spring support. Hvilken informasjon trengs. 7. Hvordan fjerne låseboltene for å aktivere fjæren. 8. Hva må sjekkes på fjær eller støtdemper før denne settes i drift (igjen). 16 Feilhandlinger og mulige 1 Risikoforståelse konsekvenser Eksempler og dialog 17 Evaluering 0,5 Oppsummering i forhold til forventninger Kursevaluering 18 Avsluttende test 1,5 Interaktiv (E-læring), skriftlig eller muntlig test Dersom kandidaten har lese og skrivevansker kan test avlegges: skriftlig muntlig (OLF godkjent eksaminator må benyttes). SUM 22,5

10 2.8 Krav til opplæringsvirksomhet Opplæringsinstitusjoner skal ha muligheter til å gi både teoretisk og praktisk opplæring i flensearbeid. Det skal være flensejigger tilgjengelig som inneholder ASME og API-flenser, NORSOK L-005 kompaktflenser og klammerforbindelser (Gray type). Jiggene skal være laget slik at alle flensene kan skjevstilles eller parallellforskyves slik at trening med tiltrekking av skjeve flensforbindelser kan utføres. Flenser som skal benyttes på oppgaver for hydraulisk strekk og vri verktøy skal min ha boltstørrelse 1 ¼ tomme. Flensjiggene skal være mest mulig lik realistisk situasjon offshore og landanlegg. Antallet kursdeltakere pr jigg skal ikke overstige 4 personer. Opplæringsinstitusjonen skal ha tilstrekkelig verktøy for å ivareta læreplanen, dvs for både hydraulisk strekk- og vri-verktøy samt momentnøkler.. Det skal være typiske spring supports i verkstedet som skal brukes for demonstrasjonsformål: - konstant last fjær - variable fjær Det skal være tilgjengelig teorirom og verkstedsfasiliteter som er egnet for denne type opplæring. Det er påbudt med verneutstyr ved praktisk arbeid ved kurset.

11 2.8.1 Tegninger av flensejigg 2.9 Krav til ansvarlig instruktør Ansvarlig instruktør skal ha: Praktisk erfaring fra Offshore / Onshore anlegg innen flensearbeid på prosessutstyr. Erfaring fra planlegging av arbeidspakker hvor flensearbeid (montasje og trekking av bolter) er en sentral del. Inngående kjennskap til hydraulisk vri- og strekke-verktøy, bruk av momentnøkler, og annet tilleggsverktøy. Kjennskap til operatørselskapenes styringssystemer og trekkedatabaser. Kjennskap til OLFs arbeidstillatelsessystemer. (AT/SJA) Kjennskap til spenningsanalyser. Kjennskap til montering og vedlikehold av rørstøtter med og uten: - fjærer - vibrasjonsdempere. God formidlingsevne, fordel med pedagogisk utdanning. Med uttrykket ansvarlig instruktør er det ikke ment en enkelt person. Det er ikke et krav at en og samme person skal inneha alle kvalifikasjonene som er listet. Kravet er

12 at de instruktørene som benyttes på godkjent kurs til sammen har den krevde kompetansen. 3 Målsetting 3.1 Hovedmål Hovedmål med opplæringstiltaket er å gi personell grunnleggende kunnskaper om forberedelse, planlegging, utførelse og dokumentering av arbeid med flensmontasje med boltetrekking av flenseforbindelser på høytrykks- og hydrokarbonførende prosessystemer Kontrollert tiltrekking av flenser og riktig valg av pakninger, bolter og smøremidler er avgjørende for å unngå ulykker og tap av verdier på trykksatte anlegg. 3.2 Delmål Ved gjennomført opplæring skal kandidat kunne: Styrende dokumentasjon vedrørende flensmontasje og flensetrekking Finne relevante trekketabeller. De vanligste typer av flenser som benyttes. Finne frem underlag for planlegging, utførelse og dokumentasjon av arbeid på hydrokarbonførende rør og flenser. Uføre oppretting av skjeve flenseforbindelser. Utføre kontrollert tiltrekking av flenser. Forebygge lekkasjer på prosessutstyr med flenser Kunne kontrollere at rørstøtter fungerer som forutsatt etter montasjen av flensene. Oppbygging av P&ID og rør linje nummerering. Forstå relevante tegninger. Benytte både hydraulisk strekk- og vriverktøy ved tiltrekking av bolter. Velge korrekte bolter, pakninger og smøremiddel i samsvar med pipe class sheet (PCS) og trekketabell Være reflektert over hva den enkelte kan og skal foreta seg for å kunne forhindre ulykker og tap av verdier. Vite når faglig råd skal/må søkes fra ansvarlig disiplin ingeniør i egen organisasjon eller hos operatørselskap. 4 Arbeidsmåter Opplæring skal være så realistisk som mulig, slik at deltakere ser sammenheng mellom kursinnhold og det daglige arbeid. Teoriundervisning foregår i plenum som vanlig forelesing, gruppearbeid og E-læring. Praktisk opplæring foregår både ved undervisning og gruppearbeid på fysiske flensejigger i verkstedet.

13 5 Avsluttende test Opplæring skal avsluttes med en avsluttende OLF-test som kan være: - interaktiv - skriftlig - muntlig som skal sikre at hver enkelt deltaker har tilstrekkelige kunnskaper om tiltrekking og demontering av flenseforbindelser. Resultat er bestått eller ikke bestått test. Ved bestått test vil kandidat få tildelt OLF-kompetansebevis for gjennomført kurs for flensmontasje og flensetrekking. Den ansattes bedrift er ansvarlig for å dokumentere at vedkommende har nødvendig gyldig sertifikat for å utføre selvstendig arbeid på flensede forbindleser.

14 6 Hjelpemidler - undervisningsmateriell / utstyr Rom Teorirom Verksted Språk Beskrivelse av materiell og utstyr Teori rom skal minimum ha utstyr som: Tavle Flippover Lerret PC og video projektor Verksted må minimum ha følgende utstyr: Flensejigger se kap 2.8 spring supports o konstant last fjær o variable fjærer Pakninger Bolter Smøremidler Jigg for demonstrasjon av friksjon i smøremidler Vriverktøy Strekkeverktøy Momentnøkler Rette og splitte verktøy Arbeidsluft Undervisnings-språk og dokumentasjon skal være på norsk (unntatt deler av relevante NORSOK standarder) Ved ikke norsk språklige kursdeltakere kan undervisnings-dokumentasjon og presentasjon være på engelsk. OLFs guide til flensetrekking OLF lager en fellesguide for flensetrekking som skal levers ut til alle kursdeltakere. Denne legges på OLFs web sider og kan lastes ned og printes ut av kurs holder. Guide skal være i lommeformat.

OPPLÆRINGSPLAN. for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR. SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr.

OPPLÆRINGSPLAN. for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR. SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. Modul Pedagogikk OPPLÆRINGSPLAN for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Pedagogikk 16 timers teorikurs Utarbeidet

Detaljer

Kursplan for sertifisert sikkerhetsopplæring. Modul O-5.3S. Offshorekran Simulator Verifikasjon av kompetanse

Kursplan for sertifisert sikkerhetsopplæring. Modul O-5.3S. Offshorekran Simulator Verifikasjon av kompetanse Kursplan for sertifisert sikkerhetsopplæring Modul O-5.3S Offshorekran Simulator Verifikasjon av kompetanse 24timer Versjon: 2 Dato 26.06.2014 1 Innhold 1 Forord... 3 2 Målgruppe... 3 3 Opplæringens varighet...

Detaljer

FG-REGLER FOR AUTOMATISKE SLOKKESYSTEMER

FG-REGLER FOR AUTOMATISKE SLOKKESYSTEMER FG-REGLER FOR AUTOMATISKE SLOKKESYSTEMER Sertifisering av personell FG-900:2 Utgave 1, gyldig fra 1.7.2011 Utgave 2, gyldig fra 29.3.2012 Innhold 1 Innledning og definisjoner... 4 1.1 Innledning... 4 1.2

Detaljer

Trenger du påfyll? Kursbeskrivelser. Byggmesterskolen

Trenger du påfyll? Kursbeskrivelser. Byggmesterskolen 2010 Trenger du påfyll? Kursbeskrivelser Innhold Informasjon om 3 Byggeplasslederstudiet 4 Bustadoppføringslova og håndverktjenesteloven 6 NS 8405 Norsk bygge- og anleggskontrakt 7 NS 8406 Forenklet norsk

Detaljer

Læreplan for utdanning av. Vedlikeholdsteknikere for vannbaserte slokkeanlegg

Læreplan for utdanning av. Vedlikeholdsteknikere for vannbaserte slokkeanlegg Læreplan for utdanning av Vedlikeholdsteknikere for vannbaserte slokkeanlegg Læreplan VBS - Utg. 3 2007-01-12 Revidert 2010-01-07, 2011-01-17, 2015-03-16 Forord Sprinkleranleggene Sprinkleranleggene har

Detaljer

KURSOVERSIKT. Vi har kursene DU trenger!

KURSOVERSIKT. Vi har kursene DU trenger! KURSOVERSIKT Vi har kursene DU trenger! Innhold Opplæring Vest... 3 Modul 1.1... 4 Masseforflyttingsmaskiner... 5 Truck... 5 Stortruckførerkurs over 10 tonn løft... 7 G11 - Løfteredskap... 8 G4 - Bro-

Detaljer

Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten og Bring

Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten og Bring Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten og Bring 2 EKSEMPLER PÅ BRUK AV LÆRINGSMAPPE I POSTEN OG BRING EKSEMPLER PÅ BRUK AV LÆRINGSMAPPE I POSTEN OG BRING 3 Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten

Detaljer

LÆREPLAN FOR GRAFISKE FAG

LÆREPLAN FOR GRAFISKE FAG LÆREPLAN FOR GRAFISKE FAG Bokbinder Boktrykker Litograf Reprodusør Grafiker Grafisk trykker Vedtatt av Mesterbrevnemnda i 2001 Sist oppdatert 17. juni 2015 INNHOLD GENERELL INFORMASJON... 3 Innledning...

Detaljer

Yrkesfaglærerutdanning fagretning mekaniske fag. Yrkesfaglig bredde 30 vekttall Yrkesfaglig fordypning 20 vekttall

Yrkesfaglærerutdanning fagretning mekaniske fag. Yrkesfaglig bredde 30 vekttall Yrkesfaglig fordypning 20 vekttall Yrkesfaglærerutdanning fagretning mekaniske fag Yrkesfaglig bredde 30 vekttall Yrkesfaglig fordypning 20 vekttall Innholdsfortegnelse Innledning 3 Mekaniske fag - yrkesfaglig bredde. 5 Sponfraskillende

Detaljer

LÆREPLAN FOR VERKSTEDHÅNDVERKSFAG

LÆREPLAN FOR VERKSTEDHÅNDVERKSFAG LÆREPLAN FOR VERKSTEDHÅNDVERKSFAG Gullsmed Sølvsmed Filigransarbeider Gravør Urmaker Instrumentmaker Tanntekniker Låsesmed Smed Hjul- og karosserimaker Børsemaker Steinfaget (finsteinhogger) Gipsmaker

Detaljer

Kursportefølje. Proactima AS PREPARED. Kontakt: Henriette Aashaug mob: 984 52 361 ha@proactima.com

Kursportefølje. Proactima AS PREPARED. Kontakt: Henriette Aashaug mob: 984 52 361 ha@proactima.com Kursportefølje Proactima AS Kontakt: Henriette Aashaug mob: 984 52 361 ha@ PREPARED. Vår kursportefølje Grunnleggende HMS HMS for nyansatte HMS for ledere HMS for verneombud Grunnkurs ytre miljø for petroleumssektoren

Detaljer

FG-regler for automatiske innbrudds- og overfallsalarmsystemer

FG-regler for automatiske innbrudds- og overfallsalarmsystemer FG-regler for automatiske innbrudds- og overfallsalarmsystemer Sertifisering og FG-godkjenning av foretak FG-201:1 Utgave 1, gyldig fra 1.1.2015 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 1.1 Forord... 4 1.2

Detaljer

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE INNHOLD MÅLGRUPPE...20 HENSIKTEN MED VEILEDNINGEN...20 HELHETLIG KOMPETANSE... 20 "VIRKELIGHETSNÆRE" OPPGAVER... 21 DITT ANSVAR!...22 HVORDAN

Detaljer

KURSTILBUD FOR ANSATTE I AIBEL

KURSTILBUD FOR ANSATTE I AIBEL KURSTILBUD FOR ANSATTE I AIBEL www.aof-haugaland.no Ta kontakt med en av oss i administrasjonen: Sigmund Fosse Daglig leder sigmund.fosse@aof.no Tlf.: 52 70 90 06 Mob.: 901 66 730 Besøksadresse: DreierGaarden,

Detaljer

LÆREPLAN FOR ESTETISKE FAG

LÆREPLAN FOR ESTETISKE FAG LÆREPLAN FOR ESTETISKE FAG Tekstilrenholder Kjemisk renser Kjole og drakt Skredder Seilmaker Buntmaker Skomaker Damefrisør Herrefrisør Maskør og parykkmaker Blomsterdekoratør Fotograf Strikker Bunadtilvirker

Detaljer

Akkreditering av prøvetaking og feltarbeid

Akkreditering av prøvetaking og feltarbeid Norsk akkreditering Dok.id.: VII.1.14 Guideline/Veiledning Utarbeidet av: Godkjent av: Versjon: Gjelder fra: Sidenr: SBE ICL 5.00 14.06.2014 Side 1 av 10 NA Dok. nr. 30 Akkreditering av prøvetaking og

Detaljer

Verktøy til gode trivselsprosesser

Verktøy til gode trivselsprosesser Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan jobbe med trivsel og psykososialt arbeidsmiljø En praktisk veiledning fra Idébanken.org Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan utvikle drømmearbeidsplassen

Detaljer

LÆREPLAN FOR STILLASBYGGERFAGET

LÆREPLAN FOR STILLASBYGGERFAGET LÆREPLAN FOR STILLASBYGGERFAGET Vedtatt av Mesterbrevnemnda i 2001 Sist oppdatert 17. juni 2015 INNHOLD GENERELL INFORMASJON... 3 Innledning... 3 Innhold... 3 Utdanningsmodell... 4 Inntakskrav... 5 De

Detaljer

Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern

Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern IK-2705 Calmeyers gate 1 Pb. 8128 Dep., 0032 Oslo Telefon 22 24 88 86 - Fakx 22 24 95 90 E-post: postmotak@helsetilsynet.dep.telemax.no

Detaljer

Tjenestebeskrivelse for sertifisering av lekeplassutstyrsinspektører iht. NS-EN 1176 Del 1-7 og Del 10-11

Tjenestebeskrivelse for sertifisering av lekeplassutstyrsinspektører iht. NS-EN 1176 Del 1-7 og Del 10-11 Tjenestebeskrivelse for sertifisering 1. Sertifiseringsordningen 1. 1 Innledning Formålet med inspeksjon av lekeplassutstyr og dets underlag er å verne om barns liv og helse under lek med slikt utstyr.

Detaljer

Byggfag. Instruktørveiledning LØSNINGSFORSLAG. 2. utgave mars 2006. 4 Fysisk- og kjemisk helsefare. 1 HMSlovgivningen

Byggfag. Instruktørveiledning LØSNINGSFORSLAG. 2. utgave mars 2006. 4 Fysisk- og kjemisk helsefare. 1 HMSlovgivningen Instruktørveiledning LØSNINGSFORSLAG Byggfag 2. utgave mars 2006 1 HMSlovgivningen 4 Fysisk- og kjemisk helsefare 2 Samarbeid, trivsel og kommunikasjon 3 Organisering av HMS-arbeidet 5 HMS-arbeid i praksis

Detaljer

Er undervisningsopplegget årsak til at mange elever har matematikkvansker?

Er undervisningsopplegget årsak til at mange elever har matematikkvansker? Er undervisningsopplegget årsak til at mange elever har matematikkvansker? Har vi tillräcklig samordning av undervisningen i praktik och teori? Hur anpassar vi våra undervisningsmetoder till våra elevers

Detaljer

Studenters forberedelser til praksis (GLU 1-7 og GLU 5-10)

Studenters forberedelser til praksis (GLU 1-7 og GLU 5-10) Studenters forberedelser til praksis (GLU 1-7 og GLU 5-10) Innhold Generelt... 1 Opprettelse av kontakt mellom praksislærer og praksisgruppe... 1 Den enkelte student sine personlige forberedelser til praksis...

Detaljer

Veiledning til bruk av materiellet Tema 8

Veiledning til bruk av materiellet Tema 8 Veiledning til bruk av materiellet Tema 8 Fleksibel og målrettet bruk av etterutdanningsmateriellet for fag- og yrkesopplæringen Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet

Detaljer

KVALITETSHÅNDBOK FOR Fredrikstad FagAkademi as Org.nr 991 525 831

KVALITETSHÅNDBOK FOR Fredrikstad FagAkademi as Org.nr 991 525 831 KVALITETSHÅNDBOK FOR Org.nr 991 525 831 (tidligere JB Kompetanse / NæringsAkademiet) Gjelder Gyldig fra Godkjent Ansvarlig Sist revidert 01.03.2010 Kvalitetsgruppen, 23.02.2010 Rektor 22.02.2010 Kvalitetshåndbok

Detaljer

Fagskoleutdanning i kontorarbeid. Campus Kristiania - Ernst G. Mortensens Stiftelse v/nks Nettstudier Desember 2012

Fagskoleutdanning i kontorarbeid. Campus Kristiania - Ernst G. Mortensens Stiftelse v/nks Nettstudier Desember 2012 Fagskoleutdanning i kontorarbeid Campus Kristiania - Ernst G. Mortensens Stiftelse v/nks Nettstudier Desember 2012 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Nettbasert Fagskoleutdanning i kontorarbeid Dato for

Detaljer

024 Norsk olje og gass Anbefalte retningslinjer for Kompetansekrav til bore- og brønnpersonell. Original versjon

024 Norsk olje og gass Anbefalte retningslinjer for Kompetansekrav til bore- og brønnpersonell. Original versjon 024 Norsk olje og gass Anbefalte retningslinjer for Kompetansekrav til bore- og brønnpersonell Original versjon Nr: 024 Etablert: 01.01.1993 Revisjon nr: 5 Rev. dato: 10.06.2013 Side: 2 FORORD Denne retningslinjen

Detaljer

Manual for testveiledere Digitaltesten2 med grupperapport

Manual for testveiledere Digitaltesten2 med grupperapport Manual for testveiledere Digitaltesten2 med grupperapport Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 1 Målgruppe og forutsetninger... 4 1.1 Forutsetninger for å kunne gjennomføre testen... 4 1.2 Krav

Detaljer

Endringslogg. Studiet er godkjent av Lånekassen. Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører Moelv, 07.02.2013.

Endringslogg. Studiet er godkjent av Lånekassen. Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører Moelv, 07.02.2013. Endringslogg Dato Endringsbeskrivelse Produsent Versjon 10.02.2010 1.0 23.06.2010 Godkjent av NOKUT 08.02.2012 1.1 07.12.2012 Godkjent av Veas fagskolestyre 2.0 NOKUT godkjente Vea som tilbyder

Detaljer

BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS)

BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS) Side 1 av 6 BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS) PKS 0: Orientering Kontrollrådet tilbyr i dag sertifisering av produksjonskontrollsystem (PK-system) innen områder hvor sertifiseringen er frivillig.

Detaljer