A VEDTATTE OPPTAKSKRITERIER VED VURDERING AV SØKERE MED REALKOMPETANSE VED OPPTAK TIL HØGSKOLEN I HEDMARK (versjon )

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "A VEDTATTE OPPTAKSKRITERIER VED VURDERING AV SØKERE MED REALKOMPETANSE VED OPPTAK TIL HØGSKOLEN I HEDMARK (versjon 5.2.2015)"

Transkript

1 A VEDTATTE OPPTAKSKRITERIER VED VURDERING AV SØKERE MED REALKOMPETANSE VED OPPTAK TIL HØGSKOLEN I HEDMARK (versjon ) Alle som søker om opptak på grunnlag av realkompetanse må dekke kravene som er definert som minimum opptakskrav. Ved vurdering av søkerne vil kriteriene i tabellen nedenunder nyttes for vurdering av om den enkelte søker dekker kravet om min. 5 år relevant praksis og på grunnlag av dette er kvalifisert / ikke kvalifisert for opptak til Høgskolen i Hedmark. Deltidsstillinger regnes om til heltid etter de samme regler som gjelder ved ordinært opptak for søkere som har generell studiekompetanse etter "23/5-regelen". Regelverket vil sikre likebehandling av søkerne. A 1 OPPTAK TIL GRUNNUTDANNINGER Minimum opptakskrav: 25 år eller eldre i opptaksåret Minimum 5 års relevant praksis (heltid) hvorav inntil 2 år kan være relevant utdanning Utenlandske søkere (søkere fra land utenfor Norden) må dokumentere norskkunnskaper i hht forskrift om opptak til høyere utdanning 2-1 og 2-2 (kravet gjelder ikke ved opptak til engelskspråklige ) Søkere til som har et større innslag av engelskspråklig pensumlitteratur eller har engelsk som undervisningsspråk, må dokumentere kunnskaper i engelsk ihht forskrift om opptak til høyere utdanning 2-1 og 2-2 1

2 Relevant praksis Relevant utdanning / spesielle fagkrav LUNA, Campus Hamar side 2-5 Språkkrav Bachelor barnehagelærerutdanning - Lønnet arbeid med barn/unge i pedagogisk virksomhet - minimum 2 år - Arbeid innen opplæring, informasjon, kommunikasjon, administrasjon og ledelse Videregående skole (alle etn.) Fagbrev i barne- og ungdomsarbeid Folkehøgskole Enten: - Omsorg for egne barn - inntil 1 år uttelling, eller - Militærtjeneste - inntil 1 år uttelling, eller - Organisasjonsarbeid - inntil 1 år uttelling Spillteknologi og simulering, bachelor Virtuell kunst og design, bachelor Animasjon, bachelor Minimum 2 år lønnet arbeid som utøvende innen: - innen kunst/kunstforming eller - produksjon innen skulptur, lerret, tekst, bilde, lyd, dataapplikasjon, dataanimasjon med mer - adm.oppgaver, arbeid i kunstgalleri m/salg og lignende. Allmenn-/studiespesialisering (VG) Tegning/form/farge fra VG Ulike designerlinjer fra VG Ulike designerlinjer fra folkehøgskole Datateknisk linje fra v.g.skole innen data, tekst, bilde, lyd, animasjon m.m. Annet som gir uttelling/godkjennes (maks 1 år): Enten: - Omsorg for egne barn - inntil 1 år uttelling, eller - Militærtjeneste - inntil 1 år uttelling, eller - Organisasjonsarbeid - inntil 1 år uttelling 2

3 Samfunnsfag, årsstudium, Relevant praksis Relevant utdanning Språkkrav -Relevant lønnet arbeid fra offentlige og private bedrifter, og/eller humanitære organisasjoner i minimum 2 år Videregående skole, alle etn. Folkehøgskole Alle søkere må kunne dokumentere ferdigheter i norsk og engelsk Annet som gir uttelling/godkjennes (maks 1 år): -Omsorg for egne barn -inntil ett år uttelling -Militærtjeneste -inntil ett år uttelling, eller -Organisasjonsarbeid -inntil ett år Musikk, årsstudium - Relevant lønnet arbeid fra offentlige eller private musikkinstitusjoner som utøvende musiker - minimum 2 år Videregående skole (alle etn.) Folkehøgskole - Arbeid innen opplæring, informasjon, kommunikasjon, administrasjon og ledelse Annet som gir uttelling/godkjennes (maks 1 år): Enten: - Omsorg for egne barn - inntil 1 år uttelling, eller - Militærtjeneste - inntil 1 år uttelling, eller - Organisasjonsarbeid - inntil 1 år uttelling 3

4 Relevant praksis Relevant utdanning Språkkrav, årsstudium - Arbeid innen språkopplæring i engelsk, informasjon og kommunikasjon - minimum 2 år - Arbeidspraksis hvor man er vant til å uttrykke seg skriftlig på engelsk - Arbeidspraksis innen kultursektoren Videregående skole Folkehøgskole, relevante linjer (alle søkere må dokumentere engelskkunnskaper ihht forskrift om opptak til høyere utdanning) Annet som gir uttelling/godkjennes (maks 1 år): Enten: - Omsorg for egne barn - inntil 1 år uttelling, eller - Militærtjeneste - inntil 1 år uttelling, eller - Organisasjonsarbeid - inntil 1 år uttelling Norsk, årsstudium - Arbeid innen språkopplæring i norsk, informasjon og kommunikasjon - minimum 2 år - Arbeidspraksis hvor man er vant til å uttrykke seg skriftlig på norsk - Arbeidspraksis innen kultursektoren Videregående skole Folkehøgskole, relevante linjer Norsk (alle søkere må dokumentere norskkunnskaper ihht forskrift om opptak til høyere utdanning) Annet som gir uttelling/godkjennes (maks 1 år): Enten: - Omsorg for egne barn - inntil 1 år uttelling, eller - Militærtjeneste - inntil 1 år uttelling, eller - Organisasjonsarbeid - inntil 1 år uttelling 4

5 Relevant praksis Relevant utdanning Språkkrav Drama, 30 stp (vår 2014) - lønnet arbeid som utøvende aktør fra teater aller andre relevante kulturinstitusjoner minimum 2 år Videregående skole Folkehøgskole, relevante linjer - Arbeid fra pedagogiske virksomheter. - Administrasjons og koordineringsoppgaver innen kulturfeltet Annet som gir uttelling/godkjennes (maks 1 år): Enten: - Omsorg for egne barn - inntil 1 år uttelling, eller - Militærtjeneste - inntil 1 år uttelling, eller - Organisasjonsarbeid - inntil 1 år uttelling 5

6 Relevant praksis Relevant utdanning Språkkrav Avdeling for folkehelsevitenskap, Campus Elverum, side 6-9 Sykepleie, bachelor Minimum 2 år lønnet arbeid: - Arbeidserfaring innenfor helse- eller sosialtjenesten (eks: hjelpepleier, pleiemedhjelper, personlig assistent, ambulansetjeneste, apotektekniker) - arbeid i barnehage, barneskole, sfo - annen relevant praksis Videregående skole, linje for: - Allmenne fag - Økonomiske og administrative fag - Helse- og sosialfag Fagbrev innen helse- og sosialsektoren, barne- og ungdomsarbeider o.l. - Omsorgsarbeid - kan telle inntil 1 år (egne barn, barnehage/praktikant, eldre) - Relevant org.arbeid. - kan telle inntil 1 år (samlet uttelling maks to år) 6

7 Tannpleie, bachelor Praksis som gir uttelling/godkjennes: - Lønnet arbeid innen helse/omsorg - Arbeid innen næringsmiddelindustri - Hygienearbeid, laboratorium, klinikk, apotek ol. - Lønnet eller ulønnet barne-/ungdomsarbeid og pedagogisk arbeid. - Omsorgsarbeid - kan telle inntil 1 år - Relevant org.arbeid. - kan telle inntil 1 år (samlet uttelling maks to år) Videregående skole, linje for: - Allmenne fag - Økonomiske og administrative fag - Helse- og sosialfag Fagbrev innen helse- og sosialsektoren, barne- og ungdomsarbeider o.l. 7

8 Relevant praksis Relevant utdanning Språkkrav Idrett spesialisering i trenerrollen, bachelor Idrett årsstudium Minimum 2 år: - lønnet arbeid med barn/unge - lønnet og ulønnet arbeid innen idretten - arbeid i ideelle organisasjoner der barn- og ungdomsarbeid er sentralt Videregående skole Fagbrev i barne- og ungdomsarbeid Folkehøgskole, relevante linjer - Omsorg for egne barn - kan telle inntil 1 år - Organisasjonsarbeid - kan telle inntil 1 år (maks uttelling er 2 år) Folkehelse, bachelor Minimum 2 år: - lønnet og ulønnet arbeid innen idrett/friluftsorganisasjoner - lønnet arbeid innen helse- og sosialfaglig felt Videregående skole Relevant fagbrev Folkehøgskole, relevante linjer - arbeid som aktivitør, pedagogisk arbeid i barnehage/skole/sfo. - Omsorg for egne barn - kan telle inntil 1 år - Relevant org.arbeid. - kan telle inntil 1 år (samlet uttelling maks to år) 8

9 Relevant praksis Relevant utdanning Språkkrav Friluftsliv, årsstudium Minimum 1 år: - lønnet arbeid innen idrett, barnehage, sfo, skole, eller andre yrker som jobber med mennesker der veiledning og instruksjon er sentralt (eks aktivitør, miljøarbeider) Videregående skole Relevant fagbrev Folkehøgskole, relevante linjer - Arbeid i frivillige organisasjoner hvor elementer av opplæring, instruksjon, veiledning er sentralt (eks speider, DNT, turforeninger, idrettslag, Røde Kors osv) - Omsorg for egne barn - kan telle inntil 1 år - Organisasjonsarbeid - kan telle inntil 1 år (samlet uttelling maks to år) 9

10 Sosialpedagogikk, årsstudium Sosialpedagogikk 1 (30 sp) Minimum 2 år lønnet arbeid: - pedagogisk arbeid med barn/ungdom - arbeid innen helse- eller sosialtjenesten, - praksis innen pleie, habilitering, rekreasjon, opplæring ol (f.eks arbeid som aktivitør, helsearbeidere, assistenter i skole/sfo/barnehage, omsorgsarbeid som gir rett til omsorgslønn el pleiepengr etc) Videregående skole, linje for: - Allmenne-, økonomiske og adm. fag - Barne- og ungdomsarbeider - Helse- og sosialfag Fagbrev innen helse- og sosialsektoren eller barne- og ungdomsarbeider Annet som gir uttelling/godkjennes (maks 2 år): - Omsorg for egne barn - kan telle inntil 1 år - Relevant org.arbeid. - kan telle inntil 1 år Mat, ernæring og helse, årsstudium Minimum 2 år lønnet arbeid: - storkjøkken, kantine, matforretning (kjøtt, fisk, delikatesse) - matrelatert arb.erfaring innenfor reiseliv/turisme landbruk, mat-/næringsmiddelindustri, tradisjonsmat (eks.: kokk, kjøkkenassistent, småskalaprodusent, pølsemaker, gårdsbutikk) - matrelatert opplysningsarbeid Videregående skole (alle etn.) Relevant fagbrev Folkehøgskole, relevant linje - pedagogisk arbeid (barnehage, undervisning) ol Annet som gir uttelling/godkjennes (maks 2 år): - Omsorg for egne barn - kan telle inntil 1 år - Relevant org.arbeid. - kan telle inntil 1 år 10

11 Relevant praksis Relevant utdanning Språkkrav Avdeling for økonomi og ledelsesfag, Campus Rena Økonomiske fag: Regnskap og revisjon, bachelor Økonomi og administrasjon, bachelor Bedriftsøkonomi, årsstudium Minimum 2 år lønnet arbeid, med oppgaver innen: - Økonomistyring, herunder budsjettering - Regnskap og lønnsarbeid - Arbeid med ordrer og fakturering - Administrative og merkantile oppgaver innen salg /handel/service (dvs utover førstelinjeoppgaver som ekspedering, arbeid i kasse, varepåfyll, renhold, kjøkken, etc) - Selvstendig adm. arbeid /saksbehandling Videregående skole, relevante linjer Høgskoler (økonomiske/adm fag) FAGKRAV: Matematikk fra vg.opplæring: - 1MA (5 t/u R94 og tidligere) eller t (8 t/u KL) kunnskaper minst på nivå med 1. skoleår ved yrkesfaglig videregående Eiendomsmegling, bachelor - Annen relevant praksis, herunder fra drift av relevant, egen virksomhet Offentlig ledelse og styring, årsstudium - Relevant organisasjonsarbeid - kan telle inntil 1 år Minimum 2 år lønne arbeid med oppgaver innen: - Selvstendig, administrativt arbeid/saksbehandling - Personalforvaltning - Prosjektarbeid - Økonomistyring, budsjettering, regnskap - Administrativt og merkantilt arbeid fra salg, handel, service (dvs. utover førstelinjetjenester Videregående skole, relevante linjer Relevant fagbrev Folkehøgskole, relevante linjer Høgskoler (økonomiske/adm/samf.fag) FAGKRAV Matematikk fra vg.opplæring, tilsvarende kunnskaper minst på nivå med 1.skoleår fra yrkesfaglige videregående 11

12 som ekspedering, kasse, varepåfylling, renhold, kjøkken, etc.) -1MA (5 u/t R94 og tidligere) eller -224t (8 u/t KL) Annen relevant som gir uttelling/godkjennes - Annen relevant praksis, herunder drift av relevant egen bedrift Annet som gir uttelling/godkjennes - Relevant organisasjonsarbeid kan telle inntil 1 år - Militærtjeneste -kan telle inntil 1 år 12

13 Music Management, bachelor Relevant praksis Relevant utdanning Språkkrav Minimum 2 år lønnet arbeid, med oppgaver innen: - Økonomistyring, herunder budsjettering - Regnskap og lønnsarbeid - Ordrer og fakturering - Administrative og merkantile oppgaver innen salg /handel/service (dvs utover førstelinjeoppgaver som ekspedering, arbeid i kasse, varepåfyll, renhold, kjøkken, etc) - Selvstendig adm. arbeid/ saksbehandling - Erfaring fra ulike musikkbransjer - Annen relevant praksis, herunder fra drift av relevant, egen virksomhet. Videregående skole, relevante linjer Høgskoler (økonomiske/adm. fag) Bransjeutdanning (innen musikk) FAGKRAV: Matematikk fra vg.opplæring, tilsvarende: - 1MA (5 t/u R94 og tidligere) eller t (8 t/u KL) kunnskaper minst på nivå med 1. skoleår ved yrkesfaglig videregående Musikkproduksjon, bachelor - Relevant organisasjonsarbeid - kan telle inntil 1 år Minimum 2 år lønnet arbeid: - Arbeid i lydstudio - Arbeid i musikkforlag eller plateselskap - Arbeid i medieproduksjonsbedrifter (etermedier, reklame, film, spill) - Arbeid med musikk-events - Administrativt og merkantilt arbeid fra de ovennevnte virksomhetene. - dokumenterte kommersielle utgivelser Vidergående skole, musikk eller mediefag Folkehøgskole, musikk eller mediefag Fagskoler som NISS eller Noroff Høgere utdanning (økonomisk/adm fag, mediefag). FAGKRAV: Matematikk fra vg.opplæring, tilsvarende - 1MA (5 t/u R94 og tidligere) eller t (8 t/u KL) kunnskaper minst på nivå med 1. skoleår ved yrkesfaglig videregående 13

14 - annen relevant praksis, f eks innen regnskap, lønnsarbeid, saksbehandling, markedsføring, servicevirksomheter. Ledelse og organisasjonsutvikling, bachelor - Relevant organisasjonsarbeid - kan telle inntil 1 år Minimum 2 år lønnet arbeid med oppgaver innen: - Selvstendig, administrativt arbeid/ Saksbehandling - Personalforvaltning - Prosjektarbeid - Økonomistyring, budsjettering, regnskap - Administrativt og merkantilt arbeid fra salg, handel, service (utover førstelinjetjenester som ekspedering, kasse, varepåfyll, renhold, kjøkken, etc). Videregående skole, relevante linjer Høgskoler (økonomiske/adm/samf.fag) FAGKRAV: Matematikk fra vg.opplæring, tilsvarende: - 1MA (5 t/u R94 og tidligere) eller t (8 t/u KL) kunnskaper minst på nivå med 1. skoleår fra yrkesfaglig videregående - Annet relevant praksis, herunder fra drift av egen virksomhet. Offentlig ledelse og styring, årsstudium - relevant organisasjonsarbeid - kan telle inntil 1 år - militærtjeneste - kan telle inntil 1 år Minimum 2 år lønnet arbeid med oppgaver innen: - Selvstendig, administrativt arbeid/ Saksbehandling - Personalforvaltning Videregående skole, relevante linjer Høgskoler (økonomiske/adm/samf.fag) kunnskaper minst på nivå med 1. skoleår fra yrkesfaglig videregående 14

15 Organisasjon og ledelse, årsstudium Kunnskapsledelse, 30 st.p - Prosjektarbeid - Økonomistyring, budsjettering, regnskap - Administrativt og merkantilt arbeid fra salg, handel, service (dvs. utover førstelinjetjenester som ekspedering, kasse, varepåfyll, renhold, kjøkken, etc). - Annen relevant praksis, herunder fra drift av relevant, egen virksomhet. FAGKRAV: Matematikk fra vg.opplæring, minst fra 1. skoleår ved yrkesfaglig etning (Gk/Vg1-nivå) Digital kommunikasjon og prosjektledelse, bachelor - relevant organisasjonsarbeid - kan telle inntil 1 år - militærtjeneste - kan telle inntil 1 år Minimum 2 år lønnet arbeid: - arbeid i medie/informasjonsbedrift - selvstendige informasjonsoppgaver. - annen relevant praksis, f eks annet relevant medieproduksjonsarbeid, herunder fra drift av relevant, egen virksomhet. Videregående skole, relevante linjer Høgskoler (økon/adm/samf.fag) kunnskaper minst på nivå med 1. skoleår fra yrkesfaglig videregående Beredskap og krisehåndtering, bachelor - relevant organisasjonsarbeid - kan telle inntil 1 år - militærtjeneste - kan telle inntil 1 år Minimum 2 år lønnet arbeid: - innen forsvaret, politi, sivilforsvar, tollvesen, fengselsvesen, beredskapsarbeid i kommuner el og/eller - innen humanitære organisasjoner Videregående skole, alle etninger Folkehøgskole Høgskoler (relevante ) kunnskaper minst på nivå med 1. skoleår fra yrkesfaglig videregående 15

16 Krisehåndtering, årsstudium Risiko, sårbarhet og beredskap, 30 sp Serviceledelse og markedsføring, bachelor - innen private sikkerhetstjenester - arbeid innen administrasjon, informasjon, saksbehandling - annet relevant arbeid - relevant organisasjonsarbeid - kan telle inntil 1 år - militærtjeneste - kan telle inntil 1 år Minimum 2 år lønnet arbeid fra: - ulike administrative eller merkantile oppgaver i servicebedrifter (herunder offentlige kontorer) og i handelsnæringen (eks hotell, reiseliv, kultur, museer, opplevelser, helse og omsorg) (med «administrative og merkantile oppgaver» forstås oppgaver utover førstelinjetjenester som ekspedering, kasse, varepåfyll, renhold, kjøkken, etc). - selvstendig administrativt arbeid/ saksbehandling - arbeid i medie/informasjonsbedrift, eller andre selvstendige informasjonsoppgaver. - Annet relevant arbeid, herunder drift av relevant, egen virksomhet. - relevant organisasjonsarbeid - kan telle inntil 1 år - militærtjeneste - kan telle inntil 1 år Videregående skole, relevante linjer Høgskoler (økonomiske/adm/samf.fag) FAGKRAV: Matematikk fra vg.opplæring, minst fra 1. skoleår ved yrkesfaglig etning (Gk/Vg1-nivå) kunnskaper minst på nivå med 1. skoleår fra yrkesfaglig videregående 16

17 Servicestudiet 60 stp og Serviceledelse, 30 st.p Relevant praksis Relevant utdanning Språkkrav Minimum 2 år lønnet arbeid fra: - Relevant arbeid innen ulike servicebedrifter (herunder offentlige kontorer) og i handelsnæringen (eks hotell, reiseliv, kultur, museer, opplevelser, helse og omsorg, salg). Relevant i denne sammenhengen er også service- og informasjonstjenester i førstelinje - Selvstendig administrativt arbeid / saksbehandling - Arbeid i medie-/informasjonsbedrift, eller andre selvstendige informasjonsoppgaver. Videregående skole, relevante linjer Høgskoler (økonomiske/adm/samf.fag) kunnskaper minst på nivå med 1. skoleår fra yrkesfaglig videregående Praksis som gir uttelling/godkjennes: - Annet relevant arbeid, herunder drift av relevant egen virksomhet. - relevant organisasjonsarbeid - kan telle inntil 1 år - militærtjeneste - kan telle inntil 1 år 17

18 Studium Relevant praksis Relevant utdanning Språkkrav Campus Evenstad (Avdeling for anvendt økologi og landbruksfag) side 17 Utmarksforvaltning, bachelor Skogbruk, bachelor Skogbruk, årsstudium Naturoppsyn, 7,5 sp. Landbruksteknikk, bachelor Agronomi, bachelor Landbruksteknikk, årsstudium Praksis som gir uttelling/godkjennes: - Offentlig eller privat forvaltning innen jordbruk, skogbruk, utmark, fiskeri eller miljø (utslipp, forurensning, håndtering av innførte arter). - Arealforvaltning og organisering av slik virksomhet - Annet arbeid innen landbrukssektoren - Praksis innen jordbruk, skogbruk, utmark, reindriftsnæring eller fiskeoppdrett, som for eksempel planteproduksjon, husdyrbruk og bruk av feltmaskiner og/eller arbeid innenfor omsetting av produksjonsutstyr - Organisasjonsarbeid innen jordbruk, skogbruk, utmark, fiskeri eller miljø - Annen relevant praksis (for eksempel snekker, bygningsarbeid, tømrer, arbeid innen industrien, anleggsarbeid, landbruksmekanikere ol ) Videregående skole, relevante linjer (f.eks: naturbruk, allmenne-, økonomiske- og administrative fag, trearbeidingsfag, byggfag og lignende) Folkehøgskole, relevante linjer Alle søkere må dokumentere engelskkunnskaper gjennom vg.opplæring, minst fra 1. skoleår ved yrkesfaglig etning (Gk/Vg1-nivå) Agronomi, årsstudium Økologisk landbruk, årsstudium Jakt og fiske, årsstudium Annet som gir uttelling/godkjennes (maks 1 år): - Relevant organisasjonsarbeid - Militærtjeneste - Omsorgsarbeid 18

A VEDTATTE OPPTAKSKRITERIER VED VURDERING AV SØKERE MED REALKOMPETANSE VED OPPTAK TIL HØGSKOLEN I HEDMARK (versjon febr-2011) Endringer kan forekomme

A VEDTATTE OPPTAKSKRITERIER VED VURDERING AV SØKERE MED REALKOMPETANSE VED OPPTAK TIL HØGSKOLEN I HEDMARK (versjon febr-2011) Endringer kan forekomme A VEDTATTE OPPTAKSKRITERIER VED VURDERING AV SØKERE MED REALKOMPETANSE VED OPPTAK TIL HØGSKOLEN I HEDMARK (versjon febr-2011) Endringer kan forekomme Alle som søker om opptak på grunnlag av realkompetanse

Detaljer

Studieoversikten 2014. Sortert etter lærested

Studieoversikten 2014. Sortert etter lærested Studieoversikten 2014 Sortert etter lærested Forklaring til studieoversikten I studieoversikten er studiene gruppert under ulike utdanningsområder. Lærestedene har selv valgt det utdanningsområdet som

Detaljer

Søkerhandboka 2012. Søknad om opptak til universiteter og høgskoler. samordnaopptak.no

Søkerhandboka 2012. Søknad om opptak til universiteter og høgskoler. samordnaopptak.no Søkerhandboka 2012 Søknad om opptak til universiteter og høgskoler samordnaopptak.no 1 Generell informasjon samordnaopptak.no På Samordna opptak (SO) sin nettstad finn du oppdatert søkjar - informasjon

Detaljer

Om heftet. Oslo, 1. oktober 2006 PEDLEX Norsk Skoleinformasjon

Om heftet. Oslo, 1. oktober 2006 PEDLEX Norsk Skoleinformasjon Om heftet Hva er videregående opplæring og hvordan fungerer denne i Norge i dag? Hvilke valgmuligheter har de unge, hvilke forutsetninger og forkunnskaper kreves for de forskjellige utdanningsprogrammene,

Detaljer

Fagplan for studieprogram bygg og miljø

Fagplan for studieprogram bygg og miljø Studieprogram bygg og miljø 1 av 6 studieprogram bygg og miljø MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV Byggingeniørstudiet passer for personer med interesse for konstruksjoner, materialteknologi, planlegging, prosjektering

Detaljer

Regnskap og revisjon - bachelorstudium

Regnskap og revisjon - bachelorstudium Studieprogram B-REGREV, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:52 Regnskap og revisjon - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

FREMTIDEN DIN STOR UTDANNINGSMESSE! studieguide IKKE EKSPERIMENTÉR MED. Stor. -besøk Utdanning & Yrke! seminaroversikt i midten.

FREMTIDEN DIN STOR UTDANNINGSMESSE! studieguide IKKE EKSPERIMENTÉR MED. Stor. -besøk Utdanning & Yrke! seminaroversikt i midten. 9 presenterer Norges største utdanningsavis MOTSTAND ER INSPIRASJON! Trude Mostue er èn av våre spaltister s 23 Stor studieguide fra s 38 HIMMEL OG HAV SÅ SPENNENDE! Siri M Kalvig s 19 IKKE EKSPERIMENTÉR

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. En presentasjon på UHRs representantskapsmøte 21.11.2012

Høgskolen i Hedmark. En presentasjon på UHRs representantskapsmøte 21.11.2012 Høgskolen i Hedmark En presentasjon på UHRs representantskapsmøte 21.11.2012 Mjøsa Innlandshavet med det store lyset Foto: Aslak Kittilsen Høyere utdanning i Hedmark, røtter 1153 Hamar katedralskole (presteutdanning)

Detaljer

HELSE- OG SOSIALFAG s.6. HISTORIE OG KULTUR s.8. HOTELL OG REISELIV s.10. IDRETT s.12. INGENIØR OG SIVILINGENIØR s.14. LÆRERUTDANNINGER s.

HELSE- OG SOSIALFAG s.6. HISTORIE OG KULTUR s.8. HOTELL OG REISELIV s.10. IDRETT s.12. INGENIØR OG SIVILINGENIØR s.14. LÆRERUTDANNINGER s. HELSE- OG SOSIALFAG s.6 HISTORIE OG KULTUR s.8 HOTELL OG REISELIV s.10 IDRETT s.12 INGENIØR OG SIVILINGENIØR s.14 LÆRERUTDANNINGER s.20 MEDIEFAG s.24 MUSIKK OG DANS s.26 REALFAG s.28 SAMFUNNSFAG s.30 SPRÅK

Detaljer

Søkerhandboka 2009. Søknad om opptak til universiteter og høgskoler. www.samordnaopptak.no

Søkerhandboka 2009. Søknad om opptak til universiteter og høgskoler. www.samordnaopptak.no Søkerhandboka 2009 Søknad om opptak til universiteter og høgskoler www.samordnaopptak.no Generell informasjon www.samordnaopptak.no På Samordna opptak (SO) sine nettsider finn du oppdatert søkjarinformasjon.

Detaljer

ER UNGINFO PRESENTER

ER UNGINFO PRESENTER UNGINFO PRESENTERER Møllergata 3, 0179 Oslo Tlf: 24 14 98 20 Man-Fre 11-17 Lør 12-17 Spør oss om alt! www.ung.info www.facebook.com/unginfo mail@ung.info UngInfo drives av UngOrg Barne og Ungdomsrådet

Detaljer

Fagskoleutdanning i kontorarbeid. Campus Kristiania - Ernst G. Mortensens Stiftelse v/nks Nettstudier Desember 2012

Fagskoleutdanning i kontorarbeid. Campus Kristiania - Ernst G. Mortensens Stiftelse v/nks Nettstudier Desember 2012 Fagskoleutdanning i kontorarbeid Campus Kristiania - Ernst G. Mortensens Stiftelse v/nks Nettstudier Desember 2012 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Nettbasert Fagskoleutdanning i kontorarbeid Dato for

Detaljer

Fagkatalog 2015-2016 Rissa videregående skole. - om programfag og fagvalg for elever på ST

Fagkatalog 2015-2016 Rissa videregående skole. - om programfag og fagvalg for elever på ST Fagkatalog 2015-2016 Rissa videregående skole - om programfag og fagvalg for elever på ST 1 Denne fagkatalogen er laget for deg som skal velge programområde og programfag for Vg2 og Vg3 på de studieforberedende

Detaljer

Mulighetenes KONTOPLAN 2014

Mulighetenes KONTOPLAN 2014 Mulighetenes OPPLAND KONTOPLAN 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE KONTOPLANEN... 4 Kontering... 4 Administrative grupper... 4 1.1 ANSVARSKONTOPLANEN... 6 1.2 FUNKSJONSKONTOPLANEN... 10 Hovedprinsipper for funksjonsinndelingen...

Detaljer

Utdanning. fra barnehage til voksenopplæring

Utdanning. fra barnehage til voksenopplæring Utdanning fra barnehage til voksenopplæring Innhold Utdanning i Norge 5 Barnehage 8 Grunnskole 9 Videregående opplæring 11 Fagskoleutdanning 13 Høyere utdanning 14 Utdanning og opplæring for voksne 16

Detaljer

Kartlegging av realkompetansereformen

Kartlegging av realkompetansereformen NIFU SKRIFTSERIE 6/2004 Håvard Helland Vibeke Opheim Kartlegging av realkompetansereformen NIFU Norsk institutt for studier av forskning og utdanning Hegdehaugsveien 31, 0352 Oslo NIFU Skriftserie 6/20004

Detaljer

Hva skal jeg bli? 2004 2005 PEDLEX. Hva skal jeg bli? Forberedende yrkesorientering i ungdomsskolen. Forberedende yrkesorientering i ungdomsskolen

Hva skal jeg bli? 2004 2005 PEDLEX. Hva skal jeg bli? Forberedende yrkesorientering i ungdomsskolen. Forberedende yrkesorientering i ungdomsskolen Hva skal jeg bli? Forberedende yrkesorientering i ungdomsskolen Hva skal jeg bli? Forberedende yrkesorientering i ungdomsskolen Siv Arnesen, 19 år, Vestfold, kontorfaget, første året i lære Jeg tenkte

Detaljer

Studentinord. Forbehold. Ansvarlig redaktør. Foto. Opplag. Produksjon. Design

Studentinord. Forbehold. Ansvarlig redaktør. Foto. Opplag. Produksjon. Design 1 2 Kontaktadresse Universitetet i Nordland Postboks 1490 8049 Bodø Tlf. 75 51 72 00 E-post: postmottak@uin.no www.uin.no Studenttinget v/ Universitetet i Nordland Tlf. 90 86 40 53 www.stun.no Studentinord

Detaljer

VI UTDANNER MENNESKER NORGE TRENGER

VI UTDANNER MENNESKER NORGE TRENGER VI UTDANNER MENNESKER NORGE TRENGER YRKESRETTET HØYERE UTDANNING KOMPETANSE PRAKTISK ERFARING YRKESSTOLTHET UTFORDRINGER MULIGHETER OMSTILLINGER ETTERSPURT LEDEROPPGAVER 1 Bedre jobbmuligheter med fagskoleutdanning

Detaljer

Vi utdanner mennesker Norge trenger

Vi utdanner mennesker Norge trenger Tekniske fag Vi utdanner mennesker Norge trenger Yrkesrettet høyere utdanning Bedre jobbmuligheter med fagskoleutdanning Fagskolene er unike Fagskolene er et yrkesrettet alternativ til høgskole hvor studentenes

Detaljer

NOU 2003:16 I FØRSTE REKKE - FORSTERKET KVALITET I EN GRUNNOPPLÆRING FOR ALLE - (SØGNENUTVALGET)

NOU 2003:16 I FØRSTE REKKE - FORSTERKET KVALITET I EN GRUNNOPPLÆRING FOR ALLE - (SØGNENUTVALGET) Utdannings- og forskningsdepartementet Postboks 8119 Dep. 0032 OSLO 03/01713-026 010073/03 PS 670.00 Oslo, 20.10.2003 NOU 2003:16 I FØRSTE REKKE - FORSTERKET KVALITET I EN GRUNNOPPLÆRING FOR ALLE - (SØGNENUTVALGET)

Detaljer

Nasjonal plan for profesjonsutdanning i psykologi. Utarbeidet for Nasjonalt profesjonsråd for psykologiutdanning

Nasjonal plan for profesjonsutdanning i psykologi. Utarbeidet for Nasjonalt profesjonsråd for psykologiutdanning Nasjonal plan for profesjonsutdanning i psykologi Utarbeidet for Nasjonalt profesjonsråd for psykologiutdanning 1. Innledning... 3 2. Formål... 4 3. Læringsutbytte... 6 4. Innhold... 7 I: Basalfag (90

Detaljer

Studietilbud ved NMBU 2015

Studietilbud ved NMBU 2015 Studietilbud ved NMBU 2015 Skoletjenesten ved NMBU Bachelor Indeks HH-NMBU Handelshøyskolen ved NMBU Økonomi og administrasjon Samfunnsøkonomi IHA Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap Husdyrvitenskap

Detaljer

kunnskap glede KULTUR der du vokser som menneske

kunnskap glede KULTUR der du vokser som menneske kunnskap der du vokser som menneske Om skolen KKG (Kristiansand katedralskole Gimle) er i dag en skole med ca. 1400 elever og 250 ansatte. Skolen ligger i flotte omgivelser på Gimle, med god bussforbindelse

Detaljer

Lånekassegodkjente utdanninger

Lånekassegodkjente utdanninger Lånekassegodkjente utdanninger Reiseliv Kontor og administrasjon IT Økonomi og personal Markedsføring og ledelse www.treider.no Utdanningstilbud kontor og administrasjon - Advokatsekretær 6 - Juridisk

Detaljer

NOU 1991:4. side 1 av 14. Dokumenttype NOU 1991:4 Dokumentdato 1991-01-31 Tittel Utvalgsleder Utgiver

NOU 1991:4. side 1 av 14. Dokumenttype NOU 1991:4 Dokumentdato 1991-01-31 Tittel Utvalgsleder Utgiver Dokumenttype NOU 1991:4 Dokumentdato 1991-01-31 Tittel Utvalgsleder Utgiver Veien videre til studie- og yrkeskompetanse for alle Blegen, Kari Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet Oppnevnt 1989-07-14

Detaljer

GENERELL VEILEDNING INNHOLD OG BRUK AV DOKUMENTASJONSVERKTØY

GENERELL VEILEDNING INNHOLD OG BRUK AV DOKUMENTASJONSVERKTØY GENERELL VEILEDNING INNHOLD OG BRUK AV DOKUMENTASJONSVERKTØY Denne veiledningen er generell og til bruk for alle yrker og bransjer. CV Er bygd opp slik at den skal gi god informasjon til bruk for videre

Detaljer

GENERELL VEILEDNING INNHOLD OG BRUK AV DOKUMENTASJONSVERKTØY

GENERELL VEILEDNING INNHOLD OG BRUK AV DOKUMENTASJONSVERKTØY GENERELL VEILEDNING INNHOLD OG BRUK AV DOKUMENTASJONSVERKTØY Denne veiledningen er generell og til bruk for alle yrker og bransjer. Veilederen tar for seg innfylling av både CV og Kompetanseattest. CV

Detaljer

Nr.4 2003. www.utdanningsforbundet.no. Utdanningsforbundets. Hefteserie. Videregående opplæring en veiledning

Nr.4 2003. www.utdanningsforbundet.no. Utdanningsforbundets. Hefteserie. Videregående opplæring en veiledning Nr.4 2003 www.utdanningsforbundet.no Utdanningsforbundets Hefteserie Videregående opplæring en veiledning Videregående opplæring en veiledning Innhold Forord..........................................................

Detaljer

lier.vgs.no NYHET! Fagbrev og studiekompetanse samme studium! KUNNSKAP essensen av Lier vgs INFORMASJON TIL DEG SOM SKAL SØKE VIDEREGÅENDE SKOLE

lier.vgs.no NYHET! Fagbrev og studiekompetanse samme studium! KUNNSKAP essensen av Lier vgs INFORMASJON TIL DEG SOM SKAL SØKE VIDEREGÅENDE SKOLE lier.vgs.no NYHET! Fagbrev og studiekompetanse i ett og samme studium! KUNNSKAP essensen av Lier vgs INFORMASJON TIL DEG SOM SKAL SØKE VIDEREGÅENDE SKOLE 2 Utdanningstilbudene gir deg et solid og unikt

Detaljer