Opel Ampera Infotainment System

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Opel Ampera Infotainment System"

Transkript

1 Opel Ampera Infotainment System

2

3 Innhold Innledning... 4 Radio Lydkilder Navigering Stemmegjenkjenning Telefon Stikkordregister... 94

4 4 Innledning Innledning Innledning... 4 Tyverisikring... 4 Oversikt... 4 Oversikt over betjeningselementer Innledning Denne veiledningen er et utfyllende tillegg til instruksjonsboken. Det er ikke sikkert at alle funksjonene som beskrives i denne veiledningen, er tilgjengelige i din bil. Det kan være at du har valgt å ikke kjøpe enkelte funksjoner, eller at det har skjedd endringer siden veiledningen gikk i trykken. Se kjøpsdokumentasjonen for å finne ut hvilke funksjoner som er tilgjengelige i bilen. På grunn av modellvarianter, ulike spesifikasjoner for forskjellige land, spesialutstyr eller tilbehør, kan det hende at enkelte beskrivelser ikke gjelder for din bil. Dette gjelder blant annet beskrivelser av display- og menyfunksjoner. I denne veiledningen vises biler med rattet på venstre side. Betjening av biler med rattet på høyre side er tilsvarende. Veiledningen og instruksjonsboken bør oppbevares i bilen, slik at du har dem enkelt for hånden. Hvis bilen selges, skal veiledningen følge med. Tyverisikring Tyversikringen aktiveres ved å programmere inn en del av bilens identifikasjonsnummer i infotainmentsystemet. Infotainmentsystemet slutter da å virke hvis det blir stjålet eller flyttet til en annen bil. Oversikt Oversikt (med navigering) Les nøye gjennom brukerhåndboken for å gjøre deg kjent med hvordan navigasjonssystemet fungerer. Navigasjonssystemet innbefatter navigerings- og lydfunksjoner.

5 Innledning 5 9 Advarsel Bruk av navigasjonssystemet fritar ikke føreren for ansvaret for riktig og oppmerksom atferd i trafikken. De aktuelle trafikkreglene må alltid følges. Det skal bare foretas registreringer (f.eks. adresser) når bilen står stille. Hvis en navigasjonsinstruksjon er i motstrid med trafikkreglene, skal trafikkreglene alltid følges. Når du kjører er det viktig at du er fokusert og holder blikket på veien. For å unngå at du distraheres blir derfor enkelte funksjoner i navigasjonssystemet deaktivert under kjøring. Hvis en funksjon er nedtonet (grå), betyr det at den ikke er tilgjengelig så lenge bilen er i bevegelse. Alle funksjonene er tilgjengelige når bilen er parkert. Gjør følgende før du begynner å kjøre: Finn ut hvordan navigasjonssystemet fungerer og gjør deg kjent med panelknappene og de berøringssensitive skjermknappene. Konfigurer lydsystemet ved å forhåndsinnstille favorittstasjoner, foreta toneinnstillinger og justere høyttalerne. Konfigurer navigeringsfunksjonene ved f.eks. å legge inn en adresse eller en forhåndsinnstilt destinasjon. Hvis navigasjonssystemet tilbyr telefonfunksjonalitet, bør du konfigurer telefonnumre på forhånd slik at du enkelt kan ringe dem ved å trykke på én enkelt knapp eller gi én enkelt taleinstruks. 9 Advarsel Infotainmentsystemet må betjenes på en slik måte at du kjører trygt under alle omstendigheter. Hvis du er i tvil, stopper du bilen og betjener infotainmentsystemet mens bilen står i ro. Bruk navigasjonssystemet til å: Planlegge en kjørerute. Velg en destinasjon ved hjelp av ulike metoder og alternativer. Følg veivisningen og navigeringsinstruksene kun hvis det er tillatt og forsvarlig i henhold til trafikkforskriftene, skiltingen og kjøreforholdene. Motta RDS-meldinger.

6 6 Innledning 9 Advarsel I enkelte områder er enveiskjørte gater og andre gater og steder (for eksempel gågater) som det ikke er tillatt å kjøre inn i, ikke markert på kartet. På slike steder utløser infotainmentsystemet en advarsel som må kvitteres. Du må da være spesielt oppmerksom på enveiskjørte gater, veier og steder der du ikke har lov til å kjøre inn. Det er viktig at du alltid er årvåken og følger trafikkreglene og -skiltingen. Ikke stol blindt på navigasjonssystemet. Enkelte trafikkbegrensninger eller nye omlegginger er kanskje ikke tatt med i gatekartinformasjonen som navigasjonssystemet baserer seg på. Dette gjør at navigasjonssystemet av og til kan foreslå en vei som nå er stengt på grunn av veiarbeid, eller en sving som er forbudt med skilt. Ikke følg kjøreanvisninger som vil innebære brudd på trafikklovene eller kan skape farlige situasjoner. Når du slår på navigasjonssystemet, kan det bli vist informasjon som du må lese og bekrefte før du får tilgang til bestemte navigeringsfunksjoner. Funksjonene NAV (navigering) og DEST (destinasjon) blir tilgjengelige så snart du har bekreftet oppstartsinformasjonen. Du kan nå legge inn eller slette informasjon, og bruke flere funksjoner. Se instruksjonene senere i denne delen. Hver 50. gang bilen startes og navigasjonssystemet aktiveres, åpnes skjermbildet FORSIKTIG. Når du har lest varselmeldingen, velger du OK for å laste inn kart-dvd-en. Hvis du ikke trykker OK, mister du tilgangen til knappene NAV (navigering) og DEST (destinasjon). De øvrige kontrollknappene er fortsatt tilgjengelige. Velg innstillinger eller slett informasjon i navigasjonssystemet ved hjelp av ulike alternativer når du starter Navigeringsmeny (NAV) Bruk navigasjonsmenyen for å åpne navigasjonssysteminnstillingene Trykk på NAV for å se navigeringskartet. Kartet og bilens aktuelle posisjon vises. Trykk på NAV for å veksle mellom en skjermdeling med kart/lyd og en fullskjermvisning av kartet.

7 Innledning 7 Konfig meny Trykk på CONFIG-skjermknappen for å se Konfig meny en. Åpne Konfig meny en for å endre innstillingene for lyd, navigeringsdisplay, telefon, bilkonfigurering og tid. Drei TUNE/MENU-knappen for å bla gjennom de tilgjengelige installasjonsfunksjonene. Når ønsket funksjon vises, trykker du enten på TUNE/ MENU eller den ønskede funksjonen på skjermen for å vise flere alternativer. Språk Se "Personlig tilpasning" i instruksjonsboken for mer informasjon om hvordan du endrer displayspråk. Du kan velge mellom engelsk, fransk, spansk, tysk, italiensk, svensk, nederlandsk, polsk, ungarsk, tsjekkisk, slovakisk, dansk, portugisisk, norsk, finsk og tyrkisk. Standardspråket er engelsk. Skifte mellom engelsk og metrisk målesystem Se "Førerinformasjonssenter" i instruksjonsboken for mer informasjon om hvordan du bytter mellom engelsk og metrisk målesystem. Slette personlig informasjon Du har mulighet til å lagre destinasjoner og personlig informasjon som f.eks. navn og adresser i navigasjonssystemet. Denne typen informasjon bør slettes før du selger eller kasserer bilen: Forrige destinasjon Adressebok, Favorittrute, Forhåndsinnstilte destinasjoner og HDD-musikkfiler Lagre forhåndsinnstilte radiostasjoner Det kan lagres opptil 36 radiostasjoner. AM og FM kan blandes. Slik lagrer du forhåndsinnstillinger: 1. Trykk på VOL/m for å slå på systemet. Hvis kartskjermen er åpen, trykker du på RADIO BAND. 2. Velg bånd. 3. Søk eller gå til ønsket stasjon, og velg den. 4. Trykk og hold inne en av forhåndsinnstillingsknappene på skjermen i mer enn to sekunder. 5. Gjenta trinnene for hver forhåndsinnstilling. Se "Forhåndsinnstilling av AM/FMbånd" under AM/FM-radio 3 18 for mer informasjon om hvordan du endrer antall forhåndsinnstillingssider. Legge inn en adresse og et interessant sted, og lagre forhåndsinnstilte destinasjoner For å kunne utføre disse operasjonene må bilen stå i parkeringsgir (P).

8 8 Innledning Taste inn en adresse Slik finner du byen eller gaten raskere: Skriv først inn gatenavnet og deretter bynavnet, eller omvendt. Tast inn flere eller færre tegn for å redusere eller øke antallet tilgjengelige alternativer. Slik angir du en destinasjon ved å taste inn gatenavn: 1. Trykk på knappen DEST. 2. Trykk på knappen Angi adresse på berøringsskjermen. 3. Velg feltet Gatenavn. Skriv inn navnet på gaten. Ikke legg inn retningsinformasjon eller gatetype. Trykk på T for å legge inn mellomrom mellom gate- og bynavnet. Bruk _ for å slette et tegn. Hvis antallet tilgjengelige navn er fire eller færre, vises disse i en liste. Hvis det er flere enn fire, vises kun selve antallet tilgjengelige gatenavn. Trykk på POI-liste-knappen for å se hele listen og velge gate. 4. Trykk på feltet Land på berøringsskjermen for å velge et annet land. Sist valgte land hentes frem automatisk. 5. Velg en by i listen eller skriv inn bynavnet. 6. Angi husnummeret. Dette feltet velges automatisk. 7. Trykk OK. Den angitte adressen vises på skjermen. 8. Trykk på Start-skjermknappen hvis informasjonen er korrekt. Ruten blir nå beregnet. 9. Velg foretrukket rute for Rask, Kort eller Lett. Systemet uthever kjøreruten. 10. Når du trykker på skjermknappen Start, beregnes kjøreruten. Se "Adresseoppføring" under Destinasjon Angi en spesialdestinasjon (POI) Slik legger du inn et interessant sted (POI) som destinasjon: 1. Trykk på VOL/m for å slå på systemet. 2. Det kan komme opp en varselmelding. Trykk OK for å fortsette. 3. Trykk på knappen DEST. 4. Trykk Interessepunkter. 5. Skriv inn stedsnavnet i feltet Navn på interessant sted. Hvis fire eller færre navn er tilgjengelige, vises disse i en liste. Hvis det er flere enn fire, vises kun selve antallet tilgjengelige interessante steder. Trykk på POI-listeskjermknappen for å se listen. Velg interessant sted. 6. Trykk Start. Systemet beregner ruten. 7. Velg foretrukket rute for Rask, Kort eller Lett. Systemet uthever kjøreruten. 8. Trykk Start. Kjøreruten kan nå startes.

9 Innledning 9 Se Destinasjon 3 62 for mer informasjon om hvordan du legger inn et interessant sted. Lagre forhåndsinnstilte destinasjoner 1. Trykk på VOL/m for å slå på systemet. 2. Hvis det kommer opp en varselmelding, trykker du OK for å fortsette. 3. Trykk på knappen DEST. 4. Legg inn en destinasjon. Se Destinasjon 3 62 for mer informasjon om hvordan du legger inn en destinasjon. 5. Trykk på Lagre på kartskjermen for å legge til den gjeldende endelige destinasjonen i adresseboken. 6. Trykk først på Rediger-skjermknappen og deretter på feltet Endre navn. Det blir nå vist et alfatastatur. Tast inn navnet. 7. Trykk og hold inne en av knappene nederst på skjermen inntil teksten i knappen endres. Adressebokoppføringen vises i knappen med den forhåndsinnstilte destinasjonen, og kan velges i skjermen Angi destinasjon.. Se "Bruke lagrede forhåndsinnstilte destinasjoner" i denne delen for mer informasjon. Se "Forhåndsinnstilt destinasjon" under Destinasjon Bruke lagrede forhåndsinnstilte destinasjoner Disse destinasjonene kan velges mens du kjører. 1. Trykk på VOL/m for å slå på systemet. 2. Det kan komme opp en varselmelding. Trykk OK for å fortsette. 3. Trykk på knappen DEST. 4. Trykk på en av de tilgjengelige knappene med forhåndsinnstilte destinasjoner. Systemet beregner ruten. 5. Velg foretrukket rute for Rask, Kort eller Lett. Systemet uthever kjøreruten. 6. Trykk Start. Kjøreruten kan nå startes. Se "Forhåndsinnstilt destinasjon" under Destinasjon Avbryte veivisningen Veivisningen avsluttes når du ankommer sluttdestinasjonen. Slik avslutter du veivisningen før du har ankommet sluttdestinasjonen: 1. Trykk på knappen DEST. 2. Trykk Avbryt veiledning. 3. Velg Ja for å bekrefte. Kjøreveivisning Slik justerer du lydstyrken på talemeldingene: 1. Trykk på CONFIG-knappen for å legge inn menyfunksjonene. Drei TUNE/MENU-knappen inntil Nav vises. Trykk på TUNE/ MENU-knappen for å velge Nav, eller trykk på Nav-skjermknappen for å se flere alternativer for denne funksjonen. 2. Trykk Talemelding. 3. Trykk Talevolum. 4. Trykk på skjermknappene + eller for å øke eller redusere lyden på talemeldingene.

10 10 Innledning Se Bruke navigasjonssystemet Rengjøre displayet Les dette Bruk aldri skuremidler når du rengjør glassoverflater, da dette kan forårsake riper i glasset. Når du rengjør glass, bruker du en myk klut og unngår å spraye rengjøringsmiddel direkte på systemet. Ikke tørk av bryterpanelet med flyktige væsker som for eksempel malingstynner, da dette kan ripe opp overflaten eller viske ut tegnene på knappene. Oversikt (uten navigering) Når du kjører er det viktig at du er fokusert og holder blikket på veien. For å unngå at du distraheres blir derfor enkelte funksjoner i infotainmentsystemet deaktivert under kjøring. Hvis en funksjon er nedtonet (grå), betyr det at den ikke er tilgjengelig så lenge bilen er i bevegelse. Alle funksjonene er tilgjengelige når bilen er parkert. Gjør følgende før du begynner å kjøre: Finn ut hvordan infotainmentsystemet fungerer og gjør deg kjent med panelknappene og de berøringssensitive skjermknappene. Konfigurer lydsystemet ved å forhåndsinnstille favorittstasjoner, foreta toneinnstillinger og justere høyttalerne. Hvis telefonfunksjonalitet er tilgjengelig i bilen, bør du konfigurere telefonnumre på forhånd slik at du enkelt kan ringe dem ved å trykke på én enkelt knapp eller gi én enkelt taleinstruks. 9 Advarsel Hvis du tar blikket fra veien ofte eller lenge om gangen, kan det oppstå livsfarlige situasjoner. Fokuser på kjøringen og unngå å se for ofte på kartet på navigeringsskjermen. Velg muntlige kjøreinstruksjoner der det er mulig. Kontrollknapper i infotainmentsystemet Panelknappene brukes for å starte grunnleggende funksjoner mens infotainmentsystemet er i bruk. VOL/m lydstyrke/strøm: 1. Trykk for å slå systemet på og av. 2. Drei for å justere lydstyrken. r (spill / sett på pause): Trykk på r for å starte, pause eller gjenoppta avspillingen. Se CD-spiller 3 29 og MP SOURCE: Trykk for å endre lydkilde (f.eks. AM/FM-radio, CD og AUX). TONE: Trykk for å åpne lydmenyen og justere bassen, mellomtonene og diskanten. Se AM/FM-radio Trykk på CONFIG-knappen for å åpne Konfig meny en. Drei deretter TUNE/MENU-knappen for å bla gjennom funksjonene. Når displayet viser ønsket funksjon, trykker du på TUNE/ MENU-knappen for å se flere alternativer for funksjonen. INFO (informasjon): Trykk for å rulle i skjermbildet med lydinformasjon.

11 Innledning 11 CONFIG (konfigurer): Trykk for å tilpasse funksjonene for radio, display, telefon, bil og tid. ; (startside): Se avsnittet "Startside". TUNE/MENU: Drei for å utheve en funksjon. Trykk for å aktivere den uthevede funksjonen. Drei for å velge en radiostasjon manuelt. ( (telefonmeny): Se Bluetooth BACK: Trykk for å gå tilbake til forrige skjermbilde i en meny. Hvis du åpner en side direkte ved å trykke på en panelknapp eller en skjermknapp på startsiden, kan du returnere til forrige meny ved å trykke på 9 TILBAKE. FAV (favorittsider 1 6): Trykk for å vise det aktuelle sidetallet over forhåndsinnstillingsknappene. De lagrede stasjonene for hver liste blir vist på forhåndsvisningsknappene nederst på skjermen. Antallet forhåndsinnstilte FAV-lister kan endres i Konfig meny en. ] SEEK (søk nedover): Trykk for å gå til begynnelsen av gjeldende eller forrige spor. Hvis mindre enn fem sekunder av sporet er avspilt, kommer du tilbake til forrige spor. Hvis mer enn fem sekunder er avspilt, startes avspillingen av sporet på nytt. Trykk og hold inne for å hurtigspole bakover i sporet. Slipp opp knappen for å gå tilbake til vanlig avspillingshastighet. Se CD-spiller 3 29 og MP Trykk for å gå tilbake til forrige radiostasjon med godt mottak. SEEK [ (søk oppover): Trykk for å gå til neste spor. Trykk og hold inne for å hurtigspole forover i sporet. Slipp opp knappen for å gå tilbake til vanlig avspillingshastighet. Se CD-spiller 3 29 og MP Trykk for å gå til neste radiostasjon med godt mottak. Forhåndsinnstillingsknapper (1 6): Forhåndsinnstillingsknappene fra én til seks kan brukes for å velge lagrede AM- eller FM-stasjoner. TP (trafikkprogram): Trykk for å åpne trafikkprogrammet. R (løs ut): Trykk for å løse ut en plate fra CD-spilleren Berøringsknapper Berøringsknappene på skjermen utheves når en funksjon er tilgjengelig. Enkelte av knappene er uthevet når de er aktive, og grå når de er inaktive. Startsidefunksjoner Enkelte funksjoner er deaktivert når bilen er i bevegelse. Trykk på skjermknappen Spiller nå for å se den aktive kilden. De tilgjengelige kildene er AM, FM, CD, USB/iPod og AUX. Se AM/FM-radio 3 18, CDspiller 3 29, AUX-enheter Trykk på skjermknappen Telefon for å åpne hovedsiden Telefon. Se Bluetooth 3 83.

12 12 Innledning Trykk på Konfigurasjon-skjermknappen for å se Konfigurasjon-hovedsiden Herifra kan du justere f.eks. dato og klokkeslett, radio-, telefon-, bil- og displayfunksjoner. Trykk på skjermknappen Tone for å åpne hovedsiden Tone.. Juster tone- og høyttalerinnstillingene ved å trykke på skjermknappene for diskant, mellomtoner, bass, fade og balanse. Se AM/FM-radio Trykk på FM-skjermknappen for å åpne FM-hovedsiden og høre på den aktuelle eller sist innstilte FM-stasjonen. Se AM/FM-radio Trykk på AM-skjermknappen for å åpne AM-hovedsiden og høre på den aktuelle eller sist innstilte AM-stasjonen. Se AM/FM-radio Trykk på CD-skjermknappen for å åpne CD-hovedsiden og høre på det aktuelle eller sist valgte CD-sporet. Se CD-spiller Trykk på USB-skjermknappen for å åpne USB-hovedsiden og høre på det aktuelle eller sist valgte sporet Trykk på AUX-skjermknappen for å åpne eventuelle tilkoblede AUX-enheter. Se AUX-enheter Tids- og datoinnstillinger Trykk på skjermknappen Dato- og tidsinnstilinger for å åpne menyen Dato- og tidsinnstillinger. Stille klokken: Still inn timene og minuttene ved hjelp av oppover- og nedoverpilen. Angi dato: Still inn datoen ved hjelp av oppover- og nedoverpilen. Angi tidsformat: Trykk på 12 timer for å bruke 12-timers format (AM/PM), eller 24 timer for å bruke 24-timers format. Angi datoformat: Følgende datoformater kan være tilgjengelige avhengig av region: MM/DD/ÅÅÅÅ, DD.MM.ÅÅÅÅ eller ÅÅÅÅ/MM/DD. Vis digitalklokke: Trykk på Display for å slå visningen av digitalklokken på skjermen På eller Av. Radioinnstilling Trykk på CONFIG-panelknappen eller Konfigurasjon-knappen på startsiden for å åpne menyalternativene. Drei TUNE/MENU-knappen eller trykk på rullefeltet for å bla gjennom de tilgjengelige alternativene. Trykk på TUNE/MENU-knappen eller velg Radioinnstilling for å åpne radioinnstillingsmenyen. Velg denne funksjonen for å endre den viste radioinformasjonen, forhåndsinnstillingssidene og Radioinnstilling. De tilgjengelige Radioinnstillingene er: Autovolum: Velg Av, Lav, Middels eller Høy sensitivitet for å justere lydstyrken automatisk. Dette minimerer

13 Innledning 13 problemet med uønsket bakgrunnsstøy som kan oppstå ved kjøring på vekslende underlag, i høy hastighet, eller med åpne vinduer. Denne funksjonen fungerer best ved lav lydstyrke, der bakgrunnsstøyen vanligvis overdøver lydsystemet. Startlydstyrke: Trykk for å sette en øvre grense for startlydstyrken. Denne maksimumsverdien gjelder da selv om lydstyrken var høyere da radioen ble slått av. Radiofavoritter: Trykk for å velge Antall radiofavorittsider som skal brukes i systemet. Telefoninnstillinger Se Bluetooth Innstillinger for bilen Les mer under "Personlig tilpassing" i instruksjonsboken. Skjerminnstillinger Trykk på CONFIG-panelknappen eller Konfigurasjon-knappen på startsiden. Velg deretter Visningsinnstilling i listen. Følgende alternativer kan bli vist: Visningsalternativer: Trykk for å endre skjermbakgrunnen. Når du bruker Automatisk-innstillingen, justeres skjermbakgrunnen automatisk ut fra lysforholdene utenfor. Den generelle lysstyrken i bilen kan endres ved hjelp av styringen for instrumentpanelbelysning. Språk Bilen har støtte for følgende språk: Engelsk Spansk Fransk Tysk Italiensk Svensk Nederlandsk Polsk Ungarsk Tsjekkisk Slovakisk Dansk Portugisisk Norsk Finsk Tyrkisk Drei TUNE/MENU for å utheve ønsket språk. Trykk på TUNE/MENU for å endre displayspråk. Standardspråket er engelsk. Se "Personlig tilpasning" i instruksjonsboken for mer informasjon om hvordan du endrer displayspråk. Skifte mellom engelsk og metrisk målesystem Se "Førerinformasjonssenter" i instruksjonsboken for mer informasjon om hvordan du bytter mellom engelsk og metrisk målesystem. Oversikt over betjeningselementer Oversikt over betjeningselementer (med navigering) Se "Navigeringsknapper" under Bruke navigasjonssystemet 3 50 for mer informasjon.

14 14 Innledning Oversikt over betjeningselementer

15 Innledning 15 A. RADIO BAND (AM eller FM) B. HDD/DVD/AUX (kilde)...18 C. FAV (favoritter) D. TUNE/MENU E. 9BACK F. TONE G. CONFIG (konfigurer) H. ]SEEK eller SEEK[ I. :(telefon / slå av lyden) J. TP (trafikkprogram) K. DEL (slett)...38 L. orec M. r (spill / sett på pause) N. VOL/m (lydstyrke/strøm)...18 O. INFO (informasjon)...50 P. DEST (destinasjon)...50 Q. NAV (navigering) R. RPT (gjenta) S. AS 1 2 (automatisk lagring)...18 T. R (løs ut) Oversikt over betjeningselementer (uten navigering) Oversikt over infotainmentsystemet Infotainmentsystemet i bilen styres ved hjelp av TUNE/MENU-knappen, forhåndsinnstillingsknappene og andre knapper i panelet. De uthevede skjermfunksjonene velges ved å dreie og trykke på TUNE/ MENU-knappen. Trykk på forhåndsinnstillingsknappene for å velge en av de viste skjermknappfunksjonene.

16 16 Innledning

17 Innledning 17 A. ; (hjemmeside)... 4 B. SOURCE C. ( (telefon) D. TUNE/MENU E. 9BACK F. TONE G. CONFIG H. R (løs ut) I. FAV (favoritter) J. AS K. INFO (informasjon)...18 L. VOL/m (lydstyrke/strøm)...18 M. r (spill / sett på pause) N. TP (trafikkprogram) O. : (slå av lyden)... 4 P. ]SEEK eller SEEK[ Betjeningselementer på rattet I enkelte biler er det plassert lydbetjeningsknapper på ratthendlene. 3 (trykk for å snakke): Trykk på denne knappen for å styre et eventuelt Bluetooth- eller navigasjonssystem i bilen. Se Bluetooth 3 83 for mer informasjon. 4 (avslutt anrop / slå av lyden): Trykk for å slå av kun høyttalerne i bilen. Trykk en gang til for å slå på igjen lyden. I biler med Bluetooth-system trykker du for å avvise et innkommende anrop eller avslutte gjeldende anrop. d SRCc (dreieknapp): Trykk på d eller c for å velge radiobånd eller lydkilde. Drei d eller c for å velge neste eller forrige favorittradiostasjon, CD-spor, DVD-spor/kapittel eller MP3-spor. Trykk på SRC for å veksle mellom radio og CD eller DVD. + X (lydstyrke): Trykk på + for å øke lydstyrken. Trykk på for å redusere lydstyrken.

18 18 Radio Radio AM/FM-radio Radiomottak Multibånd-antenne AM/FM-radio AM/FM-radio (med navigering) Høre på radio Lydkildemeny VOL/m (lydstyrke/strøm): 1. Trykk for å slå radioen på eller av. 2. Drei for å øke eller redusere lydstyrken. Lydstyrken justeres for den gjeldende lydkilden, kjøreveivisningen, talemeldingene eller lydmerkene. Du kan også justere lydstyrken ved hjelp av ratthendlene. Se Ratthendler 3 13 for mer informasjon. TUNE/MENU: Drei knappen for å bytte radiostasjon. Se "Finne en stasjon" for mer informasjon. RADIO/BAND: Trykk for å velge AM, FM eller DAB (Digital Audio Broadcasting). Du kan også bytte lydkilde ved hjelp av ratthendlene. Se Ratthendler 3 13 for mer informasjon. HDD/DVD/AUX: Trykk til du kommer til ønsket kilde. TP (trafikkprogram): Trykk på TP for å endre innstillingen for radiotrafikktjenesten. Hvis lydkilden er på under kartvisning, kan du se en kildeindikator øverst på skjermen. Trykk på kildeknappen for å se den aktuelle lydkilden på skjermen. Displayskjermen deles slik at lydkilden blir vist til venstre og kartet/

19 Radio 19 kjøreinstruksjonene til høyre. Trykk på skjermknappen Hele kartet for å avslutte skjermdelingen. Navigasjonslydsystem Menyen Lydinnstillinger Trykk på TONE-knappen for å åpne menyen Lydinnstillinger. Bruk menyen Lydinnstillinger for å tilpasse følgende funksjoner: Toneinnstillinger Justering av høyttalere Toneinnstillinger Bruk menyen Lydinnstillinger for å foreta følgende toneinnstillinger: Bass: Trykk på + eller for å endre nivå. Mid (mellomtoner): Trykk på + eller for å endre nivå. Diskant: Trykk på + eller for å endre nivå. Justering av høyttalere Bruk menyen Lydinnstillinger for å justere høyttalerbalansen: Trykk og hold inne ] for mer lyd fra venstre høyttalere, eller [ for mer lyd fra høyre høyttalere. I midtposisjon balanseres lyden mellom venstre og høyre høyttalere. Slik justerer du fade-innstillingene for høyttalerne: Trykk og hold inne { for mer lyd fra høyttalerne foran, og } for mer lyd fra høyttalerne bak. I midtposisjon balanseres lyden mellom fremre og bakre høyttalere. EQ-innstillinger EQ-innstillinger (equalizer): EQ-innstillingene velges i menyen Lydinnstillinger. Hvis bilen er utstyrt med et lydsystem fra Bose Energy Efficient Series, kan du velge mellom EQ-innstillingene Manuell og Prat. Menyen Radio Det er to måter å åpne Radio-menyen på: Trykk først på CONFIG-knappen og deretter på Radio-skjermknappen.

20 20 Radio Audioalternativer brukes for å ønske sjåføren velkommen ombord i bilen, og angi at bilen er klar til å kjøres. Drei TUNE/MENU-knappen inntil Radio vises. Trykk på TUNE/ MENU-knappen for å velge Radio, eller trykk på Radio-skjermknappen for å se flere alternativer for denne funksjonen. Audioalternativer Denne menyen gir deg mulighet til å endre lydmerke-funksjonene. Audiovolum: Juster lydstyrken for lydmerkene ved hjelp av skjermknappene + og. Audiovolum har en minimumsverdi. Hvis du stiller ned lydstyrken til under minimumsverdi, kommer det opp et hurtigvindu med meldingen Grense nådd. Trykk på skjermknappen Audiovolum for å høre det valgte lydnivået. Audio kan også endres ved å dreie på TUNE/MENU-knappen. Audio: Trykk for å slå Audio på eller av. En hake angir at Audio er aktivert. Autovolum Velg Av, Lav, Middels eller Høy sensitivitet for å justere lydstyrken automatisk. Dette minimerer problemet med uønsket bakgrunnsstøy som kan oppstå ved kjøring på vekslende underlag, i høy hastighet, eller med

21 Radio 21 åpne vinduer. Denne funksjonen fungerer best ved lav lydstyrke, der bakgrunnsstøyen vanligvis overdøver lydsystemet. Antall radiofavorittsider Du kan endre antall sider med forhåndsinnstilte AM/FM-stasjoner ved hjelp av knappen FAV. Trykk på tallene fra 1 til 6 for å velge antall forhåndsinnstillingslister. HDD FAV-modi Velg kategoriene som skal brukes som favorittkategorier i HDD-modus, f.eks. Spilleliste, Artist, Album og Sjanger. DivX VOD 1. Trykk på DivX(R) VOD-skjermknappen for å se DivX(R) Video etter ønske-menyen. 2. Trykk på Registreringskodeskjermknappen for å se Registreringskode-informasjon. 3. Trykk på Deaktiveringsalternativ for å avregistrere enheten. RDS-alternativer Velger RDS-alternativer for FM-tuneren.

22 22 Radio Finne en stasjon Se "Lydkildemeny" i denne delen for mer informasjon om hvordan du velger bånd. Drei TUNE/MENU-knappen for å finne ønsket radiostasjon. Trykk på den tilhørende forhåndsinnstillingsknappen for å velge en forhåndsinnstilt stasjon. Se "Forhåndsinnstilte AM/FM-stasjoner" i neste avsnitt for mer informasjon. Søke etter en stasjon Trykk på ] SEEK eller SEEK [ for å søke etter en stasjon. Søk etter liste over lokale stasjoner Trykk på TUNE/MENU for å finne en liste over lokale stasjoner i det aktuelle båndet. Radioen søker etter tilgjengelige stasjoner. Forhåndsinnstilte AM/FM-stasjoner Det kan lagres opptil 36 forhåndsinnstilte stasjoner. Hver side har plass til opptil seks forhåndsinnstilte stasjoner. De forhåndsinnstilte stasjonene på hver side kan være fra forskjellige radiobånd. Trykk på FAV-knappen for å bla gjennom idene. Gjeldende sidetall vises over forhåndsinnstillingsknappene. De lagrede stasjonene for hver liste blir vist på forhåndsvisningsknappene nederst på skjermen. Antallet forhåndsinnstilte FAV-lister kan endres. Slik lagrer du en radiostasjon i en liste over forhåndsinnstilte AM/FM-stasjoner: 1. Trykk først på RADIO BANDknappen og deretter på AM, FM eller DAB for å velge ønsket bånd. 2. Gå til stasjonen. 3. Trykk på FAV for å gå til listen. 4. Trykk og hold inne en av forhåndsinnstillingsknappene i mer enn to sekunder. Stasjonsfrekvensen vises i forhåndsinnstillingsknappen nederst i displayet. 5. Gjenta disse trinnene for alle forhåndsinnstillingene på hver side. Slik henter du frem en forhåndsinnstilt stasjon fra en FAV-side: 1. Trykk på FAV-knappen for å bla til siden. 2. Trykk på forhåndsinnstillingsknappen. Den lagrede forhåndsinnstilte stasjonen hentes frem. Tidsforskyvning Tidsforskyvningsfunksjonen starter automatisk opptak når du hører på radio. Dermed kan du gå tilbake og spille av innhold du ikke fikk med deg. Det kan lagres opptil 20 minutter med innhold. Etter 20 minutter slettes det eldste innholdet, samtidig som funksjonen fortsetter å ta opp nytt innhold.

23 Radio 23 Når du hører på radio, trykker du på r (spill / sett på pause) for å slå av lyden som kommer ut av høyttaleren. Opptaket fortsetter som vanlig. En statuslinje viser hvor lenge opptaket har pågått. Trykk en gang til på r for å høre videre på sendingen fra der du avsluttet. Tidsforskyvningsfunksjonen avslutter opptaket og sletter bufferen når du stanser bilen eller bytter til en annen stasjon eller kilde. Før du stanser motoren, trykker du på r for å la tidsforskyvningsfunksjonen ta opp innhold i 20 minutter. Hvis motoren ikke startes innen 20 minutter, stanses opptaket og informasjonen går tapt. Hvis nivået i 12- volts batteriet er lavt, avsluttes opptaket og informasjonen slettes. Radiodatasystem (RDS) TP (trafikkprogram): Trafikkradiotjeneste-stasjoner er RDS-stasjoner som kringkaster trafikknyheter. Slå på og av trafikkradiotjenesten Følg denne fremgangsmåten for å slå på og av hviletilstanden for trafikkmeldinger i infotainmentsystemet: Trykk på knappen TP. Hvis radiotrafikktjenesten er aktivert, lyser [TP] i displayet. Kun trafikkradiotjeneste-stasjoner mottas. Hvis den aktuelle stasjonen ikke er en trafikkradiotjeneste-stasjon, startes et automatisk søk etter den neste trafikkradiotjeneste-stasjonen. Hvis en radiotrafikktjeneste-stasjon oppdages, lyser [TP] i displayet. For å spille av trafikkmeldinger i valgt lydstyrke trykker du først på CONFIG og deretter på Nav- og Talemelding-skjermknappene. Når radiotrafikktjenesten er aktivert, avbrytes avspillingen av CDer/DVD-er og eksterne kilder inntil trafikkmeldingen er ferdig. Kun lytte til trafikkmeldinger Slå på trafikkradiotjenesten og still lyden i infotainmentsystemet helt ned. EON (Enhanced Other Networks - andre forbedrede nettverk) Med EON kan du lytte på trafikkradiomeldinger også dersom den stasjonen du har innstilt, ikke kringkaster sine egne trafikkmeldinger. Hvis en slik stasjon er stilt inn, vises den som TP. Radiodatasystem (RDS) Radiodatasystemet (RDS) er en FMstasjonstjeneste som hjelper deg å ta inn ønsket stasjon med best mulig mottak. RDS-stasjonene identifiseres med programnavn i stedet for sendefrekvens. Konfigurere RDS For å åpne menyen for RDSkonfigurering: 1. Trykk på knappen CONFIG.

24 24 Radio 2. Velg Radio, og deretter RDSalternativer. Slå på og av RDS Slå RDS På eller Av. Aktivering av RDS innebærer disse fordelene: På displayet vises programnavnet til den innstilte stasjonen i stedet for frekvensen. Infotainmentsystemet velger alltid den best mottakbare kringkastingsfrekvensen for den innstilte stasjonen ved hjelp av AF (alternativ frekvens). Avhengig av stasjonen som mottas, vil infotainmentsystemet vise radioteksten. Denne kan f.eks. inneholde informasjon om det aktuelle programmet. Slå på og av regionalisering RDS må være aktivert for regionalisering. Noen ganger sender RDSstasjoner regionalt ulike programmer på ulike frekvenser. 1. Sett Regional på På eller Av. Kun alternative frekvenser (AF) med samme regionalprogrammer velges. 2. Hvis regionalisering er slått av, blir alternative frekvenser for stasjonene valgt uten hensyn til de regionale programmene. RDS rulletekst Linjene for visning av programnavn blir i enkelte RDS-stasjoner brukt til å vise tilleggsinformasjon. Under denne prosessen vil programnavnet være skjult. Hvis du vil blokkere visning av tilleggsinformasjon, slår du På låsing av tekstrulling. DAB Digital lydkringkasting (DAB) er et universalt kringkastingssystem. DAB-stasjoner angis med programnavn i stedet for kringkastingsfrekvens. Generell informasjon Med DAB kan flere radioprogrammer (tjenester) kringkastes på én enkel frekvens. I tillegg til digitale høykvalitets-lydtjenester kan DAB også sende programtilknyttede data og en mengde andre datatjenester inkludert reiseog trafikkinformasjon. Så lenge en bestemt DAB-mottaker kan fange opp signalet som sendes ut fra en kringkastingsstasjon (selv om signalet er svakt), er produksjonen av lyd sikret. I motsetning til AM og FM, reproduseres DAB-signalet med konstant lydstyrke. Hvis DAB-signalet blir for svakt til at det kan tolkes av mottakeren, avbrytes mottaket fullstendig. Dette kan unngås ved å aktivere Service kobler DAB og/eller Service kobler FM 3. Se "Konfigurere DAB" nedenfor. Ved bruk av DAB unngås interferens som forårsakes av stasjoner på nærliggende frekvenser (typisk ved AM- eller FM-mottak).

25 Radio 25 Hvis DAB-signalet reflekteres av naturlige hindringer eller bygninger, forbedres mottakskvaliteten for DAB, mens AM- eller FM-mottaket blir betraktelig dårligere. Konfigurere DAB 1. Trykk på knappen CONFIG. 2. Velg Radio, og deretter DAB. Følgende alternativer er tilgjengelige i konfigureringsmenyen: Service kobler DAB: Når du aktiverer denne funksjonen, vil enheten bytte over til en annen tjeneste i det aktive DAB-ensemblet (hvis tilgjengelig) når DAB-signalet er for svakt til at mottakeren klarer å tolke det. Service kobler FM: Når du aktiverer denne funksjonen, vil enheten bytte over til den tilsvarende FM-stasjonen i den aktive DAB-tjenesten (hvis tilgjengelig) når DAB-signalet er for svakt til at mottakeren klarer å tolke det. Dynamisk områdekontroll: Når denne funksjonen er aktivert, reduseres DAB-signalets dynamiske rekkevidde. Dette betyr at nivået for høye lyder reduseres, men ikke nivået for lave lyder. Volumet for infotainmentsystemet kan derfor heves til et punkt hvor de lave lydene blir hørbare, uten at de høye lyden blir for høye. Frekvensbånd: Når du velger dette alternativet, kan du definere DABbølgebåndene som skal mottas av infotainmentsystemet. DAB-meldinger Mange DAB-stasjoner tilbyr forskjellige meldingskategorier i tillegg til musikkprogrammer. Avspilling av radio eller CD/MP3 avbrytes når det kommer inn en melding. Slik velger du flere annonsekategorier samtidig: 1. Velg DAB-kunngjøringer. 2. Aktiver de ønskede meldingskategoriene. AM/FM-radio (uten navigering) Høre på radio Lydkilde VOL/m (lydstyrke/strøm): 1. Trykk for å slå radioen på eller av. 2. Vri for å øke eller redusere lydstyrken på den aktive kilden (f.eks. gjeldende lydkilde, veivisning, eller trafikkmeldinger). Du kan også justere lydstyrken ved hjelp av ratthendlene. Se Ratthendler For å åpne radiohovedsiden trykker du enten på SOURCE-panelknappen, skjermknappen Spiller nå eller én av lydskjermknappene på startsiden. Trykk flere ganger på Kilde-knappen på lydhovedsiden for å bla gjennom de tilgjengelige lydkildene (AM, FM, CD, USB/iPod og AUX). Finne en stasjon Se det tidligere avsnittet om "Lydkilde" for mer informasjon om hvordan du velger bånd.

26 26 Radio Drei TUNE/MENU-knappen for å finne ønsket radiostasjon. For å velge en forhåndsinnstilt stasjon trykker du først på FAV-knappen og velger deretter ønsket forhåndsinnstillingsknapp. Søke etter en stasjon Trykk på t eller v for å søke etter en stasjon. AM 1. Trykk på AM-skjermknappen på startsiden eller velg AM i hurtigvinduet for å åpne AM-hovedsiden. 2. Trykk på Meny-knappen i skjermbildet AM for å se AM-stasjonene. 3. Trykk for å velge ønsket alternativ. Trykk på Oppdater for å oppdatere stasjonslisten. FM 1. Trykk på FM-skjermknappen på startsiden eller velg FM i hurtigvinduet for å åpne FM-hovedsiden. 2. Trykk på Meny-knappen i skjermbildet FM for å se FM-stasjonene. 3. Trykk for å velge ønsket alternativ. Trykk på Oppdater for å oppdatere stasjonslisten. Endre kilde Hvis du vil endre lydkilde fra en av lydhovedsidene (AM, FM, CD, USB/ ipod eller or AUX), trykker du på SOURCE-panelknappen eller Kildeskjermknappen for å åpne et hurtigvindu med de tilgjengelige lydkildene. Trykk flere ganger på SOURCEknappen for å bla til ønsket kilde. Lagre forhåndsinnstilte radiostasjoner Forhåndsinnstillinger kan lagres på flere ulike måter. Det kan lagres opptil 36 radiostasjoner. AM og FM kan blandes. 1. Gå til hovedsiden for AM eller FM. Trykk og hold inne en av forhåndsinnstillingsknappene nederst på skjermen. Etter noen få sekunder kommer det en varsellyd og den nye forhåndsinnstillingsinformasjonen vises på skjermknappen. 2. Trykk og hold inne en av forhåndsinnstillingsknappene for å lagre den aktuelle stasjonen. Etter noen få sekunder kommer det en varsellyd, og den nye forhåndsinnstillingsinformasjonen vises i et lite hurtigvindu nederst på skjermen. 3. Gjenta trinnene for hver forhåndsinnstilling. Se "Forhåndsinnstilte AM/FM-stasjoner" for mer informasjon om hvordan du endrer antallet forhåndsinnstilte sider.

27 Radio 27 Hente frem en forhåndsinnstilt stasjon Følg denne fremgangsmåten for å hente frem en forhåndsinnstilt stasjon fra en FAV-side: Trykk på FAV-panelknappen for å åpne FAV-hurtigvinduet og velge ønsket forhåndsinnstilling. Trykk på FAV-skjermknappen i den øverste raden for å åpne det forhåndsinnstilte hurtigvinduet som vises nederst på siden. Trykk på en av forhåndsinnstillingsknappene på skjermen for å gå til den valgte forhåndsinnstilte stasjonen. Åpne hovedsiden for AM eller FM og trykk på en av forhåndsinnstillingsknappene for å gå til den valgte forhåndsinnstilte stasjonen. Forhåndsinnstilte AM/FM-stasjoner Hver side har plass til opptil seks forhåndsinnstilte stasjoner. De forhåndsinnstilte stasjonene på hver side kan være fra forskjellige radiobånd. Trykk på FAV-panelknappen eller FAV-skjermknappen i den øverste raden for å bla gjennom sidene. Gjeldende sidetall vises over forhåndsinnstillingsknappene. De lagrede stasjonene for hver FAV-side blir vist på forhåndsvisningsknappene nederst på skjermen. Antallet viste FAV-sider endres under Radioinnstilling i Konfig meny en. Digital lydkringkasting (DAB) DAB er tilgjengelig for enkelte stasjoner, og gjenkjennes ved at det blir vist stasjonsnavn i stedet for frekvens. Trafikkprogram (TP) Trafikkprogramstasjoner er RDS-stasjoner som kringkaster trafikknyheter. Åpne ved å trykke på TP-knappen. Radiomottak Frekvensinterferens og statisk støy kan oppstå under normalt radiomottak hvis mobiltelefonlader, elektrisk tilbehør eller en ekstern elektronisk enhet er satt inn i stikkontakten i bilen. Hvis det oppstår interferens eller statisk støy, kobler du fra enheten fra stikkontakten. FM FM-signaler har en rekkevidde på mellom 10 og 40 miles. Selv om den innebygde elektroniske kretsen i radioen automatisk forsøker å redusere interferensen, kan det likevel oppstå en viss statisk støy som gjør at lyden forsvinner og kommer tilbake. Problemet oppstår særlig i nærheten av høye bygninger eller fjell. FM-signaler har en rekkevidde på mellom 16 og 65 km. Selv om den innebygde elektroniske kretsen i radioen automatisk forsøker å redusere interferensen, kan det likevel oppstå en viss statisk støy som gjør at lyden

28 28 Radio forsvinner og kommer tilbake. Problemet oppstår særlig i nærheten av høye bygninger eller fjell. AM De fleste AM-stasjoner har lengre rekkevidde enn FM-stasjonene, spesielt nattestid. Den økte rekkevidden kan føre til interferens mellom de forskjellige stasjonsfrekvensene. Statisk støy kan forekomme når f.eks. stormer og strømlinjer påvirker radiomottaket. Når dette skjer, kan du forsøke å stille ned diskanten på radioen. Bruk av mobiltelefon Bruk av mobiltelefon kan forårsake interferens med bilradioen. Diversity-antenne FM-antennen er et skjult selvinnstillende system. Antennen optimaliserer FM-signalene avhengig av bilens posisjon og den valgte radiostasjonkilden. Det er ikke nødvendig med vedlikehold eller justeringer. Multibånd-antenne Multibånd-antennen er plassert på biltaket. Antennen brukes til AM/FMradio og GPS (Globalt posisjoneringssystem) hvis bilen er utstyrt med disse funksjonene. Hold antennen unna blokkeringer for å sikre klart mottak. Åpent soltak kan påvirke AM/ FM- og GPS-kvaliteten.

29 Lydkilder 29 Lydkilder CD-spiller CD/DVD-spiller MP Harddisk-enhet Ekstrautstyr CD-spiller Spilleren kan brukes til både CD-er MP3-er. Når tenningen er på, setter du inn en CD-plate med bildesiden vendt opp. Spilleren trekker inn platen og begynner avspillingen. Videovisning er kun tilgjengelig når bilen står i parkeringsgir (P). Systemet kan spille av: De fleste lyd-cd-plater CD-R CD-RW MP3- og ubeskyttede WMA-formater Kompatible skrivbare plater kan ha redusert lydkvalitet på grunn av platekvaliteten, opptaksmetoden, kvaliteten på musikk- eller videoopptaket, eller måten platen har blitt håndtert på. Slik unngår du skader på CD-spilleren: Ikke bruk plater som har fått riper eller andre skader. Ikke fest klistremerker eller lignende på platene. Klistremerkene kan bli sittende fast i spilleren. Sett inn kun én plate om gangen. Hold åpningen på spilleren fri for fremmedlegemer, væske og rusk. Hvis det er nødvendig å merke platen, skriver du med en merkepenn for CD-/DVD-plater direkte på bildesiden av platen. Laste inn og ta ut plater Slik laster du inn en plate: 1. Slå på tenningen. 2. Sett en plate inn i åpningen på spilleren. Spilleren trekker automatisk inn platen. Hvis platen er skadet eller feil innlastet, kommer det en feilmelding og platen skyves ut. Avspillingen starter automatisk når platen er lastet inn.

30 30 Lydkilder Trykk på R for å ta ut en plate fra CDspilleren. Hvis du venter for lenge med å ta ut platen, trekkes den automatisk inn igjen i spilleren. Spille en lyd-cd 1. Trykk på CD-skjermknappen på startsiden eller velg CD i hurtigvinduet for å åpne CD-hovedsiden. 2. Trykk på Meny-knappen i skjermbildet CD for å se menyalternativene. 3. Trykk for å velge ønsket alternativ. På CD-hovedsiden vises et spornummer i begynnelsen av hvert spor. Sang-, artist- og albuminformasjon vises hvis tilgjengelig. Bruk følgende kontroller for å spille platen: r (spill / sett på pause): Trykk for å starte, pause eller gjenoppta avspillingen. ]SEEK (søk nedover): Trykk for å gå til begynnelsen av gjeldende eller forrige spor. Hvis mindre enn fem sekunder av sporet er avspilt, kommer du tilbake til forrige spor. Hvis mer enn fem sekunder er avspilt, startes avspillingen av sporet på nytt. Trykk og hold inne for å hurtigspole bakover i sporet. Slipp opp knappen for å gå tilbake til vanlig avspillingshastighet. Forløpt tid vises. ]SEEK (søk oppover): [ Trykk for å gå til neste spor. Trykk og hold inne for å hurtigspole forover i sporet. Slipp opp knappen for å gå tilbake til vanlig avspillingshastighet. Forløpt tid vises. TUNE/MENU: Drei mot høyre eller venstre for å velge neste eller forrige spor. Trykk på knappen for å velge liste. Når du velger et spor i menyen, starter avspillingen automatisk og du kommer tilbake til CD-skjermbildet. Feilmeldinger Hvis displayet viser Lesefeil og/eller platen skyves ut, kan årsaken være én av følgende: Platen er i ugyldig eller ukjent format. Platen er fra en region som ikke støttes. Platen er svært varm. Prøv å sette inn igjen platen når temperaturen er normal. Veiunderlaget det kjøres på er svært ujevnt. Prøv å sette inn igjen platen når veiunderlaget er jevnere. Platen er skitten, ripet, våt, eller opp-ned. Det er svært høy luftfuktighet. Prøv å sette inn igjen platen på et senere tidspunkt. Det oppstod en feil under brenning av platen. Et klistremerke på platen har blitt sittende fast i spilleren. Hvis ingen av disse årsakene er tilfelle, prøver du å sette inn en CD du vet skal fungere.

31 Lydkilder 31 Hvis feilsituasjonen fortsetter, kontakter du forhandleren. CD/DVD-spiller CD/DVD-spiller (med navigering) Spilleren kan brukes til CD-plater, MP3-filer samt DVD-plater med lyd eller video. Når tenningen er på, setter du inn en CD/DVD med bildesiden vendt opp. Spilleren trekker inn platen og begynner avspillingen. Navigasjonssystemet er tilgjengelig mens avspillingen pågår. Videovisning er kun tilgjengelig når bilen står i parkeringsgir (P). DVD-spilleren er kun kompatibel med DVD-plater fra riktig sone (region). Regionkoden er vanligvis angitt på DVD-omslaget. Systemet kan spille av: De fleste lyd-cd-plater CD-R CD-RW MP3- og ubeskyttede WMA-formater DVD-Video DVD-Audio DVD-R/RW DVD+R/RW Kompatible skrivbare plater kan ha redusert lydkvalitet på grunn av platekvaliteten, opptaksmetoden, kvaliteten på musikk- eller videoopptaket, eller måten platen har blitt håndtert på. Innhold kan bli hoppet over, det kan være problemer med å lagre spor, vansker med å finne spor/kapitler og/ eller problemer med å laste inn og ta ut platen. Hvis slike problemer oppstår, kontrollerer du om platen er skadet, eller forsøker å sette inn en plate du vet skal fungere. Slik unngår du skader på CD/DVDspilleren: Ikke bruk plater som har fått riper eller andre skader. Ikke fest klistremerker eller lignende på platene. Klistremerkene kan bli sittende fast i spilleren. Sett inn kun én plate om gangen. Hold åpningen på spilleren fri for fremmedlegemer, væske og rusk. Hvis du vil merke platen, bruker du en markeringspenn for CD/DVDplater og skriver kun på bildesiden. Laste inn og ta ut plater Slik laster du inn en plate: 1. Slå på tenningen. 2. Sett en plate inn i åpningen og pass på at bildesiden vender opp. Spilleren trekker automatisk inn platen. Hvis platen er skadet eller feil innlastet, kommer det en feilmelding og platen skyves ut. Avspillingen starter automatisk når platen er lastet inn. Trykk på R for å skyve ut en plate fra CD/DVD-spilleren. Spille en CD/DVD Platen må lastes inn før kilden kan velges. Når platen er lastet inn, vises et plateikon.

32 32 Lydkilder Det er to måter å spille en CD/DVD på: Sett inn en plate og vent til avspillingen starter automatisk. Trykk først på HDD/DVD/AUX og deretter på skjermknappen Plate. Spille en lyd-cd Et spornummer blir vist i starten av hvert spor. Sang-, artist- og albuminformasjon vises hvis tilgjengelig. Bruk følgende kontroller for å spille platen: r (spill / sett på pause): Trykk for å starte, pause eller gjenoppta avspillingen. SEEK[: Trykk for å gå til neste spor. Trykk og hold inne for å hurtigspole forover i sporet. Slipp opp knappen for å gå tilbake til vanlig avspillingshastighet. Forløpt tid vises. ]SEEK: Trykk for å gå til begynnelsen av gjeldende eller forrige spor. Hvis mindre enn fem sekunder av sporet er avspilt, kommer du tilbake til forrige spor. Hvis mer enn fem sekunder er avspilt, startes avspillingen av sporet på nytt. Trykk og hold inne for å hurtigspole bakover i sporet. Slipp opp knappen for å gå tilbake til vanlig avspillingshastighet. Forløpt tid vises. TUNE/MENU: Vri til høyre eller venstre for å vise sporlisten. Vri på nytt for å bla gjennom listen. Trykk på knappen for å velge sporet. Systemet spiller av det valgte sporet og går tilbake til CD-skjermbildet. CD-meny Trykk på skjermknappen CD-meny for å åpne CD-meny en. Tilfeldig: Trykk på denne knappen for å spille av sporene i tilfeldig rekkefølge. Trykk en gang til for å stanse avspillingen i tilfeldig rekkefølge. En hake angir at avspilling i tilfeldig rekkefølge er valgt. Sporliste: Trykk for å se listen over spor på platen. Velg et spor fra listen. Det valgte sporet avspilles, og CDskjermbildet vises. Spille en lyd- og video-dvd For å kunne spille av DVD-videoen må bilen være parkert (P-gir er valgt, eller parkeringsbremsen er aktivert).

33 Lydkilder 33 Når DVD-platen er lastet inn, kommer det opp menyalternativer på skjermen. Menyalternativene forsvinner etter ca. 10 sekunder og visningen endres til fullskjermmodus. Trykk et vilkårlig sted på navigasjonsskjermen eller trykk på knappen FAV, HDD/ DVD/AUX eller 9 BACK for å få tilbake menyskjermen. Bruk forhåndsinnstillingsknappene eller trykk på skjermknappene for å betjene DVD-alternativene. DVDalternativene er listet opp på to sider. Trykk på pilknappen nederst til høyre på skjermen for å gå til den andre siden. Kun de merkede funksjonene er tilgjengelige. Enkelte av menyalternativene er ikke tilgjengelige mens platen avspilles. DVD-alternativer Full skjerm: 1. Trykk for å skjule DVD-alternativene og la videobildet ta opp hele skjermen. 2. Trykk et vilkårlig sted på navigasjonsskjermen eller trykk på knappen FAV, HDD/DVD/AUX eller 9 BACK for å vise kildeskjermknappene over videobildet. Markør: Trykk for å åpne Markør-menyen. Bruk pilene og andre markøralternativer for å navigere i DVD-menyalternativene. Markør-menyalternativene er kun tilgjengelige hvis DVD-platen har en meny. k, R, l, S (pilknapper): bruk disse skjermknappene for å navigere i DVD-menyen. r (spill / sett på pause): Trykk for å starte, pause eller gjenoppta avspillingen. SEEK[: 1. Trykk for å gå til neste kapittel. 2. Trykk flere ganger for å fortsette å bla forover på platen. 3. Trykk og hold inne for å hurtigspole forover på platen. Når hurtigspoling forover er aktivert, trykker du en gang til for å endre hastighet. Forløpt tid vises. ]SEEK: 1. Trykk for å gå til begynnelsen av gjeldende eller forrige kapittel. Hvis mindre enn fem sekunder av kapitlet er avspilt, kommer du tilbake til forrige kapittel. Hvis mer enn fem sekunder av kapitlet er avspilt, startes kapitlet på nytt. Trykk flere ganger for å gå lenger bakover på platen. 2. Trykk og hold inne for å hurtigspole bakover på platen. Når hurtigspoling bakover er aktivert, trykker du en gang til for å endre hastighet. Forløpt tid vises. 3. Trykk på r for å gjenoppta avspillingen.

34 34 Lydkilder TUNE/MENU: Trykk på ] SEEK eller SEEK [ for å gå til neste eller forrige kapittel. Du kan også endre kapittel ved å trykke på skjermen og deretter dreie TUNE/MENU-knappen. Stopp: 1. Trykk på displayet for å se hvilke knapper som er tilgjengelige. Trykk på stoppknappen for å stoppe DVD-avspillingen. 2. Trykk på r for å fortsette avspillingen. 3. Trykk to ganger på r for å begynne DVD-avspillingen fra start. 9 Tilfeldig: 1. Trykk på denne knappen for å spille av sporene i tilfeldig rekkefølge. 2. Trykk en gang til for å spille av i rekkefølge. Denne knappen er tilgjengelig for lyd-dvd-plater. Toppmeny: Trykk for å se den første menyen på DVD-en. Funksjonen er ikke tilgjengelig på alle DVD-er. Meny: Trykk for å se menyen for den delen av DVD-en som spilles av akkurat nå. Ikke alle DVD-er har denne funksjonaliteten. Funksjonen er ikke tilgjengelig for lyd-dvd-er. Tastatur: Trykk for å søke gjennom kapitlet, sporet eller menynummeret. Skriv inn tittel/kapittelnummer eller gruppe-/spornummer på tastaturet. Søk: Trykk for å søke etter tittel. Vinkel: Trykk for å justere visningsvinkelen under avspilling. Trykk flere ganger for å bla gjennom visningsvinklene. Lyd: Trykk for å endre lydstrøm og - språk under avspilling. Trykk flere ganger for å bla gjennom lydstrømmene og -språkene. Tekst: Trykk for å vise/skjule undertekster eller endre undertekstspråk under avspilling. Trykk flere ganger for å bla gjennom undertekstspråkene og skjule underteksten. Pan.kann: Trykk for å endre bredden på bredformatsfilmer slik at de passer i skjermruten. Trykk på denne knappen for å aktivere Pan.kann. Feilmeldinger Hvis displayet viser Lesefeil og/eller platen skyves ut, kan årsaken være én av følgende: Platen er i ugyldig eller ukjent format. Platen er fra en region som ikke støttes. Platen er svært varm. Prøv å sette inn igjen platen når temperaturen er normal. Veiunderlaget det kjøres på er svært ujevnt. Prøv å sette inn igjen platen når veiunderlaget er jevnere. Platen er skitten, ripet, våt, eller opp-ned. Det er svært høy luftfuktighet. Prøv å sette inn igjen platen på et senere tidspunkt. Det oppstod en feil under brenning av platen. Et klistremerke på platen har blitt sittende fast i spilleren. Hvis ingen av disse årsakene er tilfelle, prøver du å sette inn en CD/ DVD du vet skal fungere.

35 Lydkilder 35 Hvis feilsituasjonen fortsetter, kontakter du forhandleren. MP3 MP3-formater MP3-plater du oppretter selv, må innfri bestemte krav for å kunne spilles av i bilen. Kravene er: Samplingsfrekvens: 8 khz, 16 khz, 22,05 khz, 24 khz, 32 khz, 44,1 khz eller 48 khz. Bithastighet: 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 80, 96, 112, 128, 144, 160, 192, 224, 256 eller 320 kbps. Opptil 255 mapper med en maksimal mappestrukturdybde på åtte nivåer. Maksimalt 1024 filer på platen. MP3-platen må være spilt inn på en CD-R- eller CD-RW-plate med en maksimal lagringskapasitet på 700 MB. Artist-/album-/sangtittel-/sjangerinformasjon forutsetter at CD-platen skannes fullstendig før musikknavigeringsprogrammet begynner å jobbe med disse menyene. Det blir ikke utført skanning mens platen spilles. Spille en MP3-CD (uten navigering) Når en MP3-CD lastes inn i spilleren, vises MP3. Hvis det allerede er lastet inn en plate og du lytter til en annen lydkilde, trykker du på SOURCE for å bytte til platekilden. Displayet viser hvilket spornummer som spilles av. r (spill / sett på pause): Trykk for å starte, pause eller gjenoppta avspilling av en innlastet plate. SEEK [ (neste/forover): 1. Trykk for å gå til neste spor. 2. Trykk igjen for å bla videre forover på platen. 3. Trykk og hold inne for å hurtigspole forover. 4. Slipp opp knappen for å gå tilbake til vanlig avspillingshastighet. Forløpt tid vises. ] SEEK (forrige/bakover): 1. Trykk for å gå til begynnelsen av gjeldende eller forrige spor. Hvis mindre enn fem sekunder av sporet er avspilt, kommer du tilbake til forrige spor. Hvis mer enn fem sekunder av sporet er avspilt, starter sporet på nytt. 2. Trykk igjen for å bla videre bakover på platen. 3. Trykk og hold inne knappen for å hurtigspole bakover. 4. Slipp opp knappen for å gå tilbake til vanlig avspillingshastighet. Forløpt tid vises. TUNE/MENU: 1. Vri til høyre eller venstre for å vise sporlisten. 2. Vri på nytt for å bla gjennom listen. 3. Trykk på TUNE/MENU for å velge spor. Systemet spiller av det valgte sporet og går tilbake til CDskjermbildet. MP3-musikkmeny Trykk på Meny-skjermknappen for å åpne menyen mens kilden er aktiv.

36 36 Lydkilder Trykk på én av følgende knapper i MP3-menyen: Tilfeldig: Trykk for å spille av sporene i tilfeldig rekkefølge. Trykk en gang til for å stanse avspillingen i tilfeldig rekkefølge. Spillelister: Trykk for å se spillelistene som er lagret på platen. Velg en spilleliste for å se alle sangene i listen. Det kan ta litt tid før listen vises. Velg sangen du ønsker å høre. Artister: Trykk for å se en liste over artistene som er lagret på platen. Velg en artist for å se alle sangene av denne artisten. Det kan ta litt tid før listen vises. Velg sangen du ønsker å høre. Albumer: Trykk for å se albumene på platen. Velg et album for å se alle sangene i albumet. Det kan ta litt tid før listen vises. Velg sangen du ønsker å høre. Sangtitler: Trykk for å se en liste over alle sangene på platen. Sangene blir vist som lagret på platen. Det kan ta litt tid før listen vises. Velg en sang i listen for å starte avspilling. Genre: Trykk for å se sjangrene. Velg en sjanger for å se en liste over alle sangene i denne sjangeren. Velg sangen du ønsker å høre. Mapper/spillelister: Trykk for å åpne en mappeliste og se filene i mappestrukturen. Rotkatalog Rotkatalogen håndteres som en mappe. Alle filer som er plassert direkte i rotkatalogen, åpnes før eventuelle rotkatalogmapper. Tomme mapper Hvis en rotkatalog eller mappe er tom eller kun inneholder mapper, går spilleren automatisk til den neste mappen i filstrukturen som inneholder en komprimert lydfil. Tomme mapper blir ikke vist eller nummerert. Ingen mappe Hvis CD-platen kun inneholder komprimerte lydfiler uten mapper eller spillelister, ligger alle filene i rotmappen. Filsystem og navngivning Sangtittel, artist, album og sjanger vises hvis angitt i filens ID3-merke. Hvis sangtittel ikke er angitt i ID3-merket, blir filnavnet vist som spornavn. Forhåndsprogrammerte spillelister Radioen gjenkjenner forhåndsprogrammerte spillelister, men der er ingen redigeringsmuligheter. Disse spillelistene håndteres som spesialmapper med komprimerte lydfiler. Spille en MP3-CD eller DVD (med navigering) Når en MP3-CD lastes inn i spilleren, vises MP3.

37 Lydkilder 37 Hvis det allerede er lastet inn en plate, men du har åpnet kartskjermen eller lytter til en annen lydkilde, trykker du på HDD/DVD/AUX for å bytte til platekilden. Displayet viser hvilket spornummer som spilles av. Slik spiller du en plate: r (spill / sett på pause): Bruk denne knappen for å starte, pause eller gjenoppta avspilling av en innlastet plate. SEEK[: 1. Trykk for å gå til neste spor. 2. Trykk igjen for å bla videre forover på platen. 3. Trykk og hold inne for å hurtigspole forover. 4. Slipp opp knappen for å gå tilbake til vanlig avspillingshastighet. Forløpt tid vises. ]SEEK: 1. Trykk for å gå til begynnelsen av gjeldende eller forrige spor. Hvis mindre enn fem sekunder av sporet er avspilt, kommer du tilbake til forrige spor. Hvis mer enn fem sekunder av sporet er avspilt, starter sporet på nytt. 2. Trykk igjen for å bla videre bakover på platen. 3. Trykk og hold inne knappen for å hurtigspole bakover. 4. Slipp opp knappen for å gå tilbake til vanlig avspillingshastighet. Forløpt tid vises. TUNE/MENU: 1. Vri til høyre eller venstre for å vise sporlisten. 2. Vri på nytt for å bla gjennom listen. 3. Trykk på TUNE/MENU for å velge spor. Systemet spiller av det valgte sporet og går tilbake til CDskjermbildet. MP3-musikkmeny Gå til plateskjermbildet og trykk på skjermknappen Disk musikkmeny eller panelknappen TUNE/MENU for å åpne Disk musikkmeny. Trykk på en av følgende knapper i Disk musikkmeny for å åpne ønsket kategori: Tilfeldig: Trykk på denne knappen for å spille av sporene i tilfeldig rekkefølge. Mapper/spillelister Trykk for å se mappene som er lagret på platen. Velg en mappe for å se alle sangene den inneholder. Når du velger en sang fra listen, spilles den automatisk. Sporliste Trykk for å se en liste over alle sangene på platen. Når du velger en sang fra listen, spilles den automatisk. Sangvisningen avhenger av programmappen og filstrukturen som ble brukt da CD-en ble brent.

38 38 Lydkilder Artister Trykk for å se en liste over artistene som er lagret på platen. Velg en artist for å se alle sangene av denne artisten. Når du velger en sang fra listen, spilles den automatisk. Albumer Trykk for å se albumene på platen. Velg et album for å se alle sangene i albumet. Når du velger en sang fra listen, spilles den automatisk. Genre Trykk for å se sjangrene på platen. Velg en sjanger for å se en liste over alle sangene i denne sjangeren. Når du velger en sang fra listen, spilles den automatisk. Sangtitler Trykk for å se en liste over alle sangene på platen. Når du velger en sang fra listen, spilles den automatisk. Sangene vises i alfabetisk rekkefølge ut fra sangtittelen som er angitt i ID3-merket (hvis tilgjengelig). Mapper Rotkatalog Rotkatalogen håndteres som en mappe. Alle filer som er plassert direkte i rotkatalogen, åpnes før eventuelle rotkatalogmapper. Tom katalog eller mappe Hvis en rotkatalog eller mappe er tom eller kun inneholder mapper, går spilleren automatisk til den neste mappen i filstrukturen som inneholder en komprimert lydfil. Tomme mapper blir ikke vist eller nummerert. Ingen mappe Hvis CD-platen kun inneholder komprimerte lydfiler uten mapper eller spillelister, plasseres alle filene i rotmappen. Filsystem og navngivning Den viste sangtittelen hentes fra filens ID3-merke. Hvis sangtittel ikke er angitt i ID3-merket, blir filnavnet vist som spornavn. Forhåndsprogrammerte spillelister Radioen gjenkjenner forhåndsprogrammerte spillelister, men der er ingen redigeringsmuligheter. Disse spillelistene håndteres som spesialmapper med komprimerte lydfiler. Harddisk-enhet Harddisk-enhet (HDD) (med navigering) Det er mulig å lagre sanger på harddisk-enheten (HDD). Følgende formater støttes av harddisk-enheten: MP3 MP3-Pro WMA Audible.com M4A Sangene kan lagres fra en CD-spiller eller en medielagringsenhet som er koblet til med USB-plugg. Pass på at platen det skal kopieres fra er ren og uskadet.

39 Lydkilder 39 Slik velger harddisk-lydkilde: Trykk på HDD/DVD/AUX-knappen, og bla til du finner HDD-kilden. Alternativt kan du trykke én gang på HDD/ DVD/AUX-knappen og deretter trykke på HDD-kilde. Lagre på harddisk fra CD Det går raskere hvis du lytter til en annen kilde mens lagringsprosessen pågår. Slik lagrer du alle sporene fra platen: 1. Sett inn en CD-plate eller trykk på HDD/DVD/AUX-knappen inntil skjermbildet DISC åpnes. 2. Trykk på knappen o REC. 3. Det kommer nå opp en bekreftelsesmelding. 4. Velg Alle sanger for å lagre alle sporene. Det kommer opp en fremdriftsindikator. Slik lagrer du enkeltspor fra platen: 1. Sett inn en CD-plate eller trykk på HDD/DVD/AUX-knappen inntil skjermbildet DISC åpnes. 2. Trykk på ] SEEK, SEEK [ eller Disk musikkmeny for å velge sangen som skal lagres. 3. Trykk på knappen o REC. 4. Det kommer nå opp en bekreftelsesmelding. 5. Velg sangen som skal lagres. Det kommer opp en fremdriftsindikator. Lagre på harddisk fra USB-enhet Slik kopierer du alle sporene fra USBenheten: 1. Koble til en USB-enhet eller trykk på HDD/DVD/AUX-knappen inntil USB vises i DISC-skjermbildet. 2. Trykk på knappen o REC. 3. Det kommer nå opp en bekreftelsesmelding. 4. Velg Alle sanger for å kopiere alle sporene. Det kommer opp en fremdriftsindikator. Slik lagrer du enkeltspor: 1. Koble til en USB-enhet eller trykk på HDD/DVD/AUX-knappen inntil USB vises i DISC-skjermbildet. 2. Bruk ] SEEK, SEEK [ eller HDD musikkmeny en for å velge sangen som skal lagres. 3. Trykk på knappen o REC. 4. Det kommer nå opp en bekreftelsesmelding. 5. Velg sangen som skal lagres. Det kommer opp en fremdriftsindikator.

40 40 Lydkilder Duplisert innhold Før lagringsprosessen igangsettes blir det kontrollert at innholdet ikke fins allerede på harddisken. Hvis hele CD-innholdet allerede fins på harddisken, blir det ikke lagret på nytt. Det lagres kun innhold som ikke allerede fins på harddisken. Samme fil kan imidlertid forekomme to ganger hvis den har blitt lagret fra både USB-enhet og CD-plate. Skyve ut CD-plater Hvis CD-platen skyves ut før lagringsprosessen er fullført, lagres kun de av sporene som er fullstendige. Ufullstendige spor blir slettet. Strømmodus Hvis systemet blir slått av mens det lagres innhold fra en CD-plate eller USB-enhet, stanses lagringsprosessen. Lagringsprosessen blir ikke gjenopptatt automatisk når radioen slås på igjen. Spille av innhold på harddisken Bruk følgende (berøringssensitive) knapper for å betjene harddiskfunksjonene mens HDD-kilden er aktiv: r (spill av / sett på pause): Trykk for å starte, pause eller gjenoppta avspilling av den gjeldende mediekilden. SEEK[: 1. Trykk for å gå til neste spor. 2. Trykk og hold inne for å hurtigspole forover. 3. Slipp opp knappen for å gå tilbake til vanlig avspillingshastighet. Forløpt tid vises. ]SEEK: 1. Trykk for å gå til begynnelsen av gjeldende eller forrige spor. Hvis mindre enn fem sekunder av sporet er avspilt, kommer du tilbake til forrige spor. Hvis mer enn fem sekunder av sporet er avspilt, starter sporet på nytt. 2. Trykk og hold inne knappen for å hurtigspole bakover. 3. Slipp opp knappen for å gå tilbake til vanlig avspillingshastighet. Forløpt tid vises. TUNE/MENU: 1. Vri til høyre eller venstre for å se Alle sanger. 2. Vri på nytt for å bla gjennom listen. 3. Trykk på TUNE/MENU-knappen for å velge den aktuelle sangen. Systemet spiller av den valgte sangen og går tilbake til CDskjermbildet. DEL (slett): 1. Velg sangen som skal slettes i skjermbildet HDD musikkmeny. 2. Trykk på knappen DEL.

41 Lydkilder 41 Velg kategori i skjermbildet HDD musikkmeny for å slette en hel liste med Artister, Albumer eller Genre. Trykk på knappen DEL. HDD musikkmeny Gå til HDD-skjermbildet og trykk på skjermknappen HDD musikkmeny i HDD-skjermbildet for å se HDD musikkmeny en. Trykk på én av følgende knapper i HDD musikkmeny en: Tilfeldig: Trykk på denne knappen for å spille av sporene i tilfeldig rekkefølge. Flere som dette: Trykk på knappen for å bruke Gracenote -musikkgjenkjenningsteknologi og relaterte data til å generere en liste over lignende sanger. Velg en sang fra listen. Denne funksjonen er kun tilgjengelig for sanger som er lagret fra lyd-cdplater. Den kan ikke brukes for MP3- eller andre komprimerte lydfiler. Ved lagring fra CD til harddisk må alle filene komprimeres før det kan opprettes en liste. Dette kan ta litt tid. Spillelister: 1. Trykk for å se spillelistene på harddisken. 2. Velg en spilleliste for å se alle sangene i listen. 3. Velg en sang fra listen. Når du har gjort et valg, vises Spillelistemodus. Artister: 1. Trykk for å se artistene som er lagret på harddisken. 2. Velg en artist for å se alle sangene av denne artisten. 3. Velg en sang fra listen. Når du har gjort et valg, vises Artistmodus. Albumer: 1. Trykk for å se albumene på harddisken. 2. Velg et album for å se alle sangene i albumet. 3. Velg en sang fra listen. Når du har gjort et valg, vises Albummodus. Alle sanger: 1. Trykk for å se en liste over alle sangene på harddisken. 2. Velg en sang fra listen. Når du har gjort et valg, vises Alle sangermodus.

42 42 Lydkilder Genre: 1. Trykk for å se sjangrene på harddisken. 2. Velg en sjanger for å se en liste over alle sangene i denne sjangeren. 3. Velg en sang fra listen. Når du har gjort et valg, vises Genremodus. Nylig lagret: Trykk for å se en liste over de 50 siste sangene som har blitt lagret på harddisken. Når du velger dette alternativet, vises Modus for nylig lagret. Lagre HDD-favoritter Følg denne fremgangsmåten hvis du vil at den aktuelle sangen som avspilles fra harddisk, skal lagres i en forhåndsinnstilt kategori: 1. Trykk på FAV-knappen inntil spillelistekategorien FAV vises. 2. Trykk og hold inne en av forhåndsinnstillingsknappene nederst på skjermen inntil meldingen Favoritt er lagret vises. Følg denne fremgangsmåten for å lagre en Artist, et helt Album, eller en hel Sjanger i en forhåndsinnstilt FAVkategori: 1. Trykk på FAV-knappen inntil ønsket FAV-kategori vises. 2. Trykk og hold inne en av forhåndsinnstillingsknappene nederst på skjermen. Spille av HDD-favoritter Favorittene kan spilles av på to ulike måter: Trykk på FAV-knappen inntil ønsket FAV HDD-kategori vises. Trykk på en av forhåndsinnstillingsknappene nederst i skjermbildet FAV HDD. Velg FAV i HDD musikkmeny en. Artist, Album og Sjanger er oppført i den tilhørende listen. USB-kompatible enheter USB-tilkoblingen bruker følgende: USB 2.0. USB-flashenhet eller -minnepenn. Bærbare USB-harddisker. Vær ekstra påpasselig med strømkilden til disse enhetene (USB-strømforsyning fra buss eller en ekstern strømkilde). Bærbare medieadaptere som støtter SD Flash, Compact Flash eller SD Micro. Det er ikke sikkert at alle USB-medielagringsenheter gjenkjennes. Musikk kan spilles av direkte fra USBenheten og styres ved hjelp av MP3- kontrollfunksjonene og -menyen. Spille av fra USB En USB-medielagringsenhet kan kobles til USB-porten for å kopiere komprimerte lydfiler til harddisken. Innhold kan også spilles av direkte fra USB-enheten. USB-porten er plassert i gulvkonsollen.

43 Lydkilder 43 Det kommer opp et USB-ikon når USB-enheten er tilkoblet. Slik spiller du av innhold fra en USBenhet: Avspilling starter automatisk idet du kobler til USB-enheten. Trykk først på HDD/DVD/AUX og deretter på USB-skjermknappen. Når USB-kilden er aktiv, betjener du USB-funksjonen ved hjelp av følgende: r (spill av / sett på pause): Trykk for å starte, pause eller gjenoppta avspilling av den gjeldende mediekilden. SEEK[: 1. Trykk for å gå til neste spor. 2. Trykk og hold inne for å hurtigspole forover. Slipp opp knappen for å gå tilbake til vanlig avspillingshastighet. Forløpt tid vises. ]SEEK: 1. Trykk for å gå til begynnelsen av gjeldende eller forrige spor. Hvis mindre enn fem sekunder av sporet er avspilt, kommer du tilbake til forrige spor. Hvis mer enn fem sekunder av sporet er avspilt, starter sporet på nytt. 2. Trykk og hold inne knappen for å hurtigspole bakover. 3. Slipp opp knappen for å gå tilbake til vanlig avspillingshastighet. Forløpt tid vises. TUNE/MENU: 1. Vri til høyre eller venstre for å vise sporlisten. 2. Vri på nytt for å bla gjennom listen. 3. Trykk på TUNE/MENU-knappen for å velge det aktuelle sporet. Systemet spiller av det valgte sporet og går tilbake til USB-skjermbildet. USB musikkmeny Gå til skjermbildet USB- lyd og trykk enten på skjermknappen USB musikkmeny eller TUNE/MENUknappen for å åpne USB musikkmeny en. Velg én av følgende knapper i USB musikkmeny en: Tilfeldig: Trykk på denne knappen for å spille av sporene i tilfeldig rekkefølge. Trykk en gang til på knappen for å stanse funksjonen. Mapper/spillelister: Trykk for å se spillelistene som er lagret på USB-enheten. Velg en mappe/spilleliste for å se sangene den inneholder. Velg en sang fra listen. Når du har gjort et valg, vises Mappe/spilleliste-modus.

44 44 Lydkilder Sporliste: Trykk for å se en liste over sangene og finne ut hvilket spor sangene er lagret på. Artister: Trykk for å se artistene som er lagret på USB-enheten. Velg en artist for å se en liste over alle sangene av artisten. Velg en sang fra listen. Når du har gjort et valg, vises Artistmodus. Albumer: Trykk for å se albumene som er lagret på USB-enheten. Velg et album for å se en liste over alle sangene i albumet. Velg en sang fra listen. Når du har gjort et valg, vises Albummodus. Alle sanger: Trykk for å se en liste over alle sangene som er lagret på USB-enheten. Velg en sang fra listen. Når du har gjort et valg, vises Alle sanger-modus. Genre: Trykk for å se sjangrene som er lagret på USB-enheten. Velg en sjanger for å se en liste over alle sangene innenfor denne sjangeren. Velg en sang fra listen. Når du har gjort et valg, vises Genremodus. Ta ut USB: Velg dette alternativet når du vil fjerne USB-enheten. Hvis du kobler fra USB-enheten uten å velge Ta ut USB, kan filene bli skadet. Spille av fra en ipod Funksjonen støttes av følgende ipodmodeller: ipod touch (1./2./3./4. generasjon) ipod classic ipod med video ipod nano (1./2./3./4./5./6. generasjon) iphone 4 iphone 3GS iphone 3G iphone For å sikre korrekt funksjonalitet må ipod-enheten ha den nyeste fastvaren fra Apple. ipod-fastvaren kan oppdateres ved hjelp av det nyeste itunes -programmet. Les mer på Det er ikke mulig å lagre filer fra ipod til harddisk. Medier må lagres ved hjelp av en USB-medielagringsenhet. Hvis du vil koble til og betjene en ipod, setter du den ene enden av USBstandardkabelen inn i dock-tilkoblingen på ipod-enheten. Den andre enden settes inn i USB-porten i midtkonsollen. ipod-musikkinformasjon blir vist i radiodisplayet og spilles av gjennom bilens lydsystem. ipod-batteriet lades automatisk når tenningen er på. Hvis ipod-enheten er tilkoblet med USB-kabel når tenningen slås av, stanses batteriladingen og ipod-enheten slås av automatisk.

45 Lydkilder 45 For å spille av musikk fra en ikke-støttet ipod-modell kobler du en standard 1/8" stereokabel til AUX-inngangen. Se AUX-enheter 3 46 for mer informasjon. For å spille av musikk fra en ikke-støttet ipod-modell kobler du en standard 3,5 mm stereokabel til AUX-inngangen. Se AUX-enheter 3 46 for mer informasjon. ipod musikkmeny Trykk på en av følgende knapper i ipod musikkmeny en for å åpne ønsket skjermbilde: Tilfeldig: 1. Trykk på denne knappen for å spille av sporene i tilfeldig rekkefølge. 2. Trykk en gang til på knappen for å stanse funksjonen. Spillelister: 1. Trykk for å se spillelistene som er lagret på ipod-enheten. 2. Velg en spilleliste for å se alle sangene i listen. 3. Velg ønsket sang fra listen. Når du har valgt sang, vises Spillelistemodus på ipod-enhetens hovedskjerm. Artister: 1. Trykk for å se artistene som er lagret på ipod-enheten. 2. Velg en artist for å se alle sangene av denne artisten. 3. Velg ønsket sang fra listen. Når du har valgt sang, vises Artistmodus på ipod-enhetens hovedskjerm. Albumer: 1. Trykk for å se albumene som er lagret på ipod-enheten. 2. Velg et album for å se alle sangene i albumet. 3. Velg ønsket sang fra listen. Når du har valgt sang, vises Albummodus på ipod-enhetens hovedskjerm. Alle sanger: 1. Trykk for å se en liste over alle sangene som er lagret på ipodenheten. 2. Velg ønsket sang fra listen. Når du har valgt sang, vises Alle sangermodus på ipod-enhetens hovedskjerm.

46 46 Lydkilder Genre: 1. Trykk for å se sjangrene som er lagret på ipod-enheten. 2. Velg en sjanger for å se en liste over alle sangene i denne sjangeren. 3. Velg ønsket sang fra listen. Når du har valgt sang, vises Genremodus på ipod-enhetens hovedskjerm. Komponister: 1. Trykk for å se komponistene som er lagret på ipod-enheten. 2. Velg en komponist for å se alle sangene av denne komponisten. 3. Velg ønsket sang fra listen. Når du har valgt sang, vises Komponistmodus på ipod-enhetens hovedskjerm. Podcaster blir vist sammen med annen musikk. De er ikke skilt ut i en egen kategori. Akkurat som for andre musikkfiler kan du søke etter tittel, artist og album. Trykk på Ta ut ipod for å fjerne ipodenheten. Hvis du kobler fra ipod-enheten uten å trykke på denne knappen, kan filene på ipod-enheten bli skadet. Ekstrautstyr Ekstraenheter Bilen er utstyrt med en AUX-inngangskontakt i gulvkonsollen. Mulige AUX-lydkilder er blant annet: Bærbar datamaskin MP3-spiller Båndspiller Kontakten er ikke en lydutgang. Ikke plugg inn høretelefoner i AUX-inngangskontakten. Konfigurer eventuelle AUX-enheter mens bilen står i parkeringsgir (P). Koble en 1/8" kabel fra AUX-enheten til AUX-inngangskontakten. Når du kobler til en enhet, spilles lydfilene på denne automatisk av gjennom høyttalerne i bilen. Koble en 3,5 mm kabel fra AUX-enheten til AUX-inngangskontakten. Når du kobler til en enhet, spilles lydfilene på denne automatisk av gjennom høyttalerne i bilen. Hvis en AUX-enhet allerede er tilkoblet, men en annen kilde er aktiv for øyeblikket, trykker du på skjermknappen Spiller nå på startsiden. Trykk deretter flere ganger på Kilde for å bla til og velge AUX. Spille av fra USB En USB-lagringsenhet eller MTP-enhet kan kobles til USB-porten. USB-porten er plassert i midtkonsollen. Det kommer opp et USB-ikon når USB-enheten er tilkoblet. USB MP3-spiller og USB-plugger Tilkoblede USB MP3-spillere og USB-plugger må være i overensstemmelse med USB Mass Storage Device Class (USB MSC).

47 Lydkilder 47 Bare USB MP3-spillere og USBplugger med en sektorstørrelse på 512 bytes og en klyngestørrelse tilsvarende maks. 32 kbytes i FAT32- filsystemet støttes. Harddiskstasjoner støttes ikke. Disse begrensningene gjelder for dataene som er lagret på en USB MP3-spiller eller USB-enhet: Maksimal mappestrukturdybde: 11 nivåer. Maksimalt antall MP3/WMA-filer som kan vises: Det er ikke mulig å spille av WMA med Digital Rights Management (DRM) fra nettmusikkbutikker. WMA-filer kan kun spilles av hvis de ble opprettet med Windows Media Player versjon 8 eller nyere. Gyldige filendelser for spillelister:.m3u,.pls. Spillelisteoppføringene må være lagret som relative baner. Systemattributtet for mapper/filer som inneholder lyddata, må ikke være angitt. Følg en av disse fremgangsmåtene for å spille av en USB-enhet: Avspilling starter automatisk idet du kobler til USB-enheten. Trykk først på skjermknappen Spiller nå på startsiden. Trykk deretter flere ganger på SOURCE-panelknappen for å bla til og velge USB. Når USB-kilden er aktiv, betjener du USB-funksjonen ved hjelp av følgende: r (spill av / sett på pause): Trykk for å starte, pause eller gjenoppta avspilling av den gjeldende mediekilden. ] SEEK (søk nedover): 1. Trykk for å gå til begynnelsen av gjeldende eller forrige spor. Hvis mindre enn fem sekunder av sporet er avspilt, kommer du tilbake til forrige spor. Hvis mer enn fem sekunder av sporet er avspilt, starter sporet på nytt. 2. Trykk og hold inne for å hurtigspole bakover. 3. Slipp opp knappen for å gå tilbake til vanlig avspillingshastighet. Forløpt tid vises. SEEK [ (søk oppover): 1. Trykk for å gå til neste spor. 2. Trykk og hold inne for å hurtigspole forover. Slipp opp knappen for å gå tilbake til vanlig avspillingshastighet. Forløpt tid vises. USB musikkmeny Trykk på én av følgende knapper i USB musikkmeny en: Tilfeldig: Trykk for å spille av sporene i tilfeldig rekkefølge. Trykk en gang til for å stanse avspillingen i tilfeldig rekkefølge. Spillelister: Trykk for å se spillelistene som er lagret på USB-enheten. Velg en spilleliste for å se alle sangene den inneholder. Det kan ta litt tid før listen vises. Velg sangen du ønsker å høre.

48 48 Lydkilder Artister: Trykk for å se artistene som er lagret på USB-enheten. Velg en artist for å se en liste over alle albumene av artisten. Det kan ta litt tid før listen vises. For å velge en sang trykker du først på Alle sanger, og velger deretter ønsket sang. Alternativt kan du trykke på et album og velge en sang fra listen. Albumer: Trykk for å se albumene på USB-enheten. Velg et album for å se en liste over alle sangene det inneholder. Det kan ta litt tid før listen vises. Velg sangen du ønsker å høre. Sangtitler: Trykk for å se en liste over alle sangene på USB-enhetene. Sangene blir vist som lagret på platen. Det kan ta litt tid før listen vises. Velg en sang i listen for å starte avspilling. Genre: Trykk for å se sjangrene på USB-enheten. Velg en sjanger for å se en liste over alle sangene den inneholder. Velg sangen du ønsker å høre. Mapper/spillelister: Trykk for å åpne en mappeliste og se filene i mappestrukturen. Filsystem og navngivning Sangtittel, artist, album og sjanger vises hvis angitt i filens ID3-merke. Hvis sangtittel ikke er angitt i ID3-merket, blir filnavnet vist som spornavn. Spille av fra en ipod Funksjonen støttes av følgende ipodmodeller: ipod nano (1./2./3./4. generasjon) ipod med video (generasjon 5.0 og 5.5). Kun lydfunksjon (videovisning ikke tilgjengelig). ipod classic (6. generasjon) ipod touch (1. og 2. generasjon) Følgende situasjoner kan medføre redusert betjening og funksjon: Tilkobling av en ipod med nyere fastvareversjon enn det som støttes av infotainmentsystemet. Tilkobling av en ipod med fastvare fra annen produsent. Hvis du vil koble til og betjene en ipod, setter du den ene enden av USBstandardkabelen inn i dock-tilkoblingen på ipod-enheten. Den andre enden settes inn i USB-porten i midtkonsollen. ipod-musikkinformasjon blir vist i radiodisplayet og spilles av gjennom bilens lydsystem. ipod-batteriet lades automatisk når tenningen er på. Hvis ipod-enheten er tilkoblet med USB-kabel når tenningen slås av, stanses batteriladingen og ipod-enheten slås av automatisk. For å spille av musikk fra en ikke-støttet ipod-modell kobler du en standard 3,5 mm-stereokabel til AUX-inngangen. ipod musikkmeny Tilfeldig: Trykk for å spille av sporene i tilfeldig rekkefølge. Trykk en gang til for å stanse avspillingen i tilfeldig rekkefølge. Trykk på én av følgende knapper i ipod musikkmeny en:

49 Lydkilder 49 Spillelister: 1. Trykk for å se spillelistene som er lagret på ipod-enheten. 2. Velg en spilleliste for å se alle sangene i listen. 3. Velg sangen du ønsker å spille av. Artister: 1. Trykk for å se artistene som er lagret på ipod-enheten. 2. Velg en artist for å se alle sangene av denne artisten. 3. Velg sangen du ønsker å spille av. Albumer: 1. Trykk for å se albumene som er lagret på ipod-enheten. 2. Velg et album for å se en liste over alle sangene det inneholder. Alternativt kan du velge Alle sanger for å se alle sangene av artisten. 3. Velg sangen du ønsker å spille av. Sangtitler: 1. Trykk for å se en liste over alle sangene som er lagret på ipodenheten. 2. Velg sangen du ønsker å spille av. Genre: 1. Trykk for å se sjangrene som er lagret på ipod-enheten. 2. Velg en sjanger for å se en liste over alle artistene innenfor sjangeren. 3. Velg en artist for å se albumene eller velg Alle sanger for å se alle sangene innenfor sjangeren. 4. Velg album for å se sangene. 5. Velg sangen du ønsker å spille av. Podcaster: 1. Trykk for å se podcastene som er lagret på ipod-enheten. 2. Velg podcasten du ønsker å spille av. Komponister: 1. Trykk for å se komponistene som er lagret på ipod-enheten. 2. Velg en komponist for å se alle sangene av denne komponisten. 3. Velg sangen du ønsker å spille av. Lydbok: 1. Trykk for å se lydbøkene som er lagret på ipod-enheten. 2. Velg en tittel for å se en liste over alle lydbøkene. 3. Velg lydboken du ønsker å spille av. Spille av fra en iphone Funksjonen støttes av følgende iphone-modell: iphone (3G - 3GS) iphone brukes på samme måte som ipod.

50 50 Navigering Navigering Bruk Kart Symboloversikt Destinasjon Konfigureringsmeny Globalt posisjoneringssystem Plassering av bil Problemer med ruteveiledning Service for navigasjonssystemet Skaffe til veie CD-/DVD-plater for navigasjonssystemet Databasedekning forklaring Bruk Du betjener systemet ved hjelp av knappene på navigasjonssystemet og på navigasjonsskjermen. Se oversikten over betjeningselementer Enkelte funksjoner er deaktivert når bilen er i bevegelse. Kontrollknapper i infotainmentsystemet Panelknappene brukes for å starte grunnleggende funksjoner mens infotainmentsystemet er i bruk. Se oversikten over betjeningselementer Disse knappene er: RADIO BAND: Trykk for å velge AM, FM eller DAB. HDD/DVD/AUX (kilde): Trykk på HDD/DVD/AUX for å bytte til harddisk, CD, DVD, USB eller AUX. Du kan også bytte lydkilde ved hjelp av ratthendlene. Se Ratthendler 3 13 for mer informasjon. FAV (favoritter): Trykk for å vise det aktuelle sidetallet over forhåndsinnstillingsknappene. De lagrede stasjonene for hver liste blir vist på forhåndsvisningsknappene nederst på berøringsskjermen. Antallet forhåndsinnstilte FAV-lister kan endres. TUNE/MENU: Drei for å utheve en funksjon. Trykk for å aktivere den uthevede funksjonen. 9 BACK: Trykk for å gå tilbake til forrige skjermbilde i en meny. 9 BACKknappen fungerer ikke i hovedskjermene, som f.eks. kart-, lyd-, blad- eller klimaskjermene. TONE: Trykk for å åpne tonemenyen og justere lyden. CONFIG (konfigurer): Trykk for å tilpasse funksjonene for radio, navigering, display, telefon, bil og tid. Se konfigureringsmenyen 3 72 for mer informasjon. SEEK[: 1. Trykk for å gå til neste spor eller kapittel. 2. Trykk og hold inne for å hurtigspole forover. 3. Slipp opp knappen for å gå tilbake til vanlig avspillingshastighet. Forløpt tid vises.

51 Navigering 51 ] SEEK 1. Trykk for å gå til begynnelsen av gjeldende eller forrige spor/kapittel. Hvis mindre enn fem sekunder av sporet/kapitlet er avspilt, kommer du tilbake til forrige spor/kapittel. Hvis mer enn fem sekunder av sporet/kapitlet er avspilt, starter sporet/kapitlet på nytt. 2. Trykk og hold inne for å hurtigspole bakover. Slipp opp knappen for å gå tilbake til vanlig avspillingshastighet. Forløpt tid vises. : (telefon): Se Bluetooth 3 83 for mer informasjon. r (spill av / sett på pause): Trykk for å starte, pause eller gjenoppta avspilling av den gjeldende mediekilden. TP (trafikkprogram): Trykk for å ta inn radiostasjoner som sender trafikknyheter og veimeldinger. o REC (lagre): Trykk for å lagre fra en CD-spiller eller en medielagringsenhet som er tilkoblet med USB-plugg. DEL (slett): Trykk for å slette informasjon fra harddisken. VOL/m (lydstyrke/strøm): Trykk for å slå systemet på og av. Drei knappen for å justere lydstyrken for lydsystemet, kjøreveivisningen og stemmegjenkjenningsmeldingene. DEST (destinasjon): Trykk for å planlegge en rute ved hjelp av menyen Angi destinasjon.. Hvis kjøreveivisning er aktivert, trykker du for å åpne menyen Rute. Se Destinasjon 3 62 for mer informasjon. NAV (navigering): Trykk for å vise bilens gjeldende kartposisjon. Trykk flere ganger for å rulle gjennom hele kartet og skjermdelingen. Velg Hele kartet for å se kartet i fullskjerm, eller Skjermdeling for å se både kart- og lydinformasjon. INFO (informasjon): Hvis bilen er utstyrt med klimakontroll, vises meldingen "Trykk for klimakontroll". RPT (gjenta navigering): Trykk for å høre den siste veivisningsmeldingen en gang til. AS1 2 (autolagring): Du kan bruke autolagringsfunksjonen for å søke etter og lagre automatisk de av stasjonene som mottas med best signal i AM- eller FM-båndet. Hvert bånd har to autolagringslister (AS1, AS2) som hver kan inneholde opptil seks stasjoner. Trykk og hold inne AS1 2-knappen i mer enn to sekunder for å oppdatere stasjonslisten. Trykk og hold inne AS1 2-knappen i mer enn to sekunder for å oppdatere stasjonslisten. R (løs ut CD/DVD): Trykk for å løse ut en CD eller DVD. Berøringsknapper Berøringsknappene på skjermen utheves når en funksjon er tilgjengelig. Enkelte av knappene er uthevet når de er aktive, og grå når de er inaktive. Alfanumerisk tastatur Bokstaver, symboler, skilletegn og tall vises i form av et alfa- eller numerisk tastatur på navigeringsskjermen når tilgjengelig. Alfatastaturet kommer opp når det skal tastes inn data. Alle tegnene er berøringsknapper. Berør for å velge.

52 52 Navigering À-Ý (alfabet med aksenttegn): For å velge bokstaver med aksenttegn. A-Z (alfabet): For å velge bokstaver i alfabetet. Symboler: For å velge symboler. T (mellomrom): For å legge inn et mellomrom mellom tegnene eller ordene i et navn. k (tilbake): For å slette en bokstav som har blitt valgt. Systemet uthever automatisk de av tegnene som kan følge det sist inntastede tegnet. Dette gjør det enklere å velge navn. Hvis ingen navn kommer opp etter inntastingen, forsøker du en annen skrivemåte. Informasjonen i kartdatabasen er ikke nødvendigvis fullstendig. Navigeringsinnstillinger Åpne Konfig meny-skjermbildet for å se innstillingene for navigasjonssystemet. Følg denne fremgangsmåten: 1. Trykk på CONFIG-skjermknappen for å se Konfig meny en. 2. Drei TUNE/MENU-knappen for å bla gjennom de tilgjengelige installasjonsfunksjonene. Trykk på TUNE/MENU-knappen eller Navskjermknappen for å se de andre alternativene for denne funksjonen. 3. Velg navigeringsinnstillingen du ønsker å endre. Talemelding Denne menyen gir deg mulighet til å endre stemmefunksjonene. Hvis du endrer lydstyrken til laveste nivå, settes den automatisk til en minimumsverdi slik at stemmegjenkjenningssignalet fortsatt er hørbart.

53 Navigering 53 De tilgjengelige berøringsknappene er: Talevolum: Juster lydstyrken for veivisning og talemeldinger ved å trykke på minus- eller plussknappen ( /+) eller ved å dreie på VOL/m-knappen i infotainmentsystemet. Trykk på Volum test-skjermknappen for å forhåndsvise det valgte lydnivået. hvis funksjonen er aktivert og Varsel om kommende trafikkhendelser vises. En hake angir at alternativet er aktivert. Rutekriterier Trykk på skjermknappen Rutekriterier for å endre rutealternativer mens ruten beregnes. TMC-alternativer TMC: Trykk for å aktivere eller deaktivere trafikkveivisning. Taleveiledning: Trykk for å aktivere eller deaktivere kjøreveivisning. En hake angir at alternativet er aktivert. Respons på talegjenkjennelse: Trykk for å aktivere eller deaktivere tilbakemelding for stemmegjenkjenning. En hake angir at alternativet er aktivert. Trafikk-taleanvisning: Trykk for å aktivere eller deaktivere TMC-talemeldinger. Det blir gitt en talemelding Unngå motorveier: Motorveier unngås. Unngå bomveier: Veier med bomstasjoner unngås. Unngå ferge: Ferger unngås. Unngå tids- og sesongbegrensede veier: Veier som er stengt i perioder, unngås. Unngå tunneler: Tunneler unngås. Vis TMC-ikoner: Trykk for å vise og aktivere/deaktivere ikonpreferanser under trafikkhendelser.

54 54 Navigering Dynamisk veiledning: Trykk for å aktivere eller deaktivere en veivisning som oppdateres fortløpende ut fra trafikkinformasjonen. Varsel om kommende trafikkhendelser: Trykk for å aktivere eller deaktivere varsler om trafikk forut. SPOR TILBAKE Trykk på SPOR TILBAKE-skjermknappen for å slå på, slå av, eller slette lagring og visning av den tilbakelagte kjørestrekningen. TMC-stasjon: Trykk for å se TMC-stasjoner som kan søkes frem automatisk eller manuelt. Trykk på Auto for å aktivere eller deaktivere automatisk søk. Trykk på Manuell for å søke etter og velge manuelt stasjoner som mottar trafikkmeldinger. Vis sporvisning: Når denne funksjonen er aktiv, vises den tilbakelagte kjørestrekningen. Registrer sporvisning: Når denne funksjonen er aktiv, lagres den tilbakelagte kjørestrekningen. Slett sporvisning: Den lagrede kjørestrekningen slettes. Kartdatainformasjon Viser versjonsinformasjon for kartdatabasen Trykk på Dekning-knappen for å vise dekningsområdet for storbyer. Varsel om lite drivstoff Når denne funksjonen er aktivert, kommer det opp et hurtigvindu som viser bensinstasjoner på kartet eller gir en oversikt over de fem nærmeste bensinstasjonene. Off-Road-modus Offroad-modus aktiverer offroadfunksjonen. I offroad-modus vil navigasjonssystemet vise kjørestrekningen du tilbakelegger når du kjører på en ikke-merket vei. Vis 3D-landemerke Når denne funksjonen er valgt, vises 3D-landmerker på kartskjermen.

55 Navigering 55 Kart Denne delen inkluderer grunnleggende informasjon om kartdatabasen. Kartdekning Navigasjonskartene er lagret på harddisken. Du kan lese mer om kartdekning i avsnittet Informasjon om databasedekning Informasjon om opphavsrett for kartplaten 2011 DENSO CORPORATION NAVTEQ Bundesamt für Eich-und Vermessungswesen kilde: Géoroute IGN France & BD Carto IGN France Die Grundlagendaten wurden mit Genehmigung der zuständigen Behörden entnommen. Based upon Crown Copyright material La Banca Dati Italiana è stata prodotta usando quale riferimento anche cartografia numerica ed al tratto prodotta e fornita dalla Regione Toscana. Copyright 2000; Norwegian Mapping Authority kilde: IgeoE - Portugal Información geográfica propiedad del CNIG Basert på elektroniske data fra National Land Survey Sweden Topografische Grundlage: Bundesamt für Landestopographie Med enerett. Forberedelse for kartoppdatering VIKTIG De medfølgende DVD-platene for kartoppdatering passer kun for ditt navigasjonssystem. Ikke bruk disse platene for å oppdatere andre navigasjonssystemer. Bildene som blir vist i pakken, kan fremstå noe annerledes enn bildene i navigasjonssystemet. Følg de trinnvise instruksjonene i denne brukerveiledningen for å oppdatere kartdataene. FORSIKTIG! Ikke trekk ut DVD-platen manuelt før kartoppdateringen er fullført. Hvis du trekker ut platen før oppdateringen er ferdig, kan det hende du må starte oppdateringen helt på nytt. MERKNADER Du trenger en kartoppdateringsnøkkel for å oppdatere kartdataene. Se dokumentasjonen som fulgte med DVD-pakken. Det er ikke mulig å bruke funksjoner som f.eks. HDD Audio, USB/ ipod audio, navigasjon, tidsforskyvning for AM/FM og stemmegjenkjenning mens oppdateringen pågår. Hvis motoren slås av mens oppdateringen pågår, blir oppdateringen gjenopptatt fra siste posisjon når bilen startes igjen.

56 56 Navigering Oppdaterer kartdata 1. Start motoren. 2. Vent til åpningsanimasjonen er ferdig. 4. Etter mellom 30 sekunder og 3 minutter blir du spurt om du ønsker å starte kartoppdateringen. Trykk Ja. 7. Displayet går over til å vise Kartet blir oppdatert... Oppdateringen tar rundt 80 minutter. 3. Sett inn plate 1. Meldingen "Kontrollerer nye kartdata... " vises. 5. Legg inn kartoppdateringsnøkkelen og trykk OK. 6. Skjermbildet Starter oppdatering vises. 8. Når oppdateringen av plate 1 er ferdig, skyves platen ut automatisk. Fjern platen raskt. 9. Sett inn plate 2.

57 Navigering Etter mellom 30 sekunder og 3 minutter vises meldingen Kartet blir oppdatert Når oppdateringen av plate 2 er ferdig, skyves platen ut automatisk. Fjern platen raskt. 12. Skjermbildet Kartoppdatering fullført vises. Trykk OK for å starte systemet på nytt og aktivere de nye kartdataene. 13. Kontroller at åpningsanimasjonen vises. Håndtere DVD-kartplaten Håndter platen svært forsiktig for å unngå forurensing eller skade. Signalene kan ellers ikke leses riktig. Eventuell smuss fjernes ved hjelp av en fuktet klut som føres fra midten av platen og ut mot kantene. Ikke bruk rengjørings- eller løsemidler. Ikke bruk platen som underlag når du skriver eller tegner, og ikke fest klistremerker noe sted på platen. Unngå å utsette platen for direkte sollys, høye temperaturer eller fuktighet. Legg platen tilbake i originalomslaget etter bruk. Kartjusteringer Kartet kan vises i forskjellige målestokker. Kartmålestokker Følg en av disse to fremgangsmåtene for å endre målestokken: 1. Drei knappen MENU/SELECT mot høyre eller venstre for å zoome ut eller inn. 2. Trykk på Kart-skaleringsknappen nederst til venstre på skjermen for å endre zoomnivå. Skaleringslinjen forsvinner igjen hvis du ikke endrer zoomnivå innen få sekunder.

58 58 Navigering Målestokken kan endres fra 150 ft til 250 miles. Se "Førerinformasjon" i innholdsfortegnelsen for informasjon om hvordan du skifter fra britisk til metrisk målesystem. Målestokken kan endres fra 50 m til 400 km. Se "Førerinformasjon" i innholdsfortegnelsen for informasjon om hvordan du skifter fra britisk til metrisk målesystem. Rullefunksjoner Når du holder en finger utenfor rullesymbolet vil kartet fortsette å rulle i retningen som fingeren angir. Rullebevegelsen stanser idet du løfter opp fingeren. Rullehastigheten øker når du trykker nær kanten på skjermen. Trykk på NAV for å avslutte rullingen og gå tilbake til gjeldende kartposisjon. Når du ruller i kartet kan dette symbolet vise avstanden til trådkorsområdet. Dette viser for eksempel kartet har blitt rullet 0,1 mi bort fra bilens faktiske kartposisjon. Dette viser for eksempel at kartet har blitt rullet 160 m bort fra bilens faktiske kartposisjon. Symboloversikt Navigeringssymboler Dette er de vanligste symbolene på kartskjermen. Trykk på kartet hvis du vil rulle i kartskjermen. Det kommer da opp et rullesymbol. Berør kartet for å sentrere dette stedet på skjermen. Bilsymbolet angir bilens gjeldende posisjon og kjøreretning på kartet.

59 Navigering 59 Destinasjonssymbolet markerer den endelige destinasjonen for kjøreruten. Veipunktsymbolet markerer et veipunkt og nummereres ut fra det samlede antallet veipunkter som er stilt inn. Et veipunkt er et mellomstopp som legges til i den planlagte kjøreruten. Hvis det har blitt lagt til veipunkter i den aktuelle kjøreruten, vil hvert av disse vise anslått kjøretid og avstand til sluttdestinasjonen. Dette symbolet angir at kartvisningen er Nord opp: "Nord opp" betyr at nord alltid peker opp på kartskjermen, uavhengig av bilens kjøreretning. Velg dette symbolet for å bytte visningen til Kjøreretning opp eller 3D. Kjøreretning opp innebærer at bilens kjøreretning alltid peker opp på kartskjermen. Den skyggelagte trekanten angir himmelretningen nord. Trykk på dette skjermsymbolet for å bytte til 3D-modus. 3D-symbolet er identisk med symbolet for Kjøreretning opp, men kartet er i 3D. Symbolet for Ingen GPS kommer opp når GPS-satellittsignal mangler. Dette symbolet angir at kartvisningen er Kjøreretning opp.

60 60 Navigering Det øverste symbolet angir informasjon som kan vises til høyre på kartet. Det nederste symbolet angir informasjon som kan skjules ved fullskjermvisning av kartet. Dette symbolet vises til venstre på skjermen, og angir at en meny er tilgjengelig. Trykk på dette symbolet eller TUNE/MENU-knappen for å åpne skjermmenyen. Følge en kjørerute Når du følger en kjørerute, vil kartskjermen vise neste manøver enten som presserende eller ikke-presserende manøver. Presserende manøver Presserende manøver blir vist når neste manøver er maks. 0,5 miles unna på en boligvei, eller 1 mile unna på en motorvei. Presserende manøver blir vist når neste manøver er maks. 0,8 km unna på en boligvei, eller 1,5 km unna på en motorvei. Kjøre på motorvei Kjøre på boligvei Ikke-presserende manøver Ikke-presserende manøver blir vist når neste manøver er mer enn 0,5 miles unna på en boligvei, eller mer enn 1 mile unna på en motorvei. Dette angis med en liten pil øverst til høyre på skjermen. Ikke-presserende manøver blir vist når neste manøver er mer enn 0,8 km unna på en boligvei, eller mer enn 1,5 km unna på en motorvei. Dette angis med en liten pil øverst til høyre på skjermen. Alternativer for kartskjerm Mens du følger en kjørerute, kan du velge mellom flere alternativer på kartskjermen. Slik åpner du menyen:

61 Navigering 61 Trykk på TUNE/MENU-knappen for å åpne menyen på venstre side. Se Navigeringssymboler 3 58 for informasjon om hvordan du endrer kartvisningen til Nord opp, Kjøreretning opp, eller 3D. Når dette symbolet er valgt, vises kjøreavstand og tid fra gjeldende kartposisjon til første veipunkt. Menyen åpnes hvis symbolet er valgt og det er lagt inn veipunkter. Velg hovedkartvisning for å se hvor langt det er igjen å kjøre i avstand og tid fra gjeldende kartposisjon til ett av veipunktene eller sluttdestinasjonen. Lagre: Trykk for å lagre et sted i adresseboken. Vis POIs: Trykk for å se informasjon om interessante steder i nærheten og på kjøreruten. Du finner flere forhåndsinnstilte alternativer nederst på skjermen. Rediger: Trykk for å se en liste over POI-ikoner. 1. Velg POI-ikonet som skal redigeres. POI-ikonet erstattes med et annet ikon som velges i neste meny.

62 62 Navigering Skjul: Trykk for å skjule POI-ene på kartet. Vis ved å gå til menyen Kart, trykke på Vis POI-ikoner og velge Vis. Se "Kartskjermalternativer" for mer informasjon om hvordan du viser POI-er. Destinasjon Hvis du ikke har angitt destinasjon ennå, trykker du på DEST-knappen for å åpne skjermbildet Angi destinasjon.. Du kan velge flere alternativer for å planlegge en kjørerute ved å legge inn destinasjoner. 2. Velg det nye POI-ikonet. 3. Det nye ikonet legges til i Vis POIikoner-menyen. POI-liste: Viser alle tilgjengelige POIer. Slett: Sletter alle de valgte POI-ene. I nærheten: Viser opptil 200 av de valgte POI-ene som befinner seg innen 20 miles fra bilens aktuelle kartposisjon. POI-ene kan sorteres ut fra avstand, ikon eller type. I nærheten: Viser opptil 200 av de valgte POI-ene som befinner seg innen 32 km fra bilens aktuelle kartposisjon. POI-ene kan sorteres ut fra avstand, ikon eller type. Trykk på denne knappen for å endre fra fullskjermvisning til skjermdeling. Skjermen deles da mellom kartvisning og avslutningsinformasjon. Trafikk: Trykk for å se relevant trafikkinformasjon og -hendelser på den planlagte kjøreruten. Hele ruten: Trykk for å velge alternativer for hele ruten. Avbryt veiledning: Trykk for å avbryte veivisning for den gjeldende kjøreruten. Adresseoppføring Angi en kjørerute ved å legge inn land, by, gate og husnummer. Country: Angi land. By: Angi by. Gatenavn: : Angi gatenavn Husnr.: Angi et gyldig adressenummer. Kryssende vei: Angi navnet på en gate som krysser den valgte gaten.

63 Navigering 63 Når feltet er valgt, vises en hake på høyre side og destinasjonen kan legges inn. Når du er ferdig med et felt, flyttes haken til neste felt som skal fylles ut. Hvis du vil starte med å skrive inn bynavnet: 1. Trykk på knappen DEST. 2. Angi land hvis nødvendig. Sist valgte land hentes frem automatisk. 3. Skriv inn navnet på byen. Byfeltet velges automatisk. 4. Skriv inn navnet på gaten. Dette feltet velges automatisk. Ikke legg inn retningsinformasjon eller gatetype. Trykk på T for å legge inn mellomrom mellom gate- og bynavnet. Trykk på _-skjermknappen for å slette et tegn. Hvis antallet tilgjengelige navn er fire eller færre, vises disse i en liste. Hvis det er flere enn fire, vises kun selve antallet tilgjengelige gatenavn. Trykk på POI-listeskjermknappen for å se hele listen og velge gate. 5. Angi husnummeret. Dette feltet velges automatisk. 6. Trykk OK. Den angitte adressen vises på skjermen. 7. Hvis den angitte informasjonen er riktig, trykker du på Start i bekreftelsesskjermbildet. Kjøreruten blir nå beregnet. 8. Velg foretrukket rute for Rask, Kort eller Lett. Den foretrukne ruten utheves. Se "Legge inn en adresse og et interessant sted, og lagre forhåndsinnstilte destinasjoner" under Oversikt 3 4 for mer informasjon. 9. Når du trykker på skjermknappen Start, beregnes kjøreruten. Hvis du vil starte med å skrive inn gatenavnet: 1. Trykk på knappen DEST. 2. Angi land hvis nødvendig. Navnet på landet hentes frem automatisk. 3. Velg feltet Gatenavn. Skriv inn navnet på gaten. Ikke legg inn retningsinformasjon eller gatetype. Trykk på mellomromsknappen for å legge inn et mellomrom mellom gate- og bynavnet. Bruk k- skjermknappen for å slette et tegn. Hvis antallet tilgjengelige navn er fire eller færre, vises disse i en liste. Hvis det er flere enn fire, vises kun selve antallet tilgjengelige gatenavn. Trykk på POI-listeskjermknappen for å se hele listen og velge gate. 4. Velg en by i listen eller skriv inn bynavnet. 5. Angi husnummeret. Dette feltet velges automatisk. 6. Trykk OK.

64 64 Navigering 7. Hvis den angitte informasjonen er riktig, trykker du på Start i bekreftelsesskjermbildet. Kjøreruten blir nå beregnet. 8. Velg foretrukket rute for Rask, Kort eller Lett. Den foretrukne ruten utheves. Se "Legge inn en adresse og et interessant sted, og lagre forhåndsinnstilte destinasjoner" under Oversikt 3 4 for mer informasjon. 9. Når du trykker på skjermknappen Start, beregnes kjøreruten. Interessepunkter Feltet POI-destinasjon gir deg mulighet til å velge destinasjon ved å legge inn bynavn eller navn på interessant sted, eller velge fra listen over interessante steder. Angi POI-navn/telefonnummer 1. Trykk på knappen DEST. 2. Velg Interessepunkter. 3. Skriv inn navnet eller velg ut fra telefonnummer. Hvis antallet tilgjengelige navn er fire eller færre, vises disse i en liste. Hvis det er flere enn fire, vises kun selve antallet tilgjengelige POI-er. Trykk på POI-liste-skjermknappen for å se listen. 4. Velg et interessant sted fra listen. 5. Hvis den angitte informasjonen er riktig, trykker du på Start i bekreftelsesskjermbildet. 6. Velg foretrukket rute for Rask, Kort eller Lett. 7. Trykk på Start-skjermknappen og start kjøreruten. Angi POI ved å skrive inn et bynavn: 1. Trykk på knappen DEST. 2. Velg Interessepunkter. 3. Trykk Bla gjennom. 4. Trykk Endre by. 5. Legg inn en ny stat og by. 6. Velg først en kategori, og deretter en underkategori. De tilgjengelige POI-navnene vises. 7. Velg interessant sted. 8. Hvis POI-en er riktig, trykker du på Start-skjermknappen. Kjøreruten blir nå beregnet. 9. Velg foretrukket rute for Rask, Kort eller Lett. 10. Trykk på Start-skjermknappen og start kjøreruten.

65 Navigering 65 Velge fra en POI-kategori 1. Trykk på knappen DEST. 2. Velg Interessepunkter. 3. Trykk Bla gjennom. 4. Velg først en kategori, og deretter en underkategori. De tilgjengelige POI-navnene vises. 5. Velg interessant sted. 6. Hvis POI-en er riktig, trykker du på Start-skjermknappen. Kjøreruten blir nå beregnet. 7. Velg foretrukket rute for Rask, Kort eller Lett. 8. Trykk på Start-skjermknappen og start kjøreruten. Forrige destinasjon Velg en destinasjon fra listen over tidligere destinasjoner. Det kan lagres opptil 15 interessante steder. Når lageret er fullt, slettes de eldste destinasjonene automatisk etter hvert som nye legges til. 1. Trykk på knappen DEST. 2. Trykk Forrige destinasjon. Tidligere destinasjoner vises i listen. 3. Velg destinasjon. 4. Hvis den angitte informasjonen er riktig, trykker du på Start i bekreftelsesskjermbildet. Kjøreruten blir nå beregnet. 5. Velg foretrukket rute for Rask, Kort eller Lett. Se "Legge inn en adresse og et interessant sted, og lagre forhåndsinnstilte destinasjoner" under Oversikt 3 4 for mer informasjon. 6. Trykk på Start-skjermknappen og start kjøreruten. Adressebok Angi destinasjon ved å velge en adresse som er lagret i adresseboken. 1. Trykk på knappen DEST. 2. Trykk Adressebok. Adressebokoppføringene vises i en liste. 3. Velg destinasjon fra listen. 4. Hvis den angitte informasjonen er riktig, trykker du på Start i bekreftelsesskjermbildet. Ruten beregnes. 5. Velg foretrukket rute for Rask, Kort eller Lett. Se "Legge inn en adresse og et interessant sted, og lagre forhåndsinnstilte destinasjoner" under Oversikt 3 4 for mer informasjon.

66 66 Navigering 6. Trykk på Start-skjermknappen og start kjøreruten. Velg fra kartet Velg destinasjon ved å rulle i kartet. 1. Trykk på knappen DEST. 2. Trykk Velg fra kartet. Det blir nå vist et kartskjermbilde med rullesymbol. 3. Trykk på pilskjermknappene Zoom inn/ut og trykk på kartet for å lokalisere destinasjonen som skal velges. Trykk og hold en finger på kartet for å aktivere hurtigrulling. 4. Hvis den angitte informasjonen er riktig, trykker du på Start i bekreftelsesskjermbildet. Ruten beregnes. 5. Velg foretrukket rute for Rask, Kort eller Lett. Se "Legge inn en adresse og et interessant sted, og lagre forhåndsinnstilte destinasjoner" under Oversikt 3 4 for mer informasjon. 6. Trykk på Start-skjermknappen og start kjøreruten. Lengdegrad/breddegrad Velg destinasjon ut fra lengde- og breddegrad. Angi sted ved å legge inn de geografiske koordinatene (lengde- og breddegrader). 1. Trykk på knappen DEST. 2. Trykk Lengdegrad/breddegrad. 3. Legg inn stedskoordinatene i grader, minutter og sekunder. 4. Hvis den angitte informasjonen er riktig, trykker du på Start i bekreftelsesskjermbildet. Ruten beregnes. 5. Velg foretrukket rute for Rask, Kort eller Lett. Se "Legge inn en adresse og et interessant sted, og lagre forhåndsinnstilte destinasjoner" under Oversikt 3 4 for mer informasjon. 6. Trykk på Start-skjermknappen og start kjøreruten. Forhåndsinnstilt destinasjon Angi destinasjon ved å velge blant de seks sist lagrede destinasjonene. Skjermknapper uten angitt destinasjon er nedtonet og kan ikke velges. Se "Legge inn en adresse og et interessant sted, og lagre forhåndsinnstilte destinasjoner" under Oversikt 3 4 for mer informasjon. 1. Trykk på knappen DEST. 2. Velg én av de tilgjengelige skjermknappene for Forhåndsinnstilt destinasjon. Knappene er lagret med valgt navn. Kjøreruten blir nå beregnet. 3. Velg foretrukket rute for Rask, Kort eller Lett. Se "Legge inn en adresse og et interessant sted, og lagre forhåndsinnstilte destinasjoner" under Oversikt 3 4 for mer informasjon.

67 Navigering Trykk på Start-skjermknappen og start kjøreruten. Starte kjøreruten Flere funksjoner kan brukes etter at det er valgt destinasjon. Trykk på DEST-knappen for å åpne skjermbildet Rutealternativer. Avbryt veiledning I skjermbildet Rutealternativer trykker du på Avbryt veiledning for å avbryte den gjeldende kjøreruten. Trykk Ja i bekreftelsesskjermbildet for å avbryte, eller Nei for å fortsette veivisningen. Talemelding Velg Talevolum for å endre lydstyrken på talemeldingene og stemmegjenkjenningen. Velg skjermknappen Taleveiledning, Taleveiledning eller Trafikktaleanvisning for å slå på eller av talemeldinger for hver kategori. Se "Navigeringsinnstillinger" under Bruk 3 50 for mer informasjon. Omkjøring Hvis du befinner deg på gatenivå og ønsker en omkjøring rundt gjeldende kjørerute, åpner du skjermbildet Rute og velger en omkjøring på 1, 5 eller 10 miles. Hvis du befinner deg på motorvei, kan du velge en omkjøring på 5, 15 eller 25 miles. Velg Hele ruten for å ta en omkjøring rundt hele ruten. Dette alternativet er kun tilgjengelig mens du følger en kjørerute. Hvis du befinner deg på gatenivå og ønsker en omkjøring rundt gjeldende kjørerute, åpner du skjermbildet Rute og velger en omkjøring på 1, 8 eller 16 km. Hvis du befinner deg på motorvei, kan du velge en omkjøring på 8, 24 eller 40 km. Velg Hele ruten for å ta en omkjøring rundt hele ruten. Dette alternativet er kun tilgjengelig mens du følger en kjørerute. Svingliste Hvis du vil se en liste over alle avkjøringene du har gjort i løpet av kjøreruten, velger du Svingliste i skjermbildet Rutealternativer. Veipunkter

68 68 Navigering Du kan legge til opptil tre veipunkter mellom startpunktet og sluttdestinasjonen i den aktuelle kjøreruten. Veipunktene kan endres eller slettes. Slik legger du til et veipunkt: 1. Trykk på knappen DEST. 2. Trykk Legg til veipunkt. Denne knappen er kun tilgjengelig hvis kjøreruten er beregnet. 3. Legg til veipunkter ved hjelp av de samme metodene som brukes for å legge til destinasjoner. Se Destinasjon 3 62 for mer informasjon. Systemet beregner og uthever kjøreruten, og den er klar til å startes. 4. Trykk på DEST-knappen for å legge til flere veipunkter. Trykk på skjermknappen Legg til veipunkt for å legge til veipunktet i ønsket rekkefølge i kjøreruten. Systemet beregner og uthever kjøreruten, og den er klar til å startes. Slik sletter du et veipunkt: 1. Trykk på knappen DEST. 2. Trykk Slette veipunkt. 3. Trykk på skjermen for å velge veipunktet som skal slettes. 4. Det kommer nå opp en bekreftelsesmelding. Trykk Ja for å slette veipunktet, eller Nei for å avbryte. Systemet beregner og uthever kjøreruten, og den er klar til å startes. Forhåndsvisning av kjørerute Forhåndsvis hele ruten frem eller tilbake. U V (hopp bakover eller forover): Trykk på tilbakepilen for å gå til startpunktet. Trykk på foroverpilen for å gå til sluttdestinasjonen. YZ (rull raskt bakover eller forover): Trykk på pilen for å rulle raskt bakover til startpunktet. Trykk på pilen for å rulle raskt forover til sluttdestinasjonen. Knappene vises når rulling bakover/forover er valgt. <> (rull bakover eller forover): Trykk på tilbakepilen for å returnere til startpunktet. Trykk på foroverpilen for å gå til sluttdestinasjonen. / (sett på pause): Pauser forhåndsvisningen av ruten under (hurtig)rulling bakover eller forover. Opphev veiledning midlertidig / Opphev veiledning midlertidig Trykk på skjermknappen Opphev veiledning midlertidig/opphev veiledning midlertidig for å pause eller fortsette veivisningen for den aktuelle kjøreruten.

69 Navigering 69 Slette tidligere destinasjoner Følg denne fremgangsmåten for å slette alle tidligere destinasjoner fra systemet: 1. Trykk på knappen DEST. 2. Trykk Forrige destinasjon. 3. Trykk Slett alle. 4. Når du får spørsmålet Slette alle tidligere destinasjoner?, trykker du OK for å bekrefte, eller Avbryt for å avbryte. Adressebok Alternativer for å lagre i Adressebok: Rulle på kartet eller Velg fra kartet i destinasjonsmenyen: Rull til det aktuelle stedet. Trykk på TUNE/ MENU-knappen i panelet. Det kommer opp en meny på venstre side av skjermen. Kjøreruten lagres når du trykker på Lagre-skjermknappen. Angi adresse: Angi en destinasjon ved hjelp av menyen Angi adresse. Trykk på Start-skjermknappen. Lagre-skjermknappen vises nederst på skjermen. Trykk på Lagre-skjermknappen for å lagre stedet i adresseboken. POI-meny: Velg et interessant sted (POI). Trykk på Lagre nederst på informasjonssiden. Forrige destinasjon: Gå til menyen Forrige destinasjon og velg destinasjonen som skal lagres. Trykk på Lagre nederst på informasjonssiden. Slik endrer du kartikonet for en adressebokoppføring: 1. Trykk på knappen DEST. 2. Trykk Adressebok. Adressebokoppføringene vises i en liste. 3. Velg adressebokoppføringen som skal endres. 4. Trykk på Rediger nederst på skjermen. 5. Trykk Endre ikon. 6. Velg et ikon fra listen. 7. Trykk OK for å lagre endringene. Slik endrer du navn på en adressebokoppføring: 1. Trykk på knappen DEST. 2. Trykk Adressebok. Adressebokoppføringene vises i en liste. 3. Velg adressebokoppføringen som skal endres. 4. Trykk på Rediger nederst på skjermen. 5. Trykk på alternativet Endre navn. 6. Tast inn navnet på alfatastaturet. 7. Trykk OK for å lagre endringene.

70 70 Navigering Følg denne fremgangsmåten for å legge til eller endre telefonnummeret i en adressebokoppføring: 1. Trykk på knappen DEST. 2. Trykk Adressebok. Adressebokoppføringene vises i en liste. 3. Velg adressebokoppføringen som skal endres. 4. Trykk på Rediger nederst på skjermen. 5. Trykk på alternativet Endre telefonnr.. 6. Bruk det numeriske tastaturet for å endre telefonnummeret eller legge inn et nytt. 7. Trykk OK for å lagre endringene. Slik legger du til et talemerke i en adressebokoppføring: 1. Trykk på knappen DEST. 2. Trykk Adressebok. Adressebokoppføringene vises i en liste. 3. Velg adressebokoppføringen som skal endres. 4. Trykk på Rediger nederst på skjermen. 5. Trykk Endre talemarkering. 6. Les inn navnet innen fire sekunder etter pipetonen. Navnet gjentas automatisk. Slik sletter du en adressebokoppføring: 1. Trykk på knappen DEST. 2. Trykk Adressebok. Adressebokoppføringene vises i en liste. 3. Velg adressebokoppføringen som skal slettes. 4. Trykk Slette post. Det kommer nå opp en bekreftelsesmelding. Slik legger du til en forhåndsinnstilt destinasjon fra adresseboken: 1. Trykk på knappen DEST. 2. Trykk Adressebok. 3. Velg adressebokoppføringen som skal forhåndsinnstilles. Skjermbildet Info. i adresseboken vises. 4. Trykk på Rediger nederst på skjermen. 5. Trykk og hold inne en av de seks knappene nederst på skjermen inntil teksten i knappen endres. 6. Navnet vises i skjermknappen for forhåndsinnstilt destinasjon og kan velges fra skjermknappen Angi destinasjon.. Favorittrute 1. Når ruten er planlagt, trykker du på NAV-knappen inntil kartet vises i fullskjerm. 2. Trykk på knappen TUNE/MENU. Det kommer nå opp en meny. 3. Rull ned og velg Hele ruten. Hele ruten vises på kartet. 4. Trykk på skjermknappen Legg til rute. Ruten lagres som favoritt. Følg denne fremgangsmåten for å endre rutenavn, legge til et talemerke eller slette en favorittrute: 1. Trykk på knappen DEST. 2. Trykk Favorittrute. 3. Velg rute. 4. Trykk på Rediger nederst på skjermen. 5. Velg mellom Endre rutenavn, Endre talemarkering og Slette favorittrute.

71 Navigering 71 Slik endrer du rutenavn: 1. Velg Endre rutenavn. 2. Tast inn navnet på tastaturet. 3. Velg Favorittrute-oppføringen som skal redigeres. 4. Trykk OK. Det nye navnet lagres i Favorittrute-menyen. Slik legger du til et talemerke: 1. Trykk Endre talemarkering. 2. Les inn navnet innen fire sekunder etter pipetonen. Navnet gjentas automatisk. Slik sletter du en favorittrute: 1. Trykk Slette favorittrute. Bekreftelsesskjermbildet vises. 2. Trykk Ja for å slette ruten, eller Nei for å avbryte. Menyskjermknapp Bruk Meny-skjermknappen for å få tilgang til ulike navigasjonssysteminnstillinger. Enkelte av alternativene er kun tilgjengelige etter at en rute er planlagt. 1. Trykk på NAV-knappen for å åpne Kart-skjermbildet. 2. Trykk på Meny-skjermknappen eller TUNE/MENU-panelknappen. Kartretning Trykk for å endre visningen til Nord opp, Kjøreretning opp eller 3D-modus. Se Navigeringssymboler 3 58 for mer informasjon. Trafikk: Trykk for å åpne skjermbildet Trafikk. Se konfigureringsmenyen 3 72 for mer informasjon. Lagre: Trykk for å lagre stedet i adresseboken. Vis POIs: Trykk for å vise POI-ikoner på kartet. Velg fra en liste over seks forhåndsprogrammerte POI-underkategorier. Bla gjennom listen over kategorier eller velg alternativer i nærheten eller på kjøreruten.

72 72 Navigering Trykk på denne knappen for å minimere veivisningsvinduet og maksimere kartvinduet. Hele ruten: Trykk for å se hele ruten fra start til slutt på kartet. Avbryt veiledning: Trykk for å avslutte den gjeldende kjøreruten. Konfigureringsmeny Velg funksjoner og innstillinger i Konfig meny en. Den sist valgte menyskjermen vises. Tilpass funksjonene for Lydinnstillinger, Radio, Nav (navigering), Display eller Tidsinnstilling. Radio Trykk på CONFIG-knappen for å legge inn Meny-alternativene. Drei TUNE/MENU-knappen for å bla gjennom de tilgjengelige menyalternativene. Trykk på TUNE/MENU eller Radio for å se radioinnstillingene. Bruk denne funksjonen for å endre f.eks. forhåndsinnstilte sider, Autovolum og Audioalternativer. Nav (navigasjon) Trykk på CONFIG-knappen for å legge inn Meny-alternativene. Drei TUNE/MENU-knappen for å bla gjennom de tilgjengelige menyalternativene. Trykk på TUNE/MENU-knappen eller Nav-skjermknappen. Display Trykk på CONFIG-knappen for å legge inn menyalternativene. Drei TUNE/MENU-knappen for å bla gjennom de tilgjengelige installasjonsfunksjonene. Trykk på TUNE/ MENU-knappen eller Display-skjermknappen for å se de andre alternativene for denne funksjonen. Displayalternativer

OPEL Ampera Brukerhåndbok for infotainmentsystem

OPEL Ampera Brukerhåndbok for infotainmentsystem OPEL Ampera Brukerhåndbok for infotainmentsystem Innhold Innledning... 4 Grunnleggende betjening... 12 Radio... 21 CD-spiller... 27 Eksterne enheter... 30 Navigering... 39 Stemmegjenkjenning... 55 Telefon...

Detaljer

Opel Zafira Tourer Infotainment System

Opel Zafira Tourer Infotainment System Opel Zafira Tourer Infotainment System Innhold Innledning... 4 Radio... 29 CD-spiller... 45 AUX-inngang... 51 USB-kontakt... 53 Digital bilderamme... 57 Navigering... 60 Talegjenkjenning... 104 Telefon...

Detaljer

OPEL AMPERA. Infotainment System

OPEL AMPERA. Infotainment System OPEL AMPERA Infotainment System Innhold Innledning... 4 Radio... 17 CD-spiller... 23 Eksterne enheter... 26 Navigering... 36 Stemmegjenkjenning... 58 Telefon... 64 Stikkordregister... 76 4 Innledning

Detaljer

Opel Insignia Infotainment System

Opel Insignia Infotainment System Opel Insignia Infotainment System Innhold Innledning... 4 Radio... 29 CD-spiller... 45 AUX-inngang... 51 USB-kontakt... 53 Digital bilderamme... 57 Navigering... 60 Talegjenkjenning... 104 Telefon...

Detaljer

Tillegg til bruksanvisning på modell PR-D3. Gjelder DAB modulen på modell DPR 45 Hvordan bruke din digitale mottaker DAB 1. Trykk på knappen for Standby for å slå på din digitale mottaker. Dersom den digitale

Detaljer

SENSUS Web edition. Infotainment guide VELKOMMEN TIL SENSUS INFOTAINMENT

SENSUS Web edition. Infotainment guide VELKOMMEN TIL SENSUS INFOTAINMENT Infotainment guide SENSUS Web edition VELKOMMEN TIL SENSUS INFOTAINMENT Formålet med dette tillegget er å gi en kort oversikt over de vanligste funksjonene til Sensus Infotainment-system og hjelpe deg

Detaljer

OPEL MERIVA. Infotainment System

OPEL MERIVA. Infotainment System OPEL MERIVA Infotainment System Innhold Innledning... 4 Radio... 28 CD-spiller... 44 AUX-inngang... 50 USB-kontakt... 52 Digital bilderamme... 56 Navigering... 59 Talegjenkjenning... 103 Telefon... 118

Detaljer

CD 600 IntelliLink, Navi 650, Navi 950 IntelliLink Ofte stilte spørsmål

CD 600 IntelliLink, Navi 650, Navi 950 IntelliLink Ofte stilte spørsmål Innhold 1. Audio... 1 2. Navigasjon (kun med og Navi 650)... 2 3. Phone... 3 4. Speech recognition (kun med CD 600 IntelliLink and )... 4 5. Other... 5 1. Audio SPØRSMÅL: Hvordan kan jeg veksle mellom

Detaljer

Opel Astra Infotainment System

Opel Astra Infotainment System Opel Astra Infotainment System Innhold Innledning... 4 Radio... 28 CD-spiller... 44 AUX-inngang... 50 USB-kontakt... 52 Digital bilderamme... 56 Navigering... 59 Stemmegjenkjenning... 103 Telefon... 118

Detaljer

QUICK GUIDE - RSE REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM VOLVO WEB EDITION

QUICK GUIDE - RSE REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM VOLVO WEB EDITION VOLVO QUICK GUIDE - RSE WEB EDITION REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM Din bil har et eksklusivt multimedieanlegg. Rear Seat Entertainment-systemet utvider bilens ordinære lydanlegg med: To bildeskjermer A/V-AUX-inngang

Detaljer

OPEL CASCADA Brukerhåndbok for infotainmentsystem

OPEL CASCADA Brukerhåndbok for infotainmentsystem OPEL CASCADA Brukerhåndbok for infotainmentsystem Innhold Navi 950/650 / CD 600... 5 CD 400plus/400/300... 77 Navi 950/650 / CD 600 Innledning... 6 Grunnleggende betjening... 16 Radio... 23 CD-spiller...

Detaljer

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller 1 Innstilling av PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket. Sjekk at for at toppen av spilleren er opp evt fra deg hvis du holder den vannrett.

Detaljer

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Pocket» online spiller

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Pocket» online spiller Hurtigveiledning for «PLEXTALK Pocket» online spiller 1 Innstilling av PLEXTALK Pocket 1. Vend PLEXTALK Pocket. Sjekk at for at toppen av spilleren er opp evt fra deg hvis du holder den vannrett. Trykk

Detaljer

OPEL Astra Brukerhåndbok for infotainmentsystem

OPEL Astra Brukerhåndbok for infotainmentsystem OPEL Astra Brukerhåndbok for infotainmentsystem Innhold Navi 950/650 / CD 600... 5 CD 400plus (1)/400/300... 81 CD 400plus (2)... 133 FlexDock... 173 Navi 950/650 / CD 600 Innledning... 6 Grunnleggende

Detaljer

Som bruker av vårt produkt er du den viktigste personen hos INTONO.

Som bruker av vårt produkt er du den viktigste personen hos INTONO. BRUKER MANUAL Gratulerer med kjøpet av din Intono Home Radio. Denne brukerveiledningen gir deg informasjon og instrukser om hvordan du installerer og bruker radioen din. Den vil gi deg tekniske spesifikasjoner

Detaljer

Ditt ekstra minne HVA BRUKES TIL?

Ditt ekstra minne HVA BRUKES TIL? Ditt ekstra minne Du har nettopp kjøpt den talende hjelpen for din hukommelse. For fullstendig tilfredshet med apparatet, vennligst les nøye gjennom denne bruksanvisningen. HVA BRUKES TIL? MEM-X er det

Detaljer

Reiseradio Brukerveiledning

Reiseradio Brukerveiledning Reiseradio Brukerveiledning Merknad Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. Vi påtar oss ikke ansvaret for eventuelle tekniske eller redaksjonelle feil eller utelatelser i dette dokumentet;

Detaljer

LP platespiller med PLL radio og USB/SD-MP3 opptaker. Brukerveiledning. Norsk

LP platespiller med PLL radio og USB/SD-MP3 opptaker. Brukerveiledning. Norsk LP platespiller med PLL radio og USB/SD-MP3 opptaker Brukerveiledning Norsk Modell 2970 LP platespiller med PLL radio og USB/SD-MP3 opptaker Brukerveiledning Toppdeksel Fjernkontroll Sensor Power Display

Detaljer

OPEL Combo Brukerhåndbok for infotainmentsystem

OPEL Combo Brukerhåndbok for infotainmentsystem OPEL Combo Brukerhåndbok for infotainmentsystem Innhold Innledning... 4 Radio... 23 CD-spiller... 30 AUX-inngang... 34 USB-kontakt... 35 Stemmegjenkjenning... 40 Telefon... 49 Stikkordregister... 62 4

Detaljer

Versjon: 1.0. Brukerhåndbok DAB+/FM Radio

Versjon: 1.0. Brukerhåndbok DAB+/FM Radio Versjon: 1.0 Brukerhåndbok DAB+/FM Radio Produktoversikt 1. Standby/Modus Trykk på skifte mellom FM og DAB-modus på arbeidsmodus, trykk og hold nede for å gå inn i standby-modus. 2. Skanne Trykk for å

Detaljer

OPEL ADAM Brukerhåndbok for infotainmentsystem

OPEL ADAM Brukerhåndbok for infotainmentsystem OPEL ADAM Brukerhåndbok for infotainmentsystem Innhold IntelliLink... 5 CD 3.0 BT / R 3.0... 57 FlexDock... 99 IntelliLink Innledning... 6 Radio... 21 Eksterne enheter... 31 Talegjenkjenning... 42 Telefon...

Detaljer

of Norway Tusen takk

of Norway Tusen takk of Norway Tusen takk På / av Forrige Neste Kildevelger ( trykk + hold ) OK Meny / tilbake Som bruker av våre produkter, er du den aller viktigste personen for Pinell. Vi arbeider hele tiden hardt for å

Detaljer

OPEL Meriva Brukerhåndbok for infotainmentsystem

OPEL Meriva Brukerhåndbok for infotainmentsystem OPEL Meriva Brukerhåndbok for infotainmentsystem Innhold Navi 950/650 / CD 600... 5 CD 400plus/400/300... 73 Navi 950/650 / CD 600 Innledning... 6 Grunnleggende betjening... 16 Radio... 23 CD-spiller...

Detaljer

BRUKERMANUAL BERG DAB+ digital Radio m/alarm

BRUKERMANUAL BERG DAB+ digital Radio m/alarm BRUKERMANUAL BERG DAB+ digital Radio m/alarm Vennligst les brukermanualen nøye før bruk! BRUKE RADIOEN FOR FØRSTE GANG: TILKOPLING/STRØMFORSYNING: 1. Tilkopling av strømforsyning: a. Strømforsyningsenhet

Detaljer

1. Sett inn de to medfølgende AA batteriene før strømledningen kobles til. 3. Trykk inn den røde Power (av/på) knappen i front.

1. Sett inn de to medfølgende AA batteriene før strømledningen kobles til. 3. Trykk inn den røde Power (av/på) knappen i front. MUSIC SYSTEM KOMME I GANG Før du setter i gang med innstillinger av Music System, må produktet være romtemperert. Hvis ikke, kan kondensering påvirke CD-spilleren eller displayet. 1. Sett inn de to medfølgende

Detaljer

OPEL Adam Brukerhåndbok for infotainmentsystem

OPEL Adam Brukerhåndbok for infotainmentsystem OPEL Adam Brukerhåndbok for infotainmentsystem Innhold IntelliLink... 5 CD 3.0 BT / R 3.0... 59 FlexDock... 101 IntelliLink Innledning... 6 Radio... 21 Eksterne enheter... 31 Talegjenkjenning... 44 Telefon...

Detaljer

OPEL MOKKA. Infotainment System

OPEL MOKKA. Infotainment System OPEL MOKKA Infotainment System Innhold Navi 950 / CD 600... 5 CD 400... 75 Navi 950 / CD 600 Innledning... 6 Grunnleggende betjening... 16 Radio... 23 CD-spiller... 29 Eksterne enheter... 32 Navigering...

Detaljer

OPEL Movano / Vivaro Brukerhåndbok for infotainmentsystem

OPEL Movano / Vivaro Brukerhåndbok for infotainmentsystem OPEL Movano / Vivaro Brukerhåndbok for infotainmentsystem Innhold Innledning... 4 Radio... 28 CD-spiller... 36 AUX-inngang... 41 USB-kontakt... 43 Bluetooth musikk... 46 Navigering... 52 Stemmegjenkjenning...

Detaljer

RADIO BUDDY DAB HURTIGGUIDE

RADIO BUDDY DAB HURTIGGUIDE RADIO BUDDY DAB HURTIGGUIDE TAKK FOR AT DU VALGTE JENSEN OF SCANDINAVIA I Jensen of Scandinavia vet vi at fornøyde kunder betyr alt. Derfor søker vi konstant etter kunnskap for å kunne oppfylle kundenes

Detaljer

Victor Reader Classic

Victor Reader Classic Brukerhåndbok Victor Reader Classic Norsk utgave Bo Jo Tveter AS Victor Reader Classic Brukerhåndbok Copyright Bo Jo Tveter AS 2002 Bo Jo Tveter AS Akersbakken 12, N-0172 OSLO Telefon: 23 32 75 00 E-post:

Detaljer

Brukerveiledning. Tiny Audio M6+ Les denne brukerveiledningen nøye før bruk.

Brukerveiledning. Tiny Audio M6+ Les denne brukerveiledningen nøye før bruk. Brukerveiledning Tiny Audio M6+ Les denne brukerveiledningen nøye før bruk. OVERSIKT 1. LCD-skjerm 4. Antenne 2. IR-vindu 5. DC-kontakt 3. Linje ut 6. På/av Fjernkontroll: 1. POWER: Sette radioen i standby-modus.

Detaljer

InterVideo Home Theater Hurtigstartguide Velkommen til InterVideo Home Theater!

InterVideo Home Theater Hurtigstartguide Velkommen til InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater Hurtigstartguide Velkommen til InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater er den komplette løsningen for digital underholdning slik at du kan glede deg over TV-titting og

Detaljer

BRUKSANVISNING SKAGEN

BRUKSANVISNING SKAGEN BRUKSANVISNING SKAGEN Takk for at du valgte din digitale portable radio med DAB-teknologi fra mydab. Vi tar gjerne imot dine meninger og synspunkter på vår epost-adresse: mydab@ veibel.no Nyheter og info

Detaljer

DDR-47BT. Bruksanvisning Norsk

DDR-47BT. Bruksanvisning Norsk DDR-47BT Bruksanvisning Norsk Innhold Introduksjon................................. 2-8 Kontroller og tilkoblinger....................... 2-4 Fjernkontroll................................ 5 Ikon på skjerm..............................

Detaljer

Nokia Radio Headset HS-2R Brukerhåndbok utgave

Nokia Radio Headset HS-2R Brukerhåndbok utgave Nokia Radio Headset HS-2R Brukerhåndbok 9355494 2. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HS-2R er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv

Detaljer

SangeanR App tillater fjernkontroll ved bruk av Sangean DMS-37BT via din iphone, ipod touch, ipad eller Android smarttelefon.

SangeanR App tillater fjernkontroll ved bruk av Sangean DMS-37BT via din iphone, ipod touch, ipad eller Android smarttelefon. Bruksanvisning Made for ipod, Made for iphone, og Made for ipad betyr at dette produktet har blitt designet for å kunne tilkobles spesielt til henholdsvis ipod, iphone og ipad, og produktet er godkjent

Detaljer

FM-sender med Bluetooth

FM-sender med Bluetooth FM-sender med Bluetooth Prod.nr. 7071531590974 Bruksanvisning Takk for at du kjøpte dette produktet. Les bruksanvisningen grundig før bruk for å få best mulig ytelse fra produktet. Introduksjon Denne FM-senderen

Detaljer

Humanware. Trekker Breeze versjon 2.0.0.

Humanware. Trekker Breeze versjon 2.0.0. Humanware Trekker Breeze versjon 2.0.0. Humanware er stolte av å kunne introdusere versjon 2.0 av Trekker Breeze talende GPS. Denne oppgraderingen er gratis for alle Trekker Breeze brukere. Programmet

Detaljer

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Patentert produkt Varemerket mi-football og dette produktet og andre med merket A-4 er patentert og tilhører således til Mi-Dockspeakers

Detaljer

Brukerhåndbok Plextalk Poesi

Brukerhåndbok Plextalk Poesi Brukerhåndbok Plextalk Poesi Gratulerer med din nye Plextalk Poesi! Dette er en CD-spiller som kan spille av både DAISY, musikk- og MP3-CD'er. Spilleren leveres med bæreveske, eliminator, og ett oppladbart

Detaljer

of Norway Tusen takk

of Norway Tusen takk of Norway Tusen takk På / av Forrige Neste Veksle mellom DAB og FM ( trykk & hold ) OK Meny / tilbake Som bruker av våre produkter, er du den aller viktigste personen for Pinell. Vi arbeider hele tiden

Detaljer

W025700090990 1 - Inspeksjonskamera m/ Ø5,5mm kamera

W025700090990 1 - Inspeksjonskamera m/ Ø5,5mm kamera W025700090990 1 - Inspeksjonskamera m/ Ø5,5mm kamera Brukerhåndbok INNHOLD Produktoversikt------------------------------------2 Førstegangs bruk----------------------------------3 Systemmodus--------------------------------------5

Detaljer

zūmo 590 Hurtigstartveiledning

zūmo 590 Hurtigstartveiledning zūmo 590 Hurtigstartveiledning Mars 2014 190-01706-58_0A Trykt i Taiwan Komme i gang ADVARSEL Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler angående produktet

Detaljer

Rev.nr 140805 - NO. Bruksanvisning Aquatic Radio

Rev.nr 140805 - NO. Bruksanvisning Aquatic Radio Rev.nr 140805 - NO Bruksanvisning Aquatic Radio Klargjøring Sette batteriet i fjernkontrollen Skru av det vanntette lokket på fjernkontrollens bakside og sett i batteriet. (CR-2430) Skru på lokket igjen.

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK

Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK Beskrivelse Konftel 300 er en konferansetelefon for tilkobling til analoge telefonuttak, mobil/dect-telefoner eller datamaskiner. På www.konftel.com/300 finner du en

Detaljer

Satmap Active 10 forklaring

Satmap Active 10 forklaring HURTIG MANUAL Satmap Active 10 forklaring GPS antenne SD Kort Utskiftbart front deksel Bærestropp Lysbryter Strøm ( Av og På) Tastatur (Drop in meny, som viser seg ved å trykke på dem) USB(strøm,data)

Detaljer

Esken inneholder. Tegnforklaring

Esken inneholder. Tegnforklaring VisionNova 5 2009:Layout 1 30-10-09 14:25 Side 44 Esken inneholder Ett kamera m/innebygget batteri En monitor To nettadaptere Ett oppladbart batteri for monitor (3.7V 850mAH Li-ion) Ett stativ/veggfeste

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 300IP

Hurtigveiledning Konftel 300IP Conference phones for every situation Hurtigveiledning Konftel 300IP NORSK Beskrivelse Konftel 300IP er en konferansetelefon for IP-telefoni. På www.konftel.com/300ip finner du en bruksanvisning med utførlig

Detaljer

BlindShell bruksanvisning

BlindShell bruksanvisning Dato: 1.6.2015 BlindShell bruksanvisning BlindShell er en smarttelefon for blinde og svaksynte brukere. Enheten betjenes med enkle bevegelseskommandoer, talemeldinger leses opp ved hjelp av kunstig tale

Detaljer

Hurtigstart-guide SE888

Hurtigstart-guide SE888 Hurtigstart-guide SE888 Eskens innhold Håndsett * Basestasjon Lader * Strømadapter * Telefonledning ** Hurtigstartveiledning CD-rom Garanti Merk * I pakker med flere håndsett er det ekstra håndsett, ladere

Detaljer

3 Slå på. 1 Koble til antennen. 2 Koble til strømforsyning. 4 Vent... Hurtigstartveiledning

3 Slå på. 1 Koble til antennen. 2 Koble til strømforsyning. 4 Vent... Hurtigstartveiledning Brukerveiledning Hurtigstartveiledning Viktig: Les denne veiledningen nøye før du tar i bruk R1, og behold den for fremtidig bruk. 1 Koble til antennen Kontroller at festemutteren er godt festet, og antennen

Detaljer

OPEL INSIGNIA Brukerhåndbok for infotainmentsystem

OPEL INSIGNIA Brukerhåndbok for infotainmentsystem OPEL INSIGNIA Brukerhåndbok for infotainmentsystem Innhold Touch R700 IntelliLink / Navi 900 IntelliLink... 5 R300 Color / R400 Color... 83 Touch R700 IntelliLink / Navi 900 IntelliLink Innledning...

Detaljer

HP UC-høyttalertelefon. Brukerhåndbok

HP UC-høyttalertelefon. Brukerhåndbok HP UC-høyttalertelefon Brukerhåndbok Copyright 2014, 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth er et varemerke som tilhører sin eier og brukes av Hewlett-Packard Company på lisens. Windows

Detaljer

FEILSØKINGSPROSEDYRE FOR SSD-NAVI (versjon 3.00)

FEILSØKINGSPROSEDYRE FOR SSD-NAVI (versjon 3.00) 1 - INNHOLD Kundeklage Diagnose Sammendrag og pinneoversikt Kapittel 2 Generelt funksjonsproblem Kapittel 3 Ingen drift eller ingen oppstart (svart skjerm): Kapittel 3-1 Knapp virker ikke Kapittel 3-2

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

Radio R 4.0 IntelliLink Frequently Asked Questions

Radio R 4.0 IntelliLink Frequently Asked Questions Innhold 1. Lyd... 1 2. Phone... 2 3. Apple CarPlay... 2 4. Android Auto... 4 5. Galleri... 7 6. Annet... 7 1. Lyd SPØRSMÅL: Hvordan kan jeg veksle mellom radio og mediakilder, f.eks. FM radio og USB? SVAR:

Detaljer

Bruksanvisning Tiny Audio Joy

Bruksanvisning Tiny Audio Joy Bruksanvisning Tiny Audio Joy SIKKERHETSINSTRUKSJONER 1. Les disse instruksjonene Alle sikkerhets- og driftsinstruksjoner skal leses før produktet tas i bruk. 2. Oppbevar disse instruksjonene Sikkerhets-

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. D4550. Kort brukerhåndbok

Registrer produktet og få støtte på.  D4550. Kort brukerhåndbok Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support D4550 Kort brukerhåndbok Viktige sikkerhetsinstruksjoner Advarsel Strømnettet er klassifisert som farlig. Den eneste måten å slå av laderen på,

Detaljer

Hurtigveiledning NOKIA OBSERVATION CAMERA

Hurtigveiledning NOKIA OBSERVATION CAMERA Hurtigveiledning NOKIA OBSERVATION CAMERA BEGYNNE Å BRUKE KAMERAET TA ET BILDE BRUKE BEVEGELSESVARSLING BRUKE TIDSINNSTILLING FOR BILDE KONTROLLERE TEMPERATUREN 1. utgave NO 9311295 For din sikkerhet Les

Detaljer

modell RNCD 302 PERSONLIG CD -SPILLER

modell RNCD 302 PERSONLIG CD -SPILLER NO modell RNCD 302 PERSONLIG CD -SPILLER Vedlikehold og spesifikasjoner Du MÅ la oppladbare batterier lades helt opp før du bruker dem første gang. Du MÅ lese bruksanvisningen før du prøver å bruke denne

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 250

Hurtigveiledning Konftel 250 Conference phones for every situation Hurtigveiledning Konftel 250 NORSK Beskrivelse Konftel 250 er en konferansetelefon for tilkobling til analoge telefonuttak. På www.konftel.com/250 finner du en bruksanvisning

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 300W

Hurtigveiledning Konftel 300W Conference phones for every situation Hurtigveiledning Konftel 300W NORSK Beskrivelse Konftel 300W er en batteridrevet trådløs konferansetelefon for tilkobling til DECT-system, mobiltelefon eller datamaskin.

Detaljer

Hurtigstart-guide CD180

Hurtigstart-guide CD180 Hurtigstart-guide CD180 Viktige sikkerhetsinstruksjoner Bruk kun strømforsyningen som er angitt i de tekniske spesifikasjonene. Produktet må ikke komme i kontakt med væsker. Eksplosjonsfare hvis batteriet

Detaljer

Din bruksanvisning LG LAC-M5531EK http://no.yourpdfguides.com/dref/1213788

Din bruksanvisning LG LAC-M5531EK http://no.yourpdfguides.com/dref/1213788 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Digital radio / DAB+ / FM RDS Digital klokkeradio med to alarmer. Bruksanvisning

Digital radio / DAB+ / FM RDS Digital klokkeradio med to alarmer. Bruksanvisning Digital radio / DAB+ / FM RDS Digital klokkeradio med to alarmer Bruksanvisning Innhold Kontrollknapper... 2 3 Bruk av klokkeradioen for første gang. 4 Generell bruk av din klokkeradio... 5 Valg av stasjon

Detaljer

Bomann stereoanlegg MC 1012 CD CB

Bomann stereoanlegg MC 1012 CD CB Bomann stereoanlegg MC 1012 CD CB Generelle forsiktighetsregler - For å minske sjansen for brann eller elektrisk sjokk, må du holde spilleren borte fra vann og fuktighet. Spilleren bør ikke stå i umiddelbar

Detaljer

nüvi 3700-serien hurtigstartveiledning Mars 2011 190-01157-58 Rev. B Trykt i Taiwan for bruk med disse nüvi-modellene: 3750, 3760, 3790

nüvi 3700-serien hurtigstartveiledning Mars 2011 190-01157-58 Rev. B Trykt i Taiwan for bruk med disse nüvi-modellene: 3750, 3760, 3790 nüvi 3700-serien hurtigstartveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 3750, 3760, 3790 Mars 2011 190-01157-58 Rev. B Trykt i Taiwan Komme i gang ADVARSEL Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia headset med display HS-6. 9232425 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia headset med display HS-6. 9232425 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia headset med display HS-6 9232425 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HS-6 er i samsvar med bestemmelsene i følgende

Detaljer

Digital høyttaler Brukerveiledning Vennligst les før bruk

Digital høyttaler Brukerveiledning Vennligst les før bruk Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

Nokia 500 bilnavigering Komme i gang

Nokia 500 bilnavigering Komme i gang Nokia 500 bilnavigering Komme i gang 9205371 3. utgave NO ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION erklærer at produktet PD-14 er i samsvar med krav og andre relevante bestemmelser i direktiv 1999/5/EF.

Detaljer

Tiny Audio C3. Norsk TINY AUDIO C3. Les veiledningen nøye før produktet tas i bruk

Tiny Audio C3. Norsk TINY AUDIO C3. Les veiledningen nøye før produktet tas i bruk Norsk TINY AUDIO C3 Les veiledningen nøye før produktet tas i bruk 1 Sikkerhetsinstruksjoner: 1 Ikke bruk radioen i nærheten av vann. 2 Rengjør med tørr klut. 3 Ikke blokker ventilasjonsåpninger. 4 Ikke

Detaljer

Navi 900 IntelliLink, Touch R700 IntelliLink Frequently Asked Questions

Navi 900 IntelliLink, Touch R700 IntelliLink Frequently Asked Questions Innhold 1. Lyd... 1 2. NAVIGASJON (Kun Navi 900 IntelliLink)... 2 3. TELEFON... 2 4. Apple CarPlay... 4 5. Talegjennkjenning... 6 6. instrument-panel... 6 7. Favoritter... 6 8. Video... 7 9. Annet... 8

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning

Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia Musikk

Brukerhåndbok Nokia Musikk Brukerhåndbok Nokia Musikk 1.0. utgave NO Komme i gang med Nokia Musikk-appen Med Nokia Musikk kan du oppdage ny musikk og lytte til gamle favoritter. Du kan laste ned Nokia Musikk gratis fra Store. Du

Detaljer

FEILSØKINGSPROSEDYRE FOR SSD-NAVI (versjon 1.00)

FEILSØKINGSPROSEDYRE FOR SSD-NAVI (versjon 1.00) b 1 - INNHOLD Kundeklage Diagnose Sammendrag og pinneoversikt Kapittel 2 Generelt funksjonsproblem Kapittel 3 Ingen drift eller ingen oppstart (svart skjerm): Kapittel 3-1 Knapp virker ikke Kapittel 3-2

Detaljer

Alltid der for å hjelpe deg. Registrer produktet og få støtte på SRP3013. Har du spørsmål? Kontakt Philips.

Alltid der for å hjelpe deg. Registrer produktet og få støtte på  SRP3013. Har du spørsmål? Kontakt Philips. Alltid der for å hjelpe deg Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support Har du spørsmål? Kontakt Philips SRP3013 Brukerhåndbok Innholdsfortegnelse 1 Universell fjernkontroll 2 Innledning

Detaljer

700-serien. nüvi. Hurtigstartveiledning. Personlig reiseassistent

700-serien. nüvi. Hurtigstartveiledning. Personlig reiseassistent nüvi Hurtigstartveiledning 700-serien Personlig reiseassistent 2007 Garmin Ltd. eller datterselskapene August 2007 190-00859-58 Rev. B Trykt i Taiwan ADVARSEL: Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon

Detaljer

Opel Astra GTC Infotainment System

Opel Astra GTC Infotainment System Opel Astra GTC Infotainment System Innhold Innledning... 4 Radio... 28 CD-spiller... 44 AUX-inngang... 50 USB-kontakt... 52 Digital bilderamme... 56 Navigering... 59 Talegjenkjenning... 103 Telefon...

Detaljer

Brukermanual for digital DAB+ radiomottaker og FM-transmitter til bil Les denne veiledningen nøye før produktet tas i bruk

Brukermanual for digital DAB+ radiomottaker og FM-transmitter til bil Les denne veiledningen nøye før produktet tas i bruk Norsk Brukermanual for digital DAB+ radiomottaker og FM-transmitter til bil Les denne veiledningen nøye før produktet tas i bruk 1 Sikkerhetsinstruksjoner: 1. Må ikke brukes i nærheten av vann 2. Rengjøres

Detaljer

OPEL Insignia Brukerhåndbok for infotainmentsystem

OPEL Insignia Brukerhåndbok for infotainmentsystem OPEL Insignia Brukerhåndbok for infotainmentsystem Innhold Touch R700 / Navi 900... 5 R300 Color / R400 Color... 101 Touch R700 / Navi 900 Innledning... 6 Grunnleggende betjening... 14 Radio... 45 CD-spiller...

Detaljer

Brukerhåndbok for trådløst bilmonteringssett (CK-1W) 9355972 2. utgave

Brukerhåndbok for trådløst bilmonteringssett (CK-1W) 9355972 2. utgave Brukerhåndbok for trådløst bilmonteringssett (CK-1W) 9355972 2. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet CK-1W er i samsvar med bestemmelsene i følgende

Detaljer

Hurtigstartveiledning CD280/CD285

Hurtigstartveiledning CD280/CD285 Hurtigstartveiledning CD280/CD285 Innholdet i esken Basestasjon (CD285) Basestasjon (CD280) Merk * I pakker med flere håndsett er det ekstra håndsett, ladere og strømadaptere. ** I enkelte land må du koble

Detaljer

TomTom Hands-Free Car Kit Bruksanvisning

TomTom Hands-Free Car Kit Bruksanvisning TomTom Hands-Free Car Kit Bruksanvisning Innhold Oversikt 3 Innholdet i esken 4 Innholdet i esken... 4 Komme i gang 6 Montere TomTom Hands-Free Car Kit i bilen... 6 Starte TomTom Hands-Free Car Kit for

Detaljer

40 Bruksanvisning AM

40 Bruksanvisning AM 40 Bruksanvisning AM Cardio 40 1 2 3 1 Lys / Strømbryter ( / ) Trykk og hold for å slå enheten av eller på. Trykk for å slå på bakgrunnsbelysningen. 2 Tilbake ( ) Trykk for å gå tilbake til den forrige

Detaljer

G BT DAB/DAB+-ADAPTER TIL BILRADIO MED 2,4-" TFT-SKJERM MED FM-SENDER OG MUSIKKSTRØMMING VIA BLUETOOTH

G BT DAB/DAB+-ADAPTER TIL BILRADIO MED 2,4- TFT-SKJERM MED FM-SENDER OG MUSIKKSTRØMMING VIA BLUETOOTH G4-234BT DAB/DAB+-ADAPTER TIL BILRADIO MED 2,4-" TFT-SKJERM MED FM-SENDER OG MUSIKKSTRØMMING VIA BLUETOOTH G4-2 3 4BT VIKTIG: Les denne bruksanvisningen nøye før du bruker produktet og oppbevar den for

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. CD191 CD196. Hurtigstartveiledning. 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke

Registrer produktet og få støtte på.  CD191 CD196. Hurtigstartveiledning. 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/welcome CD191 CD196 Hurtigstartveiledning 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke Viktige sikkerhetsinstruksjoner Bruk kun strømforsyningen som er angitt

Detaljer

Xcam våpenkamera manual

Xcam våpenkamera manual 2010 Xcam våpenkamera manual Trond Bartnes Big 5 AS, Steinkjer 06.05.2010 Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelse av kameraet... 3 Kapitel 2 - Klargjøring av kameraet for bruk... 6 2.1 - Installering

Detaljer

BRUKERMANUAL FOR PDA HP ipaq 614C

BRUKERMANUAL FOR PDA HP ipaq 614C BRUKERMANUAL FOR PDA HP ipaq 614C for bruk til e-budbok Rev. 3.02 Ved mottakelse av PDA, skal PDA'en være innstilt med SIM-kort og korrekte innstillinger for tilkobling til mobilt nettverk. Internettknapp

Detaljer

Digital høyttaler Bruksanvisning. www.target.no

Digital høyttaler Bruksanvisning. www.target.no Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

Brukerveiledning 2458 S Elta design musikkanlegg med aktiv subwoofer

Brukerveiledning 2458 S Elta design musikkanlegg med aktiv subwoofer Brukerveiledning 2458 S Elta design musikkanlegg med aktiv subwoofer Generelle forsiktighetsregler Unngå plassering av apparatet på følgende steder: Steder som er utsatt for direkte sollys eller nær varmekilder

Detaljer

D D R 中文 N Versjon 1

D D R 中文 N Versjon 1 DDR- 3 6 N 中文 Versjon 1 Innhold Kontroller... 3-6 Bruke radioen for første gang... 7 Grunnleggende bruk av din radio... 8 Velge en stasjon - DAB... 9 Sekundære tjenester - DAB... 9 Forskjellige modi på

Detaljer

Brukerhåndbok. ClearReader+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0111

Brukerhåndbok. ClearReader+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0111 Brukerhåndbok ClearReader+ Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0111 ClearReader+ dokumentleser 1. Introduksjon.

Detaljer

Bruksanvisning BTL-60.

Bruksanvisning BTL-60. Bruksanvisning BTL-60 www.denver-electronics.com Blåtann Høyttaler BRUKERHÅNDBOK BTL-60 Bruksinstruksjoner Når du slår på høyttaleren vil den som standard starte i Blåtann-modellen. Du kan enkelt koble

Detaljer

Bruksanvisning MAXI Samtaleforsterker BE2020 Art.nr. 1235

Bruksanvisning MAXI Samtaleforsterker BE2020 Art.nr. 1235 HMS art.nr. 160893 Bruksanvisning MAXI Samtaleforsterker BE2020 Art.nr. 1235 2014-08-28 Dok.nr.: 0156B1 Vestfold Audio AS Sandefjord Innholdsfortegnelse Teknisk informasjon... 2 Innledning... 3 Dette bør

Detaljer

Bruksanvisning. Digital aktiv høyttaler. Vennligst les denne bruksanvisning nøye før produktet tas i bruk

Bruksanvisning. Digital aktiv høyttaler. Vennligst les denne bruksanvisning nøye før produktet tas i bruk Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

Start her Hurtigstartveiledning

Start her Hurtigstartveiledning Blu-ray Disc /DVD hjemmekinosystem BDV-N5200W NO Start her Hurtigstartveiledning BDV-N5200W 1 Innholdet i esken / koble til høyttalerne BDV-N5200W 2 3 Koble til TV-en Koble til annet utstyr Hovedenhet

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

Alpine gir deg Apple CarPlay i bilen

Alpine gir deg Apple CarPlay i bilen Alpine ILX 700 Apple Car Play mulitmeda 2 DIN, 4x50W, for iphone 5 (ios 8) > På jakt etter den ultimate iphone opplevelsen i bil? Da bør du ta en nærmere titt på Alpine ilx 700 Apple CarPlay multimedia

Detaljer

Bruksanvisning. Samtaleforsterker MAXI. Vestfold Audio AS. Art.nr. BE2020. HMS art.nr. 160893

Bruksanvisning. Samtaleforsterker MAXI. Vestfold Audio AS. Art.nr. BE2020. HMS art.nr. 160893 Bruksanvisning Samtaleforsterker MAXI Art.nr. BE2020 HMS art.nr. 160893 Vestfold Audio AS Innholdsfortegnelse Teknisk informasjon... 2 Innledning... 3 Dette bør du lese... 3 Enhetens kontroller og tilkoblinger...

Detaljer