Dok.dato: Klassering: ADM/BEHA1252. Dok.dato: Klassering: ***** HR-PERS/GITSAS. Dok.dato:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dok.dato: 08.10.2012. Klassering: ADM/BEHA1252. Dok.dato: 11.10.2012. Klassering: ***** HR-PERS/GITSAS. Dok.dato: 16.10.2012."

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: , Dokumenttype:,, Status: J,A "Skriv og meldingar" til styremøte Skriv og meldingar - år 2012 (til styret i Helse Førde HF) 2012/ / ADM/BEHA Mottaker Styret i Helse Førde HF Berit rene Haarklau ADM/BEHA1252 Korttidsavtale veke 45/ Arbeidsforhold 2012/ / HR-ERS/GTSAS Mottaker Gitta Sas HR-ERS/GTSAS Korttidsavtale veke 47 og 48/ Arbeidsforhold 2012/ /2012 MEDEN-N/LAHA3392 Mottaker Gitta Sas HR-ERS/GTSAS Side: 1 av 14

2 Korttidsavtale veke 47 og 48/ Arbeidsforhold 2012/ /2012 MEDEN-N/LAHA3392 Mottaker Gitta Sas HR-ERS/GTSAS Tilkallingsavtale - Arbeidsforhold 2012/ /2012 HR-ERS/GTSAS Mottaker Gitta Sas HR-ERS/GTSAS Trekkjer tilbake søknad om alderspensjon, - Arbeidsforhold 2012/ /2012 HR-ERS/GTSAS Mottaker Kommunal landspensjonskasse Randi Fauske HR-ERS/RAFA1279 Tilleggsuttale i sak - - nnsyn i journal/erklæring 2012/ /2012 Mottaker Sogndal lensmannskontor Oddrun nstebø Bruland Side: 2 av 14

3 Krav om innsyn i pasientjournal - - nnsyn i journal/erlæring 2012/ /2012 Mottaker Oddrun nstebø Bruland Søknad om attførings-/uførepensjon frå KL Forsikring, - Arbeidsforhold 2009/ /2012 HR-ERS/RAFA1279 Mottaker Randi Fauske HR-ERS/RAFA1279 Tilbakemelding på tilsetting Arkivmedarbeidar STAB OG STØTTE / SEKRETERAT - st. ref / /2012 HFD/LALLO 211 Mottaker Laila lltang Løbø SEK/LALLO Journalopplysningar, erstatningssak 2012/ Erstatningssak 2012/ Norsk pasientskadeerstatning NE 2012/ / Mottaker Norsk asientskadeerstatning Oddrun nstebø Bruland Side: 3 av 14

4 Søknad om attførings-/uførepensjon i KL Forsikring, - Arbeidsforhold 2009/ /2012 HR-ERS/RAFA1279 Mottaker Kommunal landspensjonskasse Randi Fauske HR-ERS/RAFA1279 Krav om innsyn i pasientjournal - - nnsyn i journal/erklæring 2012/ /2012 Mottaker Oddrun nstebø Bruland Søknad om attførings-/uførepensjon frå KL Forsikring, - Arbeidsforhold 2009/ /2012 HR-ERS/KARSOR Mottaker Randi Fauske HR-ERS/RAFA1279 Ytterlegare journalopplysningar, erstatningssak 2012/ Erstatningssak: 2012/ Norsk pasientskadeerstatning (NE) 2012/ / Mottaker Norsk asientskadeerstatning Oddrun nstebø Bruland Side: 4 av 14

5 Anmodning om uttalelse - - nnsyn i journal/erklæring 2012/ /2012 Mottaker Stryn og Hornindal lensmannskontor Oddrun nstebø Bruland Søknad til KL Forsikring om attførings-/uførepensjon, - Arbeidsforhold 2009/ / HR-ERS/KARSOR Mottaker Kommunal landspensjonskasse Randi Fauske HR-ERS/RAFA1279 Søknad til KL Forsikring om attførings-/uførepensjon, - Arbeidsforhold 2012/ /2012 HR-ERS/RAFA1279 Mottaker Kommunal landspensjonskasse Randi Fauske HR-ERS/RAFA1279 nformasjon om søknad til KL Forsikring om attføring-/uførepensjon, - Arbeidsforhold 2012/ /2012 HR-ERS/RAFA1279 Mottaker Randi Fauske HR-ERS/RAFA1279 Side: 5 av 14

6 Kommentar til ny sakkyndig vurdering, erstatningssak 2011/ Erstatningssak 2011/ Norsk asientskadeerstatning (NE) 2011/ / Mottaker Norsk asientskadeerstatning Oddrun nstebø Bruland Anmodning om legeuttalelse - - nnsyn i journal/erklæring 2012/ /2012 Mottaker Førde og Naustdal lensmannskontor Oddrun nstebø Bruland Ønskje om tilbakemelding - gjeld Kreftavdelinga/ Førde sentralsjukehus - - Tilbakemelding/Klage frå pårørande/pasient meldingar - Synergi nr Fylkesmannen i Sogn og Fjordane 2012/ / Mottaker asient- og brukarombodet Oddrun nstebø Bruland Tilbakemelding på avvik - - Samhandling med Hyllestad kommune - Synergi nr / / Mottaker Hyllestad kommune rene Barmen Hoel FAG/HRENE Side: 6 av 14

7 åminnelse - Forespørsel om medisinsk dokumentasjon for - nnsyn i journal/erklæring 2012/ /2012 Tryg Forsikring Jobb - Renholdere - Magdalena Antosz Generelle søknader (Turnuslegar sjå eiga sak) - Helse Førde (utenom utlysing) / /2012 HR-ERS/RESK1283 Offl HR-ERS/RESK1283 Magdalena Antosz nnsyn postliste ostlister til media - Helse Førde HF / /2012 ADM/FNONJ 046 ADM/FNONJ B 51 Landsforeningen for årørende innen sykiatri, Sogn og Fjordane Kopi av journal - - nnsyn i journal/erklæring 2010/ / Tryg Forsikring, Skadedivisjonen Side: 7 av 14

8 Tilsynssak - forseinka oppfølging av biopsisvar Tilsynssak - Forseinka oppfølging av biopsisvar 2012/ / Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Anmodning om legeuttalelse - - nnsyn i journal/erklæring 2012/ /2012 Sogndal lensmannskontor Ambulansetenesta i Aurland kommune Aurland ambulansestasjon - Tilsynsak - Fylkesmannen i Sogn og Fjordane 2008/ /2012 AMBST/STSE AMBST/STSE2584 Fylkesmannen i Sogn og Fjordane nnsynslogg - - nnsyn i journal/erklæring 2012/ / Side: 8 av 14

9 nnsynslogg - - nnsyn i journal/erklæring 2012/ / nnsynslogg - - nnsyn i journal/erklæring 2008/ / nnsynslogg - - nnsyn i journal/erklæring 2012/ / nnsynslogg - - nnsyn i journal/erklæring 2012/ / Side: 9 av 14

10 resisering løysingsmodellar Høyring - Høyringsprosess - tviklingsplan for Helse Møre og Romsdal HF 2012/ /2012 TV/ANNKLE 008 TV/ANNKLE Helse Møre og Romsdal nnsyn postliste ostlister til media - Helse Førde HF / /2012 ADM/FNONJ 046 Mottaker Landsforeningen for årørende innen sykiatri, Sogn og Fjordane Finn Ove Njøsen ADM/FNONJ urring - fibromyalgi og ME Tilbudet til pasienter med CFS/ME 2010/ / TE Helse Vest RHF Vedtak om endring av attføringspensjon fra KL - - Arbeidsforhold 2007/ /2012 HR-ERS/RAFA1279 HR-ERS/RAFA1279 Kommunal landspensjonskasse Side: 10 av 14

11 Anmodning om pasientopplysninger - - nnsyn i journal/erklæring 2012/ / Gjensidige Forsikring Rammeavtale og delavtalar mellom Jølster kommune og Helse Førde HF Samhandlingsreforma - samhandlings- og avtalestruktur Sak/dok nr: 2011/ Løpenr.: 16174/2012 TV/VDRROS 306 TV/VDRROS Jølster kommune Restarting av LO Restarting av LO 2012/ /2012 ADM/[FORDELT] ADM/[FORDELT] Helse Vest RHF nnhenting av journalopplysninger - - nnsyn i journal/erklæring 2012/ /2012 Glittreklinikken Side: 11 av 14

12 Oppnevnelse av prosjektdeltakere - nasjonal anskaffelse - Biler og biladministrasjon Nasjonal anskaffelse - Biler og biladministrasjon 2012/ /2012 ØKO/ECO ØKO/ECO Helse Vest RHF Godkjenning av utvida bruk av eksisterande avkjørsle - gnr. 48 bnr fv Tronvik i Høyanger kommune tviding av parkeringsplass Gnr. 48 og Bnr Tronvik 2012/ / DOE/JENHES DOE/JENHES Statens Vegvesen Ytterligere opplysninger om forsikringssøker - - nnsyn i journal/erklæring 2012/ /2012 Frende Livsforsikring AS Bruk av logo i personvernobudets meldingskrav ersonvernombodet - Norsk Samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS 2006/ / FO/LAJEVN B 14 Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS Side: 12 av 14

13 Dekning av utgifter til legemiddel - melding om vedtak - - nnsyn i journal/erklæring 2012/ / TE Helfo - Region Vest Samtykkeerklæring - - Samtykkeerklæring 2012/ / TE 2009/2439 Livskvalitet før og etter kirurgisk behandling av sjukleg overvekt - REK vest Godkjenning av endring av REK vest Helse og livskvalitet før og etter kirurgisk behandling for sjukleg overvekt 2009/ /2012 KK/TODG 321 KR/NSL0699 Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk, REK Side: 13 av 14

14 Leigekontrakt mellom Helse Førde HF og Bustadstiftinga Lærdal sjukehus - leige av heile bustadmassen til bustadstiftinga Bustadstiftinga Lærdal dd 2012/ /2012 DOE/TERNES Offl. 13, jf fvl. 13 nr DOE/TERNES Bustadstiftinga Lærdal sjukehus Krav om innsyn i pasientjournal - - nnsyn i journal/erklæring 2012/ /2012 Sjema for melding om uønska hending og forbetringsforslag - - Samhandling med Vågsøy kommune - Synergi nr.: / / FAG/HRENE Vågsøy kommune Side: 14 av 14

Dok.dato: 25.03.2013. Klassering: ***** PSK/SEAL. Dok.dato: 25.03.2013. Klassering: FAG/ODBR1276. Dok.dato: 25.03.2013.

Dok.dato: 25.03.2013. Klassering: ***** PSK/SEAL. Dok.dato: 25.03.2013. Klassering: FAG/ODBR1276. Dok.dato: 25.03.2013. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.4.2013-2.4.2013, Dokumenttype:,, Status: J,A 03.04.2013 Fast tilsetjing - Arbeidsforhold 2013/1298-5 9158/2013 25.03.2013 HR-ERS/LASA1268 Offl. 23 første

Detaljer

Offentlig journal. Etterinnmelding i KLP Forsikring, ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** - Arbeidsforhold 2013/5300-9 25358/2013 HR-PERS

Offentlig journal. Etterinnmelding i KLP Forsikring, ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** - Arbeidsforhold 2013/5300-9 25358/2013 HR-PERS Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 6.11.2013, Dokumenttype:,, Status: J,A 07.11.2013 nnhold: Etterinnmelding i KL Forsikring, - Arbeidsforhold 2013/5300-9 25358/2013 23.10.2013 Avs./mottaker:

Detaljer

Dok.dato: 02.06.2015. Klassering: FAG

Dok.dato: 02.06.2015. Klassering: FAG Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 4.6.2015, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: per2 05.06.2015 Ytterligere opplysninger om forsikringssøker - ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****

Detaljer

Offentlig journal. Oppsigelse av rammeavtale for turnusplaner datert 23.02.2007. Rammeavtale for turnusplaner 2011/1088-3 13929/2011 12.12.

Offentlig journal. Oppsigelse av rammeavtale for turnusplaner datert 23.02.2007. Rammeavtale for turnusplaner 2011/1088-3 13929/2011 12.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 22.8.2012, Dokumenttype:,, Status: J,A 23.08.2012 Oppsigelse av rammeavtale for turnusplaner datert 23.02.2007 Rammeavtale for turnusplaner 2011/1088-3 13929/2011

Detaljer

Offentlig journal. Klage - ***** ***** ***** ***** Klage - ***** ***** ***** ***** 2012/420-4 3581/2012 27.03.2012 19.03.2012

Offentlig journal. Klage - ***** ***** ***** ***** Klage - ***** ***** ***** ***** 2012/420-4 3581/2012 27.03.2012 19.03.2012 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 27.3.2012, Dokumenttype:,, Status: J,A 30.03.2012 Klage - ***** ***** ***** ***** Klage - ***** ***** ***** ***** 2012/420-4 3581/2012 ***** 19.03.2012 *****

Detaljer

Offentlig journal. Påminning - journalopplysninger ***** ***** ***** Journalopplysninger ***** ***** ***** 2014/1604-11 7268/2014 02.04.

Offentlig journal. Påminning - journalopplysninger ***** ***** ***** Journalopplysninger ***** ***** ***** 2014/1604-11 7268/2014 02.04. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 3.4.2014, Dokumenttype:,, Status: J,A 09.04.2014 nnhold: Påminning - journalopplysninger Journalopplysninger 2014/1604-11 7268/2014 nnhold: Høring - veileder

Detaljer

Offentlig journal. Arbeidsavtale - alderspsykiatrisk seksjon. Personalmappe - ***** ***** ***** ***** 2013/1170-3 15481/2013 19.12.2013 23.12.

Offentlig journal. Arbeidsavtale - alderspsykiatrisk seksjon. Personalmappe - ***** ***** ***** ***** 2013/1170-3 15481/2013 19.12.2013 23.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 06.01.2014 Arbeidsavtale - alderspsykiatrisk seksjon ersonalmappe - 2013/1170-3 15481/2013 Offl. 25 Arbeidsavtale - 01.01.-30.06.2014

Detaljer

Offentlig journal. Oversendelse av sakkyndig vurdering i erstatningssak - anmodning om kommentarer. Pasient ***** ***** 2013/1882-4 13396/2014

Offentlig journal. Oversendelse av sakkyndig vurdering i erstatningssak - anmodning om kommentarer. Pasient ***** ***** 2013/1882-4 13396/2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U, Status: J,A 31.10.2014 nnhold: Oversendelse av sakkyndig vurdering i erstatningssak - anmodning om kommentarer sient ***** ***** 2013/1882-4

Detaljer

Journaldato: 20.07.2015, Journalenhet: sen, jprs, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Sametingsvalg. Dok.dato: 17.07.

Journaldato: 20.07.2015, Journalenhet: sen, jprs, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Sametingsvalg. Dok.dato: 17.07. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: sen, jprs, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 - Sametingsvalg 22.07.2015 Kunngjøring - rettigheter - oppfinnelse "Share Live

Detaljer

Offentlig journal. VS: Ukentlig oversikt.xls-uke 17. Fristbrudd, Ventetider og kvalitetsindikatorer - 2011 2011/170-51 2575/2011 06.05.2011 02.05.

Offentlig journal. VS: Ukentlig oversikt.xls-uke 17. Fristbrudd, Ventetider og kvalitetsindikatorer - 2011 2011/170-51 2575/2011 06.05.2011 02.05. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 2.5.2011, Dokumenttype:,U,N, Status: J,A 06.05.2011 nnhold: VS: Ukentlig oversikt.xls-uke 17 2011/170-51 2575/2011 nnhold: rapporter fra HNT-uke 17 2011/170-52

Detaljer

Journaldato: 13.05.2015, Journalenhet: HBE - Helse Bergen HF, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 28.04.2015. Klassering: OK/MOPP. Dok.

Journaldato: 13.05.2015, Journalenhet: HBE - Helse Bergen HF, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 28.04.2015. Klassering: OK/MOPP. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: HBE -, Dokumenttype:,, Status: J,A 22.05.2015 NE sak nr. 2015/00175 - Sakkyndig vurdering - ***** ***** ***** ***** NE sak nr. 2015/00175 2015/849-9

Detaljer

Journaldato: 24.3.15, Journalenhet: jprs, sen, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Sametingsvalg. Dok.dato: 20.03.2015.

Journaldato: 24.3.15, Journalenhet: jprs, sen, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Sametingsvalg. Dok.dato: 20.03.2015. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 24.3.15, Journalenhet: jprs, sen, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 - Sametingsvalg 26.03.2015 Forespørsel om kopi av journal - ***** *****

Detaljer

Journaldato: 18.4.2011, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 15.04.2011.

Journaldato: 18.4.2011, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 15.04.2011. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 18.4.2011, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A 27.04.2011 Tilbud arbeidsavtale Personalmappe ***** *****

Detaljer

Offentlig journal. Arbeidsavtale datert 09.08.11 og mail angående stillingen. Personal ***** ***** ***** 2010/2245-7 19557/2011 12.08.2011 09.09.

Offentlig journal. Arbeidsavtale datert 09.08.11 og mail angående stillingen. Personal ***** ***** ***** 2010/2245-7 19557/2011 12.08.2011 09.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 07.09.11, Dokumenttype:,, Status: J,A 09.09.2011 Arbeidsavtale datert 09.08.11 og mail angående stillingen 2010/2245-7 19557/2011 12.08.2011 Gunn Rønning

Detaljer

Sørlandet sykehus HF 02012013. Offentlig journal. Periode: 25122012-27122012. Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (N): Alle Alle Alle

Sørlandet sykehus HF 02012013. Offentlig journal. Periode: 25122012-27122012. Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (N): Alle Alle Alle Offentlig journal Periode: 25122012-27122012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja Offentlig jo urna l Periode: 25122012-27122012 11/00512-68 I Dok.dato:

Detaljer

Dok.dato: 20.08.2014. Klassering: 423. (enhet/initialer): Dok.dato: 29.08.2014. Klassering: 423. Dok.dato: 11.09.2014. Klassering: 008.

Dok.dato: 20.08.2014. Klassering: 423. (enhet/initialer): Dok.dato: 29.08.2014. Klassering: 423. Dok.dato: 11.09.2014. Klassering: 008. http://ephorte-prod-hst.ihelse.net/hst/shared/aspx/getdoc.aspx?jp_d=1092612&jp_... Side 1 av 26 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 12.9.2014, Journalenhet: HS - Helse Stavanger - journalenhet,

Detaljer

Offentlig journal. Kristiansund sykehus - Klage på behandling ***** ***** ***** ***** ***** ***** Klager: Pasient- og brukerombudet

Offentlig journal. Kristiansund sykehus - Klage på behandling ***** ***** ***** ***** ***** ***** Klager: Pasient- og brukerombudet Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 5.9.2011, Dokumenttype:,, Status: J,A 19.09.2011 Kristiansund sykehus - Klage på behandling Klager: Pasient- og brukerombudet Kristiansund sykehus - Klage

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/02629-6 Takker ja og arbeidsavtale - Sykepleier ved Nyfødtposten SSk ekstrahjelp. Personalmappe - Dok. dato: 29.06.2015 Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert,

Detaljer

Journaldato: 10.2.14, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.

Journaldato: 10.2.14, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 10.2.14, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 12.02.2014 Konkurransegrunnlag Kjøp av

Detaljer

Offentlig journal. Høring - Tilvirkning og håndtering av hemodialysevæske. Høring - Tilvirkning og håndtering av hemodialysevæske

Offentlig journal. Høring - Tilvirkning og håndtering av hemodialysevæske. Høring - Tilvirkning og håndtering av hemodialysevæske Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U, Status: J,A 28.11.2013 nnhold: Høring - Tilvirkning og håndtering av hemodialysevæske Høring - Tilvirkning og håndtering av hemodialysevæske

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/00748-11 Vedtak om mobiltelefon - Personalmappe - Organisasjonsavdeling Dok. dato: 21.11.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Dok.dato: 26.03.2014. Klassering: 423. (enhet/initialer): Dok.dato: 14.04.2014. Klassering: 302. Dok.dato: 16.04.2014. Klassering: 433.

Dok.dato: 26.03.2014. Klassering: 423. (enhet/initialer): Dok.dato: 14.04.2014. Klassering: 302. Dok.dato: 16.04.2014. Klassering: 433. http://ephorte-prod-hst.ihelse.net/hst/shared/aspx/default/search.aspx?b_d=-105 Side 1 av 38 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: HS - Helse Stavanger - journalenhet, Dokumenttype:,,

Detaljer

Journaldato: 1.12.2014-7.12.2014, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Tilsetting i midlertidige stillinger. Dok.dato: 22.10.

Journaldato: 1.12.2014-7.12.2014, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Tilsetting i midlertidige stillinger. Dok.dato: 22.10. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.12.2014-7.12.2014, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 - Tilsetting i midlertidige stillinger 12.12.2014 nnhold: HELGELANDSSYKEHSET - STYREMØTE

Detaljer

Dok.dato: 05.05.2014. Klassering: (enhet/initialer):

Dok.dato: 05.05.2014. Klassering: (enhet/initialer): http://ephorte-prod-hst.ihelse.net/hst/shared/aspx/getdoc.aspx?jp_d=1151153&jp_... Side 1 av 54 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 28.2.2015-2.3.2015, Journalenhet: HS -Helse Stavanger -journalenhet,

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/02172-12 Innvilgelse uførepensjon - Personalmappe - Dok. dato: 31.03.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 07/03870-4 Innvilgelse alderspensjon - Personalmappe

Detaljer

Journaldato: 28.11.2014, Journalenhet: SEN, JPRS, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Sametingsvalg. Dok.dato: 27.11.

Journaldato: 28.11.2014, Journalenhet: SEN, JPRS, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Sametingsvalg. Dok.dato: 27.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SEN, JRS, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 - Sametingsvalg 02.12.2014 nnhold: Oversendelse av journalkopier - ***** *****

Detaljer

Kommune: Det er kjent kven som er verksemdleiar i tråd med forskrifta

Kommune: Det er kjent kven som er verksemdleiar i tråd med forskrifta Rapport for skjema: Tilsyn med legemiddelhandteringa i bustader tilrettelagt for personar med psykisk utviklingshemming Generert: -- :3:33 Utvalg: Resultater fra og med.3. til og med.. Kommune: Askvoll

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00054-5 Signert avtale ambulerende virksomhet for leger i perioden 01.05.2014-30.04.2015 Personalmappe - Dok. dato: 30.05.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 14/07258-1 Høring - NO 2014:12 Åpent og rettferdig - prioriteringer i helsetjenesten Høring - NO 2014:12 Åpent og rettferdig - prioriteringer i helsetjenesten Helse- og

Detaljer

Journaldato: 18.01.2012-18.01.2012, Journalenhet: KÅ-J - Kåfjord kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 17.01.2012. Dok.dato: 17.01.

Journaldato: 18.01.2012-18.01.2012, Journalenhet: KÅ-J - Kåfjord kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 17.01.2012. Dok.dato: 17.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Journalenhet: KÅ-J - Kåfjord kommune, Dokumenttype:,, Status: J,A nnhold: LÅNEKASSEBEKREFTELSE PERSONALMAPPE - JOHN LYNGSTAD 2010/5134-5 2118/2012 John

Detaljer