Verdens Siste Sjanse En ny verdensorden er i ferd med å starte: Er du klar?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Verdens Siste Sjanse En ny verdensorden er i ferd med å starte: Er du klar?"

Transkript

1 Verdens Siste Sjanse En ny verdensorden er i ferd med å starte: Er du klar? Verdens Siste Sjanse En ny verdensorden er i ferd med å starte: Er du klar? USA og pavedømmet vil ha den Dens komme vil erobre verden Forutsagt for 2000 år siden Hvordan du skal unngå å bli dens offer Pave Johannes Paul II ringte inn det nye året torsdag med et fornyet rop om opprettelsen av en ny verdensorden. 2. jan. 2004, The Christian Post Det er en stor idé: en ny verdensorden bare USA har både den moralske status og midlene til å støtte den. Tidligere President George Bush, State of Union address, 29. jan Vår verden vil snart (om år i motsetning til tiår) stå overfor en global krise som vil bebude slutten. Fordi det er nødvendig at alle mennesker rundt omkring i verden er forberedt, sprer vi dette budskapet i mange land, til en høy pris og oppofrelse. For de som våger å fortsette å lese, kan Verdens siste sjanse lyde vanvittig, om ikke hensynsløs, fordi du naturligvis håper på global fred og velstand, og absolutt ikke en universal krise som oppsluker hele verden og gjør slutt på den Vi har forsøkt å forestille oss din reaksjon og spørsmål og vil begynne denne reisen inn i fremtiden med å svare på noen av dine spørsmål siden vi står sammen om grunnen til at denne verden ser sin siste sjanse i øynene! 1. Hvem står bak denne artikkelen? Bibelen som rettesnor Vi er en del av en liten gruppe mennesker spredt rundt omkring i verden, som tar Bibelen som vår eneste regel. Etter å ha gitt studiet av Bibelen adskillig tid, spesielt de kapitlene som handler om vår fremtid, har vi kommet til at vi må dele med deg det vi har lært. Denne erkjennelsen er av slik viktighet at vi er villige til å tåle motgang

2 og oppofrelse, til og med risikere selve livet, for å gjøre dette tilgjengelig for deg. Sterke krefter arbeider hardt for å bringe denne informasjonen til taushet. 2. Hvorfor tar dere Bibelen så alvorlig? Til å begynne med tok vi ikke Bibelen så alvorlig, ikke før vi var forbløffet over å oppdage hvor nøyaktig den er. Så nøyaktig at selv forutsigelser som ble gjort tusenvis av år tidligere, skjedde akkurat på den dagen de ble bebudet, med største nøyaktighet. Dette har drevet oss til å konkludere at det finnes en allvitende Gud bak Bibelen, som ikke er bundet av tid, og som kjenner til slutten helt fra begynnelsen. Vi lærte også at vår Skaper elsker oss så høyt at Han har forberedt en plass for oss i himmelen. Men siden vi er smittet av syndesyken og for øyeblikket ikke er skikket til å leve med Gud i himmelen, har Gud laget i stand en helbredelse for syndesyken. Vi ville ikke ha tatt Bibelen så alvorlig hvis ikke Gud hadde vist at Han har fullstendig kontroll og kjennskap til fremtiden. Dette herredømmet kommer klarest frem i to bøker: Profeten Daniel i Det gamle Testamentet og Johannes åpenbaring i Det nye Testamentet. Oppfylte profetier i Bibelen 3.. Gi et eksempel på en oppfylt forutsigelse i Bibelen. I profeten Daniels bok, kapittel 2, sa Gud i en drøm til kongen av Babylonia at fra hans tid til tidenes slutt ville verden kun oppleve fire verdensriker. Historien har vist at det som Gud forutbestemte, er det som faktisk skjedde. De fire verdensrikene var Babylonia (605 f.kr.-538 f. Kr.), Media Persia (538 f.kr.-331 f.kr.), Hellas (331 f. Kr.-168 f.kr.), og Rom (168 f.kr.-476 e.kr.). Han avslørte videre at Romerriket ville bli delt i ti territorier og at i disse territorienes tid ville slutten komme. Historien har vist nøyaktigheten av Guds ord. For innen 476 e.kr. var Romerriket delt opp i ti nasjoner som dagens Europa har oppstått fra. I tillegg avslørte Gud de unike særtrekkene ved hvert verdensrike, for eksempel måten de ville vokse seg til makt og falle på, og hovedtrekkene ved hver styreform. Se Daniels bok 7 og 8. Det er gitt nok detaljer til at en oppriktig historie- og Bibelstudent ikke kan gjøre annet enn å medgi at det finnes en Gud i himmelem som hersker over vår verden.

3 4. Hva er hensikten med Bibelens profetier? Hensikten med profetiene er å advare oss mot fremtidige kriser. For eksempel advarte Gud Noah om den kommende flommen, Abraham og Lot om ødeleggelsen av byene Sodoma og Gomorra og Han fortalte Moses om pesten i Egypt. De måtte alle adlyde advarselen i troen. Disse hendelsene ble nedtegnet for å lære oss at hva Gud enn forutsa, skjedde det nøyaktig som Han sa. Derfor kan vi ikke tillate oss å overse noen av Hans profetier som enda skal oppfylles fordi de er ment som advarsler som vil beskytte oss mot kriser hvis vi adlyder. Derfor har Bibelens profetier en dobbel hensikt å innprente i våre sinn at Gud eksisterer og har kontroll over alle begivenheter og å advare oss mot en alvorlig situasjon. En forferdelig og alvorsfull advarsel 5.Finnes det en profetisk advarsel i Bibelen som enda skal oppfylles? Det er faktisk den mest alvorsfulle, profetiske advarselen som enda skal oppfylles. I vår tid finnes det ikke noe som det er viktigere for oss å forstå enn denne profetien, fordi begivenheter finner sted i rask rekkefølge som indikerer dens nært forestående oppfyllelse. 6. Del med meg den mest alvorsfulle, profetiske advarselen som er i ferd med å bli oppfylt? "Og atter en tredje engel fulgte efter dem og sa med høi røst: Derson nogen tilbeder dyret og dets billede og tar merket på sin panne eller i sin hånd, da skal også han drikke av Guds vredes-vin, som er skjenket ublandet i hans harmes beger, og han skal pines med ild og svovel for de hellige englers og for Lammets øine, og røken av deres pine stiger op i all evighet, og de har ikke hvile dag eller natt de som tilbeder dyret og dets billede, og hver den som tar dets navns merke. Her er de helliges tålmodighet, de som holder Guds bud og Jesu tro." Johannes åpenbaring 14: Denne alvorsfulle advarselen beskriver to grupper mennesker. Den første gruppen advares mot å tilbe dyret og dets bilde som vil føre til at den tar dyrets merke, mens den andre gruppen ansees positivt fordi den holder Guds bud. Dessuten følger beskrivelsen av Kristi annet komme denne advarselen direkte. Derfor vet vi at dette er den siste advarselen som blir gitt før Kristi andre komme. 7. Hvordan kan jeg unngå å tilbe dyret og dets bilde og ta dets merke?

4 Godt spørsmål. For å kunne svare på det er det nødvendig å identifisere dyret, dyrets bilde og dyrets merke. Det er bare logisk å anta at Gud ikke ville advare oss mot slike farlige realiteter uten å hjelpe oss med å identifisere dem på en overbevisende måte. Vår kjærlige Gud ville ikke overlate oss til gjetninger når vår evige skjebne står på spill. Så det er derfor ikke overraskende å finne en beskrivelse av dyret og dets bilde i det forrige kapittelet der det er gitt mange forklaringer på dets identitet. 8. Hvordan beskriver Bibelen dyret? Identifisere dyret Og jeg så et dyr stige op av havet, som hadde ti horn og syv hoder og på sine horn ti kroner, og på sine hoder bespottelses-navn. 2 Og dyret som jeg så, var likt en leopard, og dets føtter som på en bjørn, og dets munn som en løvemunn; og dragen gav det sin kraft og sin trone og stor makt. 3,Og jeg så et av dets hoder likesom såret til døden, og dets dødssår blev lægt, og all jorden undret sig og fulgte etter dyret, 4 og de tilbad dragen, fordi den hadde gitt dyret makt, og de tilbad dyret og sa: Hvem er lik dyret? og hvem kan stride mot det? 5 Og der blev gitt det en munn som talte store og spottende ord, og der blev gitt det makt til å holde på i to og firti måneder 6Og det åpnet sin munn til spott mot Gud, til å spotte hans navn og hans bolig, dem som bor i himmelen. 7 Og der blev gitt det å føre krig mot de hellige og seire over dem, og der blev gitt det makt over hver stamme og folk og tunge og ætt. 8 Og alle som bor på jorden, skal tilbede det, hver den som ikke, fra verdens grunnvoll blev lagt, har fått sitt navn skrevet i livsens bok hos Lammet som er slaktet 16 Og det gjør at der blir gitt alle, små og store, rike og fattige, frie og træler, et merke i deres høire hånd eller på deres panne, 17og at ingen kan kjøpe eller selge uten den som har merket, dyrets navn eller tallet for dets navn 18 Her er visdommen. Den som har forstand, han regne ut dyrets tall! for det er et menneskes tall, og dets tall er seks hundre og seks og seksti Johannes åpenbaring 13: 1-8, Sitatet ovenfor er fullt av symboler. Hvordan skal jeg forstå det? Det er nødvendig at vi lar Bibelen fortolke sine egne symboler. Vi skulle forvente at Gud, for vår skyld, avslørte meningen med disse symbolene i selve Bibelen. Derfor er det vi trenger en del utholdenhet i studiene for å finne fortolkningen i Bibelen. På denne måten unngår vi all menneskelig gjetning og spekulasjon. Bibelen fordømmer faktisk menneskelige gjetninger og spekulasjon fordi : "intet profetord...er gitt til egen tydning" Peters annet brev 1:20. Bibelen definerer sine egne symboler. For eksempel inneholder Johannes åpenbaring 404 vers. Av disse 404 versene er 278 å finne nesten ordrette i andre bøker i Bibelen, der meningen er utredet.. Derfor oppmuntrer vi deg til å gjøre som Bibelen oppfordrer til i forbindelse med forkynnelsen av Guds ord i Berøa (se Apostlenes gjerninger 17:10, 11) og sette hver læresetning på prøve i forhold til Den hellige Skrift. Slik som alle som fromt studerer Bibelen og ønsker å finne sannheten slik at de kan adlyde den, vil forstå Skriften vil nogen gjøre Hans vilje, han skal kjenne om læren er av Gud, eller om jeg taler av mig selv Johannes evangelium 7: Hvilke symboler er det nødvendig at vi finner nøkkelen til for å identifisere dyret og dets merke? Det finnes mange symboler på dyret: Ikke desto mindre vil vi nøye oss med de som er nødvendige for å identifisere dyret. Disse symbolene er dyr, drage, vann, to og firti måneder og spott.

5 Dyr : I Bibelens profetier er et dyr et symbol på en konge eller et rike. Disse fire store dyr betyr at fire konger Det fjerde dyr.betyr at det på jorden skal komme et fjerde rike Profeten Daniels bok 7:17, 23. Med dette dyret studerer vi et unikt rike, for det er ikke bare en politisk makt men en religiøs makt også, fordi menneskene tilbad dyret. Johannes åpenbaring 13:4 Drage: Ifølge Bibelen er dragen et annet navn for Satan, forføringens og løgnens far : den storedrage han som kalles djevelen og Satan,, han som forførerhele jorderike. Dette ville bety at da Satan ga sin kraft og sin trone og stor makt til dyret, kan vi forvente at dyret opptrer på samme forførende, onde måte som Satan. Derfor vil man finne en god del forføring i dyrets anliggender. Johannes åpenbaring. 12:9; 13:2 Vann : I Bibelens profetier er vann et symbol på en skare med mange forskjellige mennesker De vann er folk og skarer og ætterstrong og tunger Johannes åpenbaring. 17:15. Derfor reiste dette unike riket eller makten seg fra vannet, og det betyr at det kom fra et sted i verden som var tett befolket med ulike nasjonaliteter. To og firti måneder: Denne tidsperioden tilsvarer tre og et halvt år (42 dividert med 12 måneder). Og Bibelen ble skrevet og basert på den jødiske kalenderen der hvert jødiske år er 360 dager (30 dager for hver måned). Så både tre og et halvt år og førtito måneder tilsvarer 1260 dager. Grunnen til at vi endrer månedene til tilsvarende dager, er at da Gud ga tidsprofetier, satte Han ofte likhetstegn mellom et år og en dag : i firti år, et år for hver dag ; og I skal kjenne at jeg har vendt mig bort fra eder... én dag for hvert år., vil jeg la dig bære den Fjerde Mosebok 14:34; Profeten Esekiel 4:6. Derfor betyr de to og firti profetiske månedene en tidsperiode på 1260 år, og i disse ble dyret gitt en munn som talte store og spottende ord og ville føre krig mot de hellige og seire over dem, og der blev gitt det makt over hver stamme og folk og tunge og ætt ;Johannes åpenbaring 13:5, 7. Dette betyr at i denne tidsperioden ville dyret spotte, forfølge kristne og ha stor makt Spott : I Bibelen defineres spott på to måter. Den første er når noen hevder at de er Gud eller Hans representant: For nogen god gjerning stener vi dig ikke, men for gudsbespottelse, og fordi du som er et menneske, gjør dig selv yil Gud. Johannnes evangelium 10:33. Så dyret, denne religiøse-politiske makten og riket, har spottet Gud ved å late som om det tar Guds plass på jorden. Den andre måten å spotte på er ved å gi syndsforlatelse (hevde å ha makt til å tilgi andres synder). Hvorfor taler denne mann så? Han spotter Gud; hvem kanforlate synder uten éndet er Gud? Markus evangelium 2:7.. Dyret, denne religiøse-politiske makten og riket, har spottet Gud ikke bare ved å ta Hans plass på jorden, men også ved å hevde retten til å gi syndsforlatelse. Det er da ikke til å undres at dyret har bespottelses-navn og taler spott mot Gud, til å spotte hans navn dette er fordi dyret hevder at det har en makt som kun er Guds privilegium. Johannes åpenbaring 13:1, 6. Ni nøkkelmerker Når vi nå har latt Bibelen finne nøkkelen til meningen med dens egne symboler, kan vi trekke frem dyrets ni viktige identifikasjonsmerker for å avgjøre hvilken makt i historien oppfyller disse egenskapene. Disse er ikke de eneste identifikasjonsmåtene: Det finnes mange flere i Bibelen. Vi håper at denne samlingen identifikasjonsforklaringer vil få deg til å lete i Bibelen for å finne ut mer. 1. Dyret kombinerer religiøs og politisk makt samtidig, de tilbad dragen Johannes åpenbaring 13:4. 2. Dyret kom til makten i en tett befolket del av verden, Jeg så et dyr stige op av havet Johannes åpenbaring 13:1.

6 3. Dyret fikk sin kraft og makt fra Satan, derfor ville vi forvente at dets historie ville inneholde en god del forførelse dragen gav det [dyret] sin kraft og sin trone og stor makt Johannes åpenbaring 13: Dyret hersket hensynsløst og hadde absolutt hegemoni (herredømme) i 1260 år. Denne tidsperioden må ha et klart startpunkt og ende med det dødelige såret der blev gitt det makt til å holde på i to og firti måneder. Og jeg så av dets hoder likesom såret til døden, og der blev gitt det makt over hver stamme og folk og tunge og ætt. Johannes åpenbaring 13:5, 3, Dyret forfulgte kristne i de 1260 årene: Og der blev gitt det å føre krig mot de hellige og seire over dem Johannes åpenbaring 13:7 6. Dyret vil komme seg helt etter sitt dødssår, og verden vil under seg over det,... und seine tödliche Wunde wurde heil. Und die ganze Welt wunderte sich über das Tier. Johannes åpenbaring 13: Dyret har et mystisk 666 som identifiserer dets embete og navn, regne ut dyrets tall! For det er et menneskes tall, og dets tall er seks hundre og seks og seksti Johannes åpenbaring 13: Dyret spotter ved å hevde at det er Gud og gir syndsforlatelse (makten til å tilgi andres synder). 9. Dyret fremsatte andre spottende påstander og foretok handlinger som ene og alene er Guds privilegium. Og der blev gitt det en munn der talte stor og spottende ord Johannes åpenbaring 13:5. Kjære leser, hvilken makt i historien oppfyller alle identifikasjonsmerkene? For de som er ærlige av hjertet finnes det kun ett svar : Den romersk-katolske kirken.den katolske kirken er dyret som Gud, av kjærlighet, advarer oss mot Det er ikke artikkelens hensikt å angripe katolikker, men å avsløre sannheten om det katolske systemet. Ingen behøver å føle seg krenket, derimot føle seg oppmuntret til å søke etter fakta og bekreftelse. 11. Vennligst underbygg denne konklusjonen med historiske beviser og fakta La oss ta for oss hvert identifikasjonspunkt for å se hvordan historien utelukkende peker på den katolske kirken. 1. Den katolske kirken kombinerer religiøs og politisk makt samtidig Johannes så denne unionen i en profetisk visjon om det fjerde og siste riket i verden og beskrev det som: en kvinnesitte [nde] på et skarlagensrødt dyr Johannes åpenbaring 17:3. IBibelen er en kvinne et symbol på en kirke, som en kvinne er troløs mot sin venn, således har I vært troløse mot meg, Israels hus! sier HERREN. For jeg jeg trolovet eder jo med én Mann, for å fremstille en ren jomfru for Kristus; Profeten Jeremias 3:20; Paulus annet brev til korintierne 11:2. I tillegg er det samstemmig forståelse i profetier at et dyr er en nasjon. Selv i vår tid symboliseres nasjoner med dyr. USA sees som en ørn, Russland sammenlignes med en bjørn og China har dragens bildet. For mange år siden avslørte Gud overfor Profeten Daniel alle verdensrikene til tidenes slutt. I en visjon så Daniel det siste dyret som anderledes enn alle de andre Profeten Daniels bok 7:19. Men hvordan ville det være anderledes? Ifølge Johannes åpenbaring 17:3, som vi så ovenfor, vil dette dyret (nasjonen) ha en kvinne (kirke) som styrer den. Finnes det i dag en kirke og en stat som arbeider sammen som én globalt anerkjent makt? Den eneste enheten i verden som har oppnådd dette er Den katolske kirken.

7 Den katolske paven er absolutt, religiøs leder for en milliard tilhengere rundt i verdent. "Den romerske paven, som Peters etterfølger, er den uendelige og synlige kilden til og fundamentet for både biskopenes og hele trossamfunnets enhet." Vatikankonsilet II ( ) "Hver geistlig må adlyde Paven, selv om han befaler det som er ondt, for ingen kan dømme Paven." Pave Innocent III ( ) Samtidig er paven konge over den selvstendige nasjonen Vatikanstaten. Vatikanet er en distinkt, suveren miniatyrnasjon, selv om den ligger i Italia. Derfor er pavedømmet en unik makt som kombinerer religiøs og sivil makt. 2.. Den katolske kirken kom til makten i en tett befolket del av verden: Dette illustrerer Den katolske kirken perfekt da den oppsto midt mellom de ulike maktene og nasjonene i Europa. 3. Historien om Den katolske kirken er full avbedrageri : Informerte katolikker bekrefter gjerne at falskneri er en livsform for pavene. Hans Kung, en katolsk prest og teolog som var konsulent for det andre Vatikankonsilet ( ), uttalte at så tidlig som i det femte århundret utvidet pavene avgjort sin makt med tydelige falsknerier vergrößerten. The Catholic Church: A Short History (oversatt av John Bowden), s. 61 Et av de beste eksemplene er dokumentet Donation of Constantine, datert 30. mars 315 e.kr. som Den katolske kirken forfalsket, for å utvide sin makt og autoritet. Med dette falske dokumentet overbeviste Pave Stephen III i det åttende århundret Pipin, frankernes konge, om at de lombardiske territoriene var gitt av Konstantin til Den katolske kirken. Dette førte til at Pi pin sloss mot lombardene og tilrante seg byene for paven. I 1440 ble det bevist at dokumentet var forfalsket av en pavelig sekretær som het Lorenzo Valla. Likevel hadde pave etter pave aldri innrømmet eller tilstått dette falskneriet. Til denne dag finnes det en inskripsjon i dåpskapellet i Laterankirken i Roma som bevarer dette forfalskede dokumentet for all fremtid. Paven etterlyser en ny verdensorden: VATIKANSTADT (AP) Pave Johannes Paul II. ringte det nye året inn torsdag med et fornyet rop om ; der opprettelsen av en ny verdensorden basert på respekt for menneskets verdighet og likhet mellom nasjonene". Torsdag, 1. januar 2004 Postet: 9:21 AM EST (1421 GMT) Det store, altoverskyggende særtrekket ved hele systemet til antikristen Den nye verdensorden -- er eåpenbart bedrageri. Forfatterne av Den nye verdensorden skryter faktisk av sine planlagte bedragerier,, fordi de arrogant nok tror at det store flertallet av verdens befolkning er for dum og lat til å vite hva som er best for dem. Kun planleggerne av Den nye verdensorden vet hva som er best for verden, og de har bestemt at de kan nå sine mål kun ved overlagt bedrageri av de stakkars massene. Bill Cooper, "Behold A Pale Horse s Den katolske kirken hersket hensynsløst i 1260 år og hadde absolutt herredømme over andre nasjoner. Denne tidsperioden har et klart startpunkt og et dødelig sår på slutten: Den katolske kirken fikk sitt dødelige sår i 1798 da [Pave Pius VI] ble tatt til fange i Frankrike på Napoleons befaling.

8 I1798 holdt General Berthier sitt inntog i Rom avskaffet paveregjeringen og innsatte en verdslig regjering. Encyclopedia Britannica, 1941 utgave Vi har fastslått at slutten på profetien var i 1798, og hvis vi går 1260 år tilbake, kommer vi til 538 e.kr. For at pavedømmet skal oppfylle dette identifikasjonsmerket må en viktig begivenhet ha funnet sted i 538 e.kr. som markerer starten på tidsperioden på 1260 år. Historisk bevismateriale avslører at i 533 e.kr. anerkjente den romerske keiseren Justinian pavens geistlige overherredømme som overhode for alle kirkene både øst og vest i Romerriket. Det var imidlertid ikke før i 538 e.kr. da pavedømmet faktisk ble befridd fra sin siste arianske motstander, østgoterne (som den gangen hersket over Italia), at paven sto frem som den ledende skikkelsen i vest. Slik var det i 538 e.kr. lagt til rette for pavedømmets gradvise men stadig økende herredømme. Vigilius...besteg pavestolen (538e.Kr) under militær beskyttelse av Belisarius History of the Christian Church, bind 3, s. 327 Ettersom pavedømmet økte sin makt, underkuet det ikke bare sine tilhengere men også herskerne og kongene i Europa. Med dette som formål utstedte pavene flere pavelige buller for å styrke sin autoritet over kongene i Europa: Det er pavedømmets oppgave å, trå konger og keisere under fotj.h. Ignaz Dollinger, The Pope and the Council, (London), s. 35 Frykt, derfor, vår vrede og vår hevns torden, for Jesus Kristus har oppnevnt oss [pavene] med sin egen munn til absolutte dommere over alle mennesker og kongene selv er underkastet vår autoritet. Pave Nikolaus I ( e.kr.) I den pavelige bullen fra pave Gregor XI, datert 1372 e.kr., med tittelen In Coena Domini, erklærte paven pavelig herredømme over hele den kristne verden,, verdslig og religiøst, og lyste i bann alle som ikke adlød pavene, og de måtte betale dem skatter. Denne pavelige bullen ble bekreftet av etterfølgende paver, og i 1568 e.kr. avla Pave Pius V løfte om at den skulle være evig lov. Et praktisk bevis på erklæringen ovenfor var behandlingen av Pave Gregor VII i 1077 e.kr. av kong Henrik IV, keiser av Tyskland. Da kongen så ut til å overse pavens autoritet, lyste paven ham i bann og styrtet ham fra tronen Henrik bestemte seg for å slutte fred med paven og reiste over Alpene midtvinters for å ydmyke seg. Da Henrik nådde frem til pavens borg, måtte han vente på tillatelse til å se paven i forgården, barbent, uten noe på hodet og kledd i en elendig drakt. Det tok kongen tre dager med fasting og syndsbekjennelser før paven benådet ham. I vår tid holder pavedømmet fremdeles på denne påstanden om overherredømme over verdens ledere: Den første pavestolen [pavedømmet i Roma] dømmes ikke av noen. Den romerske paven har selv den eneste retten til å dømme de som har det høyeste sivile embetet i en stat Det finnes hverken ankerett eller regressrett mot en avgjørelse eller påbud gjort av den romerske paven. The Code of Canon Law (Paulist Press, 1985), s. 951, Den katolske kirken forfulgte kristne i tidsperioden på 1260 år: I løpet av denne tidsperioden i historien (også kjent som middelalderen), hadde Den katolske kirken sterk innflytelse på Europa, og enhver borger måtte være katolikk. Alt annet enn total underkastelse under paven var

9 straffbart med tortur eller døden. Slik ble det katolske systemet en av de mest forfølgende religionene verden har kjent til, ifølge Vicars of Christ: the Dark Side of the papacy, av Peter de Rosa, s. 180 For avlegging av trosbekjennelse utenom Kirken i Rom har historien nedtegnelser om martyrdøden for mer enn hundre millioner mennesker Brief Bible Studies, s. 16 Vi må plassere Inkvisisjonen blant de mørkeste plettene i menneskenes historie. Will Durant, The Story of Civilization, bind 4, s. 78 At Kirken i Rom har utgytt mer uskyldig blod enn noen annen institusjon som noen gang har eksistert blant menneskeheten, vil ikke bli betvilt av noen protestant med fullstendig historiekunnskap. Det er umulig å danne seg en forestilling om mengden av ofrene, og det er helt sikkert at ingen forestillingsevne fullgodt forstår deres lidelser. W. E. H. Leeky, History of the Rise and Influence of the Spirit of Rationalism in Europe, bind 2:32, 1910 utgave I Den katolske encyklopedi, bind 12, side 266, vil leseren finne en lengre artikkel som beskriver Den katolske kirkens autoritet når det gjelder å straffe kjettere hvis eneste synd var at de var trofaste Bibel-troende kristne 6. Den katolske kirken vil komme seg helt etter sitt dødelige sår, og hele verden vil undre seg etter det: Da pave Pius VI døde i fangenskap i Frankrike i 1799, forventet verden en slutt på Den katolske kirken. Gud hadde imidlertid fortalt oss for ca år siden at dyret ville komme seg etter sitt dødelige sår. Slik rapporterte New York Times om helbredelsen av dyret, pavedømmet: DØDELIG SÅR HELBREDET: Roma, 7. juni Fra kl. 11 i formiddag var det en suveren, selvstendig stat til i verden. På det tidspunktet utvekslet statsminister Mussolini ratifiseringene av overenskomstene undertegnet i Lateranet den 11. feb. med kardinal Gasparri, pavelig utenriksminister og representant for pave Pius XI. Med denne enkle handlingen oppsto den suverene, selvstendige Vatikanstaten NewYork Times, 7. Juli 1929 San Francisco Chronicle rapporterte helbredelsen av pavedømmet slik: Mussolini og Gaspari (kardinal) signerer historisk pakt Helbreder såret som har vart i mange år. The San Francisco Chronicle, 7. juli 1929 "Undrer" dagens verden seg over pavedømmet, som Bibelen forutsa? Den beste måten å høyakte pave Johannes Paul II på, som virkelig er en av de store menn, er å, ta hans lære alvorlig er å lytte til hans ord. og omsette hans ord og lære til handling her i Amerika. Dette er en utfordring vi må ta imot Präsident George W. Bush, 21. Märs 2001 Pave Johannes Paul II. er en av de største moralske og åndelige ledere i dette århundret Billy Graham i Saturday Evening Post, jan.-feb Jeg beundrer pave Johannnes XXIII kolossalt. Jeg følte at han bragte med seg en ny æra til verden. Billy Graham, Chicago Tribune, 8.Juni 1963 Pave Johannes Paul II leser utendørs messe på spansk for over en million mennesker i Mexico City. The New York Times, 25. jan. 1999

10 Onsdag kveld mens Den hellige fader gikk sammen med visepresident Gore på den asfalterte veien for å gå ombord i "Shepherd I" og reise tilbake til Roma, gråt folk, vinket med lommetørklær og jublet: "Johannnes Paul II, vi elsker deg!"... Det var et kort, men svært gripende og sterkt besøk av paven i St. Louis. 28. Jan (EWTNews) "Det finnes ingen tvil om at Paul VI, sammen med Johannes XXIII og Johannes Paul II, vil bli husket som de tre store fredspavene, pionerer for en avgjørende transcendens for Den katolske kirken inn i den nye tid. Robert Muller, tidligere FN visegeneralsekretær 7. Den katolske kirken har det mystiske tallet 666 : Pavens offisielle tittel er Vicarius Filii Dei, som oversatt er Guds Sønns Representant. Som en bekreftelse skrev den katolske avisen Our Sunday Visitor den 18. april 1915: Den inngraverte bokstaven på pavens mitra er Vicarius Filii Dei. Siden visse bokstaver har tallverdi på latin, trenger vi bare å legge dem sammen for å komme til Den katolske kirken spotter ved å hevde at den er Gud og gi syndsforlatelse: Vi tar på denne jord Gud den allmektiges plass. Papst Leo XIII, in einer Enzyklika vom 20. Juni 1894 Paven er ikke bare Jesus Kristi representant, men han er Jesus Kristus,, gjemt under et slør av kjød.. The Catholic National, Juli 1895 Men den høyeste læreren i kirken er den romerske paven [som] krever fullstendig underkastelse og lydighet for sin vilje som til Gud... selv. Pave Leo XIII, De store encykliske brevene, s. 193 Det ser ut som om pavejohannes Paul II nå leder Den katolske kirken fra sin plass på Kristi kors. Tatt fra en artikkel med tittelen Auckland Bishop Says Pope Presides From the Cross AUCKLAND, New Zealand, 20. SEPT. 2004, Zenit.org Det er faktisk ikke å ta i for mye å si at med tanke på deres embeters opphøydhet er prestene så mange guder Pave Innocent III. Den katolske kirken skapte et veldig marked på jorden for en unik handelsvare, som ikke hadde noen konkurranse, og som det var et umettelig behov for. Den hevdet at den hadde retten til å selge Guds nåde, Hans

11 ubegrensede tilgivelse til synderne. Til den dag i dag holder denne spottende makten på sin autoritet til å tilgi synder. Denne domsmakten inkluderer til og med myndigheten til å tilgi synd The Catholic Encyclopaedia, bind 12, -artikkel Pope, s. 265 Og Gud må selv rette seg etter sin prests dom, og enten benåde eller ikke benåde, etter som de nekter å gi syndsforlatelse, forutsatt at den angrende synder er i stand til det. Dignity and Duties of the Priest, s. 27, New York: Benziger Brothers, Printers to the Holy Apostolic See, Den katolske kirken kom med andre spottende påstander ved å utføre handlinger som kun tilfaller Gud Her er eksempler på spottende påstander og lære fra Den katolske kirken :...Presten har nøkkelmakten eller makt til å frelse syndere fra helvete, til å gjøre dem verdige til paradiset og omgjøre dem fra Satans slaver til Guds barn. Og Gud selv må rette seg etter sine presters dom... Den suverene Herren i universet følger kun tjeneren ved å bekrefte i himmelen alt det som sistnevnte bestemmer på jorden. Liguori, Duties and Dignities of the Priest, s. 27, 28 Slik kan presten på en måte, kalles Skaperens skaper, siden han ved å utføre vigslingen under nattverden, så å si skaper Jesus i sakramentet ved å gi ham sakramental eksistens og gjør ham til et offer som skal tilbys den evige Far Prestens makt er makten til den guddommelige personen, for transubstansiasjonen av brødet krever like mye makt som skapelsen av verden. St. Bernadin av Sienna Prester er verdens frelsere. St. Jerome Når det gjelder spottende handlinger, har Den katolske kirken utført den mest spottende handling av alle. Den endret Guds egen lov De ti bud. Den våget å oppheve Det andre budet helt, fordi det fordømte dens skikker og ritualer. Og, det som verre er, den endret helligdagen i Det fjerde budet fra lørdag til søndag. Dette ble gjort selv om Gud ga Adam denne evige befalingen ved Skapelsen og har bekreftet overfor oss: Men min miskunnhet vil jeg ikke ta fra ham, og min trofasthet skal ikke svikte; Salmenes bok 89:34. De ti bud er den eneste delen av Bibelen som ble hørt med Guds stemme i nærvær av en menighet. Og for å forsikre seg om at Moses ikke gikk glipp av en bokstav, skrev Gud dem med Sin egen finger og ga dem til Moses. Disse ord [die Zehn Gebote], talte Herren til hele eders menighet og la intet til; og han skrev dem på to stentavler Femte Mosebok 5:22. Jesus understreket videre uforanderligheten ved De ti bud da Han sa: men før skal himmel og jord forgå før en eneste tøddel av loven skal falle bort Lukas evangelium 16:17. Solen som skinner på himmelen, den faste jorden vi bor på er Guds vitnesbyrd på at Hans lov er uforanderlig og evig. Selv om de kan forsvinne, skal de himmelske bud bestå. Jesus bekreftet videre: I må ikke tro at jeg er kommet for å opheve loven eller profetene; jeg er ikke kommet for å opheve men for å opfylle. For sannelig sier jeg eder: Før himmel og jord forgår, skal ikke, den minste bokstav eller en eneste tøddel forgå av loven, før det er skjedd alt sammen Matteus evangelium 5:17, 18. Den katolske kirken skammer seg ikke over at den endret helligdagen. Den er faktisk stolt av denne handlingen og ser på den som sin markering av autoritet og overlegenhet over andre kirker og religioner. Sabbaten, den mest kjente dagen i loven, ble endret til Herrens dag. Disse og andre har ikke opphørt på grunn av anvisningene mottatt fra Kristus (fordi Han sier selv, jeg har ikke kommet for å ødelegge loven men for å

Følge Jesus. i lydighet

Følge Jesus. i lydighet Følge Jesus i lydighet følge Jesus i lydighet Loven, budene Salig er den som ikke følger lovløses råd, ikke går på synderes vei og ikke sitter i spotteres sete 2 men har sin glede i Herrens lov og grunner

Detaljer

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn.

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og elske Gud over alle ting og lite fullt og fast på ham. Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Det

Detaljer

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder.

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Den hellige messe I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Vi vil be om nåde og velsignelse fra Jesu korsoffer for oss selv og for

Detaljer

HVILEDAGEN - GUDS HELLIGE SABBAT

HVILEDAGEN - GUDS HELLIGE SABBAT HVILEDAGEN - GUDS HELLIGE SABBAT INNLEDNING: Må Herren få veilede oss alle under dette bibelstudium, så vi bare ønsker å vite hva den evige og nådige Gud har talt. Slik skal dere si hver til sin neste

Detaljer

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes 1 Bibelversene er fra: Bibelen Guds Ord. Bibelforlaget AS. Copyright av

Detaljer

La Kristi ord få rikelig rom hos dere!

La Kristi ord få rikelig rom hos dere! La Kristi ord få rikelig rom hos dere! Ditt ord er en lykt for min fot og et lys for min sti. Salme 119,105 For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på

Detaljer

Januar. 1. januar. For hos deg er livets kilde. Sal 36,10

Januar. 1. januar. For hos deg er livets kilde. Sal 36,10 Januar 1. januar For hos deg er livets kilde. Sal 36,10 Hvordan kommer dette året til å bli? Gud alene vet det, har vi lett for å svare, Og i én forstand er det rett. Allikevel vet vi mer om hva det nye

Detaljer

BREVET TIL HEBREERNE FORTSETTES..

BREVET TIL HEBREERNE FORTSETTES.. BREVET TIL HEBREERNE FORTSETTES.. Kap. 2: 10-18 10 Da han førte mange barn til herlighet, fant han det riktig, han som alt er til for og alt er til ved, å fullende deres frelses høvding gjennom lidelser.

Detaljer

ÅPENBARING VED INSPIRASJON

ÅPENBARING VED INSPIRASJON ÅPENBARING VED INSPIRASJON Skien, 23. oktober 2016 2. Tim. 3:16-17: Den hele Skrift er innblest av Gud og nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning, til optuktelse i rettferdighet, forat det

Detaljer

1.5 Luthers lille katekisme.

1.5 Luthers lille katekisme. Organisasjons- og personalhåndbok / Bekjennelsesskrifter / Luthers lille katekisme 1.5 Luthers lille katekisme. 1. DE TI BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 5.

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 5. Side 9. Derfor kommer den alvorlige advarselen i det siste verset i brevet, v.21. For hele verden ligger i det onde, v. 19. Avstanden til verden er der for vi er av Gud mens verden er i det onde. Det vet

Detaljer

Dette er Mitt bud, at dere skal elske hverandre som Jeg har elsket dere. Til toppen

Dette er Mitt bud, at dere skal elske hverandre som Jeg har elsket dere. Til toppen Parasha 33 Brit Hadashah 2. Korinterne kapittel 6 Johannes kapittel 4, 5. Johannes kapittel, 2, 3, 4, 5 2. Korinterne Kapittel 6 4 Dra ikke i fremmed åk med vantro! For hvilket fellesskap har rettferdighet

Detaljer

DÅPEN - ett barn INNLEDNING ORDETS GUDSTJENESTE EVANGELIUM. Presten mottar dåpsbarnet og familien.

DÅPEN - ett barn INNLEDNING ORDETS GUDSTJENESTE EVANGELIUM. Presten mottar dåpsbarnet og familien. INNLEDNING DÅPEN - ett barn Presten mottar dåpsbarnet og familien. Presten: Vi er samlet her for å feire det store under at et nytt menneske er født. Denne begivenheten får oss til å stanse opp, den stiller

Detaljer

VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT,

VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT, VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT, som holder alt i sine hender. Vi tror på en Gud som ingen kan sammenlignes med, som overgår all forstand - men noe av det mest oppsiktsvekkende er at vi tror

Detaljer

TROEN KOMMER FØRST. For i hans verk er vi skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem.

TROEN KOMMER FØRST. For i hans verk er vi skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem. 1. januar TROEN KOMMER FØRST For i hans verk er vi skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem. Efeserne 2,10 Dere har ofte hørt meg si at kristenlivet

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: Preken i Fjellhamar kirke 10. januar 2010 1. s. e. Kristi Åpenbaringsdag Kapellan Elisabeth Lund Noe nytt er på gang! Nå er jula over, og vi er i gang med et nytt år. Jesusbarnet har blitt hjertelig mottatt

Detaljer

New York. Nådehilsen Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far og Herren, Jesus Kristus.

New York. Nådehilsen Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far og Herren, Jesus Kristus. Gudstjeneste i Sjømannskirken New York SAMLING Informasjon om gudstjenesten og tre bønneslag Preludium Salme Nådehilsen Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far og Herren, Jesus Kristus. Amen! Samlingsbønn

Detaljer

Alterets hellige Sakrament.

Alterets hellige Sakrament. Alterets hellige Sakrament. Den hellige kommunion. Helt siden den hellige pave Pius X har latt de små barna få lov å motta Jesus i den hellige kommunion, er Herrens eget store ønske blitt oppfylt, det

Detaljer

Trosbekjennelsen, 1.artikkel: «Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper».

Trosbekjennelsen, 1.artikkel: «Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper». GUD Trosbekjennelsen, 1.artikkel: «Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper». Den lille Bibel Johannes 3.16 «For så høyt har Gud elsket verden at han gav sin Sønn den enbårne,

Detaljer

INNHOLD. Arbeidsbok. Innledning... 15. Del I

INNHOLD. Arbeidsbok. Innledning... 15. Del I INNHOLD Arbeidsbok Innledning... 15 Del I 1 Ingenting av det jeg ser... betyr noe.... 17 2 Jeg har gitt alt jeg ser... all den betydning som det har for meg.... 18 3 Jeg forstår ingenting av det jeg ser...

Detaljer

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Ordet ble menneske Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Juleevangeliet gir oss fortellingen om Jesusbarnet som ble født i en stall og lagt i en krybbe. I denne artikkelen, setter vi denne enkle

Detaljer

LUTHERS LILLE KATEKISME. Første parten: Budene

LUTHERS LILLE KATEKISME. Første parten: Budene LUTHERS LILLE KATEKISME Første parten: Budene Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og elske Gud over alle ting og lite fullt og fast på ham. Andre budet Du skal ikke

Detaljer

WILLIAM MARRION BRANHAM

WILLIAM MARRION BRANHAM Guds Ord Kom Til Profeten WILLIAM MARRION BRANHAM Jesus Kristus Er Gud Nå dette er åpenbaringen: Jesus Kristus er Gud. Jehova i det Gamle Testamente er Jesus i det Nye. Uansett hvor hardt du prøver, kan

Detaljer

Hvem var Peter? (1) Simon sønn av Johannes, levde år 1-64 fisker med base i Kapernaum gift og hadde familie. var ca. 30 år ble disippel av Jesus fikk nytt navn av Jesus: Peter - Klippen Hvem var Peter?

Detaljer

Trinn opp til Liv! Elmer Murdoch

Trinn opp til Liv! Elmer Murdoch Trinn opp til Liv! Elmer Murdoch Gud er en fantastisk Gud som elsker deg og som har prøvd å få din oppmerksomhet. Kanskje noe av dette har stått i veien for Ham problemer rus sport familie sex arbeid venner

Detaljer

Goder fra Guds Sønn til oss #14 Vern mot menneskets vrede. Lørdag, 25. september Pastor Brian Kocourek.

Goder fra Guds Sønn til oss #14 Vern mot menneskets vrede. Lørdag, 25. september Pastor Brian Kocourek. 1 Goder fra Guds Sønn til oss #14 Vern mot menneskets vrede. Lørdag, 25. september 2004. Pastor Brian Kocourek. Den fjortende gode eller løfte fra Gud til oss med hensyn til Hans Sønn er; at det gir oss

Detaljer

Hvorfor valgte Gud tunger?

Hvorfor valgte Gud tunger? Hvorfor valgte Gud tunger? (Why God chose tongues) HVORFOR VALGTE GUD TUNGER Han var diakon i en moderne kirke, men trodde ikke på den læren med dåpen i Den Hellige Ånd å gjøre. Likevel hadde han blitt

Detaljer

Fremad, Kristi soldat

Fremad, Kristi soldat Fremad, Kristi soldat Günther Krallmann : Har dere noen gang tenkt over hvorfor Gud ikke straks henter alle som har tatt imot Jesus som sin Herre og Frelser hjem til Himmelen? En hovedgrunn er at enhver

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

1. mai Vår ende av båten

1. mai Vår ende av båten 1. mai Vår ende av båten En vitsetegning viser to menn som sitter i den bakre enden av en livbåt. Der sitter de rolig og gjør ingenting. De ser avslappet på en gruppe personer i den fremste delen av båten,

Detaljer

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø?

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Introduksjonsaktivitet (20 minutter) Alternativer Beskrivelse Hva jeg sier Hva jeg trenger Synd og Godhet Husker dere sist gang? Vi stilte spørsmålet om hvorfor det

Detaljer

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013 Samtale Det er andre møtet i barselgruppa. Ellen har akkurat fortalt hvor fantastisk flott det var i kirka på søndag da Cornelius ble døpt. Anne(38, førstegangsmor) sier: Petter og jeg hadde en skikkelig

Detaljer

Melodi til Gloria kan variere. Gloria utgår i advents- og fastetiden.

Melodi til Gloria kan variere. Gloria utgår i advents- og fastetiden. EUKARISTIEN DEN HELLIGE MESSE Menighetsagende for SKG-Region Vest. Se Hymnarium for musikk til messeleddene. Menighetssvar med fet skrift. MESSENS INNLEDNING INNTOG MED SALME INNGANGSORD +I Faderens og

Detaljer

HVORFOR TROSFRIHET. Trosfrihet er en sentral verdi i liberale demokratier. Men finnes det grunner i Bibelen for å fremholde dette?

HVORFOR TROSFRIHET. Trosfrihet er en sentral verdi i liberale demokratier. Men finnes det grunner i Bibelen for å fremholde dette? HVORFOR TROSFRIHET Trosfrihet er en sentral verdi i liberale demokratier. Men finnes det grunner i Bibelen for å fremholde dette? Det er lett å ta trosfrihet for gitt i et land som Norge hvor man sjelden

Detaljer

Menighetens oppdrag. John. 20, Han sa da atter til dem: Fred være med eder! Likesom Faderen har utsendt mig, sender også jeg eder.

Menighetens oppdrag. John. 20, Han sa da atter til dem: Fred være med eder! Likesom Faderen har utsendt mig, sender også jeg eder. Menighetens oppdrag John. 20, 19-22 Han sa da atter til dem: Fred være med eder! Likesom Faderen har utsendt mig, sender også jeg eder. Skien, 28. august 2016 Matt. 28, 18 20: Og Jesus trådte frem, talte

Detaljer

SATAN ARRESTERT Slik begynner «tusenårsriket»

SATAN ARRESTERT Slik begynner «tusenårsriket» SATAN ARRESTERT Selve ordet «tusenårsriket» finnes ikke i Bibelen, men ett sted omtales en periode på tusen år. «Og jeg så en engel stige ned fra himmelen med nøkkelen til avgrunnen og en stor lenke i

Detaljer

Bahai-religionen er den yngste verdensreligionen med over 6 millioner tilheng-

Bahai-religionen er den yngste verdensreligionen med over 6 millioner tilheng- I dette kapitlet skal vi møte den yngste av verdensreligionene, Bahai (uttales: Bahaai). Den ble stiftet i Persia, i dagens Iran, men har sitt hovedsete i Haifa i Israel.» Elevene skal kunne gjøre rede

Detaljer

Det evige budskap! Dr. Naji I. Al-Arfaj

Det evige budskap! Dr. Naji I. Al-Arfaj Det evige budskap! Dr. Naji I. Al-Arfaj Det evige budskap! 2 Dedikasjon Til de som oppriktig, ærlig og fordomsfritt søker sannheten! Det evige budskap! 3 Innhold Spørsmål før du leser 4 Rett til poenget

Detaljer

Bibelen,- ikke deler av den,- men,- hele Bibelen,- er Guds eget ord.

Bibelen,- ikke deler av den,- men,- hele Bibelen,- er Guds eget ord. Bibelen GUDS Ord. Bibelen,- ikke deler av den,- men,- hele Bibelen,- er Guds eget ord. Bibelens bøker og brever,- hvor flere forskjellige personer har skrevet de ned,- så var det Den Hellige Ånd som dirigerte

Detaljer

Kap. 24 Jesus Kristus - Herrens salvede

Kap. 24 Jesus Kristus - Herrens salvede Å være rettferdig og gjøre rettferdig Kap. 24 Jesus Kristus - Herrens salvede Det var dagen etter samtalen mellom døperen Johannes og de jødiske prestene (jf. Kap. 23), at Johannes beskrev Jesus med de

Detaljer

Kap. 38 En beseglet bok blir åpnet

Kap. 38 En beseglet bok blir åpnet Kap. 38 En beseglet bok blir åpnet For Herren Gud gjør ingen ting uten at Han åpenbarer sitt hemmelige råd for sine tjenere, profetene. (Am. 3, 7) Opp gjennom århundrene har mange kristne teologer og tenkere

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Preken 1. s i faste 22. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Halleluja Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Fra da av begynte Jesus Kristus å gjøre det klart for disiplene sine

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mai 2011. Salig er de som ikke ser, og likevel tror

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mai 2011. Salig er de som ikke ser, og likevel tror Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mai 2011 Salig er de som ikke ser, og likevel tror Det er til stor glede for Gud at mennesker tror ham når all annen hjelp svikter og alt ser umulig ut.jesus sa til Thomas:

Detaljer

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste 1 ORDNING FOR Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste Den Evangelisk Lutherske Frikirke Orientering 1. Til tjenesten med Ord og sakrament (hyrdetjenesten) kalles og

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel Preken 2. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 11. jan 15 Kapellan Elisbeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier

Detaljer

03.03.2015. Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 3 : Religionens frynsete rykte: Hva er en sunn tro?

03.03.2015. Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 3 : Religionens frynsete rykte: Hva er en sunn tro? Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 3 : Religionens frynsete rykte: Hva er en sunn tro? 2 3 4 1 6 Fysisk og åndelig helse henger sammen Min kjære, jeg ønsker at du på alle vis får være frisk og

Detaljer

I SAMLING 5 SYNDSBEKJENNELSE 1 FORBEREDELSE

I SAMLING 5 SYNDSBEKJENNELSE 1 FORBEREDELSE I SAMLING 1 FORBEREDELSE Klokkeringing til kl 11.00 ML: Informasjon om dagens gudstjeneste og: La oss være stille for Gud Kort stillhet Tre klokkeslag 2 PRELUDIUM og INNGANGSSALME, prosesjon 3 INNGANGSORD

Detaljer

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41.

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndagen heter denne søndagen. At det er siste søndag i kirkeåret minner oss om at alt en dag skal ta slutt. Selv om kirkeåret i seg selv er en sirkel

Detaljer

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 4. Af Nils Dybdal-Holthe. Februar 2008

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 4. Af Nils Dybdal-Holthe. Februar 2008 Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 4. Af Nils Dybdal-Holthe. Februar 2008 Side 1. I. Vers 1-6. Tro og vranglære. 1 Mine kjære! Tro ikke enhver ånd, men prøv åndene om de er av Gud! For mange falske

Detaljer

EKTEVIGSELSRITUALET. Lesning, mellomvers og Evangelium (velges på forhånd av brudeparet i samråd med forrettende prest).

EKTEVIGSELSRITUALET. Lesning, mellomvers og Evangelium (velges på forhånd av brudeparet i samråd med forrettende prest). EKTEVIGSELSRITUALET I Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn. Amen. Vår Herres Jesu Kristi nåde, Guds kjærlighet og den Hellige Ånds samfunn være med dere alle. Og med din ånd. Bønn Gud, du har opphøyet

Detaljer

dem ved veikanten. (Matt 21,19) Men dette fikentreet var plantet i en vingård og hadde dermed fått ekstra god pleie. Det er tydelig at Jesus tenker

dem ved veikanten. (Matt 21,19) Men dette fikentreet var plantet i en vingård og hadde dermed fått ekstra god pleie. Det er tydelig at Jesus tenker Januar 1. JANUAR Da han hadde åpnet boken, fant han stedet der det står skrevet: Herrens Ånd er over meg, for han har salvet meg til å forkynne evangeliet for fattige. Han har sendt meg for å forkynne

Detaljer

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt.

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt. Preken 25. juli i Skårer kirke 9. s e pinse Kapellan Elisabeth Lund En gang gikk en mann opp på et fjell. Han holdt en tale. En lang tale som mange tusen mennesker lyttet til. Han talte mot egoismen og

Detaljer

Tore Kransberg til et helt nytt liv!

Tore Kransberg til et helt nytt liv! Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! De første stegene Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! www.gudidinby.no Innhold Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! Gud? 5 Frelst? 7

Detaljer

Sankthans 2017 (25. juni) Tekst: Luk 1,5-17 Det var Sankthans i går, eller Jonsok som man sier mange steder i landet. Vi feirer dagen til minne om

Sankthans 2017 (25. juni) Tekst: Luk 1,5-17 Det var Sankthans i går, eller Jonsok som man sier mange steder i landet. Vi feirer dagen til minne om Sankthans 2017 (25. juni) Tekst: Luk 1,5-17 Det var Sankthans i går, eller Jonsok som man sier mange steder i landet. Vi feirer dagen til minne om Døperen Johannes fødselsdag. Han kom til verden akkurat

Detaljer

Jesus og Bibelen.notebook. November 28, 2014. Pakt: ordet pakt betyr avtale eller overenskomst

Jesus og Bibelen.notebook. November 28, 2014. Pakt: ordet pakt betyr avtale eller overenskomst Pakt: ordet pakt betyr avtale eller overenskomst Det nye testamentet I det nye testamentet viser Jesus hvem Gud er. Det betyr Jesus er Guds ansikt på jorda. Ordet kristen kommer fra navnet Kristus og betyr

Detaljer

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40:

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40: INNGANGSPROSESJON Bære korset: Andreas Bære blomster og sette på alteret pluss tenne lys under forbønnen: Angelica og Stine Marie Bære nattverdsbegeret: André Bære nattverdsbrødet: Ragnhild H Bære nattverdsvinen:

Detaljer

Profetier om Jesus i GT v/jørgen Storvoll 24.september 2014

Profetier om Jesus i GT v/jørgen Storvoll 24.september 2014 Profetier om Jesus i GT v/jørgen Storvoll 24.september 2014 Innledning Tro ikke at jeg er kommet for å oppheve loven eller profetene! Jeg er ikke kommet for å oppheve, men for å oppfylle. Matt 5:17 Og

Detaljer

Gud har gjenfødt oss til sine barn for sin ære og herlighet.

Gud har gjenfødt oss til sine barn for sin ære og herlighet. Leksjon 1 Gud har gjenfødt oss til sine barn for sin ære og herlighet. Oversikt 1. Gud ser bare to kategorier av mennesker i verden. 2. Gud har født oss til å være Hans barn. (Johannes 1:11-12; Galaterbrevet

Detaljer

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Matt. 11,28

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Matt. 11,28 Jesu omsorg Noe av det som har preget mitt liv mest, er Jesu Kjærlighet og omsorg. I mange år nå har jeg fått erfare hvordan Jesus møter mine behov i de forskjelligste situasjoner. Det være seg sorg, sykdom,

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet.

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet. Til frihet (Galaterne 5:1 NB) Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast, og la dere ikke igjen legge under trelldommens åk. Gal 5:1 Stå derfor fast i den frihet som Kristus har frigjort oss

Detaljer

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse?

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse? Nytt liv i praksis 24/7/365 Gud er ikke bare interessert i gudstjenestelivet vårt. Han er interessert i livet vårt. Derfor er disippellivet noe som eksisterer 24 timer i døgnet, 7 dager i uken og 365 dager

Detaljer

Ved starten av konfirmasjonstiden fremstilles konfirmantene for menigheten i en gudstjeneste.

Ved starten av konfirmasjonstiden fremstilles konfirmantene for menigheten i en gudstjeneste. Bønner til konfirmasjonstidens gudstjenester Kirkerådet har i februar 2002 i samsvar med reglene for liturgisaker vedtatt nye bønner for gudstjenestene i konfirmasjonstiden som liturgisk forsøkssak. 1.

Detaljer

I. MOTTAKELSE TIL DÅP

I. MOTTAKELSE TIL DÅP Forslag til dåpsliturgi i hovedgudstjenesten til KR sept 2010 etter BM-vedtak I. MOTTAKELSE TIL DÅP Dåpssalmen kan synges her, før skriftlesningen, før forsakelsen og troen som avslutning på dåpshandlingen.

Detaljer

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012.

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. Fra Gudstjenesteboken 2011 Ordning for Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2011. Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. I. mottakelse til dåp En dåpssalme synges

Detaljer

EN GUD SOM SER UT SOM JESUS. Og de problemene det skaper

EN GUD SOM SER UT SOM JESUS. Og de problemene det skaper EN GUD SOM SER UT SOM JESUS Og de problemene det skaper JOH 14,8-10 Da sier Filip: «Herre, vis oss Far, det er nok for oss.» 9 Jesus svarer: «Kjenner du meg ikke, Filip, enda jeg har vært hos dere så lenge?

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Preken 26. april 2009 I Fjellhamar kirke. 2.s e påske og samtalegudstjeneste for konfirmanter Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Jeg er den gode gjeteren.

Detaljer

4. søndag i fastetiden, 2. april 2017

4. søndag i fastetiden, 2. april 2017 4. søndag i fastetiden, 2. april 2017 Denne boken her (holder frem bibelen) den er gammel, sammensatt, på en del felter utdatert og ubrukelig som rettesnor for liv og lære, men samtidig er den å full av

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM KR 15.3/12 VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når folk ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres nye hjem. 2 Dersom presten blir bedt om å komme til hus

Detaljer

Gudstjeneste med dåp og nattverd

Gudstjeneste med dåp og nattverd Gudstjeneste med dåp og nattverd Gudstjenesten er menighetens hoved- samling om Guds ord og sakramentene (dåp og nattverd). I gudstjenesten gir vi uttrykk for vår tro, tilbedelse, takk og bønn. I gudstjenesten

Detaljer

19: For det gode jeg vil, gjør jeg ikke. Men det onde jeg ikke vil, det gjør jeg.

19: For det gode jeg vil, gjør jeg ikke. Men det onde jeg ikke vil, det gjør jeg. Rom 7, 19 19: For det gode jeg vil, gjør jeg ikke. Men det onde jeg ikke vil, det gjør jeg. Vers 15 lød slik: "Det jeg vil, det gjør jeg ikke. Men det jeg hater, det gjør jeg". Når Paulus nå gjentar det

Detaljer

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten Vedlegg til KR-sak 41/15 Revisjon av dåpsliturgien KR 41.1/15 NFGs forslag til revidert Ordning for dåp i hovedgudstjenesten, vedtatt i møtet 18. juni 2015. Ordning for dåp i hovedgudstjenesten 1 Mottakelse

Detaljer

En usikker framtid. Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 2 18.02.2015. Optimisme ved inngangen til 1900-tallet

En usikker framtid. Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 2 18.02.2015. Optimisme ved inngangen til 1900-tallet Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 2 : Håp og framtidstro har Bibelen noe å fare med? Optimisme ved inngangen til 1900-tallet Fra leder plass ble det uttalt at avisen var optimistisk nok til å

Detaljer

G2 Høsten 2007. 1. Preludium Det synges lovsanger fra kl.16.40 Liturg tar plass bak alteret mot slutten av preludiet. 2.

G2 Høsten 2007. 1. Preludium Det synges lovsanger fra kl.16.40 Liturg tar plass bak alteret mot slutten av preludiet. 2. G2 Høsten 2007 Bønnemøte i Lillesalen fra kl:16:30 1. Preludium Det synges lovsanger fra kl.16.40 Liturg tar plass bak alteret mot slutten av preludiet 2. Nådehilsen Kjære menighet. Nåde være med dere

Detaljer

Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011

Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011 Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011 Inngang Preludium (alle står) Inngangssalme: salme 268 - melodi fra Rana Herre Gud, ditt dyre navn og ære over verden høyt i akt skal være, og alle sjele, de trette træle,

Detaljer

Å gi SLIPP. F R Innvie bevisst G J O R T VALG 3. Forpliktelsens valg FORPLIKTELSENS BØNN. hele mitt liv og min vilje til Kristi omsorg og kontroll.

Å gi SLIPP. F R Innvie bevisst G J O R T VALG 3. Forpliktelsens valg FORPLIKTELSENS BØNN. hele mitt liv og min vilje til Kristi omsorg og kontroll. VALG 3 F R Innvie bevisst Å gi SLIPP Forpliktelsens valg G J O R T hele mitt liv og min vilje til Kristi omsorg og kontroll. FORPLIKTELSENS BØNN Kjære Gud, jeg tror at du sendte Din Sønn for å dø for mine

Detaljer

Kap. 4 Å være og gjøre rettferdig

Kap. 4 Å være og gjøre rettferdig Å være og gjøre rettferdig Kap. 4 Å være og gjøre rettferdig det slik: Hele Guds herredømme bygger på rettferdighet. I Salmenes bok beskrives Rettferdighet og rett er Hans trones grunnvoll. (Sal. 97, 2)

Detaljer

Jesus Kristus er løsningen!

Jesus Kristus er løsningen! Jesus Kristus er løsningen! 4 Herre, husk meg med den nåde Du har for Ditt folk. Se til meg med Din frelse, 5 så jeg kan se godene for Dine utvalgte, så jeg kan glede meg i Ditt folks glede, så jeg kan

Detaljer

2 Nephi 2:27. 2 Nephi 32:3

2 Nephi 2:27. 2 Nephi 32:3 1 Nephi 3:7 Jeg vil gå og gjøre. 2 Nephi 2:25 Adam falt for at mennesket kunne bli til. 2 Nephi 2:27 Vi er frie til å velge. 2 Nephi 9:28 29 Lærdom er bra hvis vi følger Guds råd. 2 Nephi 25:23, 26 Vi

Detaljer

12. Gud forkastet Kain og hans offer, men Han aksepterte Abel og hans offer.

12. Gud forkastet Kain og hans offer, men Han aksepterte Abel og hans offer. 12. Gud forkastet Kain og hans offer, men Han aksepterte Abel og hans offer. Oversikt 1. Innledning 2. Både Kain og Abel bar fram offer for Gud. (1. Mos 4:3-4; 3. Mos 17:11; Hebr 9:22) 3. Gud aksepterte

Detaljer

Kap. 14 Vår Yppersteprest

Kap. 14 Vår Yppersteprest Å være rettferdig og gjøre rettferdig Kap. 14 Vår Yppersteprest Og derfor er Han den nye paktens Mellommann ved den død som har funnet sted til forløsning fra overtredelsene under den første pakt, slik

Detaljer

ÅPENBARINGSBOKENS AVSLUTNING!

ÅPENBARINGSBOKENS AVSLUTNING! 140 ÅPENBARINGSBOKENS AVSLUTNING! 22.06 Mens det i den nye bibeloversettelse brukes ordet Engel, på den som nå taler til Johannes, så er det i den gamle oversettelse brukt ordet Han. Dette har gjort at

Detaljer

Matt 16,13-20. 6. søndag i treenighetstiden 2015

Matt 16,13-20. 6. søndag i treenighetstiden 2015 Matt 16,13-20. 6. søndag i treenighetstiden 2015 Jeremia ble kalt til profet. Han var ung. Han var redd. Han ville trekke seg, men Gud visste hva han gjorde. Det var Jeremia han ville bruke. I dag møtes

Detaljer

Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5

Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5 Side 1 av 5 Fadervår Herrens bønn Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt Sist oppdatert: 15. november 2003 Fadervår

Detaljer

Dåp ImF-Bryne Mars 2007

Dåp ImF-Bryne Mars 2007 Dåp ImF-Bryne Mars 2007 Bakgrunn a) Utgangspunkt i skapelsen: o Ved Ånden og Ordet skaper Faderen mennesket i Guds bilde. 1.Mos.1-2 o Adam og Eva blir skapt til fellesskap med Gud og hverandre. o Mennesket

Detaljer

Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet.

Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet. Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet. En disippel's bønn. Praksis. Roald Kvam 2008 I. Når kan vi be? A. Be til bestemte tider oppdag bønnens virkninger. Apg 13:22 (David), Dan 10:11 (Daniel).

Detaljer

DEN ETIOPISKE HOFFMANNEN

DEN ETIOPISKE HOFFMANNEN DEN ETIOPISKE HOFFMANNEN Misjonssalen Oslo 21. 04. 2013. Arne Helge Teigen Apostlenes gjerninger 8. 26-39. Men en Herrens engel talte til Filip og sa: Bryt opp og dra mot sør på den veien som går ned fra

Detaljer

HVEM ER DENNE MELKISEDEK. #44. Den skjulte visdom. 25. februar 2001 Brian Kocourek

HVEM ER DENNE MELKISEDEK. #44. Den skjulte visdom. 25. februar 2001 Brian Kocourek 1 HVEM ER DENNE MELKISEDEK. #44. Den skjulte visdom. 25. februar 2001 Brian Kocourek Vi fortsetter denne formiddag med å studere personen Melkisedek. Og vi fortsetter med 34 fra Bror Branhams tale angående

Detaljer

Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra,

Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra, Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra, himmelen på jorda. Ja, himmelen begynner egentlig her på jorda, sier Bibelen, når menneskene er glad i hverandre i stedet for å slå hverandre i hjel. Det er

Detaljer

Småbarnas BIBEL- FORTELLINGER. Gjenfortalt av Anne de Graaf Illustrert av José Pérez Montero LUNDE FORLAG

Småbarnas BIBEL- FORTELLINGER. Gjenfortalt av Anne de Graaf Illustrert av José Pérez Montero LUNDE FORLAG Småbarnas BIBEL- FORTELLINGER Gjenfortalt av Anne de Graaf Illustrert av José Pérez Montero LUNDE FORLAG Noah og Guds løfte 1. Mosebok 8 Det var vann overalt! Noah sendte en ravn for å lete etter tørt

Detaljer

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø?

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Introduksjonsaktivitet (10 minutter) Alternativer Beskrivelse Hva jeg sier Hva jeg trenger Synd og Godhet (20 minutter) Finn en bunke med aviser, som har noen eksempler

Detaljer

ANNEN MESSE. Trinnbønn.

ANNEN MESSE. Trinnbønn. ANNEN MESSE Du kan i den hellige messe oppnå Guds store nåde og hjelp for deg og andre. Din bønn er forenet med prestens bønn. Enda mer: du ber sammen med Jesus. Derfor er din bønn sterk. Hva vil du be

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011 2011 - Fra kraft til kraft og fra seier til seier! Vi har lagt et spennende år bak oss. Avisa DagenMagazinet hadde en reportage om oss 4 okt. der de beskrev

Detaljer

Innleiande ritar. Syndevedkjenninga

Innleiande ritar. Syndevedkjenninga Norsk Den hellige Messe Innledende riter I Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn. Vår Herres Jesu Kristi nåde, Guds kjærlighet og Den Hellige Ånds samfunn være med dere alle. Og med din ånd. Nynorsk

Detaljer

Reform av kirkens gudstjenesteliv Forslag til ny dåpsliturgi

Reform av kirkens gudstjenesteliv Forslag til ny dåpsliturgi Forslag til ny dåpsliturgi MOTTAKELSE L Vi skal feire dåp i Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn. Med takk og glede kommer vi med NN/disse barna til Gud, som har skapt oss i sitt bilde. Ved vann

Detaljer

Dette er islam. Oversatt og revidert av. Sandra Maryam Moe

Dette er islam. Oversatt og revidert av. Sandra Maryam Moe Dette er islam Oversatt og revidert av Sandra Maryam Moe Dette er islam Hvordan kan vi forklare hele universets eksistens? Finnes det en overbevisende forklaring på skapelsens opprinnelse? Vi forstår at

Detaljer

Høymesse i Oslo domkirke. MAL. Liturgens versjon.

Høymesse i Oslo domkirke. MAL. Liturgens versjon. 1 Høymesse i Oslo domkirke. MAL. Liturgens versjon. Preludium og prosesjon Menigheten reiser seg og blir stående til «amen» etter inngangsordene. Innngangssalme Innledningsord og intimasjon L: I Faderens

Detaljer

Kap. 3 Hvordan er Gud?

Kap. 3 Hvordan er Gud? Kap. 3 Hvordan er Gud? Rettferdighetens prinsipp går altså ut på at den sjel som synder, skal dø (Esek. 18, 20) og like fullt og helt at den sjel som ikke synder, ikke skal dø. Dette er et prinsipp som

Detaljer