Verdens Siste Sjanse En ny verdensorden er i ferd med å starte: Er du klar?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Verdens Siste Sjanse En ny verdensorden er i ferd med å starte: Er du klar?"

Transkript

1 Verdens Siste Sjanse En ny verdensorden er i ferd med å starte: Er du klar? Verdens Siste Sjanse En ny verdensorden er i ferd med å starte: Er du klar? USA og pavedømmet vil ha den Dens komme vil erobre verden Forutsagt for 2000 år siden Hvordan du skal unngå å bli dens offer Pave Johannes Paul II ringte inn det nye året torsdag med et fornyet rop om opprettelsen av en ny verdensorden. 2. jan. 2004, The Christian Post Det er en stor idé: en ny verdensorden bare USA har både den moralske status og midlene til å støtte den. Tidligere President George Bush, State of Union address, 29. jan Vår verden vil snart (om år i motsetning til tiår) stå overfor en global krise som vil bebude slutten. Fordi det er nødvendig at alle mennesker rundt omkring i verden er forberedt, sprer vi dette budskapet i mange land, til en høy pris og oppofrelse. For de som våger å fortsette å lese, kan Verdens siste sjanse lyde vanvittig, om ikke hensynsløs, fordi du naturligvis håper på global fred og velstand, og absolutt ikke en universal krise som oppsluker hele verden og gjør slutt på den Vi har forsøkt å forestille oss din reaksjon og spørsmål og vil begynne denne reisen inn i fremtiden med å svare på noen av dine spørsmål siden vi står sammen om grunnen til at denne verden ser sin siste sjanse i øynene! 1. Hvem står bak denne artikkelen? Bibelen som rettesnor Vi er en del av en liten gruppe mennesker spredt rundt omkring i verden, som tar Bibelen som vår eneste regel. Etter å ha gitt studiet av Bibelen adskillig tid, spesielt de kapitlene som handler om vår fremtid, har vi kommet til at vi må dele med deg det vi har lært. Denne erkjennelsen er av slik viktighet at vi er villige til å tåle motgang

2 og oppofrelse, til og med risikere selve livet, for å gjøre dette tilgjengelig for deg. Sterke krefter arbeider hardt for å bringe denne informasjonen til taushet. 2. Hvorfor tar dere Bibelen så alvorlig? Til å begynne med tok vi ikke Bibelen så alvorlig, ikke før vi var forbløffet over å oppdage hvor nøyaktig den er. Så nøyaktig at selv forutsigelser som ble gjort tusenvis av år tidligere, skjedde akkurat på den dagen de ble bebudet, med største nøyaktighet. Dette har drevet oss til å konkludere at det finnes en allvitende Gud bak Bibelen, som ikke er bundet av tid, og som kjenner til slutten helt fra begynnelsen. Vi lærte også at vår Skaper elsker oss så høyt at Han har forberedt en plass for oss i himmelen. Men siden vi er smittet av syndesyken og for øyeblikket ikke er skikket til å leve med Gud i himmelen, har Gud laget i stand en helbredelse for syndesyken. Vi ville ikke ha tatt Bibelen så alvorlig hvis ikke Gud hadde vist at Han har fullstendig kontroll og kjennskap til fremtiden. Dette herredømmet kommer klarest frem i to bøker: Profeten Daniel i Det gamle Testamentet og Johannes åpenbaring i Det nye Testamentet. Oppfylte profetier i Bibelen 3.. Gi et eksempel på en oppfylt forutsigelse i Bibelen. I profeten Daniels bok, kapittel 2, sa Gud i en drøm til kongen av Babylonia at fra hans tid til tidenes slutt ville verden kun oppleve fire verdensriker. Historien har vist at det som Gud forutbestemte, er det som faktisk skjedde. De fire verdensrikene var Babylonia (605 f.kr.-538 f. Kr.), Media Persia (538 f.kr.-331 f.kr.), Hellas (331 f. Kr.-168 f.kr.), og Rom (168 f.kr.-476 e.kr.). Han avslørte videre at Romerriket ville bli delt i ti territorier og at i disse territorienes tid ville slutten komme. Historien har vist nøyaktigheten av Guds ord. For innen 476 e.kr. var Romerriket delt opp i ti nasjoner som dagens Europa har oppstått fra. I tillegg avslørte Gud de unike særtrekkene ved hvert verdensrike, for eksempel måten de ville vokse seg til makt og falle på, og hovedtrekkene ved hver styreform. Se Daniels bok 7 og 8. Det er gitt nok detaljer til at en oppriktig historie- og Bibelstudent ikke kan gjøre annet enn å medgi at det finnes en Gud i himmelem som hersker over vår verden.

3 4. Hva er hensikten med Bibelens profetier? Hensikten med profetiene er å advare oss mot fremtidige kriser. For eksempel advarte Gud Noah om den kommende flommen, Abraham og Lot om ødeleggelsen av byene Sodoma og Gomorra og Han fortalte Moses om pesten i Egypt. De måtte alle adlyde advarselen i troen. Disse hendelsene ble nedtegnet for å lære oss at hva Gud enn forutsa, skjedde det nøyaktig som Han sa. Derfor kan vi ikke tillate oss å overse noen av Hans profetier som enda skal oppfylles fordi de er ment som advarsler som vil beskytte oss mot kriser hvis vi adlyder. Derfor har Bibelens profetier en dobbel hensikt å innprente i våre sinn at Gud eksisterer og har kontroll over alle begivenheter og å advare oss mot en alvorlig situasjon. En forferdelig og alvorsfull advarsel 5.Finnes det en profetisk advarsel i Bibelen som enda skal oppfylles? Det er faktisk den mest alvorsfulle, profetiske advarselen som enda skal oppfylles. I vår tid finnes det ikke noe som det er viktigere for oss å forstå enn denne profetien, fordi begivenheter finner sted i rask rekkefølge som indikerer dens nært forestående oppfyllelse. 6. Del med meg den mest alvorsfulle, profetiske advarselen som er i ferd med å bli oppfylt? "Og atter en tredje engel fulgte efter dem og sa med høi røst: Derson nogen tilbeder dyret og dets billede og tar merket på sin panne eller i sin hånd, da skal også han drikke av Guds vredes-vin, som er skjenket ublandet i hans harmes beger, og han skal pines med ild og svovel for de hellige englers og for Lammets øine, og røken av deres pine stiger op i all evighet, og de har ikke hvile dag eller natt de som tilbeder dyret og dets billede, og hver den som tar dets navns merke. Her er de helliges tålmodighet, de som holder Guds bud og Jesu tro." Johannes åpenbaring 14: Denne alvorsfulle advarselen beskriver to grupper mennesker. Den første gruppen advares mot å tilbe dyret og dets bilde som vil føre til at den tar dyrets merke, mens den andre gruppen ansees positivt fordi den holder Guds bud. Dessuten følger beskrivelsen av Kristi annet komme denne advarselen direkte. Derfor vet vi at dette er den siste advarselen som blir gitt før Kristi andre komme. 7. Hvordan kan jeg unngå å tilbe dyret og dets bilde og ta dets merke?

4 Godt spørsmål. For å kunne svare på det er det nødvendig å identifisere dyret, dyrets bilde og dyrets merke. Det er bare logisk å anta at Gud ikke ville advare oss mot slike farlige realiteter uten å hjelpe oss med å identifisere dem på en overbevisende måte. Vår kjærlige Gud ville ikke overlate oss til gjetninger når vår evige skjebne står på spill. Så det er derfor ikke overraskende å finne en beskrivelse av dyret og dets bilde i det forrige kapittelet der det er gitt mange forklaringer på dets identitet. 8. Hvordan beskriver Bibelen dyret? Identifisere dyret Og jeg så et dyr stige op av havet, som hadde ti horn og syv hoder og på sine horn ti kroner, og på sine hoder bespottelses-navn. 2 Og dyret som jeg så, var likt en leopard, og dets føtter som på en bjørn, og dets munn som en løvemunn; og dragen gav det sin kraft og sin trone og stor makt. 3,Og jeg så et av dets hoder likesom såret til døden, og dets dødssår blev lægt, og all jorden undret sig og fulgte etter dyret, 4 og de tilbad dragen, fordi den hadde gitt dyret makt, og de tilbad dyret og sa: Hvem er lik dyret? og hvem kan stride mot det? 5 Og der blev gitt det en munn som talte store og spottende ord, og der blev gitt det makt til å holde på i to og firti måneder 6Og det åpnet sin munn til spott mot Gud, til å spotte hans navn og hans bolig, dem som bor i himmelen. 7 Og der blev gitt det å føre krig mot de hellige og seire over dem, og der blev gitt det makt over hver stamme og folk og tunge og ætt. 8 Og alle som bor på jorden, skal tilbede det, hver den som ikke, fra verdens grunnvoll blev lagt, har fått sitt navn skrevet i livsens bok hos Lammet som er slaktet 16 Og det gjør at der blir gitt alle, små og store, rike og fattige, frie og træler, et merke i deres høire hånd eller på deres panne, 17og at ingen kan kjøpe eller selge uten den som har merket, dyrets navn eller tallet for dets navn 18 Her er visdommen. Den som har forstand, han regne ut dyrets tall! for det er et menneskes tall, og dets tall er seks hundre og seks og seksti Johannes åpenbaring 13: 1-8, Sitatet ovenfor er fullt av symboler. Hvordan skal jeg forstå det? Det er nødvendig at vi lar Bibelen fortolke sine egne symboler. Vi skulle forvente at Gud, for vår skyld, avslørte meningen med disse symbolene i selve Bibelen. Derfor er det vi trenger en del utholdenhet i studiene for å finne fortolkningen i Bibelen. På denne måten unngår vi all menneskelig gjetning og spekulasjon. Bibelen fordømmer faktisk menneskelige gjetninger og spekulasjon fordi : "intet profetord...er gitt til egen tydning" Peters annet brev 1:20. Bibelen definerer sine egne symboler. For eksempel inneholder Johannes åpenbaring 404 vers. Av disse 404 versene er 278 å finne nesten ordrette i andre bøker i Bibelen, der meningen er utredet.. Derfor oppmuntrer vi deg til å gjøre som Bibelen oppfordrer til i forbindelse med forkynnelsen av Guds ord i Berøa (se Apostlenes gjerninger 17:10, 11) og sette hver læresetning på prøve i forhold til Den hellige Skrift. Slik som alle som fromt studerer Bibelen og ønsker å finne sannheten slik at de kan adlyde den, vil forstå Skriften vil nogen gjøre Hans vilje, han skal kjenne om læren er av Gud, eller om jeg taler av mig selv Johannes evangelium 7: Hvilke symboler er det nødvendig at vi finner nøkkelen til for å identifisere dyret og dets merke? Det finnes mange symboler på dyret: Ikke desto mindre vil vi nøye oss med de som er nødvendige for å identifisere dyret. Disse symbolene er dyr, drage, vann, to og firti måneder og spott.

5 Dyr : I Bibelens profetier er et dyr et symbol på en konge eller et rike. Disse fire store dyr betyr at fire konger Det fjerde dyr.betyr at det på jorden skal komme et fjerde rike Profeten Daniels bok 7:17, 23. Med dette dyret studerer vi et unikt rike, for det er ikke bare en politisk makt men en religiøs makt også, fordi menneskene tilbad dyret. Johannes åpenbaring 13:4 Drage: Ifølge Bibelen er dragen et annet navn for Satan, forføringens og løgnens far : den storedrage han som kalles djevelen og Satan,, han som forførerhele jorderike. Dette ville bety at da Satan ga sin kraft og sin trone og stor makt til dyret, kan vi forvente at dyret opptrer på samme forførende, onde måte som Satan. Derfor vil man finne en god del forføring i dyrets anliggender. Johannes åpenbaring. 12:9; 13:2 Vann : I Bibelens profetier er vann et symbol på en skare med mange forskjellige mennesker De vann er folk og skarer og ætterstrong og tunger Johannes åpenbaring. 17:15. Derfor reiste dette unike riket eller makten seg fra vannet, og det betyr at det kom fra et sted i verden som var tett befolket med ulike nasjonaliteter. To og firti måneder: Denne tidsperioden tilsvarer tre og et halvt år (42 dividert med 12 måneder). Og Bibelen ble skrevet og basert på den jødiske kalenderen der hvert jødiske år er 360 dager (30 dager for hver måned). Så både tre og et halvt år og førtito måneder tilsvarer 1260 dager. Grunnen til at vi endrer månedene til tilsvarende dager, er at da Gud ga tidsprofetier, satte Han ofte likhetstegn mellom et år og en dag : i firti år, et år for hver dag ; og I skal kjenne at jeg har vendt mig bort fra eder... én dag for hvert år., vil jeg la dig bære den Fjerde Mosebok 14:34; Profeten Esekiel 4:6. Derfor betyr de to og firti profetiske månedene en tidsperiode på 1260 år, og i disse ble dyret gitt en munn som talte store og spottende ord og ville føre krig mot de hellige og seire over dem, og der blev gitt det makt over hver stamme og folk og tunge og ætt ;Johannes åpenbaring 13:5, 7. Dette betyr at i denne tidsperioden ville dyret spotte, forfølge kristne og ha stor makt Spott : I Bibelen defineres spott på to måter. Den første er når noen hevder at de er Gud eller Hans representant: For nogen god gjerning stener vi dig ikke, men for gudsbespottelse, og fordi du som er et menneske, gjør dig selv yil Gud. Johannnes evangelium 10:33. Så dyret, denne religiøse-politiske makten og riket, har spottet Gud ved å late som om det tar Guds plass på jorden. Den andre måten å spotte på er ved å gi syndsforlatelse (hevde å ha makt til å tilgi andres synder). Hvorfor taler denne mann så? Han spotter Gud; hvem kanforlate synder uten éndet er Gud? Markus evangelium 2:7.. Dyret, denne religiøse-politiske makten og riket, har spottet Gud ikke bare ved å ta Hans plass på jorden, men også ved å hevde retten til å gi syndsforlatelse. Det er da ikke til å undres at dyret har bespottelses-navn og taler spott mot Gud, til å spotte hans navn dette er fordi dyret hevder at det har en makt som kun er Guds privilegium. Johannes åpenbaring 13:1, 6. Ni nøkkelmerker Når vi nå har latt Bibelen finne nøkkelen til meningen med dens egne symboler, kan vi trekke frem dyrets ni viktige identifikasjonsmerker for å avgjøre hvilken makt i historien oppfyller disse egenskapene. Disse er ikke de eneste identifikasjonsmåtene: Det finnes mange flere i Bibelen. Vi håper at denne samlingen identifikasjonsforklaringer vil få deg til å lete i Bibelen for å finne ut mer. 1. Dyret kombinerer religiøs og politisk makt samtidig, de tilbad dragen Johannes åpenbaring 13:4. 2. Dyret kom til makten i en tett befolket del av verden, Jeg så et dyr stige op av havet Johannes åpenbaring 13:1.

6 3. Dyret fikk sin kraft og makt fra Satan, derfor ville vi forvente at dets historie ville inneholde en god del forførelse dragen gav det [dyret] sin kraft og sin trone og stor makt Johannes åpenbaring 13: Dyret hersket hensynsløst og hadde absolutt hegemoni (herredømme) i 1260 år. Denne tidsperioden må ha et klart startpunkt og ende med det dødelige såret der blev gitt det makt til å holde på i to og firti måneder. Og jeg så av dets hoder likesom såret til døden, og der blev gitt det makt over hver stamme og folk og tunge og ætt. Johannes åpenbaring 13:5, 3, Dyret forfulgte kristne i de 1260 årene: Og der blev gitt det å føre krig mot de hellige og seire over dem Johannes åpenbaring 13:7 6. Dyret vil komme seg helt etter sitt dødssår, og verden vil under seg over det,... und seine tödliche Wunde wurde heil. Und die ganze Welt wunderte sich über das Tier. Johannes åpenbaring 13: Dyret har et mystisk 666 som identifiserer dets embete og navn, regne ut dyrets tall! For det er et menneskes tall, og dets tall er seks hundre og seks og seksti Johannes åpenbaring 13: Dyret spotter ved å hevde at det er Gud og gir syndsforlatelse (makten til å tilgi andres synder). 9. Dyret fremsatte andre spottende påstander og foretok handlinger som ene og alene er Guds privilegium. Og der blev gitt det en munn der talte stor og spottende ord Johannes åpenbaring 13:5. Kjære leser, hvilken makt i historien oppfyller alle identifikasjonsmerkene? For de som er ærlige av hjertet finnes det kun ett svar : Den romersk-katolske kirken.den katolske kirken er dyret som Gud, av kjærlighet, advarer oss mot Det er ikke artikkelens hensikt å angripe katolikker, men å avsløre sannheten om det katolske systemet. Ingen behøver å føle seg krenket, derimot føle seg oppmuntret til å søke etter fakta og bekreftelse. 11. Vennligst underbygg denne konklusjonen med historiske beviser og fakta La oss ta for oss hvert identifikasjonspunkt for å se hvordan historien utelukkende peker på den katolske kirken. 1. Den katolske kirken kombinerer religiøs og politisk makt samtidig Johannes så denne unionen i en profetisk visjon om det fjerde og siste riket i verden og beskrev det som: en kvinnesitte [nde] på et skarlagensrødt dyr Johannes åpenbaring 17:3. IBibelen er en kvinne et symbol på en kirke, som en kvinne er troløs mot sin venn, således har I vært troløse mot meg, Israels hus! sier HERREN. For jeg jeg trolovet eder jo med én Mann, for å fremstille en ren jomfru for Kristus; Profeten Jeremias 3:20; Paulus annet brev til korintierne 11:2. I tillegg er det samstemmig forståelse i profetier at et dyr er en nasjon. Selv i vår tid symboliseres nasjoner med dyr. USA sees som en ørn, Russland sammenlignes med en bjørn og China har dragens bildet. For mange år siden avslørte Gud overfor Profeten Daniel alle verdensrikene til tidenes slutt. I en visjon så Daniel det siste dyret som anderledes enn alle de andre Profeten Daniels bok 7:19. Men hvordan ville det være anderledes? Ifølge Johannes åpenbaring 17:3, som vi så ovenfor, vil dette dyret (nasjonen) ha en kvinne (kirke) som styrer den. Finnes det i dag en kirke og en stat som arbeider sammen som én globalt anerkjent makt? Den eneste enheten i verden som har oppnådd dette er Den katolske kirken.

7 Den katolske paven er absolutt, religiøs leder for en milliard tilhengere rundt i verdent. "Den romerske paven, som Peters etterfølger, er den uendelige og synlige kilden til og fundamentet for både biskopenes og hele trossamfunnets enhet." Vatikankonsilet II ( ) "Hver geistlig må adlyde Paven, selv om han befaler det som er ondt, for ingen kan dømme Paven." Pave Innocent III ( ) Samtidig er paven konge over den selvstendige nasjonen Vatikanstaten. Vatikanet er en distinkt, suveren miniatyrnasjon, selv om den ligger i Italia. Derfor er pavedømmet en unik makt som kombinerer religiøs og sivil makt. 2.. Den katolske kirken kom til makten i en tett befolket del av verden: Dette illustrerer Den katolske kirken perfekt da den oppsto midt mellom de ulike maktene og nasjonene i Europa. 3. Historien om Den katolske kirken er full avbedrageri : Informerte katolikker bekrefter gjerne at falskneri er en livsform for pavene. Hans Kung, en katolsk prest og teolog som var konsulent for det andre Vatikankonsilet ( ), uttalte at så tidlig som i det femte århundret utvidet pavene avgjort sin makt med tydelige falsknerier vergrößerten. The Catholic Church: A Short History (oversatt av John Bowden), s. 61 Et av de beste eksemplene er dokumentet Donation of Constantine, datert 30. mars 315 e.kr. som Den katolske kirken forfalsket, for å utvide sin makt og autoritet. Med dette falske dokumentet overbeviste Pave Stephen III i det åttende århundret Pipin, frankernes konge, om at de lombardiske territoriene var gitt av Konstantin til Den katolske kirken. Dette førte til at Pi pin sloss mot lombardene og tilrante seg byene for paven. I 1440 ble det bevist at dokumentet var forfalsket av en pavelig sekretær som het Lorenzo Valla. Likevel hadde pave etter pave aldri innrømmet eller tilstått dette falskneriet. Til denne dag finnes det en inskripsjon i dåpskapellet i Laterankirken i Roma som bevarer dette forfalskede dokumentet for all fremtid. Paven etterlyser en ny verdensorden: VATIKANSTADT (AP) Pave Johannes Paul II. ringte det nye året inn torsdag med et fornyet rop om ; der opprettelsen av en ny verdensorden basert på respekt for menneskets verdighet og likhet mellom nasjonene". Torsdag, 1. januar 2004 Postet: 9:21 AM EST (1421 GMT) Det store, altoverskyggende særtrekket ved hele systemet til antikristen Den nye verdensorden -- er eåpenbart bedrageri. Forfatterne av Den nye verdensorden skryter faktisk av sine planlagte bedragerier,, fordi de arrogant nok tror at det store flertallet av verdens befolkning er for dum og lat til å vite hva som er best for dem. Kun planleggerne av Den nye verdensorden vet hva som er best for verden, og de har bestemt at de kan nå sine mål kun ved overlagt bedrageri av de stakkars massene. Bill Cooper, "Behold A Pale Horse s Den katolske kirken hersket hensynsløst i 1260 år og hadde absolutt herredømme over andre nasjoner. Denne tidsperioden har et klart startpunkt og et dødelig sår på slutten: Den katolske kirken fikk sitt dødelige sår i 1798 da [Pave Pius VI] ble tatt til fange i Frankrike på Napoleons befaling.

8 I1798 holdt General Berthier sitt inntog i Rom avskaffet paveregjeringen og innsatte en verdslig regjering. Encyclopedia Britannica, 1941 utgave Vi har fastslått at slutten på profetien var i 1798, og hvis vi går 1260 år tilbake, kommer vi til 538 e.kr. For at pavedømmet skal oppfylle dette identifikasjonsmerket må en viktig begivenhet ha funnet sted i 538 e.kr. som markerer starten på tidsperioden på 1260 år. Historisk bevismateriale avslører at i 533 e.kr. anerkjente den romerske keiseren Justinian pavens geistlige overherredømme som overhode for alle kirkene både øst og vest i Romerriket. Det var imidlertid ikke før i 538 e.kr. da pavedømmet faktisk ble befridd fra sin siste arianske motstander, østgoterne (som den gangen hersket over Italia), at paven sto frem som den ledende skikkelsen i vest. Slik var det i 538 e.kr. lagt til rette for pavedømmets gradvise men stadig økende herredømme. Vigilius...besteg pavestolen (538e.Kr) under militær beskyttelse av Belisarius History of the Christian Church, bind 3, s. 327 Ettersom pavedømmet økte sin makt, underkuet det ikke bare sine tilhengere men også herskerne og kongene i Europa. Med dette som formål utstedte pavene flere pavelige buller for å styrke sin autoritet over kongene i Europa: Det er pavedømmets oppgave å, trå konger og keisere under fotj.h. Ignaz Dollinger, The Pope and the Council, (London), s. 35 Frykt, derfor, vår vrede og vår hevns torden, for Jesus Kristus har oppnevnt oss [pavene] med sin egen munn til absolutte dommere over alle mennesker og kongene selv er underkastet vår autoritet. Pave Nikolaus I ( e.kr.) I den pavelige bullen fra pave Gregor XI, datert 1372 e.kr., med tittelen In Coena Domini, erklærte paven pavelig herredømme over hele den kristne verden,, verdslig og religiøst, og lyste i bann alle som ikke adlød pavene, og de måtte betale dem skatter. Denne pavelige bullen ble bekreftet av etterfølgende paver, og i 1568 e.kr. avla Pave Pius V løfte om at den skulle være evig lov. Et praktisk bevis på erklæringen ovenfor var behandlingen av Pave Gregor VII i 1077 e.kr. av kong Henrik IV, keiser av Tyskland. Da kongen så ut til å overse pavens autoritet, lyste paven ham i bann og styrtet ham fra tronen Henrik bestemte seg for å slutte fred med paven og reiste over Alpene midtvinters for å ydmyke seg. Da Henrik nådde frem til pavens borg, måtte han vente på tillatelse til å se paven i forgården, barbent, uten noe på hodet og kledd i en elendig drakt. Det tok kongen tre dager med fasting og syndsbekjennelser før paven benådet ham. I vår tid holder pavedømmet fremdeles på denne påstanden om overherredømme over verdens ledere: Den første pavestolen [pavedømmet i Roma] dømmes ikke av noen. Den romerske paven har selv den eneste retten til å dømme de som har det høyeste sivile embetet i en stat Det finnes hverken ankerett eller regressrett mot en avgjørelse eller påbud gjort av den romerske paven. The Code of Canon Law (Paulist Press, 1985), s. 951, Den katolske kirken forfulgte kristne i tidsperioden på 1260 år: I løpet av denne tidsperioden i historien (også kjent som middelalderen), hadde Den katolske kirken sterk innflytelse på Europa, og enhver borger måtte være katolikk. Alt annet enn total underkastelse under paven var

9 straffbart med tortur eller døden. Slik ble det katolske systemet en av de mest forfølgende religionene verden har kjent til, ifølge Vicars of Christ: the Dark Side of the papacy, av Peter de Rosa, s. 180 For avlegging av trosbekjennelse utenom Kirken i Rom har historien nedtegnelser om martyrdøden for mer enn hundre millioner mennesker Brief Bible Studies, s. 16 Vi må plassere Inkvisisjonen blant de mørkeste plettene i menneskenes historie. Will Durant, The Story of Civilization, bind 4, s. 78 At Kirken i Rom har utgytt mer uskyldig blod enn noen annen institusjon som noen gang har eksistert blant menneskeheten, vil ikke bli betvilt av noen protestant med fullstendig historiekunnskap. Det er umulig å danne seg en forestilling om mengden av ofrene, og det er helt sikkert at ingen forestillingsevne fullgodt forstår deres lidelser. W. E. H. Leeky, History of the Rise and Influence of the Spirit of Rationalism in Europe, bind 2:32, 1910 utgave I Den katolske encyklopedi, bind 12, side 266, vil leseren finne en lengre artikkel som beskriver Den katolske kirkens autoritet når det gjelder å straffe kjettere hvis eneste synd var at de var trofaste Bibel-troende kristne 6. Den katolske kirken vil komme seg helt etter sitt dødelige sår, og hele verden vil undre seg etter det: Da pave Pius VI døde i fangenskap i Frankrike i 1799, forventet verden en slutt på Den katolske kirken. Gud hadde imidlertid fortalt oss for ca år siden at dyret ville komme seg etter sitt dødelige sår. Slik rapporterte New York Times om helbredelsen av dyret, pavedømmet: DØDELIG SÅR HELBREDET: Roma, 7. juni Fra kl. 11 i formiddag var det en suveren, selvstendig stat til i verden. På det tidspunktet utvekslet statsminister Mussolini ratifiseringene av overenskomstene undertegnet i Lateranet den 11. feb. med kardinal Gasparri, pavelig utenriksminister og representant for pave Pius XI. Med denne enkle handlingen oppsto den suverene, selvstendige Vatikanstaten NewYork Times, 7. Juli 1929 San Francisco Chronicle rapporterte helbredelsen av pavedømmet slik: Mussolini og Gaspari (kardinal) signerer historisk pakt Helbreder såret som har vart i mange år. The San Francisco Chronicle, 7. juli 1929 "Undrer" dagens verden seg over pavedømmet, som Bibelen forutsa? Den beste måten å høyakte pave Johannes Paul II på, som virkelig er en av de store menn, er å, ta hans lære alvorlig er å lytte til hans ord. og omsette hans ord og lære til handling her i Amerika. Dette er en utfordring vi må ta imot Präsident George W. Bush, 21. Märs 2001 Pave Johannes Paul II. er en av de største moralske og åndelige ledere i dette århundret Billy Graham i Saturday Evening Post, jan.-feb Jeg beundrer pave Johannnes XXIII kolossalt. Jeg følte at han bragte med seg en ny æra til verden. Billy Graham, Chicago Tribune, 8.Juni 1963 Pave Johannes Paul II leser utendørs messe på spansk for over en million mennesker i Mexico City. The New York Times, 25. jan. 1999

10 Onsdag kveld mens Den hellige fader gikk sammen med visepresident Gore på den asfalterte veien for å gå ombord i "Shepherd I" og reise tilbake til Roma, gråt folk, vinket med lommetørklær og jublet: "Johannnes Paul II, vi elsker deg!"... Det var et kort, men svært gripende og sterkt besøk av paven i St. Louis. 28. Jan (EWTNews) "Det finnes ingen tvil om at Paul VI, sammen med Johannes XXIII og Johannes Paul II, vil bli husket som de tre store fredspavene, pionerer for en avgjørende transcendens for Den katolske kirken inn i den nye tid. Robert Muller, tidligere FN visegeneralsekretær 7. Den katolske kirken har det mystiske tallet 666 : Pavens offisielle tittel er Vicarius Filii Dei, som oversatt er Guds Sønns Representant. Som en bekreftelse skrev den katolske avisen Our Sunday Visitor den 18. april 1915: Den inngraverte bokstaven på pavens mitra er Vicarius Filii Dei. Siden visse bokstaver har tallverdi på latin, trenger vi bare å legge dem sammen for å komme til Den katolske kirken spotter ved å hevde at den er Gud og gi syndsforlatelse: Vi tar på denne jord Gud den allmektiges plass. Papst Leo XIII, in einer Enzyklika vom 20. Juni 1894 Paven er ikke bare Jesus Kristi representant, men han er Jesus Kristus,, gjemt under et slør av kjød.. The Catholic National, Juli 1895 Men den høyeste læreren i kirken er den romerske paven [som] krever fullstendig underkastelse og lydighet for sin vilje som til Gud... selv. Pave Leo XIII, De store encykliske brevene, s. 193 Det ser ut som om pavejohannes Paul II nå leder Den katolske kirken fra sin plass på Kristi kors. Tatt fra en artikkel med tittelen Auckland Bishop Says Pope Presides From the Cross AUCKLAND, New Zealand, 20. SEPT. 2004, Zenit.org Det er faktisk ikke å ta i for mye å si at med tanke på deres embeters opphøydhet er prestene så mange guder Pave Innocent III. Den katolske kirken skapte et veldig marked på jorden for en unik handelsvare, som ikke hadde noen konkurranse, og som det var et umettelig behov for. Den hevdet at den hadde retten til å selge Guds nåde, Hans

11 ubegrensede tilgivelse til synderne. Til den dag i dag holder denne spottende makten på sin autoritet til å tilgi synder. Denne domsmakten inkluderer til og med myndigheten til å tilgi synd The Catholic Encyclopaedia, bind 12, -artikkel Pope, s. 265 Og Gud må selv rette seg etter sin prests dom, og enten benåde eller ikke benåde, etter som de nekter å gi syndsforlatelse, forutsatt at den angrende synder er i stand til det. Dignity and Duties of the Priest, s. 27, New York: Benziger Brothers, Printers to the Holy Apostolic See, Den katolske kirken kom med andre spottende påstander ved å utføre handlinger som kun tilfaller Gud Her er eksempler på spottende påstander og lære fra Den katolske kirken :...Presten har nøkkelmakten eller makt til å frelse syndere fra helvete, til å gjøre dem verdige til paradiset og omgjøre dem fra Satans slaver til Guds barn. Og Gud selv må rette seg etter sine presters dom... Den suverene Herren i universet følger kun tjeneren ved å bekrefte i himmelen alt det som sistnevnte bestemmer på jorden. Liguori, Duties and Dignities of the Priest, s. 27, 28 Slik kan presten på en måte, kalles Skaperens skaper, siden han ved å utføre vigslingen under nattverden, så å si skaper Jesus i sakramentet ved å gi ham sakramental eksistens og gjør ham til et offer som skal tilbys den evige Far Prestens makt er makten til den guddommelige personen, for transubstansiasjonen av brødet krever like mye makt som skapelsen av verden. St. Bernadin av Sienna Prester er verdens frelsere. St. Jerome Når det gjelder spottende handlinger, har Den katolske kirken utført den mest spottende handling av alle. Den endret Guds egen lov De ti bud. Den våget å oppheve Det andre budet helt, fordi det fordømte dens skikker og ritualer. Og, det som verre er, den endret helligdagen i Det fjerde budet fra lørdag til søndag. Dette ble gjort selv om Gud ga Adam denne evige befalingen ved Skapelsen og har bekreftet overfor oss: Men min miskunnhet vil jeg ikke ta fra ham, og min trofasthet skal ikke svikte; Salmenes bok 89:34. De ti bud er den eneste delen av Bibelen som ble hørt med Guds stemme i nærvær av en menighet. Og for å forsikre seg om at Moses ikke gikk glipp av en bokstav, skrev Gud dem med Sin egen finger og ga dem til Moses. Disse ord [die Zehn Gebote], talte Herren til hele eders menighet og la intet til; og han skrev dem på to stentavler Femte Mosebok 5:22. Jesus understreket videre uforanderligheten ved De ti bud da Han sa: men før skal himmel og jord forgå før en eneste tøddel av loven skal falle bort Lukas evangelium 16:17. Solen som skinner på himmelen, den faste jorden vi bor på er Guds vitnesbyrd på at Hans lov er uforanderlig og evig. Selv om de kan forsvinne, skal de himmelske bud bestå. Jesus bekreftet videre: I må ikke tro at jeg er kommet for å opheve loven eller profetene; jeg er ikke kommet for å opheve men for å opfylle. For sannelig sier jeg eder: Før himmel og jord forgår, skal ikke, den minste bokstav eller en eneste tøddel forgå av loven, før det er skjedd alt sammen Matteus evangelium 5:17, 18. Den katolske kirken skammer seg ikke over at den endret helligdagen. Den er faktisk stolt av denne handlingen og ser på den som sin markering av autoritet og overlegenhet over andre kirker og religioner. Sabbaten, den mest kjente dagen i loven, ble endret til Herrens dag. Disse og andre har ikke opphørt på grunn av anvisningene mottatt fra Kristus (fordi Han sier selv, jeg har ikke kommet for å ødelegge loven men for å

TABERNAKLET - GUDS BOLIG. av J. Rouw

TABERNAKLET - GUDS BOLIG. av J. Rouw TABERNAKLET - GUDS BOLIG av J. Rouw Innhold Innhold...2 TABERNAKLET - GUDS BOLIG...3 ET OVERBLIKK OVER TABERNAKLET...5 PORTEN...7 BRENNOFFERALTERET...9 RENSELSESKARET...17 MODELLER...22 PLANKENE...23 SKYEN...27

Detaljer

Presentasjon av Den katolske kirkes sosiallære

Presentasjon av Den katolske kirkes sosiallære Presentasjon av Den katolske kirkes sosiallære Oslo, August 1998 Caritas Norge 1998. Innholdsfortegnelse: Innledning Bruksanvisning Del I Guds rike, verden og Kirken Del II Å reflektere over troen Del

Detaljer

Hva sier Bibelen egentlig?

Hva sier Bibelen egentlig? Hva sier Bibelen egentlig? En samling bibelsitater satt sammen og kommentert av Johan Lem Innhold Innledning... 3 1 Hva sier Bibelen om Gud?... 3 2 En hinsidig, ikke-materiell verden... 4 3 Hva sier Bibelen

Detaljer

Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 15.

Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 15. Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 15. Åp 21:1-4 Og jeg så en ny himmel og en ny jord. For den første himmel og den første jord var

Detaljer

Lære og PaKter ELEVHEFTE

Lære og PaKter ELEVHEFTE Lære og PaKter ELEVHEFTE Lære og pakter (Religion 324-325) Utarbeidet av Kirkens skoleverk Utgitt av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige Originaltittel: Doctrine and Covenants Student Manual Originalutgaven:

Detaljer

Kom og se. Oversatt til norsk av major Gunn Ingeborg Andersen

Kom og se. Oversatt til norsk av major Gunn Ingeborg Andersen Kom og se Oversatt til norsk av major Gunn Ingeborg Andersen Kom og se Det er alltid spennende å kunne dele gode nyheter. Vi kan, for eksempel invitere våre venner til å komme og se...et familiemedlem

Detaljer

Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 37.

Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 37. Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 37. Luk 12:42-44 Og Herren sa: Hvem er da den tro og kloke forvalter, som herren skal sette over

Detaljer

Trosbekjennelsen i vår tid En økumenisk kommentar til den nikenske trosbekjennelse Utarbeidet av NTSF

Trosbekjennelsen i vår tid En økumenisk kommentar til den nikenske trosbekjennelse Utarbeidet av NTSF Trosbekjennelsen i vår tid En økumenisk kommentar til den nikenske trosbekjennelse Utarbeidet av NTSF Norges kristne råds skriftserie nr 4, OSLO 2001 ISSN 1500-547X - ISBN 82-7941-015-5 2 Å BEKJENNE EN

Detaljer

KAN MAN STOLE PÅ BIBELEN?

KAN MAN STOLE PÅ BIBELEN? KAN MAN STOLE PÅ BIBELEN? Det er mange mennesker i dag som har problemer med å forholde seg til Bibelen som Guds ord. Den vanlige oppfatninga i den vestlige verden er at Bibelen ikke er troverdig, at den

Detaljer

Kort innføring i viktige elementer i den kristne tro.

Kort innføring i viktige elementer i den kristne tro. Gunnar Elstad: Ikke helt som du tror - i alle fall ikke nødvendigvis. Hefte Nr 1 Kort innføring i viktige elementer i den kristne tro. (Revidert julen 2009) Innhold 1. Hvem er Gud? 2. Hvem er jeg? 3. Hvem

Detaljer

182. årlige generalkonferanse. 31. mars 1. april 2012

182. årlige generalkonferanse. 31. mars 1. april 2012 182. årlige generalkonferanse 31. mars 1. april 2012 Utgitt av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige Salt Lake City, Utah 2012 Intellectual Reserve, Inc. Med enerett Engelsk original godkjent: 12/11

Detaljer

Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 18.

Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 18. Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 18. 1 Esek 38:2-4 Menneskesønn! Vend ditt ansikt mot Gog i Magogs land, fyrsten over Ros, Mesek

Detaljer

Kom, følg med meg. Det aronske prestedømme 2014. Læringsressurser for ungdom

Kom, følg med meg. Det aronske prestedømme 2014. Læringsressurser for ungdom Kom, følg med meg Det aronske prestedømme 2014 Læringsressurser for ungdom undervisning og læring for omvendelse Det aronske prestedømme 2014 Utgitt av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige 2013 Intellectual

Detaljer

Herrens dag. tegnet på frihet, kjærlighet og lojalitet

Herrens dag. tegnet på frihet, kjærlighet og lojalitet Herrens dag tegnet på frihet, kjærlighet og lojalitet Av A. C. Berger Utgitt av Norsk Bibelinstitutt Lørdag eller søndag? For noen år siden holdt en katolsk prest et foredrag, der han sa: «Jeg skal tale

Detaljer

Du er elsket. I 2014 er vårt felles tema i Frelsesarmeens kvinneorganisasjoner over hele verden dette: «Du er elsket».

Du er elsket. I 2014 er vårt felles tema i Frelsesarmeens kvinneorganisasjoner over hele verden dette: «Du er elsket». 2 Du er elsket Sefanja 3, 17 sier: «Herren din Gud er hos deg, en helt som frelser. Han fryder og gleder seg over deg og viser deg på ny sin kjærlighet. Han jubler over deg med fryd.» Tenk så fantastisk

Detaljer

EVANGELIET PRODUKTIVT LIV ELEVHÅNDBOK OG ET. Religion 150

EVANGELIET PRODUKTIVT LIV ELEVHÅNDBOK OG ET. Religion 150 EVANGELIET OG ET PRODUKTIVT LIV ELEVHÅNDBOK Religion 150 EVANGELIET OG ET PRODUKTIVT LIV ELEVHÅNDBOK Religion 150 Utarbeidet av Kirkens skoleverk Utgitt av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige Kommentarer

Detaljer

FOLK. Guds domene. Tidsskrift for hverdagsteologi. FOLK nr. 2 09 1

FOLK. Guds domene. Tidsskrift for hverdagsteologi. FOLK nr. 2 09 1 Nr. 2-2009 24. årgang FOLK Tidsskrift for hverdagsteologi Guds domene FOLK nr. 2 09 1 LEDER Tyngdepunkt, perspektiv, og løsninger Vår kultur fokuserer på individets frihet og rettigheter. Alle valg og

Detaljer

Noen særskilte trekk ved Islam

Noen særskilte trekk ved Islam Noen særskilte trekk ved Islam Dette er en tale holdt ved University of Canberra, Australia, av Hadhrat Mirza Tahir Ahmad, Khalifatul Masih IV. Oversatt av Truls Bølstad. Intet monopol på sannheten Når

Detaljer

Seirende kristenliv. En undervisning skrevet av Tore Johannessen

Seirende kristenliv. En undervisning skrevet av Tore Johannessen Seirende kristenliv En undervisning skrevet av Tore Johannessen Innhold: INNLEDING... 3 HVA ER ET SEIRENDE KRISTENLIV?... 4 HVORDAN LEVE ET SEIRENDE KRISTENLIV?... 7 SE AT GUD ER KJÆRLIGHET OG PERSONLIG...

Detaljer

HVA ER meningen MED LIVET

HVA ER meningen MED LIVET HVA ER meningen MED LIVET? 2 Hva er meningen med livet? I Allahs, Den Nåderikes, Den Barmhjertiges navn Hva er meningen med livet? Sammensatt av Abu Issa Al-Shamy Abu_Issa_Alshamy@yahoo.com Første utgave

Detaljer

Et sannhetens øyeblikk. Kairos Palestina

Et sannhetens øyeblikk. Kairos Palestina Et sannhetens øyeblikk Kairos Palestina E t s a n n h e t e n s ø y e b l i k k K a i r o s P a l e s t i n a E t s a n n h e t e n s ø y e b l i k k Et sannhetens øyeblikk Kairos Palestina. Original tittel:

Detaljer

En veiledning til å overvinne og helbrede avhengighet

En veiledning til å overvinne og helbrede avhengighet OVERVINN AVHENGIGHET En veiledning til å overvinne og helbrede avhengighet Skrevet med støtte fra Kirkens ledere og profesjonelle rådgivere, av personer som har slitt med avhengighet og som har opplevd

Detaljer

JOHANNES, DEN ELSKEDE DISIPPEL SLIK VI FINNER HAM I JOHANNES EVANGELIET

JOHANNES, DEN ELSKEDE DISIPPEL SLIK VI FINNER HAM I JOHANNES EVANGELIET JOHANNES, DEN ELSKEDE DISIPPEL SLIK VI FINNER HAM I JOHANNES EVANGELIET Kristen Litteratur / Chapter Two 1999 ISBN 82 7931 017 7 JOHANNES, den elskede disippel slik vi finner ham i Johannes evangeliet

Detaljer

Gud er til å stole på!

Gud er til å stole på! Gud er til å stole på! Sett din lit til Gud! Dette dokumentet kan inneholde skrivefeil. Hvis du ønsker å hjelpe meg med å se igjennom og rette den, skriv meg en mail på tore@bibelundervisning.com Jeg vet

Detaljer

NYTT PÅ NYTT. En vandring gjennom Lukasevangeliet. Samtaleopplegg, innledninger, bibelleseplan, tro på hjemmebane og mannakorn

NYTT PÅ NYTT. En vandring gjennom Lukasevangeliet. Samtaleopplegg, innledninger, bibelleseplan, tro på hjemmebane og mannakorn NYTT PÅ NYTT En vandring gjennom Lukasevangeliet Samtaleopplegg, innledninger, bibelleseplan, tro på hjemmebane og mannakorn Heftet er laget av: Vidar M. Bakke Kristine Skree Kristiansen Oddbjørn Stangeland

Detaljer

Utdanning for livet. Sann utdanning - dens opphav og mål

Utdanning for livet. Sann utdanning - dens opphav og mål Utdanning for livet Utdanning for livet Sann utdanning - dens opphav og mål Skolen i Edens hage Kunnskap om godt og ondt Utdanning og frelse Israels utdanning Profetskolene Store menn og deres liv Læreren

Detaljer

Andr. Bibel udie. SØK HERREN OG LEV! Lærdommer fra småprofetene

Andr. Bibel udie. SØK HERREN OG LEV! Lærdommer fra småprofetene Andr Bibel udie SØK HERREN OG LEV! Lærdommer fra småprofetene Bibel udie or sabbatsskole 2. vartal, 2013 SØK HERREN OG LEV! Lærdommer fra småprofetene AV ZDRAVKO STEFANOVIC UTGITT AV SYVENDEDAGS ADVENTISTSAMFUNNETS

Detaljer

Kom, følg med meg. Det aronske prestedømme 4. Læringsressurser for ungdom

Kom, følg med meg. Det aronske prestedømme 4. Læringsressurser for ungdom Kom, følg med meg Det aronske prestedømme 4 Læringsressurser for ungdom undervisning og læring for omvendelse Det aronske prestedømme Oktober - desember 2013 Utgitt av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers

Detaljer

Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 32.

Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 32. Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 32. 1 Striden, er en oversatt utgave av det Amerikanske, evangeliske tidsskriftet, The Contender.

Detaljer

Det gamle testamente ELEVENS STUDIEVEILEDNING

Det gamle testamente ELEVENS STUDIEVEILEDNING Det gamle testamente ELEVENS STUDIEVEILEDNING Det gamle testamente elevens studieveiledning Utarbeidet av Kirkens skoleverk Utgitt av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige 2003 Intellectual Reserve,

Detaljer