HØGSKOLEN I B ERGEN Avdeling for ingen ierutdanning. 13. desember : (4 klokketimer) : Bokmål. : Bjarte Kileng

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HØGSKOLEN I B ERGEN Avdeling for ingen ierutdanning. 13. desember 2007. : 09.00-13.00 (4 klokketimer) : Bokmål. : Bjarte Kileng"

Transkript

1 HØGSKOLEN I B ERGEN Avdeling for ingen ierutdanning EKSAMEN l SOD Unix drift KLASSE DATO 3 Data 13. desember 2007 ANTALL OPPGAVER : 4 ANTALL SIDER : 5 VEDLEGG : Ingen HJELPEMIDLER : Mark G. Sobell, «A Praetieal Guide to Linux» (uten egne notater) TID MÅLFORM : (4 klokketimer) : Bokmål SENSOR FAGLÆRER : Bjarte Kileng MERKNAD ER : Alle de lspørsmål (a, b, c,...) teller likt. Postboks 7030, 5020 Bergen. Tlf , Fax Besoksadr.: lygårdsgt. 112, Bergen

2 Oppgave 1 a) Linux-systemer inkluderer man ge standa rdrnapper. Forklar bruken av følgende map pest rukturer : I. I b i n/ og / u s r I b i n/ Il. / s b i n/ og / u s r/s b i n/ 1Il. / 1 i b J og /usr/li b/ iv. / l i b / modu l e s / v. l ete/ b) Tjenesten syslogd: i. Hvilken op pgave har denne tjenes ten (eller daemon)? ii. Konfigurasjon av syslogd gjøres med filen l elc/syslog.conj Unde r er listet noe innhold fra denne filen. Forklar betydningen av hver enkelt linje: #. i n fo ; mai l. none; a ut hp r i v. n one ; c r on. none mail. cron... /va r/log/messa ges / v a r/l og/maillog / v a r/log/cron iii.hvor kan vi finne hjelp til konstruksjonene «*.info», «mail.nonc», «authpriv.none. ctc.? iv. På mange Linux-distribusjoner benyttes programmet logrotate. Ta utgangsp unkt i en fil i mappen /var/ Iog/ og demonstrer oppførselen tillogrolale. c) Brukere og grupper: i. l mappen / elc! finner vi følgende filer:passwd, group, shadow, gshadow og nsswitch.conf. Hvilken funksjon har hver av disse filene? ii. Hva er en UNIX gruppc? Hvordan er relasjonen mell om U~ IX- bruke r e. UNIX-gru ppe r og filer på maskinen? iii. Nedenfor er listet en linje fra filen /etc/passwd. Forklar betydningen av a lle feltene: hx 1234 : x : : :01e Ol s e n : /home/hx :/b i n/b a s h iv. Filen /etc/passwd er vanligvis lesbar kun for vanlige brukere. Likevel kan vanlige bru kere med kommando passwd oppdatere innhold i denne filen. Hvilke retti gheter må være gitt til programmet passwd for å oppnå denne funksjonalit eten? Side2av5

3 Oppgave 2 a) Du forsøke r å starte programmet gedit, men tar følgende feilmelding: gedit : e rro r while l oa d i n g shared libr a r ies : libpython 2.5. so.1.0 : cannot apen shared object fil e : No such f i l e or di r ectory Hvordan vil du g fram for å rette dette problemet? Du mistenker at den manglende filen er tilgjengelig i en rpm-pakke, men du vet ikke hvilken. b) Programmet progx i versjon x.y skal installeres på din maskinen. Programmet er ikke ti lgjengelig som en ferdigkompilert pakke, men er kun tilgjengelig som kildekode i filen progx x.y.tar.bz2. Programmet bygges på norma l måte med conjigure og make. i. Gå gjennom alle stegene nødvendig for å ra. kom pilert og insta llert programmet på din maskin. ii. I beskrivelsen til programmet finner du at det vil bli installert i ma ppen /usr/locall. Du ønsker heller programmet installert i mappen /usr/local/progx/x.y/, Hvordan vil du gå fram for å få endret install asjon smap pcn til l usr/locallprogxix.yl? iii.hvilke fordeler og ulemper gir det å installere programmet i / usr/local/progv/x.y/ isted enfor i mappen / usr/locol/t iv. Når progranunet er installert finner du følgende mapper på systemet: / usr/l ocallprogx/xylbin /usr/local/prog.xrx.y/man Skriv kode-linjene du må legge inn i l etd profile slik at systemmiljøct for a lle brukere på maski nen inkluderer mappene til progx c) Kjørenivå (runlevef) og start og stopp av tjenester: 1. l iva menes i Linu x-sanunenheng med kjørenivå? Hvordan kan vi konfigurere hvilket kjoreniv å som benyttes når maskinen slås på? ii. På din datamaskin med Fedora er pakken httpd installert. l denne pakken finner vi bla. progranunet /etc/rc.d/init.d/httpd som benyttes for å starte tjenesten httpd. Vi ønsker at dett e skal skje automatisk når maskinen går inn i kjørenivåene 3, 4 og 5. Hvordan kan vi oppnå dette? iii.1 mappe n /etc/rc.d/rci. d/ finner vi bl.a. følgend e (len ker til) programmer: K20 n f s K36mysqld SOCmieroeode etl S 0 4 ~eadahead_early s acsendmet r Maskinens kjørcni vå endres til kjø renivå 3. I hvilken rekkefølge blir de listete programmene kjø rt? Hvilke parametre gis programmene? iv.h vilken sa mmenheng er det mellom programmene listet ovenfor og mappene / etc/rc.d/inis. d/ og /var/lock/subsys/t Side 3 av 5

4 Oppgave 3 a) Oppsett av trådløst nettverk: l. Det trådløse nettverket på din maskin virker ikke. Du mistenker at driver for det tråd løse ncttverkskonct ikke er lastet, men du vet ikke navnet på driveren. Hvordan vil du da gå fram for å sjekke om driverer lastet? ii. Du finner at driver mangler på din maskin. Ved å benyt te [eks prograrrunel hwbrowser finner du modell og merke for ditt trådlø se nenverkskort. Etter å ha lastet ned kildekode hos produ sent a v kort et og bygget driver har du tilgjengelig Linux-d river som kj ernemod ulen dr iver.ko. Hvordan vil du gå fram for å ta lastet kjernemodu1en inn i kjernen? b) Linux-sikkerhet: i. Gi noen stikkord for å sikre en Linux-tjener mot innbrudd og uautorisert tilgang. ii. Bruker apache-drift på en Linux-webtjener er ansvarlig for å konfigurere Apaehe. Denne brukeren t renger der for skrivetilgang til filer og mapper under mappen /e tc/httpd/. Bru ker opache-drift m også kunne stoppe og starte tjenesten httpd. Hvordan kan dette oppnås uten å gi root-pa ssordet til bruker apache-drift? iii.under er listet utskrift fra kommando «Lp t abl e s - L I NPUT -rli.ne-enumber»: Ch a in INPUT (polic y DROP) n um targe t prat opt l all 2 BRUTE f ORCE a I l 3 DROP a ll 4 ACCE PT all 5 ACC~PT all 6 ACCEPT t cp 7 ACCEPT tcp a ACCEPT t c p Forklar utskriften linje for linje. s ourc e anywh e r e anywhe r e /16 d e s t ination a nywhere anywhe re anywhe r e a nywhere sta t e INVAL I D state RELATEO, ESTABLI SHE D t c p dpt: h l lp s t a t e NEW l cp dpt:ssh t cp dp t : mysq1 iv. Lag en ny regel i kjede INPUT. Regelen skal settes inn etter regel nr. 6. Regelen skal tillate all rep-trafikk på port https. c) Samba : l. På Linux tinner vi program pakken Samba. Hva benytter vi denne programpa kken til? IL På Fedora finner vi en av konfigurasjonsfilene til Samba sc nv/etc/smb/smb.conf. Under cr listet et utd rag fra denne konfigurasjonsfilen: (horne s ] cowme n t = Home Di recto ~ ies brows e a ble = n o writable = ye s Hvilken betydning har konstruksjonen [ho mesf] iii. Hva benyt ter vi programmet smbpasswd til? Side 4 av 5

5 Oppgave 4 a) På Linux-systemer cr det".ttc en egen partisjon for swa p: i. Hvilken funksjon har et 5". < de? ii. På Linux tillates i till egg til ~ artisjoner også swa p-f ilcr. Gi fordeler og ulemper ved å benytte en swap-fil istedenfor, ". xwap-pam sjon. iii. Vanlige brukere bør nektes lesetilgang til swap-fil og swa p-partisjo n. Hvorfor er dette viktig? b) Programme r på Fedora blir distribuert som ferdigkompilerte pakker i rpm-forma t, me n programm er kan også bli distribuert som kildekode i rpm- format, eller source-rp m. i. Gi eksempler på situasjoner der vi kan ønske å benytte en source-rpm istedenfor en rpm- pakke med kompi lert kode. ii. Vis kommandoene som er nødvendige for å bygge og installere et program distribuert som source-rpm. c) Problemer med å starte maskinen: i. Du har glemt passordet til root. Hvordan vil du da gå fram for å komme inn på maskinen? ii. Du har ved et uhell klart å slette noen av glibc sine bibliotekfiler. Alle kommandoer feiler. Du forsøke r å resta rte maskinen. Kjernen lastes, men maskinen vil ikke fortsette oppstarte n. Hvordan går du fram for å ordne problemet? Side 5 av 5

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish.

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish. Brukermanual - Joomla Bonefish brukermanual - Joomla Gratulerer med ny nettside fra Bonefish. Du er nå blitt eier og administrator for din egen nettside, noe som gir deg visse forpliktelser ovenfor din

Detaljer

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L KOM ME I GANG MED F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L BRUKER VE IL EDNING VER SJO N 1.60 INNHOLD Innledning... 3 Forberedelse til nytt skoleår... 3 Første møte med e-portalen... 4 Administrere

Detaljer

Viktig informasjon til nye brukere av Mac-klient fra UiB

Viktig informasjon til nye brukere av Mac-klient fra UiB Viktig informasjon til nye brukere av Mac-klient fra UiB Innholdsfortegnelse Ny Mac-klient fra UiB... 1 Første innlogging... 1 Oppsett av e-post... 2 Oppsett av e-post i Outlook... 2 Oppsett av e-post

Detaljer

Konfigurasjon av nettverksløsning for Eldata 8.0 basert på PostgreSQL 9.4.2 databasesystem.

Konfigurasjon av nettverksløsning for Eldata 8.0 basert på PostgreSQL 9.4.2 databasesystem. Konfigurasjon av nettverksløsning for Eldata 8.0 basert på PostgreSQL 9.4.2 databasesystem. Konfigurere server er en oppgave for administrator. All installasjon og konfigurasjon må utføres ved å kjøre

Detaljer

Huldt & Lillevik Reise. Oppgradering. Aditro HRM AS

Huldt & Lillevik Reise. Oppgradering. Aditro HRM AS Huldt & Lillevik Reise Oppgradering Aditro HRM AS Oppdatert pr. 29. mai 2009 Innholdsfortegnelse Om denne veiledningen...2 Installere serverfiler... 2 Oppgradere arbeidsstasjoner ved automatisk oppgradering...

Detaljer

Brukerveiledning for SMS fra Outlook

Brukerveiledning for SMS fra Outlook Brukerveiledning for SMS fra Outlook Grunnleggende funksjonalitet Med SMS fra Outlook kan du enkelt sende både SMS og MMS fra Outlook. Programmet er integrert med din personlige Outlookkontaktliste og

Detaljer

Brukerveiledning. for publiseringsløsningen. Dashboard CMS. Utarbeidet av

Brukerveiledning. for publiseringsløsningen. Dashboard CMS. Utarbeidet av Brukerveiledning for publiseringsløsningen Dashboard CMS Utarbeidet av Sist revidert: 24.05.2013 Forord Denne brukerveiledningen er laget som et hjelpemiddel for raskt å komme i gang med redigering av

Detaljer

Versjon 1 4.5.2006. Utarbeidet av: Erik Svendsen

Versjon 1 4.5.2006. Utarbeidet av: Erik Svendsen Manual for valg av sidemal, skjule sider i meny, laste opp filer for nedlasting, gjøre sider eller innhold bare tilgjengelig for innlogga brukere,legge inn akronymer/forkortelser og legge inn brukere/brukergrupper.

Detaljer

KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress

KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress Sist oppdatert 05.06.2015 Innholdsfortegnelse 1. Hva er Wordpress?... 3 2. Hvordan logger jeg inn i kontrollpanelet?...

Detaljer

Svar: 1. "ls eller ls -l for lang utlisting, "ls -a" for å ta med skjulte filer 2. "ls t*" 3. "ls /etc/??.*"

Svar: 1. ls eller ls -l for lang utlisting, ls -a for å ta med skjulte filer 2. ls t* 3. ls /etc/??.* 1A) Navigere i mapper Oppgave: Naviger til rot-nivå. Vis hvilke mapper du finner på rot-nivå. Naviger til /etc-mappa. List ut innholdet. Mens du står i /etc-mappa skal du ta en lang utlisting av innholdet

Detaljer

Installasjon av Extensor 05 i flerbrukermiljø

Installasjon av Extensor 05 i flerbrukermiljø Installasjon av Extensor 05 i flerbrukermiljø Dokumenthistorikk... 2 Innledning... 2 Installasjon av Extensor-databasen... 2 Systemforutsetninger database-server... 3 Installasjon av Microsoft SQL Server...

Detaljer

Kartverket. Innhold. Prosedyre. Installasjon av nødvendig programvare for arbeid med SOSI-produktspesifikasjoner

Kartverket. Innhold. Prosedyre. Installasjon av nødvendig programvare for arbeid med SOSI-produktspesifikasjoner atens kartverk Sjø Kartverket Prosedyre Versjon: 1.5 Gjelder fra: Utarbeidet av: Magnus Karge, Knut Sælid Godkjent av: Sidenr: 1 av 39 St Innhold 1. Introduksjon... 3 2. Forutsetninger... 3 3. Uttrykk

Detaljer

Memoz brukerveiledning

Memoz brukerveiledning Memoz brukerveiledning http://memoz.hib.no Pålogging...1 Oversikt...2 Profilside...2 Inne i en memoz...3 Legg til ting...3 Tekstboks...3 Rediger og flytte på en boks...4 Bildeboks...5 Videoboks...7 HTML-boks...7

Detaljer

LOCATIFY. TurfHunt Web Manual

LOCATIFY. TurfHunt Web Manual LOCATIFY TurfHunt Web Manual Norsk 2012 0 Introduksjon Plattformen Locatify har utviklet er for designing og publisering av Smartguides og Treasure Hunt games ; TurfHunt spill (skattejakt). Guider og spill

Detaljer

Norman Virus Control for arbeidsstasjoner Versjon 5.9. Håndbok for systemansvarlig

Norman Virus Control for arbeidsstasjoner Versjon 5.9. Håndbok for systemansvarlig Norman Virus Control for arbeidsstasjoner Versjon 5.9 Håndbok for systemansvarlig ii NVC for arbeidsstasjoner Håndbok for systemansvarlig Begrenset garanti Norman garanterer at vedlagte CD-ROM og dokumentasjon

Detaljer

VIKTIG INFORMASJON TIL NYE BRUKERE AV WINDOWS 7 VED UiB

VIKTIG INFORMASJON TIL NYE BRUKERE AV WINDOWS 7 VED UiB VIKTIG INFORMASJON TIL NYE BRUKERE AV WINDOWS 7 VED UiB Versjon 1.06.2, 21.03.2012 Innhold Innhold... 1 1. Første pålogging... 1 2. Det nye brukergrensesnittet... 2 3. Konfigurere skjermoppsettet... 8

Detaljer

Multi-Faktor Autentisering. Brukerveiledning

Multi-Faktor Autentisering. Brukerveiledning Multi-Faktor Autentisering Brukerveiledning 1 Innhold Innledning... 3 Telefonanrop (standard)... 3 Oppsett... 3 Bruk... 3 Mobil App (valgfri)... 4 Oppsett... 4 Bruk... 5 Multi-Faktor portal...7 Pålogging...7

Detaljer

Bygg et Hus. Steg 1: Prøv selv først. Sjekkliste. Introduksjon. Prøv selv

Bygg et Hus. Steg 1: Prøv selv først. Sjekkliste. Introduksjon. Prøv selv Bygg et Hus Introduksjon I denne leksjonen vil vi se litt på hvordan vi kan få en robot til å bygge et hus for oss. Underveis vil vi lære hvordan vi kan bruke løkker og funksjoner for å gjenta ting som

Detaljer

Installasjonsveiledning. DDS-CAD ByggMester

Installasjonsveiledning. DDS-CAD ByggMester Installasjonsveiledning DDS-CAD ByggMester Installasjonsveiledning versjon 7 Vær oppmerksom på: USB-dongler ikke skal plugges i maskinen før programmet er installert. Før installasjonen: Dette hefte beskriver

Detaljer

Hvordan lage en PDF. 1. CutePDF og tilleggsprogrammet lastes ned fra følgende side: http://www.cutepdf.com/products/cutepdf/writer.

Hvordan lage en PDF. 1. CutePDF og tilleggsprogrammet lastes ned fra følgende side: http://www.cutepdf.com/products/cutepdf/writer. Hvordan lage en PDF Alle mastergradsoppgaver skal nå innleveres elektronisk gjennom Munin på internett (http://www.ub.uit.no/munin/ ). Før den kan leveres inn gjennom Munin, må dokumentet konverteres til

Detaljer

Her er en enkel bruksanvisning på administrasjonspanelet til hjemmesiden din på QTSystems.

Her er en enkel bruksanvisning på administrasjonspanelet til hjemmesiden din på QTSystems. Her er en enkel bruksanvisning på administrasjonspanelet til hjemmesiden din på QTSystems. Redigert 10.februar 2010. For at det skal bli lettere å lese denne manualen kan du justere størrelsen på dette

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Eksamensdato: 26. mai 25 Varighet: 3 timer ( 9: 12: ) Avdeling for informatikk og e-læring Fagnummer: Fagnavn: LO249D Operativsystemer med Linux Klasser: BADR 1. ING FU Studiepoeng:

Detaljer

Brukerveiledning SalesOnline

Brukerveiledning SalesOnline Brukerveiledning SalesOnline Versjon 3.0 30.03.2009 Innholdsfortegnelse Innledning......3 Prospecting + kundeoppfølging = Visma SalesOnline...3 Tilgang til 890.000 firmaer......3 Innhold i SalesOnline......3

Detaljer

Oppsett av TAXItotal mot Altinn

Oppsett av TAXItotal mot Altinn Registrere et datasystem i Altinn (info fra Altinn) Klikk på Tilgangsstyring i hovedmenyen. Velg Datasystemer i menyen på venstre side, og velg det systemet du vil registrere i nedtrekkslisten. Fyll inn

Detaljer

Innføring for Nye WinKlipp

Innføring for Nye WinKlipp P O I N T O F S A L E K A S S E L Ø S N I N G E R Innføring for Nye WinKlipp Slik ser hovedbildet i nye Winklipp ut, som dere ser er valgene i hovedbildet veldig likt forrige versjon av programmet WinKlipp.

Detaljer

ProMed. Brukermanual for installasjon av. Elektronisk meldingshåndtering / EDI inklusiv DIPS Communicator. for. for Windows

ProMed. Brukermanual for installasjon av. Elektronisk meldingshåndtering / EDI inklusiv DIPS Communicator. for. for Windows Side 1 av 21 Brukermanual for installasjon av Elektronisk meldingshåndtering / EDI inklusiv DIPS Communicator for ProMed for Windows Kundeoppfølging og Administrasjon Versjon 2.4 08.11.2014 Litt om Elektronisk

Detaljer

Felleskatalogens Nedlastbare CD-rom/web. Installasjonsveiledning Enbruker (PC og bærbar) Windows

Felleskatalogens Nedlastbare CD-rom/web. Installasjonsveiledning Enbruker (PC og bærbar) Windows Felleskatalogens Nedlastbare CD-rom/web Installasjonsveiledning Enbruker (PC og bærbar) Windows Installering av Felleskatalogens CD-rom/web på Windows Beskrivelsen nedenfor viser hvordan man installerer

Detaljer

Norman Personal Firewall. Versjon 1.4. Brukerhåndbok

Norman Personal Firewall. Versjon 1.4. Brukerhåndbok Norman Personal Firewall Versjon 1.4 Brukerhåndbok ii! Norman Personal Firewall - Brukerhåndbok Begrenset garanti Norman garanterer at vedlagte diskett/cd-rom og dokumentasjon ikke har produksjonsfeil.

Detaljer

Veiledning i bruk av Fjernaksess

Veiledning i bruk av Fjernaksess Veiledning i bruk av Fjernaksess Fjernaksess-tjenesten er til for å kunne benytte sykehus-pcer fra andre lokasjoner, f.eks. hjemmefra eller når du er på reise. Merk! - FØR du tar PCen med deg hjem, må

Detaljer

Webfaktura slik bruker du det. for sluttbrukere

Webfaktura slik bruker du det. for sluttbrukere Webfaktura slik bruker du det for sluttbrukere 24.06.2013 Innhold: Beskrivelse av Webfaktura... 3 Generelt... 3 Pålogging... 3 Første gangs pålogging... 3 Mitt firma... 3 Min bruker... 4 Vedlikehold av

Detaljer