CATCHME 2.0 OPPLÆRING I BRUK AV MUS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "CATCHME 2.0 OPPLÆRING I BRUK AV MUS"

Transkript

1 CATCHME 2.0 OPPLÆRING I BRUK AV MUS Opphavsrett... 2 Lisensbetingelser for Life Tool programvare... 2 Komme i gang... 3 Utdanningsmessige og psykologiske konsepter ved CatchMe Brukertilpasning... 6 Øye-hånd-skjerm konseptet... 6 Beskrivelse av panelene i Innstillings-menyen... 8 Generelt... 8 Bilder Farger, former, farger og former, bokstaver, tall Spill Resultater Installasjon Systemkrav Prosjekt... 12

2 KJÆRE KUNDE Takk for at du valgte Life Tool programvare. Denne manualen inneholder viktig informasjon og praktiske hint. Hvis du har spørsmål om eller problemer med Life Tool programvaren som ikke dekkes av denne manualen, vennligst konsulter din nærmeste autoriserte Life Tool forhandler. Vi håper du vil like å bruke Life Tool programvaren din. Opphavsrett Life Tool programvaren er kopibeskyttet. Den kan kun brukes i henhold til betingelsene for lisensavtalen. Det er ulovlig å kopiere programvaren til andre media. Uten skriftlig tillatelse kan ingen deler av programvaren eller dokumentene kopieres, leies ut eller overføres; uansett på hvilken måte dette gjøres (elektronisk eller mekanisk). Microsoft er et registrert varemerke, MS-Windows er et registrert varemerke tilhørende Microsoft Corporation. Alle andre varemerker eller produktnavn kan være varemerker eller registrerte varemerker tilhørende de respektive eierne og er kun brukt her for dokumentasjonsformål uten å ville bryte med rettighetene for varemerker. Lisensbetingelser for Life Tool programvare Enbrukerlisens Kjøp av en enbrukerlisens tillater bruk av programvaren på en datamaskin. Etter en installasjon kan programvaren kun startes hvis den originale CD en er satt inn i CD-ROM leseren opphavsretten tilsier at det er forbudt å kopiere programvaren. Det er dog lov å installere og bruke et program med enbruker lisens på så mange datamaskiner som ønskelig, forutsatt at kun den originale CD en settes inn i CD-ROM leseren for å bruke programmet. Parallell bruk av programmet er således umulig. Flerbrukerlisens Kjøp av en flerbrukerlisens tillater installasjon og bruk av programvaren på så mange datamaskiner som ønskelig. Kun en flerbrukerlisens kan utstedes til en og samme bestillingsadresse. For flerbrukerlisenser vil programmet bli levert sammen med en kode som er spesielt lisensiert til bestillingsadressen. Ved bruk av denne koden kan det fullstendige innholdet av programmet installeres på de respektive datamaskinene. Parallell bruk av programmet på så mange datamaskiner som ønskelig er mulig uten å sette den originale CD en inn i CD-ROM leseren. Installasjon eller bruk på andre adresser enn bestillingsadressen er ikke tillatt. Lisens for 2, 5 og 10 datamaskiner Avhengig av den bestilte lisensen vil det bli levert 2, 5 eller 10 CD er med det respektive programmet til bestillingsadressen. Installasjon og betingelser korresponderer med betingelsene for en enbrukerlisens. Generelt kan lærere og terapeuter bruke all Life Tool programvare hjemme for å forberede undervisning eller terapi. Dette gjelder ikke elever og klienter. CatchMe 2.0 LifeTool 2 / 12

3 Komme i gang Etter at programmet er installert og startet kommer det opp et skjermbilde der du kan velge mellom skjermoppsett for vokse og for barn. Dette skjermbildet vil alltid vises ved oppstart så lenge du har krysset av for Alltid spør i menyen Alternativer/Generelt. Her kan du bestemme om programmet skal brukes av barn eller av voksne. Dette valget påvirker kun skjermoppsettet og kan forandres når som helst. Gjør et valg og du vil komme til hovedmenyen. Her kan du velge blant øvelsene bilder, farger, former, farger og former, bokstaver og tall samt spillene avdekking, maling, ballonger og labyrint. Andre valg I hovedmenyen: Her kan du se navnet til den nåværende brukeren. Bytt navnet i menyen Alternativer/Generelt/Bruker eller opprett en ny bruker ved å klikke de angjeldende knappene. Her kan du velge mellom forhåndsdefinerte profiler og vanskelighetsgrader. CatchMe 2.0 LifeTool 3 / 12

4 Denne knappen åpner menyen for innstillinger. Vær oppmerksom på at det er generelle innstillinger, som er gyldige for alle øvelsene, og individuelle innstillinger som må gjøres separat for hver av øvelsene. Åpne panelene for de individuelle øvelsene for å få tilgang til de respektive innstillingene. Klikk her for å få se en rekordliste for de 5 beste spillerne i spillene ballonger og labyrint. Her kan du avslutte programmet. Hvordan starte en øvelse Klikk på knappen for den valgte øvelsen i hovedmenyen. Øvelsen startes med de sist valgte innstillingene. Hvordan avslutte en øvelse For å avslutte en øvelse kan du trykke Esc. Vær oppmerksom på at bare resultatene av den sist fullførte øvelsen vil bli lagret (se Innstillinger/Generelt). Hvordan forandre innstillingene Klikk på verktøysymbolet (innstillings-menyen) til den valgte øvelsen og gjør innstillingene. Start øvelsen ved å klikke Start. Du kan også lagre innstillingene og deretter forandre innstillingene for andre øvelser før du setter i gang. CatchMe 2.0 LifeTool 4 / 12

5 Utdanningsmessige og psykologiske konsepter ved CatchMe 2.0 I likhet med andre LifeTool produkter er dette programmet basert på utdanningsmessige og psykologiske synspunkter. Målet med programmet er å lære brukeren perfekt håndtering av mus eller enheter for simulert musestyring (joystick, tastatur-mus, tastatur ). Ved å analysere treningen fant vi forskjellige trinn i opplæringen, basert på øye-hånd koordinasjon. Vi tror at denne øye-hånd koordinasjonen (trinn 3 og 4 i utviklingen ifølge J. Piaget) er nødvendig for å lære å bruke en mus. Dette forutsetter at eleven er i stand til å gjenkjenne objekter og peke på dem med hånden eller en finger. Personer med handikap har mange forskjellige problemer med å styre pekeren og andre funksjoner i forbindelse med bruk av mus. Personer med rene fysiske handikap opplever problemer med å håndtere musa, mens personer med psykiske handikap har ofte koordinasjonsproblemer. Den treningen som CatchME 2.0 gir har vist seg vellykket for opplæring i bruk av mus for begge målgrupper, og for personer med flere handikap. De viktigste fordelene er: - Objektene er ikke begrenset til størrelsen av musepekeren, men kan forstørres enormt mye. - Programmet kan perfekt tilpasses elevens ferdigheter. Slik kan rask fremgang garanteres. - Vanskelighetsgraden kan økes kontinuerlig. Utfordring og motivasjon vil således opprettholdes. - Det er ingen overflødige og distraherende elementer på skjermen, med mindre disse er valgt for å øke konsentrasjonen. - Programmet kan perfekt tilpasses henholdsvis barn og voksne, og det kan tilpasses med egne bilder og lyder. CatchMe 2.0 LifeTool 5 / 12

6 Brukertilpasning Følgende hensyn vil hjelpe deg å gi rask fremgang i håndtering av mus for eleven: 1. Først må du velge den mest passende styringsenheten. Er eleven i stand til å bruke en vanlig data-mus eller trenger eleven en spesiell styringsenhet? Eksperter kan hjelpe deg å besvare dette spørsmålet. Habiliteringstjenestene og SIKTE hos NAV sitter inne med god kompetanse. 2. Når du har funnet en passende styringsenhet kan treningen begynne. Under de første leksjonene bør du alltid være tilstede for å se hvordan eleven kan få størst mulig utbytte av programmet. 3. Begynn med standard innstillingene og se om de er for lette eller vankelige for eleven din. Juster vanskelighetsgraden etter elevens behov. 4. For bedre forståelse og vurdering av innstillingene, og for å oppnå perfekte resultater så fort som mulig, bruk den følgende tabellen: Øye-hånd-skjerm konseptet ØVELSES-MODUS 1. Kun øye-hånd koordinasjon I stand til å styre datamaskinen med en finger ved bruk av berøringsskjerm: enda ikke i stand til å bruke mus. 2. Øye-hånd-skjerm koordinasjon (endimensjonal): I stand til å bevege pekeren til venstre og høyre eller opp og ned ved bruk av mus eller simulert mysestyring. Blikket flytter seg mellom hånden og pekerens bevegelse. STYRING - Berøringsramme eller berøringsskjerm - 2 enkeltstående brytere, 2 piltaster på tastaturet, joystick med låste retninger eller venstre og høyre bevegelser med mus INNSTILLINGER I CATCHME Begynn uten distraherende objekter - Velg ganske store objekter som er lett å komme til - Bruk egne bilder (for fangende objekt, bakgrunn, ) og egne lyder - Deaktiver bevegelse - Velg retningen på musebevegelsen: horisontal eller vertikal - Bruk musestyringsmodus: uten klikk - Velg standard innstillinger: nybegynner CatchMe 2.0 LifeTool 6 / 12

7 3. Øye-hånd-skjerm koordinasjon (todimensjonal): I stand til å bevege pekeren til venstre og høyre og opp og ned ved bruk av mus eller simulert musestyring. Blikket flytter seg mellom hånden og pekerens bevegelse. 4. Øye-hånd-skjerm koordinasjon (todimensjonal + spesielle funksjoner) I stand til å bevege pekeren til venstre og høyre og opp og ned ved bruk av mus eller simulert musestyring og i stand til å bruke musetastene. Blikket flytter seg av og til mellom hånden og pekerens bevegelse. 5. Perfekt øye-hånd-skjerm koordinasjon: I stand til å bevege pekeren til venstre og høyre og opp og ned ved bruk av mus eller simulert musestyring og i stand til å bruke musetastene. Blikket hviler på skjermen og styrer musepekerens bevegelse. - 4 enkeltstående brytere, 4 piltaster på tastaturet, joystick eller mus som kan beveges i alle retninger - 5 enkeltstående brytere, 4 piltaster på tastaturet pluss mellomrom/enter, joystick med en knapp eller mus som kan beveges i alle retninger pluss venstre musetast - 5 enkeltstående brytere, 4 piltaster på tastaturet pluss mellomrom/enter, joystick med en knapp eller mus som kan beveges i alle retninger pluss venstre musetast - Velg retningen på musebevegelsen: horisontal og vertikal - Bruk musestyringsmodus: uten klikk - Velg retningen på musebevegelsen: horisontal og vertikal - Bruk forskjellige musestyringsmoduser (venstreklikk, dobbeltklikk, klikk-draklikk, dra og slipp) - Velg standard innstillinger: viderekommende - Bruk alle øvelser (Farger, former, ) - Øk antall distraherende objekter gradvis og varier formen på dem - Kryss av for objektbevegelse: aktiv - Bruk forskjellige musestyringsmoduser (venstreklikk, dobbeltklikk, klikk-draklikk, dra og slipp) - Velg standard innstillinger: ekspert CatchMe 2.0 LifeTool 7 / 12

8 Beskrivelse av panelene i Innstillings-menyen Klikk her for å åpne menyen Innstillinger. Generelt Innstillingene gjelder for alle øvelsene unntatt spill. - Vis Tid: Viser den innstilte tiden for hver økt. Tiden telles ned. - Vis Teller: Viser antall riktige handlinger pr. økt, med animasjon (sparebøsse). - Bevegelse Aktiver: Objektene på skjermen beveger seg med valgt hastighet hvis dette valget er krysset av. - Lydalternativer Lyd på: Aktiverer tilbakemelding med lyd. - Lydalternativer Bokstaver Bokstavlyder: Dette valget er bare gyldig for øvelsen bokstaver. Det tillater to tilbakemeldingsmetoder, f.eks. bokstav B [be:] eller bokstavlyd [b]. - Lydalternativer Velg lyd for tilbakemelding: Tre felter er tilgjengelige: det første brukes til positive tilbakemeldinger når det fangende objektet når målet eller det tilsvarende objektet. Den andre er for negative tilbakemeldinger når handlingen er feil. Den tredje er for tilbakemeldinger ved slutten av spilletiden eller det valgte antall runder. Velg en av de tilgjengelige lydene eller last inn dine egne lydfiler (*.wav) ved å klikke på mappesymbolet last inn egne lyder. - Spillmodus Spilletid: Lar deg sette maksimum lengde for hver økt. Tiden vil telles ned. Når tiden er utløpt vil du høre den valgte tilbakemeldingen (Lydalternativer/Tilbakemelding slutt) og resultatene vil bli lagret. - Spillmodus Runder: Lar deg definere antallet runder som skal spilles. Når det er fullført vil du høre den valgte tilbakemeldingen (Lydalternativer/Tilbakemelding slutt) og resultatene vil bli lagret. - Skjermoppsett Barn-Voksen-Alltid spør: Bestemmer om skjermoppsettet for barn eller voksne blir valgt ved oppstart. Hvis du krysser av alltid spør kan du velge skjermoppsett hver gang programmet starter. - Musealternativer Hastighet: Her kan du stille inn musehastigheten for dette programmet (påvirker ikke andre Windows programmer). Prøv ut innstillingen i ballongfeltet. - Musealternativer Hastighet for dobbeltklikk: Denne innstillingen er bare gyldig for øvelser hvor musestyringsmodus er satt til dobbeltklikk. Prøv ut innstillingen i testfeltet. CatchMe 2.0 LifeTool 8 / 12

9 Følgende innstillinger er tilgjengelige for alle øvelser, men må stilles inn i de respektive menyene: - Forhåndsvisning flytt for å justere objektstørrelsen: Her kan du definere størrelsen på det fangende objektet og målobjektet i spillet. - Bevegelse horisontal vertikal: Kryss av begge felter hvis du vil at musepekeren skal kunne beveges i alle retninger. Kryss av bare ett felt hvis du vil begrense bevegelsen til enten venstre/høyre eller opp/ned. Denne innstillingen er ikke tilgjengelig i musestyring når du har valgt klikk-dra-klikk og dra og slipp. - Musestyringsmodus Ingen klikk Venstre klikk Dobbeltklikk Klikk-dra-klikk Dra og slipp: Velg hvilken styringsmodus som skal aktiveres. Et symbol for den valgte modusen vises i øvre høyre hjørne under øvelsen. - Bakgrunn: Her kan du velge en farge fra paletten eller importere egne bilder ved å bruke mappesymbolet last inn egne bilder. CatchMe 2.0 LifeTool 9 / 12

10 Bilder - Velg bilde: Velg bilde for det fangende objektet og målobjektet fra lista eller last inn egne bilder ved å bruke mappesymbolet last inn egne bilder. Programmet støtter bildeformatene bitmap (*.bmp) og JPEG (*.jpg). Farger, former, farger og former, bokstaver, tall - Fangende objekt Velg form, bokstav eller tall: Velg et objekt fra listen. - Fangende objekt Tilfeldig: Hvis dette felter er krysset av vil formen på det fangende objektet forandre seg i løpet av spillet. Ingen kan velges fra listen. - Fangende objekt Antall: Her velger du antall målobjekter i spillet. - Fangende objekt Fargevalg: Velg en eller flere farger for det fangende objektet i spillet. Dette fargevalget er ikke gyldig for distraherende objekter. Vær oppmerksom på at fargen vil bli tilfeldig valgt hvis ikke noe valg gjøres her. - Distraherende objekt Velg distraherende objekt(er): Her kan du velge en eller flere distraherende objekter i spillet. De valgte objektene vises i grønt. Knappen i det nedre høyre hjørnet velger eller sletter all innstillingene med et enkelt klikk. - Distraherende objekt Antall: Her velger du antall distraherende objekter som dukker opp i løpet av spillet. I øvelsene former, farger, farger og former, bokstaver og tall kan du i tillegg velge blant store og små bokstaver. CatchMe 2.0 LifeTool 10 / 12

11 Spill Avdekking, maling - Musestyringsmodus uten klikk, med klikk-dra-klikk, holde musetast nede: Velg den aktuelle modusen. - Strek: Her kan du definere tykkelsen på penselen eller svampen. Innstillingen gjelder for musestyring uten klikk siden forandringer her ikke kan gjøres i spillet. - Bakgrunn: Her kan du velge en annen bakgrunnsfarge eller laste inn ditt eget bilde på tegneskjermen ved å bruke knappen Egen bakgrunn. - Tilfeldig: Her kan du spesifisere tilfeldig valgte bakgrunnsfarger eller bilder. Ballonger, labyrint Her kan du velge en av tre vanskelighetsgrader. Resultater Her kan du se, skrive ut (skriversymbol) eller slette (papirkurvsymbol) statistiske data fra den siste fullførte runden for hver øvelse (spilletid eller antall runder). Velg statistikk for hver øvelse ved å klikke på de respektive symbolene. Vær oppmerksom på at disse dataene vil bli overskrevet med dataene for den neste fullførte runden. Så hvis du er interessert i å beholde disse dataene må de skrives ut umiddelbart etter at runden er over. CatchMe 2.0 LifeTool 11 / 12

12 Installasjon Sett programdisken i datamaskinens CD-ROM leser. Åpne filen SETUP.EXE og følg instruksjonene. Setup lager en snarvei på skrivebordet ditt. Etter installasjonen av CatchMe 2.0 vil et testprogram startes automatisk for å vurdere multimedia innstillingene og skjermoppløsningen på datamaskinen din. Vennligst følg instruksjonene til programmet. Du kan starte testprogrammet når som helst ved å klikke på det i Start-menyen til Windows. For å kjøre programmet må CD en være satt inn i datamaskinens CD-ROM leser. Dette gjelder ikke de tilgjengelige flerbruker lisensene! Systemkrav Pentium 266 MHz, min. 64 MB RAM anbefalt, 130 MB ledig diskplass, skjermoppløsning minst 800 * 600 i 16-bit-farger, lydkort, CD-ROM leser, Windows 98 SE / Me / 2000 / XP / Vista. Prosjekt Konsept: Prosjektstyring: Medarbeidere: Programmering: Lyder: Layout, grafikk: Oversettelser: Thomas Burger Karl Kaser Irmgard Steininger, Michael Gstöttenbauer Alfred Doppler, Michael Kittl, Severin Kreuzmayr Klaus Weinzierl.ART SCHOCK werbeateliers Normedia CatchMe 2.0 LifeTool Norsk versjon: NorMedia AS Telefon e-post: web: CatchMe 2.0 LifeTool 12 / 12

KonZen 2.0 Et program for forbedring av konsentrasjon og kognisjon Innhold

KonZen 2.0 Et program for forbedring av konsentrasjon og kognisjon Innhold KonZen 2.0 Et program for forbedring av konsentrasjon og kognisjon Innhold Copyright... 2 Lisensregler for LifeTool programvare... 2 Innledning... 3 Hva er nytt i versjon 2.0?... 3 Brukerveiledning...

Detaljer

Brukerveiledning Textpilot Versjon 2.5 Basis-pakken Include AS

Brukerveiledning Textpilot Versjon 2.5 Basis-pakken Include AS Brukerveiledning Textpilot Versjon 2.5 Basis-pakken Include AS Textpilot og tilhørende materiell, symboler og grafikk er Include AS opphavsrett. Nuance talesynteser (Stine og Serena) er Nuance opphavsrett

Detaljer

Dolphin EasyReader Brukerveiledning. Dette er en Fulltekst DAISY Digital Talking Book (DTB), laget ved hjelp av syntetisk tale.

Dolphin EasyReader Brukerveiledning. Dette er en Fulltekst DAISY Digital Talking Book (DTB), laget ved hjelp av syntetisk tale. Dolphin EasyReader Brukerveiledning Dette er en Fulltekst DAISY Digital Talking Book (DTB), laget ved hjelp av syntetisk tale. Innhold Dolphin EasyReader Brukerveiledning... 1 Innhold... 2 Kapittel 1...

Detaljer

Brukerveiledning. BoardMaker

Brukerveiledning. BoardMaker Brukerveiledning BoardMaker 6 Varemerker Boardmaker og Speaking Dynamically Pro er registrerte varemerker av Mayer-Johnson LLC. Picture Communication Symbols er et varemerke av Mayer-Johnson LLC. RealSpeak

Detaljer

Brukerveiledning: Versjon 2.4

Brukerveiledning: Versjon 2.4 Brukerveiledning: Versjon 2.4 Innhold 1 Introduksjon 4 1.1 Om MyTobii 4 1.2 Support 4 1.3 Garanti 4 2 Oppstart av MyTobii 5 2.1 Montering og installasjon av MyTobii P10 5 2.2 Installering av programvare

Detaljer

OpenOffice.org Presentasjon

OpenOffice.org Presentasjon OpenOffice.org Presentasjon Bjarne Jullum Side 1 Tittel: OpenOffice.org Impress Ide Bjarne Jullum Tekst: Bjarne Jullum Illustrasjoner: Bjarne Jullum Layout: Bjarne Jullum Konsulentfirma Bjarne Jullum Postboks

Detaljer

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett.

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett. Norgestur Introduksjon Bli med på en rundreise i Norge! Vi skal lage et spill hvor du styrer et helikopter rundt omkring et kart over Norge, mens du prøver å raskest mulig finne steder og byer du blir

Detaljer

Spillet kommer med to forskjellige klassesett, og det installeres også en Editor som gjør det mulig å endre eller lage nye klassesett.

Spillet kommer med to forskjellige klassesett, og det installeres også en Editor som gjør det mulig å endre eller lage nye klassesett. Læringsspillet Mellom Brukerveiledning Læringsspillet Mellom er utviklet av Turbo Tape Games AS i samarbeid med Høyskolen i Bodø. Spillet kan fritt distribueres og brukes. Alle andre rettigheter er forbeholdt

Detaljer

Innføring i Fronter. Grunnmanual for lærere

Innføring i Fronter. Grunnmanual for lærere Grunnmanual for lærere Dette er en innføring i den grunnleggende funksjonaliteten i Fronter. Fronter er en læringsplattform og er veldig fleksibel. På grunn av denne fleksibiliteten, og at ikke to lærerne

Detaljer

Komme i gang med det grunnleggende

Komme i gang med det grunnleggende Komme i gang med det grunnleggende Komme i gang Tobii Communicator Komme i gang med det grunnleggende Gjelder fra Tobii Communicator Version 4.6. Innholdet kan endres uten varsel. Gå til nettstedet til

Detaljer

VIKTIG INFORMASJON TIL NYE BRUKERE AV WINDOWS 7 VED UiB

VIKTIG INFORMASJON TIL NYE BRUKERE AV WINDOWS 7 VED UiB VIKTIG INFORMASJON TIL NYE BRUKERE AV WINDOWS 7 VED UiB Versjon 1.06.2, 21.03.2012 Innhold Innhold... 1 1. Første pålogging... 1 2. Det nye brukergrensesnittet... 2 3. Konfigurere skjermoppsettet... 8

Detaljer

Komme i gang-veiledning for VSX-serien

Komme i gang-veiledning for VSX-serien Komme i gang-veiledning for VSX-serien versjon 8.5 Mai 2006-utgaven 3725-21296-006/A KOMME I GANG-VEILEDNING FOR VSX-SERIEN Varemerkeinformasjon Polycom, the Polycom-logoen og ViewStation er registrerte

Detaljer

Administratorhåndbok. Versjon 4.60. ElektroPost Stockholm www.episerver.com

Administratorhåndbok. Versjon 4.60. ElektroPost Stockholm www.episerver.com Administratorhåndbok Versjon 4.60 ElektroPost Stockholm www.episerver.com Copyright Denne håndboken er beskyttet av opphavsrettsloven. Endring av innhold eller delvis kopiering av innhold er ikke tillatt

Detaljer

Bruke Hjelp. Bruke elektronisk Hjelp

Bruke Hjelp. Bruke elektronisk Hjelp Bruke Hjelp Bruke Hjelp Innhold Stikkordregister Tilbake 1 Bruke Hjelp Bruke elektronisk Hjelp Programvaren Adobe Acrobat Reader 5.1 inneholder fullstendig dokumentasjon i et tilgjengelig, PDF-basert system.

Detaljer

Hjelp for Adobe Acrobat Reader. Bruke Hjelp

Hjelp for Adobe Acrobat Reader. Bruke Hjelp Bruke Hjelp Bruke Hjelp Innhold Stikkordregister Tilbake 1 Bruke Hjelp Bruke elektronisk Hjelp Programmet Adobe Acrobat inneholder fullstendig dokumentasjon i et tilgjengelig PDFbasert hjelpesystem. Hjelpesystemet

Detaljer

K A R T L E G G E R E N

K A R T L E G G E R E N K A R T L E G G E R E N BRUKER VE IL EDNING FOR KARTLEG GEREN VERSJ O N 2, R E V. 3 INNLEDNING... 2 BRUKERSTØTTE... 2 ENDRINGER FRA FORRIGE VERSJON... 3 TEKNISKE SPESIFIKASJONER... 4 TILLEGGSKRAV FOR KJØRING

Detaljer

Bruke elektronisk Hjelp. Om de innebygde hjelpefunksjonene Bruke Hjelp Bruke Slik-vinduet Bruke andre hjelpefunksjoner

Bruke elektronisk Hjelp. Om de innebygde hjelpefunksjonene Bruke Hjelp Bruke Slik-vinduet Bruke andre hjelpefunksjoner Bruke elektronisk Hjelp Om de innebygde hjelpefunksjonene Bruke Hjelp Bruke Slik-vinduet Bruke andre hjelpefunksjoner Om de innebygde hjelpefunksjonene Adobe Reader 6.0 inneholder mange innebygde funksjoner

Detaljer

Music Factory Et musikkprogram for de som ikke kan en note, men likevel ønsker å lage egen musikk

Music Factory Et musikkprogram for de som ikke kan en note, men likevel ønsker å lage egen musikk Music Factory Et musikkprogram for de som ikke kan en note, men likevel ønsker å lage egen musikk Programmerer: Simon Detheridge Musikk: Peter McLaren og Simon Detheridge. Copyright: Widgit Labs Ltd. Norsk

Detaljer

Mamut Client Manager. Tilleggsprodukter og Enterprise-utvidelser. Mamut Business Software. Versjon 14.5 MBS.EXT.MCM.NO.2011.2

Mamut Client Manager. Tilleggsprodukter og Enterprise-utvidelser. Mamut Business Software. Versjon 14.5 MBS.EXT.MCM.NO.2011.2 0BTilleggsprodukter og Enterprise-utvidelser Mamut Business Software Tilleggsprodukter og Enterprise-utvidelser Mamut Client Manager Versjon 14.5 MBS.EXT.MCM.NO.2011.2 I Innhold Tilleggsprodukter og Enterprise-utvidelser...

Detaljer

Mamut Home Mamut Home Innhold Programvinduet... 2 Start... 4 Mamut Home Mamut Home Free Familie Bolig og eiendom Bil, båt og motor

Mamut Home Mamut Home Innhold Programvinduet... 2 Start... 4 Mamut Home Mamut Home Free Familie Bolig og eiendom Bil, båt og motor Mamut Home Med Mamut Home kan hele familien holde oversikt over kontakter, aktiviteter, dokumenter, lån, sparing, bolig, eiendom, bil, motorsykkel, båt og motor, samt reise, trening, fritid og middagsselskaper.

Detaljer

Takk for at du har valgt LabOra Gudstjeneste som ditt planleggingsverktøy

Takk for at du har valgt LabOra Gudstjeneste som ditt planleggingsverktøy Takk for at du har valgt LabOra Gudstjeneste som ditt planleggingsverktøy Vi er glade for å ha deg som bruker av programmet og vet at du har fått et verktøy som blir til nytte i ditt daglige arbeid i kirken.

Detaljer

Netfonds Bank PrimeTrader

Netfonds Bank PrimeTrader Netfonds Bank PrimeTrader Brukerhåndbok Gjelder for versjon 7.2 Sist oppdatert: 31. juli 2013 2013 Netfonds Bank AS PrimeTrader 7.2 brukerhåndbok 1 Innhold Komme igang 8 Om PrimeTrader 8 Installasjon 8

Detaljer

EN INTRODUKSJON OG BRUKSANVISNING TIL DLight Wizard. Når du har gjort dine valg, trykk

EN INTRODUKSJON OG BRUKSANVISNING TIL DLight Wizard. Når du har gjort dine valg, trykk EN INTRODUKSJON OG BRUKSANVISNING TIL DLight Wizard Når du har gjort dine valg, trykk INTRODUKSJON DL Wizard er laget for å kunne spesifisere og konfigurere Dynalite lysstyringssystemer Det gir En enkel

Detaljer

Kaspersky Small Office Security 2 Installasjonsveiledning

Kaspersky Small Office Security 2 Installasjonsveiledning Kaspersky Small Office Security 2 Installasjonsveiledning PROGRAMVERSJON: 9.1 Kjære bruker! Takk for at du har valgt produktet vårt. Vi håper at du vil finne denne dokumentasjonen nyttig og at den vil

Detaljer

infovox4 - Hjelp versjon 4

infovox4 - Hjelp versjon 4 infovox4 - Hjelp versjon 4 Publisert 2015-03-22 Copyright 2013-2015 Acapela Group Alle rettigheter forbeholdt http://www.acapela-group.com Innholdsfortegnelse INTRODUKSJON TIL INFOVOX4 INFOVOX4: TILGJENGELIGHET

Detaljer

BRUKERDOKUMENTASJON NETTSIDELØSNINGEN - MINBARNEHAGE LETT PÅ NETT! VERSJON 1 (04.03.15)

BRUKERDOKUMENTASJON NETTSIDELØSNINGEN - MINBARNEHAGE LETT PÅ NETT! VERSJON 1 (04.03.15) BRUKERDOKUMENTASJON NETTSIDELØSNINGEN - MINBARNEHAGE LETT PÅ NETT! VERSJON 1 (04.03.15) Innhold Meny og velkomstside... 4 Design og struktur (1)... 5 Design og oppsett... 5 Valg av mal... 5 Toppbilde...

Detaljer

Eaton RF-System 2.00 - Manual

Eaton RF-System 2.00 - Manual Eaton RF-System 2.00 - Manual Oversikt Eaton RF System Oversikt: Hvordan begynne Oversikt over alt utstyr Symboler og deres betydning Konfigurasjonseksempler Hvordan fungerer routing? Hva betyr felles

Detaljer

Brukerhåndbok. www.packardbell.no INNHOLDSFORTEGNELSE

Brukerhåndbok. www.packardbell.no INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhet og komfort...3 Sikkerhetsforanstaltninger...3 For helsens skyld...3 Forstå de grunnleggende prinsippene...5 Kontrollene på datamaskinen...5 Slå datamaskinen på/av...8 Ditt

Detaljer

ESET SMART SECURITY 6

ESET SMART SECURITY 6 ESET SMART SECURITY 6 Brukerhåndbok (beregnet for produktversjon 6,0 og høyere) Microsoft Windows 8 / 7 / Vista / XP / Home Server Klikk her for å laste ned den nyeste versjonen av dette dokumentet ESET

Detaljer

KOM I GANG MED EXTENSOR 05. Treningssenter. En praktisk innføring i administrasjonssystemet Extensor 05 KOM I GANG MED EXTENSOR 05

KOM I GANG MED EXTENSOR 05. Treningssenter. En praktisk innføring i administrasjonssystemet Extensor 05 KOM I GANG MED EXTENSOR 05 KOM I GANG MED EXTENSOR 05 En praktisk innføring i administrasjonssystemet Extensor 05 Treningssenter Opplæringshefte med informasjon, brukerveiledning & tips Versjon 25.02.11 Page 1 of 35 Innledning Dette

Detaljer