Installasjon av serveren 1. Hvordan sette bootrekkefølgen slik at maskinen kan boote fra CDrommen?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Installasjon av serveren 1. Hvordan sette bootrekkefølgen slik at maskinen kan boote fra CDrommen?"

Transkript

1 Innledning Denne beskrivelsen er over et nettverk som består av en server, en arbeidsstasjon og en skriver. Windows 2000 Server skal installeres på server og Windows 2000 professional skal installeres på arbeidsstasjonen. Hvordan lage TP-kabler og koble sammen server, klient, HUB og skriver? Bruk tang til å fjerne ytre isolasjon (hvit kappe) Kutt bort parene blå/hvit, blå og brun/hvit, brun Ta vare på parene oransje/hvit, oransje og grønn/hvit, grønn Sett inn parene i rett spor (hvit/oransje i 1, organsje i 2, hvit/grønn i 3 og grønn i 6) i pluggen RJ-45 Sett inn en kabel fra server til hub og fra klient til hub Installasjon av serveren 1. Hvordan sette bootrekkefølgen slik at maskinen kan boote fra CDrommen? Start Server maskinen, trykk F2 under booting(oppstart) for å komme inn i BIOS. Når du har kommet inn i BIOS trykker du ALT+P. Det kommer da opp et bilde som gjør at du kan forandre bootrekkefølgen. Velg CD-Rom ved bruk av piltastene. Trykk ESC for å komme ut av BIOS 2. Hvordan starte installasjonen? Sett inn CD'en med Windows 2000 server i CD-ROM. Windows 2000 server setup kommer opp på skjermen. Trykk enter for å starte installasjonen. Trykk F8 for å godta lisensavtalen 3. Følg meldingene på skjermen. Velg NTFS som filsystem, bekreft ved å trykke ENTER 4. Hvordan lage en forholdsvis liten partisjon (CA 1,5 2 Gb) som Windows 2000 server kan installeres på? Trykk C for å lage partisjon på en upartisjonert plass. Skriv inn størrelsen på partisjonen, for eksempel 2000 MB. Trykk ENTER for å bekrefte partisjonen. For å forsette installasjonen, trykk ENTER 5. Hvordan skifte til norsk språk og tastatur? Du får opp vinduet Windows server setup og keybord og mus installeres. Når Regional Settings kommer opp og man ønsker å forandre disse klikker man på den øverste knappen COSTIMICE. 1

2 I tabben General velger man NORWEGIAN (BOKMÅL) i første rullgardinmeny. Default språksystemet er WESTERN EUROPA AND US. Trykk APPLY for å bekrefte endringene. I tabben INPUT LOCALS vil NORWEGIAN (BOKMÅL) komme automatisk opp i input language. Marker dette alternativet og trykk SET AS DEFAULT, Trykk APPLY og deretter OK. 6,7,8. Hvordan velg lisensieringsmetode og navn på maskinen? Når ulike lisensmodus kommer opp markeres Per server, og trykk NEXT. Du kommer nå tilbake til Regional Settings, trykk NEXT for å fortsette. Skriv inn navnet ditt og navnet på organisasjonen i vinduet som kommer opp. Trykk NEXT for å fortsette. Skriv inn computernavn, "DISNEY" og passord til administrator to ganger, "gruppe4" i neste vindu. Trykk NEXT for å fortsette. 9. INTERNET INFORMATION SERVER skal ikke være med nå. Heller ikke INDEXING SERVICE. La ellers alt være default. Under 2000 COMPONENTS tar man bort markering for INTERNET INFORMATION SERVER og INDEXING SERVICE. Trykk NEXT for å fortsette. 10,11. Hvordan velg CUSTOM SETTINGS på NETTWORK SETTINGS og endre innstillingene på TCP/IP? Under Date and Time Settings velges den rette tidssonen, (GMT + 01:00) AMSTERDAM, BERLIN, BERN, ROMA, STOCKHOLM, VIENNA. Trykk NEXT for å fortsette. Under Network Settings velges Custom Settings, dette for å kunne konfigurere komponentene i nettverket manualt. Trykk NEXT for å fortsette. Marker IP (TCP/IP) og trykk PROPERTIES. Velg alternativet USE THE FOLLOWING IP- ADRESS. Skriv inn IP-adressen " " subnettmaske " ", gateway " ". På Prefered DNS Server skriver man inn " NettverksID til vårt nettverk er og dette er nettverkets adresse ut mot Internett. Trykk OK så NEXT for å fortsette. 12. Velg å ikke la maskinen være et domene. Dette skal vi gjøre senere. Når du får opp Completing the Windows 2000 Setup Wizard ta ut CD-platen og trykk på FINISH. 13. Hvordan logge seg inn som administrator? Trykk ALT+CTRL+DEL. Skriv inn passord til administrator "gruppe4" og trykk OK for å fortsette. 14. Hvordan endre oppløsningen på skjermen slik at du får 1024 * 768 med mange farger, og hvordan få en skjermfrekvensen (FREFRESH FREQUENCY) er på 70 Hz eller høyere? Høyreklikk på Skrivebordet, velg PROPERTIES. Velg tabben SETTINGS. Endre SCREEN AREA ved å flytte den tykke pilen til du får opp verdiene 1024*768. Velg 32-bit farger under rullgardinen COLOR. Trykk APPLY og deretter OK i den nye dialogboksen. Svar YES om du vil ha de nye instillingene. 2

3 Trykk på ADVANCED og velg tabben MONITOR, velg 100 Hertz og trykk APPLY. Trykk OK for å sjekke om innstillingene godtas, deretter trykk YES. Trykk OK for å avslutte instillingsvinduet. 15. Hvordan legge inn SERVICE PACK 2? Sett inn CD-plate Service Pack2 i CD-rom. Gå inn i min datamaskin, trykk på katalogen SP2_2000, deretter katalogen i386. Dobbelklikk på ADMPAK. Trykk NEXT når installasjonsvinduet kommer opp. Trykk OK når spørsmål om man vil oppdatere filer. Trykk FINISH for å avslutte. 16. Hvordan bruke PING for å sjekke at nettverksforbindelsen er i orden? Vi pinget mot klienten og fikk kontakt, ping (IP-adressen). Vi brukte også NET SEND til å se om vi fikk kontakt med klient-maskinen og omvendt. Figur 1: Bruker NET SEND for å sende melding til Minni Active Directory 1,2. Hvordan lage et nytt domene i en ny skog og finne et domenenavn (f.eks. mittdomene.no)? Åpne opp Windows 2000 Configure Your Server. Marker THIS IS ONLY ONE SERVER IN MY NETWORK. Figur 2: Windows 2000 Configure Your Server Gå til AMINISTRATIVE TOOLS og CONFIGURE YOUR SERVER hvis du ikke har denne oppe. Klikk på linken ACTIVE DIRECTORY på venstre side. Trykk på linken START for å starte AD Wizard. Trykk NEXT og velg DOMAIN CONTROLLER FOR A NEW DOMAIN, trykk NEXT. 3

4 Figur 3: Active Diretctory Installation Wizard Velg CREATE A NEW DOMAIN TREE, trykk NEXT Figur 4: Active Directory Installation Wizard, merket av Create a new domain tree Velg CREATE A NEW FOREST OF DOMAIN TREE, trykk NEXT 4

5 Figur 5: Active Directory Installation Wizard, merket av Create a new forest domain trees Fyll inn domene navn "donald.no" og trykk NEXT to ganger Figur 6: Active Directory Installation Wizard, med DNS navnet donald.no 5

6 Figur 7: Active Directory Installation Wizard, med Domain NetBIOS navnet DONALD Ved DATABASES AND LOG LOCATION og SHARED SYSTEM VOLUME beholdes de pathene som blir oppgitt, trykk NEXT. Figur 8: Active Directory Installation Wizard med ulike paths 6

7 Figur 9: Active Directory Installation Wizard, med lokasjon for Sysvol mappen 3.Hvordan innstallere DNS? Når vinduet Configure DNS kommer opp velger du YES og trykker NEXT. Figur 10: Active Directory Installation Wizard med merket for å intstallere og konfigurere DNS Ved neste bilde velges det siste alternativet, dette fordi vi har et rent 2000 nettverk, trykk NEXT. Skriv inn et nytt passord "mikke" to ganger og trykk NEXT. 7

8 Figur 11: Active Directory Installation Wizard med merket av for at det er et rent 2000 nettverk Når Summary vinduet kommer opp trykkes NEXT. Figur 12: Active Directory Installation Wizard oppsummering Et vindu kommer opp Konfigrering av AD. 8

9 Figur 13: Konfigurerer active directory Sett inn Windows 2000 Server CD-plate inn i CD-rom og trykk OK. Figur 14: Sett inn CD'en merket Windows 2000 server Trykk FINISH for å avslutte installasjon av AD. Ta ut CD-plate og start maskinen på nytt. Figur 15: Active Directory Installation Wizard fullført Brukere og tilgangsrettigheter 1. 9

10 Gå til ACTIVE DIRECTORY USERS AND COMPUTERS. 2. Hvordan lage en global gruppe "Student"? Høyreklikk på donald.no, velge NEW og GROUP. Figur 16: Active Directory Users and Computers Skriv inn gruppenavn "Student", radiobutton GLOBAL og SECURITY må være merket, trykk deretter OK. Figur 17: Ny gruppe 3. Hvordan lage en katalog med sharename APPS med tilgang for alle? Sett NTFS rettigheter slik at gruppen "Student" kun får leserettigheter. Gå inn i my computer og deretter inn på C:\. Høyreklikk her og velg NEW og FOLDER. Skriv inn navnet "APPS". Høyreklikk på APPS og velg PROPERTIES. Velg tabben SHARING og marker radiobutton SHARE THIS FOLDER. Velg deretter tabben SECURITY, trykk ADD og marker "Student". Trykk deretter ADD + OK. Marker kun read, trykk APPLY og OK. 10

11 Figur 18: Delingsalternativene for mappen APPS Figur 19: Sikkerhetsalternativene for mappen APPS 11

12 4. Hvordan lage et share HOME med tilgang for alle? Høyreklikk på C:\ og velg NEW og FOLDER. Skriv inn navnet på folder "HOME". Høyreklikk på HOME, velg PROPERTIES. Velg tabben SHARING og marker radiobutton SHARE THIS FORDER. Velg tabben SECURITY og marker alle rettinghetene. Trykk APPLY og OK. Figur 20: Delingsrettighetene for EVERYONE 5. Hvordan lage en bruker som heter _mal hvor brukeren har: Hjemmeområde på home Medlem av gruppa Student Kjøre logonscript logon.bat Gå inn i AD Users and Computers og høyreklikk på donald.no. Velg NEW, USER og fyll inn navnet til brukeren som vi har kalt "standard". Under logon name skriver man et valgfritt navn "sb", trykk NEXT. 12

13 Figur 21: Ny bruker Skriv inn passord til bruker, "standardb". Her kan du velge ulike passordrestriksjoner. Trykk NEXT og FINISH. Dobbelklikk på bruker og velg tabben PROFILE. Under logonscript skriver man inn det scriptet man har "logon.bat". Under connetc to velger man det området brukeren skal ha tilgang til "N:" og skriver inn pathen til området "\ \ disney\ home\ %username%". Figur 22: Alternativene for standard bruker 13

14 Velg tabben MEMBER OF, trykk ADD og velg den gruppen bruker skal være medlem av "Student", Trykk ADD og to ganger OK. Figur 23: Alternativene for standard bruker Her fikk vi opp en feilmelding, vi hadde skrevet inn feil navn på server. Men rettet så klart på dette ved å skrive inn riktig navn på serveren. Figur 24: Feilmelding som sider at pathen ikke ble funnet 6. Hvordan lage en bruker for hvert medlem av gruppa ved hjelp av malen? Marker malen, "standardbruker", høyrekilkk og velger COPY. Skriv inn navn og annen informasjon. Trykk NEXT og skriv inn passord til den nye brukeren. 7,8. Hvordan lage et logonscript som ser omtrent slik ut (test = servernavn): net ude n: \ \ test\ home net use i: \ \ test\ apps net time \ \ test/set/yes pause 14

15 Gå inn i programmet notepad. Skriv scriptet og lagre filen som en.bat fil i denne pathen: (\ WINNT\ SYSVOL\ domain\ scripts). Husk at notepad automatisk legger til extension.txt. Derfor bør man ramme inn filnavnet med snutter"". Figur 25: Scriptet logon.bat 9. Hvordan lage en gruppe "Ansatt", og en bruker som er medlem av denne gruppen? Høyreklikk på domene donald.no, velger NEW, GROUP. Skriv inn navnet på gruppen "Ansatt" og trykk OK. Høyreklikk på donald.no, velger NEW, USER. Skriv inn brukernavn "bruker1", skriv inn logon-script logon.bat og passord "bruker1", trykk NEXT og FINISH. Dobbelklikk deretter på "bruker1" og gå til tabben PROFILE, og deretter fyll inn nødvendig informasjon (forklart tidligere). Gå til tabben MEMBER OF og trykk ADD, velg gruppen du vil, "Ansatt" og trykk ADD, OK, APPLY og OK. 10, 11. Hvordan gi "Ansatt" full tilgang til APPS og hvordan sjekke at bruker1 kan skrive til katalogen. Høyreklikker man på APPS, velger PROPERTIES. Gå til tabben SECURITY og trykk ADD. Velg gruppe "ansatt" og marker all tilgang. Logg deg på klientmaskinen. Brukeren oppretter en tekstfil og lagrer den i mappen APPS på serveren. Hvis du kan gjøre dette har du skrivetilgang. For å sjekke om brukeren i gruppen kun har lesetilgang henter man frem en fil. Brukerne skal da kunne lese innholdet i filen, men skal ikke kunne gjøre endringer. 15

16 Figur 26: Sikkerhetsalternativene for STUDENT Hvordan lage en ny partisjon på den ledige delen av disken? Hent frem diskadministrator ved hjelp av START, PROGRAMS, ADMINISTRATOR TOOLS og COMPUTER MANAGEMENT. Gå til DISKMANAGEMENT. Figur 27: Lage en ny partisjon Høyreklikk på den upartisjonerte disken og velg CREATE PARTISION. Trykk NEXT når wizarden starter. Velg PRIMARY PARTITION og trykk NEXT. Skriv inn størrelse på partisjonen 4103MB og trykk NEXT. 16

17 Figur 28: Create Partition Wizard Figur 29: Create Partition Wizard. Velger hvor stor partisjonen skal være Velg hvilken drive som partisjonen skal være på E: og trykk NEXT. 17

18 Figur 30: Create Partition Wizard. Velger stasjonsbokstav E I vinduet Format Partition la de radioknappene som er markert være markert. Filesystem du velger er NTFS og marker QUICK FORMAT. Denne markeringen kan kun brukes hvis disken er forholdsvis ny. Trykk NEXT og FINISH. Figur 31: Create Partition Wizard. Velger hvilke alternativer som skal brukes 18

19 Figur 32: Create Partition Wizard fullføres 12. Kort om andre funksjoner Computer management Inneholder en samling verktøy til å administrere en maskin. Finnes både på server og klientmaskiner. Figur 33: Event properties 19

20 Figur 34: Viser Computer Management Servicemanager Gir en oversikt over tjenester som er startet på maskinen. Figur 35: Vider en oversikt over tjenester som går på maskinen Task management Viser en detaljert oversikt over ressursbruken til de forskjellige programmene og prosessene. Her kan du også stoppe prosessene. 20

21 Figur 36: Windows Task Manager Event viewer Brukes til å se på og administrere log filer. Klient 1,2. Kan maskinen boote fra CD-ROM, boote fra CD og starte innstallasjonen? Klienten kan boote fra CD-ROM. Starter klienten, trykker F2 under booting (oppstart) for å komme inn i BIOS. Når du har kommet inn i BIOS trykker du ALT+P. Det kommer da opp et bilde som gjør at du kan forandre bootrekkefølgen. Velg CD-Rom ved bruk av piltastene. Trykk ESC for å komme ut av BIOS 3, 4. Hva skal vi benytte under installasjon? Bruker standardinnstillingene hvis vi får spørsmål under installasjonen. Når vi kommer til nettverksinnstillingene, brnytter vi informasjonen som vi har fått oppgitt. 5. Hvordan sjekke at vi får tilgang til det vi skal ha? Logger oss inn på klienten og sjekker at vi har tilgang til til de områdene som vi skal ha i fra serveren. 6. Hvordan sjekke logonscriptet? Logger oss av klientmaskinen og lager logonscriptet på serveren. Logger oss på nytt for å sjekke at logonscriptet virker. Dette fungerer fint. 7a. Hvordan sjekke ut hvem som er logget inn og finne hvilke share som er i bruk? 21

22 Gå inn i COMPUTER MANAGEMENT, SHARED FOLDER og SESSION på serveren. Her kommer det opp en liste over de som er logget på nettverket. Figur 37: Viser hvem som er logger inn Figur 38: Viser hva som er delt 7b. Hvordan sende melding til brukeren på klienten? Sendt til minni. Figur 39: Sendt melding til Minni Svar fra minni. 22

23 Figur 40: Viser svar fra Minni Group Policy 1-3. Hvordan endre Default domain policy slik at hele domenet ikke har mulighet til å låse maskinen? Gå inn i ACTIVE DIRECTORY USER AND COMPUTERS, høyreklikk på DOMAIN (donald.no), klikk på PROPERTIES og velg tabben GROUP POLICY. Dobbelklikk på DEFAULT DOMAIN POLICY. Figur 41: Viser Group Policy Under ikonet USER CONFIGURATION gå inn i mappen ADMINISTRATIVE TEMPLATES, deretter mappen SYSTEM og til slutt mappen LOG ON/OFF. 23

24 Figur 42: Viser Logon/Logoff Policy Høyreklikk på DISABLE LOCK COMPUTERS og velg PROPERTIES. Under tabben POLICY markeres radioknappen ENABLE, trykk så APPLY, OK, og CLOSE. Figur 43: Velger å enable disable Computer properties 4. Hvordan teste ut at maskinen ikke kan låses? En bruker logger seg på klienten. Når man kommer til skrivebordet trykk ALT+CTRL+DEL. Hvis knappen LÅSE MASKINEN er skravet ut har du ikke mulighet til å låse maskinen. 5a. Hvordan lage en OU ( Organizational unit )? 24

25 Gå inn i ACTIVE DIRECTORY USERS AND COMPUTERS. Høyreklikk på DOMAIN (donald.no). Velg NEW, OU. Skriv inn navnet til OU en admin og trykk OK. Figur 44: Ny Organizational Unit (OU) For å flytte over brukerkonti høyreklikker man på brukere. Velg MOVE og LIM INN i OU en admin. Figur 45: Flytter over brukerkonti til admin 5b. Hvordan lage en ny Group Policy på denne OU en? Høyreklikk på OU en admin. Velg PROPERTIES og tabben GROUP POLICY. Trykk NEW og skriv inn navnet admin policy. 25

26 Figur 46: Group policy til admin 5c. Hvordan kopiere filer til et området som er laget tidligere? Finn filen c:\ winnt\ system32\ adminpak.msi. Høyreklikk på filen, velg COPY og deretter PASTE i katalogen APPS. 5d. Hvordan redigere den nye Group Policy og legge til adminpak.msi for alle brukere? Gå inn i ADMIN POLICY, velg mappe SOFTWARE SETTING og så SORTWARE INSTALLATION. Figur 47: Legger til pakken adminpak.msi for alle brukere 26

27 Høyreklikk her og velg NEW og PACKAGE. Browse etter filen adminpak.msi i mappen APPS. Når du har funnet den, markeres filen og deretter trykker du på OPEN. Trykk YES, marker ASSIGNED og trykk OK. Figur 48: Velger at pakken adminpak.msi er assigned 5e. Hvordan sjekke om klient kan starte AD users and computers på klientmaskinen? Gå inn på klientmaskinen, finn directory I og dobbelklikk på ADMINPAK. Skriv inn directory hvor adminpak ligger + filnavn I:\ adminpak.msi. Når wizarden starter trykk NEXT osv. Du vil nå på tilgang til adminpak under programmer på klientmaskinen. Figur 49: Windows 2000 Administration Tools Setup Wizard Skriver 1. Hvordan koble skriveren til HUB en? Sett inn strømkontakt fra skriver til strømuttak og kabel med plugg RJ-45 fra skriver til HUB. 2. Hvordan få frem MIO på displayet på skriveren? Trykk på ON-LINE knappen for å få skriveren off-line. Trykk på knappen MENY til MIO Meny vises på displayet. 27

28 3. Hvordan skrive inn neste ledige IP- adresse på skriveren? Når MIO MENY vises på displayet, trykker du på FUNKSJONER. Under funksjonen CFG Netword trykker du + for å få frem Yes på displayet, for å bekrefte Yes trykker man på VELG. Trykk på knappen FUNKSJONER til du får frem CFG TCP/IP og bekreft Yes med VELG. Under BOOTP velges No. Når du kommer til IP-BYTE bekreftes 158/36/47 med VELG. Ved det siste nummeret i IP-adressen må man trykke på +- for å få frem rett tall 140. Trykk på ON-LINE Hvordan sette opp printer på server? Gå til START, SETTINGS og PRINTERS. Trykk så på ADDPRINTER. Ved neste bilde trykker man NEXT, velger LOCAL PRINTER og trykker NEXT to ganger. Figur 50: Legg til skriver wizarden I neste vindu markers CREATE A NEW PORT, velg STANDARD TCP/IP i rullgardinmenyen og trykk NEXT. Nå starter Add Standard TCP/IP Printer Port Wizard. Trykk NEXT. I neste vindu skriver man inn printerens IP-adresse Når du skriver IP-adressen kommer det automatisk opp i boksen under IP_ , trykk NEXT. Velg rett printer i rullgardinene STANDARD Hewlett Packard Jet Direct og trykk NEXT og FINISH. Figur 51: Legger til tilleggport informasjon 28

29 Let deretter etter rette printer HP i første firkant, HP LazerJet 4M Plus i andre firkant og trykk NEXT to ganger. I vinduet Printer Sharing velges SHARE AS og deretter trykker du NEXT. Figur 52: Velger navet som skriveren skal deles med Under vinduet Location and Comment kan du skrive inn nytting info ang skriver, f.eks navn og forklaring labben, datalabben og avslutter med å trykke NEXT. Figur 53: Legger til tillegginformasjon om skriveren Bekreft at du vil skrive ut en testside og trykk NEXT og deretter FINISH. 29

30 Figur 54: Wizarden er ferdig 11, 12.Hvordan teste utskrift fra klient? Først må man installere printer på klientmaskinen. Installasjonen er lik som installasjon på server, men du velger NETWORK PRINTER isteden for LOCAL PRINTER. 13a. Hvordan finne skriveren på serveren? Klikk på MY NETWORK PLACES, ENTIRE NETWORK og SEARCH FOR PRINTERS. Velg IN DONALD og trykk FIND NOW. De printere som er installert vil komme opp. 13b. Hvordan finne skriveren gjennom AD? Gå inn på AD USERS and COMPUTERS, høyreklikk på DOMAIN trykk FIND. I første rullemeny velges PRINTERS og trykk FIND NOW. Printere som er installert vil komme frem. Hva skjer når du trykker på skriveren når du har funnet den? Når du trykker på printeren som kommer frem tilkobler du deg til printeren. Figur 55: Kobler seg til skriveren 30

Hvor mange maskiner kan det være på nettet? 6 maskiner (første og siste adresse går bort til nettid og broadcastadresse).

Hvor mange maskiner kan det være på nettet? 6 maskiner (første og siste adresse går bort til nettid og broadcastadresse). Innledning Denne beskrivelsen er over et nettverk som består av en server og en arbeidsstasjon. Windows 2000 Server skal installeres på server og Windows 2000 professional skal installeres på arbeidsstasjonen.

Detaljer

Bøe Christensen. Windows 2008 Server PRØVETRYKK

Bøe Christensen. Windows 2008 Server PRØVETRYKK Bøe Christensen Windows 2008 Server PRØVETRYKK Gyldendal Norsk Forlag AS 2010 Omslag: Redaktør: Formgiver: XXX Kjell Arne Iversen Kjell Arne Iversen ISBN 978-82-05-40736-7 Alle henvendelser om forlagets

Detaljer

Microsoft Windows Server 2003 Kurs 1 / 2, En kort introduksjon. Microsoft Windows Server 2003, En kort introduksjon. Kurs 1 / 2

Microsoft Windows Server 2003 Kurs 1 / 2, En kort introduksjon. Microsoft Windows Server 2003, En kort introduksjon. Kurs 1 / 2 Microsoft Windows Server 2003, En kort introduksjon Kurs 1 / 2 Tor-Eirik Bakke Lunde Side 1 / 31 11.04.2005 Introduksjon til Microsoft Windows Server 2003 Historisk sett har firmaet Novell dominert markedet

Detaljer

Hurtigstart guide. Searchdaimon ES (Enterprise Server)

Hurtigstart guide. Searchdaimon ES (Enterprise Server) Hurtigstart guide Searchdaimon ES (Enterprise Server) Innholdsfortegnelse Informasjon før oppsett... 2 Koble til strøm og nettverk... 3 Oppsett av system... 3 Konfigurasjonsveiviser... 4 Sette fast IP

Detaljer

Installasjonen krever en Windows 2008 server innmeldt i domene.

Installasjonen krever en Windows 2008 server innmeldt i domene. Installasjon av NPS Installasjonen krever en Windows 2008 server innmeldt i domene. Det kreves en NPS server pr. domene Steg 1) Legg til rollen Network Policy and Access Services, den eneste rolletjenesten

Detaljer

Intentor Helpdesk - Installasjon Step #3: Microsoft Reporting Services

Intentor Helpdesk - Installasjon Step #3: Microsoft Reporting Services Intentor Helpdesk - Installasjon Step #3: Microsoft Reporting Services Dokumentasjon levert av: Prosjekt: Norsk Data Senter AS Installasjon av Intentor Helpdesk Norsk Data Senter AS e-post info@nds.no

Detaljer

Installasjon- og oppgraderingsveiledning for Visma Lønn 7.80

Installasjon- og oppgraderingsveiledning for Visma Lønn 7.80 Installasjon- og oppgraderingsveiledning for Visma Lønn 7.80 INNHOLD OPPGRADERING FRA 7.75 TIL 7.80... 3 Før du oppgraderer...3 Etter oppgradering...3 Installasjons- OG oppgraderingsveiledning... 4 Før

Detaljer

Installasjon av Extensor 05 i flerbrukermiljø

Installasjon av Extensor 05 i flerbrukermiljø Installasjon av Extensor 05 i flerbrukermiljø Dokumenthistorikk... 2 Innledning... 2 Installasjon av Extensor-databasen... 2 Systemforutsetninger database-server... 3 Installasjon av Microsoft SQL Server...

Detaljer

VIKTIG INFORMASJON TIL NYE BRUKERE AV WINDOWS 7 VED UiB

VIKTIG INFORMASJON TIL NYE BRUKERE AV WINDOWS 7 VED UiB VIKTIG INFORMASJON TIL NYE BRUKERE AV WINDOWS 7 VED UiB Versjon 1.06.2, 21.03.2012 Innhold Innhold... 1 1. Første pålogging... 1 2. Det nye brukergrensesnittet... 2 3. Konfigurere skjermoppsettet... 8

Detaljer

Nettverksbrukerhåndbok for HL-2070N

Nettverksbrukerhåndbok for HL-2070N f Intern utskriftsserver med flere protokoller Nettverksbrukerhåndbok for HL-2070N Les denne håndboken nøye før du tar i bruk skriveren. Du kan når som helst skrive ut eller lese denne håndboken fra skriverens

Detaljer

Forklaring til bruk av webinterface på Cobalt RaQ2 server hos WebTjenester. Versjon 1.0 Runar Espeland Side 1 14.08.99

Forklaring til bruk av webinterface på Cobalt RaQ2 server hos WebTjenester. Versjon 1.0 Runar Espeland Side 1 14.08.99 Forklaring til bruk av webinterface på Cobalt RaQ2 server hos WebTjenester. Versjon 1.0 Runar Espeland Side 1 14.08.99 Innledning. Først vil vi takk for at du valgte WebTjenester som din samarbeidspartner,

Detaljer

Installasjon- og oppgraderingsveiledning Visma Avendo Lønn 7.80

Installasjon- og oppgraderingsveiledning Visma Avendo Lønn 7.80 September 2013 Installasjon- og oppgraderingsveiledning Visma Avendo Lønn 7.80 INNHOLD Installasjons- OG oppgraderingsveiledning... 2 Før installering / oppgradering... 2.NET Framework 3.5.1/4.0 og Windows

Detaljer

Brukerhåndbok for nettverket

Brukerhåndbok for nettverket Brukerhåndbok for nettverket Les nøye gjennom denne håndboken før du benytter dette produktet, og oppbevar håndboken i nærheten av maskinen for fremtidig referanser. For en sikker og korrekt bruk, må du

Detaljer

7 Mamut Client Manager

7 Mamut Client Manager 7 Mamut Client Manager Tilleggsproduktet Mamut Client Manager består av programmene Client Start og Client Update. Ved hjelp av Mamut Client Manager kan du fra ett vindu åpne, oppdatere og administrere

Detaljer

Kartverket. Innhold. Prosedyre. Installasjon av nødvendig programvare for arbeid med SOSI-produktspesifikasjoner

Kartverket. Innhold. Prosedyre. Installasjon av nødvendig programvare for arbeid med SOSI-produktspesifikasjoner atens kartverk Sjø Kartverket Prosedyre Versjon: 1.5 Gjelder fra: Utarbeidet av: Magnus Karge, Knut Sælid Godkjent av: Sidenr: 1 av 39 St Innhold 1. Introduksjon... 3 2. Forutsetninger... 3 3. Uttrykk

Detaljer

Konfigurasjon av nettverksløsning for Eldata 8.0 basert på PostgreSQL 9.4.2 databasesystem.

Konfigurasjon av nettverksløsning for Eldata 8.0 basert på PostgreSQL 9.4.2 databasesystem. Konfigurasjon av nettverksløsning for Eldata 8.0 basert på PostgreSQL 9.4.2 databasesystem. Konfigurere server er en oppgave for administrator. All installasjon og konfigurasjon må utføres ved å kjøre

Detaljer

1 Guide til flerbrukerinstallasjon av e-lector

1 Guide til flerbrukerinstallasjon av e-lector LES LETTERE, LES RASKERE, FÅ LESELYST! Innhold 1 Guide til flerbrukerinstallasjon av e-lector... 1 1.1 Innledning... 1 1.2 Installasjon på nettverk... 1 1.3 Bruk av SQL Server... 2 1.4 Administrasjon...

Detaljer

Telsys e-post Brukermanual

Telsys e-post Brukermanual Telsys Telsys e-post Brukermanual For domeneadministratorere Telsys 06.08.2009 Telsys AS Side 1 Innhold Generelt... 3 Informasjon... 3 Logge inn i administrasjonssystemet... 3 Logge ut av administrasjonssystemet...

Detaljer

Lag sikkerhetskopi av programvare. WD SmartWare. Brukerveiledning Versjon 2.4.x. Brukerveiledning for WD SmartWare Software, versjon

Lag sikkerhetskopi av programvare. WD SmartWare. Brukerveiledning Versjon 2.4.x. Brukerveiledning for WD SmartWare Software, versjon WD SmartWare Brukerveiledning Versjon 2.4.x Brukerveiledning for WD SmartWare Software, versjon Lag sikkerhetskopi av programvare WD-service og -kundestøtte Dersom det oppstår problemer, må du gi oss muligheten

Detaljer

Visma Contracting til ny server

Visma Contracting til ny server Visma Contracting til ny server Rev.25-05-13 Visma Contracting 5.12 med Runtime 9.1.2.1 har ikke offisiell støtte for Windows 2012/ Windows 8 (per mai 2013) Etter planen skal dette kommer i versjon 5.20.x

Detaljer

Brukerveiledning For Installasjon Av PCKasse. v1.01

Brukerveiledning For Installasjon Av PCKasse. v1.01 Brukerveiledning For Installasjon Av PCKasse v1.01 Installasjonsveiledning Innholdsfortegnelse 1 Innledning...2 1.1 Introduksjon...2 1.2 Hvordan PCKasse virker...2 2 Skritt for skritt forklaring:...3

Detaljer

FireWin presentasjon 4

FireWin presentasjon 4 FireWin presentasjon 4 Istallasjonsveiledning Grafisk presentasjon & kontrollsystem for brannalarminstallasjoner 1 Velkommen Innholdet i denne manualen kan endres uten varsel og er ikke bindende for NOVAR

Detaljer

>>12 Arbeide med MySQL

>>12 Arbeide med MySQL 106 Snarveien til MySQL og Dreamweaver CS5 >>12 Arbeide med MySQL I dette kapittelet vil du lære hvordan du installerer MySQL Workbench å opprette prosjekter å lage tabeller hvordan du ser på innholdet

Detaljer

Administratorhåndbok. Versjon 4.60. ElektroPost Stockholm www.episerver.com

Administratorhåndbok. Versjon 4.60. ElektroPost Stockholm www.episerver.com Administratorhåndbok Versjon 4.60 ElektroPost Stockholm www.episerver.com Copyright Denne håndboken er beskyttet av opphavsrettsloven. Endring av innhold eller delvis kopiering av innhold er ikke tillatt

Detaljer

Altinn Monitor (Gammel)

Altinn Monitor (Gammel) Innhold Altinn Monitor... 1 Generelt om elektronisk rapportering via Altinn... 1 Installere Altinn Monitor... 1 Forutsetninger... 1 Fremgangsmåte... 2 Registrere bruker på Altinn portalen... 4 Registrere

Detaljer

Mamut ServiceSuite. Mamut ServiceSuite Planning. Kom i gang-guide

Mamut ServiceSuite. Mamut ServiceSuite Planning. Kom i gang-guide Mamut ServiceSuite Mamut ServiceSuite Planning Kom i gang-guide Mamut ServiceSuite Mamut ServiceSuite Planning Kom i gang-guide V1: 12 VELKOMMEN VELKOMMEN TIL MAMUT SERVICESUITE Den medfølgende dokumentasjonen

Detaljer

Innlogging. A2N Publish

Innlogging. A2N Publish Innlogging For å logge inn til administrasjonssidene skriver du inn /admin etter webadressen på deres egen side, for eksempel www.din-webside.no/admin og trykk enter I boksen som kommer opp skriver du

Detaljer

Windows konsepter. Deling av ressurser i nettverk. Passer bra for et begrenset antall systemer

Windows konsepter. Deling av ressurser i nettverk. Passer bra for et begrenset antall systemer Windows konsepter Et windows nettverk kan logisk inndeles i workgroups (arbeidsgrupper) eller domains (domener) Workgroup Deling av ressurser i nettverk. Passer bra for et begrenset antall systemer Domain

Detaljer

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Innholdsfortegnelse 1 PÅLOGGING...4 1.1 Ny bruker...6 1.2 Endre bruker...9 1.2.1 Endre produkttype fra E-post basis til E-post bedrift...10

Detaljer

WD My Cloud EX4. Personlig skylagring Brukerveiledning

WD My Cloud EX4. Personlig skylagring Brukerveiledning WD My Cloud EX4 Personlig skylagring Brukerveiledning WD service og kundestøtte Dersom det oppstår problemer, må du gi oss muligheten til å løse dem før produktet returneres. De fleste tekniske spørsmål

Detaljer