PROSJEKTRAPPORT Prosjekt RadArt. Å starte en bevegelse 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROSJEKTRAPPORT Prosjekt RadArt. Å starte en bevegelse 2010"

Transkript

1 PROSJEKTRAPPORT Prosjekt RadArt Å starte en bevegelse 2010

2 Prosjektrapport Prosjekt RadArt : Å starte en bevegelse. Igangsetting av tiltak for synliggjøring og styrking av fri scenekunst i Tromsøregionen. Første del av 3-årig prosjekt. Rapporten er skrevet av: Hege Pålsrud Prosjektleder (Permisjon fra ) Kristin E. Bjørn styringsgruppeleder

3 Innholdsfortegnelse: 1 PROSJEKT RADART Bakgrunn Styringsgruppe, prosjektleder, gjestespillgruppe, profilering Visjon Målsetting Handlingsplan Overskrifter for de ulike fasene i prosjektet RAPPORT Rammevilkår og struktur Delmål 1: Profesjonalisering RadArt som aktør i utvikling av Kunstplaner Utvikling av strategi gjennom INTRO-fondet og Norsk Kulturråd for Representasjon Lokal nettverksbygging med institusjoner DELMÅL 2: Flere gjestespill og styrket utveksling Programråd Gjestespill Kristina Junttila Snarvisitt på Heracelum : Gjestespill med Mette Edvardsen every now and then Gjestespill med Transiteatret Polyfoniavariasjoner Gjestespill, SUBFRAU med Subtales - arier fra middelklassen Kurs og workshop, foredrag og seminarer Uformell kompetanseheving DELMÅL 4: Formidling Nettside og logo Sceneweb Gladnyheter Prosjektleder Infofolder og visittkort Radvent synliggjøring av gjestespill og RadArt Olas Frie Radikaler Oppsummering

4 1 PROSJEKT RADART 1.1 Bakgrunn Prosjekt RadArt ble opprettet på grunnlag av midler søkt hos Norsk Kulturråd og Tromsø Kommune. Tromsø Kommune gikk inn i prosjektet med kr i lønnsmidler for prosjektleder i 3 år. I tillegg stiller de lokaler og utstyr til disposisjon, og også arbeidstid til de ansatte i Rådstua Teaterhus. Norsk Kulturråd bidro med prosjektstøtte kr ,- for Stillingen som prosjektleder ble utlyst mai 2009 og besatt 21. Oktober 2009 av Hege Pålsrud. Det ble opprettet en styringsgruppe som skulle fungere som overordnet for prosjektleder. Med midler til en 40 % stilling på helårs basis, hadde organisasjonen mulighet til å disponerer midlene utover prosjektsleders stilling resten av året. Styringsgruppa besluttet at prosjektleder derfor kunne jobbe utover sin 40 % stilling og at arbeidsgrupper knyttet til målsetting kunne lønnes fra disse midlene. 1.2 Styringsgruppe, prosjektleder, gjestespillgruppe, profilering Styringsgruppa ble satt sammen av prosjektleder, 3 representanter fra styret i nettverksorganisasjonen RadArt, daglig leder ved Rådstua Teaterhus, Yngvild Andreassen* og Bi Haavind fra Tromsø Kommune. Leder for styringsgruppa ble valgt for 3 år og er Kristin Eriksen Bjørn. Prosjektleder har ikke stemmerett i gruppa da dette er hennes arbeidsgiver. Styringsgruppas leder og prosjektleder setter dagsorden for gruppas arbeid. Styringsgruppa skal prioritere og følge opp arbeidsplanene til Prosjekt RadArt både tidsmessig og økonomisk. Prosjektleder orienterer gruppa om sin aktivitet, foreslår aktiviteter og bruker den som sparringspartnere og rådgivere. Styringsgruppa utviklet en visjon, målsetting og handlingsplan. Planene er forankret i nettverksorganisasjonen RadArt gjennom årsmøtevedtak. *Vara Ine Camilla Bjørnsten. Pga av permisjoner og sykdom hos de to fast ansatte, møte vikarene Lisa Møller og Ingvill Fossheim store deler av perioden 1.3 Visjon RadArt skal gi publikum mulighet til å oppleve mangfoldig og risikovillig scenekunst av høy kvalitet. 1.4 Målsetting Synliggjøre og styrke det frie scenekunstfeltet i Tromsø Bidra til kompetanseutvikling, styrke og støtte profesjonelle scenekunstaktører 4

5 Utvikle scenekunst som næring gjennom å øke publikumsgrunnlaget og produktiviteten blant medlemmene Styrke samarbeidet med regionale, nasjonale og internasjonale kulturinstitusjoner og aktører 1.5 Handlingsplan Det ble lagt strategier for gjennomføring av delmål i 2010: Profesjonalisering Flere gjestespill og styrket utveksling Kompetanseheving Formidling Mye arbeid er lagt i å omforme mål til handling fra første dag. Tanken er at den frie scenekunsten utvikles best gjennom konkrete prosjekter av deltakende kunstnere. For å få dette til er det viktig å spre ansvar. Flest mulig må kjenne eierskap til ulike RadArt-prosjekter. Initiativet Olas frie radikalere er et kroneksempel på hvordan eierskap og ansvar for RadArt-prosjekter kan desentraliseres. Det er prosjekt RadArts forankring hos aktive kunstnere som gjør det unikt. De viktigste elementene i strategiene er: - Synlighet gjennom kreativ handling - Fokus på samarbeid med andre organisasjoner og åpen informasjonsflyt. RadArt skal ikke bygge hus eller monumenter. Fokus er på innhold og handling og utnyttelse av de menneskelige ressursene. - Åpenhet og skriftlig dokumentasjon av møter og beslutninger. Dette ligger tilgjengelig for alle medlemmer til enhver tid på medlemssidene Overskrifter for de ulike fasene i prosjektet Styringsgruppa har gitt handlingsplanen for prosjektperioden følgende overskrifter: : Å starte en bevegelse. Igangsetting av tiltak for synliggjøring av den frie scenekunsten i Tromsø. 2011: Å dele en bølge. Profesjonalisering, kompetanseheving og formidling. 2012: Å skape varig forandring. 5

6 2 RAPPORT 2.1 Ramme og struktur Prosjekt RadArt søkte om kr ,- fra Norsk Kulturråd til første del av prosjekt RadArt: Å starte en bevegelse. Søknadens delmål var de samme som de fire delmålene i handlingsplanen. Søknaden ble innvilget med kr ,-. I tillegg mottok RadArt kr ,- til gjestespill Snarvisitt på Heracleum for våren 2010 og kr ,- til gjestespillet Polyfoniavariasjoner. Styringsgruppa foretok dermed prioriteringer i forhold til målsetting i søknad. Prioriterte oppgaver ble å bygge opp RadArts profil og nettsted, starte opp arbeidet med gjestespill og styrke samarbeidet med Rådstua Teaterhus som Tromsø kommunes hovedarena for frie scenekunstnere. Det ble opprettet en gjestespillgruppe: Elin Danielsen, Bernt Bjørn, Ingvill Fossheim, prosjektleder Hege Pålsrud og en representant fra Rådstua Teaterhus. Det ble opprettet en gruppe for utvikling av profil og nettside: Klaus Løkholm Bergli og prosjektleder Hege Pålsrud. Midlene fra Norsk Kulturråd ble mottatt i midten av april. Mye aktivitet lå dermed til høsttermin etter innsendt søknad til Norsk Kulturråd (1.september) og kulturnæringsfondet INTRO (1. Oktober). 2.2 Delmål 1: Profesjonalisering Medlemmene i RadArt besitter stor kompetanse innenfor et vidt fagfelt i den frie scenekunsten. Prosjektet synliggjør og godtgjør denne kompetansen. Profesjonaliseringen har blant annet foregått gjennom å lønne arbeidsgrupper til gjestespill og profilering, styret og styreleders arbeid i styringsgruppa. Medlemmene blir oppfordret til å delta på kulturpolitiske debatter og fora. Stor del av denne jobben ligger i prosjektleders stilling over driftsmidlene fra Tromsø Kommune og lønnet styreleder Kristin Eriksen Bjørn. I perioden har det blitt større transaksjon av informasjon og profilering av, og mellom, medlemmene. Spesielt gledelig er det at 6 scenekunstnere har flyttet til Tromsø i perioden. Dette er Ingvill Fossheim (scenograf), Kristina Junttila (regissør og performancekunstner), Liv Hanne Haugen (dansekunstner), Lawrence Malstaf (installasjonskunstner), Martia Solberg (sanger og performancekunstner) og Jussi Salminen (skuespiller). Alle har mye internasjonal erfaring og stort nettverk. Alle oppgir RadArt som en medvirkende årsak til etableringen i Tromsø. Det har vært en markant økning i medlemmenes bruk av hverandre i forestillingssammenheng. Oppmøte på medlemsmøter har økt. Medlemstallet har økt fra 41 til 63 i Mange av disse aktivitetene er synergier som ikke tar penger fra prosjektmidlene fra Norsk Kulturråd. Målet er at kompetansen fra det frie feltet skal virke sammen med kompetansen til den fast ansatte staben i Rådstua Teaterhus og resten av Tromsø kommunes kulturavdeling. Velviljen og innsatsen har vært stor fra alle involverte. Prosjektet har ambisiøse mål, og det har vært arbeidet målrettet for å konkretisere og forankre målene på 6

7 en ikke-institusjonaliserende måte. Ved hjelp av stor grad av gjennomsiktighet og dokumentasjon har prosjektet skapt involvering og engasjement. Det har vært en utfordring at staben i Rådstua Teaterhus har vært preget av utskifting og permisjoner i perioden. Erfaringene fra oppstartsperioden er videreført i arbeidet i 2011, og samarbeidet mellom Rådstua og RadArt utvikler seg positivt profesjonaliteten og fellesskapsfølelsen vokser RadArt som aktør i utvikling av Kunstplaner Troms Fylkeskommune er i gang med å utvikle en handlingsplan for visuell kunst. I den forbindelse ble prosjektleder Hege Pålsrud kontaktet for først å holde et foredrag under tittelen Kunstfelt i endring i et innspillseminar og dernest for å komme med skriftlig innspill til selve handlingsplanen. Tromsø kommune er også i gang med utvikling av kunstplan for hele kunstfeltet. Fokus er på frie kunstneres situasjon. RadArt er sentral som medspiller til planen. Styreleder Kristin Eriksen Bjørn er invitert inn i arbeidet og har deltatt på flere møter Utvikling av strategi gjennom INTRO-fondet og Norsk Kulturråd for 2011 RadArts målsetting og strategier har blitt utviklet ytterligere i løpet av 2010 gjennom søknadene om midler fra kulturnæringsfondet INTRO og Norsk Kulturråd. Søknadene har blitt innvilget med til sammen kr ,- Disse midlene settes i arbeid i 2011 gjennom 3 delprosjekter: Medlemmenes kunnskaper blir i dag i stor grad delt som vennetjenester. Mye av denne kunnskapen skal nå profesjonaliseres gjennom å systematisere den og tilføres ekstern kompetanse. Slik vil både medlemmene, organisasjonen og det frie scenekunstfeltet styrkes. Prosjektet skal både produsere resultater for publikum og medlemmene, samtidig som nye metoder utvikles. 1. Innovativ markedsskaping RadArt tror på et unikt publikum. Det finnes et potensial i å bli kjent med ulike publikumsgrupper og å lage nye publikumsgrupper. RadArt tror at alle frie scenekunstprosjekter trenger unike strategier for å finne sitt publikum. Både RadArts gjestespill, Snarvisitt på Heracleum, og medlemmenes egne forestillinger i 2010, høstet erfaringer omkring både å nå, og ikke nå, forventet publikum. Et innovativt markedsskapingsprosjekt skal både lage et marked og markedsføre RadArts publikumsrettede aktiviteter og lage større kontekster for disse. Aktivitetene er case-studies for arbeidsgrupper satt sammen av medlemmene og ekstern kompetanse innen markedsføring og produsentarbeid. 2. Residensprogram Scenekunstfeltet i Tromsø skal være i bevegelse. De som er her skal stimuleres til å reise ut og andre skal komme til. RadArts medlemmer har bred og nyttig erfaring med residensprogrammer og reisevirksomhet som kunstnere, både i Norge og utlandet. 7

8 RadArt ønsker å lage et program for å flytte flere kunstnere kollektivt fra ett eller flere kunstmiljøer og uttrykksformer til Tromsø for ulike perioder, for å skape en bevegelse i et felt, en retning og i byen. Kysten Kunsthospital er pr. i dag den eneste kunstnerresidensen i Tromsø, med en leilighet og atelier til en person. 3. Styrking av økonomikompetanse RadArt vil frigjøre tid og penger for å produsere scenekunst hos sine frilans og selvstendig næringsdrivende medlemmer. Medlemmene har høy kompetanse på produksjon, men ujevn erfaring og praksis på regnskap. Samkjøring av kompetansebygging gir effektivitet og fleksibilitet. Gjennom å styrke økonomikompetansen vil flere prosjekter av ulike formater kunne realiseres. Nye digitale regnskapsprogram, med lavt brukergrensesnitt, gir nå helt nye muligheter for kunstnerne selv til å ha kontroll og utnytte budsjetter i scenekunstens hurtige produksjoner. De vil også enklere kunne utnytte erfaringstall fra tidligere og dermed lage smartere budsjetter. RadArt skal bli selvforsynt med regnskapstjenester, både i selve prosjektet og blant medlemmene, ved å utvikle felles maler for budsjettering og kontoplaner Representasjon RadArt har vært representert i mange sammenhenger: Kunstplankonferanse i regi av Tromsø Kommune: styreleder Kristin Eriksen Bjørn deltok med innlegg som ble publisert Kulturkonferanse i regi av Kulturdepartementet med Anniken Huitfeldt og Roger Solheim: Styreleder Kristin Eriksen Bjørn deltok for RadArt. Kultur og næringsseminar i regi av Innovasjon Norge og Troms Fylkeskommune: Hege Pålsrud invitert fra RadArt. 4 andre medlemmer deltok Kultibator kulturnæringsprosjekt med Tromsø Kommune: Kristin E. Bjørn deltok i referansegruppe Yoghurt kulturnæringsprosjekt i samarbeid med Tromsø Kommune: prosjektleder Hege Pålsrud har vært konsulent og RadArt som mulig leverandør av pilotprosjekter Danse- og teatersentrum: prosjektleder Pålsrud er styremedlem. Organisasjonene samarbeider gjennom den nasjonale scenekunstdatabasen Sceneweb. Årsmøtet i DTS i 2011 planlegges til Tromsø. Tromsø Kommunes Kultur, idrett og oppvekstkomité. Styreleder Kristin E. Bjørn initierte møte med komitéleder Vibeke Ek om den økonomiske situasjonen for frie scenekunstnere i Tromsø. Økonomien er preget av lav andel kommunal støtte, og større andel fra nasjonale kunstfond. I tillegg livnærer RadArts medlemmer seg ved å være tusenkunstnere og frilansere i Tromsøs mangfoldige kulturliv. Hele komiteen var på en vellykket befaring på Rådstua Teaterhus, der de ble satt inn i virksomheten til RadArt og Rådstua, og møtte de profesjonelle scenekunstnere Jussi Salminen og Lawrence Malstaf i arbeid. Med sin bakgrunn fra Finland og Belgia, sto de fram som konkrete eksempler på den internasjonale virkeligheten den frie scenekunsten i Tromsø befinner seg i. 8

9 Bastardfestivalen i Trondheim september 2010 Styringsgruppeleder, leder i programrådet og leder for Rådstua Teaterhus deltok. Hadde møter med Teaterhuset Avant Garden v/ Per Ananiassen og Rickard Borgstöm og møte med Propellen Scenetekstmønstring v/ Tale Næss. Teatertanken Styreleder Kristin E. Bjørn be invitert inn i den Oslobaserte kunstnergruppe som under navnet Teatertanken ønsker å spre kunnskap og debatt om organisering og finansiering av teaterfeltet i Norge. Hovedfokus ligger på den urettferdige fordelingen mellom det frie feltet og institusjonene. DanseArena Nord (tidligere landsdelsscene for dans) Styremedlem Liv Hanne Haugen har initiert samarbeid og møte mellom deres produsent og prosjektleder i RadArt. Arbeidet med dans i RadArt ble styrket fra januar 2011 ved at leder i Forum for nordnorske Dansekunstnere Jenny Svensson ble med i styret for RadArt. På samme tid ble DanseArena Nord støttemedlem i organisasjonen. Kulturnæringsfondet i Tromsø ved Arne Wilhelm Theodorsen inviterte RadArts prosjektleder og styreleder til toveis informasjonsmøte. Hålogaland Teater inviterte til dialogmøte mellom HTs direktør Beate Stang Aas og teatersjef Iren Reppen og RadArts styreleder og prosjektleder Troms Fylkeskommune seminar om internasjonal kultursatsning i Nord under FINN. Prosjektleder deltok. Fond for utøvende kunstnere la årets siste styremøte med tilhørende seminar til Tromsø. I seminardelen inngikk besøk hos RadArt på Rådstua Teaterhus. Kultursjef Kåre Sørensen, prosjektleder i RadArt Hege Pålsrud og medlem Øystein Blix innformerte om det kulturlivet og det frie scenekunstmiljøet i Tromsø. I tillegg traff de Ferske Scener og Haugen Produksjoner som jobbet på huset da. Troms Fylkeskommunes innspillseminar til handlingsplan for visuell kunst i Troms Prosjektleder var invitert til å holde innlegg og fokuserte på tverrfaglige kunstneriske prosjekter, samarbeidsformer, utvikling av residensprogram og behovet for å følge kunstneriske strømninger på mindre steder heller enn å satse på en sjanger. Tromsø Kunstforening og Kritikerlaget - debatt om kunstkritikk. På Tromsø Kunstforening. Prosjektleder deltok. HATS og Kritikerlaget debatt om teaterkritikk. Arrangert av HATS ansatt og RadArt-medlem Elin Danielsen, ordstyrer var RadArt-medlem Sidsel Pape og RadArt-medlem Kristina Junttila satt i debattpanelet. Ca 10 medlemmer deltok i debatten Norsk Kulturråds infomøte om tilskuddsordninger, RadArt medarrangør, medlemmer deltok Wim Wabbes fra Vooruit Kulturhus i Gent hadde uformelt møte i Tromsø med prosjektleder i RadArt på initiativ fra Liv Hanne Haugen. 9

10 Richarda Qiontos fra NorWind festival i Berlin besøkte Tromsø på initiativ fra DTS og hadde møter med RadArt-medlemmene: Katrine E. Strøm, Håkon Vassvik, Nanna Elisabeth Berntsen, Kristin Eriksen Bjørn, Anita Basmo Bjørnstad, Gerd Kaisa Vorren, Ellen Zahl Jonassen, Kristina Junttila, Ingvill Fossheim, Hege Pålsrud, Espen Østmann, Jussi Salminen. Hun fikk se en prøve på Vi hever våre hoder i skam med Ferske Scener og RadArts gjesteforestilling Snarvisitt på Heracleum som hun er interessert i å få til Berlin. Nordlys og itromsø: Prosjektleder har fast kronikkplass i Nordlys. Og publisert 3 det siste året, den siste sammen med Kristin Eriksen Bjørn. Ola Rokkones har også satt i gang debatt om kulturkritikk i lokalpressen i begge aviser. Scenekunst.no: Elin Danielsen er fast anmelder der for Tromsø. Pålsrud og Bjørns kronikk er publisert der. Scenekunst.no lagde også sak på den store aktiviteten i scenekunstmiljøet i desember. Denne førte i sin tur til stort engasjement og debatt på nettstedet Lokal nettverksbygging med institusjoner Samarbeidet med Rådstua Teaterhus har blitt formalisert i løpet av prosjektperioden. Prosjektleder deltar på stabsmøter på Rådstua Teaterhus. Her fungerer prosjektleder i RadArt som rådgiver for hvordan forholdene kan legges til rette for det profesjonelle miljøet og gjestespill. Daglig leder på Rådstua Teaterhus deltar i styringsgruppa til RadArt, og deres produsent og fagkonsulent deltar i gjestespillgruppa. Rådstua Teaterhus og RadArt har forhandlet fram avtale om 75% rabatt på leie av lokalene for RadArts medlemmer. Utover samarbeidsprosjektet med gjestespill, kommer Rådstua Teaterhus og RadArt til å jobbe sammen med å utvikle produsentkompetanse. Pr i dag har Rådstua Teaterhus ansatt en produsent i 50% stilling. Denne har mange arbeidsoppgaver utover de konkrete prosjektene som RadArt er involvert i. RadArt ønsker å knytte til seg produsenter til sine prosjekter som jobber i team med Rådstua Teaterhus på felles aktiviteter. Rådstua Teaterhus og RadArt jobber sammen med å utvikle prosjekter som involverer andre miljøer i Tromsø. Det er konkrete planer om å utvikle et residensprogram og å utvikle et fellesverksted for produksjon av scenografi, design og kunst. Fellesverksted: RadArt og Rådstua Teaterhus har skrevet en innstilling til samarbeid med andre aktører: Tvibit og Kompetansesenteret for rock om framtidig bruk av brannstasjonen. Prosjektleder skisserte i denne et forslag om flerbruksverksted for scenografi, design og kunstproduksjon. Daglig leder meldte inn behov for øvingslokaler, närlager og fellesverksted for det frie scenekunstfeltet. Residensprogram: Kunsthospitalet (Troms fylkeskommune) er initiativtaker til et residensprogram ved sitt gjesteatelier hvor RadArt er inkludert som leverandør av kunstnere fra sitt nettverk i scenekunsten. RadArt vil lage et større residensprogram. Kunsthospitalet, Tromsø Kunstforening, Kunstakademiet og Rådstua Teaterhus ønsker å være med på dette. 10

11 RadArt har inngått intensjonsavtale med Kurant galleri som arrangør av artisttalks og evenementer. RadArt samarbeidet med Kunstakademiet om workshop med Mette Edvardsen i forbindelse med gjestespillet hennes. 2.3 DELMÅL 2: Flere gjestespill og styrket utveksling RadArt opprettet en gjestespillgruppe bestående av Elin Danielsen, Bernt Bjørn, Ingvill Fossheim og prosjektleder Hege Pålsrud fra RadArt og en representant fra Rådstua Teaterhus. I løpet av 2010 ble gjestespillgruppa omdøpt til Programråd og det ble utviklet et skriftlig mandat. Programmet ønsket å speile RadArts kontaktflate og kunstneriske uttrykk, både nasjonalt og internasjonalt. Mange jobber med tverrfaglige performanceprosjekter. Flere av medlemmene har jobbet i Belgia og har brakt belgiske kunstnere til Tromsø. For tiden er det flere RadArt medlemmer som har tilknytning til Finland. Forbindelsen til Brussel vil bli holdt ved like ved framtidige gjestespill, men i først omgang ønsket gjestespillgruppa å ha fokus på Finland og åpne den kontakten for publikum. Gjestespillgruppa ønsket derfor å starte med et fokus på Finland. Gjestespillgruppa mottok midler fra Norsk Kulturråds gjestespillstøtteordning til Snarvsititt på Heracleum og Transitteatrets Polyfoniavariasjoner. Det ble også funnet plass til to andre gjestespill i budsjettet: Mette Edvardsen Every Now and Then og Subfrau Subtales arier fra medelklassen som ble gjennomført i april Programråd Mandat for Rådstua Teaterhus og RadArt Programråd for 2011: Retningsviserpil: Programrådet skal gi publikum mulighet til å oppleve mangfoldig og risikovillig scenekunst av høy kvalitet. Navn: Programråd Sammensetning: Programrådet skal bestå av 3 medlemmer fra RadArt med hver sin vararepresentant, daglig leder og produsent fra Rådstua Teaterhus. Møter kan ikke holdes med mindre enn 2 representanter fra RadArt og en av disse representantene fra Rådstua Teaterhus tilstede. Medlemmene velges for 2 år. RadArts medlemmer velges på årsmøtet Oppgaver: Programrådsarbeid: Søknadsskriving, programarbeid og møtevirksomhet skal tidsmessig fordeles i Rådstua Teaterhus og RadArt. Timer skal registreres. Rådstua Teaterhus står for godtgjørelse av sine representanter og RadArt for sine, forutsatt tilskudd til virksomheten. Det utarbeides et rammeverk for tidsbruk i samsvar med budsjett til de respektive organisasjoner. Gjestespill: Programrådet har ansvar for å finne aktuelle gjestespill og sette sammen et helhetlig program og skrive søknader om finansiering av disse. Herunder kommer også programmering av forestillinger av RadArts medlemmer. Det er en ambisjon om 3 gjestespill i halvåret. Residensarbeid: Programrådet skal være RadArts kunstneriske råd i det planlagte residensprogrammet. 11

12 Faglig utvikling: Programrådet skal komme med forslag og innspill til samarbeidspartnere om faglig utvikling gjennom faglige ressurser i forbindelse med gjestespill og residensprogram. Aktuelle samarbeidspartnere for faglig utvikling er HATS, fagsentret i teaterproduksjon ved Rådstua Teaterhus og Kunstakademiet. Annen programmerende virksomhet: Programrådet kan kurere festivaler og andre kunstneriske arrangementer i regi av RadArt. Innspill for medlemmene i RadArt: Programrådet skal gi medlemmene mulighet for innspill til programforslag før søknader om midler minst to ganger i året. Kontrakter og produksjon : Alle arrangementer i samarbeid mellom Rådstua Teaterhus og RadArt, skal kontraktfestes mht arbeidsfordeling i henhold til budsjetter og søknader. Budsjettene skal dekke produksjonskostnader og arbeid til disse Gjestespill Kristina Junttila Snarvisitt på Heracelum : Gjestespillet var en oppfølger av Vierailu Vanhainkodissa, ei forestilling som ble skapt ved omsorgsboliger i Helsingfors våren I Tromsø fikk forestilinga navnet Snarvisitt på Heracleum. Kristina Junttila, konsept- og regiansvarlig, og Ingvill Fossheim, kostyme- og scenografiansvarlig, kom fra Helsingfors. For å unngå språk- og kulturbarrierer samarbeidet de med lokale scenekunstnere som guider/performere under forestillingene. Disse var Elin Danielsen, Anne Katrine Haugen, Vegard Krane og Klaus Løkholm Bergli. Gjestespillet måtte omarbeides til den nye konteksten og stedet. Vierailu Vanhainkodissa måtte tilpasses og endres til Tromsø, til folkene som bor der, språk, kultur og den nye arbeidsgruppa. Gjennom hele prosessen var kunstnerne spesielt oppmerksomme på å være lydhør ovenfor folkene og stedet, og at de ikke tråkket over personlige grenser. De første avtalene med Heracleum ble inngått desember '09 med påfølgende møter med beboere og guider i januar og april. Arbeidet med forestillinga sammen med guidene og beboerne startet i slutten av april, fem uker før premiere. Forestillingene utviklet seg til å bli en happening på Heracleum, hvor stadig fler av beboerne ventet på kaffeserveringen, involverte seg i gjestene og forestillingen. Åtte beboere deltok og tok imot gjester i leilighetene sine, men det var langt flere som var engasjert under selve forestillingene. Etter siste forestilling ble det arrangert en åpen samtale om forestillinga i kafeen på Heracleum. Forestillinga ble gjennomført på et absolutt minimumsbudsjett. I forhold til andre gjestespill trengte denne forestillinga mer forberedelsestid. Produksjonskostnader og reise ble dekt fullt ut, men det var for lite penger på budsjettet til PR og full lønn. For å nå ut til et større publikum krever denne typen forestillinger en del ressurser på markedsføring for å ta bort redselen for det ukjente. På tross av dette brukte RadArt og Rådstua Teaterhus effektivt sitt nettverk og hver forestilling var stort sett full. Samarbeidet med lokale scenekunstnere var kunstnerisk fruktbart og det var absolutt nødvendig for at et slikt konsept skulle fungere lokalt. 12

13 2.3.3 Gjestespill med Mette Edvardsen every now and then Mette Edvardsens Every now and then RadArt mottok ikke midler til gjestespill med Mette Edvardsen men valgte likevel å gjennomføre det. Arrangementet med tilhørende seminar, lot seg gjennomføre ved at Edvardsen tilbød redusert honorar, Rådstua Teaterhus bidro med lokaler og teknikk og Tromsø Kunstakademi finansierte og arrangerte seminar. RadArt valgte å bruke av sine prosjektmidler og bakte gjestespillet inn i høstprogrammet som en del av lanseringen av RadArt. Programmet var fra 19. November til 18. Desember og fikk navnet RadVent,. (se. Pkt ) Mette Edvardsens seminar Time has fallen asleep in the afternoon sunshine, ble avholdt ved Tromsø kunstakademi 18. november. Her hadde hun spesielt fokus på bibliotektsforestillingen ved samme navn. Dette var åpent for studenter ved akademiet og medlemmer av RadArt. Edvardsen har gjestet Tromsø ved flere anledninger tidligere og samarbeidet med flere av scenekunstnerne der. Hun var nå interessert i å knytte kontakter og vurdere muligheten for å gjøre prosjektet i Tromsø ved en senere anledning. Gjestespillet every now and then ble vist for et nesten fullsatt publikum på Rådstua Teaterhus 20. november. Den ble lansert som en gratisforestilling i forbindelse med lanseringen av RadArts program RadVent. Forestillingen: I forestillingen «every now and then» inviterer Mette Edvardsen og Philippe Beloul publikum til å lese en bok som en forestilling. Ideen er å skape et rom og en tid i en bok, på samme måte som en forestilling på et teater. Gjennom hele forestillingen kan publikum lese seg gjennom sidene og rommene i boken samtidig som de følger med på det som skjer på scenen. Boken er direkte, taktil og varig og gir leseren en annen tilgang til forestillingen. Leseren kan selv bestemme leseretning, -tempo og tid. Den individuelle lesningen kombinert med den kollektive opplevelsen gjør every now and then til en forestilling man kan fordype seg i. Hvordan vil opplevelsen av å lese boken blande seg sammen med opplevelsen av å se forestillingen, og hvordan vil boken leses etter at forestillingen er over? Deltakere: Concept Mette Edvardsen Created & performed by Philippe Beloul & Mette Edvardsen Lights Jan Van Gijsel Sound Charo Calvo Graphic design Michaël Bussaer Photos Julien Lanoo 13

14 Production Helga Duchamps (duchamps vzw) Co-produced by Stuk (Leuven) In collaboration with Kaaitheater (Brussels), Vooruit (Gent), Netwerk (Aalst), Les Brigittines (Brussels), Supported by de Vlaamse Gemeenschap, Norsk Kulturråd, Fond for Utøvende kunstnere, UD, Rådstua Teaterhus, RadArt Publikum og respons: Forestillingen hadde 72 publikummere. Det viste seg å være en omstridt forestilling. 2-3 publikummere forlot salen underveis og andre ytret misnøye med denne typen scenekunst på vei ut. Det ble også en påfølgende debatt på Facebook om form og innhold med sterke meninger for og i mot. Samtidig var det meget sterk positiv respons blant publikum. Både positiv og negativ respons så ut til å komme både innenfra og utenfra scenekunstmiljøet og fra ulike aldersgrupper. Erfaringen viser potensial for organisert debatt i forbindelse med visninger. Det er også mulig at gratisvisningen åpnet for nye publikummere som lot seg overraske Gjestespill med Transiteatret Polyfoniavariasjoner Prosjekt RadArt ønsker å bygge ut kontakten og samarbeidet med scenekunstmiljøet i Bergen. Vi har kontakt med ProScen (som er støttemedlem i RadArt), og ser etter måter vi kan styrke hverandre på. Å invitere Tranisteatret (høsten 2010 ) og NonCompany (våren 20111) er en naturlig del av arbeidet med å bygge kunstneriske og organisatoriske nettverk. RadArt mottok kr ,- fra Norsk Kulturråds gjestespillllordning. Eget regnskap og rapport er sendt Norsk Kulturråd tidligere. Forestilling: Hva skjer når det man som ungt menneske lærer om kropp, vennskap, tillit og seksualitet ikke svarer til det man føler og tenker? Hva er virkningen dersom det man hører motsis av det man ser? Mannen som er kåret til det tiårets teatermann av Bergens Tidende, Tore Vagn Lid, kommer til Tromsø med teater som utfordrer. Med: Manus, regi og audiovisuelt konsept: Tore Vagn Lid Scenografi og video: Kyrre Bjørkås Lydteknikk: Thorolf Thuestad Skolekontakt/inspisient: Sara Bruteig Olsen På Scenen: Ivanna Petrova (19), Isabel Shepherd (19), Jørgen Hausberg Nilsen (19) Produsent: Produsert av Transiteatret-Bergen i samarbeid med Bergen Kunsthall / Landmark, BEK, Kunstnerhuset Wrap og Mini Midi Maxi. Støtte: Polyfoniavariasjoner er støttet av Bergene Kommune, Norsk Kulturråd, RadArt, Rådstua Teaterhus Varighet: Ca 60 min 14

15 Publikum og respons: Forestillingen hadde 35 publikummere. Forestillingen fikk god respons. Flere av RadArts medlemmer har jobbet med forestillinger som relaterer til Polyfoniavariasjoner både i form og innhold, og med barn/ungdom som skuespillere i profesjonell scenekunst. Artist talk i etterkant av forestillingen viste seg å være av stort utbytte både for Transiteatret, publikum og Tromsøs scenekunstnere Gjestespill, SUBFRAU med Subtales - arier fra middelklassen Det er flere grunner til at det var viktig å få SUBFRAU til Tromsø, selv om dette først kunne skje i april 2011: Subfrau, nordisk samarbeidsprosjekt med utgangspunkt i Helsinki. De har et unikt nettverk og de er opptatt av samfunnsdebatt og møter med publikum og media. De har til nå ikke blitt anerkjent i Norge, men er vel ansett i Sverige og Finland. Gjennom gjestespill synliggjøres Tromsø som en unik og attraktiv arena, ikke en kopi av BIT i Bergen og Blackbox. Kunstnerne er interessert i å arbeide i Tromsø. De er attraktive som kursledere for både dansere og skuespillere. Norgespremiere på Rådstua Teaterhus 26. April, som en del av VÅRSCENEFEST 2011 et samarbeid mellom Rådstua Teaterhus og RadArt. Til forestillingen stiller Rådstua Teaterhus med lokaler og teknikk, og RadArt betaler kr ,- til SUBFRAU. Øvrig finansiering sto Subfrau for selv. Forestillingen: Med: Regi: Ellen Nyman (DAN) Scenografi og kostymer: Sissel Romme Christensen (DAN) Musikk: Henrik Rambe (SWE) Lys: Carina Persson (SWE) Lystekniker: Jo Halldin (SWE) På scenen: SUBFRAU - Publikum og respons Forestillingen hadde 83 publikummere. Svært god mottagelse 2 helsider i avisene på forhånd. Anmeldelser: 5 i avisa itromsø Svært positiv anmeldelse på Pressen har tidligere skrevet om SUBTALES: Teatergruppen Subfrau firar 10-årsjubileum med en sprakande show utan en död minut Malin Krutmeijer, Aftonbladet, 22/ Mäns och kvinnors perspektiv korsas och blandas." 15

Årsrapport. Prosjekt RadArt. Hege Pålsrud

Årsrapport. Prosjekt RadArt. Hege Pålsrud Årsrapport Prosjekt RadArt Hege Pålsrud Innholdsfortegnelse RAPPORT FOR PILOTPROSJEKT RADART 2010 3 1 PROSJEKT RADART 3 1.2 STYRINGSGRUPPE, PROSJEKTLEDER, GJESTESPILLGRUPPE, PROFILERING 3 1.3 VISJON 4

Detaljer

Områdeplan for scenekunst 2017

Områdeplan for scenekunst 2017 Områdeplan for scenekunst 2017 Beskrivelse av feltet Dagens mangfold av tilnærminger til scenekunstproduksjon har skapt et uensartet og fasetert kunstnerisk landskap. Form, innhold og strategier speiler

Detaljer

Hovedpunkter i strategien

Hovedpunkter i strategien 1 Fylkesråd for kultur og miljø Marit Tennfjord Dialogmøte i Tromsø om Visuell kunst 03.11.2010 Nå er vi kommet til strategien. Bakgrunnen er, som jeg sa tidligere i dag, Den nordnorske kulturavtalen 2010

Detaljer

VERDIER Mot og Refleksjon Generøsitet og Ambisjon Lidenskap og Arbeidsdisiplin

VERDIER Mot og Refleksjon Generøsitet og Ambisjon Lidenskap og Arbeidsdisiplin Til styremøte, arbeidsdokument pr 14.06.2011 STRATEGISK PLAN 0. VERDIER Strategisk plan 2011-15 bygger på vår Kultur og merkeplattform som ble etablert høsten 2009. Vår virksomhetside og våre verdier er

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT Prosjekt RadArt Å dele en bølge Del 1 Våren 2011

PROSJEKTRAPPORT Prosjekt RadArt Å dele en bølge Del 1 Våren 2011 PROSJEKTRAPPORT Prosjekt RadArt Å dele en bølge Del 1 Våren 2011 Prosjekt RadArt Å dele en bølge Første del Prosjekt RadArt våren 2011 Å dele en bølge Del 1 Innovativ markedsskapning Del 1: Vårscenefest

Detaljer

STYREPROTOKOLL 15.- 16. november 2014. Irene Nordhaug Hansen. SAK 40/14: REFERAT Referat godkjent pr e- post og publisert i henhold til styreinstruks.

STYREPROTOKOLL 15.- 16. november 2014. Irene Nordhaug Hansen. SAK 40/14: REFERAT Referat godkjent pr e- post og publisert i henhold til styreinstruks. STYREPROTOKOLL 15.- 16. november 2014 Sted: Tidspunkt: Deltagere: Referent: Tromsø Kl 1000-1700, strategiseminar Kl 1200-1500 Anne Marit Bjørnflaten, møteleder Ken Are Johnsen Anne Grethe Kristensen til

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR AGDER TEATER 2006 2009

STRATEGIPLAN FOR AGDER TEATER 2006 2009 STRATEGIPLAN FOR AGDER TEATER 2006 2009 Ansatte ved Agder Teater 2006 2 HOVEDOPPGAVEN Agder Teater AS ble etablert i 1991 med det formål å produsere profesjonell scenekunst på høyest mulig kunstnerisk

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT SiN YTRE HELGELAND

HALVÅRSRAPPORT SiN YTRE HELGELAND HALVÅRSRAPPORT SiN YTRE HELGELAND Høsten 2009 MARI MOE KRYSINSKA Prosjekter i perioden 01.august-31.desember, 2009 1 INNHOLD: 1. REGIONALT PROSJEKT, LITTLE SHOP OF HORRORS...S. 3 2. REGIONALT PROSJEKT,

Detaljer

Forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar årsplan for Norske kirkeakademier for 2014.

Forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar årsplan for Norske kirkeakademier for 2014. NKA 6/14 Årsplan 2014 Saksdokument: Forslag til årsplan 2014 Forslag til vedtak: t vedtar årsplan for Norske kirkeakademier for 2014. NKA 6/14 Årsplan for Norske kirkeakademier (NKA) 2014 Årsplanen peker

Detaljer

ddd KULTURKONTAKT NORD

ddd KULTURKONTAKT NORD ddd KULTURKONTAKT NORD Prosjektstøtte OPSTART Tematiske prosjekt puls Generelle vurderingskriterier og vilkår. OPSTARTS-kriterier. Kvalitetsløftende formål. Spesifikke kriterier og søknadsfrister. Støtte

Detaljer

AKTIVITETSRAPPORT 2006

AKTIVITETSRAPPORT 2006 AKTIVITETSRAPPORT 2006 De tidligere arbeidsgruppene for kultur og arbeidsgruppen for turisme ble besluttet slått sammen i februar 2006. Gruppene gjennomførte i denne forbindelse separate og felles møter

Detaljer

UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter

UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter Bakgrunn UKM har siden starten i 1985 vokst enormt, og bygget opp en landsomfattende virksomhet. Hvert år deltar ca 25 000 ungdommer på 380 lokalmønstringer. Et bredt spekter av kulturuttrykk har en arena

Detaljer

Fakultet for kunstfag

Fakultet for kunstfag Fakultet for kunstfag 2015-2019 Fakultetets overordnede visjon Visjon og profil Fakultet for kunstfag skal levere betydelige bidrag til utviklingen av kunstfagene innen undervisning, forskning og kunstnerisk

Detaljer

DEN NORDNORSKE KULTURAVTALEN

DEN NORDNORSKE KULTURAVTALEN DEN NORDNORSKE KULTURAVTALEN 2014 2017 Vedtatt i fylkestinget i Finnmark 9. oktober 2013, sak 21/13 1 Innledning Nordland, Troms og Finnmark fylkeskommuner har samarbeidet om felles satsing innen kultur

Detaljer

Kunst- og designhøgskolen i Bergen er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning.

Kunst- og designhøgskolen i Bergen er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning. STRATEGIPLAN 2012 2016 er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning. Strategiplan 1 I 2016 er kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning, utdanning og formidling

Detaljer

Foreningen SceneFolk. Tiltak, aktivitet og disposisjon av amatørteatermidler

Foreningen SceneFolk. Tiltak, aktivitet og disposisjon av amatørteatermidler Foreningen SceneFolk Tiltak, aktivitet og disposisjon av amatørteatermidler 2015-2017 Vedlagt dokumenter utarbeidet til rapporten som styret i SceneFolk skal sende til Kulturdepartementet innen 10. august.

Detaljer

Hovedmålsetning for Dramatikkens Hus: økning av kvalitet og bredde på samtidens scentekst/dramatikk

Hovedmålsetning for Dramatikkens Hus: økning av kvalitet og bredde på samtidens scentekst/dramatikk Dramatikkens Hus 1. Bakgrunn Kulturdepartementets scenekunstmelding konkluderer med at opprettelsen av Dramatikkens Hus vil være et hensiktsmessig grep for å bedre vilkårene for ny norsk og samisk scenetekst/dramatikk.

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2016 2020 VEDTATT AV GRAMART STYRE 9.12.2015

STRATEGISK PLAN 2016 2020 VEDTATT AV GRAMART STYRE 9.12.2015 STRATEGISK PLAN 2016 2020 VEDTATT AV GRAMART STYRE 9.12.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 2 2. STRATEGISK PLAN 2016 2020 3 MÅL & FOKUS 3 2.1 STRATEGISK KART 4 2.2 MEDLEMSPERSPEKTIVET 5 2.2.1 ARTISTPOLITIKK

Detaljer

Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet Skjema for basisopplysninger

Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet Skjema for basisopplysninger Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet Skjema for basisopplysninger Skjemaet skal utgjøre side 1 i søknaden. Lag helst én fil av skjema, søknad og eventuelle vedlegg. Det forutsettes at man ved innsendelse

Detaljer

Lørenskogrommet. Samarbeids- og utviklingsmidler for 2011. Opplysninger om søker. Mål for prosjektet. Prosjektbeskrivelse. Søknadssum 400 000 kroner

Lørenskogrommet. Samarbeids- og utviklingsmidler for 2011. Opplysninger om søker. Mål for prosjektet. Prosjektbeskrivelse. Søknadssum 400 000 kroner rommet Søknadssum 400 000 kroner Opplysninger om søker Organisasjonsnavn bibliotek Adresse Organisasjonsnummer 842566142 Hjemmeside Institusjonens leder Ansvarlig kontaktperson (søker) Karl-Arne Olsen

Detaljer

Strategier for Nordnorsk Jazzsenter 2012-2017

Strategier for Nordnorsk Jazzsenter 2012-2017 Strategier for Nordnorsk Jazzsenter 2012-2017 INNLEDNING Stiftelsen Nordnorsk Jazzsenter (NNJS) ble etablert i 1998 og er et regionalt produksjons-, formidlings- og kunnskapssenter for jazz med de tre

Detaljer

Bibliotekrom i Troms (Ref #1318597454317)

Bibliotekrom i Troms (Ref #1318597454317) Bibliotekrom i Troms (Ref #1318597454317) Søknadssum: 550000 Kategori: Fritt forsøk Varighet: Treårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Troms fylkesbibliotek / 974793768 Postboks 6600 9296 Tromsø

Detaljer

Retningslinjer for Forsøksordningen for gjesteoppholdsstøtte for arenaer. Vedtatt i Norsk kulturråd 13. juni 2017

Retningslinjer for Forsøksordningen for gjesteoppholdsstøtte for arenaer. Vedtatt i Norsk kulturråd 13. juni 2017 Retningslinjer for Forsøksordningen for gjesteoppholdsstøtte for arenaer Vedtatt i Norsk kulturråd 13. juni 2017 Del 1 Retningslinjer for søknad Gjesteoppholdsstøtte for arenaer 1 Om ordningen / formål

Detaljer

Salt-stæmma. Salt-stæmma

Salt-stæmma. Salt-stæmma Salt-stæmma prosjektbeskrivelse Salt-stæmma Salten Kultursamarbeid Idé Produsere en forestilling i musikalform som skal knyttes til barn og unges Saltenidentitet i forbindelse med åpningen av STORMEN

Detaljer

ART. Tid og sted: KI.17.00-19.00, RadArtkontorene, Rådstua Teaterhus

ART. Tid og sted: KI.17.00-19.00, RadArtkontorene, Rådstua Teaterhus MD ART REFERAT - ÅnsuørE I RADART tr.oz,zols Tilstede: Silje Solheim Iohnsen, Kristina funttila Valkoinen, Ingvill Fossheim, Espen Østman& Kari Helene Skog Markus Søbstad Bensnes, Mari Sofie Andreassen,

Detaljer

Vedtak: Byråd for kultur, næring og idrett bevilger tilskudd til følgende 6 søknader innen tilskuddsordningen Prosjektstøtte elektronisk kunst :

Vedtak: Byråd for kultur, næring og idrett bevilger tilskudd til følgende 6 søknader innen tilskuddsordningen Prosjektstøtte elektronisk kunst : Dato: 22. mai 2008 Fullmaktssak /08 Tilskudd elektronisk kunst 2008 TTJE SARK-3315-200801325-9 Hva saken gjelder: På tjeneste 37760 Tverrestetisk er det i 2008 avsatt kr. 150 000,- som frie tilskuddsmidler

Detaljer

Strategiplan NJF 2007-2011 1

Strategiplan NJF 2007-2011 1 Strategiplan NJF 2007-2011 1 Innledning Strategiplanen for Norsk jazzforum har frem til 2006 vært to-årig. Fra 2007 ble planperioden utvidet til å gjelde fram til 2011. Handlingsplanen baseres på strategiplanen,

Detaljer

ÅRSMELDING OG REGNSKAP FOR 2013 RadArt - nettverk for fri scenekunst

ÅRSMELDING OG REGNSKAP FOR 2013 RadArt - nettverk for fri scenekunst ÅRSMELDING OG REGNSKAP FOR 2013 RadArt - nettverk for fri scenekunst RadArt skal gi publikum mulighet til å oppleve mangfoldig og risikovillig scenekunst av høy kvalitet. ÅRSMELDING OG REGNSKAP FOR 2013

Detaljer

Brukerundersøkelse 2013 Presentasjon17.6. Brukerundersøkelse Dramatikkens hus 2013

Brukerundersøkelse 2013 Presentasjon17.6. Brukerundersøkelse Dramatikkens hus 2013 Brukerundersøkelse 2013 Presentasjon17.6. 1 Brukerundersøkelse Dramatikkens hus 2013 Om QuestBack-undersøkelsen Utvalg: 542 respondenter Svar: 151 Målgruppe: Alle som har vært brukere av Dramatikkens hus

Detaljer

Prosjektrapport fra Informasjonsprosjektet i prosjekt bostedsløse i Helse- og velferdsetaten, Oslo kommune.

Prosjektrapport fra Informasjonsprosjektet i prosjekt bostedsløse i Helse- og velferdsetaten, Oslo kommune. 1 Sammendrag Bakgrunn Informasjonsprosjektet knyttet til Prosjekt bostedsløse startet i oktober 2002 og avsluttet 31.12.2004. Formålet med Informasjonsprosjektet var å ha et overordnet ansvar i Oslo for

Detaljer

Stiftelsen Bergen senter for elektronisk kunst

Stiftelsen Bergen senter for elektronisk kunst Stiftelsen Bergen senter for elektronisk kunst Årsrapport 2011 Stiftelsen BEK 2011 BEK Stiftelsen Bergen senter for elektronisk kunst - er et tverrfaglig ressurs- og kompetanse- senter for arbeid med kunst

Detaljer

SLUTTRAPPORT PROSJEKT INGEN HÅR EN PUPP, OG SÅ?

SLUTTRAPPORT PROSJEKT INGEN HÅR EN PUPP, OG SÅ? SLUTTRAPPORT PROSJEKT INGEN HÅR EN PUPP, OG SÅ? 2015/RB12879 Virksomhetsområde: REHABILITERING Søkerorganisasjon: Brystkreftforeningen Prosjektleder: Linda Persen 1 FORORD Prosjektet Ingen hår, en pupp

Detaljer

Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14

Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14 Frist: 24. april Sendes til: postmottak@krd.dep.no Årlig rapport BOLYST Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14 Kommune: Prosjektnavn: Prosjektleder: Haram Kommune Integrering i Haram Therese Breen

Detaljer

Kulturpolitisk manifest

Kulturpolitisk manifest Kulturpolitisk manifest Arbeiderpartiet.no Foto: Thinkstock Kunst er ikke bare pynt i samfunnsmaskineriet. Det er en viktig, ideologisk overbygning, som holder demokratiet friskt. -Nina Wester Tromsø Arbeiderparti

Detaljer

Årsplan i Sal & scene 10. trinn 2016/17. Faglærere: Line Vibeke Kringlebotn, Elisabeth Nilsen og Tina Opdal

Årsplan i Sal & scene 10. trinn 2016/17. Faglærere: Line Vibeke Kringlebotn, Elisabeth Nilsen og Tina Opdal Årsplan i Sal & scene 10. trinn 2016/17 Faglærere: Line Vibeke Kringlebotn, Elisabeth Nilsen og Tina Opdal Formål Valgfagene skal bidra til at elevene, hver for seg og i fellesskap, styrker lysten til

Detaljer

Frivillig scenekunst anno tilrettelagt for fremtiden

Frivillig scenekunst anno tilrettelagt for fremtiden Frivillig scenekunst anno 2015 - tilrettelagt for fremtiden Årsmelding for foreningen SceneFolk Org.nr: 916131445 Side 1 av 12 Styrets beretning Den 13. januar 2015 inngikk Buskerud Teater, Norsk Revyfaglig

Detaljer

Bokmerke Norden (Ref #971e8461)

Bokmerke Norden (Ref #971e8461) Bokmerke Norden (Ref #971e8461) Søknadssum: 50 000 Varighet: Ettårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Sølvberget KF, Stavanger bibliotek og

Detaljer

STRATEGIPLAN

STRATEGIPLAN STRATEGIPLAN 2012-2016 Vedtatt på årsmøtet i Karasjok, 2012. INNHOLD SIDE 1. OVERORDNEDE STRATEGISKE MÅL 2 2. RULLERING / FREMDRIFT 3 3. TILTAK 2012-2016 4 LANDSFORENINGEN KUNSTSENTRENE I NORGE ER ET NETTVERK

Detaljer

SOB. Forslag til handlingsplan 2017/18

SOB. Forslag til handlingsplan 2017/18 SOB Forslag til handlingsplan 2017/18 STUDENTORGANISASJONEN I BODØ Innholdsfortegnelse Formål 3 Prosessen 3 Satsningsområder 3 En samlet og tydelig studentbevegelse 4 Kvalitet i utdanningen 4-5 Internasjonalisering

Detaljer

Halvårsrapport vinter/vår 2014 Sceneinstruktørene i Lofoten. Vestvågøy Teaterlag med revyen «Mellom himmel og jord»

Halvårsrapport vinter/vår 2014 Sceneinstruktørene i Lofoten. Vestvågøy Teaterlag med revyen «Mellom himmel og jord» Halvårsrapport vinter/vår 2014 Sceneinstruktørene i Lofoten Vestvågøy Teaterlag med revyen «Mellom himmel og jord» Vestvågøy Teaterlags oppsetning «Mellom himmel og Jord» hadde premiere 28 mars 2014 og

Detaljer

Årsplan i Sal & scene 8. trinn 2016/17

Årsplan i Sal & scene 8. trinn 2016/17 Årsplan i Sal & scene 8. trinn 2016/17 Faglærere: Line Vibeke Kringlebotn, Ida Skaret Fjøseide og Tina Opdal Formål Valgfagene skal bidra til at elevene, hver for seg og i fellesskap, styrker lysten til

Detaljer

Årsplan for Norske kirkeakademier (NKA) 2015

Årsplan for Norske kirkeakademier (NKA) 2015 Årsplan for Norske kirkeakademier (NKA) 2015 1. Innledning Årsplanen peker ut bevegelsens prioriteringer og satsinger, med utgangspunkt i strategiplanen. Årsplanen legger særlig føringer for styret og

Detaljer

- et profesjonelt teaterkompani som lager utforskende teater for barn og voksne ved bruk av figurer, dukker og objekter.

- et profesjonelt teaterkompani som lager utforskende teater for barn og voksne ved bruk av figurer, dukker og objekter. - et profesjonelt teaterkompani som lager utforskende teater for barn og voksne ved bruk av figurer, dukker og objekter. Kompani13 Etablert 13.09.2013 Kompani13s visjon er å etablere et markant scenekunstensemble

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 STIFTELSEN BERGEN SENTER FOR ELEKTRONISK KUNST

ÅRSRAPPORT 2013 STIFTELSEN BERGEN SENTER FOR ELEKTRONISK KUNST R S ÅR O P AP EL FT STI OR F TER EN S GEN ER B SEN RT 3 1 20 R KT E L E K IS ON T S KUN ÅRSRAPPORT 2013 STIFTELSEN BERGEN SENTER FOR ELEKTRONISK KUNST Forsidefoto: Fra lyd- og lysprøver på Solund Verft,

Detaljer

Velkommen til. Den nye scenekunstfestivalen for eldre Porsgrunn 16. - 18. februar 2011. En rustfri festival med, om og av eldre - for alle!

Velkommen til. Den nye scenekunstfestivalen for eldre Porsgrunn 16. - 18. februar 2011. En rustfri festival med, om og av eldre - for alle! Velkommen til RUSTFRITT Den nye scenekunstfestivalen for eldre Porsgrunn 16. - 18. februar 2011 En rustfri festival med, om og av eldre - for alle! Porsgrunn kommune, Pensjonistforbundet og Grenland Friteater

Detaljer

Levanger kommune Den Kulturelle Skolesekken LEVANGER PLAN Den Kulturelle Skolesekken - Driftskomiteen , Tone V Rostad

Levanger kommune Den Kulturelle Skolesekken LEVANGER PLAN Den Kulturelle Skolesekken - Driftskomiteen , Tone V Rostad Levanger kommune Den Kulturelle Skolesekken LEVANGER PLAN 2007 2009 Mål Den kulturelle skolesekken Å medvirke til at elever i grunnskolen får et profesjonelt kulturtilbud Å legge til rette for at elevene

Detaljer

Dansemiljøet i regionen i dag

Dansemiljøet i regionen i dag Dansemiljøet i regionen i dag Interessen for dans er i stadig vekst. Kulturskoler, private danseskoler som Steps dansestudio og åpne tilholdssted for streetdancere som L54 i Sandnes og Metropolis i Stavanger

Detaljer

Til rådmennene i Midt-Buskerud. Vikersund 19/1-2015 SAK: VERTSKAP FOR «KUNST RETT VEST»?

Til rådmennene i Midt-Buskerud. Vikersund 19/1-2015 SAK: VERTSKAP FOR «KUNST RETT VEST»? Til rådmennene i Midt-Buskerud Vikersund 19/1-2015 SAK: VERTSKAP FOR «KUNST RETT VEST»? Notat fra møte torsdag 15/1-2015 Tilstede: Per Aimar Carlsen, Modum kommune Hilde Teksle Gundersen, Sigdal kommune

Detaljer

STILLINGSBESKRIVELSER FOR VERVENE I LINJESTYRET FOR KULTUR OG LEDELSE. Sist revidert 30.03.11

STILLINGSBESKRIVELSER FOR VERVENE I LINJESTYRET FOR KULTUR OG LEDELSE. Sist revidert 30.03.11 STILLINGSBESKRIVELSER FOR VERVENE I LINJESTYRET FOR KULTUR OG LEDELSE. Sist revidert 30.03.11 LEDER Mål og planer Leder i linjeforeningen Kultur og ledelse har det overordnede ansvar for aktiviteter, fremdriftsplaner

Detaljer

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015 Innovativ Ungdom Fremtidscamp2015 TjerandAgaSilde MatsFiolLien AnnaGjersøeBuran KarolineJohannessenLitland SiljeKristineLarsen AnetteCelius 15.mars2015 1 Sammendrag Innovasjon Norge har utfordret deltagere

Detaljer

FOTOGRAFIETS HUS. Verdensarena for fotografi i Oslo FOTO-NORGE. Fellesorganisasjonen. Forsidefoto: Lewis Hein, Lunch atop a Skyskraper, 1932

FOTOGRAFIETS HUS. Verdensarena for fotografi i Oslo FOTO-NORGE. Fellesorganisasjonen. Forsidefoto: Lewis Hein, Lunch atop a Skyskraper, 1932 FOTOGRAFIETS HUS Verdensarena for fotografi i Oslo Forsidefoto: Lewis Hein, Lunch atop a Skyskraper, 1932 Fellesorganisasjonen FOTO-NORGE Foto: Ernst Furuhatt, fra Kapadokya, 2013. Verdensarena for fotografi

Detaljer

Vennskap Tromsø- Gaza er en religiøs- og partipolitisk uavhengig organisasjon som har som formål å fremme:

Vennskap Tromsø- Gaza er en religiøs- og partipolitisk uavhengig organisasjon som har som formål å fremme: ÅRSMELDING 2011 I 2011 var det 10 år siden Tromsø og Gaza by ble vennskapsbyer. Vi skulle selvsagt ha ønsket at markeringen av disse 10-årene kunne ha skjedd sammen med et fritt Gaza og et fritt Palestina.

Detaljer

Kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet. Rapport til Husbanken:

Kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet. Rapport til Husbanken: Rapport til Husbanken: Kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet Regional konferanse: Universell utforming, drift og vedlikehold av veger og uteområder Rapportdato: september 2014 30. oktober

Detaljer

Juvente i Arbeidsplan Landsstyrets forslag

Juvente i Arbeidsplan Landsstyrets forslag Juvente i 2019 Arbeidsplan 2017 2019 Landsstyrets forslag Arbeidsplan 2017 2019 For at Juvente skal bli en stor, anerkjent og viktig organisasjon, trenger vi en plan for hvordan vi på en målretta måte

Detaljer

Saksframlegg. Kulturfond 2011; søknader til vurdering oktober/november 2011

Saksframlegg. Kulturfond 2011; søknader til vurdering oktober/november 2011 Saksframlegg Kulturfond 2011; søknader til vurdering oktober/november 2011 Arkivsak.: 11/17385 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til innstilling: Formannskapet innvilger følgende tilskudd

Detaljer

Kreativt Europa. EUs kulturprogram. Ikke det samme som et nasjonalt prosjekt. Ikke det samme som kulturprosjekt innunder EØSfinansieringsordningene

Kreativt Europa. EUs kulturprogram. Ikke det samme som et nasjonalt prosjekt. Ikke det samme som kulturprosjekt innunder EØSfinansieringsordningene Kreativt Europa EUs kulturprogram Ikke det samme som et nasjonalt prosjekt Ikke det samme som kulturprosjekt innunder EØSfinansieringsordningene Kreativt Europa Hva skiller et EU prosjekt fra et nasjonalt

Detaljer

MELDING OM VIRKSOMHETEN 2012-2014

MELDING OM VIRKSOMHETEN 2012-2014 1 MELDING OM VIRKSOMHETEN 2012-2014 ØST FYLKE/ REGION All aktivitet i Norsk kulturskoleråd skal sees som en samlet innsats mot våre medlemskommuner og som en konsekvens av dette vil vi til Landsmøtet 2014

Detaljer

Matti Lucie Arentz Styreleder // Forbundet frie Fotografer

Matti Lucie Arentz Styreleder // Forbundet frie Fotografer Til Kulturdepartementet Enger- utvalget Oslo 1. november 2012 Forbundet Frie Fotografer (FFF) takker for invitasjonen til å komme med innspill til Kulturutredningen 2014. Vedlagt finner dere to vedlegg;

Detaljer

Handlingsplan Østafjellske kompetansesenter for rytmisk musikk

Handlingsplan Østafjellske kompetansesenter for rytmisk musikk Handlingsplan Østafjellske kompetansesenter for rytmisk musikk 2012 2013 Østafjellske kompetansesenter for rytmisk musikk sitt formål: ØKS skal være en partipolitisk uavhengig kompetanse- og samarbeidsorganisasjon

Detaljer

Forskningsdagene. Harm-Christian Tolden

Forskningsdagene. Harm-Christian Tolden Forskningsdagene Harm-Christian Tolden Om Norsk publikumsutvikling Norsk publikumsutvikling Nasjonal medlemsorganisasjon for kulturlivet startet på initiativ av Bergen kommune i mars 2009 Er et kompetansesenter

Detaljer

Saksbehandler: Vegard Hetty Andersen Arkiv: C00 Arkivsaksnr.: 16/6-4 Dato:

Saksbehandler: Vegard Hetty Andersen Arkiv: C00 Arkivsaksnr.: 16/6-4 Dato: DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Vegard Hetty Andersen Arkiv: C00 Arkivsaksnr.: 16/6-4 Dato: 24.05.16 NY KULTURPOLITIKK ::: Sett inn innstillingen under denne linja INNSTILLING TIL: BYSTYREKOMITE

Detaljer

Arrangørmal for: Frivillighet i sentrum

Arrangørmal for: Frivillighet i sentrum Arrangørmal for: Frivillighet i sentrum Formål med arrangementet Synliggjøre og hedre det arbeidet frivillige ildsjeler nedlegger for å skape gode oppvekstvilkår, felleskap og økt livskvalitet i lokalsamfunnet.

Detaljer

Kreativt Europa. EUs kulturprogram. Ikke det samme som et nasjonalt prosjekt. Ikke det samme som kulturprosjekt innunder EØSfinansieringsordningene

Kreativt Europa. EUs kulturprogram. Ikke det samme som et nasjonalt prosjekt. Ikke det samme som kulturprosjekt innunder EØSfinansieringsordningene Kreativt Europa EUs kulturprogram Ikke det samme som et nasjonalt prosjekt Ikke det samme som kulturprosjekt innunder EØSfinansieringsordningene Kreativt Europa Hva skiller et EU prosjekt fra et nasjonalt

Detaljer

Planprogram Kulturplan for Trysil kommune 2014-2024

Planprogram Kulturplan for Trysil kommune 2014-2024 Planprogram Kulturplan for Trysil kommune 2014-2024 Vedtatt av Hovedutvalget for oppvekst og kultur 27.08.2013 Fra Kulturskolens forestilling «Off Broadway» 2012 Foto: Ola Matsson 1. Innledning og bakgrunn

Detaljer

Prosjekt- og utviklingsmidler Sluttrapport Buskerudbibliotekene som møteplass (Ref #46097785)

Prosjekt- og utviklingsmidler Sluttrapport Buskerudbibliotekene som møteplass (Ref #46097785) Tildelt beløp: 600 000 Varighet: Ettårig Kategori: Innsatsområder Sluttrapport Buskerudene som møteplass (Ref #46097785) Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Buskerud

Detaljer

Froland kommune. Froland bibliotek. Bibliotek i Badedrakt. Sluttrapport 30.12.13

Froland kommune. Froland bibliotek. Bibliotek i Badedrakt. Sluttrapport 30.12.13 Froland kommune Froland bibliotek Bibliotek i Badedrakt Sluttrapport 30.12.13 Innledning Bibliotek i badedrakt var navnet på prosjektet som Froland bibliotek og Frolandia samarbeidet om i 2012 og 2013.

Detaljer

Foredraget til Rebekka Brox Liabø var innholdsmessig basert på teksten som er gjengitt under.

Foredraget til Rebekka Brox Liabø var innholdsmessig basert på teksten som er gjengitt under. Foredraget til Rebekka Brox Liabø var innholdsmessig basert på teksten som er gjengitt under. RadArt seminaret: Å lage og dele en bølge. Oslo 7. november 2014, Dramatikkens Hus. Scenekunstorganisering

Detaljer

ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING. 27. august 2012

ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING. 27. august 2012 1 BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM RAPPORTERING ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING 27. august 2012 2 Skjema for års- og halvårsrapportering Formålet med rapporteringen Oppfølging av samarbeidsavtalen og programplanen

Detaljer

Innkalling Årsmøte 2014

Innkalling Årsmøte 2014 Innkalling Årsmøte 2014 Tid og sted: mandag 7. april, kl 16.00, Senter for IKT i utdanningen (Killengreensgate 6. Tredje etg. Inngang ved Fiskecompagniet). Saksliste Årsmøtet behandler følgende saker:

Detaljer

Uttalelse til arbeid med revidering av kulturplan for Halden kommune.

Uttalelse til arbeid med revidering av kulturplan for Halden kommune. Til Halden kommune Enhet for kultur Halden, den 13.desember 2012 Uttalelse til arbeid med revidering av kulturplan for Halden kommune. Halden Kulturråd ble i møte 27.03.12 med Espen Sørås, Halden kommune,

Detaljer

02-12 1. innkalling til Ungdom mot rasismes 1. Landsmøte

02-12 1. innkalling til Ungdom mot rasismes 1. Landsmøte 02-12 1. innkalling til Ungdom mot rasismes 1. Landsmøte Dato: 01. 03. Februar 2013 Sted: Antirasistisk Senter Pris: 150 kr Fra vedtektene: 14 Saker til behandling Landsmøtet skal behandle følgende saksliste:

Detaljer

Bergen kommune Tilskuddsordninger 2015

Bergen kommune Tilskuddsordninger 2015 Bergen kommune Tilskuddsordninger 2015 FRISTER Profesjonell kunst- og kultur 1. februar Stipend 1. juni Arrangement Minimum 1 måned før Rask Respons Løpende, 3 ukers saksbehandling OFFENTLEGLOVA I henhold

Detaljer

Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse Handlingsplan 2015-2017

Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse Handlingsplan 2015-2017 Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse Handlingsplan 2015-2017 Til behandling på SKUPs årsmøte 20. mars 2015 Visjon og målsetting Stiftelsens formål er å inspirere til undersøkende journalistikk.

Detaljer

Vedtekter for AKKS Oslo

Vedtekter for AKKS Oslo Vedtekter for AKKS Oslo Vedtatt av AKKS Norges Landsmøte 8. mai 2004 Endringer foretatt av AKKS sitt Landsmøte 20. mai 2012 Vedtatt av AKKS Oslo sitt årsmøte 16. mars 2013 1. PRESENTASJON 1.1. Organisasjonens

Detaljer

MELDING OM VIRKSOMHETEN 2012-2014

MELDING OM VIRKSOMHETEN 2012-2014 1 MELDING OM VIRKSOMHETEN 2012-2014 Troms og Svalbard FYLKE/ REGION All aktivitet i Norsk kulturskoleråd skal sees som en samlet innsats mot våre medlemskommuner og som en konsekvens av dette vil vi til

Detaljer

Tromsø re:visited Premiere 18. september, Scene Øst

Tromsø re:visited Premiere 18. september, Scene Øst Tromsø re:visited Premiere 18. september, Scene Øst Kunst og kulturopplevelser kan skape entusiasme, følelser og engasjement. Det kan begeistre, skape kreativitet og spontanitet. Kunst og kulturopplevelser

Detaljer

Til Norsk Kulturråd Fra Norsk Dramatikkfestival og Norske Dramatikeres Forbund

Til Norsk Kulturråd Fra Norsk Dramatikkfestival og Norske Dramatikeres Forbund Til Norsk Kulturråd Fra Norsk Dramatikkfestival og Norske Dramatikeres Forbund SØKNAD TIL KUNSTLØFTET Videreføring av prosjektet: Norsk Barneteaterakademi Søknadssum: 580 000 Bakgrunn: Vi viser til vår

Detaljer

Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved:

Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved: DET SKAPENDE MENNESKE Bilde og skulpturverksted ved Kulturskolen i Ås Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved: å bruke hverdagen som inspirasjonskilde gjennom tålmodighet

Detaljer

d-trøndelag Teater AS

d-trøndelag Teater AS Presentasjon d-trøndelag Teater AS Ketil Kolstad -teatersjef- Stiklestad, 01.12.2014 Om virksomheten historikk/bakgrunn - «Den nordtrønderske modellen» - Startet som teaterverksted 1983 - Navneskifte på

Detaljer

Bergen kommune Tilskuddsordninger 2017

Bergen kommune Tilskuddsordninger 2017 Bergen kommune Tilskuddsordninger 2017 Profesjonell kunst- og kultur 1. februar Internasjonal utveksling 1. mars Stipend 1. juni Arrangement Minimum 1 måned før Rask Respons Løpende, 3 ukers saksbehandling

Detaljer

Du skal få høre fuglesang. Bakgrunn. Konseptet

Du skal få høre fuglesang. Bakgrunn. Konseptet Du skal få høre fuglesang. Prosjektrapport 2012 Bakgrunn På bakgrunn av erfaringene med Teater Fots forestilling De Røde Skoene (2008) som var en interaktiv forestilling for 1- åringer, ønsket jeg å undersøke

Detaljer

Norsk Eltavleforening - Årsberetning 2006 2007

Norsk Eltavleforening - Årsberetning 2006 2007 1 MEDLEMMER... 2 2 STYRET... 2 3 STYRETS VIRKSOMHET... 2 4 INFORMASJON... 3 5 ADMINISTRASJON... 4 6 PROSJEKTER/PROSJEKTGRUPPER... 4 7 KURS... 4 8 TAVLESKOLEN... 4 9 ELIADEN... 5 10 ØKONOMI... 5 11 FREMTIDEN...5

Detaljer

BERGEN KOMMUNES KUNSTPLAN BYRÅD JULIE ANDERSLAND KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT

BERGEN KOMMUNES KUNSTPLAN BYRÅD JULIE ANDERSLAND KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT BERGEN KOMMUNES KUNSTPLAN 2018-2027 BYRÅD JULIE ANDERSLAND 4.10.17 KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT Prosess: Bred medvirkning Dialog og innspill Eierskap Planens betydning: Uttrykker Bergen kommunes

Detaljer

Kreativt Europa. EUs kulturprogram. Ikke det samme som et nasjonalt prosjekt. Ikke det samme som kulturprosjekt innunder EØSfinansieringsordningene

Kreativt Europa. EUs kulturprogram. Ikke det samme som et nasjonalt prosjekt. Ikke det samme som kulturprosjekt innunder EØSfinansieringsordningene Kreativt Europa EUs kulturprogram Ikke det samme som et nasjonalt prosjekt Ikke det samme som kulturprosjekt innunder EØSfinansieringsordningene Kreativt Europa Hva skiller et EU prosjekt fra et nasjonalt

Detaljer

Elevbedrift i valgfaget produksjon for sal og scene

Elevbedrift i valgfaget produksjon for sal og scene Ungt Entreprenørskap Ungt Entreprenørskap TELEFON E-POSTADRESSE WEB Essendropsgate 3, PB 5250 Majorstua],0303 Oslo 23 08 82 10 ue@ue.no www.ue.no Alle former for kunst skapes og formidles. Ulike uttrykksformer

Detaljer

FORORD. Se hele mennesket! var et bokprosjekt som handler om teater og drama for mennesker med bistandsbehov.

FORORD. Se hele mennesket! var et bokprosjekt som handler om teater og drama for mennesker med bistandsbehov. R A P P O R T Søknads- ID: 85314, Tiltak for bedrede levekår, forebygging og rehabilitering. Søkerorganisasjon: Pascal Norge Prosjektleder: Lars Espen Rath Vestad 1 FORORD Se hele mennesket! var et bokprosjekt

Detaljer

Vedtekter for Norske Scenografer. 1 Formål m.v. 2 Medlemskap

Vedtekter for Norske Scenografer. 1 Formål m.v. 2 Medlemskap Vedtekter for Norske Scenografer (Rettet på generalforsamlingen: 27.04.95, 29.04.96, 26.05.99, 24.05.00, 22.05.01, 09.06.2010, 12.06.2013 og 27.05.2014) 1 Formål m.v. 1.1 Formål Norske Scenografer er en

Detaljer

KONSERSTØTTE OSLO KOMMUNE

KONSERSTØTTE OSLO KOMMUNE KONSERSTØTTE OSLO KOMMUNE Dette er Oslo kommunes støtteordning for frivillige lag og foreningers konserter i Oslo. Hva er kriteriene for å motta støtte? Konserten arrangeres i Oslo Tiltaket må ikke være

Detaljer

Prosjektet/tiltaket må involvere profesjonelle kunstnere og/eller fagpersoner.

Prosjektet/tiltaket må involvere profesjonelle kunstnere og/eller fagpersoner. Retningslinjer for tilskuddsordningen for tverrfaglige tiltak Del 1 Retningslinjer for søknad 1 Om ordningen / formål for ordningen Ordningen for Tverrfaglige tiltak har som formål å fange opp tiltak og

Detaljer

Norsk kulturskoleråds kommunikasjonsstrategi

Norsk kulturskoleråds kommunikasjonsstrategi Norsk kulturskoleråds kommunikasjonsstrategi 1. Innledning Norsk kulturskoleråds kommunikasjonsstrategi skal være et styringsverktøy for å oppnå rådets kommunikasjonsmål. Vår kommunikasjon bygger på vår

Detaljer

KULTURTANKEN. PR-kurs for elever som arrangører

KULTURTANKEN. PR-kurs for elever som arrangører KULTURTANKEN PR-kurs for elever som arrangører HVA ER Markedsføring / PR/ Kommunikasjon / Reklame Dette er alle begreper som brukes litt om hverandre. Hva betyr de egentlig? Markedsføring er ofte brukt

Detaljer

KHiB-UiB utredning fase 1 Rapport 05.10.2015. KHiB styre 29.10.2015

KHiB-UiB utredning fase 1 Rapport 05.10.2015. KHiB styre 29.10.2015 KHiB-UiB utredning fase 1 Rapport 05.10.2015 KHiB styre 29.10.2015 Meld. St. 18 (2014 2015) Melding til Stortinget Konsentrasjon for kvalitet Strukturreform i universitets- og høyskolesektoren Kvalitetskriterier

Detaljer

Tilskuddsordninger musikk

Tilskuddsordninger musikk Tilskuddsordninger musikk Byrådsavdeling for kultur, næring, idrett og kirke, seksjon for kunst og kultur Tine Rude, rådgiver tine.rude@bergen.kommune.no 22. januar 2013 Støtteordninger profesjonell virksomhet

Detaljer

Internasjonal strategi Kulturrådet

Internasjonal strategi Kulturrådet Internasjonal strategi Kulturrådet 2014-2018 INTERN VERSJON Hovedmål for Kulturrådets internasjonale arbeid 2014-2018: Kulturrådet skal støtte og stimulere internasjonalisering av kunst- og kulturlivet

Detaljer

FAGDAG TEATER 2017/2018 MED ELEVEN I FOKUS. GRUPPEN, INDIVIDET OG TEATERET

FAGDAG TEATER 2017/2018 MED ELEVEN I FOKUS. GRUPPEN, INDIVIDET OG TEATERET FAGDAG TEATER 2017/2018 MED ELEVEN I FOKUS. GRUPPEN, INDIVIDET OG TEATERET PLAN FOR DAGEN Introduksjon og presentasjonsrunde Deltagende forelesning «Å tenne en ild» Øvelser, praktisk deling og diskusjon

Detaljer

NKA 6/15 Strategi for Norske kirkeakademier 2015-2018 Saksdokument: Forslag til strategiplan 2015-2018

NKA 6/15 Strategi for Norske kirkeakademier 2015-2018 Saksdokument: Forslag til strategiplan 2015-2018 NKA 6/15 Strategi for Norske kirkeakademier 2015-2018 Saksdokument: Forslag til strategiplan 2015-2018 Forslag til vedtak: t vedtar strategiplan for Norske kirkeakademier2015-2018. NKA 6/15 a Strategi

Detaljer

Sørum Kunstforening beretning 2012 Oversikt

Sørum Kunstforening beretning 2012 Oversikt Sørum Kunstforening beretning 2012 Oversikt Introduksjon Sørum Kunstforenings årsberetning for perioden mai 2012 mars 2013 fremlagt på årsmøtet 19. mars 2013 kl. 19, på Frogner Misjonssenter, Frogneralleen

Detaljer

Strukturmelding - Drøfting på Kunstakademiet Kunstakademiets fagkollegium har i møte 7.10.2014 drøftet regjeringens strukturmelding og spørsmål knyttet til denne i Kunnskapsdepartementets oppdragsbrev.

Detaljer

Hovedlaget Formål: Hovedstyremøte Sted:

Hovedlaget Formål: Hovedstyremøte Sted: Møtereferat Hovedlaget Formål: Hovedstyremøte Sted: Klubbhuset Dato: Fra / til: Referent: Møteleder: 31.03.2009 19.00 21.00 Kristin Sunde Eriksen Hans Martin Bærefjell Tilstede: Hans Martin Bærefjell,

Detaljer

Elevbedrift i valgfaget sal og scene

Elevbedrift i valgfaget sal og scene Elevbedrift i valgfaget sal og scene Alle former for kunst skapes og formidles. Ulike uttrykksformer i kunsten er i stadig utvikling og kan sprenge grenser. Samtidig bidrar kunst til å bygge broer mellom

Detaljer