PROSJEKTRAPPORT Prosjekt RadArt. Å starte en bevegelse 2010

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROSJEKTRAPPORT Prosjekt RadArt. Å starte en bevegelse 2010"

Transkript

1 PROSJEKTRAPPORT Prosjekt RadArt Å starte en bevegelse 2010

2 Prosjektrapport Prosjekt RadArt : Å starte en bevegelse. Igangsetting av tiltak for synliggjøring og styrking av fri scenekunst i Tromsøregionen. Første del av 3-årig prosjekt. Rapporten er skrevet av: Hege Pålsrud Prosjektleder (Permisjon fra ) Kristin E. Bjørn styringsgruppeleder

3 Innholdsfortegnelse: 1 PROSJEKT RADART Bakgrunn Styringsgruppe, prosjektleder, gjestespillgruppe, profilering Visjon Målsetting Handlingsplan Overskrifter for de ulike fasene i prosjektet RAPPORT Rammevilkår og struktur Delmål 1: Profesjonalisering RadArt som aktør i utvikling av Kunstplaner Utvikling av strategi gjennom INTRO-fondet og Norsk Kulturråd for Representasjon Lokal nettverksbygging med institusjoner DELMÅL 2: Flere gjestespill og styrket utveksling Programråd Gjestespill Kristina Junttila Snarvisitt på Heracelum : Gjestespill med Mette Edvardsen every now and then Gjestespill med Transiteatret Polyfoniavariasjoner Gjestespill, SUBFRAU med Subtales - arier fra middelklassen Kurs og workshop, foredrag og seminarer Uformell kompetanseheving DELMÅL 4: Formidling Nettside og logo Sceneweb Gladnyheter Prosjektleder Infofolder og visittkort Radvent synliggjøring av gjestespill og RadArt Olas Frie Radikaler Oppsummering

4 1 PROSJEKT RADART 1.1 Bakgrunn Prosjekt RadArt ble opprettet på grunnlag av midler søkt hos Norsk Kulturråd og Tromsø Kommune. Tromsø Kommune gikk inn i prosjektet med kr i lønnsmidler for prosjektleder i 3 år. I tillegg stiller de lokaler og utstyr til disposisjon, og også arbeidstid til de ansatte i Rådstua Teaterhus. Norsk Kulturråd bidro med prosjektstøtte kr ,- for Stillingen som prosjektleder ble utlyst mai 2009 og besatt 21. Oktober 2009 av Hege Pålsrud. Det ble opprettet en styringsgruppe som skulle fungere som overordnet for prosjektleder. Med midler til en 40 % stilling på helårs basis, hadde organisasjonen mulighet til å disponerer midlene utover prosjektsleders stilling resten av året. Styringsgruppa besluttet at prosjektleder derfor kunne jobbe utover sin 40 % stilling og at arbeidsgrupper knyttet til målsetting kunne lønnes fra disse midlene. 1.2 Styringsgruppe, prosjektleder, gjestespillgruppe, profilering Styringsgruppa ble satt sammen av prosjektleder, 3 representanter fra styret i nettverksorganisasjonen RadArt, daglig leder ved Rådstua Teaterhus, Yngvild Andreassen* og Bi Haavind fra Tromsø Kommune. Leder for styringsgruppa ble valgt for 3 år og er Kristin Eriksen Bjørn. Prosjektleder har ikke stemmerett i gruppa da dette er hennes arbeidsgiver. Styringsgruppas leder og prosjektleder setter dagsorden for gruppas arbeid. Styringsgruppa skal prioritere og følge opp arbeidsplanene til Prosjekt RadArt både tidsmessig og økonomisk. Prosjektleder orienterer gruppa om sin aktivitet, foreslår aktiviteter og bruker den som sparringspartnere og rådgivere. Styringsgruppa utviklet en visjon, målsetting og handlingsplan. Planene er forankret i nettverksorganisasjonen RadArt gjennom årsmøtevedtak. *Vara Ine Camilla Bjørnsten. Pga av permisjoner og sykdom hos de to fast ansatte, møte vikarene Lisa Møller og Ingvill Fossheim store deler av perioden 1.3 Visjon RadArt skal gi publikum mulighet til å oppleve mangfoldig og risikovillig scenekunst av høy kvalitet. 1.4 Målsetting Synliggjøre og styrke det frie scenekunstfeltet i Tromsø Bidra til kompetanseutvikling, styrke og støtte profesjonelle scenekunstaktører 4

5 Utvikle scenekunst som næring gjennom å øke publikumsgrunnlaget og produktiviteten blant medlemmene Styrke samarbeidet med regionale, nasjonale og internasjonale kulturinstitusjoner og aktører 1.5 Handlingsplan Det ble lagt strategier for gjennomføring av delmål i 2010: Profesjonalisering Flere gjestespill og styrket utveksling Kompetanseheving Formidling Mye arbeid er lagt i å omforme mål til handling fra første dag. Tanken er at den frie scenekunsten utvikles best gjennom konkrete prosjekter av deltakende kunstnere. For å få dette til er det viktig å spre ansvar. Flest mulig må kjenne eierskap til ulike RadArt-prosjekter. Initiativet Olas frie radikalere er et kroneksempel på hvordan eierskap og ansvar for RadArt-prosjekter kan desentraliseres. Det er prosjekt RadArts forankring hos aktive kunstnere som gjør det unikt. De viktigste elementene i strategiene er: - Synlighet gjennom kreativ handling - Fokus på samarbeid med andre organisasjoner og åpen informasjonsflyt. RadArt skal ikke bygge hus eller monumenter. Fokus er på innhold og handling og utnyttelse av de menneskelige ressursene. - Åpenhet og skriftlig dokumentasjon av møter og beslutninger. Dette ligger tilgjengelig for alle medlemmer til enhver tid på medlemssidene Overskrifter for de ulike fasene i prosjektet Styringsgruppa har gitt handlingsplanen for prosjektperioden følgende overskrifter: : Å starte en bevegelse. Igangsetting av tiltak for synliggjøring av den frie scenekunsten i Tromsø. 2011: Å dele en bølge. Profesjonalisering, kompetanseheving og formidling. 2012: Å skape varig forandring. 5

6 2 RAPPORT 2.1 Ramme og struktur Prosjekt RadArt søkte om kr ,- fra Norsk Kulturråd til første del av prosjekt RadArt: Å starte en bevegelse. Søknadens delmål var de samme som de fire delmålene i handlingsplanen. Søknaden ble innvilget med kr ,-. I tillegg mottok RadArt kr ,- til gjestespill Snarvisitt på Heracleum for våren 2010 og kr ,- til gjestespillet Polyfoniavariasjoner. Styringsgruppa foretok dermed prioriteringer i forhold til målsetting i søknad. Prioriterte oppgaver ble å bygge opp RadArts profil og nettsted, starte opp arbeidet med gjestespill og styrke samarbeidet med Rådstua Teaterhus som Tromsø kommunes hovedarena for frie scenekunstnere. Det ble opprettet en gjestespillgruppe: Elin Danielsen, Bernt Bjørn, Ingvill Fossheim, prosjektleder Hege Pålsrud og en representant fra Rådstua Teaterhus. Det ble opprettet en gruppe for utvikling av profil og nettside: Klaus Løkholm Bergli og prosjektleder Hege Pålsrud. Midlene fra Norsk Kulturråd ble mottatt i midten av april. Mye aktivitet lå dermed til høsttermin etter innsendt søknad til Norsk Kulturråd (1.september) og kulturnæringsfondet INTRO (1. Oktober). 2.2 Delmål 1: Profesjonalisering Medlemmene i RadArt besitter stor kompetanse innenfor et vidt fagfelt i den frie scenekunsten. Prosjektet synliggjør og godtgjør denne kompetansen. Profesjonaliseringen har blant annet foregått gjennom å lønne arbeidsgrupper til gjestespill og profilering, styret og styreleders arbeid i styringsgruppa. Medlemmene blir oppfordret til å delta på kulturpolitiske debatter og fora. Stor del av denne jobben ligger i prosjektleders stilling over driftsmidlene fra Tromsø Kommune og lønnet styreleder Kristin Eriksen Bjørn. I perioden har det blitt større transaksjon av informasjon og profilering av, og mellom, medlemmene. Spesielt gledelig er det at 6 scenekunstnere har flyttet til Tromsø i perioden. Dette er Ingvill Fossheim (scenograf), Kristina Junttila (regissør og performancekunstner), Liv Hanne Haugen (dansekunstner), Lawrence Malstaf (installasjonskunstner), Martia Solberg (sanger og performancekunstner) og Jussi Salminen (skuespiller). Alle har mye internasjonal erfaring og stort nettverk. Alle oppgir RadArt som en medvirkende årsak til etableringen i Tromsø. Det har vært en markant økning i medlemmenes bruk av hverandre i forestillingssammenheng. Oppmøte på medlemsmøter har økt. Medlemstallet har økt fra 41 til 63 i Mange av disse aktivitetene er synergier som ikke tar penger fra prosjektmidlene fra Norsk Kulturråd. Målet er at kompetansen fra det frie feltet skal virke sammen med kompetansen til den fast ansatte staben i Rådstua Teaterhus og resten av Tromsø kommunes kulturavdeling. Velviljen og innsatsen har vært stor fra alle involverte. Prosjektet har ambisiøse mål, og det har vært arbeidet målrettet for å konkretisere og forankre målene på 6

7 en ikke-institusjonaliserende måte. Ved hjelp av stor grad av gjennomsiktighet og dokumentasjon har prosjektet skapt involvering og engasjement. Det har vært en utfordring at staben i Rådstua Teaterhus har vært preget av utskifting og permisjoner i perioden. Erfaringene fra oppstartsperioden er videreført i arbeidet i 2011, og samarbeidet mellom Rådstua og RadArt utvikler seg positivt profesjonaliteten og fellesskapsfølelsen vokser RadArt som aktør i utvikling av Kunstplaner Troms Fylkeskommune er i gang med å utvikle en handlingsplan for visuell kunst. I den forbindelse ble prosjektleder Hege Pålsrud kontaktet for først å holde et foredrag under tittelen Kunstfelt i endring i et innspillseminar og dernest for å komme med skriftlig innspill til selve handlingsplanen. Tromsø kommune er også i gang med utvikling av kunstplan for hele kunstfeltet. Fokus er på frie kunstneres situasjon. RadArt er sentral som medspiller til planen. Styreleder Kristin Eriksen Bjørn er invitert inn i arbeidet og har deltatt på flere møter Utvikling av strategi gjennom INTRO-fondet og Norsk Kulturråd for 2011 RadArts målsetting og strategier har blitt utviklet ytterligere i løpet av 2010 gjennom søknadene om midler fra kulturnæringsfondet INTRO og Norsk Kulturråd. Søknadene har blitt innvilget med til sammen kr ,- Disse midlene settes i arbeid i 2011 gjennom 3 delprosjekter: Medlemmenes kunnskaper blir i dag i stor grad delt som vennetjenester. Mye av denne kunnskapen skal nå profesjonaliseres gjennom å systematisere den og tilføres ekstern kompetanse. Slik vil både medlemmene, organisasjonen og det frie scenekunstfeltet styrkes. Prosjektet skal både produsere resultater for publikum og medlemmene, samtidig som nye metoder utvikles. 1. Innovativ markedsskaping RadArt tror på et unikt publikum. Det finnes et potensial i å bli kjent med ulike publikumsgrupper og å lage nye publikumsgrupper. RadArt tror at alle frie scenekunstprosjekter trenger unike strategier for å finne sitt publikum. Både RadArts gjestespill, Snarvisitt på Heracleum, og medlemmenes egne forestillinger i 2010, høstet erfaringer omkring både å nå, og ikke nå, forventet publikum. Et innovativt markedsskapingsprosjekt skal både lage et marked og markedsføre RadArts publikumsrettede aktiviteter og lage større kontekster for disse. Aktivitetene er case-studies for arbeidsgrupper satt sammen av medlemmene og ekstern kompetanse innen markedsføring og produsentarbeid. 2. Residensprogram Scenekunstfeltet i Tromsø skal være i bevegelse. De som er her skal stimuleres til å reise ut og andre skal komme til. RadArts medlemmer har bred og nyttig erfaring med residensprogrammer og reisevirksomhet som kunstnere, både i Norge og utlandet. 7

8 RadArt ønsker å lage et program for å flytte flere kunstnere kollektivt fra ett eller flere kunstmiljøer og uttrykksformer til Tromsø for ulike perioder, for å skape en bevegelse i et felt, en retning og i byen. Kysten Kunsthospital er pr. i dag den eneste kunstnerresidensen i Tromsø, med en leilighet og atelier til en person. 3. Styrking av økonomikompetanse RadArt vil frigjøre tid og penger for å produsere scenekunst hos sine frilans og selvstendig næringsdrivende medlemmer. Medlemmene har høy kompetanse på produksjon, men ujevn erfaring og praksis på regnskap. Samkjøring av kompetansebygging gir effektivitet og fleksibilitet. Gjennom å styrke økonomikompetansen vil flere prosjekter av ulike formater kunne realiseres. Nye digitale regnskapsprogram, med lavt brukergrensesnitt, gir nå helt nye muligheter for kunstnerne selv til å ha kontroll og utnytte budsjetter i scenekunstens hurtige produksjoner. De vil også enklere kunne utnytte erfaringstall fra tidligere og dermed lage smartere budsjetter. RadArt skal bli selvforsynt med regnskapstjenester, både i selve prosjektet og blant medlemmene, ved å utvikle felles maler for budsjettering og kontoplaner Representasjon RadArt har vært representert i mange sammenhenger: Kunstplankonferanse i regi av Tromsø Kommune: styreleder Kristin Eriksen Bjørn deltok med innlegg som ble publisert Kulturkonferanse i regi av Kulturdepartementet med Anniken Huitfeldt og Roger Solheim: Styreleder Kristin Eriksen Bjørn deltok for RadArt. Kultur og næringsseminar i regi av Innovasjon Norge og Troms Fylkeskommune: Hege Pålsrud invitert fra RadArt. 4 andre medlemmer deltok Kultibator kulturnæringsprosjekt med Tromsø Kommune: Kristin E. Bjørn deltok i referansegruppe Yoghurt kulturnæringsprosjekt i samarbeid med Tromsø Kommune: prosjektleder Hege Pålsrud har vært konsulent og RadArt som mulig leverandør av pilotprosjekter Danse- og teatersentrum: prosjektleder Pålsrud er styremedlem. Organisasjonene samarbeider gjennom den nasjonale scenekunstdatabasen Sceneweb. Årsmøtet i DTS i 2011 planlegges til Tromsø. Tromsø Kommunes Kultur, idrett og oppvekstkomité. Styreleder Kristin E. Bjørn initierte møte med komitéleder Vibeke Ek om den økonomiske situasjonen for frie scenekunstnere i Tromsø. Økonomien er preget av lav andel kommunal støtte, og større andel fra nasjonale kunstfond. I tillegg livnærer RadArts medlemmer seg ved å være tusenkunstnere og frilansere i Tromsøs mangfoldige kulturliv. Hele komiteen var på en vellykket befaring på Rådstua Teaterhus, der de ble satt inn i virksomheten til RadArt og Rådstua, og møtte de profesjonelle scenekunstnere Jussi Salminen og Lawrence Malstaf i arbeid. Med sin bakgrunn fra Finland og Belgia, sto de fram som konkrete eksempler på den internasjonale virkeligheten den frie scenekunsten i Tromsø befinner seg i. 8

9 Bastardfestivalen i Trondheim september 2010 Styringsgruppeleder, leder i programrådet og leder for Rådstua Teaterhus deltok. Hadde møter med Teaterhuset Avant Garden v/ Per Ananiassen og Rickard Borgstöm og møte med Propellen Scenetekstmønstring v/ Tale Næss. Teatertanken Styreleder Kristin E. Bjørn be invitert inn i den Oslobaserte kunstnergruppe som under navnet Teatertanken ønsker å spre kunnskap og debatt om organisering og finansiering av teaterfeltet i Norge. Hovedfokus ligger på den urettferdige fordelingen mellom det frie feltet og institusjonene. DanseArena Nord (tidligere landsdelsscene for dans) Styremedlem Liv Hanne Haugen har initiert samarbeid og møte mellom deres produsent og prosjektleder i RadArt. Arbeidet med dans i RadArt ble styrket fra januar 2011 ved at leder i Forum for nordnorske Dansekunstnere Jenny Svensson ble med i styret for RadArt. På samme tid ble DanseArena Nord støttemedlem i organisasjonen. Kulturnæringsfondet i Tromsø ved Arne Wilhelm Theodorsen inviterte RadArts prosjektleder og styreleder til toveis informasjonsmøte. Hålogaland Teater inviterte til dialogmøte mellom HTs direktør Beate Stang Aas og teatersjef Iren Reppen og RadArts styreleder og prosjektleder Troms Fylkeskommune seminar om internasjonal kultursatsning i Nord under FINN. Prosjektleder deltok. Fond for utøvende kunstnere la årets siste styremøte med tilhørende seminar til Tromsø. I seminardelen inngikk besøk hos RadArt på Rådstua Teaterhus. Kultursjef Kåre Sørensen, prosjektleder i RadArt Hege Pålsrud og medlem Øystein Blix innformerte om det kulturlivet og det frie scenekunstmiljøet i Tromsø. I tillegg traff de Ferske Scener og Haugen Produksjoner som jobbet på huset da. Troms Fylkeskommunes innspillseminar til handlingsplan for visuell kunst i Troms Prosjektleder var invitert til å holde innlegg og fokuserte på tverrfaglige kunstneriske prosjekter, samarbeidsformer, utvikling av residensprogram og behovet for å følge kunstneriske strømninger på mindre steder heller enn å satse på en sjanger. Tromsø Kunstforening og Kritikerlaget - debatt om kunstkritikk. På Tromsø Kunstforening. Prosjektleder deltok. HATS og Kritikerlaget debatt om teaterkritikk. Arrangert av HATS ansatt og RadArt-medlem Elin Danielsen, ordstyrer var RadArt-medlem Sidsel Pape og RadArt-medlem Kristina Junttila satt i debattpanelet. Ca 10 medlemmer deltok i debatten Norsk Kulturråds infomøte om tilskuddsordninger, RadArt medarrangør, medlemmer deltok Wim Wabbes fra Vooruit Kulturhus i Gent hadde uformelt møte i Tromsø med prosjektleder i RadArt på initiativ fra Liv Hanne Haugen. 9

10 Richarda Qiontos fra NorWind festival i Berlin besøkte Tromsø på initiativ fra DTS og hadde møter med RadArt-medlemmene: Katrine E. Strøm, Håkon Vassvik, Nanna Elisabeth Berntsen, Kristin Eriksen Bjørn, Anita Basmo Bjørnstad, Gerd Kaisa Vorren, Ellen Zahl Jonassen, Kristina Junttila, Ingvill Fossheim, Hege Pålsrud, Espen Østmann, Jussi Salminen. Hun fikk se en prøve på Vi hever våre hoder i skam med Ferske Scener og RadArts gjesteforestilling Snarvisitt på Heracleum som hun er interessert i å få til Berlin. Nordlys og itromsø: Prosjektleder har fast kronikkplass i Nordlys. Og publisert 3 det siste året, den siste sammen med Kristin Eriksen Bjørn. Ola Rokkones har også satt i gang debatt om kulturkritikk i lokalpressen i begge aviser. Scenekunst.no: Elin Danielsen er fast anmelder der for Tromsø. Pålsrud og Bjørns kronikk er publisert der. Scenekunst.no lagde også sak på den store aktiviteten i scenekunstmiljøet i desember. Denne førte i sin tur til stort engasjement og debatt på nettstedet Lokal nettverksbygging med institusjoner Samarbeidet med Rådstua Teaterhus har blitt formalisert i løpet av prosjektperioden. Prosjektleder deltar på stabsmøter på Rådstua Teaterhus. Her fungerer prosjektleder i RadArt som rådgiver for hvordan forholdene kan legges til rette for det profesjonelle miljøet og gjestespill. Daglig leder på Rådstua Teaterhus deltar i styringsgruppa til RadArt, og deres produsent og fagkonsulent deltar i gjestespillgruppa. Rådstua Teaterhus og RadArt har forhandlet fram avtale om 75% rabatt på leie av lokalene for RadArts medlemmer. Utover samarbeidsprosjektet med gjestespill, kommer Rådstua Teaterhus og RadArt til å jobbe sammen med å utvikle produsentkompetanse. Pr i dag har Rådstua Teaterhus ansatt en produsent i 50% stilling. Denne har mange arbeidsoppgaver utover de konkrete prosjektene som RadArt er involvert i. RadArt ønsker å knytte til seg produsenter til sine prosjekter som jobber i team med Rådstua Teaterhus på felles aktiviteter. Rådstua Teaterhus og RadArt jobber sammen med å utvikle prosjekter som involverer andre miljøer i Tromsø. Det er konkrete planer om å utvikle et residensprogram og å utvikle et fellesverksted for produksjon av scenografi, design og kunst. Fellesverksted: RadArt og Rådstua Teaterhus har skrevet en innstilling til samarbeid med andre aktører: Tvibit og Kompetansesenteret for rock om framtidig bruk av brannstasjonen. Prosjektleder skisserte i denne et forslag om flerbruksverksted for scenografi, design og kunstproduksjon. Daglig leder meldte inn behov for øvingslokaler, närlager og fellesverksted for det frie scenekunstfeltet. Residensprogram: Kunsthospitalet (Troms fylkeskommune) er initiativtaker til et residensprogram ved sitt gjesteatelier hvor RadArt er inkludert som leverandør av kunstnere fra sitt nettverk i scenekunsten. RadArt vil lage et større residensprogram. Kunsthospitalet, Tromsø Kunstforening, Kunstakademiet og Rådstua Teaterhus ønsker å være med på dette. 10

11 RadArt har inngått intensjonsavtale med Kurant galleri som arrangør av artisttalks og evenementer. RadArt samarbeidet med Kunstakademiet om workshop med Mette Edvardsen i forbindelse med gjestespillet hennes. 2.3 DELMÅL 2: Flere gjestespill og styrket utveksling RadArt opprettet en gjestespillgruppe bestående av Elin Danielsen, Bernt Bjørn, Ingvill Fossheim og prosjektleder Hege Pålsrud fra RadArt og en representant fra Rådstua Teaterhus. I løpet av 2010 ble gjestespillgruppa omdøpt til Programråd og det ble utviklet et skriftlig mandat. Programmet ønsket å speile RadArts kontaktflate og kunstneriske uttrykk, både nasjonalt og internasjonalt. Mange jobber med tverrfaglige performanceprosjekter. Flere av medlemmene har jobbet i Belgia og har brakt belgiske kunstnere til Tromsø. For tiden er det flere RadArt medlemmer som har tilknytning til Finland. Forbindelsen til Brussel vil bli holdt ved like ved framtidige gjestespill, men i først omgang ønsket gjestespillgruppa å ha fokus på Finland og åpne den kontakten for publikum. Gjestespillgruppa ønsket derfor å starte med et fokus på Finland. Gjestespillgruppa mottok midler fra Norsk Kulturråds gjestespillstøtteordning til Snarvsititt på Heracleum og Transitteatrets Polyfoniavariasjoner. Det ble også funnet plass til to andre gjestespill i budsjettet: Mette Edvardsen Every Now and Then og Subfrau Subtales arier fra medelklassen som ble gjennomført i april Programråd Mandat for Rådstua Teaterhus og RadArt Programråd for 2011: Retningsviserpil: Programrådet skal gi publikum mulighet til å oppleve mangfoldig og risikovillig scenekunst av høy kvalitet. Navn: Programråd Sammensetning: Programrådet skal bestå av 3 medlemmer fra RadArt med hver sin vararepresentant, daglig leder og produsent fra Rådstua Teaterhus. Møter kan ikke holdes med mindre enn 2 representanter fra RadArt og en av disse representantene fra Rådstua Teaterhus tilstede. Medlemmene velges for 2 år. RadArts medlemmer velges på årsmøtet Oppgaver: Programrådsarbeid: Søknadsskriving, programarbeid og møtevirksomhet skal tidsmessig fordeles i Rådstua Teaterhus og RadArt. Timer skal registreres. Rådstua Teaterhus står for godtgjørelse av sine representanter og RadArt for sine, forutsatt tilskudd til virksomheten. Det utarbeides et rammeverk for tidsbruk i samsvar med budsjett til de respektive organisasjoner. Gjestespill: Programrådet har ansvar for å finne aktuelle gjestespill og sette sammen et helhetlig program og skrive søknader om finansiering av disse. Herunder kommer også programmering av forestillinger av RadArts medlemmer. Det er en ambisjon om 3 gjestespill i halvåret. Residensarbeid: Programrådet skal være RadArts kunstneriske råd i det planlagte residensprogrammet. 11

12 Faglig utvikling: Programrådet skal komme med forslag og innspill til samarbeidspartnere om faglig utvikling gjennom faglige ressurser i forbindelse med gjestespill og residensprogram. Aktuelle samarbeidspartnere for faglig utvikling er HATS, fagsentret i teaterproduksjon ved Rådstua Teaterhus og Kunstakademiet. Annen programmerende virksomhet: Programrådet kan kurere festivaler og andre kunstneriske arrangementer i regi av RadArt. Innspill for medlemmene i RadArt: Programrådet skal gi medlemmene mulighet for innspill til programforslag før søknader om midler minst to ganger i året. Kontrakter og produksjon : Alle arrangementer i samarbeid mellom Rådstua Teaterhus og RadArt, skal kontraktfestes mht arbeidsfordeling i henhold til budsjetter og søknader. Budsjettene skal dekke produksjonskostnader og arbeid til disse Gjestespill Kristina Junttila Snarvisitt på Heracelum : Gjestespillet var en oppfølger av Vierailu Vanhainkodissa, ei forestilling som ble skapt ved omsorgsboliger i Helsingfors våren I Tromsø fikk forestilinga navnet Snarvisitt på Heracleum. Kristina Junttila, konsept- og regiansvarlig, og Ingvill Fossheim, kostyme- og scenografiansvarlig, kom fra Helsingfors. For å unngå språk- og kulturbarrierer samarbeidet de med lokale scenekunstnere som guider/performere under forestillingene. Disse var Elin Danielsen, Anne Katrine Haugen, Vegard Krane og Klaus Løkholm Bergli. Gjestespillet måtte omarbeides til den nye konteksten og stedet. Vierailu Vanhainkodissa måtte tilpasses og endres til Tromsø, til folkene som bor der, språk, kultur og den nye arbeidsgruppa. Gjennom hele prosessen var kunstnerne spesielt oppmerksomme på å være lydhør ovenfor folkene og stedet, og at de ikke tråkket over personlige grenser. De første avtalene med Heracleum ble inngått desember '09 med påfølgende møter med beboere og guider i januar og april. Arbeidet med forestillinga sammen med guidene og beboerne startet i slutten av april, fem uker før premiere. Forestillingene utviklet seg til å bli en happening på Heracleum, hvor stadig fler av beboerne ventet på kaffeserveringen, involverte seg i gjestene og forestillingen. Åtte beboere deltok og tok imot gjester i leilighetene sine, men det var langt flere som var engasjert under selve forestillingene. Etter siste forestilling ble det arrangert en åpen samtale om forestillinga i kafeen på Heracleum. Forestillinga ble gjennomført på et absolutt minimumsbudsjett. I forhold til andre gjestespill trengte denne forestillinga mer forberedelsestid. Produksjonskostnader og reise ble dekt fullt ut, men det var for lite penger på budsjettet til PR og full lønn. For å nå ut til et større publikum krever denne typen forestillinger en del ressurser på markedsføring for å ta bort redselen for det ukjente. På tross av dette brukte RadArt og Rådstua Teaterhus effektivt sitt nettverk og hver forestilling var stort sett full. Samarbeidet med lokale scenekunstnere var kunstnerisk fruktbart og det var absolutt nødvendig for at et slikt konsept skulle fungere lokalt. 12

13 2.3.3 Gjestespill med Mette Edvardsen every now and then Mette Edvardsens Every now and then RadArt mottok ikke midler til gjestespill med Mette Edvardsen men valgte likevel å gjennomføre det. Arrangementet med tilhørende seminar, lot seg gjennomføre ved at Edvardsen tilbød redusert honorar, Rådstua Teaterhus bidro med lokaler og teknikk og Tromsø Kunstakademi finansierte og arrangerte seminar. RadArt valgte å bruke av sine prosjektmidler og bakte gjestespillet inn i høstprogrammet som en del av lanseringen av RadArt. Programmet var fra 19. November til 18. Desember og fikk navnet RadVent,. (se. Pkt ) Mette Edvardsens seminar Time has fallen asleep in the afternoon sunshine, ble avholdt ved Tromsø kunstakademi 18. november. Her hadde hun spesielt fokus på bibliotektsforestillingen ved samme navn. Dette var åpent for studenter ved akademiet og medlemmer av RadArt. Edvardsen har gjestet Tromsø ved flere anledninger tidligere og samarbeidet med flere av scenekunstnerne der. Hun var nå interessert i å knytte kontakter og vurdere muligheten for å gjøre prosjektet i Tromsø ved en senere anledning. Gjestespillet every now and then ble vist for et nesten fullsatt publikum på Rådstua Teaterhus 20. november. Den ble lansert som en gratisforestilling i forbindelse med lanseringen av RadArts program RadVent. Forestillingen: I forestillingen «every now and then» inviterer Mette Edvardsen og Philippe Beloul publikum til å lese en bok som en forestilling. Ideen er å skape et rom og en tid i en bok, på samme måte som en forestilling på et teater. Gjennom hele forestillingen kan publikum lese seg gjennom sidene og rommene i boken samtidig som de følger med på det som skjer på scenen. Boken er direkte, taktil og varig og gir leseren en annen tilgang til forestillingen. Leseren kan selv bestemme leseretning, -tempo og tid. Den individuelle lesningen kombinert med den kollektive opplevelsen gjør every now and then til en forestilling man kan fordype seg i. Hvordan vil opplevelsen av å lese boken blande seg sammen med opplevelsen av å se forestillingen, og hvordan vil boken leses etter at forestillingen er over? Deltakere: Concept Mette Edvardsen Created & performed by Philippe Beloul & Mette Edvardsen Lights Jan Van Gijsel Sound Charo Calvo Graphic design Michaël Bussaer Photos Julien Lanoo 13

14 Production Helga Duchamps (duchamps vzw) Co-produced by Stuk (Leuven) In collaboration with Kaaitheater (Brussels), Vooruit (Gent), Netwerk (Aalst), Les Brigittines (Brussels), Supported by de Vlaamse Gemeenschap, Norsk Kulturråd, Fond for Utøvende kunstnere, UD, Rådstua Teaterhus, RadArt Publikum og respons: Forestillingen hadde 72 publikummere. Det viste seg å være en omstridt forestilling. 2-3 publikummere forlot salen underveis og andre ytret misnøye med denne typen scenekunst på vei ut. Det ble også en påfølgende debatt på Facebook om form og innhold med sterke meninger for og i mot. Samtidig var det meget sterk positiv respons blant publikum. Både positiv og negativ respons så ut til å komme både innenfra og utenfra scenekunstmiljøet og fra ulike aldersgrupper. Erfaringen viser potensial for organisert debatt i forbindelse med visninger. Det er også mulig at gratisvisningen åpnet for nye publikummere som lot seg overraske Gjestespill med Transiteatret Polyfoniavariasjoner Prosjekt RadArt ønsker å bygge ut kontakten og samarbeidet med scenekunstmiljøet i Bergen. Vi har kontakt med ProScen (som er støttemedlem i RadArt), og ser etter måter vi kan styrke hverandre på. Å invitere Tranisteatret (høsten 2010 ) og NonCompany (våren 20111) er en naturlig del av arbeidet med å bygge kunstneriske og organisatoriske nettverk. RadArt mottok kr ,- fra Norsk Kulturråds gjestespillllordning. Eget regnskap og rapport er sendt Norsk Kulturråd tidligere. Forestilling: Hva skjer når det man som ungt menneske lærer om kropp, vennskap, tillit og seksualitet ikke svarer til det man føler og tenker? Hva er virkningen dersom det man hører motsis av det man ser? Mannen som er kåret til det tiårets teatermann av Bergens Tidende, Tore Vagn Lid, kommer til Tromsø med teater som utfordrer. Med: Manus, regi og audiovisuelt konsept: Tore Vagn Lid Scenografi og video: Kyrre Bjørkås Lydteknikk: Thorolf Thuestad Skolekontakt/inspisient: Sara Bruteig Olsen På Scenen: Ivanna Petrova (19), Isabel Shepherd (19), Jørgen Hausberg Nilsen (19) Produsent: Produsert av Transiteatret-Bergen i samarbeid med Bergen Kunsthall / Landmark, BEK, Kunstnerhuset Wrap og Mini Midi Maxi. Støtte: Polyfoniavariasjoner er støttet av Bergene Kommune, Norsk Kulturråd, RadArt, Rådstua Teaterhus Varighet: Ca 60 min 14

15 Publikum og respons: Forestillingen hadde 35 publikummere. Forestillingen fikk god respons. Flere av RadArts medlemmer har jobbet med forestillinger som relaterer til Polyfoniavariasjoner både i form og innhold, og med barn/ungdom som skuespillere i profesjonell scenekunst. Artist talk i etterkant av forestillingen viste seg å være av stort utbytte både for Transiteatret, publikum og Tromsøs scenekunstnere Gjestespill, SUBFRAU med Subtales - arier fra middelklassen Det er flere grunner til at det var viktig å få SUBFRAU til Tromsø, selv om dette først kunne skje i april 2011: Subfrau, nordisk samarbeidsprosjekt med utgangspunkt i Helsinki. De har et unikt nettverk og de er opptatt av samfunnsdebatt og møter med publikum og media. De har til nå ikke blitt anerkjent i Norge, men er vel ansett i Sverige og Finland. Gjennom gjestespill synliggjøres Tromsø som en unik og attraktiv arena, ikke en kopi av BIT i Bergen og Blackbox. Kunstnerne er interessert i å arbeide i Tromsø. De er attraktive som kursledere for både dansere og skuespillere. Norgespremiere på Rådstua Teaterhus 26. April, som en del av VÅRSCENEFEST 2011 et samarbeid mellom Rådstua Teaterhus og RadArt. Til forestillingen stiller Rådstua Teaterhus med lokaler og teknikk, og RadArt betaler kr ,- til SUBFRAU. Øvrig finansiering sto Subfrau for selv. Forestillingen: Med: Regi: Ellen Nyman (DAN) Scenografi og kostymer: Sissel Romme Christensen (DAN) Musikk: Henrik Rambe (SWE) Lys: Carina Persson (SWE) Lystekniker: Jo Halldin (SWE) På scenen: SUBFRAU - Publikum og respons Forestillingen hadde 83 publikummere. Svært god mottagelse 2 helsider i avisene på forhånd. Anmeldelser: 5 i avisa itromsø Svært positiv anmeldelse på Pressen har tidligere skrevet om SUBTALES: Teatergruppen Subfrau firar 10-årsjubileum med en sprakande show utan en död minut Malin Krutmeijer, Aftonbladet, 22/ Mäns och kvinnors perspektiv korsas och blandas." 15

PROSJEKTRAPPORT Prosjekt RadArt Å skape varighet og forandring våren 2012

PROSJEKTRAPPORT Prosjekt RadArt Å skape varighet og forandring våren 2012 PROSJEKTRAPPORT Prosjekt RadArt Å skape varighet og forandring våren 2012 Prosjekt RadArt Å skape varighet og forandring Våren 2012 Rapporten er skrevet av: Kristina Junttila, prosjektleder 8.8.2011 1.8.2012

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2011 for Stiftelsen Ferske Scener

Årsberetning og regnskap 2011 for Stiftelsen Ferske Scener Årsberetning og regnskap 2011 for Stiftelsen Ferske Scener 1 INNHOLDSFORTEGNELSE HØYDEPUNKTER 2011... 3 RAPPORT 2011... 4 Ferske sceners base... 4 Ny organisasjonsmodell for Stiftelsen Ferske Scener fra

Detaljer

Innkalling til. Generalforsamling. for. Norske Dansekunstnere

Innkalling til. Generalforsamling. for. Norske Dansekunstnere Innkalling til Generalforsamling for Norske Dansekunstnere Forbundet for dansere, koreografer og pedagoger lørdag 11. april 2015 Registrering fra kl. 11:30, møtet starter kl.12:00 Sted: Welhavens gt. 1.

Detaljer

Etablering av Skuespiller- og danseralliansen

Etablering av Skuespiller- og danseralliansen Etablering av Skuespiller- og danseralliansen Faglige og organisatoriske vurderinger Oktober 2011 Av Tone Øvrebø Johannessen 0 Innholdsfortegnelse Side Forord 3 Kap 1 Innledning og bakgrunn for utredningen

Detaljer

Trøndelag Teater 2010 2013

Trøndelag Teater 2010 2013 Trøndelag Teater 2010 2013 Evalueringsunderlag Innledning kort presentasjon av teatret Trøndelag Teater er en av Midt-Norges største kulturinstitusjoner og landsdelens største teater. Teatret har fem scener

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

Trond Lossius, Mayra Henriquez og Aashild Grana ESCAPE. Foreløpig rapport fra forprosjekt ang. etablering av kompetansesenter for flyktig kunst

Trond Lossius, Mayra Henriquez og Aashild Grana ESCAPE. Foreløpig rapport fra forprosjekt ang. etablering av kompetansesenter for flyktig kunst Trond Lossius, Mayra Henriquez og Aashild Grana ESCAPE Foreløpig rapport fra forprosjekt ang. etablering av kompetansesenter for flyktig kunst BEK - Bergen senter for elektronisk kunst 26. februar 2008

Detaljer

TOU VISJONEN EN TOTAL KUNSTFABRIKK TOU VISJONEN // 1

TOU VISJONEN EN TOTAL KUNSTFABRIKK TOU VISJONEN // 1 TOU VISJONEN EN TOTAL KUNSTFABRIKK TOU VISJONEN // 1 HVORFOR DETTE DOKUMENTET Begrepet Tou Visjonen ble lansert av Tou Scene 31.jan 09, sammen med en visjonstegning over Tou-anlegget. Dette dokumentet

Detaljer

Møteprotokoll. Styret for Sølvberget KF

Møteprotokoll. Styret for Sølvberget KF Sølvberget KF Postadr.: Pb. 310/320, 4002 Stavanger Besøksadr.: Sølvberggata 2 Telefon: 51507465. Faks: 51507025 E-post: postmottak.solvberget@stavanger.kommune.no www.stavanger.kommune.no Org.nr. NO 964

Detaljer

Man skaper selv den veien man skal gå Møt skuespiller, regissør og skribent Maria Bock

Man skaper selv den veien man skal gå Møt skuespiller, regissør og skribent Maria Bock 1 Man skaper selv den veien man skal gå Møt skuespiller, regissør og skribent Maria Bock Hva driver ildsjelene? Intervju med tre ildsjeler innenfor revyfeltet Nytt revystudium til høsten Intervju med tre

Detaljer

Handlingsplan FOR FILM 2006-2009

Handlingsplan FOR FILM 2006-2009 Handlingsplan FOR FILM 2006-2009 INNHOLD 1. Innledning...5 2. Visjon og mål...6 3. Norsk filmpolitikk og overordnede planer...7-8 4. Status for filmmiljøet i Stavangerregionen...9-10 5. Det offentliges

Detaljer

SEMINARRAPPORT Strategier for publikumsarbeid 12.-13. februar 2007 Cosmopolite, Oslo

SEMINARRAPPORT Strategier for publikumsarbeid 12.-13. februar 2007 Cosmopolite, Oslo SEMINARRAPPORT Strategier for publikumsarbeid 12.-13. februar 2007 Cosmopolite, Oslo ARRANGERT AV DU STORE VERDEN! I SAMARBEID MED COSMOPOLITE Strategier for publikumsarbeid Kjenner vi publikumsgruppene

Detaljer

TEATERAGENTUR I NORGE BEHOV, MULIGHETER OG UTFORDRINGER

TEATERAGENTUR I NORGE BEHOV, MULIGHETER OG UTFORDRINGER TEATERAGENTUR I NORGE BEHOV, MULIGHETER OG UTFORDRINGER EN UTREDNING PÅ OPPDRAG FRA NORSKE DRAMATIKERES FORBUND UTARBEIDET AV DANIELSENKROEPELIEN ARTS MANAGEMENT AS (2004) INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING

Detaljer

INNSPILL TIL UTREDNING OM KUNSTNERØKONOMI Fra Stiftelsen Danse-og teatersentrum Att: Tove Bratten, daglig leder.

INNSPILL TIL UTREDNING OM KUNSTNERØKONOMI Fra Stiftelsen Danse-og teatersentrum Att: Tove Bratten, daglig leder. Oslo 15.08.2014 INNSPILL TIL UTREDNING OM KUNSTNERØKONOMI Fra Stiftelsen Danse-og teatersentrum Att: Tove Bratten, daglig leder. OM DANSE- OG TEATERSENTRUM Stiftelsen Danse- og teatersentrum er et nasjonalt

Detaljer

Røros; et sentrum for arrangementskompetanse

Røros; et sentrum for arrangementskompetanse Røros; et sentrum for arrangementskompetanse SLUTTDOKUMENT Utarbeidet av Røros kommune og Rørosregionen Næringshage as - behandlet og vedtatt i styringsgruppa i prosjektet 12.12.2013 Røros, januar 2014

Detaljer

(forsidebilde - sett inn!) Avdeling: Kvalitetsrapport 2013 Plan 2014. Oppdatert 08.11.2013. Om kvalitetsarbeidet ved avdelingen

(forsidebilde - sett inn!) Avdeling: Kvalitetsrapport 2013 Plan 2014. Oppdatert 08.11.2013. Om kvalitetsarbeidet ved avdelingen (forsidebilde - sett inn!) Avdeling: Kvalitetsrapport 2013 Plan 2014 Oppdatert 08.11.2013. Om kvalitetsarbeidet ved avdelingen Kvalitetsarbeid handler om å ha gode rutiner og bred deltakelse for å nå Kunsthøgskolens

Detaljer

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen REFERAT DET 44. LANDSMØTE 11. og 12. april 2015 Gardermoen 2 FORORD Velkommen til organisasjonen BI Studentsamfunns 44. Landsmøte! I år avholder vi, tradisjonen tro, arrangementet på Gardermoen, og vi

Detaljer

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014 I SAKSPAPIRER 43. Landsmøte BI studentsamfunn Trondheim 12-13 april, 2014 Forord Velkommen til BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn Gardermoen,

Detaljer

2 Bakside omslag. Publisert av Byrådsavdeling for kultur, kirke og idrett Design av Grandpeople Trykket av A2G Grafisk Opplag 500 April 2011 KAPITTEL

2 Bakside omslag. Publisert av Byrådsavdeling for kultur, kirke og idrett Design av Grandpeople Trykket av A2G Grafisk Opplag 500 April 2011 KAPITTEL 2 Bakside omslag 3 Publisert av Byrådsavdeling for kultur, kirke og idrett Design av Grandpeople Trykket av A2G Grafisk Opplag 500 April 2011 5 6 Forord 7 Innledning Forord Kultur byråden Med denne rulleringen

Detaljer

Rehabilitering 2007/3/0215 Lettere når jeg er aktiv! Norsk Forbund for Utviklingshemmede

Rehabilitering 2007/3/0215 Lettere når jeg er aktiv! Norsk Forbund for Utviklingshemmede Rehabilitering 2007/3/0215 Lettere når jeg er aktiv! Norsk Forbund for Utviklingshemmede "Lettere når jeg er aktiv" - betydningen kosthold og fysisk aktivitet i dagliglivet har for god helse og livskvalitet

Detaljer

Strategi for utvikling av kulturnæring i Oslo. Kulturmeglerne AS, desember 2013 Anne Berentsen, Monica Larsson, Svanhild Sørensen, Tom Ottmar

Strategi for utvikling av kulturnæring i Oslo. Kulturmeglerne AS, desember 2013 Anne Berentsen, Monica Larsson, Svanhild Sørensen, Tom Ottmar Strategi for utvikling av kulturnæring i Oslo Kulturmeglerne AS, desember 2013 Anne Berentsen, Monica Larsson, Svanhild Sørensen, Tom Ottmar På oppdrag fra Oslo kommune, Byrådsavdeling for kultur og næring

Detaljer

Organisasjonshåndboka

Organisasjonshåndboka Organisasjonshåndboka Organisasjonsarbeid for unge funksjonshemmede og kronisk syke organisasjonsanalyse rekruttering aktivisering styret arbeidsfordeling arrangementer økonomi utfordringer politisk arbeid

Detaljer

INNHOLD. INNLEDNING s. 4. STYRETS ARBEID 2013 s. 5. STRATEGIPLAN 2013-2015 s. 6. VIRKSOMHETEN 2013 s. 8

INNHOLD. INNLEDNING s. 4. STYRETS ARBEID 2013 s. 5. STRATEGIPLAN 2013-2015 s. 6. VIRKSOMHETEN 2013 s. 8 ÅRSMELDING 2013 1 2 INNHOLD INNLEDNING s. 4 STYRETS ARBEID 2013 s. 5 STRATEGIPLAN 2013-2015 s. 6 VIRKSOMHETEN 2013 s. 8 Utstillinger 2013 Andre arrangement Kunstformidling Markedsføring og kommunikasjon

Detaljer

Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak

Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak Prosjektrapport nr. 5/2007 Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak Arbeid for økt likestilling i utvalgte kommuner på Agder May-Linda Magnussen Tittel Forfatter Likestilling: Prosesser og tiltak. Arbeid

Detaljer

Multiplié dansefestival 2012. Foto: Mari Flønes

Multiplié dansefestival 2012. Foto: Mari Flønes Multiplié dansefestival 2012. Foto: Mari Flønes Årsrapport 2012 Innholdsfortegnelse 1. Utvikling av egen organisasjon 4 1.1. DansiTs styre 4 1.2. DansiTs administrasjon 5 1.3. Organisasjonsform 5 2. Kulturpolitisk

Detaljer

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Evalueringsrapport av Barentssamarbeidet utført av Erling Fløtten på oppdrag fra Utenriksdepartementet

Detaljer

Regionalplan kultur 2010 2013. Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010

Regionalplan kultur 2010 2013. Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010 Regionalplan kultur 2010 2013 Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010 Forord Kulturpolitikk i Norge utøves av mange og på mange plan. Og det er enda flere som berører eller berøres av, kulturelle aktiviteter.

Detaljer

D ø l a J a z z L i l l e h a m m e r J a z z f e s t i v a l

D ø l a J a z z L i l l e h a m m e r J a z z f e s t i v a l Side 1 D ø l a J a z z L i l l e h a m m e r J a z z f e s t i v a l Å R S R A P P O R T 2 0 1 3 Side 2 Innhold 1. OPPSUMMERING AV FESTIVALEN... 3 2. GJENNOMFØRING AV DØLAJAZZ 2013... 4 2.1. Programarbeid...

Detaljer

Møteinnkalling. Kulturutvalget. Møtested: Ekko-huset, møterom Tidspunkt: 04.03.2009 kl. 18:00

Møteinnkalling. Kulturutvalget. Møtested: Ekko-huset, møterom Tidspunkt: 04.03.2009 kl. 18:00 Møteinnkalling Kulturutvalget Møtested: Ekko-huset, møterom Tidspunkt: 04.03.2009 kl. 18:00 Vi starter med følgende orienteringer kl. 17:00: Edvard Munch bakgrunnen for monument v/torill Stokkan Presentasjon

Detaljer

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014 I Referat 43. Landsmøte BI Studentsamfunn Trondheim 12.-13. april 2014 II Forord Velkommen til Organisasjonen BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn

Detaljer