Programmer i serien Et selvstendig liv (ESL) og På vei til et bedre liv (EBL) Nordlandssykehuset, Bodø,9-10 april, 2008

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Programmer i serien Et selvstendig liv (ESL) og På vei til et bedre liv (EBL) Nordlandssykehuset, Bodø,9-10 april, 2008"

Transkript

1 Programmer i serien Et selvstendig liv (ESL) og På vei til et bedre liv (EBL) Nordlandssykehuset, Bodø,9-10 april, 2008 Rolf W. Gråwe, seniorforsker, SINTEF Helse 1

2 Et selvstendig Liv (ESL) og Et Bedre liv - en serie praktiske trenings- og rehabiliteringsprogrammer for personer med psykiske lidelser. ESL - mestring av psykotiske symptomer. ESL - trening i grunnleggende samtaleferdigheter. ESL - mestre antipsykotiske medisiner. På vei til et bedre liv: EBL - rusmidler og psykose (Gråwe & Espeland, 2001). EBL - Mestring av depresjon (Hagen & Gråwe, 2006) EBL Forståelse og mestring av sosial angst (Gråwe, Lara & Eriksen, 2008) 2

3 ESL mestring av psykosesymptomer Behandlingsmanual videofilm NB intet arbeidshefte! Ferdighetsområder 1. identifisere varselsignaler for tilbakefall og lære å være på vakta for disse hver dag. 2. Mestre varselsignaler: å søke hjelp når betydelige forandringer oppstår 3. Å gjenkjenne vedvarende symptomer (residual-symptomer) og lære å mestre disse 4. Forstå risikoen forbundet med å misbruke alkohol/narkotika. Lære å motstå ruspress 3

4 ESL medisiner mot psykose Kortversjonen tar opp: 1. skaffe informasjon om antipsykotiske medisiner. Vekten er på egenforståelse av de fordelene medisinene gir. 2. en bra måte å mestre egen medisinering og vurdere og mestre dens effekter. 3. identifisere og mestre bivirkninger. 4. drøfte medisinerings-forhold med helse-personell. 4

5 ESL grunnleggende sosiale samtaleferdigheter I. verbal og nonverbal kommunikasjon: Lære å gjenkjenne ja- og nei signaler for å vite om andre ønsker å snakke med deg eller ikke. Lære å lytte aktivt og dermed gjennomføre en samtale bedre hånd- og kroppsfakter blikk-kontakt kropps-stilling og holdning ansiktsuttrykk stemmekvaliteter II. hvordan starte en sosial samtale? III. Å holde en samtale igang IV. Å avslutte samtaler på en vennlig måte V. Å sette alt sammen til en samtale 5

6 starte en sosial samtale steder hvor du kan snakke med folk personer som ønsker å snakke med deg åpningsreplikk og samtaleemner Åpningsreplikk: velg et emne fra noe rundt deg snakk om noe du og den andre har felles eller gjør sammen spør hva den andre gjør spør om inforrrmasjon si hei og presenter deg seg 6

7 Å holde en samtale igang A: atferd som uttrykker aktiv lytting B: åpne og lukkede spørsmål C: identifisere nye samtaleemner D: personlig åpenhet 7

8 avslutte en samtale fortell den andre at du må avslutte nå gi et kompliment fortell at du gjerne vil snakke igjen siden 8

9 På Vei til Et Bedre Liv - resultater fra et gruppebasert rehabiliteringstilbud til personer med dobbeltdiagnoser* Rolf W. Gråwe SINTEF Helse *Gråwe R. W., Hagen, R., Espeland, B., & Mueser, K. T. (2007) The Better Life Program: Effects of group skills training for persons with severe mental illness and substance use disorders. Journal of Mental Health, 16:

10 Beskrivelse av pasientutvalget Antall pasienter inkludert i studien N=75 Behandlingsmessig drop-outs N= 9 Mangelfulle målinger N=13* Outcome data N=53 * en del vil innhentes 10

11 Behandlingssenter/DPS/sykehus i studien Blakstad Tromsø Veum Follo Tønsberg Tromsø Trondheim, Østmarka Namsos, Nord-Tr.-lag Sandviken Århus, danmark 11

12 Pasientkarakteristika Kjønn, M/K (%) 37 (70) 16 (30) Alder, gj.nitt (SD, range) 28.5 (SD=8, 17-54) Diagnoser, antall (%) -psykose 19 (36) -symptomlidelse 10 (19) -personlighetsforst. 19 (36) -kun ruslidelse 3 ( 6) -Missing 1.5 (3) 12

13 Pasientkarakteristika: GAF GAF (SD, range) Psykose (N=18) symptom 41 (10, 23-61) funksjon 42 (12, 23-69) Ikke-psykose (N=28) symptom 41 (13, 22-81) funksjon 36 ( 9, 21-60) 13

14 Pasientkarakteristika; MCMI Borderline paranoid Anxiety Somatoform Bipolar: manic Dysthymi Alcohol dependence Drug dependence PTSD Thougt disorder Major depression delusional disorder Desirability Mean 76,02 62,44 81,07 57,60 64,86 72,23 75,12 79,93 69,91 64,53 59,23 52,12 51,21 14

15 MCMI schizoid avoidant Depressive dependent histronic Narsissitic Antisoscial sadistic compulsive Negativistic Machoistic Schizotypal Mea n 59,4 72,4 59,4 76,0 50,6 53,8 75,3 61,9 46,0 65,9 74,5 72,9 15

16 Pasientkarakteristika: SCL-90R tvangstendens gjennomsnitt mellommenneskelig overfølsomhet gj.snitt depresjon gj.snitt angst gj.snitt fiendtlighet gj.snitt fobisk angst gj.snitt paranoide forest gj.snitt psykotiske forest gj.snitt andre symptomer gj.snitt global severity index gj.snitt Mean 1,40 1,40 1,40 1,50,800 1,00 1,10 1,00 1,30 1,20 16

17 kun ruslidelse personlighetsforst hoveddiagnose symptomlidelse 17 psykose 10 0 Percent

18 Forhold til rusmidler: Ønsker du å redusere ditt alkohol- /rusmiddelbruk? Percent Ja Ne i Vet ikke Forhold til rusmidler: Ønsker du å redusere ditt alkohol- /rusm iddelbruk? 18

19 Substance Abuse Treatment Scale (SATS), pretest Kon taktstyrking Tidlig kon takt-etablerin g Tilbakefallsforebygging Senere fase for aktiv rusb ehan dling T idlig fase for aktiv rusbehand ling Rusm iddel motivering Tidlig rusmiddel-m otivering 0 19 Percent

20 avhengighet med institusjon aliser avheng ighet clinicial alcohol use scale, pre abstinent ikke svart misbruk bruk uten skade Percent

21 avhengighet med institusj clinician drug use scale, pre abstiens misbruk bruk uten skade avhengighet Percent

22 Bedre Liv: Ant. Gruppesesjoner, gj.snitt 41 (12-49) Gj.snittlig deltakelse 84% (42-100) Dual Diagnosis Fidelity Scores: Senter 1 57 Senter 2 64 Senter 3 56 Senter 4 48 Senter 5 63 Senter 6 49 Senter 7 57 Senter 8 54 Behandlingen Senter 9 54 Senter 10 ønsket ikke skåring helt implementert moderat implementert ikke implementert 22

23 Innholdsfortegnelse Bedre-Liv Grunnleggende samtaleferdigheter Selvhevdelse mestre vanskelige situasjoner Motstå ruspress og rustrang Bedring mht fritid og venner 23

24 Resultater (gj.snitt) Pre Post P Social Avoidance and Discomfort Scale; 15,8 (9,2) 12.6 (8,6) 0.03 Evaluative Beliefs Scale 17,6 (18,3) 15,1 (15,1) n.s. Rosenberg Self-esteem Inventory 16,2 (6,5) 14,6 (5,6) 0.08 GAF symptom 41,2 (11.4) 53 (11) GAf funksjon 39,3 (10.3) 49,6 (11,2) SMAST (alcohol) 2,2 (3,1) 1,1 (2,1) 0.01 DAST (drug) 6,3 (5,2) 4,1 (3,7) Substance Abuse Treatment Scale 3,4 (1,6) 5,1 (2,0) Clinician Alcohole Use Scale 2,7(1,2) 2,0 (0,8) Clinician Drug Use Scale 3,6 (1,4) 2,2 (1,0)

25 Substance Abuse Treatment Scale (SATS), post Kontaktstyrking Tidlig kontakt-etab lering Remisjon eller stabil bedring Tilb akefallsfo rebygg ing Senere fase for aktiv rusbehandling Tid lig fase for aktiv rusbehandling 25 Rusmiddel m otivering Tid lig rusmidde l-motivering 5 0 Percent

26 Konklusjoner Alle senter gjennomførte studien. Alle senter har innført Bedre-Liv grupper som et standard behandlingstilbud 14% drop-out fra et intensivt og krevende program Ca 10 poeng bedring i GAF Mål på alkohol- og narkotikabruk er signifikant redusert Pasientenes motivasjon for rusreduksjon er bedret Signifikant bedring mht sosial unngåelse og ubehag. 26

27 Gjennomsnitt DDFS på enkeltledd (alle sentre) 5,00 4,50 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 27 Mean Intg. Tiltak Intg. K-plan Intg. Bplan Eval Rus Eval PH Intg. Eval DD Ident. DD Intg.gr. DD Ratio B:P Opps.virks. Tidsubegr. Helh. Tiltak Selvhjelp Psykfarm. Familie CBT Mot. Intervju Gr.behand. Skadered. Stadibeh.

28 Konklusjoner behandlingskvalitet DD Ingen senter har fullstendig implementert evidensbasert behandling av DD. 2 senter skårer i området ikke implementert områdene som skårer høyest er knyttet til organisering/evaluering og medisinering av psykiske lidelser. De områdene som er dårligst implementert er knyttet til spesifikke rus-intervensjoner og integrert behandling av rus & psykisk lidelse. 28

TIPS PSYKOSE. Sør-Øst. retningslinjer for førstehjelp

TIPS PSYKOSE. Sør-Øst. retningslinjer for førstehjelp TIPS Sør-Øst PSYKOSE retningslinjer for førstehjelp Hvordan vet jeg at en person er psykotisk? Tidlige symtomer ved psykose Hvordan bør jeg håndtere en person som viser psykotiske symptomer? Hvordan kan

Detaljer

Bruker spør bruker om ACT

Bruker spør bruker om ACT Kristin Sverdvik Heiervang, Heidi Westerlund, Dagfinn Bjørgen, Ann-Mari Lofthus, Arnhild Lauveng, Torleif Ruud Bruker spør bruker om ACT En undersøkelse om brukeres erfaringer med tilbudet fra ACT-team

Detaljer

Psykiske reaksjoner i svangerskap og barseltid

Psykiske reaksjoner i svangerskap og barseltid Psykiske reaksjoner i svangerskap og barseltid D A G 3 EPDS og utvikling av samtaleferdigheter Dag 3 side 1 Nasjonalt kompetansenettverk for sped- og småbarns psykiske helse, R.BUP Øst og Sør Hovedmålsettinger:

Detaljer

EN KORT PRESENTASJON AV KOGNITIV BEHANDLING. Våre liv er det tankene gjør det til. Marcus Aurelius

EN KORT PRESENTASJON AV KOGNITIV BEHANDLING. Våre liv er det tankene gjør det til. Marcus Aurelius EN KORT PRESENTASJON AV KOGNITIV BEHANDLING Våre liv er det tankene gjør det til. Marcus Aurelius 1 1. HVA ER KOGNITIV TERAPI? Kognitiv terapi er en modell for å forstå og behandle psykiske lidelser. Det

Detaljer

Veileder for utredning av pasienter med førstegangspsykose i Helse Sør-Øst

Veileder for utredning av pasienter med førstegangspsykose i Helse Sør-Øst Veileder for utredning av pasienter med førstegangspsykose i Helse Sør-Øst Utarbeidet av TIPS Sør-Øst 2008 Versjon 1.0 1 FORORD... 3 GENERELT... 5 UTREDNINGSFORLØPET SENTRALE PRIORITERINGER... 8 TABELL

Detaljer

Utprøving av ACT-team i Norge Hva viser resultatene?

Utprøving av ACT-team i Norge Hva viser resultatene? AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS Nasjonal kompetansetjeneste Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse Utprøving av ACT-team i Norge Hva viser resultatene? Forord KoRus-Øst/Nasjonal

Detaljer

utredningsserie Statens helsetilsyn 10-2000 Personer med samtidig alvorlig psykisk lidelse og omfattende rusmisbruk IK-2727

utredningsserie Statens helsetilsyn 10-2000 Personer med samtidig alvorlig psykisk lidelse og omfattende rusmisbruk IK-2727 utredningsserie 10-2000 Statens helsetilsyn Personer med samtidig alvorlig psykisk lidelse og omfattende rusmisbruk IK-2727 PERSONER MED SAMTIDIG ALVORLIG PSYKISK LIDELSE OG OMFATTENDE RUSMISBRUK KARTLEGGING

Detaljer

HVA SKJER MELLOM OSS?

HVA SKJER MELLOM OSS? HVA SKJER MELLOM OSS? VURDERING AV KOMMUNIKASJONS- OG SAMHANDLINGSFERDIGHETER HOS MENNESKER MED PSYKISKE LIDELSER Av Ingunn Myraunet, Cecilia Celo, Brian Ellingham, Kjell-Emil Granå og Tore Bonsaksen Ingunn

Detaljer

Å hjelpe noen med et cannabisproblem

Å hjelpe noen med et cannabisproblem Å hjelpe noen med et cannabisproblem En guide i mental førstehjelp Hva er mental førstehjelp ved problematisk cannabisbruk? Førstehjelp er hjelp som blir gitt til syke og/eller skadde mennesker frem til

Detaljer

Tidlig intervensjon i forhold til barn av rusmisbrukende foreldre

Tidlig intervensjon i forhold til barn av rusmisbrukende foreldre Tidlig intervensjon i forhold til barn av rusmisbrukende foreldre Vurdering av kartleggingsmetoder i forhold til risikovurdering og planlegging av tiltak RAPPORT Anders Hellman Terje Knutheim fagsjef Rogaland

Detaljer

SOSIALE NETTVERK, MESTRING OG PSYKISK HELSE BLANT BARN OG UNGE SOM KOM TIL NORGE SOM ENSLIGE MINDREÅRIGE ASYLSØKERE

SOSIALE NETTVERK, MESTRING OG PSYKISK HELSE BLANT BARN OG UNGE SOM KOM TIL NORGE SOM ENSLIGE MINDREÅRIGE ASYLSØKERE SOSIALE NETTVERK, MESTRING OG PSYKISK HELSE BLANT BARN OG UNGE SOM KOM TIL NORGE SOM ENSLIGE MINDREÅRIGE ASYLSØKERE Sentrale funn og forslag til tiltak Brit Oppedal I samarbeid med Karoline B. Seglem,

Detaljer

Forebyggende tiltak i forhold til barn og unges psykiske helse som kan benyttes av skolehelsetjenesten

Forebyggende tiltak i forhold til barn og unges psykiske helse som kan benyttes av skolehelsetjenesten Forebyggende tiltak i forhold til barn og unges psykiske helse som kan benyttes av skolehelsetjenesten - eller hvor skolehelsetjenesten er en viktig samarbeidspartner for skolene. Av Siv Skotheim, Helene

Detaljer

IS-1832. Informasjon til brukere og pårørende om anbefalt behandling av depresjon

IS-1832. Informasjon til brukere og pårørende om anbefalt behandling av depresjon IS-1832 V E I V I S E R I M Ø T E M E D H E L S E P E R S O N E L L Informasjon til brukere og pårørende om anbefalt behandling av depresjon UTGITT AV: Helsedirektoratet, august 2010 KONTAKT: Avdeling

Detaljer

Symptomer fastleger støter på ved begynnende psykose

Symptomer fastleger støter på ved begynnende psykose Symptomer fastleger støter på ved begynnende psykose 5. årsoppgave i stadium IV Profesjonsstudiet i medisin ved universitetet i Tromsø Espen Frostmo MK 07 Veileder: Grigory Rezvy Førsteamanuensis ved UiTø

Detaljer

Kjennetegn hos menn som har oppsøkt Alternativ til Vold (ATV) for vold i nære relasjoner

Kjennetegn hos menn som har oppsøkt Alternativ til Vold (ATV) for vold i nære relasjoner Rapport 4 / 2012 Ingunn Rangul Askeland, Bente Lømo, John-Filip Strandmoen, Trond Heir og Odd Arne Tjersland Kjennetegn hos menn som har oppsøkt Alternativ til Vold (ATV) for vold i nære relasjoner Nasjonalt

Detaljer

- Et fullverdig liv. Rus og psykisk helse bedre hjelp til de sykeste

- Et fullverdig liv. Rus og psykisk helse bedre hjelp til de sykeste - Et fullverdig liv Rus og psykisk helse bedre hjelp til de sykeste Forord Den norske legeforening arbeider kontinuerlig med fagutvikling. I perioden 2013-2015 har Legeforeningen bl.a. valgt å fokusere

Detaljer

Med rus uten ord? Oslo, 15.05.2013. En norsk studie av aleksitymi blant rusavhengige i behandling. Masterstudent: Hanne Lorimer Aamodt

Med rus uten ord? Oslo, 15.05.2013. En norsk studie av aleksitymi blant rusavhengige i behandling. Masterstudent: Hanne Lorimer Aamodt Oslo, 15.05.2013 Med rus uten ord? En norsk studie av aleksitymi blant rusavhengige i behandling. Masterstudent: Hanne Lorimer Aamodt Veileder: Per Nerdrum Master i psykisk helsearbeid, Institutt for sykepleie,

Detaljer

Bruk av tvungent vern uten døgnbehandling

Bruk av tvungent vern uten døgnbehandling Bruk av tvungent vern uten døgnbehandling En kvantitativ studie Use of compulsory care in outpatient treatment Maria Løvsletten Masteroppgave i psykisk helsearbeid, avdeling for Folkehelsefag Master of

Detaljer

Utredning, behandling og oppfølging av personer med psykoselidelser

Utredning, behandling og oppfølging av personer med psykoselidelser Nasjonale faglige retningslinjer Utredning, behandling og oppfølging av personer med psykoselidelser IS-1957 Heftets tittel: Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer

Detaljer

Rusproblemer blant eldre er ofte

Rusproblemer blant eldre er ofte Rus Rusproblemer blant eldre Av Siri Ytrehus professor ved Diakonhjemmet høgskole, Institutt for sykepleie og helse, Oslo, hvor hun er faglig ansvarlig for et masterprogram i helse- og sosial faglig arbeid

Detaljer

Depresjon. - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende

Depresjon. - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende Depresjon - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende Olaf Bakke Overlege, spesialist i psykiatri Sørlandet Sykehus HF Arendal Hensikten med dette informasjonsheftet Informasjonsheftet

Detaljer

Pårørende til personer med demens - Evaluering av en psykoedukativ intervensjon rettet mot pårørende

Pårørende til personer med demens - Evaluering av en psykoedukativ intervensjon rettet mot pårørende Pårørende til personer med demens - Evaluering av en psykoedukativ intervensjon rettet mot pårørende Aud Johannessen Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap Master of Public Health MPH 2006:12 Pårørende

Detaljer

Dialektisk atferdsterapi for ungdom i Norge: Teori, metode og erfaringer fra et behandlingstilbud

Dialektisk atferdsterapi for ungdom i Norge: Teori, metode og erfaringer fra et behandlingstilbud Tidsskrift for Norsk Psykologforening, Vol 44, nummer 12, 2007, side 1475-1484 http://www.psykologtidsskriftet.no/index.php?seks_id=35585&a=2&sok=1 Dialektisk atferdsterapi for ungdom i Norge: Teori, metode

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for diagnostisering og behandling av voksne med depresjon i primær- og spesialisthelsetjenesten

Nasjonale retningslinjer for diagnostisering og behandling av voksne med depresjon i primær- og spesialisthelsetjenesten IS-1561 Nasjonale retningslinjer Nasjonale retningslinjer for diagnostisering og behandling av voksne med depresjon i primær- og spesialisthelsetjenesten Forord Forekomsten av depressive lidelser i befolkningen

Detaljer

Motivasjon og mestringsforventninger i metodisk støtte til arbeid for mennesker med schizofreni og psykoselidelser

Motivasjon og mestringsforventninger i metodisk støtte til arbeid for mennesker med schizofreni og psykoselidelser Motivasjon og mestringsforventninger i metodisk støtte til arbeid for mennesker med schizofreni og psykoselidelser Bacheloroppgave skrevet ved Høgskolen i Bergen våren 2013. Skrevet av: David R Skjoldheim

Detaljer

Skal man gi mennesker muligheter må man tro på mulighetene i menneskene.

Skal man gi mennesker muligheter må man tro på mulighetene i menneskene. IPS en lyninnføring til møtet med MIAS Skal man gi mennesker muligheter må man tro på mulighetene i menneskene. Eller, som Olav H. Hauge ville ha sagt det: Det er den draumen me ber på at noko vedunderleg

Detaljer

Sett fra et brukerog fagperspektiv. Ressurshefte. Alternativer til tvang I. Nasjonalt senter for erfarings kompetanse innen psykisk helse

Sett fra et brukerog fagperspektiv. Ressurshefte. Alternativer til tvang I. Nasjonalt senter for erfarings kompetanse innen psykisk helse Nasjonalt senter for erfarings kompetanse innen psykisk helse Alternativer til tvang I Sett fra et brukerog fagperspektiv Ressurshefte Dagfinn Bjørgen, Aina Storvold, Reidun Norvoll og Tonje Lossius Husum

Detaljer

Velkommen til Modul 1

Velkommen til Modul 1 Velkommen til Modul 1 Velkommen til emestring.no og den første behandlingsmodulen i sosial angst! emestring- behandlingen består av 9 behandlingsmoduler og gjennomføringen tar vanligvis 9-14 uker. Modulene

Detaljer

En guide for DEG som vil slutte med hasj

En guide for DEG som vil slutte med hasj En guide for DEG som vil slutte med hasj Utarbeidet av: Rådgivningsbyrån i narkotikafrågor Lund, Sverige (september 1998) Oversatt og utgitt i Norge av: Borgestadklinikken kompetansesenter Denne guiden

Detaljer

Å leve med en mann som drikker for mye. Erfaringer fra kvinner som har en partner med alkoholproblemer

Å leve med en mann som drikker for mye. Erfaringer fra kvinner som har en partner med alkoholproblemer Å leve med en mann som drikker for mye Erfaringer fra kvinner som har en partner med alkoholproblemer Å leve med en mann som drikker for mye Utgitt av Nasjonalt folkehelseinstitutt Bestilling: Folkehelseinstituttet

Detaljer