TEKNA nov 2012 Innlandet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TEKNA 6. 7. nov 2012 Innlandet"

Transkript

1 TEKNA nov 2012 Innlandet Utfordringer og konsekvenser pga økte overvannsmengder -nedbørsmengder og styrtregn -konsekvenser av klimaendringer for urbane beregninger -fremmedvannmengder i avløpssystemer Oddvar Lindholm Institutt for matematiske realfag og teknologi UMB.

2 Kilde: Fratini et al, Urban Water Journal, 21 juni 2012 Mange må med for å bidra til et bærekraftig samfunn

3 (Peter Stahre 2004)

4 Hva slags anlegg er mest bærekraftig? Langsiktig bærekraft er ikke bare bestemt av anleggstypen. Et konvensjonelt rørnett kan være det mest bærekraftige i visse situasjoner. Et LOD-anlegg er ikke bare et VA-anlegg.

5 Miljøgifter i overvann får økt oppmerksomhet Veilederen : - Overvann fra områder med ulike aktiviteter har ulik grad av forurensning. Overvann fra trafikkerte veier har f. eks høyt innhold av tungmetaller og organiske miljøgifter. Dette kan takles ved at overvann fra renere områder brukes uten særlige restriksjoner, mens overvann fra forurensede områder bør renses før det brukes som en ressurs. Det er dessuten en viktig oppgave å bidra til at overvannet i utgangspunktet ikke tilføres forurensende stoffer.

6 Total sum for miljøgifter for hele Indre Oslofjord. kg/år. Parameter Cd Cu Hg Pb PAH PCB Overvann fra tette flater 19, , ,1 2,1 Renseanlegg Overløp Sum 7, ,88 79,2 5,81 0,77 3, ,5 60,3 2,51 0,25 29, , ,4 3,1

7

8 Drange et al. 2007

9 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB

10 30 % økning av regnintensiteten pga klimaendring. Heidi Kringstad UMB 2009

11 Hvor store blir klimaproblemene? Økning i flomskader i byer: Mange prosjekter i Danmark, Sverige, UK og Norge gir indikasjoner på at % flere bygninger kan flomskades innen Overløpsmengder: Prosjekter i flere land indikerer at % økning i overløpsutslipp i mange avløpsnett.

12 - Jeg hørte at kumlokkene spratt opp av alt regnet, og at det flyter døde rotter rundt i gatene, sier norske Christian Vig som er på guttetur med tre kompiser i København. De ble fullstendig tatt på senga da himmelen plutselig åpnet seg. Flom overalt, og hotellobbyen lignet et basseng, sier Vig til VG Nett lørdag 2. juli 2011 fra København. Skybruddet fik Københavns gader til at ligne en dårlig udgave af Venedig. udbetalinger for skadene blir tre milliarder kroner...siger Ole Rasmussen, skadedirektør hos Topdanmark.

13 2. juli-regnet 2011 i København: Aldrig før er så mange danskere blevet ramt af skybrud, og aldrig før har forsikringsselskaberne punget så store summer ud til vandskader. Dele af København blev druknet af 135 millimeter styrtregn på få timer. (120 mm på 2 h). Det samlede antal anmeldelser er på omkring , med en erstatningsudbetaling på ca 8 milliarder kroner.

14 maksimal intensitet i mm/s regndybde i mm Ekstrem skybrud lørdag aften 2. juli ,00 regn intensitet regn dybde 1 år 2 år 10,00 1,00 0, varighed [min] mm skybrud på under 1½ time 24 mm på 10 min, 50 mm på 30 min 5 år 10 år 20 år 50 år 100 år 1000 år hændelse max :00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30 21:00 21:30 22:00 DMI tidpkt. Spangen DMI Kløvermarken pst DMI Kgs. Enghave 14

15 Monsterregnet i København 2. juli mm på 2 timer

16 Hva hvis monsterregnet falt i Oslo? Betydning for dimensjoneringen Gjentaksintervall /regn Liter/sek og hektar Vannføring l/s Nødvendig innvendig diameter 20 år Ca 900 mm 100 år Ca 1000 mm 2. Juli 2011 i Kb.hvn Ca 1500 mm Forutsetter IVF-kurve fra Blindern og et 2-timers regn, rørruhet = 1 mm, ledningsfall = 1 %, Nedslagsfelt = 100 ha og avrenningskoeffisient = 0,4

17 På tross av at media ofte rapporterer om ekstrem nedbør og byers avløpssystemer som ikke klarer overvannet fra nedbøren, er det mange kommuner som ikke tar hensyn til de allerede oppståtte klimaendringene og heller ikke de ennå mye verre klimapåvirkningene som ligger foran oss. Skulle man lagt inn et påslag på dagens nedbørstatistikk for å ta hensyn til et Københavntype-regnet, måtte man brukt % mer en dagens ingeniørpraksis i norske kommuner. Flere lignende tilfeller ser man oftere og oftere. Senest 6. august 2012 rapporterer Berlingske tidene at Aalborg dagen før fikk et styrtregn som var 40 % sterkere enn det man regner som et 100- årsregn i statistikkene man bruker i for eksempel Trondheim. (tilsvarer etter Gumbel ca års regn)

18 Vi er nærmere tropiske regn enn i det klima da dagens nedbørstatistikk startet målingene. Eksempel på et tropisk regn : I flg The Economist July 28 th 2012 kom det i 2005 i Mumbai India 1000 mm nedbør på ett døgn. Til sammenligning er Bergens rekord 156 mm på et døgn.

19 Netop hos Gjensidige har prisen for husforsikringer da også fået et veldig nøkk opad. Familien i Herlev skal i dag betale kroner for sin husforsikring mod kun kroner for et år siden. Kunder med kælder kan få fordoblet regningen, når Tryg i 2012 laver en ny model for indboforsikringer, der skal sikre selskabet mod store skybrudsregninger.

20 Utbetalinger for vannskader i mill. kr/år fra forsikringsselskaper mill. kr 1999 ca mill kr 2001 ca mill kr nå = ca. 4 milliarder kr/år. IF skadeforsikring sier at 1 mrd kr ble betalt ut i 2010 pga tilbakeslag fra avløpsnettet

21 Prinsippskisse for visning av effekten ved økt regnintensitet. Vann føring Det er marginalene som teller! Tid etter regnets start

22 Oppstuvning over rørene terreng hf ledning 2 L v h f f D 2g v Hvis vannføringen (v) øker med 50 %, så øker oppstuvningshøyden hf med 125%.

23 En liten prosentvis økning i oppstuvning, kan gi en mye større prosentvis økning i antall kjelleroversvømmelser terreng hf > 90 cm Ledning v

24 Befolkningsøkning siden 2009 Relativ endring (%) Befolkningsøkning og relativ befolkningsendring i området Indre Oslofjord Befolkningøkning Relativ endring Kommunale planer Moderat estimat Høyt estimat SSB moderat vekst SSB høy vekst SSB moderat vekst

25 Danmark viser vei! Krav om flomkart i byene er et lovforslag, miljøminister Ida Auken har fremsat i Folketinget Problemer med afledning af spildevand under skybrud må bli kartlagt, så oversvømmelser nemmere undgås. Nu kommer nye kart, der viser, hvor risikoen for oversvømmelser er størst. Foto: Colourbox.

26 Alle kommuner i Danmark skal have undersøgt, hvor meget vand deres forsyningers kloakker kan bære, når det regner voldsomt. Det skal tegnes ind på konkrete oversvømmelseskart, så kommunerne ved, hvor de skal sætte målrettet indsats ind for at undgå, at kloakvand løber op i gaderne.

27 Kravet om de nye kart er en del af et lovforslag, miljøminister Ida Auken har fremsat i Folketinget. -Vi skal sikre os mod kloakvand og oversvømmelser i boliger og hos private. For at kunne gøre det målrettet og effektivt skal kommunerne først og fremmest vide, hvor og hvorfor problemerne opstår. Den viden kan kommunerne få med de nye oversvømmelseskart og tage med videre i deres klimatilpasningsplaner til glæde for både husejere og virksomheder, siger Ida Auken. I den seneste økonomiaftale med kommunerne for 2013 er det aftalt, at klimatilpasning skal indgå i de kommende kommuneplaner. Spildevandsselskaberne skal udarbejde de nye oversvømmelseskart til kommunerne, da det er dem, der kender kloakkerne bedst. De kan få dækket udgifterne til kartlægningen over vandregningen fra forbrugerne. - Det er helt afgørende, at vi får den viden om oversvømmelsesrisikoen for ikke at få en kæmperegning, når vi næste gang får et voldsomt regnvejr. De nye kart vil give rigtig meget viden for relativt få penge.

28 Hva er fremmedvann? Type fremmedvann Drensvann fra bygninger Spillvannsledning i separatsystemer Ved feilkoblinger Overvann fra overflater Ved feilkoblinger, via kumlokk etc. Grunnvannsinnlekking til avløpsledning eller kummer Utlekket drikkevann til avløpsledning eller kum Ikke planlagt Ikke planlagt Fellesavløpssystemledninger Planlagt Planlagt Ikke planlagt Ikke planlagt

29 Hva er problemet med Type problem Opptar kapasitet i ledningen (kan f.eks bli tilbakeslag i kjellere) Økt utslipp via regnvannsoverløp Økt utslipp i nødoverløp i pumpestasjoner Opptar kapasitet i renseanlegget (oppholdstider) Frakter med forurensninger ut av renseanlegg Økte kostnader til drift og investeringer fremmedvann? Spillvannsledning i separatsystemer Ja Nei Ja Ja Ja Ja Fellesavløpssystemledninger Nei, vanligvis ikke noe stort problem Ja Ja, i enkelte avløpsnett Ja Ja Ja

30 Hovedutfordring - vann på avveie 67 % fremmedvann til RA Kilde: Godt Vann Drammensregionen GVD

31 Beregnet fremmedvann på noen store anlegg i 2008 Forutsatt 1,8 g P / p d og 160 l/ p d Anlegg/kommune P inn mg/l % fremmedvann VEAS 3,66 67,5 Bekkelaget Oslo 3,62 67,8 Solumstrand Drammen 3,06 72,8 Saulekilen Arendal 2,5 77,8 FREVAR Fredrikstad 2,61 76,8 Lillehammer 4,54 59,6 Moss 4,2 62,7 Sandefjord 2,47 78,0 Tønsberg 4,11 63,5 Nordre Follo 4,22 62,5 Holen Bergen pe 1,71 84,8 Knappen Bergen 63000pe 2,41 78,6 Flesland Bergen 46000pe 6,06 46,1 Ytre Sandviken Bergen 35000pe 1,58 86,0

32 Beregnet fremmedvannmengde for ulike Tot-P konsentrasjoner i innløpet t

33 Spillvann Fremmedvann

34 Undersøkelserav fremmedvann i avløpsnettene i Norden (UMB september 2011) De 15 største avløpsanleggene i Norge (1,5 mill pers) De 15 største anleggene i Sverige (3,7 mill pers) De 15 største anlegg i Danmark (2,54 mill pe) De 8 største anleggene i Finland (1,8 mill pers) Fremmedvann i l/p døgn Fremmedvann i % av totalt inn per år Omfang av fellesavløpssystem Ca % av alle spillvannsførende ledninger 58 Anslår ca % Ca Ca 50 % av kloakkert areal i tettsteder 29 Anslår ca %

35 nnløpskonsentrasjoner i 2009 av Tot P for de største renseanleggene

36 Hva koster fremmedvannet Norge? Et tankeeksperiment Kostnadspost og forutsetninger 250 l/p d, 4 mill. pe, og 80 øre /m3 i marginalkostand i snitt for el, kjem, etc (Driftskostnadene totalt på avløp er ca. 3 milliarder/år) Antar 50 % av fosforutslippene skjer til områder som må redusere P i h.h.t. Vanndirektivet. Antar 4000 kr/kg P som fjernes. Antar 0,2 mg P/l i effluenten Investeringene på avløpssektoren antas å være ca 2,5 milliarder kr/år. Hvis 10 % av dette kunne vært spart ved minimalt med fremmedvann (Kapitalkostnadene på avløp er ca 2 milliarder/år) (Ved behov for økt rensekapasitet blir tallene meget store) Andre ulemper (hygienerisiko, m.m.?)? mill kr per år Ca 300 Ca 150 Ca 250 Totale kostnader per år pga fremmedvann Mer enn 700?

37 Innledende studier kan inneholde f.eks: -Beskrivelse av avløpssystemets komponenter. -Spillvannsproduksjon fra boliger, næringer, off institusjoner etc. i utvalgte delfelt -Grunnvannsnivåer målt over lengre perioder -Stikkprøvemålinger for vannføring og temperatur langs hovedstrenger -Kontinuerlig vannføringsmåling i avløpsnett med tilhørende nedbørmåling i feltet -Grovbestemmelse av infiltrasjons- og innlekkasjevannmengder -Anbefalinger for videre undersøkelser hvis dette er nødvendig Bakgrunnsmaterialet kan være tidligere tekniske analyser, databaser, intervjuer med fagfolk som kjenner nettet, drift- og vedlikeholdsdokumenter, målinger og analyser på avløpsrenseanlegg og pumpestasjoner og tilstandsrapporter.

38 Hvis forundersøkelser viser at grundigere analyser må gjøres, kan programmet være som følger -Inspeksjon av kummer (Ca minimum 10 % av kummene) -Valg av målekummer for øyeblikkelige vannføringsmålinger og kummer for kontinuerlige målinger. -Målinger av grunnvannsnivåer i de inspiserte kummer (kan gjøres enkelt ved å se hvor høyt opp kumringene er våte, eller hvor høyt vanndamp er kondensert, eller med piezometermålere gjennom kumvegg el.).

39 Det bør måles vannføringer i minst 10 sammenhengende uker, men pga. varierende nedbør, temperatur og grunnvannstandnivå, bør vannføringer måles kontinuerlig over et helt år. Hydrologiske forhold varierer mye fra år til år, så vannføringsmålinger i helt opp til 3 4 år er best. Nedbør må måles samtidig med høy tidsoppløsning i feltet. Data bør innhentes fra grunnvannsmålingene minst hver 2. uke.

40 På basis av målingene ønsker man å finne: - Maksimal infiltrasjonsmengde som er gjennomsnittet av infiltrasjonen over noen dager med perioder med høy grunnvannstand. - Minimum infiltrasjonsmengde som er gjennomsnittet av infiltrasjonen over noen dager med perioder med lav grunnvannstand. -Årlig gjennomsnittlig infiltrasjonsmengde.

41 - Direkte nedbørbetingede innlekkasjer. (overvann som renner direkte til spillvannsledningene via feilkoblinger på taknedløp, kumlukk, garasjenedfarter, m.m.) - Forsinkede nedbørbetingede innlekkasjer. (drensvann fra bygninger eller andre drensledninger, el. - Indirekte nedbørbetinget infiltrasjonsvann. (deler av nedbøren perkolerer til grunnvannet og hever grunnvannsspeilet).

42

43

44 Hva kan senke fremmedvannstilførselen til renseanleggene? Mulige tiltak Separatsyst Fellessyst Minke drikkevannslekkasjene Ja Ja Fjerne feilkoblinger Ja Nei Fjerne muligheter for overlekking/innlekking i kummer Tette kummer, fornye/rehabilitere kummer Ja Ja Tette rørskjøter Ja Ja Fornye/rehabilitere rør Ja Ja Separere fellessystem Nei Ja Bruke mer LOD-metoder Nei Ja Senke grunnvannspeilet lokalt m ny drensledning eller grunnvannspumpe Få bort husdreneringer fra spillvannsførende ledning Ja Ja Ja Ja Ja Ja

45 UMB - DET LEVENDE UNIVERSITET Takk for oppmerksomheten!

Klimatilpasninger Veiledning om mulige tiltak i avløpsanlegg (TA-2317/2008)

Klimatilpasninger Veiledning om mulige tiltak i avløpsanlegg (TA-2317/2008) Klimatilpasninger VEILEDNING OM MULIGE TILTAK I AVLØPSANLEGG 2317 2007 Forord Veiledningens formål er å hindre økt forurensning fra overløpsutslipp og avløpsrenseanlegg, slik at god vanntilstand kan nås

Detaljer

Modellering av avrenningsreduserende tiltak i Trones-feltet, Sandnes

Modellering av avrenningsreduserende tiltak i Trones-feltet, Sandnes Modellering av avrenningsreduserende tiltak i Trones-feltet, Sandnes Trygve Alexander Lende Bygg- og miljøteknikk (2 årig) Innlevert: juni 2013 Hovedveileder: Sveinung Sægrov, IVM Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

KOU 2013:2 Vann og avløp 2014-2017

KOU 2013:2 Vann og avløp 2014-2017 KOU 2013:2 Vann og avløp 2014-2017 Mai 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Sammendrag... 3 2.0 Bakgrunn/begrunnelse for utredningen... 4 3.0 Status og fakta... 5 3.1 Nøkkelinformasjon vannforsyning... 5 3.2.

Detaljer

Tilstandsvurdering av kommunale vann og avløpstjenester

Tilstandsvurdering av kommunale vann og avløpstjenester Norsk Vann Informasjon Resultater 2010 Tilstandsvurdering av kommunale vann og avløpstjenester www.bedreva.no Foto: Nina Østergaard Norsk Vanns tilstandsvurdering av VA-tjenestene Vurdering av 61 kommuner

Detaljer

NATURSKADER OG OVERVANN I FORSIKRING. HVA FOKUSERER SELSKAPENE PÅ VED REGRESS

NATURSKADER OG OVERVANN I FORSIKRING. HVA FOKUSERER SELSKAPENE PÅ VED REGRESS NATURSKADER OG OVERVANN I FORSIKRING. HVA FOKUSERER SELSKAPENE PÅ VED REGRESS Mia Ebeltoft VA-dagenen midtnorge sept 2012 FNO Finansnæringens Fellesorganisasjon Bransjeorganisasjon stiftet 1. januar 2010

Detaljer

MÅ BYTTE RØR FOR MILLIARDER

MÅ BYTTE RØR FOR MILLIARDER Forsidefoto: Dag Nordsveen < SEKSJON HELSE OG SOSIAL Nr. 5-2012 MÅ BYTTE RØR FOR MILLIARDER SIDE 8 13 www.fagbladet.no Norge er kloakkversting For medlemmer i Fagforbundet I flyktningers fotspor SIDE 14

Detaljer

KLIMAENDRINGER GIR OSS NYE UTFORDRINGER SOM KREVER NYE LØSNINGER - BRUK AV FORSIKRINGSDATA I FOREBYGGENDE ARBEID.

KLIMAENDRINGER GIR OSS NYE UTFORDRINGER SOM KREVER NYE LØSNINGER - BRUK AV FORSIKRINGSDATA I FOREBYGGENDE ARBEID. KLIMAENDRINGER GIR OSS NYE UTFORDRINGER SOM KREVER NYE LØSNINGER - BRUK AV FORSIKRINGSDATA I FOREBYGGENDE ARBEID. Mia Ebeltoft FNO Finansnæringens Fellesorganisasjon (Snart kalt Finans Norge!) Bransjeorganisasjon

Detaljer

Effekt av lokal overvannshåndtering i Sandnes sentrum

Effekt av lokal overvannshåndtering i Sandnes sentrum Effekt av lokal overvannshåndtering i Sandnes sentrum Resultater fra modellstudier med programmet STORM Karoline Hamnes Bygg- og miljøteknikk Innlevert: juni 2013 Hovedveileder: Sveinung Sægrov, IVM Norges

Detaljer

OVERVANN, FLOM, RAS OG EKSTREMVÆR - DAGMAR ENKELTE KOMMUNER KAN RISIKERE REGRESS! HVA ER FORSIKRINGSBRANSJEN OPPTATT AV OG HVORFOR?

OVERVANN, FLOM, RAS OG EKSTREMVÆR - DAGMAR ENKELTE KOMMUNER KAN RISIKERE REGRESS! HVA ER FORSIKRINGSBRANSJEN OPPTATT AV OG HVORFOR? OVERVANN, FLOM, RAS OG EKSTREMVÆR - DAGMAR ENKELTE KOMMUNER KAN RISIKERE REGRESS! HVA ER FORSIKRINGSBRANSJEN OPPTATT AV OG HVORFOR? Mia Ebeltoft Konferanse 12. juni 2012 Klimatilpasning og overvannshåndtering

Detaljer

Lokal tilpasning til et klima i endring. Råd om tilpasning av fysisk planlegging og infrastruktur i kommuner og fylkeskommuner

Lokal tilpasning til et klima i endring. Råd om tilpasning av fysisk planlegging og infrastruktur i kommuner og fylkeskommuner Lokal tilpasning til et klima i endring Råd om tilpasning av fysisk planlegging og infrastruktur i kommuner og fylkeskommuner Ti råd for klimatilpasning Fra forskning til praktiske tiltak Ikke vent, start

Detaljer

KLIMA OG VANN- HVA SKJER PÅ DEN POLITISKE ARENA REGRESS PÅ VANN- OG AVLØPSSKADER OG NATURSKADER

KLIMA OG VANN- HVA SKJER PÅ DEN POLITISKE ARENA REGRESS PÅ VANN- OG AVLØPSSKADER OG NATURSKADER KLIMA OG VANN- HVA SKJER PÅ DEN POLITISKE ARENA REGRESS PÅ VANN- OG AVLØPSSKADER OG NATURSKADER Mia Ebeltoft Fagdirektør/Advokat Skadetakstkonferanse 10.1.2012 Temaer. Flom og overvann/vannskader i forsikring

Detaljer

Viktig å vite om kjelleroversvømmelser. Råd for å forebygge og redusere skadeomfanget

Viktig å vite om kjelleroversvømmelser. Råd for å forebygge og redusere skadeomfanget Viktig å vite om kjelleroversvømmelser Råd for å forebygge og redusere skadeomfanget FORORD Oversvømmelse i kjelleren innebærer mye ubehag og ekstra arbeid. Den økonomiske erstatningen man eventuelt får

Detaljer

Effektivitet i kommunale vann og avløpstjenester

Effektivitet i kommunale vann og avløpstjenester Norsk Vann Informasjon Benchmarkingresultater 2008 Effektivitet i kommunale vann og avløpstjenester DOKUMENTASJON AV EFFEKTIVITET Oppnå definerte mål til lavest mulig kostnad Denne rapporten omhandler

Detaljer

NKF Kunnskapsdeling for et bedre samfunn www. kommunalteknikk.no

NKF Kunnskapsdeling for et bedre samfunn www. kommunalteknikk.no 11 2012 NKF Kunnskapsdeling for et bedre samfunn www. kommunalteknikk.no NORSK KOMMUNALTEKNISK FORENING Pumpehjulet som hopper over driftsproblemene! Flygt Flying N Begrepet selvrensende pumpehjul har

Detaljer

Johan Mattsson & Oddvar Stensrød HÅNDBOK OM VANNSKADER. Årsak, undersøkelser, tiltak og gjenoppbygging

Johan Mattsson & Oddvar Stensrød HÅNDBOK OM VANNSKADER. Årsak, undersøkelser, tiltak og gjenoppbygging Johan Mattsson & Oddvar Stensrød HÅNDBOK OM VANNSKADER Årsak, undersøkelser, tiltak og gjenoppbygging Mycoteam 2009 Ved kopiering fra denne bok skal kilde Mycoteam oppgis. Boken kan bestilles fra www.mycoteam.no

Detaljer

Prosjektrapport - VA i spredt bebygde områder samarbeid i Hallingdal

Prosjektrapport - VA i spredt bebygde områder samarbeid i Hallingdal 2013 Prosjektrapport - VA i spredt bebygde områder samarbeid i Hallingdal Gol og Hemsedal kommuner Elin Tangen INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning formål og avgrensning... 2 2 Det juridiske grunnlaget og

Detaljer

revitalisering av urbant undertrykkede bekker. landskapsarkitektens rolle i å fremme bruk av overvann som ressurs.

revitalisering av urbant undertrykkede bekker. landskapsarkitektens rolle i å fremme bruk av overvann som ressurs. revitalisering av urbant undertrykkede bekker. landskapsarkitektens rolle i å fremme bruk av overvann som ressurs. restoring brooks against urban pressure. the role of the landscape architect in promoting

Detaljer

Referat fra fagmøte om forsikring og naturskade 4. februar 2010 Sted: Klima- og forurensningsdirektoratet, Strømsveien 96, Oslo Møteramme: 10.00-15.

Referat fra fagmøte om forsikring og naturskade 4. februar 2010 Sted: Klima- og forurensningsdirektoratet, Strømsveien 96, Oslo Møteramme: 10.00-15. Referat fra fagmøte om forsikring og naturskade 4. februar 2010 Sted: Klima- og forurensningsdirektoratet, Strømsveien 96, Oslo Møteramme: 10.00-15.00 Deltagere: Fred Nilsen Anne Marie Landsverk Holst

Detaljer

NORGES TILSTAND 2015 STATE OF THE NATION

NORGES TILSTAND 2015 STATE OF THE NATION RÅDGIVENDE INGENIØRERS FORENING NORGES TILSTAND 2015 STATE OF THE NATION State of the Nation 2015 INNHOLD Forord Norges ryggrad s. 3 Metode s. 6 Scenarier for Norge 2050 s. 9 Sammendrag s. 12 Kommunale

Detaljer

PÅ LAG MED REGNET VEILEDER FOR LOKAL OVERVANNS- HÅNDTERING

PÅ LAG MED REGNET VEILEDER FOR LOKAL OVERVANNS- HÅNDTERING ROGALAND FYLKESKOMMUNE/JÆREN VANNOMRÅDE PÅ LAG MED REGNET VEILEDER FOR LOKAL OVERVANNS- HÅNDTERING SEPTEMBER 2013 LOKAL FORDRØYNINGSDAM FOR OVERVANN I TETT BEBYGGELSE BJØLSEN I OSLO (LARK: SNØHETTA, FOTO:RAINER

Detaljer

Kapittel 7. Matematiske modeller

Kapittel 7. Matematiske modeller Kapittel 7. Matematiske modeller En matematisk modell er en funksjon som mer eller mindre bra beskriver en praktisk situasjon. Dette kapitlet handler blant annet om: Hvordan lage en matematisk modell ved

Detaljer

Gårdsvarmeanlegg basert på bioenergi økonomi og erfaringer

Gårdsvarmeanlegg basert på bioenergi økonomi og erfaringer NOTAT 2010 9 Gårdsvarmeanlegg basert på bioenergi økonomi og erfaringer Undersøkelse blant fem gårdsvarmeanlegg Liv Grethe Frislid Knut Krokann Serie Redaktør Tittel Notat Agnar Hegrenes Gårdsvarmeanlegg

Detaljer

Konsekvenser av klimaendringer, tilpasning og sårbarhet i Norge Rapport til Klimatilpasningsutvalget

Konsekvenser av klimaendringer, tilpasning og sårbarhet i Norge Rapport til Klimatilpasningsutvalget Rapport til Klimatilpasningsutvalget CICERO Asbjørn Aaheim (red.), Halvor Dannevig, Torgeir Ericsson, Bob van Oort, Linda Innbjør, Trude Rauken ECON Pöyry Haakon Vennemo, Hege Johansen, Maja Tofteng Vestlandsforskning

Detaljer

Forsikring og forsikringsdata som plangrunnlag for forebygging. mia.ebeltoft@fno.no

Forsikring og forsikringsdata som plangrunnlag for forebygging. mia.ebeltoft@fno.no Forsikring og forsikringsdata som plangrunnlag for forebygging mia.ebeltoft@fno.no VA juss, Tekna 26. nov.2014 1 Klimaendringene og skadebildet 2 Dette er dagens situasjon. Klimaendringen tilsier minst

Detaljer

VIKTIG Å VITE OM KJELLEROVERSVØMMELSER

VIKTIG Å VITE OM KJELLEROVERSVØMMELSER VIKTIG Å VITE OM KJELLEROVERSVØMMELSER BÆRUM KOMMUNE VANN OG AVLØP Februar 2006 FORORD Å få sin kjeller oversvømmet innebærer stort ubehag og mye ekstra arbeid. Den økonomiske erstatningen man eventuelt

Detaljer

C.H. - Visitnorway.com TURISTUNDERSØKELSEN OPPSUMMERING AV SOMMEREN 2013 INNOVASJON NORGE RAPPORT JANUAR 2013

C.H. - Visitnorway.com TURISTUNDERSØKELSEN OPPSUMMERING AV SOMMEREN 2013 INNOVASJON NORGE RAPPORT JANUAR 2013 C.H. - Visitnorway.com TURISTUNDERSØKELSEN OPPSUMMERING AV SOMMEREN 2013 INNOVASJON NORGE RAPPORT JANUAR 2013 1 Innhold 1 Sammendrag Side 5 2 Turistene i Norge sommeren 2013 Side 11 3 Gjestenes forbruk

Detaljer

REN Info. Narvik VAR - hver dag. Juni 2011. Norges beste drikkevann kommer fra Isvatnet og Forsnesvatnet. www.narvikvar.no

REN Info. Narvik VAR - hver dag. Juni 2011. Norges beste drikkevann kommer fra Isvatnet og Forsnesvatnet. www.narvikvar.no REN Info Et informasjonsmagasin fra Narvik VAR Juni 011 Narvik VAR - hver dag www.narvikvar.no Norges beste drikkevann kommer fra Isvatnet og Forsnesvatnet VI GJØR NARVIK RENERE INNHOLD I frontlinjen...................................

Detaljer

4-2015. Norges beste drikkevann? Kunnskapsdeling for et bedre samfunn. Østre Agder brannvesen På besøk hos KMD NKF Trøndelag

4-2015. Norges beste drikkevann? Kunnskapsdeling for et bedre samfunn. Østre Agder brannvesen På besøk hos KMD NKF Trøndelag 4-2015 Norsk Kommunalteknisk Forening www.kommunalteknikk.no Norges beste drikkevann? Østre Agder brannvesen På besøk hos KMD NKF Trøndelag Kunnskapsdeling for et bedre samfunn utleiepumper 3 gode grunner

Detaljer

Funksjonskontroll av renseanlegg i spredt bebyggelse i Morsa-vassdraget

Funksjonskontroll av renseanlegg i spredt bebyggelse i Morsa-vassdraget Funksjonskontroll av renseanlegg i spredt bebyggelse i Morsa-vassdraget November 2008 Utarbeidet av: Erik Johannessen, Siv.ing, MSCE, COWI AS Lillian Ovell, Ing., MBA, COWI AS Arild Schanke Eikum, Ph.D,

Detaljer

Påvirker den generelle samfunnsøkonomien dine boutgifter? Hva skjer når man søker om lån? Pant, tinglysingsgebyr og dokumentavgift

Påvirker den generelle samfunnsøkonomien dine boutgifter? Hva skjer når man søker om lån? Pant, tinglysingsgebyr og dokumentavgift Boligøkonomen Boligøkonomen Det å kjøpe bolig er en stor avgjørelse, og sikkert noe du vil gjøre flere ganger i løpet av livet. De fleste av oss rekker å ha flere hjem; alt fra barndomshjemmet, studenthybelen,

Detaljer