Lean verdiskapende samspill

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lean verdiskapende samspill"

Transkript

1 Lean verdiskapende samspill Lean handler om å tilby det kunden eller brukeren trenger - og bare det

2 Innholdsfortegnelse: Om å lage en ny sti i skogen Kundeverdi Prosess med minimal sløsing... 5 De sju mudakategoriene... 6 Verdistrømskart... 7 Muda analyse Trekk eller dra produktet eller tjenesten gjennom verdistrømmen Skap en tilstand av kontinuerlige forbedringer (KF) A3 og Hoshin-ledelse... 11

3 Lean - verdiskapende samspill Av Bjarne Berg Wig Lean handler om å gjøre det kunden eller brukeren trenger - og bare det. «Alt vi gjør er å se på tidslinjen fra det øyeblikket kunden gir oss en bestilling, til det punktet vi mottar betaling. Og vi reduserer denne tiden ved å fjerne den ikke verdiskapende sløsingen» Taiichi Ohno, grunnleggeren av Toyota Production System. Ordet Lean betyr «mager» og kom med boken "The Machine that Changed the World" fra 1990 som beskriver Toyotas produksjonssystem. Toyota selv bruker ikke begrepet Lean. Deres filosofi og systemer bygger på TQM, og har et helhetlig og sammenhengende sett av prinsipper, metoder og verktøy. Det er vanlig å se Lean som en måte å tilrettelegge produksjon og arbeidsprosesser, men Lean må ses i sammenheng med helheten i TQM. Å utvikle Lean, er ikke å innføre TPM, kanban, 5 S eller kontinuerlig forbedring. Det er denne feilen de fleste som vil kopiere verdens beste ledelsessystem har gjort i altfor mange år. Å innføre Lean, er først og fremst å utvikle en lærende organisasjon. Å utvikle Lean, er systematisk og fjerne barrierer for kontinuerlig forbedring og kontinuerlig læring. Jefferey K. Liker sier i sin berømte bok The Toyota Way: «Jo lenger jeg har studert TPS og the Toyota Way, jo mer forstår jeg at det er et system designet for å gi menneskene verktøyene for kontinuerlig å forbedre sitt arbeid.»1 I dette heftet får du en trinnvis gjennomgang av hva Lean er og hvordan vi bygger opp en Lean verdikjede. La oss starte med fundamentet, eller forutsetningen for å få det til. Om å lage en ny sti i skogen En virkelig lærende organisasjon har en kultur for læring. En kultur er en tilstand der menneskene handler i samsvar med noen uskrevne verdier og normer som for eksempel «sånn er det bare» eller «det sitter i veggene». Det er denne kulturen som er avgjørende for om vi utvikler Lean og verdiskapende samspill i verdensklasse. De fleste organisasjoner har en kultur for å hindre læring. Typiske kjennetegn, er at man klandrer andre for feil, eller man skjuler feil. Det er skapt en tilstand der feil og avvik er negativt og ledere og ansatte lærer seg å skjule feil for å unngå negative konsekvenser. Uten å endre en slik kultur vil Lean aldri lykkes. Å Endre kultur, er som å gå opp en ny sti i skogen. Man må sette seg et nytt mål, lage en ny sti og gå den mange ganger. Og la den gamle gro igjen og gå inn i glemselen. Dette setter meget store krav til lederskap. 1 The Toyota Way, Jefferey K. Liker. Bjarne Berg Wig - Innledning om Lean

4 Lederskap kan ikke delegeres til lean-koordinatorer, fasilitatorer eller konsulenter. Ledelsen må personlig eie prosessen, kommunisere målene og de grunnleggende prinsippene for Lean. De må personlig lede endringsprosessen man må igjennom. Lederne må gå den nye stien. - Vi snakker med hverandre, ikke om hverandre. - Problemer er kilder til læring, ingen pekefinger. - Vi hjelper medarbeiderne våre til å bli enda bedre. - Vi leder ved å bruke coaching. Det tar år å utvikle en sterk forbedringskultur. Ledelse og tillitsvalgte må være fast bestemt på å jobbe med et langsiktig perspektiv. Perspektivet er evigheten. Når vi skal forklare Lean, bruker vi de fem grunnprinsippene: 1. Optimaliser kundeverdien for produktet eller tjenesten du skal levere. Produser akkurat det kunden/brukeren trenger - ikke mer - ikke mindre. Vekk med alt annet. 2. Studer og forstå arbeidsprosessen og hvilke deler som skaper kundeverdi og hvilke deler av den som ikke gjør det. 3. Skap flyt i prosessen ved å fjerne alle lagre, stopp og hindringer 4. Skap trekk eller sug, der neste trinn trekker aktiviteter og leveranser fra foregående trinn. 5. Skap en tilstand av kontinuerlig forbedring og dermed kontinuerlig læring. Et nøkkelbegrep i forståelsen av Lean er det japanerne kaller muda. Muda er alle aktiviteter og ressurser som ikke skaper verdi for brukerne. En del av muda er direkte sløsing, mens andre deler kan være nødvendig, men ikke verdiskapende. Ved å fokusere på flyt, synliggjør vi alle andre problemer som ligger under overflaten. Vi kan sammenligne det med å senke vannstanden for å synliggjøre grunner og rev. For hver gang vi utvikler bedre flyt ved å fjerne bufferlagre, eller venterom for folk eller ting, synliggjør vi nye rev og grunner som vi må fjerne. Vi skal her ta for oss de fem grunnleggende lean-prinsippene ett for ett og gi en veiviser for hvordan Lean kan innføres. Du kan lese mer om dette på nettsiden vår. 4 Bjarne Berg Wig - Innledning om Lean

5 1. Kundeverdi Med kundeverdi mener vi målbare egenskaper sett med sluttkundens øyne. Vi kaller det "kundens stemme". Indikatorene på kundeverdi kommer fra ulike kilder som kundeundersøkelser, registrering av kundetilbakemeldinger, proaktive kundestudier eller fokusgrupper. Kundens stemme må oversettes til målbar virkning på de fire prestasjonssøylene i Dugelighetsmodellen: riktig kvalitet lavest mulig ressursbruk riktig levert (tid og service) uten negativ effekt på HMS 2 Indikatorene på kundeverdi bestemmes gjennom å svare på kundekrav, men også gjennom analyse av hva som er viktige ikke uttrykte, men latente behov. Her kommer vi inn på de tre kvalitetsnivåene: Hvilke basiskvalitetsegenskaper må sikres for å unngå misnøye? Krevende, vitale få kvalitetsegenskaper for å gjøre kunden tilfreds? Finnes det viktige kvalitetsegenskaper som svarer på latente behov (kvalitet X)? Vi bruker ofte metodikken i QFD (Quality Function Development) for å bestemme kundeverdi. Og hvilken konkret funksjon egenskapen skal ha for kunden eller brukeren. Kundens stemme må være klar og tydelig og synliggjøres i alle deler av verdikjeden. Uten kundefokus - ingen Lean verdikjede. 2. Prosess med minimal sløsing Når vi skal skape en verdikjede uten unødvendig muda må vi først lære å skille mellom verdiskapende og ikke verdiskapende aktiviteter. Ikke uvanlig er over 80 prosent av aktivitetene i prosessen - muda. Det ser tilsynelatende ut som det jobbes jevnt og trutt, men hvis vi ser nøyere etter, er mye av det som foregår helt unødvendig. En saksbehandling på en enkel utbygging av en garasje tar ofte tre fire uker fra du leverer søknaden til kommunen, til du får svar. Selve behandlingen av byggesaken tar 12 minutter. Sakene ligger i kø på et mellomlager eller vandrer rundt i byråkratiet. Vi bare går rundt og tror at en prosess må ta dager og uker, mens den i virkeligheten kun tar minutter. Fjerning av Mu er metoder som fokuserer på å fjerne alle hindringene for at en prosess kan kjøres optimalt. Muda (sløsing): Mura (risiko): Muri (tungvint arbeid): Ikke verdiskapene Risiko for en uønsket hendelse, uhell og skader Tungvint, upassende fysisk og manglende kompentanse 2 HMS må ses på i mye breiere og dypere mening. Ikke kun å unngå negativ effekt på miljøet, men positiv effekt på helse, miljø og sikkerhet. Bjarne Berg Wig - Innledning om Lean 5

6 Vi skal her hovedsakelig konsentrere oss om muda, som er aktiviteter eller prosesser som ikke tilfører produktet en høyere verdi. For eksempel vil en flytting av et produkt fra én operatør til en annen, eller retting av en feil medføre en ekstra kostnad. Aktiviteten tilfører imidlertid ikke produktet høyere verdi, og betegnes derfor som muda. Nødvendig og unødvendig muda I praksis er det ikke mulig, og heller ikke ønskelig, å fjerne all muda. Vi må derfor dele muda i to grupper: Unødvendig muda som vi kan og bør fjerne eller redusere. Nødvendig muda som kan reduseres, men ikke fjernes. For eksempel: Utføre arbeid ved hånd, kropp, hjerne, øye, øre eller nese - Verdiøkning Overvåke en maskinell prosess visuelt - Nødvendig muda Lete etter nødvendig verktøy - Muda, sløsing Vente på dokumentasjon eller arbeidsoppdrag - Muda, sløsing Transportere komponent fra en operasjon til en annen - Muda, sløsing Teammøter og lignende - Nødvendig muda Skifte klær, bære sikkerhetsutstyr, hygiene - Nødvendig muda Lunsj - Nødvendig muda De sju mudakategoriene 1. Overproduksjon Enkelt fortalt er overproduksjon å produsere en gjenstand før den er etterspurt. Den enkle, men drastiske løsningen på overproduksjon er å skru av krana. Imidlertid krever dette stort mot fordi da en lang rekke andre muda-kategorier kommer til overflaten. Det er vanskelig å produsere i samme takt som salget, men det bør være et mål. 2. Venting Når et objekt ikke blir behandlet eller er i bevegelse, kommer ventingen til syne. Mye av produksjonens ledetid er knyttet til venting på det neste trinnet. 3. Transport Å transportere produkter mellom prosesser er en kostnad som normalt ikke skaper noen verdi til produktet. Transport er et element som det kan være vanskelig å redusere, fordi det krever fysiske endringer i utformingen av produksjonen. 6 Bjarne Berg Wig - Innledning om Lean

7 4. Overforedling Ofte betegnet som overkill. Mange bedrifter bruker dyre høypresisjonsverktøy og automatiseringsverktøy, mens vanlige verktøy er godt nok. Mindre og mer fleksibelt utstyr trenger mindre plass. Datateknologien har ført til at mange bruker altfor kompliserte og tungvinte løsninger på enkle oppgaver. Hvilke dataprogrammer trenger vi egentlig? Kostbare dataprogrammer skal oppgraderes og koster mye. 5. Unødig lager Lagerhold er unødig kapitalbinding, plasskrevende og krever ekstra prosesser. Lagerhold er som vann som skjuler de underliggende skjærene og problemene. Fjernes lagrene, kommer skjærene til syne, og problemene kan reduseres gradvis. Lagre forekommer ofte som symptomer på feil i verdikjeden. I noen tilfeller kan selvsagt lagre være verdiskapende for kunden, siden leverandøren raskt kan svare på behov som oppstår uventet. Men primært er dette et symptom på kunde- og leverandørrelasjoner som ikke fungerer som de skal. 6. Unødige bevegelser Denne mudakategorien er knyttet til dårlig ergonomi ved at de ansatte må bøye seg, strekke seg, gå eller løfte. Særlig på mange byggeplasser består mye av hverdagen av unødig gåing og løfting. 7. Feilretting Retting av feil er selvsagt tap av verdifull tid. Ofte fører feilretting til såkalt motproduktiv eller kontraproduktiv tid. Vi skal både rette opp tidligere arbeid og gjøre jobben på nytt. Gjennom involvering av alle ansatte i kontinuerlig forbedringsarbeid (KF) kan denne kostnaden reduseres til et minimum. Verdistrømskart Når vi starter arbeidet med Lean, er det smart å starte med et kart over verdistrømmen. Dette kartet er som andre kart, et bilde sett fra helikopter eller fugleperspektiv. Tegn opp strømmen ved å bruke gråpapir, post it-lapper og gjerne med ulike farger. For hver arbeidsprosess skal dere registrere data. Dataene kan lastes inn i et regneark, der dere kan synliggjøre de ulike tapskategoriene grafisk. Dette kan bidra til å blinke ut de prioriterte forbedringsområdene og skape oppmerksomhet. Når kartet er laget, skal dere analysere og bruke KF-prosessen til systematisk forbedring. Litt mer om dette under prinsipp 5. Bjarne Berg Wig - Innledning om Lean 7

8 Muda analyse Den andre metoden er å kartlegge hver enkelt konkrete aktivitet i en arbeidsprosess. Det finnes ulike symboler, men i NS 809 brukes symbolene som i dette eksemplet: I venstre kolonne nummereres operasjonene fortløpende for å lette senere kommunikasjon, så følger en stikkordsmessig beskrivelse av operasjonene. I høyre kolonne noteres merknader som plukkes opp underveis i studien. Her er det også interessant å registrere avstander og tidsforbruk. Det kunne her vært nyttig med en skisse av kontorenes plassering for å komplettere underlagsmaterialet. Midtfeltet i skjemaet er for å vise hvilke mudakategorier som inngår i prosessen, antallet i hver kategori og data om tidsforbruk og avstander. Vi ser at dette er en registrering av nåværende prosess, og derved underlag for en prosessanalyse med sikte på å forbedre prosessens ledetid. Slike skjemaer er lette å bruke og gir en god oversikt med enkle midler. Skjemaene utvikles oftest hos de enkelte brukere, tilpasset egne formål og analyseobjekter. Når vi har designet eller redesignet prosessen med minimale tap, skal vi jobbe med å skape god flyt. 3. Skap flyt Flyt er konstant bevegelse av produktet eller tjenesten mot sluttkunden. Her vil det selvsagt være store ulikheter, ettersom vi har svært ulike prosesser. Behandling av pasienter ved et kirurgisk mottak er noe helt annet enn produksjon av møbler, eller behandling av byggesaker. Produktutvikling og innovasjon er ulikt pleie av eldre. Grunnprinsippene er imidlertid de samme, men må tilpasses ulike virkeligheter. Prosess layout En Harvard studie av Toyotas prosessdesign, konkluderte med at «Prosesskjeden for et produkt eller tjeneste må være oversiktelig enkel og direkte. Veien som prosessen går, skal være enkel og oversiktelig. Det vil si at vi skal kunne se med det blotte øye at alt er i orden eller når noe går galt.» 8 Bjarne Berg Wig - Innledning om Lean

9 Tegn opp en ny der verdistrømmen er bunnet tett sammen. For å skape flyt må vi derfor se på prosessens layout. Ofte er prosesser organisert etter organisatoriske funksjoner, og ikke etter verdistrømmen. Konsekvensen av dette er mange vekslinger. Takt tid Takt er kundens bestilling delt på tilgjengelig tid på hvert prosesstrinn. Vi deler opp kundens bestilling på hver arbeidsstasjon slik at alle stasjoner arbeider i takt med kundens bestilling. Ikke ulikt å "danse med kunden". Vi følger kundens takt. Når vi har funnet takt tida, må vi fordele eller balansere de ulike aktivitetene slik at vi får god flyt. Vi kan også sammenligne takt tida med rundetider i skøyting. Når man skal gå 5000 meter på f.eks må denne deles opp i planlagte rundetider. Balansering av prosessen Balansering er å jevne ut aktivitetene og å fjerne flaskehalser. Hvis vi ser på et enkelt eksempel med prefabrikkering av metalldeler med sveising, har vi maskinering (datastyrte verktøymaskiner), deretter manuell prosess med nesting (festing av deler) og sveising. Det første bildet viser en ganske balansert prosess, men hvis vi legger på alt plunder (de røde søylene), ser vi at vi har en tydelig flaskehals. Denne må fjernes for å skape flyt. Spaghettidiagram Her kan det være nyttig å kartlegge ved hjelp av et spagettidiagram. Her tegner vi opp materialets og menneskenes bevegelser med fargede streker. Vi ser lett hvor vi har unødvendige bevegelser, og hvor vi må bygge om innredningen for å få god flyt. De viktigste virkemidlene for å oppnå flyt, kan oppsummeres slik: Definere verdistrømmen gjennom verdistrømskart og verdistrømsanalyse. Optimalisere maskinutnyttelse gjennom OEE/TAK og TPM-verktøyene for optimalisering av vedlikehold. Planlegg raske omstillinger. Verktøyet for raske omstillinger kalles SMED 3. Redusere planleggingshorisonten ved hjelp av planleggingstavler. Kort planleggingshorisont skaper mer fleksibilitet og bedre flyt. Kanban-styrt tilførsel av råvarer og deler. Produksjonen må ha det den trenger når den trenger det (JiT). Kontinuerlig forbedring av flyt ved faste KF-møter ved KF-tavlen. 3 Single Minute Input of Dies Bjarne Berg Wig - Innledning om Lean 9

10 4. Trekk eller dra produktet eller tjenesten gjennom verdistrømmen Å trekke produktene gjennom verdistrømmen handler kort og godt om å kun gjøre det som er bestilt fra neste ledd. Neste prosess trekker produktet, gjennom å bestille produkt fra prosessen foran. Dette skjer ved at det gis et signal som utløser et "sug" som skal fylles ved rask levering. Ved å bruke signalstyring (kanban) og planleggingstavler, kan vi styre prosessen slik at ingen aktivitet bakover settes i gang uten etter signal. På denne måten skaper vi balanse mellom kundenes etterspørsel og den faktiske produksjonstakten. Denne balansen reduserer en rekke mudakategorier og gir en optimal flyt. Den mudakategorien som ofte skaper størst problem er overproduksjon. Varer, informasjon eller folk "hoper seg opp" og utløser dermed en rekke andre mudakategorier som lager, transport, bevegelse, venting. 5. Skap en tilstand av kontinuerlige forbedringer (KF) Det første nøkkelordet her er ordet tilstand. En tilstand er en situasjon hvor det å gjøre forbedringer har blitt en sentral del av jobben: «sånn er det bare». Mange virksomheter driver med daglig drift og forbedringsaktiviteter av og til ofte som et tillegg til vanlig drift. En tilstand av kontinuerlige forbedringer har vi når dette gjøres samtidig og som en naturlig del av daglig drift. Som vi forklarte innledningsvis, er det helt avgjørende at ledelsen aktivt går i spissen i forbedringsarbeidet. Og stimulerer den nye KF-kulturen: Dårlige nyheter er gode nyheter. Den andre nøkkelen er PUKK-hjulet eller PDSA. Systematisk problemløsning ved bruk av analyse og faktabasert prøving. Prinsippet er å finne grunnårsaken til problemer og fjerne "røttene" til dem ved å spørre fem ganger hvorfor. Dette er det felles språket både lederne og alle ansatte i en Lean virksomhet må beherske. Daglig målstyring - 24 timersmøtet/tavlemøte Under et besøk på en av Densos fabrikker i Japan, snakket jeg med tidligere CEO, om årsaken til fabrikkenes fabelaktige effektivitet og kvalitet. Han fremholdt at nøkkelen og den avgjørende faktoren var de faste 24-timers møtene foran hvert skift. Maks 10 minutter på fats tidspunkt foran planleggingstavlen. Produksjonstavlen er en visualisering av: kundeverdi og produktmengder planlagt og virkelig produksjon ansvarlige og tider Her gås det gjennom alle ordrer og korrigerende og forebyggende tiltak fastsettes. Hele produksjonsteamet er til stede i tillegg til ledelsen og støttepersonell. På denne måten har de en åpen og direkte kommunikasjon, kontinuerlig fokus på kunden og verdiskapingsprosessen. 10 Bjarne Berg Wig - Innledning om Lean

11 Faste forbedringsmøter På samme måte innføres faste forbedringsmøter. Disse KF-møtene foregår ofte på fast dag og tid og ved en KF-tavle. En KF-tavle er en visualisering av forbedringer som pågår. Bruk PUKK-hjulet for å se status. Her er det viktig å gjøre det enkelt og fleksibelt. Bruk gjerne bilder av problemer og løsninger. I tavleeksemplet er det brukt et prioriteringsvindu for å evaluere forslag og løsninger. Hele tiden kommer det nye forbedringsforslag inn på tavla. Teamet vurderer saker og tar dem enten opp til behandling på sine faste møter eller sender dem som innspill til tverrfunksjonelle KF-prosjekter. Disse må behandles på et nivå over produksjonslaget eller teamet. Team og 5 S Det hele koker ned til å utvikle sterke og selvstendige team. Her er 5 S en nøkkel. Gjennom å starte med 5 S øver vi oss opp i å gjennomføre mange små og store forbedringer. 5 S er derfor selve "syretesten" på å innføre en forbedringskultur og samspill i team. A3 og Hoshin-ledelse I en Lean organisasjon trenger vi et felles språk som alle behersker og kan bruke. Uavhengig av posisjon, bakgrunn og nasjonalitet. Og vi trenger en effektiv måte å bruke dette språket på. Målstyringstavler, forbedringstavler, kanban-kort og mye mer. At dette er kommunikasjonsverktøy som baserer seg på enkle symboler, farger og bruk av forbedringsverktøyene fiskebein, fem ganger hvorfor statiskiske verktøy som Pareto og histogrammer osv. Alt dette er en del av det felles «spillemønsteret» for verdiskapende samspill. Et nøkkelverktøy i kommunikasjon i Lean er A3 rapporten. Over tid vil A3 rapporter ta over for PowerPoint-presentasjoner, lange tekstdokumenter og korrespondanse som hovedvirkemiddel for å formidle kunnskap og ideer i en Lean organisasjon. Grunnen til dette er rett og slett - Lean. Formidle mye med lite. På en oversiktlig og lett måte. A3 skjuler ikke informasjonen. Alt er synlig. A3 er akkurat passe stort. A4 er for lite og større blir ofte for stort og uhåndterlig. Enhver rapport som er over flere sider eller to sider front-og-bakside, skjuler alltid noe av informasjonen.vi kan holde en A3 i en standard leseavstand og se alt på den. Hvis jeg er fokusert på én del, forblir resten i mitt sidesyn. Det er ikke rom til å skjule noe. Samtidig er det rikelig rom for visuelle modeller, inkludert skisser, fotografier, diagrammer og grafer. Faktisk tvinger nesten størrelsen forfatteren til å bruke visuelle modeller - fordi det rett og slett ikke er plass til å ordlegge for mange ting. Bjarne Berg Wig - Innledning om Lean 11

12 Når dette felles språket er på plass, kan vi knytte det til de strategiske målene for viksomheten. I TQM og Lean heter dette "Hoshin Kanri" eller hoshin-ledelse. En "Hoshin" består av et mål og en retning for å nå målet. Virksomheten skal sette seg årlige hoshin og bruke A3 rapporten for å følge dem opp. Ved at alle kan PUKK-hjulet og A3 blir kommunikasjonen dynamisk og virksomheten kan både danse i takt med kunden og bevege seg i takt med virksomhetens strategi. 12 Bjarne Berg Wig - Innledning om Lean

Hva er Lean? Kapittel 2

Hva er Lean? Kapittel 2 Hva er Lean? Kapittel 2 Historiske perioder Håndverkssamfunnet Masseproduksjon Lean produksjon Menneske Høy kompetanse. Lav kompetanse, spesialist Kunnskapsrik. lagspiller Maskin Små universal maskiner

Detaljer

Lean konstruksjon. Involverende planlegging Forelesningsnotat

Lean konstruksjon. Involverende planlegging Forelesningsnotat Lean konstruksjon Involverende planlegging Forelesningsnotat Innhold: Lean i byggeprosjekter er annerledes Muda (tap) i byggeprosjekter Variasjon og variasjonsårsaker De sju forutsetninger for sunne aktiviteter

Detaljer

Lean Forum Stavanger 19 mars 15. Lean introduksjon. Kjell Sigve Kvalavåg

Lean Forum Stavanger 19 mars 15. Lean introduksjon. Kjell Sigve Kvalavåg Lean Forum Stavanger 19 mars 15 Lean introduksjon Kjell Sigve Kvalavåg 1903 Henry Ford 1933Kiichiro Toyoda Taiichi Ohno 1960 70 I dag Masseproduksjon Utvikling av Toyota Production System Utvikling av

Detaljer

Lean. i Molde kommune

Lean. i Molde kommune Lean i Molde kommune Gode medarbeidere! I Molde kommune har vi tradisjon for å drive utviklingsarbeid, både ved å lære av egne og andres erfaringer, men også gjennom egen nyskaping. Vi er dyktige i Molde

Detaljer

Lean Speilet LEAN LEDELSE

Lean Speilet LEAN LEDELSE Lean Speilet LEAN LEDELSE Hvorfor Lean speil? 1. Sammenligne arbeidspraksis mot de antatt beste 2. Fastsette nå-situasjonen i egen virksomhet 3. Finne og prioritere forbedringsområder 4. Måle utviklingen

Detaljer

Lean Speilet. Ståstedsanalyse og strategisk A3

Lean Speilet. Ståstedsanalyse og strategisk A3 Lean Speilet Ståstedsanalyse og strategisk A3 Hvorfor Lean speil? 1. Sammenligne arbeidspraksis mot de antatt beste 2. Fastsette nå-situasjonen i egen virksomhet 3. Finne og prioritere forbedringsområder

Detaljer

Lean en kvalitetsforbedringsmetode som hjelper til med å effektivisere drift.

Lean en kvalitetsforbedringsmetode som hjelper til med å effektivisere drift. Lean en kvalitetsforbedringsmetode som hjelper til med å effektivisere drift. Lean filosofi, metoder og verktøy, kan dette være noe for oss? Norsk forening for sterilforsyning Landsmøte 2013 v / Seniorrådgiver

Detaljer

Få forståelse for hva Lean handler om. Underbygge jobben med å skape en sterk prestasjons og forbedringskultur.

Få forståelse for hva Lean handler om. Underbygge jobben med å skape en sterk prestasjons og forbedringskultur. Hensikt Få forståelse for hva Lean handler om. Underbygge jobben med å skape en sterk prestasjons og forbedringskultur. Kontinuerlig forbedring handler om kultur og vilje til endring og utvikling. Forbedringsarbeid

Detaljer

Lean IT + ITIL = sant?

Lean IT + ITIL = sant? Lean IT + ITIL = sant? Hva er Lean IT, og hvordan benytte dette i ITIL-miljøer Oslo 30. mai 2012 Monica Strand Seniorkonsulent Steria Steria Hva er Lean? Lean handler om å skape kundeverdi VA Verdiskapende

Detaljer

Lean huset Et system basert på logisk struktur - ikke ett sett med verktøy

Lean huset Et system basert på logisk struktur - ikke ett sett med verktøy Lean introduksjon 2008 TPM Team Scandinavia Lean huset Et system basert på logisk struktur - ikke ett sett med verktøy Mål Riktig kvalitet Lavest kostnad Høy sikkerhet Høy moral Korteste ledetid JIT JIDOKA

Detaljer

Lean i Norge. Bjarne Berg Wig TQM Center Norway AS. 1. Hvorfor går det galt? 2. Hva gjør de som lykkes? 3. Hvordan lage en positiv epidemi?

Lean i Norge. Bjarne Berg Wig TQM Center Norway AS. 1. Hvorfor går det galt? 2. Hva gjør de som lykkes? 3. Hvordan lage en positiv epidemi? Lean i Norge Bjarne Berg Wig TQM Center Norway AS 1. Hvorfor går det galt? 2. Hva gjør de som lykkes? 3. Hvordan lage en positiv epidemi? Prestasjon I særklasse (90) Tid 2 Hva gjør de beste? TAP 11 3 Skal

Detaljer

Lean Mining. Presentasjon på Norsk Bergforenings Vårmøte 2015 Gällivare 06.05.2015. Professor i gruvedrift, Sunniva Haugen

Lean Mining. Presentasjon på Norsk Bergforenings Vårmøte 2015 Gällivare 06.05.2015. Professor i gruvedrift, Sunniva Haugen Lean Mining Presentasjon på Norsk Bergforenings Vårmøte 2015 Gällivare Professor i gruvedrift, Sunniva Haugen 1 Institutt for geologi og bergteknikk Håndverk Håndarbeid Lave faste kostnader, høy marginalkostnad

Detaljer

Sløsing, observasjon og kommunikasjon

Sløsing, observasjon og kommunikasjon Sløsing, observasjon og kommunikasjon Sløseri Arbeid, eller bruk av ressurser, som ikke øker produktets/tjenestens verdi. Sløseri bli noen ganger kalt muda, sløseri på Japansk Sløseri arbeid som øker kostnad,

Detaljer

Kvalitetsledelse. HMS-faglig forum 4.februar

Kvalitetsledelse. HMS-faglig forum 4.februar Kvalitetsledelse HMS-faglig forum 4.februar Dugelighetsmodellen kvalitetsledelse = ledelseskvalitet Kvalitet: Kunde og Samfunnskommunikasjon Strategisk ledelse (Hoshin ledelse) Kvalitet Kostnad Leve- ranse

Detaljer

Norges mest fleksible produsent av vinduer og dører

Norges mest fleksible produsent av vinduer og dører Om Gilje Tre En familiebedrift startet av brødrene Gilje i 1948 Produserer vinduer, skyvedører, balkongdører og ytterdører Vinduer, skyvedører og balkongdører produseres i moderfabrikken på Gilja, 5 mil

Detaljer

Masterplan for innføring /utvikling av Lean

Masterplan for innføring /utvikling av Lean Masterplan for innføring /utvikling av Lean BBW juni 2013 Hvorfor hovedplan (masterplan)? Planen skal skape forutsetninger for et gjennombrudd for forbedringer. Master plan 11 Hoshin Utløser kjedereaksjon

Detaljer

Hva er LEAN? Ole Løland TrioVing

Hva er LEAN? Ole Løland TrioVing Hva er LEAN? Ole Løland TrioVing LEAN er et tankesett som leder til kontinuerlige forbedringer utført av alle ansatte. LEAN er et tankesett som leder til kontinuerlige forbedringer utført av alle ansatte.

Detaljer

Østnytt 21. mars 2012, NorDan Otta: http://www.nrk.no/nett-tv/indeks/301176/

Østnytt 21. mars 2012, NorDan Otta: http://www.nrk.no/nett-tv/indeks/301176/ Østnytt 21. mars 2012, NorDan Otta: http://www.nrk.no/nett-tv/indeks/301176/ Tretorget og Produksjonsløftet Lars Martin Bøe, JH studios Tretorgets mål: Tremekanisk verdikjedes førstevalg for: Utvikling

Detaljer

LEANHÅNDBOK. Foto: Trym Ivar Bergsmo

LEANHÅNDBOK. Foto: Trym Ivar Bergsmo LEANHÅNDBOK Foto: Trym Ivar Bergsmo Innholdsfortegnelse 1. LEAN KONTINUERLIG FORBEDRING... 3 2. INTERVJU OG KORTLEGGING... 4 3. REDESIGN... 6 4. HANDLINGSPLAN... 7 5. FORBEDRINGSMØTER... 7 6. RESULTATENE

Detaljer

med LEAN www.lillehammer.kommune.no

med LEAN www.lillehammer.kommune.no Kontinuerlig forbedring med LEAN som metode Fokus på tjenesteytingen Virkelighetsbeskrivelse Krav om bedre og flere produkter Uendrede eller færre økonomiske ressurser Kamp om hendene og kompetansen Dette

Detaljer

TQM Partners vårsamling

TQM Partners vårsamling TQM Partners vårsamling Porsgrunn 29 30.5.13 Helge Lund Roger Solheim helge.lund@improx.no roger.solheim@improx.no +47 907 21 994 +47 911 46 438 HMS-MINUTT Rømningsvei Observasjoner på veien hit i dag

Detaljer

Norges mest fleksible vindusprodusent

Norges mest fleksible vindusprodusent Om Gilje Tre En familiebedrift startet av brødrene Gilje i 1948 Vinduer, balkongdører og skyvedører lages i en og samme flyt i hoved fabrikken på Gilja, 5 mil øst for stavanger Ytterdører produseres på

Detaljer

Lean- fjern sløsing, skap verdier!

Lean- fjern sløsing, skap verdier! Lean- fjern sløsing, skap verdier! Bergen Næringsråd Bergen, 3. juni 2015 Stein Byrkjeland, Marianne T. Fenger Deloitte Norge Steinkjer Trondheim Florø Førde Sogndal 20 kontorer 1250 Nordhordland Bergen

Detaljer

Lean Mining. Presentasjon på Geonorkonferansen 2014. Professor i gruvedrift, Sunniva Haugen 23.01.2014. Institutt for geologi og bergteknikk

Lean Mining. Presentasjon på Geonorkonferansen 2014. Professor i gruvedrift, Sunniva Haugen 23.01.2014. Institutt for geologi og bergteknikk Lean Mining Presentasjon på Geonorkonferansen 2014 Professor i gruvedrift, Sunniva Haugen 1 «Mine of the Future» Forstudie for svensk strategisk forskningsprogram Delprosjektleder for Lean Mining http://www.rocktechcentre.se/

Detaljer

Norges mest fleksible vindusprodusent

Norges mest fleksible vindusprodusent Om Gilje Tre En familiebedrift startet av brødrene Gilje i 1948 Vinduer, balkongdører og skyvedører lages i en og samme flyt i hoved fabrikken på Gilja, 5 mil øst for stavanger Ytterdører produseres på

Detaljer

Byggevaredagen 2012 Sted: Hotell Bristol Dato: 3. mai 2012. Gaute Hørlyk

Byggevaredagen 2012 Sted: Hotell Bristol Dato: 3. mai 2012. Gaute Hørlyk Byggevaredagen 2012 Sted: Hotell Bristol Dato: 3. mai 2012 Gaute Hørlyk Så - er lean løsningen, nå da? Hva ser vi? Forbedring gjennom forståelse "Tid, ressurser og kompetanse til forbedring" Taiichi Ohno,

Detaljer

LEAN Introduksjon. TPM Team Scandinavia. TPM Team Scandinavia

LEAN Introduksjon. TPM Team Scandinavia. TPM Team Scandinavia LEAN Introduksjon 2009 TPM Team Scandinavia TPM Team Scandinavia Norges ledende spesialistselskap innen Lean som tilbyr tjenester til bedrifter som vil utvikle sin virksomhet slik at de på best mulig måte

Detaljer

Skandinavias ledende bedriftsrådgivningsselskap innen Lean

Skandinavias ledende bedriftsrådgivningsselskap innen Lean Skandinavias ledende bedriftsrådgivningsselskap innen Lean Fokus på kundeverdi 2 TPM Team Scandinavia AS er ledende i Norge innen Lean. Vi har lang erfaring fra resultatorienterte forbedringsprosesser

Detaljer

Våre workshops og kurs en kort introduksjon

Våre workshops og kurs en kort introduksjon Våre workshops og kurs en kort introduksjon Lean Lab Norge i samarbeid med Sintef Raufoss Manufacturing Lean workshop 1 dag i Norges eneste fullskala treningssimulator for Lean. Passer for: Alle typer

Detaljer

Strategisk salg - med fokus på kundestrategier, nøkkelkundeutvikling og optimalisering av salgsprosesser

Strategisk salg - med fokus på kundestrategier, nøkkelkundeutvikling og optimalisering av salgsprosesser Strategisk salg - med fokus på kundestrategier, nøkkelkundeutvikling og optimalisering av salgsprosesser Tar vi ut potensialet i vår salgsorganisasjon? Dette programmet skaper en rød tråd fra selskapets

Detaljer

Frokostmøte for Daglige Ledere «Interessekonflikter og utfordringer i dagens marked»

Frokostmøte for Daglige Ledere «Interessekonflikter og utfordringer i dagens marked» Frokostmøte for Daglige Ledere «Interessekonflikter og utfordringer i dagens marked» Improvement Group AS Kjetil Bang-Olsen System og Sikkerhet AS Werner Pedersen Agenda Introduksjon Problemstilling for

Detaljer

Ledersamling om Lean, Gran og Lunner kommuner Thorbjørnrud 11. mars 2016 Tor Giæver

Ledersamling om Lean, Gran og Lunner kommuner Thorbjørnrud 11. mars 2016 Tor Giæver Ledersamling om Lean, Gran og Lunner kommuner Thorbjørnrud 11. mars 2016 Tor Giæver SINTEF Raufoss Manufacturing AS Agenda 10:15 10:45 Lean bakgrunn, Toyotas 14 prinsipper 10:45 11:30 Sløsing, observasjon

Detaljer

LEAN! Chris Wilsher MBB LSS

LEAN! Chris Wilsher MBB LSS Quality Norway LEAN! Chris Wilsher MBB LSS «GALSKAP ER Å GJØRE DET SAMME OM OG OM IGJEN OG FORVENTE ET ANNET RESULTAT» Kompetanse Lederskap Kultur PROSESSER Resultat INNHOLD Lean og kvalitet; sammenhenger

Detaljer

LEAN ER en arbeidsmåte som tar

LEAN ER en arbeidsmåte som tar LEAN ABC Andre utgave INNHOLD HVA ER LEAN LEAN STIKKORD FASER I INNFØRINGSPROSJEKTENE LEAN I DAGLIG DRIFT Lean A B C er under kontinuerlig forbedring K:\Bølgen innføringsprosjekt\verktøykasse 2012\Fra

Detaljer

Innhold Hva er egentlig Lean? Hvordan skape en forbedringskultur? Leanhuset Kundeverdier Sløsing- hvordan oppnå en slank produksjon De fem

Innhold Hva er egentlig Lean? Hvordan skape en forbedringskultur? Leanhuset Kundeverdier Sløsing- hvordan oppnå en slank produksjon De fem Hans Ole Dyrseth Innhold Hva er egentlig Lean? Hvordan skape en forbedringskultur? Leanhuset Kundeverdier Sløsing- hvordan oppnå en slank produksjon De fem Lean-prinsippene Forbedringer på arbeidsstedet

Detaljer

Forskning og kvalitetsutvikling - 2 sider av samme sak? Gro Sævil Helljesen, prosessleder, RN, MSc Helse Sør-Øst RHF 26 august 2010

Forskning og kvalitetsutvikling - 2 sider av samme sak? Gro Sævil Helljesen, prosessleder, RN, MSc Helse Sør-Øst RHF 26 august 2010 Forskning og kvalitetsutvikling - 2 sider av samme sak? Gro Sævil Helljesen, prosessleder, RN, MSc Helse Sør-Øst RHF 26 august 2010 WHO (1993) fem hovedområder for å vurdere og evaluere kliniske virksomheter:

Detaljer

Hvordan skape entusiasme gjennom Lean ledelse?

Hvordan skape entusiasme gjennom Lean ledelse? Hvordan skape entusiasme gjennom Lean ledelse? Om Gilje Tre En familiebedrift startet av brødrene Gilje i 1948 Vinduer, balkongdører og skyvedører lages i en og samme flyt i hovedfabrikken på Gilja, 5

Detaljer

LEAN HISTORIER Tavlemøter

LEAN HISTORIER Tavlemøter LEAN HISTORIER Tavlemøter Verdistrømsanalyser 5S, Sortere, Strukturer, Skinne, Standardisere, Sikre Sløsing, venting, overproduksjon, kø, omarbeid Introduksjon LEAN, sett fra mitt ståsted 2 historier fra

Detaljer

Rendyrking av kjernevirksomhet En vei mot mer effektiv drift?

Rendyrking av kjernevirksomhet En vei mot mer effektiv drift? www.pwc.com Rendyrking av kjernevirksomhet En vei mot mer effektiv drift? Agenda Rendyrking Drivere, trender og suksessfaktorer Case eksempel: Lean i ekspedisjon 2 Rendyrking hvilke drivere er for/imot?

Detaljer

Lean i Norge. Monica Rolfsen IØT, NTNU

Lean i Norge. Monica Rolfsen IØT, NTNU Lean i Norge Monica Rolfsen IØT, NTNU Den norske modellen Stor grad av likhet i lønn og status Omfattende velferdsstat Industrielle relasjoner/parter i arbeidslivet og forholdet mellom disse Human-centered

Detaljer

Varige forbedringer ved bruk av Lean

Varige forbedringer ved bruk av Lean Varige forbedringer ved bruk av Lean Frokostmøte - 12. mai 2015 Kjetil Woje - Seniorrådgiver Ståle Eilifsen - Seniorrådgiver 1 Agenda Hvorfor forbedringsarbeid? Introduksjon til Lean Kartlegging av forbedringsområder

Detaljer

Every product every fast, flexible flow

Every product every fast, flexible flow Every product every fast, flexible flow Håkon Fauske Smartlog 4.12.07 1 Agenda Lean og Flyt Hydro Automotive Structures Every product every Utfordringer Oppsummering 2 3 MURI MURA TAKT TIME NAGARA GEMBA

Detaljer

Lean Manufacturing & ERP

Lean Manufacturing & ERP Lean Manufacturing & ERP Odd Jøran Sagegg Dr.ing. Fagansvarlig logistikk WM-data AS odsae@wmdata.no WM-data Ett av Nordens ledende IT bedrifter. 10 000 MSEK i omsetning og ca. 9 000 ansatte Norge 300 anstatte

Detaljer

LEAN. Kontinuerlig forbedring. Aktivitet. / arbeidsprosessa. Verdistrøm. Sløsing. Fokusintervju. Problemtre. Interessentanalyse.

LEAN. Kontinuerlig forbedring. Aktivitet. / arbeidsprosessa. Verdistrøm. Sløsing. Fokusintervju. Problemtre. Interessentanalyse. Kontinuerlig forbedring ord og uttrykk: LEAN Kontinuerlig forbedring Aktivitet Verdistrøm / arbeidsprosessa Sløsing Fokusintervju Problemtre Interessentanalyse Brunpapirsesjon Hvitpapirsesjon Forbedringsforslag

Detaljer

5 STEG TIL EFFEKTIV SERVICELOGISTIKK

5 STEG TIL EFFEKTIV SERVICELOGISTIKK 5 STEG TIL EFFEKTIV SERVICELOGISTIKK OPPNÅ BETYDLIGE FORDELER MED EFFEKTIV SERVICELOGISTIKK Sykehusets servicelogistikk har ofte et stort forbedringspotensiale. Det handler om å identifisere flaskehalser

Detaljer

Business Process Re-engineering (BPR)

Business Process Re-engineering (BPR) 1 Business Process Re-engineering (BPR) Strategirådgiver 2 Business Process Re-engineering BPR konsept og praktisk prosjektledelse Forstå, kommunisere og forankre pågående forbedringsprosjekter Praktisk

Detaljer

«Glød og go fot» Utviklingsstrategi. Orkdal kommune. Nyskapende. Effek v. Raus 2012-2015. Våre strategier er:

«Glød og go fot» Utviklingsstrategi. Orkdal kommune. Nyskapende. Effek v. Raus 2012-2015. Våre strategier er: Utviklingsstrategi Orkdal kommune «Glød og go fot» Nyskapende Effek v Raus 2012-2015 Vi vil skape en arbeidsplass der ledere og ansatte jobber sammen om læring og forbedring. Vi mener at en slik arbeidsplass

Detaljer

Hvordan skape entusiasme gjennom Lean ledelse?

Hvordan skape entusiasme gjennom Lean ledelse? Hvordan skape entusiasme gjennom Lean ledelse? Om Gilje Tre En familiebedrift startet av brødrene Gilje i 1948 Vinduer, balkongdører og skyvedører lages i en og samme flyt i hoved fabrikken på Gilja, 5

Detaljer

www.lillehammer.kommune.no

www.lillehammer.kommune.no Kontinuerlig forbedring bdi med LEAN Sidsel Brath Fagenhetsleder Økonomi, Informasjon og service Lillehammer kommune Fellesenheten Økonomi Samarbeid på lønns- og regnskapstjenester mellom Gausdal, Øyer

Detaljer

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune 2012 Utarbeidet av Tove-Merethe Birkelund Dato Godkjent av Dato 2 Forord Notodden kommune hadde et nærvær på 88,9 % i 2009, det vil si en fraværsprosent på

Detaljer

Utrulling av Lean eller Six Sigma. Faktorer for suksess med kontinuerlig forbedring.

Utrulling av Lean eller Six Sigma. Faktorer for suksess med kontinuerlig forbedring. Utrulling av Lean eller Six Sigma Faktorer for suksess med kontinuerlig forbedring david.martin@teknologisk.no no Det er ikke tillatt, uten å innhente skriftlig tillatelse fra David Martin, å kopiere eller

Detaljer

2.1 Lean har mange ansikter...40 2.2 Valg av perspektiv...47

2.1 Lean har mange ansikter...40 2.2 Valg av perspektiv...47 Innhold Introduksjon...13 Del I lean som globetrotter...15 KapIttel 1 Den norske modellen...17 1.1 Utviklingen av den norske modellen frem til andre verdenskrig..19 1.2 Produktivitet og gjenreisning...22

Detaljer

HVORDAN TA UT EFFEKTEN AV GODE INNKJØP I

HVORDAN TA UT EFFEKTEN AV GODE INNKJØP I HVORDAN TA UT EFFEKTEN AV GODE INNKJØP I PROSJEKTGJENNOMFØRINGSFASEN NAVN: LARS G. GULLAKSEN STED: OSLO DATO: 22. OKTOBER 2009 1 AGENDA 1. KORT OM BELIEFS ERFARING I ANLEGGSBRANSJEN 2. HVORFOR ER INNKJØP

Detaljer

LEAN Sunt bondevett satt i system

LEAN Sunt bondevett satt i system LEAN Sunt bondevett satt i system Vi fokuserer på; LEAN i TINE, NORTURA og GENO i dag Litt av historia bak LEAN tankegangen Faktiske resultat i norske bedrifter LEAN fungerer i praksis 5 S system og orden

Detaljer

LEAN i praksis Kontinuerlig forbedring R-LEAN

LEAN i praksis Kontinuerlig forbedring R-LEAN LEAN i praksis Kontinuerlig forbedring R-LEAN Roger Løe 040210 Hva er Lean 1903 1933 1960 70 I dag Henry Ford Kiichiro Toyoda Taiichi Ohno Masseproduksjon Utvikling av Toyota Production System Utvikling

Detaljer

Lean Six Sigma. Lean Six Sigma tilpasset norske forhold. Fonn Software AS

Lean Six Sigma. Lean Six Sigma tilpasset norske forhold. Fonn Software AS Lean Six Sigma Lean Six Sigma Kort innføring i: Hva er Lean Six Sigma? Hvilke resultat gir metodene? Hva kan min bedrift få ut av metodene? GoFlyten, få flyt i prosessene dine! Hvordan kommer jeg i gang?

Detaljer

KOMMUNAL LEDELSE - EN BALANSEKUNST?

KOMMUNAL LEDELSE - EN BALANSEKUNST? KOMMUNAL LEDELSE - EN BALANSEKUNST? Et hefte til refleksjon og inspirasjon September 2013 INNHOLD 1. Innledning 2. Administrative oppgaver en tidstyv? 3. Rapportering verdifullt eller belastende? 4. Tidsklemma?

Detaljer

"Lean & green" - erfaringer fra forbedringsarbeid ved UNN HF. Merete Postmyr, Pasientforløpskoordinator. 27. November 2014

Lean & green - erfaringer fra forbedringsarbeid ved UNN HF. Merete Postmyr, Pasientforløpskoordinator. 27. November 2014 "Lean & green" - erfaringer fra forbedringsarbeid ved UNN HF. Merete Postmyr, Pasientforløpskoordinator. 27. November 2014 Lean er: En overordnet filosofi for organisering og samhandling av arbeidsoppgaver

Detaljer

Medarbeidersamtaler. Universitetet for miljø- og biovitenskap

Medarbeidersamtaler. Universitetet for miljø- og biovitenskap Medarbeidersamtaler Universitetet for miljø- og biovitenskap 1 UMBs visjon Universitetet for miljø- og biovitenskap skal gjennom utdanning og forskning bidra til å sikre livsgrunnlaget til dagens og fremtidens

Detaljer

Idèer til LEAN på utvikling av undervisning i fagteam i videregående skole

Idèer til LEAN på utvikling av undervisning i fagteam i videregående skole Idèer til LEAN på utvikling av undervisning i fagteam i videregående skole Erik Edsberg Raufoss videregående skole 10. november 2011 Sammendrag Denne artikkelen inneholder idèer fra en ikke-ekspert om

Detaljer

Lean en nyttig metode også i boligsosialt arbeid

Lean en nyttig metode også i boligsosialt arbeid Lean en nyttig metode også i boligsosialt arbeid Presentasjon for Husbanken Region Nord og åtte kommuner torsdag 27. oktober 2011 v/mariann Dannevig, programleder www.lillehammer.kommune.no Hva er lean?

Detaljer

Hjemme bra, med kommunale helse og omsorgstjenester har vi det best!

Hjemme bra, med kommunale helse og omsorgstjenester har vi det best! Pasient- og bruker sikkerhet Respekt Trivsel Medisinsk pleie Sosialt samvær Rask behandling Tid Inkludering Hjemme bra, med kommunale helse og omsorgstjenester har vi det best! Vi skal gi våre kunder en

Detaljer

Å lykkes med lean i SMB

Å lykkes med lean i SMB Å lykkes med lean i SMB Av Claus Toft Friis, Friis Management, Danmark. Lean kan gjennomføres med stor suksess i små og mellomstore bedrifter (SMB), hvis det brukes riktig. Lean er for lengst blitt implementert

Detaljer

Lean produksjon Simulator

Lean produksjon Simulator Lean produksjon Simulator Bli inspirert til å bli Lean Få forståelse om Lean Hvordan raskt finne og eliminere tap! Praktisk trening over 1 dag gjennom Lean Simulator Denne treningen er like relevant for

Detaljer

Jan Gunnar Skogås, kull 16

Jan Gunnar Skogås, kull 16 Utviklingsprosjekt: Hvordan kan vi tilrettelegge for et systematisk forbedringsarbeide og aktivitetsøkning med utgangspunkt i medarbeiderne ved sykehuset? Jan Gunnar Skogås, kull 16 Røros, vår 2014 1 Bakgrunn

Detaljer

Grafisk løsning av ligninger i GeoGebra

Grafisk løsning av ligninger i GeoGebra Grafisk løsning av ligninger i GeoGebra Arbeidskrav 2 Læring med digitale medier 2013 Magne Svendsen, Universitetet i Nordland Innholdsfortegnelse INNLEDNING... 3 GRAFISK LØSNING AV LIGNINGER I GEOGEBRA...

Detaljer

Lean Forum Christina Endresen, adm dir Hafslund Kundesenter AS 5. februar 2013

Lean Forum Christina Endresen, adm dir Hafslund Kundesenter AS 5. februar 2013 Lean Forum 2013 Christina Endresen, adm dir Hafslund Kundesenter AS 5. februar 2013 Hafslund Kundesenter Om Hafslund Hafslund ASA er et norsk selskap notert på Oslo Børs og er et av de største børsnoterte

Detaljer

2. OPTIMALISERING ARTIKKEL ARTIKKEL. S.23 ARTIKKEL TITTEL Artikkel sammendrag. S.23 ARTIKKEL TITTEL Artikkel sammendrag FOTO: GRETHE RINGDAL

2. OPTIMALISERING ARTIKKEL ARTIKKEL. S.23 ARTIKKEL TITTEL Artikkel sammendrag. S.23 ARTIKKEL TITTEL Artikkel sammendrag FOTO: GRETHE RINGDAL 2. OPTIMALISERING ARTIKKEL ARTIKKEL S.23 ARTIKKEL TITTEL Artikkel sammendrag S.23 ARTIKKEL TITTEL Artikkel sammendrag FOTO: GRETHE RINGDAL KJØTTETS TILSTAND 2010: Optimalisering LEAN, MEAN, MONEY MACHINE

Detaljer

Kapittel 1: Studieteknikk Tankene bak kapitlet

Kapittel 1: Studieteknikk Tankene bak kapitlet Kapittel 1: Studieteknikk Tankene bak kapitlet Vi tror det er svært viktig å bruke noe tid på kapitlet om studieteknikk. Det legger grunnlaget for god læring både i norsk og andre fag resten av året. I

Detaljer

Kapittel 5 Hoshin og planlegging for gjennombrudd LEAN

Kapittel 5 Hoshin og planlegging for gjennombrudd LEAN Kapittel 5 Hoshin og planlegging for gjennombrudd LEAN Strategi for gjennombrudd Utløser kjedereaksjon av forbedringer Redusere de store tapene 11 2 hva hvorfor hvordan hvem hvor når Kvalitet Kostnad Kvalitet

Detaljer

Hva er HMS-kultur? Innledning. Fra begrepsutvikling til sammenhenger. Et bidrag fra Forskningsog utviklingsprosjektet HMS-kultur i Statoil

Hva er HMS-kultur? Innledning. Fra begrepsutvikling til sammenhenger. Et bidrag fra Forskningsog utviklingsprosjektet HMS-kultur i Statoil Hva er HMS-kultur? Fra begrepsutvikling til sammenhenger Et bidrag fra Forskningsog utviklingsprosjektet HMS-kultur i Statoil Dordi Høivik Sr fagleder Helse og arbeidsmiljø Petroleumstilsynet 12.desember

Detaljer

Samarbeid for et godt arbeidsmiljø. Arbeidstilsynets satsing i sykehussektoren Januar 2014 Anita Gomnæs Foretakshovedverneombud

Samarbeid for et godt arbeidsmiljø. Arbeidstilsynets satsing i sykehussektoren Januar 2014 Anita Gomnæs Foretakshovedverneombud Samarbeid for et godt arbeidsmiljø Arbeidstilsynets satsing i sykehussektoren 2014 29.Januar 2014 Anita Gomnæs Foretakshovedverneombud Helse Nord Helse Midt Helse Sør Vestre Viken Enkel kartlegging Generelt:

Detaljer

Er det mulig å prosjektere kompliserte infrastrukturanlegg på 3-4 uker? Ja - det er det, men vi gjør det ikke i dag.

Er det mulig å prosjektere kompliserte infrastrukturanlegg på 3-4 uker? Ja - det er det, men vi gjør det ikke i dag. Er det mulig å prosjektere kompliserte infrastrukturanlegg på 3-4 uker? Ja - det er det, men vi gjør det ikke i dag. Torbjørn Tveiten og Jan Erik Hoel, Vianova Vi trenger en ny måte å tenke på Endringspunkter

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Et flytskjema er et kart over en arbeidsprosess. Kart kan ha ulik typer målestokk og detaljeringsgrad, og slik er det også med prosesskart:

Et flytskjema er et kart over en arbeidsprosess. Kart kan ha ulik typer målestokk og detaljeringsgrad, og slik er det også med prosesskart: Grunnleggende kvalitetsverktøy Flytskjema Flytskjema er et svært nyttig verktøy i arbeid med å forbedre arbeidsprosessene. Å kartlegge og undersøke prosessene i en organisasjon eller mellom flere organisasjoner

Detaljer

Forbedringskunnskap. Forståelse for virksomheter og tjenester som systemer med gjensidig avhengighet

Forbedringskunnskap. Forståelse for virksomheter og tjenester som systemer med gjensidig avhengighet Na 1 Forbedringskunnskap Forståelse for hvordan vi skaper læring og bygger kunnskap om hvordan vi skal endre, stegvis endring Forståelse for virksomheter og tjenester som systemer med gjensidig avhengighet

Detaljer

Styremøte SSHF Hvordan SSF skal møte budsjettutfordringene v/annette Solinski

Styremøte SSHF Hvordan SSF skal møte budsjettutfordringene v/annette Solinski Styremøte SSHF 08.09.16 Hvordan SSF skal møte budsjettutfordringene 2016 v/annette Solinski SSF er klar for et maraton! SSHF har gjennom sitt valg om ny struktur og 3 stedlige direktører tatt en beslutning

Detaljer

Kurs Dato Påmeldingsfrist Side. Lean Workshop 21.mars 1. mars 3. HACCP Innføringskurs 18.april 1. april 5. Hygienisk Design 07.mai 12.

Kurs Dato Påmeldingsfrist Side. Lean Workshop 21.mars 1. mars 3. HACCP Innføringskurs 18.april 1. april 5. Hygienisk Design 07.mai 12. Kurs våren 2013 Kurs Dato Påmeldingsfrist Side Lean Workshop 21.mars 1. mars 3 HACCP Innføringskurs 18.april 1. april 5 Hygienisk Design 07.mai 12. april 7 Informasjon om våre kurs 8 Påmelding Send e-post

Detaljer

Hvilke faktorer påvirker Leanarbeid i avdelinger?: En case-studie av Alcoa Mosjøen

Hvilke faktorer påvirker Leanarbeid i avdelinger?: En case-studie av Alcoa Mosjøen Hvilke faktorer påvirker Leanarbeid i avdelinger?: En case-studie av Alcoa Mosjøen En oppgave av: Pål Bergquist Sølve Tuven Arve Næstby Emnekode: BE360E MBA i Teknologiledelse Forord Denne oppgaven markerer

Detaljer

Forventningsavklaring. Forbedringskunnskap Innføring av et innsatsområdet Forbedringsmodellen og andre nyttige verktøy Suksesskriterier

Forventningsavklaring. Forbedringskunnskap Innføring av et innsatsområdet Forbedringsmodellen og andre nyttige verktøy Suksesskriterier Na 1 Forventningsavklaring Forbedringskunnskap Innføring av et innsatsområdet Forbedringsmodellen og andre nyttige verktøy Suksesskriterier Forbedringskunnskap Batalden og Stoltz (1993) Forbedringskunnskapens

Detaljer

KONTINUERLIG FORBEDRING I HARSTAD KOMMUNE

KONTINUERLIG FORBEDRING I HARSTAD KOMMUNE KONTINUERLIG FORBEDRING I HARSTAD KOMMUNE Medarbeiderinvolvering og lederroller Ledersamling Harstad kommune 1. november Geir Bye, Norut Erfaringer med kontinuerlig forbedring i Harstad kommune Hva ser

Detaljer

En oversikt over alle våre verktøy

En oversikt over alle våre verktøy En oversikt over alle våre verktøy Hvorfor AnSvar Alle trenger feedback for å bli klar over hva som er bra med eget medarbeiderskap og hva som kan utvikles. Dette tenner en gnist til utvikling. I tillegg

Detaljer

Arbeidsprosesser, verdiskaping og organisasjonsutvikling

Arbeidsprosesser, verdiskaping og organisasjonsutvikling Arbeidsprosesser, verdiskaping og organisasjonsutvikling Per Morten Schiefloe NTNU 09.05.2014 (Illustrasjoner: www.colourbox.com) Arbeidsprosessmodell En modell av hvordan arbeidsprosesser henger sammen

Detaljer

Velkommen til lederkurs Kontinuerlig forbedring (Lean) - 2. mars Kontinuerlig forbedring

Velkommen til lederkurs Kontinuerlig forbedring (Lean) - 2. mars Kontinuerlig forbedring Velkommen til lederkurs Kontinuerlig forbedring (Lean) - 2. mars 2017 Kontinuerlig forbedring Plan for dagen 09:00: Velkommen ved rådmannen 09:10: Kontinuerlig forbedring (Lean): Endring og forbedring

Detaljer

Lean Forum Bergen 21. februar 2013

Lean Forum Bergen 21. februar 2013 Lean Forum Bergen 21. februar 2013 ved Ottar Henriksen styreleder Lean Forum Norge Lean-reisen og lean-ledelse Hva har vi lært? Globalisering sentral driver av "leanifisering" Typisk utvikling for sterkt

Detaljer

«Ny strategi for utvikling av innkjøp og logistikk i Helse Sør-Øst»

«Ny strategi for utvikling av innkjøp og logistikk i Helse Sør-Øst» Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. «Ny strategi for utvikling av innkjøp og

Detaljer

Kompetansespredning i offentlig sektor: Leankompetanse i NAV Drammen Raufoss, 12. mai 2016

Kompetansespredning i offentlig sektor: Leankompetanse i NAV Drammen Raufoss, 12. mai 2016 Et samarbeidsprosjekt mellom NAV Drammen & Vestre Toten og Bærum kommune Kompetansespredning i offentlig sektor: Leankompetanse i NAV Drammen Raufoss, 12. mai 2016 Kari Bjørnerud Børthus Karianne Fjeldstad

Detaljer

TQM Center Norway. improvement. learning community www.impro-x.no

TQM Center Norway. improvement. learning community www.impro-x.no TQM Center Norway improvement learning community www.impro-x.no Potensielt ekstremt stort behov Kjente og velprøvde prinsipper, metoder og verktøy 80 % av alle problemer skyldes dårlig ledelse Deming Kvalitet

Detaljer

Kursplan høsten 2013/våren 2014

Kursplan høsten 2013/våren 2014 Kursplan høsten 2013/våren 2014 Kurs Dato sfrist Side HMS Innføringskurs 24. september 3. september 3 Truckførerkurs 14. 17. oktober 23. september 4 Hygienisk Design 19. november 29. oktober 5 Lean Workshop

Detaljer

Erfaring med bruk av elementer fra Lean Mining Vårmøte 6.-7. Mai 2015 Stein-Tore Bogen - Produksjonssjef

Erfaring med bruk av elementer fra Lean Mining Vårmøte 6.-7. Mai 2015 Stein-Tore Bogen - Produksjonssjef Erfaring med bruk av elementer fra Lean Mining Vårmøte 6.-7. Mai 2015 Stein-Tore Bogen - Produksjonssjef Vår gruve og hva vi legger vekt på innen Lean Vårt prosjekt, og vår fremgangsmåte Resultater så

Detaljer

Fra ord til handling Når resultatene teller!

Fra ord til handling Når resultatene teller! Fra ord til handling Når resultatene teller! Av Sigurd Lae, Considium Consulting Group AS Utvikling av gode ledelsesprosesser i et foretak har alltid til hensikt å sikre en resultatoppnåelse som er i samsvar

Detaljer

5 trinn......til effektiv servicelogistikk

5 trinn......til effektiv servicelogistikk 5 trinn......til effektiv servicelogistikk Få servicelogistikk som støtter sykehusests faglige struktur Servicelogistikken på sykehuset har ofte et stort forbedringspotensial. Det handler om å identifisere

Detaljer

Lean for byggherren -hva, hvordan, hvorfor? NBEF frokostmøte

Lean for byggherren -hva, hvordan, hvorfor? NBEF frokostmøte Skøyen, 13. september 2013 Lean for byggherren -hva, hvordan, hvorfor? NBEF frokostmøte Finnes det fordeler med lean sett fra en byggherres perspektiv? Eller er det keiserens nye klær? Jørn Tøien Innholdsfortegnelse

Detaljer

Forvaltningsrevisjon BKR. Oppfølging av forvaltningsprosjektet «Internkontroll innen pleie- og omsorgstjenesten» fra januar 2015

Forvaltningsrevisjon BKR. Oppfølging av forvaltningsprosjektet «Internkontroll innen pleie- og omsorgstjenesten» fra januar 2015 Forvaltningsrevisjon BKR Oppfølging av forvaltningsprosjektet «Internkontroll innen pleie- og omsorgstjenesten» fra januar 2015 15.11.2017 Innhold Bestillingen fra kontrollutvalget Formål og problemstilling

Detaljer

Kundecase: Forbedring av Request Fulfillment prosess

Kundecase: Forbedring av Request Fulfillment prosess Kundecase: Forbedring av Request Fulfillment prosess Lean + ITIL = Sant? Oslo 30. mai 2012 Roger Tøftum Seniorrådgiver Steria Consulting E-post: rogt@steria.no Steria Telefon: 911 88 573 Ulike ambisjoner

Detaljer

Language descriptors in Norwegian Norwegian listening Beskrivelser for lytting i historie/samfunnsfag og matematikk

Language descriptors in Norwegian Norwegian listening Beskrivelser for lytting i historie/samfunnsfag og matematikk Language descriptors in Norwegian Norwegian listening Beskrivelser for lytting i historie/samfunnsfag og matematikk Forstå faktainformasjon og forklaringer Forstå instruksjoner og veiledning Forstå meninger

Detaljer

PoLBA Produktivitet og logistikk i BA-bransjen: Lærdom fra stasjonær industri?

PoLBA Produktivitet og logistikk i BA-bransjen: Lærdom fra stasjonær industri? PoLBA Produktivitet og logistikk i BA-bransjen: Lærdom fra stasjonær industri? Bjørn Andersen Forskningssjef, SINTEF 1 Historisk oversikt i stasjonær produksjon Fra tidlig av etterspørsel > tilbud, fokus

Detaljer

Test og kvalitet To gode naboer. Børge Brynlund

Test og kvalitet To gode naboer. Børge Brynlund Test og kvalitet To gode naboer Børge Brynlund To gode naboer som egentlig er tre Kvalitetssikring, kvalitetskontroll og testing Kvalitet I Betydningen Kvalitet er den viktigste faktoren for å avlede langsiktig

Detaljer

Treningsleir på Stiklestad Hotell. Byggekostnadsprogrammet oktober Sol Skinnarland, Faglig koordinator Lean Construction NO Fafo-forsker

Treningsleir på Stiklestad Hotell. Byggekostnadsprogrammet oktober Sol Skinnarland, Faglig koordinator Lean Construction NO Fafo-forsker Treningsleir på Stiklestad Hotell Byggekostnadsprogrammet 27. 28. oktober 2008 Sol Skinnarland, Faglig koordinator Lean Construction NO Fafo-forsker 1 Agenda Introduksjon til planleggingsmetodikken Last

Detaljer

Produktivitet Byggenæringens største utfordring Ståle Brovold, distriktsleder Veidekke Entreprenør AS

Produktivitet Byggenæringens største utfordring Ståle Brovold, distriktsleder Veidekke Entreprenør AS Produktivitet Byggenæringens største utfordring Ståle Brovold, distriktsleder Veidekke Entreprenør AS Veidekke - verdiskapning og verdidrivere Veidekke med 76 år uten tap på bunnlinja Gjennom 30 år næringens

Detaljer