Mamut Import/Eksport. Innhold

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Mamut Import/Eksport. Innhold"

Transkript

1 Ver 9.1 Mamut Import/Eksport Mamut Import/Eksport er et program som forenkler kommunikasjonen mellom Mamut Business Software og øvrige program. Mamut Import/Eksport inneholder flere forhåndsdefinerte formater for import og eksport av bl.a. kunder, leverandører, ordre, fakturainformasjon med mer. I denne artikkelen kan du lese om hvordan du starter Import/Eksport-programmet, og hvordan du eksporterer og importerer informasjon. Du finner også en beskrivelse av filformatene. Innhold Oppstart...2 Eksport av informasjon...3 Eksport av ordre og fakturainformasjon (Factoring) 6 Factoring eksempel eksport 7 Eksportformater 9 Import av informasjon...11 Importformater 13 Import av Lønnslinjer fra Tieto Huldt & Lillevik (System 4) 14 Import av bilag fra Huldt & Lillevik 16 Import av lønnsinformasjon fra datax reiseregning 17 Beskrivelse av filformater...18 Kunder (Formater) 19 Leverandører (Formater) 26 Produkt (Formater) 29 Ordre (Formater) 32 Ordre: GBAOX10 (XML) 35 Bilag (format) 38 Semikolonseparerte tekstfiler med Microsoft Excel 42 Parameterstyring av MAMUTImportEksport.exe...43 Standardverdier i Mamut

2 Oppstart Hvordan starte? Import/Eksport startes ved å velge Fil Import Mamut Import/Eksport eller Fil Eksport Mamut Import/ Eksport i programvinduet til Mamut. Login: benytt samme login og passord som du benytter i Mamut programmet ditt. Når du starter opp Mamut Import/Eksport må du velge mellom eksport og import: Neste-knappen blir tilgjengelig etter utført valg. Når du klikker på denne, kommer du videre til valg av fil og fil-innstillinger. 2 Mamut Import/Export

3 Eksport av informasjon I denne dokumentasjonen gjennomgår vi kun kundeeksport da gangen i eksporteringen er tilnærmet lik for de ulike formatene. Valget Eksport i oppstartbildet åpner vinduet under: I nedtrekkslisten velger du ønsket eksportformat. Klikk Neste etter valg av ønsket eksportformat. Eksport av informasjon 3

4 Tips! Ved eksport av formater der navnet på filen er forhåndsbestemt, vil ikke feltet Filnavn være tilgjengelig. Velg hvilken firmadatabase det skal eksporteres informasjon fra i det øverste vinduet og filbane og filnavn i tekstfeltene under. Filnavn og filbane kan hentes opp ved å klikke på browserknappen på det nederste feltet. Filbanen blir lagret til neste eksport. Klikk på Eksport for å eksportere til valgt filbane. 4 Mamut Import/Export

5 I neste vindu kan filen åpnes direkte ved å klikke på knappen med filnavnet, eller du kan klikke Tilbake for å foreta en ny eksport eller import. Eksport av informasjon 5

6 Eksport av ordre og fakturainformasjon (Factoring) Ved eksport av ordre og fakturainformasjon åpnes et filter hvor du velger hvilke ordre eller fakturanummer som skal overføres. Programmet lagrer sist brukte nummer i filen Mamutimport.ini for å unngå at samme verdier overføres flere ganger. Dette kan overstyres i filteret. Hvis en eksportfil går tapt før den for eksempel er sendt til eksternt factoringselskap eller regnskapsfører, må ordrenummeret stilles tilbake for å ta ut et nytt utvalg. Kontroller at alle fakturaer kommer med i utvalget. Alle steder der det er mulighet til å ta utvalg på fakturanummer eller bilagsnummer, vil systemet huske hvilke fakturaer/bilag som ble eksportert tidligere. Du får en advarsel hvis du forsøker å eksportere samme faktura flere ganger. Du vil imidlertid ikke få denne advarselen hvis du forsøker å eksportere et bilag flere ganger. 6 Mamut Import/Export

7 Factoring eksempel eksport Før du kan eksportere til et factoringselskap, må ditt klientnummer/kundenummer. hos selskapet legges inn i Mamut. Dette registreres i Factoringsinnstillinger i Tilbud/Ordre/Faktura innstillinger (menyen Vis Innstillinger Firmadatabase Modulinnstillinger - Tilbud/Ordre/Faktura Annet Factoring Informasjon om factoringselskapet). Feltet heter Kundenummer hos factoringselskapet. Kundenummeret består av tre eller fire siffer avhengig av hvilket factoring-selskap som benyttes: 3 siffer: FactoNor AS, Finance Credit og Sparebank 1 Finans 4 siffer: Nordea Finans. Enkelte factoringselskaper krever i tillegg at organisasjonsnummer legges inn under Firmainnstillingene (menyen Vis Innstillinger Firmadatabase Factoringformatene er tilgjengelige under nedtrekkslisten Eksport fakturaadministrasjon. Velg riktig format og klikk Neste for å sette opp innstillingene. I filteret nedenfor setter du hvilken serie som skal eksporteres. Sist eksporterte nummer kommer opp for å unngå duplikate eksporter. Eksport av informasjon 7

8 Firmainnstillinger Økonomi/Land) i Mamut. Ordre må også settes opp med factoring for at de skal komme med i eksportfilen. Dette kan enten gjøres direkte under Diverse på ordren eller på kundekortet under kundeinnstillinger. Merk: Enkelte factoringselskap krever ikke klientnummer. Når eksportfilen er ferdig opprettet, kan den sendes på e-post til factoringselskapet. 8 Mamut Import/Export

9 Eksportformater Tips! Factoring filformatene er beskrevet på selskapenes hjemmesider. Eksport Beskrivelse Filformat Utvalgskriteri er Ansattliste, Vital FondsPensjon Liste over ansatte Vitals format Alle ansatte Bilag, alle bilagsarter Eksport av bilag som er overført til hovedbok Bilag: GBAT10 Bilagsart/nummer (fra - til) datax reiseregning - Synkroniseringsfiler Kobler avdeling, konto og prosjekt datax reisereging -format Prosjekt, konto og avdeling Fakturaadministrasjon: Aktiv Kapital - norsk Fakturaadministr asjon: Aktiv Kapital Internasjonal Fakturainformasj on FactoNor Fakturaadministr asjon: Ikas Kredittsystemer Fakturaadministr asjon: Nordea Finans Eksport av fakturaer til Aktiv Kapital. Eksport av fakturaer til Aktiv Kapital. Støtter valuta. Eksport av fakturaer til FactoNor Eksport av fakturaer til Ikas Kredittsystemer Eksport av fakturaer til Nordea Finans apital.no/ apital.no/ onor.no/ osenteret.no afinans.no/ Fra fakturanr til fakturanr Fra fakturanr til fakturanr Fra fakturanr til fakturanr Fra fakturanr til fakturanr Fra fakturanr til fakturanr Eksport av informasjon 9

10 Fakturaadministr asjon: Sparebank 1 Finans Fakturaadministr asjon Credit I Fakturajournal Fakturajournal: DI Regnskap Kunder Leverandører Lønnslinjer til en lønnsart Ordre Produkter Eksport av fakturaer til Sparebank 1 Finans Eksport av fakturaer til Credit 1 Eksport av fakturajournal. Kan for eksempel sendes til regnskapsfører. Eksport av fakturajournal til DI Regnskap Eksport av kunder med kontaktpersoner. Eksport av leverandører med kontaktpersoner. Eksport av alle lønnslinjer mot en gitt lønnsart for en lønnsperiode. Denne eksporten brukes blant annet for Vitals Fondspensjon Eksport av ordre fra Mamut. Eksport av produkter. bank1.no/ 1.no Bilag: GBAT10 GBAC15 GBAV15 Fra fakturanr til fakturanr Fra fakturanr til fakturanr Fakturanr (fra - til), Kreditnotanr (fra - til) Fakturanr (fra - til), Kreditnotanr (fra - til) Alle kunder Alle leverandører Lønnsart, regnskapsår og periode. Ordre: GBAO10 ordrenr (fra til) GBAP15 Alle produkter 10 Mamut Import/Export

11 Import av informasjon Filformatet til den importerte informasjonen må være det samme som filformatet i Mamut-programmet. Se avsnittet Importformater under for mer informasjon. Valg Import i oppstartbildet åpner vinduet under: Vi benytter kundeimport som eksempel da gangen er tilnærmet lik i de forskjellige importene. Tips! Før import anbefales det at man tar en sikkerhetskopi av eksisterende data i Mamut. Det gjøres via menyen Fil Sikkerhetskopiering Utfør sikkerhetskopiering Tips! Dersom modulen som dataene ble importert til i Mamut var åpen under importen, må denne modulen lukkes og åpnes på nytt for at de importerte data skal vises korrekt. Når du har valgt hva som skal importeres vil Neste knappen bli aktiv. Når du klikker på Neste, åpnes vinduet Innstillinger. Her velger du hvilken firmadatabase du skal importere til, samt hvilken fil du ønsker å importere. Du vil også få muligheten til å sette opp innstillinger som er filspesifikke, for eksempel muligheten til å oppdatere eksisterende kunder, leverandører eller produkter. Velg hvilken firmadatabase det skal importeres informasjon til i det øverste vinduet, og filbane samt filnavn i tekstfeltene nedenfor. Filnavn og filbane kan hentes opp ved å klikke på browserknappen i det nederste feltet. Filbanen blir lagret til neste import. Klikk Import for å importere til valgt filbane. Import av informasjon 11

12 Tips! Hvis du ønsker å gjøre gjentatte importer av samme database, må du krysse av for å Oppdatere eksisterende kunde/leverandør/ produkt. Dette betyr at Mamut Import/Eksport kan brukes for å f.eks. holde to kunderegistre eller produktregistre synkronisert. Eksisterende poster vil da bli oppdatert med informasjon fra den nye importfilen. Nye poster i importfilen vil uansett bli lagt til. Hvis man ikke krysser av for å Oppdatere eksisterende kunder/leverandører/produkter vil alle postene bli lagt til som nye poster og tildelt nye nummer (kontakt ID, leverandør ID og produkt ID). Om posten finnes fra før avgjøres av id en på posten. Hvis denne stemmer overens i filen og i kontaktregisteret i Mamut, og man har krysset av for oppdatering, vil posten oppdateres. Klikk på filen som skal importeres og deretter på Import knappen. Til slutt får du beskjed om hva som er importert. Merk! Kontaktpersoner legges til som nye selv om man har valgt å oppdatere eksisterende kunder/leverandører (og selv om samme kontatkperson finnes fra før). Imidlertid blir for eksempel adresse overskrevet med ny informasjon. 12 Mamut Import/Export

13 Importformater Hvis ikke importfilen følger det oppgitte formatet, vil du få beskjed om at formatet er ugyldig, eller du vil få feil med den importerte informasjonen. Alle felter må være med i formatene, selv om verdien kan være blank. Les mer om filformater i neste kapittel: Beskrivelse av filformater. Bilagsimport Ved å krysse av for Hoppe over duplikate fakturanr ved bilagsimport, vil man ikke risikere å kopiere inn (og dermed overskrive) fakturanumre som allerede er i bruk. Bilagene importeres til bilagsregistrering. Det blir skrevet ut en bilagsjournal når du overfører postene til hovedbok. Import Beskrivelse Filformat Konteringsbilag/Fakturajo urnal Bilag fra Huldt & Lillevik Import av bilag Importerer lønnsbilag inn i hovedbok Bilag: GBAT10 Kunder Import av kunder Kunde: GBAC10 Kunde: GBAC15 Kunde: GBAC20 Kunde: GBACX10 Leverandører Lønnsbilag fra datax Reiseregning Import av leverandører Importerer lønnsbilag inn i hovedbok Leverandør: GBAV10 Leverandør: GBAV15 Ordre Import av ordre Ordre: GBAO10 Ordre: GBAOX10 Produkter Import av produkter Produkt: GBAP10 Produkt: GBAP15 Produkt: GBAPX10 Import av informasjon 13

14 Import av Lønnslinjer fra Tieto Huldt & Lillevik (System 4) Trykk Synkroniser, Velg firmadatabase fra nedtrekkslisten Hent deretter synkroniseringsfilene fra Huldt & Lillevik ved å klikke på browserknappen på hvert av de 3 fanekortene. (Kolonnen til høyre er Mamutverdier som skal synkroniseres med verdiene i venstre kolonne). Synkroniseringsfilene opprettes fra Huldt & Lillevik på menyen FIL EKSPORTER KARTOTEK. Bruk Koble og Koble fra for å knytte verdiene sammen. Verdiene må markeres med musepekeren i begge listene. Klikk Neste for å synkronisere. 14 Mamut Import/Export

15 Import av informasjon 15

16 Import av bilag fra Huldt & Lillevik Bilagene som importeres fra Huldt & Lillevik heter: UTxxxTRS.hlt, der xxx = klientnavnet. Systemet sjekker at xxx stemmer med Firmadatabasenummeret som programmet har synkronisert informasjon fra. Bilag eksporteres ved at du står i fanekortet Daglig i Oppgavestyrer-vinduet. Her velger du så Skrive ut på høyre side av bildet. Ved å klikke på pluss-tegnet ved siden av denne mappen, får du opp flere undermapper. En av disse heter Regnskapsbilag. Denne velger du ved å dobbeltklikke, eller ved å klikke en gang for deretter å klikke på knappen Velg. I bildet du så kommer inn i kan du velge hva du ønsker å eksportere. På regnskapssystem må du velge Huldt & Lillevik Standard. For å sette et annet område enn standard, må du klikke på knappen på område. Når alle innstillinger er satt, er det bare å klikke OK. Du vil nå finne den aktuelle filen på det tidligere valgte område. Hvis filene er synkronisert, klikker du Neste i Synkroniserings informasjonsbildet. Hent opp bilagsfilen UTxxxTRS.hlt og klikk Importer for å overføre bilagene til hovedbok. Det vil nå skrives ut en posteriongsjournal. Hvis importfilen ikke følger det oppgitte formatet, vil du få beskjed om at formatet er ugyldig, eller du vil få feil med den importerte informasjonen. 16 Mamut Import/Export

17 Import av lønnsinformasjon fra datax reiseregning Synkronisering Før informasjon kan importeres fra datax reiseregning, må en rekke verdier som benyttes i datax og Mamut Business Software kobles sammen (synkroniseres). Dette gjøres i datax reiseregning under valget Admin. Se datax brukerveiledning for å synkroinisere systemene. Dette krever at synkroniseringsfiler eksporteres fra Mamut Import/Eksport. Synkronisering i datax er avhengig av følgende filer som eksporteres fra Mamut Business Software med å bruke Mamut Import/Eksport: Mdep.txt (Avdeling), Memp (Ansatt), Mpay (lønnsart) og Mproj (Prosjekt). Etter at Mamut Business Software og datax er synkronisert, eksporteres følgende filer datax reiseregning: MamutKJB.txt MamutRef.txt MamutReis.txt MamutRep.txt Kjørebok Refusjon Reise Representasjon Bruker velger selv hvilke filer som skal eksporteres samt hvor disse skal plasseres. Det anbefales at disse plasseres på et sted som er lett tilgjengelig. Import av informasjon 17

18 Beskrivelse av filformater Alle filene begynner med en identifikasjon som består av minst seks tegn: Identifikasjon (3 tegn), Type informasjon (1-2 tegn) og Versjonsnummer (2-3 tegn). Disse feltene står alltid helt inntil hverandre, og skilles fra de andre feltene enten med fast kolonnebredde eller med semikolon, alt etter om filen er semikolonbasert eller har fast kolonnebredde. Om formatet benytter fast kolonnebredde eller er semikolonseparert står under beskrivelsen av de enkelte formatene. Dette gjelder ikke import fra XML, da XML benytter felter (også kalt tags). En tag er et felt i en XML-fil som begynner med < og avsluttes med >. F. eks.: <tagnavn>, betyr at man har en tag som heter tagnavn. Mange steder i formatene er det referert til StdReg_xxx.xls. Dette er en excel-fil som på forhånd bør eksporteres med Mamut Import/Eksport. Denne filen viser hvilken verdi de ulike elementene i listeboksene har i standardregisteret. Les mer om dette i siste kapittel (Standardverdier i Mamut). Tips! Punktum [.] brukes som desimalseparator i alle nummerfelt. De semikolonseparerte formatene er generelt mye enklere å forholde seg til enn formatene med fast kolonnebredde. Alle de semikolonseparerte formatene må avsluttes med et semikolon etter siste felt på hver linje. Hvis det oppstår en feil under importen/eksporten, vil en fil kalt GBAe2apiErrors.txt opprettes (vanligvis i mappen C:\WINDOWS\system32 ). Denne filen inneholder feilmeldinger som kan gi informasjon om hva som er galt og når i prosessen feilen oppsto. 18 Mamut Import/Export

19 Kunder (Formater) Kunde: GBAC10 Fast kolonnebredde Fast feltlengde, ingen separasjonstegn. Beskrivelse Posisjon Lengde Kommentar Identifikasjon Alltid lik: GBAC10 Kundenummer Numerisk (ingen desimaler) Må fylles ut. Kundenavn Tekst Gateadresse Tekst Postnummer Tekst Poststed Tekst Kontaktperson, fornavn Kontaktperson, etternavn Tekst Tekst Telefon Tekst Beskrivelse av filformater 19

20 Kunde: GBAC15 Skilletegn mellom feltene er semikolon, ikke fast kolonnebredde. Tallene i feltet for lengde er oppgitt for å angi maksimalt antall tegn. Tips! Eventuelle linjeskift i Gateadressefeltet indikeres med kolon i import-filen. Ved eksport vil linjeskift bli konvertert til kolon. StdReg_xxx.xls : Se kapittelet Standardverdier i Mamut. Detaljert kundeformat, semikolonseparert. Beskrivelse Feltnr Maks Kommentar lengde Identifikasjon 0 6 Alltid lik: GBAC15 Kundenummer 1 9 Numerisk (ingen desimaler) Må fylles ut. Kundenavn 2 50 Tekst Gateadresse Tekst Postnummer 4 10 Tekst Poststed 5 20 Tekst Kontaktperson, fornavn Kontaktperson, etternavn 6 30 Tekst 7 30 Tekst Telefon 8 15 Tekst Telefax 9 15 Tekst E-post Tekst Vår referanse (Ansatt) 11 4 Numerisk Status 12 4 Numerisk Kategori 13 4 Numerisk Bransje 14 4 Numerisk Gruppe Tekst (komma for å skille flere grupper) 20 Mamut Import/Export

21 Responstype (for ordre) 16 4 Numerisk Prosjekt 17 4 Numerisk, (Nummer på tilhørende prosjekt i prosjektregister) Avdeling 18 4 Numerisk Betalingsbetingelse 19 4 Numerisk Leveringsbetingelse 20 4 Numerisk Leveringsform 21 4 Numerisk Øreavrunding 22 4 Numerisk, 1=(Ingen) 2= Til nærmeste hele enhet 3= Opp til hel enhet 4= Ned til hel enhet 5= Til nærmeste halve enhet Samlefakturering 23 4 Numerisk, 1=Ja, 2=Nei Land 24 4 Numerisk (Country.xls) (semikolon etter land-kolonnen) Beskrivelse av filformater 21

22 Kunde: GBAC20 Skilletegn mellom feltene er semikolon, ikke fast kolonnebredde. Tallene i feltet for lengde er oppgitt for å angi maksimalt antall tegn. Den eneste forskjellen fra GBAC15-formatet, er at GBAC20 støtter to gateadresselinjer i postadressen. StdReg_xxx.xls : Se kapittelet Standardverdier i Mamut. Detaljert kundeformat, semikolonseparert. Beskrivelse Feltnr Maks Kommentar lengde Identifikasjon 0 3 Alltid lik: GBAC20 Kundenummer 1 9 Numerisk (ingen desimaler) Må fylles ut. Kundenavn 2 50 Tekst Gateadresselinje Tekst (adresselinjene kan til sammen ha 100 tegn) Gateadresselinje Tekst (adresselinjene kan til sammen ha 100 tegn) Postnummer 5 10 Tekst Poststed 6 20 Tekst Kontaktperson,fornavn 7 30 Tekst Kontaktpers., etternavn 8 30 Tekst Telefon 9 15 Tekst Telefax Tekst E-post Tekst Vår referanse (Ansatt) 12 4 Numerisk Kontaktstatus 13 4 Numerisk Kontaktkategori 14 4 Numerisk Bransje 15 4 Numerisk 22 Mamut Import/Export

23 Gruppe Tekst (komma for å skille flere grupper) Responstype (for ordre) 17 4 Numerisk Prosjekt 18 4 Numerisk Avdeling 19 4 Numerisk Betalingsbetingelse 20 4 Numerisk Leveringsbetingelse 21 4 Numerisk Leveringsform 22 4 Numerisk Øreavrunding 23 4 Numerisk, 1=(Ingen) 2= Til nærmeste hele enhet 3= Opp til hel enhet 4= Ned til hel enhet 5= Til nærmeste halve enhet Samlefakturering 24 4 Numerisk, 1=Ja, 2=Nei Land 25 4 Numerisk (Country.xls) (semikolon etter landkolonnen) Beskrivelse av filformater 23

24 Kunde: GBACX10 (XML) Detaljert kundeformat, filen er i XML-format. Filen starter med <?XML version= 1.0 encoding= iso ?> for å sette at æ, ø og å er lovlige tegn. Deretter følger Identifikasjonstagen som forteller om filen er i gyldig format på neste linje. StdReg_xxx.xls : Se kapittelet Standardverdier i Mamut. Formatet identifiseres med <GBACX10> og </GBACX10>. Feltnavn (tag) <CUSTOMERLIST> lagrer alle kundene i <CUSTOMER> tager. Mellom disse taggene kan du lagre så mange kunder du vil. I <CUSTOMER> tagen finnes følgende tags: Beskrivelse Tagnavn Kommentar Kundenummer <CONTID> Numerisk (ingen desimaler) Må fylles ut Kundenavn <CONTNAME> Tekst Gateadresse <STREET> Tekst Postnummer <ZIPCODE> Tekst Poststed <CITY> Tekst Kontaktperson, fornavn Kontaktperson, etternavn <CPERSFIRSTNAME > <CPERSLASTNAME> Tekst Tekst Telefon <PHONE1> Tekst Telefax <FAX1> Tekst E-post < > Tekst Vår referanse <OURREF> Numerisk Kontaktstatus <DATA1 > Numerisk Kontaktkategori <DATA12 > Numerisk Bransje <DATA120> Numerisk Gruppe <GROUP> Tekst Responstype (for ordre) <DATA9 > Numerisk Prosjekt <DATA14 > Numerisk Avdeling <DATA15 > Numerisk 24 Mamut Import/Export

25 Betalingsbetingelse <DATA4> Numerisk Leveringsbetingelse <DATA7> Numerisk Leveringsform <DATA2> Numerisk Øreavrunding <DATA67 > Numerisk, 1=(Ingen) 2= Til nærmeste hele enhet 3= Opp til hel enhet 4= Ned til hel enhet 5= Til nærmeste halve enhet Samlefakturering <DATA68> Numerisk, 1=Ja, 2=Nei Land <DATA56> Numerisk (Country.xls) Beskrivelse av filformater 25

26 Leverandører (Formater) Leverandører: GBAV10 Fast kolonnebredde. Fast feltlengde, ingen separasjonstegn Beskrivelse Posisjon fra-til Lengde Kommentar Identifikasjon Alltid lik: GBAV10 Leverandørnr Numerisk (ingen desimaler, må fylles ut) Leverandørnavn Tekst Gateadresse Tekst Postnummer Tekst Poststed Tekst Kontaktperson, fornavn Tekst Kontaktperson, etternavn Tekst Telefon Tekst 26 Mamut Import/Export

27 Leverandører: GBAV15 StdReg_xxx.xls : Se kapittelet Standardverdier i Mamut. Detaljert leverandørformat, semikolonseparert Beskrivelse Feltnr Maks lengde Kommentar Identifikasjon 0 6 Alltid lik: GBAV15 Kundenummer 1 9 Numerisk (ingen desimaler) Leverandørnummer 2 9 Numerisk (ingen desimaler) Leverandørnavn 3 30 Tekst Gateadresse Tekst Postnr 5 10 Tekst Poststed 6 25 Tekst Kontaktperson, fornavn 7 25 Tekst Kontaktperson, etternavn 8 30 Tekst Telefon 9 15 Tekst Telefax Tekst E-post Tekst Vår referanse (Ansatte) 12 4 Numerisk Kontaktstatus 13 4 Numerisk Kontaktkategori 14 4 Numerisk Bransje 15 4 Numerisk Beskrivelse av filformater 27

28 Gruppe Tekst (komma for å skille flere grupper) Responstype 17 4 Numerisk Prosjekt 18 4 Numerisk Avdeling 19 4 Numerisk Betalingsbetingelse 20 4 Numerisk Leveringsbetingelse 21 4 Numerisk Leveringsform 22 4 Numerisk Øreavrunding 23 4 Numerisk, 1=(Ingen) 2= Til nærmeste hele enhet 3= Opp til hel enhet 4= Ned til hel enhet 5= Til nærmeste halve enhet Samlefakturering 24 4 Numerisk, 1=Ja, 2=Nei Land 25 4 Numerisk (Country.xls) (semikolon etter landkolonnen) 28 Mamut Import/Export

29 Produkt (Formater) Produkter: GBAP10 Alle produkter blir merket for lageroppdatering. Hvis ikke dette ønskes, må du skru av funksjonen på hvert enkelt produkt inne i Mamut. For nærmere informasjon, se i din Mamut introduksjonshåndbok. StdReg_xxx.xls : Se kapittelet Standardverdier i Mamut. Fast feltlengde, ingen separasjonstegn. Beskrivelse Posisjon fra-til Lengde Kommentar Identifikasjon Alltid lik: GBAP10 Produktnummer Tekst Må fylles ut Beskrivelse/navn Tekst Pakkeenhet Tekst Vekt Numerisk (inntil 3 desimaler) Volum Numerisk (inntil 2 desimaler) Kostpris Numerisk (inntil 4 desimaler) Salgspris Numerisk (inntil 4 desimaler) Mva-kode Numerisk Varegruppe Numerisk Undergruppe Numerisk Beskrivelse av filformater 29

30 Produkter: GBAP15 Alle produkter blir merket for lageroppdatering. Hvis ikke dette ønskes, må funksjonen skrus av på hvert enkelt produkt inne i Mamut. For nærmere informasjon, se i din Mamut introduksjonshåndbok. Feltet Leverandørens produktnummer blir bare importert, dersom produktet finnes fra før i Mamut med en leverandør-tilknytning. Desimalskilletegn er punktum. StdReg_xxx.xls : Se kapittelet Standardverdier i Mamut. 30 Mamut Import/Export Detaljert produktformat, semikolonseparert. Beskrivelse Felt nr Maks lengde Kommentar Identifikasjon 0 6 Alltid lik: GBAP15 Produktnummer 1 25 Tekst Må fylles ut Beskrivelse/navn 2 60 Tekst Pakkeenhet 3 20 Tekst Vekt 4 10 Numerisk (inntil 3 desimaler) Volum 5 10 Numerisk (inntil 2 desimaler) Kostpris 6 10 Numerisk (inntil 4 desimaler) Salgspris 7 10 Numerisk (inntil 4 desimaler) Utgående MVA 8 3 Numerisk Produktgruppe 9 5 Numerisk Undergruppe 10 5 Numerisk Innkjøpspris Numerisk (inntil 4 desimaler) Leverandørens produktnummer Tekst Lagerbeholdning Numerisk (inntil 2 desimaler) Standard lager 14 4 Numerisk Vanligvis 1 (Hovedlager) Inngående MVA 15 3 Numerisk EAN kode Tekst

31 Produkter: GBAPX10 Detaljert produktformat, filen er i XML-format. Filen starter med <?XML version= 1.0 encoding= iso ?> for å sette at æ, ø og å er lovlige tegn. Deretter følger Identifikasjonstagen som forteller om filen er i gyldig format på neste linje. Alle produkter blir merket for lageroppdatering. Hvis ikke dette ønskes, må funksjonen skrus av på hvert produkt inne i Mamut. For nærmere informasjon, se i din Mamut introduksjonshåndbok. Desimalskilletegn er punktum. StdReg_xxx.xls : Se kapittelet Standardverdier i Mamut. Formatet identifiseres med <GBAPX10> og </GBAPX10>. Tagen <PRODUCTLIST> inneholder alle produkttagene <PRODUCT>. Mellom disse taggene kan man lagre så mange produkter man vil. I <PRODUCT> tagen finner man følgende tags: Beskrivelse Tagnavn Kommentar Produktnummer <PRODID> Tekst Må fylles ut Beskrivelse/Navn <DESCRIPTION> Tekst Pakkeenhet <UNIT> Tekst Vekt <WEIGHT> Numerisk(inntil 3 desimaler) Volum <VOLUME> Numerisk(inntil 2 desimaler) Kostpris <PRICECOST> Numerisk(inntil 4 desimaler) Salgspris <PRICEOUT> Numerisk(inntil 4 desimaler) Utgående MVA <VATCODE> Numerisk Varegruppe <DATA21 > Numerisk Undergruppe <DATA121 > Numerisk Innkjøpspris <PRICEIN> Numerisk (inntil 4 desimaler) Leverandørens produktnummer <VENDCODE> Tekst Lagerbeholdning <STORESTOCK> Numerisk (inntil 2 desimaler) Standard lager <DEFSTOREID> Numerisk Vanligvis 1 (Hovedlager) Inngående MVA <PURCVATID> Numerisk EAN kode <EANCODE> Tekst Beskrivelse av filformater 31

32 Ordre (Formater) Ordre: GBAO10 Ordrenummer: Alle linjer som har samme kunde- og ordrenummer regnes som én ordre. Ordrenummer blir tildelt på nytt i Mamut når ordren er importert. Det gamle ordrenummeret blir lagret i felt for eksternt ordrenummer, og kommer med på eksporter i dette feltet. Produktnummer: Hvis produktnummeret ikke eksisterer i produktregisteret i Mamut, blir ordrelinjen opprettet som en fritekstlinje. Fakturaen blir riktig, men mulighetene for salgsstatistikk blir redusert. Produktnummer FRITEKST blir opprettet. Ved opprettelse av produktet "FRITEKST" er det viktig at man sjekker utgående og inngående MVA på produktet. Hvis dette varierer, kan man justere dette på hver av ordrelinjene etter importen. Skilletegn mellom feltene er semikolon, ikke fast kolonnebredde. Tallene i feltet for lengde er oppgitt for å angi maksimalt antall tegn. Det opprettes så mange linjer som det er produkter i filen. Beskrivelse Feltnr Maxlengde Må fylles ut Kommentar Identifikasjon 0 6 X Alltid lik: GBAO10 Ordrenr. 1 9 X Tekst ved import/ Numerisk ved eksport Kundenr. 2 9 (X) Numerisk (ingen desimaler) Hvis 0-blir kunde opprettet Kundenavn 3 40 (X) Tekst (Kundenavn eller kundenr må fylles ut) Fakturaadresse Tekst (kolon tolkes som linjeskift) Leveringsadre sse Tekst (kolon tolkes som linjeskift) Referanse 6 30 Tekst Deres Referanse Vår ref (Ansatt) 7 30 Tekst 8 3 Numerisk 32 Mamut Import/Export

33 Kundenummer: Ved import av ordre må ordren knyttes til et eksisterende kundenummer i Mamut. Hvis ikke dette gjøres, opprettes kunden ved hver import. Hvis adresser mangler så søker importen etter kontakten i kontaktregisteret i Mamut og finner en evt. leverings- eller fakturaadresse. Mangler prisen, vil importen søke etter prisen i produktregisteret i Mamut og evt. erstatte den tomme prisen fra importen. StdReg_xxx.xls : Se kapittelet Standardverdier i Mamut. Fast tekst Tekst Tekst på pakkseddel Betalingsbetin gelse Tekst 11 3 Numerisk Responstype 12 3 Numerisk Avdeling 13 3 Numerisk Prosjekt 14 6 Numerisk Leveringsform 15 3 Numerisk Produktnr (X) Tekst (Produktnr eller beskrivelse må fylles ut) Beskrivelse (X) Tekst Antall bestilt Numerisk (2 desimaler) Netto sum Numerisk (3 desimaler) Rabatt (i 20 6 Numerisk (2 desimaler) prosent) Mva-kode 21 9 X Numerisk 0: Henter fra produkt 1: Ingen avgift Ellers: Tabell Beskrivelse av filformater 33

34 Lagernr 22 2 Numerisk Leveringsdato 23 8 Dato (format YYYYMMDD) <Ikke i bruk> 24 Ordre avgiftspliktig Ordre rabatt (beløp) Ordre mvabeløp Ordre totalsum inkl. alt Eksternt Ordrenr Numerisk, 2 desimaler (Kun eksport) Numerisk, 2 desimaler (Kun eksport) Numerisk, 2 desimaler (Kun eksport) Numerisk, 2 desimaler (Kun eksport) Tekst KID Tekst Valuta-kode 31 4 Numerisk 34 Mamut Import/Export

35 Ordre: GBAOX10 (XML) Detaljert ordreformat, filen er i XML-format. Filen starter med <?XML version= 1.0 encoding= iso ?> for å sette at æ, ø og å er lovlige tegn. Deretter følger Identifikasjonstagen som forteller om filen er i gyldig format på neste linje. Formatet identifiseres med <GBAOX10> og </GBAOX10>. Tagen <ORDERLIST> inneholder tagene <ORDER> OG <ORDERLINES>. <ORDERLINES> igjen inneholder tagen <ORDERLINE>. I tagen <ORDER> lagres all informasjon om ordrehodet. I <ORDERLINE> lagres informasjon om ordrelinjene. <ORDER> tagen består av følgende felter: Beskrivelse Tagnavn Kommentar Ordrenr. <ORDERID> Tekst ved import/numerisk ved eksport Kundenr. <CONTID> Numerisk (ingen desimaler). Hvis 0 blir kunden opprettet Kundenavn <CONTNAME> Tekst (Kundenavn eller nummer må fylles ut) Fakturaadresse <ADRINVO> Tekst (kolon tolkes som linjeskift) Leveringsadresse <ADRDELIV> Tekst (kolon tolkes som linjeskift) Referanse <REF> Tekst Deres referanse <YOURREF> Tekst Vår ref. (Ansatt) <EMPID> Numerisk Fast tekst <TEXT> Tekst Tekst på pakkseddel <SHIPTEXT> Tekst Betalingsbetingelse <DATA4 > Numerisk Responstype <DATA9 > Numerisk Avdeling <DATA15 > Numerisk Beskrivelse av filformater 35

36 StdReg_xxx.xls : Se kapittelet Standardverdier i Mamut. Prosjekt <DATA14 > Numerisk Leveringsform <DATA2 > Numerisk <Ikke i bruk> <FREIGHT> Ordre avgiftspliktig <SUMORDER> Numerisk (2 desimaler) (Kun eksport) Ordre rabatt(beløp) <SUMORDERDISCOUNT> Numerisk (2 desimaler) (Kun eksport) Ordre MVA <SUMORDERVAT> Numerisk (2 desimaler) (Kun eksport) Ordre Totalsum <SUMORDERTOTAL> Numerisk (2 desimaler) (Kun eksport) Eksternt Ordrenr <EXTERNALID> Tekst KID <KID> Tekst Valuta <Currencyid> Numerisk <ORDERLINE> tagen består av disse feltene: Produktnr. <PRODID> Tekst (Produkt nr eller beskrivelse må fylles ut) Beskrivelse <DESCRIPTION> Tekst Antall bestilt <QUANTITY> Numerisk (2 desimaler) Pris <PRICE> Numerisk (3 desimaler) Rabatt (i prosent) <DISCOUNT> Numerisk (2 desimaler) 36 Mamut Import/Export

37 MVA-kode <VATCODE> Numerisk 0: Henter fra produkt 1: Ingen avgift Ellers: Tabell Lagernr. <STOREID> Numerisk Leveringsdato <DELIVERYDATE> Dato (Format YYYYMMDD) Hvis produktnummeret ikke eksisterer i produktregisteret, blir ordrelinjen opprettet som en friktekstlinje, dvs. at fakturaen blir riktig, men mulighetene for salgsstatistikker blir redusert.. Ved import av ordre må ordren knyttes til et eksisterende kundenr. i Mamut. Hvis ikke opprettes kunden ved hver import. Hvis adresser mangler, søker importen etter kontakten i kontaktregisteret i Mamut og finner en evt. leverings- eller fakturaadresse. Hvis prisen mangler vil importen søke etter prisen i produktregisteret i Mamut og evt. erstatte den tomme prisen fra importen. Beskrivelse av filformater 37

38 Bilag (format) Bilag: GBAT10 StdReg_xxx.xls : Se kapittelet Standardverdier i Mamut. Beskrivelse Feltnr Maxlengde Må fylles ut Kommentar Identifikasjon 0 6 X Alltid lik GBAT10 Bilagsnr. 1 8 Numerisk (Benyttes for å skille bilag fra hverandre) Bilagsdato 2 10 X Dato (format: YYYYMMDD) Bilagsart 3 3 X Numerisk Periode 4 2 X Numerisk (ingen desimaler) Regnskapsår 5 4 X Numerisk (ingen desimaler) Konto 6 4 X Numerisk (ingen desimaler) MVA-kode 7 3 X Numerisk Saldo 8 15 X Numerisk (to desimaler) Kundenr. 9 9 Numerisk (ingen desimaler) (Enten kundenr eller leverandørnr kan oppgis) Leverandørnr Numerisk (Ingen desimaler) 38 Mamut Import/Export

39 Kontaktnavn Tekst (Oppgis hvis kontakten er ny) Adresse Tekst Postnr Tekst Poststed Tekst Fakturanr Tekst KID Tekst Forfallsdato Dato (format: YYYYMMDD) MatchID 18 8 Numerisk (ingen desimaler) Bankkonto Tekst Beskrivelse Hovedbok Tekst Beskrivelse Reskontro Tekst Rentefakturering 22 4 Numerisk 1=Ingen rentefakt. 2=Alltid 3=Kun over 30 dg. Prosjekt 23 6 Numerisk Avdeling 24 4 Numerisk Betalingsbetingelse 25 4 Numerisk Brutto T eller F BruttoSum Numerisk (to desimaler) Beskrivelse av filformater 39

40 Skilletegn mellom feltene er semikolon, ikke fast kolonnebredde. Tallene i feltet for lengde er oppgitt for å angi maksimalt antall tegn. I forhold til mva er det to alternative import-metoder: 1. Importer egne mva-linjer for hvert bilag. Avgiftskode må da settes til 1 (for ingen avgiftsbehandling) på alle linjer. Ta ikke med de to siste feltene i formatet (Brutto og BruttoSum) Avgiftsoppgavene vil da ikke bli korrekte. 2. Importer med bruttosummer og la Mamut beregne mva i bilagsregistreringen. Dette er den anbefalte metoden. For å få til dette må dere benytte også de to siste feltene. Det første settet til T for true eller F for false. Det andre er numerisk med tre desimaler og skal inneholde bruttosummen (inkl.mva). Dere setter da avgiftskode 1 på 1510 linjene og relevant avgiftskode på for eksempel 3010 linjene. Spesielt om feltet Brutto: Dette feltet kan ha 3 forskjellige status'er: 1. <blankt> Hvis dette er blankt vil det si at linjen skal importeres med sum fra feltet Saldo. 2. T Hvis det er satt til T (for True) vil det si at linjen skal importeres med bruttosum (inkl. mva) fra feltet Sum som følger rett etter. 3. F Hvis det er satt til F (for False) vil det si at linjen ikke skal importeres. Et eksempel på dette kan være en egen mva-bilagslinje som skal ignoreres ved import. 40 Mamut Import/Export

41 Merknader til alle formater Desimaltegnet for alle numeriske felt er punktum: "." Alle linjer i de semikolonseparerte formatene skal avsluttes med semikolon. Hvis det oppstår en feil under importen/eksporten, vil en fil kalt GBAe2apiErrors.txt opprettes (vanligvis i mappen C:\WINNT\system32\). Denne filen inneholder feilmeldinger som kan gi informasjon om hva som er galt og når i prosessen feilen oppsto. Beskrivelse av filformater 41

42 Semikolonseparerte tekstfiler med Microsoft Excel Du kan lage filene manuelt i Microsoft Excel. Fremgangsmåten er som følger: Legg inn dataene i samme rekkefølge som beskrevet i dette dokumentet for gjeldende import. Legg spesielt merke til at de tre første elementene ikke skal separeres. Dvs. at for f.eks. import av produkter, skal det i kolonne A stå: GBAP15. For å skrive inn GBAP15 i mange rader for kolonne A, kan du merke felt A1 og A2 og trekke nedover. Når alt er lagt inn i riktig rekkefølge (kolonne A, B, C osv.), enten ved at du har registrert manuelt eller kopiert/importert fra et annet program, velger du menyen File Save as. Velg der å lagre som en tekst-fil (.txt,.csv eller.sdv). Comma delimited betyr at filen vil bli kommaseparert, og tab delimited betyr at filen vil bruke tab til å skille mellom feltene (dette er brukt i bl.a. GBAP10). Deretter avslutter du Excel og åpner den nye filen med Notepad eller Wordpad. Gå ut i Windows Utforsker, hold inne Shift og høyreklikk på filen for å få mulighet til å åpne den i et av de nevnte programmer. Dersom skilletegnet ikke er blitt semikolon, men f.eks. komma, er det enkelt å korrigere det. Bruk da menyen Edit-Replace og bytt ut komma med semikolon. NB! Pass på at det kommer med et semikolon også etter siste felt på alle rader. Dette kan man sørge for ved å opprette en ekstra kolonne i excel-arket etter de andre feltene. Kopier en tekst nedover alle radene. Etter at filen er lagret som en tekst-fil og åpnet i NotePad kan denne teksten fjernes ved å bruke Replacefunksjon slik at kun semikolonet står igjen. 42 Mamut Import/Export

43 Parameterstyring av MAMUTImportEksport.exe Mamut Import/Eksport kan parameterstyres. Dette betyr at man kan automatisere bruken av den med f.eks. en.bat fil, eller fra Kjør i Startmenyen. Når man starter Mamut Import/Eksport med parametere enten i en bat fil eller fra Kjør på startmenyen, må man sende med noen verdier som forteller om hva som skal eksporteres eller importeres. Mamut Import/Eksport har fire parametere: Import/eksport, Klientnummer, Filbane\filnavn og CompareKey. [Import\eksport] I (Import) eller E (eksport). Deretter kommer et tegn som angir format. Under import har man disse formatene å velge mellom: IO ordre IP produkt IC kunder IV leverandører IT bilag/fakturajournal Tieto Lønnsbilag fra.huldt&lillevik datax Lønnsbilag fra datax Reiseregning. SIE I_SIE4 Parameterstyring av MAMUTImportEksport.exe 43

44 Under eksport har man disse formatene å velge mellom: EE Ansattliste til Vital FondsPensjon EC Kunder EV Leverandører EP Lønnslinjer EPR Produkter EO Ordre/faktura EF Fakturaer og kreditnotaer til FC EA Fakturaer og kreditnotaer til Aktiv Kapital EI Bilag Utgående fakturaer og kreditnotaer ET Alle bilagsarter fra regnskapsfører til klient EW Eksport til WinCE-enhet (GBACE) ED Synkroniseringsfiler til datax reisereging EB Sparebank 1 (BedriftsFinans) EN Nordea Finans EIKA IKAS Kreditsystemer EFN FactoNor ECR Credit 1 SIE: E_SIE1 E_SIE2 E_SIE3 E_SIE4 44 Mamut Import/Export

45 [CompareKey] Denne angir hva som skal brukes som sammenligningsgrunnlag for kunder. 1 Nummer (ContID) 2 Navn (Name) Hvis denne ikke blir sendt inn som argument blir den automatisk satt til 2 (Navn). [UserID] Denne forteller hvilken bruker som har gjort import. Brukernummer er nummeret i brukerkortet i MBS. Andre innstillinger: Det finnes en rekke andre innstillinger som er interessante når man skal parameterstyre import og eksport. Dette er innstillinger som går på nummerserier eller kontoer i de spesifikke formatene. Når man parameterstyrer vil alle eksporter starte på det nummeret i nummerserien som det sluttet på sist. Det er de samme verdiene som foreslås ved vanlig import og eksport også. Dette lagres i MamutImport.ini. F.eks.: (utsnitt fra MamutImport.ini): [Orderexport] FromOrderID = 15 Her vil altså alle ordre etter OrdreID = 15 bli med i eksporten. Det finnes tilsvarende verdier for alle formater som krever et startnummer i nummerserien. Ønsker man å bestemme/overstyre nummerserier kan man gjøre det her. Ved Import er det kun OCR som har slike innstillinger. Disse ser slik ut: (utsnitt fra MamutImport.ini): Parameterstyring av MAMUTImportEksport.exe 45

46 [OCRGiro] Bilagsart=8 ReskontroKonto=1210 BankKonto=1039 Merk! Parameterstyring ved import av bilag vil kreve at man sender parameter for brukernummer. Dette er det siste parameteret som sendes. For importer ellers (ikke bilag) blir det helt likt som før. Eksempel på bruk av parameterstyring av MamutImportEksport.exe. Generelt I disse eksemplene vises det hvordan man bruker parameterstyring til å eksportere firmadatabasenummer 999 sine kunder: Følgende tre måter å eksportere på vil gi samme resultat (eks. under er eksport av kunder) 1. Bare ta med nødvendige parametere: c:\mamutimport\mamutimport.exe "EC" "999" "c:\temp\kunderbat_2.txt" 2. Ta med alle parametere c:\mamutimport\mamutimport.exe "EC" "999" "c:\temp\kunderbat_2.txt" "1" "1" 3. Hoppe over et parameter som ikke trengs c:\mamutimport\mamutimport.exe "EC" "999" "c:\temp\kunderbat_2.txt" "" "1" Testfil ligger i eksempelfil mappen og heter parameter.bat 46 Mamut Import/Export

47 Standardverdier i Mamut I Mamut kan du også kontrollere de fleste av standardverdiene direkte i standardregisteret. For å komme til standardregisteret velger du menyen Vis Innstillinger Firmadatabaseinnstillinger, markerer fanekortet Firmainnstillinger og klikker på knappen Standardregister. Når du redigerer et av disse registrene vil du se et tall nede i høyre hjørne. Dette er det aktuelle objektets verdi i standardregisteret. I Mamut versjon 8.0 eller nyere kan du eksportere de ulike standardverdiene (numeriske verdier), som systemet inneholder i standardregisteret. Dette gjør du via hjelp-knappen i Mamut Import/Eksport. Standardverdier i Mamut 47

SHARE IT MAMUT INTEGRASJONSMODUL BRUKERVEILEDNING

SHARE IT MAMUT INTEGRASJONSMODUL BRUKERVEILEDNING SHARE IT MAMUT INTEGRASJONSMODUL Version 2.1 SHARE IT AS Page 1 Sentralbord: 66 91 75 50 Endringslogg... 3 Innledning... 4 Innledning... 4 Følgende moduler er tilgjengelig i Mamut Integrasjonsmodul...

Detaljer

Brukerhåndbok Maritech Regnskap

Brukerhåndbok Maritech Regnskap Brukerhåndbok Maritech Regnskap Maritech Systems AS Alle rettigheter forbeholdt utgiver. Det tas forbehold om feil i brukerhåndboken. Maritech Systems AS påtar seg ikke ansvar for følger av feil i denne

Detaljer

// Kom i gang med. Mamut One. Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet

// Kom i gang med. Mamut One. Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet // Kom i gang med Mamut One Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet Velkommen til Mamut One Mamut One er en serie forretningsløsninger som hjelper deg å håndtere arbeidsoppgavene i din

Detaljer

Kom i gang med Visma Avendo Økonomi 40

Kom i gang med Visma Avendo Økonomi 40 Kom i gang med Visma Avendo Økonomi 40 Velkommen som bruker av Visma Avendo Økonomi 40. Det er alltid mye nytt å sette seg inn i når man velger et nytt regnskapsprogram. Vi har derfor laget en brukermanual

Detaljer

En kort brukermanual for regnskapsprogrammet Mamut Office

En kort brukermanual for regnskapsprogrammet Mamut Office En kort brukermanual for regnskapsprogrammet Mamut Office Artikkelen er skrevet for Studentliv av Anders Bruvik Denne artikkelen tar utgangspunkt i de tema som gjennomgås i Studentlivs Regnskapskurs for

Detaljer

Kom i gang med Mamut Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet

Kom i gang med Mamut Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet Kom i gang med Mamut Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet Komplette økonomi- og informasjonssystemer for virksomheter med - 0 ansatte Side 6-7 8-9 0-6 7 8 9 Innhold Velkommen til en

Detaljer

Innholdsfortegnelse 1/45. Introduksjon... 3. Jobbe med postene... 5. Vedlegg og personlig skrivebord... 9. Innstillinger for oppsett...

Innholdsfortegnelse 1/45. Introduksjon... 3. Jobbe med postene... 5. Vedlegg og personlig skrivebord... 9. Innstillinger for oppsett... Innholdsfortegnelse Introduksjon... 3 Installasjon av Standard Regnskap...3 Start programmet for første gang...3 Demofirma...3 Ny installasjon...3 Importer backup...4 Hovedkontrollen...4 Jobbe med postene...

Detaljer

Webfaktura slik bruker du det. for sluttbrukere

Webfaktura slik bruker du det. for sluttbrukere Webfaktura slik bruker du det for sluttbrukere 24.06.2013 Innhold: Beskrivelse av Webfaktura... 3 Generelt... 3 Pålogging... 3 Første gangs pålogging... 3 Mitt firma... 3 Min bruker... 4 Vedlikehold av

Detaljer

Kom i gang med Mamut! Håndbok i evaluering av Mamut Business Software. Komplette økonomi- og informasjonssystemer for virksomheter med 1-50 ansatte

Kom i gang med Mamut! Håndbok i evaluering av Mamut Business Software. Komplette økonomi- og informasjonssystemer for virksomheter med 1-50 ansatte Kom i gang med Mamut! Håndbok i evaluering av Mamut Business Software Komplette økonomi- og informasjonssystemer for virksomheter med - 0 ansatte EVALUERING PRODUKTOVERSIKT INSTALLASJONSVEILEDNING PROGRAMVINDUET

Detaljer

Agro Økonomi. Regnskap. - slik kommer du i gang... Kom i gang Regnskap Agro Regnskap Agrodata AS

Agro Økonomi. Regnskap. - slik kommer du i gang... Kom i gang Regnskap Agro Regnskap Agrodata AS Agro Økonomi Regnskap - slik kommer du i gang... Side 1 Agro Økonomi Regnskap Velkommen som bruker av Agro Økonomi Regnskap. For informasjon om installering av programmet, se heftet Installasjon, oppstart

Detaljer

Registrere ny kunde (reskontrokonto)

Registrere ny kunde (reskontrokonto) Informasjon om installasjon av Agro Økonomi og «Første gangs oppstart» med registrering av kontoopplysninger og kontoplan finner du i heftet Installasjon, oppstart og sikkerhetskopiering. En forutsetning

Detaljer

Artikkelregister, innkjøpsavtaler og artikkelimport

Artikkelregister, innkjøpsavtaler og artikkelimport Visma Enterprise ehandel Versjon 2013 Artikkelregister, innkjøpsavtaler og artikkelimport Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk

Detaljer

FagAdmin Brukerhåndbok. Programversjon: 4.0 Håndbok, versjon: 4.0 Antall sider: 95 Dato: 22.08.2012

FagAdmin Brukerhåndbok. Programversjon: 4.0 Håndbok, versjon: 4.0 Antall sider: 95 Dato: 22.08.2012 FagAdmin Brukerhåndbok Programversjon: 4.0 Håndbok, versjon: 4.0 Antall sider: 95 Dato: 22.08.2012 Innhold 1. FORORD... 4 2. VELKOMMEN TIL FAGADMIN... 5 3. REGNSKAP / REVISJON... 6 GENERELT... 6 AVDELINGER...

Detaljer

Brukermanual. Norbits AS

Brukermanual. Norbits AS Brukermanual Norbits AS I Corrado hjelp Table of Contents Foreword Part I Bruke hjelp 0 5 1 Slik søker... du etter et emne i hjelp 5 2 Slik får du... hjelp i en dialogboks 5 3 Slik kopierer... du informasjon

Detaljer

9 - Økonomiadministrasjon

9 - Økonomiadministrasjon 9 - Økonomiadministrasjon Introduksjon ErgoEnet økonomimodul ErgoEnet sin økonomimodul er en integrert modul av henholdsvis M-STAS Studieadministrasjon og BAS Boligsystem. ErgoEnet økonomimodul har følgende

Detaljer

Maritech Systems AS Alle rettigheter forbeholdt utgiver.

Maritech Systems AS Alle rettigheter forbeholdt utgiver. Brukerhåndbok Lønn Maritech Systems AS Alle rettigheter forbeholdt utgiver. Det tas forbehold om feil i brukerhåndboken. Maritech Systems AS påtar seg ikke ansvar for følger av feil i denne håndboken.

Detaljer

Innhold. Purrenota og rentenota side 71 Avskriving av tapte krav.. side 72

Innhold. Purrenota og rentenota side 71 Avskriving av tapte krav.. side 72 Ajour Office er et komplett administrativt system tilrettelagt for enkel og effektiv gjennomføring og registrering av den daglige forretningsførsel i en virksomhet. Du registrerer forretningstilfellene

Detaljer

epocket Handyman Mobile Version 7-03

epocket Handyman Mobile Version 7-03 epocket Handyman Mobile Version 7-03 epocket Handyman Mobile Innhold 1 Hva er Handyman 4 2 Informasjonsflyt med Handyman 5 3 Før du begynner å bruke Handyman 6 4 Oversikt over menyene 7 4.1 Mine oppgaver

Detaljer

Systems AS. Brukerhåndbok. Master

Systems AS. Brukerhåndbok. Master Brukerhåndbok Master Maritech Systems AS Alle rettigheter forbeholdt utgiver. Det tas forbehold om feil i brukerhåndboken. Maritech Systems AS påtar seg ikke ansvar for følger av feil i denne håndboken.

Detaljer

Nyheter og forbedringer 5.32.3

Nyheter og forbedringer 5.32.3 Nyheter og forbedringer 5.32.3 2 Visma Software International AS Innhold Innhold Merknad...4 Innledning...5 Visma produktkompabilitet... 5 Kapittel 1: Visma Business 5.32.3...6 Forbedringer... 7 Generelt...

Detaljer

BRUKER DOKUMENTASJON

BRUKER DOKUMENTASJON BRUKER DOKUMENTASJON ENDURICO MEDIA EDITION Abonnments-, Ordre/faktura system spesielt tilpasset annonse fakturering, samt CRM-funksjonalitet for oppfølging av kunder og prospekt. Dokumentasjonen er utarbeidet

Detaljer

Brukerveiledning for Led - Faktura Windows

Brukerveiledning for Led - Faktura Windows Brukerveiledning for Led - Faktura Windows Lindholt Data 2380 Brumunddal/2324 Vang Tlf:62345005 Fax 62343070 E-post: Lindholtdata@online.no Internet www.lindholtdata.no 2 Innhold 1. DIVERSE OPPLYSNINGER...

Detaljer

Brukerhåndbok. Din verktøykasse for anbud og prosjekt. Citec AS 2014

Brukerhåndbok. Din verktøykasse for anbud og prosjekt. Citec AS 2014 Brukerhåndbok Din verktøykasse for anbud og prosjekt Skrevet ut: september 2014 3 Innholdsfortegnelse 3 Innholdsfortegnelse Kapittel IIntroduksjon til 6 1 Hva... er nytt 6 2 Systemkrav... 7 3 Kontakt...

Detaljer

TAXItotal dokumentasjon

TAXItotal dokumentasjon LIEN CONSULTING AS Konsulenttjenester, kurs, programmering, alt i SW og HW TAXItotal dokumentasjon i K O N S U L E N T T J E N E S T E R, K U R S, P R O G R A M M E R I N G, A L T I S W O G H W Dokumentasjon

Detaljer

Komme i gang med Visma Avendo eaccounting

Komme i gang med Visma Avendo eaccounting 1 Komme i gang med Visma Avendo eaccounting For å begynne å bruke Visma Avendo eaccounting, må du logge inn på http://vismaonline.no Klikk på linken Til tjenesten under Visma Avendo eaccounting for å åpne

Detaljer

Nyheter og forbedringer 5.30

Nyheter og forbedringer 5.30 Nyheter og forbedringer 5.30 2 Visma Software International AS Innhold Innhold Merknad...3 Innledning...4 Kapittel 1: Visma Business 5.30...5 Nye funksjoner... 6 Generelt... 6 Logistikk...7 Bokføring...8

Detaljer

Hvordan bruke Ixmal Control

Hvordan bruke Ixmal Control Hvordan bruke Ixmal Control Side 1 av 26 Innhold: LESE INN DATA OPPSTART...3 INNSTILLINGER...3 FORHÅNDSVALG...4 ADMINISTRATORS VALG...5 DAGSEDDEL...6 FINNE OG VELGE MEDARBEIDER...6 REGISTRERE TIMER OG

Detaljer

MekoEasy Verksted. 10. Bokføring. brukerhåndbok. Versjon 2.12. Vedlegg til. No_MekoEasy 2.12 Appendix 10. Bokføring

MekoEasy Verksted. 10. Bokføring. brukerhåndbok. Versjon 2.12. Vedlegg til. No_MekoEasy 2.12 Appendix 10. Bokføring No_MekoEasy 2.12 Appendix 10. Bokføring 10. Bokføring Vedlegg til brukerhåndbok Versjon 2.12 MekoEasy Verksted Utgave 2: Versjon 2.12.11 Jan. 2011 Sida 1 av 44 Innholdsfortegnelse: Innledning... 3 10.1

Detaljer

Grunndata og innkjøpsparametere

Grunndata og innkjøpsparametere Visma Enterprise ehandel Versjon 2013 Grunndata og innkjøpsparametere Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk og grundig systemopplæring

Detaljer

9 RIMELIGE REGNSKAPS- PROGRAMMER

9 RIMELIGE REGNSKAPS- PROGRAMMER 9 RIMELIGE REGNSKAPS- PROGRAMMER Regnskap er slett ikke så vanskelig som mange tror, og det finnes et godt utvalg av rimelige og brukervennlige programmer som kan hjelpe små virksomheter med å holde oversikten

Detaljer