Mamut Import/Eksport. Innhold

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Mamut Import/Eksport. Innhold"

Transkript

1 Ver 9.1 Mamut Import/Eksport Mamut Import/Eksport er et program som forenkler kommunikasjonen mellom Mamut Business Software og øvrige program. Mamut Import/Eksport inneholder flere forhåndsdefinerte formater for import og eksport av bl.a. kunder, leverandører, ordre, fakturainformasjon med mer. I denne artikkelen kan du lese om hvordan du starter Import/Eksport-programmet, og hvordan du eksporterer og importerer informasjon. Du finner også en beskrivelse av filformatene. Innhold Oppstart...2 Eksport av informasjon...3 Eksport av ordre og fakturainformasjon (Factoring) 6 Factoring eksempel eksport 7 Eksportformater 9 Import av informasjon...11 Importformater 13 Import av Lønnslinjer fra Tieto Huldt & Lillevik (System 4) 14 Import av bilag fra Huldt & Lillevik 16 Import av lønnsinformasjon fra datax reiseregning 17 Beskrivelse av filformater...18 Kunder (Formater) 19 Leverandører (Formater) 26 Produkt (Formater) 29 Ordre (Formater) 32 Ordre: GBAOX10 (XML) 35 Bilag (format) 38 Semikolonseparerte tekstfiler med Microsoft Excel 42 Parameterstyring av MAMUTImportEksport.exe...43 Standardverdier i Mamut

2 Oppstart Hvordan starte? Import/Eksport startes ved å velge Fil Import Mamut Import/Eksport eller Fil Eksport Mamut Import/ Eksport i programvinduet til Mamut. Login: benytt samme login og passord som du benytter i Mamut programmet ditt. Når du starter opp Mamut Import/Eksport må du velge mellom eksport og import: Neste-knappen blir tilgjengelig etter utført valg. Når du klikker på denne, kommer du videre til valg av fil og fil-innstillinger. 2 Mamut Import/Export

3 Eksport av informasjon I denne dokumentasjonen gjennomgår vi kun kundeeksport da gangen i eksporteringen er tilnærmet lik for de ulike formatene. Valget Eksport i oppstartbildet åpner vinduet under: I nedtrekkslisten velger du ønsket eksportformat. Klikk Neste etter valg av ønsket eksportformat. Eksport av informasjon 3

4 Tips! Ved eksport av formater der navnet på filen er forhåndsbestemt, vil ikke feltet Filnavn være tilgjengelig. Velg hvilken firmadatabase det skal eksporteres informasjon fra i det øverste vinduet og filbane og filnavn i tekstfeltene under. Filnavn og filbane kan hentes opp ved å klikke på browserknappen på det nederste feltet. Filbanen blir lagret til neste eksport. Klikk på Eksport for å eksportere til valgt filbane. 4 Mamut Import/Export

5 I neste vindu kan filen åpnes direkte ved å klikke på knappen med filnavnet, eller du kan klikke Tilbake for å foreta en ny eksport eller import. Eksport av informasjon 5

6 Eksport av ordre og fakturainformasjon (Factoring) Ved eksport av ordre og fakturainformasjon åpnes et filter hvor du velger hvilke ordre eller fakturanummer som skal overføres. Programmet lagrer sist brukte nummer i filen Mamutimport.ini for å unngå at samme verdier overføres flere ganger. Dette kan overstyres i filteret. Hvis en eksportfil går tapt før den for eksempel er sendt til eksternt factoringselskap eller regnskapsfører, må ordrenummeret stilles tilbake for å ta ut et nytt utvalg. Kontroller at alle fakturaer kommer med i utvalget. Alle steder der det er mulighet til å ta utvalg på fakturanummer eller bilagsnummer, vil systemet huske hvilke fakturaer/bilag som ble eksportert tidligere. Du får en advarsel hvis du forsøker å eksportere samme faktura flere ganger. Du vil imidlertid ikke få denne advarselen hvis du forsøker å eksportere et bilag flere ganger. 6 Mamut Import/Export

7 Factoring eksempel eksport Før du kan eksportere til et factoringselskap, må ditt klientnummer/kundenummer. hos selskapet legges inn i Mamut. Dette registreres i Factoringsinnstillinger i Tilbud/Ordre/Faktura innstillinger (menyen Vis Innstillinger Firmadatabase Modulinnstillinger - Tilbud/Ordre/Faktura Annet Factoring Informasjon om factoringselskapet). Feltet heter Kundenummer hos factoringselskapet. Kundenummeret består av tre eller fire siffer avhengig av hvilket factoring-selskap som benyttes: 3 siffer: FactoNor AS, Finance Credit og Sparebank 1 Finans 4 siffer: Nordea Finans. Enkelte factoringselskaper krever i tillegg at organisasjonsnummer legges inn under Firmainnstillingene (menyen Vis Innstillinger Firmadatabase Factoringformatene er tilgjengelige under nedtrekkslisten Eksport fakturaadministrasjon. Velg riktig format og klikk Neste for å sette opp innstillingene. I filteret nedenfor setter du hvilken serie som skal eksporteres. Sist eksporterte nummer kommer opp for å unngå duplikate eksporter. Eksport av informasjon 7

8 Firmainnstillinger Økonomi/Land) i Mamut. Ordre må også settes opp med factoring for at de skal komme med i eksportfilen. Dette kan enten gjøres direkte under Diverse på ordren eller på kundekortet under kundeinnstillinger. Merk: Enkelte factoringselskap krever ikke klientnummer. Når eksportfilen er ferdig opprettet, kan den sendes på e-post til factoringselskapet. 8 Mamut Import/Export

9 Eksportformater Tips! Factoring filformatene er beskrevet på selskapenes hjemmesider. Eksport Beskrivelse Filformat Utvalgskriteri er Ansattliste, Vital FondsPensjon Liste over ansatte Vitals format Alle ansatte Bilag, alle bilagsarter Eksport av bilag som er overført til hovedbok Bilag: GBAT10 Bilagsart/nummer (fra - til) datax reiseregning - Synkroniseringsfiler Kobler avdeling, konto og prosjekt datax reisereging -format Prosjekt, konto og avdeling Fakturaadministrasjon: Aktiv Kapital - norsk Fakturaadministr asjon: Aktiv Kapital Internasjonal Fakturainformasj on FactoNor Fakturaadministr asjon: Ikas Kredittsystemer Fakturaadministr asjon: Nordea Finans Eksport av fakturaer til Aktiv Kapital. Eksport av fakturaer til Aktiv Kapital. Støtter valuta. Eksport av fakturaer til FactoNor Eksport av fakturaer til Ikas Kredittsystemer Eksport av fakturaer til Nordea Finans apital.no/ apital.no/ onor.no/ osenteret.no afinans.no/ Fra fakturanr til fakturanr Fra fakturanr til fakturanr Fra fakturanr til fakturanr Fra fakturanr til fakturanr Fra fakturanr til fakturanr Eksport av informasjon 9

10 Fakturaadministr asjon: Sparebank 1 Finans Fakturaadministr asjon Credit I Fakturajournal Fakturajournal: DI Regnskap Kunder Leverandører Lønnslinjer til en lønnsart Ordre Produkter Eksport av fakturaer til Sparebank 1 Finans Eksport av fakturaer til Credit 1 Eksport av fakturajournal. Kan for eksempel sendes til regnskapsfører. Eksport av fakturajournal til DI Regnskap Eksport av kunder med kontaktpersoner. Eksport av leverandører med kontaktpersoner. Eksport av alle lønnslinjer mot en gitt lønnsart for en lønnsperiode. Denne eksporten brukes blant annet for Vitals Fondspensjon Eksport av ordre fra Mamut. Eksport av produkter. bank1.no/ 1.no Bilag: GBAT10 GBAC15 GBAV15 Fra fakturanr til fakturanr Fra fakturanr til fakturanr Fakturanr (fra - til), Kreditnotanr (fra - til) Fakturanr (fra - til), Kreditnotanr (fra - til) Alle kunder Alle leverandører Lønnsart, regnskapsår og periode. Ordre: GBAO10 ordrenr (fra til) GBAP15 Alle produkter 10 Mamut Import/Export

11 Import av informasjon Filformatet til den importerte informasjonen må være det samme som filformatet i Mamut-programmet. Se avsnittet Importformater under for mer informasjon. Valg Import i oppstartbildet åpner vinduet under: Vi benytter kundeimport som eksempel da gangen er tilnærmet lik i de forskjellige importene. Tips! Før import anbefales det at man tar en sikkerhetskopi av eksisterende data i Mamut. Det gjøres via menyen Fil Sikkerhetskopiering Utfør sikkerhetskopiering Tips! Dersom modulen som dataene ble importert til i Mamut var åpen under importen, må denne modulen lukkes og åpnes på nytt for at de importerte data skal vises korrekt. Når du har valgt hva som skal importeres vil Neste knappen bli aktiv. Når du klikker på Neste, åpnes vinduet Innstillinger. Her velger du hvilken firmadatabase du skal importere til, samt hvilken fil du ønsker å importere. Du vil også få muligheten til å sette opp innstillinger som er filspesifikke, for eksempel muligheten til å oppdatere eksisterende kunder, leverandører eller produkter. Velg hvilken firmadatabase det skal importeres informasjon til i det øverste vinduet, og filbane samt filnavn i tekstfeltene nedenfor. Filnavn og filbane kan hentes opp ved å klikke på browserknappen i det nederste feltet. Filbanen blir lagret til neste import. Klikk Import for å importere til valgt filbane. Import av informasjon 11

12 Tips! Hvis du ønsker å gjøre gjentatte importer av samme database, må du krysse av for å Oppdatere eksisterende kunde/leverandør/ produkt. Dette betyr at Mamut Import/Eksport kan brukes for å f.eks. holde to kunderegistre eller produktregistre synkronisert. Eksisterende poster vil da bli oppdatert med informasjon fra den nye importfilen. Nye poster i importfilen vil uansett bli lagt til. Hvis man ikke krysser av for å Oppdatere eksisterende kunder/leverandører/produkter vil alle postene bli lagt til som nye poster og tildelt nye nummer (kontakt ID, leverandør ID og produkt ID). Om posten finnes fra før avgjøres av id en på posten. Hvis denne stemmer overens i filen og i kontaktregisteret i Mamut, og man har krysset av for oppdatering, vil posten oppdateres. Klikk på filen som skal importeres og deretter på Import knappen. Til slutt får du beskjed om hva som er importert. Merk! Kontaktpersoner legges til som nye selv om man har valgt å oppdatere eksisterende kunder/leverandører (og selv om samme kontatkperson finnes fra før). Imidlertid blir for eksempel adresse overskrevet med ny informasjon. 12 Mamut Import/Export

13 Importformater Hvis ikke importfilen følger det oppgitte formatet, vil du få beskjed om at formatet er ugyldig, eller du vil få feil med den importerte informasjonen. Alle felter må være med i formatene, selv om verdien kan være blank. Les mer om filformater i neste kapittel: Beskrivelse av filformater. Bilagsimport Ved å krysse av for Hoppe over duplikate fakturanr ved bilagsimport, vil man ikke risikere å kopiere inn (og dermed overskrive) fakturanumre som allerede er i bruk. Bilagene importeres til bilagsregistrering. Det blir skrevet ut en bilagsjournal når du overfører postene til hovedbok. Import Beskrivelse Filformat Konteringsbilag/Fakturajo urnal Bilag fra Huldt & Lillevik Import av bilag Importerer lønnsbilag inn i hovedbok Bilag: GBAT10 Kunder Import av kunder Kunde: GBAC10 Kunde: GBAC15 Kunde: GBAC20 Kunde: GBACX10 Leverandører Lønnsbilag fra datax Reiseregning Import av leverandører Importerer lønnsbilag inn i hovedbok Leverandør: GBAV10 Leverandør: GBAV15 Ordre Import av ordre Ordre: GBAO10 Ordre: GBAOX10 Produkter Import av produkter Produkt: GBAP10 Produkt: GBAP15 Produkt: GBAPX10 Import av informasjon 13

14 Import av Lønnslinjer fra Tieto Huldt & Lillevik (System 4) Trykk Synkroniser, Velg firmadatabase fra nedtrekkslisten Hent deretter synkroniseringsfilene fra Huldt & Lillevik ved å klikke på browserknappen på hvert av de 3 fanekortene. (Kolonnen til høyre er Mamutverdier som skal synkroniseres med verdiene i venstre kolonne). Synkroniseringsfilene opprettes fra Huldt & Lillevik på menyen FIL EKSPORTER KARTOTEK. Bruk Koble og Koble fra for å knytte verdiene sammen. Verdiene må markeres med musepekeren i begge listene. Klikk Neste for å synkronisere. 14 Mamut Import/Export

15 Import av informasjon 15

16 Import av bilag fra Huldt & Lillevik Bilagene som importeres fra Huldt & Lillevik heter: UTxxxTRS.hlt, der xxx = klientnavnet. Systemet sjekker at xxx stemmer med Firmadatabasenummeret som programmet har synkronisert informasjon fra. Bilag eksporteres ved at du står i fanekortet Daglig i Oppgavestyrer-vinduet. Her velger du så Skrive ut på høyre side av bildet. Ved å klikke på pluss-tegnet ved siden av denne mappen, får du opp flere undermapper. En av disse heter Regnskapsbilag. Denne velger du ved å dobbeltklikke, eller ved å klikke en gang for deretter å klikke på knappen Velg. I bildet du så kommer inn i kan du velge hva du ønsker å eksportere. På regnskapssystem må du velge Huldt & Lillevik Standard. For å sette et annet område enn standard, må du klikke på knappen på område. Når alle innstillinger er satt, er det bare å klikke OK. Du vil nå finne den aktuelle filen på det tidligere valgte område. Hvis filene er synkronisert, klikker du Neste i Synkroniserings informasjonsbildet. Hent opp bilagsfilen UTxxxTRS.hlt og klikk Importer for å overføre bilagene til hovedbok. Det vil nå skrives ut en posteriongsjournal. Hvis importfilen ikke følger det oppgitte formatet, vil du få beskjed om at formatet er ugyldig, eller du vil få feil med den importerte informasjonen. 16 Mamut Import/Export

17 Import av lønnsinformasjon fra datax reiseregning Synkronisering Før informasjon kan importeres fra datax reiseregning, må en rekke verdier som benyttes i datax og Mamut Business Software kobles sammen (synkroniseres). Dette gjøres i datax reiseregning under valget Admin. Se datax brukerveiledning for å synkroinisere systemene. Dette krever at synkroniseringsfiler eksporteres fra Mamut Import/Eksport. Synkronisering i datax er avhengig av følgende filer som eksporteres fra Mamut Business Software med å bruke Mamut Import/Eksport: Mdep.txt (Avdeling), Memp (Ansatt), Mpay (lønnsart) og Mproj (Prosjekt). Etter at Mamut Business Software og datax er synkronisert, eksporteres følgende filer datax reiseregning: MamutKJB.txt MamutRef.txt MamutReis.txt MamutRep.txt Kjørebok Refusjon Reise Representasjon Bruker velger selv hvilke filer som skal eksporteres samt hvor disse skal plasseres. Det anbefales at disse plasseres på et sted som er lett tilgjengelig. Import av informasjon 17

18 Beskrivelse av filformater Alle filene begynner med en identifikasjon som består av minst seks tegn: Identifikasjon (3 tegn), Type informasjon (1-2 tegn) og Versjonsnummer (2-3 tegn). Disse feltene står alltid helt inntil hverandre, og skilles fra de andre feltene enten med fast kolonnebredde eller med semikolon, alt etter om filen er semikolonbasert eller har fast kolonnebredde. Om formatet benytter fast kolonnebredde eller er semikolonseparert står under beskrivelsen av de enkelte formatene. Dette gjelder ikke import fra XML, da XML benytter felter (også kalt tags). En tag er et felt i en XML-fil som begynner med < og avsluttes med >. F. eks.: <tagnavn>, betyr at man har en tag som heter tagnavn. Mange steder i formatene er det referert til StdReg_xxx.xls. Dette er en excel-fil som på forhånd bør eksporteres med Mamut Import/Eksport. Denne filen viser hvilken verdi de ulike elementene i listeboksene har i standardregisteret. Les mer om dette i siste kapittel (Standardverdier i Mamut). Tips! Punktum [.] brukes som desimalseparator i alle nummerfelt. De semikolonseparerte formatene er generelt mye enklere å forholde seg til enn formatene med fast kolonnebredde. Alle de semikolonseparerte formatene må avsluttes med et semikolon etter siste felt på hver linje. Hvis det oppstår en feil under importen/eksporten, vil en fil kalt GBAe2apiErrors.txt opprettes (vanligvis i mappen C:\WINDOWS\system32 ). Denne filen inneholder feilmeldinger som kan gi informasjon om hva som er galt og når i prosessen feilen oppsto. 18 Mamut Import/Export

19 Kunder (Formater) Kunde: GBAC10 Fast kolonnebredde Fast feltlengde, ingen separasjonstegn. Beskrivelse Posisjon Lengde Kommentar Identifikasjon Alltid lik: GBAC10 Kundenummer Numerisk (ingen desimaler) Må fylles ut. Kundenavn Tekst Gateadresse Tekst Postnummer Tekst Poststed Tekst Kontaktperson, fornavn Kontaktperson, etternavn Tekst Tekst Telefon Tekst Beskrivelse av filformater 19

20 Kunde: GBAC15 Skilletegn mellom feltene er semikolon, ikke fast kolonnebredde. Tallene i feltet for lengde er oppgitt for å angi maksimalt antall tegn. Tips! Eventuelle linjeskift i Gateadressefeltet indikeres med kolon i import-filen. Ved eksport vil linjeskift bli konvertert til kolon. StdReg_xxx.xls : Se kapittelet Standardverdier i Mamut. Detaljert kundeformat, semikolonseparert. Beskrivelse Feltnr Maks Kommentar lengde Identifikasjon 0 6 Alltid lik: GBAC15 Kundenummer 1 9 Numerisk (ingen desimaler) Må fylles ut. Kundenavn 2 50 Tekst Gateadresse Tekst Postnummer 4 10 Tekst Poststed 5 20 Tekst Kontaktperson, fornavn Kontaktperson, etternavn 6 30 Tekst 7 30 Tekst Telefon 8 15 Tekst Telefax 9 15 Tekst E-post Tekst Vår referanse (Ansatt) 11 4 Numerisk Status 12 4 Numerisk Kategori 13 4 Numerisk Bransje 14 4 Numerisk Gruppe Tekst (komma for å skille flere grupper) 20 Mamut Import/Export

21 Responstype (for ordre) 16 4 Numerisk Prosjekt 17 4 Numerisk, (Nummer på tilhørende prosjekt i prosjektregister) Avdeling 18 4 Numerisk Betalingsbetingelse 19 4 Numerisk Leveringsbetingelse 20 4 Numerisk Leveringsform 21 4 Numerisk Øreavrunding 22 4 Numerisk, 1=(Ingen) 2= Til nærmeste hele enhet 3= Opp til hel enhet 4= Ned til hel enhet 5= Til nærmeste halve enhet Samlefakturering 23 4 Numerisk, 1=Ja, 2=Nei Land 24 4 Numerisk (Country.xls) (semikolon etter land-kolonnen) Beskrivelse av filformater 21

22 Kunde: GBAC20 Skilletegn mellom feltene er semikolon, ikke fast kolonnebredde. Tallene i feltet for lengde er oppgitt for å angi maksimalt antall tegn. Den eneste forskjellen fra GBAC15-formatet, er at GBAC20 støtter to gateadresselinjer i postadressen. StdReg_xxx.xls : Se kapittelet Standardverdier i Mamut. Detaljert kundeformat, semikolonseparert. Beskrivelse Feltnr Maks Kommentar lengde Identifikasjon 0 3 Alltid lik: GBAC20 Kundenummer 1 9 Numerisk (ingen desimaler) Må fylles ut. Kundenavn 2 50 Tekst Gateadresselinje Tekst (adresselinjene kan til sammen ha 100 tegn) Gateadresselinje Tekst (adresselinjene kan til sammen ha 100 tegn) Postnummer 5 10 Tekst Poststed 6 20 Tekst Kontaktperson,fornavn 7 30 Tekst Kontaktpers., etternavn 8 30 Tekst Telefon 9 15 Tekst Telefax Tekst E-post Tekst Vår referanse (Ansatt) 12 4 Numerisk Kontaktstatus 13 4 Numerisk Kontaktkategori 14 4 Numerisk Bransje 15 4 Numerisk 22 Mamut Import/Export

23 Gruppe Tekst (komma for å skille flere grupper) Responstype (for ordre) 17 4 Numerisk Prosjekt 18 4 Numerisk Avdeling 19 4 Numerisk Betalingsbetingelse 20 4 Numerisk Leveringsbetingelse 21 4 Numerisk Leveringsform 22 4 Numerisk Øreavrunding 23 4 Numerisk, 1=(Ingen) 2= Til nærmeste hele enhet 3= Opp til hel enhet 4= Ned til hel enhet 5= Til nærmeste halve enhet Samlefakturering 24 4 Numerisk, 1=Ja, 2=Nei Land 25 4 Numerisk (Country.xls) (semikolon etter landkolonnen) Beskrivelse av filformater 23

24 Kunde: GBACX10 (XML) Detaljert kundeformat, filen er i XML-format. Filen starter med <?XML version= 1.0 encoding= iso ?> for å sette at æ, ø og å er lovlige tegn. Deretter følger Identifikasjonstagen som forteller om filen er i gyldig format på neste linje. StdReg_xxx.xls : Se kapittelet Standardverdier i Mamut. Formatet identifiseres med <GBACX10> og </GBACX10>. Feltnavn (tag) <CUSTOMERLIST> lagrer alle kundene i <CUSTOMER> tager. Mellom disse taggene kan du lagre så mange kunder du vil. I <CUSTOMER> tagen finnes følgende tags: Beskrivelse Tagnavn Kommentar Kundenummer <CONTID> Numerisk (ingen desimaler) Må fylles ut Kundenavn <CONTNAME> Tekst Gateadresse <STREET> Tekst Postnummer <ZIPCODE> Tekst Poststed <CITY> Tekst Kontaktperson, fornavn Kontaktperson, etternavn <CPERSFIRSTNAME > <CPERSLASTNAME> Tekst Tekst Telefon <PHONE1> Tekst Telefax <FAX1> Tekst E-post < > Tekst Vår referanse <OURREF> Numerisk Kontaktstatus <DATA1 > Numerisk Kontaktkategori <DATA12 > Numerisk Bransje <DATA120> Numerisk Gruppe <GROUP> Tekst Responstype (for ordre) <DATA9 > Numerisk Prosjekt <DATA14 > Numerisk Avdeling <DATA15 > Numerisk 24 Mamut Import/Export

25 Betalingsbetingelse <DATA4> Numerisk Leveringsbetingelse <DATA7> Numerisk Leveringsform <DATA2> Numerisk Øreavrunding <DATA67 > Numerisk, 1=(Ingen) 2= Til nærmeste hele enhet 3= Opp til hel enhet 4= Ned til hel enhet 5= Til nærmeste halve enhet Samlefakturering <DATA68> Numerisk, 1=Ja, 2=Nei Land <DATA56> Numerisk (Country.xls) Beskrivelse av filformater 25

26 Leverandører (Formater) Leverandører: GBAV10 Fast kolonnebredde. Fast feltlengde, ingen separasjonstegn Beskrivelse Posisjon fra-til Lengde Kommentar Identifikasjon Alltid lik: GBAV10 Leverandørnr Numerisk (ingen desimaler, må fylles ut) Leverandørnavn Tekst Gateadresse Tekst Postnummer Tekst Poststed Tekst Kontaktperson, fornavn Tekst Kontaktperson, etternavn Tekst Telefon Tekst 26 Mamut Import/Export

27 Leverandører: GBAV15 StdReg_xxx.xls : Se kapittelet Standardverdier i Mamut. Detaljert leverandørformat, semikolonseparert Beskrivelse Feltnr Maks lengde Kommentar Identifikasjon 0 6 Alltid lik: GBAV15 Kundenummer 1 9 Numerisk (ingen desimaler) Leverandørnummer 2 9 Numerisk (ingen desimaler) Leverandørnavn 3 30 Tekst Gateadresse Tekst Postnr 5 10 Tekst Poststed 6 25 Tekst Kontaktperson, fornavn 7 25 Tekst Kontaktperson, etternavn 8 30 Tekst Telefon 9 15 Tekst Telefax Tekst E-post Tekst Vår referanse (Ansatte) 12 4 Numerisk Kontaktstatus 13 4 Numerisk Kontaktkategori 14 4 Numerisk Bransje 15 4 Numerisk Beskrivelse av filformater 27

28 Gruppe Tekst (komma for å skille flere grupper) Responstype 17 4 Numerisk Prosjekt 18 4 Numerisk Avdeling 19 4 Numerisk Betalingsbetingelse 20 4 Numerisk Leveringsbetingelse 21 4 Numerisk Leveringsform 22 4 Numerisk Øreavrunding 23 4 Numerisk, 1=(Ingen) 2= Til nærmeste hele enhet 3= Opp til hel enhet 4= Ned til hel enhet 5= Til nærmeste halve enhet Samlefakturering 24 4 Numerisk, 1=Ja, 2=Nei Land 25 4 Numerisk (Country.xls) (semikolon etter landkolonnen) 28 Mamut Import/Export

29 Produkt (Formater) Produkter: GBAP10 Alle produkter blir merket for lageroppdatering. Hvis ikke dette ønskes, må du skru av funksjonen på hvert enkelt produkt inne i Mamut. For nærmere informasjon, se i din Mamut introduksjonshåndbok. StdReg_xxx.xls : Se kapittelet Standardverdier i Mamut. Fast feltlengde, ingen separasjonstegn. Beskrivelse Posisjon fra-til Lengde Kommentar Identifikasjon Alltid lik: GBAP10 Produktnummer Tekst Må fylles ut Beskrivelse/navn Tekst Pakkeenhet Tekst Vekt Numerisk (inntil 3 desimaler) Volum Numerisk (inntil 2 desimaler) Kostpris Numerisk (inntil 4 desimaler) Salgspris Numerisk (inntil 4 desimaler) Mva-kode Numerisk Varegruppe Numerisk Undergruppe Numerisk Beskrivelse av filformater 29

30 Produkter: GBAP15 Alle produkter blir merket for lageroppdatering. Hvis ikke dette ønskes, må funksjonen skrus av på hvert enkelt produkt inne i Mamut. For nærmere informasjon, se i din Mamut introduksjonshåndbok. Feltet Leverandørens produktnummer blir bare importert, dersom produktet finnes fra før i Mamut med en leverandør-tilknytning. Desimalskilletegn er punktum. StdReg_xxx.xls : Se kapittelet Standardverdier i Mamut. 30 Mamut Import/Export Detaljert produktformat, semikolonseparert. Beskrivelse Felt nr Maks lengde Kommentar Identifikasjon 0 6 Alltid lik: GBAP15 Produktnummer 1 25 Tekst Må fylles ut Beskrivelse/navn 2 60 Tekst Pakkeenhet 3 20 Tekst Vekt 4 10 Numerisk (inntil 3 desimaler) Volum 5 10 Numerisk (inntil 2 desimaler) Kostpris 6 10 Numerisk (inntil 4 desimaler) Salgspris 7 10 Numerisk (inntil 4 desimaler) Utgående MVA 8 3 Numerisk Produktgruppe 9 5 Numerisk Undergruppe 10 5 Numerisk Innkjøpspris Numerisk (inntil 4 desimaler) Leverandørens produktnummer Tekst Lagerbeholdning Numerisk (inntil 2 desimaler) Standard lager 14 4 Numerisk Vanligvis 1 (Hovedlager) Inngående MVA 15 3 Numerisk EAN kode Tekst

31 Produkter: GBAPX10 Detaljert produktformat, filen er i XML-format. Filen starter med <?XML version= 1.0 encoding= iso ?> for å sette at æ, ø og å er lovlige tegn. Deretter følger Identifikasjonstagen som forteller om filen er i gyldig format på neste linje. Alle produkter blir merket for lageroppdatering. Hvis ikke dette ønskes, må funksjonen skrus av på hvert produkt inne i Mamut. For nærmere informasjon, se i din Mamut introduksjonshåndbok. Desimalskilletegn er punktum. StdReg_xxx.xls : Se kapittelet Standardverdier i Mamut. Formatet identifiseres med <GBAPX10> og </GBAPX10>. Tagen <PRODUCTLIST> inneholder alle produkttagene <PRODUCT>. Mellom disse taggene kan man lagre så mange produkter man vil. I <PRODUCT> tagen finner man følgende tags: Beskrivelse Tagnavn Kommentar Produktnummer <PRODID> Tekst Må fylles ut Beskrivelse/Navn <DESCRIPTION> Tekst Pakkeenhet <UNIT> Tekst Vekt <WEIGHT> Numerisk(inntil 3 desimaler) Volum <VOLUME> Numerisk(inntil 2 desimaler) Kostpris <PRICECOST> Numerisk(inntil 4 desimaler) Salgspris <PRICEOUT> Numerisk(inntil 4 desimaler) Utgående MVA <VATCODE> Numerisk Varegruppe <DATA21 > Numerisk Undergruppe <DATA121 > Numerisk Innkjøpspris <PRICEIN> Numerisk (inntil 4 desimaler) Leverandørens produktnummer <VENDCODE> Tekst Lagerbeholdning <STORESTOCK> Numerisk (inntil 2 desimaler) Standard lager <DEFSTOREID> Numerisk Vanligvis 1 (Hovedlager) Inngående MVA <PURCVATID> Numerisk EAN kode <EANCODE> Tekst Beskrivelse av filformater 31

32 Ordre (Formater) Ordre: GBAO10 Ordrenummer: Alle linjer som har samme kunde- og ordrenummer regnes som én ordre. Ordrenummer blir tildelt på nytt i Mamut når ordren er importert. Det gamle ordrenummeret blir lagret i felt for eksternt ordrenummer, og kommer med på eksporter i dette feltet. Produktnummer: Hvis produktnummeret ikke eksisterer i produktregisteret i Mamut, blir ordrelinjen opprettet som en fritekstlinje. Fakturaen blir riktig, men mulighetene for salgsstatistikk blir redusert. Produktnummer FRITEKST blir opprettet. Ved opprettelse av produktet "FRITEKST" er det viktig at man sjekker utgående og inngående MVA på produktet. Hvis dette varierer, kan man justere dette på hver av ordrelinjene etter importen. Skilletegn mellom feltene er semikolon, ikke fast kolonnebredde. Tallene i feltet for lengde er oppgitt for å angi maksimalt antall tegn. Det opprettes så mange linjer som det er produkter i filen. Beskrivelse Feltnr Maxlengde Må fylles ut Kommentar Identifikasjon 0 6 X Alltid lik: GBAO10 Ordrenr. 1 9 X Tekst ved import/ Numerisk ved eksport Kundenr. 2 9 (X) Numerisk (ingen desimaler) Hvis 0-blir kunde opprettet Kundenavn 3 40 (X) Tekst (Kundenavn eller kundenr må fylles ut) Fakturaadresse Tekst (kolon tolkes som linjeskift) Leveringsadre sse Tekst (kolon tolkes som linjeskift) Referanse 6 30 Tekst Deres Referanse Vår ref (Ansatt) 7 30 Tekst 8 3 Numerisk 32 Mamut Import/Export

33 Kundenummer: Ved import av ordre må ordren knyttes til et eksisterende kundenummer i Mamut. Hvis ikke dette gjøres, opprettes kunden ved hver import. Hvis adresser mangler så søker importen etter kontakten i kontaktregisteret i Mamut og finner en evt. leverings- eller fakturaadresse. Mangler prisen, vil importen søke etter prisen i produktregisteret i Mamut og evt. erstatte den tomme prisen fra importen. StdReg_xxx.xls : Se kapittelet Standardverdier i Mamut. Fast tekst Tekst Tekst på pakkseddel Betalingsbetin gelse Tekst 11 3 Numerisk Responstype 12 3 Numerisk Avdeling 13 3 Numerisk Prosjekt 14 6 Numerisk Leveringsform 15 3 Numerisk Produktnr (X) Tekst (Produktnr eller beskrivelse må fylles ut) Beskrivelse (X) Tekst Antall bestilt Numerisk (2 desimaler) Netto sum Numerisk (3 desimaler) Rabatt (i 20 6 Numerisk (2 desimaler) prosent) Mva-kode 21 9 X Numerisk 0: Henter fra produkt 1: Ingen avgift Ellers: Tabell Beskrivelse av filformater 33

34 Lagernr 22 2 Numerisk Leveringsdato 23 8 Dato (format YYYYMMDD) <Ikke i bruk> 24 Ordre avgiftspliktig Ordre rabatt (beløp) Ordre mvabeløp Ordre totalsum inkl. alt Eksternt Ordrenr Numerisk, 2 desimaler (Kun eksport) Numerisk, 2 desimaler (Kun eksport) Numerisk, 2 desimaler (Kun eksport) Numerisk, 2 desimaler (Kun eksport) Tekst KID Tekst Valuta-kode 31 4 Numerisk 34 Mamut Import/Export

35 Ordre: GBAOX10 (XML) Detaljert ordreformat, filen er i XML-format. Filen starter med <?XML version= 1.0 encoding= iso ?> for å sette at æ, ø og å er lovlige tegn. Deretter følger Identifikasjonstagen som forteller om filen er i gyldig format på neste linje. Formatet identifiseres med <GBAOX10> og </GBAOX10>. Tagen <ORDERLIST> inneholder tagene <ORDER> OG <ORDERLINES>. <ORDERLINES> igjen inneholder tagen <ORDERLINE>. I tagen <ORDER> lagres all informasjon om ordrehodet. I <ORDERLINE> lagres informasjon om ordrelinjene. <ORDER> tagen består av følgende felter: Beskrivelse Tagnavn Kommentar Ordrenr. <ORDERID> Tekst ved import/numerisk ved eksport Kundenr. <CONTID> Numerisk (ingen desimaler). Hvis 0 blir kunden opprettet Kundenavn <CONTNAME> Tekst (Kundenavn eller nummer må fylles ut) Fakturaadresse <ADRINVO> Tekst (kolon tolkes som linjeskift) Leveringsadresse <ADRDELIV> Tekst (kolon tolkes som linjeskift) Referanse <REF> Tekst Deres referanse <YOURREF> Tekst Vår ref. (Ansatt) <EMPID> Numerisk Fast tekst <TEXT> Tekst Tekst på pakkseddel <SHIPTEXT> Tekst Betalingsbetingelse <DATA4 > Numerisk Responstype <DATA9 > Numerisk Avdeling <DATA15 > Numerisk Beskrivelse av filformater 35

36 StdReg_xxx.xls : Se kapittelet Standardverdier i Mamut. Prosjekt <DATA14 > Numerisk Leveringsform <DATA2 > Numerisk <Ikke i bruk> <FREIGHT> Ordre avgiftspliktig <SUMORDER> Numerisk (2 desimaler) (Kun eksport) Ordre rabatt(beløp) <SUMORDERDISCOUNT> Numerisk (2 desimaler) (Kun eksport) Ordre MVA <SUMORDERVAT> Numerisk (2 desimaler) (Kun eksport) Ordre Totalsum <SUMORDERTOTAL> Numerisk (2 desimaler) (Kun eksport) Eksternt Ordrenr <EXTERNALID> Tekst KID <KID> Tekst Valuta <Currencyid> Numerisk <ORDERLINE> tagen består av disse feltene: Produktnr. <PRODID> Tekst (Produkt nr eller beskrivelse må fylles ut) Beskrivelse <DESCRIPTION> Tekst Antall bestilt <QUANTITY> Numerisk (2 desimaler) Pris <PRICE> Numerisk (3 desimaler) Rabatt (i prosent) <DISCOUNT> Numerisk (2 desimaler) 36 Mamut Import/Export

37 MVA-kode <VATCODE> Numerisk 0: Henter fra produkt 1: Ingen avgift Ellers: Tabell Lagernr. <STOREID> Numerisk Leveringsdato <DELIVERYDATE> Dato (Format YYYYMMDD) Hvis produktnummeret ikke eksisterer i produktregisteret, blir ordrelinjen opprettet som en friktekstlinje, dvs. at fakturaen blir riktig, men mulighetene for salgsstatistikker blir redusert.. Ved import av ordre må ordren knyttes til et eksisterende kundenr. i Mamut. Hvis ikke opprettes kunden ved hver import. Hvis adresser mangler, søker importen etter kontakten i kontaktregisteret i Mamut og finner en evt. leverings- eller fakturaadresse. Hvis prisen mangler vil importen søke etter prisen i produktregisteret i Mamut og evt. erstatte den tomme prisen fra importen. Beskrivelse av filformater 37

38 Bilag (format) Bilag: GBAT10 StdReg_xxx.xls : Se kapittelet Standardverdier i Mamut. Beskrivelse Feltnr Maxlengde Må fylles ut Kommentar Identifikasjon 0 6 X Alltid lik GBAT10 Bilagsnr. 1 8 Numerisk (Benyttes for å skille bilag fra hverandre) Bilagsdato 2 10 X Dato (format: YYYYMMDD) Bilagsart 3 3 X Numerisk Periode 4 2 X Numerisk (ingen desimaler) Regnskapsår 5 4 X Numerisk (ingen desimaler) Konto 6 4 X Numerisk (ingen desimaler) MVA-kode 7 3 X Numerisk Saldo 8 15 X Numerisk (to desimaler) Kundenr. 9 9 Numerisk (ingen desimaler) (Enten kundenr eller leverandørnr kan oppgis) Leverandørnr Numerisk (Ingen desimaler) 38 Mamut Import/Export

39 Kontaktnavn Tekst (Oppgis hvis kontakten er ny) Adresse Tekst Postnr Tekst Poststed Tekst Fakturanr Tekst KID Tekst Forfallsdato Dato (format: YYYYMMDD) MatchID 18 8 Numerisk (ingen desimaler) Bankkonto Tekst Beskrivelse Hovedbok Tekst Beskrivelse Reskontro Tekst Rentefakturering 22 4 Numerisk 1=Ingen rentefakt. 2=Alltid 3=Kun over 30 dg. Prosjekt 23 6 Numerisk Avdeling 24 4 Numerisk Betalingsbetingelse 25 4 Numerisk Brutto T eller F BruttoSum Numerisk (to desimaler) Beskrivelse av filformater 39

40 Skilletegn mellom feltene er semikolon, ikke fast kolonnebredde. Tallene i feltet for lengde er oppgitt for å angi maksimalt antall tegn. I forhold til mva er det to alternative import-metoder: 1. Importer egne mva-linjer for hvert bilag. Avgiftskode må da settes til 1 (for ingen avgiftsbehandling) på alle linjer. Ta ikke med de to siste feltene i formatet (Brutto og BruttoSum) Avgiftsoppgavene vil da ikke bli korrekte. 2. Importer med bruttosummer og la Mamut beregne mva i bilagsregistreringen. Dette er den anbefalte metoden. For å få til dette må dere benytte også de to siste feltene. Det første settet til T for true eller F for false. Det andre er numerisk med tre desimaler og skal inneholde bruttosummen (inkl.mva). Dere setter da avgiftskode 1 på 1510 linjene og relevant avgiftskode på for eksempel 3010 linjene. Spesielt om feltet Brutto: Dette feltet kan ha 3 forskjellige status'er: 1. <blankt> Hvis dette er blankt vil det si at linjen skal importeres med sum fra feltet Saldo. 2. T Hvis det er satt til T (for True) vil det si at linjen skal importeres med bruttosum (inkl. mva) fra feltet Sum som følger rett etter. 3. F Hvis det er satt til F (for False) vil det si at linjen ikke skal importeres. Et eksempel på dette kan være en egen mva-bilagslinje som skal ignoreres ved import. 40 Mamut Import/Export

41 Merknader til alle formater Desimaltegnet for alle numeriske felt er punktum: "." Alle linjer i de semikolonseparerte formatene skal avsluttes med semikolon. Hvis det oppstår en feil under importen/eksporten, vil en fil kalt GBAe2apiErrors.txt opprettes (vanligvis i mappen C:\WINNT\system32\). Denne filen inneholder feilmeldinger som kan gi informasjon om hva som er galt og når i prosessen feilen oppsto. Beskrivelse av filformater 41

42 Semikolonseparerte tekstfiler med Microsoft Excel Du kan lage filene manuelt i Microsoft Excel. Fremgangsmåten er som følger: Legg inn dataene i samme rekkefølge som beskrevet i dette dokumentet for gjeldende import. Legg spesielt merke til at de tre første elementene ikke skal separeres. Dvs. at for f.eks. import av produkter, skal det i kolonne A stå: GBAP15. For å skrive inn GBAP15 i mange rader for kolonne A, kan du merke felt A1 og A2 og trekke nedover. Når alt er lagt inn i riktig rekkefølge (kolonne A, B, C osv.), enten ved at du har registrert manuelt eller kopiert/importert fra et annet program, velger du menyen File Save as. Velg der å lagre som en tekst-fil (.txt,.csv eller.sdv). Comma delimited betyr at filen vil bli kommaseparert, og tab delimited betyr at filen vil bruke tab til å skille mellom feltene (dette er brukt i bl.a. GBAP10). Deretter avslutter du Excel og åpner den nye filen med Notepad eller Wordpad. Gå ut i Windows Utforsker, hold inne Shift og høyreklikk på filen for å få mulighet til å åpne den i et av de nevnte programmer. Dersom skilletegnet ikke er blitt semikolon, men f.eks. komma, er det enkelt å korrigere det. Bruk da menyen Edit-Replace og bytt ut komma med semikolon. NB! Pass på at det kommer med et semikolon også etter siste felt på alle rader. Dette kan man sørge for ved å opprette en ekstra kolonne i excel-arket etter de andre feltene. Kopier en tekst nedover alle radene. Etter at filen er lagret som en tekst-fil og åpnet i NotePad kan denne teksten fjernes ved å bruke Replacefunksjon slik at kun semikolonet står igjen. 42 Mamut Import/Export

43 Parameterstyring av MAMUTImportEksport.exe Mamut Import/Eksport kan parameterstyres. Dette betyr at man kan automatisere bruken av den med f.eks. en.bat fil, eller fra Kjør i Startmenyen. Når man starter Mamut Import/Eksport med parametere enten i en bat fil eller fra Kjør på startmenyen, må man sende med noen verdier som forteller om hva som skal eksporteres eller importeres. Mamut Import/Eksport har fire parametere: Import/eksport, Klientnummer, Filbane\filnavn og CompareKey. [Import\eksport] I (Import) eller E (eksport). Deretter kommer et tegn som angir format. Under import har man disse formatene å velge mellom: IO ordre IP produkt IC kunder IV leverandører IT bilag/fakturajournal Tieto Lønnsbilag fra.huldt&lillevik datax Lønnsbilag fra datax Reiseregning. SIE I_SIE4 Parameterstyring av MAMUTImportEksport.exe 43

44 Under eksport har man disse formatene å velge mellom: EE Ansattliste til Vital FondsPensjon EC Kunder EV Leverandører EP Lønnslinjer EPR Produkter EO Ordre/faktura EF Fakturaer og kreditnotaer til FC EA Fakturaer og kreditnotaer til Aktiv Kapital EI Bilag Utgående fakturaer og kreditnotaer ET Alle bilagsarter fra regnskapsfører til klient EW Eksport til WinCE-enhet (GBACE) ED Synkroniseringsfiler til datax reisereging EB Sparebank 1 (BedriftsFinans) EN Nordea Finans EIKA IKAS Kreditsystemer EFN FactoNor ECR Credit 1 SIE: E_SIE1 E_SIE2 E_SIE3 E_SIE4 44 Mamut Import/Export

45 [CompareKey] Denne angir hva som skal brukes som sammenligningsgrunnlag for kunder. 1 Nummer (ContID) 2 Navn (Name) Hvis denne ikke blir sendt inn som argument blir den automatisk satt til 2 (Navn). [UserID] Denne forteller hvilken bruker som har gjort import. Brukernummer er nummeret i brukerkortet i MBS. Andre innstillinger: Det finnes en rekke andre innstillinger som er interessante når man skal parameterstyre import og eksport. Dette er innstillinger som går på nummerserier eller kontoer i de spesifikke formatene. Når man parameterstyrer vil alle eksporter starte på det nummeret i nummerserien som det sluttet på sist. Det er de samme verdiene som foreslås ved vanlig import og eksport også. Dette lagres i MamutImport.ini. F.eks.: (utsnitt fra MamutImport.ini): [Orderexport] FromOrderID = 15 Her vil altså alle ordre etter OrdreID = 15 bli med i eksporten. Det finnes tilsvarende verdier for alle formater som krever et startnummer i nummerserien. Ønsker man å bestemme/overstyre nummerserier kan man gjøre det her. Ved Import er det kun OCR som har slike innstillinger. Disse ser slik ut: (utsnitt fra MamutImport.ini): Parameterstyring av MAMUTImportEksport.exe 45

46 [OCRGiro] Bilagsart=8 ReskontroKonto=1210 BankKonto=1039 Merk! Parameterstyring ved import av bilag vil kreve at man sender parameter for brukernummer. Dette er det siste parameteret som sendes. For importer ellers (ikke bilag) blir det helt likt som før. Eksempel på bruk av parameterstyring av MamutImportEksport.exe. Generelt I disse eksemplene vises det hvordan man bruker parameterstyring til å eksportere firmadatabasenummer 999 sine kunder: Følgende tre måter å eksportere på vil gi samme resultat (eks. under er eksport av kunder) 1. Bare ta med nødvendige parametere: c:\mamutimport\mamutimport.exe "EC" "999" "c:\temp\kunderbat_2.txt" 2. Ta med alle parametere c:\mamutimport\mamutimport.exe "EC" "999" "c:\temp\kunderbat_2.txt" "1" "1" 3. Hoppe over et parameter som ikke trengs c:\mamutimport\mamutimport.exe "EC" "999" "c:\temp\kunderbat_2.txt" "" "1" Testfil ligger i eksempelfil mappen og heter parameter.bat 46 Mamut Import/Export

47 Standardverdier i Mamut I Mamut kan du også kontrollere de fleste av standardverdiene direkte i standardregisteret. For å komme til standardregisteret velger du menyen Vis Innstillinger Firmadatabaseinnstillinger, markerer fanekortet Firmainnstillinger og klikker på knappen Standardregister. Når du redigerer et av disse registrene vil du se et tall nede i høyre hjørne. Dette er det aktuelle objektets verdi i standardregisteret. I Mamut versjon 8.0 eller nyere kan du eksportere de ulike standardverdiene (numeriske verdier), som systemet inneholder i standardregisteret. Dette gjør du via hjelp-knappen i Mamut Import/Eksport. Standardverdier i Mamut 47

Mamut Import/Eksport. Innhold

Mamut Import/Eksport. Innhold VERSJON 11.2 Mamut Import/Eksport Mamut Import/Eksport er et program som forenkler kommunikasjonen mellom Mamut og øvrige program. Mamut Import/Eksport inneholder flere forhåndsdefinerte formater for import

Detaljer

Introduksjon til Mamut Import/Eksport

Introduksjon til Mamut Import/Eksport // Mamut Business Software Introduksjon til Mamut Import/Eksport Innhold Mamut Import/Eksport... 2 Starte opp Mamut Import/Eksport... 3 Eksport av informasjon... 4 Import av informasjon... 5 Ordreimport...

Detaljer

Mamut Import/Eksport

Mamut Import/Eksport // Mamut Business Software Mamut Import/Eksport Contents Mamut Import/Export 4 Import fra Excel 6 Importassistenten 6 Data å importere 6 Knytte filens kolonner til felt 7 Uriktige verdier 7 Velge data

Detaljer

1 INNLEDNING... 2. 1.1 Om Altinn... 2. 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3. 2.1 Nedlasting... 3. 2.2 Registrering...

1 INNLEDNING... 2. 1.1 Om Altinn... 2. 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3. 2.1 Nedlasting... 3. 2.2 Registrering... INNHOLD Mamut for Altinn INNHOLD 1 INNLEDNING... 2 1.1 Om Altinn... 2 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Registrering... 5 2.3 Opprett en bruker... 7

Detaljer

Kom i gang hefte Visma Avendo Fakturering

Kom i gang hefte Visma Avendo Fakturering Kom i gang hefte Visma Avendo Fakturering Velkommen som bruker av Visma Avendo Fakturering. Dette heftet er til hjelp for deg slik at du skal komme i gang med programmet ditt etter at du har installert

Detaljer

Mamut Business Software. Introduksjon. Mamut Enterprise Compello

Mamut Business Software. Introduksjon. Mamut Enterprise Compello Mamut Business Software Introduksjon Mamut Enterprise Compello Dokumentasjon for utvidelser av Mamut Enterprise System Mamut Enterprise Compello Versjon: 12 Innhold OM INTEGRASJON MED COMPELLO... 1 OM

Detaljer

Webfaktura slik bruker du det. for sluttbrukere

Webfaktura slik bruker du det. for sluttbrukere Webfaktura slik bruker du det for sluttbrukere 24.06.2013 Innhold: Beskrivelse av Webfaktura... 3 Generelt... 3 Pålogging... 3 Første gangs pålogging... 3 Mitt firma... 3 Min bruker... 4 Vedlikehold av

Detaljer

datax Kjørebok Admin Innhold

datax Kjørebok Admin Innhold datax Kjørebok Admin Innhold datax Kjørebok Admin er en modul for deg som har administrasjonsrettigheter i datax Kjørebok Bedrift. Her redigeres alt som har med brukernavn og passord å gjøre, slik at du

Detaljer

Mamut Business Software. Introduksjon. Mamut Enterprise Abonnementsfakturering

Mamut Business Software. Introduksjon. Mamut Enterprise Abonnementsfakturering Mamut Business Software Introduksjon Mamut Enterprise Abonnementsfakturering Dokumentasjon for utvidelser av Mamut Enterprise System Mamut Enterprise Abonnementsfakturering Versjon: 11.1 i MAMUT ENTERPRISE

Detaljer

SHARE IT MAMUT INTEGRASJONSMODUL BRUKERVEILEDNING

SHARE IT MAMUT INTEGRASJONSMODUL BRUKERVEILEDNING SHARE IT MAMUT INTEGRASJONSMODUL Version 2.1 SHARE IT AS Page 1 Sentralbord: 66 91 75 50 Endringslogg... 3 Innledning... 4 Innledning... 4 Følgende moduler er tilgjengelig i Mamut Integrasjonsmodul...

Detaljer

Nyheter i Orion versjon 5.5 regnskap (4. desember 2015)

Nyheter i Orion versjon 5.5 regnskap (4. desember 2015) Nyheter i Orion versjon 5.5 regnskap (4. desember 2015) Bokfør og attester med PaperLess Vi har nå utviklet integrasjon mellom PaperLess og Orion. Det betyr at du kan skanne dine bilag, kjøre fakturatolk,

Detaljer

Komme i gang med Visma Avendo eaccounting

Komme i gang med Visma Avendo eaccounting 1 Komme i gang med Visma Avendo eaccounting For å begynne å bruke Visma Avendo eaccounting, må du logge inn på http://vismaonline.no Klikk på linken Til tjenesten under Visma Avendo eaccounting for å åpne

Detaljer

Teknisk dokumentasjon for integrasjon. mellom SuperOffice og Visma Business

Teknisk dokumentasjon for integrasjon. mellom SuperOffice og Visma Business Teknisk dokumentasjon for integrasjon mellom SuperOffice og Visma Business Inneholder: Standard oppsett kunde Standard oppsett leverandør Standard oppsett kontaktperson Standard oppsett Prosjekt Standard

Detaljer

Mamut Business Software

Mamut Business Software Mamut Business Software Justering av avgiftssatser Innhold Endring av redusert avgiftssats 2 Beskrivelse av oppgavene 2 Tidspunkt for installasjon av verktøy 2 Standardfunksjoner 3 Avansert funksjon 3

Detaljer

INSTALLASJONSVEILEDNING FOR DATAX REISEREGNING BEDRIFT

INSTALLASJONSVEILEDNING FOR DATAX REISEREGNING BEDRIFT Mamut datax Software INSTALLASJONSVEILEDNING FOR INSTALLASJONSVEILEDNING FOR DATAX REISEREGNING BEDRIFT VERSJON 4.0.1200 DETALJERT STEG-FOR-STEG VEILEDNING FOR HVORDAN INSTALLERE/OPPDATERE DIN VERSJON

Detaljer

En kort brukermanual for regnskapsprogrammet Mamut Office

En kort brukermanual for regnskapsprogrammet Mamut Office En kort brukermanual for regnskapsprogrammet Mamut Office Artikkelen er skrevet for Studentliv av Anders Bruvik Denne artikkelen tar utgangspunkt i de tema som gjennomgås i Studentlivs Regnskapskurs for

Detaljer

Visma Global. Visma Global SuperOffice Online Integrasjon, Rapportering og Qoute connector.

Visma Global. Visma Global SuperOffice Online Integrasjon, Rapportering og Qoute connector. Visma Global Visma Global SuperOffice Online Integrasjon, Rapportering og Qoute connector. Hva er standard synkronisering? Fra Visma Global Fra SuperOffice 8 Online Felt Kunde Lever andør Person Prosjekt

Detaljer

Visma Enterprise. Versjon 18.12.13. Fakturering Brukerveiledning - enkel utgave

Visma Enterprise. Versjon 18.12.13. Fakturering Brukerveiledning - enkel utgave Visma Enterprise Versjon 18.12.13 Fakturering Brukerveiledning - enkel utgave Før du går i gang Dette er en forenklet utgave av brukerveiledningen i Fakturering beregnet for deg som skal skrive utgående

Detaljer

EFO/NELFO Ordrebekreftelse-/Leveringsbekreftelseformat, versjon 4.0

EFO/NELFO Ordrebekreftelse-/Leveringsbekreftelseformat, versjon 4.0 EFO/NELFO Ordrebekreftelse-/Leveringsbekreftelseformat, versjon 4.0 Datafilen er en tegnseparert tekstfil med variabel postlengde, som inneholder tre (3) forskjellige typer dataposter. Det skal forefinnes

Detaljer

Spesifikasjon av filformater Transaksjonsspesifikasjon

Spesifikasjon av filformater Transaksjonsspesifikasjon Filoverføring Spesifikasjon av filformater Transaksjonsspesifikasjon Side 2 Filoverføring - versjon 9.93.0 Spesifikasjon av filformater Innholdsfortegnelse Filoverføring... 3 Import av filer fra eksternt

Detaljer

WebFaktura slik bruker du det. For sluttbrukere

WebFaktura slik bruker du det. For sluttbrukere WebFaktura slik bruker du det For sluttbrukere 23.09.2015 Innhold: Beskrivelse av Webfaktura...3 Generelt...3 Pålogging...3 Første gangs pålogging...3 Mitt firma...3 Min bruker...5 Vedlikehold av data...5

Detaljer

Registrere ny kunde (reskontrokonto)

Registrere ny kunde (reskontrokonto) Informasjon om installasjon av Agro Økonomi og «Første gangs oppstart» med registrering av kontoopplysninger og kontoplan finner du i heftet Installasjon, oppstart og sikkerhetskopiering. En forutsetning

Detaljer

AGRESSO BUSINESS WORLD

AGRESSO BUSINESS WORLD AGRESSO BUSINESS WORLD Massesalgsordre: Registrering, behandling og fakturering av massesalgsordrer Økonomisenteret desember 2010 Innholdsfortegnelse : Innledning - massesalgsordre 3 Registrering massesalgsordre

Detaljer

Mamut for Altinn. Mamut for Altinn - forenkler og effektiviserer. Elektronisk innlevering til det offentlige

Mamut for Altinn. Mamut for Altinn - forenkler og effektiviserer. Elektronisk innlevering til det offentlige Mamut for Altinn Mamut for Altinn - forenkler og effektiviserer Elektronisk innlevering til det offentlige Mamut for Altinn Innhold MAMUT FOR ALTINN... 3 OM MAMUT FOR ALTINN... 3 INNSTILLINGER... 3 INSTALLASJON

Detaljer

INSTALLASJONSVEILEDNING

INSTALLASJONSVEILEDNING Mamut Installasjonsveiledning INSTALLASJONSVEILEDNING OPPDATERING TIL VERSJON 6.1 DETALJERT STEG-FOR-STEG VEILEDNING I HVORDAN INSTALLERE/OPPDATERE DITT MAMUT-PROGRAM Mamut Kunnskapsserie, nr. 6-2006 2

Detaljer

INSTALLASJONSVEILEDNING OPPDATERING TIL VERSJON 5. Mamut Installasjonsveiledning DETALJERT STEG-FOR-STEG VEILEDNING I HVORDAN

INSTALLASJONSVEILEDNING OPPDATERING TIL VERSJON 5. Mamut Installasjonsveiledning DETALJERT STEG-FOR-STEG VEILEDNING I HVORDAN Mamut Installasjonsveiledning INSTALLASJONSVEILEDNING OPPDATERING TIL VERSJON 5 DETALJERT STEG-FOR-STEG VEILEDNING I HVORDAN OPPDATERE DITT DATAX-PROGRAM Mamut Kunnskapsserie, nr. 9-2005 2 SJEKKLISTE SJEKKLISTE

Detaljer

Kom i gang med Visma AutoInvoice

Kom i gang med Visma AutoInvoice Kom i gang med Visma AutoInvoice Denne beskrivelsen er for de som har Visma Global (VG) og Visma Document Center (VDC) og ønsker å komme i gang med Visma AutoInvoice (AI) Versjonskrav: Visma Global minst

Detaljer

Brukerveiledning for SMS fra Outlook

Brukerveiledning for SMS fra Outlook Brukerveiledning for SMS fra Outlook Grunnleggende funksjonalitet Med SMS fra Outlook kan du enkelt sende både SMS og MMS fra Outlook. Programmet er integrert med din personlige Outlookkontaktliste og

Detaljer

Administrasjon Nettbutikk: www.dittdomene.com/administrasjon Bruk brukernavn og passord som er sendt på e-post.

Administrasjon Nettbutikk: www.dittdomene.com/administrasjon Bruk brukernavn og passord som er sendt på e-post. Administrasjon Nettbutikk: www.dittdomene.com/administrasjon Bruk brukernavn og passord som er sendt på e-post. - Konfigurasjon Klikk på Konfigurasjon i menyen helt til venstre, og deretter Min butikk.

Detaljer

Hvordan komme i gang med

Hvordan komme i gang med Hvordan komme i gang med AvtaleGiro AvtaleGiro er et praktisk og lettvint system for faste betalingsoppdrag (FBO) som vi sterkt anbefaler at sentrene tar i bruk. Avtalegiro medfører at kundene trekkes

Detaljer

Innhold. Brukerveiledning Databutikken OCR bilagshåndtering. 26.01.2012 Aksel Wåg

Innhold. Brukerveiledning Databutikken OCR bilagshåndtering. 26.01.2012 Aksel Wåg Brukerveiledning Databutikken OCR bilagshåndtering 26.01.2012 Aksel Wåg Innhold Vedlikehold av grunndata... 2 Leverandører, kunder, prosjekter og kontoplan... 2 Leverandører i Mamut... 2 Prosjekter og

Detaljer

Maritech Regnskap versjon 10.00.60

Maritech Regnskap versjon 10.00.60 Copyright notice: Maritech Systems AS 2014. All rights reserved. Maritech Regnskap versjon 10.00.60 (Endringer etter versjon 10.00.00) 1. Feilrettinger/Forbedringer... 2 1.1. Regnskap feiler ved klientskifte

Detaljer

ISY G-prog Beskrivelse 9.4 - Endringsliste

ISY G-prog Beskrivelse 9.4 - Endringsliste ISY G-prog Beskrivelse 9.4 - Endringsliste Ny Excel Eksport Nytt valg som står default på. Eksporterer da direkte inn i excel fremfor å gå via.txt fil. Brukeren må ha Windows Excel installert på sin maskin.

Detaljer

Mamut. Installasjonsveiledning. Oppdatering til versjon Detaljert steg-for-steg veiledning i hvordan oppdatere ditt datax-program fra Mamut

Mamut. Installasjonsveiledning. Oppdatering til versjon Detaljert steg-for-steg veiledning i hvordan oppdatere ditt datax-program fra Mamut Mamut Installasjonsveiledning Oppdatering til versjon 13.1 Detaljert steg-for-steg veiledning i hvordan oppdatere ditt datax-program fra Mamut 2 sjekkliste Sjekkliste før du starter oppdateringen av ditt

Detaljer

Opprette firma. Innhold

Opprette firma. Innhold Innhold Opprette firma... 2 Opprette første firma... 2 Sett tilgang til firma... 5 Opprette nytt firma som kopi... 5 Sett tilgang til firma... 6 Opprette nytt firma... 6 Sett tilgang til firma... 7 Eksport

Detaljer

Eksport /Import person

Eksport /Import person Innhold Eksport /Import person... 2 Fri eksport av personopplysninger... 2 Definisjon av utplukk... 2 Definisjon av layout... 3 Fri import av personopplysninger... 7 Hodeinformasjon... 7 Valg av felt...

Detaljer

Admin! Butikkdata. Forord. Innhold. Velkommen til Royal. Royal Butikkdata. i gang. Den. Lykke til! Forord... 1. Skrive ut. Side 1

Admin! Butikkdata. Forord. Innhold. Velkommen til Royal. Royal Butikkdata. i gang. Den. Lykke til! Forord... 1. Skrive ut. Side 1 Royal Butikkdata Admin Komme i gang Butikkdata Ad min Forord Velkommen til Royal Admin! Denne brukermanualen beskriver hvordan du kommer i gang med Royal Butikkdata Admin. Hensikten med manualen er å komme

Detaljer

Import av fakturaer fra andre system for bokføring i Duett (erstatter tidligere dokument datert )

Import av fakturaer fra andre system for bokføring i Duett (erstatter tidligere dokument datert ) Import av fakturaer fra andre system for bokføring i Duett (erstatter tidligere dokument datert 23.08.2012) Dette dokumentet beskriver hvordan Duett sin standard for import og bokføring av eksterne fakturadata

Detaljer

Mamut Enterprise Telefonkatalogen Online

Mamut Enterprise Telefonkatalogen Online Mamut Enterprise Telefonkatalogen Online Med Mamut Enterprise Telefonkatalogen Online kan du hente inn og oppdatere kontaktinformasjon fra Telefonkatalogen 1880 online. Ved å oppdatere blant annet navn,

Detaljer

INSTALLASJONSVEILEDNING OPPDATERING TIL VERSJON Mamut datax Software DETALJERT STEG-FOR-STEG VEILEDNING FOR HVORDAN

INSTALLASJONSVEILEDNING OPPDATERING TIL VERSJON Mamut datax Software DETALJERT STEG-FOR-STEG VEILEDNING FOR HVORDAN Mamut datax Software INSTALLASJONSVEILEDNING OPPDATERING TIL VERSJON 4.1.1300 DETALJERT STEG-FOR-STEG VEILEDNING FOR HVORDAN OPPDATERE DIN VERSJON AV MAMUT DATAX SOFTWARE Mamut Kunnskapsserie, nr. 2-2004

Detaljer

Elektronisk faktura - Inngående Brukerveiledning

Elektronisk faktura - Inngående Brukerveiledning Elektronisk faktura - Inngående Brukerveiledning EN53 Elektronisk faktura - Inngående Dokumentversjon 2.0.1 22.september 2016 Selv om alt er gjort for at informasjonen skal være nøyaktig og fullstendig,

Detaljer

Visma Business. Visma Business SuperOffice Online Integrasjon, Rapportering og Quote connector.

Visma Business. Visma Business SuperOffice Online Integrasjon, Rapportering og Quote connector. Visma Business Visma Business SuperOffice Online Integrasjon, Rapportering og Quote connector. Hva er standard synkronisering? Fra Visma Business Fra SuperOffice 8 Online Felt Kunde Lever andør Person

Detaljer

INSTALLASJONSVEILEDNING

INSTALLASJONSVEILEDNING Mamut Installasjonsveiledning INSTALLASJONSVEILEDNING OPPDATERING TIL VERSJON 6.1 DETALJERT STEG-FOR-STEG VEILEDNING I HVORDAN OPPDATERE DITT MAMUT-PROGRAM Mamut Kunnskapsserie, nr. 8-2006 2 SJEKKLISTE

Detaljer

NYHETER OG FORBEDRINGER VERSJON 5.01

NYHETER OG FORBEDRINGER VERSJON 5.01 VISMA Contracting NYHETER OG FORBEDRINGER VERSJON 5.01 Oslo, desember 2011. Velkommen til versjonsbrevet til Visma Contracting. Denne versjonen inneholder hovedsakelig nødvendige endringer for lønns- og

Detaljer

ISY G-prog Linker 9.4 - Endringsliste

ISY G-prog Linker 9.4 - Endringsliste ISY G-prog Linker 9.4 - Endringsliste Ny Excel Eksport Nytt valg som står default på. Eksporterer da direkte inn i excel fremfor å gå via.txt fil. Brukeren må ha Windows Excel installert på sin maskin.

Detaljer

- Time webversjon - slik kommer du i gang

- Time webversjon - slik kommer du i gang Agro Økonomi - Time webversjon - slik kommer du i gang Agro Time er nå et skybasert timeregistreringsprogram, hvor data lagres på en webserver som Agrodata har ansvar for. Programmet er likevel, inntil

Detaljer

INSTALLASJONSVEILEDNING

INSTALLASJONSVEILEDNING Mamut Installasjonsveiledning INSTALLASJONSVEILEDNING OPPDATERING TIL VERSJON 6.1 DETALJERT STEG-FOR-STEG VEILEDNING I HVORDAN OPPDATERE DITT MAMUT-PROGRAM Mamut Kunnskapsserie, nr. 7-2006 2 SJEKKLISTE

Detaljer

Mamut Enterprise Travel CRM

Mamut Enterprise Travel CRM Mamut Enterprise Travel CRM Tilleggsproduktet Mamut Enterprise Travel CRM gir deg muligheten til å ta med deg arbeidet på en bærbar datamaskin ut av kontoret. Du arbeider da på en kopi av den sentrale

Detaljer

Installasjonsveiledning. Mamut. Oppdatering til versjon 12.1

Installasjonsveiledning. Mamut. Oppdatering til versjon 12.1 Mamut Installasjonsveiledning Oppdatering til versjon 12.1 Detaljert steg-for-steg veiledning i hvordan installere/oppdatere ditt datax-program fra Mamut 2 FØr installasjon serverinstallasjon EttEr installasjon

Detaljer

Mamut Kunnskapsserie, nr. 3-2003 Mamut Business Software BILAGSREGISTRERING EFFEKTIV BILAGSREGISTRERING MED MAMUT BUSINESS SOFTWARE

Mamut Kunnskapsserie, nr. 3-2003 Mamut Business Software BILAGSREGISTRERING EFFEKTIV BILAGSREGISTRERING MED MAMUT BUSINESS SOFTWARE Mamut Kunnskapsserie, nr. 3-2003 Mamut Business Software BILAGSREGISTRERING EFFEKTIV BILAGSREGISTRERING MED MAMUT BUSINESS SOFTWARE 2 INNLEDNING INNHOLD Effektiv bilagsregistrering med Mamut Business Software

Detaljer

Agresso for budsjettansvarlige Intern veiledning

Agresso for budsjettansvarlige Intern veiledning 2015 Agresso for budsjettansvarlige Intern veiledning Dokumentet gir en kort innføring i hvordan få frem regnskapsrapporter og bruk av enkel spørring. Oppdatert 04.03.2015. Jørn Johannessen Seksjon for

Detaljer

Installasjons veiledning for QuickNG SuperService integrasjon

Installasjons veiledning for QuickNG SuperService integrasjon Installasjons veiledning for QuickNG SuperService integrasjon OKTOBER 2012 REV 0.3 Oppsett av SuperService Log på SuperService online: https://login.ifmsystems.com/default.aspx Du må ha en bruker fra SuperService

Detaljer

Lønn 5.0. Veiledning for ASP leverandører

Lønn 5.0. Veiledning for ASP leverandører Lønn 5.0 Veiledning for ASP leverandører Om denne veiledningen Innhold Om denne veiledningen... 2 Installere første database og programmet... 2 Installere flere databaser på samme server... 2 Sette opp

Detaljer

Importformat for driftsmiddelopplysninger til FINALE Årsoppgjør

Importformat for driftsmiddelopplysninger til FINALE Årsoppgjør Importformat for driftsmiddelopplysninger til FINALE Årsoppgjør Dokument versjon 8 av 25.05.2015 Denne veiledning fra og med FINALE Årsoppgjør versjon 27, oppdatering 12. Endringer fra forrige versjon:

Detaljer

WebFaktura slik bruker du det. For sluttbrukere

WebFaktura slik bruker du det. For sluttbrukere WebFaktura slik bruker du det For sluttbrukere April 2016 Innhold: Beskrivelse av Webfaktura... 3 Generelt... 3 Pålogging... 3 Første gangs pålogging... 3 Mitt firma... 3 Min bruker... 5 Vedlikehold av

Detaljer

Hvordan komme i gang med

Hvordan komme i gang med Hvordan komme i gang med AvtaleGiro AvtaleGiro er et praktisk og lettvint system for faste betalingsoppdrag (FBO) som vi sterkt anbefaler at sentrene tar i bruk. Avtalegiro medfører at kundene trekkes

Detaljer

Hvordan hente ut listen over et hagelags medlemmer fra Hageselskapets nye portal

Hvordan hente ut listen over et hagelags medlemmer fra Hageselskapets nye portal Hvordan hente ut listen over et hagelags medlemmer fra Hageselskapets nye portal Av Ole Petter Vik, Asker Versjon 2.3 20.03.2012 Beskrivelsene for hvert enkelt skritt er over hvert skjermbilde. Via Hageselskapets

Detaljer

Årsoppgjør. Avslutte regnskapsår:

Årsoppgjør. Avslutte regnskapsår: Årsoppgjør Dette er en beskrivelse av hvordan du foretar årsavslutning i Visma Avendo Økonomi. Avdelinger følger firmaets regnskapsår og avsluttes samtidig som du foretar årsavslutning i regnskapet. Du

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2010-09-15. Lønn 5.0. Versjon 5.10.3

Huldt & Lillevik Lønn 2010-09-15. Lønn 5.0. Versjon 5.10.3 Lønn 5.0 Versjon 5.10.3 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til 5.10.3... 2 2 Ny rutine for oppdatering av klienter... 2 3 Ny og forbedret logging i systemet... 3 4 Skattekort levert...

Detaljer

Unipos Butikkdata Admin

Unipos Butikkdata Admin Butikkdata Admin Unipos Butikkdata Admin Komme igang Denne brukermanualen er ment som et supplement til videokursene som ligger på brukersidene på www.unipos.no STANDARD PASSORD ER: ADMIN Innhold 3 Innhold

Detaljer

Kom i gang med Visma Avendo Økonomi 40

Kom i gang med Visma Avendo Økonomi 40 Kom i gang med Visma Avendo Økonomi 40 Velkommen som bruker av Visma Avendo Økonomi 40. Det er alltid mye nytt å sette seg inn i når man velger et nytt regnskapsprogram. Vi har derfor laget en brukermanual

Detaljer

Ordrebekreftelse XML

Ordrebekreftelse XML Ordrebekreftelse XML Brukerdokumentasjon Versjon: 1.0 - Side 1 of 9 - ENDRINGSKATALOG DATO VER UTFØRT AV KOMMENTARER 30.10.2004 4.0 Truls Samuelsen Versjon 4.0. - Side 2 of 9 - Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING

Detaljer

LEVERINGSBETINGELSENE... 2 Disse vilkårene aksepteres ved å ta i bruk tjenesten... 2 Postens forpliktelser:... 2 Dine forpliktelser:... 2 Ansvar:...

LEVERINGSBETINGELSENE... 2 Disse vilkårene aksepteres ved å ta i bruk tjenesten... 2 Postens forpliktelser:... 2 Dine forpliktelser:... 2 Ansvar:... LEVERINGSBETINGELSENE... 2 Disse vilkårene aksepteres ved å ta i bruk tjenesten... 2 Postens forpliktelser:... 2 Dine forpliktelser:... 2 Ansvar:... 2 Mislighold:... 2 Oppsigelse av tjeneste:... 2 Hvordan

Detaljer

Mamut. Installasjonsveiledning. Oppdatering til versjon 12.1. Detaljert steg-for-steg veiledning i hvordan oppdatere ditt datax-program fra Mamut

Mamut. Installasjonsveiledning. Oppdatering til versjon 12.1. Detaljert steg-for-steg veiledning i hvordan oppdatere ditt datax-program fra Mamut Mamut Installasjonsveiledning Oppdatering til versjon 12.1 Detaljert steg-for-steg veiledning i hvordan oppdatere ditt datax-program fra Mamut 2 sjekkliste OPPDAteRiNG AV Ditt system Sjekkliste før du

Detaljer

Brukerveiledning K-Link for Windows 9.00

Brukerveiledning K-Link for Windows 9.00 K-Link for Windows 9.00 Dersom du har spørsmål, ring Brukerstøtte Bedrift på telefon 6002, valg 3 Fra utlandet:+47 915 06002. Overførsel Utland +47 22 48 64 70 INNHOLD PÅLOGGING TIL K-LINK FOR WINDOWS...

Detaljer

EFO/NELFO Ordrebekreftelse-/Leveringsbekreftelseformat, versjon 4.2

EFO/NELFO Ordrebekreftelse-/Leveringsbekreftelseformat, versjon 4.2 EFO/NELFO Ordrebekreftelse-/Leveringsbekreftelseformat, versjon 4.2 Rev. 2013-06-13. Rettelser fra versjon 4.1 er markert med rosa farge Datafilen er en tegnseparert tekstfil med variabel postlengde, som

Detaljer

Brukermanual for Tumam Data Collection

Brukermanual for Tumam Data Collection Brukermanual for Tumam Data Collection Innholdsfortegnelse 1.0 Kort om Tumam Data Collection...s. 3 2.0 Innstillinger...s. 4 3.0 Register...s. 6 4.0 Telling...s. 7 5.0 Ordre...s. 9 5.1 Ordrehode...s. 9

Detaljer

Brukerveiledning Visma Bizweb i Visma Global

Brukerveiledning Visma Bizweb i Visma Global Brukerveiledning Visma Bizweb i Visma Global Versjon 2.1 (gjelder versjon 7.50 eller nyere av Visma Global) 16.09.2011 Innholdsfortegnelse Brukerveiledning Visma Bizweb i Visma Global... 3 Hvordan sette

Detaljer

Brukermanual. Versjon 1.3.5. Copyright 2002 Devinco AS

Brukermanual. Versjon 1.3.5. Copyright 2002 Devinco AS Brukermanual Versjon 1.3.5 Copyright 2002 Devinco AS Manual SpeedyCraft Client 1. utgave, mai 2003 (V 1.3.5) Devinco AS Dersom du har kommentarer, ønsker eller synspunkter ang. denne manualen, vennligst

Detaljer

Agresso for budsjettansvarlige

Agresso for budsjettansvarlige 2017 Agresso for budsjettansvarlige Intern veiledning Dokumentet gir en kort innføring i hvordan få frem regnskapsrapporter og bruk av enkel spørring. Oppdatert 08.08.2017. Seksjon for økonomi og infrastruktur

Detaljer

Installasjonsveiledning. Mamut

Installasjonsveiledning. Mamut Mamut Installasjonsveiledning Oppdatering til versjon 13.1 Detaljert steg-for-steg veiledning i hvordan installere/oppdatere ditt datax-program fra Mamut 2 Dette heftet gjelder for installasjon av datax

Detaljer

Årsoppgjør. Avslutte regnskapsår:

Årsoppgjør. Avslutte regnskapsår: Årsoppgjør Dette er en beskrivelse av hvordan du foretar årsavslutning i Visma Avendo Økonomi. Avdelinger følger firmaets regnskapsår og avsluttes samtidig som du foretar årsavslutning i regnskapet. Du

Detaljer

Primus Brukerveiledning for masseimport av bilder. Primus 5.6.5

Primus Brukerveiledning for masseimport av bilder. Primus 5.6.5 Primus Brukerveiledning for masseimport av bilder Primus 5.6.5 Primus Brukerveiledning for masseimport av bilder 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Brukerveiledning for masseimport av bilder

Detaljer

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 1 Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 2 Innholdsfortegnelse 1 Brevfabrikken innledning 4 2 Komme i gang /Registrer 5 2.01 Registrer 5 2.02 Last ned program 5 3 Min side: 6 3.01 Kontodetaljer

Detaljer

ABC FAKTURERING 2004/08

ABC FAKTURERING 2004/08 ABC FAKTURERING 2004/08 Sjekk ordre Gjør om nødvendig en sjekk av ordrene før du starter fakturautskrift. Gå til Annonsemodulen og søk frem aktuelle ordre fra Finn-menyen. Mest aktuelle søk vil være søk

Detaljer

EFO/NELFO Vareformat versjon 3.0 Rev.: 11.11.2001

EFO/NELFO Vareformat versjon 3.0 Rev.: 11.11.2001 EFO/NELFO Vareformat versjon 3.0 Rev.: 11.11.2001 Varefilen er en tegnseparert tekstfil med variabel postlengde som inneholder to (2) forskjellige typer dataposter: Kun en (1) stk. Vare Hodepost og en

Detaljer

Heidenreich AS Industriveien 6 Postboks Skedsmokorset Telefon: Org: NO

Heidenreich AS Industriveien 6 Postboks Skedsmokorset Telefon: Org: NO Brukerveiledning Heidenreich-Online www.heidenreich-online.no Av Heidenreich AS 31.08.15 Heidenreich AS Industriveien 6 Postboks 84 2021 Skedsmokorset Telefon: 22 02 42 00 firmapost@heidenreich.no www.heidenreich.no

Detaljer

Visma Scenario. Nyheter og forbedringer

Visma Scenario. Nyheter og forbedringer Visma Scenario Nyheter og forbedringer Oslo, november 2012 1. opplag All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse fra produsenten. Alt

Detaljer

INSTALLASJONSVEILEDNING

INSTALLASJONSVEILEDNING INSTALLASJONSVEILEDNING Oppdatering av ditt Mamut-system DETALJERT STEG-FOR-STEG VEILEDNING I HVORDAN OPPDATERE DIN VERSJON AV MAMUT BUSINESS SOFTWARE FRA VERSJON 9.0 ELLER NYERE Mamut Kunnskapsserie,

Detaljer

Tips og triks. Ved Hilde Mona Hilsen

Tips og triks. Ved Hilde Mona Hilsen Tips og triks Ved Hilde Mona Hilsen 1 Innholdsregister Side Hurtigtaster 3 Dagbok 4 Post mot post føring i dagbok 5 Periodisering 6 Periodisering med avdeling 9 Kontoplan 11 Dimensjoner 13 Mengde 15 Spørring

Detaljer

Importformat for driftsmiddelopplysninger til FINALE Årsoppgjør

Importformat for driftsmiddelopplysninger til FINALE Årsoppgjør Importformat for driftsmiddelopplysninger til FINALE Årsoppgjør Versjon 7 av 14. desember 2009 Denne veiledning fra og med FINALE Årsoppgjør versjon 22. Dette dokumentet er av betydning for tredjepartsleverandører

Detaljer

Innføring av nye MVA-satser fra 1. januar 2005

Innføring av nye MVA-satser fra 1. januar 2005 Innføring av nye MVA-satser fra 1. januar 2005 Ditt Mamut-program støtter selvsagt de nye MVA-satsene. Dette heftet beskriver hvordan du installerer CD en med de nye MVA-satsene og hvordan du skriver ut

Detaljer

Brukerveiledning. For administrering av nettressursen BRUKERVEILEDNING ADMINISTRATOR

Brukerveiledning. For administrering av nettressursen BRUKERVEILEDNING ADMINISTRATOR Brukerveiledning For administrering av nettressursen 1 Som administrator kan du legge til, redigere, fjerne, og gruppere brukere for din barnehage eller skole. Du finner denne funksjonen «innstillinger»

Detaljer

Mamut Business Software. Introduksjon. Mamut Enterprise Variant Web

Mamut Business Software. Introduksjon. Mamut Enterprise Variant Web Mamut Business Software Introduksjon Mamut Enterprise Variant Web Mamut Enterprise Variant Web Tilleggsproduktet Mamut Enterprise Variant Web gir deg muligheten til å ytterligere detaljprofilere dine produkter

Detaljer

Faktura XML Brukerdokumentasjon Versjon: 1.0

Faktura XML Brukerdokumentasjon Versjon: 1.0 Faktura XML Brukerdokumentasjon Versjon: 1.0 - Side 1 of 10 - ENDRINGSKATALOG DATO VER UTFØRT AV KOMMENTARER 30.10.2004 4.0 Truls Samuelsen Versjon 4.0. - Side 2 of 10 - Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING

Detaljer

Merk! Du kan benytte alle løsningene på samme firma/klient. Det gjør det mulig å sette enkeltkunder til alternativ løsning hvis dette er ønskelig.

Merk! Du kan benytte alle løsningene på samme firma/klient. Det gjør det mulig å sette enkeltkunder til alternativ løsning hvis dette er ønskelig. Visma AutoInvoice Innledning Avtale / Priser / Lisenser Hvordan inngå avtale? Oppstart Egenskaper Firmaopplysninger Kontrollere kunder mot Visma AutoInvoice (fakturamottakere) Kunder (fakturamottakere)

Detaljer

Wise Regnskap NO versjon 9.70.00, dato 01.12.2007

Wise Regnskap NO versjon 9.70.00, dato 01.12.2007 Wise Regnskap NO versjon 9.70.00, dato 01.12.2007 Innholdsfortegnelse 1 Kommentarer på reskontroposteringer.... 2 1.1 Kryssing... 2 2 Compello... 3 Wise Regnskap NO versjon 9.70.00 Side 1 Følgende endringer

Detaljer

BRUKERDOKUMENTASJON ENDURICO OFFICE

BRUKERDOKUMENTASJON ENDURICO OFFICE BRUKERDOKUMENTASJON ENDURICO OFFICE Dokumentasjonen er utarbeidet av Endurico Media AS Endurico Media AS Side 1 Innledning Brukerdokumentasjonen inneholder beskrivelse av de forskjellige modulene systemet

Detaljer

Brukerveiledning Konvertere Excel til TelePay

Brukerveiledning Konvertere Excel til TelePay Brukerveiledning Brukerveiledning Konvertere Excel til TelePay INNHOLD 1 Innledning... 2 2 Konvertere Excel til Telepay... 2 3 Brukerveiledningen... 2 4 Maler... 3 4.1 Inndata i malene... 3 4.2 Malen for

Detaljer

Medlem. Innhold. Registeret er også integrert med regnskapet ditt, noe som betyr at økonomisk informasjon kan overføres direkte dit.

Medlem. Innhold. Registeret er også integrert med regnskapet ditt, noe som betyr at økonomisk informasjon kan overføres direkte dit. I medlemsmodulen holder du oversikt over både praktisk og økonomisk informasjon knyttet til hvert enkelt medlem. Du kan dele medlemmene inn i ulike grupper, noe som øker oversikten ytterligere, og ut fra

Detaljer

Åsveien 9, 3475 Sætre Telefon: +4731305656 Mobiltelefon: +4790840810 Faks: +4731305852 E-post: rontech@rontech.no www.rontech.no.

Åsveien 9, 3475 Sætre Telefon: +4731305656 Mobiltelefon: +4790840810 Faks: +4731305852 E-post: rontech@rontech.no www.rontech.no. Åsveien 9, 3475 Sætre Telefon: +4731305656 Mobiltelefon: +4790840810 Faks: +4731305852 E-post: rontech@rontech.no www.rontech.no Gekab Merkesystem - Snarvei til mer effektiv merking Systemet er beregnet

Detaljer

Versjonsbrev. Visma Avendo Økonomi 40, versjon 4.2. Innhold NYHETER... 2 FORBEDRINGER OG ENDRINGER... 3 KONTAKTINFORMASJON... 6.

Versjonsbrev. Visma Avendo Økonomi 40, versjon 4.2. Innhold NYHETER... 2 FORBEDRINGER OG ENDRINGER... 3 KONTAKTINFORMASJON... 6. Versjonsbrev Visma Avendo Økonomi 40, versjon 4.2 Oktober 2008 I dette versjonsbrevet beskriver vi de nyheter og endringer som har skjedd i versjon 4.2 av Visma Avendo Økonomi 40. Før du oppgraderer til

Detaljer

PJ 501 Brukermanual NITH. Troja.NET brukermanual

PJ 501 Brukermanual NITH. Troja.NET brukermanual Troja.NET brukermanual 1 av 53v Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 FIGURLISTE... 5 1.0 INSTALLASJONSGUIDE... 7 1.1 PROGRAMVAREKRAV:... 7 1.1.1 Oppsett av Microsoft SQL Server 2000... 7 1.1.2

Detaljer

Pålogging. Hovedsiden på Bilde 1

Pålogging.  Hovedsiden på  Bilde 1 Pålogging AllPro-Faktura er et Web-basert faktureringsprogram, og du trenger derfor ingen programvare for å benytte programmet. Det eneste du trenger er en PC, PDA eller mobiltelefon med internettilgang.

Detaljer

Vedlikehold av kunde og levrandør informasjon:... 4. Kontaktpersoner og kontaktkategorier:... 5. Flere kontaktpersoner:... 5

Vedlikehold av kunde og levrandør informasjon:... 4. Kontaktpersoner og kontaktkategorier:... 5. Flere kontaktpersoner:... 5 Uni Økonomi CRM Uni Økonomi CRM: Opprette kunde og leverandør i Uni Økonomi :... 2 Vedlikehold av kunde og levrandør informasjon:... 4 Kontaktpersoner og kontaktkategorier:... 5 Flere kontaktpersoner:...

Detaljer

IS Documentation Site > IS Customer brukerdokumentasjon > Referansemanual Registrer innbetaling - Side 1 / 5

IS Documentation Site > IS Customer brukerdokumentasjon > Referansemanual Registrer innbetaling - Side 1 / 5 IS Documentation Site > IS Customer brukerdokumentasjon > Referansemanual Registrer innbetaling - Side 1 / 5 SLView.IncomingPaymentsInvoice Registrer innbetaling sist revidert: År: 2005. Måned: 04. Dag:

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn Lønn 5.0. Versjon

Huldt & Lillevik Lønn Lønn 5.0. Versjon Lønn 5.0 Versjon 5.12.2 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til 5.12.2... 2 2 Utvidelse av feltet konti... 2 3 Eksport av brukere fra Lønn 5.0 til Huldt & Lillevik Travel... 3 4 Andre

Detaljer

EFO/NELFO Bestilling-/Forespørselformat, versjon 4.0

EFO/NELFO Bestilling-/Forespørselformat, versjon 4.0 EFO/NELFO Bestilling-/Forespørselformat, versjon 4.0 Rev. 2004-06-18 Datafilen er en tegnseparert tekstfil med variabel postlengde, som inneholder fire (4) forskjellige typer dataposter. Det skal forefinnes

Detaljer

Velkommen til Brother's Keeper 6 for Windows!

Velkommen til Brother's Keeper 6 for Windows! Velkommen til Brother's Keeper 6 for Windows! Det kan være at du har mottatt en Installasjons-CD eller CD/minnepinne/hentet fra internett med programmet. Dette dokumentet følger med Installasjons-CD fra

Detaljer

BB Transport Kom i gang brukerveiledning

BB Transport Kom i gang brukerveiledning BB Transport Kom i gang brukerveiledning Convo AS TLF: 22 90 70 80 PB 1346 Vika Internett: www.convo.no 0113 Oslo, Norway E-post: post@convo.no 1 Innhold 2 Innledning... 3 3 Begreper/Definisjoner... 3

Detaljer