KLUBBHÅNDBOK FOR SKI IL HÅNDBALL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KLUBBHÅNDBOK FOR SKI IL HÅNDBALL"

Transkript

1 KLUBBHÅNDBOK FOR SKI IL HÅNDBALL Vedtatt av årsmøte 24. april 2007

2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING VISJON MOTTO OVERORDNEDE MÅL GRUNNLEGGENDE VERDIER DELMÅL Målsetning aktivitetstilbud Sportslige mål for aktivitetstilbudene Utdanningsmål Trenere Dommere Organisatoriske mål Økonomiske mål Sosiale mål Kommunikasjonsmål Intern kommunikasjon Ekstern kommunikasjon STRATEGI OG RETNINGSLINJER Sportslig Alderstrinn til og med 12 år Alderstrinn fra og med 13 år Sportslige disponeringer Deltagelse i Cup Sosiale arrangement Dommere Trenere Retningslinjer for skadeforebyggende trening Koordinasjon og kommunikasjon - trenere Retningslinjer for lagleder under kamp Retningslinjer for Økonomi Retningslinjer for Arrangement ORGANISASJON OG ADMINISTRASJON Styret Arbeidsutvalg (AU) Sportslig utvalg (SU) Foreldrekontakten Foreldrenes forventninger og oppgaver Sportssjef Kommunikasjon Webside og E-postkommunikasjon Sesongprogrammet Annen informasjon Daglig leder Side 2 av 12 sider

3 1 INNLEDNING Denne klubbhåndboken skal være et styrende dokument for den aktiviteten Ski IL Håndball tilbyr sine utøvere, trenere, ledere, dommere og foreldre. Klubbhåndboken skal være førende for hvordan driften av klubben skal utøves av styret og klubbens utvalg. Klubbhåndboken vedtas på årsmøtet og skal revideres etter hver sesong. 2 VISJON Ski IL Håndball skal tilby det beste og mest attraktive håndballtilbudet for aldersbestemte lag i regionen. Alle skal ha en sportslig og sosial plass i et trygt, godt og inkluderende miljø. Ski IL Håndball skal være en positiv faktor i nærmiljøet. 3 MOTTO Moro med ball Mot nye mål 4 OVERORDNEDE MÅL Målsetting for klubben er å gi et positivt aktivitetstilbud i nærmiljøet i Ski. Gjennom trening, kamper og samvær på og utenfor banen skal utøverne utvikle individuelle ferdigheter og samspill, sportslig og sosialt. I Ski ønsker vi å bli gode gjennom å jobbe spesielt med humør innsats - lagånd. Instruksjon skal preges av høy faglig standard og være lystbetont sett fra spillernes side. Klubben omfatter primært aldersgruppen fra 7 til og med 18 år. Ski IL. Håndball har som mål å stille minimum 1 lag i alle aldersbestemte klasser fra Håndballskolen til 16 årsklassen. 5 GRUNNLEGGENDE VERDIER Ski IL Håndball bygger sin aktivitet på: Humør, trivsel og vennskap. Rettferdighet, respekt, ærlighet og god kommunikasjon. Idrett uten rusmidler og doping. At idrettsglede og sunn personlig vekst er viktigere enn toppresultater. Positive holdninger og opptreden av utøvere og støtteapparat. Lojalitet til klubben, dens retningslinjer og laget. Side 3 av 12 sider

4 6 DELMÅL 6.1 Målsetning aktivitetstilbud Håndballskole Minimum ett lag på hvert alderstrinn i aldersbestemte klasser Seniorlag Alle lag skal tilbys treningstid i henhold til rammeplan for sportslig aktivitet. 6.2 Sportslige mål for aktivitetstilbudene Målsetningene for alle nivåene er å videreutvikle generelle håndballferdigheter i tråd med Ski IL Håndballs Rammeplan for sportslig aktivitet. Ski IL Håndball er en breddeklubb, men ønsker i tillegg å utvikle lag og spillere som hevder seg på regionalt og nasjonalt nivå. Håndballskolen: G/J 8 til og med 12 år: G/J13 G/J 16: Senior Skape interesse for håndball og gi grunnleggende opplæring i håndballferdigheter gjennom allsidig trening. Deltagelse i Loppetassen og andre cuper etter ønske. Gi opplæring i grunnleggende håndballferdigheter, samt utvikle forståelse for lagspill og sosial samhandling. Deltagelse i aktivitetsserie i øverste ferdighetsnivå. 12 åringene får delta på cup med sluttspill. Videreutvikle individuelle håndballferdigheter og tilrettelegge for deltagelse i regionale- og nasjonale utviklingsmiljøer. I tillegg ønsker klubben å etablere egne utviklingsmiljø/fokusgrupper på tvers av alder og kjønn. Deltagelse i grunnserie og turneringer på høyeste nivå i de aktuelle alderstrinn. Tilrettelegge forholdene for deltagelse i landsomfattende serier. Gjennom aktivt samarbeid legge til rette for en god overgang til prestasjonsklubben Follo HK. Seriespill for begge kjønn. Spillere som skiller seg ut på eget aldersnivå skal få mulighet til å trene og spille kamper sammen med aldersnivå høyere. Ved kampkollisjoner skal eget lag prioriteres i ordinært seriespill slik at vi unngår rovdrift av enkelte spillere. Side 4 av 12 sider

5 6.3 Utdanningsmål Trenere Håndballskolen: Påbegynt trener 1 utdannelse G/J 8-11 (Aktivitetsserien): Minimum trener I utdannelse, påbegynt trener II. G/J (Midtre aldersbestemt): Fullført trener II / Påbegynt trener III G/J (Eldste aldersbestemt): Påbegynt trener III / Fullført trener III Spillere: alle spillere på alderstrinn 15 år fullfører trener I kurs Dommere Ski IL Håndball skal oppfylle krav i serie reglementet til kvotedommere. 6.4 Organisatoriske mål Ski IL Håndball skal ha et velfungerende styre, utvalg og støtteapparat. Støtteapparatet må bygges opp og forankres i foreldregruppen. Ski IL Håndball har som mål at trenere, dommere og foreldrekontakter er inkludert i klubben og deltar aktivt utover eget lagsmiljø. 6.5 Økonomiske mål Ski IL Håndball skal ha en sunn økonomi som er selvfinansierende med inntekter for en sesong. 6.6 Sosiale mål Ski IL Håndball skal være møteplass der klubbens medlemmer kan bygge relasjoner på tvers av kjønn, alder og skolekrets i trygge omgivelser. 6.7 Kommunikasjonsmål Intern kommunikasjon Ski IL Håndball har som mål at all internkommunikasjon i klubben av skriftlig form skal skje elektronisk via klubben hjemmeside og mailadressestruktur Ekstern kommunikasjon Ski IL håndball har som mål at klubben skal synes i media. Dette gjennom meldinger til pressen og media om klubbens arrangementer. Side 5 av 12 sider

6 Klubben har videre som mål å kommunisere sitt aktivitetstilbud til barn og foreldre i målgrupper for rekruttering. Ski IL håndball har som mål at næringslivet i regionen skal vite om klubbensomfang og profesjonalitet. Dette slik at klubben oppfattes som positiv og attraktiv i forbindelse med ulike sponsor og støtte fra næringslivet. 7 STRATEGI OG RETNINGSLINJER 7.1 Sportslig Alderstrinn til og med 12 år Alle spillere skal gjennom sesongen prøve alle plasser under kamp. Unntaket er målvakt, der noen spillere vegrer seg for å spille. Alle spillere skal som utgangspunkt spille like mye i kamper, og det skal ikke være første- og andrelag i seriespill eller cup. Det skal fokuseres mer på trivsel og humør i laget enn på sportslige resultater. Eneste unntak er Peter Wessel Cup hvor 12 åringene har lov til å toppe. Lagsmiljø med flere enn et lag skal rullere spillestallen mellom lagene. Det skal ikke benyttes faste lag i serie eller cup. Yngre spillere kan ikke benyttes i cup og seriespill dersom hensikten kun er å skape et sterkere lag Alderstrinn fra og med 13 år Alle spillere bør beherske minst to ulike spillerplasser Med spillerplasser menes i denne sammenheng: Kantspiller Bakspiller Strekspiller Målvakt Uttak til kamp og spilletid for den enkelte spiller avgjøres etter følgende hovedregler: Kombinasjon av følgende elementer skal vektlegges: Treningsinnsats Ferdigheter Treningsoppmøte Sosialt bidrag til lagsmiljøet Alle spillere som er tatt ut til kamp skal få spilletid. I lagsmiljøer med tilstrekkelig antall spillere til to eller flere lag skal det være ett felles treningsmiljø. Alle spillere innen aldersgruppen skal i løpet av sesongen skal spille på første og andre laget. Side 6 av 12 sider

7 7.1.3 Sportslige disponeringer Talentet utvikler seg forskjellig og utviklingen av enkeltspillere skal ta hensyn til dette. Det er samtidig viktig å ha positive opplevelser på håndballbanen og det å vinne håndballkamper vil alltid være et positivt element i en slik oppfatning. Kamper skal imidlertid ikke vinnes for enhver pris, det er viktig at det er hele laget som vinner kampen og ikke bare en første sekser med resten av lagkameratene som passive observatører Deltagelse i Cup Cuper som er obligatorisk for lagsmiljøene skal ha hovedfokus på det sosiale. Tusenfryd Cup, Natthåndball (eget arrangement) og felles vårcup er obligatoriske for alle lag i Ski IL Håndball. Alle spillere i lagsmiljøet skal gis anledning til å delta. I andre cuper med sluttspill har lagene anledning til å toppe. En bør ta ut en bred spillerstall. Alle bør få dra men det må gjøres kjent for spillere og foreldre at det vil forekomme varierende spilletid for den enkelte spiller. Lagsmiljøene skal likevel etterstrebe bruk av flest mulig spillere i hver turneringskamp. For deltagelse i turneringer i utlandet skal dette skje ihht. NIFs regler, minimumsalder 13 år. All deltagelse må søkes RØN. 7.2 Sosiale arrangement Det er viktig at deltagelse i Ski IL Håndball gir utøveren mer tilbake enn kun sportslige utfordringer. Selv om det sportslige tilbudet er viktig, skal det sosiale nettverket rundt laget og klubben være med på å styrke samholdet i gruppen og øke fellesskapsfølelsen. Det sosiale aspektet kan ivaretas gjennom deltagelse i cup med overnatting og natthåndball. Forhold som pizza- og bowlingkvelder er alle elementer som er med på å styrke samholdet i lagsmiljøet og i klubben. Foreldregruppen til hvert enkelt lag vil være en viktig bidragsyter til dette, og dennes innsats vil i stor grad påvirke lagets sosiale utvikling. Natthåndball arrangeres av J/G 13 ved sesongslutt hvert år (april eller mai). (Se gjeldende retningslinjer for gjennomføring av Natthåndball.) 7.3 Dommere Dommerarbeid skal være en naturlig del av klubbens arbeid. For at dommermiljøet i klubben skal holde seg stabilt over tid, er det viktig med kontinuerlig rekruttering. Alle spillere fra og med J/G-14 gjennomfører hvert år obligatorisk barnekamplederkurs i regi av Ski IL Håndball. Kurset vil bidra til utvikling av egen spillerforståelse gjennom økt kunnskap om regler og regelfortolkninger. I løpet av kurset vil spilleren også finne ut om dømming er noe for dem. De som ønsker det får delta på trinn 1-kurs for dommere. Dommere med ambisjoner skal gis mulighet til videreutvikling. Side 7 av 12 sider

8 En dommer skal delta på: Byttemøter Obligatorisk dommersamling i RØN-regi Natthåndball og Tusenfrydcup Alle klubbens dommere skal undertegne kontrakt med klubben innen 30. mars. Kvotedommere undertegner også kontrakt med RØN. Klubben skal imøtekomme regionens forventninger til dommerarbeidet i henhold til gjeldende vedtak fra Forbunds- og Regionsting, slik som for eksempel krav til dommerkvote. Dommerkontakten skal ha plass i klubbens styre. 7.4 Trenere Trenerne i klubben rekrutteres blant foreldre og ressurspersoner i laget, samt blant tidligere spillere og trenere i nærmiljøet. De yngste aldersgruppene trenes hovedsakelig av foreldretrenerne, mens målsettingen er at man fra 14 år har hovedtrener som ikke er forelder på laget. Klubben jobber aktivt med å videre utdanne trenere, og det forventes at de på alle nivåer deltar på trenerutvikling i regi av klubben. Klubben dekker trener I, II og III utdanning for trenere som er under kontrakt med Ski IL Håndball Retningslinjer for skadeforebyggende trening. Håndball er en idrett hvor hyppigheten av kne- og ankelskader er økende. Dette er noe klubben ønsker å ta på alvor og vil derfor jobbe med forebygging allerede i småtrinnene. Klubben vil utvikle eget skadeforebyggingsprogram som alle trenere plikter å legge inn i sine treningsopplegg. Utvikling av skadeforebyggende øvelser gjøres i samarbeid med fysioterapeut og tilrettelegges for håndball Koordinasjon og kommunikasjon - trenere Det skal gjennomføres minimum ett trenermøte i mai/juni, obligatorisk for alle trenere, hvor klubbens retningslinjer og skadeforebyggende program blir gjennomgått av sportslig leder. Kontrakter gjennomgås og signeres. Det arrangeres en sosial samling i høstsemesteret for alle trenere og ressurspersoner i lagsmiljøene. Forøvrig vises det til gjeldende kontrakter for trenere Retningslinjer for lagleder under kamp Det forventes at våre lagledere/trenere utfører sin funksjon og har en fremferd i overensstemmelse med klubbens verdier. Spesielt gjelder dette språkbruk og holdninger til dommere og spillere. Side 8 av 12 sider

9 7.5 Retningslinjer for Økonomi Ski IL Håndballs inntekter skal dekke påmeldingsavgifter til forskjellig serie- og turneringsspill, dommerutgifter, trenerutgifter, halleie, utstyr til spillere og trenere etc. Ski IL Håndball har per tiden en sunn økonomi og viktigste bidragsyter til klubbens økonomiske plattform er at Ski IL Håndball utfører papirinnsamling en gang pr måneden. Andre inntekter er treningsavgifter, salg i kiosk, billettinntekter, dugnader, sponsorinntekter og lignende. Det er viktig at det ligger et solid økonomisk fundament for driften av Ski IL Håndball. Det skal hvert år utarbeides og godkjennes et bindende budsjett for neste års drift og det skal ikke budsjetteres med underskudd. Klubben skal i tillegg ha en fri egenkapital som skal være minst 10 % av årlige inntekter. Hvert lagsmiljø skal skaffe inntekter i form av dugnader og/eller sponsorinntekter i løpet av sesongen. 7.6 Retningslinjer for Arrangement Ski IL Håndball arrangerer sine hjemmekamper i Skihallen og Ski Alliansehall. Det er utarbeidet egne instrukser for de ulike ansvarsoppgavene i hallen. Det vises til gjeldende retningslinjer for hallansvarlig, kiosk, billettsalg og sekretariat. Det er viktig å sikre gode arrangementer. God speakertjeneste og profesjonell håndtering av tidtager funksjonen er med på å fremme bildet av en godt organisert og oppegående klubb. Myndig opptreden og godt samarbeid med dommere og lagledere er en svært viktig faktor for å holde temperaturen nede i hektiske håndballkamper. Sekretariatet må gjøre seg kjent med det tekniske utstyret og regler som gjelder for eksempel lagstime-out m.v. Side 9 av 12 sider

10 8 ORGANISASJON OG ADMINISTRASJON 8.1 Styret Ski IL Håndball skal ha et styre bestående av 9 personer. Styret er klubbens øverste myndighet mellom årsmøtene. Det skal skrives referat fra alle styremøter og referatet skal være tilgjengelig for klubbens medlemmer via websiden. Disiplinære saker eller andre lignende saker som omhandler enkeltpersoner skal ikke offentliggjøres. For å sikre god kontakt og kommunikasjon mellom styret og lagsmiljøene skal hvert lag ha en kontaktperson som sitter i styret. Kontaktpersonen skal ikke inneha trenerverv, være foreldrekontakt eller ha egne barn i det lagsmiljøet en er kontaktperson for. Foreldrekontakten har ansvaret for at styrets kontaktperson blir innkalt til alle møter i lagsmiljøet. Kontaktpersonens rolle er å gi og motta informasjon til/fra styret og lagsmiljøet. 8.2 Arbeidsutvalg (AU) Ski IL Håndballs arbeidsutvalg består av leder og 2 av styrets stemmeberettige medlemmer. AU s oppgave er å forberede og utrede saker for styret i klubben. AU kan treffe beslutninger i enkeltsaker dersom tidshensyn krever en rask avklaring, men slike saker skal fremlegges styret i første styremøte for endelig avgjørelse. Det skal skrives referat fra alle møtene. 8.3 Sportslig utvalg (SU) Klubben skal ha et sportslig utvalg bestående av 4-6 personer. Utvalget ledes av sportslig leder. SU har ansvar for å håndtere alle saker av sportslig karakter inkludert kontakt med trenerne. Sportslig leder orienterer styret om aktuelle saker, samt tar opp saker av prinsipiell karakter i styret. SU s oppgaver er: Søke om treningstider og stå for en fordeling av tildelt tid ut til lagsmiljøene Planlegge å tilrettelegge for ulike utdanningstiltak rettet mot trenere Foreta påmelding av lag til seriespill og turneringer Melde inn spillere til ulike utviklingsmiljøer, herunder tilrettelegging for klubbens eget utviklingsmiljø. Videreutvikle det sportslige tilbudet i klubben Oppfølging av trenernes trenings og utviklingsplaner for laget og enkeltspillere. Sørge for at hvert enkelt lagsmiljø til en hver tid har en eller flere tilstrekkelig kvalifiserte trenere, samt inngå skriftlig avtale med disse. Holde kontakt med lagsmiljøene og bidra til avklaring av ulike sportslige forhold. Hvert lagsmiljø har en kontaktperson i SU. Det skal skrives referat fra alle møtene. Side 10 av 12 sider

11 8.4 Foreldrekontakten Hvert lag skal ha minimum en foreldrekontakt, avhengig av lagsmiljøets størrelse. Foreldrekontaktens viktigste oppgave er å være bindeledd mellom laget, treneren og styret. Forøvrig vises til gjeldende retningslinjer for foreldrekontakt og foreldre. 8.5 Foreldrenes forventninger og oppgaver Foreldre til spillere i klubben må påregne deltagelse i dugnader og ulike aktiviteter. Dette for å gjennomføre arrangementer og fremskaffe inntekter til klubb og lagsmiljø. Hvert halvår skal det betales en treningsavgift til klubben. Opplysninger om det enkelte lags treningsavgift finnes på klubbens websider. Deltagere på håndballskolen betaler treningsavgift kun en gang pr sesong. I tillegg skal det for alle spillere, fra 1. januar det året de fyller 13, betales en spillerlisens til Norges Håndballforbund. Lisensen inkluderer en forsikringspremie til dekning av idrettsskader som skyldes håndball. Forøvrig vises til gjeldende retningslinjer for foreldrekontakt og foreldre. 8.6 Sportssjef Ansvar for oppfølging og utvikling av Ski IL Håndball s spillfilosofi gjennom arbeid med klubbhåndbok og rammeplan. Med utgangspunkt i disse verktøyene: Oppfølging av klubbens spillere, trenere og ledere. I samarbeid med Sportlig utvalg legge til rette for utdanning og videreutdanning via NHF s utdanningssystem, samt gjennom egne utdanningskonsept og tiltak. Jobbe med å etablere Topphåndballinje ved Ski videregående skole fra og med skoleåret 2007/2008. Trener ved Topphåndballinje til Ski vgs. Etablere og utvikle dialog med kommunen rundt temaet barn og idrett i forbindelse med SFO og skole m.v. Utvikle og gjennomføre utdanningstiltak for leder - trener og spillere både internt i klubben og eksternt, det siste for å generere inntekter 8.7 Kommunikasjon Webside og E-postkommunikasjon Klubbens hjemmeside på internett ( er viktigste informasjonskanal både internt og eksternt. Forutsetning for bruk av websiden som informasjonskanal i klubben er imidlertid at den er à jour til enhver tid. Den dagen aktualiteten uteblir, vil også verdien av siden falle tilsvarende. For å sikre god informasjonsflyt har lagsmiljøene ansvar for å bidra med stoff til websiden fra seriespill, turneringer og andre aktiviteter. Side 11 av 12 sider

12 Alle lagsmiljøene har egne e-postadresser som skal benyttes for å sikre god kommunikasjonsflyt internt og eksternt. Det enkelte lagsmiljø må sørge for at enten trener, foreldrekontakt eller en annen sentral person betjener lagets E-postadresse slik at viktig informasjon til lagsmiljøet ikke går tapt Sesongprogrammet Ski IL Håndball skal utgi et sesongprogram på høsten og dette skal deles ut til alle husstander i Ski tettsted. Sesongprogrammet skal inneholde en presentasjon av Ski IL Håndball s organisasjon og lagsmiljøene. Formålet med sesongprogrammet er å synliggjøre håndballen i Ski, samt å øke interessen for håndball Annen informasjon Det skal ved hver skolestart gis informasjon til alle skoler i Ski om Ski IL Håndball s tilbud. Primært skal dette rettes mot småskoletrinnet. Sesongoppstart og Ski IL Håndball treningstilbud skal hvert år annonseres i ØB Det er også viktig å profilere Ski IL Håndball i media. En viktig oppgave er å påvirke spesielt ØB til å skrive tilstrekkelig om klubben. Forholdet kan påvirkes ved å skrive selv og så sende dette til avisen. All informasjon om Ski IL Håndballs innsats i kamper må ansees som positiv reklame for klubben og dens sponsorer. 8.8 Daglig leder Ski IL Håndball ansatte i 2005 en daglig leder. Utviklingen innen håndballen viser at det blir stadig mer administrativt arbeid fordi tilbudene øker fra NHF og Region Øst-Norge, samtidig som hallanlegget har blitt større. Hovedoppgavene til daglig leder vil være: Tett dialog med Ski kommune, forbund, region og krets. Utarbeide rutiner/instrukser og avtaler Markedsføre klubben ut mot næringslivet for å øke klubbens sponsorinntekter Planlegge og koordinere kurs, seminarer og andre arrangementer Bistå de ulike utvalgene i klubben Daglig leder rapporterer til styrets leder. Side 12 av 12 sider

HK EIDSBERG Sportslig handlingsplan

HK EIDSBERG Sportslig handlingsplan Side 1 av 7 HK EIDSBERG Sportslig handlingsplan 2014-2016 Sak 4.1 på årsmøtet 2014 (styrets innstilling) Hovedsponsor 2012-2014 Side 2 av 7 Innledning Handlingsplanen skal være styrende for den aktiviteten

Detaljer

Strategiplan for SKI IL HÅNDBALL. Sesongen 2015-2016 Sesongen 2016-2017 Sesongen 2017-2018

Strategiplan for SKI IL HÅNDBALL. Sesongen 2015-2016 Sesongen 2016-2017 Sesongen 2017-2018 Strategiplan for SKI IL HÅNDBALL Sesongen 2015-2016 Sesongen 2016-2017 Sesongen 2017-2018 Kommende status: Vedtatt på Årsmøtet i Ski IL Håndball 17. mars 2015 0 Innledning Denne strategiplanen skal være

Detaljer

Strategiplan for SKI IL HÅNDBALL. Sesongen Sesongen Sesongen

Strategiplan for SKI IL HÅNDBALL. Sesongen Sesongen Sesongen Strategiplan for SKI IL HÅNDBALL Sesongen 2012-2013 Sesongen 2013-2014 Sesongen 2014-2015 Vedtatt på Årsmøtet i Ski IL Håndball 21. mars 2012 0 Innledning Denne strategiplanen skal være et styrende dokument

Detaljer

Besluttes årsmøtet 2015. Handlingsplan for Alta IF Håndball-gruppa 2015-2016

Besluttes årsmøtet 2015. Handlingsplan for Alta IF Håndball-gruppa 2015-2016 Besluttes årsmøtet 2015 Handlingsplan for Alta IF Håndball-gruppa 2015-2016 Innhold Innledning... 2 Visjon... 2 Løfter... 2 Overordnende mål... 3 Grunnleggende verdier... 3 Organisasjon... 3 Sportslig...

Detaljer

Sportsplan yngre lag

Sportsplan yngre lag Sportsplan yngre lag Ullern Håndball Vedtatt i styremøte 12.05.16 Forord Sportsplanen for yngre lag gir felles kjøreregler for trenere og ledere for lag opp til og med 15 år. Sportsplanen suppleres med

Detaljer

Klubbdokument Fredrikstad Basketballklubb

Klubbdokument Fredrikstad Basketballklubb Klubbdokument Fredrikstad Basketballklubb Opprettet 01.01.2014 Revidert 13.10.2014 Klubbdokumentet inneholder viktige instrukser, dokumentasjon og vedlegg for å drifte klubben. Målgruppen er spillere,

Detaljer

Strategiplan for FOLLO HÅNDBALL. Sesongen 2011/2012 Sesongen 2012/2013 Sesongen 2013/2014 Sesongen 2014/2015

Strategiplan for FOLLO HÅNDBALL. Sesongen 2011/2012 Sesongen 2012/2013 Sesongen 2013/2014 Sesongen 2014/2015 Strategiplan for FOLLO HÅNDBALL Sesongen 2011/2012 Sesongen 2012/2013 Sesongen 2013/2014 Sesongen 2014/2015 Vedtatt av årsmøte 29.mars 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING side 2 2 VISJON side 3 3 RASJONELLE

Detaljer

Langhus IL håndball: Sportslig utvalg - mandat og rollefordeling

Langhus IL håndball: Sportslig utvalg - mandat og rollefordeling Langhus IL håndball: Sportslig utvalg - mandat og rollefordeling INNLEDNING Langhus IL Håndball sin visjon, grunnleggende prinsipp og mål er grunnlaget for vår aktivitet, og vi ønsker at alle lagene i

Detaljer

STYRETS SAMMENSETNING

STYRETS SAMMENSETNING STYRETS SAMMENSETNING og ARBEIDSOPPGAVER LEDER ØKONOMI ANSVARLIG BARNE ANSVARLIG SEKRETÆR ARRANGEMENT ANSVARLIG SU LEDER MATERIALFORVALTER KONTRAKTANSVARLIG UNGDOMSREPRESENTANT UNGDOMSREPRESENTANT UNGDOMSREPRESENTANT

Detaljer

Sportslig rammeplan Utleira IL Håndball

Sportslig rammeplan Utleira IL Håndball Sportslig rammeplan Utleira IL Håndball Vedtatt av håndballstyret 2017.02.26 Sportslig rammeplan Sportslig rammeplan er avdelingens styringsdokument. Sportslig rammeplan gir retningslinjer for spillere,

Detaljer

SPORTSPLAN. Retningslinjer for trenere, spillere og foreldre HÅNDBALL

SPORTSPLAN. Retningslinjer for trenere, spillere og foreldre HÅNDBALL SOTRA SPORTSKLUBB En klubb for alle SPORTSPLAN Retningslinjer for trenere, spillere og foreldre HÅNDBALL Innledning Sportsplan for Sotra SK gjelder for alle som driver med håndball i klubben Visjonen er

Detaljer

Verdidokument. for Åsane Håndball

Verdidokument. for Åsane Håndball Verdidokument for Åsane Håndball Åsane Håndball ble som en del av Åsane Idrettslag stiftet i 1971, men ble 26. januar1997 stiftet som en selvstendig enhet blant flere enheter etter fleridrettsmodellen

Detaljer

Handlingsplan for Alta IF Håndball-gruppa 2015-2016

Handlingsplan for Alta IF Håndball-gruppa 2015-2016 Handlingsplan for Alta IF Håndball-gruppa 2015-2016 Besluttes årsmøtet 2015 og oppe til revisjon årsmøtet 2016 Innhold Innledning... 2 Visjon... 2 Løfter... 2 Overordnende mål... 3 Grunnleggende verdier...

Detaljer

-Gaula Fotballklubb skal ha et godt tilbud til alle våre spillere, med mål om å skape et livslangt engasjement til fotballen og klubben.

-Gaula Fotballklubb skal ha et godt tilbud til alle våre spillere, med mål om å skape et livslangt engasjement til fotballen og klubben. Gaula Fotballklubb www.gaulafk.no Sportsplan Sportsplan for Gaula Fotballklubb 2016-2019 Denne planen har til hensikt å klargjøre mål, retningslinjer og føringer for fotballvirksomheten i klubben på en

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN ARBEIDSOPPGAVER KÅSEN IL FOTBALLGRUPPA

ORGANISASJONSPLAN ARBEIDSOPPGAVER KÅSEN IL FOTBALLGRUPPA ORGANISASJONSPLAN OG ARBEIDSOPPGAVER KÅSEN IL FOTBALLGRUPPA 1 Innhold: 1. Innledning... 3 2. Organisasjon... 4 3. Ansvar og arbeidsoppgaver... 5 4.1. Leder fotballgruppa... 6 4.2. Sportslig leder... 7

Detaljer

Sportslig utviklingsplan Sportslige retningslinjer. Tønsbergs Turn håndballgruppe

Sportslig utviklingsplan Sportslige retningslinjer. Tønsbergs Turn håndballgruppe Sportslig utviklingsplan Sportslige retningslinjer Tønsbergs Turn håndballgruppe 2016-2019 Visjon TT er og skal være en breddeklubb. I dette ligger: TT skal gi et godt sportslig tilbud til alle som ønsker

Detaljer

Referat fra styremøte i Ski IL Håndball

Referat fra styremøte i Ski IL Håndball Referat fra styremøte i Ski IL Håndball Møteleder: Referent: Møtedato og tid: Sted: Lene Lothe Kari Norum 07. februar 20007 19:15 Sandertunet 74 (hjemme hos Kari) Til stede: Utkast er utsendt dato: Endelig

Detaljer

SPORTSPLAN HÅNDBALL. IK Gimletroll, håndballutvalget februar 2010.

SPORTSPLAN HÅNDBALL. IK Gimletroll, håndballutvalget februar 2010. SPORTSPLAN HÅNDBALL IK Gimletroll, håndballutvalget februar 2010. Innholdsfortegnelse: Formål med Gimletrolls aktiviteter.. s 3 Målsetting.s 3 Organisering av håndballgruppa..s 5 Generelle forutsetninger

Detaljer

Organisasjonsplan for Amasone FK

Organisasjonsplan for Amasone FK Organisasjonsplan for Amasone FK Vedtatt på årsmøtet 12.03.2013 Stillingsbeskrivelser 1. Styret Styret består av Leder, Nestleder, 3 styremedlemmer samt 1 vara. Vara har møte og talerett, men kun stemmerett

Detaljer

Innhold Overordnede mål:... 2

Innhold Overordnede mål:... 2 Innhold Overordnede mål:... 2 Plan for Seniorlag:... 2 Damelag:... 2... 2... 2... 2 Herrelag:... 3... 3... 3... 3 Rekruttering/barnehåndball:... 3 Trenere i klubben... 4... 4... 4 Strategi for måloppnåelse...

Detaljer

ÅRSHJUL FET IL HÅNDBALL

ÅRSHJUL FET IL HÅNDBALL Desember Håndballskole (egne juniortrenere)3 Utbetale dommere Lage supersøndag Januar SU møte 2 DK samling NHF RØN Dommerkurs 5 Følge opp påmelding fellescup Sekretariatkurs Tapekurs Februar Trenerfora

Detaljer

-Gauldal Fotballklubb skal gi et tilbud til alle våre spillere, med mål om å skape et livslangt engasjement til fotballen og klubben

-Gauldal Fotballklubb skal gi et tilbud til alle våre spillere, med mål om å skape et livslangt engasjement til fotballen og klubben Gauldal Fotballklubb www.gauldalfk.no Sportsplan Sportsplan for Gauldal Fotballklubb 2016-2019 Denne planen har til hensikt å klargjøre mål, retningslinjer og føringer for fotballvirksomheten i klubben

Detaljer

Den lille oransje. Slik gjør vi det i Utleira IL

Den lille oransje. Slik gjør vi det i Utleira IL Den lille oransje Slik gjør vi det i Utleira IL De viktigste punktene 1) Respekter klubbens arbeid. Det er frivillig å være medlem av Utleira IL, men er du med følger du den lille oransje. 2) Vis respekt

Detaljer

Strategiplan_ Sportslige Målsetninger

Strategiplan_ Sportslige Målsetninger Sesongene: 2017/18 2018/19 2019/20 Innholdsfortegnelse 1 Innledning - Verdigrunnlag - Visjon - Hovedmål og prinsipper - Miljø og trygghet 2 Sportslig målsetting - Hoved og delmål, senior, junior og barn

Detaljer

IL VAREGG. Retningslinjer for trening og administrasjon av aldersbestemt fotball

IL VAREGG. Retningslinjer for trening og administrasjon av aldersbestemt fotball IL VAREGG JUNIORGRUPPEN Retningslinjer for trening og administrasjon av aldersbestemt fotball Utarbeidet og vedtatt av juniorstyret høsten 1999 ORGANISASJON Juniorstyret er underlagt klubbens hovedstyre

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN. Steinkjer Håndballklubb

ORGANISASJONSPLAN. Steinkjer Håndballklubb ORGANISASJONSPLAN Steinkjer Håndballklubb Vedtatt på årsmøtet 17.03.2016 Organisasjonsplan for Steinkjer Håndballklubb. Side 1 av 11 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Innledning... 3 Visjon...

Detaljer

Romsås IL - Fotball -

Romsås IL - Fotball  - Sportslig plan 1. Innledning Sportsplanen for Romsås fotball er ment som et hjelpemiddel for trenere og lagledere. Den har en funksjon som et bindeledd i klubben som skal sørge for at alle trenere og lagledere

Detaljer

Overordnet. sportslig rammeplan. Flisa Allianseidrettslag

Overordnet. sportslig rammeplan. Flisa Allianseidrettslag Overordnet sportslig rammeplan Flisa Allianseidrettslag Utarbeidet av: Utarbeidet: 06.06.2013 Revidert: 06.07.2017 Målsetting: Flisa AIL skal utøve idrettsaktiviteter på best mulig nivå og gi utøverne

Detaljer

SPORTSPLAN FOR MELØY FOTBALLKLUBB

SPORTSPLAN FOR MELØY FOTBALLKLUBB SPORTSPLAN FOR MELØY FOTBALLKLUBB Innledning Oppdatert 30.03.2017 Sportsplanen er klubbens styringsverktøy og hjelpemiddel for trener og lagleder. Med utgangspunkt i klubbens verdier og målsetting legger

Detaljer

Strategisk plan. Arbeidsdokument

Strategisk plan. Arbeidsdokument Strategisk plan Arbeidsdokument 2012-2015 2012-2015 Innledning Planens virkeområder Punkt 1 Kjerneverdier.. Punkt 2 Hovedmål.. Punkt 3 Generelt. Punkt 3.1 Hovedmål Damer. Punkt 3.2 Hovedmål Herrer. Punkt

Detaljer

Njård Håndball SPORTSLIG RAMMEPLAN Mål og retningslinjer

Njård Håndball SPORTSLIG RAMMEPLAN Mål og retningslinjer Njård Håndball SPORTSLIG RAMMEPLAN Mål og retningslinjer Årlig handlingsplan i eget dokument 31.8.2016 2.0 1 av 9 Innhold 1 Formål... 2 1.1 Visjon... 3 1.2 Hovedmål... 3 1.3 Etiske retningslinjer... 3

Detaljer

Sportsplan for Randesund IL Håndball!

Sportsplan for Randesund IL Håndball! Sportsplan for Randesund IL Håndball! Styret i RIL håndball har satt en visjon vi ønsker alle i RIL Håndball skal strekke seg etter, og verdier som skal følges i jobben i å nå visjonen og målene vi har

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR JAR HÅNDBALL

STRATEGIPLAN FOR JAR HÅNDBALL STRATEGIPLAN FOR JAR HÅNDBALL SESONGEN [2014 2017] Jar April 2014 1 Vedtatt på Årsmøtet 31. mars 2014 1. Innledning Denne strategiplanen skal være et styrende dokument for den aktiviteten Jar Håndball

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN Steinkjer Håndballklubb

ORGANISASJONSPLAN Steinkjer Håndballklubb ORGANISASJONSPLAN Steinkjer Håndballklubb Organisasjonsplan for Steinkjer Håndballklubb. Side 1 av 10 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Innledning... 3 Visjon... 3 Mål... 4 Organisasjonskart

Detaljer

Sola Håndball strategi- og handlingsplan 2010-2015

Sola Håndball strategi- og handlingsplan 2010-2015 Sola Håndball strategi- og handlingsplan 2010-2015 Norsk håndball- og Sola Håndballs visjon Sola Håndball skal oppleves som en energisk og utviklende trenings- og kampaktivitet der spillere, trenere, dommere,

Detaljer

Sportslig rammeplan - Del I Innledning og grunnleggende forutsetning om profesjonalitet

Sportslig rammeplan - Del I Innledning og grunnleggende forutsetning om profesjonalitet Side 1 av 5 Innledning Rammeplanen bygger på strategien for Asker Skiklubb Håndball (Asker Håndball) vedtatt av styret november 2006, og er ment å være et arbeidsverktøy: Et arbeidsverktøy for lagledelsen

Detaljer

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015 Siljan Idrettslag Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015 «Samhold og glede gjennom mestring og trivsel» SILs visjon «Flest mulig lengst mulig» SIL fotballs visjon «Fotballglede,

Detaljer

Sportsplan MIF Fotball Utviklingsavdeling

Sportsplan MIF Fotball Utviklingsavdeling Sportsplan MIF Fotball Utviklingsavdeling Dette dokumentet beskriver forutsetninger og retningslinjer for all aktivitet i Mjøndalen IF Fotball underlagt Utviklingsavdelingen. VISJON OG VERDIER MIF Fotball

Detaljer

Ås IL Fotball, Mål- og handlingsplan Side 1

Ås IL Fotball, Mål- og handlingsplan Side 1 Side 1 Innhold HENSIKTEN MED VIRKSOMHETEN I ÅS IL FOTBALL... 3 KLUBBENS VISJON... 3 OVERORDNEDE MÅL / ARBEIDSBETINGELSER... 3 VÅR KULTUR OG VÅRE HOLDNINGER... 4 MÅL FOR 2017... 5 MÅL LANG SIKT (innen år

Detaljer

AFK Sportslig Plan. Sånn gjør vi det i AFK. Sportsplan AFK

AFK Sportslig Plan. Sånn gjør vi det i AFK. Sportsplan AFK AFK Sportslig Plan Sånn gjør vi det i AFK Sportsplan AFK 1 Planens struktur DEL 1 FELLES PLAN FOR AFK Dette er klubbens overordende plan og er besluttet av styret pr 18.11.2009 DEL 2 PLANER FOR LAGENE

Detaljer

Håndbok for Lagledere 2009/2010

Håndbok for Lagledere 2009/2010 Håndbok for Lagledere 2009/2010 Desember 2009 Rev 0 Innholdsfortegnelse Lagleders oppgaver... 3 Administrativt... 3 Sosialt miljø... 3 Trening... 4 Kamper... 4 Før kamp... 4 Under kamp... 4 Etter kamp...

Detaljer

Sinsen Refstad IL. Arbeidsbeskrivelser følger vedlagt for styrets medlemmer som følger:

Sinsen Refstad IL. Arbeidsbeskrivelser følger vedlagt for styrets medlemmer som følger: Arbeidsbeskrivelse for styret i SRIL Arbeidsbeskrivelsen er ment som et utgangspunkt for arbeidsfordeling mellom de ulike rollene i klubbstyret. Hensikten er en jevn fordeling slik at byrden på enkeltmedlemmer

Detaljer

HANDLINGSPLAN HÅNDBALLKLUBBEN EIDSBERG

HANDLINGSPLAN HÅNDBALLKLUBBEN EIDSBERG HANDLINGSPLAN HÅNDBALLKLUBBEN EIDSBERG 2016-2019 Innledning; Handlingsplanen skal være styrende for den aktiviteten HK Eidsberg ønsker å tilby spillere, trenere, dommere, ledere og foresatte. Planen skal

Detaljer

Sportslig policy for Ishockeyklubben Comet Halden

Sportslig policy for Ishockeyklubben Comet Halden Sportslig policy for Ishockeyklubben Comet Halden Utgitt dato: 28.02.2012 Revidert dato: 29.05.2013 1 HENSIKT Hensikten med dette policydokument er å beskrive hvilke retningslinjer klubben skal jobbe etter

Detaljer

VISJON, MOTTO, POLICY, VERDIER OG IDENTITET

VISJON, MOTTO, POLICY, VERDIER OG IDENTITET VISJON, MOTTO, POLICY, VERDIER OG IDENTITET Bøler Basket ble stiftet i 1996 og er en frivillig organisasjon, drevet med frivillig arbeidsinnsats og dugnad. Bøler Basket ønsker å etablere en felles plattform

Detaljer

Sinsen Refstad IL. Arbeidsbeskrivelser følger vedlagt for styrets medlemmer som følger:

Sinsen Refstad IL. Arbeidsbeskrivelser følger vedlagt for styrets medlemmer som følger: Arbeidsbeskrivelse for styret i SRIL Arbeidsbeskrivelsen er ment som et utgangspunkt for arbeidsfordeling mellom de ulike rollene i klubbstyret. Hensikten er en jevn fordeling slik at byrden på enkeltmedlemmer

Detaljer

Ny utfyllende Dommerkontakts abc

Ny utfyllende Dommerkontakts abc Ny utfyllende Dommerkontakts abc Region SørVest-Norge har for få dommere til å dekke det antall kamper som skal avvikles i løpet av en sesong. For at vi skal kunne opprettholde aktivitetsnivået blir det

Detaljer

Jardar Strategiarbeid 2016

Jardar Strategiarbeid 2016 Jardar Strategiarbeid 2016 Visjon for Jardar Jardar klubben for idrettsglede, fellesskap og vennskap Idrettsglede - Glede for alle, gir idrettslige prestasjoner, personlig vekst Fellesskap - Alle bidrar,

Detaljer

Klubbhåndbok FK Sparta Sarpsborg

Klubbhåndbok FK Sparta Sarpsborg Klubbhåndbok 2017 FK Sparta Sarpsborg Innhold Visjon og mål... 2 Mål... 2 Visjon... 2 Verdier... 3 Den røde tråden:... 4 Side 1 av 4 Visjon og mål Visjonen er grunnlaget for å skape fotballglede, hvor

Detaljer

Sportslig plan for Bøler IF Håndball

Sportslig plan for Bøler IF Håndball Sportslig plan for Bøler IF Håndball 2012-2016 Forord Den sportslige planen skal være et verktøy for spillere, trenere og ledere for å skape et trygt og samtidig utfordrende treningsmiljø, som sikrer en

Detaljer

Ski IL Innebandy Virksomhetsplan

Ski IL Innebandy Virksomhetsplan Virksomhetsplan 23.3.2015 skiilinnebandy.com facebook.com/skiilinnebandy ski.il.innebandy@gmail.com Arbeidsdokument legges frem på årsmøtet 2016. Innholdsfortegnelse Innledning...3 Planarbeid i.4 Overordnet

Detaljer

VIKERSUND IF FOTBALLGRUPPA SPORTSPLAN 2013-2015

VIKERSUND IF FOTBALLGRUPPA SPORTSPLAN 2013-2015 VIKERSUND IF FOTBALLGRUPPA SPORTSPLAN 2013-2015 FOTBALL skaper engasjement hele livet Forord Vinter 2012 ble det vedtatt å nedsette et utvalg bestående av Liv Marie Rudmoen, Marianne Drolsum, Trond Winther

Detaljer

GNEIST. Håndball. Foreldrehåndbok

GNEIST. Håndball. Foreldrehåndbok GNEIST Håndball Foreldrehåndbok Kort om håndboken Årshjul Håndballgruppen i håndballgruppen med ansvarsfordeling (se Gneist hjemmeside) Lagsoversikt med trenere og foreldrekontakter (se Gneist hjemmeside)

Detaljer

SPORTSPLAN FJELLSPORTSKLUBB FOTBALL

SPORTSPLAN FJELLSPORTSKLUBB FOTBALL SPORTSPLAN FJELLSPORTSKLUBB FOTBALL INNLEDNING 1. Generelt Hensikten med en sportslig plan for fotballen i Fjell er flere. Blant annet skal planen gi retningslinjer for hvordan styret vil at fotballopplæringen

Detaljer

Resultat og tilbakemeldinger fra vårt utsendte evalueringsskjema. Totalt 18 tilbakemeldinger Spørsmål 1:

Resultat og tilbakemeldinger fra vårt utsendte evalueringsskjema. Totalt 18 tilbakemeldinger Spørsmål 1: Evaluering Resultat og tilbakemeldinger fra vårt utsendte evalueringsskjema. Totalt 18 tilbakemeldinger Spørsmål 1: - Opplever dere at Frogner håndball har et godt tilbud til barna? Ja- 16 Nei- 1 Tja-

Detaljer

Agenda punkter Underpunkter Ansvar Tid 1. Godkjennelse og oppfølging av referat fra forrige møte. Referat fra forrige møte, - ikke gjennomgått

Agenda punkter Underpunkter Ansvar Tid 1. Godkjennelse og oppfølging av referat fra forrige møte. Referat fra forrige møte, - ikke gjennomgått Vedr: møte J98 Høst 2008 Deltagere: og trenere Sted: Møterom 2.etage Alliansehallen Kopi til: Dato/kl: 07.10.07 kl. 19.15-20.00 Agenda punkter Underpunkter Ansvar Tid 1. Godkjennelse og oppfølging av referat

Detaljer

Sinsen Refstad IL Stiftet 27.05.2013 Org.nr 912 183 610. Rammeplan, med sportslig plan og dommerplan, for Sinsen-Refstad Håndball 2014

Sinsen Refstad IL Stiftet 27.05.2013 Org.nr 912 183 610. Rammeplan, med sportslig plan og dommerplan, for Sinsen-Refstad Håndball 2014 Sinsen Refstad IL Stiftet 27.05.2013 Org.nr 912 183 610 Rammeplan, med sportslig plan og dommerplan, for Sinsen-Refstad Håndball 2014 Begeistring Innsatsvilje Respekt Fair Play Innholdsfortegnelse Innledning...

Detaljer

Den burgunder tråd. Sportslig styringsdokument for Langhus IL Håndball

Den burgunder tråd. Sportslig styringsdokument for Langhus IL Håndball Den burgunder tråd Sportslig styringsdokument for Langhus IL Håndball Målsetting Langhus Håndball skal utøve håndballaktiviteter på høyt faglig nivå og gi utøverne de beste individuelle og lagmessige ferdigheter,

Detaljer

Klubben med hjerte for alle!

Klubben med hjerte for alle! Utkast 1 09.02.2017 Styrets forslag til Årsmøtet 23.mars 2017 VIRKSOMHETSPLAN 2017 2020 SVEIVA INNEBANDY Klubben med hjerte for alle! Sveiva Innebandy Postboks 40 Stovner 0913 Oslo Innholdsfortegnelse;

Detaljer

Rettledning til styrets/strategisk utvalg:

Rettledning til styrets/strategisk utvalg: Rettledning til styrets/strategisk utvalg: - Alle handlingsplaner følger av strategiplan og videre prioriterte strategiområder. Jmf. pyramiden s.7 i Strategiplan 2013 2018. - Hver enkelt fagansvarlig/region

Detaljer

Strategiplan Strategiplan

Strategiplan Strategiplan Strategiplan 2016-2018 Strategiplan 2016-2018 1 2 Strategiplan 2016-2018 1 Innledning Elverum Fotball er en av Norges største fotballklubber, med over 1100 spillende medlemmer fra 35 ulike nasjoner. Tilbud

Detaljer

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013 Siljan Idrettslag Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013 «Samhold og glede gjennom mestring og trivsel» SILs visjon «Flest mulig lengst mulig» SIL fotballs visjon «Fotballglede,

Detaljer

ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR HURDAL IDRETTSLAG

ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR HURDAL IDRETTSLAG ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR HURDAL IDRETTSLAG Utkast utarbeidet februar 2011 av Olaf Knai og Rune Nordgård. 1 Innholdsfortegnelse: VISJON.. ANSVARS- OG MYNDIGHETSFORHOLD FOR:.. Hovedstyret (HS) Herunder leder,

Detaljer

Profil- og målsetningsplan

Profil- og målsetningsplan www.avaldsnes.no AVALDSNES IDRETTSLAG Stiftet 16. juni 1937 Profil- og målsetningsplan 2011-2017. Vår visjon: AIL skal gi klubbens medlemmer glede, muligheter og utfordringer uansett talent og ambisjoner.

Detaljer

Sportsplan KIL pr. Sept V1. SPORTSPLAN for Kråkenes IL

Sportsplan KIL pr. Sept V1. SPORTSPLAN for Kråkenes IL SPORTSPLAN for Kråkenes IL 1 Innholdsfortegnelse Hensikt... 3 1.1. Visjon... 3 1.2. Rød tråd... 3 1.3. Trenerforum... 3 Retningslinjer... 4 2.1. Trenerkoordinator... 4 2.2. Trenerteamet... 4 2.3. Erfaringsutveksling...

Detaljer

Sportsplan. Revidert 11. juni 2013. Flint for alle Best i Vestfold på spillerutvikling

Sportsplan. Revidert 11. juni 2013. Flint for alle Best i Vestfold på spillerutvikling Sportsplan Revidert 11. juni 2013 Flint for alle Best i Vestfold på spillerutvikling Innhold www.ilflint.no 1 ORGANISASJONEN... 5 1.1 Fotballstyret... 5 1.2 Sportslig Utvalg... 5 2 SPORTSLIGE MÅL... 6

Detaljer

Arbeidsbeskrivelse for roller i Hasle Løren Håndballgruppe. Basert på forslag lagt ut på Norges Håndballforbund Region Øst sin hjemmeside

Arbeidsbeskrivelse for roller i Hasle Løren Håndballgruppe. Basert på forslag lagt ut på Norges Håndballforbund Region Øst sin hjemmeside Arbeidsbeskrivelse for roller i Hasle Løren Håndballgruppe Basert på forslag lagt ut på Norges Håndballforbund Region Øst sin hjemmeside Pr 21. mai 2014 Forslag til arbeidsinstruks for leder Er ansvarlig

Detaljer

Innhold ULLENSAKER ISSPORTKLUBB 1

Innhold ULLENSAKER ISSPORTKLUBB 1 Innhold Organisasjonshåndbok for Ullensaker Issportklubb (UISK)... 2 Ullensaker Issportklubb er... 2 Organisering av klubben... 2 Hovedstyret (HS)... 2 Valgkomiteen... 4 Sportslig utvalg... 4 Klubbens

Detaljer

FOR KJØKKELVIK-HÅNDBALL 2007-2010

FOR KJØKKELVIK-HÅNDBALL 2007-2010 STRATEGIPLAN FOR KJØKKELVIK-HÅNDBALL 2007-2010 Side 1 av 22 INNHOLD : Innledning Visjon og verdigrunnlag Demografi Grunnlagsdata Organisasjon - overordnede mål - konkrete mål Økonomi marked - overordnede

Detaljer

ABC-Lagleder FUTSAL barn. 5. Oktober 2015

ABC-Lagleder FUTSAL barn. 5. Oktober 2015 ABC-Lagleder FUTSAL barn 5. Oktober 2015 Velkommen! Knut Norstrøm Tore Bråteng Tone Holm Dagsvold Serie og kamp. adm Daglig leder Klubbutvikler Program NFF verdigrunnlag Hvorfor lagleder? Administrativ

Detaljer

Fana IL Skøyter. Strategi for perioden 2008-2012 Handlingsplan for 2008-2009 2008 2012. i samarbeid med

Fana IL Skøyter. Strategi for perioden 2008-2012 Handlingsplan for 2008-2009 2008 2012. i samarbeid med Fana IL Skøyter Strategi for perioden 2008-2012 Handlingsplan for 2008-2009 2008 2012 i samarbeid med Strategi og handlingsplan for FILS for perioden 2008 2012 1. Fana IL Skøyter 1.1 1.2 Hovedmål 1.3 Organisasjonsoversikt

Detaljer

Frisk Asker Fotball En klubb å være stolt av

Frisk Asker Fotball En klubb å være stolt av Frisk Asker Fotball En klubb å være stolt av Trener- og Lagledermøte 23. Oktober 2013 Frisk Asker Fotball 2013 Agenda Informasjon fra styreformann Oppsummering 2013 Gruppearbeid Fokusområder Samarbeid

Detaljer

SPORTSLIG PLAN. Otta håndball

SPORTSLIG PLAN. Otta håndball SPORTSLIG PLAN Otta håndball Visjon: «Best i Norddalen» Hvorfor ha en sportslig plan? Den gir veiledning for trenere, ressurspersoner i klubben. Det er nødvendig at alle trenere, oppmenn, foreldrekontakter,

Detaljer

SPORTSPLAN BARNEFOTBALLEN MALVIK IL 2012

SPORTSPLAN BARNEFOTBALLEN MALVIK IL 2012 SPORTSPLAN BARNEFOTBALLEN MALVIK IL 2012 Verdier og holdninger Hovedmål barnefotball: Gi så mange barn som mulig et kamptilbud og en fotballopplevelse preget av trygghet, mestring og trivsel gjennom både

Detaljer

Overordnet. sportslig rammeplan. Flisa Allianseidrettslag

Overordnet. sportslig rammeplan. Flisa Allianseidrettslag Overordnet sportslig rammeplan Flisa Allianseidrettslag Utarbeidet av: Stein Johannesen, fagansvarlig toppidrett/idrett, Solør videregående skole Morten I. Schei, daglig leder Sist oppdatert: 04.09.2013

Detaljer

Sportsplan for Nordby IL!

Sportsplan for Nordby IL! Sportsplan for Nordby IL! Dette er den overordnede sportsplanen for idrettslaget og omhandler verdier og målsetninger. De enkelte gruppene i Idrettslaget skal etter behov utarbeide egen sportsplaner, som

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN FOR SKEDSMO SKIKLUBB 2015 2020

VIRKSOMHETSPLAN FOR SKEDSMO SKIKLUBB 2015 2020 VIRKSOMHETSPLAN FOR SKEDSMO SKIKLUBB 2015 2020 Innhold INNLEDNING... 3 VISJON... 3 VIRKSOMHETSIDÈ... 4 VERDIER... 4 SAMSVAR MED PLANER OG STRATEGIER I KLUBBEN (SPESIELT SPORTSLIG PLAN)... 5 HOVEDMÅL...

Detaljer

Hospiteringsregler for GIL Fotball

Hospiteringsregler for GIL Fotball Gossen IL Hospiteringsregler for GIL Fotball Bakgrunn og regler Fotballgruppen 3/19/2010 Contents Bakgrunn... 3 Hva er hospitering?... 4 Flytsonebegrepet... 4 Flest mulig spillere i flytsonen... 5 1. Ordinær

Detaljer

Informasjonshefte til foreldrekontakter i KIF håndball

Informasjonshefte til foreldrekontakter i KIF håndball Informasjonshefte til foreldrekontakter i KIF håndball KIF Håndball Boks 448 4664 Kristiansand Klubbkontor: Gimlehallen Jegersbergveien 3 4630 Kristiansand www.kif.no - e-post: post@kif.no 5. januar 2015

Detaljer

Forslag til arbeidsbeskrivelser for håndballstyre

Forslag til arbeidsbeskrivelser for håndballstyre Forslag til arbeidsbeskrivelser for håndballstyre Dette forslaget til arbeidsbeskrivelser er basert på et dokument som er laget av håndballgruppa i Nordby IL. Arbeidsbeskrivelsene er ment som et forslag

Detaljer

Sportslig handlingsplan Fotball

Sportslig handlingsplan Fotball Sportslig handlingsplan Fotball 2016-2019 I Sportslig handlingsplan, versjon, 2. mars 2016 Innhold Innledning... 2 Visjon... 2 Hovedmål... 2 Delmål og virkemidler, individuelt nivå... 2 Delmål og virkemidler.

Detaljer

Strategiplan 2009-20122012 HAMAR IL svømming Versjon 1 20.11.08 VISJON HIL svømmegruppe skal være et kraftsentrum for svømmesporten i det indre østlandsområdet og tilby et bredt sportslig tilbud i et godt

Detaljer

Årsmøte Håndball gruppe. Hasle Løren klubbhus 11. februar 2016

Årsmøte Håndball gruppe. Hasle Løren klubbhus 11. februar 2016 Årsmøte Håndball gruppe Hasle Løren klubbhus 11. februar 2016 Innledning Vi kjører årsmøte med standard agenda, ingen saker er meldt inn i forkant Reglene er at det kun er medlemmer som kan være med å

Detaljer

INNLEDNING VISJON OG VERDIER

INNLEDNING VISJON OG VERDIER SPORTSPLAN 1 INNLEDNING - Formålet med sportsplanen er å skape retningslinjer for aktiviteten vi har i klubben og dermed utvikle klubben og spillere i en positiv retning. Det er viktig at trenere og lagledere

Detaljer

Strategiplan 2012 2017. - Vi skaper. morgendagens helter. SSK Skjetten Basketball Versjon 1,0 Vedtatt på årsmøte 20.06.2012 Side 1

Strategiplan 2012 2017. - Vi skaper. morgendagens helter. SSK Skjetten Basketball Versjon 1,0 Vedtatt på årsmøte 20.06.2012 Side 1 Strategiplan 2012 2017 - Vi skaper morgendagens helter Side 1 Visjon, Misjon og Verdier Visjon Vi skal være anerkjent som et forbilde for idrettslag i Norge og som et kraftsenter i skandinavisk basketball.

Detaljer

Virksomhetsplanen beskriver mål og planer som skal evalueres og revideres hvert år.

Virksomhetsplanen beskriver mål og planer som skal evalueres og revideres hvert år. VIRKSOMHETSPLAN FOR SPORTSLIG UTVALG 2. ktber 2008 Innledning Virksmhetsplanen beskriver mål g planer sm skal evalueres g revideres hvert år. Aktiviteten i Egge håndball baserer seg i hvedsak på frivillig

Detaljer

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL TIRSDAG 10. APRIL 2012

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL TIRSDAG 10. APRIL 2012 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL TIRSDAG 10. APRIL 2012 ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL Dag: Tirsdag 10. april 2012 Tid: Kl. 1900 Sted: Skjettenhallen, møterom oppe på tribuneplan DAGSORDEN 1.

Detaljer

STRATEGIPLAN IL BRODD BADMINTONGRUPPEN

STRATEGIPLAN IL BRODD BADMINTONGRUPPEN STRATEGIPLAN IL BRODD BADMINTONGRUPPEN 2010 2012 Årsmøte 2010 Side 1 HENSIKT 1.0 Hvem er vi for? IL Brodds badmintonavdeling skal tilby alle over 8 år et godt aktivitetstilbud gjennom badmintonidretten.

Detaljer

Foreldremøte

Foreldremøte Foreldremøte 98 18.09.08 Klubbvisjon CSK fotballavdelingen skal gjennom sine tilbud bidra til at så mange som mulig stimuleres til å spille fotball så lenge som mulig. Klubben skal være et sosialt knutepunkt

Detaljer

Sportsplan - Idrettslaget Nordlandet

Sportsplan - Idrettslaget Nordlandet 1. Visjon: ILN - Sportsplan Rev.3 17.03.2017 Sportsplan - Idrettslaget Nordlandet Idrettslagets visjon er forankret i slagordet: «Vi e bæst på å ha det kjækt» 2. Treningstilbud og utvikling: a. Vi skal

Detaljer

Sinsen Refstad IL Stiftet 27.05.2013 Org.nr 912 183 610. Rammeplan, med sportslig plan og dommerplan, for Sinsen-Refstad Håndball 2015

Sinsen Refstad IL Stiftet 27.05.2013 Org.nr 912 183 610. Rammeplan, med sportslig plan og dommerplan, for Sinsen-Refstad Håndball 2015 Sinsen Refstad IL Stiftet 27.05.2013 Org.nr 912 183 610 Rammeplan, med sportslig plan og dommerplan, for Sinsen-Refstad Håndball 2015 Begeistring Innsatsvilje Respekt Fair Play Innholdsfortegnelse Innledning:...

Detaljer

SIF Håndball Strategi og organisasjonsplan 2016-2020. Til beslutning årsmøtet 2016

SIF Håndball Strategi og organisasjonsplan 2016-2020. Til beslutning årsmøtet 2016 SIF Håndball Strategi og organisasjonsplan 2016-2020 Til beslutning årsmøtet 2016 Strategisk mål og retning 2016 2020 SIF Håndball skal være en av Norges ledende elite- og største breddeorienterte håndballklubber.

Detaljer

SPORTSLIG PLAN. Vålerenga Innebandy junior

SPORTSLIG PLAN. Vålerenga Innebandy junior SPORTSLIG PLAN Vålerenga Innebandy junior 2016-2020 1 Innledning Dette dokumentet gir rammene for det sportslige tilbudet og er ment å være en rettesnor for alle trenere, ledere og utøvere i Vålerenga

Detaljer

Årsmøte i Haslum IL Håndball. 13. Februar 2014

Årsmøte i Haslum IL Håndball. 13. Februar 2014 Årsmøte i Haslum IL Håndball 13. Februar 2014 Stor idrettsglede i mange årsklasser 2 Dagsorden 1. Åpning 2. Konstituering Godkjenning av innkalling Godkjenning av dagsorden Valg av dirigent 3. Oppsummering

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2015 IL HOLEVÆRINGEN FOTBALL

HANDLINGSPLAN 2015 IL HOLEVÆRINGEN FOTBALL IL HOLEVÆRINGEN FOTBALL - Idrettsglede for alle - HANDLINGSPLAN 2015 Post adresse Postboks 6 3529 Røyse Besøksadresse Svendsrudmoen Stadion Trongmoen 45 3530 Røyse Foretaksregisteret NO 985 195 501 MVA

Detaljer

Målsettinger. Overordnede mål

Målsettinger. Overordnede mål Retningslinjer for foreldre på lukkede partier Målsettinger Overordnede mål Hovedmålet for Hammer Turn er å gi medlemmene, uansett alder og kjønn, et best mulig tilpasset sportslig tilbud. Klubben er en

Detaljer

Formålet med sportslig plan

Formålet med sportslig plan Formålet med sportslig plan Bakgrunnen for dokumentet er at vi ønsker en helhetlig linje for ØHIL Bandy Vi ønsker å oppnå forutsigbarhet for utøvere, foreldre, trenere og lagledere i forhold til treningstilbud,

Detaljer

SPORTSPLAN STIF HÅNDBALL

SPORTSPLAN STIF HÅNDBALL SPORTSPLAN STIF HÅNDBALL 1. GENERELT Sandefjord Turn & Idrettsforenings verdier og normer for idrett følger Norges Idrettsforbunds formålsparagraf ( 1-2) om at all idrettsaktivitet skal bygge på grunnverdier

Detaljer

GNEIST. Håndball. Foreldrehåndbok

GNEIST. Håndball. Foreldrehåndbok GNEIST Håndball Foreldrehåndbok Kort om håndboken Styret i håndballgruppen med ansvarsfordeling (se Gneist hjemmeside) Lagsoversikt med trenere og foreldrekontakter (se Gneist hjemmeside) Treningstider

Detaljer

Retningslinjer for aldersbestemte aktiviteter i Sportsklubben Freidig

Retningslinjer for aldersbestemte aktiviteter i Sportsklubben Freidig Retningslinjer for aldersbestemte aktiviteter i Sportsklubben Freidig «Barn som driver med idrett gjør det fordi det er moro, og det er i barne- og ungdomsårene grunnlaget for gode aktivitetsvaner dannes».

Detaljer