Informasjonshefte for oppmann i handballgruppa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Informasjonshefte for oppmann i handballgruppa"

Transkript

1 Årdalstangen Idrettslag Laget for alle Informasjonshefte for oppmann i handballgruppa Handballgruppa ÅTIL

2 Innhald Kontaktinformasjon... 5 Styret i handballgruppa... 5 Andre funksjonar... 5 Sportsleg utval... 5 Dommarar i ÅTIL... 5 Oversikt trenar/oppmann... 6 Oppmannen sine oppgåver... 7 Ved sesongoppstart... 7 I samband med kampar/arrangement... 7 I sesongen... 7 Lisens, medlemskap og forsikring... 8 Spelarar frå mini - 11 år... 8 Spelarar 13 år - senior... 8 Trenarar for lag opp til 12 år... 8 Trenarar for spelarar fom 13 år eller trenar som spelar sjølv... 8 Dommar:... 8 Treningsavgift 2012/ Utgifter... 9 Aldersbestemt... 9 Seniorlag... 9 Tangenhallen... 9 Skap i hallen... 9 Garderobe på treningar... 9 Arrangement... 9 Informasjonsskriv... 9 Sekretariat Frukt: Kiosk FairPlay- vert Garderobar Billettar Turnering

3 Sesongslutt Sesongavslutning for laget Årsrapport Nyttig informasjon Korleis omberamme kamp (gjeld Region Vest) Kampreglement og bestemmelser sesongen 2012/

4 Velkomen som oppmann i ÅTIL handball Me er veldig glad for at du stiller opp som oppmann for ditt lag. Det er mange praktiske saker som må følgjast opp av nokon utanom trenaren. Me er ei handballgruppe med fleire lag og er avhengig av at informasjon kjem fram rett mellom spelarar, foreldre, trenarane og styret handballgruppa. Oppmannen si oppgåve er å vere kontaktledd. Dersom eit lag vel å ha fleire oppmenn, må det vere kun ein som har ansvaret inn mot styret. Me håpar du gledar deg til å vere ein ressurs for både Åtil handball og spesielt for laget ditt. Me kan love deg mange fine stunder og kjekke utfordringar J - Styret Åtil handball- 4

5 Kontaktinformasjon Postadresse Årdalstangen idrettslag v/handball, Postboks 171, 6881 Årdalstangen Web-side Konto Epost Styret i handballgruppa Namn Telefon Leiar Laila Røneid Nestleiar/økonomiansvarleg Arne Kjos (ut 2012) Sportsleg ansvarleg Anne Kauppi Styremedlem May Britt B. Øvstetun Styremedlem Reidun Fodnes Andre funksjonar Omberamming Laila Røneid Innkjøp Hege Furset Dommarkontakt May Britt B. Øvstetun Ferjekort Reidun Fodnes Sportsleg utval Sportsleg leiar Anne Kauppi Trenar Ingvill Eldegard Trenar Vibeke Rinde Dommarkontakt May Britt B. Øvstetun Dommarar i ÅTIL Dommar II Andreas Bjørkum Øvstetun Hilde Kauppi Straumsheim Dommar I Endre Kauppi Straumsheim Marte Rinde Halvor Neset Mathias Hansen Susanne Øy Thomas Breivik Henriette Kolås Mathias L Madslien Susanne Øy Moen Dommarkontakt ÅTIL May-Britt Bjørkum Øvstetun Dommarkontakt Region Vest Tom Erik Lindhjem

6 Oversikt trenar/oppmann Lag Trenar Telefon Oppmann Telefon J10 Harald Husabø Merete Ylvisåker Alfred Holsæter J11 Anita Nesse Ann Marit Vårdal Elin Viken J14 Ingvill Eldegard Anne Berit Lerum J 1998 Tore Øren J14 J 1999 Anne Kauppi Henny Midtun Bodil Madslien G10 Hilde Kauppi Janne Fuglestrand Straumsheim Nina S Dahl G11 Lena Midtun Trude Akre May Britt Kolås G12 Ann Kristin Hæreid Reidun Fodnes Kjersti Asperheim G14 Aud Andersen Karin Hollevik G16 G1997 G16 G1996 Menn 4. div. Anne Kauppi Laila Hansen Alfred Holsæter Aud Andersen Gro Irene Sveen Terje Solheim Oli Sveinsson 6

7 Oppmannen sine oppgåver Det skal vere ein oppmann for kvart lag som vert valt for ein sesong om gongen. Oppmannen skal vere bindeledd mellom laget og handballgruppa sitt styre. Ved sesongoppstart Møte på sesongens første fellesmøte for trenarar/oppmenn Delta på første trening Lage oversikt på spelarar med telefonnummer Sjekke at alle har betalt lisens Sjekke at spelar er medlem i ÅTIL eller har familiemedlemskap Sjekke at laget har utstyr/drakter osv. som det treng Ta ut terminlister frå regionen sine nettsider og gje ut kopi til spelarane Få oversikt over sjåførar på laget som kan køyre Tangenbussane Halde foreldremøte I samband med kampar/arrangement For 10 og 11-års lag - kontakte dommarkontakten for å skaffe dommarar til heimekampane Sette opp dugnadsliste til sekretariat, kiosk, FairPlay-vert når laget har dugnad Fylle ut kamprapporten (i samarbeid med trenar) Levere kamprapport til skanning og innsending til Anne (når laget har arrangement) Hente varer hjå Rema1000 før arrangement (avtal med Hege) Telje opp varer i brusskap/arrangementskap og skrive handleliste (legg denne i skrinet) Hente og levere pengeskrin når laget har dugnad (ta oppgjer på kasse etter arrangement og fyll ut kassaskjema) NB! 2 personar skal telje opp. betale ut dommarane (legg dommarrekninga i skrinet) I sesongen Levere ut treningsavgift Samordne påmelding av spelarar/lag til turnering Ha ansvar for utstyr/medisinskrin og sørge for at dette er fylt opp Avklare omberammingar med møtande lag og varsle omberammingsansvarleg (fyll ut skjema som skal leverast inn) Arrangere foreldremøte Sende ut påminning om kampar, tid/stad, passe på at det er nok spelarar (i samarbeid med trenar) og at foreldre køyrer dersom det ikkje er Tangenbuss Skaffe sjåfør til Tangenbuss eller privatbilar når det skal brukast ansvar for utlevert materiell, også innsamlinga ved sesongslutt. NB! Ingen skal ha drakter med seg heim. Vask av drakter skal gå på rundgang i laget. Hjelpe trenar der denne måtte ha behov for hjelp Kontaktperson saman med trenar for nye og gamle spelarar med foreldre som har spørsmål eller treng opplysningar Ha klar ny oppmann til neste sesong viss du ikkje skal fortsette sjølv 7

8 Lisens, medlemskap og forsikring Før nyttår, det året spelaren er 13 år, må oppmannen sørgje for at dei løyser ut lisens. Dersom lisens ikkje er i orden blir klubben bøtelagt og spelaren kan heller ikkje delta i kampar. Handballgruppa får bot på spelarar som ikkje har lisens i orden ved kamp, denne vil bli vidarefakturert til spelaren. Lisens er den enkelte spelaren sitt eige ansvar å ordne/betale. Viktig da det òg er spelarforsikring. Merk òg at forsikringa på lisensen ikkje er gjeldande viss spelaren ikkje er medlem i idrettslaget. Sjekk at spelarane har medlemskap eller familiemedlemskap. Frå sesong 2011/2012 er handball-lotteriet gått ut og lisensen er auka. Årdalstangen skal nytte Norges Håndball Forbunds regler for bruk av lisens ved ulykkesforsikring. Skade på utstyr (f.eks briller) er ikkje dekka av sportslig forsikring i NIFs eller LISE. Spelar må derfor nytte familien/eigen forsikring for eventuelle skade på utstyr. Spelarar frå mini - 11 år Forsikret gjennom NIFs barneforsikring. Eigenandel som spelar må betale sjølv. Spelarar 13 år - senior Forsikra gjennom LISE/LISE pluss forsikring. Eigenandel som spelar må betale sjølv. Trenarar for lag opp til 12 år Forsikra gjennom NIF s barneforsikring. Trenarar for spelarar fom 13 år eller trenar som spelar sjølv Handballgruppa dekker betaling av lisens (kun LISE) for dei som ynskjer det. Dommar: Handballgruppa dekkar lisens for dei dommarane som ikkje spelar aktivt handball (kun LISE). 8

9 Treningsavgift 2012/2013 Det er for denne sesongen fylgjande treningsavgift: 10 og 11 åringar kr. 400,- 12 år og opp til og med 16 år kr. 600,- Senior (frå 17 år) kr 1800,- Utgifter Handballgruppa dekker reiseutgifter i samband med bortekampar (dagsreiser). Dersom det er behov for overnattingstur i samband med seriekamp så er det sett ein eigendel på kr.,- pr. spelar som dekker overnatting og mat. Aldersbestemt Utgifter til drift av aldersbestemte lag vert dekka inn av dugnader som handballgruppa deltek på (Målrock, Fjord til Fjell), treningsavgifter, eigendel og anna sponsorinntekt. Seniorlag Seniorspelarane får i tillegg tildelt eigne dugnader som skal dekke inn utgifter til drift av laget. Styret fører eige rekneskap for seniorlag for å unngå at drift av desse går ut over aldersbestemte lag. Tangenhallen Me er brukarar av hallen og må derfor halde oss til dei reglande som gjeld for hallen. Da det er spelarane og trenaren som i hovudsak er brukarane, har trenarane eit spesielt ansvar å sikre at reglane vert etterlevd. Alle skal rydde etter seg etter kvar trening. Utstyr skal låsast inn og dørene skal låsast. Skap i hallen Me eig og disponerer skap i hallen; både fellesskap og kvart lag har sitt eige skap. Fellesskapa vert nytta til oppbevaring av utstyr til treningar og sekretariatsutstyr til arrangement i regi av klubben. Det er trenarane og sportsleg leiar som i hovudsak skal ha tilgang til skapa. Garderobe på treningar Garderobar kan nyttast på trening, men det må ryddast og låsast etter bruk. Gjer spelarane medvitne på at dei har eit ansvar for å rydde opp etter seg. Arrangement Informasjonsskriv Det ligg eige informasjonsskriv i arrangørperm. Dette skal delast ut til alle gjestande lag som kjem i hallen og garderobenummer førast på. I tillegg skal namn på dagens FairPlay-vert førast på skrivet (vert må ha vest på seg). 9

10 Sekretariat Arrangørlag har ansvar for å ha nok folk i sekretariatet. På aldersbestemte kampar må det vere ein vaksen til å styre klokka og ein vaksen til å skrive kamprapportar. Kamprapportar skal fyllast ut med alle opplysningar frå laga og skrivast under av trenarar og dommarar, sekretær og tidtakar. Dersom laget treng opplæring på klokke og anna sekretariatsarbeid så ta kontakt med styret så ordnar me det. Styret hjelper til med sekretariatet ved seniorkampar. Frukt: Seniorkampar; ved seniorkampar skal det settast inn fruktfakt til begge lag i garderobe. Dette skal vere klart før laga kjem. Det skal òg settast inn fruktfat til gjestande lag (frå 12 år) som kjem utanfor indre-basseng t.d. Vik og utover Jølster og oppover Kiosk Ved arrangement med meir enn ein kamp så skal kiosken vere open for sal. Styret har eigen innkjøpsansvarleg som hjelper til med uttak av varer. Skapet skal innhalde brus, kaffi, sjokolade m.m. I skapet er det i tillegg kaffitraktar, kaffikanner, vaffeljern, mikrobølgeovn m.m. som er handballgruppa sin eigedom. Hugs derfor å låse inn. Det er i tillegg ein frysar som me oppbevarar pizzabollar. FairPlay- vert ÅTIL er FairPlay-klubb og har eigne reglar for spelarane. Kvar spelar må skrive under på FairPlay-kontrakt ved sesongstart. Oppmann må sørgje for at alle spelarane skriv under på kontrakten. Ved arrangement i hallen skal det alltid vere ein FairPlay vert som tek i mot gjestande lag og syner dei til rette i hallen. Hugs å gje ut informasjonsskrivet velkommen til Tangenhallen. Verten skal òg vere tilgjengeleg i hallen for publikum og spelarar. Styret avgjer kva kampdagar me har FairPlay-arrangement og varslar om det. Målsetting er at alle laga våre skal ha hatt eitt FairPlay-arrangement i løpet av sesongen. Garderobar Ved kamp skal alle lag ha tildelt garderobe. Det er ikkje høve til å nytte hall eller kafé til å oppbevare klede/sko m.m. Arrangørlag må sørgje for at alle lag får tildelt garderobe når dei kjem. Seniorlag skal alltid ha garderobe 7 og 8. Billettar Det skal seljast billettar ved alle arrangement med meir enn 2 kampar. Prisen er kr. 30,- for vaksne over 18 år. Gratis for dei under 18 år. 10

11 Turnering Handballgruppa har som mål at det skal vere ein fellesturnering der alle laga reiser samla. Sportsleg utval har ansvar for å velje turnering og informere laga om opplegget. Eigendel for spelarane vert sett ut frå kva kostnad turneringa har. Me har ei øvre grense for eigendel på kr. 800,- pr spelar som skal dekke deltakaravgift, måltid, overnatting og reise. Styret tilrår at turnering ved sesongslutt 2012/13 vert Ål-turneringa i april Sesongslutt Sesongavslutning for laget Oppmann og foreldre ordnar avslutning for sesongen med ei sosial samling. Det blir sett av kr 100,- pr spelar som kan nyttast til dette. Årsrapport Oppmann i samarbeid med trenar må levere rapport for sesongen til sportsleg leiar umiddelbart etter sesongavslutning. Denne rapporten skal følgje som ein del av handballgruppa sin årsmelding til årsmøtet. Ta gjerne med bilete. Styret lagar mal for korleis rapporten skal sjå ut så me får lik presentasjon av alle laga. Korleis skrive årsrapport for ÅTIL handball Det skal alltid skrivast ein årsrapport for haust og vårsesongen frå førre sesong. Årsmeldinga til handballgruppa føl ikkje handballsesongen. Årsrapport skal innehalde følgjande: Kva lag det er Årstall spelarar født Antall spelarar Kor mange gonger laget trenar Trenarar/oppmenn Spelarar etter kvarandre, ikkje i tabellar. Kva serie laget har delteke i Kva turnering/cup laget har delteke på Vart målet for laget oppnådd i sesongen? Spelarar på prestasjonslag (kretslag, kretssamlingar, regionale samlingar) Tabellplassering med total tal lag Helsing frå trenar og oppmann Ymse Hugs bilete frå kampar og lagbilete. Årsrapporten skal sendast til og må vere levert innan 1. november. 11

12 Nyttig informasjon Korleis omberamme kamp (gjeld Region Vest) Oppmann i samarbeid med trenar må fylle ut omberammingsskjema og levere til leiar som sørgjer for at dette vert sendt til NHF RegionVest. På Regionstinget i mai, bestemte klubbane at det skal vere mogleg å flytte kampar inntil 5 dagar før opphavlig kampdato. Det vil betyr at ein har to fristar å halde seg til når det gjeld omberamming: Inntil 10 dager før opprinnelig kamptidspunkt: Gebyrfri årsak (gratis): o Gebyrfri periode o Konfirmasjonsaktivitet dokumentasjon må vedlegges søknad o Skoleaktivitet dokumentasjon må vedlegges søknad o Skoleferie o Landslagsaktivitet (ikke samlinger for SUM, RUM og Bylag) Alle andre årsaker kr 300,- i gebyr Inntil 5 dager før opprinnelig kamptidspunkt: Kr 1000,- i gebyr uansett årsak For at en søknad skal godkjennes må omberammelsesreglementet være fulgt. Se vedlagte link for informasjon om hvordan flytte kamper: Viktig at søker klubb også kontakter den oppsatte dommeren, slik at den/de blir informert om at kampen utgår og får spørsmål om de har anledning til å dømme på nytt kamptidspunkt. Det er som nevnt søker klubb som er ansvarlig for å skaffe dommer til kampen som flyttes og dette må være avtalt før omberammelses søknaden sendes Regionskontoret. Både omberamminger og trekningsmeldinger medfører en del hull i arrangementene. For å unngå store opphold mellom kampene og for å unngå større utgifter for klubbene, komprimerer vi kampene etter 10 dagers fristen. Dette kan da medføre at det kan bli endringer av kamptidspunkt etter 10 dagers fristen. Les sak på Region Vest si heimeside for meir informasjon: Omberammelse som følge av sykdom: For at sykdom skal kunne benyttes som gyldig grunn for omberamming gjelder: - Minst 3 av lagets faste (som fast spiller regnes spiller som har stått på kamprapporten i lagets 3 siste kamper) spillere må være syke. - Sykdommen må være av akutt/epidemisk karakter. - Det understrekes at skader i denne sammenheng ikke regnes som sykdom. Dokumentasjon i forbindelse med slike omberammelser må være Regionskontoret i hende senest 5 virkedager etter at kampen skulle vært spilt. 12

13 Skjema for omberammelse skal inneholde følgende (ligg som vedlegg) 1. Søker for omberammelsen: o Klubb o Kontaktperson, med e-postadresse og telefonnr. 2. Årsak for omberammelse: o Kryss av for årsak for flytting av kampen 3. Opprinnelig kampinformasjon: o Kampnr - starter med 56 etterfulgt av 8 siffer (f.eks.: 56J12A1038) o Dato og klokkeslett o Hjemme og Bortelag o Hall og arrangør 4. Ny kamp ønskes å spilles: o Dag, dato og klokkeslett o Hall - hallansvarlig skal være forespurt og varslet o Motstanders kontaktperson, inkl. mobilnr o Dato for aksept fra motstander 5. Dommere: o Kryss av om oppsatt dommere ønsker å dømme på nytt kamptidspunkt o Om ikke, skal nye dommere forespørres og navn fylles inn - se oversikt over Dommere sesongen 11/12 under Dommere i venstre marg For at søknaden skal være gyldig må den være regionskontoret i hende innen oppsatt frist før opprinnelig kamptidspunkt. Ingen omberammelse er gyldig før endringsmelding er sendt ut pr e-post fra NHF region vest og terminlisten på handball.no er oppdatert med nytt kamptidspunkt. Kampreglement og bestemmelser sesongen 2012/13 Oppdatert Kampreglement og Bestemmelser er tilgjengelig på RegionVest si heimeside: På Regionstinget i mai ble det gjort noen vedtak som får følger for kommende sesong i tillegg til at Regionsstyret har vedtatt bestemmelsene for sesongen Vi nevner kort: - Ny ballstørrelse for Jenter 15 (som da også kan spille med klister) - Endringer i omberammelsesreglementet. Det vil nå være mulig å omberamme kamper inntil 5 dager før opprinnelig kampdato - Endringer i dispensasjonsreglementet og registrering av resultater til lag med disp. - Nye dommersatser i enkelte klasser - Ny sats for ikke å møte til kamp i aldersbestemte klasser - Spilleberettigelse. Nå kan en også fritt benytte 3 spillere fra 2. laget til 3. laget, samt 3. lag til 4. lag. Følgende ble vedtatt på Regionstinget: I klassene J/G år kan det fritt benyttes inntil 3 spillere fra 1.laget på 2.laget, uten at disse må stå over en 1.lagskamp. Dette gjelder også mellom 2.laget og 3. laget, samt mellom 3. lag og 4. lag fortsatt slik nedover på lagene. 13

INFORMASJON FOR OPPMENN

INFORMASJON FOR OPPMENN HANDBALLGRUPPA INFORMASJON FOR OPPMENN Velkommen som OPPMANN i handballgruppa. Styret i handballgruppen set stor pris på at du har påtatt deg ansvaret som oppmann. Utan eit godt samarbeid med og god støtte

Detaljer

Oppmannsperm. Skal innehalde alle relevante opplysningar for sesongen Rollebeskrivelse Arbeidsfordeling Alle skjema

Oppmannsperm. Skal innehalde alle relevante opplysningar for sesongen Rollebeskrivelse Arbeidsfordeling Alle skjema Oppmannsmøte 2014 Oppmannsperm Skal innehalde alle relevante opplysningar for sesongen Rollebeskrivelse Arbeidsfordeling Alle skjema Organisering av lag Styret Økonomiansvarleg Oppmann Hovudtrenar Lagleiar

Detaljer

Lagleiarmøte Info Trio-sesongen-12

Lagleiarmøte Info Trio-sesongen-12 Lagleiarmøte Info Trio-sesongen-12 Sakliste: 1 Informasjon 2 Aktiviteter 2012 3 Fair play! 4 Reiser 5 Praktisk heimekampar 6 Utstyr 7 Føringar frå styret 8 Sportsleg 9 Bruk av Triohuset 10 Eventuelt Styret

Detaljer

VEL MØTT TIL ETNE CUP 2008!

VEL MØTT TIL ETNE CUP 2008! INVITASJON til Etne Cup 2008 For 27. gong har Etne Idrettslag gleda av å innby til Etne Cup 20. 22. Juni 2008 Klasseinndeling Etne Cup 2008: Klasse Navn Født etter 1 Gutar 9 (5`er fotball) 1.1.1999 2 Gutar

Detaljer

VEKEPLAN: TRENING - KAMP

VEKEPLAN: TRENING - KAMP VEKEPLAN: TRENING - KAMP STRANDA FOTBALL 2014 Vekeplan 35 Veke: 35: 25.august 31.august DAG - TID AKTIVITET: KLASSE: ARENA: VARIABEL: Original: Veke 35 Klasse Merknad - Dommer Fergetider: Liabygda: 1615

Detaljer

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist Telenor Xtra Hødd Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Telenor Xtra FFO er eit samarbeid mellom Telenor og Norges Fotballforbund. Tilbodet gjeld

Detaljer

HANDLINGSPLAN FAIR PLAY FOTBALLSESONGEN 2014

HANDLINGSPLAN FAIR PLAY FOTBALLSESONGEN 2014 Det handlar om RESPEKT, ikkje sant? HANDLINGSPLAN FAIR PLAY FOTBALLSESONGEN 2014 Utarbeida av Fair Play-utvalet i Austevoll Kommune eit samarbeid mellom Austevoll IK, Hundvåkøy IL og Selbjørn IL. I sesongen

Detaljer

Oppmannsperm IL JOTUN FOTBALL

Oppmannsperm IL JOTUN FOTBALL IL JOTUN FOTBALL Versjon 1-2014 Innhald 1. STYRET I IL JOTUN FOTBALL... 2 2. ARBEIDSOPPGÅVER OG ORGANISERING FOR LAG... 3 2.1 Oppmann... 3 2.2 Lagleiar... 3 2.3 Hovudtrenar... 4 3. FORSIKRINGAR... 5 4.

Detaljer

IL Jotun Handball Senior Årsmelding 2013

IL Jotun Handball Senior Årsmelding 2013 IL Jotun Handball Senior Årsmelding 2013 ÅRSMELDING FOR 2013 HANDBALL SENIOR Kommentert [SV1]: Kommentert [SV2]: 1 STYRET SI SAMANSETNING 2 Leiar: Gunn Lerøy Sportsleg leiar/nestleiar: Torstein Kvam Styremedlem:

Detaljer

REGIONSTYRET HAR VEDTATT FØLGENDE BESTEMMELSER. Sesongen 2013/2014. Forhold Ald.best. Senior

REGIONSTYRET HAR VEDTATT FØLGENDE BESTEMMELSER. Sesongen 2013/2014. Forhold Ald.best. Senior REGIONSTYRET HAR VEDTATT FØLGENDE BESTEMMELSER Sesongen 2013/2014 A. LAG OG DOMMERE SOM IKKE MØTER TIL KAMP: Forhold Ald.best. Senior 1. Lag som ikke møter til kamp 1.gang (*) kr. 3 000,- kr. 3 000,- 2.

Detaljer

Håndbok for arrangører. i serien 2009/2010. FOTO: Bjørn Hove. E-post: nhf.rmn@handball.no Tlf: 72472040 Fax: 72472091

Håndbok for arrangører. i serien 2009/2010. FOTO: Bjørn Hove. E-post: nhf.rmn@handball.no Tlf: 72472040 Fax: 72472091 FOTO: Bjørn Hove Håndbok for arrangører i serien 2009/2010 NHF Region Midt-Norge Post: Idrettens Hus 7495 TRONDHEIM Besøk: Klostergt. 90 E-post: nhf.rmn@handball.no Tlf: 72472040 Fax: 72472091 NHF Region

Detaljer

Informasjonshefte til foreldrekontakter i KIF håndball

Informasjonshefte til foreldrekontakter i KIF håndball Informasjonshefte til foreldrekontakter i KIF håndball KIF Håndball Boks 448 4664 Kristiansand Klubbkontor: Gimlehallen Jegersbergveien 3 4630 Kristiansand www.kif.no - e-post: post@kif.no 5. januar 2015

Detaljer

Stemnehandboka for NKSF

Stemnehandboka for NKSF Stemnehandboka for NKSF I 2003 vart det bestemt å ha ei rulleringsliste for songarstemne 3 plassar kvart år, eit i Nordfjord, eit i Sunnfjord og eit i Sogn alle kor kan arrangere sjølv om dei er store

Detaljer

Jeg ønsker å flytte en kamp! - Hvordan går jeg frem?

Jeg ønsker å flytte en kamp! - Hvordan går jeg frem? A-B-C C...light for Trener/Oppmann Regionserieneiene Region Øst Vi opplever fra tid til annen at trenere og oppmenn er usikrepåhva som er rett og galt i forbindelsemedavvikling av regionseriekamper. Vi

Detaljer

dhk DRAMMEN HÅNDBALLKLUBB Stillingsinstruks og adm. rutiner junior elite Revidert 1.7.2007

dhk DRAMMEN HÅNDBALLKLUBB Stillingsinstruks og adm. rutiner junior elite Revidert 1.7.2007 DRAMMEN HÅNDBALLKLUBB Stillingsinstruks og adm. rutiner junior elite Revidert 1.7.2007 Innhold Innhold...2 1. Stillingsinstruks DHK rekrutt...3 1.1 Sportslig leder (rekrutt)...3 1.2 Trener...3 1.3 Assistent

Detaljer

KAMPREGLEMENT FOR NHF REGION VEST

KAMPREGLEMENT FOR NHF REGION VEST KAMPREGLEMENT FOR NHF REGION VEST Vedtatt på Regionstinget 12. 13. mai 2012. 1. NHFs LOV, KAMP- OG KONKURRANSE REGLEMENT Alle klubber tilsluttet NHF Region Vest skal arrangere og spille sine kamper i overensstemmelse

Detaljer

FairPlay-pris 2012. ca. 430 medlemmar. ca. 60-70 stk involvert styre - komitear nemnder trenarar -

FairPlay-pris 2012. ca. 430 medlemmar. ca. 60-70 stk involvert styre - komitear nemnder trenarar - FairPlay-pris 2012 FairPlay-pris 2012 FairPlay-pris 2012 ca. 430 medlemmar ca. 60-70 stk involvert styre - komitear nemnder trenarar - FairPlay-pris 2012 FairPlay-pris 2012 FairPlay-pris 2012 Dobbeltside

Detaljer

Påmelding 2013. Innhald: Informasjon lagspåmelding Kretskontingent Lagsavgift Dommargebyr Bestilling av materiell KM-aldersbestemt innandørs

Påmelding 2013. Innhald: Informasjon lagspåmelding Kretskontingent Lagsavgift Dommargebyr Bestilling av materiell KM-aldersbestemt innandørs Påmelding 2013 Innhald: Informasjon lagspåmelding Kretskontingent Lagsavgift Dommargebyr Bestilling av materiell KM-aldersbestemt innandørs Påmelding 2013 All lagspåmelding i seriesystemet for sesongen

Detaljer

Håndbok for arrangører

Håndbok for arrangører Håndbok for arrangører Norges Håndballforbund Region Øst NHF Region Øst ønsker å skape en best mulig sportslig ramme rundt kampene og vil derfor oppfordre alle arrangører til noen faste rutiner både før,

Detaljer

LANGTIDSPLAN FOR BRUSAND IDRETTSLAG 2010-2013

LANGTIDSPLAN FOR BRUSAND IDRETTSLAG 2010-2013 LANGTIDSPLAN FOR BRUSAND IDRETTSLAG 2010-2013 Innleiing Brusand idrettslag ynskjer å kunna gje ungdom og eldre eit sosialt og idrettsleg tilbod. Planen strekker seg over ein 3-års periode fram til 2013.

Detaljer

Invitasjon til kurs og haustsamling 20.-22. oktober 2015

Invitasjon til kurs og haustsamling 20.-22. oktober 2015 Invitasjon til kurs og haustsamling 20.-22. oktober 2015 I år vert det ei felles haustsamling og den vert arrangert: 20.-22.oktober Kurs: Scandic Hell, Stjørdal. Påmeldingsfrist 4. september! Oppstart:

Detaljer

INVITASJON til Etne Cup 2007

INVITASJON til Etne Cup 2007 INVITASJON til Etne Cup 2007 For 27. gong har Etne Idrettslag gleda av å innby til Etne Cup 22. 24. Juni 2007 Klasseinndeling Etne Cup 2007: Klasse Navn Født etter 1 Minigutt (5`er fotball) 1.1.1998 2

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage

INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage Seljord kommune Adresse: Flatdalsvegen 1139, 3841 Flatdal Telefon: 350 51365 E-post: heddeli.barnehage@seljord.kommune.no Styrar: Kristin Gaarder Opningstid: Måndag

Detaljer

Rettleiing for revisor sin særattestasjon

Rettleiing for revisor sin særattestasjon Rettleiing for revisor sin særattestasjon Om grunnstønad til nasjonalt arbeid til frivillige barne- og ungdomsorganisasjonar, statsbudsjettets kap. 857, post 70 (Jf. føresegn om tilskot til frivillige

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

Aldersgrenser sesongen 2008/2009. Aldersdispensasjoner. GENERELLE BESTEMMELSER Vedtatt av regionstyret januar 2008

Aldersgrenser sesongen 2008/2009. Aldersdispensasjoner. GENERELLE BESTEMMELSER Vedtatt av regionstyret januar 2008 GENERELLE BESTEMMELSER Vedtatt av regionstyret januar 2008 Aldersgrenser sesongen 2008/2009 Klasse 20 år: Født i 1988 eller senere. Klasse 18 år: Født i 1990 eller senere Klasse 17 år: Født i 1991 eller

Detaljer

Informasjonshefte til foreldrekontakter i RIL håndball

Informasjonshefte til foreldrekontakter i RIL håndball Informasjonshefte til foreldrekontakter i RIL håndball Randesund Idrettslag Sukkevann Idrettspark, Dvergsnesveien 31 4639 Kristiansand Telefon 38 17 00 70 www.randesundil.no - e-post: post@randesundil.no

Detaljer

REGLEMENT FOR LISENS OG DELTAGERBERETTIGELSE I NHF

REGLEMENT FOR LISENS OG DELTAGERBERETTIGELSE I NHF Begeistring - Innsatsvilje - Respekt - Fair Play REGLEMENT FOR LISENS OG DELTAGERBERETTIGELSE I NHF Ajourført etter Håndballtinget 2015 Gjelder for perioden 1. juli 2015 30. juni 2017 Utgitt av Norges

Detaljer

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist Telenor Xtra Hødd Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Telenor Xtra FFO er eit samarbeid mellom Telenor og Norges Fotballforbund. Tilbodet gjeld

Detaljer

Søknad om treningstid for Øystese Idrettshall 2003/2004.

Søknad om treningstid for Øystese Idrettshall 2003/2004. Vår ref. Dykkar ref. Dato: 03/1009-1/N-244//AGNH 23.07.2003 Søknad om treningstid for Øystese Idrettshall 2003/2004. Vedlagt ligg søknadsskjema for treningstid ved Øystese Idrettshall for hausten 2003

Detaljer

Fotballsesongen 2013 Laglederkveld ungdoms- og voksenfotball

Fotballsesongen 2013 Laglederkveld ungdoms- og voksenfotball Fotballsesongen 2013 Laglederkveld ungdoms- og voksenfotball Laglederkveld ungdoms- og voksenfotball Innhold: - Sesongen 2013 - Kamprapporter - Kampreglement - Forsikringer - Fair Play - Eventuelt - spørsmål

Detaljer

HANDLINGSPLAN FAIR PLAY FOTBALLSESONGEN 2015

HANDLINGSPLAN FAIR PLAY FOTBALLSESONGEN 2015 Det handlar om RESPEKT, ikkje sant? HANDLINGSPLAN FAIR PLAY FOTBALLSESONGEN 2015 Utarbeida av Fair Play-utvalet i Austevoll Kommune eit samarbeid mellom Austevoll IK, Hundvåkøy IL og Selbjørn IL. I sesongen

Detaljer

SESONGREGLEMENT 2015/16. Vedtatt av regionstyret 13. februar 2015

SESONGREGLEMENT 2015/16. Vedtatt av regionstyret 13. februar 2015 SESONGREGLEMENT 2015/16 Vedtatt av regionstyret 13. februar 2015 Dette reglementet gjelder i tillegg til NHFs lov, kamp og konkurransereglement -for alle klassene hvor det spilles 6 er og 7 er håndball

Detaljer

Handlingsplan for Sogn og Fjordane Orienteringskrins 2012-2013

Handlingsplan for Sogn og Fjordane Orienteringskrins 2012-2013 Handlingsplan for Sogn og Fjordane Orienteringskrins 2012-2013 Organisasjonen si største utfordring er å skape auka oppslutning rundt orienteringsidretten å ta vare på eksisterande medlemar å rekruttere

Detaljer

GNEIST. Håndball. Foreldrehåndbok

GNEIST. Håndball. Foreldrehåndbok GNEIST Håndball Foreldrehåndbok Kort om håndboken Styret i håndballgruppen med ansvarsfordeling (se Gneist hjemmeside) Lagsoversikt med trenere og foreldrekontakter (se Gneist hjemmeside) Treningstider

Detaljer

ÅRSHJUL OPPMENN BYÅSEN HÅNDBALL BREDDE. redigert juni 2010

ÅRSHJUL OPPMENN BYÅSEN HÅNDBALL BREDDE. redigert juni 2010 ÅRSHJUL OPPMENN BYÅSEN HÅNDBALL BREDDE redigert juni 2010 VELKOMMEN SOM OPPMANN: - Velkommen som oppmann i Byåsen breddehåndball. Viktig at oppmenn leser mail, går inn på Region Midt Norge side hjemmesider

Detaljer

S sosalisering og samspill. F Fritid og felleskap. O Omsorg

S sosalisering og samspill. F Fritid og felleskap. O Omsorg Brattholmen skulefritidsordning Nygårdsvegen 1 5350 Brattholmen Tlf: 55097504/98088134 E-post: liss.schumann@fjell.kommune.no S sosalisering og samspill F Fritid og felleskap O Omsorg SFO: SFO er eit fritidstilbod

Detaljer

Sandeid skule SFO Årsplan

Sandeid skule SFO Årsplan SFO Årsplan Telefon: 48891441 PRESENTASJON AV SANDEID SKULE SIN SFO SFO er eit tilbod til elevar som går på i 1. til 4. klasse. Rektor er leiar av tilbodet. Ansvaret for den daglege drifta er delegert

Detaljer

Landskyttarstemnet 2008 FØRDE 25.juli 2.august http://www.ls2008.no Epost: stemnekontor@ls2008.no

Landskyttarstemnet 2008 FØRDE 25.juli 2.august http://www.ls2008.no Epost: stemnekontor@ls2008.no Landskyttarstemnet 2008 FØRDE 25.juli 2.august http://www.ls2008.no Epost: stemnekontor@ls2008.no Dato: 27.03.2008 Til Alle skyttarlag i Det Frivillige Skyttervesen Velkommen til Landsskyttarstemne 2008

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE Alle vaksne i Lyefjell barnehage arbeider for at det enkelte barn opplever at: Du er aktiv og tydelig for meg Du veit at leik og venner er viktige for

Detaljer

Også i år har Sandsøy samarbeidd med Kvamsøy på a-lags nivå, 5 spelarar var med og spelte kampar i 6. divisjon

Også i år har Sandsøy samarbeidd med Kvamsøy på a-lags nivå, 5 spelarar var med og spelte kampar i 6. divisjon Sandsøy Idrettslag 2. februar 2007 6089 Sandshamn Årsmelding for 2006 Dette året har styret i Sandsøy IL bestått av: Leiar Anders Bringsvor, nestleiar John Longva, kasserar Svein Helge Bringsvor og styremedlemmer

Detaljer

J16 spillere født 1999 og 2000, men har med seg 2001 og 2002 spillere. J10/11 spillere født 2004 og 2005.

J16 spillere født 1999 og 2000, men har med seg 2001 og 2002 spillere. J10/11 spillere født 2004 og 2005. Sist oppdatert: 03 juli 2015 INNEBANDY Spiller/foreldreinformasjon sesongen 2015/2016 BVHIF innebandygruppe består av over 200 medlemmer/spillere fordelt på aldersbestemte lag/junior/seniorlag/el-innebandylag

Detaljer

Rådgjevarkonferanse 2009

Rådgjevarkonferanse 2009 Rådgjevarkonferanse 2009 Vidaregåande opplæring Sogn og Fjordane fylkeskommune Opplæringsavdelinga Inntak og formidling Askedalen 2 6863 Leikanger Telefon 57 65 62 99 etter Vg2 Design og duodji Gravørfaget

Detaljer

Informasjonshefte Tuv barnehage

Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte for Tuv barnehage Barnehagen blir drevet av Hemsedal kommune. Barnehagen er politisk lagt under Hovudutval for livsløp. Hovudutval for livsløp består av

Detaljer

FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M

FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M Elevvurdering Opplæringslova Forskrift til Opplæringslova Kunnskapsløftet 06 læreplanen Desse dokumenta bestemmer korleis me skal drive skulen

Detaljer

Arbeidsbeskrivelse for roller i Hasle Løren Håndballgruppe. Basert på forslag lagt ut på Norges Håndballforbund Region Øst sin hjemmeside

Arbeidsbeskrivelse for roller i Hasle Løren Håndballgruppe. Basert på forslag lagt ut på Norges Håndballforbund Region Øst sin hjemmeside Arbeidsbeskrivelse for roller i Hasle Løren Håndballgruppe Basert på forslag lagt ut på Norges Håndballforbund Region Øst sin hjemmeside Pr 21. mai 2014 Forslag til arbeidsinstruks for leder Er ansvarlig

Detaljer

Årsmelding IL JOTUN FOTBALL

Årsmelding IL JOTUN FOTBALL Årsmelding IL JOTUN FOTBALL 2014 Side 2 Innhold 1. Styret... 4 2. Utval / Roller... 4 2.1. Sportsleg utval... 4 2.2. Kamplotteri ved Jotun sine seniorkampar... 4 2.3. Gothia Cup... 4 2.4. Faaberg-turneringa...

Detaljer

Norheimsund Fotballklubb

Norheimsund Fotballklubb Norheimsund Fotballklubb Årsmøte 5.mars 2014 Footer Text 3/17/2014 1 Agenda Oppsummering av året 2013 Årsmelding og rekneskap 2013 Kva skjer i 2014? Fastsetjing av kontingent 2014 Budsjett 2014 Val Footer

Detaljer

LAGLEIARMANUAL FOR MINIPUTT 6-10 år SOGNDAL BREIDDEFOTBALL

LAGLEIARMANUAL FOR MINIPUTT 6-10 år SOGNDAL BREIDDEFOTBALL LAGLEIARMANUAL FOR MINIPUTT 6-10 år SOGNDAL BREIDDEFOTBALL Lagleiarmanualen skal vera eit hjelpemiddel for nye og eksisterande lagleiarar på miniputt. Som ny lagleiar på miniputt kan det vera til god hjelp

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013

ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013 ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013 ÅRSMØTE KALANDSEIDET IL Håndballgruppen FOR MELDINGSÅRET 2013 SAKSLISTE 1. Åpning Valg av dirigent og referent 2 Årsmeldinger 3. Regnskap

Detaljer

SPORTSPLAN IL JOTUN FOTBALL

SPORTSPLAN IL JOTUN FOTBALL SPORTSPLAN IL JOTUN FOTBALL 2013-2016 Side 2 Innhold 1. Innleiing... 4 2. Sportsleg utval... 5 3. INSTRUKSAR... 6 3.1. Sportsleg leiar... 6 3.2. Målvaktsutviklar... 6 3.2.1. Arbeidsoppgaver vil vere blant

Detaljer

Utviklingsplan 2015-2017 for Ørsta frikyrkje

Utviklingsplan 2015-2017 for Ørsta frikyrkje Utviklingsplan 2015-2017 for Ørsta frikyrkje Visjon: Å gjere Jesus synleg I perioden 2015-2017 skal visjonen synleggjerast gjennom fire utvalde satsingar. Gudstenester, offerdagar, misjonsmesse og andre

Detaljer

Dommarpåmelding 2015. Test HD i 4. divisjon. Testkrav: 35 sec x 40 sec x 20 stk. Test AD i 2. divisjon. Testkrav: 30 sec x 40 sec x 20 stk.

Dommarpåmelding 2015. Test HD i 4. divisjon. Testkrav: 35 sec x 40 sec x 20 stk. Test AD i 2. divisjon. Testkrav: 30 sec x 40 sec x 20 stk. Dommarpåmelding 2015 SFFK takkar for året som har gått. Vi håpar at lysta hjå deg til å dømme framleis er stor, og at du satsar for fullt også i 2015. Vi treng deg! Hugs å jobbe aktivt i din klubb for

Detaljer

Til deg som er student i Maurtuå Barnehage!

Til deg som er student i Maurtuå Barnehage! Til deg som er student i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Velkommen til oss! Dette heftet er ei samling av ulik informasjon som me håper kan være grei for deg når du skal vær

Detaljer

FJORD TIL FJELL 2011

FJORD TIL FJELL 2011 FJORD TIL FJELL 2011 DUGNADSLISTE ÅTIL Fjord til Fjell Festivalen 2011 nærmar seg og som tidlegare år fell det ein del dugnadsarbeid på aktive/føresette i ÅTIL. Fjord til Fjell er eit arrangement som er

Detaljer

REFERAT FRÅ STYREMØTE 15.06.12. Bogstad gård

REFERAT FRÅ STYREMØTE 15.06.12. Bogstad gård 1 REFERAT FRÅ STYREMØTE 15.06.12 Bogstad gård Desse møtte: Styret og varamedlemmar var innkalla til møte. Styret: Øyvind Utgården, Inge G. Kristoffersen, Kjell Olav Kaurstad, og Finn Arne Askje Følgjande

Detaljer

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor»

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Velkommen til oss i Maurtuå Barnehage. Dette heftet med informasjon håpar me kan være til hjelp for deg når du skal være vikar.

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD

VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD Vedtatt av Seljord formannskap i sak 20/12, 9.2.2012. Administrativt revidert 1.september 2014 1. Eigar- og driftsforhold. Seljord kommune eig og driv barnehagane i

Detaljer

Sinsen Refstad IL. Arbeidsbeskrivelser følger vedlagt for styrets medlemmer som følger:

Sinsen Refstad IL. Arbeidsbeskrivelser følger vedlagt for styrets medlemmer som følger: Arbeidsbeskrivelse for styret i SRIL Arbeidsbeskrivelsen er ment som et utgangspunkt for arbeidsfordeling mellom de ulike rollene i klubbstyret. Hensikten er en jevn fordeling slik at byrden på enkeltmedlemmer

Detaljer

Invitasjon til Entreprenørskap Sunnfjord 2012

Invitasjon til Entreprenørskap Sunnfjord 2012 Invitasjon til Entreprenørskap Sunnfjord 2012 Onsdag 28 mars inviterer vi entreprenørskapsungdom, lokale bedrifter og andre lag og organisasjonar til årets entreprenørskapsmesse i Naustdalshallen. Her

Detaljer

Regelverk 2013. Innhald:

Regelverk 2013. Innhald: Regelverk 2013 Innhald: Informasjon om speletilbod Arrangement av cupar/turneringar Dispensasjonsordninga 2013 Forsikring 2013 Vedtak på Leiarmøte 2012 Ulike speletilbod Seriespel for 9-10 åringar: Sesongen

Detaljer

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema. 1 Oppdatert 16.05.09 Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.) Velkommen til Hordaland fylkeskommune sin portal

Detaljer

Trenar og lagleiarmøte 2015. Informasjon og avklaringar for sesongen

Trenar og lagleiarmøte 2015. Informasjon og avklaringar for sesongen Trenar og lagleiarmøte 2015 Informasjon og avklaringar for sesongen Visjon og mål SFFK sin visjon - Fotballglede- aktivitet og utvikling NFF Breiddeformel - Trivsel og tryggleik = mestring SFFK sitt slagord

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK)

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) SAK 55/13 REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) Saksopplysning I sak 49/13, under eventuelt var eit punkt spørsmålet om ikkje Regionrådet for Hallingdal burde

Detaljer

Aon Norway Bergen. Øygarden kommune. Rutinar ved melding om personskade I barnehagar og skular Januar 2013

Aon Norway Bergen. Øygarden kommune. Rutinar ved melding om personskade I barnehagar og skular Januar 2013 Aon Norway Bergen Øygarden kommune Rutinar ved melding om personskade I barnehagar og skular Januar 2013 Barneulukke dekningar og forsikringssummar Forsikringsvilkåra, som gjeld til ein kvar tid, er overordna

Detaljer

HOLMØYSKARRENNET 2002

HOLMØYSKARRENNET 2002 HOLMØYSKARRENNET 2002 - INSTRUKSAR FOR GRUPPENE - SKJEMA FOR RENNRAPPORT/INSTRUKSENDRING INSTRUKS FOR PREMIENEMND - Skaffe annonsar og premiar til rennet - Få annonsane tillaga i samarbeid med rennleiing

Detaljer

Forslag til arbeidsbeskrivelser for håndballstyre

Forslag til arbeidsbeskrivelser for håndballstyre Forslag til arbeidsbeskrivelser for håndballstyre Dette forslaget til arbeidsbeskrivelser er basert på et dokument som er laget av håndballgruppa i Nordby IL. Arbeidsbeskrivelsene er ment som et forslag

Detaljer

TRENER-/LAGLEDER-/DOMMERMØTE /DOMMERMØTE 16.AUGUST 2010 Organisasjonsplan OIF håndball; hvem har ansvar for hva? Oversikt er lagt ut på hjemmesida. Presentasjon av trenere, lagledere, dommere; Oversikt

Detaljer

Påmelding til renn i kretsen og utanfor kretsen.

Påmelding til renn i kretsen og utanfor kretsen. Påmelding til renn i kretsen og utanfor kretsen. All på melding til individuelle renn skjer via «Min idrett»: https://minidrett.nif.no/ Når det gjeld stafettar, er det Trude som må melda på. Send då melding

Detaljer

BRUKARRETTLEIING FOR ELEKTRONISK SKJEMA SØKNAD OM STATSTILSKOT TIL POLITISKE PARTI... 2 GENERELLE OPPLYSNINGAR LES DETTE FØRST...

BRUKARRETTLEIING FOR ELEKTRONISK SKJEMA SØKNAD OM STATSTILSKOT TIL POLITISKE PARTI... 2 GENERELLE OPPLYSNINGAR LES DETTE FØRST... BRUKARRETTLEIING FOR ELEKTRONISK SKJEMA SØKNAD OM STATSTILSKOT TIL POLITISKE PARTI... 2 GENERELLE OPPLYSNINGAR LES DETTE FØRST... 2 KVEN KAN SØKJE/BRUKE DET ELEKTRONISKE SØKNADSSKJEMAET?... 3 STARTSIDE...

Detaljer

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Kvam herad Bruka e-post lesaren til Kvam herad Alle ansatte i Kvam herad har gratis e-post via heradet sine nettsider. LOGGE INN OG UT AV E-POSTLESAREN TIL

Detaljer

Årsmelding 2011 Hydro Årdal - Årdalsnett - Indre Sogn Sparebank Årdal Energi

Årsmelding 2011 Hydro Årdal - Årdalsnett - Indre Sogn Sparebank Årdal Energi Årsmelding 2011 Kleiven Sogn - Arkitektkontoret Erling Hugen Årdal Byggservice Olav O. Hæreid Sogn Bilservice Dooria Indre Sogn Bil Byggmakker Andersen BIS Production Partner Klingenberg Hotell PGP Viking

Detaljer

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015.

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Trenere, lagledere og styret var innkalt til møte. Tilstede: Sissel Romundset, Helen Romundset, Randi Stormyr, Ina Ulfsnes, Rolf Terje Ulfsnes, Ingeborg Dyrnes,

Detaljer

Velkomen til LONEVÅG BARNEHAGE. Informasjon til foreldre ved Lonevåg barnehage

Velkomen til LONEVÅG BARNEHAGE. Informasjon til foreldre ved Lonevåg barnehage Velkomen til LONEVÅG BARNEHAGE Informasjon til foreldre ved Lonevåg barnehage Kjære foreldre/føresette Me ynskjer dykk og barnet dykkar hjarteleg velkomen til Lonevåg barnehage! Barnet dykkar har no fått

Detaljer

Kap 1 Innleiande fastsettingar

Kap 1 Innleiande fastsettingar Kap 1 Innleiande fastsettingar 1-1 Organisasjon og virkeområde Namnet til klubben er Kvam Hundeklubb, og vert forkorta til KHK. Klubben er sjølvstendig rettssubjekt og er å rekna som eiga juridisk eining.

Detaljer

Velkommen til songarstemne i Florø!

Velkommen til songarstemne i Florø! Velkommen til songarstemne i Florø! Det er ei glede for oss i Jomentum å ynskje koret dykkar velkommen til Songarstemne i Florø 6. 8. juni.vi skal lage minnerike dagar for alle som besøker oss i Florø,

Detaljer

Brukarrettleiing. epolitiker

Brukarrettleiing. epolitiker Brukarrettleiing epolitiker 1 Kom i gang Du må laste ned appen i AppStore Opne Appstore på ipaden og skriv «epolitiker» i søkjefeltet øvst til høgre. Trykk på dette ikonet og deretter på «hent» og til

Detaljer

Søking til skuleåret 2012-2013

Søking til skuleåret 2012-2013 Søking til skuleåret 2012-2013 Opplæringsavdelinga, inntak og formidling Rådgjevarkonferansen 2011 Korleis søkjer du? Du søkjer og svarar på vigo.no, logg inn med MinID Søknadsfrist: 1. mars for ordinært

Detaljer

TIL DELTAKANDE KORPS:

TIL DELTAKANDE KORPS: 2013 INFORMASJON 24.OKT TIL DELTAKANDE KORPS: Komiteen har satt fredag 1.november som frist for innlevering av følgande til mailadresse: Mangerskulemusikklag@gmail.com 1.Korpset sitt konkurranseprogram

Detaljer

VEDTEKTER FOR VOLDA SMÅBÅTLAG

VEDTEKTER FOR VOLDA SMÅBÅTLAG VEDTEKTER FOR VOLDA SMÅBÅTLAG Justert av årsmøtet 25. februar 2004 ( 11), 1. mars 2006 ( 11), 4. mars 2008 ( 10), 3. mars 2009 ( 10), 3. mars 2010 ( 12A), 23. februar 2011 ( 11 4. avsnitt) 1 1 Formål Volda

Detaljer

INFORMASJON TIL STØTTEKONTAKT/AVLASTAR.

INFORMASJON TIL STØTTEKONTAKT/AVLASTAR. INFORMASJON TIL STØTTEKONTAKT/AVLASTAR. Kva er ein støttekontakt/avlastar? Støttekontakten er ein person som gjev andre støtte og oppfølging på fritida. Tenesta skal vere tilpassa den enkelte, og målsettinga

Detaljer

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I BSI PADLING

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I BSI PADLING REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I BSI PADLING STAD: Høgteknologisenteret, Thormøhlensgate 55 DATO: 20.01 2011 TIL STADES: 18 Sak 1 Sak 2 Godkjenning av innkalling og dagsorden Innkalling var tilgjengeleg ifrå 20.

Detaljer

Nytt frå styret og innkalling til årsmøte KFUM Volda

Nytt frå styret og innkalling til årsmøte KFUM Volda KFUM Volda-Hjem http://iloapp.uppheim.net/blog/kfum?home&post=120 Page 1 of 3 18.05.2009 KFUM Volda Siste nytt Hovudside KFUM Volda» Vis alle innlegg» Aktivitetskalender» Nytt frå styret og innkalling

Detaljer

Fyll ut alle felt så godt, kort og presist som mogleg.

Fyll ut alle felt så godt, kort og presist som mogleg. SØKNAD OM MIDLAR TIL PROSJEKT FRÅ PROGRAM OPPLEVINGSNÆRINGAR 2009 Fyll ut alle felt så godt, kort og presist som mogleg. A: Her skal du fylle inn nøkkeldata for søknad og søkjar. Nøkkeldata for søknad

Detaljer

NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10

NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10 NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10 1. FØREMÅL Det skal vere ein SFO i kommunen. Skulefritidsordninga skal leggja til rette for leik, kultur- og fritidsaktivitetar

Detaljer

Møteprotokoll for møte i

Møteprotokoll for møte i Møteprotokoll for møte i Masfjorden Kyrkjelege Fellesråd 27.01. 2015 kl. 1815 i kantina på kommunehuset. Desse møtte: Ragnhild Skuggedal Britt E. Nordland Åse Dyrkolbotn Øyvind Kristoffersen Egil Kvingedal

Detaljer

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa Ungdom i klubb Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa CASE - FORGUBBING SSFK hadde i lengre tid merka ei «forgubbing» i trenar, leiar og dommarstanden i SFFK. Etter fleire rundar

Detaljer

Rådgjevarkonferanse 2010

Rådgjevarkonferanse 2010 Rådgjevarkonferanse 2010 Sogn og Fjordane fylkeskommune Opplæringsavdelinga Inntak og formidling Askedalen 2 6863 Leikanger Telefon 57 65 62 99 Logg inn på vigo.no med MinID Alle må bruke MinID for å

Detaljer

Informasjon til elevane

Informasjon til elevane Informasjon til elevane Skulen din er vald ut til å vere med i undersøkinga RESPEKT. Elevar ved fleire skular deltek i undersøkinga, som vert gjennomført av Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger.

Detaljer

Melding om sjukefråvær Den tilsette skal gje melding om sjukefråvær til arbeidsgjevar så tidleg som mogleg.

Melding om sjukefråvær Den tilsette skal gje melding om sjukefråvær til arbeidsgjevar så tidleg som mogleg. Interkontrollhandbok Side: 1 av 5 1. FORMÅL Føremålet med dette kapitlet er å kvalitetssikra oppfølginga av tilsette som vert sjukmelde. Kapitlet gjev derfor oversikt over kva rutinar som skal følgjast

Detaljer

ABC i ungdomsfotballen. Dette må du vite for sesongen 2014

ABC i ungdomsfotballen. Dette må du vite for sesongen 2014 ABC i ungdomsfotballen Dette må du vite for sesongen 2014 Organisasjonskart for RFK 31.12.2013 Kretsstyret Lederforum Kontrollkomiteen Valgkomiteen Dommer komite Kvalitetsklubb komite Koordineringsforum

Detaljer

ABC i ungdomsfotballen. Dette må du vite for sesongen 2015

ABC i ungdomsfotballen. Dette må du vite for sesongen 2015 ABC i ungdomsfotballen Dette må du vite for sesongen 2015 Avreise i god tid før kampstart Aldri for mange i bilen Husk bilbelte for alle! Overhold fartsgrensene ROGALAND FYLKE Trafikksikkerhetsutvalget

Detaljer

Informasjonsfoldar Vikebygd barnehage 2015-2016

Informasjonsfoldar Vikebygd barnehage 2015-2016 Informasjonsfoldar Vikebygd barnehage 2015-2016 Kommunal barnehage i same eining som skulen. Vik skule og barnehage Opningstid: Kvar dag 06.45 17.00 Kjøp av tid: Dersom det er ledig plass og nok vaksne,

Detaljer

Klubbdokument Fredrikstad Basketballklubb

Klubbdokument Fredrikstad Basketballklubb Klubbdokument Fredrikstad Basketballklubb Opprettet 01.01.2014 Revidert 13.10.2014 Klubbdokumentet inneholder viktige instrukser, dokumentasjon og vedlegg for å drifte klubben. Målgruppen er spillere,

Detaljer

HÅNDBOK FOR HANDBALLGRUPPA. Glede fellesskap respekt for kvarandre og ærlegheit

HÅNDBOK FOR HANDBALLGRUPPA. Glede fellesskap respekt for kvarandre og ærlegheit HÅNDBOK FOR HANDBALLGRUPPA Glede fellesskap respekt for kvarandre og ærlegheit Handbok for Dale IL, Handballgruppa - Rev. 1.3, 24.8.10 Side 1 INNHALD Kjære handballentusiast 1. Verdival, målsettingar,

Detaljer

INFORMASJON TIL FORELDREGRUPPENE Oppdatert pr mars 2014.

INFORMASJON TIL FORELDREGRUPPENE Oppdatert pr mars 2014. Pb 135, 6101 Volda Stadionvegen, 6100 Volda Org nr 981951921 www.vti-fotball.no stadion@vti-fotball.no INFORMASJON TIL FORELDREGRUPPENE Oppdatert pr mars 2014. Ryggrada i organisasjonsmodellen for barne-

Detaljer

SESONGEN 2015-16 Velkommen! Klubb/Lag oppstartsmøter

SESONGEN 2015-16 Velkommen! Klubb/Lag oppstartsmøter Håndballens verdier Klikk for redigere tittelstil Klikk for å redigere tittelstil Klikk for å redigere undertittelstil i malen SESONGEN 2015-16 Velkommen! Klubb/Lag oppstartsmøter Håndballens verdier Hovedoppgaver

Detaljer

Dommarpåmelding 2013. Leiar dommarkomiteen i Sogn og Fjordane

Dommarpåmelding 2013. Leiar dommarkomiteen i Sogn og Fjordane Dommarpåmelding 2013 SFFK takkar for året som har gått. Vi håpar at lysta hjå deg til å dømme framleis er stor, og at du satsar for fullt også i 2013. Vi treng deg! Hugs å jobbe aktivt i din klubb for

Detaljer

REGELHEFTE FOR SAMLAGSSTEMNER

REGELHEFTE FOR SAMLAGSSTEMNER REGELHEFTE FOR SAMLAGSSTEMNER Sunnhordland Skyttarsamlag INNHALD Kap. 1 SAMLAGSSTEMNE I BANESKYTING 1.1. Turnus for arrangement av samlagsstemner bane 1.2. Program 1.3. Reglar for medaljar og faste premiar

Detaljer

Internasjonal vidaregåande skule

Internasjonal vidaregåande skule Internasjonal vidaregåande skule Tilbod om eit skuleår i utlandet Elevar som tek Vg1 på Studiespesialiserande utdanningsprogram i år, kan ta Vg2 i Skottland neste år. Møre og Romsdal fylkeskommune 1. Innleiing

Detaljer