Informasjonshefte for oppmann i handballgruppa

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Informasjonshefte for oppmann i handballgruppa"

Transkript

1 Årdalstangen Idrettslag Laget for alle Informasjonshefte for oppmann i handballgruppa Handballgruppa ÅTIL

2 Innhald Kontaktinformasjon... 5 Styret i handballgruppa... 5 Andre funksjonar... 5 Sportsleg utval... 5 Dommarar i ÅTIL... 5 Oversikt trenar/oppmann... 6 Oppmannen sine oppgåver... 7 Ved sesongoppstart... 7 I samband med kampar/arrangement... 7 I sesongen... 7 Lisens, medlemskap og forsikring... 8 Spelarar frå mini - 11 år... 8 Spelarar 13 år - senior... 8 Trenarar for lag opp til 12 år... 8 Trenarar for spelarar fom 13 år eller trenar som spelar sjølv... 8 Dommar:... 8 Treningsavgift 2012/ Utgifter... 9 Aldersbestemt... 9 Seniorlag... 9 Tangenhallen... 9 Skap i hallen... 9 Garderobe på treningar... 9 Arrangement... 9 Informasjonsskriv... 9 Sekretariat Frukt: Kiosk FairPlay- vert Garderobar Billettar Turnering

3 Sesongslutt Sesongavslutning for laget Årsrapport Nyttig informasjon Korleis omberamme kamp (gjeld Region Vest) Kampreglement og bestemmelser sesongen 2012/

4 Velkomen som oppmann i ÅTIL handball Me er veldig glad for at du stiller opp som oppmann for ditt lag. Det er mange praktiske saker som må følgjast opp av nokon utanom trenaren. Me er ei handballgruppe med fleire lag og er avhengig av at informasjon kjem fram rett mellom spelarar, foreldre, trenarane og styret handballgruppa. Oppmannen si oppgåve er å vere kontaktledd. Dersom eit lag vel å ha fleire oppmenn, må det vere kun ein som har ansvaret inn mot styret. Me håpar du gledar deg til å vere ein ressurs for både Åtil handball og spesielt for laget ditt. Me kan love deg mange fine stunder og kjekke utfordringar J - Styret Åtil handball- 4

5 Kontaktinformasjon Postadresse Årdalstangen idrettslag v/handball, Postboks 171, 6881 Årdalstangen Web-side Konto Epost Styret i handballgruppa Namn Telefon Leiar Laila Røneid Nestleiar/økonomiansvarleg Arne Kjos (ut 2012) Sportsleg ansvarleg Anne Kauppi Styremedlem May Britt B. Øvstetun Styremedlem Reidun Fodnes Andre funksjonar Omberamming Laila Røneid Innkjøp Hege Furset Dommarkontakt May Britt B. Øvstetun Ferjekort Reidun Fodnes Sportsleg utval Sportsleg leiar Anne Kauppi Trenar Ingvill Eldegard Trenar Vibeke Rinde Dommarkontakt May Britt B. Øvstetun Dommarar i ÅTIL Dommar II Andreas Bjørkum Øvstetun Hilde Kauppi Straumsheim Dommar I Endre Kauppi Straumsheim Marte Rinde Halvor Neset Mathias Hansen Susanne Øy Thomas Breivik Henriette Kolås Mathias L Madslien Susanne Øy Moen Dommarkontakt ÅTIL May-Britt Bjørkum Øvstetun Dommarkontakt Region Vest Tom Erik Lindhjem

6 Oversikt trenar/oppmann Lag Trenar Telefon Oppmann Telefon J10 Harald Husabø Merete Ylvisåker Alfred Holsæter J11 Anita Nesse Ann Marit Vårdal Elin Viken J14 Ingvill Eldegard Anne Berit Lerum J 1998 Tore Øren J14 J 1999 Anne Kauppi Henny Midtun Bodil Madslien G10 Hilde Kauppi Janne Fuglestrand Straumsheim Nina S Dahl G11 Lena Midtun Trude Akre May Britt Kolås G12 Ann Kristin Hæreid Reidun Fodnes Kjersti Asperheim G14 Aud Andersen Karin Hollevik G16 G1997 G16 G1996 Menn 4. div. Anne Kauppi Laila Hansen Alfred Holsæter Aud Andersen Gro Irene Sveen Terje Solheim Oli Sveinsson 6

7 Oppmannen sine oppgåver Det skal vere ein oppmann for kvart lag som vert valt for ein sesong om gongen. Oppmannen skal vere bindeledd mellom laget og handballgruppa sitt styre. Ved sesongoppstart Møte på sesongens første fellesmøte for trenarar/oppmenn Delta på første trening Lage oversikt på spelarar med telefonnummer Sjekke at alle har betalt lisens Sjekke at spelar er medlem i ÅTIL eller har familiemedlemskap Sjekke at laget har utstyr/drakter osv. som det treng Ta ut terminlister frå regionen sine nettsider og gje ut kopi til spelarane Få oversikt over sjåførar på laget som kan køyre Tangenbussane Halde foreldremøte I samband med kampar/arrangement For 10 og 11-års lag - kontakte dommarkontakten for å skaffe dommarar til heimekampane Sette opp dugnadsliste til sekretariat, kiosk, FairPlay-vert når laget har dugnad Fylle ut kamprapporten (i samarbeid med trenar) Levere kamprapport til skanning og innsending til Anne (når laget har arrangement) Hente varer hjå Rema1000 før arrangement (avtal med Hege) Telje opp varer i brusskap/arrangementskap og skrive handleliste (legg denne i skrinet) Hente og levere pengeskrin når laget har dugnad (ta oppgjer på kasse etter arrangement og fyll ut kassaskjema) NB! 2 personar skal telje opp. betale ut dommarane (legg dommarrekninga i skrinet) I sesongen Levere ut treningsavgift Samordne påmelding av spelarar/lag til turnering Ha ansvar for utstyr/medisinskrin og sørge for at dette er fylt opp Avklare omberammingar med møtande lag og varsle omberammingsansvarleg (fyll ut skjema som skal leverast inn) Arrangere foreldremøte Sende ut påminning om kampar, tid/stad, passe på at det er nok spelarar (i samarbeid med trenar) og at foreldre køyrer dersom det ikkje er Tangenbuss Skaffe sjåfør til Tangenbuss eller privatbilar når det skal brukast ansvar for utlevert materiell, også innsamlinga ved sesongslutt. NB! Ingen skal ha drakter med seg heim. Vask av drakter skal gå på rundgang i laget. Hjelpe trenar der denne måtte ha behov for hjelp Kontaktperson saman med trenar for nye og gamle spelarar med foreldre som har spørsmål eller treng opplysningar Ha klar ny oppmann til neste sesong viss du ikkje skal fortsette sjølv 7

8 Lisens, medlemskap og forsikring Før nyttår, det året spelaren er 13 år, må oppmannen sørgje for at dei løyser ut lisens. Dersom lisens ikkje er i orden blir klubben bøtelagt og spelaren kan heller ikkje delta i kampar. Handballgruppa får bot på spelarar som ikkje har lisens i orden ved kamp, denne vil bli vidarefakturert til spelaren. Lisens er den enkelte spelaren sitt eige ansvar å ordne/betale. Viktig da det òg er spelarforsikring. Merk òg at forsikringa på lisensen ikkje er gjeldande viss spelaren ikkje er medlem i idrettslaget. Sjekk at spelarane har medlemskap eller familiemedlemskap. Frå sesong 2011/2012 er handball-lotteriet gått ut og lisensen er auka. Årdalstangen skal nytte Norges Håndball Forbunds regler for bruk av lisens ved ulykkesforsikring. Skade på utstyr (f.eks briller) er ikkje dekka av sportslig forsikring i NIFs eller LISE. Spelar må derfor nytte familien/eigen forsikring for eventuelle skade på utstyr. Spelarar frå mini - 11 år Forsikret gjennom NIFs barneforsikring. Eigenandel som spelar må betale sjølv. Spelarar 13 år - senior Forsikra gjennom LISE/LISE pluss forsikring. Eigenandel som spelar må betale sjølv. Trenarar for lag opp til 12 år Forsikra gjennom NIF s barneforsikring. Trenarar for spelarar fom 13 år eller trenar som spelar sjølv Handballgruppa dekker betaling av lisens (kun LISE) for dei som ynskjer det. Dommar: Handballgruppa dekkar lisens for dei dommarane som ikkje spelar aktivt handball (kun LISE). 8

9 Treningsavgift 2012/2013 Det er for denne sesongen fylgjande treningsavgift: 10 og 11 åringar kr. 400,- 12 år og opp til og med 16 år kr. 600,- Senior (frå 17 år) kr 1800,- Utgifter Handballgruppa dekker reiseutgifter i samband med bortekampar (dagsreiser). Dersom det er behov for overnattingstur i samband med seriekamp så er det sett ein eigendel på kr.,- pr. spelar som dekker overnatting og mat. Aldersbestemt Utgifter til drift av aldersbestemte lag vert dekka inn av dugnader som handballgruppa deltek på (Målrock, Fjord til Fjell), treningsavgifter, eigendel og anna sponsorinntekt. Seniorlag Seniorspelarane får i tillegg tildelt eigne dugnader som skal dekke inn utgifter til drift av laget. Styret fører eige rekneskap for seniorlag for å unngå at drift av desse går ut over aldersbestemte lag. Tangenhallen Me er brukarar av hallen og må derfor halde oss til dei reglande som gjeld for hallen. Da det er spelarane og trenaren som i hovudsak er brukarane, har trenarane eit spesielt ansvar å sikre at reglane vert etterlevd. Alle skal rydde etter seg etter kvar trening. Utstyr skal låsast inn og dørene skal låsast. Skap i hallen Me eig og disponerer skap i hallen; både fellesskap og kvart lag har sitt eige skap. Fellesskapa vert nytta til oppbevaring av utstyr til treningar og sekretariatsutstyr til arrangement i regi av klubben. Det er trenarane og sportsleg leiar som i hovudsak skal ha tilgang til skapa. Garderobe på treningar Garderobar kan nyttast på trening, men det må ryddast og låsast etter bruk. Gjer spelarane medvitne på at dei har eit ansvar for å rydde opp etter seg. Arrangement Informasjonsskriv Det ligg eige informasjonsskriv i arrangørperm. Dette skal delast ut til alle gjestande lag som kjem i hallen og garderobenummer førast på. I tillegg skal namn på dagens FairPlay-vert førast på skrivet (vert må ha vest på seg). 9

10 Sekretariat Arrangørlag har ansvar for å ha nok folk i sekretariatet. På aldersbestemte kampar må det vere ein vaksen til å styre klokka og ein vaksen til å skrive kamprapportar. Kamprapportar skal fyllast ut med alle opplysningar frå laga og skrivast under av trenarar og dommarar, sekretær og tidtakar. Dersom laget treng opplæring på klokke og anna sekretariatsarbeid så ta kontakt med styret så ordnar me det. Styret hjelper til med sekretariatet ved seniorkampar. Frukt: Seniorkampar; ved seniorkampar skal det settast inn fruktfakt til begge lag i garderobe. Dette skal vere klart før laga kjem. Det skal òg settast inn fruktfat til gjestande lag (frå 12 år) som kjem utanfor indre-basseng t.d. Vik og utover Jølster og oppover Kiosk Ved arrangement med meir enn ein kamp så skal kiosken vere open for sal. Styret har eigen innkjøpsansvarleg som hjelper til med uttak av varer. Skapet skal innhalde brus, kaffi, sjokolade m.m. I skapet er det i tillegg kaffitraktar, kaffikanner, vaffeljern, mikrobølgeovn m.m. som er handballgruppa sin eigedom. Hugs derfor å låse inn. Det er i tillegg ein frysar som me oppbevarar pizzabollar. FairPlay- vert ÅTIL er FairPlay-klubb og har eigne reglar for spelarane. Kvar spelar må skrive under på FairPlay-kontrakt ved sesongstart. Oppmann må sørgje for at alle spelarane skriv under på kontrakten. Ved arrangement i hallen skal det alltid vere ein FairPlay vert som tek i mot gjestande lag og syner dei til rette i hallen. Hugs å gje ut informasjonsskrivet velkommen til Tangenhallen. Verten skal òg vere tilgjengeleg i hallen for publikum og spelarar. Styret avgjer kva kampdagar me har FairPlay-arrangement og varslar om det. Målsetting er at alle laga våre skal ha hatt eitt FairPlay-arrangement i løpet av sesongen. Garderobar Ved kamp skal alle lag ha tildelt garderobe. Det er ikkje høve til å nytte hall eller kafé til å oppbevare klede/sko m.m. Arrangørlag må sørgje for at alle lag får tildelt garderobe når dei kjem. Seniorlag skal alltid ha garderobe 7 og 8. Billettar Det skal seljast billettar ved alle arrangement med meir enn 2 kampar. Prisen er kr. 30,- for vaksne over 18 år. Gratis for dei under 18 år. 10

11 Turnering Handballgruppa har som mål at det skal vere ein fellesturnering der alle laga reiser samla. Sportsleg utval har ansvar for å velje turnering og informere laga om opplegget. Eigendel for spelarane vert sett ut frå kva kostnad turneringa har. Me har ei øvre grense for eigendel på kr. 800,- pr spelar som skal dekke deltakaravgift, måltid, overnatting og reise. Styret tilrår at turnering ved sesongslutt 2012/13 vert Ål-turneringa i april Sesongslutt Sesongavslutning for laget Oppmann og foreldre ordnar avslutning for sesongen med ei sosial samling. Det blir sett av kr 100,- pr spelar som kan nyttast til dette. Årsrapport Oppmann i samarbeid med trenar må levere rapport for sesongen til sportsleg leiar umiddelbart etter sesongavslutning. Denne rapporten skal følgje som ein del av handballgruppa sin årsmelding til årsmøtet. Ta gjerne med bilete. Styret lagar mal for korleis rapporten skal sjå ut så me får lik presentasjon av alle laga. Korleis skrive årsrapport for ÅTIL handball Det skal alltid skrivast ein årsrapport for haust og vårsesongen frå førre sesong. Årsmeldinga til handballgruppa føl ikkje handballsesongen. Årsrapport skal innehalde følgjande: Kva lag det er Årstall spelarar født Antall spelarar Kor mange gonger laget trenar Trenarar/oppmenn Spelarar etter kvarandre, ikkje i tabellar. Kva serie laget har delteke i Kva turnering/cup laget har delteke på Vart målet for laget oppnådd i sesongen? Spelarar på prestasjonslag (kretslag, kretssamlingar, regionale samlingar) Tabellplassering med total tal lag Helsing frå trenar og oppmann Ymse Hugs bilete frå kampar og lagbilete. Årsrapporten skal sendast til og må vere levert innan 1. november. 11

12 Nyttig informasjon Korleis omberamme kamp (gjeld Region Vest) Oppmann i samarbeid med trenar må fylle ut omberammingsskjema og levere til leiar som sørgjer for at dette vert sendt til NHF RegionVest. På Regionstinget i mai, bestemte klubbane at det skal vere mogleg å flytte kampar inntil 5 dagar før opphavlig kampdato. Det vil betyr at ein har to fristar å halde seg til når det gjeld omberamming: Inntil 10 dager før opprinnelig kamptidspunkt: Gebyrfri årsak (gratis): o Gebyrfri periode o Konfirmasjonsaktivitet dokumentasjon må vedlegges søknad o Skoleaktivitet dokumentasjon må vedlegges søknad o Skoleferie o Landslagsaktivitet (ikke samlinger for SUM, RUM og Bylag) Alle andre årsaker kr 300,- i gebyr Inntil 5 dager før opprinnelig kamptidspunkt: Kr 1000,- i gebyr uansett årsak For at en søknad skal godkjennes må omberammelsesreglementet være fulgt. Se vedlagte link for informasjon om hvordan flytte kamper: Viktig at søker klubb også kontakter den oppsatte dommeren, slik at den/de blir informert om at kampen utgår og får spørsmål om de har anledning til å dømme på nytt kamptidspunkt. Det er som nevnt søker klubb som er ansvarlig for å skaffe dommer til kampen som flyttes og dette må være avtalt før omberammelses søknaden sendes Regionskontoret. Både omberamminger og trekningsmeldinger medfører en del hull i arrangementene. For å unngå store opphold mellom kampene og for å unngå større utgifter for klubbene, komprimerer vi kampene etter 10 dagers fristen. Dette kan da medføre at det kan bli endringer av kamptidspunkt etter 10 dagers fristen. Les sak på Region Vest si heimeside for meir informasjon: Omberammelse som følge av sykdom: For at sykdom skal kunne benyttes som gyldig grunn for omberamming gjelder: - Minst 3 av lagets faste (som fast spiller regnes spiller som har stått på kamprapporten i lagets 3 siste kamper) spillere må være syke. - Sykdommen må være av akutt/epidemisk karakter. - Det understrekes at skader i denne sammenheng ikke regnes som sykdom. Dokumentasjon i forbindelse med slike omberammelser må være Regionskontoret i hende senest 5 virkedager etter at kampen skulle vært spilt. 12

13 Skjema for omberammelse skal inneholde følgende (ligg som vedlegg) 1. Søker for omberammelsen: o Klubb o Kontaktperson, med e-postadresse og telefonnr. 2. Årsak for omberammelse: o Kryss av for årsak for flytting av kampen 3. Opprinnelig kampinformasjon: o Kampnr - starter med 56 etterfulgt av 8 siffer (f.eks.: 56J12A1038) o Dato og klokkeslett o Hjemme og Bortelag o Hall og arrangør 4. Ny kamp ønskes å spilles: o Dag, dato og klokkeslett o Hall - hallansvarlig skal være forespurt og varslet o Motstanders kontaktperson, inkl. mobilnr o Dato for aksept fra motstander 5. Dommere: o Kryss av om oppsatt dommere ønsker å dømme på nytt kamptidspunkt o Om ikke, skal nye dommere forespørres og navn fylles inn - se oversikt over Dommere sesongen 11/12 under Dommere i venstre marg For at søknaden skal være gyldig må den være regionskontoret i hende innen oppsatt frist før opprinnelig kamptidspunkt. Ingen omberammelse er gyldig før endringsmelding er sendt ut pr e-post fra NHF region vest og terminlisten på handball.no er oppdatert med nytt kamptidspunkt. Kampreglement og bestemmelser sesongen 2012/13 Oppdatert Kampreglement og Bestemmelser er tilgjengelig på RegionVest si heimeside: På Regionstinget i mai ble det gjort noen vedtak som får følger for kommende sesong i tillegg til at Regionsstyret har vedtatt bestemmelsene for sesongen Vi nevner kort: - Ny ballstørrelse for Jenter 15 (som da også kan spille med klister) - Endringer i omberammelsesreglementet. Det vil nå være mulig å omberamme kamper inntil 5 dager før opprinnelig kampdato - Endringer i dispensasjonsreglementet og registrering av resultater til lag med disp. - Nye dommersatser i enkelte klasser - Ny sats for ikke å møte til kamp i aldersbestemte klasser - Spilleberettigelse. Nå kan en også fritt benytte 3 spillere fra 2. laget til 3. laget, samt 3. lag til 4. lag. Følgende ble vedtatt på Regionstinget: I klassene J/G år kan det fritt benyttes inntil 3 spillere fra 1.laget på 2.laget, uten at disse må stå over en 1.lagskamp. Dette gjelder også mellom 2.laget og 3. laget, samt mellom 3. lag og 4. lag fortsatt slik nedover på lagene. 13

Håndbok for Randaberg HK DEN RETTE LINJE 2014/2015

Håndbok for Randaberg HK DEN RETTE LINJE 2014/2015 Håndbok for Randaberg HK DEN RETTE LINJE 2014/2015 1 Innholdsfortegnelse: 1 Formålet med håndboken 2 Styret og komitéer i Randaberg HK 3 Styrets oppgaver 4 Retningslinjer for klubbens ulike komitéer og

Detaljer

retningslinjer - serien 2013/2014 handball.no

retningslinjer - serien 2013/2014 handball.no retningslinjer 1. Sesongvarighet Serien i Norges Håndballforbund Region Midt-Norge (RMN) gjennomføres i tidsrommet 21.september 2013 til 23.mars 2014. Lokale tilpasninger kan være nødvendig. Dette planlegges

Detaljer

Jeg ønsker å flytte en kamp! - Hvordan går jeg frem?

Jeg ønsker å flytte en kamp! - Hvordan går jeg frem? A-B-C C...light for Trener/Oppmann Regionserieneiene Region Øst Vi opplever fra tid til annen at trenere og oppmenn er usikrepåhva som er rett og galt i forbindelsemedavvikling av regionseriekamper. Vi

Detaljer

SPORTSPLAN SUNDE IL HÅNDBALLAVDELING

SPORTSPLAN SUNDE IL HÅNDBALLAVDELING SPORTSPLAN SUNDE IL HÅNDBALLAVDELING SPORTSLIG UTVALG Rev. 2012 Innhold: Innhold:... 2 1. Innledning... 4 2. Sunde IL: Sportslige målsettinger & verdigrunnlag... 4 3. Fair Play... 5 4. Retningslinjer trening

Detaljer

GNEIST. Håndball. Foreldrehåndbok

GNEIST. Håndball. Foreldrehåndbok GNEIST Håndball Foreldrehåndbok Kort om håndboken Styret i håndballgruppen med ansvarsfordeling (se Gneist hjemmeside) Lagsoversikt med trenere og foreldrekontakter (se Gneist hjemmeside) Treningstider

Detaljer

ÅRSHJUL OPPMENN/ LAG. BYÅSEN HÅNDBALL BREDDE Pr. januar 2014

ÅRSHJUL OPPMENN/ LAG. BYÅSEN HÅNDBALL BREDDE Pr. januar 2014 ÅRSHJUL OPPMENN/ LAG BYÅSEN HÅNDBALL BREDDE Pr. januar 2014 VELKOMMEN SOM OPPMANN: * Velkommen som oppmann i Byåsen breddehåndball. Viktig at oppmenn leser mail, går inn på Region Midt Norge side hjemmesider

Detaljer

LAGPERM Flint Tønsberg Håndball

LAGPERM Flint Tønsberg Håndball LAGPERM Flint Tønsberg Håndball «Det er meg - Det er oss Det er viljen til å slåss Åååååå Flint!» «Flint Tønsberg Sha-la-la, Flint Tønsberg Sha-la-la. Ååå-Eee-Ooo - Flint Tønsberg Sha-la-la» FLINT TØNSBERG

Detaljer

Årsmøte Eidfjord Idrettslag 5. mai 2013 på Eidfjord Fjell og Fjordhotell kl. 19.00. Sakliste og sakspapira for årsmøtet

Årsmøte Eidfjord Idrettslag 5. mai 2013 på Eidfjord Fjell og Fjordhotell kl. 19.00. Sakliste og sakspapira for årsmøtet Årsmøte Eidfjord Idrettslag 5. mai 2013 på Eidfjord Fjell og Fjordhotell kl. 19.00 Sakliste og sakspapira for årsmøtet Det vises til innkallinga til årsmøte av 5. april 2013 på Eidfjord IL si nettside.

Detaljer

HANDLINGSPLAN FAIR PLAY FOTBALLSESONGEN 2015

HANDLINGSPLAN FAIR PLAY FOTBALLSESONGEN 2015 Det handlar om RESPEKT, ikkje sant? HANDLINGSPLAN FAIR PLAY FOTBALLSESONGEN 2015 Utarbeida av Fair Play-utvalet i Austevoll Kommune eit samarbeid mellom Austevoll IK, Hundvåkøy IL og Selbjørn IL. I sesongen

Detaljer

HÅNDBOK FOR LAGLEDERE

HÅNDBOK FOR LAGLEDERE Velkommen som lagleder Laglederrollen er like viktig som trenerrollen. Lagleder har en administrativ funksjon for at laget skal fungere optimalt i løpet av året. I tillegg kan det oppnevnes en foreldrekontakt

Detaljer

TASTA HÅNDBALLKLUBB KLUBBHÅNDBOK. Godkjent i årsmøte 10/2/2015

TASTA HÅNDBALLKLUBB KLUBBHÅNDBOK. Godkjent i årsmøte 10/2/2015 TASTA HÅNDBALLKLUBB KLUBBHÅNDBOK Godkjent i årsmøte 10/2/2015 Innhold Innledning... 3 Historikk... 3 Lovverk... 3 Idrettslagets formål... 3 Verdier... 4 Klubbens målsetning... 4 Sportslig målsetning...

Detaljer

Handballprogram 2014-2015. IL Valder Handballgruppa

Handballprogram 2014-2015. IL Valder Handballgruppa Handballprogram 2014-2015 IL Valder Handballgruppa Velkomen til handballsesongen 2014-2015 Då er vi komen godt i gang med ein ny sesong med handball. Som tidligere år har styret lagt ned mange timer med

Detaljer

Laglederhåndbok. for barne- og ungdomsfotball http://www.ilsandviken.no. Utarbeidet av: Eli Kristine Heggernes Versjon 5.0 15.09.

Laglederhåndbok. for barne- og ungdomsfotball http://www.ilsandviken.no. Utarbeidet av: Eli Kristine Heggernes Versjon 5.0 15.09. Laglederhåndbok for barne- og ungdomsfotball http://www.ilsandviken.no Utarbeidet av: Eli Kristine Heggernes Versjon 5.0 15.09.14 Side 1 av 15 Skrevet ut: 15.09.2014 INNHOLD LAGLEDERHÅNDBOK FOR ILS FOTBALL

Detaljer

KLUBBHÅNDBOK TJENSVOLL FK

KLUBBHÅNDBOK TJENSVOLL FK KLUBBHÅNDBOK TJENSVOLL FK Klubbhåndbok Tjensvoll FK Side 1 GENERELL KLUBBINFORMASJON Tjensvoll FK ble stiftet 1. november 1980 Tjensvoll FK har klubbkontor på Tjensvoll bydelshus Dan Pedersen er ansatt

Detaljer

I.L AVERØYKAMERATENE KLUBBHÅNDBOK

I.L AVERØYKAMERATENE KLUBBHÅNDBOK I.L AVERØYKAMERATENE KLUBBHÅNDBOK Spilleren den sentrale ressurs Det er AK`s overordnede mål å sette "spilleren" i sentrum for sin virksomhet. Dette betyr bl.a. at de sentrale mål og virkemidler må være

Detaljer

Informasjonshefte Håndballsesongen 12/13

Informasjonshefte Håndballsesongen 12/13 Informasjonshefte Håndballsesongen 12/13 Sarpsborg IL Håndball er allianseidrettslag med Sarpsborg IL. Sarpsborg IL ble stiftet 12. november 1931. Som en av Østfolds første klubber ble håndball innført

Detaljer

Sportslig Håndbok for Fotballgruppa i NUIL

Sportslig Håndbok for Fotballgruppa i NUIL Sportslig Håndbok for Fotballgruppa i NUIL siste endring: juni 2015 Innholdsfortegnelse Om dokumentet... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Målgruppe... 3 1.3 Godkjenning... 3 2 Organisasjon... 3 2.1 Styret... 3 2.2

Detaljer

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist Telenor Xtra Hødd Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Telenor Xtra FFO er eit samarbeid mellom Telenor og Norges Fotballforbund. Tilbodet gjeld

Detaljer

INNHALD. Sportsplan, FBK Voss Side 2. Fyrstehjelp og tapekurs s. 27 Trenarar målsetjingar s. 28 Leiarar målsetjingar s. 28

INNHALD. Sportsplan, FBK Voss Side 2. Fyrstehjelp og tapekurs s. 27 Trenarar målsetjingar s. 28 Leiarar målsetjingar s. 28 INNHALD Innleiing (sjå internettsida) Innhald s. 2 Kap. 1 Kap. 2 Visjon målsetjingar verdireglar Sosiale mål s. 3 Sportslege mål s. 3 Verdireglar for FBK Voss s. 3 Haldning og innstilling Overfor seg sjølv

Detaljer

Informasjon for oppmenn i BIL Fotball

Informasjon for oppmenn i BIL Fotball Informasjon for oppmenn i BIL Fotball Instrukser i rødt viser til hvor du kan finne informasjon som ligger på hjemmesiden til BIL Fotball 1) ADMINISTRATIV INFORMASJON Styret i Blindheim Fotball Oversikt

Detaljer

GRUPPEHÅNDBOK Skrim Fotball. Trygghet og utvikling i et sosialt miljø

GRUPPEHÅNDBOK Skrim Fotball. Trygghet og utvikling i et sosialt miljø GRUPPEHÅNDBOK Skrim Fotball Trygghet og utvikling i et sosialt miljø 2 FORORD Gruppehåndbok Skrim Fotball gir informasjon om fotballgruppens adminstrative rutiner og bestemmelser. Målet er at alle interesserte

Detaljer

Slik gjør vi det i Otta IL Fotball

Slik gjør vi det i Otta IL Fotball Slik gjør vi det i Otta IL Fotball En håndbok for alle som er involvert i Otta IL Fotball Revidert på arbeidsmøte 11.2.2015 og vedtatt på årsmøte 10.3.2015. Innholdsfortegnelse 1.0 INNLEDNING... 3 2.0

Detaljer

DRIFTSREGLER/RETNINGSLINJER SVOLVÆR IL - FOTBALLGRUPPA

DRIFTSREGLER/RETNINGSLINJER SVOLVÆR IL - FOTBALLGRUPPA DRIFTSREGLER/RETNINGSLINJER SVOLVÆR IL - FOTBALLGRUPPA VARIGHET: Disse reglene evalueres/revideres av styret etter sesongslutt, og senest innen desember hvert år og er gjeldende fra signaturdato og frem

Detaljer

Korfor går skulegrensene på Radøy der dei går?

Korfor går skulegrensene på Radøy der dei går? Korfor går skulegrensene på Radøy der dei går? Innlevert av 5.trinn ved Austebygd skule (Radøy, Hordaland) Årets nysgjerrigper 2014 Eg har verdens beste jobb. Eg er nemlig kontaktlærar for ein superinspirerande

Detaljer

GRUPPEHÅNDBOK IL Skrim Fotball

GRUPPEHÅNDBOK IL Skrim Fotball GRUPPEHÅNDBOK IL Skrim Fotball Trygghet og utvikling i et sosialt miljø DEL I Første delen av håndboken skal inneholde en kort introduksjon av gruppa og den skal gjøre rede for gruppens målsetninger og

Detaljer

Velkommen som oppmann Ses. 08/09

Velkommen som oppmann Ses. 08/09 HK.Herulf - PB.35 1501 Moss - www.herulf.no Velkommen som oppmann Ses. 08/09 I dette kompendiet skal vi se litt nærmere på dine viktigste oppgaver som oppmann. SENTRALE OPPGAVER 01. Ansvarlig for lagets

Detaljer

LAGLEDERMAPPE SESONGEN 2015

LAGLEDERMAPPE SESONGEN 2015 LAGLEDERMAPPE Lag: Lagleder: Trener: SESONGEN 2015 VIF fotball Side 1 08.02.2015 INNHOLD: 1. Styret i VIF Fotball 2. Andre viktige kontaktpersoner 3. Lagledere 4. Trenere 5. Klubbdommere, barnefotball

Detaljer

Hånes Idrettsforening, Instruks for Sekretariatet. HIF håndball - instruks for sekretær og tidtaker

Hånes Idrettsforening, Instruks for Sekretariatet. HIF håndball - instruks for sekretær og tidtaker Hånes Idrettsforening, Instruks for Sekretariatet HIF håndball - instruks for sekretær og tidtaker Når HIF som klubb har et arrangement i Håneshallen og skal bemanne sekretariatet skal denne instruks anvendes.

Detaljer

BERGSØY IL-FOTBALL KONTINGENT

BERGSØY IL-FOTBALL KONTINGENT BERGSØY IL-FOTBALL KONTINGENT Bergsøy IL - Fotball sin kontingent vil bli sendt ut en gang i året, og det er i løpet av 1 kvartal. Det er viktig for Bergsøy IL- Fotball at kontingenten blir betalt. Den

Detaljer

Laglederbok for Mysen IF Fotball - ungdomsavdelingen

Laglederbok for Mysen IF Fotball - ungdomsavdelingen Laglederbok for Mysen IF Fotball - ungdomsavdelingen VERDIGRUNNLAG MYSEN IF FOTBALL Mysen IF Fotballs verdigrunnlag skal gi en retning i vår daglige samhandling, komme til uttrykk i beslutninger som tas,

Detaljer