Aktivitetsleder/sikkerhetsleder

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Aktivitetsleder/sikkerhetsleder"

Transkript

1 Forskjellen på Sikkerhetsleder og Aktivitetsleder Sikkerhetsleder kan stå som sikkerhetsansvarlig på fritreninger. Sikkerhetsleder er det nye navnet på tidligere Aktivitetsleder (1-dagskurset). Sikkerhetsleder er godkjent av NMF og skal ha gjennomgått formaliakunnskap som stilles for personer som skal være sikkerhetsansvarlige på treninger. Fokusområder vil blant annet være forsikring, lisenser, bane-og områdegodkjenning, barneidrettsbestemmelser, hvilke arbeids og ansvarsområder som stilles til denne rollen etc. Aktivitetsleder er tilsvarende som sikkerhetsleder, men er et 2-dagerskurs, og innehar en kursdel med barneidrett/aktivitet.

2 Huskeliste Møt opp tidlig (helst som førstemann ) for å låse opp forberede dagen. Uniformer deg Sikkerhetsledervest, spesiell jakke el som fremhever og synliggjør din rolle. Legg frem utøverregistreringsliste. Alle som skal kjøre på banen skriver seg inn her. Påse at ALLE som skal kjøre på banen har gyldig lisens og medlemskap i godkjent MX klubb. Sett frem flagg dersom dette ansees nødvendig for denne treningen.

3 Huskeliste Du skal godkjenne banen/anlegget for denne treningen ift: hindringer i kjøretrase eks traktor eller redskaper parkert værforhold snø, is eventtele i bakken? andre forhold som reduserer sikkerheten Dersom ovenstående ikke er i orden få dette ordnet, eller steng banen/anlegget Når første utøver slippes ut på banen/anlegget, har du godkjent for denne trening. Ved behov still krav til at frivillige bidrar til å støtte sikkerhetsleder : Salg av lisenser sikkerhetsorientering Betaling kontroll av lisens og medlemskap Støtte utøverne i vanskelige partier, varsling med flagg ol.

4 Huskeliste Hvis banen må prepareres med maskiner, stenges banen inntil maskinen er parkert. Maskiner bør være parkert min 10 m unna traseens skulder. Sørg for at alle utøvere skriver seg på utøverregistreringslisten. Det opprettes en ny liste for hver trening. På denne listen skal sikkerhetsleder føre på sitt eget navn, dato og eventuelle kommentarer til aktivitetene denne dagen. (Uregelmessigheter) Sjekk at utøvere bruker påbudt verneutstyr. For barn kan skjønn nyttes - Ref Forskrift for barneidrett i NMF Sjekk at kjøretøy tilfredsstiller teknisk reglement. Foresatt/verge er ansvarlig for at kjøretøyet er ihttekniske krav.

5 Huskeliste Alle utøvere skal kjøre inn og ut på banen/anlegget på riktig og anvist plass. Alle konkurransekjøretøy skal trilles i depot. I depot gjelder vegtrafikkloven. Tildel tidsvindu for klassevis kjøring. For MX er det normalt å dele opp kjøringen i to grupper: Ungdom 85ccm og Senior 125ccm+. Barn 12 år og yngre skal ikke kjøre sammen med nevnte grupper. Ref Forskrift for barneidrett i NMF Det er ikke lovå kjøre 2-hjulinger og 4-hjulinger samtidig på banen. På banen til KMCK er det pr ikke tillatt med kjøring av ATV på vårt baneanlegg. Mot slutten av dagen. Sjekke at klubbhus, området rundt depot, parkeringsplass og startslette er ryddet og klar til bruk på neste kjøring. Deleger eventuelt til noen av utøverne å rydde/plukke søppel Forlate banen som sistemann, låse av.

6 Før trening Før treningen starter: Alle utøvere som skal kjøre skriver seg inn i kjøreboka, og akt./sikkerhetsleder sjekker at utøver har alle papirer i orden. -Medlemskontigent -Lisens -Baneleie Ingen kjøring tillates ved manglende dokumentasjon. Kontroll av sykkel: Det er den foresatte/verge som til enhver tid skal påse at sykkelen innehar de tegniske kravene. -Bremser foran og bak, hjul og dempere. -slark i styre og baksving, generell tilstand sykkel. Ved grove feil på noe av dette kan aktivitetslederen nekte utøveren å kjøre med sykkelen på klubbens anlegg.

7 Sjekk av utstyr Minimumskrav kjøreutstyr: Hjelm (pass på at den sitter godt og er av god kvalitet). Alpinhjelm som er CE merket kan benyttes for de som er under 9 år. Støvler (må gå godt over anklene og være av stivt materiale skinn eller lignende) Hansker (kjørehansker anbefales, men arbeidshansker kan godtas den første tiden) Punktene her gjelder motocross og ATV: Brynje (rygg, skulder og bryst beskytter) Knebeskyttere Briller Når det gjelder kjøreutstyr så skal det vises skjønn. Helt nybegynnere kan bruke utstyr som ikke tillates for mer erfarne utøvere og utøvere som har opparbeidet seg et høyre ferdighetsnivå

8 Før trening Før treningen starter: Alle utøvere som skal kjøre skriver seg inn i kjøreboka, og akt./sikkerhetsleder sjekker at utøver har alle papirer i orden. -Medlemskontigent -Lisens -Baneleie Ingen kjøring tillates ved manglende dokumentasjon. Kontroll av sykkel: Det er den foresatte/verge som til enhver tid skal påse at sykkelen innehar de tegniske kravene. -Bremser foran og bak, hjul og dempere. -slark i styre og baksving, generell tilstand sykkel. Ved grove feil på noe av dette kan aktivitetslederen nekte utøveren å kjøre med sykkelen på klubbens anlegg.

9 Foresattes ansvar Foresatte skal alltid være tilstede og er ansvarlig for barnet -Korrekt verneutstyr/bekledning -Kjører iht anvist retning og lytter til aktivitetsleder/voksen -Forholder seg til signaler flagg etc

10 Rekruttering Nye utøver som skal prøve klubbens sykler: -Finne fram kjøreutstyr som passer -Velge passende sykkel til utøver Hvis ny utøver er totalt ukjent og usikker i forhold til kjøring på bane, er det en fordel å ta med seg utøver til startsletta etc for å bli litt mere kjent med utstyr, sykkel og kjøring. Ved slike forhold kan aktivitetslederen velge ut en annen Egnet person til å være med utøveren og undervise ham. Før ny utøver kan kjøre selvstendig på banen skal det være ordnet med lisens. Er han mellom 5år og opp til og med 8år er det barnelisens som gjelder (fylles ut av aktivitestleder på stedet). Fra året utøver fyller 9 år er det rekruttlisens (fylles ut av aktivitestleder på stedet)eller lisenskurs som gjelder.

11 Flaggregler

12 Aldersgrense ved effekt/ setehøyde/ vekt sykkel Sakset fra forskrift for barneidretten i NMF

13 Klasseinndeling ved konkurranse MX ccm 2 takt 1504 takt år MX Junior 125ccm 2 takt år MX ungdom 144 ccm 2 takt, år MX ungdom 250 ccm 4 takt år MX takt / 250 ccm 4 takt MX takt / 450 ccm 4 takt MX takt / 650 ccm 4 takt (kun NC) MX Damer > 13 år -åpen

14 Trening Hvordan kan en legge opp treningen: Aktivitetslederen står fritt til å velge aktiviteter som kan gjennomføres de dagene han har vakt. Det er en fordel at det er litt struktur på treningen, Men de første heatene kan jo gjerne være uten spesielle føringer. Deretter kan en jo gå på 20-minuttersheat for å trene utholdenheten. Gjør det klart for utøverne at det ikke godtas avkjøring i tide og utide for å hvile mm. Kun kjøre ut til siden hvis det virkelig er noe. Aktivitetslederen kan også legge opp til alternativ treninger, så som 8-tallskjøring (sving og bremseteknikk). Ballansetekniske øvelser, eller følg lederen mm. Lengre spisepause, pause for aktivitetslederen avtales på forhånd.

15 Rutiner ved ulykke Skader og ulykker under kjøring på banen : -Utfør nødvendig førstehjelp så godt det lar seg gjøre. -Kontakt sykehus for ambulanse ved behov for det. -Sørg for å få noen til å frakte den skadde til sykehus ved mindre uhell, men hvor det er behov for medisinsk hjelp. Rapportering: -I brakka vår ligger Internhåndboka. Der finnes et skjema for skaderapportering. Dette skal fylles ut av aktivitetslederen og sendes til NMF.

16 Rutiner innmelding nye medlemmer Rutiner ved innmelding av medlemmer: Innmelding av nytt medlem gjøres på «Min Idrett». Se veiledning på klubbens nettside. Medlemskap skal ikke betales til aktivitetsleder! Medlemskontigent for 2015 er: Junior medlemskap fra 5 år til og med 12 år: kr. 400,- Junior medlemskap fra 13 år til og med 16 år: kr. 550,- Senior medlemskap fra 16 år og oppover: kr. 550,- Foreldre/foresatte: kontingent inngår i utøverens kontingent.

17 Rutiner for lån og leie av klubbsykkel Utlån av klubbsykkel: Praksisen her er at det kan lånes ut sykkel og utstyr tre ganger gratis til utøver. Tanken er da at utøver skal finne ut om dette er noe for en, og selv gå til anskaffelse av eget utstyr. Det er ikke lengre mulighet til å leie sykkel av klubben. Dette er pga mye merarbeid for aktivitetslederen samt høye Vedlikeholdskostnader. Det er aktivitetslederen som må sørge for å få noen til å vaske sykkel og kjøreutstyr som er skitne.

18 Aktivitetslederens Oppgaver Baneleie; Kontant eller årskontigent Klubbens ordning for baneleie: Baneleie betales av den enkelte utøver. Dette er inntekt til klubben som skal gå til vedlikehold av banefasiliteter. Dagsbaneleie skal betales kontant til aktivitetslederen: -Baneleie utøver under 12år: -Baneleie utøver 12år+ (året en fyller 12år): Betaling årskontigent: For medlem i KMCK betales årskontigent på «Min Idrett» -Kontigent baneleie utøver under12år: -Kontigent baneleie utøver 12år+ : kr.50,- kr.100,- kr.750,- kr.1400,- Årskontigent skal ikkebetales til aktivitetslederen. For medlemmer i andre klubber, ordnes årskontigentved å følge veiledning på klubbens nettside.

19 Barnelisens og rekrutteringslisens Klubbens ordning for utsdedelse av lisenser: Tidligere barnelisensog rekrutteringslisensheter nå opplæringslisensog kan kjøpes av utøveren på Sas.nmfsport.no på lik linje med kjøp av andre lisenser. Det gjelder fortsatt at utøver i kalenderåret en fyller 9år må ta Teoridel av lisenskurs (dagskurs).

20 Lisenskurs Lisenskurs: Fra kalenderåret utøver fyller 9 år må det tas et eget lisenskurs. Klubber bruker å være flinke til å annonsere slike kurs. Ved kursets slutt fylles ut et skjema som signeres av klubbens representant. Skjemaet sendes til NMF som i sin tur sender aktuell utøver faktura og lisens på e-post.

21 Rapport etter Endt trening/ aktivitetslederuke Rapportering av lisensutstedelser,baneleie og utleie sykler: Etter endt trening eller uke rapporteres inn til kasserer, med kopi til klubbens leder, totalbeløp som er mottatt i kontanter i aktivitetslederperioden. Det skal spesifiserers antall barnelisenser, rekrutteringslisenser og baneleie. Dette er overført til klubbens kto nr :

Innholdsfortegnelse. 1. Forankring, revisjon m.m. Side 3

Innholdsfortegnelse. 1. Forankring, revisjon m.m. Side 3 Revidert 21. februar 2015 Innholdsfortegnelse 1. Forankring, revisjon m.m. Side 3 2. NIFs barnebestemmelser og rettigheter Side 4 2.1 NIFs bestemmelser om barneidrett Side 4 2.2 Idrettens barnerettigheter

Detaljer

SPESIALREGLEMENT Dragrace 2014. Avdeling Norges Motorsykkelforbund Godkjent januar 2014

SPESIALREGLEMENT Dragrace 2014. Avdeling Norges Motorsykkelforbund Godkjent januar 2014 2014 SPESIALREGLEMENT Dragrace 2014 Avdeling Norges Motorsykkelforbund Godkjent januar 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. ANSVAR OG MYNDIGHET... 6 2. DEFINISJONER... 6 2.1 Spesialreglementer (SR)... 6 2.1.1 Regler

Detaljer

Mysoft Idrett Medlems og klubbnett for NGTFs lag Brukermanual ved oppstart

Mysoft Idrett Medlems og klubbnett for NGTFs lag Brukermanual ved oppstart Mysoft Idrett Medlems og klubbnett for NGTFs lag Brukermanual ved oppstart SJEKKLISTE VED OPPSTART OPPDATERT EGEN PROFIL (kap 2) OPPDATERT INFORMASJON OM LAGET (kap 3) TILDELT RETTIGHETER TIL STYRET (kap

Detaljer

Mysoft Idrett Medlems og klubbnett for NGTFs lag Brukermanual ved oppstart

Mysoft Idrett Medlems og klubbnett for NGTFs lag Brukermanual ved oppstart Mysoft Idrett Medlems og klubbnett for NGTFs lag Brukermanual ved oppstart INNHOLDFORTEGNELSE Side 1: Innlogging 2 2: Oppdatering av egen profil 3 3: Startsiden, oppbygning og grunnfunksjonalitet 4 4:

Detaljer

SØKNAD OM KULTURMIDLER

SØKNAD OM KULTURMIDLER SØKNAD OM KULTURMIDLER SONGDALEN KOMMUNE KULTURKONTORET Postboks 53, 4685 Nodeland Tlf.: 38 18 33 33 Fax: 38 18 33 43 postmottak@songdalen.kommune.no FOR ÅRET 2010 SØKNADSFRIST: 1. MAI Sett kryss ved den

Detaljer

Brukerhåndbok for. tilpasset. Brukerhåndbok for Vicis Medlem tilpasset Frelsesarmeens Barn og Unge (FAbU) - Lokale brukere (korpsnivå) Side 1

Brukerhåndbok for. tilpasset. Brukerhåndbok for Vicis Medlem tilpasset Frelsesarmeens Barn og Unge (FAbU) - Lokale brukere (korpsnivå) Side 1 Brukerhåndbok for tilpasset Side 1 Innhold Tilgang... 3 Innlogging... 3 Glemt passord... 3 Flere tilganger... 4 Nødvendig registrering - årsrapport... 4 1. Opprette årsrapport... 4 Opprette lokallag...

Detaljer

OFTE STILTE SPØRSMÅL OM TILSKUDD TIL FUNKSJONSHEMMEDES ORGANISASJONER

OFTE STILTE SPØRSMÅL OM TILSKUDD TIL FUNKSJONSHEMMEDES ORGANISASJONER OFTE STILTE SPØRSMÅL OM TILSKUDD TIL FUNKSJONSHEMMEDES ORGANISASJONER Nedenfor finner man en liste med svar på ofte stilte spørsmål om den nye tilskuddsordningen. Bufdir tar sikte på å oppdatere denne

Detaljer

KLUBBHÅNDBOK TJENSVOLL FK

KLUBBHÅNDBOK TJENSVOLL FK KLUBBHÅNDBOK TJENSVOLL FK Klubbhåndbok Tjensvoll FK Side 1 GENERELL KLUBBINFORMASJON Tjensvoll FK ble stiftet 1. november 1980 Tjensvoll FK har klubbkontor på Tjensvoll bydelshus Dan Pedersen er ansatt

Detaljer

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps Innhold 1.Innledning... 3 2.Korpsstyret... 3 1.Hvilke oppgaver har styret?... 3 2.Hva gjør styrelederen i FSM?... 4 2.1.Oppgaver... 4 3.Faste aktiviteter for styreleder/styret i løpet av et korpsår...

Detaljer

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok Gode interne rutiner Mange er usikre på hva det betyr når økonomi nevnes i forbindelse med organisasjonsdrift, og kasserervervet er i mange organisasjoner det vanskeligste å finne personer til. Ikke fordi

Detaljer

Årsmøte Froland Motocross klubb

Årsmøte Froland Motocross klubb Årsmøte Froland Motocross klubb Onsdag 27.feb 2013 kl18.30 Kantina hos Aker Pusnes A/S, Tromøya Til stede var: Bjørn Lien, Tor Inge Hansen, Jonas Andersen, Bård Arne Andersen, Ole Jakob Forsberg, Morten

Detaljer

Håndbok for Søre Neset Idrettslag

Håndbok for Søre Neset Idrettslag 01 14.11.07 Utgitt for kommentar KK Rev. Dato Beskrivelse Laget av Sjekket av Dokument tittel: Godkjent av Håndbok for Søre Neset Idrettslag INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FORMÅL MED HÅNDBOK FOR SØRE NESET IDRETTSLAG...

Detaljer

Velkommen til Gresvik IF. Klubbhåndboken

Velkommen til Gresvik IF. Klubbhåndboken Velkommen til Gresvik IF Hensikten med denne lille infoen er å gi litt informasjon om foreningen vår til nye medlemmer og kanskje til foreldre som tenker å melde barna sine inn i Gresvik IF. Gresvik Idrettsforening

Detaljer

H E D D A L I L F O T B A L L

H E D D A L I L F O T B A L L H E D D A L I L F O T B A L L O R G A N I S ASJONSSPLAN R E V 2 0 1 5 Dokumentet er vedtatt i årsmøte: 03.03.2015 INNLEDNING Heddal IL Fotball har de siste årene hatt en positiv utvikling. Nytt anlegg

Detaljer

Organisasjonsplan. Shorin Ryu Karatedo. Tålmodighet Innsatsvilje - Høflighet

Organisasjonsplan. Shorin Ryu Karatedo. Tålmodighet Innsatsvilje - Høflighet Organisasjonsplan Shorin Ryu Karatedo Tålmodighet Innsatsvilje - Høflighet Vedtatt på Årsmøtet 19.02.2014 Organisasjonsplan for Side 2 av 25 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 4 1.1. Organisasjonsplanen...

Detaljer

WWW.ARENDALKAJAKKLUBB.NO

WWW.ARENDALKAJAKKLUBB.NO 2010 Alle padleinteresserte kan finne sin plass i Arendal Kajakklubb. Dette gjelder både turpadlere, mosjonister og konkurransepadlere.vær aktiv i klubben, delta i det sosiale, få fine naturopplevelser

Detaljer

Sportslig Håndbok for Fotballgruppa i NUIL

Sportslig Håndbok for Fotballgruppa i NUIL Sportslig Håndbok for Fotballgruppa i NUIL siste endring: juni 2015 Innholdsfortegnelse Om dokumentet... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Målgruppe... 3 1.3 Godkjenning... 3 2 Organisasjon... 3 2.1 Styret... 3 2.2

Detaljer

Årsmøte 17.03.2014 rev. 4 ORGANISASJONSPLAN FOR MOI IDRETTSLAG. Plan for Moi IL, stiftet 20.03.1931 Vedtatt på årsmøtet dd.mm 20..

Årsmøte 17.03.2014 rev. 4 ORGANISASJONSPLAN FOR MOI IDRETTSLAG. Plan for Moi IL, stiftet 20.03.1931 Vedtatt på årsmøtet dd.mm 20.. Årsmøte 17.03.2014 rev. 4 Signatur: ORGANISASJONSPLAN FOR MOI IDRETTSLAG Plan for Moi IL, stiftet 20.03.1931 Vedtatt på årsmøtet dd.mm 20.. Innholdsfortegnelse. ORGANISASJONSPLAN... 2 Innholdsfortegnelse....

Detaljer

LAGLEDERMAPPE SESONGEN 2015

LAGLEDERMAPPE SESONGEN 2015 LAGLEDERMAPPE Lag: Lagleder: Trener: SESONGEN 2015 VIF fotball Side 1 08.02.2015 INNHOLD: 1. Styret i VIF Fotball 2. Andre viktige kontaktpersoner 3. Lagledere 4. Trenere 5. Klubbdommere, barnefotball

Detaljer

VELKOMMEN TIL INFORMASJONSHEFTE

VELKOMMEN TIL INFORMASJONSHEFTE VELKOMMEN TIL INFORMASJONSHEFTE Adresse; Postboks 1515 7658 VERDAL Besøksadresse; Åkerveien 6 Epost adresse; vinne.barnehage@verdal.kommune.no Telefon; Vinne barnehage (kontor) 74065370 / 90939894 (daglig

Detaljer

Slik gjør vi det i Otta IL Fotball

Slik gjør vi det i Otta IL Fotball Slik gjør vi det i Otta IL Fotball En håndbok for alle som er involvert i Otta IL Fotball Revidert på arbeidsmøte 11.2.2015 og vedtatt på årsmøte 10.3.2015. Innholdsfortegnelse 1.0 INNLEDNING... 3 2.0

Detaljer

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet!

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet! Bud-guiden Som Dagblad-bud bidrar du til at folk kan lese Dagbladet Helgeavisa i helgen. Det er en viktig jobb. Uten deg er alt arbeidet som er lagt ned i å lage avisa forgjeves, for en avis trenger lesere.

Detaljer

BERGSØY IL-FOTBALL KONTINGENT

BERGSØY IL-FOTBALL KONTINGENT BERGSØY IL-FOTBALL KONTINGENT Bergsøy IL - Fotball sin kontingent vil bli sendt ut en gang i året, og det er i løpet av 1 kvartal. Det er viktig for Bergsøy IL- Fotball at kontingenten blir betalt. Den

Detaljer

Brukermanual for uk.no

Brukermanual for uk.no Brukermanual for uk.no Innhold Innhold... 1 1 Brukermanual for uk.no... 2 1.1 Registrere foretak... 3 1.1.1 Firmaopplysninger... 5 1.1.2 Aktivere lisens og legge til brukere... 6 1.1.3 Legge inn logo...

Detaljer

Info til Kasserer i undergruppe

Info til Kasserer i undergruppe Info til Kasserer i undergruppe Redigert av Marte Collin 12.02.2010 Opprettet av Marte Collin 02.02.2010 Tromsøstudentenes Idrettslag 2 INNLEDNING 3 HVORFOR HAR VI REGNSKAP 4 DIVERSE BEGREPER 4 DET DOBBELTE

Detaljer

Vedtekter. Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå

Vedtekter. Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå Vedtekter Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå Vedtekter for Taekwondo Team Stjørdal - stiftet 2012. Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå. (1)

Detaljer

Idrettens verdier: Fellesskap, Glede, Helse, Ærlighet ORGANISASJONSPLAN FOR GJESDAL SKISKYTTERLAG

Idrettens verdier: Fellesskap, Glede, Helse, Ærlighet ORGANISASJONSPLAN FOR GJESDAL SKISKYTTERLAG ORGANISASJONSPLAN FOR GJESDAL SKISKYTTERLAG Side 1 av 15 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Historikk... 3 Idrettslagets formål... 3 Visjon... 3 Verdigrunnlaget... 4 Virksomhetsideen... 4 Hovedmål...

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR GJØVIK PISTOLKUBB VEDTATT PÅ ÅRSMØTE DD. MM. 2016

ORGANISASJONSPLAN FOR GJØVIK PISTOLKUBB VEDTATT PÅ ÅRSMØTE DD. MM. 2016 ORGANISASJONSPLAN FOR GJØVIK PISTOLKUBB VEDTATT PÅ ÅRSMØTE DD. MM. 2016 Organisasjonsplanen skal legges fram og behandles som egen sak på årsmøtet. Jfr. Idrettslagets lov 15. Innholdsfortegnelse Innledning...

Detaljer

NASJONALE KONKURRANSEREGLER

NASJONALE KONKURRANSEREGLER NASJONALE KONKURRANSEREGLER FORORD Dette reglementet gjelder ved nasjonale konkurranser innen skiskyting fra og med 15. desember 2006. Reglementet tar utgangspunkt i de samme paragrafene som i IBUs reglement,

Detaljer

REFERAT ÅRSMØTE 2009, NORGES MODELL SPEED BÅT FORBUND

REFERAT ÅRSMØTE 2009, NORGES MODELL SPEED BÅT FORBUND Norges Modell Speed Båt Forbund Side 1 av 12 REFERAT ÅRSMØTE 2009, NORGES MODELL SPEED BÅT FORBUND Sted: Flykafeen, Tønsberg Dato: 7 mars 2009 Tilstede: Formann: Kjell Gunnar Noddeland (KGN) Sekretær:

Detaljer