Referat. Nr Sak Frist Ansvar oppfølging

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Referat. Nr Sak Frist Ansvar oppfølging"

Transkript

1 Referat STYREMØTE NR. 4 i ØIL Møte Referat Dato kl. 19:00 Deltakarar Vidar Torsvik / leiar Kari Mostad / kasserar Rune Vik / skrivar Liv Helen Osa/ styrelem Bekkesletten/ 1. vara Frank Kjøsnes / styrelem Terje Melstveit / fotballgruppa Stad Holmatun Forfall Kjerstin Valland / nestleiar Toril Honningsvåg Vik / styrelem Leiv Sandven / trimgruppa Lillian Kvamsøy / boccia-gruppa Referent Rune Vik Kopi Olav Kreken/ orientering Neste møte Tysdag kl. 19:00 Nr Sak Frist Ansvar oppfølging 4 Saker Godkjenning av førre styremøtereferat.2.3 Referat vert godkjent. Kom deg ut-dagen + Torefjellstrimmen m.m. - sønd. 7.sept Torefjellstrimmen gjekk av stabelen på ein regnværsdag, noko som truleg verka inn på deltakinga personar var på toppen. - Organiseringa av listeførarar på toppen gjekk greitt. - Andreas Henriksen Cats vart trekt ut som vinnar av middagsgåvekort på Sutalaus. - Leiar sette inn notis i HF. Medlemskontingentstatus Purring på manglande betaling av medlemskontingent er sendt ut. Manglar adresser på nokre. Kari M.4 ØIL heimeside og facebook Frank K oppdaterer heimesida. Kontakt Sonja om spørsmål. - Oppdatere styresamansetning - Legge inn møtereferat, m.v. oversender på epost kva som skal leggjast inn av dokument. Frank K Liv Helen tek ansvar for facebook. Vidar T må opne for tilgang.

2 .5 Øystese-trimmen og open hall søndag 28.september a) Øystese trimmen frå kl til kl330 /Frank K. Aktivitetar: - Kort og lang løype. - Trimklasse startar kl og utover. - Konkurranseklasse startar kl Kr 50,- i påmelding i konkurranseklasse og for vaksne over 20 år. - Avtalar med evt. hjelparar: o Ta påmelding o Tidtakarar o Speaker sjekk Torgeir Magnar Børve - Avtale med Øystese hjelpekorps (Odd Arne Botnen tlf / epost: - Løypemerking ligg i ØIL-skap / gjennomføring merk - Lydanlegg må framskaffast. - Supplering av startnummer, Løypekart folie på skilt - Stoppeklokker sjekk batteri! - Premiar - Klasselister frå barneskulen + til klassane Liv Helen Frank K./ Kari M. /Liv Helen Premiering: - Premiering av beste kvinne og mann (senior). - Premiering av beste jente og gut (u/ 18 år). - Premiar til alle barn opp t.o.m. 5. klasse? - Premiar etter loddtrekking - Kr 500,- til det klassetrinnet på barneskulen som har %-vis flest deltakarar i trimmen. sjekkar gåvekortløysingar + kjøper inn småpremiar for utdeling til borna. b) Open hall frå kl til kl500 Aktivitetar: - Bord m/ teiknepapir + fargeblyantar + spel - Teppecurling (Margreth Olsen stiller som hjelpar) - Tjukkas med kasse - Air-track - Ringar - Ribbevegg-aktivitet - Hoppetau - Ein eller anna ball-/hoppe-/kasteaktivitet?? - Klatrevegg - Spørje Kvam klatreklubb (Geir Larsen, mob ) om å organisere klatreaktiviteten. - Spørje Kvam herad om bruk av Air-track Kanskje Reidun Braut Kjåsås & Co kan hjelpe. c) Kafedrift Meny: - Kaffi/Te/Saft m.v. // Liv Helen/ Kari M/ Kjerstin Valland m/ turndamer

3 - Vafler Winerpølser i brød - Skaffe vekslepengar. - Pølser/brød/vaffelrøre. - Lage salgsplakatar. - (div. eingongskoppar m.v. er i ØIL-skap) d) Marknadsføring - Annonse i HF; tirsdag 23/9 og fredag 26/9 - Inn på nettkalenderen til Kvam herad-heimeside. - Inn på ØIL-heimesider. - Inn på facebook Frank K. Liv Helen.6 Detaljreguleringsplan for Busdalen/Meierihola/m.v. Styret i ØIL og Rossvoll VK har i samband med pågåande arbeid med Arealdelen for kommuneplanen kome med innspel mellom anna til arealbruken i Busdalen. I samband med varsel om oppstart av planarbeid er det annonsert planoppstart i HF nr september Lysinga set ein frist til å kome med uttale innan Vedtak: Styret i ØIL vil fremja merknad til planen i samsvar med tidlegare gitt innspel til arealdelen til kommuneplanen. Utkast må vere utarbeidd til neste styremøte Stenging av veg langs Øystese idrettsplass/elva mot fv 7 Idrettslaget har motteke brev frå Kvam herad om stenging av veg i samsvar med trafikksikringsplan. 4.2 Fotballgruppa Utfordringar i barne-/ungdomsfotballen Leiar i fotballgruppa orienterte om utfordringar for eit årskull/lag i barne-/ungdomsfotballen. Litt støy knytt til foreldreengasjement. Brot på reglar i sportsplan. fotball.2 Forsikring knytt til FotballFO / IdrettsFO Fotball må sjekke med idrettskretsen rundt forsikring av deltakarar på FFO/IFO. fotball.3 Fråtrekk for pass av barn knytt til FFO/IFO Idrettsforbundet og kretsen jobbar med å få tilbake frådraget som tidlegare også omfatta FFO/IFO-ordninga. 4.3 Friidrett/trimgruppa 4.4 HC-gruppa

4 4.5 Symjegruppa 4.6 Hoppgruppa Rydding i Myrabakken + reparere trapp opp til stillas, m.m. okt - Satsar på å få til ein dugnad i oktober i fint vær. - Må mobilisere ein del folk med motorsag og Rondup. 4.7 Orientering 4.8 Økonomi Sognefjord-Cup overføring pengar til Cup-konto ØIL overfører tidlegare vedtatt støttebeløp på kr Terje ordnar giro. Kari Terje M. 4.9 Eventuelt Styresaker frå 2014 under oppfølging 3.4 Status valkomité 3.7 Kvar i må til neste møte kome med forslag til 1 som kan vere aktuell for ØIL- valkomité. Øystese idrettslag (ØIL) vegen vidare Utover fotballen i ØIL er aktiviteten i dei ulike gruppene relativt låg. Allidrett for born opp til 10 år drive av Leif og i vinterhalvåret, er kanskje det viktigaste bidraget. Elles har laget Øystesetrimmen m/ open hall-arrangement, Torefjellstrimmen som del av Kom deg ut dagen og idrettsmerkeprøve. ØIL er også ein aktør i samfunnsdebatten ved at styre har kome med innspel til kommuneplan og barnehageplan, m.v. Vidare har ØIL støtta ulike føremål i andre lag som kunne generere fysisk aktivitet. Samtidig har idrettslaget ansvar for hoppbakken i Myrane, eig 1/3 av Sjusete skisenter, og forvaltar ein formue på ca. ½ mill kr. Vedtak: ØIL- startar eit arbeid med å sjå på kva rolle ØIL kan spela i tida framover (tidshorisont). Er det bruk for eit allidrettslag i Øystese? Tidlegare styresaker frå 2013 under oppfølging Problemstilling treningsavgift / medlemsavgift Må avklarast/løysast på eit seinare møte. Arkivering ØIL-dokument Serverløysingar som Drop-box m.v. Kari sjekkar opplegg. Kari M

5 4.9 Tidlegare styresaker frå 2012 under oppfølging Rydding i og sannering av ØIL-historikk/arkivmateriale Protokollar m.v. står på ein pall på Fruktlageret. Sjekk med Kvam herad om innlevering av historisk materiale. Rune Vik/ skrivar

Årsmøte Eidfjord Idrettslag 5. mai 2013 på Eidfjord Fjell og Fjordhotell kl. 19.00. Sakliste og sakspapira for årsmøtet

Årsmøte Eidfjord Idrettslag 5. mai 2013 på Eidfjord Fjell og Fjordhotell kl. 19.00. Sakliste og sakspapira for årsmøtet Årsmøte Eidfjord Idrettslag 5. mai 2013 på Eidfjord Fjell og Fjordhotell kl. 19.00 Sakliste og sakspapira for årsmøtet Det vises til innkallinga til årsmøte av 5. april 2013 på Eidfjord IL si nettside.

Detaljer

Lyngmo-Glytten 23. årgang - September 2014 Medlemsblad GLYTTEN STATUS NYBYGG. - sjå side 3!! TID FOR HAUSTLEIRAR. - sjå baksida for informasjon!!

Lyngmo-Glytten 23. årgang - September 2014 Medlemsblad GLYTTEN STATUS NYBYGG. - sjå side 3!! TID FOR HAUSTLEIRAR. - sjå baksida for informasjon!! Lyngmo-Glytten 23. årgang - September 2014 Medlemsblad GLYTTEN STATUS NYBYGG - sjå side 3!! TID FOR HAUSTLEIRAR - sjå baksida for informasjon!! Lyngmo - Glytten 23. årgang September 2014 Helsing frå Lyngmo

Detaljer

Referat. frå styremøte 4. og 5. september 2012 på Hotell Victoria, Stavanger

Referat. frå styremøte 4. og 5. september 2012 på Hotell Victoria, Stavanger Referat frå styremøte 4. og 5. september 2012 på Hotell Victoria, Stavanger Til stades: Finn Hoff, Jørn Haugli Lunde, Jorulf Refsnes, Gjermund Stuve og Elin R. Haugen. Liv-Julie Wågan hadde meldt forfall.

Detaljer

Åtferd til leiaren i kontrollutvalet

Åtferd til leiaren i kontrollutvalet Sak 19/14 Sak 19/14 Fra: Jan Olav Osen Sendt: 22. januar 2014 13:25 Til: Kopi: Per Lerøy; Eli Stien; Inger Synnevåg; Olav Andersen Emne: Åtferd til leiaren i kontrollutvalet Hallo! Rådmannen viser til

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 KVINNHERAD SKYTTARLAG

ÅRSMELDING 2014 KVINNHERAD SKYTTARLAG Side 1 av 12 Sak 2: ÅRSMELDING 2014 KVINNHERAD SKYTTARLAG Kvinnherad skyttarlag har i 2014 hatt følgjande tillitsvalde: Styret: Arnt Orholm Nestleiar: Unni Gorm-Hansen Kasserar: Elisabet Epland Næs Sekretær:

Detaljer

Medlemsblad for Lions Club Stord Fitjar.

Medlemsblad for Lions Club Stord Fitjar. L I O N S C L U B S T O R D F I T J A R M O T T O : T I L T E N E S T E Medlemsblad for Lions Club Stord Fitjar. Nr. 10 2014 24. Årgang INNHALD Side 2. Presidenten har ordet Side 3. Innnkalling til medlemsmøte

Detaljer

Referat frå årsmøte i Silda Velforening påskeafta, 22.03. 2008.

Referat frå årsmøte i Silda Velforening påskeafta, 22.03. 2008. Referat frå årsmøte i Silda Velforening påskeafta, 22.03. 2008. Frammøtte: Utanom styret og varamedlemar møtte 15 medlemar. Sakliste: 1. Velkommen v/ leiar Helge Silden. 2. Valg av møteleiar og referent.

Detaljer

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist Telenor Xtra Hødd Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Telenor Xtra FFO er eit samarbeid mellom Telenor og Norges Fotballforbund. Tilbodet gjeld

Detaljer

Protokoll frå regionstyremøte

Protokoll frå regionstyremøte Protokoll frå regionstyremøte Møte nr. 1/2014 Dato: 11. 12. januar 2014 Nordfjord Hotell Nordfjordeid Til stades frå styret: Nils-Gunnar Solli, Anita Nøring, Grete Sjøhagen Nedrebø, Kari Klokseth, Oddgeir

Detaljer

Lov for SA Naustdal Båtlag

Lov for SA Naustdal Båtlag Lov for SA Naustdal Båtlag Vedteke på årsmøte 26. mars 2015 1 Laget sitt namn Laget sitt namn er SA Naustdal Båtlag, forkorta SA N.B.L 2 Forretningskontor SA Naustdal Båtlag skal ha forretningskontor i

Detaljer

God Jul & Godt Nytt År!

God Jul & Godt Nytt År! 1 1966 Nr. 3 2008 Vinter 16. Årgang Skirenn på Fjellstøl: Ida Sofie Staknes (nr. 2:), Tobias Helgesen (nr. 8). Wenke Marvik og Sigve Tveit. God Jul & Godt Nytt År! www.vindafjord-il.no 2 Styre og grupper

Detaljer

Nr. 60 * Medlemsblad for Isfjorden Idrettslag m/årsmelding * Februar 2005

Nr. 60 * Medlemsblad for Isfjorden Idrettslag m/årsmelding * Februar 2005 Nr. 60 * Medlemsblad for Isfjorden Idrettslag m/årsmelding * Februar 2005 Gulljenta Tove Beate Dahle Årsmøte i Isfjorden Idrettslag Det kalles inn til årsmøte onsdag den 2. Mars 2005 kl 19.00 i klubbhuset

Detaljer

Forvaltingsrevisjon Målstyring

Forvaltingsrevisjon Målstyring Forvaltingsrevisjon Målstyring Etne kommune 2013 Føreord Etter vedtak i kontrollutvala i Etne kommune den 13. mai 2013 har KPMG gjennomført ein forvaltingsrevisjon av målstyringssystemet i kommunen. Denne

Detaljer

Høyri JP 14/2157. forslag 11.2.2014. Høyring. Høyringsutkast 25.4.2014

Høyri JP 14/2157. forslag 11.2.2014. Høyring. Høyringsutkast 25.4.2014 Høyri ringsutkast kommunedelplan for Trafikktrygging 2013-2025 (revisjon av handlingsplann følgjar separat) JP 14/2157 Sak 11/ /604 Gulen kommune Forslag PLT / FVR, Høyringsutkast Vedtak 1. gongs høyring,

Detaljer

ÅRSHJUL OPPMENN/ LAG. BYÅSEN HÅNDBALL BREDDE Pr. januar 2014

ÅRSHJUL OPPMENN/ LAG. BYÅSEN HÅNDBALL BREDDE Pr. januar 2014 ÅRSHJUL OPPMENN/ LAG BYÅSEN HÅNDBALL BREDDE Pr. januar 2014 VELKOMMEN SOM OPPMANN: * Velkommen som oppmann i Byåsen breddehåndball. Viktig at oppmenn leser mail, går inn på Region Midt Norge side hjemmesider

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 77/14 14/479 Budsjett 2015, økonomiplan 2015-2018. 78/14 14/755 Fastsetjing av festeavgift ved kyrkjegardane i Balestrand

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 77/14 14/479 Budsjett 2015, økonomiplan 2015-2018. 78/14 14/755 Fastsetjing av festeavgift ved kyrkjegardane i Balestrand MØTEINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 30.10.2014 Tid: 12.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 77/14 14/479 Budsjett 2015,

Detaljer

Styremøte i Sogn og Fjordane Sau og geit 11-12 april på Quality Hotell Sogndal

Styremøte i Sogn og Fjordane Sau og geit 11-12 april på Quality Hotell Sogndal Styremøte i Sogn og Fjordane Sau og geit 11-12 april på Quality Hotell Sogndal Til stades: Halvar Espeseth Eva Høydal Lars Nesse Mirjam Friberg Lene Engvik Rasch Ragnhild Sæle (kasserar) Sak 16/11 Referat

Detaljer

Arbeidsplan 2014 Valldal Idrettslag

Arbeidsplan 2014 Valldal Idrettslag Arbeidsplan 2014 Valldal Idrettslag Valldal Idrettslag bygg si drift og aktivitet etter visjonen vi kan vi VIL Utifrå tilgjengelege ressursar vil Valldal Idrettslag arbeide for å legge til rette for at

Detaljer

Jan A. Vinje Etne camping, 31.01.13

Jan A. Vinje Etne camping, 31.01.13 Jan A. Vinje Etne camping, 31.01.13 Vinteren/våren 2010 foreslo Fiskeridirektoratet å etablera eit pilotprosjektet som et strakstiltak for å avhjelpe situasjonen for sjøaure og laks i Hardangerfjorden.

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale.

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sogndal kommune Møteinnkalling Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 15.10.2009 Tid: 09:00 Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare

Detaljer

Arkivsak Arkivkode Dato 09/988 614/A2/ 01.10.2009. Drøftingsnotat vedk. tidlegare Fortun skule

Arkivsak Arkivkode Dato 09/988 614/A2/ 01.10.2009. Drøftingsnotat vedk. tidlegare Fortun skule - Luster kommune Drøftingsnotat Til: Frå: Formannskapet Rådmannen Arkivsak Arkivkode Dato 09/988 614/A2/ 01.10.2009 Sak: Drøftingsnotat vedk. tidlegare Fortun skule Rådmannen ønskjer på dette området å

Detaljer

REFERAT FRÅ MØTE I PROSJEKTGRUPPA FOR NY KOMMUNEREFORM

REFERAT FRÅ MØTE I PROSJEKTGRUPPA FOR NY KOMMUNEREFORM REFERAT FRÅ MØTE I PROSJEKTGRUPPA FOR NY KOMMUNEREFORM Tid: 7. november 2014 kl. 09.30-12.00 Stad: Samarbeidsrådet sitt møterom Tilstades: Renate Klepsvik Odd Harald Hovland Sigve Sørheim Siri Klokkerstuen

Detaljer

Planlegging og prosjektstyring

Planlegging og prosjektstyring Planlegging og prosjektstyring Alt frivillig organisasjonsarbeid krev planlegging. Enkelte køyrer på utan å planlegge, og kan bli straffa for det. Andre planlegg og planlegg og kjem aldri så langt som

Detaljer

HANDLINGSPLAN FAIR PLAY FOTBALLSESONGEN 2015

HANDLINGSPLAN FAIR PLAY FOTBALLSESONGEN 2015 Det handlar om RESPEKT, ikkje sant? HANDLINGSPLAN FAIR PLAY FOTBALLSESONGEN 2015 Utarbeida av Fair Play-utvalet i Austevoll Kommune eit samarbeid mellom Austevoll IK, Hundvåkøy IL og Selbjørn IL. I sesongen

Detaljer

NMK Vikedal. Årsmelding 2001

NMK Vikedal. Årsmelding 2001 NMK Vikedal Årsmelding 2001 Til alle medlemmer i NMK Vikedal Innkalling til årsmøte i NMK Vikedal Tid: Laurdag 17. november 2001 kl. 11.00 Stad: Fugl Fønix Hotell, Etne Saksliste : Kl. Sak nr. Sak 11.00

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Spesialpedagogiske tiltak. Sveio kommune

Forvaltningsrevisjon. Spesialpedagogiske tiltak. Sveio kommune Forvaltningsrevisjon Spesialpedagogiske tiltak Sveio kommune 2014 Hovudbodskap I denne forvaltningsrevisjonen har KPMG kartlagt korleis bruk av spesialpedagogisk hjelp i Sveio kommune, i høvesvis barnehage

Detaljer

Hemsedal kommunehus - opningstider:

Hemsedal kommunehus - opningstider: Informasjonsavis for Hemsedal kommune Juni 2013 Stølsdag m/helga, Sina, Gunnlaug og Martin Myhr Bli med til Ulsåkstølen torsdag 11. juli kl. 11.30 Servering av stølsmat Underhaldning med familien Myhr

Detaljer

Korfor går skulegrensene på Radøy der dei går?

Korfor går skulegrensene på Radøy der dei går? Korfor går skulegrensene på Radøy der dei går? Innlevert av 5.trinn ved Austebygd skule (Radøy, Hordaland) Årets nysgjerrigper 2014 Eg har verdens beste jobb. Eg er nemlig kontaktlærar for ein superinspirerande

Detaljer

Postboks 163 5445 BREMNES. Besøksadresse: Leitedåvane 8. Tlf: 53 42 38 10 fax:53 42 38 97 E-post: post.bov@ hfk.no. Heimeside: http://bov.hfk.

Postboks 163 5445 BREMNES. Besøksadresse: Leitedåvane 8. Tlf: 53 42 38 10 fax:53 42 38 97 E-post: post.bov@ hfk.no. Heimeside: http://bov.hfk. Postboks 163 5445 BREMNES Besøksadresse: Leitedåvane 8 Tlf: 53 42 38 10 fax:53 42 38 97 E-post: post.bov@ hfk.no Heimeside: http://bov.hfk.no Elevhefte skuleåret 2013-2014 1 Kjære elev! Vel møtt til nytt

Detaljer