Avtale inngått mellom NVF og Avfall Norge Se side 4

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Avtale inngått mellom NVF og Avfall Norge Se side 4"

Transkript

1 NR 4 - OKTOBER årgang VEL POSTEN MEDLEMSAVIS FOR NORGES VELFORBUND Avtale inngått mellom NVF og Avfall Norge Se side 4 Operasjon duppeditt Mange kaster duppeditter som mobiltelefoner, lyspærer o.l i restavfallet. Duppedittposen er et hjelpemiddel for å sortere riktig. Her legger man sine kasserte duppeditter og når posen rommer flere duppeditter, er det på tide å levere innholdet til kommunalt mottak for ee-avfall eller til butikker som selger tilsvarende produkter. De plikter å ta imot duppedittene gratis. Les mer på side 4-5 NVF er en interesse- og serviceorganisasjon for beboerforeninger i Norge. Formålet er å støtte opp om initiativ og innsats fra beboere i by og bygd. Velforeninger, bygdelag, grendelag, borettslag og andre typer beboerforeninger kan bli medlem. Stadig finner nye foreninger fordeler med å blir medlem. Les mer om vår organisasjon på

2 NVF, FOR DEG - DER DU BOR En sommer er over og noen vil vel hevde at det har vært den dårligste på manns minne. Og som vi alle har erfart i en travel velhverdag, så kan det jo være bare en sommer i manns minne. Uansett så er høsten ankommet og med den nye og viktige velmøter over alt. Dugnader av ulike slag er det også en mengde av før vinteren ankommer moderlandet. Alt dette gjør vi for at vi alle skal få en bedre og triveligere plass å være, i tillegg får vi alt det positive som fellesskapet gir oss. Ja vi er bra heldige som bor i et av verdens rikeste land, ikke bare på den økonomiske siden, men på nesten alle andre områder også. Bare det at vi har 4 årstider gjør at vi har et utrolig og variert opplevelsesunivers her langt mot nord. Med forskjellige årstider så er det også ulike hensyn og aktiviteter vi som velmennesker må ta hensyn til. Nå skal mange ting pakkes vekk for sesongen, og noen skal vel ta opp brygga så ikke isen tar den osv. Jeg stolt over å være forbundsleder for en så stor gruppe med aktive og flinke beboere og medlemmer, som tar vare på det som fellesskapet har fått til. All den dugnadsaktiviteten som blir utført av alle velmedlemmer over det ganske land har en meget høy verdi for samfunnet. Å synliggjøre dette ovenfor det øvrige samfunn blir for oss svært viktig fremover. Med en oppegående organisasjon med så mange medlemmer og tillitsvalgte rundt om i det ganske land, så skal vi klare den jobben. Nasjonal opprydning Miljøkomiteen i NVF er en aktiv komité som er et godt eksempel på godt velarbeid satt ut i praksis. I forbindelse med den nasjonale opprydningen av miljøgifter fra sjøen, så er komiteen i full beredskap. Miljøkomiteen kommer garantert til å gjøre en god jobb her, og vil helt sikkert bli en viktig aktør i denne store nasjonale ryddejobben. Dette er svært viktig for oss i NVF i forhold til dette med å synliggjøre hva vi jobber med og hva vi står for. I den senere tid har NVF kanskje vært litt for lite synlige i forhold til miljø og forurensningssaker. Styret skal i nær fremtid ha et eget møte med alle komitelederne våre om arbeidsform og hvilke satsingsområder vi skal prioritere i denne perioden. Vil til slutt bare ønske miljøkomitèen lykke til med sitt arbeid i dette store opprydningsprosjektet. Ny samarbeidspartner NVF har inngått en samarbeidsavtale med Avfall Norge om innsamling av elektronisk avfall. Dette er en viktig avtale for begge parter, og skal bli spennende å følge. Her tar vi ansvar og og gjør en stor og viktig jobb for at miljøet ikke skal bli belastet med alle mulige små elektroniske duppeditter. Det blir nå i høst en landsomfattende kampanje som heter Operasjon Duppeditt, og som da skal samle inn alt av slikt avfall. Kampanjen starter 1. november Ha en fint høst og lykke til med velarbeidet i ditt vel! Med vennlig hilsen Joar Bredesen Fungerende forbundsleder Velposten er medlemsbladet for Norges Velforbunds i overkant av medlemsforeninger. Medlemsbladet informerer leserne om aktuelle forbundsanliggender og nærmiljøspørsmål generelt, saker som område- og velforeninger normalt er opptatt av. Likeledes formidles aktuell offentlig informasjon. Man ønsker å nå frem til alle husstander som er medlem av en område- eller velforening, spesielt til lesere som ikke nødvendigvis er fageksperter, men som har lokal innflytelse og ansvar. Velposten formidler dessuten til statlige og kommunale myndigheter hva som opptar medlemmene. Velbevegelsens samfunnsnyttige arbeid vil komme til syne gjennom lokale reportasjer og eksempler som kan gi nye ideer og videreføres av andre. Velposten distribueres ut fra behov til alle landets område- og velforeninger, dessuten: Stortingsrepresentanter, departementer og fylkeskommuner. Alle landets område- og velforeninger har fri adgang til å etablere egne lokale hjemmesider innenfor portalen - som er velbevegelsens eget nettsted. Alle velforeninger er gjennom dette nettverket knyttet sammen med muligheter til toveis kommunikasjon mellom Norges Velforbund og den enkelte forening. Velposten legges ut på Norges Velforbunds egne internettsider i full skala i PDF format - og er derved tilgjengelig også for de lokale medlemmene i de enkelte område- og velforeningene. Dette forsterker mulighetene for at Velposten blir lest. Også kommunal (offentlig lokal) informasjon kan legges ut på dette nettstedet på den lokale velforenings hjemmeside. Potensialet og målet er å nå i overkant av en million mennesker med relevant informasjon. 1-A og 1-C medlemmer kan etterbestille inntil 3 eksemplarer av bladet kostnadsfritt. Antall utover dette avtales. Velposten 4/2009 oktober årgang ISSN Ansvarlig utgiver: Norges Velforbund, Nedre Vollgate 5-7, 0158 Oslo Tlf Faks: E-post: Internett: Redaktør: Arild Andreassen tlf E-post: Opplag:

3 SFT Forurensningsfri framtid! Velposten har vært hos Statens Forurensningstilsyn, og hatt en prat med tilsynets leder Ellen Hambro. Det har vært sagt og skrevet mye den senere tiden om SFTs rolle og habilitet, blant annet når det gjelder Malmøykalven deponiet i Oslofjorden. Av: Arild Andreassen Vi blir tatt i mot av en smilende Ellen Hambro, og hun viser meg raskt den store plakaten i den andre enden av kontoret. Her er vår ambisiøse visjon sier hun med glød. På banneret står det: Forurensningsfri Framtid! Ja det var litt av en visjon kommenterte undertegnede, og enda mer entusiastisk (om mulig) ble SFTs leder. Vi synes det er svært inspirerende å jobbe under en såpass tøff målsetting, selv om målet naturligvis henger veldig høyt. Hambro legger også til at hun mener det er en bra forutsetning å jobbe etter den norske forurensningsloven, som sier at utgangspunktet er at man ikke har lov til å forurense. Man må søke om utslippstillatelse, og dette er på mange måter motsatt av lovgivningen som finnes i de fleste andre land. Vi har verdens beste forurensningslov. Utfordringene er store både nasjonalt og internasjonalt. Hvordan jobber SFT i det daglige? Vi har en utrolig høy aktivitet hos oss, og fatter mange vedtak hver eneste dag, sier Hambro. Vi er en produksjonsmaskin i miljøvernets tjeneste. SFT samarbeider tett med fylkeskommunene, og mange av sakene blir tatt hånd om av fylkesmannen, og fordelingen skjer helt naturlig etter samarbeid om saker gjennom mange år. Ikke bare mediasaker Ellen Hambro er opptatt av å få fram nettopp disse litt mindre sakene, som ikke alltid tar så stor plass i media. Veldig mange saker som for eksempel dreier seg om støy, lukt og lokal luftforurensning blir løst lokalt, etter at blant annet velforeninger har engasjert seg, og løftet saken gjennom høringsuttalelser. SFT iverksetter de kravene som blir pålagt lokalt, og kan true med dagsbøter hvis de ikke blir fulgt opp, men er ikke lovgivende makt. Engasjert leder Jeg er heldig sier Ellen Hambro. Hver dag jobber jeg sammen med og har ansvar for 300 dyktige medarbeidere, som jobber med det som må være noe av det viktigste, nemlig det miljøet både vi og våre barn skal være en del av i framtiden. Hun synes det er viktig å ha en jobb hun bryr seg om, og innrømmer nok at jobben til tider kan bli altoppslukende. Jeg klarer ikke helt å legge den fra meg når vi er midt oppe i noe som engasjerer hele landet, og ikke minst at media heller ikke alltid får med seg alle nyanser. Innimellom er det litt vanskelig å nå fram med alt det positive vi driver igjennom, men det ligger vel til denne jobben at man blir kritisert uansett hva man gjør. Miljøbevegelsen synes vi er for slappe, og næringslivet synes vi er for strenge. FAKTA SFT SFT opprettet i 1974 SFT, er et direktorat under Miljøverndepartementet SFTs visjon: Arbeide for en forurensningsfri framtid SFTs viktigste arbeidsområder er: Klima, miljøgifter, vann og hav, avfall, luft og støy SFT har 300 ansatte og holder til på Helsfyr i Oslo SFT arbeider for å: - redusere klimagassutslippene - redusere spredning av helse- og miljøfarlige stoffer - oppnå en helhetlig og økosystembasert hav- og vannforvaltning - øke gjenvinningen og redusere utslippene fra avfall - redusere skadevirkningene av uftforurensning og støy Navn: Ellen Hambro Yrke: SFT direktør siden 2007 Tok juridisk embetseksamen ved UiO 1991 Ekspedisjonssjef i Landbruksog matdepartementet, Avdelingsdirektør i Miljøverndepartementet, Rådgiver i Miljøverndepartementet, Hvordan jobbe framover? Det vi må jobbe enda mer med i årene som kommer er å få ut vårt budskap, og hva vi jobber med på en grei måte. Vi må kommunisere fagstoff via pressemeldinger osv på en lettfattelig måte, og ta vare på den miljøinteressen som finnes i Norge akkurat nå. Vi må klare å få fram hvorfor vi gjør som gjør, holde stø kurs og leve etter vår visjon. Vi ønsker å samarbeide med både miljøorganisasjonene, kommunene, og ikke minst næringslivet om å oppfylle de kravene som er satt, avslutter SFTs leder Ellen Hambro. 3

4 Avtale NVF og Avfall Norge Avfall Norge og Norges Velforbund har inngått et samarbeid om den landsomfattende kampanjen Operasjon duppeditt. Kampanjen starter første uken i november. Velposten tok en kort prat med lederne i Avfall Norge, direktør Håkon Jentoft og daglig leder i NVF Einar Bjorbæk vedr. det nylig inngåtte ekteskapet. Samarbeidet har kommet i stand via miljøkomiteen hos NVF og Avfall Norges konsulent Jan Kristian Mardal. HVORFOR SAMARBEIDE MED NVF? Håkon Jentoft mener at Avfall Norge og NVF passer utmerket sammen og utfyller hverandre i forhold til miljøkampanjer. NVF med sine nære og lokale organisasjoner, og ikke minst lokale handlekraft i store deler av Norge. Avfall Norge er sterke med sitt kommunale nettverk og fagmiljø på avfallshåndtering. Operasjon duppeditt Det er i første omgang inngått et samarbeid med duppeditt kampanjen, men man har allerede sakket uformelt om et samarbeid når det gjelder innsamling av bunnstoffrester fra båter. Selve kampanjen starter første uken i november, og som et ledd i kampanjen har alle landets velforeninger fått med et innsamlingsnett for å samle inn småelektronikk, og NVFs leder Einar Bjorbæk anmoder foreningene til å følge opp dette lokalt, og sette i gang innsamling i lokalmiljøet. Alle landets kommuner er informert om kampanjen, og kan svare på spørsmål i forbindelse med innlevering. Hele elektro-bransjen er også engasjert, og innsamlede produkter kan selvsagt også leveres inn hos alle butikker som selger slike varer. Håkon Jentoft i Avfall Norge påpeker at forhandlerne har plikt til å ta i mot slikt avfall, og at 65 % av alt som samles inn i dag blir levert på denne måten. Hvordan skal kampanjen gjennomføres for NVFs foreninger? Dupedittposen Mange husstander kaster duppeditter som ipods, mobiltelefoner, lyspærer o.l i restavfallet. - Enten av ren sløvhet, - eller fordi de ikke vet at duppedittene inneholder miljøgifter som siver ut i naturen når de kastes i restavfallet. Dette prøver vi å gjøre noe med: Duppedittposen er et hjelpemiddel for å sortere riktig. Posen kan settes under vasken, i kjelleren eller på vaskerommet. Her legger man sine kasserte duppeditter og når posen rommer flere duppeditter, er det på tide å levere innholdet til kommunalt mottak for ee-avfall eller til butikker som selger tilsvarende produkter. De plikter å ta imot duppedittene gratis. - Selvfølgelig går det an å gjøre dette også med en vanlig pose du har for hånden. Posen sendes nå med Velposten og i tillegg har visse lokallag i Velforbundet fått til sammen poser til utdeling i nærmiljøet. Disse lokallagene er lokalisert i Asker, Bærum og Frogn. Disse lokale velforeningene vil gå fra hus til hus og levere ut posen. Operasjon duppeditt går av stabelen 1.-8 november, og det er ønskelig at dør til dør aksjonen med levering av poser skjer ca rundt dette tidspunktet, avslutter Anne Marie Øygarden hos Avfall Norge. 4

5 FAKTA AVFALL NORGE Stiftet 1986 etter modell fra Sverige. Dekker 95 % av kommunale avfallsselskap i Norge. 6 ansatt pluss prosjektmedarbeidere. Bransjeog interesseorganisasjon. 100 kommunale medlemmer, og andre. FAKTA OPERASJON DUPPEDITT Målet er å samle inn to hele Eiffeltårn med småelektronikk (EE-avfall). Operasjon Duppeditt er en nasjonal og lokal kampanje for innsamling av EE-avfall. Målet for kampanjen er å bygge kunnskap om EE-avfall, samt sette innsamlingsrekord for småelektronikk. EE-avfall er kasserte elektriske og elektroniske produkter som går på strøm og batterier. Det kan være alt fra husholdningsmaskiner, mobiltelefoner, hårfønere og elektrisk verktøy til lyspærer, leker og andre duppeditter. De fleste EE-produkter inneholder helse- og miljøfarlige stoffer som bly, kvikksølv, kadmium, krom, bromerte flammehemmere, PCB og radioaktive stoffer. Ut av mørke kroker Bli med på Operasjon duppeditt t Lever er inn kassert småelektronikk til nærmeste forhandler som selger tilsvarende produkt eller til kommunale mottak for avfall! HELT GRATIS! HER KOMMER TEKSTOMRÅDE SOM DERE KAN BRUKE TIL FRI DISPOSISJON SMÅELEKTRONIKKAMPANJEN E K K M N E N

6 Hva jobber miljøkomitéen med? Innsamling av elektronisk avfall Dagens forbrukssamfunn produserer store mengder elektronisk avfall. Selv om det finnes returordninger viser undersøkelser at store mengder elektronikk finner veien til søppelbøtta. Vi er nærmiljøbevegelsen og må ta vår del av ansvaret i miljødugnaden. NVF og Avfall Norge har derfor inngått en samarbeidsavtale om innsamling av elektronisk avfall. Kampanjen heter Operasjon duppeditt, er landsomfattende og starter 1. november Vi kan gjennom holdninger til sortering hindre at store mengder miljøskadelige stoffer fra elektronikk havner blant vanlig søppel og kommer ut i naturen. Med vår store medlemsmasse kan vi sammen utrette store ting basert på at alle gjør litt. Dette skaper også gode verdier og holdninger til våre etterkommere. Vi oppfordrer alle våre medlemmer til å støtte opp om kampanjen i årene fremover under slagordet; NVF, For deg, der du bor! Nasjonal opprydning av forurensede sedimenter Statens forurensningstilsyn (SFT) deler i disse dager ut forprosjektmidler til norske kommuner og havner som ønsker å rydde opp i gamle miljøsynder langs kysten. Dette betyr at kartleggingen av morgendagens opprydningsprosjekter er i gang. Stortingsmeldinger ligger bak Nasjonal opprydning av miljøgifter fra sjø er forankret i to stortingsmeldinger og intensjonene er klare. Gjennomføringen skal skje fylkesvis og er spleiselag mellom mange aktører. Miljøkomiteen vil derfor følge prosjektene tett og være på banen når det gjelder å sette krav til opprydningsmetoder og realistiske økonomiske rammer i prosjektene. Om de økonomiske rammene viser seg å bli for små, tilsier all erfaring at det vil være en bedre løsning for miljøet å vente. Forholdet mellom forarbeid, økonomi og metoder for opptak og lagring av miljøgiftene avgjør sluttresultatet. Norge har verdens lengste kyst og vi bor langs den kysten. Derfor må vi være opptatt av at SFT og Fylkesmenn setter krav ikke bare til sluttresultat, men også til metodene som velges. Gjennomføringen av Prosjekt Ren Oslofjord har vist at gode intensjoner og billigste løsninger ikke gagner miljøet og befolkningen. Norge har ingen Nasjonal standard (NS) for opprydningsmetoder og noe som gir sterk grunn til bekymring. Vi vil jobbe for at NS innføres i sedimentopprydning, lagring og videnskapelig etterprøvbar miljøovervåkning slik at vi kan være sikre på at opprydningen gjennomføres i tråd med Stortingets intensjoner. Fangst av miljøgifter I de senere årene har det vært gjennomført en rekke enkeltprosjekter hvor miljøgifter blir bakt inn i sement bak kaifronter og med denne metoden har en lykkes med å gjøre problemavfall om til nyttig infrastruktur. Vi må ikke glemme at utbedring av farledsdybder i norske havner er en del av Nasjonal transportplan og at det må følge midler med til dette slik at at kommunene kan gjennomføre opprydninger forsvarlig. Hindre avrenning fra land til vann Sentralt i miljøtenkning er å stoppe avrenning fra land til sjø. Miljøkomiteen har innledet et forprosjekt om innsamling av bunnstoff fra fritidsbåter sammen med Avfall Norge. Her er et stort potensiale for å hindre miljøgifter i å forurense våre nærområder. Nærmiljøbevegelsen, vårt felles ansvar Velbevegelsen går spennende tider i møte. Vi deltar mer i lokaldemokratiet og vi er mer bevist vår rolle som mange godt organiserte små foreninger. Vi skal være stolte over at fokus på nærmiljø og miljøsaken gir resultater. Når mange gjør litt, slipper noen å gjøre alt. For at samfunnet skal bevege seg i mer miljøvennlig retning må vi alle ta vår del av ansvaret lokalt. Vi er glade for å jobbe med å videreføre landsmøtets miljøsatsning og håper at den vil falle både medlemmene og lokalmiljøet til gode. NVFs Thomas Hartung overrekker blomster til fylkesmiljøvernsjef Ottar Krohn hos Fylkesmannen i Østfold. 6

7 ÅPENT BREV + Folkefest med bismak Av: Hj. Kjell Kristiansen, leder i Kjøkøy Vel Festligheter Vi fikk storfint besøk. Dagen var Både den svenske kongen og den norske kronprinsregenten var til stede på Koster og i Skjærhalden på Hvaler. Anledningen var at Kosterhavets nationalpark på svensk side og Ytre Hvaler nasjonalpark i Norge offisielt skulle åpnes. Ytre Hvaler nasjonalpark er den første nasjonalparken i Norge hvor havområder og sjøbunn er inkludert. Det vi finner av variasjon i landskap og mangfold av naturtyper på land, har sitt motstykke under vann. Spennet fra de grunne pollene til de store havdyp i Hvalerrenna skaper et stort artsmangfold. Med bløtbunn, rike tareskoger og koraller, verner nasjonalparken et komplett økosystem under vann. Ytre Hvaler nasjonalpark omfatter 354 km2 hvorav bare 14 km2 er landareal. Største havdyp overstiger 470 m, og største høyde er 64 m. Rødlisteartene omfatter i alt 231 arter hvorav 48 sommerfugler, 32 planter og 11 biller. Festen varte i flere dager, og alle gledet vi oss! Endelig skulle vi få et varig vern av dette fantastiske skjærgårdsog rekreasjonsområdet. Nasjonalparkens far Nasjonalparkens far er fylkesmiljøvernsjef Ottar Krohn hos Fylkesmannen i Østfold. Han har ivret for denne saken i hele 23 år og kort og godt gjort en kjempeinnsats. 14. september 2009 hadde miljøkomiteen i Norges Velforbund et hyggelig møte med Ottar Krohn og overrakte blomster fra forbundet. Skår i gleden Men det måtte jo føles litt bittert for alle de prominente gjestene, for midt i feiringen var de fullstendig klar over at bare i kort avstand fra nasjonalparken planlegger Kystverket en utvidelse av farleden til Borg havn for at havna skal kunne ta imot større skip. Det planlegges utrolig nok tidenes største sjødeponi. 1,5 millioner kbm forurenset mudder med livsfarlige miljøgifter skal dumpes ved Belgen i Glomma like ved badestrendene våre på Kjøkøy. Strømmen i elva vil etter hvert føre de forurensede massene ut i det nye nasjonalparkområdet. I flere år har Kjøkøy Vel i et samarbeid med Norges Velforbund og miljøvernorganisasjonene advart mot et sjødeponi i Glomma, men uten særlig gehør fra myndighetene. I artikler i lokalpressen ba vi festdeltakerne ha denne store miljøtrusselen i tankene når nasjonalparken skulle innvies. Men vi talte for døve ører. Nå var det fest! Miljøbyen Fredrikstad Til tross for en voksende folkeaksjon mot dumpingsplanene forholder Fredrikstad kommune seg helt passiv. Ordføreren uttaler sin glede over at Borg havn skal utvikles videre, men vi hører ikke et eneste ord fra henne om de giftige muddermassene som skal dumpes hos oss på Kjøkøy. Kan det være profitthensyn som forårsaker denne tausheten? Borg havn, som eies av Sarpsborg og Fredrikstad kommuner, tjener penger, og det er selvsagt ønskelig at havna etter utvidelsen vil gi enda større inntekter. Da er det kanskje ikke så nøye med nærmiljøet? Likevel øynet vi et lyspunkt. Etter at jeg hadde provosert ordfører Borge i Hvaler kommune og anklaget han for passivitet i saken, kom han på banenr 8. mai Da kunne han fortelle Fredriksstad Blad at han mandag 16. mars 2009 hadde sendt et brev om saken til ordføreren i Fredrikstad. Volumet Hva snakker vi om? Kan vi forestille oss hvor mye forurenset mudder dette er? Vel, volumet tilsvarer 10 Plazahoteller i Oslo eller lastebillass. Lastebilene vil utgjøre en sammenhengende kortesje fra Hvaler til Brønnøysund (1500 km). Vi gir oss aldri! Selvsagt har vi ikke noe imot at Borg havn utvikles, men vi kan ikke godta at søpla bare skal kastes over til naboen. Den tid er forbi da en kvittet seg med farlig avfall i det maritime miljø. Vi krever at massene transporteres til et landdeponi slik at nasjonalparken bevares og vi fortsatt kan nyte livet på badestrendene våre på Kjøkøy. 7

8 Nærmiljøfondet har fordelt å Av: Håkon S. Ruud NÆRMILJØFONDET - FORDELING AV MIDLENE 2009 (Alfabetisk) Til behandling og avgjørelse var det kommet inn 164 søknader om midler fra fondet. Til utdeling var et netto utbetalingsbeløp på kr Samlet utgjorde summen av omsøkte midler ca. kr Altså er dekningsgraden så lav som 6 %. Dette misforholdet vil nå bli nøye vurdert av Fondsstyret for Nærmiljøfondet. Man er neppe tjent med til stadighet å få en søknadsmengde som til de grader overstiger det beløp som er til fordeling. I verste fall fører dette til at Nærmiljøfondet kommer i miskreditt, noe ingen ønsker. Dagens søknadsmengde viser at Nærmiljøfondet er populært. Men svært mange får avslag på sine gode søknader, noe som i seg selv oppleves negativt. Søknadsmassen viser også det store behovet for å utløse aktivitet som finnes for område- og velforeninger, når offentlige tilskuddsordninger er fraværende. For det er nettopp det som skjer, et bevilget beløp forplikter foreningen til å sette i gang. Ofte utløser derfor, selv et beskjedent beløp, mye lokal aktivitet og glede. Fondsstyret vil allikevel måtte se nærmere på premissene for å søke fondet i fremtiden, innenfor dagens fastsatte rammer, retningslinjer og intensjoner. Man har som sagt lagt til grunn de premisser som ble antydet i utlysningen av midlene med utgangspunkt i de vedtatte statutter for Nærmiljøfondet. Fondsstyret har måttet ta konsekvensen av det store misforholdet mellom omsøkt beløp og den sum som foreligger til fordeling, hvilket har medført en svært stram prioritering av søknadene. Dette har dessverre ført til at selv gode søknader har måttet vike. Man oppfatter at det selv for velforeninger finnes en nedre grense for hva som er kan aksepteres som minimumsbeløp. Dessverre kan heller ikke Fondsstyret fordele penger som ikke finnes. Velforbundet håper likevel de bevilgede pengene kommer godt med, selv om det bare er en del av det omsøkte beløp. Fordeling: 8 Søker Akland Vel Apaløkka og omegn Vel Asdal og Surtebogen velforening Bakarøy Velforening Bergåsen Velforening Bogerlia Vel Engelsrud Vel Fjeld grendelag Fjordvangen Vel Fløtten Vel Granhaugåsen Grendelag Gretteåsen velforening Grimsmomarka og Storsvingen vel Hagatunveien Vel Haugenes Vel Heggedal Vel Hjuksebø Vel Hollup og Aune velforening Jarberg og omegn Velforening Karlstad Vel Kolbotn Nordre Vel Korsbakken Bygdelag Kyllobakkan Bevare oss vel Leines Grendelag Lofthus Hageby Vel Lunde Vel Lundermoen og omegn Vel Mogrenda velforening Nermarka Vel Nordbyhagen Velforening Nybø grendalag Opsund Velforening Ovenstadlis Vel - felt 1 Reinen Velforening Revetjønn velforening Risøy Vel Rognbudalen Grendelag Røsok Bygdelag Seterdalen Velforening Skeibakken velforening Skjerpe Vel Skogmo velforening, øst Smertu Velforening Snekkerstua Vel Solsida Grendalag Stenshol Huseierlag Sveeberget Vel Swingbo Vel Sørhagen Vellag Takelvdal Grendelag Thomesheia Velforening Tiendeholmen velforening Timoteiveien Vel Tovengen velforening Tyttebærløkka Vel Utsikten og omegn veilys- og velf. Valestrand bygdelag Valevåg Vel Valle og Omegn Velforening Valleåsen Velforening Varden Vel Veelsmyra Vel Vestbøstad Vel Vingnes vel Vrådal Vel Vågshagen Velforening Øvre Håbakneiken Vel Åsbygda Vel Tiltak Oppgradere 4 prosjekt: plasser for ball,bade,leke,bål) 90-års jubileumsskrift Gapahuk m/fast ildsted for sommer- og vinterbruk Utskifting av lekeapparater på Hasseløys lekeplass Oppgradering av lekeplass Skilt m/"barn leker". Huske,sklie + info-tavle Etablering av lekeplass Tilbygg(toaletter/garderobe) til grendehuset Inventar og utstyr til nyetablert velhus Innkjøp av velbenker + bord Innkjøp av 20 klappstoler-2 klappbord - året rundt Asfalt under basketkurven + platting for grilling Innkjøp av lekeapparater Etablering av lekeplass Innkjøp og montering av nye basketballstativ Etablering av Nærmiljøsentral Benker og bord av "rasteplasstypen" Oppgradere turstier for alle- med og uten handicap Utbedring / utvidelse av bålplass + overbygg Grusing av nytt fellesareal foran gapahuk,nye lekeapp. Oppgradere gammel samlingsplass m/benker/bord Innkjøp av nye utebenker/bord Videreutvikle samlingsplass m/lekeapp.+idrettsapp. Etablering av helsesti/-aktivitetssti Oppsett av "redehuske" i lekeparken (birdnest) Fallunderlag til 2 av velets 4 lekeplasser Utbedring av akebakke på kommual grunn Oppgradering av lekeplass/samlingsplass Etablering av aktivitetsplass Stort boligområde -utvikle 7 lekeplasser + velbenker Oppsett av lekeapparater + rasteplassbord Oppgradering av hus (barnepark)+lekeapparater Innkjøp av 2 lekestativ, reperarasjon, av 1, sikring Anskaffe 2-seters vippe, sandkran og karusell Nærmiljødag (sammen m/tverrsektoriell grp.) Oppgradering av 2 lekeparker, samt aktivitetshus Opprustning av 3 lekeplasser Strømskap m/styring av 2 lys i "flerbruksbingen" 3 prosjekter ifm. rehabilitering av lekeplass Innkjøp av 2 nye velbenker Montering av lys lekeplassen/ akebakken Fornyelse/ etablering av 2 mål stor lekeplass Innkjøp 4 stk. benkebord (type Picnic) Sittebenker m/bord langs Mjøsa Oppsett av stor gapahuk Ny rutsjebane + oppgrusing med subbus av ballbane Innkjøp huskestativ, rutsjebane og klatreredskap Kjøpe og montere ny sklie til lekeplassen Kjøp av lekehytte + maling Renovere gammel lysløype Rutsjebane (sklie) Gjenskape forfalt friområde til "parkanlegg" Innkjøp av lekeapparater Etablering av lekeplass Kjøp og oppføring av lekeapp. med rutsje/sklie Oppsett av gapahuk av tre (25m2) Lage samlingspunkt ved nærbitikken -bord/benker Lekeapparat - klatrehus Etablering av lekeplass + stupetårn+ barneklubb Ny sklie på lekeplassen Fornyelse av lekeapparater på 1 av 3 lekeplasser Etablering av aktivitetplass BMX bane Oppgradering av lekeplass + innkjøp av velbenker Opprusting av badestrand og brygge ved sentrum Opprusting av lekeplass + 3 tilførselsveier Oppgradering/utskifting av lekeapparater Vippehuske på badeplassen + sand SUM

9 rets midler Tildelt Post nr. Sted Kommune Akland Risør o902 Oslo Oslo Stathelle Bamble Haugesund Haugesund Stavanger Stavanger Kongsvinger Kongsvinger Asker Asker Skotterud Eidskog Nesoddtangen Nesodden Mogreina Ullensaker Eidsvoll Eidsvoll Våle Re Surnadal Surnadal Lismarka Ringsaker Fevik Grimstad Heggedal Asker Notodden Sauherad Bindalseidet Bindal Ramnes Re Hommelvik Malivik Kolbotn Oppegård Isfjorden Rauma Hegra Stjørdal Leines Steigen o588 Oslo Oslo Sandnes Sandnes Frogner Sørum Verdal Verdal Furnes Ringsaker Jessheim Ullensaker Leikanger Leikanger Sarpsborg Sarpsborg Lierskogen Lier Tromsdalen Tromsø Kristiansand Kristiansand Haugesund Haugesund Tiller Trondheim Harøy Harøy Namsos Namsos Sandnes Sandnes Helleland Eigersund Overhalla Overhalla Fredrikstad Fredrikstad Hamar Hamar Hegra Stjørdal Minnesund Eidsvoll Ålgård Gjesdal Hjelset Molde Nærbø Hå Moen Målselv Kragerø Kragerø Namsos Namsos Sandnes Sandnes Askim Askim Tønsberg Tønsberg Averøy Averøy Valevåg Sveio Valevåg Sveio Stathelle Bamble Revetal Revetal Homborsund Grimstad Gml. Fr.stad Fredrikstad Fitjar Fitjar Lillehammer Lillehammer Vrådal Kviteseid Ølensvåg Vindafjord Sandnes Sandnes Åsvang Stange Smertulia Vel Smertulia Vel holder til på Kråkerøy i Fredrikstad kommune, og er en relativt ny velforening, stiftet i Velforeningen fikk i år tildelt kr. 3500,- fra NVFs Nærmiljøfond, som skal gå til innkjøp av benker i lokalmiljøet. Velposten avtalte å møte to av foreningens tillitsvalgte til en liten prat rundt tildelingen av midler, samt litt om hva man ellers er opptatt av i sin forening. Nå spilte ikke værgudene helt på vårt lag denne fredags ettermiddagen, men vi fant en lun og tørr plass på terrassen til foreningens sekretær Birgitte Skauen Kopperud, som sammen med Vibeke Stensvik Jensen, tok smilende i mot oss. Kommunen er snart ferdige med å bygge nytt fergested for byferga i Fredrikstad, og det er her man har søkt om å få plassere de nye benkene. Fergestedet ligger rett nedenfor det som er velforeningens område, men man regner jo med at benkene vil bli godt mottatt av både medlemmer og andre, når man sitter og venter med flott utsikt både mot Gamlebyen og Fredrikstad sentrum. Foreningens møteplass er en stor gressplass, som er samlingsplassen for alle som går i tog på Kråkerøy 17. mai. Det er også en yndet fotballplass for både organisert og uorganisert fotballsparking, og målene som står plassert på banen er velforeningens verk. I forbindelse med 17. mai feiringen hvert år samles man til dugnad for å sette området i stand for hele Kråkerøys befolkning. Man klager ikke, men det skinner vel litt igjennom at man kunne ønsket seg litt bistand til denne jobben fra kommunen Før vi avslutter vårt hyggelige møte med de to engasjerte veldamene, passer vi på å markedsføre våre nye nettsider som lanseres i oktober, og er enige om at det helt klart er på tide at Smertulia Vel tar i bruk sin egen hjemmeside når den tid kommer. Vi i NVF vil selvsagt hjelpe til med oppstart for de som ønsker dette. Vi ønsker Birgitte og Vibeke lykke til med videre innsats for sitt nærmiljø. 90 års jubileum Apalløkken og Omegns Vel i Groruddalen feirer i år 90- års jubileum. I den forbindelse søkte man om midler fra Norges Velforbunds Nærmiljøfond for å lage et eget jubileumshefte. Midler ble bevilget og heftet har ankommet Velpostens redaksjon. Her presenterer man bilder og tekst fra foreningens mange gjøremål opp gjennom tidene, og dette heftet vil ganske sikkert finne sin plass hos beboerne i velet og andre interesserte som måtte komme over det. Styrmedlem Kari Bjørklund i velforeningen takker så mye for støtten på vegne av Apalløkkens og Omegns Vel. Vi på vår side gratulerer med jubileet og ikke minst jubileumsheftet. 9

God påske! Hytte & Fritid. Medlemsblad nr. 1/2015

God påske! Hytte & Fritid. Medlemsblad nr. 1/2015 Hytte & Fritid Medlemsblad nr. 1/2015 www.hytteforbund.no Fra innholdet: Tomtefeste/innløsning s. 3 Forkjøpsrett til fast eiendom s. 4 Endringer i Plan- og bygningsloven s. 7 Hyttekommune vs. hytteeiere

Detaljer

Kulturhus. Magasinet Utgave 5 Oktober 2012

Kulturhus. Magasinet Utgave 5 Oktober 2012 Magasinet Utgave 5 Oktober 2012 05 Kulturhus drøm eller mareritt Mange kommuner har allerede bygget eller planlegger å bygge sitt eget kulturhus. Vil et kulturhus gi kommunen et fortrinn og løft, eller

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

Vi i vel NÆRMILJØ OG LOKALSAMFUNN NYTT MAGASIN OM. Vi i vel

Vi i vel NÆRMILJØ OG LOKALSAMFUNN NYTT MAGASIN OM. Vi i vel Vi i vel NYTT MAGASIN OM NÆRMILJØ OG LOKALSAMFUNN Vi i vel Utgiver: VELforbundet Krogsrudvegen 229 N-2223 Galterud Tlf: 09685 post@dittvel.no Vi i vel Magasin for nærmiljø og lokalsamfunn Nr. 1 2011 Ansvarlig

Detaljer

Vellenes Fellesorganisasjon

Vellenes Fellesorganisasjon 3/november 2014-38. årgang 1 Ansv. Erik Sennesvik Nytt om velarbeid i Norge Vellenes Fellesorganisasjon Med de beste forsikringsordningene for velforeninger Forsikringsavtalen som Vellenes Fellesorganisasjon

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Ny komité i NKRF egen komité for kontrollutvalg. Endringer i lokalforeningene hva blir framtida? NKRF Tidsskrift Nr 4 2005 60. årg. www.nkrf.

Ny komité i NKRF egen komité for kontrollutvalg. Endringer i lokalforeningene hva blir framtida? NKRF Tidsskrift Nr 4 2005 60. årg. www.nkrf. NKRF Tidsskrift Nr 4 2005 60. årg. Ny komité i NKRF egen komité for kontrollutvalg Av Torgun M. Bakken, leder for kontrollutvalgskomiteen i NKRF Endringer i lokalforeningene hva blir framtida? Av Trond

Detaljer

Nekter å ta imot faktura på papir

Nekter å ta imot faktura på papir Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2012 Nekter å ta imot faktura på papir Når statlige virksomheter fra 1. juli i år begynner å kreve elektroniske fakturaer i EHF-format, betyr dette slutten på

Detaljer

Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013

Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013 Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013 1. dag fredag 5.4.2013 Åpning v/tjenesterådets leder Nicolay Konferansen åpnet ved at Tjenesterådets leder Nicolay ønsket velkommen: Kjære

Detaljer

Satser stort. Blir. Vi har løsningen for riktig solavskjerming, hjemme og på jobb. Side 5 Et nytt liv for Haraldvangen. Side 10 og 11 SLETVOLD

Satser stort. Blir. Vi har løsningen for riktig solavskjerming, hjemme og på jobb. Side 5 Et nytt liv for Haraldvangen. Side 10 og 11 SLETVOLD ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nr. 2 Juni 28 8. årgang Opplag 20.0 Til næringslivet i timesregionen rundt Gardermoen

Detaljer

SAMMEN OM DET GODE LIV

SAMMEN OM DET GODE LIV SAMMEN OM DET GODE LIV - en veileder for utvikling av lokal frivillighetspolitikk Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 5 2 Frivillig sektor... 6 3 Betydning av frivilligheten for lokalsamfunnet... 6 4

Detaljer

Jubileumsnummer NSLF 30 år

Jubileumsnummer NSLF 30 år Nr. 7 September 2007 www.nslf.no Jubileumsnummer NSLF 30 år Solveig Hvdidsten Dahl har vært forbundsleder siden 2006. Jubileumsintervju med forbundslederen Hvor lenge har du vært medlem? Jeg ble tilsatt

Detaljer

Andebu. Stikk@ INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2010-19. årgang. I dette nummeret kan du bl. a. lese om:

Andebu. Stikk@ INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2010-19. årgang. I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2010-19. årgang I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Landbrukskontoret Andebu og Stokke Nytt barnehage- og skoleår Bredbånd i Andebu

Detaljer

NYTT FRA NORSK TEKNOLOGI NR. 2/2009

NYTT FRA NORSK TEKNOLOGI NR. 2/2009 NYTT FRA NORSK TEKNOLOGI NR. 2/2009 Omsorgsteknologi kan aldri erstatte de varme hendene, men omsorgsteknologien kan bidra til at det blir nok varme hender. Her er det intet enten eller, men et både og.

Detaljer

Samleskinnen. Rele. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Nr. 4/2014 Årgang 19. Rogaland Elektromontørforening

Samleskinnen. Rele. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Nr. 4/2014 Årgang 19. Rogaland Elektromontørforening Samleskinnen Nr. 4/2014 Årgang 19 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Øivinds lederkandidatur Vi må alle mobilisere Sandkassenivå i Sektor Alarm Regjeringen svekker beredskapen Oppsigelser og

Detaljer

MEDLEMSKONTAKT. Fra bygn. 22. til bygn. 37. FPF på flyttefot: Forsvaret status og utfordringer. Landsstyremøte i Bodø Side 14 og 22

MEDLEMSKONTAKT. Fra bygn. 22. til bygn. 37. FPF på flyttefot: Forsvaret status og utfordringer. Landsstyremøte i Bodø Side 14 og 22 F O R S VA R E T S P E N S J O N I S T F O R B U N D NUMMER 1 2011 FPF på flyttefot: Fra bygn. 22 til bygn. 37 Side 24 Foto: AK BiLAg til F nr. 3-2011 Forsvaret status og utfordringer Foto: FMS/Anton LigAArden

Detaljer

LANDSRÅD-NYTT PROGRAM FOR VÅRKONFERANSEN SIDE 16 HOBØL ASVO LAGER LAFTO-PRODUKTER INTERVJU MED DE TILLITSVALGTE LES MER OM LÆREKANDIDATORDNINGEN

LANDSRÅD-NYTT PROGRAM FOR VÅRKONFERANSEN SIDE 16 HOBØL ASVO LAGER LAFTO-PRODUKTER INTERVJU MED DE TILLITSVALGTE LES MER OM LÆREKANDIDATORDNINGEN LANDSRÅD-NYTT UTGIVELSE NR. 1 2011 WWW.LAFY.NO PROGRAM FOR VÅRKONFERANSEN SIDE 16 INTERVJU MED DE TILLITSVALGTE SIDE 5 HOBØL ASVO LAGER LAFTO-PRODUKTER SIDE 24 LES MER OM LÆREKANDIDATORDNINGEN SIDE 26

Detaljer

Lødingen kommune på ville veier s. 6 Øygarden kommune på riktig spor s. 12 Steffens hverdag s. 14 Matlaging på Hadeland s. 20

Lødingen kommune på ville veier s. 6 Øygarden kommune på riktig spor s. 12 Steffens hverdag s. 14 Matlaging på Hadeland s. 20 Norsk Forbund for Utviklingshemmede nr. 1 2012 Lødingen kommune på ville veier s. 6 Øygarden kommune på riktig spor s. 12 Steffens hverdag s. 14 Matlaging på Hadeland s. 20 2 Fra generalsekretæren Vi er

Detaljer

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus.

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. 1 Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. Dag 2, lørdag 08. oktober 2011 - Formiddagsmøtet Dirigent: Da er klokka 09:00, så vi må finne plassene og

Detaljer

LANDSRÅD-NYTT PROGRAM FOR VÅRKONFERASEN - SE SIDE 9 ASKER PRODUKT SIN NYE APROPOS-SKJERM PÅ LAG MED PREGO LAFY BESØKER LEPRO AS EGENPRODUSERT HONNING

LANDSRÅD-NYTT PROGRAM FOR VÅRKONFERASEN - SE SIDE 9 ASKER PRODUKT SIN NYE APROPOS-SKJERM PÅ LAG MED PREGO LAFY BESØKER LEPRO AS EGENPRODUSERT HONNING LANDSRÅD-NYTT UTGIVELSE NR. 1 2015 WWW.LAFY.NO PROGRAM FOR VÅRKONFERASEN - SE SIDE 9 PÅ LAG MED PREGO EGENPRODUSERT HONNING LAFY BESØKER LEPRO AS ASKER PRODUKT SIN NYE APROPOS-SKJERM s. 6 s. 18 s. 20 s.

Detaljer

Årets høydepunkt. Grensesprengende. Rydder opp. Full stans For bompengeinnkreving. i nome. Fremskritt mener Side 2

Årets høydepunkt. Grensesprengende. Rydder opp. Full stans For bompengeinnkreving. i nome. Fremskritt mener Side 2 Rydder opp Etter nærmere 80 år med sosialistisk styre av Fredrikstad, rydder FrP opp. Side 6 Grensesprengende Les om FrP-politiker Grethe Fure som har gått over Nordkalotten sammen med Lars Monsen. Side

Detaljer

Godt marked for tekniske installasjoner de neste årene

Godt marked for tekniske installasjoner de neste årene nr 02/2011 nytt fra Norsk teknologi økning i boligmarkedet og for yrkesbygg Godt marked for tekniske installasjoner de neste årene SIDE 6 «Det totale markedet for tekniske installa sjoner i 2011 forventes

Detaljer

FRI for farer? NR. 5:2010 HØYREMAGASINET MULIGHETER. Møt Julie Brodtkorb Voldberg side 16 Cuba: Hit, men ikke lenger side 22

FRI for farer? NR. 5:2010 HØYREMAGASINET MULIGHETER. Møt Julie Brodtkorb Voldberg side 16 Cuba: Hit, men ikke lenger side 22 NR. 5:2010 HØYREMAGASINET MULIGHETER Møt Julie Brodtkorb Voldberg side 16 Cuba: Hit, men ikke lenger side 22 FRI for farer? Høyremagasinet / MULIGHETER 2-10 / 1 TRYGGE LOKALSAMFUNN Høyres politikk bygger

Detaljer

Uterom for en billig penge

Uterom for en billig penge Uterom for en billig penge Tittel: Uterom for en billig penge Forfattere: Romy Ortiz, Marry- Anne Karlsen og Benjamin Haffner Arbeidet er utført av Senter for byøkologi på oppdrag fra Norsk Form Stiftelsen

Detaljer

Drosjeeier eller Rema -ansatt? Fart i Ap? side 6. Løyvepolitikk i spill side 10-11-12-13. side 4-5. april 2013

Drosjeeier eller Rema -ansatt? Fart i Ap? side 6. Løyvepolitikk i spill side 10-11-12-13. side 4-5. april 2013 3Nr april 2013 Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund Fart i Ap? side 6 Drosjeeier eller Rema -ansatt? Løyvepolitikk i spill side 10-11-12-13 side 4-5 2 < TAXI 3-2013 Forutsigbarhet Forutsigbarhet

Detaljer

Ullensaker er beredt! LES MER Side 8-11

Ullensaker er beredt! LES MER Side 8-11 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nr. 1 Mai 2010 10. årgang Opplag 17.000 Til næringslivet i timesregionen rundt

Detaljer

Møte onsdag den 13. januar 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

Møte onsdag den 13. januar 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 13. jan. Muntlig spørretime 1481 Møte onsdag den 13. januar 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 37): 1. Spørretime muntlig spørretime ordinær spørretime 2. Referat

Detaljer

Frivilligheten mobiliseres mot vold

Frivilligheten mobiliseres mot vold Nr. 3 - september - 63. årgang Frivilligheten mobiliseres mot vold TEMA: oppvekst og trygghet Side 2 og 5-9 Ordføreren i et eksklusivt intervju. Les hva han svarer når vi spør om kommunens forhold til

Detaljer

TRÅKKER TIL MOT 20 NYE! Grønn Hverdag jubilerer

TRÅKKER TIL MOT 20 NYE! Grønn Hverdag jubilerer JUBILEUMSMAGASIN NUMMER 5 2011 TRÅKKER TIL MOT 20 NYE! Grønn Hverdag jubilerer GRØNT TOPPMØTE I GRÅ OMGIVELSER GODE MILJØVANER PÅ JOBBEN BÆREKRAFTIGE LIV PÅ LANDÅS GRØNNHVERDAG MAGASIN 05 2011 INNHOLD

Detaljer

Kommunal informasjonsavis for kommunene Frei og Kristiansund Nr. 3 - Juni 2007-4. årgang

Kommunal informasjonsavis for kommunene Frei og Kristiansund Nr. 3 - Juni 2007-4. årgang Kommunal informasjonsavis for kommunene Frei og Kristiansund Nr. 3 - Juni 2007-4. årgang God sommer! Til for byens befolkning ikke bare for trærne og blomstene Av servicemedarbeider Kristin Schrøder Vi

Detaljer