Ordførar i Jølster kommune, Oddmund Klakegg heldt opningstalen til årsmøtet på Skei, helga mars.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ordførar i Jølster kommune, Oddmund Klakegg heldt opningstalen til årsmøtet på Skei, helga 23.-25. mars."

Transkript

1 Nyheiter og meldingar frå Sogn og Fjordane Røde Kors t nr. 2 - april 2012 u tutti fratelli Tutti fratelli vi er alle brør! sa verdas første frivillige i Røde Kors, Castegliones kvinner på slagmarka i Solferino i godt år og god start - Årsmøte er no vel gjennomført for dei ulike ledda i Røde Kors her i fylket. Nye styremedlemmer er på plass både i lokalstyre og i distriktsstyret og dei har starta arbeidet saman med medlemmer som fortset vidare i sine funksjonar, seier distriktsleiar Odd Erik Loftesnes, og nyttar høvet til å ynskja dei nye velkomne til aktivt humanitært arbeid i Røde Kors! Ordførar i Jølster kommune, Oddmund Klakegg heldt opningstalen til årsmøtet på Skei, helga mars. Årsmøtehelga i mars samla nesten 130 deltakarar og går inn i rekkja av gode møte. Fredag kveld hadde Inge Eidsvåg eit 90 minutt langt foredrag med tittelen Å forstå den andre. Dialog som redskap og livsholdning. Eit foredrag som vedkjem oss Røde Korsarar på ein god måte. Årsmøtet vart opna av Oddmund Klakegg, nyvald ordførar i Jølster. I talen sin til årsmøtet fortale han om korleis kommunen vart råka av romjulsorkanen og korleis dei samarbeidde med Røde Kors under uvêret. Ordføraren avslutta med følgjande om samarbeid med det lokale Røde Kors: Behovet for besøkstenesta er nesten umetteleg i kommunen. Vi har 2-3 rednings-/leiteaksjonar i samarbeid med Røde Kors årleg. Dei er inne i den kulturelle skulesekken med opplæring i førstehjelp. Dei hjelper oss med skiløyper, sikringshytte og redningsbåt på Jølstravatnet. Dei er sanitetsvakter og gjennomfører innsamlingsaksjonar, og er flinke til å samle inn perngar. Røde Kors er ein styrke for den lokale beredskapen i Jølster kommune., merk av i kalenderen: 8. mai - den internasjonale rødekorsdagen Innhald: side Årsmøtet framhald 2 Korsveien gir ikkje opp 2 HÅP- verdiplattform 2 HÅP - di meining 3 Landsleir Ungdom 3 Jrf. Sogn Avis 3 Prosjekt oppvekst 4 Ny i D-styret 4 Stopp vald 4 Program Aktivit val 5 Nesholmen - best ever 5 Sånn kan det gå 5 Sogn og Fjordane Røde Kors Langebruvegen 28 Faktura adresse: Tlf: E-post: Bank: FØRDE Postb Faks: Org.nr: NO Trondheim

2 Det er bestilt pakkar for lokalforeiningar til distriktskontoret i veke 17. Her er det plakatar og små temakort. I tillegg skal det komme ut ei pressepakke som kan vere til hjelp for å få mediedekning. Malar finner du på 8. mai sidene på Korsveien. Kampanjen er gjort tidsuavhengig, der det er lagt opp til at ein kan bruke konseptet uavhengig av 8. mai. Materialet er omsett til nynorsk. Ei stor gruppe frå Røde Kors Ungdom deltok på årsmøte. Her Rebekka, Kristin og May-Linn. Framhald: Sundag starta med å vise filmen som vart laga til landsmøtet i oktober i fjor. President Sven Mollekleiv, som gjesta årsmøtet heldt ein engasjert tale. Han takka alle, kvar og ein Røde Korsar i Sogn og Fjordane, for det gode arbeidet dei gjer lokalt. - Det humanitære initiativet er vårt ansvar å ta, sa Mollekleiv og heldt fram. Beredskap er evne til å handle, det er opplæring, trening og å vere tilstade. - Det er fordi Røde Kors er tilstade lokalt, der det skjer og i nært samarbeid med det offentlege at vi blir viktige i beredskapen. Mollekleiv rosa Røde Kors Ungdom for sitt engasjement for å forhindre spreiing av våpen som ikkje skil mellom sivile og stridande, no engasjementet mot atomvåpen. presidenten utfordrar Utfordring nr. 1 Auke det fleirkulturelle mangfall i Sogn og Fjordane Røde Kors. Nye medlemmar og aktivie frivillige med ein anna kulturell bakgrunn enn den norske. Utfordring nr. 2 Gjennomføre ei massemobilisering 8. mai, den internasjonale Røde Kors dagen for å verve medlemmar. Knakke dører, gå til kollega og vener, utfordre myndigheitspersonar. KJENNER DU DEG EINSAM ER DU IKKJE åleine Dette er hovudbodskapen til 8. mai-kampanjen Den har eit mål om å auke kunnskapen og engasjementet om omsorgsaktivitetane våre og har til føremål å gjere Noreg meir inkluderande. Korsvegen gir ikkje opp Frå Norges Røde Kors kom Hanne Elsrud og Anne Mette Fladen Lie til årsmøtet på Skei, for å lære oss å bruke Korsveien, alle Røde Korsarar sitt eige intranettet. - Gøy og inspirerande sa dei to om turen vestover. - Det er eit høgt kunskapsnivå i Sogn og Fjordane og vi har fått spørsmål om korleis systemet kan utnyttast meir i det frivillige arbeidet. - Vi har ei liste over område vi skal sjå nærare på. - I alle pausar strøymde det på med folk som ville sjå på systemet i lag med oss, det var både hyggeleg og lærerikt, sa dei. Mellom pausane kunne Hanne og Anne nyte det fantastiske vårvêret. medmenneske som gir HÅP Norges Røde Kors har satt i gong ein verdiprosess mellom frivillige, tillitsvalde og tilsette som handlar om å komme fram til kva som skal kjenneteikne oss og korleis vi skal vere andsynes kvarandre. Desse verdiane skal vere slik at vi som menneske kan ta ansvar for dei i alle ledd av organisasjonen. Dei skal vere tydelege og noko å strekke seg etter. Gjennom Røde Kors sine prinsipp om humanitet, upartiskheit, nøytralitet og uavhengighet nyt Røde Kors stor tillit både nasjonalt og internasjonalt. Dei sju prinsippa er like for alle Røde Kors og Røde Halvmåne foreiningar over heile verda. Korleis kan vi bruke disse prinsippa for å styrke organisasjonskulturen i Røde Kors i Noreg? For å få til dette må prinsippa personifiserast i høve til kva dei betyr for kulturen i vår organisasjon Kva er våre verdiar? Kva skal kjenneteikne oss i Røde Kors, og kvafor verdiar skal prege oss i alt vi gjer? Norges Røde Kors har teke med seg innspel frå tidlegare verdiprosessar, Røde Kors skolen, styresamling og fellessamling, og kome frem til følgjande: I Røde Kors er vi medmenneske som gir HÅP: Vi er Humanitære Vi er Åpne Vi er Pålitelige 2

3 Vi er tilsette og frivillige som gir HÅP Dette er verdier som må fyllast med konkret innhald kvar einaste dag av kvar og ein av oss. Dirfor har Norges Røde Kors starta ein prosess i organisasjonen der alle skal få sette ord på kva dei legg i disse omgrepa. Kva vil det seie for deg i kvardagen din at du gir HÅP, at du er humanitær, open og påliteleg? Alle frivillige og tilsette - vert oppmoda om å diskutere kva dette inneber for dykk som Røde Korsarar og kommentere på Korsveien: haap/sider/default.aspx Landsleir, Røde Kors Ungdom KVAR: Gulsrud Leirsted i Modum kommune i Buskerud NÅR: juli 2012 KVEN: Alle mellom år PÅMELDING: 1. mai - rikeleg med plassar, meld på! Landsleiren i 2010 var på Utøya. Biletet er av jente-teltet. Gulsrud leirstad ligg i Modum kommune, ca 60 minuttar frå Oslo. Leirstaden har gode fasilitetar for aktivitetar med alt frå strand, fotball- og volleyballbane, og ei rekkje aktivitetsmuligheter innendørs, som minigolf, innebandy, dart osb. Staden er tilrettelagt for rullestolbrukarar. Alle deltakarane skal sove i telt. Leirkomiteen arbeider med å utforme programmet. Så langt kan dei avsløre at grunnleggaren av den største aktiviteten På Flukt, Steen Cnops Rasmussen, kjem for å halde workshops om rolespel. Det nye fagfeltet fellesskap og mangfald skal lanserast og barnesoldatkampanjen skal avsluttast. Det blir både påfylls- og nybegynnar- workshops innan Røde Kors Unggdom sine fagfelt 3 kulturworkshops, workshoper som til dømes lys- og lydkurs, sosiale medie-kurs, forumteater, fotokurs, fotballturnering, bading og sjølvsagt soling. Sist, men ikkje minst, skal dei feire Røde Kors Ungdom sitt 10 års jubileum. Som en del av det sosiale programmet er ein distriktscup med greiner som: Distriktet med flest påmeldingar! Tøffaste sol-tatovering! Kulaste eigen-designa distrikts-banner eller flagg! Feitaste eigen-designa t-skjorte! Beste camp under landsleiren! Mest spontane og plutselege happening! Leirens bleikaste lår! Eg må berømme kulturen i Sogn og Fjordane, at de likar og møtast forsterkar det gode. Sven Mollekleiv, Årsmøtet på Skei 2012 flott artikkel i sogn avis Sogn Avis har ein stor atrikkel om Torstein Stormoen som fekk ein marerittaktig skitur i Aurland. Frå Politiloggen står det følgjande: Torsdag kveld vart det sett iverk søk etter turgåar ute på veg til turisthytta ved Kongshelleren. Mannen i 60-åra melde sjølv frå at han trong hjelp, då han hadde kome bort frå den merkte løypa og ikkje fann fram til hytta. Han var ikkje utstyrt for å overnatte ute i fjellet og hadde elles sparsamt med naudutstyr. Mannskap frå Aurland Røde Kors Hjelpekorps, samt ein kjentmann tok seg inn i fjellet på snøscooter for å leita etter mannen. Også eit ambulansehelikopter frå Ål var på veg for å delta i søket, men måtte gjera vendereis grunna lågt skydekke. Kl kunne politiet sin innsatsleiar melde at scooterpatruljene frå Røde Kors hadde lokalisert mannen i god behald. Aksjonen kunne avsluttast kl. 03:25 då mannen og søkjemannskapet var komne vel nede frå fjellet. I artikkelen seier Stormoen følgjande; - At eg skulle hamne i ein slik situasjon hadde eg aldri trudd og han hytta høve til å takke alle som var i sving for å finne han den natta 16. mars. At Røde Kors ikkje gir opp fekk Stormoen også erfare. Han fortel at han både høyrde og såg scooterane, men at dei ikkje såg han og forsvant. Men så kom dei attende og dei fann kvarandre til slutt. Trygve Skjerdal, operativ leiar i Aurland Røde Kors Hjelpekorps: - Det er ikkje eit nederlag å be om hjelp. Folk som kjenner seg utrygge i fjellet må ikkje kvi seg for å be om hjelp.

4 prosjekt oppvekst Distriktsråd Omsorg har teke initiativ til å invitere NAV, Fylkesmannen, Sogn og Fjordane fylkeskommune og KS med i eit Prosjekt Oppvekst. Det er svært gledeleg at Fylkesmannen har meldt sin interesse for å samarbeide med Røde Kors Omsorg i dette arbeidet. Det var i samband med årsmøtet på Skei, laurdag 24. mars at Gerd Dvergsdal frå Jølster vart vald inn som varamedlem til distriktsstyret. Gerd erstattar Svein Lundeval som ikkje tok attval. Lundeval ønskjer å prioritere mellom anna arbeidet som brukarrepresentant i Helse Førde tilknytte utval og Parkinsonsforeininga. Men han vil framleis halde kontakt med Røde Kors via sin lokale foreining i Olden. Gerd Dvergsdal var den einaste nye i distriktsstyret ved dette valet. Nestleiar Jorunn Ringstad, tok attval og fekk fornya tillit. Distriktstyret i Sogn og Fjordane er samansett av leiar Odd Erik Loftesnes, nestleiar Jorunn Ringstad, samt Synøve Sande, Anita Hjønnevåg, Sigurd Strand, Tone Merete Hagen, Gerd Dvergsdal, Berit Flæte Arntsen (Røde Kors Omsorg), Stian Antonsen (Røde Kors Hjelpekorps) og Mads Masdal (Røde Kors Ungdom). stopp vald kampanjen 2012 Fylkesmann Anne Karin Hamre vil gjerne samarbeide med Røde Kors om oppvekst. I eit utdrag frå prosjektnotatet står det: Sogn og Fjordane Røde Kors vil fortsetje arbeidet med mål om å få fleire oppvekstaktivitetar, vere talsperson for sårbare grupper innan oppvekst og med å utvide vårt nettverk. Vi ser at det er nyttig å vere der KS, NAV, fylkesmannen, fylkeskommunen og kommunane er. Eit naturleg tema er å bruke førebygging som motiv saman med samhandlingsreforma og den nye folkehelselova til å ta kontakt med det offentlege lokalt og regionalt. Vidare står det: I tillegg ønskjer vi at fleire kan vere talspersonar og få oppdatert kunnskap om vårt arbeid og våre oppvekstaktivitetar. Difor vil vi ta initiativ til ein felles oppvekstkonferanse med fylkesmannen og KS, der Karin Gustavsen frå Telemarksforskning blir invitert til Sogn og Fjordane. Gerd Dvergsdal, ny i D-styret Som ordførar i Jølster har Røde Kors lært Gerd Dvergsdal å kjenne som ein ven av rørsla og med ein stor interesse for lokalt- og regionalt beredskapsarbeid. Biletet er frå eit Stopp valden arrangement i Olden. I følge Christain Vik på DK er dei aller fleste Stopp valden t-skjortene sendt ut til lokalforeiningane. Ikkje alle har meldt attende datao for sitt arrangement. På nokre arrangement skal Kari Beheim Karlsen halde foredraget. Russemerke er delt ut til 9 lokalforeiningar. Under nokre datoar og tidspunkt: April Askvoll Gaular (Viksdalen, Bygstad) Jølster Årdalstangen og Øvre Årdal (Farnes) Høyanger Balestrand Sogndal vidaregåande skule + russemerkje Førde ungdomsskule Mai Luster vidaregåande skule Mai Gloppen Mai Fjaler Mai Gulen Mai Hornindal Mai Eid Mai Naustdal Mai Hyllestad Juni Lærdal Stryn (Olden Ungdomsskule og Stryn Ungdomsskule Gaular (Sande) Luster (Ungdomsskulane på Hafslo og Gaupne 4

5 program Aktivt Val vår 2012 God utdanningssti Hjelperettleiarane er rekruttert frå dei som gikk kurset året før og rettleiarane var hjelperettleiarar året før. Denne måten å rekruttere på fører til at mange hjelpekorpsarar får innsikt i korleis det er å instruere og leie og dermed grunnlag for å utdanne nye instruktørar. Tal personar som ønkjer å utdanne seg som instuktørar er svært tilfredstillande i vårt distrikt. Modellen er truleg er unik i Noreg. Sidan dette er våre grunnkurs, kan vi sei at rekrutteringa til hjelpekorpset er aukande. Noko som lovar godt for redningsberedskapen og den totale samfunnstryggleiken. Instruktørane/høgskulestudentane har sine praksisveker i 21 og 22 og vil då gjennomføre sine presentasjonar på 8 ulike skular i fylket. Presentasjonen er også blitt nytta av Humanetisk forbund i sine humanistiske konfirmasjonar. I alt 50 konfirmantar i Sogndal og Førde har fått Aktivt Val programmet som ein del av førebuingane sine. 22. mai: Luster Ungdomsskule og Kaupanger Skule 23. mai: Balestrand (Sagatun Skule) og Høyanger Ungdomsskule 24. mai: Hyllestad barne og ungdomsskule 25. mai: Vågsøy Ungdomsskule 29. mai: Måløy VGS 30. mai: Stryn og Olden ungdomsskule 31. mai: Flora Vidaregåande 01. juni: Svelgen Oppvekst nesholmen - best ever sånn kan det gå Denne eposten kom til oss frå lokalforeiningsleiaren i Fjaler, Jofred Åsnes, som for ein gongs skuld fekk erfare korleis det er å får assistanse av Røde Kors. Hei Lis! Eg må desverre melde meg av årsmøtet til helga. I helga var eg på skitur på Filefjell. Langt inne på fjellet hadde eg eit stygt fall der eg fekk skuldra ut or ledd og eg har også brot i skuldra. Heldigvis fungerte Røde Kors bra. Dei frakta meg trygt ned til sivilisasjonen slik at eg kom meg vidare på sjukehus i Lærdal. All takk til Grindaheim Røde Kors i Vang. I morgon møter eg på Haukeland til operasjon. Eg veit ikkje kor lenge eg er invalid. Du får helse til alle kjende. Heldigvis vart Jofred korkje vart operert eller invalid, men fekk stadfesta at Røde Kors er der for oss Røde Korsarane også. kontaktinformasjon Opp under 180 personar samlar seg på Nesholmen no til helga den april. Dette blir den største samlinga nokon gong. Mellom 110 og 120 personar skal delta på kurs og opplæring. Det er eit imponerande tal. Kursa er innan vannredning med 21 deltakarar, søk og redning i krevjande lende, med 12 deltakarar, operativt grunnkurs barmark C, med ca 80 deltakarar og klart KO med mellom 8-10 deltakarar. Røde Kors i Luster utmerkar seg ved å sende 14 nye hjelpekorpsarar på kurs. Frå Brcko i Bosnia kjem fire personar som skal gjennomgå opplæring i grunnkurs barmark C. Denne helga skal alle overnatte i teltgammar og kjenne smaken av ekte friluftsliv. Kursdeltakarar går inn i lag med 8-10 personar. Med laget er det ein rettleiar og ein hjelperettleiar. Dag Hovland dagleg leiar Lis Maria Munkvold opplæring Reidun Sørefjord lokalforeiningar Christian Vik ungdom Bente Halvorsen omsorg Henning Hellebust Hjelpekorps/beredskap Margunn Masdal informasjon

Forsmak på himmelen. Nytt fra. Følg med Normisjon på facebook. Bibelskole utvider. Ønsker menighetsvekst. Sogn og fjordane 2 Hordaland 8

Forsmak på himmelen. Nytt fra. Følg med Normisjon på facebook. Bibelskole utvider. Ønsker menighetsvekst. Sogn og fjordane 2 Hordaland 8 Nytt fra Sogn og Fjordane/Hordaland Juni/juli 2012 Nr. 3 12 årgang www.normisjon.no Jeg skvatt litt en dag da jeg så følgende overskrift på forsiden til BA: «Fra torsdag er det ingen nåde». Avisreportasjen

Detaljer

Me vil ha nynorske lærebøker

Me vil ha nynorske lærebøker Framhald av Fedraheimen og Den 17de Mai Medlemsblad for Noregs Mållag Nr. 4 september 2008 Kinofilm på nynorsk Endeleg! Det er heile 23 år sidan sist. I slutten av september kjem den brasilianske filmen

Detaljer

Møring. Stor entusiasme for nytt samhandlingsutval. Nr. 6-2010. Ny avdelingssjef på vaksenpsykiatrisk. Lokal forankring sentralt

Møring. Stor entusiasme for nytt samhandlingsutval. Nr. 6-2010. Ny avdelingssjef på vaksenpsykiatrisk. Lokal forankring sentralt Sunn Møring Nr. 6-2010 Stor entusiasme for nytt samhandlingsutval sjå side 10 Ny avdelingssjef på vaksenpsykiatrisk avdeling s. 3 Lokal forankring sentralt s. 4 Felles satsing i nødetatane s. 6 LEIAR Helse

Detaljer

Når starten er god. En artikkelsamling om veiledning av nyutdannede lærere i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring

Når starten er god. En artikkelsamling om veiledning av nyutdannede lærere i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring Når starten er god En artikkelsamling om veiledning av nyutdannede lærere i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring Copyright C 2007 Utdanningsdirektoratet Layout: Wallace Design Ill.: Brian

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing på Strand vgs. Opplæringsloven 9a-3,2ledd

Handlingsplan mot mobbing på Strand vgs. Opplæringsloven 9a-3,2ledd Handlingsplan mot mobbing på Strand vgs Opplæringsloven 9a-3,2ledd Godkjent av leiinga sep. 2010 Revidert juni 2014 Føreord av rektor: Mobbing skjer dessverre på kvar einaste skule. Konsekvensane av å

Detaljer

Evaluering av Reform 97

Evaluering av Reform 97 Evaluering av Reform 97 Sluttrapport frå styret for Program for evaluering av Reform 97 Utarbeidd av Peder Haug Forskingsleiar 2003 1 Norges forskningsråd 2003 Norges forskningsråd Postboks 2700 St. Hanshaugen

Detaljer

Evaluering av Senter for yrkesrettleiing

Evaluering av Senter for yrkesrettleiing Evaluering av Senter for yrkesrettleiing Nr. 12-12 AUD-rappor t Utgivar: Hordaland fylkeskommune, Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) http://www.hordaland.no/aud Tittel: «Evaluering av Senter for

Detaljer

Jo fleire kokkar, jo betre søl. medverknad i arkiv, bibliotek og museum #62. Åshild Andrea Brekke. Pantone. Pantone. c72 m64 y62 k59.

Jo fleire kokkar, jo betre søl. medverknad i arkiv, bibliotek og museum #62. Åshild Andrea Brekke. Pantone. Pantone. c72 m64 y62 k59. Jo fleire kokkar, jo betre søl Pantone Pantone Pantone medverknad i arkiv, bibliotek og museum 459 151 484 c6 m7 y55 k0 c0 m43 y87 k0 c0 m87 y83 k30 r242 g255 b140 r249 g161 b58 r179 g52 b40 Åshild Andrea

Detaljer

Resultat frå evalueringa av Reform 97. Utarbeidd av Peder Haug

Resultat frå evalueringa av Reform 97. Utarbeidd av Peder Haug Resultat frå evalueringa av Reform 97 Utarbeidd av Peder Haug Resultat frå evalueringa av Reform 97 Utarbeidd av Peder Haug, forskingsleiar for evalueringa 1 2 Forord Noregs forskningsråd har på oppdrag

Detaljer

Ide Camp 2011. Rapport nr: Dato: 21. mars 2011 Utarbeida av: Cecilie Ukvitne, Egil Selvåg og Yngve Tranøy

Ide Camp 2011. Rapport nr: Dato: 21. mars 2011 Utarbeida av: Cecilie Ukvitne, Egil Selvåg og Yngve Tranøy Ide Camp 2011 Rapport nr: Dato: 21. mars 2011 Utarbeida av: Cecilie Ukvitne, Egil Selvåg og Yngve Tranøy Utkast 1: Resultat frå Ide Camp 2011 Side i INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEIING 1 1.1 Bakgrunn 1 1.2

Detaljer

KVIFOR ER DET FEIL I DET NYE NORSKVERKET VÅRT? KOR MANGE FEIL KAN VI FINNE I LØPET AV SKULEÅRET?

KVIFOR ER DET FEIL I DET NYE NORSKVERKET VÅRT? KOR MANGE FEIL KAN VI FINNE I LØPET AV SKULEÅRET? KVIFOR ER DET FEIL I DET NYE NORSKVERKET VÅRT? KOR MANGE FEIL KAN VI FINNE I LØPET AV SKULEÅRET? 2 Vi som går i 6. klasse ved Tokke skule, fekk i år eit nytt norskverk: Ord for alt 6, nynorsk utgåve. Dette

Detaljer

Gratisprinsippet i grunnskulen kollektive løysingar mot individuelle rettar.

Gratisprinsippet i grunnskulen kollektive løysingar mot individuelle rettar. Gratisprinsippet i grunnskulen kollektive løysingar mot individuelle rettar. Kva for utfordringar opplever rektor når foreldre ønskjer å gjennomføre prosjekt utanfor skulen si økonomiske ramme? Asbjørn

Detaljer

Politikk og rammevilkår for nyskaping i kommunar og lokalsamfunn Takk for at eg fekk kome hit for å snakke til dykk på denne spennande konferansen!

Politikk og rammevilkår for nyskaping i kommunar og lokalsamfunn Takk for at eg fekk kome hit for å snakke til dykk på denne spennande konferansen! Side 1 av 10 Arr: Vestlandsk vidsyn Dato: Voss Sted: 26.oktober Utkast pr: 14.11.2011 10:56 Kontroller mot framføring Politikk og rammevilkår for nyskaping i kommunar og lokalsamfunn Takk for at eg fekk

Detaljer

«Hjartetrimmen» Frå spesialisthelseteneste til kommune Helsetorgmodellen-rapport (2013/3)

«Hjartetrimmen» Frå spesialisthelseteneste til kommune Helsetorgmodellen-rapport (2013/3) Kvinge, L. M. Ek, C.E., Olsen Bøe, T., Kolnes, M., Hundseid, E. & Vikse, I. «Hjartetrimmen» Frå spesialisthelseteneste til kommune Helsetorgmodellen-rapport (2013/3) 1 Helsetorgmodellen rapport (2013/3)

Detaljer

Rapport nr. 53 Kristiansund, Molde og Ålesund som regionale motorar Kor attraktive er «motorane» for folk med høg utdanning?

Rapport nr. 53 Kristiansund, Molde og Ålesund som regionale motorar Kor attraktive er «motorane» for folk med høg utdanning? Gro Marit Grimsrud Finn Ove Båtevik Marte Fanneløb Giskeødegård Rapport nr. 53 Kristiansund, Molde og Ålesund som regionale motorar Kor attraktive er «motorane» for folk med høg utdanning? 2 Møreforsking

Detaljer

Vil ha dei unge heim att

Vil ha dei unge heim att Mobil.: 900 70 530 Tysnes_kjoel_el_service@hotmail.com PANASONIC VARMEPUMPE Nordisk modell NE9JK frå kr. 19.500,- ferdig montert Alt innen VVS, vannboren varme, varmepumper og baderom. Avd. Hatlestrand

Detaljer

Gå ut og gjer disiplar

Gå ut og gjer disiplar Gå ut og gjer disiplar - om å vekse til modne kristne Innleiing: Denne undervisninga er berre 35 minutt då resten av samlinga siste leiarskule skal vere saman med leiarskulen for forsamlingsarbeid. Vi

Detaljer

LOKALSAMFUNNET SOM KREATIV ALLMENNING? Ein rettleiar av Dag Jørund Lønning

LOKALSAMFUNNET SOM KREATIV ALLMENNING? Ein rettleiar av Dag Jørund Lønning LOKALSAMFUNNET SOM KREATIV ALLMENNING? Ein rettleiar av Dag Jørund Lønning 1 INNLEIING OG BAKGRUNN Denne rettleiaren byggjer på eiga erfaring gjennom snart 20 år med forsking og utviklingsarbeid for å

Detaljer

God Jul. Uskedalen Indremisjon og bedehuset frå 1863 2013 Side 8-12. Trygve om jula som var Side 14-15. Røysterett for Alle 25 år Side 16-20

God Jul. Uskedalen Indremisjon og bedehuset frå 1863 2013 Side 8-12. Trygve om jula som var Side 14-15. Røysterett for Alle 25 år Side 16-20 Jula 2013 9. årgang Laussal kr. 50,- God Jul Uskedalen Indremisjon og bedehuset frå 1863 2013 Side 8-12 Trygve om jula som var Side 14-15 Røysterett for Alle 25 år Side 16-20 Jul i barnehagen Side 32-34

Detaljer

Sluttrapport frå den kommunale oppreisingsordninga i Sogn og Fjordane

Sluttrapport frå den kommunale oppreisingsordninga i Sogn og Fjordane Sluttrapport frå den kommunale oppreisingsordninga i Sogn og Fjordane 1.1.2011 1.1.2013 www.sfj.no Innhald 1. Innleiing/samandrag... 2 2. Bakgrunn... 3 3. Rammer for oppreisingsordninga... 3 3.1 Ansvarsgrunnlag...

Detaljer

Har du nokon å snakke med om dette?

Har du nokon å snakke med om dette? Utpostens dobbelttime Har du nokon å snakke med om dette? Jørgen Roll-Hansen intervjuet av lisbeth homlong Jørgen Roll-Hansen kom til Ørsta som turnuskandidat i 1979. Og her, med sunnmørsalpane som næraste

Detaljer

Kompetanse for tilpasset opplæring. Artikkelsamling

Kompetanse for tilpasset opplæring. Artikkelsamling Kompetanse for tilpasset opplæring Artikkelsamling Redaktører: Grete Dalhaug Berg, Høgskolen i Volda og Kari Nes, Høgskolen i Hedmark Copyright Layout: Wallace Design C 2007 Utdanningsdirektoratet 2 Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle -

Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - 2014 2025 Utgivar: Tittel: Hordaland fylkeskommune, Regionalavdelinga Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - Dato: 7.

Detaljer

HANDLINGS- PLAN MOT MOBBING OG KRENKJANDE HANDLINGAR VED SKULANE I NORDDAL KOMMUNE

HANDLINGS- PLAN MOT MOBBING OG KRENKJANDE HANDLINGAR VED SKULANE I NORDDAL KOMMUNE HANDLINGS- PLAN MOT MOBBING OG KRENKJANDE HANDLINGAR VED SKULANE I NORDDAL KOMMUNE 1 INNLEIING Handlingsplanen er laga med bakgrunn i Kapittel 9a i opplæringslova. 9a-1 Generelle krav Alle elevar i grunnskular

Detaljer

Ung i utkant tankar om framtida blant ungdom frå utkantkommunar

Ung i utkant tankar om framtida blant ungdom frå utkantkommunar Ung i utkant tankar om framtida blant ungdom frå utkantkommunar Finn Ove Båtevik Artikkelen byggjer på ei undersøking blant ungdom i utkantkommunar. Undersøkinga viser store variasjonar i kva grad ungdom

Detaljer

Varsling av kritikkverdige forhold i Hordaland fylkeskommune. AUD- rapport nr. 13-09 November 2009

Varsling av kritikkverdige forhold i Hordaland fylkeskommune. AUD- rapport nr. 13-09 November 2009 Varsling av kritikkverdige forhold i Hordaland fylkeskommune AUD- rapport nr. 13-09 November 2009 Innhald: 1 Innleiing...3 2 Oppsummering...4 3 Om undersøkinga...5 4 Kjennskap til og synspunkt på varslingsrutinane

Detaljer