utdanning Foto: SAS Foto: Radisson SAS Foto: Radisson SAS Foto: NHO Reiseliv Foto: Radisson SAS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "utdanning www.reiselivsutdanning.no Foto: SAS Foto: Radisson SAS Foto: Radisson SAS Foto: NHO Reiseliv Foto: Radisson SAS"

Transkript

1 utdanning Foto: Radisson SAS Foto: SAS Foto: Radisson SAS Foto: Radisson SAS Foto: NHO Reiseliv Overnatting Servering Resepsjonsfag Reisearrangører Turoperasjon Reisebyrå Norske reisemål Attraksjoner Aktiviteter Opplevelser og næring Globale jobbmuligheter Luftfart Utdannelsesinstitusjoner

2 Bachelor i reiselivsledelse Bachelor i hotelledelse Bachelor i økonomisk administrative fag Master i Internasjonal hotell- og reiselivsledelse Master i økonomisk administrative fag med tre fordypningsretninger Master i serviceledelse (etter- og videreutdanning) Doktorgrad innen ledelse søknadsfrist 15 april og 1 mars for realkompetansesøkere

3 Reiselivet er en fremtidsnæring kanskje er den også din fremtid? Foto: Kim Holthe Stadig flere turister og yrkesreisende kommer til Norge. Reiselivnæringen har som mål at en million flere utenlandske turister skal velge Norge som reisemål innen Dette betyr at vi trenger mange serviceinnstilte mennesker med gode kunnskaper om faget sitt. Kanskje akkurat deg? NHO Reiseliv er en arbeidsgiver- og næringsorganisasjon for reiselivsnæringen i Norge. I dette magasinet ønsker vi å fortelle deg om de mange karrieremulighetene i bransjene som sammen utgjør norsk reiseliv. Reiselivet trenger mennesker med forskjellige typer utdanning og erfaring. En utdanning innen reiselivsfag gir en solid start på en spennende karriere i norsk reiseliv. Muligheten for studier i ut landet er også svært gode og kan ofte kombineres med utdanning ved norske høyskoler og universiteter. En slik utdanning er også mye verdt hvis du ønsker å jobbe andre steder i verden, siden reiseliv naturlig nok er en svært internasjonal næring. Det finnes hundrevis av forskjellige spennende jobber innen reiselivet. Vi deler normalt reiselivet inn i ulike bransjer. Den vanligste inndelingen er at man snakker om bedrifter som driver innen: Overnatting: Hoteller, pensjonater, campingplasser, vandrerhjem, turisthytter Servering: Kafeer, restauranter, barer, gatekjøkken, kantiner og cateringbedrifter Opplevelser: fornøyelsesparker, museer, alpinanlegg, opplevelsesarrangører Destinasjoner: Turoperatører, reisebyråer, turistkontorer, destinasjonsselskaper Persontransport: Flyselskaper, tog, ferger, buss, bilutleie Det er du som søker en fremtid i reiselivet som utgjør den store forskjellen når det kommer til hvor fornøyde fremtidens kunder blir. Bruk dette magasinet til å finne ut hvilke muligheter du har! Vennlig hilsen INNHOLDSFORTEGNELSE Overnatting og servering 4 Fagutdanning 6 Turoperatør/Reisearrangør 10 Reiseliv i Finnmark 12 Hotellbransjen 14 Fra servitør til sjef 18 Reisebyrå 20 Norske reisemål 24 Opplæringskontorene 26 Utdannelse i utlandet 30 Luftfart 32 Jobbmuligheter 34 Attraksjoner og aktiviteter 35 Universitetet i Stavanger 36 Utdannelsesinstitusjoner 38 Denne brosjyren er produsert av ProSalg. Design/produksjon: identidé Med forbehold om eventuelle feil og mangler. Knut Almquist Adm. direktør i NHO Reiseliv 3

4 Overnatting og servering Foto: Choice Hotels Foto: Choice Hotels Foto: Choice Hotels Overnattings- og serveringsnæringen er svært omfattende, og spredt over hele landet. Det finnes en mengde forskjellige overnattings steder, og det er ikke mange steder i Norge hvor du ikke finner et serve ringssted i en eller annen form. Ved inngangen til 2006 var det i Norge 1136 overnattingssteder med mer enn 20 senger. I tillegg til dette kommer en rekke campingplasse, hytteanlegg og mindre pensjonater. Bare hotellene hadde over 18 millioner overnattinger i løpet av Det kommer mange turister til Norge, og ca 1/3 av alle som over natter på norske hoteller er utlen dinger. Dette skaper et spennende miljø, men setter også et krav til at de som jobber i bransjen behersker et minimum av språk. Hotellbransjen er i det hele tatt veldig internasjonalt orientert, og en del av dem som arbeider i bran sjen tilbringer kortere eller lengre perioder hos bedrifter i andre land. Tidligere var de fleste hoteller i Norge drevet av privatpersoner og familier. En del slike hoteller finnes nok fortsatt, særlig utenfor de store byene, men de aller fleste er i dag knyttet til en av de store hotellkjedene. 4

5 Foto: Choice Hotels Foto: Star Tours Bildarkiv Foto: Choice Hotels Sterkt voksende næring med stort behov for arbeidskraft det finnes mulighet for jobb innen flere yrkeskategorier; servitør, kokk, resepsjon, reiseliv, markeds føring, administra sjon og ledelse. De største og mest kjente kjedene i Norge er Choice, Radisson SAS, Rica, Scandic og Thon. Grunnen til at mange hoteller går inn i kjedene, er de store fordelene man har av å samarbeide, for eksempel innen markeds føring. Denne sterkt voksende næringen har også enormt behov for arbeids kraft, og det finnes mulighet for jobber i en rekke kategorier; servitør, kokk, resep sjon, reiseliv, markedsføring, admi ni strasjon og ledelse osv. Innen hotell- og restaurant er det mulig å kombinere teoretiske studier med praktisk yrkes trening på en rekke områder. Det fin nes fagutdannelse for både servitør-, kokk-, reiselivs- og resep sjonsfaget. Mange bedrifter tilbyr også læreplasser innen disse fagene (se også side 6 9). Mange av dem som jobber som ledere i denne bransjen, har lært seg faget fra grunnen av i forskjellige av delinger og funksjoner. I tillegg må man som leder også ha teoretiske kunnskaper innen økonomi, salg og markedsføring. Norsk Hotellhøg skole ved Universitetet i Stavanger har tradi sjonelt vært den viktigste utdanningsinstitusjonen for ledere i norsk hotellbransje, men det kommer også ledere fra andre studier innen hotell/reiseliv/økonomi/ markedsføring. 5

6 Fagutdanning Kumlegaarden Quality Hotel Olavsgaard Som dere ser av plansjene på sidene 7, 8 og 9, gir også yrkes utdanningen svært gode muligheter for videre utdanning i forskjellige retninger. Vi skal først se litt på kokkfaget, som har følgende utdanning: VG2 Kokk- og Servitørfag Her får elevene kunnskaper om mat og drikke, samt fer dig heter i ulike matlagingsmetoder. Videre skal eleven lære om matens betydning for helse, hygge, velvære og sosialt samkvem. Ernæringsmessig riktig kosthold, utnyttelse av ressur sene og bevaring av miljøet. VG2 danner grunnlaget for lærekontrakter som kokk eller institu sjonskokk. Inntakskrav: bestått VG1 i Restaurant- og Matfag. Kokkfaget. VG3 Opplæring i bedrift, 2 år Opplæringen er praktisk, og foregår på et kjøkken i en bedrift. Her lærer man riktig håndtering og lagring av matvarer, økonomi og nødvendigheten av et sunt kosthold. Mat kan tilberedes på mange måter, derfor gis det stort spillerom for fantasi og kreativitet. Målet er å gi gjesten god mat, samt en positiv og hyggelig opplevelse. Det gis variert opplæring; hvordan sette sammen menyer, kunnskap om dietter og sesongmat, samt innblikk i forskjellige religioners krav til mat. 6

7 Foto: NHO Reiseliv UTDANNINGSMULIGHETER FOR KOKKFAG VG1 i Restaurant- og Matfag VG2 Kokk- og Servitørfag VG3, 2 års læretid i bedrift, kokkfag Avsl. fagprøve VG3, 2 års læretid i bedrift, institusjonskokkfag Avsl. fagprøve Diplomkokk Kulinarisk Institutt 1/2 år Påbygging studiekompetanse Mesterbrev (Gjelder ikke institusjonskokk) Bachelor i restaurantledelse Bachelor i hotelledelse Bachelor i reiseliv Internasjonal master i hotell- og reiselivsledelse UiS ved Norsk hotellhøgskole Master i reiseliv Høgskolen i Finnmark 7

8 Foto: NHO Reiseliv Fagutdanning VG2 Kokk- og Servitørfag Her får elevene kunnskaper om mat og drikke, samt gode ferdigheter i servering. Videre skal eleven få grunn leggende kunnskaper og ferdigheter i gjestebehandling, salg og service. Forståelse av et ernæringsmessig riktig kosthold, god utnytting av ressurser og bevaring av miljøet. VG2 danner grunnlag for lærekon trakter og fagbrev som servitør. Inntakskrav: VG1 i Restaurant- og Matfag VG3 Servitørfaget. Opplæring i bedrift, 2 år Opplæring er praktisk og foregår i en bedrift. Servitører er bedriftens ansikt utad mot gjesten. Det er derfor viktig at servitøren lærer seg å kommunisere godt med alle typer mennesker. Servitøren skal kunne veilede gjester ved valg av mat og drikke, og en del av opplæringen fore går derfor på restaurantkjøkkenet. Faglærte servitører er svært etterspurte i overnattings- og serveringsbransjen. UTDANNINGSMULIGHETER FOR SERVITØRFAG VG1 Restaurant- og Matfag VG2 Kokk- og Servitørfag VG3, 2 års læretid i bedrift, servitørfag. Avsluttende fagprøve Vinkelner Påbygging studiekompetanse Bachelor i reiseliv Bachelor i hotelledelse Bachelor i restaurantledelse Master i reiseliv Høgskolen i Finnmark Internasjonal master i hotell- og reiselivsledelse UiS ved Norsk hotellhøgskole 8

9 Foto: NHO Reiseliv VG2 Reiselivsfag Resepsjonen er bedriftens ansikt utad. Resepsjonsfaget dekker frontfunksjonene innen hotell- og overnattingsvirksomheter. Det blir lagt vekt på opplæring innen markeds føring, salg, tjenesteyting og kundebehandling. Inntakskrav: Bestått VG1 Service og Samferdsel. UTDANNINGSMULIGHETER FOR RESEPSJONS- OG REISELIVSFAG VG1 Service og Samferdsel VG2 Reiselivsfag VG3, 2 års læretid i bedrift; resepsjons- eller reiselivsfag. Avsluttende fagprøve Påbygging studiekompetanse Reiselivsfaget, VG3, opplæring i bedrift, 2 år Innen reiselivsfaget kan man få jobb i reisebyråer, innen destina sjonsselskaper, eventbyråer, opp levelsesbedrifter og hos turopera tører. Som faglært må en beherske kundebehandling på høyt nivå. En får også god innsikt i informasjonsteknologi som salgs- og støtteverktøy, geografi og annet. Resepsjonsfaget, VG3, opplæring i bedrift, 2 år Lærling i resepsjonsfaget arbeider i hoteller og andre overnattingsbe drifter. Man lærer service og gjeste behandling, resepsjonsarbeid, bestil lingsrutiner, salg og markedsføring, kurs og konferanse, husøkonomi og hotell sikkerhet. Resepsjonisten skal ha oversikt over alle funksjoner på arbeidsplassen, og en del av opp læringen foregår derfor i ulike av delinger i bedriften. Bachelor i hotelledelse Bachelor i reiseliv Internasjonal master i hotell- og reiselivsledelse UiS ved Norsk hotellhøgskole Master i reiseliv Høgskolen i Finnmark 9

10 Turoperatør/ Reisearrangør Foto: NHO Reiseliv Mange forbinder kanskje mulig hetene i denne bransjen med å jobbe som guide eller reiseleder. Dette er selvsagt svært viktige funksjoner, som stiller store krav til de ansatte, men det finnes også en rekke andre oppgaver. Det er likevel ingen dum tanke å starte som guide (på et reisemål) eller reiseleder (på rundreiser), fordi mange reisearrangører ofte rekrutterer medarbeidere til sitt hovedkontor nettopp fra denne kategorien ansatte. Dette skyldes at disse allerede kjenner både bedriften og produktet, og at de har bevist at de fungerer i en slik jobbsituasjon. Samtidig er det viktig å være klar over at jobben som guide eller reise leder er krevende, og at fritiden er begrenset. Men jobben gir god og verdifull erfaring, og man treffer også mange hyggelige mennesker. Det finnes et stort antall reisearran gører på det norske markedet i dag, og de har ulike typer reiser, tilbyr ulike destinasjoner/reisemål og har svært varieren de prisnivå. Et hovedskille går tradisjonelt mellom de reisearrangørene som selger charterreiser og de som benytter rutefly i sine pakker. Det er krevende å drive turoperasjon, og lovgivningen stiller store krav til kvalitet og informasjon ved salg av pakkereiser. Charterarrangørene selger nesten en million reiser i Norge i løpet av et år, og typiske eksempler på slike selskaper er Star Tour, My Travel (Ving og Saga), Apollo m.fl., og det kommer fortsatt nye aktører inn på dette markedet. Disse reisearran gørene har stort sett alltid egne guider på sine reisemål, og de har som regel også et eget opplæringsprogram for framtidige guider. Disse opplærings- programmene gir et godt utgangspunkt for å jobbe som guide, men du bør være oppmerksom på at du ikke automatisk får jobb selv om du blir tatt opp på guideskolen. Dersom du skulle bli en av de utvalgte, jobber du ofte på ulike destinasjoner i sommer- og vintersesong. De reisearrangørene som benytter rutefly i sine pakkereiser, har som regel et mer fleksibelt opplegg. Mens charterarrangørene oftest tilbyr reiser som varer i 1, 2 eller 3 uker, kan de operatørene som benytter rutefly være mer fleksible, og ofte tilbys ulike former for weekendreiser, ukesreiser eller du kan i mange tilfeller selv påvirke hvor lenge du vil være borte. På dette området finnes det et svært stort antall selskaper, men de mest typiske aktørene som tilbyr et forholdsvis stort spekter av reiser, er Prisma, Globetrotter, Plusreiser m.fl. 10

11 Foto: Star Tours Bildarkiv Det finnes mange forskjellige reisearrangører i Norge. Disse arbeider i første rekke med å sette sammen og selge ulike former for pakkereiser. Dette innebærer mange og spennende oppgaver, og det finnes jobb muligheter både i Norge og utlandet. Kravene til kunnskap hos de som skal jobbe hos en reisearrangør kan være ganske varierte. Dersom du skal arbeide på destinasjonen som guide, er dine personlige egenskaper det aller viktigste, men du må selv sagt ha kunnskaper om selskapet og destinasjonen du jobber med, samt kunne håndtere mennesker på en hyggelig og profesjonell måte. Fritiden er tross alt noe av det viktigste vi mennesker har, og vi ønsker derfor alle at ting skal fungere som forventet, noe som til en viss grad vil være ditt ansvar. Skal du jobbe ved hovedkontoret eller på et salgs kontor, vil kunnskaper om produktet generelt og reisemål ene spesi elt være viktige, og geografikunnskaper oppfattes som et nødvendig funda ment i denne sektoren. Også arbeidet med salg av reiser forutsetter de rette holdninger og gode kunnskaper når det gjelder service og kundebehandling. Dessuten er kunnskaper om elektro nisk databehandling, gjerne også knyttet til bruk av booking systemer, klart en fordel. Språkkunnskaper vil uten tvil kunne komme til nytte, enten du skal arbeide på et reisemål eller ved operatørens kontor i Norge. Mange reisearrangører har egne avdelinger som selger til grupper av reisende, eller avdelinger som jobber med planlegging av produktet, økonomiavdeling etc. Du vil dermed kunne nyttiggjøre deg ulike kunnskaper hos en reisearrangør, og du kan spesia lisere deg på visse avdelinger eller funksjoner. Kanskje du har spesielle kunnskaper om et land eller et område (språk, kultur, geografi e.l)? Da vil du ofte ha et fortrinn hos en operatør som selger dette området spesielt. Dersom du tar jobb hos en stor operatør, vil du vanligvis ha mer spesialiserte oppgaver, men kunne avansere internt. Jobber du hos en mindre arrangør, vil oppgavene vanligvis være mer om fattende og varierte. 11

12 Reiseliv i Finnmark Foto: Finnmark Reiseliv Foto: Finnmark Reiseliv Jobben min er ikke bare morsom den er kjempeartig også sier Torunn Rørvik som er pressean svarlig i Finnmark Reiseliv. Og uten reiselivsutdanninga på Høgskolen i Finnmark ville jeg ikke fått denne sjansen fortsetter hun, og legger til: Finnmark har gitt meg utrolig mye langt mer enn jeg hadde forestilt meg da jeg kom hit for første gang! Faktisk så var det en kompis fra Lofoten som overtalte meg til å dra til Alta: Du kommer te å moillkose dæ i Alta æ har vært dær! Vi treffer Torunn i den nyåpnede kafeen på Studenthuset CITY i Alta. Rundt oss er det et yrende liv i Kunnskapsparken, som i tillegg til CITY huser et 20-talls bedrifter, tre kinosaler og sist men ikke minst; Nord-Norges beste rockescene! I Finnmark Reiseliv AS arbeider vi med å skape reiselyst til Finnmark og med å utvikle reiselivsnæringen i fylket, forteller hun. Akkurat nå jobber vi for 263 reiselivsbedrifter i fylket sammen med fylkeskommunen og andre utviklingsmiljø. Jeg har vært heldig å få lov til å arbeide i et ungt og spenstig miljø hvor vi i stor grad har fått muligheten til å være med på å skape vår egen arbeidsdag, innenfor de fagområdene hvor vi har våre sterke sider. Torunn har ansvaret for å tilrettelegge pressebesøk til Finnmark, fra både inn- og utland. Hun planlegger turene fra A til Å, i nært samarbeid med de som har ansvaret for turistmarkedsføringen av Norge i ut landet Innovasjon Norge. Turene går hele året gjennom og involverer media fra hele verden. Jeg jobber både med TV-team, aviser, nettsteder, radio, magasiner, og reisehåndbøker. Enkelte har med seg både stylister og modeller, og av å til får vi faktisk selv også være med på reportasjen. Jeg har både vært nederlandsk turist i en italiensk TV-produksjon og hundekjører på Finnmarksvidda, ler hun. Utdanningen på Høyskolen i Finnmark har gitt meg en solid forståelse for mekanismene i næringen og lært meg verk tøy som jeg bruker bevisst og ubevisst hver eneste dag på jobb. Utdanningen gir meg en felles forståelse og et felles språk med andre reiselivsfolk som gjør meg i stand til å ta bedre beslutninger og skape bedre resultater i jobben min. Faktisk har jeg selv vært heldig å få lov til å holde en del foredrag på Høgskolen i Finnmark. Høgskolen er svært flink til å arbeide sammen med oss som er ute i reiselivsnæringen. Dette gjør studiene langt bedre for studentene, og ikke minst forenkler dette jobben med å rekruttere gode studenter til næringen. Hos oss i Finnmark Reiseliv har vi hatt et skarpt fokus på dette fra dag 1, og samtlige ansatte hos oss har høgskoleutdanning innen reiseliv. Miljøet hos oss er lærerikt, krevende og svært inspirerende alt sammen fundamentert i at vi alle har en felles kunnskapsbakgrunn. Lofotjenta som moillkose seg i Finnmark gir deg en oppfordring på tampen av intervjuet: Ta et tøft valg til våren velg Høgskolen i Finnmark! Jens Harald Jenssen 12

13 S! Kunnskapen og opplevelsen venter på deg Har du lyst til lære mer om markedsføring og ledelse i kombinasjon med kunnskap om reiseliv, kultur og samfunn? Bachel R sel o ur Bachel ellad n rasjon Mas R sel er informasjon? Det finner du på no Høgskolen i Finnmark 9509 Alta lf Faks

14 En unik arbeidsplass med mange muligheter Hotellbransjen har alltid tilbudt unge mennesker å ut vikle seg gjennom å jobbe seg oppover, ved å starte arbeid som servitør eller resepsjonist, sier Fredrikke Mikkelsen. Selv har hun hatt en rekke leder stillinger i hotell - bransjen, både i Thon Gruppen, Radisson SAS og Choice Hotels. Nå jobber hun blant annet med å re kruttere dyktige talenter som HR-direktør for Norden i The Rezidor Hotel Group som eier Radisson SAShotellene i Norge. Mikkelsen anbefaler alle å ta en utdanning. Selv er hun utdannet bedrifts økonom ved BI (tidligere Handelsakademiet) og har senere tatt kurs ved Reiselivskolen og Cornell universitetet i USA. Jeg anbefaler alle som ønsker seg en karriere innenfor hotellfaget å velge en bransjerelatert utdannelse eller økonomi/ markedsføring, fordi dette legger grunnlaget for en mer solid karriere, sier hun. Det har alltid vært mulig å jobbe seg oppover i vår bransje, men det gir et mer solid fundament dersom du velger utdannelse enten om det er yrkesfaglig retning gjennom kokk- og resepsjonsfag med lærlingordningen eller høyskole/universitet nasjonalt eller internasjonalt. Foto: Rezidor Både utdannelse og personlige egenskaper teller for dem som ønsker å gå gradene i hotellbransjen. Med grunnleggende lederegenskaper, rett motivasjon og holdning kan man avansere til skiftleder, teamleder i resepsjonene eller for eksempel hovmester. Dette tiltrekker seg medarbeidere som ønsker å gjøre karriere. Selskapet har mange hotelldirektører som har jobbet seg opp i selskapet gjennom ulike posisjoner på ulike hoteller før de ble hotelldirektør. Selvsagt må vi tiltrekke oss talenter fra andre organisasjoner og skoler, og vi ønsker motiverte kandidater med positiv serviceholdning hjertelig velkommen, sier Fredrikke Mikkelsen. Internasjonale karrieremuligheter Med hotellfaglig bakgrunn kan du jobbe noen år i Norge og deretter få en internasjonal karriere i andre land. Vi mener at The Rezidor Hotel Group har mye å tilby i form av internasjonale karrieremuligheter i Europa, Afrika og i Midtøsten. Vi har et godt arbeidsmiljø, er et selskap i sterk vekst og har en spennende hotellportofølje. En internasjonal karriere kan være en vei å gå dersom du har potensialet og har rett motivasjon, mener hun. Hun legger til at det er positivt å ha ansatte med ulik bakgrunn. For oss i The Rezidor Hotel Group betyr det at vi ønsker en balanse i kjønn, alder og kultur. Dette mener vi bestemt er bra for arbeidsmiljøet og gir dynamikk i organisasjonen. Foto: Radisson SAS 14

15 Jeg har alltid vært fascinert av stemningen i en hyggelig hotell-lobby, det var en av mine motiva sjoner for å velge bransjen jeg valgte med hjertet! Foto: Radisson SAS Foto: Radisson SAS Må alltid jobbe hardt for å lykkes Hun forteller at det finnes myter om at hotellansatte må være spesielt ydmyke overfor gjestenes ønsker, at du er et vertskap som skal tjene og servere andre, jobbe skift og stå opp tidlig. Det er en myte. For uansett i hvilken bransje du er, skal du selge en vare eller en tjeneste. For å gjøre dette på en god måte må man være ydmyk for kundens ønsker og jobbe hardt for å lykkes. Det er gode tider, men en stor markedsplass med tøff konkurranse, sier hun. Alltid åpnet Hoteller er åpne 24 timer i døgnet 365 dager i året. Mikkelsen sier at dette gjør hotellfaget til en livsstil. Dette skaper en spesiell stemning der det blir et samfunn i samfunnet. Jeg har alltid vært fascinert av stemningen i en hyggelig hotell-lobby, det var en av mine motivasjoner for å velge bransjen jeg valgte med hjertet. Positiv trend Mange vil se på hotellbransjen som spennende fordi den stadig utvikler seg mot å tilby mer bredde i produktene med ulike tilbud innenfor design, konsepter og varemerker. Dette er en bra utvikling som gjør det mer spennende å jobbe i hoteller - og for gjestene å velge dem. Nå kan en velge mellom alt fra en tradisjonell nasjonal hotellkjede med mange små og mellomstore hoteller, til en internasjonal hotellkjede med større hoteller, internasjonale miljøer og muligheter. Innenfor dette ligger hele spekteret av økonomihoteller, designhoteller, boutique hoteller og resorts med fokus på velvære, sport og aktivitet. Dette er en stor forbedring de seneste årene, sier hun. Samtidig understreker hun at selve produktet er ikke det viktigste for en god arbeidsplass. Jeg tror de beste arbeidsplassene tar vare på sine medarbeidere ved å tilrettelegge for godt arbeidsmiljø og tilby solide utviklingsprogrammer, sier Fredrikke Mikkelsen. Hva slag medarbeidere trengs i hotellbransjen fremover? Det trengs rett holdning til service og evnen til å forstå selskapets verdier, handle i tråd med disse, og forstå hva som skaper verdier for selskapet i form av service, holdninger og kunnskap. Jeg tror det er avgjørende at arbeidssøkende personer velger det selskapet der de kan identifisere sine egne verdier med selskapets verdier. Dette gir felles for ståelse for hvordan selskapet blir drevet og dermed en kultur der hele organisasjonen jobber mot samme visjon. Guro Kjellsen 15

16 Bli med og utvikle reiselivet og opplev studentmiljøet i Sogndal! Du kan studere TURISME OG REISELIV bachelorstudium midt i hjertet av fjord-norge! Vi tilbyr to profileringsretninger: Markedsføring Markeds-, produkt- og reisemålsanalyse Sal og markedskommunikasjon Markedsplanlegging i reiselivet Opplevingsturisme Natur- og kulturbasert turisme Friluftsliv og naturkjennskap Bygdeturisme Attraksjonsutvikling og vertskap Søknad via Samordna opptak. Telefon Epost: Postboks 133, 6851 Sogndal Topp læringsmiljø og kort avstand lærer/student Fantastisk beliggenhet og lett å finne bolig Bachelor i Reiseliv og turisme Sentrale emner - Engelsk for reiselivet - Tysk for reiselivet (valgfritt) - Spansk (valgfritt) - Turistmarkedsføring markeds- og stedsanalyse - Nordnorsk historie kulturkunnskap - Bedriftsøkonomi, regnskap, økonomistyring - Organisasjon og ledelse NB! Gode muligheter for praksis utenlands Søknad via Studiekode: Andre tilbud ved HiH: Økonomi og administrasjon, Handel/ service/ logistikk, Advanced Marketing, Revisjon, Vernepleie, Barnevernspedagog, Sykepleie, Produsentstudiet Tlf vizuelli.no Foto: Veronica Melå 16

17 17

18 Fra servitør til sjef Foto: HSMAI Susanne Brandanger (29) mener selv hun er et prakteksempel på at det går an å jobbe seg opp over til gode stillinger i arbeidslivet. Hun er daglig leder på restauranten T.G.I. Friday's på Aker Brygge i Oslo, og har på kort tid sørget for at restauranten har en av de største omsetningene i restaurant-norge. I 2006 mottok hun prisen som Årets unge leder i reiselivsbransjen. Jeg var lettere sjokkskadet da jeg fikk den beskjeden, men følte meg veldig heldig. Det var hyggelig å få anerkjennelse for de årene jeg hadde jobbet mye. Ung sjef Susanne Brandanger har gått gradene i bransjen, fra servitør til mellomleder og restaurantsjef. Bare 22 år gammel ble hun daglig leder for T.G.I. Friday's på Aker Brygge i Oslo, og hun roses for måten hun motiverer og delegerer ansvar til de rundt 70 ansatte i bedriften. Det var tilfeldigheter som fikk Susanne inn i reiselivsbransjen, og nå trives hun kjempegodt. Jeg liker å jobbe med ting som er i konstant endring. Alle opplevelser er en ferskvare, de skjer nå, ikke om ti minutter, og man må konstant være på hugget. Det trives jeg veldig godt med, sier en engasjert Brandanger. Hun ser heller ikke mange ulemper med jobben sin. I stedet ser hun utfordringer. Innimellom er det jo stressende, men det liker jeg. Det var en del helge- og kveldsjobbing da jeg var yngre, men det var jo et valg jeg tok. Uendelige jobbmuligheter Brandanger mener hun har både fått og grepet mange muligheter i løpet av sin karriere. Hun har vært heldig med organisasjonen hun jobber i, der de henter folk oppover i systemet fra egne ansatte. I tillegg slipper hun studielån, hun har fått gratis opplæring og utdannelse ved å ha blitt sendt på kurs og fått veiledning, og har samlet masse erfaring. Mulighetene virker endeløse, og det er en spennende jobb. Jeg nektet å gi meg, og hadde en fin dialog med min sjef. Jeg fikk mange muligheter av ham, jeg har både krevet og gitt mye tilbake. Akkurat det er noe hun understreker, og mener er viktig hvis man vil ha en karriere innenfor reiselivsbransjen: Er det noe man ønsker og brenner for, så må man kjempe for det! Reiselivsbransjen Du trenger bare godt humør; alt annet kan vi lære deg, ler Brandanger. Men hvis du vil ha en karriere innenfor bransjen, så er det smart å ha enkelte ting i bakhodet. Søk der det er muligheter, vi tar for eksempel inn folk fra 16 år på sommer s- tid på Friday's. Stå på og jobb hardt, det 18

19 Foto: Friday's Foto: Friday's lønner seg alltid, og vær positivt med sterk arbeidsmoral. Og igjen: ha godt humør! Innenfor reiseliv er det bare du selv som står i veien for å oppnå det du vil, fortsetter Brandanger. Sky is the limit, du kan oppnå veldig mye, her er det uendelig med muligheter. Hun forteller at det er mange som har startet sin karriere som servitør eller kokk, og deretter jobbet seg oppover, det finnes ingen grenser. Man kan for eksempel komme seg fra restaurantbransjen over i hotellbransjen og ende opp som hotelldirektør! Egenskaper Espen Holm er direktør i Umoe Catering, en serveringskjede som driver blant annet T.G.I Friday's i Oslo. Det er landets største kjede når det gjelder servering, og har over 200 restauranter og ansatte. Han har klare meninger om hvilke egenskaper man bør ha om man ønsker seg en karriere innenfor denne bransjen. Man bør være initiativrik, ærlig, redelig, lyttende og løsningsorientert. Har du de egenskapene, kommer med egne forslag, er fokusert på løsning og ikke ser problemer, og er mer opptatt av hva andre mener enn deg selv, da kan du komme langt! Og han anbefaler alle å ta utdanning innen reiseliv. Du får jobbe med andre mennesker, og møter spennende mennesker hele tiden. Du får stadig nye utfordringer, alle mennesker er forskjellige og har sine behov og krav til opplevelser. Skal man være vertskap er det krevende og energigivende, men å ha mennesker rundt deg i stedet for maskiner, det er fantastisk. I tillegg er det globale aktører innenfor reiseliv, du får et stort nettverk og reiser rundt på møter, og treffer mennesker i ulike kulturer. Det som skjer i dag, kan være helt annerledes i morgen. Veien oppover Selv har han økonomisk utdannelse og er utdannet siviløkonom, men mange som utdanner seg innenfor reiseliv drar til utlandet for eksempel til spesielle hoteller i Sveits eller USA. Noen jobber i hotellkjeder, og mange tar hotellhøgskolen her i landet, eller tilsvarende utdannelse på høyskolenivå. Skal du jobbe deg oppover i systemet er det viktig med erfaring, og evne til å oppnå resultater. I Umoe Catering er vi veldig opptatt av kompetanseheving og har ganske omfattende treningsprogram internt. Det er viktig å løfte folk oppover for å ta ut potensialet i hver enkelt! Innenfor Umoe Catering og lignende typer reiselivskjeder, er det veldig mange ulike typer jobber du kan få. Og det er viktig med kompetanse innenfor det området man vil jobbe innenfor. For eksempel er selve driften av et hotell veldig avhengig av mye erfaring, kunnskapen får man via drift, ikke bare skolegang, avslutter Holm. Sandra Lappegard 19

20 Reise byrå Foto: Star Tours Bildarkiv Foto: Innovasjon Norge Likevel er jobben i første rekke å selge reiser til andre. At det er en fordel å ha sett steder man skal selge til andre, hersker det ingen tvil om, men det er dessverre ikke mulig for et reisebyrå å sende sine ansatte på reiser til alle de land og steder de kan få spørsmål om fra kundene. Derfor er det også viktig i en slik jobb å ha gode kunnskaper om hvor du kan finne de nødvendige infor masjoner, også om steder og produkter som du ikke selv har er faring med. Oppgavene vil i stor grad også av henge av hva slags reisebyrå du jobber i. Noen av byråene har stort sett bare forretningsreisende som kunder, mens andre har spesialisert seg på privatpersoner som skal kjøpe sine feriereiser. Det finnes også byråer som jobber med helt spesielle produkter. Det kan være såkalte incen tives, eller belønningsreiser, eller det kan være cruise, ungdomsreiser, pen sjonistreiser eller andre former for spesialisering. Det å jobbe i et reise byrå er uansett veldig spennen de, og utfordrende! Med det store spekter av produkter som et reisebyrå selger, er det stadig nye ting å forholde seg til, og du blir aldri helt utlært. Her får du jobbe med salg av pakke reiser og ulike estinasjoner/reisemål, eller fly billetter, fergereiser, cruise, hotell opphold, eller kanskje også buss og tog i be grenset grad. Det er mye du må forholde deg til, og som nybegynner i bransjen, må du som regel starte med de enklere tingene, for så å ut vikle deg til å ta ansvaret for mer kreven de oppgaver. Du vil kanskje starte med utskriving og kontroll av billetter, ut sendelse av reisedokumen ter til kundene e.l. Så vil du kanskje bli mer in volvert i bestilling/booking, enten på telefon eller ved en reise byrå skran ke. En stadig større andel av kundekontakten skjer pr. telefon, men etter hvert foregår også mye via inter nett. Du kan, med de rette kunn skapene, og så bli gitt ansvar for utarbeidelse og prissetting av mer kompliserte reiser. Svært mange av reisebyråene er i dag med i kjeder. Det vil si at byråer rundt om i landet samarbeider på ulike om råder, og at de driver sin virksomhet i samme navn. Eksempler på kjeder kan være Bennett, Berg-Hansen, Kilroy Travels, Nyman & Schultz, Ticket, Travel net og VIA-gruppen. 20

Foto: Terje Rakke / Nordic life Visitnorway.com. reiselivsutdanning.no

Foto: Terje Rakke / Nordic life Visitnorway.com. reiselivsutdanning.no Foto: Terje Rakke / Nordic life Visitnorway.com reiselivsutdanning.no Reiselivet er fremtidsnæringen! Kanskje din fremtid er i reiselivsnæringen? Har du lyst på jobb i en av Norges største næringer? Kunne

Detaljer

INFORMASJON TIL BEDRIFTEN SOM SKAL MOTTA ELEVER FRA SKOLEN

INFORMASJON TIL BEDRIFTEN SOM SKAL MOTTA ELEVER FRA SKOLEN INFORMASJON TIL BEDRIFTEN SOM SKAL MOTTA ELEVER FRA SKOLEN Utprøving av yrker i reiselivet Informasjon for instruktører og veiledere i bedrift Mottak av elever fra ungdomsskoler og videregående skoler

Detaljer

FREMTIDEN DIN STOR UTDANNINGSMESSE! studieguide IKKE EKSPERIMENTÉR MED. Stor. -besøk Utdanning & Yrke! seminaroversikt i midten.

FREMTIDEN DIN STOR UTDANNINGSMESSE! studieguide IKKE EKSPERIMENTÉR MED. Stor. -besøk Utdanning & Yrke! seminaroversikt i midten. 9 presenterer Norges største utdanningsavis MOTSTAND ER INSPIRASJON! Trude Mostue er èn av våre spaltister s 23 Stor studieguide fra s 38 HIMMEL OG HAV SÅ SPENNENDE! Siri M Kalvig s 19 IKKE EKSPERIMENTÉR

Detaljer

KAS 2015. Hvordan dekke kompetanse og arbeidskraftsbehovet mot 2015 RAPPORT FRA STUDIE GJENNOMFØRT AV SYNOVATE FOR NHO REISELIV

KAS 2015. Hvordan dekke kompetanse og arbeidskraftsbehovet mot 2015 RAPPORT FRA STUDIE GJENNOMFØRT AV SYNOVATE FOR NHO REISELIV KAS 2015 Hvordan dekke kompetanse og arbeidskraftsbehovet mot 2015 RAPPORT FRA STUDIE GJENNOMFØRT AV SYNOVATE FOR NHO REISELIV 2 Innhold 6 1 Bakgrunn 12 2 Næringens kompetansebehov 24 3 En attraktiv næring

Detaljer

Kapittel 1 «Å se et menneske i hver gjest»

Kapittel 1 «Å se et menneske i hver gjest» Kapittel 1 «Å se et menneske i hver gjest» Læreplanmål Etter å ha arbeidet med dette kapitlet skal du kunne - «avdekkje behov og potensielle ønske hos gjestene gjennom situasjonstilpassa kommunikasjon»

Detaljer

Microsoft University

Microsoft University University 2013 Søknadsfrist: 31. januar Vinn en HTC Windows phone 8X SIDE - 23 University: Betalt opplæring hos din første arbeidsgiver SIDE - 10-12 Den perfekte søknaden Hvordan skriver du den? SIDE

Detaljer

MARKANT. Henter inn milliarder til Tromsø VIL UTVIKLE GAMLEBYEN HVA VIL GUNNAR WILHELMSEN? Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen

MARKANT. Henter inn milliarder til Tromsø VIL UTVIKLE GAMLEBYEN HVA VIL GUNNAR WILHELMSEN? Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen Nr 2-2013 MARKANT Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen Henter inn milliarder til Tromsø Takket være internasjonale selgere som Nina Soleng i KSAT, henter Tromsø

Detaljer

Hva skal jeg bli? 2004 2005 PEDLEX. Hva skal jeg bli? Forberedende yrkesorientering i ungdomsskolen. Forberedende yrkesorientering i ungdomsskolen

Hva skal jeg bli? 2004 2005 PEDLEX. Hva skal jeg bli? Forberedende yrkesorientering i ungdomsskolen. Forberedende yrkesorientering i ungdomsskolen Hva skal jeg bli? Forberedende yrkesorientering i ungdomsskolen Hva skal jeg bli? Forberedende yrkesorientering i ungdomsskolen Siv Arnesen, 19 år, Vestfold, kontorfaget, første året i lære Jeg tenkte

Detaljer

Studentinord. Forbehold. Ansvarlig redaktør. Foto. Opplag. Produksjon. Design

Studentinord. Forbehold. Ansvarlig redaktør. Foto. Opplag. Produksjon. Design 1 2 Kontaktadresse Universitetet i Nordland Postboks 1490 8049 Bodø Tlf. 75 51 72 00 E-post: postmottak@uin.no www.uin.no Studenttinget v/ Universitetet i Nordland Tlf. 90 86 40 53 www.stun.no Studentinord

Detaljer

BRENNHETT MATERIALE. Glad for økt aktivitet SIDE 14-16. Spleiser ikke på julehjerter SIDE 50. Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen

BRENNHETT MATERIALE. Glad for økt aktivitet SIDE 14-16. Spleiser ikke på julehjerter SIDE 50. Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen NOVEMBER 2010 BRENNHETT MATERIALE Glad for økt aktivitet SIDE 14-16 Politikere og næringsliv var samstemt om hva fremtidens Tromsø manglet. Men i dag fremstår Gullegget

Detaljer

HÅNDBOK FOR TURISTKONTORER

HÅNDBOK FOR TURISTKONTORER HÅNDBOK FOR TURISTKONTORER Nancy Bundt/Innovation Norway INNHOLD HISTORIKK 3 BRUKERE AV TURISTKONTORENE HVEM ER DE? 8 TRENDER FOR REISELIVET: 10 REISELIVSNÆRINGENE 12 TURISTKONTORER 14 MEDARBEIDEREN 21

Detaljer

Et magasin fra Salgs- og Reklameforeningen i Bergen Oktober 2005

Et magasin fra Salgs- og Reklameforeningen i Bergen Oktober 2005 nettverk Et magasin fra Salgs- og Reklameforeningen i Bergen Oktober 2005 Bergenserne har talt Jubileumsfest Bybanen www.orangeriet.no Kort fortalt Er det noe vi Vestlendinger har til felles, så er det

Detaljer

Jakten på kompetansen

Jakten på kompetansen 04 MERCUR 2014 Jakten på kompetansen Kåret til Norges beste økonomisystem for femte året på rad Få god arbeidsflyt med vårt brukervennlige og funksjonsrike økonomisystem. Vi har utviklet et økonomisystem

Detaljer

KANDIDAT: A Karakter: 2. KANDIDAT: B Karakter: 4. KANDIDAT: C Karakter: 6. Eksamensbesvarelser i SAM3006 Markedsføring og ledelse 2

KANDIDAT: A Karakter: 2. KANDIDAT: B Karakter: 4. KANDIDAT: C Karakter: 6. Eksamensbesvarelser i SAM3006 Markedsføring og ledelse 2 Eksamensbesvarelser i SAM3006 Markedsføring og ledelse 2 Eksamensbesvarelsene er fra eksamen våren 2013. Forberedelsen og eksamensoppgaven finner du her: Eksamensoppgaver Eksamensveiledningen med kjennetegn

Detaljer

KUNNSKAPSPARKEN ALTA Der kunnskap får næring og styrkes i lys av fellesskapet

KUNNSKAPSPARKEN ALTA Der kunnskap får næring og styrkes i lys av fellesskapet Bli med inn i KUNNSKAPSPARKEN ALTA Der kunnskap får næring og styrkes i lys av fellesskapet Kunnskapsparken Et akvarium fylt med kompetanse? Brita Leiros i Alta Næringsforening: Jeg trives der «galskapen»

Detaljer

Mann. Bedriftenes. tema: valg & Verdiskaping Godene skal ikke bare fordeles, de skal også skapes. Duellen:

Mann. Bedriftenes. tema: valg & Verdiskaping Godene skal ikke bare fordeles, de skal også skapes. Duellen: NHO09 NHO-Magasinet for samfunnsengasjerte mennesker nummer 02.2009 Bedriftenes Mann Møt NHOs nye sjef John Gordon Bernander eller Johnny, om du vil tema: valg & Verdiskaping Godene skal ikke bare fordeles,

Detaljer

VOKSER PÅ UTLENDINGER. Frykter monopol SIDE 8-9. Bekymret for utelivet SIDE 4-7. Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen

VOKSER PÅ UTLENDINGER. Frykter monopol SIDE 8-9. Bekymret for utelivet SIDE 4-7. Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen SEPTEMBER 2011 VOKSER PÅ UTLENDINGER Tromsø verdens arktiske hovedstad er fullstendig avhengig av å importere arbeidskraft fra utlandet for å fortsette å vokse.

Detaljer

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Årets Serviceløftveiviser

Årets Serviceløftveiviser Denne temaavisen er en annonse fra HSMAI Serviceløftet Peter wirén: Kunnskapsbanken: Servicekortet: Møt juryens overhode Peter Wirén, adm. dir. i Teller AS. Les mer side 10 11 Les mer side 8 Les mer side14

Detaljer

MARKANT SUKSESS PÅ YTTERSIDA SATSER I SØR FRA TROMSØ. Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen

MARKANT SUKSESS PÅ YTTERSIDA SATSER I SØR FRA TROMSØ. Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen Nr 1-2013 MARKANT Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen Stadig flere toppsjefstillinger i Tromsø bekles av pendlere. Administrerende direktør Øyvind Fylling-Jensen

Detaljer

FINANS F O KUS. Magasin for Finansforbundet. nummer 1 2015. studier som lønner seg. du kunne. Her er. de nye jobbene. ...

FINANS F O KUS. Magasin for Finansforbundet. nummer 1 2015. studier som lønner seg. du kunne. Her er. de nye jobbene. ... FINANS F O KUS Magasin for Finansforbundet nummer 1 2015 studier som lønner seg Dette MÅ du kunne Her er de nye jobbene...og slik får du dem SPESIALSEMINARER INNEN BANK- OG FORSIKRINGSFAG En viktig møteplass

Detaljer

Skolelederen. Mobbing Tema. Sidene 6 9. Nr. 8 oktober 2012 Fagblad for skoleledelse. s 12: Vitebegjær på Vitensenteret.

Skolelederen. Mobbing Tema. Sidene 6 9. Nr. 8 oktober 2012 Fagblad for skoleledelse. s 12: Vitebegjær på Vitensenteret. Skolelederen Nr. 8 oktober 2012 Fagblad for skoleledelse Mobbing Tema Sidene 6 9 s 12: Vitebegjær på Vitensenteret. s 16: Skolelederes skjønn i møte med lovverket. s. 12 s. 16 s. 18 s 18: Balanse mellom

Detaljer

Nå 10 000 i opplag! NR. 1 - mars 2014 - ÅRGANG 58 FAGBLAD OM YRKESOPPLÆRING. kompetanse for arbeidslivet s. 4. hypermoderne klasserom 52

Nå 10 000 i opplag! NR. 1 - mars 2014 - ÅRGANG 58 FAGBLAD OM YRKESOPPLÆRING. kompetanse for arbeidslivet s. 4. hypermoderne klasserom 52 Nå 10 000 i opplag! NR. 1 - mars 2014 - ÅRGANG 58 FAGBLAD OM YRKESOPPLÆRING kompetanse for arbeidslivet s. 4 avansert bioraffineri 11 senter for grønn glede 28 hypermoderne klasserom 52 innhold Leder...

Detaljer

Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet. nyetablering & vekst. Patentering: Nye bedrifter: Regnskap og revisjon:

Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet. nyetablering & vekst. Patentering: Nye bedrifter: Regnskap og revisjon: nyetablering & vekst 1. utgave -januar 2008 Patentering: Nye bedrifter: Regnskap og revisjon: Hvilke oppfinnelser bør beskyttes? Slik får du støtte til finansiering Selvgjort ikke alltid velgjort Les mer

Detaljer

5TIPS TIL EFFEKTIV REISE

5TIPS TIL EFFEKTIV REISE Island Gjør forretningsreisen til et sant eventyr DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Reiseadministrasjon Spar tid og kostnader ved bruk av teknikk Dødtid på reisen Få mest ut av reisen ved

Detaljer

Flerkulturell ledelse i det norske arbeidslivet

Flerkulturell ledelse i det norske arbeidslivet www.lederne.no ÅRGANG NR 102 03 11 SEP Tillitsvalgtes muligheter til å bli hørt i HR Ikke gå i Facebook-fellene Lønnsforhandlinger i offentlig sektor Flerkulturell ledelse i det norske arbeidslivet Om

Detaljer

Læretid i utlandet: Manual for lærlinger

Læretid i utlandet: Manual for lærlinger Læretid i utlandet: Manual for lærlinger av Gard Tekrø Internasjonalt Servicekontor, Oppland Innhold Innledning Grunner til å reise utenlands Fordeler Fordeler for deg som lærling Kommentarer Fordeler

Detaljer

NORWAY CHESS Avis for superturne ringen i sjakk, Stavangerregionen 15. - 26. juni

NORWAY CHESS Avis for superturne ringen i sjakk, Stavangerregionen 15. - 26. juni NORWAY CHESS Avis for superturne ringen i sjakk, Stavangerregionen 15. - 26. juni Reddet av sjakken Matias Grude Eriksen, side 5-7 Må gi blaffen i andre ting Aryan Tari, side 17-18 Om å gjøre en forskjell

Detaljer

FRAMTIDAS FAGFOLKTEMAHEFTE NR 26

FRAMTIDAS FAGFOLKTEMAHEFTE NR 26 FRAMTIDAS FAGFOLKTEMAHEFTE NR 26 Foto: Trond Isaksen. Foto: Jan Lillehamre Jobber du naken? Som medlem i Fagforbundet Ungdom slipper du å stå naken i arbeidslivet. Fagforbundet Ungdom jobber for å bedre

Detaljer

SOMMER 2013. frisøren. frisører i Fagforbundet

SOMMER 2013. frisøren. frisører i Fagforbundet 13 For SOMMER 2013 frisøren frisører i Fagforbundet 2 SOMMER 2013 Ferietid Alle ansatte (også lærlinger) kan kreve tre uker sammenhengende ferie i løpet av hovedferieperioden 1. juni - 30. september. Deltidsansatte

Detaljer