utdanning Foto: SAS Foto: Radisson SAS Foto: Radisson SAS Foto: NHO Reiseliv Foto: Radisson SAS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "utdanning www.reiselivsutdanning.no Foto: SAS Foto: Radisson SAS Foto: Radisson SAS Foto: NHO Reiseliv Foto: Radisson SAS"

Transkript

1 utdanning Foto: Radisson SAS Foto: SAS Foto: Radisson SAS Foto: Radisson SAS Foto: NHO Reiseliv Overnatting Servering Resepsjonsfag Reisearrangører Turoperasjon Reisebyrå Norske reisemål Attraksjoner Aktiviteter Opplevelser og næring Globale jobbmuligheter Luftfart Utdannelsesinstitusjoner

2 Bachelor i reiselivsledelse Bachelor i hotelledelse Bachelor i økonomisk administrative fag Master i Internasjonal hotell- og reiselivsledelse Master i økonomisk administrative fag med tre fordypningsretninger Master i serviceledelse (etter- og videreutdanning) Doktorgrad innen ledelse søknadsfrist 15 april og 1 mars for realkompetansesøkere

3 Reiselivet er en fremtidsnæring kanskje er den også din fremtid? Foto: Kim Holthe Stadig flere turister og yrkesreisende kommer til Norge. Reiselivnæringen har som mål at en million flere utenlandske turister skal velge Norge som reisemål innen Dette betyr at vi trenger mange serviceinnstilte mennesker med gode kunnskaper om faget sitt. Kanskje akkurat deg? NHO Reiseliv er en arbeidsgiver- og næringsorganisasjon for reiselivsnæringen i Norge. I dette magasinet ønsker vi å fortelle deg om de mange karrieremulighetene i bransjene som sammen utgjør norsk reiseliv. Reiselivet trenger mennesker med forskjellige typer utdanning og erfaring. En utdanning innen reiselivsfag gir en solid start på en spennende karriere i norsk reiseliv. Muligheten for studier i ut landet er også svært gode og kan ofte kombineres med utdanning ved norske høyskoler og universiteter. En slik utdanning er også mye verdt hvis du ønsker å jobbe andre steder i verden, siden reiseliv naturlig nok er en svært internasjonal næring. Det finnes hundrevis av forskjellige spennende jobber innen reiselivet. Vi deler normalt reiselivet inn i ulike bransjer. Den vanligste inndelingen er at man snakker om bedrifter som driver innen: Overnatting: Hoteller, pensjonater, campingplasser, vandrerhjem, turisthytter Servering: Kafeer, restauranter, barer, gatekjøkken, kantiner og cateringbedrifter Opplevelser: fornøyelsesparker, museer, alpinanlegg, opplevelsesarrangører Destinasjoner: Turoperatører, reisebyråer, turistkontorer, destinasjonsselskaper Persontransport: Flyselskaper, tog, ferger, buss, bilutleie Det er du som søker en fremtid i reiselivet som utgjør den store forskjellen når det kommer til hvor fornøyde fremtidens kunder blir. Bruk dette magasinet til å finne ut hvilke muligheter du har! Vennlig hilsen INNHOLDSFORTEGNELSE Overnatting og servering 4 Fagutdanning 6 Turoperatør/Reisearrangør 10 Reiseliv i Finnmark 12 Hotellbransjen 14 Fra servitør til sjef 18 Reisebyrå 20 Norske reisemål 24 Opplæringskontorene 26 Utdannelse i utlandet 30 Luftfart 32 Jobbmuligheter 34 Attraksjoner og aktiviteter 35 Universitetet i Stavanger 36 Utdannelsesinstitusjoner 38 Denne brosjyren er produsert av ProSalg. Design/produksjon: identidé Med forbehold om eventuelle feil og mangler. Knut Almquist Adm. direktør i NHO Reiseliv 3

4 Overnatting og servering Foto: Choice Hotels Foto: Choice Hotels Foto: Choice Hotels Overnattings- og serveringsnæringen er svært omfattende, og spredt over hele landet. Det finnes en mengde forskjellige overnattings steder, og det er ikke mange steder i Norge hvor du ikke finner et serve ringssted i en eller annen form. Ved inngangen til 2006 var det i Norge 1136 overnattingssteder med mer enn 20 senger. I tillegg til dette kommer en rekke campingplasse, hytteanlegg og mindre pensjonater. Bare hotellene hadde over 18 millioner overnattinger i løpet av Det kommer mange turister til Norge, og ca 1/3 av alle som over natter på norske hoteller er utlen dinger. Dette skaper et spennende miljø, men setter også et krav til at de som jobber i bransjen behersker et minimum av språk. Hotellbransjen er i det hele tatt veldig internasjonalt orientert, og en del av dem som arbeider i bran sjen tilbringer kortere eller lengre perioder hos bedrifter i andre land. Tidligere var de fleste hoteller i Norge drevet av privatpersoner og familier. En del slike hoteller finnes nok fortsatt, særlig utenfor de store byene, men de aller fleste er i dag knyttet til en av de store hotellkjedene. 4

5 Foto: Choice Hotels Foto: Star Tours Bildarkiv Foto: Choice Hotels Sterkt voksende næring med stort behov for arbeidskraft det finnes mulighet for jobb innen flere yrkeskategorier; servitør, kokk, resepsjon, reiseliv, markeds føring, administra sjon og ledelse. De største og mest kjente kjedene i Norge er Choice, Radisson SAS, Rica, Scandic og Thon. Grunnen til at mange hoteller går inn i kjedene, er de store fordelene man har av å samarbeide, for eksempel innen markeds føring. Denne sterkt voksende næringen har også enormt behov for arbeids kraft, og det finnes mulighet for jobber i en rekke kategorier; servitør, kokk, resep sjon, reiseliv, markedsføring, admi ni strasjon og ledelse osv. Innen hotell- og restaurant er det mulig å kombinere teoretiske studier med praktisk yrkes trening på en rekke områder. Det fin nes fagutdannelse for både servitør-, kokk-, reiselivs- og resep sjonsfaget. Mange bedrifter tilbyr også læreplasser innen disse fagene (se også side 6 9). Mange av dem som jobber som ledere i denne bransjen, har lært seg faget fra grunnen av i forskjellige av delinger og funksjoner. I tillegg må man som leder også ha teoretiske kunnskaper innen økonomi, salg og markedsføring. Norsk Hotellhøg skole ved Universitetet i Stavanger har tradi sjonelt vært den viktigste utdanningsinstitusjonen for ledere i norsk hotellbransje, men det kommer også ledere fra andre studier innen hotell/reiseliv/økonomi/ markedsføring. 5

6 Fagutdanning Kumlegaarden Quality Hotel Olavsgaard Som dere ser av plansjene på sidene 7, 8 og 9, gir også yrkes utdanningen svært gode muligheter for videre utdanning i forskjellige retninger. Vi skal først se litt på kokkfaget, som har følgende utdanning: VG2 Kokk- og Servitørfag Her får elevene kunnskaper om mat og drikke, samt fer dig heter i ulike matlagingsmetoder. Videre skal eleven lære om matens betydning for helse, hygge, velvære og sosialt samkvem. Ernæringsmessig riktig kosthold, utnyttelse av ressur sene og bevaring av miljøet. VG2 danner grunnlaget for lærekontrakter som kokk eller institu sjonskokk. Inntakskrav: bestått VG1 i Restaurant- og Matfag. Kokkfaget. VG3 Opplæring i bedrift, 2 år Opplæringen er praktisk, og foregår på et kjøkken i en bedrift. Her lærer man riktig håndtering og lagring av matvarer, økonomi og nødvendigheten av et sunt kosthold. Mat kan tilberedes på mange måter, derfor gis det stort spillerom for fantasi og kreativitet. Målet er å gi gjesten god mat, samt en positiv og hyggelig opplevelse. Det gis variert opplæring; hvordan sette sammen menyer, kunnskap om dietter og sesongmat, samt innblikk i forskjellige religioners krav til mat. 6

7 Foto: NHO Reiseliv UTDANNINGSMULIGHETER FOR KOKKFAG VG1 i Restaurant- og Matfag VG2 Kokk- og Servitørfag VG3, 2 års læretid i bedrift, kokkfag Avsl. fagprøve VG3, 2 års læretid i bedrift, institusjonskokkfag Avsl. fagprøve Diplomkokk Kulinarisk Institutt 1/2 år Påbygging studiekompetanse Mesterbrev (Gjelder ikke institusjonskokk) Bachelor i restaurantledelse Bachelor i hotelledelse Bachelor i reiseliv Internasjonal master i hotell- og reiselivsledelse UiS ved Norsk hotellhøgskole Master i reiseliv Høgskolen i Finnmark 7

8 Foto: NHO Reiseliv Fagutdanning VG2 Kokk- og Servitørfag Her får elevene kunnskaper om mat og drikke, samt gode ferdigheter i servering. Videre skal eleven få grunn leggende kunnskaper og ferdigheter i gjestebehandling, salg og service. Forståelse av et ernæringsmessig riktig kosthold, god utnytting av ressurser og bevaring av miljøet. VG2 danner grunnlag for lærekon trakter og fagbrev som servitør. Inntakskrav: VG1 i Restaurant- og Matfag VG3 Servitørfaget. Opplæring i bedrift, 2 år Opplæring er praktisk og foregår i en bedrift. Servitører er bedriftens ansikt utad mot gjesten. Det er derfor viktig at servitøren lærer seg å kommunisere godt med alle typer mennesker. Servitøren skal kunne veilede gjester ved valg av mat og drikke, og en del av opplæringen fore går derfor på restaurantkjøkkenet. Faglærte servitører er svært etterspurte i overnattings- og serveringsbransjen. UTDANNINGSMULIGHETER FOR SERVITØRFAG VG1 Restaurant- og Matfag VG2 Kokk- og Servitørfag VG3, 2 års læretid i bedrift, servitørfag. Avsluttende fagprøve Vinkelner Påbygging studiekompetanse Bachelor i reiseliv Bachelor i hotelledelse Bachelor i restaurantledelse Master i reiseliv Høgskolen i Finnmark Internasjonal master i hotell- og reiselivsledelse UiS ved Norsk hotellhøgskole 8

9 Foto: NHO Reiseliv VG2 Reiselivsfag Resepsjonen er bedriftens ansikt utad. Resepsjonsfaget dekker frontfunksjonene innen hotell- og overnattingsvirksomheter. Det blir lagt vekt på opplæring innen markeds føring, salg, tjenesteyting og kundebehandling. Inntakskrav: Bestått VG1 Service og Samferdsel. UTDANNINGSMULIGHETER FOR RESEPSJONS- OG REISELIVSFAG VG1 Service og Samferdsel VG2 Reiselivsfag VG3, 2 års læretid i bedrift; resepsjons- eller reiselivsfag. Avsluttende fagprøve Påbygging studiekompetanse Reiselivsfaget, VG3, opplæring i bedrift, 2 år Innen reiselivsfaget kan man få jobb i reisebyråer, innen destina sjonsselskaper, eventbyråer, opp levelsesbedrifter og hos turopera tører. Som faglært må en beherske kundebehandling på høyt nivå. En får også god innsikt i informasjonsteknologi som salgs- og støtteverktøy, geografi og annet. Resepsjonsfaget, VG3, opplæring i bedrift, 2 år Lærling i resepsjonsfaget arbeider i hoteller og andre overnattingsbe drifter. Man lærer service og gjeste behandling, resepsjonsarbeid, bestil lingsrutiner, salg og markedsføring, kurs og konferanse, husøkonomi og hotell sikkerhet. Resepsjonisten skal ha oversikt over alle funksjoner på arbeidsplassen, og en del av opp læringen foregår derfor i ulike av delinger i bedriften. Bachelor i hotelledelse Bachelor i reiseliv Internasjonal master i hotell- og reiselivsledelse UiS ved Norsk hotellhøgskole Master i reiseliv Høgskolen i Finnmark 9

10 Turoperatør/ Reisearrangør Foto: NHO Reiseliv Mange forbinder kanskje mulig hetene i denne bransjen med å jobbe som guide eller reiseleder. Dette er selvsagt svært viktige funksjoner, som stiller store krav til de ansatte, men det finnes også en rekke andre oppgaver. Det er likevel ingen dum tanke å starte som guide (på et reisemål) eller reiseleder (på rundreiser), fordi mange reisearrangører ofte rekrutterer medarbeidere til sitt hovedkontor nettopp fra denne kategorien ansatte. Dette skyldes at disse allerede kjenner både bedriften og produktet, og at de har bevist at de fungerer i en slik jobbsituasjon. Samtidig er det viktig å være klar over at jobben som guide eller reise leder er krevende, og at fritiden er begrenset. Men jobben gir god og verdifull erfaring, og man treffer også mange hyggelige mennesker. Det finnes et stort antall reisearran gører på det norske markedet i dag, og de har ulike typer reiser, tilbyr ulike destinasjoner/reisemål og har svært varieren de prisnivå. Et hovedskille går tradisjonelt mellom de reisearrangørene som selger charterreiser og de som benytter rutefly i sine pakker. Det er krevende å drive turoperasjon, og lovgivningen stiller store krav til kvalitet og informasjon ved salg av pakkereiser. Charterarrangørene selger nesten en million reiser i Norge i løpet av et år, og typiske eksempler på slike selskaper er Star Tour, My Travel (Ving og Saga), Apollo m.fl., og det kommer fortsatt nye aktører inn på dette markedet. Disse reisearran gørene har stort sett alltid egne guider på sine reisemål, og de har som regel også et eget opplæringsprogram for framtidige guider. Disse opplærings- programmene gir et godt utgangspunkt for å jobbe som guide, men du bør være oppmerksom på at du ikke automatisk får jobb selv om du blir tatt opp på guideskolen. Dersom du skulle bli en av de utvalgte, jobber du ofte på ulike destinasjoner i sommer- og vintersesong. De reisearrangørene som benytter rutefly i sine pakkereiser, har som regel et mer fleksibelt opplegg. Mens charterarrangørene oftest tilbyr reiser som varer i 1, 2 eller 3 uker, kan de operatørene som benytter rutefly være mer fleksible, og ofte tilbys ulike former for weekendreiser, ukesreiser eller du kan i mange tilfeller selv påvirke hvor lenge du vil være borte. På dette området finnes det et svært stort antall selskaper, men de mest typiske aktørene som tilbyr et forholdsvis stort spekter av reiser, er Prisma, Globetrotter, Plusreiser m.fl. 10

11 Foto: Star Tours Bildarkiv Det finnes mange forskjellige reisearrangører i Norge. Disse arbeider i første rekke med å sette sammen og selge ulike former for pakkereiser. Dette innebærer mange og spennende oppgaver, og det finnes jobb muligheter både i Norge og utlandet. Kravene til kunnskap hos de som skal jobbe hos en reisearrangør kan være ganske varierte. Dersom du skal arbeide på destinasjonen som guide, er dine personlige egenskaper det aller viktigste, men du må selv sagt ha kunnskaper om selskapet og destinasjonen du jobber med, samt kunne håndtere mennesker på en hyggelig og profesjonell måte. Fritiden er tross alt noe av det viktigste vi mennesker har, og vi ønsker derfor alle at ting skal fungere som forventet, noe som til en viss grad vil være ditt ansvar. Skal du jobbe ved hovedkontoret eller på et salgs kontor, vil kunnskaper om produktet generelt og reisemål ene spesi elt være viktige, og geografikunnskaper oppfattes som et nødvendig funda ment i denne sektoren. Også arbeidet med salg av reiser forutsetter de rette holdninger og gode kunnskaper når det gjelder service og kundebehandling. Dessuten er kunnskaper om elektro nisk databehandling, gjerne også knyttet til bruk av booking systemer, klart en fordel. Språkkunnskaper vil uten tvil kunne komme til nytte, enten du skal arbeide på et reisemål eller ved operatørens kontor i Norge. Mange reisearrangører har egne avdelinger som selger til grupper av reisende, eller avdelinger som jobber med planlegging av produktet, økonomiavdeling etc. Du vil dermed kunne nyttiggjøre deg ulike kunnskaper hos en reisearrangør, og du kan spesia lisere deg på visse avdelinger eller funksjoner. Kanskje du har spesielle kunnskaper om et land eller et område (språk, kultur, geografi e.l)? Da vil du ofte ha et fortrinn hos en operatør som selger dette området spesielt. Dersom du tar jobb hos en stor operatør, vil du vanligvis ha mer spesialiserte oppgaver, men kunne avansere internt. Jobber du hos en mindre arrangør, vil oppgavene vanligvis være mer om fattende og varierte. 11

12 Reiseliv i Finnmark Foto: Finnmark Reiseliv Foto: Finnmark Reiseliv Jobben min er ikke bare morsom den er kjempeartig også sier Torunn Rørvik som er pressean svarlig i Finnmark Reiseliv. Og uten reiselivsutdanninga på Høgskolen i Finnmark ville jeg ikke fått denne sjansen fortsetter hun, og legger til: Finnmark har gitt meg utrolig mye langt mer enn jeg hadde forestilt meg da jeg kom hit for første gang! Faktisk så var det en kompis fra Lofoten som overtalte meg til å dra til Alta: Du kommer te å moillkose dæ i Alta æ har vært dær! Vi treffer Torunn i den nyåpnede kafeen på Studenthuset CITY i Alta. Rundt oss er det et yrende liv i Kunnskapsparken, som i tillegg til CITY huser et 20-talls bedrifter, tre kinosaler og sist men ikke minst; Nord-Norges beste rockescene! I Finnmark Reiseliv AS arbeider vi med å skape reiselyst til Finnmark og med å utvikle reiselivsnæringen i fylket, forteller hun. Akkurat nå jobber vi for 263 reiselivsbedrifter i fylket sammen med fylkeskommunen og andre utviklingsmiljø. Jeg har vært heldig å få lov til å arbeide i et ungt og spenstig miljø hvor vi i stor grad har fått muligheten til å være med på å skape vår egen arbeidsdag, innenfor de fagområdene hvor vi har våre sterke sider. Torunn har ansvaret for å tilrettelegge pressebesøk til Finnmark, fra både inn- og utland. Hun planlegger turene fra A til Å, i nært samarbeid med de som har ansvaret for turistmarkedsføringen av Norge i ut landet Innovasjon Norge. Turene går hele året gjennom og involverer media fra hele verden. Jeg jobber både med TV-team, aviser, nettsteder, radio, magasiner, og reisehåndbøker. Enkelte har med seg både stylister og modeller, og av å til får vi faktisk selv også være med på reportasjen. Jeg har både vært nederlandsk turist i en italiensk TV-produksjon og hundekjører på Finnmarksvidda, ler hun. Utdanningen på Høyskolen i Finnmark har gitt meg en solid forståelse for mekanismene i næringen og lært meg verk tøy som jeg bruker bevisst og ubevisst hver eneste dag på jobb. Utdanningen gir meg en felles forståelse og et felles språk med andre reiselivsfolk som gjør meg i stand til å ta bedre beslutninger og skape bedre resultater i jobben min. Faktisk har jeg selv vært heldig å få lov til å holde en del foredrag på Høgskolen i Finnmark. Høgskolen er svært flink til å arbeide sammen med oss som er ute i reiselivsnæringen. Dette gjør studiene langt bedre for studentene, og ikke minst forenkler dette jobben med å rekruttere gode studenter til næringen. Hos oss i Finnmark Reiseliv har vi hatt et skarpt fokus på dette fra dag 1, og samtlige ansatte hos oss har høgskoleutdanning innen reiseliv. Miljøet hos oss er lærerikt, krevende og svært inspirerende alt sammen fundamentert i at vi alle har en felles kunnskapsbakgrunn. Lofotjenta som moillkose seg i Finnmark gir deg en oppfordring på tampen av intervjuet: Ta et tøft valg til våren velg Høgskolen i Finnmark! Jens Harald Jenssen 12

13 S! Kunnskapen og opplevelsen venter på deg Har du lyst til lære mer om markedsføring og ledelse i kombinasjon med kunnskap om reiseliv, kultur og samfunn? Bachel R sel o ur Bachel ellad n rasjon Mas R sel er informasjon? Det finner du på no Høgskolen i Finnmark 9509 Alta lf Faks

14 En unik arbeidsplass med mange muligheter Hotellbransjen har alltid tilbudt unge mennesker å ut vikle seg gjennom å jobbe seg oppover, ved å starte arbeid som servitør eller resepsjonist, sier Fredrikke Mikkelsen. Selv har hun hatt en rekke leder stillinger i hotell - bransjen, både i Thon Gruppen, Radisson SAS og Choice Hotels. Nå jobber hun blant annet med å re kruttere dyktige talenter som HR-direktør for Norden i The Rezidor Hotel Group som eier Radisson SAShotellene i Norge. Mikkelsen anbefaler alle å ta en utdanning. Selv er hun utdannet bedrifts økonom ved BI (tidligere Handelsakademiet) og har senere tatt kurs ved Reiselivskolen og Cornell universitetet i USA. Jeg anbefaler alle som ønsker seg en karriere innenfor hotellfaget å velge en bransjerelatert utdannelse eller økonomi/ markedsføring, fordi dette legger grunnlaget for en mer solid karriere, sier hun. Det har alltid vært mulig å jobbe seg oppover i vår bransje, men det gir et mer solid fundament dersom du velger utdannelse enten om det er yrkesfaglig retning gjennom kokk- og resepsjonsfag med lærlingordningen eller høyskole/universitet nasjonalt eller internasjonalt. Foto: Rezidor Både utdannelse og personlige egenskaper teller for dem som ønsker å gå gradene i hotellbransjen. Med grunnleggende lederegenskaper, rett motivasjon og holdning kan man avansere til skiftleder, teamleder i resepsjonene eller for eksempel hovmester. Dette tiltrekker seg medarbeidere som ønsker å gjøre karriere. Selskapet har mange hotelldirektører som har jobbet seg opp i selskapet gjennom ulike posisjoner på ulike hoteller før de ble hotelldirektør. Selvsagt må vi tiltrekke oss talenter fra andre organisasjoner og skoler, og vi ønsker motiverte kandidater med positiv serviceholdning hjertelig velkommen, sier Fredrikke Mikkelsen. Internasjonale karrieremuligheter Med hotellfaglig bakgrunn kan du jobbe noen år i Norge og deretter få en internasjonal karriere i andre land. Vi mener at The Rezidor Hotel Group har mye å tilby i form av internasjonale karrieremuligheter i Europa, Afrika og i Midtøsten. Vi har et godt arbeidsmiljø, er et selskap i sterk vekst og har en spennende hotellportofølje. En internasjonal karriere kan være en vei å gå dersom du har potensialet og har rett motivasjon, mener hun. Hun legger til at det er positivt å ha ansatte med ulik bakgrunn. For oss i The Rezidor Hotel Group betyr det at vi ønsker en balanse i kjønn, alder og kultur. Dette mener vi bestemt er bra for arbeidsmiljøet og gir dynamikk i organisasjonen. Foto: Radisson SAS 14

15 Jeg har alltid vært fascinert av stemningen i en hyggelig hotell-lobby, det var en av mine motiva sjoner for å velge bransjen jeg valgte med hjertet! Foto: Radisson SAS Foto: Radisson SAS Må alltid jobbe hardt for å lykkes Hun forteller at det finnes myter om at hotellansatte må være spesielt ydmyke overfor gjestenes ønsker, at du er et vertskap som skal tjene og servere andre, jobbe skift og stå opp tidlig. Det er en myte. For uansett i hvilken bransje du er, skal du selge en vare eller en tjeneste. For å gjøre dette på en god måte må man være ydmyk for kundens ønsker og jobbe hardt for å lykkes. Det er gode tider, men en stor markedsplass med tøff konkurranse, sier hun. Alltid åpnet Hoteller er åpne 24 timer i døgnet 365 dager i året. Mikkelsen sier at dette gjør hotellfaget til en livsstil. Dette skaper en spesiell stemning der det blir et samfunn i samfunnet. Jeg har alltid vært fascinert av stemningen i en hyggelig hotell-lobby, det var en av mine motivasjoner for å velge bransjen jeg valgte med hjertet. Positiv trend Mange vil se på hotellbransjen som spennende fordi den stadig utvikler seg mot å tilby mer bredde i produktene med ulike tilbud innenfor design, konsepter og varemerker. Dette er en bra utvikling som gjør det mer spennende å jobbe i hoteller - og for gjestene å velge dem. Nå kan en velge mellom alt fra en tradisjonell nasjonal hotellkjede med mange små og mellomstore hoteller, til en internasjonal hotellkjede med større hoteller, internasjonale miljøer og muligheter. Innenfor dette ligger hele spekteret av økonomihoteller, designhoteller, boutique hoteller og resorts med fokus på velvære, sport og aktivitet. Dette er en stor forbedring de seneste årene, sier hun. Samtidig understreker hun at selve produktet er ikke det viktigste for en god arbeidsplass. Jeg tror de beste arbeidsplassene tar vare på sine medarbeidere ved å tilrettelegge for godt arbeidsmiljø og tilby solide utviklingsprogrammer, sier Fredrikke Mikkelsen. Hva slag medarbeidere trengs i hotellbransjen fremover? Det trengs rett holdning til service og evnen til å forstå selskapets verdier, handle i tråd med disse, og forstå hva som skaper verdier for selskapet i form av service, holdninger og kunnskap. Jeg tror det er avgjørende at arbeidssøkende personer velger det selskapet der de kan identifisere sine egne verdier med selskapets verdier. Dette gir felles for ståelse for hvordan selskapet blir drevet og dermed en kultur der hele organisasjonen jobber mot samme visjon. Guro Kjellsen 15

16 Bli med og utvikle reiselivet og opplev studentmiljøet i Sogndal! Du kan studere TURISME OG REISELIV bachelorstudium midt i hjertet av fjord-norge! Vi tilbyr to profileringsretninger: Markedsføring Markeds-, produkt- og reisemålsanalyse Sal og markedskommunikasjon Markedsplanlegging i reiselivet Opplevingsturisme Natur- og kulturbasert turisme Friluftsliv og naturkjennskap Bygdeturisme Attraksjonsutvikling og vertskap Søknad via Samordna opptak. Telefon Epost: Postboks 133, 6851 Sogndal Topp læringsmiljø og kort avstand lærer/student Fantastisk beliggenhet og lett å finne bolig Bachelor i Reiseliv og turisme Sentrale emner - Engelsk for reiselivet - Tysk for reiselivet (valgfritt) - Spansk (valgfritt) - Turistmarkedsføring markeds- og stedsanalyse - Nordnorsk historie kulturkunnskap - Bedriftsøkonomi, regnskap, økonomistyring - Organisasjon og ledelse NB! Gode muligheter for praksis utenlands Søknad via Studiekode: Andre tilbud ved HiH: Økonomi og administrasjon, Handel/ service/ logistikk, Advanced Marketing, Revisjon, Vernepleie, Barnevernspedagog, Sykepleie, Produsentstudiet Tlf vizuelli.no Foto: Veronica Melå 16

17 17

18 Fra servitør til sjef Foto: HSMAI Susanne Brandanger (29) mener selv hun er et prakteksempel på at det går an å jobbe seg opp over til gode stillinger i arbeidslivet. Hun er daglig leder på restauranten T.G.I. Friday's på Aker Brygge i Oslo, og har på kort tid sørget for at restauranten har en av de største omsetningene i restaurant-norge. I 2006 mottok hun prisen som Årets unge leder i reiselivsbransjen. Jeg var lettere sjokkskadet da jeg fikk den beskjeden, men følte meg veldig heldig. Det var hyggelig å få anerkjennelse for de årene jeg hadde jobbet mye. Ung sjef Susanne Brandanger har gått gradene i bransjen, fra servitør til mellomleder og restaurantsjef. Bare 22 år gammel ble hun daglig leder for T.G.I. Friday's på Aker Brygge i Oslo, og hun roses for måten hun motiverer og delegerer ansvar til de rundt 70 ansatte i bedriften. Det var tilfeldigheter som fikk Susanne inn i reiselivsbransjen, og nå trives hun kjempegodt. Jeg liker å jobbe med ting som er i konstant endring. Alle opplevelser er en ferskvare, de skjer nå, ikke om ti minutter, og man må konstant være på hugget. Det trives jeg veldig godt med, sier en engasjert Brandanger. Hun ser heller ikke mange ulemper med jobben sin. I stedet ser hun utfordringer. Innimellom er det jo stressende, men det liker jeg. Det var en del helge- og kveldsjobbing da jeg var yngre, men det var jo et valg jeg tok. Uendelige jobbmuligheter Brandanger mener hun har både fått og grepet mange muligheter i løpet av sin karriere. Hun har vært heldig med organisasjonen hun jobber i, der de henter folk oppover i systemet fra egne ansatte. I tillegg slipper hun studielån, hun har fått gratis opplæring og utdannelse ved å ha blitt sendt på kurs og fått veiledning, og har samlet masse erfaring. Mulighetene virker endeløse, og det er en spennende jobb. Jeg nektet å gi meg, og hadde en fin dialog med min sjef. Jeg fikk mange muligheter av ham, jeg har både krevet og gitt mye tilbake. Akkurat det er noe hun understreker, og mener er viktig hvis man vil ha en karriere innenfor reiselivsbransjen: Er det noe man ønsker og brenner for, så må man kjempe for det! Reiselivsbransjen Du trenger bare godt humør; alt annet kan vi lære deg, ler Brandanger. Men hvis du vil ha en karriere innenfor bransjen, så er det smart å ha enkelte ting i bakhodet. Søk der det er muligheter, vi tar for eksempel inn folk fra 16 år på sommer s- tid på Friday's. Stå på og jobb hardt, det 18

19 Foto: Friday's Foto: Friday's lønner seg alltid, og vær positivt med sterk arbeidsmoral. Og igjen: ha godt humør! Innenfor reiseliv er det bare du selv som står i veien for å oppnå det du vil, fortsetter Brandanger. Sky is the limit, du kan oppnå veldig mye, her er det uendelig med muligheter. Hun forteller at det er mange som har startet sin karriere som servitør eller kokk, og deretter jobbet seg oppover, det finnes ingen grenser. Man kan for eksempel komme seg fra restaurantbransjen over i hotellbransjen og ende opp som hotelldirektør! Egenskaper Espen Holm er direktør i Umoe Catering, en serveringskjede som driver blant annet T.G.I Friday's i Oslo. Det er landets største kjede når det gjelder servering, og har over 200 restauranter og ansatte. Han har klare meninger om hvilke egenskaper man bør ha om man ønsker seg en karriere innenfor denne bransjen. Man bør være initiativrik, ærlig, redelig, lyttende og løsningsorientert. Har du de egenskapene, kommer med egne forslag, er fokusert på løsning og ikke ser problemer, og er mer opptatt av hva andre mener enn deg selv, da kan du komme langt! Og han anbefaler alle å ta utdanning innen reiseliv. Du får jobbe med andre mennesker, og møter spennende mennesker hele tiden. Du får stadig nye utfordringer, alle mennesker er forskjellige og har sine behov og krav til opplevelser. Skal man være vertskap er det krevende og energigivende, men å ha mennesker rundt deg i stedet for maskiner, det er fantastisk. I tillegg er det globale aktører innenfor reiseliv, du får et stort nettverk og reiser rundt på møter, og treffer mennesker i ulike kulturer. Det som skjer i dag, kan være helt annerledes i morgen. Veien oppover Selv har han økonomisk utdannelse og er utdannet siviløkonom, men mange som utdanner seg innenfor reiseliv drar til utlandet for eksempel til spesielle hoteller i Sveits eller USA. Noen jobber i hotellkjeder, og mange tar hotellhøgskolen her i landet, eller tilsvarende utdannelse på høyskolenivå. Skal du jobbe deg oppover i systemet er det viktig med erfaring, og evne til å oppnå resultater. I Umoe Catering er vi veldig opptatt av kompetanseheving og har ganske omfattende treningsprogram internt. Det er viktig å løfte folk oppover for å ta ut potensialet i hver enkelt! Innenfor Umoe Catering og lignende typer reiselivskjeder, er det veldig mange ulike typer jobber du kan få. Og det er viktig med kompetanse innenfor det området man vil jobbe innenfor. For eksempel er selve driften av et hotell veldig avhengig av mye erfaring, kunnskapen får man via drift, ikke bare skolegang, avslutter Holm. Sandra Lappegard 19

20 Reise byrå Foto: Star Tours Bildarkiv Foto: Innovasjon Norge Likevel er jobben i første rekke å selge reiser til andre. At det er en fordel å ha sett steder man skal selge til andre, hersker det ingen tvil om, men det er dessverre ikke mulig for et reisebyrå å sende sine ansatte på reiser til alle de land og steder de kan få spørsmål om fra kundene. Derfor er det også viktig i en slik jobb å ha gode kunnskaper om hvor du kan finne de nødvendige infor masjoner, også om steder og produkter som du ikke selv har er faring med. Oppgavene vil i stor grad også av henge av hva slags reisebyrå du jobber i. Noen av byråene har stort sett bare forretningsreisende som kunder, mens andre har spesialisert seg på privatpersoner som skal kjøpe sine feriereiser. Det finnes også byråer som jobber med helt spesielle produkter. Det kan være såkalte incen tives, eller belønningsreiser, eller det kan være cruise, ungdomsreiser, pen sjonistreiser eller andre former for spesialisering. Det å jobbe i et reise byrå er uansett veldig spennen de, og utfordrende! Med det store spekter av produkter som et reisebyrå selger, er det stadig nye ting å forholde seg til, og du blir aldri helt utlært. Her får du jobbe med salg av pakke reiser og ulike estinasjoner/reisemål, eller fly billetter, fergereiser, cruise, hotell opphold, eller kanskje også buss og tog i be grenset grad. Det er mye du må forholde deg til, og som nybegynner i bransjen, må du som regel starte med de enklere tingene, for så å ut vikle deg til å ta ansvaret for mer kreven de oppgaver. Du vil kanskje starte med utskriving og kontroll av billetter, ut sendelse av reisedokumen ter til kundene e.l. Så vil du kanskje bli mer in volvert i bestilling/booking, enten på telefon eller ved en reise byrå skran ke. En stadig større andel av kundekontakten skjer pr. telefon, men etter hvert foregår også mye via inter nett. Du kan, med de rette kunn skapene, og så bli gitt ansvar for utarbeidelse og prissetting av mer kompliserte reiser. Svært mange av reisebyråene er i dag med i kjeder. Det vil si at byråer rundt om i landet samarbeider på ulike om råder, og at de driver sin virksomhet i samme navn. Eksempler på kjeder kan være Bennett, Berg-Hansen, Kilroy Travels, Nyman & Schultz, Ticket, Travel net og VIA-gruppen. 20

Velkommen til reiselivsnæringen! resepsjon reiseliv kokk servitør. www.verdenerdin.no

Velkommen til reiselivsnæringen! resepsjon reiseliv kokk servitør. www.verdenerdin.no Velkommen til reiselivsnæringen! resepsjon reiseliv kokk servitør www.verdenerdin.no Hva er Reiselivsnæringen? Opplevelser av Kulturlandskap Ren natur Lokal mat og tradisjoner Kulturminner og norsk kulturarv

Detaljer

SCAN QR-KODENE FOR Å SE VIDEOER FRA FAGENE VÅRE. DU FINNER FLERE PÅ VÅR HJEMMESIDE WWW.ORMNN.NO

SCAN QR-KODENE FOR Å SE VIDEOER FRA FAGENE VÅRE. DU FINNER FLERE PÅ VÅR HJEMMESIDE WWW.ORMNN.NO Om Opplæringskontoret Opplæringskontoret for Restaurant og Matfag i Nordre Nordland (ORMNN) ble stiftet 1988, og har lang erfaring og god kompetanse. Vårt formål er å kvalitetssikre læretiden for alle

Detaljer

MEDLEMSFORDELER I NHO REISELIV GODE GRUNNER TIL Å MELDE BEDRIFTEN DIN INN I NHO REISELIV

MEDLEMSFORDELER I NHO REISELIV GODE GRUNNER TIL Å MELDE BEDRIFTEN DIN INN I NHO REISELIV MEDLEMSFORDELER I NHO REISELIV 13 GODE GRUNNER TIL Å MELDE BEDRIFTEN DIN INN I NHO REISELIV 2 VÅRE MEDLEMSBEDRIFTER 3 NHO Reiseliv er den største arbeidsgiver- og næringsorganisasjonen for reiselivet i

Detaljer

INFORMASJON TIL ELEVENE I FAGET UTDANNINGSVALG

INFORMASJON TIL ELEVENE I FAGET UTDANNINGSVALG INFORMASJON TIL ELEVENE I FAGET UTDANNINGSVALG Utprøving av yrker i reiselivet Arbeidshefte for elever i ungdomsskolen Tilhører: REISELIVSNÆRINGEN Velkommen til reiselivsnæringen! Utdanningsvalg Mat, drikke,

Detaljer

Foto: Terje Rakke / Nordic life Visitnorway.com. reiselivsutdanning.no

Foto: Terje Rakke / Nordic life Visitnorway.com. reiselivsutdanning.no Foto: Terje Rakke / Nordic life Visitnorway.com reiselivsutdanning.no Reiselivet er fremtidsnæringen! Kanskje din fremtid er i reiselivsnæringen? Har du lyst på jobb i en av Norges største næringer? Kunne

Detaljer

INFORMASJON TIL BEDRIFTEN OM FAGET UTDANNINGSVALG

INFORMASJON TIL BEDRIFTEN OM FAGET UTDANNINGSVALG INFORMASJON TIL BEDRIFTEN OM FAGET UTDANNINGSVALG Utprøving av yrker i reiselivet ELEV I DAG DIN LÆRLING I MORGEN? Reiseliv Resepsjon Servitør Kokk REISELIVSNÆRINGEN 1 Rekruttering En investering i fremtiden!

Detaljer

Konferanse om hospitering - 22.mai 2014 Quality Hotell og Resort i Sørlandsparken, Kristiansand

Konferanse om hospitering - 22.mai 2014 Quality Hotell og Resort i Sørlandsparken, Kristiansand Konferanse om hospitering - 22.mai 2014 Quality Hotell og Resort i Sørlandsparken, Kristiansand Hele Norge hospiterer Videreføring av hospiteringsordninger 2013 2015 Erfaring fra hospitering på Kiwi v/

Detaljer

Restaurant- og matfag

Restaurant- og matfag Restaurant- og matfag Fagutdanning over 4 år. 1. år på videregående (VG1): VG1 Restaurant- og matfag 2. år (VG2): VG2 Kokk- og servitørfag (Kokk, kokk institusjon, servitør) eller VG2 Matfag (Baker/Konditor,

Detaljer

Vi ferierer oftest i Norden

Vi ferierer oftest i Norden Nordmenns ferier om sommeren Vi ferierer oftest i Norden Om lag halvparten av oss er på ferie i løpet av sommermånedene juli og august, og turen går nesten like ofte til Sverige og Danmark som til mål

Detaljer

The missing link. Når skolen ikke leverer til arbeidslivets behov

The missing link. Når skolen ikke leverer til arbeidslivets behov Asgeir Skålholt The missing link. Når skolen ikke leverer til arbeidslivets behov Hva er problemet? 1. Få rekrutteres inn i næringen med fagkompetanse 2. Mange faller fra utdanningen av de som faktisk

Detaljer

Karrieremuligheter i reiselivsnæringen Lærlingekontoret i Salten Jørn Gunnar Gundersen

Karrieremuligheter i reiselivsnæringen Lærlingekontoret i Salten Jørn Gunnar Gundersen Karrieremuligheter i reiselivsnæringen Lærlingekontoret i Salten Jørn Gunnar Gundersen Definisjon på reiseliv St.meld. nr. 41 (1996-97) Om norsk samepolitikk Reiseliv gir grunnlag for virksomhet i mange

Detaljer

Vi satser på utdanning i fremtiden

Vi satser på utdanning i fremtiden Vi satser på utdanning i fremtiden www.ormnn.no Til topps med ORMNN Opplæringskontoret for Restaurant og Matfag i Nordre Nordland ble stiftet i 1988. Formålet er å kvalitetssikre læretiden for alle lærlinger,

Detaljer

Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING GRIP MULIGHETEN BLI EN LÆREBEDRIFT

Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING GRIP MULIGHETEN BLI EN LÆREBEDRIFT Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING GRIP MULIGHETEN BLI EN LÆREBEDRIFT 1 Å ha lærlinger tilfører min bedrift kreativitet, engasjement, energi og glede Rasim Osmani daglig leder

Detaljer

Eventyrlyst? Lærling i utlandet

Eventyrlyst? Lærling i utlandet Eventyrlyst? Lærling i utlandet HAR DU LYST TIL Å ARBEIDE I EUROPA? - Det er mulig om du vil Gjennom Erasmus + kan du enkelt ta deler av læretida i Europa. Noen fordeler med et utenlandsopphold: Unik kompetanse

Detaljer

Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser

Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser - Gjennomført i januar 200 Om undersøkelsen (1) Undersøkelsen er gjennomført som

Detaljer

lier.vgs.no YRKESFAG gjør deg attraktiv! INFORMASJON TIL DEG SOM SKAL SØKE VIDEREGÅENDE SKOLE

lier.vgs.no YRKESFAG gjør deg attraktiv! INFORMASJON TIL DEG SOM SKAL SØKE VIDEREGÅENDE SKOLE lier.vgs.no YRKESFAG gjør deg attraktiv! INFORMASJON TIL DEG SOM SKAL SØKE VIDEREGÅENDE SKOLE Dobbeltkompetanse eller påbygging? Elektro eller Helse- og oppvekstfag? veien videre går via Lier! Design og

Detaljer

ØKONOMI OG ADMINISTRASJON REVISJON

ØKONOMI OG ADMINISTRASJON REVISJON Bachelor i ØKONOMI OG ADMINISTRASJON REVISJON www.hiof.no Høgskolen i Østfold HALDEN Bachelor i økonomi og administrasjon Et tradisjonelt treårig studium, anerkjent og velkjent Utdannelsen gir et utmerket

Detaljer

INNLEDNING. Opplevelser viktigste driveren for vekst i vår region. Glad for å være her i regionen. Godt samarbeid. Gode aktører Godt vertskap

INNLEDNING. Opplevelser viktigste driveren for vekst i vår region. Glad for å være her i regionen. Godt samarbeid. Gode aktører Godt vertskap INNLEDNING Glad for å være her i regionen Godt samarbeid Gode aktører Godt vertskap Spennende fremtid! Opplevelser viktigste driveren for vekst i vår region Opplevelse - experience, adventure 1. begivenhet

Detaljer

Lærling i Rælingen kommune

Lærling i Rælingen kommune Lærling i Rælingen kommune Vi legger stor vekt på at du skal bli tatt godt imot som lærling, og at du skal oppleve trygghet og mestring både faglig og sosialt. Versjon 4 Mars 2015 Med vennlig hilsen Anne

Detaljer

Etterundersøkelsen januar 2006

Etterundersøkelsen januar 2006 22.02.2006 0:26:45 Etterundersøkelsen januar 2006 Publisert fra 6.0.2006 til 24.0.2006 587 svar (582 unike). Hva er din alder? a 22 eller yngre b 23-24 c 25-26 d 27-28 e 2-30 f 3-32 g 33-34 h 35-36 i 37

Detaljer

Økonomistudier med gode jobbmuligheter Økonomi 2013/2014

Økonomistudier med gode jobbmuligheter Økonomi 2013/2014 Økonomistudier med gode jobbmuligheter Se film om studiet Høgskolen i Molde har et omfattende studieprogram innen økonomiske og administrative fag. Er du på jakt etter et årsstudium i bedriftsøkonomi?

Detaljer

Bli helsefagarbeider. www.helseogsosialfag.no

Bli helsefagarbeider. www.helseogsosialfag.no Fakta og myter om helsearbeiderfaget Helsefagarbeideren har varierte arbeidsoppgaver, og en god startlønn sammenliknet med andre med fagutdanning fra videregående skole. Noen myter om faget henger likevel

Detaljer

UDIR. nov. 2015. Fra Konkretisering av læreplan og PTF, til kvalitet i opplæring.

UDIR. nov. 2015. Fra Konkretisering av læreplan og PTF, til kvalitet i opplæring. UDIR. nov. 2015 Fra Konkretisering av læreplan og PTF, til kvalitet i opplæring. 04.12.2015 Jonny H Olsen Byggopp 10 kontor i kongeriket Byggopp Hålogaland Nordland, Troms og Finnmark Byggopp, Møre og

Detaljer

Et voksende næringsliv i nord trenger rett kompetanse. Regiondirektør i NHO Finnmark Marit Helene Pedersen Nordkalottkonferens, Kiruna 23.8.

Et voksende næringsliv i nord trenger rett kompetanse. Regiondirektør i NHO Finnmark Marit Helene Pedersen Nordkalottkonferens, Kiruna 23.8. Et voksende næringsliv i nord trenger rett kompetanse Regiondirektør i NHO Finnmark Marit Helene Pedersen Nordkalottkonferens, Kiruna 23.8.2014 Dette er NHO Norges største interesseorganisasjon for bedrifter

Detaljer

Næringsliv i skolen 20.06.2014. Merethe Storødegård, NHO Trøndelag

Næringsliv i skolen 20.06.2014. Merethe Storødegård, NHO Trøndelag Næringsliv i skolen 20.06.2014 Merethe Storødegård, NHO Trøndelag Våre landsforeninger NHO-bedriftenes politiske prioriteringer Hvilke rammebetingelser mener du er viktigst at NHO prioriterer? -Lavere

Detaljer

Vedlegg 5 - Spørreskjema

Vedlegg 5 - Spørreskjema Vedlegg 5 - Spørreskjema Introside: Din mening er viktig! HiST har som mål å skape en god faglig og sosial studiestart for alle våre studenter. Arbeidet med å sikre kvalitet i utdanningen ved HiST er forankret

Detaljer

Opplevelse - experience, adventure. 1. Begivenhet el. hendelse man har vært med på 2. Personlig fortolkning

Opplevelse - experience, adventure. 1. Begivenhet el. hendelse man har vært med på 2. Personlig fortolkning Opplevelse - experience, adventure 1. Begivenhet el. hendelse man har vært med på 2. Personlig fortolkning Opplevelsesøkonomi Landbrukssamfunnet via industrisamfunnet til service- og kunnskapssamfunnet.

Detaljer

GODE RÅD FOR RIKTIG SKOLEVALG

GODE RÅD FOR RIKTIG SKOLEVALG videregående skole GODE RÅD FOR RIKTIG SKOLEVALG IKONER: FORVIRRA? Hvilken utdanningsretning skal du søke etter ungdomsskolen? Usikker? Veldig mange er forvirra og aner ikke hva de skal velge. Det er helt

Detaljer

Rekruttering av arbeidskraft i et lengre perspektiv

Rekruttering av arbeidskraft i et lengre perspektiv Rekruttering av arbeidskraft i et lengre perspektiv Høringsseminar for regional planstrategi for Sør-Trøndelag Trondheim 2011-12-16 Forskningsleder Håkon Finne SINTEF Teknologi og samfunn Regional utvikling

Detaljer

Bygg-og anlegg TAF- Tekniske allmennfag

Bygg-og anlegg TAF- Tekniske allmennfag Bygg-og anlegg Norge trenger dyktige håndverkere, i tillegg er ingeniører med praktisk bakgrunn sterkt etterspurt. Mange gode jobb og utdanningsmuligheter senere. Vi har Vg1 Bygg-og anleggsteknikk,vg2

Detaljer

Språkfag for deg som vil ha verden som arbeidsplass! SPRÅKFAG. www.greaker.vgs.no

Språkfag for deg som vil ha verden som arbeidsplass! SPRÅKFAG. www.greaker.vgs.no Språkfag for deg som vil ha verden som arbeidsplass! www.greaker.vgs.no Velg språk! Du som leser dette, står antagelig overfor flere viktige valg: Skal jeg velge fransk, spansk eller tysk som fremmedspråk?

Detaljer

Hammerfest 12. oktober 2011 Hammerfest og Omegn Næringsutvikling AS

Hammerfest 12. oktober 2011 Hammerfest og Omegn Næringsutvikling AS Hege Hansen Postboks 301 9615 Hammerfest Tel: 784 06 236 E-post: hege@honu.no Bakgrunn For å øke andelen av arbeidskraft med høyere utdannelse i Finnmark og heve kompetansenivået og konkurranseevnen til

Detaljer

Dialogmøte Hordaland 23.01.2013. Bli helsefagarbeider Sølvi Olrich Sørebø Prosjektveileder

Dialogmøte Hordaland 23.01.2013. Bli helsefagarbeider Sølvi Olrich Sørebø Prosjektveileder Dialogmøte Hordaland 23.01.2013 Bli helsefagarbeider Sølvi Olrich Sørebø Prosjektveileder Kven er Bli helsefagarbeider? 3 arbeidsgivarorganisasjonar: Spekter, KS og VIRKE Finansierast av Helsedirektoratet,

Detaljer

Hva driver entreprenørskap i Norge og andre land?

Hva driver entreprenørskap i Norge og andre land? Hva driver entreprenørskap i Norge og andre land? dr Tatiana Iakovleva, dr Ragnar Tveterås 7 mars,2012 http://www.uis.no/research/stavanger_centre_for_innovation_research/ Felles forskningssenter Universitet

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

Frihet til å gjøre som du vil

Frihet til å gjøre som du vil Frihet til å gjøre som du vil - med allsidig og spennende utdanning i bagasjen Service og samferdsel Innledning side 5 Salgsfaget side 7 Kontor og administrasjonsfaget side 9 Sikkerhetsfaget side 11 IKT

Detaljer

Ditt valg! ARBEIDSHEFTE TIL UTDANNINGSTORGET/ÅPEN DAG. Utdanning er det viktigste våpen hvis vi skal oppnå forandring i verden.

Ditt valg! ARBEIDSHEFTE TIL UTDANNINGSTORGET/ÅPEN DAG. Utdanning er det viktigste våpen hvis vi skal oppnå forandring i verden. Ditt valg! ARBEIDSHEFTE TIL UTDANNINGSTORGET/ÅPEN DAG Utdanning er det viktigste våpen hvis vi skal oppnå forandring i verden. Nelson Mandela 2013/2014 1 HVEM ER DU OG HVA ER VIKTIG FOR DEG? Vi vil at

Detaljer

Fakta. byggenæringen

Fakta. byggenæringen Fakta om byggenæringen viktig for samfunnet fordelt på bransjene Utleie av maskiner og utstyr Arkitekter Eiendom - service Norges nest største fastlandsnæring og Norges største distriktsnæring. Vi gjør

Detaljer

Lærebedrift. Hva gjør fagopplæringsseksjonen

Lærebedrift. Hva gjør fagopplæringsseksjonen Lærebedrift Bli en godkjent lærebedrift Hvordan rekruttere lærlinger Hvor lang er læretiden Hva har lærebedriften ansvaret for Hvilke fordeler har en lærebedrift Tilskudd Hva gjør fagopplæringsseksjonen

Detaljer

Reiseliv i Nordområdene

Reiseliv i Nordområdene Reiseliv i Nordområdene Senior rådgiver Gunnar Nilssen NHO Reiseliv Nord-Norge / Arena Nord AS Ungt Entreprenørskap Tromsø 26. mai 2010 .. Den største arbeidsgiver- og næringsorganisasjonen for reiselivet

Detaljer

Se verden mens du går på skole!

Se verden mens du går på skole! Se verden mens du går på skole! Informasjons - brosjyre om ordninger som tidligere ble Gå på videregående skole i utlandet markedsført under navnet «FIVAI». Vil du oppleve mer? Er du klar for nye impulser,

Detaljer

Startpakke for Service og samferdsel

Startpakke for Service og samferdsel Startpakke for Service og samferdsel 1. Kort oppsummering av forrige utviklingsredegjørelse og oppfølgingsspørsmål til FRSS Utdanningsprogrammet service og samferdsel er et prioritert område for gjennomgangen

Detaljer

NHOs arbeid for fag- og yrkesopplæringen

NHOs arbeid for fag- og yrkesopplæringen NHOs arbeid for fag- og yrkesopplæringen Kristian Ilner, NHO Avdeling kompetanse 2015 Foto:%Jo%Michael% NHO og fagopplæringen i tall! Norges største arbeidsgiver- og interesseorganisasjon for næringslivet,

Detaljer

Tilfredshetsundersøkelse Høgskolen i Harstad

Tilfredshetsundersøkelse Høgskolen i Harstad Tilfredshetsundersøkelse Høgskolen i Harstad Gjennomført av Perspektiv Analyse 29.03 15.04 2011 Antall besvarelser: 340 (36 %) Kjønn 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 75% 78% 30% 20% 10% 25% 22% % Mann Kvinne

Detaljer

i videregående opplæring

i videregående opplæring 2Voksne i videregående opplæring Opplæringsloven slår fast at voksne over 25 år som har fullført grunnskolen eller tilsvarende, men ikke har fullført videregående opplæring, har rett til gratis videregående

Detaljer

i videregående opplæring

i videregående opplæring Kapitteltittel 2Voksne i videregående opplæring I 2011 var det registrert 19 861 voksne deltakere på 25 år eller mer i videregående opplæring. 12 626 var registrert som nye deltakere dette året, og 9 882

Detaljer

Ungdomsundersøkelse: Utdannelses- og yrkesvalg

Ungdomsundersøkelse: Utdannelses- og yrkesvalg Ungdomsundersøkelse: Utdannelses- og yrkesvalg Kvantitativ undersøkelse gjennomført for Utdanning.no Oslo, januar 2010 Om undersøkelsen Det er gjennomført 1000 intervjuer med et landsdekkende og representativt

Detaljer

Indikatorrapport 2014. Oppfølging av samfunnskontrakten for flere lærerplasser

Indikatorrapport 2014. Oppfølging av samfunnskontrakten for flere lærerplasser Indikatorrapport 2014 Oppfølging av samfunnskontrakten for flere lærerplasser Innholdsfortegnelse Samfunnskontrakten for flere læreplasser... 3 Antall lærekontrakter... 4 Antall fag- og svennebrev... 7

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2015

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2015 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 215 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

Lærlingundersøkelsen 2012-2013

Lærlingundersøkelsen 2012-2013 Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Nasjonalt-Lærling 2012-2013 13211 6712 50,81 01.05.2013 Buskerud-Lærling 2012-2013 860 241 28,02 01.05.2013 Lærlingundersøkelsen

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

Entreprenørskap. Vrådal 19. november 2010

Entreprenørskap. Vrådal 19. november 2010 Entreprenørskap Vrådal 19. november 2010 Hva er Ungt Entreprenørskap? Hva er entreprenørskap i utdanning? Hvorfor entreprenørskap i utdanning? Stanley Jacobsen Daglig leder i Ungt Entreprenørskap Telemark

Detaljer

Praksisrapport for praksisstudier i utlandet

Praksisrapport for praksisstudier i utlandet Praksisrapport for praksisstudier i utlandet I tillegg til studiekrav skal studenter som har praksis i utlandet skrive en praksisrapport. Denne skal inneholde følgende momenter: 1. Innledning Student:

Detaljer

Indikatorrapport 2015

Indikatorrapport 2015 Indikatorrapport 2015 Oppfølging av Samfunnskontrakt for flere læreplasser Fotograf Jannecke Sanne Normann Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Samfunnskontrakt for flere læreplasser... 3 Antall

Detaljer

Fagopplæringsordningen. Anne Sara Svendsen Fagopplæringskontoret

Fagopplæringsordningen. Anne Sara Svendsen Fagopplæringskontoret Fagopplæringsordningen Anne Sara Svendsen Hvorfor fagutdanning? Trend mot høyere utdanning fører til mangel på gode fagarbeidere = Godt arbeidsmarked. Fagbrev lukker ikke for høyere utdanning, kombinasjon

Detaljer

Høyere utdanning hva nå? Forskningspolitisk seminar 7.11.06 Steinar Stjernø

Høyere utdanning hva nå? Forskningspolitisk seminar 7.11.06 Steinar Stjernø Høyere utdanning hva nå? Forskningspolitisk seminar 7.11.06 Steinar Stjernø 1 Mandatet: Omfatter det meste Men utvalget skal ikke drøfte: Statlig eierskap av institusjonene Gratisprinsippet Gradsstrukturen

Detaljer

lier.vgs.no NYHET! Fagbrev og studiekompetanse samme studium! KUNNSKAP essensen av Lier vgs INFORMASJON TIL DEG SOM SKAL SØKE VIDEREGÅENDE SKOLE

lier.vgs.no NYHET! Fagbrev og studiekompetanse samme studium! KUNNSKAP essensen av Lier vgs INFORMASJON TIL DEG SOM SKAL SØKE VIDEREGÅENDE SKOLE lier.vgs.no NYHET! Fagbrev og studiekompetanse i ett og samme studium! KUNNSKAP essensen av Lier vgs INFORMASJON TIL DEG SOM SKAL SØKE VIDEREGÅENDE SKOLE 2 Utdanningstilbudene gir deg et solid og unikt

Detaljer

Ungdomstrinn i utvikling samarbeid og læring for alle involverte. Nettverk for utviklingsveiledere 6. 7.2.14

Ungdomstrinn i utvikling samarbeid og læring for alle involverte. Nettverk for utviklingsveiledere 6. 7.2.14 Ungdomstrinn i utvikling samarbeid og læring for alle involverte Nettverk for utviklingsveiledere 6. 7.2.14 Støtte til skoleeiere og skoler i utviklingsarbeidet GNIST nasjonalt KD Udir FM Universiteter,

Detaljer

Hva betød Kunnskapsløftet for yrkesfagene?

Hva betød Kunnskapsløftet for yrkesfagene? Håkon Høst 22.10.2012 Hva betød Kunnskapsløftet for yrkesfagene? Kompetanse i reiseliv og matindustrien. Gardermoen 22. oktober 2012 Hva skal jeg snakke om? Litt om bakgrunnen for at vi har det systemet

Detaljer

Ein tydeleg medspelar. frå elev til lærling. Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass

Ein tydeleg medspelar. frå elev til lærling. Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass Ein tydeleg medspelar frå elev til lærling Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass SØKNADEN Må vere ryddig Søknad/CV skal ikkje ha skrivefeil Spør norsklærar om hjelp Hugs å skrive under

Detaljer

Vidergående skole, fagopplæring og arbeidslivets rekruttering

Vidergående skole, fagopplæring og arbeidslivets rekruttering Asgeir Skålholt Vidergående skole, fagopplæring og arbeidslivets rekruttering Overgangen mellom utdanning og arbeidsliv Studien Hvordan er egentlig forbindelsene mellom dagens yrkesfagprogrammer og det

Detaljer

AQUARAMA, KRISTIANSAND 22. 23. september

AQUARAMA, KRISTIANSAND 22. 23. september AQUARAMA, KRISTIANSAND 22. 23. september Navn: Klasse: Skole: Opplæringskontorene i Vest-Agder VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE POLITI TØMRER SYKEPLEIER URMAKER FOTTERAPEUT BILLAKKERER HEI! I løpet av de nærmeste

Detaljer

Reiselivsledelse - bachelorstudium

Reiselivsledelse - bachelorstudium Reiselivsledelse - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Norsk hotellhøgskole Fører til grad: Bachelor i reiselivsledelse

Detaljer

Sørlandet som studiested. Sørlandet som studiested

Sørlandet som studiested. Sørlandet som studiested 1 2003 Kontaktpersoner ved Agderforskning: Seniorrådgiver Harald Furre Rådgiver Rune Jamt Forsker Gjermund Haslerud 2 2003 UTVALG Spørreskjema ble sendt til; 1400 Personer som avslo studieplass ved HiA

Detaljer

Nordnorsk Reiseliv AS Motor for Reiselivet i Nord-Norge. Helgelandskonferansen 2010

Nordnorsk Reiseliv AS Motor for Reiselivet i Nord-Norge. Helgelandskonferansen 2010 Nordnorsk Reiseliv AS Motor for Reiselivet i Nord-Norge Helgelandskonferansen 2010 Geir Solheim, regiondirektør NHO Reiseliv Nord-Norge styremedlem NordNorsk Reiseliv AS Mo i Rana 18. februar 2010 .. Den

Detaljer

FagAkademi Tidl. NæringsAkademiet Fredrikstad

FagAkademi Tidl. NæringsAkademiet Fredrikstad FagAkademi Tidl. NæringsAkademiet Fredrikstad Ett år på FFA ga meg drømmejobben! F redrikstad agakademi Tidl. NæringsAkademiet Fredrikstad Ann-Charlotte, Regnskap og økonomi Utdanningen fra FFA har gitt

Detaljer

Spørreskjema til lærlingundersøkelsen, med hovedfrekvenser

Spørreskjema til lærlingundersøkelsen, med hovedfrekvenser Spørreskjema til lærlingundersøkelsen, med hovedfrekvenser Tilknytning til maritim utdanning/maritime yrker 1. Kryss av ved det faget du har tatt utdanning i: 1. Matros 53% 2. Motormann 46% 3. Skipselektriker

Detaljer

Hospitering i fagopplæringen Utdanningsforbundets konferanse Molde, 20.november 2013. Torgeir Nyen

Hospitering i fagopplæringen Utdanningsforbundets konferanse Molde, 20.november 2013. Torgeir Nyen Hospitering i fagopplæringen Utdanningsforbundets konferanse Molde, 20.november 2013 Torgeir Nyen Bakgrunn Fagopplæring etter Reform 94 Læring på to arenaer knyttes sammen: skole og bedrift Kunnskapsløftet

Detaljer

Turoperatørenes oppfatning av Innlandet utfordringer og muligheter

Turoperatørenes oppfatning av Innlandet utfordringer og muligheter Turoperatørenes oppfatning av Innlandet utfordringer og muligheter Kartlegging av TO - hvem, hva, hvor Trender basert på produktene/pakkene Utfordringer Muligheter Xiang Ying Mei, Østlandsforskning Trysil

Detaljer

SØKNAD OM TILSKOT HALLINGDAL OPPLÆRINGSKONTOR

SØKNAD OM TILSKOT HALLINGDAL OPPLÆRINGSKONTOR SAK 54/14 SØKNAD OM TILSKOT HALLINGDAL OPPLÆRINGSKONTOR Saksopplysning Regionrådet for Hallingdal har motteke søknad (vedlegg 1) dat. 12.11.2014 frå Hallingdal opplæringskontor SA/Hallingdal Næringshage,

Detaljer

Så enkelt er det å ta inn lærlinger!

Så enkelt er det å ta inn lærlinger! 1 Bli godkjent lærebedrift 2 Finn lærlingen du ønsker 3 Inngå kontrakt og start med en lærling Kulde- og varmepumpemontør Så enkelt er det å ta inn lærlinger! Kulde- og varmepumpebransjen trenger fler

Detaljer

Nasjonal ferie- og forbruksundersøkelse sommeren 2008

Nasjonal ferie- og forbruksundersøkelse sommeren 2008 Sammendrag: Forfattere: Eivind Farstad og Petter Dybedal Oslo 2010, 43 sider asjonal ferie- og forbruksundersøkelse sommeren 2008 En gjennomsnittlig norsk innenlands sommerferietur varte en uke (7,1 overnattinger)

Detaljer

Akershus International Mobility for Apprentices and Trainers. Utveksle fagstab ved Einar Granum Kunstfagskole

Akershus International Mobility for Apprentices and Trainers. Utveksle fagstab ved Einar Granum Kunstfagskole Prosjektnummer Søkerorganisasjon Prosjekttittel Tildelt beløp i euro 2015 1 NO01 KA102 013082 Akershus fylkeskommune Akershus International Mobility for Apprentices and Trainers 301 680 2015 1 NO01 KA102

Detaljer

Kapittel 9 Reservasjonssystemer

Kapittel 9 Reservasjonssystemer Kapittel 9 Reservasjonssystemer Dette er nytt Etter å ha lest kapitlet skal du kunne beskrive reservasjonssystemer som blir benyttet i reiselivsnæringen Innhold 9.1 Innledning 9.2 Amadeus 9.3 Reservasjonssystemer

Detaljer

Hotelledelse - bachelorstudium

Hotelledelse - bachelorstudium Hotelledelse - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i hotelledelse Heltid/deltid: Heltid Introduksjon Norsk hotellhøgskole er en av de eldste hotellskolene i verden. Hotell,

Detaljer

Realkompetanse. Gir trygghet, mulighet til selvutvikling og høyere lønn EN ARBEIDSTAKERORGANISASJON I YS

Realkompetanse. Gir trygghet, mulighet til selvutvikling og høyere lønn EN ARBEIDSTAKERORGANISASJON I YS Realkompetanse Gir trygghet, mulighet til selvutvikling og høyere lønn EN ARBEIDSTAKERORGANISASJON I YS Forord Samfunnets krav til høyere og mer spesialisert kompetanse gjør at utdanning blir stadig viktigere.

Detaljer

Kurs i utdanningsprogram

Kurs i utdanningsprogram Oslo kommune Utdanningsetaten Kurs i utdanningsprogram Kurstilbud for 9. trinn våren 2016 Velkommen til kurs i utdanningsprogram! Det er ikke lenge til du skal ta et valg om hva slags videregående opplæring

Detaljer

19.01.2011 09:40 QuestBack eksport - Vinn en ipad - Fagskolene på Østlandet

19.01.2011 09:40 QuestBack eksport - Vinn en ipad - Fagskolene på Østlandet Vinn en ipad - Fagskolene på Østlandet Publisert fra 10.11.2010 til 05.01.2011 513 respondenter (513 unike) 1. Mann / Kvinne 1 Mann 89,1 % 457 2 Kvinne 10,9 % 56 1 2. Alder 1 Under 20 0,8 % 4 2 20-25 37,4

Detaljer

Q1 Ditt kjønn: Studentundersøkelsen 2015 1 / 26. Answered: 1,124 Skipped: 0. Kvinne. Mann 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 79.

Q1 Ditt kjønn: Studentundersøkelsen 2015 1 / 26. Answered: 1,124 Skipped: 0. Kvinne. Mann 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 79. Q1 Ditt kjønn: Answered: 1,124 Skipped: 0 Kvinne Mann Kvinne Mann 79.18% 890 20.82% 234 Total 1,124 1 / 26 Q2 Hvor gammel er du? Answered: 1,124 Skipped: 0 15-17 år 18-20 år 21-25 år 26-30 år 31 år + 15-17

Detaljer

Service og Samferdsel

Service og Samferdsel SALG Service og Samferdsel SERVICE REISELIV SAMFERDSEL Hadeland videregående skole OFK ANSVAR LÆRING SAMHOLD UTVIKLING EKSTERN PRAKSIS UB ENTREPRENØRSKAP FAGBREV VS VIDERE STUDIER I et historisk perspektiv:

Detaljer

Jessheim og Skedsmo vgs 26. 2 2015. Fra kvalifiseringskurs til Vg3 i skole

Jessheim og Skedsmo vgs 26. 2 2015. Fra kvalifiseringskurs til Vg3 i skole Jessheim og Skedsmo vgs 26. 2 2015 Fra kvalifiseringskurs til Vg3 i skole Elever i videregående skole som ønsker læreplass og ikke har fått dette har rett til et Vg3 i skole som bygger på det Vg2 søkeren

Detaljer

2.1 Kjønn, alder, innvandringskategori og utdanningsprogram

2.1 Kjønn, alder, innvandringskategori og utdanningsprogram 2Voksne i videregående opplæring Drøyt 20 000 voksne deltakere på 25 år eller mer var registrert som deltakere i videregående opplæring i 2012. To tredeler av disse var nye deltakere, det vil si personer

Detaljer

Nærings-ph.d. mars, 2011

Nærings-ph.d. mars, 2011 Nærings-ph.d. mars, 2011 Hva er nærings-ph.d? En ordning der NFR gir støtte til en bedrift som har en ansatt som ønsker å ta en doktorgrad Startet i 2008 som en pilotordning - finansieres av NHD og KD

Detaljer

HR - undersøkelsen 2009. EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon

HR - undersøkelsen 2009. EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon HR - undersøkelsen 2009 EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon 1 Litt om undersøkelsen Metode: Spørreskjema sendt på e-post til EBLs HR-nettverk Gjennomført januar og februar 2009 50 bedrifter/konsern

Detaljer

En spennende videregående skole midt i Oslo

En spennende videregående skole midt i Oslo En spennende videregående skole midt i Oslo Nytt programområde: Vg1: Service og samferdsel Vg2: Transport og logistikk Service og samferdsel - jobb i en bransje med framtid Dette er en vekstnæring Har

Detaljer

Norwegian Travel Workshop for Hedmark

Norwegian Travel Workshop for Hedmark Saknr. 14/8950-2 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Norwegian Travel Workshop for Hedmark Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner at prosjektet «Norwegian Travel Workshop for Hedmark» er viktig strategisk

Detaljer

ETTERUTDANNING FOR LÆRERE FAGLIG OPPDATERING I EUROPA

ETTERUTDANNING FOR LÆRERE FAGLIG OPPDATERING I EUROPA ETTERUTDANNING FOR LÆRERE FAGLIG OPPDATERING I EUROPA Etterutdanningstilbud i Europa SIU forvalter flere programmer rettet mot deg som arbeider i skolen. I dette heftet presenterer vi kort SIUs samlede

Detaljer

Resultater NNUQ2 2012. IMDi

Resultater NNUQ2 2012. IMDi Resultater NNUQ2 2012 IMDi Innledning NNU 2012 Q2 for IMDi 25.10.2012 2 Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter og 500 offentlige virksomheter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer

Detaljer

ETTERUTDANNING FOR LÆRERE FAGLIG OPPDATERING I EUROPA

ETTERUTDANNING FOR LÆRERE FAGLIG OPPDATERING I EUROPA ETTERUTDANNING FOR LÆRERE FAGLIG OPPDATERING I EUROPA Etterutdanningstilbud i Europa SIU forvalter flere programmer rettet mot deg som arbeider i skolen. I dette heftet presenterer vi kort SIUs samlede

Detaljer

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år FORNØYD MEDLEM: «Opplevde å spare både tid og penger da vi ble medlem» side 3 SMB magasinet Nr. 2. 2014, Årgang 10 ISSN 1890-6079 B MB Medlemsblad ASB magasinet or SMB Tjenester for SMB Tjenester AS Nr.

Detaljer

Norge. Tekst 2. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge. Tekst 2. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge Tekst 2 Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Se på verdenskartet Hva heter verdensdelene? Nord-Amerika Sør-Amerika Afrika Asia Australia Europa 2 Norge ligger i Europa 3 Norge grenser til Sverige,

Detaljer

Studietilbud med under 20 studieplasser

Studietilbud med under 20 studieplasser Studietilbud med under 20 studieplasser Tall hentet fra database for statistikk om høyere utdanning (DBH) studieplasser i 2013 Høgskolen i Bergen 4 studietilbud under 20 studieplasser Avdeling for lærerutdanning

Detaljer

31.10.2012 Inger Lise Blyverket Rett kompetanse Hordaland

31.10.2012 Inger Lise Blyverket Rett kompetanse Hordaland REKRUTTERING FRAMOVER ARBEIDSLIVETS ROLLE OG MULIGHETER Inger Lise Blyverket leder Arbeidslivspolitikk Rett kompetanse Hordaland fylkeskommune 31.10.2012 SKOLE OG ARBEIDSLIV SOM LIKEVERDIGE ARENAER FOR

Detaljer

Velkommen til. 14. april 2011

Velkommen til. 14. april 2011 Velkommen til Bjørgvin videregående skole Bjørgvin videregående skole 14. april 2011 Utdanningsprogram for Service og samferdsel VG1 VG2 VG3 Service og samferdsel Salg, service og sikkerhet Salgsfaget

Detaljer

2. INNKALLING TIL LANDSMØTE

2. INNKALLING TIL LANDSMØTE 2. INNKALLING TIL LANDSMØTE OG INVITASJON TIL 10års JUBILEUM MED SKIKKELIG BURSDAGSFERING! Norsk cøliakiforenings ungdom post@ncfu.no www.ncfu.no VELKOMMEN PÅ LANDSMØTE - OG NCFUs 10års BURSDAGSFEIRING!

Detaljer

5. Utdanning. Utdanning. Kvinner og menn i Norge 2000

5. Utdanning. Utdanning. Kvinner og menn i Norge 2000 Kvinner og menn i Norge 2000 Utdanning 5. Utdanning Utdanning har betydning for materielle levekår gjennom hele voksenlivet. For de aller fleste unge er den utdanningen de velger etter obligatorisk skolegang

Detaljer

Den naturlige skolesekken 2012. Janne Teigen Braseth, Trondheim, 13.09.12

Den naturlige skolesekken 2012. Janne Teigen Braseth, Trondheim, 13.09.12 Den naturlige skolesekken 2012 Janne Teigen Braseth, Trondheim, 13.09.12 Men først Ny versjon av nettstedet til Forumet: Vil ligge på forsiden til nettstedet dirnat.no Vil trolig bli lansert i oktober

Detaljer

Reiselivsledelse - bachelorstudium

Reiselivsledelse - bachelorstudium Reiselivsledelse - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i reiselivsledelse Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Undervisningsspråk: Norsk Introduksjon Norsk hotellhøgskole

Detaljer

Svøm langt 2016 Destinasjon Kreta

Svøm langt 2016 Destinasjon Kreta Svøm langt 2016 Destinasjon Kreta Sluttrapport 1.0 Innledning Svømming er en av de mest brukte aktivitetene for å mosjonere. Norges Svømmeforbund har siden 1997 hatt svøm langt kampanjen som en årlig mosjonskampanje

Detaljer

Akershus. Nordland, Troms og Finnmark. Stavanger. Bergen. Agderfylkene. Hordaland, Sogn og Fjordane. Møre og Romsdal og Trøndelagsfylkene

Akershus. Nordland, Troms og Finnmark. Stavanger. Bergen. Agderfylkene. Hordaland, Sogn og Fjordane. Møre og Romsdal og Trøndelagsfylkene UNG I ARBEID FORORD Denne rapporten tar for seg den nåværende situasjonen til våre medlemmer som nettopp har startet sin karriere i arbeidslivet. Tallene er hentet fra lønnsundersøkelsen til Econa som

Detaljer