Kyrkjeblad for Øygarden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kyrkjeblad for Øygarden"

Transkript

1 NR. 4 September ÅRGANG Kyrkjeblad for Øygarden Sjå, eg skaper noko nytt. No gror det fram. Jes. 43,19 Sjå intervju med Turid og Janesh på siste side I dette nummeret kan du m.a. lesa: Referat frå eldreturen i juni side 5 Konfirmantjubileum i Hjelme og Blomvåg side 6 Nye fjes side 9 Haustprogram for lag og organisasjonar side 14 Kyrkjevalet Kandidatpresentasjon side Foto: ONT

2 SOKNEPRESTEN HAR ORDET På den nasjonale minnedagen 21. august etter terrorangrepa 22. juli preika mange prestar over 1. Kor.13. etter tilråding av kyrkjeleiinga. Eit godt råd, som eg óg fulgte ved Høgmessa i Hjelme Gamle Kyrkje denne 10. søndagen i treeiningstida. No er vi ved avslutninga av sørgeperioden. Men vi treng óg å ta med oss desse orda, ofta kalla «Kjærleikens høgsong», når vi no går attende til «vanleg» modus: Om eg talar med mennesketunger og engletunger, men ikkje har kjærleik, då er eg ein ljomande malm eller ei klingande bjølle. Om eg har profetgåve og kjenner alle løyndomar og eig all kunnskap, og om eg har all tru, så eg kan flytta fjell, men ikkje har kjærleik, då er eg ingen ting. Om eg gjev alt eg eig til mat for dei fattige, ja, om eg gjev meg sjølv til å brennast, men ikkje har kjærleik, då gagnar det meg ingen ting. Kjærleiken er langmodig, kjærleiken er velviljug, han misunner ikkje, briskar seg ikkje, blæs seg ikkje opp. Kjærleiken gjer ikkje noko usømeleg, han søkjer ikkje sitt eige, harmast ikkje, gøymer ikkje på det vonde. Han gleder seg ikkje ved urett, men gleder seg ved sanninga. Alt held han ut, alt trur han, alt vonar han, alt toler han. Kjærleiken fell aldri bort. Profetgåvene skal få ende, tungene skal tagna, og kunnskapen skal ta slutt. For vi skjønar stykkevis og talar profetisk stykkevis. Men når det fullkomne kjem, skal det som er stykkevis, få ende. Då eg var barn, tala eg som eit barn, tenkte eg som eit barn, dømde eg som eit barn. Men då eg vart mann, la eg av det barnslege. No ser vi som i ein spegel, i ei gåte; men då skal vi sjå åsyn til åsyn. No kjenner eg stykkevis, men då skal eg kjenna fullt ut, liksom eg fullt ut er kjend av Gud. Så vert dei verande desse tre: tru, von og kjærleik. Og størst av dei er kjærleiken. Dette er særs viktige ord. Og som dykkar prest vil eg gjerne leggje dykk på hjarte kva som er Kjærleikens Grunn. I det daglege, og i våre liv finn vi mykje som ikke harmonerer med dei vakre orda Apostelen Paulus skriv til sin kjære kyrkjelyd i Korint. Kanskje det same gjeld både i verdsleg, såvel som i kyrkjepolitikk? Så skal vi få ta med oss at den kjærleiken som den kjende bibelteksten talar om, djupast sett ikkje er noko anna enn Kristi kjærleik! Du kor vi treng Han! I livet, i landet, og i kyrkja! Paulus sin apostelkollega Johannes seier det slik: «Kjærleiken er ikkje det at vi har elska Gud, men at han har elska oss og sendt Son sin til soning for syndene våre.» (1.Joh,4,10) Det er Jesus som er den langmodige, velviljuge, som ikkje misunner, ikkje briskar seg, ikkje blæs seg opp. Han gjer ikkje noko usømeleg, søkjer ikkje sitt eige. harmast ikkje, gøymer ikkje på det vonde, gleder seg ikkje ved urett, men gleder seg ved sanninga. Og i Jesus er dét sant: Størst er kjærleiken! Han steig ned like til oss, for å frelsa oss, og føra oss til Himmelen ved seg! Han kan óg senda sin Ande, som verkar godleik og miskunn, men óg frimot som med kjærleik kan påtale urett og gjere oss sanne I all vår ferd. Men det forpliktar å kjenna Jesus: «Kva kjærleik er, har vi lært av at Jesus gav livet for oss. Så er det vår skyldnad å gje livet for brørne.» (1.Joh.3,16) Difor ser Herren etter kjærleik óg hjå oss. Måtte det vera slik at andre kan seia om oss: Han/ho var der noko med! Han/Ho var visst ein kristen! Svenn Martinsen ØyNytt kyrkjeblad for Øygarden Utgjevar: Hjelme og Blomvåg kyrkjelydar Redaktør: Odd N. Thormodsæter Kontingent: Min. kr 125,- *innan kommunen Min. kr 175,- utanom kommunen Takkeannonsar: kr 100, Kontonr Trykk: Bodoni Distribusjon i Øyg. Hurtiglevering, tlf Kyrkjekontoret: Besøksadresse: Rong senter, 2. etasje Postadresse: Boks 144, 5331 Rong Telefon: Faks: Vakttelefon prest: E-post: Heimesider: Ekspedisjonstid: måndag fredag: Tilsette: Kontorleiar: E-post: Den norske kyrkja i Øygarden Kari Sandøy Rong Barne- og ungdomskonsulent: Hogne Berland E-post: Telefon: Kantor: Anne Lise Grøm E-post: Tlf / Sokneprest: Svenn Martinsen E-post: Tlf / Diakonimedarbeidar: Bjørg Blom E-post: Tlf Kyrkjeverje: Odd N. Thormodsæter E-post: Tlf / Kyrkjetenar/kyrkjeg.arb. Blomvåg: Kåre Kristoffersen, Kyrkjetenar/kyrkjeg.arb. Hjelme: Janesh Amenya Blomvåg kyrkje: Hjelme kyrkje: Råda: Øygarden sokneråd: Leiar: Olaug Merete Rong Øygarden kyrkjelege fellesråd: Leiar: Atle Dåvøy 2 ØyNytt 4/11 Frist for stoff til nr 5 er 20. oktober. Frist for stoff til nr 6 er 24. november. Beredskapsordning for Vesthordland prosti Tlf Denne ordninga gjeld berre for tenester som ikkje kan venta, slik som dødsbod og støtte i kritiske situasjonar. Beredskapordninga gjeld på kvardagar frå kl 1700 til kl 0800 neste dag. Laurdag og søndag gjeld ordninga heile døgeret. Vakttelefonen for Øygarden på dagtid er som før

3 MIN SALME av Berit Tordis Bakken 1. Jeg er en seiler på livets hav, på tidens skiftende bølge. Den Herre Jesus meg kursen gav, og denne kurs vil eg følge. Eg stevner frem mot dei lyse lande med livsens trær på de skjønne strande, Hvor evig sol og sommer er. 2. Iblant eg seiler for medvinds bør i andres kjølvann og følge, som just lik meg denne reise gjør hen over jordlivets bølge. Og havet smiler, og solen skinner, min dag så stille og blid henrinner, Mens vinden fyller alle seil. 3. Men ofte ensom i brott og brann i uvæsnetter jeg seiler, da ingen kjenning jeg har av land, og intet fyrtårn jeg peiler. Men når jeg nær tror mitt skip begravet, da kommer Jesus på bølgehavet, Om først i siste nattevakt. 4. Mitt skip er lite og havet stort. Det rommer tusener farer. Men storm og bølge ei skyller bort det skip som Herren bevarer. For ennå skjer det som før det gjorde, når Jesus selv kommer innen borde: Da legger havet seg igjen. 5. Når siste storm er en gang ridd av og hjemmets kyster eg skimter, jeg ser i solglans et annet hav, krystall som funkler og glimter. Jeg skuer portenes perlerader og hører englenes myriader Som hilser meg velkommen hjem. 6. La ankret falle! Jeg er i havn i ly for brenningens vover! Jeg kaster meg i min Frelsers favn, han som har hjulpet meg over. Og kjente, elskede stemmer kaller, mens ankret sakte og stille faller. I evighetens lyse land. Denne songen eg har valt har følgt meg heilt frå barndommen. Mor song den ofte i heimen og dette var den første songen eg tenkte på då eg fekk spørsmålet om å skriva om «Min salme». Då mor døydde sa den eine søstera mi at vi måtte ha denne songen i gravferda. Og slik vart det. Innhaldet i desse 6 versa har betydd mykje for meg opp gjennom åra. Guds omsorg for oss gjeld i alle livsfasar heilt til Herren tek oss heim til «evighetens lyse land». Eg utfordrar Audun Sæle til å skriva om «Min salme» til neste nummer. «Ditt ord held meg i live» «Det er mi trøyst i nauda, at ditt ord held meg i live.» (Salme 119,50) Det kan ikkje gjentakast ofte nok kor viktig det er å lese Guds ord. For mennesket lever ikkje av brød åleine. Ofte kan ein få inntrykk av at dei materielle verdiar betyr mest for mange. Bibelen forkynner at det berre er Guds Ånd, ved Ordet, som kan vise oss kva vi har i Jesus. «Og Ordet vart menneske og tok bustad mellom oss.» (Johannes 1,14). Les vi Guds ord regelmessig og fordjupar oss i det, så vil det trengje seg inn og prege oss. Det betyr uendeleg mykje både for dagen og framtida. Maria sat ved Jesu føter og høyrde hans ord, og det vart til hjelp for henne. «Lat Kristi ord få rikeleg rom hos dykk, så de med visdom kan undervisa og rettleia kvarandre, med salmar, hymner og åndelege songar.» (Kolossarane 3,16). KPK ØyNytt 4/11 3

4 MISJONSSTOFF FRÅ SANDEN Barnenytt fra Sanden i Oussoudidiagna-Mali, mai 2011 I mai har det skjedd mange ting! Ganske med en gang reiste Ester Kristine og Hild Elida sammen med lærerne på leir. Vi kjørte til Manantali. Der er det et lite hus som misjonen leier. I Manantali er det en demning som lager strøm, så der er det gratis strøm. Derfor kunne vi ha på aircondition hele tida da vi var inne. Vi gikk på tur og bada, kjøpte yoghurt og melk og sjokoladepulver på butikken, bakte muffins og pitabrød, så på film og koste oss masse. Så har vi feira 17. mai. Det var veldig gøy. Skolen lagde pølse- og hamburgerbrød om formiddagen. Klokka to var det tog i huset til Møyfrid og Kristian. Vi gikk på verandaen, inne i huset og ute, før vi sang «Ja vi elsker». Ester Kristine holdt tale for dagen, og skolen sang. I kiosken kunne vi få pølser, hamburgere, brus og is helt gratis. Etterpå var det sporlek med luftgeværskyting, huskeoppgaver, stabling av pinner, med mere, og begge lagene fikk 117 poeng! I slutten av mai var det seminar i kirken. Nesten alle de kristne var samla til møter formiddag og ettermiddag. Barna gikk litt til og fra, hørte på litt og lekte litt ute. Vi var ikke med hele tiden, men gikk bort da det var mat. Tre damer kom med digre plastbaljer fulle av ris og saus. De delte det ut i mindre fat, og så spiste vi med fingrene. På søndag var det helt fullt i kirken, og på søndagsskolen kom det så mange at det nesten ikke var plass! Vi måtte sitte helt tett i tett på mattene på gulvet, og det var ikke så mange farger til hver. Men det er veldig bra at det er mange barn som vil høre om Jesus! John Kåre har fått seg nye venner. De bor rett på andre siden av veien for oss, så det er kort vei. Hver morgen, litt over seks, spør han Jan om han kan låse opp porten for han vil besøke Gondå. Det får han ikke lov til før Jan kjøper brød klokka sju. Og så løper han fram og tilbake noen ganger, og spiser frokost enten hos oss eller dem. Gondå er ei jente på to år, men han leker like mye med storebrødrene Bira på seks og Mossa på fire. Pappan deres Mahadi ble døpt i januar, og nå har guttene begynt å gå i kirken. Mamman, Sanko var med på seminaret. Vi ber om at hele familien skal bli venner med Jesus! Og snart skal de få en ny baby. I hele mai har det vært kjempevarmt! Vi svetter hele tiden, og har litt varmeutslett. Vi har sovet ute i hagen, men nå sover vi på verandaen fordi det regner av og til. I dag pakker vi bilen, og i morgen reiser vi til Bamako. Der er det basseng. Torsdag 9. reiser vi til Norge. Ester Kristine skal gå litt på Alvheim skule etter pinse. Hild Elida har hatt sin siste førskoledag i hele sitt liv. John Kåre gleder seg til å kjøre båt! Hilsen Ester Kristine, Hild Elida og John Kåre 4 ØyNytt 4/11

5 REFERAT FRÅ ELDRETUREN 22.JUNI 2011 Turen var planlagt å gå frå Øygarden til Dale og vidare til Verpelstad gard i Vaksdal kommune. Sola gav håp for dagen alt frå morgonen av. Bussen starta frå Hellesøy kl 8.30 og plukka opp reiselystne pensjonistar på vegen sørover i kommunen. Nærare Bergen hadde Else eit ord for dagen og me song oss i den rette stemninga for turen. Me hadde laga ark med songar og dei vart mykje brukte. Alle tunnelane stengde for utsyn og somtid måtte me ta pause i opplesing og songtekstar, men det sette ingen dempar på turstemninga. Praten gjekk ivrig i buss-seta. Ca kl. 11 kom me fram til Dale. Der venta kaffi og rundstykke på Coopkafeen. Alt var gjort ferdig for oss, det var berre og sessa seg og nyta minimåltidet. Det var gravferd i kyrkja og me laut venta til den var slutt, men det gjorde at organisten var til stades og var viljug til å spela for oss. Han held ein minikonsert for oss i den vakre, majestetiske Dale-kyrkja. I tillegg song buss-sjåføren, Arnfinn Norheim, og held andakt for oss. Stunda i kyrkja vart stor. Den vart noko me lever lenge på og som me takkar for å ha opplevd. Til slutt orienterte kyrkjetenaren om historia for Dalekyrkja og om innhaldet i den så som altartavle, preikestol, døypefont o.a. Så bar det til fjellgarden Verpelstad, 3 km bratt opp i fjellet. Vegen var bra, og med ein røynd sjåfør, var me i dei beste hender. Me vart godt mottekne av eigaren, Odd Reigstad.00. Menyen var lammesteik og is med skogsbær og kaffi. Eit utsøkt måltid på ein heilt vanleg onsdag! Eigaren fortalde om Verpelstad for oss. Før han kjøpte den på tvangsauksjon var det framleis ein veglaus fjellgard. Garden har vore der sidan 1500-talet. Garden er no ombygd til selskapslokale og kva den mannen har fått til, må berre sjåast for å fatta. Både ute og inne var det storslege. Me tok oss god tid, drøste og saug inn alle inntrykka frå staden. På heimvegen var det berre godord å høyra. Turen hadde vore maks vellukka for alle. God sommar frå oss i komiteen. Else Austbø VESTGAR ELEKTRO Lydopptak frå innviinga av Hjelme kyrkje 13. juni 1971 Opptaket er overført til CD i format MP3. CD-en kan kjøpast på kyrkjekontoret for 50 kr. Ved sending i posten kjem porto i ØyNytt 4/11 5

6 KONFIRMANTAR 17. SEPTEMBER 1961 BLOMVÅG Fotograf: Haugland, Frekhaug. Bildet er lånt ut av Anders Vik. Fotoeigar: Eldbjørg Møllerup 1. rekkje: Liv H. Breivik, Aslaug Oen, Laila Blom, Sigrunn Fjeldstad, Knut Hernes, Thomas Heiberg Jacobsen, Wenche Misje, Anne Lise Pahr, Marta Alvheim, Aud Kårbø. 2. rekkje (bak prestane): Norunn Rong, Jorun Toftevåg, Hjørdis Vik, Tordis Harkestad, Annlaug Rong. 3. rekkje: Margun Torsvik, Jorunn Turøy, Anna Rong, Anne Karin Misje, Petra Dale, Anne Karin Dale, Anne Lise Sæle, Brit Rong, Torbjørg Torsvik, Alfhild Dåvøy, Vigdis Wilhelmsen, Aud Rong. 4. rekkje: Malvin Alvheim, Oddvar Torsvik, Ove Torsvik, Kari Turøy. 5. rekkje: Kjell Turøy, Audun Kristoffersen, Anskar Misje, Ingrid Heggøy, Brit-Sissel Herdlevær, Anne Karin Dåvøy, Aud Jorun Dåvøy, Inger Karin Torsvik, Paul Dåvøy, Odny Dåvøy, Magnar Vik. 6. rekkje: Gunnar Torsvik, Olav Kristoffersen, Anton Torsvik, Asbjørn Kristoffersen, Asbjørn Dale, Oddvar Haugetun, Birger Vestheim, (litt skjult) Bjørn Dale, Malvin Blom. 7. rekkje: Arvid Breivik, Torleif Turøy, Otto Sæle, Trygve Fjeldstad, Jon Arne Berland, Leif Heggøy, Kåre Breivik,Martinus Fjeldstad, Kåre Nynes, Gunnar Solsvik, Magnar Blomvågnes, Jon Oen, Anders Vik. 8. rekkje: Kjell Mikkelsen, Einar Breivik, Kåre Heggholmen, Kjell Oen, Bjarne Vik, Håkon Rong, Svein Blomvågnes, Magne Herdlevær, Olav Rong, Karstein Magne Rong. 6 ØyNytt 4/11

7 50ÅRS KONFIRMASJONSJUBILEUM Jubilantane i Blomvåg gamle kyrkje 28/8 Første rekke frå venstre: Aud Jorun Dåvøy, Anne Karin Dåvøy Hellesund, Alvhild Aslaug Dåvøy Abildgaard, Brit-Sissel Karin Gaulen, Liv Haldis Breivik Solhaug, Anne Karin Dale Trellevik, Aud Margrethe Kårbø Oen, Anne Lise Sæle Dale, Lajla Elin Blom, Norunn Oddlaug Rong, Annlaug Berit Rong Jentoft Andre rekke: Aud Astrid Rong Sellevoll, Anna Rong Morken, Brit Johanne Rong, Inger Karin Torsvik Tjelta, Torbjørg Torsvik, Hjørdis Sigrun Vik, Kari Marie Turøy Kalvenes, Jorunn Oline Turøy Askø Tredje rekke: Malvin Gerhard Kvinge Alvheim, Jon Arne Berland, Kåre Magne Harkestad, Trygve Svein Fjeldstad, Martinus Fjeldstad, Kåre Heggholmen, John Ingvald Oen, Malvin Karl Blom, Magnar Karstein Blomvågnes, Birger Martin Rong Vestheim, Fjerde rekke: Karstein Magne Rong, Anton Martin Torsvik, Gunnar Terje Torsvik, Oddvar Gunnar Torsvik, Anders Vik, Gunnar Arthur Solsvik, Olav Kristoffersen, Audun Karstein Kristoffersen, Torleif Odd Turøy, Kjell Kåre Turøy, Heiderspris til Asbjørn Kvalbein Webpastor i Norea Mediemisjon, Asbjørn Kvalbein (67), vart i nyleg tildelt Kristent Radioforums Heiderspris I grunngjevinga til juryen heiter det at «Kvalbein har ein heilt unik produksjonskapasitet» og at han «lagar program med svært godt og variert innhald.» Juryen som har bestått av Geir Magnus Nyborg, Ragnar Sjølie og Vigleik Brekke, påpeikar at Kvalbein er ein framståande pioner innanfor lokalradiosektoren. Kvalbein var rektor på Mediehøgskolen Gimlekollen då lokalradioeventyret starta i Noreg. Han var også leiar av Norea Radio i den tida, og Norea starta tidleg med å knyte lokalradioar saman gjennom ulike program. Kvalbein er i dag ein av dei som er mest å høyre på kristne lokalradioar i Noreg. Juryen påpeikar at prisvinnaren stadig har vore oppteken av å fornye og utvikle seg. Han har makta å knyte radiomediet saman med andre format på web og i skrift. I dag er han kanskje mest kjend som webpastoren. KPK ØyNytt 4/11 7

8 50ÅRS KONFIRMASJONSJUBILEUM Jubilantane i Hjelme gamle kyrkje 21/8 Frå venstre: Wenche Judith Hernar Vinnes Turid Hennø Njåstad Arne Tore Johannessen Bjørg Anlaug Hernar Berland Egil Ingar Svellingen Anne Marie Heggøy Skorpen Gudrun Mariussen Nautnes Skjold Ut på tur Øygarden kommune oppmodar sine innbyggjar til å gå på tur både på «Kul-tur», «Min tur» og tursti-konkurransen. Kommunen og frivilligsentralen har saman fått i gong fleire gode turalternativer for å koma oss ut på tur. Alle stiane som er med i konkurranse er merka og det skal vere lett synlege postkassar med klippemaskin for avmerking på konkurransearket som alle har fått i postkassane (treng du fleire så ta kontakt med Servicetorget på rådhuset). Lokale turentusiastar har gjort dette arbeidet for oss, slik at me har fått fine kart knytt til kvar tur. Går du alle 10 turane og klipper i konkurranseheftet med merkeklipperane er du med i trekninga av fine premiar. Premie er ein GPS for vaksne og ein Ipod for born. I tillegg til dette vert det kvar onsdag gjennomført Kul-tur og anna kvar torsdag er det ein politikar som tek deg med på ein sjølvvalt tur. Program for desse turane har du og fått i postkassa turane vert annonsert på kommunen si heimesida fortløpande. God tur og husk klippekortet Turglede for store og små i ØYGARDEN Øygarden satsar på folkehelsa: TURSTI konkurranse med klippekort MIN TUR: Politikarane inviterer KUL-TUR: Formiddagsturar med guide brubyggjaren 8 ØyNytt 4/11

9 BARNE- OG UNGDOMSSIDER Nytt team! Sarah Ingebjørg Therese Iselin I år skal Øygarden ha team igjen, og det er ikkje kven som helst som har sagt ja til å vera med i team dette året! Alle fire jentene kjem nemleg frå Øygarden og er godt kjent med barne- og ungdomsarbeidet her både som leiarar og deltakarar. Vi tok oss ein prat med det nye teamet då dei var innom kyrkjekontoret. Tekst og foto: Hogne Berland Therese Dale, Sarah Elise Guntveit, Iselin Toft og Ingebjørg Martinussen er namna du må lære deg med ein gong viss du ikkje kjenner dei. Dei vil du nemleg treffe på både her og der i året som kjem. Ungdomsklubben Ichtys på Vik, Laget på ungdomsskulen, leirar på Skjergardsheimen, gudstenester i Blomvåg og Hjelme, søndagsskular og barneklubbar i heile Øygarden kjem til å få besøk av desse jentene i løpet av året. Dei har tidlegare gått på Danielsen VGS i Bergen og det siste året har alle gått på Fjellhaug bibelskule i Oslo. I år skal dei bu saman i eit hus på Torsvik. Når dei skal bu så tett saman og gjera så mykje i lag lurer vi på om dei ikkje er redd for å verta lei av kvarandre dette året? «Det kan jo sikkert skje at vi vert lei kvarandre». seier dei, «men vi er gode vener. Det gjeld berre å ha fokus på kva vi er her for og kvifor vi er i team». «Og blir det krise, kan vi jo berre flytte heim». seier Sarah Elise og ler. Ja, kvifor vil de eigentleg vera i team? «Vi har sjølv vakse opp med å ha team som deltok i barne- og ungdomsarbeidet og veit kva det kan ha å sei. Vi sette stor pris på dette og no har vi sjansen til å gje litt tilbake. Samstundes har vi lært så mykje på bibelskulen som vi har lyst å bruke og lære vidare.» «Og eg gler meg til å verta utfordra», legg Iselin til. «Vi spør gjerne oss sjølv om vi er gode nok, men eg veit at Gud kan bruke oss sjølv om vi tenker at det er ting vi ikkje klarer og det gler eg meg til å sjå. Vi har sett på Fjellhaug at vi vert utrusta av å verta utfordra.» Kva gler de dykk mest til? «Det må vera å verta kjent med borna og ungdomane og få nye vener. Vi håpar at folk stikk innom heime til oss og kan kjenna at dei er velkomen. Det er dei i alle fall!» Er det noko de gruar dykk til? «Kanskje det å skuffe nokon. Vi har jo lyst å vera med å bidra der vi kan, men kanskje vi ikkje rekk over alt. Vi er nok litt redd for ikkje å strekke til.» Det er tydeleg at teamet har tenkt mykje på kva dei vil og kvifor, så dei verkar å vera godt budd for et aktivt år i Øygarden. Til slutt legg dei til at vi må få med at dei er glad for forbøn. «Vi veit kor viktig det er at vi har eit godt forhold til Jesus personleg når vi skal vera ei hjelp for andre. Vi håpar folk i Øygarden kan be om at vi får verta påfylt sjølv, så vi kan gje til andre!» ØyNytt 4/11 9

10 BARNE- OG UNGDOMSSIDER Hogne Berland ny medarbeidar Som vi har nemner på side 13, har Fellesrådet vedteke å kjøpa teneste frå Nordhordland Indremisjon til å fylla stillinga som Barne- og ungdomskonsulent i dei neste tre åra. Hogne Berland har svara ja til å gå inn i dette arbeidet. Han har lærarutdanning frå Høgskolen i Bergen, og har brei erfaring i arbeidet mellom barn og unge, ikkje minst gjennom leirarbeid på Raknestunet og i Sætervika. Han har det siste skuleåret vore tilsett av NLM til å gjera teneste i Øygarden. Vi kjenner såleis Hogne godt og gler oss over å inkludera han i staben. Tekst og foto: ONT Vi møter Hogne, travelt oppteken med å førebu samrådingsmøte mellom det nye teamet, Harald Berge Breistein og Ann Elin Dyrøy frå NLM. Kvifor har de dette møtet? Dette året skal ein, som ein del år tidlegare, ha eit team frå NLM som skal vera ein ressurs for barne- og ungdomsarbeidet i Øygarden. Det er mykje forskjellig arbeid i Øygarden, så dette møtet i dag har vi for å avtale litt kva teamet skal bruke tida si på. Det er mange arbeidsoppgåver som ventar på å verta løyste. Kva oppgåver gler du deg mest til å ta fatt på? Det var eit vanskeleg spørsmål. Det er jo mykje eg gler meg til. Men ein stor del av denne stillinga vert jo arbeidet med konfirmantopplegget. Eg gler meg veldig til å verta betre kjent med konfirmantane og forhåpentlegvis få lært dei noko! Dette året er du og eit team på fire personar klar til å ta fatt på oppgåvene som ventar. Kva tenkjer du om dette? Eg syns det er veldig flott at vi har fått dette teamet og spesielt kjekt er det at dei er i frå Øygarden. Det er bra å kunne vera fleire i arbeidet og eg ser fram til å samarbeide med dei om å nå born og unge med evangeliet. Har du eit overordna mål for dette arbeidet du no går inn i? Ja, det er klart. Målet er at born og unge i Øygarden skal få verta betre kjent med Jesus eller få møta han for fyrste gong! Jesus betalte ein høg pris for at vi skulle få vera saman med Gud og han ynskjer å vera vår bror og ven. Dette må alle få høyra om! Er dette dei mest populære versa i Bibelen? Den største nettstaden for bibeltekstar på nett, Biblegateway, har offentleggjort ein analyse over kva for bibelvers som er mest populære i søkemotoren deira, melder bibel.no. Dei ti bibelstadene som er mest søkt etter, er desse: Johannes 3,16 Jeremia 29,11 Romarane 8,28 Filipparane 4,13 1. Mosebok 1,1 Ordtøka 3,5 Ordtøka 3,6 Romarane 12,2 Filipparane 4,6 Matteus 28,19 KPK 10 ØyNytt 4/11

11 KVA SKJER I ØYGARDEN DENNE HAUSTEN? Barne- og ungdomshausten Sommaren er over og det syns kanskje nokon er trist, men ein ny haust byr på mange moglegheiter! For deg som er så heldig å vera ung er det mykje spennande som skjer i Øygarden i haust. Allereie har mange barnelag hatt første samling på bedehusa rundtom. Tekst: Hogne Berland På eit barnelag får du høyre frå Bibelen, ete litt og vera med på kjekke aktivitetar. På Vik bedehus kan du vera med på Gutten (5 år 5. klasse), Jenteforeninga (5 år 5. klasse) og Yngres (5. 7. klasse). På Rong bedehus startar Sprell Levande-klubben (5 9 år) opp att. Bur du i nærleiken av Blomvåg bedehus kan du stikke innom BLINK og på Oen bedehus er du velkomen på Onsdagsklubben. I tillegg til dette er det søndagsskular både på Vik, Rong, Blomvåg og Tjeldstø. Du kan sjekke dei lokale bedehusprogramma for meir info om tid og stad for dei ulike laga. PLUSS startar opp att med eit skikkelig kick-off onsdag 7. september på Oen bedehus! Dette er ein klubb for alle i Øygarden som går i klasse. På Nautnes bedehus held klubben AHAVA til. Dei har samling siste fredag i månaden for både klasse (kl ) og klasse (kl ). Likar du å synge? Då kan du stikke innom eit av kora i Øygarden. På Vik bedehus øver Lyskastaren (4 år 3. kl.) annankvar mandag. Barnekantoriet øver etter skuletid på Alvheim fredag og i Hjelme kyrkje tirsdag. Er du mellom 10 og 18 år, kan vi anbefale Gospel Teens som øver annankvar tirsdag i Blomvåg kyrkje. Ungdomsklubben Ichtys startar opp laurdag 3. september på Vik bedehus og deretter annankvar laurdag kl. 20. Ichtys er for deg som går i 8. klasse og oppover. Samlingane startar med møte med lovsong og andakt. Etterpå vert det aktivitetar og kafé. Her vert det nye teamet med, så dette er kanskje første sjanse for mange til å treffe på dei! På ungdomsskulen heldt Laget til. Der kan du ta med deg maten og få med deg ei andakt og litt leik kvar torsdag i lunsjen. Er du kanskje ein av dei som ikkje klarer å vente til neste leir? På Skjergardsheimen skal det vera to leirar i haust oktober er det leir for klasse og desember er det klasse sin tur. Viss du er litt skuffa over at det ikkje er leir for deg i haust, kan vi trøyste deg med at då blir det det til våren! Konfirmantundervisninga starta i veke 35 og vil finne stad omlag annankvar veke på Rong senter. I tillegg vert det konfirmantleir november. Husk å få med deg presentasjon av konfirmantane i Blomvåg kyrkje 11. sep. og i Hjelme kyrkje 18. sep! Utdelingar på familiegudstenester hausten 2011! 4-årsbok Blomvåg: 23. oktober. Hjelme: 27. november. Bibel til 5. klassingane Blomvåg: 25. september. Hjelme: 2. oktober. Barnebibel til 5-åringane Sør: På søndagsskular og barnelag. Innbyding kjem i posten. Hjelme: 27. november. ØyNytt 4/11 11

12 SAMLIVSKURS et kurs for et enda bedre samliv Arrangør: Menighetene i Askøy, Fjell, Sund og Øygarden, med støtte fra Barne- og familiedirektoratet. Hva er et PREP kommunikasjonskurs? PREP kan hjelpe par til å ha større glede av forholdet sitt og gir par et verktøy til å forbedre kommunikasjonen. PREP setter søkelyset på det som kan styrke forholdet. På et PREP- kurs er det både humor og alvor. Det vil handle om kjærlighet, forventninger, glede, moro og vennskap, men aller mest om god kommunikasjon. Målet er at par skal lære å kjenne igjen hva slags konflikter som kan skade forholdet, og få noen verktøy til å forbedre kommunikasjonen og til å løse problemer. Kurset er nyttig for alle par samme hvor lenge de har vært sammen og om de er gift eller ikke. Dette kurset er ikke for de som har store problemer i parforholdet, men et kurs som skal hjelpe par til å utvikle og ta vare på det gode samlivet. Kursopplegget er lagt opp med en blanding av forelesninger og pararbeid. Paret jobber kun med seg selv, og blir ikke spurt om å utlevere noe av samlivet til de andre kursdeltakerne. Kurskveldene blir 31.okt, 07. og 14. november kl Kurslokalet er Fjell kyrkje, Sotra Pris pr. par for hele kurset: Kr. 1000,- inkl. kurshefte og middag/forfriskninger hver kurskveld. For spørsmål og påmelding: Kirkekontoret i Fjell tlf , el. Torbjørn Fjøren, mobil Påmeldingsfrist: Fredag 14. oktober Ny bibel vert lansert i oktober 19. oktober vert Bibelselskapet sin nye bibel lansert på nynorsk og bokmål. Det er over tretti år sidan Bibelselskapet sist kom med ei ny omsetjing. I desember 2010 vart den nye omsetjinga godkjent i styret i Bibelselskapet. Den reviderte omsetjinga av Det nye testamentet kom allereie i Medielanseringa skjer i Oslo domkyrkje onsdag 19. oktober. Helga etter, oktober, oppfordrast kyrkjelydar og forsamlingar til ei markering av at Noreg har fått to nye bibelomsetjingar, både på bokmål og på nynorsk. 26. og 27. oktober er det planlagt ei spesiell markering av lanseringa av nynorskomsetjinga av Bibel Den finn stad i Ivar Aasen-tunet og i Volda kyrkje. For første gong har Bibelselskapet invitert folk til å vere med og gi tilbakemeldingar på teksten til oss som har ansvaret for omsetjinga. Det er ei tillitserklæring til bibellesarane. Alle tilbakemeldingar vart lesne og vurderte før Bibelselskapet sitt styre godkjente den endelege teksten mot slutten av Då hadde den vore vurdert og diskutert av ekspertar på norsk, av teologar og av fagfolk på grunnspråka hebraisk og gresk. Ei setning eller eit uttrykk kan ofte omsetjast på ulike måtar, difor vart kvar tekst gjennomgått i minst sju og ofte ni rundar med vurdering og diskusjon før den vart vedteken, skriv generalsekretær i Bibelselskapet, Stein Mydske. KPK OPPSTART AV KOR Øygardskoret: Tysd. 6. sept. kl i Hjelme kyrkje Barnekantoriet: Tysd. 6. sept. kl i Hjelme kyrkje (5. 7. trinn) Fred. 2. sept. kl på Alvheim skule (2. 4. trinn) DU ER VELKOMMEN! Dirigent er Anne Lise Grøm (mob ) MINIBOKHANDELEN ANBEFALAR: Ønskjer du hjelp til å få ei meir heilskapeleg innsikt i den kristen trua? Med «Vi tror sammen» kan du tileigna deg kunnskap og rettleiing om bibelsk tru. Her vert det også gjeve sjelesørgerisk hjelp på område som kan smerta og utløysa spørsmål. Tittelen «Vi tror sammen» viser til at kristne har trua som felleseige ut frå trua si kjelde, Guds openberring i Bibelen. Boka har spørsmål og opplegg for samtale og er godkjent av Norsk Kristelig Studieråd. Boka er skrive av Karl Johan Hallaråker og er gjeve ut på Lunde forlag. Ho er til sals på kyrkjekontoret for kr 285,-. 12 ØyNytt 4/11

13 KORT-NYTT FRÅ KYRKJEVERJA Hjelme kyrkje stengt i oktober Hjelme kyrkje vart innvigd i 1971 og er såleis 40 år dette året. Fellesrådet har søkt kommunen og fått innvilga eit rentefritt lån til nødvendige utbetringar. Orgelet er no ferdig renovert til ein kostnad på kr. Kantor Anne Lise Grøm synest at resultatet er svært positivt og gler seg til å presentera eit betre lydbilete for kyrkjelyden. Arbeid som skal gjennomførast i oktober er skifte av vindauge og legging av nytt golvbelegg. Vidare er det bestilt nye stolar i same design som i Blomvåg kyrkje. Dei gamle benkane vert gitt bort, så berre ta kontakt dersom du ønskjer ein kyrkjebenk! Kyrkja vert opna att søndag 30. oktober dersom alt går etter planen. Flytting av minnestøtta ved Hjelme gamle kyrkje? Det er kome fram tankar om å flytta denne minnestøtta opp til Hjelme nye slik at særleg den yngre generasjonen vert minna om historia som er knytt til støtta. Saka har vore oppe både i Fellesrådet og i nærmiljøutvalet for Bakken krins. Begge er positive til flytting. Det har i det siste kome enkelte innvendingar på ei slik flytting. Det vert difor venta med vidare planlegging til saka er meir utgreidd. Samstundes med kommune- og fylkestingsvalet vert det også kyrkjeval den 12. september. Stad for kyrkjevalet er i kyrkjene frå kl til Kandidatane er presenterte annan stad i ØyNytt. Det er også høve til å førehandsrøysta på kyrkjekontoret fram til fredag 9. september. Sjå elles detaljar på tilsendt valkort Vi oppfordrar den enkelte kyrkjemedlem til å nytta stemmeretten! Stabsnytt Auka stilling som diakonimedarbeidar Bjørg Blom har dei siste tre åra vore tilsett i ein 20% stilling som diakonimedarbeidar. Frå 1. august har Fellesrådet vedteke å auka denne til 40% og har tilsett Bjørg etter intern utlysing. «Innkjøpt» Barne- og ungdomskonsulent frå Nordhordland indremisjon Soknerådet og fellesrådet har vedteke å ikkje føra vidare prosjektstillinga som kyrkjelydspedagog. Råda gav kyrkjeverja fullmakt til å inngå drøftingar med misjonsorganisasjonar om kjøp av tenester for ein periode på 3 år. Vedtaket er no gjennomført ved at ein frå 1. august kjøper teneste som Barne- og ungdomskonsulent frå Nordhordland indremisjon (NhI) for ein 3års-periode. NhI har tilsett Hogne Berland i ei 80% stilling. Sjå omtale om Hogne på side 10. INNKOMNE OFFER Blomvåg: 2. jan Kyrkjelydsarbeidet kr 2496, jan Nordh.Indremisjon kr 2728, jan Åpne dører kr 1781, feb Det Norske Bibelselskap kr 2081, feb Familie og Medier kr 2209, 13. mar Kyrkjelydsarbeidet kr 2350, 27. mar Normisjon kr 2387, 10. apr Bildøy Bibelskule kr 2383, 24. apr Fjellhaug bibelskule kr 5822, 7. mai KRIK kr 3327, 8. mai Kyrkjelydsarbeidet kr 3539, 14. mai Strømmestiftelsen SKRIK kr 3588, mai Kyrkjelydsarbeidet kr 2853, 22. mai Den Norske Israelsmisjon kr 3407, 5. juni «Radiopresten» kr 3331, juni Strømmestiftelsen kr 1735,50 Hjelme: 1. jan Kyrkjelydsarbeidet kr 1442, 9. jan Sygna vid.skule kr 2768, 23. jan Bildøy Bibelskule kr 2420,50 6. feb Israelsmisjonen kr 4506, 20. feb Det Norske Bibelseskap kr 3005, 6. mar Fjelltun bibelskule kr 2665, 20. mar Strømmestiftelsen kr 2759, 3. apr Nordh.Indremisjon kr 2619, apr Kristen muslimmisjon kr 5381, apr Fjellheim Misjonsskule kr 4564, 1. mai Normisjon prosj.sanden kr 1845, 15. mai LAGET kr 4942, 17. mai Kyrkjelydsarbeidet kr 3521, mai «Radiopresten» kr 1375, 12. juni Kyrkjelydsarbeidet kr 3768, juni Normisjon kr 3806,50 ØyNytt 4/11 13

14 KVA SKJER I ØYGARDEN DENNE HAUSTEN? Velkommen til INRI Rong bedehus kl Samling for dei minste under talen, og SøndagRing for dei større borna. Kaffi, saft og kaker etter kvar samling 4. sept Audun Hjellvik 18. sept Audun Hjellvik 2. okt Ivar Fjeld familiefeiring 16. okt Asle Hetlebakke 30. okt Glenn Nord-Varhaug 13. nov Øystein Rong 18. nov Night of worship i Kulturhuset. Trygve Helgesen m/band. Viggo Wilhelmsen 20 nov Viggo Wilhelmsen 27. nov Gunstein Nes tema: Israel 11. des Asle Hetlebakke Adventsfest Velkommen til bibeltimar på Nautnes bedehus 18. aug. Audun Hjellvik aug. Møteveke med Roald Evensen 8. sept. Harry Wiig Andersen 20. okt. Asle Hetlebakke 24. nov. Audun Hjellvik Eldretreff hausten 2011 i Hjelme kyrkje Onsdagar kl sept. 19. okt. 16. nov. Des. førjulsfest På Tednebakkane Torsdagar kl sept 20. okt 17. nov 8. des - julefest Eldretreffa er for alle i alderen 65+ og er kyrkja sitt diakonale arbeid for denne aldersgruppa. Du er hjarteleg velkommen til eldretreff både i kyrkjelydssalen i Hjelme og på Tednebakkane omsorgssenter! Velkommen til Vik bedehus! 4.sept kl Storsamling m. søndagsskule. Velkomstfest for fam Amenya?? Jon Ivar Friborg talar. Bedehuskaffi 11. sept. kl Småmøte v/ole A Vik 13. sept. kl Bibeltime m. Odd Sverre Hove 17. sept. kl Undervisning av Audun Hjellvik 18. sept. kl Storsamling m. søndagsskule. Audun Hjellvik talar 25. sept. kl Småmøte v/per Landro 27. sept. kl Møte m. Heggernes- Kveldsmat 2. okt. kl Storsamling m søndagsskule DISM Bedehuskaffi 11. okt. kl Bibeltime m. Annbjørg Barane 16. okt. kl Storsamling m søndagsskule Bjørnar Gudmestad talar 23. okt. kl Småmøte v/oskar Vik 25. okt. kl Bibeltime Stig Magne Heitmann. Kveldsmat 29. okt. kl Guttenbasaren Normisjon Andakt: Ole Andreas Wastvedt 30. okt. kl Storsamling m/søndagsskule Team frå Norkirken 4. nov. kl Fiskarheimskveld 6. nov. kl Småmøte v/magnus Vik 10. nov. kl (NB:Torsdag) Bibeltime/møte m/ungdomsteam frå Nordhordland 13.nov. kl Indremisjon Storsamling m søndagsskule Ungd.team Norh. Indremisjom. Bedehuskaffi 20. nov. kl Småmøte v/kåre Daniel Torsvik 22. nov kl Bibeltime m/odd Bjarne Skogestad. Kveldsmat 25. nov. kl Litteraturkveld (Yngres 27. nov. kl Adventsamling ved Søndagsskulen. Bevertning 4. des. kl Småmøte v/ingolf Solsvik 6. des. kl Bibeltime Roald Kvam m/team frå Bibelskulen 11. des. kl Storsamling m/søndagsskule Morten Torsvik talar. Bedehuskaffi 18. des. kl Småmøte v/gunnar Solsvik OLA HOVDENS LEGAT Etter statuttane er det ungdom frå tidlegare Hjelme kommune som har høve til å søkja støtte til høgre utdanning. «Under elles like vilkår skal dei gå føre som tek sikte på høgre utdanning i 4 år eller meir ved høgskule, universitet eller anna utdanningsinstitusjon, med rekna slik som gjev praktisk utdanning» (sitat statuttane) Søknadsskjema kan du få ved å veda deg til Øygarden kommune v/sørviskontoret, eller på kommunen si nettside under «Søknadsskjema» (http://www.oygarden.kommune.no) Søknadsfrist er 31 oktober styret - Vil du vere frivillig på Kirkens SOS kriseteneste? Innføringskurs for nye medarbeidarar på telefon eller SOS-chat tar til i slutten av september! Vi treng menneske som vil prate med medmenneske som har det vanskeleg. Oppgåva di er å lytte og tenke høgt saman med den som tar kontakt. Du skal ikkje gje råd eller løyse den andre sine problem. Du får innføringskurs, rettleiing og vidare fagleg oppfølging så lenge du er med i tenesta. Vanleg vaktturnus er ca. kvar 12. dag, tilpassa din kvardag. Kirkens SOS er ein døgnopen krisetelefon, tilgjengeleg via telefon og internett. Du må vere mellom 20 og 80 år, og du må ha avstand til eigne kriser. Kursstart 26. september. Kontakt oss på / , eller 14 ØyNytt 4/11

15 KANDIDATAR TIL ØYGARDEN SOKNERÅD Frå Blomvåg sokn: Ingebjørg Martinussen, 20 år, frå Knappen. Medlem i «Lyskastaren» barnekor, Generell studiekompetanse, eitt års bibelskule på Fjellhaug. Barne- og ungdomsarbeid, musikk i kyrkjelyden. Margit Sæle Jørgensen, 41 år, frå Knappen. Hjelpepleiar, tilsynsførar for barn i fosterheim, har vore styremedlem i Vik bedehus og i styret for Kystmuseet, leiar i barnelag og søndagsskule. Barne- og ungdomsarbeid, diakoni, familiegudstenester, eldretreff. Øyvind Solsvik, 36 år, frå Dale. Lærar på Øygarden ungdomsskule, vore med i soknerådet i to periodar, har drive med barne- og ungdomsarbeid i ei årrekke på forkjellige felt. Bruk av musikk i kyrkjelyden, spesielt knytt opp mot konfirmantarbeidet Jakob Kåre Blom, 56 år, frå Blom. Fiskeoppdrettar. Vore i fleire periodar med i krinsstyret for NLM, leiar for styret i Blom bedehus, formann i nemnda for ny barnehage på Toft i regi NLM. Har tidlegare vore med i soknerådet i ein periode. Samarbeid mellom kyrkje og misjon i barne- og ungdomsarbeidet Erling Vik, 55 år, frå Vik. Avdelingsbanksjef. Frivillige verv i styret for Vik bedehus, leiar i barne og ungdomsarbeid på bedehuset, Medlem av soknerådet i to periodar. Samspel mellom det eksisterande arbeidet i kyrkje og bedehus i kommunen. Eli Karin Helle, 57 år, frå Torsvik. Sjukepleiarutdanning, vidareutdanning i geriatri, tilsett på Tednebakkane Omsorgssenter. Har tidlegare vore med i søndagsskulearbeid. Prioritering av eldrearbeid i kyrkjelyden. Turid Toft Amenya, 55 år, frå Toft. Utdanning som kyrkjelydspedagog. Nyleg heimkomen etter fleire periodar som utsending for NLM i Aust Afrika. Medlem av krinsstyret i NLM, medlem av regionsstyret for Scripture Mission i Aust Afrika. Tilsett i Dnk i Sandviken og Øygarden. Johan Jarle Dale, 60 år, frå Dale. Fiskar og sjømann, vaktmeister, medlem av krinsstyret i DISM, har i fleire år vore leiar for eldretreffa i Blomvåg sokn Styrka trusopplæringa, at kyrkja følgjer opp menneske frå fødsel til grav, at me får behalde kyrkja som ein trygg og god stad å tena Gud i. Heilskapeleg kyrkje, trusopplæring, familiediakoni. Ole Andreas Wastvedt, 31 år, frå Vik. Lundeneset vgs, Bachelorgrad i økonomi og IT-leiing, Bildøy Bibelskole, Eittåring i Øst-Finnmark Indremisjon/ Varanger Radio og Finnmarksarbeidar i NLM, styremedlem Vik bedehus, styremedlem i Kristen radio Sotra og Kystradioen. Styrke kristen lokalradio og mediearbeidet generelt, arbeid med trusopplæring, styrke lags- og leirarbeid, motarbeide liberal teologi. Geir Jensen, 55 år, frå Dale. Brannmannsutdanning, fagbrev tunge køyretøy, vaktmeister, vedlikehaldsteknikar, hovudtillitsvalt Delta (KFO). Styrking av diakonitenesta og eldretreffa i nord og sør, styrking av trusopplæringa, halda fram samarbeidet med NLM og NhI. ØyNytt 4/11 15

16 KANDIDATAR TIL ØYGARDEN SOKNERÅD Frå Hjelme sokn: Andreas Kårbø, 50 år, frå Hatten. Maskinteknikar frå Bergen Tekniske Fagskule. Har dei siste 25 åra vore tilsett i Øygarden kommune, no som einingsleiar for teknisk drift og service. Var i ein periode utsending for NLM i Aust-Afrika. Har hatt ulike verv i skulelaget, korarbeid, indremisjonen og Misjonssambandet (lokalt regionalt og internasjonalt). Har vore medlem av soknerådet den siste perioden. Monica Breivik, 34 år, frå Harkestad. Diverse arbeidsplassar, no heimeverande, tatt del på Alpha-kurs og forskjellig frivillig arbeid. Barnearbeid, ungdomsarbeid, musikk. Styrkja samarbeidet mellom kyrkja og organisasjonar knytt til bedehusarbeidet, styrkja trusopplæringsarbeidet for Øygardsfolket. Astrid Nautnes Rustad, 52 år, frå Nautnes. Examen artium, tilsett i Hordaland fylkeskommune, sentraladmin. og i Øygarden kommune frå Har vore aktiv vararepresentant til soknerådet dei to siste periodane. Unni Bekkenes, 54 år, frå Dåvøy. Heimearbeidande Arbeid mellom barn og unge Barne- og ungdomsarbeid. Utfordringa med å ta vare på/halde på ungdommane i eit kristent miljø, diakoniarbeidet, styrke og få fleire med i det frivillige arbeidet. Råmund Skjold, 44 år, frå Skjold. Norges Landbrukshøgskole, naturforvaltning, lærar på Val jordbruksskole og Stend jordbruksskule, no tilsett som fagleiar landbruk og miljø i Øygarden kommune. Styreverv i skulelaget, i styret for Skjergardsheimen og Bergen birøktarlag. Musikk og song i gudstenesta, oppfølging av uløna medarbeidarar, barne- og ungdomsarbeid, få fleire med i kyrkja. Ingvild S Myhre, 41 år, frå Ådnevika. Laboratorieteknikar, kokk hotell &restaurant, næringsmiddelteknikar, internrevisor: HMS, kvalitet- &miljøsystem, økonomi/rekneskap. Barne- og ungdomsarbeid Bjørg Fjeldstad, 56 år, frå Ådnevika. Sjukepleiar frå Bergen diakonissehjem, med vidareutdanning i diakoni og geriatri frå Lovisenberg og Betanien. No tilsett på Tednebakkane omsorgssenter. Gudstenestene og gudstenestelivet, tilrettelegging for alle grupper i gudstenestene. Trygve Johannes Hellesøy, 73 år, frå Hellesøy. Lærar/adjunktutdanning, soknediakon, ordinert prest med teneste fleire stader i landet. Har vore medlem av kommunestyre, helse- og sosialstyre, edruskapsnemnd og barnevernsnemnd. Diverse fagforeningsarbeid og stiftsleiar i Diakonforbundet. Trusopplæring og diakoni 16 ØyNytt 4/11

17 Gje kyrkja gode råd! Valpresentasjon frå valrådet i Bjørgvin bispedøme Kven vil du skal sitja i bispedømerådet og på Kyrkjemøtet, kyrkja sitt «storting»? Alle kyrkjemedlemer som er 15 år eller eldre kan vera med på å bestemma dette direkte. Ved å røysta ved bispedømerådsvalet, er du med på å bestemma kva retning Den norske kyrkja skal gå i. På dei neste sidene får du ein kort presentasjon av kandidatane til bispedømerådsvalet. Meir informasjon om kandidatane og svara deira på aktuelle kyrkjelege spørsmål finn du på: DEN NORSKE KYRKJA Bjørgvin bispedømeråd ØyNytt 4/11 17

18 Dei leke kandidatane i alfa Nils Dagestad Eivind E. Elseth Terje Roald Halsnes Bjarte Hetlebakke 68 år. Bonde/pensj. rektor. Voss, Hardanger og Voss prosti. 27 år. Student. Fridalen, Bergen domprosti. 51 år. Hjelpepleiar/bonde. Fjaler, Sunnfjord prosti. 21 år. Student. Salhus, Arna og Åsane prosti. Sokneråd, kommunestyre og fylkesting. Leiar for fleire utval, store prosjektarbeid og tingingar med sentrale styresmakter. Fornya og vitalisera forkynninga Rekruttering, engasjera frivillige Skapa glede og entusiasme Tenkja heile menneske KFUK-KFUM (leiar vinterfestival, krinsstyre), sokneråd, ungdomsrådet i Bjørgvin (leiar og nestleiar), repr. skap Kirkens SOS Bjørgvin, vik. kateket i Olsvik. Trusopplæring, born og unge Utvikle diakonale tiltak Leiar sokneråd, leiar fellesråd, styre for kyrkjelydshus, vara kommunestyre, leiar grendelag. Trusopplæring Ny gudstenesteordning Inkluderande kyrkje Ungdomsarbeid Diakoni Leiar KRIK-lag, konfirmantlærar, styremedlem Hordvik indremisjon, fritidsforkynnar Nordhordland Indremisjon. Ungdomsarbeid Smågrupper Forholdet kyrkje/bedehus Liturgi Berit Nøst Dale 59 år. Høgskolelektor. Meland, Nordhordland prosti. Sokneråd, Normisjon (landsstyret og regionsstyre). Leiar gudstenestelag. Trusopplæring for vaksne Frivillegarbeid i kyrkja Borna sin plass i gudstenesta Sigbjørn Grønås 72 år. Prof. emeritus. Os, Midhordland prosti. Leiar sokneråd, tekstlesar, medlem av gruppa for miljø, forbruk og rettferd i Bjørgvin, Naturvernforbundet, Besteforeldreaksjonen for ansvarleg klimapolitikk. Dåpsopplæring, konfirmantar Kreativt gudstenesteliv Vår jord, forbruk og rettferd Offentleg debatt Cathrine Waaler Halstensen 33 år. Einingsleiar. Bergen domkirke, Bergen domprosti. Medlem bispedømerådet, prostileiar og dagleg leiar ulike sokn i Bergen, Kirkens bymisjon, styremedl. Norges huseierforbund. Diakoni, inkludering, omsorg Ungdomskulturkirken St. Jakob Born og unge og Unge vaksne i kyrkja Ingmar Ljones 68 år. Pensjonist. Arna, Arna og Åsane prosti. Medlem Bjørgvin bispedømedømeråd. Leiar sokneråd og Bergen kirkelige fellesråd. Ordførar, stortingsrepresentant, m.m. Barne- og ungdomsarbeid Gudstenestefellesskap Diakoni Samarbeid andre lag/org. Frivillige medarbeidarar Terje S. Edvardsen 66 år. Adm.dir. Fridalen, Bergen domprosti. Leiar for etabl. av Kirkens bymisjon Bergen, styreleiar bymisjonen, men. råd, Åpen kirke, Haraldsplass diakonale sykehus/høgskole, Garnes U- senter, Diakoniledermøtet m.m. Trusopplæring Kyrkjeoppslutnad Stat-kyrkje reform Diakoni Ungdomsarbeid Hildur Heie 57 år. Pleie- og omsorgsleiar. Tysnes, Sunnhordland prosti. Leiar sokneråd, politiske verv. Representantskap Bergen diakonissehjem. Gudstenesta Diakoni Trusopplæring Misjon 18 ØyNytt 4/11

19 betisk rekkefølgje Egil Morland 61 år. Førstelektor. Fjell, Vesthordland prosti. Bjørgvin bispedømeråd, rektor NLA, Ulike prestestillingar, leiar presteforeininga, leiar bedehus, kommunestyre, varaordførar m.m. Dåpsopplæring/foreldreansvar Gudstenesta, innføring av ny liturgi Avvikling av statskyrkja Inger Helene T. Nordeide 50 år. Utviklingsleiar. Førde, Sunnfjord prosti. Bjørgvin bispedømeråd, Senter for Livsmeistring, leiar kyrkjetun, søndagsskulelærar, kyrkjeblad. Open og tydeleg kyrkje Diakoni Trusopplæringsreforma Arbeidsvilkår for prestar Stat-kyrkje spørsmålet Ruth Ingrid Skoglund 46 år. Førsteamanuensis. Fjell, Vesthordland prosti. Styringsgruppe trusopplæringa i Fjell, søndagsskule. Forskingsprosjekt tilknytta Stiftelsen Kirkeforskning (KIFO) Trusopplæring Familiearbeid Vemund Atle Øiestad 63 år. Tannlækjar. Nordsida, Nordfjord prosti Leiar sokneråd, fellesråd, leiar prostiråd, diverse prosjektarbeid tannhelse. Trusopplæringsreforma Gudstenestereforma Ei arbeidsgjevarlinje i kyrkja Grøn kyrkjelyd Vedlikehald kyrkjebygg Kari Synnøve Muri 46 år. Fysioterapeut og folkehelsekoordinator. Olden, Nordfjord prosti. Sokneråd, fellesråd, Normisjon, Leiar vegleiingstenesta i Oase. Innvik Fjordhotell Misjonsheimen, Norsk Fysioterapeutforbund, Indre Nordfjord Turlag (DNT) m.m. Arnt Erik Nordheim 29 år. Rådgjevar. Stedje, Indre Sogn prosti. Jurist. Nestleiar ungdomsrådet i Bjørgvin, Indremisjonen Bibeltru lære Konfirmantarbeid Diakonale tenester Trusopplæring Samhandling Aud Marie Stundal 60 år. Studieleiar. Kaupanger, Indre Sogn prosti Leiar sokneråd, fellesråd, kyrkjeblad, frivilligsentral, bedehus, skule- og ungdomskorps m.m. Barne- og ungdomsarbeid Ta i bruk den nye liturgien Samarbeid mellom kyrkja og andre kristne organisasjonar Julie-Ane Ødegaard 28 år. Stipendiat. Løvstakksiden, Bergen domprosti. Krinssekretær Bjørgvin KFUK-KFUM, medlem av krinsstyret, menighetskonsulent, frivillighetskoordinator, studiekonsulent, ungdomsarbeidar, kordirigent m.m. Levande gudstenester Bønearbeid Trusopplæring for alle Medarbeidarskap Diakoni lokalt og globalt Ei folkekyrkje å være glad i Forbruk og rettferd Lokalsamfunn & kyrkjelyd Kultur Medarbeidarskap Marta Onstein 52 år. Lærar. Etne, Sunnhordland prosti. Leiar sokneråd, prostiråd, speidarleiar i 31 år, Leiar Forteljarfestival i Etne. Barne- og ungdomsarbeid ØyNytt 4/11 19

20 DEN NORSKE KYRKJA Bjørgvin bispedømeråd Kva er bispedømerådsvalet? september er det kyrkjeval, i tilegg til kommune- og fylkestingsvalet. Denne dagen skal tre av dei leke medlemene til Bjørgvin bispedømerådet veljast. Dei vert også utsendingar frå Bjørgvin til Kyrkjemøtet. Kyrkjemøtet vil ha ei viktig rolle i å bestemma korleis Den norske kyrkja skal organiserast etter kvart som banda til staten vert lausare. Ytterlegare fire medlemer i bispedømerådet vert i november valde av dei nye sokneråda. I tillegg skal prestane og andre tilsette i kyrkja velja to medlemer. Biskopen er fast medlem av bispedømerådet. Slik røystar du ved valet Som kyrkjemedlem kan du røysta på den eller dei personane dei helst vil ha inn ved å setja tal framfor namnet (sjå eksempel under til høgre). Røystesetelen er alfabetisk. Kandidatane har difor like stor sjanse til å bli valde, uavhengig av kvar dei står på lista. Røystesetlar utan tal vil bli forkasta. Du må merka minst ein kandidat med eit tal, men kan markera rekkefølja for så mange du vil, opp til 19. Desse skal då merkast frå 1 til 19, der kandidaten som er merka nummer 1 er den du helst vil ha inn. Kyrkjevalet 2011 kort sagt Døme på utfylt røystesetel vil finnast i vallokalet. Valdagane er 11. og 12. september, dei fleste stader berre 12. september. Førehandsrøysting er mogeleg frå 10. august. Kandidatane blir valde for fire år. Alle medlemer av Den norske kyrkja har røysterett frå det året dei fyller 15. I august vil alle med røystrett få eit valkort i posten med informasjon om kvar og når dei kan røysta. Storsatsinga på årets kyrkjeval er eit resultat av kyrkjeforliket i Stortinget i Valpresentasjon frå valrådet i Bjørgvin bispedøme Adresse: Bjørgvin bispedøme, postboks 1960, 5817 Bergen Telefon: Telefaks: ØyNytt Internett: 4/11 Bli betre kjent med dei leke kandidatane til bispedømerådet Kven er kandidatane? Kva står dei for og kva meiner dei om ulike spørsmål? Les meir i brosjyre du får på kyrkjekontoret eller på Der finn du bl.a. eit utvida oversyn over kandidatane sin bakgrunn og deira svar på følgjande spørsmål: Oppslutninga om gudstenestene går tilbake. Kva kan og bør kyrkja gjere for å snu denne trenden? Korleis tenkjer du at ressursar knytte opp til trusopplæringa kan styrke ungdomsarbeidet med utgangspunkt i konfirmantarbeidet? Prestane i distrikta gjer teneste i fleire sokn i prostiet. Korleis vil du sikra at kyrkjelyden kan forhalda seg til ein lokalt tilknytta prest? Bør Bjørgvin bispedøme seie ja til å tilsette homofilt samlevande prester? Meiner du Den norske kyrkja bør vedta ein liturgi for vigsel av likekjønna par? Kva er den viktigaste utfordringa for kyrkja akkurat no? Brosjyren med den utfyllande presentasjonen vil bli sendt kyrkjekontora før førehandsrøystinga tek til 10. august. Nokre av kandidatane vil også bli å finna på Facebook, sjå link på Val av leke medlemmer til BJØRGVIN BISPEDØMERÅD / KYRKJEMØTET september 2011 (direkte val) Det skal veljast 3 representantar til bispedømerådet og Kyrkjemøtet. Kandidatlista er uprioritert og sett opp i alfabetisk rekkjefølgje. Rangering Kandidatar Minst éin av kandidatane skal rangerast. Du kan rangere så mange kandidatar som du ønskjer. Røystesetlar med manglande rangering vert forkasta. Marker rangeringa av kandidatar med tal i ruta til venstre for namnet på kandidaten. Tala skal skrivast slik: Einsifra tal skal skrivast slik: Tosifra tal skal skrivast slik: Dagestad, Nils, gardbrukar/pensjonist, Voss sokn, 68 år Dale, Berit Nøst, høgskulelektor, Meland sokn, 59 år Edvardsen, Terje Steen, adm. dir., Fridalen sokn, 66 år Elseth, Eivind, student, Fridalen sokn, 27 år Grønås, Sigbjørn, professor em., Os sokn, 72 år Halsnes, Terje Roald, hjelpepleiar/bonde, Fjaler sokn, 51 år Halstensen, Cathrine, einingsleiar, Bergen domkirke sokn, 33 år Heie, Hildur, pleie- og omsorgsleiar, Tysnes sokn, 57 år BRETTAST HER MED TEKSTEN INN Hetlebakke, Bjarte, student, Salhus sokn, 21 år Ljones, Ingmar, pensjonist, Arna sokn, 68 år Morland, Egil, førstelektor høgskule, Fjell sokn, 61 år Muri, Kari Synnøve, fysioterapeut og folkehelsekoordinator, Olden sokn, 46 år Nordeide, Inger Helene Thingvold, utviklingsleiar, Førde sokn, 50 år Nordheim, Arnt Erik, rådgjevar, Stedje sokn, 29 år Onstein, Marta, lærar, Etne sokn, 52 år Skoglund, Ruth Ingrid, førsteamanuensis høgskule, Fjell sokn, 46 år Stundal, Aud Marie, studieleiar høgskule, Kaupanger sokn, 60 år Ødegaard, Julie-Ane, stipendiat, Løvstakksiden sokn, 28 år Øiestad, Vemund Atle, tannlækjar, Nordsida sokn, 63 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING NYNORSK INNHALD GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING... 2 GRAVFERDSORDNING:... 2 1. MENS VI SAMLAST... 2 2. FELLES SALME... 2 3. INNLEIING VED LEIAR... 2 4. BØN... 2 5. MINNEORD...

Detaljer

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd VISJON I arbeidet for og med dei medarbeidarane i Fjell sokn har vi utarbeida ein visjon: I Fjell sokn vil vi

Detaljer

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid Matteus: Tid: Tidleg på 60-talet e.kr. Forfattar: Apostelen Matteus. Adressat: Jødar. Markus: Tid: En gang på 60- talet e.kr. Forfattar: Johannes Markus Adressat: Romarar

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

VELSIGNING AV HUS OG HEIM

VELSIGNING AV HUS OG HEIM KR 15.4/12 VELSIGNING AV HUS OG HEIM 1 Denne liturgien kan brukast når folk bed presten eller ein annan kyrkjeleg medarbeidar om å koma og velsigna den nye heimen deira. 2 Dersom presten blir beden om

Detaljer

Ser du det? Ved Odd Erling Vik Nordbrønd døveprest i Møre Anne Marie Sødal kateket i døvekirken Nordenfjelske distrikt

Ser du det? Ved Odd Erling Vik Nordbrønd døveprest i Møre Anne Marie Sødal kateket i døvekirken Nordenfjelske distrikt Ser du det? Hvordan jobbe med trosopplæring og bibelfortellinger med hovedvekt på det visuelle. Vi lever i en mer og mer visuell tid, og dette bør få konsekvenser for hvordan kirken kommuniserer med og

Detaljer

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike Molde Domkirke 2016 Konfirmasjonspreike Så er altså dagen her. Den store dagen. Dagen eg trur mange av dykk har gleda seg til lenge. Og det er lov å kjenne litt sommarfuglar i magen og både glede og grue

Detaljer

MØTEBOK BREMNES SOKNERÅD

MØTEBOK BREMNES SOKNERÅD DEN NORSKE KYRKJA Bremnes sokneråd MØTEBOK BREMNES SOKNERÅD Møtestad: Rådhuset Tid: Tysdag 26.11.2013 kl. 19.30-22.00 Desse møtte: Berit Hallaråker, Asbjørn Gundersen, Bjarte Aartun, Karl Mæland, Elin

Detaljer

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går i.

Detaljer

Møteprotokoll for møte i

Møteprotokoll for møte i Møteprotokoll for møte i Masfjorden Kyrkjelege Fellesråd 27.01. 2015 kl. 1815 i kantina på kommunehuset. Desse møtte: Ragnhild Skuggedal Britt E. Nordland Åse Dyrkolbotn Øyvind Kristoffersen Egil Kvingedal

Detaljer

Referat frå Soknerådsmøte 17.oktober 2013

Referat frå Soknerådsmøte 17.oktober 2013 Referat frå Soknerådsmøte 17.oktober 2013 Sokneråd FOK Tilstede: Merknader / Vararepresentant: Jon Lende Leiar av soknerådet Tor Arne Laland Sigve Klakegg Karl Inge Lygre Til stades siste del av møtet

Detaljer

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd I. SAMLING Klokkeringing Informasjon om gudstenesta i dag. (Evt. Korte kunngjeringar) Informasjonen blir avslutta med: Lat oss vera

Detaljer

Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10

Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10 Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10 Velkomsthelsing. Leiar: Forsamlinga skal i dag ta imot dette barnet (bruk gjerne namnet). Vi gjer dette med glede og i bevissthet om det ansvaret dette legg på

Detaljer

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball.

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. HEILSETNINGAR 2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. Vi reiser til Cuba. Carmen les ei bok. Arne lagar middag. Luisa er på skulen. Det snør. I

Detaljer

Minnebok. Minnebok NYNORSK

Minnebok. Minnebok NYNORSK Minnebok NYNORSK 1 Minnebok Dette vesle heftet er til dykk som har mista nokon de er glad i. Det handlar om livet og døden, og ein del om korleis vi kjenner det inni oss når nokon dør. Når vi er triste,

Detaljer

Velkomen til. Dette heftet tilhøyrer:

Velkomen til. Dette heftet tilhøyrer: Velkomen til Dette heftet tilhøyrer: 1. samling: Kva er Bibelen? Skapinga. Babels tårn Forskaroppgåve 1 På denne samlinga har vi snakka om Bibelen. Det er ei gammal bok som har betydd mykje for mange.

Detaljer

5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat

5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat 5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat Mat: Ingunn AU Arbeidsutvalet for soknerådet. Møter kvar månad ca 1 veke før soknerådsmøtet. Tar unna saker av meir forretningsmessig karakter. SR Soknerådet FR Klepp

Detaljer

Utviklingsplan 2015-2017 for Ørsta frikyrkje

Utviklingsplan 2015-2017 for Ørsta frikyrkje Utviklingsplan 2015-2017 for Ørsta frikyrkje Visjon: Å gjere Jesus synleg I perioden 2015-2017 skal visjonen synleggjerast gjennom fire utvalde satsingar. Gudstenester, offerdagar, misjonsmesse og andre

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE Alle vaksne i Lyefjell barnehage arbeider for at det enkelte barn opplever at: Du er aktiv og tydelig for meg Du veit at leik og venner er viktige for

Detaljer

Jon Fosse. For seint. Libretto

Jon Fosse. For seint. Libretto Jon Fosse For seint Libretto Personar Eldre kvinne, kring seksti-sytti Middelaldrande kvinne, kring førti Mann, kring femti Fylgje Yngre kvinne, kring tretti Med takk til Du Wei 2 Ei seng fremst, godt

Detaljer

Plan for undervisning

Plan for undervisning Side 2 av 12 Vi er ansvarlege for konfirmasjonstida på Osterøy vil gjerne gje deg ynskjer å vera konfirmant, og dykk konfirmantforeldre/ -føresette informasjon om konfirmantopplegget vårt. Konfirmasjon

Detaljer

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-)

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Alle borna i 1 klasse byrjar å bli trygge i sine nye omgivelser.

Detaljer

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv.

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv. Særemne 3-100 år med stemmerett I 2013 er det hundre år sidan alle fekk stemmerett i Noreg. På Norsk Folkemuseum arbeider vi i desse dagar med ei utstilling som skal opne i høve jubileet. I 2010 sendte

Detaljer

2 Inngangsord. 1 Preludium/Inngang. ORDNING FOR Vigsel. Anten A. L I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande. Eller B

2 Inngangsord. 1 Preludium/Inngang. ORDNING FOR Vigsel. Anten A. L I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande. Eller B ORDNING FOR Vigsel Under handlinga kan det gjevast rom for medverknad av ulike slag. Det kan vera medverknad frå bryllaupsfølgjet ved einskilde av dei liturgiske ledda, og det kan vera tillegg til handlinga

Detaljer

ÅRSMELDING FOR VANGSNES SOKNERÅD

ÅRSMELDING FOR VANGSNES SOKNERÅD ÅRSMELDING FOR VANGSNES SOKNERÅD 2014 Årsmelding for Vangsnes Sokneråd 2014. Medlemar: Oddveig Kristine Fimreite ( leiar) Gro Heimdal ( nestleiar og trusopplæring) Leif Audun Sætre ( medlem i fellesrådet)

Detaljer

Opplegg for ei samling i kyrkjerommet, gjerne før utdeling av Skatten i Liljedal av Runar Bang

Opplegg for ei samling i kyrkjerommet, gjerne før utdeling av Skatten i Liljedal av Runar Bang Skattejakt for 8-åringar Opplegg for ei samling i kyrkjerommet, gjerne før utdeling av Skatten i Liljedal av Runar Bang Kort sagt Dette opplegget bygger på boka Skatten i Liljedal der dei tre hovudpersonane

Detaljer

Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.15 Møtedato: 01.10.14

Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.15 Møtedato: 01.10.14 Side 1 av 5 Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.15 Møtedato: 01.10.14 Frå saksnummer: 60/ 14 Møtestad: Kyrkjestova på Bore Til saksnummer: 67/ 14 Av soknerådet sine medlemmar/ varamedlemmar møtte Medlemmer

Detaljer

kjærleiken ein har til kyrkja. Denne arven er det som må førast vidare til neste generasjon.

kjærleiken ein har til kyrkja. Denne arven er det som må førast vidare til neste generasjon. Visitasforedrag i Vik 6. mars 2016 Kjære kyrkjelyd! Takk for flotte dagar her i Vik! Det er ei fantastisk vakker bygd. Og det handlar ikkje berre om naturen. Her har forfedrene dykkar bygd dei vakraste

Detaljer

Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.00 Møtedato: 27.08.14

Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.00 Møtedato: 27.08.14 Side 1 av 5 Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.00 Møtedato: 27.08.14 Frå saksnummer: 50/ 14 Møtestad: Høgaleitet 36, heime hos Nicolai Til saksnummer: 59/ 14 Av soknerådet sine medlemmar/ varamedlemmar

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ UNGDOMSTINGET BJØRGVIN BISPEDØME, ST JAKOK KYRKJE, BERGEN 17-19 april 2015:

PROTOKOLL FRÅ UNGDOMSTINGET BJØRGVIN BISPEDØME, ST JAKOK KYRKJE, BERGEN 17-19 april 2015: PROTOKOLL FRÅ UNGDOMSTINGET BJØRGVIN BISPEDØME, ST JAKOK KYRKJE, BERGEN 17-19 april 2015: UT 01/15: Konstituering og godkjenning Val av dirigentar, referentar og tellekorps Dirigentar: Nora Baartvedt og

Detaljer

Liturg: I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande (krossteikning).

Liturg: I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande (krossteikning). Liturg: I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande (krossteikning). A: Så seier Herren: Det folk som ferdast i mørkret, skal sjå eit stort ljos. Over dei som bur i skuggelandet skal ljoset stråla

Detaljer

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba.

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba. LEDDSETNINGAR 1 Gjer setningane om til forteljande leddsetningar. Carmen er kona hans. Luisa går på skule i byen. Leo er tolv år. Ålesund er ein fin by. Huset er raudt. Det snør i dag. Bilen er ny. Arne

Detaljer

Han fortalde dei ei likning om at dei alltid skulle be og ikkje mista motet Lukas 18:1-7

Han fortalde dei ei likning om at dei alltid skulle be og ikkje mista motet Lukas 18:1-7 Bønn «Han fortalde dei ei likning om at dei alltid skulle be og ikkje mista motet: «I ein by var det ein dommar som ikkje hadde ærefrykt for Gud og ikkje tok omsyn til noko menneske.i same byen var det

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON NYNORSK INNHALD KVA ER KONFIRMASJONEN?... 2 MÅLSETJING FOR KONFIRMASJONSTIDA... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGA... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovudstyret mai 2011. 1

Detaljer

Visitasforedrag ved bispevisitas i Samnanger november og 3. desember 2017

Visitasforedrag ved bispevisitas i Samnanger november og 3. desember 2017 1 Visitasforedrag ved bispevisitas i Samnanger 28. 30. november og 3. desember 2017 Kjære kyrkjelyd! Dette har vore fine dagar med mange spennande møtepunkt. Eg fekk blant anna vera sjefshyrde saman med

Detaljer

Lyngmo-Glytten 22. årgang August 2013 Medlemsblad. Lyngmo-Glytten22. årgang GLYTTEN SOMMAR PÅ LYNGMO, OG SNART ER DET TID FOR HAUSTLEIR!!

Lyngmo-Glytten 22. årgang August 2013 Medlemsblad. Lyngmo-Glytten22. årgang GLYTTEN SOMMAR PÅ LYNGMO, OG SNART ER DET TID FOR HAUSTLEIR!! Lyngmo-Glytten 22. årgang August 2013 Medlemsblad GLYTTEN SOMMAR PÅ LYNGMO, OG SNART ER DET TID FOR HAUSTLEIR!! Side 1 Helsing frå Lyngmo Det er siste tysdag i august og strålande sol ute. Hafslovatnet

Detaljer

FORBØN. Forbøn ORDNING FOR. for borgarleg inngått ekteskap. 1 Preludium/Inngang. 2 Inngangsord. Anten A

FORBØN. Forbøn ORDNING FOR. for borgarleg inngått ekteskap. 1 Preludium/Inngang. 2 Inngangsord. Anten A FORBØN ORDNING FOR Forbøn for borgarleg inngått ekteskap Under handlinga kan det gjevast rom for medverknad av ulike slag. Det kan vera medverknad frå festfølgjet ved einskilde av dei liturgiske ledda,

Detaljer

Ordinasjon og innsetjing av forstandar og/eller eldste i same gudsteneste

Ordinasjon og innsetjing av forstandar og/eller eldste i same gudsteneste ORDNING FOR Ordinasjon og innsetjing av forstandar og/eller eldste i same gudsteneste Den Evangelisk Lutherske Frikyrkja Orientering 1. Til tenesta med Ord og sakrament (hyrdingtenesta) kallar og ordinerer

Detaljer

6. trinn. Veke 24 Navn:

6. trinn. Veke 24 Navn: 6. trinn Veke 24 Navn: Takk for ei fantastisk fin førestilling i går! Det var veldig kjekt å sjå dykk, både på formiddagen og på ettermiddagen. Eg vart veldig stolt! No må vi få rydda opp og pakka litt

Detaljer

Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.15 Møtedato: 15. april 2015

Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.15 Møtedato: 15. april 2015 Side 1 av 5 Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.15 Møtedato: 15. april 2015 Frå saksnummer: 20/ 15 Møtestad: Kyrkjestova på Bore Til saksnummer: 30/ 15 Av soknerådet sine medlemmar/ varamedlemmar møtte

Detaljer

Soknerådsmøte FOK 14. november 2013

Soknerådsmøte FOK 14. november 2013 Soknerådsmøte FOK 14. november 2013 Sokneråd FOK Tilstede: Merknader / Vararepresentant: Jon Lende Leiar av soknerådet Tor Arne Laland Sigve Klakegg Karl Inge Lygre Helen Hetland Mori Ragnhild Vaage Astrid

Detaljer

Velkomen til soknerådskurs

Velkomen til soknerådskurs Velkomen til soknerådskurs 1 Rop det ut med hjertets jubel, gledesbudet fra ham selv: Livet kan bli nytt fra nå av, slettet ut er synd og gjeld! Ordet vitner høyt og hellig om hans kjærlighet og makt.

Detaljer

Joakim Hunnes. Bøen. noveller

Joakim Hunnes. Bøen. noveller Joakim Hunnes Bøen noveller Preludium Alt er slik det plar vere, kvifor skulle noko vere annleis. Eg sit ved kjøkenvindauget og ser ut. Det snør, det har snødd i dagevis, eg har allereie vore ute og moka.

Detaljer

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR ALLSONG Blott en dag Bred dina vida vingar Deg være ære Eg veit ei hamn Ein fin liten blome Han er oppstanden Han tek ikkje glansen av livet Hjemme

Detaljer

SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule

SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule SFO HAFSLO - INFORMASJON SFO er eit friviljug omsorgs- og fritidstilbod før og etter skuletid for borna på 1. 4. steg. Sentralt i tilbodet er omsorg, tryggleik,

Detaljer

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR ALLSONG Blott en dag Bred dina vida vingar Deg være ære Eg veit ei hamn Ein fin liten blome Han er oppstanden Han tek ikkje glansen av livet Hjemme

Detaljer

NAMNET. Av Jon Fosse GUTEN JENTA

NAMNET. Av Jon Fosse GUTEN JENTA NAMNET Av Jon Fosse Handlinga følger eit ungt par som dreg heim til hennar foreldre. Jenta er høggravid og dei manglar bustad. Det er eit drama om kor vanskeleg det er å forstå kvarandre og om lengselen

Detaljer

Informasjon til elevane

Informasjon til elevane Informasjon til elevane Skulen din er vald ut til å vere med i undersøkinga RESPEKT. Elevar ved fleire skular deltek i undersøkinga, som vert gjennomført av Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger.

Detaljer

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger.

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. PREPOSISJONAR 1 Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. Luisa går på skule i Ålesund. Skulen ligg midt i byen. Klasserommet ligg i tredje etasje

Detaljer

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 5. Folkemusikkgudsteneste

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 5. Folkemusikkgudsteneste ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 5. Folkemusikkgudsteneste I. SAMLING Klokkeringing Informasjon om gudstenesta i dag. (Evt. Korte kunngjeringar) Informasjonen blir avslutta med: Lat oss vera stille

Detaljer

ÅRSPLAN(TRUSOPPLÆRING Kvar%T'dag%er%merka%med%"T"%og%nummer,%samt%"S"%(for%Stord%kyrkjelyd)%eller%"N"%(for%Nysæter%kyrkjelyd) T14%er%ikkje%sett%inn%,%fordi%den%er%sett%saman%av%ei%rekkje%med%hendingar%over%eit%heilt%skuleår.%Det%pregar%likevel%oppsettet%av%andre%T'dagar,%t.d.%ved%at%det%er%liten%aktivitet%i%april/mai%som%er%tida%for%konfirmasjonar%hos%oss.

Detaljer

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1 Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 1 Gaular, ein flott kommune i vakre Sogn og Fjordane. 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 2 Gaular, med dei tre ruteområda (2.923 innbyggjarar

Detaljer

Vil du vera med å byggja ein ny kommune?

Vil du vera med å byggja ein ny kommune? Vil du vera med å byggja ein ny kommune? - Skal Fjell, Sund eller Øygarden halda fram som eigne kommunar, eller skal vi saman byggja Nye Øygarden kommune? Trygg framtid... Vi håpar at du opplever det godt

Detaljer

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Oppsummering/ evaluering av mars/april Mål og innhald april I mars har me hatt fokus på språk. Me har hatt språksamlingar saman med Rosa kvar veke, der har me sett på

Detaljer

Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN

Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN Lyngmo - Glytten 23. årgang Januar 2014 Helsing frå Lyngmo Når du mottek Lyngmoglytten denne gangen er det travelt arbeid i gang på kjøkkenet

Detaljer

L Nåde vere med dykk og fred frå Gud vår Far og Herren Jesus Kristus.

L Nåde vere med dykk og fred frå Gud vår Far og Herren Jesus Kristus. ORDNING FOR Gravferd frå kyrkje eller krematorium 1 Klokkeringing Medan det vert ringt saman, tek liturgen plass i koret. 2 Preludium Som preludium kan det framførast høveleg instrumentalmusikk, korsong

Detaljer

STRUKTUR FOR FAMILIEGUDSTENESTE TIL INFORMASJON I KYRKJELYDANE IMSLAND, VIKEDAL OG SANDEID

STRUKTUR FOR FAMILIEGUDSTENESTE TIL INFORMASJON I KYRKJELYDANE IMSLAND, VIKEDAL OG SANDEID STRUKTUR FOR FAMILIEGUDSTENESTE TIL INFORMASJON I KYRKJELYDANE IMSLAND, VIKEDAL OG SANDEID I. samling 1 Førebuing Kyrkjerommet kan vera ope ei stund før gudstenesta, med høve til å tenna lys og sitja stille,

Detaljer

post@efremforlag.no / www.efremforlag.no

post@efremforlag.no / www.efremforlag.no tidebøn Efrem Forlag 2009 Rune Richardsen Boka er laga i samarbeid med Svein Arne Myhren (omsetjing) etter mønster av Peter Halldorfs og Per Åkerlunds Tidegärd, Artos 2007. Med løyve. Bibeltekstane er

Detaljer

Unngår kvarandre Irritasjon Det vert stille Alliansar Terror. Brotne relasjonar

Unngår kvarandre Irritasjon Det vert stille Alliansar Terror. Brotne relasjonar Godøya 23.02.2014 Unngår kvarandre Irritasjon Det vert stille Alliansar Terror Brotne relasjonar Vi kan gjere det verre Ignorere Angripe person i staden for sak Manipulere Involvere feil menneske Snakke

Detaljer

Ledersamling Betania 19.1.2011 Av Olav Vestbøstad

Ledersamling Betania 19.1.2011 Av Olav Vestbøstad Ledersamling Betania 19.1.2011 Av Olav Vestbøstad 2 Kor 9,6-8 Men det seier eg: Den som sparsamt sår, skal òg hausta sparsamt, og den som sår med velsigning, skal òg hausta med velsigning. 7 Kvar må gje

Detaljer

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Kjære foreldre, føresette, søsken og vener! I 8 månader har de fått rapport etter rapport frå Nordfjordeleven dykkar. Om flotte fjelltoppar. Store bølgjer. Hav

Detaljer

FORBØN FOR BORGARLEG INNGÅTT EKTESKAP NYNORSK

FORBØN FOR BORGARLEG INNGÅTT EKTESKAP NYNORSK FORBØN FOR BORGARLEG INNGÅTT EKTESKAP NYNORSK INNHALD FORBØN FOR BORGARLEG INNGÅTT EKTESKAP... 2 1. MUSIKK MED EVENTUELL INNGANG... 2 2. SONG/SALME... 2 3. NÅDEHELSING/OPNINGSORD... 2 4. SKRIFTLESING...

Detaljer

SFSK-INFO. Ordet fritt - ved fylkesleiar Gunn Sande SENTERKVINNENE I SOGN OG FJORDANE. Senterkvinnene. gjer fylket til ein endå betre plass å vere!

SFSK-INFO. Ordet fritt - ved fylkesleiar Gunn Sande SENTERKVINNENE I SOGN OG FJORDANE. Senterkvinnene. gjer fylket til ein endå betre plass å vere! SENTERKVINNENE I SOGN OG FJORDANE Å R G A N G 2 0 1 3 N R. 3 2 5. 1 0. 2 0 1 3 ningslaust å gjere masse arbeid for å få l noko som vi meinar er eit bra opplegg dersom dei vi lagar det for ikkje bryr seg/prioriterar

Detaljer

Utviklingsplan for Ørsta frikyrkje 2015-2017

Utviklingsplan for Ørsta frikyrkje 2015-2017 Utviklingsplan for Ørsta frikyrkje 2015-2017 Visjon: Vi vil gjere Jesus synleg I perioden 2015-2017 skal visjonen synleggjerast gjennom fire utvalde satsingar. I tillegg vil vi vidareføre gudstenester,

Detaljer

DEN NORSKE KYRKJA Klepp sokneråd

DEN NORSKE KYRKJA Klepp sokneråd DEN NORSKE KYRKJA Klepp sokneråd Kleppevarden 2 Postboks 101 leppe 4358 den KLEPPE 29.05.2015 klepp.sokneraad@kleppkirken.no www.kleppkyrkje.no Kontonr. 3290.07.71265 Org.nr. 976 993 551 Møtebok. Frå kl

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

2Tim 3:14-17 «Men bli du verande i det du har lært og er overtydd om. For du veit kven du har lært det av, 15 og heilt frå barndomen kjenner du Dei

2Tim 3:14-17 «Men bli du verande i det du har lært og er overtydd om. For du veit kven du har lært det av, 15 og heilt frå barndomen kjenner du Dei Mosby 17.01.2017 2Tim 3:14-17 «Men bli du verande i det du har lært og er overtydd om. For du veit kven du har lært det av, 15 og heilt frå barndomen kjenner du Dei heilage skriftene, som kan gjera deg

Detaljer

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn Jobbskygging side 1 Jobbskygging Innhald Handverk, industri og primærnæring Omgrepa handverk, industri og primærnæring. Kva betyr omgrepa? Lokalt næringsliv etter 1945 Korleis har lokalt næringsliv utvikla

Detaljer

Kva kompetanse treng bonden i 2014?

Kva kompetanse treng bonden i 2014? Kva kompetanse treng bonden i 2014? Fagleiar Bjørn Gunnar Hansen TINE Rådgjeving Samtalar med 150 mjølkebønder dei siste 6 åra, frå Østfold til Nordland Kompetanse Kunnskap (Fagleg innsikt) Ferdigheiter

Detaljer

Visitasforedrag ved bispevisitas i Stord og Nysæter og 20. nov 2016

Visitasforedrag ved bispevisitas i Stord og Nysæter og 20. nov 2016 Visitasforedrag ved bispevisitas i Stord og Nysæter 15. 17. og 20. nov 2016 Kjære kyrkjelyd! Takk for flotte dagar under visitasen her i Stord! Eg vert stolt når eg ser så mykje godt arbeid i mitt bispedøme.

Detaljer

Info til barn og unge

Info til barn og unge Rein Design Har du vore utsett for seksuelle overgrep, eller kjenner du nokon som har vore det? Det er godt å snakke med nokon du kan stole på, og du treng ikkje sei kven du er. Vi vil hjelpe deg. Kontakt

Detaljer

Nynorsk Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Hovudtest Elevspørjeskjema 8. klasse Rettleiing I dette heftet vil du finne spørsmål om deg sjølv. Nokre spørsmål dreier seg

Detaljer

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor»

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Velkommen til oss i Maurtuå Barnehage. Dette heftet med informasjon håpar me kan være til hjelp for deg når du skal være vikar.

Detaljer

Birger og bestefar På bytur til Stavanger

Birger og bestefar På bytur til Stavanger Birger og bestefar På bytur til Stavanger Små skodespel laga for mellomtrinnet Forfattarar: Ola Skiftun og Sigrun Fister Omarbeidd til skodespel av Stavanger Sjøfartsmuseum Denne dagen var heilt spesiell,

Detaljer

Strategidokument Varhaug Misjonshus

Strategidokument Varhaug Misjonshus Strategidokument Varhaug Misjonshus 2016-2018 Strategidokument Varhaug Misjonshus 2016-2018 v0.2.docx2 under arbeid Side 1 Strategidokument Varhaug Misjonshus 2015-2018 Innhald 1. Om Varhaug Misjonshus...

Detaljer

Månadsbrev for ROSA mars 2015

Månadsbrev for ROSA mars 2015 Månadsbrev for ROSA mars 2015 Oppsummering/ evaluering av mars Mars har vore ein lunefull månad med tanke på veret, men vi gledar oss over mange fine dagar med sol og vårleg varme. Har vore mykje ute og

Detaljer

Brødsbrytelsen - Nattverden

Brødsbrytelsen - Nattverden Brødsbrytelsen - Nattverden 1.Kor 11:17-34 17 Men når eg gjev dykk desse påboda, kan eg ikkje rosa at de kjem saman til skade, og ikkje til gagn. 18 For det fyrste høyrer eg at det er usemje mellom dykk

Detaljer

Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking

Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking Mål: Elevane skal kjenne til utbreiinga av hallingmålet i nærmiljøet. Dei skal vita noko om korleis hallingmålet har utvikla seg

Detaljer

Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014

Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014 Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014 Møtestruktur: Fylkesstyremøte ein gong kvar månad. Ein bør setja dato for neste møte når ein er samla slik at flest mogleg har høve til å notera seg datoen

Detaljer

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking Bjørn og Rovdyr Innhold Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders rjeundersøking For eller imot bjørn i Jostedalen? Intervju med nokre ikkje-bønder i dalen Intervju med nokre bønder i dalen

Detaljer

JAMNE BØLGJER. også dei grøne greinene i jamn rørsle att og fram er som kjærasten min

JAMNE BØLGJER. også dei grøne greinene i jamn rørsle att og fram er som kjærasten min DET MØRKNAR SVEVNENS KJÆRLEIK JAMNE BØLGJER EIT FJELL I DAGEN eg står og ser på dei to hjortane og dei to hjortane står og ser på meg lenge står vi slik eg står urørleg hjortane står urørlege ikkje noko

Detaljer

Kva seier bibelen om dåp? Ein presentasjon utarbeida av Styret for Holdhus Kristne Forsamling September 2011 www.hkrf.net

Kva seier bibelen om dåp? Ein presentasjon utarbeida av Styret for Holdhus Kristne Forsamling September 2011 www.hkrf.net Kva seier bibelen om dåp? Ein presentasjon utarbeida av Styret for Holdhus Kristne Forsamling September 2011 www.hkrf.net Kommentarar til innhald Presentasjonen er skrive på nynorsk, men bibelsitata er

Detaljer

Kjære KUL-konfirmant (og føresette)!

Kjære KUL-konfirmant (og føresette)! Kjære -konfirmant (og føresette)! Ja, for nettopp du har blitt trekt ut til å bruke konfirmant-tida di på dette halvåret! Vi byrjar no på fredag, 23. november, og vil halde på til slutten av mars. Kva

Detaljer

Og han sa til dei: Så står det skrive, at Messias måtte lida og stå opp att frå dei døde tredje dagen,

Og han sa til dei: Så står det skrive, at Messias måtte lida og stå opp att frå dei døde tredje dagen, Hald fokus! Lukas 24:44-49 «44 Så sa han til dei: Dette er orda mine, som eg tala til dykk medan eg endå var hjå dykk, at det måtte oppfyllast alt det som er skrive om meg i Moselova og profetane og salmane.

Detaljer

Matematikk 1, 4MX15-10E1 A

Matematikk 1, 4MX15-10E1 A Skriftlig eksamen i Matematikk 1, 4MX15-10E1 A 15 studiepoeng ORDINÆR EKSAMEN 19. desember 2011. BOKMÅL Sensur faller innen onsdag 11. januar 2012. Resultatet blir tilgjengelig på studentweb første virkedag

Detaljer

Olaug Nilssen. Få meg på, for faen. Roman

Olaug Nilssen. Få meg på, for faen. Roman Olaug Nilssen Få meg på, for faen Roman 2005 Det Norske Samlaget www.samlaget.no Tilrettelagt for ebok av BookPartnerMedia, København 2012 ISBN 978-82-521-8231-6 Om denne boka Ein humorstisk roman om trongen

Detaljer

Protokoll frå møte Frå kl til Møtedato:

Protokoll frå møte Frå kl til Møtedato: Side 1 av 5 Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.15 Møtedato: 29.10.14 Frå saksnummer: 68/14 Møtestad: Kyrkjestova på Bore Til saksnummer: 76/14 Av soknerådet sine medlemmar/ varamedlemmar møtte Medlemmer

Detaljer

BYGGEKLOSSEN OPEN BARNEHAGE, hausten 2015

BYGGEKLOSSEN OPEN BARNEHAGE, hausten 2015 BYGGEKLOSSEN OPEN BARNEHAGE, hausten 2015 Vi kan tilby: * Frå 13 oktober: Ope kvar tysdag, onsdag og torsdag, frå Kl 10 14. * Fri leik * Formingsaktivitetar * Lunsj med kaffi, te, mjølk og frukt. * Spleiselunsj

Detaljer

Gud, vi er komne inn i ditt heilage hus for å ta imot det du vil gje oss. Lat no opp hjarta våre, så vi kan fornyast i trua på deg. Amen.

Gud, vi er komne inn i ditt heilage hus for å ta imot det du vil gje oss. Lat no opp hjarta våre, så vi kan fornyast i trua på deg. Amen. ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 4. Forenkla gudsteneste utan nattverd I. SAMLING Klokkeringing Informasjon om gudstenesta i dag. (Evt. Korte kunngjeringar) Informasjonen blir avslutta med: Lat

Detaljer

Forord Ein dag stod eg i stova til ein professor. Han drog fleire tjukke bøker ut av dei velfylte bokhyllene sine og viste meg svære avhandlingar; mange tettskrivne, innhaldsmetta, gjennomtenkte, djuptpløyande

Detaljer

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA TIL LEKSJONEN Fokus: Kjøpmannen og den verdifulle perla. Tekst: Matt 13.45 Likning Kjernepresentasjon MATERIELL: Plassering: Hylle for likningar Deler: Gulleske med kvitt

Detaljer

Kandidater til MUF-styret. Inger Elise Kjøndal Margot Fosen Astrid Rydland Bjørke Eivind Bø Sven Arne Lundeby Eirik Nyfeldt-Bø Hanne Asp

Kandidater til MUF-styret. Inger Elise Kjøndal Margot Fosen Astrid Rydland Bjørke Eivind Bø Sven Arne Lundeby Eirik Nyfeldt-Bø Hanne Asp Kandidater til MUF-styret Inger Elise Kjøndal Margot Fosen Astrid Rydland Bjørke Eivind Bø Sven Arne Lundeby Eirik Nyfeldt-Bø Hanne Asp 1.Mars 2010 Astrid Rydland Bjørke Navn: Astrid Rydland Bjørke Alder:

Detaljer

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg.

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg. JANUAR 2015! Ja, i går vart friluftsåret 2015 erklært for opna og me er alle ved godt mot og har store forhåpningar om eit aktivt år. Det gjeld å ha store tankar og arbeida medvite for å gjennomføra dei.

Detaljer

ROTARY International. USA Canada Mexico Equador Brasil Tyskland Sveits Frankrike Spania Taiwan Japan Australia New Zealand Sør-Afrika * * *

ROTARY International. USA Canada Mexico Equador Brasil Tyskland Sveits Frankrike Spania Taiwan Japan Australia New Zealand Sør-Afrika * * * ROTARY International har eit utvekslingsprogram der vi tilbyr ungdom å bu i andre land. Opphaldet kan vare inntil eit skuleår. Fleire ungdommar mellom 16 og 18 år frå KLEPP, TIME og HÅ har nytta seg av

Detaljer

Innsamlingsakjsonen 24. mars kva, kvar, når og korleis

Innsamlingsakjsonen 24. mars kva, kvar, når og korleis Innsamlingsakjsonen 24. mars kva, kvar, når og korleis Resten av konfirmantåret Samtalegudsteneste Konfirmasjonen og fotografering Spørsmål Leiren Først LYSLITTURGI Liturg: I namnet åt Faderen og Sonen

Detaljer

Vigsling av evangelist

Vigsling av evangelist ORDNING FOR Vigsling av evangelist Den Evangelisk Lutherske Frikyrkja Orientering 1. Denne ordninga vert bruka ved vigsling til teneste som evangelist i kyrkja vår. 2. Vigslinga går føre seg i ei gudsteneste

Detaljer

Tema: Vegen, sanninga og livet. Han som veit alt om meg og som er glad i meg - han vil eg fylgje! GLYTTEN

Tema: Vegen, sanninga og livet. Han som veit alt om meg og som er glad i meg - han vil eg fylgje! GLYTTEN Mai 2012 Medlemsblad GLYTTEN...med sommar og sol, og tærne i sanden ønsker me Velkommen til sommarleir 2012!!! Tema: Vegen, sanninga og livet. Han som veit alt om meg og som er glad i meg - han vil eg

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

Invitasjon til Vinterfestivalen i Myrkdalen 2012

Invitasjon til Vinterfestivalen i Myrkdalen 2012 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga Kommunar, institusjonar, personar innan psykisk helsevern i Hordaland Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 02. mars 2012 200800612-62/626/HANESPE

Detaljer