Årsmelding frå styret

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding frå styret"

Transkript

1 Årsmelding frå styret Styret har i år hatt denne samansettinga: Willy Kalsås,leiar- Annbjørg Fossberg, nestleiar, Grete Solheim, sportsleg leiar- Per Inge Olsen, økonomiansvarleg- Jan Jaap Boot, varamedlem. Årsmøtet i fjor la opp til ein organisasjonsplan som skulle gje ei meir effektiv leiing av laget. Diverre kom dette skeivt ut fordi vi ikkje fekk eit fulltaleg styre. Vi hadde ikkje ei fungerande valnemnd. I tillegg viste det seg at Steinar Iversen ikkje hadde høve til å stille likevel. I løpet av våren fekk vi Per Inge Olsen til å stille som økonomiansvarleg. Men han hadde ny jobb ute av bygda og i praksis har dette ikkje fungert godt. Lukka er at Kirsten Hellingsrud har stilt opp og tatt mot rekningar, organisert dei og levert vidare til Tveit rekneskap. Jan Jaap Boot har stillt på dei fleste styremøte. Styret har hatt ein del tunge saker på bordet i år. I vår var arbeidet i forhold til ei eventuell rettsak ei stor sak. Vi arbeidde lenge saman med advokaten for å sjå på dette. Tilrådinga frå henne var likevel at vi burde koma til eit kompromiss i tilhøvet til kommunen. Før sumaren hadde Asbjørn Soltveit og Willy Kalsås eit møte med kommunen, der vi la fram visjonar om korleis eit framtidig idrettsanlegg i Rosendal kunne sjå ut. Eit første steg i ei slik utbygging ville vera å få etablert Friplassen som eit trenings- og aktivitetsanlegg for friidrett. Dette vart godt motteke, sjølv om det førebels ikkje har blitt konkretisert, bortsett frå støtte frå sparebankfondet. Styret har vedteke at dette skal vere vår hovudsatsing på anlegg. I haust har det etablert seg ei gruppe som har andre forslag på å løyse dei dårlege tilhøva for friidrett. Styret tykkjer denne gruppa har gått uheldig fram ved å gå utanom RT i sitt arbeid. Styret har også handsama forslaget til ny kommunedelplan for idrett og friluftsliv. Vi må berre konstatere at den framleis ikkje er handsama i kommunestyret. Vi har også brukt mykje tid på å lage ein strategiplan for dei neste åra, og den vil bli lagt fram på årsmøtet. Den flotte fana vår har blitt veldig sliten dei siste åra. No har ei gruppe damer tatt tak i dette og vonleg vil vi kunne stille med ei oppussa fane til 200-års jubileet for Grunnlova på 17.mai i år. Ettersom vi ikkje fekk valt ny leiar for friidrettsgruppa har den vore lite fungerande dette året. I haust har det vore barmarkstrening for skigruppa saman med Omvikdalen IL. Dette har gitt ein ny giv, og mange born og ungdommar har vore med på denne. Eit svært godt initiativ. Sjølv om styret har hatt sine utfordringar i år er det godt å sjå at Rosendal Turnlag er eit robust lag der mange er med og drar lasset saman. Det er flott at vi har så mange friviljuge som gjer ein innsats og at vi har sponsorar som gjer oss økonomiske rammer til å driva. Tusen takk til alle saman. For styret Willy Kalsås leiar

2 Barnetrim Barne trimmen starta i år med to parti, 0-4 år på Seim skule og 4-6 år i Rosendal. Pga dårleg med utstyrt i gymsal på Seim og mangel på instruktørar, vart det etter sommaren bare eit parti. Dette partiet har bestått av 33 energi rike ungar som har vert veldig flinke å stilla opp på treningane. 33 ungar blei for mykje på eit parti, og sidan me ikkje lykkast med å få ein time til i gymsalen vart eg dessverre nøtt til å dela gruppa i to og dei fekk bare trena ein gong annankvar veka, noko som er eit for dårleg tilbod. Mange har vist misnøye over denne situasjonen, det er og foreldre til yngre og eldre barn som ynskjer at det skal bli eit tilbod for deia aldersgruppa. Her har turnlaget og foreldre ein jobb å gjera med å få fleire timar og instruktørar til barne trimmen. Barnetrimmen har hatt 3 fokusområder i år: 1: Rørsle av kroppen: gjennom songleik og ulike dramatiseringsleikar har målet vert å få barna til å bruka heile kroppen sinn, og for å utfordra dei til å bevega kroppen på nye måtar. 2: Ball leik: alle barna har fått leika med ball i fri leik, her har målet vert at dei skal bli trygge med ballen og læra seg å kasta og ta i mot. 3: Apparat: Under apparat oppsetta har det vert 2 fokus områder - Forlengsrulle, alle barna har fått prøvd seg på ulike teknikkar og vanskeleghetsgrader innan forlengsrulle trening. - Balansetrening, ulike utstyr er blitt brukt for å utfordra balansen til barna. Alt i alt har dette vert eit kjempe kjekt år med mange positive og engasjerte ungar, det er ikkje tvil om at dei kosar seg i gymsalen og har glede av treninga. Sesongen vart avslutta med ein skikkeleg nisse fest, der barna hadde kledd seg ut som smånissar og det vart servert noko å bita i. Eg vil gi ein stor takk til foreldre som er med å bærer på utstyr og er engasjerte under treninga. Utan engasjerte foreldre så får me ikkje til barnetrimmen! Ynskjer alle gamle og nye trimmara velkommen. Helsing Anette Eikenes Gruppe 1 Ronja Hatteberg Maren Skåla Seglem Frøya S. Hatteberg Signe Hestad Elina Naterstad Ingeborg M. skjelnes Emily M-Massey Henrik H. Steinsvik Viktoria Bakke Alfarnes Linnea Hjelmeland Steinsvik Mathilde Mehl Sandnes Marius Andersen Joa Kristian Mikkelsen Eik Nelly Øye Klette Nathalie K. Kroka Karoline V. Haugland Emil T. Gausvik Tord L. Furdal Gruppe 2 Unni Guddal Hjelmeland Oddbjørn Enæs Cecilie Sundal Utne Olga B. Enes Mehl Jenny M-Massey Eline Bjørke Ellinor L. Skeie Ane k. Øyjord Linneah K. Guddal Madelen S. Harsvik Angelica Upton Ingrid Opedal Hass Filip Nilsen Sander B Rønhovde Tilde Leganger

3 Sirkeltrening Etter sommaren starta me opp med sirkeltrening, på det mesta har det vert 27 stk på trening, men på det jamne liggje me på rundt 18 stk. Dette oppmøte er me veldig god fornøyd med. Det er ein positiv og sprudlande gjeng som møter opp på trening. Målet med sirkel treninga er at ein skal få trena ulike muskelgrupper i kroppen, få kjenna på pulsen og forbetra kondisjonen og ikkje minst ha det sosialt og kunna ha ei trenings økt saman med andre der også smilemusklane skal få trena seg litt. Oppleggjet i haust har vert to delt: - Ballspel: me har spelt blant anna fotball, innebandi, basketball, rugby.. Ferdighetane kan vell av og til diskuterst, men innsats, humør og engasjement er det mykje av. kondisjonen blir satt på prøve og lattaren heng laust. - Sirkeltrening: me har laga eit variert program sånn at ein skal få trena alt frå armar, bein, rygg og mage. Dette programmet blir med jamne mellomrom endra på slik at musklane skal få nye utfordringar og du skal få kjenna da på kroppen at du har vert på trening. Måle for neste år er å halda på den samen intensiteten og oppmøte. Gi dei frammøte gode øvingar som gjer at dei må pressa seg sjølv og at dei får kjenna på kroppen at trening gjer god. Eit mål for oss som trenera blir å skaffa ein duppedings med meir moderne musikk Me vil ynskja nye og gamle trimmara velkommen. Helsing Mari Ann Hellingsrud og Anette Eikenes

4 Zumba evaluering haust 2013 Er det trening som gjør trening til ein leik så er det Zumba Kondisjon, styrketrening og glede, som eit kinderegg I haust har vi dansa til kjekke gode låter og hatt ei god økt styrketrening etter kvar Zumbaøkt. Antalet med deltakarar har variert veldig. Vi har vel i snitt vore rundt Denne treninga passar for alle og ein treng ikkje vera der kvar gong for å hiva seg med neste gong. Den passar og til alle aldrar, frå ungdom til godt voksen alder Helsing Siv Lorentzen

5 ÅRSMELDING SKIGRUPPA 2013 Sesongen 2013 starta rekord tidleg for enkelte med sommarskiskule på Dalseter i Gudbrandsdalen. 6. November var det tid for fellestreningar på rulleski med 8-10 pers. Totalt 25. personar har vore innom trening denne vinteren. Diverre vart treningsamlinga fyrste helga i januar avlyst pga. snømangel på Seljestad. I Fjellhaugen hadde vi opning av langrennsløypa i byrjinga av Desember med ein pause i januar. Fyrste karusellrennet vart utsett til 13.febr. Vi hadde også tidvis gode løyper innover mot Myrdalsvatnet. 17. personar fullførte skikarusellen derav 9. klasse sigrar, totalt var det 21 pers. som starta for R.T. og status for Kvinnheradmeisterskapet på ski vart 8 gull. 3 sølv. og 1 bronse. Namn Klasse Karusell Kvh.m.s. Namn Klasse Karusell Kvh.m.s Eirik Steinsvik G Kristoff. Eskeland G Sigrid Øyre J Mathias Guddal G Alette S. Mehl J Jonas A Mehl G Kristian Steinsvik G Henrik Bauge G Adele Bauge J Johannes Guddal Y. Jr 1 1 Tord Guddal G Ole M Mehl E. Jr 1 - Jonat. Eskeland G Åsmund Mehl M Kari Eide J Kåre Haugse M Sara Guddal J Grete Solheim K Trim u I Tillegg til dei som er nemde ovanfor har desse vore med på trening eller renn. Marcus E Sæberg (2 renn). Sveinung Eskeland ( 2 renn). Arve Lunestad ( 1 renn). Kristine Tveit. Eline Flatland. Astrid Enes ( 1 renn). Astrid Øyre, Marte Bøyum og Andrea Haugland. Kvinnheradmeisterskapet i Stafett: J 9-12 år R.T. 1 pl. Sigrid Øyre -Alette S Mehl -Adele Bauge G 9-12år R.T. 1 pl. Eirik Steinsvik -Kristian Steinsvik -Jonatan Eskeland J 13-16år R.T. 1 pl. Kari Eide -Adele Bauge -Sara Guddal G 13-16år R.T. 2 pl. Jonatan Eskel. Jonas A Mehl -Henrik Bauge Menn. sen. R.T. 5 pl. Arve Lunestad -Ole M Mehl -Åsmund Mehl Vi stilte med 5 lag. 3 gull. 1 sølv, og 0 bronse. Pluss ein femte pl. var svert bra og beste klubb også i år. Dei yngste gutane tok sin åttande siger på rad. Krettsmeisterskapen Vart i år arrangert på Bulken med 2 deltakere frå R.T. Henrik Bauge nr 9 i G 16. Åsmund Mehl nr 11. (senior totalt) i skøyting. Turrenn og Krettsrenn Dalseter sommarskiskule: Sara og Johannes Guddal, Henrik Bauge. Samnangerrennet : Adele og Henrik Bauge, Sara G. Torefjellsrennet : Henrik B. nr.2, Sara G. nr.4. Kvammajakta : Kristian S. Henrik og Adele Bauge, Sara og Tord Guddal. Haukelirennet: Henrik B. nr. 4 Grete Solheim og Grete Nesheim.

6 Arrangerte renn Ons. 13 febr. arrangerte vi det fyrste karrusellrennet i fristil, med 67 skiløparar på tid og 35 gjekk barne rennet. Sønd. 10 mars var det klart for stafetten med 27 lag på startstreken og gode forhold i fjellhaugen. Skimerke Kåre Haugse 41 Jonatan Eskel. 4 Åsmund Mehl 21 Johannes Guddal 9 Håkon Leganger 36 Kristoff. 6 Ole Mart. 11 Sara 6 Arve Lunestad 14 Sveinung. 4 Jonas A. 7 Tord 4 Kristian Steinsv. 3 Henrik Bauge 7 Alette S. 3 Grete Solheim 6 Eirik 1 Adele 3 Sigrid Øyre 2 Mathias Guddal 2 Kari Eide 4 Ingeb. Hestad 1 Totalt 22 pers. har teke skimerke i år. Talet på skigåarar blant dei heilt yngste har minka noko, men samtidig er det svert positivt att fleire held fram til langt opp i junior alder, og er med på renn utanfor fylkesgrensa. Aktiviteten er framleis god. I år har vi også hatt samarbeid med Omvikdalen på trening. Noko vi satsar på også komande sesong. Trenarer for 2013: Sveinung Eskeland, Åsmund Mehl, Grete Solheim, Kjetil Mehl, Svein Hjelmeland og Svein Ove Eide. Takk til alle som var med i år, og ein stor takk til Sparebank stiftinga for gåve på kr. som er brukt til innkjøp av rulleski, skisko og stavar. Åsmund Mehl leiar Kåre Haugse nestleiar

7 Vinnar av stafetten klasse gutar 9-12 år. F.v. Eirik Steinsvik, Kristian Steinsvik, Jonathan Eskeland Vinnar av stafetten klasse jenter år F.v. Kari Eide, Adele Bauge, Sara Guddal

8 Turgruppa Leiar: Nestleiar: Kasserar: Skrivar : Fjelltrimansvarleg: Morten Nygård Terje Hellingsrud Jarle Måkestad Kåre Eik Lars Røysland For eit år det har vore! Endeleg fekk vi ein sommar med fint vêr, og jammen vart ikkje hausten så verst den heller. Det gav seg positive utslag i besøkstala på fjella våre, med ny rekord totalt på dei fem toppane i Fjelltrimmen. Melderskin, Nuten og Nordlifjell sette dessutan nye bestenoteringar kvar for seg. Fyrstnemnde knuste sin gamle rekord med over 400 innskrivingar i vardeboka! Kvinnheradløpet vart som vanleg prega av ustadig vêr, men det hindra ikkje innbyggjarane å gå mann av huse. Kjekt å sjå at løpet etter 32 år framleis er noko så mange «må» ha med seg. Arbeidsåret er prega av jamn aktivitet. Spesielt er det utført mykje godt vedlikehaldsarbeid i turstiane. Elles er det verdt å feira at varden på Melderskin fylte 100 år i 2013, medan varden på Store Bjørndalstind vart 50 år. Det 32. KVINNHERADLØPET Deltakartalet i tidklassen har vore altfor lågt dei siste åra, ein stor kontrast til 183 deltakarar i rekordåret Forsøket med halvert løypelengd var vellukka, over dobbelt så mange som i fjor hadde startnummer på brystet. Spesielt gledeleg var det å sjå mange unge. Vi freista også med pengepremiar på samla kr 7000,-. Skuleløpet fredagen viser ein fin auke sidan starten i I år deltok U-skulane Rosendal og Hatlestrand, forutan barneskulane Malmanger og Uskedalen. Rosendal U-skule administrerer det heile. Dette var 2. året vi arrangerte åleine, etter at KRKH ikkje kunne vera med lenger. Med mange velviljuge medhjelparar nokre timar denne fyrste sundagen i oktober kvart år, ser det ut for at vi har funne fram til ei organisasjonsform som fungerer fint. Deltakarstatistikk i dette årtusen: KVINNHERADLØPET År Med tidtaking Utan tidtaking Skulane Samla deltakartal

9 Det 35. FJELLTRIMÅRET Statistikken talar for seg; det har vore eit eventyrleg år for Fjelltrimmen. Spesielt Malmangernuten og Melderskin merkjer seg ut. Ved starten i 1979 var det vel mest utenkjeleg at det 35 år seinare kunne teljast slike tal i bøkene. Sjå t.d. auken i "samla for alle toppar" frå 631 til 7780! Det gøymer seg mykje god helse i desse tala, både innvendig og utvendig. RT-turgruppa er ein solid sponsor for NAV Registrering i vardebøkene: 5 FJELLSTRIMMEN År Skaalafjell Skeisfjell Malmangernuten Nordlifjell Melderskin Samla alle toppar Fullført 5 toppar

10 Fullført Fjelltrim 2013 Askeland Odd Inge (2) Bjørke Hilde Mæland (5) Bryn Yngve (10) Bøhn Erling (35) Eik Kåre (35) Eikenes Anette (6) Enes Monica (7) Enes Wenche G (16) Flatland Anna Lena (4) Flatland Eline Vestvik (2) Flatland Lars Arve (2) Flatland Synne Vestvik (2) Fosse Torgeir (12) Friheim Marit (17) Furdal Anne Mari Omvik (2) Furnes Magnus Hovland (14) Gangdal Ingrid Helene (18) Hanstveit Inger Marie (5) Haugse Kåre (35) Havnerås Arne (11) Helle Terje (16) Hellesøy Oddvar (29) Hellingsrud Kirsten Bjørke (20) Hellingsrud Mari Ann (10) Helvik Knut Johannes (23) Hjelmeland Ellen N (1) Hovland Laila (14) Hus Astrid (23) Hus Magne (35) Hus Torstein (34) Høyland Bente (14) Høyland Helene H (12) Høyland Tone (11) Haavik Irene Hjelmeland (10) Håvik Jarle (1) Instanes Geir (10) Korsvoll Ellen (5) Kråkenes Alette Hus (8) Kråkenes Lars Mikkjel Hus (9) Kråkenes Roar (26) Kvandal Liv (13) Langesæter Marita (33) Langesæter Sofie (1) Leganger Eugen (20) Leganger Hans Olav (12) Leganger Håkon (34) Leganger Morten (23) Leganger Nina Klette (5) Lid Frida (15) Lunde Liv Vevik (8) Løyning Helge (14) Mehl Alette Stuland (5) Mehl Cathrin Vano (7) Mehl Elisabeth Stuland (16) Mehl Endre (15) Mehl Jonas Are (10) Mehl Jostein (25) Mehl Kolbjørn (1) Mehl Maria F (1) Mehl Ole Martin (14) Mehl Robert (11) Mehl Svein Jarle (13) Mehl Åsmund (25) Nes Geir (27) Nes Kari (20) Nes Kenneth (29) Nes Reidun (16) Nes Sølvi (24) Nygård Elise (3) Nygård Morten (35) Omvik Egil (16) Røssland Ida (2) Sandvik Mette Cecilie (11) Sandvik Terje (6) Seberg Jon (14) Skeie Sigmund (16) Skaala Kirsten (35) Skåle Bjørn Helge (6) Skåle Nils Gunnar (1) Skåle Olaug Årdal (1) Skåle Per T (20) Skåle Torunn Vestbø (13) Skåle Vegard (9) Skaaluren Jan Martin (33) Skaaluren Tørris junior (16) Solberg Monica (1) Storhaug Johan (4) Straume Elisabeth (2) Sundal Anne Grete (3) Sundfjord Ingrid Tufta (5) Tombre Inger Johanne (11) Tombre Lars (11) Vetlækre Marie (28) Vik Atle (13) Vik Solveig (9) Vike Gjertrud (12) Vikøren Sissel (3) Øyarhamn Vita (4 Fjelltrimmen er 35 år, og vi har trekt ut 3 jubileumsgåver mellom dei som har fullført alle 5 fjella: 1. Helge Løyning, Herøysundet figur av Kjell Musland. 2. Magne Hus, Rosendal skål av Knut Riise. 3. Solveig Vik, Rosendal skål av Knut Riise. Gratulerer med innsatsen alle fjelltrimmarar. Velkomne att i 2014!

11 Årsmelding Rosendal Trim 2013 Rosendal Trim har i 2013 hatt ei fin medlemsutvikling. Vi er spesielt glad for at det er mange unge, samt fleire kvinnelege medlemmar som har start opp med trening hjå oss. Vi har samarbeid med fysioterapeut Sveinung Eskeland, Frisklivssentralen og 2kryss. Samtidig er det fleire unge menn som no satsar aktivt på styrkeløft. Dette visar at styrketrening famnar om alle grupper og at vi har plass til og ynskjer ein brei medlemsmasse. I løpet av året har vi arrangert styrkeløftstemne i samarbeid med Bergen Styrkeløft klubb. Bergensarar kom med utstyr og autoriserte dommarar og bidrog til ei seriøs ramme rundt stemne. For dei unge styrkeløftutøvarane var dette ein fin mogelegheit til å tileigne seg erfaring, samtidig som det er tydeleg at konkurransen fører til auka motivasjon for trening, både før og etter stemne. Spesiell takk til Raymond Olsen og Leif Roksvåg for planlegging og gjennomføring av stemne. Elles har vi hatt stor opprydding og reingjering der vi har rydda opp i gammalt rot og rask frå det forrige årtusen. Forholda ligg difor godt til rette for eit nytt år trening. Vi vil over dei neste åra ha fokus på å gradivs oppgradere senteret med nytt utstyr ettersom noko av det godt brukte utstyret vi har er i ferd med å takke for seg. Vi vil i løpet av vinteren 2014 også få ei sårt tiltrengt oppgradering av garderobeanlegga. Avsluttar med å takke for 2013 og samtidig ynskje eksisterande og nye medlemmar velkommen tilbake i Frivillige i 2013 har vore Kjersti Holmedal, Arne Sunde, Raymond Olsen, Tommy Grøtte, Trond Eik, Eskil Grøtte og Nikolai Ulvesæter. Takk til dykk alle. Hugs: Styrketrening passar for alle! Leiar Geir Ove Fosse

12 Årsmelding fotballstyret 2013 Generelt Det er gjennomført 11 styremøte og 2 trenar/lagleiarmøte dette året. I tillegg har det vore mange møte som omhandlar enkeltsaker. Vi har vore heldige å ha to ungdomsrepresentantar i styret. Styremøta har vore sakelege og ryddige og det er skreve referat har frå alle møter. Det har som vanlig vore stor aktivitet også denne sesongen. Aktiviteten og antall aktive er svært stor, spesielt blant dei yngste er rekrutteringa god. Grasbanen har halde seg godt i år og i samen med kunstgrasbanen har det vore mogeleg å gje eit godt tilbod til alle laga. Kapasiteten i gymsalen er for liten og det har vore vanskeleg å gje alle lag tilbod om innetrening. Her må vi tenkje nytt og finne ei betre løysing. Dessverre har kommunen brukt feil type grus då løpebana skulle vedlikehaldas. Resultatet vart at kunstgrasbanen vart blese full av stein og grus frå løpebana. Mesteparten av steinen er nå fjerna av kommunen og ein mur mellom løpe- og kunstgrasbanen er sett opp å hindra at vinden igjen fyller kunstgraset med grus og stein. Pengane frå Sparebankstiftelsen vi mottok i 2011 er nå brukt og nytt toalettbygg vart opna i vår. Også i år har vi motteke pengar frå Sparebankstiftelsen. For desse skal vi kjøpa to nye bårer og ein hjartestartar. Hjartestartaren skal plasserast nede ved kiosken. Sportsleg Sportsleg har resultatet vore bra for dei aldersbestemde laga og a-lag damer. Dessverre rykka herrelaget ned i år. Norway cup vart i år ein stor suksess og mange foreldre og andre følgde med laga til Oslo som tilskodarar og dei som vart heime kunne følgja laga via Facebook. Trenarar for alle laga har gjort ein strålande jobb og det er godt å sjå at vi har mange som vil bruke tida si på å trena barna våre. Spesielt har a-lagstrenarar og trenarar til dei eldste barna investert mykje tid i laga sine. Dessverre har ikkje sportsleg utval fungert i år. Men i desember samla vi ein del eldsjeler til drøftingsmøte om fotballen si framtid. Møtet vart vellukka og vi fekk mange gode innspel. Vi har god von om at vi skal få på plass eit sportsleg utval i Tine fotballskule og Mini Cupen har vore ein suksess også dette året. Økonomi Omsetning for 2013 er over 1,1 mill NOK og med eit resultat på litt over NOK. Dette flotte resultatet har vore mogleg fordi veldig mange brukar av fritida si til å organisera aktivitetar og til å skaffa laget inntekter. Vi rettar og ei stor takk til våre sponsorar for den velviljen dei syner for arbeidet til fotballgruppa. I tillegg utgjer medlemskontingent ein stor del av inntektene våre.

13 Takk Eg ynskjer å gje ei stor takk til alle trenarar, lagleiarar og oppmenn som har brukt mykje tid på å gje eit positivt tilbod til spelarane våre. Ei stor takk til Arvid som kvar dag har stått på for å få det meste organisert. Hans entusiasme og varme hjarta for Rosendal Turnlag si fotballgruppe er unik og skal vera eit forbilde for oss alle. Takk til fotballgruppa sitt styre for deira entusiasme og innsats. Takk til alle andre frivillige som har bidrege med at 2012 blei til eit flott fotballår. Ei stor takk til alle spelarar som har bidrege til at 2012 vart ein suksess og ikkje minst takk til alle foreldre som har følgt med på aktivitane for borna sine. Vi takker våre hovedsamarbeidspartnarar som er: Kvinnherad Elektro Sparebank1 SR-bank Statkraft Vibe Schat-harding Rosendal sport Varehuset I tillegg har vi hatt desse samarbeidspartnarane: SKL Energi Teknikk Rosendal Fjordhotell Kvinnherad Bygg Norsafe Hellesøy verft. Takk til alle for innsatsen i Ein svært viktig innsats for vårt lokalsamfunn. Vennleg helsing, RT- fotballstyret, Gunnar Våge, John Feet, Sølvi Gundersen, Arvid Nes, Trude Havnerås og Jan Jaap Boot Johannes Guddal( Ungdomsrepresentant) For styret Jan Jaap Boot - formann

14 Rosendal Turnlag Fotballgruppa, Utgifter Inntekter 2012 Dekning av utgifter , ,00 Kampavgiftar 6 000, ,00 Kretsavgifter , ,00 Tilskot reiser ,00 Varekjøp kiosk , ,01 Lotterivinstar , ,16 Medisin/utstyr , ,71 Premiar , ,75 Arrangementkostnader , ,00 Turneringsutgifter , ,00 Fotballskule , ,47 Fysioterapeut/lækjar 3 722, ,00 Domarutgifter , ,00 Spelarovergangar 4 800, ,00 Gåver , ,00 Leie lokaler ,00 - Ballar/utstyr , ,09 Rekvisita 4 774, ,50 Drakter ,75 Gensarar 7 040, ,00 Trenerdrakter/-jakker ,80 Vedlikehald bane , ,50 Program 9 400, ,00 Kursavgifter 2 600, ,00 Porto 2 214, ,00 Reiseutgifter , ,80 Bevertning møter og lignende , ,79 Lysingar , ,00 Forsikring krets , ,00 Bankgebyr 1 914, ,00 Ymse utgifter , ,16 Billettsal kampar , ,00 Eigenandel turnering , ,00 Eigenandel reiser , ,00 Dugnad 4 950, ,00 Eigendel forsikring , ,00 Kiosksal stadion , ,00 Arrangement , ,00 Programannonsar , ,00 Scoringsklubben ,00 Sal utstyrspakker/genser m.m , ,00 Stadionreklame 1 000, ,00 Fotballskule , ,00 Del av medlemskontingent , ,00 Tilskot frå hovudlaget , ,60 Tilskot frå andre , ,10 Tilskot til reiser ,00 Tilskot frå kommune , ,00 Sponsor/draktreklame , ,00 Lotteri , ,50 Ymse inntekter , ,00 Renteinntekter 1 661, ,00 Sum , ,02 Overskot/underskot drift , ,71 Kunstgrasbane: Inntekter kunstgrasbane ,00 Utgifter kunstgrasbane 6 543, ,00 Overskot/underskot rekneskap , , , ,02

15 Rosendal Turnlag Fotballgruppa, Status pr AKTIVA PASSIVA 2012 Kredit Byggelån , ,00 Bankinnskot Fotballskule 3 772, ,00 Bankinnskot Cup 147, ,16 Bankinnskot Kunstgrasbane , ,58 Bankinnskot Drift , ,52 Kortsiktige fordringar , ,00 Kortsiktig gjeld , ,00 Midlar Sparebank1-stifting , ,00 Eigenkapital , , , ,41 Eigenkapital pr ,26 Overskot ,15 Eigenkapital pr ,41 Rosendal, Frode Alfarnes Kasserar Revisor

16 G07 Det første året med fotballtrening har vore prega av stor utvikling. Vi starta seint med trening på våren og gjekk resultatmessig på eit par smellar under første turneringa mot lag som openbart har trena over lengre tid. Ut over sesongen har gutane heva nivået mange hakk og turneringane har vore prega av mange jamne kampar med stor speleglede. Vi hadde treningar ute fram til haustferien og har deretter trena inne fram til jul. Etter at det kom og gjekk litt spelarar undervegs i sesongen er det følgjande gjeng som har vore med stort sett fast (frå venstre på bilde): Joakim Hellesøy, Tord Sverreson Hatteberg, Torje Hatteberg, Emil Hellingsrud Fosse,, Nikolai Nilsen, Tord Hjelmeland, Håkon Guddal, Niklas Hjelmeland. Trond Kristian Torsvik var desverre ikkje tilstades på bilde.

17 Rosendal Turnlag - fotballgruppa Postboks 30, 5486 Rosendal ÅRSMELDING - MAL Dato: Sign.: Nr. RT-S12 LAG Gutar 06 Trenar: Lagleiar: Martin Hass/Eirik Skeie Evelyn Tveito MELDING FRÅ LAGET: Året starta i Januar med inne trening på Seim skule, vi trente inne fram til Trio innecup. Etter Påske starta vi opp ute. Vi har våre 10 til 14 spelarar på trening. Vi har spelt 6 Cupar der vi har tapt eit par kampar og spela eit par uavgjort, resten er vunnen. Vi har stilt eit og to lag på cupane avhengig av spelar påmelding. Vi har no fått halltid og trenar inne saman med gutar 05 Dette vil vi fortsette med fram til påske. KAMPAR CUPKAMPAR: Innecup Trio Herøysund Cup Halsnøy Cup Uskedal Cup Trio Cup Rosendal Cup RESULTAT også vår bank er Aktiv idrett i meir enn 100 år

18 GUTAR 2005 Trenar : Yngve Annason Guddal Lagleiar: Bodil Enes Gutar 2005 er ei lita gruppe som består av 7 kjekke gutar; Magnus Hegland ( frå Matre), Gaute Tungesvik (Matre), Marcus Øye Guddal (Seimsfoss), Gunnar Hestad ( Seimsfoss), Halvor Hass ( Omvikdalen), Magnus Haugse (Omvikdalen) og Marcus Enes-Seberg (Ænes) Vi har hatt ei trening i veka, samt delteke på alle interne cupar i kommunen. På treningane har vi lagt hovudvekt på samspel, ulike roller i laget, men også teknikk og individuelle ferdigheter har vore i fokus. I vinter har vi hatt innetrening saman med gutar 2006, ein dag pr veke. Gutane har stort potensiale, og har utvikla seg mykje både teknisk, individuelt, men også som ei samla gruppe. Det er ein flott liten gjeng, og vi ser fram til ein ny sesong med engasjemang og glede. Bodil og Yngve

19 Rosendal Turnlag - fotballgruppa Postboks 30, 5486 Rosendal ÅRSMELDING - MAL Dato: Sign.: KOU Nr. RT-S12 LAG Gutar 04 Trenar: Lagleiar: Navn Frank Christer Steffensen,Terje Hansen, Kurt Raymund Jekteberg Navn Hilde Solli MELDING FRÅ LAGET: Hei. Sesongen starta i mars og alle gutane var kjempeglade for at dei kunne begynna å spela fotball igjen. Vi hadde vel 3-4 treningar før inne cupen på Husnes, ellers har vi vore ein fin gjeng på trening heila året, vi har vore med på alle cupane internt i kvinnherad,hadde 3 lag på da mesta. Høgdpunktet for nokon var vel turen vi hadde på Vosscup der var vi 8 gutar+foreldre,detta freistar for å gjera til neste år og. Etter ferien sleit vi med å finna trenarar då eg måtte ut på reisejobb og hjelpetrenar jobbar offshore og ikkje minst mi hjelpande hand Malena som alltid var der ikkje fant nok tid. Vi var nerme til å legga gutar 04 brakk,vi kalla inn til foreldremøte og ba foreldre hjelpa til,her stillte det representantar for 6 gutar av 15. Vi blei redda av fløyta eg blei omplassert på jobb og blei heima og vi fekk med oss ungdommen Kurt Raymond til stor stas for gutane,spesielt når vi skulle ønska han velkommen med kick ass. Vi avslutta sesongen med ein treningskamp mot jenter 04 detta var og stor stas, dette blei snakka om på skulen vekene før og alle gleda seg. Resultatet for sesongen har helst vore bra. Neste år blir noko nytt då vi skal begynna med seriekveldar. Eg vil spesielt takka Malena for den gode egenskapen ho har når da gjeld å snakka til gutar som ikkje alltid høyre etter. Vil og takka Terje Hansen som alltid er der når han er heima, Hilde Solli(lagleiar) fortjener og ein stor takk for at ho har holdt ut med meg i 4 sesongar. Og ikkje minst Ungdommen Kurt Raymond Jekteberg som vil hjelpa oss på treningar STATISTIKK Den som har flest treningsframmøte på topp også nedover TRENING KAMPAR MÅL AR Navn Fødd Totalt Serie Cup Trening Serie Cup Trening Jakob Steffensen Ikkje i rekkefølje Jonas S.Søllesvik Mathias Høyland Andreas Hansen Andreas Myklebust Igor Wojcik Ådne Stuland Olsen Teodor Bartlett Enes Samson Svindland Samson Andre Hatteberg Magnus Enes Andreas Hellesøy også vår bank er Aktiv idrett i meir enn 100 år

20 Rosendal Turnlag - fotballgruppa Postboks 30, 5486 Rosendal ÅRSMELDING - MAL Dato: Sign.: KOU Nr. RT-S12 Hans Martin Debes Jonas Huke Eirik Steinsvik Martin Haavik Ljones Julian Skaala Staveteig Sportsleg helsing Frank Christer Steffensen også vår bank er Aktiv idrett i meir enn 100 år

God Jul & Godt Nytt År!

God Jul & Godt Nytt År! 1 1966 Nr. 3 2008 Vinter 16. Årgang Skirenn på Fjellstøl: Ida Sofie Staknes (nr. 2:), Tobias Helgesen (nr. 8). Wenke Marvik og Sigve Tveit. God Jul & Godt Nytt År! www.vindafjord-il.no 2 Styre og grupper

Detaljer

Nr. 60 * Medlemsblad for Isfjorden Idrettslag m/årsmelding * Februar 2005

Nr. 60 * Medlemsblad for Isfjorden Idrettslag m/årsmelding * Februar 2005 Nr. 60 * Medlemsblad for Isfjorden Idrettslag m/årsmelding * Februar 2005 Gulljenta Tove Beate Dahle Årsmøte i Isfjorden Idrettslag Det kalles inn til årsmøte onsdag den 2. Mars 2005 kl 19.00 i klubbhuset

Detaljer

september 2010 nr. 2 33. årgang > Store eneboligtomter for salg nå

september 2010 nr. 2 33. årgang > Store eneboligtomter for salg nå september 2010 nr. 2 33. årgang SIREVÅG UNIK BELIGGENHET! modul.no www.modul.no # 15368 #13332 SKORAN, > Store eneboligtomter for salg nå Førtste byggetrinn 12 solgt, 1 ledig kr 598 000,- Andre byggetrinn

Detaljer

Handballprogram 2014-2015. IL Valder Handballgruppa

Handballprogram 2014-2015. IL Valder Handballgruppa Handballprogram 2014-2015 IL Valder Handballgruppa Velkomen til handballsesongen 2014-2015 Då er vi komen godt i gang med ein ny sesong med handball. Som tidligere år har styret lagt ned mange timer med

Detaljer

SESONGEN 2010 / 2011

SESONGEN 2010 / 2011 Stordal Alpin sesonghefte 2009-2010 1 SESONGEN 2010 / 2011 Kristiane Nakken 2. sølv og 1. bronse i Landsfinalen på Oppdal 2010 Erika Holand Tøsse 5. og 6. plass i NM Jr. Geilo 2010 Ingrid Busengdal 5.

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 KVINNHERAD SKYTTARLAG

ÅRSMELDING 2014 KVINNHERAD SKYTTARLAG Side 1 av 12 Sak 2: ÅRSMELDING 2014 KVINNHERAD SKYTTARLAG Kvinnherad skyttarlag har i 2014 hatt følgjande tillitsvalde: Styret: Arnt Orholm Nestleiar: Unni Gorm-Hansen Kasserar: Elisabet Epland Næs Sekretær:

Detaljer

îüáuxüxàç Çz fàtwáuçzw \wüxààáätz ECCL www.stadsbygd.no/idrett

îüáuxüxàç Çz fàtwáuçzw \wüxààáätz ECCL www.stadsbygd.no/idrett îüáuxüxàç Çz fàtwáuçzw \wüxààáätz ECCL www.stadsbygd.no/idrett 1 Årsmøte i Stadsbygd Idrettslag 25. november 2009 1. Godkjenning av dagsorden. 2. Valg av møteleder og to personer til å skrive under møteboka.

Detaljer

~ laussal kr 20.- ~ Nr 1 2012 Redaktør: Gunnbjørg Ljusnes Årgang 30

~ laussal kr 20.- ~ Nr 1 2012 Redaktør: Gunnbjørg Ljusnes Årgang 30 Nr 1 2012 Redaktør: Gunnbjørg Ljusnes Årgang 30 ~ laussal kr 20.- ~ Sykkelgruppa i IF Klypetussen er i god vekst, her representert ved 3 av medlemmene: Rune Ramsvik, Trond Austrheim og Dagfinn Garnes Johnsen,

Detaljer

Synsprøve. Kulturen blomstrar i Vågsøy. Størst i Nordfjord

Synsprøve. Kulturen blomstrar i Vågsøy. Størst i Nordfjord Størst i Nordfjord Synsprøve Nr. 12 97. årgang Måløy, mandag 29. januar 2007 Løssalg kr. 15,- Tlf. 57 86 11 54 -Nordfjordeid Lise Igland Senneset frå Bremanger gjorde eit godt inntrykk på si første landslagssamling

Detaljer

Årsmøte Eidfjord Idrettslag 5. mai 2013 på Eidfjord Fjell og Fjordhotell kl. 19.00. Sakliste og sakspapira for årsmøtet

Årsmøte Eidfjord Idrettslag 5. mai 2013 på Eidfjord Fjell og Fjordhotell kl. 19.00. Sakliste og sakspapira for årsmøtet Årsmøte Eidfjord Idrettslag 5. mai 2013 på Eidfjord Fjell og Fjordhotell kl. 19.00 Sakliste og sakspapira for årsmøtet Det vises til innkallinga til årsmøte av 5. april 2013 på Eidfjord IL si nettside.

Detaljer

RYFYLKE. Set ned farten. Vil utvida. Ennå mildt. lokalavis for indre Ryfylke. Leiar. ...blei ein realitet trass dystre spådommar... Side 4.

RYFYLKE. Set ned farten. Vil utvida. Ennå mildt. lokalavis for indre Ryfylke. Leiar. ...blei ein realitet trass dystre spådommar... Side 4. RYFYLKE lokalavis for indre Ryfylke Fredag 10. januar 2014 Nr. 3 Årgang 88 Laussal kr 20,- www.ryfylke.net Returadresse: Rådhusgata 1, 4200 Sauda Ser framover Leiar...blei ein realitet trass dystre spådommar...

Detaljer

PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com

PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com 1 Dagsorden årsmøte 1999. Stadsbygd Idrettslag avholder årsmøte mandag 29. nov. 1999 kl 19.30 i Granlund skihytte. Saksliste: 1) Godkjenning av dagsorden. 2) Valg av møteleder og to personer til å underskrive

Detaljer

9 890 overnattingar i 2014

9 890 overnattingar i 2014 ØY Nummer 2 NYTT Kyrkjeblad for Øygarden April 2015 9 890 overnattingar i 2014 12 Heidrar Alexander 3 Liten, men god som gull avduking av minnesmerke ved Kystmuseet, 28. mai. 8 Leir som trusopplæring 5

Detaljer

Varde idrettslag 75 år 1932-2007. Varde idrettslag. 75 år

Varde idrettslag 75 år 1932-2007. Varde idrettslag. 75 år Varde idrettslag 75 år Jubileumsavis 2007 1 4 2 5 1. Klubbrenn i strålende sol - Roger Strandvik sender av gårde sønnen Robert. 2. Torleif Strandvik (bilde fra 1978) - flest A-kamper for Varde - 515 totalt.

Detaljer

Nyhetsbrev - Loddefjord Fotball April 2015 LODDEFJORD IL EN KLUBB Å VÆRE GLAD I

Nyhetsbrev - Loddefjord Fotball April 2015 LODDEFJORD IL EN KLUBB Å VÆRE GLAD I Nyhetsbrev - Loddefjord Fotball April 2015 LODDEFJORD IL EN KLUBB Å VÆRE GLAD I FORMANNENS ORD ENDELIG ER DET VÅR I LUFTEN OG SNART SESONGSTART. DETTE ER DET VI HAR LENGTET ETTER GJENNOM HELE VINTER, HVOR

Detaljer

Møt opp og sjå festivalopptoget laurdag 14. mai! Det startar frå Leirvik skule kl. 11.30 og endar opp på Torget

Møt opp og sjå festivalopptoget laurdag 14. mai! Det startar frå Leirvik skule kl. 11.30 og endar opp på Torget Tillegg 13. mai Møt opp og sjå festivalopptoget laurdag 14. mai! Det startar frå Leirvik skule kl. 11.30 og endar opp på Torget HF HANDBALLFESTIVALEN PÅ STORD 2005 DEN 16. HANDBALLFESTIVALEN PÅ STORD 2

Detaljer

Årsmelding 2011. www.asil.no

Årsmelding 2011. www.asil.no Årsmelding 2011 www.asil.no Follos eneste spesialbutikk for løpere finner du i tredje etasje. UTSTYRSLEVERANDØR TIL ÅS IL ERIK JOHANSEN SPORT RÅDHUSGT.31 1430 ÅS-TLF.64975504-FAX 64942610 E-post: erik.johansen@stadion.no

Detaljer

LAYOUT Bryllupsinvitasjoner AS Marianne F. Mathiassen

LAYOUT Bryllupsinvitasjoner AS Marianne F. Mathiassen Innhold Leiar...2 Presidentens hjørne...3 Lagfinalen...4 Bedriftsmesterskapet...12 NM Damelag...15 Handal takker for seg...22 Vår nye generalsekretær...25 Organisasjonsdagene...28 Bridgetinget...32 Bridgekurs

Detaljer

SYNSTE MØRE TORSDAG 19. FEBRUAR 2009

SYNSTE MØRE TORSDAG 19. FEBRUAR 2009 SYNSTE MØRE TORSDAG 19. FEBRUAR 2009 1 Varmepumper Ring 700 23990 6143 Fiskåbygd TORSDAG 19 FEBRUAR 2009 NR 8 ÅRGANG 40 DENNE VEKA Pussar støvet av bruplanane Brusamband over Rovdefjorden må kome før Hareid

Detaljer

NMK Vikedal. Årsmelding 2001

NMK Vikedal. Årsmelding 2001 NMK Vikedal Årsmelding 2001 Til alle medlemmer i NMK Vikedal Innkalling til årsmøte i NMK Vikedal Tid: Laurdag 17. november 2001 kl. 11.00 Stad: Fugl Fønix Hotell, Etne Saksliste : Kl. Sak nr. Sak 11.00

Detaljer

Stavanger IF Håndball. Vedlegg til årsberetning 2013. Oppmannsrapporter for sesongen 2013/14

Stavanger IF Håndball. Vedlegg til årsberetning 2013. Oppmannsrapporter for sesongen 2013/14 Stavanger IF Håndball Vedlegg til årsberetning 2013 Oppmannsrapporter for sesongen 2013/14 1 Mini 1 - Jenter 2008 og 2007 Målsetning har vært å skape interesse for håndball. Alle er nye med ball. Få ballfølelse

Detaljer

Lagene/de aktive. Mini 6 (gutter og jenter f.2007) Mini jenter 7 (f.2006) Side 5 av 5

Lagene/de aktive. Mini 6 (gutter og jenter f.2007) Mini jenter 7 (f.2006) Side 5 av 5 Side 5 av 5 Lagene/de aktive Til sesongen 2013/2014 ble det meldt på 22 lag til seriespill. I løpet av sesongen har to lag blitt trukket (J16 og G12-2), så vi avslutter sesongen med 20 lag i seriespill

Detaljer

Lokalavis for Volda og Ørsta. Nr. 1 fredag 25. februar 2005. Øvingsavis for AMF, Høgskulen i Volda. GRATIS

Lokalavis for Volda og Ørsta. Nr. 1 fredag 25. februar 2005. Øvingsavis for AMF, Høgskulen i Volda. GRATIS NA Næravisa Sunnmørsbunad fra Norge eller Kina? Etterspørselen etter bunader er stor, men håndarbeidstradisjonen er i ferd med å dø ut. Løsningen finnes kanskje i Asia. Midten Lokalavis for Volda og Ørsta.

Detaljer

KONGSBERG IDRETTSFORENING

KONGSBERG IDRETTSFORENING KONGSBERG IDRETTSFORENING ÅRSRAPPORT SESONGEN 2013 1 Innholds 1. innledning 2. Organisasjon 2.1 KIF Hovedstyre 2.2 Styrets sammensetning 2013 2.2.1 Andre Komiteer og utvalg 2.3 Styrets møte virksomhet/arbeid

Detaljer

God Jul. Uskedalen Indremisjon og bedehuset frå 1863 2013 Side 8-12. Trygve om jula som var Side 14-15. Røysterett for Alle 25 år Side 16-20

God Jul. Uskedalen Indremisjon og bedehuset frå 1863 2013 Side 8-12. Trygve om jula som var Side 14-15. Røysterett for Alle 25 år Side 16-20 Jula 2013 9. årgang Laussal kr. 50,- God Jul Uskedalen Indremisjon og bedehuset frå 1863 2013 Side 8-12 Trygve om jula som var Side 14-15 Røysterett for Alle 25 år Side 16-20 Jul i barnehagen Side 32-34

Detaljer

Noen smarte valg er veldig enkle

Noen smarte valg er veldig enkle 4 3 13 Noen smarte valg er veldig enkle I sommer har mange sendt oss en sms for å få hjelp til å plassere pensjonen sin smartere. Det får du også hvis du sender oss en sms nå! Vi kommer ikke til å be deg

Detaljer

Vigør-nytt Nr.1 2009 Årgang 26

Vigør-nytt Nr.1 2009 Årgang 26 Vigør-nytt Nr.1 2009 Årgang 26 Sportssjef Rolf Sagen på plass Vigørs nye sportssjef Rolf Sagen er vant til å håndtere flere baller samtidig. Den tidligere storscoreren og lagerarbeideren tok oppfordingen

Detaljer

Året 2012. drømmene. Oppfyller. sammen

Året 2012. drømmene. Oppfyller. sammen drømmene Oppfyller sammen Leder har vært et meget godt år for Surnadal Sparebank. Vi har fått rekordmange nye kunder, oppnådde rekordstor vekst innen både forsikring og utlån, og vi har skaffet oss et

Detaljer