Årsmelding frå styret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding frå styret"

Transkript

1 Årsmelding frå styret Styret har i år hatt denne samansettinga: Willy Kalsås,leiar- Annbjørg Fossberg, nestleiar, Grete Solheim, sportsleg leiar- Per Inge Olsen, økonomiansvarleg- Jan Jaap Boot, varamedlem. Årsmøtet i fjor la opp til ein organisasjonsplan som skulle gje ei meir effektiv leiing av laget. Diverre kom dette skeivt ut fordi vi ikkje fekk eit fulltaleg styre. Vi hadde ikkje ei fungerande valnemnd. I tillegg viste det seg at Steinar Iversen ikkje hadde høve til å stille likevel. I løpet av våren fekk vi Per Inge Olsen til å stille som økonomiansvarleg. Men han hadde ny jobb ute av bygda og i praksis har dette ikkje fungert godt. Lukka er at Kirsten Hellingsrud har stilt opp og tatt mot rekningar, organisert dei og levert vidare til Tveit rekneskap. Jan Jaap Boot har stillt på dei fleste styremøte. Styret har hatt ein del tunge saker på bordet i år. I vår var arbeidet i forhold til ei eventuell rettsak ei stor sak. Vi arbeidde lenge saman med advokaten for å sjå på dette. Tilrådinga frå henne var likevel at vi burde koma til eit kompromiss i tilhøvet til kommunen. Før sumaren hadde Asbjørn Soltveit og Willy Kalsås eit møte med kommunen, der vi la fram visjonar om korleis eit framtidig idrettsanlegg i Rosendal kunne sjå ut. Eit første steg i ei slik utbygging ville vera å få etablert Friplassen som eit trenings- og aktivitetsanlegg for friidrett. Dette vart godt motteke, sjølv om det førebels ikkje har blitt konkretisert, bortsett frå støtte frå sparebankfondet. Styret har vedteke at dette skal vere vår hovudsatsing på anlegg. I haust har det etablert seg ei gruppe som har andre forslag på å løyse dei dårlege tilhøva for friidrett. Styret tykkjer denne gruppa har gått uheldig fram ved å gå utanom RT i sitt arbeid. Styret har også handsama forslaget til ny kommunedelplan for idrett og friluftsliv. Vi må berre konstatere at den framleis ikkje er handsama i kommunestyret. Vi har også brukt mykje tid på å lage ein strategiplan for dei neste åra, og den vil bli lagt fram på årsmøtet. Den flotte fana vår har blitt veldig sliten dei siste åra. No har ei gruppe damer tatt tak i dette og vonleg vil vi kunne stille med ei oppussa fane til 200-års jubileet for Grunnlova på 17.mai i år. Ettersom vi ikkje fekk valt ny leiar for friidrettsgruppa har den vore lite fungerande dette året. I haust har det vore barmarkstrening for skigruppa saman med Omvikdalen IL. Dette har gitt ein ny giv, og mange born og ungdommar har vore med på denne. Eit svært godt initiativ. Sjølv om styret har hatt sine utfordringar i år er det godt å sjå at Rosendal Turnlag er eit robust lag der mange er med og drar lasset saman. Det er flott at vi har så mange friviljuge som gjer ein innsats og at vi har sponsorar som gjer oss økonomiske rammer til å driva. Tusen takk til alle saman. For styret Willy Kalsås leiar

2 Barnetrim Barne trimmen starta i år med to parti, 0-4 år på Seim skule og 4-6 år i Rosendal. Pga dårleg med utstyrt i gymsal på Seim og mangel på instruktørar, vart det etter sommaren bare eit parti. Dette partiet har bestått av 33 energi rike ungar som har vert veldig flinke å stilla opp på treningane. 33 ungar blei for mykje på eit parti, og sidan me ikkje lykkast med å få ein time til i gymsalen vart eg dessverre nøtt til å dela gruppa i to og dei fekk bare trena ein gong annankvar veka, noko som er eit for dårleg tilbod. Mange har vist misnøye over denne situasjonen, det er og foreldre til yngre og eldre barn som ynskjer at det skal bli eit tilbod for deia aldersgruppa. Her har turnlaget og foreldre ein jobb å gjera med å få fleire timar og instruktørar til barne trimmen. Barnetrimmen har hatt 3 fokusområder i år: 1: Rørsle av kroppen: gjennom songleik og ulike dramatiseringsleikar har målet vert å få barna til å bruka heile kroppen sinn, og for å utfordra dei til å bevega kroppen på nye måtar. 2: Ball leik: alle barna har fått leika med ball i fri leik, her har målet vert at dei skal bli trygge med ballen og læra seg å kasta og ta i mot. 3: Apparat: Under apparat oppsetta har det vert 2 fokus områder - Forlengsrulle, alle barna har fått prøvd seg på ulike teknikkar og vanskeleghetsgrader innan forlengsrulle trening. - Balansetrening, ulike utstyr er blitt brukt for å utfordra balansen til barna. Alt i alt har dette vert eit kjempe kjekt år med mange positive og engasjerte ungar, det er ikkje tvil om at dei kosar seg i gymsalen og har glede av treninga. Sesongen vart avslutta med ein skikkeleg nisse fest, der barna hadde kledd seg ut som smånissar og det vart servert noko å bita i. Eg vil gi ein stor takk til foreldre som er med å bærer på utstyr og er engasjerte under treninga. Utan engasjerte foreldre så får me ikkje til barnetrimmen! Ynskjer alle gamle og nye trimmara velkommen. Helsing Anette Eikenes Gruppe 1 Ronja Hatteberg Maren Skåla Seglem Frøya S. Hatteberg Signe Hestad Elina Naterstad Ingeborg M. skjelnes Emily M-Massey Henrik H. Steinsvik Viktoria Bakke Alfarnes Linnea Hjelmeland Steinsvik Mathilde Mehl Sandnes Marius Andersen Joa Kristian Mikkelsen Eik Nelly Øye Klette Nathalie K. Kroka Karoline V. Haugland Emil T. Gausvik Tord L. Furdal Gruppe 2 Unni Guddal Hjelmeland Oddbjørn Enæs Cecilie Sundal Utne Olga B. Enes Mehl Jenny M-Massey Eline Bjørke Ellinor L. Skeie Ane k. Øyjord Linneah K. Guddal Madelen S. Harsvik Angelica Upton Ingrid Opedal Hass Filip Nilsen Sander B Rønhovde Tilde Leganger

3 Sirkeltrening Etter sommaren starta me opp med sirkeltrening, på det mesta har det vert 27 stk på trening, men på det jamne liggje me på rundt 18 stk. Dette oppmøte er me veldig god fornøyd med. Det er ein positiv og sprudlande gjeng som møter opp på trening. Målet med sirkel treninga er at ein skal få trena ulike muskelgrupper i kroppen, få kjenna på pulsen og forbetra kondisjonen og ikkje minst ha det sosialt og kunna ha ei trenings økt saman med andre der også smilemusklane skal få trena seg litt. Oppleggjet i haust har vert to delt: - Ballspel: me har spelt blant anna fotball, innebandi, basketball, rugby.. Ferdighetane kan vell av og til diskuterst, men innsats, humør og engasjement er det mykje av. kondisjonen blir satt på prøve og lattaren heng laust. - Sirkeltrening: me har laga eit variert program sånn at ein skal få trena alt frå armar, bein, rygg og mage. Dette programmet blir med jamne mellomrom endra på slik at musklane skal få nye utfordringar og du skal få kjenna da på kroppen at du har vert på trening. Måle for neste år er å halda på den samen intensiteten og oppmøte. Gi dei frammøte gode øvingar som gjer at dei må pressa seg sjølv og at dei får kjenna på kroppen at trening gjer god. Eit mål for oss som trenera blir å skaffa ein duppedings med meir moderne musikk Me vil ynskja nye og gamle trimmara velkommen. Helsing Mari Ann Hellingsrud og Anette Eikenes

4 Zumba evaluering haust 2013 Er det trening som gjør trening til ein leik så er det Zumba Kondisjon, styrketrening og glede, som eit kinderegg I haust har vi dansa til kjekke gode låter og hatt ei god økt styrketrening etter kvar Zumbaøkt. Antalet med deltakarar har variert veldig. Vi har vel i snitt vore rundt Denne treninga passar for alle og ein treng ikkje vera der kvar gong for å hiva seg med neste gong. Den passar og til alle aldrar, frå ungdom til godt voksen alder Helsing Siv Lorentzen

5 ÅRSMELDING SKIGRUPPA 2013 Sesongen 2013 starta rekord tidleg for enkelte med sommarskiskule på Dalseter i Gudbrandsdalen. 6. November var det tid for fellestreningar på rulleski med 8-10 pers. Totalt 25. personar har vore innom trening denne vinteren. Diverre vart treningsamlinga fyrste helga i januar avlyst pga. snømangel på Seljestad. I Fjellhaugen hadde vi opning av langrennsløypa i byrjinga av Desember med ein pause i januar. Fyrste karusellrennet vart utsett til 13.febr. Vi hadde også tidvis gode løyper innover mot Myrdalsvatnet. 17. personar fullførte skikarusellen derav 9. klasse sigrar, totalt var det 21 pers. som starta for R.T. og status for Kvinnheradmeisterskapet på ski vart 8 gull. 3 sølv. og 1 bronse. Namn Klasse Karusell Kvh.m.s. Namn Klasse Karusell Kvh.m.s Eirik Steinsvik G Kristoff. Eskeland G Sigrid Øyre J Mathias Guddal G Alette S. Mehl J Jonas A Mehl G Kristian Steinsvik G Henrik Bauge G Adele Bauge J Johannes Guddal Y. Jr 1 1 Tord Guddal G Ole M Mehl E. Jr 1 - Jonat. Eskeland G Åsmund Mehl M Kari Eide J Kåre Haugse M Sara Guddal J Grete Solheim K Trim u I Tillegg til dei som er nemde ovanfor har desse vore med på trening eller renn. Marcus E Sæberg (2 renn). Sveinung Eskeland ( 2 renn). Arve Lunestad ( 1 renn). Kristine Tveit. Eline Flatland. Astrid Enes ( 1 renn). Astrid Øyre, Marte Bøyum og Andrea Haugland. Kvinnheradmeisterskapet i Stafett: J 9-12 år R.T. 1 pl. Sigrid Øyre -Alette S Mehl -Adele Bauge G 9-12år R.T. 1 pl. Eirik Steinsvik -Kristian Steinsvik -Jonatan Eskeland J 13-16år R.T. 1 pl. Kari Eide -Adele Bauge -Sara Guddal G 13-16år R.T. 2 pl. Jonatan Eskel. Jonas A Mehl -Henrik Bauge Menn. sen. R.T. 5 pl. Arve Lunestad -Ole M Mehl -Åsmund Mehl Vi stilte med 5 lag. 3 gull. 1 sølv, og 0 bronse. Pluss ein femte pl. var svert bra og beste klubb også i år. Dei yngste gutane tok sin åttande siger på rad. Krettsmeisterskapen Vart i år arrangert på Bulken med 2 deltakere frå R.T. Henrik Bauge nr 9 i G 16. Åsmund Mehl nr 11. (senior totalt) i skøyting. Turrenn og Krettsrenn Dalseter sommarskiskule: Sara og Johannes Guddal, Henrik Bauge. Samnangerrennet : Adele og Henrik Bauge, Sara G. Torefjellsrennet : Henrik B. nr.2, Sara G. nr.4. Kvammajakta : Kristian S. Henrik og Adele Bauge, Sara og Tord Guddal. Haukelirennet: Henrik B. nr. 4 Grete Solheim og Grete Nesheim.

6 Arrangerte renn Ons. 13 febr. arrangerte vi det fyrste karrusellrennet i fristil, med 67 skiløparar på tid og 35 gjekk barne rennet. Sønd. 10 mars var det klart for stafetten med 27 lag på startstreken og gode forhold i fjellhaugen. Skimerke Kåre Haugse 41 Jonatan Eskel. 4 Åsmund Mehl 21 Johannes Guddal 9 Håkon Leganger 36 Kristoff. 6 Ole Mart. 11 Sara 6 Arve Lunestad 14 Sveinung. 4 Jonas A. 7 Tord 4 Kristian Steinsv. 3 Henrik Bauge 7 Alette S. 3 Grete Solheim 6 Eirik 1 Adele 3 Sigrid Øyre 2 Mathias Guddal 2 Kari Eide 4 Ingeb. Hestad 1 Totalt 22 pers. har teke skimerke i år. Talet på skigåarar blant dei heilt yngste har minka noko, men samtidig er det svert positivt att fleire held fram til langt opp i junior alder, og er med på renn utanfor fylkesgrensa. Aktiviteten er framleis god. I år har vi også hatt samarbeid med Omvikdalen på trening. Noko vi satsar på også komande sesong. Trenarer for 2013: Sveinung Eskeland, Åsmund Mehl, Grete Solheim, Kjetil Mehl, Svein Hjelmeland og Svein Ove Eide. Takk til alle som var med i år, og ein stor takk til Sparebank stiftinga for gåve på kr. som er brukt til innkjøp av rulleski, skisko og stavar. Åsmund Mehl leiar Kåre Haugse nestleiar

7 Vinnar av stafetten klasse gutar 9-12 år. F.v. Eirik Steinsvik, Kristian Steinsvik, Jonathan Eskeland Vinnar av stafetten klasse jenter år F.v. Kari Eide, Adele Bauge, Sara Guddal

8 Turgruppa Leiar: Nestleiar: Kasserar: Skrivar : Fjelltrimansvarleg: Morten Nygård Terje Hellingsrud Jarle Måkestad Kåre Eik Lars Røysland For eit år det har vore! Endeleg fekk vi ein sommar med fint vêr, og jammen vart ikkje hausten så verst den heller. Det gav seg positive utslag i besøkstala på fjella våre, med ny rekord totalt på dei fem toppane i Fjelltrimmen. Melderskin, Nuten og Nordlifjell sette dessutan nye bestenoteringar kvar for seg. Fyrstnemnde knuste sin gamle rekord med over 400 innskrivingar i vardeboka! Kvinnheradløpet vart som vanleg prega av ustadig vêr, men det hindra ikkje innbyggjarane å gå mann av huse. Kjekt å sjå at løpet etter 32 år framleis er noko så mange «må» ha med seg. Arbeidsåret er prega av jamn aktivitet. Spesielt er det utført mykje godt vedlikehaldsarbeid i turstiane. Elles er det verdt å feira at varden på Melderskin fylte 100 år i 2013, medan varden på Store Bjørndalstind vart 50 år. Det 32. KVINNHERADLØPET Deltakartalet i tidklassen har vore altfor lågt dei siste åra, ein stor kontrast til 183 deltakarar i rekordåret Forsøket med halvert løypelengd var vellukka, over dobbelt så mange som i fjor hadde startnummer på brystet. Spesielt gledeleg var det å sjå mange unge. Vi freista også med pengepremiar på samla kr 7000,-. Skuleløpet fredagen viser ein fin auke sidan starten i I år deltok U-skulane Rosendal og Hatlestrand, forutan barneskulane Malmanger og Uskedalen. Rosendal U-skule administrerer det heile. Dette var 2. året vi arrangerte åleine, etter at KRKH ikkje kunne vera med lenger. Med mange velviljuge medhjelparar nokre timar denne fyrste sundagen i oktober kvart år, ser det ut for at vi har funne fram til ei organisasjonsform som fungerer fint. Deltakarstatistikk i dette årtusen: KVINNHERADLØPET År Med tidtaking Utan tidtaking Skulane Samla deltakartal

9 Det 35. FJELLTRIMÅRET Statistikken talar for seg; det har vore eit eventyrleg år for Fjelltrimmen. Spesielt Malmangernuten og Melderskin merkjer seg ut. Ved starten i 1979 var det vel mest utenkjeleg at det 35 år seinare kunne teljast slike tal i bøkene. Sjå t.d. auken i "samla for alle toppar" frå 631 til 7780! Det gøymer seg mykje god helse i desse tala, både innvendig og utvendig. RT-turgruppa er ein solid sponsor for NAV Registrering i vardebøkene: 5 FJELLSTRIMMEN År Skaalafjell Skeisfjell Malmangernuten Nordlifjell Melderskin Samla alle toppar Fullført 5 toppar

10 Fullført Fjelltrim 2013 Askeland Odd Inge (2) Bjørke Hilde Mæland (5) Bryn Yngve (10) Bøhn Erling (35) Eik Kåre (35) Eikenes Anette (6) Enes Monica (7) Enes Wenche G (16) Flatland Anna Lena (4) Flatland Eline Vestvik (2) Flatland Lars Arve (2) Flatland Synne Vestvik (2) Fosse Torgeir (12) Friheim Marit (17) Furdal Anne Mari Omvik (2) Furnes Magnus Hovland (14) Gangdal Ingrid Helene (18) Hanstveit Inger Marie (5) Haugse Kåre (35) Havnerås Arne (11) Helle Terje (16) Hellesøy Oddvar (29) Hellingsrud Kirsten Bjørke (20) Hellingsrud Mari Ann (10) Helvik Knut Johannes (23) Hjelmeland Ellen N (1) Hovland Laila (14) Hus Astrid (23) Hus Magne (35) Hus Torstein (34) Høyland Bente (14) Høyland Helene H (12) Høyland Tone (11) Haavik Irene Hjelmeland (10) Håvik Jarle (1) Instanes Geir (10) Korsvoll Ellen (5) Kråkenes Alette Hus (8) Kråkenes Lars Mikkjel Hus (9) Kråkenes Roar (26) Kvandal Liv (13) Langesæter Marita (33) Langesæter Sofie (1) Leganger Eugen (20) Leganger Hans Olav (12) Leganger Håkon (34) Leganger Morten (23) Leganger Nina Klette (5) Lid Frida (15) Lunde Liv Vevik (8) Løyning Helge (14) Mehl Alette Stuland (5) Mehl Cathrin Vano (7) Mehl Elisabeth Stuland (16) Mehl Endre (15) Mehl Jonas Are (10) Mehl Jostein (25) Mehl Kolbjørn (1) Mehl Maria F (1) Mehl Ole Martin (14) Mehl Robert (11) Mehl Svein Jarle (13) Mehl Åsmund (25) Nes Geir (27) Nes Kari (20) Nes Kenneth (29) Nes Reidun (16) Nes Sølvi (24) Nygård Elise (3) Nygård Morten (35) Omvik Egil (16) Røssland Ida (2) Sandvik Mette Cecilie (11) Sandvik Terje (6) Seberg Jon (14) Skeie Sigmund (16) Skaala Kirsten (35) Skåle Bjørn Helge (6) Skåle Nils Gunnar (1) Skåle Olaug Årdal (1) Skåle Per T (20) Skåle Torunn Vestbø (13) Skåle Vegard (9) Skaaluren Jan Martin (33) Skaaluren Tørris junior (16) Solberg Monica (1) Storhaug Johan (4) Straume Elisabeth (2) Sundal Anne Grete (3) Sundfjord Ingrid Tufta (5) Tombre Inger Johanne (11) Tombre Lars (11) Vetlækre Marie (28) Vik Atle (13) Vik Solveig (9) Vike Gjertrud (12) Vikøren Sissel (3) Øyarhamn Vita (4 Fjelltrimmen er 35 år, og vi har trekt ut 3 jubileumsgåver mellom dei som har fullført alle 5 fjella: 1. Helge Løyning, Herøysundet figur av Kjell Musland. 2. Magne Hus, Rosendal skål av Knut Riise. 3. Solveig Vik, Rosendal skål av Knut Riise. Gratulerer med innsatsen alle fjelltrimmarar. Velkomne att i 2014!

11 Årsmelding Rosendal Trim 2013 Rosendal Trim har i 2013 hatt ei fin medlemsutvikling. Vi er spesielt glad for at det er mange unge, samt fleire kvinnelege medlemmar som har start opp med trening hjå oss. Vi har samarbeid med fysioterapeut Sveinung Eskeland, Frisklivssentralen og 2kryss. Samtidig er det fleire unge menn som no satsar aktivt på styrkeløft. Dette visar at styrketrening famnar om alle grupper og at vi har plass til og ynskjer ein brei medlemsmasse. I løpet av året har vi arrangert styrkeløftstemne i samarbeid med Bergen Styrkeløft klubb. Bergensarar kom med utstyr og autoriserte dommarar og bidrog til ei seriøs ramme rundt stemne. For dei unge styrkeløftutøvarane var dette ein fin mogelegheit til å tileigne seg erfaring, samtidig som det er tydeleg at konkurransen fører til auka motivasjon for trening, både før og etter stemne. Spesiell takk til Raymond Olsen og Leif Roksvåg for planlegging og gjennomføring av stemne. Elles har vi hatt stor opprydding og reingjering der vi har rydda opp i gammalt rot og rask frå det forrige årtusen. Forholda ligg difor godt til rette for eit nytt år trening. Vi vil over dei neste åra ha fokus på å gradivs oppgradere senteret med nytt utstyr ettersom noko av det godt brukte utstyret vi har er i ferd med å takke for seg. Vi vil i løpet av vinteren 2014 også få ei sårt tiltrengt oppgradering av garderobeanlegga. Avsluttar med å takke for 2013 og samtidig ynskje eksisterande og nye medlemmar velkommen tilbake i Frivillige i 2013 har vore Kjersti Holmedal, Arne Sunde, Raymond Olsen, Tommy Grøtte, Trond Eik, Eskil Grøtte og Nikolai Ulvesæter. Takk til dykk alle. Hugs: Styrketrening passar for alle! Leiar Geir Ove Fosse

12 Årsmelding fotballstyret 2013 Generelt Det er gjennomført 11 styremøte og 2 trenar/lagleiarmøte dette året. I tillegg har det vore mange møte som omhandlar enkeltsaker. Vi har vore heldige å ha to ungdomsrepresentantar i styret. Styremøta har vore sakelege og ryddige og det er skreve referat har frå alle møter. Det har som vanlig vore stor aktivitet også denne sesongen. Aktiviteten og antall aktive er svært stor, spesielt blant dei yngste er rekrutteringa god. Grasbanen har halde seg godt i år og i samen med kunstgrasbanen har det vore mogeleg å gje eit godt tilbod til alle laga. Kapasiteten i gymsalen er for liten og det har vore vanskeleg å gje alle lag tilbod om innetrening. Her må vi tenkje nytt og finne ei betre løysing. Dessverre har kommunen brukt feil type grus då løpebana skulle vedlikehaldas. Resultatet vart at kunstgrasbanen vart blese full av stein og grus frå løpebana. Mesteparten av steinen er nå fjerna av kommunen og ein mur mellom løpe- og kunstgrasbanen er sett opp å hindra at vinden igjen fyller kunstgraset med grus og stein. Pengane frå Sparebankstiftelsen vi mottok i 2011 er nå brukt og nytt toalettbygg vart opna i vår. Også i år har vi motteke pengar frå Sparebankstiftelsen. For desse skal vi kjøpa to nye bårer og ein hjartestartar. Hjartestartaren skal plasserast nede ved kiosken. Sportsleg Sportsleg har resultatet vore bra for dei aldersbestemde laga og a-lag damer. Dessverre rykka herrelaget ned i år. Norway cup vart i år ein stor suksess og mange foreldre og andre følgde med laga til Oslo som tilskodarar og dei som vart heime kunne følgja laga via Facebook. Trenarar for alle laga har gjort ein strålande jobb og det er godt å sjå at vi har mange som vil bruke tida si på å trena barna våre. Spesielt har a-lagstrenarar og trenarar til dei eldste barna investert mykje tid i laga sine. Dessverre har ikkje sportsleg utval fungert i år. Men i desember samla vi ein del eldsjeler til drøftingsmøte om fotballen si framtid. Møtet vart vellukka og vi fekk mange gode innspel. Vi har god von om at vi skal få på plass eit sportsleg utval i Tine fotballskule og Mini Cupen har vore ein suksess også dette året. Økonomi Omsetning for 2013 er over 1,1 mill NOK og med eit resultat på litt over NOK. Dette flotte resultatet har vore mogleg fordi veldig mange brukar av fritida si til å organisera aktivitetar og til å skaffa laget inntekter. Vi rettar og ei stor takk til våre sponsorar for den velviljen dei syner for arbeidet til fotballgruppa. I tillegg utgjer medlemskontingent ein stor del av inntektene våre.

13 Takk Eg ynskjer å gje ei stor takk til alle trenarar, lagleiarar og oppmenn som har brukt mykje tid på å gje eit positivt tilbod til spelarane våre. Ei stor takk til Arvid som kvar dag har stått på for å få det meste organisert. Hans entusiasme og varme hjarta for Rosendal Turnlag si fotballgruppe er unik og skal vera eit forbilde for oss alle. Takk til fotballgruppa sitt styre for deira entusiasme og innsats. Takk til alle andre frivillige som har bidrege med at 2012 blei til eit flott fotballår. Ei stor takk til alle spelarar som har bidrege til at 2012 vart ein suksess og ikkje minst takk til alle foreldre som har følgt med på aktivitane for borna sine. Vi takker våre hovedsamarbeidspartnarar som er: Kvinnherad Elektro Sparebank1 SR-bank Statkraft Vibe Schat-harding Rosendal sport Varehuset I tillegg har vi hatt desse samarbeidspartnarane: SKL Energi Teknikk Rosendal Fjordhotell Kvinnherad Bygg Norsafe Hellesøy verft. Takk til alle for innsatsen i Ein svært viktig innsats for vårt lokalsamfunn. Vennleg helsing, RT- fotballstyret, Gunnar Våge, John Feet, Sølvi Gundersen, Arvid Nes, Trude Havnerås og Jan Jaap Boot Johannes Guddal( Ungdomsrepresentant) For styret Jan Jaap Boot - formann

14 Rosendal Turnlag Fotballgruppa, Utgifter Inntekter 2012 Dekning av utgifter , ,00 Kampavgiftar 6 000, ,00 Kretsavgifter , ,00 Tilskot reiser ,00 Varekjøp kiosk , ,01 Lotterivinstar , ,16 Medisin/utstyr , ,71 Premiar , ,75 Arrangementkostnader , ,00 Turneringsutgifter , ,00 Fotballskule , ,47 Fysioterapeut/lækjar 3 722, ,00 Domarutgifter , ,00 Spelarovergangar 4 800, ,00 Gåver , ,00 Leie lokaler ,00 - Ballar/utstyr , ,09 Rekvisita 4 774, ,50 Drakter ,75 Gensarar 7 040, ,00 Trenerdrakter/-jakker ,80 Vedlikehald bane , ,50 Program 9 400, ,00 Kursavgifter 2 600, ,00 Porto 2 214, ,00 Reiseutgifter , ,80 Bevertning møter og lignende , ,79 Lysingar , ,00 Forsikring krets , ,00 Bankgebyr 1 914, ,00 Ymse utgifter , ,16 Billettsal kampar , ,00 Eigenandel turnering , ,00 Eigenandel reiser , ,00 Dugnad 4 950, ,00 Eigendel forsikring , ,00 Kiosksal stadion , ,00 Arrangement , ,00 Programannonsar , ,00 Scoringsklubben ,00 Sal utstyrspakker/genser m.m , ,00 Stadionreklame 1 000, ,00 Fotballskule , ,00 Del av medlemskontingent , ,00 Tilskot frå hovudlaget , ,60 Tilskot frå andre , ,10 Tilskot til reiser ,00 Tilskot frå kommune , ,00 Sponsor/draktreklame , ,00 Lotteri , ,50 Ymse inntekter , ,00 Renteinntekter 1 661, ,00 Sum , ,02 Overskot/underskot drift , ,71 Kunstgrasbane: Inntekter kunstgrasbane ,00 Utgifter kunstgrasbane 6 543, ,00 Overskot/underskot rekneskap , , , ,02

15 Rosendal Turnlag Fotballgruppa, Status pr AKTIVA PASSIVA 2012 Kredit Byggelån , ,00 Bankinnskot Fotballskule 3 772, ,00 Bankinnskot Cup 147, ,16 Bankinnskot Kunstgrasbane , ,58 Bankinnskot Drift , ,52 Kortsiktige fordringar , ,00 Kortsiktig gjeld , ,00 Midlar Sparebank1-stifting , ,00 Eigenkapital , , , ,41 Eigenkapital pr ,26 Overskot ,15 Eigenkapital pr ,41 Rosendal, Frode Alfarnes Kasserar Revisor

16 G07 Det første året med fotballtrening har vore prega av stor utvikling. Vi starta seint med trening på våren og gjekk resultatmessig på eit par smellar under første turneringa mot lag som openbart har trena over lengre tid. Ut over sesongen har gutane heva nivået mange hakk og turneringane har vore prega av mange jamne kampar med stor speleglede. Vi hadde treningar ute fram til haustferien og har deretter trena inne fram til jul. Etter at det kom og gjekk litt spelarar undervegs i sesongen er det følgjande gjeng som har vore med stort sett fast (frå venstre på bilde): Joakim Hellesøy, Tord Sverreson Hatteberg, Torje Hatteberg, Emil Hellingsrud Fosse,, Nikolai Nilsen, Tord Hjelmeland, Håkon Guddal, Niklas Hjelmeland. Trond Kristian Torsvik var desverre ikkje tilstades på bilde.

17 Rosendal Turnlag - fotballgruppa Postboks 30, 5486 Rosendal ÅRSMELDING - MAL Dato: Sign.: Nr. RT-S12 LAG Gutar 06 Trenar: Lagleiar: Martin Hass/Eirik Skeie Evelyn Tveito MELDING FRÅ LAGET: Året starta i Januar med inne trening på Seim skule, vi trente inne fram til Trio innecup. Etter Påske starta vi opp ute. Vi har våre 10 til 14 spelarar på trening. Vi har spelt 6 Cupar der vi har tapt eit par kampar og spela eit par uavgjort, resten er vunnen. Vi har stilt eit og to lag på cupane avhengig av spelar påmelding. Vi har no fått halltid og trenar inne saman med gutar 05 Dette vil vi fortsette med fram til påske. KAMPAR CUPKAMPAR: Innecup Trio Herøysund Cup Halsnøy Cup Uskedal Cup Trio Cup Rosendal Cup RESULTAT også vår bank er Aktiv idrett i meir enn 100 år

18 GUTAR 2005 Trenar : Yngve Annason Guddal Lagleiar: Bodil Enes Gutar 2005 er ei lita gruppe som består av 7 kjekke gutar; Magnus Hegland ( frå Matre), Gaute Tungesvik (Matre), Marcus Øye Guddal (Seimsfoss), Gunnar Hestad ( Seimsfoss), Halvor Hass ( Omvikdalen), Magnus Haugse (Omvikdalen) og Marcus Enes-Seberg (Ænes) Vi har hatt ei trening i veka, samt delteke på alle interne cupar i kommunen. På treningane har vi lagt hovudvekt på samspel, ulike roller i laget, men også teknikk og individuelle ferdigheter har vore i fokus. I vinter har vi hatt innetrening saman med gutar 2006, ein dag pr veke. Gutane har stort potensiale, og har utvikla seg mykje både teknisk, individuelt, men også som ei samla gruppe. Det er ein flott liten gjeng, og vi ser fram til ein ny sesong med engasjemang og glede. Bodil og Yngve

19 Rosendal Turnlag - fotballgruppa Postboks 30, 5486 Rosendal ÅRSMELDING - MAL Dato: Sign.: KOU Nr. RT-S12 LAG Gutar 04 Trenar: Lagleiar: Navn Frank Christer Steffensen,Terje Hansen, Kurt Raymund Jekteberg Navn Hilde Solli MELDING FRÅ LAGET: Hei. Sesongen starta i mars og alle gutane var kjempeglade for at dei kunne begynna å spela fotball igjen. Vi hadde vel 3-4 treningar før inne cupen på Husnes, ellers har vi vore ein fin gjeng på trening heila året, vi har vore med på alle cupane internt i kvinnherad,hadde 3 lag på da mesta. Høgdpunktet for nokon var vel turen vi hadde på Vosscup der var vi 8 gutar+foreldre,detta freistar for å gjera til neste år og. Etter ferien sleit vi med å finna trenarar då eg måtte ut på reisejobb og hjelpetrenar jobbar offshore og ikkje minst mi hjelpande hand Malena som alltid var der ikkje fant nok tid. Vi var nerme til å legga gutar 04 brakk,vi kalla inn til foreldremøte og ba foreldre hjelpa til,her stillte det representantar for 6 gutar av 15. Vi blei redda av fløyta eg blei omplassert på jobb og blei heima og vi fekk med oss ungdommen Kurt Raymond til stor stas for gutane,spesielt når vi skulle ønska han velkommen med kick ass. Vi avslutta sesongen med ein treningskamp mot jenter 04 detta var og stor stas, dette blei snakka om på skulen vekene før og alle gleda seg. Resultatet for sesongen har helst vore bra. Neste år blir noko nytt då vi skal begynna med seriekveldar. Eg vil spesielt takka Malena for den gode egenskapen ho har når da gjeld å snakka til gutar som ikkje alltid høyre etter. Vil og takka Terje Hansen som alltid er der når han er heima, Hilde Solli(lagleiar) fortjener og ein stor takk for at ho har holdt ut med meg i 4 sesongar. Og ikkje minst Ungdommen Kurt Raymond Jekteberg som vil hjelpa oss på treningar STATISTIKK Den som har flest treningsframmøte på topp også nedover TRENING KAMPAR MÅL AR Navn Fødd Totalt Serie Cup Trening Serie Cup Trening Jakob Steffensen Ikkje i rekkefølje Jonas S.Søllesvik Mathias Høyland Andreas Hansen Andreas Myklebust Igor Wojcik Ådne Stuland Olsen Teodor Bartlett Enes Samson Svindland Samson Andre Hatteberg Magnus Enes Andreas Hellesøy også vår bank er Aktiv idrett i meir enn 100 år

20 Rosendal Turnlag - fotballgruppa Postboks 30, 5486 Rosendal ÅRSMELDING - MAL Dato: Sign.: KOU Nr. RT-S12 Hans Martin Debes Jonas Huke Eirik Steinsvik Martin Haavik Ljones Julian Skaala Staveteig Sportsleg helsing Frank Christer Steffensen også vår bank er Aktiv idrett i meir enn 100 år

RESULTATLISTE KARUSELLRENN NR ARR: ROSENDAL TURNLAG ARENEA: ROSENDAL AVLSGARD Tid

RESULTATLISTE KARUSELLRENN NR ARR: ROSENDAL TURNLAG ARENEA: ROSENDAL AVLSGARD Tid RESULTATLISTE KARUSELLRENN NR. 1-2010 ARR: ROSENDAL TURNLAG ARENEA: ROSENDAL AVLSGARD Tid JENTER 10 ÅR OG YNGRE 1,1 KM 405 Sunniva Myklebust Uskedalen IL 00:08:09 406 Adele Bauge Rosendal Turnlag 00:06:48

Detaljer

OFFISIELL RESULTATLISTE. Jenter 12 år. Gutter 12 år

OFFISIELL RESULTATLISTE. Jenter 12 år. Gutter 12 år OFFISIELL RESULTATLISTE Plass Stnr Navn Klubb Slutt-tid Diff Jenter 11 år 1 414 Sara Guddal Rosendal TL 11:01.7 2 417 Mari O. Furdal Rosendal TL 11:09.8 0:08.1 3 418 Solveig Haugland Uskedalen IL 11:21.7

Detaljer

«Ikkje dytt» har ikkje vore aktive i 2014, og leverar ikkje årsmelding i 2014.

«Ikkje dytt» har ikkje vore aktive i 2014, og leverar ikkje årsmelding i 2014. Årsmelding for styret i Omvikdalen Idrettslag 2014 Styret har i 2014 vore samansatt slik: Leiar: Atle Falk Nestleiar: Jeaneth Rangseter Kasserar: Jonny Flatebø Styremedlem: Marie Saghaug Styremedlem: Stig

Detaljer

Også i år har Sandsøy samarbeidd med Kvamsøy på a-lags nivå, 5 spelarar var med og spelte kampar i 6. divisjon

Også i år har Sandsøy samarbeidd med Kvamsøy på a-lags nivå, 5 spelarar var med og spelte kampar i 6. divisjon Sandsøy Idrettslag 2. februar 2007 6089 Sandshamn Årsmelding for 2006 Dette året har styret i Sandsøy IL bestått av: Leiar Anders Bringsvor, nestleiar John Longva, kasserar Svein Helge Bringsvor og styremedlemmer

Detaljer

Klasse Øvelse Plassering Navn Resultat Klubb

Klasse Øvelse Plassering Navn Resultat Klubb Kvinnheradsmeisterskap i Friidrett 2010. Husnes Idrettspark. Arrangør IL Trio. Stort sett opplett, vindstille. Klasse Øvelse Plassering Navn Resultat Klubb J-10 800 meter 1 Helene Bennæs 3.23,5 Rosendal

Detaljer

Årsmelding. Rosendal Skulekorps

Årsmelding. Rosendal Skulekorps Årsmelding Rosendal Skulekorps 2014 Organisasjonen 2014: Leiar: Nestleiar: Kasserer: Skrivar: Styremedlem: Martha Skeie Olsen Rannveig Helleland Ann Torunn Bauge Inger Johanne Hauge 1 vara: Gunn Marit

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Kvinnheradkarusellen i terrengløp 2016

Kvinnheradkarusellen i terrengløp 2016 Kvinnheradkarusellen i terrengløp 216 HIL OIL/RTL UIL MIL Trio Start. Nr Fornavn Etternavn Kjønn Aldersklasse Idrettslag Løp 1 Løp 2 Løp 3 Løp 4 Løp 5 Karusell Kvh. Mskp 53m 6m 32m 65m Karusell Kvh. Mskp

Detaljer

Høgast poengsum på hjortefiguren hadde Robert Mehl med 49 av 50 mogelege poeng. Hålandshjorten 2017, Samanlagt:

Høgast poengsum på hjortefiguren hadde Robert Mehl med 49 av 50 mogelege poeng. Hålandshjorten 2017, Samanlagt: Hålandshjorten 2017, 30.04.2017 Åsmund Hjelmeland vann Hålandshjorten 2017. Åsmund Hjelmeland vann, med 143 poeng, då Kvinnherad skyttarlag skipa til den årvisse jaktfeltskytinga i Muradalen i helga. På

Detaljer

Kvinnheradmeisterskap 2016

Kvinnheradmeisterskap 2016 10 km Menn sen M21-35 (Påmeldt: 2 - Startet: 2 - Fullført: 2 - Premier: 0) 1 Martin Femsteinevik Hålandsdal IL 112 24:51 0:00 2 Johannes Heien Ternen IL 113 32:11 7:20 1 10 km Menn sen M41-45 (Påmeldt:

Detaljer

Kvinnheradmeisterskap 2017 Langrenn

Kvinnheradmeisterskap 2017 Langrenn 1km 8-9år g-j J8 (Påmeldt: 3 - Startet: 3 - Fullført: 3 - Premier: 0) Celine Apeland Omvikdalen IL 2 8:50 Astrid Ersland Hellås Ternen IL 3 7:55 Karoline Varanes Haugland Omvikdalen IL 4 11:21 G8 (Påmeldt:

Detaljer

Fjellhaugen IL Ternen RESULTATLISTE

Fjellhaugen IL Ternen RESULTATLISTE 10 km Menn sen M21-35 (Påmeldt: 1 - Startet: 1 - Fullført: 1 - Premier: 0) 1 Heien Johannes SANDVOLL 112 30:31 0:00 M41-45 (Påmeldt: 1 - Startet: 1 - Fullført: 1 - Premier: 0) 1 Pedersen Håvard Ternen

Detaljer

Årsmelding. Rosendal Skulekorps

Årsmelding. Rosendal Skulekorps Årsmelding Rosendal Skulekorps 2012 Organisasjonen 2012: Leiar: Nestleiar: Kasserar: Skrivar: Styremedlem: Martha Skeie Olsen (1 år) Annbjørg Fossberg (1 år att) Ann Torunn Bauge (2 år) Kjersti Bennæs

Detaljer

Norheimsund Fotballklubb

Norheimsund Fotballklubb Norheimsund Fotballklubb Årsmøte 5.mars 2014 Footer Text 3/17/2014 1 Agenda Oppsummering av året 2013 Årsmelding og rekneskap 2013 Kva skjer i 2014? Fastsetjing av kontingent 2014 Budsjett 2014 Val Footer

Detaljer

Årsmelding for styret i Omvikdalen Idrettslag 2013

Årsmelding for styret i Omvikdalen Idrettslag 2013 Årsmelding for styret i Omvikdalen Idrettslag 2013 Styret har i 2013 vore samansatt slik: Leiar: Atle Falk Nestleiar: Jeaneth Rangseter Kasserar: Jonny Flatebø Skrivar: Gunn B Fosse Styremedlem: Stig Omvik

Detaljer

Info om Norway Cup 2015

Info om Norway Cup 2015 Info om Norway Cup 2015 Norway Cup starter søndag 26.juli og varer til lørdag 1.august. Me reiser lørdag 25.juli fra Husnes busstopp v/ungdomskule, kl.08:00 Uskedal busstopp i sentrum, kl.08:30 Rosendal

Detaljer

Teknikk og konsentrasjon viktigast

Teknikk og konsentrasjon viktigast Teknikk og konsentrasjon viktigast Karoline Helgesen frå Bodø er bare 13 år, men hevdar seg likevel godt i bowling der teknikk og konsentrasjon er viktigare enn rein styrke. Ho var ein av dei yngste finalistane

Detaljer

Årsmelding for styret i Omvikdalen Idrettslag 2012

Årsmelding for styret i Omvikdalen Idrettslag 2012 Årsmelding for styret i Omvikdalen Idrettslag 2012 Styret har i 2012 vore samansatt slik: Leiar: Svein Hjelmeland Nestleiar: Atle Falk Kasserar: Jonny Flatebø Skrivar: Anne Ruth Lekva Styremedlem: Stig

Detaljer

Info om Norway Cup 2015

Info om Norway Cup 2015 Info om Norway Cup 2015 Norway Cup starter søndag 26.juli og varer til lørdag 1.august. Me reiser lørdag 25.juli fra Husnes busstopp v/ungdomskule, kl.08:00 Uskedal busstopp i sentrum, kl.08:30 Rosendal

Detaljer

ÅRSMELDING 2014. Bjarne Øymyr

ÅRSMELDING 2014. Bjarne Øymyr ÅRSMELDING 2014 Bjarne Øymyr Aktiv idrett i meir enn 100 år 1901-2015 FRÅ STYRET Styret i hovudlaget til Rosendal Turnlag har i største parten av 2014 hatt denne samansetninga: Jostein Hatteberg leiar,

Detaljer

Årsmelding for sykkelgruppa i IL Harding 2013

Årsmelding for sykkelgruppa i IL Harding 2013 Årsmelding for sykkelgruppa i IL Harding 2013 Tillitsfolk: Leiar: Nestleiar: Kasserar: Skrivar Styremedlem Styremedlem Styremedlem Trond Haddeland Bente Kristoffersen Inge Kristoffersen fram til 20.08.13,

Detaljer

Årsmelding. Rosendal Skulekorps

Årsmelding. Rosendal Skulekorps Årsmelding Rosendal Skulekorps 2016 Organisasjonen 2016: Leiar: Nestleiar: Rekneskapsførar (ikkje styremedlem) Skrivar: Styremedlem: Styremedlem: Martha Skeie Olsen Inger Johanne Hauge Jonny Flatebø Kjersti

Detaljer

Hatlestrand og Ølve skyttarlag (3806). Årsberetning 2012

Hatlestrand og Ølve skyttarlag (3806). Årsberetning 2012 Hatlestrand og Ølve skyttarlag (3806). Årsberetning 2012 Årsberetning 2012 Side 1 av 12 Generelt Laget har forutan interne stemner og lagsmeisterskap arrangert ope miniatyrstemne, krinsstemne i baneskyting

Detaljer

Drifta i år har gitt ei omsetning på vel 91000,- og der av eit overskot på ca. 20000,-. Viser elles til rekneskapen og gjennomgangen av den.

Drifta i år har gitt ei omsetning på vel 91000,- og der av eit overskot på ca. 20000,-. Viser elles til rekneskapen og gjennomgangen av den. Sandsøy Idrettslag 8. februar 2008 6089 Sandshamn Årsmelding for 2007 Dette året har styret i Sandsøy IL bestått av: Leiar Bjørn Thore Hansen, nestleiar John Longva, kasserar Svein Helge Bringsvor, sekretær

Detaljer

Årsmelding 2005. Samlagsstyret har vore: Jostein Bjørke, leiar Nils Gunvald Hamre, Røldal nestl. og leiar i Ungdomsutvalet Vara.

Årsmelding 2005. Samlagsstyret har vore: Jostein Bjørke, leiar Nils Gunvald Hamre, Røldal nestl. og leiar i Ungdomsutvalet Vara. Årsmelding 2005 Samlagsstyret har vore: Jostein Bjørke, leiar Nils Gunvald Hamre, Røldal nestl. og leiar i Ungdomsutvalet Vara. Hans Skutle, Voss Olav B.Aga, Aga og Vikebygd Vara. Ivar Dale, Ullensvang

Detaljer

Årsmelding for styret i Omvikdalen Idrettslag 2011

Årsmelding for styret i Omvikdalen Idrettslag 2011 Årsmelding for styret i Omvikdalen Idrettslag 2011 Styret har i 2010 vore samansatt slik: Leiar: Svein Hjelmeland Nestleiar: Atle Falk Kasserar: Jonny Flatebø Skrivar: Anne Ruth Lekva Styremedlem: Stig

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, )

(Ny uendra utgave med nye sidetall, ) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Mannsnavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (mannsnavn, klipp

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

Strategiplan 2014-2018

Strategiplan 2014-2018 Strategiplan 2014-2018 HOVUDVISJON: Rosendal Turnlag skal utvikle ein brei aktivitet, med fokus på god helse, allsidigheit, samhald og glede. Vi skal utvikle sunne og gode haldningar for dei som ynskjer

Detaljer

Premiering 25-skudd kl. ASP. Pengepremier 15 skudd kl. 1. Pengepremier 15 skudd kl. 2. Bømlo Skytterlag. Bømlominiatyren Leon - Resultatprogram

Premiering 25-skudd kl. ASP. Pengepremier 15 skudd kl. 1. Pengepremier 15 skudd kl. 2. Bømlo Skytterlag. Bømlominiatyren Leon - Resultatprogram Premiering 25-skudd kl. ASP 1. Johanne Hundseid Etne 39 43 44 88 214 0,- Gave 1. Thomas Johnsen Brufladt Rosendal 41 39 44 93 217 0,- Gave 1. Linn Kvandal Røldal 43 43 47 96 229 0,- Gave 1. Lars Opheim

Detaljer

ÅRSMELDING 2015. Bjarne Øymyr

ÅRSMELDING 2015. Bjarne Øymyr ÅRSMELDING 205 Bjarne Øymyr Aktiv idrett i 5 år 90 206 ÅRSMELDING 205 Styret i hovudlaget til Rosendal Turnlag har 205 vore: Leiar Jostein Hatteberg Nestleiar Grete Solheim Skrivar Mariann Risdal Styremedlem

Detaljer

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I FARNES SKYTTARLAG, 29. OKTOBER 2009

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I FARNES SKYTTARLAG, 29. OKTOBER 2009 REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I FARNES SKYTTARLAG, 29. OKTOBER 2009 Årsmøtet konstituerte seg med Steinar Røyrvik som møteleiar og Rigmor Øygarden som skrivar. Glenn Arne Vie og Sigurd Hatlenes vart valde til å

Detaljer

Info om Norway Cup 2016

Info om Norway Cup 2016 Info om Norway Cup 2016 Norway Cup starter søndag 31.juli og varer til lørdag 6.august Me reiser lørdag 30.juli fra Uskedal, busstopp i sentrum, kl.08:30 Rosendal Samfunnshus, kl.09:00 Bussane køyrer så

Detaljer

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb K11-15 1,Ellen Skrimstad,NOTEAM,32:22 2,Sofie Hodnebrog Westgård,NOTEAM,32:22 K20-24 1,Karoline Næss,Ullensaker/Kisa

Detaljer

Årsmelding for sykkelgruppa i IL Harding 2014

Årsmelding for sykkelgruppa i IL Harding 2014 Årsmelding for sykkelgruppa i IL Harding 2014 Tillitsfolk: Leiar: Nestleiar: Kasserar: Skrivar Styremedlem Styremedlem Styremedlem Trond Haddeland Bente Kristoffersen Trond Haddeland Harald Sandvik Guro

Detaljer

Årsmelding Øystese Fotball 2012

Årsmelding Øystese Fotball 2012 Årsmelding Øystese Fotball 2012 Styret Styret fram til 01.11.2012: Leiar: Per Dysterud Skrivar: Arild Lillevik Styremedlem: Per Magne Normann Styremedlem: Andre Laupsa Styremedlem: Ingmar Sægrov Styremedlem:

Detaljer

Leon - Resultatprogram

Leon - Resultatprogram sammenlagt Kl. 1. Audun Kvandal Røldal 5 8,51 2. Sigmund Løken Stord 4 8,75 3. Terje Hus Rosendal 4 9,02 3. Andreas Seilen Bruvik 5 9,02 5. Rune Seim Seim 5 9,14 6. Johannes Hundseid Etne 5 9,45 7. Bjørn

Detaljer

I tillegg har vi sett på strukturen i RT. Vi arbeider med dette og vil legge fram forslag til nye lover og ein større organisasjonsplan på årsmøtet.

I tillegg har vi sett på strukturen i RT. Vi arbeider med dette og vil legge fram forslag til nye lover og ein større organisasjonsplan på årsmøtet. Årsmelding 2012 Hovudstyret Arbeidsutvalet i året som har gått har vore: Willy Kalsås, leiar, Annbjørg Fossberg, nestleiar, Heidi Legland, skrivar, Kirsten B Hellingsrud, kasserar, Bodil Lernes, medlemsansvarleg.

Detaljer

Resultatliste. Plass Navn Klubb Distrikt

Resultatliste. Plass Navn Klubb Distrikt J 8 år 1 km Maria Eikemo Ersland Ternen IL - Ski 04:38 Karoline E. Mykklebust Uskedalen IL - Ski 04:34 Vårinn Johanson Hagen IL Korlevol - Odda - Ski 02:57 Sigri Lekva Uskedalen IL - Ski 04:36 Mathilde

Detaljer

Årsmelding IL JOTUN FOTBALL

Årsmelding IL JOTUN FOTBALL Årsmelding IL JOTUN FOTBALL 2014 Side 2 Innhold 1. Styret... 4 2. Utval / Roller... 4 2.1. Sportsleg utval... 4 2.2. Kamplotteri ved Jotun sine seniorkampar... 4 2.3. Gothia Cup... 4 2.4. Faaberg-turneringa...

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2013/2014 Innleiing Årsmøtet for 2012/13 vart avvikla i grendahuset 28.03.13. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist Telenor Xtra Hødd Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Telenor Xtra FFO er eit samarbeid mellom Telenor og Norges Fotballforbund. Tilbodet gjeld

Detaljer

Lagleiarmøte Info Trio-sesongen-12

Lagleiarmøte Info Trio-sesongen-12 Lagleiarmøte Info Trio-sesongen-12 Sakliste: 1 Informasjon 2 Aktiviteter 2012 3 Fair play! 4 Reiser 5 Praktisk heimekampar 6 Utstyr 7 Føringar frå styret 8 Sportsleg 9 Bruk av Triohuset 10 Eventuelt Styret

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2008/2009 Innleiing Årsmøtet for 2007/08 vart avvikla i grendahuset 20.03.08. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa Ungdom i klubb Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa CASE - FORGUBBING SSFK hadde i lengre tid merka ei «forgubbing» i trenar, leiar og dommarstanden i SFFK. Etter fleire rundar

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kvinnherad kommune. Komite for oppvekst, kultur, idrett Møtedato Møtestad Kommunestyresalen, Rådhuset Møtetid 10:00 -

MØTEPROTOKOLL. Kvinnherad kommune. Komite for oppvekst, kultur, idrett Møtedato Møtestad Kommunestyresalen, Rådhuset Møtetid 10:00 - Kvinnherad kommune MØTEPROTOKOLL Utval Komite for oppvekst, kultur, idrett Møtedato 11.11.2011 Møtestad Kommunestyresalen, Rådhuset Møtetid 10:00 - Følgjande medlemmer møtte: Namn Funksjon Repr Magne Huglen

Detaljer

ÅRSMELDING. IL JOTUN Ski for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015 PÅ VEG MOT HUNDRE!

ÅRSMELDING. IL JOTUN Ski for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015 PÅ VEG MOT HUNDRE! ÅRSMELDING 2015 ÅRSMELDING IL JOTUN Ski for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015 PÅ VEG MOT HUNDRE! Postadresse Besøksadresse www.iljotun.no Bank Postboks 65 E-Post Foretaksregisteret 1. Styret

Detaljer

ÅRSMØTE I V.I.L. Tid: 27.02.2013 kl 19.30- kl 22.00. Stad: Klubbhuset på Omenås

ÅRSMØTE I V.I.L. Tid: 27.02.2013 kl 19.30- kl 22.00. Stad: Klubbhuset på Omenås ÅRSMØTE I V.I.L Tid: 27.02.2013 kl 19.30- kl 22.00 Stad: Klubbhuset på Omenås Desse møtte: Einar Hoel, Yvonne Dale, Inge Sunde, Ellisiv Valdal Jarvik, Karianne Vestre Døving, Anders Rem, Liv Hanne Svensvik,

Detaljer

Hordaland FIK: Kretsstatistikk innendørs 2002

Hordaland FIK: Kretsstatistikk innendørs 2002 Hordaland FIK: Kretsstatistikk innendørs 2002 Gutter 15-18 år GUTTER 18 år (1984) 60m (G18) 7.47 Erling Børve, Harding 7.59 Andreas Maubach, Ask 7.60 Stein-Ivar Eide, Fri 7.63 Thomas Berge, Ask 8.00 Rune

Detaljer

15m 25-skudd kl m 25-skudd kl m 25-skudd kl. 3. Bømlo Skytterlag. Bømlominiatyren Leon - Resultatprogram

15m 25-skudd kl m 25-skudd kl m 25-skudd kl. 3. Bømlo Skytterlag. Bømlominiatyren Leon - Resultatprogram Bømlo 25-skudd kl. 1 1. Gisle Vik Fitjar XX99X 48 *X99X 48 9XX9 * 48 => 144 9X9 *X*X9XX 97 => 241 2. Frank Hårvik Os 9X9X9 47 99899 44 XX9XX 49 => 140 XXX99X*X99 96 => 236 25-skudd kl. 2 1. Lars Olav Tveita

Detaljer

Premiering 25-skudd kl. ASP. 15m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl. 2. Vindafjord skytterlag. Sandeidminiatyren 2011

Premiering 25-skudd kl. ASP. 15m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl. 2. Vindafjord skytterlag. Sandeidminiatyren 2011 Premiering 25-skudd kl. ASP 1. Therese Hardeland Etne 41 47 42 83 213 0,- Gave 1. Heidi Anita Holmqvist Karmøy 46 49 48 93 236 0,- Gave 1. Marius Johannessen Karmøy 34 43 39 80 196 0,- Gave 1. Thomas Lien

Detaljer

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 K16-19 1,Sofie Nordsveen Hustad,Nes Ski,23:08 K25-29 1,Silje

Detaljer

VEL MØTT TIL ETNE CUP 2008!

VEL MØTT TIL ETNE CUP 2008! INVITASJON til Etne Cup 2008 For 27. gong har Etne Idrettslag gleda av å innby til Etne Cup 20. 22. Juni 2008 Klasseinndeling Etne Cup 2008: Klasse Navn Født etter 1 Gutar 9 (5`er fotball) 1.1.1999 2 Gutar

Detaljer

Årsmelding Øystese Fotball 2014

Årsmelding Øystese Fotball 2014 Årsmelding Øystese Fotball 2014 Styret Leiar: Terje Melstveit Kasserar Martin Lunestad Skrivar: Ove Sandven Styremedlem: Siri Kaale Styremedlem: Elisabeth Henriksen Valkomité: Rekneskap: Rune Vik, Hallgeir

Detaljer

Velkommen til. Årsmøte 2014. Førde Brukshundklubb

Velkommen til. Årsmøte 2014. Førde Brukshundklubb Velkommen til Årsmøte 2014 Førde Brukshundklubb Tysdag 24.februar 2015 kl. 19.00 Rødekorsbygget i Førde Sakliste: Sak 1 Sak 2 Sak 3 Sak 4 Val av møteleiar, ordstyrar og referent Godkjenning av innkalling

Detaljer

INFORMASJON FOR OPPMENN

INFORMASJON FOR OPPMENN HANDBALLGRUPPA INFORMASJON FOR OPPMENN Velkommen som OPPMANN i handballgruppa. Styret i handballgruppen set stor pris på at du har påtatt deg ansvaret som oppmann. Utan eit godt samarbeid med og god støtte

Detaljer

«Ny Giv» med gjetarhund

«Ny Giv» med gjetarhund «Ny Giv» med gjetarhund Gjetarhundnemda har frå prosjektleiinga i «NY GIV I SAUEHOLDET» som HSG står bak, fått ansvar for prosjektet «KORLEIS STARTA MED GJETARHUND FOR FØRSTE GANG». Prosjektet går ut på

Detaljer

Pengepremier 25-skudd kl. ASP. 15m Pengepremie 15-skudd kl m Pengepremie 15-skudd kl. 2. Borstrondi skytterlag. Samlagstemna Miniatyr 2015

Pengepremier 25-skudd kl. ASP. 15m Pengepremie 15-skudd kl m Pengepremie 15-skudd kl. 2. Borstrondi skytterlag. Samlagstemna Miniatyr 2015 Pengepremier 25-skudd kl. ASP 1. Amalie Eide Aase Tørvikbygd 47 48 47 96 238 0,- Gave 1. Marta Fykse Kyte Voss 36 42 44 84 206 0,- Gave 1. Anders Seim Kolskår Borstrondi 44 45 46 88 223 0,- Gave 1. Sebastian

Detaljer

Pulje- og kampoppsett SpareBank1 SR-Bank cup 2010

Pulje- og kampoppsett SpareBank1 SR-Bank cup 2010 Pulje- og kampoppsett SpareBank1 SR-Bank cup 2010 Pulje 1 (herrar) spelar torsdag, pulje 2, 3 og 4 spelar fredag Pulje damer spelar fredag Pulje 1 - menn: torsdag kl frå kl 15.30-17.00 i sentrum) Beach

Detaljer

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist Telenor Xtra Hødd Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Telenor Xtra FFO er eit samarbeid mellom Telenor og Norges Fotballforbund. Tilbodet gjeld

Detaljer

Årsmøte i Stokke idrettslag Ski 23. februar 2015 kl 19.30

Årsmøte i Stokke idrettslag Ski 23. februar 2015 kl 19.30 Årsmøte i Stokke idrettslag Ski 23. februar 2015 kl 19.30 Dagsorden: Sak 1. Åpning/konstituering Sak 2. Godkjenne a) Representantens fullmakter b) Dagsorden c) Valg av dirigent d) Valg av referent e) Valg

Detaljer

Startnumm Førenamn Etternamn Klubb

Startnumm Førenamn Etternamn Klubb BARNELØP UNDER SKULEALDER. 350 m StatnummeFøenamn Ettenamn Klubb 101 Noah Hjønnevåg Uskedalen 102 William Eik Uskedalen IL 103 Maia Hestad Omvikdalen 104 INGEBORG MYKLEBUST SKJELNESROSENDAL TURNLAG 105

Detaljer

Premiering 25-skudd kl. ASP. 15m Pengepremier 15-skudd Klasse 1. 15m Pengepremier 15 skudd kl. 2. Vindafjord skytterlag. Sandeidminiatyren 2010

Premiering 25-skudd kl. ASP. 15m Pengepremier 15-skudd Klasse 1. 15m Pengepremier 15 skudd kl. 2. Vindafjord skytterlag. Sandeidminiatyren 2010 Premiering 25-skudd kl. ASP 1. Andreas Madsen Karmøy 48 46 43 95 232 0,- Gave 1. Anna Innvær Bremnes 45 47 47 95 234 0,- Gave 1. Bjørn Vorland Bømlo 49 46 47 93 235 0,- Gave 1. Erlend Auestad Etne 43 38

Detaljer

HDBUL. Haugen og Dalen Bygdeutviklingslag. Referat frå Årsmøte 02.03.2014. Saksliste:

HDBUL. Haugen og Dalen Bygdeutviklingslag. Referat frå Årsmøte 02.03.2014. Saksliste: HDBUL Haugen og Dalen Bygdeutviklingslag Referat frå Årsmøte 02.03.2014. Saksliste: 1. Opning av møtet 2. Val av møteleiar 3. Val av referent 4. Val av to til å skrive under protokollen 5. Godkjenning

Detaljer

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-)

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Alle borna i 1 klasse byrjar å bli trygge i sine nye omgivelser.

Detaljer

FairPlay-pris 2012. ca. 430 medlemmar. ca. 60-70 stk involvert styre - komitear nemnder trenarar -

FairPlay-pris 2012. ca. 430 medlemmar. ca. 60-70 stk involvert styre - komitear nemnder trenarar - FairPlay-pris 2012 FairPlay-pris 2012 FairPlay-pris 2012 ca. 430 medlemmar ca. 60-70 stk involvert styre - komitear nemnder trenarar - FairPlay-pris 2012 FairPlay-pris 2012 FairPlay-pris 2012 Dobbeltside

Detaljer

Månadsbrev for ROSA mars 2015

Månadsbrev for ROSA mars 2015 Månadsbrev for ROSA mars 2015 Oppsummering/ evaluering av mars Mars har vore ein lunefull månad med tanke på veret, men vi gledar oss over mange fine dagar med sol og vårleg varme. Har vore mykje ute og

Detaljer

Årsmelding for O-gruppa 2015

Årsmelding for O-gruppa 2015 HOVUDSTYRET Årsmelding for O-gruppa 1. ADMINSTRASJON OG LEIING 1.1 Styreverv Leiar Nestleiar Skrivar Kasserar Styremedlem Trude Bråten Pål Augland Bernt Heggøy Ann Merete Handegård Lars Andreas Een 1 år

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE 2012 Styret Rolle Leder Nestleder Kasserer Styremedlem Styremedlem Styremedlem Varamedlem Navn Edvard Gundersen Christian Anholt Jarle Skaug Grete Hangerhagen (Beate

Detaljer

ÅRSMELDING. IL JOTUN Symjegruppa for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016 PÅ VEG MOT HUNDRE!

ÅRSMELDING. IL JOTUN Symjegruppa for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016 PÅ VEG MOT HUNDRE! ÅRSMELDING 2016 ÅRSMELDING IL JOTUN Symjegruppa for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016 PÅ VEG MOT HUNDRE! Postadresse Besøksadresse www.iljotun.no Bank Postboks 65 E-Post Foretaksregisteret

Detaljer

LAURDAG 09.MARS 2013

LAURDAG 09.MARS 2013 , INNBYDING TIL VESTLANDSKE SKISTEMNA LAURDAG 09.MARS 2013 Vestlandske Skistemna 2013 Landsrenn fri teknikk Laurdag 09.mars kl. 13.00 Rennet går som sonerenn for 8 til 10 år, krinsrenn for 11 og 12 år

Detaljer

Årsberetning Fotballavdelingen årsmøte 2015 ÅRSBERETING 2014 FOTBALLAVDELING HEGRA IL

Årsberetning Fotballavdelingen årsmøte 2015 ÅRSBERETING 2014 FOTBALLAVDELING HEGRA IL ÅRSBERETING 2014 FOTBALLAVDELING HEGRA IL Fotballstyret har i 2014 bestått av følgende medlemmer: - Odd Roar Husbyn, leder - Vegard Lufall, nestleder - Helge Aune, kasserer - Eirin Kvaal, sekretær - Odd

Detaljer

15m Pengepremie 15-skudd kl m Pengepremie 15-skudd kl m Pengepremie 15-skudd kl. 3. Tørvikbygd Skytterlag. Krinstemne miniatyr 2015

15m Pengepremie 15-skudd kl m Pengepremie 15-skudd kl m Pengepremie 15-skudd kl. 3. Tørvikbygd Skytterlag. Krinstemne miniatyr 2015 Pengepremie 15-skudd kl. 1 1. Tore Bråten Tørvikbygd 49 50 47 146 0,- Gave 2. Olav Kristian Hovland Norheimsund og Øystese 50 48 47 145 105,- 3. Lars Ivar Straumstein Tørvikbygd 49 49 46 144 63,- 4. Stig

Detaljer

15m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl. 3. Bømlo skytterlag. Bømlominiatyren 2012

15m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl. 3. Bømlo skytterlag. Bømlominiatyren 2012 Pengepremier 15 skudd kl. 1 1. Arne Skogseth Husnes 47 47 48 142 84,- 2. Odd Andre Reinertsen Sveio 43 50 48 141 0,- Pengepremier 15 skudd kl. 2 1. Folke Helle Finnøy 50 46 50 146 137,- 2. Gunnar Røssland

Detaljer

Årsberetning Fotballavdelingen årsmøte 2016 ÅRSBERETING 2015 FOTBALLAVDELING HEGRA IL

Årsberetning Fotballavdelingen årsmøte 2016 ÅRSBERETING 2015 FOTBALLAVDELING HEGRA IL ÅRSBERETING 2015 FOTBALLAVDELING HEGRA IL Fotballstyret har i 2015 bestått av følgende medlemmer: - Odd Roar Husbyn, leder - Vegard Lufall, nestleder - Helge Aune, kasserer - Eirin Kvaal, sekretær - Odd

Detaljer

TVEITAFJELLET OPP - Resultat og deltakerliste 10. MAI 2015

TVEITAFJELLET OPP - Resultat og deltakerliste 10. MAI 2015 TVEITAFJELLET OPP - Resultat og deltakerliste 10. MAI 2015 Pl.tot Startnr. Navn Klasse Lag Tid på topp Mellomtid 1 32 Ludviksen, Thorbjørn Senior Bergen Løpeklubb 21.21 14.27 2 67 Søfteland, Andreas Senior

Detaljer

ÅL IDRETTSLAG - langrennsgruppa Sesongen 2010/2011

ÅL IDRETTSLAG - langrennsgruppa Sesongen 2010/2011 ÅL IDRETTSLAG - langrennsgruppa Full fart i løypa! Velkommen til ein ny langrennssesong! Velkommen til ny langrennssesong! Me håpar å sjå mange store og små skiløparar i dei fine skiløypene me har i Ål

Detaljer

ROSENDAL TURNLAG 1901-2012 ROTULA AKTIV IDRETT I 111 ÅR FEBRUAR 2012

ROSENDAL TURNLAG 1901-2012 ROTULA AKTIV IDRETT I 111 ÅR FEBRUAR 2012 ROSENDAL TURNLAG 1901-2012 ROTULA AKTIV IDRETT I 111 ÅR FEBRUAR 2012 MILJØMERKET 241 Trykksak 709 LEIAREN HAR ORDET Kvinnheradløpet. Fått ei mengd kvinnheringar ut å gå, med humør og glede, anten sola

Detaljer

Årsmøte 2012 Ænes og Mauranger Bygdalag

Årsmøte 2012 Ænes og Mauranger Bygdalag Årsmøte 2012 Ænes og Mauranger Bygdalag Søndag 03. mars kl. 14.00 2013. i Samfunnshuset Årsmøte startar kl. 14.00. Under årsmøte vert det vist film for borna. Kl. 15.00 vert det servert kjøttkaker m/dessertbord.

Detaljer

IL Jotun Handball Senior Årsmelding 2013

IL Jotun Handball Senior Årsmelding 2013 IL Jotun Handball Senior Årsmelding 2013 ÅRSMELDING FOR 2013 HANDBALL SENIOR Kommentert [SV1]: Kommentert [SV2]: 1 STYRET SI SAMANSETNING 2 Leiar: Gunn Lerøy Sportsleg leiar/nestleiar: Torstein Kvam Styremedlem:

Detaljer

MEDLEMSINFO. august 2009

MEDLEMSINFO. august 2009 MEDLEMSINFO august 2009 No er ferien over! Sidan siste medlemsinfo har vi slett ikkje hatt ferie. Denne sommaren har vore veldig aktiv. Tusen takk til alle dokke som har stått på i sommar!! Det har vore

Detaljer

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Kjære foreldre, føresette, søsken og vener! I 8 månader har de fått rapport etter rapport frå Nordfjordeleven dykkar. Om flotte fjelltoppar. Store bølgjer. Hav

Detaljer

Stokke IL Skigruppe Årsberetning for året 2009.

Stokke IL Skigruppe Årsberetning for året 2009. Årsberetning for året 2009. Årsberetningen 2009 Side: 1 Administrasjon og arrangement Styret Styret har bestått av følgende personer: Leder; Nestleder; Kasserer; Sekretær; Styremedlem; Varamedlem; Varamedlem:

Detaljer

Uskedal Idrettslag ÅRSMELDING 2015. Foto: Espen Eik

Uskedal Idrettslag ÅRSMELDING 2015. Foto: Espen Eik Uskedal Idrettslag ÅRSMELDING 2015 Foto: Espen Eik Innhald: 1 ÅRSMELDING FRÅ HOVUDSTYRET... 3 1.1 Styret... 3 1.2 Oppsummering... 3 2 FOTBALLGRUPPA... 5 2.1 Årsmelding fotballgruppa... 5 3 TURNGRUPPA...

Detaljer

KAFFE-/TE-TRAKTING OG ORDEN PÅ PERSONALKJØKKENET

KAFFE-/TE-TRAKTING OG ORDEN PÅ PERSONALKJØKKENET KAFFE-/TE-TRAKTING OG ORDEN PÅ PERSONALKJØKKENET Arbeidsoppgaver arbeidslag og renholdsavdeling: Arbeidsfordeling (liste) Alle ansatte på Horten vgs. er delt inn i 18 arbeidslag. Et arbeidslag består av

Detaljer

Statkraft-cup 2004: Ullensvang. Samlagst. Granvin Poeng Voss. Jondal. Røldal. Poeng. Poeng. Poeng. Poeng Sum. Poeng

Statkraft-cup 2004: Ullensvang. Samlagst. Granvin Poeng Voss. Jondal. Røldal. Poeng. Poeng. Poeng. Poeng Sum. Poeng 1 Øystein Neteland Norheimsund og Øystese V73 249 25 241 18 244 20 249 25 248 25 95 2 Olav Måkestad Aga og Vikebygd V73 242 18 242 25 248 25 243 20 245 20 239 18 90 3 Tore Stengårdsbakken V73 241 17 232

Detaljer

Joakim Hunnes. Bøen. noveller

Joakim Hunnes. Bøen. noveller Joakim Hunnes Bøen noveller Preludium Alt er slik det plar vere, kvifor skulle noko vere annleis. Eg sit ved kjøkenvindauget og ser ut. Det snør, det har snødd i dagevis, eg har allereie vore ute og moka.

Detaljer

Nyheter fra 2012. 2. serierunde divisjonsspill 28. desember 2011

Nyheter fra 2012. 2. serierunde divisjonsspill 28. desember 2011 Nyheter fra 2012 2. serierunde divisjonsspill 28. desember 2011 Sesongens andre runde i det individuelle divisjonsspillet for Møre og Romsdal ble arrangert av Molde BTK i Skytterhallen i Molde i romjulen.

Detaljer

ÅRSMELDING 2012 \ BJØRKEDAL KYSTLAG

ÅRSMELDING 2012 \ BJØRKEDAL KYSTLAG ÅRSMELDING 2012 \ BJØRKEDAL KYSTLAG STYRET: Tove Aurdal Hjellnes, leiar Ståle Mek, nestleiar Heidi Thöni Sletten, kasserar Frode Pilskog, styremedlem Ann-Elin H. Bjørkedal, styremedlem Ottar Bjørneset,

Detaljer

Å rsmelding 2014 Nordbygda og Rand skyttarlag

Å rsmelding 2014 Nordbygda og Rand skyttarlag Å rsmelding 2014 Nordbygda og Rand skyttarlag Styret si samansetjing: Leiar: Øystein Tytingvåg Kasserar: Jan Ove Lotsberg Styremedlem: Atle Lotsberg, Wenche Henden, Roy Cato Hopland Grupper og utval :

Detaljer

ÅRSMELDING FOR VALLE UNGDOMSKLUBB MED JUNIORKLUBB

ÅRSMELDING FOR VALLE UNGDOMSKLUBB MED JUNIORKLUBB Kultur og fritid ÅRSMELDING FOR VALLE UNGDOMSKLUBB MED JUNIORKLUBB Velkomne inn i Valle ungdomsklubb! 2016 Vedlagt finn du årsmeldinga vår for 2016. Det har vore eit spennande år med mykje aktivitet. Vi

Detaljer

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball.

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. HEILSETNINGAR 2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. Vi reiser til Cuba. Carmen les ei bok. Arne lagar middag. Luisa er på skulen. Det snør. I

Detaljer

Midt-Norsk rulleskicup

Midt-Norsk rulleskicup G 12 år 1 km 1 Sondre Weiseth Tiller IL 5 02:04,5 00:00,0 2 Morten Skaanes Strindheim IL 4 02:15,9 00:11,4 3 Thomas Venn Fagerli 3 02:22,1 00:17,6 4 Ørjan Nergaard 6 02:35,1 00:30,6 G 11 år 1 km 1 Ole

Detaljer

SPAREBANKEN SOGN OG FJORDANE KM- ALDERSBESTEMT INNANDØRS. KM-kvalifisering for aldersfastlagde klassar 7. 8. februar 2015

SPAREBANKEN SOGN OG FJORDANE KM- ALDERSBESTEMT INNANDØRS. KM-kvalifisering for aldersfastlagde klassar 7. 8. februar 2015 SPAREBANKEN SOGN OG FJORDANE KM- ALDERSBESTEMT INNANDØRS KM-kvalifisering for aldersfastlagde klassar 7. 8. februar 2015 SFFK takkar for påmeldinga og ønskjer hjarteleg velkommen til KMkvalifisering for

Detaljer

Oppmannsperm. Skal innehalde alle relevante opplysningar for sesongen Rollebeskrivelse Arbeidsfordeling Alle skjema

Oppmannsperm. Skal innehalde alle relevante opplysningar for sesongen Rollebeskrivelse Arbeidsfordeling Alle skjema Oppmannsmøte 2014 Oppmannsperm Skal innehalde alle relevante opplysningar for sesongen Rollebeskrivelse Arbeidsfordeling Alle skjema Organisering av lag Styret Økonomiansvarleg Oppmann Hovudtrenar Lagleiar

Detaljer

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1 Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 1 Gaular, ein flott kommune i vakre Sogn og Fjordane. 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 2 Gaular, med dei tre ruteområda (2.923 innbyggjarar

Detaljer

HANDLINGSPLAN FAIR PLAY FOTBALLSESONGEN 2014

HANDLINGSPLAN FAIR PLAY FOTBALLSESONGEN 2014 Det handlar om RESPEKT, ikkje sant? HANDLINGSPLAN FAIR PLAY FOTBALLSESONGEN 2014 Utarbeida av Fair Play-utvalet i Austevoll Kommune eit samarbeid mellom Austevoll IK, Hundvåkøy IL og Selbjørn IL. I sesongen

Detaljer

Her er Monica, Stian, Kenneth, Tor Andrè og Matias dei vaskar poteter.

Her er Monica, Stian, Kenneth, Tor Andrè og Matias dei vaskar poteter. RAPPORT FRÅ STRANDEBARM SKULE TYSDAG 18/10-05 Gruppa vart delt i 3. Det me skulle gjera i dag var: gjera klar grønsaker til marknad, stell i fjøset og steike pannekaker på stormkjøkken. Poteter og gulrøter

Detaljer

Presentasjon Møteplassen Arve Hatløy Dimna IL. Into

Presentasjon Møteplassen Arve Hatløy Dimna IL. Into Presentasjon Møteplassen 2016 Arve Hatløy Dimna IL Into Litt om meg: Namn: Arve Hatløy Sportsleg leiar i Dimna IL Har vore trenar sidan 1987 Hovudtrenar for gruppa 14 år og eldre Trenar for elitegruppa

Detaljer