Lat oss undersøke synet ditt VI KAN: Synsundersøkelser Briller Kontaktlinser Glass Solbriller m/styrke. Vi har. ipad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lat oss undersøke synet ditt VI KAN: Synsundersøkelser Briller Kontaktlinser Glass Solbriller m/styrke. Vi har. ipad"

Transkript

1 lf Halkjelsgate 13, 6100 Volda (tidl. Driveklepp Ur og Briller) at oss undersøke synet ditt V KA: ynsundersøkelser Briller Kontaktlinser Glass olbriller m/styrke lf jøgt. 3 - Ulsteinvik FOMAJO 20. oktober Alle typer vindu Ytter- og innerdører Kjøkkeninnreiing Badeinnreiing Benkeplater Garderobeskap Balkongdører Kvitevarer Garasjeportar rapper Glasmeistertenester Montering OFF OPG BVKA FDAG 22. OKOB tad: mibakken 3, Breivika (tidl. tudio Møre nteriør) BØD DA A DA VDU & Ø A var Aasengt. 18 mibakken ØA ÅUD Køyrerute: Øyane Vanylven ordfjord pjelkavik 5 damer i front ide 2-3 BDFAVA Vi tilbyr konsulenttjenester og rådgivning. For bedrifter som ønsker stabile -systemer og setter fokus på dette, tilbyr vi bedriftsavtale, med periodisk vedlikehold og overvåking av kritiske punkt. n slik avtale gir mange fordeler og kan inneholde både vedlikehold d og garantier om responstid og kapasitet. Kontakt oss. Vi har ipad Vi har eget verksted og lånepc. MA - F: Ø: PC? MAC? BUKK ÅP AG VC UPPO Ulstein -Partner A Bjørndalvegen 3B 6065 Ulsteinvik lf: Bedrift & Privat erver ettverk ikkerhet ådgivning eparasjon Gadgets Flatskjerm MP3

2 2 Onsdag 20. oktober 2010 egionavisa JFKOBB: Frå venstre: Wenche JŒsok ved Hareid Hotell, BjŒrg ikrem ved Hotell var Aasen i ±rsta, direktœr inda Haddal Œssevoll, Katrin Bunte ved agafjord Hotell og marknadssjef oril Overå. Det beste i livet er GA! - - ay Out/sats: egionavisa rykk: Polaris rykk Ålesund A Opplag: Distribusjon: ordvest Distribusjon Produksjonsleiar Gunlaug Kleppe lf.: Journalist oger Oldeide lf: alg og produksjon Gunn Homberset lf.: Postadr.: P.b. 424, 6067 Ulsteinvik Besøksadr.: tålhaugen 10, aunes Brygge elefon: elefax: edaktør/dagleg leiar Hugo Antonsen lf.: algskonsulent Kari H. Berge lf.: Produksjon Guttorm Osnes lf.: Produksjon une Aarhus lf.: Ørsta-kontoret, besøksadresse: 3. etg, Ørsta org elefon: elefax: algssjef ine Urke lf.: Kontor og adm. Hildegunn O. Haugen lf.: algskonsulent ol-gitte Veiseth lf.: Prosjektmedarbeidar Daniel eljen Breiteig lf.: ye egionavisa A Gratisavis for: Hareid - Herøy - ande - Ulstein - Vanylven - Volda - Ørsta

3 egionavisa Onsdag 20. oktober dronningene Hotell- egius Holding Hareid Hotell, Hareid Bygd 1982, renovert i rom, 60 senger, kurs/ konferanserom, restaurant, pub, samt selskapslokale for 180 personar. agafjord Hotell, æbø Bygd 1988, renovert i rom, 7 hytter inkludert, 96 sengeplassar, restaurant, 2 suiter, 40 båtplassar Hotell var Aasen, Ørsta Bygd 1965 (Vikingfjord Hotell). otalrenovert i april rom, 145 senger, 5 suiter, 2 konferansesuiter, 4 kurs/ konferanserom, bankettsal, takterrasse med boblebad. Hareid Hotell agafjord Hotell Hotell var Aasen Hotelldrift er meir som ein livsstil enn det er ein jobb. Det er dei skjønt einige om dei tre leiarane ved tre hotell på søre som utelukkande er styrt av kvinner. itt selskap, tre hotell, tre kvinnelege hotellsjefar, kvinneleg direktør og marknadssjef. Hotelldrift er meir ein livsstil enn det er ein jobb, det handlar ikkje lenger berre om å leige ut rom. Det er så mykje meir. Kultur, opplevingar og mat, forklarar dei tre kvinnelege hotellsjefane på Hareid Hotell, Hotell var Aasen og agafjord Hotell som alle er eigd av egius Holding med tre aksjonærar. Direktør for dei tre hotella, inda Haddal øssevoll er klar på at alle dei tilsette i leiande posisjonar har fått stillingane sine på den tradisjonelle måten. tillingane var utlyst og intervjurunder vart tatt. Desse fire var ganske enkelt dei beste kandidatane. At alle er kvinner var tilfeldig, seier øssevoll som har ti års erfaring i hotellbransjen. Direktør har ho vore sidan februar og samarbeidet med hotellsjefane meiner ho fungerer svært godt. Vi samarbeider godt alle saman, vi veit til eikvar tid kva som føregår på dei andre hotella, vi vekslar godt på kvarandre med arrangement og aktivitetar, seier Bjørg ikrem, hotellsjef på Hotell var Aasen i Ørsta. okalmiljøet viktig Hotelleiinga meiner hotella deira er framtredande bedrifter i sine respektive lokalsamfunn, det er der ting skal skje. Vi er stolte over det som hotella er blitt til i dag. Det er viktig for oss at hotella skal vere levande, det skal stadig skje noko der, seier Wenche Jøsok ved Hareid Hotell som omtalar planlegginga av diverse arrangement som ein spanande del av jobben. Å planlegge, utforme og gjennomføre diverse arrangement og aktivitetar er ein utfordrande og spanande del av kvardagen vår. Vi legg ned mykje arbeid i dette, gjerne i samarbeid med andre lokale bedrifter, seier Jøsok. i slags fritidsordning for lokalsamfunnet? Hehe, ja det kan ein godt seie. okalsamfunnet er viktig for oss ettersom det er på relativt små plassar vi er lokalisert. Men eg vil understreke at alt vi arrangerer ikkje går ut over overnattingsgjestane. Dei er framleis det primære ved hotelldrifta, seier øssevoll. Fokus Fokuset vårt er mat, kultur og natur, seier marknadssjef oril Overå og peikar på at dei tre hotella har regien av ei rekkje aktivitetar og arrangement på søre unnmøre. il dømes hjå eventyrhotellet vårt på æbø nyttar vi naturen og dei kringliggande fjella til diverse arrangement, til dømes fjellturar med mat og så vidare, forklarar Overå og ramsar opp ulike arrangement og aktivitetar som hotella har, enten i eigen regi eller i samarbeid med andre. Det er mellom anna temakveldar, både menn og kvinner, quiz, konsertar, yoga- og zumba-kurs. Dette er jo ein trend i marknaden no, vi har dessutan fått mange lokale samarbeidspartnarar igjennom denne aktiviteten, forklarer Overå som peikar på at dei som frittståande hotell har frie tøylar. ttersom vi ikkje er knytt til noko hotellkjede står vi fritt til å finne på kva vi vil og det gjer kvardagen vår meir spanande og utfordrande, forklarer ho. Kundane krev meir enn ei god seng i dag. amstundes ynskjer vi å vere eit midtpunkt i lokalsamfunnet vårt, og det er vi godt på veg til å bli på kvar vår plass, framheld øssevoll. Draumejobb agafjord Hotell på æbø er no blitt heilårsope og det er siste kvinne på stammen, tyske Katrin Bunte som er hotellsjef der. Ho tok over som hotellsjef i august og fortel om høg trivsel på hotellet ved Hjørundfjorden. Dette er ein draum som har gått i oppfylling for meg. aturen her er spektakulær, seier engelsktalande Bunte som har busett seg på æbø. Frå før har Bunte 14 års erfaring med hotelldrift i Canada. g har feriert i oreg i 20 år og æbø tok pusten ifrå meg. At eg fekk jobb her, var bare heilt fantastisk, fortel ho. Heilt avslutningsvis, kvar vart det av geita på taket? Den datt ned, vi kunne ikkje ha den der lenger, dessverre, skrattar øssevoll som no går inn i den travlaste tida på året, julebordsesongen. Det blir kjempekjekt. år det yrer av liv på hotella er det som kjekkast, avsluttar dei. K OG FOO: OG ODD BOBBAD: Det freistar, meinar direktœr inda Haddal Œssevoll ved boblebadet på takterrassen på Hotell var Aasen i ±rsta.

4 4 Onsdag 20. oktober 2010 egionavisa De eldre er friskere enn noen gang og må betraktes som en ressurs. ldrebølgen som ressurs Å sikre tilstrekkelig personell til, og finansiering av, eldreomsorgen er den største utfordringen orge har, sammen med klimakrisen. Det var horbjørn Jagland som sa dette til Aftenposten i fjor høst. Han er en av fire tidligere norske statsministre som har advart mot at antallet eldre og pleietrengende i framtiden kan være en trussel mot velferdsstaten. r det virkelig blitt slik at det er et stort problem at folk lever lengre enn tidligere? r det ikke det vi ønsker oss, å leve lengre? Kan vi ikke se på dette som et uttrykk for at vi har lykkes i utviklingen av velferdsstaten generelt og helseomsorgen spesielt? r det ikke mulig å se på den kommende eldrebølgen som en ressurs? Dobbelt så mange eldre allenes tale er likevel klar: dag er det personer i orge over 67 år. nnen 2050 blir det ganske nøyaktig dobbelt så mange. ller sagt på en annen måte: dag er det 4,4 personer i arbeid per pensjonist vil det kun være 2,5 person for hver av de som har pensjonert seg. Alle våre naboer vil få større problemer med eldrebølgen enn oss i orge. Andel personer over 60 år i 2050 vil være høyere i alle europeiske land enn i orge. sør- og øst-europa vil eldrebølgen bli enorm sammenlignet med orge. a pania for eksempel, der vil 44 prosent av befolkningen være over 60 år i ilsvarende tall i orge er 32 %. å også på dette området er orge heldigere enn alle andre. Våre kvinner er også mer fruktbare enn de fleste andre i uropa. fjor lå fruktbarhetstallet for kvinner i orge på 1,98. Møre og omsdal var tallet 2,13. Det betyr at hver kvinne i vårt fylke føder Det mer enn to barn hver, og det lover bra for å balansere ut veksten i antall eldre. Problemet er ikke de gamle Men utfordringer blir det selvsagt for oss også. Mitt poeng er at vi bør kunne se på hvordan samfunnet kan bruke den ressursen som en voksende gråhåret befolkning utgjør. AF GJD er selvsagt positivt at vi lever lengre enn før. Det kan ikke være noe stort problem. Dagens og framtidens gamle er friskere enn noen gang. De er kunnskapsrike og har erfaring. yere forskning viser at mennesker er på sitt klokeste midt i 60-årene, altså like før vi skal pensjoneres. Problemet er ikke de gamle i seg selv. Problemet er at vi har bygd opp et samfunn og en kultur som tilsier at de gamle skal få slappe av etter endt arbeidsinnsats. For noen er dette en riktig løsning, men for de fleste vil det være bedre med fleksible løsninger hvor man deltar i arbeidslivet lengre, om enn ikke hver dag fra til Pensjonsalderen er heldigvis på vei opp i orge, og det er et godt eksempel på hvordan flere eldre tar del i verdiskapningen. Flere ansatte i pleie og omsorg elv om de eldre er friskere enn noen gang, vil noen på et eller annet tidspunkt måtte trenge pleie og omsorg. Forskerne har funnet ut at antall ansatte i pleie og omsorg må dobles fra 2020 til Hvem skal utføre disse jobbene? nnvandring, økt yrkesdeltakelse fra grupper som ikke deltar i dag og økt fruktbarhet vil virke positivt, men vil ikke være tilstrekkelig. amfunnstjeneste Jeg har tidligere i denne spalten argumentert for samfunnstjeneste for all ungdom som ikke utfører ett år militærtjeneste. Militæret trenger i dag bare en av åtte ungdommer, og er godt fornøyd med å skumme fløten av motiverte rekrutter. Hva skal de syv andre gjøre? Jo, de skal, kvinner som menn, forplikte ett år av sitt liv til å tjene samfunnet, blant annet som ufaglærte omsorgsarbeidere. Dette vil være en vinn-vinn situasjon. De eldre får hjelp og ungdommen får oppleve noe annet enn Facebook og M. Og samtidig vil de eldre kunne dele av sin kunnskap og sine erfaringer med de yngre. Det er selvsagt positivt at vi lever lengre enn før. Det kan ikke være noe stort problem. Men det krever at vi tenker og handler annerledes enn i dag. De fleste eldre er en ressurs og må behandles deretter.

5 egionavisa Onsdag 20. oktober O AV VÅ BOG AKKUA Å! HAD - tor enebolig UVK - omannsboliger FOAVÅG - tor leilighet UVK - Pent oppusset leilighet YH YH YH YH Adresse: esset Prisantydning: ,- + omk. Omkostninger: Ca 2,75% Boligtype: Frittliggende enebolig, 5 sov. BA/P-OM: 282/267 kvm omt: 1 151,9 kvm Byggeår: 1993 Visning: orsdag kl. 16:30-17:30 Adresse: Garsholhaugen Prisantydning: ,- + omk. Omkostninger: Dokumentavgift av tomteverdi+ tinglysningsavgift Boligtype: Halvpart vert.delt tomannsbolig, 3 sov. BA/P-OM: 122 kvm Byggeår: 2011 Visning: ing for tidspunkt. Adresse: Flusund Prisantydning: ,- + omk. Omkostninger: Ca 2,75% Boligtype: ierleilighet, 3 sov. BA/P-OM: 193/144 kvm omt: 667 kvm Byggeår: 1946 Visning: Onsdag kl. 16:30-17:30 Adresse: torehaugen 20 D Prisantydning: ,- + omk. Omkostninger: Ca 2,75% Boligtype: ierleilighet, 3 sov. BA/P-OM: 125/115 kvm omt: 1 211,5 kvm Byggeår: 1994 Visning: ing for tidspunkt. André akken André akken André akken André akken HAD - omannsboliger FOAVÅG - nebolig m/potensiale FOAVÅG - Flott beliggenheit UVK - andlig beliggenheit 2 OG VG VG VG Adresse: Bruland 2-mannsboliger Prisantydning: ,- + omk. Omkostninger: Dokumentavgift av tomteverdi + tinglysningsgebyr Boligtype: Halvpart vert.delt tomannsbolig, 3 sov. BA/P-OM: 110 kvm Byggeår: 2011 Visning: ing for tidspunkt. Adresse: Hjelmesetvegen 37 Prisantydning: ,- + omk. Omkostninger: Ca 2,75% Boligtype: Frittliggende enebolig, 5 sov. BA/P-OM: 168/118 kvm. omt: kvm. Byggeår: 1910 Visning: Onsdag kl. 16:30-17:30 Adresse: Bendalsvegen 11 C Prisantydning: ,- + omk. Omkostninger: Ca 2,75% Boligtype: Frittliggende enebolig, 3 sov. BA/P-OM: 200/144 kvm. omt: kvm. Byggeår: 1952 Visning: Onsdag kl. 18:00-19:00 Adresse: Dimnasund Prisantydning: ,- + omk. Omkostninger: Ca 2,75% Boligtype: Frittliggende enebolig, 4 sov. BA/P-OM: 163/114 kvm. omt: 565 kvm. Byggeår: 1968 Visning: orsdag kl. 16:30-17:30 André akken ommy ylte ommy ylte ommy ylte FOAVÅG - Flott leilighet HØY - Hyttetomter v/sjøen HADDA - 2 stk. nye leiligheiter HAD - Attraktiv enebolig KOMM KOMM Adresse: Fosnavåg Brygge Prisantydning: Kommer Omkostninger: Ca 2,75% Boligtype: ierleilighet, 2 sov. BA/P-OM: 119/119 kvm Byggeår: 2006 Visning: ing for tidspunkt. Adresse: øyra Prisantydning: Omkostninger: Ca 2,75% Boligtype: 3 hyttetomter nær sjøen Visning: ing for tidspunkt. Adresse: Kvievegen 4 Prisantydning: 2 050`og ,- + omk. Omkostninger: Ca 2,75% av tomteverdi Boligtype: ierleilighet, 3 sov. BA/P-OM: 118/106 kvm. omt: kvm. Byggeår: 2010 Visning: ing for tidspunkt. Adresse: Hovlidveien 24 Prisantydning: ,- + omk. Omkostninger: Ca 2,75% Boligtype: Frittliggende enebolig, 4 sov. BA/P-OM: 255/213,5 kvm omt: 858 kvm Byggeår: 1965 Visning: ing for tidspunkt. André akken ommy ylte ommy ylte André akken UVK - entrumsnær enebolig HAD - y leiligheit i sentrum UVK - tilfull tomannsbolig HAD - nebolig i rekke Adresse: Holsekervegen 17 Prisantydning: ,- + omk. Omkostninger: Ca 2,75% Boligtype: Frittliggende enebolig, 6 sov. BA/P-OM: 199/189 kvm. omt: 556 kvm. Byggeår: 1953 Visning: ing for tidspunkt. Adresse: trandgt. 48 Prisantydning: ,- + omk. Omkostninger: Ca 2,75% Boligtype: ierleilighet, 3 sov. BA/P-OM: 77/77 kvm. omt: kvm. Felles Byggeår: 2009 Visning: ing for tidspunkt. Adresse: arsvegen 18 Prisantydning: ,- + omk. Omkostninger: Ca 2,75% Boligtype: Halvpart vert.delt tomannsbolig, 4 sov. BA/P-OM: 124/120 kvm. omt: kvm. Byggeår: 2009 Visning: ing for tidspunkt. Adresse: Bruland Prisantydning: ,- + omk. Omkostninger: Dokumentavgift av tomteverdien + tinglysningsgebyr Boligtype: nebolig i kjede, 3 sov. BA/P-OM: 136/129 kvm Byggeår: 2010 Visning: ing for tidspunkt. ommy ylte ommy ylte ommy ylte André akken orstein Drevik lf ommy ylte lf André akken lf Yvonne Kirkenes lf kal du selge bolig? Vi gir deg salgsgaranti helt uten bindingstid! lf

6 6 Onsdag 20. oktober 2010 egionavisa elje på øre unnmøre? nytt deg av vår Gratis Meklarakst og lokale kunnskap ing ina. Bjerkvik Avd.leder/ Megler lf Avd. øre unnmøre urid Bøstrand Megler Ulsteinvik/Herøy lf Avd. Moa Karianne Austerslått ilrettelegger lf Avd. Moa/ øre unnmøre Beate ørløkken Melum iendomsmegler MF Fagansvarlig lf Avd. rondheim/ øre unnmøre Guri einsberg algskoordinator lf Avd. rondheim/ øre unnmøre Bjørn rik Fosseide æringsmegler Møre og omsdal lf Avd. Molde Kjell Paulsen æringsmegler/ iendomsmegler MF lf Avd. Ålesund VODA BOG ordalsvegen VODA Prisant.: ,- + omk. Oppdr.nr.: P-areal/Bta/Bra: Ca. 138/241/214 kvm omt: Ca. 636 kvm, iertomt Byggeår: 1950 igendomen ligg i eit veletablert bustaområde like utanfor Volda sentrum. unt og solrikt, svakt hellande tomt mot vest opparbeidd med grusa tilkomst/ biloppstillingsplass, plen, planter og enkelte tre og buskar. Flott utsikt utover fjorden. Bustaden inneh. h. etg.:overbygd inngangsparti, vf., trappegang, 1 soverom, stove m/utgang altan, kjøkken og spiskammers. 2.etg.: rappegang, bad/toalett/vaskerom, stove/ soverom, 3 soverom, kjøken og kott. Kaldloft m/ adkomst frå luke i gang. Kjellar: rappegang, vaskerom, diverse boder, utgang hage, samt tilkomst garasje. Visning: irsdag kl.17:00-18:00 Oppdr.ansv.: ina. Bjerkvik elefon: / VODA 2-MABOG Grendavegen 23 A 6100 VODA Prisant.: ,- + omk. Fellesutg.: 1 000,- Oppdr.nr.: P-areal/Bta/Bra: Ca. 88/98/92 kvm omt: Ca. 822 kvm, Felles eiertomt Byggeår: 2006 igedomen ligg i eit veletablert og roleg bustadområde på Heltne, ca. 2 km. frå Volda sentrum. Kort avstand til Gangsti/snarveg til badeplass like ved. omta er opparbeidd m/asfaltert tilkomst og biloppstillingsplass, dobbelgarasje m/bod (halvpart), trappetilkomst opp til eige lite hageareal m/steinlagt uteplass, singelgang og beplantning. Bustaden er på eitt plan, 2. etg.og inneh.: Overbygd hovedinngangsparti, entré, bad, 2 soverom, soverom/kontor, stove m/utg. altan, kjøken, vaskerom, utg.hageareal. Bør sjåast! Visning: Mandag kl.18:30-19:30 Oppdr.ansv.: ina. Bjerkvik elefon: / VODA BOG audemyrvegen 6B 6100 VODA Prisant.: ,- + omk. Oppdr.nr.: P-areal/Bta/Bra: Ca. 142/194/180 kvm omt: Ca. 880 kvm, iertomt Byggeår: 1979 igedomen ligg i eit roleg og veletablert bustadområde på Heltne, ca. 3 km. frå Volda sentrum. Kort veg til barnehage, sjukehus, skuler og ott naturterreng. omta er opparbeidd med grusa innkøyrsle og biloppstilingsplass, steinmurer, plen og enkelte tre og busker. Bustaden er over to etasjer m/kryploft, og inneh.u.etg.: Overbygd inng.parti, vf., trappegang, boder, kjellarstove, 1 soverom, toalett, vaskerom, kjellarrom og garasje. Utg. hageareal. H.etg.: rappegang, 2 soverom, bad, toalett, kjøken og stove m/utg. skiferbelagt altan. Visning: Mandag kl.17:00-18:00 Oppdr.ansv.: ina. Bjerkvik elefon: / Ørsta: Vikegata 11, 6150 Ørsta, tlf , faks Volda: Gymnasvegen 2, 6100 Volda, tlf Ulsteinvik: jøgata 13, 6067 Ulsteinvik, tlf Herøy: ådhusgata 4, 6090 Fosnavåg, tlf

7 egionavisa Onsdag 20. oktober VODA BOG M/OKK erkvegen VODA Prisant.: ,- + omk. Oppdr.nr.: P-areal/Bta/Bra: Ca. 166/229/207 kvm omt: Ca kvm, iertomt Byggeår: 1972 igedomen ligg i eit veletablert, solrikt og roleg bustadområde, ca. 3 km. fra Volda sentrum. Kort veg til Bustaden er over to etasjer og kryploft, og inneholder u.etg.: Overbygd inng.parti, vf., hybel m/gang, bad/ vaskerom, kjøken/stove, sovealkove og bod. nnhald elles u.etg.: rappegang, dusjbad, kjellarstove, boder og tilkomst garasje. H.etg.: rapp til stove m/utg. veranda, kjøken, 3 soverom, bad, vaskerom m/utg. hageareal. uke til kryploft. Visning: Mandag kl.17:00-18:00 Oppdr.ansv.: ina. Bjerkvik elefon: / ØA BOG KK M/ GAAJ emevegen 5B 6150 ØA Prisant.: ,- + omk. Fellesutg.: 500,- Oppdr.nr.: P-areal/Bta/Bra: Ca. 74/87/80 kvm omt: Ca kvm, Felles eiertomt Byggeår: 1998 ettstelt leilegheit m/2 soverom og garasjeplass. God beliggenheit med kort veg til barnehage og naturområde. eilegheita inneh.: Gang, tilkomst romsleg lagerplass loft via stigetrapp, bad/vaskerom, to soverom, opa løysing kjøken/stove m/utg. sydvendt terrasse og eige hageareal. omta er opparbeidd m/ plen, hekk og planter. evegg og rekkverk på terrassen. Barnevennleg og solrikt område. Asfaltert tilkomst og biloppstillingsplass. Garasje og utebod. Bør sjåast! Visning: irsdag kl.17:00-18:00 Oppdr.ansv.: ina. Bjerkvik elefon: / ØA BOG M/GAAJ Brungot 6150 ØA Prisant.: ,- + omk. Oppdr.nr.: P-areal/Bta/Bra: Ca. 157/333/310 kvm omt: Ca kvm, iertomt Byggeår: 1953 igedom i landlege omgjevnader ca.4 km.frå Ørsta og barnehage. Opparbeidd tomt m/romslig tilkomst og biloppstillingsplass, plen, planter, tre og busker, stor dobbelgarasje m/god lagringskapasitet. Bustad H.etg.: Overbygd inngangsparti nybygg, entré/trappegang, bad, vaskerom m/utg.veranda og hageareal. Gang, kjøken, stove m/utg.veranda i gamledel. 2.etg.: rappegang/ loftsstove m/utg.luftebalkong, uferdig bad og soverom, gang og tre soverom, utg.sydv.luftebalkong. Kjellar: Disp.rom, hobbyrom, vaskekjeller, bod, tilkomst hage. Visning: Onsdag kl.17:00-18:00 Oppdr.ansv.: ina. Bjerkvik elefon: / ØA OM - UBYGGG Kyrkjegata 6150 ØA Prisant.: ,- + omk. Oppdr.nr.: omt: Ca. 847 kvm, iertomt igedomen har beliggenheit like nedanfor hovedvegen inn til Ørsta sentrum. Det er opparbeidd avkjøyrsle til tomta,samt grasbakke og enkelte tre i skråninga. omta skrånar mot syd, og har utsikt utover fjorden. Midt i grensa til naboeigendom står ei lita og godt bevart løe. Denne vart oppført før tomta vart frådelt. For nærare informasjon ta kontakt med meklar. Visning: tter nærmere avtale med megler Oppdr.ansv.: ina. Bjerkvik elefon: / ØA FDDOM Høg Kolåsen 6150 ØA Bud ønskes! Oppdr.nr.: P-areal/Bta/Bra: Ca. 35/39/35 kvm omt: Ca kvm, eiertomt Byggeår: 1956/2008 igedomen ligg i naturskjøne omgjevnader i Øyadalen øvst på Kolåsen i Follestaddalen. iga biloppstillingsplass. aturtomta ligg inntil ein fjell - og skogkledt skråning, og er opparbeidd m/grusa tilkomst, terrasser,natursteinsmur. Godt skjerma for innsyn, utsikt mot elva og veg vidare til tandalseidet. Mobildekning. Hytta er totalrenovert og framstår som ny. nnh: nng. via østlig terrass til allrom/stove m/kjøkenkrok, bad, trapp til 2.etg., utg. sydvestv. terrasse og overbygd solkrok i bakkant. 2.etg.:2 soverom og gang (stedbygde sengeplassar 7 pers.) Må sjåast! Visning: tter avtale med megler Oppdr.ansv.: ina. Bjerkvik elefon: / Ørsta: Vikegata 11, 6150 Ørsta, tlf , faks Volda: Gymnasvegen 2, 6100 Volda, tlf Ulsteinvik: jøgata 13, 6067 Ulsteinvik, tlf Herøy: ådhusgata 4, 6090 Fosnavåg, tlf

8 8 Onsdag 20. oktober 2010 egionavisa aptus år Felix får lysande, grøne auge er det berre å telje til ti og tenke på noko fint. Det kjem som regel som lyn i frå klar himmel. Det treng ikkje å ha skjedd noko spesielt heller, for brått forvandlar Felix seg frå nusseleg koseklump til ein apekatt på kokain - på under fire sekund. endensen ser ut til å vere at utbrotet kjem når han har forventning om at noko skal skje. Om det har vore stille i huset nokre timar, aukar altså sjansen for å sjå ein ekte Felix-raptus. Og om det skjer, er det berre å stille seg opp og sjå i ei anna retning. in raptus kan vere så mangt. medisinske termar handlar det som regel om å få eit anfall, men i andre samanhengar er ordet brukt om både tjuveri og bruderov. aptusen til Felix er nok mest lik den medisinske tydinga av ordet, sjølv om han ikkje treng verken ekstra oksygen eller veneflon medan det pågår. aptusen handlar om å springe tulling rundt omkring i huset, medan det vert knuffa, knurra og glefsa og det er heilt sant: Augene lyser grønt! on min er god til å varsle dei grøne augene, og søker som regel dekning på kjøkenet. Der veit nemleg Felix at han ikkje har adgang. Mest av alt ser det ut som om raptusen handlar om ypping. Det er liksom Felix sitt frikvarter, den einaste kanalen han har til å seie at han er glad i oss, men at vi skal vite at han eigentleg er eit villbeist som kan klikke når som helst. Om nokon skulle føle seg utrygge i forhold til framtidige besøk, kan vi betrygge alle med å bekrefte at raptusen foregår under heftig logring. For vi som kjenner Felix veit godt at raptusen ikkje akkurat slår ut på ichter sin skala, men sidan han veg førti kilo og kan oppnå stor fart, er det greitt å ta nokre forholdsreglar. tter å ha forska på raptusfenomenet eit drygt år no, er vi i det minste komne fram til ein konklusjon: Den beste reaksjonen er ingen reaksjon. Det er berre å stå stille og late som ingenting. Vi har faktisk prøvd konkret reaksjon fleire gongar, men dette tolkar Felix berre som om det er fleire som vil vere med på dansen. Hvis der er nokon som lurer på om eg har fått raptus på grunn av Felix sin raptus, så er svaret eit definitivt ja. Det fristar ikkje til gjentaking. Mine raptusar ser nemleg ikkje ut til å vere så festlege som Felix sine. Alle kan klikke, både folk og dyr. miljø der det er tett, lav takhøgde og lite armslag aukar sjansane for raseri og utbrot. likt sett er vi priviligerte her til lands, vi kan alltids springe opp på ein fjelltopp eller inn i ein skog og brøle ut frustrasjonen. Og slikt er jo både godt og viktig. ettnok høyrer vi om folk som har klikka på nyheitene innimellom, men sånn i det daglege ser vi ikkje så mange klikkarar. Det er alltid like gøy å sjå på folk som klikkar, særleg i offentlege rom. kkje noko er så gøy som ein opptrekt kunde som rasar inn i butikken for å klage på ei vare. Aller verst blir det dersom han attpåtil for god sørvis i forhold til klagen sin. Han kom jo dit for å bråke og for å få ut mange års oppspara aggresjon ikkje for å få ordna opp. Fortærande, altså. KA er òg ein fin stad å observere utløysing av oppspara aggresjon, særleg av den ekteskaplege varianten. Det er berre å stille seg opp ved ei var-hylle og vente. jølv har eg ein lei tendens til å klikke på maskiner. Både brødristarar, støvsugarar og datamaskiner får gjennomgå. it par gonger har eg faktisk greidd å sjå meg sjølv utanifrå, og har registrert at eg kjeftar på ein fullstendig død og forgjengeleg ting, ei innretning som aldri vil bli i stand til å svare på utbrota mine. ndå festlegare er det at eg er langt oftare sint på maskiner og teknologiske innretningar enn på menneske. istnemnde kan i det minste kome med eit eller anna motsvar, men ei øydelagd sykkelpumpe har det med å halde godt kjeft. in ven av meg hadde det med å la raserier gå utover det første og beste han fann i rommet, for deretter å denge det i veggen. Han ga seg ikkje før gjenstanden var fullstendig ugjenkjenneleg. tterpå var han som regel eit einaste stort smil heile guten. Vi snakkar rett og slett terapi. Men vi kompisane som stod og såg på reagerte aldri. Då kunne det nemleg fort utvikle seg til ein raptus. FOO: P D Bestillingskupong Få tilsendt egionavisa kvar veke! Kr 750,- pr. år. JA! g ønskjer å få egionavisa tilsendt i postkassa; amn: VADG il Frimerke Adr.: Post nr.: egningsadresse: tad: postboks Ulsteinvik

9 egionavisa Onsdag 20. oktober 2010 Den 12. oktober kom Gudmund Gryt til verda på Ålesund sjukehus. Han vog 4025 gram og 51 cm lang. Glade foreldre er Julianne kulstad Gryt og ±yvind Grimstad Gryt. 9 Den 12. oktober kom vesle selin til verda på Volda sjukehus. Ho vog 3525 gram og var 50 cm lang. tolt storebror er Daniel, 3 år. Foreldre er Kine og Kjartan undnes. Besteforeldre er Molfrid Båtevik, Oddrun og Paul undnes. personalia olstrålen vår lias ilseth vart dœypt 10. oktober i Dalsfjord kyrkje. tolte foreldre er ilje og Frode ilseth, auvstad. Den 11. oktober kom vesle amuel til verda på Volda sjukehus. Han vog 4225 gram og var 50 cm lang. tolt storesœster er unniva, 4 år. Foreldre er Œlvi Brudevoll og tian Hånes. Besteforeldre er Grethe og Knut Brudevoll, Karin og tåle Hånes. Oldemor er Olivia DrablŒs. Den 12. oktober kom den vesle prinsen til verda på Volda sjukehus. Han vog 3475 gram og var 50 cm lang. tolte foreldre er inda Christin Karlsen og GeirHelge otanes. Besteforeldre er olvor Johnsen, Greta og Helge otanes. Familiehelg på Blåhuset aurdag 23. oktober kl. Familieshow med Gunnar GP Pedersen & igfrid. Vi gifta oss 4. september i Hareid kyrkje. Julianne esset og teffen Helsem Kvalsund. FOO: Gode tilbod 12 Helgahandel for liten og stor juvstart julegåver til god pris butikkar - alt under eit tak aurdag: Coop Mega 9-21 aurdag 9-20 An Chri A Apotek 1 Ulstein 9-17 aurdag Vinmonopolet Fredag aurdag 10-14

10 10 Onsdag 20. oktober 2010 egionavisa Ung og engasjert ØKJ FY: Janne-Katrin Õvik (16) frå HerŒy og Hanne tokke (17) frå ±rsta skal saman med ei rekkje andre engasjerte ungdommar til ungdommens fylkesting i Kristiansund 5. november.

11 egionavisa Onsdag 20. oktober undt 70 engasjerte ungdommar frå heile søre unnmøre møtast på kulturhuset i Herøy i morgon torsdag. Der skal ei rekkje saker diskuterast før ungdommens fylkesting i Kristiansund 5. november. - Vi skal no gå igjennom 15 saker med rundt 10 ungdommar frå kvar av kommunane i den såkalla sjustjerna. Vi forventar stor takhøgde og brennande engasjement, seier medlem i ungdomspanelet Janne-Katrin ævik (16) frå Herøy som har fått med seg KF politikar Camilla torøy Hermansen som skal kurse forsamlinga i politiske system. - il opplysning skal ho ikkje snakke partipolitikk, understrekar ævik som har mange saker på lista som skal debatterast torsdag. - Kva slags saker vil de trekkje fram under ungdommen sitt fylkesting i Kristiansund? - i av hjartesakene våre er å få på plass eit lovpålagt nasjonalt ungdomspanel og ei årleg nasjonalforsamling. Dette vil styrke ungdomsdemokratiet i oreg, meiner Hanne tokke (17) frå Ørsta som også sit i ungdomspanelet. Har rett på å bli høyrt - Det er enno mange kommunar som ikkje har noko ungdomsråd, altså ein arena der ein kan bli høyrt og kan påverke. Dette må på plass, alle treng ein plass å vende seg og bli høyrt, forklarar Janne-Katrin. - For å sikre ungdom medråderett må ein få ei lovbestemt organisering av ungdomsdemokratiet både på kommunalt, fylkeskommunalt og nasjonalt plan. Dette er viktige grep for at ungdom skal kunne påverke i viktige ungdomssaker uansett kvar i landet ein er busett, dette kan best gjerast ved å etablere eit nasjonalt ungdomspanel, meiner Janne- Katrin. - Alle kommunar bør ha engasjert ungdom, ungdommen er jo framtida, legg ho til. skular, dei vil ha ishall i fylket, finansiert av spelemidlar. Dei vil også kjempe for å auke aldersgrensa på barne- og ungdomskort for kollektivtransport. Ungdomskortet skal også vere mogleg å nytte på tvers av fylkesgrensene. - il dømes betalar ungdom på 16 år for vaksenbillett på buss. 16 åringar har ikkje stemmerett fordi dei ikkje er vaksne. Då er det heller ikkje rimeleg at vi skal betale vaksenbillett før vi er 18 år, forklarer tokke. - amstundes vil vi at ungdomskortet skal gjelde fram til ein er 25 år, i staden for 20 år. in vil at folk skal nytte meir kollektivtransport, då må det leggast betre til rette for det. år det gjeld lokal kollektivtransport må også korrespondansen kunne bli betre. Vi vil også at ungdomskortet skal kunne nyttast på tvers av fylkesgrensene, held Ørstajenta fram. pesifisert fråver Både Hanne og Janne-Katrin har som følgje av sitt arbeid i ungdomspanelet fått mykje fråver frå skulen. Ved fråveret på vitnemålet er det lite som skil dei frå dei som skulkar. - i av hjartesakane våre er at alt fråver frå skulen skal spesifiserast i forskjellige kategoriar. Det fungerer ikkje slik som det er i dag, nokre skular har rett nok ein viss kategorisering, men den er ikkje god nok. Fleire skular skil ikkje skulk frå til dømes politisk arbeid, det er ikkje rettferdig, poengterer Janne-Katrin. - Vi vil ha krav om at alt fråver frå fyrste dag blir spesifisert på vitnemålet, til dømes som helse fråver, udokumentert fråver, politisk fråver osv. Det må i alle fall vere spesifisert, seier Hanne bestemt. - Blir de høyrt? - Dei må jo høyre på oss. Viss ikkje så forsøker vi igjen, vi gir oss ikkje, seier dei. - kal de bli politikarar trur de? - Kanskje, det er for tidlig å seie noko om, men det er spanande å ta del i dette, det burde forresten vere meir politikk i skulen, konkluderer dei. K OG FOO: OG ODD Vaksenbillett? akene er mange, det kan nemnast at ungdommen vil kjempe for at færre skal droppe ut av den vidaregåande skulen, dei vil ha ladestasjonar for elbilar ved alle vidaregåande Vil mobbing til livs MOBBG AVOG: - ei ifrå om du ser eller opplever mobbing, oppfordrar Jenny Venås i ungdomspanelet. FOO: PVA ungdomspanelet sit også 17 åringen Jenny Venås frå Folkestad, ho vil få bukt med mobbing. likskap med sine panelkollegaer frå Herøy og Ørsta er sakene dei same, men skal ho trekkje ut ei anna sak må det vere å få slutt på mobbing. - Mobbing er alvorleg. Det viktigaste er å gjere grep som kan endre haldningane for dette, det bør starte alt i barnehagen, meiner Jenny. - Du meiner haldningane til mobbing må endrast, korleis skal dette skje trur du? - g må jobbe knallhardt med haldningane og vise at det er OK å vere annleis, så hadde vi kanskje fått redusert mobbinga. At ein kan lære frå barneskulen av at det er nulltoleranse i samfunnet for mobbing. Det må bli innprenta at ein skal seie ifrå om ein ser eller opplever mobbing utan å vere noko sladrehank, forklarar Jenny. Miljøarbeidar - Kva slags konkrete tiltak kan ein gjere for å få bukt med mobbinga i skulen? - Det må bli strengare konsekvensar og betre oppfølgjing av mobbarane og dei som blir mobba. g trur ein miljøarbeidar kan hjelpe med klassemiljø, det har vore forsøkt med ein miljøarbeidar ved ulike skular med gode resultat, seier Jenny og peikar også på MO som har vore flinke med arbeid med holdningar og mellom anna vist ungdom kva mobbing kan føre til. - kulane treng eit klarare og strengare regelverk på dette. Det burde også vere meir kursing blant lærarane slik at dei får meir kunnskap om kva ein skal sjå etter, korleis dei skal handtere det og korleis ein kan forhindre at det skjer igjen, forklarer Jenny. - Kva trur du om utvisning? - g meiner at det å kunne vise ut eller flytte mobbarane til ein annan skule kan virke på den skulen det er skjedd, men det blir som å flytte problemet, ein løyser det ikkje. Difor bør ein jobbe meir med å ta problema med rota og forsøke å endre holdningane tidlegast mogleg, fortel ho. - Mobbing er vanskeleg å bli kvitt og mobbinga finn stadig nye arenaer. Kvar og ein må jobbe med seg sjølv, avsluttar Jenny. K: OG ODD

Minnebok. Minnebok NYNORSK

Minnebok. Minnebok NYNORSK Minnebok NYNORSK 1 Minnebok Dette vesle heftet er til dykk som har mista nokon de er glad i. Det handlar om livet og døden, og ein del om korleis vi kjenner det inni oss når nokon dør. Når vi er triste,

Detaljer

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger.

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. PREPOSISJONAR 1 Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. Luisa går på skule i Ålesund. Skulen ligg midt i byen. Klasserommet ligg i tredje etasje

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Joakim Hunnes. Bøen. noveller

Joakim Hunnes. Bøen. noveller Joakim Hunnes Bøen noveller Preludium Alt er slik det plar vere, kvifor skulle noko vere annleis. Eg sit ved kjøkenvindauget og ser ut. Det snør, det har snødd i dagevis, eg har allereie vore ute og moka.

Detaljer

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA TIL LEKSJONEN Fokus: Kjøpmannen og den verdifulle perla. Tekst: Matt 13.45 Likning Kjernepresentasjon MATERIELL: Plassering: Hylle for likningar Deler: Gulleske med kvitt

Detaljer

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går i.

Detaljer

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv.

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv. Særemne 3-100 år med stemmerett I 2013 er det hundre år sidan alle fekk stemmerett i Noreg. På Norsk Folkemuseum arbeider vi i desse dagar med ei utstilling som skal opne i høve jubileet. I 2010 sendte

Detaljer

ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER

ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER AV ALF KJETIL WALGERMO Mitt bankande hjarte. Ungdomsroman. Cappelen Damm, 2011 Mor og far i himmelen. Illustrert barnebok. Cappelen Damm, 2009 Keegan og sjiraffen. Illustrert

Detaljer

Desse punkta markerar utdrag frå kommentarfeltet i undersøkinga som me har lima inn i rapporten.

Desse punkta markerar utdrag frå kommentarfeltet i undersøkinga som me har lima inn i rapporten. Rapport. Innbyggjarundersøkinga 2015 Ulvik herad. Generelt om spørsmåla: Spørsmåla kunne graderast på ein skala frå 1-6, kor 1 var dårlegast. Eit gjennomsnitt på 3,5 vil seie ein vurderingsscore midt på

Detaljer

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 1

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 1 Rolf Lystad 12.05.14 Oklavegen 4 6155 Ørsta Utdanningsavdelinga v/ståle Solgard Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset, Julsundvegen 9 6404 Molde Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen

Detaljer

6. trinn. Veke 24 Navn:

6. trinn. Veke 24 Navn: 6. trinn Veke 24 Navn: Takk for ei fantastisk fin førestilling i går! Det var veldig kjekt å sjå dykk, både på formiddagen og på ettermiddagen. Eg vart veldig stolt! No må vi få rydda opp og pakka litt

Detaljer

Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg

Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg Rundt 1000 var samla på Gulatinget for å feire Grunnlova. Foto: Anne Hovland Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg Anne Hopland http://www.firda.no/nyhende/article7453154.ece Publisert 01.07.2014

Detaljer

Jon Fosse. For seint. Libretto

Jon Fosse. For seint. Libretto Jon Fosse For seint Libretto Personar Eldre kvinne, kring seksti-sytti Middelaldrande kvinne, kring førti Mann, kring femti Fylgje Yngre kvinne, kring tretti Med takk til Du Wei 2 Ei seng fremst, godt

Detaljer

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-)

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Alle borna i 1 klasse byrjar å bli trygge i sine nye omgivelser.

Detaljer

JAMNE BØLGJER. også dei grøne greinene i jamn rørsle att og fram er som kjærasten min

JAMNE BØLGJER. også dei grøne greinene i jamn rørsle att og fram er som kjærasten min DET MØRKNAR SVEVNENS KJÆRLEIK JAMNE BØLGJER EIT FJELL I DAGEN eg står og ser på dei to hjortane og dei to hjortane står og ser på meg lenge står vi slik eg står urørleg hjortane står urørlege ikkje noko

Detaljer

ÅRSMELDING FOR VALLE UNGDOMSKLUBB 2014-2015

ÅRSMELDING FOR VALLE UNGDOMSKLUBB 2014-2015 Kultur og fritid ÅRSMELDING FOR VALLE UNGDOMSKLUBB 2014-2015 Velkomne til Valle Ungdomsklubb! Vedlagt finn du årsmelding for Valle ungdomsklubb 2014-2015. Det har vore eit spennande år med mykje aktivitet.

Detaljer

Halvårsrapport grøn gruppe- haust 2015

Halvårsrapport grøn gruppe- haust 2015 Halvårsrapport grøn gruppe- haust 2015 I denne rapporten vil eg ta føre meg dei 7 fagområda i rammeplanen. Eg vil skrive litt om kva rammeplanen seier og deretter gjere greie for korleis me har arbeida

Detaljer

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Kjære foreldre, føresette, søsken og vener! I 8 månader har de fått rapport etter rapport frå Nordfjordeleven dykkar. Om flotte fjelltoppar. Store bølgjer. Hav

Detaljer

5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat

5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat 5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat Mat: Ingunn AU Arbeidsutvalet for soknerådet. Møter kvar månad ca 1 veke før soknerådsmøtet. Tar unna saker av meir forretningsmessig karakter. SR Soknerådet FR Klepp

Detaljer

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike Molde Domkirke 2016 Konfirmasjonspreike Så er altså dagen her. Den store dagen. Dagen eg trur mange av dykk har gleda seg til lenge. Og det er lov å kjenne litt sommarfuglar i magen og både glede og grue

Detaljer

Informasjon til elevane

Informasjon til elevane Informasjon til elevane Skulen din er vald ut til å vere med i undersøkinga RESPEKT. Elevar ved fleire skular deltek i undersøkinga, som vert gjennomført av Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger.

Detaljer

Birger og bestefar På bytur til Stavanger

Birger og bestefar På bytur til Stavanger Birger og bestefar På bytur til Stavanger Små skodespel laga for mellomtrinnet Forfattarar: Ola Skiftun og Sigrun Fister Omarbeidd til skodespel av Stavanger Sjøfartsmuseum Denne dagen var heilt spesiell,

Detaljer

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Eit undervisningsopplegg om Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Aktivitetsark med oppgåveidear og tips til lærarane Hjelpeark med bakgrunnsinformasjon og kopieringsoriginalar DELTAKING Artikkel 12: DISKRIMINERING

Detaljer

Velkomen. til kulturbygda. Lærdal

Velkomen. til kulturbygda. Lærdal Velkomen til kulturbygda Lærdal Ein tur i Hans Gjesme sine motiv Den lokale kunstnaren Hans Gjesme gav ved sin død i 1994 Lærdal kommune ei kunstgåve på vel 1500 kunstverk som omfattar måleri, grafikk,

Detaljer

Månadsplan for Hare November

Månadsplan for Hare November Månadsplan for Hare November tlf: 51 78 60 20 VEKE MÅNDAG TYSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 45 Barn, kropp og berøring 2. 3. 4. 5. 6. «barn, kropp og berøring» 46 Barn, kropp og berøring 9. 10. 11. 12. Åsmund

Detaljer

Informasjonsbrosjyre SOGNDAL STUDENTBARNEHAGE

Informasjonsbrosjyre SOGNDAL STUDENTBARNEHAGE Informasjonsbrosjyre SOGNDAL STUDENTBARNEHAGE SOGNDAL STUDENTBARNEHAGE Sogndal Studentbarnehage er ein privat barnehage, som vert driven av Studentsamskipnaden i Sogn og Fjordane (SISOF), velferdsorganisasjonen

Detaljer

Plassebakken Barnehage

Plassebakken Barnehage Plassebakken Barnehage Plassebakken Post Austigard Februar 2012 www.plassebakken.no Hei alle sammen! Plassebakken Barnehage BA I januar har vi nytta oss av det fine veret å vøre mykje ute! Sjølv om det

Detaljer

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball.

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. HEILSETNINGAR 2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. Vi reiser til Cuba. Carmen les ei bok. Arne lagar middag. Luisa er på skulen. Det snør. I

Detaljer

Nynorsk Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Hovudtest Elevspørjeskjema 8. klasse Rettleiing I dette heftet vil du finne spørsmål om deg sjølv. Nokre spørsmål dreier seg

Detaljer

Vaffelhjarte Lena og eg i Knert-Mathilde

Vaffelhjarte Lena og eg i Knert-Mathilde Maria Parr Vaffelhjarte Lena og eg i Knert-Mathilde Illustrert av Bo Gaustad Det Norske Samlaget Oslo 2005 Det Norske Samlaget www.samlaget.no Tilrettelagt for ebok av eboknorden 2013 ISBN 978-82-521-8583-6

Detaljer

Her er Monica, Stian, Kenneth, Tor Andrè og Matias dei vaskar poteter.

Her er Monica, Stian, Kenneth, Tor Andrè og Matias dei vaskar poteter. RAPPORT FRÅ STRANDEBARM SKULE TYSDAG 18/10-05 Gruppa vart delt i 3. Det me skulle gjera i dag var: gjera klar grønsaker til marknad, stell i fjøset og steike pannekaker på stormkjøkken. Poteter og gulrøter

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2013/2014 Innleiing Årsmøtet for 2012/13 vart avvikla i grendahuset 28.03.13. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

Lyngmo-Glytten 22. årgang August 2013 Medlemsblad. Lyngmo-Glytten22. årgang GLYTTEN SOMMAR PÅ LYNGMO, OG SNART ER DET TID FOR HAUSTLEIR!!

Lyngmo-Glytten 22. årgang August 2013 Medlemsblad. Lyngmo-Glytten22. årgang GLYTTEN SOMMAR PÅ LYNGMO, OG SNART ER DET TID FOR HAUSTLEIR!! Lyngmo-Glytten 22. årgang August 2013 Medlemsblad GLYTTEN SOMMAR PÅ LYNGMO, OG SNART ER DET TID FOR HAUSTLEIR!! Side 1 Helsing frå Lyngmo Det er siste tysdag i august og strålande sol ute. Hafslovatnet

Detaljer

BYGGEKLOSSEN OPEN BARNEHAGE, hausten 2015

BYGGEKLOSSEN OPEN BARNEHAGE, hausten 2015 BYGGEKLOSSEN OPEN BARNEHAGE, hausten 2015 Vi kan tilby: * Frå 13 oktober: Ope kvar tysdag, onsdag og torsdag, frå Kl 10 14. * Fri leik * Formingsaktivitetar * Lunsj med kaffi, te, mjølk og frukt. * Spleiselunsj

Detaljer

MEDLEMSINFO. august 2009

MEDLEMSINFO. august 2009 MEDLEMSINFO august 2009 No er ferien over! Sidan siste medlemsinfo har vi slett ikkje hatt ferie. Denne sommaren har vore veldig aktiv. Tusen takk til alle dokke som har stått på i sommar!! Det har vore

Detaljer

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba.

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba. LEDDSETNINGAR 1 Gjer setningane om til forteljande leddsetningar. Carmen er kona hans. Luisa går på skule i byen. Leo er tolv år. Ålesund er ein fin by. Huset er raudt. Det snør i dag. Bilen er ny. Arne

Detaljer

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 2

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 2 Rolf Lystad 18.09.14 Oklavegen 4 6155 Ørsta Utdanningsavdelinga v/ståle Solgard Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset, Julsundvegen 9 6404 Molde Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen

Detaljer

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7 Den gode gjetaren Lukas 15:1-7 Bakgrunn I denne forteljinga formidlar du noko om kva ei likning er. Difor er delen om gullboksen relativt lang. Det å snakke om dei ulike filtstykka som ligg i boksen, er

Detaljer

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg.

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg. JANUAR 2015! Ja, i går vart friluftsåret 2015 erklært for opna og me er alle ved godt mot og har store forhåpningar om eit aktivt år. Det gjeld å ha store tankar og arbeida medvite for å gjennomføra dei.

Detaljer

Stormfestival 2016. Klart for stormfest. Då er det like før det brakar laust med stormfestival.

Stormfestival 2016. Klart for stormfest. Då er det like før det brakar laust med stormfestival. Stormfestival 2016 Klart for stormfest Då er det like før det brakar laust med stormfestival. Stormfestival 2016 nermar seg. Vi er klare for at alle skal få ei triveleg helg her ute med kysten. Her kjem

Detaljer

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1 Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 1 Gaular, ein flott kommune i vakre Sogn og Fjordane. 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 2 Gaular, med dei tre ruteområda (2.923 innbyggjarar

Detaljer

Teknikk og konsentrasjon viktigast

Teknikk og konsentrasjon viktigast Teknikk og konsentrasjon viktigast Karoline Helgesen frå Bodø er bare 13 år, men hevdar seg likevel godt i bowling der teknikk og konsentrasjon er viktigare enn rein styrke. Ho var ein av dei yngste finalistane

Detaljer

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING NYNORSK INNHALD GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING... 2 GRAVFERDSORDNING:... 2 1. MENS VI SAMLAST... 2 2. FELLES SALME... 2 3. INNLEIING VED LEIAR... 2 4. BØN... 2 5. MINNEORD...

Detaljer

Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10

Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10 Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10 Velkomsthelsing. Leiar: Forsamlinga skal i dag ta imot dette barnet (bruk gjerne namnet). Vi gjer dette med glede og i bevissthet om det ansvaret dette legg på

Detaljer

Forord Ein dag stod eg i stova til ein professor. Han drog fleire tjukke bøker ut av dei velfylte bokhyllene sine og viste meg svære avhandlingar; mange tettskrivne, innhaldsmetta, gjennomtenkte, djuptpløyande

Detaljer

Spørjeundersøking om sentrumsområde

Spørjeundersøking om sentrumsområde Spørjeundersøking om sentrumsområde Befolkningsundersøking i Hordaland 2013 AUD-rapport nr. 1 2013 Bakgrunn og metode Undersøkinga er utført på oppdrag frå, og i samarbeid med Planseksjonen i Hordaland

Detaljer

SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9

SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9 SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9 1 SETNINGSLEDD Verbal (V) Eit verbal fortel kva som skjer i ei setning. Verbalet er alltid laga

Detaljer

Skjema for fokusområder bibliotekarvandring

Skjema for fokusområder bibliotekarvandring Skjema for fokusområder bibliotekarvandring Eidskog på studietur til Spydeberg De kan lesa meir om dokumentasjon av vandringar her: http://bibliotekarvandring.wordpress.com/2013/10/07/dokumentasjon-av-vandringa/

Detaljer

Månadsbrev for Rosa september 2014

Månadsbrev for Rosa september 2014 Månadsbrev for Rosa september 2014 Oppsummering/ evaluering av september Språkutvikling Omsorg Ser at borna no stort sett er trygge både på rutinane, dei andre barna og dei vaksne på avdelinga. Dette fører

Detaljer

Valle Venstre. «Menneska er viktigare enn systemet.»

Valle Venstre. «Menneska er viktigare enn systemet.» Valle Venstre «Menneska er viktigare enn systemet.» Dette er Valle Venstre: Venstre er eit liberalt parti. Ein liberal politikk tek utgangspunkt i det enkelte mennesket, samstundes med at alle har ansvar

Detaljer

Månadsbrev frå oktober, Grøn avd.

Månadsbrev frå oktober, Grøn avd. Månadsbrev frå oktober, Grøn avd. Oppsummering/ evaluering av oktober Oktobermånad starta me med eit lite epleprosjekt. Inndelt i grupper, fekk alle barna vere med på tur for å hauste eple og plommer.

Detaljer

HORDABLÆSTEN 2012. Infosending nr 1

HORDABLÆSTEN 2012. Infosending nr 1 Infosending nr 1 HORDABLÆSTEN 2012 Her kjem første informasjonssending i samband med Hordablæsten 2012. Det er stor påmelding i år og for å få kabalen til å gå opp, er det naudsynt at også to solistklassar

Detaljer

Kva kompetanse treng bonden i 2014?

Kva kompetanse treng bonden i 2014? Kva kompetanse treng bonden i 2014? Fagleiar Bjørn Gunnar Hansen TINE Rådgjeving Samtalar med 150 mjølkebønder dei siste 6 åra, frå Østfold til Nordland Kompetanse Kunnskap (Fagleg innsikt) Ferdigheiter

Detaljer

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Kvam herad Bruka e-post lesaren til Kvam herad Alle ansatte i Kvam herad har gratis e-post via heradet sine nettsider. LOGGE INN OG UT AV E-POSTLESAREN TIL

Detaljer

Olaug Nilssen. Få meg på, for faen. Roman

Olaug Nilssen. Få meg på, for faen. Roman Olaug Nilssen Få meg på, for faen Roman 2005 Det Norske Samlaget www.samlaget.no Tilrettelagt for ebok av BookPartnerMedia, København 2012 ISBN 978-82-521-8231-6 Om denne boka Ein humorstisk roman om trongen

Detaljer

På tur med barnehagen. Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11

På tur med barnehagen. Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11 På tur med barnehagen Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11 Standarane, teikn på kvalitet. Desse tre standarane er felles for alle barnehagane i Eid kommune. Dei skal vise veg til korleis vi skal få god kvalitet

Detaljer

UTGIVELSESDAGAR AVIS. Motta korrektur på mail, godkjenn for trykk eller korriger evt. feil.

UTGIVELSESDAGAR AVIS. Motta korrektur på mail, godkjenn for trykk eller korriger evt. feil. UTGIVELSESDAGAR AVIS 1 2 3 Fyll ut bestillingsskjema www.mrfylke.no/annonse minst 3 virkedagar før innrykk. Motta korrektur på mail, godkjenn for trykk eller korriger evt. feil. Annonsekostnadar fakturerast

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage

INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage Seljord kommune Adresse: Flatdalsvegen 1139, 3841 Flatdal Telefon: 350 51365 E-post: heddeli.barnehage@seljord.kommune.no Styrar: Kristin Gaarder Opningstid: Måndag

Detaljer

Invitasjon til Vinterfestivalen i Myrkdalen 2012

Invitasjon til Vinterfestivalen i Myrkdalen 2012 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga Kommunar, institusjonar, personar innan psykisk helsevern i Hordaland Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 02. mars 2012 200800612-62/626/HANESPE

Detaljer

Til deg som er student i Maurtuå Barnehage!

Til deg som er student i Maurtuå Barnehage! Til deg som er student i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Velkommen til oss! Dette heftet er ei samling av ulik informasjon som me håper kan være grei for deg når du skal vær

Detaljer

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist Telenor Xtra Hødd Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Telenor Xtra FFO er eit samarbeid mellom Telenor og Norges Fotballforbund. Tilbodet gjeld

Detaljer

Frå novelle til teikneserie

Frå novelle til teikneserie Frå novelle til teikneserie Å arbeide umarkert med nynorsk som sidemål Undervisningsopplegget Mykje av inspirasjonen til arbeidet med novella, er henta frå i praksis: nynorsk sidemål i grunnskule 1 (2008).

Detaljer

Rettleiing ved mistanke om vald i nære relasjonar - barn

Rettleiing ved mistanke om vald i nære relasjonar - barn Rettleiing ved mistanke om vald i nære relasjonar - barn Når det gjeld barn som vert utsett for vald eller som er vitne til vald, vert dei ofte utrygge. Ved å førebygge og oppdage vald, kan me gje barna

Detaljer

Velkomen til. Dette heftet tilhøyrer:

Velkomen til. Dette heftet tilhøyrer: Velkomen til Dette heftet tilhøyrer: 1. samling: Kva er Bibelen? Skapinga. Babels tårn Forskaroppgåve 1 På denne samlinga har vi snakka om Bibelen. Det er ei gammal bok som har betydd mykje for mange.

Detaljer

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Hovudutval for plan og næring Side 1 av 5 Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Fylkesdirektøren rår Hovudutval for plan og næring til å gjere slikt vedtak: 1 Fylkeskommunen vil ikkje engasjere

Detaljer

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Oppsummering/ evaluering av mars/april Mål og innhald april I mars har me hatt fokus på språk. Me har hatt språksamlingar saman med Rosa kvar veke, der har me sett på

Detaljer

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd VISJON I arbeidet for og med dei medarbeidarane i Fjell sokn har vi utarbeida ein visjon: I Fjell sokn vil vi

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking Bjørn og Rovdyr Innhold Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders rjeundersøking For eller imot bjørn i Jostedalen? Intervju med nokre ikkje-bønder i dalen Intervju med nokre bønder i dalen

Detaljer

Innspel frå elevane på 9. trinn på Leikanger ungdomsskule

Innspel frå elevane på 9. trinn på Leikanger ungdomsskule Innspel frå elevane på 9. trinn på Leikanger ungdomsskule 10. september var Anne Brit og Mari frå Leikanger kommune på besøk hjå 9. trinn på Leikanger ungdomsskule. Tema for samlinga var lokaldemokrati,

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2008/2009 Innleiing Årsmøtet for 2007/08 vart avvikla i grendahuset 20.03.08. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

Pressemelding. Kor mykje tid brukar du på desse media kvar dag? (fritid)

Pressemelding. Kor mykje tid brukar du på desse media kvar dag? (fritid) Mikkel, Anders og Tim Pressemelding I årets Kvitebjørnprosjekt valde me å samanlikna lesevanane hjå 12-13 åringar (7. og 8.klasse) i forhold til lesevanane til 17-18 åringar (TVN 2. og 3.vgs). Me tenkte

Detaljer

SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule

SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule SFO HAFSLO - INFORMASJON SFO er eit friviljug omsorgs- og fritidstilbod før og etter skuletid for borna på 1. 4. steg. Sentralt i tilbodet er omsorg, tryggleik,

Detaljer

Med tre spesialitetar i kofferten

Med tre spesialitetar i kofferten Med tre spesialitetar i kofferten Av Eli Gunnvor Grønsdal Doktor Dorota Malgorzata Wojcik nøgde seg ikkje med å vere spesialist i eitt fag. Ho tok like godt tre. No brukar ho kunnskapen sin, ikkje berre

Detaljer

MÅNADSBREV FOR APRIL GRØN

MÅNADSBREV FOR APRIL GRØN MÅNADSBREV FOR APRIL GRØN Oppsummering/ evaluering av månaden Også denne månaden har me vore mykje ute. Prøver å komma oss ut to gonger i løpet av dagen om veret er nokon lunde ok. Det er mykje sykling

Detaljer

BARN SOM PÅRØRANDE NÅR MOR ELLER FAR ER PÅ SJUKEHUS

BARN SOM PÅRØRANDE NÅR MOR ELLER FAR ER PÅ SJUKEHUS BARN SOM PÅRØRANDE NÅR MOR ELLER FAR ER PÅ SJUKEHUS BARN OG UNGDOM SINE REAKSJONAR I denne brosjyra finn du nyttige tips for deg som er innlagt, og har barn under 18 år. Når ein i familien vert alvorleg

Detaljer

Informasjonshefte Tuv barnehage

Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte for Tuv barnehage Barnehagen blir drevet av Hemsedal kommune. Barnehagen er politisk lagt under Hovudutval for livsløp. Hovudutval for livsløp består av

Detaljer

Tarzan 3 og 4 åringane Fredagane Neste månad nformasjonstavla Nyttar høvet til å minne om :

Tarzan 3 og 4 åringane Fredagane Neste månad nformasjonstavla Nyttar høvet til å minne om : Denne månaden har me blant anna arbeid med «Barn hjelper barn» som ei førebuing til haustfesten vår 3. november, der inntektene vil gå til SOS-barnebyer Bergen. Barna har mellom anna laga epletrykk og

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa Ungdom i klubb Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa CASE - FORGUBBING SSFK hadde i lengre tid merka ei «forgubbing» i trenar, leiar og dommarstanden i SFFK. Etter fleire rundar

Detaljer

I dag er starten på resten av K15. www.t-dagen.no. Ei helsing til deg på konfirmasjonsdagen. - dagen. trus pplæringsdagen i Fjell

I dag er starten på resten av K15. www.t-dagen.no. Ei helsing til deg på konfirmasjonsdagen. - dagen. trus pplæringsdagen i Fjell K15 I dag er starten på resten av livet www.t-dagen.no Ei helsing til deg på konfirmasjonsdagen trus pplæringsdagen i Fjell Eg trur på Gud Fader... Velkomen heim! Innimellom kan foreldre vere ei utfordring!

Detaljer

Informasjon Mangerfestivalen

Informasjon Mangerfestivalen Informasjon Mangerfestivalen Laurdag 14.nov 2015 Radøyhallen TIL DELTAKANDE KORPS: Komiteen har satt laurdag 31.oktober som frist for innlevering av følgande til mailadresse: Mangerskulemusikklag@gmail.com

Detaljer

Mobbeplan Harøy skule 2006/2007

Mobbeplan Harøy skule 2006/2007 Mobbeplan Harøy skule 2006/2007 Førebygging 1.1 Skulemiljøet Ein venleg og integrerande skule er naudsynt for å oppnå eit godt læringsmiljø, både fagleg og sosialt. Skulen skal vere ein trygg og triveleg

Detaljer

Gjennomføring av foreldresamtale 5.-7. klasse

Gjennomføring av foreldresamtale 5.-7. klasse Gjennomføring av foreldresamtale 5.-7. klasse Namn: Klasse: 1. Gjennomgang av skjemaet «Førebuing til elev- og foreldresamtale» 2. Gjennomgang av samtaleskjemaet 3. Gjennomgang av IUP og skriving av avtale

Detaljer

FORBØN. Forbøn ORDNING FOR. for borgarleg inngått ekteskap. 1 Preludium/Inngang. 2 Inngangsord. Anten A

FORBØN. Forbøn ORDNING FOR. for borgarleg inngått ekteskap. 1 Preludium/Inngang. 2 Inngangsord. Anten A FORBØN ORDNING FOR Forbøn for borgarleg inngått ekteskap Under handlinga kan det gjevast rom for medverknad av ulike slag. Det kan vera medverknad frå festfølgjet ved einskilde av dei liturgiske ledda,

Detaljer

Kontaktperson og bestilling rettast til Hans Einar Kristoffersen, ein treff han på telefon 958 69 967.

Kontaktperson og bestilling rettast til Hans Einar Kristoffersen, ein treff han på telefon 958 69 967. Midt Norsk Mesterskap 7 11. juli 2010 Sykkylven og Stranda skyttarlag ynskjer å byde inn til Midt Norsk Meisterskap 7 11. juli. Stemnet er lagt opp som eit samarbeidsstemne mellom dei to skyttarlaga. Der

Detaljer

Nasjonale prøver 2005. Matematikk 7. trinn

Nasjonale prøver 2005. Matematikk 7. trinn Nasjonale prøver 2005 Matematikk 7. trinn Skolenr.... Elevnr.... Gut Jente Nynorsk 9. februar 2005 TIL ELEVEN Slik svarer du på matematikkoppgåvene I dette heftet finn du nokre oppgåver i matematikk. Dei

Detaljer

Kvifor vèl folk å busetje seg i kommuna vår?

Kvifor vèl folk å busetje seg i kommuna vår? Kvifor vèl folk å busetje seg i kommuna vår? Innlevert av 7B ved Bergsøy skule (Herøy, Møre og Romsdal) Årets nysgjerrigper 2015 Vi i klasse 7B har mange ulike ting vi lurer på, og synes det høyrdes spanande

Detaljer

Å KOMME HEIM OPPFØLGING AV DEG OG FAMILIEN DIN

Å KOMME HEIM OPPFØLGING AV DEG OG FAMILIEN DIN Å KOMME HEIM OPPFØLGING AV DEG OG FAMILIEN DIN VELKOMMEN HEIM Foto: Magnus Endal OPPFØLGING ETTER HEIMKOMST Her finn du informasjon til både deg som har vore på oppdrag i Sierra Leone, og til familien

Detaljer

Frøylandsbakken. Velkomen til Frøyland og Kvernaland! Siste byggetrinn 18 bustader på Kvernaland

Frøylandsbakken. Velkomen til Frøyland og Kvernaland! Siste byggetrinn 18 bustader på Kvernaland Siste byggetrinn 18 bustader på Kvernaland Velkomen til Frøyland og Kvernaland! Etter suksessen frå byggetrinn I og II, er me nå klare for sal av siste byggetrinn med 18 bustader. Her finn du gode løysingar

Detaljer

mmm...med SMAK på timeplanen

mmm...med SMAK på timeplanen mmm...med SMAK på timeplanen Eit undervisningsopplegg for 6. trinn utvikla av Opplysningskontora i landbruket i samarbeid med Landbruks- og matdepartementet. Smakssansen Grunnsmakane Forsøk 1 Forsøk 2

Detaljer

Dokumentarfilm. undervisningsopplegg på ein eller to timar for niande og tiandeklasse

Dokumentarfilm. undervisningsopplegg på ein eller to timar for niande og tiandeklasse Mål med opplegget Dokumentarfilm undervisningsopplegg på ein eller to timar for niande og tiandeklasse Gi ei forståing av ulike måtar å lage dokumentarfilm på og samstundes ei forståing av kva dokumentarfilm

Detaljer

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09 TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE Sist redigert 15.06.09 VISJON TILTAK Stord kulturskule skal vera eit synleg og aktivt kunstfagleg ressurssenter for Stord kommune, og ein føregangsskule for kunstfagleg

Detaljer

Undervisningsopplegg for filmen VEGAS

Undervisningsopplegg for filmen VEGAS Undervisningsopplegg for filmen VEGAS Samandrag og stikkord om filmen Det er seinsommar i Bergen. Thomas må flytte til gråsonen, ein omplasseringsheim for unge, som av ulike grunnar ikkje har nokon stad

Detaljer

Vågå kulturskule. Skuleåret 2014-15

Vågå kulturskule. Skuleåret 2014-15 Vågå kulturskule Skuleåret 2014-15 Vågå kulturskule glede og kvalitet sidan 1992 Velkommen som elev i kulturskulen! Vågå kulturskule har undervisning etter skuletid 4 dagar i veka. Noko av undervisninga

Detaljer

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR TIME KOMMUNE Arkiv: K1-070, K3-&32 Vår ref (saksnr.): 08/1355-6 JournalpostID: 08/14810 Saksbeh.: Helge Herigstad BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR Saksgang: Utval Saksnummer

Detaljer

Om å høyre meir enn dei fleste

Om å høyre meir enn dei fleste Om å høyre meir enn dei fleste Anne Martha Kalhovde Psyk spl., PhD student Leiar av Forskning og undervisningseininga ved Jæren DPS Kva slags høyrselserfaringar er det snakk om? Erfaringar med å høyre

Detaljer

Halvårsrapport raud gruppe haust 2015

Halvårsrapport raud gruppe haust 2015 Halvårsrapport raud gruppe haust 2015 Det har vore eit flott halvår på raud gruppe. I gruppa har me 13 born, 10 jenter og 3 gutar, ein pedagog og ein assistent. Me har hatt tre studentar denne hausten.

Detaljer

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Kva er gründercamp? Treningsleir i kreativitet og nyskaping Elevane får eit reelt oppdrag med ei definert problemstilling Skal presentere ei løysing innanfor eit

Detaljer