Lat oss undersøke synet ditt VI KAN: Synsundersøkelser Briller Kontaktlinser Glass Solbriller m/styrke. Vi har. ipad

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lat oss undersøke synet ditt VI KAN: Synsundersøkelser Briller Kontaktlinser Glass Solbriller m/styrke. Vi har. ipad"

Transkript

1 lf Halkjelsgate 13, 6100 Volda (tidl. Driveklepp Ur og Briller) at oss undersøke synet ditt V KA: ynsundersøkelser Briller Kontaktlinser Glass olbriller m/styrke lf jøgt. 3 - Ulsteinvik FOMAJO 20. oktober Alle typer vindu Ytter- og innerdører Kjøkkeninnreiing Badeinnreiing Benkeplater Garderobeskap Balkongdører Kvitevarer Garasjeportar rapper Glasmeistertenester Montering OFF OPG BVKA FDAG 22. OKOB tad: mibakken 3, Breivika (tidl. tudio Møre nteriør) BØD DA A DA VDU & Ø A var Aasengt. 18 mibakken ØA ÅUD Køyrerute: Øyane Vanylven ordfjord pjelkavik 5 damer i front ide 2-3 BDFAVA Vi tilbyr konsulenttjenester og rådgivning. For bedrifter som ønsker stabile -systemer og setter fokus på dette, tilbyr vi bedriftsavtale, med periodisk vedlikehold og overvåking av kritiske punkt. n slik avtale gir mange fordeler og kan inneholde både vedlikehold d og garantier om responstid og kapasitet. Kontakt oss. Vi har ipad Vi har eget verksted og lånepc. MA - F: Ø: PC? MAC? BUKK ÅP AG VC UPPO Ulstein -Partner A Bjørndalvegen 3B 6065 Ulsteinvik lf: Bedrift & Privat erver ettverk ikkerhet ådgivning eparasjon Gadgets Flatskjerm MP3

2 2 Onsdag 20. oktober 2010 egionavisa JFKOBB: Frå venstre: Wenche JŒsok ved Hareid Hotell, BjŒrg ikrem ved Hotell var Aasen i ±rsta, direktœr inda Haddal Œssevoll, Katrin Bunte ved agafjord Hotell og marknadssjef oril Overå. Det beste i livet er GA! - - ay Out/sats: egionavisa rykk: Polaris rykk Ålesund A Opplag: Distribusjon: ordvest Distribusjon Produksjonsleiar Gunlaug Kleppe lf.: Journalist oger Oldeide lf: alg og produksjon Gunn Homberset lf.: Postadr.: P.b. 424, 6067 Ulsteinvik Besøksadr.: tålhaugen 10, aunes Brygge elefon: elefax: edaktør/dagleg leiar Hugo Antonsen lf.: algskonsulent Kari H. Berge lf.: Produksjon Guttorm Osnes lf.: Produksjon une Aarhus lf.: Ørsta-kontoret, besøksadresse: 3. etg, Ørsta org elefon: elefax: algssjef ine Urke lf.: Kontor og adm. Hildegunn O. Haugen lf.: algskonsulent ol-gitte Veiseth lf.: Prosjektmedarbeidar Daniel eljen Breiteig lf.: ye egionavisa A Gratisavis for: Hareid - Herøy - ande - Ulstein - Vanylven - Volda - Ørsta

3 egionavisa Onsdag 20. oktober dronningene Hotell- egius Holding Hareid Hotell, Hareid Bygd 1982, renovert i rom, 60 senger, kurs/ konferanserom, restaurant, pub, samt selskapslokale for 180 personar. agafjord Hotell, æbø Bygd 1988, renovert i rom, 7 hytter inkludert, 96 sengeplassar, restaurant, 2 suiter, 40 båtplassar Hotell var Aasen, Ørsta Bygd 1965 (Vikingfjord Hotell). otalrenovert i april rom, 145 senger, 5 suiter, 2 konferansesuiter, 4 kurs/ konferanserom, bankettsal, takterrasse med boblebad. Hareid Hotell agafjord Hotell Hotell var Aasen Hotelldrift er meir som ein livsstil enn det er ein jobb. Det er dei skjønt einige om dei tre leiarane ved tre hotell på søre som utelukkande er styrt av kvinner. itt selskap, tre hotell, tre kvinnelege hotellsjefar, kvinneleg direktør og marknadssjef. Hotelldrift er meir ein livsstil enn det er ein jobb, det handlar ikkje lenger berre om å leige ut rom. Det er så mykje meir. Kultur, opplevingar og mat, forklarar dei tre kvinnelege hotellsjefane på Hareid Hotell, Hotell var Aasen og agafjord Hotell som alle er eigd av egius Holding med tre aksjonærar. Direktør for dei tre hotella, inda Haddal øssevoll er klar på at alle dei tilsette i leiande posisjonar har fått stillingane sine på den tradisjonelle måten. tillingane var utlyst og intervjurunder vart tatt. Desse fire var ganske enkelt dei beste kandidatane. At alle er kvinner var tilfeldig, seier øssevoll som har ti års erfaring i hotellbransjen. Direktør har ho vore sidan februar og samarbeidet med hotellsjefane meiner ho fungerer svært godt. Vi samarbeider godt alle saman, vi veit til eikvar tid kva som føregår på dei andre hotella, vi vekslar godt på kvarandre med arrangement og aktivitetar, seier Bjørg ikrem, hotellsjef på Hotell var Aasen i Ørsta. okalmiljøet viktig Hotelleiinga meiner hotella deira er framtredande bedrifter i sine respektive lokalsamfunn, det er der ting skal skje. Vi er stolte over det som hotella er blitt til i dag. Det er viktig for oss at hotella skal vere levande, det skal stadig skje noko der, seier Wenche Jøsok ved Hareid Hotell som omtalar planlegginga av diverse arrangement som ein spanande del av jobben. Å planlegge, utforme og gjennomføre diverse arrangement og aktivitetar er ein utfordrande og spanande del av kvardagen vår. Vi legg ned mykje arbeid i dette, gjerne i samarbeid med andre lokale bedrifter, seier Jøsok. i slags fritidsordning for lokalsamfunnet? Hehe, ja det kan ein godt seie. okalsamfunnet er viktig for oss ettersom det er på relativt små plassar vi er lokalisert. Men eg vil understreke at alt vi arrangerer ikkje går ut over overnattingsgjestane. Dei er framleis det primære ved hotelldrifta, seier øssevoll. Fokus Fokuset vårt er mat, kultur og natur, seier marknadssjef oril Overå og peikar på at dei tre hotella har regien av ei rekkje aktivitetar og arrangement på søre unnmøre. il dømes hjå eventyrhotellet vårt på æbø nyttar vi naturen og dei kringliggande fjella til diverse arrangement, til dømes fjellturar med mat og så vidare, forklarar Overå og ramsar opp ulike arrangement og aktivitetar som hotella har, enten i eigen regi eller i samarbeid med andre. Det er mellom anna temakveldar, både menn og kvinner, quiz, konsertar, yoga- og zumba-kurs. Dette er jo ein trend i marknaden no, vi har dessutan fått mange lokale samarbeidspartnarar igjennom denne aktiviteten, forklarer Overå som peikar på at dei som frittståande hotell har frie tøylar. ttersom vi ikkje er knytt til noko hotellkjede står vi fritt til å finne på kva vi vil og det gjer kvardagen vår meir spanande og utfordrande, forklarer ho. Kundane krev meir enn ei god seng i dag. amstundes ynskjer vi å vere eit midtpunkt i lokalsamfunnet vårt, og det er vi godt på veg til å bli på kvar vår plass, framheld øssevoll. Draumejobb agafjord Hotell på æbø er no blitt heilårsope og det er siste kvinne på stammen, tyske Katrin Bunte som er hotellsjef der. Ho tok over som hotellsjef i august og fortel om høg trivsel på hotellet ved Hjørundfjorden. Dette er ein draum som har gått i oppfylling for meg. aturen her er spektakulær, seier engelsktalande Bunte som har busett seg på æbø. Frå før har Bunte 14 års erfaring med hotelldrift i Canada. g har feriert i oreg i 20 år og æbø tok pusten ifrå meg. At eg fekk jobb her, var bare heilt fantastisk, fortel ho. Heilt avslutningsvis, kvar vart det av geita på taket? Den datt ned, vi kunne ikkje ha den der lenger, dessverre, skrattar øssevoll som no går inn i den travlaste tida på året, julebordsesongen. Det blir kjempekjekt. år det yrer av liv på hotella er det som kjekkast, avsluttar dei. K OG FOO: OG ODD BOBBAD: Det freistar, meinar direktœr inda Haddal Œssevoll ved boblebadet på takterrassen på Hotell var Aasen i ±rsta.

4 4 Onsdag 20. oktober 2010 egionavisa De eldre er friskere enn noen gang og må betraktes som en ressurs. ldrebølgen som ressurs Å sikre tilstrekkelig personell til, og finansiering av, eldreomsorgen er den største utfordringen orge har, sammen med klimakrisen. Det var horbjørn Jagland som sa dette til Aftenposten i fjor høst. Han er en av fire tidligere norske statsministre som har advart mot at antallet eldre og pleietrengende i framtiden kan være en trussel mot velferdsstaten. r det virkelig blitt slik at det er et stort problem at folk lever lengre enn tidligere? r det ikke det vi ønsker oss, å leve lengre? Kan vi ikke se på dette som et uttrykk for at vi har lykkes i utviklingen av velferdsstaten generelt og helseomsorgen spesielt? r det ikke mulig å se på den kommende eldrebølgen som en ressurs? Dobbelt så mange eldre allenes tale er likevel klar: dag er det personer i orge over 67 år. nnen 2050 blir det ganske nøyaktig dobbelt så mange. ller sagt på en annen måte: dag er det 4,4 personer i arbeid per pensjonist vil det kun være 2,5 person for hver av de som har pensjonert seg. Alle våre naboer vil få større problemer med eldrebølgen enn oss i orge. Andel personer over 60 år i 2050 vil være høyere i alle europeiske land enn i orge. sør- og øst-europa vil eldrebølgen bli enorm sammenlignet med orge. a pania for eksempel, der vil 44 prosent av befolkningen være over 60 år i ilsvarende tall i orge er 32 %. å også på dette området er orge heldigere enn alle andre. Våre kvinner er også mer fruktbare enn de fleste andre i uropa. fjor lå fruktbarhetstallet for kvinner i orge på 1,98. Møre og omsdal var tallet 2,13. Det betyr at hver kvinne i vårt fylke føder Det mer enn to barn hver, og det lover bra for å balansere ut veksten i antall eldre. Problemet er ikke de gamle Men utfordringer blir det selvsagt for oss også. Mitt poeng er at vi bør kunne se på hvordan samfunnet kan bruke den ressursen som en voksende gråhåret befolkning utgjør. AF GJD er selvsagt positivt at vi lever lengre enn før. Det kan ikke være noe stort problem. Dagens og framtidens gamle er friskere enn noen gang. De er kunnskapsrike og har erfaring. yere forskning viser at mennesker er på sitt klokeste midt i 60-årene, altså like før vi skal pensjoneres. Problemet er ikke de gamle i seg selv. Problemet er at vi har bygd opp et samfunn og en kultur som tilsier at de gamle skal få slappe av etter endt arbeidsinnsats. For noen er dette en riktig løsning, men for de fleste vil det være bedre med fleksible løsninger hvor man deltar i arbeidslivet lengre, om enn ikke hver dag fra til Pensjonsalderen er heldigvis på vei opp i orge, og det er et godt eksempel på hvordan flere eldre tar del i verdiskapningen. Flere ansatte i pleie og omsorg elv om de eldre er friskere enn noen gang, vil noen på et eller annet tidspunkt måtte trenge pleie og omsorg. Forskerne har funnet ut at antall ansatte i pleie og omsorg må dobles fra 2020 til Hvem skal utføre disse jobbene? nnvandring, økt yrkesdeltakelse fra grupper som ikke deltar i dag og økt fruktbarhet vil virke positivt, men vil ikke være tilstrekkelig. amfunnstjeneste Jeg har tidligere i denne spalten argumentert for samfunnstjeneste for all ungdom som ikke utfører ett år militærtjeneste. Militæret trenger i dag bare en av åtte ungdommer, og er godt fornøyd med å skumme fløten av motiverte rekrutter. Hva skal de syv andre gjøre? Jo, de skal, kvinner som menn, forplikte ett år av sitt liv til å tjene samfunnet, blant annet som ufaglærte omsorgsarbeidere. Dette vil være en vinn-vinn situasjon. De eldre får hjelp og ungdommen får oppleve noe annet enn Facebook og M. Og samtidig vil de eldre kunne dele av sin kunnskap og sine erfaringer med de yngre. Det er selvsagt positivt at vi lever lengre enn før. Det kan ikke være noe stort problem. Men det krever at vi tenker og handler annerledes enn i dag. De fleste eldre er en ressurs og må behandles deretter.

5 egionavisa Onsdag 20. oktober O AV VÅ BOG AKKUA Å! HAD - tor enebolig UVK - omannsboliger FOAVÅG - tor leilighet UVK - Pent oppusset leilighet YH YH YH YH Adresse: esset Prisantydning: ,- + omk. Omkostninger: Ca 2,75% Boligtype: Frittliggende enebolig, 5 sov. BA/P-OM: 282/267 kvm omt: 1 151,9 kvm Byggeår: 1993 Visning: orsdag kl. 16:30-17:30 Adresse: Garsholhaugen Prisantydning: ,- + omk. Omkostninger: Dokumentavgift av tomteverdi+ tinglysningsavgift Boligtype: Halvpart vert.delt tomannsbolig, 3 sov. BA/P-OM: 122 kvm Byggeår: 2011 Visning: ing for tidspunkt. Adresse: Flusund Prisantydning: ,- + omk. Omkostninger: Ca 2,75% Boligtype: ierleilighet, 3 sov. BA/P-OM: 193/144 kvm omt: 667 kvm Byggeår: 1946 Visning: Onsdag kl. 16:30-17:30 Adresse: torehaugen 20 D Prisantydning: ,- + omk. Omkostninger: Ca 2,75% Boligtype: ierleilighet, 3 sov. BA/P-OM: 125/115 kvm omt: 1 211,5 kvm Byggeår: 1994 Visning: ing for tidspunkt. André akken André akken André akken André akken HAD - omannsboliger FOAVÅG - nebolig m/potensiale FOAVÅG - Flott beliggenheit UVK - andlig beliggenheit 2 OG VG VG VG Adresse: Bruland 2-mannsboliger Prisantydning: ,- + omk. Omkostninger: Dokumentavgift av tomteverdi + tinglysningsgebyr Boligtype: Halvpart vert.delt tomannsbolig, 3 sov. BA/P-OM: 110 kvm Byggeår: 2011 Visning: ing for tidspunkt. Adresse: Hjelmesetvegen 37 Prisantydning: ,- + omk. Omkostninger: Ca 2,75% Boligtype: Frittliggende enebolig, 5 sov. BA/P-OM: 168/118 kvm. omt: kvm. Byggeår: 1910 Visning: Onsdag kl. 16:30-17:30 Adresse: Bendalsvegen 11 C Prisantydning: ,- + omk. Omkostninger: Ca 2,75% Boligtype: Frittliggende enebolig, 3 sov. BA/P-OM: 200/144 kvm. omt: kvm. Byggeår: 1952 Visning: Onsdag kl. 18:00-19:00 Adresse: Dimnasund Prisantydning: ,- + omk. Omkostninger: Ca 2,75% Boligtype: Frittliggende enebolig, 4 sov. BA/P-OM: 163/114 kvm. omt: 565 kvm. Byggeår: 1968 Visning: orsdag kl. 16:30-17:30 André akken ommy ylte ommy ylte ommy ylte FOAVÅG - Flott leilighet HØY - Hyttetomter v/sjøen HADDA - 2 stk. nye leiligheiter HAD - Attraktiv enebolig KOMM KOMM Adresse: Fosnavåg Brygge Prisantydning: Kommer Omkostninger: Ca 2,75% Boligtype: ierleilighet, 2 sov. BA/P-OM: 119/119 kvm Byggeår: 2006 Visning: ing for tidspunkt. Adresse: øyra Prisantydning: Omkostninger: Ca 2,75% Boligtype: 3 hyttetomter nær sjøen Visning: ing for tidspunkt. Adresse: Kvievegen 4 Prisantydning: 2 050`og ,- + omk. Omkostninger: Ca 2,75% av tomteverdi Boligtype: ierleilighet, 3 sov. BA/P-OM: 118/106 kvm. omt: kvm. Byggeår: 2010 Visning: ing for tidspunkt. Adresse: Hovlidveien 24 Prisantydning: ,- + omk. Omkostninger: Ca 2,75% Boligtype: Frittliggende enebolig, 4 sov. BA/P-OM: 255/213,5 kvm omt: 858 kvm Byggeår: 1965 Visning: ing for tidspunkt. André akken ommy ylte ommy ylte André akken UVK - entrumsnær enebolig HAD - y leiligheit i sentrum UVK - tilfull tomannsbolig HAD - nebolig i rekke Adresse: Holsekervegen 17 Prisantydning: ,- + omk. Omkostninger: Ca 2,75% Boligtype: Frittliggende enebolig, 6 sov. BA/P-OM: 199/189 kvm. omt: 556 kvm. Byggeår: 1953 Visning: ing for tidspunkt. Adresse: trandgt. 48 Prisantydning: ,- + omk. Omkostninger: Ca 2,75% Boligtype: ierleilighet, 3 sov. BA/P-OM: 77/77 kvm. omt: kvm. Felles Byggeår: 2009 Visning: ing for tidspunkt. Adresse: arsvegen 18 Prisantydning: ,- + omk. Omkostninger: Ca 2,75% Boligtype: Halvpart vert.delt tomannsbolig, 4 sov. BA/P-OM: 124/120 kvm. omt: kvm. Byggeår: 2009 Visning: ing for tidspunkt. Adresse: Bruland Prisantydning: ,- + omk. Omkostninger: Dokumentavgift av tomteverdien + tinglysningsgebyr Boligtype: nebolig i kjede, 3 sov. BA/P-OM: 136/129 kvm Byggeår: 2010 Visning: ing for tidspunkt. ommy ylte ommy ylte ommy ylte André akken orstein Drevik lf ommy ylte lf André akken lf Yvonne Kirkenes lf kal du selge bolig? Vi gir deg salgsgaranti helt uten bindingstid! lf

6 6 Onsdag 20. oktober 2010 egionavisa elje på øre unnmøre? nytt deg av vår Gratis Meklarakst og lokale kunnskap ing ina. Bjerkvik Avd.leder/ Megler lf Avd. øre unnmøre urid Bøstrand Megler Ulsteinvik/Herøy lf Avd. Moa Karianne Austerslått ilrettelegger lf Avd. Moa/ øre unnmøre Beate ørløkken Melum iendomsmegler MF Fagansvarlig lf Avd. rondheim/ øre unnmøre Guri einsberg algskoordinator lf Avd. rondheim/ øre unnmøre Bjørn rik Fosseide æringsmegler Møre og omsdal lf Avd. Molde Kjell Paulsen æringsmegler/ iendomsmegler MF lf Avd. Ålesund VODA BOG ordalsvegen VODA Prisant.: ,- + omk. Oppdr.nr.: P-areal/Bta/Bra: Ca. 138/241/214 kvm omt: Ca. 636 kvm, iertomt Byggeår: 1950 igendomen ligg i eit veletablert bustaområde like utanfor Volda sentrum. unt og solrikt, svakt hellande tomt mot vest opparbeidd med grusa tilkomst/ biloppstillingsplass, plen, planter og enkelte tre og buskar. Flott utsikt utover fjorden. Bustaden inneh. h. etg.:overbygd inngangsparti, vf., trappegang, 1 soverom, stove m/utgang altan, kjøkken og spiskammers. 2.etg.: rappegang, bad/toalett/vaskerom, stove/ soverom, 3 soverom, kjøken og kott. Kaldloft m/ adkomst frå luke i gang. Kjellar: rappegang, vaskerom, diverse boder, utgang hage, samt tilkomst garasje. Visning: irsdag kl.17:00-18:00 Oppdr.ansv.: ina. Bjerkvik elefon: / VODA 2-MABOG Grendavegen 23 A 6100 VODA Prisant.: ,- + omk. Fellesutg.: 1 000,- Oppdr.nr.: P-areal/Bta/Bra: Ca. 88/98/92 kvm omt: Ca. 822 kvm, Felles eiertomt Byggeår: 2006 igedomen ligg i eit veletablert og roleg bustadområde på Heltne, ca. 2 km. frå Volda sentrum. Kort avstand til Gangsti/snarveg til badeplass like ved. omta er opparbeidd m/asfaltert tilkomst og biloppstillingsplass, dobbelgarasje m/bod (halvpart), trappetilkomst opp til eige lite hageareal m/steinlagt uteplass, singelgang og beplantning. Bustaden er på eitt plan, 2. etg.og inneh.: Overbygd hovedinngangsparti, entré, bad, 2 soverom, soverom/kontor, stove m/utg. altan, kjøken, vaskerom, utg.hageareal. Bør sjåast! Visning: Mandag kl.18:30-19:30 Oppdr.ansv.: ina. Bjerkvik elefon: / VODA BOG audemyrvegen 6B 6100 VODA Prisant.: ,- + omk. Oppdr.nr.: P-areal/Bta/Bra: Ca. 142/194/180 kvm omt: Ca. 880 kvm, iertomt Byggeår: 1979 igedomen ligg i eit roleg og veletablert bustadområde på Heltne, ca. 3 km. frå Volda sentrum. Kort veg til barnehage, sjukehus, skuler og ott naturterreng. omta er opparbeidd med grusa innkøyrsle og biloppstilingsplass, steinmurer, plen og enkelte tre og busker. Bustaden er over to etasjer m/kryploft, og inneh.u.etg.: Overbygd inng.parti, vf., trappegang, boder, kjellarstove, 1 soverom, toalett, vaskerom, kjellarrom og garasje. Utg. hageareal. H.etg.: rappegang, 2 soverom, bad, toalett, kjøken og stove m/utg. skiferbelagt altan. Visning: Mandag kl.17:00-18:00 Oppdr.ansv.: ina. Bjerkvik elefon: / Ørsta: Vikegata 11, 6150 Ørsta, tlf , faks Volda: Gymnasvegen 2, 6100 Volda, tlf Ulsteinvik: jøgata 13, 6067 Ulsteinvik, tlf Herøy: ådhusgata 4, 6090 Fosnavåg, tlf

7 egionavisa Onsdag 20. oktober VODA BOG M/OKK erkvegen VODA Prisant.: ,- + omk. Oppdr.nr.: P-areal/Bta/Bra: Ca. 166/229/207 kvm omt: Ca kvm, iertomt Byggeår: 1972 igedomen ligg i eit veletablert, solrikt og roleg bustadområde, ca. 3 km. fra Volda sentrum. Kort veg til Bustaden er over to etasjer og kryploft, og inneholder u.etg.: Overbygd inng.parti, vf., hybel m/gang, bad/ vaskerom, kjøken/stove, sovealkove og bod. nnhald elles u.etg.: rappegang, dusjbad, kjellarstove, boder og tilkomst garasje. H.etg.: rapp til stove m/utg. veranda, kjøken, 3 soverom, bad, vaskerom m/utg. hageareal. uke til kryploft. Visning: Mandag kl.17:00-18:00 Oppdr.ansv.: ina. Bjerkvik elefon: / ØA BOG KK M/ GAAJ emevegen 5B 6150 ØA Prisant.: ,- + omk. Fellesutg.: 500,- Oppdr.nr.: P-areal/Bta/Bra: Ca. 74/87/80 kvm omt: Ca kvm, Felles eiertomt Byggeår: 1998 ettstelt leilegheit m/2 soverom og garasjeplass. God beliggenheit med kort veg til barnehage og naturområde. eilegheita inneh.: Gang, tilkomst romsleg lagerplass loft via stigetrapp, bad/vaskerom, to soverom, opa løysing kjøken/stove m/utg. sydvendt terrasse og eige hageareal. omta er opparbeidd m/ plen, hekk og planter. evegg og rekkverk på terrassen. Barnevennleg og solrikt område. Asfaltert tilkomst og biloppstillingsplass. Garasje og utebod. Bør sjåast! Visning: irsdag kl.17:00-18:00 Oppdr.ansv.: ina. Bjerkvik elefon: / ØA BOG M/GAAJ Brungot 6150 ØA Prisant.: ,- + omk. Oppdr.nr.: P-areal/Bta/Bra: Ca. 157/333/310 kvm omt: Ca kvm, iertomt Byggeår: 1953 igedom i landlege omgjevnader ca.4 km.frå Ørsta og barnehage. Opparbeidd tomt m/romslig tilkomst og biloppstillingsplass, plen, planter, tre og busker, stor dobbelgarasje m/god lagringskapasitet. Bustad H.etg.: Overbygd inngangsparti nybygg, entré/trappegang, bad, vaskerom m/utg.veranda og hageareal. Gang, kjøken, stove m/utg.veranda i gamledel. 2.etg.: rappegang/ loftsstove m/utg.luftebalkong, uferdig bad og soverom, gang og tre soverom, utg.sydv.luftebalkong. Kjellar: Disp.rom, hobbyrom, vaskekjeller, bod, tilkomst hage. Visning: Onsdag kl.17:00-18:00 Oppdr.ansv.: ina. Bjerkvik elefon: / ØA OM - UBYGGG Kyrkjegata 6150 ØA Prisant.: ,- + omk. Oppdr.nr.: omt: Ca. 847 kvm, iertomt igedomen har beliggenheit like nedanfor hovedvegen inn til Ørsta sentrum. Det er opparbeidd avkjøyrsle til tomta,samt grasbakke og enkelte tre i skråninga. omta skrånar mot syd, og har utsikt utover fjorden. Midt i grensa til naboeigendom står ei lita og godt bevart løe. Denne vart oppført før tomta vart frådelt. For nærare informasjon ta kontakt med meklar. Visning: tter nærmere avtale med megler Oppdr.ansv.: ina. Bjerkvik elefon: / ØA FDDOM Høg Kolåsen 6150 ØA Bud ønskes! Oppdr.nr.: P-areal/Bta/Bra: Ca. 35/39/35 kvm omt: Ca kvm, eiertomt Byggeår: 1956/2008 igedomen ligg i naturskjøne omgjevnader i Øyadalen øvst på Kolåsen i Follestaddalen. iga biloppstillingsplass. aturtomta ligg inntil ein fjell - og skogkledt skråning, og er opparbeidd m/grusa tilkomst, terrasser,natursteinsmur. Godt skjerma for innsyn, utsikt mot elva og veg vidare til tandalseidet. Mobildekning. Hytta er totalrenovert og framstår som ny. nnh: nng. via østlig terrass til allrom/stove m/kjøkenkrok, bad, trapp til 2.etg., utg. sydvestv. terrasse og overbygd solkrok i bakkant. 2.etg.:2 soverom og gang (stedbygde sengeplassar 7 pers.) Må sjåast! Visning: tter avtale med megler Oppdr.ansv.: ina. Bjerkvik elefon: / Ørsta: Vikegata 11, 6150 Ørsta, tlf , faks Volda: Gymnasvegen 2, 6100 Volda, tlf Ulsteinvik: jøgata 13, 6067 Ulsteinvik, tlf Herøy: ådhusgata 4, 6090 Fosnavåg, tlf

8 8 Onsdag 20. oktober 2010 egionavisa aptus år Felix får lysande, grøne auge er det berre å telje til ti og tenke på noko fint. Det kjem som regel som lyn i frå klar himmel. Det treng ikkje å ha skjedd noko spesielt heller, for brått forvandlar Felix seg frå nusseleg koseklump til ein apekatt på kokain - på under fire sekund. endensen ser ut til å vere at utbrotet kjem når han har forventning om at noko skal skje. Om det har vore stille i huset nokre timar, aukar altså sjansen for å sjå ein ekte Felix-raptus. Og om det skjer, er det berre å stille seg opp og sjå i ei anna retning. in raptus kan vere så mangt. medisinske termar handlar det som regel om å få eit anfall, men i andre samanhengar er ordet brukt om både tjuveri og bruderov. aptusen til Felix er nok mest lik den medisinske tydinga av ordet, sjølv om han ikkje treng verken ekstra oksygen eller veneflon medan det pågår. aptusen handlar om å springe tulling rundt omkring i huset, medan det vert knuffa, knurra og glefsa og det er heilt sant: Augene lyser grønt! on min er god til å varsle dei grøne augene, og søker som regel dekning på kjøkenet. Der veit nemleg Felix at han ikkje har adgang. Mest av alt ser det ut som om raptusen handlar om ypping. Det er liksom Felix sitt frikvarter, den einaste kanalen han har til å seie at han er glad i oss, men at vi skal vite at han eigentleg er eit villbeist som kan klikke når som helst. Om nokon skulle føle seg utrygge i forhold til framtidige besøk, kan vi betrygge alle med å bekrefte at raptusen foregår under heftig logring. For vi som kjenner Felix veit godt at raptusen ikkje akkurat slår ut på ichter sin skala, men sidan han veg førti kilo og kan oppnå stor fart, er det greitt å ta nokre forholdsreglar. tter å ha forska på raptusfenomenet eit drygt år no, er vi i det minste komne fram til ein konklusjon: Den beste reaksjonen er ingen reaksjon. Det er berre å stå stille og late som ingenting. Vi har faktisk prøvd konkret reaksjon fleire gongar, men dette tolkar Felix berre som om det er fleire som vil vere med på dansen. Hvis der er nokon som lurer på om eg har fått raptus på grunn av Felix sin raptus, så er svaret eit definitivt ja. Det fristar ikkje til gjentaking. Mine raptusar ser nemleg ikkje ut til å vere så festlege som Felix sine. Alle kan klikke, både folk og dyr. miljø der det er tett, lav takhøgde og lite armslag aukar sjansane for raseri og utbrot. likt sett er vi priviligerte her til lands, vi kan alltids springe opp på ein fjelltopp eller inn i ein skog og brøle ut frustrasjonen. Og slikt er jo både godt og viktig. ettnok høyrer vi om folk som har klikka på nyheitene innimellom, men sånn i det daglege ser vi ikkje så mange klikkarar. Det er alltid like gøy å sjå på folk som klikkar, særleg i offentlege rom. kkje noko er så gøy som ein opptrekt kunde som rasar inn i butikken for å klage på ei vare. Aller verst blir det dersom han attpåtil for god sørvis i forhold til klagen sin. Han kom jo dit for å bråke og for å få ut mange års oppspara aggresjon ikkje for å få ordna opp. Fortærande, altså. KA er òg ein fin stad å observere utløysing av oppspara aggresjon, særleg av den ekteskaplege varianten. Det er berre å stille seg opp ved ei var-hylle og vente. jølv har eg ein lei tendens til å klikke på maskiner. Både brødristarar, støvsugarar og datamaskiner får gjennomgå. it par gonger har eg faktisk greidd å sjå meg sjølv utanifrå, og har registrert at eg kjeftar på ein fullstendig død og forgjengeleg ting, ei innretning som aldri vil bli i stand til å svare på utbrota mine. ndå festlegare er det at eg er langt oftare sint på maskiner og teknologiske innretningar enn på menneske. istnemnde kan i det minste kome med eit eller anna motsvar, men ei øydelagd sykkelpumpe har det med å halde godt kjeft. in ven av meg hadde det med å la raserier gå utover det første og beste han fann i rommet, for deretter å denge det i veggen. Han ga seg ikkje før gjenstanden var fullstendig ugjenkjenneleg. tterpå var han som regel eit einaste stort smil heile guten. Vi snakkar rett og slett terapi. Men vi kompisane som stod og såg på reagerte aldri. Då kunne det nemleg fort utvikle seg til ein raptus. FOO: P D Bestillingskupong Få tilsendt egionavisa kvar veke! Kr 750,- pr. år. JA! g ønskjer å få egionavisa tilsendt i postkassa; amn: VADG il Frimerke Adr.: Post nr.: egningsadresse: tad: postboks Ulsteinvik

9 egionavisa Onsdag 20. oktober 2010 Den 12. oktober kom Gudmund Gryt til verda på Ålesund sjukehus. Han vog 4025 gram og 51 cm lang. Glade foreldre er Julianne kulstad Gryt og ±yvind Grimstad Gryt. 9 Den 12. oktober kom vesle selin til verda på Volda sjukehus. Ho vog 3525 gram og var 50 cm lang. tolt storebror er Daniel, 3 år. Foreldre er Kine og Kjartan undnes. Besteforeldre er Molfrid Båtevik, Oddrun og Paul undnes. personalia olstrålen vår lias ilseth vart dœypt 10. oktober i Dalsfjord kyrkje. tolte foreldre er ilje og Frode ilseth, auvstad. Den 11. oktober kom vesle amuel til verda på Volda sjukehus. Han vog 4225 gram og var 50 cm lang. tolt storesœster er unniva, 4 år. Foreldre er Œlvi Brudevoll og tian Hånes. Besteforeldre er Grethe og Knut Brudevoll, Karin og tåle Hånes. Oldemor er Olivia DrablŒs. Den 12. oktober kom den vesle prinsen til verda på Volda sjukehus. Han vog 3475 gram og var 50 cm lang. tolte foreldre er inda Christin Karlsen og GeirHelge otanes. Besteforeldre er olvor Johnsen, Greta og Helge otanes. Familiehelg på Blåhuset aurdag 23. oktober kl. Familieshow med Gunnar GP Pedersen & igfrid. Vi gifta oss 4. september i Hareid kyrkje. Julianne esset og teffen Helsem Kvalsund. FOO: Gode tilbod 12 Helgahandel for liten og stor juvstart julegåver til god pris butikkar - alt under eit tak aurdag: Coop Mega 9-21 aurdag 9-20 An Chri A Apotek 1 Ulstein 9-17 aurdag Vinmonopolet Fredag aurdag 10-14

10 10 Onsdag 20. oktober 2010 egionavisa Ung og engasjert ØKJ FY: Janne-Katrin Õvik (16) frå HerŒy og Hanne tokke (17) frå ±rsta skal saman med ei rekkje andre engasjerte ungdommar til ungdommens fylkesting i Kristiansund 5. november.

11 egionavisa Onsdag 20. oktober undt 70 engasjerte ungdommar frå heile søre unnmøre møtast på kulturhuset i Herøy i morgon torsdag. Der skal ei rekkje saker diskuterast før ungdommens fylkesting i Kristiansund 5. november. - Vi skal no gå igjennom 15 saker med rundt 10 ungdommar frå kvar av kommunane i den såkalla sjustjerna. Vi forventar stor takhøgde og brennande engasjement, seier medlem i ungdomspanelet Janne-Katrin ævik (16) frå Herøy som har fått med seg KF politikar Camilla torøy Hermansen som skal kurse forsamlinga i politiske system. - il opplysning skal ho ikkje snakke partipolitikk, understrekar ævik som har mange saker på lista som skal debatterast torsdag. - Kva slags saker vil de trekkje fram under ungdommen sitt fylkesting i Kristiansund? - i av hjartesakene våre er å få på plass eit lovpålagt nasjonalt ungdomspanel og ei årleg nasjonalforsamling. Dette vil styrke ungdomsdemokratiet i oreg, meiner Hanne tokke (17) frå Ørsta som også sit i ungdomspanelet. Har rett på å bli høyrt - Det er enno mange kommunar som ikkje har noko ungdomsråd, altså ein arena der ein kan bli høyrt og kan påverke. Dette må på plass, alle treng ein plass å vende seg og bli høyrt, forklarar Janne-Katrin. - For å sikre ungdom medråderett må ein få ei lovbestemt organisering av ungdomsdemokratiet både på kommunalt, fylkeskommunalt og nasjonalt plan. Dette er viktige grep for at ungdom skal kunne påverke i viktige ungdomssaker uansett kvar i landet ein er busett, dette kan best gjerast ved å etablere eit nasjonalt ungdomspanel, meiner Janne- Katrin. - Alle kommunar bør ha engasjert ungdom, ungdommen er jo framtida, legg ho til. skular, dei vil ha ishall i fylket, finansiert av spelemidlar. Dei vil også kjempe for å auke aldersgrensa på barne- og ungdomskort for kollektivtransport. Ungdomskortet skal også vere mogleg å nytte på tvers av fylkesgrensene. - il dømes betalar ungdom på 16 år for vaksenbillett på buss. 16 åringar har ikkje stemmerett fordi dei ikkje er vaksne. Då er det heller ikkje rimeleg at vi skal betale vaksenbillett før vi er 18 år, forklarer tokke. - amstundes vil vi at ungdomskortet skal gjelde fram til ein er 25 år, i staden for 20 år. in vil at folk skal nytte meir kollektivtransport, då må det leggast betre til rette for det. år det gjeld lokal kollektivtransport må også korrespondansen kunne bli betre. Vi vil også at ungdomskortet skal kunne nyttast på tvers av fylkesgrensene, held Ørstajenta fram. pesifisert fråver Både Hanne og Janne-Katrin har som følgje av sitt arbeid i ungdomspanelet fått mykje fråver frå skulen. Ved fråveret på vitnemålet er det lite som skil dei frå dei som skulkar. - i av hjartesakane våre er at alt fråver frå skulen skal spesifiserast i forskjellige kategoriar. Det fungerer ikkje slik som det er i dag, nokre skular har rett nok ein viss kategorisering, men den er ikkje god nok. Fleire skular skil ikkje skulk frå til dømes politisk arbeid, det er ikkje rettferdig, poengterer Janne-Katrin. - Vi vil ha krav om at alt fråver frå fyrste dag blir spesifisert på vitnemålet, til dømes som helse fråver, udokumentert fråver, politisk fråver osv. Det må i alle fall vere spesifisert, seier Hanne bestemt. - Blir de høyrt? - Dei må jo høyre på oss. Viss ikkje så forsøker vi igjen, vi gir oss ikkje, seier dei. - kal de bli politikarar trur de? - Kanskje, det er for tidlig å seie noko om, men det er spanande å ta del i dette, det burde forresten vere meir politikk i skulen, konkluderer dei. K OG FOO: OG ODD Vaksenbillett? akene er mange, det kan nemnast at ungdommen vil kjempe for at færre skal droppe ut av den vidaregåande skulen, dei vil ha ladestasjonar for elbilar ved alle vidaregåande Vil mobbing til livs MOBBG AVOG: - ei ifrå om du ser eller opplever mobbing, oppfordrar Jenny Venås i ungdomspanelet. FOO: PVA ungdomspanelet sit også 17 åringen Jenny Venås frå Folkestad, ho vil få bukt med mobbing. likskap med sine panelkollegaer frå Herøy og Ørsta er sakene dei same, men skal ho trekkje ut ei anna sak må det vere å få slutt på mobbing. - Mobbing er alvorleg. Det viktigaste er å gjere grep som kan endre haldningane for dette, det bør starte alt i barnehagen, meiner Jenny. - Du meiner haldningane til mobbing må endrast, korleis skal dette skje trur du? - g må jobbe knallhardt med haldningane og vise at det er OK å vere annleis, så hadde vi kanskje fått redusert mobbinga. At ein kan lære frå barneskulen av at det er nulltoleranse i samfunnet for mobbing. Det må bli innprenta at ein skal seie ifrå om ein ser eller opplever mobbing utan å vere noko sladrehank, forklarar Jenny. Miljøarbeidar - Kva slags konkrete tiltak kan ein gjere for å få bukt med mobbinga i skulen? - Det må bli strengare konsekvensar og betre oppfølgjing av mobbarane og dei som blir mobba. g trur ein miljøarbeidar kan hjelpe med klassemiljø, det har vore forsøkt med ein miljøarbeidar ved ulike skular med gode resultat, seier Jenny og peikar også på MO som har vore flinke med arbeid med holdningar og mellom anna vist ungdom kva mobbing kan føre til. - kulane treng eit klarare og strengare regelverk på dette. Det burde også vere meir kursing blant lærarane slik at dei får meir kunnskap om kva ein skal sjå etter, korleis dei skal handtere det og korleis ein kan forhindre at det skjer igjen, forklarer Jenny. - Kva trur du om utvisning? - g meiner at det å kunne vise ut eller flytte mobbarane til ein annan skule kan virke på den skulen det er skjedd, men det blir som å flytte problemet, ein løyser det ikkje. Difor bør ein jobbe meir med å ta problema med rota og forsøke å endre holdningane tidlegast mogleg, fortel ho. - Mobbing er vanskeleg å bli kvitt og mobbinga finn stadig nye arenaer. Kvar og ein må jobbe med seg sjølv, avsluttar Jenny. K: OG ODD

Sjå opp for snøside. Leasing. Langtidsvarsel til 22. juni: Dalevindu

Sjå opp for snøside. Leasing. Langtidsvarsel til 22. juni: Dalevindu lf. 70 07 70 19 Holmen 7, 6100 Volda (Vi har flytta til Holmen 7 ved pinneriet) at oss undersøke synet ditt V K: ynsundersøkelser Briller Kontaktlinser Glass olbriller m/styrke lf. 70 01 34 34 jøgt. 3

Detaljer

MøbelMagasinet TIDENES KAMPANJEBILER! Oppdag Opel Mester bilene! Bil & Gummiservice. Det beste i livet er GRATIS!

MøbelMagasinet TIDENES KAMPANJEBILER! Oppdag Opel Mester bilene! Bil & Gummiservice. Det beste i livet er GRATIS! eppey 79 1 uansett førpris U B MøbelMagasinet aunesmarka, 6065 Ulsteinvik - lf. 70 09 49 00 - Faks 70 09 49 01.. U, V B! pe: Mandag - fredag: 10-18. aurdag: 10-15 J: torsdag, fredag og laurdag 799,-9,-

Detaljer

Det beste i livet er GRATIS!

Det beste i livet er GRATIS! otalleverandør av innvendig og utvendig solskjerming for privatbustader, næringsbygg, restaurant/uteliv, m.m. Persienner Markiser creen ullegardiner amellgardiner Plissègardiner Bevegelige skodder/sjalusi

Detaljer

kr 1.199,- Oppdag Opel ecoflex. Ekstremt drivstoffgjerrig med lave utslippsverdier. sverdier. Kampanjepris kr 1.199,-

kr 1.199,- Oppdag Opel ecoflex. Ekstremt drivstoffgjerrig med lave utslippsverdier. sverdier. Kampanjepris kr 1.199,- www.regionavisa.no 021209 ampanje på ripp rapp-stolen - kun lagervarer. kr 1.199,- ampanjepris kr 1.199,- Før opptil kr 1.649,- ilbudet gjelder frem til 12. desember. Mange julegavetips! lt til barna!

Detaljer

Festklærne henger klar! Lat oss undersøke synet ditt. Alt til barna! Tlf. 70 01 34 34. Tlf. 70 07 70 19

Festklærne henger klar! Lat oss undersøke synet ditt. Alt til barna! Tlf. 70 01 34 34. Tlf. 70 07 70 19 INFORMASJON Lat oss undersøke synet ditt Halkjelsgate 13, 6100 Volda (tidl. Driveklepp Ur og Briller) Tlf. 70 01 34 34 Sjøgt. 3 - Ulsteinvik Alle typer vindu Ytter- og innerdører Kjøkkeninnreiing Badeinnreiing

Detaljer

Det beste i livet er GRATIS!

Det beste i livet er GRATIS! FMJ egionavisa 020909 Barnemote 0-12 år Blåhuset, 2. etg. - lf. 70 33 28 19 - www.barnehjornet.no lt til barna! tørst på søre unnmøre 922 41 510 10-19 (16) www.regionavisa.no Det beste i livet er G! 2.

Detaljer

Damer USLÅELIGE PRESTASJONER. USLÅELIGE PRISER. Lat oss undersøke synet ditt VI KAN: Synsundersøkelser Briller Kontaktlinser Glass Solbriller m/styrke

Damer USLÅELIGE PRESTASJONER. USLÅELIGE PRISER. Lat oss undersøke synet ditt VI KAN: Synsundersøkelser Briller Kontaktlinser Glass Solbriller m/styrke lf. 70 07 70 19 Holmen 7, 6100 Volda (Vi har flytta til Holmen 7 ved pinneriet) at oss undersøke synet ditt VI KN: ynsundersøkelser Briller Kontaktlinser Glass olbriller m/styrke lf. 70 01 34 34 jøgt.

Detaljer

SAL. Dekk- Tlf. 70 07 47 80. Endelig onsdag

SAL. Dekk- Tlf. 70 07 47 80. Endelig onsdag Antall mnd: 36 Månedspris: 500,- Kredittkjøpspris: 17.764,- Distriktet sin einaste Expert-butikker finn du i Ulsteinvik og Fosnavåg INFORMASJON FINANSIERING 9 MND. UTSETTELSE Din lokale forhandler finner

Detaljer

Ferdigmalte veggplater Kr 219,- pr. plate Egghvit eller Café Latte, profiler V-fas / Skygge / Perle, dim. 12x620x2390 mm.

Ferdigmalte veggplater Kr 219,- pr. plate Egghvit eller Café Latte, profiler V-fas / Skygge / Perle, dim. 12x620x2390 mm. Y Blåhuset 1 år! orsdag 23. april Bursdagsfeiring prisfest i butikkane åver festklede gull sølv lys glass blomster alt du treng til konfi rmasjon og fest parkering i Blågarasja! jå side 23 922 41 510 FJ

Detaljer

Lat oss undersøke synet ditt. VI KAN: Synsundersøkelser Briller Kontaktlinser Glass Solbriller m/styrke. KOM OG SJÅ -trivsel for framtida

Lat oss undersøke synet ditt. VI KAN: Synsundersøkelser Briller Kontaktlinser Glass Solbriller m/styrke. KOM OG SJÅ -trivsel for framtida at oss undersøke synet ditt FOMJO lf. 70 07 70 19 Halkjelsgate 13, 6100 Volda (tidl. Driveklepp Ur og Briller) V K: ynsundersøkelser Briller Kontaktlinser lass olbriller m/styrke lf. 70 01 34 34 jøgt.

Detaljer

Opel Vivaro med Cosmo 2 utstyrspakke til kr. 7.920,- eks. mva. ESP, klimaanlegg, CD spiller, sentrallås og el. vinduer. Verdi kr. 17.680,- eks. mva.

Opel Vivaro med Cosmo 2 utstyrspakke til kr. 7.920,- eks. mva. ESP, klimaanlegg, CD spiller, sentrallås og el. vinduer. Verdi kr. 17.680,- eks. mva. ntall mnd: 36 Månedspris: 500,- redittkjøpspris: 17.764,- FG 9 M. in lokale forhandler finner du i lsteinvik, aunesmarka, Fosnavåg Brygge, lf. 70 01 88 00 - Åpent: 10-18 (15) istriktets eneste xpert-butikker

Detaljer

Skoddefri hytte på Austlandet Vel 2 timar frå Fosnavåg (år 2012) Det beste i livet er GRATIS! 3. september 2008. Opplag 20.000.

Skoddefri hytte på Austlandet Vel 2 timar frå Fosnavåg (år 2012) Det beste i livet er GRATIS! 3. september 2008. Opplag 20.000. Antall mnd: 36 Månedspris: 500,- Kredittkjøpspris: 17.764,- Distriktet sin einaste Expert-butikker finn du i Ulsteinvik og Fosnavåg INFORMASJON FINANSIERING 9 MND. UTSETTELSE Din lokale forhandler finner

Detaljer

Vegen vidare. Mastergradsstudium på heiltid og deltid. Søknadsfrist 1. mars. www.hivolda.no/tilbod

Vegen vidare. Mastergradsstudium på heiltid og deltid. Søknadsfrist 1. mars. www.hivolda.no/tilbod 17. februar 2010 et beste i livet er! el 2 rafikklærar osionom ullsmed bokhandlar Heismontør ykker esepsjonist kipper Marinbiolog ensmann lektroingeniør ateket Blikkenslager riminolog ykker Fysioterapeut

Detaljer

VOLDA: 2-mannsbustader på Heltnebøen

VOLDA: 2-mannsbustader på Heltnebøen ytt hus i Ørsta/olda? jå også siste nytt på internett: www.norhus.com FJ Ø: 2-mannsbustader i amlevegen i har nye bustader under oppføring. Høg standard, sentrumsnært og barnevenleg. : 2-mannsbustader

Detaljer

Filmskred 300,- 10 stk. kr. 1000-vis. 1000-vis av brukte DVD-filmer. Det beste i livet er GRATIS! 8. oktober 2008. Opplag 20.000

Filmskred 300,- 10 stk. kr. 1000-vis. 1000-vis av brukte DVD-filmer. Det beste i livet er GRATIS! 8. oktober 2008. Opplag 20.000 Antall mnd: 36 Månedspris: 500,- Kredittkjøpspris: 17.764,- Distriktet sin einaste Expert-butikker finn du i Ulsteinvik og Fosnavåg INFORMASJON FINANSIERING 9 MND. UTSETTELSE Din lokale forhandler finner

Detaljer

Butikkgruppa. 1.- 4. juli. 23. juni 2010-20.000. Butikkope: torsdag 20 fredag 20 laurdag 18

Butikkgruppa. 1.- 4. juli. 23. juni 2010-20.000. Butikkope: torsdag 20 fredag 20 laurdag 18 Butikkgruppa 23. juni 2010-20.000 1.- 4. juli Telt i parken Hoppeslott - Radiobilbane Klovnen Fix Bacalaobuffet Gratis frukost i teltet Auksjon Vikingmarknad Seniordans Rulleskeiseløp Topptur til Melshornet

Detaljer

Det beste i livet er GRATIS!

Det beste i livet er GRATIS! ratis montering! nteriørsenteret i Furene FJ 30 års garanti! ampanjen gjeld til 31.07.2009 www.proman.no Furene, 6100 V, lf: 700 79 990 www.regionavisa.no et beste i livet er! 24. juni 2009. pplag 30.000

Detaljer

Synsprøve. Kulturen blomstrar i Vågsøy. Størst i Nordfjord

Synsprøve. Kulturen blomstrar i Vågsøy. Størst i Nordfjord Størst i Nordfjord Synsprøve Nr. 12 97. årgang Måløy, mandag 29. januar 2007 Løssalg kr. 15,- Tlf. 57 86 11 54 -Nordfjordeid Lise Igland Senneset frå Bremanger gjorde eit godt inntrykk på si første landslagssamling

Detaljer

www.regionavisa.no 30. september 2009. Opplag 30.000 Del 2

www.regionavisa.no 30. september 2009. Opplag 30.000 Del 2 www.regionavisa.no 30. september 2009. pplag 30.000 el 2 Plukker gull i skogen ide 12-13, del 2 sjå kva som skjer! 2 nsdag 30. september 2009 egionavisa assendgutane på unnfjord Countryrock da Jenshus

Detaljer

RYFYLKE. Set ned farten. Vil utvida. Ennå mildt. lokalavis for indre Ryfylke. Leiar. ...blei ein realitet trass dystre spådommar... Side 4.

RYFYLKE. Set ned farten. Vil utvida. Ennå mildt. lokalavis for indre Ryfylke. Leiar. ...blei ein realitet trass dystre spådommar... Side 4. RYFYLKE lokalavis for indre Ryfylke Fredag 10. januar 2014 Nr. 3 Årgang 88 Laussal kr 20,- www.ryfylke.net Returadresse: Rådhusgata 1, 4200 Sauda Ser framover Leiar...blei ein realitet trass dystre spådommar...

Detaljer

I morgen inviterer The Burlington Arms i Skien til oktoberfest. - Her blir det et ni manns stort tyrolerorkester,

I morgen inviterer The Burlington Arms i Skien til oktoberfest. - Her blir det et ni manns stort tyrolerorkester, 64 NYE GAMLE MØBLER: Espen Bratthammer og Yvonne Svendsen på The Burlington Arms er fornøyde med at de har fått tak i «nye» stilriktige møbler til puben. - Møblene er nesten 100 år gamle, forteller Bratthammer

Detaljer

SYNSTE MØRE TORSDAG 19. FEBRUAR 2009

SYNSTE MØRE TORSDAG 19. FEBRUAR 2009 SYNSTE MØRE TORSDAG 19. FEBRUAR 2009 1 Varmepumper Ring 700 23990 6143 Fiskåbygd TORSDAG 19 FEBRUAR 2009 NR 8 ÅRGANG 40 DENNE VEKA Pussar støvet av bruplanane Brusamband over Rovdefjorden må kome før Hareid

Detaljer

KYRKJE- BLAD FOR GLOPPEN. Les om: Kristina Ommedal Side 32. Kristen Kaale Side 14. Maria Bolseth Side 38. Inghild Bakketun Side 29

KYRKJE- BLAD FOR GLOPPEN. Les om: Kristina Ommedal Side 32. Kristen Kaale Side 14. Maria Bolseth Side 38. Inghild Bakketun Side 29 Nr. 8 JUL 2013 Årgang 43 KYRKJE- BLAD FOR GLOPPEN 1 Les om: Kristina Ommedal Side 32 Kristen Kaale Side 14 Maria Bolseth Side 38 Inghild Bakketun Side 29 Håvard Nordvik Side 38 Hugo van der Goes Side 36

Detaljer

«Å dele idéer, erfaringer og kunnskap er noe av det mest verdifulle som skjer i LLA-familien»

«Å dele idéer, erfaringer og kunnskap er noe av det mest verdifulle som skjer i LLA-familien» Eit utvalg gode idéar og eksempel frå lokalavisene og LLAs idé- og kunnskapsbank. 10 Gode avisidéar 3. kvartal 2010 16 REPORTASJE! JAN KUNNE NOTER Det var en fin artikkel dere hadde om Jan Danielsen i

Detaljer

Framtidas utdanningspolitikk. Borns motoriske utvikling. Tilpasset opplæring. www.pedagogstudentene.no

Framtidas utdanningspolitikk. Borns motoriske utvikling. Tilpasset opplæring. www.pedagogstudentene.no Framtidas utdanningspolitikk Borns motoriske utvikling Tilpasset opplæring www.pedagogstudentene.no Husk forsikring! Forsikringer er kanskje ikke det første man tenker på ved semesterstart, men det er

Detaljer

Danset seg til Skottland. 23 elever ved Ørsta og Volda Ballettskule reiste i går til Skottland med forestillingen Lost in Norway.

Danset seg til Skottland. 23 elever ved Ørsta og Volda Ballettskule reiste i går til Skottland med forestillingen Lost in Norway. NA Næravisa Danset seg til Skottland 23 elever ved Ørsta og Volda Ballettskule reiste i går til Skottland med forestillingen Lost in Norway. Lokalavis for Volda og Ørsta. Nr. 17 onsdag 11. oktober 2006.

Detaljer

INFORMASJON. FYLKESMAGASINET for MØRE OG ROMSDAL Nr. 3 2012. HAVNEVIK illustrasjon: mattias adolfsson, ocean Visuals og HaVneVik.

INFORMASJON. FYLKESMAGASINET for MØRE OG ROMSDAL Nr. 3 2012. HAVNEVIK illustrasjon: mattias adolfsson, ocean Visuals og HaVneVik. HAVNEVIK illustrasjon: mattias adolfsson, ocean Visuals og HaVneVik INFORMASJON FYLKESMAGASINET for MØRE OG ROMSDAL Nr. 3 2012 Gründerkultur Framtida blir skapt no SPOR Fylkesmagasin for Møre og Romsdal

Detaljer

Evaluering av etablerarverkemiddelet

Evaluering av etablerarverkemiddelet Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF-notat 5/2004 Evaluering av etablerarverkemiddelet Alkymisten Dokumentasjonsrapport til VF-Notat 4/2004 Thor André

Detaljer

Søk først Guds Rike! viktigheita av å prioritere den andelege biten av lagssamlingane/ ungdomskveldane

Søk først Guds Rike! viktigheita av å prioritere den andelege biten av lagssamlingane/ ungdomskveldane Søk først Guds Rike! viktigheita av å prioritere den andelege biten av lagssamlingane/ ungdomskveldane Innleiing Overskrifta for samlinga kjem frå Jesus si utfordring i Matteus 6,33: Søk fyrst Guds rike

Detaljer