Bergen næringsråd // nr. 6 // tema: olje og gass. den komplette oljeklyngen - lokal ekspertise - månelandingen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bergen næringsråd // nr. 6 // 2010. tema: olje og gass. den komplette oljeklyngen - lokal ekspertise - månelandingen. www.bergen-chamber."

Transkript

1 Bergen næringsråd // nr. 6 // 2010 tema: olje og gass den komplette oljeklyngen - lokal ekspertise - månelandingen

2 // marit warncke ka é Bergen? FOTO: AuDun roe GrIMSTAD Oslo er hovedstaden, Stavanger er oljebyen, Trondheim teknologibyen, men ka é Bergen? Dette spørsmålet reises stadig, og vi svarer: Bergen er mangfold. Bergen kan framvise mangfoldige og bredt sammensatte næringslivs- og FoU-miljøer, flere av dem i verdensklasse. Det er riktig at vi har slagkraftige næringer og kompetente klynger innen maritim, marin, reiseliv og kultur. Men få er klar over at vår olje- og gassnæring er kjempestor i bergensregionen og har en verdiskapning større enn alle disse fire til sammen. Hele regionen nyter godt av at vi er sterke innen oljebransjen. Gjennom de siste 20 år har det vokst frem et mangfold av bedrifter som baserer seg på leveranser til oljeindustrien, i dag på mer enn 1350 bedrifter. Dette spenner alt fra enkle konsulenttjenester til avanserte teknologibedrifter. Oppfinnsomhet og dyktighet har skapt innovasjon og utvikling uten sidestykke i vår region. Til tross for dette gis ikke olje- og gassnæringen tilstrekkelig oppmerksomhet og fokus. Bergensregionen har ikke helt klart å ta inn over seg at vi er best på gass, best på vedlikehold, verdensledende på subsea, og best på raffinering og eksport. Stortingsrepresentant Magne Rommetveit har et godt poeng når han slår fast at Hordaland har den komplette oljeklyngen. Vi må fremheve dette budskapet igjen og igjen. Bedre synliggjøring vil i neste omgang gi sterkere fokus på rammevilkår og styrke klyngen. Stavanger er kjent som oljehovedstaden både nasjonalt og internasjonalt. Samtidig ser vi at svært mange av våre leverandører opererer i begge byene, og at det er et tett samspill mellom bedriftene og kunnskapsmiljøene langs vestlandskysten. Hele kompetanseclusteret tas i bruk når det skal erobres markedsandeler utenlands. Bedriftene bryr seg ikke om fylkes- og bygrenser, de er der businessen er. Kompetansekraft er stikkordet. Våre bedriftsledere fremhever kvalifisert personell som en kritisk suksessfaktor, og per dato er flere hundre ingeniører under ansettelse i lokale olje- og gasselskaper. Derfor må vi få realisert sivilingeniørutdanning i Bergen. Samtidig må det bygges infrastruktur mellom Bergen og Stavanger som gjør Vestlandet til en felles bo- og arbeidsregion og øker vår samhandling og slagkraft. Vi er i fasen med en moden sokkel, som ekspertene kaller det. Den utfordringen stimulerer til innovasjon. Våre forskere er svært aktive for å finne teknologier som henter ut mest mulig olje, og på en miljøvennlig måte. Det genererer kunnskap i verdensklasse og nye muligheter for oss internasjonalt. Et eksempel er at flere lokale aktører allerede er etablert i Brasil, og med mange i kjølvannet. DOF har 60 % av sine framtidige kontrakter i Brasil. Teknologi utviklet i Norge og i bergensregionen gir fortrinn i nye markeder world wide. Satsingen på offshore vind er også et godt eksempel, der det nå bygges opp en sterk klynge i Norge. Teknologien er i stor grad basert på det vi har lært fra offshore og maritime operasjoner. Bergen Næringsråd og Næringsforeningen i Stavanger-regionen har gått sammen med NHH og Sparebanken Vest i prosjektet Krise, omstilling og vekst. Her skal samspill mellom forskningsmiljøene og næringslivet sette fokus på hva som fremmer nødvendige omstillingsgrep for fremtidig vekst og utvikling. Det kan gi kunnskap til å takle livet etter oljen. Men oljealderen er ikke død. Drift og utvikling av oljeressursene i Nordsjøen vil fortsatt være svært viktig for Norge i minst 30 år. En samlet bransje ber om nye leteområder i nord, og Bergen Næringsråd har nylig levert en høringsuttalelse om Nordområdene der vi anmoder sterkt om åpning av nye felt. I dette Samspill gir tre nye toppledere i vår region den samme klare meldingen: Start opp i nord, vi er klare. Avklaringen kommer våren 2011, svarer statssekretær Per Rune Henriksen i dette Samspill. Mange av våre store bedrifter har allerede posisjonert seg i nordområdene. Det viser framtidsrettet tenkning og ønske om videreutvikling og nye markedsområder. Kombinert med satsingen internasjonalt gir det klare signaler om at bergensregionen også vil delta aktivt i olje- og gassnæringen når den gradvis flytter nordover eller til andre verdensdeler. ressursgruppe olje- og gass konsentrerer seg om arbeid relatert til oljebransjen. ressursgruppe Fornybar energi arbeider med de muligheter vårt næringsliv har innen ny energi. Bli medlem av Bergen næringsråd: på lag med dine egne interesser? Bli medlem i Bergen næringsråd! se for mer informasjon om medlemskap, eller send en mail til tips oss! Vi ønsker svært gjerne tips til samspill. ta kontakt på følgende måter: e-post: tlf: atle kvamme, jannecke slettestøl, Bergen næringsråd olav kyrres gt. 11 postboks 843, 5807 Bergen telefon: Faks: nettside: ansvarlig red.: marit warncke red.: atle kvamme red. avsluttet: Utforming og produksjon: alf gundersen as tlf.: e-post: Trykkeri: Molvik Grafisk opplag: Ved ettertrykk skal det henvises til kilde. annonsesalg: alf gundersen as tlf.: e-post: Forside: Gullfaks A med flammetårn, bygget av ansatte hos aker solutions til pepperkakebyen i Bergen. Foto: martin Halvorsen den komplette oljeklyngen - lokal ekspertise - månelandingen Bergen næringsråd // nr. 6 // 2010 tema: olje og gass 2 SAMSPILL // 0610

3 Regionens viktigste næring Olje -og gassnæringen er livsnerven for bergensregionen med en verdiskapning på nesten 70 mrd kroner. Næringen skaper større verdier enn de 4 øvrige hovednæringene gjør til sammen. Regionen har også bred kompetanse og er representert i hele verdikjeden. TEKST // Martin Larsen hirth - foto // Digital Vision Næringens betydning blir ytterligere bekreftet gjennom nøkkeltall som Business Region Bergen har fremskaffet i forbindelse med Strategisk Næringsplan. De oppdaterte tallene viser at olje- og gassnæringen hadde en omsetning i 2008 på ca. 205 milliarder kroner og en årlig verdiskaping på ca. 70 milliarder kroner. Det er mer satsings enn de fire andre næringene til sammen og viser hvilken posisjon næringen har som lokomotiv for næringslivet i bergensregionen. Samtidig sysselsetter næringen godt over personer, med mindre konsentrasjoner i hele regionen. Dekker hele verdikjeden Som oversikten på neste side viser, er klyngen i bergensregionen godt representert langs hele verdikjeden, men med et spesielt tyngdepunkt innenfor engineering, bygging og installering og drift. Den årlige oljeserviceanalysen utført av Ernst & Young på bestilling av HOG Energi viser at leverandørklyngen i Hordaland er den nest største i landet og har en nasjonal andel på 12,85 prosent av omsetningen, 16,9 prosent av sysselsettingen og 18,3 prosent av antall selskaper. Analysen inkluderer ikke bedrifter som har juridisk hovedkontoradresse utenfor Hordaland, men betydelig økonomisk aktivitet i vår region. Det medfører at de reelle forholdstallene for leverandørklyngen er enda høyere når en tar store bedrifter som FMC, Aibel og Aker Subsea med i betraktningen. Leverandørklynge i vekst HOG Energi sin analyse viser videre at leverandørklyngen i sin helhet har opplevd en økning på 22 prosent i omsetning og åtte prosent økning i antall ansatte i perioden fra 2006 til I en annen undersøkelse utført av NCE Subsea for subseaklyngen i bergensregionen, kommer det frem at både omsetning og sysselsetting har økt vesentlig i perioden mellom Det har vært en samlet omsetningsvekst for subseaklyngen på 222 prosent i løpet av perioden, fra 3.6 milliarder til 11,7 milliarder kroner, og en økning i sysselsetting på 84 prosent, fra 2500 sysselsatte i 2004 til 4600 i FAKTA // Olje- og gassnæringen i 2008 Ansatte: Omsetning: 205 mrd kr Verdiskaping: 69 mrd kr Driftsresultat: 48,6 mrd kr Kilde: Business Region Bergen. Tall hentet fra energiklyngen. SAMSPILL //

4 > > > > olje- og gassnæringen i bergensregionen operators: statoil Vi har valgt å bruke engelske betegnelser siden dette er innarbeidet terminologi i bransjen. > > engineering, FaBrication and installation: topside: subsea: seismic/instrumentation: dof subsea cgg Veritas Bergen Oilfield services octio exploration gc rieber shipping roxar 3 Flow measurement Fugro survey clampon propure Fluenta exploration and production drilling: odfjell drilling kca deutag agr drilling services seawell seadrill Frontier drilling schlumberger Halliburton aker elektro Beerenberg wärtsila aibel Frank mohn-flatøy Bergen group tts energy solberg andersen ahlsell scandinavian Fittings and Flanges norwegianpiping Profitek tess Vest abb siemens rolls royce marine Framo engineering Fmc kongsberg subsea aker subsea dof subsea agr subsea Bennex technocean roxar clampon > > > yards: logistics and ports: terminals: related consulting services: aker stord Bergen group apply leirvik ccb ågotnes kategoriseringer engineering, bygging & installering overflate og subsea Overflate omfatter selskap som er involvert i produksjon og installering av produksjons- og støtteenheter. Subsea omfatter selskap som er involvert i produksjon og installering av subsea utstyr og løsninger. ccb ågotnes ccb kollsnes mongstadbase drift produksjon og vedlikehold Produksjon omfatter selskap som støtter oljeselskaper i produksjonsfasen på produksjonsenhetene, inkludert støttefartøy. Vedlikehold omfatter tjenester relatert til modifikasjon og vedlikehold mongstad stureterminalen kollsnes De største olje- og gassbedriftene basert på regional omsetning knyttet til produksjon, inkluderer ikke distribusjon og transport av petroleumsprodukt. noen av bedriftene opererer også innenfor flere ledd. necon Falck nutec det norske Veritas gexon scandpower nui epsis adecco manpower orange offshore sigmatech 4 SAMSPILL // 0610

5 topp 15 i omsetning operation: > Modification and maintenance: aker offshore agr Field operations Frank mohn -mongstad Bergen group solid Vedlikehold reinertsen aibel nomaco ngos: Hog energi Business region Bergen norsk petroleumsforening ressursgruppe olje og gass Bergen næringsråd intsok norsk industri bransje olje og gass production: clariant oil services dof rederi eidesvik shipping e.forland sartor offshore Vtt maritime eide marine service Statoil er motoren i oljenæringen i bergensregionen med 100 mrd kr i omsetning knyttet til aktivitet i hordaland, inkludert aktivitetene på Mongstad og Sture. 60 % av feltene på norsk sokkel er også operert fra Bergen. Det er også betydelig oljeaktivitet knyttet til Stord og til bedriftene på Sotra. Milliardrer nok 1. statoil * 2. Frank mohn dof odfjell drilling wärtsila aker stord agr group aker elektro Fmc 1.9 * 10. aker offshore 1.9 * 11. Bergen group BmV og Hanøytangen kca deutag 1.6 * 13. cgg Veritas 1.6 ** 14. Beerenberg Framo engineering 1.5 Kilde: Brønnøysundregisteret, regnskapstall fra * Bedrifter med hovedkontor utenfor regionen, estimert regional omsetning ut fra antall ansatte. ** Inkluderer regional omsetning for Wavefield Inseis som ble kjøpt opp i Kilder: Business region Bergen, hog energi. utarbeidet av Bergen næringsråd SAMSPILL //

6 Stortingspolitikerene fra Hordaland på besøk på Mongstad. Magne Rommetveit nr. tre fra høyre, selvsagt med venstreorientert hjelm. Hordaland den komplette olje -og gassklyngen Hordaland er den mest komplette oljeklyngen i Norge, og med mange miljøer helt i verdensklasse. Regionen må bli mer stolt av å være en betydelig aktør innen petroleumsbransjen, mener stortingsrepresentant Magne Rommetveit. TEKST - foto // atle kvamme Stortingsrepresentanten burde vite hva han snakker om. Oppvokst i oljedistriktet på Jæren, bosatt på Stord og ordfører i 16 år i oljekommunen, og mangeårig styremedlem i HOG (Hordaland olje og gass) og styreleder i KS- i Hordaland. Hele klyngen og i verdensklasse Hordaland har de komplette miljøene. Det starter med et omfattende forskermiljø på Universitetet i Bergen, Høgskolen i Bergen og aktører som CMR. Regionen er i verdensklasse innen seismikk, har det beste subseamiljøet, og drifter de fleste feltene i Nordsjøen. Vi har også de største prosessanleggene gjennom Mongstad, Kollsnes og Sture. Og miljøene er hele tiden i utvikling, jeg vil si helt i verdensklasse, når det gjelder nyvinning. Leverandør og driftsmiljøene Regionen er også kjent for en mangfoldig leverandørindustri som spenner fra avansert overvåkning til grovarbeid. I Sunnhordland utvikles de mest komplekse offshoreinstallasjonene i verden. Og bergensregionen er blitt et senter for drift- og vedlikehold der aktørene overlapper hverandre og opererer som en klynge. Det som har skuffet meg med bransjen er at naturgass ikke har tatt av. Vi har fått noen busser og noen gassferger. Men potensialet er stort, og her må det skje mer, spesielt innen shipping. Samhandling på Vestlandet Hvis Stavanger er oljehovedstaden, så er Bergen gasshovedstaden, subseahovedstaden, driftshovedstaden og seismikkhovedstaden. Heldigvis kan det se ut til at de to byene er i ferd med å operere sammen på stadig flere felt, og innen olje- og gass bør de absolutt gjøre det mer i stedet for å fronte egne hegemonier. Arne Rettedal startet kjøret for ensrettet fokus på Stavanger, og Leif Johan Sevland har fulgt opp i samme spor. Nå er det tid for samhandling mellom de to byene som er best på olje- og gassvirksomhet for å få fram det potensialet vi skal leve av etter oljen, og det må Vestlandet gjøre sammen. Verden vil etterspørre månelandinga Det som skjer med CO 2 -lagirng på TCM anlegget på Mongstad er også helt unikt. Verden vil helt klart etterspørre den teknologien som nå utvikles. Flere aktører prøver å framstille Mongstad som en skandale, helt fra starten på 1970-tallet. Men vi «Vi må være mer stolte av den oljeklyngen vi har bygget opp i Hordaland». ser suksess på suksess. Nå er det i fred med å reise seg et anlegg som kan gi framtidige løsninger for en hel verden med fangst og lagring både for olje- og gass og for kullkraft. Jeg sier det igjen: Vi må gi tillit til prosjektene som er i gang, stå stolt og oppreist og skryte av det vi er i ferd med å skape. For det kommer til å bli en mengde knoppskyting rundt den aktiviteten som nå etableres, avslutter Magne Rommetveit. 6 SAMSPILL // 0610

7 SpareBank 1 SR-Bank støtter Raff Design 2010 Vi er med å løfte frem vestlandsdesignere, både i Norge og utenfor Norges grenser. Sammen ønsker vi å skape en møteplass for etablerte og fremadstormende designere. Disse guides viser minimums området som skal være rundt logoen. Logoen må plasseres på riktig mørkeblå farge. For mer info om bruk, formater og spesialvarianter, se designmanual. NB; husk å gjøre navnet om til outline før du lagrer den nye logoen. Nettverk. Muligheter. Og din bedrift.

8 statoil satser i bergensregionen Statoil er største aktør innen olje og gass i bergensregionen med 100 mrd i omsetning, mer enn 10 ganger større enn neste aktør på listen. Og Statoil befester nå posisjonen med et nybygg på Sandsli som gir selskapet et samlet areal på over kvm og samler alle de 3400 ansatte i Sandsliområdet. TeKST// ATLe KVAMMe I første kvartal 2011 starter Statoil innhenting av anbud i forbindelse med utvidelse av eksisterende bygg og nybygg på Sandsli. Selskapet utvider med 1000 nye kontorplasser på egen tomt i Sandsliveien. opprettholder produksjonen på norsk sokkel Når Statoils nye bygg på Sandsli står ferdig i 2014, er det blitt en arbeidsplass hvor 3400 Statoilansatte har optimale kår for samarbeid og god samhandling. Vi har en ambisjon om å opprettholde produksjonen på norsk sokkel på dagens nivå fram til I tillegg er det en del funksjoner her på Sandsli som støtter opp om vår internasjonale virksomhet. Vårt mål er å samle arbeidsplassene for å få til et best mulig samarbeid mellom de som jobber på land, kombinert med samhandling mellom de som jobber på land og de som er ute på plattformene, sier Margareth Øvrum, konserndirektør for Teknologi og ny energi i Statoil. Øvrum har vært plassjef i Bergen fra Statoil-Hydro-fusjonen i 2007 og fram til og har sittet i styringskomiteen for prosjektet i hele perioden. stort byggeprosjekt Statoil har over tid jobbet med å få på plass et tjenlig bygg, men vil selvsagt ikke røpe kostnader like før en anbudsrunde. Det er likevel ikke tvil om at dette vil være en satsing i milliardklassen. Selskapet skal ut i markedet på nyåret for å etterspørre totalentreprise innen flere områder. Det gjelder selve nybygget på Sandsli, infrastruktur som innebærer rundkjøring, broer og tilkomst, og bygging av ny permanent barnehage. Når byggearbeidene er ferdige vil det gi Statoil en samlet bygningsmasse på over m2 bta. Bygger mens folk er på arbeid Men det er en del barriere fram til bygget står klart i Anleggsvirksomheten starter til sommeren, og forventet byggestart er neste høst. Vi går inn i en krevende periode framover der vi skal reise nye bygg innenfor et område hvor det allerede arbeider personer i dag. Disse må bli berørt i minst mulig grad, og det setter store krav til oss som utbygger og til entreprenøren, sier Ola Hjøllo, prosjektleder for Statoils byggeprosjekt i Bergen. Statoil har ambisjon om å være in- 8 SAMSPILL // 0610

9 Illustrasjon: Statoil. Arkitekt: Niels Torp dustriledende på HMS. Denne ambisjonen gjelder også våre byggeprosjekter på land, og våre entreprenører må forholde seg til dette, sier prosjektlederen som også er ansvarlig for selskapets nye leiebygg på Fornebu. Bybane til åpningen? Statoil trekker fram at de gjennom reguleringsarbeidet og planleggingsfasen hatt et godt samarbeid med Bergen kommune. I tillegg har selskapet hatt en løpende dialog med naboer og andre interessenter i området. Det er viktig med dialog i et område som Sandsli der det er regulert både for næring og boligformål, fremhever Hjøllo. Han innrømmer at det er en utfordring å vokse i et vekstområde. Sandsli- og Kokstadområdet har ekspandert voldsomt på næringssiden, uten at infrastruktur har fulgt med. Og planer som er utarbeidet av bedriftene BKK, Hansa, Avinor og Statoil sammen med Bergen Næringsråd viser at både befolkningen i området og antall arbeidsplasser vil gi nærmere daglig reisende i området. Planer vi kjenner til tilsier at vi har utfordringer foran oss knyttet til trafikk, parkering og kollektivtransport. Vi håper myndighetene vil være aktive i forhold til disse utfordringene og legge til rette for fortsatt positiv vekst og verdiskapning i området. Vi ser frem til den dagen våre ansatte og besøkende kan ankomme Statoil på Sandsli ved hjelp av Bybanen, avslutter Hjøllo. FAKTA // Statoil er Norges største private selskap og samtidig også Hordalands største private arbeidsgiver med mer enn 4000 ansatte i regionen. I Bergen er det et stort driftsmiljø, i tillegg til driftsstøttefunksjoner som logistikk og beredskap. Det er også en tung organisasjon innen boring og brønn som ledes fra Bergen. Den yter støtte til alle selskapets boreoperasjoner, både nasjonalt og internasjonalt. Området har også et forskningssenter og mange arbeidsplasser innen teknologiutvikling. SAMSPILL //

10 ressursgruppe olje -og gass: Ønsker en «offshore week» i Bergen utviklingen av olje- og gassbransjen har vært viktig i Bergen næringsråd gjennom mange år. I sommer overtok Gert Chr. Strindberg som leder for ressursgruppen innen fagfeltet. han ønsker å spisse næringen mot få og konkrete arbeidsfelt. TeKST - FOTO // ATLe KVAMMe Strindberg er adm.direktør i Norwegian Piping og har lang erfaring fra olje - og gassbrasjen. Han har gjennom mange år vært medlem i ressursgruppen for fagfeltet i Bergen Næringsråd, og ivrer for konkrete tiltak med tøff prioritering på hva fokusområdene skal være. en godt bevart hemmelighet Det er viktig at vi får synliggjort vår kompetanse i region og den omfattende klyngen vi har. Næringen er svært betydningsfull, og langt større enn noe annen næring. Det gir ringvirkninger i bransjer som maritim og reiseliv med hotell- og restaurant. Kommuner som Lindås, Sotra og Stord er helt endret uten at så mange snakker om det. Så selv om olje- og gass er største næringen i bergensregionen, er store deler av næringen en godt bevart hemmelig utenfor de som selv opererer på innsiden. Det må vi rette på, sier Strindberg, som håper at regionen i løpet av noen år kan operere samlet på de ulike arenaer. en internasjonal arena Han trekker derfor fram at vi må skape en arena der vi trekker internasjonale aktører for å gjøre dem oppmerksom på alle de kvaliteter som olje- og gassnæringen har i bergensregionen. Innen et par år bør vi ha på plass et moderne konsept med Offshore Week. I dag har vi 4-5 messer fordelt over hele året, men ingen av dem fanger i tilstrekkelig grad det internasjonale perspektivet. Mine sonderinger tilsier at alle de store bedriftene i regionen ønsker at vi samler våre ulike messer til en uke. Det vil gi slagkraft. Målet må være at alle vokser og alle får mer ved å jobbe sammen. ressursgruppens prioriteringer I ressursgruppen i Bergen Næringsråd har vi satt synliggjøring og samling av messene som våre toppsaker. Vi følger selvsagt også med på utviklingen av TCM-anlegget på Mongstad, og vi er opptatt av at koplingene mellom næringen og FoU-miljøene er gode og bidrar til nyskaping i bransjen. Men skal vi få til konkrete tiltak, må vi spisse aktiviteten, og da vil synliggjøring og samling av messer være hovedsak i det kommende året, avslutter Strindberg. JURIDISK BISTAND GJENNOM GENERASJONER Advokatfirmaet Harris er med sine 28 advokater det største lokale advokatfirmaet i Bergen. Vi yter bistand til næringsliv, kommuner/offentlige etater og privatpersoner innenfor de fleste rettsfelt. Vi tror på verdien av å søke rådgivning i tidlig fase av prosjekter. Slik forebygges fremtidige tvister og skapes trygghet og forutsigbarhet. Dette viser seg ressursbesparende. Ved tvister legger vi vekt på å søke rimelige forhandlingsløsninger i tide. Hvor prinsippavklaringer er nødvendig, har vi som mål å bidra til klarhet i prosedyre for domstolene. På denne måten vil vi kunne være med å sikre verdier for våre klienter. Bergen Dreggsalmenningen 10/12 Tlf Førde Naustdalsvegen 1B Tlf Gert Chr. Strindberg ønsker klarere arbeidsmål for ressursgruppe Olje og Gass. 10 SAMSPILL // 0610

11 - >> >> SPAREBANK 1 SR-BANK ER MED PÅ Å SKAPE SPENNENDE FORRETNINGSNETTVERK I BERGEN >> GOURMET- ENTUSIAST INVESTOR LOKAL GRÜNDER KONSERVERINGS- EKSPERT GROSSIST INNEHAVER AV VERDENS BESTE VAFFELRØRE Vi er stolte av å bidra til å skape arenaer der mennesker møtes, til faglig påfyll, ny innsikt og stimulerende sosial mingling. Slik kan vi være med å legge til rette for at du får muligheten til å møte andre som ønsker det samme som deg, nemlig å bli enda bedre på å gjøre gode forretninger. Disse guides viser minimums området som skal være rundt logoen. Logoen må plasseres på riktig mørkeblå farge. For mer info om bruk, formater og spesialvarianter, se designmanual. NB; husk å gjøre navnet om til outline før du lagrer den nye logoen. Nettverk. Muligheter. Og din bedrift.

12 Med verden som marked Hordaland har vært Norges største eksportfylke siden 2000, og den desidert største eksportvaren er oljeprodukter. Olje og gass behandles ved anleggene og terminalene på Kollsnes, Sture og Mongstad. Til glede for hele verden. Eksportgull Det ble eksportert oljeprodukter til en verdi av 29,5 milliarder kroner i Dette er 53 prosent av den samlede eksportverdien fra fylket. I all hovedsak er dette eksport av raffinerte olje- og gassprodukter fra Statoils oljeraffineri på Mongstad og prosessanlegg for gass på Kollsnes. I 2009 hadde Hordaland 20 milliarder kroner høyere eksporttall enn fylke nr. 2, Rogaland. Det utgjør en forskjell på hele 79 prosent. TEKST // Jannecke Plugge SlettestøL - Foto // Statoil Sture Sture-terminalen i Øygarden kommune er en viktig utskipningshavn for råolje. Terminalen mottar råolje og kondensat fra Oseberg-området og råolje fra Grane-feltet. Anlegget omfatter blant annet to kaianlegg som kan motta oljetankere på opp til dødvekttonn (dwt). Terminalen har også et anlegg for gjenvinning av VOC (flyktige gasser) som er miljømessig viktig i forbindelse med lasting av tankskip. Prosessanlegget på terminalen gjenvinner de letteste komponentene fra råoljen og blir tatt ut i LPG-mix (Liquefied Petroleum Gases) og Nafta. Raffinert råolje og LPG-mix blir lagret i fjellagre og deretter utskipet over kai. Det blir også eksportert LPG-mix og Nafta fra terminalen via Vestprosess-rørledningen til Mongstad. Sture har anløp av oljetankskip og LPG-tankskip i året. FAKTA // Stureterminalen Stureterminalen mottar olje og kondensat fra følgende felt: Oseberg Feltsenter, C, Øst og Sør Tune Brage Veslefrikk/Huldra Grane-feltet Kollsnes Prosessanleggene på Kollsnes i Øygarden behandler gassen fra feltene Troll, Kvitebjørn og Visund. Anleggene kan behandle inntil 120 millioner standard kubikkmeter (Sm3) naturgass i døgnet. Etter at den 6. eksportkompressoren ble installert i 2005, økte kapasiteten fra 1. oktober 2006 til 143 millioner Sm3 i døgnet. På Kollsnes blir våtgassen (NGL natural gas liquids) skilt ut av gassen. Tørrgassen komprimeres før store kompressorer skyver den ut i rørsystemene som tar gassen ut til kundene. I 1999 ble det besluttet at gassen fra Kvitebjørn skulle føres i land på Kollsnes. Gassen fra dette feltet har en sammensetning som gjør den velegnet for viderebehandling til oppgraderte produkter. Med utgangspunkt i beslutningen om ilandføring, ble det bygget en ny fabrikk for ekstraksjon av våtgass fra den rike gassen fra Kvitebjørn. Den nye fabrikken representerte en investering på i underkant av tre milliarder kroner, og innledet en ny epoke på Kollsnes da den ble satt i drift 1. oktober Fra oktober 2005 ble også gass fra Visund-feltet ført i land på Kollsnes. Med en kapasitet på 26 millioner Sm3 gass per døgn og stor fleksibilitet, kan det nye NGL-anlegget også foredle gass fra framtidige felt som bygges ut. Gjennom Vestprosess sin rørledning er anleggene på Kollsnes knyttet til anleggene på Mongstad, der våtgass fra Kollsnes fraksjoneres til propan, butan og nafta. Produkter fra Stureterminalen: Oseberg-Blend råolje og kondensat fra syv plattformer. LPG-mix blanding av propan og butan. Nafta består av pentaner og hexaner. Blir benyttet sammen med råolje i raffinerier. Deltagere: Statoil (operatør) 36,24 % Petoro AS 48,38 % ConocoPhillips 2,40 % ExxonMobil 4,33 % Total 8,65 % Brenngass metan og etan, benyttet for oppvarming av prosessen på terminalen. Grane-Blend råolje fra Grane plattformen. Oppstart: Desember 1988 Lagerkapasitet for råolje: 1 mill. m 3 2 kaier for eksport ( dwt og dwt). FAKTA //Kollsnes Gass transporteres i fire rørsystemer til Europa: Gassen eksporteres til: Eier: Operatør: Gassled Gassco Statpipe Zeepipe Frankrike Nederland Belgia Tyskland Europipe I Franpipe Tsjekkia Østerrike Spania Teknisk driftsansvarlig: Statoil 12 SAMSPILL // 0610

13 Mongstad Foto: Helge Hansen/Statoil mongstad Anleggene på Mongstad i hordaland har vært i drift siden midten av 1970-årene og består i dag av et oljeraffineri, et ngl-prosessanlegg (Vestprosess) samt en råoljeterminal. Raffineriet er det største i Norge og har en kapasitet på 10 millioner tonn råolje per år. Det eies av selskapet Mongstad Refining, hvor Statoil har 79 prosent og Shell 21 prosent. Råoljeterminalen, som er landets største målt i årlig tonnasje, er et viktig verktøy i den norske eksporten av råolje. Mer enn en tredjedel av all Statoilprodusert olje på norsk sokkel, inkludert statens andel, mellomlagres på Mongstad-terminalen før eksport til kundene i Nord-Amerika, Europa og Asia. All råolje som raffineres på Mongstad, kommer fra norsk sokkel. Den største produksjonen er bensin, diesel, flydrivstoff og andre lette petroleumsprodukter. De tyngste komponentene i råoljen går blant annet til produksjon av petrolkoks, som er et viktig råstoff til anodeproduksjon i norsk aluminiumsindustri. Bensinproduksjonen på Mongstad tilsvarer halvannen gang det norske forbruket. Mesteparten av produksjonen fra raffineriet går til eksport, særlig til det europeiske kontinentet. Den eldste delen av Mongstad-raffineriet ble bygget i begynnelsen av 1970-årene. Etter at anlegget ble utvidet i 1989, økte prosesskapasiteten fra 6,5 til 10 millioner tonn råolje per år. I tillegg til mellomlagring er Mongstadterminalen et pålitelig og effektivt sted for omlasting av lyse og mørke petroleumsprodukter i Nordsjøen. Denne tjenesten tilbys til alle befraktere som er godkjent gjennom Statoils sikkerhetssystem. Kilde: Statoil Sture Kollsnes Foto: Øyvind Hagen/Statoil Foto: Helge Hansen/Statoil HVa Får man Ut av 100 kilo olje? Hver dag omgir vi oss med langt flere petroleumsprodukter enn de fleste er klar over. Av 100 kilo olje kan man f. eks: varme opp en 4-værelses leilighet i en uke ta en biltur t/r Oslo-Trondheim få et 55 m2 vegg-til-vegg-teppe av polyamid skifte halvparten av vannledningene i et hus produsere bæreposer produsere yoghurtbegre produsere engangssprøyter. Illustrasjonsfoto SAMSPILL //

14 Nordsjøens navlestrenger Forsyningsbasene er Nordsjøens logistikksentre, og to av de viktigste ligger i Hordaland. Fra CCB og Mongstadbase går nødvendig utstyr ut til plattformene og riggene som opererer i vårt lukrative nordsjøbasseng. TEKST // Jannecke Plugge SlettestøL - Foto // CCB og statoil På området som gjelder forsyning og logistikk i vår region, har Mongstadbase og Coast Center Base har i årtier vært solide leverandører av service- og forsyningstjenester til petroleumsvirksomheten til havs. Til sammen betjener disse stedene mesteparten av Statoils behov for logistikk til sine rigger og plattformer lokalisert på Tampenfeltet. Coast Center Base Coast Center Base (CCB) er et trafikknutepunkt både for oljevirksomheten, kysttransport og landtransport. Basen har også bygget kompetanse på vedlikehold av rigger. I forhold til det totale norske markedet de siste 3 årene har 6 av 10 rigger gått til CCB. CCB er lokalisert på Ågotnes ved Hjeltefjordbassenget ved innseilingen til Bergen. Selskapet har vært i drift siden 1973 og har bygget opp en betydelig kompetanse innenfor service- og forsyningstjenester, teknisk vedlikehold og havnedrift. Basen omfatter totalt 600 mål, totalt 800 lm kaier, (noen med dybdeforhold inntil 50 m og ingen vektbegrensning), m 2 verkstedsog lagerbygg og m 2 kontorbygg. CCB har en flerbruksterminal med komplette logistikkløsninger. Terminaltilbudet omfatter alle de forskjellige logistikkdisiplinene, hele 800 m dypvannskaier med tilhørende prosjektfasiliteter, og et terminalområde med ro-ro kai. CCB har en stor maskinpark for godshåndtering, samt lagringstilbud både inne og ute. De har også tilrettelagt for tjenester som skipsklarering, tollklarering og spedisjons- og transporttjenester. Som den eneste forsyningsbasen i landet driver CCB også aktivt med riggvedlikehold. Hittil i 2010 har de hatt 7 rigger, og det kommer 3 til før nyttår. Mongstadbase Mongstadbase har etablert seg med et konsept svært få hadde tro på ville la seg realisere. Basen på Mongstad ble startet av noen ildsjeler som aldri gav opp ideen og troen på etableringen av en livskraftig forsyningsbase i Nordhordland. Basen ble etablert i 1984 som forsyningsbase for Norsk Hydro sine aktiviteter på sokkelen. Mongstadbase AS er i dag en del av Frank Mohn konsernet og er med mer enn 200 årsverk en av de største private arbeidsplassene i regionen. Basen har et moderne ISPSgodkjent havneanlegg med kraner, transportutstyr og gode lagerfasiliteter for ute- og 14 SAMSPILL // 0610

15 Forsyningsbasen Coast Center Base (CCB) på Ågotnes. NORGES STØRSTE LANDSDEKKENDE ADVOKATFIRMA Steenstrup Stordrange har betydelig kompetanse på de utfordringer oljeindustrien møter i forhold til kunder, leverandører, arbeidstakere og myndigheter. Vi bistår norske og internasjonale virksomheter innen oljesektoren, særlig service- og leverdørsektoren, men også rettighetshavere på norsk sokkel. Vår kompetanse på dette området omfatter bl.a.: Mongstadbase Foto: Helge Hansen/Statoil innelagring. I dag forsyner basen rundt tjue av Statoils installasjoner. Årlig har basen mer enn 2000 båtanløp og det blir skipet inn/ut mer enn 1 million tonn over kaiene på Mongstad Sør. Mongstadbase er med det landets største forsyningsbase. Aktiviteten er forventet å øke ytterligere og baseområdet er i dag på mer enn 400 mål og ha en total kailengde på 750 meter. Som CCB tilbyr også Mongstadbase sine kunder totale pakkeløsninger innen logistikk og reparasjons-/ modifikasjonsarbeider, og har inngått samarbeid med ledende underleverandører i regionen på en rekke ulike felt. Kontraktsarbeid, forhandlinger og tvisteløsning Corporateoppdrag, M&A Arbeidsrett, HMS Skatte- og avgiftsrett Petroleumsrett Kontakt: advokat Ulf H. Sørdal, Tlf advokat Morten B. Tidemann, Tlf OSLO TØNSBERG STAVANGER BERGEN ÅLESUND TRONDHEIM TROMSØ Bergen_Naeringsrad_91x126_des10versj2.indd :41:48 SAMSPILL //

16 Regional ekspertise Bergensregionen som base Erfaring fra olje og gassbransjen i Nordsjøen gir et utmerket grunnlag for internasjonal satsing og suksess. Etter hvert som leteområder på norsk sokkel avtar, søker stadig flere bedrifter fra regionen suksess i det internasjonale olje- og gassmarkedet. Lokal kompetanse og utviklingsmiljø i regionen er avgjørende. TEKST // martin halvorsen - Foto // H. Valderhaug Bedriftslederne Samspill har vært i kontakt med, trekker fram de erfaringsrike fagmiljøene i olje- og gassklyngen i regionen som nøkkelfaktor for at næringen fortsetter å vokse lokalt tross i at aktiviteten først og fremst øker utenfor norsk sokkel. DOF: Med sterke røtter i hjemmemarkedet Hjemmemarkedet på norsk sokkel har vært den sentrale læringsarena og utgangspunkt for DOF ASAs internasjonale aktivitet, sier konsernsjef Mons Aase. DOF eier og drifter en verdensledende flåte av serviceskip til både offshore- og subseatjenester. Krav til velutviklede tekniske løsninger som skal kunne fungere under svært tøffe værforhold i Nordsjøen har gjort oss godt rustet til å seile ut på verdensmarkedet, fortsetter Aase. Den internasjonale satsingen har skjedd gradvis i takt med økende etterspørsel internasjonalt etter nordsjøtonnasje. Først de ti siste årene har det åpnet seg et verdensmarked for oss, sier Aase, som innrømmer at det har vært tyngre å entre dette markedet enn forventet. I dag satser selskapet blant annet videre i Houston (US), Brasil, Australia og Angola. Ikke fare for å miste lokalt fotfeste 60 % av DOF s framtidige kontraktsverdi ligger i Brasil. Til tross for økende internasjonal aktivitet er ikke DOFs konsernsjef redd for at selskapet skal miste den lokale tilhørigheten til regionen. Markedet på norsk sokkel er fremdeles svært viktig for oss. Det er her vi finner mye av kjernekompetansen innenfor olje- og gasssektoren, og selv om vi er nærmest alene om å levere tjenestene vi gjør i vår region, er fagmiljøene for eksempel med bedriftene på Sandsli, viktige for vår utvikling. Vi skulle imidlertid sett et større miljø med operative selskaper på subsea-arenaen i bergensregionen slik det er tilfelle i Stavanger, understreker Aase. FMC: Lokal og global vekst henger sammen På Ågotnes ligger den største ettermarkedsavdelingen for FMC Technologies. FMC er en verdensledende systemleverandør av subsea-systemer for produksjon av olje og gass via undervanns produksjonsanlegg. Vi mottar alle leveranser fra Kongsberg, har ansvaret for installasjon, mobilisering, vedlikehold og vi opererer fra Ågotnes, sier Ingmar Westervik, operation manager Norway i FMC Technologies. Generell høy norsk kompetanse kompenserer for kostnadsnivået i Norge, og regionens kompetanse brukes i hele FMC sitt internasjonale nettverk. Anskaffelse av utstyr til våre operasjoner i utlandet skjer lokalt. Når FMC vokser ute, er det positivt for lokal leverandørindustri, fortsetter han. Vi har nå investert i nye lokaler, vil rekruttere mange nye medarbeidere, og har derfor ingen planer om å flytte på oss, sier Westervik. 16 SAMSPILL // 0610

17 Skandi Santos fra DOF på oppdrag for Petrobas. Krevende utenlandsoppdrag Det er utfordrende å operere utenlands, medgir Westervik, og viser til at alle nye oppdrag fører med seg ukjente settinger bedriften må håndtere. Ofte er det tale om remote operations hvor FMC ikke har egen base. Mangel på infrastruktur og krav til local content i aktivitetene trekkes frem som spesielt utfordrende når bedriften skal entre et nytt marked. Vi har nå vært lenge i nordområdene for å posisjonere oss. FMC driver blant annet med leteboring i Sakhalin i Russland. Vi har også fått en kontrakt i Russland på leveranse av juletrær (økenavn på installasjonene på havbunnen). Dette er en strategisk viktig kontrakt for FMC, som gir oss en gylden mulighet til å vise at man duger overfor russerne, avslutter Westervik. ClampOn: Internasjonalt fokus fra dag 1 Vi har egentlig aldri hatt en lokal satsing. Vi har tenkt at markedet vårt er internasjonalt uansett, så dermed har vi hatt et internasjonalt fokus fra dag 1, sier administrerende direktør i ClampOn AS, Dag A. Aldal. ClampOn utvikler og produserer instrumenter for måling av væske-, gass- og partikkelstrømmer oppstrøms fra reservoaret og frem til foredlingsanlegg. Selskapet leverer også instrumentering for korrosjonsovervåking av rørledninger oppstrøms frem til foredlingsanlegg, samt måletjenester direkte knyttet til petroleumsprodukter etter foredlingsanlegg. Hjemmemarkedet har fremmet utviklingen ClampOn fikk sin første kontrakt på levering av utstyr til UK, før det noensinne ble landet kontrakter på norsk sokkel. Vi hadde håpet på mer drahjelp av hjemmemarkedet i oppstarten, innrømmer Aldal. Til tross for at hjemmemarkedet ikke har vært en sentral faktor for ClampOns suksess, medgir Aldal at det har hatt en generell betydning for bedriften. Hjemmemarkedet har vært med på å forme vårt industrielle mangfold og utvikling, samt forholdet til leverandørindustri, sier Aldal. Det er nødvendig å ha et relevant miljø rundt seg, også i nærmiljøet, sier Aldal, selv om bedriften ikke er markedsmessig sterkt knyttet til hjemmemarkedet. Klenger seg på tre klynger ClampOn forholder seg til både oljemiljøet (SPE), Subseamiljøet(NCE) og instrumenteringsmiljøet i bergensregionen. Aldal understreker viktigheten av et godt samspill mellom utdanningsinstitusjoner, selskaper og forskningssentre for å skape gode utviklingsmiljø også for mindre virksomheter. For oss er det også viktig at vi møter konkurrerende virksomheter på det lokale markedet som er med på å skjerpe vår egen innsats, sier Aldal. SAMSPILL //

18 Regional ekspertise I 2011 regner adm. dir. Geir Arne Veglo med å runde 100 ansatte. Så langt i år er bemanningen økt fra Styrer mot 100 ansatte i 2011 Korrosjonsjegerne fra Austevoll Oljeselskapene Shell og Exxon Mobil hadde store problemer med korrosjon på rigger og røranlegg i Mexicogulfen. Løsningen fant de hos Austevoll-selskapet Pinovo som har utviklet en helt ny teknologi for sandblåsing. Nå skyter selskapet fart. Fra nye lokaler på Midttun utenfor Bergen skal jakten på korroderte overflater intensiveres. TEKST // Mette mæhle - foto // Martin halvorsen Vi har introdusert en revolusjonerende teknologi i et etablert marked, forteller administrerende direktør Geir Arne Veglo. Fokus har primært vært på offshore og prosessindustri, men også innenfor shipping representerer teknologien store besparelser og miljøfordeler. Dette er et helt lukket system med integrert avfallshåndtering der rust og malingsavfall sorteres ut og fylles i egne sekker, forteller Veglo. Systemet krever vesentlig mindre blåsesand, og sanden kan gjenbrukes mellom 25 og 35 ganger. Metoden er støvfri, støyfri og krever ikke opprydding i etterkant. Derfor kan arbeidet utføres hvor som helst selv på fartøyer mens de er i operasjon. I tillegg får operatørene en langt bedre arbeidsdag med mindre belastninger, legger han til. Ekstra kred ved å være norsk Hovedmålgruppen for Pinovo er de store kontraktørene som har ansvar for de store offshore-vedlikeholdsprosjektene. Vi har nådd gjennom med vårt budskap til store kontraktører som for eksempel Kaefer, BIS, StS og Beerenberg. Disse er viktige samarbeidspartnere for oss, forteller Veglo. Men markedet omfatter alle som sliter med rust og korrosjon. Han mener det er mange fordeler ved å utvikle og drive en slik virksomhet fra Vestlandet. Vi er tett på olje- og gassmiljøet her. Leverandørmiljøet er bredt, og for oss har det vært en klar fordel å ha et godt nettverk av lokale underleverandører. Å være norsk gir uten tvil en ekstra kredibilitet når det gjelder teknologiutvikling det ser man tydelig på de store internasjonale messene, påpeker Veglo som har registrert en tydelig strøm av interessenter som søker mot de norske messestandene. Han har heller ingen ting å si på den vestlandske investeringsviljen. Vi finansierte selskapet midt under finanskrisen, og var veldig spent på hvordan det skulle gå. Men første emisjon var raskt fulltegnet av lokale, sterke investorer. Også den neste planlagte emisjon ble fulltegnet. Vi hadde dialog med Connect Vest i en tidlig fase, og har hatt stor nytte av presentasjonene vi har holdt der, sier Veglo og viser stolt frem utmerkelser fra Connect Vest for Beste bedriftspresentasjon og Beste Forretningskonsept. Satser internasjonalt Selskapet er fortsatt i en tidlig vekstfase. I løpet av 2010 er antall ansatte økt fra 6 til 26. Det ble fort nødvendig å finne nye lokaler. Anlegget på Midttun er godt tilrettelagt for å drive opplæring og kursing i bruk av utstyret. Pinovos teknologi har allerede vært i bruk på flere av Statoils plattformer: Norne, Brage, Troll og Njord B. Videre planlegges et prosjekt på Conoco Philips felt, Ekofisk. Likevel er det i utlandet Pinovo har hatt størst suksess. Utemarkedet blir også viktig i tiden fremover. Klimamessig har vi jo noen ulemper her i nord, medgir Veglo. Aktiviteten i vinterhalvåret blir mer begrenset på grunn av kulden. Derfor må vi også orientere oss mot varmere strøk der vi i større grad kan drive helårsdrift. Den nyrekrutterte ledergruppen i Pinovo har definitivt rettet blikket mot verden. Et kontor i Houston er allerede etablert. Nå står etablering i Singapore for døren. FAKTA // Pinovo Etablert i 2008 innen Dalseide Shipping Services AS 26 ansatte Har utviklet ny teknologi for sandblåsing av industrielle overflater Løsningen er tatt i bruk bla. av Exxon, Shell og Statoil Kontoradresse Bekkjarvik, Midttun og Houston Etablerer kontor i Singapore i SAMSPILL // 0610

19 lufthansa.com Networking Et produkt fra Lufthansa. Med over 200 destinasjoner verden over er du alltid der dine forretninger gjøres. Vi fl yr deg dit jobben din fører deg, uansett hvor det er. Smidige for bindelser og høy punktlighet gjør at nettverket ditt kan fungere like godt som vårt. Kontakt ditt reisebyrå eller besøk lufthansa.com for mer informasjon.

20 Regional ekspertise Fra AV til IT Innføringen av integrerte operasjoner i oljebransjen flytter flere og flere prosesser på land, og med eksperter online døgnet rundt. Den med best kunnskap deltar i beslutningsprosessen uavhengig av fysisk lokasjon. Og ny teknologisk løsning gjør AV til IT innen integrerte operasjoner og forenkler bruken. TEKST - foto // Atle kvamme Fra videokonferanse til deling av informasjon Den nye teknologien for implementering av arbeidsprosesser har også gitt videokonferanse en ny dimensjon, forteller adm.dir Jan-Erik Nordtvedt i Epsis i Bergen. Tidligere var hensikten at de ulike aktørene skulle se hverandre når de snakket sammen. Nå er innhenting og deling av informasjon for beslutnings-støtte det viktigste. Delt informasjon med alle involverte gir økt beslutnings-kvalitet og bedre sikkerhet i operasjonene. Sanntidsdata I oljeselskap og hos leverandører er det store skjermflater som preger konferanserommene. Det er tilgangen på sanntidsdata fra et felt, video fra en arbeidsoperasjon, tilgjengelige dokumenter, applikasjoner og eksperter som online kan diskutere og kvalitetssikre prosessen som er viktig. Dette gjør det mulig å sammenligne erfaringer fra tilsvarende problemstillinger og heve kvaliteten i beslutningene. Vi ser at dette allerede har skapt store endringer i samhandlingen land og plattform og mellom leverandør og oljeselskap. Nå kan ekspertene sitte på land i Norge, Houston eller hvor som helst og overvåke at operasjonene de er involvert i går slik de skal. Ved problem kan man få eksperthjelp der og da slik at man kan være hands-on hele tiden, sier Nordtvedt. Fra AV til IT som Vizrt ble kjent for De nye løsningene innebærer at vi har fått audiovisuell informasjon på en digital plattform. Dette letter videre utrulling. Vi kan nå bygge møterom uten bruk av kostnadskrevende AV-systemer. Vi gjør box replacement der vi styrer møterommet fra en komplett PC-basert plattform, sier finansdirektør Knut Kvalheim. Det er akkurat det samme som Vizrt gjorde med å sette programlederen inn i et virtuelt studio. Det er oljebransjen som har vært først ute med teknologien siden det medfører at man ofte slipper å dra ut på plattformen for å løse et problem. Nå er løsningene blitt så rimelige at alle kan bruke dem, og øvrige næringer bør ta lærdom av det som nå skjer i oljebransjen, avslutter Knut Kvalheim hos Epsis. Knut Kvalheim og Jan-Erik Nordtvedt utvikler nye komunikasjonsplattformer for oljeindustrien - og annen industri. Under: Samhandlingsarenaer. Illustrasjon: Epsis FAKTA // Integrerte Operasjoner I olje -og gassindustrien er Integrerte Operasjoner (IO) et samlebegrep for nye driftsformer, arbeidsprosesser og metoder som blir gjort mulig ved å ta i bruk nyvinninger innen IKT. Et hovedfokus har vært bruken av samhandlingsrom, som er kontinuerlige videokonferanser mellom land og offshore plattform og høyhastighets forbindelse for deling av data. Dette gjør det mulig å flytte flere arbeidsoppgaver fra plattformen til kontorer på land. Bruken av samhandlingsrom tvinger fram nye arbeidsprosesser der tverrfaglige team jobber sammen og der man også kan integrere underleverandører og samarbeidspartnere. På denne måten kan færre jobbe offshore. Oljeindustriens landsforening har beregnet at 300 milliarder kroner kan spares inn på norsk sokkel ved bruk av integrerte operasjoner Kilde: Wikipedia 20 SAMSPILL // 0610

FAKTA. Kollsnes. prosessanlegg

FAKTA. Kollsnes. prosessanlegg FAKTA Kollsnes prosessanlegg Som en oase lyser prosessanlegget opp kystlandskapet en sensommerkveld Kollsnesanlegget spiller en nøkkelrolle når det gjelder transport av gass i store mengder fra felt i

Detaljer

Bergensregionens rolle i norsk oljeog gassindustri Lunsjmøte Bergen Næringsråd 8. juni 2012

Bergensregionens rolle i norsk oljeog gassindustri Lunsjmøte Bergen Næringsråd 8. juni 2012 Bergensregionens rolle i norsk oljeog gassindustri Lunsjmøte Bergen Næringsråd 8. juni 2012 Jannicke Nilsson, direktør Drift Nordsjøen Vest og plassjef i Statoil Bergen Statoil Sandsli - Et kraftsentrum

Detaljer

Norsk Industri Olje & Gass. Status, strategi og aktiviteter. Åpent medlemsmøte 22.oktober 2015. Jan Skogseth Styreleder Norsk Industri Olje & Gass

Norsk Industri Olje & Gass. Status, strategi og aktiviteter. Åpent medlemsmøte 22.oktober 2015. Jan Skogseth Styreleder Norsk Industri Olje & Gass Norsk Industri Olje & Gass Status, strategi og aktiviteter Åpent medlemsmøte 22.oktober 2015 Jan Skogseth Styreleder Norsk Industri Olje & Gass Tall og fakta Norsk Industri 2 500 medlemsbedrifter Over

Detaljer

Fakta om Bergensregionen: Omfatter 20 kommuner med mer enn 400 000 innbyggere. Bergen er sentrum i regionen og har over 250 000 innbyggere.

Fakta om Bergensregionen: Omfatter 20 kommuner med mer enn 400 000 innbyggere. Bergen er sentrum i regionen og har over 250 000 innbyggere. ererer muligheter Sammen skaper vi en dynamisk vekstregion Fjell, holmer og nes utgjør ryggraden i regionen vi bor i, og havet er åpningen mot verden veien ut og veien inn. Ved den vestlandske kystleia

Detaljer

INTERNASJONALISERING En sentral del av vår felles Strategiske næringsplan. Bergen13.jan. 2010 Asbjørn Algrøy Adm.dir.

INTERNASJONALISERING En sentral del av vår felles Strategiske næringsplan. Bergen13.jan. 2010 Asbjørn Algrøy Adm.dir. INTERNASJONALISERING En sentral del av vår felles Strategiske næringsplan Bergen13.jan. 2010 Asbjørn Algrøy Adm.dir. EIERE Bergen kommune Hordaland fylkeskommune Askøy kommune Austevoll kommune Fjell kommune

Detaljer

Status, strategi og fokusområder

Status, strategi og fokusområder Norsk Industri Olje & Gass Status, strategi og fokusområder Åpent medlemsmøte 14.april 2015 Jan Skogseth Styreleder Norsk Industri Olje & Gass Tall og fakta Norsk Industri 2 500 medlemsbedrifter Over 130

Detaljer

«Kunnskapsbasert petroleumsnæring i alle landets fylker»

«Kunnskapsbasert petroleumsnæring i alle landets fylker» «Kunnskapsbasert petroleumsnæring i alle landets fylker» Atle Blomgren, seniorforsker Statoil Energiseminar Bergen, 23.05. 2013 Kilder: «Industribyggerne»: Kartlegging av norskbasert petroleumsnæring,

Detaljer

Har vi langsiktighet nok i beslutningene. Jan Rosnes, direktør Prosjekt og strategi Presentasjon på IOR seminar 12. november 2008

Har vi langsiktighet nok i beslutningene. Jan Rosnes, direktør Prosjekt og strategi Presentasjon på IOR seminar 12. november 2008 Jan Rosnes, direktør Prosjekt og strategi Presentasjon på IOR seminar 12. november 2008 Innhold Kort om Petoro og vår strategi Partnerrollen og virksomhetsstyring i lisenser IOR status og muligheter IOR

Detaljer

Nærin i g n s g li l v i i Bergensregionen

Nærin i g n s g li l v i i Bergensregionen Næringsliv i Bergensregionen Kunnskapsbaserte næringsklynger ENERGI: Olje, gass og fornybar energi MARITIME NÆRINGER: Rederi, verft, tjeneste- og utstyrsleverandører MARINE NÆRINGER: Fiskeri, oppdrett

Detaljer

Verkstedsgruppens indsustrikafè 10.12.14 Kurt R Andreassen

Verkstedsgruppens indsustrikafè 10.12.14 Kurt R Andreassen Verkstedsgruppens indsustrikafè 10.12.14 Kurt R Andreassen Selskapsstruktur Coast Center Base AS, nov 2014 Coast Center Base AS 51% 50% 50% 62,5% 50% 34% 50% Kirkenesbase AS Maritime Waste Management AS

Detaljer

Kårstø. Gassprosesseringsanlegg FAKTA

Kårstø. Gassprosesseringsanlegg FAKTA Kårstø Gassprosesseringsanlegg FAKTA Kårstø gassprosesseringsanlegg i Nord-Rogaland er Europas største i sitt slag. Anlegget spiller en nøkkelrolle når det gjelder transport og behandling av gass og kondensat

Detaljer

Hvordan møte dagens utfordringer Innspill og debatt

Hvordan møte dagens utfordringer Innspill og debatt Hvordan møte dagens utfordringer Innspill og debatt Fagsjef Hans Petter Rebo, Norsk Industri Olje & Gass Leverandørseminar på Stjørdal 22. januar 2015 Norsk leverandørindustri - konkurranse i et globalt

Detaljer

Forandring fornyelse - forbedring

Forandring fornyelse - forbedring Forandring fornyelse - forbedring 21. Offshore Strategikonferansen Stavanger, tirsdag 10. februar 2015 Adm. dir. Stein Lier-Hansen, Norsk Industri Norsk Industris Konjunkturrapport 2015 Spørsmål sendt

Detaljer

Forsidebilde: Horvnes og Sandnessjøen, et senter for offshoreaktivitet i Nordland Bilde 2:

Forsidebilde: Horvnes og Sandnessjøen, et senter for offshoreaktivitet i Nordland Bilde 2: Forsidebilde: Horvnes og Sandnessjøen, et senter for offshoreaktivitet i Nordland Først vil jeg takke for invitasjonen til å komme og delta på dette næringsseminaret i forkant av den offisielle åpningen

Detaljer

Krevende tider, men betinget optimisme!

Krevende tider, men betinget optimisme! Krevende tider, men betinget optimisme! Åpent medlemsmøte, Norsk Industri Olje & Gass Oslo, 22. oktober Jan Skogseth, Styreleder Norsk Industri Olje & Gass Norsk leverandørindustrikonkurransekraft i et

Detaljer

Uten industri ingen fremtid

Uten industri ingen fremtid Uten industri ingen fremtid Offshore Strategikonferansen 2009 Adm. direktør Stein Lier-Hansen, Norsk Industri Krise i verden- hva med Norge? GIEK Eksportfinans Innovasjon Norge ENOVA Avskrivningsats Skatteutsettelse

Detaljer

Internasjonalt kompetansebehov i næringslivet i Bergensregionen og på Vestlandet

Internasjonalt kompetansebehov i næringslivet i Bergensregionen og på Vestlandet Internasjonalt kompetansebehov i næringslivet i Bergensregionen og på Vestlandet Solveig Holm Leder prosjektutvikling og internasjonalisering BERGEN NÆRINGSRÅD 3000 medlemmer Representerer over 100.0000

Detaljer

Et sammendrag av KonKraft-rapport 7. Ringvirkninger. av petroleumsvirksomheten

Et sammendrag av KonKraft-rapport 7. Ringvirkninger. av petroleumsvirksomheten Et sammendrag av KonKraft-rapport 7 Ringvirkninger av petroleumsvirksomheten Selv med et svært høyt aktivitetsnivå på norsk sokkel, var den internasjonale omsetningen av varer og tjenester på nær 100 milliarder

Detaljer

Bergensregionen Insert company logo here

Bergensregionen Insert company logo here Bergensregionen Kunnskapsbaserte næringsklynger ENERGI: Olje, gass og fornybar energi MARITIME NÆRINGER: Rederi, verft, tjeneste- og utstyrsleverandører MARINE NÆRINGER: Fiskeri, oppdrett og marine produkter

Detaljer

Akademia og næringsliv hvordan jobbe sammen for økt internasjonalisering i regionen?

Akademia og næringsliv hvordan jobbe sammen for økt internasjonalisering i regionen? Akademia og næringsliv hvordan jobbe sammen for økt internasjonalisering i regionen? Solveig Holm Leder prosjektutvikling og internasjonale relasjoner BERGEN NÆRINGSRÅD Medlemsforening 3000 medlemmer Representerer

Detaljer

Rammebetingelsenes betydning for sikkerhet og arbeidsmiljø. Status leverandørindustrien

Rammebetingelsenes betydning for sikkerhet og arbeidsmiljø. Status leverandørindustrien Rammebetingelsenes betydning for sikkerhet og arbeidsmiljø Status leverandørindustrien Oversikten over "oljeinvesteringer" underkommuniserer «Offisielt»: 10-20 prosent ned i 2015, tilbake til 2012-nivå?

Detaljer

Petroleumsaktiviteten på norsk sokkel Hvor står vi i dag hvor kan vi være i morgen Veien videre slik KonKraft ser det. Ann Kristin Sjøtveit

Petroleumsaktiviteten på norsk sokkel Hvor står vi i dag hvor kan vi være i morgen Veien videre slik KonKraft ser det. Ann Kristin Sjøtveit Petroleumsaktiviteten på norsk sokkel Hvor står vi i dag hvor kan vi være i morgen Veien videre slik KonKraft ser det Ann Kristin Sjøtveit Nasjonal Strategi for petroleumsvirksomheten Arbeid initiert høsten

Detaljer

Industriell bruk av gass i Norge. 22.07. 2010, Molde Rundbordskonferansen 2010

Industriell bruk av gass i Norge. 22.07. 2010, Molde Rundbordskonferansen 2010 Industriell bruk av gass i Norge 22.07. 2010, Molde Rundbordskonferansen 2010 Gassvisjon Romsdal Næringsplan for Aukra kommune, 2006 Kollsnes prosessanlegg for gass lokalisert i Øygarden Kommune utenfor

Detaljer

Oljeserviceanalysen 2010. Stavanger-regionen. Energiregionen mot 2030

Oljeserviceanalysen 2010. Stavanger-regionen. Energiregionen mot 2030 Oljeserviceanalysen 21 Stavanger-regionen. Energiregionen mot 23 Den norske oljeserviceanalysen har utviklet seg over tid og dekker nå hele oljeserviceindustrien på norsk kontinentalsokkel Bakgrunn: Oppsto

Detaljer

Shell satser i Norge. Prosjekter. Organisasjon. Kontrakter. Prosjektdirektør Bernt Granås

Shell satser i Norge. Prosjekter. Organisasjon. Kontrakter. Prosjektdirektør Bernt Granås Shell satser i Norge Prosjekter Organisasjon Kontrakter Prosjektdirektør Bernt Granås 1 Shell i Norge Gro Gro Ormen Lange Linnorm Draugen Nyhamna Gjøa Kvitebjørn Troll Ormen Lange Subsea Compression test

Detaljer

Bruk av innovasjonskraft i tradisjonell virksomhet til å lykkes innenfor olje og gass. 20. november 2012

Bruk av innovasjonskraft i tradisjonell virksomhet til å lykkes innenfor olje og gass. 20. november 2012 Bruk av innovasjonskraft i tradisjonell virksomhet til å lykkes innenfor olje og gass 20. november 2012 EN SPENNENDE JOBB Kjære deltakere på Mørekonferansen: Uten kontrakter intet LBO Jeg ble tvunget til

Detaljer

MULIGHETER OG PROGNOSER. Muligheter og prognoser Krister Hoaas 22.10.13

MULIGHETER OG PROGNOSER. Muligheter og prognoser Krister Hoaas 22.10.13 MULIGHETER OG PROGNOSER Hva er Bergen Næringsråd 3000 medlemmer Representerer over 125.000 ansatte Over 200 deltar i ressursgrupper og styrer / utvalg Chamber of Commerce Næringsalliansen 2500 berifter

Detaljer

Internasjonal kompetanse

Internasjonal kompetanse Internasjonal kompetanse Næringslivets behov for internasjonal kompetanse hvordan kan vi bedre dra nytte av den kompetanse som finnes i flerkulturelle miljøer? Solveig Holm Bergen Næringsråd 26. oktober

Detaljer

Vedlikeholds- og Modifikasjonskontrakter i Nordsjøen

Vedlikeholds- og Modifikasjonskontrakter i Nordsjøen Vedlikeholds- og Modifikasjonskontrakter i Nordsjøen Leverandørens muligheter og utfordringer i en V&M-kontrakt Daglig leder REINERTSEN AS avd. Bergen Arve Tjønn Rinde ERR as / TRR as (50/50%) ENGINEERING

Detaljer

Store muligheter i Norskehavet for leverandørindustrien på Helgelandskysten, hvordan utløse disse?

Store muligheter i Norskehavet for leverandørindustrien på Helgelandskysten, hvordan utløse disse? Store muligheter i Norskehavet for leverandørindustrien på Helgelandskysten, hvordan utløse disse? Olje- og gasskonferansen 2011 Sandnessjøen 16.06.2011 Gkhygen/Nova Corporate Fremtidsutsikter i regionen

Detaljer

Nye ideer blir nytt næringsliv. Solveig Holm Bergen Næringsråd 21. oktober 2011

Nye ideer blir nytt næringsliv. Solveig Holm Bergen Næringsråd 21. oktober 2011 Nye ideer blir nytt næringsliv Solveig Holm Bergen Næringsråd 21. oktober 2011 Bergen Næringsråd og regionens næringsliv Hva etterspørres av næringslivet i regionen Innovasjon og entreprenørskap En idé

Detaljer

Riggrekruttering. PETROMagasinet - UTGAVE 3-2008

Riggrekruttering. PETROMagasinet - UTGAVE 3-2008 TEMA: Riggrekruttering Boreselskapene konkurrerer om å fylle opp nye rigger med folk. Nykommeren Aker Drilling lokker med to nye rigger som er under bygging på Stord (bildet). 28 Foto: Astri Sivertsen

Detaljer

Oljebransjens innkjøpskonferanse 2013 Tor R Skjærpe, direktør strategi og organisasjon Petoro AS

Oljebransjens innkjøpskonferanse 2013 Tor R Skjærpe, direktør strategi og organisasjon Petoro AS Oljebransjens innkjøpskonferanse 2013 Tor R Skjærpe, direktør strategi og organisasjon Petoro AS Oljeselskapenes innkjøp har vokst med 10% årlig fra 2003 til 2012 Samtidig ser vi at produktiviteten reduseres

Detaljer

Olje- og gassnettverk Helgeland

Olje- og gassnettverk Helgeland RAPPORT november 213 Olje- og gassnettverk Helgeland - Nettverkets samlede kapasitet, kompetanse og forventninger frem mot 217 Foto: Statoil Utarbeidet av Kunnskapsparken Helgeland Innhold Innledning...

Detaljer

«Stavanger Light» OFFSHORE NORDLAND

«Stavanger Light» OFFSHORE NORDLAND «Stavanger Light» OFFSHORE NORDLAND Sandnessjøen 10.06.2013 Hvorfor Stavanger Light? Visjoner foran ONS 1998 var «Stavanger Light». Historikk. Var den visjonen feil? Hvordan kom vi dit? Ringvirkninger.

Detaljer

Industrielle muligheter innen offshore vind. Bergen 01.04.2011 Administrerende direktør, Tore Engevik

Industrielle muligheter innen offshore vind. Bergen 01.04.2011 Administrerende direktør, Tore Engevik Industrielle muligheter innen offshore vind Bergen 01.04.2011 Administrerende direktør, Tore Engevik Vestavind Offshore Etablert august 2009 15 % Kjernevirksomhet innen marin fornybar energiproduksjon

Detaljer

Økt utvinning på eksisterende oljefelt. gjør Barentshavsutbygging overflødig

Økt utvinning på eksisterende oljefelt. gjør Barentshavsutbygging overflødig Rapport 3/2003 Petroleumsvirksomhet Økt utvinning på eksisterende oljefelt gjør Barentshavutbyggingen overflødig ISBN 82-7478-244-5 ISSN 0807-0946 Norges Naturvernforbund Boks 342 Sentrum, 0101 Oslo. Tlf.

Detaljer

Kvartalspresentasjon etter 2Q-2009

Kvartalspresentasjon etter 2Q-2009 Scana Industrier ASA Kvartalspresentasjon etter 2Q-2009 Rolf Roverud CEO Frode Alhaug styrets formann Christian Rugland CFO 13-14. august 2009 Godt resultat etter andre kvartal for Scana 2 Omsetning 618

Detaljer

Kvalitet og pålitelighet. En presentasjon av Parat Halvorsen AS

Kvalitet og pålitelighet. En presentasjon av Parat Halvorsen AS Kvalitet og pålitelighet En presentasjon av Parat Halvorsen AS Parat Halvorsen er Norges største leverandør av damp- og varmeanlegg. Vi leverer komplette systemer til industri, skip og offshore. I alle

Detaljer

Utvikling og Innovasjon på tvers av Havnæringene Bergens Næringsråd 14 April 2015 CEO Owe Hagesaether, owe.hagesaether@ncesubsea.

Utvikling og Innovasjon på tvers av Havnæringene Bergens Næringsråd 14 April 2015 CEO Owe Hagesaether, owe.hagesaether@ncesubsea. Utvikling og Innovasjon på tvers av Havnæringene Bergens Næringsråd 14 April 2015 CEO Owe Hagesaether, owe.hagesaether@ncesubsea.no 1 NCE Subsea er et industridrevet initiativ for styrking og internasjonalisering

Detaljer

Gasscos industriarena, er det grobunn for ny industriell utvikling basert på naturgass?

Gasscos industriarena, er det grobunn for ny industriell utvikling basert på naturgass? Gasscos industriarena, er det grobunn for ny industriell utvikling basert på naturgass? Molde 20. juli 2011, Ola Nestaas Regjeringen ønsker å legge til rette for økt industriell bruk av gass i Norge Petroleumsmeldingen

Detaljer

Regnskap etter tredje kvartal 2010 20-21. oktober 2010. Rolf Roverud, Christian Rugland, Jan-Henry Melhus

Regnskap etter tredje kvartal 2010 20-21. oktober 2010. Rolf Roverud, Christian Rugland, Jan-Henry Melhus Regnskap etter tredje kvartal 2010 20-21. oktober 2010 Rolf Roverud, Christian Rugland, Jan-Henry Melhus Tredje kvartal 2010: Fortsatt svakt marked forventer oppgang utover i 2011 Viktige kontrakter vunnet

Detaljer

Sentrale problemstillinger for å sikre konkurranseevnen til norsk industri på lengre sikt. Erling Øverland, President i NHO Haugesund, 9.

Sentrale problemstillinger for å sikre konkurranseevnen til norsk industri på lengre sikt. Erling Øverland, President i NHO Haugesund, 9. Sentrale problemstillinger for å sikre konkurranseevnen til norsk industri på lengre sikt Erling Øverland, President i NHO Haugesund, 9. august 2005 Norge og norsk næringsliv har et godt utgangspunkt Verdens

Detaljer

Fornybar energi: Et spørsmål om gode rammebetingelser eller tilgang til kloke hoder og ledige hender?

Fornybar energi: Et spørsmål om gode rammebetingelser eller tilgang til kloke hoder og ledige hender? Fornybar energi: Et spørsmål om gode rammebetingelser eller tilgang til kloke hoder og ledige hender? Norges rolle i en klimavennlig energiframtid 22. september 2009 Adm. direktør Stein Lier-Hansen, Norsk

Detaljer

Oppdrag EnErgi NHOs Årskonferanse 2013

Oppdrag EnErgi NHOs Årskonferanse 2013 Oppdrag Energi NHOs Årskonferanse 2013 For hundre år siden la vannkraften grunnlag for industrialiseringen av Norge. Fremsynte industriledere grunnla fabrikker, og det ble skapt produkter for verdensmarkedet,

Detaljer

Velkommen til vårmøte

Velkommen til vårmøte Foto: Kjetil Alsvik - Statoil Velkommen til vårmøte Torsdag 21.5.2015 HOVEDTEMA: ER BUNNEN NÅDD? - OG SNUR MARKEDET FØR SOMMEREN? Hvordan kan vi bygge opp et nettverk av bedrifter som har felles utfordringer

Detaljer

OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND. Presentasjon VRI-styringsgruppemøte 10. sept. 2014 - DPL Monica Paulsen

OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND. Presentasjon VRI-styringsgruppemøte 10. sept. 2014 - DPL Monica Paulsen OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND Presentasjon VRI-styringsgruppemøte 10. sept. 2014 - DPL Monica Paulsen Mål: Utvikle og kvalifisere leverandørbedriftene gjennom samarbeid, kompetansebygging, innovasjon,

Detaljer

VELKOMMEN 10.09.2014. Peter Mikael Høvik, leder av markedsforum i NCEI Offshore. Foto: Kje)l Alsvik - Statoil

VELKOMMEN 10.09.2014. Peter Mikael Høvik, leder av markedsforum i NCEI Offshore. Foto: Kje)l Alsvik - Statoil VELKOMMEN 10.09.2014 Foto: Kje)l Alsvik - Statoil Peter Mikael Høvik, leder av markedsforum i NCEI Offshore AGENDA VELKOMMEN NYHETER FRA OLJEBRANSJEN PLAN FOR MARKEDSFORUM ARRANGEMENT DISKUSJON og DEBATT

Detaljer

Det ble tegnet medlemskap i Innoco innovasjonsnettverk for 2014 /2015. Dette gir oss tilgang til spennende nettverk og arrangementer.

Det ble tegnet medlemskap i Innoco innovasjonsnettverk for 2014 /2015. Dette gir oss tilgang til spennende nettverk og arrangementer. Årsmelding 2014 Året som gikk 2014 ble et godt år for Knudtzon Senteret. Målsetningene for året ble nådd og vi bidro betydelig med blant annet dekning av egenandeler til våre idéfase og preinkubatorprosjekter.

Detaljer

Mange muligheter få hender

Mange muligheter få hender Mange muligheter få hender Mangel på arbeidskraft Sterk vekst i sysselsettingen I Nord-Norge blir vi flere yngre og eldre, men mister den mest produktive arbeidskraften Nordområdesatsingen skaper mange

Detaljer

ASCO Norge og baseutvikling i Sandnessjøen

ASCO Norge og baseutvikling i Sandnessjøen ASCO Norge og baseutvikling i Sandnessjøen Fakta om ASCO Er en del av ASCO Group Baser og avdelinger i UK, Canada, Houston, Trinidad, Baku og Norge ASCO Norge ble etablert i 1995 Hovedkontor i Risavika,

Detaljer

Oppdrag EnErgi NHOs Årskonferanse 2013

Oppdrag EnErgi NHOs Årskonferanse 2013 Oppdrag EnErgi NHOs Årskonferanse 2013 OPPDRAG ENERGI NHOs ÅRSKONFERANSE 2013 For hundre år siden la vannkraften grunnlag for industrialiseringen av Norge. Fremsynte industriledere grunnla fabrikker, og

Detaljer

Kårstø. Gassprosesseringsanlegg FAKTA

Kårstø. Gassprosesseringsanlegg FAKTA Kårstø Gassprosesseringsanlegg FAKTA Kårstø gassprosesseringsanlegg i Nord-Rogaland er Europas største i sitt slag. Anlegget spiller en nøkkelrolle når det gjelder transport og behandling av gass og kondensat

Detaljer

olje- og gassfelt i norge kulturminneplan

olje- og gassfelt i norge kulturminneplan olje- og gassfelt i norge kulturminneplan 165 området området ligger sammen med Snorreområdet og Statfjordområdet på Tampen i den nordlige delen av Nordsjøen. området omfatter feltene, Sør, Gimle og Tordis.

Detaljer

RUNDEBORDSKONFERANSEN 2015. Scandic Seilet Hotel, onsdag 15. juli

RUNDEBORDSKONFERANSEN 2015. Scandic Seilet Hotel, onsdag 15. juli RUNDEBORDSKONFERANSEN 2015 Scandic Seilet Hotel, onsdag 15. juli Oppsummering fra Jazzgass 2015 Svein Birger Thaule (Executive Vice President Asset Management) Molde, 15. juli 2015 www.gassco.no Polarled:

Detaljer

Petroleumsutviklingen i nordområdene krever nye samarbeidskonstellasjoner" Kurt R. Andreassen

Petroleumsutviklingen i nordområdene krever nye samarbeidskonstellasjoner Kurt R. Andreassen COAST CENTER BASE AS Petroleumsutviklingen i nordområdene krever nye samarbeidskonstellasjoner" Kurt R. Andreassen Agenda Bakgrunn Coast Center Base AS Aktivitet i dag og fremtidige behov Suksesskriterier

Detaljer

Kunnskapsbaserte næringsklyngjer

Kunnskapsbaserte næringsklyngjer Bergensregionen Kunnskapsbaserte næringsklyngjer Bergensregionen har sterke kunnskapsmiljø og utviklingsaktørar innan dei prioriterte næringane i regionen: ENERGI: Olje, gass og fornybar energi MARITIME

Detaljer

Samarbeid med arbeidslivet; Forutsetninger for utvikling og gjennomføring av bedriftsrelatert utdanning.hva må ivaretas for å lykkes?

Samarbeid med arbeidslivet; Forutsetninger for utvikling og gjennomføring av bedriftsrelatert utdanning.hva må ivaretas for å lykkes? Samarbeid med arbeidslivet; Forutsetninger for utvikling og gjennomføring av bedriftsrelatert utdanning.hva må ivaretas for å lykkes? Tromsø 07.10.2010 Liv Nielsen Eni Norge www.eninorge.no Innholdet i

Detaljer

Oljemeldingen 2004 Sett med globale linser.

Oljemeldingen 2004 Sett med globale linser. Oljemeldingen 2004 Sett med globale linser. David Ottesen Regions direktør, r, Sør r Europa-Afrika Baker Hughes INTEQ Norsk Petroleumsforenings fagkomité for petroleumsøkonomi i samarbeid med Olje- og

Detaljer

Versjon 1 02.12.2014 Valg av lokasjon for base i Kirkenes

Versjon 1 02.12.2014 Valg av lokasjon for base i Kirkenes Versjon 02.2.204 Valg av lokasjon for base i Kirkenes Erfaringer fra baser i NORSEA GROUP . Innledning Dette notatet har, på bakgrunn av bestemte kriterier, som formål komme frem til den mest hensiktsmessige

Detaljer

Brutalt marked men vi henger ikke med hodet

Brutalt marked men vi henger ikke med hodet Verftskonferansen 2014 Brutalt marked men vi henger ikke med hodet - Markedsperspektiver fra en global subseaaktør Steinar Riise Grunnlegger og administrerende direktør Ocean Installer 4. November 2014

Detaljer

Fylkesråd for næring Arve Knutsen Beredskapskonferanse Sandnessjøen 24. mars 2011

Fylkesråd for næring Arve Knutsen Beredskapskonferanse Sandnessjøen 24. mars 2011 Fylkesråd for næring Arve Knutsen Beredskapskonferanse Sandnessjøen 24. mars 2011 Først må jeg si at det er en glede for meg å være her i dag å snakke om beredskap. Oljevern vil bli en av de viktige sakene

Detaljer

Buskeruds fortrinn. Innspillsmøte Regional plan for verdiskaping og næringsutvikling Britt Haraldsen, ass.dir. Innovasjon Norge Buskerud og Vestfold

Buskeruds fortrinn. Innspillsmøte Regional plan for verdiskaping og næringsutvikling Britt Haraldsen, ass.dir. Innovasjon Norge Buskerud og Vestfold Buskeruds fortrinn Innspillsmøte Regional plan for verdiskaping og næringsutvikling Britt Haraldsen, ass.dir. Innovasjon Norge Buskerud og Vestfold En internasjonal organisasjon Distriktskontor Lokalkontor

Detaljer

Maritime muligheter Anne-Kristine Øen

Maritime muligheter Anne-Kristine Øen Foto: Solstad - Haakon Nordvik Maritimt Forum Bergensregionen Maritime muligheter Anne-Kristine Øen Agenda: Maritimt Forum Konjunkturrapport 2014 Norges Rederiforbund Maritim verdiskapingsbok Maritimt

Detaljer

Næringsliv i Berge g ns n regi g o i n o e n n

Næringsliv i Berge g ns n regi g o i n o e n n Næringsliv i Bergensregionen Kunnskapsbaserte næringsklyngjer Bergensregionen har sterke kunnskapsmiljø som er utviklingsaktørar for dei prioriterte næringane i regionen: ENERGI: Olje, gass og fornybar

Detaljer

Petroleumsindustrien og klimaspørsmål

Petroleumsindustrien og klimaspørsmål Petroleumsindustrien og klimaspørsmål EnergiRike 26. januar 2010 Gro Brækken, administrerende direktør OLF Oljeindustriens Landsforening Klimamøtet i København: Opplest og vedtatt? 2 1 Klimautfordring

Detaljer

COAST CENTER BASE AS Fjell kommune 22.11. 2012 Status v/kurt R Andreassen

COAST CENTER BASE AS Fjell kommune 22.11. 2012 Status v/kurt R Andreassen COAST CENTER BASE AS Fjell kommune 22.11. 2012 Status v/kurt R Andreassen Kaiutvidelser kai 3/4 Min 21 meter dybde hele kaien Ny kai 4, 75 meter Forlenge kai 3 med 68 meter Yard Services 2012 Songa

Detaljer

AKTIVITETSNIVÅET INNENFOR OLJE OG GASS I NORD-NORGE

AKTIVITETSNIVÅET INNENFOR OLJE OG GASS I NORD-NORGE PETRO FORESIGHT 2030 AKTIVITETSNIVÅET INNENFOR OLJE OG GASS I NORD-NORGE SPESIALTEMA: FELTSENTER SUBSEA Melkøya Foto: Helge Hansen/Statoil Utarbeidet av: POTENSIELT 8 NYE FELTSENTRE I NORD-NORGE I 2030

Detaljer

Presentasjon etter første kvartal 2010. Rolf Roverud, Christian Rugland, Jan Henry Melhus, Frode Alhaug 28-29. april 2010

Presentasjon etter første kvartal 2010. Rolf Roverud, Christian Rugland, Jan Henry Melhus, Frode Alhaug 28-29. april 2010 Presentasjon etter første kvartal 2010 Rolf Roverud, Christian Rugland, Jan Henry Melhus, Frode Alhaug 28-29. april 2010 Økt ordreinngang for Scana Økt ordreinngang og økt tilbudsaktivitet i alle markedssegmenter

Detaljer

Status for leverandørindustrien etter fremlagt oljemelding og revidert nasjonalbudsjett

Status for leverandørindustrien etter fremlagt oljemelding og revidert nasjonalbudsjett Norsk Offshoredag 2004 Status for leverandørindustrien etter fremlagt oljemelding og revidert nasjonalbudsjett Knut Aaneland, TBL Offshore Norsk Offshoredag 2004 27. mai 2004 1 av 26 TBL Offshore 120 norske

Detaljer

DYPERE-STØRRE-MER SUBSEA UTFORDRINGER I ET 2020 PERSPEKTIV.

DYPERE-STØRRE-MER SUBSEA UTFORDRINGER I ET 2020 PERSPEKTIV. DYPERE-STØRRE-MER SUBSEA UTFORDRINGER I ET 2020 PERSPEKTIV. Jan André Furnes Subsea IMR Team lead A/S Norske Shell 1 DRIFT OG VEDLIKEHOLD FRA KRISTIANSUND A/S Norske Shell 2 1.0 DRAUGEN A/S Norske Shell

Detaljer

Maritim verdiskaping Utvikling fra 1996 til 2008. Menon Business Economics Erik W. Jakobsen 15. mars 2010

Maritim verdiskaping Utvikling fra 1996 til 2008. Menon Business Economics Erik W. Jakobsen 15. mars 2010 Maritim verdiskaping Utvikling fra 1996 til 2008 Menon Business Economics Erik W. Jakobsen 15. mars 2010 Viktigste nøkkeltall 2008 Ca 400 milliarder kroner i omsetning fra norske bedrifter - (Inntekter

Detaljer

Hvorfor investere milliarder i olje, gass og energi?

Hvorfor investere milliarder i olje, gass og energi? Proud ownership Hvorfor investere milliarder i olje, gass og energi? Desemberkonferansen Kristiansund, 1. desember 2011 Øyvind Eriksen Konsernsjef i Aker ASA og arbeidende styreleder i Aker Solutions ASA

Detaljer

Holder ideen din vann? Vi blir gjerne med på ferden og er flinke til å navigere! ET PROGRAM AV

Holder ideen din vann? Vi blir gjerne med på ferden og er flinke til å navigere! ET PROGRAM AV Holder ideen din vann? Vi blir gjerne med på ferden og er flinke til å navigere! ET PROGRAM AV Du har ideen og ambisjonene vi viser deg veien! Norinnova Technology Transfer AS er et innovasjonsselskap

Detaljer

Norsk Petroleums Produksjon Produksjonsoversikt Norge

Norsk Petroleums Produksjon Produksjonsoversikt Norge Norsk Petroleums Produksjon Produksjonsoversikt Norge Rapport nr. 11-2013 Innhold: 1. Produksjon Norge 2. Prognose for produksjon i Norge 3. Petroleumsressurser 4. Produksjon pr. selskap 5. Produksjonsbarometer

Detaljer

Pådriver for økt verdiskaping. Håvar Risnes,14. februar 2013

Pådriver for økt verdiskaping. Håvar Risnes,14. februar 2013 Pådriver for økt verdiskaping Håvar Risnes,14. februar 2013 Hva kjennetegner SMBer I en verden i forandring - It s all about People to People business Varig vekst, overlevelse og profitt - gjennom aktive

Detaljer

Avanserte marine operasjoner STATUS OG VEIEN VIDERE. Globalisering av offshore servicevirksomheten

Avanserte marine operasjoner STATUS OG VEIEN VIDERE. Globalisering av offshore servicevirksomheten Avanserte marine operasjoner STATUS OG VEIEN VIDERE Globalisering av offshore servicevirksomheten har styrket maritim klynge NCE Maritime-seminar, Ålesund, 9. september 2008 Forskningsleder logistikk Oddmund

Detaljer

Regjeringens samråd den 26. januar 2007 om CO2-håndtering på Kårstø Innspill fra Aker Kværner

Regjeringens samråd den 26. januar 2007 om CO2-håndtering på Kårstø Innspill fra Aker Kværner Regjeringens samråd den 26. januar 2007 om CO2-håndtering på Kårstø Innspill fra Aker Kværner Takk for at vi fikk anledning til å gi Aker Kværners synspunkter i paneldebatten den 26. januar. Vårt innlegg

Detaljer

Regional satsing i et globalt industriperspektiv

Regional satsing i et globalt industriperspektiv Regional satsing i et globalt industriperspektiv Mads Andersen Konserndirektør NODE Petroforum, Kristiansand, 23. august 2007 Fakta om Aker Kværner Kort om Aker Kværner En ledende global leverandør av

Detaljer

Skarv driftsfilosofi, kontraktsstrategi og ringvirkninger. Tove Ormevik Feltsjef Skarv FPSO, BP Norge

Skarv driftsfilosofi, kontraktsstrategi og ringvirkninger. Tove Ormevik Feltsjef Skarv FPSO, BP Norge Skarv driftsfilosofi, kontraktsstrategi og ringvirkninger Tove Ormevik Feltsjef Skarv FPSO, BP Norge Våre kjerneområder på norsk sokkel Lisenser Partner i 15 lisenser Operatør på 11 av disse Driver fire

Detaljer

MOMEK Group AS Roger Skatland. Divisjonsleder Vedlikehold & Modifikasjon

MOMEK Group AS Roger Skatland. Divisjonsleder Vedlikehold & Modifikasjon MOMEK Group AS Roger Skatland Divisjonsleder Vedlikehold & Modifikasjon Agenda: 1. Presentasjon av Momek Group AS 2. Prosjekter / Status 3. Utfordringer fremover Hvordan skape en kvalifisert Nord-Norsk

Detaljer

Norske økonomiske interesser i Angola

Norske økonomiske interesser i Angola RAPPORT Norske økonomiske interesser i Angola MENON-PUBLIKASJON NR. 26/2014 av Sveinung Fjose, Christian Mellbye og Leo A. Grünfeld Innhold 1. Angola Norges viktigste handelspartner i Afrika... 2 2. Angola

Detaljer

Standardkontrakter, NORSOK situasjonsrapport- olje- og gassindustrien NPF- Skagerak Sandefjord 31.10.14

Standardkontrakter, NORSOK situasjonsrapport- olje- og gassindustrien NPF- Skagerak Sandefjord 31.10.14 Standardkontrakter, NORSOK situasjonsrapport- olje- og gassindustrien NPF- Skagerak Sandefjord Bransjesjef Runar Rugtvedt, Norsk Industri Olje & Gass Norsok-standardisering Strategi Norsk olje og gass

Detaljer

Om Nordområdene, kompetanse og rekruttering

Om Nordområdene, kompetanse og rekruttering Om Nordområdene, kompetanse og rekruttering Januarmøtet 2014, 15/1-14 Jan-Frode Janson Konsernsjef En landsdelsbank basert på tilstedeværelse Hovedkontor i Tromsø Organisert i 5 regioner Del av SpareBank

Detaljer

olje- og gassfelt i norge kulturminneplan

olje- og gassfelt i norge kulturminneplan olje- og gassfelt i norge kulturminneplan 114 Balderområdet Balderområdet omfatter feltene Balder, Ringhorne, Ringhorne Øst og Jotun. Det ligger omtrent 190 km vest av Stavanger der havdypet er mellom

Detaljer

Medlemsbedrifter i. Samarbeidsforum for Studieprogram Marin teknikk, NTNU og Maritimt næringsliv

Medlemsbedrifter i. Samarbeidsforum for Studieprogram Marin teknikk, NTNU og Maritimt næringsliv Medlemsbedrifter i Samarbeidsforum for Studieprogram Marin teknikk, NTNU og Maritimt næringsliv Aibek AS er en ledende leverandør av tjenester relatert til olje, gass og fornybar energi. Ambisjonene er

Detaljer

Næringslivet og FoU-miljøene i Bergen - Utfordringene og mulighetene

Næringslivet og FoU-miljøene i Bergen - Utfordringene og mulighetene Næringslivet og FoU-miljøene i Bergen - Utfordringene og mulighetene Helge Dyrnes Bergen Næringsråd 24609 Bergen Næringsråd www.bergen-chamber.no En pådriver for å gjøre Bergensregionen til Norges mest

Detaljer

Go to http://www.consiliariuslocalis.com

Go to http://www.consiliariuslocalis.com Go to http://www.consiliariuslocalis.com Norske offshorerederier seiler inn 13 milliarder i Brasil 24 norskeide offshoreskip har fått kontrakter med Petrobras på nesten 13 milliarder kroner, bare i 2010.

Detaljer

Lyses nye LNG-anlegg. Torbjørn Johnsen Adm. dir. Lyse Gass AS

Lyses nye LNG-anlegg. Torbjørn Johnsen Adm. dir. Lyse Gass AS Lyses nye LNG-anlegg Torbjørn Johnsen Adm. dir. Lyse Gass AS Lyse eies av 16 kommuner i Sør-Rogaland Stavanger 43,676 % Sandnes 19,531 % Sola 8,741 % Time 5,832 % Klepp 4,229 % Hå 3,785 % Randaberg 3,279

Detaljer

Erfaringer med internasjonalisering fra Kongsberg industrien. Hva vil studentene møte? / 1 / Min bakgrunn

Erfaringer med internasjonalisering fra Kongsberg industrien. Hva vil studentene møte? / 1 / Min bakgrunn Erfaringer med internasjonalisering fra Kongsberg industrien Hva vil studentene møte? Torfinn Kildal Siv.øk / 1 / Min bakgrunn Siv.øk NHH 25 år operativ ledererfaring i norskbaserte internasjonale teknologi

Detaljer

Forskningsstrategi i Hordaland 16. september 2009

Forskningsstrategi i Hordaland 16. september 2009 Presentasjon Forskningsstrategi i Hordaland 16. september 2009 Trond Olsen, daglig leder NCE Subsea trond.olsen@ncesubsea.no Image: Aker Solutions/A5 reklame Bergen = Hordaland Norwegian Centres of Expertise

Detaljer

Offshore vind. Konserndirektør Energi Wenche Teigland BKK AS. Energirikekonferansen Tirsdag 11. august 2009

Offshore vind. Konserndirektør Energi Wenche Teigland BKK AS. Energirikekonferansen Tirsdag 11. august 2009 Offshore vind Konserndirektør Energi Wenche Teigland BKK AS Energirikekonferansen Tirsdag 11. august 2009 Klimaforpliktelsene en sterk pådriver i Europa og i Norge EUs fornybardirektiv og Klimaforlik i

Detaljer

OLJE- OG GASSKONFERANSEN SANDNESSJØEN 10. OG 11. JUNI 2010

OLJE- OG GASSKONFERANSEN SANDNESSJØEN 10. OG 11. JUNI 2010 OLJE- OG GASSKONFERANSEN SANDNESSJØEN 10. OG 11. JUNI 2010 Petroleumsvirksomheten i Norskehavet, behov for koordinering og tilrettelegging. Et særdeles viktig og undervurdert område er transport og logistikk

Detaljer

NORGE FREMTIDENS TEKNOLOGILOKOMOTIV FOR FORNYBAR ENERGI?

NORGE FREMTIDENS TEKNOLOGILOKOMOTIV FOR FORNYBAR ENERGI? NORGE FREMTIDENS TEKNOLOGILOKOMOTIV FOR FORNYBAR ENERGI? KONSERNSJEF BÅRD MIKKELSEN OSLO, 22. SEPTEMBER 2009 KLIMAUTFORDRINGENE DRIVER TEKNOLOGIUTVIKLINGEN NORGES FORTRINN HVILKEN ROLLE KAN STATKRAFT SPILLE?

Detaljer

Havromsteknologi. Frode Iglebæk. Impello Management AS. 10. juni 2015 I M P E L L O. Impello Management AS

Havromsteknologi. Frode Iglebæk. Impello Management AS. 10. juni 2015 I M P E L L O. Impello Management AS Havromsteknologi Frode Iglebæk Impello Management AS 10. juni 2015 1 Havrommet består av: Havets overflate Havdypene Geologiske formasjoner på havbunnen 2 Havrommet Havene dekker 2/3 av jordoverflaten 80

Detaljer

Finnmarkskonferansen 2008 En industri historie fra Kirkenes

Finnmarkskonferansen 2008 En industri historie fra Kirkenes Finnmarkskonferansen 2008 En industri historie fra Kirkenes Trond Haukanes -Alta 03.09.08 1 SØR VARANGER: ET GRENSELAND Trond Haukanes -Alta 03.09.08 2 Barents regionen Trond Haukanes -Alta 03.09.08 3

Detaljer

Statoil - Verdiskaping under endrede omgivelser Bjørn Kåre Viken, Direktør Marin Teknologi og Operasjoner

Statoil - Verdiskaping under endrede omgivelser Bjørn Kåre Viken, Direktør Marin Teknologi og Operasjoner COS_091883 Statoil - Verdiskaping under endrede omgivelser Bjørn Kåre Viken, Direktør Marin Teknologi og Operasjoner Statoil organisasjonen Konsernrevisjon Stein Egil Næss Konsernsjef Konsernkommunikasjon

Detaljer

Mobiliseringsprosjekt Ny leverandørindustri til olje og gass

Mobiliseringsprosjekt Ny leverandørindustri til olje og gass Mobiliseringsprosjekt Ny leverandørindustri til olje og gass Hvordan kan man bli underleverandør? Erik Fuglseth, Nav itas Hvem, hvilke, hva, hvordan? Navitas sin virksomhet Verdiskaping og effektiv ressursutnyttelse

Detaljer

Gassindustriutvikling på fastlands Norge

Gassindustriutvikling på fastlands Norge Gassindustriutvikling på fastlands Norge Kraftverk metanolutvidelse Tjeldbergodden (PMT) Energiverk Mongstad (EVM) Gasskonferansen i Bergen 2005 Grieghallen 3. 4. mai Egil Sæl Direktør Energiprosjekter

Detaljer

ARGENTUM. kraftfullt eierskap

ARGENTUM. kraftfullt eierskap ARGENTUM kraftfullt eierskap Side 3 Bedre vekstvilkår for kapital og ideer For oss handler private equity om å omsette kapital, kompetanse og ideer til sterke selskaper, nye produkter og nye arbeidsplasser.

Detaljer