Bergen næringsråd // nr. 6 // tema: olje og gass. den komplette oljeklyngen - lokal ekspertise - månelandingen.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bergen næringsråd // nr. 6 // 2010. tema: olje og gass. den komplette oljeklyngen - lokal ekspertise - månelandingen. www.bergen-chamber."

Transkript

1 Bergen næringsråd // nr. 6 // 2010 tema: olje og gass den komplette oljeklyngen - lokal ekspertise - månelandingen

2 // marit warncke ka é Bergen? FOTO: AuDun roe GrIMSTAD Oslo er hovedstaden, Stavanger er oljebyen, Trondheim teknologibyen, men ka é Bergen? Dette spørsmålet reises stadig, og vi svarer: Bergen er mangfold. Bergen kan framvise mangfoldige og bredt sammensatte næringslivs- og FoU-miljøer, flere av dem i verdensklasse. Det er riktig at vi har slagkraftige næringer og kompetente klynger innen maritim, marin, reiseliv og kultur. Men få er klar over at vår olje- og gassnæring er kjempestor i bergensregionen og har en verdiskapning større enn alle disse fire til sammen. Hele regionen nyter godt av at vi er sterke innen oljebransjen. Gjennom de siste 20 år har det vokst frem et mangfold av bedrifter som baserer seg på leveranser til oljeindustrien, i dag på mer enn 1350 bedrifter. Dette spenner alt fra enkle konsulenttjenester til avanserte teknologibedrifter. Oppfinnsomhet og dyktighet har skapt innovasjon og utvikling uten sidestykke i vår region. Til tross for dette gis ikke olje- og gassnæringen tilstrekkelig oppmerksomhet og fokus. Bergensregionen har ikke helt klart å ta inn over seg at vi er best på gass, best på vedlikehold, verdensledende på subsea, og best på raffinering og eksport. Stortingsrepresentant Magne Rommetveit har et godt poeng når han slår fast at Hordaland har den komplette oljeklyngen. Vi må fremheve dette budskapet igjen og igjen. Bedre synliggjøring vil i neste omgang gi sterkere fokus på rammevilkår og styrke klyngen. Stavanger er kjent som oljehovedstaden både nasjonalt og internasjonalt. Samtidig ser vi at svært mange av våre leverandører opererer i begge byene, og at det er et tett samspill mellom bedriftene og kunnskapsmiljøene langs vestlandskysten. Hele kompetanseclusteret tas i bruk når det skal erobres markedsandeler utenlands. Bedriftene bryr seg ikke om fylkes- og bygrenser, de er der businessen er. Kompetansekraft er stikkordet. Våre bedriftsledere fremhever kvalifisert personell som en kritisk suksessfaktor, og per dato er flere hundre ingeniører under ansettelse i lokale olje- og gasselskaper. Derfor må vi få realisert sivilingeniørutdanning i Bergen. Samtidig må det bygges infrastruktur mellom Bergen og Stavanger som gjør Vestlandet til en felles bo- og arbeidsregion og øker vår samhandling og slagkraft. Vi er i fasen med en moden sokkel, som ekspertene kaller det. Den utfordringen stimulerer til innovasjon. Våre forskere er svært aktive for å finne teknologier som henter ut mest mulig olje, og på en miljøvennlig måte. Det genererer kunnskap i verdensklasse og nye muligheter for oss internasjonalt. Et eksempel er at flere lokale aktører allerede er etablert i Brasil, og med mange i kjølvannet. DOF har 60 % av sine framtidige kontrakter i Brasil. Teknologi utviklet i Norge og i bergensregionen gir fortrinn i nye markeder world wide. Satsingen på offshore vind er også et godt eksempel, der det nå bygges opp en sterk klynge i Norge. Teknologien er i stor grad basert på det vi har lært fra offshore og maritime operasjoner. Bergen Næringsråd og Næringsforeningen i Stavanger-regionen har gått sammen med NHH og Sparebanken Vest i prosjektet Krise, omstilling og vekst. Her skal samspill mellom forskningsmiljøene og næringslivet sette fokus på hva som fremmer nødvendige omstillingsgrep for fremtidig vekst og utvikling. Det kan gi kunnskap til å takle livet etter oljen. Men oljealderen er ikke død. Drift og utvikling av oljeressursene i Nordsjøen vil fortsatt være svært viktig for Norge i minst 30 år. En samlet bransje ber om nye leteområder i nord, og Bergen Næringsråd har nylig levert en høringsuttalelse om Nordområdene der vi anmoder sterkt om åpning av nye felt. I dette Samspill gir tre nye toppledere i vår region den samme klare meldingen: Start opp i nord, vi er klare. Avklaringen kommer våren 2011, svarer statssekretær Per Rune Henriksen i dette Samspill. Mange av våre store bedrifter har allerede posisjonert seg i nordområdene. Det viser framtidsrettet tenkning og ønske om videreutvikling og nye markedsområder. Kombinert med satsingen internasjonalt gir det klare signaler om at bergensregionen også vil delta aktivt i olje- og gassnæringen når den gradvis flytter nordover eller til andre verdensdeler. ressursgruppe olje- og gass konsentrerer seg om arbeid relatert til oljebransjen. ressursgruppe Fornybar energi arbeider med de muligheter vårt næringsliv har innen ny energi. Bli medlem av Bergen næringsråd: på lag med dine egne interesser? Bli medlem i Bergen næringsråd! se for mer informasjon om medlemskap, eller send en mail til tips oss! Vi ønsker svært gjerne tips til samspill. ta kontakt på følgende måter: e-post: tlf: atle kvamme, jannecke slettestøl, Bergen næringsråd olav kyrres gt. 11 postboks 843, 5807 Bergen telefon: Faks: nettside: ansvarlig red.: marit warncke red.: atle kvamme red. avsluttet: Utforming og produksjon: alf gundersen as tlf.: e-post: Trykkeri: Molvik Grafisk opplag: Ved ettertrykk skal det henvises til kilde. annonsesalg: alf gundersen as tlf.: e-post: Forside: Gullfaks A med flammetårn, bygget av ansatte hos aker solutions til pepperkakebyen i Bergen. Foto: martin Halvorsen den komplette oljeklyngen - lokal ekspertise - månelandingen Bergen næringsråd // nr. 6 // 2010 tema: olje og gass 2 SAMSPILL // 0610

3 Regionens viktigste næring Olje -og gassnæringen er livsnerven for bergensregionen med en verdiskapning på nesten 70 mrd kroner. Næringen skaper større verdier enn de 4 øvrige hovednæringene gjør til sammen. Regionen har også bred kompetanse og er representert i hele verdikjeden. TEKST // Martin Larsen hirth - foto // Digital Vision Næringens betydning blir ytterligere bekreftet gjennom nøkkeltall som Business Region Bergen har fremskaffet i forbindelse med Strategisk Næringsplan. De oppdaterte tallene viser at olje- og gassnæringen hadde en omsetning i 2008 på ca. 205 milliarder kroner og en årlig verdiskaping på ca. 70 milliarder kroner. Det er mer satsings enn de fire andre næringene til sammen og viser hvilken posisjon næringen har som lokomotiv for næringslivet i bergensregionen. Samtidig sysselsetter næringen godt over personer, med mindre konsentrasjoner i hele regionen. Dekker hele verdikjeden Som oversikten på neste side viser, er klyngen i bergensregionen godt representert langs hele verdikjeden, men med et spesielt tyngdepunkt innenfor engineering, bygging og installering og drift. Den årlige oljeserviceanalysen utført av Ernst & Young på bestilling av HOG Energi viser at leverandørklyngen i Hordaland er den nest største i landet og har en nasjonal andel på 12,85 prosent av omsetningen, 16,9 prosent av sysselsettingen og 18,3 prosent av antall selskaper. Analysen inkluderer ikke bedrifter som har juridisk hovedkontoradresse utenfor Hordaland, men betydelig økonomisk aktivitet i vår region. Det medfører at de reelle forholdstallene for leverandørklyngen er enda høyere når en tar store bedrifter som FMC, Aibel og Aker Subsea med i betraktningen. Leverandørklynge i vekst HOG Energi sin analyse viser videre at leverandørklyngen i sin helhet har opplevd en økning på 22 prosent i omsetning og åtte prosent økning i antall ansatte i perioden fra 2006 til I en annen undersøkelse utført av NCE Subsea for subseaklyngen i bergensregionen, kommer det frem at både omsetning og sysselsetting har økt vesentlig i perioden mellom Det har vært en samlet omsetningsvekst for subseaklyngen på 222 prosent i løpet av perioden, fra 3.6 milliarder til 11,7 milliarder kroner, og en økning i sysselsetting på 84 prosent, fra 2500 sysselsatte i 2004 til 4600 i FAKTA // Olje- og gassnæringen i 2008 Ansatte: Omsetning: 205 mrd kr Verdiskaping: 69 mrd kr Driftsresultat: 48,6 mrd kr Kilde: Business Region Bergen. Tall hentet fra energiklyngen. SAMSPILL //

4 > > > > olje- og gassnæringen i bergensregionen operators: statoil Vi har valgt å bruke engelske betegnelser siden dette er innarbeidet terminologi i bransjen. > > engineering, FaBrication and installation: topside: subsea: seismic/instrumentation: dof subsea cgg Veritas Bergen Oilfield services octio exploration gc rieber shipping roxar 3 Flow measurement Fugro survey clampon propure Fluenta exploration and production drilling: odfjell drilling kca deutag agr drilling services seawell seadrill Frontier drilling schlumberger Halliburton aker elektro Beerenberg wärtsila aibel Frank mohn-flatøy Bergen group tts energy solberg andersen ahlsell scandinavian Fittings and Flanges norwegianpiping Profitek tess Vest abb siemens rolls royce marine Framo engineering Fmc kongsberg subsea aker subsea dof subsea agr subsea Bennex technocean roxar clampon > > > yards: logistics and ports: terminals: related consulting services: aker stord Bergen group apply leirvik ccb ågotnes kategoriseringer engineering, bygging & installering overflate og subsea Overflate omfatter selskap som er involvert i produksjon og installering av produksjons- og støtteenheter. Subsea omfatter selskap som er involvert i produksjon og installering av subsea utstyr og løsninger. ccb ågotnes ccb kollsnes mongstadbase drift produksjon og vedlikehold Produksjon omfatter selskap som støtter oljeselskaper i produksjonsfasen på produksjonsenhetene, inkludert støttefartøy. Vedlikehold omfatter tjenester relatert til modifikasjon og vedlikehold mongstad stureterminalen kollsnes De største olje- og gassbedriftene basert på regional omsetning knyttet til produksjon, inkluderer ikke distribusjon og transport av petroleumsprodukt. noen av bedriftene opererer også innenfor flere ledd. necon Falck nutec det norske Veritas gexon scandpower nui epsis adecco manpower orange offshore sigmatech 4 SAMSPILL // 0610

5 topp 15 i omsetning operation: > Modification and maintenance: aker offshore agr Field operations Frank mohn -mongstad Bergen group solid Vedlikehold reinertsen aibel nomaco ngos: Hog energi Business region Bergen norsk petroleumsforening ressursgruppe olje og gass Bergen næringsråd intsok norsk industri bransje olje og gass production: clariant oil services dof rederi eidesvik shipping e.forland sartor offshore Vtt maritime eide marine service Statoil er motoren i oljenæringen i bergensregionen med 100 mrd kr i omsetning knyttet til aktivitet i hordaland, inkludert aktivitetene på Mongstad og Sture. 60 % av feltene på norsk sokkel er også operert fra Bergen. Det er også betydelig oljeaktivitet knyttet til Stord og til bedriftene på Sotra. Milliardrer nok 1. statoil * 2. Frank mohn dof odfjell drilling wärtsila aker stord agr group aker elektro Fmc 1.9 * 10. aker offshore 1.9 * 11. Bergen group BmV og Hanøytangen kca deutag 1.6 * 13. cgg Veritas 1.6 ** 14. Beerenberg Framo engineering 1.5 Kilde: Brønnøysundregisteret, regnskapstall fra * Bedrifter med hovedkontor utenfor regionen, estimert regional omsetning ut fra antall ansatte. ** Inkluderer regional omsetning for Wavefield Inseis som ble kjøpt opp i Kilder: Business region Bergen, hog energi. utarbeidet av Bergen næringsråd SAMSPILL //

6 Stortingspolitikerene fra Hordaland på besøk på Mongstad. Magne Rommetveit nr. tre fra høyre, selvsagt med venstreorientert hjelm. Hordaland den komplette olje -og gassklyngen Hordaland er den mest komplette oljeklyngen i Norge, og med mange miljøer helt i verdensklasse. Regionen må bli mer stolt av å være en betydelig aktør innen petroleumsbransjen, mener stortingsrepresentant Magne Rommetveit. TEKST - foto // atle kvamme Stortingsrepresentanten burde vite hva han snakker om. Oppvokst i oljedistriktet på Jæren, bosatt på Stord og ordfører i 16 år i oljekommunen, og mangeårig styremedlem i HOG (Hordaland olje og gass) og styreleder i KS- i Hordaland. Hele klyngen og i verdensklasse Hordaland har de komplette miljøene. Det starter med et omfattende forskermiljø på Universitetet i Bergen, Høgskolen i Bergen og aktører som CMR. Regionen er i verdensklasse innen seismikk, har det beste subseamiljøet, og drifter de fleste feltene i Nordsjøen. Vi har også de største prosessanleggene gjennom Mongstad, Kollsnes og Sture. Og miljøene er hele tiden i utvikling, jeg vil si helt i verdensklasse, når det gjelder nyvinning. Leverandør og driftsmiljøene Regionen er også kjent for en mangfoldig leverandørindustri som spenner fra avansert overvåkning til grovarbeid. I Sunnhordland utvikles de mest komplekse offshoreinstallasjonene i verden. Og bergensregionen er blitt et senter for drift- og vedlikehold der aktørene overlapper hverandre og opererer som en klynge. Det som har skuffet meg med bransjen er at naturgass ikke har tatt av. Vi har fått noen busser og noen gassferger. Men potensialet er stort, og her må det skje mer, spesielt innen shipping. Samhandling på Vestlandet Hvis Stavanger er oljehovedstaden, så er Bergen gasshovedstaden, subseahovedstaden, driftshovedstaden og seismikkhovedstaden. Heldigvis kan det se ut til at de to byene er i ferd med å operere sammen på stadig flere felt, og innen olje- og gass bør de absolutt gjøre det mer i stedet for å fronte egne hegemonier. Arne Rettedal startet kjøret for ensrettet fokus på Stavanger, og Leif Johan Sevland har fulgt opp i samme spor. Nå er det tid for samhandling mellom de to byene som er best på olje- og gassvirksomhet for å få fram det potensialet vi skal leve av etter oljen, og det må Vestlandet gjøre sammen. Verden vil etterspørre månelandinga Det som skjer med CO 2 -lagirng på TCM anlegget på Mongstad er også helt unikt. Verden vil helt klart etterspørre den teknologien som nå utvikles. Flere aktører prøver å framstille Mongstad som en skandale, helt fra starten på 1970-tallet. Men vi «Vi må være mer stolte av den oljeklyngen vi har bygget opp i Hordaland». ser suksess på suksess. Nå er det i fred med å reise seg et anlegg som kan gi framtidige løsninger for en hel verden med fangst og lagring både for olje- og gass og for kullkraft. Jeg sier det igjen: Vi må gi tillit til prosjektene som er i gang, stå stolt og oppreist og skryte av det vi er i ferd med å skape. For det kommer til å bli en mengde knoppskyting rundt den aktiviteten som nå etableres, avslutter Magne Rommetveit. 6 SAMSPILL // 0610

7 SpareBank 1 SR-Bank støtter Raff Design 2010 Vi er med å løfte frem vestlandsdesignere, både i Norge og utenfor Norges grenser. Sammen ønsker vi å skape en møteplass for etablerte og fremadstormende designere. Disse guides viser minimums området som skal være rundt logoen. Logoen må plasseres på riktig mørkeblå farge. For mer info om bruk, formater og spesialvarianter, se designmanual. NB; husk å gjøre navnet om til outline før du lagrer den nye logoen. Nettverk. Muligheter. Og din bedrift.

8 statoil satser i bergensregionen Statoil er største aktør innen olje og gass i bergensregionen med 100 mrd i omsetning, mer enn 10 ganger større enn neste aktør på listen. Og Statoil befester nå posisjonen med et nybygg på Sandsli som gir selskapet et samlet areal på over kvm og samler alle de 3400 ansatte i Sandsliområdet. TeKST// ATLe KVAMMe I første kvartal 2011 starter Statoil innhenting av anbud i forbindelse med utvidelse av eksisterende bygg og nybygg på Sandsli. Selskapet utvider med 1000 nye kontorplasser på egen tomt i Sandsliveien. opprettholder produksjonen på norsk sokkel Når Statoils nye bygg på Sandsli står ferdig i 2014, er det blitt en arbeidsplass hvor 3400 Statoilansatte har optimale kår for samarbeid og god samhandling. Vi har en ambisjon om å opprettholde produksjonen på norsk sokkel på dagens nivå fram til I tillegg er det en del funksjoner her på Sandsli som støtter opp om vår internasjonale virksomhet. Vårt mål er å samle arbeidsplassene for å få til et best mulig samarbeid mellom de som jobber på land, kombinert med samhandling mellom de som jobber på land og de som er ute på plattformene, sier Margareth Øvrum, konserndirektør for Teknologi og ny energi i Statoil. Øvrum har vært plassjef i Bergen fra Statoil-Hydro-fusjonen i 2007 og fram til og har sittet i styringskomiteen for prosjektet i hele perioden. stort byggeprosjekt Statoil har over tid jobbet med å få på plass et tjenlig bygg, men vil selvsagt ikke røpe kostnader like før en anbudsrunde. Det er likevel ikke tvil om at dette vil være en satsing i milliardklassen. Selskapet skal ut i markedet på nyåret for å etterspørre totalentreprise innen flere områder. Det gjelder selve nybygget på Sandsli, infrastruktur som innebærer rundkjøring, broer og tilkomst, og bygging av ny permanent barnehage. Når byggearbeidene er ferdige vil det gi Statoil en samlet bygningsmasse på over m2 bta. Bygger mens folk er på arbeid Men det er en del barriere fram til bygget står klart i Anleggsvirksomheten starter til sommeren, og forventet byggestart er neste høst. Vi går inn i en krevende periode framover der vi skal reise nye bygg innenfor et område hvor det allerede arbeider personer i dag. Disse må bli berørt i minst mulig grad, og det setter store krav til oss som utbygger og til entreprenøren, sier Ola Hjøllo, prosjektleder for Statoils byggeprosjekt i Bergen. Statoil har ambisjon om å være in- 8 SAMSPILL // 0610

9 Illustrasjon: Statoil. Arkitekt: Niels Torp dustriledende på HMS. Denne ambisjonen gjelder også våre byggeprosjekter på land, og våre entreprenører må forholde seg til dette, sier prosjektlederen som også er ansvarlig for selskapets nye leiebygg på Fornebu. Bybane til åpningen? Statoil trekker fram at de gjennom reguleringsarbeidet og planleggingsfasen hatt et godt samarbeid med Bergen kommune. I tillegg har selskapet hatt en løpende dialog med naboer og andre interessenter i området. Det er viktig med dialog i et område som Sandsli der det er regulert både for næring og boligformål, fremhever Hjøllo. Han innrømmer at det er en utfordring å vokse i et vekstområde. Sandsli- og Kokstadområdet har ekspandert voldsomt på næringssiden, uten at infrastruktur har fulgt med. Og planer som er utarbeidet av bedriftene BKK, Hansa, Avinor og Statoil sammen med Bergen Næringsråd viser at både befolkningen i området og antall arbeidsplasser vil gi nærmere daglig reisende i området. Planer vi kjenner til tilsier at vi har utfordringer foran oss knyttet til trafikk, parkering og kollektivtransport. Vi håper myndighetene vil være aktive i forhold til disse utfordringene og legge til rette for fortsatt positiv vekst og verdiskapning i området. Vi ser frem til den dagen våre ansatte og besøkende kan ankomme Statoil på Sandsli ved hjelp av Bybanen, avslutter Hjøllo. FAKTA // Statoil er Norges største private selskap og samtidig også Hordalands største private arbeidsgiver med mer enn 4000 ansatte i regionen. I Bergen er det et stort driftsmiljø, i tillegg til driftsstøttefunksjoner som logistikk og beredskap. Det er også en tung organisasjon innen boring og brønn som ledes fra Bergen. Den yter støtte til alle selskapets boreoperasjoner, både nasjonalt og internasjonalt. Området har også et forskningssenter og mange arbeidsplasser innen teknologiutvikling. SAMSPILL //

10 ressursgruppe olje -og gass: Ønsker en «offshore week» i Bergen utviklingen av olje- og gassbransjen har vært viktig i Bergen næringsråd gjennom mange år. I sommer overtok Gert Chr. Strindberg som leder for ressursgruppen innen fagfeltet. han ønsker å spisse næringen mot få og konkrete arbeidsfelt. TeKST - FOTO // ATLe KVAMMe Strindberg er adm.direktør i Norwegian Piping og har lang erfaring fra olje - og gassbrasjen. Han har gjennom mange år vært medlem i ressursgruppen for fagfeltet i Bergen Næringsråd, og ivrer for konkrete tiltak med tøff prioritering på hva fokusområdene skal være. en godt bevart hemmelighet Det er viktig at vi får synliggjort vår kompetanse i region og den omfattende klyngen vi har. Næringen er svært betydningsfull, og langt større enn noe annen næring. Det gir ringvirkninger i bransjer som maritim og reiseliv med hotell- og restaurant. Kommuner som Lindås, Sotra og Stord er helt endret uten at så mange snakker om det. Så selv om olje- og gass er største næringen i bergensregionen, er store deler av næringen en godt bevart hemmelig utenfor de som selv opererer på innsiden. Det må vi rette på, sier Strindberg, som håper at regionen i løpet av noen år kan operere samlet på de ulike arenaer. en internasjonal arena Han trekker derfor fram at vi må skape en arena der vi trekker internasjonale aktører for å gjøre dem oppmerksom på alle de kvaliteter som olje- og gassnæringen har i bergensregionen. Innen et par år bør vi ha på plass et moderne konsept med Offshore Week. I dag har vi 4-5 messer fordelt over hele året, men ingen av dem fanger i tilstrekkelig grad det internasjonale perspektivet. Mine sonderinger tilsier at alle de store bedriftene i regionen ønsker at vi samler våre ulike messer til en uke. Det vil gi slagkraft. Målet må være at alle vokser og alle får mer ved å jobbe sammen. ressursgruppens prioriteringer I ressursgruppen i Bergen Næringsråd har vi satt synliggjøring og samling av messene som våre toppsaker. Vi følger selvsagt også med på utviklingen av TCM-anlegget på Mongstad, og vi er opptatt av at koplingene mellom næringen og FoU-miljøene er gode og bidrar til nyskaping i bransjen. Men skal vi få til konkrete tiltak, må vi spisse aktiviteten, og da vil synliggjøring og samling av messer være hovedsak i det kommende året, avslutter Strindberg. JURIDISK BISTAND GJENNOM GENERASJONER Advokatfirmaet Harris er med sine 28 advokater det største lokale advokatfirmaet i Bergen. Vi yter bistand til næringsliv, kommuner/offentlige etater og privatpersoner innenfor de fleste rettsfelt. Vi tror på verdien av å søke rådgivning i tidlig fase av prosjekter. Slik forebygges fremtidige tvister og skapes trygghet og forutsigbarhet. Dette viser seg ressursbesparende. Ved tvister legger vi vekt på å søke rimelige forhandlingsløsninger i tide. Hvor prinsippavklaringer er nødvendig, har vi som mål å bidra til klarhet i prosedyre for domstolene. På denne måten vil vi kunne være med å sikre verdier for våre klienter. Bergen Dreggsalmenningen 10/12 Tlf Førde Naustdalsvegen 1B Tlf Gert Chr. Strindberg ønsker klarere arbeidsmål for ressursgruppe Olje og Gass. 10 SAMSPILL // 0610

11 - >> >> SPAREBANK 1 SR-BANK ER MED PÅ Å SKAPE SPENNENDE FORRETNINGSNETTVERK I BERGEN >> GOURMET- ENTUSIAST INVESTOR LOKAL GRÜNDER KONSERVERINGS- EKSPERT GROSSIST INNEHAVER AV VERDENS BESTE VAFFELRØRE Vi er stolte av å bidra til å skape arenaer der mennesker møtes, til faglig påfyll, ny innsikt og stimulerende sosial mingling. Slik kan vi være med å legge til rette for at du får muligheten til å møte andre som ønsker det samme som deg, nemlig å bli enda bedre på å gjøre gode forretninger. Disse guides viser minimums området som skal være rundt logoen. Logoen må plasseres på riktig mørkeblå farge. For mer info om bruk, formater og spesialvarianter, se designmanual. NB; husk å gjøre navnet om til outline før du lagrer den nye logoen. Nettverk. Muligheter. Og din bedrift.

12 Med verden som marked Hordaland har vært Norges største eksportfylke siden 2000, og den desidert største eksportvaren er oljeprodukter. Olje og gass behandles ved anleggene og terminalene på Kollsnes, Sture og Mongstad. Til glede for hele verden. Eksportgull Det ble eksportert oljeprodukter til en verdi av 29,5 milliarder kroner i Dette er 53 prosent av den samlede eksportverdien fra fylket. I all hovedsak er dette eksport av raffinerte olje- og gassprodukter fra Statoils oljeraffineri på Mongstad og prosessanlegg for gass på Kollsnes. I 2009 hadde Hordaland 20 milliarder kroner høyere eksporttall enn fylke nr. 2, Rogaland. Det utgjør en forskjell på hele 79 prosent. TEKST // Jannecke Plugge SlettestøL - Foto // Statoil Sture Sture-terminalen i Øygarden kommune er en viktig utskipningshavn for råolje. Terminalen mottar råolje og kondensat fra Oseberg-området og råolje fra Grane-feltet. Anlegget omfatter blant annet to kaianlegg som kan motta oljetankere på opp til dødvekttonn (dwt). Terminalen har også et anlegg for gjenvinning av VOC (flyktige gasser) som er miljømessig viktig i forbindelse med lasting av tankskip. Prosessanlegget på terminalen gjenvinner de letteste komponentene fra råoljen og blir tatt ut i LPG-mix (Liquefied Petroleum Gases) og Nafta. Raffinert råolje og LPG-mix blir lagret i fjellagre og deretter utskipet over kai. Det blir også eksportert LPG-mix og Nafta fra terminalen via Vestprosess-rørledningen til Mongstad. Sture har anløp av oljetankskip og LPG-tankskip i året. FAKTA // Stureterminalen Stureterminalen mottar olje og kondensat fra følgende felt: Oseberg Feltsenter, C, Øst og Sør Tune Brage Veslefrikk/Huldra Grane-feltet Kollsnes Prosessanleggene på Kollsnes i Øygarden behandler gassen fra feltene Troll, Kvitebjørn og Visund. Anleggene kan behandle inntil 120 millioner standard kubikkmeter (Sm3) naturgass i døgnet. Etter at den 6. eksportkompressoren ble installert i 2005, økte kapasiteten fra 1. oktober 2006 til 143 millioner Sm3 i døgnet. På Kollsnes blir våtgassen (NGL natural gas liquids) skilt ut av gassen. Tørrgassen komprimeres før store kompressorer skyver den ut i rørsystemene som tar gassen ut til kundene. I 1999 ble det besluttet at gassen fra Kvitebjørn skulle føres i land på Kollsnes. Gassen fra dette feltet har en sammensetning som gjør den velegnet for viderebehandling til oppgraderte produkter. Med utgangspunkt i beslutningen om ilandføring, ble det bygget en ny fabrikk for ekstraksjon av våtgass fra den rike gassen fra Kvitebjørn. Den nye fabrikken representerte en investering på i underkant av tre milliarder kroner, og innledet en ny epoke på Kollsnes da den ble satt i drift 1. oktober Fra oktober 2005 ble også gass fra Visund-feltet ført i land på Kollsnes. Med en kapasitet på 26 millioner Sm3 gass per døgn og stor fleksibilitet, kan det nye NGL-anlegget også foredle gass fra framtidige felt som bygges ut. Gjennom Vestprosess sin rørledning er anleggene på Kollsnes knyttet til anleggene på Mongstad, der våtgass fra Kollsnes fraksjoneres til propan, butan og nafta. Produkter fra Stureterminalen: Oseberg-Blend råolje og kondensat fra syv plattformer. LPG-mix blanding av propan og butan. Nafta består av pentaner og hexaner. Blir benyttet sammen med råolje i raffinerier. Deltagere: Statoil (operatør) 36,24 % Petoro AS 48,38 % ConocoPhillips 2,40 % ExxonMobil 4,33 % Total 8,65 % Brenngass metan og etan, benyttet for oppvarming av prosessen på terminalen. Grane-Blend råolje fra Grane plattformen. Oppstart: Desember 1988 Lagerkapasitet for råolje: 1 mill. m 3 2 kaier for eksport ( dwt og dwt). FAKTA //Kollsnes Gass transporteres i fire rørsystemer til Europa: Gassen eksporteres til: Eier: Operatør: Gassled Gassco Statpipe Zeepipe Frankrike Nederland Belgia Tyskland Europipe I Franpipe Tsjekkia Østerrike Spania Teknisk driftsansvarlig: Statoil 12 SAMSPILL // 0610

13 Mongstad Foto: Helge Hansen/Statoil mongstad Anleggene på Mongstad i hordaland har vært i drift siden midten av 1970-årene og består i dag av et oljeraffineri, et ngl-prosessanlegg (Vestprosess) samt en råoljeterminal. Raffineriet er det største i Norge og har en kapasitet på 10 millioner tonn råolje per år. Det eies av selskapet Mongstad Refining, hvor Statoil har 79 prosent og Shell 21 prosent. Råoljeterminalen, som er landets største målt i årlig tonnasje, er et viktig verktøy i den norske eksporten av råolje. Mer enn en tredjedel av all Statoilprodusert olje på norsk sokkel, inkludert statens andel, mellomlagres på Mongstad-terminalen før eksport til kundene i Nord-Amerika, Europa og Asia. All råolje som raffineres på Mongstad, kommer fra norsk sokkel. Den største produksjonen er bensin, diesel, flydrivstoff og andre lette petroleumsprodukter. De tyngste komponentene i råoljen går blant annet til produksjon av petrolkoks, som er et viktig råstoff til anodeproduksjon i norsk aluminiumsindustri. Bensinproduksjonen på Mongstad tilsvarer halvannen gang det norske forbruket. Mesteparten av produksjonen fra raffineriet går til eksport, særlig til det europeiske kontinentet. Den eldste delen av Mongstad-raffineriet ble bygget i begynnelsen av 1970-årene. Etter at anlegget ble utvidet i 1989, økte prosesskapasiteten fra 6,5 til 10 millioner tonn råolje per år. I tillegg til mellomlagring er Mongstadterminalen et pålitelig og effektivt sted for omlasting av lyse og mørke petroleumsprodukter i Nordsjøen. Denne tjenesten tilbys til alle befraktere som er godkjent gjennom Statoils sikkerhetssystem. Kilde: Statoil Sture Kollsnes Foto: Øyvind Hagen/Statoil Foto: Helge Hansen/Statoil HVa Får man Ut av 100 kilo olje? Hver dag omgir vi oss med langt flere petroleumsprodukter enn de fleste er klar over. Av 100 kilo olje kan man f. eks: varme opp en 4-værelses leilighet i en uke ta en biltur t/r Oslo-Trondheim få et 55 m2 vegg-til-vegg-teppe av polyamid skifte halvparten av vannledningene i et hus produsere bæreposer produsere yoghurtbegre produsere engangssprøyter. Illustrasjonsfoto SAMSPILL //

14 Nordsjøens navlestrenger Forsyningsbasene er Nordsjøens logistikksentre, og to av de viktigste ligger i Hordaland. Fra CCB og Mongstadbase går nødvendig utstyr ut til plattformene og riggene som opererer i vårt lukrative nordsjøbasseng. TEKST // Jannecke Plugge SlettestøL - Foto // CCB og statoil På området som gjelder forsyning og logistikk i vår region, har Mongstadbase og Coast Center Base har i årtier vært solide leverandører av service- og forsyningstjenester til petroleumsvirksomheten til havs. Til sammen betjener disse stedene mesteparten av Statoils behov for logistikk til sine rigger og plattformer lokalisert på Tampenfeltet. Coast Center Base Coast Center Base (CCB) er et trafikknutepunkt både for oljevirksomheten, kysttransport og landtransport. Basen har også bygget kompetanse på vedlikehold av rigger. I forhold til det totale norske markedet de siste 3 årene har 6 av 10 rigger gått til CCB. CCB er lokalisert på Ågotnes ved Hjeltefjordbassenget ved innseilingen til Bergen. Selskapet har vært i drift siden 1973 og har bygget opp en betydelig kompetanse innenfor service- og forsyningstjenester, teknisk vedlikehold og havnedrift. Basen omfatter totalt 600 mål, totalt 800 lm kaier, (noen med dybdeforhold inntil 50 m og ingen vektbegrensning), m 2 verkstedsog lagerbygg og m 2 kontorbygg. CCB har en flerbruksterminal med komplette logistikkløsninger. Terminaltilbudet omfatter alle de forskjellige logistikkdisiplinene, hele 800 m dypvannskaier med tilhørende prosjektfasiliteter, og et terminalområde med ro-ro kai. CCB har en stor maskinpark for godshåndtering, samt lagringstilbud både inne og ute. De har også tilrettelagt for tjenester som skipsklarering, tollklarering og spedisjons- og transporttjenester. Som den eneste forsyningsbasen i landet driver CCB også aktivt med riggvedlikehold. Hittil i 2010 har de hatt 7 rigger, og det kommer 3 til før nyttår. Mongstadbase Mongstadbase har etablert seg med et konsept svært få hadde tro på ville la seg realisere. Basen på Mongstad ble startet av noen ildsjeler som aldri gav opp ideen og troen på etableringen av en livskraftig forsyningsbase i Nordhordland. Basen ble etablert i 1984 som forsyningsbase for Norsk Hydro sine aktiviteter på sokkelen. Mongstadbase AS er i dag en del av Frank Mohn konsernet og er med mer enn 200 årsverk en av de største private arbeidsplassene i regionen. Basen har et moderne ISPSgodkjent havneanlegg med kraner, transportutstyr og gode lagerfasiliteter for ute- og 14 SAMSPILL // 0610

15 Forsyningsbasen Coast Center Base (CCB) på Ågotnes. NORGES STØRSTE LANDSDEKKENDE ADVOKATFIRMA Steenstrup Stordrange har betydelig kompetanse på de utfordringer oljeindustrien møter i forhold til kunder, leverandører, arbeidstakere og myndigheter. Vi bistår norske og internasjonale virksomheter innen oljesektoren, særlig service- og leverdørsektoren, men også rettighetshavere på norsk sokkel. Vår kompetanse på dette området omfatter bl.a.: Mongstadbase Foto: Helge Hansen/Statoil innelagring. I dag forsyner basen rundt tjue av Statoils installasjoner. Årlig har basen mer enn 2000 båtanløp og det blir skipet inn/ut mer enn 1 million tonn over kaiene på Mongstad Sør. Mongstadbase er med det landets største forsyningsbase. Aktiviteten er forventet å øke ytterligere og baseområdet er i dag på mer enn 400 mål og ha en total kailengde på 750 meter. Som CCB tilbyr også Mongstadbase sine kunder totale pakkeløsninger innen logistikk og reparasjons-/ modifikasjonsarbeider, og har inngått samarbeid med ledende underleverandører i regionen på en rekke ulike felt. Kontraktsarbeid, forhandlinger og tvisteløsning Corporateoppdrag, M&A Arbeidsrett, HMS Skatte- og avgiftsrett Petroleumsrett Kontakt: advokat Ulf H. Sørdal, Tlf advokat Morten B. Tidemann, Tlf OSLO TØNSBERG STAVANGER BERGEN ÅLESUND TRONDHEIM TROMSØ Bergen_Naeringsrad_91x126_des10versj2.indd :41:48 SAMSPILL //

16 Regional ekspertise Bergensregionen som base Erfaring fra olje og gassbransjen i Nordsjøen gir et utmerket grunnlag for internasjonal satsing og suksess. Etter hvert som leteområder på norsk sokkel avtar, søker stadig flere bedrifter fra regionen suksess i det internasjonale olje- og gassmarkedet. Lokal kompetanse og utviklingsmiljø i regionen er avgjørende. TEKST // martin halvorsen - Foto // H. Valderhaug Bedriftslederne Samspill har vært i kontakt med, trekker fram de erfaringsrike fagmiljøene i olje- og gassklyngen i regionen som nøkkelfaktor for at næringen fortsetter å vokse lokalt tross i at aktiviteten først og fremst øker utenfor norsk sokkel. DOF: Med sterke røtter i hjemmemarkedet Hjemmemarkedet på norsk sokkel har vært den sentrale læringsarena og utgangspunkt for DOF ASAs internasjonale aktivitet, sier konsernsjef Mons Aase. DOF eier og drifter en verdensledende flåte av serviceskip til både offshore- og subseatjenester. Krav til velutviklede tekniske løsninger som skal kunne fungere under svært tøffe værforhold i Nordsjøen har gjort oss godt rustet til å seile ut på verdensmarkedet, fortsetter Aase. Den internasjonale satsingen har skjedd gradvis i takt med økende etterspørsel internasjonalt etter nordsjøtonnasje. Først de ti siste årene har det åpnet seg et verdensmarked for oss, sier Aase, som innrømmer at det har vært tyngre å entre dette markedet enn forventet. I dag satser selskapet blant annet videre i Houston (US), Brasil, Australia og Angola. Ikke fare for å miste lokalt fotfeste 60 % av DOF s framtidige kontraktsverdi ligger i Brasil. Til tross for økende internasjonal aktivitet er ikke DOFs konsernsjef redd for at selskapet skal miste den lokale tilhørigheten til regionen. Markedet på norsk sokkel er fremdeles svært viktig for oss. Det er her vi finner mye av kjernekompetansen innenfor olje- og gasssektoren, og selv om vi er nærmest alene om å levere tjenestene vi gjør i vår region, er fagmiljøene for eksempel med bedriftene på Sandsli, viktige for vår utvikling. Vi skulle imidlertid sett et større miljø med operative selskaper på subsea-arenaen i bergensregionen slik det er tilfelle i Stavanger, understreker Aase. FMC: Lokal og global vekst henger sammen På Ågotnes ligger den største ettermarkedsavdelingen for FMC Technologies. FMC er en verdensledende systemleverandør av subsea-systemer for produksjon av olje og gass via undervanns produksjonsanlegg. Vi mottar alle leveranser fra Kongsberg, har ansvaret for installasjon, mobilisering, vedlikehold og vi opererer fra Ågotnes, sier Ingmar Westervik, operation manager Norway i FMC Technologies. Generell høy norsk kompetanse kompenserer for kostnadsnivået i Norge, og regionens kompetanse brukes i hele FMC sitt internasjonale nettverk. Anskaffelse av utstyr til våre operasjoner i utlandet skjer lokalt. Når FMC vokser ute, er det positivt for lokal leverandørindustri, fortsetter han. Vi har nå investert i nye lokaler, vil rekruttere mange nye medarbeidere, og har derfor ingen planer om å flytte på oss, sier Westervik. 16 SAMSPILL // 0610

17 Skandi Santos fra DOF på oppdrag for Petrobas. Krevende utenlandsoppdrag Det er utfordrende å operere utenlands, medgir Westervik, og viser til at alle nye oppdrag fører med seg ukjente settinger bedriften må håndtere. Ofte er det tale om remote operations hvor FMC ikke har egen base. Mangel på infrastruktur og krav til local content i aktivitetene trekkes frem som spesielt utfordrende når bedriften skal entre et nytt marked. Vi har nå vært lenge i nordområdene for å posisjonere oss. FMC driver blant annet med leteboring i Sakhalin i Russland. Vi har også fått en kontrakt i Russland på leveranse av juletrær (økenavn på installasjonene på havbunnen). Dette er en strategisk viktig kontrakt for FMC, som gir oss en gylden mulighet til å vise at man duger overfor russerne, avslutter Westervik. ClampOn: Internasjonalt fokus fra dag 1 Vi har egentlig aldri hatt en lokal satsing. Vi har tenkt at markedet vårt er internasjonalt uansett, så dermed har vi hatt et internasjonalt fokus fra dag 1, sier administrerende direktør i ClampOn AS, Dag A. Aldal. ClampOn utvikler og produserer instrumenter for måling av væske-, gass- og partikkelstrømmer oppstrøms fra reservoaret og frem til foredlingsanlegg. Selskapet leverer også instrumentering for korrosjonsovervåking av rørledninger oppstrøms frem til foredlingsanlegg, samt måletjenester direkte knyttet til petroleumsprodukter etter foredlingsanlegg. Hjemmemarkedet har fremmet utviklingen ClampOn fikk sin første kontrakt på levering av utstyr til UK, før det noensinne ble landet kontrakter på norsk sokkel. Vi hadde håpet på mer drahjelp av hjemmemarkedet i oppstarten, innrømmer Aldal. Til tross for at hjemmemarkedet ikke har vært en sentral faktor for ClampOns suksess, medgir Aldal at det har hatt en generell betydning for bedriften. Hjemmemarkedet har vært med på å forme vårt industrielle mangfold og utvikling, samt forholdet til leverandørindustri, sier Aldal. Det er nødvendig å ha et relevant miljø rundt seg, også i nærmiljøet, sier Aldal, selv om bedriften ikke er markedsmessig sterkt knyttet til hjemmemarkedet. Klenger seg på tre klynger ClampOn forholder seg til både oljemiljøet (SPE), Subseamiljøet(NCE) og instrumenteringsmiljøet i bergensregionen. Aldal understreker viktigheten av et godt samspill mellom utdanningsinstitusjoner, selskaper og forskningssentre for å skape gode utviklingsmiljø også for mindre virksomheter. For oss er det også viktig at vi møter konkurrerende virksomheter på det lokale markedet som er med på å skjerpe vår egen innsats, sier Aldal. SAMSPILL //

18 Regional ekspertise I 2011 regner adm. dir. Geir Arne Veglo med å runde 100 ansatte. Så langt i år er bemanningen økt fra Styrer mot 100 ansatte i 2011 Korrosjonsjegerne fra Austevoll Oljeselskapene Shell og Exxon Mobil hadde store problemer med korrosjon på rigger og røranlegg i Mexicogulfen. Løsningen fant de hos Austevoll-selskapet Pinovo som har utviklet en helt ny teknologi for sandblåsing. Nå skyter selskapet fart. Fra nye lokaler på Midttun utenfor Bergen skal jakten på korroderte overflater intensiveres. TEKST // Mette mæhle - foto // Martin halvorsen Vi har introdusert en revolusjonerende teknologi i et etablert marked, forteller administrerende direktør Geir Arne Veglo. Fokus har primært vært på offshore og prosessindustri, men også innenfor shipping representerer teknologien store besparelser og miljøfordeler. Dette er et helt lukket system med integrert avfallshåndtering der rust og malingsavfall sorteres ut og fylles i egne sekker, forteller Veglo. Systemet krever vesentlig mindre blåsesand, og sanden kan gjenbrukes mellom 25 og 35 ganger. Metoden er støvfri, støyfri og krever ikke opprydding i etterkant. Derfor kan arbeidet utføres hvor som helst selv på fartøyer mens de er i operasjon. I tillegg får operatørene en langt bedre arbeidsdag med mindre belastninger, legger han til. Ekstra kred ved å være norsk Hovedmålgruppen for Pinovo er de store kontraktørene som har ansvar for de store offshore-vedlikeholdsprosjektene. Vi har nådd gjennom med vårt budskap til store kontraktører som for eksempel Kaefer, BIS, StS og Beerenberg. Disse er viktige samarbeidspartnere for oss, forteller Veglo. Men markedet omfatter alle som sliter med rust og korrosjon. Han mener det er mange fordeler ved å utvikle og drive en slik virksomhet fra Vestlandet. Vi er tett på olje- og gassmiljøet her. Leverandørmiljøet er bredt, og for oss har det vært en klar fordel å ha et godt nettverk av lokale underleverandører. Å være norsk gir uten tvil en ekstra kredibilitet når det gjelder teknologiutvikling det ser man tydelig på de store internasjonale messene, påpeker Veglo som har registrert en tydelig strøm av interessenter som søker mot de norske messestandene. Han har heller ingen ting å si på den vestlandske investeringsviljen. Vi finansierte selskapet midt under finanskrisen, og var veldig spent på hvordan det skulle gå. Men første emisjon var raskt fulltegnet av lokale, sterke investorer. Også den neste planlagte emisjon ble fulltegnet. Vi hadde dialog med Connect Vest i en tidlig fase, og har hatt stor nytte av presentasjonene vi har holdt der, sier Veglo og viser stolt frem utmerkelser fra Connect Vest for Beste bedriftspresentasjon og Beste Forretningskonsept. Satser internasjonalt Selskapet er fortsatt i en tidlig vekstfase. I løpet av 2010 er antall ansatte økt fra 6 til 26. Det ble fort nødvendig å finne nye lokaler. Anlegget på Midttun er godt tilrettelagt for å drive opplæring og kursing i bruk av utstyret. Pinovos teknologi har allerede vært i bruk på flere av Statoils plattformer: Norne, Brage, Troll og Njord B. Videre planlegges et prosjekt på Conoco Philips felt, Ekofisk. Likevel er det i utlandet Pinovo har hatt størst suksess. Utemarkedet blir også viktig i tiden fremover. Klimamessig har vi jo noen ulemper her i nord, medgir Veglo. Aktiviteten i vinterhalvåret blir mer begrenset på grunn av kulden. Derfor må vi også orientere oss mot varmere strøk der vi i større grad kan drive helårsdrift. Den nyrekrutterte ledergruppen i Pinovo har definitivt rettet blikket mot verden. Et kontor i Houston er allerede etablert. Nå står etablering i Singapore for døren. FAKTA // Pinovo Etablert i 2008 innen Dalseide Shipping Services AS 26 ansatte Har utviklet ny teknologi for sandblåsing av industrielle overflater Løsningen er tatt i bruk bla. av Exxon, Shell og Statoil Kontoradresse Bekkjarvik, Midttun og Houston Etablerer kontor i Singapore i SAMSPILL // 0610

19 lufthansa.com Networking Et produkt fra Lufthansa. Med over 200 destinasjoner verden over er du alltid der dine forretninger gjøres. Vi fl yr deg dit jobben din fører deg, uansett hvor det er. Smidige for bindelser og høy punktlighet gjør at nettverket ditt kan fungere like godt som vårt. Kontakt ditt reisebyrå eller besøk lufthansa.com for mer informasjon.

20 Regional ekspertise Fra AV til IT Innføringen av integrerte operasjoner i oljebransjen flytter flere og flere prosesser på land, og med eksperter online døgnet rundt. Den med best kunnskap deltar i beslutningsprosessen uavhengig av fysisk lokasjon. Og ny teknologisk løsning gjør AV til IT innen integrerte operasjoner og forenkler bruken. TEKST - foto // Atle kvamme Fra videokonferanse til deling av informasjon Den nye teknologien for implementering av arbeidsprosesser har også gitt videokonferanse en ny dimensjon, forteller adm.dir Jan-Erik Nordtvedt i Epsis i Bergen. Tidligere var hensikten at de ulike aktørene skulle se hverandre når de snakket sammen. Nå er innhenting og deling av informasjon for beslutnings-støtte det viktigste. Delt informasjon med alle involverte gir økt beslutnings-kvalitet og bedre sikkerhet i operasjonene. Sanntidsdata I oljeselskap og hos leverandører er det store skjermflater som preger konferanserommene. Det er tilgangen på sanntidsdata fra et felt, video fra en arbeidsoperasjon, tilgjengelige dokumenter, applikasjoner og eksperter som online kan diskutere og kvalitetssikre prosessen som er viktig. Dette gjør det mulig å sammenligne erfaringer fra tilsvarende problemstillinger og heve kvaliteten i beslutningene. Vi ser at dette allerede har skapt store endringer i samhandlingen land og plattform og mellom leverandør og oljeselskap. Nå kan ekspertene sitte på land i Norge, Houston eller hvor som helst og overvåke at operasjonene de er involvert i går slik de skal. Ved problem kan man få eksperthjelp der og da slik at man kan være hands-on hele tiden, sier Nordtvedt. Fra AV til IT som Vizrt ble kjent for De nye løsningene innebærer at vi har fått audiovisuell informasjon på en digital plattform. Dette letter videre utrulling. Vi kan nå bygge møterom uten bruk av kostnadskrevende AV-systemer. Vi gjør box replacement der vi styrer møterommet fra en komplett PC-basert plattform, sier finansdirektør Knut Kvalheim. Det er akkurat det samme som Vizrt gjorde med å sette programlederen inn i et virtuelt studio. Det er oljebransjen som har vært først ute med teknologien siden det medfører at man ofte slipper å dra ut på plattformen for å løse et problem. Nå er løsningene blitt så rimelige at alle kan bruke dem, og øvrige næringer bør ta lærdom av det som nå skjer i oljebransjen, avslutter Knut Kvalheim hos Epsis. Knut Kvalheim og Jan-Erik Nordtvedt utvikler nye komunikasjonsplattformer for oljeindustrien - og annen industri. Under: Samhandlingsarenaer. Illustrasjon: Epsis FAKTA // Integrerte Operasjoner I olje -og gassindustrien er Integrerte Operasjoner (IO) et samlebegrep for nye driftsformer, arbeidsprosesser og metoder som blir gjort mulig ved å ta i bruk nyvinninger innen IKT. Et hovedfokus har vært bruken av samhandlingsrom, som er kontinuerlige videokonferanser mellom land og offshore plattform og høyhastighets forbindelse for deling av data. Dette gjør det mulig å flytte flere arbeidsoppgaver fra plattformen til kontorer på land. Bruken av samhandlingsrom tvinger fram nye arbeidsprosesser der tverrfaglige team jobber sammen og der man også kan integrere underleverandører og samarbeidspartnere. På denne måten kan færre jobbe offshore. Oljeindustriens landsforening har beregnet at 300 milliarder kroner kan spares inn på norsk sokkel ved bruk av integrerte operasjoner Kilde: Wikipedia 20 SAMSPILL // 0610

Økologi Bunnhabitater. Helse. Hav. Fiskedata Arter. Klima. Fangst. Oseanografi Forurensning. Teknologi. FiskSkalldyr. Infrastruktur.

Økologi Bunnhabitater. Helse. Hav. Fiskedata Arter. Klima. Fangst. Oseanografi Forurensning. Teknologi. FiskSkalldyr. Infrastruktur. Bergen næringsråd // nr. 2 // 2010 Lodde Rådgivning Olje Hval Biomarint Atmosfære Varme Lakselus Næring Dyphavsarter Fiskeegg Strøm Saltholdighet Gyteområde Vannstand Hummer Sjømat Torsk Toktprogram Vandring

Detaljer

Mollier: Ledende HVAC-leverandør i vekst worldwide

Mollier: Ledende HVAC-leverandør i vekst worldwide T E M A : O l j e / O f f s h o r e / E n e r g i Nr 8 / 2010 Mollier: Ledende HVAC-leverandør i vekst worldwide Selskapet er en total leverandør innen HVAC og Elektro Instrument til oljeinstallasjonene

Detaljer

Maritim verdiskaping i Bergensregionen

Maritim verdiskaping i Bergensregionen Maritim verdiskaping i Bergensregionen Den industrielle shippinghovedstaden MENON-PUBLIKASJON NR. 2/2013 Januar 2013 av Christian Svane Mellbye & Erik W Jakobsen Innhold Forord... 2 1. Innledning og sammendrag...

Detaljer

Klare til kamp. Valg 2011 TEMA: Side 6-7 BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 3 // 2011. Byrådslederduellen - vil fjerne fylkeskommunene - valgbarometer

Klare til kamp. Valg 2011 TEMA: Side 6-7 BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 3 // 2011. Byrådslederduellen - vil fjerne fylkeskommunene - valgbarometer BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 3 // TEMA: Klare til kamp Side 6-7 Byrådslederduellen - vil fjerne fylkeskommunene - valgbarometer www.bergen-chamber.no MARIT WARNCKE HAR ORDET Dagens bystyre: ets kvaler Uavhengige

Detaljer

Trønderne lykkes med å kommersialisere

Trønderne lykkes med å kommersialisere ANNONSEBILAG TIL ADRESSEAVISEN Nr 6-2006 VEKST I Midt-Norge Det trønderske næringsliv er mangfoldig og i vekst. I denne utgaven av Bedriftprofilen setter vi søkelyset på 28 fremgangsrike virksomheter innenfor

Detaljer

info Tema: Samfunnsansvar NR.5 2008 www.bergen-chamber.no -Typisk norsk å stå i ro gir lojale medarbeidere Støtte til lokalt kulturliv

info Tema: Samfunnsansvar NR.5 2008 www.bergen-chamber.no -Typisk norsk å stå i ro gir lojale medarbeidere Støtte til lokalt kulturliv info www.bergen-chamber.no Tema: Samfunnsansvar 05 NR.5 2008 Støtte til lokalt kulturliv Begrenset ansvar Kontantprinsippet -Typisk norsk å stå i ro gir lojale medarbeidere en saga blott hindrer veibygging

Detaljer

Norge som vertskap For et attraktivt næringsliv

Norge som vertskap For et attraktivt næringsliv Norge som vertskap For et attraktivt næringsliv Side 3 Leder Innhold Hva er kjernen i norsk vertskapsattraktivitet? 03 Leder Bjørn Arne Skogstad, programansvarlig for NCE Hvorfor har Kongsberg Automotive

Detaljer

DET NORSKE OLJEEVENTYRET. - og det er her vi er virkelig gode. www.subseavalley.com

DET NORSKE OLJEEVENTYRET. - og det er her vi er virkelig gode. www.subseavalley.com Et annonsebilag utgitt av Subsea Valley. Distribuert med Dagens Næringsliv i mars 2015 og på Subsea Valley Conference 2015 DET NORSKE OLJEEVENTYRET HAR NÅDD BUNNEN - og det er her vi er virkelig gode.

Detaljer

Asker Næringsråd. Næringskommunen Asker - i «tøffelavstand» til verdensmarkedet!

Asker Næringsråd. Næringskommunen Asker - i «tøffelavstand» til verdensmarkedet! Asker Næringsråd Næringskommunen Asker - i «tøffelavstand» til verdensmarkedet! 2 LEDER / ASKER NÆRINGSRÅD 3 Innhold Store muligheter i Asker! Store muligheter i Asker 3 Det handler om å fange vinden 5

Detaljer

Med fokus på sikkerhet. Aktuell. En bedrift for miljøet. Full kontroll i betongbransjen

Med fokus på sikkerhet. Aktuell. En bedrift for miljøet. Full kontroll i betongbransjen Nr. 1 Mars 2011 2. årgang Avis for Rogaland og Hordaland Med fokus på sikkerhet På Skattøra syv kilometer nord for Tromsø sentrum har Tromsø Maritime Skole Havarivernsenteret, drevet opplæring innen sikkerhet

Detaljer

Global industri med regional betydning

Global industri med regional betydning Global industri med regional betydning Samfunnsrapport OLF Oljeindustriens Landsforening OLF er interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for oljeselskaper og leverandørbedrifter knyttet til utforsking og

Detaljer

Konjunkturrapport NORSK INDUSTRI 2015

Konjunkturrapport NORSK INDUSTRI 2015 Konjunkturrapport NORSK INDUSTRI 2015 2015 Arbeidet med rapporten ble avsluttet 30. januar 2015. Forsidefoto: istockphoto.com Utforming: Malstrøm AS Trykk: BK Grafisk, Sandefjord Konjunkturrapport 2015

Detaljer

har hentet kapital i utlandet. TEMA: Trondheimsbedrifter som Kjersti Lunden Nilsen om næring på Svartlamoen Frode Mastad om robotisering

har hentet kapital i utlandet. TEMA: Trondheimsbedrifter som Kjersti Lunden Nilsen om næring på Svartlamoen Frode Mastad om robotisering 4 07 i Kjersti Lunden Nilsen om næring på Svartlamoen Frode Mastad om robotisering Trond B. Brekke i Bernhd Brekke AS TEMA: Trondheimsbedrifter som har hentet kapital i utlandet. Møteplassen LEDER FOTO:

Detaljer

BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 6 // 2012. transport. // TEma. Løser problemene det offentlige ikke klarer. fremste drivkraft. www.bergen-chamber.

BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 6 // 2012. transport. // TEma. Løser problemene det offentlige ikke klarer. fremste drivkraft. www.bergen-chamber. BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 6 // 2012 // TEma transport Løser problemene det offentlige ikke klarer Vellykket 16. november Bybanen er Bergens fremste drivkraft www.bergen-chamber.no // TEma Løser problemene

Detaljer

7TIPS SOM GJØR DIN BEDRIFT MER EFFEKTIV

7TIPS SOM GJØR DIN BEDRIFT MER EFFEKTIV DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Verdiskaping Slik blir din bedrift en vinner etter oljealderen Karrière Ta utdanningen du egentlig ikke har råd til Nr. 4/Okt. 09 AUTOMATISERING 7TIPS SOM

Detaljer

Lagspiller Vi skal styre risiko. Vårt arbeidsmiljø skal være fullt forsvarlig. Slik får vi gjennomført jobben med for den enkelte og våre omgivelser.

Lagspiller Vi skal styre risiko. Vårt arbeidsmiljø skal være fullt forsvarlig. Slik får vi gjennomført jobben med for den enkelte og våre omgivelser. Coast Center Base NR 2 - Årgang 17 DESEMBER 2009 CCB TILRETTELEGGER FOR FREMTIDEN 3 6 SATSER på kompetanse SATSER på vindkraft Sikkerhetsbevisst Handlekraftig Lagspiller Vi skal styre risiko. Kloke beslutninger

Detaljer

Kjedenes redning i markedsføringsarbeidet

Kjedenes redning i markedsføringsarbeidet Nr 1-2006 T4M AS: Enhetlig profil over hele linja Kjedenes redning i markedsføringsarbeidet De fleste virksomheter må i dag sikre kostnadseffektiv drift i alle ledd, og har ikke anledning til å bruke mer

Detaljer

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management Erfarne konsulenter innen Risk Management DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES VÅR DIGITALE VERSJON PÅ WWW.RISKMANAGEMENTNORGE.NO RISK MANAGEMENT JUNI 2014 Økonomi - Software - Olje - Utdanning

Detaljer

HMS i HD format. Aktuell. Widerøe vokser. Lys fremtid for intelligent industri. Norsk industri må våkne! Vi har mye å fare med, og ITSdirektivet

HMS i HD format. Aktuell. Widerøe vokser. Lys fremtid for intelligent industri. Norsk industri må våkne! Vi har mye å fare med, og ITSdirektivet Nr. 2 Juni 2011 2. årgang Magasin for Rogaland og Hordaland HMS i HD format Side 16 Widerøe vokser 1350 ansatte i Widerøe trives godt med at de ikke er størst. Vi er dyktige til å tilpasse oss ulike situasjoner

Detaljer

Midt-norsk opptur. Suksesshistorier fra trøndersk næringsliv: INNHOLD:

Midt-norsk opptur. Suksesshistorier fra trøndersk næringsliv: INNHOLD: Nr 6-2004 INNHOLD: Suksesshistorier fra trøndersk næringsliv: Midt-norsk opptur Radar Consulting............... 2 DI Systemer..................... 3 Myklebust....................... 4 Nidit.............................

Detaljer

midtpunkt1/15 Tema: Entreprenørskap Møt nysjefen i EMGS Rigger SIS for fremtiden

midtpunkt1/15 Tema: Entreprenørskap Møt nysjefen i EMGS Rigger SIS for fremtiden midtpunkt1/15 Tema: Entreprenørskap Møt nysjefen i EMGS Rigger SIS for fremtiden Innhold Hvordan skape flere levedyktige bedrifter?... 4 Snakker ikke godt nok sammen... 5 Børs i Storsalen... 8 Gründere

Detaljer

annonsebilag fra nho

annonsebilag fra nho annonsebilag fra nho I intro I Hva velger du? Av NHOs adm. direktør Kristin Skogen Lund For samfunnet handler et stortingsvalg om felles prioriteringer og felles oppgaver. For enkeltmennesket handler valget

Detaljer

Nyboligmarkedet på veg opp Side 12

Nyboligmarkedet på veg opp Side 12 Nr. 2-2014 - 97. årgang Nyboligmarkedet på veg opp Side 12 Nyfusjonert sparebank med klare ambisjoner N R. 2 2 0 1 4 1 Side 6 N Y H E T E R Andenæs og Haugan overtar i Sparebank foreningen og Finans Norge

Detaljer

info Knyttet viktige bånd til Kina NR.2 2008 www.bergen-chamber.no side 4 6 Rafto-leder utfordrer leder DnV i Kina Jobber for Sammen for fergefri

info Knyttet viktige bånd til Kina NR.2 2008 www.bergen-chamber.no side 4 6 Rafto-leder utfordrer leder DnV i Kina Jobber for Sammen for fergefri info www.bergen-chamber.no Knyttet viktige bånd til Kina side 4 6 02 NR.2 2008 Bergenseren som Jobber for Sammen for fergefri Rafto-leder utfordrer leder DnV i Kina Bergen Rock City Kyststamvei næringslivet

Detaljer

Verdier må skapes før de deles

Verdier må skapes før de deles Verdier må skapes før de deles Samfunnsrapport OLF Oljeindustriens Landsforening OLF er interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for oljeselskaper og leverandørbedrifter på norsk kontinentalsokkel. 2 Samfunnsrapport

Detaljer

Konkurransekraft gjennom kunnskap. Bli inspirert av havbruksnæringen

Konkurransekraft gjennom kunnskap. Bli inspirert av havbruksnæringen Konkurransekraft gjennom kunnskap Bli inspirert av havbruksnæringen BILAG TIL INDEKS NORDLAND 2008 Forord Indeks Nordland 2008 setter fokus på forskning og utvikling (FoU) i næringslivet i Nordland. Tilgangen

Detaljer

INFO. helsen. løs. www.bergen-chamber.no. Side 3 5. Fra visjon til handling i BS2020. Teaterentreprenøren klar for Bikubesong

INFO. helsen. løs. www.bergen-chamber.no. Side 3 5. Fra visjon til handling i BS2020. Teaterentreprenøren klar for Bikubesong INFO 1 Nr. 2006 www.bergen-chamber.no På helsen løs Side 3 5 La Bergen Skinne Fra visjon til handling i BS2020 Teaterentreprenøren klar for Bikubesong Bergen skal skinne Statoils førstedame i Bergen s

Detaljer

Konjunkturbarometeret i stikkord:

Konjunkturbarometeret i stikkord: Konjunkturbarometeret i stikkord: UTFLATING/NEDGANG I ETTERSPØRSEL FRA NORSK SOKKEL GJØR AT ØKONOMIEN I ROGALAND FLATER UT PÅ ET HØYT AKTIVITETSNIVÅ; 96 % AV VIRKSOMHETENE MELDER OM UENDRET ELLER BEDRET

Detaljer

Konjunkturbarometeret for Rogaland

Konjunkturbarometeret for Rogaland konjunkturbarometeret for rogaland er utarbeidet av asplan viak og utgitt av sparebank 1 SR-Bank, NAV ROGALAND, nho rogaland, rogaland fylkeskommune, stavanger-regionen næringsutvikling, innovasjon norge

Detaljer

PERSPEKTIVER. Hva sjakk har til felles med business. Om USAs import hadde vært på sitt tradisjonelle, ville oljeprisen ligget nærmere 125 dollar.

PERSPEKTIVER. Hva sjakk har til felles med business. Om USAs import hadde vært på sitt tradisjonelle, ville oljeprisen ligget nærmere 125 dollar. PERSPEKTIVER Nyhetsmagasin fra KPMG Utgave 2 Oktober 2014 Thina Saltvedt og Julie Berg snakker om olje: Om USAs import hadde vært på sitt tradisjonelle, ville oljeprisen ligget nærmere 125 dollar. Sikkerhetsblemmene

Detaljer