KNARVIK KYRKJE AAR ARKITEKTURENS TEORI OG HISTORIE (ATH) C VÅREN 2015, RENI-HELEN FOSSE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KNARVIK KYRKJE AAR4460 - ARKITEKTURENS TEORI OG HISTORIE (ATH) C VÅREN 2015, RENI-HELEN FOSSE"

Transkript

1 KNARVIK KYRKJE AAR ARKITEKTURENS TEORI OG HISTORIE (ATH) C VÅREN 2015, RENI-HELEN FOSSE

2

3 KNARVIK KYRKJE AAR ARKITEKTURENS TEORI OG HISTORIE (ATH) C VÅREN 2015, RENI-HELEN FOSSE EN REGISTRERING OG VURDERING AV KNARVIK KYRKJE

4 FORORD Nye Knarvik kyrkje ble et naturlig valg for meg. Jeg kommer selv fra nærområdet og har fulgt debatten og prosessen rundt å reise en ny kirke i Knarvik. Byggets rene linjer, dets komplekse men samtidig enkle formspråk og behagelige plassering i terrenget fasinerer meg. Jeg ønsker å vite mer om, og forstå hvordan både byggherre og arkitekt har gått frem ved utviklingen av denne. Jeg synes det er spennende, og blir oppriktig glad for, at et lite sted som Knarvik har turt å satse på et så moderne kirkebygg. Kirken skiller seg ut fra resten av bebyggelsen i området og kommer garantert til å bli et signalbygg som setter Knarvik på kartet. Reni-Helen Fosse NTNU, Trondheim jan.-feb

5 04 FORORD 06 SITUASJON 07 PROSJEKTOPPLYSNINGER INNHOLDSFORTEGNELSE AAR ARKITEKTURENS TEORI OG HISTORIE (ATH) C 1 2 BAKGRUNN VEIEN DIT ARKITEKTKONKURRANSE PROSJEKTET DESIGNPROSESS BYGGEPROSESS FERDIG KIRKE 3 VURDERING VURDERNG KILDELISTE

6 SITUASJON Lindås kommune Knarvik Knarvik kyrkje ligger i tettstedet Knarvik i Lindås kommune, nord i Hordaland. Den er sentralt plassert på Kvernhushaugane, like ved Knarvik Senter og Nordhordlandshallen. Knarvik ungdomsskole, samt Knarvik Sjukeheim, ligger også like ved. Det har lenge vært et ønske om en ny kirke i Knarvik, da tettstedet ikke tidligerer har hatt sin egen kirke, men kun et mindre misjonshus. Også en befolkningsvekst de siste årene har ført til et økende behov for et nytt kirkebygg. 6 Hordaland fylke I tillegg til sitt religiøse program, skal også kirken legge til rette for ulike kulturelle og sosiale aktiviteter og være en møteplass for menneskene i nærområdet.

7 PROSJEKTOPPLYSNINGER Byggets navn: Knarvik kyrkje Adresse: Kvernhushaugane Isdalstø Byggherre: Lindås kyrkjelege fellesråd Prosjektleder: Stian Raunehaug v/7fjell Entrepenør AS Byggeleder: Ørjan Mongstad Myhr v/rambøll Leder for byggekomite, Knarvik kyrkje: Helge Tangen Konsulenter: Rambøll Norge, Haugland VVS, Sønnico AS (elektro), R.Torgeirsen AS, (ventilasjon), AK Mekaniske AS, (stål) Arkitekt: Reiulf Ramsatd Arkitekter Entrepenør: Walde Gruppen/7fjell Entrepenør AS Akkustisk rådgiver: Sonicon Liturgiske møbler: Reiulf Ramstad Arkitkter Altertavle: Tor Lindrupsen Alterutstyr: Liv Ingunn Sundal Konkurranseår: 2010 Byggestart: november 2012 Ferdigstillelse: november 2014 Byggekostnader: 74 millioner kroner Areal: 2250 kvm Bredde: 22.5 m Lengde: 42 m Høyde: 25.3 m Priser: Nominert til Mies van der Rhoe Award

8 8

9

10 VEIEN DIT Historien til Knarvik kyrkje kan spores helt tilbake til 1965 da Knarvik ble pekt ut som regionhovedstad i Nordhordland. Allerede da ble det i reguleringsplanen satt av areal til en ny kirke på Knarvikhøgden, eller Juvikvarden som området blir kalt i dag. Det ferske tettstedet hadde tre år tidligere startet opp Knarvik barneskole, og utover på 60- og 70-tallet skøt utbygging av både boliger og handles- og næringsbygg fart. Knarvik fikk yrkesskole, gymas, rådhus, sykehjem og kjøpesenter og tettstedet som regionalt og kommunalt senter begynte for alvor å ta form ble det startet opp gudstjenester i Knarvik, men på grunn av manglende lokaler ble disse avholdt bl.a. i gymnastikksalen på gymaset. Ikke før i 1987 fikk Knarvik et eget gudstjenestelokale, da Knarvik Misjonshus ble ferdigstilt og vigslet til kirkelig bruk. Fortsatt benyttet en likevell kirken i nabobygden Alversund til større sermonielle anledninger som bryllup og konfirmasjon. Ettersom utbyggingen i Knarvik stadig økte utover på 80-tallet, vokste også ønsket om en egen kirke. Flere komiteer for utarbeiding av en ny kirke ble dannet, og i 1993 tok daverende kirkekomite initiativ til å synliggjøre det som kunne bli nye Knarvik kyrkje. For pengene kommiteen hadde mottat som gave fra et dødsbo engasjerte de Peder Ristesund, arkitekt for den da nylig bygde kirken i Norheimsund, til å tege ut skisser til bygget. Han designet en mektig stenkirke og hans illustrasjoner ble mye brukt i debatten om den nye kriken. Det ble særlig diskusjoner om hvor dette nye bygget skulle plasserers. I 2002 ble Langheiane foreslått som mulig tomt, men dette ble dårlig mottatt både av lokalbefolkningen og bispedømmet. Ikke før 19. september 2009 ble det endelig fastslått at nye Knavik kyrkje skulle ligge på Kvernhushaugane, like ved Norhordlanshallen og Knarvik senter (Clausen Å. 2009). Ved en storsatsing som denne, oppstod det natulig nok også en debatt blandt innbyggerne i kommunen. Det var ikke alle som var positive til et nytt kirkebygg i Knarvik. Noen mente det var lite gjennomtenkt å bruke så store pengesummer på kommunens nå 11. kirke, i stede for å prioritere sykehjem og skolesystem. Blandt ikke-kristne var det også misnøye over at ikke et livsynsnøytralt seremonirom ble prioritert (Gran E. 2006). Til tross for en del motstand og en lang og omfattelig prosess, stod nye Knarvik kyrkje fredig reist november 2014, nesten 50 år etter at de første planene så dagens lys. 10

11 KNARVIK SENTER KNARVIK UNGDOMSSKULE NORDHORDLANDSHALLEN KNARVIK KYRKJE Knarvik. Foro: Studio Nordhordland Knarvik Misjonshus. Foto: Knarvik Misjonshus 11

12 ARKITEKTKONKURRANSEN UTLYSNING OG PROGRAMKRAV I 2009 utlyste Knavik kirkelige fellesråd sammen med Rambøll Norge en prekvalifisering til en plan- og designkonkurranse med begrenset deltakelse. Dette innebar at kun prekvaifiserte arkitekter, utvalgt av oppdragsgiver, fikk delta i konkurransen. Etter vurdeing av 15 ulike kontorer, ble til slutt de fem utvalgte Link Signatur AS, Siv.ark. Arne Åmland/SMS arkitekter, Brandberg-Dahls Arkitekter AS, Treje Grønmo Arkitekter AS og Reiulf Ramstad Arkitekter. Det var viktig for kommunen at dette ble en krike som var sentralt plassert i Knarvik og hadde muligheter for 7-dagers åpningstid med lavterskel-aktivitetstilbud for alle aldrer. Det skulle være et åpent og utadvendt bygg som gjorde det lett for lokalbefolkningen å stikke innom. I konkurranseporgrammet fremgikk følgene overordnede programkrav: 1. Ei kyrkje lokalisert i eller knytt til Knarvik senter. Kyrkja skal eksistere og fungere i eit levande sentrum i bygde byen Knarvik. Den skal vere eitt av mange (nært døgnopne) senterfunksjonar som innbyggjarane både planlagd men og impulsivt skal kunne gjere seg nytte av. Kyrkja skal balansere integrasjonen i senteret med det å vere eit tydeleg identifiserbart kyrkjebygg med mangearta funksjonar dagar-i-veka-kyrkje prega av lave tersklar fysisk og sosialt. Kyrkja vil vere i bruk alle 7 dagane i veka og bruken/aktivi tetane alle 7 dagane er avgjerande for kyrkjas identitet og oppdrag dette skal reflekterast i utforming og prioriteringar av areal og funksjonar i kyrkja. Den skal ha universell utforming og leggje vekt på openheit og toleranse i møte med innbyggja rane. 3. Ein oase med utfolding og verdigheit. Kyrkja skal framstå som ein vasspost/oase for menneske i ulike livssituasjonar og fasar. Utforminga av kyrkja skal både reflektere respekten for det heilage og trongen for allsidige funksjonar/aktivitetar i kyrkja. 12

13 4. Ei tydeleg kyrkje både inne og utvendig Programkravet understrekar respekten for den ålmenne opp fatninga av korleis ei kyrkje ser ut. Det same gjeld utforminga av kyrkjerommet. Aktivitetsdelen av kyrkja skal primært vere funksjonell i forhold til omtalte aktivitetar. 5. Kyrkjemusikalsk rom. Kyrkja skal i si totale utforming reflektere musikk og song som bærande element i det å innby og ta vare på menneska som gjerne vil nytte kyrkja for fellesskap og utfalding. Kyrkjerommet skal leggjast til rette for særleg gode lydtilhøve for variert ut øving av song og musikk. Aktivitetsdelen det same med stor grad av openheit for ulike song og musikkformer/uttrykk. (Clausen Å. 2009) Arealskisse, Programnotat Knarvik kyrkje. 13

14 JURYEN OG VINNERUTKASTET Den 16. mars 2010 ble de fem utvalgte forslagene; Arena, Bro, Kyrkjelyd-Bru-Gud, Te Deum og Knarvik kyrkje levert og videre vurdert av en jury. Juryen bestod av Helge Tangen juryformann og leder for kirkens byggekommite, Solveig Seim Johansen, Finn Bårdsen kirkebyggkonsulent, sivilarkitekt Tomas Brekke og sivilarkitekt Over Morten Berge. Det var seks evalueringskriterier juryen ønsket å se bearbeidet i forslagene: - Arkitektur og innpassing på tomt og område - Oppfylling av romprogram og funksjonelle krav - Arealeffektivitet - Vurdering av teknisk/økonomiske løsninger - Vudering av energi og miljømessige løsninger - Akustikk En drøy måned senere, 22. april 2010, ble juryeringen avsluttet og arkitektkontret Reiulf Ramstad Arkitekter med utkastet Knarvik kyrkje ble kåret som vinner av konkurransen. I sin vurdering skrev blandt annet juryen at Det er juryens enstemmige oppfatning at utkastet KNARVIK KYRKJE er det som best svarer på oppdragsgiver sitt program innenfor de ulike evalueringskriteriene. Forslaget ble belønnet for dets nytenkende form og materialbruk, en arkitektur med flott oppslag som signaliserte en kirke og en tydelig planløsning (Rambøll 2, 2010). Juryen mente i midlertid at prosjektet hadde utviklingspotensiale. Plasseringen av bygget kunne vært justert noe, da tilknytningen til torget og sentrum ikke er ivaretatt godt nok (Rambøll 2, 2010). De satte også spørsmålstegn ved de store glassflatene i krikerommet mot øst og vest og foreslo at disse mulig måtte reduseres noe med tanke på energibruk og solavskjerming. Også planløsning for kirkens underetasje var ønsket mer åpen enn det som ble foreslått i utkastet. 14

15 Modell, Knarvik kyrkje. Foto: Reiulf Ramstad Arkitekter. Rendering 1, Knarvik kyrkje. Illustrasjon: Reiulf Ramstad Arkitekter. Rendering 3, kirkerommet. Illustrasjon: Reiulf Ramstad Arkitekter. Rendering 3, toget med amfi. Illustrasjon: Reiulf Ramstad Arkitekter. 15

16 16

17 17

18 DESIGNPROSESS Tomten til Knarvik kyrkje ligger som tildligere nevnt på Kvernhushaugane, og skråner ned mot Knarvik senter og Nordhordlandshallen. Lanskapet her er preget av lyngheier og bergrabber, noe som inspirerte arkitektene i utformingen av bygget. For dem var det vikitg at anlegget utvikler seg i pakt med naturomgivelsene samtidig som det etablerers et rikt register av bruksmuligheteter (Reiulf Ramstad Arkitekter, 2010). Det var lagt vekt på at bygget skulle stedstilpasses i terrenget og vegetasjonen her. Knarvik kyrkje skulle være et landemerke for tettstedet til alle døgnets tider, og ble derfor i førsteutkastet plassert på den høyeste delen av tomten. Arkitekten mente det var kun denne plasseringen på tomten som gir denne unike og mangfoldige kvaliteten mellom bygg og landskap i forskjellige kontraster og skalaer (Reiulf Ramstad Arkitekter, 2010). Kirken ble senere i prosessen flyttet til en lavere del på tomten, etter ønske fra oppdragsgiver. Bygget er organisert etter tomtens lengderetning for å skape en tydelig visuel relasjon til området rundt, med hvodeinngang til den sakrale delen i kirken på nord-vestsiden, via en anlagt kirkebakke. Kirkebakken er tenkt som hovedplass for anlegget og arkitekten ønsket å legge tilrette for utendørs gudstjenester her. Det var derfor i konkurranseforslaget tegnet inn et utealter på plassen, med dette ble ikke realisert. En kirketrapp med amfitrinn til å sitte i, leder så ned til en fremtidig planlagt allmenning, på sydvestre side av kirken. Parkering og adkomstvei til for eksempel bårebil, er plassert øst for krikebygget og er knyttet på Lonsvegen som går forbi Knarvik kyrkjegård og ut på hovedveien. Når det kommer til utformingen av bygget, har arkitekten latt seg inspirere av gammel norsk byggekunst; stavkriken (se diagram s.19). Ved å blande tradisjon og innovasjon er Knarvik Kyrkje tuftet på tradisjon i tid og fremtidsrettete løsninger (Reiulf Ramstad Arkitekter, 2010). Det var tenkt at hele bygget, både eksteriør, interiør og konstruksjon skal være i massivtre. Dette ble for kostbart og vanskelig å gjennomføre så kirken fikk til slutt en stålkonstruksjon, kledd med tre på inn- og ytterside. Kirken har en ganske enkel planutforming, men har et komplekst og geometrisk sammensatt tak av treangelformer, som gir kirken en dynamisk og karakteristisk form. Også kriketårnet består av treangelformer. Kirkens planløsningen går over to etasjer og er bygd opp etter et torgpsinsipp. Alle funksjoner i bygget kan lett nåes fra dette torget, som binder de to etasjene sammen. Det liturgiske programmet er samlet i 1.etasje, og en aktivitetsdel ligger i underetasjen. Det er lagt vekt på å gi de store fuksjonssonene i bygget en enkel plangeomerti og logisk plassering i forhold til hverandre. Det har også vært viktig for arkitekten å ta vare på religion, og ritualer knyttet til den, i utformingen av kriken. For eksempel er vandringen opp kirkegulvet, fra våpenhuset til alteret, en viktig del av ritualet til de troende, enten om det gjelder et bryllup- eller en begravelsesseremoni. Dermed har denne vandringen fått være selve ryggraden i kirkeromet (Reiulf Ramstad Arkitekter, 2015) og er en synelig akse selv fra utsiden av bygget. 18

19 TRADISJON / INNOVASJON Tradisjon Innovasjon Knarvik Kyrkje tuftet på tradisjon i tid og fremtidsrettede løsninge Tradisjon Stavkirken Tre som byggemateriale Kirkebygget i det naturlige landskapet Viktig kultsted Tårn med spir Innovasjon 7-dagers torg hverdag og høytid Manfoldig arena for alle Miljø- og energirettet Plattform for kultur og kunst Knarvik kyrkje tuftet på tradisjon i tid og fremtidsrettede løsninger. Diagram, arkitektonisk grep. Illustrasjon: Reiulf Ramstad arkitekter. Skisse, Kirkebakken. Illustrasjon: Reiulf Ramstad arkitekter. 19

20 1. Kirkebygningen Kirkebakken med utealter Uteamfi 4. 7-dagers torget 5. Kirketrappen 6. Parkering 7. Skogholt tett/lavt (bjørk/furu) ct Panorama / Meditasjonspunkt Lynglandskap 10. Adkomst bilvei med fortau 9. ct ct Sti mot nord Sti mot øst Adkomstrampe universell utforming Plass - møte kirketrapp og Knarvikalmenningen 5. ct Vannspeil Sykkelparkering ct.55.7 ct.59.0 ct.60.5 ct ct ct Situasjonsplan fra konkurranseforslag Knarvik kyrkje. Viser hvor arkitekten først ønsket at bygget skulle ligge. Her ser man det karakteristiske triangeltaket.

21 BYGGEPROSESS Drømmen om en ny kirke i Knarvik hadde eksistert lenge før byggestart november Flere ildsjeler fra tettstedet hadde i lang tid jobbet for å fremme kirkeplanene og overbevise kommunestyret. Først i 2007, som en del av det politiske programmet den nye koalisjonen Kristelig Folkeparti, Fremskrittspartiet og Venstre forhandlet frem, ble det klart at det skulle bygges en ny krike. Lindås kyrkjelege fellesråd satte ned en plan- og prosjektgruppe og en arkitektrkonkurranse ble utlyst. I november 2010 gjorde formannskapet i kommunen en samstemmig anbefaling til kommunuestyret om realisering av nye Knarik kyrkje, og i desember ble dette endelig vedtatt av kommunen. Det ble til slutt avgjort at det skulle bevilges 74 millioner kroner til nybygget, der Sandnesmodellen skulle følges. Byggekommiteen ved Knarvik kyrkje hadde ønsket seg 88 millioner kroner og måtte dermed skjære ned budsjettet med 14 millioner kroner, noe som resulterte i at blandt annet underetasjen ikke ble fredig innredet til åpningen av kirken (per dags dato mangler ca. 6.5 millioner kroner til ferdigstillelse av denne). En måtte også forenkle planene for uteområde og velge billigere løsninger for blandt annet panel, lysarmatur og andre interiørdetaljer. Alt som det ikke var et prikært behov for, ble utsatt eller utelatt. Som et resultat av nedskjeringen, oppdaget man underveis at bruk av det billiger materialet (14 mm panel på vegger og tak i stedet for eldetre-kryssfiner) kunne gi en negativ konsekvens for akustikken i bygget, spesielt i det store kirkerommet. Dette førte til ekstra arbeid- og konstander i form av etterisolering med gips, som gjorde at man måtte prioritere bort asfalterting ute, lydanlegg og lyssetting på taket. Det ble også oppdaget et behov for en ekstra stålkonstruksjon i forbindelse med montering av den store altertavlen. Byggekommiteen forklarte situasjonen til kommunestyret og søkte om ekstra støtte til disse elemetene. Porsjektet mottok ytterligere 1.2 millioner av kommunen som dekket kostandene for asfaltering, lydanlegg og en ny stålkontruksjon. Vidre klarte kirken, sammen med engasjerte innbyggere i Knarvik, å samle inn ca. 2.5 millioner kroner gjennom salg, messer og sponsorer. Det var også god støtte fra lokale bedrifter og personligheter, til blandt annet lakk til kirkegulvet og et nytt orgel. 21

22 I desember 2010 gikk hovedentrepenøren Walde Gruppen konkurs. Mange fryktet nå at dette skulle sette stopper for byggeprosessen til Knarvik kyrkje. Heldigvis ble ikke prosjektet rammet i stor grad. Tidligere annsatte hos Walde Gruppe hadde nylig opprettet et nytt firma, 7Fjell Entrepenør AS, som tilbydde seg å ta over oppgaven som hovedentrepenør. Dette gjorde at fagfolk som allerede kjendte bygget fikk fortsette på prosjektet, og allerede en uke etter konkursen var byggearbeidet i gang igjen. Det gikk heller ikke penger tapt i overgangen, da byggekomiteen ikke hadde betalt ut mer enn det de hadde fått varer for. DYKK HAR FÅTT EI KYRKJE SOM ALT ER VORTE EIT LAN- DEMERKE. TÅLMODIGE HAR DYKK VORE UTHALDANDE I INNSATSEN. GRATULERER MED DAGEN! Biskop Jan Otto Myrseth under vigslingen av kirken. Tidsplanen for byggeprosessen ble alt i alt overholdt, og etter en lang og kompleks prosess på nesten 50 år kunne endelig Knarvik kyrkje åpne dørene den 30. november 2014, som eneste nye kirke vigslet i Norge dette året. 22

23 Stålkonstruksjonen er reist. Foto: AK Mekaniske AS. Kledning pågår. Foto: Knarvik kyrkje. 23

24 FERDIG KIRKE UTOMHUS Kirken, sammen med uteanlegget er godt tilpasset terrenget og har dimensjoner som respekterer og harmonerer topografien og vegetasjonen rundt. Som en ser i situasjonsplanet på neste side, ble den endelige plasseringen til bygget flyttet til et lavere punkt på tomten enn det første utkastet arkitekten tegnet. Dette fordi byggherre ønsket at kriken skulle ligge så nære idrettshallen og kjøpesenteret som mulig for å skape en god tilgjengelighet, og fordi kirken skulle være blandt de levende (Per Lønning, tidligere biskop). Den er plassert slik at den henvender seg til de nære uterommet på tomten, så vel som til den vakre panoramautsikten mot fjorden. Det er ikke gjort store inngrep eller utforminger av lanskapet rundt kirken, da byggherre ønsket å bevare så mye som mulig av den opprinnelige vegetasjonen med lynghei. I tillegg ble budsjettet for stramt til å kunne prioritere uteområdet i stor grad. De største grepene som er gjort er å anlegge en betongtrapp fra plassen fremfor idretthallen opp til hovedinngangen, og å legge et asfaltdekke rundt bygget. Kirketrappen er et viktig lanskapselement som danner hovedadkomsten til kriken fra sentrum og idrettshallen. Den er lyssatt og knyttes i øvre del sammen med et uteamfi, hvor det kan avholdes små konserter eller andre arrangementer. Parkering finnes på høyden øst for bygget. Denne plasseringen gjør at all biltrafikk blir skjult og mindre sjenerende for programmet som skjer i kirken. Det går også en asfaltert vei fra parkeringsplassen og ned til hovedinngangen slik at man ved behov kan kjøre helt frem til bygget, for eksempel ved varelevering. I fremtiden ser en for seg at det skal etableres en større allmenning mellom kirken, idrettshallen og senteret som skal fungere som en møte- og mingleplass mellom tre av tettstedets større offentlige anlegg. Det er også mulig at en i denne sammenheng gjør seg mer flid med uterommet. 24

25 KNARVIK KYRKJEGARD NORDHORDLANDSHALLEN KNARVIK SENTER Situasjonsplan, Knarvik kyrkje. Illustrasjon: Reiulf Ramstad Arkitekter. Viser hvordan bygget ligger i dag, lengre nord-vest enn førsetutkastet. 25

26 PROGRAM OG BRUK Knavik kyrkje har en enkel og rektangulær planform med et mer komplekst taksystem, bestående av triangelformer i ulike størrelser og fasonger. Det er inspirert av trekirketradisjoner, men har et moderne og stilrent utrykk. Bygget går over to plan der underetasjen ligger halvveis inntrukket i terrenget, noe som gjør at begge etasjene kan nåes fra bakkeplan. I det øverste planet finner man det liturgiske programmet; kirkerom, kapell, sakresti, dåpssakresti og tårnrom, samt et kriketorg med tilhørende kafe- og te-kjøkken, garderobefasistiteter og mindre grupperom. Det første rommet man kommet til når man entrer kirken, er naturligvis våpenhuset. Her finner man også inngangen til kapellet på høyre side. Det er tenkt at døren til kapellet kan ha en lengre åpningstid enn resten av kirken. En ser for seg at rommet kan være et sted for den som ønsker å sitte litt alene, eller til bruk ved religiøse samlinger for mindre grupper. Det er plass til ca. 20 personer her. Like innenfor kapellet ligger toget med sin lille kafe. Her kan man få seg en kopp kaffi og møte andre mennesker både etter søndagsgudstjenesten, og noen ganger i ukedagene. Kom innom! er et eksempel på et slikt uformelt arrangement hvor folk kan stikke innom for en kaffi og en prat. Like ved torget finner man også en enkel garderobe og toaletter, og innen for dem dåpsakrestiet. Dette rommet blir også kalt tårnrommet på grunn av sin inponerende takhøyde og fordi de to krikeklokkene henger her, gjemt over taket. I tillegg til dåpskaresti, fungerer dette også som møterom. Fra torget ser man gjennom store glassdører rett inn i det store kirkerommet. Disse glassdørene kan skyves helt bort, slik at man ved større arrangemet kan slå sammen kirkerommet med kafeen. Man øker da kapasitet på 350 sitteplasser med ytterligere150 plasser. Langs nord-østre vegg av kirkerommet, er det laget fire nisjer i ulike størrelser. Disse fungerer som oppbevaring for de skyvbare galssdørene, bokhylle til samlebøker, orgelnisje og inngang til en funksjonsdel ligger bak denne veggen. I funksjonsdelen finner man sakresti for presten, trapperom ned til underetasjen, grupperom og lager. Her ligger også et mindre teknisk rom til styring av funksjoner som lys, varme, ventilasjon og kirkeklokker og et eget servicerom til orgelpipene. Det er også over denne delen av kirken de fleste tekniske føringene går. Dermed er takhøyden her noe lavere enn i resten av bygget. 26

27 I underetasjen, som ennda ikke er ferdig innredet, er det tenkt en samfunnsdel eller aktivitetsdel med tilbud hovedsakelig tilrettelagt for de unge i lokalmiljøet. En ser for seg et torg tilsvarende det en finner i hovedetasjen med en liten scene, og plass til ulike aktiviter som bilijardbord o.l. Man skal også kunne låne lokalene til for eksempel konfirmasjoner eller liknede feiringer. Dette skal være den mer uformelle møteplassen i kirken som tilbyr et 7-dagersprogram og ha egen inngang, slik at man kan bruke arealet utenom kirkens ordinære åpningstider. Det er også lagt opp for et eget musikkrom med lydstudio hvor band/musikere kan øve eller spille inn sanger. I lydstudioet skal man også kunne ta opp gudstjenester som fåregår i kirkerommet og sende dette live til for eksempel Knarvik sjukeheim. I utgangspunktet tenkte man at søndre del av underetasjen skulle sette av til kontorlokaler, men på grunn en fremtidig plan om å samle alle kirkekontorene i Lindås kommune i ett og samme kontorlokale som ikke er knyttet til noen av kirkene har en planer om å også la denne sonen bli en del av aktivitetsdelen. 27

28 Skyvedører i galss mellom torget og kirkerommet, sett fra kirkerommet. Tårnrommet. Foto: Hundven-Clemets Photography. Del av torget i underetasjen, per dags dato ikke innredet. 28

29 Kirkerommet. Foto: Hundven-Clemets Photogaphy. 29

30 etasje 30

31 Underetg. 31

32 Snitt sett fra øst 32

33 Snitt sett fra nord Snitt sett fra sør 33

34 MATERIALER Knarvik kyrkje har en bærenede konstruksjon i stål, men er kledd med malmfuru både ute og inne noe som gjør at den fremstår som en ren trekirke. Panelet eksteriørt er ubehandelt mens tak, vegger og gulv inne er oljet med 2 % kalk for å unngå gulning av treverket. Gulvet har i tillegg fått to strøk med mattlakk og lysbehandling. Som nevt tildigere ønsket egenltig arkitekten at hele bygget, både konstruksjon og kledning, skulle utføres i massivtre, men da dette ble for dyrt og komplisert valgte man heller en løsning med innkledd stål. Likevell er det sømløse utrykket som massivtre gir beholdt, og ingen overganger er synlige. For eksempel er alt av rør til avrenning av tak ført inn i ytterveggene for å gjøre bygningskorppen så ren og glatt som mulig. Også innendørs går alle overganger i flush med hvernadre og tak, gulv og vegger er utført i tre og fremstår som sømløst. Gulvet er delt inn i 3 x 3 meters felt mot krymping og det er ingen lister mellom gulv og vegg, bare en funge. For at ikke noe skulle ødlegge dette rene helhetsinntrykket, sørget arkitekte for å kamfulere rister for tilluft fra ventlilasjonsanlegget med trespiler, og kle alle dører i samme panel som veggen. Også belysningen er felt inn i taket og fremstår som dekorative lysende rektangler. Alle elemnter skulle altså være i flukt med hverandre. (se bilde av kirkerommet på neste side). De liturgiske møblene, som alterbord og døpefont, er utført i eik og er designet av arkitekten. Disse fremstår som massive trekolsser som nærmest svever i luften, da det er kun 12 mm tynne stålben som bærer dem. Orgetlet fra Sveits, som vil bli instalert i løpet av sommeren 2015, er også i eik og det samme er stolene for meningheten. Stolene er norskprodusert fra en frabrikk i Ørstad og er delvis finansiert ved hjelp av givertjeneseter fra lokalbefolkningen i Knarvik og omheng. Den runde altertavlen innfelt i veggen er designet av Tor Lindrupsen, en norsk kunstner fra Fredrikstad. Dette er en galssmosaikk som er lyssatt av både naturlig- og kunstig lys, slik at den til en hver tid på døgnet kan stråle i ulike blåtoner. Kunstlyset gjør også at fagene i galsset er synlig fra utsiden av krien, og en unngår at mosaikken fremstår som et svart vindu slik som i enkelte eldre kirkebygg. I de små galssrutene er det lagt inn bibelske motiver som komme tilsyne i lyset. Altertavlen kan foldes opp som et skap slik at man lett kan rengjøre galssene. Krusifiset i tre som henger midt på, fungerer som en lås for dørene i tavlen. 34

35 Klokketårnet sett fra øst. Ubehandelt malmfuru. Kirkerommet fra koret. Malmfuru med 2% kalk. Foto: Hundven-Clemets Photogaphy. 35

36 Altertavlen sett fra utsiden på kveldstid. Altersølvet ; lystestaker, mugge til dåpsvann o.l, er valgt å utformes i Kina-porselen og er designet av en lokal keramiker, Liv Ingunn Sundal. Hun har tilpasset sin fargepalett til fargene som finnes i altertavlen. Det er altså valgt å satse på norsk design når det kommer til interiøret i kirken. I tillegg til tre, er det brukt mye glass i kirken. På begge lansider av bygget er det lagt inn smale slisser i galss fra gulv til tak. Disse gjør at bygget føles lyst og luftig, speiselt i det store kirkerommet. Dette er ogå et ønske fra byggherres side, at kirken skal føles åpen og at man skal kunne se hva som foregår her også utenfra. I arkitektens første skisser, var det tenkt at disse lysslissene skulle være dobbelt så brede og i tillegg har skyvbare paneler fremfor seg. Disse panelene skulle dekoreres med mønster inspirert fra stavkirker, og en kunstrner tegnet et forslag til dette. Det viste seg at konstnade ble for store til at dette kunne gjennomføres innefor budsjettet. I tillegg satte man spørsmålstegn ved energikostnadene med så mange og store vindusflater. Altertavlen og alter med alterutstyr. Foto: Knarvik kyrkje 36

37 TEKNISKE ANLEGG De tekniske rommene i kirken er plassert i underetasjen inn mot terrenget. I de første tegningene var det tenkt at et større rom skulle huse alle tekninske installasjoner (det var opprinnelig tegnet fire meter lengre i lengderetningen) men på grunn av innsapringer måtte dette krympes. Deremd ble rommet alt for lite til sin bruk, og en har måttet flytte deler av anlegget inn i lagerrom og musikkrom. Oppvarming av bygget skjer ved luft-til-vann -varmepumpe som er plassert i et eget driftshus ved parkeringsplassen. Det er vannbåren varme i nesten alle gulv i bygget. Føringer til ventilasjon og elektrisistet ligger i rørgater gjemt i himlingen i enkelte deler av kirken. For eksempel er taket i kirkerommet 1.10 meter tykt på grunn av ulike føringer som går her. Det er også sprinkelanlegg i alle rom. Det er lagt opp til at belysningen i bygget skal være konstant hele døgnet og automatisk tilpasse seg daslysforholdene ute. Er det mye sollys ute, blir det et lavt forbruk av elektrisk lys inne, mens om det er mørkt ute vil forbruket av kunstig belysning øke. De to krikeklokkene i kirken er styrt ekeltrisk og kan programmeres til når de skal ringe. De kan settes i gang med å trykke på et elpanel manulet, eller ved hjelp av en fjernkontroll. 37

38 38

39 39

40 VURDERING PLASSERING OG OMGIVELSER Noe av det første man får øye på når man kommer kjørende inn mot Knarvik, er det gyldne kirketaktet til nye Knarvik kyrkje som skyter ut av terrenget. Med sitt spisse trespir troner bygget vakkert over stedets sentrum. En av visjonene til byggherre var nettopp å skape et landemerke, noe som tydelig er oppnådd da kirken er synelig både fra sjøveien og bilveien. Samtidig ligger bygget skånsomt innlemmet i terrenget og det er tydelig at arkitekten har tatt seg tid til å finne en god løsning på dette, sammen med materialbruk og form. Det er heller synd at en da har valgt å asfaltere uteområdet rundt kirken, i stede for å bruke gressbetong som arkitekten først foreslo, noe som hadde gitt et bedre visuelt uttrykk. Det var også et ønske fra byggherres side at kirken skulle ligge sentralt og i nærheten av faisliteter brukt av barn og unge i lokalområdet. Deremd er en plassering nære idrettshall, skole og kjøpesenter idell med tanke på å gjøre det lett for de unge å stikke innom. EKSTERIØRET Hvordan oppleves bygget utenfra? Selv om dette er et ytterst moderne bygg, har arkitekten tatt vare på tradisjonelle utforminger som tydeliggjør at dette først og fremst er en kirke. Klokketårnet er et eksempel på dette. Også de enkle linjene og den høyreste bygningskroppen gir assosiasjoner til stavkirkene. Bygningen har et arkitektonisk uttrykk og materialitet der religion, kultur og stedets karakteristiske naturrom føres sammen i en større enhet (Reiulf Ramstad Arkitekter,2010). I tillegg til å skape et spennede utrykk, har muligens arkitekten hatt religøs symbolikk med i tankene, da det dynamsike taket bestånde av triangler ble til. Trekanten er nettopp et vikitg symbol i den kristne tro. Å designe en krike er om mulig en av de mest krevende utfordringer en arkitekt kan få, da dette er en kjendt og kjær typologi for mange og det er flere aspekter man må ta hensyn til. Likevell kan en merke seg at bygget ikke er orientert i den klassiske øst-vest retningen som kirker pleier å være, med koret i øst og våpenhuset i vest. I dette tilfellet er bygget plassert i en mer nord-sør-orientering. Dette kan nok skydles den ganske krevende topogafien på tomten. OPPLEVELSEN INNE Byggherre hadde et ønske om å skape et åpnet og utadvendt kirkebygg slik at aktivitetene som foregikk innendørs, om det var dåp eller begravelse, skulle være inkluderende og midre fremmedgjort. Denne åpenheten skulle også gi en lavere terskel for å gå inn i kirken. Dette er noe jeg synes arkitekten har klart å løse fint, med transparente flater og tydelige siktlinjer. Gjennom 40

Rom for historie. Charlotte Lande Andersen

Rom for historie. Charlotte Lande Andersen Rom for historie Rom for historie Charlotte Lande Andersen 2 3 Innholdsfortegnelse 6 Innledning 78 10 Bakgrunn 82 8 12 14 15 16 17 20 22 28 33 35 39 41 48 50 53 55 56 58 63 65 67 70 73 74 4 Byggene Prosjektets

Detaljer

Universell utforming - en utfordring

Universell utforming - en utfordring Universell utforming - en utfordring Forord Universell utforming, eller planlegging for alle, er et begrep som blir stadig mer brukt både internasjonalt og i Norge. Samtidig er det langt igjen før dette

Detaljer

Uterom for en billig penge

Uterom for en billig penge Uterom for en billig penge Tittel: Uterom for en billig penge Forfattere: Romy Ortiz, Marry- Anne Karlsen og Benjamin Haffner Arbeidet er utført av Senter for byøkologi på oppdrag fra Norsk Form Stiftelsen

Detaljer

Ny Østre Porsgrunn kirke

Ny Østre Porsgrunn kirke Ny Østre Porsgrunn kirke 1 Funksjons - og romprogram Stipulert arealbehov Planutvalg oppnevnt av Porsgrunn kirkelige fellesråd Rapporten levert 24. april 2012 for videre behandling Kristus, konge, du regjerer,

Detaljer

EN STUDIE I GODT SAMARBEID

EN STUDIE I GODT SAMARBEID Sikkert, ryddig og effektivt. Byggingen av Norges Handelshøyskole i Bergen gikk knirkefritt med Lean construction. ET MAGASIN FRA STATSBYGG NR.2 2014 EN STUDIE I GODT SAMARBEID 214 8 AMBASSADE MED ÅPEN

Detaljer

Oppsummering av innspill til. Byplanprosessen 29. mai 2013-10. juli 2014

Oppsummering av innspill til. Byplanprosessen 29. mai 2013-10. juli 2014 Oppsummering av innspill til Byplanprosessen 29. mai 2013-10. juli 2014 byplankontor 1 Forord Innhold Den offisielle starten på til byplanprosessen var folkemøtet på rådhuset 29. mai i 2013. God deltagelse

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Den femte nattevakt. Prosjektrapport i aar 4912 eksperter i team, våren 2008, bærekraftig arkitektur for alle

Den femte nattevakt. Prosjektrapport i aar 4912 eksperter i team, våren 2008, bærekraftig arkitektur for alle Den femte nattevakt Prosjektrapport i aar 4912 eksperter i team, våren 2008, bærekraftig arkitektur for alle Elin Kristina Tangen - Caroline Therese Tjernås - Bjarne Josefsen - Tormod Haugen Steinbakken

Detaljer

Masteroppgave i produktdesign ved avdelingen for produktdesign ved Høgskolen i Akershus, våren 2009 PDMK 5900. Leselounge. For

Masteroppgave i produktdesign ved avdelingen for produktdesign ved Høgskolen i Akershus, våren 2009 PDMK 5900. Leselounge. For Masteroppgave i produktdesign ved avdelingen for produktdesign ved Høgskolen i Akershus, våren 2009 PDMK 5900 Leselounge Elin Scott Sofiesgate 9, 0170 Oslo +47 99 38 84 25 scott.elin@gmail.com Av Sarah

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Kirkelig fellesråd i Oslo ÅRSRAPPORT

DEN NORSKE KIRKE Kirkelig fellesråd i Oslo ÅRSRAPPORT DEN NORSKE KIRKE Kirkelig fellesråd i Oslo 2010 ÅRSRAPPORT Årsrapport for Kirkelig fellesråd i Oslo Fellesrådets leder... 3 Tommelen opp for Domkirken... 4 Stor glede på Sagene... 8 Glede, skuffelse og

Detaljer

Parallelloppdrag Utvikling av Kystbyen Brekstad. Evalueringsrapport. Side 1 av 23

Parallelloppdrag Utvikling av Kystbyen Brekstad. Evalueringsrapport. Side 1 av 23 Parallelloppdrag Utvikling av Kystbyen Brekstad Evalueringsrapport Side 1 av 23 Innhold Forord Ti bud for kystbyen Brekstad Utdyping av de ti bud Anbefaling for veien videre Parallelloppdraget Generell

Detaljer

Statsbygg leverer alle tjenester i byggesaker fra idé til ferdig bygg. Vi planlegger, er byggherre og forvalter formålsbygg som virker og varer.

Statsbygg leverer alle tjenester i byggesaker fra idé til ferdig bygg. Vi planlegger, er byggherre og forvalter formålsbygg som virker og varer. Et magasin fra Statsbygg NR. 203 Statsbygg leverer alle tjenester i byggesaker fra idé til ferdig bygg. Vi planlegger, er byggherre og forvalter formålsbygg som virker og varer. 3 8 flisespikkeri De fikk

Detaljer

UTREDNING UNGDOMMENS HUS

UTREDNING UNGDOMMENS HUS VERDAL KOMMUNE UTREDNING UNGDOMMENS HUS I n n h e r r e d s a m k o m m u n e D a t o Side 0/34 Det er gjort enkelte beregninger på hva en rusavhengig koster samfunnet. Anslag fra Helsedirektoratet viser

Detaljer

Samisk Vitenskapssenter i Kautokeino er tegnet med en sammenkrøpet rev i tankene. Campusutvikling blir viktigere og viktigere i fremtiden.

Samisk Vitenskapssenter i Kautokeino er tegnet med en sammenkrøpet rev i tankene. Campusutvikling blir viktigere og viktigere i fremtiden. ET MAGASIN FRA STATSBYGG NR 1 2010 KUNNSKAPSBYGG UNIversitetet for miljø- og biovitenskap på ås INNHOLD Kunnskap om campus og kunnskapsbygg Kraftig studentvekst i de kommende årene krever oppgradering

Detaljer

Forord. tangenten barnehageheftet 1

Forord. tangenten barnehageheftet 1 Forord Dette er et spennende hefte som handler om hvordan barn i barnehagen lærer seg matematikk gjennom lek, samtale og andre aktiviteter, og hvordan barnehagepersonell kan støtte barna i deres utvikling.

Detaljer

BYGGER FOR FELLESSKAPET

BYGGER FOR FELLESSKAPET ET MAGASIN FRA STATSBYGG NR. 1 2015 BYGGER FOR FELLESSKAPET Aldri tidligere har Statsbygg bygd flere store komplekse bygg enn nå. De åtte største byggeprosjektene som Statsbygg nå arbeider med, blir til

Detaljer

MULIGHETSSTUDIE FOR VEITVET SENTERET. Bydel Bjerke/Groruddalssatsingen og Veitvet Senteret DA 15.03.2011

MULIGHETSSTUDIE FOR VEITVET SENTERET. Bydel Bjerke/Groruddalssatsingen og Veitvet Senteret DA 15.03.2011 MULIGHETSSTUDIE FOR VEITVET SENTERET Bydel Bjerke/Groruddalssatsingen og Veitvet Senteret DA 15.03.2011 2 MULIGHETSSTUDIE FOR VEITVET SENTERET INNLEDNING FORORD Veitvet senteret må igjen bli en spennende

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2011 VÅR MILJØSATSING ER EN FORUTSETNING FOR FREMTIDIG VERDISKAPING.

ÅRSRAPPORT 2011 VÅR MILJØSATSING ER EN FORUTSETNING FOR FREMTIDIG VERDISKAPING. ÅRSRAPPORT 2011 VÅR MILJØSATSING ER EN FORUTSETNING FOR FREMTIDIG VERDISKAPING. ROM EIENDOM ÅRSRAPPORT 2011 2 ROM EIENDOM ÅRSRAPPORT 2011 ROM EIENDOM ÅRSRAPPORT 2011 3 06 14 26 28 46 64 88 96 DETTE ER

Detaljer

54 BOLIGER. 54 Ombygging leilighet Gudbrandsgard, Kvitfjell Beate Ellingsen AS. 55 Leilighet Vallegata, Oslo CADI AS

54 BOLIGER. 54 Ombygging leilighet Gudbrandsgard, Kvitfjell Beate Ellingsen AS. 55 Leilighet Vallegata, Oslo CADI AS INNHOLD 46 PLANK SOFA MØBLER 60 KGL. NORSKE AMBASSADE LONDON RESIDENS OFFENTLIGE BYGG 38 NYE MULIGHETER MED UNIVERSELL UTFORMING 50 KINO VICTORIA OSLO 13 MAGGIE S ABERDEEN SIGNALPROSJEKTER 80 KUNSTAKADEMIET

Detaljer

omsatt i kvalitet og fellesskapsløsninger og ikke blir tatt ut som utbytte av et styre som ikke føler samfunnsansvar eller anstendighet.

omsatt i kvalitet og fellesskapsløsninger og ikke blir tatt ut som utbytte av et styre som ikke føler samfunnsansvar eller anstendighet. Bofellesskap Som arkitekter og planleggere kommer vi ofte til kort i møtet med folk som gjerne vil gjøre noe selv og ta kontroll over sin egen bosituasjon. Vi kommer også ofte til kort i møtet utbyggere

Detaljer

Statoil P-hus. Salgsstart for spennende småhusprosjekt i Trondheim. Raaen Entreprenør godt i gang med ny serviceavdeling i Buskerud. Side 15.

Statoil P-hus. Salgsstart for spennende småhusprosjekt i Trondheim. Raaen Entreprenør godt i gang med ny serviceavdeling i Buskerud. Side 15. Nr. 1 2010 13. årgang Salgsstart for spennende småhusprosjekt i Trondheim Side 9 Raaen Entreprenør godt i gang med ny serviceavdeling i Buskerud Side 15 Statoil P-hus Side 6 Peabnytt 1 Adm. direktør har

Detaljer

HABO-bladet. SIDE 2 Påsketid er høysesong for innbrudd. SIDE 3 Nyheter fra Fordelskortet. SIDE 19 Gode råd fra forsikringsrådgivere

HABO-bladet. SIDE 2 Påsketid er høysesong for innbrudd. SIDE 3 Nyheter fra Fordelskortet. SIDE 19 Gode råd fra forsikringsrådgivere HABO-bladet MEDLEMSBLAD FOR HALDEN BOLIGBYGGELAG NR. 1 MARS 2013 SIDE 2 Påsketid er høysesong for innbrudd SIDE 3 Nyheter fra Fordelskortet SIDE 19 Gode råd fra forsikringsrådgivere Arkitekten bak Brekkerødlia

Detaljer

Et magasin fra Stat S bygg nr 1 2011. bygg av sin tid

Et magasin fra Stat S bygg nr 1 2011. bygg av sin tid Et magasin fra Stat S bygg nr 1 2011 bygg av sin tid Slottets tilblivelse og størrelse sier mye om tiden det ble bygget. På samme måte forteller også annen statlig monumentalarkitektur historier om sin

Detaljer

Veien til et jubileum. Forprosjekt Byjubileet 2016

Veien til et jubileum. Forprosjekt Byjubileet 2016 Veien til et jubileum Forprosjekt Byjubileet 2016 Grafiske elementer Sarpsborg kommune Farge: PMS 201 Font: The Sans/The Sans Bold Sarpsborg kommune Servicetorget Akvareller av Svein M.Jakobsen SAMMENDRAG

Detaljer

Hvordan samarbeid kan skape tilgjengelighet for alle

Hvordan samarbeid kan skape tilgjengelighet for alle Mange bekker små... Hvordan samarbeid kan skape tilgjengelighet for alle Rådet for Funksjonshemmede i Kristiansand kommune v/astrid Marianne Staalesen Byhallen i Kristiansand. Forord Hensikten med dette

Detaljer

rom eiendom årsrapport 2013

rom eiendom årsrapport 2013 Årsrapport 2013 SAMFUNNSANSVAR Samfunnsansvar i praksis rom eiendom årsrapport 2013 2 3 Innhold Innhold Året som gikk 6 Dette er Rom 8 Innledning 12 14 samfunnsoppdraget 24 boligutvikling 32 knutepunktsutvikling

Detaljer

FRITT FRAM. Universell utforming lønner seg. Japan 15 år foran. Pilotkommunene. NSB ruster opp. et temabilag om universell utforming.

FRITT FRAM. Universell utforming lønner seg. Japan 15 år foran. Pilotkommunene. NSB ruster opp. et temabilag om universell utforming. FRA GAZELLE COMMUNICATION et temabilag om universell utforming Japan 15 år foran side 15 Pilotkommunene side 10-11 Universell utforming lønner seg side 12-13 NSB ruster opp side 17 PERSPEKTIV: Funksjonshemmedes

Detaljer

minoritetsombud Side 4 MAGASIN 47. årgang Navjot er politidistriktets kari huseby ny informasjonssjef i oslo politidistrikt Barnehus åpnet i oslo

minoritetsombud Side 4 MAGASIN 47. årgang Navjot er politidistriktets kari huseby ny informasjonssjef i oslo politidistrikt Barnehus åpnet i oslo OP MAGASIN 47. årgang Organ for Oslo politidistrikt nummer 3 n 2009 Navjot er politidistriktets minoritetsombud Side 4 kari huseby ny informasjonssjef i oslo politidistrikt Side 8 Barnehus åpnet i oslo

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Nye Deichmanske hovedbibliotek

KONKURRANSEGRUNNLAG Nye Deichmanske hovedbibliotek Plan- og designkonkurranse Deichmanaksen KONKURRANSEGRUNNLAG Nye Deichmanske hovedbibliotek 1. INNLEDNING...3 2. MÅL MED PLAN- OG DESIGNKONKURRANSEN...5 2.1 Overordnet mål...5 2.2 Kulturpolitiske mål...5

Detaljer

7.2 KARAKTERISTIKK/STATUS/PROBLEMBESKRIVELSE...35 7.3 MÅLBESKRIVELSE...35 7.4 TILTAK...35 8. BOLIGER FOR ELDRE...37 8.1 INTRODUKSJON...37 8.

7.2 KARAKTERISTIKK/STATUS/PROBLEMBESKRIVELSE...35 7.3 MÅLBESKRIVELSE...35 7.4 TILTAK...35 8. BOLIGER FOR ELDRE...37 8.1 INTRODUKSJON...37 8. 2 Innhold 1. INNLEDNING...5 Formål med planarbeidet...5 Planprosessen...5 Mål for planen...5 Nasjonale føringer...6 Regionale føringer...7 Kommunale føringer...7 Utfordringsbilde...8 2. UTVIKLING AV BOLIGPOLITIKK

Detaljer