KNARVIK KYRKJE AAR ARKITEKTURENS TEORI OG HISTORIE (ATH) C VÅREN 2015, RENI-HELEN FOSSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KNARVIK KYRKJE AAR4460 - ARKITEKTURENS TEORI OG HISTORIE (ATH) C VÅREN 2015, RENI-HELEN FOSSE"

Transkript

1 KNARVIK KYRKJE AAR ARKITEKTURENS TEORI OG HISTORIE (ATH) C VÅREN 2015, RENI-HELEN FOSSE

2

3 KNARVIK KYRKJE AAR ARKITEKTURENS TEORI OG HISTORIE (ATH) C VÅREN 2015, RENI-HELEN FOSSE EN REGISTRERING OG VURDERING AV KNARVIK KYRKJE

4 FORORD Nye Knarvik kyrkje ble et naturlig valg for meg. Jeg kommer selv fra nærområdet og har fulgt debatten og prosessen rundt å reise en ny kirke i Knarvik. Byggets rene linjer, dets komplekse men samtidig enkle formspråk og behagelige plassering i terrenget fasinerer meg. Jeg ønsker å vite mer om, og forstå hvordan både byggherre og arkitekt har gått frem ved utviklingen av denne. Jeg synes det er spennende, og blir oppriktig glad for, at et lite sted som Knarvik har turt å satse på et så moderne kirkebygg. Kirken skiller seg ut fra resten av bebyggelsen i området og kommer garantert til å bli et signalbygg som setter Knarvik på kartet. Reni-Helen Fosse NTNU, Trondheim jan.-feb

5 04 FORORD 06 SITUASJON 07 PROSJEKTOPPLYSNINGER INNHOLDSFORTEGNELSE AAR ARKITEKTURENS TEORI OG HISTORIE (ATH) C 1 2 BAKGRUNN VEIEN DIT ARKITEKTKONKURRANSE PROSJEKTET DESIGNPROSESS BYGGEPROSESS FERDIG KIRKE 3 VURDERING VURDERNG KILDELISTE

6 SITUASJON Lindås kommune Knarvik Knarvik kyrkje ligger i tettstedet Knarvik i Lindås kommune, nord i Hordaland. Den er sentralt plassert på Kvernhushaugane, like ved Knarvik Senter og Nordhordlandshallen. Knarvik ungdomsskole, samt Knarvik Sjukeheim, ligger også like ved. Det har lenge vært et ønske om en ny kirke i Knarvik, da tettstedet ikke tidligerer har hatt sin egen kirke, men kun et mindre misjonshus. Også en befolkningsvekst de siste årene har ført til et økende behov for et nytt kirkebygg. 6 Hordaland fylke I tillegg til sitt religiøse program, skal også kirken legge til rette for ulike kulturelle og sosiale aktiviteter og være en møteplass for menneskene i nærområdet.

7 PROSJEKTOPPLYSNINGER Byggets navn: Knarvik kyrkje Adresse: Kvernhushaugane Isdalstø Byggherre: Lindås kyrkjelege fellesråd Prosjektleder: Stian Raunehaug v/7fjell Entrepenør AS Byggeleder: Ørjan Mongstad Myhr v/rambøll Leder for byggekomite, Knarvik kyrkje: Helge Tangen Konsulenter: Rambøll Norge, Haugland VVS, Sønnico AS (elektro), R.Torgeirsen AS, (ventilasjon), AK Mekaniske AS, (stål) Arkitekt: Reiulf Ramsatd Arkitekter Entrepenør: Walde Gruppen/7fjell Entrepenør AS Akkustisk rådgiver: Sonicon Liturgiske møbler: Reiulf Ramstad Arkitkter Altertavle: Tor Lindrupsen Alterutstyr: Liv Ingunn Sundal Konkurranseår: 2010 Byggestart: november 2012 Ferdigstillelse: november 2014 Byggekostnader: 74 millioner kroner Areal: 2250 kvm Bredde: 22.5 m Lengde: 42 m Høyde: 25.3 m Priser: Nominert til Mies van der Rhoe Award

8 8

9

10 VEIEN DIT Historien til Knarvik kyrkje kan spores helt tilbake til 1965 da Knarvik ble pekt ut som regionhovedstad i Nordhordland. Allerede da ble det i reguleringsplanen satt av areal til en ny kirke på Knarvikhøgden, eller Juvikvarden som området blir kalt i dag. Det ferske tettstedet hadde tre år tidligere startet opp Knarvik barneskole, og utover på 60- og 70-tallet skøt utbygging av både boliger og handles- og næringsbygg fart. Knarvik fikk yrkesskole, gymas, rådhus, sykehjem og kjøpesenter og tettstedet som regionalt og kommunalt senter begynte for alvor å ta form ble det startet opp gudstjenester i Knarvik, men på grunn av manglende lokaler ble disse avholdt bl.a. i gymnastikksalen på gymaset. Ikke før i 1987 fikk Knarvik et eget gudstjenestelokale, da Knarvik Misjonshus ble ferdigstilt og vigslet til kirkelig bruk. Fortsatt benyttet en likevell kirken i nabobygden Alversund til større sermonielle anledninger som bryllup og konfirmasjon. Ettersom utbyggingen i Knarvik stadig økte utover på 80-tallet, vokste også ønsket om en egen kirke. Flere komiteer for utarbeiding av en ny kirke ble dannet, og i 1993 tok daverende kirkekomite initiativ til å synliggjøre det som kunne bli nye Knarvik kyrkje. For pengene kommiteen hadde mottat som gave fra et dødsbo engasjerte de Peder Ristesund, arkitekt for den da nylig bygde kirken i Norheimsund, til å tege ut skisser til bygget. Han designet en mektig stenkirke og hans illustrasjoner ble mye brukt i debatten om den nye kriken. Det ble særlig diskusjoner om hvor dette nye bygget skulle plasserers. I 2002 ble Langheiane foreslått som mulig tomt, men dette ble dårlig mottatt både av lokalbefolkningen og bispedømmet. Ikke før 19. september 2009 ble det endelig fastslått at nye Knavik kyrkje skulle ligge på Kvernhushaugane, like ved Norhordlanshallen og Knarvik senter (Clausen Å. 2009). Ved en storsatsing som denne, oppstod det natulig nok også en debatt blandt innbyggerne i kommunen. Det var ikke alle som var positive til et nytt kirkebygg i Knarvik. Noen mente det var lite gjennomtenkt å bruke så store pengesummer på kommunens nå 11. kirke, i stede for å prioritere sykehjem og skolesystem. Blandt ikke-kristne var det også misnøye over at ikke et livsynsnøytralt seremonirom ble prioritert (Gran E. 2006). Til tross for en del motstand og en lang og omfattelig prosess, stod nye Knarvik kyrkje fredig reist november 2014, nesten 50 år etter at de første planene så dagens lys. 10

11 KNARVIK SENTER KNARVIK UNGDOMSSKULE NORDHORDLANDSHALLEN KNARVIK KYRKJE Knarvik. Foro: Studio Nordhordland Knarvik Misjonshus. Foto: Knarvik Misjonshus 11

12 ARKITEKTKONKURRANSEN UTLYSNING OG PROGRAMKRAV I 2009 utlyste Knavik kirkelige fellesråd sammen med Rambøll Norge en prekvalifisering til en plan- og designkonkurranse med begrenset deltakelse. Dette innebar at kun prekvaifiserte arkitekter, utvalgt av oppdragsgiver, fikk delta i konkurransen. Etter vurdeing av 15 ulike kontorer, ble til slutt de fem utvalgte Link Signatur AS, Siv.ark. Arne Åmland/SMS arkitekter, Brandberg-Dahls Arkitekter AS, Treje Grønmo Arkitekter AS og Reiulf Ramstad Arkitekter. Det var viktig for kommunen at dette ble en krike som var sentralt plassert i Knarvik og hadde muligheter for 7-dagers åpningstid med lavterskel-aktivitetstilbud for alle aldrer. Det skulle være et åpent og utadvendt bygg som gjorde det lett for lokalbefolkningen å stikke innom. I konkurranseporgrammet fremgikk følgene overordnede programkrav: 1. Ei kyrkje lokalisert i eller knytt til Knarvik senter. Kyrkja skal eksistere og fungere i eit levande sentrum i bygde byen Knarvik. Den skal vere eitt av mange (nært døgnopne) senterfunksjonar som innbyggjarane både planlagd men og impulsivt skal kunne gjere seg nytte av. Kyrkja skal balansere integrasjonen i senteret med det å vere eit tydeleg identifiserbart kyrkjebygg med mangearta funksjonar dagar-i-veka-kyrkje prega av lave tersklar fysisk og sosialt. Kyrkja vil vere i bruk alle 7 dagane i veka og bruken/aktivi tetane alle 7 dagane er avgjerande for kyrkjas identitet og oppdrag dette skal reflekterast i utforming og prioriteringar av areal og funksjonar i kyrkja. Den skal ha universell utforming og leggje vekt på openheit og toleranse i møte med innbyggja rane. 3. Ein oase med utfolding og verdigheit. Kyrkja skal framstå som ein vasspost/oase for menneske i ulike livssituasjonar og fasar. Utforminga av kyrkja skal både reflektere respekten for det heilage og trongen for allsidige funksjonar/aktivitetar i kyrkja. 12

13 4. Ei tydeleg kyrkje både inne og utvendig Programkravet understrekar respekten for den ålmenne opp fatninga av korleis ei kyrkje ser ut. Det same gjeld utforminga av kyrkjerommet. Aktivitetsdelen av kyrkja skal primært vere funksjonell i forhold til omtalte aktivitetar. 5. Kyrkjemusikalsk rom. Kyrkja skal i si totale utforming reflektere musikk og song som bærande element i det å innby og ta vare på menneska som gjerne vil nytte kyrkja for fellesskap og utfalding. Kyrkjerommet skal leggjast til rette for særleg gode lydtilhøve for variert ut øving av song og musikk. Aktivitetsdelen det same med stor grad av openheit for ulike song og musikkformer/uttrykk. (Clausen Å. 2009) Arealskisse, Programnotat Knarvik kyrkje. 13

14 JURYEN OG VINNERUTKASTET Den 16. mars 2010 ble de fem utvalgte forslagene; Arena, Bro, Kyrkjelyd-Bru-Gud, Te Deum og Knarvik kyrkje levert og videre vurdert av en jury. Juryen bestod av Helge Tangen juryformann og leder for kirkens byggekommite, Solveig Seim Johansen, Finn Bårdsen kirkebyggkonsulent, sivilarkitekt Tomas Brekke og sivilarkitekt Over Morten Berge. Det var seks evalueringskriterier juryen ønsket å se bearbeidet i forslagene: - Arkitektur og innpassing på tomt og område - Oppfylling av romprogram og funksjonelle krav - Arealeffektivitet - Vurdering av teknisk/økonomiske løsninger - Vudering av energi og miljømessige løsninger - Akustikk En drøy måned senere, 22. april 2010, ble juryeringen avsluttet og arkitektkontret Reiulf Ramstad Arkitekter med utkastet Knarvik kyrkje ble kåret som vinner av konkurransen. I sin vurdering skrev blandt annet juryen at Det er juryens enstemmige oppfatning at utkastet KNARVIK KYRKJE er det som best svarer på oppdragsgiver sitt program innenfor de ulike evalueringskriteriene. Forslaget ble belønnet for dets nytenkende form og materialbruk, en arkitektur med flott oppslag som signaliserte en kirke og en tydelig planløsning (Rambøll 2, 2010). Juryen mente i midlertid at prosjektet hadde utviklingspotensiale. Plasseringen av bygget kunne vært justert noe, da tilknytningen til torget og sentrum ikke er ivaretatt godt nok (Rambøll 2, 2010). De satte også spørsmålstegn ved de store glassflatene i krikerommet mot øst og vest og foreslo at disse mulig måtte reduseres noe med tanke på energibruk og solavskjerming. Også planløsning for kirkens underetasje var ønsket mer åpen enn det som ble foreslått i utkastet. 14

15 Modell, Knarvik kyrkje. Foto: Reiulf Ramstad Arkitekter. Rendering 1, Knarvik kyrkje. Illustrasjon: Reiulf Ramstad Arkitekter. Rendering 3, kirkerommet. Illustrasjon: Reiulf Ramstad Arkitekter. Rendering 3, toget med amfi. Illustrasjon: Reiulf Ramstad Arkitekter. 15

16 16

17 17

18 DESIGNPROSESS Tomten til Knarvik kyrkje ligger som tildligere nevnt på Kvernhushaugane, og skråner ned mot Knarvik senter og Nordhordlandshallen. Lanskapet her er preget av lyngheier og bergrabber, noe som inspirerte arkitektene i utformingen av bygget. For dem var det vikitg at anlegget utvikler seg i pakt med naturomgivelsene samtidig som det etablerers et rikt register av bruksmuligheteter (Reiulf Ramstad Arkitekter, 2010). Det var lagt vekt på at bygget skulle stedstilpasses i terrenget og vegetasjonen her. Knarvik kyrkje skulle være et landemerke for tettstedet til alle døgnets tider, og ble derfor i førsteutkastet plassert på den høyeste delen av tomten. Arkitekten mente det var kun denne plasseringen på tomten som gir denne unike og mangfoldige kvaliteten mellom bygg og landskap i forskjellige kontraster og skalaer (Reiulf Ramstad Arkitekter, 2010). Kirken ble senere i prosessen flyttet til en lavere del på tomten, etter ønske fra oppdragsgiver. Bygget er organisert etter tomtens lengderetning for å skape en tydelig visuel relasjon til området rundt, med hvodeinngang til den sakrale delen i kirken på nord-vestsiden, via en anlagt kirkebakke. Kirkebakken er tenkt som hovedplass for anlegget og arkitekten ønsket å legge tilrette for utendørs gudstjenester her. Det var derfor i konkurranseforslaget tegnet inn et utealter på plassen, med dette ble ikke realisert. En kirketrapp med amfitrinn til å sitte i, leder så ned til en fremtidig planlagt allmenning, på sydvestre side av kirken. Parkering og adkomstvei til for eksempel bårebil, er plassert øst for krikebygget og er knyttet på Lonsvegen som går forbi Knarvik kyrkjegård og ut på hovedveien. Når det kommer til utformingen av bygget, har arkitekten latt seg inspirere av gammel norsk byggekunst; stavkriken (se diagram s.19). Ved å blande tradisjon og innovasjon er Knarvik Kyrkje tuftet på tradisjon i tid og fremtidsrettete løsninger (Reiulf Ramstad Arkitekter, 2010). Det var tenkt at hele bygget, både eksteriør, interiør og konstruksjon skal være i massivtre. Dette ble for kostbart og vanskelig å gjennomføre så kirken fikk til slutt en stålkonstruksjon, kledd med tre på inn- og ytterside. Kirken har en ganske enkel planutforming, men har et komplekst og geometrisk sammensatt tak av treangelformer, som gir kirken en dynamisk og karakteristisk form. Også kriketårnet består av treangelformer. Kirkens planløsningen går over to etasjer og er bygd opp etter et torgpsinsipp. Alle funksjoner i bygget kan lett nåes fra dette torget, som binder de to etasjene sammen. Det liturgiske programmet er samlet i 1.etasje, og en aktivitetsdel ligger i underetasjen. Det er lagt vekt på å gi de store fuksjonssonene i bygget en enkel plangeomerti og logisk plassering i forhold til hverandre. Det har også vært viktig for arkitekten å ta vare på religion, og ritualer knyttet til den, i utformingen av kriken. For eksempel er vandringen opp kirkegulvet, fra våpenhuset til alteret, en viktig del av ritualet til de troende, enten om det gjelder et bryllup- eller en begravelsesseremoni. Dermed har denne vandringen fått være selve ryggraden i kirkeromet (Reiulf Ramstad Arkitekter, 2015) og er en synelig akse selv fra utsiden av bygget. 18

19 TRADISJON / INNOVASJON Tradisjon Innovasjon Knarvik Kyrkje tuftet på tradisjon i tid og fremtidsrettede løsninge Tradisjon Stavkirken Tre som byggemateriale Kirkebygget i det naturlige landskapet Viktig kultsted Tårn med spir Innovasjon 7-dagers torg hverdag og høytid Manfoldig arena for alle Miljø- og energirettet Plattform for kultur og kunst Knarvik kyrkje tuftet på tradisjon i tid og fremtidsrettede løsninger. Diagram, arkitektonisk grep. Illustrasjon: Reiulf Ramstad arkitekter. Skisse, Kirkebakken. Illustrasjon: Reiulf Ramstad arkitekter. 19

20 1. Kirkebygningen Kirkebakken med utealter Uteamfi 4. 7-dagers torget 5. Kirketrappen 6. Parkering 7. Skogholt tett/lavt (bjørk/furu) ct Panorama / Meditasjonspunkt Lynglandskap 10. Adkomst bilvei med fortau 9. ct ct Sti mot nord Sti mot øst Adkomstrampe universell utforming Plass - møte kirketrapp og Knarvikalmenningen 5. ct Vannspeil Sykkelparkering ct.55.7 ct.59.0 ct.60.5 ct ct ct Situasjonsplan fra konkurranseforslag Knarvik kyrkje. Viser hvor arkitekten først ønsket at bygget skulle ligge. Her ser man det karakteristiske triangeltaket.

21 BYGGEPROSESS Drømmen om en ny kirke i Knarvik hadde eksistert lenge før byggestart november Flere ildsjeler fra tettstedet hadde i lang tid jobbet for å fremme kirkeplanene og overbevise kommunestyret. Først i 2007, som en del av det politiske programmet den nye koalisjonen Kristelig Folkeparti, Fremskrittspartiet og Venstre forhandlet frem, ble det klart at det skulle bygges en ny krike. Lindås kyrkjelege fellesråd satte ned en plan- og prosjektgruppe og en arkitektrkonkurranse ble utlyst. I november 2010 gjorde formannskapet i kommunen en samstemmig anbefaling til kommunuestyret om realisering av nye Knarik kyrkje, og i desember ble dette endelig vedtatt av kommunen. Det ble til slutt avgjort at det skulle bevilges 74 millioner kroner til nybygget, der Sandnesmodellen skulle følges. Byggekommiteen ved Knarvik kyrkje hadde ønsket seg 88 millioner kroner og måtte dermed skjære ned budsjettet med 14 millioner kroner, noe som resulterte i at blandt annet underetasjen ikke ble fredig innredet til åpningen av kirken (per dags dato mangler ca. 6.5 millioner kroner til ferdigstillelse av denne). En måtte også forenkle planene for uteområde og velge billigere løsninger for blandt annet panel, lysarmatur og andre interiørdetaljer. Alt som det ikke var et prikært behov for, ble utsatt eller utelatt. Som et resultat av nedskjeringen, oppdaget man underveis at bruk av det billiger materialet (14 mm panel på vegger og tak i stedet for eldetre-kryssfiner) kunne gi en negativ konsekvens for akustikken i bygget, spesielt i det store kirkerommet. Dette førte til ekstra arbeid- og konstander i form av etterisolering med gips, som gjorde at man måtte prioritere bort asfalterting ute, lydanlegg og lyssetting på taket. Det ble også oppdaget et behov for en ekstra stålkonstruksjon i forbindelse med montering av den store altertavlen. Byggekommiteen forklarte situasjonen til kommunestyret og søkte om ekstra støtte til disse elemetene. Porsjektet mottok ytterligere 1.2 millioner av kommunen som dekket kostandene for asfaltering, lydanlegg og en ny stålkontruksjon. Vidre klarte kirken, sammen med engasjerte innbyggere i Knarvik, å samle inn ca. 2.5 millioner kroner gjennom salg, messer og sponsorer. Det var også god støtte fra lokale bedrifter og personligheter, til blandt annet lakk til kirkegulvet og et nytt orgel. 21

22 I desember 2010 gikk hovedentrepenøren Walde Gruppen konkurs. Mange fryktet nå at dette skulle sette stopper for byggeprosessen til Knarvik kyrkje. Heldigvis ble ikke prosjektet rammet i stor grad. Tidligere annsatte hos Walde Gruppe hadde nylig opprettet et nytt firma, 7Fjell Entrepenør AS, som tilbydde seg å ta over oppgaven som hovedentrepenør. Dette gjorde at fagfolk som allerede kjendte bygget fikk fortsette på prosjektet, og allerede en uke etter konkursen var byggearbeidet i gang igjen. Det gikk heller ikke penger tapt i overgangen, da byggekomiteen ikke hadde betalt ut mer enn det de hadde fått varer for. DYKK HAR FÅTT EI KYRKJE SOM ALT ER VORTE EIT LAN- DEMERKE. TÅLMODIGE HAR DYKK VORE UTHALDANDE I INNSATSEN. GRATULERER MED DAGEN! Biskop Jan Otto Myrseth under vigslingen av kirken. Tidsplanen for byggeprosessen ble alt i alt overholdt, og etter en lang og kompleks prosess på nesten 50 år kunne endelig Knarvik kyrkje åpne dørene den 30. november 2014, som eneste nye kirke vigslet i Norge dette året. 22

23 Stålkonstruksjonen er reist. Foto: AK Mekaniske AS. Kledning pågår. Foto: Knarvik kyrkje. 23

24 FERDIG KIRKE UTOMHUS Kirken, sammen med uteanlegget er godt tilpasset terrenget og har dimensjoner som respekterer og harmonerer topografien og vegetasjonen rundt. Som en ser i situasjonsplanet på neste side, ble den endelige plasseringen til bygget flyttet til et lavere punkt på tomten enn det første utkastet arkitekten tegnet. Dette fordi byggherre ønsket at kriken skulle ligge så nære idrettshallen og kjøpesenteret som mulig for å skape en god tilgjengelighet, og fordi kirken skulle være blandt de levende (Per Lønning, tidligere biskop). Den er plassert slik at den henvender seg til de nære uterommet på tomten, så vel som til den vakre panoramautsikten mot fjorden. Det er ikke gjort store inngrep eller utforminger av lanskapet rundt kirken, da byggherre ønsket å bevare så mye som mulig av den opprinnelige vegetasjonen med lynghei. I tillegg ble budsjettet for stramt til å kunne prioritere uteområdet i stor grad. De største grepene som er gjort er å anlegge en betongtrapp fra plassen fremfor idretthallen opp til hovedinngangen, og å legge et asfaltdekke rundt bygget. Kirketrappen er et viktig lanskapselement som danner hovedadkomsten til kriken fra sentrum og idrettshallen. Den er lyssatt og knyttes i øvre del sammen med et uteamfi, hvor det kan avholdes små konserter eller andre arrangementer. Parkering finnes på høyden øst for bygget. Denne plasseringen gjør at all biltrafikk blir skjult og mindre sjenerende for programmet som skjer i kirken. Det går også en asfaltert vei fra parkeringsplassen og ned til hovedinngangen slik at man ved behov kan kjøre helt frem til bygget, for eksempel ved varelevering. I fremtiden ser en for seg at det skal etableres en større allmenning mellom kirken, idrettshallen og senteret som skal fungere som en møte- og mingleplass mellom tre av tettstedets større offentlige anlegg. Det er også mulig at en i denne sammenheng gjør seg mer flid med uterommet. 24

25 KNARVIK KYRKJEGARD NORDHORDLANDSHALLEN KNARVIK SENTER Situasjonsplan, Knarvik kyrkje. Illustrasjon: Reiulf Ramstad Arkitekter. Viser hvordan bygget ligger i dag, lengre nord-vest enn førsetutkastet. 25

26 PROGRAM OG BRUK Knavik kyrkje har en enkel og rektangulær planform med et mer komplekst taksystem, bestående av triangelformer i ulike størrelser og fasonger. Det er inspirert av trekirketradisjoner, men har et moderne og stilrent utrykk. Bygget går over to plan der underetasjen ligger halvveis inntrukket i terrenget, noe som gjør at begge etasjene kan nåes fra bakkeplan. I det øverste planet finner man det liturgiske programmet; kirkerom, kapell, sakresti, dåpssakresti og tårnrom, samt et kriketorg med tilhørende kafe- og te-kjøkken, garderobefasistiteter og mindre grupperom. Det første rommet man kommet til når man entrer kirken, er naturligvis våpenhuset. Her finner man også inngangen til kapellet på høyre side. Det er tenkt at døren til kapellet kan ha en lengre åpningstid enn resten av kirken. En ser for seg at rommet kan være et sted for den som ønsker å sitte litt alene, eller til bruk ved religiøse samlinger for mindre grupper. Det er plass til ca. 20 personer her. Like innenfor kapellet ligger toget med sin lille kafe. Her kan man få seg en kopp kaffi og møte andre mennesker både etter søndagsgudstjenesten, og noen ganger i ukedagene. Kom innom! er et eksempel på et slikt uformelt arrangement hvor folk kan stikke innom for en kaffi og en prat. Like ved torget finner man også en enkel garderobe og toaletter, og innen for dem dåpsakrestiet. Dette rommet blir også kalt tårnrommet på grunn av sin inponerende takhøyde og fordi de to krikeklokkene henger her, gjemt over taket. I tillegg til dåpskaresti, fungerer dette også som møterom. Fra torget ser man gjennom store glassdører rett inn i det store kirkerommet. Disse glassdørene kan skyves helt bort, slik at man ved større arrangemet kan slå sammen kirkerommet med kafeen. Man øker da kapasitet på 350 sitteplasser med ytterligere150 plasser. Langs nord-østre vegg av kirkerommet, er det laget fire nisjer i ulike størrelser. Disse fungerer som oppbevaring for de skyvbare galssdørene, bokhylle til samlebøker, orgelnisje og inngang til en funksjonsdel ligger bak denne veggen. I funksjonsdelen finner man sakresti for presten, trapperom ned til underetasjen, grupperom og lager. Her ligger også et mindre teknisk rom til styring av funksjoner som lys, varme, ventilasjon og kirkeklokker og et eget servicerom til orgelpipene. Det er også over denne delen av kirken de fleste tekniske føringene går. Dermed er takhøyden her noe lavere enn i resten av bygget. 26

27 I underetasjen, som ennda ikke er ferdig innredet, er det tenkt en samfunnsdel eller aktivitetsdel med tilbud hovedsakelig tilrettelagt for de unge i lokalmiljøet. En ser for seg et torg tilsvarende det en finner i hovedetasjen med en liten scene, og plass til ulike aktiviter som bilijardbord o.l. Man skal også kunne låne lokalene til for eksempel konfirmasjoner eller liknede feiringer. Dette skal være den mer uformelle møteplassen i kirken som tilbyr et 7-dagersprogram og ha egen inngang, slik at man kan bruke arealet utenom kirkens ordinære åpningstider. Det er også lagt opp for et eget musikkrom med lydstudio hvor band/musikere kan øve eller spille inn sanger. I lydstudioet skal man også kunne ta opp gudstjenester som fåregår i kirkerommet og sende dette live til for eksempel Knarvik sjukeheim. I utgangspunktet tenkte man at søndre del av underetasjen skulle sette av til kontorlokaler, men på grunn en fremtidig plan om å samle alle kirkekontorene i Lindås kommune i ett og samme kontorlokale som ikke er knyttet til noen av kirkene har en planer om å også la denne sonen bli en del av aktivitetsdelen. 27

28 Skyvedører i galss mellom torget og kirkerommet, sett fra kirkerommet. Tårnrommet. Foto: Hundven-Clemets Photography. Del av torget i underetasjen, per dags dato ikke innredet. 28

29 Kirkerommet. Foto: Hundven-Clemets Photogaphy. 29

30 etasje 30

31 Underetg. 31

32 Snitt sett fra øst 32

33 Snitt sett fra nord Snitt sett fra sør 33

34 MATERIALER Knarvik kyrkje har en bærenede konstruksjon i stål, men er kledd med malmfuru både ute og inne noe som gjør at den fremstår som en ren trekirke. Panelet eksteriørt er ubehandelt mens tak, vegger og gulv inne er oljet med 2 % kalk for å unngå gulning av treverket. Gulvet har i tillegg fått to strøk med mattlakk og lysbehandling. Som nevt tildigere ønsket egenltig arkitekten at hele bygget, både konstruksjon og kledning, skulle utføres i massivtre, men da dette ble for dyrt og komplisert valgte man heller en løsning med innkledd stål. Likevell er det sømløse utrykket som massivtre gir beholdt, og ingen overganger er synlige. For eksempel er alt av rør til avrenning av tak ført inn i ytterveggene for å gjøre bygningskorppen så ren og glatt som mulig. Også innendørs går alle overganger i flush med hvernadre og tak, gulv og vegger er utført i tre og fremstår som sømløst. Gulvet er delt inn i 3 x 3 meters felt mot krymping og det er ingen lister mellom gulv og vegg, bare en funge. For at ikke noe skulle ødlegge dette rene helhetsinntrykket, sørget arkitekte for å kamfulere rister for tilluft fra ventlilasjonsanlegget med trespiler, og kle alle dører i samme panel som veggen. Også belysningen er felt inn i taket og fremstår som dekorative lysende rektangler. Alle elemnter skulle altså være i flukt med hverandre. (se bilde av kirkerommet på neste side). De liturgiske møblene, som alterbord og døpefont, er utført i eik og er designet av arkitekten. Disse fremstår som massive trekolsser som nærmest svever i luften, da det er kun 12 mm tynne stålben som bærer dem. Orgetlet fra Sveits, som vil bli instalert i løpet av sommeren 2015, er også i eik og det samme er stolene for meningheten. Stolene er norskprodusert fra en frabrikk i Ørstad og er delvis finansiert ved hjelp av givertjeneseter fra lokalbefolkningen i Knarvik og omheng. Den runde altertavlen innfelt i veggen er designet av Tor Lindrupsen, en norsk kunstner fra Fredrikstad. Dette er en galssmosaikk som er lyssatt av både naturlig- og kunstig lys, slik at den til en hver tid på døgnet kan stråle i ulike blåtoner. Kunstlyset gjør også at fagene i galsset er synlig fra utsiden av krien, og en unngår at mosaikken fremstår som et svart vindu slik som i enkelte eldre kirkebygg. I de små galssrutene er det lagt inn bibelske motiver som komme tilsyne i lyset. Altertavlen kan foldes opp som et skap slik at man lett kan rengjøre galssene. Krusifiset i tre som henger midt på, fungerer som en lås for dørene i tavlen. 34

35 Klokketårnet sett fra øst. Ubehandelt malmfuru. Kirkerommet fra koret. Malmfuru med 2% kalk. Foto: Hundven-Clemets Photogaphy. 35

36 Altertavlen sett fra utsiden på kveldstid. Altersølvet ; lystestaker, mugge til dåpsvann o.l, er valgt å utformes i Kina-porselen og er designet av en lokal keramiker, Liv Ingunn Sundal. Hun har tilpasset sin fargepalett til fargene som finnes i altertavlen. Det er altså valgt å satse på norsk design når det kommer til interiøret i kirken. I tillegg til tre, er det brukt mye glass i kirken. På begge lansider av bygget er det lagt inn smale slisser i galss fra gulv til tak. Disse gjør at bygget føles lyst og luftig, speiselt i det store kirkerommet. Dette er ogå et ønske fra byggherres side, at kirken skal føles åpen og at man skal kunne se hva som foregår her også utenfra. I arkitektens første skisser, var det tenkt at disse lysslissene skulle være dobbelt så brede og i tillegg har skyvbare paneler fremfor seg. Disse panelene skulle dekoreres med mønster inspirert fra stavkirker, og en kunstrner tegnet et forslag til dette. Det viste seg at konstnade ble for store til at dette kunne gjennomføres innefor budsjettet. I tillegg satte man spørsmålstegn ved energikostnadene med så mange og store vindusflater. Altertavlen og alter med alterutstyr. Foto: Knarvik kyrkje 36

37 TEKNISKE ANLEGG De tekniske rommene i kirken er plassert i underetasjen inn mot terrenget. I de første tegningene var det tenkt at et større rom skulle huse alle tekninske installasjoner (det var opprinnelig tegnet fire meter lengre i lengderetningen) men på grunn av innsapringer måtte dette krympes. Deremd ble rommet alt for lite til sin bruk, og en har måttet flytte deler av anlegget inn i lagerrom og musikkrom. Oppvarming av bygget skjer ved luft-til-vann -varmepumpe som er plassert i et eget driftshus ved parkeringsplassen. Det er vannbåren varme i nesten alle gulv i bygget. Føringer til ventilasjon og elektrisistet ligger i rørgater gjemt i himlingen i enkelte deler av kirken. For eksempel er taket i kirkerommet 1.10 meter tykt på grunn av ulike føringer som går her. Det er også sprinkelanlegg i alle rom. Det er lagt opp til at belysningen i bygget skal være konstant hele døgnet og automatisk tilpasse seg daslysforholdene ute. Er det mye sollys ute, blir det et lavt forbruk av elektrisk lys inne, mens om det er mørkt ute vil forbruket av kunstig belysning øke. De to krikeklokkene i kirken er styrt ekeltrisk og kan programmeres til når de skal ringe. De kan settes i gang med å trykke på et elpanel manulet, eller ved hjelp av en fjernkontroll. 37

38 38

39 39

40 VURDERING PLASSERING OG OMGIVELSER Noe av det første man får øye på når man kommer kjørende inn mot Knarvik, er det gyldne kirketaktet til nye Knarvik kyrkje som skyter ut av terrenget. Med sitt spisse trespir troner bygget vakkert over stedets sentrum. En av visjonene til byggherre var nettopp å skape et landemerke, noe som tydelig er oppnådd da kirken er synelig både fra sjøveien og bilveien. Samtidig ligger bygget skånsomt innlemmet i terrenget og det er tydelig at arkitekten har tatt seg tid til å finne en god løsning på dette, sammen med materialbruk og form. Det er heller synd at en da har valgt å asfaltere uteområdet rundt kirken, i stede for å bruke gressbetong som arkitekten først foreslo, noe som hadde gitt et bedre visuelt uttrykk. Det var også et ønske fra byggherres side at kirken skulle ligge sentralt og i nærheten av faisliteter brukt av barn og unge i lokalområdet. Deremd er en plassering nære idrettshall, skole og kjøpesenter idell med tanke på å gjøre det lett for de unge å stikke innom. EKSTERIØRET Hvordan oppleves bygget utenfra? Selv om dette er et ytterst moderne bygg, har arkitekten tatt vare på tradisjonelle utforminger som tydeliggjør at dette først og fremst er en kirke. Klokketårnet er et eksempel på dette. Også de enkle linjene og den høyreste bygningskroppen gir assosiasjoner til stavkirkene. Bygningen har et arkitektonisk uttrykk og materialitet der religion, kultur og stedets karakteristiske naturrom føres sammen i en større enhet (Reiulf Ramstad Arkitekter,2010). I tillegg til å skape et spennede utrykk, har muligens arkitekten hatt religøs symbolikk med i tankene, da det dynamsike taket bestånde av triangler ble til. Trekanten er nettopp et vikitg symbol i den kristne tro. Å designe en krike er om mulig en av de mest krevende utfordringer en arkitekt kan få, da dette er en kjendt og kjær typologi for mange og det er flere aspekter man må ta hensyn til. Likevell kan en merke seg at bygget ikke er orientert i den klassiske øst-vest retningen som kirker pleier å være, med koret i øst og våpenhuset i vest. I dette tilfellet er bygget plassert i en mer nord-sør-orientering. Dette kan nok skydles den ganske krevende topogafien på tomten. OPPLEVELSEN INNE Byggherre hadde et ønske om å skape et åpnet og utadvendt kirkebygg slik at aktivitetene som foregikk innendørs, om det var dåp eller begravelse, skulle være inkluderende og midre fremmedgjort. Denne åpenheten skulle også gi en lavere terskel for å gå inn i kirken. Dette er noe jeg synes arkitekten har klart å løse fint, med transparente flater og tydelige siktlinjer. Gjennom 40

JURYRAPPORT KNARVIK KYRKJE

JURYRAPPORT KNARVIK KYRKJE Oppdragsgiver Lindås Kyrkjelege Fellesråd Dokument type Juryrapport Dato 10.05.10 JURYRAPPORT KNARVIK KYRKJE JURYRAPPORT /KNARVIK KYRKJE Revisjon Dato 2010-04-25 Utført av Gunhild Sundal Kontrollert av

Detaljer

betong 3 2010 mur+ Stein Halvorsen

betong 3 2010 mur+ Stein Halvorsen 30 www.sh-arkitekter.no Stein Halvorsen AS Sivilarkitekter MNAL ble etablert i 1996 etter å ha vunnet arkitektkonkurransen om Sametinget i Karasjok. Mange av prosjektene er knyttet til det offentlige rom,

Detaljer

SEAWIND SEAWIND. Maritimt vitensenter i Tungevågen. Fasade mot øst 1:200

SEAWIND SEAWIND. Maritimt vitensenter i Tungevågen. Fasade mot øst 1:200 Maritimt vitensenter i Tungevågen Fasade mot øst 1:200 forbindelse til fyrtårn A C B Gjenstandsmottak 200 Undervisnings materiell 30 Verksted Teknisk rom 1 c+ 2. Vaskerom 55 Lager 20 wc h 27 wc f 27 garderobe

Detaljer

parasite ROTOR ARKITEKTUR 6 / 2011 Miljøbeskrivelse: Gr. B9 Trondheim torg Hilde Vinge Fanavoll, Ida Nyborg Mosand Astrid Christine Johnsen

parasite ROTOR ARKITEKTUR 6 / 2011 Miljøbeskrivelse: Gr. B9 Trondheim torg Hilde Vinge Fanavoll, Ida Nyborg Mosand Astrid Christine Johnsen ROTOR ARKITEKTUR 6 / 2011 parasite Gr. B9 Trondheim torg Hilde Vinge Fanavoll, Ida Nyborg Mosand Astrid Christine Johnsen Vår intensjon med sykkelsenteret Rotor:parasite er å aktivisere torget i Trondheim

Detaljer

På Hegreneset finnes en rekke mangfoldige lag av bygningsfunksjoner, så vel som bygningstopologier, noe som er med på å skape en egen identitet for

På Hegreneset finnes en rekke mangfoldige lag av bygningsfunksjoner, så vel som bygningstopologier, noe som er med på å skape en egen identitet for DØRGENDE VÅT De verneverdige bygningene og utsiktene til et fremtidig hotell, suppleres av ideen om en vandring. Turstien strekker seg fra boligområdet på åskanten, ned til vannkanten gjennom varmesentralen

Detaljer

Samlokalisering av Stavne

Samlokalisering av Stavne Samlokalisering av Stavne LOOP ARK.6 2010 Natalie Stout Sue-Chu, Ida Waagø og Inger Johanne Apeland Vi har ønsket å lage et område som er o v e r s i k t l i g og lesbart. Området skal være a k t i v t

Detaljer

BOLIG I SUNNLANDSVEIEN

BOLIG I SUNNLANDSVEIEN Fra nord BOLIG I SUNNLANDSVEIEN Trondheim PIR II ARKITEKTKONTOR AS Tekst: Sivilarkitekt MNAL Maryann Tvenning Foto: Kjell Erik Fjello og Maryann Tvenning Adresse: Sunnlandsveien 54, Trondheim Byggherre:

Detaljer

Rapport etter befaring i Voie og Flekkerøy menigheter forut for bispevisitas 19. 23. februar 2014

Rapport etter befaring i Voie og Flekkerøy menigheter forut for bispevisitas 19. 23. februar 2014 Rapport etter befaring i Voie og Flekkerøy menigheter forut for bispevisitas 19. 23. februar 2014 Altertavle i keramikk av Kari Christensen i Voie kirke 1 BEFARING VOIE OG FLEKKERØY Området ved Voie og

Detaljer

HYTTE PÅ LYNGHOLMEN. Aust-Agder LUND HAGEM ARKITEKTER. Tekst: Arkitekten Foto: Arkitekten og Ole H Krokstrand. mur+

HYTTE PÅ LYNGHOLMEN. Aust-Agder LUND HAGEM ARKITEKTER. Tekst: Arkitekten Foto: Arkitekten og Ole H Krokstrand. mur+ HYTTE PÅ LYNGHOLMEN Aust-Agder LUND HAGEM ARKITEKTER Tekst: Arkitekten Foto: Arkitekten og Ole H Krokstrand 13 14 Lund Hagem Arkitekter har kontor i Oslo og er ledet av fire partnere: Svein Lund, Einar

Detaljer

FAVN NYE KOPERVIK KIRKE

FAVN NYE KOPERVIK KIRKE Tomt og orientering Den gamle kirkegården utgjør et vakkert parkrom med store trær og en stille kvalitet, avsondret fra byens støy, men samtidig sentralt beliggende og lett tilgjengelig. Det nye kirkebygget

Detaljer

T A R E M A R E UTSTILLING ØVRE DEL ÅPENT NED MØTEPLASS ØVRE DEL C +4,5 VF INNGANG PUBLIKUM KAFE - PUBLIKUMSMOTTAK 288 M2 SERVERING RESEPSJON

T A R E M A R E UTSTILLING ØVRE DEL ÅPENT NED MØTEPLASS ØVRE DEL C +4,5 VF INNGANG PUBLIKUM KAFE - PUBLIKUMSMOTTAK 288 M2 SERVERING RESEPSJON T A R E M A R E 0 0 0 30 40 50 60 70 KJØKKEN 54 M SERVERING VAREMOTTAK PORT KJØLEROM UTSTILLING ØVRE DEL ÅPENT NED KAFE - PUBLIKUMSMOTTAK 88 M PERSONAL 3 M LAGER TEKN SØPPEL INNGANG PERSONAL PERSONAL 83

Detaljer

MITT SKIP ER LASTET MED.. Maritimt Vitensenter i Tungevågen består av to geometrisk enkle skip som ligger aksialt i kryss over hverandre.

MITT SKIP ER LASTET MED.. Maritimt Vitensenter i Tungevågen består av to geometrisk enkle skip som ligger aksialt i kryss over hverandre. Vitensenteret sett fra Tungeneset. MITT SKIP ER LSTET ME.. Maritimt Vitensenter i Tungevågen består av to geometrisk enkle skip som ligger aksialt i kryss over hverandre. Møteplassen ligger på terrengnivå

Detaljer

KARMSUND PANORAMA. Atle Strønstad. Pål Stolt-Nielsen Reksten. Fasade vest

KARMSUND PANORAMA. Atle Strønstad. Pål Stolt-Nielsen Reksten. Fasade vest Fasade vest KARMSUND PANORAMA Opus Arkitekter AS Tekst: Foto: Atle Strønstad Pål Stolt-Nielsen Reksten OPUS arkitekter as (stiftet 1997), er nå det største kontoret mellom Bergen og Stavanger, med 14 fulltidsansatte

Detaljer

Sandnes. Tekst: Kari Halvorsen. Foto: Trond Opstad, Informasjonspartner

Sandnes. Tekst: Kari Halvorsen. Foto: Trond Opstad, Informasjonspartner Enebolig Riis Sandnes Kari Halvorsen Tekst: Kari Halvorsen Foto: Trond Opstad, Informasjonspartner Adresse: Byggherre: Arkitekt: RIB: Øvrevollen 5a, 4019 Sandnes Angeline og Per Egil Riis Sivilarkitekter

Detaljer

1/6. Situasjonsplan AREALER: 1.190 m2 50 m2 80 m2 250 m2

1/6. Situasjonsplan AREALER: 1.190 m2 50 m2 80 m2 250 m2 B B AREALER: Utstillingshall inkl. akvarium Butikk/ resepsjon Publikumsmottak, garderobe + toalett Kafé og kjøkken Kontor Garderobe, personal A C 1.190 m2 80 m2 2 70 m2 30 m2 Verksted Gjenstandsmottak/Lager

Detaljer

H E L D A L E I E N D O M A S

H E L D A L E I E N D O M A S ØVRE SÆDAL MIDTRE - FELT B-F2 H E L D A L E I E N D O M A S s 1 Beskrivelse av forslaget s 2 Situasjonsplan s 3 Perspektiv fra vest s 4 Terrengsnitt s 5 Rekkehus plan type A 1:100 s 6 Rekkehus plan type

Detaljer

SPINN ARKITEKTUR 6 / 2012 SIMPLEXITY Gruppenummer B10 Cathrine Rønningen, Elisabeth Krogh og Stine Glennås Arkitekt Christies gate

SPINN ARKITEKTUR 6 / 2012 SIMPLEXITY Gruppenummer B10 Cathrine Rønningen, Elisabeth Krogh og Stine Glennås Arkitekt Christies gate SPINN RKITEKTUR 6 / 2012 SIMPLEXITY Gruppenummer B10 Cathrine Rønningen, Elisabeth Krogh og Stine Glennås rkitekt Christies gate PROSJEKTBESKRIVELSE / when simplicity meets complexity - sykkel i Trondheim

Detaljer

NY KIRKE I SOLA SENTRUM

NY KIRKE I SOLA SENTRUM NY KIRKE I SOLA SENTRUM Invitasjon til prekvalifisering Begrenset plan- og designkonkurranse Kirketomten. Foto: Sola kirkelige fellesråd DEN NORSKE KIRKEN SOLA KIRKELIGE FELLESRÅD SOLA KOMMUNE NY KIRKE

Detaljer

PERRONGEN KANVASBARNEHAGE

PERRONGEN KANVASBARNEHAGE PERRONGEN KANVASBARNEHAGE Presentasjon av forslag til utforming av 10-avdelings barnehage i Grefsen stasjonsby felt C 27.02.2013 Perrongen kanvasbarnehage FuthArk arkitekter AS INNHOLDSFORTEGNELSE mål...................................................

Detaljer

Arkitekt kontor. Nybygg og ombygging, Majorstua, Oslo. Hovedgrep planløsning: Plassering. div.a Arkitekter

Arkitekt kontor. Nybygg og ombygging, Majorstua, Oslo. Hovedgrep planløsning: Plassering. div.a Arkitekter Situasjonen før og etter ombygging/nybygg Arkitekt kontor Nybygg og ombygging, Majorstua, Oslo div.a Arkitekter Tekst: Henriette Salvesen, div. A arkitekter Foto: Jiri Hav ran og div. A arkitekter 22 div.a

Detaljer

UNIVERSELL UTFORMING DE VANLIGSTE UTFORDRINGENE I UNDERVISNINGSBYGG

UNIVERSELL UTFORMING DE VANLIGSTE UTFORDRINGENE I UNDERVISNINGSBYGG UNIVERSELL UTFORMING DE VANLIGSTE UTFORDRINGENE I UNDERVISNINGSBYGG Berit Okstad, Asplan Viak Temaet universell utforming har fått stort fokus de siste årene, og det stilles stadig større krav til utforming

Detaljer

Vålandshaugen barnehage KUNSTPLAN

Vålandshaugen barnehage KUNSTPLAN Vålandshaugen barnehage KUNSTPLAN Beskrivelse av bygg og sted Vålandshaugen barnehage er Stavangers mest energieffektive barnehage. Da den ble bygget, var den en av 9 piloter i Framtidens byer, et samarbeid

Detaljer

Vedlegg 3: ESTETISK REDEGJØRELSE

Vedlegg 3: ESTETISK REDEGJØRELSE Vedlegg 3: ESTETISK REDEGJØRELSE Landskap Den fremtredende terrengformasjonen i området, der hele Solberg Spinderi ligger i skrånende terreng med markante høydeforskjeller, vil ikke bli svekket i sitt

Detaljer

Kapittel 10 Fredete eiendommer i landsverneplanen for justissektoren

Kapittel 10 Fredete eiendommer i landsverneplanen for justissektoren Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer BERGEN TINGHUS Kommune: 1201/Bergen Gnr/bnr: 165/173 AskeladdenID: 174931 Referanse til landsverneplan: Kompleks 64 Omfang fredning Byggnavn

Detaljer

LYSAKER BRYGGE. Bærum ARKITEKT: ARKITEKTKONTORET KARI NISSEN BRODTKORB AS. Foto: Anne Norseth og Børre Lund

LYSAKER BRYGGE. Bærum ARKITEKT: ARKITEKTKONTORET KARI NISSEN BRODTKORB AS. Foto: Anne Norseth og Børre Lund LYSAKER BRYGGE Bærum ARKITEKT: ARKITEKTKONTORET KARI NISSEN BRODTKORB AS Foto: Anne Norseth og Børre Lund Sjøens lys og reflekser På vegne av Gjensidige NOR Næringseiendom fremmet vi i juli 2000 forslag

Detaljer

Barnehagen sett fra sydvest. Fasadeteglen er i stor grad til stede i interiøret

Barnehagen sett fra sydvest. Fasadeteglen er i stor grad til stede i interiøret Barnehagen sett fra sydvest Fasadeteglen er i stor grad til stede i interiøret 24 MUR+BETONG 4 2009 Sluseparken barnehage Nome, Telemark LPO arkitekter as Tekst: Jan Knoop, LPO Foto: Terje Skåre Adresse:

Detaljer

Villa Aagaard. Hamar. Tekst: Martin Dietrichson Foto: nispe@ datho. no

Villa Aagaard. Hamar. Tekst: Martin Dietrichson Foto: nispe@ datho. no Villa Aagaard Hamar KIMA arkitektur as Tekst: Martin Dietrichson Foto: nispe@ datho. no 4 KIMA arkitektur as ble etablert i 2008 av Martin Dietrichson, Inge Hareide og Kristoffer Moe Bøksle. Etter flere

Detaljer

Delutredning til reguleringsplan med konsekvensutredning Ellen Haug 8. juni 2011

Delutredning til reguleringsplan med konsekvensutredning Ellen Haug 8. juni 2011 NOTAT Gangforbindelse over/under sporområdet ved Hamar kollektivknutepunkt Delutredning til reguleringsplan med konsekvensutredning Ellen Haug 8. juni 2011 Innhold 1 Innledning... 2 1.1 Alternativer i

Detaljer

VILLA HEFTYE. Filipstad, Oslo PRESENTASJON. REIULF RAMSTAD ARKITEKTER AS Tekst: Siv.ark. MNAL Reiulf Ramstad Foto: Kim Müller

VILLA HEFTYE. Filipstad, Oslo PRESENTASJON. REIULF RAMSTAD ARKITEKTER AS Tekst: Siv.ark. MNAL Reiulf Ramstad Foto: Kim Müller PRESENTASJON Villa Heftye. Oppført i 1864 etter tegninger av Stadskonduktør G.A. Bull VILLA HEFTYE Filipstad, Oslo REIULF RAMSTAD ARKITEKTER AS Tekst: Siv.ark. MNAL Reiulf Ramstad Foto: Kim Müller Overlysrom

Detaljer

ambassade Rehabilitering og tilbygg

ambassade Rehabilitering og tilbygg Spanias ambassade i Oslo Rehabilitering og tilbygg Hille Melbye arkitekter Tekst: Tore Wiig Foto: Magnus Aspelin 22 Spanias ambassade skulle etableres i en bevaringsverdig villa fra 1920 på Frogner i Oslo.

Detaljer

HVA SLAGS KIRKE ØNSKER VÅLER? Soseikan-Yamaguchi House, Hyogo Prefecture (Tadao Ando, 1975)

HVA SLAGS KIRKE ØNSKER VÅLER? Soseikan-Yamaguchi House, Hyogo Prefecture (Tadao Ando, 1975) HVA SLAGS KIRKE ØNSKER VÅLER? Soseikan-Yamaguchi House, Hyogo Prefecture (Tadao Ando, 1975) 29. MAI 2009... NY KIRKE - HVA NÅ? 1806 BRANN BYGG OPP DEN GAMLE! ET ANNET STED I BYGDA? NY KIRKE PÅ GAMMEL TOMT?

Detaljer

Voss Kulturhus. Tekst: Per Knudsen Foto: Rune Sævig, Bergens Tidende (s. 13 15) og pka Arkitekter

Voss Kulturhus. Tekst: Per Knudsen Foto: Rune Sævig, Bergens Tidende (s. 13 15) og pka Arkitekter Voss kulturhus pka arkitekter Tekst: Per Knudsen Foto: Rune Sævig, Bergens Tidende (s. 13 15) og pka Arkitekter 10 Etter prekvalifisering ble vårt kontor, sammen med en lokal konsulentgruppe, engasjert

Detaljer

GRUPPE 16 HEIDI HOLOPAINEN, INGVILD HODNEKVAM, HELGA TEIGE. f a r g e r i k t f e l l e s s k a p 16-1

GRUPPE 16 HEIDI HOLOPAINEN, INGVILD HODNEKVAM, HELGA TEIGE. f a r g e r i k t f e l l e s s k a p 16-1 GRUPPE 16 HEIDI HOLOPAINEN, INGVILD HODNEKVAM, HELGA TEIGE f a r g e r i k t f e l l e s s k a p Vår hovedintensjon på Stavne har vært å lage et bygg som bidrar til å skape et fellesskap mellom brukerne,

Detaljer

Alfaset gravlund. Oslo. Tekst: Espen Eskeland. Foto: nispe@datho.no og Espen Eskeland

Alfaset gravlund. Oslo. Tekst: Espen Eskeland. Foto: nispe@datho.no og Espen Eskeland Krematorium på Alfaset gravlund Oslo ARKITEKTENE AS - ESPEN ESKELAND og Dyrvik arkitekter as Tekst: Espen Eskeland Foto: nispe@datho.no og Espen Eskeland 14 MUR+BETONG 4 2009 Krematoriet skyter ut av terrenget

Detaljer

C A S E S T U D I E R

C A S E S T U D I E R CASESTUDIER Som en inspirasjon for oppgaven har vi studert noen krematorier litt nærmere, reist på besøk og fått omvisning. Dette har gitt oss større forståelse og kjennskap til hva et krematorium er,

Detaljer

Tekst: Sivilarkitekt Stein Jarle Helgeland. Foto: Informasjonspartner

Tekst: Sivilarkitekt Stein Jarle Helgeland. Foto: Informasjonspartner Tinghuset i Haugesund Arkitektkontoret Brekke Helgeland Brekke AS Tekst: Sivilarkitekt Stein Jarle Helgeland Foto: Informasjonspartner Arkitektkontoret BREKKE HELGELAND BREKKE AS har i dag 12 ansatte med

Detaljer

Strømbu rasteplass. Folldal i Rondane. Carl-Viggo Hølmebakk. Tekst: Carl-Viggo Hølmebakk. Jarle Wæhler og Simon Skreddernes

Strømbu rasteplass. Folldal i Rondane. Carl-Viggo Hølmebakk. Tekst: Carl-Viggo Hølmebakk. Jarle Wæhler og Simon Skreddernes Situasjon 1 Varmestue 2 Rasteplasser 3 Parkering 4 Plantefelt 5 Åpent elveløp Strømbu rasteplass Folldal i Rondane Carl-Viggo Hølmebakk Tekst: Carl-Viggo Hølmebakk Foto: Carl-Viggo Hølmebakk, Rickard Riesenfeld,

Detaljer

Stilla STILLA. [ st ɪ l.la ]

Stilla STILLA. [ st ɪ l.la ] Stilla [ st ɪ l.la ] Stilla er et åpent og landskapsinteraktivt vitensenter. Gjennom fleksible rom for mange typer aktiviter, et ambisiøst energikonsept basert på lokale ressurser og en arkitektur som

Detaljer

BOGAFJELL, SANDNES: RIMELIGE OG ROMSLIGE REKKEHUS I TYTTEBÆRSTIEN. Tegnet av Arkitektkontoret STAV

BOGAFJELL, SANDNES: RIMELIGE OG ROMSLIGE REKKEHUS I TYTTEBÆRSTIEN. Tegnet av Arkitektkontoret STAV BOGAFJELL, SANDNES: RIMELIGE OG ROMSLIGE REKKEHUS I TYTTEBÆRSTIEN Tegnet av Arkitektkontoret STAV Det kommer fire rekkehus i felt B10, tre rekkehus i B11 og tre rekkehus i B14. Dette fotoet er tatt august

Detaljer

U n i v e r s e l l U t f o r m i n g

U n i v e r s e l l U t f o r m i n g U n i v e r s e l l U t f o r m i n g HVORDAN SKAL MAN TENKE SOM ARKITEKT NÅR MAN SKAL LAGE LØSNINGER SOM PASSER FOR ALLE? HVILKE SPESIELLE UTFORDRINGER MØTER MAN I PROSESSEN? BOLIGER BASERT PÅ PRINSIPPET

Detaljer

Er det ikke rart at Norges mest anerkjente hytte er den det er vanskeligst å få øye på?

Er det ikke rart at Norges mest anerkjente hytte er den det er vanskeligst å få øye på? 1 Er det ikke rart at Norges mest anerkjente hytte er den det er vanskeligst å få øye på? 3 DET ER NATUREN SOM SKAL SPILLE HOVEDROLLEN IKKE HYTTA. En Ålhytte skriker ikke etter oppmerksomhet, men lar naturen

Detaljer

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9. Fredete eiendommer i landsverneplan for Kunnskapsdepartementet

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9. Fredete eiendommer i landsverneplan for Kunnskapsdepartementet Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9 SKÅDALEN KOMPETANSESENTER, OSLO Kommune: 301/Oslo kommune Gnr/bnr: 35/60 Referanse til landsverneplan: Omfang fredning Byggnavn

Detaljer

I LY. Bussveien plan og designkonkurranse 15/250723 - Februar 2016

I LY. Bussveien plan og designkonkurranse 15/250723 - Februar 2016 I LY Bussveien plan og designkonkurranse 15/25023 - Februar 2016 INNHOLD HOVEDGREP En holdeplass Alternativer Konsept 03 ARKITEKTUR Situasjonsplan - Stokkavik 1:500 Situasjonsplan - Niels Juels gate 1:500

Detaljer

Åpent landskap. Den gamle bygårdsleiligheten fikk ny, åpen plan, men behold intimiteten. Takket være noen skyvedører og en eksperimentlysten arkitekt.

Åpent landskap. Den gamle bygårdsleiligheten fikk ny, åpen plan, men behold intimiteten. Takket være noen skyvedører og en eksperimentlysten arkitekt. Åpent landskap Den gamle bygårdsleiligheten fikk ny, åpen plan, men behold intimiteten. Takket være noen skyvedører og en eksperimentlysten arkitekt. tekst: Hanne G. Sagen foto: Espen Grønli Styling: Tone

Detaljer

STASJON OG GONDOL PÅ VOSS Voss knutepunkt 13.01.15

STASJON OG GONDOL PÅ VOSS Voss knutepunkt 13.01.15 STASJON OG GONDOL PÅ VOSS Voss knutepunkt 13.01.15 Ny Gondol på Voss Gjennom arbeidet med å designe og utvikle gondolbygget på Voss, har det vært viktig å se dette signalbygget fra to vinkler: - Gondolbygget

Detaljer

6 TOMANNSBOLIGER 2 ENEBOLIGER

6 TOMANNSBOLIGER 2 ENEBOLIGER FINN DIN BOLIG I LANDLIGE OMGIVELSER, MEN LIKEVEL SENTRALT I SELBU. 6 TOMANNSBOLIGER 2 ENEBOLIGER I dette rolige og familievennlige området i Innbygda har du gangavstand til det aller meste. Her bygges

Detaljer

Mesterhus KARITA. Torsbygg as. Pris fra 3 590 000,-

Mesterhus KARITA. Torsbygg as. Pris fra 3 590 000,- Mesterhus KARITA Et klassisk, storslått hus med store stuer, og full takhøyde i begge etasjer. Boligen har fin beliggenhet på Skålvik i barnevennlige omgivelser. Turområde rett utenfor stuedøren. Kort

Detaljer

Bølgebevegelse som inspirasjon

Bølgebevegelse som inspirasjon 3 4 5 ølgebevegelse som inspirasjon Laks og ørret har en karakteristisk bevegelse kalt "bølgebevegelse". Dette er svigninger som driver gjennom kroppen i motsatt retning av bevegelsen med en hastighet

Detaljer

SPIKKESTAD Kirke- og Kultursenter Motto: TRIANGEL

SPIKKESTAD Kirke- og Kultursenter Motto: TRIANGEL SIKKESTAD Kirke- og Kultursenter Motto: TRIANGEL TRIANGEL Spikkestad kirke- og kultursenter vil bli det nye midtpunktet i Spikkestad sentrum. Det planlagte sentrumsområdet på Spikkestad er plassert over

Detaljer

UDLAND KIRKE. Haugesund PRESENTASJON

UDLAND KIRKE. Haugesund PRESENTASJON PRESENTASJON Fra nord-vest UDLAND KIRKE Haugesund ARKITEKT: ARKITEKTKONTORET BREKKE HELGELAND BREKKE AS Tekst: Sivilarkitekt MNAL Thomas Brekke Foto: Eirik Hustvedt, HECON Haugesund og arkitekten Fasade

Detaljer

Ny, grønn og spennende næringspark i Drammen. UUniverselt. Utformet - for alle

Ny, grønn og spennende næringspark i Drammen. UUniverselt. Utformet - for alle Ny, grønn og spennende næringspark i Drammen UUniverselt Utformet - for alle Ulobas visjon Velkommen til en verden for alle Som en ideell politisk organisasjon og et samvirke for borgerstyrt personlig

Detaljer

Lokaldemokratiet må få siste ord om ny Østre Porsgrunn kirke.

Lokaldemokratiet må få siste ord om ny Østre Porsgrunn kirke. Nyhetsbrev 8/2014 Lokaldemokratiet må få siste ord om ny Østre Porsgrunn kirke. Det er flott at bystyret utsatte saken om støtte til ny Østre Porsgrunn kirke. Neste skritt bør være å gi utsettelsen mening

Detaljer

Sandvika Business Center (SBC) har som visjon å være et sted med identitet.

Sandvika Business Center (SBC) har som visjon å være et sted med identitet. Sandvika Business Center (SBC) har som visjon å være et sted med identitet. Dette blir en god og moderne arbeidsplass med mulighet for fleksible løsninger. SBC skal være et positivt tilskudd til bymiljøet

Detaljer

Forslagsstillers planbeskrivelse

Forslagsstillers planbeskrivelse Forslagsstillers planbeskrivelse Vedlegg: Forslagsstillers planbeskrivelse side 1 av 8 Kommunesenter Tangenåsen Postadresse : Postboks 123 1451 Nesoddtangen Besøksadresse : Vestveien 51, 1451 Nesoddtangen

Detaljer

Kapittel 10 Fredete eiendommer i landsverneplanen for justissektoren MØRE OG ROMSDAL SIVILFORSVARSLEIR

Kapittel 10 Fredete eiendommer i landsverneplanen for justissektoren MØRE OG ROMSDAL SIVILFORSVARSLEIR Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer MØRE OG ROMSDAL SIVILFORSVARSLEIR Kommune: 1539/Rauma Gnr/bnr: 53/27 53/26-28 Referanse til landsverneplan: Omfang fredning Byggnavn Oppført

Detaljer

HØGSKOLEN I HEDMARK NYBYGG

HØGSKOLEN I HEDMARK NYBYGG PRESENTASJON HØGSKOLEN I HEDMARK NYBYGG Avd. for lærerutdanning i Hamar ARKITEKT: ARKITEKTGRUPPEN LILLE FRØEN AS Tekst og foto: Sivilarkitekt MNAL Pål Andresen Adresse: Holsetgaten 31, 2318 Hamar Byggherre:

Detaljer

I MELLOM LOOP/ARKITEKTUR6/2010 VESLEMØY GRINDVIK OG ANNETTE HAAVAAG

I MELLOM LOOP/ARKITEKTUR6/2010 VESLEMØY GRINDVIK OG ANNETTE HAAVAAG I MELLOM LOOP/ARKITEKTUR6/2010 VESLEMØY GRINDVIK OG ANNETTE HAAVAAG ARKITEKTONISK VISJON Trygghet På Stavne er du trygg. Her finnes flere veier å gå, uavhengig av dagsform. Her er det mange rom og kroker

Detaljer

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9. Fredete eiendommer i landsverneplan for Kunnskapsdepartementet

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9. Fredete eiendommer i landsverneplan for Kunnskapsdepartementet Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9 SKÅDALEN KOMPETANSESENTER, OSLO Kommune: 301/Oslo kommune Gnr/bnr: 35/60 AskeladdenID: 164791 Referanse til landsverneplan: Omfang

Detaljer

Skur 84, Sjursøya, Oslo

Skur 84, Sjursøya, Oslo Skur 84 Sjursøya, Oslo NAV A.S ARKITEKTER MNAL Tekst: Per Arne Bjørnstad, daglig leder NAV A.S Foto: nispe@datho.no 12 Adresse: Byggherre: Arkitekt: RIB: Entreprenør: Leverandører Skur 84, Sjursøya, Oslo

Detaljer

TERRENGSNITT SITUASJONSPLAN M = 1:1000 TERRENGSNITT M = 1:500

TERRENGSNITT SITUASJONSPLAN M = 1:1000 TERRENGSNITT M = 1:500 delvis overdekket TERRENGSNITT s hc parkering PLASSERING Bygget er lagt med en tverrakse som peker i retning Tungenes Fyr, og med hovedakse mot nordøst. Vitensenter og musem med tilhørende servicearealer

Detaljer

Intervju med Hans Eiler Hammer om:

Intervju med Hans Eiler Hammer om: 1 Intervju med Hans Eiler Hammer om: - Hans yrke som prest - Prestedrakten - Og de ulike symbolene han har valgt på stolaer. Her er korset Hans Eiler har valgt å bruke på alle stolaer. Laget av 6.trinn

Detaljer

3 2012 ur + m betong 4

3 2012 ur + m betong 4 4 Selvika Nasjonal Turistveg Havøysund Reiulf Ramstad Arkitekter AS Tekst og foto: Reiulf Ramstad Arkitekter AS 5 6 Rasteplassen ligger i Måsøy kommune i Finnmark og er en del av utviklingen av veistrekningen

Detaljer

ROTOR SYKKELSENTER ET KNUTEPUNKT MONIKA SLETTEBERG SUNDE/MARIT ØYSÆD/BEATE MOE HANSEN KOMPLEKSE BYGG ARK 6. gruppenummer - sidetall

ROTOR SYKKELSENTER ET KNUTEPUNKT MONIKA SLETTEBERG SUNDE/MARIT ØYSÆD/BEATE MOE HANSEN KOMPLEKSE BYGG ARK 6. gruppenummer - sidetall ROTOR SYKKELSENTER ET KNUTEPUNKT MONIKA SLETTEBERG SUNDE/MARIT ØYSÆD/BEATE MOE HANSEN KOMPLEKSE BYGG ARK 6 gruppenummer - sidetall ROTOR ARKITEKTUR 6 / 2011 MILJØOPPLYSNINGER BYA: 1684 Klimatisert areal:

Detaljer

PUBLIKUMSBYGNING PÅ BJERKEBÆK

PUBLIKUMSBYGNING PÅ BJERKEBÆK Skissemodell Sigrid Undset, 1882-1949 PUBLIKUMSBYGNING PÅ BJERKEBÆK Sigrid Undsets hjem CARL-VIGGO HØLMEBAKK, SIV.ARK. Tekst: Carl-Viggo Hølmebakk Foto: Carl-Viggo Hølmebakk og Rickard Riesenfeld Carl-Viggo

Detaljer

EV. NY UTFYLLING opphaldsareal sandvolley strandpromenade. storsal

EV. NY UTFYLLING opphaldsareal sandvolley strandpromenade. storsal REGIONALT KULTURHUS NORHEIMSUND SIVILARKITEKTAR MNAL LIV KILDAHL OG ALV MARTIN VANGDAL Nils Aksnes & co AS HARDINGHUSET - SKISSEPROSJEKT I skisseprosjektet har vi fokusert på 2 hovudproblemstillingar.

Detaljer

Kapittel 17 Norges Banks tidligere avdelingskontor i Stavanger, Domkirkeplassen 3, Stavanger NORGES BANKS TIDLIGERE AVDELINGSKONTOR I STAVANGER

Kapittel 17 Norges Banks tidligere avdelingskontor i Stavanger, Domkirkeplassen 3, Stavanger NORGES BANKS TIDLIGERE AVDELINGSKONTOR I STAVANGER Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer NORGES BANKS TIDLIGERE AVDELINGSKONTOR I STAVANGER Kommune: 1103/Stavanger Gnr/bnr: 55/191, 194, 1814 55/194 AskeladdenID: 131063 Referanse

Detaljer

HUSET I KLEIVSTUVEGEN 19

HUSET I KLEIVSTUVEGEN 19 I -6,0-6,5-7,0 EINER EINER -3,5-3,0-2,0 BLÅBÆR -1,5 GRAN -1,0 BLÅBÆR/TYTTEBÆR -0,5 0,0 MOSE BJØRK 0,5 PLATÅ 1,0 1,5 2,0 2,5 HUSET I KLEIVSTUVEGEN 19 Levanger Kleivstua A g B h i a Adkomst fc Gravhaug c

Detaljer

Hus 23, Lille Stranden 3

Hus 23, Lille Stranden 3 Tjuvholmen er en ny bydel under oppføring; midt i Oslo og på et av de mest synlige områdene ved innseilingen i Piper vika i forlengelsen av Aker Brygge. Området har i over to hundre år vært benyttet som

Detaljer

Designer dine løsninger. Din ressurs i prosjektet

Designer dine løsninger. Din ressurs i prosjektet Designer dine løsninger Din ressurs i prosjektet Vi har erfaring fra 30 år i bransjen Vi i Greno og hjelper deg med å legge hele puslespillet. Med en helhetlig forståelse for de ulike brikkene vil vi kunne

Detaljer

BROPARKEN. via trapp og heis, en forbindelse som henvender seg til Storsentret og Storgata og en mer langstrakt øst-vestlig forbindelse.

BROPARKEN. via trapp og heis, en forbindelse som henvender seg til Storsentret og Storgata og en mer langstrakt øst-vestlig forbindelse. PARKEN Vi ønsker å legge til rette for en naturlig forbindelse og bevegelse over jernbanen. Tradisjonelt leder en bro over et lavereliggende nivå, i en mer eller mindre naturlig bevegelse over barrieren.

Detaljer

TUNGEVÅGEN VITENSENTER SEKSTANTEN

TUNGEVÅGEN VITENSENTER SEKSTANTEN TUNGEVÅGEN VITENSENTER SEKSTANTEN Hovedideer Moloen i havna med sin åpne steinfylling, inspirerer til et bygningsmessig grep som kan inkludere et strammere mololøp med et mere presist møte mellom molo

Detaljer

RJUKAN RING BYENS SCENE

RJUKAN RING BYENS SCENE SLÅ PÅ RINGEN LYS VANN BEPLANTNING BETONG RJUKAN RING BYENS SCENE Rjukan har i alle dager høstet av naturens ressurser. Allerede da man begynte å utnytte Rjukanfossens dramatiske krefter ble byens særlige

Detaljer

Utsikten Terrasse BYGGETRINN 2

Utsikten Terrasse BYGGETRINN 2 Utsikten Terrasse BYGGETRINN 2 På toppen av Aksdal I byggetrinn 2 legger vi ut 16 leiligheter for salg. Prosjektet ligger høyt oppe ved foten av Alvanuten med store terrasser og flott utsikt over Aksdal.

Detaljer

jakobshilleren trinn 2

jakobshilleren trinn 2 Askøy - Stongafjellet jakobshilleren trinn 2 Nye flotte boliger på toppen av fjellet 44 45 46 Velkommen til Jakobshilleren trinn 2 - Stongafjellet 47 LEK Idylliske Stongafjellet gir deg landlige omgivelser

Detaljer

Landbruks- B Y G G tilpasset ditt bruk

Landbruks- B Y G G tilpasset ditt bruk Landbruks- B Y G G tilpasset ditt bruk BYGG FOR LANDBRUK OG INDUSTRI RingAlm Tre AS er en tradisjonsrik leverandør av bygg til landbruk og industri. Bedriften har drevet byggevirksomhet siden 1955, og

Detaljer

Kapittel 2 Fredete eiendommer i Helse- og omsorgsdepartementets landsverneplan

Kapittel 2 Fredete eiendommer i Helse- og omsorgsdepartementets landsverneplan Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer VALEN SJUKEHUS Kommune: 1224/Kvinnherad Gnr/bnr: 185/185 185/182 AskeladdenID: 148699 Referanse til : Omfang fredning Byggnavn Oppført Bygningsnr.

Detaljer

EKSKLUSIVE LEILIGHETER I ÅLGÅRD

EKSKLUSIVE LEILIGHETER I ÅLGÅRD HELSEBANKEN PANORAMA MED UTSIKT OVER EDLANDSVATNET EKSKLUSIVE LEILIGHETER I ÅLGÅRD MED UTSIKT OVER EDLANDSVATNET Helsebanken Panorama ligger flott plassert med nydelig utsikt over Edlandsvatnet og vakker

Detaljer

Huset for deg som hater å male

Huset for deg som hater å male Huset for deg som hater å male viivilla.no /bygging/fasade-og-grunnmur/huset-for-deg-som-hater-a-male/ Vi får stadig bekymrede spørsmål fra naboene om huset ikke skal beises snart, forteller Gisle Keiseraas,

Detaljer

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9. Fredete eiendommer i landsverneplan for Kunnskapsdepartementet

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9. Fredete eiendommer i landsverneplan for Kunnskapsdepartementet Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9 KUNSTHØGSKOLEN I OSLO, ST.OLAVSGT. Kommune: 301/Oslo kommune Gnr/bnr: 209/268 Referanse til landsverneplan: Omfang fredning Byggnavn

Detaljer

Geilo / Ustedalen solrike hytter med byggetilatelse

Geilo / Ustedalen solrike hytter med byggetilatelse Geilo / Ustedalen solrike hytter med byggetilatelse Prisantydning: 5.950.000 + omk. Tomt: ca. 1000 kvm beliggenhet Unike tomter i solrikt landskap med panorama utsikt Om geilo Geilo ligger praktfullt

Detaljer

PULS ARKITEKTUR 6 / 2015

PULS ARKITEKTUR 6 / 2015 PULS ARKITEKTUR 6 / 2015 I FORM OG FARGE C5 Kristin Pallin Margunn Aksnes PROSJEKTBESKRIVELSE / I form og farge er et fireetasjes aktivitetssenter i tre som har en luftig foaje som deler bygget i to. På

Detaljer

rampbo løwen Enebolig Stavanger Tekst: Ove Morten Berge Foto: Trond Opstad, Informasjonspartner og arkitekten Steinperleveien 19, Stavanger

rampbo løwen Enebolig Stavanger Tekst: Ove Morten Berge Foto: Trond Opstad, Informasjonspartner og arkitekten Steinperleveien 19, Stavanger Fasade sørvest rampbo løwen Enebolig Stavanger Ramp Tekst: Ove Morten Berge Foto: Trond Opstad, Informasjonspartner og arkitekten Adresse : Byggherre : Arkitekt : RIB : Steinperleveien 19, Stavanger Fam.

Detaljer

ARENDAL KULTUR- OG RÅDHUS

ARENDAL KULTUR- OG RÅDHUS PRESENTASJON ARENDAL KULTUR- OG RÅDHUS LPO arkitektur & design AS Tekst: LPO arkitektur & design AS Foto: Einar de Lange Nielsen Steinar Hesthag; lite bilde s. 4 og Kari Skoe Fredriksen; lite bilde s.10

Detaljer

BOGAFJELL, SANDNES: RIMELIGE OG ROMSLIGE REKKEHUS I TYTTEBÆRSTIEN. Tegnet av Arkitektkontoret STAV

BOGAFJELL, SANDNES: RIMELIGE OG ROMSLIGE REKKEHUS I TYTTEBÆRSTIEN. Tegnet av Arkitektkontoret STAV BOGAFJELL, SANDNES: RIMELIGE OG ROMSLIGE REKKEHUS I TYTTEBÆRSTIEN Tegnet av Arkitektkontoret STAV Det kommer fire rekkehus i felt B10, tre rekkehus i B11 og tre rekkehus i B14. Dette fotoet er tatt august

Detaljer

MARS 2010. Oslo Bergen Trondheim Sandnes Fredrikstad Stord Alta Stockholm Strömstad Falköping Trollhättan Skellefteå Umeå Lidköping LINK landskap

MARS 2010. Oslo Bergen Trondheim Sandnes Fredrikstad Stord Alta Stockholm Strömstad Falköping Trollhättan Skellefteå Umeå Lidköping LINK landskap LINK signatur er blant de ledende arkitektkontorer i Norge. Firmaet har i dag rundt 230 medarbeidere. Hovedtyngden av våre ansatte er sivilarkitekter og har flere andre faggrupper innenfor samlebegrepet

Detaljer

12 seniorboliger i Nes sentrum. De Eldres Boligspareklubb, Nesbyen

12 seniorboliger i Nes sentrum. De Eldres Boligspareklubb, Nesbyen 12 seniorboliger i Nes sentrum De Eldres Boligspareklubb, Nesbyen Innholdsfortegnelse Beliggenhet 3 Jorde 4 Situasjonsplan 5 Plan 1.etasje 6 Plan 2.og 3. etasje 7 Materialbeskrivelse 8 Plan leilighet 1:100

Detaljer

STOKKA KIRKE. Stavanger PRESENTASJON

STOKKA KIRKE. Stavanger PRESENTASJON PRESENTASJON STOKKA KIRKE Stavanger STAVANGER KOMMUNE, STAVANGER EIENDOM, PROSJEKTAVDELINGEN Tekst: Sivilarkitekt MNAL Laila Løhre Foto: InformasjonsPartner Bakgrunn Stokka kirke er utført i tre byggetrinn

Detaljer

ASKIM UNGDOMSSKOLE. div.a arkitekter. Tekst: div.a arkitekter Foto: Jiri Havran

ASKIM UNGDOMSSKOLE. div.a arkitekter. Tekst: div.a arkitekter Foto: Jiri Havran ASKIM UNGDOMSSKOLE div.a arkitekter Tekst: div.a arkitekter Foto: Jiri Havran 22 div.a arkitekter ble etablert i 1987 og jobber med alt fra enkeltboliger til byplan. De fleste av kontorets oppgaver er

Detaljer

Landbruks- B Y G G. tilpasset ditt bruk BYGG FOR LANDBRUK OG INDUSTRI. www.ringalm.no

Landbruks- B Y G G. tilpasset ditt bruk BYGG FOR LANDBRUK OG INDUSTRI. www.ringalm.no Landbruks- B Y G G tilpasset ditt bruk BYGG FOR LANDBRUK OG INDUSTRI www.ringalm.no BYGG FOR LANDBRUK OG INDUSTRI RingAlm Tre AS er en tradisjonsrik leverandør av bygg til landbruk og industri. Bedriften

Detaljer

Talgø Møbelfabrikk AS N-6645 TODALEN Telefon 71 65 80 00 Telefaks 71 65 81 90 www.talgo.no

Talgø Møbelfabrikk AS N-6645 TODALEN Telefon 71 65 80 00 Telefaks 71 65 81 90 www.talgo.no Vi tar forbehold om eventuelle trykkfeil og fargeavvik. Foto: Talgø Markedsavdeling Tradisjon Talgø har produsert møbler helt siden 1899, og kvalitet og design har hele tiden vært det viktigste for oss.

Detaljer

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for utbygging. Saksnr.: 201126035-18. Til: Byrådsavdeling for helse og omsorg Kopi til:

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for utbygging. Saksnr.: 201126035-18. Til: Byrådsavdeling for helse og omsorg Kopi til: BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for utbygging Fagnotat Saksnr.: 201126035-18 Emnekode: ESARK-4430 Saksbeh: IVAL Til: Byrådsavdeling for helse og omsorg Kopi til: Fra: Etat for utbygging

Detaljer

OSLO SKATEHALL APPROVED BY TONY HAWK. Offentlig. www.darkarkitekter.no

OSLO SKATEHALL APPROVED BY TONY HAWK. Offentlig. www.darkarkitekter.no OSLO SKATEHALL APPROVED BY TONY HAWK www.darkarkitekter.no D A R K ÅR 2014-2016/2017 ADRESSE Stavangergata 28, Voldsløkka, Oslo OPPDRAGSGIVER Oslo Kommune, Kultur- og idrettsbygg ENTREPRENØR - PROGRAM

Detaljer

Rehabiliteringen av Sparebanken Møre bygget - Utfordringer ved rehabilitering av fredet bebyggelse

Rehabiliteringen av Sparebanken Møre bygget - Utfordringer ved rehabilitering av fredet bebyggelse Rehabiliteringen av Sparebanken Møre bygget - Utfordringer ved rehabilitering av fredet bebyggelse EIENDOMSKONFERANSEN 2014 6. NOVEMBER, RICA SEILET HOTEL Før situasjon Målsetting: Sparebanken Møre ville

Detaljer

Nyt utelivet. Hagestuer og Balkonginnglassing

Nyt utelivet. Hagestuer og Balkonginnglassing Nyt utelivet Hagestuer og Balkonginnglassing NYT LIVET TIL FULLE Er det bare naboen som skal hygge seg ute uavhengig av temperatur, vind og regn? Du er velkommen til en av våre dyktige forhandlere for

Detaljer

PRINSIPPER FOR BYGGENE

PRINSIPPER FOR BYGGENE PRINSIPPER FOR BYGGENE KREATIVHUSET Metaprint Systue Salmaker-Skomaker Et bygg som i hovedsak er åpent fra 9-16 KONSTRUKSJON Lettkonstruksjon, fleksibel Jobbe med det lette på det massive REBYGG, SNEKKER

Detaljer

KOLSÅSBANENS STASJONER. oppgradert 2006 2014

KOLSÅSBANENS STASJONER. oppgradert 2006 2014 Kolsås stasjon ferdig 2014 KOLSÅSBANENS STASJONER oppgradert 2006 2014 ARNE HENRIKSEN ARKITEKTER AS Tekst: Arne Henriksen Foto: nispe@mac.com Kolsås stasjon ferdig 2014 Kolsåsbanen er bygget om til metrostandard

Detaljer

På grensen mellom land og sjø Maritimt Vitensenter i Tungevågen

På grensen mellom land og sjø Maritimt Vitensenter i Tungevågen På grensen mellom land og sjø Maritimt Vitensenter i Tungevågen På grensen mellom land og sjø Det finnes ikke noe bedre sted å lære om den maritime verden enn der kreftene, skjønnheten og rikdommen fra

Detaljer

Kommunale og fylkeskommunale saker

Kommunale og fylkeskommunale saker KUNSTPLAN Kommunale og fylkeskommunale saker Byggets/prosjektets navn: Kunst til Brundalen skole Byggherre/prosjektansvarlig: Trondheim kommune Arkitekt: Eggen Arkitekter AS Landskapsarkitekt: Løvetanna

Detaljer

Dvelja Nye Bodø Rådhus SAMSPILL MED BYBILDET ROM FOR RELASJONER Rådhuset befinner seg i overgangssonen mellom to ulike deler av bybildet: på den ene siden det tettbygde strøket som tilsvarer det opprinnelige

Detaljer

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9. Fredete eiendommer i landsverneplan for Kunnskapsdepartementet

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9. Fredete eiendommer i landsverneplan for Kunnskapsdepartementet Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9 MUSÉPLASS 3 DE NATURHISTORISKE SAMLINGER Kommune: 1201/Bergen Gnr/bnr: 164/519 AskeladdenID: 175075 Referanse til landsverneplan:

Detaljer