Nr Torsdag 10. april 43. årgang Neste nr. av KB kjem ut 15. mai 2014 Nytt stoff innan: 29. april 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nr. 03-2014 Torsdag 10. april 43. årgang Neste nr. av KB kjem ut 15. mai 2014 Nytt stoff innan: 29. april 2014"

Transkript

1 INFORMASJONSBLAD FOR AUSTRHEIM SOKN Nr Torsdag 10. april 43. årgang Neste nr. av KB kjem ut 15. mai 2014 Nytt stoff innan: 29. april 2014 INFORMASJON

2 Kyrkjeskyss Treng du skyss for å kome deg til gudsteneste? Då kan du ringe kyrkjekontoret tlf (før fredag kl.14), Eldbjørg Vikane tlf eller Svanhild Neteland tlf Open kyrkje Austrheim kyrkje er open kvar tysdag kl for stilla og bøn. Austrheim Kyrkjelyd Kyrkjelydskontoret, 5943 Austrheim Tlf , faks E-post: Kontortider: Sokneprest: Trefftid etter avtale Kyrkjeverje: Tysdag fredag kl Utanom dette etter avtale Bustadtelefonar: Sokneprest Magne Bjørndal Kyrkjeverje Bodil Monslaup Organist og kyrkjelydspedagog Jostein Hauge Kyrkjetenar Gry Haukeland Soknerådsleiar Svanhild V.Neteland Kyrkjebakken Meldingsblad for Austrheim sokn. Utgjevar: Austrheim sokneråd Redaktør: Svein T Villanger, Redaksjon: Eli E Daae, Øystein Soldal, Jorunn Kårdal, Bankgiro: E-post: Adresse: 5943 Austrheim Trykk: NetPrint A/S GUDSTENESTER I AUSTRHEIM SOKN Fredag Gudsteneste for alle kl Rolf Eivind Monsen og Jostein Hauge Kyrkjekaffi under galleriet Palmesøndag Syng deg glad kveld kl Sjå vi går opp til Jerusalem-- Kollekt til dekking av utgiftene.. Kyrkjekaffi Sjå eiga kunngjering Skjærtorsdag Gudsteneste kl Magne Bjørndal. og Jostein Hauge Takkoffer: Nordhordland indremisjon 1. påskedag Høgtidsgudsteneste kl Harald Sundsbø og Jostein Hauge Dåp. Takkoffer: Den norske kyrkja i utlandet Søndag Bornas påskefest. Marianne Støylen Skauge og Jostein Hauge Familegudsteneste der 2. klassingane er innbeden og skal få boka Bibelforteljingar Dåp. Takkoffer til: Misjonsprosjektet i Mali 17. mai kl i Kyrkja Skulemusikken og Austrheim songkor 17. mai kl på Kaland skule Skulemusikken Magne Bjørndal og Jostein Hauge på begge gudstenestene Takk offer til Amnesty internasjonal begge stader 29. mai kl på Rongevær kurs og fritidsenter Friluftsgudsteneste Frode Brügger Sætre og KFUK speidarane Willem Vogelaar spelar. Dåp Takkoffer til lokalt KFUK speidararbeid Båtskyss kr. 20 pr. person, familiepris kr pinsedag 8. juni kl Høgtidsgudsteneste Magne Bjørndal og Jostein Hauge Takkoffer til Kyrkjelydsarbeidet Avslutningsgudsteneste for sokneprest Bjørndal som skal ta til som prest i Alversund Utvida kyrkjekaffi i kyrkja. For kyrkjeskyss sjå på side 2 2

3 Bibelteksten Teksten for palmesøndag (Joh 12,12-24) sluttar med at Jesus seier: «Timen er komen då Guds herlegdom skal lysa om Menneskesonen. Sanneleg, sanneleg, eg seier dykk: Fell ikkje kveitekornet i jorda og døyr, blir det verande berre eitt korn. Men døyr det, gjev det stor grøde. (v.23-24) Gjennom død til liv Det er ein naturlov at nytt liv ikkje kan gro, utan at det gamle går til grunne. Viss bonden vil spara på kornet sitt, eller heller vil ha det til mat, og ikkje legg det i jorda, så vert det ikkje nytt korn. Kanskje er det risikabelt å gje slepp på det, men det må til. Påska handlar om at Jesus er som eit slikt korn, som gjekk til grunne og vart lagt i jorda, for at nytt liv kunne oppstå. Timinga var den rette no skulle Jesus herleggjerast ved å stiga så djupt ned som tenkjast kan. Slik opna han vegen til Gud for oss. Ved at han døydde og stod opp, får me frelse og evig liv. Dette skal me få grunda på, gle oss over og gje vidare. God påske, og vel møtt til samlingane i kyrkjer og bedehus! Magne Bjørndal 3

4 Kyrkjebøkene i Austrheim Døde Odd Leiv Skår Offer i kyrkja: Bibelselskapet kr , Menighetsfakultetet kr. 948, Kyrkjelydsarbeidet kr ,- PARAPLY Svart herreparaply funne i kyrkja. Kan hentast på Kyrkjelydskontoret, tlf Årås Bedehus Søndag 13. april. Formiddagsmøte 11:00. Odd Sverre Hove talar. Onsdag 30. april. Onsdagstime 20:00 v/helge Keilegavlen. Søndag 04. mai. Formiddagsmøte 11:00. Jan Rantrud talar. Onsdag 14. mai. Sang og delekveld. 20:00. Søndag 18. mai. Formiddagsmøte med nattverd. Leiv Nesheim talar. Alle er velkomne. Utgjevingsplan Kyrkjebakken vår 2014 Frist Utgivelsesdato Nr april 15. mai Nr juni 19. juni

5 Takk Hjarteleg takk for all deltaking og omsut i samband med vår kjære Odd-Leiv Skår sin sjukdom og gravferd. Ei spesiell takk til heimesjukepleien i Austrheim for god pleie i heimen. Takk og til Nordhordaland begravelsebyrå, Rigmor og Steinar, Årås sanitetsforening og prest Bjørndalen. Takk og for pengegåva som vart gjeven til Neptunklubben. Kjellaug, Birte, Frode, Siren med familier. Hjarteleg Takk I forbindelse med Odd-Leiv Skår`s gravferd ynskte fam. Skår gåver til Neptun Pensjonistklubb. Neptun Pensjonistklubb takker fam. Skår og alle gjevarar. Styret Takk til diakoninemnda for den fine rosa. Og takk til Berit som kom med den. Helsing Frida Gullaksen Lervåg bedehus Møte Palmesøndag 13. april kl 19 Steinar Handeland taler. Skjærtorsdag 17. april kl 11 Frelsesarmeen frå Bergen vitjar oss. Mykje song og musikk. Onsdag 30. april kl 19. Israelsmøte ved Arvid Bentsen. Han har nyleg vore i Israel og har mykje å beretta frå Midtausten. Han vil dela av sin store kunnskap med oss denne kvelden. Enkel servering. Søndag 4. mai kl 16. Møte ved Akira Mori frå Japan. Det er nett 3 år sidan katastrofen i Japan der ca menneske omkom. Akira og Anniken frå Bergen gjorde ein heroisk innsats for å hjelpa menneske den gongen. Akira vil koma inn på dette under samværet. Hjarteleg velkomen til spennande samlingar! TUR TIL ROMA OG ASSISI november 2014 Rimeleg tur med Astrid Tafjord Angelucci som guide i 2 dagar. For 12. gang, med Harald Sundsbø som reiseleiar. Opplysningar: eller tlf Turen er open for alle. Påmelding helst innan 1.7 5

6 6

7 Austrheim sokn 5943 Austrheim SUMARJOBB Austrheim sokn har behov for ekstrahjelp på gravplassane i sumar. Frå skuleslutt til ut i aug., og litt timehjelp frå ca. midt i mai. Søkjarar til gravplassen bør vere over 18 år. Vi har også behov for reinhaldar og kyrkjetenar. Små timestillingar, kan søkjast i tillegg til arbeid på gravplassen. Oppgje tidspunkt du kan jobba. Søknad sendes på e-post eller brev: innan 25. april til: eller: Austrheim sokneråd, Austrheimsvegen 1262, 5943 Austrheim AKSJON NYTT KJØKKEN Juni/juli skal kjøkkenet på Fjon Fjellkyrkje bytast ut. Rommet skal total renoverast og det vert ny innreiing og utstyr. Økonomisk ramme for prosjektet er kr ,- og blir det største løftet som blir gjort sidan kyrkja vart vigsla i Mykje av arbeid vil verta utført på dugnad. Men me treng di hjelp for å klara dette økonomiske løftet. Gje di støtte kvar krone tel og er kjærkomne. Kontonummer er : mrk: kjøkken På førehand takk for verdifull hjelp! Takk frå Styret for Fjon Fjellkyrkje. 7

8 KULTURMIDLAR 2014 Austrheim kommune delar ut kulturmidlar til foreiningar, lag og organisasjonar for I budsjettet er det sett av kr til fordeling etter søknad. TILSKOT TILTAK BARN OG UNGDOM Foreiningar, lag og organisasjonar som har tilbod til barn og ungdom kan søkje om tilskot til tiltak/prosjekt for denne målgruppa. Vi ønskjer å stimulere til auka aktivitet, og i budsjettet er det sett av kr TILSKOT TIL DUGNAD VED STØRRE ARRANGEMENT Med atterhald om godkjenning av reglement i kommunestyret, vert det innført ein ny ordning med tilskot til dugnad ved større arrangement, og i budsjettet er det sett av kr Foreiningar, lag og organisasjonar som er arrangør av større arrangement kan søkje om støtte til bruk av dugnad. Utbetaling av honorar for dugnad skjer med bakgrunn i faktisk gjennomført dugnadsinnsats ved arrangementet. Søknadsfrist: 5. mai 2014 Tildelingar skjer i juni. Alle som er registrert i våre lister vil få tilsendt søknadsskjema. Andre som ønskjer å søkje, kan få tilsendt søknadskjema ved å kontakte servicekontoret tlf , e-post: Elles finn de søknadsskjema på kommunen si heimeside. Helsing Austrheim kommune komitè for tildeling av kulturmidlar og tilskot Austrheim KrF inviterer til medlemsmøte 24.april kl.1900 i Austrheimstova/kantina i kommunehuset 2.etg inngang på baksida. Tema: Utviklingsmelding for skulane i Austrheim Innleiing ved kommunalsjef for oppvekst Torleiv Frotjold Drøfting Litt mat og kaffi vert det også. -styret- 8

9 THK AKSJONEN 2014 Elevar og tilsette ved mellomtrinnet på Årås skule takkar alle som har sponsa oss med gevinstar. Dette er 11. året me har innsamlingsaksjon til THK (tro-håp-kjærlighet) sitt arbeid i Ukraina. Me takkar alle som leverte klede og anna utstyr, containeren blei full i år også ,- kroner blei samla inn i år. Søppel igjen... Har de gløymt korleis det skal sorterast i dei tre spanna på gravplassane!!! PAPIR i den med BLÅTT lokk Alt som kan KOMPOSTERAST i den med BRUNT lokk NB Blomsterpotter kan ikkje komposterast, heller ikkje stearinlys Alt anna i den med GRÅTT lokk. Sorter det du har i posen, mens du likevel er skitten på hendene eller har på deg hanskar ver snill å ikkje kast alt samla i eit spann. Då er det andre som må sortere etter deg. Så håpar vi på ein fin og ryddig vår på gravplassane i Austrheim. -Kyrkjeverje- 9

10 RR i Leirvågen På bedehuset i Leirvågen held om lag 50 speiarar til. Tidleg i mars samla dei born og vaksne til felles utedag. Grilling, sporlaup og mykje moro saman fall i god jord hjå alle frammøtte. Her ser de nokre glimt frå denne dagen. Speidargruppa heiter Royal Ranger og leiar er Janet Talberg. Ho har med seg ein fin gjeng med vaksne og juniorleiarar. OPEN KYRKJE Austrheim kyrkje er open for stillhet, lystenning og bøn kvar tysdag mellom kl Her er det bare å kome innom, sitte ned ei lita stund eller lengre om de vil. Vi har hatt open kyrkje i Austrheim sidan i Besøkstala har aldri vore høge, men tilbodet har vore der. No spør vi oss sjølv, både dei som sit vakt og vi som administrerar open kyrkje er det behov? Vert det sakna om tilbodet fell vekk? Er det riktig å bruka så mykje ressursar på dette? Etter eit evalueringsmøte er det no bestemt at vi helt på fram til 10. juni. Er du som les dette ueining og har innspel, så ta kontakt med oss på kontoret. Om det ikkje vert open kyrkje fast etter ferien, kan vi likevel love å få til noko dersom vi som bygd og folk treng det etter ulukker og katastrofar som kan ramma oss alle. 10

11 Vardetangen Noregs vestlegaste fastlandspunkt, Vardetangen, ligg i Austrheim kommune på 4 grader 56 min. 43,182 sek. austleg lengde, 60 grader 48 min. 36,614 sek. nordleg breidde. Har du vore på Nordkapp og Lindesnes, så kan du no få med deg den vestlegaste pynten av fedrelandet. Merka rundløype på omlag 5 km til Vardetangen og videre til badeplass ved Årvika med bord og toalett. Vegen går videre på sørvestsida av Fonnesvågen, forbi fiskevatn (fiskekort) og langs idyllisk bygdeveg attende til parkeringsplass ved Vardetangen snøggbåtkai. Du kan og starte turen frå parkeringsplass ved molo i Nordre Fonnesvågen. Start og sluttpunkt: Ved Vardetangen hurtigbåtstopp eller molokaien i Nordre Fonnesvågen Parkering: Ved molokaien i Nordre Fonnesvågen, eller ved hurtigbåtstoppen på Vardetangen. Merking: Informasjonstavle ved startpunkt. Skilta og merka etter ny løypestandard. Gradering: Grøn. Lett fottur. Ein støvel etter DNT-systemet Høgdeskilnad: 0 25 m moh. Samla stigning er ca 50 meter Tidsbruk: Heile rundturen tar ca 2 timar Gode råd: Nokre våte parti, bruk høvelege sko. Som eit minne frå at du har vore på det vestlegaste fastlandspunktet i Noreg kan du kjøpe deg eit eige sertifikat eller Vardetangent-skjorte. Dette kan du kjøpa hjå Kjelstraumen Vertshus, hjå servicekontoret på Austrheim kommunehus eller i kommunen sin webshop 11

12 Daglegvare/post i butikk Apotek Klede/gull/gåver/glas Kafe Elektro/kvitevarer/belysning Barneklede Bokhandel/leikar Jernvarer/fargehandel Båt- og fiskeutstyr Bank/minibank Blomar Gardiner/utstyrsvarer Politi Bensinstasjon/bilverkstad Senterkontor

13 Din rørlegger i distriktet! Kontor tlf fax Vi påtar oss store og små oppdrag! Når kvalitet og service teller Mini Frisørsalong ønsker velkommen til gamle og nye kunder. Vi treffes på Åråshøgda 10. Timebestilling: Mandag,Tirsdag, Torsdag og Fredag. Onsdag er stengt Telefon / Alla Kurinna og Rieko Tannlege Otto Førde i Mongstadkrysset Jeg tar imot nye pasienter og yter akutt hjelp. Telefon vakt Fotpleie Kontakt Asbjørg Lohne /

14 Biblioteket - opningstid Hovudbiblioteket: Måndag og onsdag kl Tysdag og fredag kl Tlf.nr E-post: Fonnes filial: Torsdag kl Tlf.nr E-post: God bok! Biblioteket er stengt i påska!!! SYMJEHALL Offentleg bading i bassenget på Kaland Måndag Fredag Familie/born Alle (foreldre med små Alle born vert prioritert) Alle Pensjonistar Alle Vaksne Vaksne kr.30,- Born under 16 år kr.15,- Bassenget sine opningstider føl skuleruta Annonse i Kyrkjebakken? 1/1 side + bakside kr ,- 3/4 2/3 side kr. 750,- 1/2 side kr. 500,- 1/3 side kr. 350,- 1/4 side kr. 250,- Små annonser kr. 150,- Korte takkeannonsar er gratis. Legevakt/ambulanse Akutthjelp lege 113 heile døgeret. Legevakt: Austrheim legekontor Tlf Opningstider for publikum: Kl Me svarar på telefonen og Utanom desse tidene kun øyeblikkeleg hjelp. Ingen reseptbestilling måndagar. Årås helsestasjonen Åpningstider for publikum: kl Helsesøster tlf Jordmor: tlf (kun onsdag) Psykisk helse: tlf Nye telefon nr. i pleie og omsorg : Nordliheimen : Nordliheimen/kjøkken: Vestlia: Heimesjukepleien: (ring Nordliheimen etter kl ) 14

15 SUN MASSASJE THAI OG AROMA MASSASJE JEG HOLDER TIL PÅ SOLESJØEN KR. PR.TIME TIMEBESTILLING TLF NB. JEG HAR IKKE KORTTERMINAL Oppussing av gravmonumenter Utfører vasking, rensing og oppatmaling. Gunnar Nilsen Giving Hope To A Child (GHTAC) Jusu Gyflan kom til Austrheim som flyktning frå Liberia. Han har teke initiativ til ei stifting som skal byggje og drive eit «community centre» med barneheim, skule, vaksenopplæring og helse-senter i Liberia. Du kan støtte dette prosjektet på ulike vis. Teikna deg som fadder (Sjå heimesida) Teikna deg som gjevar gjennom Norsk Tipping si grasrotordning. Gje ei eingongsgåve, kto For meir informasjon sjå heimesida vår: Rolf Maurseth Jusu Gyflan Styreleiar Arne Lerøy Styremedlem Styremedlem Ole Moen Kjell-Tore Karlsen Forretningsfører Innsamlingsansv. 15

16 Blad i postabonnement BLAD Returadresse: Kyrkjebakken Austrheimsvegen Austrheim SJÅ VI GÅR OPP TIL JERUSALEM. Eit møte med påskebodskapen i tonar, bilete og ord. AUSTRHEIM KYRKJE PALMESØNDAG 13. april kl VELKOMEN!

KYRKJEBLAD. 1889. Dette var den fyrste kristne songen som fekk gjennomslag på nynorsk. Songen er litt omarbeidd av Bernt Støylen i 1906.

KYRKJEBLAD. 1889. Dette var den fyrste kristne songen som fekk gjennomslag på nynorsk. Songen er litt omarbeidd av Bernt Støylen i 1906. 16 SALME Tekst: Engelskmannen Edward P. Hammond, skreiv denne songen under ei vitjing i Getsemane-hagen i 1866. Songen vart omsett til bokmål (Hin time i Getsemane) i 1880-åra og til nynorsk av Johannes

Detaljer

ÅRGANG 68. Konfirmantane 2015 på tur til Dale kyrkje.

ÅRGANG 68. Konfirmantane 2015 på tur til Dale kyrkje. 1 ÅRGANG 68 NR. 02 AUGUST 2015 Konfirmantane 2015 på tur til Dale kyrkje. Ord til ettertanke Guds kjærleik er den samme «Ja, dette er kjærleiken, ikkje at vi har elska Gud, men at han har elska oss og

Detaljer

9 890 overnattingar i 2014

9 890 overnattingar i 2014 ØY Nummer 2 NYTT Kyrkjeblad for Øygarden April 2015 9 890 overnattingar i 2014 12 Heidrar Alexander 3 Liten, men god som gull avduking av minnesmerke ved Kystmuseet, 28. mai. 8 Leir som trusopplæring 5

Detaljer

Kyrkjeblad for Sunnhordland - Nr. 2-2008

Kyrkjeblad for Sunnhordland - Nr. 2-2008 Kyrkjeblad for Sunnhordland - Nr. 2-2008 Visitasforedrag i Fitjar kyrkje Side 4-5 Konfirmasjon i Sveio Side 8 Biskopen sin siste visitas gjekk til Fitjar Prestar på Aker Solutions Babel i revers Alfa Heilt

Detaljer

KYRKJE- BLAD FOR GLOPPEN. Les om: Kristina Ommedal Side 32. Kristen Kaale Side 14. Maria Bolseth Side 38. Inghild Bakketun Side 29

KYRKJE- BLAD FOR GLOPPEN. Les om: Kristina Ommedal Side 32. Kristen Kaale Side 14. Maria Bolseth Side 38. Inghild Bakketun Side 29 Nr. 8 JUL 2013 Årgang 43 KYRKJE- BLAD FOR GLOPPEN 1 Les om: Kristina Ommedal Side 32 Kristen Kaale Side 14 Maria Bolseth Side 38 Inghild Bakketun Side 29 Håvard Nordvik Side 38 Hugo van der Goes Side 36

Detaljer

Korfor går skulegrensene på Radøy der dei går?

Korfor går skulegrensene på Radøy der dei går? Korfor går skulegrensene på Radøy der dei går? Innlevert av 5.trinn ved Austebygd skule (Radøy, Hordaland) Årets nysgjerrigper 2014 Eg har verdens beste jobb. Eg er nemlig kontaktlærar for ein superinspirerande

Detaljer

Nr. 3-56. årgang Kyrkjelydsblad for Tinn Høsten 2011 GOD HØST!

Nr. 3-56. årgang Kyrkjelydsblad for Tinn Høsten 2011 GOD HØST! Nr. 3-56. årgang Kyrkjelydsblad for Tinn Høsten 2011 Livgivande vatn - rikeleg! GOD HØST! DU ER ALLTID VELKOMEN TIL GUDSTENESTE Foto: Hans Kr. Langeland SUNDAG ER KYRKJEDAG Austbygde sokn Døde: 17.06.11:

Detaljer

Preikestolen. Nr. 4 august 2015 76. årg. Valnummer

Preikestolen. Nr. 4 august 2015 76. årg. Valnummer Preikestolen Nr. 4 august 2015 76. årg. KYRKJEblad for HJELMELAND STRand forsand Valnummer 1 Nr. 4 2015 Bruk stemma di! Adresse: Postboks 188, 4126 Neste nummer av Preikestolen kjem ut ca. 9. oktober Frist

Detaljer

Lyngmo-Glytten 23. årgang - September 2014 Medlemsblad GLYTTEN STATUS NYBYGG. - sjå side 3!! TID FOR HAUSTLEIRAR. - sjå baksida for informasjon!!

Lyngmo-Glytten 23. årgang - September 2014 Medlemsblad GLYTTEN STATUS NYBYGG. - sjå side 3!! TID FOR HAUSTLEIRAR. - sjå baksida for informasjon!! Lyngmo-Glytten 23. årgang - September 2014 Medlemsblad GLYTTEN STATUS NYBYGG - sjå side 3!! TID FOR HAUSTLEIRAR - sjå baksida for informasjon!! Lyngmo - Glytten 23. årgang September 2014 Helsing frå Lyngmo

Detaljer

Undervisningstime for konfirmantar og ungdom. Manual med rettleiing og forslag til aktivitetar. FOTO: Paul JeffreyACT Alliance FASTEAKSJONEN 2015

Undervisningstime for konfirmantar og ungdom. Manual med rettleiing og forslag til aktivitetar. FOTO: Paul JeffreyACT Alliance FASTEAKSJONEN 2015 Undervisningstime for konfirmantar og ungdom. Manual med rettleiing og forslag til aktivitetar. FOTO: Paul JeffreyACT Alliance FASTEAKSJONEN 2015 Dette heftet skal brukast i Kirkens Nødhjelps fasteaksjon

Detaljer

RYFYLKE. Set ned farten. Vil utvida. Ennå mildt. lokalavis for indre Ryfylke. Leiar. ...blei ein realitet trass dystre spådommar... Side 4.

RYFYLKE. Set ned farten. Vil utvida. Ennå mildt. lokalavis for indre Ryfylke. Leiar. ...blei ein realitet trass dystre spådommar... Side 4. RYFYLKE lokalavis for indre Ryfylke Fredag 10. januar 2014 Nr. 3 Årgang 88 Laussal kr 20,- www.ryfylke.net Returadresse: Rådhusgata 1, 4200 Sauda Ser framover Leiar...blei ein realitet trass dystre spådommar...

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR 2011 1. OPPSUMMERING OG UTFORDRING 2. ARBEIDSOMRÅDE 3. STATISTIKK 4. AKTIVITET I 5.TANKAR FRÅ Å VANDRE MED HÅP 2011

ÅRSRAPPORT FOR 2011 1. OPPSUMMERING OG UTFORDRING 2. ARBEIDSOMRÅDE 3. STATISTIKK 4. AKTIVITET I 5.TANKAR FRÅ Å VANDRE MED HÅP 2011 ÅRSRAPPORT FOR 2011 1. OPPSUMMERING OG UTFORDRING 2. ARBEIDSOMRÅDE 3. STATISTIKK 4. AKTIVITET I 5.TANKAR FRÅ Å VANDRE MED HÅP 2011 Mangt kan ein kan rapportera frå i eitt årsoppgjer for diakoniarbeidet

Detaljer

~ laussal kr 20.- ~ Nr 1 2012 Redaktør: Gunnbjørg Ljusnes Årgang 30

~ laussal kr 20.- ~ Nr 1 2012 Redaktør: Gunnbjørg Ljusnes Årgang 30 Nr 1 2012 Redaktør: Gunnbjørg Ljusnes Årgang 30 ~ laussal kr 20.- ~ Sykkelgruppa i IF Klypetussen er i god vekst, her representert ved 3 av medlemmene: Rune Ramsvik, Trond Austrheim og Dagfinn Garnes Johnsen,

Detaljer

Hemsedal kommunehus - opningstider:

Hemsedal kommunehus - opningstider: Informasjonsavis for Hemsedal kommune Juni 2013 Stølsdag m/helga, Sina, Gunnlaug og Martin Myhr Bli med til Ulsåkstølen torsdag 11. juli kl. 11.30 Servering av stølsmat Underhaldning med familien Myhr

Detaljer

Lovsong har fått større fokus og plass i våre forsamlingar og spesielt blant den yngre generasjonen. Det er eg veldig glad og takksam for.

Lovsong har fått større fokus og plass i våre forsamlingar og spesielt blant den yngre generasjonen. Det er eg veldig glad og takksam for. Nytt fra Sogn og Fjordane / Hordaland Februar/mars 2015 Nr. 1 15. årgang www.normisjon.no Lovsong har fått større fokus og plass i våre forsamlingar og spesielt blant den yngre generasjonen. Det er eg

Detaljer

Forsmak på himmelen. Nytt fra. Følg med Normisjon på facebook. Bibelskole utvider. Ønsker menighetsvekst. Sogn og fjordane 2 Hordaland 8

Forsmak på himmelen. Nytt fra. Følg med Normisjon på facebook. Bibelskole utvider. Ønsker menighetsvekst. Sogn og fjordane 2 Hordaland 8 Nytt fra Sogn og Fjordane/Hordaland Juni/juli 2012 Nr. 3 12 årgang www.normisjon.no Jeg skvatt litt en dag da jeg så følgende overskrift på forsiden til BA: «Fra torsdag er det ingen nåde». Avisreportasjen

Detaljer

Helseministeren ønska å møte opp personleg for å takke hjelpemannskapa for den jobben dei har gjort dei siste dagane.

Helseministeren ønska å møte opp personleg for å takke hjelpemannskapa for den jobben dei har gjort dei siste dagane. Nyheiter og meldingar frå Sogn og Fjordane Røde Kors nr. 3 juli 2011 tutti fratelli Tutti fratelli vi er alle brør! sa verdas første frivillige i Røde Kors, Castegliones kvinner på slagmarka i Solferino

Detaljer

LYS OVER LAND. Landsstyrebesøk i India. Med evangeliet til muslimene. Se side 4-5 LYS OVER LAND NR. 2 MAI 2015 75. ÅRGANG

LYS OVER LAND. Landsstyrebesøk i India. Med evangeliet til muslimene. Se side 4-5 LYS OVER LAND NR. 2 MAI 2015 75. ÅRGANG LYS OVER LAND LYS OVER LAND NR. 2 MAI 2015 75. ÅRGANG Landsstyrebesøk i India Se side 4-5 Med evangeliet til muslimene Intervju med Øyvind Fonn Av Hans-Henrik Brix 1. april begynte Øyvind Fonn (49) som

Detaljer

God Jul. Uskedalen Indremisjon og bedehuset frå 1863 2013 Side 8-12. Trygve om jula som var Side 14-15. Røysterett for Alle 25 år Side 16-20

God Jul. Uskedalen Indremisjon og bedehuset frå 1863 2013 Side 8-12. Trygve om jula som var Side 14-15. Røysterett for Alle 25 år Side 16-20 Jula 2013 9. årgang Laussal kr. 50,- God Jul Uskedalen Indremisjon og bedehuset frå 1863 2013 Side 8-12 Trygve om jula som var Side 14-15 Røysterett for Alle 25 år Side 16-20 Jul i barnehagen Side 32-34

Detaljer

SYNSTE MØRE TORSDAG 19. FEBRUAR 2009

SYNSTE MØRE TORSDAG 19. FEBRUAR 2009 SYNSTE MØRE TORSDAG 19. FEBRUAR 2009 1 Varmepumper Ring 700 23990 6143 Fiskåbygd TORSDAG 19 FEBRUAR 2009 NR 8 ÅRGANG 40 DENNE VEKA Pussar støvet av bruplanane Brusamband over Rovdefjorden må kome før Hareid

Detaljer

God stemning på Landsmøtet i Ålesund

God stemning på Landsmøtet i Ålesund Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 8/2014 126. årgang God stemning på Landsmøtet i Ålesund Les frå Landsmøtet side 18 24 Les også: Intervju med generalsekretær André Sætre Frå lengst bak til matros

Detaljer

I N N H O L D NR. 1 FEBRUAR 2015 66. ÅRGANG. Side Misjonsdag 30 Krise 35 Klever 36 Bruno 38 Legesenter 47 Dilemma 52 Glimt 57

I N N H O L D NR. 1 FEBRUAR 2015 66. ÅRGANG. Side Misjonsdag 30 Krise 35 Klever 36 Bruno 38 Legesenter 47 Dilemma 52 Glimt 57 NR. 1 FEBRUAR 2015 66. ÅRGANG I N N H O L D Side Med rom for hvorfor 1 Prisdryss 4 Diakoniens år 8 Noen må våke 16 Kultur 21 SMS-varsling 24 Juletrefest 26 Side Misjonsdag 30 Krise 35 Klever 36 Bruno 38

Detaljer

vossabanken.no - Skapar verdiar for deg og lokalsamfunnet Våren 2013 Kundemagasin for Voss Sparebank

vossabanken.no - Skapar verdiar for deg og lokalsamfunnet Våren 2013 Kundemagasin for Voss Sparebank Kundemagasin for Voss Sparebank vossabanken.no Våren 2013 - Skapar verdiar for deg og lokalsamfunnet vossabanken.no Våren 2013 - Skapar verdiar for deg og lokalsamfunnet Rådgjeving med utgangspunkt i dine

Detaljer

RØLDAL11. årgang Sjå vatnet ut mot Ekkjeskar det speglar himlen av so rein og klar. Sjå «Såtas» topp, nett som ein kopp. Frå snøen opp hu skoar vidt.

RØLDAL11. årgang Sjå vatnet ut mot Ekkjeskar det speglar himlen av so rein og klar. Sjå «Såtas» topp, nett som ein kopp. Frå snøen opp hu skoar vidt. Velkomen til RØLDAL11. årgang Sjå vatnet ut mot Ekkjeskar det speglar himlen av so rein og klar. Sjå «Såtas» topp, nett som ein kopp. Frå snøen opp hu skoar vidt. Foto: V.R. Hagen Røldalsmarknaden pågår

Detaljer

Valde Espetveit framføre Dubai sjå side 26

Valde Espetveit framføre Dubai sjå side 26 nr. 5 Desember 2009 1. årgang nr. 5 Desember 2009 1. årgang B Y G D E B L A D F O R D A L S T R O K A I N N A N F O R P A P I R U T G Å V E Driv eiga forretning i heimbygda sjå side 12 Valde Espetveit

Detaljer

«Å dele idéer, erfaringer og kunnskap er noe av det mest verdifulle som skjer i LLA-familien»

«Å dele idéer, erfaringer og kunnskap er noe av det mest verdifulle som skjer i LLA-familien» Eit utvalg gode idéar og eksempel frå lokalavisene og LLAs idé- og kunnskapsbank. 10 Gode avisidéar 3. kvartal 2010 16 REPORTASJE! JAN KUNNE NOTER Det var en fin artikkel dere hadde om Jan Danielsen i

Detaljer

Bygdebrev nr 9 T I L A L L E H U S S TA N DA N E I V I N J E S K U L E K R I N S 2 0 1 4

Bygdebrev nr 9 T I L A L L E H U S S TA N DA N E I V I N J E S K U L E K R I N S 2 0 1 4 Bygdebrev nr 9 T I L A L L E H U S S TA N DA N E I V I N J E S K U L E K R I N S 2 0 1 4 NESTE ÅR, 2015 MED LIVIVINJE Me har jo hatt ein del år med Livivinje -aktivitetar no. Prosjekttida er jo over og

Detaljer

nr.2 Kyrkjeblad for Gloppen mars 2015 Årgang 45 Han har stått opp!

nr.2 Kyrkjeblad for Gloppen mars 2015 Årgang 45 Han har stått opp! nr.2 Kyrkjeblad for Gloppen mars 2015 Årgang 45 Han har stått opp! Påske 2015 Vi serverer med dette eit fyldig påskenummer. Med temaet «Han har stått opp», kan det bli mange sider. Vi takkar flinke bidragsytarar!

Detaljer