ÅRSRAPPORT FOR VARIG TILRETTELAGT ARBEID - ARBEIDSPRAKSIS I SKJERMET VIRKSOMHET - ARBEID MED BISTAND

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSRAPPORT FOR 2012 - VARIG TILRETTELAGT ARBEID - ARBEIDSPRAKSIS I SKJERMET VIRKSOMHET - ARBEID MED BISTAND"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT FOR VARIG TILRETTELAGT ARBEID - ARBEIDSPRAKSIS I SKJERMET VIRKSOMHET - ARBEID MED BISTAND Rapporten omhandler drift og økonomi for regnskapsåret Regnskap oversendes etter godkjenning i generalforsamling. For øvrig dekker den aktiviteten ved bedriften i perioden etter siste årsrapport.

2 Innhold: 1. Innledning side 3 2. Fakta om MAKS Adresser Aksjefordeling Styremedlemmer Ordinært ansatte Oversikt over ansattes kompetanse Tildelt ramme, godkjente plasser og faktisk gjennomførte årsverk Oversikt over bedriftens arbeidsfelt og hvilke arbeidsområder som tilbys Organisering av bedriften Omfanget av tverrfaglig samarbeid Kompetanseheving for ordinært ansatte Sertifisering i Equass og Achilles JQS Equass Achilles JQS Tiltakene Hovedtrekk Varig tiltrettelagt arbeid Arbeidspraksis i skjermet virksomhet Arbeid med bistand. 15 Årsrapport til Nav for MAKS - Meland Arbeids- og Kompetansesenter AS Side 2

3 1. Innledning MAKS - Meland Arbeids- og kompetansesenter AS (Tidligere Meland Arbeidssenter AS) er en vekstbedrift som tilbyr formidling, tilrettelagt arbeid, arbeidstrening, opplæring og avklaring til personer med ulike behov. Vår visjon er: MAKS skal gjennom arbeid og tenester styrke den enkelte sin muligheit til sjølv å nå måla sine Vi holder til på Frekhaug, kommunesenteret i Meland kommune i Nordhordland. Meland kommune har ca innbyggere og er en del av Nordhordland med ca innbyggere. Vi var ved inngangen til 2012 en bedrift med til sammen 132 personer hvorav 26 personer utgjorde den faste staben. Ved utgangen av 2012 er vi til sammen 197 personer hvorav 27 personer utgjør den faste staben. Den vesentligste endringen er utvidelse av tiltaket AB fra 4 til 10 jobbkonsulenter. Dette tilsier en økning fra 48 til 120 tiltaksplasser, og inngår i dekningen av hele Bergensregionen. Utvidelsen av staben i AB har bidratt til en betydelig hevning av kompetansenivået og økt bredde i kunnskap og erfaring. Som en del av denne prosessen besluttet generalforsamlingen å endre navnet fra Meland Arbeidssenter AS til MAKS Meland Arbeids og Kompetansesenter AS Andre endringer har ført til reduksjon av tilbudet. Våren 2012 måtte vi innstille driften knyttet til Tømrerlaget og modulverkstedet.. Dette var et viktig tiltak for målgruppen. 4 personer har fått fagbrev som tømrer gjennom tiltaket. Den 5. personen som har fått fagbrev har hatt læretiden i tømrerlaget og tatt fagbrev i annet tømrer firma. I utgangspunktet ble det søkt om APS plasser til tiltaket. Søknaden ble ikke imøtekommet. Tiltaket ble basert på APO plasser. Etter en gjennomgang fikk vi pålegg fra Nav om at bruk av APO plasser måtte avvikles, fordi dette blir ansett som «tiltak i tiltak». Våre viktigste verktøy i arbeidet for å utvikle mennesker er: Dyktige og kompetente ansatte med bred fagkunnskap - tilrettelagt, tilpasset og variert arbeid tett og individuell oppfølging samarbeid med lokalt næringsliv og offentlig behandlings- og oppfølgingsapparat. Årsrapport til Nav for MAKS - Meland Arbeids- og Kompetansesenter AS Side 3

4 MAKS har utviklet seg fra den spede starten i 1985, fra å være en skjermet arbeidsplass for noen få personer, til å være en moderne bedrift med ulike tiltak og mange ulike arbeidsområder. Vi tilbyr i dag arbeid innen: Industriproduksjon, pakkearbeid, trearbeid, fruktpakking, distribusjon, service- vedlikeholdsarbeid, vaktmestertjenester, kantine, lagerarbeid, sykkel salg, service og reparasjon. Omsetningen i 2012 var på kr ,-. 2. Fakta om Meland Arbeids- og Kompetansesenter AS 2.1.Adresser Gateadresse: Havneveien 11 og 15, 5918 FREKHAUG Mjåtveitflaten 33, 35 og 37 Postadresse: Pb. 97, 5906 FREKHAUG Vareadresse: Havnevegen 11 og Frekhaug senter Telefon: sentral daglig leder faks E-post: Eierforhold og styre mv Meland Arbeids- og Kompetansesenter AS har en aksjekapital på kr Bedriften eier sine egne lokaler. Havnevegen 15. Produksjonslokaler og 5 leiligheter. Havnevegen 11. ( fra 2007). Produksjonskjøkken, kantine, møterom, undervisningsrom, kontorer og 4 leiligheter. Mjåtveitflaten 35. Kontorer og produksjonslokaler for serviceavdelingen treproduksjon og sykkelverksted. Mjåtveitflaten 37. Produksjonslokale, plasthaller og lagerlokaler. Mjåtveitflaten 33 Kontorlokaler for Arbeid med Bistand Ti kontorer og møte/ undervisningsrom 2.2Aksjefordeling pr : Meland Kommune 27 aksjer Årsrapport til Nav for MAKS - Meland Arbeids- og Kompetansesenter AS Side 4

5 Meland lokallag av NFU Norges Handikapforbund Frank Mohn Flatøy Meland Helselag Helge Vidar Larsen Steinar Knudsen Karl G. Oppsahl Per Sæthre Ingvald Bastesen Johan A. Andersen Gunnar Vetlejord 5 aksjer 4 aksjer 3 aksjer 3 aksjer 2 aksjer 1 aksje 1 aksje 1 aksje 1 aksje 1 aksje 1 aksje Totalt 50 aksjer 2.3.Styremedlemmer med personlige vararepresentanter pr : Medlemmer: Personlige vararepresentanter: Rolf Hansen Anne-Grete Eide Dag Erik Hagesæter Silje Ingelin Sæterstøl Elna Bjørndal Kåre Skibenes Sølvi Knudsen Hildegunn Hove Åshild Aamli Johan A. Andersen Steinar Raa Anne Berit Kolås Bjørn Thorshein Håvard Stusdal ( Valgt av ansatte) Bård Tvedt Jan Flekke ( Valgt av arbeidstakerne) Styreleder: Nestleder: Dag Erik Hagesæter Åshild Aamli 2.4.Ordinært ansatte Pr har Meland Arbeids- og Kompetansesenter AS 27 ordinært ansatte, hvorav 10 i tiltaket Arbeid med Bistand. 1 Daglig leder 1 Koordinator Arbeid med bistand 9 Jobbkonsulenter i Arbeid med Bistand 11 Arbeidsledere 2 Konsulenter oppfølging 1 Produksjonsleder 1 Sekretær 1 Miljø-/omsorgsarbeider (noen bekler flere roller) 2.5. Oversikt over ansattes kompetanse: Pedagogisk kompetanse: - Førskolelærer med videreutdanning i spesialpedagogikk og forming Årsrapport til Nav for MAKS - Meland Arbeids- og Kompetansesenter AS Side 5

6 - Lærer - Spesialpedagog Helse- og omsorgsfag: - Sykepleier med videreutdanning i administrasjon og ledelse, - Sosionomer med ulik videreutdanning og spesialkompetanse. - Flere har etter og videreutdanning innenfor feltene: coaching, veiledning og systemisk-metode, sosiologo, psykologi, - Hjelpepleier - Barne- og ungdomsarbeider - Omsorgsarbeider - Aktivitør Annen kompetanse: - Jurist - Siviløkonom - Diplomøkonom - Bachelor jus og ledelse - Markedskommunikasjon (bachelor) - Befalsutdanning - Arbeidsrett og organisasjonsteori, organisasjonspsykologi, personalledelse og kompetanseutvikling - Møbelsnekker med fagbrev - Kokk - Kokk med fagopplæringskompetanse - Fengselsskole - Variert yrkesbakgrunn fra industri, næringsliv, administrasjon og omsorgsyrker. Attføringskompetanse: - Personer med tjenestetid i Nav - Personer med utdanning og erfaring fra sosialt arbeid og rehabilitering. - Personer med utdanning og erfaring innen kriminalomsorg - Person med utdanning og erfaring som kursleder og veileder i attføringsbedrift - Personer med erfaring innen omsorgsarbeid - Personer med erfaring innen psykiatri og rusomsorg - Personer med erfaring innen saksbehandling i offentlig sektor - Personer med ledelseserfaring fra offentlig sektor. - Annen praksis innen attføringsfeltet. - En person med sertifisering i arbeidsevnekartlegging. - Syv personer har gjennomført på basiskurs i attføring. - To personer med opplæring og erfaring med bruk av jobpics 3. Tildelt ramme, godkjente plasser og faktisk gjennomførte årsverk Bedriften hadde både ved inngangen og utgangen av 2012 tildelt: - 23 VTA-plasser. Årsrapport til Nav for MAKS - Meland Arbeids- og Kompetansesenter AS Side 6

7 - Ved inngangen av 2012 var det 27 personer i tiltaket - Ved utgangen av 2012 var det 26 personer i tiltaket - Gjennomsnitt for året: 26,5 deltakere - 9 APS-plasser - Ved inngangen til 2012 var det 8 personer i tiltaket - Ved utgangen av 2012 var det 9 personer i tiltaket Jobbkonsulenter i AB. - Bedriften hadde både ved inngangen av 2012 tildelt 4 jobbkonsulentstillinger. Fra ble antall stillinger økt til 10. Se for øvrig beskrivelsen på hvert enkelt tiltak. VTA pkt. 9.3 APS pkt. 9.4 AB pkt. 9.5 Årsrapport til Nav for MAKS - Meland Arbeids- og Kompetansesenter AS Side 7

8 4. Oversikt over bedriftens arbeidsfelt og hvilke områder vi kan tilby arbeidspraksis. MAKS Meland Arbeids- og Kompetansesenter A/S, tilbyr følgende arbeidsoppgaver: Mekanisk-/monteringsarbeid: - Pussing av rørklammer og påliming av gummiklosser, herunder kvalitetskontroll og bruk av tilhørende maskiner og utstyr. - Modifisering av metallsplinter. Montering: - Lettere montering som innebærer kobling av rørklammer i par, påsetting av bolter. muttere, mellomstykker og merkelapper. - Rensing og montering av rotorcaps til skipsmaskiner. Pakking: - Pakking av rørklammesett. - Pakking av O-ringsett, pakningssett og rep. sett til skipsmotorer. - Pakkeoppdrag (enkeltoppdrag). Tekstilarbeide: - Klipping, merking og sying av støvhetter til rør. - Bedriften har utstyr også til veving av ryer og andre artikler, og driver sporadisk slik produksjon. Glassproduksjon, bilder, smykker, fat med mer. - Produksjonen er godt egnet for personer med ulikt funksjonsnivå med mulighet for tilpasset vanskelighetsgrad og deltagelse i delproduksjon. Trearbeider: - Utsaging og fresing av profilerte bord til terrasserekkverk. Produksjon av dekkplater, pynteklosser, profilerte vannbord, benker, postkassestativ, bosspannhus, samt produksjon av blomsterkasser og diverse artikler avhengig av etterspørsel. - Produksjon av store transportkasser. Transport, spedisjon, ekspedisjon og lagerhold: - Mottak og forsendelse av artikler i produksjonen. - Ordrepakking - Lasting, transport og levering av varer til kundene. - Bruk av palletruck. - Organisering, drift og vedlikehold av lager. Kantine og utleielokaler: - Tilberedning av mat, servering, ekspedering over disk, bruk av kassaapparat, bank kortterminal og rydding i egen kantine og i kantinen på Meland Rådhus. - Renhold - Utleie av selskapslokaler og møtelokaler med kapasitet for opptil 80 personer. Årsrapport til Nav for MAKS - Meland Arbeids- og Kompetansesenter AS Side 8

9 Fruktpakking og distribusjon: - Vi har pakking og distribusjon av frukt som et satsingsområde. Vi har tre fruktbiler og vi har store tjenlige kjølerom til oppbevaring av frukt. - Vi inngår i en landsomfattende ordning i samarbeid med Bama. - Pakking og distribusjon av skolefrukt i Nordhordland og deler av Bergen. - Vi har også fått avtale med Bama om pakking, salg og distribusjon av jobbfrukt i Nordhordlandskommunene og deler av Bergen. - Vi tilbyr gavekurver med frukt til bedrifter og privatpersoner. Dette er populære gaver til for eksempel fødselsdager og jul. Vi kjøper inn frukt, pakker og distribuerer. Sykkelverksted: - Vi selger sykler som vi også har avtale om service og reparasjoner på. - Vi tilbyr og har avtale om vinterlagring og langtidslagring av sykler. Service: - Oppdrag i form av jernkapping og boring. Bilpleie: - Vi driver med bilvask, innvendig og utvendig. - Vi har lett service og vedlikehold av biler. - Pleie og omsorg har avtale med oss for alle sine biler. I tillegg har vi også biler fra det private marked. Vaktmester: - Fra 1.september har vi hatt ansvar for vaktmestertjenesten i Frekhaug Senter. - I vintersesongen innebærer dette, brøyting, salting, strøing i tillegg til ansvar for at det er rent og ryddig på uteområdene. - I sommerhalvåret har vi ansvar for plenklipping og lettere gartnerarbeid i tillegg til å holde uteområdene rene og ryddige. - Vaktmesteravdelingen har også ansvaret for forefallende arbeid på de ulike byggene våre. Diverse: - Postombringing, internt vedlikehold, rydding samt makulering. Årsrapport til Nav for MAKS - Meland Arbeids- og Kompetansesenter AS Side 9

10 5. Organisering av bedriften Meland Arbeids- og Kompetansesenter ASr er pr. i dag organisert på følgende måte: Daglig leder *Produksjon Leder Sekretær Oppfølgings-team Arbeid med Bistand Koordinator Jobbkonsulenter Montering Lager Mjåtveitflaten Sykkelverksted Treavdeling Vaktmester Tekstil / Glass / montering Kjøkken / Kantine og renhold Leder Skole og jobbfrukt Frem til mai var ansvaret for alt oppfølgingsarbeid i bedriften tillagt oppfølgingsleder. Oppfølgingsleder sluttet hos oss og gikk over til stilling som NAV leder i Meland. Denne endringen skjedde i forkant av utvidelsen av AB. Utvidelsen av AB medførte behov for endret organisering. Koordinator for AB er tillagt faglig, økonomisk og personalansvar for AB. Stillingen som oppfølgingsleder ble endret til oppfølgingskonsulent. Vi har i dag to oppfølgingskonsulenter i stabsfunksjon. Med unntak av tiltaket Arbeid med Bistand er ikke bedriften inndelt i ulike avdelinger, men arbeidsfelt. De ansatte har i hovedsak sine ansvarsfelt, men er også fleksibel i forhold til arbeidsområde. Type og mengde av arbeid vil til en hver tid være avgjørende for hvilken avdeling den enkelte arbeidsleder skal arbeide i. Hensynet til variasjon i arbeidet tilsier også en viss flyt mellom avdelingene. 6. Omfanget av tverretatlig samarbeid - Det ble i 2012 avholdt et formelt møte i rådgivende utvalg (RU). - Det er tett samarbeid med den enkelte saksbehandler i NAV rundt hver enkelt sak. - Vi har deltatt på samarbeidsmøter med Nav og deltatt på Nav sitt informasjonsmøte for tiltaksbedrifter. - Arbeidsledere, jobbkonsulenter og oppfølgingskonsulenter i bedriften deltar i flere ansvarsgrupper, for de av våre arbeidstakere, der det er etablert slik gruppe. - Vi har også i 2012 tilbudt praksis til elever fra Knarvik vgs. og samarbeidet med skolen om et helhetlig tilbud for å sikre god oppfølging i arbeidsutprøvingen for disse elevene. - I tillegg har vi samarbeidet med Meland ungdomsskole om praksistilbud for elever. - Dette gjelder først og fremst elever som i framtiden kan ha behov for tilrettelagt arbeidsplass. Årsrapport til Nav for MAKS - Meland Arbeids- og Kompetansesenter AS Side 10

11 - Bedriften samarbeider tett med voksenopplæringen i Meland kommune rundt opplæring til arbeidstakere på MAKS. Voksenopplæringen leier lokaler i bedriften. - MAKS har hatt samarbeid med det offentlige hjelpeapparatet: Psykiatri (VOP), kommunal psykisk helsevern, pleie og omsorg, lege, og PPT. - Vår 2012 ble det for flere vekstbedrifter i regionen arrangert en kursrekke som inneholdt aktuelle faglige tema innen attføringsfeltet. - Vi har også et formalisert samarbeid på ledernivå med de andre tiltaksbedriftene og deltar jevnlig på disse møtene. Dette har bl.a. resultert i felles kursplan for Vi deltok også i år på Næringskonferansen på Mongstad. Bedriften er medlem i Nordhordland Håndverks- og industrilag (NHIL) og deltar fast på deres møter og arrangement. - Som medlem i ASVL deltok vi på en rekke møter og konferanser i AB samarbeider aktivt med næringslivet og er opptatt av å være tilstede på arenaer hvor arbeidsgivere er representert. AB har også konkret samarbeid med to ulike bemanningsbyråer. - Vi har fokus på å delta på arenaer hvor næringslivet er representert. - Jobbkonsulenter deltar på aktiviteter i regi av fagforeningen LEDERNE. I dette samarbeidet er fokus å gjøre tiltaket kjent og å få kunnskap om, og forbindelser i, arbeidsmarkedet. - AB arrangerer også årlige næringsfester i samarbeid med Meland Elektro AS. - AB samarbeider også med enkeltarbeidsgivere som tilbyr sesongarbeid. - AB har opprettet en fast arbeidsgruppe med Markedskoordinator i Nordhordland, LOS, Norkomp/NHIL, hvor fokus er utvikling av områder for samarbeid.. - AB har også samarbeidet med andre AB-tiltak, og da spesielt med Fretex AS og Trigger AS. Det vises forøvrig til pkt. 9. Årsrapport til Nav for MAKS - Meland Arbeids- og Kompetansesenter AS Side 11

12 7. Kompetanseheving for de ordinært ansatte - Seksten har deltatt på kurs i Regler rundt bruk av makt og tvang ifht personer med utviklingshemming. - En har deltatt på Den vanskelige samtalen. (overgrep). - En har deltatt på 1 x 2 dagers fagkurs i Asberger autisme. - To har deltatt på fagkurs i Bruk av Roll talk, 1 dag. - Seks har deltatt på fagkurs i Bruk av Stesolid i forbindelse med epilepsi, 1 time. - En har deltatt på Medisinkurs, 1 dag. - To har deltatt på regionalt fagkurs Dystrofia myotonica, 1 dag. - En har deltatt på årsmøte m tema og foredrag, jobbfrukt, 3 dager. - To har gjennomført Basiskurs i kommunikasjon, pedagogikk og veiledning for Attførings- og Vekstbedrifter i Norge, 9 dager. - Tre har bestått Basiskurs attføring, 15 studiepoeng. - To har deltatt på 2 dagers samling Fagkonferanse, ASVL (ulike tema). - En har deltatt på Biobrenselkonferanse, 1 dag. - En har deltatt på Biobrensel for Hordaland, 1 dag. - En har deltatt på Biobrenselkurs, 1 dag. - En har deltatt på Coachende lederskap, 2 dager. - En har deltatt på Motivasjon for ledere, 1 dag. - En har deltatt på kurs i Relasjonsledelse, 1 dag. - En har deltatt på Fagkonferanse AB, 2 dager. - Tre har deltatt på HR vs IR trinn 1, 2 dager. - Tre har deltatt på IR vs HR trinn 2, 2 dager. - Elleve har deltatt på kurs i Karriereveiledning, 3 dager. - Seksten har deltatt på kurs med tema Kommunikasjon og grenser, 1/2 dag. - Tyve har deltatt på kurs med tema Motivasjon, mestring og læring, 1/2 dag. Årsrapport til Nav for MAKS - Meland Arbeids- og Kompetansesenter AS Side 12

13 - Femten har deltatt på kurs med tema Psykiatri for oss som ikkje har psykiatrisk utdanning, 1/2 dag. - Sytten har deltatt på kurs med tema Utviklingshemming og vanlegaste tilleggshandicap, 1/2 dag. - To har deltatt på kurs i WIS, 1 dag. - Tolv har deltatt på sertifiseringskurs i Work Interest Explorer, 1 dag. - To har deltatt på AB- konferanse, 2 dager. - Fire har deltatt på Equass kurs i Bergen, 1 dag. - En har deltatt på 2 x 2 dagers samling i ASVL Vest (ulike fagtema). - En har deltatt på 1 x 2 dagers samling i ASVL (ulike fagtema). - En har deltatt på dagskurs i mediehåndtering i ASVL - En har deltatt på kurs i Tryggare styring, 3 x 2 dager. Tema 1:Etikk, samfunnsansvar og økonomisk kriminalitet 2: Hvordan tilpasse organisasjonen til turbulente omgivelser, NHH og 3: Stressmestring- helse og ledelse- arbeidsmiljø og motivasjon - En har deltatt på 3 x 2 dagers opplæring i ledelse og nettverksbygging (Nordhordland Handverk og industrilag) 8. Sertifisering i Equass og Achilles 8.1 Equass ble det gjennomført resertifisering av Equass Assurance på MAKS. Vi mottok bekreftelse fra Brussel om at bedriften hadde bestått sertifiseringen. Dette innebærer to nye år med fokus på vår arbeidsmetode, interne rutiner, prosedyrer og forbedringsområder som ble presisert av revisor i revisjonsprosessen. Prosessen har vært nyttig mht. bred deltagelse og bevisstgjøring av personer i ulike roller. Equass sertifisering har en sentral plass i vårt kvalitetssikringsarbeid. Bedriften skal resertifiseres høsten Achilles JQS I forbindelse med inngåelse av service-, lager og transportavtale med Statoil Mongstad ble bedriften godkjent/sertifisert i Achilles JQS. For å oppnå kvalifikasjon må vi besvare obligatoriske spørsmål knyttet til HMS formål og ha implementert og dokumentert et kvalitetssystem i henhold til en internasjonal standard som EN ISO 9001 serien eller tilsvarende standard. Se mer på Norge/. Vi ble første gang godkjent 18. mai 2010 og har siden blitt resertifisert i mai måned hvert år. Årsrapport til Nav for MAKS - Meland Arbeids- og Kompetansesenter AS Side 13

14 9. Tiltakene 9.1 Hovedtrekk Året 2012 har båret preg av strukturelle endringer i bedriften. Grunnet at MAKS fikk tildelt 72 ekstra plasser i AB i august 2012, fikk vi 6 nye medarbeidere som jobber som karriereveiledere i AB. Det har vært drevet godt i alle tre tiltakene. Det ble avholdt ett rådgivende utvalg i september, hvor bedriften og NAV deltok. Det er nå NAV TIM sin representant som deltar som representant for NAV på RU-møtene. Vi gjennomførte brukerundersøkelser i oktober 2012 for personer i APS, VTA og AB. I forbindelse med vår Equass-resertifisering høst 2012, ble det gjennomført en revisjon av vårt kvalitetssikringssystem for de ulike tiltakene. 9.2.VTA Oppfølgingen av den enkelte ivaretas av arbeidslederne, med støtte fra oppfølgingsavdelingen. Det er gjennomført personalsamtaler med samtlige arbeidstakere i VTA og revidert oppfølgingsplaner og årsrapporter som ble levert NAV 1.mars i henhold til avtalen. Det gjennomføres daglige produksjonsplanleggingsmøter på de forskjellige avdelingene, hvor dagens arbeid drøftes og neste dags arbeid planlegges og fordeles. Dette gir arbeidstakerne påvirkningsmulighet over egen arbeidssituasjon, samt at bedriften får god styring av ressurser. Arbeidstakerne er representert i vernearbeidet gjennom kontaktpersoner på hver avdeling. Bedriften har en trivselsgruppe bestående av to valgte arbeidstakere og to ordinært ansatte som jobber med trivselstiltak i bedriften. Arbeidstakerne har også utpekt en representant til bedriftens styre og en tillitsvalgt og sekretær som skal ivareta arbeidstakernes interesser. Antall personer i VTA pr : Antall personer i VTA pr : Antall sluttet i løpet av 2012: Antall ansatt i løpet av 2012: 27 personer 25 personer 3 person 1 personer 9.3. Arbeidspraksis i skjermet virksomhet MAKS har to Oppfølgingskonsulenter som har hovedansvaret for følge opp alle personer i APS. Arbeidslederne veileder de ulike deltakerne i den daglige arbeidssituasjonen. Det har gjennom året variert fra 8 til 12 deltakere pr. mnd. MAKS har valgt å fordele APS-deltakerne på de forskjellige avdelingene på bakgrunn av bestillingen fra NAV, personens eget ønske, og behovet den enkelte har for tilrettelegging. Ettersom MAKS ikke kan organisere arbeidspraksis i ekstern bedrift for APS-deltakere, innebærer dette at APS- og VTA-deltakere er blandet. MAKS vurderer dette som positivt, men vi er samtidig oppmerksom på eventuelle utfordringer som kan oppstå. Gjennomstrømning i APS Totalt antall Herav kvinner Antall deltakere pr Inntak i løpet av året 10 4 Årsrapport til Nav for MAKS - Meland Arbeids- og Kompetansesenter AS Side 14

15 Antall deltakere som sluttet i løpet av året etter årsak: 9 3 Ordinært arbeid Arbeid/lønnstilskudd AMB og andre tiltak fra NAV (APO, Avklaring m.m.) AB VTA Utdanning 2 2 SUM AKTIVE TILTAK 2 2 Søkt/fått uførepensjon/alderspensjon etc. 1 Sykdom/medisinsk/sosial rehabilitering 1 Institusjonsplassering Annet/tilbakeført til NAVuten tiltak m.m. 5 SUM PASSIVE TILTAK 7 Antall deltakere pr Varighet i APS: Her angis antall deltakere etter hvor Inntil mnd. mnd mnd. lenge de har deltatt i APS, for de som sluttet i Alder på deltakere i APS: < 20 år år Over 40 år Antall deltakere i APS pr Antall deltakere som har sluttet i Øvrige ansatte i APS (ikke yrkeshemmede) Årsverk Ledere/administrasjon 0,1 3 Arbeidsledere/instruktører el. liknende 1,5 6 Pedagogisk personell 0,2 1 Attføringspersonell/attføringsansvarlig 0,6 2 Annet personell 0,1 1 Totalt 2,5 Fordelt på ant. personer 9.5 Arbeid med bistand 2012 har vært et år preget av store endringer i AB. Januar-12 ble alle arrangørene av AB i Bergensområdet kalt inn til et møte hos NAV TIM, hvor en omorganisering av AB ble presentert. NAV ønsket tre store leverandører av AB, som erstatning for daværende modell med til dels svært små tilretteleggerteam. Alle de berørte leverandørene ble invitert til å levere en oppgavebeskrivelse; hvordan ville vi løse oppgaven hvis vi fikk 10 tilretteleggerstillinger? Vi gikk raskt i gang med oppgavebeskrivelsen, og ønsket om å bli en av de tre store arrangørene var forankret i alle deler av virksomheten. Før påske ble vi informert om at vi var en av tre som var valgt som arrangør av AB, og nyansettelser og ombygging av lokalene kunne igangsettes. Dato for full drift ble satt til , og dette førte til en svært travel vår og sommer. Statistikker og rapportering for dette året blir også noe spesiell, da vi hadde 4 stillinger og 48 plasser frem til og 10 stillinger og 120 plasser etter. Årsrapport til Nav for MAKS - Meland Arbeids- og Kompetansesenter AS Side 15

16 Vi har også leid lokaler i byen for bedre å kunne betjene deltagere og arbeidsgivere i hele Bergensområdet. Lokalet ligger i Strandgaten i et kontorfellesskap sammen med ordinære bedrifter. På grunn av de store endringene, resertifisering i EQUASS og endringer i rutiner og oppfølging fra NAV TIM, har året vært preget av utviklingsarbeid. Dette arbeidet har vært så omfattende at vi har valgt å behandle dette i eget avsnitt i rapporten. Tjenesteutførende personell før Tiltaket hadde 4 årsverk frem til , fordelt på 4 personer, hvorav en koordinator. Formell kompetanse i teamet ved utgangen av juli 2012: Basiskurs i Attføring Markedskommunikasjon HMS og sikkerhetskurs Motiverende Intervju Tegn til tale Arbeidsrett / Organisasjonsteori / Organisasjonspsykologi / Personalledelse og kompetanseutvikling Sosialt arbeid Journalistikk Aktivitør Grunnfag psykologi Jobbkonsulentene har lang og variert arbeidserfaring med blant annet salg, sosiale tjenester, saksbehandling og attførings- og oppfølgingsarbeid. Kjønnsfordeling i teamet er 50/50 og alder er fra 29 år til 52 år. Tjenesteutførende personell fra Tiltaket fikk 10 årsverk fra , fordelt på 10 personer hvorav en koordinator. Nytt fra var at koordinator fikk personalansvar. Formell kompetanse blant nyansatte: Siviløkonom Sosionom Spesialpedagogikk Diplomøkonom Bachelor jus og ledelse Befalsutdanning Sosiologi Psykologi Disc-sertfisering Coaching Veiledning Bedriftsøkonomi Bedriftsledelse Endringsfokusert rådgivning Organisasjonspsykologi Personalledelse Årsrapport til Nav for MAKS - Meland Arbeids- og Kompetansesenter AS Side 16

17 De nye jobbkonsulentene har lang og variert arbeidserfaring fra blant annet fengselsvesenet, rusomsorgen, psykiatrien, virksomhetsstyring, kvalitetssikringsarbeid, forelesning, formidlingsarbeid, veiledning, militæret, NAV og bemanningsbransjen Vi ansatte 2 menn og 4 kvinner fra 28 år til 57 år, slik at vi nå er 6 kvinner og 4 menn fra 28 år til 57 år. Kompetansehevende tiltak i 2012: AB- konferanse (fordypning i EUSE Verktøykasse) Karriereveiledning HR vs. IR trinn 1 og 2 Kurs i motivasjon for ledere Kurs i kommunikasjon for ledere WIE (work interest explorer) Relasjonsledelse Utviklingsarbeid Vi har hatt omfattende utviklingsarbeid i Vi har fått nytt fagsystem (WIS) og vi har innført elektroniske timelister. Vi har utviklet arbeidssøkermiljø og gruppebaserte aktiviteter, og vi har blant annet hatt samlinger med tema jobbsøk, attribusjon, motivasjon og Disney-modellen. Vi har utviklet samarbeid med Fretex og Trigger, og vi har gjennomført felles opplæringstiltak for nye jobbkonsulenter med disse. I dette samarbeidet jobbes det også med felles brukerundersøkelser, samt faggrupper for diskusjon av enkeltsaker på tvers av bedriftene. Vi har jobbet mye med holdninger og det med å utvikle en felles kultur som er gunstig med tanke på å lykkes for deltakerne våre. Vi er opptatt av forventninger, da vi mener at alle leverer etter de forventninger som blir stilt. Et ledd i dette arbeidet har vært en holdningsendring knyttet til bruk av ulønnet praksis. Vi bruker nå kun ulønnet praksis hvor dette er hensiktsmessig med tanke på målsetting om ordinært arbeid. Denne holdningsendringen, sammen med samarbeid med bemanningsbyråer og enkeltarbeidsgivere, har ført til at en betydelig andel av deltagerne hos oss har betalte oppdrag i tiltaksperioden som erstatning for ulønnet praksis. Det vil være tilgjengelige tall på dette når BATT innføres. Vi har utviklet rutiner for faggrupper (grupper for diskusjon av enkeltsaker), samt månedlige gjennomganger av porteføljer mellom den enkelte jobbkonsulent og koordinator. Vi utvikler kontinuerlig våre rutiner, slik at vi til enhver tid leverer i forhold til krav og avtaler. Arbeidsgiverarbeid er et felt vi har arbeidet mye med, og som vi kommer til å fortsette å vie mye oppmerksomhet. Dette fordi vi ser at det er forholdsvis lite fagutvikling innenfor ABfeltet nettopp rettet mot arbeidsgivere. Vi har satt oss inn i BATT og kommer til å innføre dette innen Årsrapport til Nav for MAKS - Meland Arbeids- og Kompetansesenter AS Side 17

18 Tverretatlig samarbeid AB samarbeider tett med saksbehandlere på NAV og andre deler av hjelpeapparatet som er rundt en deltaker. Vi ser at det er svært gunstig for deltakere med stort profesjonelt nettverk rundt seg å få koordinert innsatsen fra de involverte, noe som igjen gir størst mulig potensiale for arbeid. AB samarbeider aktivt med næringslivet og vi er opptatt av å være tilstede på arenaer hvor arbeidsgivere er representert. Vi har også konkret samarbeid med to ulike bemanningsbyråer. Vi har fokus på å delta på arenaer hvor næringslivet er representert som for eksempel Næringskonferansen på Mongstad og aktiviteter i regi av fagforeningen LEDERNE. I dette samarbeidet er fokus å gjøre tiltaket kjent og å få kunnskap om, og forbindelser i, arbeidsmarkedet. Vi arrangerer også årlige næringsfester i samarbeid med Meland Elektro AS. Vi samarbeider også med enkeltarbeidsgivere som tilbyr sesongarbeid. Vi samarbeider med Markedskoordinator i Nordhordland, LOS, Norkomp/NHIL. AB har også samarbeidet med andre AB-tiltak, og da spesielt med Fretex AS og Trigger AS. Brukertilfredshet Vi har gjennomført vår årlige brukerundersøkelse, men denne kan knapt regnes for gyldig pga svært lav svarprosent. Det er første gangen vi gjennomfører elektronisk undersøkelse, og dette fungerte ikke tilfredsstillende. Det å få opp svarprosenten på disse undersøkelsene, er nå ett av utviklingsområdene som er bestemt av EQUASS- revisor. Se ellers under Utviklingsarbeid for arbeidet med brukerundersøkelsene. Resultater av attføringsarbeidet I 2012 ble 37% formidlet til arbeid, mot 27% i % ble formidlet til aktive løsninger, mot 54% i Hvis vi tar vekk de med varighet under 2 mnd (som praktiseres av noen arrangører) har vi formidlingsprosent på 45% til arbeid og 71% til aktive løsninger. Vi har for øvrig ikke oversikt over hvor mange av våre deltakere som blir stående i arbeid over tid. I 2012 har 8% at de som ble utskrevet tiltakstid på mellom 24 og 36 mnd. For 2011 var dette tallet 29%, så dette ser vi som en gledelig utvikling. I 2012 hadde 18,5% av de som ble utskrevet under 2 mnd. tiltakstid. For 2011 var dette tallet 10%. I tillegg hadde vi i personer som ble søkt inn, men som aldri fikk oppstart da det i trekantsamtale ble besluttet at AB ikke var rett tiltak. For 2011 var dette tallet 0. Alders- og kjønnsfordeling ser ut til å være relativt konstant med en liten overvekt av kvinner. Totalt sett synes vi at tallene viser en positiv utvikling både i andel personer som går til aktive løsninger, samt når det gjelder tiltakstid. Årsrapport til Nav for MAKS - Meland Arbeids- og Kompetansesenter AS Side 18

19 Gjennomstrømning i AB Totalt antall Herav kvinner Antall deltakere pr Inntak i løpet av året Antall deltakere som sluttet i løpet av året etter årsak: Ordinært arbeid 10 5 Arbeid/trygd/lønnstilskudd 4 3 AMB og andre tiltak fra NAV, ev. hva: APS, APO, Avklaring, Jobbklubb 8 5 Utdanning 0 0 SUM AKTIVE TILTAK Søkt/fått uførepensjon/alderspensjon etc. 2 1 Sykdom/medisinsk/sosial rehabilitering 9 5 Institusjonsplassering 0 0 Annet (spesifiser) Flytting / mangl oppmøte 5 4 SUM PASSIVE TILTAK Antall deltakere pr Varighet i AB: Antall deltakere i hver < 2 mnd. 2-8 mnd mnd mnd. varighetsgruppe for de som sluttet i Alder på deltakere i AB: < 20 år år Over 40 år Antall deltakere i AB pr Antall deltakere som har sluttet i Årsrapport til Nav for MAKS - Meland Arbeids- og Kompetansesenter AS Side 19

Fakta om Providor AS. Visjon: "Vi skal se muligheter og skape engasjement med arbeid som mål." Strandveien 10 B, 2380 Brumunddal

Fakta om Providor AS. Visjon: Vi skal se muligheter og skape engasjement med arbeid som mål. Strandveien 10 B, 2380 Brumunddal Innhold Fakta om Providor AS... 4 Innledning... 5 Organisasjonskart... 6 Ordinært ansatte med attføringsfaglig ansvar... 7 Fagutvikling/kompetanseheving for ordinært ansatte... 14 Tildelt ramme, godkjente

Detaljer

ÅRSMELDING 2012. Inklusive attføringsrapport

ÅRSMELDING 2012. Inklusive attføringsrapport ÅRSMELDING 2012 Årsmeldingen beskriver de viktigste hendelser i selskapet i meldingsåret både hva angår attføring, produksjon og organisasjon Inklusive attføringsrapport Innholdsfortegnelse 1 Innledning...

Detaljer

Årsberetning 2012. Vi gleder oss når andre lykkes!

Årsberetning 2012. Vi gleder oss når andre lykkes! Årsberetning 2012 Vi gleder oss når andre lykkes! Vi gleder oss når andre lykkes - en brobygger til arbeidslivet Adm. direktør har ordet Norasonde AS omsatte i fjor varer og tjenester for kr 95,8 mill,

Detaljer

norasonde ÅrsberetninG

norasonde ÅrsberetninG norasonde 2010 ÅrsberetninG Innhold Styrets beretning for 2010 3 Organisasjonskart 7 Adm. direktør har ordet 8 Årsrapport attføring 2010 10 Eierforhold/tiltaksarrangør 10 Ansatte med attføringsfaglig ansvar,

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012. - Et trygt valg -

ÅRSRAPPORT 2012. - Et trygt valg - ÅRSRAPPORT 2012 - Et trygt valg - Innhold: Side: Presentasjon av Innovi 2 A: Tiltaksarrangørens navn, adresse, e-post, telefaks og telefon 3 B: Eierforhold/Tiltaksarrangør 3 C: Organisasjonskart 4 D: Ordinært

Detaljer

Årsrapport For Fides AS

Årsrapport For Fides AS 2011 Årsrapport For Fides AS Fides AS Organisasjonsnummer: 994 315 Side 838 1 av 22 Innhold Fides AS... 3 Økonomi... 3 Attføringsavdelingen... 3 Innledning... 3 Fakta... 4 Utvikling, nye veiledere... 4

Detaljer

Tidligere Industriprodukter AS og Halden ASVO

Tidligere Industriprodukter AS og Halden ASVO Tidligere Industriprodukter AS og Halden ASVO går inn i et femtiårsjubileum og markerer dette med nytt navn og logo. Målet med dette magasinet er at du skal bli litt bedre kjent med oss i Halden Arbeid

Detaljer

Årsrapport 2011. Årsrapport Deltagruppen AS 2011 Side: 1

Årsrapport 2011. Årsrapport Deltagruppen AS 2011 Side: 1 Årsrapport 2011 Årsrapport Deltagruppen AS 2011 Side: 1 Deltagruppen Best på attføring og opplæring Flest mulig ut i arbeid Likeverd - Inkludering - Utvikling Årsrapport Deltagruppen AS 2011 Side: 2 Årsrapporten

Detaljer

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov Kongsberg kommune Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov RAPPORT 30. april 2012 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig

Detaljer

Den gode skolehelsetjenesten

Den gode skolehelsetjenesten Prosjektrapport, juni 2014 Den gode skolehelsetjenesten Fra prosjekt til drift 2012-2013 www.telemark.no/folkehelse Prosjektrapport: «Den gode skolehelsetjeneste i Telemark 2012-2013» Fra prosjekt til

Detaljer

Selskapet har hatt en gjennomgående solid likviditet de siste årene og høy egenkapital.

Selskapet har hatt en gjennomgående solid likviditet de siste årene og høy egenkapital. ØKONOMI Økonomienheten Dato 5. februar 2014 Saksnr.: 201400301-1 Saksbehandler Ragne Karine Eklind Saksgang Møtedato Kommunalutvalget 18.02.2014 Bystyret 12.03.2014 Eierskapsmelding 2 for Valhalla Verksted

Detaljer

Årsmelding og regnskap for 2009 Stiftelsen KIM-senteret

Årsmelding og regnskap for 2009 Stiftelsen KIM-senteret Årsmelding og regnskap for 2009 Stiftelsen KIM-senteret 2 Stiftelsen KIM-senteret KIM-senteret ble etablert ved hjelp av prosjektmidler fra Extraspillet gjennom Helse og Rehabilitering i 1998. Samme år

Detaljer

Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand. Kartlegging av oppstartfasen. Rapport 2014-12

Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand. Kartlegging av oppstartfasen. Rapport 2014-12 Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand Kartlegging av oppstartfasen Rapport 2014-12 Proba-rapport nr. 2014-12, Prosjekt nr. 14017 ISSN: 1891-8093 HB,TT,JR/AG, 21.10.2014 -- Offentlig

Detaljer

døvblitte/sterkt tunghørtblitte og arbeid

døvblitte/sterkt tunghørtblitte og arbeid døvblitte/sterkt tunghørtblitte og arbeid ARbeidstilbud til døvblitte - sluttrapport Sluttrapport Hanna Louise Bovim Dette er Helse og rehabilitering Helse og Rehabilitering er en stiftelse bestående av

Detaljer

Eierskapskontroll. ASVO Nøtterøy AS

Eierskapskontroll. ASVO Nøtterøy AS Eierskapskontroll ASVO Nøtterøy AS 2010 1 Innledning... 3 1.1 Om rapporten... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Avgrensing... 3 1.4 Aktuelle lover, forskrifter og retningslinjer... 4 2 Selskapet... 5 2.1 Kort om selskapet

Detaljer

Kreftkoordinatorsatsingen

Kreftkoordinatorsatsingen Kreftforeningen Kreftkoordinatorsatsingen Hovedrapport 2014 Espen Ottesen Vattekar 18.3.2015 Innhold 1. Innledning... 2 2. Bakgrunn... 2 2.1 Hvorfor kreftkoordinatorsatsingen?... 2 2.2 Om kreftkoordinatorsatsningen...

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV ARBEIDSGIVERROLLEN

FORVALTNINGSREVISJON AV ARBEIDSGIVERROLLEN FORVALTNINGSREVISJON AV ARBEIDSGIVERROLLEN GJESDAL KOMMUNE FEBRUAR 2014 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

Nærværsledelse og forebygging av sykefravær

Nærværsledelse og forebygging av sykefravær Nærværsledelse og forebygging av sykefravær Hitra kommune November 2007 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden juni - november 2007.

Detaljer

LANDSRÅD-NYTT PROGRAM FOR VÅRKONFERANSEN SIDE 16 HOBØL ASVO LAGER LAFTO-PRODUKTER INTERVJU MED DE TILLITSVALGTE LES MER OM LÆREKANDIDATORDNINGEN

LANDSRÅD-NYTT PROGRAM FOR VÅRKONFERANSEN SIDE 16 HOBØL ASVO LAGER LAFTO-PRODUKTER INTERVJU MED DE TILLITSVALGTE LES MER OM LÆREKANDIDATORDNINGEN LANDSRÅD-NYTT UTGIVELSE NR. 1 2011 WWW.LAFY.NO PROGRAM FOR VÅRKONFERANSEN SIDE 16 INTERVJU MED DE TILLITSVALGTE SIDE 5 HOBØL ASVO LAGER LAFTO-PRODUKTER SIDE 24 LES MER OM LÆREKANDIDATORDNINGEN SIDE 26

Detaljer

Kompetanse- og rekrutteringsbehov for offentlig og privat virksomhet i Nord-Salten

Kompetanse- og rekrutteringsbehov for offentlig og privat virksomhet i Nord-Salten 2/2010 Kompetanse- og rekrutteringsbehov for offentlig og privat virksomhet i Nord-Salten Lokal medvirkning for økt fokus på rekruttering av ungdom, lærlinger og lærebedrifter Gry Bårnes, KUN Senter for

Detaljer

Ekte og Enkelt God livskvalitet gjennom mat og mennesker RAPPORT

Ekte og Enkelt God livskvalitet gjennom mat og mennesker RAPPORT RAPPORT Ekte og Enkelt God livskvalitet gjennom mat og mennesker Hva skal til for å bygge opp og synliggjøre uføretrygdede og personer med nedsatt funksjonsevne sin kompetanse og arbeidskraft på en måte

Detaljer

VEDLEGG 1 Metodisk fremgangsmåte - analyseprosess i flere trinn

VEDLEGG 1 Metodisk fremgangsmåte - analyseprosess i flere trinn VEDLEGG 1 Metodisk fremgangsmåte - analyseprosess i flere trinn For å systematisere og strukturere materialet, og da særlig i forhold til fase to, har vi tatt utgangspunkt i en analysemetode: Systematisk

Detaljer

Årsmelding Lenvik kommune 2014

Årsmelding Lenvik kommune 2014 Årsmelding Lenvik kommune 2014 1 Lenvik kommune Behandles i: Kommunestyret 25. juni 2 Innhold 1. Rådmannens kommentar... 4 2. Overordnede økonomiske mål og resultater... 4 A. Økonomiske resultater og hovedtrekk

Detaljer

Bilag avisa Sør-Trøndelag. Svanem AS skal bidra til kompetanseheving, utvikling og livskvalitet.

Bilag avisa Sør-Trøndelag. Svanem AS skal bidra til kompetanseheving, utvikling og livskvalitet. Bilag avisa Sør-Trøndelag Mange nye muligheter Svanem AS skal bidra til kompetanseheving, utvikling og livskvalitet. Ansatte i Svanem AS: Odd Jarle Svanem, daglig leder, bedriftspedagog, økonomi og møbelsnekker.

Detaljer

Årsmeldinger for gatejuristnettverket 2012

Årsmeldinger for gatejuristnettverket 2012 Årsmeldinger for gatejuristnettverket 2012 1 2 Innholdsfortegnelse 1 VEDLEGG 1: ÅRSMELDING FRA GATEJURISTEN TROMSØ... 2 2 VEDLEGG 2: ÅRSMELDING GATEJURISTEN BERGEN... 6 3 VEDLEGG 3: ÅRSMELDING FOR GATEJURISTEN

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

ÅRSMELDING. Årsmelding 2014 for: PTØ NORGE PTØ-Senteret HAMAR PTØ-Senteret STAVANGER PTØ-Senteret SKI PTØ-Senteret TRONDHEIM

ÅRSMELDING. Årsmelding 2014 for: PTØ NORGE PTØ-Senteret HAMAR PTØ-Senteret STAVANGER PTØ-Senteret SKI PTØ-Senteret TRONDHEIM ÅRSMELDING 2014 Pedagogisk Trening og Øving Norge Hedmark Næringspark bygg 8 2312 Ottestad Tlf: 62 58 82 04 Faks: 62 58 82 06 Org. nr. 976 724 895 Årsmelding 2014 for: PTØ NORGE PTØ-Senteret HAMAR PTØ-Senteret

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON

FORVALTNINGSREVISJON FORVALTNINGSREVISJON GJENNOMGANG AV ARBEIDET MED PSYKISK HELSE I SANDEFJORD KOMMUNE OSLO, 1. DESEMBER 2014 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All

Detaljer

ANDSRÅD-NYTT. Psykisk utviklingshemmede med egen TV-kanal. Nr 1. 2009. Ny etterutdanning i Kreativ kommunikasjon

ANDSRÅD-NYTT. Psykisk utviklingshemmede med egen TV-kanal. Nr 1. 2009. Ny etterutdanning i Kreativ kommunikasjon ANDSRÅD-NYTT Nr 1. 2009 Psykisk utviklingshemmede med egen TV-kanal Ny etterutdanning i Kreativ kommunikasjon Reisereportasje med Sula Bedriftsteneste AS Alt om høstkonferansen Landsrådet for arbeid til

Detaljer

Veileder. - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og gårdsbruk

Veileder. - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og gårdsbruk Veileder - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og Innhold 1. Hva er Inn på tunet... 3 2. Bakgrunn for oppstart av Inn på tunet... 3 3. Om veilederen... 4 4. Idéfase... 5 4.1 Det offentlige som initiativtaker...

Detaljer