Hurtigoppstarts- & feilløsningshåndbok

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hurtigoppstarts- & feilløsningshåndbok"

Transkript

1 I NNHOLDSFORTEGNELSE Viktig informasjon 2 Grunnleggende prinsipper for datamaskiner 3 Sikkerhet og komfort... 3 Sikkerhetsforanstaltninger... 3 For helsens skyld... 3 Bli kjent med datamaskinen... 4 Tastaturet og musen... 4 Datamaskinens stasjoner... 7 Porter og kontakter... 8 Slå datamaskinen PÅ/AV Oppgradere datamaskinen Dine første trinn på nettet Koble deg til! Wi-Fi Surf på nettet! Bruke Windows og programvaren din Windows Welcome Center Konfigurere PCen Datamaskinens dokumentasjon Din programvare Spille multimediefiler Volumkontroller Windows Media Center (tillegg) Kundestøtte 27 Trygg databehandling Vedlikehold Sikkerhet Oppdateringer Diagnose og reparasjon De 5 feilløsningstilfellene øverst på listen Diverse feilløsning Packard Bell Smart Restore Gjenoppretting Packard Bell Gjenopprettingsprogram Packard Bell Begrenset garanti 61 Informasjon om bestemmelser 65 Programvarelisens 68 Stikkord 69 Hurtigoppstarts- & feilløsningshåndbok - 1

2 V IKTIG INFORMASJON Takk for at du kjøpte en datamaskin fra Packard Bell! Hensikten med denne håndboken er å gjøre deg kjent med funksjonene i datamaskinen og hjelpe deg å opparbeide erfaring i databehandling. Den vil også være til hjelp for deg når du skal vedlikeholde maskinen og løse feil hvis det oppstår et problem. Packard Bell Recovery DVD Creator Bruk Recovery DVD Creator til å overføre gjenopprettingsdataene for datamaskinen din til CDer eller DVDer. Det leveres ingen enkeltkopier av Windows-platene og Microsofts hjelpeprogrammer. Alle programmene er inkludert i gjenopprettingsdataene dine i en spesiell partisjon på harddisken Packard Bell anbefaler at du lager gjenopprettings-dvdene før du begynner å arbeide med den nye datamaskinen (se side 27 for flere detaljer). Konfigurere PCen For å gjøre det enkelt for deg, har Packard Bell samlet i ett program alle de viktige trinnene du skal utføre når du konfigurerer maskinen! Konfigurere PCen starter automatisk når du slår på maskinen for første gang. Dette er en enkel trinnvis prosess for konfigurering av Internetttilgangen, antivirusprogrammet, identitetskortet osv. (se side 19 for flere detaljer). Packard Bell InfoCentre Når du vil vite mer om maskinen din, må du absolutt ta en titt på Packard Bell InfoCentre, den elektroniske brukerhåndboken som er installert på datamaskinen. Du må oppdatere håndboken elektronisk minst én gang (se side 20 for flere detaljer). Packard Bells Web-område Husk å besøke ofte! Se på avsnittet Support: Det inneholder oppdatert informasjon, hjelp, drivere og nedlastinger. 2 - Hurtigoppstarts- & feilløsningshåndbok Packard Bell Support Pass på å notere deg datamaskinens serienummer, datoen og stedet for kjøp samt modellnavnet på omslaget på denne veiledningen. Ta også godt vare på kjøpebeviset ditt. Hvis du ringer oss, så må du skrive ned eventuelle feilmeldinger i forbindelse med problemet og ha datamaskinen foran deg og - om mulig - slått på. Hvis du har alt dette for hånden når du kontakter oss, er du sikret bedre og raskere service. Opphavsret t Packard Bell Hurtigoppstarts- & feilløsningshåndbok. Copyright 2006 Packard Bell B.V. Med enerett. Ingen deler av denne håndboken kan kopieres eller overføres, i noen som helst form eller på noen som helst måte, hverken elektronisk, kjemisk, manuelt eller annet, inkludert, men ikke begrenset til, fotokopiering, registrering eller via systemer for informasjonsoppbevaring og -gjenfinning, for noe som helst formål uten at det på forhånd er innhentet skriftlig tillatelse fra Packard Bell B.V. Ansvarsfrasigelse Packard Bell B.V. fraskriver seg uttrykkelig ethvert ansvar for garantier, enten eksplisitt eller implisitt, inkludert, men ikke begrenset til, garantier for salgbarhet og egnethet for et bestemt formål for dette produktet og dokumentasjonen. Programvare- og maskinvarekomponentene oppdateres med jevne mellomrom. Derfor kan enkelte av instruksjonene, spesifikasjonene og bildene i denne dokumentasjonen avvike noe fra det du ser i din egen installasjon. Produktene som beskrives i denne håndboken har kun som formål å illustrere, og stemmer derfor muligens ikke overens med din egen situasjon. Ingen juridiske krav eller rettigheter kan avledes av beskrivelsene i denne håndboken. Packard Bell B.V. forbeholder seg retten til å revidere eller foreta endringer eller forbedringer i dette produktet eller dokumentasjonen til enhver tid uten forpliktelse til å varsle om slike revisjoner eller forbedringer. Packard Bell B.V. kan ikke under noen omstendigheter stilles til ansvar for eventuelle indirekte eller påfølgende skader, inkludert, men ikke begrenset til, tap av fortjeneste eller andre forretningsmessige skader, som kan skyldes bruken av dette produktet. Varemerke Microsoft, Outlook og Windows Vista er registrerte varemerker for Microsoft Corporation. FireWire er et varemerke for Apple Computers, Inc. PS/2 er et varemerke for International Business Machines Corporation. Google er et registrert varemerke for Google Inc. Mozilla og Firefox er registrerte varemerker for Mozilla Foundation. Packard Bell er et registrert varemerke for Packard Bell B.V. Alle andre firma- eller produktnavn er varemerker, registrerte varemerker eller merker for tjenesteytelse for sine respektive eiere.

3 G RUNNLEGGENDE PRINSIPPER FOR DATAMASKINER SIKKERHET OG KOMFORT Sikkerhetsforanstaltninger Følg retningslinjene nedenfor, slik at du kan bruke datamaskinen på en bekvem måte og unngå problemer med helsen. Datamaskinens omgivelser Forsikre deg om at datamaskinen: er beskyttet mot direkte sol og varmekilder, er beskyttet mot magnetiske felter eller apparater som genererer statisk elektrisitet, er plassert i minst 30 centimeters avstand fra en mobiltelefon, ikke er plassert i støvete eller fuktige omgivelser, ikke er satt på et teppe eller en annen overflate som kan ha en elektrisk utladning. Kabler Pass på at: kablene ikke er for stramme og at ingen kan tråkke på dem eller snuble i dem, andre utstyrsenheter ikke knuser kablene, strømkablene er koblet til en jordet stikkontakt, stikkontakten er lett tilgjengelig og så nær datamaskinen som mulig (overbelast den ikke med for mange adaptere). Rengjøre datamaskinen Trekk alltid støpselet på maskinen ut av stikkontakten før rengjøringen, bruk ikke rensevæsker eller spraybokser, men en fuktig klut isteden, sprut aldri et rensemiddel direkte på skjermen, du må ikke bruke en støvsuger til å fjerne støv som har samlet seg i maskinen, hvis du søler væske på datamaskinen eller en utstyrsenhet som er koblet til den, må du slå den av øyeblikkelig, trekke støpselet ut av stikkontakten og forsikre deg om at utstyret er helt tørt før du slår det på igjen. Vent om nødvendig til neste dag. For helsens skyld Hvis du arbeider eller spiller i flere timer av gangen, må du passe på å ta pauser med jevne mellomrom. Se vekk fra dataskjermen av og til. Ikke bruk datamaskinen hvis du er trett. For at du skal kunne bruke datamaskinen på en komfortabel måte, bør du huske dette: Sitt rett, med avslappet rygg Justerbar stol Føttene flatt på gulv eller fotstøtte Skrivebordshøyde cm fra gulvet Ledig plass rundt datamaskinen og andre enheter, av hensyn til behovet for god ventilasjon Toppen av skjermen i høyde med øynene Øyeavstand cm fra skjerm Enkel tilgang til stasjoner og kontroller Grunnleggende prinsipper for datamaskiner - 3

4 Hvis du ser symbolet "varme" på undersiden av datamaskinen, betyr dette at undersiden kan bli varm. Unngå langvarig kroppskontakt og legg ikke datamaskinen i fanget ditt mens den er i drift. Noen lidelser i hendene, håndleddene, armene, nakken, skuldrene, bena og ryggen kan være knyttet til eller bli forverret av visse gjentatte handlinger. For å redusere faren for å utvikle disse lidelsene, bør du alltid ha rette håndledd og la hendene og håndleddene flyte over tastaturet når du skriver. Hvis du opplever perioder med smerter, prikking, nummenhet eller annet ubehag, må du kontakte lege. Vi råder foreldrene til å følge med på barnas bruk av dataspill. Hvis du eller barnet ditt opplever noen av følgende symptomer: Svimmelhet, synsforstyrrelser, øye- eller muskeltrekninger, bevisstløshet, desorientering, ukontrollerte bevegelser eller krampeanfall, må dere avslutte UMIDDELBART og konsultere en lege. Dette kan skje selv om personen ikke tidligere har hatt symptomer på epilepsi. Hensikten med nåleikonet er å gi ekstra og praktisk informasjon. Utropstegnet er ment som et varsel til brukeren om at det finnes viktige drifts-, vedlikeholdsog serviceinstrukser i dokumentasjonen som følger med apparatet.. BLI KJENT MED DATAMASKINEN Tastaturet og musen Trådløse enheter Det trådløse tastaturet og musen kobler seg som regel til automatisk med én gang du slår datamaskinen på. Hvis den trådløse musen og tastaturet ikke fungerer etter installasjonen, bør du prøve å oppnå kontakt med mottakeren manuelt. Tastaturet/musen og mottakeren vist under er muligens ikke de samme som dem du har fått med datamaskinen din. Sjekk InfoCentre-dokumentasjonen for å se dine egne tastatur/musspesifikasjoner hvis de er forskjellige fra det du ser nedenfor. 1. Kontroller først at batteriene for tastaturet og musen er satt riktig i. 2. Identifiser så musen: Trykk tilkoblingsknappen på mottakeren (A). Snu musen rundt. Bruk et tynt hjelpemiddel (for eksempel en pennespiss) og trykk på musens tilkoblingsknapp (B). A 3. Vent i 20 sekunder. 4. Identifiser tastaturet: Trykk tilkoblingsknappen på mottakeren (A). Snu tastaturet rundt. B 4 - Hurtigoppstarts- & feilløsningshåndbok

5 Bruk et tynt hjelpemiddel (for eksempel en pennespiss) og trykk på tastaturets tilkoblingsknapp (B). A B Mus Musen kontrollerer pilen på skjermen. Denne pilen kalles pekeren eller markøren. Når du beveger musen over en hard og flat overflate, følger pekeren denne bevegelsen. Klikk én av knappene på toppen av musen for å velge eller aktivere kommandoen markøren peker på. Bruk rullehjulet eller knappen til å bevege deg mellom kompatible programmer. Venstreklikk for å velge det elementet markøren peker på. Høyreklikk for å hente opp en hurtigmeny Dobbeltklikk for å starte det programmet markøren peker på, eller for å merke et helt avsnitt når du skriver tekst Forbedre pekerens bevegelse og synlighet! Klikk Start > Kontrollpanel > Mus > Alternativer for pekere. Grunnleggende prinsipper for datamaskiner - 5

6 Tastatur Tastaturet brukes til å taste inn data eller kommandoer. Tastfunksjonene avhenger av hvilket program du bruker. Tastaturet som vises i denne håndboken er bare et eksempel. Utformingen av ditt eget tastatur kan være litt annerledes. For en full beskrivelse av tastaturet ditt, se InfoCentre. ➒ ➊ ➋ ➌ ➑ ➍ ➐ 1. Tall: Brukes til å skrive inn tall eller spesielle tegn. Trykk [Skift] samtidig med den aktuelle tasten for å skrive tegnet øverst på tasten og trykk [Ctrl] + [Alt] for tegn til høyre på tasten. 2. Backspace: Brukes til å gå tilbake én tegnposisjon og slette det siste tastetrykket. 3. Del: Sletter tegn til høyre for markøren eller et eventuelt merket element. 4. Numerisk tastatur: Fungerer som et ekstra sett med markørtaster. Trykk på [Numlock]-tasten for å skrive tall. 5. Piltaster: Flytter markøren opp, ned, mot venstre og mot høyre. 6. Enter: Brukes til å aktivere en datamaskinkommando, legge inn et nytt avsnitt i en tekst eller godta et alternativ du har valgt. 7. Mellomromstasten:Brukes til å lage et mellomrom i teksten. 8. Shift: Brukes samtidig med en bokstavtast for å skrive store bokstaver. 9. Esc: Avbryter de fleste gjeldende oppgaver. ➏ ➎ ➏ Multimedietaster (på enkelte tastaturer) ➊ ➋ ➌ ➍ ➎ ➏ 1. Aktiver vente- (hvile)modus. 2. Gå til Packard Bell elektroniske tjenester: Butikker, support, hjemmeside. 3. Vis favorittene dine. 4. Start Internett 5. Multimediekontroller: Spill/pause, stopp 6. Volumkontroller: Volum -/+, demp 6 - Hurtigoppstarts- & feilløsningshåndbok

7 Datamaskinens stasjoner De stasjonene som er beskrevet nedenfor er vanlige på datamaskiner fra Packard Bell. Dette betyr imidlertid ikke at de nødvendigvis finnes på den datamaskinen du har kjøpt, og heller ikke at denne er begrenset til disse stasjonene. For å finne spesifikk informasjon om akkurat den modellen du har kjøpt, se etter i InfoCentre. Minnekortleser Minnekort brukes i et bredt utvalg av digitale kameraer, PDAer, MP3-spillere og mobiltelefoner. Enkelte datamaskiner inneholder en "alt i ett" minnekortleser som gjør det mulig å lese fra og skrive til de vanligste typene, som f.eks. MMC (Multi Media Card ), CF (Compact Flash ), IBM Microdrive, SM (Smart Media ), SD (Secure Digital) eller MS (Memory Stick ). Formatere et kort Før du bruker et kort for første gang, må det formateres. 1. Sett kortet inn i det relevante sporet og klikk Start > Min datamaskin. 2. Høyreklikk kortikonet og velg Format. 3. Klikk Start i formatvinduet og klikk så OK. Fjerne et kort fra en ekstern kortleser 1. Klikk ikonet Trygg fjerning av maskinvare i systemstatusfeltet (ved siden av klokken). 2. Klikk Trygg fjerning av USB masselagerenhet. 3. Vent til du får meldingen Trygt å fjerne maskinvare på skjermen. 4. Fjern kortet. Optiske stasjoner De fleste datamaskiner er utstyrt med en DVD-stasjon. En DVD-stasjon kan lese lyd-cder, CDer som inneholder data (filer og programmer), video-cder og CDer med skrivetilgang, pluss DVDer, DVD-filmer og de fleste DVDer med skrivetilgang. CD- og DVD-typer Hvis datamaskinen din har en CD- eller en CD-brennerstasjon, vil du bare kunne spille av plater av typen CD. Hvis datamaskinen har en CD- eller DVD-brenner, kan du bruke den til å kopiere egne CDer, lage egne musikkompileringer og digitale fotoalbum eller lage en sikkerhetskopi av verdifulle data. Før du kopierer en CD, må du forsikre deg om at innholdet ikke er beskyttet av varemerker eller opphavsrett og at du har tillatelse til å duplisere den. I de fleste land er det tillatt å lage en arkivkopi av programvare eller kopiere musikk til personlig bruk. CD- og DVD-brennere støtter hovedsakelig to typer plater med skrivetilgang: "R": Du kan bare bruke platen én gang. Når du har lagret filene dine, kan du hverken slette dem eller bruke platen om igjen. "RW": Du kan bruke platen om igjen til å lagre eller slette filer. Den er ideell for sikkerhetskopiering av viktige data. Grunnleggende prinsipper for datamaskiner - 7

8 Forholdsregler Sett platen inn i stasjonen før du starter et program. Tving ikke platen inn i stasjonen pass på at platen er satt riktig inn og lukk så platebrettet. Ikke løs ut platen før du har lukket det programmet som bruker den. Du kan da risikere at datamaskinen slutter å reagere. Skulle så skje, må du starte opp maskinen igjen ved bruk av Windows Oppgavebehandling. Hvis brettet ikke støtes ut, kan du prøve å åpne det manuelt: Slå av datamaskinen. Stikk forsiktig inn spissen på en utbrettet binders i nødutløsningsporten (hvis det finnes en). Bruk ikke en blyant til dette, fordi blyet kan knekke inne i utløsningsporten og skade stasjonen. Hold platebrettet lukket når du ikke bruker stasjonen. Ikke rør den optiske linsen i stasjonen. Hvis linsen er skitten, fungerer stasjonen muligens ikke som den skal. Tørk ikke av linsen med en vanlig klut. Bruk en vattpinne til å rengjøre linsen forsiktig. Den optiske stasjonen er klassifisert som laserprodukt i klasse 1. Dette produktet inneholder opphavsrettslig beskyttet teknologi som dekkes av patenter i USA og annen opphavsrett til åndsverk. Bruk av denne opphavsrettslig beskyttede teknologien må være autorisert av Macrovision, og den skal kun brukes til hjemme- og andre begrensede visninger hvis Macrovision ikke har gitt tillatelse til noe annet. Dekompilering eller demontering er forbudt. Porter og kontakter De porter og kontakter som er beskrevet nedenfor er vanlige på Packard Bells datamaskiner. Dette betyr imidlertid ikke at de nødvendigvis finnes på den datamaskinen du har kjøpt, og heller ikke at denne er begrenset til disse portene. For å finne dokumentasjon som er spesifikk for den modellen du har kjøpt, se etter i InfoCentre. Forholdsregler Før du kobler til noe utstyr, må du lese gjennom installasjonsveiledningene som fulgte med det. Du må ikke fjerne en enhet hvis datamaskinen holder på å bruke den. De fleste enheter kan varmkobles. Dette betyr at de kan kobles til eller fra mens datamaskinen er på. De vil oppdages og installeres automatisk. De må imidlertid deaktiveres før de kan fjernes fra maskinen (se "Fjerne et kort" på side 7). USB (Universal Serial Bus) USB-porter er kontakter for varmkobling og er lette å bruke. USB 2.0-kontakter kan gi høyere hastigheter på USB 2.0-sertifiserte høyhastighetsenheter. Enheter med full eller lav hastighet vil fungere ved samme hastighet som med tidligere versjoner av USB. IEEE 1394 En IEEE 1394-port (også kjent som FireWire eller i.link) gir deg muligheten til å koble digitale høyhastighetsenheter til datamaskinen, som for eksempel digitale videokameraer, eksterne harddisker eller skannere. 8 - Hurtigoppstarts- & feilløsningshåndbok

9 Eldre porttyper Eldre porttyper ("legacy ports") opprettholdes på de fleste datamaskiner for å sikre at det fremdeles er mulig å bruke eldre utstyrsenheter. I motsetning til enheter som kan varmkobles, må du slå av datamaskinen før du kan koble en eldre enhetstype til eller fra. PS/2-mus: for tilkobling av en mus PS/2-tastatur: for tilkobling av et tastatur Lydkontakter Linje-ut: for tilkobling av høyttalere til datamaskinen. Fiberoptisk Linje-ut: for å få lyd med S/PDIF-kvalitet. Hvis du har et 5.1-høyttalersett som er koblet til en forsterker med fiberoptisk inngang, kan du benytte deg av Dolby Digital-lyd når du spiller av DVD-plater på datamaskinen. Linje-inn: for tilkobling av en lydkilde til datamaskinen. Mikrofon: for tilkobling av en monomikrofon med en 3,5 mm plugg. TV-ut Med en TV-ut-port kan du bruke et TV-apparat (med en passende video-inn-kontakt) som ekstern visningsenhet. For å overføre lyd må du i tillegg huske å koble Linje ut-porten på datamaskinen til TV-apparatet. Kommunikasjonsporter Nettverk (LAN- eller Ethernet-port): for å dele en felles kommunikasjonslinje og ressurser med andre datamaskiner. Modemport: For å koble til et oppringt modem og koble deg til Internett via telefonen. I tordenvær må du passe på å koble fra alle kabler: Trekk modemkontakten ut av telefonlinjen, TVporten ut av antennekontakten og koble fra en eventuell nettverkskabel. Et lynnedslag i telefonlinjer i nærheten eller i en antenne kan skade modemet, nettverks- eller TV-kortet eller til og med hele datamaskinen. Merk deg at produktgarantien ikke gjelder hvis det oppstår skade på datamaskinen som følge av lynnedslag. Grunnleggende prinsipper for datamaskiner - 9

10 Slå datamaskinen PÅ/AV Slå datamaskinen PÅ 1. Slå først PÅ eventuelle enheter koblet til datamaskinen (inklusive en skjerm) ved å trykke på PÅ/AVbryterne på disse enhetene. 2. Slå så datamaskinen PÅ ved å trykke på hovedbryteren PÅ/AV. For å dele på familiens datamaskin og likevel starte med dine egne innstillinger hver gang du slår på datamaskinen, kan du opprette egne kontoer for hver bruker. Du kan når som helst få tilgang til og endre kontoene dine ved å klikke på Start > Kontrollpanel > Brukerkontoer. For å få vite mer om hvordan du administrerer brukerkontoer, se avsnittet "Kontrollere brukerkontoer". Slå datamaskinen AV Pass på at alle programmer er lukket før du slår datamaskinen av. ➊ ➋ Så snart datamaskinen har avsluttet, må du slå AV eventuelle eksterne enheter, som f.eks. skjermen, hvis de har egne av/på-knapper. Du kan også slå av datamaskinen uten å måtte bruke startmenyen i Windows. Bare lukk alle programmene og trykk av/på-knappen. Tvunget avslutt Klikk på knappen Hvile for å lagre arbeidsøkten og stille datamaskinen i en modus med lavt strømforbruk, slik at du raskt kan gjenoppta jobben (se avsnittet "Strømalternativer" for flere detaljer). Hvis datamaskinen ikke reagerer, prøv å bruke Oppgavebehandling. Denne hjelperutinen gir informasjon om systemets ytelse og viser detaljer om programmer og prosesser som kjører på datamaskinen. Du gjør det ved å trykke på knappene [Ctrl]+[Alt]+[Del] samtidig og velge Start Oppgavebehandling i hurtigmenyen. Klikk på kategorien Programmer, velg oppgaven du vil avslutte og klikk på Avslutt oppgave Hurtigoppstarts- & feilløsningshåndbok

11 Hvis datamaskinen din fortsatt ikke reagerer, må du trykke på av/på-knappen for å slå den av. Hold denne knappen inne til alle varsellampene er slukket, og vent i omtrent 30 sekunder før du slår datamaskinen på igjen. Strømalternativer Med strømalternativene i Windows kan du styre datamaskinens strømtilstand og spare strøm. Avhengig av dine egne behov, kan du definere det strømoppsettet som passer best for deg. Det finnes fire strømsparingsmodi: Slå av enheten, Ventemodus, Dvalemodus og Hvilemodus. Modusen Hvile kombinerer hastigheten i Ventemodus med databeskyttelsesfunksjonene og det lave strømforbruket i Dvalemodus. Det tar bare noen få sekunder å å ta datamaskinen i bruk igjen når den er i Hvilemodus. Dermed kan du unngå å måtte slå av datamaskinen og starte den opp igjen så ofte. Hvilemodus reduserer ikke bare strømforbruket, men hjelper også til med å beskytte dataene. Du kan få vite mer om personliggjøring av datamaskinen ved å klikke Start > Hjelp og støtte. Oppgradere datamaskinen Packard Bell forsøker å gjøre din opplevelse av databehandling så enkel og behagelig som mulig. Fordi du etter hvert kan få større behov for databehandling, er Packard Bell der for å hjelpe deg å velge det riktige tilbehøret slik at du kan få maksimalt utbytte av maskinen. Minne Minnet (RAM) er en nøkkelkomponent i datamaskinen din. Hvis du kjører programmer som krever mye minne, for eksempel redigering av bilder eller digital video, eller 3D-spill, får du høyere ytelse fra datamaskinen, og den kjører raskere hvis du legger til litt mer minne. Hvis du vil finne ut hvilken minnemodul som passer best for din egen Packard Bell-maskin, kan du bruke vår elektroniske konfigurerer på Den trinnvise konfigurereren er ditt beste valg når du raskt og enkelt vil finne den riktige modulen, til en konkurransedyktig pris og uten å ta feil. Oppbevaring Enten du trenger ekstra lagringsplass, har behov for å lage sikkerhetskopier eller vil ha flyttbar lagringsplass for videreformidling av dataene, er en ekstern harddiskstasjon en praktisk løsning for utvidelse av datamaskinen din. Bare plugg den inn i en FireWire- eller USB-port og "dra og slipp" for å overføre de verdifulle dataene dine på noen få sekunder. Det er mye raskere å lagre midlertidige sikkerhetskopier på denne måten, enn å brenne en CD eller DVD! Stasjoner med høy kapasitet er også ideelle når du vil lagre dine favoritter innen musikk, fotografier og video og ta dem med deg hvor du vil! Besøk for å oppdage hva vi har av tilbehør, og så enten kjøpe det på nettet eller finne adressen til en butikk i nærheten som fører det! Konvergens Packard Bell har som mål å gjøre det meste ut av våre dagers stadig mer digitale verden, med produkter som er ideelt tilpasset populære og kommende digitale aktiviteter. Produktene våre inneholder de beste teknologiene og gir deg alle fordelene ved de siste fremskrittene, som for eksempel bredbånd, Internett, Wi-Fi-nettverk og digitale medier. Vårt utvalg av utstyr for hjemmeunderholdning inkluderer en serie med MP3-spillere som lar deg ta teknologi og underholdning med deg uansett hvor du drar! Grunnleggende prinsipper for datamaskiner - 11

12 Besøk i dag og gå inn på dagligrommet the Lounge der teknologien alltid er problemfri og lærerik for deg! Garanti Packard Bells datamaskiner leveres med en begrenset garanti. For at du skal kunne føle deg trygg for fremtiden, kan du utvide standardgarantien med inntil tre år og oppgradere til service på stedet med de valgfrie servicepakkene PB Care. For informasjon, besøk Hvis garantien din er utløpt, eller hvis du ikke kan få PB Care-pakker i ditt område, må du ikke få panikk: Packard Bell har svaret. Packard Bell har utnevnt autoriserte servicesentre som skal gi deg service med høy kvalitet! Der finner du erfarne serviceteknikere som har kunnskaper om ditt Packard Bell-produkt. Resirkulering Du har akkurat kjøpt en ny datamaskin eller en ny skjerm, og du lurer på hva du skal gjøre med det gamle utstyret. Du må ikke bare hive det på dyngen! Packard Bell oppmuntrer deg til å resirkulere det! Nesten alt datautstyr inneholder farlige materialer som ikke hører hjemme på søppeldynger. Mange av de materialene som brukes i datamaskiner kan resirkuleres og brukes igjen. Det finnes mange veldedige organisasjoner som tar imot datautstyr, og andre firmaer som reparerer og selger brukte datamaskiner Hurtigoppstarts- & feilløsningshåndbok

13 DINE FØRSTE TRINN PÅ NETTET Koble deg til! Det er blitt en naturlig del av dagliglivet å bruke Internett. Packard Bell har inkludert alt det verktøyet du trenger for å komme i gang, slik at det blir enklere for deg! Leverandør av Internett-tjenester For å koble deg til Internett, må du registrere deg hos en leverandør av Internett-tjenester (ISP) som stiller den fysiske tilkoblingen mellom din datamaskin og Internett til rådighet. Noen datamaskiner leveres med et utvalg av forhåndsinstallerte ISPer. Hvis du vil bruke din egen ISP, må du slå opp i anvisningene i installasjonspakken. Unngå å bruke flere forskjellige ISPer. Tilkoblingstyper Avhengig av hvilken datamaskin du har, hvor du befinner deg og hvilke behov du har for kommunikasjon, finnes det flere måter du kan koble deg til Internett. Oppringt linje De fleste datamaskiner har en standard kontakt for oppringning. Med den kan du koble deg til Internettet over telefonlinjen. Med en oppringt forbindelse kan du ikke bruke modemet og telefonen samtidig på én telefonlinje. Denne type forbindelse anbefales bare hvis du ikke bruker Internett for mye, fordi den er treg og du vanligvis betaler timepris for den. DSL DSL (Digital Subscriber Line) er en "alltid på"-forbindelse som kjører over telefonlinjen. Du kan bruke telefonen samtidig som du er tilkoblet Internett, fordi DSL og telefonen ikke bruker de samme frekvensene. For å kunne få DSL, må du være i nærheten av et telefonselskaps hovedkontor (tjenesten er noen ganger utilgjengelig i distriktene). Tilkoblingshastighetene varierer avhengig av hvor du befinner deg, men DSL gir generelt en meget rask og pålitelig Internett-forbindelse. Siden forbindelsen alltid er aktiv, faktureres den vanligvis til faste månedlige satser. Grunnleggende prinsipper for datamaskiner - 13

14 Kabel En kabelforbindelse gir rask og alltid aktiv Internett-service via en kabel-tv-linje. Denne tjenesten er vanligvis tilgjengelig i større byer. Du kan bruke telefonen og se på TV samtidig som du er tilkoblet Internett. Siden dette er en delt forbindelse, kan hastigheten reduseres hvis det er mange i området som er online samtidig. LAN Et LAN (Local Area Network, eller lokalnett) er en gruppe datamaskiner (for eksempel i et kontorbygg eller en bolig) som deler en kommunikasjonslinje og -ressurser. Når du setter opp et nettverk, kan du dele filer, ytre utstyrsenheter (som f.eks. en skriver) og en Internett-forbindelse. Du kan sette opp et LAN ved bruk av kablede teknologier (som for eksempel Ethernet) eller trådløse teknologier (som Wi-Fi eller Bluetooth). Wi-Fi Et trådløst LAN eller WLAN er et trådløst lokalnett, det vil si at to eller flere datamaskiner er koblet sammen uten bruk av ledninger. Wi-Fi (forkortelse for "wireless fidelity" - trådløs pålitelighet) er en stadig mer populær type trådløst lokalnett (Wireless Local Area Network, WLAN). Det er enkelt å sette opp et Wi-Fi-nettverk der du kan dele filer, ytre utstyrsenheter og en Internett-forbindelse. Du finner mer detaljerte opplysninger i InfoCentre Wi-Fi opplæringsprogram. Hva er fordelene med et trådløst nettverk? Mobilitet: Trådløse LAN-systemer tillater deg og andre brukere av hjemmenettverket ditt å dele tilgang til filer og til enheter koblet til nettverket, for eksempel en skriver eller en skanner. Du kan også dele en Internett-forbindelse med andre PCer i hjemmet ditt. Rask og enkel installasjon: Installasjonen av et trådløst LAN-system kan utføres raskt og enkelt og eliminerer behovet for å trekke kabler gjennom vegger og tak. Komponentene i et trådløst LAN Du trenger følgende når du skal installere det trådløse nettverket hjemme: Tilgangspunkt (ruter) Tilgangspunkter (rutere) er toveis sendere/mottakere som kringkaster data inn i det omgivende miljøet. Tilgangspunkter spiller rollen som mellommann mellom kablet og trådløst nettverk. De fleste rutere har et innebygd DSL-modem som gjør det mulig for deg å få tilgang til en høyhastighets DSL Internettforbindelse. Den leverandøren av Internett-tjenester (ISP) du har valgt leverer vanligvis et modem/en ruter sammen med abonnementet på tjenestene de leverer. Les omhyggelig den dokumentasjonen som følger med ditt tilgangspunkt/din ruter og gir deg detaljerte installasjonsinstruksjoner. Nettverkskabel (RJ45) En nettverkskabel (også kalt RJ45) brukes til å koble verts-pcen til tilgangspunktet (se illustrasjonen under); denne typen kabel brukes også til å koble eksterne utstyrsenheter til tilgangspunktet. Trådløs mottaker Denne kobles til PCen eller den bærbare maskinen du ønsker å koble til nettverket ditt. Det finnes flere typer trådløse mottakere og det mest vanlige er: 14 - Hurtigoppstarts- & feilløsningshåndbok

15 1. USB WiFi-mottaker eller Dongle : Plugges inn i en ledig USB-port på PCen. 2. Trådløst PC-kort: Dette kortet installeres i den stasjonære PCen din, i et ledig PCI-spor. Diagram som viser et fungerende nettverk ➎ ➐ ➊ ➍ ➐ ➐ ➌ 1. Tilgangspunkt/ruter 2. PC 3. Modem 4. Skriver 5. Laptop 6. PDA 7. Nettverkskabler (RJ45) ➏ ➋ ➏ Ad-Hoc Internett-deling Funksjonen Internet Connection Sharing (ICS) deling av Internett i Microsoft Windows Vista gjør det mulig for deg å dele én enkelt Internettforbindelse med flere datamaskiner. Innebygd støtte for IEEE trådløse LANer (WLANer) tillater deg å opprette et trådløst nettverk spesielt for anledningen. Disse to funksjonene kan benyttes sammen for å dele en kablet Internett-forbindelse med medlemmene av et spesielt trådløst nettverk. Dette er tilkoblingsmetoden hvis du ikke har et tilgangspunkt (en ruter). Slå på/av en WiFi nettverksforbindelse For å få tilgang til styringsalternativene for nettverket ditt, klikk Start > Nettverk > Nettverks- og delingssenter. Der kan du slå nettverket på/av eller kontrollere hva som deles på nettverket/nettverkene osv... Grunnleggende prinsipper for datamaskiner - 15

16 Surf på nettet! For å surfe på Internett, trenger du et program som kalles en Internett-leser. Packard Bell har valgt ut for deg Internettleseren Firefox. Med Mozilla Firefox kan du bla deg gjennom Internettet med full trygghet, få gleden av forbedret ytelse, brukervennlighet og personvern. Firefox beskytter deg mot virus, spionvare og pop-ups. Så snart du har fått installert Internett-tilgangen din og er koblet til, klikk på snarveien til Mozilla Firefox som ligger på skrivebordet ditt og bring din Internettopplevelse til et nytt nivå! Firefox-funksjoner Dette er startsiden i nettleseren Firefox. Her er en kort beskrivelse av noen av din nye nettlesers vesentlige aspekter: ➑ ➊ ➎ ➏ ➋ ➒ ➏ ➌ ➐ 1. Klikk på Hjelp eller trykk [F1] på tastaturet for å åpne Firefox Hjelp-avsnittet og finne informasjon om Mozilla Firefox og programoppdateringer. 2. Reduser, maksimer eller lukk vinduet. 3. Hyperkobling: Klikk for å hoppe til et annet tema eller en annen side. 4. Venstreklikk og hold det nedre høyre hjørnet av vinduet, for å tilpasse størrelsen på det. 5. Adresselinje: Tast inn en Internett-adresse (f. eks. og trykk Enter -tasten på tastaturet, så blir du tatt direkte til den adressen du tastet. 6. Google-søk se neste underavsnitt for detaljer) 7. Statuslinje ➍ 16 - Hurtigoppstarts- & feilløsningshåndbok

17 8. Tilbake- ogforover-knapper: Gå en side tilbake eller en side forover mens du blar. 9. Hvis du ikke kan se hele siden på skjermen, bruk opp- og nedpilene i rullefeltet. Eventuelt kan du bruke piltastene på tastaturet, eller rulleknappen på pekeplaten. Besøk addons.mozilla.com og den stadig voksende listen med Add-ons (programtillegg) for personliggjøring av din Firefox Internett-leser. Google-søk Med Google Search forbedrer du hastigheten og effektiviteten i dine søk på nettet. ➊ ➋ ➌ ➎ ➍ 1. Tast inn søkeemnet ditt i søkefeltet i Google. 2. Klikk på knappen Søk i Google, så blir det åpnet en ny side som inneholder søkeresultatene dine. 3. Velg ett av disse alternativene hvis du ønsker å finne Bilder, Grupper eller Katalog relatert til søket ditt. 4. Med alternativet Avansert søk kan du spesifisere søket ytterligere, slik at du lettere finner nøyaktig det du vil ha. 5. Klikk på Innstillinger for å personliggjøre Google-søket ditt. Google Desktop Google Desktop er et gratis, forhåndsinstallert program som gjør det enkelt for deg å utføre søk på og å personliggjøre din Packard Bell datamaskin. Google Desktop gir deg fulltekstsøking over hele utvalget av e-post, filer, musikk, fotografier, pratesesjoner, nettsider du har sett på, og mye mer. Ved å gjøre det mulig å søke på datamaskinen, gjør Google Desktop informasjonen lett tilgjengelig for deg og frigjør deg for behovet for å organisere filene dine manuelt. Google Desktop hjelper deg også med å hente ny informasjon fra Internettet med Sidebar og Google Gadgets, visuelt attraktive miniprogrammer som kan vise hva som helst, fra din nyeste e- postmelding og den lokale værmeldingen, til personliggjorte nyheter. Med Google Desktop får du personliggjort informasjon når du vil, direkte på skrivebordet. Bare klikk på Google Desktop search -ikonet (søkeikonet) på skrivebordet for å starte programmet. Grunnleggende prinsipper for datamaskiner - 17

18 Picasa Googles fotoorganiserer, Picasa, er også installert på den nye Packard Bellmaskinen din, og gjør det enkelt for deg å finne, redigere og dele alle dine digitale fotografier. Dette er det programmet som burde ha fulgt med det digitale kameraet ditt. Hver gang du åpner Picasa, finner det automatisk alle bildene dine (selv dem du hadde fullstendig glemt) og sorterer dem i visuelle album, organisert etter dato med mappenavn du kjenner. Du kan bruke dra og slipp-metoden til å organisere albumene dine, og du kan lage etiketter for å opprette nye grupper. Picasa gjør det også enkelt å foreta avansert redigering ved å legge ett-klikks opprettinger og kraftige spesialeffekter rett i hånden på deg. Du finner Picasa i listen med installerte programmer: Klikk på Start > Alle programmer, og dobbeltklikk så på Picasa for å komme i gang. Vil du vite mer om Google -produkter og funksjoner, besøk Packard Bells Web-område Hvis du har lyst til å komme i gang, hvorfor ikke besøke oss på nettstedet vårt: Klikk på Select your country (velg ditt land) øverst på siden for å velge ditt lokale Web-område. Packard Bell har viet seg til å gi deg personlig tilpasset teknisk støtte til enhver tid. Sjekk under Support for å få hjelp som er tilpasset dine behov: My Produkt Identification (Min produktidentifikasjon) kjenner igjen datamaskinens serienummer og kan umiddelbart gi deg all informasjon som er spesifikk for din egen maskin! Området Diagnosis & Repair (Diagnose og reparasjon) kan hjelpe deg å finne løsninger hvis du har et problem med datamaskinen (er muligens ikke tilgjengelig i alle land). Tast inn nøkkelord i boksen Search (Søk) og finn alle supportartikler som er relatert til søket! Gå inn i området Downloads (Nedlastinger) for å søke etter og laste ned driveroppdateringer for datamaskinen samt rettelser og oppgraderinger for programmer og fastvare. Del erfaringene dine med andre Packard Bell-brukere og finn hjelp i Brukerforum. Du kan også søke etter produktinformasjon per produktutvalg eller -kategori, lese om garantien din og finne kontaktinformasjon. Vil du vite mer om de aller nyeste teknologiene fra Packard Bell, sjekk vår Produktutstilling. I avsnittet Handel kan du også finne en forretning i nærheten av deg eller få de nyeste Packard Bell-produktene levert direkte hjem til deg, med noen få museklikk! er din inngangsport til en verden av elektroniske aktiviteter og tjenester.: Besøk oss regelmessig for aktuell informasjon og de nyeste nedlastingene! 18 - Hurtigoppstarts- & feilløsningshåndbok

19 BRUKE WINDOWS OG PROGRAMVAREN DIN Windows Welcome Center Første gang du slår på datamaskinen, åpnes vinduet Welcome Center (Velkomstsenter). Welcome Center gir deg en innføring i nye funksjoner og verktøy som finnes i Windows Vista. Du kan åpne Welcome Center når som helst ved å klikke på Start > Kontrollpanel. Konfigurere PCen For å gjøre det enkelt for deg, har Packard Bell samlet i ett program, kalt Konfigurere PCen, alle de viktige trinnene du skal utføre når du konfigurerer maskinen! Programmet Konfigurere PCen starter automatisk når du slår på datamaskinen for første gang. En veiviser leder deg gjennom trinnene for å installere Internetttilgangen, antivirusprogrammet, telefon- og spillprogrammer, Recovery DVD Creator, og skrive ut PC-identitetskortet. Bare merk de elementene du ønsker å konfigurere og følg ledetekstene på skjermen! Antallet alternativer kan variere, avhengig av datamaskinmodell og region. Grunnleggende prinsipper for datamaskiner - 19

20 Datamaskinens dokumentasjon Packard Bell InfoCentre Denne håndboken er ikke det eneste du kan slå opp i for opplysninger om datamaskinen! InfoCentre, din elektroniske brukerhåndbok, inneholder fullstendig dokumentasjon for datamaskinen og gir deg den hjelpen du trenger direkte på skjermen. Du må oppdatere denne elektroniske brukerhåndboken for å få med spesifikk informasjon om den datamaskinen du har kjøpt. For å åpne InfoCentre, dobbeltklikker du ikonet Brukerhåndbok (Packard Bell InfoCentre) på skrivebordet eller du klikker Start > Alle programmer > Packard Bell kundestøtte > Brukerhåndbok (Packard Bell InfoCentre). Velg en kategori.* Se etter oppdateringer Når du skal oppdatere innholdet i Brukerhåndboken (du trenger en Internett-forbindelse), bare klikk på knappen Se etter oppdateringer på infosenterets velkomstside (se bildet ovenfor). Oppdateringene blir lastet ned fra Packard Bell og automatisk installert på datamaskinen og din oppdaterte versjon av InfoCentre vil inneholde detaljert og spesifikk informasjon om din datamaskins konfigurasjon. Knappen My Computer (Min datamaskin) inneholder all den tekniske informasjonen om datamaskinens komponenter og nyttige tips om hvordan du kan oppgradere maskinen din. Andre knapper gir deg tilgang til ekstra informasjon, som for eksempel opplæringsprogrammer i måten å utføre daglige oppgaver og tips og informasjon om bruken av Internett. *Antall kategorier og titler som er tilgjengelige kan variere, avhengig av hvilken datamaskin du kjøpte Hurtigoppstarts- & feilløsningshåndbok

Brukerhåndbok. www.packardbell.no INNHOLDSFORTEGNELSE

Brukerhåndbok. www.packardbell.no INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhet og komfort...3 Sikkerhetsforanstaltninger...3 For helsens skyld...3 Forstå de grunnleggende prinsippene...5 Kontrollene på datamaskinen...5 Slå datamaskinen på/av...8 Ditt

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Chapter 1 Innledning...1-1. Chapter 2 Sette opp PC-en... 2-1

Innholdsfortegnelse. Chapter 1 Innledning...1-1. Chapter 2 Sette opp PC-en... 2-1 Innholdsfortegnelse Chapter 1 Innledning........................................1-1 Hvem bør lese denne håndboken?.......................1-2 Bruke Min Presario Kom i gang og gå videre.......1-2 Benyttede

Detaljer

HP notebook-pc. Hvordan komme i gang

HP notebook-pc. Hvordan komme i gang HP notebook-pc Hvordan komme i gang Merknad Håndboken og eventuelle eksempler i denne leveres som det er og kan endres uten varsel. Hewlett-Packard Company gir ingen garantier med hensyn til denne håndboken,

Detaljer

Håndbok for grunnleggende PC-bruk

Håndbok for grunnleggende PC-bruk Håndbok for grunnleggende PC-bruk Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. Hewlett-Packard Company gir ingen garanti med hensyn til dette materialet. Dette omfatter, men er ikke begrenset

Detaljer

Dell Vostro 1700 Brukerhåndbok

Dell Vostro 1700 Brukerhåndbok Dell Vostro 1700 Brukerhåndbok Modell PP22X www.dell.com support.dell.com Merknader og advarsler MERK: En MERKNAD inneholder viktig informasjon som gjør at du kan bruke datamaskinen mer effektivt. MERKNAD:

Detaljer

Acer Aspire 1350 Series. Brukerhåndbok

Acer Aspire 1350 Series. Brukerhåndbok Acer Aspire 1350 Series Brukerhåndbok Copyright 2003 Med enerett Brukerhåndbok for Acer 1350 Series bærbar datamaskin Opprinnelig utgave: August 2003 Endringer av informasjonen i denne publikasjonen kan

Detaljer

HP bærbar datamaskin. Referansehåndbok

HP bærbar datamaskin. Referansehåndbok HP bærbar datamaskin Referansehåndbok Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. ATI er et varemerke for Advanced Micro Devices, Inc. Bluetooth er et varemerke for sin eier og brukes av Hewlett-Packard

Detaljer

Aspire 9400/7100 Series. Brukerhåndbok

Aspire 9400/7100 Series. Brukerhåndbok Aspire 9400/7100 Series Brukerhåndbok Copyright 2006. Acer Incorporated. Med enerett. Brukerhåndbok for Aspire 9400/7100 Series Opprinnelig utgave: 01/2006 Endringer av informasjonen i denne publikasjonen

Detaljer

NW7602. Bruksanvisning for Notebook PC

NW7602. Bruksanvisning for Notebook PC NW7602 Bruksanvisning for Notebook PC November 2012 Innhold Kapittel 1: Introduksjon til Bærbar PC Om denne brukerveiledningen... 6 Merknader for denne veiledningen... 6 Sikkerhetshensyn... 7 Forberede

Detaljer

Gratulerer! MacBook Pro er som skapt for deg.

Gratulerer! MacBook Pro er som skapt for deg. Gratulerer! MacBook Pro er som skapt for deg. MacBook Pro gir deg nye muligheter. www.apple.com/no/macbookpro Innebygd isight-kamera og ichat Videochat med venner og familie uansett hvor du er. Mac Hjelp

Detaljer

Denne håndboken beskriver funksjoner som finnes på de fleste modeller. Enkelte av funksjonene er kanskje ikke tilgjengelig på din datamaskin.

Denne håndboken beskriver funksjoner som finnes på de fleste modeller. Enkelte av funksjonene er kanskje ikke tilgjengelig på din datamaskin. Brukerhåndbok Copyright 2012-2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth er et varemerke for sin eier og brukes av Hewlett-Packard Company på lisens. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Gratulerer! MacBook Pro er som skapt for deg.

Gratulerer! MacBook Pro er som skapt for deg. Gratulerer! MacBook Pro er som skapt for deg. MacBook Pro gir deg nye muligheter. www.apple.com/no/macbookpro Innebygd isight-kamera og ichat Videochat med venner og familie uansett hvor du er. Mac Hjelp

Detaljer

Gratulerer, du og din MacBook Pro er som skapt for hverandre.

Gratulerer, du og din MacBook Pro er som skapt for hverandre. Gratulerer, du og din MacBook Pro er som skapt for hverandre. MacBook Pro gir deg nye muligheter. www.apple.com/no/macbookpro Innebygd isight-kamera og ichat Videochat med venner og familie uansett hvor

Detaljer

MacBook Brukerhåndbok. Informasjon om klargjøring, utvidelser og problemløsing for MacBook-maskiner

MacBook Brukerhåndbok. Informasjon om klargjøring, utvidelser og problemløsing for MacBook-maskiner MacBook Brukerhåndbok Informasjon om klargjøring, utvidelser og problemløsing for MacBook-maskiner K Apple Computer, Inc 2006 Apple Computer, Inc. Alle rettigheter forbeholdes. I henhold til opphavsrettlovgivningen

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA N70 http://no.yourpdfguides.com/dref/2451929

Din bruksanvisning NOKIA N70 http://no.yourpdfguides.com/dref/2451929 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Kom i gang. HD PVR 5743-CDX Kabel-TV. Canal Digital Kabel-TV Postboks 1418 Oasen 5828 Bergen Kundeservice 06090 www.canaldigital.

Kom i gang. HD PVR 5743-CDX Kabel-TV. Canal Digital Kabel-TV Postboks 1418 Oasen 5828 Bergen Kundeservice 06090 www.canaldigital. HD PVR 5743-CDX Kabel-TV KOM I GANG Canal Digital Kabel-TV Postboks 1418 Oasen 5828 Bergen Kundeservice 06090 www.canaldigital.no CanalDigitalKabel T-WE KABEL-TV/AUGUST 2014/ESPERVIK DESIGN/STRÅ LFORS/16000008633/R1964

Detaljer

Lenovo G480/G485/ G580/G585/G780

Lenovo G480/G485/ G580/G585/G780 Lenovo G480/G485/ G580/G585/G780 Brukerhåndbok V1.0 Les sikkerhetsmerknadene og viktige tips i de medfølgende bruksanvisningene før du bruker datamaskinen. Merk Før du bruker produktet, må du først lese

Detaljer

Aspire 4920 Series. Brukerhåndbok

Aspire 4920 Series. Brukerhåndbok Aspire 4920 Series Brukerhåndbok Copyright 2007. Acer Incorporated. Med enerett. Brukerhåndbok for Aspire 4920 Series Opprinnelig utgave: 05/2007 Endringer av informasjonen i denne publikasjonen kan finne

Detaljer

HP EliteBook 2740p Brukerhåndbok

HP EliteBook 2740p Brukerhåndbok HP EliteBook 2740p Brukerhåndbok Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth er et varemerke for sin eier og brukes av Hewlett-Packard Company på lisens. Intel er et varemerke for

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia 301

Brukerhåndbok Nokia 301 Brukerhåndbok Nokia 301 1.1. utgave NO Psst... Det finnes mer enn denne veiledningen... For informasjon om tjenestevilkår og personvernerklæring for Nokia, gå til www.nokia.com/privacy. 2 Brukerhåndbok

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia 208

Brukerhåndbok Nokia 208 Brukerhåndbok Nokia 208 2.1. utgave NO Psst... Det finnes mer enn denne veiledningen... Instruksjonene i denne brukerveiledningen er basert på den nyeste tilgjengelige programvareversjonen. Hvis enheten

Detaljer

VIKTIG INFORMASJON TIL NYE BRUKERE AV WINDOWS 7 VED UiB

VIKTIG INFORMASJON TIL NYE BRUKERE AV WINDOWS 7 VED UiB VIKTIG INFORMASJON TIL NYE BRUKERE AV WINDOWS 7 VED UiB Versjon 1.06.2, 21.03.2012 Innhold Innhold... 1 1. Første pålogging... 1 2. Det nye brukergrensesnittet... 2 3. Konfigurere skjermoppsettet... 8

Detaljer

ASUS stasjonær PC M11AD Bruksanvisning

ASUS stasjonær PC M11AD Bruksanvisning ASUS stasjonær PC M11AD Bruksanvisning NW8496 Første utgave August 2013 Copyright 2013 ASUSTeK Computer, Inc. Med enerett. Ingen deler av denne håndboken, produktene og programvaren beskrevet i den, kan

Detaljer

Brukerhåndbok. Xperia Tablet Z SGP311/SGP312

Brukerhåndbok. Xperia Tablet Z SGP311/SGP312 Brukerhåndbok Xperia Tablet Z SGP311/SGP312 Innhold Komme i gang...6 Om denne brukerhåndboken...6 Enhetsoversikt...6 Montering...7 Slik starter du enheten for første gang...8 Hvorfor trenger jeg en Google

Detaljer

Brukerhåndbok versjon 8.00

Brukerhåndbok versjon 8.00 versjon 8.00 Antivirus Antispam Intrusion Guard Personal Firewall Parental Control Privacy Tools Begrenset garanti Norman garanterer at den vedlagte CD-ROMen eller DVDen og dokumentasjonen ikke har produksjonsfeil.

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG SGH-I780 http://no.yourpdfguides.com/dref/783668

Din bruksanvisning SAMSUNG SGH-I780 http://no.yourpdfguides.com/dref/783668 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

For sikker og riktig bruk av maskinen må du lese sikkerhetsinformasjonen i denne håndboken før du tar i bruk maskinen.

For sikker og riktig bruk av maskinen må du lese sikkerhetsinformasjonen i denne håndboken før du tar i bruk maskinen. For sikker og riktig bruk av maskinen må du lese sikkerhetsinformasjonen i denne håndboken før du tar i bruk maskinen. Om brukerhåndboken Denne brukerhåndboken for laser-mfp inneholder informasjon om oppsett

Detaljer

Brukerveiledning: Versjon 2.4

Brukerveiledning: Versjon 2.4 Brukerveiledning: Versjon 2.4 Innhold 1 Introduksjon 4 1.1 Om MyTobii 4 1.2 Support 4 1.3 Garanti 4 2 Oppstart av MyTobii 5 2.1 Montering og installasjon av MyTobii P10 5 2.2 Installering av programvare

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA C110 http://no.yourpdfguides.com/dref/824168

Din bruksanvisning NOKIA C110 http://no.yourpdfguides.com/dref/824168 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Norton. AntiVirus. Produktveiledning

Norton. AntiVirus. Produktveiledning Norton TM AntiVirus Produktveiledning Miljøvalget det riktige valget. Symantec har fjernet omslaget på denne veiledningen, for å redusere "miljøfotsporene" som produktene våre etterlater. Denne veiledningen

Detaljer