Offentlig journal Periode:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Offentlig journal Periode: 24092012 -"

Transkript

1 Offentlig journal Periode: Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja

2 04/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Par.: Helsedirektoratet Divisjon for service og teknikk (DST) - Maj-Britt Hvammen Plan for helsemessig og sosial beredskap i Helse Sør-Øst Invitasjon til nasjonal helseberedskapskonferanse i Ålesund, program. Saksansv: Divisjon for service og teknikk (DST) / Maj-Britt Hvammen Saksbeh: Divisjon for service og teknikk (DST) / Maj-Britt Hvammen 04/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Par.: Helse Sør-Øst RHF Sekretariat/Rådgiverpool Lederforum i Helse Sør-Øst (tidligere Helse Øst) Lederforum i Helse Sør-Øst , tilbakemelding på tiltak. Saksansv: Administrerende direktør / Hulda Gunnlaugsdottir Saksbeh: Sekretariatet/Rådgiverpool 04/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Par.: Helse Sør-Øst RHF Sekretariat/Rådgiverpool - Eva Moxness Foretaksmøter i Akershus universitetssykehus Protokoll fra foretaksmøte i Ahus Saksansv: Administrerende direktør / Hulda Gunnlaugsdottir Saksbeh: Sekretariatet/Rådgiverpool / Eva Moxness Side1

3 04/ U Dok.dato: Jour.dato: Kvinneklinikken - Nina Schmidt Fylkesmannen i Finnmark Håndtering av taushetsplikt og personvern ved Ahus Tilbakemelding vedr. feilsendt epikrise - Saksansv: Juridisk enhet / Beate Tønjum Hengy Saksbeh: Kvinneklinikken / Nina Schmidt 04/ I Dok.dato: Jour.dato: Inven2 AS Forskningssenter Innovasjonsarbeid og samarbeid med Inven2 (tidligere Medinnova) Mottatt melding om oppfinnelse (DOFI) med tittelen - Saksansv: Forskningssenter / Nina Viksløkken Ødegård Saksbeh: Forskningssenter 04/ U Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Par.: Avdeling for samhandling - Jan Emil Kristoffersen Oslo kommune Bydel Grorud Behandling av pasienter med tuberkulose - tuberkulosekontrollprogram Manglende tbc-vaksinering av nyfødte ved barselavdelingen ved Ahus, tilbakemelding. Saksansv: Forskningssenter / Karin Anne Vassbakk Saksbeh: Avdeling for samhandling / Jan Emil Kristoffersen Side2

4 04/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Patrik Nilsson Melding, forlengelse av nattavtale. Saksansv: HR-drift / Inger-Johanne Sande Saksbeh: HR-drift / Patrik Nilsson 04/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Par.: Tollregion Oslo og Akershus Økonomi Innbetaling av tollavgifter Vedtak om kontant oppkreving av toll og avgifter og ileggelse av renter for varer som er for sent deklarert Saksansv: Økonomi / Jørn Arthur Limi Saksbeh: Økonomi 04/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Bodil Vigrestad Melding, overgang til 94,67% stilling i turnus fra Saksansv: HR-drift / Monica Solem Sørensen Saksbeh: HR-drift / Bodil Vigrestad Side3

5 04/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Berit Meyer Næsheim Melding, øker stillingen til 100 % fra Saksansv: HR-drift / Bodil Vigrestad Saksbeh: HR-drift / Berit Meyer Næsheim 04/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Berit Meyer Næsheim Melding, 79,81 % stilling som spesialutdannet sykepleier ved avdeling akuttpsykiatri, mottaksseksjonen, fra Saksansv: HR-drift / Bjørg Halvorsen Saksbeh: HR-drift / Berit Meyer Næsheim 04/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Berit Meyer Næsheim Lønn, kompensasjon for natt i perioden Saksansv: HR-drift / Bjørg Halvorsen Saksbeh: HR-drift / Berit Meyer Næsheim Side4

6 04/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Patrik Nilsson Lønn, ny stillingskode fra Saksansv: HR-drift / Safia Hussain Saksbeh: HR-drift / Patrik Nilsson 04/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Patrik Nilsson Melding, redusert stilling til 20% som hjelpepleier ved hjerteavdelingen Saksansv: HR-drift / Bjørg Halvorsen Saksbeh: HR-drift / Patrik Nilsson 04/ U Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Berit Meyer Næsheim Ansettelse, tilbud om 100% fast stilling som seksjonsleder ved avdeling for gynekologi fra Saksansv: HR-drift / Berit Meyer Næsheim Saksbeh: HR-drift / Berit Meyer Næsheim Side5

7 04/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Patrik Nilsson Melding, kompensasjon for fast nattevakt fra Saksansv: HR-drift / Anja Nilsen Saksbeh: HR-drift / Patrik Nilsson 04/ U Dok.dato: Jour.dato: Medisinsk divisjon Oslo universitetssykehus, Pasientreiser Syketransport for pasienter - feilsituasjoner Avviksmelding fra Ahus vedr. transport av pasient - Saksansv: Kvalitetsenheten / Mette Fagerhus Saksbeh: Medisinsk divisjon 04/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Monica Solem Sørensen Ansettelse, sluttmelding med siste dag Saksansv: HR-drift / Bodil Vigrestad Saksbeh: HR-drift / Monica Solem Sørensen Side6

8 04/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Monica Solem Sørensen Melding, over til 40% stilling fra (innvilget 60% uføretrygd) Saksansv: HR-drift / Brith Fremstad Saksbeh: HR-drift / Monica Solem Sørensen 04/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Patrik Nilsson Melding, forlengelse av kompensasjon for fast nattevakt til Saksansv: HR-drift / Brith Fremstad Saksbeh: HR-drift / Patrik Nilsson 04/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Berit Meyer Næsheim Melding, forlengelse av vaktlønn, UTA og funksjonstillegg tom Saksansv: HR-drift / Mikkel Christensen Saksbeh: HR-drift / Berit Meyer Næsheim Side7

9 04/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Par.: Willis AS Divisjon for service og teknikk (DST) - Maj-Britt Hvammen Forsikringer for Ahus Forsikringsavtale for bygninger, maskiner og inventar - årspolise for perioden Saksansv: Divisjon for service og teknikk (DST) / Maj-Britt Hvammen Saksbeh: Divisjon for service og teknikk (DST) / Maj-Britt Hvammen 04/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Berit Meyer Næsheim Melding, redusert stilling i tiden Saksansv: HR-drift / Brith Fremstad Saksbeh: HR-drift / Berit Meyer Næsheim 04/ U Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Mie Madeleine Moestue Ansettelse, tilbud om 80% fast stilling som sykepleier ved kar/thorax S204 fom Saksansv: HR-drift / Bjørg Halvorsen Saksbeh: HR-drift / Mie Madeleine Moestue Side8

10 04/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Monica Solem Sørensen Melding, innregistrert PP, 50% fast stilling som autorisert sykepleier ved gastro poliklinikk fra Saksansv: HR-drift / Mikkel Christensen Saksbeh: HR-drift / Monica Solem Sørensen 04/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Monica Solem Sørensen Melding, innregistrert PP, nattstilling i tiden Saksansv: HR-drift / Mikkel Christensen Saksbeh: HR-drift / Monica Solem Sørensen 04/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Bodil Vigrestad Lønn, over til dagstilling og endring av lønn fra Saksansv: HR-drift / Bjørg Halvorsen Saksbeh: HR-drift / Bodil Vigrestad Side9

11 04/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Monica Solem Sørensen Ansettelse, sluttmelding med siste dag Saksansv: HR-drift / Bjørg Halvorsen Saksbeh: HR-drift / Monica Solem Sørensen 05/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Par.: Fenwal Blood Technologies Immunologisk og transfusjonsmedisinsk avdeling - Brita Hermundstad Vedlikehold og service av utstyr til Immunologisk og transfusjonsmedisinsk avdeling (Blodbanken) Svar på produktklager fra blodbanken med varslingsnummer , og Saksansv: Stab - Divisjon for diagnostikk og teknologi (DDT) / Janne Pedersen Saksbeh: Immunologisk og transfusjonsmedisinsk avdeling / Brita Hermundstad 05/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Patrik Nilsson Lønn, tilleggslønn fra Saksansv: HR-drift / Bodil Vigrestad Saksbeh: HR-drift / Patrik Nilsson Side10

12 05/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Berit Meyer Næsheim Personalia Saksansv: HR-drift / Bjørg Halvorsen Saksbeh: HR-drift / Berit Meyer Næsheim 05/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Monica Solem Sørensen Melding, konstituert som seksjonssykepleier ved hjerteovervåkningen fra Saksansv: HR-drift / Bjørg Halvorsen Saksbeh: HR-drift / Monica Solem Sørensen 05/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Patrik Nilsson Lønn, kompensasjon for fagstige fra Saksansv: HR-drift / Mikkel Christensen Saksbeh: HR-drift / Patrik Nilsson Side11

13 05/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Patrik Nilsson Melding, nattavtale fra Saksansv: HR-drift / Anja Nilsen Saksbeh: HR-drift / Patrik Nilsson 05/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Monica Solem Sørensen Melding, fortsatt arbeid på gastrokirurgi S202 til og med Saksansv: HR-drift / Brith Fremstad Saksbeh: HR-drift / Monica Solem Sørensen 05/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Berit Meyer Næsheim Melding, innregistrert som tilkallingsvakt som miljøarbeider Saksansv: HR-drift / Bodil Vigrestad Saksbeh: HR-drift / Berit Meyer Næsheim Side12

14 05/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Patrik Nilsson Melding, tilbake fra permisjon fra Saksansv: HR-drift / Bjørg Halvorsen Saksbeh: HR-drift / Patrik Nilsson 05/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Bodil Vigrestad Diverse, tjenestebevis 2012 Saksansv: HR-drift / Mikkel Christensen Saksbeh: HR-drift / Bodil Vigrestad 05/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Monica Solem Sørensen Melding, arbeid på natt i tiden Saksansv: HR-drift / Mehwish Bokhari Saksbeh: HR-drift / Monica Solem Sørensen Side13

15 05/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Patrik Nilsson Melding, forlengelse av nattavtale Saksansv: HR-drift / Bodil Vigrestad Saksbeh: HR-drift / Patrik Nilsson 05/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Bodil Vigrestad Lønn, retting av lønn for september 2012 Saksansv: HR-drift / Bjørg Halvorsen Saksbeh: HR-drift / Bodil Vigrestad 05/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Patrik Nilsson Melding, tilbake fra permisjon fra Saksansv: HR-drift / Bjørg Halvorsen Saksbeh: HR-drift / Patrik Nilsson Side14

16 05/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Monica Solem Sørensen Melding, gruppeleder fag og nattavtale fra Saksansv: HR-drift / Berit Meyer Næsheim Saksbeh: HR-drift / Monica Solem Sørensen 05/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Par.: Helsedirektoratet Mikrobiologisk avdeling - Silje B. Jørgensen Norsk overvåkingssystem for infeksjoner i sykehustjenesten (NOIS) Kontinuerlig registrering av alle prosedyrene som inngår i norsk overvåkingssystem for infeksjoner i sykehustjenesten (NOIS) fra høsten 2012, orientering. Saksansv: Mikrobiologisk avdeling / Merete Holth Saksbeh: Mikrobiologisk avdeling / Silje B. Jørgensen 05/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Patrik Nilsson Lønn, nytt individuelt tillegg fra Saksansv: HR-drift / Bjørg Halvorsen Saksbeh: HR-drift / Patrik Nilsson Side15

17 05/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Monica Solem Sørensen Melding, nattstilling i perioden Saksansv: HR-drift / Bjørg Halvorsen Saksbeh: HR-drift / Monica Solem Sørensen 05/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Monica Solem Sørensen Lønn, doktorgradstillegg fra Saksansv: HR-drift / Bodil Vigrestad Saksbeh: HR-drift / Monica Solem Sørensen 05/ U Dok.dato: Jour.dato: Dokumentasjonssenteret - Torun Spigseth Europeiske reiseforsikring Pasientsak - Utlevering av journalkopi - Saksansv: Kvalitetsenheten / Anne Wenche Lindboe Saksbeh: Dokumentasjonssenteret / Torun Spigseth Side16

18 05/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Monica Solem Sørensen Diverse, standardattest Saksansv: HR-drift / Bjørg Halvorsen Saksbeh: HR-drift / Monica Solem Sørensen 05/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Berit Meyer Næsheim Lønn, kompensasjon for nattarbeid i tiden Saksansv: HR-drift / Berit Meyer Næsheim Saksbeh: HR-drift / Berit Meyer Næsheim 05/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Bodil Vigrestad Diverse, tjenestebevis 2012 Saksansv: HR-drift / Merethe Byman Andersen Saksbeh: HR-drift / Bodil Vigrestad Side17

19 05/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Patrik Nilsson Lønn, endring av individuelt tilegg fra Saksansv: HR-drift / Brith Fremstad Saksbeh: HR-drift / Patrik Nilsson 05/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Patrik Nilsson Melding, fast stilling fra Saksansv: HR-drift / Brith Fremstad Saksbeh: HR-drift / Patrik Nilsson 05/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Monica Solem Sørensen Melding, innregistrert PP, forlengelse av arbeid på natt til og med Saksansv: HR-drift / Safia Hussain Saksbeh: HR-drift / Monica Solem Sørensen Side18

20 05/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Patrik Nilsson Melding, diverse tillegg fra Saksansv: HR-drift / Bjørg Halvorsen Saksbeh: HR-drift / Patrik Nilsson 05/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Par.: Helse Sør-Øst RHF Sekretariat/Rådgiverpool Generell informasjon fra Helse Sør-Øst (tidligere Helse Øst) Oversikt over høstferieavvikling i Helse Sør-Øst for Saksansv: Sekretariatet/Rådgiverpool / Hilde Alstad Saksbeh: Sekretariatet/Rådgiverpool 05/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Par.: Lørenskog kommune Avdeling for samhandling Samarbeidsmøter med kommuner i opptaksområder til Ahus Invitasjon til Losbyseminaret Saksansv: (Deaktivert) Enhet for helsefag / Kristin Bang Saksbeh: Avdeling for samhandling Side19

21 05/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Berit Meyer Næsheim Melding, forlengelse av vikariat ved nevroklinikken tom Saksansv: HR-drift / Brith Fremstad Saksbeh: HR-drift / Berit Meyer Næsheim 05/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Par.: Kreftforeningen Forskningssenter Forskningsmidler/fond fra Kreftforeningen Utlysning av strategiske forskningsmidler til forskning på kreftsykdommer med lav overlevelse Saksansv: Forskningssenter / Karin Anne Vassbakk Saksbeh: Forskningssenter 05/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Par.: Ullensaker kommune Eiendom - Elvira Maric Reguleringsplaner for Ullensaker kommune Invitasjon til møte vedrørende utvikling av Gystadmarka Saksansv: Divisjon for service og teknikk (DST) / Thorun Lundring Saksbeh: Eiendom / Elvira Maric Side20

22 05/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Patrik Nilsson Melding, ny UTA fra Saksansv: HR-drift / Monica Solem Sørensen Saksbeh: HR-drift / Patrik Nilsson 05/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Monica Solem Sørensen Melding, konstituert i NRid 478 fra Saksansv: HR-drift / Mikkel Christensen Saksbeh: HR-drift / Monica Solem Sørensen 05/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Bodil Vigrestad Melding, UTA og vaktlønn fra Saksansv: HR-drift / Patrik Nilsson Saksbeh: HR-drift / Bodil Vigrestad Side21

23 05/ U Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Bodil Vigrestad Ansettelse, tilbud om 100% fast stilling som sykepleier ved Skytta døgn fra Saksansv: HR-drift / Berit Meyer Næsheim Saksbeh: HR-drift / Bodil Vigrestad 05/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Patrik Nilsson Melding, kompensasjon som fast nattevakt fra Saksansv: HR-drift / Bjørg Halvorsen Saksbeh: HR-drift / Patrik Nilsson 05/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Bodil Vigrestad Ansettelse, sluttmelding for psykolog ved Lillestrøm poliklinikk fra Saksansv: HR-drift / Bodil Vigrestad Saksbeh: HR-drift / Bodil Vigrestad Side22

24 05/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Berit Meyer Næsheim Melding, stoppdato for 13,8% vikariat Saksansv: HR-drift / Bodil Vigrestad Saksbeh: HR-drift / Berit Meyer Næsheim 05/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Berit Meyer Næsheim Melding, nytt vikariat i 18,78 % stilling i tiden Saksansv: HR-drift / Bodil Vigrestad Saksbeh: HR-drift / Berit Meyer Næsheim 05/ I Dok.dato: Jour.dato: Avdeling for barn og unges psykiske helsevern (ABUP) - Inger Lise Olsen Ansettelse, 13,18% vikariat som miljøterapeut ved ABUP, UK, i perioden Saksansv: HR-drift / Bodil Vigrestad Saksbeh: Avdeling for barn og unges psykiske helsevern (ABUP) / Inger Lise Olsen Side23

25 05/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Patrik Nilsson Melding, kompensasjon for arbeid hver 2. helg Saksansv: HR-drift / Bodil Vigrestad Saksbeh: HR-drift / Patrik Nilsson 05/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Patrik Nilsson Melding, kompensasjon som fast nattevakt fra Saksansv: HR-drift / Mikkel Christensen Saksbeh: HR-drift / Patrik Nilsson 05/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Monica Solem Sørensen Melding, nattstilling i tiden Saksansv: HR-drift / Safia Hussain Saksbeh: HR-drift / Monica Solem Sørensen Side24

26 05/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Monica Solem Sørensen Melding, forlengelse av vikariat til og med Saksansv: HR-drift / Bodil Vigrestad Saksbeh: HR-drift / Monica Solem Sørensen 05/ I Dok.dato: Jour.dato: Avdeling for barn og unges psykiske helsevern (ABUP) - Inger Lise Olsen Ansettelse, 100% fast stilling som autorisert sykepleier ved ungdomspsykiatrisk klinikk fra Saksansv: HR-drift / Bodil Vigrestad Saksbeh: Avdeling for barn og unges psykiske helsevern (ABUP) / Inger Lise Olsen 05/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Bodil Vigrestad Melding, redusert stilling til 80% ved AKU-F fra Saksansv: HR-drift / Berit Meyer Næsheim Saksbeh: HR-drift / Bodil Vigrestad Side25

27 05/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Berit Meyer Næsheim Melding, forlengelse av stilling som konstituert overlege til Saksansv: HR-drift / Bodil Vigrestad Saksbeh: HR-drift / Berit Meyer Næsheim 05/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Monica Solem Sørensen Melding, redusert stilling til 80 % fra Saksansv: HR-drift / Bjørg Halvorsen Saksbeh: HR-drift / Monica Solem Sørensen 05/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Patrik Nilsson Melding, avtale om arbeid på natt Saksansv: HR-drift / Brith Fremstad Saksbeh: HR-drift / Patrik Nilsson Side26

28 05/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Patrik Nilsson Melding, kompensasjon for fagstige fra Saksansv: HR-drift / Brith Fremstad Saksbeh: HR-drift / Patrik Nilsson 05/ I Dok.dato: Jour.dato: Senter for helsefremmende arbeid - Solveig Korsmoe Ansettelse, 30% engasjement som rådgiver ved utviklingsenheten, prosjekt helsefaglig strategi i perioden Saksansv: HR-drift / Brith Fremstad Saksbeh: Senter for helsefremmende arbeid / Solveig Korsmoe 05/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Monica Solem Sørensen Ansettelse, sluttmelding med siste dag Saksansv: HR-drift / Brith Fremstad Saksbeh: HR-drift / Monica Solem Sørensen Side27

29 05/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Berit Meyer Næsheim Lønn, funksjonstillegg som gruppeleder fag fra Saksansv: HR-drift / Bodil Vigrestad Saksbeh: HR-drift / Berit Meyer Næsheim 05/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Patrik Nilsson Melding, forlengelse av nattavtale Saksansv: HR-drift / Brith Fremstad Saksbeh: HR-drift / Patrik Nilsson 05/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Berit Meyer Næsheim Melding, sluttdato for vikariat Saksansv: HR-drift / Brith Fremstad Saksbeh: HR-drift / Berit Meyer Næsheim Side28

30 05/ I Dok.dato: Jour.dato: Fylkesmannen i Oslo og Akershus Avdeling for barn og unges psykiske helsevern (ABUP) - Anne Mari Sahlberg Generell tillatelse til å rekvirere sentralstimulerende legemidler til pasienter med hyperkinetisk forstyrrelse / ADHD - Saksansv: HR-drift / Monica Solem Sørensen Saksbeh: Avdeling for barn og unges psykiske helsevern (ABUP) / Anne Mari Sahlberg 05/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Monica Solem Sørensen Ansettelse, sluttmelding med siste dag Saksansv: HR-drift / Bjørg Halvorsen Saksbeh: HR-drift / Monica Solem Sørensen 05/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Karina Wang Melding, 100% fast stilling som rådgiver ved HR drift fra etter avtale Saksansv: HR-drift / Bjørg Halvorsen Saksbeh: HR-drift / Karina Wang Side29

31 05/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Berit Meyer Næsheim Melding, omregistrert til fast stilling ved DPS Follo poliklinikk fra Saksansv: HR-drift / Bodil Vigrestad Saksbeh: HR-drift / Berit Meyer Næsheim 05/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Bodil Vigrestad Melding, tilbake i 100% stilling ved Follo døgn fra Saksansv: HR-drift / Bodil Vigrestad Saksbeh: HR-drift / Bodil Vigrestad 05/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Patrik Nilsson Lønn, tilleggslønn fra Saksansv: HR-drift / Berit Meyer Næsheim Saksbeh: HR-drift / Patrik Nilsson Side30

32 06/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Patrik Nilsson Melding, ny årslønn fra Saksansv: HR-drift / Bjørg Halvorsen Saksbeh: HR-drift / Patrik Nilsson 06/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Bodil Vigrestad Melding, forlengelse av konstituering som overlege ved Nevroklinikken fra Saksansv: HR-drift / Brith Fremstad Saksbeh: HR-drift / Bodil Vigrestad 06/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Patrik Nilsson Melding, nattavtale fra Saksansv: HR-drift / Brith Fremstad Saksbeh: HR-drift / Patrik Nilsson Side31

33 06/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Bodil Vigrestad Melding, funksjonstillegg som koordinator ved postoperativ seksjon fra Saksansv: HR-drift / Bjørg Halvorsen Saksbeh: HR-drift / Bodil Vigrestad 06/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Berit Meyer Næsheim Melding, forlengelse av vikariat til Saksansv: HR-drift / Bjørg Halvorsen Saksbeh: HR-drift / Berit Meyer Næsheim 06/ X Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Par.: Divisjon for service og teknikk (DST) - Tor Salvesen Aktivitetsmålinger, nøkkeltall - utredning i Service og teknikk Bakgrunn - Tertialrapport ut fra aktivitet i SST Saksansv: Divisjon for service og teknikk (DST) / Tor Salvesen Saksbeh: Divisjon for service og teknikk (DST) / Tor Salvesen Side32

34 06/ X Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Par.: Divisjon for service og teknikk (DST) - Tor Salvesen Aktivitetsmålinger, nøkkeltall - utredning i Service og teknikk Oppsummering - Tertialrapport ut fra aktivitet i DST Saksansv: Divisjon for service og teknikk (DST) / Tor Salvesen Saksbeh: Divisjon for service og teknikk (DST) / Tor Salvesen 06/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Patrik Nilsson Melding, 100% fast stilling som spesialsykepleier med stedfortrederfunksjon ved avdeling for spesialpsykiatri seksjon B fra Saksansv: HR-drift / Bodil Vigrestad Saksbeh: HR-drift / Patrik Nilsson 06/ I Dok.dato: Jour.dato: Oslo universitetssykehus HF Kvalitetsenheten Samarbeid mellom Avdeling for akuttmedisin og Oslo universitetssykehus, Ullevål Tilbakemelding på mottatt melding om uønsket hendelse - Saksansv: Kvalitetsenheten / Mette Fagerhus Saksbeh: Kvalitetsenheten Side33

35 06/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Patrik Nilsson Melding, konstituert som avdelingssjef i perioden til Saksansv: HR-drift / Brith Fremstad Saksbeh: HR-drift / Patrik Nilsson 06/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Monica Solem Sørensen Melding, innregistrert PP, 100% fast stilling som seksjonsoverlege ved ortopedi fra Saksansv: HR-drift / Monica Solem Sørensen Saksbeh: HR-drift / Monica Solem Sørensen 06/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Patrik Nilsson Melding, forlengelse av nattavtale til Saksansv: HR-drift / Monica Solem Sørensen Saksbeh: HR-drift / Patrik Nilsson Side34

36 06/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Patrik Nilsson Lønn, ny UTA og vaktlønn fra Saksansv: HR-drift / Gunnel Holte Saksbeh: HR-drift / Patrik Nilsson 06/ U Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Mie Madeleine Moestue Ansettelse, tilbud om 100% vikariat som IT-konsulent ved E-helse og IT i perioden Saksansv: HR-drift / Brith Fremstad Saksbeh: HR-drift / Mie Madeleine Moestue 06/ I Dok.dato: Jour.dato: E-helse og IKT Ansettelse, 100% vikariat som IT-konsulent ved E-helse og IKT i perioden Saksansv: HR-drift / Brith Fremstad Saksbeh: E-helse og IKT Side35

37 06/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Monica Solem Sørensen Melding, 100% fast stilling som autorisert sykepleier ved gastro poliklinikk fra Saksansv: HR-drift / Stine Karlsen Saksbeh: HR-drift / Monica Solem Sørensen 06/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Patrik Nilsson Lønn, diverse tillegg fra Saksansv: HR-drift / Monica Solem Sørensen Saksbeh: HR-drift / Patrik Nilsson 06/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Patrik Nilsson Lønn, ny UTA fra Saksansv: HR-drift / Berit Meyer Næsheim Saksbeh: HR-drift / Patrik Nilsson Side36

38 06/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Patrik Nilsson Melding, forlengelse av avtale om arbeid 2. hver helg Saksansv: HR-drift / Bjørg Halvorsen Saksbeh: HR-drift / Patrik Nilsson 06/ U Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Monica Solem Sørensen Ansettelse, tilbud om 100% vikariat som lege i spesialisering kategori A ved medisinsk divisjon, hjertemedisinsk avdeling, i tiden Saksansv: HR-drift / Hanna Moxness Saksbeh: HR-drift / Monica Solem Sørensen 06/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Patrik Nilsson Melding, kompensasjon som fast nattevakt Saksansv: HR-drift / Inger-Johanne Sande Saksbeh: HR-drift / Patrik Nilsson Side37

39 06/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Monica Solem Sørensen Ansettelse, sluttmelding med siste dag Saksansv: HR-drift / Bjørg Halvorsen Saksbeh: HR-drift / Monica Solem Sørensen 06/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Monica Solem Sørensen Melding, fortsatt hver 2. helg og nattstilling til og med Saksansv: HR-drift / Bjørg Halvorsen Saksbeh: HR-drift / Monica Solem Sørensen 06/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Patrik Nilsson Melding, tilleggslønn fra Saksansv: HR-drift / Safia Hussain Saksbeh: HR-drift / Patrik Nilsson Side38

40 06/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Bodil Vigrestad Melding, tilbake i 100% stilling som sykepleier ved Akutt 2 fra Saksansv: HR-drift / Bjørg Halvorsen Saksbeh: HR-drift / Bodil Vigrestad 06/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Berit Meyer Næsheim Lønn, etterbetaling av doktorgradstillegg fra Saksansv: HR-drift / Brith Fremstad Saksbeh: HR-drift / Berit Meyer Næsheim 06/ I Dok.dato: Jour.dato: Enhet for bemanning Ansettelse, fast 100% stilling som sykepleier/rekrutteringskonsulent ved enhet for bemanning fra Saksansv: HR-drift / Bjørg Halvorsen Saksbeh: Enhet for bemanning Side39

41 06/ I Dok.dato: Jour.dato: Ortopedi Ansettelse, fast 100% stilling som sykepleier ved ortopedisk avdeling, S205 fra Saksansv: HR-drift / Monica Solem Sørensen Saksbeh: Ortopedi 06/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Bodil Vigrestad Melding, innregistrering i 100% fast stilling som rådgiver ved DDT, kvalitet IKT, fra Saksansv: HR-drift / Brith Fremstad Saksbeh: HR-drift / Bodil Vigrestad 06/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Berit Meyer Næsheim Lønn, kompensasjon for fast nattevakt fra Saksansv: HR-drift / Inger-Johanne Sande Saksbeh: HR-drift / Berit Meyer Næsheim Side40

42 06/ U Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Bodil Vigrestad Ansettelse, tilbud om 100% vikariat som medisinstudent med lisens ved ARA, IR fra Saksansv: HR-drift / Bodil Vigrestad Saksbeh: HR-drift / Bodil Vigrestad 06/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Bodil Vigrestad Melding, innregistrering i 100% vikariat som medisinstudent ved ARA, IR fra til Saksansv: HR-drift / Bodil Vigrestad Saksbeh: HR-drift / Bodil Vigrestad 06/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Patrik Nilsson Melding, kompensasjon som fast nattevakt Saksansv: HR-drift / Heidi Thorkildsen Saksbeh: HR-drift / Patrik Nilsson Side41

Offentlig journal Periode: 11062012 -

Offentlig journal Periode: 11062012 - 20062012 Offentlig journal Periode: 11062012 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00029-31 I Dok.dato: 12062012 Jour.dato: 14062012 Tilg. kode: U Par.: NAV Arbeidslivssenter

Detaljer

Offentlig journal Periode: 10062013 -

Offentlig journal Periode: 10062013 - 19062013 Offentlig journal Periode: 10062013 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00332-14 I Dok.dato: 25102012 Jour.dato: 14062013 Tilg. kode: U Par.: Ole Harald

Detaljer

Offentlig journal Periode: 06082012 -

Offentlig journal Periode: 06082012 - 14082012 Offentlig journal Periode: 06082012 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00035-44 I Dok.dato: 06082012 Jour.dato: 07082012 Tilg. kode: U Par.: Helsedirektoratet

Detaljer

Offentlig journal Periode: 01012012 -

Offentlig journal Periode: 01012012 - 10012012 Offentlig journal Periode: 01012012 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00127-44 I Dok.dato: 05012012 Jour.dato: 05012012 Tilg. kode: U Par.: Nasjonalt kunnskapssenter

Detaljer

Offentlig journal Periode: 26012015 -

Offentlig journal Periode: 26012015 - 24022015 Offentlig journal Periode: 26012015 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00035-60 I Dok.dato: 28012015 Jour.dato: 30012015 Tilg. kode: U Par.: Helse Sør-Øst

Detaljer

Offentlig journal Periode: 13072015 -

Offentlig journal Periode: 13072015 - 21072015 Offentlig journal Periode: 13072015 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00035-61 I Dok.dato: 15072015 Jour.dato: 15072015 Tilg. kode: U Par.: Helse Sør-Øst

Detaljer

Offentlig journal Periode: 09032015 -

Offentlig journal Periode: 09032015 - 17032015 Offentlig journal Periode: 09032015 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00127-67 U Dok.dato: 06032015 Jour.dato: 12032015 Tilg. kode: U Par.: Utviklingsenheten

Detaljer

A B C D E F G H I POSTJOURNAL 2012 Innkommen post

A B C D E F G H I POSTJOURNAL 2012 Innkommen post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 A B C D E F G H I POSTJOURNAL

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 02-23-2011-02-23-2011. Sørlandet sykehus HF 2/25/2011. Alle Alle Alle Nei

Offentlig journal. Periode: 02-23-2011-02-23-2011. Sørlandet sykehus HF 2/25/2011. Alle Alle Alle Nei 2/25/2011 Offentlig journal Periode: 02-23-2011-02-23-2011 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 212512011 Offentligjournal Periode: 02-23-2011-02-23-2011

Detaljer

Sørlandet sykehus HF 02012013. Offentlig journal. Periode: 25122012-27122012. Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (N): Alle Alle Alle

Sørlandet sykehus HF 02012013. Offentlig journal. Periode: 25122012-27122012. Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (N): Alle Alle Alle Offentlig journal Periode: 25122012-27122012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja Offentlig jo urna l Periode: 25122012-27122012 11/00512-68 I Dok.dato:

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/00748-11 Vedtak om mobiltelefon - Personalmappe - Organisasjonsavdeling Dok. dato: 21.11.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00054-5 Signert avtale ambulerende virksomhet for leger i perioden 01.05.2014-30.04.2015 Personalmappe - Dok. dato: 30.05.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR 2014 AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF

ÅRSBERETNING FOR 2014 AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF ÅRSBERETNING FOR 2014 AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF OM HELSEFORETAKET Akershus universitetssykehus HF eies 100 % av Helse Sør-Øst RHF og ble stiftet 05.12.2001 i forbindelse med at ansvaret for spesialisthelsetjenesten

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/01098-13 Takker ja og arbeidsavtale - Sykepleier ved Fagavdelingen, Forskningsenheten, 10% st, engasjement - Personalmappe - Personalarkiv 221 Internt notat med oppfølging,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/01488-10 KOPI: Innvilgelse av avtalefestet pensjon AFP - Personalmappe - KLP Dok. dato: 07.11.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/08282-10 Innkalling av Lions Alocolmetre - Års-service av instrumenter - Års-service av instrumenter - Lions Alocolmetre - VWR International AS Med.teknisk seksjon

Detaljer

AVTALE OM FORHANDLINGSSYSTEM OVERENSKOMSTOM RÅDE HELSEFORETAK. Unntak fra hovedreglene i HovedavtaLen

AVTALE OM FORHANDLINGSSYSTEM OVERENSKOMSTOM RÅDE HELSEFORETAK. Unntak fra hovedreglene i HovedavtaLen I AVTALE OM FORHANDLINGSSYSTEM OVERENSKOMSTOM RÅDE HELSEFORETAK Unntak fra hovedreglene i HovedavtaLen ;ILAG År 2012, den 3. desember, ble det holdt forhandlingsmøte mellom Arbeidsgiverforeningen Spekter

Detaljer

kur SiV Stor glede i Barnas hage ved SiV Rekordhøy forskningsaktivitet Sikrer status som kvinneklinikk Kurs for pasienter og pårørende

kur SiV Stor glede i Barnas hage ved SiV Rekordhøy forskningsaktivitet Sikrer status som kvinneklinikk Kurs for pasienter og pårørende kur SiV nummer internavis for arbeidskollegaene ved Sykehuset i Vestfold 3 juni 2012 Stor glede i Barnas hage ved SiV Det ble en merkedag for barneavdelingen ved Sykehuset i Vestfold da Barnas hage ble

Detaljer

Årsberetning 2011. Om virksomheten

Årsberetning 2011. Om virksomheten Årsberetning 2011 Om virksomheten Sykehuset Innlandet HF (SI) eies av Helse Sør-Øst RHF og ble stiftet 05.12.01. Hovedoppgavene er pasient - behandling, forskning, undervisning, og opplæring av pasienter

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/02629-6 Takker ja og arbeidsavtale - Sykepleier ved Nyfødtposten SSk ekstrahjelp. Personalmappe - Dok. dato: 29.06.2015 Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert,

Detaljer

SYKEHUSET ØSTFOLD HF Årlig melding 2014 Fredrikstad, 23. februar 2015

SYKEHUSET ØSTFOLD HF Årlig melding 2014 Fredrikstad, 23. februar 2015 SYKEHUSET ØSTFOLD HF Årlig melding 2014 til Helse Sør-Øst RHF Fredrikstad, 23. februar 2015 Vedtatt i styret for Sykehuset Østfold 23. februar 2015 Behandlet i møte med foretakstillitsvalgte i Sykehuset

Detaljer

Det bes med dette om at dokumentet gjøres kjent for ledere i hele organisasjonen.

Det bes med dette om at dokumentet gjøres kjent for ledere i hele organisasjonen. 0 HELS E øg,- o NORD Helseforetakene Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler/dir.tlf.: Sted/dato: 20101713 /021 Trude Grønlund, 75 51 29 13 Bodø, 03.02.2011 Oppdragsdokument til helseforetakene 2011 Styret

Detaljer

Rapport 1/2011. Revisjon av lønnsområdet ved Oslo universitetssykehus HF

Rapport 1/2011. Revisjon av lønnsområdet ved Oslo universitetssykehus HF Rapport 1/2011 Revisjon av lønnsområdet ved Oslo universitetssykehus HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 2.2.2011 Rapport nr. 1/2011 Revisjonsperiode Juni 2010 - november 2010 Virksomhet Rapportmottaker

Detaljer

Vedlegg orienteringssaker

Vedlegg orienteringssaker Vedlegg orienteringssaker NSFLIS Generalforsamling 2015 Vedlegg orienteringssaker: VEDLEGG 1: PROSJEKT ABIO RESSURS... 2 VEDLEGG 2: SAMARBEID MED NORSK SYKEPLEIERFORBUND... 3 VEDLEGG 3: ORIENTERING OM

Detaljer

Samarbeid om helsetjenester Lokalmedisinsk Senter Øvre Romerike

Samarbeid om helsetjenester Lokalmedisinsk Senter Øvre Romerike Samarbeid om helsetjenester Lokalmedisinsk Senter Øvre Romerike Forprosjekt 08.08.2011 Side 1 1. Sammendrag...4 2. Bakgrunn...7 3. Befolkning og levekår på Øvre Romerike...8 3.1 Befolkningsutvikling...8

Detaljer

Offentlig journal. Arbeidsavtale datert 09.08.11 og mail angående stillingen. Personal ***** ***** ***** 2010/2245-7 19557/2011 12.08.2011 09.09.

Offentlig journal. Arbeidsavtale datert 09.08.11 og mail angående stillingen. Personal ***** ***** ***** 2010/2245-7 19557/2011 12.08.2011 09.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 07.09.11, Dokumenttype:,, Status: J,A 09.09.2011 Arbeidsavtale datert 09.08.11 og mail angående stillingen 2010/2245-7 19557/2011 12.08.2011 Gunn Rønning

Detaljer

Dok.dato: 26.03.2014. Klassering: 423. (enhet/initialer): Dok.dato: 14.04.2014. Klassering: 302. Dok.dato: 16.04.2014. Klassering: 433.

Dok.dato: 26.03.2014. Klassering: 423. (enhet/initialer): Dok.dato: 14.04.2014. Klassering: 302. Dok.dato: 16.04.2014. Klassering: 433. http://ephorte-prod-hst.ihelse.net/hst/shared/aspx/default/search.aspx?b_d=-105 Side 1 av 38 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: HS - Helse Stavanger - journalenhet, Dokumenttype:,,

Detaljer

Sunnaas sykehus HF - Offentlig journal

Sunnaas sykehus HF - Offentlig journal I,, N, X Internt notat uten oppfølging, 13/00007-7 Oppsummering av sykefraværsoppfølging i perioden 051212-250214 Ressursenheten Dok. dato: 05.03.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 tgående internt

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE 8. SEPTEMBER

INNKALLING TIL STYREMØTE 8. SEPTEMBER Styreleder Ketil Holmgren 18. juni 2009 Jostein Tørstad Ragnhild L. Nystad Staal Nilsen Ole I. Hansen Hilde Søraa Ane Kokkvoll Øyvin Grongstad Ally Nyheim Ulf Syversen Irene Skiri Brukerutvalget v/leder

Detaljer