Telehuset profilmanual MAI Designmanual. Mai 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Telehuset profilmanual MAI 2012. Designmanual. Mai 2012"

Transkript

1 S 1 Designmanual Mai 2012

2 S 2 Innledning Innledning Designmanualen er et viktig verktøy for å forsterke og bygge merkevaren Telehuset. Manualen gir oversikt over profilens elementer og retningslinjer rundt hvordan disse skal brukes. Det er avgjørende at disse blir fulgt, slik at Telehuset blir oppfattet helhetlig av våre kunder og omverdenen for øvrig. Manualen er ment både som informasjon og inspirasjon, og skal gjøre jobben og hverdagen lettere for brukere av profilen. Det finnes ulike elementer og kombinasjoner, og manualen inneholder logoer, farger, typografi og designelementer. En designmanual skal være dynamisk slik at Telehuset hele tiden er optimalt i skjæringspunktet mellom en offensiv markedskommunikasjon og vår egen identitet. Gjennom å bruke designmanualen riktig, vil du bidra til at vi når våre mål. Lykke til! Innhold Innledning Logo Payoff Merkevaren Telehuset Fargepalett Typografi Grafisk element Fotomanér Tittelmanér Annonser Stillingsannonser Newsletter Facebook edm Plakater Web Mailsignatur Kontakt

3 S 3 Logo S 3 TelehuseT profilmanual juli 2011 logo S 5 TELEHUSET PROFILMANUAL JANUAR 2008 LOGO Logo Logo Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3 Hovedversjon av logoen Hovedversjon (Fig. 1) av logoen (Fig. 1) Telehusets logo Hovedversjon bygger på Telehusets en av bold logoen (Fig. 1) logo bygger på en bold variant variant av Telenor-fonten. Telehusets logo bygger på en bold variant Den er satt i av Telenor-fonten. av en Telenor-fonten. tektangel boks med hjørner i bueform (fra bokstavene; se grafisk element). Den er satt i en rektangel boks med hjørner Logoen skal Den benyttes er satt i sort/hvitt. i rektangel boks med hjørner i bueform (fra i bueform bokstavene; (fra se bokstavene; grafisk element). se grafisk element). Andre muligheter for bruk av logoen (Fig. 2-4) Logoen skal Logoen benyttes skal i sort/hvitt. Positiv variant av logo er tillatt. Logo benyttes i sort/hvitt. oppå bilde kan også benyttes. I noen tilfeller kan logoen Andre benyttes muligheter uten for bruk av logoen Andre muligheter for bruk av logoen ramme/boks, (Fig. (fig 2-4) der vi har liten plass tilgjengelig. (Fig. 2-4) Positiv variant av logo er tillatt. Logo oppå bilde Positiv variant av logo er tillatt. Logo oppå kan også benyttes. I noen tilfeller kan logoen benyttes uten bilde ramme/boks kan også (fig benyttes. 4) når vi I har noen tilfeller kan Se forøvrig eksempler liten plass på tilgjengelig. logoen i bruk benyttes uten ramme/boks (fig 4) når på ulike flater bak i manualen. vi har liten plass tilgjengelig. Se for øvrig eksempler på logo i bruk på ulike flater bak i manualen. Se for øvrig eksempler på logo i bruk på ulike flater bak i manualen. Alternativ skilting (Fig. 4 og 5) Dette skal brukes som alternativ til skilting Alternativ skilting (Fig. 4 og 5) der hovedlogoen ikke blir godkjent som skilt. Dette skal brukes som alternativ til skilting der hovedlogoen ikke blir godkjent som skilt. Fig. 4 Fig. 5 Alternativ skilting (Fig. 4 og 5) Dette skal brukes som alternativ til skilting der hovedlogoen ikke blir godkjent som skilt

4 S 4 Logo S 4 TelehuseT profilmanual juli 2011 logo S 7 TELEHUSET PROFILMANUAL JANUAR 2008 LOGO Minimumsavstander Det må være en minimumsavstand fra logo Minimumsavstander til andre elementer, andre logoer, tekst m.m. Det må være en minimumsavstand fra logo Minimumsavstander for å få optimal effekt av proflen. til andre elementer, andre logoer, tekst m.m. for å få optimal effekt av proflen. Det må være en minimumsavstand fra Minimumsstørrelse logo til andre elementer, andre logoer, tekst mm for Minimumsstørrelse å få optimal effekt Telehuset-logoen av skal minimum være profilen. Telehuset-logoen i 20 skal % størrelse. minimum være i 20 % størrelse. Minimumsstørrelse Telehuset-logoen skal minimum være i 20% størrelse. Det må være luft rundt logoen tilsvarende høyden på bokstaven e. Dette gjelder også dersom logoen står på en farget/sort bakgrunn.

5 S 5 Mobilt Bedriftsnett Ut dolorpor aut ommosti dolendaeped magnam rae con Telehuset reperum, quo berit profilmanual et venderro volupta MAI nes antia 2012 que sunt eni te odis voluptatent apisi ium ea solupist oditatisti aciendi PAYOFF er Telehusets payoff. Denne skal alltid stå midtstilt under logoen, som vist til venstre. Payoffen skal ikke ha punktum. På enkelte flater, f.eks. edm og plakat, plasseres payoffen over logo. Se eksempler side 23 og 24. På telehuset.no har payoff samme bredde som logoen se side 25. Dette er gjort av hensyn til lesbarheten på skjerm. Ny og ferdig konfigurert telefon. Den følelsen. Ut dolorpor aut ommosti dolendaeped magnam rae con reperum, quo berit et venderro volupta nes antia sunt eni te odis voluptatent apisi ium ea solupist oditatisti aciendi psuntemporum id magnita speribus, int. Finn ditt bedriftssenter på telehuset.no eller ring

6 S 6 MERKEVAREN TELEHUSET Bruk av merkevaren Telehuset Telenor eier merkenavnet Telehuset, men Kjedehuset forvalter retten til å bruke det i markedsføringssammenheng. Det tillates ikke at noen forhandlere i lokal markedsføring/ kundedialog bruker andre betegnelser enn det som er tildelt fra kjeden. Forhandler plikter å følge de retningslinjer som gjelder for merkevaren Telehuset, det være seg ved lokal produksjon/utsending av markedsmateriell, bruk av merkantilt materiell, e-postsignaturer etc. Websider Det er ikke tillatt å utvikle egne websider der merkenavnet Telehuset brukes. Om en forhandler selv har en egen webside (nettbutikk eller lenke til en slik) så skal ikke denne ha noen knytning til kjedeprofilen eller logoer på disse sidene. Telenor eier merkevaren og tillater ikke bruk av denne lokalt utover sentralsstyrte og/eller godkjente aktiviteter. Navnevalg og forhandlerbetegnelser Kjeden skal ved tildeling av forhandlerbetegnelser vurdere stedlige lokale forhold, og samtidig ta hensyn til eksisterende franchisetakere og kommende nyetableringer. Kjeden jobber ut fra følgende retningslinjer: i samme by/tettsted, må franchisetaker forholde seg til retningslinjer som står oppført under pkt Forhandlerbetegnelse med mer enn én forhandler i by/tettsted I byer/tettsteder med mer enn én franchisetaker er hovedreglene at en skal bruke bydel/stedsnavn eller gatenavn som lokal betegnelse. Forhandlerbetegnelse tildeles etter følgende grunnprinsipper: Bydel/stedsnavn (når kun én franchisetaker driver sin virksomhet i en bydel/sted) Gatenavn (når flere enn én franchisetakere driver sine virksomheter i samme bydel/sted) Bruk av merkenavnet Telehuset ved registrering av nye selskaper Ettersom merkevaren Telehuset eies av Telenor, er det restriksjoner rundt hvem som kan registrere foretak med Telehuset i navnet. Franchisetakere kan ikke ha med navnet Telehuset når nye selskaper registreres i Foretaksregisteret. 1. Forhandlerbetegnelse med én forhandler i by/tettsted I byer/tettsted kan franchisetaker, så lenge det kun er én forhandler, bruke byens eller tettstedets navn som sin lokale betegnelse. Om det over tid etableres flere franchise takere

7 S 7 Fargepalett S 5 TelehuseT profilmanual juli 2011 Fargepalett Fargepalett FArgePAleTT S 8 TELEHUSET PROFILMANUAL JANUAR 2008 FARGEPALETT Fargepalett Hovedfarger S 5 Sort C: 40 M: 0 Y: 0 Sort K: 100 Telehuset C: 38 R: 169 Lilla M: 88 G: 57 Pantone 247 Telehuset C: 57 Oransje M: 0 Pantone 021 Hvit C: 0 M: 0 Y: 0 K: 100 Tilleggsfarger (Telehuset) C: Tilleggsfarger 38 R: 169 (fra Telenor s C: 0 fargepalett) R: 247 M: 88 G: 57 M: 53 G: 143 Y: 0 B: 138 Y: 100 B: 30 M: 0 G: 154 M: 58 G: 54 M: 56 G: 70 M: 49 G: 87 M: 32 G: 161 Y: 80 B: 43 Y: 100 B: 17 Y: 100 B: 14 Y: 100 B: 0 Y: 58 B: 97 K: 30 K: 45 K: 37 K: 35 Tilleggsfarger (fra Telenor s fargepalett) Olive green Pantone 7495 C: 25 R: 130 M: 0 G: 154 Y: 80 B: 43 K: 30 TelehuseT profilmanual juli 2011 Fargepalett Dark brown Pantone 462 C: 50 R: 67 M: 58 G: 54 Y: 100 B: 17 K: 45 FArgePAleTT S 8 TELEHUSET PROFILMANUAL JANUAR 2008 FARGEPALETT Hovedfarger C: 40 M: 0 Y: 0 Telehuset Lilla Pantone 247 Y: 0 B: 138 Telehuset Oransje Pantone 021 C: 0 M: 53 Y: 100 R: 247 G: 143 B: 30 Hvit C: 0 M: 0 Y: 0 Tilleggsfarger (Telehuset) Olive green Pantone 7495 C: 25 R: 130 Dark brown Pantone 462 C: 50 R: 67 Mid brown Pantone 463 C: 30 R: 104 Telehuset Grønn Pantone 368 Y: 100 R: 123 G: 193 B: 67 Warm brown Pantone 464 C: 10 R: 137 Mid brown Pantone 463 C: 30 R: 104 M: 56 G: 70 Y: 100 B: 14 K: 37 Støttefarge Om fargevalget Hovedfarger Sort og hvit er hovedfargene. Fargene er Støttefarge Hovedfarger Sort og hvit er valgt hovedfargene. for å gi et enkelt Fargene og tidsriktig inntrykk. Telenor er valgt for å Telenor gi Blå et enkelt Blå er og valgt tidsriktig som støttefarge for å vise Pantone inntrykk. Telenor 298 tilknytningen Blå er valgt til Telenor. som Bruk av Telenor Blå må støttefarge for å vise tilknytningen godkjennes av markedsansvarlig i Telenor. til Telenor. Bruk av Telenor Blå må C: 69 godkjennes av markedsansvarlig i M: 7 Telenor Blå Telenor. Tilleggsfarger (Telehuset) Pantone 298 Y: 0 Disse fargene skal være med på å gjøre K: Tilleggsfarger 0 (Telehuset) C: 69 Telehuset levende og bidra til dynamikk og M: 7 Disse fargene skal være med på å Y: 0 gjøre Telehuset valgfrihet. levende De og skal bidra kun til brukes én av gangen dynamikk og og valgfrihet. ikke utgjøre De skal hele kun bakgrunner eller mer enn brukes én av 50 gangen % av en og gitt ikke fate. utgjøre hele bakgrunner eller mer enn 50% av en gitt flate. Sort, hvit (og Sort, evt. hvit Telenor (og evt. Blå) Telenor må Blå) må alltid være alltid være tilstede ved ved bruk av av disse tilleggsfargene. tilleggsfargene. Telehuset Telenor Gray - dark Bruk Gray av disse fargene må Gray godkjennes - light Gul Limegrønn av markedsansvarlig Bruk av disse i Telehuset. fargene må godkjennes av Pantone 116 Pantone 389 Pantone Cool Gray 9 Pantone Cool Gray 5 Pantone Cool Gray 3 Fargene relaterer markedsansvarlig seg til nivå 3 i Telehuset. nivåhjulet C: (s.4) 0 R: og seg 181 kan til brukes nivå C: 3 i 10 nivå-hjulet kampanjer, R: 128 (s. 4) og kan brukes i Fargene relaterer Telehuset Telehuset Telehuset Telenor R: 238 C: 0 R: 255 C: 20 R: 200 C: 0 R: 219 G: 50 Grønn M: 16 G: 210 G: 222 Rød M: 0 M: 0 G: 218 M: 0 G: 182 M: 7 G: 129 Gul DM, i butikk osv. kampanjer, DM, i Limegrønn B: 36 Y: 100 B: 0 Y: 85 B: 40 Y: 0 B: 214 Y: 2 B: 182 Y: 10 B: butikk 131 osv. Pantone 368 Pantone 485 K: 63 Pantone Det skal K: 38ikke 116være dedikerte K: 9 farger Pantone til 389 produktområder eller sesonger. Det skal ikke være dedikerte farger til produktområder C: 57 R: 123 C: 0 R: 238 De skal kunne C: 0 R: brukes 255 vilkårlig og uten C: 20 R: 200 binding. M: 0 G: 193 M: 95 G: 50 M: 16 G: 210 eller sesonger. De skal M: 0 G: kunne 222 brukes Y: 100 B: 67 Y: 100 B: 36 vilkårlig Y: 100 B: 0og uten binding. Tilleggsfarger (Telenor) Y: 85 B: 40 K: Telehuset 0 har også tilgang til K: Telenor s 0 Warm beige Mid beige duse fargepalett Tilleggsfarger i tilfeller der (Telenor) Pantone 466 Pantone 467 man C: 12 R: C: 9 R: 228 ønsker en tydelig Telehuset link til har Telenor. også tilgang til Telenors duse M: 22 G: M: 15 G: 209 Y: 43 B: 3 3 Y: 34 B: 159 fargepalett i tilfeller der man ønsker en tydelig link til Telenor. Telehuset Rød Pantone 485 C: 0 M: 95 Y: 100 Light brown Pantone 465 C: 20 R: 195 Warm brown Pantone 464 C: 10 R: 137 M: 49 G: 87 Y: 100 B: 0 K: 35 Light brown Pantone 465 C: 20 R: 195 M: 32 G: 161 Y: 58 B: 97 Warm beige Pantone 466 C: 12 R: M: 22 G: Y: 43 B: 3 3 om fargevalget Mid beige Pantone 467 C: 9 R: 228 M: 15 G: 209 Y: 34 B: 159 Om fargevalget om fargevalget Hovedfarger Om fargevalget HovedfargerSort og hvit er hovedfargene. Fargene er valgt Sort og hvit er for hovedfargene. å gi et enkelt Fargene og tidsriktig er inntrykk. Telenor Hovedfarger Sort og hvit er valgt hovedfargene. for å gi et Blå enkelt Fargene er valgt og tidsriktig som støttefarge inntrykk. for å vise tilknytningen valgt tidsriktig som til støttefarge Telenor. for å vise er valgt for å Telenor gi et enkelt Blå er og inntrykk. Telenor tilknytningen Blå er valgt til Telenor. som Bruk av Telenor Blå må støttefarge for å vise tilknytningen godkjennes av markedsansvarlig i Telenor. til Telenor. Bruk av Telenor Tilleggsfarger Blå må (Telehuset) godkjennes av markedsansvarlig Disse fargene i skal være med på å gjøre Telenor. Tilleggsfarger (Telehuset) Telehuset levende og bidra til dynamikk og Disse fargene skal være med på å gjøre Tilleggsfarger (Telehuset) Telehuset levende valgfrihet. og bidra De til skal dynamikk ikke utgjøre og hele bakgrunner eller mer enn 50 % av en gitt flate. Disse fargene skal være med på å gjøre Telehuset valgfrihet. levende De og skal bidra kun til brukes én av gangen dynamikk og og valgfrihet. ikke utgjøre De skal hele kun bakgrunner eller mer enn brukes én av 50 gangen % av en og gitt ikke Sort, fate. utgjøre hvit (og evt. Telenor Blå) må alltid være hele bakgrunner eller mer enn 50% av en gitt flate. til stede ved bruk av disse tilleggsfargene. Sort, hvit (og Sort, evt. hvit Telenor (og evt. Blå) Telenor må Blå) må alltid være alltid være tilstede ved ved bruk av av disse tilleggsfargene. Det skal ikke være dedikerte farger til produktområder eller sesonger. De skal kunne brukes tilleggsfargene. Bruk av disse fargene må godkjennes av markedsansvarlig Bruk av disse i Telehuset. fargene må godkjennes av vilkårlig og uten binding. Fargene relaterer markedsansvarlig seg til nivå 3 i Telehuset. nivåhjulet (s.4) og seg kan til brukes nivå 3 i nivå-hjulet kampanjer, (s. 4) og kan brukes i Fargene relaterer DM, i butikk osv. kampanjer, DM, Tilleggsfarger i butikk osv. (Telenor) Det skal ikke være dedikerte farger til Telehuset har også tilgang til Telenors duse produktområder eller sesonger. De skal kunne Det brukes skal ikke vilkårlig være fargepalett og dedikerte uten i tilfeller farger der produktområder eller link sesonger. til Telenor. De skal kunne brukes man ønsker en tydelig binding. vilkårlig og uten binding. Tilleggsfarger (Telenor) Telehuset har også tilgang til Telenor s duse fargepalett Tilleggsfarger i tilfeller der (Telenor) man ønsker en tydelig Telehuset link til har Telenor. også tilgang til Telenors duse fargepalett i tilfeller der man ønsker en tydelig link til Telenor.

8 S 8 Typografi S 6 TelehuseT profilmanual juli 2011 TyPogrAFI S 9 TELEHUSET PROFILMANUAL JANUAR 2008 TYPOGRAFI Typografi Typografi Typografi Telehuset anvender Telenor-fonten. Den er tilgjengelig i flere versjoner: Light, Light Italic, Regular, Regular Italic, Medium, Medium Italic and Bold. STØTTEFONTER VERDANA OG ARIAL Verdana er vår valgte støttefont til bruk i diverse trykksaker som brevark, visittkort, årsrapporter, magasiner, og websider. Fonten skal benyttes sammen med Telenor-fonten. På flater som stasjonere maler, skjemaer og PowerPoint der plassmangel kan oppstå, kan Arial benyttes istedet for Verdana. Typografi Typografi Skrifttypen er sammen med logo og farger et Typografi Skrifttypen er sammen sentralt med element logo og i vår farger visuelle et Skrifttypen er sammen med logo og profil. Telehuset farger et sentralt sentralt element element i benytter vår i vår visuelle profil. Telehuset benytter benytter Telenor-fonten. og er enkel visuelle Telenor-fonten. profl. Telehuset Den har karakter Den og har clean. karakter -fonten. Den og har er karakter enkel og og clean. er enkel og clean. Generelt skal fonten brukes Generelt i sort/ skal fonten brukes i sort/hvitt. hvitt. Generelt skal fonten brukes i sort/hvitt. I headinger benyttes light og regular. I headinger benyttes I headinger light og benyttes regular. light og regular. Minimumsstørrelse på skrift settes til 7 pt på sort/mørk bakgrunn. Minimumsstørrelse Minimumsstørrelse på skrift settes til på 7 pt skrift settes til 7 pt Innen elektroniske på sort/mørk medier bakgrunn. kan på sort/mørk Arial bakgrunn. benyttes. Innen elektroniske Innen medier elektroniske kan Arial benyttes. medier kan Arial benyttes. Vær oppmerksom på at fonter er lisenspålagt akkurat som foto. Fonter kan ikke videresendes, men må kjøpes inn pr. antall brukere hos en grafisk leverandør, som f.eks. Luth & Co AS

9 S 9 Grafisk element S 7 TelehuseT profilmanual juli 2011 grafisk element S 10 TELEHUSET PROFILMANUAL JANUAR 2008 GRAFISK ELEMENT Grafisk element Grafisk element Grafisk element Grafisk element grafisk element Den buede formen er identisk med formen Grafisk element Den buede formen som er avslutter identisk med bokstavene formen i Telenor-fonten. Den buede formen er identisk med formen som avslutter som bokstavene avslutter bokstavene Den i kan brukes i Telenor-fonten. stående eller liggende, og Telenor-fonten. Den Den kan kan brukes stående eller liggende, kan og beskjæres. kan beskjæres. kan stående beskjæres. eller liggende, og Se s.11 for eksempler. Last ned her: til nedlastbare grafiske elementer.com t

10 S 10 Grafisk element Grafisk element Eksempler på bruk av buen, se i tillegg materiell lenger bak i dokumentet. Her vist de mest brukte bue-variasjonene. På edm, nyhetsbrev og plakater legges buen oppe i stedet for nede. Payoffen plasseres i disse tilfellene over logoen, ikke under. Telenor-logo Telenors logo skal alltid være med. Plasseres til venstre, inni den sorte buen. Telenor-ordet i logoen står på samme linje som

11 S 11 Grafisk element I bomben kan det stå ulike former for budskap; pris, nyhet eller en selgende setning om produktet. Se eksempel på side 19.

12 S 12 Fotomaner Fotomanér Telehuset profilbilder skal få fram «den følelsen» kundene har når de har mottatt kommunikasjonsløsninger fra Telehuset. Bildene er situasjonsbilder fra små og mellomstore bedrifter. De svevende personene gir bildene en surrealistisk «x-faktor». Det antydes at Telehuset får hverdagen til å sveve: Bedriften har «oppetid» både i den forstand at man er på nett og alt virker og i den forstand at de ansatte kan være «oppesen» og slappe av. Den svevende tilstanden kan også gi assosiasjoner til nettskyen. Fotograf: Henrik Sørensen skal krediteres ved bruk av bildene.

13 S 13 Tittelmaner Tittelmanér Ny og ferdig konfigurert telefon. Den følelsen. Videomøte i stedet for rushtrafikk. Den følelsen. Telehuset tittelmanér Profilbildene ledsages av headinger som beskriver «den følelsen» man får som kunde av Telehuset. Første ledd av setningen beskriver en tjeneste levert av Telehuset, eller resultatet av en tjeneste, produkt eller råd givning. Andre ledd av setningen er alltid «Den følelsen». «Den følelsen» er for øvrig et mye brukt uttrykk i sosiale medier, da særlig på Twitter, der #denfølelsen er en av de mest brukte hashtagene (kontinuerlige samtaletema). Uttrykket beskriver en følelse som mange kan kjenne seg igjen i, men som kanskje er litt vanskelig å beskrive med ord. Tilgang til serveren fra fortauet. Den følelsen. Headingen legges alltid med hvit skrift på svart bakgrunn, noe som gir assosiasjoner til undertekster på tv og film. Denne effekten gjør at headingen skiller seg ut og blir lagt merke til.

14 S 14 annonser Annonser Annonser Profilannonser og produktannonser: Grunnramme og logoer (må aldri endres på).

15 S 15 annonser Profilannonse Eksempler på profilannonser Annonse profil Annonse profil Kampanjemateriell rettet mot bedriftsmarkedet Telehuset styrer kampanjeperioder med utvalgte produkter, Telenor-tjenester og budskap. Dette er for å få et optimalt trykk og synlighet ute i sisteleddet. Ferdig materiell kan lastes ned fra mediebanken. Knirkefri hverdag. Den følelsen. Livet trenger ikke stoppe opp fordi om mobilen må til service. Vi gir deg lånetelefon på stedet og fikser den gamle på «no time». Når bedriften har avtale om sikkerhet, oppsett og support fra Telehuset, kan du konsentrere deg om det du kan best nemlig jobben din! Finn ditt nærmeste bedriftssenter på telehuset.no eller ring Videomøte i stedet for rushtrafikk. Den følelsen. Lei av å farte fra møte til møte? Med videokonferanse sparer bedriften både tid, penger og miljøet. Hold kontakt med kolleger, kunder og samarbeidspartnere uten å forlate kontoret! Finn ditt nærmeste bedriftssenter på telehuset.no eller ring Profilannonser I en profilannonse spiller Telehuset hovedrollen. Profilbilde, heading og brødtekst får fram hva vi tilbyr våre bedriftskunder og hva som skiller Telehuset fra konkurrentene. Heading legges i hvitt i en sort boks, og brødtekst legges direkte på bakgrunnsbilde i hvitt eller sort - det som til enhver tid blir mest lesbart mot bakgrunnsbildet. Profilannonser har aldri prisfelt. Profil annonsene kan ha både liggende og stående format. Bakgrunn På profilannonsene skal bakgrunnsbildet være heldekkende.

16 S 16 annonser Profilannonse Eksempel på profilannonse og plassering av elementer Annonse profil Ramme i sort er alltid et fast element. Bunnfeltet har plass til Telenor-logo, Telehuset-logo og payoff. Profilbildet viser mennesker som svever, enten i kontorlandskap eller ute i felten. Husk å kreditere med Foto: Henrik Sørensen. Tittelen ligger alltid på et sort felt og slutter alltid med «Den følelsen.» Fonten som benyttes er Telenor-fonten. Den nederste delen av bildene tones mot hvitt eller sort for å øke lesbarheten når tekst legges direkte på bildet. Telenor har fast plass nederst i venstre hjørne. Noen bryr seg om bedriften min. Den følelsen. Vi som jobber i Telehuset har ett mål: Vi skal få hverdagen din til å sveve. Fornuftige råd og kostnadseffektive kommunikasjonsløsninger sørger for fleksible ansatte. Du merker det når rådgiveren fra Telehuset har vært innom! Finn ditt nærmeste bedriftssenter på telehuset.no eller ring Ingressen følger opp tittel og forklarer hvordan Telehuset sørger for at du får «den følelsen».. Telehuset-logoen står alltid nederst i høyre hjørne. Navnetrekkets nederste del tangerer på det sorte feltet. Under logoen står Telehuset sin payoff. Dette er faste plasseringer.

17 S 17 annonser Produktannonse sentralt Eksempler på produktannonser Annonse produkt/tjeneste Annonse produkt/tjeneste Kampanjemateriell rettet mot bedriftsmarkedet Telehuset styrer kampanjeperioder med utvalgte produkter, tjenester og budskap. Dette er for å få et optimalt trykk og synlighet ute i sisteleddet. Ferdig materiell kan lastes ned fra mediebanken. Produktannonser I en produktannonse er det fokus på produkter, terminaler og tjenester. Heading legges i hvitt i en sort boks, og brødtekst legges på den hvite bakgrunnen. Produktannonsene kan ha både liggende og stående format. Tilgang til serveren fra fortauet. Den følelsen. Ut dolorpor aut ommosti dolendaeped magnam rae con reperum, quo berit et venderro volupta nes antia sunt eni te odis voluptatent apisi ium ea solupist oditatisti aciendi psuntemporum id magnita speribus, Finn ditt nærmeste bedriftssenter på telehuset.no eller ring Ny og ferdig konfigurert telefon. Den følelsen. Ut dolorpor aut ommosti dolendaeped magnam rae con reperum, quo berit et venderro volupta nes antia sunt eni te odis voluptatent apisi ium ea solupist oditatisti aciendi psuntemporum id magnita speribus, Finn ditt nærmeste bedriftssenter på telehuset.no eller ring Produktbilder Produktene er dypetset, gjerne med en liten skygge. Heading Merk at «Den følelsen» er med også i produktannonsene. Eks. 1 Eksempel på produktannonse med fokus på tjeneste. Eks. 2 Eksempel på produktannonse med fokus på terminal. Bakgrunn Produktannonser skal ha en hvit bakgrunn. Telenor-logo Telenors logo skal alltid være med. Plasseres nede til venstre, inni den sorte buen.

18 S 18 annonser Produktannonse sentralt Eksempel på produktannonse - sentralt - med plassering av elementer. Kampanjemateriell rettet mot bedriftsmarkedet Telehuset styrer kampanjeperioder med utvalgte produkter, tjenester og budskap. Dette er for å få et optimalt trykk og synlighet ute i sisteleddet. Ferdig materiell kan lastes ned fra mediebanken. Annonse produkt/tjeneste Mobilt Bedriftsnett Ut dolorpor aut ommosti dolendaeped magnam rae con reperum, quo berit et venderro volupta nes antia que sunt eni te odis voluptatent apisi ium ea solupist oditatisti aciendi Produktbildet skal være dypetset (frilagt) og gjerne med en liten skygge bak. Produktannonser I en produktannonse er det fokus på produkter, terminaler og tjenester. Heading legges i hvitt i en sort boks. Produktannonsene kan ha både liggende og stående format. Ramme i sort er alltid et fast element. Bunnfeltet har plass til Telenor-logo, Telehuset-logo og payoff. Under eller ved siden av produktbildet står produktets navn og evnt. produsentlogo, samt en kort, selgende setning om modellen. Obs! Ikke press for mange produkter inn i annonsen. Produktbilder Produktene er dypetset, gjerne med en liten skygge. Heading Merk at «Den følelsen» er med også i produktannonsene. Fonten som benyttes er Telenor-fonten. Bakgrunn Ny og ferdig konfigurert telefon. Den følelsen. Produktannonser skal ha en hvit bakgrunn. Telenor-logo skal alltid være med. Den skal være betydelig mindre enn Telehuset-logoen. Ut dolorpor aut ommosti dolendaeped magnam rae con reperum, quo berit et venderro volupta nes antia sunt eni te odis voluptatent apisi ium ea solupist oditatisti aciendi psuntemporum id magnita speribus, Finn ditt nærmeste bedriftssenter på telehuset.no eller ring Telehuset-logoen står alltid nederst i høyre hjørne. Navnetrekkets nederste del tangerer på det sorte feltet. Under logoen står Telehuset sin payoff. Dette er faste plasseringer. Telenor-logo Telenors logo skal alltid være med. Plasseres nede til venstre, inni den sorte buen.

19 S 19 annonser Produktannonse lokalt Eksempel på produktannonse - lokalt - med plassering av elementer. Produktannonser fra lokale forhandlere Telehuset styrer kampanjeperioder med utvalgte produkter, tjenester og budskap. Dette er for å få et optimalt trykk og synlighet ute i sisteleddet. Dersom lokale forhandlere har behov for spissede annonser utover kampanjematerialet, bestiller forhandlerne dette selv. Bombe kan fylles med tekst eller prispunkt. Hvit tekst på telenorblå bakgrunn. Husk forutsetningstekst dersom produkt selges med abonnement/ binding, og eks. mva. hvis tilbudet retter seg mot bedriftsmarkedet. Annonse produkt lokal Produktbildet skal være dypetset (frilagt) og gjerne med en liten skygge bak. Under eller ved siden av produktbildet står produktets navn og evnt. produsentlogo, samt en kort, selgende setning om modellen. Obs! Ikke press for mange produkter inn i annonsen. Produktannonser - lokalt Følger samme oppsett som produktannonser fra Telehuset sentralt, men inneholder ofte pris på terminaler og tjenester, og har et eget felt forbeholdt avsenderinformasjonen til den lokale Telehuset forhandleren. Annonsene kan ha både liggende og stående format. Telenor-logo Ramme i sort er alltid et fast element. Bunnfeltet har plass til Telenor-logo, Telehuset-logo og payoff. 1699,- med 18 mnd Bedrift Proff 1699,- med 18 mnd Bedrift Proff Fonten som benyttes er Telenorfonten. Hvis Telenor-fonten ikke er tilgjengelig, brukes Verdana som erstatningsfont. Telenors logo skal alltid være med. Plasseres nede til venstre, inni den sorte buen. Telenor-logo skal alltid være med. Den skal være betydelig mindre enn Telehuset-logoen. Samsung Galaxy S II er en smartere mobil Xperia X8 underholder deg. Énhånds med det aller nyeste av hard- og programvare samt operativsystem. Sammen av berøringsskjermen for å gå til favorittene. navigasjon: trykk på en av de fire hjørnene med en dobbelkjerneprosessor er den en Android market gir deg tilgang komplett underholdningsmaskin! til uendelig moro! Ny og ferdig konfigurert telefon. Den følelsen. Mailen er synkronisert og kontaktene fra gammel mobil er overført til den nye. Kalenderen er oppdatert og sikker tilgang til bedriftsserveren er i boks. Du merker det når rådgiveren fra Telehuset har vært innom! Telehuset Stedsnavn Gateveien xxx, xxxx Stedsnavn. Telefon: xxx xx xxx Forhandler med adresse, kontaktinfo og åpningstider står her. Hvis Telenor-fonten ikke er tilgjengelig, brukes Verdana som erstatningsfont. Telehuset-logoen står alltid nederst i høyre hjørne. Navnetrekkets nederste del tangerer på det sorte feltet. Under logoen står Telehuset sin payoff. Dette er faste plasseringer.

20 S 20 STILLINGSannonser Stillingsannonse Stillingsannonse for lokal forhandler Stillingsannonser skal alltid ha følgende faste elementer: Sort bue, logo med payoff, Telenor-logo og Telenor-fonten. Fornøyde kunder. Den følelsen. Stillingsannonsen skal ha sort tittelfelt med «Den følelsen»-heading. Selve stillingen skal ikke stå i dette feltet, ref. eksemplet til venstre. Telehuset er en landsdekkende kjede som leverer skybaserte og mobile løsninger med personlig oppfølging som gir bedrifter økt mobilitet, høy sikkerhet og en enklere arbeidsdag. Rådgiverne har fokus på løsninger du faktisk trenger og som forenkler og effektiviserer arbeidsdagen til ansatte. Les mer på Telehuset Forhandler søker Salgskonsulent Musam remquis sequid eturia sequo mo doluptat voluptatio. Itaectus exerspinecepudam alicid quunt utectem reperae. Imaximi, velluptatque consent in prestio verundus, es core seque idebiscia volutem. Ut abore ea namet aut omnis ut rest, volenis autem est et autatias et et rae officid ellacep ellaut at volo Ut abore ea namet aut omnis ut rest, volenis autem est et autatias Assitem. Nequat peditat umquos eaquae verum venet faces molorrum quaspitio. Re eriatus magnimu. Editatem qui tet eat quature pa consequ isquiat usandiam quia qui animi, occus, que ium lam cumque plab iusaped que quiant eatem. perum acepero bearum ea dolorro eum hil ipition prerupt atenem. Ved større og stående formater, f.eks. helside, kan man bruke et av profilbildene som ekstra blikkfang. Følgende kunnskapsbyggende tekst skal alltid være med både i avisannonser og i utlysninger på finn.no: Telehuset Forhandler Gateveien xxx, xxxx Stedsnavn. Telefon: xxx xx xxx Eksempel på stillingsannonse i modul 24 Telehuset er en landsdekkende kjede som leverer skybaserte og mobile løsninger med personlig oppfølging som gir bedrifter økt mobilitet, høy sikkerhet og en enklere arbeidsdag. Rådgiverne har fokus på løsninger du faktisk trenger og som forenkler og effektiviserer arbeidsdagen til ansatte. Les mer på Man kan enten ha full stillingsbeskrivelse i selve annonsen, eller linke til utfyllende tekst på denne siden:

Slik bruker du Idium WordPress

Slik bruker du Idium WordPress Slik bruker du Idium WordPress Innholdsfortegnelse Introduksjon; Hva er Wordpress? 3 Nettsideinnhold hvor skal man starte? 4 10 tips for å få en mer lønnsom nettside 6 Logg inn 7 Kontrollpanel 8 Innlegg

Detaljer

HABBERSTAD // VISUELL IDENTITET DESIGNMANUAL // 2013 // NKF // VERSON 1.0. 75. 6.4: Kreditering

HABBERSTAD // VISUELL IDENTITET DESIGNMANUAL // 2013 // NKF // VERSON 1.0. 75. 6.4: Kreditering DESIGNMANUAL // 2013 // NKF // VERSON 1.0 1 DESIGNMANUAL KAPITTEL 1.0 // FORORD KAPITTEL 2.0 // DESIGN ELEMENTER KAPITTEL 3.0 // POSTALE TRYKKSAKER KAPITTEL 4.0 // INFORMASJONSTRYKK KAPITTEL 5.0 // WEB

Detaljer

Slik bruker du Idium Web+

Slik bruker du Idium Web+ Slik bruker du Idium Web+ Innholdsfortegnelse Introduksjon 3 Nettsideinnhold hvor skal man starte? 4 10 tips for å få en mer lønnsom nettside 6 Logg inn 7 Slik fungerer det 8 Velkommen til Idium Web+ 9

Detaljer

BRUKERDOKUMENTASJON NETTSIDELØSNINGEN - MINBARNEHAGE LETT PÅ NETT! VERSJON 1 (04.03.15)

BRUKERDOKUMENTASJON NETTSIDELØSNINGEN - MINBARNEHAGE LETT PÅ NETT! VERSJON 1 (04.03.15) BRUKERDOKUMENTASJON NETTSIDELØSNINGEN - MINBARNEHAGE LETT PÅ NETT! VERSJON 1 (04.03.15) Innhold Meny og velkomstside... 4 Design og struktur (1)... 5 Design og oppsett... 5 Valg av mal... 5 Toppbilde...

Detaljer

Først og fremst vil vi takke for valget av Fastweb som publiseringsverktøy.

Først og fremst vil vi takke for valget av Fastweb som publiseringsverktøy. BRUKERMANUAL Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Introduksjon... 3 Om Bysant... 4 Forberedelser... 5 Systemkrav... 5 Pop-up blokkering... 5 Blir det tatt sikkerhetskopi av løsningen vår?... 5

Detaljer

TOM HEINE NÄTT Snarveien til. Dreamweaver CS3. Bokmål

TOM HEINE NÄTT Snarveien til. Dreamweaver CS3. Bokmål TOM HEINE NÄTT Snarveien til Dreamweaver CS3 Bokmål Gyldendal Norsk Forlag AS 2007 Redaktør: Formgiver: Omslagsdesign: Øystein Falch Kevin Sommer-Mathiesen Hild Mowinckel Trykk og innbinding: AIT Trykk

Detaljer

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish.

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish. Brukermanual - Joomla Bonefish brukermanual - Joomla Gratulerer med ny nettside fra Bonefish. Du er nå blitt eier og administrator for din egen nettside, noe som gir deg visse forpliktelser ovenfor din

Detaljer

Sosiale medier: i all offentlighet. hva er sosiale medier, og hvordan bruker vi det politisk? Høst/vinter 2014-2015

Sosiale medier: i all offentlighet. hva er sosiale medier, og hvordan bruker vi det politisk? Høst/vinter 2014-2015 Sosiale medier: i all offentlighet hva er sosiale medier, og hvordan bruker vi det politisk? Et studiehefte i to deler med ressurser for basisopplæring. Høst/vinter 2014-2015 www.senterpartiskolen.no Senterpartiets

Detaljer

Venstres visuelle profil

Venstres visuelle profil Venstres visuelle profil Grafisk profil Innledning Logo og navn Logoens bruk og plassering Typografi Fargebruk Tilleggselement Lokale maler Internett Eksempler Merkantilt Brosjyrer Annonser Plakater/roll-ups

Detaljer

musikk.no Veiledning Hvordan lage nettsted for et lokalt musikkråd

musikk.no Veiledning Hvordan lage nettsted for et lokalt musikkråd Fetveien 1E 2007 Kjeller Telefon: 63 81 53 65 Telefaks: 63 81 92 97 Bank: 6201.05.10649 Org.nr.: NO 971 266 880 musikk.no Veiledning Hvordan lage nettsted for et lokalt musikkråd 13.10.2008 INNLEDNING

Detaljer

Designmanual versjon 2.2/2012. nettbuss.no / nettbuss.se / nettbuss.dk

Designmanual versjon 2.2/2012. nettbuss.no / nettbuss.se / nettbuss.dk Designmanual Innhold Ord og uttrykk......................................................3 Profilverktøy.........................................................4 Nettbuss hovedlogo............................................5

Detaljer

Brukerveiledning. for publiseringsløsningen. Dashboard CMS. Utarbeidet av

Brukerveiledning. for publiseringsløsningen. Dashboard CMS. Utarbeidet av Brukerveiledning for publiseringsløsningen Dashboard CMS Utarbeidet av Sist revidert: 24.05.2013 Forord Denne brukerveiledningen er laget som et hjelpemiddel for raskt å komme i gang med redigering av

Detaljer

visuell profil Astma- og Allergiforbundet

visuell profil Astma- og Allergiforbundet versjon 1 / 02.2010 visuell profil Astma- og Allergiforbundet 1 NAAF skal være en handlekraftig, troverdig og kunnskapsrik pasient- og interesseorganisasjon. Gjennom frivillige, tillitsvalgte og ansattes

Detaljer

Versjon 4SITE 5.0. Publiseringsløsning. Brukerveiledning

Versjon 4SITE 5.0. Publiseringsløsning. Brukerveiledning Versjon 5 4SITE 5.0 Publiseringsløsning Brukerveiledning 4 S I T E P U B L I S E R I N G S L Ø S N I N G V. 5. 0 Brukerveiledning for administrator Copyright 2012 UENO www.ueno.no support@ueno.no Innhold

Detaljer

White paper Prinsippene bak god tekstforfatting

White paper Prinsippene bak god tekstforfatting White paper Prinsippene bak god tekstforfatting I innboksen har du bare noen øyeblikk De viktigste elementene i en overbevisende markedsførings-e-post E-postmarkedsføringsverdenen er full av viktige råd

Detaljer

Kom i gang med. Dette dokumentet gir deg en kort innføring i hvordan du selv kan oppdatere ditt eget nettsted ved bruk av i-tools.

Kom i gang med. Dette dokumentet gir deg en kort innføring i hvordan du selv kan oppdatere ditt eget nettsted ved bruk av i-tools. Kom i gang med Dette dokumentet gir deg en kort innføring i hvordan du selv kan oppdatere ditt eget nettsted ved bruk av i-tools. i-tools er et produkt fra Innhold Innhold... 2 Om i-tools... 3 Om InBusiness...

Detaljer

RING FRA NULL KRONER PER MINUTT FRA HVOR SOM HELST I VERDEN TIL HVOR SOM HELST I NORGE

RING FRA NULL KRONER PER MINUTT FRA HVOR SOM HELST I VERDEN TIL HVOR SOM HELST I NORGE magasinet RING FRA NULL KRONER PER MINUTT FRA HVOR SOM HELST I VERDEN TIL HVOR SOM HELST I NORGE Med vår nye tjeneste Mobil IP kan du ringe hjem til Norge med ditt eget mobilnummer fra null kroner per

Detaljer

Grunndata og innkjøpsparametere

Grunndata og innkjøpsparametere Visma Enterprise ehandel Versjon 2013 Grunndata og innkjøpsparametere Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk og grundig systemopplæring

Detaljer

Nyheter. Mye nytt. for både næring og privat

Nyheter. Mye nytt. for både næring og privat Nyheter Viktige nyheter i ditt datax-program, versjon 10.0 Nyheter De viktigste nyhetene og forbedringene i ditt program fra Mamut. Side 2-3 Tips fra datax-bruker Les hvordan datax-brukeren Jan Erik Vinnem

Detaljer

KOM I GANG MED EGEN VIRKSOMHET MAMUT NYSTART HJELPER DEG Å LYKKES

KOM I GANG MED EGEN VIRKSOMHET MAMUT NYSTART HJELPER DEG Å LYKKES KOM I GANG MED EGEN VIRKSOMHET MAMUT NYSTART HJELPER DEG Å LYKKES SIDE 4 6 7 9 10 11 12 14 16 1 INNHOLD INSTALLASJON OG OPPSTART FUNKSJONALITETSOVERSIKT ETABLERERPORTAL FORRETNINGSPLAN KONTAKTOPPFØLGING

Detaljer

Bedrift på Facebook. En enkel innføring

Bedrift på Facebook. En enkel innføring Bedrift på Facebook En enkel innføring Bedrift på Facebook En enkel innføring Denne innføringen i Facebook for bedrifter er utarbeidet ved Renommé Communication september 2013. Innføringen tar for seg

Detaljer

Li-Bjørk A/S på Web !"# $%&#'$ (#" "$) '$ *" +")$" Studentoppgave. SY 241 Elektronisk Publisering. Prosjektrapport 2002

Li-Bjørk A/S på Web !# $%&#'$ (# $) '$ * +)$ Studentoppgave. SY 241 Elektronisk Publisering. Prosjektrapport 2002 !"# $%&#'$ (#" "$) ("$ ")$ '$ *" +")$" Studentoppgave SY 241 Elektronisk Publisering 2002 Avdeling for samfunn, næring og natur 1 !"# $%&#'$ (#" "$) ("$ ")$ '$ *" +")$" Studentoppgave i kurset SY 241 Elektronisk

Detaljer

Brukerveiledning for 123klubb ETABLERING av klubbsiden

Brukerveiledning for 123klubb ETABLERING av klubbsiden 05.03.2015 Brukerveiledning for 123klubb ETABLERING av klubbsiden (merk at du også finner en brukerveiledning for klubbadministrator med i drift -oppgaver via HJELP-MENY) 2013 KX Products as Besøksadr:

Detaljer

Slik kan bedrifter. tjene penger på web. Nina Furu. (c) istockphoto.com

Slik kan bedrifter. tjene penger på web. Nina Furu. (c) istockphoto.com Slik kan bedrifter tjene penger på web (c) istockphoto.com Nina Furu Den lille webguiden for bedrifter: Slik kan bedrifter tjene penger på web Av Nina Furu Enten du driver et lite eller et større firma,

Detaljer

epocket Handyman Mobile Version 7-03

epocket Handyman Mobile Version 7-03 epocket Handyman Mobile Version 7-03 epocket Handyman Mobile Innhold 1 Hva er Handyman 4 2 Informasjonsflyt med Handyman 5 3 Før du begynner å bruke Handyman 6 4 Oversikt over menyene 7 4.1 Mine oppgaver

Detaljer

Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater

Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater Håndbok i e-postmarkedsføring oppdatert med e-post for sosiale medier og mobile enheter Nøklene til fremgang 7 1. Nøklene til fremgang

Detaljer

Brukermanual. Siteman CMS publiseringsverktøy

Brukermanual. Siteman CMS publiseringsverktøy Brukermanual Siteman CMS publiseringsverktøy Innhold Om Siteman CMS og denne brukermanualen... Side3 Kontrollpanelet - ikke bare for innlogging... Side4 Slik logger du inn... Side4 Menyen... Side5 Informasjonsknapper...

Detaljer

:magasinet. :konkurranse. Møt Geodata på. om Geomatikkdagene. ArcGIS Online. :nytt fra ARCen. :styret

:magasinet. :konkurranse. Møt Geodata på. om Geomatikkdagene. ArcGIS Online. :nytt fra ARCen. :styret Returadresse GEODATA AS Postboks 9036 Grønland 0133 OSLO :magasinet B :konkurranse :nytt fra ARCen Møt Geodata på Geomatikkdagene 2013 Dette årets brukerkonferanse var den 21. Norske ESRI Brukerkonferansen

Detaljer

Relansering av thetroutbum.com

Relansering av thetroutbum.com HOVEDPROSJEKT Relansering av thetroutbum.com Forfattere: Vivek Bhogal Magnus Feiring Dato: 20.05.09 Side 1 SAMMENDRAG Tittel: Relansering av thetroutbum.com Dato: 20.05.2009 Deltakere: Veileder: Oppdragsgiver:

Detaljer

Og det er ikke tilfeldig at jeg ønsket dette domenet

Og det er ikke tilfeldig at jeg ønsket dette domenet 1 Gratulerer med valget om å kjøpe denne boka. Mitt mål er at du skal få en klarhet i hvordan du setter opp din coachingpraksis etter best mulig måte, slik at du når ut til potensielle kunder, øker antallet

Detaljer