Telehuset profilmanual MAI Designmanual. Mai 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Telehuset profilmanual MAI 2012. Designmanual. Mai 2012"

Transkript

1 S 1 Designmanual Mai 2012

2 S 2 Innledning Innledning Designmanualen er et viktig verktøy for å forsterke og bygge merkevaren Telehuset. Manualen gir oversikt over profilens elementer og retningslinjer rundt hvordan disse skal brukes. Det er avgjørende at disse blir fulgt, slik at Telehuset blir oppfattet helhetlig av våre kunder og omverdenen for øvrig. Manualen er ment både som informasjon og inspirasjon, og skal gjøre jobben og hverdagen lettere for brukere av profilen. Det finnes ulike elementer og kombinasjoner, og manualen inneholder logoer, farger, typografi og designelementer. En designmanual skal være dynamisk slik at Telehuset hele tiden er optimalt i skjæringspunktet mellom en offensiv markedskommunikasjon og vår egen identitet. Gjennom å bruke designmanualen riktig, vil du bidra til at vi når våre mål. Lykke til! Innhold Innledning Logo Payoff Merkevaren Telehuset Fargepalett Typografi Grafisk element Fotomanér Tittelmanér Annonser Stillingsannonser Newsletter Facebook edm Plakater Web Mailsignatur Kontakt

3 S 3 Logo S 3 TelehuseT profilmanual juli 2011 logo S 5 TELEHUSET PROFILMANUAL JANUAR 2008 LOGO Logo Logo Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3 Hovedversjon av logoen Hovedversjon (Fig. 1) av logoen (Fig. 1) Telehusets logo Hovedversjon bygger på Telehusets en av bold logoen (Fig. 1) logo bygger på en bold variant variant av Telenor-fonten. Telehusets logo bygger på en bold variant Den er satt i av Telenor-fonten. av en Telenor-fonten. tektangel boks med hjørner i bueform (fra bokstavene; se grafisk element). Den er satt i en rektangel boks med hjørner Logoen skal Den benyttes er satt i sort/hvitt. i rektangel boks med hjørner i bueform (fra i bueform bokstavene; (fra se bokstavene; grafisk element). se grafisk element). Andre muligheter for bruk av logoen (Fig. 2-4) Logoen skal Logoen benyttes skal i sort/hvitt. Positiv variant av logo er tillatt. Logo benyttes i sort/hvitt. oppå bilde kan også benyttes. I noen tilfeller kan logoen Andre benyttes muligheter uten for bruk av logoen Andre muligheter for bruk av logoen ramme/boks, (Fig. (fig 2-4) der vi har liten plass tilgjengelig. (Fig. 2-4) Positiv variant av logo er tillatt. Logo oppå bilde Positiv variant av logo er tillatt. Logo oppå kan også benyttes. I noen tilfeller kan logoen benyttes uten bilde ramme/boks kan også (fig benyttes. 4) når vi I har noen tilfeller kan Se forøvrig eksempler liten plass på tilgjengelig. logoen i bruk benyttes uten ramme/boks (fig 4) når på ulike flater bak i manualen. vi har liten plass tilgjengelig. Se for øvrig eksempler på logo i bruk på ulike flater bak i manualen. Se for øvrig eksempler på logo i bruk på ulike flater bak i manualen. Alternativ skilting (Fig. 4 og 5) Dette skal brukes som alternativ til skilting Alternativ skilting (Fig. 4 og 5) der hovedlogoen ikke blir godkjent som skilt. Dette skal brukes som alternativ til skilting der hovedlogoen ikke blir godkjent som skilt. Fig. 4 Fig. 5 Alternativ skilting (Fig. 4 og 5) Dette skal brukes som alternativ til skilting der hovedlogoen ikke blir godkjent som skilt

4 S 4 Logo S 4 TelehuseT profilmanual juli 2011 logo S 7 TELEHUSET PROFILMANUAL JANUAR 2008 LOGO Minimumsavstander Det må være en minimumsavstand fra logo Minimumsavstander til andre elementer, andre logoer, tekst m.m. Det må være en minimumsavstand fra logo Minimumsavstander for å få optimal effekt av proflen. til andre elementer, andre logoer, tekst m.m. for å få optimal effekt av proflen. Det må være en minimumsavstand fra Minimumsstørrelse logo til andre elementer, andre logoer, tekst mm for Minimumsstørrelse å få optimal effekt Telehuset-logoen av skal minimum være profilen. Telehuset-logoen i 20 skal % størrelse. minimum være i 20 % størrelse. Minimumsstørrelse Telehuset-logoen skal minimum være i 20% størrelse. Det må være luft rundt logoen tilsvarende høyden på bokstaven e. Dette gjelder også dersom logoen står på en farget/sort bakgrunn.

5 S 5 Mobilt Bedriftsnett Ut dolorpor aut ommosti dolendaeped magnam rae con Telehuset reperum, quo berit profilmanual et venderro volupta MAI nes antia 2012 que sunt eni te odis voluptatent apisi ium ea solupist oditatisti aciendi PAYOFF er Telehusets payoff. Denne skal alltid stå midtstilt under logoen, som vist til venstre. Payoffen skal ikke ha punktum. På enkelte flater, f.eks. edm og plakat, plasseres payoffen over logo. Se eksempler side 23 og 24. På telehuset.no har payoff samme bredde som logoen se side 25. Dette er gjort av hensyn til lesbarheten på skjerm. Ny og ferdig konfigurert telefon. Den følelsen. Ut dolorpor aut ommosti dolendaeped magnam rae con reperum, quo berit et venderro volupta nes antia sunt eni te odis voluptatent apisi ium ea solupist oditatisti aciendi psuntemporum id magnita speribus, int. Finn ditt bedriftssenter på telehuset.no eller ring

6 S 6 MERKEVAREN TELEHUSET Bruk av merkevaren Telehuset Telenor eier merkenavnet Telehuset, men Kjedehuset forvalter retten til å bruke det i markedsføringssammenheng. Det tillates ikke at noen forhandlere i lokal markedsføring/ kundedialog bruker andre betegnelser enn det som er tildelt fra kjeden. Forhandler plikter å følge de retningslinjer som gjelder for merkevaren Telehuset, det være seg ved lokal produksjon/utsending av markedsmateriell, bruk av merkantilt materiell, e-postsignaturer etc. Websider Det er ikke tillatt å utvikle egne websider der merkenavnet Telehuset brukes. Om en forhandler selv har en egen webside (nettbutikk eller lenke til en slik) så skal ikke denne ha noen knytning til kjedeprofilen eller logoer på disse sidene. Telenor eier merkevaren og tillater ikke bruk av denne lokalt utover sentralsstyrte og/eller godkjente aktiviteter. Navnevalg og forhandlerbetegnelser Kjeden skal ved tildeling av forhandlerbetegnelser vurdere stedlige lokale forhold, og samtidig ta hensyn til eksisterende franchisetakere og kommende nyetableringer. Kjeden jobber ut fra følgende retningslinjer: i samme by/tettsted, må franchisetaker forholde seg til retningslinjer som står oppført under pkt Forhandlerbetegnelse med mer enn én forhandler i by/tettsted I byer/tettsteder med mer enn én franchisetaker er hovedreglene at en skal bruke bydel/stedsnavn eller gatenavn som lokal betegnelse. Forhandlerbetegnelse tildeles etter følgende grunnprinsipper: Bydel/stedsnavn (når kun én franchisetaker driver sin virksomhet i en bydel/sted) Gatenavn (når flere enn én franchisetakere driver sine virksomheter i samme bydel/sted) Bruk av merkenavnet Telehuset ved registrering av nye selskaper Ettersom merkevaren Telehuset eies av Telenor, er det restriksjoner rundt hvem som kan registrere foretak med Telehuset i navnet. Franchisetakere kan ikke ha med navnet Telehuset når nye selskaper registreres i Foretaksregisteret. 1. Forhandlerbetegnelse med én forhandler i by/tettsted I byer/tettsted kan franchisetaker, så lenge det kun er én forhandler, bruke byens eller tettstedets navn som sin lokale betegnelse. Om det over tid etableres flere franchise takere

7 S 7 Fargepalett S 5 TelehuseT profilmanual juli 2011 Fargepalett Fargepalett FArgePAleTT S 8 TELEHUSET PROFILMANUAL JANUAR 2008 FARGEPALETT Fargepalett Hovedfarger S 5 Sort C: 40 M: 0 Y: 0 Sort K: 100 Telehuset C: 38 R: 169 Lilla M: 88 G: 57 Pantone 247 Telehuset C: 57 Oransje M: 0 Pantone 021 Hvit C: 0 M: 0 Y: 0 K: 100 Tilleggsfarger (Telehuset) C: Tilleggsfarger 38 R: 169 (fra Telenor s C: 0 fargepalett) R: 247 M: 88 G: 57 M: 53 G: 143 Y: 0 B: 138 Y: 100 B: 30 M: 0 G: 154 M: 58 G: 54 M: 56 G: 70 M: 49 G: 87 M: 32 G: 161 Y: 80 B: 43 Y: 100 B: 17 Y: 100 B: 14 Y: 100 B: 0 Y: 58 B: 97 K: 30 K: 45 K: 37 K: 35 Tilleggsfarger (fra Telenor s fargepalett) Olive green Pantone 7495 C: 25 R: 130 M: 0 G: 154 Y: 80 B: 43 K: 30 TelehuseT profilmanual juli 2011 Fargepalett Dark brown Pantone 462 C: 50 R: 67 M: 58 G: 54 Y: 100 B: 17 K: 45 FArgePAleTT S 8 TELEHUSET PROFILMANUAL JANUAR 2008 FARGEPALETT Hovedfarger C: 40 M: 0 Y: 0 Telehuset Lilla Pantone 247 Y: 0 B: 138 Telehuset Oransje Pantone 021 C: 0 M: 53 Y: 100 R: 247 G: 143 B: 30 Hvit C: 0 M: 0 Y: 0 Tilleggsfarger (Telehuset) Olive green Pantone 7495 C: 25 R: 130 Dark brown Pantone 462 C: 50 R: 67 Mid brown Pantone 463 C: 30 R: 104 Telehuset Grønn Pantone 368 Y: 100 R: 123 G: 193 B: 67 Warm brown Pantone 464 C: 10 R: 137 Mid brown Pantone 463 C: 30 R: 104 M: 56 G: 70 Y: 100 B: 14 K: 37 Støttefarge Om fargevalget Hovedfarger Sort og hvit er hovedfargene. Fargene er Støttefarge Hovedfarger Sort og hvit er valgt hovedfargene. for å gi et enkelt Fargene og tidsriktig inntrykk. Telenor er valgt for å Telenor gi Blå et enkelt Blå er og valgt tidsriktig som støttefarge for å vise Pantone inntrykk. Telenor 298 tilknytningen Blå er valgt til Telenor. som Bruk av Telenor Blå må støttefarge for å vise tilknytningen godkjennes av markedsansvarlig i Telenor. til Telenor. Bruk av Telenor Blå må C: 69 godkjennes av markedsansvarlig i M: 7 Telenor Blå Telenor. Tilleggsfarger (Telehuset) Pantone 298 Y: 0 Disse fargene skal være med på å gjøre K: Tilleggsfarger 0 (Telehuset) C: 69 Telehuset levende og bidra til dynamikk og M: 7 Disse fargene skal være med på å Y: 0 gjøre Telehuset valgfrihet. levende De og skal bidra kun til brukes én av gangen dynamikk og og valgfrihet. ikke utgjøre De skal hele kun bakgrunner eller mer enn brukes én av 50 gangen % av en og gitt ikke fate. utgjøre hele bakgrunner eller mer enn 50% av en gitt flate. Sort, hvit (og Sort, evt. hvit Telenor (og evt. Blå) Telenor må Blå) må alltid være alltid være tilstede ved ved bruk av av disse tilleggsfargene. tilleggsfargene. Telehuset Telenor Gray - dark Bruk Gray av disse fargene må Gray godkjennes - light Gul Limegrønn av markedsansvarlig Bruk av disse i Telehuset. fargene må godkjennes av Pantone 116 Pantone 389 Pantone Cool Gray 9 Pantone Cool Gray 5 Pantone Cool Gray 3 Fargene relaterer markedsansvarlig seg til nivå 3 i Telehuset. nivåhjulet C: (s.4) 0 R: og seg 181 kan til brukes nivå C: 3 i 10 nivå-hjulet kampanjer, R: 128 (s. 4) og kan brukes i Fargene relaterer Telehuset Telehuset Telehuset Telenor R: 238 C: 0 R: 255 C: 20 R: 200 C: 0 R: 219 G: 50 Grønn M: 16 G: 210 G: 222 Rød M: 0 M: 0 G: 218 M: 0 G: 182 M: 7 G: 129 Gul DM, i butikk osv. kampanjer, DM, i Limegrønn B: 36 Y: 100 B: 0 Y: 85 B: 40 Y: 0 B: 214 Y: 2 B: 182 Y: 10 B: butikk 131 osv. Pantone 368 Pantone 485 K: 63 Pantone Det skal K: 38ikke 116være dedikerte K: 9 farger Pantone til 389 produktområder eller sesonger. Det skal ikke være dedikerte farger til produktområder C: 57 R: 123 C: 0 R: 238 De skal kunne C: 0 R: brukes 255 vilkårlig og uten C: 20 R: 200 binding. M: 0 G: 193 M: 95 G: 50 M: 16 G: 210 eller sesonger. De skal M: 0 G: kunne 222 brukes Y: 100 B: 67 Y: 100 B: 36 vilkårlig Y: 100 B: 0og uten binding. Tilleggsfarger (Telenor) Y: 85 B: 40 K: Telehuset 0 har også tilgang til K: Telenor s 0 Warm beige Mid beige duse fargepalett Tilleggsfarger i tilfeller der (Telenor) Pantone 466 Pantone 467 man C: 12 R: C: 9 R: 228 ønsker en tydelig Telehuset link til har Telenor. også tilgang til Telenors duse M: 22 G: M: 15 G: 209 Y: 43 B: 3 3 Y: 34 B: 159 fargepalett i tilfeller der man ønsker en tydelig link til Telenor. Telehuset Rød Pantone 485 C: 0 M: 95 Y: 100 Light brown Pantone 465 C: 20 R: 195 Warm brown Pantone 464 C: 10 R: 137 M: 49 G: 87 Y: 100 B: 0 K: 35 Light brown Pantone 465 C: 20 R: 195 M: 32 G: 161 Y: 58 B: 97 Warm beige Pantone 466 C: 12 R: M: 22 G: Y: 43 B: 3 3 om fargevalget Mid beige Pantone 467 C: 9 R: 228 M: 15 G: 209 Y: 34 B: 159 Om fargevalget om fargevalget Hovedfarger Om fargevalget HovedfargerSort og hvit er hovedfargene. Fargene er valgt Sort og hvit er for hovedfargene. å gi et enkelt Fargene og tidsriktig er inntrykk. Telenor Hovedfarger Sort og hvit er valgt hovedfargene. for å gi et Blå enkelt Fargene er valgt og tidsriktig som støttefarge inntrykk. for å vise tilknytningen valgt tidsriktig som til støttefarge Telenor. for å vise er valgt for å Telenor gi et enkelt Blå er og inntrykk. Telenor tilknytningen Blå er valgt til Telenor. som Bruk av Telenor Blå må støttefarge for å vise tilknytningen godkjennes av markedsansvarlig i Telenor. til Telenor. Bruk av Telenor Tilleggsfarger Blå må (Telehuset) godkjennes av markedsansvarlig Disse fargene i skal være med på å gjøre Telenor. Tilleggsfarger (Telehuset) Telehuset levende og bidra til dynamikk og Disse fargene skal være med på å gjøre Tilleggsfarger (Telehuset) Telehuset levende valgfrihet. og bidra De til skal dynamikk ikke utgjøre og hele bakgrunner eller mer enn 50 % av en gitt flate. Disse fargene skal være med på å gjøre Telehuset valgfrihet. levende De og skal bidra kun til brukes én av gangen dynamikk og og valgfrihet. ikke utgjøre De skal hele kun bakgrunner eller mer enn brukes én av 50 gangen % av en og gitt ikke Sort, fate. utgjøre hvit (og evt. Telenor Blå) må alltid være hele bakgrunner eller mer enn 50% av en gitt flate. til stede ved bruk av disse tilleggsfargene. Sort, hvit (og Sort, evt. hvit Telenor (og evt. Blå) Telenor må Blå) må alltid være alltid være tilstede ved ved bruk av av disse tilleggsfargene. Det skal ikke være dedikerte farger til produktområder eller sesonger. De skal kunne brukes tilleggsfargene. Bruk av disse fargene må godkjennes av markedsansvarlig Bruk av disse i Telehuset. fargene må godkjennes av vilkårlig og uten binding. Fargene relaterer markedsansvarlig seg til nivå 3 i Telehuset. nivåhjulet (s.4) og seg kan til brukes nivå 3 i nivå-hjulet kampanjer, (s. 4) og kan brukes i Fargene relaterer DM, i butikk osv. kampanjer, DM, Tilleggsfarger i butikk osv. (Telenor) Det skal ikke være dedikerte farger til Telehuset har også tilgang til Telenors duse produktområder eller sesonger. De skal kunne Det brukes skal ikke vilkårlig være fargepalett og dedikerte uten i tilfeller farger der produktområder eller link sesonger. til Telenor. De skal kunne brukes man ønsker en tydelig binding. vilkårlig og uten binding. Tilleggsfarger (Telenor) Telehuset har også tilgang til Telenor s duse fargepalett Tilleggsfarger i tilfeller der (Telenor) man ønsker en tydelig Telehuset link til har Telenor. også tilgang til Telenors duse fargepalett i tilfeller der man ønsker en tydelig link til Telenor.

8 S 8 Typografi S 6 TelehuseT profilmanual juli 2011 TyPogrAFI S 9 TELEHUSET PROFILMANUAL JANUAR 2008 TYPOGRAFI Typografi Typografi Typografi Telehuset anvender Telenor-fonten. Den er tilgjengelig i flere versjoner: Light, Light Italic, Regular, Regular Italic, Medium, Medium Italic and Bold. STØTTEFONTER VERDANA OG ARIAL Verdana er vår valgte støttefont til bruk i diverse trykksaker som brevark, visittkort, årsrapporter, magasiner, og websider. Fonten skal benyttes sammen med Telenor-fonten. På flater som stasjonere maler, skjemaer og PowerPoint der plassmangel kan oppstå, kan Arial benyttes istedet for Verdana. Typografi Typografi Skrifttypen er sammen med logo og farger et Typografi Skrifttypen er sammen sentralt med element logo og i vår farger visuelle et Skrifttypen er sammen med logo og profil. Telehuset farger et sentralt sentralt element element i benytter vår i vår visuelle profil. Telehuset benytter benytter Telenor-fonten. og er enkel visuelle Telenor-fonten. profl. Telehuset Den har karakter Den og har clean. karakter -fonten. Den og har er karakter enkel og og clean. er enkel og clean. Generelt skal fonten brukes Generelt i sort/ skal fonten brukes i sort/hvitt. hvitt. Generelt skal fonten brukes i sort/hvitt. I headinger benyttes light og regular. I headinger benyttes I headinger light og benyttes regular. light og regular. Minimumsstørrelse på skrift settes til 7 pt på sort/mørk bakgrunn. Minimumsstørrelse Minimumsstørrelse på skrift settes til på 7 pt skrift settes til 7 pt Innen elektroniske på sort/mørk medier bakgrunn. kan på sort/mørk Arial bakgrunn. benyttes. Innen elektroniske Innen medier elektroniske kan Arial benyttes. medier kan Arial benyttes. Vær oppmerksom på at fonter er lisenspålagt akkurat som foto. Fonter kan ikke videresendes, men må kjøpes inn pr. antall brukere hos en grafisk leverandør, som f.eks. Luth & Co AS

9 S 9 Grafisk element S 7 TelehuseT profilmanual juli 2011 grafisk element S 10 TELEHUSET PROFILMANUAL JANUAR 2008 GRAFISK ELEMENT Grafisk element Grafisk element Grafisk element Grafisk element grafisk element Den buede formen er identisk med formen Grafisk element Den buede formen som er avslutter identisk med bokstavene formen i Telenor-fonten. Den buede formen er identisk med formen som avslutter som bokstavene avslutter bokstavene Den i kan brukes i Telenor-fonten. stående eller liggende, og Telenor-fonten. Den Den kan kan brukes stående eller liggende, kan og beskjæres. kan beskjæres. kan stående beskjæres. eller liggende, og Se s.11 for eksempler. Last ned her: til nedlastbare grafiske elementer.com t

10 S 10 Grafisk element Grafisk element Eksempler på bruk av buen, se i tillegg materiell lenger bak i dokumentet. Her vist de mest brukte bue-variasjonene. På edm, nyhetsbrev og plakater legges buen oppe i stedet for nede. Payoffen plasseres i disse tilfellene over logoen, ikke under. Telenor-logo Telenors logo skal alltid være med. Plasseres til venstre, inni den sorte buen. Telenor-ordet i logoen står på samme linje som

11 S 11 Grafisk element I bomben kan det stå ulike former for budskap; pris, nyhet eller en selgende setning om produktet. Se eksempel på side 19.

12 S 12 Fotomaner Fotomanér Telehuset profilbilder skal få fram «den følelsen» kundene har når de har mottatt kommunikasjonsløsninger fra Telehuset. Bildene er situasjonsbilder fra små og mellomstore bedrifter. De svevende personene gir bildene en surrealistisk «x-faktor». Det antydes at Telehuset får hverdagen til å sveve: Bedriften har «oppetid» både i den forstand at man er på nett og alt virker og i den forstand at de ansatte kan være «oppesen» og slappe av. Den svevende tilstanden kan også gi assosiasjoner til nettskyen. Fotograf: Henrik Sørensen skal krediteres ved bruk av bildene.

13 S 13 Tittelmaner Tittelmanér Ny og ferdig konfigurert telefon. Den følelsen. Videomøte i stedet for rushtrafikk. Den følelsen. Telehuset tittelmanér Profilbildene ledsages av headinger som beskriver «den følelsen» man får som kunde av Telehuset. Første ledd av setningen beskriver en tjeneste levert av Telehuset, eller resultatet av en tjeneste, produkt eller råd givning. Andre ledd av setningen er alltid «Den følelsen». «Den følelsen» er for øvrig et mye brukt uttrykk i sosiale medier, da særlig på Twitter, der #denfølelsen er en av de mest brukte hashtagene (kontinuerlige samtaletema). Uttrykket beskriver en følelse som mange kan kjenne seg igjen i, men som kanskje er litt vanskelig å beskrive med ord. Tilgang til serveren fra fortauet. Den følelsen. Headingen legges alltid med hvit skrift på svart bakgrunn, noe som gir assosiasjoner til undertekster på tv og film. Denne effekten gjør at headingen skiller seg ut og blir lagt merke til.

14 S 14 annonser Annonser Annonser Profilannonser og produktannonser: Grunnramme og logoer (må aldri endres på).

15 S 15 annonser Profilannonse Eksempler på profilannonser Annonse profil Annonse profil Kampanjemateriell rettet mot bedriftsmarkedet Telehuset styrer kampanjeperioder med utvalgte produkter, Telenor-tjenester og budskap. Dette er for å få et optimalt trykk og synlighet ute i sisteleddet. Ferdig materiell kan lastes ned fra mediebanken. Knirkefri hverdag. Den følelsen. Livet trenger ikke stoppe opp fordi om mobilen må til service. Vi gir deg lånetelefon på stedet og fikser den gamle på «no time». Når bedriften har avtale om sikkerhet, oppsett og support fra Telehuset, kan du konsentrere deg om det du kan best nemlig jobben din! Finn ditt nærmeste bedriftssenter på telehuset.no eller ring Videomøte i stedet for rushtrafikk. Den følelsen. Lei av å farte fra møte til møte? Med videokonferanse sparer bedriften både tid, penger og miljøet. Hold kontakt med kolleger, kunder og samarbeidspartnere uten å forlate kontoret! Finn ditt nærmeste bedriftssenter på telehuset.no eller ring Profilannonser I en profilannonse spiller Telehuset hovedrollen. Profilbilde, heading og brødtekst får fram hva vi tilbyr våre bedriftskunder og hva som skiller Telehuset fra konkurrentene. Heading legges i hvitt i en sort boks, og brødtekst legges direkte på bakgrunnsbilde i hvitt eller sort - det som til enhver tid blir mest lesbart mot bakgrunnsbildet. Profilannonser har aldri prisfelt. Profil annonsene kan ha både liggende og stående format. Bakgrunn På profilannonsene skal bakgrunnsbildet være heldekkende.

16 S 16 annonser Profilannonse Eksempel på profilannonse og plassering av elementer Annonse profil Ramme i sort er alltid et fast element. Bunnfeltet har plass til Telenor-logo, Telehuset-logo og payoff. Profilbildet viser mennesker som svever, enten i kontorlandskap eller ute i felten. Husk å kreditere med Foto: Henrik Sørensen. Tittelen ligger alltid på et sort felt og slutter alltid med «Den følelsen.» Fonten som benyttes er Telenor-fonten. Den nederste delen av bildene tones mot hvitt eller sort for å øke lesbarheten når tekst legges direkte på bildet. Telenor har fast plass nederst i venstre hjørne. Noen bryr seg om bedriften min. Den følelsen. Vi som jobber i Telehuset har ett mål: Vi skal få hverdagen din til å sveve. Fornuftige råd og kostnadseffektive kommunikasjonsløsninger sørger for fleksible ansatte. Du merker det når rådgiveren fra Telehuset har vært innom! Finn ditt nærmeste bedriftssenter på telehuset.no eller ring Ingressen følger opp tittel og forklarer hvordan Telehuset sørger for at du får «den følelsen».. Telehuset-logoen står alltid nederst i høyre hjørne. Navnetrekkets nederste del tangerer på det sorte feltet. Under logoen står Telehuset sin payoff. Dette er faste plasseringer.

17 S 17 annonser Produktannonse sentralt Eksempler på produktannonser Annonse produkt/tjeneste Annonse produkt/tjeneste Kampanjemateriell rettet mot bedriftsmarkedet Telehuset styrer kampanjeperioder med utvalgte produkter, tjenester og budskap. Dette er for å få et optimalt trykk og synlighet ute i sisteleddet. Ferdig materiell kan lastes ned fra mediebanken. Produktannonser I en produktannonse er det fokus på produkter, terminaler og tjenester. Heading legges i hvitt i en sort boks, og brødtekst legges på den hvite bakgrunnen. Produktannonsene kan ha både liggende og stående format. Tilgang til serveren fra fortauet. Den følelsen. Ut dolorpor aut ommosti dolendaeped magnam rae con reperum, quo berit et venderro volupta nes antia sunt eni te odis voluptatent apisi ium ea solupist oditatisti aciendi psuntemporum id magnita speribus, Finn ditt nærmeste bedriftssenter på telehuset.no eller ring Ny og ferdig konfigurert telefon. Den følelsen. Ut dolorpor aut ommosti dolendaeped magnam rae con reperum, quo berit et venderro volupta nes antia sunt eni te odis voluptatent apisi ium ea solupist oditatisti aciendi psuntemporum id magnita speribus, Finn ditt nærmeste bedriftssenter på telehuset.no eller ring Produktbilder Produktene er dypetset, gjerne med en liten skygge. Heading Merk at «Den følelsen» er med også i produktannonsene. Eks. 1 Eksempel på produktannonse med fokus på tjeneste. Eks. 2 Eksempel på produktannonse med fokus på terminal. Bakgrunn Produktannonser skal ha en hvit bakgrunn. Telenor-logo Telenors logo skal alltid være med. Plasseres nede til venstre, inni den sorte buen.

18 S 18 annonser Produktannonse sentralt Eksempel på produktannonse - sentralt - med plassering av elementer. Kampanjemateriell rettet mot bedriftsmarkedet Telehuset styrer kampanjeperioder med utvalgte produkter, tjenester og budskap. Dette er for å få et optimalt trykk og synlighet ute i sisteleddet. Ferdig materiell kan lastes ned fra mediebanken. Annonse produkt/tjeneste Mobilt Bedriftsnett Ut dolorpor aut ommosti dolendaeped magnam rae con reperum, quo berit et venderro volupta nes antia que sunt eni te odis voluptatent apisi ium ea solupist oditatisti aciendi Produktbildet skal være dypetset (frilagt) og gjerne med en liten skygge bak. Produktannonser I en produktannonse er det fokus på produkter, terminaler og tjenester. Heading legges i hvitt i en sort boks. Produktannonsene kan ha både liggende og stående format. Ramme i sort er alltid et fast element. Bunnfeltet har plass til Telenor-logo, Telehuset-logo og payoff. Under eller ved siden av produktbildet står produktets navn og evnt. produsentlogo, samt en kort, selgende setning om modellen. Obs! Ikke press for mange produkter inn i annonsen. Produktbilder Produktene er dypetset, gjerne med en liten skygge. Heading Merk at «Den følelsen» er med også i produktannonsene. Fonten som benyttes er Telenor-fonten. Bakgrunn Ny og ferdig konfigurert telefon. Den følelsen. Produktannonser skal ha en hvit bakgrunn. Telenor-logo skal alltid være med. Den skal være betydelig mindre enn Telehuset-logoen. Ut dolorpor aut ommosti dolendaeped magnam rae con reperum, quo berit et venderro volupta nes antia sunt eni te odis voluptatent apisi ium ea solupist oditatisti aciendi psuntemporum id magnita speribus, Finn ditt nærmeste bedriftssenter på telehuset.no eller ring Telehuset-logoen står alltid nederst i høyre hjørne. Navnetrekkets nederste del tangerer på det sorte feltet. Under logoen står Telehuset sin payoff. Dette er faste plasseringer. Telenor-logo Telenors logo skal alltid være med. Plasseres nede til venstre, inni den sorte buen.

19 S 19 annonser Produktannonse lokalt Eksempel på produktannonse - lokalt - med plassering av elementer. Produktannonser fra lokale forhandlere Telehuset styrer kampanjeperioder med utvalgte produkter, tjenester og budskap. Dette er for å få et optimalt trykk og synlighet ute i sisteleddet. Dersom lokale forhandlere har behov for spissede annonser utover kampanjematerialet, bestiller forhandlerne dette selv. Bombe kan fylles med tekst eller prispunkt. Hvit tekst på telenorblå bakgrunn. Husk forutsetningstekst dersom produkt selges med abonnement/ binding, og eks. mva. hvis tilbudet retter seg mot bedriftsmarkedet. Annonse produkt lokal Produktbildet skal være dypetset (frilagt) og gjerne med en liten skygge bak. Under eller ved siden av produktbildet står produktets navn og evnt. produsentlogo, samt en kort, selgende setning om modellen. Obs! Ikke press for mange produkter inn i annonsen. Produktannonser - lokalt Følger samme oppsett som produktannonser fra Telehuset sentralt, men inneholder ofte pris på terminaler og tjenester, og har et eget felt forbeholdt avsenderinformasjonen til den lokale Telehuset forhandleren. Annonsene kan ha både liggende og stående format. Telenor-logo Ramme i sort er alltid et fast element. Bunnfeltet har plass til Telenor-logo, Telehuset-logo og payoff. 1699,- med 18 mnd Bedrift Proff 1699,- med 18 mnd Bedrift Proff Fonten som benyttes er Telenorfonten. Hvis Telenor-fonten ikke er tilgjengelig, brukes Verdana som erstatningsfont. Telenors logo skal alltid være med. Plasseres nede til venstre, inni den sorte buen. Telenor-logo skal alltid være med. Den skal være betydelig mindre enn Telehuset-logoen. Samsung Galaxy S II er en smartere mobil Xperia X8 underholder deg. Énhånds med det aller nyeste av hard- og programvare samt operativsystem. Sammen av berøringsskjermen for å gå til favorittene. navigasjon: trykk på en av de fire hjørnene med en dobbelkjerneprosessor er den en Android market gir deg tilgang komplett underholdningsmaskin! til uendelig moro! Ny og ferdig konfigurert telefon. Den følelsen. Mailen er synkronisert og kontaktene fra gammel mobil er overført til den nye. Kalenderen er oppdatert og sikker tilgang til bedriftsserveren er i boks. Du merker det når rådgiveren fra Telehuset har vært innom! Telehuset Stedsnavn Gateveien xxx, xxxx Stedsnavn. Telefon: xxx xx xxx Forhandler med adresse, kontaktinfo og åpningstider står her. Hvis Telenor-fonten ikke er tilgjengelig, brukes Verdana som erstatningsfont. Telehuset-logoen står alltid nederst i høyre hjørne. Navnetrekkets nederste del tangerer på det sorte feltet. Under logoen står Telehuset sin payoff. Dette er faste plasseringer.

20 S 20 STILLINGSannonser Stillingsannonse Stillingsannonse for lokal forhandler Stillingsannonser skal alltid ha følgende faste elementer: Sort bue, logo med payoff, Telenor-logo og Telenor-fonten. Fornøyde kunder. Den følelsen. Stillingsannonsen skal ha sort tittelfelt med «Den følelsen»-heading. Selve stillingen skal ikke stå i dette feltet, ref. eksemplet til venstre. Telehuset er en landsdekkende kjede som leverer skybaserte og mobile løsninger med personlig oppfølging som gir bedrifter økt mobilitet, høy sikkerhet og en enklere arbeidsdag. Rådgiverne har fokus på løsninger du faktisk trenger og som forenkler og effektiviserer arbeidsdagen til ansatte. Les mer på Telehuset Forhandler søker Salgskonsulent Musam remquis sequid eturia sequo mo doluptat voluptatio. Itaectus exerspinecepudam alicid quunt utectem reperae. Imaximi, velluptatque consent in prestio verundus, es core seque idebiscia volutem. Ut abore ea namet aut omnis ut rest, volenis autem est et autatias et et rae officid ellacep ellaut at volo Ut abore ea namet aut omnis ut rest, volenis autem est et autatias Assitem. Nequat peditat umquos eaquae verum venet faces molorrum quaspitio. Re eriatus magnimu. Editatem qui tet eat quature pa consequ isquiat usandiam quia qui animi, occus, que ium lam cumque plab iusaped que quiant eatem. perum acepero bearum ea dolorro eum hil ipition prerupt atenem. Ved større og stående formater, f.eks. helside, kan man bruke et av profilbildene som ekstra blikkfang. Følgende kunnskapsbyggende tekst skal alltid være med både i avisannonser og i utlysninger på finn.no: Telehuset Forhandler Gateveien xxx, xxxx Stedsnavn. Telefon: xxx xx xxx Eksempel på stillingsannonse i modul 24 Telehuset er en landsdekkende kjede som leverer skybaserte og mobile løsninger med personlig oppfølging som gir bedrifter økt mobilitet, høy sikkerhet og en enklere arbeidsdag. Rådgiverne har fokus på løsninger du faktisk trenger og som forenkler og effektiviserer arbeidsdagen til ansatte. Les mer på Man kan enten ha full stillingsbeskrivelse i selve annonsen, eller linke til utfyllende tekst på denne siden:

Lokale forhandlerannonser - en rettledning

Lokale forhandlerannonser - en rettledning S 1 Lokale forhandlerannonser - en rettledning Januar 2012 S 2 Profilannonse eller produktannonse? Annonse produkt lokal Eks. 1 I en profilannonse spiller Telehuset hovedrollen. Profilbilde, heading og

Detaljer

Profilmanual. Grafiske retningslinjer for Handel og Kontor i Norge

Profilmanual. Grafiske retningslinjer for Handel og Kontor i Norge Profilmanual Grafiske retningslinjer for Handel og Kontor i Norge Vår visuelle profil Formålet med profilmanualen er å sikre en mest mulig helhetlig og konsekvent bruk av Handel og Kontor i Norge sine

Detaljer

Profilmanual. Profilmanual Opplysningen // revidert juni 2014 1

Profilmanual. Profilmanual Opplysningen // revidert juni 2014 1 Profilmanual Profilmanual Opplysningen // revidert juni 2014 1 Innledning Profilelementer Denne profilmanualen er utviklet for at Opplysningen skal fremstå med en enhetlig visuell profil. Det å snakke

Detaljer

Logo Typografi Farger Element/Layout Papir Fotostil PROFIL MANUAL

Logo Typografi Farger Element/Layout Papir Fotostil PROFIL MANUAL Logo Typografi Farger Element/Layout Papir Fotostil PROFIL MANUAL Logo Typografi Farger Element/Layout Papir Fotostil Orange sin visuelle profil: Orange sin utseende, eller visuelle profil, er utviklet

Detaljer

Vår profilmanual - et verktøy for deg

Vår profilmanual - et verktøy for deg PROFILMANUAL Vår profilmanual - et verktøy for deg Det visuelle uttrykket er helt avgjørende for hvordan vi vil at folk flest skal oppfatte oss. Alt henger sammen. Derfor skal vi være kritiske i forhold

Detaljer

Profilmanual. for Norsk Form

Profilmanual. for Norsk Form Profilmanual for Norsk Form Introduksjon Norsk Form fikk i 2006 ny grafisk profil utarbeidet av Enzo Finger. Profilen består av logo, fargepalett, typografi og formkonsept. Gjennomført bruk av den visuelle

Detaljer

Logo Logo plassering. Logo. Fargeprofil Fargesammensetning. Farge. Typografi Font hierarki. Skrifttype

Logo Logo plassering. Logo. Fargeprofil Fargesammensetning. Farge. Typografi Font hierarki. Skrifttype Profilhåndbok Denne profilhåndboken fungerer som en hjelp til å implementere og ta i bruk MDN sin identitet effektivt på tvers av ulike medier. Disse retningslinjene er essensielle for å bevare kontinuitet

Detaljer

C: 39 M: 0 Y: 73 K: 0 C: 67 M: 29 Y: 97 K: 9 C: 11 M: 1 Y: 0 K: 64. profilmanual. inkluderende arbeidsliv

C: 39 M: 0 Y: 73 K: 0 C: 67 M: 29 Y: 97 K: 9 C: 11 M: 1 Y: 0 K: 64. profilmanual. inkluderende arbeidsliv 1 profilmanual inkluderende arbeidsliv 2 3 Innhold ia-avtalen Bakgrunn for profilen 3 4 Profilelementer: Logo - uten typografi Logo - sentrert typografi Logo - typografi høyrestilt Logo - typografi to

Detaljer

PROFILHÅNDBOK. Veiledning og inspirasjon til Byggeriets profil

PROFILHÅNDBOK. Veiledning og inspirasjon til Byggeriets profil PROFILHÅNDBOK Veiledning og inspirasjon til Byggeriets profil 1 Logo Logoen til Byggeriet skal brukes aktivt i kommunikasjon fra Byggeriet. Avhengig av format og medie benyttes forskjellige varianter av

Detaljer

1 innhold. Forskningsdagene. Grafiske retningslinjer, februar 2011

1 innhold. Forskningsdagene. Grafiske retningslinjer, februar 2011 1 innhold 2 forord 3 hovedlogo, farger 4 hovedlogo, språkvarianter 5 hovedlogo, avstand og minstemål 6 fargepalett 7 typografi 8 postale trykksaker 9 dekorelement Forskningsdagene er en nasjonal, årlig

Detaljer

Typografi Introduksjon

Typografi Introduksjon Typografi Typografi Introduksjon Velkommen til Spire sin designmanual som viser deg hvordan Spire skal profileres. Målet med designmanualen er å sikre at Spire fremstår helhetlig og konsekvent i alle kanaler.

Detaljer

EL OG IT FORBUNDET PROFILMANUAL 2 INNHOLD

EL OG IT FORBUNDET PROFILMANUAL 2 INNHOLD Profilmanual EL OG IT FORBUNDET PROFILMANUAL 2 INNHOLD I denne profilmanualen vil du finne retningslinjer for bruk av EL og IT sin visuelle profil. Disse retningslinjene har blitt utarbeidet for at EL

Detaljer

Viva Designmanual 1. Designmanual

Viva Designmanual 1. Designmanual Viva Designmanual 1 Designmanual Versjon 13.06.2017 Viva Designmanual 2 Forord Vestviken interkommunale vei, vann og avløpsselskap (Viva IKS) ble etablert 1. juli 2014. Selskapet eies av kommunene Lier,

Detaljer

Viva Designmanual 1. Designmanual

Viva Designmanual 1. Designmanual Viva Designmanual 1 Designmanual Versjon 23.11.2015 Viva Designmanual 2 Forord Vestviken interkommunale vei, vann og avløpsselskap (VIVA IKS) ble etablert 1. juli 2014. Selskapet eies av kommunene Lier,

Detaljer

Telehuset Kjøreregler facebook januar 2012. Kjøreregler Facebook. Januar 2012

Telehuset Kjøreregler facebook januar 2012. Kjøreregler Facebook. Januar 2012 S 1 Kjøreregler Facebook Januar 2012 S 2 1. Forstå hva Facebook handler om Ikke tenk på tilstedeværelsen på Facebook som en markedsføringskampanje eller et promoteringsverktøy, men som et sted for dialog

Detaljer

Skrifttypen i navnet (signaturen), er tidsriktig og fremstår som mer åpen enn tidligere.

Skrifttypen i navnet (signaturen), er tidsriktig og fremstår som mer åpen enn tidligere. Eplet (vårt symbol) er det tydeligste elementet i vår profil, og er ikke forandret. Skrifttypen i navnet (signaturen), er tidsriktig og fremstår som mer åpen enn tidligere. Vårt hovedslagord (pay-off)

Detaljer

INNHOLD INTRODUKSJON...3 LOGO... 4 TYPOGRAFI...6 FARGER...8 DESIGNELEMENTER...9 POSTALIA... 10

INNHOLD INTRODUKSJON...3 LOGO... 4 TYPOGRAFI...6 FARGER...8 DESIGNELEMENTER...9 POSTALIA... 10 PROFILHÅNDBOK INNHOLD INTRODUKSJON....3 LOGO....................... 4 TYPOGRAFI....6 FARGER....8 DESIGNELEMENTER....9 POSTALIA.................. 10 2 INTRODUKSJON Denne profilhåndboken angir retningslinjer

Detaljer

Denne designmanualen for Private Brand Solutions er utarbeidet av Annette Berg Dahlen 2011. Versjon 1.0-15.12.11

Denne designmanualen for Private Brand Solutions er utarbeidet av Annette Berg Dahlen 2011. Versjon 1.0-15.12.11 Designmanual for 1 Denne designmanualen for Private Brand Solutions er utarbeidet av Annette Berg Dahlen 2011 Versjon 1.0-15.12.11 2 Innhold Om designmanualen 4 Introduksjon 5 Logo - Print og web 6 Farger

Detaljer

1 SYMBOL 2 LOGO 3 LOGO FARGEVARIANTER 4 FARGEPALETT 5 TYPOGRAFI 6 EKSEMPLER PÅ BRUK 7 WEB

1 SYMBOL 2 LOGO 3 LOGO FARGEVARIANTER 4 FARGEPALETT 5 TYPOGRAFI 6 EKSEMPLER PÅ BRUK 7 WEB FORUS DESIGNHÅNDBOK 1 SYMBOL 2 LOGO 3 LOGO FARGEVARIANTER 4 FARGEPALETT 5 TYPOGRAFI 6 EKSEMPLER PÅ BRUK 7 WEB SYMBOL Symbolet til Forus er en pin/markør som skal sette Forus på kartet og som indikerer

Detaljer

Profilmanual. Retningslinjer for riktig bruk og implementering av den grafiske profilen til Teknologibyen Kongsberg

Profilmanual. Retningslinjer for riktig bruk og implementering av den grafiske profilen til Teknologibyen Kongsberg Profilmanual Retningslinjer for riktig bruk og implementering av den grafiske profilen til Teknologibyen Kongsberg 20. april 2010 ingrid forbord grafisk design Bakgrunn Det er utarbeidet en visuell profil

Detaljer

Profilmanual 2015 RØRENTREPRENØRENE NORGE

Profilmanual 2015 RØRENTREPRENØRENE NORGE Profilmanual 2015 RØRENTREPRENØRENE NORGE OM PROFILEN INNHOLD RIKTIG BRUK AV PROFILEN - ET FELLES ANSVAR! Denne profilmanualen er et verktøy som skal bidra til å ivareta Rørentreprenørene Norges profil

Detaljer

Retningslinjer. Retningslinjer for kommunikasjon gjelder for alle oss som arbeider med å synligjøre/profilere Stiftelsen KGJ.

Retningslinjer. Retningslinjer for kommunikasjon gjelder for alle oss som arbeider med å synligjøre/profilere Stiftelsen KGJ. Profilhåndbok Retningslinjer Retningslinjer for kommunikasjon gjelder for alle oss som arbeider med å synligjøre/profilere Stiftelsen KGJ. Hensikten er å gjøre det enklere å gi Stiftelsen KGJ ett uttrykk,

Detaljer

Profilmanual. Mai 2015 Versjon 1.0

Profilmanual. Mai 2015 Versjon 1.0 Profilmanual Mai 2015 Versjon 1.0 INTRO Om profilen Vår grafiske profil skal hjelpe å posisjonere BankAxept som den mest fremtidsrettet og engasjerende betalingsløsning i Norge. Denne profilmanualen presenterer

Detaljer

Konseptmanual Akkurat passe. 1. utgave (2013)

Konseptmanual Akkurat passe. 1. utgave (2013) Konseptmanual Akkurat passe 1. utgave (2013) Innhold Introduksjon 2 3 4 6 8 10 Introduksjon Generelle regler for design Modul 55 Profilannonse og tilbudsannonse Modul 15 Profilannonse og tilbudsannonse

Detaljer

UNIKS DESIGNPROGRAM RETNINGSLINJER FOR VISUELLE ELEMENTER INNHOLD

UNIKS DESIGNPROGRAM RETNINGSLINJER FOR VISUELLE ELEMENTER INNHOLD UNIKS DESIGNPROGRAM RETNINGSLINJER FOR VISUELLE ELEMENTER INNHOLD 1. LOGO 2. DEKORELEMENTER 3. TYPOGRAFI 4. FARGEPALETT 5. ADMINISTRATIVT MATERIELL - VISITTKORT - BREVARK - KONVOLUTTER - PPT-MAL 6. WEBSIDE

Detaljer

Minimanual Kavlifondet s.1

Minimanual Kavlifondet s.1 Minimanual Kavlifondet s.1 Varianter av logo og pay-off Hovedlogo finnes i farger og i sort/hvit versjon. På neste side vises også varianter med pay-off. Typografi - Morgan Sans Condenced Medium Italic

Detaljer

Profilhåndbok Aktiv mot kreft. Revidert 2014

Profilhåndbok Aktiv mot kreft. Revidert 2014 nklet_mars2014 Profilhåndbok Aktiv mot kreft Revidert 2014 1. hovedlogo Aktiv mot kreft Hovedlogo Hovedlogoen skal fortrinnsvis brukes på alle flater. På mørkere bakgrunner kan negativ (hvit) logo benyttes.

Detaljer

Designmanual. Parat. Designmanual. Parat. www.parat.com 1

Designmanual. Parat. Designmanual. Parat. www.parat.com 1 1 Innholdsfortegnelse s 3 Liten og stor logo s 4 Beskyttelsessone (logo) s 5 Positiv/negativ logo s 6 Fargepalett: pms og cmyk-verdier s 7 Fargepalett: pms og rgb-verdier s 8 Typografi s 9 Papirkvalitet

Detaljer

VISUELL PROFIL NORSK LUTHERSK MISJONSSAMBAND NORSK LUTHERSK MISJONSSAMBAND VISUELL PROFIL LOGO

VISUELL PROFIL NORSK LUTHERSK MISJONSSAMBAND NORSK LUTHERSK MISJONSSAMBAND VISUELL PROFIL LOGO VISUELL PROFIL 1 LOGO VISUELL PROFIL 2 VISUELL PROFIL FORORD LOGO Logoen som presenteres i denne håndboken bygger på grunnelementer (kors og klode) som har vært en del av NLMs identitet i en årrekke. Logoen

Detaljer

Gjelder fra: Godkjent av: Camilla Bjørn

Gjelder fra: Godkjent av: Camilla Bjørn Dok.id.: 1.5.2 Profilhåndbok for Utgave: 1.00 Skrevet av: Klara Johansen Gjelder fra: 01.06.2016 Godkjent av: Camilla Bjørn Dok.type: Generelt Sidenr: 1 av Introduksjon Vi ønsker å fremstå som en profesjonell,

Detaljer

Innholdsfortegnelse

Innholdsfortegnelse Parat designmanual Innholdsfortegnelse s 3 Liten og stor logo s 4 Beskyttelsessone (logo) s 5 Positiv/negativ logo s 6 Fargepalett: pms og cmyk-verdier s 7 Fargepalett: pms og rgb-verdier s 8 Logo på farget

Detaljer

Forord. TrioVing Sikkerhetssenter er i dag Norges ledende kjede innen låsesmedfaget.

Forord. TrioVing Sikkerhetssenter er i dag Norges ledende kjede innen låsesmedfaget. Forord For å sikre og styrke merkevarenavnet TrioVing og TrioVing Sikkerhetssenter, har vi utarbeidet denne profilmanualen. Her fastlegges den grafiske profilen for alle TrioVing Sikkerhetssenter. Profilen

Detaljer

Profilhåndbok. Ekslusivitet, modernitet og tradisjon...

Profilhåndbok. Ekslusivitet, modernitet og tradisjon... Designer - Lars Gunnar Bergstad - www.bergstad-design.no - larsg_bergstad@hotmail.com - Odins Gt. 16, N-4332 Kr.Sand - Tlf:91358804 Profilhåndbok Ekslusivitet, modernitet og tradisjon... Hyttehagen - www.hyttehagen.no

Detaljer

Innhold. Inhold Introduksjon Logo. Farger Typografi Grafikk Profilbilder Kontortrykksaker. Merker E-post signatur PowerPoint-mal.

Innhold. Inhold Introduksjon Logo. Farger Typografi Grafikk Profilbilder Kontortrykksaker. Merker E-post signatur PowerPoint-mal. Profilmanual Inhold Introduksjon Logo Farger Typografi Grafikk Profilbilder Kontortrykksaker Merker E-post signatur PowerPoint-mal Annonser Skilt Header Symbol Negativ og svart Visittkort Brevark/wordmal

Detaljer

Farger... side 3 NRK P3-signaturen og omgivelsene rundt... side 4 Signaturen skal ikke... side 5 NRK mp3 signaturen... side 5

Farger... side 3 NRK P3-signaturen og omgivelsene rundt... side 4 Signaturen skal ikke... side 5 NRK mp3 signaturen... side 5 Designhåndbok for NRK Sist endret 31.10.05 NRK P3 DESIGNHÅNDBOK Vedlegg til Designhåndbok for NRK del 2.0 Visuelle grunnelementer Innledning..............................................................

Detaljer

PROFILMANUAL. Fluid Control

PROFILMANUAL. Fluid Control PROFILMANUAL Fluid Control Den visuelle profilen skal sørge for at Fluid Control fremstår gjenkjennelig og helhetlig i all kommunikasjon. For at det skal skje, må profilmanualen følges konsekvent. LOGO

Detaljer

grafisk profilhåndbok

grafisk profilhåndbok grafisk profilhåndbok INNHOLD 03 Logo 04 Logo på bakgrunn 05 Farger 06 Typografi 07 Symboler 08 Visittkort 09 Faktaark - Word 10 PowerPoint 11 E-post signatur 12 Kart 13 Flagg LOGO Logo Dette er vår hovedlogo.

Detaljer

GRAFISK PROFIL. akilles.no

GRAFISK PROFIL. akilles.no GRAFISK PROFIL akilles.no Kapittel Side 1. Farger 3 2. Typografi 4 3. Logo 5 - bruk av navn - logo på fargede bakgrunner - sort/hvitt og negativ logo 4. Bruk av 8 - logo - illustrasjon - bildemanér 5.

Detaljer

Visuell profil Kortversjon av NHHs visuelle profil Juli 2011

Visuell profil Kortversjon av NHHs visuelle profil Juli 2011 Visuell profil Kortversjon av s visuelle profil Juli 2011 VISUELL PROFIL - INNHOLD Juli 2011 side 2 Innhold Innledning 3 Hovedretningslinjer 4 logo 5-6 Equis, CEMS og PIM 7 Typografi 8 Fargepalett 9 Fotobruk

Detaljer

DESIGNGUIDE

DESIGNGUIDE DESIGNGUIDE 23.05.2016 2 En kjent og tydelig stemme mot urett Sivilombudsmannen undersøker og behandler klager rettet mot den offentlige forvaltning. Ut over mandatet fra Stortinget arbeider Sivilombudsmannens

Detaljer

P R O F I L H Å N D B O K

P R O F I L H Å N D B O K PROFILHÅNDBOK INTRODUKSJON Storhamar Hockey er ett av innlandets sterkeste varemerker, Ikke bare et varemerke i sin egen rett, men også et symbol for regionen og byen Hamar. Et slikt varemerke krever konsekvens

Detaljer

Hvordan bruke profilmanualen

Hvordan bruke profilmanualen Visuell identitet Versjon 1 2016 Introduksjon Hvordan bruke profilmanualen Denne profilmanualen gir retningslinjer for hvilke elementer Friluftslivets uke inneholder og hvordan elementene kan brukes. Retningslinjene

Detaljer

Grafisk. design. Grafisk

Grafisk. design. Grafisk Grafisk profil Hvordan den brukes i en bedrift og hvorfor det er så viktig å ha en tydelig profil på bedriften. Grafisk profilering er arbeidet med visuell markedsføring av en virksomhet eller et produkt

Detaljer

Formålet med denne profilmanualen er å gi retningslinjer for bruk av NM Friidrett Tønsberg 2013 s logo og kjennemerker.

Formålet med denne profilmanualen er å gi retningslinjer for bruk av NM Friidrett Tønsberg 2013 s logo og kjennemerker. PROFILMANUAL FOR Formål Formålet med denne profilmanualen er å gi retningslinjer for bruk av NM Friidrett Tønsberg 2013 s logo og kjennemerker. Ukritisk bruk og gjengiving av logoen kan skade NM Friidrett

Detaljer

profilmanual for spjelkavik il Skal brukes på alt materiell fra Spjelkavik Idrettslag

profilmanual for spjelkavik il Skal brukes på alt materiell fra Spjelkavik Idrettslag profilmanual for spjelkavik il Skal brukes på alt materiell fra Spjelkavik Idrettslag 1 INNHOLDSFORTEGNELSE LOGO GRAFISK ELEMENT TYPOGRAFI FARGER BREVARK VISITTKORT MAILSIGNATUR ANNONSE NAVNETREKK POWERPOINT

Detaljer

Profilhåndbok. for Troms fylkeskommune

Profilhåndbok. for Troms fylkeskommune Profilhåndbok for Troms fylkeskommune 01.07.2011 Innhold 1. Innledning... 3 2. Identitet... 3 2.1 Hovedelementene... 3 2.2 Fylkesvåpenet... 4 2.3 Logoteksten... 4 2.4 Topplogo... 4 3.0 Farger... 4 3.2

Detaljer

Logo. Farger. Fonter. Designelement. Bilder. Implementering

Logo. Farger. Fonter. Designelement. Bilder. Implementering 1 Versjon 1.0 Logo 3 Farger 9 Fonter 11 Designelement Bilder Implementering 15 18 21 2 Næringssektorene i Norge har sin egen felles grafiske signatur. Denne signaturen er hovedelementet i den nye grafiske

Detaljer

Designprofil 1.0 TELL Reklamebyrå Blide Folk. Skap en helhetlig profil. Bruk profilhåndboken. Glomma Papp. Profilhåndbok version 1.0 17.08.

Designprofil 1.0 TELL Reklamebyrå Blide Folk. Skap en helhetlig profil. Bruk profilhåndboken. Glomma Papp. Profilhåndbok version 1.0 17.08. 2012 Designprofil 1.0 TELL Reklamebyrå Blide Folk Skap en helhetlig profil. Bruk profilhåndboken. Glomma Papp Profilhåndbok version 1.0 17.08.12 Innhold Designprofil 1.0 2012 Profilmalen skal ligge i grunn

Detaljer

Profilhåndbok Lyngdal kommune

Profilhåndbok Lyngdal kommune Profilhåndbok Lyngdal kommune lyngdal.kommune.no Innledning Designprogrammet til Lyngdal kommune skal synliggjøre og kommunisere våre verdier, uttrykke kvalitet, kompetanse og skape felles identitet og

Detaljer

Retningslinjer for NSTs grafiske profil. www.telemed.no

Retningslinjer for NSTs grafiske profil. www.telemed.no Retningslinjer for NSTs grafiske profil www.telemed.no Dette er NSTs nye profil! Nasjonalt senter for telemedisin har fått ny grafisk profil som skal være et effektivt og strategisk verktøy for salg og

Detaljer

INNHOLD. 2. Farger 3. Font 4. Grafiske elementer - rammen - rammeillustrasjonen - bøsse

INNHOLD. 2. Farger 3. Font 4. Grafiske elementer - rammen - rammeillustrasjonen - bøsse VISUELL PROFIL INNHOLD Introduksjon 1. Logo - Hovedlogo - Sekundærlogo - TV-aksjonen separatlogo - TV-aksjonen separatlogo, forenklet 2. Farger 3. Font 4. Grafiske elementer - rammen - rammeillustrasjonen

Detaljer

Logo. 4 farger (med skygge). Logo med nettadresse. (1/4 av høyde) (1/4 av høyde) (1x av ikonet) (1/4 av høyde)

Logo. 4 farger (med skygge). Logo med nettadresse. (1/4 av høyde) (1/4 av høyde) (1x av ikonet) (1/4 av høyde) PROFILHÅNDBOK Innhold 3. Logo 4. Logotyper 5. Farger 6. Teksttyper 7. Grafiske former 8. Postale trykksaker 9. Fotostil 10. Annonser 11. Webdesign og e-postsignatur 12. Ikoner og powerpointmal 13. T-skjorter

Detaljer

Profilmanual. September 2015 Versjon 1.0

Profilmanual. September 2015 Versjon 1.0 Profilmanual September 2015 Versjon 1.0 INTRO Om profilen Vår grafiske profil skal hjelpe å posisjonere BankAxept som den mest fremtidsrettede og engasjerende betalingsløsningen i Norge. Denne profilmanualen

Detaljer

Designmanual Godhet. Spørsmål vedrørende bruk utover det manualen beskriver, kan stilles til Forum design, post@forumdesign.no

Designmanual Godhet. Spørsmål vedrørende bruk utover det manualen beskriver, kan stilles til Forum design, post@forumdesign.no Designmanual Designmanual Godhet Denne designmanualen innholder grunnleggende informasjon du trenger for å anvende Godhet sin grafiske profil, og manualen skal følges disiplinert. Kontaktpersoner: Designmanualen

Detaljer

P R O F I L M A N U A L COPYRIGHT 2012 MUSEUM STAVANGER AS VERSJON 0.1

P R O F I L M A N U A L COPYRIGHT 2012 MUSEUM STAVANGER AS VERSJON 0.1 P R O F I L M A N U A L COPYRIGHT 2012 MUSEUM STAVANGER AS VERSJON 0.1 P R O F I L M A N U A L MUSTs visjon er levende og ledende. En profilmanuals funksjon er å påse at det som blir sagt og gjort stemmer

Detaljer

Grunnformen på logoen er et hjerte, vi har satt en stilk i toppen sånn at hjertet skal ligne et eple, dette gjør at logoen både kommuniserer kost og

Grunnformen på logoen er et hjerte, vi har satt en stilk i toppen sånn at hjertet skal ligne et eple, dette gjør at logoen både kommuniserer kost og Formålet med den grafiske designmanualen er å sikre en mest mulig helhetlig og riktig bruk av Friskere livs designelementer. En helhetlig grafisk profil er et viktig verktøy for å oppnå en sterk og gjenkjennelig

Detaljer

PROFILMANUAL Revidert November 2013

PROFILMANUAL Revidert November 2013 PROFILMANUAL Revidert November 2013 INNHOLD Om profilen 3 Logo 4 Logo varianter 5-6 Farger 7 Grafiske elementer 8 Bildeuttrykk 9 Trykksaker 10-12 Annonseeksempler 13 Branding 14 2 PROFILEN Det grafiske

Detaljer

PROFILHÅNDBOK Versjon 1.13 Februar, 2013

PROFILHÅNDBOK Versjon 1.13 Februar, 2013 PROFILHÅNDBOK Versjon 1.13 Februar, 2013 INNHOLD INTRODUKSJON 3 LOGO 4 Plassering 5 Varianter 6 Profilering 7 FARGER 8 TYPOGRAFI 9 KONVOLUTTER 10 BREVARK & VISITTKORT 11 BILDER 12 POWERPOINT 13 NETTSIDE

Detaljer

Profilmanual Retningslinjer for riktig bruk og implementering av den grafiske profilen til KRONA JULI 2015 GODT SAGT KOMMUNIKASJON

Profilmanual Retningslinjer for riktig bruk og implementering av den grafiske profilen til KRONA JULI 2015 GODT SAGT KOMMUNIKASJON Profilmanual Retningslinjer for riktig bruk og implementering av den grafiske profilen til KRONA JULI 2015 GODT SAGT KOMMUNIKASJON Innhold 3 Logo 4 Logo, farger 5 Logo med hovedbudskap 6 Minste tillatte

Detaljer

Profilhåndbok T. Kolstad Eiendom. profilhåndbok. for t. kolstad eiendom AS. retningslinjer og filer. Denne profilen er utviklet av Lima Design

Profilhåndbok T. Kolstad Eiendom. profilhåndbok. for t. kolstad eiendom AS. retningslinjer og filer. Denne profilen er utviklet av Lima Design 1 profilhåndbok for t. kolstad eiendom AS retningslinjer og filer 2 Hvorfor grafisk profil og profilhåndbok? Den grafiske profilen skal bidra til en helhetlig, positiv og gjenkjennbar markedsføring av

Detaljer

studentradioen i trondheim

studentradioen i trondheim Logoen er en stilren men tøff logo. Og har et ungt og spennende utrykk. Fonten som er brukt i logoen er Boris Black Bloxx, dette er en gratisfont som er lastet ned fra dafont.com og vil ikke koste noe

Detaljer

INNHOLD LOGO/FARGER POSTALIA EKSEMPLER PÅ PROFILERING. 04-08: Farger 09-13: Om Logo 14-15: Typografi og dekordetaljer.

INNHOLD LOGO/FARGER POSTALIA EKSEMPLER PÅ PROFILERING. 04-08: Farger 09-13: Om Logo 14-15: Typografi og dekordetaljer. PROFILMANUAL LOGO/FARGER 04-08: Farger 09-13: Om Logo 14-15: Typografi og dekordetaljer POSTALIA 16: Visittkort 17: Brevark EKSEMPLER PÅ PROFILERING 14-15: Bildekor INNHOLD Profilmanualen er en veiledning

Detaljer

Grafisk profil Versjon 27.01.2015

Grafisk profil Versjon 27.01.2015 Grafisk profil Versjon 27.01.2015 Innholdsfortegnelse UTFORMING... 4 Oppsett av logo... 5 Bruk av logo... 6 Farger... 7 Typografi... 8 Grafikk... 8 BRUKSOMRÅDER... 9 Web-sider... 10 Konvolutter... 11 Brevark

Detaljer

Løten kommune. Profilhåndbok LØTEN KOMMUNE 2008

Løten kommune. Profilhåndbok LØTEN KOMMUNE 2008 Profilhåndbok LØTEN KOMMUNE 2008 Innhold 3 4 5 7 8 9 10 14 15 16 17 Grunnelemeter - Kommunevåpen Grunnelemeter - Logo Grunnelemeter - Signatur Signatur med tilleggstekst Farger Typografi Profilelementer

Detaljer

Ocean Bergen profilmanual. Om profilmanualen

Ocean Bergen profilmanual. Om profilmanualen Profilmanual Om profilmanualen Profilmanualen er laget som en veiledning for alle som jobber med markedsmateriell for Ocean Bergen og skal sørge for at Ocean Bergen har en klar og tydelig visuell identitet.

Detaljer

Veiledning. Visuell profil. Heftet er lagret i Public 360, 10/00241 (pdf)

Veiledning. Visuell profil. Heftet er lagret i Public 360, 10/00241 (pdf) Veiledning Visuell profil Heftet er lagret i Public 360, 10/00241 (pdf) Logo - Profil Norges Bondelag Vår visuelle profil er vår identitet. Den sier noe om hvem vi er. En god visuell profil forsterker

Detaljer

Forord. Nicolai Christensen Utgave 15.03.12 PROFILMANUAL - EIENDOMSSERVICE NOR AS

Forord. Nicolai Christensen Utgave 15.03.12 PROFILMANUAL - EIENDOMSSERVICE NOR AS 01. Profilmanual 1 2 Forord Gode designløsninger skaper oppmerksomhet, gjør budskap tydeligere og forsterker opplevelsen av et produkt, en tjenesteeller en virksomhet. Samtidig vil konsekvent bruk av designelementer

Detaljer

Profilmanual. Design: Haltenbanken

Profilmanual. Design: Haltenbanken Profilmanual Design: Haltenbanken Innhold 3 4 8 11 12 13 14 16 17 19 Introduksjon Logo Typografi Farger Ikoner Bilder Visittkort PPT presentasjon forside Sosiale medier Mobil nettside Profilmanual 2 Introduksjon

Detaljer

Grafisk designmanual. - oversikt over maler og materiell som er tilgjengelig for FLL-nettverket i Skandinavia

Grafisk designmanual. - oversikt over maler og materiell som er tilgjengelig for FLL-nettverket i Skandinavia Grafisk designmanual - oversikt over maler og materiell som er tilgjengelig for FLL-nettverket i Skandinavia 2 FIRST LEGO League - grafisk designmanual Innhold grafisk designmanual 1. FIRST LEGO League-logo

Detaljer

Profilhåndbok PROFILHÅNDBOK GLOMMEN SKOG BA

Profilhåndbok PROFILHÅNDBOK GLOMMEN SKOG BA Profilhåndbok PROFILHÅNDBOK GLOMMEN SKOG BA Innhold Innhold CD-rom Innhold profilhåndbok Logofiler til grafisk produksjon Vektoriserte eps-filer laget i Adobe Illustrator CS2. GS_Logo_PMS 575.eps GS_Logo_PMS

Detaljer

PROFILHÅNDBOK for Misjonskirken Norge, Misjonskirken UNG og misjonsmenighetene

PROFILHÅNDBOK for Misjonskirken Norge, Misjonskirken UNG og misjonsmenighetene PROFILHÅNDBOK for Misjonskirken Norge, Misjonskirken UNG og misjonsmenighetene Hvordan bruke logoer, farger og skrifttyper sentralt og lokalt RETNINGSLINJENE Kortversjon, utgitt 2016 Retningslinjer for

Detaljer

Profilprogram for Kristiansund kommune

Profilprogram for Kristiansund kommune Profilprogram for Kristiansund kommune Byvåpen i farger Kommunevåpenet skal brukes oppe i venstre hjørne sammen med visjonen «I medvind uansett vær» Byvåpen i sort/hvitt Kommunevåpenet skal brukes oppe

Detaljer

RÅDGIVENDE INGENIØRERS FORENING. Designmanual

RÅDGIVENDE INGENIØRERS FORENING. Designmanual Designmanual Designmanual innhold LOGO LOGO : PRIMÆR LOGO Det er kun denne varianten med tekstplasseringen som skal brukes på logo. Logoer med tilhørende liten tekst har noen begrensninger for å bevare

Detaljer

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish.

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish. Brukermanual - Joomla Bonefish brukermanual - Joomla Gratulerer med ny nettside fra Bonefish. Du er nå blitt eier og administrator for din egen nettside, noe som gir deg visse forpliktelser ovenfor din

Detaljer

GRAFISK PROFIL PR JAN 2017

GRAFISK PROFIL PR JAN 2017 GRAFISK PROFIL PR JAN 2017 LOGO Hovedlogo Logoen består av navnetrekket Høgskolesenteret i Kristiansund og symbolet som er et tangram. Det skal alltid etterstrebes å bruke hovedlogoen, som alltid skal

Detaljer

Postertjenesten. Alt om Postertjenesten på våre nettsider: www.uus.no/medbib Klikk på Postertjenesten under Tjenester.

Postertjenesten. Alt om Postertjenesten på våre nettsider: www.uus.no/medbib Klikk på Postertjenesten under Tjenester. Postertjenesten Alt om Postertjenesten på våre nettsider: www.uus.no/medbib Klikk på Postertjenesten under Tjenester. Bestill tid til trykking i god tid på forhånd. Ring oss på 22 11 94 95/96 eller kom

Detaljer

GRAFISK PROFILHÅNDBOK

GRAFISK PROFILHÅNDBOK GRAFISK PROFILHÅNDBOK Revidert april 2016 INNHOLD Introduksjon Brand Grafiske elementer Typografi Farger Maler Profilering Digitalt INTRODUKSJON Dette er en revidert versjon av Ifocus Optikk sin profil

Detaljer

LEVEL. Profilprogram

LEVEL. Profilprogram LEVEL Profilprogram GRAFISK PROFIL Flekkefjord APRIL 2014 OM DETTE DOKUMENTET. Dette dokumentet er en oversikt over den grafiske profilen for LEVEL og gir en enkel veiledning i bruk av logo, partnerlogoer,

Detaljer

NY PROFIL. Vi har blitt ny! PMS PROCESS BLUE Tromsø kommunes hovedfarge

NY PROFIL. Vi har blitt ny! PMS PROCESS BLUE Tromsø kommunes hovedfarge NY PROFIL Vi har blitt ny! PMS PROCESS BLUE Tromsø kommunes hovedfarge Her er Tromsø kommunes nye logo og profil Tromsø kommune sin profil skal gjøre oss gjenkjennelig og gi et helhetlig inntrykk. Det

Detaljer

Sig.Halvorsen konsernet

Sig.Halvorsen konsernet OKTOBER 2017 Grafiske retningslinjer Sig.Halvorsen konsernet Sig. Halvorsen profilmanual Innhold 1. Logobruk 5. Farger 1.1 Logoversjoner 1.2 Logoversjoner 6. Typografi 1.3 Fil formater 7. Brevark 2. Filtype

Detaljer

INNHOLD. Introduksjon 1. Merkevareplattform 2. Logo - Hovedlogo - Sekundærlogo

INNHOLD. Introduksjon 1. Merkevareplattform 2. Logo - Hovedlogo - Sekundærlogo VISUELL PROFIL INNHOLD Introduksjon 1. Merkevareplattform 2. Logo - Hovedlogo - Sekundærlogo - TV-aksjonen separatlogo 3. Farger 4. Font 5. Grafiske element: bøsse 6. Elektroniske maler - Word 7. Bruk

Detaljer

Grafisk designprogram for AHO

Grafisk designprogram for AHO Grafisk designprogram for AHO Håndbok Versjon 2 November 2005 1 Innhold Bakgrunn for profilen 2 Logo 4 Føringer for bruk av logo 5 Logo for Institutt for urbansime og landskap 6 Markering av AHOs fag 7

Detaljer

PURA DESIGNMANUAL SIST OPPDATERT AUGUST 2008 UTVIKLET AV SOMMERSETHDESIGN.NO

PURA DESIGNMANUAL SIST OPPDATERT AUGUST 2008 UTVIKLET AV SOMMERSETHDESIGN.NO PURA DESIGNMANUAL SIST OPPDATERT AUGUST UTVIKLET AV SOMMERSETHDESIGN.NO PURA KAN DU tenke deg en dag uten rent vann..? INNHOLDSFORTEGNELSE Om den grafiske profilen s04 Logo >PURA logo >Bruken Visuelle

Detaljer

INNHOLD. Grafisk design. Bruksområder. Profilmanual Nordlandsforskning. Innhold

INNHOLD. Grafisk design. Bruksområder. Profilmanual Nordlandsforskning. Innhold PROFILMANUAL 1 INNHOLD Innhold Grafisk design Primærlogo Logovarianter Logoelementer Logobruk Piktogrammer Typografi Farger Bildemanér Multikanal Facebook Twitter LinkedIn Powerpoint Brevmal Notatmal Rapportmal

Detaljer

Designmanual: Digital postkasse. Versjon Q2 2015

Designmanual: Digital postkasse. Versjon Q2 2015 Designmanual: Digital postkasse Versjon Q2 2015 1 Introduksjon Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT) har utarbeidet en visuell identitet for Digital postkasse. Den nye visuelle identiteten innebærer

Detaljer

Om profilmanualen. Målgruppe og ønsket etterlatt inntrykk. Logo

Om profilmanualen. Målgruppe og ønsket etterlatt inntrykk. Logo PROFILMANUAL Om profilmanualen Denne profilmanualen er laget i forbindelse med Vegetable Films og SSG Studio s lansering av en helt ny filmatisering av H.C. Andersens eventyr Prinsessen på erten. Dette

Detaljer

Til deg som skal skape kommunikasjon for LOS Energy

Til deg som skal skape kommunikasjon for LOS Energy Til deg som skal skape kommunikasjon for LOS Energy Kunsten å være tydelig Den visuelle identiteten til LOS Energy består av en logo, typografi, farger og et bildeuttrykk. Dette er viktige visuelle elementer

Detaljer

Vi selger iphonedeksler med motiv til deg som ønsker å beskytte din mobil med stil.

Vi selger iphonedeksler med motiv til deg som ønsker å beskytte din mobil med stil. Dette er icare UB Vi selger iphonedeksler med motiv til deg som ønsker å beskytte din mobil med stil. Vi i icare UB har stort fokus på det å bry seg om andre. Vi synes det å gi er mer givende enn å få.

Detaljer

PROFILMANUAL. Denne profilmanualen inneholder senterpartiets visuelle identitet, malverk og brukerveiledning.

PROFILMANUAL. Denne profilmanualen inneholder senterpartiets visuelle identitet, malverk og brukerveiledning. PROFILMANUAL Denne profilmanualen inneholder senterpartiets visuelle identitet, malverk og brukerveiledning. PRIMÆRLOGO Dette er Senterpartiets primære logovariant, og skal som hovedregel benyttes i alle

Detaljer

Innhold. Jubileumslogo 17 Hovedlogo & Jubileumslogo 18. Visittkort 14 Banner & Roll-ups 15 Skilt/ Fasade bruk 16

Innhold. Jubileumslogo 17 Hovedlogo & Jubileumslogo 18. Visittkort 14 Banner & Roll-ups 15 Skilt/ Fasade bruk 16 designmanual 2011 Denne designmanualen presenterer deres nye grafiske profil. Designmanualen er en verktøykasse med redskaper dere trenger for å være tydelige og fremstå som en enhetlig og profesjonell

Detaljer

Bilder og bildebruk. for nettsider og nettbutikker! Uni Micro Web - 6. mai 2014 BILDER OG BILDEBRUK - UNI MICRO WEB

Bilder og bildebruk. for nettsider og nettbutikker! Uni Micro Web - 6. mai 2014 BILDER OG BILDEBRUK - UNI MICRO WEB Bilder og bildebruk for nettsider og nettbutikker Uni Micro Web - 6. mai 2014 1 Innledning En nettside blir aldri bedre enn bildematerialet som fremvises En nettside består av mange bilder. Både reklamebannere,

Detaljer

Profilering av AnnoDans. -et prosjekt utarbeidet av Annikken Skjæran Rapport

Profilering av AnnoDans. -et prosjekt utarbeidet av Annikken Skjæran Rapport Profilering av AnnoDans -et prosjekt utarbeidet av Annikken Skjæran 2010 Rapport Innhold Forord 3 Oppsummering/Konklusjon 3 Analyse/Research 4 Design 4 Informasjonsdesign 6 Produksjon/Teknisk løsning 7

Detaljer

FN-SAMBANDET I NY DRAKT

FN-SAMBANDET I NY DRAKT FN-SAMBANDET I NY DRAKT OM DESIGNMANUALEN Formålet med denne designmanualen er at all kommunikasjon skal styres i samme retning. Designmanualen skal være et verktøy for å gi retningslinjer slik at FN-SAMBANDET

Detaljer

SUSOFT RETAIL FOR MOTEBUTIKKER

SUSOFT RETAIL FOR MOTEBUTIKKER SUSOFT RETAIL FOR MOTEBUTIKKER Susoft Retail er en glimrende løsning for salg av klær og sko. I tillegg passer løsningen både enkeltstående butikker og kjeder. Susoft Retail er en nettsky løsning som gir

Detaljer

Profilprogram for Harstad kommune. Med elektroniske profilmaler

Profilprogram for Harstad kommune. Med elektroniske profilmaler Profilprogram for Harstad kommune Med elektroniske profilmaler Bruk alltid kommunevåpenet sammen med teksten Harstad kommune og slagordet Attraktiv hele livet. Disse elementene er tilpasset hverandre til

Detaljer

DESIGNMANUAL 2015. Arbeiderpartiet.no

DESIGNMANUAL 2015. Arbeiderpartiet.no DESIGNMANUAL 2015 Designmanual for arbeiderpartiet I dette dokumentet finner du råd, tips og prinsipper for hvordan Arbeiderpartiet skal framstå visuelt; På nett, i trykksaker og i andre sammenhenger hvor

Detaljer

popkult designmanual

popkult designmanual popkult designmanual Designmanual En designmanual er til for å sikre en gjennomført og helhetlig visuell profil. Gjennom gjenkjennelige elementer skapes det en sterk identitet slik at både ansatte og brukere

Detaljer

RANHEIM GRAFISK PROFIL 2016

RANHEIM GRAFISK PROFIL 2016 RANHEIM GRAFISK PROFIL 2016 INNHOLD Logo - Hovedlogo 3 Logo - Stående 4 Logo - Alternativ 5 Logo - Logo og bakgrunn 6 Logo - Frisoner 7 Profilfarger 8 Teksteksempel - Annonse 10 Grafisk element 11 Visittkort

Detaljer

MIN IDRETT ny design web, oktober 2011

MIN IDRETT ny design web, oktober 2011 MIN IDRETT ny design web, oktober 2011 DE VISUELLE RETNINGSLINJENE Det er ikke utarbeidet visuelle retningelinjer for digitale medier i NIFs designmanual (utover for Powerpoint). Vi har implementert de

Detaljer

Visuell profil. Innhold. Logo. Logo s. 3. farger s. 7. Typografi s. 8. Profilering s.11. s. 14 Merkantilt. s. 16 Web. s.18 Bilder

Visuell profil. Innhold. Logo. Logo s. 3. farger s. 7. Typografi s. 8. Profilering s.11. s. 14 Merkantilt. s. 16 Web. s.18 Bilder Innhold Logo s. 3 farger s. 7 Visuell profil Vi ønsker å vise oss som en tydelig, fremtidsrettet og miljøvennlig aktør utad. Vårt visuelle uttrykk skal bli lagt merke til, frembringe assosiasjoner til

Detaljer