Proneo AS. Regionalt innovasjons- og utviklingsselskap. Verdal Industripark utfordringer og muligheter

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Proneo AS. Regionalt innovasjons- og utviklingsselskap. Verdal Industripark utfordringer og muligheter"

Transkript

1 Proneo AS Regionalt innovasjons- og utviklingsselskap Verdal Industripark utfordringer og muligheter Orientering til Formannskapet i Verdal kommunme Svein I. Larsen

2 Agenda Proneo generelle næringsutviklingsaktiviteter Inkubatorvirksomheten utviklingsplaner Samarbeid med TTO etablering av Preseed fond Nasjonale næringsutviklingsprogram langsiktig satsing Verdal Industripark fra krise til opptur Verdal Industripark kay facts Oversikt utviklingstrend Nåsituasjonen og utfordringsbildet Verdal 2012 spleiselag med rammeavtalen Pågående utviklingsprosesser og utviklingsmuligheter

3 1. Generelle næringsutviklingsaktiviteter i regi av Proneo Inkubatorvirksomheten 2010: Resultatutvikling: Mål 2010 Result pr 20/ Idémottak Nye bedrifter i inkubatoren 35 8 Bedriftsetableringer 20 7 Potensielle vekstbedrifter Proneo tildelt nytt industriinkubatorprogram av Siva for perioden Siva arbeider med ny kraftfull inkubatorsatsing fra Proneo deltar aktivt i prosessen.

4 2. Generelle næringsutviklingsaktiviteter i regi av Proneo forts Samarbeid FOU næringsliv: Samarbeid med TTO (NTNU)/Sinvent Proneo: Samarbeid om utveksling av forretningscase Samarbeid om etablering av nytt kapitalfond for nystartede bedrifter Preseed Trøndelag Samarbeid om søknad på nytt forskningsrådsprogram FORNY 2020 (10 år) Industriseminar med Sintef Raufoss Manufacturing Tema: hva kreves for å opprettholde industriproduksjon i Norge i fremtiden Presentert gode eksempler fra Raufoss-miljøet 11 nordtrønderske bedrifter deltok Oppfølging planlegges

5 3. Generelle næringsutviklingsaktiviteter i regi av Proneo forts Utviklingsprogram: Etablereropplæringen i NT 4 år Min 8 kurs pr år á 5 samlinger pr år (totalt 160 samlinger) Kvinnovasjonsprogram i NT 3 år Kvinnerettet næringsutviklingsprogram samarbeid med Tindved Kulturhage, KPNT og Namdalshagen Trondheimsfjordens Las Marismas 5 år Reiselivsutvikling basert på fugleturisme Tilleggsprosjekt: Etablering av Ramsarsenter på Ørin Arenaprogrammet Windcluster Mid-Norway 3 år Oppbygging av industriell leverandørklynge i Midt-Norge inn mot offshore vind

6 VISJON: MÅLBILDE 2012: Windcluster Mid-Norway Norges svar på Bremerhaven Vindklyngen har en solid markedsposisjon internasjonalt og sysselsetter 1000 personer innen fornybar energi og miljøteknologi

7 Verdal Industripark: Det hele startet med SIVA i

8 1999/2000 Hvorfor Innherred Vekst Nyskapings- og utviklingskommunen Verdal Vi husker vel alle Krisen i Aker Verdal 1100 ansatte, 350 sagt opp, 250 permitterte Ensidig næringsstruktur - Aker Verdal som hjørnesteinsbedrift Anstrengt kommuneøkonomi Arbeid med strategisk næringsplan igangsatt, men lokalt næringsliv ville ikke sykemeldes Krise nødvendig for innovative løsninger?

9 2009 Verdal Industripark: ca 140 bedrifter ca 2200 ansatte, hvorav 650 i Aker-selskaper samlet omsetning på ca. NOK 4,1 mrd. ca flere selskaper enn i 1999 Investeringer i VIP - pågående prosjekter Årlige investeringer i VIP: ca NOK 200 mill

10 150 companies, 2500 employees, NOK 5 billion A specialised jacket yard (Aker Solutions), established in 1970 NOK 3 billion invested in infrastructure Tailored loading quays and docking facilities Northern Europe s largest plant for surface treatment Aker Verdal fleet of cranes Number Cap. max. (mt) Load moment (ton meter) Crawler crane, Lampson Transi Lift Crawler crane, Liebherr LR Crawler crane, Sky-Horse Tower crane, Liebherr Tower crane, liebherr 500HC (S) 2 20 (40) 650 (S) = Double trolley Aker Verdal fleet of Multi Wheel Trailers Number Cap. max. (mt) Goldhofer PST/SL 6-axles Goldhofer THP/SL 6-axles Goldhofer THP/SL 4-axles Total 68 axles Area: Approx m 2 Outdoor assembly area: m 2 presently available prior to expansion. Deep compressed for loads of 90 ton/m 2 Quay front: Approx 800 m Water depth: m. Plans to increase depth to m. No limitations on height, width or water depth to open sea Dock: 100 x 132 m: 6 m depth x 100 m width x 132 m length Cranes: Mobile, crawler cranes and tower cranes with individuel lifting capacities up to t (Aker yard) Transport equipment: Capacity up to t (Aker yard) Traffic/working hours at terminal: 24 hours/365 days Workshops (prefab/assembly): m 2 indoor steel prefabrication and assembly workshops Shop facilities - piping and bending: Approx m 2 covering all material qualities. Workshop surface protection: m 2 Covered stores app m 2 Office buildings app m 2 Hospital: Levanger sykehus, 10 km south of Verdal Airport: Trondheim Lufthavn Værnes, 61 km south of Verdal in addition; Sarens Transrig Located in Verdal, Sarens Transrig is a company specialising in customized lift and transport operations; the keywords are high or/and heavy. Historically Sarens Transrig have done the special operations where crane is not an option. In Norway, Sarens Transrig on a regular basis have the following equipment available: Self Propelled Modular Trailers; 48 axellines of type Kamag Weighing cells Hydraulic jacks for lifting/skidding/weighing purpose Hydraulic jacks of strand jack type for lifting/skidding Various support systems for temporary load supporting Cranes of various sizes from 20t to 800 tons capacity In addition, through their parent company Sarens nv, there is an almost unlimited range of lifting equipment and SPMT s available.

11 Nå-situasjon Verdal kommune Nord-Trøndelags ledende industrikommune, over 70% ansatt i privat sektor Hovedsakelig eksportrelatert industriproduksjon, bygg og anlegg Sterkt eksponert for konjunktursvingninger generelt, finanskrisen spesielt Aker Verdal Fortsatt lav aktivitet, men motgang og tomme ordrebøker er snudd til optimisme Muligheter: 2 jacketkontrakter allerede sikret og flere ny oppdrag er i pipeline Utfordring lang sikt: Olje-Norge peaket for 10 år siden. Transformasjon vil måtte skje Aker Verdal utpekt til Aker Solutions spydspiss innen satsing på offshore vind GE Energy (tidl. ScanWind) GE Energy kunngjorde sin Norgessatsing på offshore vind 25. mars 2010: Selskapets engineerings- og FOU-virksomhet legges til Oslo og test- og utviklingssenter for offshore vindturbiner legges til Verdal Oppføring av ny produksjonshall under planlegging Avdelingen forventes utvidet fra dagens 20 personer til personer Finansiering av teknologiutviklingsprosjekter pågår for fullt Proneo er engasjert i pågående søknadsprosesser Nå starter jobben med langsiktig forankring av GE i Verdal gjennom tilrettelegging for serieproduksjon av vindturbiner i Verdal! Store utfordringer men også store muligheter for leverandørindustrien!

12 Utvikling av omsetning og antall ansatte i Verdal Industripark Omsetning VIP Firma Omsetning Tilsatte Omsetning Tilsatte Omsetning Tilsatte Omsetning Tilsatte Omsetning Tilsatte Sum Bygg og anleggsvirksomhet kr kr kr kr kr Sum Eiendomsdrift kr kr kr kr kr Sum Energi kr 0 kr 0 kr 0 0 kr kr Sum Handel og service kr kr kr kr kr Sum IKT kr kr kr kr kr Sum Industri og bergverksdrift kr kr kr kr kr Sum Transport og logistikk kr kr kr kr kr Sum Forretningsmessig tjenesteyting kr kr kr kr kr TOTALT kr kr kr kr kr Utvikling omsetning Utvikling antall ansatte kr kr kr kr kr kr kr

13 Utvilklingstrenden i Verdal industripark krever handling Verdal 2012 et målrettet nyskapings- og utviklingsprosjekt 3-årig prosjekt i regi av Verdal kommune, Oppstart i mai/juni, prosjektadministrasjon under etablering Prosjektramme 6,0 mill i 2010 Tilskudd 2,0 mill fra Fylkeskommunen Delfinansiering fra Verdal kommune 0,5 mill Proneo involveres gjennom inngått rammeavtale med inntil 1,0 mill Egeninnsats + øvrig finansiering 2,5 mill Viktige prosjekter i oppstartfasen: Utviklingsplaner for Verdal Industripark i et langsiktig perspektiv, VIP 2030 Koordinere arbeidet med utvikling av Ørin Nord håndtering av løpende henvendelser om etablering i Industriparken Oppdatert sårbarhets- og mulighetsanalyse Klyngeutvikling i forhold til offshore vind/cleantech Forsterking av klyngeinitiativ som Bilbyen, bygg og anlegg m.v.

14 Verdal hovedmål ARBEIDSSIKRING: Prosjektets hovedmål er å stimulere til nyuvikling av industrien på Innherred og slik sett opprettholde industrisysselsettingen i regionen på minimum dagens nivå. TRANSMISJON: Stimulere til å sikre eksisterende og gjennom transmisjon å skape nye, fremtidsrettede arbeidsplasser innenfor eksempelvis miljøteknologiutvikling og fornybar energi. Sentralt i prosjektet vil være å videreutvikle Verdal industripark som regional og nasjonalt tyngdepunkt for verdiskapende industri og næringsliv VERDAL 2012 skal styrke regionens beredskap i forhold til de trusler og muligheter som ligger i den utfordrende nåsituasjonen.

15 Verdal Industripark - utviklingssenario Project outline of windpower infrastructure Phase 1. 15

16

17 Ørin Nord godkjent reguleringsplan 250 da

18 Ørin Nord foreløpig kostnadsestimat Flytting av molo 7,0 mill Oppfylling av området 46,4 mill Veibygging m/gang/sykkel 9,6 mill VA-anlegg 7,0 mill Total utbyggingskost: 70,0 mill Dagens tomtepriser for lave. Sammenlignet med alternative industriareal kan prisen mer enn fordobles. Slik prisøkning kan gi en lønnsom utbygging både økonomisk og samfunnsmessig. Viktig at kommunen sluttfører forhandlingene med SVE for å få opp en slagkraftig eiendomskoordinator på Ørin

19 Utviklingsprosesser i Verdal Industripark Ørin Sør: Tine Midt-Norge nytt fabrikkanlegg 500 mill Midt-Norsk Betong nyåpnet betongfabrikk 60 mill Flere etableringer innen bygg og anlegg Bilklyngen, investeringer siste år ca 100 mill Enes Olsen egen lager/butikk maling + andre aktører inn - nå under oppføring, 25 mill Nordfrakalk, utsolgt kapasitet vurderer produksjonsøkning. Kan utløse ny logistikkløsning med transportband inn + jernbanefrakt ut Spenncon flytter produksjonsaktiviten sin i Trondheim til Verdal ca 15 nye arbeidsplasser + styrket markedsposisjon

20 Verdal Industripark / Ørin Nord Mulige etableringsprosjekter Aktører - prosjekter GE produksjonsanlegg, fase 1 Trippel 09/ Fiskå Mølle ny kraftforfabrikk Landbruksorientert etablering, ex. slakteri Relokalisering av eksisterendeanlegg Verdalskalk/Nordfrakalk produksjonsutvid. Grus og asfaltproduksjon Sarens Transrigg nytt HK/verkstadanlegg Norsk Stål nytt sentralanlegg Delprodukt ståltårnprod. + maskinering Komponentproduksjon vind (?) Sum: Arealbehov da da 30 da 20 da Frigjort areal (?) 5 da da 30 da 10 da (?) da da

21 Mulighetene er mange, men det handler om å gripe sjansene og komme i gang Takk for oppmerksomheten!

Tid for konsolidering Effektvurdering av innovasjonsselskapene i Trøndelag

Tid for konsolidering Effektvurdering av innovasjonsselskapene i Trøndelag Tid for konsolidering Effektvurdering av innovasjonsselskapene i Trøndelag Oxford Research: NORGE Oxford Research AS Kjøita 42 4630 Kristiansand Norge Telefon: (+47) 40 00 57 93 post@oxford.no DANMARK

Detaljer

SIV A beretter 2013 SIVA

SIV A beretter 2013 SIVA SIVA beretter 2013 SIVA beretter 2013 Utgiver: SIVA SF Ansvarlig utgiver: Harald Kjelstad Redaksjon: Silje Aspholm Hole Ragnhild Hjelmeland Tone Sofie Aglen Bidragsytere: Tone Egeland Mariann Krogstad

Detaljer

Industrielle muligheter og regionalt tankesett

Industrielle muligheter og regionalt tankesett Industrielle muligheter og regionalt tankesett Mini-konferanse Troms 21. august 2013 Ole Andreas Schärer / Ulf Hustad SIVAs formål St.mld 22 Verktøy for vekst SIVA som tilretteleggende eier: Forsterket

Detaljer

FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015

FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015 FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015 1. Innledning 1.1 Om strategien FoU-strategien er utarbeidet med utgangspunkt i Felles Fylkesplans mål om å styrke FoUbasert kunnskapsutvikling, verdiskaping og innovasjon

Detaljer

Nasjonalt senter for komposittkompetanse

Nasjonalt senter for komposittkompetanse nasjonalt senter for komposittkompetanse Nasjonalt senter for komposittkompetanse - en nyskapning i det norske komposittmiljøet Onno Verberne Styreleder Nasjonalt senter for komposittkompetanse Nordiske

Detaljer

Nyskapingsguiden for Trøndelag

Nyskapingsguiden for Trøndelag Nyskapingsguiden for Trøndelag Gode muligheter i Trøndelag Har du en god forretningsidé som du ønsker å utvikle, eller kanskje du ønsker å starte egen bedrift? Da kan Trøndelag være stedet. Trøndelag er

Detaljer

Regional planstrategi for Nord-Trøndelag 2012-2016. Statusoppdatering

Regional planstrategi for Nord-Trøndelag 2012-2016. Statusoppdatering Regional planstrategi for Nord-Trøndelag 2012-2016 Statusoppdatering 0 Innhold 1 Innledning/Bakgrunn... 2 2 Miljøverndepartementets godkjenningsbrev... 2 3 Statusoppdatering innenfor noen utvalgte temaområder...

Detaljer

REFLEKSJONER OM KAPITALMANGELEN I TIDLIGFASE

REFLEKSJONER OM KAPITALMANGELEN I TIDLIGFASE 1 REFLEKSJONER OM KAPITALMANGELEN I TIDLIGFASE Manifestasjon 2014 17.09.2014 13.08.2014 Knut T. Traaseth Generalsekretær Norsk Venturekapitalforening (NVCA) NORSK VENTUREKAPITALFORENING (NVCA) FORENINGEN

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008. Hovedrapport til departementene. Vi gir lokale ideer globale muligheter OSLO, 27.04.2009

ÅRSRAPPORT 2008. Hovedrapport til departementene. Vi gir lokale ideer globale muligheter OSLO, 27.04.2009 OSLO, 27.04.2009 ÅRSRAPPORT 2008 Hovedrapport til departementene Vi gir lokale ideer globale muligheter Omslagsfoto: Siv-Elin Nærø/Innovasjon Norge 2 Forord For Innovasjon Norge representerte året 2008

Detaljer

Årsrapport. Hovedrapport til oppdragsgivere. Vi utløser bærekraftige innovasjoner som gir økt konkurransekraft og attraktive arbeidsplasser

Årsrapport. Hovedrapport til oppdragsgivere. Vi utløser bærekraftige innovasjoner som gir økt konkurransekraft og attraktive arbeidsplasser 2010 Årsrapport Hovedrapport til oppdragsgivere Vi utløser bærekraftige innovasjoner som gir økt konkurransekraft og attraktive arbeidsplasser Vi gir lokale ideer globale muligheter Omslagsfoto: Gettyimages

Detaljer

1. Innledning. 1.1 Utviklingsanalysen. I strategiplan 2013-2018 er dette oppsummert i følgende punkter:

1. Innledning. 1.1 Utviklingsanalysen. I strategiplan 2013-2018 er dette oppsummert i følgende punkter: Omstillingsprogram for Meløy Handlingsplan 2014 1. Innledning 1.1 Utviklingsanalysen I strategiplan 2013-2018 er dette oppsummert i følgende punkter: A. Konkurransefortrinn: Gode havneforhold, store oppbygde

Detaljer

KARTLEGGING AV ENTREPRENØRSKAPSTILTAK. Einar Lier Madsen. Ingebjørg Kluken Vestrum

KARTLEGGING AV ENTREPRENØRSKAPSTILTAK. Einar Lier Madsen. Ingebjørg Kluken Vestrum N-849 BODØ Tlf. + 47 75 5 76 / Fax + 47 75 5 72 34 Publikasjoner kan også bestilles via nf@nforsk.no Arbeidsnotat nr. xxxx/8 ISSN-nr.:84-873 Antall sider: xx Prosjekt nr: 96 Prosjekt tittel: Kartlegging

Detaljer

Loppa kommune - Strategiplan 2011-2012 Vedtatt i programstyret 15. februar 2011

Loppa kommune - Strategiplan 2011-2012 Vedtatt i programstyret 15. februar 2011 Side1 2011 Loppa kommune - Strategiplan 2011-2012 Vedtatt i programstyret 15. februar 2011 Omstillingsadministrasjonen Loppa kommune 15.02.2011 1 Strategiplan 2011-2012 Forlengelse av omstillingsprogrammet

Detaljer

Energi i bygg. Oljevern 2010. Ansvar for sjøveien. Overvåker miljøet fra rommet. Fokus 02/09 1

Energi i bygg. Oljevern 2010. Ansvar for sjøveien. Overvåker miljøet fra rommet. Fokus 02/09 1 Energi i bygg Oljevern 2010 Ansvar for sjøveien Overvåker miljøet fra rommet Fokus 02/09 1 Noen ganger er det lov å være kompromissløs Nye E-Klasse stasjonsvogn. Klasseledende på plass og sikkerhet. Nyskapende

Detaljer

Sluttrapport. for. forretningsmodeller, avregnings- og betalingsløsninger

Sluttrapport. for. forretningsmodeller, avregnings- og betalingsløsninger Sluttrapport for forretningsmodeller, avregnings- og betalingsløsninger Fase 2 10.04.2013 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 Innledning... 5 Mål i Fase 2... 7 Beskrivelser av aktiviteter og metode...

Detaljer

Innsatsgruppe Energisystemer Delrapport 1: Transmisjon - 14. desember 2010

Innsatsgruppe Energisystemer Delrapport 1: Transmisjon - 14. desember 2010 Innsatsgruppe Energisystemer Delrapport 1: Transmisjon - 14. desember 2010 Sammendrag og konklusjon Foreliggende delrapport beskriver industriens ambisjoner og mål knyttet til fremtidens overføringsnett

Detaljer

STAVANGER, EN FREMRAGENDE ARRANGEMENTSBY

STAVANGER, EN FREMRAGENDE ARRANGEMENTSBY STAVANGER, EN FREMRAGENDE ARRANGEMENTSBY Visjon og strategi for Stavanger som arrangementsby STAVANGER KOMMUNE 1 Innhold 1.0 Innledning 3 2.0 Overordnede mål og retningslinjer 3 2.1 Visjon 3 2.2 Hovedmål

Detaljer

Innovasjonsselskap: Infrastruktur eller næringsvirksomhet? NF-rapport nr. 15/2011

Innovasjonsselskap: Infrastruktur eller næringsvirksomhet? NF-rapport nr. 15/2011 NF-rapport nr. 15/2011 Innovasjonsselskap: 20 Infrastruktur eller næringsvirksomhet? 15 Tommy Høyvarde Clausen Gry Agnete Alsos Are Jensen Elisabet Ljunggren Evgueni Vinogradov Ulla Hytti 10 5 Innovasjonsselskap:

Detaljer

En motor i kompetanseutvikling Nammo Raufoss. Vi må spille hverandre gode Mr. Raufoss. Sammer er vi sterke Thune Produkter

En motor i kompetanseutvikling Nammo Raufoss. Vi må spille hverandre gode Mr. Raufoss. Sammer er vi sterke Thune Produkter En motor i kompetanseutvikling Nammo Raufoss Vi må spille hverandre gode Mr. Raufoss Sammer er vi sterke Thune Produkter Medlemmer i TotAl-gruppen www.total-gruppen.no Alutech AS www.alutech.no Arqdesign

Detaljer

Omstillingsplan. For regionalt omstillingsprogram i Sauda 2014 2020. Revidert for 2015

Omstillingsplan. For regionalt omstillingsprogram i Sauda 2014 2020. Revidert for 2015 Omstillingsplan For regionalt omstillingsprogram i Sauda 2014 2020 Revidert for 2015 Innhold Innledning... 3 1. Bakgrunn for omstillingsstatusen... 4 1.2 Oppsummering av ståsteds- og mulighetsstudie...

Detaljer

Tilstandsrapport. Regjeringens innovasjonspolitikk

Tilstandsrapport. Regjeringens innovasjonspolitikk Tilstandsrapport Regjeringens innovasjonspolitikk Tilstandsrapport Regjeringens innovasjonspolitikk FORORD Regjeringen tar i denne rapporten initiativ til et innovasjonsløft. Gjennom innovasjonsløftet

Detaljer

OMSTILLING I NÆRINGSLIV OG REGIONER. - eksemplene Østfold Industrioffensiv og Vekst i Grenland

OMSTILLING I NÆRINGSLIV OG REGIONER. - eksemplene Østfold Industrioffensiv og Vekst i Grenland OMSTILLING I NÆRINGSLIV OG REGIONER - eksemplene Østfold Industrioffensiv og Vekst i Grenland av Asbjørn Karlsen og Bjarne Lindeløv NF-rapport nr. 19 2000 ISBN-nr.: 82-7321-412-5 ISSN-nr.: 0805-4460 I

Detaljer

6.2 Delmål 2: IN skal bidra til økt internasjonalisering i næringslivet i hele landet

6.2 Delmål 2: IN skal bidra til økt internasjonalisering i næringslivet i hele landet 6.2 Delmål 2: IN skal bidra til økt internasjonalisering i næringslivet i hele landet Innovasjon Norges internasjonaliseringsarbeid er konsentrert om tre områder: formidling av informasjon og kunnskap

Detaljer

OECD PROSJEKTET OM HØYERE UTDANNINGS- INSTITUSJONERS BIDRAG TIL REGIONAL UTVIKLING

OECD PROSJEKTET OM HØYERE UTDANNINGS- INSTITUSJONERS BIDRAG TIL REGIONAL UTVIKLING OECD PROSJEKTET OM HØYERE UTDANNINGS- INSTITUSJONERS BIDRAG TIL REGIONAL UTVIKLING EGENEVALUERING OG EKSTERN EVALUERING NORSK KORTVERSJON SEPTEMBER 2006 OECD prosjektet om høyere utdanningsinstitusjoners

Detaljer

Strategisk næringsplan for Ofoten. Mål og strategier

Strategisk næringsplan for Ofoten. Mål og strategier Strategisk næringsplan for Ofoten Mål og strategier Planperioden 2006 2009 FORORD Ved utarbeidelse av strategisk næringsplan (SNP) for Ofoten har det vært viktig å fokusere på innsatsområder som kan gi

Detaljer

Etablering av vindkraft i Norge

Etablering av vindkraft i Norge Etablering av vindkraft i Norge 1 Innhold Administrerende direktør har ordet 03 Utvikling krever investeringer 04 Uten Enova - ingen vindkraft i Europas beste «vindland» 06 Utvikling av vindkraftteknologi

Detaljer

Søknad på «Støtteordning»

Søknad på «Støtteordning» Søknad på «Støtteordning» Søknadsnr. 2012-0085 Søknadsår 2012 Arkivsak Prosjektnavn SØKNAD OM ØKONOMISK BISTAND TIL OMSTILLINGSARBEID Kort beskrivelse Sødra Cell AB har i brev av 27.8.2012 til Nord Trøndelag

Detaljer

Nordkyn Utvikling KF Gamvik kommune

Nordkyn Utvikling KF Gamvik kommune HANDLINGSPLAN MED STRATEGISKE DEL 2010 Nordkyn Utvikling KF Gamvik kommune Side 1 av 20 1 Næringslivet i Gamvik kommune... 3 1.1 Næringsstruktur... 3 1.2 Robust næringsstruktur... 3 1.2.1 Næringslivets

Detaljer

Konjunkturrapport NORSK INDUSTRI 2015

Konjunkturrapport NORSK INDUSTRI 2015 Konjunkturrapport NORSK INDUSTRI 2015 2015 Arbeidet med rapporten ble avsluttet 30. januar 2015. Forsidefoto: istockphoto.com Utforming: Malstrøm AS Trykk: BK Grafisk, Sandefjord Konjunkturrapport 2015

Detaljer

Ny inkubatorløsning for Vestfold?

Ny inkubatorløsning for Vestfold? Ny inkubatorløsning for Vestfold? En forstudie (avlevert mars 2014) NÆRINGSSENTERET I VESTFOLD AS Innhold BAKGRUNN og METODE... 4 1 ARBEIDSPLASSER OG SYSSELSETTING... 5 1.1 Negativ sysselsettingsprosent

Detaljer