FORFATTER(E) OPPDRAGSGIVER(E) Statoil ASA GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG. Åpen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FORFATTER(E) OPPDRAGSGIVER(E) Statoil ASA GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG. Åpen 82-14-02732-2 384649 42"

Transkript

1 SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Teknologiledelse Sikkerhet og pålitelighet Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: S P Andersens veg 5 Telefon: Telefaks: Foretaksregisteret: NO MVA Konkurrentanalyse haleprodusenter FORFATTER(E) Camilla K Tveiten, Geir Langli (SINTEF Petroleumsforskning AS), Helge Sandtorv, Magnus Bjelkerud OPPDRAGSGIVER(E) Statoil ASA RAPPORTNR. GRADERING OPPDRAGSGIVERS REF. STF38 A Åpen Asbjørn Løve GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG Åpen ELEKTRONISK ARKIVKODE PROSJEKTLEDER (NAVN, SIGN.) VERIFISERT AV (NAVN, SIGN.) T:\ Haleproduksjon\Endelig Rapport Haleproduksjon 2.doc Camilla K Tveiten Helge Sandtorv ARKIVKODE DATO GODKJENT AV (NAVN, STILLING, SIGN.) SAMMENDRAG Lars Bodsberg (Forskningssjef) Rapporten inneholder en oversikt over aktører i markedet som driver haleproduksjon innen olje og gass. Det er få selskaper som selv definerer seg som haleprodusent, men felles for de selskapene som omtales her er at de ser muligheter i å tjene penger på å drive felt som til nå er blitt sett på som mindre lønnsomme for de store aktørene. Likeså vil flere av de selskapene som nevnes her være på markedet for leting og utvikling av marginale felt. For de fleste gjelder det at de ikke nødvendigvis skiller vesentlig mellom dette og haleproduksjon i sin strategi. Rapporten er på ingen måte å se på som fullstendig. Det kan eksistere aktører som det ikke har lyktes SINTEF å få kjennskap til og det eksisterer helt klart informasjon om selskapene som ikke er beskrevet her. For eksempel er det en karakteristikk at informasjon om HMS resultater og organisasjon ikke er åpent tilgjengelig for utenlandske selskaper. STIKKORD NORSK ENGELSK GRUPPE 1 Bedriftsutvikling Enterprise Development GRUPPE 2 Marked, Olje Marked, Oil EGENVALGTE Konkurranseanalyse Competitor Analysis Markedsanalyse Market Analysis

2 2

3 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning Omfang av haleprodusenter i ulike oljeprovinser Selskaper på norsk sokkel som har haleproduksjon som kjernekompetanse og marked Paladin Resources Ltd PERTRA Talisman Energy Inc Lundin Petroleum AB og DNO MAERSK Olie og Gas Øvrige selskaper Aker Kvaerner olje og gass (Aker Maritime) DONG E&P Det Norske Oljeselskap AS Anadarko Petroleum Corporation Enterprise Oil/Shell Enterprise Kerr Mc Gee Marathon Norske AEDC OER Oil Revus energy RWE DEA Sumitomo CNR International (UK) Ltd Gaz de France Ruhrgas Norge AS Trender Norske rammebetingelser vs andre rammebetingelser Utviklingen av olje/gass utvinning på norsk sokkel Trender innen teknologi Strukturendringer Kostnadsbildet

4 4

5 1 Innledning SINTEF refererer til forespørsel fra Statoil ASA v/asbjørn Løve, der SINTEF ble bedt om å foreta en analyse av aktører innen haleproduksjon vedrørende Økonomi, Drift, Organisasjon, HMS, og Marked. Den tiden SINTEF har hatt til å samle informasjon har vært knapp og SINTEF har dermed basert seg på informasjon som er åpent tilgjengelig. Muligheten til å få tak på folk per telefon har likeledes vært begrenset. Begrepet haleproduksjon er ikke klart definert. Aktørene som markedet regner som haleprodusenter definerer ikke seg selv som haleprodusent. Forskjeller ligger i hvilke fokus som settes og hvordan man organiserer seg for å nå de målene som settes. Tabellen under viser en oversikt over de aktører som er vurdert med noen nøkkeltall: Aktør Omsetning 2003 i millioner USD Antall ansatte Paladin , 0 12 ledelse, 39 øvrig Pertra 121,6 15 Talisman 1 996, (totalt) 45 (i Norge) Lundin 150,5 13 (i Norge) Maersk Olie og Gas 3 150,6 Aker 3 036, totalt i Norge DONG DNO AS Anadarko Enterprise (Shell) Kerr McGee 4 185,0 Marathon 3400 totalt Norske AEDC 1,9 (betalt i skatt til Norge i 2003) OER oil 4,3 13 (inntekt etter skatt) Revus Energy 6 RWE DEA 363,2 65 Sumitomo 590,0 CRM Gaz de France , i E&P Ruhrgas , Tabell 1: Oversikt over selskaper (registrert i Norge) og noen nøkkeltall. 5

6 6

7 2 Omfang av haleprodusenter i ulike oljeprovinser Inntoget av de nye selskapene som har haleproduksjon og utvikling av marginale felt som forretningsområde er ikke noe nytt fenomen selv om det er forholdsvis nytt som tema i Norge. Nedenstående figur gir en oppsummering av omfanget for de såkalte independents i 3 ulike oljeprovinser. Dette viser produksjonsvolumet i mill. bbl o.e. per år for år Til sammen er det dog langt flere aktører som har fått lisens og/eller operatørstatus enn det som figuren viser (ca. 70 i UK og ca. 30 i Norge). Figur 1 Oversikt over såkalte independents i GoM, UK og Norge. Listen er ikke nødvendigvis riktig per dato. 7

8 8

9 3 Selskaper på norsk sokkel som har haleproduksjon som kjernekompetanse og marked Kapittelet inneholder informasjon om de selskaper vi vurderer til å være haleprodusenter og som operer eller vil komme til å operere på norsk kontinentalsokkel. Selskapene vil ikke nødvendigvis se på seg selv som haleprodusent selv om andre kan vurdere dem slik. Kjernekompetansen til de aktørene som blir omtalt her er ikke annet enn at de mener at ved å investere i de mindre lønnsomme feltene er det mulig å tjene penger. Kompetansen de sitter på er ikke annerledes enn hos de store. Til slutt i kapittelet finnes et delkapittel om andre selskaper. Disse selskapene vurderer vi til å være interessante i haleprodusjonssammenheng, enten som rettighets-havere eller som aktive innen olje og gass/haleproduksjon, men som ikke har det som uttalt strategi å operere på norsk sokkel. 3.1 Paladin Resources Ltd. Paladin Resources (Norway) Ltd. / Paladin Resources Norge AS er et selskap som er heleid av Paladin Resources plc. I det etterfølgende er Paladin benyttet og det skilles ikke mellom de ulike selskapene Strategi og forretningsidé - å øke verdien av aksjen gjennom bade oppkjøp og utforskning med det mål for øye å øke utvinnbare reserver og produksjon på en kommersiell attraktiv basis. Mål (sitat): To build a geographically diverse reserves base and meaningful exploration portfolio which has the potential to deliver significant value. To reinvest strong near term cash flow profitably through: a) "steady" value per share growth from a disciplined approach to acquisitions b) "volatile" value per share growth from exploration To capture the resultant value growth in the share price. (Sitat slutt) Økonomi Turnover (mill GBP) Gross profit (mill GBP) Proft before taxation (mill GBP) Cash flow from ops (mill GBP) Result per share (pence) Net debt at year-end Tabell 2: Økonomisk oversikt Paladin Resources Ltd. 9

10 UK Scandinavia Indonesia/Tunisia/US Total Production (Mbbl) Production (Bscf) Reserves (MMbbl) Reserves (Bscf) Investment: - developments/production exploration Tabell 3: Oversikt over produkasjon Paladin Resources Ltd. Investeringsprogrammet for 2004 innbefatter GBP 75 mill på utvikling og prosjekter rettet inn mot økt utvinning fra eksisterende felt, GBP 11 mill på leting, samt en økning i produksjonen på 10%. For inneværende år er det planlagt å få Goldeneye og Stine-1 on-stream Operasjon (driftsform og bruk av teknologi) Paladin Resources plc (Paladin) er et uavhengig britisk oljeselskap. Selskapet er listet på London Stock Exchange. Selskapet var tidligere kjent som Pittencrieff Resources plc men skiftet navn etter at ex-clyde Petroleum management team kom inn i september Hovedkontor: Kinnaird House, 1 Pall Mall East London SW1Y 5PR Tel +44 (0) Fax +44 (0) Paladin har operasjoner i UK, Norge, Danmark, Indonesia, Romania, Tunisia. Driftsorganisjoner er etablert i Stavanger og Aberdeen. Paladin er i følge selskapet selv - ikke en tail end specialist, men ser forretnings-messige muligheter i (ofte neglisjerte) modne felt, og utvikler fortjenestemarginer gjennom investeringer og driftseffektiviseringstiltak. Paladin mener at haleproduksjon ikke er kostnadskutt men heller snakk om investering. Paladins primære investeringsområder er: Undergrunn o 4D seismikk o nye brønner (infill drilling, near field exploration) o satelittutbygginger Produksjonsoptimalisering Plattform integritet HSM Selskapets første operasjon var Montrose/Arbroath (UK) som ble kjøpt av BP/Amerada Hess i desember På oppkjøpstidspunktet hadde ikke Paladin en organisasjon på plass til å operere installasjonene, men inngikk umiddelbart en JV med Peftrofac og Helix. De to sistnevnte hadde driftserfaring. Paladins filosofi for operasjon av modne felt kan illustreres ved deres egen beskrivelse av Montrose/Arbroath (Monarb) operasjonene: Petrofac & Helix onshore support staff located in Paladin office Paladin management & professional staff (15) Petrofac onshore (15-20) Helix-RDS subsurface and well management staff (8-12) OIM s and offshore management positions are Petrofac employees 10

11 All other offshore positions as defined in the Safety Case are Petrofac employees (ca. 70%) and contract staff Paladin offshore representative present on Montrose New partner, Energy North Sea, brings previous Monarb experience Alignment of Monarb area equities between ENS and Paladin Paladin opererer i hele verdikjeden fra leting til salg, men fokuserer på leting i kjente strukturer og i nærområdet til felt der de har interesser. Ca. 14% av investerings-budsjettet går til leting. Eierinteresser på norsk sokkel produksjonslisenser (ikke utbygd eller i operasjon): Production licence Period Interest B B B BS CS Paladin er operatør på tre lisenser: 143 BS, 143 CS og 298. Paladin er medeier i følgende produserende felt: Brage, Huldra, Njord og Veslefrikk. Av disse er Brage, Njord og Veslefrikk i avtrappingsfasen. Paladin er medeier i forretningsområdene Brage, Huldra, Njord og SA-SB. Paladin driver ikke teknologi-utvikling, og har ikke noe mål om å være tidlig ute (kan gjerne være først) med å ta ny teknologi i bruk. Men: Når beslutning om teknologi/ løsning er valgt så står man fast ved denne. Tabell 4: Lisenser på norsk sokkel Paladin Resources Ltd Organisasjon Iflg Paladins årsrapport for 2003 er det 12 ansatte i ledelsen og 39 i drift og administrasjon: Stavanger: 17, Aberdeen: 14, London: 20 Paladin har ingen ansatte ute på norsk sokkel. På britisk sokkel har Paladin 15 ansatte i ledelse og adm/ops på Montrose/Arbroath samt én company rep ute på feltet. Paladin Resources Norge AS bruker egne ressurser i UK så langt det er mulig, men er i stor grad avhengig av kjøp av tjenester. Ifm operasjon av Monarb har Paladin inngått en JV med Petrofac og Helix. I tillegg har de et samarbeid med ENS HMS Paladin har utøvende operatørskap for Montrose, Arbroath og Arkwright på britisk sokkel. Selskapet hadde ingen dødsfall i sine operasjoner i 2003, men de hadde én skade som gir en LTA frekvens på 2.3 per million arbeidstimer. Ingen utslippshendelser registrert. Mål for 2004: LTA frekvens = 0 11

12 Utslipp av olje i produsert vann på 40 mg/kg Etablere planer for videre reduksjoner av utslipp av olje Etablere planer for maksimal utnyttelse av assosiert gass og videre reduksjon i fakling Implementere program for forbedring av yrkesmessig helse og sikkerhet Markedsposisjon partnere Partnere i pågående operasjoner der Paladin er operatør er Petrofac Facilities Management, Helix RDS og Energy North Sea (ENS). Paladins partnere i lisenser/felt på norsk sokkel er: OER Oil AS Petoro AS Eni Norge AS Norsk Hydro Produksjon AS Esso Exploration and Production Norway A/S Statoil ASA Talisman Energy Norge AS Svenska Petroleum Exploration AS RWE Dea Norge AS Lundin Norway AS DONG Norge AS ConocoPhillips Skandinavia AS Ruhrgas Norge AS Gaz de France Norge AS Total E&P Norge AS Mobil Development Norway AS Norske ConocoPhillips AS Total E&P Norge AS Enterprise Oil Norge AS 12

13 3.2 PERTRA Strategi og forretningsidé Rasjonale bak etableringen av Pertra: 1. En rekke oppdrag vil utebli dersom ikke små operatørselskap driver dem fram. 2. Oljeserviceindustrien må ta et selvstendig ansvar for å få en rimelig kompensasjon for sin verdiskaping. 3. PGS har en kompetansesammensetning som muliggjør dannelse av et lite oljeselskap. 4. Egen aktivitet innen feltutvikling og produksjon vil øke muligheten for en kontinuerlig sysselsetting av produksjonsflåten slik at den over tid kan tilbys våre kunder til gunstige betingelser. Kan små oljeselskap drifte felt billigere? Lavere administrasjonskostnader og enklere driftrutiner gir marginalt billigere drift. Små selskap vil imidlertid ha bedre ledelsesfokus og faglig fokus på små felt og således få bedre inntjening. Små selskap vil fokusere på rammevilkår som faktisk betyr noe for lønnsom drift av små felt og haleproduksjon. Adm. Dir. E. Haugane: Billigere? NEI! Mer lønnsomt: JA! Strategien er å finne/kjøpe felt under 100 millioner fat, og samtidig gå for store andeler i små felt heller enn små andeler i store felt Økonomi Pertra, ikke-reviderte tall (2003) Tall i 1000 USD Capital expenditures Revenue PGS, from Petrojarl Varg Tabell 5: Økonomisk oversikt PERTRA Operasjon (driftsform og bruk av teknologi) Pertra er et heleid datterselskap av PGS. Selskapets hovedkontor er i Trondheim. Selskapet ble godkjent som rettighetshaver og operatør på norsk sokkel i februar august 2002 overtok Pertra 70% av produksjonslisens 038 (fra Hydro). Pertra overtok også operatøransvaret. PL 038 omfatter Varg og Varg Sør, sistnevnte med et anslått gassvolum på 4 milliarder Sm3. Varg-feltet drives med FPSO en Petrojarl Varg som eies av PGS 1 og opereres av PGS på vegne av Pertra. I tillegg til operasjonell og maritim kompetanse har PGS erfaring med og kompetanse innen feltutvikling, seismikk, reservoarteknologi, produksjonssystemer mv som Pertra gjør nytte 1 Sverre Skogen er adm. Dir og Jens Ulltveit-Moe er styreformann i PGS ASA. PGS hovedkvarter er i Oslo. 13

14 av. PGS går gjerne inn i integrerte team med operatør for å utvikle felt, ta økonomisk risiko og tilpasse/avstemme operative mål. Operasjonelle styrker/egenskaper: beslutninger fattes raskt kort fra beslutning til gjennomføring stor villighet til å tenke alternativt i kontraktssammenhenger (insentiver) foretrekker enkle og oversiktlige kontraktsformer, prosedyrer og systemer minimaliserer alt som ikke er absolutt nødvendig sett fra regelverkssiden Hva er nytt med Pertra som operatør? Pertra er et innovasjons- og påse-selskap som kjøper alle praktiske tjenester: o Driftstjenesten kjøpes av PGS Production AS o Pertra har ingen representanter om bord på produksjonsenheten. Pertra vil overføre mer reelt ansvar til serviceselskap Pertra vil inngå incentivkontrakter som skaper en reell vinn-vinn situasjon med leverandørene o tariffer, inngått med PGS Production o dele verdiskapingen, inngått med Halliburton for boretjenester o gi tilgang for prøving ny teknologi, inngått med Markland for brønnmonitorering Andre sentrale leverandører til Pertra er: o NOFO, Statoil, Navion, Smedvig, Mærsk Contractors, Dynea, Helikopter Service. Pertra ser ikke på seg selv som en tail end specialist, men ser forretningsmessige muligheter i modne felt. Pertra er like mye ut etter nye felt med. Pertra mener at haleproduksjon først og fremst er snakk om fokus og riktige investeringer, bl.a. i undergrunnsforståelse, brønndesign og brønner. Pertra driver ikke teknologiutvikling, og har ikke noe mål om å være tidlig ute med å ta ny teknologi i bruk, men bruker det ypperste av teknologi Organisasjon Pertra har i dag omlag 15 ansatte. I tillegg til å dra nytte av PGS ressurser kjøper de tjenester fra kontraktører og konsulenter. Pertras kjernekompetanse er innen G&G. 14

15 3.2.5 HMS A summary of PGS HSE statistics for the period is shown in the table below 2. The figures cover our Geophysical and Production divisions and show annual rolling averages for the group as a whole. Detailed charts are also provided for marine and onshore geophysical business units. Figur 2: HMS resultater for PGS (kopiert fra PGS hjemmeside). In 2004 the company will focus on Total Recordable Frequency. KPI for TRCF has been set for TRCF at < 3. Marine Geophysical TRCF < 2 Onshore < 3 Production < 4.4 LTIF TRCF Production Geophysical Marine Onshore PGS Group Tabell 6: Årsresultat HMS for PGS 2003 basert på rolling averages. 2 TRCF : total recordable case frequency - MTC : number of medical treatment cases - RWC : number of restricted work cases - LTIF : lost time injury frequency - LTI : number of lost time injuries TRCF: total recordable case frequency = (MTC+RWC+LTIx10 6 ) / exposure hours LTIF: Lost time injury frequency = LTIx10 6 / exposure hours 15

16 3.2.6 Markedsposisjon partnere Partnere i pågående operasjoner er PGS og Halliburton på teknologisiden. På lisenssiden har Pertra kun Petoro som partner. 16

17 3.3 Talisman Energy Inc. Talisman Energy Inc. er et stort, uavhengig oljeselskap med globale operasjoner. Selskapet, som ble etablert i 1992 med utgangspunkt i BP Canada, er verdt US$ 12 milliarder, og har hovedkontor i Calgary i Canada Strategi og forretningsidé Hovedelementer i strategien: Oppkjøp av selskap og areal/felt (vekst et mål i seg selv for å få nødvendig erfaring og finansiell styrke til å ta større prosjekt). Videreutvikling av modne felt gjennom målrettet investering Boring Mål: Årlig økning i produksjon per aksje på 5-10%. Fortsatt fokus på Nord-Amerika og store internasjonale utviklingsmuligheter Økonomi Financial (millions of Canadian dollars) Cash flow Net income Exploration and development expenditures Total assets Long-term debt Shareholders equity Production (daily average production) 2 Oil and liquids (bbls/d) North America North Sea Southeast Asia Algeria Sudan Total oil and liquids Natural gas (mmcf/d) North America North Sea Southeast Asia Total natural gas Total mboe/d 2, Total mboe/d(net of royalties) 3, Shares outstanding at December 31 (millions) Number of permanent employees at December Non-GAAP measure. See inside back cover. 2Production numbers are before royalties,unless otherwise indicated. 3Net production (after royalties). 4Six mcf of natural gas equals one boe. Additional information for US Readers can be found on page

18 North Sea Liquids production (bbl/d) Natural gas production (mmcf/d) Production wells drilled 17 Exploration & development spending (mill C$) 496 Proven reserves (mmboe) 299 Added reserves (mmboe) 54 Operating costs (C$/boe) New exploration blocks on the UKCS 4 Acquisition of Gyda 61 % Tabell 7: Årsresultat for Talisman Energy Inc Operasjon (driftsform og bruk av teknologi) Talisman Energy Norge AS er et heleid datterselskap av Talisman Energy Inc. Talisman har operasjoner og/eller eierinteresser i blokker i USA/Alaska, Canada, UK, Norge, Nederland, Malaysia, Vietnam, Indonesia, Algeria and Trinidad. Selskapets kontor i Norge ligger i Stavanger. Selskapet er aktiv i leting, utvikling og operasjon av olje og gassfelt på land og offshore. Iht chief executive James Buckee (årsrapport 2003): Talisman plans to participate in more higher risk, high reward exploration drilling. We have built an inventory of prospects in Colombia, Qatar, Trinidad and Alaska and are evaluating larger opportunities in the North Sea. If successful, any one of our larger prospects could be material to Talisman. Although the individual risks are higher, we are of sufficient size to drill enough wells to avoid gamblers ruin, while, on the other hand, maintaining strict capital discipline. Selskapet driver ikke teknologiutvikling, men bruker gjerne ny teknologi der dette kan gi gevinst Organisasjon Lokasjon Antall ansatte per Nord-Amerika 1312 Nordsjøen 273 Sørøst Asis 168 Algerie 1 Andre 24 Totalt 1758 Tabell 8: Antall ansatte i Talisman (kontraktorer og midlertidige ansatte ikke medregnet) I Norge er Talisman 45 personer, hvorav 18 personer er fast ansatte. I UK sysselsetter Talisman 568 ansatte, inklusive kontraktorer. Talisman Norge bruker egne UK ressurser så langt det er mulig. 18

19 3.3.5 HMS Key PerformanceIndicator Description Number Lost time injury frequency (200,000 hours) LA7 Global Recycled operational waste EN11 United Kingdom 55 % 54 % Oil discharged in produced water (ppm) EN12 United Kingdom Malaysia Canada Spill frequency (number/mmboe) EN13 United Kingdom Malaysia Canada Average spill size (barrels) EN13 United Kingdom Malaysia Significant health,safety and environmental incidents/accidents Renewable energy and increased energyefficiency initiatives Activities and operations in protectedor sensitive areas GRI Indicator EN16 Global Not reported in EN17 EN25 Areas Reported On Canada United Kingdom Global See page 31 of 2002 Report. See pages 23 and 24 of 2002 Report. See page 28 of 2003 Report. See page 39 of 2002 Report. See page of 2003 Report. Production energy intensity (mmbtu/boe) Production carbon intensity (tons CO2E/boe) Canada Canada (2001) (2001) (2002) (2002) United Kingdom United Kingdom (2001) (2001) (2002) (2002) Reclamation and remediation exp.($/boe) Canada Waste intensity (tons/mmboe) Canada Tabell 9: Talisman HMS resultater. Kilde: Talisman Energy Inc Corporate Responsibility Report (http://www.talismanenergy.com/socialresponsibility/cr_report.html) Markedsposisjon partnere Talisman er operator på Gyda (PL 019). Talisman har eierinteresser i følgende lisenser på norsk sokkel: 019B, 019C, 143BS, 143CS, 299, 301. Talisman er operatør på 019B, 019C, 299 og 301. Talismans partnere på de norske lisensene er DOBG Norge AS, Norske AEDC A/S og Paladin Resources Norge AS. På britisk sokkel er Talisman operatør på følgende felt: Clyde/Orion/Halley Buchan/Hanney Ross/Blake Beatrice Flotta Catchment Area (Tartan/Highlander/Petronella, Piper, MacCulloch, Claymore) I tillegg er de deltager på Brae. Videre har de eierinteresse i et felt på nederlandsk sokkel. 19

20 Objectives from Talisman s 2002 Annual Report The sale of the interests in the Sudan properties was expected to close in the first quarter of The Company s objective was to grow production per share by 5-10% in 2003 and 2004 (excluding Sudan). Performance in 2003 Talisman completed the sale of its indirect interest in the Sudan properties for $1.1 billion on March 12. In the fourth quarter of 2003, production per share was up 15% (excluding Sudan), compared to fourth quarter In the three quarters following the sale of its interest in the Sudan assets, Talisman s production per share increased 6% over the corresponding period in Talisman expected to participate in 700 exploration and development wells, spending $2.1 billion. Significant production increases were expected from Malaysia, Vietnam and Algeria in the second half of Unit operating costs were expected to average approximately $7.00/ boe. The Company expected cash flow per share of over $21 in 2003, based on US$28.50/bbl WTI oil and US$5/mcf NYMEX gas. Talisman participated in 702 wells, with exploration and development spending of $2.18 billion. Fourth quarter 2003 production from these areas averaged 31,000 boe/d, compared to 6,000 boe/d a year earlier. Unit operating costs averaged $7.15/boe. Cash flow per share was $ Although oil and gas prices were higher than expected in US$ terms, this benefit was offset by the stronger Canadian dollar in Review (North Sea) Liquids production averaged 113,075 bbls/d, compared to 127,486 bbls/d in 2002; however, fourth quarter liquids production recovered to 128,697 bbls/d. Natural gas production averaged 109 mmcf/d, compared to 122 mmcf/d in Talisman drilled 17 successful oil and natural gas wells. Exploration and development spending was $496 million. Talisman added 54 mmboe of proved reserves and had 299 mmboe of proved reserves at year end (84% developed). Operating costs averaged $11.36/boe, up from $10.08/boe in First oil from the Blake Flank development started on schedule at 5,200 bbls/d. Talisman participated in three successful exploration wells. The J5 well, adjacent to the Buchan field, tested at 7,100 bbls/d, the Tartan North well tested at 8,100 bbls/d and the Affleck well, east of the Orion field, tested at 4,000 bbls/d. The Drum, Dunnottar and Eta-2 wells were unsuccessful. The Company acquired an entry position in Norway with the purchase of a 61% operated interest in two blocks in the Norwegian North Sea containing the producing Gyda field and platform facilities and 61% of the Gyda gas export pipeline. Talisman was awarded four new exploration blocks in the UK North Sea. In Talisman s production is expected to average between 415, ,000 boe/d. The Company expects to participate in approximately 640 North American and 118 international gross exploration and development wells. Talisman plans to spend $2.3 billion on exploration and development. With the recent strength in the pound sterling, unit operating costs are expected to increase 5-10%. Talisman expects to generate $17-22 cash flow per share. This is based on US$25-30/bbl WTI oil prices, US$ /mmbtu NYMEX gas prices and a Canadian dollar exchange rate of US$

21 3.4 Lundin Petroleum AB og DNO Lundin Petroleum er et nytt selskap på norsk sokkel. De ble dannet i 2001 og har vokst fra KNOK 100 i aksjekapital i starten til KNOK i slutten av De har kjøpt seg inn på en del norske blokker samt blokker i diverse andre land. De har også solgt blokker i bl.a. Sudan. De har hovedkontor i Stockholm som flg.: Sverige Lundin Petroleum AB Hovslagergatan 5 SE Stockholm Tel.: Hovedledelse i Geneve Lundin Petroleum AB 6 Rue de Rive PO Box 3410 CH-1211 Geneva 3 Tel.: Selskapet er registrert på Stockholmsbørsen Strategi og forretningsidé Den er uttrykket som flg.: Å lete etter, bygge ut og utvinne olje og gass på den mest økonomiske effektive, samt sosialt og miljømessige måte til fordel for aksjeeiere, ansatte og land de opererer i. Selskapet har så langt drevet et betydelig oppkjøp av andeler i blokker på mindre felt, men også solgt slike andeler med god fortjeneste bl.a. tjent 720 mill. SEK på salg av ei blokk i Sudan. Spesielt på engelsk side har de kjøpt seg inn i haleproduksjon for feltene Thistle og Heather. Disse produserer for tiden henholdsvis bbl/dag og bbl/dag. For norsk virksomhet uttaler de på sin hjemmeside (sitat): The company has been recognised as a competent independent oil company by the Norwegian licensing authorities, and is actively seeking additional interests that will become available as the major oil companies rationalise their portfolios in the Norwegian sector. Figur 3: Lundin: Value Drivers 21

22 3.4.2 Økonomi For 2004 har de som mål å ytterligere øke veksten både i form av oppkjøp av blokker inkl. haleproduksjon samt delta i utvinninger. De planlegger å investere 144 mill. USD i 2004 hvorav 34 på utvinning. De forventer å tjene 50 mill USD basert på en gjennomsnittlig oljepris på 25 USD/bbl. I 2003 omsatte de for mill. SEK og med kostnader på 614 mill. Beregnede produksjonskostnader per fat olje var 13.7 USD og tilsvarende salgspris per fat var USD. Totalt hadde de en fortjenste på 930 mill. SEK etter skatt. Dette inkluderer salg av ei blokk i Sudan med 720 miil. SEK fortjeneste. Kostnader til administrasjon var ca. 148 mill. SEK. (Detaljert årsregnskap finne på deres hjemmesider). I Norge produserte de boe for 2003 som ga et bruttoresultat på ca. 98 mill. SEK, og de forventer en sterk økning i Nedenfor er vist noen forventede nøkkeltall for 2004: Finance and production Average 2003 production Forecast 2004 average production Forecast production end 2004 Forecast 2004 net profit Forecast 2004 operating cash flow Tabell 10: Forventede nøkkeltall Lundin boepd boepd boepd USD 50 million USD 125 million Key information Shares Outstanding Fully Diluted 251 million 257 million Current Market Capitalization Approx SEK 10 billion (USD 1,30 billion) Trading Symbol LUPE Listed on 0 list Stocholmsbørsen Number of shareholders approx Major shareholders Lundin family & management over 35% Employees Approx 250 Tabell 11: Nøkkeldata Lundin Operasjon (driftsform og bruk av teknologi) Lundin har engasjementer i flg. land: Albania, Frankrike, Nederland, Tunis, Indonesia, Sudan, Norge og Venezuela samt kontorer i Sveits. I Norge har selskapet i 2003 kjøpt 75.8 % av aksjene i OER Oil AS. Dette selskapet ble dannet for å komme seg inn på den norske sokkel da det ble gitt bedre muligheter for uavhengige selskaper å få utvinnings-tillatelsr på norsk sokkel. I November 2003 kjøpte OER 100% av aksjene i Aker Energy AS. I tillegg har Lundin også kjøpt store andeler av DNO s lisenser på norsk og britisk sokkel (England + Irland). Selskapet forventer produksjonen etter overtagelsen vil ligge på fat olje per dag og reservene vil være 137 mill. fat olje i slutten av 2004.Lundin vil åpne sitt norske kontor i Oslo 1. Juni Lundins andeler på norsk sokkel er vist i nedenstående figur. 22

Licence interests on the Norwegian continental shelf

Licence interests on the Norwegian continental shelf Licence interests on the Norwegian continental shelf Relinquishment of full production licences in 2001: Production licences 114, 114B and 114C. Transfers in 2001 Licence From: To: Share: 006 Amerada Hess

Detaljer

Selskapenes andeler i felt og utvinningstillatelser

Selskapenes andeler i felt og utvinningstillatelser 17 Selskapenes andeler i felt og utvinningstillatelser I parentes etter angivelse av selskapets andel i vedkommende felt i drift/funn oppgis den/de utvinningstillatelser feltet/funnet ligger i. For de

Detaljer

Framtidig aktivitet og konsesjonsrunder. Espen Myhra Leteseksjonen Olje- og energidepartementet

Framtidig aktivitet og konsesjonsrunder. Espen Myhra Leteseksjonen Olje- og energidepartementet Framtidig aktivitet og konsesjonsrunder Espen Myhra Leteseksjonen Norske konsesjonsrunder Kilde: OD 18. runde omfattende tildelinger sommeren 2004 Tildeling i Forhåndsdefinerte Områder 2004 Nordsjøen

Detaljer

Rettighetshavere på norsk kontinentalsokkel

Rettighetshavere på norsk kontinentalsokkel Rettighetshavere på norsk kontinentalsokkel Tilbakelevering av hele utvinningstillatelser 2001: Utvinningstillatelse 114, 114B og 114C. Andelsoverdragelser 2001 Utv. till. Fra: Til: Andel (%): 006 Amerada

Detaljer

Hvordan ser myndighetene på norsk sokkel?

Hvordan ser myndighetene på norsk sokkel? Hvordan ser myndighetene på norsk sokkel? Statssekretær Oluf Ulseth (H) Bergen, 20. oktober 2004 Et av verdens mest nyskapende land.. Norge skal være et av verdens mest nyskapende land der bedrifter og

Detaljer

DNO ASA. Resultat for 4. kvartal samt årsresultat 1998

DNO ASA. Resultat for 4. kvartal samt årsresultat 1998 DNO ASA Resultat for 4. kvartal samt årsresultat 1998 STYRETS KOMMENTARER TIL 4. KVARTAL SAMT ÅRSRESULTAT 1998 DNO har som forretningsstrategi å drive øket oljeutvinning fra felt i sluttproduksjon og i

Detaljer

Hvordan sikre god utvikling av nordlig Nordsjø? Line Geheb, Asset Manager, Petoro A/S

Hvordan sikre god utvikling av nordlig Nordsjø? Line Geheb, Asset Manager, Petoro A/S Hvordan sikre god utvikling av nordlig Nordsjø? Line Geheb, Asset Manager, Petoro A/S Innhold Litt om Petoro Petoros strategi Hovedutfordringene i modne felt Petoros portefølje i den nordlige Nordsjø Snorre

Detaljer

Oljemeldingen 2004 Sett med globale linser.

Oljemeldingen 2004 Sett med globale linser. Oljemeldingen 2004 Sett med globale linser. David Ottesen Regions direktør, r, Sør r Europa-Afrika Baker Hughes INTEQ Norsk Petroleumsforenings fagkomité for petroleumsøkonomi i samarbeid med Olje- og

Detaljer

Sokkelåret 2010. Oljedirektør Bente Nyland Pressekonferanse 13. januar 2011

Sokkelåret 2010. Oljedirektør Bente Nyland Pressekonferanse 13. januar 2011 Sokkelåret 2010 Oljedirektør Bente Nyland Pressekonferanse 13. januar 2011 Innhold Leting Utbygging Produksjon Ressursregnskap Investeringer CO 2 -lagring på norsk sokkel Framtidsutsikter 2 Oljeprisutviklingen

Detaljer

Hvorfor investere milliarder i olje, gass og energi?

Hvorfor investere milliarder i olje, gass og energi? Proud ownership Hvorfor investere milliarder i olje, gass og energi? Desemberkonferansen Kristiansund, 1. desember 2011 Øyvind Eriksen Konsernsjef i Aker ASA og arbeidende styreleder i Aker Solutions ASA

Detaljer

Leteboring. Seismiske undersøkelser. Nye funn

Leteboring. Seismiske undersøkelser. Nye funn 9 Letevirksomhet 6 5 Avgrensning Undersøkelse 4 Wells 3 2 66 68 7 72 74 76 78 8 82 84 Figur 13.1 Letebrønner avsluttet per år etter reklasssifisering 86 88 9 92 94 96 98 2 9 Siktemålet med letevirksomheten

Detaljer

SDØE-resultater 1 kvartal 2012 - presentasjon

SDØE-resultater 1 kvartal 2012 - presentasjon SDØE-resultater 1 kvartal 2012 - presentasjon Kjell Pedersen, administrerende direktør Marion Svihus, økonomidirektør Jan Rosnes, direktør gassfelt og nye utbygginger Sveinung Sletten, kommunikasjonssjef

Detaljer

Har vi langsiktighet nok i beslutningene. Jan Rosnes, direktør Prosjekt og strategi Presentasjon på IOR seminar 12. november 2008

Har vi langsiktighet nok i beslutningene. Jan Rosnes, direktør Prosjekt og strategi Presentasjon på IOR seminar 12. november 2008 Jan Rosnes, direktør Prosjekt og strategi Presentasjon på IOR seminar 12. november 2008 Innhold Kort om Petoro og vår strategi Partnerrollen og virksomhetsstyring i lisenser IOR status og muligheter IOR

Detaljer

Offshore Strategikonferansen 2007. Oljedirektør Gunnar Berge

Offshore Strategikonferansen 2007. Oljedirektør Gunnar Berge Offshore Strategikonferansen 2007 Oljedirektør Gunnar Berge Leteåret 2006 Det er påbegynt 26 letebrønner: 18 undersøkelsesbrønner og åtte avgrensningsbrønner. 23 letebrønner er avsluttet. Barentshavet:

Detaljer

VNG Norge Petropolen 24. april 2013

VNG Norge Petropolen 24. april 2013 VNG Norge Petropolen 24. april 2013 Vi er et fremoverlent lete- og produksjonsselskap Vi er et heleid datterselskap av VNG Verbundnetz Gas AG Vi i VNG Norge leder konsernets leteog produksjonsaktiviteter

Detaljer

Pressemelding. Wintershall og Statoil er enig om å bytte eierandeler

Pressemelding. Wintershall og Statoil er enig om å bytte eierandeler Pressemelding Wintershall og Statoil er enig om å bytte eierandeler Selskapene bytter eierandeler i følgende olje- og gassfelt i Nordsjøen; Brage, Vega, Gjøa og Edvard Grieg 22.10.2012 Verena Sattel PI-12-26

Detaljer

olje- og gassfelt i norge kulturminneplan

olje- og gassfelt i norge kulturminneplan olje- og gassfelt i norge kulturminneplan 87 ULAOMRÅDET området omfatter feltene, Tambar, Blane og Oselvar. Blane, som ligger på både norsk og britisk sokkel, var det andre feltet som ble bygget ut, etter

Detaljer

Videreutvikling av norsk sokkel

Videreutvikling av norsk sokkel Videreutvikling av norsk sokkel Øystein Michelsen Oljeservice-seminar Sparebank1 SR-Bank 25. november Kort om Statoil Nye energiløsninger Maksimere Main priorities potensialet på norsk sokkel Internasjonal

Detaljer

Nye muligheter på NCS av Ola Westby, 12.03.2009. Et innlegg basert på strukturendringer på sokkelen

Nye muligheter på NCS av Ola Westby, 12.03.2009. Et innlegg basert på strukturendringer på sokkelen Nye muligheter på NCS av Ola Westby, 12.03.2009 Et innlegg basert på strukturendringer på sokkelen Karakteristiske trekk i 90-årene 12 operatører på NCS Operatører er i hovedsak Majors Majors har høy kompetanse

Detaljer

Sokkelåret Oljedirektør Bente Nyland Pressekonferanse 14. januar 2008

Sokkelåret Oljedirektør Bente Nyland Pressekonferanse 14. januar 2008 Sokkelåret 2007 Oljedirektør Bente Nyland Pressekonferanse 14. januar 2008 Leteåret 2007 Det er påbegynt 32 letebrønner: 20 undersøkelsesbrønner og 12 avgrensningsbrønner. 33 letebrønner er avsluttet.

Detaljer

Verdier for framtiden

Verdier for framtiden Verdier for framtiden Ressursrapport for felt og funn 2017 15. juni 2017 Ingrid Sølvberg, direktør for utbygging og drift Les rapporten på www.npd.no OLJEDIREKTORATETS ROLLE Størst mulig verdi for samfunnet

Detaljer

Licence interests on the Norwegian continental shelf

Licence interests on the Norwegian continental shelf Licence interests on the Norwegian continental shelf Relinquishment of production licences: Production licences 009, 11, 030, 31, 032, 069, 070, 101, 115, 117, 157, 1, 8, 198, 214. Transfers in 1999 Licence

Detaljer

9 Letevirksomhet. Seismiske undersøkelser. Leteboring. Nye funn. Fremtidig leting. Nordsjøen. Norskehavet. Barentshavet

9 Letevirksomhet. Seismiske undersøkelser. Leteboring. Nye funn. Fremtidig leting. Nordsjøen. Norskehavet. Barentshavet 9 Letevirksomhet Seismiske undersøkelser Leteboring Nye funn Fremtidig leting Nordsjøen Norskehavet Barentshavet 60 50 Undersøkelse Avgrensning Antall brønner 40 30 20 10 0 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84

Detaljer

- Oversikt over framtidige utvinningsområder worldwide

- Oversikt over framtidige utvinningsområder worldwide - Oversikt over framtidige utvinningsområder worldwide - Hvilke tjenester tilbyr norske offshore-leverandører - Hvordan er utsiktene for norsk sokkel? - Hvor går oljeprisen og oljeinvesteringene fremover?

Detaljer

Utfordringer for norsk oljepolitikk fremover

Utfordringer for norsk oljepolitikk fremover Utfordringer for norsk oljepolitikk fremover Harald Vabø Administrerende Direktør Wintershall Norge ASA (..tidligere Revus Energy ASA) Harald Vabø (f. 1956) General Manager Wintershall Norge ASA - CV Utdannelse

Detaljer

CAMO GRUPPEN. Restrukturering av eierskap, drift og finansiering. Sverre Stange 15 JUNI 2005

CAMO GRUPPEN. Restrukturering av eierskap, drift og finansiering. Sverre Stange 15 JUNI 2005 CAMO GRUPPEN Restrukturering av eierskap, drift og finansiering Sverre Stange 15 JUNI 2005 INTRODUKSJON Orientering til aksjonærer om restrukturering av Camo Gruppen 15 Juni 2005 Sverre Stange. Fungerende

Detaljer

Penger på bok og olje i bakken hvordan utnytter vi Norges ressurser best mulig? Finansminister Per-Kristian Foss

Penger på bok og olje i bakken hvordan utnytter vi Norges ressurser best mulig? Finansminister Per-Kristian Foss Penger på bok og olje i bakken hvordan utnytter vi Norges ressurser best mulig? Finansminister Per-Kristian Foss 1 Petroleumssektoren er viktig. Andel av BNP 18,6 Andel av eksport 45,9 54,1 81,4 Andel

Detaljer

Letevirksomhet. Seismiske undersøkelser. Leteboring. Funnresultater. Fremtidig leting

Letevirksomhet. Seismiske undersøkelser. Leteboring. Funnresultater. Fremtidig leting Letevirksomhet Seismiske undersøkelser Leteboring Funnresultater Fremtidig leting 5 Avgrensning antall brønner 3 Undersøkelse 197 1975 19 195 199 1995 Figur.1 Letebrønner avsluttet per år etter reklassifisering.

Detaljer

Felt og prosjekt under utbygging

Felt og prosjekt under utbygging 3 Felt og prosjekt under utbygging (Godkjente utbygginger som betraktes som oppgradering av eksisterende felt er omtalt i kapittel 2. Dette selv om utbyggingen har krevd egen godkjennelse for Plan for

Detaljer

DNO ASA. Resultat 2. kvartal. 1. halvår

DNO ASA. Resultat 2. kvartal. 1. halvår DNO ASA Resultat 2. kvartal og 1. halvår 2000 STYRETS BERETNING FOR 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR 2000 DNO ASA Den meget positive utviklingen for DNO konsernet fortsetter. Sammendrag (1999 tall i parentes) DNO

Detaljer

Forskning- og utvikling Nøkkelen til økt verdiskaping for norsk petroleumsvirksomhet!

Forskning- og utvikling Nøkkelen til økt verdiskaping for norsk petroleumsvirksomhet! Ministry of Petroleum and Energy Olje- og energiminister Thorhild Widvey Forskning- og utvikling Nøkkelen til økt verdiskaping for norsk petroleumsvirksomhet! BRU-seminar Teknologi- og strategi innen petroleum

Detaljer

DNO ASA RESULTAT 1. KVARTAL

DNO ASA RESULTAT 1. KVARTAL RESULTAT 21 Introduksjon 1. kvartal 21 Orientering om virksomheten Sammendrag 1996-2 VISJON, MÅL OG STRATEGI VISJON, MÅL OG STRATEGI DNO skal være en ledende internasjonal nisjeaktør i forbindelse med

Detaljer

Hydro vil videreutvikle norsk sokkel

Hydro vil videreutvikle norsk sokkel Hydro vil videreutvikle norsk sokkel Assisterende Direktør Nils Telnæs Hydro Olje & Energi Hydro Oil & Energy 2005-05-31 Hydro vil videreutvikle norsk sokkel Fortsatt førsteklasses prosjektgjennomføring

Detaljer

Norsk sokkel; ressursperspektiv?

Norsk sokkel; ressursperspektiv? millioner Sm 3 o.e. million Sm 3 o.e. 300 250 200 150 100 50 Gass/Gas Hva kan Kondensat/Condensate nye selskaper bidra med i et NGL Olje/Oil Norsk sokkel; ressursperspektiv? Bente Nyland Oljedirektør Finnmarkskonferansen

Detaljer

Hvordan realisere de fremlagte strategier for økt verdiskapning og eksport

Hvordan realisere de fremlagte strategier for økt verdiskapning og eksport Hvordan realisere de fremlagte strategier for økt verdiskapning og eksport Olje- og energiminister Einar Steensnæs OG 21 ForumInstitutt for energiteknikk, Kjeller 15. oktober 2003 Total olje- og gassproduksjon

Detaljer

Sokkelåret 2009. Oljedirektør Bente Nyland Pressekonferanse 15. januar 2010

Sokkelåret 2009. Oljedirektør Bente Nyland Pressekonferanse 15. januar 2010 Sokkelåret 2009 Oljedirektør Bente Nyland Pressekonferanse 15. januar 2010 Innhold Produksjon Utbyggingsplaner Investeringer Leting Seismikk Karbonfangst og -lagring Klimakur Utslipp til vann og luft 20.01.2010

Detaljer

TRS - innlegg Barentshavkonferansen Tor Rasmus Skjærpe, Direktør Lisensoppfølging, Petoro

TRS - innlegg Barentshavkonferansen Tor Rasmus Skjærpe, Direktør Lisensoppfølging, Petoro Tor Rasmus Skjærpe, Direktør Lisensoppfølging, Petoro Petoro på norsk sokkel Andre Internasjonale oljeselskaper Totalt 52 mrd gjenværende fat oe. Staten eier SDØE og Petoro AS Petoro opptrer utad som eier

Detaljer

3. kvartalsresultat 2009 Petoro pådriver for lønnsomme prosjekter. Pressekonferanse Stavanger 5. november 2009

3. kvartalsresultat 2009 Petoro pådriver for lønnsomme prosjekter. Pressekonferanse Stavanger 5. november 2009 Petoro pådriver for lønnsomme prosjekter Pressekonferanse Stavanger 5. november 29 SDØE kontantstrøm pr 3. kvartal: 77 milliarder Resultater Pr 3. kvartal 29 Pr 3. kvartal 28 Hele 28 Resultat etter finansposter

Detaljer

på bekostning av tiltak for å økte utvinningsgraden i eksisterende prosjekter, tiltak som for eksempel produksjonsboring og brønnintervensjon.

på bekostning av tiltak for å økte utvinningsgraden i eksisterende prosjekter, tiltak som for eksempel produksjonsboring og brønnintervensjon. NOTAT Økt utvinning på norsk sokkel Bellona stiller seg uforstående til det høye tempoet som åpning av nye områder og tildeling av nye lisenser i kystnære områder og områder langt nord, nå skjer med. Det

Detaljer

Fremtidsutsikter for Statoils prosjektog modifikasjonsportefølje

Fremtidsutsikter for Statoils prosjektog modifikasjonsportefølje Fremtidsutsikter for Statoils prosjektog modifikasjonsportefølje Hans Jakob Hegge Direktør Driftsutvikling Undersøkelse og produksjon Norge Statoil Sandsli - Et kraftsentrum i Bergensregionen 50 45 40

Detaljer

eng_fakta_2005_kap11_ :35 Side 176 of addresses government bodies and licensees

eng_fakta_2005_kap11_ :35 Side 176 of addresses government bodies and licensees eng_fakta_2005_kap11_15 12-04-05 15:35 Side 176 15 List of addresses government bodies and licensees eng_fakta_2005_kap11_15 12-04-05 15:35 Side 177 All in Norway except where stated. The international

Detaljer

Noe historie om norsk olje

Noe historie om norsk olje Noe historie om norsk olje Lite visste vi om hvor betydningsfull petroleumsnæringen skulle bli for norsk økonomi da de første utvinningstillatelsene ble tildelt midt på 1960-tallet. 50 år senere er næringen

Detaljer

Norsk Petroleums Produksjon Produksjonsoversikt Norge

Norsk Petroleums Produksjon Produksjonsoversikt Norge Norsk Petroleums Produksjon Produksjonsoversikt Norge Rapport nr. 11-2013 Innhold: 1. Produksjon Norge 2. Prognose for produksjon i Norge 3. Petroleumsressurser 4. Produksjon pr. selskap 5. Produksjonsbarometer

Detaljer

NPD Factpages. Licence. General information Production licence 316 NPDID production licence Factmaps in new window link

NPD Factpages. Licence. General information Production licence 316 NPDID production licence Factmaps in new window link General information Production licence 36 NPDID production licence 2786469 Factmaps in new window link Status ACTIVE Main area North sea Licensing activity 8 Date granted 8.06.2004 Prod.lic. valid to 8.06.2030

Detaljer

Dvalin prosjektet 27. oktober Lars Fridthjof Moe, DEA Norge AS

Dvalin prosjektet 27. oktober Lars Fridthjof Moe, DEA Norge AS Dvalin prosjektet 27. oktober 2016 Lars Fridthjof Moe, A brief history of DEA Norge 1973 1979 1980ies 1990 1991 1991 2010 2015 2016 Company established as Deminex Norge AS. First licences acquired shortly

Detaljer

16 Fremtidige utbygginger

16 Fremtidige utbygginger Fremtidige utbygginger (Funn i planleggingsfase, hvor beslutning om utbygging ventes innen 4 år. Listen omfatter ikke funn som faller inn under nye ressurser i eksisterende felt.) 2/12-1 Freja... 143 3/7-4

Detaljer

WORLD CLASS INTEGRITY SOLUTIONS. Børge Gjeldvik Axess

WORLD CLASS INTEGRITY SOLUTIONS. Børge Gjeldvik Axess WORLD CLASS INTEGRITY SOLUTIONS Børge Gjeldvik Axess Slik ser vi ut i juli 2014 Employees: 357 Revenues: 100 mill USD 2014 Per June 2014: 30% of revenues and 40% of EBIT from international offices World

Detaljer

DNO ASA Delårsrapport, 1. kvartal 2003

DNO ASA Delårsrapport, 1. kvartal 2003 Kontakter: Stranden 1, Aker Brygge Adm. Dir. Helge Eide 0113 Oslo Telefon: 23 23 84 80/55 22 47 00 Telefon: 23 23 84 80 E-mail: helge.eide@dno.no Telefax: 23 23 84 81 Fin. Dir. Haakon Sandborg Internett:

Detaljer

STYRETS KOMMENTARER PR. 3. KVARTAL 1998

STYRETS KOMMENTARER PR. 3. KVARTAL 1998 STYRETS KOMMENTARER PR. 3. KVARTAL 1998 DNO har som forretningsstrategi å drive øket oljeutvinning fra felt i sluttproduksjon og i tidskritiske, marginale petroleumsfelt. Investering i borerigger og oljeservice

Detaljer

Trøndelagsrådet. En presentasjon av Norges nest største operatørselskap - et uavhengig norsk oljeselskap

Trøndelagsrådet. En presentasjon av Norges nest største operatørselskap - et uavhengig norsk oljeselskap Trøndelagsrådet En presentasjon av Norges nest største operatørselskap - et uavhengig norsk oljeselskap Norsk sokkel er ung (2003 tall for UK og GoM) 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Antall feltoperatører 70

Detaljer

Fremtidige utbygginger

Fremtidige utbygginger Fremtidige utbygginger Freja Dagny og Glitne Volve Sigyn Grane Vale Skirne Byggve Tune Kvitebjørn 34/7 25S (STUJ) Gjøa Fram Mikkel Kristin Lavrans Trestakk Tyrihans Heidrun Nord Snøhvit Ringhorne Tambar

Detaljer

Norsk sokkel ved et tidsskille klarere behov for en utfordrer. Kjell Pedersen, administrerende direktør i Petoro AS

Norsk sokkel ved et tidsskille klarere behov for en utfordrer. Kjell Pedersen, administrerende direktør i Petoro AS Norsk sokkel ved et tidsskille klarere behov for en utfordrer Tidsskille for aktører på norsk sokkel 1960 s 1970 s 1980 s 1990 s 2000 s Mer marked Mer myndigheter Utlendingene ruler sokkelen Mange internasjonale

Detaljer

Rocksource ASA «Full gass» i en bransje med bremsene på. Manifestasjon, Grieghallen 14. april 2015 Adm. direktør Terje Arnesen

Rocksource ASA «Full gass» i en bransje med bremsene på. Manifestasjon, Grieghallen 14. april 2015 Adm. direktør Terje Arnesen Rocksource ASA «Full gass» i en bransje med bremsene på Manifestasjon, Grieghallen 14. april 2015 Adm. direktør Terje Arnesen Disclaimer This presentation contains information provided by the management

Detaljer

Letevirksomhet. Seismiske undersøkelser. Leteboring. Funnresultater. Fremtidig leting

Letevirksomhet. Seismiske undersøkelser. Leteboring. Funnresultater. Fremtidig leting 13 Letevirksomhet Seismiske undersøkelser Leteboring Funnresultater Fremtidig leting Siktemålet med letevirksomheten er å påvise nye, lønnsomme petroleumsressurser, samt bidra til et stabilt og jevnt aktivitetsnivå.

Detaljer

14 Fremtidige utbygginger

14 Fremtidige utbygginger Fremtidige utbygginger Funn i planleggingsfase (hvor beslutning om utbygging ventes innen 4 år. Listen omfatter ikke funn som faller inn under nye ressurser i eksisterende felt). 2/12-1 Freja...135 3/7-4

Detaljer

Dialogmøte. Tromsø 18 oktober 2007. Letedirektør Yngve Vassmyr

Dialogmøte. Tromsø 18 oktober 2007. Letedirektør Yngve Vassmyr Dialogmøte Tromsø 18 oktober 2007 Letedirektør Yngve Vassmyr Innhold Forretningsstrategi Ledelse og organisasjon Portefølje FoU/Teknologi Utviklings scenarier Leverandørindustri Oppsummering Vår forretningsstrategi

Detaljer

olje- og gassfelt i norge kulturminneplan

olje- og gassfelt i norge kulturminneplan olje- og gassfelt i norge kulturminneplan 92 er et oljefelt i den sørøstlige delen av norsk sokkel i Nordsjøen på 77-93 meters havdyp. Det er det første oljefeltet på norsk sokkel som blir bygd ut på ny

Detaljer

Utfordringer på norsk sokkel

Utfordringer på norsk sokkel Utfordringer på norsk sokkel Nye funn, infrastruktur, nye områder, Teknologibehov Bente Nyland Oljedirektoratet "DEMO 2000 i 10 år - hva er oppnådd" Årskonferanse 22.10 2009 Viktigste bidragsyter til norsk

Detaljer

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016 1 PETROLEUMSPRISRÅDET Deres ref Vår ref Dato OED 16/716 22.06.2016 To the Licensees (Unofficial translation) NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER

Detaljer

13 Letevirksomhet. Seismiske undersøkelser. Leteboring. Nye funn. Fremtidig leting

13 Letevirksomhet. Seismiske undersøkelser. Leteboring. Nye funn. Fremtidig leting 13 Letevirksomhet Seismiske undersøkelser Leteboring Nye funn Fremtidig leting Antall brønner 60 50 40 30 20 Avgrensning Undersøkelse 10 1966 1971 1976 1981 1986 1991 1996 2001 Figur 13.1 Letebrønner avsluttet

Detaljer

Petroleumsaktiviteten utfordringer og fremtiden. Espen Myhra Olje- og energidepartementet

Petroleumsaktiviteten utfordringer og fremtiden. Espen Myhra Olje- og energidepartementet Petroleumsaktiviteten utfordringer og fremtiden Espen Myhra Disposisjon Utfordringer for letevirksomheten på NCS Tiltak fra myndighetene for å øke leteaktiviteten Sokkelåret 2005 Utfordringer for letevirksomheten

Detaljer

ODs Faktasider. Felt. Generell informasjon. Faktakart i nytt vindu. lenke. Funnbrønnbane 30/6-5 Funnår Hovedforsyningsbase NPDID for felt 43639

ODs Faktasider. Felt. Generell informasjon. Faktakart i nytt vindu. lenke. Funnbrønnbane 30/6-5 Funnår Hovedforsyningsbase NPDID for felt 43639 Generell informasjon navn OSEBERG ØST Faktakart i nytt vindu lenke Dagens status Producing Funnbrønnbane 30/6-5 Funnår 1981 Hovedområde North sea Hovedforsyningsbase Mongstad NPDID for felt 43639 Bilde

Detaljer

Sokkelåret Oljedirektør Gunnar Berge. Oljedirektoratet, 12. januar 2006

Sokkelåret Oljedirektør Gunnar Berge. Oljedirektoratet, 12. januar 2006 Sokkelåret 2005 Oljedirektør Gunnar Berge Oljedirektoratet, 12. januar 2006 Leteåret 2005 12 påbegynte letebrønner Ni undersøkelsesbrønner og tre avgrensningsbrønner Seks nye funn To oljefunn og ett gassfunn

Detaljer

Talisman ny aktør på norsk sokkel. Kjell Gaute Risa

Talisman ny aktør på norsk sokkel. Kjell Gaute Risa Talisman ny aktør på norsk sokkel Kjell Gaute Risa Talisman et globat selskap Nord Amerika Nordsjøen Sydøst Asia Karibien og Latin Amerika Afrika og Midt Østen Selskapet Et uavhengig oppstrøms olje og

Detaljer

Det norske mot nye utfordringer. Generalforsamling 12 april Erik Haugane

Det norske mot nye utfordringer. Generalforsamling 12 april Erik Haugane Det norske mot nye utfordringer Generalforsamling 12 april Erik Haugane Det norskes mål Det norske skal skape mer verdier for aksjonærer og for samfunnet. Det norske skal innen 2020 ha en produksjon på

Detaljer

Lang lønnsom levetid på norsk sokkel. ODV 2013, Bergen Grethe Moen, adm.dir. Petoro AS

Lang lønnsom levetid på norsk sokkel. ODV 2013, Bergen Grethe Moen, adm.dir. Petoro AS Lang lønnsom levetid på norsk sokkel ODV 2013, Bergen Grethe Moen, adm.dir. Petoro AS Stor aktivitet NKS: Leting, utbygging, drift 2 Kilde: Oljedirektoratet Høy aktivitet et gode og en utfordring Ti prosent

Detaljer

PRESSEMELDING, 30. april 2002. Nera ASA: Resultater for 1. kvartal 2002

PRESSEMELDING, 30. april 2002. Nera ASA: Resultater for 1. kvartal 2002 Nera ASA PRESSEMELDING, 30. april 2002 Post Adresse Postboks 7090, 5020 BERGEN, Norge, Kontor Adresse Kokstadvn. 23, BERGEN, Norge, Tel.Nr. 55 22 51 00 Fax.Nr. 55 22 52 99 Hovedkontoret Nera ASA, 5020

Detaljer

Sammenslåing av Statoil og Hydros petroleumsvirksomhet

Sammenslåing av Statoil og Hydros petroleumsvirksomhet Sammenslåing av Statoil og Hydros petroleumsvirksomhet St.prp. nr. 60 (2006-2007) Olje- og energiminister Odd Roger Enoksen 30. mars 2007 Stortingsproposisjonen omhandler Styrenes begrunnelse for sammenslåing

Detaljer

DNO ASA. Resultat 4. kvartal og foreløpig årsresultat

DNO ASA. Resultat 4. kvartal og foreløpig årsresultat DNO ASA Resultat 4. kvartal og foreløpig årsresultat 1999 STYRETS KOMMENTARER Inntektene fra olje-og gass virksomheten i 4. kvartal 1999 var 5 ganger høyere enn i 4. kvartal 1998. Mer enn en dobling av

Detaljer

Boa Offshore AS Maritimt Forum 30 Januar 2017 Markedsutsikter Offshore Service skip- er bunnen nådd? Helge Kvalvik, CEO

Boa Offshore AS Maritimt Forum 30 Januar 2017 Markedsutsikter Offshore Service skip- er bunnen nådd? Helge Kvalvik, CEO Boa Offshore AS Maritimt Forum 30 Januar 2017 Markedsutsikter Offshore Service skip- er bunnen nådd? Helge Kvalvik, CEO Boa Offshore - Markedsutsikter Offshore Service skipsnæringen er midt inne i en av

Detaljer

Aktørbildet i et ressurs- og HMS-perspektiv

Aktørbildet i et ressurs- og HMS-perspektiv 29 24 33 6 6 5 25 7 6202 345 1 6203 31 35 26 8 2 6204 36 32 27 15 16 17 18 9 3 19 10 4 Aktørbildet i et ressurs- og HMS-perspektiv 16 18 20 22 24 26 28 30 32 74 72 7120 7122 Aktør- og aktivitetsutvikling

Detaljer

Rapporterer norske selskaper integrert?

Rapporterer norske selskaper integrert? Advisory DnR Rapporterer norske selskaper integrert? Hvordan ligger norske selskaper an? Integrert rapportering er å synliggjøre bedre hvordan virksomheten skaper verdi 3 Norske selskaper har en lang vei

Detaljer

Nye aktører Effekter av ny politikk for modne områder? Nye aktører bakgrunn Bidrar nye aktører til verdiskapning på norsk sokkel?

Nye aktører Effekter av ny politikk for modne områder? Nye aktører bakgrunn Bidrar nye aktører til verdiskapning på norsk sokkel? Nye aktører Effekter av ny politikk for modne områder? Nye aktører bakgrunn Bidrar nye aktører til verdiskapning på norsk sokkel? Leteaktiviteten har vært for lav Den framtidige verdiskapningen på norsk

Detaljer

DNO ASA. Resultat 1. kvartal

DNO ASA. Resultat 1. kvartal DNO ASA Resultat 1. kvartal 2000 DNO ASA STYRETS BERETNING FOR 1. KVARTAL 2000 Styret er godt tilfreds med resultatet for DNO ASA (DNO) for 1. kvartal 2000. Resultatet etter skatt viser et overskudd på

Detaljer

Produksjonsutviklingen

Produksjonsutviklingen Et sammendrag av KonKraft-rapport 2 Produksjonsutviklingen på norsk sokkel 3 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 Produksjon ( millioner fat o.e./d) Historisk Prognose 0,0 1970 2008 2040 Historisk

Detaljer

E-navigasjon 12-13 Juni 2014

E-navigasjon 12-13 Juni 2014 E-navigasjon 12-13 Juni 2014 SIKKER NAVIGERING Classification: Internal 2014-06-11 E-NAVIGASJON Introduksjon, Tor Arne Tønnessen Statoil hvem er vi E-navigasjon, hvorfor er det viktig for Statoil ECDIS,

Detaljer

Kortsiktig gevinst eller langsiktig inntektstrøm Petoros dilemma? IOR seminar Tor Rasmus Skjærpe, Lisensdirektør Petoro

Kortsiktig gevinst eller langsiktig inntektstrøm Petoros dilemma? IOR seminar Tor Rasmus Skjærpe, Lisensdirektør Petoro Kortsiktig gevinst eller langsiktig inntektstrøm Petoros dilemma? IOR seminar 30.09.10 Tor Rasmus Skjærpe, Lisensdirektør Petoro Hovedutfordringer for en langsiktig inntektstrøm fra IOR Begrenset levetid

Detaljer

Ressurser og forventninger i nordlige Nordsjø. Tomas Mørch, Direktør for funn og felt Nordsjøen Nord

Ressurser og forventninger i nordlige Nordsjø. Tomas Mørch, Direktør for funn og felt Nordsjøen Nord Ressurser og forventninger i nordlige Nordsjø Tomas Mørch, Direktør for funn og felt Nordsjøen Nord Ressurser og forventninger i nordlige Nordsjø ODs rolle og målsetting Ressurssituasjonen på norsk sokkel

Detaljer

12 Felt under utbygging

12 Felt under utbygging 12 Felt under utbygging FAKTA 2009 169 Alve Blokk og utvinningsløyve Blokk 6507/3 - utvinningsløyve 159 B, tildelt 2004 Funnår 1990 16.03.2007 av Kongen i statsråd StatoilHydro ASA Rettshavarar DONG E&P

Detaljer

Drift- og vedlikeholdskonferansen oktober 2009 Er vi på vei inn i solnedgangen? Tor rasmus Skjærpe, Direktør lisensoppfølging i Petoro

Drift- og vedlikeholdskonferansen oktober 2009 Er vi på vei inn i solnedgangen? Tor rasmus Skjærpe, Direktør lisensoppfølging i Petoro Drift- og vedlikeholdskonferansen oktober Er vi på vei inn i solnedgangen? Tor rasmus Skjærpe, Direktør lisensoppfølging i Petoro Er vi på vei inn i solnedgangen? 2 NEI! 3 Vi er på tidlig ettermiddag en

Detaljer

DNO ASA. Resultat 1. halvår 2001 / 2. kvartal. 21. august 2001 PRESENTASJON 1. HALVÅR / 2. KVATAL 21. AUGUST 2001 DNO ASA

DNO ASA. Resultat 1. halvår 2001 / 2. kvartal. 21. august 2001 PRESENTASJON 1. HALVÅR / 2. KVATAL 21. AUGUST 2001 DNO ASA Resultat 1. halvår 2001 / 2. kvartal 21. august 2001 Presentasjon 21. august 2001 Introduksjon 1. halvår / 2. kvartal 2001 Orientering om virksomheten Aktiviteten framover Lisensportefølje NORGE NORGE

Detaljer

Felt og prosjekt under utbygging

Felt og prosjekt under utbygging 15 Felt og prosjekt under utbygging Fram Vest... 135 Grane... 135 Kristin (Haltenbanken Vest)... 136 Kvitebjørn... 136 Mikkel... 137 Sigyn... 137 Snøhvit (inkl. Albatross og Askeladd)... 138 Tune... 139

Detaljer

Hva vet du om Oljedirektoratet ODs oppgaver og roller. 13. desember

Hva vet du om Oljedirektoratet ODs oppgaver og roller. 13. desember Hva vet du om Oljedirektoratet ODs oppgaver og roller 13. desember Hva vet du om oljedirektoratet? 08:30 Registrering og kaffe 09:00 Velkommen Eldbjørg Vaage Melberg 09:15 Rammeverk og myndighetsroller

Detaljer

GOE-IP AS- GlobalOrganicEnergy-Intelligent Property AS

GOE-IP AS- GlobalOrganicEnergy-Intelligent Property AS GOE-IP AS- GlobalOrganicEnergy-Intelligent Property AS Projects: 1. Microbial Selective Plugging MSP (Sandstone - reservoirs) 2. Particle Fracture Blocking PFB (Karbonat - reservoirs) 3. Upscaling/Meso

Detaljer

BØRSMELDING 1258/ DELÅRSRAPPORT PR. 2. KVARTAL OG 2. KVARTAL 2003 DNO ASA

BØRSMELDING 1258/ DELÅRSRAPPORT PR. 2. KVARTAL OG 2. KVARTAL 2003 DNO ASA Hovedtrekk og viktigste hendelser BØRSMELDING 1258/140803 DELÅRSRAPPORT PR. 2. KVARTAL OG 2. KVARTAL 2003 DNO oppnådde gode operasjonelle og finansielle resultater i 1. halvår 2003. I 2. kvartal ble feltutviklingsplanen

Detaljer

NPD Factpages. Licence. General information Production licence NPDID production licence 22813096 Factmaps in new window link

NPD Factpages. Licence. General information Production licence NPDID production licence 22813096 Factmaps in new window link General information Production licence 055 D NPDID production licence 22813096 Factmaps in new window link Status ACTIVE Main area North sea Licensing activity TFO2012 Date granted 08.02.2013 Prod.lic.

Detaljer

Framtidens teknologiutfordringer for olje- og gassbransjen

Framtidens teknologiutfordringer for olje- og gassbransjen Classification: Statoil Internal Status: Draft Framtidens teknologiutfordringer for olje- og gassbransjen Morten Loktu Direktør Forskning og kommersialisering 2 Hva sier Helge Lund? For å møte den økende

Detaljer

Utlignet petroleumsskatt på 235,9 milliarder kroner Pressemelding 29. november 2012

Utlignet petroleumsskatt på 235,9 milliarder kroner Pressemelding 29. november 2012 Utlignet petroleumsskatt på 235,9 milliarder kroner Pressemelding 29. november 2012 Utlignet petroleumsskatt utgjorde 235,9 milliarder kroner for 2011. Det viser tall fra skattelisten for petroleumsselskaper

Detaljer

Nord et spennende område en spennende framtid

Nord et spennende område en spennende framtid Classification: Statoil internal Status: Draft Arctic Princess ved kai på Melkøya Nord et spennende område en spennende framtid Edd-Magne Torbergsen, Informasjonssjef, leting Nordområdene / drift Norne

Detaljer

Sokkelåret Oljedirektør Bente Nyland Pressekonferanse 8. januar 2009

Sokkelåret Oljedirektør Bente Nyland Pressekonferanse 8. januar 2009 Sokkelåret 2008 Oljedirektør Bente Nyland Pressekonferanse 8. januar 2009 Innhold Økonomisk bakteppe Leting Produksjon og ressursregnskap Seismikk og sameksistens Utfordringer Oljeprisutvikling Økonomisk

Detaljer

Årsrapport 2011 for Vega Sør AU-DPN OE TRO-00091

Årsrapport 2011 for Vega Sør AU-DPN OE TRO-00091 Årsrapport 2011 for Vega Sør Gradering: Internal Side 2 av 10 Innhold 1 STATUS... 5 1.1 Generelt... 5 1.2 Status produksjon... 7 1.3 Oversikt over utslippstillatelser for feltet... 9 1.4 Overskridelser

Detaljer

Bodøseminaret 15.12.2004. Petoro AS sin rolle på sokkelen/i Norskehavet

Bodøseminaret 15.12.2004. Petoro AS sin rolle på sokkelen/i Norskehavet Bodøseminaret 15.12.2004 Petoro AS sin rolle på sokkelen/i Norskehavet 5 5 12 Petoro på norsk sokkel 74 16 18 20 22 24 26 28 30 32 Barentshavet 72 7120 7122 70 14 12 Harstad 90 utvinningstillatelser 18

Detaljer

INTSOK. Regionaldirektør Håkon Skretting. Resultater av avsluttet prosjekt: Prosjekt for partnerskap mellom russisk og norsk olje og gassindustri.

INTSOK. Regionaldirektør Håkon Skretting. Resultater av avsluttet prosjekt: Prosjekt for partnerskap mellom russisk og norsk olje og gassindustri. INTSOK Resultater av avsluttet prosjekt: Prosjekt for partnerskap mellom russisk og norsk olje og gassindustri. Prosjekt under etablering: Russisk norsk industrisamarbeid mot nordområdene Regionaldirektør

Detaljer

NPD Factpages. Licence. General information Production licence NPDID production licence Factmaps in new window link

NPD Factpages. Licence. General information Production licence NPDID production licence Factmaps in new window link General information Production licence 316 B NPDID production licence 4237334 Factmaps in new window link Status ACTIVE Main area North sea Licensing activity TFO2006 Date granted 16.02.2007 Prod.lic.

Detaljer

Hvorfor CO 2 verdikjeden er viktig og riktig. Viktor E. Jakobsen Haugesund Energikonferansen 2006

Hvorfor CO 2 verdikjeden er viktig og riktig. Viktor E. Jakobsen Haugesund Energikonferansen 2006 Hvorfor CO 2 verdikjeden er viktig og riktig Viktor E. Jakobsen Haugesund Energikonferansen 2006 Noen tall for Norge I 2006 vil statens inntekter være ca. 1000 milliarder Statens utgifter er 683 milliarder

Detaljer

Pan Pelagic. 4. kvartal og foreløpig regnskap 2001

Pan Pelagic. 4. kvartal og foreløpig regnskap 2001 Pan Pelagic 4. kvartal og foreløpig regnskap 2001 Dette er Pan Pelagic Pan Pelagic eier en rekke selskaper og selskapsandeler med basis i pelagisk fisk. Dette omfatter både fiskefartøy med konsesjon til

Detaljer

DNO ASA. Resultat 2. kvartal og 1. halvår 1999

DNO ASA. Resultat 2. kvartal og 1. halvår 1999 DNO ASA Resultat 2. kvartal og 1. halvår 1999 STYRETS KOMMENTARER TIL 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR 1999 SAMMENDRAG DNO har vært operatør for Heather feltet i 2 år, og driften av feltet i denne perioden har

Detaljer

NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1 st QUARTER 2015

NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1 st QUARTER 2015 1 PETROLEUM PRICE BO ARD Our reference Date OED 15/712 15/06/2015 To the Licensees on the Norwegian Continental Shelf (Unofficial translation) NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL

Detaljer

Status Aker Verdal Mai 2010

Status Aker Verdal Mai 2010 part of Aker Status Aker Verdal Mai 2010 Verdal Formannskap 6. mai 2010 Nina Udnes Tronstad President, Aker Solutions, Verdal 2010 Aker Solutions Financials AKSO total - Q1/2010 ED&S Subsea P&T P&C Revenue

Detaljer

Hvordan takle klimautfordringene og fortsatt høy aktivitet. Per Terje Vold, adm. dir. i OLF Orkanger-konferansen 29. mai 2008

Hvordan takle klimautfordringene og fortsatt høy aktivitet. Per Terje Vold, adm. dir. i OLF Orkanger-konferansen 29. mai 2008 Hvordan takle klimautfordringene og fortsatt høy aktivitet Per Terje Vold, adm. dir. i OLF Orkanger-konferansen 29. mai 2008 100 medlemsbedrifter tuftet på kunnskap og teknologi 44 oljeselskaper Operatører/rettighetshavere

Detaljer