Hurtigbruksveiledning. WorkCentre 7132

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hurtigbruksveiledning. WorkCentre 7132"

Transkript

1 Hurtigbruksveiledning 701P44864 Mai 2006

2 Microsoft, MS-DOS, Windows, Windows NT, Microsoft Network og Windows Server er enten varemerker eller registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land. Novell, NetWare, IntranetWare og NDS er registrerte varemerker for Novell, Inc. i USA og andre land. Adobe, Acrobat, PostScript, PostScript3 og PostScript-logoen er varemerker for Adobe Systems Incorporated. Apple, AppleTalk, EtherTalk, LocalTalk, Macintosh, MacOS og TrueType er registrerte varemerker for Apple Computer, Inc. i USA og andre land. HP, HPGL, HPGL/2 og HP-UX er registrerte varemerker for Hewlett-Packard Corporation. Alle produkt-/merkenavn er varemerker eller registrerte varemerker for respektive eiere. Data som er lagret på maskinens harddisk, kan gå tapt hvis det oppstår et problem med harddisken. Xerox kan ikke holdes ansvarlig for noen direkte eller indirekte skader som oppstår i forbindelse med eller som følge av et slikt tap av data. Xerox kan ikke holdes ansvarlig for eventuell maskinskade som oppstår på grunn av datavirus eller hacking. Viktig(1) Denne brukerveiledningen beskyttes av opphavsrett. Alle rettigheter forbeholdt. I henhold til lover om opphavsrett er det ulovlig å kopiere eller foreta endringer i hele eller deler av brukerveiledningen uten skriftlig tillatelse fra utgiveren.(2) Deler av brukerveiledningen kan endres uten forhåndsvarsel.(3) Send oss gjerne kommentarer om tvetydigheter, feil, utelatelser og sider som er utelatt i brukerveiledningen.(4) Prøv aldri å utføre prosedyrer som ikke er uttrykkelig beskrevet i denne brukerveiledningen. Uautorisert bruk kan forårsake feil og ulykker. Xerox kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle problemer som oppstår som følge av uautorisert bruk av utstyret. Eksport av dette produktet er underlagt strenge kontroller i samsvar med lover om utenlandsk valuta og handel med utlandet i Japan og/eller forskrifter om kontroll av eksport i USA. Xerox og Ethernet er registrerte varemerker. MERK: Titler i BLÅTT gjelder IT-personell, titler i GRØNT gjelder sluttbrukere og titler i RØDT betyr at maskinen trenger tilsyn. Avhengig av maskinens konfigurasjon kan enkelte vinduer i brukergrensesnittet variere.

3 Innholdsfortegnelse Kontrollpanelet 3 Papirinnstillinger 5 Hefteproduksjon 7 Sikret utskrift 9 Enkel faksing (tillegg) 13 Skrive ut innstillingsliste 15 Konteringsoppsett 17 Forsider 23 Skifte fargepulverkassettene 25 Hurtigbruksveiledning

4 Kontrollpanelet Alle tjenester Kopi E-post Internett-faks Faks Skanning via nettverk Skann til FTP/SMB Skann til postboks Kontroller postboks * 0 # - C Berøringsskjermen På berøringsskjermen kan du velge alle tilgjengelige programfunksjoner. Her vises også fremgangsmåter for retting av feil og generell informasjon om maskinen. Alle tjenester Brukes til å vise vinduet Alle tjenester der du kan navigere til alle tilgjengelige 3. Funksjoner Brukes til å vise vinduene med kopi-, faks- og skannefunksjonene. 4. Jobbstatus Brukes til å vise informasjon om fremdrift på skjermen. 5. Maskinstatus Brukes til å vise gjeldende status for maskinen på skjermen. Hurtigbruksveiledning

5 Kontrollpanelet 6. Oppringingspause Brukes til å angi en pause i et faksnummer når du sender en faks. 7. Slett Brukes til å slette en tallverdi eller det siste tallet som er angitt. 8. # (nummertegn) Brukes til å angi oppringingstegnet eller et gruppenummer. 9. Start Brukes til å starte jobben. 10. Stopp Brukes til å stoppe gjeldende jobb midlertidig. Følg meldingen for å avbryte eller fortsette jobben Brukes til å stoppe gjeldende kopieringsjobb midlertidig slik at en prioritert jobb kan kjøres. Slett alt Hvis du trykker på denne tasten én gang, gjenopprettes standardinnstillingene og første vindu for gjeldende funksjonsbane vises. Hvis du trykker to ganger, tilbakestilles ALLE funksjonene til standardinnstillingene på maskinen. Språk Brukes til å endre teksten til et annet språk (hvis tilgjengelig). 14. Logg inn/ut Brukes til å få passordbeskyttet tilgang til oppsettverktøyene som benyttes til å justere standardinnstillingene på maskinen. 15. Strømsparing Denne lampen angir om maskinen er i strømsparingsmodus. Knappen brukes til å avbryte gjeldende innstilling for strømsparingsmodus. Hurtigbruksveiledning

6 Papirinnstillinger Følg trinnene nedenfor når du skal angi papirtype og papirformat. FORSIKTIG: Det er meget viktig at du angir riktige innstillinger for papirtype og papirformat for papiret som ligger i papirmagasinene. Hvis du ikke angir disse innstillingene nøyaktig, kan resultatet bli skade på fikseringsmodulen. Når papir legges i et magasin, vises vinduet Innst. for papirmagasin på skjermen. 1. Trykk på Papirtype. Magasininnstillinger Lagre Papirformat Automatisk papirvalg etter leveringsfarge Papirtype 2. Velg aktuell papirtype i listen som vises på skjermen. Papirtype Lagre Vanlig papir Fortrykt Standard Glanset Tykt 3. Trykk på Lagre. Hurtigbruksveiledning

7 Papirinnstillinger 4. Trykk eventuelt også på Papirformat. Magasininnstillinger Lagre Papirformat Automatisk papirvalg etter leveringsfarge Papirtype 5. Velg aktuelt papirformat i listen som vises på skjermen. 6. Trykk på Lagre. Papirformat Lagre 8,5 x 11 t. 8,5 x 14 t. 215x315 mm 5,5 x 8,5 t. A3 7. Trykk på Lagre. Hurtigbruksveiledning

8 Hefteproduksjon På arbeidsstasjonen velger du Skriv ut i programmet du bruker. MERK: I dette eksemplet benyttes en PCL-skriverdriver. 1. Klikk på Egenskaper. 2. Klikk på kategorien Papir/levering. 3. Klikk på Velg papir. Papir/levering Bildealternat Opps Vannmerker/skjem Detaljerte Faks Jobbtype: 1- el. 2-sidig kopiering Normal 1- el. 2-sidig kopiering Papirsammendrag A3 Innstillinger Stifting Ingen stifter Sortert Stifter Velg papir Mottaker Forminsk Ingen Lagre Rediger... Leverte ark: Ingen Leveringsfarge Antall: Automatisk Standardinnstil OK Hjelp Klikk på rullegardinlisten Papirformat, og velg deretter aktuelt papirformat. Klikk på OK. Hurtigbruksveiledning

9 Hefteproduksjon 6. Klikk på kategorien Oppsett. 7. Klikk på Hefte/plakat / blandede originalstørrelser. Papir/levering Bildealternat Opps Vannmerker/skjem Detaljerte Faks Bildeorientering Stående Flere opp Begge sider Hefte/plakat / blandede originalstørrelser Tilpass til nytt papirformat 11 t. x 17 t. Flytting forh.innstillinger Standardinnstil OK Hjelp 8. Klikk på Hefteproduksjon. Av Plakat Hefteproduksjon Rotering Ingen OK Standardinnstill Hjelp Hvis det er nødvendig, klikker du på OK for å løse eventuelle konflikter. Klikk på OK for å lukke vinduet Hefteproduksjon. Klikk på OK for å lukke vinduet Egenskaper. Angi antallet eksemplarer du ønsker å skrive ut, og klikk deretter på OK. Hurtigbruksveiledning

10 Sikret utskrift På arbeidsstasjonen velger du Skriv ut i programmet du bruker. MERK: I dette eksemplet benyttes en PCL-skriverdriver. 1. Klikk på Egenskaper. 2. Klikk på kategorien Papir/levering. 3. Klikk på Jobbtype. 4. Klikk på Sikret utskrift. Papir/levering Bildealternat Opps Vannmerker/skjem Detaljerte Faks Jobbtype: Normal 1- el. 2-sidig kopiering 1- el. 2-sidig kopiering Normal Sikret utskrift Prøvetrykk Utsatt start Postboksnummer: Faks Velg papir Forminsk Stifting Ingen stifter Mottaker Ingen Stifter Sortert Lagre Rediger... Leverte ark: Ingen Leveringsfarge Automatisk Antall: Standardinnstil OK Hjelp Hurtigbruksveiledning

11 Sikret utskrift 5. Klikk på Innstillinger. Papir/levering Bildealternat Opps Vannmerker/skjem Detaljerte Faks Jobbtype: 1- el. 2-sidig kopiering Sikret utskrift 1- el. 2-sidig kopiering Papirsammendrag A3 Innstillinger Stifting Ingen stifter Sortert Stifter Velg papir Mottaker Forminsk Ingen Lagre Rediger... Leverte ark: Ingen Leveringsfarge Antall: Automatisk Standardinnstil OK Hjelp 6. Skriv inn brukerkoden og passordet på opptil 12 sifre i aktuelle felt, og klikk deretter på OK. Sikret utskrift Brukerkode: Passord Skriv inn passordet på opptil 12 sifre. OK Hjelp 7. Klikk på OK. 8. Angi antallet eksemplarer du ønsker å skrive ut, og klikk deretter på OK. Hurtigbruksveiledning

12 Sikret utskrift 9. Trykk på Jobbstatus på kontrollpanelet på maskinen. Alle tjenester Kopi E-post Internett-faks Faks Skanning via nettverk Skann til FTP/SMB Skann til postboks Kontroller postboks * 0 # - C 10. Trykk på kategorien Lagrede dokumenter. Aktive og Fullførte jobber Lagrede dokumenter Sikret utskrift Prøvetrykk Utsatt utskrift Felles postboks Uleverte fakser 11. Trykk på Sikret utskrift. 12. Velg en brukerkode. Hurtigbruksveiledning

13 Sikret utskrift 13. Trykk på Dokumentliste. Sikret utskrift Oppdater Lukk Dokumentliste 14. Skriv inn passordet på opptil 12 sifre. 15. Trykk på Bekreft. 16. Velg dokumentet, og trykk på Skriv ut. Dokumentliste Oppdater Lukk Slett Skriv ut 17.Trykk på Skriv ut + slett eller Skriv ut + lagre. Dokumentet leveres til mottakeren. Hurtigbruksveiledning

14 Enkel faksing (tillegg) 1. Legg originalene i originalmateren. 2. Trykk på Faks-ikonet. Alle tjenester Kopi E-post Internett-faks Faks Skanning via nettverk Skann til FTP/SMB Skann til postboks Kontroller postboks 3. Angi faksnummeret til mottakeren ved hjelp av talltastaturet på kontrollpanelet. Du kan også angi faksnummeret til mottakeren ved å trykke på Tastatur eller velge mottakeren fra Adressebok. Faks Generelle innstillinger Justering av oppsett Alternativer for overf Avanserte faksfunksjoner Faks Neste Tastatur Adresse: Mottaker Faksnummer Adressebok Forside Hurtigbruksveiledning

15 Enkel faksing (tillegg) 4. Du kan endre faksinnstillinger i alle kategoriene som er uthevet her. Faks Generelle innstillinger Justering av oppsett Alternativer for overf Avanserte faksfunksjoner Faks Neste Tastatur Adresse: Mottaker Faksnummer Adressebok 001 J. Smith Forside 5. Trykk på Start på kontrollpanelet. Faks Generelle innstillinger Justering av oppsett Alternativer for overf Avanserte faksfunksjoner Faks Neste Tastatur Adresse: Mottaker Faksnummer Adressebok 001 J. Smith Forside * 0 # - C Faksjobben sendes. Aktive og utestaen.jobber Fullfortejobber Lagrede dokumenter Skriv ut jobber som venter Dokument/jobbtype Status: Faksjobb 123 Skanner Hurtigbruksveiledning

16 Skrive ut innstillingsliste En rekke nyttige rapporter er tilgjengelige i vinduet Skriv ut rapport/liste. Følg trinnene nedenfor når du skal gå til vinduet Skriv ut rapport/liste. 1. Trykk på tasten Maskinstatus på kontrollpanelet. 2. Trykk på kategorien Fakt.telleverk / skriv ut rapport på skjermen. 3. Trykk på Skriv ut rapport/liste. Maskinstatus Fakt.telleverk / skriv ut rapport Forbruksartikler Feil Faktureringstelleverk Skriv ut rapport/liste Hurtigbruksveiledning

17 Skrive ut innstillingsliste 4. Trykk på Innstillinger for utskriftsmodus. Skriv ut rapport/liste Lukk Jobbstatus/ aktivitetsrapport Innstillinger for kopieringsmodus Innstillinger for utskriftsmodus Innstillinger for skannemodus Faksmodusinnstillinger Postboksliste Rapport over jobbtelleverk Konteringsadministrasjon 5. Trykk på Liste over innstillinger Felleselementer. Innstillinger for utskriftsmodus Lukk Liste over inn- stillinger \endash 6. Trykk på Start på kontrollpanelet. Innstillinger for utskriftsmodus Lukk Liste over inn- stillinger \endash Felleselementer * - 0 C # Rapporten leveres til mottakeren. Hurtigbruksveiledning

18 Konteringsoppsett 1. Trykk på Logg inn/ut på kontrollpanelet. Alle tjenester Kopi E-post Internett-faks Faks Skanning via nettverk Skann til FTP/SMB Skann til postboks Kontroller postboks * 0 # - C 2. Skriv inn riktig brukerkode, og trykk deretter på Bekreft. Systemadministratorpalogging Bekreft Brukerkode Tastatur Hurtigbruksveiledning

19 Konteringsoppsett 3. Trykk på Systeminnstillinger. Meny for systemadministrator Brukermodus Systeminnstillinger 4. Trykk på Oppsett for pålogging / konteringsadministrasjon. Systeminnstillinger Lukk Systeminnstillinger Oppsettmeny Innstillinger for systemadministrator Oppsett for palogging/ konteringsadmin. 5. Trykk på Oppsett for pålogging/konteringsmodus. Oppsett for pal ogging/ konteringsadmin. Lukk Opprett/sjekk brukerkonti Tilbakestill brukerkonti Systemadministrators telleverk (kopijobber) Oppsett av brukeropplysninger Innstillinger for betalingsutskrift Angi passordet fra kontrollpanelet Oppsett for palogging/konteringsmodus Hurtigbruksveiledning

20 Konteringsoppsett 6. Trykk på Tilgang til lokal maskin. Oppsett for palogging/konteringsmodus Av Lagre Tilgang til lokal maskin Nettverkstilgang Ekstern tilgang Konteringsmodus Postbokstilgang 7. Trykk på Konteringsmodus. Oppsett for palogging/konteringsmodus Av Lagre Tilgang til lokal maskin Nettverkstilgang Ekstern tilgang Konteringsmodus Postbokstilgang 8. Velg aktuell konteringstjeneste (kopiering, utskrift...), og trykk deretter på Lagre. Konteringsmodus Lagre Kopieringstjeneste Utskriftstjeneste Av Av På På Hurtigbruksveiledning

21 Konteringsoppsett 9. Trykk på Lagre. Oppsett for palo gging/konteringsmodus Av Lagre Tilgang til lokal maskin Konteringsmodus Av Gjestepassord Nettverkstilgang Postbokstilgang På Ekstern tilgang 10. Trykk på Opprett/sjekk brukerkonti. Oppsett for palogging/ konteringsadmin. Lukk Opprett/sjekk brukerkonti Tilbakestill brukerkonti Systemadministrators telleverk (kopijobber) Oppsett av brukeropplysninger Innstillinger for betalingsutskrift Angi passordet fra kontrollpanelet Oppsett for palogging/konteringsmodus 11. Velg et ledig alternativ for brukerkode, og trykk deretter på Opprett/slett. Opprett/sjekk brukerkonti Lukk Brukerkode Brukernavn Opprett/slett Hurtigbruksveiledning

22 Konteringsoppsett 12. Når tastaturet vises, skriver du inn den nye brukerkoden og trykker deretter på Lagre. Lagre 13. Trykk på Kvote. Opprett/slett Lukk Brukerkode E-postadresse Brukernavn Kvote Tilbakestill tot. Passord Tilbakestill konto 14. Velg aktuell konteringstjeneste (kopiering, utskrift...), og trykk deretter på Kvote. Lagre Kopieringstjeneste Fakstjeneste Skannetjeneste Utskriftstjeneste Funksjoner Kvote Hurtigbruksveiledning

23 Konteringsoppsett 15. Bruk talltastaturet til å skrive inn tillatte antall i Kvote. Bruk Neste til å navigere mellom feltene Farge og Sort/hvitt. Kopikvoter: Lagre Farge Sort/hvitt (1-9,999,999) (1-9,999,999) Neste 16. Trykk på Lagre. Lagre Kopieringstjeneste Fakstjeneste Skannetjeneste Utskriftstjeneste Funksjoner Kvote 17. Bruk Funksjoner, hvis det er aktuelt, til å begrense bruken av kun sort, kun farge eller tillate fri bruk av begge funksjonene Trykk på Lagre. Trykk på Lukk flere ganger for å lukke vinduene Systeminnstillinger. Hurtigbruksveiledning

24 Forsider 1. Trykk på Logg inn/ut på kontrollpanelet. Alle tjenester Kopi E-post Internett-faks Faks Skanning via nettverk Skann til FTP/SMB Skann til postboks Kontroller postboks * 0 # - C 2. Skriv inn riktig brukerkode, og trykk deretter på Bekreft. Systemadministratorpgging Bekreft Brukerkode Tastatur 3. Trykk på Systeminnstillinger. 4. Trykk på Systeminnstillinger. 5. Trykk på Innstillinger for utskriftsmodus. Systeminnstillinger Lukk Fellesinnstillinger Innstillinger for kopieringsmodus Nettverksinnstillinger Innstillinger for utskriftsmodus Innstillinger for skannemodus Faksmodusinnstillinger Innstillinger for e-post/ Internett-faks Innstillinger for postboks / lagrede dok. Hurtigbruksveiledning

25 Forsider 6. Trykk på Andre innstillinger. 7. Bruk rullepilene til å finne Forside. Trykk på Forside. Lagre Elementer Forside Gjeldende innstillinger Av Endre 8. Trykk på Endre innstillinger. Lagre Elementer Forside Gjeldende innstillinger Av Endre 9. Velg aktuelt alternativ for forside, og trykk deretter på Lagre. Forsider Lagre Av Forste ark Forste ark Siste ark 10. Trykk på Lukk flere ganger for å lukke vinduene Systeminnstillinger. Hurtigbruksveiledning

26 Skifte fargepulverkassettene Følgende vindu vises automatisk på skjermen når en fargepulverkassett må skiftes. Maskinen slås av hvis en fargepulverkassett blir tom. Forbruksartikler Lukk nødvendig(e) element(er) Status Sort fargepulver (K) Bytt fargepulverkassett Du kan også kontrollere og skifte fargepulverkassetter på denne måten: 1. Trykk på Maskinstatus på kontrollpanelet. Alle tjenester Kopi E-post Internett-faks Faks Skanning via nettverk Skann til FTP/SMB Skann til postboks Kontroller postboks * 0 # - C 2. Trykk på kategorien Forbruksartikler. Maskinstatus Faktureringsinformasjon Forbruksartikler Feil nødvendig(e) element(er) Status Sort fargepulver (K) Bytt fargepulverkassett Hurtigbruksveiledning

27 Skifte fargepulverkassettene 3. Velg fargepulverkassettene som er merket med et kryss, som angir at de må skiftes. Maskinstatus Faktureringsinformasjon Forbruksartikler Feil nødvendig(e) element(er) Status Sort fargepulver (K) Bytt fargepulverkassett 4. Trykk på Skift kassett. Sort fargepulver (K) Lukk MERK: Vær forsiktig slik at du ikke søler fargepulver. Skift kassett Hurtigbruksveiledning

28 Skifte fargepulverkassettene 5. Vent til kassettholderen er dreid i riktig stilling og en melding vises på skjermen. Deretter sjekker du hvilken fargepulverkassett som skal skiftes. MERK: I eksemplet er det fargepulverkassetten med gul toner (Y) som må skiftes. Skift kassett Lukk MERK: Vær forsiktig slik at du ikke søler fargepulver. 6. Åpne frontdekslet. Hurtigbruksveiledning

29 Skifte fargepulverkassettene 7. Åpne døren for fargepulverkassettene. 8. Ta ut den aktuelle fargepulverkassetten. MERK: Vær forsiktig slik at du ikke søler fargepulver. Fargepulverkassettene kan resirkuleres. Send kassettene tilbake til Xerox i den opprinnelige emballasjen, og bruk returetikettene som følger med alle nye kassetter. Hurtigbruksveiledning

30 Skifte fargepulverkassettene 9. Ta den nye fargepulverkassetten ut av esken. Rist kassetten fra side til side omtrent ti ganger slik at fargepulveret fordeles jevnt. 10. Når du setter inn kassetten, må du passe på at pilen på kassetten står rett overfor pilen på maskinen. Skyv kassetten inn til den låses på plass. Hurtigbruksveiledning

31 Skifte fargepulverkassettene 11. Lukk døren for fargepulverkassettene. 12. Lukk frontdekslet. MERK: Trykk relativt hardt øverst på midten av dekslet når du lukker det. Hvis det vises en feilmelding, trykker du på høyre side av dekslet slik at det lukkes helt. 13. Når det vises en melding på skjermen om at en annen fargepulverkassett må skiftes, gjentar du de samme trinnene for angitt farge. Hurtigbruksveiledning

32

Versjon 1.0 Juli 2008. Kontoretterbehandler LX. Brukerhåndbok

Versjon 1.0 Juli 2008. Kontoretterbehandler LX. Brukerhåndbok Versjon 1.0 Juli 2008 Kontoretterbehandler LX Brukerhåndbok Microsoft, MS-DOS, Windows, Windows NT, Microsoft Network og Windows Server er enten varemerker eller registrerte varemerker for Microsoft Corporation

Detaljer

Hurtigbruksveiledning. User Guide XT3008NO0-2 ME3612E4-1. Opphavsrett 2008 Xerox Corporation. Forbeholdt alle rettigheter.

Hurtigbruksveiledning. User Guide XT3008NO0-2 ME3612E4-1. Opphavsrett 2008 Xerox Corporation. Forbeholdt alle rettigheter. User Guide XT3008NO0-2 ME3612E4-1 Opphavsrett 2008 Xerox Corporation. Forbeholdt alle rettigheter. Oversatt av: Xerox GKLS European Operations Bessemer Road Welwyn Garden City Hertfordshire AL7 1BU Storbritannia

Detaljer

Kopiere. Xerox WorkCentre 5845/5855/5865/5875/5890 ELLER. Kontrollpanel. Originalmater. Glassplate

Kopiere. Xerox WorkCentre 5845/5855/5865/5875/5890 ELLER. Kontrollpanel. Originalmater. Glassplate Xerox WorkCentre 8/8/8/87/890 Kopiere Startvindu for tjenester Jobbstatus Berøringsskjerm Start Slett alle Stopp. Legg originalene med forsiden opp i originalmateren. Juster støtten slik at den bare så

Detaljer

Xerox WorkCentre 3655 Flerfunksjonsskriver Kontrollpanel

Xerox WorkCentre 3655 Flerfunksjonsskriver Kontrollpanel Kontrollpanel Tilgjengelige tjenester kan variere avhengig av skriveroppsettet. Se i brukerhåndboken hvis du vil vite mer om tjenester og innstillinger. 3 4 5 Berøringsskjerm Menyer 6 6 Alfanumerisk tastatur

Detaljer

Kontrollpanel. Xerox WorkCentre 3655 flerfunksjonsskriver Xerox ConnectKey 2.0-teknologi

Kontrollpanel. Xerox WorkCentre 3655 flerfunksjonsskriver Xerox ConnectKey 2.0-teknologi Xerox ConnectKey.0-teknologi Kontrollpanel Tilgjengelige tjenester kan variere avhengig av skriveroppsettet. Se i brukerhåndboken hvis du vil vite mer om tjenester og innstillinger. 3 4 5 Berøringsskjerm

Detaljer

Xerox WorkCentre 7800-serien Kontrollpanel

Xerox WorkCentre 7800-serien Kontrollpanel Kontrollpanel Tilgjengelige tjenester kan variere avhengig av skriveroppsettet. Se i brukerhåndboken hvis du vil vite mer om tjenester og innstillinger. ABC DEF Menyer GHI PQRS 7 JKL TUV 8 MNO 6 WXYZ 9

Detaljer

Kopiere. eller. Xerox WorkCentre 5945/5955 flerfunksjonsmaskin. Startvindu for tjenester. Jobbstatus. Berøringsskjerm. Start.

Kopiere. eller. Xerox WorkCentre 5945/5955 flerfunksjonsmaskin. Startvindu for tjenester. Jobbstatus. Berøringsskjerm. Start. Xerox WorkCentre 9/9 flerfunksjonsmaskin Kopiere. Legg originalene med forsiden opp i originalmateren. Juster støtten slik at den bare så vidt berører originalene.. Trykk på på kontrollpanelet for å slette

Detaljer

MASKINSTATUS - viser informasjon om maskinen. Du kommer til Funksjoner* ved å trykke på kategoriene eller Alle tjenester,

MASKINSTATUS - viser informasjon om maskinen. Du kommer til Funksjoner* ved å trykke på kategoriene eller Alle tjenester, BERØRINGSSKJERM - her vises alle tilgjengelige funksjoner og generell informasjon om maskinen. SLETT ALT - tilbakestiller alle funksjonene til standardinnstillingene. STOPP - avbryter gjeldende jobb. START

Detaljer

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Kontrollpanel

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Kontrollpanel Kontrollpanel Tilgjengelige tjenester kan variere avhengig av skriveroppsettet. Se i brukerhåndboken hvis du vil vite mer om tjenester og innstillinger. 3 5 Utløserknapp for smeltevoksdør Menyer 7 Jobbkontroller

Detaljer

Kontrollpanel. Xerox WorkCentre 6655 flerfunksjons fargeskriver Xerox ConnectKey 2.0-teknologi

Kontrollpanel. Xerox WorkCentre 6655 flerfunksjons fargeskriver Xerox ConnectKey 2.0-teknologi Xerox ConnectKey.0-teknologi Kontrollpanel Tilgjengelige tjenester kan variere avhengig av skriveroppsettet. Se i brukerhåndboken hvis du vil vite mer om tjenester og innstillinger. 3 4 5 Berøringsskjerm

Detaljer

Versjon 1.0 Februar 2013. Xerox J75 fargepresse Hurtigreferanse

Versjon 1.0 Februar 2013. Xerox J75 fargepresse Hurtigreferanse Versjon 1.0 Februar 2013 2012 Xerox Corporation. Forbeholdt alle rettigheter. Xerox og Xerox og figurativt merke er varemerker for Xerox Corporation i USA og/eller andre land. BR4008 Innhold 1 Produktoversikt...1-1

Detaljer

Xerox ColorQube 9201/9202/9203 Kopiere. Forberedelse. Skanne. Mer informasjon

Xerox ColorQube 9201/9202/9203 Kopiere. Forberedelse. Skanne. Mer informasjon Xerox ColorQube 90/90/90 Kopiere. Legg originalene med forsiden opp i materen eller med forsiden. Trykk på Startvindu for tjenester.. Velg Kopi. Kategorien Kopi vises.. Endre programmering etter ønske,

Detaljer

Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Kontrollpanel

Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Kontrollpanel Xerox ColorQube 90 / 90 / 90 Kontrollpanel Tilgjengelige tjenester kan variere avhengig av skriveroppsettet. Se i brukerhåndboken hvis du vil vite mer om tjenester og innstillinger.? Menyer GHI PRS 7 *

Detaljer

Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/ 5755/5765/5775/5790 Kopiere. Forberedelse. Skanne. Mer informasjon

Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/ 5755/5765/5775/5790 Kopiere. Forberedelse. Skanne. Mer informasjon ." Xerox WorkCentre /0// Kopiere. Legg dokumentene med forsiden opp i materen eller med forsiden. Trykk på Slett alt (C) for å slette eventuelle programmeringsvalg i 88 99. Trykk på Startvindu for tjenester,

Detaljer

Magasin 5 (valgfritt) Magasin 6 (innleggsmag.) (valgfritt) Kontrollpanel. Etterbehandler m/stor kapasitet (valgfri) Kontrollpanel

Magasin 5 (valgfritt) Magasin 6 (innleggsmag.) (valgfritt) Kontrollpanel. Etterbehandler m/stor kapasitet (valgfri) Kontrollpanel Xerox ColorQube 90/ 90/ 90 Maskinoversikt Maskinoversikt Funksjoner Maskinen kan ha ulike konfigurasjoner, for eksempel følgende: 8 Kopi E-post Internett-faks Serverfaks Originalmater Magasin (valgfritt)

Detaljer

Bli kjent med WorkCentre Pro/CopyCentre

Bli kjent med WorkCentre Pro/CopyCentre Bli kjent med WorkCentre Pro/CopyCentre Dette dokumentet er utformet for hjelpe installasjonsteamet til å forklare funksjonene som er tilgjengelige på WorkCentre Pro/ CopyCentre med valgfri etterbehandler.

Detaljer

Kontrollpanel. Xerox AltaLink C8030/C8035/C8045/C8055/C8070 flerfunksjonell fargeskriver

Kontrollpanel. Xerox AltaLink C8030/C8035/C8045/C8055/C8070 flerfunksjonell fargeskriver Kontrollpanel Tilgjengelige apper kan variere avhengig av skriveroppsettet. Se brukerhåndboken for mer informasjon om apper og funksjoner. 5 9 8 7 6 0 5 6 7 8 9 0 Hjem går tilbake til hovedvinduet til

Detaljer

LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR MFP. Hurtigreferanse M575

LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR MFP. Hurtigreferanse M575 LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR MFP Hurtigreferanse M575 Skrive ut en lagret jobb Bruk følgende fremgangsmåte for å skrive ut en jobb som er lagret i produktminnet. 1. Bla deg frem til og trykk på knappen

Detaljer

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Hurtigreferanse M570

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Hurtigreferanse M570 LASERJET PRO 500 COLOR MFP Hurtigreferanse M570 Bruke utskrift fra USB-enhet 1. Sett USB-enheten inn i USB-porten foran på produktet. 2. Minnepinne-menyen åpnes. Bruk piltastene til å bla gjennom alternativene.

Detaljer

Oversikt over. CopyCentre/ WorkCentre Pro. Systemet har noen utpregede fordeler som hjelper deg å få jobben gjort. WorkCentre Pro.

Oversikt over. CopyCentre/ WorkCentre Pro. Systemet har noen utpregede fordeler som hjelper deg å få jobben gjort. WorkCentre Pro. CopyCentre/ WorkCentre Pro Oversikt over Systemet har noen utpregede fordeler som hjelper deg å få jobben gjort CopyCentre WorkCentre Pro C65/C75/C90 65/75/90 Innhold Kopiere Alternativer for avanserte

Detaljer

Din bruksanvisning XEROX WORKCENTRE 5790 http://no.yourpdfguides.com/dref/4270407

Din bruksanvisning XEROX WORKCENTRE 5790 http://no.yourpdfguides.com/dref/4270407 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Versjon 2.0 Desember 2010. Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 Brukerhåndbok

Versjon 2.0 Desember 2010. Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 Brukerhåndbok Versjon 2.0 Desember 2010 Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 Brukerhåndbok 2011 Xerox Corporation. Forbeholdt alle rettigheter. Upubliserte rettigheter er forbeholdt i henhold til lover

Detaljer

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Hurtigreferanse M575

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Hurtigreferanse M575 LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP Hurtigreferanse M575 Skrive ut en lagret jobb Bruk følgende fremgangsmåte for å skrive ut en jobb som er lagret i produktminnet. 1. Bla deg frem til og trykk på knappen

Detaljer

Din bruksanvisning XEROX WORKCENTRE 5655 http://no.yourpdfguides.com/dref/3681062

Din bruksanvisning XEROX WORKCENTRE 5655 http://no.yourpdfguides.com/dref/3681062 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for XEROX WORKCENTRE 5655. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på XEROX WORKCENTRE 5655 i bruksanvisningen

Detaljer

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Kontrollpanel

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Kontrollpanel 8 / 8 / 86 / 87 / 890 Kontrollpanel Tilgjengelige tjenester kan variere avhengig av skriveroppsettet. Se i brukerhåndboken hvis du vil vite mer om tjenester og innstillinger. ABC DEF Menyer GHI PQRS 7

Detaljer

Versjon 2.0 Desember 2010. Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 Komme i gang

Versjon 2.0 Desember 2010. Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 Komme i gang Versjon 2.0 Desember 2010 Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 2011 Xerox Corporation. Forbeholdt alle rettigheter. Upubliserte rettigheter er forbeholdt i henhold til lover om opphavsrett

Detaljer

LASERJET ENTERPRISE MFP. Hurtigreferanse

LASERJET ENTERPRISE MFP. Hurtigreferanse LASERJET ENTERPRISE MFP Hurtigreferanse M725dn M725f M725z M725z+ Skrive ut en lagret jobb Bruk følgende fremgangsmåte for å skrive ut en jobb som er lagret i produktminnet. 1. Bla deg frem til og trykk

Detaljer

Oversikt over Verktøy-menyen

Oversikt over Verktøy-menyen Du må være logget på som administrator for å få tilgang til alle alternativene under Verktøy. Maskininnstillinger Angi PagePack-passord Generelt Strømsparing Intelligent klar Jobbaktivert Planlagt Hurtig

Detaljer

Din bruksanvisning XEROX COLORQUBE 9203 http://no.yourpdfguides.com/dref/3683956

Din bruksanvisning XEROX COLORQUBE 9203 http://no.yourpdfguides.com/dref/3683956 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

uniflow Brukerveiledning uniflow brukerveiledning

uniflow Brukerveiledning uniflow brukerveiledning uniflow brukerveiledning 1 Innhold 1 Førstegangs pålogging/utskrift... 3 1.1 Aktivering av kort... 3 2 Print... 4 2.1 Hvordan å foreta en utskrift... 4 3 Kopi... 5 3.1 Endre fra tosidig til ensidig kopiering...

Detaljer

Versjon 1.0 09/10. Xerox ColorQube 9301/9302/9303 Internett-tjenester

Versjon 1.0 09/10. Xerox ColorQube 9301/9302/9303 Internett-tjenester Versjon 1.0 09/10 Xerox 2010 Xerox Corporation. Forbeholdt alle rettigheter. Upubliserte rettigheter er forbeholdt i henhold til lover om opphavsrett i USA. Innholdet i dette dokumentet kan ikke gjengis

Detaljer

Justere bildeplasseringen. DocuColor 242/252/260

Justere bildeplasseringen. DocuColor 242/252/260 701P46948 2007 Funksjonen på gjør det mulig å justere utskriftsbildet i to retninger. Bildet kan justeres i forhold til papirmagasin, materialtype og alternativer for tosidig kopiering. Slik justerer du

Detaljer

Oversikt over Verktøy-menyen

Oversikt over Verktøy-menyen Du må være logget på som administrator for å få tilgang til alle alternativene for Verktøy. Maskininnstillinger Generelt Strømsparing Intelligent klar Jobbaktivert Planlagt Dato og klokkeslett Greenwich

Detaljer

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP SERIES. Hurtigreferanse

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP SERIES. Hurtigreferanse LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP SERIES Hurtigreferanse Skrive ut på spesialpapir, etiketter eller transparenter med Windows 1. På Fil-menyen i programmet klikker du på Skriv ut. 2. Velg produktet,

Detaljer

Hurtigveiledning for oppsett av skannefunksjoner. Sette opp Skann til e-post

Hurtigveiledning for oppsett av skannefunksjoner. Sette opp Skann til e-post Hurtigveiledning for oppsett av skannefunksjoner XE3024NO0-2 I denne veiledningen finner du instruksjoner for følgende: Sette opp Skann til e-post på side 1 Sette opp Skann til postboks på side 6 Sette

Detaljer

Versjon 1.0 Mars 2010. Xerox WorkCentre 3550 Brukerhåndbok

Versjon 1.0 Mars 2010. Xerox WorkCentre 3550 Brukerhåndbok Versjon 1.0 Mars 2010 Xerox WorkCentre 3550 2010 Xerox Corporation. Forbeholdt alle rettigheter. Upubliserte rettigheter forbeholdes under amerikansk opphavsrettslovgivning. Innholdet i denne publikasjonen

Detaljer

St.Olavs Hospital LAB senteret

St.Olavs Hospital LAB senteret BRUKERVEILEDNING UTSKRIFT OG KOPIERING CANON St.Olavs Hospital LAB senteret IR2270 IR3100cn IR6800cn INNHOLD Side Vanlig utskrift fra Word med norsk driver 4 Vanlig utskrift fra PowerPoint med norsk driver

Detaljer

Din bruksanvisning XEROX COLORQUBE 9300 http://no.yourpdfguides.com/dref/4276618

Din bruksanvisning XEROX COLORQUBE 9300 http://no.yourpdfguides.com/dref/4276618 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for XEROX COLORQUBE 9300. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på XEROX COLORQUBE 9300 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

WorkCentre 5632/5638/5645/5655/5665/5675/5687 FÅ BEST MULIG PRODUKTIVITET

WorkCentre 5632/5638/5645/5655/5665/5675/5687 FÅ BEST MULIG PRODUKTIVITET WorkCentre 5632/5638/5645/5655/5665/5675/5687 Hurtigreferanse 604P927 FÅ BEST MULIG PRODUKTIVITET ved å bruke alle mulighetene maskinen har. En interaktiv brukerhåndbok fulgte med maskinen på en CD. CDen

Detaljer

Oversikt over brukermenyene

Oversikt over brukermenyene Kopi Kopi Leveringsfarge Autom. reg. Sort og hvitt Farger En farge Forstørr/forminsk Proporsjonal % Uavhengig X- og Y-% Automatisk midtstilt Definer % Forhåndsinnstillinger Papirmagasiner 1- el. 2-sidig

Detaljer

Wi-Fi Direct veiledning

Wi-Fi Direct veiledning Wi-Fi Direct veiledning Enkelt oppsett ved bruk av Wi-Fi Direct Feilsøking Appendix Innhold Slik leser du håndbøkene... 2 Symboler som brukes i håndbøkene... 2 Ansvarsfraskrivelse... 2 1. Enkelt oppsett

Detaljer

Oversikt over brukermenyene

Oversikt over brukermenyene Kopi Kopi Leveringsfarge Autom. reg. Sort og hvitt Farger En farge Forstørr/forminsk Proporsjonal % Uavhengig X- og Y-% Automatisk midtstilt Definer % Forhåndsinnstillinger Papirmagasiner 1- el. 2-sidig

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FOR UTSKRIFT

BRUKERVEILEDNING FOR UTSKRIFT BRUKERVEILEDNING FOR UTSKRIFT Generell Brukerveiledning for Canon Multifunksjonmaskiner. Brukerveiledningen er ment som et hjelpemiddel i tillegg til bruksanvisninger som følger maskinen i papirutgave

Detaljer

LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP SERIES. Hurtigreferanse

LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP SERIES. Hurtigreferanse LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP SERIES Hurtigreferanse Forminske eller forstørre en kopi 1. Velg Kopi-knappen på startskjermbildet. 2. Velg Forminsk/forstørr-knappen. 3. Velg en av de forhåndsdefinerte prosentandelene,

Detaljer

hurtigstartveiledningen NPD4499-00 NO

hurtigstartveiledningen NPD4499-00 NO NPD4499-00 NO Kapittel 1 Innledning Takk for at du kjøpte denne maskinen. Denne Quick Guide () inneholder en introduksjon til, og illustrasjoner for, grunnleggende og ofte brukte maskinfunksjoner. Du finner

Detaljer

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN. Hurtigreferanse

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN. Hurtigreferanse COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN Hurtigreferanse HP Color LaserJet Enterprise CM4540 MFP-Serien Hurtigreferanse Innhold Hurtigreferanse... 1 Forminske eller forstørre en kopi... 2 Sortere

Detaljer

LASERJET PRO M1530 MFP-SERIEN. Hurtigreferanse

LASERJET PRO M1530 MFP-SERIEN. Hurtigreferanse LASERJET PRO M1530 MFP-SERIEN Hurtigreferanse Skrive ut på spesialpapir, etiketter eller transparenter 1. Klikk på Skriv ut på Fil-menyen i programvaren. 2. Velg produktet, og klikk deretter på Egenskaper

Detaljer

Brukerhåndbok for PostScript -driver 604P17454_NO

Brukerhåndbok for PostScript -driver 604P17454_NO CopyCentre C118 WorkCentre M118/M118i Brukerhåndbok for PostScript -driver 604P17454_NO Utarbeidet og oversatt av: The Document Company Xerox GKLS European Operations Bessemer Road Welwyn Garden City Hertfordshire

Detaljer

Hurtigreferanse for 5210n/5310n

Hurtigreferanse for 5210n/5310n Hurtigreferanse for 5210n/5310n 1 2 3 4 FORSIKTIG: Før du installerer og bruker Dell-skriveren, må du lese og følge sikkerhetsinstruksjonene i Brukerveiledning. 5 6 7 8 1 Ekstra utenhet 2 Kontrollpanel

Detaljer

Versjon 1.0 09/10. Xerox ColorQube 9301/9302/9303 Administrasjon og kontering

Versjon 1.0 09/10. Xerox ColorQube 9301/9302/9303 Administrasjon og kontering Versjon 1.0 09/10 Xerox 2010 Xerox Corporation. Forbeholdt alle rettigheter. Upubliserte rettigheter er forbeholdt i henhold til lover om opphavsrett i USA. Innholdet i dette dokumentet kan ikke gjengis

Detaljer

LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP-SERIEN. Hurtigreferanse

LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP-SERIEN. Hurtigreferanse LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP-SERIEN Hurtigreferanse Skrive ut på spesialpapir, etiketter eller transparenter 1. Klikk på Skriv ut på Fil-menyen i programvaren. 2. Velg produktet, og klikk deretter på

Detaljer

LASERJET PRO 400 MFP. Hurtigreferanse M425

LASERJET PRO 400 MFP. Hurtigreferanse M425 LASERJET PRO 400 MFP Hurtigreferanse M425 Optimere kopikvaliteten Følgende innstillinger for kopikvalitet er tilgjengelige: Autom. valg: Bruk denne innstillingen hvis det ikke er så viktig at kopien har

Detaljer

Xerox WorkCentre Xerox ColorQube

Xerox WorkCentre Xerox ColorQube 14. august 2013 702P01847 Xerox WorkCentre Xerox ColorQube Vedlegg B: Innstilling av standardverdier for kvalitet og filstørrelse via Xerox CentreWare Internet Services 2013 Xerox Corporation. Med enerett.

Detaljer

Informasjon. CDen Programvare og dokumentasjon. Hjelpeemne. Lexmarks hjemmeside. Installeringsanvisninger. Andre språk. Informasjon Side 1 av 1

Informasjon. CDen Programvare og dokumentasjon. Hjelpeemne. Lexmarks hjemmeside. Installeringsanvisninger. Andre språk. Informasjon Side 1 av 1 Informasjon Side 1 av 1 Informasjon Det er flere publikasjoner tilgjengelig for å hjelpe deg med å forstå multifunksjonsmaskinen og funksjonene. Denne siden hjelper deg å finne publikasjoner og annen informasjon

Detaljer

FÅ BEST MULIG PRODUKTIVITET

FÅ BEST MULIG PRODUKTIVITET Hurtigreferanse 604P17517 FÅ BEST MULIG PRODUKTIVITET ved å bruke alle mulighetene maskinen har. En opplærings- og informasjons-cd fulgte med maskinen. CDen inneholder animerte opplæringsprogrammer og

Detaljer

Informasjon. CDen Programvare og dokumentasjon. Hjelpeemne. Lexmarks hjemmeside. Installeringsanvisninger. Andre språk. Informasjon Side 1 av 1

Informasjon. CDen Programvare og dokumentasjon. Hjelpeemne. Lexmarks hjemmeside. Installeringsanvisninger. Andre språk. Informasjon Side 1 av 1 Informasjon Informasjon Det er flere publikasjoner tilgjengelig for å hjelpe deg med å forstå multifunksjonsmaskinen og funksjonene. Denne siden hjelper deg å finne publikasjoner og annen informasjon om

Detaljer

Brukerhåndbok Programområde

Brukerhåndbok Programområde Les denne håndboken nœye fœr du bruker maskinen, og oppbevar den for fremtidig referanse. Brukerhåndbok Programområde INNHOLD Slik leser du denne håndboken... 2 Symboler som brukes i håndbøkene...2 Ansvarsfraskrivelse...

Detaljer

HP LaserJet M9040/9050 MFP Hurtigreferanse

HP LaserJet M9040/9050 MFP Hurtigreferanse HP LaserJet M9040/9050 MFP Hurtigreferanse Hva du skal gjøre: Kopiere Sende digitalt Fakse Lagre jobber www.hp.com/support/ljm9040mfp www.hp.com/support/ljm9050mfp www.hp.com/go/usemymfp Oppsummering av

Detaljer

Universell utskriftsdriver guide

Universell utskriftsdriver guide Universell utskriftsdriver guide Brother Universal Printer Driver (BR-Script3) Brother Mono Universal Printer Driver (PCL) Brother Universal Printer Driver (Inkjet) Version B NOR 1 Oversikt 1 Brother universal

Detaljer

Color LaserJet Pro MFP M178-M181. Oversikt over tekniske spesifikasjoner

Color LaserJet Pro MFP M178-M181. Oversikt over tekniske spesifikasjoner Color LaserJet Pro MFP M178-M181 Oversikt over tekniske spesifikasjoner Copyright og lisens Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Reproduksjon, tilpasning eller oversettelse uten skriftlig tillatelse

Detaljer

Brukerhåndbok. Programområde

Brukerhåndbok. Programområde Brukerhåndbok Programområde INNHOLD Slik leser du denne håndboken... 2 Symboler som brukes i håndbøkene...2 Ansvarsfraskrivelse... 3 Merknader... 3 Dette kan du gjøre på programområdet... 4 Før du åpner

Detaljer

LASERJET PRO 200 COLOR MFP. Hurtigreferanse M276

LASERJET PRO 200 COLOR MFP. Hurtigreferanse M276 LASERJET PRO 200 COLOR MFP Hurtigreferanse M276 Optimere kopikvaliteten Følgende innstillinger for kopikvalitet er tilgjengelige: Autom. valg: Bruk denne innstillingen hvis det ikke er så viktig at kopien

Detaljer

Print Release Innstillinger

Print Release Innstillinger INNHOLDSFORTEGNELSE OM DENNE VEILEDNINGEN............................................................................. 2 FUNKSJON FOR UTSKRIFTSFRIGIVELSE.................................................................

Detaljer

Start her. Justere blekkpatronene uten en datamaskin

Start her. Justere blekkpatronene uten en datamaskin Start her Justere blekkpatronene uten en datamaskin Følg fremgangsmåten i installeringsoversikten for å fullføre maskinvareinstalleringen. Fortsett med trinnene nedenfor for å optimalisere utskriftskvaliteten.

Detaljer

Bruk kun nettledningen som følger med dette utstyret.

Bruk kun nettledningen som følger med dette utstyret. 1999 Xerox Corporation. Forbeholdt alle rettigheter. Opphavsretten dekker alle versjoner av materiale og informasjon som er eller vil bli opphavsrettbeskyttet i henhold til loven om opphavsrett. Dette

Detaljer

Din bruksanvisning HP deskjet 970c

Din bruksanvisning HP deskjet 970c Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning XEROX WORKCENTRE 5632 http://no.yourpdfguides.com/dref/4277971

Din bruksanvisning XEROX WORKCENTRE 5632 http://no.yourpdfguides.com/dref/4277971 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for XEROX WORKCENTRE 5632. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på XEROX WORKCENTRE 5632 i bruksanvisningen

Detaljer

Color LaserJet Pro MFP M278-M281. Oversikt over tekniske spesifikasjoner

Color LaserJet Pro MFP M278-M281. Oversikt over tekniske spesifikasjoner Color LaserJet Pro MFP M278-M281 Oversikt over tekniske spesifikasjoner Copyright og lisens Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Reproduksjon, tilpasning eller oversettelse uten skriftlig tillatelse

Detaljer

> Papirmeny > Universaloppsett > Måleenhet > velg en måleenhet > Stående bredde eller Stående høyde > velg bredde eller høyde >

> Papirmeny > Universaloppsett > Måleenhet > velg en måleenhet > Stående bredde eller Stående høyde > velg bredde eller høyde > A4 LTR LGL LTR A4 LGL Hurtigreferanse Legge i papir og spesialpapir I dette avsnittet finner du informasjon om hvordan du legger utskriftsmateriale i skuffen for 550 ark, skuffen for 000 ark (tilleggsutstyr),

Detaljer

Administrasjon Nettbutikk: www.dittdomene.com/administrasjon Bruk brukernavn og passord som er sendt på e-post.

Administrasjon Nettbutikk: www.dittdomene.com/administrasjon Bruk brukernavn og passord som er sendt på e-post. Administrasjon Nettbutikk: www.dittdomene.com/administrasjon Bruk brukernavn og passord som er sendt på e-post. - Konfigurasjon Klikk på Konfigurasjon i menyen helt til venstre, og deretter Min butikk.

Detaljer

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og klargjøringshåndbok

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og klargjøringshåndbok Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og klargjøringshåndbok Les dette dokumentet før du installerer Mac OS X. Det inneholder viktig informasjon om installeringen av Mac OS X. Systemkrav Hvis du skal

Detaljer

DOKUMENTASJON E-post oppsett

DOKUMENTASJON E-post oppsett DOKUMENTASJON E-post oppsett Oppsett av e-post konto Veiledningen viser innstillinger for Microsoft Outlook 2013, og oppkobling mot server kan gjøres med POP3 (lagre e-post lokalt på maskin) eller IMAP

Detaljer

PostScript 3-tillegg. Windows-konfigurering Mac OS-konfigurasjon Bruke PostScript 3 Printer Utility for Mac

PostScript 3-tillegg. Windows-konfigurering Mac OS-konfigurasjon Bruke PostScript 3 Printer Utility for Mac PostScript 3-tillegg 1 2 3 4 Windows-konfigurering Mac OS-konfigurasjon Bruke PostScript 3 Printer Utility for Mac Les denne håndboken nøye før du bruker produktet og oppbevar den på et hendig sted for

Detaljer

Januar P Beskjed til leverandøren: Gå gjennom dette dokumentet side for side med kunden.

Januar P Beskjed til leverandøren: Gå gjennom dette dokumentet side for side med kunden. Januar 00 708P8607 Beskjed til leverandøren: Gå gjennom dette dokumentet side for side med kunden. Utarbeidet av: Xerox Corporation Xerox Customer Education Services Xerox Square XRX-8B 00 Clinton Ave.

Detaljer

Avbryt faks Holdte jobber Konfidensiell jobb Tilbakestill skriver

Avbryt faks Holdte jobber Konfidensiell jobb Tilbakestill skriver Jobbmeny 1 Jobbmenyen er bare tilgjengelig når skriveren er opptatt med å behandle eller skrive ut en jobb, når det vises en skrivermelding eller når skriveren er i Hexades. verdier-modus. Trykk på Meny>

Detaljer

Artikkelnr. P0606031 01. CallPilot. Message Networking Brukerhåndbok

Artikkelnr. P0606031 01. CallPilot. Message Networking Brukerhåndbok Artikkelnr. P0606031 01 CallPilot Message Networking Brukerhåndbok Brukerhåndbok for CallPilot Message Networking Copyright 2003 Nortel Networks Med enerett. 2003. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Xerox CentreWare Håndbok for skriverdrivere for Macintosh

Xerox CentreWare Håndbok for skriverdrivere for Macintosh Xerox CentreWare Håndbok for skriverdrivere for Macintosh 2010 Xerox Corporation. Forbeholdt alle rettigheter. Xerox og X-globusen, CentreWare, WorkCentre og ColorQube er varemerker for Xerox Corporation

Detaljer

Brukerveiledning e-postsystem

Brukerveiledning e-postsystem 1 Brukerveiledning e-postsystem Innholdsfortegnelse Pålogging:....... 2 Opprette e-post:..... 4 Vedlegg:.... 4 Kalender:... 7 Visning: 7 Ny avtale:.... 7 Invitere deltakere:.... 9 Bytte passord på konto

Detaljer

Xerox WorkCentre 3550. April 2010

Xerox WorkCentre 3550. April 2010 Xerox WorkCentre 3550 April 2010 2 for Xerox WorkCentre 3550 Takk for at du valgte. Hvis du følger fremgangsmåtene i denne veiledningen i presentert rekkefølge, kan du gjøre dette: Kople til maskinen Sette

Detaljer

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd erklærer under vårt eneansvar at produktene DTN-10 og DTN-11 er i samsvar med bestemmelsene

Detaljer

Web Connect-guide. Versjon 0 NOR

Web Connect-guide. Versjon 0 NOR Web Connect-guide Versjon 0 NOR Gjeldende modeller Denne brukermanualen gjelder for følgende modeller: ADS-2500We og ADS-2600We. Merknadsdefinisjoner Vi bruker følgende merknadsstil gjennom hele denne

Detaljer

Xerox ColorQube. 9301 / 9302 / 9303 Xerox ConnectKey Controller

Xerox ColorQube. 9301 / 9302 / 9303 Xerox ConnectKey Controller Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Multifunction Printer Imprimante multifonction Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Xerox ConnectKey Controller User Guide Guide d'utilisation Italiano Guida per l utente

Detaljer

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Versjon 1.0 Rakkestad, 26.03.2014 Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 3 2. Installasjon og oppgradering... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Oppdatering av operativsystem

Detaljer

Google Cloud Print veiledning

Google Cloud Print veiledning Google Cloud Print veiledning Informasjon om Google Cloud Print Skrive ut med Google Cloud Print Appendix Innhold Slik leser du håndbøkene... 2 Symboler som brukes i håndbøkene... 2 Ansvarsfraskrivelse...

Detaljer

Color LaserJet Pro M153-M154. Oversikt over tekniske spesifikasjoner

Color LaserJet Pro M153-M154. Oversikt over tekniske spesifikasjoner Color LaserJet Pro M153-M154 Oversikt over tekniske spesifikasjoner Copyright og lisens Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Reproduksjon, tilpasning eller oversettelse uten skriftlig tillatelse

Detaljer

Til brukere av RICOH Smart Device Connector: Konfigurasjon av maskinen

Til brukere av RICOH Smart Device Connector: Konfigurasjon av maskinen Til brukere av RICOH Smart Device Connector: Konfigurasjon av maskinen INNHOLD 1. Til alle brukere Innledning...3 Slik leser du denne håndboken...3 Varemerker... 4 Hva er RICOH Smart Device Connector?...

Detaljer

1. Hent NotaPlan Online Backup på www.notaplan.no 2. Trykk på Download i menyen og på Download i linjen med Notaplan Backup

1. Hent NotaPlan Online Backup på www.notaplan.no 2. Trykk på Download i menyen og på Download i linjen med Notaplan Backup 1 Systemkrav ADSL eller minimum ISDN via router. Ved automatisk backup: Min. Windows XP / 2000 / 2003 (pga. Service) Ved manuellt system: Min. Windows 98 SE NotaPlan Backup bør installeres på den/de maskiner

Detaljer

HP Color LaserJet CM2320 MFP Series Veiledning om papir og utskriftsmateriale

HP Color LaserJet CM2320 MFP Series Veiledning om papir og utskriftsmateriale HP Color LaserJet CM2320 MFP Series Veiledning om papir og utskriftsmateriale Copyright og lisens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduksjon, tilpasning eller oversettelse uten

Detaljer

Opphavsrett 2007 Xerox Corporation. Forbeholdt alle rettigheter. Upubliserte rettigheter forbeholdt i henhold til lover om opphavsrett i USA.

Opphavsrett 2007 Xerox Corporation. Forbeholdt alle rettigheter. Upubliserte rettigheter forbeholdt i henhold til lover om opphavsrett i USA. Opphavsrett 2007 Xerox Corporation. Forbeholdt alle rettigheter. Upubliserte rettigheter forbeholdt i henhold til lover om opphavsrett i USA. XEROX, CentreWare, ControlCentre, Image Retriever, Phaser og

Detaljer

Din bruksanvisning HP LASERJET 9065MFP http://no.yourpdfguides.com/dref/912783

Din bruksanvisning HP LASERJET 9065MFP http://no.yourpdfguides.com/dref/912783 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

HP Color LaserJet CM1312 MFP Series Veiledning om papir og utskriftsmateriale

HP Color LaserJet CM1312 MFP Series Veiledning om papir og utskriftsmateriale HP Color LaserJet CM1312 MFP Series Veiledning om papir og utskriftsmateriale Copyright og lisens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduksjon, tilpasning eller oversettelse uten

Detaljer

Web Connect-guide. Version 0 NOR

Web Connect-guide. Version 0 NOR Web Connect-guide Version 0 NOR Gjeldende modeller Denne brukermanualen gjelder for følgende modeller: ADS-2500W og ADS-2600W Merknadsdefinisjoner Vi bruker dette symbolet i denne brukermanualen: Merknader

Detaljer

Bruksanvisning. for Roundcube webmail. Utseende: Larry. Versjon

Bruksanvisning. for Roundcube webmail. Utseende: Larry. Versjon Bruksanvisning for Roundcube webmail Utseende: Larry Versjon 05 11.09.2017 Start en nettleser 3 Pålogging til epost-systemet 3 Innstilling av utseende og norsk språk 3 Skifte av passord 4 Verktøy-linja

Detaljer

Jobbmeny. Avbryt faks. Holdte jobber. Konfidensiell jobb. Tilbakestill skriver. Skrive ut. Bruke farger. Papirhåndtering. Vedlikehold.

Jobbmeny. Avbryt faks. Holdte jobber. Konfidensiell jobb. Tilbakestill skriver. Skrive ut. Bruke farger. Papirhåndtering. Vedlikehold. er bare tilgjengelig når skriveren er opptatt med å behandle eller skrive ut en jobb, når det vises en skrivermelding eller når skriveren er i Hexades. verdier-modus. Trykk på Meny for å åpne jobbmenyen.

Detaljer

Din bruksanvisning XEROX WORKCENTRE PRO 65 http://no.yourpdfguides.com/dref/4278511

Din bruksanvisning XEROX WORKCENTRE PRO 65 http://no.yourpdfguides.com/dref/4278511 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Jobbmeny. Avbryt jobb Konfidensiell jobb Holdte jobber Skriv ut buffer Tb.still skriver. Skrive ut. Papirhåndtering. Vedlikehold.

Jobbmeny. Avbryt jobb Konfidensiell jobb Holdte jobber Skriv ut buffer Tb.still skriver. Skrive ut. Papirhåndtering. Vedlikehold. er bare tilgjengelig når skriveren er opptatt med å behandle eller skrive ut en jobb, når det vises en skrivermelding eller når skriveren er i Hexades. verdier-modus. Trykk på Meny for å åpne. Velg et

Detaljer

Oppsettveiledning. 1. Sette opp maskinen. 2. Installere programvaren. 3. Faksinnstillinger. Skanneinnstillinger. Oversikt over kontrollpanelet

Oppsettveiledning. 1. Sette opp maskinen. 2. Installere programvaren. 3. Faksinnstillinger. Skanneinnstillinger. Oversikt over kontrollpanelet Oppsettveiledning 1. Sette opp maskinen 1 2. Installere programvaren 2 3. Faksinnstillinger 3 Skanneinnstillinger Oversikt over kontrollpanelet 1 2 1. Sette opp maskinen 24 cm (9.5 inches) 20 cm (7.9

Detaljer

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN. Installeringsveiledning for programvare

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN. Installeringsveiledning for programvare COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN Installeringsveiledning for programvare HP Color LaserJet Enterprise CM4540 MFP Series Installeringsveiledning for programvare Copyright og lisens 2010 Copyright

Detaljer

Skann til RightFax. Versjon 2,0. Administratorhåndbok

Skann til RightFax. Versjon 2,0. Administratorhåndbok Skann til RightFax Versjon 2,0 Administratorhåndbok August 2017 www.lexmark.com Innhold 2 Innhold Endringshistorikk... 3 Oversikt... 4 Sjekkliste for distribusjonsklar tilstand...5 Konfigurere programmet...

Detaljer

Brukerguide for mobil utskrift og skanning for Brother iprint&scan (ios)

Brukerguide for mobil utskrift og skanning for Brother iprint&scan (ios) Brukerguide for mobil utskrift og skanning for Brother iprint&scan (ios) Innholdsfortegnelse Før du bruker Brother-maskinen... Definisjoner av merknader... Varemerker... Innledning... Last ned Brother

Detaljer