Brukerhåndbok for nye studenter Handbook for new students 2015/2016

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Brukerhåndbok for nye studenter Handbook for new students 2015/2016"

Transkript

1 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Norwegian University of Life Sciences Brukerhåndbok for nye studenter Handbook for new students 2015/2016

2 Innhold: Felles for Campus Ås og Campus Adamstuen Velkommen 4 Studentenes informasjonstorg(sit) 6 Studentbevis 8 NMBUs IT-tjenester 10 Studenttinget NMBU 12 Campus Ås 14 Kart Campus Ås 16 Semesterregistrering Campus Ås 18 Universitetsbiblioteket 22 Studentsamskipnaden i Ås (SiÅs) 24 Studentlivet på Ås 26 Campus Adamstuen 28 Kart Campus Adamstuen 30 Campus Adamstuen 32 Studentliv på Adamstuen 34 Hva gjør du når ulykken først er ute? 38 Content: General University Information Welcome 5 Student Information Centre (SiT) 7 Student Identification 9 NMBUs IT services 11 Student Parliament NMBU 13 Campus Ås 14 Map Campus Ås 16 Semester Registration Campus Ås 20 University Library 23 The University Foundation for Student 25 Life (SiÅs) Student Activities in Ås 27 Campus Adamstuen 28 Map Campus Adamstuen 30 Campus Adamstuen 33 Student life at Adamstuen 35 Who do you contact in cases of emergency? 39

3 Velkommen til NMBU Norges miljøog biovitenskapelige universitet! Et nytt universitet med stolte tradisjoner Welcome to NMBU! Norwegian University of Life Sciences, A new university with proud traditions Vi ønsker deg velkommen til studiestart ved NMBU, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Vi er glade for at du har valgt studier ved vårt universitet og vil tilbringe noen av de kanskje mest betydningsfulle årene i ditt liv hos oss. Vi ber deg bruke tiden godt både faglig og sosialt. Studiene hos oss skal gi deg godt grunnlag og og målrettet med fagene, og din egen innsats vil være avgjørende for utbyttet av studietiden. Og spennende fordi en ny kunnskapsverden vil åpne seg for deg. Student- og læringsmiljøet ved begge de to campusene er blant de beste i landet. Du vil møte et internasjonalt We welcome you to the start of your studies with NMBU, the Norwegian University of Life Sciences. We are delighted that you have chosen our university, and hope to ensure that we can contribute to some of the most meaningful years of your life. We ask that you use this time well, from both an academic and social standpoint. Your studies here shall equip knowledge is both challenging and exciting. Challenging, because you must work systematically and purposefully with your subjects, and your own efforts will be critical to get the most out of your studies. Exciting because a new world of knowledge will present itself. 4 relevant kunnskap for et framtidig yrkesliv. Fagområdene studentmiljø med studenter fra svært mange nasjoner, og you with a good foundation and relevant knowledge for your Student life and the learning environment at both Campuses ved universitetet er skreddersydd for at du kan bidra til du vil få et faglig nettverk fra hele verden. Vi oppfordrer deg future professional life. The academic fields at the university are amongst the best in the country. You will find yourself 5 å løse mange av de største utfordringene vi står overfor både nasjonalt og internasjonalt: Miljø, klima, fornybar energi, teknologiutvikling, ressursøkonomi, bruk og vern av natur, matsikkerhet og mattrygghet og dyre- og folkehelse. Innovasjon og gründervirksomhet er også satsingsområder ved universitetet. NMBUs visjon er «Kunnskap for livet» i dobbelt forstand. Vi ønsker å gi deg et kunnskapsgrunnlag som du kan bygge på resten av livet, og en utdanning som bidrar til løsninger som sikrer livsgrunnlaget for kommende generasjoner. 1. januar 2014 ble UMB og Norges veterinærhøgskole slått sammen til NMBU. Fram til 2019 vil undervisningen foregå på to campuser; i Oslo og på Ås. Du vil nyte godt av at NMBU er et lite og oversiktlig, men mangfoldig universitet med sterke fagmiljøer. Dette gir grunnlag for svært god kontakt mellom lærer og student og god faglig oppfølging. Du vil møte dedikerte forelesere som ønsker at du skal lære mest mulig og som både vil støtte deg, men også stille krav til din innsats. Å tilegne seg ny kunnskap er både krevende og spennende. Krevende fordi du må arbeide systematisk til å delta i det sosiale studentmangfoldet ved universitetet, studentsamfunnet, studentdemokratiet og i noen av de mange lag og foreninger. Det sosiale rundt studentlivet vil også være en viktig del av helheten i utdannelsen din. Prøv derfor å finne den gode balansen mellom moro og alvor. For å gi deg en god start og innføring i alt du bør vite som ny student, er det etablert en fadderordning. Fadderne dine vil guide deg gjennom den første tiden, og det blir arrangert en rekke arrangementer som gjør at du raskt blir kjent med medstudenter og livet på universitetet. Og er det noe du lurer på, må du ikke nøle med å spørre. Vi er her for å hjelpe deg. Lykke til! Vennlig hilsen Halvor Hektoen prorektor are tailor-made to address many of the major challenges we are facing nationally and internationally: environment, climate, renewable resource energy, technological advancement, resource economics, use and protection of nature, food security and food safety and animal and public health. Innovation and entrepreneurship are also a focal point for the university. NMBU s vision Knowledge for life has two meanings. We hope to give you knowledge that you can continue to build on for the rest of your life and an education that will contribute to solutions that ensure the livelihoods of future generations. On 1 January 2014, UMB and the Norwegian School of Veterinary Science merged to become NMBU. All lectures will continue to take place on two campuses, Oslo and Ås, until You can take advantage of the fact that NMBU is a small and close knit but diverse university with a strong academic environment. This enables a high level of interaction between professors and students, assuring good professional supervision. You will meet dedicated professors who want you to learn as much as possible and will both support you and also require input from you. Acquiring in an international environment with students from a great number of nations where you can establish a professional network. We encourage you to actively participate in the student community, student democracy and other local organisations. The social side of your student life will also be an important part of the comprehensiveness of your education, so join in and try to find a good balance between fun and studies. We are committed to take good care of you as a new student. Through the buddy scheme you will receive mentors who will guide you through the beginning stages. You will benefit by attending many events and learn the basics of everything you should know as a new student. Do you have any questions? Please ask. We are here to help you. Good luck! Best regards, Halvor Hektoen Prorector

4 Studentenes informasjonstorg(sit) Student Information Centre (SiT) 6 Studentenes Informasjonstorg er NMBUs Orakeltjeneste. Du spør, vi svarer. Vet vi ikke svaret selv, vet vi hvem som kan. Du finner Studentenes Informasjonstorg (SiT) i 1. etasje i Økonomibygningen. På våre nettsider no/sit finner du det meste du trenger av informasjon om våre tjenester. SiT tilbyr blant annet følgende tjenester: Svar på spørsmål om betaling av semesteravgift, studentweb, timeplan, studiehåndboka, eksamenspåmelding, endring av eksamensmelding, semesterkort, karakterutskrifter og ulike administrative skjema. Videre gir SiT generell studieveiledning. Trenger du spesiell tilrettelegging i studiene, eller generelle informasjon om lån og stipend, ett kart over campusene eller informasjon om universitetets samarbeid med helsetjenesten i Ås, eller har du lyst på ett - to semester på delstudie i utlandet, kan vi hjelpe deg på SiT. The Student Information Centre (SiT) is NMBU s in-house oracle. You ask We will answer. Perhaps we do not know the answer ourselves, but we always know who does. The Student Information Centre (SiT) is located on the ground floor of the Economy Building, right in the centre of the NMBU campus. If you cannot visit us in person, you ll find much of our information on our website: A wide variety of services SiT can help you with information about: Semester fees, studentweb, schedules, course catalogue, exam registrations time, student ID, transcripts, counselling and student administrative forms. If you need special accomodations during exams due to a disability, maps of the two campuses or information regarding the university collaboration with the Health Care Center in Ås, or if you are interested in studying abroad for a semester or two, we can help you at SiT. 7 De fleste spørsmål er stilt før. Svar på de mest stilte spørsmålene finner du på våre nettsider Finner du ikke svar der, er du selvfølgelig velkommen til å besøke oss. Åpningstid: mandag til fredag kl Du kan kontakte SiT på eller ringe You can find the answers to most questions on our website - However, if you can t find what you are looking for, you are more than welcome to visit us personally! Contact the Student Information Centre by at or call us at

5 Studentbevis Student Fornavn Etternavn Student Identification Student Fornavn Etternavn Norwegian student identity card Carte détudiant Norvegianne Studentnummer Norwegian student identity card Carte détudiant Norvegianne Studentnummer Brukernavn Brukernavn Ugyldig som studentbevis uten semesterkort Signatur Ugyldig som studentbevis uten semesterkort Signatur Photo identification must be presented to obtain student card. Lånekassen: Du kan søke stipend og lån straks du er tatt opp ved NMBU. Bruk nettsøknad Her kan du også sjekke hva resultatet har blitt eller hvor lenge du må vente. Dette finner du på Dine sider. StudentKort har flere funksjoner. Kortet fungerer som legitimasjon på NMBU, som elektronisk nøkkel til flere bygninger og spesialrom og som lånekort til biblioteket. Studentkortet kan lades med penger og brukes på printere. Les mer på support.nmbu.no. Et gyldig semesterkort er en bekreftelse på at du A valid semester card confirms that you: 8 har betalt semesteravgiften det aktuelle semesteret På Campus Ås utstedes studentkortet hos Datatjenesten have paid the current semester fee On campus Ås, your student card can be obtained on the er registrert som student det aktuelle semesteret i 1. etg i TF-bygningen. Det vil bli tatt bilde av deg ved are registered as a student for the current semester 9 har studierett ved NMBU utstedelse. have the right to study at NMBU Gyldig legitimasjon må vises for å få studentkort. Semesterkvitteringen får du på app. Appen fungerer sammen med dit studentid som studentbevis bl.a. hos SiÅs, Ruter, NSB og diverse butikker med studentrabatter. Appen blir aktiv når semesteravgiften er betalt og semesterregistrering er gjennomført. Last ned Studentbevis-appen ned via App store (IOS) / Google Play (Android) Har du ikke IOS eller Android telefon kan du bestille en papirversjon. Dette gjør du via StudentWeb. Klikk på navnet ditt øverst til høyre, velg Min profil, rull ned til Semesterkvittering og velg Ja. Alle studenter ved NMBU må gjennomføre et obligatorisk brannvernskurs i løpet av første semester for å kunne ha tilgang til bygninger ved NMBU. Forsikring: Studenter er ikke forsikret gjennom universitetet, du oppfordres derfor til å tegne egne forsikringer. Mange fagorganisasjoner har gode forsikringsavtaler. Norsk student-organisasjon (NSO) har også et gunstig forsikrings-tilbud for studenter. State Educational Loan Fund Students who are entitled to loans and grants from the State Educational Loan Fund (Lånekassen) can apply as soon as one has been accepted at NMBU. Use the web application form at The Semester Card is an app. The app and your Student Card validates your study right at NMBU. The app is accepted as student ID combined with your student ID by SiAs, Ruter, NSB among others. Download the app via App store (IOS) / Google Play (Android) If you do not have a smart phone you can order a paper version of the semester Card on your StudentWeb. Click on your name in the top right hand corner, choose My profile, scroll down to Semester Card and choose Yes Student Card The student ID has several functions. It is your on-campus ID and key-card, and functions as your library card at NMBU. The student ID card can be charged with money, which can be used for printing. Read more at support.nmbu.no. ground floor in the TF-Building. When the card is produced we will take a photo of you. Proof of identity/picture identification (passport) must be presented to obtain your student ID card. All students must take an obligatory fire safety course their first semester to get access to NMBU s buildings. Insurance Students are not insured through the university and all students are encouraged to obtain their own accident insurance. The Norwegian Student Organization (NSO) has an affordable insurance deal for students.

6 NMBUs IT-tjenester support.nmbu.no NMBUs IT services support.nmbu.no Som student på NMBU får du tilgang til en rekke forskjellige IT-tjenester, som du vil få bruk for under studietiden her på NMBU. As a student at the University of Life Sciences (NMBU), a number of IT-services will be available to you. Datatjenesten kan også ellers hjelpe deg med generelle PC problemer som måtte oppstå under studietiden på NMBU. Kontaktinformasjon Datatjenesten Kontor: 1.etg i TF-bygningen(IMT) Ås, ved siden av Datasalene TF01 og TF02. E-post: Telefon: Web: support.nmbu.no Facebook: https://www.facebook.com/itnmbu Datatjenesten holder stengt sommer, jul og i påskeferien. Brukerkonto Alle studenter har en brukerkonto, med et tilhørende passord. På start.nmbu.no kan du aktivere brukerkontoen din. Husk å legge merke til hva brukernavnet ditt er i det du lager passord. Når du aktiverer brukerkontoen, godkjenner du også NMBUs IKT-reglementet. E-post Alle studenter får en e-postadresse. NMBU forutsetter at du leser e-posten din regelmessig (også i ferier). NMBU sender offisielle og bindende beskjeder bare til din NMBU e-postadresse. E-posten vil være: Du trenger kun nettilgang for å lese din epost, link: https://webmail.nmbu.no/ på egen datamaskin gratis. Mer informasjon om office365 finnes på support.nmbu.no Hjemmeområdet Alle studenter får sitt eget hjemmeområde(z-området). Dette er ditt personlige hjemmeområde og ingen andre vil ha tilgang til dette område. Når du logger inn på en datasal pc så vil område hete (Z:) under Min Datamaskin. Trådløst internett På campus benyttes Eduroam for trådløs tilkobling. Dette er den samme som benyttes på de fleste høyskoler og universiteter i Norge. Denne må settes opp manuelt ved første tilkobling. Datasaler finnes ved de fleste institutter. Dersom det viser seg at du ikke automatisk har fått adgang til instituttets datasal, må du henvende deg til resepsjonen ved ditt institutt. Maskiner på datasaler er tiltenkt faglig aktivitet, og man har derfor begrensede rettigheter på maskinen. Print Spredt rundt på campusene er det printere som studenter kan benytte seg av. For å printe benyttes studentkortet. Besøk support.nmbu.no for mer informasjon om hvordan printsystemet fungerer. The Computer Service will also be able to help you with other computer problems that may occur, while you are a student at NMBU. Contact Information Office: Ground floor in TF-building (IMT) Ås, next to the computer labtf01 and TF02. Phone: Web: support.nmbu.no Facebook: https://www.facebook.com/itnmbu The Computer service is closed during summer, Christmas and Easter holidays. User Account All students have a user account, with one password. On start.nmbu.no, you can activate you user account, by setting the password. Take note of your username, as you set your password. When you activate your user account, you automatically accept the IT-rules and regulations for NMBU. All students are given an address. NMBU requires that you read your regularly, also in the vacation periods. NMBU sends official and binding messages to your address. Your address will be: nmbu.no To read your , go to NMBU provides computer services, where you as a student På NMBU finnes det en datatjeneste, der du kan få hjelp Office365 Gjennom webmailen har du som student automatisk can get help with connecting to the wireless internet on cam- Office365 All students have access to office365 through web- til å koble deg til trådløst internett på campus (Eduroam), tilgang til office365 med programmer som Microsoft pus (Eduroam), internet in SiÅs apartments, connecting to mail. Programs like Microsoft Word and Excel are available internett på SiÅs hybler, tilkobling til hjemmeområder, bruk Word, Excel og PowerPoint. Du kan bruke den web-baserte your home area, the use of the student service etc. for use through the web-based solution with OneDrive. You 10 av student-epost osv. løsningen med Onedrive eller laste ned Office-programmene may also download these programs to your personal com- 11 puter free of charge. Additional information about office365 can be found on support.nmbu.no Home Disk All students are given a home disk area. This is your personal area on the server. It cannot be accessed by anyone but you. When logging in to UMB computers, this area will be labelled Z: under My Computer Wireless Internet On campus you can use Eduroam for wireless access. This network is also used on most colleges and universities in Norway. You will have to set up this connection manually, on first use. The network is accessible in most university buildings. Computer Labs are located in most departments. If you are not automatically granted access to the department computer lab, please contact the reception at your institute. The computers in these labs are for educational use only. Your user rights are therefore limited. Print There are printers available for student use. To print with your student card visit support.nmbu.no for more information about how the printing system works.

7 Studenttinget NMBU Student Parliament NMBU 12 Vi organiserer studentenes makt og innflytelse ved NMBU Hvor finner du oss? We organize the student voice at NMBU Then you should become involved in the Student Parliament 13 Kontoret til Studenttinget finner du i første etasje i Studentposten NMBU. By participating in the Student Parliament you will på Campus Ås. Der er alltid døren åpen og en rykende get insight into how the institution functions and you will get varm kopp kaffe venter. På Campus Adamstuen deler Studenttinget experience that will be to your advantage the rest of your life. kontor med Veterinærmedisinsk studentforening, i Bygg 15. Virksomheten til Studenttinget ved NMBU foregår både på instituttnivå, og sentralt på universitetet. Klassetillitsvalgte, studenter i diverse utvalg på instituttet og sentralt på universitetet gjør en utrolig viktig jobb for studentene. Har du lyst til å bidra til å gjøre studiehverdagen bedre for deg selv og dine medstudenter? Har du lyst til å få erfaringer du garantert vil få bruk for i arbeidslivet? Har du lyst til å bidra til at oppstartsperioden for nye studenter ved NMBU blir så bra som mulig? Har du lyst til å være blant dem som har en stemme NMBU-ledelsen lytter til? Har du lyst til å jobbe for at de internasjonale studentene ved NMBU får et bra opphold på campus? Da bør du bli med i Studenttinget NMBU! Gjennom å engasjere deg i studentpolitikken får du innsikt i det som skjer på NMBU, i tillegg til at du får unik erfaring du virkelig vil ha glede av resten av livet! Studenttingets arbeidsutvalg (AU) kan svare på de fleste spørsmål du måtte ha. Hvis de ikke har svaret selv, så vet de hvem som kan hjelpe deg! Studenttinget kan også kontaktes på følgende måte: Følg oss på Instagram! og og få et innblikk i hva vi driver med! Through the Student Parliament NMBU, students are represented in all of the university s committees, advisory boards and the University Board, and can therefore influence most decisions. We would like to have you on our team! Activities of the Student Parliament are carried out both at the department level and central at the university. Class representatives and student representatives in various committees carry out an important task on behalf of all students. Would you like to be part of making student life better for your fellow students? Would you like to obtain experiences that you are guaranteed to use in your future career? Would you like to contribute to making the initial period for new students as good as possible? Would you like to be able to influence your own everyday studies? Would you like to be involved in assuring that the international students enjoy their start at NMBU, and that Norwegian students get the opportunity to travel? Still wondering about something? The Student Parliament office is located on the ground floor of the student post office building on Campus Ås. At Campus Adamstuen, the Student Parliament shares an office with the Vererinary Student Union located in building 15. The door is always open and a fresh cup of coffee awaits those who stop by! The Student Parliament can answer most of your questions or guide you to someone who is able to help you! You can contact the Student Parliament as follows: Follow us on and to get an idea of the issues we deal with!

8 Campus Ås 14 15

9 Kart / Map Campus Ås Ås gård (SHF) 71 Til Ås gård Vollebekk forsøksgård Vollebekk Experimental Farm 1 Nofima Norwegian Food Research Institute 2 Husdyrfagbygningen Animal Science Building 3 Fiskelab Fishlab 9 Nordskogen - arboret Nordskog Arboretum 15 Fjernvarmeanlegget Heating plant 16 Låven Barn 19 Parkgården Parkgården Building 26 Økonomibygningen Economy Building 27 Tivoli Tivoli Building 28 Cirkus - sentraladministrasjon Cirkus (Main Administration) 29 Resepsjon Reception NMBU 29 Urbygningen Clock Building 30 Tårnbygningen Tower Building 31 Skoggården Skoggården Building 32 Jordfagbygningen Soil Science Building 35 KA-bygningen KA - Building 36 Boksmia, Rotator Smithy (bookshop, copying services) 37 SiÅs Bolig SiÅs Housing 37 Studentsamskipnaden University Foundation for Student Life 38 Vitenparken 39 Svanedammen Swan Pond 40 Bioteknologibygningen Biotechnology Building 44 Meieribygningen Dairy Building 45 Meierimuseet Dairy Museum 46 Pentagon & Pomona studentby Pentagon, Pomona Student Village 47 GG-hallen Athletics Hall 48 Studentsamfunnet Student Union Building 49 Aud Max Auditorium Maximum 50 TF-bygningen TF Building 51 NIBIO 53 Skog og landskap Norwegian Forest Research Institute 54 Sørhellinga Sørhellinga Building 55 Studentboliger Student residences 56 Studentboliger Student residences 57 Kommandanten Kommandanten Building 57 SKP (Veksthusa) Centre for Plant Research 61 Planteskolen Plant Nursery School Building 64 Botanisk klimalaboratorium Botanical Climate Laboratorium 65 Ormen Lange Ormen Lange Building 67 Akropolis Akropolis 67b Ås Gård (SHF) Ås Farm (SHF) 71 Parkering Parking P Stengt for biltrafikk Closed to all traffic I Til b

10 Semesterregistrering Campus Ås Faneoversikt Mine studier - Utdanningsplan, status og oversikt Aktive emner - Aktive emner (oppmeldte emner) Mine resultater - Resultater, bestilling av karakterutskrift og opplysninger til lånekassen Dokumentarkiv - Dokumentarkiv 1: 2: 3: 4: 5: Semesterregistrering 1-5 1: Bekreft at du har satt deg inn i forskriftene og plikter å følge dem 2: Bekrefte din utdanningsplan og melde opp til emner 3: Oppdater kontaktinformasjon (viktig), be om semesterkort. Vennligst fyll inn pårørende 4: 4: Fullfør spørreundersøkelse om plagiering Betaling - Status på semesteravgift 5: Bekreftelse på at du er semesterregistrert 18 Spørreundersøkelse - Spørreundersøkelse om 19 plagiering Viktige frister og datoer (utdrag fra akademisk kalender) 12. august - Augustblokk (frist for oppmelding til emner som starter i augustblokken) 15. september - Høstparallell (frist for oppmelding til emner som starter i høstparallellen) - Frist for semesterregistrering 1. oktober - Frist for oppmelding til ny prøve (konte) i desember - Frist for søknad om tilrettelegging ved eksamen i høstparallell, ny prøve (konte) og januarblokk 1. november - Frist for avmelding av emner i høstparallell - Frist for avmelding til ny prøve (konte) i desember desember - Frist for oppmelding til januarblokk

11 Semester Registration Campus Ås Content overview My studies - Education plan, status and overview My active courses - Current course registration My results - Exam results and ordering Documents archive - Documents sent to me 1: 2: 3: 4: 5: Semester registration steps 1-5 1: Confirm that you have read the rules and regulations and will follow to them 2: Confirm your education plan and register for courses 3: 3: Update contact information, request semester card. Please fill out next of kin. 4: 4: Complete Plagiarism Declaration Payments - Semester fee payment status 5: Confirmation that you have completed the semester registration Survey - Mandatory Plagiarisme Servey Important deadlines and dates (excerpts from the Academic Calendar) 12 August - August block (registration deadline for courses starting in August block) 15 September - Autumn parallel (registration deadline for courses starting in Autumn parallel) - Deadline for semester registration 1 October - Registration deadline for re-examination (konte) in December - Application deadline for special needs facilitation during Autumn parallel, re-examination (konte) and January block examinations (new applicants only) 1 November - Deadline for Autumn parallel withdrawal - Deadline for withdrawal of re-examination in December 1. December - Deadline for January block registration

12 Universitetsbiblioteket Campus Ås University Library Campus Ås Hvor finner du oss? Biblioteket har to avdelinger: Hovedbiblioteket i Tårnbygningen og avdelingen på Sørhellinga. I tillegg har noen institutter egne instituttbibliotek. Where do you find us? The University Library at Campus Ås is located in the Tower building and at Sørhellinga. We also have two department libraries. Våre elektroniske tjenester er tilgjengelig for deg hvor Our online services are accessible everywhere and anytime. som helst og når som helst. Vi gir deg tilgang til ca The library provides access to around 7,500 electronic tidsskrifter i fulltekst, kvalitetssikrede nasjonale- og journals, domestic and international databases, works of 22 internasjonale faglige databaser, oppslagsverk, aviser og reference and newspapers. Take the library with you! 23 ordbøker. Ta med deg biblioteket der du er! Oria er søkemotoren du bruker for å søke i bibliotekets ressurser. I Oria kan du også bestille og fornye dine lån selv. Oria is the search engine you can use to search the Library`s resources. When using Oria you may also reserve and renew your loans by yourself. Vi arrangerer kurs i litteratursøking og EndNote. Vi tilbyr også skreddersydde kurs ved forespørsel. We offer courses in literature searching and reference management tools. We also offer customized courses on request. Følg med på våre nettsider for mer informasjon om våre kurs, arrangement, nyheter og ressurser Følg oss på Facebook: NMBUUniversitetsbibioteket See our website for more information about courses, events, news and resources: Follow us on: Facebook: NMBU Universitetsbiblioteket Velkommen! Welcome! Kontakt oss: Hovedbiblioteket Tårnbygningen, 1. etasje, tlf Åpningstid: Mandag-Torsdag 09:00-18:00, Fredag 09:00-15:45. E-post: Sørhellingabiblioteket Høgskoleveien 12, tlf / Åpningstid: Mandag-fredag: (15.00) E-post: Contact us: The NMBU Library in Tower Building- Phone: Opening hours: Monday-Thursday 09:00-18:00 Friday: 09:00-15:45 The Sørhellinga Library Høgskoleveien 12 Phone: / Opening hours: Monday-Friday: 08:00-15:45

13 Studentsamskipnaden i Ås (SiÅs) -Studentenes velferdsorganisasjon, og de hjelper deg med det praktiske ved studiestart. The University Foundation for Student Life (SiÅs) -Student welfare organisation, helps you get started! Boksmia og SiÅs bolig 37 Studentsamfunnet 49 SiÅs bolig tilbyr hybler til førsteårsstudentene. Du vil også få tildelt postboks ved innflytting. Se våre nettsider for mer info. / Behov for mat? SiÅs driver flere kantiner på Campus, kantine på Studentsamfunnet som bl.a. serverer dagens middag Hungry? SiÅs operates several cafeterias on Campus, the og Cafe Klubben studentenes kaffebar. Studet Union restaurant serves afternoon dinners, and Café Bøker: Studiemateriell får du kjøpt i Boksmia, i tillegg kan vi tilby trykking og innbinding. Trene? SiÅs har treningstilbud i GG-hallen, her finner du gruppetrening, styrke- og kondisjon samt lagidrett. Helsetjenester: SiÅs tilbyr helsetjenester i samarbeid med Ås helsestasjon, og har tilgjengelig lege, psykolog, jordmor og helsesøster. Tjenesten er gratis for studenter ved NMBU. For kontakt / informasjon: Studentsamskipnaden i Ås (SiÅs), 1432 Ås. Tlf SiÅs bolig tilf / 13, SIÅs housing offers student accommodation. For information on how to apply and the application deadlines see: / Upon moving in, all students will be assigned a postbox. Klubben is the student coffee bar. english/cafeterias/ Literature: SiÅs runs the bookstore where you can buy textbooks, paper and stationery. Printing and binding is also available. Feeling sporty? SiÅs is in runs the Student gym GGhallen, where you find group training, strength, cardio and team sports. SiÅs counselling: In collaboration with the Health Care Center we offer services from a doctor, psychologist, midwife and health visitor. For more information / contact: University Foundation for Student Life (SiÅs), 1432 Ås. Phone SiÅs housing, phone / 13,

14 Studentlivet på Ås Student life in Ås Lag og Foreninger: Tror du studentlivet på NMBU bare er et stykke god kake. Student teams and associations: Do you think student Samfunnet can accommodate both small and bigger artists pugging og lesing? Da må du tro om igjen! På NMBU er det life at NMBU is all about studying? Well, think again! At to create the best music experiences. Andre arrangementer: Samfunnsmøter med kjente ca. 80 lag og foreninger. Her kan du dyrke dine interesser; NMBU there are about 80 student teams and associations. personer, standup hvor latteren sitter løst, debatter som arrangeres for å engasjere og opplyse. Hvert semester er det 3 alt fra sang, musikk, politikk, radio, idrett eller foto, og mye, Here you can engage in the things you are passionate about; The Café Club is a popular gathering place where you meet mye mer: whether you enjoy singing, music, politics, radio, sports or people, read newspapers, drink a cup of coffee and perhaps a 6 revyer i regi av lag og foreninger som skaper god stemning. photo, and much more. Read more at piece of delicious cake. Tuntreet er studentavisen på NMBU. Avisen følger med på Temakvelder, kurs, quiz, rebusløp, idrettsarrangementer, 26 det som skjer, og lager en avis for studentene. Er du interes- cafetirsdager, intimkonserter, fotballvisning, blåmandag- Tuntreet is the student newspaper of NMBU. The Other events: Meetings with well known people, standup with 27 sert i layout, journalistikk, fotografering eller redigering, er det gode muligheter for å være med og lage en super studentavis. Epost: Studentsamfunnet for og av studentene og der det skjer. Samfunnet er studentenes egen organisasjon, og er rammen rund det meste av det sosiale som skjer blant studentene på Ås. Samfunnet drives for og av studentene selv. Alt fra styret på toppen til lyd og lyskomite, vakter på festkvelder, og discokomite. Som medlem av Samfunnet er man med på å jobbe et par ganger i semesteret, såkalt Samfunnstjeneste. Epost: Bodega og Konserter: onsdag og fredag er utedagene på Ås. Da samles man til fest i Bodega n; puben på Samfunnet. I løpet av et semester arrangeres det mange og varierte konserter av høy kvalitet. Med hele tre konsertscener av forskjellig størrelse, kan Samfunnet ta imot både små og store artister og skape topp musikkopplevelser. Café Klubben er et populært samlingssted der man treffer kjentfolk, leser aviser, drikker en kopp kaffe og kanskje nyter skonserter er bare noen av mange arrangementer. Her må man følge med skal man få med seg alt. Epost: Augustprogram for Samfunnet i Ås Lør 08. aug: Registering semesterregistrering, data og studentkort kl 18.00: Grillfest på Pentagon Søn 09. aug: Registrering semesterregistrering, data og studentkort Man 10. aug: Kl 20.00: Stand Up i Aud.Max, Samfunnet Ons 12. aug: Kl 12.00: Graskurs del 1 på Samfunnet Kl 21.00: Temafest og konsert på Samfunnet Tor 13. aug: KL 20.00: Quiz med TEKNA i Festsalen Fre 14. aug: Kl 21.00: Graskurs del2 på Samfunnet Lør 15. aug: Kl 14.00: Rebusløp på Samfunnet Fre 21. aug: Kl 13.00: Immatrikulering for nye studenter i Aud.Max. *med forbehold om endringer newspaper covers events, and publish news for students. Are you interested in layout, journalistic, photographing or editing there are great opportunities of joining the editorial team and contribute creating a superb newspaper. «Studentsamfunnet» (The Student Society) for and by the students the place to be. The student society is the students own organisation, and the arena for most of the social activities among students at Ås. Samfunnet is for the students and operated by the students themselves. Everything, from the Board, the sound and light committee, guards on event nights and disco committee, is based on contributions from the students. As a member of The Student Society you help out by working a few nights a semester, so-called Community Service. Bodega and concerts: Wednesday and Friday are nights out inås. These evenings students gather to party in the Bodega; a pub at Studentsamfunnet. During a semester there are organized many varied concerts of high quality. With three venues, performance stages of different sizes, lots of laughter and debates held to engage and enlighten. Each semester 3-6 comedy shows are organized by clubs and associations that creates a good atmosphere. Themed evenings, courses, quizes, treasure hunt, sport events, cafe Tuesdays, intimate concerts, football screenings and «Blue Monday concerts» are just some of many events. Here one must pay attention to not miss out on anything. August program for The Student Society in Ås Sat. 08 aug. Registration day: Semester rgistration, data and card. At 18.00: BBQ at Pentagon Sun. 09 aug. Registration day: Semester rgistration, data and card. Mon.10 aug. At 20.00: Stand-Up in Aud Max, Samfunnet Wed.12 aug. At 12.00: Information cours part 1 Samfunnet At 21.00: Theme party and concert at Samfunnet Thur. 13 aug. At 20.00: Quiz with TEKNA in Festsalen, Samfunnet Fri. 14 aug. At 21.00: Information cours part 2, Samfunnet Sat. 15 aug. At 14.00: Treasure hunt at Samfunnet Fri. 21 aug. At 13.00: Matriculation of new students in Aud.Max., Samfunnet

15 Campus Adamstuen 29

16 Kart over / Map of Campus Adamstuen Ullevålsveien Sognsveien Thulstrups gate 1. Hovedbygning: Administrasjonen, Seksjon for anatomi og patologi og Seksjon for genetikk (BasAM), Festsal, Auditorium 1 Department of Anatomy and Pathology and Department of 1. Main Building: Administration, Academic Affairs Department, 17 og 2, PC-rom 3. og 4. etg, studentlesesal. Genetics (BasAm). Ceremonial hall, Auditorium 1 and 2, 19b 2. Veterinærmuseet PC-room 3rd and 4th floor, student reading room Hesteklinikken, SportFaMed, Hesteloftet 1,2,3 og 2. Veterinary Museum 16 studentlesesal 3. Horse clinic, SportFaMed, Horse attic 1,2,3 and Student 19a 4. Produksjonsdyr medisin/kirurgi (ProdMed) Auditorium 3 reading room Veterinærinstituttet 4. Production Animal Medicine / Surgery (ProdMed), Auditorium Veterinærinstituttet 5. Veterinary Institute Veterinærinstituttet 6. Veterinary Institute 8. Seksjon for genetikk, BasAM + Veterinærinstituttet 7. Veterinary Institute 9. Patologen, BasAM 8. Section of Genetics, BasAm + Veterinary Institute Teknisk avdeling 9. Pathologist, BasAm Ambulatorisk klinikk, ProdMed Poliklinikk, kirurgisk 10. Technical department klinikk, SportFaMed, Auditorium 5, studentlesesal 11. Ambulatory Clinic, ProdMed Policlinic, SportFaMed, Buss Buss 12. Medisinsk klinikk, SportFaMed, IT-avdelingen, Auditorium 5, Student reading room Parasittologi, MatInf 12. Medical Clinic, SportFaMed, IT department, Klinikk reproduksjon, ProdMed + NKK sædbank, Auditorium 6 Parasitology, MatInf 31 Adamstuen a Farmakologi og toksikologi (MatInf), Seksjon for akvamedisin og ernæring (BasAM), Seksjon for biokjemi og fysiologi (BasAM), Seksjon for genetikk (BasAM), Seksjon for eksperimentell biomedisin (BasAM), Auditorium 4, Auditorium 11 (biokjemisalen), Auditorium 12 (forsøksdyr) 15. Mattrygghet, MatInf 16. Kurssal 17. Velferdsbygningen: kantine, Gjesteserveringa, Akademika, treningsrom og garderober. 18. Mikrobiologi og immunologi (MatInf) 19a. Internatbygningen 19b. Barnehage 20. Gymsal 21. Vaktbod 22. Bibliotek, Fellesauditorium, Mattilsynet 22a. Senter for epidemiologi og biostatistikk (EpiSenteret), Akvamedisin (BasAM) 23. VESO 13. Clinic reproduction ProdMed + NKK sperm bank, Auditorium Pharmacology and Toxicology (MatInf), Division of Aquatic Medicine and Nutrition (BasAm), Section of Biochemistry and Physiology (BasAm), Division of Genetics (BasAm) and Division of Experimental Biomedicine (BasAm), Auditorium 4, Auditorium 11 (biochemistry assembly room), Auditorium 12 (experimental) 15. Food Safety, MatInf 16. Lecture assembly room 17. Welfare building; canteen, guests dining, Book shop, Bodega (student pub), gym and changing rooms. 18. Microbiology and Immunology (MatInf) 19a. Internat building 19b. Day-care center 22. Library, Main Auditorium, Norwegian Food Safety Authority 22a. Centre for Epidemiology and Biostatistics (epicenter), Aquatic Medicine (BasAm) 23. VESO 9 4 General Birchs gate Eugene hanssens gate Ole Jacob Brochs gate 20

17 Campus Adamstuen Campus Adamstuen Campus Adamstuen ligger sentralt i Oslo, i umiddelbar nærhet til Ullevål sykehus, Universitet i Oslo og Folkehelseinstituttet. Besøksadressen vår er Ullevålsveien 72, Oslo. Campus Adamstuen is located in central Oslo, close to Ullevål Hospital, the University of Oslo and the Norwegian Institute of Public Health. The visiting address is Ullevålsveien 72, Oslo. 32 Registreringsinformasjon Registration information Første skoledag for høstsemesteret er 17. august The first day of the Autumn semester is 17 August The 33 Dyrepleier- og veterinærstudenter ønskes velkommen veterinary nursing and veterinary medical students are all til Campus Adamstuen i fellesauditoriet klokken invited to Campus Adamstuen in the common auditorium at Oppmøtet er obligatorisk. Fra klokken arrangerer 11am. Attendance is mandatory. Older students will studenter fra eldre kull et opplegg for de nye studentene. arrange a program from 12pm for the new students. You are Vel møtt! welcome!

18 Studentliv på Adamstuen Informasjon om SiO Studenter ved NMBU kan benytte seg av SiO sine tjenester Student life at Adamstuen Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus - SiO Bedre studentliv Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus er studentenes Ha et komplett helsetilbud: Velg SiO Helse som fastlege Search residence at egen velferdsorganisasjon. Vi har landets best utbygde i studietiden og få tilbakebetalt dine helseutgifter over tjenester for studenter og skal bidra til et bedre studentliv for 200 kroner. SiO Helse har blant annet leger, psykologer Inspirational sports facilities: SiO Athletica has five gyms, 34 mer enn studenter i Oslo og Akershus. og tannleger som kjenner spesielt godt til studentrelaterte 35 utfordringer. Bytt fastlege på Som student ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, Campus Adamstuen er du automatisk tilknyttet SiO og kan benytte våre tjenester så snart semesteravgiften er betalt. SiO ønsker å bidra til at du kan: Bo godt og rimelig: SiO Bolig har mer enn 8000 boliger i 23 studentbyer og hus. Hybel koster fra 2000 kroner i måneden, inklusiv internett. Leilighetene er for par med eller uten barn. Søk bolig på Ha et inspirerende treningstilbud: SiO Athletica har fem treningssentre, alle med et omfattende treningstilbud: Svømming, tennis, zumba eller fotball, eller kanskje styrketrening og løping? Dette er byens beste treningstilbud for studenter. Spise sunt og godt: Kroppen trenger energi! Hos SiO Mat og Drikke får du sunn, godt og rimelig hverdagsmat. De har også kafeer, kaffebarer og restauranter med litt ekstra. Husk at du med middagsabonnement og kaffeavtale sparer penger. Ha et stimulerende sosialt liv: SiO Foreninger gir råd, veiledning og kurs i forbindelse med oppstart, registrering og drift av studentforeninger. Snakke om vanskelige ting: Kontakt SiO Rådgivning hvis du trenger noe å snakke med om personlige, sosiale eller økonomiske problemer. Deres profesjonelle rådgivere tilbyr også ulike grupper og kurs. Tilbudene er gratis og det er kort ventetid. Student med barn: SiO Barnehage har 11 barnehager for barn i alderen 8 måneder til 6 år. De er blant landets beste barnehager, og med erfaring, entusiasme og kunnskap skaper de et godt sted å være for barnet ditt mens du studerer. Les mer om SiOs tjenester på Stay well and affordable: SiO Housing offers around 8000 apartments in 23 student villages and fraternity houses. Rent is around 2000 Norwegian kroner a month. Apartments are for couples with or without children. all with extensive training facilities: Swimming, tennis, zumba or football, or perhaps strength training and running? This is the best training facilities for students. Eating healthy: The body needs energy! SiO Food and Drinks are healthy, tasty and affordable every day. Have a stimulating social life: SiO Associations provide advice, guidance and training courses in conjunction with the semester start, registration and running a student association. Have a complete healthcare offer: Choose SiO Health as general practitioner during your studies and get a refund for health expenses above 200 Norwegian kroner. SiO Health have doctors, psychologists and dentists who knows studentrelated challenges. Change your regular general practitioner at Talk about difficult things: Contact SiO Consulting if you need someone to talk to about personal, social or financial problems. Their professional advisers also offer various groups and courses. The offers are free and there is a short waiting time. Student with children: SiO Day Care has 11 day care centers for children aged from eight months to six years. They are among the best day care centers in the country, and with experience, enthusiasm and knowledge they create a good place to be for your child while you are studying.

19 Hva gjør du når ulykken først er ute? Who do you contact in cases of emergency? Nødnummer: BRANN Emergency numbers: 110 Fire Brigade POLITI 112 Police AMBULANSE 113 Ambulance Legevakt Ski: Legevakt Oslo: NB! Husk 0 foran ved bruk av intern telefon Emergency medical service in Ski: Emergency medical service in Oslo: NB! Remember to dial 0 if using an house phone on campus Campus Ås Sikkerhetsleder NMBU - Bård M. Tollefsen tlf Brannvernleder - Jon G. Olafsen tlf Campus Ås 37 Vakt Campus Ås på området: mandag- fredag fra og lørdag- søndag telefon Teknisk vakt: - Akutte situasjoner utenom arbeidstid som strømbrudd, vannlekkasjer, heisfeil og lignende meldes direkte til teknisk vakttelefon: Akutte feil/ hastesaker i arbeidstiden meldes på telefon Deputy Security Manager NMBU Bård M. Tollefsen Deputy Fire Officer NMBU Jon G. Olafsen On call deputy on Campus Ås after hours Monday-Friday and Saturday-Sunday Phone Technical emergencies after hours such as power outage, water leaks, elevator failures etc Phone Emergency regarding animal on Campus Phone Kontakt Beitevakt hvis henvendelsen din gjelder løse dyr etc. Campus Ås beitevakt på tlf Campus Adamstuen Operativ sikkerhet Adamstuen: Kjetil Oftebro, tlf Brannvernleder: Jan Fredrik Arning, tlf Vakt Campus Adamstuen på området mandag- søndag fra , telefon Campus Adamstuen Local Security officer - Kjetil Oftebro: Phone Local Fire officer - Jan Fredrik Arning: Phone On call deputy on Campus Adamstuen after hours Monday-Sunday : Phone

20 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Foto: Lars Hopland, Gisle Bjørneby, Håkon Sparre, Kjersti S. Rimer, Erik Buraas, Knut W. Alsén, Knut Bry, Kim Egenes Design: Berit Hopland

Brukerhåndbok for nye studenter Handbook for new students 2013/2014. Universitetet for miljø- og biovitenskap Norwegian University of Life Sciences

Brukerhåndbok for nye studenter Handbook for new students 2013/2014. Universitetet for miljø- og biovitenskap Norwegian University of Life Sciences Brukerhåndbok for nye studenter Handbook for new students 2013/2014 Universitetet for miljø- og biovitenskap Norwegian University of Life Sciences Velkommen til UMB! Vi er utrolig stolte og glade for at

Detaljer

Medlemmer av Generalforsamlingen i Studentforeningen ved Handelshøyskolen BI i Oslo

Medlemmer av Generalforsamlingen i Studentforeningen ved Handelshøyskolen BI i Oslo Til: Medlemmer av Generalforsamlingen i Studentforeningen ved Handelshøyskolen BI i Oslo SAKSPAPIRER TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Dato: 24. Oktober 2013 Tid: 17:00 Sted: BI Nydalen auditorium B1-020 AGENDA:

Detaljer

Hjemmekontor løsning for mange i Retail og FI. The Adriatic LNG Terminal et unikt anlegg basert på innovativ teknologi

Hjemmekontor løsning for mange i Retail og FI. The Adriatic LNG Terminal et unikt anlegg basert på innovativ teknologi Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge April 2006 Hjemmekontor løsning for mange i Retail og FI The Adriatic LNG Terminal et unikt anlegg basert på innovativ teknologi FORUS Grensev. 6 Postboks

Detaljer

Norsk Studentunion -stiftet 1936 -

Norsk Studentunion -stiftet 1936 - Det kongelig norske kunnskapsdepartementet 04.03.08 Postboks 8119 Dep 0032 OSLO Innspill til Stortingsmelding om internasjonalisering av utdanning Norsk Studentunion Norsk Studentunion (NSU) er kjent med

Detaljer

Studentevaluering av utvekslingsopphold 2012-13. Rapport med utgangspunkt i studentenes evaluering

Studentevaluering av utvekslingsopphold 2012-13. Rapport med utgangspunkt i studentenes evaluering Studentevaluering av utvekslingsopphold 2012-13 Rapport med utgangspunkt i studentenes evaluering Innhold 1. Innledning... 3 2. Om utvekslingsvirksomheten... 3 3. Om evalueringen... 4 3.1 Generell beskrivelse...

Detaljer

Praying for a better future. I bønn for en bedre framtid. The Roma Outreach 2011. Arbeid blant romfolket 2011

Praying for a better future. I bønn for en bedre framtid. The Roma Outreach 2011. Arbeid blant romfolket 2011 Praying for a better future The Roma Outreach 2011 I bønn for en bedre framtid Arbeid blant romfolket 2011 MILJØMERKET 241 Trykksak 709 Frelsesarmens sosialtjeneste 2011 Fotografer: Layout: Trykk: Side

Detaljer

-Lønnsoppgjøret. - Følg med på tiden på din rute!

-Lønnsoppgjøret. - Følg med på tiden på din rute! BuDKAnalen Nr. 2-2014 Medlemsblad for distribusjonsklubben i Aftenposten Newsletter for all members of the union, DKA -Lønnsoppgjøret -Ruterevisjoner på gang - Følg med på tiden på din rute! budkanalen

Detaljer

søndag 28. september 2014 kl. 12.00 16.00

søndag 28. september 2014 kl. 12.00 16.00 With English section! (see page 20) ÅPENt universitet Foredrag, opplevelser og aktiviteter for alle aldersgrupper søndag 28. september 2014 kl. 12.00 16.00 www.uis.no/openuis Forsidefoto: Elisabeth Tønnessen

Detaljer

FASTE, LAVE PRISER. Velkommen til KIWI Hemsedal. og Norges tøffeste garantier

FASTE, LAVE PRISER. Velkommen til KIWI Hemsedal. og Norges tøffeste garantier GUIDE 2009/2010 FASTE, LAVE PRISER og Norges tøffeste garantier Velkommen til KIWI Hemsedal Mandag - onsdag.. 8-21 torsdag - fredag.. 8-23 Lørdag......... 8-20 Søndag....... 10-20 Vi har utkjøring av varer.

Detaljer

H & K. Havn og Kirke. i Los Angeles/ San Pedro Nr 1-2014

H & K. Havn og Kirke. i Los Angeles/ San Pedro Nr 1-2014 H & K Havn og Kirke Sjømannskirken i Los Angeles/ San Pedro Nr 1-2014 1 HAvn & Kirke kommer ut med 4 nummer i året.opplag: 3,000 Ansvarlig Redaktør: Line Kvalvaag. Redaktør: Kristian Kvalvaag. Translator:Erling

Detaljer

Please see english version of this information following the norwegian pages. BLI KJENT MED BARDØLA. www.bardola.no

Please see english version of this information following the norwegian pages. BLI KJENT MED BARDØLA. www.bardola.no Please see english version of this information following the norwegian pages. BLI KJENT MED BARDØLA www.bardola.no Velkommen til Bardøla! Velkommen til oss! Mange positive tilbakemeldinger viser at medarbeidernes

Detaljer

Graviditet, fødsel og barseltid i Norge Pregnancy, birth and the postnatal period in Norway

Graviditet, fødsel og barseltid i Norge Pregnancy, birth and the postnatal period in Norway Graviditet, fødsel og barseltid i Norge Pregnancy, birth and the postnatal period in Norway ENGELSK / NORSK Utgitt av Sosial- og helsedirektoratet 2006 IS-1396 ENGELSK/NORSK Skrevet av Synne Holan Oversatt

Detaljer

Kontrakt om kulturutveksling mellom au pair og vertsfamilie Contract for cultural exchange between au pair and host family

Kontrakt om kulturutveksling mellom au pair og vertsfamilie Contract for cultural exchange between au pair and host family Kontrakt om kulturutveksling mellom au pair og vertsfamilie Contract for cultural exchange between au pair and host family Au pairordningen skal gi unge mennesker mellom 18 og 30 år en mulighet til å lære

Detaljer

Nye boligløsninger for eldre og folk flest

Nye boligløsninger for eldre og folk flest NIBR-rapport 2013:19 Lene Schmidt Arne Holm Torunn Kvinge Siri Nørve BOLIG+ Nye boligløsninger for eldre og folk flest BOLIG+ Nye boligløsninger for eldre og folk flest Andre publikasjoner fra NIBR: NIBR-rapport

Detaljer

Blizzard. - Har ikke Diablo III - Funnet i junkfolder Pluss - Troverdig link

Blizzard. - Har ikke Diablo III - Funnet i junkfolder Pluss - Troverdig link I kjølvannet av denne mailen (som helt opplagt er fake) foretok jeg noen undersøkelser. Det viste seg at lille Tanya fra Russland et sted ikke finnes og de som svarer får bilder av en eller annen fotomodell

Detaljer

Verdi kr 40,00/Token Fee kr 40.00. PM-International AG. PM-International AG. Simple. Successful.

Verdi kr 40,00/Token Fee kr 40.00. PM-International AG. PM-International AG. Simple. Successful. Verdi kr 40,00/Token Fee kr 40.00 PM-International AG PM-International AG Simple. Successful. 1 Markedsføring og salg av høykvalitative produkter for helse, skjønnhet og velvære. Verden over. Market leader

Detaljer

Prosjekt utveksling 2013

Prosjekt utveksling 2013 Prosjekt utveksling 2013 Prosjektgruppa Erlend Ese (prosjektleiar) Helene Navdal AVDELING FOR INGENIØR- OG NATURFAG OR2-300 PROSJEKT Prosjekt utveksling 2013 HiSF @ SDSU Referanseside TITTEL RAPPORTNR.

Detaljer

Anne Margrethe Sønneland og Lene Østby

Anne Margrethe Sønneland og Lene Østby Anne Margrethe Sønneland og Lene Østby RAPPORT 2011/2 Å reise for å lære Internasjonal utveksling som del av studiet i sosialt arbeid Anne Margrethe Sønneland og Lene Østby Å reise for å lære Internasjonal

Detaljer

Mer enn bare fotball... More than just football... Evaluering av Frelsesarmeens Gatefotball. An evaluation of the Salvation Army s Street soccer

Mer enn bare fotball... More than just football... Evaluering av Frelsesarmeens Gatefotball. An evaluation of the Salvation Army s Street soccer Mer enn bare fotball... Evaluering av Frelsesarmeens Gatefotball More than just football... An evaluation of the Salvation Army s Street soccer Lena Sayed 1 Forord Frelsesarmeens gatefotball er et lavterskeltilbud

Detaljer

En velvillig og oppmerksom tilhører

En velvillig og oppmerksom tilhører Her kan det evt. stå en tekst om innholdet i rapporten. Den kan variere i lengde og det skulle være nok plass innenfor dette feltet. Her kan det evt. stå en tekst om innholdet i rapporten. Den kan variere

Detaljer

Adm. Direktør Leder av Læringsmiljøutvalget Studiedirektør

Adm. Direktør Leder av Læringsmiljøutvalget Studiedirektør Trivselsundersøkelsen 2007 Universitetet for miljø- og biovitenskap Nils Dugstad Daniel Huth Ommundsen Siri Margrethe Løksa Adm. Direktør Leder av Læringsmiljøutvalget Studiedirektør 2 Sammendrag Landsdekkende

Detaljer

Kathy Pepper takker for seg etter 5 1/2 år som adm. dir. og sjef for NSP. Lubricants & Specialties stor forretning i Norden og Norge

Kathy Pepper takker for seg etter 5 1/2 år som adm. dir. og sjef for NSP. Lubricants & Specialties stor forretning i Norden og Norge Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Mars 2007 Kathy Pepper takker for seg etter 5 1/2 år som adm. dir. og sjef for NSP Lubricants & Specialties stor forretning i Norden og Norge FORUS

Detaljer

Derfor blir vi her innvandrere i Distrikts- Norge

Derfor blir vi her innvandrere i Distrikts- Norge NIBR-rapport 2012:5 Susanne Søholt Aadne Aasland Knut Onsager Guri Mette Vestby Derfor blir vi her innvandrere i Distrikts- Norge Derfor blir vi her innvandrere i Distrikts-Norge Andre publikasjoner fra

Detaljer

Folkehelse og forebygging. Målgrupper og strategier i kommuner og fylkeskommuner

Folkehelse og forebygging. Målgrupper og strategier i kommuner og fylkeskommuner Marit K. Helgesen Hege Hofstad Lars Christian Risan Ingun Stang Grete Eide Rønningen Catherine Lorentzen Folkehelse og forebygging. Målgrupper og strategier i kommuner og fylkeskommuner Folkehelse og forebygging.

Detaljer

navigare Nye barrierer mot kontaktskader Side 6 Sjøfartsdirektoratet / Norwegian Maritime Authority 4 / 2013 Side 8 Side 10 Side 18

navigare Nye barrierer mot kontaktskader Side 6 Sjøfartsdirektoratet / Norwegian Maritime Authority 4 / 2013 Side 8 Side 10 Side 18 navigare Sjøfartsdirektoratet / Norwegian Maritime Authority 4 / 2013 Nye barrierer mot kontaktskader Side 6 Klaveness 1 Navigare 4 flagger - 2013 hjem Norsk flagg på dagsorden Ekstra fokus på brann Side

Detaljer

INNHOLD UNINETT ÅRSRAPPORT 2003 INNHOLD 5 ÅRET 2003 5 I KORTE TREKK 6 ÅRSBERETNING FOR KONSERNET

INNHOLD UNINETT ÅRSRAPPORT 2003 INNHOLD 5 ÅRET 2003 5 I KORTE TREKK 6 ÅRSBERETNING FOR KONSERNET ÅRSRAPPORT 2003 ANNUAL REPORT 2003 UNINETT ÅRSRAPPORT 2003 INNHOLD CONTENTS INNHOLD 5 ÅRET 2003 5 I KORTE TREKK 6 ÅRSBERETNING FOR KONSERNET 9 DETTE ER UNINETT 10 VIRKSOMHETEN 10 FELLES VERDIGRUNNLAG

Detaljer

Copyright 2014 Werner Skalla. All rights reserved. Published by Skapago KG, Furth im Wald, Germany. 1st edition published in May 2014

Copyright 2014 Werner Skalla. All rights reserved. Published by Skapago KG, Furth im Wald, Germany. 1st edition published in May 2014 Copyright 2014 Werner Skalla. All rights reserved. Published by Skapago KG, Furth im Wald, Germany. 1st edition published in May 2014 No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval

Detaljer

Universitetsbiblioteket i Trondheim

Universitetsbiblioteket i Trondheim Universitetsbiblioteket i Trondheim Elektronisk formidling av artikkelkopier med utgangspunkt i trykt tekst av Bjørn L. Hegseth, Liv Gaustad, Sigurd Johansen, Else-Mari Leirvoll, Birgit Storleer, Sven

Detaljer

Grane-feltet offisielt åpnet 6. november

Grane-feltet offisielt åpnet 6. november Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Grane-feltet offisielt åpnet 6. november Esso Energi leverandør av fyringsolje, parafin og dieselprodukter Jotun og 4-D ESSO NORGE AS FORUS Grensev.

Detaljer

Vedleggshefte. til Regionrådets årsmelding for 2013

Vedleggshefte. til Regionrådets årsmelding for 2013 Vedleggshefte til Regionrådets årsmelding for 2013 ÅRSRAPPORT FOR PROSJEKTER/TILTAK SOM HAR MOTTATT TILSKUDD FRA REGIONRÅDET 1. Prosjektnavn:. Vekst og kunskapsutvikling i landbruket (BondeGLØd)... 2.

Detaljer