Skytjenester. Underavtale Telenor med Office 365. Telenor Norge

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Skytjenester. Underavtale Telenor med Office 365. Telenor Norge"

Transkript

1 Skytjenester Underavtale Telenor med Office 365 Telenor Norge

2 UNDERAVTALE OM SKYTJENESTE Telenor med Office 365 mellom Telenor Norge AS, Snarøyveien 30, 1331 Fornebu ( Telenor ) Og <Kundenavn adresse> ( Kunden ) Avtale om Telenor med Office 365 består av følgende dokumenter/informasjon: Dette dokument Databehandleravtale Tjenestebeskrivelse Ovennevnte dokumenter/informasjon er tilgjengelig på: Informasjon om Kundes tjenester og antall produkter vil fremkomme i Min Bedrift (http://www.telenor.no/bedrift/min-bedrift/) og på Kundes administrasjons-side hos Microsoft (Denne siden tildeles Kunde ved inngåelse av denne avtale) Side 2 av 20

3 Innholdsfortegnelse UNDERAVTALE OM SKYTJENESTE Formål og omfang Definisjoner relevante for denne avtalen Produkter (Lisensiert Programvare og Elektroniske Tjenester) Lisensvilkår Innledende bestemmelser Universelle lisensvilkår Særlige lisensvilkår for Lisensiert Programvare Særlige lisensvilkår for Elektroniske Tjenester Unntak og tilleggsvilkår for særskilt navngitte produkter For Exchange Online Archiving: For Exchange Online Plan 2: For Lync Online: Tilknyttede tjenester (Tilleggstjenester) Tilknyttede tjenester omfattet av denne avtalen Brukerstøtte Feilhåndtering Klassifisering av feil Utvidet support Tjenester som ikke er omfattet av denne avtalen Migrering av Kundens eksisterende e-post, og øvrig bistand i oppstarsfase Opplæring Integrasjon med sentralbordløsning (PBX) Rapportering og oppfølging Tjenestenivå /SLA Svartid fra Telenor/TOSS for brukerstøtte og feilhåndtering: Responstid fra Telenor/TOSS for brukerstøtte og feilhåndtering: Feilrettingstid fra Telenor/TOSS: Garantert oppetid for Produkter Endringer i denne avtale Endringer som kan gjennomføres ved elektronisk kommunikasjon Endringer som kan gjennomføres av Telenor eller Telenors Lisensgivere Øvrige endringer Varighet og opphør Denne avtales varighet Om opphør av tilknyttede tjenester Om opphør av Lisensiert Programvare Side 3 av 20

4 8.4. Om opphør av den Elektroniske Tjenesten Midlertidig opphør og avslutning av Elektronisk tjeneste Samarbeid Kundens plikter Telenors plikter Vederlag Forsinket betaling Prisendring Sikkerhet og personvern Kundens rett til kundedata mv Overdragelse Side 4 av 20

5 1. Formål og omfang Denne avtale regulerer vilkårene for og innholdet i Telenors skytjeneste Telenor med Office 365. Avtalen utgjør en underavtale under Avtale om skytjenester og et tillegg til Telenor Norges abonnementsvilkår(http://www.telenor.no/bedrift/vilkar/). Denne avtalen trer i kraft ved signering. Avtalen inneholder bestemmelser om: Bruksrett til Produktene Telenor med Office365 Lync Online, Office365 XSmall, Office365 Small, Office365 Medium/Medium-e og Office365 Large/Large-e (samlet kalt SKO365-løsningene). Produktene leveres av Telenors Lisensgivere etter bestemmelser i denne avtale. Tilknyttede tjenester (tilleggstjenester) levert av Telenor. 2. Definisjoner relevante for denne avtalen Definisjonene nedenfor er i hovedsak gitt av Telenors Lisensgivere og gjelder for denne avtalen. Abonnementsperiode: Bruker: Device-SL: Elektroniske Tjenester: Enhet: Lisens: Lisensavtale: Lisensiert Programvare: Produkt. SKO365-løsning: Telenors Lisensgivere: Varighet av bruksrett for Produkt. Abonnementsperioder fremgår av og fornyes automatisk med mindre bruksretten sies opp etter bestemmelsene i denne avtalen. Med Bruker menes person som er ansatt hos Kunde, eller gjennom avtale med Kunden har en rett til å benytte Kundens systemer, som Kunden gir tilgang til Lisensiert Programvare eller Elektronisk Tjeneste for å utføre oppgaver for Kunde. Bruksrett til Produkter gis for et bestemt antall Enheter, slik det fremgår i Min Bedrift (http://www.telenor.no/bedrift/min-bedrift/) og av Kundes administrasjonsside hos Microsoft (Denne siden tildeles Kunde ved inngåelse av denne avtale) Med Elektronisk Tjeneste menes Microsofts tjeneste, som kan inkludere Lisensiert Programvare, som tilbys Kunden under denne avtalen. Med Enhet menes maskinvare som Kunden og/eller Bruker disponerer, og som benyttes til å kopiere, installere, bruke, få tilgang til, vise, kjøre og/eller på annen måte bruke Elektroniske Tjenester eller Lisensiert Programvare. Med Lisens menes etter denne avtalen retten til å kopiere, installere, bruke, få tilgang til, vise, kjøre og/eller på annen måte benytte et Produkt, som det er relevant, og som kan være ytterligere beskrevet i denne avtalen. Lisensen blir underlisensiert til Kunden fra Telenor, etter Telenors avtale med Telenors Lisensgiver. Når denne avtalen viser til lisensavtale, vises det til denne avtalens lisensvilkår. Med Lisensiert Programvare menes etter denne avtalen den programvare Kunden har Lisens til etter det som fremgår av Kundens administrasjonsside hos Microsoft. Med Produkt menes Elektroniske Tjenester (Inkludert Lisensiert Programvare) og Lisensiert Programvare som tilbys frittstående etter denne avtalen. SKO365-løsninger er Telenor med Office365 Lync Online, Office365 XSmall, Office365 Small, Office365 Medium/Medium-e og Office365 Large/Large-e. Med Telenors Lisensgivere menes Microsoft, Microsofts underleverandører og Microsofts samarbeidspartnere. Side 5 av 20

6 User-SL: Bruksrett til Produkter gis for et bestemt antall Brukere, slik det fremgår i Min Bedrift (http://www.telenor.no/bedrift/min-bedrift/) og av Kundes administrasjonsside hos Microsoft (Denne siden tildeles Kunde ved inngåelse av denne avtale) 3. Produkter (Lisensiert Programvare og Elektroniske Tjenester) Det fremgår av Kundens administrasjonsside hos Telenor, Min bedrift (http://www.telenor.no/bedrift/min-bedrift/) og Microsoft hvilke(n) SKO365-løsning(er) som er omfattet av denne avtale herunder User-SL og Device-SL. Det fremgår videre av hvilke Produkter som til enhver tid er omfattet av den enkelte SKO365-løsning. 4. Lisensvilkår 4.1. Innledende bestemmelser Kundes bruksrett til Lisensiert Programvare og Elektroniske Tjenester bestemmes av lisensvilkår gitt av Telenors Lisensgivere og gjengitt i denne avtale. Kundens bruksrett til Produkter etter denne avtalen gjelder utelukkende for Brukere innen Kundens egen organisasjon. Ingen Produkter under denne avtalen kan benyttes av eller for tredjepart. Lisensvilkårene er en avtale mellom Telenor og Kunden. Når Telenors Lisensgivere etter disse lisensvilkårene eller øvrige deler av denne avtale er gitt rettigheter, har Telenors Lisensgivere imidlertid hver en selvstendig rett til å kreve Kundens oppfyllelse av disse etter denne avtalens bestemmelser. Ved motstrid vil Lisensvilkårene ha forrang foran øvrige bestemmelser i denne avtale i spørsmål som er relevante for de Produkter Kunden har bruksrett til etter denne avtale. Skadesløsholdelse. Kunden skal holde Telenor og Telenors Lisensgivere skadesløse for Kundens bruk av eller tilgang til Produkter som er i strid med tredjeparts rettigheter eller gjeldende norske lover, forskrifter og andre offentligrettslige regler. Ansvarsfraskrivelser. Verken Kunde, Telenor eller Telenors Lisensgivere er ansvarlige for tilfeldig eller indirekte tap, herunder tap av forretningsvirksomhet, tap av overskudd og tap av data, selv om muligheten for slike skader eller tap er informert Telenor eller Telenors Lisensgivere. Verken Telenor eller Telenors Lisensgivere skal være ansvarlig for noe krav fremmet mot Kunden av en tredjepart i forbindelse med salg eller bruk av Produktet Universelle lisensvilkår Vilkårene i dette punkt gjelder for alle Produkter Kunden har bruksrett til etter denne avtale. a. Kundens brukerrettigheter. Forutsatt at Kunden overholder lisensavtalen kan Kunden bruke Produktene som uttrykkelig tillatt i disse brukerrettighetene for Elektroniske Tjenester. b. Tredjepartsprogrammer. Hvis andre vilkår følger et program som er lisensiert fra en tredjepart, gjelder disse andre vilkårene for Kundens bruk av programmet. c. Forhåndsversjonskode. Hvis andre vilkår følger en forhåndsversjonskode, gjelder disse vilkårene for Kundens bruk av koden. d. Oppdateringer og tillegg. Telenor eller Telenors Lisensgivere kan oppdatere eller utvide Produktene Kunden lisensierer. I så fall kan Kunden bruke den oppdateringen eller det tillegget sammen med Produktene. Hvis andre Side 6 av 20

7 vilkår leveres med en oppdatering eller et tillegg, gjelder disse vilkårene Kundens bruk av oppdateringen eller tillegget. e. Tekniske begrensninger. Kunden må respektere eventuelle tekniske begrensninger i produktene som bare tillater at Kunden bruker dem på bestemte måter. Kunden har ikke rett til å omgå disse begrensningene. Mer informasjon finnes på f. Andre rettigheter. Rettigheter til å få tilgang til Produkter på en hvilken som helst enhet gir ikke Kunden rett til å implementere Microsoft-patenter eller andre rettighetsbeskyttede Microsoft-produkter i programvare eller enheter som har tilgang til den enheten. g. Ytterligere funksjoner. Telenor kan tilby tilleggsfunksjoner for produktene. Det kan gjelde andre lisensvilkår, og det kan påløpe andre avgifter. h. Merknader om dataoverføring Microsoft kan tilby Internettbaserte tjenester sammen med produktene og kan når som helst endre eller avvikle tjenestene. Kunden kan ikke bruke disse Internett-baserte tjenestene på måter som kan skade dem eller være til hinder for andres bruk av tjenestene. Kunden kan ikke på noen måte bruke tjenestene for å få uautorisert tilgang til tjenester, data, kontoer eller nettverk. i) Tillatelse for Dataoverføring via Internett-baserte Tjenester. Dokumentet Merknader om dataoverføring på identifiserer programvarefunksjoner som oppretter en Internett-tilkobling til datasystemene til Microsoft eller tjenesteleverandører. De identifiserer også produktene hvor funksjonene finnes. Enkelte funksjoner finnes i mer enn ett produkt. I enkelte tilfeller får Kunden ikke en egen beskjed når en av disse funksjonene oppretter en tilkobling. Kunden kan deaktivere disse funksjonene eller la være å bruke dem. Ved å bruke disse funksjonene samtykker Kunden i at denne informasjonen overføres. Telenors Lisensgivere bruker ikke informasjonen for å identifisere Kunde eller ta kontakt med Kunde. ii) Datamaskininformasjon. Disse funksjonene bruker Internett-protokoller, som sender informasjon om datamaskinen til egnede systemer, for eksempel Internett-protokolladressen, typen operativsystem, webleser, navn på og versjon av Produkter Kunden bruker, og språkkoden for enheten der Kunden installerte Produktet. Telenors Lisensgivere bruker bare denne informasjonen for å gjøre de Internett-baserte tjenestene tilgjengelige for Kunde. iii) Bruk av informasjon. Microsoft kan bruke datamaskininformasjonen, akseleratorinformasjonen, søkeforslagsinformasjonen, feilrapporter, rapporter om Skadelig programvare og URL-filtrering for å forbedre Produktet og tjenestene. Telenor og Telenors Lisensgivere kan også dele denne informasjonen med andre, for eksempel leverandører av maskinvare og programvare, slik at de kan bruke informasjonen for å forbedre hvordan produktene deres fungerer med Microsoft-programvare. i. Misbruk av Internett-baserte tjenester. Kunden kan ikke bruke disse tjenestene på måter som kan skade dem eller være til hinder for andres bruk av tjenestene. Kunden kan ikke på noen måte bruke tjenestene for å få uautorisert tilgang til tjenester, data, kontoer eller nettverk. j. Dokumentasjon. Enhver person som har gyldig tilgang til Kundens datamaskin eller interne nettverk, kan kopiere og bruke dokumentasjonen som er knyttet til Lisensiert Programvare, til Kundens interne referanseformål. Dokumentasjonen omfatter ikke elektroniske bøker. k. Produktaktivering. Det kreves aktivering for å installere og få tilgang til noen av produktene. Aktiveringen kobler bruken av Produktet til en bestemt enhet. Informasjon om når det er nødvendig med aktivering eller en nøkkel finnes i avsnittet Product Activation (Produktaktivering) på Kunden er ansvarlig for både bruken av utleverte nøkler og for aktivering av produkter ved hjelp av maskiner for Key Management Service (KMS). Kunden har ikke rett til å gjøre produktnøkler kjent for tredjeparter. i) KMS og aktivering med Multiple Activation Key (MAK). Under aktivering med Multiple Activation Key (MAK) vil Produktet sende informasjon om seg selv og enheten til Microsoft. Under vertsaktivering med Key Management Service (KMS) vil Produktet sende informasjon om seg selv og enheten til Microsoft. KMS-klientenheter som aktiveres med KMS, sender ikke informasjon til Side 7 av 20

8 Microsoft. De krever imidlertid regelmessig reaktivering med KMS-verten. Informasjonen som sendes til Microsoft under MAK- eller KMS-vertsaktivering omfatter: versjonen, språk- og produktnøkkelen for Produktet Internett-protokolladressen til enheten informasjon avledet fra maskinvarekonfigurasjonen til enheten. Mer informasjon finnes på Ved å bruke Produktet godtar Kunden at denne informasjonen sendes. Før aktivering har Kunden rett til å bruke versjonen av Produktet som ble installert under installasjonsprosessen. Retten til å bruke Produktet etter utløp av tiden som ble spesifisert i installasjonsprosessen er begrenset, med mindre den aktiveres. Dette er for å hindre ulisensiert bruk. Kunden kan ikke fortsette å bruke Produktet etter det tidspunktet hvis Kunden ikke aktiverer den. Hvis enheten er koblet til Internett, kan Produktet automatisk koble seg opp mot Microsoft for aktivering. Kunden kan også aktivere Produktet manuelt via Internett eller telefon. Tellerskritt kan påløpe. Enkelte endringer på datamaskinen eller Produktet kan kreve at Kunden aktiverer Produktet på nytt. Produktet vil minne Kunden om å aktivere inntil det er utført. ii) Riktig bruk av KMS. Kunden har ikke rett til å gi usikret tilgang til egne KMS-maskiner over et ukontrollert nettverk, f.eks. Internett. iii) Uautorisert bruk av MAK- eller KMS-nøkler. Microsoft kan gjøre følgende ved uautorisert bruk av MAK- eller KMS-nøkler: hindre ytterligere aktiveringer deaktivere på annen måte blokkere nøkkelen fra aktivering eller validering Hvis nøkkelen deaktiveres, kan kunden bli nødt til å anskaffe en ny nøkkel fra Microsoft. l. Skrifttypekomponenter. Mens Produktet kjører, kan Kunden bruke skrifttypene til å vise og skrive ut innhold. Kunden kan bare legge inn skrifttyper i innholdet som tillatt i bruksbegrensningene for skrifttypen, og laste dem ned midlertidig til en skriver eller annen utdataenhet for å skive ut innholdet. m. Bruk av flere produkter eller funksjoner sammen. Kunden må ha lisens for hvert enkelt produkt og separat lisensierte funksjoner som brukes på en enhet eller av en bruker. Hvis Kunden bruker Office på Windows, må Kunden for eksempel ha lisenser for både Office og Windows. n. Multipleksing. Maskinvare eller programvare Kunden bruker til å: forene tilkoblinger omdirigere informasjon redusere antallet enheter eller brukere som har direkte tilgang til eller bruker produktet redusere antallet operativsystemmiljøer, enheter eller brukere produktet administrerer direkte (noen ganger kalt multipleksing eller pooling ), reduserer ikke antallet nødvendige lisenser av en hvilken som helst type. o. Arbeidstakeres rettigheter ved virksomhetsoverdragelse. Kunden skal beskytte Telenor og Telenors Lisensgivere mot ethvert krav som skyldes (1) forhold ved nåværende eller tidligere ansettelsesforhold mellom Kunden og nåværende eller tidligere ansatte eller leverandører eller tariffavtaler, herunder, men ikke begrenset til, krav som følge av urettmessig oppsigelse, brudd på direkte eller indirekte arbeidsavtaler, eller betaling av ytelser eller lønn, kostnader ved usaklig oppsigelse eller kostnader ved oppsigelse, eller (2) enhver forpliktelse eller ethvert erstatningsansvar som fremgår av direktivet om arbeidstakeres rettigheter ved virksomhetsoverdragelse (Rådsdirektiv 2001/23/EF, tidligere Rådsdirektiv 77/187/EF endret ved Rådsdirektiv 98/50/EF) eller andre nasjonale lover eller forskrifter der dette implementeres, eller lignende lover eller forskrifter, (herunder Transfer of Undertakings (Protection of Employment) Regulations 2006 i Storbritannia) herunder et krav fra Kundens nåværende eller tidligere ansatte eller leverandører (herunder et krav i forbindelse med oppsigelse av disses ansettelsesforhold fra oss som følge av overdragelse av disses ansettelsesforhold til oss i henhold til slike lover eller forskrifter). Side 8 av 20

9 Kunden må også betale utgiftene ved en endelig avgjørelse som ikke er til Telenor eller Telenors Lisensgivere fordel (eller et forlik som Kunden samtykker til). Denne delen inneholder alle Telenors og Telenors lisenshavers rettsmidler overfor disse kravene. Telenor eller Telenors Lisensgivere må straks varsle Kunden skriftlig om et krav underlagt denne delen. Telenor eller Telenors Lisensgivere må (1) gi Kunden enerett over forsvaret eller forliket over et slikt krav og (2) gi Kunden rimelig assistanse ved forsvar mot kravet. Kunden skal refundere rimelige direkte utgifter som Telenor pådrar seg ved å gi assistansen Særlige lisensvilkår for Lisensiert Programvare. Vilkårene i dette punkt gjelder for all Lisensiert Programvare Kunden har bruksrett til etter denne avtalen. a) Generelt. En Lisens er ikke-eksklusiv, ikke-permanent (med mindre det er angitt) og ikke-overførbar (med mindre det er angitt). Muligheten til å bruke Lisensiert Programvare kan påvirkes av minimum systemkrav eller andre faktorer. Telenor og Telenors Lisensgivere forbeholder seg alle rettigheter som ikke er uttrykkelig tildelt (og ingen andre rettigheter skal tildeles verken ved implikasjon, innsigelsesavskjæring, konsumpsjon eller annet). b) Lisensiert Programvare. Telenor tildeler Kunden Lisenser for det antall User-SL og Device-SL av hver Lisensiert Programvare Kunden bestiller fra Telenor, og gir Kunden gis rett til å bruke en tidligere (eldre) versjon i stedet for en Lisensiert Programvare hvis det er angitt i vilkårene for bruk av den Lisensierte Programvare. i) Når lisenser blir permanente. Med mindre Kunden skaffer seg permanente lisenser ved å kjøpe ut lisenser fra Telenor og Telenors Lisensgivere, varer Lisensiert Programvare som anskaffes i henhold til denne avtalen bare i Abonnementsperioden. Eventuelle henvisninger i vilkårene for bruk av produktet som omhandler kjøring av Lisensiert Programvare på permanent basis, gjelder bare hvis Kunden har skaffet seg permanente lisenser ved å kjøpe ut lisenser etter bestemmelser for slikt kjøp fra Telenor eller Telenors Lisensgivere. ii) Lisensbekreftelse. Alt det følgende utgjør samlet bevis på lisensen (eller den permanente lisensen hvis det er mulig å kjøpe ut lisenser og Kunden har gjort det): (a) denne avtalen, (b) bestillingsbekreftelsen, hvis det finnes, (c) for alle overføringer som er tillatt i henhold til denne avtalen, dokumentasjonen for lisensoverføringer og (d) betalingsbekreftelsen. c) Begrensning av bruk. Kunden har kun en bruksrett til Lisensiert Programvare, den Lisensierte Programvaren selges ikke. Kunden har ikke rett til å: i) Foreta omvendt utvikling, dekompilere eller demontere Lisensiert Programvare, unntatt der det er tillatt i henhold til gjeldende lov til tross for denne begrensningen. ii) Leie ut, lease, låne ut, videreselge eller være vert for, eller la tredjeparter være vert for, Lisensiert Programvare, unntatt hvis dette er uttrykkelig tillatt for en gitt Lisensiert Programvare i vilkårene for bruk av produktet. iii) Separere og bruke komponentene i Lisensiert Programvare på to eller flere datamaskiner, oppgradere eller nedgradere komponenter til ulik tid, eller overføre komponenter separat, unntatt hvis det er uttrykkelig tillatt i vilkårene for bruk av produktet. iv) Endre eller lage avledede versjoner av den Lisensierte Programvaren Særlige lisensvilkår for Elektroniske Tjenester. Vilkårene i dette punkt gjelder for alle Elektroniske Tjenester Kunden har bruksrett til etter denne avtale. a. Oppgradering av den Elektroniske Tjenesten. Hvis Telenor eller Telenors Lisensgivere gir ut en større oppgradering for programvare som er lisensiert under Kundens User-SLer for den Elektroniske Tjenesten, må Kunden installere oppgraderingen på alle enheter som bruker den Elektroniske Tjenesten, for å hindre avbrudd i den Elektroniske Tjenesten. Side 9 av 20

10 b. Påkrevd tilkobling. Hver bruker Kunden tilordner en User-SL til, må koble hver enhet de har installert Produktet på, til Internett minst én gang hver 45. dag. Hvis en bruker ikke etterkommer dette kravet, kan det påvirke Produktets funksjonalitet. c. Abonnementsvalidering. Microsoft kan automatisk kontrollere versjonen til en hvilken som helst programvareversjon som er installert på en hvilken som helst enhet av brukere. Enheter der Produktet er installert, kan med jevne mellomrom overføre informasjon for å validere at Produktet er riktig lisensiert, og at Abonnementsperioden ikke er utløpt. Denne informasjonen inkluderer programvareversjonen, brukerens Windows Live ID, produkt-id-informasjon, en maskin-id og IP-adressen til enheten. Hvis Produktet ikke er riktig lisensiert, påvirkes Produktets funksjoner. Kunden kan bare motta oppdateringer eller oppgraderinger for Produkter fra Microsoft eller autoriserte kilder. Kunden finner mer informasjon om hvordan Kunden får tak i oppdateringer fra autoriserte kilder på Ved å bruke Produktet godtar Kunden overføringen av informasjonen som er beskrevet i denne delen. d. Medieelementer og maler. Mediebilder, utklipp, animasjoner, lyder, musikk, videoklipp, maler og andre former for innhold er medieelementer. Kunden kan ha tilgang til medieelementer som følger med Produktet eller en beslektet tjeneste. Kunden har rett til å kopiere og bruke disse medieelementene i prosjekter og dokumenter. Kunden har ikke rett til å selge, lisensiere eller distribuere kopier av medieelementene hver for seg eller som et produkt, hvis medieelementene utgjør hovedverdien i produktet, gi tredjepart rettigheter til å lisensiere eller distribuere medieelementene videre, med kommersielle formål lisensiere eller distribuere medieelementer som omfatter fremstillingen av enkeltpersoner, myndigheter, logoer, varemerker eller symboler det er mulig å gjenkjenne, eller bruk av denne typen bilder på en måte som kan tolkes som tilslutning eller en forbindelse til ditt produkt, din enhet eller aktivitet, eller skape uanstendige eller opprørende resultater av arbeid ved å bruke medieelementene. Kunden finner mer informasjon på e. Skrifttypekomponenter. Kunden har rett til å bruke skrifttypene som er installert av Produktet eller som en del av en tilhørende tjeneste, for å vise og skrive ut innhold. Kunden kan bare legge inn skrifttyper i innhold i overensstemmelse med bruksbegrensningene for skrifttypene, og Kunden kan laste dem ned midlertidig til en skriver eller annen utdataenhet for å skrive ut innhold. f. Oppdateringer i lisensvilkår. Telenor eller Telenors Lisensgivere kan oppdatere disse lisensvilkårene av og til. Endringer Telenor eller Telenors Lisensgivere gjør i disse lisensvilkårene som følge av oppdateringer eller utvidelser, lovpålagte endringer eller endringer som ikke påvirker Kundens bruk av den Produktene i noen særlig grad, trer i kraft umiddelbart. For alle andre endringer vil Kundens bruk av den Produktene under en eventuell eksisterende lisenstype være regulert av disse lisensvilkårene, uten oppdateringene, i den lengste perioden av: en 12-måneders periode fra første gang Kunden bruker Produktet eller så lenge Abonnementsperioden varer. Telenor eller Telenors Lisensgivere bestreber seg på å varsle Kunden om oppdateringer minst 30 dager før de trer i kraft. Hvis Kunden tar i bruk Produktet etter at Telenor eller Telenors Lisensgivere har publisert vilkårene eller har sendt deg et e-postvarsel om oppdateringene, samtykker Kunden i de nye lisensvilkårene. g. Oppdateringer av elektronisk tjeneste. Fra tid til annen kan Telenor eller Telenors Lisensgivere endre funksjonaliteten eller funksjonene til de Elektroniske Tjenestene eller lansere nye versjoner. Etter en oppdatering kan det være at enkelte tidligere tilgjengelige funksjoner er endret eller ikke lenger er tilgjengelig. Hvis Telenor eller Telenors Lisensgivere oppdaterer de Elektroniske Tjenestene og Kunden ikke bruker de oppdaterte Elektroniske Tjenestene, kan det være at enkelte funksjoner ikke er tilgjengelig for Kunde, og at Kundens bruk av de Elektroniske Tjenestene kan bli avbrutt. h. Overføring av bruker- og enhetsabonnementslisenser. Kunden har rett til å permanent overføre en User-SL fra én bruker til en annen bruker eller en Device-SL fra én enhet til en annen enhet. Kunden har videre rett til å midlertidig overføre en User-SL til en midlertidig bruker mens den første brukeren er fraværende eller en Device-SL til en låneenhet mens den første enheten er ute av drift. Midlertidige overføringer som gjør turnusarbeid eller lignende skiftarbeid mulig, er imidlertid ikke tillatt. Side 10 av 20

11 i. Intet erstatningsansvar for sletting av kundedata. Kunden samtykker i at Telenor eller Telenors Lisensgivere ikke, foruten det som er beskrevet i denne avtale, har noe ansvar for å fortsette å ta vare på, eksportere eller returnere kundedataene. Kunden samtykker videre i at Telenor eller Telenors Lisensgivere ikke har noen form for erstatningsansvar for sletting av kundedataene under disse vilkårene. j. Tilgjengeligheten til den Elektroniske Tjenesten. Tilgjengeligheten til den Elektroniske Tjenesten, noen av funksjonene og språkversjoner varierer fra land til land. Brukere kan bare bruke den Elektroniske Tjenesten, eller noen av funksjonene til den Elektroniske Tjenesten, slik dette er tilgjengelig der Brukere vanligvis befinner seg. Informasjon om tilgjengelighet finnes på eller på et annet webområde som Microsoft viser til. k. Ansvar for kontoene. Kunden er ansvarlig for eventuelle passord og all aktivitet på sin konto for den Elektroniske Tjenesten, inkludert eventuelle brukere Kunden tilordner og transaksjoner med tredjeparter som finner sted via Kundens konto eller tilknyttede kontoer. Kunden plikter å holde kontoene og passordene sine konfidensielle. Kunden må umiddelbart informere Telenor om mulig misbruk av kontoene eller sikkerhetsbrudd i forbindelse med den Elektroniske Tjenesten. l. Bruk av programvare med den Elektroniske Tjenesten. Det kan hende Kunden må installere Microsoftprogramvare for å logge på og bruke den Elektroniske Tjenesten. I så fall gjelder følgende vilkår: i) Lisensvilkår for Microsoft-programvare. Kunden kan bare installere og bruke Produktene på egne enheter for bruk i forbindelse med den Elektroniske Tjenesten. Kundens rettigheter til å bruke Produktene opphører når rettighetene til å bruke den Elektroniske Tjenesten opphører eller utløper, eller når Telenor eller Telenors Lisensgivere oppdaterer den Elektroniske Tjenesten og den ikke lenger støtter Produktene. Kunden plikter å avinstallere Produktene når rettigheten til å bruke den opphører. Telenor eller Telenors Lisensgivere har også rett til å deaktivere Produktene på slikt tidspunkt. ii) Automatiske oppdateringer for Microsoft-programvare. Fra tid til annen kan Telenor eller Telenors Lisensgivere kontrollere Kundens versjon av Produktet og anbefale eller laste ned oppdateringer til Kundens enhet. Kunden vil kanskje ikke motta noe varsel når Telenor eller Telenors Lisensgivere laster ned oppdateringen. m. Bruk av andre webområder og tjenester. Kunden kan ha behov for å bruke visse Microsoft-webområder eller - tjenester for å få tilgang til og bruke de Elektroniske Tjenestene. I så fall gjelder de aktuelle bruksvilkårene for disse webområdene og tjenestene for Kundens bruk av disse. n. Innhold og tjenester fra tredjepart. Telenor eller Telenors Lisensgivere er ikke ansvarlige for eventuelt innhold fra tredjepart som Kunden direkte eller indirekte får tilgang til gjennom den Elektroniske Tjenesten. Kunden er alene ansvarlig for sine samhandlinger med eventuell tredjepart (herunder annonsører) som er relatert til den Elektroniske Tjenesten (herunder levering av og betaling for varer og tjenester). o. Ingen bruk med høy risiko. De Elektroniske Tjenestene er ikke feiltolerante og er ikke garantert å være feilfrie eller fungere uforstyrret. Kunden har ikke rettigheten til å bruke eller gi rett til å bruke de Elektroniske Tjenestene i programvarer eller situasjoner der feil på de Elektroniske Tjenestene kan føre til død eller alvorlig personskade, eller alvorlige fysiske skader eller miljømessige skader ( Bruk med høy risiko ). Eksempler på Bruk med høy risiko omfatter, men er ikke begrenset til: fly eller andre former for kollektivtransport, kjernefysiske eller kjemiske anlegg, hjerte-lungemaskiner, implantert medisinsk utstyr, motorkjøretøy eller våpensystemer. Bruk med høy risiko omfatter ikke bruk av Elektroniske Tjenester for administrative formål, for å lagre konfigurasjonsdata, utviklingsog/eller konfigurasjonsverktøy, eller andre ikke-kontrollerende programmer, der feil ikke kan føre til død, personskader eller alvorlige fysiske skader eller miljømessige skader. Disse ikke-kontrollerende programmene kan kommunisere med programmene som utfører kontrollen, men må ikke være direkte eller indirekte ansvarlige for kontrollfunksjonen. Kunden samtykker i å holde skadesløs og forsvare Microsoft fra eventuelle krav fra tredjeparter som oppstår fra bruken av de Elektroniske Tjenestene i forbindelse med Bruk med høy risiko. Ved motstrid mellom databehandleravtalen og dette avsnitt, vil databehandleravtalen gå foran. Side 11 av 20

12 p. Kundedataene. Kunden kan sende sine kundedata for bruk i forbindelse med den Elektroniske Tjenesten. Kundedata er alle data, inkludert alle tekst-, lyd- eller bildefiler og all programvare som sendes til Telenor eller Telenors Lisensgivere av Kunden eller av andre på vegne av Kunden gjennom Kundens bruk av den Elektroniske Tjenesten. Ved å sende kundedata for bruk med enhver Elektronisk Tjeneste som muliggjør kommunikasjon eller samarbeid med tredjeparter, bekrefter Kunden at disse tredjepartene vil kunne ha mulighet til å: bruke, kopiere, distribuere, vise, publisere og endre kundedataene publisere Kundens navn i forbindelse med kundedataene og legge til rette for at andre kan gjøre det samme. Enkelte Elektroniske Tjenester kan tilby funksjonalitet som begrenser tredjeparters mulighet til å gjøre dette. Det er Kundens ansvar å ta i bruk denne funksjonaliteten etter hva som passer for Kundens tiltenkte bruk av kundedataene. Kunden samtykker i å sikre rettigheter i kundedataene som er nødvendige for at Telenor skal kunne levere Kunden den Elektroniske Tjenesten uten å krenke rettighetene til eventuelle tredjeparter, eller på andre måter forplikte Microsoft overfor Kunden eller eventuelle tredjeparter. Microsoft godtar ikke, verken nå eller i fremtiden, eventuelle forpliktelser i eventuelle separate lisenser eller andre avtaler som kan gjelde kundedataene eller bruk av den Elektroniske Tjenesten. q. Eierskap til kundedata. Avtalen mellom partene er at Kunden beholder alt eierskap til kundedataene. Telenor eller Telenors Lisensgivere får ingen rettigheter til kundedata, bortsett fra rettighetene Kunden gir Telenor eller Telenors Lisensgivere for den aktuelle Elektroniske Tjenesten. Dette gjelder ikke programvare eller tjenester som Telenor eller Telenors Lisensgivere lisensierer til Kunde. r. Personvern. Personlige opplysninger som er samlet inn gjennom den Elektroniske Tjenesten behandles i henhold til databehandleravtale som er del av denne avtale. s. Telenor eller Telenors Lisensgiveres bruk av kundedata og forespørsler fra tredjepart. Kundedata brukes bare for å gjøre den elektroniske tjenesten tilgjengelig for Kunden. Dette kan omfatte feilsøking ment å hindre, oppdage og løse problemer som påvirker driften av den Elektroniske Tjenesten, og forbedring av funksjoner som innebærer oppdagelse av og beskyttelse mot nye og videreutviklede trusler mot brukeren (for eksempel skadelig programvare eller søppelpost). Telenor og Telenors Lisensgivere oppgir ikke kundedata til en tredjepart (herunder juridiske myndigheter, andre offentlige enheter eller sivile parter, unntatt våre underleverandører), med mindre du ber om det, det er lovpålagt eller besluttet av relevant domstol eller myndigheter. Skulle en tredjepart ta kontakt med oss og kreve kundedata, vil vi prøve å få tredjeparten til å ta direkte kontakt med deg for å få kundedataene. Som en del av dette kan Telenor og Telenors Lisensgivere oppgi Kundens grunnleggende kontaktinformasjonen til tredjeparten. Hvis Telenor og Telenors Lisensgivere pålegges å fremlegge kundedata for tredjeparter, vil Telenor og Telenors Lisensgivere, med mindre Telenor og Telenors Lisensgivere har fått et rettslig forbud mot dette, innen rimelighetens grenser bruke kommersielt tilgjengelige metoder for å varsle Kunde om dette på forhånd. Kunde er ansvarlig for å svare på forespørsler fra tredjepart som angår din bruk av den elektroniske tjenesten, for eksempel en forespørsel om å fjerne innhold i henhold til Digital Millennium Copyright Act. t. Sikkerheten til kundedata. Telenor og Telenors Lisensgivere vil sette i verk fornuftige og formålstjenlige tekniske og organisatoriske tiltak, slik det er beskrevet i sikkerhetsoversikten som gjelder for den elektroniske tjenesten, for å bidra til å sikre Kundens kundedata som behandles eller brukes av den Elektroniske Tjenesten, mot utilsiktet eller ulovlig tap, tilgang eller fremlegging. Kunden samtykker i at disse tiltakene: er Telenor og Telenors Lisensgivere eneste ansvar når det gjelder sikkerhet og behandling av kundedata, og kommer istedenfor eventuelle forpliktelser i din volumlisensavtale eller annen konfidensiell avtale. Sikkerhetsoversikten for den Elektroniske Tjenesten er tilgjengelig på.u. Bruksbegrensninger for Elektroniske Tjenester. Kunden har ikke rett til å: Side 12 av 20

13 bruke den Elektroniske Tjenesten på en måte som er forbudt av ethvert lovverk, regelverk eller påbud fra myndighetene i enhver relevant jurisdiksjon, eller som er i strid med andres juridiske rettigheter, bruke den Elektroniske Tjenesten på en måte som kan skade den eller påvirke andres bruk av den, bruke den Elektroniske Tjenesten til å prøve å få uautorisert tilgang til tjenester, data, kontoer eller nettverk på noen som helst måte, forfalske informasjon om protokoll eller e-posthode (f.eks. spoofing ), bruke den Elektroniske Tjenesten til å sende spam (det vil si masseutsendelser eller kommersielle meldinger), distribuere skadelig programvare eller på annen måte gjøre tilgjengelig elementer som er utformet for å bryte disse vilkårene (for eksempel å gjøre det mulig å foreta DOS-angrep osv.), eller fjerne, modifisere eller endre lovmessige eller juridiske merknader eller koblinger som er en del av den Elektroniske Tjenesten. la tredjepart få tilgang til eller på annen måte dra nytte av den Elektroniske Tjenesten. Ekstern bruk. Kunden har ingen rett til å gi tilgang til Lisensiert Programvare eller til Elektroniske Tjenester for eksterne brukere. v. Lovmessighet. Telenors Lisensgivere kan endre eller avslutte den Elektroniske Tjenesten i ethvert land hvor det finnes ethvert gjeldende eller fremtidig pålegg eller forpliktelse fra myndighetene som underlegger Microsoft eventuelt regelverk eller krav som ikke generelt gjelder forretningsdrift i landet, som gjør det vanskelig å fortsette å drive den Elektroniske Tjenesten uten endringer og/eller gjør at Microsoft mener disse vilkårene eller den Elektroniske Tjenesten kan være i strid med ethvert slikt krav eller forpliktelse. Telenors Lisensgivere kan for eksempel endre eller avslutte den Elektroniske Tjenesten i forbindelse med et krav fra myndigheter som gjør at Microsoft blir regulert som en leverandør av telekommunikasjon. w. Elektroniske varsler. Telenor eller Telenors Lisensgivere kan gi Kunden informasjon om den Elektroniske Tjenesten i elektronisk form. Dette kan skje via e-post til adressen Kunden oppgav da Kunden registrerte seg for den Elektroniske Tjenesten, via et webområde Telenor eller Telenors Lisensgivere identifiserer. Kunden samtykker i at varsel som gis via e-post, ansees for å være gitt på overføringsdatoen. Så lenge Kunden bruker den Elektroniske Tjenesten, må Kunden ha den programvaren og maskinvaren som trengs for å motta disse varslene. Kunden har ikke rett til å bruke den Elektroniske Tjenesten hvis Kunden ikke aksepterer å motta elektroniske varsler Unntak og tilleggsvilkår for særskilt navngitte produkter For Exchange Online Archiving: Exchange Online Archiving er en Elektronisk Tjeneste og etterfølgeren til Exchange Hosted Archive. Hvis Kunden fornyer fra Exchange Hosted Archive til Exchange Online Archiving og ennå ikke har gått over til Exchange Online Archiving, kan lisensbrukerne dine fortsette å bruke tjenesten Exchange Hosted Archive i samsvar med vilkårene i produktbrukerrettighetene fra mars 2011, frem til den tidligste av overgangen til Exchange Online Archiving eller utløpet av User-SLene for Exchange Online Archiving For Exchange Online Plan 2: Exchange Online Plan 2 er en Elektronisk Tjeneste og etterfølgeren til Exchange Hosted Archive. Hvis Kunden fornyer fra Exchange Hosted Archive til Exchange Online Plan 2 og ennå ikke har gått over til Exchange Online Plan 2, kan lisensbrukerne dine fortsette å bruke tjenesten Exchange Hosted Archive i samsvar med vilkårene i produktbrukerrettighetene fra mars 2011, frem til den tidligste av overgangen til Exchange Online Plan 2 eller utløpet av User-SLene for Exchange Online Plan For Lync Online: Registreringsmerknad. Lovgivningen i visse jurisdiksjoner krever varsling av eller samtykke fra enkeltpersoner før kommunikasjon kan forstyrres, overvåkes eller registreres, og/eller kan begrense innsamling, lagring og bruk av personlig identifiserbar informasjon. Kunden samtykker i å overholde all gjeldende lovgivning og innhente alle nødvendige samtykker og informasjon før bruk av den Elektroniske Tjenesten og/eller registreringsfunksjonen(e). Lync 2010 inkluderer Silverlight. Den følgende merknaden gjelder for Silverlight-programvare. Side 13 av 20

14 Merknad om den visuelle standarden H.264/AVC og videostandarden VC-1. Denne programvaren kan inneholde dekodingsteknologien H.264/MPEG-4 AVC og/eller VC-1. For denne teknologien krever MPEG LA, L.L.C. følgende varsel: DETTE PRODUKTET ER LISENSIERT I HENHOLD TIL AVC- OG VC-1-PATENTPORTEFØLJELISENSENE FOR PERSONLIG OG IKKE-KOMMERSIELL BRUK AV EN FORBRUKER, FOR Å (i) KODE VIDEO I OVERENSSTEMMELSE MED KODENE OVENFOR ( VIDEOSTANDARDER ) OG/ELLER (ii) DEKODE AVC- OG VC-1-VIDEO SOM HAR VÆRT KODET AV EN FORBRUKER SOM HAR BEDREVET EN PERSONLIG OG IKKE-KOMMERSIELL AKTIVITET, OG/ELLER BLE SKAFFET FRA EN VIDEOLEVERANDØR SOM ER LISENSIERT FOR Å LEVERE SLIK VIDEO. INGEN AV LISENSENE GJELDER FOR NOE ANNET PRODUKT, UAVHENGIG AV OM ET SLIKT PRODUKT LEVERES SAMMEN MED DENNE PROGRAMVAREN I ÉN ENKELT ARTIKKEL. INGEN LISENS ER GITT ELLER SKAL UNDERFORSTÅTT GIS FOR NOE ANNET BRUK. YTTERLIGERE INFORMASJON KAN FÅS FRA MPEG LA, L.L.C. SE Klargjøring: Merknaden ovenfor begrenser eller hindrer ikke bruk av programvaren ved normal bruk i en virksomhet hvor bruken er privat for denne virksomheten og ikke omfatter (i) videredistribusjon av programvaren til tredjeparter, eller (ii) opprettelse av innhold med teknologi som er kompatibel med VIDEOSTANDARDER, for distribusjon til tredjeparter. 5. Tilknyttede tjenester (Tilleggstjenester) 5.1. Tilknyttede tjenester omfattet av denne avtalen Det fremgår av Kundens administrasjonsside hos Microsoft og hvilke(n) SKO365-løsning(er) som er omfattet av denne avtalen, og hvilke tilknyttede tjenester som ligger i den enkelte SKO365-løsning. Telenor vil kunne gjøre forandringer i hvilke tilknyttede tjenester som er omfattet av den enkelte SKO365-løsning. oppdateres månedlig av Telenor, senest den 15. hver måned. Tilknyttede tjenester etter denne avtalen ytes av Telenor eller av et Telenor Office 365 Sertifisert Supportsenter (TOSS). Det vil fremgå av «Forside til avtale om skytjenester», hvem som yter de tilknyttede tjenestene omfattet av denne avtalen på oppdrag fra Telenor. Telenors Lisensgivere yter ikke tilknyttede tjenester etter denne avtale med mindre det er særskilt avtalt Brukerstøtte Brukerstøtte som er omfattet av tilleggstjenesten etter denne avtalen fremgår av i dokumentet «Tjenestebeskrivelse» som kan finnes her: Brukerstøtte som er omfattet av tilleggstjenesten etter denne avtalen ytes til den enkelte Bruker Feilhåndtering Ved innmelding av feil vil Kunden foreløpig klassifisere feilen basert på tabellen i dette punkt. Ved mottak av feil vil Telenor eller TOSS gjøre en vurdering av feilen i lys av Kundens foreløpige klassifisering og endelig klassifisere denne. Øvrige bestemmelser om feilhåndtering følger av <nettside> Feilretting som er omfattet av tilleggstjenesten etter denne avtalen fremgår av Klassifisering av feil Kundens foreløpige klassifisering og Telenors eller TOSS endelige klassifisering gjøres etter bestemmelsene i tabellen nedenfor: Side 14 av 20

15 Feiltype Kategori Definisjon Tilbakemelding merknad A Feil Kritisk Feil som forårsaker større driftsforstyrrelser eller stans i kundens produksjon. Redusert tilgjengelighet: - Større kontor (100+ brukere) hvis >30% er berørt - Mindre kontor (100- brukere) hvis >50% er berørt Redusert Kvalitet: - hvis det ikke er mulig å bruke tjenesten Når saken er ferdig behandlet eller på forespørsel. For eksempel hvis hvis bruker ikke får tilgang til Lync B Feil Medium Feil som forårsaker driftsforstyrrelser som delvis hindrer kundens produksjon. Redusert tilgjengelighet: - Større kontor (100+ brukere) hvis <30% er berørt - Mindre kontor (100- brukere) hvis <50% er berørt Redusert Kvalitet: - hvis det er mulig å bruke løsningen og at støy/dårlig talekvalitet kun er plagsomt C Feil Mindre Feil/mangle som forårsaker mindre driftsforstyrrelser som ikke hindrer kundens produksjon. Redusert kvalitet som støy, ekko osv ved samtaler. Når saken er ferdig behandlet eller på forespørsel. Når saken er ferdig behandlet eller på forespørsel. For eksempel at Mobilstatusvisning for et mindre antall brukere (<30 %) feiler i enkelte tilfeller Kontaktinformasjon Brukere som opplever feil på tjenesten skal melde disse til Telenors eller TOSS feilmottak. Kontaktdetaljer for TOSS er spesifisert på Forside Skytjenester og Databehandleravtale. Åpningstider Mottak og registrering av feil: Virkedager Innmelding av feil per telefon: virkedager Innmelding av feil i kategori A til KSB: via vakttelefon 24/7/365 Innmelding av feil per e-post: 24/7/ Utvidet support Utvidet support tilbys av TOSS som en tilknyttet tjeneste omfattet av denne avtalen. Med tilknyttet tjeneste menes brukersupport for Tjenesten. TOSS tilbyr rekke tilleggstjenester som ikke er omfattet av denne avtalen. Side 15 av 20

16 5.2. Tjenester som ikke er omfattet av denne avtalen Migrering av Kundens eksisterende e-post, og øvrig bistand i oppstarsfase Migrering av Kundens eksisterende e-post, og øvrig bistand i oppstartfasen er ikke omfattet av denne avtalen, men vil kunne avtales direkte mellom Kunden og TOSS/Forhandler. Telenor og Telenors Lisensgivere vil ikke være del av en slik avtale Opplæring Opplæring er ikke omfattet av denne avtalen, men vil kunne avtales direkte mellom Kunden og Toss. Telenor og Telenors Lisensgivere vil ikke være del av en slik avtale Integrasjon med sentralbordløsning (PBX) Integrasjon med sentralbordløsning er ikke omfattet av tjenestene på tidspunkt for signering. Ved eventuell introduksjon av slik tjeneste vil Kunden bli informert Rapportering og oppfølging Det tilbys ikke rapportering på tjenestekvalitet under Telenor med Office 365. Kunden vil kunne abonnere på driftsmeldinger fra Microsoft. Slikt abonnement avtales særskilt med Telenor 6. Tjenestenivå /SLA Brukerstøtte og feilhåndtering skal utføres av Telenor eller TOSS innen de tider som er angitt nedenfor 6.1. Svartid fra Telenor/TOSS for brukerstøtte og feilhåndtering: 80 % av alle samtaler skal være besvart innen 60 sekunder. Det følger av dette at en medarbeider skal ta telefonen. For e-post gjelder ingen egen svartid Responstid fra Telenor/TOSS for brukerstøtte og feilhåndtering: Medarbeideren som mottar henvendelsen fra Kunden skal snarest igangsette tiltak for å avhjelpe feilen eller spørsmålet henvendelsen gjelder, eller videresende henvendelsen til person med rett kompetanse. Det skal maksimalt gå 30 minutter fra henvendelsen besvares til person med rett kompetanse har igangsatt arbeid med henvendelsen. Gjelder for feil av kategori A og B Feilrettingstid fra Telenor/TOSS: For innmeldte feil vil forventet feilrettingstid kunne oppgis av Telenor/TOSS. Slik oppgitt feilrettingstid vil være veiledende. TOSS skal informere Kunden dersom forventet eller spesifisert tidsbruk på feilretting ikke kan overholdes. En slik tilbakemelding skal bli gitt før angitt tid på feilretting utløper, innenfor dekningsperiode Garantert oppetid for Produkter Telenor og Telenors Lisensgivere garanterer en oppetid på minimum 99,9 % for selve Office 365 tjenestene, mens oppetiden for taleintegrasjonen i Lync Online er på minimum 99,7%. Side 16 av 20

17 Det presiseres at svikt, treghet eller andre problemer på Kundens internett aksess ikke er Telenors eller Telenors Lisensgiveres ansvar etter denne avtalen. 7. Endringer i denne avtale 7.1. Endringer som kan gjennomføres ved elektronisk kommunikasjon Endringer etter avtaleinngåelse som fremgår av dette avsnitt som gjøres ved elektronisk kommunikasjon mellom partene. Endring i antall User-SL og/eller antall Device-SL Endring i abonnementsperiodens varighet Kundens endring av SKO365-løsning Ved en nedgang i antall User-SL eller Device-SL vil prisendring som følge av nedgangen få effekt fra og med påfølgende måned. Ved en økning i antall User-SL eller Device-SL vil prisendring som følge av økningen få effekt fra og med den måned økningen finner sted Endringer som kan gjennomføres av Telenor eller Telenors Lisensgivere Funksjonaliteten eller funksjonene, herunder Produkter og innholdet i tilknyttede tjenester, som omfattes av SKO365-løsningene vil kunne endres av Telenor og Telenors Lisensgivere. Dersom Telenor eller Telenors Lisensgivere endrer funksjonaliteten eller funksjonene til SKO365-løsningene, skal endringene så langt det er mulig synliggjøres av Telenor i senest den 15. i måneden før endringene finner sted Øvrige endringer Øvrige endringer skal skje skriftlig, og skal undertegnes av bemyndiget representant for partene. Begge parter skal føre en katalog over endringene. 8. Varighet og opphør 8.1. Denne avtales varighet Denne avtalen trer i kraft på tidspunkt for siste signatur, og løper frem til oppsigelse. Det gjelder en gjensidig rett for partene til å si opp denne avtalen. Oppsigelse skjer skriftlig til den annen part. Etter oppsigelse vil denne avtalen opphøre på det seneste av følgende tidspunkter: (1) 2 to kalendermåneder fra månedsskiftet etter mottatt skriftlig oppsigelse, eller (2) ved opphør av abonnementsperiode for Produkter dekket av denne avtalen. Abonnementsperiode følger av Om opphør av tilknyttede tjenester Når tjenesten Telenor med Office 365 etter denne avtalen sies opp, vil Kunden fra 15. i påfølgende måned miste rett til tilknyttede tjenester etter denne avtalen Om opphør av Lisensiert Programvare Når Kundens abonnementsperiode på Lisensiert Programvare utløper eller avsluttes, må Kunden avslutte all bruk av den Lisensierte Programvaren, og sikre at denne slettes fra alle Kundens Enheter. Side 17 av 20

18 8.4. Om opphør av den Elektroniske Tjenesten Når Kundens abonnementsperiode på den Elektroniske Tjenesten utløper eller avsluttes, kan Kunden kontakte Telenor og be om at: (1)Kundens konto deaktiveres og at kundedataene deretter slettes, eller at (2)kundedata som er lagret i den Elektroniske Tjenesten opprettholdes i en konto med begrenset funksjon i minst 90 dager etter utløpet eller avslutningen av abonnementet ( opprettholdelsesperioden ) slik at Kunden kan hente ut data. Hvis Kunden angir (1), vil Kunden ikke kunne hente ut kundedataene fra kontoen sin. Hvis Kunden verken angir (1) eller (2), vil Telenor eller Telenors Lisensgivere opprettholde kundedataene i samsvar med (2). Etter utløp av opprettholdelsesperioden deaktiverer Telenor eller Telenors Lisensgivere kontoen permanent og sletter kundedataene. Hurtigbufrede eller sikkerhetskopierte kopier slettes innen 30 dager etter opprettholdelsesperiodens utløp. Den Elektroniske Tjenesten støtter muligens ikke opprettholdelse eller uttrekk av programvare som kunden bruker i den Elektroniske Tjenesten Midlertidig opphør og avslutning av Elektronisk tjeneste Midlertidig opphevelse av Elektroniske Tjenester. Telenor kan midlertidig oppheve en Elektronisk Tjeneste, helt eller delvis, under følgende omstendigheter: hvis Telenor eller Telenors Lisensgivere mener at din bruk av den Elektroniske Tjenesten representerer en direkte eller indirekte trussel mot nettverksfunksjon eller -integritet, eller andres bruk av den Elektroniske Tjenesten hvis det kreves for å hindre uautorisert tilgang til Kundedata, i den grad det er nødvendig for å etterkomme juridiske krav, eller hvis Kunden ikke overholder avsnittet Bruksbegrensninger i Brukerrettighetene for Elektroniske Tjenester, eller bryter andre vilkår i denne avtalen. Telenor og Telenors Lisensgivers løfte vedrørende midlertidig opphevelse All midlertidig opphevelse av en Elektronisk Tjeneste i henhold til dette avsnittet skal i minst mulig grad påvirke den Elektroniske Tjenesten, og vil bare gjelde inntil problemene som førte til den midlertidige opphevelsen, har blitt løst. Merknad om midlertidig opphevelse. Telenor eller Telenors Lisensgivere sender et forhåndsvarsel før Telenor eller Telenors Lisensgivere midlertidig opphever en Elektronisk Tjeneste, unntatt der Telenor eller Telenors Lisensgivere med rimelighet anser at det er nødvendig med en øyeblikkelig opphevelse. Telenor eller Telenors Lisensgivere gir minst 30 dagers varsel før Telenor eller Telenors Lisensgivere midlertidig opphever en Elektronisk Tjeneste på grunn av manglende betaling. Telenor eller Telenors Lisensgivers rett til å avslutte den Elektroniske Tjenesten. Hvis Kunden ikke tar hånd om alle årsakene til den midlertidige opphevelsen innen 60 dager etter at Telenor eller Telenors Lisensgivere har midlertidig opphevet den Elektroniske Tjenesten, kan Telenor eller Telenors Lisensgivere avslutte Abonnementet og forbeholde seg retten til å slette Kundens kundedata uten noen opprettholdelsesperiode. 9. Samarbeid Telenor vil formidle nødvendig kontaktinformasjon (f. eks. e-post adresser osv.) om Kunden til Microsoft, for at Microsoft skal kunne gi Kunden nødvendig tilgang til Elektroniske Tjenester og Lisensiert Programvare, og for at Side 18 av 20

19 Microsoft skal kunne gi nødvendig informasjon direkte til Kunden om bruk av produktene i den grad Microsoft anser det nødvendig Kundens plikter Det er Kundens ansvar å sikre at egen maskinvare (herunder PC er, mobiltelefoner, LAN, FW, WAN og øvrig teknisk infrastruktur)og programvare har tilstrekkelig kvalitet og kapasitet til å håndtere den type og mengde trafikk som tjenesten krever. Det er Kundens ansvar at Produkter og tilknyttede tjenester for øvrig testes i Kundens eget miljø før idriftsettelse. Kunden forplikter seg til å melde skriftlig til Telenor dersom deler av Produkter eller tilknyttede tjenester for øvrig ikke fungerer som avtalt Telenors plikter Det er Telenors ansvar å sikre at Kunden får tilgang til informasjon som stiller Kunden i stand til å vurdere tjenestens krav til maskinvare og programvare. Det er Telenors ansvar å sikre at nettsider med henvisning fra denne avtalen oppdateres innen den 15. månedlig. 10. Vederlag Pris for Kundens produkter og tjenester faktureres månedlig, med 30 dagers betalingsfrist fra fakturadato. Dersom Kunden ikke mottar faktura, er det Kundens ansvar å sikre, gjennom kontakt med Telenor, at rett faktura mottas i tilstrekkelig tid før betalingsfristen Forsinket betaling Dersom Kunde ikke betaler faktura innen forfallsdato, vil Telenor eller Telenors Lisensgivere ha rett til å stanse tilgang til Elektroniske tjenester eller oversendelse av Lisensiert Programvare inntil rett betaling, inkludert renter, er mottatt av Telenor Prisendring Telenor kan endre de månedlige prisene i denne avtalen med minimum 30 dagers varsel. Dersom avtalen er solgt inn med kampanjevilkår, er kampanjevilkårene gjeldende i avtaleperioden 11. Sikkerhet og personvern Telenor med Office 365 bygger på en skybasert tjeneste hvor lagring av Kundens data skjer i hovedsak i Microsofts datasentre i Europa, men back-up-løsninger og annen prosessering vil kunne skje i USA eller andre land der Microsoft eller deres underleverandører har virksomhet. Nærmere bestemmelser om sikkerhet følger av Det er Kundens ansvar å vurdere i hvilken grad tilleggstjenesten Telenor med Office 365 samsvarer med Kundens egne krav og egne systemer. Partene har inngått en Databehandleravtale som er del av denne avtalen Kundens rett til kundedata mv. Kunden bekrefter å ha alle nødvendige rettigheter til data, programvare eller tjenester som Kunden benytter ved tilgang til eller bruk av Produkter eller tilknyttede tjenester under denne avtalen, og at slike aktiviteter følgelig ikke krenker tredjeparts rettigheter. Side 19 av 20

20 12. Overdragelse Rettigheter og plikter etter denne avtalen kan ikke uten den annen parts skriftlige forhåndssamtykke overdras. Slikt samtykke kan ikke nektes uten saklig grunn. Side 20 av 20

Skytjenester. Underavtale OneDrive for Business. Telenor Norge. [Type text] Page 1

Skytjenester. Underavtale OneDrive for Business. Telenor Norge. [Type text] Page 1 Skytjenester Underavtale OneDrive for Business Telenor Norge [Type text] Page 1 UNDERAVTALE OM SKYTJENESTE Informasjon om Kundens tjenester vil fremkomme i Min Bedrift (http://www.telenor.no/bedrift/minbedrift/)

Detaljer

AVTALE OM SKYTJENESTER

AVTALE OM SKYTJENESTER AVTALE OM SKYTJENESTER Avtale om skytjenester består av følgende dokumenter, heretter samlet kalt Avtalen : Telenors generelle forretningsvilkårsvilkår, www.telenor.no/bedrift/vilkar, som gjelder så langt

Detaljer

VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING

VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING Ved å sette opp og lage en Preoday App og E-handelsløsning for ditt utsalgssted eller restaurant godtar du disse vilkårene. Hvis du ikke godtar vilkårene,

Detaljer

Skytjenester. Forside og Databehandleravtale. Telenor Norge

Skytjenester. Forside og Databehandleravtale. Telenor Norge Skytjenester Forside og Databehandleravtale Telenor Norge FORSIDE TIL AVTALE Det bekreftes med dette at det i dag den er inngått avtale mellom Telenor Norge AS, Snarøyveien 30, 1331 Fornebu, orgnr. 976

Detaljer

DEL II MAESTRO SOFT ALMINNELIGE LISENSVILKÅR

DEL II MAESTRO SOFT ALMINNELIGE LISENSVILKÅR DEL II MAESTRO SOFT ALMINNELIGE LISENSVILKÅR 1. DEFINISJONER I Lisensavtalen med tilhørende lisensvilkår skal begreper som opplistet under forstås slik: Avtalen: Brukere: Brukerstøtteavtale: Dokumentasjon:

Detaljer

Produktnøkkel Vedlagte produktnøkkel kan bare skrives inn én gang (1 *) sammen med personopplysningene dine.

Produktnøkkel Vedlagte produktnøkkel kan bare skrives inn én gang (1 *) sammen med personopplysningene dine. Sluttbrukeravtale ("avtalen") Embroidery Plus-oppgradering til B880 og B790 Sist oppdatert: 5. juli 2017 Vennligst les denne sluttbrukeravtalen ("avtalen") nøye før du markerer med et klikk i avmerkingsboksen

Detaljer

Vilkår for bruk av tjenesten

Vilkår for bruk av tjenesten Vilkår for bruk av tjenesten Denne avtalens formål er å regulere forholdet mellom Make AS ("Make"), som leverandør av tjenesten, og ditt firma ("kunden"), som lisenshaver. Avtalen gjelder for alt innhold,

Detaljer

Business Communications Manager 2.5

Business Communications Manager 2.5 COPYRIGHT 2004 NORTEL NETWORKS All informasjonen på denne CD-ROM-en er beskyttet av en samlet opphavsrett i USA og andre land. I tillegg har andre instanser opphavsrett til visse deler av informasjonen.

Detaljer

Håndtering av personlig informasjon

Håndtering av personlig informasjon Håndtering av personlig informasjon Håndtering av personlig informasjon Du kan alltid besøke vår hjemmeside for å få informasjon og lese om våre tilbud og kampanjer uten å oppgi noen personopplysninger.

Detaljer

GENERELLE BRUKERVILKÅR FOR mypku

GENERELLE BRUKERVILKÅR FOR mypku GENERELLE BRUKERVILKÅR FOR mypku Disse generelle brukervilkårene ("Vilkår") angir de vilkår som gjelder mellom deg som bruker ("Brukeren") og Nutricia Norge AS org. nr. 880346792, Holbergsgate 21, N-0166

Detaljer

Webhotell 1. FORUTSETNINGER 2. BESKRIVELSE AV TJENESTEN. Disse betingelsene er sist revidert April 2011.

Webhotell 1. FORUTSETNINGER 2. BESKRIVELSE AV TJENESTEN. Disse betingelsene er sist revidert April 2011. Webhotell Disse betingelsene er sist revidert April 2011. 1. FORUTSETNINGER Tjenestevilkårene inneholder denne avtalen, standard betingelsene for det bestilte produkt samt informasjon oppgitt av kunde

Detaljer

DU BØR LESE DENNE AVTALE NØYE FØR DU STARTER Å BRUKE PROGRAMVAREN. BRUK AV PROGRAMVAREN INDIKERER AT DU HAR AKSEPTERT VILKÅRENE I DENNE AVTALE.

DU BØR LESE DENNE AVTALE NØYE FØR DU STARTER Å BRUKE PROGRAMVAREN. BRUK AV PROGRAMVAREN INDIKERER AT DU HAR AKSEPTERT VILKÅRENE I DENNE AVTALE. LISENSAVTALE FOR SLUTTBRUKER AV SONY PROGRAMVARE DU BØR LESE DENNE AVTALE NØYE FØR DU STARTER Å BRUKE PROGRAMVAREN. BRUK AV PROGRAMVAREN INDIKERER AT DU HAR AKSEPTERT VILKÅRENE I DENNE AVTALE. VIKTIG LES

Detaljer

Denne lisensavtalen for sluttbrukere gjelder for deg hvis du har ervervet produktet utenfor USA og Canada.

Denne lisensavtalen for sluttbrukere gjelder for deg hvis du har ervervet produktet utenfor USA og Canada. Denne lisensavtalen for sluttbrukere gjelder for deg hvis du har ervervet produktet utenfor USA og Canada. Denne lisensavtalen for sluttbrukere ( Lisensavtalen ) er en juridisk avtale mellom deg og TomTom

Detaljer

LISENSAVTALE for programvare fra Stiftelsen Asta

LISENSAVTALE for programvare fra Stiftelsen Asta LISENSAVTALE for programvare fra Stiftelsen Asta Disse lisensvilkårene utgjør Lisensavtalen mellom Stiftelsen Asta (heretter kalt Leverandøren) og kunden som er angitt i Vedlikeholdsavtalen (heretter kalt

Detaljer

Avtale om abonnement/ leie av Keyforce programvare

Avtale om abonnement/ leie av Keyforce programvare Avtale om abonnement/ leie av Keyforce programvare 1. Avtalens omfang Avtalen gir Kunden en tidsbegrenset ikke-eksklusiv rett til å bruke de Programmene, og tilhørende dokumentasjon. Kundens rett til å

Detaljer

Tjenesten leveres av SBS Discovery AS ( SBS Discovery ), Nydalen Allé 37, 0484 Oslo, org.nr: 831 193 042.

Tjenesten leveres av SBS Discovery AS ( SBS Discovery ), Nydalen Allé 37, 0484 Oslo, org.nr: 831 193 042. 1 Avtaleinngåelse Disse vilkårene ( Brukervilkårene ) utgjør avtalen mellom deg og SBS Discovery ( Avtalen ), og regulerer din bruk av SBS Discoverys tjeneste ( Tjenesten ), slik denne til hver tid leveres

Detaljer

Ansvarsfraskrivelse: NETTSTEDETS TILGJENGELIGHET Selv om vi har lagt mye arbeid i utarbeidelsen av nettstedet, kan visse tekniske forhold være

Ansvarsfraskrivelse: NETTSTEDETS TILGJENGELIGHET Selv om vi har lagt mye arbeid i utarbeidelsen av nettstedet, kan visse tekniske forhold være Ansvarsfraskrivelse: NETTSTEDETS TILGJENGELIGHET Selv om vi har lagt mye arbeid i utarbeidelsen av nettstedet, kan visse tekniske forhold være utenfor vår kontroll, og vi kan ikke garantere at du vil ha

Detaljer

VENNLIGST LES DISSE VILKÅRENE OG BETINGELSENE NØYE FØR DU BRUKER DETTE NETTSTEDET.

VENNLIGST LES DISSE VILKÅRENE OG BETINGELSENE NØYE FØR DU BRUKER DETTE NETTSTEDET. VENNLIGST LES DISSE VILKÅRENE OG BETINGELSENE NØYE FØR DU BRUKER DETTE NETTSTEDET. VILKÅR FOR BRUK AV NETTSTED Disse vilkårene for bruk (sammen med dokumentene som er referert til her) forteller deg betingelsene

Detaljer

Vilkår for abonnement og bruk av Dagsavisens tjenester

Vilkår for abonnement og bruk av Dagsavisens tjenester ABONNEMENTSVILKÅR Vilkår for abonnement og bruk av Dagsavisens tjenester Sist oppdatert: 24.oktober 2014 1 INNLEDNING Disse vilkårene regulerer bruk av Dagsavisens tjenester som bruker ConnectID og abonnement

Detaljer

LISENSVILKÅR FOR MICROSOFT-PROGRAMVARE MICROSOFT OFFICE 2010-SKRIVEBORDSPROGRAMVARE

LISENSVILKÅR FOR MICROSOFT-PROGRAMVARE MICROSOFT OFFICE 2010-SKRIVEBORDSPROGRAMVARE LISENSVILKÅR FOR MICROSOFT-PROGRAMVARE MICROSOFT OFFICE 2010-SKRIVEBORDSPROGRAMVARE Nedenfor finner du tre separate sett med lisensvilkår. Bare ett av settene gjelder for deg. For å avgjøre hvilke lisensvilkår

Detaljer

mellom SSC Networks Norge AS Adresse: Hofgaardsgate 22, 3011 DRAMMEN ORG: 985 549 567 (heretter kalt "Leverandøren")

mellom SSC Networks Norge AS Adresse: Hofgaardsgate 22, 3011 DRAMMEN ORG: 985 549 567 (heretter kalt Leverandøren) AVTALE OM LEIE AV SOB ONLINE BACKUP LØSNING (heretter kalt AVTALEN) mellom SSC Networks Norge AS Adresse: Hofgaardsgate 22, 3011 DRAMMEN ORG: 985 549 567 (heretter kalt "Leverandøren") og Firmanavn: Adresse:

Detaljer

Hvis du trenger hjelp til å finne riktig lisenstype, kan du besøke for å finne ut hvilken lisenstype du har.

Hvis du trenger hjelp til å finne riktig lisenstype, kan du besøke  for å finne ut hvilken lisenstype du har. LISENSVILKÅR FOR MICROSOFT-PROGRAMVARE MICROSOFT OFFICE 2010-PROGRAMVARE FOR ARBEIDSSTASJONER Nedenfor finner du to ulike sett med lisensvilkår. Bare ett sett gjelder for deg. Hvis du bruker programvare

Detaljer

Avtale om leie av Keyforce programvare

Avtale om leie av Keyforce programvare Avtale om leie av Keyforce programvare Denne avtale om leie av Keyforce programvare ( Avtalen ) er inngått mellom Kunden Firmanavn: Organisasjonsnummer: Kontaktperson: Signatur: e-post: dato: og Keyforce

Detaljer

2008 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation.

2008 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Last ned! 1. utgave 2008 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Nokia tune er et varemerke (lydmerke)

Detaljer

b. Medieelementer og maler. Du har rett til å fremstille eksemplarer av og bruke fotografier, utklipp, animasjoner, lyder, musikk, figurer,

b. Medieelementer og maler. Du har rett til å fremstille eksemplarer av og bruke fotografier, utklipp, animasjoner, lyder, musikk, figurer, LISENSVILKÅR FOR MICROSOFT-PROGRAMVARE SKRIVEBORDSPROGRAMVARE FOR 2007 MICROSOFT OFFICE-SYSTEMET Nedenfor finner du tre separate sett med lisensvilkår. Bare ett gjelder for deg. Når du skal avgjøre hvilke

Detaljer

Avtale om leie av Keyforce programvare

Avtale om leie av Keyforce programvare Avtale om leie av Keyforce programvare Denne avtale om leie av Keyforce programvare ( Avtalen ) er inngått mellom Keyforce Norge AS ( Keyforce ) Kunden Firmanavn: Organisasjonsnummer: Postadresse Postnummer

Detaljer

AVTALE OM BRUKSRETT OG VEDLIKEHOLD FOR BRUKER AV PaperLess Dokumentsenter

AVTALE OM BRUKSRETT OG VEDLIKEHOLD FOR BRUKER AV PaperLess Dokumentsenter AVTALE OM BRUKSRETT OG VEDLIKEHOLD FOR BRUKER AV PaperLess Dokumentsenter 1 BAKGRUNN OG INNGÅELSE AV AVTALEN Denne avtalen om bruksrett og vedlikehold av programvare for brukere ("Avtalen") er inngått

Detaljer

LISENSAVTALE FOR SLUTTBRUKERE

LISENSAVTALE FOR SLUTTBRUKERE LISENSAVTALE FOR SLUTTBRUKERE Les følgende lisensavtale nøye før du bruker dette programmet. Ved å akseptere avtalen samtykker du i bli bruker eller lisenshaver og gir ditt fulle samtykke i alle vilkår

Detaljer

Merk at det ikke stilles krav til skriftlig signering for at bindende avtale er inngått.

Merk at det ikke stilles krav til skriftlig signering for at bindende avtale er inngått. Abonnementsavtale Visma Avendo (Visma Avendo) Denne abonnementsavtalen, heretter kalt avtalen, er inngått mellom abonnenten, heretter kalt kunden (den juridiske personen som er spesifisert på faktura fra

Detaljer

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile F-Secure Mobile Security for Windows Mobile 1. Installasjon og aktivering Tidligere versjon Installasjon Aktivering Starte produktet Hvis du har en tidligere versjon av F-Secure Mobile Security installert,

Detaljer

IT-Reglement for Telemark fylkeskommune (TFK) 1 Reglementets virkeområde

IT-Reglement for Telemark fylkeskommune (TFK) 1 Reglementets virkeområde IT-Reglement for Telemark fylkeskommune (TFK) 1 Reglementets virkeområde 1.1 Dette reglementet regulerer en brukers rettigheter og plikter ved bruk av TFKs ITressurser. Med TFKs IT-ressurser menes alle

Detaljer

SLUTTBRUKERLISENSAVTALE FOR SEAGATE PROGRAMVARE

SLUTTBRUKERLISENSAVTALE FOR SEAGATE PROGRAMVARE SLUTTBRUKERLISENSAVTALE FOR SEAGATE PROGRAMVARE VÆR VENNLIG OG LES DENNE SLUTTBRUKERLISENSAVTALEN ( EULA ) NØYE. VED Å KLIKKE PÅ I AGREE ELLER VED Å TA SKRITT I RETNING AV Å LASTE NED, AKTIVERE (SET-UP),

Detaljer

WordPress Driftsavtale / SLA

WordPress Driftsavtale / SLA WordPress Driftsavtale / SLA 1. Generelt 1.1 Leverandøren WP Hosting AS Org. nr. 813 870 932 mva. Adresse: Nedre Vollgate 4, 0153 Oslo Telefon: 400 12 900 1.2 Kunden Den personen, fysisk eller juridisk,

Detaljer

Skytjenester. Underavtale Telenor med Office 365. Telenor Norge

Skytjenester. Underavtale Telenor med Office 365. Telenor Norge Skytjenester Underavtale Telenor med Office 365 Telenor Norge UNDERAVTALE OM SKYTJENESTE Telenor med Office 365 mellom Telenor Norge AS, Snarøyveien 30, 1331 Fornebu ( Telenor ) Og

Detaljer

Abonnementsvilkår for bruk av Clue digital ordbok

Abonnementsvilkår for bruk av Clue digital ordbok Abonnementsvilkår for bruk av Clue digital ordbok Versjon 2.0 (Egne vilkår gjelder for privat bruk.) 1. Bruksrettens omfang 1.1 Generelt Kunden får ved avtaleinngåelsen en ikke-eksklusiv bruksrett til

Detaljer

E-post hosting betingelser

E-post hosting betingelser E-post hosting betingelser AVTALE MELLOM KUNDE OG SMART IT & SECURE SYSTEMS Smart IT & Secure Systems tilbyr kunden tilgang til en epost-tjeneste i henhold til brukerbetingelsene nedenfor. Har dere en

Detaljer

Internett-deling utgave

Internett-deling utgave Internett-deling 3.1 1. utgave 2008 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Nokia tune er et varemerke

Detaljer

ADOBE ONLINE-TJENESTER TILGJENGELIG PÅ ACROBAT.COM TILLEGGSVILKÅR FOR BRUK

ADOBE ONLINE-TJENESTER TILGJENGELIG PÅ ACROBAT.COM TILLEGGSVILKÅR FOR BRUK Tilleggsvilkår for bruk av Acrobat.com Sist oppdatert 18. juni 2014. Erstatter fullstendig versjon av 2. mai 2013. ADOBE ONLINE-TJENESTER TILGJENGELIG PÅ ACROBAT.COM TILLEGGSVILKÅR FOR BRUK Uttrykk skrevet

Detaljer

Dersom du har noen spørsmål eller kommentarer, ikke nøl med å kontakte oss ved «Kontakt».

Dersom du har noen spørsmål eller kommentarer, ikke nøl med å kontakte oss ved «Kontakt». Personvern vilkår Om Velkommen til Hoopla, Hoopla AS ( Selskapet, Vi og/eller Vår ) gjør det mulig for mennesker å planlegge, promotere og selge billetter til et Arrangement. Vi gjør det enkelt for alle

Detaljer

F-Secure Mobile Security for S60

F-Secure Mobile Security for S60 F-Secure Mobile Security for S60 1. Installasjon og aktivering Tidligere versjon Installasjon Du trenger ikke å avinstallere den tidligere versjonen av F-Secure Mobile Anti-Virus. Kontroller innstillingene

Detaljer

Personvernerklæring 1. Innledning 2. Når innhenter vi personlige opplysninger? 3. Hvilken personlig informasjon innhenter vi fra deg?

Personvernerklæring 1. Innledning 2. Når innhenter vi personlige opplysninger? 3. Hvilken personlig informasjon innhenter vi fra deg? Personvernerklæring 1. Innledning Vi er Supplies Distributors SA, som har registrert kontor i rue Louis Blériot 5, 4460 Grâce-Hollogne, registrert i handelsregisteret i Liège under nr. 208.795, MVA-nr.

Detaljer

Parental Controls. Versjon: 6.0. Brukerhåndbok

Parental Controls. Versjon: 6.0. Brukerhåndbok Parental Controls Versjon: 6.0 Brukerhåndbok Publisert: 2012-06-27 SWD-20120627161745234 Innhold... 4 Krav... 4 Om foreldrekontroll... 4 Jeg har glemt PIN-koden for foreldrekontroll... 5 Juridisk merknad...

Detaljer

Vanlige spørsmål kunder

Vanlige spørsmål kunder Viktige oppdateringer om vedlikeholdsavtaler Vanlige spørsmål kunder I dette dokumentet får du svar på vanlige spørsmål om kommende endringer i vedlikeholdsavtaler nå som vi går over til én bedriftsmodell.

Detaljer

Online-utskrift 4.0. 1. utgave

Online-utskrift 4.0. 1. utgave Online-utskrift 4.0 1. utgave 2008 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Nokia tune er et varemerke

Detaljer

Novell(r) GroupWise(r) Messenger 2.1 Lisensavtale for Novell-programvare

Novell(r) GroupWise(r) Messenger 2.1 Lisensavtale for Novell-programvare Novell(r) GroupWise(r) Messenger 2.1 Lisensavtale for Novell-programvare LES DENNE AVTALEN NØYE. VED Å INSTALLERE ELLER PÅ ANNEN MÅTE BRUKE PROGRAMVAREN AKSEPTERER DU Å VÆRE BUNDET AV VILKÅRENE I DENNE

Detaljer

Vemma Europes personvernerklæring

Vemma Europes personvernerklæring Vemma Europes personvernerklæring Vemma Europe forstår at du er opptatt av hvordan informasjon om deg blir behandlet og fordelt, og vi setter pris på at du stoler på at vi gjør det forsiktig og fornuftig.

Detaljer

Internett-deling 3.1. 1. utgave

Internett-deling 3.1. 1. utgave Internett-deling 3.1 1. utgave 2008 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Nokia tune er et varemerke

Detaljer

TILSLUTNINGSAVTALE FOR CAMTASIA RELAY

TILSLUTNINGSAVTALE FOR CAMTASIA RELAY TILSLUTNINGSAVTALE FOR CAMTASIA RELAY Mellom UNINETT AS ("UNINETT") og ("Virksomheten") heretter samlet omtalt som "Partene", er det i dag inngått følgende avtale ("Avtalen"): 1/6

Detaljer

PERSONVERNPOLICY. Sist oppdatert den 15. januar 2010

PERSONVERNPOLICY. Sist oppdatert den 15. januar 2010 PERSONVERNPOLICY Sist oppdatert den 15. januar 2010 Hva denne policyen omfatter Denne personvernpolicyen for gjester ("Policyen") beskriver hvordan vi i Rezidor Hotel Group, via vårt danske selskap Rezidor

Detaljer

Personvernpolicy for forbrukerkunder

Personvernpolicy for forbrukerkunder Personvernpolicy for forbrukerkunder 1. Kontrollør av filer med personlige data Tikkurila Norge AS (heretter kalt Tikkurila) Stanseveien 25 0976 Oslo Tlf.: (+47) 22 80 32 90 Faks: (+47) 22 80 32 91 2.

Detaljer

IKT- reglement for elever ved Toppidrettsgymnaset i Telemark

IKT- reglement for elever ved Toppidrettsgymnaset i Telemark IKT- reglement for elever ved Toppidrettsgymnaset i Telemark IKT- reglementet skal fremme god samhandling, god orden, gode arbeidsvaner og bidra til et stabilt og sikkert driftsmiljø slik at det legges

Detaljer

produsenten av enheten som distribuerer programvaren med enheten, eller

produsenten av enheten som distribuerer programvaren med enheten, eller LISENSVILKÅR FOR MICROSOFT-PROGRAMVARE WINDOWS VISTA BUSINESS N Disse lisensvilkårene er en avtale mellom deg og produsenten av enheten som distribuerer programvaren med enheten, eller den som installerte

Detaljer

Disse retningslinjene for personvern beskriver hvordan vi bruker og beskytter informasjon som du oppgir i forbindelse med bruk av nettstedet vårt.

Disse retningslinjene for personvern beskriver hvordan vi bruker og beskytter informasjon som du oppgir i forbindelse med bruk av nettstedet vårt. RETNINGSLINJER FOR PERSONVERN Disse retningslinjene for personvern beskriver hvordan vi bruker og beskytter informasjon som du oppgir i forbindelse med bruk av nettstedet vårt. Vi er forpliktet til å sikre

Detaljer

STANDARD INFORMASJONSDELINGSAVTALE FOR FINANSPORTALEN.NO

STANDARD INFORMASJONSDELINGSAVTALE FOR FINANSPORTALEN.NO STANDARD INFORMASJONSDELINGSAVTALE FOR FINANSPORTALEN.NO Avtale om informasjonsdeling (heretter Avtalen) er inngått mellom: Forbrukerrådet ved finansportalen.no (heretter kalt Lisensgiver) og (heretter

Detaljer

Lisensavtale for iknowbase

Lisensavtale for iknowbase Lisensavtale for iknowbase Innholdsfortegnelse 1. Avtale... 3 1.1. Definisjoner... 3 1.2. Bruksrett... 3 1.3. Opphavsrett og restriksjoner... 3 1.4. Ansvar, Ansvarsbegrensninger og Rettigheter... 4 1.5.

Detaljer

BETINGELSER OG VILKÅR FOR BLACKBERRY-ID

BETINGELSER OG VILKÅR FOR BLACKBERRY-ID BETINGELSER OG VILKÅR FOR BLACKBERRY-ID FOR Å ETABLERE EN BLACKBERRY-ID-KONTO OG FÅ ADGANG TIL TJENESTER SOM KREVER AT DU HAR EN BLACKBERRY-ID-KONTO, MÅ DU (1) FULLFØRE REGISTRERINGSPROSESSEN FOR EN BLACKBERRY-ID-KONTO

Detaljer

RAMMEAVTALE - KJØP AV MEDIEOVERVÅKNING DEPARTEMENTSFELLESSKAPET. Rammeavtale om kjøp av medieovervåkning

RAMMEAVTALE - KJØP AV MEDIEOVERVÅKNING DEPARTEMENTSFELLESSKAPET. Rammeavtale om kjøp av medieovervåkning Rammeavtale om kjøp av medieovervåkning Avtalen er inngått mellom: ------------------ Heretter kalt leverandøren og ------------------ Heretter kalt kunden Sted og dato: --------------- Kundens navn Leverandørens

Detaljer

STANDARDVILKÅR FOR NORSK DESIGN & WEBTJENESTERS PRODUKTER OG TJENESTER

STANDARDVILKÅR FOR NORSK DESIGN & WEBTJENESTERS PRODUKTER OG TJENESTER STANDARDVILKÅR FOR NORSK DESIGN & WEBTJENESTERS PRODUKTER OG TJENESTER 1. GENERELLE VILKÅR Avtalen gjelder så lenge Kunden har avtale med Norsk Design & Webtjenester om én eller flere tjenester. Avtalen

Detaljer

FINNAIR Corporate Programme avtalevilkår NORGE GENERELT

FINNAIR Corporate Programme avtalevilkår NORGE GENERELT GENERELT Disse vilkårene skal gjelde for Finnair Corporate Programme (heretter kalt "programmet"). Det er ingen andre regler enn disse vilkårene. Programmet brukes til å administrere bedrifters flyreiser.

Detaljer

Installeringsveiledning for tablet-enheter. McAfee All Access

Installeringsveiledning for tablet-enheter. McAfee All Access Installeringsveiledning for tablet-enheter McAfee All Access OPPHAVSRETT Copyright 2010 McAfee, Inc. Med enerett. Ingen deler av denne utgivelsen kan reproduseres, overføres, kopieres, lagres i et gjeninnhentingssystem

Detaljer

Skytjenester. Avtale om skytjenester. Telenor Norge

Skytjenester. Avtale om skytjenester. Telenor Norge Skytjenester Avtale om skytjenester Telenor Norge AVTALE OM SKYTJENESTER Avtale om skytjenester mellom Telenor Norge AS, Snarøyveien 30, 1331 Fornebu ( Telenor ) og ( Kunde ) Avtale

Detaljer

Avtalevilkår for Egoria Televakt

Avtalevilkår for Egoria Televakt Online Services AS Telefon: 55 70 64 40 Postboks 219 Sentrum Telefaks: 55 32 73 91 NO-5804 BEREN E-post: post@egoria.no NO 988 914 754 MVA Internett: www.egoria.no Avtalevilkår for Televakt (heretter kalt

Detaljer

Lisensavtale for sluttbrukere

Lisensavtale for sluttbrukere Lisensavtale for sluttbrukere DETTE MÅ LESES GRUNDIG FØ R DU BRUKER DETTE UTSTYRET: Denne sluttbrukerlisensavtalen ("EULA") er en juridisk avtale mellom (a) deg (enten en enkeltperson eller en enkelt enhet)

Detaljer

INGEN KJØP ER NØDVENDIG FOR Å DELTA ELLER VINNE. ET KJØP VIL IKKE ØKE

INGEN KJØP ER NØDVENDIG FOR Å DELTA ELLER VINNE. ET KJØP VIL IKKE ØKE INGEN KJØP ER NØDVENDIG FOR Å DELTA ELLER VINNE. ET KJØP VIL IKKE ØKE SJANSENE TIL Å VINNE. 1. Kvalifisering: Denne kampanjen er kun åpen for de som registrerer seg på våre nettsider og som er 18 eller

Detaljer

Installeringsveiledning for smarttelefoner. McAfee All Access

Installeringsveiledning for smarttelefoner. McAfee All Access Installeringsveiledning for smarttelefoner McAfee All Access OPPHAVSRETT Copyright 2010 McAfee, Inc. Med enerett. Ingen deler av denne utgivelsen kan reproduseres, overføres, kopieres, lagres i et gjeninnhentingssystem

Detaljer

LISENSAVTALE OM DISPOSISJONSRETT TIL DATAPROGRAMMET BUDDY

LISENSAVTALE OM DISPOSISJONSRETT TIL DATAPROGRAMMET BUDDY Lisensavtale Buddy LISENSAVTALE OM DISPOSISJONSRETT TIL DATAPROGRAMMET BUDDY BUDDYSAMARBEIDET: mellom Navn: Samarbeidet Buddysamarbeidet Adresse: Telefon: Telefaks: Kontaktperson: Telefon: e-post: og BUDDYMEDLEM:

Detaljer

KBN vil gi tilgang til en brukeradministrator hos Kunden, som utpekes av Kunden.

KBN vil gi tilgang til en brukeradministrator hos Kunden, som utpekes av Kunden. 1. Generelt a. Avtalens gyldighet Denne bruksrettsavtalen gjelder mellom Kommunalbanken (heretter KBN), og bruker av KBN Finans (heretter Kunden). Gjennom innlogging i KBN Finans aksepterer Kunden denne

Detaljer

Det er forventet at du forandrer størrelsen på bilder før du laster dem opp, og ikke endrer størrelsen på dem på siden. Dette har 3 fordeler:

Det er forventet at du forandrer størrelsen på bilder før du laster dem opp, og ikke endrer størrelsen på dem på siden. Dette har 3 fordeler: BETINGELSER OG VILKÅR Lagewebside.no er underlagt disse betingelser og vilkår. Ved å bruke nettsiden og deres funksjonaliteter sier du deg enig i de følgende vilkårene, fra første gang du oppretter en

Detaljer

mellom Kunden Conexus AS

mellom Kunden Conexus AS Generelle betingelser og avtalevilkår vedrørende Relemo mellom Kunden og Conexus AS #206667/1 1 Definisjoner og fortolkning Lisensavtale er denne avtale som er inngått mellom Conexus og Kunden, som er

Detaljer

BBM CHANNELS ADDENDUM (TILLEGG)

BBM CHANNELS ADDENDUM (TILLEGG) BBM CHANNELS ADDENDUM (TILLEGG) Velkommen til BBM Channels, et sosialt nettverkstilbud innenfor BBM som utvider nettverket ditt ut over dine familie- og vennekrets og gjør det mulig for deg å komme i kontakt

Detaljer

Active 24 Brukeravtale. Publisert: januar 2013

Active 24 Brukeravtale. Publisert: januar 2013 Active 24 Brukeravtale Publisert: januar 2013 Norsk BRUKERAVTALE FOR ACTIVE 24s PRODUKTER OG TJENESTER Denne avtalen regulerer avtaleforholdet mellom deg og Active 24 Norway AS, (Org.nr. 997 559 762),

Detaljer

Dette bilaget inkluderes i Avtalen for kunder som har et høyere Servicenivå enn standard leveringsvilkår.

Dette bilaget inkluderes i Avtalen for kunder som har et høyere Servicenivå enn standard leveringsvilkår. SERVICE LEVEL AGREEMENT (SLA) versjon 2.7, gyldig fra 2017-02-10 INNHOLD 1. INNLEDNING 1 2. DEFINISJONER 2 3. KVALITETSKRAV TIL TJENESTEN 3 3.1 TILGJENGELIGHET 3 3.1.1 NÆRMERE OM UNNTATT TID 3 3.2 RESPONSTID

Detaljer

Kunden er en person, fysisk eller juridisk, som inngår denne avtalen med Leverandøren, og som Leverandøren forholder seg til.

Kunden er en person, fysisk eller juridisk, som inngår denne avtalen med Leverandøren, og som Leverandøren forholder seg til. LISENSAVTALE MELLOM FØLGENDE PARTER: KUNDE: Bruker av StyrerAssistenten (programvaren) LEVERANDØR: Kunden er en person, fysisk eller juridisk, som inngår denne avtalen med Leverandøren, og som Leverandøren

Detaljer

EasyParks Personvernerklæring

EasyParks Personvernerklæring EasyParks Personvernerklæring 1 Om EasyParks Personvernerklæring Når du benytter Easy Park AS ("EasyPark") tjenester betror du dine personopplysninger til EasyPark. I denne personvernerklæringen ("EasyParks

Detaljer

LISENSAVTALE FOR PÅFØRING AV KVALITETSMERKER I NORGE

LISENSAVTALE FOR PÅFØRING AV KVALITETSMERKER I NORGE LISENSAVTALE FOR PÅFØRING AV KVALITETSMERKER I NORGE Norges sjømatråd AS (Sjømatrådet) Strandveien 106 9291 Tromsø ( Sjømatrådet ) og Navn: Org. nr: Adresse: Post.nr/Sted: Mottaksnr: Kontaktperson mailadr.,

Detaljer

HURTIGREFERANSE MODEM SETUP FOR NOKIA 8910. Copyright Nokia Corporation 2002. Alle rettigheter forbeholdt.

HURTIGREFERANSE MODEM SETUP FOR NOKIA 8910. Copyright Nokia Corporation 2002. Alle rettigheter forbeholdt. HURTIGREFERANSE MODEM SETUP FOR NOKIA 8910 Copyright Nokia Corporation 2002. Alle rettigheter forbeholdt. Innhold 1. INNLEDNING...1 2. INSTALLERE MODEM SETUP FOR NOKIA 8910...1 3. VELGE TELEFONEN SOM MODEM...1

Detaljer

Når du registrerer deg for å få tilgang til Tjenestene som arrangør Kontakter oss med forespørsler

Når du registrerer deg for å få tilgang til Tjenestene som arrangør Kontakter oss med forespørsler RETNINGSLINJER FOR PERSONVERN 22.01.2016 1. Om Hoopla AS Hoopla AS («Hoopla») gjør det mulig å planlegge, promotere og selge billetter til et arrangement. Vi gjør dette, gjennom tilgjengelig programvare

Detaljer

Avtalevilka r for Korreksjonstjenester fra Blinken

Avtalevilka r for Korreksjonstjenester fra Blinken Avtalevilka r for Korreksjonstjenester fra Blinken Blinken a.s, Gressvik Versjon 2014A Innholdsfortegnelse: 1. VARIGHET OG OPPSIGELSE... 4 1.1. TILGJENGELIGHET... 4 2. MISLIGHOLD... 4 3. AVTALENS OMFANG...

Detaljer

Tilkoblingsbehandling Brukerhåndbok

Tilkoblingsbehandling Brukerhåndbok Tilkoblingsbehandling Brukerhåndbok 1.0. utgave NO 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nokia Original Accessories-logoen er varemerker eller registrerte varemerker

Detaljer

HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650

HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 Copyright 2002 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt 9354494 Issue 2 Innhold 1. INNLEDNING...1 2. INSTALLERE MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650...1 3. VELGE TELEFONEN

Detaljer

«SAP» betyr SAP-selskapet som du har inngått avtale med om tjenesten.

«SAP» betyr SAP-selskapet som du har inngått avtale med om tjenesten. Tjenestenivåprogram for Ariba Commerce Cloud-tjenester Tilgjengelighetsgaranti for tjenester Sikkerhet Diverse 1. Tilgjengelighetsgaranti for tjenester a. Bruk. Tilgjengelighetsgarantien for tjenester

Detaljer

Databehandleravtale. I henhold til personopplysningslovens 13, jf. 15 og personopplysningsforskriftens kapittel 2 inngås følgende avtale.

Databehandleravtale. I henhold til personopplysningslovens 13, jf. 15 og personopplysningsforskriftens kapittel 2 inngås følgende avtale. Databehandleravtale I henhold til personopplysningslovens 13, jf. 15 og personopplysningsforskriftens kapittel 2 inngås følgende avtale mellom.. (barnehagen) og MyKid AS. (databehandler) 1. Avtalens hensikt

Detaljer

Innledning til mal for databehandleravtaler ved bruk av tjenester i Dataporten

Innledning til mal for databehandleravtaler ved bruk av tjenester i Dataporten Innledning til mal for databehandleravtaler ved bruk av tjenester i Dataporten Nedenfor følger mal for databehandleravtaler ved bruk av tjenester som tilbys via Dataporten. Malen kan anvendes av universiteter

Detaljer

Kindle Store betyr våre butikker på Kindle, med leseapplikasjoner og webområdet vårt, hjemmesiden som du finner på www.amazon.com/kindlestore.

Kindle Store betyr våre butikker på Kindle, med leseapplikasjoner og webområdet vårt, hjemmesiden som du finner på www.amazon.com/kindlestore. Amazon.com Kindle lisensavtale og bruksvilkår Sist oppdatert: 28. september 2011 Dette er en avtale mellom deg og Amazon Digital Services, Inc. (med dets forretningsmessige tilknytninger, Amazon eller

Detaljer

1.2. Vi lagrer ikke personopplysninger på våre servere med mindre det kreves for den pågående driften av denne Tjenesten.

1.2. Vi lagrer ikke personopplysninger på våre servere med mindre det kreves for den pågående driften av denne Tjenesten. Personvernerklæring Dato for siste endring: 14. januar 2017 1. Sammendrag. 1.1. STRATACT driver nettstedet http://stratact.org (kort sagt, Tjenesten). STRATACT er et østerriksk selskap som arbeider under

Detaljer

BRUKERVILKÅR FOR SLUTTBRUKERE AV REFLECT

BRUKERVILKÅR FOR SLUTTBRUKERE AV REFLECT BRUKERVILKÅR FOR SLUTTBRUKERE AV REFLECT 1. Generelt Disse brukervilkårene ( vilkår ) gjelder Reflect-tjenesten og tjenestens nettsider ( tjeneste ) som tilbys av Reflect Career Partners Oy (Vattuniemenranta

Detaljer

Service Level Agreement (SLA)

Service Level Agreement (SLA) Service Level Agreement (SLA) Innholdsfortegnelse Service Level Agreement (SLA)... 1 1 Generelle offentlige og juridiske krav... 3 2 Introduksjon... 3 3 Omfang... 3 4 Tjenestekvalitet og klassifisering

Detaljer

Deling online. Komme i gang. Åpne Internett-tjenesten. Laste opp filer. Deling online

Deling online. Komme i gang. Åpne Internett-tjenesten. Laste opp filer. Deling online Deling online 2.0 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt eller firmanavn som

Detaljer

Bedriften skal umiddelbart gi Jula beskjed om endringer i Bedriftens navn, adresse, administrator eller godkjente Representanter.

Bedriften skal umiddelbart gi Jula beskjed om endringer i Bedriftens navn, adresse, administrator eller godkjente Representanter. Kjøps- og medlemsvilkår JulaPro Generelt Disse generelle vilkårene («Vilkårene») gjelder for medlemskap i Jula ABs (heretter kalt «Jula») lojalitetsklubb JulaPro, bruken av appen Jula Pro («Appen») samt

Detaljer

Internett-deling 2.0 Nokia N76-1

Internett-deling 2.0 Nokia N76-1 Internett-deling 2.0 Nokia N76-1 INGEN GARANTI Tredjepartsprogrammene som leveres med enheten, kan være laget av og være eid av personer eller selskaper som ikke har tilknytning til Nokia. Nokia eier ikke

Detaljer

Honda Maris Pay & Go. Personvernerklæring og policy for informasjonskapsler

Honda Maris Pay & Go. Personvernerklæring og policy for informasjonskapsler Honda Maris Pay & Go Personvernerklæring og policy for informasjonskapsler Honda anerkjenner viktigheten av ærlig og ansvarlig bruk av dine personlige opplysninger. Personvernerklæringen og policyen for

Detaljer

BlackBerry-ID-avtale

BlackBerry-ID-avtale BlackBerry-ID-avtale BlackBerry-ID-avtalen eller "avtalen" utgjør en juridisk bindende avtale mellom Research In Motion Limited, eller underselskapet eller partneren som er beskrevet i BBSLA for din jurisdiksjon

Detaljer

Såfremt du etterlever disse lisensvilkårene, har du de rettighetene som er beskrevet nedenfor.

Såfremt du etterlever disse lisensvilkårene, har du de rettighetene som er beskrevet nedenfor. LISENSVILKÅR FOR MICROSOFT-PROGRAMVARE MICROSOFT DYNAMICS AX 3.x, AX 4.x, AX 2009 MICROSOFT DYNAMICS GP 9.x, GP 10.x, GP 2010 MICROSOFT DYNAMICS NAV 4.x, NAV 5.x, NAV 2009 MICROSOFT DYNAMICS SL 6.x, SL

Detaljer

Bilag 6 Vedlegg 3 Definisjoner

Bilag 6 Vedlegg 3 Definisjoner Bilag 6 Vedlegg 3 Definisjoner Saksnummer 13/00203 1 / 7 Versjonshåndtering Versjon Dato Initiert av Endringsårsak 0.1 16.05.2013 Difi Dokument distribuert til tilbydere 02. 01.11.2013 Difi Ny definisjon

Detaljer

V I L K Å R F O R T J E N E S T E R

V I L K Å R F O R T J E N E S T E R V I L K Å R F O R T J E N E S T E R 1. INTRODUKSJON VOLVO ønsker å tilby de beste tilgjengelige tjenestene (som definert nedenfor her i punkt 1) for at din VOLVO kjøreopplevelse skal være så trygg, komfortabel

Detaljer

2.1 Lisens. Betinget av din overholdelse av disse tilleggsbetingelsene, kan du få tilgang til og bruke tjenestene.

2.1 Lisens. Betinget av din overholdelse av disse tilleggsbetingelsene, kan du få tilgang til og bruke tjenestene. Tilleggsbetingelser for bruk av Document Cloud Sist oppdatert 7. april 2015. Erstatter versjonen fra 18. juni 2014, i sin helhet. Begreper som brukes i disse tilleggsbetingelsene for Document Cloud («tilleggsbetingelsene»)

Detaljer

Praktiske erfaringer med bruk av SSA-L Senioradvokat Stian Oddbjørnsen i samarbeid med Difi

Praktiske erfaringer med bruk av SSA-L Senioradvokat Stian Oddbjørnsen i samarbeid med Difi Praktiske erfaringer med bruk av SSA-L Senioradvokat Stian Oddbjørnsen i samarbeid med Difi Tema for innlegget Overordnet innføring i avtalen Erfaringer - basert på bruk i praksis og tilbakemeldinger på

Detaljer

Dette bilaget inkluderes i Avtalen for kunder som har et høyere Servicenivå enn standard leveringsvilkår.

Dette bilaget inkluderes i Avtalen for kunder som har et høyere Servicenivå enn standard leveringsvilkår. SERVICE LEVEL AGREEMENT (SLA) INNHOLD 1. INNLEDNING 1 2. DEFINISJONER 2 3. KVALITETSKRAV TIL TJENESTEN 3 3.1 TILGJENGELIGHET 3 3.1.1 NÆRMERE OM UNNTATT TID 3 3.2 RESPONSTID 4 3.3 RAPPORTERING 4 3.4 KLASSIFISERING

Detaljer

Personvernpolicy for markedsføringsregister

Personvernpolicy for markedsføringsregister Personvernpolicy for markedsføringsregister 1. Kontrollør av filer med personlige data Tikkurila Norge AS (heretter kalt Tikkurila) Stanseveien 25 0976 Oslo Tlf.: (+47) 22 80 32 90 Faks: (+47) 22 80 32

Detaljer

Avtale for BUAordninger

Avtale for BUAordninger Avtale for BUAordninger mellom [Navn på avtalepartner org nr. 000000000] (heretter omtalt som «BUAordning») og BUA Org.nr: 913 099 834 1. Bakgrunn BUA er en forening som tilbyr en tjeneste til idrettsforeninger,

Detaljer