Innhold Tar miljøet på alvor Forsker på miljøgifter Miljøregnskap 2008 Fire miljøgifter Innsamleren Kildesortereren Dette er RENAS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold Tar miljøet på alvor Forsker på miljøgifter Miljøregnskap 2008 Fire miljøgifter Innsamleren Kildesortereren Dette er RENAS"

Transkript

1 RENAS Miljørapport

2 Innhold 4-5: Tar miljøet på alvor 6-7: Forsker på miljøgifter 8-11: Miljøregnskap : Fire miljøgifter 14-15: Innsamleren 16-17: Kildesortereren 18-19: Dette er RENAS 2

3 -Gi oss utfordringen, vi ordner opp! Omtrent slik var tilbakemeldingen fra elektrobransjen da miljøvernminister Torbjørn Berntsen på midten av 1990-tallet ville innføre produsentansvar for EEprodukter. Og like omtrentlig svarte Berntsen at det er greit. Men hvis dere ikke får det til, så blir det statlig avgift. Og det var siste gangen avgift på EE-produkter ble vurdert. Elektroforeningen og TBL Elektro (som nå hører til under Norsk Industri) stiftet RENAS i 1997, og da den nye EE-forskriften trådte i kraft i 1999 var vi klare til å samle inn EE-avfall fra hele landet. Nå har RENAS vært i operativ drift i 10 år, og ettertrykkelig bevist at næringslivet kan drive miljøarbeid i praksis, og i stor skala. Forutsetningen for dette er klare krav i regelverket. Hvis man legger til en ambisiøs målsetting om å samle inn minst 80 % av alt EE-avfall som oppstår, så har RENAS medlemmer vist at de ønsker å delta i denne miljødugnaden med full tyngde. Miljøgifter i trygge hender I løpet av disse årene har RENAS tatt hånd om tonnevis av miljøgifter, som kvikksølv, kadmium, PCB, asbest og bly. Og siden det siste tonnet er like farlig som det første, stoppet vi ikke opp når minimumskravet var oppnådd. Vi sliter nå på den 6. miljøvernministeren* etter Berntsen. Og om enn de har hatt ulike synspunkter i mange saker, så har samtlige vært enig om en ting; Returordningen for EE-avfall i Norge har fungert utmerket! I 2008 oppnådde RENAS en innsamlingsgrad på 98 % innen næringselektro. Kravet er fortsatt 80 %. Men vi vil fortsette å overoppfylle. Så enkelt og rimelig som mulig for medlemmene Mer enn 2200 bedrifter er medlemmer av RENAS, og antallet stiger raskt. Blant medlemmene våre finnes de største og mest toneangivende bedriftene i norsk næringsliv, sentrale bedrifter i elektrobransjen og en lang rekke små og mellomstore bedrifter. Alle bedriftene er like viktige for RENAS, og alle medlemmer har de samme vilkårene. Det finnes ingen særordninger eller rabattordninger. Slik må det være for at vi skal kunne lage en så god og rettferdig ordning som mulig for alle bedriftene. Enkelt fordi vi gjennom en avtale med Toll- og avgiftsdirektoratet knytter all miljøgebyrberegning opp mot den ordinære innfortollingen. Medlemsbedriftene trenger ikke å rapportere noe inn til RENAS. Så lenge innfortollingen foregår riktig, blir miljøgebyrberegningen riktig. For produksjon i Norge har vi et egendeklareringssystem på Internett. Rimelig fordi mer enn 2200 medlemmer gir oss en betydelig stordriftsfordel. I tillegg er RENAS et nonprofitselskap som ikke skal tjene penger, men på vegne av medlemmene oppfylle kravene i EE- regelverket. Forutsigbart fordi miljøgebyrsatsene er gitt på forhånd, og at det ikke er andre utgifter enn dette. Miljøgebyrene er like for alle medlemsbedrifter store som små. Det koster ingenting å bli medlem, og det er ingen faste årlige kostnader. Bedriftene betaler kun miljøgebyr på nye produkter. Dermed blir det ingen overraskelser. Mer avfall og flere medlemmer Som du kan se av miljøregnskapet vårt lenger ut i miljørapporten, samlet vi inn mer avfall i 2008 enn noen gang tidligere. Mer enn tonn ble samlet inn og miljøsanert. Dette gir en vesentlig miljøgevinst. Miljøgiftene som vi plukker ut er blant de mest skadelige stoffene vi kjenner. Ikke siden starten i 1999 har det vært reist tvil om nødvendigheten av det vi gjør, noe våre medlemmer hele tiden har tatt ansvar for. Og medlemmer har det blitt mange av. Mer enn 2200 bedrifter er nå medlem av RENAS. Og det blir stadig flere. Bare i løpet av 2008 tegnet mer enn 400 bedrifter medlemskap. Dette er veldig hyggelig for oss i RENAS. Vi takker våre medlemmer for den tilliten vi blir vist. Leser du videre i denne rapporten kan du se hva vi gjør og hva vi har oppnådd. Derfor sier vi at et medlemskap i RENAS skal være enkelt, rimelig og forutsigbart. (*= Guro Fjellanger (V), Siri Bjerke (Ap), Børge Brende (H), Knut Arild Hareide (KrF), Helen Bjørnøy (SV) og Erik Solheim (SV)) adm. dir. 3

4 Tar miljøet på alvor Glen Dimplex Nordic i Stjørdal produserer omkring varmeovner i året. Det krever en sterk miljøbevissthet. 4 Teamleder, Asle Ørnhaug

5 Vi er ikke så flinke til å skryte av det, men vi har et svært godt system for avfallshåndtering her, sier Asle Ørnhaug, teamleder ved varmeovnsprodusenten Glen Dimplex Nordic i Stjørdal. Han står i fabrikkens andre etasje og skuer ut over et gigantisk produksjonslokale. Har du en panelovn hjemme eller på jobben som det står Nobø, Siemens, Dimplex eller ewt på, er den laget innenfor konsernet Glen Dimplex Group. Vårt medlemskap i RENAS er viktig for Glen Dimplex Nordic Historien starter allerede i Da satte noen kloke hoder i Trondheim i gang produksjon av sinkbøtter under navnet Norsk Bøttefabrikk forkortet til Nobø. I 1938 presenterte Nobø sin første elektriske varmeovn og etter krigen ble det fullt fokus på det nye produktet. Jeg kan selv huske da vi fikk vår første elektriske panelovn hjemme, forteller Ørnhaug. Vi bodde i Longyearbyen den gangen. Jeg var vel kanskje år, og jeg kan forsikre deg om at det føltes som en revolusjon å få det nye varmeapparatet i hus! I dag er Nobø blitt en del av det irske konsernet Glen Dimplex Group, som internasjonalt har en årlig omsetning på 1,6 milliarder euro. Men vi holder heldigvis på den norske bedriftskulturen, forteller Ørnhaug. Vi hadde besøk av en engelsk forretningspartner her en gang. Han fikk sjokk da han oppdaget at administrerende direktør spiste lunsj sammen med sine ansatte i personalkantina. Vi kunne forsikre ham om at det var helt vanlig praksis i Norge. - Vårt medlemskap i RENAS er viktig for Glen Dimplex Nordic, sier Jan Erik Reierskog. Det sikrer vårt engasjement innen gjenvinning, noe som er av stor betydning for vår miljøstrategi. Dessuten vet vi at medlemskapet befester at alle lover, regler og forskrifter overholdes til punkt og prikke. Akkurat dette er viktig i forhold til miljøsertifiseringen som bedriften har. For å kunne ramme inn et bevis på sin miljøbevissthet, må både medlemskapet i RENAS og håndtering av avfall internt i bedriften skje på riktig måte. Men det stopper ikke der. De rundt 250 ansatte hos Glen Dimplex Nordic kan også ta med sitt private EE-avfall til arbeidsplassen og kaste det der. Vi er en stor industriaktør i Trøndelag og gjør alt vi kan for å forbedre oss på miljøsiden, sier Reierskog. Det er alt fra små ting som papirinnsamling på kontoret til store, viktige miljøtiltak som at vi kan tilby våre kunder trådløse varmestyringssystemer hjemme - slik at de kan senke og øke temperaturen i alle rom, til alle døgnets tider, etter eget ønske. Dét gir etter vår mening både bedre privatøkonomi og bedre miljø. Teamleder Asle Ørnhaug prøver å avslutte alle avdelingsmøter på utviklingsavdelingen ved Glen Dimplex Nordic med spørsmålet: Har vi gjort noe for miljøet i dag? Vi kan alle gjøre litt mer, sier Ørnhaug. Vi kan ikke la være! Vi må alle tenke på hvilken jordklode vi gir videre til våre barn og barnebarn. Og for å understreke dette, har Ørnhaug lagt inn et bilde av sine egne barnebarn i powerpoint-presentasjonen av Glen Dimplex Nordics miljøprofil. - Industrien er inne i en kulturell endring med hensyn til hvordan vi ivaretar miljøhensyn. Dette vil være en kontinuerlig prosess i lang tid framover, avslutter Ørnhaug. Teamleder Asle Ørnhaug, HMS-koordinator Jan Erik Reierskog og spesialarbeider Johan Petter Mæhre tar oss med inn i fabrikklokalene for å vise hvordan Glen Dimplex Nordic tar seg av elektrisk og elektronisk avfall. Vi kommer til en avfallsstasjon med sortering av lysstoffrør, el-ovner, kretskort, installasjonsmateriell, kabler og ledninger, datautstyr, elektromotorer, spillolje og aluminium. Det ser oversiktlig, ryddig og profesjonelt ut. Hit kommer Børstad Transport som er innsamler for RENAS og henter avfallet vårt i store containere hver uke, forteller Johan Petter Mæhre. Han har vært ansatt i bedriften i 40 år og husker godt da miljøfokuset kom inn i produksjonen. Det skjedde mye mellom 1980 og Da begynte vi å tenke mer over avfallshåndteringen vår og vi ble heldigvis flinkere og flinkere til å ta hensyn til både helse og miljø. 5

6 Forsker på miljøgifter Etter å ha lest dette intervjuet med forskningssjef Gunnar Brunborg ved Folkehelseinstituttet, vil du aldri mer kaste EE- avfall på feil sted. Dr. philos Gunnar Brunborg 6

7 Hei. God morgen. Ja, slik ser det ut på kontoret mitt. Kanskje ikke så ryddig, men sånn har det blitt. Et ekte forskerkontor, kan man vel si. Har dere lyst på noe? Vann? Kaffe? Ikke det? Nei vel. Da er det bare å fyre løs. Hva lurer dere på? Dr. philos Gunnar Brunborg, forskningssjef og avdelingsdirektør ved Avdeling for kjemikalietoksikologi ved Nasjonalt folkehelseinstitutt i Oslo, setter seg raskt ned. Han har Ferrarirøde gummitøfler, han ser på klokka, her skal ikke tida kastes bort. La oss si at jeg har kastet en sparepære rett i søpla, sier jeg. Ja, sier Brunborg. Rent hypotetisk, sier jeg. Selvfølgelig. Rent hypotetisk, sier Brunborg. Hvilke konsekvenser får denne handlingen for miljøet og for folks helse? Det er ikke så lett å si akkurat hva din lille sparepære i søpla fører til. Men la oss heller anta at tusenvis av andre skulle finne på å gjøre som deg at de kastet sparepærer og batterier og varmeovner og andre elektriske produkter sammen med det vanlige husholdningsavfallet. Det er ikke bra, altså. Det er virkelig ikke bra. Disse produktene kan inneholde bly, kadmium, bromerte flammehemmere, kanskje kvikksølv, kanskje til og med PCB. Hvis dette brennes på avfallsmottaket, kommer stoffene over i lufta og faller ned i naturen, på vann og jordbruksarealer. De forurenser både vassdrag, grunnvann og annen natur. Dermed er sjansen stor for at vi eller barna våre møter dem igjen i vannet vi drikker, maten vi spiser eller lufta vi puster inn. De stoffene vi her snakker om kan være skadelige for helsa, og de er verre jo mer vi eksponeres for dem. Vi kan få svekket immunforsvar, nerveskader, økt fare for kreftsykdommer, ja, til og med lavere IQ. Det sier seg selv at dette ikke er ønskelig. Overhodet ikke. Men nå skal dere se her. Jeg har positive nyheter til dere. Brunborg peker på en kurve på dataskjermen sin. Den viser innholdet av PCB, som betegner en gruppe giftige stoffer, i morsmelk i Norge i 1980 og i Ser dere? PCB-innholdet i morsmelka i 2000 var bare en sjettedel av det den var i Hva skyldes det? Først og fremst forbud mot bruk av PCB. Men også at vi har blitt veldig mye flinkere til å håndtere elektronisk og elektrisk avfall her i landet. Og det kan vi jo blant annet takke aktører som RENAS for. Når kom egentlig bevisstheten rundt EE-avfallets miljøkonsekvenser? Den vitenskapelige bevisstheten økte gradvis på og 60-tallet. Forskere hadde lenge visst at feiere fikk kreft på grunn av giftstoffer. Det ble oppdaget at røyking kunne føre til lungekreft, og at asbestarbeidere hadde veldig stor risiko for å få en spesiell type lungekreft som har navnet mesoteliom. Men det var nok de store, industrielle skandalene som virkelig fikk oss til å åpne øynene. Jeg tenker spesielt på den såkalte Minimata-ulykken i Japan på 50- tallet. Dette er et av de verste tilfellene av helseskader fra industriutslipp som verden har sett. Her dumpet en industribedrift flere tonn kvikksølv rett ut i ei bukt. Så spiste gravide kvinner fisk fra den samme bukta, fostre ble skadet, og barn ble født med varige misdannelser. Mange døde. Det er en helt forferdelig historie. PCB-innholdet i morsmelka i 2000 var bare en sjettedel av det den var i 1980 Men skal jeg fortelle dere noe jeg leste i avisa i dag? Ja. Jeg leste at noen engelskmenn hadde plassert en sender i et gammelt fjernsynsapparat og levert inn dette på et autorisert avfallsmottak. Vet dere hvor TV-en havnet til slutt? Nei. Den havnet i Nigeria. Og det sier noe om hvor viktig det er med offentlig kontroll av avfallshåndtering. Hvis dette overlates til private, kan det bli slik at penger går foran miljø. Og da havner avfallet gjerne i fattige land i Afrika. Vi kan være meget fornøyde med ordningene vi har i Norge. Her i landet har vi lover og regler som sørger for god avfallshåndtering. Kjøper du en ny TV, kan du levere inn den gamle hos forhandleren. Og så ganske stor sikkerhet for at avfallet blir tatt hånd om på en skikkelig måte. Hvordan kan vi bli enda bedre innen håndtering av elektrisk og elektronisk avfall i Norge? Vi er på rett vei. Men jeg tror svaret er enda mer informasjon til befolkningen om helse- og miljøgevinstene ved å sortere ut dette avfallet og kaste det på riktig sted. Og så burde vi nok bli enda flinkere til å sette ut avfallsstasjoner i nærheten av der folk bor. Det er grenser for hvor langt vi er villige til å gå med søpla vår. Hva gjør du selv? Jeg sorterer og sorterer. Jeg kaster ikke så mye som et bittelite batteri i husholdningssøppelet. Jeg vet altfor mye om konsekvensene. 7

8 Innsamling Bedrifter og privatpersoner over hele landet leverte i 2008 inn mer enn tonn EE-avfall til RENAS innsamlere. Avfallet transporteres videre til de 16 sluttbehandlingsanleggene. Behandling Manuell demontering sørger for at komponenter med miljøgifter tas hånd om på en trygg måte. Først når det er gjort kan de øvrige materialene gå til gjenvinning. Disponeringsform %-andel Materialgjenvinning 90.8 % Energigjenvinning 3.7 % Termisk destruksjon 0.3 % Deponi 5.2 % Sum: 100 % 8

9 Materiale til gjenvinning Mer enn 90 % av EE-avfallet blir til nye råmaterialer. Stål, aluminium, kobber og andre metaller utgjør den største andelen. Men det finnes også mye plast som kan gjenvinnes. Gift Alle elektriske produkter inneholder miljøgifter i større eller mindre grad. RENAS sørger for at disse stoffene destrueres eller lagres på en trygg måte, slik at de ikke kan gjøre skade på mennesker og miljø. 9

10 Utplukkede komponenter med miljøgift Type Mengde i tonn Lysrør Olje og oljeholdig avfall Plast med bromerte flammehemmere Andre lyskilder (sparepærer/glødelamper) Blybatterier 92.1 PCB-kondensatorer 91.7 SF6-anlegg 48.7 Nikkel-kadmium-batterier 26.5 Større komponenter med PCB 16.9 Ioniske røykvarslere 10.4 Kvikksølvkomponenter 4.2 Litium og Li-ion-batterier 3.4 Nikkel-metallhydrid-batterier 3.3 Asbestkomponenter 3.0 Komponenter med Beryllium 0.4 Innsamlet mengde i grupper Produktgrupper Mengde i tonn 1 a Kuldemøbler b Andre store husholdningsapparater Små husholdningsapparater a Datamonitorer b Annet databeh.-, telekom.- og kontorutstyr a Fjernsynsapparater 59 4 b Annet lyd- og bildeutstyr 41 5 Belysningsutstyr Lyskilder Elektrisk og elektronisk verktøy Leker, fritids- og sportsutstyr 20 9 Medisinsk utstyr a Røykvarslere b Andre overvåknings- og kontrollinstrumenter Salgsautomater Kabler og ledninger Elektroteknisk utstyr Fastmontert utstyr for oppvarming, aircondition og ventilasjon Total innsamlet mengde

11 Innsamlingsgrad Sør-Trøndelag Telemark Møre og Romsdal Rogaland Buskerud Oslo og Akershus Oppland Vest-Agder Nordland Østfold Sogn og Fjordane Nord-Trøndelag Troms Hordaland Finnmark Hedmark Vestfold Aust-Agder Sør-Trøndelag, Telemark og Møre og Romsdal er fylkene med høyest innsamlingsgrad. I den andre enden av skalaen finner vi Aust-Agder og Vestfold. Andel industri i hvert fylke vil kunne påvirke tallene noe, men dette viser at det finnes et potensial for å øke innsamlingen ytterligere. RENAS og våre160 innsamlere jobber kontinuerlig med dette. Vår visjon er: Ingen miljøgifter på avveie. Derfor skal vi jakte også på de siste tonnene EE-avfall. Det siste tonnet er som kjent like farlig som det første. Gjennomsnitt 11

12 PCB: PCB er en gruppe klororganiske forbindelser som ikke finnes naturlig i miljøet, men som er framstilt syntetisk. PCB er svært tungt nedbrytbart og oppkonsentreres i næringskjeden. PCB kan svekke immunforsvaret, skade nervesystemet, gi leverkreft, skade forplantningsevnen og gi fosterskader. PCB har vært brukt blant annet i transformatorer, strømgjennomføringer, kondensatorer i lysrørarmatur, og i ulike bygningsmaterialer. RENAS plukket ut mer enn 100 tonn PCB-holdige komponenter i Størstedelen av dette var kondensatorer fra lysrørarmaturer. All PCB blir destruert og splittet i helt ufarlige stoffer. Kvikksølv: Kvikksølv er et tungmetall med mange gode tekniske egenskaper. Men kvikksølvforbindelser kan gi kroniske giftvirkninger, selv i meget små konsentrasjoner. Kvikksølv kan gi nyreskader og motoriske og mentale forstyrrelser som følge av skader på sentralnervesystemet. Kroppen bruker svært lang tid på å kvitte seg med kvikksølv. Kvikksølv har vært mye brukt i elektriske produkter, spesielt i brytere. Selv om stoffet generelt er forbudt i nye produkter er det ennå store mengder i bruk. Kvikksølv er fortsatt tillatt brukt i enkelte produkter, deriblant lysrør og sparepærer. RENAS plukket ut 4,2 tonn med kvikksølvkomponenter i I tillegg håndterte vi rundt 1000 tonn med lysrør og sparepærer. Fra disse blir kvikksølvet dampet av. Kvikksølv sendes til spesielt sikrede deponier. 12

13 Kadmium: Kadmium kan være både akutt og kronisk giftig for mennesker og dyr. De fleste kadmiumforbindelser er kreftfremkallende. Kadmium opphopes i nyrene og gir kroniske nyreskader. Kadmium konkurrerer med kalsium i skjelettet og høyt belastningsnivå av kadmium kan føre til deformasjoner. Kadmium har vært brukt i stort omfang i oppladbare batterier til håndverktøy, mobiltelefoner og nødlysanlegg. RENAS plukket ut mer enn 26 tonn batterier med kadmium i Kadmium blir lagret trygt, slik at det ikke lenger utgjør noen fare. Bromerte flammehemmere: Bromerte flammehemmere er, som navnet tilsier, stoff som skal redusere faren for brann i produkter. Det er en gruppe på rundt 70 organiske stoffer som til dels kan være svært miljøskadelige. Det er påvist at enkelte bromerte flammehemmere gir leverskader. Og det er også mistanke om at de kan gi skade på nervesystemet og arvestoffer. Men vi vet ennå for lite om disse stoffenes langtidseffekt. Det største bruksområdet for bromerte flammehemmere er i plastkomponenter i elektriske produkter. Kan finnes i bl.a. i kretskort, brytere, kontakter, PC-er og TV-er. RENAS håndterte nær 312,3 tonn plast med bromerte flammehemmere i Slik plast blir brent med forbrenningsteknologi som sørger for at de bromerte flammehemmerne blir destruert. 13

14 Innsamleren Bjørn Arvid Prytz, daglig leder i Follo Truckutleie AS Follo Truckutleie i Ski er en av mange dyktige RENAS-innsamlere. RENAS gir oss muligheten til å skape inntekter på avfall. Bjørn Arvid Prytz, daglig leder i Follo Truckutleie AS, lener seg over bordet i sitt eget møterom. Han har snakket om avfallsbransjen generelt, han har snakket om krisen i verdensøkonomien, han har snakket om bobilferier på Vestlandet. Nå snakker han varmt om RENAS. De tilbyr et enkelt og effektivt system. RENAS lar oss rett og slett drive forretning ved å tilby en god innsamlerpris. Follo truckutleie AS startet i På nittitallet etablerte selskapet en egen avdeling under navnet Regnbuen Gjenvinning, med sortering og gjenvinning av avfall som hovedoppgave. Denne avdelingen ligger på Regnbuen industriområde på Langhus i Ski kommune. - Som samfunn er vi i ferd med å bli flinkere på miljøvern, igjen, sier Prytz. 14

15 Arnt Erik Krokaa, eiendomsansvarlig hos Coop Norge Personlig synes jeg nordmenn var flinkere rett etter krigen. På grunn av de økonomiske forholdene den gangen, var vi virkelig gode på kildesortering og gjenbruk. Men så kom bruk-og-kast-samfunnet snikende, og på 60- og 70-tallet ble alt mulig kjørt rett på fyllinga. Det var helt utrolig lite bevissthet rundt miljøet den gangen. Det endret seg ikke før seint på 80-tallet. Denne vinteren ser Prytz og kollega Roger Eibakk konsekvensene av den pågående finanskrisa. Vi har hatt en reduksjon i avfall på hele 25 prosent, forteller Eibakk. Både privatpersoner og næringsliv kaster rett og slett mye mindre nå enn bare for et halvt år siden. Men nå skal dere få være med ut på en runde til våre kunder slik at dere kan få se avfallsinnsamlingen i praksis! Like ved Regnbuen gjenvinning ligger Coop Norges hovedlager for alt som ikke er spiselig - hele kvadratmeter med sportsutstyr, elektrisk og elektronisk utstyr og mange andre varegrupper. Lageret er så stort at det nesten ikke er til å fatte. Vi blir ønsket velkommen av eiendomsansvarlig Arnt Erik Krokaa, som viser vei til innsamlingsstedet for EE-avfall. Se her, sier Krokaa og peker. I disse burene havner alt avfall som det har gått strøm gjennom. Og der borte samler vi brukte lysrør. Vi har intet mindre enn 5200 lysrør i disse bygningene. Da skjønner dere at det blir noen brukte lysrør i løpet av et år. Omtrent annenhver måned kommer Follo Truckutleie og henter avfallet hos oss. Det er en ordning vi er svært tilfreds med. Som samfunn er vi i ferd med å bli flinkere på miljøvern, igjen Follo truckutleie tar oss med til en annen kunde i distriktet, Malmbergs i Vestby. Malmbergs er en elektrogrossist som selger til elektrikere og butikker. Morten Pedersen, formann i varemottaket, viser vei gjennom det 3600 kvadratmeter store lageret. Ved en av utgangene samles EE-avfallet. Vi skaper jo en del avfall selv, sier Pedersen. Men først og fremst er dette avfallet et resultat av den gode returordningen. Kundene returnerer brukt EEutstyr de har kjøpt hos oss, og så kommer Follo Truckutleie og henter avfallet hos oss hver onsdag. Det er et godt system for alle parter. Ikke minst for miljøet, avslutter Pedersen. 15

16 Kildesortereren Leif Riise fra Kløfta gjør en innsats for miljøet. Det koster ham ingenting. Miljøsaneringen av EE-avfall er allerede betalt for av importører og produsenter av produktene. Alle andre må bare huske å levere avfallet på rett sted. Det er tidlig morgen. Vi har kjørt ut av Oslo, forbi Gardermoen, vi har tatt av fra E6, vi har rullet inn i de dype skoger, og nå står vi her på Miljøstasjon Dal Skog i Ullensaker. Leif Riise og kona Ingebjørg har tatt turen hit for å levere avfall. Ekteparet Riise er flinke til å kildesortere, og de er godt kjent med hvilke muligheter de har for å levere avfallet riktig. Vi har nok alltid vært miljøbevisste hjemme hos oss, sier Leif Riise. Kanskje det kommer av den sterke friluftsinteressen vår. Vi liker veldig godt å gå turer til fots og på ski. Og du padler jo mye, også, sier Ingebjørg Riise. Ja, jeg elsker å padle, sier Leif. Og når man er glad i naturen, vil man gjerne ta mest mulig vare på den. I tillegg synes vi kommunen gir oss god informasjon og praktiske løsninger på avfallsproblematikken. 16

17 Hjemme kildesorterer ekteparet alt av avfall. På kjøkkenet har de egne søppelbøtter til henholdsvis matavfall, restavfall og plast. Papir, glass og metall bærer de til nærmeste avfallstasjon et par hundre meter fra der de bor. I tillegg blir det turer til Miljøstasjon Dal Skog når det er behov for det. Blant annet for å levere kasserte elektriske produkter, slik de gjør denne dagen. Det samler det seg selvsagt mye skrot i hjemmet vårt, forteller Leif, for eksempel elektrisk avfall. Da synes jeg det er riktig å ta turen ut hit og sortere avfallet her. Med henger på bilen tar det gjerne 25 minutter å kjøre. Men det er det verdt. Ikke bare får vi sortert avfallet vårt på en forsvarlig måte vi blir i tillegg møtt av hyggelige og trivelige ansatte som yter svært god service. ØRAS (Øvre Romerike Avfallsselskap IKS) betjener kommunene Eidsvoll, Hurdal, Nannestad og Ullensaker. ØRAS er en av160 innsamlere for RENAS. Både bedrifter og privatpersoner kan levere EE-avfall hit kostnadsfritt. I løpet av et år er mellom og besøkende innom for å levere avfall. Det blir i gjennomsnitt én gang i året for hver innbygger. Leif og Ingebjørg Riise trekker gjennomsnittet opp. For de blir det minst sju turer hit hvert år. Vi har flyttet oss ut av kontorlokalene og bort til hallen for mottak av elektrisk og elektronisk avfall. Her er det egne båser for lysrør, lyspærer, tv/stereo/data/tele, lamper/panelovner, støvsugere/kjøkkenmaskiner og ledninger/kabler. Leif Riise har åpenbart vært her før og kjenner godt til fasilitetene. - Her har jeg kastet mye, ja. Det er bra vi har denne muligheten til å kvitte oss med elektrisk avfall på en god måte. 17

18 18

19 Dette er RENAS RENAS er redskapet som norske bedrifter har valgt å benytte for å oppfylle kravene som stilles til dem gjennom avfallsforskriften. RENAS er garantist for at elektrisk og elektronisk avfall som samles inn blir håndtert slik at miljøgifter ikke kommer på avveie, og at andre materialer blir gjenvunnet. Alle bedrifter som importerer eller produserer elektriske og elektroniske produkter (EE-produkter) har plikt til å være medlem av et returselskap som RENAS. Returselskapet sørger for at kasserte produkter blir samlet inn, miljøsanert og gjenvunnet. Gjennom RENAS nasjonale returordning samles det hvert år inn mer enn tonn EE-avfall tonn er så mye at det er vanskelig å forestille seg, men det vil utgjøre minst stappfulle trailere. Det er likevel noen mindre tall vi er mest opptatt av; Nemlig de miljøskadelige stoffene som vi plukker ut fra produktene. Alle EE-produkter inneholder miljøgifter. Disse må håndteres på en slik måte at de ikke havner i naturen og gjør skade på mennesker og miljø. I 2008 plukket vi ut mer enn 4 tonn med kvikksølvkomponenter, over 90 tonn kondensatorer med PCB, 92 tonn blybatterier og 10 tonn røykvarslere med radioaktiv kilde. For å nevne noe. Miljøgifter som finnes i EE-produkter er blant de mest skadelige. Når produktene er i vanlig bruk utgjør ikke disse stoffene noen fare. Men når produktet kasseres er det viktig at det blir levert til miljøriktig håndtering. Dersom de kastes sammen med annet avfall vil miljøgiftene til slutt havne på avveie. Fra søppelforbrenningsanlegg eller avfallsdeponier. Alle kommuner og forhandlere av EE-produkter har plikt til å ta imot kasserte EE-produkter. I tillegg tar alle RENAS 160 innsamlere imot EE-avfall helt gratis. Fakta om RENAS AS: Non-profitselskap Eies av Elektro og Energi, en bransjeforening i Norsk Industri og Elektroforeningen med 50 % hver Har godkjenning som returselskap fra Statens forurensningstilsyn Drifter en landsdekkende ordning for innsamling og miljøriktig sluttbehandling av EE-avfall Har mer enn norske bedrifter som medlemmer Importører og produsenter av EE-produkter tegner medlemskap for å ivareta kravene i avfallsforskriftens kapittel 1 om kasserte elektriske og elektroniske produkter Medlemmene betaler et miljøgebyr for produkter som bringes inn på norsk marked Miljøgebyret finansierer innsamling og miljøriktig sluttbehandling av kasserte EE-produkter Innsamlingsordningen for EE-avfall består av 160 innsamlerbedrifter og 16 sluttbehandlingsanlegg Hvert år samler RENAS inn mer enn tonn EE-avfall RENAS er beviset på at næringslivet både kan og vil ta miljøansvar. Også ut over det som regelverket setter som minimumskrav. Dersom du hjelper til ved å levere EE-avfallet ditt til rett sted hjelper du oss med å komme nærmere visjonen vår; Ingen miljøgifter på avveie! 19

20 RENAS AS Besøksadresse: Karenslyst allé 9a Postadresse: Postboks 268 Skøyen, 0212 Oslo Telefon: E-Post: NS-EN ISO og avfallsforskriftens kap. 1

96% brukes om igjen. Takk for hjelpen.

96% brukes om igjen. Takk for hjelpen. 96% brukes om igjen. Takk for hjelpen. Miljørapport 2015 Miljørapport 2015 1 MILJØREGNSKAP Et resultat du kan være stolt av! Når 96 prosent av hvert enkelt elektroniske eller elektriske produkt vi samler

Detaljer

Miljøsvin eller ren mat? Miljøgiftene i elektrisk avfall kan skade mennesker og dyr. Det hindrer du enkelt og gratis.

Miljøsvin eller ren mat? Miljøgiftene i elektrisk avfall kan skade mennesker og dyr. Det hindrer du enkelt og gratis. Miljøsvin eller ren mat? Miljøgiftene i elektrisk avfall kan skade mennesker og dyr. Det hindrer du enkelt og gratis. Renere produksjon renere produkter Elektriske og elektroniske produkter, også kalt

Detaljer

Hva skjer med det farlige avfallet?

Hva skjer med det farlige avfallet? Hva skjer med det farlige avfallet? v/gunnar Murvold, RENAS Gunnar Murvold s 1 Utgangspunkt Elektriske produkter inneholder miljøgifter (bl.a. PCB, kadmium, kvikksølv, asbest, bly, bromerte flammehemmere

Detaljer

9459 tonn elektriske verktøy. 11 067 tonn kabler og ledninger. 3827 tonn elektromotorer. Dette er bare noe av elektroavfallet som ble levert til

9459 tonn elektriske verktøy. 11 067 tonn kabler og ledninger. 3827 tonn elektromotorer. Dette er bare noe av elektroavfallet som ble levert til 9459 tonn elektriske verktøy. 11 067 tonn kabler og ledninger. 3827 tonn elektromotorer. Dette er bare noe av elektroavfallet som ble levert til gjenvinning i fjor. Derfor er miljørapporten for 2002 et

Detaljer

Konsekvensene ved bruk av miljøgifter og EE-avfall. v/ Gunnar Murvold EBL-seminar i Oslo 31.3.2008

Konsekvensene ved bruk av miljøgifter og EE-avfall. v/ Gunnar Murvold EBL-seminar i Oslo 31.3.2008 Konsekvensene ved bruk av miljøgifter og EE-avfall v/ Gunnar Murvold EBL-seminar i Oslo 31.3.2008 Hva kjennetegner miljøgiftene i EE-produktene Svært gode egenskaper som leder isolator slukke lysbuer stabil

Detaljer

Alle som har EE-avfall kan levere dette enkelt og gratis hos forhandlere, kommunale avfallsmottak eller andre innsamlere. RENAS sikrer at ingen

Alle som har EE-avfall kan levere dette enkelt og gratis hos forhandlere, kommunale avfallsmottak eller andre innsamlere. RENAS sikrer at ingen Miljørapport 2010 Alle som har EE-avfall kan levere dette enkelt og gratis hos forhandlere, kommunale avfallsmottak eller andre innsamlere. RENAS sikrer at ingen miljøgifter kommer på avveie. Xxxxxxxx

Detaljer

Miljørapport 2001. Utfordring: EE-produkter er fellesbetegnelsen på elektriske og elektroniske produkter som

Miljørapport 2001. Utfordring: EE-produkter er fellesbetegnelsen på elektriske og elektroniske produkter som Miljørapport 2001 Utfordring: EE-produkter er fellesbetegnelsen på elektriske og elektroniske produkter som er avhengige av elektrisk strøm eller batteri for å fungere. Når produktene kasseres, oppstår

Detaljer

MILJØGIFTER FINNES I MER ENN DU TROR HVOR SKAL DET KASTES?

MILJØGIFTER FINNES I MER ENN DU TROR HVOR SKAL DET KASTES? ! MILJØGIFTER FINNES I MER ENN DU TROR HVOR SKAL DET KASTES? MENY - ingen roll over MENY - roll over LYSPÆRER SPRAYBOKSER KABLER OG LEDNINGER MALING OG LØSEMIDLER BATTERIER SMÅ EL-APPARATER ELEKTRISKE

Detaljer

Dataimportspesifikasjon for EE-registeret. Returselskaper. Dato: 31.12.2014

Dataimportspesifikasjon for EE-registeret. Returselskaper. Dato: 31.12.2014 Dataimportspesifikasjon for EE-registeret. Returselskaper. Dato: 31.12.2014 1. Filformat Vi ønsker at data leveres til EE-registeret som semikolonseparert tekstfiler. Hver linje avsluttes med linjeskift(cr/lf).

Detaljer

Hvorfor blir ikke EE avfallet hentet i distrikts Norge? Adm.dir. Elretur AS Stig Ervik

Hvorfor blir ikke EE avfallet hentet i distrikts Norge? Adm.dir. Elretur AS Stig Ervik Hvorfor blir ikke EE avfallet hentet i distrikts Norge? Adm.dir. Elretur AS Stig Ervik Hvorfor blir ikke EE-avfallet hentet i distrikts Norge? Norge har et regelverk som tillater EE-returselskapene å

Detaljer

Forbruk og avfall. 1 3 år Aktiviteter. 3 5 år Tema og aktiviteter

Forbruk og avfall. 1 3 år Aktiviteter. 3 5 år Tema og aktiviteter Foto bleie: LOOP Forbruk og avfall Kildesortering: Det er lurt å sortere! Hvis vi er flinke til å sortere avfallet vårt kan det brukes på nytt. På den måten slipper vi å lage nye materialer hver gang.

Detaljer

Nye EE-avtaler - Rogalandsavtalen Kort om Stena Recycling AS Rogalandsavtalen

Nye EE-avtaler - Rogalandsavtalen Kort om Stena Recycling AS Rogalandsavtalen Nye EE-avtaler - Rogalandsavtalen Kort om Stena Recycling AS Rogalandsavtalen Arild Bjelland Filialsjef Kristiansand Stena Recycling AS Kjell Halvorsen Daglig leder IRS Miljø- Erikstemmen 1 Dette er Stenasfæren

Detaljer

Veileder for behandling av EE-avfall i energiverk Ellen T. Halaas, Hjellnes Consult as

Veileder for behandling av EE-avfall i energiverk Ellen T. Halaas, Hjellnes Consult as Veileder for behandling av EE-avfall i energiverk Ellen T. Halaas, Hjellnes Consult as Veileder for behandling av EE-avfall i energiverk 1. Veilederen 2. Vedlegg til veileder - Kontakter, viktige adresser

Detaljer

Miljørapport. Gode gjerninger for miljøet. Det du trenger å vite om EE-avfall og returordningen. ABB: Medlemskap gir markedsfordeler Side 6

Miljørapport. Gode gjerninger for miljøet. Det du trenger å vite om EE-avfall og returordningen. ABB: Medlemskap gir markedsfordeler Side 6 Miljørapport Det du trenger å vite om EE-avfall og returordningen 2009 ABB: Medlemskap gir markedsfordeler Side 6 Hvor finnes miljøgiftene? Side 8 Gode gjerninger for miljøet ENAS samlet inn 47 000 tonn

Detaljer

Gjenvinning av stål og metaller

Gjenvinning av stål og metaller Gjenvinning av stål og Gjenvinning av stål og Vi fremstår i dag som landets ledende aktør innenfor innsamling og behandling av stål, metall og kabel. Vi opererer 21 moderne produksjonsanlegg og har miljøriktige

Detaljer

RENAS kartlegger miljøgifter

RENAS kartlegger miljøgifter RENAS kartlegger miljøgifter - Dette vil nok gi mange en aha-opplevelse, sier administrerende direktør Gunnar Murvold i returselskapet RENAS om oversikten som blir presentert på et avfallsseminar i Oslo

Detaljer

www.eeregisteret.no EE-registeret Årsrapport 2013

www.eeregisteret.no EE-registeret Årsrapport 2013 wwweeregisteretno EE-registeret Årsrapport 2013 EE-registeret Årsrapport 2013 10042014 COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo wwwcowino Dokumentnr 1 Versjon 2 Utgivelsesdato 10042014 Utarbeidet:

Detaljer

Innhold. 4-5: Om RENAS 6-7: Produktet 8-9: Innsamling 10-11: Behandling 12-13: Nytt produkt 14-15: 18-19: Deponering 16-17: Miljøregnskap

Innhold. 4-5: Om RENAS 6-7: Produktet 8-9: Innsamling 10-11: Behandling 12-13: Nytt produkt 14-15: 18-19: Deponering 16-17: Miljøregnskap RENAS Miljørapport Innhold 4-5: Om RENAS 6-7: Sertifisering 8-9: Miljøregnskap 10-11: Produktet 12-13: Innsamling 14-15: Behandling 16-17: Nytt produkt 18-19: Deponering Om RENAS Returselskapet for næringselektro

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

Saksbehandler, innvalgstelefon Astrid Holte, 55 57 22 22 Vår dato 22.08.2005 Deres dato Vår referanse 2005/9830 Deres referanse SIM Næring AS Eldøyane 5411 Stord Tillatelse til behandling av EE-avfall

Detaljer

www.eeregisteret.no EE-registeret Årsrapport 2009

www.eeregisteret.no EE-registeret Årsrapport 2009 www.eeregisteret.no EE-registeret Årsrapport 2009 EE-registeret Årsrapport 2009 mai 2010 Norsas AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 40 61 82 00 www.norsas.no Dokumentnr. 1 Versjon

Detaljer

Bruk handlenett. Send e-post. Skru tv-en helt av

Bruk handlenett. Send e-post. Skru tv-en helt av Bruk handlenett Det er greit å ha noe å bære i når man har vært på butikken. Handlenett er det mest miljøvennlige alternativet. Papirposer er laget av trær, plastposer av olje. Dessuten går posene fort

Detaljer

Viktige områder for Autoretur

Viktige områder for Autoretur Viktige områder for Autoretur Landsdekkende innsamling Returgrad, 95% av alle avregistrerte biler 85% gjenvinning Markedsføring av retursysteme (gjøre ordningen kjent blant publikum) Mottaksnettverk Finnmark

Detaljer

EE-registeret Årsrapport 2015

EE-registeret Årsrapport 2015 wwweeregisteretno EE-registeret Årsrapport 2015 EE-registeret Årsrapport 2015 COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo wwwcowino 15042016 Dokumentnr 1 Versjon 1 Utgivelsesdato 15042016 Utarbeidet:

Detaljer

Mottak og behandling av isolerglass. Miljøriktige og kostnadseffektive løsninger for innsamlig og behandling av isolerglassruter

Mottak og behandling av isolerglass. Miljøriktige og kostnadseffektive løsninger for innsamlig og behandling av isolerglassruter Mottak og behandling av isolerglass Miljøriktige og kostnadseffektive løsninger for innsamlig og behandling av isolerglassruter 1 Isolérglassruter med PCB, klorparafiner eller ftalater er farlig avfall

Detaljer

EE-registeret 2504 ÅRSRAPPORT

EE-registeret 2504 ÅRSRAPPORT EE-registeret ÅRSRAPPORT 2008 2504 2009 TA-2504/2010 Forord EE-registeret er opprettet for å samle inn, oppsummere og sammenstille data om produksjon, import og eksport av nye EE-produkter, samt data om

Detaljer

Vedlegg I Forskriftsendringer

Vedlegg I Forskriftsendringer Vedlegg I Forskriftsendringer Forskrift om endring av forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften). I avfallsforskriften gjøres følgende endringer: Nytt kapittel 3 skal lyde: Kapittel

Detaljer

En skattekiste med søppel

En skattekiste med søppel Lærerveiledning En skattekiste med søppel Passer for: Varighet: 3. 4. trinn 60 minutter En skattekiste med søppel er et skoleprogram om kildesortering. Vi ser nærmere på hva det er vi kaster i søpla, og

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

Innsamlerseminar høsten 2010.

Innsamlerseminar høsten 2010. Innsamlerseminar høsten 2010. Status i RENAS Meget GOD Ingen negative hendelser med våre medlemmer eller kontraktspartnere Fortsatt god økonomi Status i RENAS Medlemskapsundersøkelse (våren 2010) Mange

Detaljer

Forslag til implementering av EUs direktiv om batterier og kasserte batterier

Forslag til implementering av EUs direktiv om batterier og kasserte batterier Side 1 av 6 Adresseliste Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post: postmottak@klif.no Internett:

Detaljer

Vurdering av konsekvensene knyttet til implementering av EUdirektiv 2006/66/EF om batterier og kasserte batterier

Vurdering av konsekvensene knyttet til implementering av EUdirektiv 2006/66/EF om batterier og kasserte batterier Vurdering av konsekvensene knyttet til implementering av EUdirektiv 2006/66/EF om batterier og kasserte batterier Innhold Vurdering av konsekvensene knyttet til implementering av EU-direktiv 2006/66/EF

Detaljer

EE-registeret Årsrapport 2012

EE-registeret Årsrapport 2012 wwweeregisteretno EE-registeret Årsrapport 2012 EE-registeret Årsrapport 2012 11042013 COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo wwwcowino Dokumentnr 1 Versjon 1 Utgivelsesdato 11april 2013

Detaljer

Norge. Tekst 2. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge. Tekst 2. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge Tekst 2 Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Se på verdenskartet Hva heter verdensdelene? Nord-Amerika Sør-Amerika Afrika Asia Australia Europa 2 Norge ligger i Europa 3 Norge grenser til Sverige,

Detaljer

Skagerak Energi AS. Miljøsaneringsplan for Oppgradering av Enger

Skagerak Energi AS. Miljøsaneringsplan for Oppgradering av Enger Skagerak Energi AS Miljøsaneringsplan for Oppgradering av Enger rao4n 2008-01-23 RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 616201 21.04.2013 Kunde: Skagerak Energi AS Miljøsaneringsplan for Skagerak Energi,

Detaljer

Dataimportspesifikasjon for EE-registeret. Returselskaper. Dato:

Dataimportspesifikasjon for EE-registeret. Returselskaper. Dato: Dataimportspesifikasjon for EE-registeret. Returselskaper. Dato: 01.07.2016 1. Filformat Vi ønsker at data leveres til EE-registeret som semikolonseparert tekstfiler. Hver linje avsluttes med linjeskift(cr/lf).

Detaljer

Ordførertilfredshet Norge 2014

Ordførertilfredshet Norge 2014 Ordførertilfredshet Norge 2014 Sentio Research Norge AS Rapport Arve Østgaard og Gunn Kari Skavhaug 23.10.2014 Om utvalget Kjønn Frekvens Prosent Mann 1502 50 % Kvinne 1499 50 % Total 3001 FORDELING (prosent)

Detaljer

Vi tar vare på bilen din, når du er ferdig med den!

Vi tar vare på bilen din, når du er ferdig med den! Drømmen om evig liv er nærmere sannheten enn du tror! Vi tar vare på bilen din, når du er ferdig med den! Vi driver miljøsanering i praksis Biler produseres, de lever sitt liv på veien, og de dør. Fra

Detaljer

Noen av spørsmålene fra valgundersøkelsen, skal også besvares av et representativt utvalg av det norske folk.

Noen av spørsmålene fra valgundersøkelsen, skal også besvares av et representativt utvalg av det norske folk. NASJONAL MENINGSMÅLING I FORBINDELSE MED SKOLEVALGET 2013 I tilknytning til skolevalget, blir det gjennomført en valgundersøkelse blant elevene i den videregående skolen. Valgundersøkelsen er en del av

Detaljer

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under:

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under: Østfold Antall oblatpliktige: 153 220 Antall tildelte oblater: 127 224 Får ikke oblater: 25 840 Solgt, men ikke omregistrert: 3571 Mangler forsikring: 5956 Ikke godkjent EU-kontroll: 7375 Ikke betalt årsavgift:

Detaljer

Kartlegging av utfordringene forbundet med shredderfluff. Tore Methlie Hagen, Norsas

Kartlegging av utfordringene forbundet med shredderfluff. Tore Methlie Hagen, Norsas Kartlegging av utfordringene forbundet med shredderfluff Tore Methlie Hagen, Norsas Shredder En effektiv løsning for gjenvinning 8 shreddere for blandet metallholdig avfall, 2 for EEavfall og lignende,

Detaljer

Oppsummering av kontrollaksjonen:

Oppsummering av kontrollaksjonen: Oppsummering av kontrollaksjonen: Avfallsdeponier 2005 (Deponiaksjonen) Sammendrag: Aksjonen ble gjennomført for å kontrollere om avfallsdeponienes mottakskontroll er tilstrekkelig god om farlig avfall

Detaljer

2. INNKALLING TIL LANDSMØTE

2. INNKALLING TIL LANDSMØTE 2. INNKALLING TIL LANDSMØTE OG INVITASJON TIL 10års JUBILEUM MED SKIKKELIG BURSDAGSFERING! Norsk cøliakiforenings ungdom post@ncfu.no www.ncfu.no VELKOMMEN PÅ LANDSMØTE - OG NCFUs 10års BURSDAGSFEIRING!

Detaljer

Miljørapport 2014 EL SIRK

Miljørapport 2014 EL SIRK Miljørapport 2014 Administrasjon Rune Stensli Daglig leder Le Minh Driftsleder Jan Petter Eid Miljø- og Kvalitetssjef Elsirk styre: Tommy Hansen Konsulent Drift - og administrasjon Kristin West Konsulent

Detaljer

Batteriretur. Bransjeavtalen om blybatterier av Initiert av daværende Miljøvernminister Thorbjørn Berntsen

Batteriretur. Bransjeavtalen om blybatterier av Initiert av daværende Miljøvernminister Thorbjørn Berntsen Batteriretur Returselskap for alle kategorier batterier Eies av Batteriprodusenter og importører Omsetning ca 120 mill Non Profit 10 årsverk HQ i Sarpsborg Administrasjonen Logistikksenter i Horten Mottak

Detaljer

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 Norges folkebibliotek - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 1 Norges folkebibliotek 2 Befolkning og bibliotek I oversikten er innbyggertall sett opp mot enkelte målbare bibliotekstall

Detaljer

EE-registeret 2392 ÅRSRAPPORT 2007 2008

EE-registeret 2392 ÅRSRAPPORT 2007 2008 EE-registeret ÅRSRAPPORT 2007 2392 2008 Forord EE-registeret er opprettet for å samle inn, oppsummere og sammenstille data om produksjon, import og eksport av nye EE-produkter, samt data om innsamling

Detaljer

Renovasjonsetaten Utvidet kildesortering

Renovasjonsetaten Utvidet kildesortering utendørs Trinnvis innføring av utvidet kildesortering i Oslo 01.10.09 31.12.11. Et permanent prosjekt i regi av. Matavfall i grønn pose, plastemballasje i blå og restavfall i vrengt handlepose. Trinnvis

Detaljer

Stiftelsen Miljøfyrtårn tilbyr miljøsertifisering som hjelper private og offentlige virksomheter til å drive lønnsomt og miljøvennlig.

Stiftelsen Miljøfyrtårn tilbyr miljøsertifisering som hjelper private og offentlige virksomheter til å drive lønnsomt og miljøvennlig. Stiftelsen Miljøfyrtårn tilbyr miljøsertifisering som hjelper private og offentlige virksomheter til å drive lønnsomt og miljøvennlig. Lønnsomt Konkret Relevant Enkelt VISJON Miljøfyrtårn skal bli ledende

Detaljer

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion. Antall intervjuer: 1000

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion. Antall intervjuer: 1000 Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Antall intervjuer: 1000 Kvote Andel Antall Mann 49,6 % 496 Kvinne 50,4 % 504

Detaljer

Subjektiv livskvalitet målsetting for offentlig politikk Temaer

Subjektiv livskvalitet målsetting for offentlig politikk Temaer Subjektiv livskvalitet målsetting for offentlig politikk Side 89 Side 91 Temaer 1) Lykke ( Subjective Well Being ) i fokus. 2) Hvorfor studere lykke? 1 Norsk Monitor Intervju-undersøkelser med landsrepresentative

Detaljer

M DISTRIBUTØR AV EE-PRODUKTER HVA ER DITT ANSVAR?

M DISTRIBUTØR AV EE-PRODUKTER HVA ER DITT ANSVAR? M-558 2016 DISTRIBUTØR AV EE-PRODUKTER HVA ER DITT ANSVAR? Distributørens ansvar Dersom du kjøper elektriske og elektroniske produkter (EE-produkter) fra et firma i Norge eller et EØS-land, og selger til

Detaljer

Analyse av markeds og spørreundersøkelser

Analyse av markeds og spørreundersøkelser Notat Analyse av markeds og spørreundersøkelser Eksempel på funn fra Innbyggerundersøkelsen 2009 Oktober 2010 NyAnalyse as fakta + kunnskap = verdier Om produktet NyAnalyse er et utredningsselskap som

Detaljer

EE-registeret Årsrapport 2010

EE-registeret Årsrapport 2010 www.eeregisteret.no EE-registeret Årsrapport 2010 EE-registeret Årsrapport 2010 1.mars 2011 Norsas AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 40 61 82 00 www.norsas.no Dokumentnr. 1 Versjon

Detaljer

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Steinskjer

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Steinskjer Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten ved NAV Steinskjer Om undersøkelsen Formålet med de lokale brukerundersøkelsene er å gi brukerne anledning til å gi tilbakemelding om NAV-kontoret og å få informasjon

Detaljer

Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 1 i Her bor vi 2

Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 1 i Her bor vi 2 Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 1 i Her bor vi 2 Generelt om kapittel 1 En fin sommer Episodene i dette kapittelet utspiller seg i august. Noen av beboerne i Furulia har vært bortreist i ferien,

Detaljer

2. Alt tatt i betraktning, hvor fornøyd er du med den måten demokratiet virker på i Norge?

2. Alt tatt i betraktning, hvor fornøyd er du med den måten demokratiet virker på i Norge? Dette dokumentet gir en kortfattet dokumentasjon av hvilke spørsmål som inngikk i den nasjonale meningsmålingen utført i tilknytning til skolevalget i 2009. Intervjumetode: Telefon Utvalg: Nasjonalt, minst

Detaljer

Miljøansvar som konkurransefortrinn i næringslivet

Miljøansvar som konkurransefortrinn i næringslivet Miljøansvar som konkurransefortrinn i næringslivet RENAS' Miljøseminar 7. mai 2013 Adm. dir. Stein Lier-Hansen, Norsk Industri Norsk Industri - tall og fakta 2400 medlemsbedrifter 130 000 ansatte i bedriftene

Detaljer

Gratulerer! 1. Steg for steg. 3. Miniordbok. 2. Spar miljø og penger

Gratulerer! 1. Steg for steg. 3. Miniordbok. 2. Spar miljø og penger Gratulerer! Om litt er ditt arrangement den heldige mottaker av Recyclomaten, installasjonen som hjelper deg å kommunisere hvorfor kildesortering er viktig. Du har forpliktet deg til gjøre en innsats og

Detaljer

VELKOMMEN! Ås skole 10. juni 2010

VELKOMMEN! Ås skole 10. juni 2010 VELKOMMEN! Ås skole 10. juni 2010 ØRAS Avfallshåndtering for kommunene: Nannestad, Eidsvoll, Hurdal, Ullensaker 63 321 innbyggere pr. 1.1.20101 (27 930 abonnenter) Anlegget Dal Skog Kundemottak Vekta Rundellen

Detaljer

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret Meningsmåling Holdninger til Forsvaret For Folk og Forsvar Gjennomført av Opinion AS, mai 01 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Folk og Forsvar Kontaktperson Anne Marie Kvamme Hensikt Årlig undersøkelse

Detaljer

Kongsberg vandrehjem, 8-10. November

Kongsberg vandrehjem, 8-10. November 1. INNKALLING TIL LANDSMØTE Kongsberg vandrehjem, 8-10. November Norsk cøliakiforenings ungdom post@ncfu.no www.ncfu.no VELKOMMEN TIL ÅRETS ANDRE LANDSMØTE! 2013 ÅRET MED TO LANDSMØTET Landsmøtet til NCFU

Detaljer

Viktige meldinger til farlig avfallsbransjen fra Klif. Avd.dir. Marit Kjeldby

Viktige meldinger til farlig avfallsbransjen fra Klif. Avd.dir. Marit Kjeldby Viktige meldinger til farlig avfallsbransjen fra Klif Avd.dir. Marit Kjeldby Hva er de nasjonale målene? Farlig avfall skal tas forsvarlig hånd om og enten gå til gjenvinning eller være sikret god nok

Detaljer

38,0% 19,2% 16,3% 27,8% 31,7% 24,1% 52,4% 16,7% 17,6% 14,1% 43,2% 28,8% 15,2% 14,0% 20,3% 37,9% 16,2% 35,2% 28,4% 15,7% 24,3% 35,4% 32,7%

38,0% 19,2% 16,3% 27,8% 31,7% 24,1% 52,4% 16,7% 17,6% 14,1% 43,2% 28,8% 15,2% 14,0% 20,3% 37,9% 16,2% 35,2% 28,4% 15,7% 24,3% 35,4% 32,7% 1. Innen kategorien elektronikk og hvitevarer, hva er det mest sannsynlig at du ville kjøpt under et januarsalg? 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Total 36,5% 33,0% 27,5% 17,8% 16,9%

Detaljer

*** Spm. 1 *** Er du...

*** Spm. 1 *** Er du... *** Spm. 1 *** Er du... Gutt 53 57 52 52 57 52 Jente 46 42 47 48 42 47 Ubesvart 1 1 1-1 1 *** Spm. 2 *** Hvor gammel er du? 9 år 12 9 9 14 12 16 10 år 87 88 89 85 87 82 11 år 1 3 2 0-1 Ubesvart 0-0 - 1

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

M IMPORTØR AV EE-PRODUKTER HVA ER DITT ANSVAR?

M IMPORTØR AV EE-PRODUKTER HVA ER DITT ANSVAR? M-559 2016 IMPORTØR AV EE-PRODUKTER HVA ER DITT ANSVAR? Importørens ansvar Dersom du kjøper elektriske og elektronisk produkter (EE-produkter) fra et land utenfor EØS-området og selger til bedrifter og/eller

Detaljer

Avfallsplan UiO spørreundersøkelse

Avfallsplan UiO spørreundersøkelse Avfallsplan UiO spørreundersøkelse 28.10.2014 Eiendomsavdelingen skaper rom for et fremragende universitet hver dag Omfang 72 invitasjoner 41 leverte svar 1 påbegynt 3 1. Bygninger og type virksomhet Mange

Detaljer

Resultater NNUQ2 2009. Altinn

Resultater NNUQ2 2009. Altinn Resultater NNUQ2 2009 Altinn Innledning Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer (CATI) Tidspunkt for datainnsamling 5. til 30. juni

Detaljer

15 å NAS. Takk for hjelpen! De siste 15 årene har du hjulpet oss med å ta hånd om over én million kilo miljøgifter. Takk!

15 å NAS. Takk for hjelpen! De siste 15 årene har du hjulpet oss med å ta hånd om over én million kilo miljøgifter. Takk! 15 å r m ed RE NAS Takk for hjelpen! De siste 15 årene har du hjulpet oss med å ta hånd om over én million kilo miljøgifter. Takk! 1 gram PCB er nok til å forurense 750 000 liter vann. Sammen med deg har

Detaljer

VELKOMMEN! Vilberg U skole 10.klasse 27 Mai 2010

VELKOMMEN! Vilberg U skole 10.klasse 27 Mai 2010 VELKOMMEN! Vilberg U-skole 10.klasse 27. Mai 2010 ØRAS Avfallshåndtering for kommunene: Nannestad, Eidsvoll, Hurdal, Ullensaker 63 321 innbyggere pr. 1.1.20101 (27 930 abonnenter) Anlegget Dal Skog Kundemottak

Detaljer

Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser

Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser - Gjennomført i januar 200 Om undersøkelsen (1) Undersøkelsen er gjennomført som

Detaljer

NASJONAL MENINGSMÅLING 1994

NASJONAL MENINGSMÅLING 1994 NASJONAL MENINGSMÅLING 1994 Dette dokumentet gir en kortfattet dokumentasjon av hvilke spørsmål som inngikk i den nasjonale meningsmålingen utført i tilknytning til skolevalget i 1994. "EU-prøvevalget

Detaljer

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Balestrand

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Balestrand Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten ved NAV Balestrand Om undersøkelsen Formålet med de lokale brukerundersøkelsene er å gi brukerne anledning til å gi tilbakemelding om NAV-kontoret og å få informasjon

Detaljer

AVTALE. returordningen i Elretur AS. Mellom.. (Bedriften), org.nr. Kontaktperson:. Adresse :.. Telefon:. Telefaks:..

AVTALE. returordningen i Elretur AS. Mellom.. (Bedriften), org.nr. Kontaktperson:. Adresse :.. Telefon:. Telefaks:.. - 1- Org. nr. 979 736 355 MVA AVTALE om returordningen i Elretur AS Mellom. (Bedriften), org.nr Kontaktperson:. Adresse :.. E-post:.. Telefon:. Telefaks:.. Bankgiro:. og Elretur AS, Strømsveien 102 Postboks

Detaljer

URBAN MINING. Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse

URBAN MINING. Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse URBAN MINING Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse GULLFOREKOMST VED ST. JOHNS FJORDEN PÅ SPITSBERGEN 5 gram gull per tonn fjell gir en drivverdig forekomst TRADISJONELL GRUVEDRIFT GIR STORE

Detaljer

I Norge er det fem landsdeler som har fått navnet sitt etter hvilken del av landet de ligger i.

I Norge er det fem landsdeler som har fått navnet sitt etter hvilken del av landet de ligger i. 10 LANDSDELER I NORGE I Norge er det fem landsdeler som har fått navnet sitt etter hvilken del av landet de ligger i. Her er navnene på Norges fem landsdeler: Nord-Norge 1. Østlandet 2. Vestlandet 3. Sørlandet

Detaljer

Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)

Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) Seite 1 von 5 Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) Kapittel 3. Kasserte batterier Fastsatt med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall

Detaljer

Miljøregnskap ÅRSRAPPORT 2015 RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN IKS

Miljøregnskap ÅRSRAPPORT 2015 RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN IKS Miljøregnskap ÅRSRAPPORT 2015 RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN IKS MILJØREGNSKAP RfDs miljøregnskap for innsamling og behandling av avfall fra Drammens regionen baserer seg på en modell for konsekvensorientert

Detaljer

Deres kontaktperson Jens Fossum Jens.Fossum@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no

Deres kontaktperson Jens Fossum Jens.Fossum@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no OMNIBUS UKE 7 2006 - NBBL Deres kontaktperson Jens Fossum Jens.Fossum@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start 15.02.2006 Avsluttet 17.02.2006 Antall respondenter

Detaljer

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret Meningsmåling Holdninger til Forsvaret For Folk og Forsvar Gjennomført av Opinion AS, juni 015 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Folk og Forsvar Kontaktperson Anne Marie Kvamme Hensikt Årlig undersøkelse

Detaljer

Innhold NORSK LEDELSESBAROMETER 2014 DEL 1 LØNN 3

Innhold NORSK LEDELSESBAROMETER 2014 DEL 1 LØNN 3 Om undersøkelsen Innhold NORSK LEDELSESBAROMETER 2014 DEL 1 LØNN 3 1 Lønnsnivå blant Lederne 1.1 Lønn etter bransje Tabell 1.1: Årslønn Lederne 2013 etter bransje (n=2 915) Bransje Årslønn 2013 Antall

Detaljer

Rapport. Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning

Rapport. Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning Rapport Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning 2007 Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning 2007 Innhold Forord.....................................................................................

Detaljer

Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling

Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling Innledning Tekniske kommentarer Metode for datainnsamling Undersøkelsen er gjennomført på web Populasjon Populasjonen for undersøkelsen er Norges

Detaljer

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 1 August 2011 (uke 34) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Scanstat

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 1 August 2011 (uke 34) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Scanstat Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 1 August 2011 (uke 34) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Scanstat Antall intervjuer: 1000 Kvote Andel Antall Mann 49,6 % 496 Kvinne 50,4 %

Detaljer

Innlegg fra ØG AS Miljø og klima 13.4.15. Bjørn Rosenberg administrerende Direktør

Innlegg fra ØG AS Miljø og klima 13.4.15. Bjørn Rosenberg administrerende Direktør Innlegg fra ØG AS Miljø og klima 13.4.15 Bjørn Rosenberg administrerende Direktør Kort om ØG Litt om bransjen og utviklingen i bransjen Kommentarer til kommunedelplan for miljø og klima Kort om ØG (Retura)

Detaljer

Sentrale utviklingstrekk og utfordringer på Østlandet

Sentrale utviklingstrekk og utfordringer på Østlandet Sentrale utviklingstrekk og utfordringer på Østlandet 1 Befolkningsutviklingen Oslo, Akershus og Rogaland vokser mye raskere enn resten av landet 125 120 115 Oslo Akershus Rogaland Norge 110 105 100 95

Detaljer

R A P P O R T. Axxept. Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge

R A P P O R T. Axxept. Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge Sentio Research Trondheim AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Dato: 09.06.2011 Axxept Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

Regional analyse av Akershus. Utvikling, drivkrefter og scenarier

Regional analyse av Akershus. Utvikling, drivkrefter og scenarier Regional analyse av Akershus Utvikling, drivkrefter og scenarier Attraktivitetsmodellen: Strukturelle forhold Forstå drivkrefter og dynamikken i stedets utvikling Bostedsattraktivitet Vekst Arbeidsplassvekst

Detaljer

TID TIL DET DU HAR LYST TIL! Enkel sorteringsløsning med nye renovasjonsbeholdere. FolloRen

TID TIL DET DU HAR LYST TIL! Enkel sorteringsløsning med nye renovasjonsbeholdere. FolloRen TID TIL DET DU HAR LYST TIL! Enkel sorteringsløsning med nye renovasjonsbeholdere FolloRen 2 OPPTATT AV Å GJØRE DET RETTE, MEN FOR OPPTATT TIL Å SORTERE ALT? FOLLO REN SIN NYE LØSNING SORTERER RESTAVFALLET

Detaljer

EE-registeret Årsrapport 2011

EE-registeret Årsrapport 2011 wwweeregisteretno EE-registeret Årsrapport 2011 EE-registeret Årsrapport 2011 23102012 Norsas AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 40 61 82 00 wwwnorsasno Dokumentnr 1 Versjon 4 Utgivelsesdato

Detaljer

Øivind Spjøtvold Sivilingeniør-Miljørådgiver

Øivind Spjøtvold Sivilingeniør-Miljørådgiver Kartlegging av farlig avfall Hvorfor og hvordan? Øivind Spjøtvold Sivilingeniør-Miljørådgiver 1 Kartlegging av farlig avfall Hvorfor og hvordan? Hvorfor Ukontrollert spredning (Ytre miljø) Arbeidsmiljø

Detaljer

Rapport fra NorgesBarometeret til Postkom. FolkevalgtBarometeret nr 1/09

Rapport fra NorgesBarometeret til Postkom. FolkevalgtBarometeret nr 1/09 Rapport fra NorgesBarometeret til Postkom FolkevalgtBarometeret nr 1/09 Om NorgesBarometeret NorgesBarometeret er et meningsmålingsbyrå spesialisert på kommune-norge. NorgesBarometeret har siden 2005 gjennomført

Detaljer

MILJØSANERINGSBESKRIVELSE

MILJØSANERINGSBESKRIVELSE MILJØSANERINGSBESKRIVELSE Træffhuset / Istadhallen Prosjektnummer: 3-00116 Oppdragsgiver: Molde Eiendom KF Rev: 00 Dato: 2016-01-17 Utarbeidet av: Tone M. Rangnes Verifisert av: Helge Rønning XPRO AS /

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

Markedsinformasjon 3. tertial 2017 Virke Byggevarehandel. Virke analyse og bransjeutvikling

Markedsinformasjon 3. tertial 2017 Virke Byggevarehandel. Virke analyse og bransjeutvikling Markedsinformasjon 3. tertial 2017 Virke Byggevarehandel Virke analyse og bransjeutvikling KOMMENTARER // tredje tertial 2017 Et svakt tertial for byggevarehandelen En solid vekst i proffomsetningen til

Detaljer

AVTALE OM LEVERING AV KASSERTE EE-PRODUKTER TIL GODKJENT RETURSELSKAP

AVTALE OM LEVERING AV KASSERTE EE-PRODUKTER TIL GODKJENT RETURSELSKAP AVTALE OM LEVERING AV KASSERTE EE-PRODUKTER TIL GODKJENT RETURSELSKAP Avtale mellom godkjent returselskap ERP Norway AS, heretter kalt ERP og., heretter kalt KOMMUNE Postadresse: Telefon: E-post: Org.

Detaljer

Hvorfor og hvordan behandle farlig avfall? PCB - Status, virkemidler og myndighetenes forventninger

Hvorfor og hvordan behandle farlig avfall? PCB - Status, virkemidler og myndighetenes forventninger Hvorfor og hvordan behandle farlig avfall? PCB - Status, virkemidler og myndighetenes forventninger 09.04.2008 Side 1 Liten og søt blir mindre søt 09.04.2008 Side 2 PCB Menneskeskapt teknisk vidundermiddel

Detaljer

Vartdal Gjenvinning AS med fokus på ressurser

Vartdal Gjenvinning AS med fokus på ressurser Vartdal Gjenvinning AS med fokus på ressurser Avdelinger: Kristiandsund - Florø - Ålesund - Vartdal www.vartdalgjenvinning.no Innholdsfortegnelse: Side 2-3 Side 4-5 Side 6 Om mottaket Avdelinger og bedrifter

Detaljer