Forslag til Skøytetinget 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forslag til Skøytetinget 2007"

Transkript

1 Forslag til Skøytetinget 2007 Lovforslag 1) Tromsø Skøyteklubb foreslår følgende endring i NSFs lov, 11, punkt 7: Styret i Norges Skøyteforbund utvides med en person rekruttert fra veterangruppa i forbundet. Vedkommende skal primært jobbe med saker av spesifikk karakter for den målgruppa han/hun representerer, men også med øvrige organisasjonsmessige oppgaver innenfor sitt faglige kompetanseområde. Hvis man ikke ønsker å utvide styret, kan et av styremedlemmene rekrutteres slik at innholdet i dette forslaget blir ivaretatt gjennom en funksjonspresisering/rolleavklaring. Seniorpolitikk er et begrep knyttet til et inkluderende arbeidsliv og offensiv personalpolitikk. I Norges Skøyteforbund utgjør veteranene en vesentlig del av både den sportslige og administrative virksomheten, og med bakgrunn i dette finner vi det betimelig å foreslå at veteranene gis fast representasjon i styret i Norges Skøyteforbund. Denne representanten skal samtidig være den norske representanten i IMSSC. Dermed blir vedkommende demokratisk valgt og kan stille med et formelt mandat både innenfor IMSSC og vel etter hvert også i forholdet til ISU. Ungdommen i Norges Skøyteforbund har for lengst fått representasjon i forbundsstyret, så nå er det etter vår mening veteranenes tur til å få en slik formalisert ordning på plass. Veteranene utgjør en betydelig ressurs, - en kapasitet som ikke er formelt utnyttet på sentralnivået. Gjennom dette forslaget vil dette potensialet vitaliseres til beste for norsk skøytesport som helhet. Veteranene er jo kontinuitetsbærerne i vår organisasjon de har solide nettverk både innenfor politikk, næringsliv / arbeidsliv, organisasjonsliv og samfunnsdeltakelse for øvrig. Dessuten vil de i kraft av sin helhetlige kompetanse være i stand til å ta flere perspektiv i viktige saker som settes på agendaen, og dermed kan de opptre både som tradisjonalister og reformister kort sagt, et stimulerende bidrag i en lærende organisasjon som ønsker å beholde sin identitet og samtidig være så innovativ at man er markedsledende som en av verdens beste skøytenasjoner. Lovkomiteen støtter ikke forslaget om å øke antall styremedlemmer, men ber styret vurdere om intensjonen kan vurderes inn i arbeidsoppgavene til et av styremedlemmene. 1

2 Forslag Spesielle Bestemmelser Hurtigløp 1) Buskerud Skøytekrets foreslår følgende endring i 9 pkt 4: Buskerud Skøytekrets (BSK) ber Skøytetinget gi styret i NSF fullmakt til en gjennomgang og endring av; NSFs spesielle bestemmelser. 9 pkt. 4. Stafetter, med det for øye å gjøre reglene mer fleksible slik at stafetter kan brukes i større utstrekning, spesielt i jente- og guttestevner. BSK ønsker bl.a. at reglementet tilpasses slik at miks. lag tillates, og at flere enn to lag kan starte samtidig. Både som rene klubbarrangement, og som avslutning på lagets årlige skøytestevne Hallingdalskarusellen, har Gol Idrettslags skøytegruppe gode erfaringer med mer uformelle stafetter. Laget mener de ikke har tilstrekkelig lovhjemmel for å arrangere slike stafetter, derfor ønsker de en gjennomgang og oppmykning av gjeldende Lovkomiteen støtter forslaget. 2) Skøytegruppa i Sand IF foreslår følgende endring i 12, punkt 8: Landsmesterskapet gjøres om til å være enkeltdistanser igjen. Det kåres landsmester på 500-, og 1500 meter i klassene gutter og jenter år samt 500-, 1000-, og 3000 meter i klassene gutter og jenter 15 og 16 år. Samtidig med overgangen, settes startkontigenten til kr 100,- pr distanse utendørs og kr 150,- pr distanse innendørs. Bakgrunnen for forslaget er at dette vil være et signal om at Norges Skøyteforbund ikke bare ønsker å satse på allround. Forslaget innebærer også at løpere som har vært uheldige på en av distansene fortsatt har mulighet til å bli landsmester på en av distansene. Lovkomiteen anbefaler at Sand IF, Sør-Fron IL og Aktiv SK omgående arbeide for en samordning av sine forslag ang. Landsmesterskapet. 3) Skøytegruppa i Sør-Fron IL foreslår følgende endring i 12, punkt 8: Landsmesterskapet i hurtigløp for klassene år fra og med 2008 arrangeres både som sammenlagt- mesterskap og som enkeltdistansemesterskap. Det kåres landsmester og settes opp resultatliste sammenlagt, med medaljer fra NSF og 1/3 premiering fra arrangøren. Det kåres også landsmester og settes opp resultaliste for hver distanse, med medaljer fra NSF og ingen premiering utover dette. Vi mener det er viktig at et landsmesterskap i hurtigløp premierer de gode prestasjonene i alle disipliner, dvs. allround, sprint, mellomdistanse og langdistanse. Forslaget innebærer at flere løpere har muligheten til å vinne medaljer i LM. Et fokus også på enkeltdistanser i LM vil være et positivt signal til løpere som er motivert for å satse på sprint eller langdistanse. De aller fleste nasjonale skøytestevner for aldersgruppene år 2

3 er sammenlagtstevner, og også derfor bør LM gi løpere muligheten til å vinne noe på enkeltdistanser. 4) Aktiv Skøyteklubb foreslår følgende endring i 12, punkt 8: LM gjøres om til sammenlagt stevne for all-round og sprint. LM har gjennom de to sesongene blitt arrangert som et sammenlagt stevne for allround noe som har favorisert langdistanse utøvere. Dette har medført at mange utøvere ikke motiveres av LM. For å motivere for sprintsatsning og favne alle løpere bør man arrangere LM som en mester i all-round og en i sprint for hver klasse. Subsidiert til dette forslaget stilles forslag om at man går tilbake til ordningen med å kåre en mester på hver distanse. 5) Aktiv Skøyteklubb foreslår følgende endring i 12, punkt 9: Veteranmesterskapet gjøres om til et stevne for all-round og sprint Aktiv SK har landets største veteranmiljø og de opplever dagens ordning med kun kåring av en all-round mester å være diskriminerende for de som ønsker å gå sprint. Deltagerantallet har sunket etter at ordningen med sammenlagt mester i all-round ble innført og det er ikke hensikten med Veteranmesterskapet som er å betrakte som en mosjonsaktivitet. Ved å innføre i tillegg en sprintklasse så vil man favne alle og det er ikke noen mer tidkrevende for en arrangør å gjennomføre. Lovkomiteen støtter forslag hvor intensjonen og erfaringen tilsier øket deltakelse. LK ber Aktiv SK, Tromsø SK og Hardanger SK omgående arbeide for en samordning sine forslag 6) Tromsø Skøyteklubb foreslår følgende endring i 12, punkt 9: Veteran - NM arrangeres som et sammenlagt mesterskap i henholdsvis sprint og allround. Siden Veteran-NM ble endret fra å være et enkeltdistanse- til et allroundmesterskap, har deltakelsen gradvis gått ned fra tidligere ca. 80 via knappe 60 i 2006 til kun 40 deltakere i Når vi i tillegg vet at innføringen av et rent allroundmesterskap nærmest skjedde etter et kupp på Tinget i Harstad for to år siden, er det etter vår mening ytterst legitimt å sette denne saken på dagsorden under Skøytetinget Forslaget om et rent allroundmesterskap ble i 2005 fremmet av Sentralstyret/Forbundskontoret uten at brukerne, veteranskøyteløperne som hovedinteressenter, verken var orientert eller forespurt gjennom en høringsrunde i forkant av selve saksfremlegget. 3

4 Dette forslaget innebærer at hele veteranmiljøet kan samles i et felles arrangement som inkluderer både sprintere og allroundere. Dermed kan vi også si at et slikt mesterskapsopplegg har stor sosial betydning for veteranløperne samtidig som det sportslige tilbudet er tilpasset løpernes preferanser og/eller prioritering. Som arrangører av Veteran-NM 2008, ser vi fram til å arrangere et slikt mesterskap. Arrangementsteknisk ser vi for oss en innledning der alle går 500, deretter går sprinterne sin ene 1000 meter sammen med de av allrounderne som har denne distansen på sitt løpsprogram. I tillegg vil sprinterne gå en ekstra 500 og 1000 meter for å få sin firkamp komplett. Samlet vil det altså kun dreie seg om to ekstra distanser i et stevne med et vanlig allroundprogram (ref. Mosjonsløpet i regi av Vidar Skaar, Råde I.L.) 7) Hardanger Skøyteklubb foreslår følgende endring i 12, punkt 9: Veteran NM arrangeres som enkelt distansemesterskap med innlagt firkamp i henholdsvis allround og sprint. Forslaget betyr i praksis at det arrangeres ein ekstra 500m og 1000m for sprinterne.den første 500m går som ein åpen distanse og det samme gjelder for 1000m. Vi viser til deltakerantallet som har gått kraftig tilbake frå (ca.80 til 40 i 2007) etter innføring av allroundmesterskap igjen. Forslag Spesielle Bestemmelser Kunstløp 1) Kunstløpskomiteen foreslår følgende endring i 17, punkt 1 og 2 1. I Norgesmesterskapet for senior trekkes startrekkefølgen etter ISUs bestemmelser. Løpere som får delta, skal ha bestått test i henhold til øvelsesprogrammet fastsatt av NSF/TK. NSF/TK kunstløp tar i god tid senest 2 uker før mesterskapet ut de løpere som får delta. Hvis det i et Norgesmesterskap ikke starter flere enn 3 løpere (par) må en for å bli Norgesmester oppnå følgende poengsummer: Kvinner: Total score på minimum 85 poeng Menn: Total score på minimum 100 poeng 2. I Norgesmesterskapet for junior trekkes startrekkefølgen etter ISUs bestemmelser. Løpere som får delta skal ha bestått test i henhold til øvelsesprogrammet fastsatt av NSF/TK. NSF/TK tar i god tid senest 2 uker før mesterskapet ut de løpere som får delta. Hvis det i et Norgesmesterskap for junior ikke starter flere enn 3 løpere (par) må en for å bli Norges- mester oppnå følgende poengsummer: Kvinner: Total score på minimum 80 poeng Menn: Total score på minimum 90 poeng 4

5 Det er innført nytt dommersystem og dagens krav er derfor ikke i henhold til hva som nå benyttes. I henhold til ideen med det nye dommersystemet om at løperen skal kunne gjøre en god plassering/prestasjon i friløp selv om han/hun mislykkes i kortprogram gjør at vi ønsker at det kun skal stilles krav til en minste totalpoengsum og ikke spesifikke krav i i de ulike deler og heller ikke minste krav i teknisk score og component score. Lovkomiteen støtter forslaget som er en tilpasning til ISU vedtak, samt minstekrav tilpasset nasjonalt nivå. 2) Kunstløpskomiteen foreslår følgende endring i 17, punkt 3 3. I landsmesterskapet for Junior B og Junior C trekkes startrekkefølgen etter ISUs bestemmelser. Det gås et forenklet kortprogram, samt friløp. Kun de løpere som har bestått test i henhold til øvelsesprogrammet fastsatt av NSF/TK får delta i mesterskapet. Hver klubb får delta med 1 løper. I tillegg får hver klubb en tilleggskvote med 1 løper for hver plassering klubben hadde blant den beste tredjedel året før. Tilleggskvoten er begrenset til 2 løpere. Ved stor påmelding kan NSF/TK begrense tilleggskvoten til 1 løper. NSF/TK foretar den endelige godkjenning av hvilke løpere som får delta i landsmesterskapet utover de fastsatte kvoter, inntil et totalt deltakerantall på 18. Reduserer antallet fra 24 til 18 for å få en overkommelig størrelse på mesterskapene. Alternativet vil være å utvide mesterskapene med en dag eller dele NM og LM i to ulike mesterskap. Praksisen er gjennomført ved de to siste mesterskapene og foreslås nå formalisert. Lovkomiteen støtter forslaget. Nødvendig oppdatering av lovverk til eksisterende praksis. 2) Kunstløpskomiteen foreslår følgende endring i 17, punkt 4 4. Regler for testene fastsettes av NSF/TK. En test er først godkjent etter at den er innrapportert til, og formelt bekreftet av NSF/TK. Det er løperens ansvar å medbringe og forvise testkort ved ankomst til mesterskapene. Teknisk kunstløp har innført ordning med testkort. På denne måten legges ansvar på de som skal starte og kontrollprosedyren for gjennomgang av bestått test blir enklere. Lovkomiteen støtter forslaget, men foreslår følgende justering av tekst:.. etter at den er innrapportert av overdommer og formelt 5

6 Generelle Forslag Lovkomiteen ser det naturlige at forslagene behandles under seksjonsmøtene slik det er gjennomført de siste årene og selve avstemningen foregår i plenum. 1) Aktiv Skøyteklubb foreslår: Regionsmodellen videreføres og regionene sikres økonomisk støttet til drift. Gjennom to år med regionsmodellen ser Aktiv SK et klart behov for en topping av de beste utøverne i et fellesskap som en region da dette sikrer en bedre utvikling av løpere enn i en modell hvor utviklingen ivaretas av den enkelte klubb. Dette arbeidet må utvikles gjennom en forutsigbar økonomi som gir regionene trygghet til å engasjere kvalifiserte trenere og drive et forsvarlig støtteapparat. En trenerstilling må minimum være på et ½ årsverk og skal dekkes av midler direkte overført fra NSF til region. Beløpet skal for sesongen 2007 utgjøre minimum ,- pr. region og indeksreguleres for hver sesong med minimum den generelle lønnsutviklingen i det private arbeidsmarkedet. Lovkomiteen mener forslaget er ufullstendig. Konkretiseringen ligger i begrunnelsen. Det sies ikke noe om det organisasjonsmessige. Samtidig har man i begrunnelsen sagt en del om den økonomiske prioriteringen. Dette hører hjemme under posten budsjett og må behandles der.. En mulig behandling er at Regionsatsningen blir et av temaene under Hurtigløpsdelen av Tinget. 2) Aktiv Skøyteklubb foreslår: Norge skal ta mål av seg å fylle kvoter i WC og internasjonale mesterskap Internasjonal deltagelse er viktig for så vel synligheten av Norsk skøytesport gjennom media som inspirasjon og mulighet for kommende løpere å få internasjonal matching. Dette er også viktig for den generelle oppmerksomheten og tilslutningen til skøytesporten. Dersom man ikke av økonomiske årsaker kan sende fulle lag bør del finansiering vurderes. Lovkomiteen ser det positive i forslaget, men forslaget handler om sportslige og økonomiske prioriteringer som komiteen ikke blander seg med. 3) Aktiv Skøyteklubb foreslår: Det innføres en felles Skøytesportens Dag som legges inn i terminlisten Vi er opptatt av at man har en sterk fokus på rekruttering og et bidrag til dette er at man har en felles markering av skøytesporten over hele landet. Dette vil forenkle markedsføringen og gi bedre grunnlag for mediadekning. Lovkomiteen støtter intensjonen i forslaget. 6

7 4) Aktiv Skøyteklubb foreslår: Det utarbeides en nasjonal handlingsplan for anlegg. Rekruttering henger tett sammen med næranlegg og klimaendringene gjør det vanskeligere å lage naturis. Det bør derfor satses mye på å lage konkrete og lett kommuniserbare planer for anlegg over hele landet. Dette må følges opp med politisk påvirkning slik at man også får projisert planene ned i lokale handlingsplaner. Planene må bygges opp med nasjonalanlegg, regionale anlegg, distriktsanlegg og lokalanlegg og inneholde alternative banetyper, kostnadsberegninger, energigjenvinning, driftsalternativer etc.. Planen må også driftes av NSF gjennom en aktiv og utagerende anleggskomité med forankring i forbundskontoret. Komiteen må også drive aktiv arbeid mot klubber og lokale myndigheter for å bidra til realisering av planen. Lovkomiteen støtter intensjonen og vil spesielt anbefale at man utreder definisjonen av de anleggstypene som nevnes. Samtidig er det viktig at en evt. plan blir dynamisk slik at man ikke dreper lokale initiativ. 5) Buskerud Skøytekrets foreslår: Skøytetinget ber NSF s styret å vurdere startlisensordningen spesielt med hensyn til forsikringsdelen, bl.a. ved en samordning med andre særforbund. Skøytetinget ber også styret om å vurdere innføring av engangslisenser. Buskerud Skøytekrets (BSK) mener dagens lisensordning i liten grad fremmer rekruttering og stevneaktivitet. De ulike forbund for tradisjonelle idretter, de med forholdsvis lik risiko- og skadeprofil, bør kunne samordne sine forsikringsordninger slik at en større del av lisensbeløpene tilfaller idretten. BSK mener også at engangslisenser kan øke deltakerantallet på enkelte stevner. Lovkomiteen er usikker på hva forslagstiller mener. Skal lisensordningen gjelde for flere idretter? Vi oppfatter at med engangslisenser menes lisens pr stevne, Dette vil ikke være lett opp følge opp. Lovkomiteen vil med dette som bakgrunn ikke gå inn for forslaget. 6) Buskerud Skøytekrets foreslår: Skøytetinget ønsker at styret i NSF foretar en grundig gjenomgang av NM arrangementene for sprint og all round (sammenlagt mesterskapene) med tanke på å gjøre disse mer attraktive for løpere, publikum, presse og arrangører. Det er ønskelig at styret legger frem en foreløpig rapport for ledermøte våren 2008, med tanke på en endelig behandling på skøytetinget Under arbeidet bør det brukes ekstern hjelp fra for eks. kommunikasjons- og medierådgivere eller andre ressurspersoner. Hensikten med forslaget er å gjøre NM arrangementene mer attraktivt for både løpere, publikum, presse og arrangører. Styret i Buskerud Skøytekrets mener det bør 7

8 vurderes å samle NM arrangementene for sprint og all round til et arrangement som strekker seg fra torsdag til og med søndag. En tenker seg avviklingen av sprint NM på torsdag og fredag, og allround mesterskapet på lørdag og søndag. Hvorvidt tilsvarende arrangement for junior også kan legges sammen med seniorenes mesterskap, eller om dette bør arrangeres separat, må vurderes. Lovkomiteen minner om at det før forrige Ting var nedsatt en komite som omarbeidet NM-arrangementene. Forslaget var til behandlet på Tinget og ble vedtatt. Lovkomiteen støtter ikke forslaget. 7) Fana IL Skøyter foreslår: Fana IL Skøyter ber om at det etableres en avtale med Vikingskipet slik at de som betaler startkontingent ikke skal betale inngangspenger i tillegg. Kostnadene til deltakelse på stevner i Vikingskipet blir ekstra store pga at det kreves både startkontingent til arrangørklubb og inngangspenger til Vikingskipet også for deltakerne som betaler startkontingent. Lovkomiteen støtter intensjonen i forslaget. 8) Fana IL Skøyter foreslår: Fana IL Skøyter henstiller om at forbundet pålegger arrangørklubbene av NC at stevner skal starte kl. 10 i stedet for kl. 11 søndager. Av hensyn til tilreisende med lang hjemreise bør stevnene starte tidligere dag 2, slik at hjemreisen ikke blir unødig sen. Ved enkelte stevner denne sesong (LM i Tromsø, NM Sprint jun/sen Bergen, gutte/jente landskamp Bergen) ble dette tatt hensyn til, men ved alle NC stevner på Østlandet var start dag 2 satt til kl. 11. For Fana IL Skøyter og andre klubber i samme region, innebærer dette at utøvere, ledere og sjåfører kommer hjem etter midnatt etter 7-8 timers biltur, alt etter kjøreforhold. Dette er en belastning både for sjåfører, de som skal på skole og de som skal på jobb samme morgen. Ved flyreiser sparer vi noe reisetid, men dagens økonomiske realiteter gjør at det ikke er et alternativ å benytte fly til alle stevner i andre landsdeler. Fana IL Skøyter ber om at disse to sakene tas opp ifm utforming av terminlisten kommende sesong. Vi er usikker på om dette er saker som bør fremmes på skøytetinget, for eksempel for behandling i seksjonsmøte. Ber derfor om en snarlig tilbakemelding på hvordan NSF vil behandle våre forslag. Lovkomiteen støtter intensjonen i forslaget, men mener dette hører hjemme under behandlingen av terminlisten og ikke som et konkret forslag til Tinget. 8

9 9) Skøytegruppa i Sand IF foreslår: I de siste årene har det vært en nivåheving på juniorløpere i Norge. Det har blitt en kamp om å kvalifisere seg til juniormesterskapene. Dette er meget positivt. For å sikre en rettferdig utvelgelse av løpere til mesterskap, foreslår vi følgende: a) utvelgelse av løpere til sprint NM foretas etter en rangering på bakgrunn av løpernes resultater inneværende sesong (sammenlagt poeng 500- og 1000 meter). De siste 4 plassene settes åpne for løpere som evt. ikke har gått innendørs så langt i sesongen. Sprint NM skal kun være for løpere i klassene junior A og junior B. b) utvelgelse av løpere til allround NM foretas etter en rangering på bakgrunn av løpernes resultater inneværende sesong (sammenlagt poeng 500-, og 3000 meter). De siste 4 plassene settes åpne for løpere som evt. ikke har gått innendørs så langt i sesongen. Allround NM skal kun være for løpere i klassene junior A og junior B. Lovkomiteen ser det fornuftige i intensjonen med forslaget. LK oppfatter at forslagstiller ønsker dette inn i spesielle bestemmelser. Alternativt er at forslaget oversendes teknisk hurtigløp for vurdering. Det er mange mesterskap som ikke nevnes og skulle forslaget bli en realitet, ville det være forskjeller i uttaksregler for NM. Lovkomiteen støtter ikke dette konkrete forslaget. Fra Asker Skøyteklubb er følgende dokument innkommet: SAKER FOR SKØYTETINGET. Etter oppfordring fra Espen Riktor kan sakene som ikke gjelder lov-forslag (som må vedtas på tinget) gjerne sendes i forkant til NSF-styre, slik at styret kan ta dette med i sitt pågående arbeid og arbeid med forslag for handlingsplan med budsjett i forkant av tinget. 1. Asker Skøyteklubb støtter forslag for å splitte opp landsmesterskapsrekorder i landsmesterskapsrekord innendørs og landsmesterskapsrekord utendørs. 2. Asker Skøyteklubb støtter forslag for å gjenopprette NMenkeltdistanser til veteraner kan gjennomføres samtidig med NM allround til veteraner. 3. Asker Skøyteklubb ønsker at lovkomité vurderer mulighet å omorganisere tingdagsorden, slik at det blir mer tid til diskusjon i workshops som behandler viktige tema, slik at konklusjon kan sendes til tinget for votering. Som tinget nå er lagt opp til tar forhandlingene for lang tid uten særlig effektivitet, noe som lett kan føre til passivitet og passivisering i forhandlingene. Hvis ikke dette er mulig iht forbundets lover ønskes sekundært at styret i innkallingen og organiseringen legger til rette for at delegater får mulighet til fellesdrøftelser i forkant av tinget. 4. Asker Skøyteklubb ønsker at lovkomité vurderer mulighet å gi tillitsvalgte fra regionene møterett, talerett og stemmerett på tinget. Mye av forbundets aktivitet, engasjement og økonomi er bundet til toppidrettssatsning (for hurtigløp). Regionene er et viktig ledd i forbundets satsning mot større bredde i toppen og et høyere nivå i toppen. Deres mening og kompetanse bør gis uttrykk for i ting-sammenheng. Forslaget innebærer ikke at kretsens representasjon skal reduseres. Så lenge NIF ikke har omorganisert seg slik at kretser samles i større regioner kan ikke dette gjennomføres. Forslagsstiller er 9

10 klar over kretsens definierte rolle i idrettsnorge og skøytenorge. Forslagsstiller ønsker bare at regioner blir representert i tinget med bakgrunn i forbundets toppidrettssatsning for hurtigløp -som også kommer til uttrykk i forbundets budsjettandel. Hvis ikke dette er mulig iht forbundets lover ønskes sekundært at styret i neste periode arbeider aktivt til å skape en mulighet til at (hurtigløps- )regionene blir representert i tinget. 5. Asker Skøyteklubb støtter utvikling med flere kunstisflater (bredde rekruttering) og ishaller (topp rekruttering). I denne sammenheng bemerkes at det pt er for lite istid ivikingskipet, for dårlig is- og treningskvalitet i Vikingskipet, samt for dårlig tilrettelagt i Vikingskipet for å kunne fortjene å være riksarena. 6. Asker Skøyteklubb mener at forbundet må legge bedre til rette for klubber å arrangere større arrangement og viktige arrangement. Anbefalt og/eller fastsatt kontingent for NM/LM/NC både for hurtigløp og kunstløp er for lavt. Sekundært er kostnader for høyt: kostnader er premier (NC finale ble det innført premiering for firkamp uten økt kontingent), deltakerpremier, kostnader for tildelte funksjonærer når en klubb har egen funksjonærer. I tillegg til dette må (media-/sponsor)attraktive løpere (les: landslagløpere) delta på (og prioritere) nasjonale mesterskap (i år ble treningssamling annet sted prioritert). Det er ikke motiverende for en klubb å gjøre masse dugnadsinnsats når arrangement koster klubben penger. Som konsekvens av dette sliter forbundet med å finne arrangører for nasjonale mesterskap (NM/LM/NC), noe som igjen er negativt for bredde og på rekruttering av funksjonærer. Saken er fremmet tidligere og avvist fordi man med sponsorer må kunne skaffe økonomi i stevner. Hvorfor tror styret/forbundet at det er enklere for klubber å skaffe sponsorer når forbundet selv sliter med å få gode/stabile sponsorer? Konkret foreslås å øke kontingent med % samt kreve at landslag prioriterer nasjonale mesterskap / norges cup for de løpere som ikke har utenlandske oppgaver. 7. Det har tidligere vært god praksis at det ble arrangert en høstmøte, slik at skøytenorge ble samlet før løpsesong. Kretsen ønsker at disse møter gjeninnføres, fordi de kan bidra til bedre / ryddig kommunikasjon i viktige ledd, og kan bidra til bedre forståelse av muligheter og utfordringer i skøytenorge. 8. Asker Skøyteklubb mener at handlingsplan skal fornyes/oppdateres hvert andre år, slik at denne vil kunne beholde sin funksjon for langsiktig planlegging (fordi den alltid strekker seg ut over en lengere periode). Gjeldende handlingsplan er til 2007 og skaper misforståelse at man kan bli ferdig. Handlingsplan må følges opp av aksjoner, slik at målrettet arbeid kan igangsettes og synliggjøres. 9. Handlingsplan må inneholde avsnitt mediastrategi - antagelig under toppidrett. I forbundets administrasjon skal en stillingsinstruks inkludere en klar definert media/informasjonsrolle, samt oppfølging/etablering sponsoravtaler (dette er muligens allerede tilfelle?). Mediastrategi (m/kommunikasjon i det offentlige rom) og sponsorinntekter henger tett sammen og vil være nøkkelord mot fremtidsrettet og positiv styring. Hvilke sponsorer vil assosiere seg med en stor sutregjeng og hylekor? God mediastrategi (inklusive enda bedre dekning i media - tv+avis) vil kunne være en avgjørende faktor til å skape bedre forutsetninger for sponsorintekter. Økonomi skaper igjen positivitet, muligheter, satsing, forutsigbarhet, trygghet, rom til bedre fysiologisk og medisinsk oppfølging og tilrettelegging, rom til flere 10

11 landslagtrenere (slik at uttak ikke lenger er livsviktig for gode stabile treneroppfølging) og/eller rom til flere lag. Alt dette gir bedre forutsetninger for prestasjoner, noe igjen får ringvirkning mot sponsor/økonomi osv. 10. Handlingsplan må inneholde klarere mål for breddeidrett, klarere budsjetter for breddeidrett og i forbundets administrasjon skal en stillingsinstruks inkludere en klar oppfølging av breddeidrett (region oppfattes ikke som breddeidrettstiltak) (dette er muligens allerede tilfelle?). 11. Budsjettforslag må kunne inneholde en post administrasjon, slik at økonomi knyttet til satsningsområder blir klargjort for de som vedta budsjett. Budsjettforslaget bør også være mer offensiv (innhente sponsormidler!) enn at man foreslår å redusere tilskudd til regioner. Helhjertlig satsing på regioner som et ledd i toppidrettssatsning må følges opp med midler. 12. Ansettelsesprosedyrer bør gjennomføres på en ryddig måte ved utlysing av (nye) stillinger, slik at forbundet har beste forutsetning for å knytte til seg gode kandidater. 13. Forbundet bes å foreslå i ISU en Europe-cup, hvor de nest beste løperne får mulighet til å fremme prestasjoner og få erfaring på internasjonal arena og får noe å strekke seg til. Alternativt kan deltakelse på regionsløp i Nederland vurderes det kan være billigere å bo i Nederland enn i Hamar. God og tidsnok planlegging vil gi rimelig reise og opphold. 14. Forbundet oppfordres til å fylle kvoter i internasjonale løp og gjennom det (motivasjon!) påvirke prestasjonsnivå på en positiv måte, samt sikre kvoter til påfølgende mesterskap. Klare forutsetninger ved sesongstart vedr. økonomi knytte til deltakelse kan bidra til at diskusjoner om kvoter kan unngås. Lovkomiteen mener at det er mye positivt i punktene fra Asker SK, men vil spesifisere sine kommentarer: 1 og 2: Dette er ikke forslag og kan således ikke behandles 3: Et forbundsting er bygget opp rundt formaliteter, men Tingets dagsorden kan selvsagt endres gjennom konkrete forslag. Dette sees ikke på som et forslag, men en anmodning om endring. Vi er av den oppfatning at Leder møtet kan brukes som en workshop. Forslagsfristen til Tinget er ute og forslaget oppfattes som ufullstendig. 4: Regionene er ikke et formelt organ og kan således ikke ha representasjon. 5: Dette er en støtteerklæring og ikke et forslag og således ikke behandles. 6: En blanding av innlegg og tanker og forslag om en økning av startkontingent. Kan evt. foreslåes som enkeltelementer under behandlingen av handlingsplanen. 7. Asker viser sannsynligvis til de møtene som i sin tid ble arrangert av Grenstyret/hurtigløp. Oversendes styret for vurdering : Kan fremmes under behandling av handlingsplanen. 11: Asker kan fremme forslag under behandling av budsjettet. 12: Dette er en blanding av partsinnlegg og forslag. Kan evt. tas opp under handlingsplanen som forslag dog etter en redigering. 13: Det er mulig å delta i int. stevner i dag. Lovkomiteen støtter ikke forslaget. 14: Det vises til annet forslag om samme emne. Asker bes ta kontakt med forslagstiller og evt. samordne. 11

Norges Skøyteforbunds Uttakskriterier - sesongen 2015/2016 for internasjonal representasjon og norske mesterskap. Norges kvoter:

Norges Skøyteforbunds Uttakskriterier - sesongen 2015/2016 for internasjonal representasjon og norske mesterskap. Norges kvoter: Norges Skøyteforbunds Uttakskriterier - sesongen 2015/2016 for internasjonal representasjon og norske mesterskap NSF legger følgende prinsipper og kriterier til grunn for uttak i sesongen 2015/2016. Styret

Detaljer

Strategi for perioden 2008 2011. Skisse 30.05.2008

Strategi for perioden 2008 2011. Skisse 30.05.2008 Strategi for perioden 2008 2011 Skisse 30.05.2008 Tidligere format (Tinget 2007) 1. NSF 1.1. Visjon 1.2. Hovedmål 1.3. Organisasjonskart 2. Stabs- og administrasjonsfunksjoner 2.1. Økonomi 2.2. Informasjon

Detaljer

Norges Skøyteforbunds Uttakskriterier for internasjonal representasjon og norske mesterskap sesongen 2017/2018

Norges Skøyteforbunds Uttakskriterier for internasjonal representasjon og norske mesterskap sesongen 2017/2018 Norges Skøyteforbunds Uttakskriterier for internasjonal representasjon og norske mesterskap sesongen 2017/2018 NSF legger følgende prinsipper Finn og kriterier til grunn for uttak i sesongen 2017/2018.

Detaljer

Protokoll. Styremøte #4/ Norges Skøyteforbund. Tilstede: President Vibecke Sørensen

Protokoll. Styremøte #4/ Norges Skøyteforbund. Tilstede: President Vibecke Sørensen Protokoll Styremøte #4/2012 14.05. 2012 Norges Skøyteforbund Tilstede: President Vibecke Sørensen Visepresident Erland Kroken Styremedlem Teknisk hurtigløp Marcel Lesche Vanberg Styremedlem Teknisk kunstløp

Detaljer

PROTOKOLL - KRETSTING 2013

PROTOKOLL - KRETSTING 2013 PROTOKOLL - KRETSTING 2013 NORD-NORSK SKØYTEKRETS Tid og sted: Møtet ble avhold på Rica hotell i Harstad, lørdag 4. mai. Kl 11.00 Til stede: Fra styret - Janniken Høybakk, Gunnar Lødding og Geir Hestad

Detaljer

Protokoll. Styremøte #8/2013 Gardermoen 22. oktober 2013. Norges Skøyteforbund. Tilstede: President Rune Gerhardsen

Protokoll. Styremøte #8/2013 Gardermoen 22. oktober 2013. Norges Skøyteforbund. Tilstede: President Rune Gerhardsen Protokoll Styremøte #8/2013 Gardermoen 22. oktober 2013 Norges Skøyteforbund Tilstede: President Rune Gerhardsen Visepresident Torbjørn Digernes Styremedlem Teknisk hurtigløp Marcel Lesche Vanberg Styremedlem

Detaljer

Fana IL Skøyter. Strategi for perioden 2008-2012 Handlingsplan for 2008-2009 2008 2012. i samarbeid med

Fana IL Skøyter. Strategi for perioden 2008-2012 Handlingsplan for 2008-2009 2008 2012. i samarbeid med Fana IL Skøyter Strategi for perioden 2008-2012 Handlingsplan for 2008-2009 2008 2012 i samarbeid med Strategi og handlingsplan for FILS for perioden 2008 2012 1. Fana IL Skøyter 1.1 1.2 Hovedmål 1.3 Organisasjonsoversikt

Detaljer

Norges Skøyteforbund

Norges Skøyteforbund Norges Skøyteforbund NSFs spesielle bestemmelser SISTE OPPDATERING: 21. september 2014 Register/innhold 1 OM DETTE DOKUMENTET... 1 1. FELLESBESTEMMELSER... 2 1. REGLEMENT... 2 2. STARTLISENS... 2 3. SØKNADER

Detaljer

Referat høstmøte Buskerud skiskytterkrets, Sole hotell Noresund, 191011.

Referat høstmøte Buskerud skiskytterkrets, Sole hotell Noresund, 191011. Referat ekstraordinært kretsting Buskerud skiskytterkrets, Sole hotell Noresund, 191011. Sak: Lene Sataslåtten har trukket seg fra styret. Charlotte Fjeld Andersen, Geilo, er foreslått som nytt styremedlem,

Detaljer

Norgescup hurtigløp består av en serie internasjonale konkurranser som arrangeres etter følgende regler:

Norgescup hurtigløp består av en serie internasjonale konkurranser som arrangeres etter følgende regler: 1 KLASSEINNDELING OG DISTANSER 1.1 Internasjonale stevner Norgescup hurtigløp består av en serie internasjonale konkurranser som arrangeres etter følgende regler: 1.2 Klasser/distanser Det konkurreres

Detaljer

Norges Skøyteforbund

Norges Skøyteforbund Norges Skøyteforbund NSFs spesielle bestemmelser SISTE OPPDATERING: 28.april 2013 Register/innhold OM DETTE DOKUMENTET... 1 1. FELLESBESTEMMELSER... 2 1. REGLEMENT... 2 2. STARTLISENS... 2 3. SØKNADER

Detaljer

Norges Skøyteforbund

Norges Skøyteforbund Norges Skøyteforbund Uttakskriterier sesongen 2004/2005 for internasjonal representasjon og norske mesterskap NSF legger etterfølgende prinsipper og kriterier til grunn for uttak i sesongen 2004/2005.

Detaljer

Sluttrapport. Tilrettelagt idrett skøyteløp for utviklingshemmede. Trondheim Kortbaneklubb/ Norges Idrettsforbund 2015/FB5496

Sluttrapport. Tilrettelagt idrett skøyteløp for utviklingshemmede. Trondheim Kortbaneklubb/ Norges Idrettsforbund 2015/FB5496 Sluttrapport Tilrettelagt idrett skøyteløp for utviklingshemmede 2015/FB5496 Trondheim Kortbaneklubb/ Norges Idrettsforbund 1 Forord Dette er en sluttrapport for klubbens prosjekt «Skøyteløp for utviklingshemmede»

Detaljer

Retningslinjer for orienteringsavdelingen i TIF Viking

Retningslinjer for orienteringsavdelingen i TIF Viking Retningslinjer for orienteringsavdelingen i TIF Viking Vedtatt av årsmøtet 2. februar 2016 1. Innledning Formålet med disse retningslinjer er å bidra til at orienteringsavdelingen drives på en ryddig og

Detaljer

Forslag til ledermøtet 2012

Forslag til ledermøtet 2012 Forslag til ledermøtet 2012 Til behandling under Toppidrett, fredag: 1) Buskerud Skøytekrets Hvordan ha en tett kommunikasjon mellom krets, region, klubb og NSF, med tanke på aktive som er på elitelag.

Detaljer

HANDLINGSPLAN ASKER SKØYTEKLUBB 2013-2016

HANDLINGSPLAN ASKER SKØYTEKLUBB 2013-2016 HANDLINGSPLAN ASKER SKØYTEKLUBB 2013-2016 1. visjon Det skal være gøy å gå på skøyter i Asker Skøyteklubb. Asker skøyteklubb skal gi alle skøyteløpere i alle aldre et godt skøytetilbud. Asker skøyteklubb

Detaljer

Norges Skøyteforbund

Norges Skøyteforbund Norges Skøyteforbund NSFs spesielle bestemmelser SISTE OPPDATERING: 21. september 2015 Register/innhold OM DETTE DOKUMENTET... 1 1. FELLESBESTEMMELSER... 2 1. REGLEMENT... 2 2. STARTLISENS... 2 3. SØKNADER

Detaljer

LILLEHAMMER SKIKLUB, LANGRENN - SESONGEN

LILLEHAMMER SKIKLUB, LANGRENN - SESONGEN LILLEHAMMER SKIKLUB, LANGRENN - SESONGEN 2016 2017 MEDLEMSKONTINGENT, AKTIVITETS- OG TRENINGSAVGIFT OG KOSTNADSDEKNING Medlemskontingent: Alle som ønsker å ta del i norsk idrett, enten som passive eller

Detaljer

Strategi for perioden 2003 2007 med kommentarer om status pr. 2007

Strategi for perioden 2003 2007 med kommentarer om status pr. 2007 Strategi for perioden 2003 2007 med kommentarer om status pr. 2007 Vurdering måloppnåelse 1.2 Hovedmål 2003-2007 Beskrevet målsetting Stabilisere forbundets økonomiske fundament med tilstrekkelig egenkapital

Detaljer

Norgescup hurtigløp

Norgescup hurtigløp Norgescup hurtigløp 2016-2017 1 KLASSEINNDELING OG DISTANSER 1.1 Internasjonale stevner Norgescup hurtigløp består av en serie internasjonale konkurranser som arrangeres etter følgende regler: 1.2 Klasser/distanser

Detaljer

NBFs strategidiskusjon høst 2015

NBFs strategidiskusjon høst 2015 NBFs strategidiskusjon høst 2015 Fakta om spørreundersøkelsen: 73 spørsmål, lagt ut på NBFs sider og på Facebook (SurveyMonkey-undersøkelse) Undersøkelsen ble gjennomført i perioden 1. 15. mars 251 svar,

Detaljer

Handlingsplan NSF - Realisering av strategi for perioden 2009-2011. Av NSF 15. februar 2010

Handlingsplan NSF - Realisering av strategi for perioden 2009-2011. Av NSF 15. februar 2010 Handlingsplan NSF - Realisering av strategi for perioden 2009-2011 Av NSF 15. februar 2010 Rekruttering / barn / bredde Øke rekrutteringen i hurtigløp og kunstløp vesentlig. Skape fokus på skøyter som

Detaljer

Norges Skøyteforbunds Uttakskriterier for internasjonal representasjon og norske mesterskap. Sesongen 2016/2017

Norges Skøyteforbunds Uttakskriterier for internasjonal representasjon og norske mesterskap. Sesongen 2016/2017 Norges Skøyteforbunds Uttakskriterier for internasjonal representasjon og norske mesterskap Sesongen 2016/2017 NSF legger følgende prinsipper Finn og kriterier til grunn for uttak i sesongen 2016/2017.

Detaljer

REGELVERK NORD-NORSK MESTERSKAP Oppdatert oktober 2008

REGELVERK NORD-NORSK MESTERSKAP Oppdatert oktober 2008 REGELVERK NORD-NORSK MESTERSKAP Oppdatert oktober 2008 Nord-Norsk mesterkap er et åpent mesterskap, men bare utøvere som representerer en Nord-Norsk klubb kan kåres til Nord-Norsk Mester. Innbydelse skal

Detaljer

NorgesCup hurtigløp 2009/2010

NorgesCup hurtigløp 2009/2010 NorgesCup hurtigløp 2009/2010 1.1. Norges Cup hurtigløp består av en serie internasjonale konkurranser som arrangeres etter følgende regler: 1.2. Klasser/distanser a.) Det konkurreres i følgende klasser:

Detaljer

REGELVERK NORD-NORSK MESTERSKAP Oppdatert juni 2013

REGELVERK NORD-NORSK MESTERSKAP Oppdatert juni 2013 REGELVERK NORD-NORSK MESTERSKAP Oppdatert juni 2013 Nord-Norsk mesterskap er et åpent mesterskap, men bare utøvere som representerer en Nord-Norsk klubb kan kåres til Nord-Norsk Mester. Innbydelse skal

Detaljer

Protokoll. Styremøte #2/2012 08.03. 2012 (Telefon) Norges Skøyteforbund. Tilstede: President Vibecke Sørensen

Protokoll. Styremøte #2/2012 08.03. 2012 (Telefon) Norges Skøyteforbund. Tilstede: President Vibecke Sørensen Protokoll Styremøte #2/2012 08.03. 2012 (Telefon) Norges Skøyteforbund Tilstede: President Vibecke Sørensen Visepresident Erland Kroken Styremedlem Teknisk hurtigløp Marcel Lesche Vanberg Styremedlem Barn,

Detaljer

STARTKONTINGENTEN I KM.

STARTKONTINGENTEN I KM. STARTKONTINGENTEN I KM. Kretstinget 2012 vedtok følgende startkontingent i KM for tingperioden: KM jenter og gutter, 11-19 år : Kr. 70,- pr. øvelse KM senior/junior og veteran : " 80,- " " KM mangekamp,

Detaljer

Uttakskriterier Norges Triathlonforbund

Uttakskriterier Norges Triathlonforbund Uttakskriterier Norges Triathlonforbund Eliteutvalget har definert uttakskriterier for uttak landslag og uttak til E-cup, EM og VM og andre mesterskap for utøvere tilknyttet Norges Triathlonforbund. Vi

Detaljer

Norgescup hurtigløp

Norgescup hurtigløp Norgescup hurtigløp 2017-2018 1 KLASSEINNDELING OG DISTANSER 1.1 Internasjonale stevner Norgescup hurtigløp består av en serie internasjonale konkurranser som arrangeres etter følgende regler: 1.2 Klasser/distanser

Detaljer

Handlingsplan LK Buskerud Skikrets 2012-2016

Handlingsplan LK Buskerud Skikrets 2012-2016 Handlingsplan LK Buskerud Skikrets 2012-2016 1. Anlegg. Buskerud skikrets skal ha en anleggsplan som omfatter dagens situasjon, klubbenes planer og skikretsens ønsker for drift og utbygging: Kretsen skal

Detaljer

Norges Skøyteforbunds Uttakskriterier - sesongen 2015/2016 for internasjonal representasjon og norske mesterskap. Norges kvoter:

Norges Skøyteforbunds Uttakskriterier - sesongen 2015/2016 for internasjonal representasjon og norske mesterskap. Norges kvoter: Nrges Skøytefrbunds Uttakskriterier - sesngen 2015/2016 fr internasjnal representasjn g nrske mesterskap NSF legger følgende prinsipper g kriterier til grunn fr uttak i sesngen 2015/2016. Styret har ansvar

Detaljer

norges skøyteforbund

norges skøyteforbund norges skøyteforbund STRATEGI FOR PERIODEN 2009-2011 NORGES SKØYTEFORBUND, NSF VEDTATT PÅ SKØYTETINGET, GEILO, JUNI 2009 NSF ble stiftet 27.februar 1893. NSF administrerer hurtigløp, kunstløp, inline og

Detaljer

Nyhetsbrev fra Norges Skøyteforbund S E S O N G E N 2 0 0 9 / 2 0 1 0 N R 5-0 3. 1 2. 2 0 0 9

Nyhetsbrev fra Norges Skøyteforbund S E S O N G E N 2 0 0 9 / 2 0 1 0 N R 5-0 3. 1 2. 2 0 0 9 Nyhetsbrev fra Norges Skøyteforbund S E S O N G E N 2 0 0 9 / 2 0 1 0 N R 5-0 3. 1 2. 2 0 0 9 Til helgen dreier skøyter seg igjen om det som skjer på isen og ikke utenfor. I Calgarys OL-hall fra 1988 skal

Detaljer

Norgesmesterskap i svømming 2010 for senior og funksjonshemmede

Norgesmesterskap i svømming 2010 for senior og funksjonshemmede Norgesmesterskap i svømming 2010 for senior og funksjonshemmede Kortbane (25 meter) Stavanger Svømmehall 18. - 21. mars Innbydelse NM i svømming kortbane 2010 - side 2 Som teknisk arrangør har Stavanger

Detaljer

Norgesmesterskap svømming - kortbane 2016

Norgesmesterskap svømming - kortbane 2016 Norgesmesterskap svømming - kortbane 2016 for junior, ungdom og funksjonshemmede Bergen Torsdag 17. søndag 20. november Innbydelse NM i svømming kortbane junior/um 2016 - side 2 På vegne av Norges Svømmeforbund,

Detaljer

Norgesmesterskap i svømming 2009 for senior og funksjonshemmede

Norgesmesterskap i svømming 2009 for senior og funksjonshemmede Norgesmesterskap i svømming 2009 for senior og funksjonshemmede Kortbane Atlanterhavsbadet Kristiansund 26.-29. mars 2009 Som teknisk arrangør har Norodd Svømmegruppe, på vegne av Norges Svømmeforbund,

Detaljer

Norgesmesterskap svømming - langbane 2008. for junior, senior og funksjonshemmede HAMAR 10.-13. juli 2008

Norgesmesterskap svømming - langbane 2008. for junior, senior og funksjonshemmede HAMAR 10.-13. juli 2008 Norgesmesterskap svømming - langbane 2008 for junior, senior og funksjonshemmede HAMAR 10.-13. juli 2008 Innbydelse NM i svømming langbane 2008 side 2 På vegne av Norges Svømmeforbund, har Hamar IL Svømming

Detaljer

Protokoll fra Norges Skøyteforbunds Ting 2017, Quality Hotel Edvard Grieg, Bergen juni 2017

Protokoll fra Norges Skøyteforbunds Ting 2017, Quality Hotel Edvard Grieg, Bergen juni 2017 Protokoll fra Norges Skøyteforbunds Ting 2017, Quality Hotel Edvard Grieg, Bergen 9.-11. juni 2017 1. Tingets åpning a) Minnetaler Tinget ble åpnet med at presidenten i Norges Skøyteforbund, Rune Gerhardsen,

Detaljer

Norgesmesterskap kortbane for Junior og funksjonshemmede og Ungdomsmesterskap for ungdom og funksjonshemmede 2008 i SENTRALBADET, BERGEN torsdag 27.

Norgesmesterskap kortbane for Junior og funksjonshemmede og Ungdomsmesterskap for ungdom og funksjonshemmede 2008 i SENTRALBADET, BERGEN torsdag 27. Norgesmesterskap kortbane for Junior og funksjonshemmede og Ungdomsmesterskap for ungdom og funksjonshemmede 2008 i SENTRALBADET, BERGEN torsdag 27. søndag 30. november 2008 Side 2 publisert 24.09.2008

Detaljer

SK Speed inviterer til OBOS CUP 2012. lørdag 24. - søndag 25. mars. på Nordtvet Bad

SK Speed inviterer til OBOS CUP 2012. lørdag 24. - søndag 25. mars. på Nordtvet Bad SK Speed Svømmegruppa SK Speed inviterer til OBOS CUP 2012 lørdag 24. - søndag 25. mars på Nordtvet Bad Foto: Thomas Lislerud http://www.tlfoto.net Vi fortsetter suksessen fra i fjor med kåring av Dagens

Detaljer

Uttakskriterier kunstløp Per september 2014 (gjelder inntil annet er publisert)

Uttakskriterier kunstløp Per september 2014 (gjelder inntil annet er publisert) Uttakskriterier kunstløp Per september 2014 (gjelder inntil annet er publisert) Generelt Sportslig vurdering ved klubbrepresentasjon i åpne klubbkonkurranser i alle ISUs medlemsland gjøres av klubbene

Detaljer

Sportsgymnastikk/NM Turn Kvinner og Menn

Sportsgymnastikk/NM Turn Kvinner og Menn Saknr. 12/11455-22 Saksbehandler: Kari Nilssen Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Mesterskapsstøtte for 2013 tildeles: VM allround skøyter 2013 Hamar IL skøytegruppa

Detaljer

Mal for oppstart av skøyteskole og rekruttering til og i klubben

Mal for oppstart av skøyteskole og rekruttering til og i klubben Mal for oppstart av skøyteskole og rekruttering til og i klubben Utarbeidet av Norges Skøyteforbund, breddeutvalget Mars 2008 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 REKRUTTERING TIL SKØYTESKOLEN...

Detaljer

Forslag til ledermøtet 2012

Forslag til ledermøtet 2012 Forslag til ledermøtet 2012 Til behandling under Toppidrett, fredag: 1) Buskerud Skøytekrets Hvordan ha en tett komunikasjon mellom krets, region, klubb og NSF, med tanke på aktive som er på elitelag.

Detaljer

Barneidrettsbestemmelsene

Barneidrettsbestemmelsene Barneidrettsbestemmelsene NIFs bestemmelser 2. For konkurranser i barneidretten gjelder følgende: a) Barn kan delta i lokale konkurranser og idrettsarrangement fra det året de fyller 6 år og først og fremst

Detaljer

BØSK klubbens verdier og retningslinjer. www.bosk.no

BØSK klubbens verdier og retningslinjer. www.bosk.no BØSK klubbens verdier og retningslinjer www.bosk.no HEFTETS FORMÅL Verdier og retningslinjer Bjugn/Ørland Skøyteklubb ble stiftet i oktober 1981. Klubben driver med bredde- og mosjonsaktivitet på is for

Detaljer

NSSF-ting Aktuelt fra Teknisk Komite

NSSF-ting Aktuelt fra Teknisk Komite NSSF-ting 2016 Aktuelt fra Teknisk Komite Denne TK-timen Gjennomgang av våre 55 behandlede saker siden nyttår Litt om arbeidet i TK Noen aktuelle saker / endringer i regelverk kommende sesong 2 NSSF Teknisk

Detaljer

UTKAST NMK MESTERSKAP NORD FOR 2015 NMK Bardu, Tromsø, Midt-Troms, Dyrøy, Hålogaland og Harstad. 22 Nov 2014

UTKAST NMK MESTERSKAP NORD FOR 2015 NMK Bardu, Tromsø, Midt-Troms, Dyrøy, Hålogaland og Harstad. 22 Nov 2014 UTKAST NMK MESTERSKAP NORD FOR 2015 NMK Bardu, Tromsø, Midt-Troms, Dyrøy, Hålogaland og Harstad. 22 Nov 2014 Enhet: Dato: Eier: Utarbeidet av: Sekretær: NMK Mesterskap Nord 2014-11-22 NMK Bardu, NMK Tromsø,

Detaljer

STATUTTER NMK MESTERSKAP NORD NMK Bardu, Tromsø, Midt-Troms, Dyrøy, Hålogaland og Harstad. 05 Jan 2015

STATUTTER NMK MESTERSKAP NORD NMK Bardu, Tromsø, Midt-Troms, Dyrøy, Hålogaland og Harstad. 05 Jan 2015 STATUTTER NMK MESTERSKAP NORD NMK Bardu, Tromsø, Midt-Troms, Dyrøy, Hålogaland og Harstad. 05 Jan 2015 Enhet: Dato: Eier: Utarbeidet av: Sekretær: NMK Mesterskap Nord 2015-01-05 NMK Bardu, Tromsø, Midt-Troms,

Detaljer

FINNMARK SKIKRETS HANDLINGSPLAN

FINNMARK SKIKRETS HANDLINGSPLAN FINNMARK SKIKRETS HANDLINGSPLAN 2014-2015 2 Innhold handlingsplan Finnmark Skikrets 1. Visjon, verdier og hovedmål 2. Kjerneaktivitet a. Breddeidrett b. Toppidrett c. Skirenn og arrangement d. Anlegg e.

Detaljer

Norges Skøyteforbund

Norges Skøyteforbund Norges Skøyteforbund Uttakskriterier 2017-2018 Per august 2017 (gjelder inntil annet er publisert). Generelt Sportslig vurdering ved klubbrepresentasjon i åpne klubbkonkurranser i alle ISUs medlemsland

Detaljer

CHEERFEST MINI OG PEEWEE ARRANGEMENTSINFORMASJON

CHEERFEST MINI OG PEEWEE ARRANGEMENTSINFORMASJON CHEERFEST MINI OG PEEWEE ARRANGEMENTSINFORMASJON ARRANGEMENTSINFORMASJON Som medlem av Norges Idrettsforbund skal vi følge deres Bestemmelser om barneidrett og ivareta Idrettens barnerettigheter. Dette

Detaljer

Strategi for perioden Utkast per

Strategi for perioden Utkast per Strategi for perioden 2009 2011 Utkast per 24.12.2008 1 Norges Skøyteforbund, NSF Kort orientering om Norges Skøyteforbund. Nøkkeltall for skøytesporten i Norge Eksempler: NSF ble stiftet 27. februar 1893.

Detaljer

Retningslinjer for Bøler IF Friidrett

Retningslinjer for Bøler IF Friidrett Retningslinjer for Bøler IF Friidrett (underlagt Lov for Bøler Idrettsforening) 1. Formål for Bøler IF Friidrett 2. Godkjenning og oppdatering av retningslinjene 3. Organisatorisk tilknytning 4. Medlemskap

Detaljer

HØRINGSUTKAST NY MESTERSKAPSSTRUKTUR OG JUNIORALDER, SVØMMING

HØRINGSUTKAST NY MESTERSKAPSSTRUKTUR OG JUNIORALDER, SVØMMING HØRINGSUTKAST NY MESTERSKAPSSTRUKTUR OG JUNIORALDER, SVØMMING Svømmeutvalget Norges Svømmeforbund svu@medley.no april 2017 Gardermoen, 2. april 2017 Høringsinstanser: NSF Kretser NSF Svømmeklubber NSF

Detaljer

Norges Kampsportforbunds Toppidrettslige handlingsplan for Karate

Norges Kampsportforbunds Toppidrettslige handlingsplan for Karate Norges Kampsportforbunds Toppidrettslige handlingsplan for Karate Innledning Planen skal ses som en samlet plan for Norges Kampsportforbunds (NKF) toppidrettssatsning og talentutvikling som skal følge

Detaljer

Referat BMX klubbledermøte Gardermoen 29. og 30. oktober 2016

Referat BMX klubbledermøte Gardermoen 29. og 30. oktober 2016 Referat BMX klubbledermøte Gardermoen 29. og 30. oktober 2016 Informasjon fra forbundskontoret V. Bjørn Sæthre Snakker om sykkelforbundets nye SPD Brukes aktivt i arbeidet på forbundskontoret som et styrende

Detaljer

INSTRUKS FOR GRENKOMITEENE I NORGES SKIFORBUND. (Vedtatt av Skistyret )

INSTRUKS FOR GRENKOMITEENE I NORGES SKIFORBUND. (Vedtatt av Skistyret ) INSTRUKS FOR GRENKOMITEENE I NORGES SKIFORBUND (Vedtatt av Skistyret 02.10.2017) 1. FORMÅL Denne instruksen og vedlegget gjelder for grenkomiteene i Norges Skiforbund (NSF). Formålet med instruksen og

Detaljer

Bestemmelser, Langrenn for barn:

Bestemmelser, Langrenn for barn: Gjennomgått, revidert og godkjent på LKs Fagmøte juni 2008. Mindre revisjon Fagmøte juni 2014 Endringer med rød/kursiv Bestemmelser, Langrenn for barn: Disse bestemmelser og retningslinjer gjelder langrenn

Detaljer

Norgesmesterskap i svømming på kortbane for junior og funksjonshemmede og Ungdomsmesterskap for ungdom og funksjonshemmede 2009

Norgesmesterskap i svømming på kortbane for junior og funksjonshemmede og Ungdomsmesterskap for ungdom og funksjonshemmede 2009 Norgesmesterskap i svømming på kortbane for junior og funksjonshemmede og Ungdomsmesterskap for ungdom og funksjonshemmede 2009 GROTTEBADET, HARSTAD torsdag 26. - søndag 29. november 2009 På vegne av Norges

Detaljer

Nyhetsbrev fra Norges Skøyteforbund

Nyhetsbrev fra Norges Skøyteforbund Nyhetsbrev fra Norges Skøyteforbund S E S O N G E N 2 0 0 9 / 2 0 1 0 N R 2-0 4. 1 1. 2 0 0 9 Fredag er det endelig klart for en ny, internasjonal skøytesesong. Sportforum i Berlin er i helgen åsted for

Detaljer

Det gleder å se at arrangementene forsetter å imponere. Vi håper flere tar steget og ønsker å arrangere turneringer på alle nivåer i 2014.

Det gleder å se at arrangementene forsetter å imponere. Vi håper flere tar steget og ønsker å arrangere turneringer på alle nivåer i 2014. Til medlemsklubber Oslo, 25. Oktober 2013 ARRANGEMENTSKRITERIER FOR NORGESCUP I DISKGOLF 2014 Norgescupturneringene er sanksjonert av DSN under NAIF. DSN står ikke som arrangør av noen konkurranser. Uten

Detaljer

ØKONOMISKE RETNINGSLINJER. Svarstad IL Skigruppa. Sist endret 11.11.2014 Side 1

ØKONOMISKE RETNINGSLINJER. Svarstad IL Skigruppa. Sist endret 11.11.2014 Side 1 ØKONOMISKE RETNINGSLINJER Svarstad IL Skigruppa Sist endret 11.11.2014 Side 1 1. Renn...3 2. Samlinger... 4 3. Sommerskiskole...... 4 4. Kjøregodtgjørelse... 4 5. Treningsavgifter...4 6. Skilisens. 4 7.

Detaljer

INVITASJON NORGESCUP 3 UNGDOMSMESTERSKAP K1 SOMMERLEIR LAKSEVÅG KAJAKKLUBB

INVITASJON NORGESCUP 3 UNGDOMSMESTERSKAP K1 SOMMERLEIR LAKSEVÅG KAJAKKLUBB INVITASJON NORGESCUP 3 UNGDOMSMESTERSKAP K1 SOMMERLEIR 2015 LAKSEVÅG KAJAKKLUBB INVITASJON UM K1 og NORGESCUP 3 27-28. juni 2015 Laksevåg Kajakklubb har med dette gleden av å invitere til Ungdomsmesterskap

Detaljer

Aldersbestemte klasser følger Norges Idrettsforbunds bestemmelser om barneidrett, hvor nedre aldersgrense for å delta er det året man fyller 13 år.

Aldersbestemte klasser følger Norges Idrettsforbunds bestemmelser om barneidrett, hvor nedre aldersgrense for å delta er det året man fyller 13 år. REGLER FOR NORGESMESTERSKAP(ENE) KLASSISK OG FUNK 1 Norgesmesterskap, heretter NM, skal arrangeres etter de til enhver tid gjeldende regler fra IWWF, med de tilføyelser som forefinnes i Region E&As Additional

Detaljer

NORM FOR NORGESCUP BMX OG BMX-RANKING

NORM FOR NORGESCUP BMX OG BMX-RANKING NORM FOR NORGESCUP BMX OG BMX-RANKING Arrangører som av NCF blir tildelt ritt med Norges cup status i Bmx plikter å gjennomføre i henhold til gjeldende BMX reglement og denne norm. Normen må tilpasses

Detaljer

Øvrige forslag og saker (Sak 6, del 2)

Øvrige forslag og saker (Sak 6, del 2) Øvrige forslag og saker (Sak 6, del 2) FORSLAG NR 1 Forslagstiller: Trondheim Biljardklubb Forslag: Norges Biljardforbunds Policy vedr alkohol Gjelder alle organisasjonsledd, som særforbund, klubber, avd.

Detaljer

Norgesmesterskap svømming - kortbane 2017

Norgesmesterskap svømming - kortbane 2017 Norgesmesterskap svømming - kortbane 2017 for senior og funksjonshemmede Bergen AdO Arena Torsdag 16. søndag 19. mars 2017 Innbydelse NM i svømming kortbane senior 2017- side 2 På vegne av Norges Svømmeforbund,

Detaljer

NSFs spesielle bestemmelser

NSFs spesielle bestemmelser NSFs spesielle bestemmelser Register/innhold OM DETTE DOKUMENTET... 2 VERSJONSHISTORIKK... 2 1. FELLESBESTEMMELSER... 3 1. REGLEMENT... 3 2. STARTLISENS... 3 3. SØKNADER OM MESTERSKAP OG STEVNER... 3 4.

Detaljer

NorgesCup hurtigløp 2011/2012

NorgesCup hurtigløp 2011/2012 NorgesCup hurtigløp 2011/2012 1.1. NorgesCup hurtigløp består av en serie internasjonale konkurranser som arrangeres etter følgende regler: 1.2. Klasser/distanser a.) Det konkurreres i følgende klasser:

Detaljer

Protokoll. Styremøte #8/2011 (telefon) 26.09. 2011. Norges Skøyteforbund. Tilstede: President Vibecke Sørensen

Protokoll. Styremøte #8/2011 (telefon) 26.09. 2011. Norges Skøyteforbund. Tilstede: President Vibecke Sørensen Protokoll Styremøte #8/2011 (telefon) 26.09. 2011 Norges Skøyteforbund Tilstede: President Vibecke Sørensen Visepresident Erland Kroken Styremedlem Barn, bredde Kolfinna Magnusdottir Styremedlem Teknisk

Detaljer

Landsdel Årsklassemønstring Landsdel Vest 2015. Tid 6. til 8. Februar

Landsdel Årsklassemønstring Landsdel Vest 2015. Tid 6. til 8. Februar Landsdel Årsklassemønstring Landsdel Vest 2015 Tid 6. til 8. Februar Innbydelse Landsdel Årsklassemønstring 2015 - side 2 Som teknisk arrangør har Bergen Svømme- og Livredningsklubb, på vegne av Norges

Detaljer

SEILTINGET 2013. TROMSØ 15. -17. mars. Vedlegg 1 Endringer i Norges Seilforbunds Lov

SEILTINGET 2013. TROMSØ 15. -17. mars. Vedlegg 1 Endringer i Norges Seilforbunds Lov SEILTINGET 2013 TROMSØ 15. -17. mars Vedlegg 1 Endringer i Norges Seilforbunds Lov 2 Endringer i Norges Seilforbunds lov Endringer i Norges Seilforbunds lov 3 Innledning Alle lovendringer i Norges Seilforbund

Detaljer

Trial Satsnings-team for Jenter 2014

Trial Satsnings-team for Jenter 2014 1 Trial Satsnings-team for Jenter 2014 Satsningsteam for jentene. Det ble opprettet i 2012. Trial Team Girls Dette teamet skal fremme internasjonal satsing for jenter/damer. Det er tenkt at en kan dra

Detaljer

Tiltaksplan for norsk bordtennis (Norsk modell for bordtennis)

Tiltaksplan for norsk bordtennis (Norsk modell for bordtennis) Alder Hva skal gjøres? (Tiltak/trening/konkurranse.) 6-7 år Besøke/samarbeide med barneidrettsskoler. Tiltaksplan for norsk bordtennis (Norsk modell for bordtennis) Hvem skal gjøre det? (Ansvarlig.). Hvordan

Detaljer

Informasjon NSFs regionale elitesatsing seniorer

Informasjon NSFs regionale elitesatsing seniorer Informasjon NSFs regionale elitesatsing seniorer Regionlag NSF Historikk NM på Høydalsmo i 2002 det ble her definert et behov for regionale lag Ulike sponsorer har siden den tid tatt hånd om uoffisielle

Detaljer

Uttakskriterier sesongen 2013/2014

Uttakskriterier sesongen 2013/2014 Uttakskriterier sesongen 2013/2014 World Cup OL U-26 EM IBU Cup Junior VM Alpencup Statkraft Young Star BASISREGLER FOR UTTAK For å bli tatt ut til WC må løpere være gode nok til å ha en reell mulighet

Detaljer

Endringer i kapittel 1 krever vedtak med 2/3 flertall og må godkjennes av Norges Idrettsforbund.

Endringer i kapittel 1 krever vedtak med 2/3 flertall og må godkjennes av Norges Idrettsforbund. Endringer i kapittel 1 krever vedtak med 2/3 flertall og må godkjennes av Norges Idrettsforbund. 7.1.1.c, 7.13-7.16 Triosmesterskap - strykes Triosmesterskap fjernes fra og med 2015/2016 sesongen. Triosmesterskap

Detaljer

Handlingsplan for sportslig satsing for langrenn og skiskyting i Bossmo & Ytteren IL 2005/2006

Handlingsplan for sportslig satsing for langrenn og skiskyting i Bossmo & Ytteren IL 2005/2006 Handlingsplan for sportslig satsing for langrenn og skiskyting i Bossmo & Ytteren IL 2005/2006 Innledning: Bossmo & Ytteren IL ski er ei undergruppe i det lokale fleridrettslaget. Klubben har ved utstrakt

Detaljer

NORGES MOTORSPORTFORBUND AVDELINGSFORBUND RADIOSTYRT

NORGES MOTORSPORTFORBUND AVDELINGSFORBUND RADIOSTYRT NORGES MOTORSPORTFORBUND AVDELINGSFORBUND RADIOSTYRT HANDLINGSPLAN 2014-2016 NMF Idrettspolitisk Dokument (Ipd) skal danne grunnlaget for det øvrige planarbeidet i forbundet. Hver av avdelingsforbundene

Detaljer

ORDINÆRT TING 2013. Forslag og saker

ORDINÆRT TING 2013. Forslag og saker ORDINÆRT TING 2013 Forslag og saker Rica Hotel Gardermoen 23-24. november 2013 Forslag Innledning - Side 2 Sak 8 - Forslag og saker På tinget kan ikke behandles forslag om endring i lov eller bestemmelser

Detaljer

Forslag til vedtak Saksordfører anbefaler komite for teknikk, kultur og fritid å fatte slikt vedtak:

Forslag til vedtak Saksordfører anbefaler komite for teknikk, kultur og fritid å fatte slikt vedtak: Saksbehandler: Arkivsak: Arkiv: Dato: Ingrid Drivenes S15/1606 C21 23.01.2015 L4318/15 Saksfremlegg Askermodellen; retningslinjer for fordeling av toppidrettstimer (Saksordfører Karin Norlie Moksness,

Detaljer

Norgesmesterskap svømming - kortbane 2014. for senior og funksjonshemmede

Norgesmesterskap svømming - kortbane 2014. for senior og funksjonshemmede Norgesmesterskap svømming - kortbane 2014 for senior og funksjonshemmede Stavanger Svømmehall 3.- 6. april 2014 Innbydelse NM i svømming kort senior 2014 - side 2 På vegne av Norges Svømmeforbund, har

Detaljer

MESTERSKAPSREGLER NORSK STUP SENIOR OG JUNIOR Oppdatert mars 2017

MESTERSKAPSREGLER NORSK STUP SENIOR OG JUNIOR Oppdatert mars 2017 MESTERSKAPSREGLER NORSK STUP SENIOR OG JUNIOR Oppdatert mars 2017 SENIORMESTERSKAP Generelle regler 1. Kun et NM på hver høyde hvert år Dette kan dekkes av ett arrangement eller max 2 som har hver sine

Detaljer

Buskerud o-krets handlingsprogram 2016

Buskerud o-krets handlingsprogram 2016 Buskerud o-krets handlingsprogram 2016 Hovedmålsetting Orientering skal være en åpen og tilgjengelig idrett for folk flest. Orienteringsidrettens organisasjon skal tilpasses fremtidens behov og skal samles

Detaljer

NSF sportslige satsning kunstløp. Ledermøte 1-2. juni 2012

NSF sportslige satsning kunstløp. Ledermøte 1-2. juni 2012 NSF sportslige satsning kunstløp Ledermøte 1-2. juni 2012 Strategi- og handlingsplan 2011-13 1.2 Sportslige resultater kunstløp forslag til hovedelementer i rullert plan Hovedmål: Deltagelse i OL 2014

Detaljer

v/ Rune Jacobsen (leder), Anders Myhre, Nils Hole, Jan Hjellestad, Thomas Nilsson

v/ Rune Jacobsen (leder), Anders Myhre, Nils Hole, Jan Hjellestad, Thomas Nilsson Notat: Til Styret i Norges Seilforbund Fra: NSF tingnedsatte utvalg for Strategi og Organisasjon v/ Rune Jacobsen (leder), Anders Myhre, Nils Hole, Jan Hjellestad, Thomas Nilsson Oslo, 19. september 2012

Detaljer

Årsmøte Hamar IL Skøytegruppen 2016. Hamar Idrettspark

Årsmøte Hamar IL Skøytegruppen 2016. Hamar Idrettspark Årsmøte Hamar IL Skøytegruppen 2016 Hamar Idrettspark 29. april 2016 1 Dagsorden 1. Åpning Innledning v/leder Godkjenning av innkalling og teknisk opplegg til årsmøtet 2. Møteledelse a) Valg av møteleder

Detaljer

Velkommen til Aquarama Open 7-9 juni 2013. Aquarama Open 7-9 juni 2013 i Aquarama, Kristiansand

Velkommen til Aquarama Open 7-9 juni 2013. Aquarama Open 7-9 juni 2013 i Aquarama, Kristiansand Velkommen til Aquarama Open 7-9 juni 2013 Vågsbygd Svømme og- Livredningsklubb og Varodd Svømmeklubb er stolte av å invitere til innvielse av vår nye storstue for svømmesporten på Sørlandet. Aquarama Open

Detaljer

ORGANISASJONSUTVIKLING I NORGES SKØYTEFORBUND INNLEDNING TIL DISKUSJON PÅ SKØYTETINGET TORBJØRN DIGERNES STOREFJELL, 12.

ORGANISASJONSUTVIKLING I NORGES SKØYTEFORBUND INNLEDNING TIL DISKUSJON PÅ SKØYTETINGET TORBJØRN DIGERNES STOREFJELL, 12. ORGANISASJONSUTVIKLING I NORGES SKØYTEFORBUND INNLEDNING TIL DISKUSJON PÅ SKØYTETINGET TORBJØRN DIGERNES STOREFJELL, 12.-14- JUNI 2015 Bestillingen Tinget 2013 bestilte en utredning om organiseringen av

Detaljer

STYRKE (Pluss): * At det er noen på kontoret som tar i mot henvendelser fra Lagene. * Rask tilbakemelding og svar

STYRKE (Pluss): * At det er noen på kontoret som tar i mot henvendelser fra Lagene. * Rask tilbakemelding og svar Dssdsddsdssssssssssssssssssssssssssssss Oslo 3. April 2014 OPPSUMMERING AV LEDERMØTET 2014 Quality Hotel Gardermoen 29. Mars 2014 Arnstein Nesset åpnet ledermøtet og da ordet videre til Mette Berg, Visepresident

Detaljer

Årets overraskelse hurtigløp

Årets overraskelse hurtigløp Årets overraskelse hurtigløp Sesongen har bydd på flere positive overraskelser i hurtigløp, ikke minst på tampen av sesongen. Under World Cup-finalen på 5000 m for menn fikk vi vår første dobbeltseier

Detaljer

STRATEGI FOR PERIODEN

STRATEGI FOR PERIODEN NORGES SKØYTEFORBUND STRATEGI FOR PERIODEN 2015-2017 2 INNHOLD INNLEDNING... 3 VISJON OG KJERNEVERDIER...4 POSISJON OG UTFORDRINGER... 5 SMÅ HELTER OG STORE MESTERE... 6 STRATEGISKE MÅL...7 3 INNLEDNING

Detaljer

Lover for NBF Vedtatt av Forbundstinget 2014

Lover for NBF Vedtatt av Forbundstinget 2014 1. Alminnelige bestemmelser 1. Forbundets navn er Norsk Brukshundsports Forbund, forkortet NBF stiftet 7. februar 1965 under navnet Norske Tjenestehundklubbers Forbund (NTF) 2. NBF er en sammenslutning

Detaljer

Velkommen til Aquarama open 7-9 juni 2013. Aquarama open 7-9 juni 2013 i Aquarama, Kristiansand

Velkommen til Aquarama open 7-9 juni 2013. Aquarama open 7-9 juni 2013 i Aquarama, Kristiansand Velkommen til Aquarama open 7-9 juni 2013 Vågsbygd Svømme og- Livredningsklubb og Varodd Svømmeklubb er stolte av å invitere til innvielse av vår nye storstue for svømmesporten på Sørlandet. Aquarama Open

Detaljer

Mer i samsvar med NIFs lovnorm, som setter 4 uker før tinget som frist for innsending av forslag.

Mer i samsvar med NIFs lovnorm, som setter 4 uker før tinget som frist for innsending av forslag. INNKOMNE FORSLAG Norges Skøyteforbunds ting 2011 Lovforslag, til behandling i plenum: Forslag 1 fra Styret Foreslår følgende endring i lovens 11: Datoen 31. mars i paragraf 11, pkt 2, erstattes med 15.

Detaljer

Virksomhetsplan. Klubb: FANA IL. Virksomhetsplanen godkjennes på årsmøtet 13. februar 2014

Virksomhetsplan. Klubb: FANA IL. Virksomhetsplanen godkjennes på årsmøtet 13. februar 2014 Virksomhetsplan Klubb: FANA IL Virksomhetsplanen godkjennes på årsmøtet 13. februar 2014 Innhold Virksomhetsplan Innledning Visjon Verdigrunnlag Virksomhetsidé Hovedmål Delmål Handlingsplan Historikk og

Detaljer

norges skøyteforbund 2011-2013 Høringsversjon

norges skøyteforbund 2011-2013 Høringsversjon norges skøyteforbund STRATEGI FOR PERIODEN 2011-2013 Høringsversjon 2 Innhold Innledning... 3 Skøyteidrettene og samfunnet... 4 Visjon og hovedmål... 5 formål... 6 KJERNEverdier... 7 hovedmål og tiltak

Detaljer

MESTERSKAPSREGLER. NORSK STUP SENIOR OG JUNIOR Oppdatert 27. september 2017 MESTERSKAPSREGLER - NORSK STUP

MESTERSKAPSREGLER. NORSK STUP SENIOR OG JUNIOR Oppdatert 27. september 2017 MESTERSKAPSREGLER - NORSK STUP MESTERSKAPSREGLER NORSK STUP SENIOR OG JUNIOR Oppdatert 27. september 2017 SENIORMESTERSKAP Generelle regler 1. Kun et NM på hver høyde hvert år Dette kan dekkes av ett arrangement eller max 2 som har

Detaljer