:i kamp for fred. UNIFIL i Libanon Norge i UNIFIL

Størrelse: px
Begynne med side:

Download ":i kamp for fred. UNIFIL i Libanon Norge i UNIFIL 1978 1998"

Transkript

1 :i kamp for fred UNIFIL i Libanon Norge i UNIFIL

2 Gazette Bok as Oslo, 2005 ISBN: EAN: I kamp for fred. UNIFIL i Libanon Norge i UNIFIL, Forfattere: Wegger Strømmen Dag Leraand Design og layout: Heidi Bakken Produksjonsledelse: Gazette Tryking: PDC Tangen Bildemateriale er hentet fra flere kilder, ikke minst Forsvaret, FN og UNIFIL; fotografens navn er oppgitt når kjent. Boka er utgitt på oppdrag av og med støtte fra Forsvarets kompetansesenter for internasjonal virksomhet (FOKIV). Produksjonen av boka er støttet av Hærstaben. Inntektene fra salget tilfaller arbeidet til FN-Veteranenes Landsforbund (FNVLF). Innholdet står for forfatternes regning, og representerer ikke Forsvarets syn. Korresponderende web-sider:

3 :i kamp for fred UNIFIL i Libanon Norge i UNIFIL Oppdatert pr Gazette Bok

4 :avreise 1978

5 5

6

7 Innhold: 01: bakgrunnen 23 01: bakgrunnen : Midtøsten Krig i Midtøsten 25 Den jødiske drømmen 25 Det palestinske marerittet 27 Midtøsten-konflikten 28 Fem kriger 28 Noen hovedpersoner 29 Palestinernes frigjøringskamp 32 Frigjøringskrigen 34 Regional konflikt 34 01: bakgrunnen : Libanon Lille Libanon 37 Øst og Vest 37 Gammel historie ung stat 38 Religion og politikk 40 Kunst og kultur 43 Økonomi og utvikling 43 Regional kasteball 44 Libanon i regionen 44 Libanon og PLO 44 Libanon og Israel 48 Israel og Syria i Libanon 51 Libanon og Syria 52 Krig i Libanon 53 Borgerkrig, Borgerkrig, Borgerkrig, 1980-tallet 60 Borgerkrig, Motstandskamp 62 02: Operasjonen 3 02: Operasjonen : UNIFIL Israel slår til 66 Opptrapping 66 Invasjon 66 Resultat 68 UNIFIL vedtas 69 Delte oppfatninger 69 Hastverk og lastverk 70 UNIFIL etableres 71 UNIFIL settes sammen 72 UNIFIL ankommer 72 UNIFIL HQ 73 UNIFIL utgrupperer 74 FN-styrkens utgruppering 74 IDFs tilbaketrekking 76 UNIFIL AO 77 Libanesisk autoritet 78 UNIFIL angripes 79 Kamp med PLO 79 Konfrontasjon med SLA 80 Angrep på Naqoura 81 Opptrapping mot invasjon 83 På kurs mot krig 83 Stille før stormen 84 Skuddet i London 85 Arafat tatt på senga : Israel invaderer og okkuperer 86 Invasjonen 86 Beleiringen 89 Evakueringen 90 Yasser ut Bashir inn 92 UNIFIL overkjørt og overflødig 95 Angrepet 95 Framtida 96 Sceneskifte 97 PLO ut motstandsbevegelsen inn 97 IDF tilbake 100 UNIFIL: mellom barken og veden 101 Overfallene i UNIFIL i veien 102 7

8 1990-tallet : Operasjonen : Norge i UNIFIL 09 Norge handler raskt 109 Regjeringen samles 109 Regjeringen beslutter 110 Forsvaret handler 112 Til Libanon 116 Destinasjon Romerike 116 Destinasjon Libanon 118 Tilleggsstyrkene 119 Skandinaver i Sør-Libanon 125 Svenskene klargjør 125 Nordmennene overtar 128 Inn i et minefelt 130 Sikkerhet og etterretning 132 Grensene trekkes 134 Norbatt AO 135 Utgruppering 136 Norbatt angripes 139 Kamp med PLO 140 Konflikt med SLA 147 Konfrontasjon med IDF 151 Sammenstøt med LNM : Israel invaderer og overkjører 153 Krigserklæringen 156 Invasjonen 156 Hverdagen 157 Meningen 159 Vurderingen 161 Hjelpeinnsatsen 162 Norbatt: fortsatt utsatt 163 Konfrontasjon med okkupanten 164 Krig i Golfen 173 Konfrontasjon med motstandsbevegelsen 174 Norbatts bruk av makt 178 Myk linje 179 Lette våpen 180 Stillingsvern 181 Norbatt og partene 182 Kontakt som strategi 182 Norbatt og PLO 183 Norbatt og IDF 187 Norbatt og SLA 193 Norbatt og Leb Army 197 Nordmenn og libanesere 198 Sør-Libanon 198 Ansvar 205 Humanitær innsats 208 Knuter på tråden : Operasjonen : Oppdrag, organisasjon, mv UNIFILs mandat og oppdrag 215 UNIFILs mandat 215 UNIFILs bruk av makt 216 Nye mandater 218 Mulige nye oppgaver 218 UNIFILs organisering 220 UNIFIL HQ 221 UNIFILs toppledelse 223 UNIFILs avdelinger 227 MP Coy 227 FMR : Operasjonen : Forsvaret i Libanon Forsvaret i Libanon 237 Styrken 237 Administrasjon 237 Ledelse 240 Sivil støtte 240 Økonomi 243 Norco-kontoret 248 Norbatt 250 Norbatt beredt 251 8

9 Norbatt forlagt 252 Norbatt i felt 255 Norbatt organisering 266 Norbatt ut 267 Normaintcoy 270 Normaitcoy forlagt 270 Normaintcoy i felt 272 Normaintcoy organisering 274 Normaintcoy ut 277 Normedcoy 278 Normedcoy forlagt 279 Normedcoy i felt 280 Normedcoy organisering 281 Normedcoy ut 286 Norair 288 Norair forlagt 289 Norair i felt 291 Norair ut : Operasjonen : Israel ut av Libanon Israel ut 18 år etter 296 Israelsk maktskifte 296 Israel ut av Libanon 298 UNIFILs nye rolle : Dagliglivet 304 FN-hverdag i Sør-Libanon 306 Telt og prefab 306 Helse og hygiene 308 Mat og drikke 309 Messer og klubber 312 Jul og høytid 314 Velferd og idrett 315 Perm og shopping 318 Kjærlighet og sex 322 Penger, post og telefon 324 Foto, film og radio 326 Disiplin og drugs 328 Natur og dyreliv : Erfaringen : Erfaringen Erfaringer fra UNIFIL Militær verdi 334 Positive erfaringer 334 Blandete holdninger 339 Positive holdninger 340 Politisk verdi 342 Politiske holdninger 343 Politisk oppvåkning 344 Politisk betydning 344 Personellets holdninger 350 Lang vei hjem 353 Tiltagende skepsis 353 Politisk tvil 354 Ny situasjon på 1980-tallet 356 Økonomisk bekymring 360 Intops og politikk 361 Diskusjonen på 1990-tallet 361 Beslutningen 366 Etterspillet 370 Norske tap i UNIFIL 371 Helikopter-tragedien 371 Falne i strid 372 Ulykker og skader 373 FN-soldatene hedres og minnes 374 Med media til fronten 377 Commodore Hotell 378 Lokale helter 379 PIO og presseturer 379 Nytte og irritasjon 380 Kritiske uttalelser 382 Noen vurderinger 383 Partene 383 Syn på bataljonene 386 9

10 Nen betraktninger 388 Noen lærdommer 389 Ledelse 389 UNIFIL-undersøkelsen 390 Læring 394 Oppfølging : Oversikten 403 UNIFIL og FN 404 Midtøsten 413 Norge 415 Etterord 426 Midtøsten Libanon UNIFIL Nrge Forsvaret Appendiks 437 Litteratur 452 Noter 458 Indeks

11 Forord Vel tjueen tusen soldater og tjueen falne gjennom tjue år. Det er Forsvarets og forfatternes oppfatning at denne formidable innsatsen disse frivillige i FN-styrken i Libanon ikke bare fortjener sin historie. Historien fortjener også å bli bedre kjent. Samfunnet og det internasjonalt orienterte Forsvaret av i dag trenger dessuten å bli påminnet om hva Norge deltok i og bidro med i Libanon, Det er for lett å glemme. Et tiår etter innsatsen i Gaza, var det i 1978 på ny aktuelt for Norge å delta i en fredsbevarende FN-operasjon. Den skulle vare lenger enn noen ante og er fortsatt den største samlede norske innsats ute, etter Tysklandsbrigadene. Deltakelsen i UNIFIL ble avviklet i 1998, og innsats på Balkan tok over; først under FN-flagg, deretter under NATO-merket. En UNIFIL-generasjon bidro etter hvert til å forme utviklingen av Forsvarets internasjonale engasjement. Samtidig bidro UNIFIL-deltakelsen til en sterk eksponering mot Midtøstens kompliserte og konfliktfylte virkelighet på en tid hvor norsk kjennskap til og nordmenns syn på situasjonen i regionen ennå mest var sett fra den ene partens ståsted. Derved influerte det militære Libanon-engasjementet også på nordmenns syn på Midtøsten-konflikten og det offisielle Norges forhold til utviklingen i regionen og til partene. Norges deltakelse i UNIFIL og norske medias sterke fokusering på tilstedeværelsen i Sør-Libanon bidro til et mer nyansert syn. Det samme gjorde i høyeste grad norske kvinner og menns egne førstehånds møte med realitetene i Midtøsten; deres egne erfaringer. På bakkeplan. Siden Norges deltakelse i UNIFIL har en Balkan-generasjon norske fredssoldater vokst fram for snart å være etterfulgt av en Afghanistan-generasjon intopsveteraner. Pr er fredsbevaring i FN-regi helt kommet i skyggen av NATO-ledete operasjoner. Ett forhold er at denne utviklingen er politisk omstridt, et annet at det skygger for den lange tradisjon og stolte historie Norge har som støttespiller til FN og troppebidragsyter i FNs fredsoperasjoner. Det i seg selv er grunn god nok til å nedtegne historien om Norge i UNIFIL. Hensikt Dette er en historiebok om Norge i UNIFIL og UNIFIL i Libanon. Først og fremst forteller den historien om Norges omfattende innsats i FN-styrken i Sør-Libanon. Den favner hele den norske innsatsen, fra Naqoura i vest til Chebaa i øst; fra Beirut i nord til Tel Aviv i sør; fra 1978 til Norbatt var det klart største elementet i denne historiske innsatsen, men langt fra det eneste. Normaintcoy, Normedcoy og Norair er også viktige brikker i dette betydelige kapitlet av norsk militær historie. Norges deltakelse stanser heller ikke der; norske fredssoldater inngikk også i de multinasjonale avdelingene MP Coy og Force Mobile Reserve og i UNIFIL HQ. Huskes skal også, at mange norske UNTSO-observatører tjenestegjorde i nært samarbeid med UNIFIL gjennom Observer Group Lebanon (OGL) og Observer Group Beirut (OGB) også etter at Norge trakk sine UNIFIL-bidrag tilbake. Den historien er beskrevet i en egen bok, om historien til observatørinnsatsen. Alle har sine historier å berette fra UNIFIL og Libanon alle som tjenestegjorde der bidro til historien om Norge i UNIFIL. Dette er et forsøk på å tegne det store bildet ved samtidig også å ta med noen av de små detaljene. Det er uråd å favne alt og få med alle. Vi har likevel god tro på at de mange som tjenestegjorde i Libanon vil kjenne seg igjen. Det er heller ikke lett 11

12 å sette sammen et komplett bilde; til det er grunnlagsmaterialet arkivene og den ivaretatte dokumentasjonen for ufullstendig. Og plassen for liten. Erfaringen fra UNIFIL-deltakelsen har bl.a. vist hvor viktig det er for Forsvaret og for samfunnet å ta vare på sine soldater. Arbeidet med denne boka har vist hvor viktig det er å ta vare på historien og historiene. Boka vil nok friske opp hukommelsen for den enkelte som deltok, eller på annen måte hadde et tangeringspunkt mot operasjonen. Både for disse og andre interesserte i denne delen av FNs fredsbevaringshistorie og Norges militærhistorie har vi lagt vekt på å sette innsatsen inn i en større sammenheng: Norges deltakelse i UNIFIL så vel som UNIFILs innsats i Libanon. Hver FN-soldat var en bitteliten brikke, den enkelte avdeling en litt større og UNIFIL som sådan en av mange aktører i striden i Sør-Libanon, som igjen var en del av det store spillet om Midtøsten. De storpolitiske linjene i Midtøsten og de sammensatte konfliktlinjene i Libanon var ikke like lett å se mens man tjenestegjorde i FN-styrken. Selv på avstand er de ikke lette å begripe. Det var ikke lett for en nordbo å begripe alt som skjedde eller hvorfor. Forhåpentligvis bidrar denne boka til at den enkelte kan skjønne enda litt mer av hvor en var, hva en var med på, hvem en hadde med å gjøre. Og for dem som selv ikke er en del av fellesskapet Libanon-tjenesten ga og gir: Hvor vi var, hvorfor vi var der, hva vi gjorde, hvem vi sto overfor og hva vi ble utsatt for. Som UNIFIL-veteraner og historiebok-forfattere har vi to hovedmålsettinger med boka Vi ønsker å gi et bredt og sammensatt bilde av Norges og norske soldaters deltakelse i UNIFIL, som en historisk dokumentasjon og en populær formidling av den frivillige innsatsen til mer enn tjue tusen norske soldater gjennom tjue år. En innsats som, både i samtid og ettertid, knapt har fått den forståelse og anerkjennelse den fortjener. Vi ønsker å formidle at operasjonen i Libanon var mindre statisk, langt farligere og mer utfordrende enn den til tider er blitt framstilt; at den tvert imot var en særdeles skarp og svært krevende operasjon, en innsats forbundet med betydelig risiko for den enkelte. Derav følger at innsatsen også var av vesentlig verdi for Forsvaret hjemme. Derfor også tittelen: I kamp for fred. Det var ingen fred å bevare i Sør-Libanon; snarere en kamp for å skape fred. For mange har kampen fortsatt etter at tjenesten er over; enten det har vært med sitt indre eller mot det offentlige: For anerkjennelse av en tøff tjeneste og aksept for skader den har påført mange. Leseguide Dette er en beretning om en krevende operasjon i en komplisert konflikt. Den skal gi noe til de fleste med interesse for FN-tjeneste og UNIFIL, Libanon og Midtøsten uten at alt må leses. Det er ikke noe «riktig» kapittel å angripe boka fra og det er henvisninger til andre steder og detaljerte registre samt flust med litteraturhenvisninger for de enda mer interesserte. Boka er delt inn i fem hovedkapitler, og det er ikke nødvendig å lese alle eller lese de i rekkefølge for å få utbytte av boka. Men det hjelper på forståelsen å ta med seg alle! Kapittel 01: Bakgrunnen gir et riss av situasjonen som førte til at UNIFIL ble opprettet og Norge deltok i Libanon; dvs. Midtøsten-konflikten som den bakenforliggende hovedårsak, hvordan den har influert på den politiske og militære utvikling i Libanon. Dernest på de mer interne konfliktene i Libanon, som også i sterk grad er påvirket av det ytre, regionale spillet, og som er bidragsytende til etableringen av en FN-styrke. 12

13 Kapittel 02: Operasjonen er hoveddelen av boka med to hovedakser; UNIFIL generelt og Norges deltakelse i UNIFIL spesielt. I del A fortelles om etablering, innsetting og utvikling av FN-styrken; i del B om etablering og utgruppering av de norske bidragene samt Norbatts operative stilling i sitt område spesielt. Her omtales videre forholdet mellom de norske FNsoldater og libanesisk sivilbefolkning også det en viktig del av historien. I del C beskrives UNIFILs oppdrag, organisering, mv.; i del D det norske Forsvarets bidrag til UNIFIL dvs. en gjennomgang og beskrivelse av de enkelte norske styrkebidragene, og deres respektive oppgaver og operative hverdag fram til den endelige uttrekking i Del E supplerer historien med Israels endelige tilbaketrekking, mai 2000, og den nye rolle UNIFIL derved kom i. Kapittel 03: Dagliglivet er en noe lødigere beretning om det daglige liv og levnet i de norske styrkene i Libanon vesentlig utenom tjenesten; alt fra hygiene og høytid til perm og penger samt shopping og sex Kapittel 04: Erfaringen er et forsøk på å synliggjøre verdier av og lærdommer fra FNinnsatsen i Libanon for Norge som nasjon og Forsvaret som institusjon, og fra både en politisk og militær innfallsvinkel. Videre omtales striden om norsk deltakelse og kampen om styrkebidragenes framtid, samt en mer smertelig erfaring: Norges tap i UNIFIL. Kapittel 05: Oversikten inneholder en del statistisk materiale, samt oversikt over deltagende avdelinger, funksjoner og personer i nøkkelstillinger, over falne, tildelinger av medaljen for edel dåd, mv. I et lite etterord gis det en kortfattet status for hhv. Midtøsten og Libanon, UNIFIL, Norge og Forsvaret pr En del supplerende materiale til denne boka er lagt ut på internett, på et eget web-sted i regi av Forsvaret, om Norges deltakelse i UNIFIL: Begreper kan være kompliserte, ikke minst i en militær organisasjon eller operasjon hvor de mange forkortelser kan oppleves som truende nok, om en ikke også skal ha ytre fiender. For lesbarhetens skyld er det ikke til å unngå at en del forkortelser blir brukt. I den grad de ikke er forklart i teksten, henvises til en innledende ordliste. Navngiving av landsbyer, personer og organisasjoner er søkt gjort mest mulig i tråd med hva de fleste Libanon-veteraner vil kjenne seg igjen i, men kan avvike hva som brukes andre steder. Én viktig systematisering er gjort: Mens FN og UNIFIL, av diplomatisk-politiske årsaker, kalte South Lebanon Army (SLA; den tidligere Haddad-militsen) for De Facto Forces (DFF) er den for å redusere forvirring her konsekvent omtalt som SLA. Unntaket er når DFF brukes i ordrett gjengitte sitater. Det siteres fra mange kilder, også fra meldinger i form av telekser. Også disse er gjengitt ordrett, dvs. med små bokstaver, og uten æ/æ/ø. Som altså ikke er trykkfeil. Denne boka er utarbeidet på oppdrag fra Forsvarets kompetansesenter for internasjonal virksomhet (FOKIV), og utgitt med støtte fra Hærstaben. Flere nøkkelpersoner har bidratt med kildemateriale og til gjennomlesing av deler av manus. Bokas innhold står like fullt for forfatternes regning, helt og holdent. Oslo, november 2005 WEGGER STRØMMEN DAG LERAAND 13

14 14

15 Forkortingsordliste Det følgende er en oversikt over og forklaring på en del fagtermer og forkortinger i boka. A&P Administration & Personell Branch; administrasjons- og personellavdelingen ved UNIFIL HQ A/CMPIO Assistant Chief Military Press and Information Officer; stabsfunksjon ved UNIFIL HQ, med ansvar bl.a. for utgivelsen av magasinet Litani. AE armed elements; fellesbetegnelse på væpnet personell som tok seg inn i eller oppholdt seg i UNIFIL AO ut over medlemmer av u IDF og u SLA AG 3 automatgevær; norsk enhetsvåpen AK 47 automatgevær; opprinnelig russisk enhetsvåpen utviklet under og etter andre verdenskrig, med forskj. versjoner produsert i flere land. Også kalt Kalashnikov etter dens konstruktør, Mikhail Kalashnikov. AO Area of Operation; UNIFILs geografisk avgrensede operasjonsområde (»ansvarsområde») BK bombekaster; krumbanevåpen for utskyting av granater blueline grensen for u UNIFIL AO, dvs. yttergrensen for operasjonsområdet Brig S Brigaden i Sør-Norge; militær avdeling formelt nedlagt 2004 CP Check Post; kontrollpost etablert av UNIFIL (o.a.) på veier for der å kontrollere trafikk kjøretøy og personell som ut- og innpasserte u blueline, samt innenfor u UNIFIL AO CHO Chief Humanitarian Officer; stabsfunksjon ved UNIFIL HQ, under A&P, med ansvar for styrkens humanitære virksomhet. COS Chief of Staff; stabssjef: I UNIFIL først kombinert med funksjonen u DFC (styrkens nestkommanderende), deretter egen funksjon; i UNTSO styrkens øverste sjef. DCOS Deputy Chief of Staff; assisterende stabssjef: Ved HQ var det flere DCOSfunksjoner (tidvis også kalt A/COS, dvs. Assistant Chief of Staff); for hhv. operasjoner, logistikk og adm. og personell. DFC Deputy Force Commander; styrkens nestkommanderende. DFF De Facto Forces; UNIFILs betegnelse på (vesentlig) major Saad Haddads kristne milits, South Lebanon Army (u SLA). Da FN ikke anerkjente SLA, ble ikke organisasjonens eget navn brukt av UNIFIL. DFLP Democratic Front for the Liberation of Palestine; Den demokratiske folkefronten for Palestinas frigjøring: radikal palestinsk gruppering etbl. 1969, etter splittelse i u PFLP DKØ Distriktskommando Østlandet; en av fem regionale kommandoer (hovedkvarter) som bl.a. omfattet operative og oppsettende avdelinger som. FDI 4 med IR 4 med FN-bataljonen; nedlagt 2002 DPKO Department of Peacekeeping Operations; Avdelingen for fredsbevarende operasjoner ved FN (hovedkvarteret, New York), som på vegne av generalsekretæren planlegger, forbereder og leder fredsoperasjoner. 15

16 16 DTG datotidsgruppe; angivelse av dato og klokkeslett (eks ) Enklaven geografisk område mellom den israelske grense og UNIFIL u AO, som var forutsatt overdratt til FN-styrkens kontroll ved den israelske tilbaketrekking i 1978, men som i stedet ble kontrollert av u SLA og hvor UNIFIL bare i begrenset grad fikk operere. FC Force Commander; styrkens øverstkommanderende. FD Forsvarsdepartementet FDI 3/IR 3 Telemark forsvarsdistrikt / Infanteriregiment nr. 3 FDI 4/IR 4 Forsvarsdistrikt nr. 4 / Infanteriregiment nr. 4; (fra 1995 Akershus regiment, AKR; fra 1997 Jegerkorpset/Akershus regiment, JAR). FMR Force Mobile Reserve; UNIFILs mobile (utryknings-) styrke, en multinasjonal avdeling etbl som en innsatsavdeling til forsterkning av infanteribataljonene ved behov. Norge deltok i FMR fra 1987 til FMS Forsvarets mediesenter; kompetanse- og produksjonsavdeling underlagt FSJ; tidl. Forsvarets rekrutterings- og opplysningstjeneste (FRO, ). Forsvarets rekrutterings- og mediesenter (FRM, ) FNVLF FN-Veteranenes Landsforbund; en ideell og upolitisk organisasjon som bl.a. har som målsetting å ta vare på alt personell som har deltatt i internasjonale operasjoner under FN, NATO eller annen internasjonal kommando. FO Forsvarets overkommando; Forsvarets øverste militære ledelse, under kommando av u FSJ, FO ble første gang opprettet i Nord-Norge, 1940; deretter på ny i Storbritannia, 1942, og besto da til 1946, før etablert på ny Nedlagt , da FSJ ble integrert i u FD, men med eget apparat (Forsvarsstaben, FST) utenfor departementet. FOKIV Forsvarets kompetansesenter for internasjonal virksomhet; fellesinstitusjon for bl.a. erfaringsinnhenting og opplæring, under u FO, etbl. 1996; overført til Forsvarets skolesenter (FSS) fra 2001 og nedlagt FOP fredsoppsettingsplan; (plan for) avdelingens organisasjon og utrustning i fredstid FPM Force Provost Marshal; militærpolitisjef FSAN Forsvarets sanitet; faglig fellesinstitusjon for alle forsvarsgrener, etbl. i London, 1941 FSJ Forsvarssjefen; sjef for Forsvarets militær organisasjon og militærfaglig rådgiver for Forsvarsministeren G 1 personelloffiser ved høyere stab (tidl. generalstab) GIH Generalinspektøren for Hæren; ansvarlig styrkeprodusent for Hæren GIHV Generalinspektøren for Heimevernet; ansv. styrkeprodusent for Heimevernet GSS General Security Services; Israels tjeneste for kontraspionasje og indre sikkerhet, også kjent som Shabak og Shin Beth; etbl. 1948, oppr. som del av u IDF. HQ Headquarter; hovedkvarter IDF Israel Defense Forces; Det israelske forsvaret, hebraisk Zava Haganah le-israel (Zahal); etbl ILMAC Israel-Lebanon Mixed Armistice Commission; den israelsk-libanesiske

17 våpenstillstandskommisjon, etbl som følge av forhandlinger i Rosh Haniqra, som bl.a. førte til våpenstillstand etter krigen 1948, og at Israel trakk seg ut av 13 okkuperte landsbyer i Sør-Libanon. IR 4 Infanteriregiment nr. 4 ISAF International Security Assitance Force; multinasjonal styrke i Afghanistan; etbl for å bidra til å gjenopprette sikkerhet og stabilitet i Kabul og hovedstadsområdet, senere også andre deler av landet, i nært samarbeid med landets regjering. Norsk deltakelse fra KFOR Kosovo Force; NATO-ledet multinasjonal sikkerhetsstyrke i Kosovo; etbl for å bidra til å gjenopprette sikkerhet og stabilitet i Kosovo, i nært samarbeid med UN Mission in Kosovo (UNMIK). Norsk deltakelse fra KOP krigsoppsettingsplan; (plan for) avdelingens organisasjon og utrustning i krigstid kp kompani; militær avdeling (eng.: company, coy). Leb Army Lebanese Army; Libanons regjeringshær; etbl. under fransk styre, under libanesisk kontroll fra 1945, gikk i oppløsning under borgerkrigen , fullt ut gjenforent og -oppbygd fra LF Lebanese Forces; samling av flere kristne militsgrupper, etbl LNM Lebanese National Movement; samling av flere venstregrupperinger, dominert av druserpartiet u PSP; reetablert 1976 etter oppr. å ha blitt etbl mayor ordfører; folkevalgt leder på lokalnivå, leder for kommunestyret MFO Military Force and Observers; militær styrke i Sinai, utenfor FNs kommando, etbl for å overvåke fredsavalen mellom Egypt og Israel. Norsk deltakelse fra starten. MG maskingevær; eng. light machine gunl LMG (i motsetning til heavy machine gun, på norsk: mitraljøse). MIO Military Information Officer; militær informasjonsoffiser, i UNIFIL betegnelsen på defensiv etterretning mitr mitraljøse; eng. heavy machine gun, HMG moukhtar notarius publicus; folkevalgt leder på lokalnivå, bindeledd mellom lokale og sentrale myndigheter movcon Movement Control; trafikkontroll MP Military Police; militærpoliti NCC Norwegian Contingent Commander; norsk kontingentsjef (brukt om u Norcofunksjonen i operasjoner etter UNIFIL) NK nestkommanderende (i en militær avdeling) NMC Norwegian Maintenance Company (NMC); Det norske verkstedkompaniet (i UNIFIL) NORAD Norwegian Agency for Development Cooperation; Direktoratet for utviklingshjelp, etbl. 1968, med oppgave å planlegge og iverksette Norges samarbeid med utviklingslandene Norco Norwegian Contingent Commander; norsk kontingentsjef, også benevnt Norcontico Normaintcoy se NMC 17

18 Normedcoy Norwegian Medical Company (Normedcoy); Det norske sanitetskompaniet (i UNIFIL) NUPI Norsk utenrikspolitisk institutt; forskningsinstitusjon etbl. av Stortinget, 1959 OGB Observer Group Beirut; militære observatører fra FN (u UNTSO) i Beirut; etbl som følge av at u IDF rykket inn i Vest-Beirut OGL Observer Group Lebanon; militære observatører fra FN (u UNTSO) i Sør-Libanon, tilknyttet UNIFIL; organisert som OGL, 1978 OP Observation Post; observasjonspost etablert av UNIFIL (o.a.) på høyder i lendet for derfra å observere og rapportere hendelser, ikke minst beskytninger PLO Palestine Liberation Organization; Den palestinske frigjøringsorganisasjon, paraplyorganisasjon for flere palestinske grupperinger; etbl. etter initiativ av Den arabiske liga, 1964 PSP Progressive Socialist Party (fransk: Parti Socialiste Progressiste); druserdominert politisk parti; etbl av Kamal Jumblatt PFLP Popular Front for the Liberation of Palestine; Folkefronten for Palestinas frigjøring, utenfor u PLO: palestinsk gruppering etbl PPK pansret personellkjøretøy; pansrede hjul- eller beltegående kjøretøy for transport av soldater (engelsk: Armed Personel Carrier, APC); i Norbatt/ UNIFIL: M 113, VAB og u SISU rekap rekapitulsjon (/rekapiitulant); inngåelse av kontrakt for en ny periode, også brukt om persom med mer enn en periode (kontingent) ROE Rules of Engagement; i UNIFIL regler for opptreden overfor partene i AO RPG Rocket Propelled Grenade; håndholdt panservernvåpen, i Sør-Libanon mye brukt av palestinsk og libanesisk milits S 3 operasjonsoffiser ved bataljon og tilsv. (G 3 på brigadenivå) S 4 forsyningsoffiser ved bataljon og tilsv. (G 4 på brigadenivå) Sankp/KR Sambandskompaniet ved Kombinert regiment (dvs. brigade) SFOR Stabilisation Force in Bosnia and Herzegovina; NATO-ledet multinasjonal styrke; etbl for å overta etter International Force (IFOR), , avviklet Norsk deltakelse Sikkerhets- okkupert område (buffersone) etbl. av Israel ifm. den delvise tilbaketrekkinsonen gen, 1985 omfattet et landområde fra den israelsk-libanesiske grense og et stykke nord for Litani, og kontrollert av u SLA og uidf, tilsv. ca. 10% av Libanons areal. Sikkerhetssonen omsluttet helt Norbatt AO. SISU eg. navnet på det finske SISU-konsernet; i UNIFIL (og Hæren) synonymt med den finskproduserte u PPK vanlig benevnt SISU, men som finnes i flere varianter og typebetegnelser, inkl. SISU XA 180 «Pasi», brukt i UNIFIL. SLA South Lebanon Army; Den sørlibanesiske hær, bygd opp med utgangspunkt i major Saad Haddads milits, utrustet, trent og finansiert av Israel, som delvis erstatning for og støtte til u IDF i Sør-Libanon. SLA brukt som navn fra 1980; styrken gikk i oppløsning, og ble de facto avviklet, mai UNIFIL kalte SLA for u DFF, og brukte også begrepet LAUI: Lebaneses Armed and Uniformed by Israel. 18

19 SMIO SMK SMSO SOP SPV SURB UD UNEF UNDOF UNFICYP UNICEF UNIFIL UNOGIL UNMOGIP UNTSO Senior Military Information Officer; stabsfunksjon i UNIFIL HQ, leder for den defensive etterretningen. Statsministerens kontor Senior Medical Staff Officer; stabsfunksjon i UNIFIL HQ, faglig leder for den medisinske virksomheten. Posten ble bekledd av norske offiserer så lenge Norge stilte sanitetskompaniet. Standing Operational Procedure; UNIFILs stående ordre stormpanservogn; pansret kjøretøy med bedre beskyttelse enn den enklere u PPK, både i form av sterkere pansring og tyngre bevæpning; Norge anskaffet fra slutten av 1990-tallet SPV CV 90. Senior UNIFIL Representative in Beirut; stabsfunksjon tilknyttet UNIFIL HQ, u FCs representant i Beirut Utenriksdepartementet United Nations Emergency Force; FNs fredsbevarende styrke i Gaza, Sinai og Suez-kanalsonen, etbl UNEF I ( ) ble til etter Sinai-kampanjen, og avviklet ifm. Seksdagerskrigen; UNEF II ( ) ble etbl. etter Oktoberkrigen og avviklet som følge av fredsavtalen mellom Egypt og Israel som er overvåket av u MFO. Norge deltok i UNEF I. United Nations Disengagement Force; FNs fredsbevarende styrke på Golan; etbl uten norsk deltagelse United Nations Peacekeeping Force in Cyprus; FNs fredsbevarende styrke på Kypros; etbl uten norsk deltagelse United Nations Children Fund; FNs barnefond, FN-organisasjon som særlig arbeider for barns levekår; etbl United Nations Interim Force in Lebanon; FNs fredsbevarende styrke i Libanon; etbl norsk deltakelse United Nations Observer Group in Lebanon; FNs observatørmisjon i Libanon; 1958 norsk deltakelse og ledelse. United Nations Observer Group in India and Pakistan; FNs observatørmisjon i India og Pakistan; etbl norsk deltakelse, United Nations Truce Supervision Organization; FNs observatørmisjon i Midtøsten (Egypt, Israel, Jordan, Libanon, Syria); etbl norsk deltakelse fra

20 20

21 Introduksjon Året er 1978 Det er et stille år i den kalde krigen; det er forholdsvis normalt år i det kalde nord. Odvar Nordli er statsminister og Jan Teigen vinner Melodi Grand Prix hjemme. Internasjonalt gjør han seg ikke gjeldende. Det gjør derimot Israel, som vinner en klar seier også der dette året. I løpet av våren skal mange unge nordmenn reise flere Mil etter mil enn Teigen og de skal etter hvert møte israelere til annen dyst. I Nordsjøen er energieventyret godt i gang. De første norske gassfelt åpner, og Norge og Russland inngår en første avtale om delelinje på kontinentalsokkelen i Barentshavet. Stortinget vedtar den omstridte utbyggingen av Alta-vassdraget og et forsvarsbudsjett på 6,8 milliarder kroner. Bare de nærmeste legger ennå merke til en sørlending som fødes dette året: Tor Hushovd. Større oppmerksomhet er det rundt Start, som blir årets seriemester i fotball. En del får også med seg at Kjartan Fløgstad mottar Nordisk råds litteraturpris for Dalen Portland og at Isaac B. Singer får Nobelprisen i samme gren. Hjortejegeren Robert de Niro minner kinogjengere om at det ikke er mer enn tre år siden Vietnam-krigen sluttet. Langt fra Start stadion tar Argentina hjem verdensmesterskapet i fotball, mens hæren i Afghanistan tar makten i et kupp to år etter sine argentinske kolleger. I Spania mislykkes kuppforsøket. Karol Wojtyla velges til den første polskfødte pave mens kong Hussein av Jordan gifter seg for fjerde gang med den amerikanske arkitekten Lisa Halaby, som blir dronning Noor. Solomon-øyene blir selvstendig stat. Frykt for at Katanga-provinsen i Zaïre skal løsrive seg, fører til belgisk og fransk militær intervensjon. I Etiopia snur krigslykken seg når store kubanske styrker settes inn mot Somalia og i Kambodsja setter vietnamesiske styrker inne en offensiv mot Phnom Penh. I Midtøsten er det en banebrytende politisk tilnærming mellom Egypt og Israel, og president Anwar al-sadat og statsminister Menachem Begin belønnes med en delt Nobels fredspris. Samme år svarer Israel og Begin på et brutalt palestinsk terrorangrep på kystveien mellom Haifa og Tel Aviv og går til inasjon av sitt lille naboland i nord. Operasjon Litani bringer en fredsbevarende styrke og norske FN-soldater til Sør-Libanon er året Norge starter sin UNIFIL-deltakelse. 21

en 'Tovv-- "'"'"':J ~ ~~~

en 'Tovv-- ''':J ~ ~~~ Ti Ih(}rer en 'Tovv-- "'"'"':J ~ ~~~ kont, 2QDl - X~/IL 081B LO

Detaljer

NR 4-2012. Jeg er blitt veldig. glad i Syria SIDE 12. Livsviktig. kameratstøttearbeid SIDE 5

NR 4-2012. Jeg er blitt veldig. glad i Syria SIDE 12. Livsviktig. kameratstøttearbeid SIDE 5 NR 4-2012 Jeg er blitt veldig glad i Syria SIDE 12 Livsviktig kameratstøttearbeid SIDE 5 Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner NVIO NR 4-2012 Redaktør katrine.sviland@nvio.no Velkommen til

Detaljer

HVA VAR DET SOM GIKK GALT? OSLO- AVTALEN 20 ÅR

HVA VAR DET SOM GIKK GALT? OSLO- AVTALEN 20 ÅR ET UTENRIKSMAGASIN FRA FLYKTNINGHJELPEN 03/2013 KR. 79 ISSN 1891-2230 RETUR UKE 39 OSLO- AVTALEN 20 ÅR HVA VAR DET SOM GIKK GALT? 20 år etter Oslo-avtalen er de grunnleggende stridstemaene fortsatt uløste

Detaljer

Året der verdens utfordringer står i kø

Året der verdens utfordringer står i kø Kontaktblad nr. 1 2008 2008 Året der verdens utfordringer står i kø Kjære leser Riktig godt nytt år! I årets første nummer av Kontaktbladet retter vi blikket ut i verden. Vi står overfor et begivenhetsrikt

Detaljer

FARLIG FRED. Per Ø. Jevne

FARLIG FRED. Per Ø. Jevne FARLIG FRED Per Ø. Jevne Hvem skyter på oss? Maskingeværkulene fór over hodene på oss, og i den mørke kvelden kunne vi se sporlysene svirre langs leirgaten og slå i bakken nede i leirområdet. Kaptein Steinar

Detaljer

Men hvorfor er egentlig UNIFIL (United Nations Interim Force In Lebanon) i Syd-Libanon?

Men hvorfor er egentlig UNIFIL (United Nations Interim Force In Lebanon) i Syd-Libanon? 1 Hvem skyter på oss? Maskingeværkulene fór over hodene på oss, og i den mørke kvelden kunne vi se sporlysene svirre langs leirgaten og slå i bakken nede i leirområdet. Kaptein Steinar Nygaard og jeg kastet

Detaljer

ISRAELS HISTORIE I MODERNE TID

ISRAELS HISTORIE I MODERNE TID ISRAELS HISTORIE I MODERNE TID Hvis du ser på et kart over Midt-Østen, vil du se at det finns 22 arabisk/muslimske nasjoner som fullstendig truer med å oppsluke Israel. Det er ikke slik at Israel har tatt

Detaljer

SJEKKPOSTEN. Klar tale fra forsvarsministeren TIDSSKRIFT FOR FN-VETERANENES LANDSFORBUND. NR 4/2007 SIDE 4-5

SJEKKPOSTEN. Klar tale fra forsvarsministeren TIDSSKRIFT FOR FN-VETERANENES LANDSFORBUND. NR 4/2007 SIDE 4-5 SJEKKPOSTEN TIDSSKRIFT FOR FN-VETERANENES LANDSFORBUND. NR 4/2007 Klar tale fra forsvarsministeren SIDE 4-5 SIDE 4-5 SJEKKPOSTEN TIDSSKRIFT FOR FN-VETERANENES LANDSFORBUND. NR 5/2007 Nr. 4-2007 ISSN: 1503-3309

Detaljer

NATO etter utvidelsen og toppmøte i Istanbul - Hvor går vi?

NATO etter utvidelsen og toppmøte i Istanbul - Hvor går vi? Foredrag i Oslo Militære Samfund mandag 14. desember 2004 1 NATO etter utvidelsen og toppmøte i Istanbul - Hvor går vi? ved Ambassadør Kai Eide Norges faste delegasjon til NATO Kontroller mot fremføringen

Detaljer

ffi sersbladet Ett yrke én organisasjon Sikret NATOtoppmøte s.12-13 BFOs lederfonferanse 2006 s.32-35 Storøvelsen «Mobil innsats» s.

ffi sersbladet Ett yrke én organisasjon Sikret NATOtoppmøte s.12-13 BFOs lederfonferanse 2006 s.32-35 Storøvelsen «Mobil innsats» s. ffi sersbladet Tidsskrift for Befalets Fellesorganisasjon nr. 7 desember 2006 årgang 23 Ett yrke én organisasjon Sikret NATOtoppmøte s.12-13 BFOs lederfonferanse 2006 s.32-35 Storøvelsen «Mobil innsats»

Detaljer

Forbundsstyret 2005. B-blad

Forbundsstyret 2005. B-blad Sjekkposten_01-36 19.01.05 14:58 Side 36 B-blad Returadresse: FN-Veteranenes Landsforbund Postboks 1635, Vika 0119 Oslo Ettersendes ikke ved varig adresseforandring, men sendes tilbake til senderen med

Detaljer

FolkogforsVar Nr. 4 2011

FolkogforsVar Nr. 4 2011 FolkogforsVar Nr. 4 2011 Afrikas fremtidshåp Kjære leser Høsten er kommet, og det er på tide med en ny sesong med konferanser og faglig påfyll. Du finner en liste over steder og datoer litt lenger bak

Detaljer

"Godt begynt er halvt fullendt" UNITAFs operasjoner i Somalia

Godt begynt er halvt fullendt UNITAFs operasjoner i Somalia Ugradert Luftkrigsskolen HOVEDOPPGAVE LKSK II/2 Modul VI "Godt begynt er halvt fullendt" UNITAFs operasjoner i Somalia Skrevet av: Gøril Andersen Kull 55 Luftkrigsskolen 2006-MARS BERIKTIGELSE De meninger

Detaljer

Evner Vesten å bruke makt rasjonelt?

Evner Vesten å bruke makt rasjonelt? VÅRT VERN Krigsskoleutdannede offiserers landsforening Nyhetsblad Desember 2012 100 ÅRGANG Evner Vesten å bruke makt rasjonelt? Fornyelse av Luftforsvaret - en fremtidsrettet og nødvendig endring Kadettkontakt

Detaljer

NØDHJELP I VERDENS FARLIGSTE LAND

NØDHJELP I VERDENS FARLIGSTE LAND ET UTENRIKSMAGASIN FRA FLYKTNINGHJELPEN 03/2010 KR. 79 NØDHJELP I VERDENS FARLIGSTE LAND Mens norske soldater med skuddsikre vester og skarpladde våpen bygger skoler i land som Afghanistan, er norske hjelpearbeidere

Detaljer

4. Undervisning Bakgrunnen for konflikten og forsøk på løsning (16 min.)

4. Undervisning Bakgrunnen for konflikten og forsøk på løsning (16 min.) INTRO Her finner du opplegg til et seminar om konflikten i Midtøsten, og presentasjonsmateriell for Bridgebuilders Et freds- og forsoningsprosjekt for unge israelere, palestinere og nordmenn. Les mer om

Detaljer

De politiske partier og forsvarspolitikken Side 8-11. Du forsvarer landet vi forsvarer deg! Russisk militær modernisering skyter fart

De politiske partier og forsvarspolitikken Side 8-11. Du forsvarer landet vi forsvarer deg! Russisk militær modernisering skyter fart nr. 1 februar 2013 årgang 66 tidsskrift for Befalets Fellesorganisasjon Gardens befalselever på skarpskyting s 18-19 Dyster Afghanistanrapport side 48-49 Kronikk: Nåtid og fremtid for Forsvaret side 52-53

Detaljer

FORSVARETS FORUM F FORSVARETS FORUM NR 10 OKTOBER 2006. Tips: Tlf: 23 09 20 40 Mil: 0510 2040 Annonser og abonnement: Tlf: 23 09 20 30 Mil: 0510 2030

FORSVARETS FORUM F FORSVARETS FORUM NR 10 OKTOBER 2006. Tips: Tlf: 23 09 20 40 Mil: 0510 2040 Annonser og abonnement: Tlf: 23 09 20 30 Mil: 0510 2030 annonse B BLAD RETURADRESSE: Forsvarets responssenter Bygning 12 Oslo mil/akershus N-0015 OSLO Tips: Tlf: 23 09 20 40 Mil: 0510 2040 Annonser og abonnement: Tlf: 23 09 20 30 Mil: 0510 2030 F FORSVARETS

Detaljer

FORSVARETS FORUM F FORSVARETS FORUM NR 7/8 JULI/AUGUST 2007

FORSVARETS FORUM F FORSVARETS FORUM NR 7/8 JULI/AUGUST 2007 annonse B BLAD RETURADRESSE: Forsvarets responssenter Bygning 12 Oslo mil/akershus NO-0015 OSLO Tips: Tlf: 23 09 20 40 Mil: 0510 2040 Annonser og abonnement: Tlf: 23 09 20 30 Mil: 0510 2030 F FORSVARETS

Detaljer

Et sannhetens øyeblikk. Kairos Palestina

Et sannhetens øyeblikk. Kairos Palestina Et sannhetens øyeblikk Kairos Palestina E t s a n n h e t e n s ø y e b l i k k K a i r o s P a l e s t i n a E t s a n n h e t e n s ø y e b l i k k Et sannhetens øyeblikk Kairos Palestina. Original tittel:

Detaljer

MILITÆR DRONEINDUSTRI I NORGE

MILITÆR DRONEINDUSTRI I NORGE Nummer 3 2013 I årgang 87 MILITÆR DRONEINDUSTRI I NORGE Kongsberg Satelitt Services NAMMO: divisjon i Arizona, USA Simicon, Kongsberg Devotek, Kongsberg Gruppen Eidel Prox Dynamics Chemring Nobel Applica

Detaljer

FLYKTNING 2011 RALT oem megnneskn ER På F S LuKT vk ERdEN A over PET

FLYKTNING 2011 RALT oem megnneskn ER På F S LuKT vk ERdEN A over PET FLYKTNING 2011 REGNSKAPET alt om mennesker på flukt verden over 1 Foto: Flyktninghjelpen/Truls Brekke 43,7 millioner på flukt Høyeste antall siden årtusenskiftet. 6 Foto: Radu Sigheti/REUTERS/Scanpix 20

Detaljer

ffi sersbladet Ett yrke én organisasjon Større krav til offisers - utdanningen s.12 F16-suksess på øvelse Red Flag i USA s.40

ffi sersbladet Ett yrke én organisasjon Større krav til offisers - utdanningen s.12 F16-suksess på øvelse Red Flag i USA s.40 ffi sersbladet Tidsskrift for Befalets Fellesorganisasjon nr. 6 oktober 2005 årgang 22 Ett yrke én organisasjon Større krav til offisers - utdanningen s.12 F16-suksess på øvelse Red Flag i USA s.40 Øvelse

Detaljer

Tjeneste i internasjonale operasjoner rapport om økonomiske rettigheter ved personskade

Tjeneste i internasjonale operasjoner rapport om økonomiske rettigheter ved personskade 2/83 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1 SAMMENDRAG OG BAKGRUNN 1 SAMMENDRAG... 9 2 OM UTREDNINGEN... 10 2.1 Innledning... 10 2.2 Bakgrunn for nedsettelse av arbeidsgruppen... 10 2.3 Arbeidsgruppens sammensetning,

Detaljer

Sikkerhetspolitiske utfordringer og Forsvarets relevans i nordområdene

Sikkerhetspolitiske utfordringer og Forsvarets relevans i nordområdene Ugradert Luftkrigsskolen HOVEDOPPGAVE LKSK II/2 Modul VI Sikkerhetspolitiske utfordringer og Forsvarets relevans i nordområdene Skrevet av: Tore Relling Kull 55 Luftkrigsskolen 2006-MARS Sikkerhetspolitiske

Detaljer

ffisersbladet MIDT-ØSTEN Stor artikkel fra Livsfarlig yrke Krigsfotograf! Ett yrke en organisasjon! Vedlikeholdskrise i ubåtvåpenet!

ffisersbladet MIDT-ØSTEN Stor artikkel fra Livsfarlig yrke Krigsfotograf! Ett yrke en organisasjon! Vedlikeholdskrise i ubåtvåpenet! ffisersbladet Tidsskrift for Befalets Fellesorganisasjon nr. 2 mars 2011 årgang 64 Vedlikeholdskrise i ubåtvåpenet! Side 8-9 Degradering av en hel yrkesgruppe! Stor artikkel fra MIDT-ØSTEN Livsfarlig yrke

Detaljer

1-2008. Krav til fremtidens forsvar sett fra unge offiserers ståsted. Sikkerhetspolitisk Bibliotek 1-2008. Av kadett Tomas Bakke

1-2008. Krav til fremtidens forsvar sett fra unge offiserers ståsted. Sikkerhetspolitisk Bibliotek 1-2008. Av kadett Tomas Bakke THE NORWEGIAN ATLANTIC COMMITTEE 1-2008 Krav til fremtidens forsvar sett fra unge offiserers ståsted Sikkerhetspolitisk Bibliotek 1-2008 Av kadett Tomas Bakke Sikkerhetspolitisk Bibliotek Sikkerhetspolitisk

Detaljer

15. SÆRLIG OM FORBINDELSE MELLOM DE HEMMELIGE TJENESTER OG PARTIER, GRUPPERINGER ELLER INSTITUSJONER

15. SÆRLIG OM FORBINDELSE MELLOM DE HEMMELIGE TJENESTER OG PARTIER, GRUPPERINGER ELLER INSTITUSJONER grupperinger eller institusjoner Side 993 av 1185 15. SÆRLIG OM FORBINDELSE MELLOM DE HEMMELIGE TJENESTER OG PARTIER, GRUPPERINGER ELLER INSTITUSJONER 15.1. Problemet 15.1.1. Innledning Forholdet mellom

Detaljer

KRISTNE ARBEIDERE. Arbeiderpartiet er det store familiepartiet s. 6 Basis for framtidas velferdsstat s. 8 samarbeidsavtale med ideell sektor s.

KRISTNE ARBEIDERE. Arbeiderpartiet er det store familiepartiet s. 6 Basis for framtidas velferdsstat s. 8 samarbeidsavtale med ideell sektor s. KRISTNE ARBEIDERE Magasin for religion, samfunn og politikk Nr. 1 og 2 2013 9. årgang Arbeiderpartiet er det store familiepartiet s. 6 Basis for framtidas velferdsstat s. 8 samarbeidsavtale med ideell

Detaljer