P I O N E R E R viste vei i Grenland

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "P I O N E R E R viste vei i Grenland"

Transkript

1 P I O N E R E R viste vei i Grenland 1

2 SKIEN Slik så det ut i Skien ved forrige århundreskifte. Omtrent på den tiden da Skiensfjordens Tekniske Forening ble stiftet på Høyers Hotell. Forsiden av boken A/S Laugstol Brugs Elektricitetsværk og sliperi ved århundreskiftet. Laugstol var først i Norden med salg av elektrisk strøm til både bedrifter og økende antall husstander i Skien. Pionerer i Grenland. Fra venstre statsminister og industrimann Gunnar Knudsen, Borgestad. Johan Jeremiassen som realiserte ideen om Porsgrunds Porselænsfabrik. Benjamin Sewell som la grunnlaget for Actieselskabet Union i Skien, spiren til det som senere ble Unionkonsernet. Deretter: Amtmann i Bratsberg, H. J. Chr. Aall som kjempet fram kanalanleggene i Telemark. Chr. J. Reim bygde opp Porsgrunn Mek. Verksted til en storbedrift med ca. 300 ansatte. Og så en pioner fra vår egen tid: Harald Thiis-Evensen startet med to tomme hender i krigsårene Idag er Isola i Eidanger en stor bedrift med ca. 360 ansatte. Hydro Porsgrunn Industripark på Herøya - gjennom mange år Norges aller største samlede arbeidsplass (nederst til venstre). Baksiden av boken Det første styret i Skiensfjordens Tekniske Forening, valgt på generalforsamlingen 10. januar Fra venstre formannen, ingeniør W. E. Blakstad. Deretter følger viseformannen, ingeniør Emil Aubert, styremedlemmene ingeniør Stian Holte, ingeniør Chr. J. Reim og ingeniør W. Sverdrup. 2

3 Skiensfjordens Polytekniske Forening 100 år P I O N E R E R viste vei i Grenland Redaksjonskomite: Ronald Haakonsen Johan Arnt Rasmussen Carl Jørgen Halvorsen SKIEN 1999 UTGITT AV SKIENSFJORDENS POLYTEKNISKE FORENING 3

4 REDAKSJONSKOMITEEN I SVING. Her er redaksjonskomiteen for SPF-jubileumsboken i full sving - sammen med tidligere hydrodirektør Finn Rafn. Etter konferanse med redaksjonskomiteen sa Finn Rafn seg villig til å skrive et kapittel om industriutviklingen i Grenland. Det var en oppgave han løste til redaksjonskomiteens fulle tilfredshet. På bildet: Carl Jørgen Halvorsen (lengst til venstre), Johan Arnt Rasmussen, Finn Rafn og Ronald Haakonsen. ISBN PIONERER viste vei i Grenland Utgiver: Skiensfjordens Polytekniske Forening Grafisk utforming og Trykk: Oluf Rasmussen AS, Skien Innbinding: Bokbinderiet Johnsen A.S, Skien Skrift: Century Old Style 11/12,5 Papir: 130 gr. Magnomatt Satin 4

5 Innhold Side Forord Skiensfjordens Polytekniske Forening gjennom 100 år Foreningens første styre valgt i møte 19. januar Foreningens formenn i 100 års perioden Fremmer teknisk forståelse og viten Jubileer i 100 års perioden Våre veteraner Fremtidsutsikter Medlemsfortegnelse GRENLAND et av Norges mest ekspansive distrikter Mer enn ansatte i Grenland-industrien Produksjons- og verkstedsbedrifter ABB - verdensomspennende bedrift BEHA ELEKTRO A.S BEHA-HEDO BOREALIS AS Aktieselskabet Borgestad ASA Bratsberg Teglverk/Optiroc Brødrene Sørensen Mekaniske Verksted AS Ekstrand Verksted gjennom 60 år ERAMET NORWAY AS, Porsgrunn ELVA Induksjon a.s Hydro Porsgrunn Industripark Hydro Rafnes Isola-eksport til en rekke land Norcem A.S Norrøna godt rustet for neste årtusen Norsk Iskrem BA Trio Bryggeri med tro på fremtiden «Det hvite gull» fra Porsgrunds Porselænsfabrik AS Porsgrunn Verksted a.s SKK AS blant de ti største energikonsern i landet Union inn i nytt tusenår med solid optimisme GIMSØY KLOSTER S. D. Cappelen Ans Engineering, bank og handelsbedrifter Bergsli A.S

6 Side Buer Entreprenør AS i vekst Brevik Engineering Arkitektkontoret Børve og Borchsenius eldst i sin bransje Steen & Strøm, Down Town Den norske Bank Grenland Funnemark Porsgrunn AS i vekst Fra smie til Gjemsø Bil A/S Gjerpen og Solum Sparebank - lokal støttespiller i over 150 år Herkules/Th. E. Gundersen A.S Løvenskiold-Fossum Maritime Trosvik A.S AS Mobile Porsgrunns Auto a.s Oluf Rasmussen AS Porsgrunn Steering Gear AS Skien Bil AS Thingstad Trelast og Bygningsartikler Tekniske skoler, fagopplæring Croftholmen har utvidet skoletilbudet Høgskolen i Telemark Klosterskogen videregående skole Osebakken videregående skole Telemark tekniske fagskole Skogmo videregående skole Fagopplæringskontoret i Telemark Kommuner Porsgrunn kommune Skien kommune Transport Grenland havn har ca anløp årlig Positivt for Skien Lufthavn etter Gardermoen-åpningen Ny jernbaneparsell vil gi Grenland langt bedre transporttilbud Fløtning i Skiensvassdraget organisert like siden Teddy Air ser lyst på fremtiden Veiene i Grenland på 1990-tallet Kommunikasjon og medier Telenor AS Varden - bindeledd mellom by og land i 125 år Telemarksavisa - med sterke ambisjoner Minneord om jubileumsbokens redaktør, Ronald Haakonsen Appendix

7 Forord Vi står på terskelen til et nytt århundre og et nytt årtusen. Det rommer spennende og tankevekkende perspektiver - i positive og negative retninger. Bak oss har vi et sekel som ga store landevinninger på nær sagt alle områder - i høy grad også på det mangfoldige tekniske plan. Denne utviklingen kom industri og andre deler av næringslivet til stor nytte. Nye oppfinnelser, ny teknikk og langt raskere kommunikasjoner ga så mange nye muligheter. Skiensfjordens Polytekniske Forening er omtrent like gammel som det 20. århundre og feirer sitt 100 årsjubileum på terskelen til det 21. århundre. Når vi jubilerer, ønsker vi ikke bare å markere SPF, men vi vil også ære og profilere pionerene, både de fremsynte og iderike personene og rekken av industribedrifter som vokste frem i vårt distrikt, Grenland, eller Skiensfjorden som var en vanlig betegnelse tidligere. * I dag er Grenland et av tyngdepunktene innenfor industri, handel og teknisk utdannelse, - ja, på så mange andre områder. I vår jubileumsbok presenterer vi en rekke store og mellomstore industribedrifter. Klart størst er Hydro på Herøya og Rafnes. Eldst er Union A/S i Skien og Porsgrunn Verksted, Porsgrunn. Vi setter også fokus på distriktets tekniske skoler, fylkets opplæringskontor, banker, handels- og byggefirmaer, dessuten transportsektor, telekommunikasjon og media. Selvsagt presenteres også de to bykommunene Porsgrunn og Skien. * Forhåpentlig kan vår jubileumsbok tjene som verdifull og nyttig informasjon for de som ønsker å danne seg samlet oversikt over utviklingen i Grenland. STOR TAKK TIL: - bedrifter, firmaer, kommuner og andre som har støttet oss med bidrag og manus til jubileumsboken. - tidligere Hydrodirektør Finn Rafn, som sammen med bokens avdøde redaktør Ronald Haakonsen har bidradd med artikler om den generelle industriutviklingen i Grenland. - våre medlemmer, Carl Jørgen Halvorsen, Jack Elstrøm og avdøde Erling Fosmark for deres innsats. - Styret i foreningen for råd og hjelp. Omtalen av SPF gjennom 100 år er skrevet av leder i jubileumsåret Johan Arnt Rasmussen og tidligere mangeårig leder i SPF, Carl Jørgen Halvorsen. Skiensfjordens Polytekniske Forening Johan Arnt Rasmussen leder 7

8 Skiensfjordens Polytekniske Forening gjennom 100 år Av Carl Jørgen Halvorsen og Johan Arnt Rasmussen Gratulerer med 100 årsjubileet, Skiensfjordens Polytekniske Forening! Takk for de utallige tekniske møter, ekskursjoner og hyggelige samvær vi har hatt i foreningen. Du er en forening med tradisjoner og forhåpentlig med styrke til å overleve 100 nye år. Hva er bakgrunnen for foreningen? Dersom vi ser tilbake på vårt århundre, må vi si det har vært en tidsepoke med høyst skiftende forhold. Den tekniske utviklingen har nesten eksplodert de siste årtier. Denne utviklingen har i høy grad preget Grenland. Store industribedrifter som Union, Norsk Hydro, Norcem, Elkem PEA, Isola og flere andre har hatt solid ekspansjon. Noen utviklet seg også til å være deler av verdensomspennende konsern. * Denne industriekspansjonen påvirket også infrastrukturen i Grenland. Folk bosatte seg i områder rundt bedriftene. Servicenæringer og teknisk skoleverk utviklet seg i takt med industrien. Det oppsto transportbehov. Distriktet ble følsomt for konjunktursvingninger. Utvikling av industrien skapte tekniske miljøer i bedriftene. Enkelte følte det burde bli bedre kontakt mellom miljøene. Dette ble starten på vår forening. Vi siterer fra jubileumsskriftet 1949: År 1899 den 8. desember samledes 16 ingeniører og teknikere til møte i Bankettsalen på Høyers Hotel i Skien for å drøfte spørsmålet om dannelse av en teknisk forening etter forbilde av lignende foreninger i Oslo og andre byer. En naturlig trang til å komme sammen, drøfte tekniske problemer samt virke for teknikkens interesser måtte kunne gi seg utslag i en sammenslutning. Konstituerende generalforsamling besluttes holdt 16. desember kl aften. Tilstede på generalforsamlingen var: Fra Skien: Amtsingeniør Grung, ingeniørene Christie, Borch, Collet Vogt, Holte, Sverdrup, Aubert, Osvald, Johnsen og Blakstad. Fra Porsgrunn: Ingeniørene Jeremiassen-Reim og Wefring. Fra Notodden: Ingeniør Eng. Fra Skotfoss: Ingeniørene Wiig og Østendal. På dette møte ble foreningens første lover vedtatt. * Foreningen fikk navnet Skiensfjordens Tekniske Forening. Siden ingeniør W. E. Blakstad ble den første formann i 1900, har foreningen hatt 29 formenn. Overingeniør Rasmus Værn har hittil hatt lengst funksjonstid med 19 år. Han var formann ved 50 årsjubileet i 1949 og var dessuten redaktør av 50 års jubileumsskriftet. 8

9 Foreningens første styre valgt i møte 19. januar 1900 FORMANN Ing. W. E. Blakstad F D Utdannet ved Ås Landbruksskole og Trondhjem tekn. skole inspektør og senere fabrikkbestyrer ved Skiensfjordens Fellesfløtningsforening. Stortingsmann Ble i 1933 tildelt St. Olav Orden. VISEFORMANN Ing. Emil Aubert F D Utdannet ved Trondhjem tekn. skole og ved høyskolen i Zurich. Ansatt ved Bratsberg Amtsvegvesen i 1895, deretter ved Statens Jernbaneundersøkelse. Ble i 1908 ansatt som inspektør og deretter som direktør i Skiensvassdragets Fellesfløtningsforening. STYREMEDLEM Ing. Stian Holte F D Utdannet ved Trondhjem tekn. skole. I 1886 lærer ved Skiensfjordens Mekaniske Fagskole. Disponent ved Laugstol Brug , vesentlig ved sliperiet. Driftsbestyrer /disponent ved Laugstol Brug

10 STYREMEDLEM Ing. Chr. J. Reim F D Utdannet skipsbygger ved høyskolen i Charlottenburg. Kjøpte Porsgrunn Mek. Værksted i Innehadde en rekke tillitsverv - bl.a. ordfører i representantskapet i SKK, formann i styret for Porsgrunds Porselænsfabrik. STYREMEDLEM Ing. W. Sverdrup F D Utdannet ved den tekniske høyskole i Dresden. Diplomingeniør i Bestyrer Union Brug , Hadde flere tillitsverv, bl.a. representant i Skien bystyre Viseformann i SPFstyret 1901 og LUNDETANGENS BRYGGERI. Bildet er tatt ca. år

11 Foreningens formenn i 100 års perioden Blakstad, Wilhelm E. ing Aubert, Emil, ing. 1901, 1902, 1905, 1906, 1908, 1911, 1912 Støren, Peter Johan, ing. 1903, 1904 Holte, Stian, ing Thonn, Leonhard, ing. 1909, 1910 Helstad, Christian, ing. 1913, 1914 Bugge, Birger, ing. 1915, 1916 Nielsen, Olaf, ing. 1917, 1918, 1924 Martens, Olaf, ing. 1919, 1920 Halfstad, Jens, ing Petersen, Peter, stadsing. 1922, 1923 Smith, Charles, stadsing Dahle, Alf, fylkesing. 1929, 1930 Værn, Rasmus, overing Holm, Jens P., ing Jacobsen, Finn, bying Nøglegård, Olaf, ing. 1955, 1956 Fjære, Harald, avd. ing. 1957, 1958 Lydersen, Ole S., ing Borchsenius, Johs. L., arkitekt 1960 Bakken, Johan, siviling Saxe Borgen, Sigurd, ing. 1962, 1963 Jore, Olav, siviling. 1964, 1965 Amlie, Kristian, forstkand Kristian Amlie Fosmark, Erling, overing Halvorsen, Carl J., driftsass Elstrøm, Jack, overing Kiste, Torstein, bestyrer Aksnes, Knut, siviling Rasmussen, Johan Arnt, sen.ing. 1998, 1999 Erling Fosmark

12 Fremmer teknisk forståelse og viten Så lenge Skiensfjordens Polytekniske Forening har eksistert, er det jevnlig blitt arrangert ekskursjoner til bedrifter i Grenland. I de senere år er denne form for møtevirksomhet øket. Alltid er vi møtt med velvilje ved våre henvendelser. Vi har inntrykk av at bedriftene ser det som positivt å orientere om tiltak mot støy, forurensninger til luft og vann og andre problemer. Vi blir orientert om store investeringer som ofte er nødvendige for å bedre ytre og indre miljø og få forståelse for problemene. Videre orienteres vi om den innsats bedriftene gjør for å heve kvaliteten på sine produkter, for eks. ved innføring av ISO 9000 og normene. Våre medlemmer får også kjennskap til bedriftenes samarbeid og salgsvirksomhet på eksportmarkedene. Årsmøter med festlig preg I 50 års jubileumsskriftet 1949 skriver overing. Rasmus Værn bl.a.: - Foreningen har stort sett svart til de krav en stiller seg til en sådan forening. Etter foredragene har det som regel vært fellesbespisning og hyggelig samvær til dels med en del diskusjon om foredragsemnet. Værn fortsetter: - Årsmøtene har alltid vært gitt et festlig preg med ekstra FRA ET MODERNE MASKINERINGSVERKSTED, Porsgrunds mekaniske Verksted. 12

13 HENRIK IBSENS PLADS Gammelt bilde av Festiviteten i Skien hvor mange av foreningens møter ble holdt. forpleining. Ekskursjoner til industrielle anlegg har alltid hatt stor tilslutning og har foruten å gi verdifull orientering også vært preget av samhold og god stemning. Fyller sin samfunnsmessige oppgave Vi kan si at den samme beskrivelse er representativ for 100 års jubilanten. Vi er riktignok ikke så tallrike som for 50 år siden. Men vi har tilpasset foreningen dagens samfunn. Formålsparagrafen i våre vedtekter er identisk med formålsparagrafen i de reviderte lover av 1925: - Skiensfjordens Polytekniske Forening har som formål å utbre og nyttiggjøre tekniske, naturvitenskapelige og nasjonaløkonomiske kunnskaper og erfaringer. Derfor kan vi i jubileumsboken av 1999 gjenta konklusjonen fra jubileumsskriftet 1949: Foreningen mener å fylle sin samfunnsmessige oppgave, nemlig å fremme teknisk forståelse og viten blant medlemmene. "Exclusiv ingeniørgruppe" Innen foreningen er det i henhold til beslutning på møtet 6. april 1911 dannet en exclusiv ingeniørgruppe tilsluttet Det Norske Ingeniørforbund. Gruppen betegnes som "Skiensfjordens avdeling av NIF" og har 19 medlemmer. Dette utdraget har vi tatt med fra beretningen om Skiensfjordens Tekniske Forenings virksomhet Som lovkomite for ingeniørgruppen ble 7. november valgt ing. Stian Holte, ing. Olaf Stampe og direktør Emil Aubert. På grunn av okkupasjonsmakten lå gruppen nede i krigsårene Etter krigen, da NIF-gruppen kom i virksomhet igjen, opphørte det nære samarbeidet med SPF om foredrag, men det ble enighet om å ha et visst samarbeide om foredragsemner som kunne ha felles interesse.. 13

14 GENERALFORSAMLING. Skiensfjordens Polytekniske Forening samlet til generalforsamling i Festiviteten i årsjubileet ble feiret samme år. Følger nøye utviklingen i Grenland Foreningen har i hele 100 års perioden fulgt nøye utviklingen i Grenland. Allerede i år 1900 ble det holdt møte med foredrag av ingeniør Botolfsen om "A/S Gjemsø Klosters Elektrisitetsverk på Klosterøen". I 1901 var temaet "Moderne atomteorier". I den første tiden ønsket styret at foreningen skulle bidra med litteratur og tidsskrifter for å øke medlemmenes kunnskaper. I 1900 forærte ing. J. Christie foreningen en betydelig samling teknisk litteratur. Foreningen abonnerte på til sammen 8 norske og utenlandske tidsskrifter og måtte ha en bibliotekar. Ingeniør Olaf Stampe ble enstemmig valgt. I 1902 var møtene lagt til Festiviteten, hvor Rotunde-værelset i 3. etasje ble leiet som leseværelse. Denne ordningen opphørte etter ett år, grunnet lite besøk. Tidsskriftene ble deretter sendt rundt i mapper til medlemmene i Skien og Porsgrunn. Denne ordningen opphørte i Først på Grand Hotel De første ordinære møter fant sted på Grand Hotel i Skien, før man ved slutten av året 1902 flyttet til Hotel Royal, deretter til Festiviteten. Til og med årsmøtet i 1970 var Festiviteten stort sett foreningens faste møteplass. Deretter førte foreningen en omflakkende tilværelse. I de senere år har foreningen hatt møter i Velferdens lokaler på Lie i Skien et hyggelig sted med gode muligheter for servering. Det siste året har medlemstallet øket vesentlig, og det er mulig at vi må se oss om etter nye lokaler til våre foredragsmøter. I 1918 var det på grunn av den såkalte Spanskesyken umulig å skaffe foredragsholdere. I krigstiden var det på grunn av de forhold som den gang rådde, vanskelig å holde foredragsmøter selv om Nasjonal Samling ikke forsøkte å gripe inn i foreningens drift. 14

15 Navnet forandret På generalforsamlingen 25. april 1925 ble foreningens navn forandret fra Skiensfjordens Tekniske Forening til Skiensfjordens Polytekniske Forening. I den forbindelse ble det gjort nødvendige lovendringer. På årsmøtet i 1963 ble foreningens logo et symbolsk kulelager og bokstavene SPF godkjent. På årsmøtet i 1980 ble de nåværende vedtekter godkjent. De avløste de tidligere lover fra I jubileumsåret 1999 søker vi kontakt med andre polytekniske foreninger i Norge. Fra styrbare luftskip til våre dagers Grenland Fra aeroplaner og styrbare luftskip til ekskursjoner ved en rekke av våre dagers Grenlandsbedrifter, fra romfart og nordlys til museumsbesøk og kåserier. Dette viser litt av spennvidden i de temaer som tas opp av Skiensfjordens Polytekniske Forening. Her har vi tatt med et lite utvalg fra møteaktiviteten gjennom 100 år: 1901: Skiensfjordens mek. Fagskoles betydning for industrien v/dir. Kr. Dick 1912: Flyteknikk, aeroplaner, styrbare luftskip v/diploming. Larsen 1914: Automatiske telefonsentraler v/ing. Kristiansen 1922: Skiensfjordens kraftforsyning v/dir. Traaholt 1940: Atomforskning v/ing. Odd Dahl 1946: Gjenreising av våre krigsherjede steder v/kontorsjef J. Modalsli 1954: Reiser i verdensrommet v/ siviling. G. Oxdal 1956: Dagsaktuelle rasjonaliseringsproblemer v/dir. Hellern 1957: Automasjon i industrien v/siviling. E. Arneberg 1959: NSB og rasjonaliseringsplaner v/dir. Per Wik 1962: Løvskogen som råstoff til industrien v/forstkandidat Kr. Amlie STYRBARE LUFTSKIP og aeroplaner var tema for et foredrag i SPF i Bildet: Luftskipet Norge fra 1920-årene. 15

16 PÅ MUSEUM. I 1998 avla SPF medlemmene et besøk på By og Sjøfartsmuseet i Porsgrunn. Kåre Noreng (3 f. v.) og Aasmund Beier, (stående t. h.) var vertskap. Sittende foran Beier, Johan og Astrid Fjeldstad. 1971: Geiteryggen lufthavn fremtidsplaner v/snorre Kjetilson 1972: Luftundersøkelser i nedre Telemark v/overing. Leif Stige 1975: Boreplattform. Besøk ved Trosvik Verksted, Brevik 1984: Arbeidsmiljø og ergonomi v/overing. Løken FORMIDDAGSEKSKURSJON SKK. SPF-medlemmer klar for ekskursjon hos Skiensfjordens Kommunale Kraftselskap (SKK) i Porsgrunn 3. mars Fra venstre: Johan Arnt Rasmussen, Knut Aksnes, Alf Tveten, Birger Øvrum, informasjonsleder Jan Erik Lunde, SKK, Roar Kjærnem, Anne Kjærnem, Eivind Gregersen, Sverre M. Nyrud, Carl Jørgen Halvorsen, Rolf Ruud og Reidun Ruud. 16

17 NORDLYS og nordlysfotografering var tema for et foredrag av professor Carl Størmer i : Statens Vegvesens veistasjon på Rugtvedt, Bamble. 1991: Knardalstrand renseanlegg i Porsgrunn. 1991: Elkem Mangan PEA, Porsgrunn v/fhv. kontrollsjef Alf Tveten 1992: Hydro Porsgrunn og opplæringssenteret v/informasjonsavdelingen og ing. Johan Arnt Rasmussen. 1992: Fossum Hovedgård v/siviløkonom Herman Løvenskiold. 1992: Ulefoss Jernværk v/siviling. Jens Henrik Hagerup Jensen 1993: Porsgrunds Porselænsfabrik AS v/teknisk sjef Øivind Ånerød 1993: SKK, Porsgrunn v/informasjonssjef Jan Erik Lunde. 1993: Funnemark Bil, Porsgrunn v/disp. Arve Funnemark. 1994: Ingeniørvesenet, Skien v/byplansjef Ellen de Vibe. Omvisning v/ing. Janøy. 1994: Etylenfabrikken Norsk Hydro Rafnes v/marit Nes, info.avd., og prosessoperatør Bruno Bodding Brustad. 1994: Grenland Havn v/ havnedirektør Hans Røe Edvardsen 1995: Union A/S, Klosterøya v/personalsjef Arild Isaksen 1995: Norsk Iskrem BA, Brevik (Diplomis) v/laila Fosse og dr.ass. Kolbjørnsen 1995: Hovedveinettet i Grenland. Foredrag av seksjonsleder Thor Aasbø 1996: Borealis A/S, Bamble v/kontorsjef Per Holte og overing. John K. Jensvoll 1996: Trio Bryggeri v/markedssjef Ove Søvik 1997: Drift av jernbanen i Telemark. Foredrag av områdesjef Arne T. Ripegutu 1997: Bakeribedriften BAKERS avdeling Larvik v/salgssjef Petter Strand Pedersen 1997: Croftholmen videregående skole, Stathelle, v/rektor H. Jacobsen. 1997: Norsk Hydro Forskningssenter, Herøya, v/dr.ing. Dag Øvrebø og sen.tekn. Knut Heisholt 17

18 AVANSERT TEKNIKK. Robot styrt fra et videokamera henter kopper til videre bearbeiding. Roboten er en del av en helautomatisk linje ved Porsgrunds Porselænsfabrik AS. 1997: Industriutviklingen i Grenland. Foredrag av direktør Finn Rafn 1997: A/S Mobile, Skien v/salgssjef John Austad 1998: Norcem, Brevik v/inf.leder Tore Johnny Kristensen 1998: Bymuseet og Sjøfartsmuseet, Porsgrunn v/konservator Aasm. Beier og overing. Kåre Noreng 1998: Bjorstaddalen avfallsdeponi, Vold, v/driftssjef Gisle Halvorsen 1998: Den nye bygningsloven, foredrag v/ byggesakssjef i Skien, Kjell Aasen 1998: Skien Bil A/S, v/disponent Ole Nilssen 1999: ABB Kraft A.S. Divisjon Distribusjon, Skien, v/ konsulent Magne Løberg og produksjonssjef Knut Fjeldstad 1999: Vallerårsen Vannbehandlingsanlegg v/ing. Torbjørn Krogstad BESØK PÅ VALLERÅSEN VANNBEHANDLINGSANLEGG. Sist i april 1999 ble det avlagt besøk ved Valleråsen Vannbehandlingsanlegg i Porsgrunn. 18

19 Jubileer i 100 års perioden 25 ÅRS JUBILEET Vi skal gjøre en rask tur gjennom historien og ta for oss hvorledes SPF har markert sine jubileer i det 20. århundre. Først tar vi for oss 25 års jubileet. Det ble markert i forbindelse med generalforsamlingen 28. mai 1926, som ble avholdt i Festiviteten. Til festen var innbudt flere av foreningens stiftere, og disse møtte: Ing. Stian Holte, verkseier Chr. J. Reim, stadsing. Peter Petersen og disp. Lars Vold. SPF-styret i 1925: Formann: stadsing. Charles Smith, viseformann: overing. Rasmus Værn. Styremedlemmer: Stadsark. Alfred Reinertsen, kaptein Sigvald Hansen og kontorsjef Josef Johansen. Som sekretær fungerte Josef Johansen. Foreningens medlemstall: ÅRS JUBILEET ble feiret i Festiviteten 12. november Vel 100 damer og herrer deltok i feiringen. Menyen besto av suppe, fiskecabaret, kylling med grønnsaker. Som drikke ble servert sherry, hvitvin og rødvin. Dessert: krokanis med berlinerkranser, pjolter til kaffen. Festdeltagerne betalte en kuvertpris på 35 kroner. Skiensfjordens Polytekniske Forenings jubileumsfest i Festiviteten ble en feststund som var 50 års jubilanten fullt verdig, skrev Fylkesavisen (Grenmar) STYRET i jubileumsåret Foran: formannen, Rasmus Værn, flankert av viseformann, J. Abrahamsen (th) og sekretær, O. Nøglegaard. Bakerst: styremedlemmene, J.E. Benterud (tv) og Olaf Stampe. 19

20 i sitt referat. Blant de innbudte var flere prominente personer bl.a. fylkesmann K. Bergsvik. Ved bordet ønsket bying. Jacobsen velkommen, og han utbrakte H. M. Kongens skål, etterfulgt av Kongesangen. Fylkesmann Bergsvik holdt en varm tale for fedrelandet. Foreningens mangeårige formann, overing. Rasmus Værn, ga en oversikt over foreningens tilblivelse og virke. Han fremhevet at foreningen har vært en meget aktiv organisasjon. Ingeniør Olaf Stampe talte for æresmedlem ing. Stian Holte, som var forhindret fra å delta i festen. Deretter hadde en rekke talere ordet før ingeniør. T. Bendixen takket for maten. Kveldens toastmaster var ing. O. Nøglegård. Rolf Aahlins femmanns orkester bidro til underholdningen. Som dansedirigent fungerte Thorleif Kolborg. Da man skiltes, var alle enige om at det hadde vært en meget stilig og ualmindelig hyggelig fest, og nu stunder vel alle deltagerne bare frem til hundreårsfesten, het det i Fylkesavisens referat. Styret i 1949: Formann: overing. Rasmus Værn, Viseformann: bying. John Abrahamsen. Sekretær: ing. Olaf Nøglegård. Styremedlemmer: disp. Jørgen E. Benterud og ing. Olaf Stampe. Foreningens medlemstall: 147. Kontingenten var kr. 12, ÅRS JUBILEET ble feiret i Bankettsalen, Høyers Hotel 11. des I alt 130 personer deltok i feiringen. Menyen besto av klar suppe, dyrestek og iskake. Drikke: rødvin og hetvin. Festkomiteens formann, siv.ing. Harald Fjære, ønsket velkommen. Ing. Gunder Lange talte for H. M. Kongen, etterfulgt av Kongesangen. Formannen, ing. Ole S. Lydersen, talte for foreningen. For øvrig var det tale av innbudne gjester, bl.a. fylkesmann T. Evensen. Kveldens toastmaster var kontorsjef Gustav Olsen. Rolf Aahlins femmanns orkester bidro med underholdningen. Styret i 1959: Formann: ing. Ole S. Lydersen. Viseformann: ark. Johs. L. Borchsenius. Sekretær: siviling. Walter Gjærum. Kasserer: verkstedseier Eivind Gregersen. Styremedlem: siviling. Harald Fjære. Foreningens medlemstall: ÅRS JUBILEET ble markert med hyggemøte på Høyers Hotel 25. nov Servering: snitter og kaffe. Formannen, overing. Erling Fosmark, ga en oversikt over foreningens virke fra stiftelsen fram til jubileumsdagen. -I de 75 år som er gått, har byene og distriktene omkring, ja, hele Telemark gjennomgått en rivende utvikling på det industrielle og kommersielle område. Alt er blitt så annerledes siden den gang foreningens første formann sammenkalte til møte, sa formannen i sin tale. Han avsluttet med å ønske medlemmer og gjester mange gode år. Æresmedlemmene Toralf Tobiassen, Petter Skau og Kr. E. Amlie, ble hedret for sitt fortjenstfulle virke. Styret i 1974: Formann: Erling Fosmark. Viseformann: Carl Jørgen Halvorsen. Sekretær: Francis Ørbeck-Nilssen. Kasserer: Birger Gjestvang. Styremedlem: Bjarne Rennesund. Foreningens medlemstall: 150. Kontingent: kr

Nyheter. nytt. Nr. 2 2008 21 årgang. nytt. Ettertraktet rørfornying. rehabnytt 2-2008

Nyheter. nytt. Nr. 2 2008 21 årgang. nytt. Ettertraktet rørfornying. rehabnytt 2-2008 Rehab Nr. 2 2008 21 årgang nytt Nyheter nytt Ettertraktet rørfornying 1 Leder Nyheter Øystein Olimb Anleggsleder Hvis ikke mannen passer tiden så passer ikke tiden mannen. Denne setningen har jeg hørt

Detaljer

Formannen har ordet Så er vi i gang igjen med

Formannen har ordet Så er vi i gang igjen med Røyken Historielag Formannen har ordet Så er vi i gang igjen med et nytt år. Vi har også i år store oppgaver foran oss, blant annet i Mølla. Det skal bli spennende å se hva vi får til der nede. Møllekomiteen

Detaljer

Formannen har ordet Ett nytt år synger på

Formannen har ordet Ett nytt år synger på Røyken Historielag Formannen har ordet Ett nytt år synger på siste vers. Også dette året har vært preget av stor aktivitet innen laget, med vellykkede turer og en oldtidsmarsj i fint vær med god deltagelse.

Detaljer

Nyboligmarkedet på veg opp Side 12

Nyboligmarkedet på veg opp Side 12 Nr. 2-2014 - 97. årgang Nyboligmarkedet på veg opp Side 12 Nyfusjonert sparebank med klare ambisjoner N R. 2 2 0 1 4 1 Side 6 N Y H E T E R Andenæs og Haugan overtar i Sparebank foreningen og Finans Norge

Detaljer

Innhold. Kunnskapsløftet som brast. 4 Gjør sikkerheten. 29 Produktnytt. Planplater i aluminium fra Lindab - Nå øker vi vårt sortiment

Innhold. Kunnskapsløftet som brast. 4 Gjør sikkerheten. 29 Produktnytt. Planplater i aluminium fra Lindab - Nå øker vi vårt sortiment Nr. 11-2009 utgitt av ventil asjons- og blikkensl agerbedriftenes l andsforbund Kobberprisen til Spania Gjør sikkerheten obligatorisk De smarte blir blikkenslagere Samarbeid og nettverk Profilen: På med

Detaljer

Nr. 3 Høsten 2006 35 Årgang

Nr. 3 Høsten 2006 35 Årgang Nr. 3 Høsten 2006 35 Årgang Odd Fellow Huset i Grimstad slik EksDDSS Thorleif Bredesen så det. Store utvidelser (på denne siden) av huset er nå under utarbeidelse Terjenytt gratulerer Grimstad- og Lillesandlogene

Detaljer

LFIL med ungdommen inn i fremtiden!

LFIL med ungdommen inn i fremtiden! LFIL med ungdommen inn i fremtiden! Spesialutgave i anledning Lørenskog Friidrettslags 50 års jubileum 2003 Innhold Innledning 3 Lederen gratulerer 4 Lagets formenn gjennom 50 år 5 Simen hilser laget 6

Detaljer

Kiwanis. God. Jul! Nytt Medlemsblad for Kiwanis International District Norden. «Vi bygger» BARN FØRST OG FREMST www.kiwanis.no

Kiwanis. God. Jul! Nytt Medlemsblad for Kiwanis International District Norden. «Vi bygger» BARN FØRST OG FREMST www.kiwanis.no Kiwanis Nr. 2 12/13 - Desember 2012 48. Årgang Nytt Medlemsblad for Kiwanis International District Norden «Vi bygger» BARN FØRST OG FREMST www.kiwanis.no Skien/Nora hedrer Erna Follhaug med Øien medaljen

Detaljer

Samleskinnen. Lærlingene med Egil Willy Kristensen og ungdomsrepresentant Kenneth Skog. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen:

Samleskinnen. Lærlingene med Egil Willy Kristensen og ungdomsrepresentant Kenneth Skog. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Samleskinnen Nr. 3/2009 Årgang 14 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Lærlingene med Egil Willy Kristensen og ungdomsrepresentant Kenneth Skog. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen:

Detaljer

People. Krafteventyret & POWER

People. Krafteventyret & POWER People & POWER ENERGILØFT I INDIA Der solen alltid skinner GRØNN TANK Norsk skog blir biodrivstoff NR. 2 2015 VI LEVERER REN ENERGI Krafteventyret Det hele startet med en liten foss. 120 år senere leder

Detaljer

www.flt.no Nr 2/2014 Medlemsblad for Forbundet for Ledelse og Teknikk Vegtrafikksentralen i Nord-Norge: Sørger for at du ikke snør inne på hovedveiene

www.flt.no Nr 2/2014 Medlemsblad for Forbundet for Ledelse og Teknikk Vegtrafikksentralen i Nord-Norge: Sørger for at du ikke snør inne på hovedveiene www.flt.no Nr 2/2014 Medlemsblad for Forbundet for Ledelse og Teknikk Vegtrafikksentralen i Nord-Norge: Sørger for at du ikke snør inne på hovedveiene Forbundet for Ledelse og Teknikk (FLT) er et fagforbund

Detaljer

Varde idrettslag 75 år 1932-2007. Varde idrettslag. 75 år

Varde idrettslag 75 år 1932-2007. Varde idrettslag. 75 år Varde idrettslag 75 år Jubileumsavis 2007 1 4 2 5 1. Klubbrenn i strålende sol - Roger Strandvik sender av gårde sønnen Robert. 2. Torleif Strandvik (bilde fra 1978) - flest A-kamper for Varde - 515 totalt.

Detaljer

BoGlede. PBBL 60 år 1946-2006. Drømmen om fjellet Kryssord Mat & Vin. Et godt samarbeid Hilsen fra ordfører Beyer Side 3

BoGlede. PBBL 60 år 1946-2006. Drømmen om fjellet Kryssord Mat & Vin. Et godt samarbeid Hilsen fra ordfører Beyer Side 3 BoGlede Nr. 3 September 2006 PBBL 60 år 1946-2006 Drømmen om fjellet Kryssord Mat & Vin Et godt samarbeid Hilsen fra ordfører Beyer Side 3 En plass å bo Jubileumssider Side 6 Hele livet Torstein Hansen

Detaljer

alle God Jul og Godt Nyttår

alle God Jul og Godt Nyttår www.flt.no Nr 8/2012 Medlemsblad for Forbundet for Ledelse og Teknikk FLT ønsker alle God Jul og Godt Nyttår Monica Sørmarka Briseid vant FLTs Utdanningspris her ligger sosialdemokratiets sjel Medlemsblad

Detaljer

Hard satsing på studentmedlemmer i Stavanger og Oslo

Hard satsing på studentmedlemmer i Stavanger og Oslo www.flt.no Nr 1/2011 Medlemsblad for Forbundet for Ledelse og Teknikk Hard satsing på studentmedlemmer i Stavanger og Oslo www.flt.no Forbundet for Ledelse og Teknikk www.flt.no Forbundet for Ledelse og

Detaljer

For fremtiden gjennom 100 år. For fremtiden gjennom 100 år

For fremtiden gjennom 100 år. For fremtiden gjennom 100 år For fremtiden gjennom 100 år For fremtiden gjennom 100 år For fremtiden gjennom 100 år VAKKERT: Skjefstadfoss kraftverk etter utbyggingen i 1972. Den nye kjørebroen bukter seg vakkert over Glomma. (Foto:

Detaljer

kampen om ny næring vurderer å flytte Eiscat «Nye Narvik» toger fram Et magasin for næringslivet i Tromsøregionen FEBRUAR 2008

kampen om ny næring vurderer å flytte Eiscat «Nye Narvik» toger fram Et magasin for næringslivet i Tromsøregionen FEBRUAR 2008 Et magasin for næringslivet i Tromsøregionen FEBRUAR 2008 kampen om ny næring Kommunen mener Tønsnes vil gjøre Tromsø attraktiv for næringsetablering. Men for flere som venter på etablering, virker nær

Detaljer

FAGBLADET. Arbeidsmiljøloven under angrep. Telemark. Nr. 2 2014 Årgang 20

FAGBLADET. Arbeidsmiljøloven under angrep. Telemark. Nr. 2 2014 Årgang 20 FAGBLADET Nr. 2 2014 Årgang 20 Telemark Arbeidsmiljøloven under angrep innhold 02 Redaktørens Lille Hjørne 03 Leder Avd. 8 Telemark 04 Leder Avd. 39 Telemark 05 Vernespalten 05 Kort om kurs 06 DK-sekretæren

Detaljer

Magasinet for Skanska-ansatte 1/2008. Relasjon

Magasinet for Skanska-ansatte 1/2008. Relasjon Magasinet for Skanska-ansatte 1/2008 Relasjon Samfunnsansvar i naturområder. I Skanska skal vi være bevisste hvordan vår virksomhet påvirker våre omgivelser og vi må minimere de negative effektene. Her

Detaljer

Kundebladet. Nr. 3 2013. Les bl.a. om: Sparing er verdens beste idé. Klæbu i vinterskrud. Den gamle mølla ved Tullbekken. Ekte eller falske penger?

Kundebladet. Nr. 3 2013. Les bl.a. om: Sparing er verdens beste idé. Klæbu i vinterskrud. Den gamle mølla ved Tullbekken. Ekte eller falske penger? Kundebladet Nr. 3 2013 Les bl.a. om: Sparing er verdens beste idé Klæbu i vinterskrud Den gamle mølla ved Tullbekken Ekte eller falske penger? Kundebladet Klæbu Sparebank. Hovedkontor: Tlf.: 04358 Faks:

Detaljer

FROFORRETNING OG BRENNERI s

FROFORRETNING OG BRENNERI s Utgiver FROFORRETNING OG BRENNERI s 9 Bræmderi... 10 Oppstarten... 10 Ekspensjon oe bedre produkt... 11 j ^ t.' J- Forbud og kvotebrenning... 13 13 16 16 Taksering ogj Den nye brenneristrukturen sør på

Detaljer

DNBs mann i Stavanger

DNBs mann i Stavanger Rosenkilden Næringslivs magasinet nr. 9 2013 årgang 20 Peters vekket Pulpit Han har skrevet ledelsesbibelen, han er en av verdens mest brukte næringslivspredikanter. Årets rekordstore Pulpit-konferanse

Detaljer

Et magasin fra Salgs- og Reklameforeningen i Bergen Oktober 2005

Et magasin fra Salgs- og Reklameforeningen i Bergen Oktober 2005 nettverk Et magasin fra Salgs- og Reklameforeningen i Bergen Oktober 2005 Bergenserne har talt Jubileumsfest Bybanen www.orangeriet.no Kort fortalt Er det noe vi Vestlendinger har til felles, så er det

Detaljer

www.lederne.no JUNI Toril Nag: - Norge har et lite tidsvindu for å utvikle fremtiden

www.lederne.no JUNI Toril Nag: - Norge har et lite tidsvindu for å utvikle fremtiden www.lederne.no 02 10 JUNI Ledernefamilien 1970-årenes konflikter ved Norsk Hydro Geografiske lønnsforskjeller i Norsk Ledelsesbarometer 2010 Toril Nag: - Norge har et lite tidsvindu for å utvikle fremtiden

Detaljer

Velkommen til Grenseland!

Velkommen til Grenseland! Sommer i Nr. 5 Juni 2009 Grenseland Et møtested for Aremark Marker Rømskog Dronningen seiler! Etter tolv år med restaurering er D/S «Turisten» på vannet. Dette bildet er fra den aller første turen for

Detaljer

LEDERNE. Lederne i Nordsjøen: 20 års jubileum. des. FLF inn i Lederne. Møteledelse: Når sjefen snakker for mye. Aker Kværner: Rekordaktivitet på Stord

LEDERNE. Lederne i Nordsjøen: 20 års jubileum. des. FLF inn i Lederne. Møteledelse: Når sjefen snakker for mye. Aker Kværner: Rekordaktivitet på Stord LEDERNE Møteledelse: Når sjefen snakker for mye Lederne i Nordsjøen: 20 års jubileum Aker Kværner: Rekordaktivitet på Stord Etaten: Suksess for komiserie om ledelse FLF inn i Lederne www.lederne.no 04

Detaljer

Bladet 5 03 Organ for Den Uavhængige Norske Storloge I.O.O.F 81. årgang

Bladet 5 03 Organ for Den Uavhængige Norske Storloge I.O.O.F 81. årgang 5 03 Organ for Den Uavhængige Norske Storloge I.O.O.F 81. årgang Klar til innspurt i Barneaksjonen 2003. Resultatet blir synliggjort i nye tiltak for barn som trenger det. Dette er å oppdra de foreldreløse

Detaljer

Lederen har ordet Kjære lesere, i og utenfor

Lederen har ordet Kjære lesere, i og utenfor Røyken Historielag Lederen har ordet Kjære lesere, i og utenfor Røyken bygd. En ny travel sommersesong står for døren. Det vrimler av oppgaver og aktiviteter å engasjere seg i for den som måtte ha noen

Detaljer

Kundebladet. Nr. 1 2014. Les bl.a. om: Bankens app får stadig nye brukere. Det bygges som aldri før i Klæbu. Se bilder fra naturfotografene Haarberg

Kundebladet. Nr. 1 2014. Les bl.a. om: Bankens app får stadig nye brukere. Det bygges som aldri før i Klæbu. Se bilder fra naturfotografene Haarberg Kundebladet Nr. 1 2014 Les bl.a. om: Bankens app får stadig nye brukere Det bygges som aldri før i Klæbu Se bilder fra naturfotografene Haarberg Setrene i Klæbu Kundebladet Innhold Nr. 1 2014 4 Bedre og

Detaljer

NR. 3 September 2010 54.ÅRg.

NR. 3 September 2010 54.ÅRg. NR. 3 September 2010 54.ÅRg. 2 Kirkebladet for Værøy og Røst nr. 3 2010 Hvorfor er det viktig med kirke? Folk flest sier på forskjellige måter at det er viktig med kirke i samfunnet, den er viktig i vårt

Detaljer