MÅNEDSBREVET. Månedsbrevet har de senere år vært et forsømt område i Drammen Syd Rotaryklubb, og en fornyelse var så absolutt på sin plass...

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MÅNEDSBREVET. Månedsbrevet har de senere år vært et forsømt område i Drammen Syd Rotaryklubb, og en fornyelse var så absolutt på sin plass..."

Transkript

1 MÅNEDSBREVET NOV. 06 November var en givende og ikke minst hyggelig måned! Den var temaet: Hydrogen Ny drivkraft for Drammensregionen?. Spennende presentert av prosjektleder for HyNor-prosjektet, Dr. Ing. Johan Thoresen - Stiftelsen Østlandsforskning. HyNor er et nasjonalt utviklingsprosjekt for å fremme utnyttingen av hydrogen i norsk transportsektor ved å bygge ut en hydrogen-infrastruktur mellom Oslo og Stavanger, Hydrogenveien. På sikt videre gjennom Sverige og over til Danmark. Hovedmålet er at det i løpet av 2009 skal være mulig å kjøre hydrogendrevne kjøretøy mellom Stavanger og Oslo. Drammen er et av fem knutepunkter på denne strekningen. En av de sterke sidene ved Knutepunkt Drammen er at hydrogen til drift av den lokale kjøretøyflåte utvinnes fra tidligere deponert husholdningsavfall, dvs. fra fra den metanolholdige, og miljøvennlige, gassen som i dag tappes ut av Lindrum ressurs og Gjenvinning AS. Norges første hydrogenstasjon er åpnet på Forus i Stavanger. Og en Toyota Hydrogen Prius med brenselscellemotor er allerede i bruk. Det gode fremøtet tyder på at lokale prosjekter, med lokale aktører er ettertraktet nytt i vårt Rotary-system. Klubbkvelden den ble en viltopplevelse i det fri utenom det vanlige. Minner om forslag til RYLA-kandidater......fristen er 15. desember! Elggryte i Gapahuk på Skoger Idrettsplass, Sletta, basert på Ole Jacob Ottesens meget personlige oppskrifter og tester ble en kulinarisk og sportslig opplevelse av sjelden god og hyggelig karakter. De 22 deltagerne er et bevis på at denne type arrangement er utfordrende, og må være en hyggelig oppmuntring for en hardt arbeidende arrangementskommite, som herved takkes for et flott gjennomført opplegg. Tradisjonelt valgmøte ble gjennomført under ledelse av Past President og leder for valgkomitéen Jan Thore Nordli den Resultatet av valget, og ergo styret for ble som følger; President Ingeborg K. Sølverud President elect Anne Wenche Lindboe Vise-President Ole Jacob Ottesen Sekretær Dag Arne Roum Kasserer Per Borge Styremedlem Jostein Skree Past President Pål Rosenvinge Følgende tiltak ble iverksatt; Redaksjonsansvaret ble tildelt fremmøte- og informasjonskomitéen. Innhold ble på forhånd definert. På Klubbens Rådsmøte den ble klubbens Lederskapsplan (KLP) for første gang presentert av Presidenten. Klubbens Lederskapsplan er en kontinuerlig prosess anbefalt av distriktet og som etter hvert og i flere møter fremover, med diskusjoner, skal danne grunnlag for vår klubbs Målsettinger, Områder for Målsettinger, kort og langsiktige, Tiltak, Gjennomføring, og Evaluering. Drammen Syd RK og Kongsberg Syd RK fører an blandt klubbene i og med at vi allerede i forrige Rotaryår fattet vedtak om organisasjonsendring. Under møtet ble de fremmøtte delt i tre grupper; Erkjennelse, Analyse, og Målsettinger for å innledende diskusjoner. En evalueringskommite er dannet, og består av bestående av: Elisabeth Lohne, Henrik Aronsen og Eric Fulford. Rune Lothe Redaksjonen ønsker dere alle en god og fredfull jul og et riktig godt nytt år! Materiellfrister for hver måned året gjennom ble fastsatt i august. Distribusjon som papirutgave, mailsending og PDF-fil for nedlasting på klubbens egen nettside. 1 Månedsbrevet har de senere år vært et forsømt område i Drammen Syd Rotaryklubb, og en fornyelse var så absolutt på sin plass... Verdt å merke seg om fremmøtestatistikk! Husk 14-dagers regelen: Regelen fremgår av matrikkelen, men det viktigste ganske kort: Medlemmer som går glipp av et møte, skal ha godkjent fremmøte for supplerende møter 14 dager før eller etter fraværet, dersom en av følgende forutsetninger er tilstede: Møte i annen Rotaryklubb. Alle andre møter, aktiviteter som har med Rotary å gjøre: For eks: - Oppdrag fra Rotary - Deltagelse i fjerntliggende prosjekter - Rotaract- eller Interact-klubb - Eventuelle klubbprosjekt eller klubbaktiviteter - Styremøte eller komitémøte - Fremmøte i Rotary e-klubb Rune Lothe Vårens program kommer også i lommeformat! Etter ønske fra klubbens medlemmer vil det også for våren bli produsert trykte program i lommeformat, dog med et noe mer informativt innhold. På grunn av økt innholdsmengde og den erfaring vi har høstet fra dagens utgave vil vi forsøke å gå over til en todelt løsning. Dvs. at perioden 1.januar og frem til påske kommer for utlevering ved juletider, og perioden fra påske og frem til Presidentskifte bør kunne deles ut medio mars. På denne måten unngår vi forhåpentligvis unødvendige feil og mangler. Vi letter litt på sløret! Styret i klubben avholdt møte 28.november hvor våre internettsider var et særs viktig punkt på agendaen... Elisabeth Lohne har villig påtatt seg oppgaven med å gjenoppbygge klubbens internettsider, og arbeidet er godt i gang. Foreløpig er det ingen grunn til å besøke siden(!) Dato for re-lansering vil bli behørig annonsert. Et reisebrev fra vestlandet... Den 14. november fikk jeg anledning til å delta på møte i Bergen Rotary Klubb. Klubben holdt til i et meget gammelt og bevaringsverdig bygg sentralt i byen. Riksantikvaren hadde nektet klubben å sette opp Rotarymerke, og kode måtte benyttes for å komme inn i bygningen. Dette gjorde visstnok at det ikke var så ofte klubben hadde besøk av gjester. Møtelokalet var en gammel flott sal fylt med antikviteter og store malerier. Møter vi ser frem til Førjulsaften Tradisjonell Førjulsaften med Drammen Rotaryklubb Kl i Kirken/Menighetshuset Åpent møte Program ikke bekreftet Handelstanden, Rica Park Hotel, Kl Juleavslutning Mine juleminner ved J.Aashamar. Kaker, kaffe og julekos. Handelstanden, Rica Park Hotel, Kl Romjulstreff Broen Rica Park Hotel, Kl Pål Rosenvinge Jeg ble veldig godt mottatt, spurt om min klassifikasjon og rask presentert for medlemmer som tok seg av meg. Presidenten stod og tok i mot alle som kom, og presenterte meg i sin innledning. 3-minutters innlegg ble holdt av en av pensjonistene, og han fortalte om utviklingen i klubben og om hvor viktig det var at møteplikten ble opplevd som en glede og ikke som en plikt. Det var tidligere foretaksdirektør i Helse Bergen, Anne Kvernland Bognes, som holdt hovedforedraget om ledelsesutfordringer i dagens helseforetak og hvilke erfaringer hun selv hadde etter å ha vært toppleder i flere år. Det var et meget reflektert og tankevekkende foredrag, og midt i blinken for meg. Møtet ble avsluttet med invitasjon til julemiddag på Hurtigruta. Anne Wenche Lindboe 2 KONKLUSJON: Løsningen har blitt mottat med stor applaus, og mange av klubbens medlemmer bidrar i dag uoppfordret med stoff

2 MEDLEMSREKRUTTERING I en periode på 90-tallet virket det som at medlemmene i klubben hadde nok med seg selv, og medlemsrekruttering var nedprioritert. Etterhvert som aldersgjennomsnittet på klubbens medlemmer har økt er medlemsrekruttering blitt en prøvelse. Etternavn Fornavn Adresse privat Pnr. Sted Arbeidsplass Stilling Adresse Pnr. Sted Tlf.a. Tlf.p. Mobil Mail Adamsen Bjørn Merkurstien Drammen Nopco Paper Tech. Prod.sjef Gråterudvn Drammen Alknes Elisabeth N. Lihagen Drammen Møbelringen AS Logistikk Landfalløya Drammen Andersen Anders Kr. Nesbryggv Duken Motorships Adm.dir. Svend Haugs gt Drammen Andreassen Svein Rambøll Norge AS Direktør Torg. Vraas Pl Drammen Andresen Knut Melsom Tiurvn Drammen Drammens Tidende Markedskoor. Pb Drammen Aspelund Trond H.Hansensv Drammen Otra Norge AS Øko.sjef Nedre Eikerv Drammen Aubert Christian Lammersgt Drammen Transp.bedr. Landsfor. Adm.dir Pb Majorstua 305 Oslo Bakken Hans R. Drammen Travbane Pb Drammen Bakken Per Martin Sørskogen Drammen Svea Maskiner Produktsjef Svend Haugsgt Drammen Bentsen Vibeke Glassblåservn Drammen Eltek Fire & Safety S&M koor. Pb Drammen Berge Johan Solbakken Drammen Norsk Kranpartner Elektroingeniør Pb Drammen Bjørnstad Ole Berglivn. 22A 3023 Drammen Eltek Fire & Safety Country Man. Pb Drammen Brath Tore E. Tord. Pedersensgt. 83B 3014 Drammen Advonor Advokat Fr.Nansens Pl Oslo Brekke Ingunn Oterfaret Drammen Liertoppen kj.senter Senterleder Bronsta Ulf Morten Lensm. Solbergsvei Drammen SG Finans Pb Drammen Bruer Kjell Tord. Pedersensgt. 83B 3014 Drammen Brucon AS Ilebergvn Drammen Carlsen Helge Løkkebergvn. 32G 3014 Drammen Ticon Eiendom AS Prosj./Utvikl.dir Pb Drammen Christensen Dag Sørskogen Drammen Bilia Personbil Reg.dir. Industrigt Lier Christensen Johannes Sommerfrydvn Drammen Chr.eiendom Driftsleder Christoffersen Gunvor Askepottvn Drammen G-Tex AS Disponent Svelvikvn Drammen Claudi Per Tord. Pedersensgt Drammen Drammen Papir EngrosDisponent Pb Drammen Dahl Harald Hans Langbachsv Drammen Lyche Konvolutt Eksportsjef Nedre Eikerv Drammen Dahle Stein NVS Adm.dir Ing.Rybergsgt Drammen Etternavn Fornavn Adresse privat Pnr. Sted Arbeidsplass Stilling Adresse Pnr. Sted Tlf.a. Tlf.p. Mobil Mail Dahlgren Finn Nøsterudvn Svelvik Vector International Adm.dir Pb Drammen Hansen Bjørn H. Anchersensv Drammen Hansens Røkeri Dgl.leder Frydenhaugvn Drammen Egenes Ellen Røssekleiv Tranby Kvestor Drammen Dgl.leder Nedre Storgt Drammen Hansen Harald B.Kjeldsbergsv Drammen Otra Norge AS Logistikk Nedre Eikerv Drammen Eidsmo Jorunn Limi Skonnerten Drammen Nopco Paper Tech. Transp.sjef Gråterudvn Drammen Hansen Tor Rabbenvn Drammen Trioplast AS Salgskons. Pb Drammen Ekelund Sølvi Slettevn Sande DEMA Nor MA/Kvalitessjef Pb Drammen Harstad Odd-Bjørn Amt. Bangsgt. 1 A 3019 Drammen Finansrådg Engebretsen Espen Tord. Pedersensgt Drammen Engebret Sko Disponent Tollbugt Drammen Harvik Terje Strømlivn Drammen Nopco Paper Tech. Finansdir. Gråterudvn Drammen Engen Hilde Høgda 5A 3034 Drammen P.Ltz. Aass Øk./Personal Pb Drammen Haug Sissel Buskerudvn. 68E 3024 Drammen Torget Vest Senterleder Rådhusgt Drammen Enger Finn Ørka Drammen Sievert Max AS Dgl.leder Hausmannsgt Oslo Helgeland Erik Thorrudgt Drammen Bardalen Ind.varer Styreformann Pb Drammen Fagelund Thode Brøttet Drammen NVS Avd.sjef Ing.Rybergsgt Drammen Hennum Per Arvid Ekornvn Lier Normann Olsen MaskinAvd.sjef Pb Vøyenenga Etternavn Falck-Pedersen Lars Hansebråtan Fornavn 11 Adresse 3408 privat Tranby Lyche Pnr. Harald Sted & Co Arbeidsplass Adm.dir Nedre Stilling Eikerv. 14 Adresse 3045 Drammen 32 Pnr Sted Tlf.a Tlf.p. 575 Mobil Mail Hjelmtvedt Bjørn-Aksel Nøstebakken Lier Hjelmtvedt Sytilbehør Pb Drammen Faye Røed Heidi Lien Hans Langbachsv. Anne Røren13Furuvn Drammen Motorships 3300 Hokksund Drammens Eksportsjef Tidende Svend Adm.leder Haugs gt. 31 Pb Drammen Drammen Hodt Finn Slaggvn Drammen Ticon Eiendom AS Adm.dir Pb Drammen Lien Fevang Martin Brønnbakken Vidar 34 Ullernvn Drammen Fevang 3300 Kjøtt Hokksund AS Vito Salgssjef Entreprenør Gml. Dgl.leder Riksvei 162 Nedre 3058 Eikerv. Solbergmoen Drammen Hopen Bård Torvmyrvn Sem DEMA Nor Dgl.leder Pb Drammen Lilleås Fjeld Jan Poppegårdsvn. Rune Fredrik 14 Smithestrømsvn Drammen 9 AutoTransportService 3045 Drammen Commit Salgssjef Lierterminalen Telekom. Syretårnet 3002 Drammen Drammen Huseby Ann Kristin Åsheimvn Sande Næringsakademiet Dgl.leder Tollbugt Drammen Folmo Øyvind Lindseth Elgv. 36Liv Randi Strømlivn Drammen 70 Canal 3047Digital Drammen Norsk Enøk & Energi Snarøyvn. Ass.direktør 30 Øvre 1367Eikerv. Snarøya Drammen Høyer Thore Rådhusgt Drammen Høyer AS Disponent Pb Drammen Fossberg Einar Lislerud Peder Søbergsgt. Per Gunnar26Rådhusgt Drammen 6 Drammen 3016 Drammen BBL Trioplast AS Adm.dir. Pb Drammen Isachsen Rune Skonnerten Drammen Isachsen Entrep. Avd.sjef Killingrudalleen Solbergelva Liverud Fredriksen Thor Willy Skogbrynet Nils Robert 18 Jerpevn Drammen Sp.b Øst Drammen Eiendom Trykk-Service Direktør Pb. 54Ass. Dgl.leder Pb Drammen 3005 Drammen Iversen Kyrre Norbyvn 36c 3038 Drammen Rygh Laupsa Tr.skole Dgl.leder Torg. Vraas Pl Drammen Frøshaug Trond Lyche Prof.Smiths Paal alle 63 Klarinetten 3048 Drammen 20 KIS 3033 Øst Drammen AS Campinggården Dgl.leder Pb. 487 Dgl.leder Pb Lørenskog Lierstranda Jacobsen Bent B.Kjeldsbergsv Drammen Åssiden Kiropraktor Kiropraktor Ing.Rybergdsgt Drammen Gabrielsen Odd-Eivind Lyngaas Dahl Eventyrveien Siri 4 Nedre 3055 Linneslia Kr.elva9 Nor-Cargo 3400 Lier AS Metalock Adm.dir Støperigt. 7 Pb Drammen Lierstranda Jahnsen Rune Harald Smithestrømsvn. 1 A 3045 Drammen Blucher Norway VVS konsulent 3748 Siljan Gjestemoen Kjell-Ole LøitegaardBekkedalsv. Birgit 16A Holmenvn Drammen 15 Peikko 3400Norge Lier Arts Dgl.leder & Crafts Kobbervikdalen Marked 119 Vestsidevegen 3036 Drammen Lier Johannessen Bjørn Dalegårdsvn Drammen TMC AS Adm.dir Engene Drammen Gram Anne Løvestad 4. Bera Ragnhild Terrasse H. 22BFalkevn Drammen Flint 3475 Group Sætre Norway IngeniørCompagniet Adm.dir Pb. 3Dgl.leder Pb Frogner Drammen Johansen Steinar Kino City Kinosjef Låker Grønn Finn Lensm. Einar Solbergsvei 5Prins 3046 Oscarsgt. Drammen 16 Drammen 3011 Drammen Yrkesskole Lærer B.Kjeldsbergsv. Konsul Drammen Jordanger Olav Tiurvn Drammen Ole K. Karlsen Viseadm.dir. Buskerudvn Drammen Gundersen Jul Mathisen Andrew Kollerudvn. Jon 16 Jerpevn Drammen Kid 3030 Interiør Drammen AS Modulex DirektørNorge Pb. 49Dgl.leder Pb Drammen Vika Oslo Jonson Håkon N. Sven Svendsensvei Drammen Jonas B. Gundersen Innehaver Bragernes Torg Drammen Mikarlsen Gundersen Terje 1. Bera Jan-Erik Terrasse 13FB.Kjeldsbergsv Drammen 55 A Fokus 3024Bank Drammen ASA Drammen BanksjefTakstsenter Pb. 333 Takstmann B.Kjeldsbergsv Drammen Drammen Kalager Lars Tore Olaf Bergersvei Drammen Ricoh Norge Salgssjef Gråterudvn Drammen Guttormsen Geir Mile ThorbjørnScheitliesgt. Terje Roger 4 Vinjesgt Drammen Direkte-Premier 3018 Drammen Prosess Dgl.leder Styring Pb Dgl.leder Syretårnet 3003 Drammen Drammen Karlsen Jan Magasinet S&S Senterleder Nedre Storgt Drammen Moen 79 Hallingstad Børre Skogbrynet Kjell Runar 7 Setervn Drammen Drammen 3030 Drammen Papir EngrosMarkedssjef Drammen Papir EngrosSalgssjef Pb. 760 Pb Drammen Drammen Karlsen Jon Eigil Meieribakken Sylling Byggkjøp Drm.Høvleri Dgl.leder Kreftingsgt Drammen Mossblad Ola Jupiterlia Drammen Nynas AS Logistikk Svend Haugsgt Drammen Karlsen Magne Aas Gamlevn. 33 A 3030 Drammen Suzuki Bilimport Reg.sjef Pb Drammen Mosskull Bjørn AndreasPlanteskolen Drammen Norsk Enøk & Energi Energirådgiver Øvre Eikerv Drammen Kildal Peter Dælivn Asker Norsk Enøk & Energi Adm.dir. Øvre Eikerv Drammen Nesle Stig Tornerosev Drammen Radio Holland Norway Direktør Østre Akerv Oslo Kjemperud Jørn Villavn Lier Kjemperud AS Nedre Storgt Drammen Nilsen Runar Brekke Ambolten Drammen Santo AS Fabr.sjef Pb Drammen Kjemperud Tom Frode Bramsborgvn. 16A 3032 Drammen Securitas Reg.leder Pb Drammen Nordahl Erik First Hotel Direktør Pb Drammen Kjendseth Håvard Fossåsvn Husøysund Isachsen Entrep. Dgl.leder Killingrudalleen Solbergelva Nordgård Christin Underlia Drammen Trelleborg Viking Pers.sjef Pb. A 3051 Mjøndalen Kleven Tormod Edv. Stangsgt Drammen AJA Produkter Disponent Pb Drammen Olafsen Arne Fjellsbyvn Drammen Corneliussen Arne B Adm.dir Pb. 424 Økern 513 Oslo Kleverud Sven Ø. Sørensvingen Drammen Kjøsterud Ung.skole Lærer B.Kjeldsbergsv Drammen Olsen Bernt André Røyseplassen Drammen NVS Avd.sjef Ing.Rybergsgt Drammen Klundelien Åse Loesmovn Hokksund Busk.fylkeskommune Utviklingssjef Fylkeshuset 3020 Drammen Olsen Einar Vestre Kjennervei Lierskogen Drammen Havn Havnedirektør Pb Drammen Knudsen Arild Snøhvitvn Drammen Krogsveen Dgl.leder Pb Drammen Olsen Lars AutoLink as Direktør Pb Drammen Knutsen Per Korvaldvn Mjøndalen Drm. Skipsrep. Dgl.leder Pb Drammen Olsen Per Fjeld Granlia Mjøndalen DEMA Nor Dgl.leder Pb Drammen Koppangen Kjell Gunnar E.Guttormsensv Kongsberg Cyncrona AS Adm.dir Pb Drammen Olsen Robert R. Tordenskioldsgt Drammen Telefonselskapet Salgssjef Pb Drammen Korneliussen Pål Hallingstadvn. 5 A 3057 Solbergelva Kongsberg Prosj.leder Kirkegårdsvn Kongsberg Olsen Skar Gunnar Buskerudvn Drammen Norsteve Drammen Terminalsjef Pb Drammen Kristiansen Runar Muusøya Drammen Lier Ind.terminal AS Dgl.leder Pb Drammen Onsager Berg Bodil Busk.fylkeskommune Seks.leder fag Fylkeshuset 3020 Drammen Krogh Anne Krogh Optikk AS Ornum Henrik Chr. Løkkebergvn. 32F 3014 Drammen Brasseriet Glass Dgl.leder Nedre Strandgt Drammen Kvammen Kjell 4. Bera Terrasse 12C 3026 Drammen Lyche Konvolutt Tekn.dir. Nedre Eikerv Drammen Oseberg Otto Tord. Pedersensgt Drammen Alfa Stål AS Direktør Svend Haugsgt Drammen Lamm-Kittelsen Carl Fredrik jr Edv. Stangsgt Drammen Santo AS Direktør Pb Drammen Otterstrøm Jan Smedgt Mjøndalen Næringsakademiet Studieinsp. Tollbugt Drammen Langberg Øyvind Grønland Drammen Stenquist AS Økonomisjef Pb Drammen Pettersen Svein Ove Hallingstadvn. 5 B 3057 Solbergelva Rambøll Norge AS Samf./analyse Torg. Vraas Pl Drammen Langø Finn-Ole Gulskogen Senter Senterleder Pb Drammen Quist Jan Henning Ole Johansensv Drammen ECT AS Oslovn Hønefoss Lannerstedt Curt-Arne B.Kjeldsbergsv. 124H 3024 Drammen Kontorland Data/Kontor Landfalløya Drammen Ramsey Tom M. Drafnkollen 98A 3042 Drammen Kruge AS Adm.dir Pb Drammen Lapidus Geir G. Kleivene Drammen Centrum Optikk Innehaver Pb Drammen Ranvik Morten Grubegt Drammen Ellingsen Møbler Blichsgt Drammen Larsen Arild Korpsvn Drammen EM Teknikk AS Ingeniør Danvikgt Drammen Rasmussen Ole Bjørn Brudeberget Kr.elva Valspar Adm.dir. Pb Mjøndalen Lauerud Per Steinspranget Drammen Østraadt Stein Salgskons. Pb Lierstranda Raste Jørn Lammersgt Drammen Lauritzen Bent Håkon Austadveien Drammen Norli Gruppen Økonomi Reiersgård Jørn Kåre Verksvn Drammen NVS Økonomi Ing.Rybergsgt Drammen Reitan Jon-Kjetil Langeløkka Drammen Åskollen Tannl.sent. Tannlege Svelvikvn Drammen Rolid Berit Andrea Gamlevn. 44C 3030 Drammen SCA Tissue Norway Pb Drammen Rontén Ole G. Gamlevn. 38B 3030 Drammen Oras AS Driftsdir. Pb Bjølsen 406 Oslo Røine Håkon W. Nedre Linneslia Lier EM Teknikk AS Saxegaard Jørn Morenevn Drammen Saxegaard Auto Øvre Eikerv Drammen Simensen Lise Gotskalk Johnsonsv Drammen Personalhuset Reg.dir. Bragernes Torg Drammen Sindsen Svein Roar Kastanjevn Drammen Norsk Signode Salgssjef Ryghgt. 4 B 3050 Mjøndalen Skallerud Kaare M. Tårnvn Drammen Kaare Skallerud AS Bed.øk./Ing. Torg. Vraas Pl Drammen Følgende tiltak ble iverksatt; En liste på over 180 potensielle medlemmer ble utarbeidet gjennom research. Listen blir kontinuerlig fulgt opp av medlemskapskomitéen og behandles som ferskvare. Klubben har produsert en egen vervebrosjyre, som sammen med mini-program benyttes aktivt utad. Hvem er hvem-folder for Drammen Syd Rotaryklubb er utviklet. ID-skilt med hvert enkelt medlems navn og yrke er under produksjon. Retningslinjer for ivaretagelse av besøkende er vedtatt. FORELØPIG KONKLUSJON: 12 nye gjester etter 1.september. 1 medlem tatt opp i oktober, 3 medlemmer blir tatt opp 13.februar og 2 nye medlemmer ligger i løypa for opptak i mars.

3 MØTEVARSLING DSR BASE Klubben har de senere år slitt noe med intern kommunikasjon, og informasjonsstrømmen har vært å anse som passiv... SMS-VARSLING MAIL PDF/INTERNETT Alle klubbens medlemmer mottar SMS-varsling 2 timer før møtestart. Medlingen inneholder kveldens program, 3-min. og møtested/tid. Alle klubbens gjester som ønsker det får også SMSvarsling. Styremedlemmer og komitéledere får fortløpende referat og distriktsinfo oversendt. Alle komitémøteinnkallinger går via mailsystemet. Alle programendringer, oppdateringer og invitasjoner mv. med allmenn interesse legges ut på internett. Månedsbrevet legges ut på internettsidene den 10. i påfølgende måned. KONKLUSJON: Løsningen har blitt mottat med stor applaus, og mange av klubbens medlemmer bidrar i dag uoppfordret med stoff

4 ORGANISASJONSENDRING Det viste seg at en klubb med ca medlemmer som skal fordeles på forskjellige komitéer gav lite rom for kreativitet og effektivitet, og en evalueringsprosess ble derfor påbegynt høsten Resultatet av evalueringen endte med et vedtak i klubben om endring av organisasjonsstruktur januar Løsningen ble som herunder vist, og ble satt i kraft av undertegnde 1.juli PRESIDENT STYRET - PRESIDENT - VISEPRESIDENT (INTERN) - PRESIDENT ELECT (EKSTERN) - SEKRETÆR - ØKONOMI - PAST PRESIDENT - 1 STYREMEDLEM KLUBBTJENESTER EKSTERNE TJENESTER KLUBBRÅDET PROGRAM- OG DATA INTERNASJONAL TJENESTE LOVKOMITÈ KOMITÈLEDERE ARR.- OG OPPLYSNING FREMMØTE/MÅNEDSBREV KOMITÈLEDERE SAMFUNNSTJENESTE MEDLEMSKAPSKOMITÈ KOMITÈLEDERE VALGKOMITÈ REVISOR/ARKIVAR KLUBBTJENESTE YRKESTJENESTE ROTARYBANKEN 12 MEDLEMMER 12 MEDLEMMER 6 MEDLEMMER FORELØPIG KONKLUSJON: Endringen har slått positivt ut, ikke minst med tanke på aktivitetsnivået i hver enkelt komité.

5 INTERNETTSIDENE Klubbens internettsider hadde ikke vært oppdatert siste halvannet år med unntak av sporadisk programoppdatering. Sidene innehold feilinformasjon og referater som ikke akkurat appelerte for medlemskap... Følgende tiltak ble iverksatt; Alt tilgjengelig klubbmateriell er gjennomgått og omskrevet/modernisert Klubbens over 50 år med bilder- og arkivmateriell er digitalisert. Valg av internettløsning er valgt på basis av funksjonalitet og enkelt brukergrensesnitt, også med tanke på klubbens til dels høye gjennomsnittsalder. Lanseringsplan for materiell en fastsatt og internettsidene vil i lang tid fremover bli ukentlig oppdatert. FORELØPIG KONKLUSJON: Klubbens nye internettsider kom på lufta sist tirsdag. Tilbakemeldingene har vært udelt positive.

6 MØTEPROGRAM Dato Tema En reise til Russland etter perestroikaen! Arne Kildebo - Et hyggelig gjensyn fra Australia (Erik Coward) Våren i Drammen Syd Rotaryklubb; Pål Rosenvinge - Refleksjoner fra ledelse av internasjonale fredsopreasjoner; Generalmajor Tryggve Tollefsen (Henrik Aronsen) - 3 min. : Dag Arne Roum Drammen geriatriske kompetansesenter - samarbeidsprosjektet på Landfalløya Virksomhetsleder Inger Johanne Flingtorp (Knut G. Olsen) - 3 min. : Rune Lothe NRK Buskerud nybygg på Grønland Frank Barth-Nielsen (Oddbjørn Solstad) Sted: NRK-bygget kl Hva er i veien?; Seksjonssjef Tore Braaten - Statens Vegvesen - 3 min. : Tor Erik Gudmundsen Intercitymøte/ByutviklingeniDrammen : Tore Opdal Hansen Sted: Bystyresalen i Rådhuset kl Mediehåndteringipraksis : Medierådgiver Ståle Fossberg og Mediabølle Hans Olav Tyvold (Pål Rosenvinge) - Opptak av nye medlemmer : President Pål Rosenvinge - 3 min. : Liv Ottesen Strømsgodset i Tippeligaen - Hva nå...? Adm.direktør Tom Berntzen (Oddbjørn Solstad) - 3 min. : Eric Fulford Medlemspleie og rekruttering - hva vil vi, hvor står vi? Knut Grønvold Olsen/Elisabeth Lohne - 3 min. : Anne Wenche Lindboe Historietime : Oddbjørn Solstad - 3 min. : Trygve Rognan Drammens nye bibliotek : Sølvi Tellefsen (Oddbjørn Solstad) Sted: Papirbredden kl Egoforedrag : Elisabeth Lohne - Opptak av nye medlemmer : President Pål Rosenvinge - 3min. : Gunnbjørn Gulliksen Klubbråd/Klubbens Lederskapsplan : Eric Fulford - Rotary Foundation : Henrik Aronsen - 3min. : Erik Coward Uformelt påskesamvær på Broen Sted: Broen, Rica Park Hotel kl Klubbens program har i mange år vært å anse som meget bra med god variasjon. Problemet har vært å holde medlemmene oppdatert på programfronten. Kontaktpersoner PROGRAM VÅREN 2007 Drammen Syd Rotaryklubb Pål Rosenvinge, President Telefon Dag Arne Roum, Sekretær Telefon Oddbjørn Solstad, Leder programkomitéen Telefon Geir Andersen, Programkoordinator Telefon Knut Gr. Olsen, Leder medlemskapskomitéen Telefon Medlemmer som er satt opp med 3-min. er selv ansvarlig og finne en erstatter ved fravær. President eller leder for programkomitéen skal informeres om dette før møtestart. Det tas programforbehold. Eventuelle endringer vil bli annonsert fortløpende på møtene. Se også Følgende tiltak ble iverksatt; For første gang i klubbens historie har vi lansert program i et hendig lommebokformat. Mini-programmet inneholder kun relevant informasjon i stikkordsform. Utfyllende program med innholdsbeskrivelse er nå lagt ut på klubbens internettside. SMS-varsling som forsøksprosjekt. Dersom intet annet er spesifisert avholdes møtene som vanlig på Handelstanden, Rica Park Hotel, Tirsdager Vi sees! Møtested og tidspunkt KONKLUSJON: Fremmøteprosenten er kontinuerlig på vei opp, dog noe saktere enn ønsket. Nye tiltak vurderes.

7 LEDERSKAPSPLAN Undertegnede begynte prosessen med klubbevaluering i oktober 2005 med en 8 siders spørreundersøkelse blandt klubbens medlemmer. Alle klubbens da 56 medlemmer mottok undersøkelsen - 48 ble besvart og returnert. Januar 2006 fattet klubben vedtak om endring av organisasjonsstruktur. Endringen tredde i kraft 1.juli I november ble en egen evalueringskomité utnevnt. 1.desember hadde vi vårt første klubbrådsmøte med presentasjon av klubbens lederskapsplan og gruppearbeid. To klubbrådsmøter er programført i perioden frem til 1.mai. Evalueringskomitéen presenterer resymé/konklusjon av arbeidet i slutten av mai. FORELØPIG KONKLUSJON: Innledningen av prosessen ble mottatt med noe skepsis. I løpet av senhøsten viser det seg at prosessen har væert og er nødvendig.

8 KLUBBENS VIDERE UTFORDRINGER Ivareta klubbmedlemmenes økende engasjement. Formidle kunnskap gjennom kontinuitet. Fremme ønske om et høyere internasjonalt engasjement enn hva vi har i dag. Videreføre/-utvikle strategien rundt rekrutteringsarbeide. Fortsatt gi medlemmene utfordringer som motiverer. Tenker da spesielt på at halvparten av klubbens medlemmer har vært med i over 15 år. Innse de fakta som presenteres gjennom klubbens lederskapsplan og etterleve disse.

Årsberetning og regnskap 2007

Årsberetning og regnskap 2007 Årsberetning og regnskap 2007 Omdømmeprosjektet Åpning av Papirbredden Medlem nr 700 LIER NÆRINGSRÅD - veien til et sterkere næringsliv! Innholdsfortegnelse Styrets beretning for 2007 s 3 STYRET Daglig

Detaljer

ÅRSBERETNING 2012-2013

ÅRSBERETNING 2012-2013 ÅRSBERETNING 2012-2013 Fra International Assembly 2012 Carl Falck vår eldste Rotarianer(106år) sammen med pres. Kent Plavnik Oslo RK og DGE Marianne. Deltagere på Handicamp juli/aug. 2012 PEACE Through

Detaljer

Magasinet for Skanska-ansatte 1/2008. Relasjon

Magasinet for Skanska-ansatte 1/2008. Relasjon Magasinet for Skanska-ansatte 1/2008 Relasjon Samfunnsansvar i naturområder. I Skanska skal vi være bevisste hvordan vår virksomhet påvirker våre omgivelser og vi må minimere de negative effektene. Her

Detaljer

ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2009-2010 DISTRIKT 2250

ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2009-2010 DISTRIKT 2250 ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2009-2010 DISTRIKT 2250 2 Innhold 1. Verdenspresidenten... 5 2. Distriktsguvernørens årsrapport... 5 3. Distriktsorganisasjonen... 12 4. Rapporter fra AG-er... 13 4.1 Sogn og Fjordane...

Detaljer

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46 2012 Innhold 1. Leder 1 2. Virksomheten 4 3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10 4. Enkeltsaker og medieklipp 14 5. Satsingsområder for 2013 25 6. Tillitsverv og hederstegninnehavere 2012 28 7.

Detaljer

RØA VEL Årsberetning og regnskap for 2007

RØA VEL Årsberetning og regnskap for 2007 RØA VEL Årsberetning og regnskap for 2007 RØA VEL Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 7 Følg med på RØA VELs hjemmesider: www.roa-vel.no RØA VEL Postboks 104, Røa 0701 OSLO e-post: post@roa-vel.no Bankgiro:

Detaljer

Sotra Rotary Klubb 30 års jubileum 25.02.2015

Sotra Rotary Klubb 30 års jubileum 25.02.2015 Sotra Rotary Klubb 1985-2015 Sotra Rotary Klubb 30 års jubileum 25.02.2015 Foto: Willy Haraldsen SOTRA ROTARY KLUBB UTGIVER: SOTRA ROTARY KLUBB Tobrotet 2 D, 5355 Knarrevik Tlf. 93250916 http://sotra.rotary.no

Detaljer

DRAMMENSREGIONENS BRANNVESEN IKS

DRAMMENSREGIONENS BRANNVESEN IKS DRAMMENSREGIONENS BRANNVESEN IKS ÅRSMELDING 2010 Årsmelding 2010 Forord Selskapet dekker et geografisk område som omfatter 7 kommuner i midtre og nedre Buskerud, samt nordre Vestfold; Drammen, Lier, Sande,

Detaljer

ÅRSBERETNING D-2290 2004 2005

ÅRSBERETNING D-2290 2004 2005 ROTARY INTERNATIONAL Distrikt 2290 Nils-Petter Svanholm, Distriktsguvernør 2004 2005 ÅRSBERETNING D-2290 2004 2005 Distriktsguvernør Nils-Petter Svanholm Service Above Self Rotary International D - 2290

Detaljer

BUDSTIKKE FOR HYTTEFOLK I TRYSIL-KNUTS FJELLVERDEN

BUDSTIKKE FOR HYTTEFOLK I TRYSIL-KNUTS FJELLVERDEN BUDSTIKKE FOR HYTTEFOLK I TRYSIL-KNUTS FJELLVERDEN Årgang 25 Nr. 2 Julen 2008 Løssalg kr 50,- Opplag 600 God Jul & Godt Nytt år FjellNytt dette nummer Side Lederen har ordet... 6 Bamsespor, av Tom Jacobsen...

Detaljer

Velkommen til Fremskrittspartiets landsmøte 24. 26. mai 2013

Velkommen til Fremskrittspartiets landsmøte 24. 26. mai 2013 Velkommen til Fremskrittspartiets landsmøte 24. 26. mai 2013 Partilederen Karl Johans gate 25 0159 OSLO Konto nr: 1644.20.49266 Org nr: 970 374 825 Tlf: + 47 23 13 54 00 Kjære landsmøtedeltaker, Faks:

Detaljer

Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013

Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013 Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013 1. dag fredag 5.4.2013 Åpning v/tjenesterådets leder Nicolay Konferansen åpnet ved at Tjenesterådets leder Nicolay ønsket velkommen: Kjære

Detaljer

MEDLEMSBLAD FOR OSLO DØVEFORENING NR. 1 MARS 2006 43. ÅRGANG. Pensjonistgruppe 35 år side 10. God påske!

MEDLEMSBLAD FOR OSLO DØVEFORENING NR. 1 MARS 2006 43. ÅRGANG. Pensjonistgruppe 35 år side 10. God påske! MEDLEMSBLAD FOR OSLO DØVEFORENING NR. 1 MARS 2006 43. ÅRGANG Pubkveld side 7 Pensjonistgruppe 35 år side 10 Kvinneforening 90 år side 11 God påske! Oslo Døveforening flyttet fra Sven Brunsgt. 7 til Dronningensgt

Detaljer

SkL NYTT. Våren kommer med PSA. Side 10. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORENING en YS-organisasjon. Nr. 2-2005/28. årgang.

SkL NYTT. Våren kommer med PSA. Side 10. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORENING en YS-organisasjon. Nr. 2-2005/28. årgang. SkL NYTT Nr. 2-2005/28. årgang Protokollføreren Side 4 Sjakk Matt Side 7 Latterlig lønnsomt Side 9 Hvem tok osten min? Side 14 Våren kommer med PSA Side 10 MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORENING en

Detaljer

i Akershus Lederen har ordet side 2 Redaktøren har ordet side 3 Årsmøteuttalelse side 5 Lokallagsstoff side 6-18 Lokallagsoversikt side 20

i Akershus Lederen har ordet side 2 Redaktøren har ordet side 3 Årsmøteuttalelse side 5 Lokallagsstoff side 6-18 Lokallagsoversikt side 20 i Akershus Informasjonsblad fra LHL Akershus Nr. 1-2013 Romeriksåsen Lederen har ordet side 2 Redaktøren har ordet side 3 Årsmøteuttalelse side 5 Lokallagsstoff side 6-18 Lokallagsoversikt side 20 i Akershus

Detaljer

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Norsk Rottweilerklubb innkaller herved til: EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING m/saksdokumenter Lørdag 13. april 2013 kl. 11.00 På Best Western Hotell, Leto Hallen Koloniveien 2072 Dal NB! Det må ved inngangen

Detaljer

Vestfold Nytt. Info. Diverse. Barneside. Kryssord Sudoku. Intervjuet: Astrid Sund Dag K. Marholm Mads Moriggi. m.m. Eldreproskjektet Pensjonisttreff

Vestfold Nytt. Info. Diverse. Barneside. Kryssord Sudoku. Intervjuet: Astrid Sund Dag K. Marholm Mads Moriggi. m.m. Eldreproskjektet Pensjonisttreff Sommernummer 2. utgave 2006 Årgang 42. Vestfold Nytt Medlemsblad for Vestfold Døveforening Barneside Kryssord Sudoku Matoppskrift Info Nytt fra: VDF og Skogstua Endelig :) Kjell Ivar Mesics Personalia

Detaljer

Norske Harehund klubbers Forbund

Norske Harehund klubbers Forbund Norske Harehund klubbers Forbund Kragerø 23/4-2012 Referat fra RS-2012, Best Western Gardermoen 22/4-2012 leder NHKF Stein Wahlstrøm ønsket forsamlingen velkommen. Han presenterte de nye som har overtatt

Detaljer

Rammebetingelser: forutsetningene for å drive forretning

Rammebetingelser: forutsetningene for å drive forretning 0 Rammebetingelser: forutsetningene for å drive forretning Norges Bilbransjeforbund skal sikre at foreningens medlemmer har de beste vilkår for å drive god og lønnsom virksomhet. Rammebetingelsene må være

Detaljer

opp dette i neste SI og ha en bred presentasjon av regnskapet, og det budsjettet vi arbeider etter i år.

opp dette i neste SI og ha en bred presentasjon av regnskapet, og det budsjettet vi arbeider etter i år. opp dette i neste SI og ha en bred presentasjon av regnskapet, og det budsjettet vi arbeider etter i år. Velkommen til den andre utgaven av StyrkeIdrett i 2004. I dette nummeret skriver Jan Sjøl om NM,

Detaljer

HÅNDBOK MED LOVER/VEDTEKTER/INSTRUKSER FOR ROTARYÅRET: 2015-2016. PRESIDENT: Ivar Blaauw

HÅNDBOK MED LOVER/VEDTEKTER/INSTRUKSER FOR ROTARYÅRET: 2015-2016. PRESIDENT: Ivar Blaauw HÅNDBOK MED LOVER/VEDTEKTER/INSTRUKSER FOR ROTARYÅRET: 2015-2016 PRESIDENT: Ivar Blaauw HÅNDBOK FOR ÅLGÅRD ROTARY KLUBB Hensikten Bruken Oppdatering Rutiner Kontinuitet Arkivering Hensikten med boken er

Detaljer

ÅRSMØTE FAGFORBUNDET PORSGRUNN

ÅRSMØTE FAGFORBUNDET PORSGRUNN FAGFORBUNDET Porsgrunn ÅRSMØTE FAGFORBUNDET PORSGRUNN AVD. 213 29. januar 2014 Dagsorden Årsberetning Handlingsprogram Regnskap Årsmelding hytteklubben Bevilgninger Forslag Budsjett Valg FAGFORBUNDET DAGSORDEN

Detaljer

101 BLADET. Ny vår for forsvaret. Et forsvar for folket av folket. Ny hovedavtale i staten er klar. Det går mot vår. side 3. side 4.

101 BLADET. Ny vår for forsvaret. Et forsvar for folket av folket. Ny hovedavtale i staten er klar. Det går mot vår. side 3. side 4. 101 BLADET for sivile og vervede medlemmer i Landsforening 101 Forsvaret Nr. 1 2006 Ny vår for forsvaret Et forsvar for folket av folket side 4 Det går mot vår side 3 Ny hovedavtale i staten er klar side

Detaljer

NR. 3 2009 MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE 57. ÅRGANG STOR AKTIVITET I SOMMER HOTELT LEDERKRO GILDETREFF. SE SIDE 7-9

NR. 3 2009 MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE 57. ÅRGANG STOR AKTIVITET I SOMMER HOTELT LEDERKRO GILDETREFF. SE SIDE 7-9 NR. 3 2009 MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE 57. ÅRGANG STOR AKTIVITET I SOMMER HOTELT LEDERKRO GILDETREFF. SE SIDE 7-9 St. Georgs Gildene i Norge Besøksadresse: St. Olavs gate 25, 0166 Oslo Tlf.

Detaljer

Protest mot avgift. Solid landsmøte. Likestillingsprisen til eks-politiker s 22. Miljø og klima på YS-konferansen s 25 KURSBILAG. s 10.

Protest mot avgift. Solid landsmøte. Likestillingsprisen til eks-politiker s 22. Miljø og klima på YS-konferansen s 25 KURSBILAG. s 10. KURSBILAG fagblad for negotia et ys-forbund nr 4 2008 Solid landsmøte s 10 Likestillingsprisen til eks-politiker s 22 Miljø og klima på YS-konferansen s 25 Protest mot avgift side 6 8 leder ADMINISTRASJON

Detaljer

Medlemsmøte tirsdag 24. april kl 17.00 Håndverkeren konferansesenter

Medlemsmøte tirsdag 24. april kl 17.00 Håndverkeren konferansesenter M e d l e m s b l a d f o r O s l o T a n n l e g e f o r e n i n g N r 3 2 0 1 2 Å r g a n g 2 2 Innhold 3 Lederen har ordet 5 Medlemsmøte 6. mars Tannbleking 10 OTFs Skidag 2012 13 Implementering av

Detaljer

Utreder fusjon. Negotia og Parat. Nye grep i tillitsvalgtopplæringen. Klart for årets hovedoppgjør. Kvinnekonferanse i Senegal. Side 6, 7, 8, 9 og 10

Utreder fusjon. Negotia og Parat. Nye grep i tillitsvalgtopplæringen. Klart for årets hovedoppgjør. Kvinnekonferanse i Senegal. Side 6, 7, 8, 9 og 10 fagblad for negotia et ys-forbund nr 1 2014 Negotia og Parat Utreder fusjon Side 6, 7, 8, 9 og 10 Nye grep i tillitsvalgtopplæringen s 12 14 Klart for årets hovedoppgjør s 16 og 17 Kvinnekonferanse i Senegal

Detaljer

Generalforsamling 2009

Generalforsamling 2009 Den norske kirkes presteforening Generalforsamling 2009 Innhold: Side 2 Delegater Side 4 Sak 0 Godkjenning av innkalling og saksliste Side 5 Sak 1 Konstituering Valg av Dirigentskap Desisorer Redaksjonskomité

Detaljer

Info. Nytt fra VDF hovedstyret Døvesenteret Menighetsutvalget Holtan Døve Sportsklubb. Info fra Tolketjenesten. Teater: Menneskets sju aldre

Info. Nytt fra VDF hovedstyret Døvesenteret Menighetsutvalget Holtan Døve Sportsklubb. Info fra Tolketjenesten. Teater: Menneskets sju aldre Sommernummer 2. utgave 2005 Årgang 41. Vestfold Nytt TO OPPGAVER for voksne og barn med gevinster!!! Matoppskrift staffett Info Nytt fra VDF hovedstyret Døvesenteret Menighetsutvalget Holtan Døve Sportsklubb

Detaljer

Årsberetning og regnskap Maskinentreprenørenes Forbund og Maskinentreprenørenes Service- og innkjøpslag AL

Årsberetning og regnskap Maskinentreprenørenes Forbund og Maskinentreprenørenes Service- og innkjøpslag AL Årsberetning og regnskap Maskinentreprenørenes Forbund og Maskinentreprenørenes Service- og innkjøpslag AL 2010 2 Innhold Næringspolitikk... s. 6 Flaggsaker og hovedsatsinger 2010 MEF som næringspolitisk

Detaljer