matchmaking program Krevende marked NORSK-RUSSISK NÆRINGSLIVSJOURNAL No Kommer russerne? Fra GOST til ISO Ikke bare Sjtokman

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "matchmaking program Krevende marked NORSK-RUSSISK NÆRINGSLIVSJOURNAL No 2 2008 Kommer russerne? Fra GOST til ISO Ikke bare Sjtokman"

Transkript

1 NORSK-RUSSISK NÆRINGSLIVSJOURNAL No Kommer russerne? Regelverket endres i 2010 Fra GOST til ISO Sertifisering i Russland Krevende marked Realistisk om risiki i Russland Ikke bare Sjtokman Statoil i St. Petersburg Pomorbyen ved Kvitsjøen Nordmenn i Arkhangelsk Flying start for dine Russlandsprosjekter matchmaking program

2 Norsk-Russisk Næringslivsjournal 2/2008 Fra redaksjonen: Økt SMB-samarbeid 4 Møter i Moskva Handelskammeret i dialog med to ledende næringslivsorganisasjoner i Russland 5 Fra GOST til ISO Sertifisering etter internasjonale standarder blir et must for stadig flere russiske bedrifter Kontakter og kontrakter St.Petersburg: nye samarbeidsmuligheter Etablering av et Informasjonssenter i Oslo Flying start for your business idea in Russia Et matchmaking program for norske SMBer Norsk-Russisk Handelskammer informerer Realistisk om risiki i Russland Administrative barrierer og korrupsjon er fortsatt blant de største hindringene for business i Russland Investorene vil komme på banen igjen Skal du kjøpe deg en Russlandsportefølje, bør du gjøre det nå, råder eksperten Kommer russerne? Regelverket som forenkler arbeidsinnvandring fra Russland kan bli endret i 2010 Det viktigste er tålmodighet Intervju med StatoilHydros landssjef i Russland Bengt Lie Hansen Statoil satser i St. Petersburg Murmansk-suksessen skal spres til Russlands nest største by Lær om Russland fra innsiden NHO med et nytt kurs for norske managere Russiske regioner: Arkhangelsk fylke Beskjeden samhandel med Norge: årsaker og status Nordmenn i Arkhangelsk Medlemmer i Norsk-Russisk Handelskammer NORSK-RUSSISK NÆRINGSLIVSJOURNAL Utgiver Norsk-Russisk Handelskammer Postboks 557 Sentrum, NO-0105 Oslo Besøksadresse: Tollbugaten 32, Oslo Telefon: Telefaks: E-post: Web: Redaksjon Ansvarlig redaktør: Jarle Forbord Journalist/fotograf: Katerina Smetanina Design Norsk-Russisk Handelskammer Opplag: eks (2/2008) Distribusjon Gratis distribusjon til medlemsbedrifter i Norsk-Russisk Handelskammer, andre Russlandsinteresserte bedrifter, organisasjoner, politiske partier, utvalgte komiteeer i Stortinget, fylkeskommuner, næringsforeninger, Innovasjon Norges og NHOs kontorer i Norge. I Russland distribueres journalen til russiske medlemsbedrifter og andre næringslivsaktører involvert i norsk-russisk samarbeid, utvalgte komiteer i den russiske nasjonalforsamlingen, fylkesadministrasjoner og regionale handelskamre. Innhold Journalen er tospråklig, med artikler på norsk og russisk. Redaksjonen ønsker en bred dekning når det gjelder norsk-russisk næringslivssamarbeid. Vi inviterer derfor alle aktører i Norge og Russland til å sende aktuell informasjon og forslag til artikler til redaksjonen, e-post nrcc.no. Copyright Alt innhold i journalen er produsert av Norsk- Russisk Handelskammer med mindre annet er oppgitt. Reproduksjon av artiklene og bildene er ikke tillatt uten utgiverens godkjennelse. Kilden må alltid oppgis. Annonser Valg av språket i annonser i journalen er opp til annonsøren. Redaksjon påtar seg ikke ansvar for innholdet i annonsene. ANNONSERING I NORSK-RUSSISK NÆRINGSLIVSJOURNAL Helside (204x291 mm, utfallende 216x303 mm) kr ,- (NRHKs medlemmer - kr ) Halvside, liggende (196x132 mm, utfallende 216x149 mm) kr ,- (NRHKs medlemmer - kr ) 1/4 side (93x128 mm eller 128x93 mm) kr ,- (NRHKs medlemmer - kr 7.000) Prisene er eksl. MVA Annonsøren står fritt til å velge språket i annonsen, men må oppgi om annonsen skal plasseres i den russiske eller i den norske seksjonen. Annonsene leveres som trykklare PDF-filer. Spørsmål angående annonsering i journalen kan rettes til NRHK: Tel E-post:

3 Norsk-Russisk Næringslivsjournal 2/2008 Møter i Moskva Økt SMB-samarbeid Norsk-Russisk Handelskammer (NRHK) fyller fem år 20. oktober. Siden oppstarten i 2003 er antallet medlemmer økt fra tjue til nærmere 130. Medlemmene står for hoveddelen av både eksport til og import fra Russland og utgjør en blanding av russiske og norske bedrifter, små og store, fra nord, vest og sørøst i Norge samt på russisk side i hovedsak fra Moskva og St. Petersburg. Nettverksarenaer er etablert i både Oslo, Moskva og i St. Petersburg. Forretningsdelegasjoner til det regionale Russland gjennomføres, og seminarer og fagkurs om det russiske markedet tilrettelegges både i Oslo og regionalt i Norge. NRHK har derved etablert arenaer hvor norske og russiske bedrifter kan motta informasjoner om respektive markeder og etablere nye forretningskontakter, selv om det for tiden er få russiske næringslivsaktører etablert i Norge. NRHK arbeider imidlertid for at dette skal kunne endres. I løpet av sommeren er foreningen satt bedre i stand til å understøtte medlemmene og deres interesser om et aktivt og produktivt samvirke med russisk industri, ved at StatoilHydro er kommet inn som hovedsponsor. Vi retter en takk til vår store medlemsbedrift og oppfordrer andre bedrifter til å slutte seg til som sektorsponsorer. Kamme-ret er som kjent en non-profitt forening, og bidragene fra våre hoved- og sektorsponsorer fører til at aktiviteten kan være høy og ikke minst til at medlemsavgiftene kan hol des på et nivå som gir mange SMBer muligheten til å delta. Har så norske SMBer noe i Russland å gjøre? Er ikke Russland et for komplisert marked, innvender mange. Russland er et krevende marked, men for den som tenker langsiktig, er det fortsatt store muligheter i de russiske nærmarkedsområdene. Russland utvikler for øvrig en industripolicy for små- og mellomstore bedrifter, og ulike ordninger iverksettes for å understøtte utviklingen av SMB-sektoren. Mange SMBer i nordlige deler av Norge har vist at de evner å operere i det russiske markedet, og vi registrerer også at mange flere bedrifter påbegynner en markedstilnærming mot andre geografiske områder i Russland utover det nære grenseområdet. Både SIVA og Innovasjon Norge er for øvrig aktivt til stede i Murmansk med så vel en Technopark som et innovasjonssenter og kan understøtte norske SMBer i det markedsområdet. Den erfaring norske SMBer igjennom år har bygget opp i Murmansk regionen, kan og bør derfor selskapene også anvende mot andre områder i det regionale Russland hvor avkastningen på investert kapital er større enn i storbyene Moskva og St.Petersburg. Et matchmaking program for norske små og mellomstore bedrifter, uavhengig av bransjer, er lansert av Nordområdesenteret i Bodø og NRHK. Programmet skal bidra til at den kulturelle terskelen som eksisterer mellom våre to land ikke virker uoverkommelig, og at SMBer mer aktivt kommer inn mot geografiske områder som Murmansk, Arkhangelsk, Karelen, Komi, Kaliningrad, St. Petersburg by og Leningrad fylke, samt Moskva-regionen. De siste ukers hendelser i finansnæringen har for øvrig på nytt bekreftet at internasjonal økonomi er tett vevet sammen og at russisk børs- og finansnæring er en del av den globaliserte økonomien. Vi mener derfor at jo bredere næringslivskontakter som utvikles mellom våre bedrifter, jo raskere vil identifisering av nye forretningsmuligheter konkretiseres, handelsforbindelser styrkes og samhandelen øke. Fordi, dersom vi sammenlikner norsk handel med Russland med våre nordiske naboers samhandel med den store naboen i Øst, viser tallene store forskjeller. I 2007 var for eksempel Norges samhandel med Russland på 17 mrd NOK, mens Sveriges samhandel på om lag 44 mrd NOK. Vi har med andre ord mye å ta igjen. Primo september hadde ledelsen i Norsk-Russisk Handelskammer (NRHK) samtaler med President Primakov i den russiske føderasjonens handelskammer i Moskva (RFCCI). Kammerets delegasjon ble ledet av styreformann Thomas G. Michelet. Flere rådsmedlemmer deltok også i møtet. I løpet av møtet drøftet partene spørsmål om status og perspektiver for norskrussisk samhandel og investeringsaktivitet. Partene fastslo at det nåværende nivået ikke gjenspeiler landenes gjensidige økonomiske og investeringsmessige potensial, og at økt innsats er påkrevd. Siden etableringen av kammeret i oktober 2003, har NRHK utviklet og styrket samarbeidet med de russiske handelskamrene, både på føderalt og regionalt nivå, forteller daglig leder i NRHK Jarle Forbord. Samarbeidet omfatter praktisk bistand til enkeltbedrifter som er medlemmer i NRHK og utvikling av samarbeidet handelskamrene imellom. Ansatte i de russiske handelskamrene deltar i et hospiteringsprogram organisert av NRHK i Norge hvor de får økt kunnskap om både Norge og norsk industri samtidig som de selv markedsfører eget fylkes industri overfor norske bedrifter. NRHK samarbeider dessuten med de russiske handelskamrene om tilrettelegging av seminarer, kurser og ved gjennomføring av delegasjonsreiser til det russiske markedet. Med sine 171 kontorer i alle Russlands administrative områder, vil Den russiske føderasjonens kammer for handel og industri (RF CCI) Den russiske føderasjonens handelskammer (RF CCI) har mer enn medlemmer i hele Russland og fungerer som en paraplyorganisasjon for 171 regionale handelskamre. Kammerets struktur omfatter flere voldgiftsdomstoler, Kommisjonen for kvalitetskontroll (Soyuzekspertiza), ett av Russlands største utstillingssentre (Expocentre), patentbyrå (Soyuzpatent) og flere andre velrenommerte institusjoner. RF CCI har flere komiteer som gir innspill til regjeringen under lovgivningsarbeid. FOTO: RF CCI Jarle Forbord, daglig leder i Norsk-Russisk Handelskammer Hovedsponsor av Norsk-Russisk Handelskammer: Kammeret har 16 representasjonskontorer i utlandet. RF CCI signerte en samarbeidsavtale med Norsk-Russisk Handelskammer ved oppstart av driften i NRHK. kamrene alltid kunne være til særlig nytte for våre medlemmer, ifølge Forbord. Sektorsponsorer av Norsk-Russisk Handelskammer: Bidragsytere til Reservefondet i Norsk-Russisk Handelskammer: FOTO: RF CCI LANDETS STØRSTE KAMMER: Den norske delegasjonen ble mottatt av president Jevgenij Primakov (i midten), Russlands tidligere statsminister, som i dag leder den russiske føderasjonens kammer for handel og industri. Partene ble også enige om å arrangere to konferanser i respektive land i løpet av 2009, delta i utstillinger i begge land samt øke informasjonsutvekslingen mellom kamrene. Det siste samarbeidsprosjektet mellom handelskamrene er introduksjon av et Match Making Program (MMP) for norske små- og mellomstore norske bedrifter som ønsker å gå inn i det rus

4 Norsk-Russisk Næringslivsjournal 2/2008 Norsk-Russisk Næringslivsjournal 2/2008 FOTO: KATERINA SMETANINA/NRHK siske markedet, men som føler at terskelen er vel høy. Primakov understreket viktigheten av tiltaket, og fant at det vil bidra til å styrke samarbeidsforholdene på bedriftsplanet ytterligere og for øvrig støtte opp om den russiske regjeringens og kammerets målsettinger om utvikling av en bredere SMB- sektor i russisk økonomi. Partene ble også enige om å avholde et årlig møte mellom ledelsen i det russiske handelskammeret og NRHK. Dette vil bidra til at norsk og russisk næringsliv kan drøfte muligheter og hindringer i samband med utøvelse av handel og investeringsaktiviteter mellom våre bedrifter på høyt nivå, forteller Forbord. Ledelsen i Norsk-Russisk Handelskammer besøkte også fungerende President Andrej Svinarenko i RSPP, Foreningen for russiske industriledere og entreprenører. Partene utvekslet informasjoner om respektive organisasjoner og drøftet ulike tiltak for et mulig samarbeid og ble enige om å videreutvikle de innledede relasjoner i tiden fremover. St. Petersburg: nye samarbeidsmuligheter St. Petersburg er det nordvestlige Russlands Venezia, grunnlagt av Peter den Store i Et stadig økende antall norske bedrifter vurderer St. Petersburg som et satsningsområde for aktivitet også mot sokkelen i Barentshavet og det meste av dagens sjømateksport til Russland leveres gjennom byen. Bilde (fra venstre til høyre): Daglig leder i NRHK Jarle Forbord, seniorrådgiver Galina Zakharova, avdelingsleder Sergej Nikolaev (Komiteen for utenriksrelasjoner, Regjeringen i St. Petersburg). SAMARBEID PÅ HØYT NIVÅ: Under møtet hos RSPP ble partene enige om å videreutvikle samarbeid mellom de to næringslivsorganisasjonene. RSPP Den russiske unionen av industrieiere og entreprenører (RSPP) ble etablert i Mer enn 120 regionale nærings- og bransjeforeninger i Russland er medlemmer i unionen, herunder foreninger innen maskinbygging, energisektor, finans, forsvarsindustri, næringsmiddelindustri og flere andre. Medlemmer av RSPP står for mer enn 60 % av Russlands bruttonasjonalprodukt. RSPP har avdelinger i alle regioner i Russland. Primo september gjennomførte NRHK møter i den nye nettverksarenaen etablert i byen og hadde møter med myndighetene i St. Petersburg for å drøfte forslag til aktiviteter i Oslo og St. Petersburg i forbindelse med realisering av et Informasjonssenter for St. Petersburg by i Norge som vil bli ledet av NRHK. Senteret skal legge NY ARENA: Norsk generalkonsul i St. Petersburg til rette for samarbeid Rune Aasheim holdt en velkomsttale på NRHKs mellom næringslivet i nettverksmøte. St. Petersburg og i Norge, herunder gjennom formidling av kontakter og forretningsforespørsler, spre informasjon om markedsmulighetene i St. Petersburg, samt bidra til at norske selskaper etablerer seg i dette området. FOTO: RSPP FOTO: KATERINA SMETANINA/NRHK Et matchmaking program (MMP) for norske bedrifter mot det russiske markedet lanseres i disse dager. Prosjektet gjennomføres av Norsk-Russisk Handelskammer (NRHK) og Nordområdesenteret for næringslivet ved Handelshøgskolen i Bodø og er finansiert av Det norske utenriksdepartementet (UD), Nordland fylkeskommune, NRHK, og omfatter også en mindre bedriftsandel. OPPSTART: Rekruttering av deltagerbedriftene til MMP er Norske bedrifter mottar gratis allerede i gang, sier prosjektleder Jørn Tverseth ved besøksreise til potensielle rus rådgivningsbistand under en NRHK. siske samarbeidsbedrifter. I starten er programmet åpent for eksisterende og nye medlemmer av NRHK og bedrifter lokalisert i Nordland fylke. Andre regioner kan bli med, forutsatt at de dekker sin del av medfinansieringen. Ulike modeller for regional finansiering kan anvendes. FOTO: NRHK Flying start for your business idea in Russia Målene med matchmaking programmet er å styrke verdiskapningen i russiske og norske bedrifter, fremme norske bedrifters investeringer i Russland og øke bedriftenes kompetanse om forretningsvirksomhet og markedsmuligheter i Russland og Norge. Programmet innrettes geografisk mot det primære nærmarkedsområdet for norsk næringsliv i dag, det nordvestlige distriktet i Russland som omfatter regionene Murmansk, Arkhangelsk, Nenets, Komi, Karelen, Leningrad, Kaliningrad, byene St. Petersburg og Moskva, samt Moskva-regionen. Unikt samarbeid i Russland Mange former for forretningssamarbeid kan inngås ved hjelp av prosjektet, alt fra investeringer til import, eksport og joint venture -avtaler. Det finnes heller ingen begrensninger for hvilke bransjer de deltagende bedriftene arbeider innenfor, men beslutning om deltagelse må være forankret i ledelsen i bedriften. På NRHKs hjemmesider kan man laste ned en detaljert informasjonsbrosjyre om programmet. Kontor i Oslo: Telefon: E-post: Ved hjelp av de russiske handelskamrenes bedriftsnettverk får norske små- og mellomstore bedrifter mulighet til å realisere partnersøk i Russland med gratis bistand fra aktører med lang erfaring fra og i det russiske markedet. En norsk bedrift som ønsker å samarbeide med en russisk forretningspartner, må innledningsvis fylle ut en bedriftsprofil. Denne oversendes programmets nasjonale koordinator i Russland, Vladimir Bagreev, som leder NRHKs representasjonskontor i Moskva. Koordinatoren videreformidler profilen til de russiske kamre, som gjennom sitt bedriftsnettverk vil identifisere aktuelle bedrifter fra sin region. De mottatte russiske bedriftsprofiler returneres til den norske bedriften, som da kan beslutte å gå videre med saken. Det unike ved identifiseringsarbeidet er bruken av de russiske kamre for handel og industri, sier den nytilsatte prosjektlederen Jørn Tverseth. Kamrene er representert i alle landets fylker og kjenner naturlig nok godt egne medlemmer som for tiden omfatter vel bedrifter. Veiledning fra erfarne profilene. rådgivere Dersom den norske bedriften er positiv til å gå videre med kontaktene, gjennomføres en besøksreise til aktuelle russis-ke samarbeidsbedrifter. Bedriften kan bringe med seg konsulenter fra Norge som har bred erfaring fra forretningsaktiviteter i Russland og som betales av MMP. Målet med besøksreisen er signering av en intensjonsavtale om forretningssamarbeid mellom norsk og russisk bedrift. Rimelig deltageravgift Deltageravgiften for den enkelte bedrift er satt til NOK som er svært rimelig for å få undersøkt bedriftens markedsmuligheter i et for de aller fleste ukjent marked, sier Tverseth. Rekruttering av deltagende bedrifter er allerede i gang: Med dette initiativet tilbys et interessant og nyttig verktøy for norske SMBer som ønsker forretningsutvikling mot det spennende russiske markedet. Slik kan dine Russlandsideer virkelig få en flying start, avslutter Jørn Tverseth som oppfordrer bedrifter til å ta kontakt for en samtale om deltagelse i programmet. Interesserte bedrifter kan ta kontakt på tel eller sende forespørsel til Ta kontakt med Norsk-Russisk Handelskammer: Kontor i Moskva: Telefon: E-post: I RUSSLAND: Leder for NRHKs kontor i Moskva Vladimir Bagreev skal sørge for oppfølging av Representant i Kaliningrad: Telefon: E-post: FOTO: NRHK

5 Norsk-Russisk Næringslivsjournal 2/2008 Norsk-Russisk Næringslivsjournal 2/2008 FOTO: IVAN SEMENETS/NHRK Vellykket delegasjonsreise til Krasnodar STORT OPPMØTE: Både regionale myndigheter og lokalt næringsliv viste stor interesse for det norske besøket. Her taler ambassadøren Øyvind Nordsletten (t.v.) foran mer enn 150 deltagere på mottagelsen den 20. mai NRHKs nye representant i Kaliningrad Norsk-Russisk Handelskammer har inngått en samarbeidsavtale med Hans-Olav Rekdal (bilde), seniorrådgiver for Green Reefers ASA og NRHKs styremedlem, som skal fungere som kammerets stedlige representant i Kaliningrad. Hans hovedoppgave blir verving av nye medlemmer og på sikt utvikling av en ny nettverksarena i regionen. Kaliningrad fylke er et unikt administrativt område i Russland som ligger fullstendig omringet av EU, noe som gjør det velegnet for utvikling av internasjonale prosjekter. Kaliningrad er også en viktig havn for transport av norske gods til Russland. Nettverkstur på Oslo-fjorden Riktig hyggelig! Dette var en enstemmig konklusjon fra flere av NRHKs medlemmer som deltok i kammerets sommerarrangement ombord MS Viking Saga den 13. juni 2008 i Oslo. Dette hyggelige sosiale arrangementet ble avholdt rett etter NRHKs årsmøte som fant sted samme dag i lokalene til NRHKs sektorsponsor, Eksportfinans. Trass i de truende regnbygene viste sola seg frem slik at deltagerne tilbrakte den tre timers lange fjordcruisen på dekket hvor de koste seg med reker, forfriskninger og samtaler med andre Russlandsinteresserte NRHKs medlemmer, rådsmedlemmer og inviterte gjester. Denne gangen rommet deltagerlisten flere enn 70 navn, slik at det var gode muligheter for nettverksbygging. Administrasjonen håper nå på en like stor oppslutning rundt NRHKs julemøte som er berammet til 3. desember. Russlands aller første spesielle økonomiske sone ble opprettet nettopp her, alt i I 2005 ble områdets status oppdatert i henhold til gjeldende regelverk som i dag gir investorene flere gunstige vilkår. Flere norske selskaper, blant annet innen landbruk og shipping, har allerede etablert seg i Kaliningrad. Mer enn hundre russiske selskaper deltok i møter og diskusjoner med den norske næringslivsdelegasjonen som besøkte Krasnodar den mai Delegasjonsreisen som ble tilrettelagt av Norsk-Russisk Handelskammer i samarbeid med Handelskammeret i Krasnodar, ble ledet av Norges ambassadør i Russland Øyvind Nordsletten. 25 representanter for norske bedrifter innen olje- og gass, eiendomsutvikling, landbruk og andre sektorer besøkte Krasnodar Kraj, som er ett av Russlands mest folkerike områder, for å lære mer om nye forretningsmuligheter. Regionen skal som kjent være vertskapet for vinter-ol i 2014 som skal avholdes i Sotsji, regionens nest største by. UT PÅ FJORDEN: Godværet var som bestilt for NRHKs sommerparty i Oslo-fjorden. FOTO: KATERINA SMETANINA/NRHK FOTO: KATERINA SMETANINA/NRHK Mang en norsk bedrift venter på innføring av nye regler i forbindelse med arbeidsinnvandring fra Russland. Vi har tatt kontakt med Arbeids- og inkluderingsdepartementet for å få oppdatert informasjon. Kommer russerne? I april i år presenterte arbeidsministeren Bjarne Håkon Hansen stortingsmelding nr. 18 ( ) om arbeidsinnvandring. Ett av hovedpunktene er enklere arbeidsflyt mellom Norge og Russland. Blant forslagene er endringer i reglene for ufaglært russisk arbeidskraft, forenklet saksbehandling og etablering av et servicekontor i Kirkenes som blant annet skal bistå russiske arbeidssøkere. I et elektronisk svar mottatt fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet ble det ved statssekretær Jan-Erik Støstad gitt en kort oppsummering av status i saken. Støstad opplyser at når det gjelder regelverksoppfølging vil dette skje i ny utlendingslov og forskrifter til denne som ventelig vil tre i kraft Når det gjelder meldingens forslag om russisk arbeidskraft, kan endringer skje tidligere fordi de kan gjøres i gjeldende utlendingsregelverk, ifølge Støstad. Lettere for ufaglærte Behovet for utenlandsk arbeidskraft i fiskeindustrien har de senere årene vært begrenset, særlig i Finnmark, opplyser departementet. Regjeringen vil, i tråd med nordområdestrategien, utvide ordningen til å gjelde flere sektorer enn fiskeindustrien. Tillatelsen skal gjelde for russere fra Barentsregionen og skal omfatte arbeidsplasser i de tre nordligste fylker. Det skal ikke kreves dokumentert kompetanse. Det vil bli opp til arbeidsgiverne å avklare om russerne de ansetter har tilstrekkelige ferdigheter for de aktuelle jobbene. Det skal fortsatt være en midlertidig arbeidstillatelse som ikke gir grunnlag for varig opphold. Kravet om arbeidsmarkedsmessig vurdering fra Arbeids- og velferdsetaten opprettholdes. Dette gjøres for å skjerme lokale arbeidssøkere fra å bli utkonkurrert av russiske arbeidssøkere. På samme måte vil krav til norske lønnsog arbeidsvilkår opprettholdes, opplyser AID. Kan jobbe på deltid Dagens regelverk for arbeidstillatelser setter krav om heltidsarbeid. Grunnen til kravet er at en arbeidsinnvandrer skal være i stand til å forsørge seg selv ved å arbeide. Dette hensynet har ikke samme vekt for russere som er bosatt i Russland, og bare pendler inn til Norge for å arbeide. Tvert i mot kan det være en fordel med deltidsarbeidstillatelser både for den enkelte som kan forbedre sin økonomi med inntekter fra Norge, og for næringer som kan få dekket etterspørsel etter arbeidskraft av mindre omfang, mener AID. Ordningen kan også fremme en ønsket utvidelse av økonomisk samhandel mellom Norge og Russland. De nærmere reglene om ordningen er under vurdering, ifølge Støstad. Det vil være et vilkår at grensependleren er bosatt i Russland, ikke i Norge. Det vil være krav om norske lønns- og arbeidsvilkår, og det må vurderes om det også her skal foretas en arbeidsmarkedsmessig vurdering fra Arbeids- og velferdsetaten før tillatelsen gis. Vi har også fått svar på en del spørsmål som opptar NRHKs medlemmer. Hvorfor omfatter ordningen bare de tre nordligste fylkene i Norge og de nordligste fylkene i Russland? Forslagene i stortingsmeldingen når det gjelder russere er satt inn i konteksten av Regjeringens nordområdestrategi. Denne strategien omhandler mye mer enn arbeidsinnvandring fra Russland og har som mål å legge til rette for vekst og utvikling i nordområdene og i grenseområdene til Russland. Russland er det eneste av våre naboland som ikke inngår i EØS/EFTA samarbeidet. Regjeringen ønsker derfor å øke samarbeidet i grenseområdene, dvs Nord-Norge og Nordvest-Russland. Hva med resten av Norge som også har stort behov for arbeidskraft? Forslagene i meldingen gjelder ufaglært arbeidskraft, som utvides til å gjelde innenfor alle typer næringer i nordområdene og det innføres en ny ordning med grensependlere. I gjeldende regelverk er det også en ordning for torghandlere fra Russland. Disse reglene begunstiger russere særskilt og gjelder ikke for borgere fra andre land utenfor EØS/EFTA-avtalen. Når det gjelder arbeidsinnvandring fra RUSSERE I JOBB Per ble det innvilget 783 arbeidstillatelser til russiske borgere (inkl. fornyelser) mot 1174 i hele Siden 2003 har UDI til sammen innvilget 5572 arbeidstillatelser til russiske borgere. De to største gruppene er spesialister eller faglærte (36 %) og sesongarbeidere (24 %). Resten er særskilte arbeidstillatelser til russere bosatt i Barentsregionen og andre typer tillatelser. De fleste russere jobber innen jordbruk og fiske, industriproduksjon, konsulentvirksomhet, gruvedrift og petroleumsvirksomhet, samferdels-, handels-, hotell- og restaurantvirksomhet. Kilde: UDI land utenfor EØS/EFTA-avtalen, er det i første rekke faglærte og spesialister det er behov for. Russere kan i likhet med andre borgere utenfor EØS/EFTA-området søke arbeid overalt i Norge etter reglene om faglært arbeidskraft. Hva er formålet med karanteneparagrafen for russiske fiskeindustriarbeidere i Nord-Norge og kan man forvente noen oppmykning på dette feltet? Midlertidig arbeidstillatelse for inntil to år, og muligheten for å søke om fornyelse etter ett års karantenetid hører til de generelle reglene om ufaglært arbeidskraft og gjelder ikke for russere spesielt. Det er i første rekke faglært arbeidskraft det norske arbeidsmarkedet har behov for, og det er ikke foreslått å gjøre endringer i reglene om ufaglært arbeidskraft. Heller er det ikke, som nevnt ovenfor, foreslått endringer når det gjelder arbeidsmarkedmessig vurdering før tillatelse gis. Når kan man forvente at endringene blir iverksatt? De generelle regelendringene, for eksempel forenkling i saksbehandlingsregler, vil skje i den nye utlendingsloven som ventelig trer i kraft Etablering av et servicekontor i Kirkenes er for tiden under vurdering.

6 10 Norsk-Russisk Næringslivsjournal 2/2008 Norsk-Russisk Næringslivsjournal 2/ Det viktigste er tålmodighet Intervju med StatoilHydros landssjef i Russland Bengt Lie Hansen. Det skrives og snakkes mye om Sjtokman, men mange kjenner lite til hva dette prosjektet egentlig betyr for StatoilHydro. Sjtokman-feltet er et av verdens største gassfelt som inneholder om lag like mye gass som det hittil er funnet på norsk sokkel. For StatoilHydro er deltagelsen i Sjtokman-utviklingen et naturlig skritt videre i nordområdene. Her kan vi benytte erfaringen og kompetansen fra krevende farvann som vi har opparbeidet oss fra norsk sokkel de siste 40 årene. Vi er i dag partner med Gazprom og Total i Shtokman Development AG (SDAG), som er operatør og ansvarlig for utbyggingen av fase en av Sjtokman. StatoilHydro personell jobber i dag i SDAG sammen med ansatte fra Total og Gazprom. Sammen planlegger vi prosjektet i detalj mot en endelig investeringsbeslutning som planlegges gjennomført i andre halvdel av StatoilHydros pressetalsmann har tidligere sagt at dere ikke har noe å frykte i Russland med tanke på konflikten mellom BP og TNK-BP. Betyr det at dere føler at dere har full støtte fra deres samarbeidspartner Gazprom? StatoilHydro har jobbet med olje og gass i Russland i snart 20 år, og vi har et langt perspektiv på våre aktiviteter i Russland. Vi følger selvsagt med på den politiske og forretningsmessige utviklingen i Russland, men det er vårt pågående nære forretningsamarbeid med russiske og andre selskaper i Russland vi konsentrerer oss om. Vi har full enighet om strategien for utviklingen av Sjtokman-feltet med både Gazprom og Total. Vi fortsetter å jobbe landsiktig med dette prosjektet, og vi ser på Gazprom som en meget god og kompetent samarbeidspartner. Etter at dere har signert en god avtale med Gazprom og Total, er det noe mer du ville ønsket deg på din Russlandsagenda? Vi har vært lenge i Russland og har blant annet utviklet virksomhet på Kharjaga-feltet. Vi har både produksjon på Kharjaga og planlegger utbyggingen av Sjtokman sammen med våre partnere. Vi ser også på andre muligheter for samarbeid i Russland, uten at jeg ønsker å utdype detaljer omkring dette. Opplever du dagens situasjon i Russland som stabil nok for å gjøre business her? Til dette vil jeg bare si ja. Vi har som sagt vært lenge i Russland som samarbeidspartner, og vi planlegger også å bli her lenge. Både Russland, Norge, russiske selskaper og StatoilHydro har utviklet seg mye de siste årene. Dette er naturlig for både samfunn og selskaper. Dere har samarbeidsavtaler (MoU) med fylkesadministrasjonene i Murmansk og Arkhangelsk. Hvilken verdi har disse avtalene for StatoilHydro? Vi er opptatt av å ha god kontakt med fylkesmyndighetene i Murmansk og Arkhangelsk. Vi har nylig fornyet våre samarbeidsavtaler med begge administrasjonene. Vi mener at vi gjennom denne kontakten øker forståelsen for vår virksomhet fra de lokale interessene. StatoilHydro mener vi kan bidra til å sikre en god utvikling av både leverandørindustrien og universitetsutdannelsen i disse to områdene. Vi ønsker med andre ord å hjelpe Nordvest-Russland til å være forberedt for utviklingen av petroleumsressursene i Barentshavet. Vi ønsker å dele vår erfaring fra utviklingen av norsk sokkel, og nå står Russland overfor den samme utviklingen til havs. Føler du at dere har støtte fra disse to regionene? Vi har samarbeidet nært med både Murmansk og Arkhangelsk i en rekke år. Vi opplever dialogen med myndighetene i Nordvest-Russland som svært god. StatoilHydro har også god kontakt med sentrale myndigheter i Norge og i Russland. Utdanningsprosjekter og utvikling av leverandørnettverk står sentralt i deres virksomhet i Nordvest-Russland. Har dere planer om å etablere samarbeidsprosjekter i andre regioner? Vi har konsentrert oss så langt om Nordvest-Russland, men vi har øynene oppe for at samarbeidet kan bli utvidet til andre regioner. Vi har riktignok også jobbet med leverandørutvikling i andre StatoilHydros landssjef i Russland Bengt Lie Hansen regioner. Dette fordi vi mener behovet for leveranser til offshoreprosjekter i Russland strekker seg utover Nordvest- Russland. Tidligere president Putin hadde i sin tid bare godt å si om norske olje- og gasselskaper som ikke går med nesen i skyene, men derimot er saklige og proffe. Dette synes jeg var hyggelig sagt. Vi forsøker å fokusere på arbeidsoppgavene, og har et oppriktig ønske om å dele våre erfaringer fra norsk sokkel med Russland. Dette opplever jeg også blir tatt godt imot både på industri- og myndighetsnivå i Russland. Vi mener samarbeid mellom våre to naboland er den beste måte å dele muligheter for ressursutnytting og ansvaret for miljø og samfunn i nord. Har du møtt den samme positive holdning? Hvilket rykte har norske bedrifter generelt sett i Russland? Jeg opplever at vi blir respektert av russerne, og at vi greier å samarbeide. Russerne verdsetter den kompetansen som vi har utviklet på norsk sokkel. Denne erfaringen vil være svært relevant for utvikling av ressursene i Barentshavet. Mitt inntrykk er derfor at vi blir møtt med positiv holdning. Vi respekterer de formelle spillereglene i landet og forsøker å samarbeide godt innenfor de gjeldende rammene i Russland. Både kommersielt, kulturelt og politisk. Er det noe du vil si til norske bedrifter som jobber eller har planer om å jobbe i Russland? At man kan ikke forvente raske resultater. Jeg tror at det som er viktigst er tålmodighet. FOTO: HELGE HANSEN/STATOILHYDRO FOTO: STATOILHYDRO Statoil satser i St. Petersburg Statoil-satsningen i Russland startet med is, pølser og bensin i verdens største by nord for polarsirkelen. Nå skal Murmansk-suksessen spres til St. Petersburg. I mars offentliggjorde Statoil-kjeden sine planer om å bygge 40 bensinstasjoner i Russlands nest største by. Satsningen i St. Petersburg vil komme som en naturlig fortsettelse av Statoil-eventyret i Murmansk som begynte for 15 år siden. Et stykke Norge Det var i 1993 at Statoils første bensinstasjon ble åpnet i Murmansk i Kolskij Prospekt, en av byens hovedgater. Norvezjskaja zapravka, den norske bensinstasjonen (i entall) ble fort et populært besøkssted for Murmansk-beboere som kom hit for å kjøpe en Leif Vidar-pølse, en Diplom Is eller rett og slett å ta et bilde. Noen av dem kjøpte bensin også. Statoils inntekter i Murmansk fra salg av butikkvarer var faktisk større enn fra salg av drivstoff i de første årene etter åpningen i 1993, forteller Thomas Grunde, President Statoil Energy & Retail Russia, det russiske datterselskapet av StatoilHydro på nedstrømssiden. Dette skyldtes trolig at Statoil var det eneste utsalget av skandinavisk standard i en by der tilbudet på varer og tjenester var begrenset på grunn av den vanskelige økonomiske situasjonen i landet på den tiden. For mange Murmansk-beboere er stasjonen derfor blitt et stykke Norge som de kunne besøke visumfritt. Fram til 2008 har Statoil bygget åtte stasjoner rundt i fylket, mens Murmansk-stasjonen på Kolskij prospekt forblir fortsatt en av byens severdigheter. Mest lønnsomme Statoils imperium omfatter 2300 bensinstasjoner i Norge, Sverige, Danmark, Polen, Litauen, Estland og Latvia, men det er russiske stasjoner som topper salgsstatistikken. Våre stasjoner i Murmansk er blant de mest lønnsomme i hele den internasjonale Statoil-kjeden, forteller Grunde. Inntektene fra butikksalget utgjør i dag % av den samlede inntekten, den høyeste andelen i kjeden. Dette til tross for at salgsvolumet av drivstoff per stasjon også er blant de høyeste i kjeden. Annerledes i dag Grunde forteller at St. Petersburg med sin geografiske nærhet til Skandinavia har vært på selskapets agenda siden tallet. Da ble planene av ulike grunner lagt på is. Men nå er det alvor. I løpet av femsyv år sikter Statoil på å bygge 40 stasjoner i byen og jobber nå aktivt med å skaffe tomter for utbyggingen. Selskapets inntog i St. Petersburg-markedet i dag blir imidlertid annerledes enn det på 90-tallet i Murmansk. Nordmenn kommer til å kappes om kundene med både Shell, Neste og flere russiske selskaper som til sammen har nærmere 400 bensinstasjoner i byen. Statoil ser etter tomter som har arealet mellom 2500 og 5000 kv. m, med vann, avløp og strøm, som utlyst på selskapets russiske hjemmeside Slike tomter koster i gjennomsnitt rundt to millioner dollar STATOIL I RUSSLAND OOO Statoil Energy and Retail Russia er et datterselskap av StatoilHydro som har ansvar for drift av bensinstasjoner og salg av oljeprodukter til sluttforbrukere, inkludert smøreolje, i Russland. Denne delen av StatoilHydros virksomhet drives fortsatt under Statoil-varemerket. Selskapet ble etablert i 2007 i forbindelse med StatoilHydros planlagte satsning i St. Petersburg-området. I dag har OOO Statoil Energy and Retail Russia 180 ansatte i Russland. Selskapets hjemmeside er ifølge forretningsavisen Vedomosti som tidligere har kommentert planene til Statoil. Prisene økte imidlertid med ca % siden i fjor, og fortsetter å øke, skriver avisen. Vi har noe å tilby Statoil-ledelsen har imidlertid en sterk tro på prosjektet. Det utelukkes heller ikke at det til og med kan bygges flere stasjoner i området og at selskapet vil gå inn i andre regioner. Markedet er i sterk vekst, men er fortsatt underforsynt, samt at kundetilbudet er underutviklet, sier Grunde. Derfor mener vi at det er plass til en betydelig økning i antall stasjoner i løpet av femsyv år uten at salgsvolumet per stasjon minker. Og da snakker vi om et salgsvolum som er langt høyere enn i Skandinavia. Vi vil etablere en levedyktig, langsiktig posisjon i markedet og fremtiden vil også vise om 40 stasjoner er tilstrekkelig. Vi har langtgående planer om å utvide nettverket til å dekke også andre regioner enn St. Petersburg og Leningrad fylke. Når det gjelder konkurranse, mener Grunde at Statoil kan måle seg med de beste i sin bransje i Europa. Det gjelder både tilbud av varer og tjenester, personalets serviceinnstilling og hvordan stasjonene fremstår. Det vi har sett på det russiske markedet styrker oss i troen på at vi har noe å tilby den russiske forbrukeren.

NORSK-RUSSISK HANDELSKAMMER

NORSK-RUSSISK HANDELSKAMMER NORSK-RUSSISK HANDELSKAMMER Etablert av og for næringslivet Norsk-Russisk Handelskammer (NRHK) ble etablert som en bransjeuavhengig forening av et tjuetalls bedrifter 20. oktober 2003. Kammerets medlemmer

Detaljer

INVESTERINGER OG FORRETNINGSUTVIKLING I RUSSLAND. KNUT J. BORCH Managing Director NORUM LTD

INVESTERINGER OG FORRETNINGSUTVIKLING I RUSSLAND. KNUT J. BORCH Managing Director NORUM LTD INVESTERINGER OG FORRETNINGSUTVIKLING I RUSSLAND KNUT J. BORCH Managing Director NORUM LTD 1 NORUM LTD EN NORDISK PRIVATE EQUITY PARTNER I RUSSLAND Forvaltningsselskap eiet av norske, finske og svenske

Detaljer

Nordnorske bedrifters vei inn i Russland (1)

Nordnorske bedrifters vei inn i Russland (1) Nordnorske bedrifters vei inn i Russland (1) Nordnorsk bedrifter har stort potensial for økonomisk samarbeid med Russland: Russisk økonomi i sterk utvikling; energisektor, infrastruktur, boligsektor, forbruksvarer

Detaljer

NORSK RUSSISK HANDELSKAMMER BA ÅRSRAPPORT 2006

NORSK RUSSISK HANDELSKAMMER BA ÅRSRAPPORT 2006 NORSK RUSSISK HANDELSKAMMER BA ÅRSRAPPORT 2006 Bidragsytere til Grunnfondet i Norsk-Russisk Handelskammer Sektorsponsorer i Norsk-Russisk Handelskammer 1. Kort om Norsk-Russisk Handelskammer (NRHK) Til

Detaljer

Kjære alle sammen! Tusen takk for invitasjonen til å si noen ord ved åpningen av brukerkonferansen for MAREANO. Jeg setter stor pris på å være her.

Kjære alle sammen! Tusen takk for invitasjonen til å si noen ord ved åpningen av brukerkonferansen for MAREANO. Jeg setter stor pris på å være her. Forventninger til MAREANO Innlegg av Fiskeri- og kystminister Helga Pedersen. Kjære alle sammen! Tusen takk for invitasjonen til å si noen ord ved åpningen av brukerkonferansen for MAREANO. Jeg setter

Detaljer

Sluttrapport. Matchmaking for Enterprises in North Atlantic and Russia Prosjekt 550 022

Sluttrapport. Matchmaking for Enterprises in North Atlantic and Russia Prosjekt 550 022 Sluttrapport Matchmaking for Enterprises in North Atlantic and Russia Prosjekt 550 022 Nordområdesenteret for Næringslivet Universitetet i Nordland November 2011 1 1. SAMMENFATNING AV PROSJEKTET Målsettingen

Detaljer

GAME CHANGERS APPLICATION GUIDE

GAME CHANGERS APPLICATION GUIDE STEG 1: SØKNAD GAME CHANGERS APPLICATION GUIDE 1.1. Vennligst beskriv det sosiale problemet og utfordringene, for barn i ditt samfunn, som du ønsker å løse. Beskriv problemets omfang og bruk statistikk

Detaljer

2008 har vært et utfordrende år for både norske og russiske. Dette materialiserte seg imidlertid ikke i 2008. Handelen

2008 har vært et utfordrende år for både norske og russiske. Dette materialiserte seg imidlertid ikke i 2008. Handelen ÅRSRAPPORT 2008 2008 har vært et utfordrende år for både norske og russiske medlemmer av Norsk Russisk Handelskammer (NRHK). Den internasjonale finanskrisen slo inn i norsk og russisk økonomi med full

Detaljer

Finnmarkskonferansen 2008 En industri historie fra Kirkenes

Finnmarkskonferansen 2008 En industri historie fra Kirkenes Finnmarkskonferansen 2008 En industri historie fra Kirkenes Trond Haukanes -Alta 03.09.08 1 SØR VARANGER: ET GRENSELAND Trond Haukanes -Alta 03.09.08 2 Barents regionen Trond Haukanes -Alta 03.09.08 3

Detaljer

Beskrivelse av prosjektet

Beskrivelse av prosjektet PROSPEKT MAROKKO Beskrivelse av prosjektet International Business er et frivillig non-profit prosjekt utført av 12 utvalgte studenter fra Norges Handelshøyskole (NHH), Norges Teknisk Naturvitenskapelige

Detaljer

Arbeidsinnvandring til Norge. Underdirektør Jonas Folmo, UDI

Arbeidsinnvandring til Norge. Underdirektør Jonas Folmo, UDI Arbeidsinnvandring til Norge Underdirektør Jonas Folmo, UDI 04.11.2011 En uke i UDI 1 760 vedtak fattet 6 490 henvendelser til Opplysningstjenesten 770 besøk til Servicesenteret 45 309 besøk på nettsidene

Detaljer

Næringslivet i Nord Norge og StatoilHydro Status og planer utviklingstiltak oktober 2008 Svein J Grønhaug, Industrikoordinator Nord Norge

Næringslivet i Nord Norge og StatoilHydro Status og planer utviklingstiltak oktober 2008 Svein J Grønhaug, Industrikoordinator Nord Norge Classification: Internal Status: Draft Næringslivet i Nord Norge og StatoilHydro Status og planer utviklingstiltak oktober 2008 Svein J Grønhaug, Industrikoordinator Nord Norge 2 Tiltak for utvikling av

Detaljer

Interpellasjon fra Per Mikal Hilmo, SV Nordland fylkesting februar 2011

Interpellasjon fra Per Mikal Hilmo, SV Nordland fylkesting februar 2011 Interpellasjon fra Per Mikal Hilmo, SV Nordland fylkesting februar 2011 Tilrettelegging for 10 000 nye innbyggere i Nordland Nordland internasjonaliseres i likhet med resten av landet. Vi får stadig flere

Detaljer

VI SKAPER MULIGHETER I HVERDAGEN. med fokus på trygghet og kvalitet

VI SKAPER MULIGHETER I HVERDAGEN. med fokus på trygghet og kvalitet VI SKAPER MULIGHETER I HVERDAGEN med fokus på trygghet og kvalitet OM Å FINNE DEN RETTE JOBBEN, TIL RETT STED OG RETT TID Det er ofte tidkrevende og vanskelig å lete etter jobb. Man konkurrerer med flere

Detaljer

Fiskeprosjekt Russland 2015. Olga Philippenko

Fiskeprosjekt Russland 2015. Olga Philippenko Fiskeprosjekt Russland 2015 Olga Philippenko Innhold Reiseliv i Russland Fiske (målgrupper, trender) Eksempler på markedstiltak Bedriftsnettverk Fiske prosjekt i Russland 2 Reiseliv Russland Nedgang i

Detaljer

Hammerfest 12. oktober 2011 Hammerfest og Omegn Næringsutvikling AS

Hammerfest 12. oktober 2011 Hammerfest og Omegn Næringsutvikling AS Hege Hansen Postboks 301 9615 Hammerfest Tel: 784 06 236 E-post: hege@honu.no Bakgrunn For å øke andelen av arbeidskraft med høyere utdannelse i Finnmark og heve kompetansenivået og konkurranseevnen til

Detaljer

Nettverk gir styrke - for store og små!

Nettverk gir styrke - for store og små! Vi vil videre! Innovasjon Gardermoen tilbyr: NETTVERK Nettverk gir styrke - for store og små! Innovasjon Gardermoen (IG) er en næringsorganisasjon som arbeider for utvikling av næringslivet i Gardermoregionen.

Detaljer

Fylksrådsleder Odd Eriksen Innlegg under fylkestinget ang. Nord-Norges Europakontor 28 september 2009

Fylksrådsleder Odd Eriksen Innlegg under fylkestinget ang. Nord-Norges Europakontor 28 september 2009 Fylksrådsleder Odd Eriksen Innlegg under fylkestinget ang. Nord-Norges Europakontor 28 september 2009 Fylkesordfører. For litt over ett år siden, i juni 2008 ble Nord Norges Europakontor et permanent tiltak.

Detaljer

SAMMEN OM ET GRØNT, KONKURRANSEDYKTIG OG INKLUDERENDE EUROPA. Bli kjent med EØS-midlene

SAMMEN OM ET GRØNT, KONKURRANSEDYKTIG OG INKLUDERENDE EUROPA. Bli kjent med EØS-midlene SAMMEN OM ET GRØNT, KONKURRANSEDYKTIG OG INKLUDERENDE EUROPA Bli kjent med EØS-midlene Bli kjent med EØS-midlene Gjennom EØS-midlene kan norske bedrifter, forskningsinstitutter og offentlige aktører få

Detaljer

EUROSTARS Mo i Rana 7. sept. 2010. Bjørn Henriksen

EUROSTARS Mo i Rana 7. sept. 2010. Bjørn Henriksen EUROSTARS Mo i Rana 7. sept. 2010 Bjørn Henriksen Eurostars 3. call Best i Europa: Et norsk ledet prosjekt med svensk samarbeidspartner Tre norske blant de 10 beste Totalt 237 prosjektsøknader vurdert

Detaljer

Internasjonalt arbeid i Troms fylkeskommune. Marthe Olsen Tromsø 21.9.2010 Fylkesrådsleders kontor

Internasjonalt arbeid i Troms fylkeskommune. Marthe Olsen Tromsø 21.9.2010 Fylkesrådsleders kontor Internasjonalt arbeid i Troms fylkeskommune Marthe Olsen Tromsø 21.9.2010 Fylkesrådsleders kontor Fylkeskommunens rolle: Regional utvikling, samferdsel, videregående opplæring, kultur og tannhelse. Forvaltningsreformen:

Detaljer

RETNINGSLINJER OG KRITERIER FOR STØTTE

RETNINGSLINJER OG KRITERIER FOR STØTTE BARENTSKULT RETNINGSLINJER OG KRITERIER FOR STØTTE INNHOLD BARENTSSAMARBEIDET 3 BARENTSKULT - BAKGRUNN 3 FINANSIERINGSKILDER FOR BARENTSKULT 3 HOVEDMÅLSETTING 3 SATSINGSOMRÅDER 4 MÅLGRUPPE 4 HVEM KAN SØKE?

Detaljer

ARGENTUM. kraftfullt eierskap

ARGENTUM. kraftfullt eierskap ARGENTUM kraftfullt eierskap Side 3 Bedre vekstvilkår for kapital og ideer For oss handler private equity om å omsette kapital, kompetanse og ideer til sterke selskaper, nye produkter og nye arbeidsplasser.

Detaljer

Befolkningsutvikling og arbeidskraftbehov"

Befolkningsutvikling og arbeidskraftbehov Befolkningsutvikling og arbeidskraftbehov" Om Hammerfest. Fra tilbakegang til vekst. Kommunens satsning i perioden og videre fremover! Trenger vi gjøre noe nå da? Om Hammerfest Næringsforening og vår rolle.

Detaljer

1. NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING 3 2. STRATEGIEN 3 3. STRATEGIARBEIDET 3 4. STRATEGISK FUNDAMENT 3 4.1. VISJON 3

1. NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING 3 2. STRATEGIEN 3 3. STRATEGIARBEIDET 3 4. STRATEGISK FUNDAMENT 3 4.1. VISJON 3 STRATEGI 2012-2014 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING 3 2. STRATEGIEN 3 3. STRATEGIARBEIDET 3 4. STRATEGISK FUNDAMENT 3 4.1. VISJON 3 4.2. HOVEDMÅL 3 5. ROLLE NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING

Detaljer

FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI

FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Nordområdene Strategiplan 2011-2015 1 Visjon: SAMMEN BERIKER VI NORDOMRÅDENE - Gjennom grenseoverskridende samarbeid innen barnehage og grunnopplæringen vil vi i nordområdene få til mer samhandling tilpasset

Detaljer

Standard Norge. Hvordan lykkes med miljøkommunikasjon? -Internasjonal standard viser vei. Hva skal jeg snakke om?

Standard Norge. Hvordan lykkes med miljøkommunikasjon? -Internasjonal standard viser vei. Hva skal jeg snakke om? Hvordan lykkes med miljøkommunikasjon? -Internasjonal standard viser vei Marit Sæter, informasjonssjef Standard Norge Presentasjon av Standard Nor ge 1 Hva skal jeg snakke om? Standard Norge og standarder

Detaljer

Advokatforsikring Bedrift. Ny medlemsfordel i Rørentreprenørene Norge. Advokatforsikring Bedrift leveres av. for Rørentreprenørene Norge

Advokatforsikring Bedrift. Ny medlemsfordel i Rørentreprenørene Norge. Advokatforsikring Bedrift leveres av. for Rørentreprenørene Norge leveres av Ny medlemsfordel i Rørentreprenørene Norge Eksklusiv avtale om rettshjelpsforsikring Oppstart 1. januar 2016 Styret i Rørentreprenørene Norge har nylig vedtatt en strategiplan. Et av foreningens

Detaljer

Super-lokalt? Oversikt. 1. Hvor er vi? 2. Gjeldende rett 3. Ny utvikling gjennom rettspraksis?

Super-lokalt? Oversikt. 1. Hvor er vi? 2. Gjeldende rett 3. Ny utvikling gjennom rettspraksis? Nærings- og fiskeridepartementet Super-lokalt? Mee Eline Eriksson,, Oslo 31. mai 2017 Oversikt 1. Hvor er vi? - EØS-avtalen - det indre markedet - Støttereglene de seks vilkårene - Vilkåret om samhandel

Detaljer

RETNINGSLINJER OG KRITERIER FOR STØTTE

RETNINGSLINJER OG KRITERIER FOR STØTTE BARENTSKULT RETNINGSLINJER OG KRITERIER FOR STØTTE INNHOLD BARENTSSAMARBEIDET 3 BARENTSKULT - BAKGRUNN 3 FINANSIERINGSKILDER FOR BARENTSKULT 4 HOVEDMÅLSETTING 4 MÅLGRUPPE 4 HVEM KAN SØKE? 4 SATSINGSOMRÅDER

Detaljer

Finnmarkskonferansen 2012 «Industriens betydning» Harald Kjelstad

Finnmarkskonferansen 2012 «Industriens betydning» Harald Kjelstad Finnmarkskonferansen 2012 «Industriens betydning» Harald Kjelstad Bakgrunn Tilbakevendende debatt om industriens død Det postindustrielle samfunn trenger vi ikke lenger industri? Utsalg av viktige industribedrifter

Detaljer

Internasjonal festival Jazz Days, årlig i september, Arkhangelsk;

Internasjonal festival Jazz Days, årlig i september, Arkhangelsk; 14.06.2009 PROGRAM for kultursamarbeidet mellom Kultur- og Kirkedepartement i Kongeriket Norge og Kulturministeriet i Den Russiske Føderasjon for perioden 2010-2012 Kultur- og Kirkedepartement i Kongeriket

Detaljer

Industristrategi for Nordland

Industristrategi for Nordland Komite for næring Sak 043/13 Industristrategi for Nordland Fylkesrådets innstilling til vedtak: 1. Fylkestinget har som mål at Nordland skal ha en konkurransedyktig og teknologisk ledende industri basert

Detaljer

Side 1 av 6. Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik

Side 1 av 6. Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik Side 1 av 6 Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik Attraktive regioner gjennom økt samspill mellom forskning og næringsliv Takk for invitasjonen til Kommunal-

Detaljer

Finanskrisen i Russland

Finanskrisen i Russland Finanskrisen i Russland Jakub M. Godzimirski 22.06.2009 NUPI Seminar 1 Outline Finanskrisen i Russland En kort historisk innføring Russisk økonomisk krise 2008 i en bredere kontekst Viktigste trekk ved

Detaljer

Joachim Høegh-Krohn. Forutsetninger for tilgang på kompetent kapital

Joachim Høegh-Krohn. Forutsetninger for tilgang på kompetent kapital Joachim Høegh-Krohn Forutsetninger for tilgang på kompetent kapital Nøkkelfakta om Argentum Statens kapitalforvalter av aktive eierfond (private equity) Etablert i 2001, og eid av Nærings- og fiskeridepartementet

Detaljer

KIRKENESKONFERANSEN 2013 NORTERMINAL. Kirkenes - en fremtidig omlastnings havn for Olje og Gass i det østlige Barentshav. - Jacob B.

KIRKENESKONFERANSEN 2013 NORTERMINAL. Kirkenes - en fremtidig omlastnings havn for Olje og Gass i det østlige Barentshav. - Jacob B. KIRKENESKONFERANSEN 2013 Kirkenes - en fremtidig omlastnings havn for Olje og Gass i det østlige Barentshav - Jacob B. Stolt-Nielsen Kirkenes, 5 Februar 2013 This document is for the use of the intended

Detaljer

Enterprise Europe Network - Bedrifters link til Europa. Sølvi Silset, Innovasjon Norge

Enterprise Europe Network - Bedrifters link til Europa. Sølvi Silset, Innovasjon Norge Enterprise Europe Network - Bedrifters link til Europa Sølvi Silset, Innovasjon Norge Globalisering Trend i samfunnet Globalisering Nå: økonomisk krise som påvirker oss Innovation distinguishes between

Detaljer

NORDISK PROSJEKTEKSPORTFOND

NORDISK PROSJEKTEKSPORTFOND NORDISK PROSJEKTEKSPORTFOND Nordisk prosjekteksportfond - NOPEF Postboks 241 Fabiansgatan 34 FIN-00171 Helsinki Finland Telefon: + 358 9 1800 350 Telefaks: + 358 9 650 113 email: fornavn.etternavn@nopef.com

Detaljer

Allemannsretten en ressurs og et ansvar

Allemannsretten en ressurs og et ansvar Allemannsretten en ressurs og et ansvar v/ Knut Almquist Adm.dir. NHO Reiseliv Foredrag på Konferanse om allemannsrettens og friluftslivets framtid 26. og 27. november 2007 arrangert av FRIFO NHO Reiseliv

Detaljer

Utviklingstrekk og forventinger i lokalt næringsliv. Spørreundersøkelse gjennomført blant lokalt næringsliv i Sauda september 2013

Utviklingstrekk og forventinger i lokalt næringsliv. Spørreundersøkelse gjennomført blant lokalt næringsliv i Sauda september 2013 Utviklingstrekk og forventinger i lokalt næringsliv Spørreundersøkelse gjennomført blant lokalt næringsliv i Sauda september 2013 Om undersøkelsen Følgende invitasjon ble sendt ut 6. september 2013 Visjonen

Detaljer

EØS-utvidelsen Tillatelser med formål arbeid. Avdeling for faglig strategi og koordinering, Enheten for statistikk og analyse.

EØS-utvidelsen Tillatelser med formål arbeid. Avdeling for faglig strategi og koordinering, Enheten for statistikk og analyse. EØS-utvidelsen Tillatelser med formål arbeid, Enheten for statistikk og analyse Dato: 06.09.07 August 2007 Arbeidstillatelser gitt til borgere av de nye EU-landene (EU12) i perioden mai 2004-2007 12000

Detaljer

EØS-utvidelsen Tillatelser med formål arbeid. Avdeling for faglig strategi og koordinering, Enheten for statistikk og analyse Dato:

EØS-utvidelsen Tillatelser med formål arbeid. Avdeling for faglig strategi og koordinering, Enheten for statistikk og analyse Dato: EØS-utvidelsen Tillatelser med formål arbeid, Enheten for statistikk og analyse Dato: 20.02.08 2007 Arbeidstillatelser gitt til borgere av de nye EU-landene (EU12) i perioden 2004-2008 12000 Alle tillatelser

Detaljer

NORSK-RUSSISK HANDLINGSPLAN FOR KULTURSAMARBEID I NORDOMRÅDENE

NORSK-RUSSISK HANDLINGSPLAN FOR KULTURSAMARBEID I NORDOMRÅDENE 1 NORSK-RUSSISK HANDLINGSPLAN FOR KULTURSAMARBEID I NORDOMRÅDENE Kultur- og kirkedepartementet i Kongeriket Norge og kulturministeriet Den Russiske Føderasjon og i, heretter kalt Partene, har i samsvar

Detaljer

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1 Strategier 2010-2015 StrategieR 2010 2015 1 En spennende reise... Med Skatteetatens nye strategier har vi lagt ut på en spennende reise. Vi har store ambisjoner om at Skatteetaten i løpet av strategiperioden

Detaljer

EØS-utvidelsen Tillatelser med formål arbeid. Avdeling for faglig strategi og koordinering, Enheten for statistikk og analyse.

EØS-utvidelsen Tillatelser med formål arbeid. Avdeling for faglig strategi og koordinering, Enheten for statistikk og analyse. EØS-utvidelsen Tillatelser med formål arbeid, Enheten for statistikk og analyse Dato: 20.12.07 Desember 2007 Arbeidstillatelser gitt til borgere av de nye EU-landene (EU12) i perioden 2004-2007 12000 Alle

Detaljer

Norsk forening for farlig avfall (NFFA) Omdømmestrategi

Norsk forening for farlig avfall (NFFA) Omdømmestrategi Norsk forening for farlig avfall (NFFA) Omdømmestrategi 30. mars 2017 Laget av Maskinen i samarbeid med NFFA Innhold Side O m d ø m m e s t r a t e g i Innledning 2 Visjon 3 Misjon 3 Verdier 3 Personlighet

Detaljer

Fremtidsrettet by- og regionsutvikling - Næringsutvikling gjennom samarbeid. Yngve B. Lyngh, prosjektleder

Fremtidsrettet by- og regionsutvikling - Næringsutvikling gjennom samarbeid. Yngve B. Lyngh, prosjektleder Fremtidsrettet by- og regionsutvikling - Næringsutvikling gjennom samarbeid Yngve B. Lyngh, prosjektleder Næringsforeningen i Tromsøregionen - den største næringsorganisasjonen i Nord-Norge Medlemmer:

Detaljer

Mennesker fornyer Slik endrer digitaliseringen Norge klarer stat og kommune å følge med? Vidar Lødrup, direktør kunnskapsledelse, 11.2.

Mennesker fornyer Slik endrer digitaliseringen Norge klarer stat og kommune å følge med? Vidar Lødrup, direktør kunnskapsledelse, 11.2. Mennesker fornyer Slik endrer digitaliseringen Norge klarer stat og kommune å følge med? Vidar Lødrup, direktør kunnskapsledelse, 11.2.14 Abelia landsforeningen for kunnskaps- og teknologibedrifter i NHO

Detaljer

1. Sammendrag. 2. Målsetting. Hovedmålsetting. Delmålsettinger

1. Sammendrag. 2. Målsetting. Hovedmålsetting. Delmålsettinger 1. Sammendrag Suksessen fra i fjor skal følges opp - men på en ny måte. Fokus flyttes fra merkevarebygging av sjøtransport til å øke av antall forespørsler. Varestrømmer, marked, kunder og behov skal kartlegges

Detaljer

Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser

Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser - Gjennomført i januar 200 Om undersøkelsen (1) Undersøkelsen er gjennomført som

Detaljer

Mange muligheter få hender

Mange muligheter få hender Mange muligheter få hender Mangel på arbeidskraft Sterk vekst i sysselsettingen I Nord-Norge blir vi flere yngre og eldre, men mister den mest produktive arbeidskraften Nordområdesatsingen skaper mange

Detaljer

Innovasjon Norges virkemidler for å støtte bedrifter i 2012. 8. mars 2012 Ole Johan Borge, Ph.D.

Innovasjon Norges virkemidler for å støtte bedrifter i 2012. 8. mars 2012 Ole Johan Borge, Ph.D. Innovasjon Norges virkemidler for å støtte bedrifter i 2012 8. mars 2012 Ole Johan Borge, Ph.D. Disposisjon: 1. Litt om: - Meg - Deg - IN 2. «Kaffekoppen» 3. Markedsorientering 4. IPR 5. INs virkemidler

Detaljer

Team Norway Nordvest Russland:

Team Norway Nordvest Russland: Team Norway Nordvest Russland: Team Norway aktiviteter høst 2014 Hovedarrangør Arrangement Sted Tidsrom SIVA/FIBA Studiereise til Yamal. 23.-27. september Generalkonsulatene i St.Petersburg og Murmansk

Detaljer

Smart spesialisering i Nordland

Smart spesialisering i Nordland Smart spesialisering i Nordland Una Sjørbotten 12.05.2014 Foto: Peter Hamlin Agenda Hva er smart spesialisering? Hvorfor er Nordland med? Hva har vi gjort? Planer framover Erfaringer så langt Smart spesialisering

Detaljer

KAPITAL SEMINAR NORTHERN INNOVATION NETWORK 11-12 SEPTEMBER I NARVIK

KAPITAL SEMINAR NORTHERN INNOVATION NETWORK 11-12 SEPTEMBER I NARVIK KAPITAL SEMINAR NORTHERN INNOVATION NETWORK 11-12 SEPTEMBER I NARVIK Hvorfor skulle noen ønske å etablere ny virksomhet i Nord Norge? v/ Tord Eide, Partner DLA Piper Norway Om DLA Piper Verdens største

Detaljer

Få et profesjonelt nettverk i ryggen

Få et profesjonelt nettverk i ryggen Få et profesjonelt nettverk i ryggen En livline i hverdagen Som leder står man ofte alene når viktige strategiske beslutninger skal treffes. Det kan derfor være en fordel å være med i et nettverk av likesinnede

Detaljer

Stortingsmelding om. Sverre Try (AID) Torsdag 24. april 2008

Stortingsmelding om. Sverre Try (AID) Torsdag 24. april 2008 Stortingsmelding om arbeidsinnvandring Sverre Try (AID) Torsdag 24. april 2008 Økende arbeidsinnvandring de siste årene 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 1990 1995 2000 2005 Arbeid Flukt Familie Utdanning

Detaljer

Internasjonal Profilering

Internasjonal Profilering Jonas Gahr Støre vil styrke Norges omdømme i utlandet, eller rettere sagt, skaffe Norge et omdømme Vi må få oss en identitet - intet mindre. Aftenposten, 28.01.08 1 Internasjonal Profilering Mål: Øke kjennskapen

Detaljer

Anne vil tilby IT-hjelp til små og store mellomstore bedrifter som ikke har egen IT-avdeling.

Anne vil tilby IT-hjelp til små og store mellomstore bedrifter som ikke har egen IT-avdeling. Oversikt: Case 1: IT-konsulent Case 2: Kafé og catering Case 3: Patentsøknad Case 4: Turoperatør Case 5: Design og eksport Case 6: Kursarrangør Case 1: IT-konsulent Anne vil tilby IT-hjelp til små og store

Detaljer

Pådriver for økt verdiskaping. Håvar Risnes,14. februar 2013

Pådriver for økt verdiskaping. Håvar Risnes,14. februar 2013 Pådriver for økt verdiskaping Håvar Risnes,14. februar 2013 Hva kjennetegner SMBer I en verden i forandring - It s all about People to People business Varig vekst, overlevelse og profitt - gjennom aktive

Detaljer

BETALINGSFORMIDLING I VERDENSKLASSE HVORDAN SKAL DETTE VIDEREFØRES? Netsdagene 27.mars 2014 direktør Jan Digranes Finans Norge

BETALINGSFORMIDLING I VERDENSKLASSE HVORDAN SKAL DETTE VIDEREFØRES? Netsdagene 27.mars 2014 direktør Jan Digranes Finans Norge BETALINGSFORMIDLING I VERDENSKLASSE HVORDAN SKAL DETTE VIDEREFØRES? Netsdagene 27.mars 2014 direktør Jan Digranes Finans Norge 27.03.2014 Fra forvaltning til forretning Bankene tar BankAxept videre det

Detaljer

Utfordringer og muligheter KVALITETSDAGENE

Utfordringer og muligheter KVALITETSDAGENE Juni 2013 Utfordringer og muligheter KVALITETSDAGENE En standard for endring ISO 26000 Et nordisk prosjekt Et nordisk initiativ November 2010 Global referanse Definerer Rammeverk Systematisk tilnærming

Detaljer

Om Nordområdene, kompetanse og rekruttering

Om Nordområdene, kompetanse og rekruttering Om Nordområdene, kompetanse og rekruttering Januarmøtet 2014, 15/1-14 Jan-Frode Janson Konsernsjef En landsdelsbank basert på tilstedeværelse Hovedkontor i Tromsø Organisert i 5 regioner Del av SpareBank

Detaljer

Muligheter og snublesteiner for bedrifter som ønsker seg ut i internasjonale markeder. VRI-samling, Alta, mars 2010 Gro Alteren, Forsker

Muligheter og snublesteiner for bedrifter som ønsker seg ut i internasjonale markeder. VRI-samling, Alta, mars 2010 Gro Alteren, Forsker Muligheter og snublesteiner for bedrifter som ønsker seg ut i internasjonale markeder VRI-samling, Alta, 15-16 mars 2010 Gro Alteren, Forsker Hvorfor fokusere på internasjonalisering? Vi trenger flere

Detaljer

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning Programbeskrivelse 1 MÅL OG MÅLGRUPPER 1.1 Formålet med programmet Formål med programmet er å utvikle verdensledende fagmiljøer

Detaljer

Mangel på kvalifisert arbeidskraft Hva kan NAV EURES bidra med?

Mangel på kvalifisert arbeidskraft Hva kan NAV EURES bidra med? Elisabeth Bomo, Euresrådgiver, NAV EURES Nordland Presentasjon på Bedriftsseminar, Mo i Rana 7. sept. 2010 Mangel på kvalifisert arbeidskraft Hva kan NAV EURES bidra med? Hva er EURES? EURopean Employment

Detaljer

EØS-utvidelsen Tillatelser med formål arbeid. Avdeling for faglig strategi og koordinering, Enheten for statistikk og analyse.

EØS-utvidelsen Tillatelser med formål arbeid. Avdeling for faglig strategi og koordinering, Enheten for statistikk og analyse. EØS-utvidelsen Tillatelser med formål arbeid, Enheten for statistikk og analyse Dato: 16.08.07 Juli 2007 Arbeidstillatelser gitt til borgere av de nye EØS-landene i perioden mai 2004-2007 12000 10000 8000

Detaljer

Så heldig er vi! SINTEF et internasjonalt forskningskonsern

Så heldig er vi! SINTEF et internasjonalt forskningskonsern Så heldig er vi! SINTEF et internasjonalt forskningskonsern HR-direktør Ingeborg Lund, SINTEF Innvandrerkonferansen 5. september 2012, Trondheim 1 Vår visjon: Vår rolle Skape verdier gjennom kunnskap,

Detaljer

Oppgaven er å gi våre barn og unge god og relevant utdanning og sørge for at arbeids -og næringslivet får kompetent arbeidskraft.

Oppgaven er å gi våre barn og unge god og relevant utdanning og sørge for at arbeids -og næringslivet får kompetent arbeidskraft. Fylkesråd for utdanning Hild-Marit Olsen Innlegg KS Høstkonferanse 2015 Bodø, 14 oktober 2015 Samarbeid om utdanning Kjære samarbeidspartnere Takk for invitasjonen. Jeg er glad for å kunne være her og

Detaljer

Presentasjon Farlig Avfall Konferanse. Reynir Indahl, Partner i Altor/Styreformann NG, Tromsø, 20. september 2011

Presentasjon Farlig Avfall Konferanse. Reynir Indahl, Partner i Altor/Styreformann NG, Tromsø, 20. september 2011 Presentasjon Farlig Avfall Konferanse Reynir Indahl, Partner i Altor/Styreformann NG, Tromsø, 20. september 2011 PRIVATE AND CONFIDENTIAL Altor Verdiskapning gjennom å bygge ledende selskaper Utvikle ledende

Detaljer

Åpen konkurranse om levering av kurs- og kompetansetjenester

Åpen konkurranse om levering av kurs- og kompetansetjenester Åpen konkurranse om levering av kurs- og kompetansetjenester Forenklet konkurransegrunnlag Innledning Lofotrådet, ved ungdomsprosjektet, arbeider med å opprette en traineeordning for Lofoten. Ordningen

Detaljer

Internasjonal kompetanse

Internasjonal kompetanse Internasjonal kompetanse Næringslivets behov for internasjonal kompetanse hvordan kan vi bedre dra nytte av den kompetanse som finnes i flerkulturelle miljøer? Solveig Holm Bergen Næringsråd 26. oktober

Detaljer

Hvordan lykkes med miljøkommunikasjon? -Internasjonal standard viser vei

Hvordan lykkes med miljøkommunikasjon? -Internasjonal standard viser vei Hvordan lykkes med miljøkommunikasjon? -Internasjonal standard viser vei Marit Sæter, informasjonssjef Standard Norge HMS-faglig forum, avd. Midt- og Nord-Norge, Trondheim, 2008-11-06 Miljøkommunikasjon

Detaljer

HANDEL OG NÆRINGSLIV - NÅR JUSSEN BLIR UTENRIKSPOLITISK TEMA

HANDEL OG NÆRINGSLIV - NÅR JUSSEN BLIR UTENRIKSPOLITISK TEMA HANDEL OG NÆRINGSLIV - NÅR JUSSEN BLIR UTENRIKSPOLITISK TEMA 4. februar 2015 LIV MONICA STUBHOLT Partner, Advokatfirmaet Hjort DA Om norsk-russisk handelskammer Offensiv satsning i krevende tider Medlemsbedrifter

Detaljer

Tiltaksforum 2014. 12.11.2014 Halvor Flatland. Side 1

Tiltaksforum 2014. 12.11.2014 Halvor Flatland. Side 1 Tiltaksforum 2014 12.11.2014 Halvor Flatland Side 1 To tema Endringar i Innovasjon Norge Samarbeid mellom bedrifter Side 2 Endringsprosess i Innovasjon Norge To element i denne gjennomgangen: Interne endringer

Detaljer

RETNINGSLINJER OG KRITERIER FOR STØTTE

RETNINGSLINJER OG KRITERIER FOR STØTTE BARENTSKULT RETNINGSLINJER OG KRITERIER FOR STØTTE INNHOLD BARENTSSAMARBEIDET 3 BARENTSKULT - BAKGRUNN 3 FINANSIERINGSKILDER FOR BARENTSKULT 3 HOVEDMÅLSETTING 3 SATSINGSOMRÅDER 3 MÅLGRUPPE 4 HVEM KAN SØKE?

Detaljer

Opplevelsen av noe ekstra

Opplevelsen av noe ekstra Luxembourg Opplevelsen av noe ekstra Ja, for det er nettopp det vi ønsker å gi deg som kunde i DNB Private Banking Luxembourg. Vi vil by på noe mer, vi vil gi deg noe utover det vanlige. På de neste sidene

Detaljer

Eierstrategi for Lindum AS. Godkjent av Drammen bystyre 18.12.2012

Eierstrategi for Lindum AS. Godkjent av Drammen bystyre 18.12.2012 Eierstrategi for Lindum AS Godkjent av Drammen bystyre 18.12.2012 1 Innledning Drammen kommune eier 100 % av Lindum AS («Lindum»), et selskap med virksomhet i en rekke ulike områder innenfor avfallsbransjen.

Detaljer

LUEN-seminar 25.10.2011

LUEN-seminar 25.10.2011 LUEN-seminar 25.10.2011 Odd Ståle Dalslåen INNOVASJONS- MILJØER Bedriftssamarbeid - strategiske allianser og Joint Venture Bedriftssamarbeid vs alenegang Økt konkurransekraft/samarbeid som vekststrategi

Detaljer

Noe historie om norsk olje

Noe historie om norsk olje Noe historie om norsk olje Lite visste vi om hvor betydningsfull petroleumsnæringen skulle bli for norsk økonomi da de første utvinningstillatelsene ble tildelt midt på 1960-tallet. 50 år senere er næringen

Detaljer

Styret i Norsk-Russisk Handelskammer. Oslo, 9. juni 2010

Styret i Norsk-Russisk Handelskammer. Oslo, 9. juni 2010 Innhold Norsk Russisk Handelskammer... 5 Aktiviteter i 2009... 5 NRHKs nettverksarenaer i Norge og Russland... 5 Nettverksarena Oslo... 5 Nettverksarena Moskva... 6 Nettverksarena St. Petersburg... 7 Nettverksarena

Detaljer

Renhold - Bransjestatistikk 2010

Renhold - Bransjestatistikk 2010 Renhold Bransjestatistikk 2010 NHO Service, Lasse Tenden august 2010 Bransjens behov for statistikk Renholdsbedriftene i NHO Service har i mange år sett behovet for en løpende statistikk som viser bransjens

Detaljer

Investering i fornybar energi Biokraft Biobrensel EU

Investering i fornybar energi Biokraft Biobrensel EU Investering i fornybar energi Biokraft Biobrensel EU Byggeklart biokraftverk og produksjonsanlegg for biobrensel incentivert av Kroatia og EU Q&A knyttet til potensielle utfordringer med beskrivelse av

Detaljer

En fremtidsrettet næringspolitikk

En fremtidsrettet næringspolitikk En fremtidsrettet næringspolitikk Nærings- og handelsminister Ansgar Gabrielsen Forsvarets høyskole, 23. februar 2004 Et godt utgangspunkt Høyt utdannet arbeidskraft og rimelige eksperter Avansert forskning

Detaljer

3. Forhåndsgodkjenningsordningens forhold til andre tiltak.

3. Forhåndsgodkjenningsordningens forhold til andre tiltak. Vedlegg 2 Utredning av en modell med forhåndsgodkjenning av større virksomheter 1 Innledning Ifølge regj eringserklæringen skal det bli "enklere for næringslivet å tiltrekke seg høykompetent arbeidskraft

Detaljer

Sett din egen bedrift og landets mest dynamiske region på norgeskartet!

Sett din egen bedrift og landets mest dynamiske region på norgeskartet! Sett din egen bedrift og landets mest dynamiske region på norgeskartet! Vis fram din bedrift og styrk omdømmet for bedriften og regionen! Legg grunnlaget for framtidig rekruttering! Delta på workshops,

Detaljer

Merkevarebygging av Stavanger-regionen. Fyrtårnsbedrifter viser hvordan! Stavanger, 1. desember 2004 Melvær&Lien Idé-entreprenør

Merkevarebygging av Stavanger-regionen. Fyrtårnsbedrifter viser hvordan! Stavanger, 1. desember 2004 Melvær&Lien Idé-entreprenør Merkevarebygging av Stavanger-regionen Fyrtårnsbedrifter viser hvordan! Stavanger, 1. desember 2004 Melvær&Lien Idé-entreprenør Lanseringskampanje for Universitetet i Stavanger under utarbeidelse. Nasjonal

Detaljer

Industriens prioriterte saker NORSK INDUSTRI - HVA VIL VI?

Industriens prioriterte saker NORSK INDUSTRI - HVA VIL VI? Industriens prioriterte saker NORSK INDUSTRI - HVA VIL VI? 2015 Kvalitet, kunnskap og evne til fornyelse har i mer enn 100 år kjennetegnet industrien i Norge, og gjør det fremdeles. Disse ordene skal kjennetegne

Detaljer

Heidenreich Holding AS. Introduksjon juni 2015

Heidenreich Holding AS. Introduksjon juni 2015 Heidenreich Holding AS Introduksjon juni 2015 Introduksjon Familieeid investeringsselskap; bygger på mer enn hundre års næringslivshistorie Investerer i modne bedrifter med utviklings- og konsolideringspotensial

Detaljer

Reisebrev fra Kina. Målet med oppholdet. Noen høydepunkter. Reisebrev hjem fra Kina-reise 2012. Kort om Kina

Reisebrev fra Kina. Målet med oppholdet. Noen høydepunkter. Reisebrev hjem fra Kina-reise 2012. Kort om Kina 18. februar 8. februar 8/-01 Reisebrev fra Kina Reisebrev hjem fra Kina-reise 01 Noen høydepunkter 19/-01 0/1-01 /-01 4/-01 Besøk på fiskenmarkedet i Beijing Besøk på den Norsk ambassade i Beijing, middag

Detaljer

Verdiskaping i Norge og nordområdene. President Paul-Chr. Rieber

Verdiskaping i Norge og nordområdene. President Paul-Chr. Rieber Verdiskaping i Norge og nordområdene President Paul-Chr. Rieber Dette er NHO Norges største nærings- og arbeidsgiverorganisasjon 19.500 medlemsbedrifter med 494.000 årsverk 3 av 4 bedrifter har færre enn

Detaljer

Elisabeth Bomo, Euresrådgiver, NAV EURES Nordland Presentasjon på Tilflyttingssamling på Herøy, 26. mai 2011. NAV EURES Rekruttering fra utlandet

Elisabeth Bomo, Euresrådgiver, NAV EURES Nordland Presentasjon på Tilflyttingssamling på Herøy, 26. mai 2011. NAV EURES Rekruttering fra utlandet Elisabeth Bomo, Euresrådgiver, NAV EURES Nordland Presentasjon på Tilflyttingssamling på Herøy, 26. mai 2011 NAV EURES Rekruttering fra utlandet Hva er EURES? EURopean Employment Services EU s verktøy

Detaljer

Omsetning de siste årene:

Omsetning de siste årene: Generelt 63 ansatte i Norge, 22 ansatte i Brasil Hoveddelen av vår virksomhet er relatert til olje- og gassindustrien 7000 m² moderne kontor- og produksjonslokaler. ISO 9001:2008 sertifisert ISO 14001:2004

Detaljer

Konkurransebegrensende avtaler i arbeidsforhold - prop. 85 L (2014-2015)

Konkurransebegrensende avtaler i arbeidsforhold - prop. 85 L (2014-2015) Arbeids- og sosialkomitéen Stortinget 0026 Oslo Org. nr. 966251808 J.nr. 282/15/AP/- Ark.0.590 18.5.2015 Konkurransebegrensende avtaler i arbeidsforhold - prop. 85 L (2014-2015) Vi viser til den pågående

Detaljer

VIRKEMIDLER GI DIN BEDRIFT NYE MULIGHETER

VIRKEMIDLER GI DIN BEDRIFT NYE MULIGHETER VIRKEMIDLER GI DIN BEDRIFT NYE MULIGHETER Seniorrådgiver Svein Hallbjørn Steien, Innovasjon Norge 06.12.2006 TEKMAR 2006 BRITANNIA,TRONDHEIM Marin sektor - nasjonalt - naturgitte fordeler Verdens nest

Detaljer

Innledning. Miljøstyring er, og skal fortsatt være en del av vår langsiktige strategi for å bli en attraktiv samarbeidspartner i markedet.

Innledning. Miljøstyring er, og skal fortsatt være en del av vår langsiktige strategi for å bli en attraktiv samarbeidspartner i markedet. Innledning Dette er Pon Powers miljørapport for 2007/08. Rapporten skal gi deg som leser ett innblikk i hvem vi er, hva vi gjør og hvilket arbeid vi legger vekt på for å bedre vår miljøprofil. Pon Power

Detaljer

Tilbudet skal sendes på e-post til kontaktpersonen. Eventuelle spørsmål skal også rettes til kontaktpersonen på e-post.

Tilbudet skal sendes på e-post til kontaktpersonen. Eventuelle spørsmål skal også rettes til kontaktpersonen på e-post. Konkurransegrunnlag Utarbeidelse av innovasjonsprosess for bærekraftig byutvikling 1. Om oppdragsgiveren Design og Arkitektur Norge (DOGA) ble stiftet 1. mai 2014, etter sammenslutning mellom Norsk Form

Detaljer

AVTALEN BLE UNDERTEGNET I OSLO DEN 2. NOVEMBER 2010. AVTALEN ER IKKE TRÅDT I KRAFT. AVTALE

AVTALEN BLE UNDERTEGNET I OSLO DEN 2. NOVEMBER 2010. AVTALEN ER IKKE TRÅDT I KRAFT. AVTALE AVTALEN BLE UNDERTEGNET I OSLO DEN 2. NOVEMBER 2010. AVTALEN ER IKKE TRÅDT I KRAFT. AVTALE mellom Kongeriket Norges regjering og Den Russiske Føderasjons regjering om forenkling av gjensidige reiser for

Detaljer