Magasin Nr. 2 juni 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Magasin Nr. 2 juni 2013"

Transkript

1 Magasin Nr. 2 juni 2013 Arne Giske tar over som konsernsjef Terje R. Venold en stor leder takker for seg Hoffmanns 150-års jubilæumsfest i Tivoli Stort intresse för Svea Fanfar Bedriftsmagasin for Veidekke ASA

2 Tett på Innhold Konsern 2 Leder avtroppende konsernsjef 3 Leder påtroppende konsernsjef 3 Stabile resultater og høy aktivitet 4 Arne Giske: - Et ledende og uavhengig Veidekke 5 Veidekkes nye konsernledelse er nå klar 6 Terje R. Venold en stor leder takker for seg 8 24 år på 15 bilder: Terje kommenterer 9 - Takk, Terje! 10 Veidekke Skandinavia-priset har vandrat vidare 10 Generalforsamlingen Forvaltning av pensjonspengene dine 12 Minneord over Bjørn Otto Rønning 12 Oppgraderer internkommunikasjonen år i Veidekke 12 Veidekkeledere sikret seg aksjer 13 Felles introduksjonskurs for alle i Veidekke Aktuelt års jubilæumsfest i Tivoli 15 Hvordan bygger vi Skandinavien sammen? 16 Bygger infrastruktur for ny gruve på 78 grader nord 18 VDC gav mersmak: - Alla involveras och effektiviteten ökar 19 Bästa koll på en miljon kubikmeter massor? 20 Samarbeid på tvers på Oslo Lufthavn Gardermoen 21 Tillitsvalgte møtte arbeidsministeren 22 Välkommen till Veidekkes Liseberg 23 Energikonvertering på offentlige bygg 24 Hvor mye byggfeil produserer Veidekke? Eiendom 25 Bostadsbubbla eller inte? Forbedringsprosesser 26 Involverende Planlegging vinner frem 28 ipad snart i var mans hand på bygget? 28 Rekruttering på Rudshøgda Nye oppdrag 29 Nye oppdrag Jubilanter 30 Jubilanter i 3. kvartal 2013 Tett på 31 Tett på Anders Gustafsson Baksiden 32 Stort intresse för Svea Fanfar mitt i Stockholm Takk for meg Når denne utgaven av Veidekke Magasin kommer ut har jeg min siste dag som Veidekkes øverste leder. Det er unektelig spesielt, og mine tanker og følelser er mange. En ansettelsestid på 32 år og 24 år som øverste leder har satt spor. Jeg har mange gode minner fra disse årene om mennesker og hendelser. Noe av det som gleder meg mest er at en stor del av det Veidekke som jeg tok over i 1989 også blir med videre i I Veidekke er mennesker og verdier bærende elementer. Og i årenes løp har jeg ofte snakket om at jeg har gitt prioritet til én hovedoppgave, nemlig å bygge bedriftskultur. Jeg er overbevist om at en sterk felles kultur gir retning, motiverer og bidrar til at alle jobber sammen mot felles mål. På veien videre blir det til at man ser litt i bakspeilet, og der ser jeg noen sentrale merkestolper. I min tid som leder har vi satt noen standarder i næringen: Vi løftet kravet til lønnsomhet og gjorde 5 % til noe de fleste fortsatt strekker seg mot. Siden børsnoteringen i 1986 og frem til i dag er Veidekkeaksjen den aksjen på Oslo Børs med best gjennomsnittlig årlig avkastning. Vi har etablert nye standarder for helse, arbeidsmiljø og sikkerhet, vi har løftet frem medeierskap som et gode og en inspirasjon for mer enn bare oss i Veidekke, og vi har bidratt til å skape mer involverende arbeidsprosesser på våre byggeplasser. Og så må vi kunne tillate oss å hevde at vi har ledet an i strukturutviklingen for vår næring. Mer enn 80 selskaper er innlemmet i Veidekke siden tidlig på 1980-tallet. For meg har det vært et privilegium å lede Veidekke i disse årene. Det å se byggverk reise seg, se stoltheten i øynene til mine kolleger, se tilfredsheten hos kundene, få møte våre samarbeidspartnere og leverandører, gjør at man føler seg som en del av et stort og involverende fellesskap. Mange episoder og enkeltmennesker har gjort et ekstra inntrykk, men overordnet er det dere alle jeg kommer til å huske. All kunnskap og erfaring jeg har opparbeidet meg gjennom mine år i Veidekke skal jeg nå bruke i mitt videre arbeid. Jeg ønsker selvsagt fortsatt å være involvert med oppgaver for ulike deler av Veidekke, og jeg skal jobbe videre med ulike styre- og tillitsverv i nærings- og samfunnsliv. Men jeg vil også få mer tid til meg selv og min kjære familie. For hadde det ikke vært for det gode familielivet, hadde jeg ikke vært der jeg er i dag. På hjemmebane har jeg kunnet hente trygghet og motivasjon, og der har jeg også kunnet dele gleder og bekymringer. Avslutningsvis vil jeg benytte anledningen nok en gang til å ønske Arne og alle dere andre alt godt på veien videre. I Arne har Veidekke fått den lederen som kan ivareta og videreutvikle det beste i konsernet, og jeg gleder meg over å høre Arne gi uttrykk for at hans viktigste ambisjon er å bidra til at Veidekke kan forbli et selvstendig børsnotert selskap med utspring i Norge. En varm takk for meg og de beste ønsker for Veidekke videre. n Forsidebilde: Robin Thøgersen og bas Tore Olde på Færder videregående skole. Terje R. Venold Avtroppende konsernsjef Foto: Veidekke Veidekke ASA Hovedkontor Postadresse: Postboks 505 Skøyen N-0214 Oslo Besøksadresse: Skabos vei 4 Telefon: Telefaks: e-post: Hoffmann A/S Hovedkontor Postadresse: Fabriksparken 66, DK-2600 Glostrup Besøksadresse: Fabriksparken 66 Telefon: Telefaks: e-post: Veidekke Sverige AB Stockholmskontor Postadresse: Box 1503 S Sundbyberg Besøksadresse: Löfströms Allé 7 Telefon: Telefaks: e-post: Veidekke Magasin Ansvarlig redaktør: Kai Krüger Henriksen Redaktør: Ane Sangnes e-post: Redaksjonsutvalg: Anders Auberg, Øystein Gundersen, Sigmund Aslesen, Per Inge Linnerud, Joakim Samuelsen og Åsa Edman Kontakt for Veidekke Magasin: Åsa Edman e-post: Layout og trykk: Comitas 241 MILJØMERKET Trykksak

3 Konsern Tett på En ny og spennende hverdag Så har altså dagen kommet da alle vi i Veidekke skal takke Terje for innsatsen. Terje har vært Veidekke, hans fartstid i selskapet og hans 24 år som øverste leder kan best omtales som ingen over og ingen ved siden, og hans innsats på samme måte. Vi takker for alt han har bidratt med, men gleder oss samtidig over at vi kan benytte oss av hans kompetanse og erfaring videre, naturligvis i et mer begrenset omfang. Det er med respekt og ydmykhet jeg nå tar over. Det Veidekke jeg skal lede videre er en virksomhet med en sterk kultur og sterke verdier. Det er en virksomhet hvor alle har lært at vi må skape verdier hver eneste dag. Det er en virksomhet der halvparten av oss er medeiere i selskapet. Det er en virksomhet som er involverende i sin arbeidsform, og som vet at kunden er den vi til enhver tid skal ha fokus på. Det er en virksomhet som består av mennesker, og hvor vi er opptatt av å ta vare på hverandre. Men det er samtidig en virksomhet hvor vi hver dag opplever utfordringer. Jeg har i mange sammenhenger påpekt at mitt langsiktige mål er at Veidekke skal forbli et selvstendig børsnotert selskap med hovedbase i Norge og rød vimpel i masta. Vi har to viktige oppgaver i Veidekke: Å skaffe prosjekter og å bygge dem. Det må vi gjøre på en slik måte at kundene blir fornøyde og kommer tilbake. Fornøyde kunder gir lønnsomhet, noe som gjør at vi blir mer attraktive både for de som jobber i Veidekke og de vi ønsker skal begynne. Og vi må drive vår virksomhet så bra at også våre leverandører og samarbeidspartnere foretrekker å jobbe med oss. Kort sagt: Vi må være best! Sommeren står for døren og snart er det ferietid. Jeg håper dere alle får mulighet til å nyte ferien sammen med familie og venner, og at dere også får ladet batteriene før vi sammen skal ta fatt på nye oppgaver til høsten. Vi har nylig offentliggjort de endringer i struktur og ledelse som er valgt, og jeg føler meg trygg på at Veidekke nå har en organisasjon som har alle forutsetninger for å bygge videre på det som over tid er bygget opp, og også å utvikle og utnytte nye muligheter. Vi må sette enda sterkere fokus på prosjektene våre, og vi må levere kvalitet i alle ledd. Jeg ønsker dere alle en strålende sommer, og så vil jeg nok en gang få takke Terje for hans enorme innsats for Veidekke gjennom alle disse årene, og for alt jeg selv har lært og fått oppleve. Jeg vil også sende en ekstra hilsen til Terjes familie og takke for at vi har fått det beste av ham alle disse årene. God sommer, og nyt ferien! n Arne Giske Påtroppende konsernsjef Foto: Veidekke Stabile resultater og høy aktivitet Veidekkes første kvartal viser at aktiviteten stabiliserer seg på et høyt nivå med en omsetning på i overkant av 4 mrd. NOK og et resultat på -63 MNOK. Resultatet er noe svakere enn i fjor, og preges av prosjektnedskrivning i den svenske entreprenørvirksomheten og marginbedring i den norske. Boligvirksomheten i Norge går fortsatt godt, og tallene viser at Veidekke har en høy ordrereserve. Veidekkes omsetning i første kvartal ble MNOK (4 299 MNOK i 2012). Resultatet før skatt ble -63 MNOK (- 52 MNOK). Ordrereserven for konsernet er nå på 16,8 mrd. NOK (15,4 mrd. NOK). Tallene er hentet fra segmentregnskapet. Resultatet pr. aksje ble kr - 0,30 (kr -0,30). n Tekst: Helge Dieset Foto: Ane Sangnes 3 3

4 Konsern Arne Giske: Et ledende og uavhengig Veidekke 1. juli 2013 blir Arne Giske ny kaptein i Veidekke. Han har allerede annonsert sin nye konsernledelse, og har vært tydelig på at hans mål er å beholde Veidekkes posisjon som et ledende og uavhengig skandinavisk entreprenør- og eiendomsutviklingsselskap. Arne Giske har 12 år bak seg i Veidekke og i konsernledelsen, nå sist som leder av den skandinaviske eiendomsvirksomheten. 21. juni markeres starten på hans tid som ny konsernsjef i Veidekke, og siden offentliggjøringen av konsernlederskiftet i desember i fjor har Arne Giske brukt tiden på å snakke med ledere, medarbeidere og samarbeidspartnere. - Det har vært en god og lang innkjøringsfase som har gitt rom til å tenke grundig gjennom mange elementer, og jeg har fått dannet meg et inntrykk av hva som bør vektlegges og hvordan det bør gjennomføres, sier Arne Giske. Ny organisering i ledelsen Som et ledd i overgangen til ny konsernsjef har Arne Giske gjennomført noen justeringer i konsernledelsen og måten konsernet er organisert på. Det innebærer at konserndirektørene Jørgen Porsmyr, Dag Andresen og Per-Ingemar Persson blir ansvarlige for operative enheter, henholdsvis Industri og Eiendom (Porsmyr), Entreprenør Norge (Andresen) og Sverige/Danmark (Persson). - Sammensetningen er begrunnet i et behov for en organisering på operativt nivå. Det har først og fremst vært viktig å få en enhetlig ledelse i Sverige for å sikre et enda tettere samarbeid og bedre koordinering mellom Bostad og entreprenørenhetene. Videre har jeg oppfordret kolleger til å benytte anledningen til å forsøke nye jaktmarker i konsernet. Jørgen Porsmyr har grepet muligheten til å få et operativt ansvar og går derfor ut av rollen som CFO for isteden å ha det operative ansvaret for Industri og Eiendom. Vi er alle tydelig på at vi følger den gjeldende strategien for konsernet. Jeg har vært medlem av konsernledelsen i 12 år, og identifiserer meg godt med valgene vi har gjort, sier Giske. To nye ansikter i konsernledelsen er Terje Larsen og Hege Schøyen Dillner. Førstnevnte har lang og solid fartstid som økonomidirektør i Veidekke Entreprenør siden 2001, og overtar rollen som CFO. Hege Schøyen Dillner er rekruttert eksternt til rollen som konserndirektør med ansvar for blant annet stabsområdene HR, kommunikasjon og juridisk. Hun kommer nå fra en stilling som divisjonsdirektør i Utdanningsdirektoratet, men har også bred erfaringsbakgrunn fra HR-ledelse i andre virksomheter. Den nye konsernledelsen består dermed av Arne Giske, Jørgen Porsmyr, Dag Andresen, Per-Ingemar Persson, Terje Larsen og Hege Schøyen Dillner. - Terje Larsen er gjennom sin kapasitet og erfaring en åpenbar kandidat til å overta som CFO. Han har sin spesielle styrke innenfor det jeg kaller virksomhetsstyring. I tillegg kjenner han selskapet godt og har meget bred erfaring. Med valget av Hege Dillner gir vi et tydelig signal om at vi setter enda sterkere fokus på forvaltning av humankapitalen i selskapet. Vi vet at mennesker og kompetanse, og utvikling av disse, vil være helt avgjørende for at Veidekke skal lykkes i årene som kommer, sier Giske. Visjon for Veidekke Arne Giske har ved flere anledninger uttalt at det ikke vil skje store, umiddelbare endringer under hans ledelse, først og fremst fordi Veidekke er et veldrevet maskineri som arbeider innenfor en gjennomtenkt strategi. Likevel vil en ny konsernsjef alltid ha sine prioriteringer for jobben, og velge sine ambisjoner og mål ut fra sitt ståsted. For Arne har dette kommet klarest til uttrykk gjennom de forventninger han har til organisasjonen, og de klare mål som må nås for at Veidekke skal beholde sin posisjon. - Strategien og målet er tydelig: Veidekke skal 4

5 Konsern Veidekkes nye konsernledelse er nå klar I forbindelse med det forestående skiftet av konsernsjef i Veidekke fra 1. juli har påtroppende konsernsjef Arne Giske satt sammen det teamet han ønsker skal lede Veidekke fremover. Noen ledere beholder sine ansvarsområder, noen har fått nye oppgaver og ny konserndirektør stab er ansatt. - En faglig sterk og god ledelse jeg ser frem til å lede Veidekke sammen med, sier Arne Giske. Tidligere er lederne for de operative enhetene offentliggjort, og disse er: Dag Andresen som fortsetter som leder for Veidekke Entreprenør AS Jørgen Wiese Porsmyr som går fra rollen som CFO til rollen som konserndirektør med ansvar for Veidekke Industri AS og Veidekke Eiendom AS Per-Ingemar Persson fortsetter som ansvarlig for entreprenørvirksomheten i Sverige og Danmark, men blir landansvarlig for hele Sverige ved at Veidekke Bostad AB nå inngår i hans ansvarsområder I tillegg til denne linjeledelsen vil konsernledelsen bestå av: Terje Larsen (52), konserndirektør, CFO og ansvarlig for økonomi og finans, IT, innkjøp og strategi Hege Schøyen Dillner (45), konserndirektør stab, med ansvar for HR, HMS og miljø, samt kommunikasjon og juridisk forbli et ledende og uavhengig entreprenør- og eiendomsutviklingsselskap. Det innebærer at vi alltid må være meget lønnsomme, forutsigbare og samtidig vise en jevn vekst. På den måten vil Veidekkeaksjen bli mer attraktiv og verdien på selskapet vil øke. Med den gode bedriftskulturen som er utviklet kombinert med det engasjementet jeg ser i hele organisasjonen, gjør det meg overbevist om at vi kommer til å lykkes. Jeg vil samtidig legge til at samfunnet og markedet endrer seg mye raskere enn tidligere. Dette forutsetter at vi alle må prøve å gjøre kloke valg, vise endringsvillighet og nødvendig handlekraft for å sikre våre posisjoner, sier han. Veidekke går inn i en spennende tid med et solid fundament, og har alle muligheter til å opprettholde posisjonen i toppen av bransjen. Veidekke skal videreutvikle den involverende måten å jobbe på for å heve kompetansen og samtidig være attraktive for potensielle nye medarbeidere og kunder. - Vi gjør to ting i Veidekke: vi skaffer prosjekter og vi gjennomfører prosjekter. Det ligger til grunn for alt vi gjør, og vi må i enda større grad fokusere på prosjektene slik at vi kan gi de beste rammevilkårene for mest mulig effektiv drift. Også vil jeg legge til at vi skal fortsette med å ha det gøy på jobben, for glade kolleger skaper de beste løsningene, avslutter den nye konsernsjefen. n Tekst: Anders Auberg Foto: Veidekke ASA Et av de nye ansiktene i konsernledelsen er altså ny CFO (Chief Financial Officer), Terje Larsen. Terje, som er utdannet siviløkonom/mba, har siden 2001 vært økonomidirektør i Veidekke Entreprenør AS. Før det har han gjennom 12 år innehatt en rekke lederstillinger innen økonomi og finans i ABBkonsernet, i Norge og internasjonalt. Han overtar som CFO senest 1. september. Ny i konsernledelsen er også Hege Schøyen Dillner. Hun er utdannet Cand. Paed. fra Universitetet i Oslo (bl.a. ledelse og organisasjonspsykologi), og har solid bakgrunn og erfaring innen HR-faget. Hun kommer fra en stilling som divisjonsdirektør i Utdanningsdirektoratet, og hun har tidligere også hatt ledende stillinger innen HR i Aker-systemet og i konsulentselskapet Capgemini. Hege får konsernansvar for kommunikasjon, juridisk, HR, HMS og miljø fra 1. september. Fra nåværende konsernstab har to av dagens medlemmer i konsernledelsen bedt om en endring av sine roller nå som ny organisasjon gir en passende mulighet til det. Etter 15 år som konserndirektør for kommunikasjon, går Kai Krüger Henriksen over i en ny rolle som spesialrådgiver for konsernsjef. Tilsvarende velger konserndirektør HR, HMS og miljø, Bente Lillestøl, å gå tilbake til linjen, men før det benytter hun anledningen til å ta permisjon uten lønn frem til november. Grete Ingeborg Nykkelmo overtar rollen som Veidekkes kommunikasjonsdirektør, mens det for øvrige stabsområder ikke er endringer. n Tekst: Veidekke ASA Foto: Utdanningsdirektoratet/Veidekke ASA Nye i konsernledelsen er Hege Schøyen Dillner og Terje Larsen. 5

6 Konsern Tett på Terje R. Venold en stor leder takker for seg 1. juli 2013 vil for alltid være en spesiell dag i Veidekkes historie. Terje R. Venold går av som konsernsjef etter å ha ledet et selskap i vekst i 24 år, og overlater roret til Arne Giske. Når Terje nå takker av er det på sin plass å vie litt tid til den utvikling Veidekke har hatt under hans ledelse. Gjennom nesten et kvart århundre har konsernet utviklet seg til å bli en ledende skandinavisk entreprenør og eiendomsutvikler. Det er noen år siden 31 år gamle Terje R. Venold ble ansatt som økonomisjef i Veidekke. Året var 1981 og Veidekke var en respektert bedrift, men på ingen måte størst. Nummer ni i næringen med i underkant av 500 medarbeidere. Til sammenligning har Veidekke i dag 6300 medarbeidere, er størst i Norge, og en av de ledende i Skandinavia. - Mer enn 80 bedrifter er innlemmet i Veidekke. Vi har vokst med lønnsomhet, og gjennom vår aksjeordning etablert medeierskap for alle ansatte med en bredde og dybde som er unik i Europa. Vi skal være stolte over å ha satt standarder for næringen hva gjelder krav til lønnsomhet og helse, arbeidsmiljø og sikkerhet (HMS), og at vi har befestet vår posisjon som en sentral aktør i nærings- og samfunnspolitiske spørsmål. Vi har også gitt vårt bidrag til at næringens samspill med myndigheter er styrket. Vår næring er blitt profesjonalisert og har utviklet seg til å bli en sentral medspiller i samfunnsutviklingen. Et tegn vi definitivt så under finanskrisen. Vi skal være stolte av hva vi har fått til, sier den avtroppende konsernsjefen. Tiltrer som konsernsjef i 1989 I åtte år, fra 1981 til 1989, hadde han ansvaret for økonomi og finans under daværende leder Arne Haaland. En mentor og inspirator for Terje, og en som selv etter at Terje ble konsernsjef i 1989 fortsatte å inspirere og utfordre ham. Det er ingen tvil om at mange ytre forhold har påvirket landet og samfunnet i løpet av Terjes 24 år som leder av Veidekke, en periode hvor omsetningen samtidig har økt fra rundt to milliarder kroner til 20 milliarder kroner. Det har vært bankkriser, finanskriser og markedssvingninger i og utenfor Norge, men hele tiden har Veidekke vært en aktør som har evnet å forstå risiko og lagt opp strategier som gjør at man har kommet gjennom krisene på en bedre måte enn mange andre. Et viktig bidrag til dette har vært Terjes evne til stadig å minne organisasjonen om at når det går som best, skal man være som bekymret mest. I Terjes tid som leder har Veidekke vært med på å flytte grenser i næringen og utviklet et økt samspill med kunder, leverandører og egne medarbeidere. Stikkordet er involvering i ordets beste betydning, hvor spesielt involvering av alle medarbeidere på prosjekter har stått sentralt. På mange måter har Veidekke vært med på redefinere hva det vil si å drive et entreprenørselskap. - Det som har vært vår aspirasjon for vår utvikling er det verdiskapende samspillet. Det har vært førende både for vår strategiske planlegging og våre handlinger. Det er ingen tvil om at vår vekst og utvikling har foregått i perioder med store omveltninger og ustabile markedsforhold. Noe som beskriver dette på en god måte er å se på det faktum at ingen av de åtte bedriftene som var større enn oss da jeg startet i 1981 er igjen som selvstendige bedrifter i dag. Den viktigste årsaken til at vi er det selskapet som har klart å kontinuerlig utvikle oss og å vokse, er Veidekke-kulturen. Det kan være vanskelig for utenforstående å forstå, men innad i Veidekke opplever jeg en forståelse for at vi har noe unikt. Våre grunnverdier og kultur er fundamentet for alt det vi gjør og ønsker å oppnå. En av de læresetninger som har vært førende for denne utviklingen er at vi alltid skal gjøre rett og skjell for oss. Vi har også tilstrebet lønnsomhet før vekst, og summen av dette har ført til at Veidekke har beholdt selvstendigheten, sier Terje. Medeierskapet Tre år før Terje overtok etter Arne Haaland ble Veidekke notert på Oslo Børs. En viktig hendelse for selskapet, både fordi Veidekke gjennom børsnoteringen fikk tilgang til kapital for videre vekst, men også fordi dette åpnet for enda større mulighet til å videreutvikle medeierskapet gjennom Veidekkes aksjeprogram med tilbud om kjøp av aksjer til alle. Og medeierskapet har mer enn noe bidratt til å forsterke kulturen og lojaliteten til selskapet. I dag eier Veidekke-ansatte rundt 20 prosent av aksjene i eget selskap, et selskap som aldri har gått med underskudd og i tillegg er det selskapet med best gjennomsnittlig årlig avkastning på Oslo Børs siden Det er ingenting som inspirerer meg mer enn møtet med medarbeidere i Veidekke Dette solide fundamentet har gjort Veidekke i stand til å kunne strekke seg etter ambisiøse mål, noe det ikke har skortet på opp gjennom årene. Likevel er det ingen tvil om at høye ambisjoner alene kan være farlig dersom man ikke har respekt for hva oppgavene krever. En viktig læresetning i Veidekke er at man skal kunne kjenne risikoen. Veidekke hadde ikke kunnet utvikle seg uten å satse, men først etter nøye å ha vurdert risikoen og gjennomføringsevnen. - Vi har ikke gjort alt riktig, men jeg tror at resultatene viser at vi har vært mer opptatt av risikovurdering og gjennomføringsevne enn mange andre store aktører i næringen. Det må være en forklaring på at Veidekke gjennom mer enn 77 år har vokst fra en gründerbedrift til å bli et ledende skandinavisk konsern uten et eneste år med tap. Mye av veksten og verdiskapingen kommer selvsagt fra gode, store oppkjøp og satsinger, men vi må alltid fokusere på hva som kan gjøre oss bedre og hvordan vi kan utvikle oss videre. Den konstruktive uroen må alltid være der, og er grunnen til at vi klarer å skape resultater og verdier. Et godt eksempel på hvordan vi stadig utvikler og hever kompetansen, er samarbeidet mellom entreprenør- og eiendomsvirksomheten vår: to forskjellige forretningsområder innad i Veidekke samarbeider om å utvikle, bygge og selge eiendom. Det er verdiskapende samspill i praksis, sier Terje. Menneskene I dag er Veidekke kjent for så mye mer enn hva det startet opp som i Prosjekter som Operaen, Holmenkollbakken, store veianlegg, Hardangerbrua, boliger, skateparker og mye mer skiller seg fra det å hugge brostein, som det hele startet med for 77 år siden. I dag styres Veidekke etter en multilokal modell som gir mye ansvar ut i organisasjonen. Frihet under ansvar er et kjent begrep i Veidekke, og det bidrar til at kompetansen, og ikke minst kompetanseoverføringen, står sentralt. Veidekke har en solid plattform for verdiskaping som består av historie, kompetanse, evne og kultur, men ingen av disse har noen verdi uten menneskene bak ordene. Det kommer også tydelig til syne i ledelsens sterke sikkerhetsengasjement, og spesielt gjennom Terjes personlige engasjement for helse, arbeidsmiljø og sikkerhet. - Som øverste leder av Veidekke har jeg alltid følt et personlig ansvar for at ingen skal komme til skade på Veidekke arbeidsplasser. Det er ingen tvil om at vi har hatt en positiv utvikling, men vi har fortsatt et godt stykke igjen før vi når målet vårt om et skadefritt Veidekke, sier han. - Jeg har opp gjennom årene ofte fått spørsmålet om hva jeg er mest stolt over, og det svaret er for meg veldig enkelt. Det er alle medarbeiderne i Veidekke som har bidratt til den fremgang vi hatt. Det er alle i Veidekke som står på hver dag og skaper verdier. Det har vært mitt og ledelsens ansvar å sette mål og stake ut kursen, men selv de beste strategier betyr ingenting om de ikke blir til handling gjennom kompetente og engasjerte medarbeidere. Kulturen er menneskene og menneskene er kulturen, og samspillet mellom menneskene gjør at Veidekke fortsatt skal være den troverdige fanebærer for et verdiskapende samspill både internt og eksternt. Det handler rett og slett om mennesker. Jeg har gjennom hele mitt engasjement som konsernsjef vært opptatt av å motivere og skape entusiasme blant våre medarbeidere fordi det er der verdiene skapes. Det har også vært til stor inspirasjon for meg, for det er ingenting som inspirerer mer enn møtet med medarbeidere i Veidekke, sier Terje. Veidekke har vært, og er, i en vekstnæring. Men konkurransen blir stadig hardere, også fra internasjonale aktører. Skiftende konjunkturer vil også i stigende grad bli en del av fremtiden. Kriser, slik den i 2008, vil også komme igjen, og det kan i enda større grad sette de skandinaviske landene på prøve. Derfor vil også utvikling og fornyelse være viktig i årene som kommer, men hele tiden med kontinuitet og 6 6

7 Konsern Tett på - Vi har tatt vare på det vi har og utviklet det videre. I ekte Veidekke-ånd har vi bygget sten på sten, sier avtroppende konsernsjef Terje R. Venold. solid forankring i Veidekke-kulturen. - Min forgjenger, Arne Haaland, ledet Veidekke i 27 år før meg, og sa ofte at Veidekke skulle være second to none. Det har vi vært og det skal vi fortsette med å være. Veidekke har det beste grunnlaget for å være i front når det gjelder kompetanse, tillit hos våre samarbeidspartnere og verdiskapning for våre eiere. Grunnlaget for dette ligger i den sterke bedriftskulturen. Veidekkes historie er en fortelling om hva vi alle i fellesskap har fått til. Det hadde ikke vært mulig uten visjonene eller evnen til å se nye muligheter, men vi har gjort det med respekt for det vi allerede har oppnådd og uten brå kast. Vi har tatt vare på det vi har og utviklet det videre. I ekte Veidekke-ånd har vi bygget sten på sten, forklarer Terje. Overgangen Nå går Veidekke inn i en ny æra, og fra 1. juli blir Arne Giske ny konsernsjef i et Veidekke med en stolt og solid historie, godt forankret i en sterk bedriftskultur. Han har fått lovord både fra styreleder Martin - Det at vi utvikler, bygger og selger eiendom det er verdiskapende samspill i praksis Mæland, men også fra mannen som ansatte Arne for 12 år siden, nemlig Terje R. Venold selv. - Veidekke har gjort det bra, men vi lever ikke av historien. Vi blir priset i aksjemarkedet og vurdert ut fra hva vi kan skape av verdier fremover. Så historien om Veidekke stopper ikke ved at vi er blitt nummer en i Norge og nummer fire i Skandinavia. Veidekke skal videre, og målene for 2015 er for lengst trukket opp. I tråd med disse skal Veidekke fortsatt være en ledende verdiskaper i næringen og en sentral samfunnsaktør. Arne Giske er et godt menneske og en fremragende bedriftsmann. Veidekke har fått den beste mulige lederen i Arne til å utvikle selskapet videre, avslutter mannen som ledet Veidekke i 24 år. n Tekst og foto: Anders Auberg 7 7

8 Konsern Tett på 24 år på 15 bilder Terje kommenterer - Arne Haalands siste og min første dag som leder av Veidekke. Her står vi sammen med styreformann Odd Espolin Johnson og styremedlem Helge B. Andersen. - Nåværende president i Norges fotballforbund, Yngve Hallén, den gang i Sogndal idrettslag, forteller her om byggplanene i Sogndal. - Det var en milepæl i Veidekkes historie da vi kjøpte Hoffmann i Her sammen med daværende adm. dir i Hoffmann, Jørgen Huno Rasmussen, og styremedlem Ole T. Krogstad. - I 2003 skulle vi rive varemessen på Sjølyst, og i den anledning stakk Oslos daværende ordfører, Per Ditlev-Simonsen, det første kakespadestikket på Sjølyststranda. Styreleder Martin Mæland står til høyre i bildet. - Dette er en styrebefaring på Rødovre Centrum i 2004, og en av de tre brødrene som eier det, Jesper Andreassen, forteller noe som ser ut til å glede oss andre. - Dette er fra 1999, og viser en asfaltbefaring i Sogn og Fjordane. - Dette bildet er morsomt, det er fra Lillehammer i 1994, og skilegenden Vladimir Smirnov er med og deler ut prisen til Årets Lærling. - Her er vi på styretur i Trøndelag i Et bilde med den tidligere svenske statsministeren, Göran Persson, under en Veidekkesamling i Lofast-prosjektet var spennende, og her er Liv Signe Navarsete på besøk på brakka for en kopp kaffe og inspirasjon. 8 8

9 Konsern Tett på - Her står jeg sammen med driftsingeniør i Distrikt Finnmark, Tor Arne Wilhelmsen, og distriktsleder Kurt Eriksen etter at de ble tildelt HMSprisen for Takk, Terje! Navn: Stein Tosterud Stilling: Administrerende direktør Unicon AS - Terje Venold har i tillegg til å videreutvikle Veidekke som selskap i Norge og Skandinavia, løftet bransjen ved sitt personlige engasjement i bransjeforeninger, i politiske fora, i FoU-programmer styrer og utvalg, leverandørdager, HMS-arbeidet m.m. Det er mange med meg som er blitt inspirert av hans store engasjement, også utenfor Veidekke, der han også har skapt resultater for andre. - På dette bildet fra 2003 er vi på befaring på et stort forbrenningsanlegg i Uppsala i Sverige. Navn: Gjertrud Synnøve Helland Stilling: Utviklingssjef Veidekke Entreprenør - Terje har alltid fremstått som en markant og klok leder. Han har nytt, og nyter, stor respekt i og utenfor Veidekke for å ha ledet bedriften trygt og godt gjennom tøffe "nedturer" og i spennende oppgangstider. Terje har et sterkt fokus på profesjonalitet og redelighet, og har vært en viktig fanebærer for verdibasert ledelse. - Et bilde fra en styretur til Bergen i 1994, med blant annet Christian Bruusgaard og Karsten Houm fra styret. Navn: Kjell Aage Sørensen Stilling: Bedriftslege Veidekke - Terje har vært en tydelig pådriver og inspirator for å nå Veidekkes mål: Flere gode arbeidsår for alle. Veidekke har i 2013 det laveste sykefraværet på 20 år, og vi fikk AKAN-prisen i En ung fagarbeider sa til meg nylig: Veidekke er et godt firma å jobbe i, for her bryr man seg om mennesker. Dette bekrefter at vi er på god vei mot målet. Tusen takk for et svært inspirerende samarbeid med deg i mer enn 20 år, Terje. Navn: Jon Sandnes Stilling: Administrerende direktør Byggenæringens landsforening - Byggenæringen har fostret mange dyktige ledere som har hatt og har, stor betydning for organisasjonene og næringens utvikling. En av de mest engasjerte, for både egen virksomhet, for fellesskapets beste, bransje og næringsnivå er Terje Venold. Han har gjort som han har sagt, involverer og skaper medeierskap og av det resultater. Igjennom en generasjon har han formet ett selskap, en bransje, en næring som vi i BNL er stolte av. Takk for ditt utrettelig engasjement Terje Venold. - Et byggeplassbesøk på Haakonsvern i Bergen i Navn: Per-Ingemar Persson Stilling: Konserndirektør og landansvarlig for Sverige og Danmark - Jag hade inte tänkt byta jobb men så fick jag träffa Terje. Hans personlighet med en omåttlig tro på människan, hans förmåga att vara intensivt närvarande i samtalet och det sätt han visade omtanke om individen gjorde att jag gärna ville jobba i Veidekke. Sen vet jag ingen som är så bra på att komma ihåg namn på människor han mött. Branschens, och mitt eget, fokus på HMS, startades av Terje. - Det er noe spesielt med at vi ringer i bjellen på Oslo Børs. 22. juni 2011 var det 25 år siden Veidekke ble børsnotert. Navn: Jon Sørby Stilling: Distriktsleder Veidekke Entreprenør - Terje har som konsernsjef hatt en utrolig evne til å motivere og inspirere alle til å bidra på sitt vis til at vi har nådd våre mål og gode resultater. Terje har "sett alle" og løftet oss opp og frem når det har trengtes. Med Terje tok Veidekke steget fra å være en ledende entreprenør i Norge til å bli en ledende entreprenør i Norden. Med stor respekt for sine forgjengere har Terje ivaretatt og videreutviklet det viktigste suksesskriterie i Veidekkes 77 år lange historie, nemlig vår unike bedriftskultur. Terje var arkitekten bak Veidekkehuset, dette huset har betydd mye for vår formidling av vår kultur. Vi skylder han å ta vel vare på dette byggverket. Navn: Paul Lødøen Stilling: Administrerende direktør Oslo S Utvikling - Terje Venold er for meg en av de store lederne som er fostret i byggenæringen. Han har vært eksemplarisk i sin fremferd både når det gjelder å utvikle Veidekke til det det har blitt, når det gjelder å forholde seg til byggorganisasjoner, og ikke minst når det gjelder etiske retningslinjer. Han har også vært eksepsjonelt dyktig til å markedsføre selskapet han har ledet og han vært flink til å opptre i media og i samfunnsdebatten. Det trenger vi i byggenæringen i dag. 9 9

10 Konsern Tett på Veidekke Skandinavia-priset har vandrat vidare Denna gången hamnade Veidekke Skandinavia-priset i Malmö, närmare bestämt på projekt Masthusen och Bosse Andersson. Motiveringen lyder: Bo Andersson tilldelas Veidekke Skandinavia-priset för att på eget initiativ anordnat Sveriges första fiktiva beredskapsövning, på sin arbetsplats Masthusen i Malmö. Bo har inhämtat information & erfarenhet samt gjort studiebesök på Veidekkes arbetsplats Hamar Stadion i Norge som kort innan hade gjort en liknande övning. Bo har helt klart tagit ordet erfarenhetsåterföring på allvar! Priset överlämnades av Per-Ingemar Persson i samband med ett ledningsgruppsmöte för Affärsområde Bygg på onsdags förmiddagen den 8 maj, som hölls på projekt Masthusen. Under prisutdelningen säger Per-Ingemar: - Det är just så här man ska göra för att få vinna Skandinavia-priset! Man ska stjäla idéer och implementera dem i sin egen organisation. Bosse har gjort ett utomordentligt arbete! n Bo Andersson tilldelas Veidekke Skandinavia-priset för att på eget initiativ anordnat Sveriges första fiktiva beredskapsövning, på sin arbetsplats Masthusen i Malmö. Text: Marie Hellman Foto: Veidekke Generalforsamlingen 2013 På sedvanlig vis ble Generalforsamlingen gjennomført på Hotel Bristol i Oslo sentrum mandag 6. mai i år. Likevel var det en noe usedvanlig Generalforsamling sett med Veidekke-øyne. Det var Terje R. Venolds siste Generalforsamling som konsernsjef for Veidekke. Aksjeeierne deltok på det som var Terje R. Venolds siste Generalforsamling. Påtroppende konsernsjef, Arne Giske, styreleder Martin Mæland og avtroppende konsernsjef, Terje R. Venold. Styret vedtok et utbytte på 2,50 kroner per aksje, alle styremedlemmer ble gjenvalgt og styreleder Martin Mæland fortsetter i sin posisjon. Mæland hadde for anledningen forberedt en film som viste bilder fra hele Venolds periode som leder. Ny konsernsjef fra 1. juli 2013, Arne Giske, snakket også til aksjonærene under Generalforsamlingen. Terje R. Venold og Arne Giske fikk utdelt blomster av Martin Mæland mot slutten av seansen, og kvelden ble avsluttet med stående applaus til både avtroppende og påtroppende konsernsjef. n Tekst og foto: Anders Auberg 10 10

11 Konsern Tett på Forvaltning av pensjonspengene dine Veidekke i Norge har som kjent gått over til innskuddspensjon for deg som er født i 1956 eller senere. Det kan være lurt å ha et forhold til hvordan pengene dine plasseres frem til du skal begynne å ta ut pensjon. Med enkle grep kan du endre på investeringene av din pensjonskapital. Kort og enkelt fortalt er innskuddspensjon pensjon fra din arbeidsgiver. I en innskuddsbasert pensjonsordning sparer bedriften et gitt beløp til pensjon for deg. Sparebeløpet settes inn på din egen pensjonskonto i Storebrand, og midlene investeres i fond. Størrelsen på den endelige pensjonen du får utbetalt avhenger av hvor mye som er spart, hvilken avkastning som er oppnådd og over hvor lang tid pensjonen skal utbetales. Pensjonspengene plasseres i ulike verdipapirer hovedsakelig i rentebærende papirer og aksjefond, eller begge deler. Du kan selv velge hvordan fordelingen skal være, og vi kan grovt sett skissere tre eksempler: - Høy andel aksjer - Høy andel rentebærende papirer - Balansert portefølje Høy risiko, lav risiko Aksjer gir høyere risiko for svingninger, men har vist seg over lang tid å gi en høyere forventet avkastning. Rentebærende papirer gir i en større grad forutsigbar avkastning, men har historisk over tid gitt lavere avkastning sammenliknet med aksjeplasseringer. Ønsker du å påvirke pensjonsytelsen fra den nye innskuddsbaserte pensjonsordningen i Veidekke kan det derfor være lurt å ta aktivt stilling til hvordan pensjonspengene dine er plassert. Du er plassert i midten Som standard er dine pensjonspenger plassert 50 % i aksjefond og resten i rentebærende papirer og eiendom. Det er dette som kalles Balansert pensjon, og så langt i år (pr ) har avkastningen på Balansert Pensjon vært på 9,06 %. Det kan i utgangspunktet passe for mange, men alle eksperter anbefaler at du selv tar deg tid til å finne ut hva som passer best for deg. Knut Dyre Haug er pensjonsøkonom i Storebrand, og han har sammen med sine kolleger sett at få ansatte tar et slikt aktivt valg, og at det i mange tilfeller fører til at folk får en lav pensjon. Den største risikoen mange tar, er faktisk å ta for lav risiko, sier han. Du kan påvirke din pensjon Dyre Haug sier videre at dersom du er ung er det viktig at pensjonspengene vokser mest mulig. Derfor anbefaler han at en stor del av pensjonen investeres i aksjer, som gir mulighet for høyere avkastning over tid. Du har en lengre tidshorisont på sparingen og tåler at sparepengene svinger i verdi. Når du blir eldre kan det være riktig å prioritere å sikre verdien på oppspart pensjon, sier Haug. Storebrand har utviklet en spareløsning som sikrer at aksjeandelen er tilpasset alderen din til enhver tid. Den kalles Anbefalt Pensjon. Du kan gå inn på Storebrand.no og logge deg inn på Dine Sider og endre til denne løsningen slik at Storebrand alltid tilpasser sparingen for deg hvis du ønsker dette. Hvis du selv ønsker aktivt å forvalte pengene dine, kan du til en hver tid gå inn på storebrand.no, Dine Sider, og endre dine plasseringer. Total pensjon Husk at din samlede pensjon er summen av pensjon fra folketrygden, avtalefestet pensjon (AFP), pensjon fra arbeidsgiver (for noen både pensjon fra ny innskuddspensjon samt opparbeidede rettigheter fra tidligere pensjonsordning i Veidekke), eventuelle fripoliser fra tidligere arbeidsforhold, samt egen pensjonssparing. Det er rett og slett disse pengene du skal leve av når du slutter å jobbe. n Tekst: Anders Auberg Foto: Veidekke ASA 11 11

12 Konsern Tett på Minneord over Bjørn Otto Rønning 15. mai mistet Veidekkes medarbeider Bjørn Otto Rønning livet i en dødsulykke på anleggsprosjektet FP2 på E6-Dovrebanen. Bjørn Otto Rønning jobbet i Veidekke i 34 år. Han var en av Veidekkes mest erfarne anleggsfolk, og en svært verdifull medarbeider med en høy faglig kompetanse. Han arbeidet i mange år som håndverker og bas innen fagområdene armering, forskaling og betong. Han var meget godt ansett blant sine kolleger og var tillitsvalgt for betongfagarbeiderne i flere år. Hans sterke engasjement for HMS medførte også at han påtok seg den viktige rollen som verneombud i flere prosjekter. Fra 2001 jobbet han som arbeidsleder og formann for de samme fagområdene. Han tok flere spesialistkurs og hadde mange faglige sertifikater, blant annet betongteknologi, støpeledelse, røykdykking, vernelederskolen, 40-timers HMS-kurs. Han deltok også i anbudsregninger og hadde således uvurderlig førstehåndskjennskap til hele verdikjeden i bygg- og anleggsprosjekter. På Fellesprosjektet var han en del av laget som jobbet med utstøping av betong mot fjellet i jernbanetunnelen hvor han hadde hovedansvaret for prøvetaking av betong. Gjennom sin karriere i Veidekke jobbet Bjørn Otto Rønning på mange store og utfordrende prosjekter innen alt fra kraftverk, via ulike små og store bru, vei- og tunnelprosjekter til store industri- og sykehusutbygginger. Han var bokstavelig talt med å bygge Norge. - Våre tanker går til de pårørende og alle kollegene på prosjektet, sier Dag Andresen, administrerende direktør i Veidekke Entreprenør. n Tekst: Nils Hæstad Oppgraderer internkommunikasjonen En prosjektgruppe i konsernet jobber nå med å oppgradere kanalene for internkommunikasjon i Veidekke. Nye tekniske løsninger og en forbedret struktur skal gjøre det enklere å kommunisere internt i Veidekke fremover. I konsernet jobber en gruppe nå med å forbedre og oppgradere internkommunikasjonskanalene, blant annet intranettet, i løpet av andre halvår Vi ønsker å ta i bruk mobile løsninger i større grad enn tidligere, og vi vil gjøre det enklere å dele erfaringer digitalt. Samtidig skal alle få tilgang til relevant intern informasjon, sier Ane Sangnes som er ansvarlig for internkommunikasjon i Veidekke. Veidekke innfører flere tjenester som blir tilgjengelige for alle ansatte i løpet av høsten, og det blir mulighet for mer deltakelse for den enkelte. Intervjuer og nettundersøkelse - Noe av det vi jobber mot er å tilgjengeliggjøre intranettet for både håndverkere og funksjonærer. Og for å lage en løsning som er best mulig for alle, er det viktig å undersøke hvor vi står i dag. Derfor har vi gjennomført 18 intervjuer med ansatte i ulike deler av Veidekke og sendt ut en nettundersøkelse til nesten alle ansatte. Resultatene av undersøkelsen danner grunnlaget for løsningene som vi utvikler, sier Ane Sangnes. Det er tett samarbeid mellom avdelingene IT, kommunikasjon og HR i Veidekke om oppgraderingen. - I juni startet vi en pilot for å teste ut hvordan vi best kan utnytte ny samhandlingsfunksjonalitet i Sharepoint 2013 (Office 365), avslutter Ane Sangnes. Har du spørsmål om prosjektet eller innspill, ta kontakt med Ane Sangnes på eller på n Tekst: Anders Auberg Foto: Rolf Estensen Ane Sangnes, ansvarlig for internkommunikasjon i Veidekke. 50 år i Veidekke Veidekkeledere sikret seg aksjer 413 ledende ansatte i Veidekke kjøpte 1,2 millioner aksjer for til sammen 40 millioner kroner i tegningsperioden i mai. Nå eier de ansatte 19,4 % av aksjene i konsernet, eller aksjer for 1,17 milliard kroner. - Medeierskap skaper engasjement, og at så mange ledere velger å kjøpe aksjer i selskapet er selvsagt veldig positivt for oss, sier påtroppende konsernsjef Arne Giske. Når Bjørn Odden pensjonerer seg 1. juli har han jobbet i Veidekke i over 50 år. Karrieren i Veidekke begynte 21-årige Odden som stikningsingeniør på Drammensveien. Fra venstre: Bjørn Odden og Lars Tunli. Bildet ble tatt da Bjørn Odden fylte 67 år i Gratulerer med 50 års ansettelse! Tekst: Ane Sangnes Foto: Ole R. Paulsen - Når mer enn 400 ledere kjøper aksjer for mer enn hundre tusen kroner hver i snitt, viser de stor tro på fremtiden for Veidekke og at de ser verdien av å eie aksjer i eget selskap. Jeg er overbevist om at medeierskap skaper sterk motivasjon, og at det er en viktig del av vår bedriftskultur, sier Giske. - To ganger i året får våre medarbeidere tilbud om å kjøpe Veidekkeaksjer med rabatt mot å binde aksjene for salg i to eller tre år. På våren går tilbudet til de ledende ansatte, mens alle ansatte får tilbudet på høsten. Dette bidrar utvilsomt til å utvikle en sterk og lønnsom bedrift med lojale medarbeidere, avslutter Giske. Tegningsperioden var fra mai. De ansatte kunne velge mellom å kjøpe inntil aksjer med eller uten finansieringsbistand, med henholdsvis 20 % eller 30 % rabatt. Det er tre års bindingstid på aksjene. n Tekst: Veidekke 12 12

13 Konsern Tett på I denne bransjen kjem ein ikkje utanom gruppeoppgåver som handlar om bygging og samhandling i praksis. Utfordringa denne gongen var å konstruere det høgaste byggverket av spagetti og marshmallows som kunne stå av seg sjølv! Felles introduksjonskurs for alle i Veidekke Nye medarbeidarar i Veidekke skal frå hausten av få ta del i eit felles, skandinavisk introduksjonsprogram. Ein pilot med 26 deltakarar vart nyleg avvikla på Olavsgaard utanfor Oslo. Seks emner sto på planen då Marte Lise Lødrup frå HR Konsern ønska velkommen til det aller første konsernfelles introduksjonskurset for nytilsette: Kven vi er og kva vi gjer Vår arbeidsform Saman bygger vi HMS Etikk og redelighet Lokal verksemd - Målet med samlinga er å gje deltakarane innblikk i selskapet: Historia, Veidekkehuset med visjon, verdiar og strategiske kjerneområder, intensjonen med «verdiskapende samspill», fokuset på helse, arbeidsmiljø og sikkerhet (HMS). I tillegg legg vi vekt på å bevisstgjere deltakarane rundt etiske vanskelege spørsmål, fortel Lødrup, som har vore med i prosjektutviklingsgruppa for kurset. Samlinga på Olavsgaard var lagt opp som ein kombinasjon av foredrag, samtaler og gruppearbeid. To nestorar i Veidekke si 77-årige historie, begge med 36 års fartstid i selskapet, var henta inn for å opne og avslutte 2-dagarssamlinga. Magnar Huse, regionsleiar i Veidekke Entreprenør, drog forsamlinga gjennom selskapet si Marte Lise Lødrup har vore med i prosjektutviklingsgruppa for historie og delte introduksjonskurset. erfaringar frå si tid i organisasjonen. Harald Lausund (Veidekke Industri), som tidlegare blant anna har vore leiar for asfaltverksemda, avslutta det heile med å spele opp til intressante diskusjonar og refleksjonar rundt etikk og problemstillingar ein kan komme opp i både i arbeidssituasjonen og privat. Mellom desse inspirerande bolkane var det henta inn ansvarlege for HR/HMS i organisasjonen som foredrog og fasiliterte gruppediskusjonar om selskapsverdiane og måten ein bør samhandle på både kolleger imellom og med kundar og leverandørar. Viktigheita av HMS i dagleg arbeid var via god tid, og filmen «Skulle bare» vart ein effektiv påminnar om at ein aldri skal ta snarvegar i arbeidet. - Vel så viktig som å bli kjent med verksemda, er det å bli kjent med dei andre kursdeltakarane. Difor la vi stor vekt på gruppediskusjonar og ei litt annleis samarbeidsoppgåve, avsluttar Lødrup. VEIDEKKES BETONGKONFERANSE Piloten skal no evaluerast, og endeleg kursopplegg er tenkt igangsett frå hausten av. n Tekst: Turid Strand Foto: Turid Strand/Veidekke VEIDEKKES BETONGKONFERANSE 2013 blir avholdt torsdag 31. oktober på Thon Hotel Arena, Lillestrøm Konferansen samler et bredt fagmiljø fra hele konsernet for erfaringsutveksling og sosialt samvær. Konferansen presenterer faglig utvikling fra forskning, V-Teknikk og våre byggeplasser. Vi inviterer deltagere og foredragsholdere fra våre kunder, leverandører, studenter og forskningsmiljøer. Målet er å Øke bevisstgjøring om betong som fagområde Videreutvikle og styrke Veidekkes fagmiljø på tvers av geografiske og organisatoriske skillelinjer Styrke Veidekkes konkurranseevne UTDELING AV VEIDEKKES BETONGPRIS 13 13

14 Aktuelt Tett på 150-års jubilæumsfest i Tivoli Lørdag den 25. maj var alle medarbejdere, og nogle af Hoffmanns nærmeste kunderelationer inviteret til gallafest i Tivoli sammen med deres respektive ledsagere for at fejre Hoffmanns 150-års jubilæum. Omkring 550 glade og festklædte mennesker samledes i solskin foran Tivolis koncertsal sidst på eftermiddagen. Indenfor var koncertsalen pyntet op til fest. Store Hoffmann- og Veidekke-flag hang flot ned fra det høje sceneloft. Stemningen var præget af højt og festligt humør. Efter velkomstdrink i solskin på terrassen fandt alle deres plads i den smukke koncertsal, hvor Hoffmanns ledergruppe bød velkommen i bedste James Bond-stil iført hvide smokingjakker og røde butterfly. I sin velkomsttale kom Torben Bjørk Nielsen blandt andet ind på, at vi er den 8. generation af medarbejdere Terje, Mette og Torben. siden Johan Heinrich Hoffmann tilbage i 1863 grundlage sin virksomhed drevet af virkelyst og nytænkning. Terje R. Venold Simply the best Terje R. Venold holdt en flot jubilæumstale, der samtidig var hans sidste i Hoffmann, hvilket gav anledning til at reflektere over tiden sammen. Mette, Terjes kone, blev efterfølgende helt uforberedt kaldt op på scenen, hvor Torben Bjørk Nielsen takkede, ikke bare Terje for det mangeårige samarbejde men også Mette for lån af hendes mand. Terje og Mette modtog ud over en gave fra Hoffmanns medarbejdere, aftenens ubetinget største bifald til tonerne af Tina Turner s Simply the best. Veidekke Scandinavia-prisen Et andet højdepunkt var uddeling af Veidekke Skandinavia-prisen, Per-Ingemar Persson uddelte den, som denne gang gik til alle håndværkerne i Hoffmann. Prisen blev tildelt for deres holdning og positive adfærd, og deres vej mod et skadesfrit arbejdsmiljø. Resultatet taler sit eget sprog: rundt om på vores 4 lokalkontorer sidder der informationstavler der synliggør arbejdsmiljøtallene. Her vil man således kunne læse, at Hoffmann gennem et helt arbejdsår, har undgået skader. Det flotte resultat skyldtes hovedsageligt vores dygtige håndværkeres involvering i sikkerhedsarbejdet rundt om på Hoffmanns byggepladser. Gallamiddag og fest Efter de festlige taler og overrækkelser blev der budt på Per-Ingemar Persson overrækker, iført briller og handsker, Veidekke Skandinavia-prisen til håndværkerne i Hoffmann. gallamiddag i de flotte omgivelser på restauranterne i Tivoli, hvor musicalsangeren Julie Steincke stod for den musikalske del af underholdningen. Efterfølgende var der musik og dans i Akvariefoyeren med liveorkesteret The Antonelli Orchestra. Efter en lang, men fantastisk dag, sluttede festen et par timer efter Tivoli officielt var lukket med natmad, som i Danmark naturligvis var fra to pølsevogne opstillet i Tivoli. Hoffmann-kultur Jubilæumsfesten blev på alle måder en dag vi alle kan se tilbage på med stor glæde. Der var deltagelse 14 14

15 Aktuelt Tett på Hvordan bygger vi Skandinavien sammen? Under denne overskrift afholdte Hoffmann torsdag den 23. maj en Skandinavisk konference som led i sit 150-års jubilæum. Der deltog ca. 250 gæster, som var et bredt udsnit af kunder, samarbejdspartnere, leverandører samt kolleger fra både Hoffmann og Veidekke. Det blev en fantastisk inspirerende dag, hvor svaret på konferencens overskrift efterfølgende stod meget klart det gør vi bedst sammen! Konferencen blev holdt i Carstensens gamle have Tivoli der med sine 170 år også har en lang historie. Hele konferencen blev styret med kyndig hånd af Torben Bjørk Nielsen som vært og Peter Bonde Rasmussen som konferencier. Skandinavien: Et gigantisk bygg- og anlægsmarked Konferencen startede med et bud på hvordan det Skandinaviske marked ser ud i disse år i form af tre inspirerende indlæg. Først gav Martin Mæland, koncernchef i OBOSgruppen og styreleder i Veidekke, en grundig analyse af den Skandinaviske samfundsudvikling med fokus på ligheder/uligheder, muligheder og udfordringer. enten penge eller mennesker. Han er tilhænger af, at løsninger skal langt ned i organisationen, gerne drevet af en frygt for at de ellers ville blive løst på højt og inkompetent niveau sagt med et glimt i øjet. Efter igennem mange år at have omsat for flere kroner byggeri end nogen anden i Danmark, var Michaels overordnet konklusion den at Det handler om mennesker i samspil, man skal helt grundlæggende respektere hinanden og have forståelse for hinandens behov. Fungerer samspilet ikke, bliver byggeriet sjældent en succes. Efter en kort refleksion gav Torben Bjørk Nielsen sit og Hoffmanns bud på, hvordan vi bygger bedst sammen gennem tidlig involvering af alle parter, og koblingen mellem vedvarende HMS-fokus og lønsomhed. Panelgruppen blev nu samlet her var repræsentanter for både private og offentlige bygherrer, ingeniører, Konferencens anden fase blev gennemført med en paneldebat, hvor nogle af byggeriets største aktører debatterede, hvordan vi bygger bedst sammen. Forretningudviklingschef Peter Bonde Rasmussen og adm. dir. Torben Bjørk Nielsen. ikke bare fra Hoffmanns funktionærer, men også håndværkere, gode kolleger fra både Norge og Sverige, og endda de nærmeste af Hoffmanns kunder. Samtidigt var det dejligt, at også ægtefæller og kærester var med, så vi kunne fejre den store dag sammen. Det er Hoffmann-kultur! n Tekst og foto: Hoffmann Martin Mæland, styreleder i Veidekke ASA. Efterfølgende gav Terje R. Venold et inspirerende indlæg, om hans bud på hvorfor Skandinavien er Fremtidens vækstmarked. Indlægget tog afsæt i de historiske konjunktursvingninger sammenholdt med Veidekkes strukturelle udvikling. Denne gennemgang førte til et billede af Norge, Sverige og Danmark med gode muligheder for at blive fremtidens vækstmarked i Europa. Slutteligt gav Terje sit bud på, hvordan vi med afsæt i Veidekkehuset får de bedste resultater ved at finde løsninger i samspil. Tredje indlæg kom fra Per-Ingemar Persson som i sin egenskab af multiskandinav gav et humoristisk og tankevækkende indlæg om kulturforskelle mellem vore tre lande. Startende med forskellighederne, og hvad vi kan lære af hinanden, og sluttende med hvordan vi kan blive bedst sammen ved at supplere hinanden. Hvordan bygger vi bedst sammen? Konferencens anden fase blev gennemført med en paneldebat, hvor nogle af byggeriets største aktører debatterede, hvordan vi bygger bedst sammen. Inden selve debatten delte Michael Christiansen, bestyrelsesformand for Danmarks Radio, ud fra hans erfaringer som den person i Danmark der har været bygherre for flest af de største bygge- og anlægsopgaver, blandt andet Øresundsforbindelsen, Operaen og Skuespilhuset. Michael Christiansen blev af Torben Bjørk Nielsen præsenteret som En hanløve med så megen erfaring og pondus at når han brøler så lytter folk!. Og alle lyttede. Han delte ærligt og entusiastisk ud af sine erfaringer på både godt og ondt. Om konflikter mente Michael, at de kun opstår på baggrund af to forhold arkitekter og entreprenører. Der blev debatteret om muligheder inden for både det private og offentlige byggeri. Der var en generelt enighed om, at det handler om at bringe alle kompetencer i spil så tidligt, at man herved kan gøre en forskel, og at udbudsformerne bør tilpasses til dette. Jubilæumskage og film om 150 års virke To kvadratmeter jubilæumslagkage markerede overgangen til selve jubilæumsfesten, hvor der også blev budt på filmpræmiere om Hoffmanns 150 års virke (filmen kan ses på Tivolis historie og udvikling Konferenceprogrammet blev sluttet af med et interessant indlæg fra Tivolis administrerende direktør, Lars Liebst, der fortalte om grænselandet mellem historie og udvikling. Tivoli lever i dag efter et gammelt citat fra Tivolis grundlægger, Georg Carstensen, der har udtalt Tivoli bliver aldrig færdig. Tivoli er således i en konstant udvikling man holder hele tiden fast i det bedste, og udvikler sig på nye områder. En tankegang der ligger meget tæt op af Hoffmanns vision om altid at være i forandring gennem kontinuerlige forbedringer. Efter indlægget inviterede Lars Liebst alle med en tur i havens gamle rutsjebane, der som altid skabte brede smil hos alle. Jubilæumsmiddag Aftenen sluttede af med en hyggelig middag på en af Tivolis mange hyggelige restauranter med god mad og hyggeligt samvær med alle vore gæster. n 15 15

16 Aktuelt Tett på Bygger infrastruktur for ny gruve på 78 grader nord Veidekke fikk våren 2011 i oppdrag av Store Norske Spitsbergen Kullkompani å etablere komplett infrastruktur for ny kullgruve på Svalbard. Dagens drift i Svea Nord-gruven går mot slutten, og for å fortsette driften er Store Norske avhengig av den nye gruven Lunckefjell. Adkomsten til anlegget inne på Marthabreen er ikke enkel. Marthabreen som skal krysses med vei over fra Skollfjell til den nye gruven på Lunckefjell, ligger ca. 600 meter over havet fem mil sør for Longyearbyen og to mil nord for Svea. - Det krevde spesiell planlegging, både forut og daglig for å finne ut hvordan man skulle komme seg dit, få frem utstyr, maskiner, personell og driftsforsyninger på en god og sikker måte, sier prosjektleder Jostein Nordstrøm. - Utgangspunkt for våre arbeider er Store Norskes gruveetablering i Svea. Her finnes en liten flyplass som trafikkeres av et lite 16-seters fly som bringer oss over fra Longyearbyen, hvis en ikke velger å kjøre snøscooter når det er føre for det. Må fraktes inn med båt Alt av maskiner, utstyr og materialer må fraktes inn til Svea med båt. Det må skje i tiden fra juli til desember mens fjorden er åpen, i desember fryser fjorden til, Ivar Brønlund og Eirin Persen trives godt på anlegget inne på fjellet på Svalbard. og ingen båter kommer inn før fjordisen tiner mot slutten av juli. Fra Svea er korteste adkomst til anlegget over fjellet. Selv om ruten stort sett går over isbre er den kun farbar i den kalde, snørike tiden fra slutten av oktober til juni. I november 2011 gikk den første båtlasten med anleggsmaskiner, brakker, containere og materialer og utstyr for øvrig, blant annet 110 tonn med sprengstoff. Frem mot jul i 2011 var det flere leveranser med båt for lagring i Svea februar 2012 dro vi tilbake, med nyinnkjøpte snøscootere, godt utrustet med våpen, signalskudd, GPS, skredsøkere, og øvrig nødutrustning for å kunne tåle en stopp på fjellet og eventuelle møter med isbjørn, forteller anleggsleder Frantz Hansen. Bresprekker gir utfordringer Utstyret som stod lagret i Svea ble gravd frem, og etter hvert startet en omfattende transport av maskiner og utstyr over fra Svea til anlegget. Før dette er traseen over fjellet og ned et bratt brefall nøye forberedt ved at store dozere (Cat D8) møysommelig har tråkket en hard løype og gravemaskiner har gravd opp bresprekker og pakket disse med is slik at en trygt kunne kjøre over. Bresprekkene var farlige opp til 5-6 meter vide og svært dype. - Ved hjelp av en stor tråkkemaskin og to dozere med sleder ble maskinene og øvrig utstyr fraktet over til anlegget inne på fjellet. Daglig dieselforsyning og persontransport gikk samme vegen. I slutten av mars 2012 var vi klar for å starte selve jobben inne på anleggsstedet, forteller Jostein Nordstrøm. 20 meter under breen - Den første oppgaven var å grave seg inn til eksisterende gruvegang fra Svea-gruva. Det å få etablert denne koblingen var av største viktighet da transportvegen over fjellet ville være ufremkommelig når våren og sommeren kom. Åpne bresprekker og smeltevannskanaler, samt glatt is, ville gjøre veien Anlegget ved Lunckefjell tunnelene til gruven går inn i bakkant. ufremkommelig selv for den mest klatrevillige tråkkemaskinen, forteller Jostein Nordstrøm. Det viste seg at gruvegangen som Store Norske hadde drevet ut mot anlegget, og Marthabreen, ikke lå som planlagt i høyde med breen på utsiden, men ca. 20 meter under breoverflaten. Dette medførte betydelige utgraving av ismasser for å nå ned til gruvegangen. Alt av maskiner gikk døgnet rundt alle dager i uka for å rekke dette innen tiden breveien fortsatt var trygg. - Et stykke ut i mai kunne vi endelig koble oss opp mot Svea-gruva, og fikk mulighet for å komme gjennom med pick-up samt å få inn diesel og andre forsyninger som ikke hadde større transporthøyde enn ca. 2,5 meter som er høyden på gruva, forteller prosjektingeniør Martin Øen. Store kontraster - Arbeidene har pågått hele tiden, også gjennom den hardeste vinteren med mye vind og svært lave tem

17 Aktuelt Tett på På tur inn på anlegget fra kontoret i Svea. Dieselforsyning på vei inn til anlegget. peraturer. Kontrastene har vært store fra lyse dager døgnet rundt til helt svarte netter døgnet rundt. Fra 19. april og til slutten av august er sola over horisonten hele døgnet, og det er like lyst midt på natta som midt på dagen. I slutten av oktober forsvinner sola helt, og kommer ikke tilbake før i slutten av februar, forteller Martin. - Vinterværet har bydd på alt fra flotte dager til sprengkulde og piskende vind med snøfokk og tilnærmet ingen sikt. Den korte sommeren byr på voldsom smelting hvor elver og fossende smeltevannskanaler gjør all ferdsel i terrenget umulig. Start tunnelarbeider januar 2013, Saban Karis og Martin Øen ved totalstasjonen. Bre i bevegelse Veien som er bygget over Marthabreen er bygd opp av vel to meter tykk steinfylling direkte på isen. Breen beveger seg nedover, på det meste ca. et meter pr. år. Derfor er veien lagt med svak bue mot oppstrøms bre, og på den måten risikerer man ikke at veien og alle installasjoner langs denne blir for korte når breen flytter veien nedover. - Hæhre Entreprenør med prosjektleder Albert Hæhre og hans folk på anlegget, med Øystein Johansen, Svenn Bertelsen og Ernst Ove Johansen i spissen, har gjennomført en fantastisk jobb under de mest krevende forhold. Deres innsats har vært helt avgjørende for gjennomføringen av prosjektet, forteller Jostein. Verdens lengste tunnel i permafrost Hæhre Entreprenør har gravd ut og flyttet ca kubikkmeter ismasser, samt tatt ut og flyttet ca kubikkmeter steinmasser til vegbyggingen og plassene på områdene ved Skollfjell og Lunckefjell. - I tillegg har Hæhre etter det vi kjenner til drevet verdens lengste tunnel i permafrost, totalt ca. 700 meter. 26 kuldegrader på stuff er en utfordring ikke mange tunnelarbeidere er kjent med. Det har vært drevet tunneler i permafrost tidligere, hvor Frøvelvet på Svalbard har fått mye omtale, men dette er relativt beskjeden i størrelse i forhold til det som nå er drevet på Lunckefjell, sier Jostein Nordstrøm. Fem kubikkmeter pr. lass I disse dager pågår bygningsmessige arbeider og arbeider med elektro, vann og avløpsanlegg, i tillegg sluttføring av grunn og tunnelarbeider. - Nå er vi i gang med å frakte inn noen tusen kubikkmeter med grusmasser, bærelag som er hentet fra Veidekkes anlegg på Ottersbo. Det er en stor jobb når dette må fraktes nesten to mil gjennom Svea gruva på traktor med henger og ca. fem kubikkmeter pr. lass. Av bygningsmessige arbeider er verkstedbygget på 800 kvadratmeter grunnflate det største, forteller Martin. Anlegget skal overleveres til Store Norske innen 1. oktober i år. I løpet av oktober-november, når kulden og snøen igjen har inntatt Svalbard, skal alt av maskiner og materiell fraktes samme vei, over fjellet og ut til Svea for å rekke siste båt til fastlandet før fjorden igjen fryser til ved juletider. - Hvis vi ikke rekker det fryser maskinene inne i syv måneder til fjorden åpner igjen, avslutter Jostein Nordstrøm. n Tekst: Veidekke Foto: Martin Øen og Jostein Nordstrøm Dette skal gjøres: Etablering av påhugg for å nå inn til eksisterende gruvegang fra Svea Nord. Bygging av veg over Marthabreen, ca 3 km og med plasser for nødvendige installasjoner i hver ende. Etablering og driving av tunneler inn til start ny gruve på Lunckefjell. Bygging av omlastingsbygg for kull, verkstedbygg, lagerhaller, kontor og dagrigg med mer. Etablering av strømforsyning og vann og avløp helt frem til start ny gruve på Lunckefjell. Jobben er en totalentreprise basert på tegninger og grunnlag fra Store Norske. Hæhre Entreprenør gjør masseflyttingsarbeidene samt tunneldriving, og Bravida i Trondheim gjør alt av elektroarbeider. Takk til: Fra Veidekke: Frantz Hansen, Stein-Are Jensen, Ronny Andre Olsen, Tove Sandblost, Egil Olsen og Martin Øen, Jostein Nordstrøm, Veidekkes dyktige Geodesi-avdeling ved Geir Olav Solli, ekstern rådgiver fra Multikonsult, Sverre Barlindhaug, og Bravida ved Nils Wormdahl

18 Aktuelt Tett på Studenterna Andreas Johansson och Malin Persson hjälpte Veidekke att implementera VDC i ett bostadsprojekt i Helsingborg som en del av sitt examensarbete. VDC gav mersmak: Alla involveras och effektiviteten ökar Siffror och platta ritningar levandegörs i 3D-modeller. Möten som involverar alla minskar risken för tankefel och merarbete. Veidekke Entreprenad i Helsingborg har precis provat på VDC. Till sin hjälp hade man två studenter som gjorde sitt exjobb på Veidekke. Rumskompletteringen för de 83 hyreslägenheterna på Kullavägen i Helsingborg skulle precis påbörjas när man valde att implementera VDC i produktionen i februari. Det kunde man göra tack vare Malin Persson och Andreas Johansson, två blivande högskoleingenjörer inom byggteknik från Lunds universitet, Campus Helsingborg som ville skriva sitt examensarbete på Veidekke. - Vi hade ett par andra förslag och hade inte hört talas om VDC innan Veidekke föreslog det som ämnet för vårt exjobb. Nu när vi vet mer tycker vi det är konstigt att man inte tar upp VDC i skolan, trots att det är en metod som utvecklats under lång tid och som med all säkerhet kommer användas i stor utsträckning i branschen framöver, säger Malin Persson. Utmaning i början Då litteraturen är knapphändig fick studenterna hålla till godo med rapporter, från framförallt Stanforduniversitetet där VDC har sina rötter. - Det saknas en så-gör-du-guide, så det var en utmaning i början. Vi fick lära oss mycket under resans gång, personalens synpunkter var till stor hjälp, säger Andreas. Studenterna fokuserade på visualiseringsdelen inom VDC och gjorde 3D-animeringar som guidar tittaren igenom hela bygget, från entrédörren, genom trapphusen och in i lägenheterna, varvat med fotografier över samma vyer. På så sätt visualiserades kommande veckors arbete: uppsättning av lister, montering av fönsterkarmar, badrums- och köksinredning och garderober. Till det kopplades arbetslistor och tidsplaner och efterhand gjordes fler bilder över våningsplanen som visade hur långt man kommit i processen. När de två arbetslagen fick ta del av materialet uppstod intressanta diskussioner, berättar studenterna. - Visualiseringen väckte en del tankar gällande arbetsutförande och logistik men man upptäckte också saker som kan vara svårt att se på en vanlig ritning, som att en krokhållare var placerad på ett olämpligt ställe i badrummet, säger Malin. Slutsatserna som studenterna drar av sitt arbete är att VDC ökar effektiviteten, inte bara för att ritningsläsningen och planeringen förenklas, misstag och kollisioner lättare kan undvikas utan kanske framförallt för att alla som är involverade i byggprocessen kan vara med och påverka. Gör arbetet smidigare Snickaren Stefan Jönsson tyckte att upplevelsen var positiv. - Att få helhetsperspektivet gör arbetet smidigare på många sätt och jag tycker det är bra, speciellt för oss som arbetar på ackord, att alla får en uppfattning om hur lång tid ett moment ska ta. Jonas Petersson, projektchef på Veidekke Entreprenad, Region Bygg Syd, ser fram emot att arbeta mer med VDC i framtiden: - Vi har på denna korta tid sett hur vi får en ökad effektivitet, medvetenhet och bättre överblick. Arbetsberedning och erfarenhetsåterföring är viktiga bitar som vi ständigt måste försöka förbättra och VDC är ett bra verktyg för det. Och precis som med MI så handlar det om betydelsen av att arbeta tillsammans för att nå våra mål på bästa sätt, säger han. n Ritningen visar vad som återstår av rumskompletteringen på ett våningsplan. Illustration: Malin Persson/Andreas Johansson Text och foto: Christina Gaki 18 18

19 Aktuelt Tett på Dynaroad i kombination med VDC och MI ger en klart effektiviserad masshantering, säger Mikael Einarsson, planeringsansvarig Anläggning SydVäst. Arbetet med att bygga ut riksväg 40 till motorväg är i full gång. När sträckan Dållebo-Hester är utbyggd har väg 40 motorvägsstandard mellan Göteborg och Ulricehamn och väg 40/E4 blir mötesfri hela sträckan Göteborg-Stockholm. Bästa koll på en miljon kubikmeter massor? På Veidekke Entreprenads anläggningsprojekt Dållebo- Hester etapp 2, mellan Borås och Ulricehamn tar vi hand om över en miljon kubikmeter massor. Hur klarar vi det? Hemligheten stavas aktiv massplanering och uppföljning. Till hjälp har vi programmet Dynaroad. En veckovy från programmet som talar om hur vi ligger till. - Dynaroad är ett komplett massbalans- och planeringsverktyg som innehåller alla delar från tidig planering till uppföljning under hela byggtiden. I programmet läser vi in alla massor och dess lägen från Excel, säger Mikael Einarsson som är planeringsansvarig i projektet. Längs vägens utbredning ritar sedan dynaroad upp de olika massorna, under linjen vilka fyllnadsmassor som krävs och över linjen vilka massor vi teoretiskt har. I början gick mycket av min tid till att sätta mig in mängdbeskrivningen och beroenden samt vilka krav vi har på massorna. Ett exempel på beroende är att vi inte kan utföra överbyggnad innan vi har lagt packad sprängsten. Andra beroenden är att vi inte kan köra med transporterna på vägar eller broar som inte byggda än. När den grova massbalansen är gjord börjar själva pusslandet. I början låste jag och Daniel Jägrud, projektchef, samt två blockchefer in oss och bara brain-stormade. Det hela resulterade i att planeringen förfinades och vi ändrade tidsplaneringen samt utförandet av flera schakt- och fyllningsarbeten. En viktig del i arbetet med massor är relationen till geoteknikern. En geotekniker kan vara med och ändra i de olika uppbyggnaderna av massorna. Vi fick t.ex. tillsammans igenom att vi först skulle fylla med moränfyllning för att sedan fylla med packad sprängsten, bara vi uppfyllde vissa kriterier. Detta var jättebra då vi vid tillfället ännu inte hade tillgång till berget. - Hemligheten här stavas aktiv massplanering och uppföljning Aktiv massplanering och uppföljning Mikael berättar vidare om hur processen för den aktiva masshanteringen och uppföljningen går till. - Jag uppdaterar programmet med de senaste dumperavläsningarna. Planeringsteamet träffas och vi går igenom resultaten. I och med att vi ser hur vi har fördelat alla massor och på vilka olika platserna de ligger kan vi också prognostisera hur det kommer gå framåt. Här är det enkelt att se om vi behöver öka visa kapaciteter. Fördelen med en aktiv uppföljning är att vi snabbt ser trender och tendenser och snabbt kan parera detta. Andra scenarion som vi kan göra är att enkelt förklara för vår beställare vilka konsekvenser de olika alternativa ändringarna ger. Projektet Dållebo-Hester, har en byggtid på tre år med en entreprenadssumman på ca 540 miljoner kronor. Projektet är en utförande entreprenad som kommer att genomföras i ett konsortium mellan Anläggning SydVäst och Tunnel & Bergrum. Entreprenaden består av en sju kilometer lång motorväg, sju broar, där den längsta är 320 meter samt en 400 meter lång tunnel genom Vistbergen. (Vi var tvungna att vänta med starten av tunneldrivningen tills uvarna som bodde på berget hade häckat klart) Sammanfattningsvist kan vi med säkerhet säga att vi förbättrat vår masshantering med användandet av Dynaroad och VDC. Detta är framtidens arbetssätt där VDC och MI kommer vara nyckelfaktorer för oss att kunna lyckats, avslutar Mikael. n Text och foto: Fredrik Wincent 19 19

20 Aktuelt Tett på Samarbeid på tvers på Oslo Lufthavn Gardermoen Drift og vedlikehold fikk nylig fornyet kontrakten på snørydding på Oslo Lufthavn Gardermoen, og nytt av året er at den utvides til å gjelde også sentralområdet på flyplassen. Dermed kan også nærmere 60 ansatte fra forretningsområde Asfalt sysselsettes på vinterstid på kontrakten. Anders Skredshol, anleggsleder på kontrakten. På Oslo Lufthavn Gardermoen skal Veidekke i ytterligere seks vintre fremover fjerne snø fra flyoppstillingsplasser, interne veier og store arealer for parkering av maskiner og utstyr. Kontrakten går fra oktober 2013 til april Det er veldig positivt at vi får til et slikt samarbeid i østlandsområdet mellom Asfalt og Drift og vedlikehold. Når Asfalten har mindre å gjøre på vinterstid, er det fint at vi kan utnytte arbeidskraften vi har i Veidekke her på Oslo lufthavn Gardermoen, sier anleggsleder på kontrakten, Anders Skredshol. Kontrakten går på snøbrøyting av flyparkeringen rundt terminalen hvor vi benytter egen maskinpark, og på sentralområdet hvor vi bemanner OSL sitt utstyr. Rullebanene brøyter OSL selv. På den forrige femårskontrakten, som gikk fra oktober 2008 til april 2013, var personer fra asfalten med i tillegg til underentreprenører. Denne gangen kan det bli så mange som 60 ansatte fra Asfalten som får arbeid på Gardermoen på det meste, så til sammen, inkludert underentreprenører, vil det bli personer i svingpå vinterstid. Allerede på kalkylestadiet - Tanken var å få til samarbeid allerede på kalkylestadiet, og det er flott å se Ole Oskar Torgunrud, regionsleder Region Sør/Øst

StorAksjekvelden. Trondheim, 6. november 2012 Christopher M. Bjerke

StorAksjekvelden. Trondheim, 6. november 2012 Christopher M. Bjerke StorAksjekvelden Trondheim, 6. november 2012 Christopher M. Bjerke Litt annerledes De ansatte eier 20 % av aksjene Selskapet har aldri gått med underskudd Terje R. Venold er tredje konsernsjef siden 2.

Detaljer

KULTUREN SIKRER KOMPETANSEN. Bodø 2. juni 2016 Arne Giske Konsernsjef Veidekke

KULTUREN SIKRER KOMPETANSEN. Bodø 2. juni 2016 Arne Giske Konsernsjef Veidekke KULTUREN SIKRER KOMPETANSEN Bodø 2. juni 2016 Arne Giske Konsernsjef Veidekke SKILT VED FØDSELEN? 2 07.06.2016 YRKESBYGG 38 % ANLEGG 25 % BOLIGER 21 % INDUSTRI 16 % 3 07.06.2016 VEIDEKKE I GOD POSISJON

Detaljer

Neste generasjon HMS en viktig jobb foran oss

Neste generasjon HMS en viktig jobb foran oss Neste generasjon HMS en viktig jobb foran oss Marius Michaelsen, HMS-rådgiver Veidekke ASA 10. mai 2012 www.veidekke.no Temaer Kort om Veidekke Neste generasjon HMS Oppsummert Film Vår viktigste oppgave

Detaljer

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år FORNØYD MEDLEM: «Opplevde å spare både tid og penger da vi ble medlem» side 3 SMB magasinet Nr. 2. 2014, Årgang 10 ISSN 1890-6079 B MB Medlemsblad ASB magasinet or SMB Tjenester for SMB Tjenester AS Nr.

Detaljer

Fellesskap, kultur og konkurransekraft

Fellesskap, kultur og konkurransekraft Fellesskap, kultur og konkurransekraft ENGASJERT VI SKAL: tenke offensivt; se muligheter og ikke begrensninger utfordre hverandre og samarbeide med hverandre ta initiativ til forbedringer og nye kundemuligheter

Detaljer

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet 2 3 Innhold Innledning 4 Samfunnsoppdraget 6 Felles visjon og verdigrunnlag 8 Medarbeiderprinsipper 14 Ledelsesprinsipper 16 Etikk og samfunnsansvar 18 4

Detaljer

Utfordringer innen HMS fram mot år 2015 En konsernleders betraktninger Terje R. Venold, Veidekke ASA

Utfordringer innen HMS fram mot år 2015 En konsernleders betraktninger Terje R. Venold, Veidekke ASA HMS-forum 2011 Thon Hotel Oslo Airport Gardermoen, 16.mars Utfordringer innen HMS fram mot år 2015 En konsernleders betraktninger Terje R. Venold, Veidekke ASA 1 Mitt utgangspunkt Levere hvert kvartal

Detaljer

Hva kjennetegner de beste arbeidsplassene. Karrieredag organisasjon og ledelse, 2.nov 2012 Grete Johansen, Great Place to Work

Hva kjennetegner de beste arbeidsplassene. Karrieredag organisasjon og ledelse, 2.nov 2012 Grete Johansen, Great Place to Work Hva kjennetegner de beste arbeidsplassene Karrieredag organisasjon og ledelse, 2.nov 2012 Grete Johansen, Great Place to Work Great Place to Work Institute! Fokus på hva de beste gjør bedre! Samler de

Detaljer

STRATEGI FOR STORTINGETS ADMINISTRASJON

STRATEGI FOR STORTINGETS ADMINISTRASJON STRATEGI FOR STORTINGETS ADMINISTRASJON 2014-2018 KJÆRE MEDARBEIDER, Du holder nå Stortingets strategi for de neste fire årene i hendene. Foto: Caroline Teinum Strategien skal være en levende del av vår

Detaljer

Gode resultat er målet for alt arbeid i fylkeskommunen.

Gode resultat er målet for alt arbeid i fylkeskommunen. Fylkesrådmannen sin velkomsttale 17. nov. 2010 AGP-konferansen i Ålesund Velkommen til den andre arbeidsgiverpolitikk - konferansen for alle ledere og mellomledere, tillitsvalgte og verneombud i Møre og

Detaljer

Sammen om framtida! - arbeidsgiverstrategi Arendal 2023

Sammen om framtida! - arbeidsgiverstrategi Arendal 2023 Sammen om framtida! - arbeidsgiverstrategi Arendal 2023 Arbeidsgiverstrategien skal bidra til å virkeliggjøre kommunens samfunnsoppdrag. Våre ansatte blir vist tillit og vet at gode resultater og utvikling

Detaljer

Veidekkes medeierskap En av våre suksessfaktorer. Veidekke - En skandinavisk entreprenør og eiendomsutvikler

Veidekkes medeierskap En av våre suksessfaktorer. Veidekke - En skandinavisk entreprenør og eiendomsutvikler Veidekkes medeierskap En av våre suksessfaktorer Veidekke - En skandinavisk entreprenør og eiendomsutvikler Etablert i 1936 Det startet med veidekker Brostenslegging før 2. verdenskrig 2 Hva driver vi

Detaljer

Vil du bli internkonsulent/prosessveileder?

Vil du bli internkonsulent/prosessveileder? Vil du bli internkonsulent/prosessveileder? Internkonsulenter skal ha funksjon som prosessveiledere overfor linjen i forbindelse med gjennonføring av arbeidspolitiske verksted. Bakgrunn Den nye arbeidsgiverpolitikken

Detaljer

15.12.2006. Valg av pensjonsordning

15.12.2006. Valg av pensjonsordning ESS Support Services AS Lervigsveien 16 PB 8083,Stvgr. Postterminal 4068 Stavanger Tel.: 51 89 88 00 Fax: 51 89 88 87 Dato Valg av pensjonsordning 15.12.2006 Fra 1. oktober 2006 skal nye medarbeidere som

Detaljer

Informasjon til ansatte. Sandnes Sparebank. Innskuddspensjon. Din egen, fleksible tjenestepensjon

Informasjon til ansatte. Sandnes Sparebank. Innskuddspensjon. Din egen, fleksible tjenestepensjon Informasjon til ansatte Sandnes Sparebank Innskuddspensjon Din egen, fleksible tjenestepensjon Du er verdifull Du og dine kollegaer er den mest verdifulle ressurs din arbeidsgiver har. Din innsats og din

Detaljer

Som trainee i Grette er det viktigste at du viser engasjement, initiativ og deltagelse. Husk at traineeperioden også er et langt jobbintervju.

Som trainee i Grette er det viktigste at du viser engasjement, initiativ og deltagelse. Husk at traineeperioden også er et langt jobbintervju. Karriere Som trainee i Grette er det viktigste at du viser engasjement, initiativ og deltagelse. Husk at traineeperioden også er et langt jobbintervju. - Jacob S. Bjønness-Jacobsen, managing partner 2

Detaljer

Vital Innskuddspensjon

Vital Innskuddspensjon Vital Innskuddspensjon Innskuddspensjons ordninger for deg og meg Informasjon til deg som er ansatt i Posten Norge AS Denne brosjyren gir en kortfattet informasjon om pensjonsordningen Posten Norge AS

Detaljer

Verdier og mål for Barnehage

Verdier og mål for Barnehage Verdier og mål for Barnehage Forord Hensikten med dette dokumentet er å fortelle våre brukere, medarbeidere og samarbeidspartnere hva SiB Barnehage ser som viktige mål og holdninger i møtet med barn og

Detaljer

HR/HMS Agdering 2009. HR Funksjonen sett fra topplederstolen

HR/HMS Agdering 2009. HR Funksjonen sett fra topplederstolen HR/HMS Agdering 2009 HR Funksjonen sett fra topplederstolen Visjonen og verdiene Agder Energi - en ledende norsk aktør innen klimavennlige energiløsninger Verdiene: Troverdighet Nærhet Handlekraft Nyskaping

Detaljer

Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier

Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier Målrettet utvikling Et godt ordtak sier at veien blir til mens du går. I mange sammenhenger kan dette være rett. Men, ofte er det vel slik at

Detaljer

HMS det handler om ledelse og bedriftskultur

HMS det handler om ledelse og bedriftskultur S Trondheim, 14. oktober 2008 HMS det handler om ledelse og bedriftskultur Konsernsjef Terje R. Venold Veidekke ASA 1 Mitt personlige utgangspunkt Statistikken *) tilsier at en av våre ansatte eller underentreprenører

Detaljer

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT 22 HVORDAN LYKKES MED NY MEDARBEIDER? I mange år har Kirkens Bymisjon Drammen hatt gleden av å formidle

Detaljer

Verdien av eierskap blant ansatte i børsnoterte selskaper. 1. Hvem er du? 2. Hva er din alder?

Verdien av eierskap blant ansatte i børsnoterte selskaper. 1. Hvem er du? 2. Hva er din alder? Verdien av eierskap blant ansatte i børsnoterte selskaper 1. Hvem er du? 10 9 88.8% 7 5 4 3 1 11.2% 1 2 1 Kvinne 2 Mann Kvinne 11,2% Mann 88,8% N 169 2. Hva er din alder? 10 9 7 5 4 3 29.2% 38.7% 1 15.5%

Detaljer

utfordringer i krisetider Kai Krüger Henriksen

utfordringer i krisetider Kai Krüger Henriksen Å kommunisere nedbemanning og andre utfordringer i krisetider Kai Krüger Henriksen Konserndirektør Kommunikasjon og myndighetskontakt t kt Veidekke ASA 2 Innhold Om Veidekke Næringen Særtrekk og budskap

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR BRUK AV SOSIALE MEDIER. Aktivitet i sosiale medier applauderes! Bare husk på hvor du jobber Oslo, november 2014

RETNINGSLINJER FOR BRUK AV SOSIALE MEDIER. Aktivitet i sosiale medier applauderes! Bare husk på hvor du jobber Oslo, november 2014 RETNINGSLINJER FOR BRUK AV SOSIALE MEDIER Aktivitet i sosiale medier applauderes! Bare husk på hvor du jobber Oslo, november 2014 RETNINGSLINJENE I KORTE TREKK Vær gjerne aktiv i sosiale medier, men ikke

Detaljer

1. kvartal Investorpresentasjon Tirsdag 7. mai 2013

1. kvartal Investorpresentasjon Tirsdag 7. mai 2013 1. kvartal 2013 Investorpresentasjon Tirsdag 7. mai 2013 Helse, arbeidsmiljø og sikkerhet (HMS) H-verdi Antall skader med fravær pr. million arbeidede timer 35 30 25 20 15 10 5 Sverige Danmark Skandinavia

Detaljer

Teambuilding er lett og enkelt! SD Lynn Åsnes Kick off 5. januar 2013

Teambuilding er lett og enkelt! SD Lynn Åsnes Kick off 5. januar 2013 Teambuilding er lett og enkelt! SD Lynn Åsnes Kick off 5. januar 2013 Når, hvor, hvem og hvordan Når: Begynn å tenke teambuilding med en gang; det er ikke bare for erfarne konsulenter. Det er ikke nødvendig

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020

BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020 Vedtatt i Kommunestyret 02.11.2011 BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020 Som en av Norges største kommuner, har Bærum høye forventninger til innsats. Vi vil ha folk med ambisjoner både på egne

Detaljer

xzzhjhzx AF Gruppen ASA Telefon afgruppen.no 2 kingdesign.no / 0614

xzzhjhzx AF Gruppen ASA Telefon afgruppen.no 2 kingdesign.no / 0614 Hensikt Mål Verdier xzzhjhzx AF Gruppen ASA Telefon +47 22 89 11 00 afgruppen.no 2 kingdesign.no / 0614 6 Hensikt Visjon Forretningsidé 12 Mål Eiere Medarbeidere Kunder Leverandører Samfunn Helse, miljø

Detaljer

Aleris Communication on Progress (COP) 2017

Aleris Communication on Progress (COP) 2017 Aleris Communication on Progress (COP) 2017 Aleris fortsetter i 2017 vår støtte til Global Compact; FNs nettverk for bedrifters samfunnsansvar. Aleris vil gjennom vår virksomhet stake ut veien for en positiv

Detaljer

Tilbake på riktig hylle

Tilbake på riktig hylle Tilbake på riktig hylle På IKEA Slependen får mange mennesker en omstart i arbeidslivet. Til gjengjeld får møbelgiganten motiverte medarbeidere og et rikere arbeidsmiljø. Tekst og foto: Ole Alvik 26 Hvor

Detaljer

Ruben Jensen adm. direktør NESO

Ruben Jensen adm. direktør NESO VELKOMMEN TIL NESOS HØSTMØTE I HARSTAD 31.OKT - 01.NOV 2014 Det er med stor glede jeg ønsker deg velkommen til NESOs 28. høstmøte som denne gang blir i Harstad. Byen er med sine vel 24 000 innbyggere den

Detaljer

Typiske intervjuspørsmål

Typiske intervjuspørsmål Typiske intervjuspørsmål 1. Interesse for deg som person: Vil du passe inn? Personlighet Beskriv deg selv med fem ord. Hvordan vil dine kollegaer/venner beskrive deg? Hva syns dine tidligere arbeidsgivere

Detaljer

Høring i Stortingets finanskomité 2. mai 2017 om Statens pensjonsfond

Høring i Stortingets finanskomité 2. mai 2017 om Statens pensjonsfond Høring i Stortingets finanskomité 2. mai 2017 om Statens pensjonsfond Innledninger ved Folketrygdfondets styreleder Erik Keiserud og administrerende direktør Olaug Svarva Innledning ved Erik Keiserud På

Detaljer

Tromsø kommune. Sammen for et varmt og livskraftig Tromsø

Tromsø kommune. Sammen for et varmt og livskraftig Tromsø Tromsø kommune Arbeidsgiverstrategi Sammen skaper vi resultater Tromsø er en by i vekst, noe som igjen betyr et samfunn i endring. Tromsø kommune skal derfor være fremtidsrettet, utviklingsorientert og

Detaljer

Januar 2016. Handlingsprogram og strategisk program

Januar 2016. Handlingsprogram og strategisk program Januar 2016 Handlingsprogram og strategisk program 1 2 Innhold Innledning... 4 Visjon... 4 Forbundets virksomhet... 5 PF som organisasjon... 6 Langsiktig plan for perioden 2016-2018... 6 Hovedsatsningsområde:

Detaljer

Quo Vadis. Hvor går du hen? Vi gir mennesker mulighet for utvikling, arbeid og aktivitet!

Quo Vadis. Hvor går du hen? Vi gir mennesker mulighet for utvikling, arbeid og aktivitet! Quo Vadis Hvor går du hen? Vi gir mennesker mulighet for utvikling, arbeid og aktivitet! Visjon Vår visjon forteller oss hvor vi skal: Vi gir Mennesker Mulighet for Utvikling, Arbeid og Aktivitet! Vi

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling Utfordringer og muligheter GJØVIK KOMMUNE Både folkevalgte og ansatte i Gjøvik kommune er del av et unikt oppdrag.

Detaljer

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ TENK SOM EN MILLIO ONÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Hva kjennetegner millionærer, og hva skiller dem fra andre mennesker? Har millionærer et medfødt talent for tall og penger? Er millionærer

Detaljer

Hel ved Verdidokument for Mjøsen Skog Vedtatt 28. oktober 2010

Hel ved Verdidokument for Mjøsen Skog Vedtatt 28. oktober 2010 1 Hel ved Verdidokument for Mjøsen Skog Vedtatt 28. oktober 2010 2 Forord En framgangsrik bedrift trenger mer enn en god forretningsidé. Den trenger også en bedriftskultur som skaper inspirasjon og bygger

Detaljer

gylne regler 1. Sett realistiske mål og tenk langsiktig 2. Invester regelmessig 3. Spre risiko 4. Vær forsiktig med å kjøpe aksjer for lånte penger

gylne regler 1. Sett realistiske mål og tenk langsiktig 2. Invester regelmessig 3. Spre risiko 4. Vær forsiktig med å kjøpe aksjer for lånte penger gylne regler 7 nøkkelen til fremgang 1. Sett realistiske mål og tenk langsiktig 2. Invester regelmessig 3. Spre risiko 4. Vær forsiktig med å kjøpe aksjer for lånte penger 5. Hold deg informert og følg

Detaljer

VERDIER OG ETIKK I CRAMO

VERDIER OG ETIKK I CRAMO VERDIER OG ETIKK I CRAMO Kjære kollega og samarbeidspartnere, I Cramo er det gjennomført et omfattende arbeid for å utarbeide og implementere visjon, strategi og de verdier som skal prege konsernet. Disse

Detaljer

Innledning. Vi har startet på en spennende reise full av nye muligheter når vi nå beveger oss fra en. Peter A. Ruzicka, konsernsjef

Innledning. Vi har startet på en spennende reise full av nye muligheter når vi nå beveger oss fra en. Peter A. Ruzicka, konsernsjef Orklakompasset Innledning Orkla det ledende merkevareselskapet i Norden og Baltikum. For å nå dit har vi tatt en rekke strukturelle steg. Jeg vet at dette har vært utfordrende og krevende for våre selskaper,

Detaljer

God tekst i stillingsannonser

God tekst i stillingsannonser God tekst i stillingsannonser I dag skal vi studere stillingsannonsen nærmere la oss inspirere av gode eksempler utfordre klisjeene og se på alternative formuleringer gå gjennom en sjekkliste for kvalitetssikring

Detaljer

Informasjon til bedrifter. Sandnes Sparebank. Innskuddspensjon. fordi alle fortjener en bedre pensjon

Informasjon til bedrifter. Sandnes Sparebank. Innskuddspensjon. fordi alle fortjener en bedre pensjon Informasjon til bedrifter Sandnes Sparebank Innskuddspensjon fordi alle fortjener en bedre pensjon Dette er utgangspunktet Stortinget vedtok 26. mai 2005 hovedprinsippene i ny pensjonsreform. Loven trer

Detaljer

Cecilie Ystenes. Mental styrketrening

Cecilie Ystenes. Mental styrketrening Cecilie Ystenes Mental styrketrening Om forfatteren: CECILIE CARLSEN YSTENES er mental trener for toppidrettsutøvere, ledere og medarbeidere i norsk næringsliv. Hun er gründer av RAW performance AS, holder

Detaljer

KURS - HØSTEN 2014. - for gründere og bedrifter på Hadeland. innføring i HMS-arbeid. Kurset gjennomføres i tråd med Arbeidstilsynets veileding.

KURS - HØSTEN 2014. - for gründere og bedrifter på Hadeland. innføring i HMS-arbeid. Kurset gjennomføres i tråd med Arbeidstilsynets veileding. KURS - HØSTEN 2014 Etablererkurs - Kursstart 27.10 - modulbasert kursserie Innovasjon Norges etablererkurs er et must for alle som vil starte egen bedrift eller som nylig har startet! HMS-kurs for ledere

Detaljer

Vil du jobbe i Flytoget?

Vil du jobbe i Flytoget? Vil du jobbe i Flytoget? 1 Flytoget er en av Norges sterkeste merkevarer og tilbyr et produkt som våre kunder er svært fornøyd med. Selskapet er en attraktiv arbeidsplass og har årlig oppnådd svært gode

Detaljer

Sammen bygger vi Svevia.

Sammen bygger vi Svevia. Sammen bygger vi Svevia. For deg som jobber på oppdrag fra oss i Svevia. Hvor vil Svevia? 2 Bli med oss på veien. Dette heftet er ment for deg som jobber sammen oss i Svevia. Du kan være en tilfeldig leverandør,

Detaljer

Steinkjer. kommune. Arbeidsgiverpolitikk

Steinkjer. kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2012 En mangfoldig arbeidsplass Arbeidsgiverpolitisk dokument for Steinkjer kommune 2 Arbeidsgiverpolitikk i Steinkjer kommune Arbeidsgiverpolitikk er summen av de holdninger vi har, de handlinger vi utfører

Detaljer

Talentutviklingsprogrammet

Talentutviklingsprogrammet Bærum kommune 2012 2013 Talentutviklingsprogrammet Bakgrunn HP 2010-2013: Lederrekruttering Bakgrunn HP 2010-2013: Likestilling Overordnet mål: Mobilisere og videreutvikle talenter i kommunen med henblikk

Detaljer

Ledelse i Skatteetaten

Ledelse i Skatteetaten Ledelse i Skatteetaten 1 2 3 Hensikten med plattform for ledelse Å synliggjøre og tydeliggjøre: hva som er god ledelse i Skatteetaten hvilke krav og forventninger vi stiller til ledere i Skatteetaten hvordan

Detaljer

Satsingsområdene synliggjør samtidig verdier og holdninger som alle medarbeidere i direktoratet har ansvar for å stå for i sitt arbeid.

Satsingsområdene synliggjør samtidig verdier og holdninger som alle medarbeidere i direktoratet har ansvar for å stå for i sitt arbeid. STRATEGI 2015-2020 Fiskeridirektoratet skal fram til 2020 arbeide spesielt med fem områder som vil være helt sentrale for at vi skal kunne løse det oppdraget og nå de målene samfunnet har satt for vår

Detaljer

> ETISKE RETNINGSLINJER : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND. i Haugaland Kraft

> ETISKE RETNINGSLINJER : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND. i Haugaland Kraft > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAU- ALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER

Detaljer

Fakta. byggenæringen

Fakta. byggenæringen Fakta om byggenæringen viktig for samfunnet fordelt på bransjene Utleie av maskiner og utstyr Arkitekter Eiendom - service Norges nest største fastlandsnæring og Norges største distriktsnæring. Vi gjør

Detaljer

Pensjon er penger - dine penger. NHO Tjenestepensjon

Pensjon er penger - dine penger. NHO Tjenestepensjon Pensjon er penger - dine penger NHO Tjenestepensjon 2007 Få mest mulig ut av din tjenestepensjon Visste du at du selv kan være med å påvirke størrelsen på din fremtidige pensjon? I denne brosjyren kan

Detaljer

Ellen Vahr. Drømmekraft. En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer. Gyldendal

Ellen Vahr. Drømmekraft. En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer. Gyldendal Ellen Vahr Drømmekraft En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer Gyldendal Til Thea Marie og Kristen Innledning Trust in dreams, for in them is hidden the gate to eternity. Profeten Kahlil

Detaljer

FESTIVALPROGRAM 17-19. APRIL 2013

FESTIVALPROGRAM 17-19. APRIL 2013 FESTIVALPROGRAM 17-19. APRIL 2013 Vår visjon er å sette deg i fokus og virkelig finne ditt behov, som igjen gjør at du får den jobben som passer deg best. Det er tidligere laget arbeidssøkerkurs, men for

Detaljer

Medarbeidertilfredshet. kommuneorganisasjonen

Medarbeidertilfredshet. kommuneorganisasjonen Lunner kommune Medarbeidertilfredshet i kommuneorganisasjonen RESULTATER 2013 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Oppbygging av undersøkelsen... 3 1.3 Gjennomføring, utvalg og

Detaljer

Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017. nordreaasen@kanvas.no

Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017. nordreaasen@kanvas.no Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017 1 Innhold Kanvas pedagogiske plattform... 3 Kanvas formål... 3 Små barn store muligheter!... 3 Menneskesyn... 3 Læringssyn... 4 Kanvas kvalitetsnormer...

Detaljer

Få et profesjonelt nettverk i ryggen

Få et profesjonelt nettverk i ryggen Få et profesjonelt nettverk i ryggen En livline i hverdagen Som leder står man ofte alene når viktige strategiske beslutninger skal treffes. Det kan derfor være en fordel å være med i et nettverk av likesinnede

Detaljer

Ny i HR-ROLLEN DETTE MÅ DU HA KONTROLL PÅ. Versjon 1.1 (november 2016)

Ny i HR-ROLLEN DETTE MÅ DU HA KONTROLL PÅ. Versjon 1.1 (november 2016) Ny i HR-ROLLEN DETTE MÅ DU HA KONTROLL PÅ Versjon 1.1 (november 2016) Ny i HR-rollen 2 Innhold side 3 side 4 side 5 side 6 Side 8 Side 9 Side 10 Side 12 Innledning Forventninger til HR-rollen Så, hvor

Detaljer

NY SOM TILLITSVALGT Refleksjoner fra samling for nye tillitsvalgte 2017

NY SOM TILLITSVALGT Refleksjoner fra samling for nye tillitsvalgte 2017 NY SOM TILLITSVALGT Refleksjoner fra samling for nye tillitsvalgte 2017 Bakside omslag (foran) Velkommen Uke 7 er en felles samling for nye tillitsvalgte fra ulike bedrifter og landsdeler. Gjennom forelesninger,

Detaljer

Innledning. De tre rådene jeg vil ta for meg i denne e boken er: 1. Sett på turboen 2. Bytt jobb 3. Skaff deg flere inntektskilder

Innledning. De tre rådene jeg vil ta for meg i denne e boken er: 1. Sett på turboen 2. Bytt jobb 3. Skaff deg flere inntektskilder TRE RÅD FOR VIDEREKOMNE http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning I denne e boken skal jeg ta for meg tre råd for hvordan man kan komme videre, gitt at man har det grunnleggende på plass. Dette er altså

Detaljer

VISJON INGEN SKAL DRUKNE

VISJON INGEN SKAL DRUKNE VISJON INGEN SKAL DRUKNE Overordnet strategidokument i Redningsselskapet, gjeldende for perioden Dette er Redningsselskapets strategi for perioden. Dokumentet er utarbeidet i en bred strategiprosess med

Detaljer

STYRINGSOMRÅDE 1 Helhetlig opplæring

STYRINGSOMRÅDE 1 Helhetlig opplæring STYRINGSOMRÅDE 1 Helhetlig opplæring UTVIKLINGSMÅL 2012-2015 Forpliktende og regelmessig samarbeid om den enkelte elevs faglige og personlige utvikling gjennom hele opplæringsløpet bygd på systematisk

Detaljer

Sammen Barnehager. Mål og Verdier

Sammen Barnehager. Mål og Verdier Sammen Barnehager Mål og Verdier Kjære leser Rammeplan for barnehager legger de sentrale føringene for innholdet i alle norske barnehager. Hensikten med dette dokumentet er å fortelle våre brukere, medarbeidere

Detaljer

Kurskalender Høsten 2016

Kurskalender Høsten 2016 Kurskalender Høsten 2016 Entreprenørskolens kurstilbud Se også Kursoversikt Entreprisekontrakter kurs i entreprise- og underentreprisekontrakter. Utførelsesentrepriser NS 8405/15 og NS 8406/16 Juridiske

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 76/14 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 11/2859 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 15.12.2014 SAK 76 /14 MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2014 Innstilling

Detaljer

Identitetsguide. Nydalen vgs. 2016/17

Identitetsguide. Nydalen vgs. 2016/17 Identitetsguide Nydalen vgs. 2016/17 Sammen for elevene! Nydalen vgs. er en sammensatt og spennende skole med et sterkt fokus på mangfold. Vi har fem ulike avdelinger der alle elevene våre har forskjellig

Detaljer

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne Hedringsstund På den siste samlingen med 4 mødre og 6 barn som har opplevd vold, skulle alle hedre hverandre. Her er noe av det som ble sagt. Samlingen ble noe av det sterkeste terapeutene hadde opplevd.

Detaljer

Innledning. Med vennlig hilsen. Jorunn Berland forbundsleder

Innledning. Med vennlig hilsen. Jorunn Berland forbundsleder Merkehåndbok Innledning Denne håndboken handler om Finansforbundets fremtid. På de neste sidene vil du finne en nærmere beskrivelse av hva Finansforbundet skal være. Dette er et resultat av en omfattende

Detaljer

FORNØYDE KUNDER VÅR MOTIVASJON

FORNØYDE KUNDER VÅR MOTIVASJON FORNØYDE KUNDER VÅR MOTIVASJON ØIVIND CHRISTOFFERSEN ADMINISTRERENDE DIREKTØR Tema Til samfunnets beste Statsbyggs strategiske mål Kundeundersøkelsen Stor fremgang og gode tilbakemeldinger, men også forbedringspotensial

Detaljer

HOVEDSTRATEGI. Teknologi for et bedre samfunn

HOVEDSTRATEGI. Teknologi for et bedre samfunn SINTEF er Skandinavias største uavhengige forskningsorganisasjon. Vi utvikler samfunnet gjennom forskning og innovasjon, med internasjonalt ledende kompetanse innenfor naturvitenskap, teknologi, samfunnsvitenskap

Detaljer

Virksomhetsstrategi 2014-2018

Virksomhetsstrategi 2014-2018 Virksomhetsstrategi 2014-2018 Én kriminalomsorg Kriminalomsorgen består av omlag fem tusen tilsatte. Fem tusen individer med forskjellig utdanningsbakgrunn, fagfelt og arbeidssted. Felles for oss alle

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2016 2020 VEDTATT AV GRAMART STYRE 9.12.2015

STRATEGISK PLAN 2016 2020 VEDTATT AV GRAMART STYRE 9.12.2015 STRATEGISK PLAN 2016 2020 VEDTATT AV GRAMART STYRE 9.12.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 2 2. STRATEGISK PLAN 2016 2020 3 MÅL & FOKUS 3 2.1 STRATEGISK KART 4 2.2 MEDLEMSPERSPEKTIVET 5 2.2.1 ARTISTPOLITIKK

Detaljer

Fortsatt solid utvikling for Fokus Bank

Fortsatt solid utvikling for Fokus Bank Resultatrapport FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGS KAPITAL PÅ OVER 3 000 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE

Detaljer

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis Strategi 2020 for Høgskolen i Oslo og Akershus Visjon Ny viten, ny praksis HiOA har en ambisjon om å bli et universitet med profesjonsrettet profil. Gjennom profesjonsnære utdanninger og profesjonsrelevant

Detaljer

Vardeveien Lederutvikling 2016 En god og verdifull investering i deg selv eller nøkkelmedarbeidere i din organisasjon. Mål:

Vardeveien Lederutvikling 2016 En god og verdifull investering i deg selv eller nøkkelmedarbeidere i din organisasjon. Mål: Vardeveien Lederutvikling 2016 er et program for ledere som tør og vil utvikle seg i samspill med andre ledere. Hvert kull består av inntil 14 ledere med ulik bakgrunn, som i seg selv skaper unik dynamikk

Detaljer

DEN STORE AKSJEKVELDEN KONSERNSJEF ARNE GISKE TRONDHEIM, 21. SEPTEMBER 2015

DEN STORE AKSJEKVELDEN KONSERNSJEF ARNE GISKE TRONDHEIM, 21. SEPTEMBER 2015 DEN STORE AKSJEKVELDEN KONSERNSJEF ARNE GISKE TRONDHEIM, 21. SEPTEMBER 2015 VEIDEKKE I GOD POSISJON En ledende skandinavisk entreprenør og boligutvikler Sterk vekst i omsetning og resultat Norge 67% av

Detaljer

Sterke tall fra Veidekke: GODT GRUNNLAG FOR VIDERE VEKST

Sterke tall fra Veidekke: GODT GRUNNLAG FOR VIDERE VEKST Oslo, 18. februar 1999 Sterke tall fra Veidekke: GODT GRUNNLAG FOR VIDERE VEKST Veidekkes mål om en resultatmargin på nivå 5 % og en egenkapitalrentabilitet på 20 % ble nådd også i 1998. marginen ble 5

Detaljer

Maler som hjelper deg å få en relativt kald kontakt til å bli et hot leads.

Maler som hjelper deg å få en relativt kald kontakt til å bli et hot leads. Maler som hjelper deg å få en relativt kald kontakt til å bli et hot leads. Om du føler at du trenger mer bakgrunn, gå tilbake å lytt til webinaropptaket # 3. Der forteller jeg mer om hvorfor og hva som

Detaljer

Oppstartsamtale for ny lærer

Oppstartsamtale for ny lærer Oppstartsamtale for ny lærer Innhold 1 Praktisk informasjon 1 2 Formål med oppstartssamtalen 1 3 Samtalen 2 3.1 Skolens visjon og mål 2 3.2 Ledergruppens rolle 2 3.3 Din lederrolle 2 3.4 Arbeidsmål 2 3.5

Detaljer

Foredrag Hammerfest Næringshage 4. juni 2013. Linn B. Sollund-Walberg, seniorrådgiver Mailinn Friis, rådgiver

Foredrag Hammerfest Næringshage 4. juni 2013. Linn B. Sollund-Walberg, seniorrådgiver Mailinn Friis, rådgiver Foredrag Hammerfest Næringshage 4. juni 2013 Linn B. Sollund-Walberg, seniorrådgiver Mailinn Friis, rådgiver Hvorfor medlederskap? Mål for den neste timen: Så noen tanker om betydningen og gevinstene av

Detaljer

Salgssymposiet 29. november 2011

Salgssymposiet 29. november 2011 Salgssymposiet 29. november 2011 1 Agenda Kort om FINN og historien til Konsernkunde Salg Hva har jeg hatt fokus på i oppbyggingen av en sterk salgskultur? Medaljen har en bakside det er viktig å være

Detaljer

Main Boligstyling skaper drømmer og gjør dem til virkelighet.

Main Boligstyling skaper drømmer og gjør dem til virkelighet. Main Boligstyling skaper drømmer og gjør dem til virkelighet. SKAL DU SELGE BOLIG? En lekker møblert bolig gir flotte bilder til annonse. Dette resulterer i bedre besøk under visning, flere potensielle

Detaljer

INDUSTRI ENERGI. Forum - IE Tema: Pensjon 13:00 15:00/16:00. Arnt Dietel Regionansvarlig LO SpareBank 1 SR-Bank

INDUSTRI ENERGI. Forum - IE Tema: Pensjon 13:00 15:00/16:00. Arnt Dietel Regionansvarlig LO SpareBank 1 SR-Bank INDUSTRI ENERGI Forum - IE Tema: Pensjon 13:00 15:00/16:00 Arnt Dietel Regionansvarlig LO SpareBank 1 SR-Bank Bakgrunn i korte trekk 2005-2007 privat sparing og investering for formuende i Bergensregionen

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

Norges Bilsportforbunds Verdigrunnlag. Etikk og moral

Norges Bilsportforbunds Verdigrunnlag. Etikk og moral Norges Bilsportforbunds Verdigrunnlag Etikk og moral Etikk og Moral Innledning Norges Bilsportforbund er en organisasjon som er bygd opp rundt et kjerneprodukt; bilsport. Forbundets verdigrunnlag skal

Detaljer

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune 2012 Utarbeidet av Tove-Merethe Birkelund Dato Godkjent av Dato 2 Forord Notodden kommune hadde et nærvær på 88,9 % i 2009, det vil si en fraværsprosent på

Detaljer

FFIs overordnede. strategi. Forsvarets FFI forskningsinstitutt

FFIs overordnede. strategi. Forsvarets FFI forskningsinstitutt FFIs overordnede strategi Forsvarets FFI forskningsinstitutt ffis strategiske målbilde Visjonen vår Vi gjør kunnskap og ideer til et effektivt forsvar Formålet vårt Forsvarets forskningsinstitutt er Forsvarets

Detaljer

MULTICONSULTS VERDIER

MULTICONSULTS VERDIER MULTICONSULTS VERDIER Kjære medarbeider Verden rundt oss forandrer seg stadig. En dynamisk verden vil også påvirke oss i MULTICONSULT, og vi kan ikke isolere oss fra det som skjer i omverdenen. Vi blir

Detaljer

Kjære medlem og venn av Ny Generasjon!

Kjære medlem og venn av Ny Generasjon! Kjære medlem og venn av Ny Generasjon! Vi i Ny Generasjon sender deg søknadsskjema for Trainee/Team og vil gjerne invitere deg med på et livsforvandlende år. Det handler om å leve for noe større enn seg

Detaljer

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Strategiske mål BRANSJEMÅL Norsk Eiendom skal arbeide for at eiendomsbransjen blir mer synlig og oppfattes som kunnskapsbasert og seriøs ORGANISASJONSMÅL

Detaljer

Bergens Næringsråd, 19. januar 2011 TALENT- UTVIKLING. Elina B. Bjørck Daglig leder / partner HR-huset AS

Bergens Næringsråd, 19. januar 2011 TALENT- UTVIKLING. Elina B. Bjørck Daglig leder / partner HR-huset AS Bergens Næringsråd, 19. januar 2011 TALENT- UTVIKLING Elina B. Bjørck Daglig leder / partner HR-huset AS HR-huset Din HR-Partner. HR-huset bidrar til utvikling og verdiskapning for mennesker og organisasjoner

Detaljer

Bakgrunn. Møller Ryen A/S. Noe måtte gjøres. Bakgrunn for OU. Firmaet ble etablert i 1966 Norges største Volkswagen - Audi forhandler

Bakgrunn. Møller Ryen A/S. Noe måtte gjøres. Bakgrunn for OU. Firmaet ble etablert i 1966 Norges største Volkswagen - Audi forhandler Bakgrunn Møller Ryen A/S Firmaet ble etablert i 1966 Norges største Volkswagen - Audi forhandler Omsetning i 1992: 220 mill. 100 tilsatte. Omsetning i 1998: 500 mill. 120 tilsatte. Bakgrunn for OU Ved

Detaljer

Ordfører. Bunnlinjen for alt vårt politiske arbeid og engasjement handler om å se verdien av det

Ordfører. Bunnlinjen for alt vårt politiske arbeid og engasjement handler om å se verdien av det 1 Ordfører Det er alltid spesielt når et nytt kommunestyre skal debattere årsbudsjett og økonomi og handlingsplan for første gang. Mange av føringene er lagt fra forrige kommunestyre og den representant

Detaljer

AK28 VIL SKAPE «VINNERE» PÅ ALLE NIVÅER! AK28s KLUBB UTVIKLING

AK28 VIL SKAPE «VINNERE» PÅ ALLE NIVÅER! AK28s KLUBB UTVIKLING AK28 VIL SKAPE «VINNERE» PÅ ALLE NIVÅER! AK28s KLUBB UTVIKLING AK28s plan for utvikling av klubb, ledere, trenere, lag, spillere, dommere, foreldre under utdanning, konkurranse og sosialt. Helge Bjorvand

Detaljer

Årsberetning 2014. Norsk Kredittforum. Perioden 01.01-31.12. Årsberetningen omfatter det 29. driftsåret for Norsk Kredittforum (NKF)

Årsberetning 2014. Norsk Kredittforum. Perioden 01.01-31.12. Årsberetningen omfatter det 29. driftsåret for Norsk Kredittforum (NKF) Årsberetning 2014 Norsk Kredittforum Perioden 01.01-31.12 Årsberetningen omfatter det 29. driftsåret for Norsk Kredittforum (NKF) 1) STYRETS ARBEID Det har i 2014 vært avholdt 8 styremøter og 3 frokostmøter/medlemsmøter

Detaljer

Lederavtale. inngått mellom: (navn) (navn) Dato. Denne avtalen erstatter tidligere inngått avtale og gjelder inntil ny inngås.

Lederavtale. inngått mellom: (navn) (navn) Dato. Denne avtalen erstatter tidligere inngått avtale og gjelder inntil ny inngås. Lederavtale inngått mellom: (navn) (navn) Dato Enhetsleder (enhetsnavn) Overordnet leder Denne avtalen erstatter tidligere inngått avtale og gjelder inntil ny inngås. LEDERE SOM LYKKES HAR EVNE TIL: å

Detaljer