MAMUT BRUKERAVTALE MAMUT ANVÄNDARVILLKOR MAMUT BRUGERAFTALE MAMUT USER AGREEMENT MAMUT GEBRUIKSVOORWAARDEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MAMUT BRUKERAVTALE MAMUT ANVÄNDARVILLKOR MAMUT BRUGERAFTALE MAMUT USER AGREEMENT MAMUT GEBRUIKSVOORWAARDEN"

Transkript

1 0606_Mamut-Brukeravtalehefte.qxd :05 Side 1 MAMUT BRUKERAVTALE MAMUT ANVÄNDARVILLKOR MAMUT BRUGERAFTALE MAMUT USER AGREEMENT MAMUT GEBRUIKSVOORWAARDEN

2 0606_Mamut-Brukeravtalehefte.qxd :05 Side 2 Norge: Side Sverige: Sid 3: MAMUT BRUKERAVTALE 8: MAMUT ANVÄNDARVILLKOR Danmark: Side 13: MAMUT BRUGERAFTALE Ireland: Page 19: MAMUT USER AGREEMENT United Kingdom: Page 25: MAMUT USER AGREEMENT Nederland: Pagina 31: MAMUT GEBRUIKSVOORWAARDEN

3 0606_Mamut-Brukeravtalehefte.qxd :05 Side 3 Norge BRUKERAVTALE FOR MAMUTS PRODUKTER OG TJENESTER VED Å INSTALLERE MAMUT-PROGRAMVARE OG/ELLER VED Å BENYTTE DEG AV MAMUT-TJENESTER, BEKREFTER DU AT DU HAR LEST, FORSTÅTT OG AKSEPTERER Å VÆRE BUNDETAV BESTEMMELSENE I DENNE AVTALEN SOM GJELDER FOR DE RELEVANTE PRODUKTER OG TJENESTER FRA MAMUT ASA, DETS HEL- ELLER DELEIDE DATTERSELSKAPER OG/ELLER REPRESENTANTER ( MAMUT ). LES DERFOR HELE AVTALEN NØYE. Dersom du ikke aksepterer avtalebestemmelsene, har du ikke rett til å benytte de relevante Mamut-produkter og/eller -tjenester. Du må i så fall, innen 14 dager fra kjøpsdato, returnere programvarepakken(e) med alle produkter og kopi av kvittering for ditt erverv, dit du kjøpte programvarepakken. Ingen av denne avtalens bestemmelser skal tolkes slik at du fratas rettigheter som du har i henhold til ufravikelig lov, herunder ufravikelige rettigheter du måtte ha om du inngår denne avtalen som forbruker. BRUKSRETT (LISENS) TIL MAMUT PROGRAMVARE Bestemmelsene her gjelder all programvare som tilbys deg fra Mamut, med mindre annet er særskilt avtalt, og uansett om programvaren tilbys mot vederlag eller vederlagsfritt. Enkelte lisenser er tidsbegrensede og forutsetter at du opprettholder en Mamut Serviceavtale, se punkt Registrering Du blir som hovedregel bedt om å aktivere din lisens ved å registrere den hos Mamut. Slik registrering skjer oftest i et skjema som fremkommer i et eget vindu under installasjon av programvaren. Dette skjema kan sendes elektronisk til Mamut, eller skrives ut og sendes Mamut i ordinær post. Du må foreta slik registrering for å sikre at du får den programvare og den oppfølgning, som inngår i din lisens. Lisensen kan bare registreres én gang. 2. Disposisjonsrett og begrensninger Forutsatt av at du har betalt avtalt lisensavgift og overholder bestemmelsene nedenfor, innvilges du en personlig, ikke-eksklusiv og begrenset disposisjonsrett til programvaren. Din disposisjonsrett er underlagt følgende presiseringer og begrensninger: 2.1 Begrenset rett til installasjon og bruk - Én lisens til programvaren gir deg kun rett til å installere og bruke programvaren på én enkelt datamaskin, arbeidsstasjon, terminal, håndholdt PC eller annen digital elektronisk lagrings- og/eller kommunikasjonsenhet, som du har disposisjonsrett over ( Datamaskin ), med mindre annet er skriftlig og uttrykkelig avtalt mellom deg og Mamut, eller fremgår uttrykkelig av Mamuts offisielle markedsføringsmateriell eller brukerdokumentasjonen til den aktuelle Mamut-programvaren. - Programvaren skal arbeide mot den Mamut-databasen som inngår i programvaren du har lisens(er) til. Du har ikke anledning til å la programvaren arbeide mot en annen Mamut-database, med mindre annet er skriftlig og uttrykkelig avtalt mellom deg og Mamut, eller fremgår uttrykkelig av brukerdokumentasjonen til den aktuelle Mamut-programvaren. - Dersom Mamut-programvare tilgjengeliggjøres for Datamaskin hvor Mamutprogramvaren ikke er installert, for eksempel ved ASP/Terminal Server/Web-klienter eller annen fjernoppkobling, vil én lisens gjelde for én individuell bruker i din juridiske enhet eller i en annen juridisk enhet du etter skriftlig og uttrykkelig avtale med Mamut har rett til å videreformidle slik lisens til. Skriftlig avtale kan inngås via elektronisk kommunikasjon (herunder e-post). 2.2 Eksemplarfremstilling og dekompilering m.v. - Ut over det som er nødvendig for lovlig disposisjon av programvaren med tilhørende dokumentasjon, har du ikke rett til å fremstille eksemplarer av verken programvaren eller brukerdokumentasjon og/eller annet materiell som følger denne, uansett om det er elektronisk eller papirbasert. - Du har bare rett til å fremstille sikkerhetseksemplarer av programvaren i den utstrekning det er nødvendig for utnyttelsen, og i samsvar med ufravikelig lov. - Du har ikke rett til å dekompilere (ta fra hverandre) programkoden i den hensikt å tilegne deg de teknikker som er benyttet av Mamut, ut over det som følger av ufravikelig lov. - Du har ikke rett til å endre, editere og/eller lage avledede arbeider av programvaren (for eksempel fjerne faste designmaler som Mamut-logoen). 2.3 Eksport/import av data - Du kan eksportere data fra Mamut-databasen i den programvare du har lisens til, for behandling i andre applikasjoner. - Du har kun rett til å importere data til Mamut-databasen i den utstrekning det uttrykkelig følger av brukerdokumentasjon fra Mamut. 2.4 Forholdet til tredjeparter Du har ikke rett til å overdra, leie ut, lease, låne ut eller på annen måte tilby andre rett til på noen måte å disponere over programvaren, dennes lisensnummer, og/eller tilhørende dokumentasjon, uten skriftlig og uttrykkelig forhåndssamtykke fra Mamut. Skriftlig forhåndssamtykke kan gis via elektronisk kommunikasjon (herunder e-post). 3. Automatisk programvareoppdatering Uavhengig av om du har en gyldig Mamut Serviceavtale, vil Mamut ha en rett, men ingen plikt, til å foreta automatisk oppdatering av din Mamut programvare via Internett. Slik oppdatering vil kunne skje uten nærmere informasjon til deg. 4. Programvarens kvalitet og egnethet mv. Du erkjenner og aksepterer at ingen programvare er feilfri. Mamut søker å avhjelpe eventuelle generelle feil og mangler gjennom brukerstøtte og programvareoppdateringer som følger av Mamut Serviceavtale. Du erkjenner og aksepterer at programvaren er av generell art og at den derfor ikke nødvendigvis er egnet for dine spesielle formål. For eksempel er programvare som tilbyr skattemessige beregninger, ikke beregnet for å håndtere enhver skattemessig situasjon. Eventuelle simuleringsmuligheter i programvaren vil uansett gi deg omtrentlige og ikke eksakte beregninger. Merk spesielt at Mamut-programvare som støtter tredjeparts tjenester (for eksempel nettbank), avhenger av elementer hos disse tredjeparter som Mamut ikke har kontroll over. Når elementene hos slike tredjeparter endres, kan det være at Mamut programvare må oppdateres. Du må derfor innrette deg i forhold til at tredjeparts tjenester ikke alltid vil være tilgjengelige gjennom bruk av programvaren. Din bruk av tredjeparts tjenester er for øvrig underlagt avtalen mellom deg og tilbyder(e) av slike tjenester, og Mamut kan ikke holdes ansvarlig for konsekvensene av bruk eller manglende evne til å bruke tredjeparts tjenester. 5. Krav om inngåelse av Mamut Serviceavtale tidsbegrensede lisenser Din bruksrett til programvaren med tilhørende dokumentasjon kan være betinget av at du har en gyldig Mamut Serviceavtale med Mamut, og begrenset til den perioden serviceavtalen løper. Hvilke programvarelisenser Mamut Serviceavtale er obligatorisk for, er angitt i produktbeskrivelsen inntatt på 6. Avgift for lisens og Mamut Serviceavale Lisensavgift for den aktuelle programvare, samt årlig avgift for tilhørende Mamut Serviceavtale, fremgår av produktbeskrivelsen inntatt på Tidsrommet for gyldigheten av lisensavgift og årlig avgift kan fremgå av 3

4 0606_Mamut-Brukeravtalehefte.qxd :05 Side 4 MAMUT SERVICEAVTALE Mamut Serviceavtale dekker de tjenester som beskrevet nedenfor, med mindre annet er særskilt avtalt. Ved å installere Mamut-programvare som Mamut Serviceavtale er obligatorisk for, eller ved å installere annen Mamut-programvare hvor Mamut Serviceavtale tegnes frivillig, ansees du for å ha akseptert bestemmelsene nedenfor. 1. Brukerstøtte Gjennom Mamut Serviceavtale tilbys du brukerstøtte i Mamut Supportsenters åpningstider i et omfang som beskrevet på Brukerstøtte gis bare for den til enhver tid siste offisielle versjon av Mamut- programvare, og på den måte som Mamut til enhver tid finner hensiktsmessig. Brukerstøtte omfatter ikke: (i) Tilpasning til annen programvare, enten denne er levert av Mamut eller tredjepart, (ii) feilretting/-søking som er forårsaket av maskinvare eller annen programvare enn den lisensavtalen din gjelder for, (iii) rekonstruksjon eller redning av tapte eller skadede data/datafiler, (iv) bistand ved oppretting av nytt passord, (v) feilsøking i datafiler eller programvare, for eksempel etter driftsavbrudd, (vi) konvertering av data, (vii) bistand ved problemer som skyldes betaversjoner av Mamut programvare, (viii) bistand ved problemer som skyldes tredjeparts programvare, (ix) veiledning om bruk av programvare, enten denne er levert av Mamut eller tredjepart (funksjonalitet og virkemåte, dog inkludert er teknisk bistand via telefon eller e-post ved installasjon/oppdatering), eller (x) fysisk fremmøte hos deg. 2. Programvareoppdateringer Du får tilgang til samtlige nye offisielle versjoner/oppdateringer av den programvare som er omfattet av Mamut Serviceavtale. Oppdateringene gjøres tilgjengelige når og på slik måte som Mamut til enhver tid velger. Se for informasjon om programvareoppdateringer. Med mindre Mamut tilbyr automatisk oppdatering av din Mamut programvare, må du må selv holde deg løpende informert om, og installere, de oppdateringer som til enhver tid er gjort tilgjengelige. 3. Informasjon Som en del av denne Mamut Serviceavtale får du informasjon per e-post om nye versjoner/oppdateringer, annen relevant programvare, brukertips og nyheter for øvrig i omfang som til enhver tid bestemmes av Mamut. Du kan reservere deg mot å motta informasjon som ikke ansees nødvendig som del av ditt løpende kundeforhold (se punkt 2 i de generelle bestemmelser nedenfor). 4. Serviceavgift, betalingsbetingelser og tilleggsytelser mv For å kunne aktivere og opprettholde Mamut Serviceavtale betaler du en årlig avgift. Avgiften varierer med hvilken programvare du til enhver tid har gyldig lisens til, se prisoversikt på Mamut Serviceavtale faktureres deg forskuddsvis ved inngåelse av ny avtale og ved utløpet av oppsigelsesfristen i en inneværende avtaleperiode, for en ny påfølgende avtaleperiode (se punkt 6 nedenfor oppsigelse og opphør). Eventuelle tjenester som ikke er omfattet av Mamut Serviceavtale, faktureres separat i henhold til Mamuts til enhver tid gjeldende priser for slike tjenester. Betalingsbetingelsene fremgår av punkt 3 i de generelle betingelser nedenfor. 5. Varighet og fornyelse av Mamut Serviceavtale Fra det tidspunkt du inngår en Mamut Serviceavtale løper den som hovedregel i ett år regnet fra fakturadato, og FORNYES AUTOMATISK FOR ETT ÅR AV GANGEN, med mindre annet er avtalt. Merk at for enkelte programvarelisenser så løper Mamut Serviceavtale fra fakturadato til første årsskifte, og FORNYES DERETTER AUTOMATISK MED NYE AVTALEPERIODER MED EN VARIGHET PÅ ETT KALENDERÅR AV GANGEN, med mindre annet er avtalt. Du er selv ansvarlig for å holde deg oppdatert med hensyn til hvilken avtaleperiode din Mamut Serviceavtale fornyes med. Mamut Serviceavtale løper til den sies opp eller heves som beskrevet nedenfor og i de generelle bestemmelser. 6. Oppsigelse og opphør HVER AV PARTENE HAR RETT TIL Å SI OPP MAMUT SERVICEAVTALE MED TRE MÅNEDERS SKRIFTLIG VARSEL FORUT FOR UTLØPET AV INNEVÆRENDE AVTALEPERIODE. Skriftlig varsel kan gis via elektronisk kommunikasjon (herunder e-post). Hvis din Mamut Serviceavtale fornyes fra 1. januar, (jfr. pkt. 5) så må oppsigelsen være Mamut i hende innen 1. oktober året før. Selv om oppsigelse innleveres før 1. oktober har du ikke krav på å få refundert serviceavgift. Dersom oppsigelse ikke er Mamut i hende innen tre måneders fristen som beskrevet her, løper Mamut Serviceavtale videre i den påfølgende avtaleperiode. Ved opphør av Mamut Serviceavtale, uansett grunn, opphører samtidig din bruksrett til programvaren som Mamut Serviceavtale er obligatorisk for. Mamut kan i et slikt tilfelle omgjøre din bruksrett til å omfatte funksjonalitet som inngår i gratisversjoner av Mamutprogramvaren. Mamut forbeholder seg retten til eventuelt å kreve at alt du har mottatt fra Mamut slettes fra din Datamaskin, og at du returnerer til Mamut alt fysisk materiell du har mottatt fra Mamut (herunder programvaremedia og brukerdokumentasjon). BRUKERVILKÅR FOR ELEKTRONISKE NETT-TJENESTER Bestemmelsene nedenfor gjelder for elektroniske web tjenester (Nett-tjenester) fra Mamut, med mindre annet er særskilt avtalt. Ved å ta i bruk Nett-tjenester fra Mamut ansees du for å ha akseptert bestemmelsene nedenfor. 1. Generelt om Mamut Nett-tjenester Gjennom Mamut Nett-tjenester kan du få tilgang til lagringstjenester og mulighet for å etablere ditt eget nettsted, eventuelt nettbutikk. Nett-tjenestene kan også bestå i tilgang til online kunnskapsdatabaser og andre former for informasjon. Se produktbeskrivelser inntatt på om hvilke Nett-tjenester som til enhver tid er tilgjengelige. 2. Kvalitet og tilgjengelighet Mamut tilbyr Nett-tjenester som et generelt tilbud til våre kunder, og har intet ansvar for at Nett-tjenestene oppfyller spesielle krav eller forutsetninger fra deg og/eller dine brukere. For å kunne yte Nett-tjenestene er Mamut avhengig av en rekke tredjepartsleverandører, blant annet internettjenestetilbydere og kommunikasjonstjenestetilbydere, og Mamut kan derfor ikke inneståfor at Nett-tjenestene til enhver tid vil være tilgjengelige eller vil fungere uavbrutt eller som forventet. Med hensyn til de deler av Nett-tjenestene som Mamut kontrollerer direkte og som ikke ytes av en tredjepartsleverandør, vil Mamut gjøre hva som med rimelighet kan forventes for å sikre at Nett-tjenestene er tilgjengelige. Mamut kan ikke kontrollere og kan derfor heller ikke påta seg ansvar for at Netttjenestene er fri for virus og/eller andre skadelige komponenter. Mamut forbeholder seg retten til ansvarsfritt å foreta nødvendige endringer i Netttjenestene for å etterleve gjeldende lover, regler og eventuelle vedtak fra offentlige myndigheter. 3. Filbehandlingstjenester Hvilken type filbehandlingstjeneste du kan disponere, avhenger av hvilket Mamut produkt du benytter. Dersom filbehandlingstjenesten omfatter sikkerhetskopiering av dine filer på servere disponert av Mamut, forutsetter dette at filene du ønsker sikkerhetskopiert ligger lagret lokalt på din datamaskin, at filene ikke er låst av en applikasjon, at korrekte innstillinger for overføring til servere disponert av Mamut er gjort i Mamut programvaren du benytter, og at din datamaskin er oppkoblet til Internet. Du må til enhver tid selv sjekke at filene har blitt overført og ligger lagret på servere disponert av Mamut, og at de er intakte. Øvrige forutsetninger kan følge av brukerdokumentasjonen for det aktuelle Mamut produkt. Mamut tar jevnlig sikkerhetskopi av dine filer som er overført til servere disponert av Mamut i samsvar med ovennevnte forutsetninger, og gjennomfører rimelige tiltak for å bidra til at slike filer ikke utsettes for innbrudd og/eller forhold som kan ødelegge eller kompromittere filene. Du er imidlertid inneforstått med at Mamut ikke kan sikre dine lagrede filer mot ethvert innbrudd og/eller ethvert forhold som kan ødelegge eller kompromittere dine data. 4

5 0606_Mamut-Brukeravtalehefte.qxd :05 Side 5 4. Opprettelse av nettsted - registrering og bruk av domenenavn Ved opprettelse av nettsted registrerer du et domenenavn. Selv om Mamut kan bistå i forbindelse med opprettelsen av domenenavn, foretar ikke Mamut noen undersøkelser for å avklare domenenavnets rettmessighet/lovlighet. Du er alene ansvarlig for at domenenavnet på ditt nettsted ikke krenker andres registrerte og/eller innarbeidede eier- og/eller immaterielle rettigheter. Det er også ditt ansvar å sikre at domenenavnet ikke er diskriminerende, injurierende eller på annen måte i strid med gjeldende lov og øvrig regelverk. Du er alene ansvarlig for eventuell fornyelse av domenenavnet på ditt nettsted. Ved domeneregistrering er du i tillegg til bestemmelsene her, bundet av regelverket til ICANN (The Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, se URL og regelverket til den/de registrar(er) som forestår domeneregistrering i Norge og/eller utlandet. Ved registrering av.no-domene gjelder NORIDs Navnepolitikk, se URL Ta eventuelt kontakt med Mamut om du ønsker ytterligere informasjon. 5. Bruk og innhold av Nett-tjenestene Det er et vilkår for å ta i bruk Nett-tjenester, at du fullt ut aksepterer ansvar for all informasjon som lagres og eventuelt spres via ditt/dine nettsted(er), samt for all virksomhet som skjer der. Du er kjent med og aksepterer at Mamut ikke bestemmer, endrer og/eller kontrollerer virksomhet og/eller innhold som lagres og/eller overføres ved bruk av Nett-tjenestene. Du er alene ansvarlig for at innhold og virksomhet du initierer eller medvirker til, ikke er i strid med disse bestemmelser, samt den til enhver tid gjeldende lovgivning, herunder straffelovgivning, markedsføringslovgivning, immaterialrettslovgivning, ehandelslovgivning og personvernlovgivning. Du har ikke rett til å benytte noen del av Nett-tjenestene for ulovlige eller upassende formål. Du har blant annet ikke rett til å lagre eller spre eller på annen måte bidra til å spre informasjon og/eller drive virksomhet som er ulovlig eller som etter Mamut sin oppfatning ansees uegnet. Dette omfatter, men er ikke begrenset til, informasjon eller materiale som er som er rasistisk, diskriminerende, krenkende, støtende, truende, vulgær, uanstendig eller som strider mot allmennhetens interesser. Du har heller ikke rett til å lagre eller spre eller på annen måte bidra til å spre informasjon og/eller drive virksomhet som innebærer krenkelse av andres eier- og/eller immaterielle rettigheter og/eller personvern. Du innehar det hele og fulle ansvar for at eventuelle bestillinger, betalings-, kredittopplysninger via dine nettsteder blir behandlet og formidlet på lovlig måte. Du aksepterer å ville holde Mamut skadesløs i forhold til krav eller konflikter som måtte oppstå i forbindelse med din bruk av Nett-tjenestene. 6. Rett til fjerning av informasjon/materiale Ved mistanke om bruk av Nett-tjenester i strid med forrige punkt, forbeholder Mamut seg retten til på ethvert tidspunkt, etter eget skjønn og uten forvarsel, ansvarsfritt å fjerne eller sperre din og/eller andres tilgang til dine Nett-tjenester og/eller informasjon, materiale og/eller virksomhet som inngår der. Du plikter på oppfordring å samarbeide med Mamut eller de Mamut utpeker, for å bidra til å oppklare og unngå forhold som er ulovlige og/eller i strid med denne avtalen. Av kapasitetsgrunner forbeholder Mamut seg retten til å slette nettsteder som er registrert i forbindelse med Mamut-programvare men som ikke er oppdatert de siste 12 måneder. 7. Varighet av din rett til å bruke Nett-tjenestene Din rett til å bruke Nett-tjenestene har samme varighet som din rett til å bruke programvaren du har ervervet lisens til fra Mamut. MAMUT INFORMATION DESK Bestemmelsene nedenfor gjelder for din bruk av Mamut Information Desk, med mindre annet er særskilt avtalt. Ved å ta i bruk Mamut Information Desk ansees du for å ha akseptert bestemmelsene nedenfor. 1. Generelt om Mamut Information Desk Mamut Information Desk er en online informasjonstjeneste du får tilgang til gjennom din Mamut-programvare for mer effektiv informasjonsflyt mellom deg og Mamut. Din bruk av tjenesten er frivillig. 2. Lagring av data Mamut Information Desk kan bestå av tjenester hvor data lagres på dine vegne av Mamut eller tredjepart på vegne av Mamut. Du plikter å sørge for at slik lagring skjer i samsvar med den til enhver tid gjeldende lovgivning, herunder men ikke begrenset til personvernregler, og innestår for at du vil holde Mamut skadesløs for ethvert tap, krav eller skade helt eller delvis, direkte eller indirekte, forårsaket av lagring som skjer på dine vegne. 3. Cookies Du må ha aktivert cookies i din nettleser for å kunne benytte Mamut Information Desk. En cookie er en informasjonskapsel (tekstfil) som Mamuts webserver lagrer på din harddisk hvor Mamut programvare er installert, og som inneholder informasjon om tidligere bruk av tjenesten. Formålet er at Mamut skal kunne tilpasse tjenestene for dine neste besøk, og for at bruk av tjenesten skal bli så enkel som mulig. 4. Varighet av din rett til å bruke Mamut Information Desk Din rett til å bruke Mamut Information Desk har samme varighet som din rett til å bruke programvaren du har ervervet lisens til fra Mamut. BETATESTING I tillegg til bestemmelsene for øvrig i denne Mamut Brukeravtale, gjelder bestemmelsene nedenfor din testing av betaversjoner av programvare fra Mamut, med mindre annet er særskilt avtalt. Ved å installere en betaversjon av programvare ansees du for å ha akseptert bestemmelsene nedenfor. 1. Systemkrav Mamut bidrar ikke med hardware i forbindelse med din betatesting. Eventuelle minimumskrav knyttet til utstyr som skal benyttes for din betatesting kan følge av den senest oppdaterte versjon av informasjon knyttet til betatesting. 2. Kostnader Du er ansvarlig for eventuelle returkostnader. Du har ikke rett til godtgjørelse knyttet til din betatesting, med mindre annet er skriftlig og uttrykkelig avtalt i det enkelte tilfelle. 3. Testing og rapportering Du skal teste og rapportere etter nærmere angitte retningslinjer i forbindelse med utsendelse av den enkelte betaversjon. Du skal bruke rimelig med tid på testing og rapportering knyttet til de betaversjoner Mamut sender deg for testing. Du kan ikke benytte Mamuts ordinære supporttjeneste ved behov for support på programvare i betaversjon. Mamut er forpliktet til å vurdere dine rapporter, men er ikke forpliktet til å gi deg tilbakemelding på disse. 4. Oppsigelse Avtale vedrørende betatesting kan når som helst sies opp skriftlig av deg eller Mamut. Ved oppsigelse skal alt du har mottatt fra Mamut i tilknytning til avtalen om betatesting, slettes fra din Datamaskin, og du skal returnere til Mamut alt fysisk materiell du har mottatt fra Mamut (herunder programvaremedia og brukerdokumentasjon). 5

6 0606_Mamut-Brukeravtalehefte.qxd :05 Side 6 GENERELLE BESTEMMELSER SOM GJELDER ALLE PRODUKTER OG TJENESTER 1. Personvern Mamut er behandlingsansvarlig for de personopplysninger som du registrerer om deg selv på våre nettsteder og ved aktivering av lisenser. Mamut vil behandle personopplysningene for administrasjon og oppfølging av ditt kundeforhold, herunder oppfyllelse av kundeavtalen(e) med deg, utarbeidelse og utsendelse av brukertips og relevante nyheter og tilbud for produkter og tjenester fra Mamut og/eller aktuelle samarbeidspartnere. For å danne grunnlag for et bedre og mer optimalisert informasjonstilbud til deg, vil Mamut kunne registrere og analysere din bruk av Mamut-programvare og tilhørende programvare/tjenester. Registreringen omfatter blant annet dine lisenser, brukerantall og utnyttelse av lagringsplass på nettserver. Du er ansvarlig for at dine personopplysninger holdes oppdaterte gjennom å melde fra til Mamut ved endringer. Du kan kreve innsyn i den informasjon som er registrert om deg, og kreve informasjonen oppdatert og/eller rettet. Du henvender deg da til behandlingsansvarlig som er Mamut ASA, Postboks 5205 Majorstuen, 0302 Oslo, tlf: , e-post: Forespørsler om informasjon, reklamasjoner i tilknytning til denne avtalen eller andre henvendelser kan også sendes til denne adressen. Mamut vil utlevere personopplysninger om deg til sine eventuelle underleverandører og/eller sende personopplysninger utenfor Norge i den grad det er nødvendig for å kunne oppfylle avtale med deg eller for å kunne tilby deg de produkter og tjenester du til enhver tid etterspør. Mamut forbeholder seg retten til å utlevere opplysninger om deg og/eller din bruk av produkter og tjenester så langt det ansees nødvendig i forbindelse med rettslige prosesser og/eller etterkomme anmodning fra offentlige myndigheter. Du er behandlingsansvarlig for de personopplysninger du samler inn fra tredjepart, selv om disse lagres hos Mamut, eller den Mamut utpeker til å forestå slik lagring. Du innestår for at all behandling av personopplysninger skjer i samsvar med gjeldende personvernlovgivning. 2. Samtykke til å motta elektronisk kundeinformasjon Som kunde av Mamut samtykker du i at vi sender deg kundeinformasjon som brukertips, oppdateringsnyheter, nyheter om Mamut samt relevante produkter og tjenester som Mamut vurderer å være av interesse for deg. Ved å oppgi din e-post adresse ved registrering som Mamut kunde, samtykker du i at slik informasjon sendes til den e-post adresse du oppgir og/eller på annen elektronisk måte. Du kan til enhver tid (også ved inngåelsen av denne avtale) gi beskjed til Mamut på om du ikke ønsker å motta slike henvendelser, eventuelt om du ønsker å motta informasjon på en annen måte. 3. Betalingsbetingelser Med mindre annet er avtalt, forfaller Mamuts krav på betaling 10 kalenderdager etter fakturadato ved inngåelse av ny avtale, og 30 kalenderdager etter fakturadato ved fornyelse av allerede inngåtte avtaler. Det påløper forsinkelsesrente i samsvar med lov om renter ved forsinket betaling m.m. av 17. desember 1976 nr. 100, på det til enhver tid utestående beløp. 4. Mislighold og sanksjoner Dersom du vesentlig misligholder hele eller deler av dine forpliktelser overfor Mamut, har Mamut rett til å heve eksisterende avtaler med umiddelbar virkning. Som vesentlig mislighold regnes blant annet betalingsmislighold utover 30 dager etter forfallsdato og ethvert brudd på begrensningene i din bruksrett til Mamut programvare. Ved heving eller annet opphør av avtalen kan Mamut kreve at du returnerer alt materiell mottatt av Mamut (eksempelvis programvare og brukerdokumentasjon) til Mamut eller våre representanter, samt at alle programvareeksemplarer slettes/avinstalleres. Mamut forbeholder seg retten til å forfølge ethvert mislighold gjennom sivilrettslige og/eller strafferettslige reaksjoner. Mamut vil kreve erstattet de utgifter og tap selskapet blir påført som følge av mislighold fra din side, herunder men ikke begrenset til rimelige utgifter til advokatbistand i anledning rettslige skritt for få forfølge eller avhjelpe mislighold. 5. Ansvarsfraskrivelse VERKEN MAMUT, DETS LEVERANDØRER ELLER LOVLIGE REPRESENTANTER KAN HOLDES ANSVARLIG FOR FØLGENDE SOM DU ELLER EN TREDJEPART PÅFØRES I FORBINDELSE MED BRUK AV ELLER MANGLENDE EVNE TIL Å BRUKE MAMUT- PRODUKTER, INFORMASJON OG/ELLER TJENESTER SOM BESKREVET I DENNE AVTALEN: (I) DIREKTE TAP ELLER SKADE; OG (II) INDIREKTE TAP ELLER SKADE ANSVARSFRASKRIVELSEN OMFATTER, MEN ER IKKE BEGRENSET TIL, TAP AV INFORMASJON, DATA O.L. AV NOE SLAG, DRIFTSAVBRUDD, TAP AV FORTJENESTE, ELLER ØVRIG ØKONOMISK ELLER IKKE-ØKONOMISK TAP. ANSVARSFRASKRIVELSEN GJELDER UAVHENGIG AV ÅRSAK OG GRUNNLAG (HERUNDER EVENTUELLE FØLGER AV SYSTEMFEIL ELLER NYE VERSJONER), OG OMFATTER OGSÅ UAKTSOMHET FRA MAMUT SIN SIDE. ANSVARSFRASKRIVELSEN GJELDER SELV OM MAMUT ELLER NOEN AV DETS LOVLIGE REPRESENTANTER ELLER LEVERANDØRER ER BLITT INFORMERT OM MULIGHETEN FOR SKADER OG/ELLER TAP. Når det gjelder produkter og tjenester (herunder informasjon) fra tredjepart som du får tilgang til via produkter og/eller tjenester fra Mamut, så må du sette deg inn i hvilke bestemmelser (herunder ansvar) som gjelder tredjeparts produkter og/eller tjenester. Mamut kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle endringer i pris/vilkår på produkter og tjenester fra tredjepart som du har inngått separat avtale med, eller tap som du eller andre påføres i forbindelse med endring av omfang (herunder opphør) eller innhold av slike produkter og tjenester. Mamut kan innta lenker til tredjeparts nettsteder for å gjøre det lettere for deg å finne frem til disse. Mamut har ingen kontroll over nåværende eller fremtidig innhold på lenkede nettsteder og/eller bruk av disse. Du aksepterer at Mamut ikke kan holdes ansvarlig for din eventuelle bruk eller manglende evne til å bruke, lenker til tredjeparts nettsteder. Du oppfordres til å sette seg inn i de vilkår som gjelder for tredjeparts nettsteder, herunder de prinsipper som gjelder for behandling av personopplysninger om deg. Under enhver omstendighet er Mamut sitt fulle ansvar i henhold til samtlige av denne avtalens bestemmelser begrenset oppad til det beløp du faktisk har betalt for det enkelte Mamut produkt og/eller tjeneste som danner grunnlag for ditt krav. Ut over hva som fremgår uttrykkelig av denne avtalen, gir Mamut ingen garantier, verken skriftig eller muntlig, direkte eller indirekte, vedrørende programvare og tjenester som leveres i henhold til denne avtalen. I den utstrekning annet ikke følger av tvingende lovgivning, kan du ikke rette krav mot Mamut basert på bakgrunnsretten, uansett rettslig eller faktisk grunnlag. Uten å innskrenke rekkevidden av forannevnte, innestår Mamut blant annet ikke for at programvare eller tjenester vil oppnå det ønskede resultat eller at bruk av programvare, produkter eller tjenester vil kunne skje uavbrutt eller feilfritt. DU SKAL HOLDE MAMUT FULLT UT SKADESLØS FRA ENHVER KOSTNAD OG UTGIFT SAMT ETHVERT KRAV, TAP, SKADE OG ANSVAR, UANSETT TYPE (HERUNDER MEN IKKE BEGRENSET TIL RIMELIGE SAKSOMKOSTNINGER), SOM MÅTTE OPPSTÅ I TILKNYTNING TIL DIN BRUK AV PRODUKTER ELLER TJENESTER FRA MAMUT I STRID MED DENNE AVTALEN ELLER FOR ØVRIG I STRID MED MAMUTS IMMATERIELLE RETTIGHETER ELLER VED Å BRYTE DIN TAUSHETSPLIKT ETTER AVTALEN. 6

7 0606_Mamut-Brukeravtalehefte.qxd :05 Side 7 6. Eier- og immaterielle rettigheter Mamut er et registrert varemerke for Mamut ASA. Mamut ASA eller dennes leverandører har eier- og opphavsrettigheter og øvrige immaterielle rettigheter i og til programvare og tjenester som dekkes av denne avtalen. Med mindre annet uttrykkelig fremgår, har du ikke rett til å fremstille eksemplarer (kopiere), distribuere/overføre, etterligne, endre, bearbeide og/eller lage avledede arbeider av informasjon og/eller annet materiale som følger tilbys deg fra Mamut, uansett om dette er elektronisk eller papirbasert. Dette omfatter men er ikke begrenset til, logoer, varemerker, layout, lyder, bilder og design fra Mamut eller tredjepart. Eventuelle forslag fra deg til endring av eksisterende Mamut produkter og tjenester og/eller forslag til nye produkter eller tjenester, uansett forslagets form og/eller innhold, har Mamut og dets tilknyttede selskaper eiendoms- og alle immaterielle rettigheter til. Slike rettigheter tilfaller Mamut vederlagsfritt, med mindre annet skriftlig og uttrykkelig avtales i det enkelte tilfelle. Du kan kreve forhandling om vederlag dersom ditt forslag er av vesentlig betydning for det aktuelle produkt eller tjeneste. 7. Taushetsplikt Du er forpliktet til å iaktta taushet og hindre at andre får tilgang eller kjennskap til opplysninger om (i) programvare, tjenester og/eller dokumentasjon du mottar fra Mamut, (ii) eventuelle testresultater knyttet til betatesting (herunder men ikke begrenset til avdekkede funksjonsfeil, feilmeldinger, forslag til forbedringer, m.v), (iii) utviklingsprosjekter hos Mamut som du måtte få kjennskap til, (iv) all kommunikasjon mellom deg og Mamut, og/eller (v) andre opplysninger knyttet til Mamuts virksomhet som etter en forsiktig og lojal vurdering må antas å være av betydning å hemmeligholde av hensyn til Mamuts virksomhet. Du skal pålegge egne ansatte en tilsvarende taushetsplikt som nevnt i foregående avsnitt. Du kan heller ikke nyttiggjøre deg de opplysninger som omfattes av dette punkt etter avtalens opphør. Dersom du er i tvil om et forhold er omfattet av taushetsplikt, skal du på forhånd forelegge dette for Mamut til avgjørelse. 8. Underleverandører Mamut har rett til å benytte underleverandører i forbindelse med sin leveranse av produkter og tjenester. 9. Overdragelse Du har ikke rett til å overdra eller på noen annen måte overføre dine rettigheter eller plikter etter denne avtalen uten skriftlig forhåndssamtykke fra Mamut Mamut har rett til å overdra eller på annen måte overføre sine rettigheter og plikter under denne avtale til tredjemann. 10. Lovvalg og jurisdiksjon Enhver konflikt mellom deg og Mamut i forbindelse med produkter og tjenester som er omfattet av denne brukeravtalen reguleres av norsk rett. Partene vedtar Oslo tingrett, Norge, som verneting. Dette valg av verneting skal imidlertid ikke hindre Mamut fra å forfølge sine eier- og immaterielle rettigheter (herunder men ikke begrenset til å søke midlertidig forføyning) i andre jurisdiksjoner og i henhold til de prosedyrer og regler som gjelder på slikt sted. Vesentlige endringer i vilkårene for bruk av Mamut produkter og tjenester og/eller innhold, omfang og leveransemåte av de produkter og tjenester som leveres er kun bindende for deg ved din aksept av endringen(e), med mindre endringene helt eller delvis knytter seg til endringer i de rettslige rammebetingelsene for de aktuelle eller tilsvarende produkter og tjenester, endringene helt eller delvis knytter seg til endringer i eller opphør av tredjeparts produkter eller tjenester som du har inngått separat avtale med, eller endringene knytter seg til vederlagsfrie produkter eller tjenester. Vesentlige endringer i innhold og/eller omfang av de tjenester og produkter som leveres, kan innebære at produkter og/eller tjenester opphører. Fortsatt bruk av produkter og tjenester og/eller unnlatelse av å si opp Mamut Serviceavtale i rett tid før automatisk fornyelse, anses som en aksept fra deg av varslede endringer. Med unntak av endringer knyttet til vederlagsfrie produkter eller tjenester, vil Mamut varsle deg om endringer som nevnt ovenfor på en måte som Mamut velger i det enkelte tilfelle. Varsel anses gitt når det er sendt eller på annen måte kommunisert fra Mamut. Merk at det kan gjelde spesielle vilkår i tillegg til det som følger av denne avtalen. 12. Forbrukers angrerett Dersom du kjøper programvare som forbruker (dvs. at du er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet), har du rett til å si opp denne avtalen uten grunn innen 14 dager etter at du mottar programvaren, FORUTSATT AT: - Avtalen ikke er inngått (i) utenfor Mamut eller dets forhandlers faste utsalgssted, eller (ii) via fjernkommunikasjon (herunder men ikke begrenset til Internett og telefon); og - DU IKKE HAR BRUTT FORSEGLINGEN PÅ PROGRAMVAREEMBALLASJEN. For å kunne utøve angreretten, må du benytte det angrerettskjema som følger med programvaren eller som sendes til deg på e-post. Nærmere opplysninger om utøvelse av angreretten fremgår av skjemaet. Ved utøvelse av angreretten må du blant annet returnere alt fysisk materiell du har mottatt fra Mamut (herunder programvaremedia brukerdokumentasjon og emballasje). Materialet skal returneres, for egen regning, i samme antall og samme forfatning som når det ble levert til deg, sammen med et eksemplar av utfylt angrerettskjema til Mamut ASA, Postboks 5205 Majorstuen, 0302 Oslo. Bruk av angreretten for programvare innebærer også at enhver avtale for tjenester som leveres i tilknytning programvaren også bringes til opphør. Refusjon for kjøpesum ytes innen 14 dager etter at Mamut har mottatt alt materiale fra deg. 13. Påbegynnelse av tjenester DU GIR DITT SAMTYKKE TIL AT MAMUT KAN PÅBEGYNNE LEVERING AV TJENESTER TIL DEG FØR EVENTUELL ANGREFRIST ULØPER. VED UTØVELSE AV EVENTUELL ANGRERETT VIL DU DERMED MÅTTE BETALE FOR DEN DELEN AV TJENESTEN SOM ER UTFØRT SAMT FOR MEDGÅTTE MATERIALER. 11. Endringer Mamut forbeholder seg retten til fra tid til annen å endre de til enhver tid gjeldende priser og ikke-aksepterte tilbud, samt foreta mindre endringer i vilkårene for bruk av Mamut produkter og tjenester og/ eller innhold, omfang og leveransemåte av de produkter og tjenester som leveres. 7

8 0606_Mamut-Brukeravtalehefte.qxd :05 Side 8 Sverige ANVÄNDARVILLKOR FÖR MAMUTS PRODUKTER OCH TJÄNSTER GENOM ATT INSTALLERA MAMUTS PROGRAMVARA OCH/ELLER ANVÄNDA MAMUTS TJÄNSTER, BEKRÄFTAR DU ATT DU HAR LÄST, FÖRSTÅTT OCH ACCEPTERAR VILLKOREN I DETTAAVTAL OCH FÖRBINDER DIG ATT FÖLJA VILLKOREN I AVTALET AVSEENDE AKTUELLA PRODUKTER OCH TJÄNSTER FRÅN MAMUT ASA, DESS HEL- ELLER DELÄGDA DOTTERBOLAG OCH/ELLER FÖRETRÄDARE ( MAMUT ). DU REKOMMENDERAS DÄRFÖR ATT NOGGRANT LÄSA DETTAAVTAL I SIN HELHET. Om du inte accepterar bestämmelserna i detta avtal har du inte rätt att använda aktuella Mamut-produkter och/eller -tjänster. Du skall i så fall returnera programvaruförpackning (-ar) till inköpsstället inom 14 dagar från köptillfället, inklusive samtliga tillhörande produkter och kvittot som specificerar ditt köp. Ingen bestämmelse i avtalet skall anses beröva dig de rättigheter som tillkommer dig enligt tvingande lag, inklusive de tvingande rättigheter som du har om du ingår detta avtal i egenskap av konsument. Observera att detta är ett rättsligt bindande avtal mellan dig och Mamut ASA (Norge). Om du har frågor bör dessa emellertid ställas till Mamut ASA:s lokala dotterbolag i ditt land. Se för kontaktuppgifter. LICENSVILLKOR FÖR MAMUTS PROGRAMVARA Dessa villkor gäller all programvara från Mamut, om inte annat avtalats särskilt, och oavsett om programvaran tillhandahålls kostnadsfritt eller mot betalning. Vissa licenser gäller endast under en viss tidsperiod och förutsätter att du ingår Avtal om Mamuts Tjänster, se punkt Registrering Som regel ombeds du aktivera din licens genom att registrera den hos Mamut. Sådan registrering skall vanligen ske genom att fylla i en blankett som visas i en särskild ruta under installation av programvaran. Blanketten kan översändas elektroniskt till Mamut eller skrivas ut och skickas till Mamut med ordinarie post. Du måste registrera dig för att försäkra dig om att erhålla programvaran och de uppdateringar du har rätt till enligt licensen. Registrering av licensen kan ske endast vid ett tillfälle. 2. Nyttjanderätt och begränsningar Förutsatt att du erlagt den avtalade licensavgiften och efterföljer bestämmelserna nedan erhåller du en personlig, icke-exklusiv och begränsad rätt att använda programvaran. Din rätt att använda programvaran gäller med följande förtydliganden och begränsningar: 2.1 Begränsad rätt att installera och använda programvaran - En licens för programvaran ger dig rätt att installera och använda programvaran på endast en dator, arbetsstation, terminal, handdator eller annan digital elektronisk lagrings- och/eller kommunikationsenhet som du har rätt att använda ( Dator ), om inte annat uttryckligen avtalats skriftligt mellan dig och Mamut eller uttryckligen anges i Mamuts officiella marknadsföringsmaterial eller i användardokumentation för aktuell Mamut-programvara. - Programvaran skall fungera med den Mamut-databas som ingår i din programvarulicens. Du har inte rätt att använda programvaran mot någon annan Mamut-databas om inte annat uttryckligen avtalats skriftligt mellan dig och Mamut eller uttryckligen anges i användardokumentation för aktuell Mamut-programvara. - Om Mamuts programvara tillgängliggörs på en Dator i vilken Mamuts programvara inte installerats, t ex ASP-lösning/terminalserver/webb-klienter eller annan fjärruppkoppling, skall en licens anses gälla för en enskild användare inom ditt företag eller annan juridisk person till vilken du har rätt att överlåta sådan licens genom särskilt ingånget skriftligt avtal med Mamut. Ett skriftligt avtal kan ingås på elektronisk väg (såsom e-post). 2.2 Framställning av kopior, dekompilering etc. - Utöver vad som är tillåtet enligt tvingande lag för användning av programvaran och medföljande dokumentation, har du inte rätt att framställa andra elektroniska eller pappersbaserade kopior av vare sig programvaran eller användardokumentationen och/eller andra tillbehör. - Du har endast rätt att framställa sådana säkerhetskopior av programvaran som är nödvändiga för användning av programvaran och som är tillåtna enligt tvingande lag. - Utöver vad som är tillåtet enligt tvingande lag har du har inte rätt att dekompilera (demontera) programvarukoden i syfte att förvärva kännedom om den teknik som Mamut använder. - Du har inte rätt att ändra, redigera och/eller framställa någonting som härrör från programvaran ( t ex har du inte rätt att avlägsna fasta designschabloner, såsom Mamuts logotyp). 2.3 Export/import av data - Du har rätt att exportera data från den Mamut-databas som ingår i din programvarulicens i syfte att använda datan för behandling i andra programapplikationer. - Du har rätt att importera data till Mamut-databasen endast i den utsträckning det uttryckligen anges i Mamuts användardokumentation. 2.4 Förhållande till tredje man Du har inte rätt att överlåta, hyra ut, leasa ut, låna ut eller på annat sätt ge annan rätt att använda programvaran, dess licensnummer och/eller medföljande dokumentation utan att på förhand inhämta Mamuts uttryckliga och skriftliga samtycke. Skriftligt samtycke kan erhållas av Mamut på elektronisk väg (såsom e-post). 3. Automatisk uppdatering av programvara Oavsett om du har ingått ett giltigt Avtal om Mamuts Tjänster har Mamut rätt att, dock utan att vara förpliktad, automatiskt uppdatera din Mamut-programvara via Internet. Sådana uppdateringar kan genomföras utan att särskilt meddelande skickas till dig. 4. Programvarans kvalitet och ändamålsenlighet etc. Du godtar härmed att ingen programvara är felfri. Mamut strävar efter att rätta till allmänna fel och brister genom användarsupport och uppdatering av programvara i enlighet med Avtal om Mamuts Tjänster. Du godtar härmed att programvaran är generisk och att den följaktligen inte nödvändigtvis är lämpad för dina särskilda ändamål. Programvara som är avsedd att användas för skatteuträkningar är t ex inte avsedd att användas för samtliga typer av skatteärenden. Programvarans simuleringsfunktioner tillhandahåller ungefärliga, ej exakta, beräkningar. Det bör observeras att Mamut-programvara som stöder tredje mans tjänster (såsom bankverksamhet på Internet), är beroende av tredje-mans-förhållanden utanför Mamuts kontroll. Förändringar i sådana tredje-mans-förhållanden kan komma att kräva uppdatering av Mamuts programvara. Du bör därför vara inställd på att tredje mans tjänster inte alltid är tillgängliga i samband med användning av programvaran. Din användning av tredje mans tjänster regleras i avtalet mellan dig och leverantören(-erna) av dessa tjänster. Mamut ansvarar inte för följderna av användning, eller oförmåga att använda, tredje mans tjänster. 5. Obligatoriskt ingående av Avtal om Mamuts Tjänster tidsbegränsade licenser Din rätt att använda programvaran och medföljande dokumentation kan villkoras av att du ingått ett giltigt Avtal om Mamuts Tjänster med Mamut. Programvarulicensen kan vara tidsbegränsad till den giltighetstid som gäller för Avtal om Mamuts Tjänster. I produktbeskrivningen, tillgänglig på specificeras vilka programvarulicenser för vilka ingående av Avtal om Mamuts Tjänster är obligatoriskt. 6. Licensavgift och Avtal om Mamuts Tjänster Licensavgift för aktuell programvara samt årlig avgift för tillhörande Avtal om Mamuts Tjänster anges i produktbeskrivningen, tillgänglig på Tidsperiod för vilken licensavgift och årlig avgift är giltig kan finnas tillgänglig på 8

9 0606_Mamut-Brukeravtalehefte.qxd :05 Side 9 AVTAL OM MAMUTS TJÄNSTER Avtal om Mamuts Tjänster omfattar de tjänster som beskrivs nedan, om inte annat avtalats. Genom installation av Mamut-programvara för vilken ingående av Avtal om Mamuts Tjänster är obligatoriskt eller installation av annan Mamut-programvara för vilken du frivilligt ingår Avtal om Mamuts Tjänster anses du ha godkänt bestämmelserna nedan. 1. Användarsupport Genom Avtal om Mamuts Tjänster tillhandahålls användarsupport under Mamuts Supportcenters öppettider, vilka anges på Användarsupport lämnas endast för den vid varje tidpunkt senaste officiella versionen av Mamuts programvara och på sätt som Mamut vid varje tidpunkt anser lämpligt. Användarsupport omfattar inte: (i) anpassning till annan programvara, oavsett om den levererats av Mamut eller av tredje man, (ii) felrättning/avhjälpande av brister som orsakats av hårdvara eller av annan programvara än den licensavtalet omfattar, (iii) rekonstruktion eller återskapande av förlorade eller skadade data/datafiler, (iv) hjälp att skapa nya lösenord, (v) felrättning av datafiler eller programvara, t ex efter ett tjänsteavbrott, (vi) konvertering av data, (vii) avhjälpande av problem orsakade av betaversioner av Mamuts programvara, (viii) avhjälpande av problem orsakade av tredje mans programvara, (ix) rådgivning avseende användning av den programvara som levererats av Mamut eller av tredje man (med detta avses funktionalitet och funktionssätt, emellertid ingår teknisk assistans per telefon eller e-post i samband med installation/uppdatering) eller (x) personlig inställelse hos dig. 2. Uppdatering av programvara Du erhåller tillgång till alla nya officiella versioner/uppdateringar av programvaran som omfattas av Avtal om Mamuts Tjänster. Uppdateringarna tillhandahålls vid tidpunkt och på sätt som beslutas av Mamut från tid till annan. Se för information om programvaru-uppdateringar. Om Mamut inte tillhandahåller automatisk uppdatering av din Mamut-programvara måste du på egen hand fortlöpande söka information om, och installera, sådana uppdateringar som är tillgängliga från tid till annan. 3. Information Som en del av de tjänster som tillhandahålls enligt detta Avtal om Mamuts Tjänster kommer du att via e-post erhålla information om nya versioner/uppdateringar, annan relevant programvara, användartips och andra nyheter i den omfattning Mamut beslutar från tid till annan. Du kan välja att inte ta emot information som inte bedöms nödvändig för den pågående kundrelationen (se punkt 2 i Allmänna villkor för samtliga produkter och tjänster nedan). 4. Serviceavgift, betalningsvillkor och tilläggstjänster etc. Du betalar en årlig avgift för att aktivera och upprätthålla Avtalet om Mamuts Tjänster. Avgiftens storlek är relaterat till din aktuella programvarulicens; se prislista på Fakturering avseende nya, påföljande avtalsperioder sker i förskott för Avtal om Mamuts Tjänster, vid tidpunkten för upprättandet av ett nytt avtal och vid utgången av fristen för uppsägning av avtalet utan angivande av orsak under löpande avtalsperiod (se punkt 6 nedan Uppsägning och upphörande). Tjänster som inte omfattas av Avtal om Mamuts Tjänster faktureras separat med Mamuts vid varje tidpunkt gällande priser för sådana tjänster som utgångspunkt. Betalningsvillkoren anges i punkt 3 i Allmänna villkor för samtliga produkter och tjänster nedan. 5. Giltighetstid och förlängning av Avtal om Mamuts Tjänster När du ingår ett Avtal om Mamuts Tjänster gäller det som regel under ett år från fakturadatum och FÖRLÄNGS AUTOMATISKT MED ETT ÅR I TAGET, om inte annat avtalats. Det bör uppmärksammas att för vissa programvarulicenser gäller Avtal om Mamuts Tjänster från fakturadatum fram till nästa årsskifte, varefter det FÖRLÄNGS AUTOMATISKT MED ETT KALENDERÅR I TAGET, om inte annat avtalats. Du ansvarar för att hålla dig informerad om giltighetstiden vid förlängning av ditt Avtal om Mamuts Tjänster. Avtal om Mamuts Tjänster fortsätter att gälla tills det sägs upp med eller utan angivande av skäl i enlighet med vad som anges nedan och i Allmänna villkor för samtliga produkter och tjänster. 6. Uppsägning och upphörande BÅDA PARTER HAR RÄTT ATT UTAN ANGIVANDE AV SKÄL SÄGA UPP AVTAL OM MAMUTS TJÄNSTER GENOM SKRIFTLIGT MEDDELANDE TILL DEN ANDRA PARTEN MINST TRE MÅNADER FÖRE UTGÅNG AV DEN AKTUELLA AVTALSPERIODEN. Skriftligt meddelande kan lämnas på elektronisk väg (via e-post). Om ditt Avtal om Mamuts Tjänster förlängs med verkan från den 1 januari (jfr punkt 5), skall uppsägningen tillhandahållas Mamut innan den 1 oktober året dessförinnan. Du har inte rätt till återbetalning av serviceavgiften även om uppsägningen mottas av Mamut innan den 1 oktober. Om Mamut inte har mottagit uppsägningen vid utgången av tremånadersfristen enligt dessa bestämmelser skall Avtal om Mamuts Tjänster fortsätta att gälla under kommande avtalsperiod. Vid upphörande av Avtal om Mamuts Tjänster, oavsett skäl, upphör samtidigt din rätt att använda den programvara för vilken Avtal om Mamuts Tjänster är obligatoriskt. Mamut har i detta fall rätt att överföra din nyttjanderätt till att omfatta den funktionalitet som ingår i kostnadsfria versioner av Mamuts programvara. Mamut förbehåller sig rätten att begära att du utplånar allt som erhållits från Mamut i din dator samt att du till Mamut återlämnar allt fysiskt material som du erhållit från Mamut (såsom medium för programvara och användardokumentation). VILLKOR FÖR ELEKTRONISKA WEBBTJÄNSTER Villkoren nedan reglerar elektroniska Webbtjänster från Mamut om inte annat avtalats särskilt. Genom att använda Mamuts Webbtjänster anses du ha godkänt villkoren nedan. 1. Allmänna upplysningar om Mamuts Webbtjänster Genom Mamuts Webbtjänster kan du få tillgång till lagringstjänster och möjlighet att skapa din egen webbplats eller webbshop. Webbtjänsterna kan också omfatta tillgång till kunskapsdatabaser online och annan information. Se produktbeskrivningar på beträffande information om vilka Webbtjänster som tillhandahålls från tid till annan. 2. Kvalitet och tillgänglighet Mamut tillhandahåller Webbtjänster som en allmän service till våra kunder och ansvarar inte för att Webbtjänsterna uppfyller dina eller dina användares särskilda behov eller krav. Tillhandahållandet av Webbtjänsterna är beroende av ett flertal tredje män inklusive Internetleverantörer och kommunikationstjänsteleverantörer varför Mamut inte kan garantera att Webbtjänsterna alltid är tillgängliga eller att dessa fungerar utan avbrott och annars som förväntat. För de tjänster som Mamut har direkt kontroll över och som inte tillhandahålls av eller är beroende av tredje man åtar sig Mamut att vidta skäliga åtgärder för att se till att Webbtjänsterna är tillgängliga. Mamut kan inte kontrollera, och har därför inget ansvar för, att Webbtjänsterna är fria från virus och/eller andra skadliga element. Mamut förbehåller sig rätten att, dock utan att ansvar uppkommer därför, genomföra erforderliga förändringar av Webbtjänsterna i syfte att efterfölja tillämpliga lagar, förordningar och myndighetsbeslut. 3. Filbehandlingstjänster Din tillgång till typ av filbehandlingstjänst är beroende av vilken Mamutprodukt du använder. Om filbehandlingstjänsten omfattar säkerhetskopiering av dina filer på servrar som Mamut använder, förutsätts att de filer du önskar säkerhetskopiera lagras lokalt på din dator, att filerna inte blockeras av någon applikation, att korrekt konfigurering har skett av den Mamut-programvara du använder för överföring till servrar som Mamut använder samt att din dator är ansluten till Internet. Du måste alltid själv kontrollera att filerna har blivit överförda och att dessa lagras på servrar som används av Mamut och är intakta. Observera att det kan finnas andra krav i användardokumentation för aktuell Mamutprodukt. Mamut utför regelbundet säkerhetskopiering av dina filer som i enlighet med ovanstående förutsättningar överförts till servrar som Mamut använder. Mamut vidtar rimliga åtgärder för att bidra till att skydda sådana filer från intrång och/eller omständigheter som kan förstöra eller medför risk för att filerna förstörs. Du är dock införstådd med att Mamut inte kan skydda dina lagrade filer mot alla intrång och/eller omständigheter som kan leda till att dina filer förstörs eller riskerar att förstöras. 9

10 0606_Mamut-Brukeravtalehefte.qxd :05 Side Skapande av en webbplats registrering och användning av domännamnet När du skapar en webbplats skall du registrera ett domännamn. Även om Mamut erbjuder dig hjälp med att registrera domännamnet innebär detta inte att Mamut genomför någon utredning för att klarlägga om domännamnet är rättmätigt/lagligt. Du bär ensam ansvaret för att domännamnet som är förbundet med din webbplats inte gör intrång i tredje mans registrerade och/eller på annat sätt etablerade immateriella rättigheter. Du ansvarar också för att domännamnet inte är diskriminerande, kränkande eller på annat sätt bryter mot gällande lagar eller andra bestämmelser. Du bär ensam ansvaret för att förnya det domännamn som förknippas med din webbplats. Vid registrering av din domän förbinder du dig att, utöver dessa bestämmelser, efterfölja de regler som utfärdas av ICANN (The Internet Corporation for Assigned Names and Numbers; se URL samt de regler som utfärdas av organisationer som registrerar domänen i Norge och/eller utomlands. Registrering av en.no-domän regleras i NORID namnpolicy; se URL Kontakta Mamut om du önskar ytterligare information. 5. Användning av och innehåll i Webbtjänsterna Din användning av Webbtjänsterna villkoras av att du tar det fulla ansvaret för all information som lagras och, i förekommande fall, sprids via din(a) webbplats(er), liksom alla aktiviteter som sker på denna(dessa). Du är medveten om, och accepterar, att Mamut inte bestämmer, ändrar och/eller kontrollerar aktiviteter och/eller innehåll som lagras och/eller överförs genom Webbtjänsterna. Du bär ensam ansvaret för att innehåll och aktiviteter som skapas av dig eller som du bidrar till inte medför överträdelse av dessa bestämmelser eller vid varje tidpunkt gällande lagstiftning, såsom straffrätt, marknadsrätt, immaterialrätt, regler om e- handel och regler om skydd för personuppgifter. Du skall inte använda någon del av Webbtjänsterna för olagliga eller olämpliga ändamål. Du får t ex inte lagra eller sprida eller på annat sätt bidra till spridning av information och/eller olagliga aktiviteter eller aktiviteter som Mamut bedömer olämpliga. Detta innefattar t ex information eller material som är rasistiskt, diskriminerande, kränkande, stötande, hotfullt, vulgärt, oanständigt eller som anses allmänt stötande. Du får inte heller lagra eller sprida eller på annat sätt bidra till att sprida information och/eller ägna dig åt aktiviteter som innefattar intrång i äganderätt och/eller immateriella rättigheter och/eller tredje mans rätt till skydd för personuppgifter. Du bär ensam och fullt ansvaret för att beställningar, betalningar och kreditinformation som hanteras via dina webbplatser behandlas och vidarebefordras på lagligt sätt. DU ACCEPTERAR ATT DU HAR FULL ERSÄTTNINGSSKYLDIGHET TILL MAMUT FÖR SKADA SOM RELATERAS TILL ANSPRÅK ELLER TVISTER SOM UPPSTÅR I SAMBAND MED DIN ANVÄNDNING AV WEBBTJÄNSTERNA. 6. Rätt att avlägsna information/material Om Mamut misstänker att Webbtjänsterna används i strid med föregående punkt, förbehåller sig Mamut rätt att när som helst efter egen bedömning, utan meddelande på förhand och utan att ådra sig ansvar därför, blockera ditt och/eller andras tillgång till dina Webbtjänster och/eller avlägsna information, material och/eller aktiviteter med anknytning därtill. Du är skyldig att på Mamuts begäran samarbeta med Mamut eller med dem som Mamut utsett för att utreda och undvika omständigheter som är olagliga och/eller bryter mot detta avtal. MAMUT FÖRBEHÅLLER SIG RÄTTEN ATT, AV KAPACITETSSKÄL, RADERA SÅDANA WEBBPLATSER SOM REGISTRERATS I SAMBAND MED MAMUT- PROGRAMVARA MEN SOM INTE UPPDATERATS UNDER DE SENASTE 12 MÅNADERNA. 7. Giltighetstid för användning av Elektroniska Webbtjänster Rätten att använda Elektroniska Webbtjänster har samma giltighetstid som rätten att använda den programvara för vilken du har erhållit licens från Mamut. MAMUTS INFORMATIONSTJÄNST Villkoren nedan reglerar din användning av Mamuts Informationstjänst, om inte annat avtalats särskilt. Genom att använda Mamuts Informationstjänst anses du ha godkänt bestämmelserna nedan. 1. Allmänna upplysningar om Mamut Informationstjänst Mamuts Informationstjänst är en online informationstjänst som du erhåller tillgång till genom din Mamut-programvara, i syfte för att uppnå ett effektivare informationsflöde mellan dig och Mamut. Din användning av tjänsten är frivillig. 2. Lagring av data Mamuts Informationstjänst kan omfatta tjänster varigenom Mamut eller tredje man för Mamuts räkning lagrar dina filer. Du ansvarar för att tillse att sådan lagring sker i enlighet med vid varje tidpunkt gällande lagstiftning, såsom regler för skydd av personuppgifter. Du garanterar att du skall ersätta Mamut för varje förlust, anspråk eller skada som helt eller delvis, direkt eller indirekt beror på lagring av dina filer. 3. Cookies Du måste ha aktiverat cookies i din webbläsare för att kunna använda Mamut Informationstjänst. En cookie är en informationsfil (textfil) som Mamuts webbserver lagrar på den hårddisk som du installerat Mamut-programvaran i och som innehåller information om tidigare användning av informationstjänsten. Syftet med cookies är att göra det möjligt för Mamut att anpassa tjänsterna inför ditt nästa besök och att göra det så enkelt som möjligt att använda tjänsten. 4. Giltighetstid för användning av Mamut Informationstjänst Rätten att använda Mamuts Informationstjänst har samma giltighetstid som rätten att använda den programvara för vilken du har erhållit licens från Mamut. BETATESTER Utöver de andra bestämmelserna i dessa Användarvillkor för Mamuts produkter och tjänster regleras nedan dina tester av betaversioner av Mamut-programvara, om inte annat avtalats uttryckligt. Genom att installera en betaversion av någon av Mamuts programvaror anses du ha godkänt bestämmelserna nedan. 1. Systemkrav Mamut tillhandahåller inte hårdvara i samband med dina betatester. Eventuella minimikrav för den utrustning som skall användas för dina betatester kan förekomma i den senast uppdaterade versionen av information om betatester. 2. Kostnader Du ansvarar för eventuella returkostnader. Du har inte rätt till ersättning i samband med dina betatester om inte annat uttryckligen avtalats skriftligt i varje enskilt fall. 3. Genomförande av tester och rapportering Du skall genomföra tester och rapportera i enlighet med de detaljerade anvisningar som utfärdas i samband med distributionen av varje enskild betaversion. Du bör ta skälig tid på dig att genomföra tester och rapportera användning av de betaversioner som Mamut distribuerar för test. Du kan inte använda Mamuts vanliga supporttjänster när du behöver support för programvara i en betaversion. Mamut är skyldig att ta dina rapporter i beaktanden men är inte förpliktad att ge dig någon feedback. 4. Uppsägning Avtal om betatester kan när som helst sägas upp, utan angivande av skäl, genom skriftligt meddelande från dig eller Mamut. Vid uppsägning skall du radera allt om betatester som du erhållit från Mamut och som anges i dessa villkor och du skall återlämna allt fysiskt material du mottagit från Mamut (exempelvis medium för programvara och användardokumentation). 10

11 0606_Mamut-Brukeravtalehefte.qxd :05 Side 11 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR SAMTLIGA PRODUKTER OCH TJÄNSTER 1. Skydd för personuppgifter Mamut är personuppgiftsansvarigt för de personuppgifter som du registrerar om dig själv på våra webbplatser samt vid aktivering av licenser. Mamut behandlar personuppgifterna i syfte att administrera och följa upp kundrelationen med dig, däribland för att fullgöra våra kundavtal med dig, för att förbereda och distribuera användartips och relevant information och erbjudanden om produkter och tjänster från Mamut och/eller aktuella samarbetspartners. Mamut har rätt att, i syfte att möjliggöra en bättre och mer optimerad informationstjänst till dig, registrera och analysera din användning av Mamuts programvara och medföljande programvara/tjänster. Sådan registrering innefattar bl.a. dina licenser, användarnummer och användning av lagringsutrymme på webbservrar. Du ansvarar för att uppdatera dina personuppgifter genom att underrätta Mamut om eventuella förändringar. Du kan begära tillgång till registrerad information om dig och begära att sådan information uppdateras och/eller rättas. Du bör i så fall kontakta den personuppgiftsansvarige, Mamut ASA, P.O. Box 5205 Majorstuen, 0302 Oslo, tel: , e-post: Begäran om annan information eller klagomål hänförliga till eller med anledning av detta avtal kan också tillställas denna adress. Mamut kommer att röja dina personuppgifter för sina underleverantörer och/eller överföra personuppgifter utanför Norge i den utsträckning det är nödvändigt för att fullgöra företagets avtal med dig eller för att erbjuda dig de produkter och tjänster du vid varje tidpunkt kan begära. Mamut förbehåller sig rätten att röja information om dig och/eller din användning av produkter och tjänster i den utsträckning det anses nödvändigt i samband med rättsliga processer och/eller för att följa myndighetskrav. Du är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter du inhämtar från tredje man, även för det fall sådana uppgifter lagras hos Mamut eller hos den Mamut utser för sådan lagring. Du förbinder dig att iaktta tillämplig personuppgiftslagstiftning vid din behandling av personuppgifter. 2. Samtycke till att motta elektronisk kundinformation I din egenskap av kund till Mamut samtycker du till att vi skickar kundinformation till dig, såsom användartips, nyheter om uppdateringar, nyheter om Mamut samt om relevanta produkter och tjänster som Mamut anser vara av intresse för dig. Genom att ange din e- postadress vid kundregistreringen hos Mamut samtycker du till att sådan information skickas till den e-postadress som du på detta sätt och/eller på annan elektronisk väg översänt. Du kan när som helst (även i samband med upprättandet av detta avtal) informera Mamut på om att du inte önskar erhålla sådana meddelanden eller att du önskar få information på annat sätt. 3. Betalningsvillkor Om inte annat avtalats förfaller Mamuts betalningsanspråk 10 kalenderdagar efter fakturadatum vid upprättande av ett nytt avtal och 30kalenderdagar efter fakturadatum vid förlängning av existerande avtal. Dröjsmålsränta debiteras i enlighet med den norska lagen om ränta vid dröjsmål med betalning etc. av den 17 december 1976, nr 100, på det belopp som vid varje tidpunkt är förfallet till betalning. 4. Avtalsbrott och sanktioner Om du väsentligt överträder alla eller vissa av dina förpliktelser gentemot Mamut har Mamut rätt att med omedelbar verkan säga upp existerande avtal på grund av avtalsbrott. Väsentliga brott mot avtalet innefattar bl.a. dröjsmål med betalning med mer än 30 dagar och brott mot begränsningarna av din rätt att använda Mamuts programvara. Vid uppsägning på grund av avtalsbrott eller av andra skäl, kan Mamut begära att du till Mamut eller våra företrädare återlämnar allt material du mottagit från Mamut (såsom programvara och användardokumentation) samt att du raderar/avinstallerar alla kopior av programvaran. Mamut förbehåller sig rätten att beivra avtalsbrott civilrättsligt och/eller straffrättsligt. Mamut kommer att begära ersättning för kostnader och förluster som företaget åsamkats på grund av avtalsbrott från din sida, såsom skäliga kostnader för juridiskt ombud i samband med rättsliga åtgärder som vidtagits i syfte att beivra eller söka rättelse av avtalsbrott. 5. Ansvarsfriskrivning VARKEN MAMUT ELLER DESS LEVERANTÖRER ELLER RÄTTSLIGA FÖRETRÄDARE ANSVARAR FÖR FÖLJANDE SKADOR SOM ÅSAMKATS DIG ELLER TREDJE MAN I SAMBAND MED ANVÄNDNINGEN AV, ELLER OFÖRMÅGAN ATT ANVÄNDA, MAMUTS PRODUKTER, INFORMATION OCH/ELLER TJÄNSTER SOM BESKRIVS I DETTA AVTAL: (I) DIREKT FÖRLUST ELLER SKADA; OCH (II) INDIREKT FÖRLUST ELLER SKADA. DENNAANSVARSFRISKRIVNING GÄLLER, DOCK UTAN ATT VARA BEGRÄNSAD TILL, FÖRLUST AV INFORMATION, DATA ETC. AV ALLA SLAG, FÖRLUST AV AFFÄRER, UTEBLIVEN VINST ELLER ANNAN EKONOMISK ELLER IDEELL FÖRLUST. ANSVARSFRISKRIVNINGEN GÄLLER OAVSETT ANLEDNING OCH ORSAK (SÅSOM FÖLJDER AV SYSTEMHAVERIER ELLER NYA VERSIONER) OCH INNEFATTAR ÄVEN OAKTSAMHET FRÅN MAMUTS SIDA. ANSVARSFRISKRIVNINGEN GÄLLER ÄVEN OM MAMUT ELLER NÅGON AV DESS LEVERANTÖRER INFORMERATS OM RISKEN FÖR SKADA OCH/ELLER FÖRLUST. Vad gäller tredje mans produkter och tjänster, (t ex information) som du erhåller tillgång till via produkter och/eller tjänster från Mamut, måste du själv bedöma vilka villkor (däribland avseende ansvar) som gäller för sådan tredje mans produkter och/tjänster. Mamut ansvarar inte för förändring i priser/villkor för produkter och tjänster från tredje man som du ingått separata avtal med eller förluster som du eller annan åsamkats i samband med förändringar i omfattningen av (såsom upphörandet av) eller innehållet i sådana produkter och tjänster. Mamut har rätt att länka till tredje mans webbplats i syfte att göra det lättare för dig att hitta sådana webbplatser. Mamut har ingen kontroll över det aktuella eller framtida innehållet på länkade webbplatser och/eller användningen därav. Du godtar att Mamut inte kan hållas ansvarigt för din användning, eller oförmåga att använda, länkar till tredje mans webbplatser. Mamut rekommenderar att du gör en egen bedömning av de villkor som gäller för tredje mans webbplatser, däribland de principer som reglerar behandling av dina personuppgifter. Under inga omständigheter skall Mamuts totala ansvar enligt detta avtal överstiga det faktiska belopp du betalat för varje Mamut-produkt och/eller -tjänst, på vilken ditt anspråk baseras. Med undantag för vad som uttryckligen anges i avtalet lämnar Mamut inga ytterligare garantier, varken skriftliga eller muntliga, avseende den programvara och de tjänster som detta avtal omfattar. I den utsträckning tillämplig lag tillåter det, skall inga andra garantier eller villkor (varken uttryckliga eller underförstådda, oavsett om dessa är lagstadgade eller inte) gälla för Mamut. Utan att inskränka allmängiltigheten av det ovanstående, kan Mamut inte garantera att Mamuts programvara eller tjänster fungerar ändamålsenligt eller att ditt användande av programvaran, produkterna eller tjänsterna kan ske utan avbrott eller på felfritt sätt. DU SKALL ERSÄTTA MAMUT FULLT UT OCH HÅLLA MAMUT HELT FRI FRÅN ANSVAR FÖR SKADA ELLER ANSPRÅK AVSEENDE ALLA KOSTNADER, FORDRINGAR, KRAV, UTLÄGG, SKADA OCH ANSVAR OAVSETT BESKAFFENHET (INKLUSIVE SKÄLIGA KOSTNADER FÖR JURIDISKT OMBUD) MED ANLEDNING AV ELLER HÄNFÖRLIGT TILL ELLER TILL FÖLJD AV DIN 11

12 0606_Mamut-Brukeravtalehefte.qxd :05 Side 12 TILLGÅNG TILL ELLER ANVÄNDNING AV MAMUTS PROGRAMVARA, PRODUKTER OCH/ELLER TJÄNSTER PÅ ANNAT SÄTT ÄN VAD SOM TILLÅTS ENLIGT VILLKOREN I DETTAAVTAL ELLER OM DU KRÄNKER MAMUTS IMMATERIELLA RÄTTIGHETER ELLER OM DU INTE UPPFYLLER DINA SKYLDIGHETER ENLIGT DETTAAVTAL INKLUSIVE MEN UTAN BEGRÄNSNING TILL DIN SEKRETESSKYLDIGHET AVSEENDE SAMTLIG KONFIDENTIELL INFORMATION. 6. Äganderätt och immaterialrätt Mamut är Mamut ASA:s registrerade varumärke. Mamut ASA eller dess leverantörer innehar äganderätt och upphovsrätt samt andra immateriella rättigheter till programvara och tjänster som omfattas av detta avtal. Om inte annat uttryckligen anges har du inte rätt att framställa kopior (att kopiera), sprida/överföra, imitera/plagiera, ändra, anpassa och/eller producera verk som härrör från information och/eller annat material som Mamut tillhandahållit dig, oavsett om sådant material är elektroniskt eller pappersbaserat. Detta innefattar t ex logotyper, varumärken, layouter, ljud, bilder och design från Mamut eller tredje man. Mamut och dess närstående bolag skall inneha all äganderätt och immaterialrätt till dina förslag till ändringar av existerande Mamut-produkter och -tjänster och/eller förslag till nya produkter eller tjänster oavsett form för och/eller innehåll i sådana förslag. Sådana rättigheter skall tillfalla Mamut kostnadsfritt om inte annat uttryckligen avtalats skriftligt i det enskilda fallet. Du kan begära förhandling om ersättning för det fall ditt förslag är av väsentlig betydelse för den aktuella produkten eller tjänsten. 7. Sekretessförpliktelse Du är förpliktad att hemlighålla och hindra andra från att erhålla tillgång till eller kunskap om information rörande (i) programvara, tjänster och/eller dokumentation som du erhåller från Mamut, (ii) testresultat i samband med betatester (inklusive, men inte begränsat till, identifierade funktionsstörningar, felmeddelanden, föreslagna förbättringar etc.), (iii) Mamuts utvecklingsprojekt vilka du erhållit kännedom om, (iv) all kommunikation mellan dig och Mamut och/eller (v) annan information rörande Mamuts verksamhet som, enligt en omsorgsfull och lojal bedömning, bedöms viktig att hemlighålla med hänsyn till Mamuts verksamhet. Du skall ålägga dina egna anställda en sekretessförpliktelse motsvarande den som föreskrivs i föregående stycke. Du skall också avstå från att utnyttja information som omfattas av denna punkt efter det att avtalet upphört. Om du är osäker på om något omfattas av sekretessförpliktelsen skall du först låta Mamut ta ställning till frågan. 8. Underleverantörer Mamut har rätt att anlita underleverantörer vid leverans av produkter och tjänster. 9. Överlåtelse Du har inte rätt att överlåta eller på annat sätt upplåta dina rättigheter eller skyldigheter enligt detta avtal utan att på förhand inhämta Mamuts skriftliga samtycke. Mamut skall ha rätt att till tredje man överlåta eller på annat sätt upplåta sina rättigheter eller förpliktelser enligt detta avtal. 10. Tillämplig lag och jurisdiktion Tvist mellan dig och Mamut som har samband med produkter och tjänster som omfattas av detta användaravtal skall regleras av norsk lag och avgöras av Oslo tingsrätt i Norge. Detta val av domstol skall dock inte hindra Mamut från att göra gällande sin äganderätt och sina immateriella rättigheter (såsom att begära interimistiska förelägganden) i andra jurisdiktioner och i enlighet med de förfaranden och regler som gäller där. 11. Ändringar och tillägg Mamut förbehåller sig rätten att, från tid till annan, ändra priser och vid varje tidpunkt tillgängliga, ej accepterade erbjudanden samt att göra mindre ändringar i villkoren för användning av Mamuts produkter och tjänster och/eller innehåll i, omfattning av eller leveransmetod för levererade produkter och tjänster. Väsentliga ändringar i villkoren för användning av Mamuts produkter och tjänster och/eller innehållet i, omfattningen av och leveransmetoden för levererade produkter och tjänster är bindande för dig endast efter ditt godkännande, om inte ändringarna helt eller delvis relateras till ändringar i lagstiftning avseende aktuella eller motsvarande produkter och tjänster, helt eller delvis relateras till ändringar i eller upphörande av tredje mans produkter eller tjänster för vilka du ingått separata avtal eller avser kostnadsfria produkter och tjänster. Väsentliga ändringar i innehåll i och/eller omfattning av sådana tillhandahållna tjänster och produkter kan medföra att produkter och/eller tjänster upphör. Din fortsatta användning av produkter och tjänster och/eller din underlåtenhet att säga upp Avtal om Mamuts Tjänster i rätt tid före den automatiska förlängningen därav skall anses utgöra ditt godkännande av meddelade ändringar. Mamut skall underrätta dig om ändringar och tillägg enligt ovan på sätt som Mamut väljer i varje enskilt fall med undantag av ändringar och tillägg som avser kostnadsfria produkter eller tjänster. Underrättelser anses ha lämnats när de skickats eller på annat sätt meddelats från Mamut. Det bör noteras att särskilda villkor kan gälla utöver dem som anges i detta avtal. 12. Konsumentens ångerrätt Om du köper programvara i egenskap av konsument (med konsument avses en fysisk person som handlar huvudsakligen för ändamål som faller utanför näringsverksamhet) har du rätt att ångra köpet utan angivande av skäl inom fjorton kalenderdagar från mottagandet av programvaran UNDER FÖRUTSÄTTNING ATT: - avtalet har slutits (i) utanför Mamuts eller dess återförsäljares fasta försäljningsställe eller (ii) på distans (inklusive men inte begränsat till köp via Internet eller telefon); och - DU INTE HAR BRUTIT PROGRAMVARANS FÖRSEGLADE ORIGINALFÖRPACKNING. För att få utöva denna ångerrätt skall du skriftligen meddela Mamut genom personligt överlämnande, post, fax eller e-post. Du skall vidare på egen bekostnad återsända samtligt fysiskt material som du har mottagit från Mamut (inklusive programvara, användardokumentation och originalförpackning). Materialet skall återlämnas på din bekostnad i samma antal och i oförändrat skick som vid den tidpunkt du erhöll det tillsammans med en kopia på ditt meddelande om att köpet ångras till Mamut ASA (Norge) eller till det lokala dotterbolag i det land där du köpte programvaran. Om du inte återlämnar programvaran kommer vi att för samtliga våra kostnader hänförliga till återtagandet av programvaran göra avdrag från utförd återbetalning. Oaktat vad som i övrigt anges i detta avtal skall, om du utövar ångerrätten för köp av programvara, till programvaran hänförliga tjänsteavtal mellan dig och Mamut upphöra att gälla och återbetalning skall ske. Återbetalning enligt denna punkt kommer att ske inom 30 dagar från den dag då meddelande om utövande av ångerrätt tillställdes Mamut. ÅNGERRÄTTEN GÄLLER INTE FÖR AVTAL OM TJÄNSTER OM KONSUMENTEN EFTER DET ATT ÅNGERFRISTEN HAR INLETTS SAMTYCKER TILL ATT TJÄNSTEN PÅBÖRJAS OMEDELBART. I SAMBAND MED DIN BESTÄLLNING AV TJÄNSTER FRÅN MAMUT SAMTYCKER DU TILL ATT TJÄNSTEN PÅBÖRJAS OMEDELBART. 12

13 0606_Mamut-Brukeravtalehefte.qxd :05 Side 13 Danmark BRUGERAFTALE VEDR. MAMUTs PRODUKTER OG YDELSER VED AT INSTALLERE MAMUT SOFTWARE OG/ELLER AT BENYTTE MAMUTS YDELSER, ACCEPTERER DE AT HAVE LÆST, FORSTÅET OG ACCEPTERET BETINGELSERNE I DENNE AFTALE, LIGESOM DE ACCEPTERER AT VÆRE BUNDET AF DE BESTEMMELSER I DENNE AFTALE, DER GÆLDER FOR DE RELEVANTE PRODUKTER OG YDELSER FRA MAMUT ASA, DETTE SELSKABS HELT ELLER DELVIST EJEDE DATTERSELSKABER OG/ELLER REPRÆSENTANTER ("MAMUT"). DET TILRÅDES DERFOR, AT DE OMHYGGELIGT LÆSER AFTALEN I DENS HELHED. Såfremt De ikke accepterer de i aftalen fastsatte bestemmelser, er De ikke berettiget til at anvende de relevante Mamut-produkter og/eller ydelser. I så fald skal De inden 14 dage efter købet returnere softwarepakken/pakkerne, inklusiv alle produkter og en kopi af kvitteringen med præcis angivelse af Deres køb, til det sted, hvor softwarepakken blev købt. Ingen af bestemmelserne i denne aftale skal forstås således, at De fratages rettigheder, som De måtte have i henhold til gældende, ufravigelig lovgivning, herunder enhver ufravigelig rettighed, som De i henhold til gældende lovgivning måtte have som forbruger. Bemærk, at dette er en juridisk bindende aftale mellem Dem og Mamut ASA (Norge). De er imidlertid berettiget til at rette eventuelle forespørgsler til Mamut ASA's lokale datterselskab i det land, hvor De bor. Se for kontaktdetaljer. LICENS TIL AT BENYTTE MAMUT SOFTWARE Disse bestemmelser angår al software, som Mamut tilbyder Dem, medmindre andet er særskilt aftalt og uanset om softwaren tilbydes mod betaling eller uden beregning. Visse licenser gælder kun for en nærmere angivet periode og er betinget af, at De abonnerer på en Mamut Serviceaftale, se Afsnit Registrering Som hovedregel bedes De aktivere Deres licens ved at registrere denne hos Mamut. Sådan registrering skal oftest foretages på en formular, der vises i et skærmbillede under installeringen af softwaren. Denne formular kan sendes elektronisk til Mamut eller udskrives og sendes til Mamut med almindelig post. De skal foretage en sådan registrering for at sikre, at De modtager den software og sådanne opdateringer, som De i henhold til licensen er berettiget til. Licensen kan kun registreres en gang. 2. Retten til at anvende, samt begrænsninger Under forudsætning af, at De har betalt den aftalte licensafgift og overholder nedennævnte bestemmelser, gives De en personlig, ikke-eksklusiv og begrænset ret til at anvende softwaren. Deres ret til at anvende softwaren er underlagt følgende præciseringer og begrænsninger: 2.1 Begrænset ret til at installere og bruge - En licens til softwaren giver Dem alene ret til at installere og bruge softwaren på en enkelt computer, arbejdsstation, terminal, håndholdt pc eller anden digital elektronisk lagrings- og/eller kommunikationsenhed, som De har ret til at benytte ("Computer"), medmindre andet udtrykkeligt er skriftligt aftalt mellem Dem og Mamut eller udtrykkeligt er anført i Mamuts officielle marketingmateriale eller brugerdokumentationen for den relevante Mamut software. - Softwaren skal anvendes sammen med den Mamut-database, der udgør en del af den software, som De har licens(er) til. De er ikke berettiget til at anvende softwaren sammen med en anden Mamut-database, medmindre dette udtrykkeligt er skriftligt aftalt mellem Dem og Mamut eller udtrykkeligt er anført i brugerdokumentationen for den relevante Mamut software. - Hvis Mamut softwaren er gjort anvendelig på en Computer, hvorpå Mamut softwaren ikke er installeret, fx gennem anvendelse af ASP/terminalserver/webklient eller anden fjernopkobling, er en licens gyldig for en enkelt bruger i Deres juridiske enhed eller en anden juridisk enhed, hvortil De er berettiget til at videregive en sådan licens ifølge skriftlig og udtrykkelig aftale med Mamut. Skriftlig aftale kan indgås via elektronisk kommunikation (herunder ). 2.2 Fremstilling af kopier og dekompilering mv. - Ud over, hvad der kræves for retmæssig anvendelse af softwaren og den tilhørende dokumentation, er De ikke berettiget til at fremstille kopier af softwaren eller brugerdokumentationen og/eller noget tilhørende materiale, det være sig elektronisk eller i papirform. - De er kun berettiget til at fremstille backup-kopier af softwaren i det omfang, som er nødvendigt for at anvendelse af softwaren og i overensstemmelse med ufravigelig lovgivning. - De er ikke berettiget til at dekompilere (disassemblere) softwarekoden med den hensigt at tilegne Dem de af Mamut anvendte teknikker ud over, hvad der følger af ufravigelig lovgivning. - De er ikke berettiget til at ændre, redigere og/eller fremstille noget, der hidrører fra softwaren (for eksempel at fjerne skabeloner med faste designs såsom Mamutlogoet). 2.3 Eksport/import af data - De har ret til at eksportere data fra Mamut-databasen i den software, som De har licens til, til behandling i andre programmer. - De er kun berettiget til at importere data til Mamut-databasen, såfremt dette udtrykkeligt er anført i Mamuts brugerdokumentation. 2.4 Forholdet til tredjemand De er ikke berettiget til at overdrage, udleje, lease, udlåne eller på anden vis tilbyde nogen retten til på nogen måde at benytte softwaren, licensnummeret og/eller tilhørende dokumentation uden Mamuts forudgående udtrykkelige, skriftlige samtykke. Forudgående skriftligt samtykke kan gives via elektronisk kommunikation (herunder ). 3. Automatisk opdatering af software Uanset om De har en gyldig Mamut Serviceaftale, er Mamut berettiget, men ikke forpligtet, til automatisk at opdatere Deres Mamut software via internettet. En sådan opdatering kan ske uden yderligere meddelelse til Dem. 4. Softwarens kvalitet og egnethed mv. De anerkender og accepterer, at ingen software er fejlfri. Mamut søger at rette generelle fejl og defekter via brugersupport og opdateringer af softwaren som fastsat i Mamut Serviceaftalen. De anerkender og accepterer, at softwaren er generisk, og at den som følge heraf ikke nødvendigvis er egnet til Deres specifikke formål. For eksempel er software, der tilbyder beregning af skat ikke beregnet til anvendelse på alle skattescenarier. Alle simuleringsfunktioner i softwaren giver Dem under alle omstændigheder udelukkende tilnærmede, og ikke nøjagtige, beregninger. Opmærksomheden henledes særligt på, at Mamut software, der understøtter tredjemands ydelser (for eksempel bankforretninger via internet) afhænger af bestanddele fra tredjemand, som Mamut ikke har indflydelse på. Ændringer i sådanne bestanddele fra tredjemand kan kræve opdatering af Mamut software. De må derfor tage højde for, at ydelser fra tredjemand ikke altid er tilgængelige ved brug af softwaren. Desuden er Deres brug af tredjemands ydelser reguleret af aftalen mellem Dem og udbyder(ne) af sådanne ydelser, og Mamut kan ikke holdes ansvarlig for følgerne af brug eller manglende mulighed for at anvende ydelser fra tredjemand. 5. Obligatorisk oprettelse af Mamut Serviceaftale - licenser af begrænset varighed Deres ret til at anvende softwaren og tilhørende dokumentation kan afhænge af, om De har indgået en gyldig Mamut Serviceaftale med Mamut, og varigheden af en sådan ret kan begrænses til Serviceaftalens løbetid. Produktbeskrivelsen, der findes på angiver, hvilke softwarelicenser, der er underlagt krav om en obligatorisk Mamut Serviceaftale. 6. Licensafgift og Mamut Serviceaftale Licensafgiften for den relevante software, samt den årlige afgift for den tilhørende Mamut Serviceaftale, er nærmere beskrevet i produktbeskrivelsen, der findes på Gyldighedsperioden for enhver licensafgift og årlig afgift kan anføres på 13

14 0606_Mamut-Brukeravtalehefte.qxd :05 Side 14 MAMUT SERVICEAFTALE Mamut Serviceaftalen omfatter de nedenfor nævnte ydelser, medmindre andet er aftalt. Ved at installere Mamut software, hvortil en Mamut Serviceaftale er obligatorisk, eller ved at installere anden Mamut software, hvortil en Mamut Serviceaftale er indgået frivilligt, anses De for at have accepteret nedenstående bestemmelser. 1. Brugersupport Mamut Serviceaftalen tilbyder Dem support i Mamut Supportcentrets åbningstid, og i et omfang som beskrevet på Brugersupport ydes kun for den til enhver til gældende seneste officielle version af Mamut softwaren og på en måde, som Mamut til enhver tid anser som passende. Brugersupport omfatter ikke: (i) Tilpasning til anden software, uanset om denne er leveret af Mamut eller tredjemand; (ii) fejlretning eller afhjælpning af fejl forårsaget af hardware eller anden software end den, som Deres licensaftale vedrører; (iii) rekonstruktion eller genfinding af tabte eller ødelagte data/datafiler; (iv) hjælp til at danne nye adgangskoder; (v) fejlretning af datafiler eller software, eksempelvis efter en driftsafbrydelse, (vi) konvertering af data, (vii) hjælp i tilfælde af problemer forårsaget af betaversioner af Mamut software, (viii) hjælp med problemer forårsaget af tredjemands software, (ix) vejledning i brugen af software, uanset om denne er leveret af Mamut eller tredjemand (funktionalitet og betjeningsmetode, selv om teknisk assistance via telefon eller pr. efter installation/opdatering er inkluderet), eller (x) fysisk fremmøde hos Dem. 2. Opdateringer af software De får adgang til alle nye officielle versioner/opdateringer af softwaren, der er omfattet af Mamut Serviceaftalen. Opdateringerne gøres tilgængelige på et tidspunkt og en måde, som til enhver tid er fastsat af Mamut. Se for oplysning om softwareopdateringer. Medmindre Mamut tilbyder automatisk opdatering af Deres Mamut software, er De selv ansvarlig for løbende at holde Dem orienteret om og installere de opdateringer, som til enhver tid gøres tilgængelige. 3. Information Som en del af ydelserne i henhold til denne Mamut Serviceaftale modtager De information pr. vedrørende nye versioner/opdateringer, anden relevant software, brugertips og andre nyheder i et omfang, som til enhver tid fastsættes af Mamut. De kan vælge ikke at modtage information, der ikke skønnes at være en nødvendig del af det løbende kundeforhold (se Afsnit 2 i de generelle bestemmelser nedenfor). 4. Serviceafgift, betalingsbetingelser, supplerende ydelser osv. De betaler en årlig afgift for at aktivere og opretholde Mamut Serviceaftalen. Afgiftens størrelse afhænger til enhver tid af, hvilken software De har gyldig licens til; se prislisten på De vil blive faktureret for Mamut Serviceaftalen umiddelbart efter indgåelsen af en ny aftale. Efter udløbet af fristen for opsigelse af aftalen uden grund, vil de blive faktureret for en ny aftaleperiode (se Afsnit 6 nedenfor - ophør og bortfald). Ydelser, der ikke er omfattet af Mamut Serviceaftalen, faktureres særskilt på basis af Mamuts til enhver tid gældende priser for sådanne ydelser. Betalingsbetingelserne er anført i Afsnit 3 i de generelle bestemmelser nedenfor. 5. Serviceaftalens varighed og fornyelse Efter Deres indgåelse af en Mamut Serviceaftale løber denne som hovedregel i en periode på et år fra fakturadatoen, og den fornys automatisk for et år ad gangen, medmindre andet er aftalt. Bemærk venligst at aftaleperioden for visse softwarelicenser løber fra fakturadatoen for Mamut Serviceaftalen indtil udgangen af næste kalenderår, hvorefter den automatisk fornys med nye aftalebetingelser for en periode på et kalenderår ad gangen, medmindre andet er aftalt. De er ansvarlig for at holde Dem opdateret om, hvilken aftaleperiode Deres Mamut Serviceaftale fornys for. Mamut Serviceaftalen forbliver i kraft, indtil den ophæves med eller uden angivelse af grund som beskrevet nedenfor og i de generelle bestemmelser. 6. Ophør og bortfald Begge parter har ret til at ophæve Mamut Serviceaftalen uden grund ved at give tre måneders skriftlig varsel til udløb af aftalens nuværende aftaleperiode. Skriftlig opsigelse kan foretages via elektronisk kommunikation (herunder ). Hvis Deres Mamut Serviceaftale fornys med virkning pr. 1. januar (jf. Afsnit 5), skal opsigelsen være Mamut i hænde inden 1. oktober det forudgående år. De er ikke berettiget til tilbagebetaling af serviceafgiften, selv om opsigelsen indsendes forud for 1. oktober. Hvis Mamut ikke har modtaget opsigelsen i overensstemmelse den tremåneders frist, som er angivet heri, forbliver Mamut Serviceaftalen i kraft i den efterfølgende aftaleperiode. Efter ophør af Mamut Serviceaftalen, uanset årsagerne hertil, bortfalder samtidig Deres ret til at anvende den software, hvortil Mamut Serviceaftalen er obligatorisk. I dette tilfælde kan Mamut konvertere Deres brugsret til at omfatte sådan funktionalitet, som er inkluderet i de gratis versioner af Mamut softwaren. Mamut forbeholder sig retten til at anmode Dem om at slette alt, hvad De har modtaget fra Mamut fra Deres computer, samt returnere alt fysisk materiale modtaget fra Mamut (herunder softwaremedier og brugerdokumentation) til Mamut. BETINGELSER OG VILKÅR FOR BRUG AF ELEKTRONISKE WEBYDELSER Bestemmelserne nedenfor er gældende for Webydelser fra Mamut, medmindre andet specifikt er aftalt. Ved at anvende Webydelser fra Mamut, anses De for at have accepteret de nedenstående bestemmelser. 1. Generelle bemærkninger vedrørende Mamut Webydelser Via Mamut Webydelser kan De få adgang til lagerydelser og mulighed for at oprette egen hjemmeside eller internetforretning. Webydelserne kan også omfatte adgang til online videndatabaser og andre typer information. Se produktbeskrivelserne, der findes på for de til enhver tid tilbudte Webydelser. 2. Kvalitet og tilgængelighed Mamut tilbyder Webydelser som en generel service til sine kunder og påtager sig intet ansvar for at sikre, at Webydelserne opfylder Deres og/eller Deres brugeres specifikke behov eller krav. Tilvejebringelsen af Webydelserne er afhængig af en række tredjeparter, herunder internetudbydere og udbydere af kommunikationstjenester, og derfor kan Mamut ikke garantere, at Webydelserne til enhver tid er tilgængelige, eller at de kører uden afbrydelser eller som forventet. Mamut har ikke kontrol over, og kan derfor ikke påtage sig ansvaret for, at Webydelserne er fri for virus og/eller andre skadelige elementer. Mamut forbeholder sig retten til, uden at påtage sig ansvar herfor, at foretage nødvendige ændringer i Webydelserne for at overholde gældende lovgivning samt regulering og afgørelser fra enhver statslig myndighed. 3. Filhåndteringsydelser Den type filhåndteringsydelse, som De har adgang til afhænger af, hvilket Mamutprodukt De anvender. Hvis filhåndteringsydelserne omfatter backup-kopiering af Deres filer på servere, der anvendes af Mamut, er dette betinget af, at de filer, som De ønsker backup-kopieret, lagres lokalt på Deres computer, at filerne ikke blokeres af et program, at der er foretaget korrekt konfiguration af den Mamut software, som De anvender til overførsel til de af Mamut anvendte servere, samt, at Deres computer er opkoblet til internettet. De skal til enhver tid selv tjekke, om filerne er blevet overført, at disse er lagret på de af Mamut anvendte servere, samt, at disse er intakte. Andre krav kan være fastsat i brugerdokumentationen, der hører til det relevante Mamut-produkt. Mamut foretager regelmæssigt backup-kopi af de af Deres filer, der er overført til de af Mamut anvendte servere i overensstemmelse med ovenfor anførte krav, og Mamut iværksætter rimelige foranstaltninger for at bidrage til beskyttelsen af sådanne filer mod 14

15 0606_Mamut-Brukeravtalehefte.qxd :05 Side 15 hackerangreb og/eller forhold, der kan ødelægge eller kompromittere filerne. Imidlertid anerkender De, at Mamut er ude af stand til at beskytte Deres lagrede filer mod alle hackerangreb og/eller forhold, der kan ødelægge eller kompromittere Deres data. 4. Oprettelsen af en hjemmeside - registrering og brug af domænenavnet Ved oprettelsen af en hjemmeside registrerer De et domænenavn. Selv om Mamut kan tilbyde hjælp i forbindelse med oprettelsen af et domænenavn, vil Mamut ikke at foretage nogen undersøgelser for at klarlægge, om domænenavnet er retmæssigt/lovligt. De alene er ansvarlig for at sikre, at domænenavnet tilhørende Deres hjemmeside ikke krænker tredjemands registrerede og/eller anerkendte immaterielle rettigheder. De er også ansvarlig for at sikre, at domænenavnet ikke er diskriminerende, ærekrænkende eller på anden måde i strid med gældende lovgivning og anden regulering. De alene er ansvarlig for fornyelse af det domænenavn, der tilhører Deres hjemmeside. Efter registrering af Deres domæne er De, ud over nærværende bestemmelser, bundet af ICANNs regler (The Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, se URL og de regler, der gælder for de registratorer, der foranlediger registreringen af domænet i Norge og/eller udlandet. Registrering af et.no domænenavn er underlagt fra NORID's regler om registrering og tildeling af domænenavne, se URL De kan kontakte Mamut, hvis De har behov for yderligere information. 5. Brug og indhold af Webydelserne Deres brug af Webydelserne er betinget af Deres fulde accept af ansvaret for al information, der lagres på og eventuelt udbredes via Deres hjemmeside(r), såvel som alle aktiviteter, der foregår derfra. De er bekendt med og accepterer, at Mamut ikke bestemmer, ændrer og/eller har indflydelse på aktiviteter og/eller indhold, der er lagret og/eller overføres via Webydelserne. De alene er ansvarlig for at sikre, at indholdet og de aktiviteter, De har igangsat eller bidraget med ikke udgør misligholdelse af disse bestemmelser eller den til enhver tid gældende lovgivning, inklusive strafferetlig, markedsføringsretlig, immaterialretlig, e-handelsretlig og persondataretlig lovgivning. De er ikke berettiget til at anvende nogen del af Webydelserne til ulovlige eller upassende formål. De har, blandt andet, ikke ret til at lagre, sprede eller på anden måde bidrage til udbredelsen af information og/eller beskæftige Dem med aktiviteter, der er ulovlige, eller som efter Mamuts vurdering anses for upassende. Dette omfatter, men er ikke begrænset til, information eller materiale, der er racistisk, diskriminerende, krænkende, sårende, truende, vulgær(t), uanstændig(t) eller i strid med offentlighedens interesser. De har heller ikke ret til at lagre, sprede eller på anden måde bidrage til udbredelsen af information og/eller beskæftige Dem med aktiviteter, der indebærer krænkelse af tredjemands ejendomsret og/eller immaterielle rettigheder og/eller rettigheder, der følger af persondataretlig lovgivning. De alene bærer det fulde ansvar for at sikre, at ordrer, betalinger og kreditinformationer, der håndteres via Deres hjemmeside, behandles og videregives på lovlig vis. De accepterer at skulle skadesløsholde Mamut med hensyn til ethvert krav eller enhver tvist, der måtte opstå i forbindelse med Deres brug af Webydelserne. 6. Retten til at fjerne information/materialer Ved mistanke om anvendelse af Webydelserne på en sådan måde, at det forudgående afsnit misligholdes, forbeholder Mamut sig retten til på et hvilket som helst tidspunkt efter eget skøn, uden forudgående varsel samt uden at pådrage sig ansvar herfor, at fjerne eller blokere for Deres og/eller andres adgang til Deres Webydelser og/eller information, materialer og/eller aktiviteter derpå. De er forpligtet til, efter anmodning, at samarbejde med Mamut, eller de af Mamut udpegede, med henblik på at opklare eller undgå forhold, der er ulovlige og/eller misligholder denne aftale. Af hensyn til lagerkapaciteten forbeholder Mamut sig retten til at slette hjemmesider, der er registreret i forbindelse med Mamut software, men som ikke er blevet opdateret i løbet af de seneste 12 måneder. 7. Varighed af retten til at anvende Elektroniske Webydelser Retten til at anvende de Elektroniske Webydelser har den samme varighed som retten til at anvende den software, som De har erhvervet licens til fra Mamut. MAMUT INFORMATIONSSKRANKE Bestemmelserne nedenfor er gældende for Deres anvendelse af Mamuts Informationsskranke, medmindre andet specifikt er aftalt. Ved at anvende Mamuts Informationsskranke anses De for at have accepteret de nedenstående bestemmelser. 1. Generelle bemærkninger vedrørende Mamuts Informationsskranke Mamut Informationsskranke er en online informationsservice, hvortil De får adgang via Deres Mamut software, med henblik på at opnå en mere effektiv informationsstrøm mellem Dem og Mamut. Deres brug af servicen er frivillig. 2. Lagring af data Mamut Informationsskranke kan indeholde services, hvor data lagres af Mamut på vegne af Dem eller af en tredjemand på vegne af Mamut. De er forpligtet til at sikre, at sådan lagring foregår i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning, herunder, men ikke begrænset til, regler vedrørende persondata, og De indestår for, at De vil skadesløsholde Mamut for ethvert tab, krav eller skade, der helt eller delvist, direkte eller indirekte er forårsaget af lagring, der foregår på Deres vegne. 3. Cookies For at kunne anvende Mamut Informationsskranke er det nødvendigt, at funktionen cookies er aktiveret i Deres browser. En cookie er en info-pakke (tekstfil), som Mamuts webserver lagrer på Deres harddisk, hvorpå Mamut softwaren er installeret, og infopakken indeholder oplysninger om forudgående brug af servicen. Formålet med den er, at sætte Mamut i stand til at tilpasse servicen til Deres næste besøg og at gøre brugen af servicen så enkel som mulig. 4. Varighed af retten til at anvende Mamut Informationsskranke Retten til at anvende Mamut Informationsskranke har den samme varighed som retten til at anvende den software, som De har erhvervet licens til fra Mamut. BETATEST Ud over de øvrige bestemmelser i denne Mamut Brugeraftale gælder nedennævnte bestemmelser for Deres test af betaversioner af software fra Mamut, medmindre andet specifikt er aftalt. Ved at installere en betaversion af software, anses De for at have accepteret de nedenstående bestemmelser. 1. Systemkrav Mamut stiller ikke hardware til rådighed i forbindelse med Deres betatest. Alle minimumskrav til udstyr, der skal anvendes til betatesten, kan være fastsat i den senest opdaterede version af oplysningerne om udførelse af betatest. 2. Omkostninger De hæfter for alle returneringsomkostninger. De er ikke berettiget til vederlag i forbindelse med betatesten, medmindre andet særskilt er aftalt skriftligt i hvert enkelt tilfælde. 3. Test og rapportering De skal teste og rapportere i overensstemmelse med de detaljerede retningslinjer, der er udsendt i forbindelse med uddelingen af hver enkelt betaversion. De skal bruge en rimelig tidsmængde på test og rapportering i forbindelse med de betaversioner, som Mamut tilsender Dem til brug for udførelse af betatest. 15

16 0606_Mamut-Brukeravtalehefte.qxd :05 Side 16 De kan ikke gøre brug af Mamuts almindelige supportservice, hvis der er behov for support til software i en betaversion. Mamut er forpligtet til at tage Deres rapporter i betragtning, men er ikke forpligtet til at give Dem tilbagemelding på dem. 4. Opsigelse En aftale om betatest kan til enhver tid opsiges uden grund med skriftligt varsel fra Dem eller Mamut. Ved opsigelse skal alt, hvad De har modtaget fra Mamut i forbindelse med aftalen om betatest slettes fra Deres computer, og De skal returnere alt fysisk materiale, som De har modtaget fra Mamut (herunder softwaremedier og brugerdokumentation) til Mamut. GENERELLE BESTEMMELSER GÆLDENDE FOR ALLE PRODUKTER OG YDELSER 1. Persondatabeskyttelse Mamut er dataansvarlig for de personoplysninger, som De registrerer om Dem selv på vores hjemmesider og ved aktivering af licenserne. Mamut behandler personoplysningerne med henblik på administration og opfølgning på Deres kundeforhold, herunder overholdelse af vores kundeaftale(r) med Dem, forberedelse og distribution af brugertips, relevante nyheder samt tilbud på produkter og ydelser fra Mamut og/eller relevante samarbejdspartnere. Med henblik på at tilvejebringe et grundlag for en bedre og mere optimal informationsservice for Dem, kan Mamut registrere og analysere Deres brug af Mamut software og tilhørende software/ydelser. En sådan registrering omfatter blandt andet Deres licenser, brugernumre og anvendelse af lagerplads på webservere. De er ansvarlig for at give Mamut oplysning om ændringer af Deres registrerede personoplysninger. De kan anmode om adgang til oplysninger, der er registret om Dem, og anmode om, at sådanne oplysninger opdateres og/eller rettes. I så tilfælde bedes De kontakte den dataansvarlige, som er Mamut ASA, P.O. Box 5205 Majorstuen, 0302 Oslo, phone: , Enhver anmodning om information eller klage fremsat i medfør af eller i forbindelse med denne aftale, kan desuden sendes til denne adresse. Mamut meddeler Deres personlige oplysninger til sine underleverandører og/eller videregiver personlige oplysninger uden for Norge, såfremt det er nødvendigt for at overholde denne aftale med Dem, eller for at kunne tilbyde Dem de produkter og ydelser, som De til enhver tid måtte ønske. Mamut forbeholder sig retten til at meddele oplysninger om Dem og/eller Deres brug af produkter og ydelser, i det omfang det skønnes nødvendigt i forbindelse med retsforfølgning og/eller for at efterkomme anmodninger fra statslige myndigheder. De er dataansvarlig for de personlige oplysninger, som De indhenter fra tredjemand, selv om sådanne oplysninger lagres hos Mamut eller hos den, som Mamut udpeger til at foranledige sådan lagring. De indestår for, at De vil efterleve alle gældende persondatalove i forbindelse med Deres behandling af persondata. 2. Samtykke til at modtage kundeinformation i elektronisk form Som kunde hos Mamut samtykker De til, at vi sender Dem kundeinformation, såsom brugertips, nyheder om opdateringer, nyheder om Mamut samt informationer om relevante produkter og ydelser, som Mamut anser for at være af interesse for Dem. Ved at sende Deres -adresse i forbindelse med registrering som Mamut-kunde samtykker De til, at sådanne oplysninger sendes til den -adresse, der er registreret af Dem og/eller på anden elektronisk vis. De kan til enhver tid (også efter indgåelse af denne aftale) meddele Mamut på at De ikke ønsker at modtage sådanne meddelelser, eller at De ønsker at modtage oplysninger på anden måde. 3. Betalingsbetingelser Medmindre andet er aftalt, forfalder Mamuts krav på betaling 10 kalenderdage efter fakturadato ved indgåelse af en ny aftale og 30 kalenderdage efter fakturadato ved fornyelse af allerede eksisterende aftaler. Morarenter påløber i henhold til den norske lov om morarenter mv. af 17. december 1976, nr. 100, af det til enhver tid forfaldne beløb. 4. Kontraktbrud og sanktioner Såfremt De væsentligt misligholder alle eller dele af Deres forpligtelser over for Mamut, har Mamut ret til at hæve eksisterende aftaler pga. misligholdelse med øjeblikkelig virkning. Væsentlig misligholdelse omfatter, blandt andet, manglende betaling i en periode, der overstiger 30 dage og misligholdelse af de begrænsninger, der knytter sig til Deres ret til at anvende Mamut software. Ved ophør pga. misligholdelse kan Mamut anmode Dem om at returnere alle materialer, der er modtaget fra Mamut (eksempelvis software og brugerdokumentation) til Mamut eller vores repræsentanter, samt slette/afinstallere alle softwarekopier. Mamut forbeholder sig retten til at forfølge enhver misligholdelse via civilretlige og/eller strafferetlige sanktioner. Mamut vil kræve skadesløsholdelse med hensyn til alle udgifter og tab, som selskabet har pådraget sig som følge af misligholdelse fra Deres side, herunder, men ikke begrænset til, rimelige udgifter til juridisk assistance i forbindelse med retslige skridt, der tages for at forfølge eller afhjælpe misligholdelsen. 5. Ansvarsfraskrivelse HVERKEN MAMUT, MAMUTS LEVERANDØRER ELLER JURIDISKE REPRÆSENTANTER KAN HOLDES ANSVARLIGE FOR NOGEN AF FØLGENDE, SOM DE ELLER TREDJEMAND HAR PÅDRAGET SIG I FORBINDELSE MED ANVENDELSE AF ELLER MANGLENDE EVNE TIL AT ANVENDE MAMUT PRODUKTER, OPLYSNINGER OG/ELLER YDELSER SOM ANFØRT I DENNE AFTALE: (III) DIREKTE TAB ELLER SKADE; OG (IV) INDIREKTE TAB ELLER SKADE DENNE ANSVARSFRASKRIVELSE GÆLDER FOR, MEN ER IKKE BEGRÆNSET TIL, TAB AF OPLYSNINGER, DATA OSV. AF EN HVILKEN SOM HELST ART, MISTET OMSÆTNING, DRIFTSTAB ELLER ANDET ØKONOMISK ELLER IKKE- ØKONOMISK TAB. ANSVARSFRASKRIVELSEN GÆLDER UANSET BAGGRUND OG ÅRSAG (HERUNDER SOM FØLGE AF SYSTEMNEDBRUD ELLER NYE VERSIONER) OG OMFATTER OGSÅ UAGTSOMHED FRA MAMUTS SIDE. ANSVARSFRASKRIVELSEN GÆLDER UANSET, OM MAMUT ELLER EN AF DISSES LEVERANDØRER ER BLEVET OPLYST OM MULIGHEDEN FOR SKADE OG/ELLER TAB. Hvad angår produkter og ydelser (herunder information) fra tredjemand, hvortil De får adgang via produkter og/eller ydelser fra Mamut, skal De selv vurdere, hvilke bestemmelser (herunder med hensyn til ansvar), der gælder for produkterne og/eller ydelserne og i forhold til sådanne tredjemænd. Mamut kan ikke holdes ansvarlig for ændringer i priser/vilkår i relation til produkter og ydelser fra en tredjemand med hvem De har indgået særskilt aftale, eller tab, som De har pådraget Dem eller andre i forbindelse med ændringer i omfanget af disse aftaler (herunder ophør) eller indholdet i sådanne produkter og ydelser. Mamut kan etablere links til tredjemands hjemmesider for at gøre det lettere for Dem at finde frem til disse. Mamut har ingen indflydelse på det nuværende eller fremtidige indhold på linkede hjemmesider og/eller anvendelsen deraf. De accepterer, at Mamut ikke kan holdes ansvarlig for Deres brug eller manglende evne til at anvende links til tredjemands hjemmesider. De opfordres til at vurdere de vilkår, der gælder for tredjemands hjemmesider, herunder de principper, der gælder for disse tredjemænds behandling af Deres personlige oplysninger. 16

17 0606_Mamut-Brukeravtalehefte.qxd :05 Side 17 I alle tilfælde kan Mamuts generelle ansvar ifølge samtlige bestemmelser i denne aftale ikke overstige det beløb, De faktisk har betalt for hvert Mamut produkt og/eller ydelse, hvorpå Deres krav er baseret. Undtagen hvor det udtrykkeligt er fastsat i denne aftale, giver Mamut ingen øvrige garantier, det være sig skriftlige eller mundtlige, i relation til software og ydelser i henhold til denne aftale, ligesom Mamut tager forbehold for alle øvrige garantier og betingelser (udtrykkelige eller underforståede, lovpligtige eller andet) i størst udstrækning mulig i henhold til gældende lov. Uden præjudice for det generelle afsnit ovenfor garanterer Mamut ikke, at Mamut softwareprodukterne eller ydelserne præsterer noget tilsigtet resultat, eller at Deres betjening eller betjeningen af softwaren, produkterne eller ydelserne foregår uden afbrydelser eller fejlfrit. DE SKAL SKADESLØSHOLDE MAMUT SAMT FULDSTÆNDIGT OG EFFEKTIVT SKADESLØSHOLDE MAMUT FOR OG IMOD ALLE OMKOSTNINGER, KRAV, UDGIFTER, TAB OG ANSVAR AF EN HVILKEN SOM HELST ART (HERUNDER RIMELIGE RETLIGE OMKOSTNINGER), DER STAMMER FRA, VEDRØRER ELLER FØLGER AF ENHVER ADGANG TIL ELLER ANVENDELSE FRA DERES SIDE AF MAMUT SOFTWARE, PRODUKTER OG/ELLER YDELSER PÅ ANDEN MÅDE END I OVERENSSTEMMELSE MED BETINGELSERNE OG VILKÅRENE I DENNE AFTALE, DERES MANGLENDE OVERHOLDELSE AF MAMUTS IMMATERIALRETTIGHEDER ELLER DERES MANGLENDE FULDSTÆNDIGE OVERHOLDELSE AF BETINGELSERNE OG VILKÅRENE I DENNE AFTALE, HERUNDER UDEN BEGRÆNSNING, DERES PLIGT TIL AT HEMMELIGHOLDE ALLE FORTROLIGE OPLYSNINGER MODTAGET FRA MAMUT. 6. Ejendomsret og immaterielle rettigheder Mamut er et registreret varemærke tilhørende Mamut ASA. Mamut ASA eller disses leverandører er indehaver af ejendomsret, copyright og andre immaterielle rettigheder over og til software og ydelser omfattet af denne aftale. Medmindre andet særskilt er fastsat, er De ikke berettiget til at fremstille kopier (at kopiere), distribuere/overføre, efterligne, ændre, tilpasse og/eller fremstille afledte værker på grundlag af oplysninger og/eller andre materialer, som De er blevet tilbudt af Mamut, uanset om disse er i elektronisk form eller papirbaserede. Dette omfatter, men er ikke begrænset til, logoer, varemærker, udformning, lyd, billeder og designs fra Mamut eller tredjemand. Mamut og Mamuts koncernforbundne selskaber har samtlige ejendoms- og immaterielle rettigheder til ændringsforslag fra Dem til eksisterende Mamut produkter og ydelser og/eller forslag til nye produkter eller ydelser, uanset udformning af og/eller indhold i sådanne forslag. Sådanne rettigheder tilfalder Mamut uden ydelse af vederlag herfor, medmindre andet særskilt er aftalt skriftligt i hvert enkelt tilfælde. De har ret til at anmode om forhandlinger om vederlag, såfremt Deres forslag er af væsentlig betydning for det relevante produkt eller den relevante ydelse. 7. Hemmeligholdelsespligt De har pligt til at hemmeligholde og forhindre andre i at få adgang til eller viden om oplysninger vedrørende (i) software, ydelser og/eller dokumentation, som De modtager fra Mamut, (ii) testresultater i forbindelse med betatest (herunder, men ikke begrænset til, lokaliserede funktionsfejl, fejlmeddelelser, foreslåede forbedringer osv.), (iii) udviklingsprojekter fra Mamuts side, som De måtte blive bekendt med, (iv) al kommunikation mellem Dem og Mamut og/eller (v) andre oplysninger om Mamuts aktiviteter som, baseret på en forsigtig og loyal vurdering, må anses for at være væsentlige at hemmeligholde af hensyn til Mamuts aktiviteter. De skal pålægge egne medarbejdere en hemmeligholdelsespligt, der svarer til den i foregående afsnit fastsatte. De skal også afholde Dem fra at udnytte de oplysninger, der er omfattet af nærværende afsnit efter aftalens ophør. Hvis De er i tvivl om, hvorvidt noget er omfattet af hemmeligholdelsespligten, skal De præsentere det aktuelle spørgsmål for Mamut til brug for Mamuts forudgående beslutning. 8. Underleverandører Mamut er berettiget til at anvende underleverandører i forbindelse med levering af produkter og ydelser. 9. Overdragelse De er ikke berettiget til at afhænde eller på anden vis overdrage Deres rettigheder eller forpligtelser ifølge nærværende aftale uden Mamuts forudgående skriftlige samtykke. Mamut har ret til at afhænde eller på anden vis overdrage Mamuts rettigheder eller forpligtelser ifølge nærværende aftale til en tredjemand. 10. Lovvalg og værneting Tvister mellem Dem og Mamut i forbindelse med produkterne og ydelserne omfattet af denne brugeraftale reguleres af norsk lov. Parterne er enige om, at distriktsretten i Oslo, Norge er rette værneting. Imidlertid hindrer dette valg af værneting ikke Mamut i at forfølge sine ejendoms- og immaterielle rettigheder (herunder, men ikke begrænset til, at søge midlertidigt forbud) ved andre værneting og ifølge procedurer og regler gældende på dette sted. 11. Ændringer og rettelser Mamut forbeholder sig ret til fra tid til anden at ændre de til enhver tid gældende priser og ikke-accepterede tilbud, samt til at foretage mindre ændringer i de betingelser og vilkår, der gælder anvendelsen af Mamut-produkter og -ydelser og/eller indhold, omfang og leveringsmetode for disse produkter og ydelser. Væsentlige ændringer i de betingelser og vilkår, der gælder anvendelsen af Mamutprodukter og -ydelser og/eller indhold og omfang af og leveringsmetode for disse produkter, er kun bindende for Dem ved Deres accept af ændringer(ne), medmindre ændringerne helt eller delvis vedrører ændringer i det retlige grundlag gældende for de relevante eller tilsvarende produkter og ydelser, eller ændringerne helt eller delvis vedrører ændringer eller ophør af tredjemands produkter eller ydelser, hvorom De har indgået særskilt aftale, eller ændringerne vedrører gratis produkter eller ydelser. Væsentlige ændringer i indholdet og/eller omfanget af sådanne leverede ydelser og produkter kan indebære, at produkter og/eller ydelser ophører. Deres fortsatte anvendelse af produkter og ydelser og/eller Deres manglende rettidige opsigelse af Mamut Serviceaftalen forud for dens automatiske fornyelse anses for at udgøre Deres godkendelse af de varslede ændringer. Mamut underretter Dem om de ovennævnte ændringer og rettelser på en af Mamut i hvert tilfælde valgt måde, med undtagelse af ændringer og rettelser vedrørende gratis produkter eller ydelser. Varsel anses for at være givet, når dette er sendt fra, eller på anden vis kommunikeret af, Mamut. Det bemærkes, at særlige betingelser og vilkår kan gælde ud over de i denne aftale anførte. 12. Fortrydelsesret for forbrugere Såfremt De har erhvervet software i Deres egenskab af forbruger (dvs. en person, der hovedsageligt handler udenfor sit erhverv), har De ret til at fortyde aftalen uden grund inden for en periode på 14 kalenderdage, regnet fra den dag, De modtager softwaren, UNDER FORUDSÆTNING AF, AT: - aftalen er indgået (i) udenfor Mamuts eller en forhandler af den pågældende softwares faste forretningssted, eller (ii) ved fjernsalg (herunder, men ikke begrænset til salg via internet og telefon); og - DE IKKE HAR BRUDT FORSEGLINGEN PÅ SOFTWAREEMBALLAGEN, For at udnytte denne fortrydelsesret, skal De give Mamut skriftlig meddelelse herom via personlig overbringelse, post, fax eller . De skal returnere al fysisk materiale, som De har modtaget fra Mamut (inklusiv softwaremedier, brugerdokumentation og emballage). 17

18 0606_Mamut-Brukeravtalehefte.qxd :05 Side 18 De skal for egen regning returnere materialet i samme mængde og stand, som leveret til Dem. De skal returnere materialet til Mamut ASA (Norge) eller det lokale datterselskab i det land, hvor De har købt softwaren, sammen med en kopi af Deres meddelelse om fortrydelsen. Hvis De ikke returnerer softwaren, fratrækker vi samtlige vores omkostninger i forbindelse med at få softwaren retur fra Dem i tilbagebetalingen til Dem. Uanset andre bestemmelser i denne aftale, ophæves ligeledes alle tilhørende servicekontrakter med Mamut ved fortrydelsen af Deres softwarekøb, og tilbagebetaling finder sted. Tilbagebetaling i henhold til denne bestemmelse finder sted inden for 30 dage regnet fra den dag, hvor der gives meddelelse om ophævelsen. 13. Påbegyndelse af levering af ydelser De accepterer, at Mamut indleder leveringen af ydelserne, så snart Mamut har accepteret Deres ordre. Hvis De har bestilt ydelserne som forbruger, skal De være opmærksom på, at De ikke efter påbegyndelsen af leveringen af ydelserne har ret til at fortryde aftalen i henhold til national lovgivning, herunder national lovgivning, der implementer EU's Direktiv om forbrugerbeskyttelse i forbindelse med aftaler indgået via fjernsalg (97/7/EC). 18

19 0606_Mamut-Brukeravtalehefte.qxd :05 Side 19 Ireland USER AGREEMENT FOR MAMUT S PRODUCTS AND SERVICES BY INSTALLING MAMUT SOFTWARE AND/OR BY USING MAMUT SERVICES, YOU ACCEPT THAT YOU HAVE READ, UNDERSTOOD AND AGREE WITH THE TERMS OF THIS AGREEMENT AND YOU ACCEPT AS BINDING ON YOURSELF THOSE PROVISIONS OF THE PRESENT AGREEMENT THAT ARE APPLICABLE TO THE RELEVANT PRODUCTS AND SERVICES FROM MAMUT ASA, ITS WHOLLY- OR PARTLY-OWNED SUBSIDIARIES AND/OR REPRESENTATIVES ( MAMUT ). YOU ARE THEREFORE ADVISED TO CAREFULLY READ THE AGREEMENT IN ITS ENTIRETY. If you do not accept the provisions stipulated in the agreement, you will not be entitled to use the relevant Mamut products and/or services. You must in such case return the software package(s), including all products and a copy of the receipt detailing your purchase within 14 days from the date of purchase, to where you purchased the software package. None of the provisions of the agreement shall be interpreted as to deprive you of any rights you may have under applicable mandatory law, including any applicable mandatory rights you may have if you are entering into this agreement as a consumer. Note that this is a legally binding agreement between you and Mamut ASA (Norway). However, you may preferably direct inquiries to Mamut ASA s local subsidiary in your country. See for contact details. LICENSE TO USE MAMUT SOFTWARE These provisions pertain to all software offered to you by Mamut, unless otherwise specifically agreed, and irrespective of whether the software is offered against payment or free of charge. Certain licenses are valid for a specific period of time only, and are conditional upon yourself subscribing to a Mamut Service Agreement, see Clause Registration As a main rule, you are requested to activate your license by registering it with Mamut. Such registration shall most often be made on a form displayed in a designated window during installation of the software. This form may be submitted electronically to Mamut, or printed out and sent to Mamut by ordinary mail. You have to perform such registration to ensure that you receive such software and such follow-up as you are entitled to under your license. The license may only be registered once. 2. Right to utilise, and limitations Provided that you have paid the agreed license fee and comply with the provisions below, you are granted a personal, non-exclusive and limited right to utilise the software. Your right to utilise the software is subject to the following clarifications and limitations: 2.1 Limited right to install and use - One license for the software only entitles you to install and use the software on one single computer, work station, terminal, handheld PC or other digital electronic storage and/or communication unit which you have the right to utilise ( Computer ), unless otherwise explicitly agreed in writing between you and Mamut, or explicitly stated in Mamut s official marketing materials or the user documentation for the relevant Mamut software. - The software shall operate against the Mamut database that forms part of the software you hold license(s) for. You are not entitled to let the software operate against a different Mamut database, unless otherwise explicitly agreed in writing between you and Mamut, or explicitly stated in the user documentation for the relevant Mamut software. - If Mamut software is made available for a Computer on which the Mamut software is not installed, for example in case of ASP/Terminal Server/Web clients or other remote link-up, one license will be valid for one individual user in your legal entity or in another legal entity to which you are entitled to pass such license on by written and explicit agreement with Mamut. A written agreement may be entered into via electronic communication (hereunder ). 2.2 Production of copies and decompilation, etc. - Beyond what is necessary for the lawful utilisation of the software and its appurtenant documentation, you do not have the right to produce any copies of either the software or the user documentation and/or any ancillary materials, whether electronic or paper-based. - You are only entitled to produce back-up copies of the software to the extent necessary for the utilisation thereof, and in accordance with mandatory law. - You do not have the right to decompile (disassemble) the software code with the intent of acquiring the techniques applied by Mamut, beyond what follows from mandatory law. - You do not have the right to amend, edit and/or make anything derived from the software (for example, to remove fixed design templates like the Mamut logo). 2.3 Export/import of data - You may export data from the Mamut database of the software for which you hold a license, for processing in other applications. - You are only entitled to import data to the Mamut database to the extent explicitly stated in the user documentation from Mamut. 2.4 Relationship to third parties You do not have the right to transfer, rent, lease, lend or otherwise offer anyone the right to utilise, in any way, the software, its license number, and/or appurtenant documentation, without the explicit prior written consent of Mamut. Prior written consent may be granted via electronic communication (hereunder ). 3. Automatic updating of software Irrespective of whether you have a valid Mamut Service Agreement, Mamut will be entitled, but not obliged, to automatically update your Mamut software via the Internet. Such updating may be effected without any additional notification to you. 4. The quality and suitability of the software, etc. You acknowledge and accept that no software is flawless. Mamut seeks to remedy any general faults and defects through user support and software updates as stipulated in the Mamut Service Agreement. You acknowledge and accept that the software is of a generic character, and that it consequently is not necessarily suitable for your specific purposes. For example, software offering tax calculations is not intended to handle all tax scenarios. Any simulation features of the software will under any circumstance provide you with approximate, and not exact, calculations. In particular, it should be noted that Mamut software which supports third party services (for example Internet banking), is dependent on third party elements outside the control of Mamut. Changes to such third party elements may require updating of Mamut software. You therefore have to take into account that third party services will not always be available through use of the software. Moreover, your use of third party services is governed by the agreement between yourself and the provider(s) of such services, and Mamut cannot be held liable for the consequences of using, or the inability to use, third party services. 5. Mandatory establishment of Mamut Service Agreement licenses of limited duration Your right to use the software and appurtenant documentation may be conditional upon yourself having entered into a valid Mamut Service Agreement with Mamut, and the duration of such right may be limited to the term of the Service Agreement. The product description available on specifies which software licenses are subject to a mandatory Mamut Service Agreement requirement. 6. License fee and Mamut Service Agreement The license fee for the relevant software, as well as the annual fee relating to the Mamut Service Agreement associated therewith, is specified in the product description available on The period for which any licence fee and annual fee is valid may be set out on 19

20 0606_Mamut-Brukeravtalehefte.qxd :05 Side 20 MAMUT SERVICE AGREEMENT The Mamut Service Agreement encompasses the services described below, unless otherwise agreed. By installing Mamut software in respect of which a Mamut Service Agreement is mandatory, or by installing other Mamut software in respect of which a Mamut Service Agreement is voluntarily established, you are deemed to have accepted the provisions below. 1. User support The Mamut Service Agreement offers you user support during the opening hours of the Mamut Support Centre, to an extent described on User support is only provided in respect of the most recent official version of Mamut software at any given time, and in such a manner as Mamut deems appropriate at any given time. User support does not include: (i) Adaptation to other software, whether supplied by Mamut or a third party; (ii) debugging/remedying of defects caused by hardware or by other software than the one to which your license agreement pertains; (iii) reconstruction or retrieval of lost or damaged data/data files; (iv) assistance in creating new passwords, (v) debugging of data files or software, for example following a service interruption, (vi) conversion of data, (vii) assistance in case of problems caused by beta versions of Mamut software, (viii) assistance with problems caused by third party software, (ix) guidance in the use of software, whether supplied by Mamut or a third party (functionality and manner of operation, although technical assistance via telephone or upon installation/updating is included), or (x) physical attendance at your premises. 2. Software updates You get access to all new official versions/updates of the software that fall within the scope of the Mamut Service Agreement. The updates are made available at such time, and in such a manner, as is decided by Mamut at any given time. See for information about software updates. Unless Mamut offers automatic updating of your Mamut software, you must on an ongoing basis keep yourself informed of, and install, those updates which are made available at any given time. 3. Information As part of the services offered under this Mamut Service Agreement, you will receive information by concerning new versions/updates, other relevant software, user tips and other news, to such extent as is decided by Mamut at any given time. You may elect not to receive information that is not deemed to constitute a necessary part of your ongoing customer relationship (see Clause 2 of the general provisions below). 4. Service fee, payment terms and supplementary services, etc. You pay an annual fee to activate and maintain the Mamut Service Agreement. The amount of the fee depends on what software you hold a valid license for at any given time; see price list on You will be invoiced for the Mamut Service Agreement in advance upon the formation of a new agreement and upon the expiry of the deadline for terminating the agreement without cause during the current term of the agreement, in respect of a new, subsequent agreement term (see Clause 6 below termination and discontinuation). Any services falling outside the scope of the Mamut Service Agreement will be invoiced separately on the basis of Mamut s current prices for such services at any given time. The payment terms are set out in Clause 3 of the general provisions below. 5. Duration and renewal of the Mamut Service Agreement Upon you entering into a Mamut Service Agreement, it will, as a main rule, be for a term of one year as from the invoice date, and WILL BE RENEWED AUTOMATICALLY FOR ONE YEAR AT A TIME, unless otherwise agreed. It should be noted that, as far as certain software licenses are concerned, the term of the Mamut Service Agreement is from the invoice date until the next yearend, after which it WILL BE RENEWED AUTOMATICALLY FOR NEW AGREEMENT TERMS WITH A DURATION OF ONE CALENDAR YEAR AT A TIME, unless otherwise agreed. You are responsible for keeping yourself updated as to what agreement term your Mamut Service Agreement is renewed for. The Mamut Service Agreement remains in force until terminated with or without cause as described below and in the general provisions. 6. Termination and discontinuation EACH OF THE PARTIES HAVE THE RIGHT TO TERMINATE THE MAMUT SERVICE AGREEMENT WITHOUT CAUSE, BY PROVIDING THREE MONTHS WRITTEN NOTICE PRIOR TO THE EXPIRY OF THE CURRENT TERM OF THE AGREEMENT. Written notice may be provided via electronic communication (hereunder ). If your Mamut Service Agreement is renewed with effect from 1 January (cf. Clause 5), the notice of termination must be received by Mamut within 1 October of the previous year. You are not entitled to a refund of the service fee even if the notice of termination is submitted prior to 1 October. If the notice of termination has not been received by Mamut by the end of the three-month deadline as decided herein, the Mamut Service Agreement will remain in force for the subsequent agreement term. Upon the discontinuation of the Mamut Service Agreement, irrespective of the grounds therefore, your right to use the software for which the Mamut Service Agreement is mandatory, will simultaneously be discontinued. Mamut may in such case convert your right of use to encompass such functionality as is included in free versions of the Mamut software. Mamut reserves the right to request you to delete from your Computer anything you have received from Mamut, and to return to Mamut all physical materials you have received from Mamut (hereunder software media and user documentation). TERMS AND CONDITIONS OF USE FOR ELECTRONIC WEB SERVICES The provisions below govern electronic Web Services from Mamut, unless otherwise specifically agreed. By making use of Web Services from Mamut, you are deemed to have accepted the provisions below. 5. General observations concerning Mamut Web Services Through Mamut Web Services, you can get access to storage services and the possibility of establishing your own website, or webshop. The Web Services may also comprise access to online knowledge databases and other forms of information. See product descriptions made available on as to which Web Services are offered at any given time. 6. Quality and availability Mamut offers Web Services as a general service to our customers, and accepts no responsibility for ensuring that the Web Services meet any specific needs or requirements on the part of yourself and/or your users. The provision of the Web Services is dependent on a number of third parties including ISPs and communications service providers and accordingly Mamut cannot warrant that the Web Services will be available at any given time or that these will operate without interruption or as expected. Mamut will take reasonable steps to ensure the availability of the elements of the Web Services for which Mamut has direct control and which are not provided by or reliant upon third parties. Mamut is unable to control, and therefore cannot accept any responsibility for ensuring, that the Web Services are free of viruses and/or other harmful components. Mamut reserves the right to effect, without incurring any liability in respect thereof, necessary changes to the Web Services in order to comply with applicable laws, regulations and any decisions rendered by any government authority. 7. File processing services What type of file processing service you have access to depends on which Mamut product your are using. If the file processing service includes back-up copying of your files on servers used by Mamut, this is conditional upon the files you wish to have back-up copied being stored locally on your computer, upon the files not being blocked by any application, upon correct configurations for transfer to servers used by Mamut having been made to the Mamut software you are using, and upon your computer being connected to the Internet. You must at all times yourself check that the files have been transferred, and that these are stored on servers used by Mamut, and that these are intact. Other requirements may be stipulated in the user documentation pertaining to the relevant Mamut product. 20

Norge BRUKERAVTALE FOR MAMUTS PRODUKTER OG TJENESTER

Norge BRUKERAVTALE FOR MAMUTS PRODUKTER OG TJENESTER MAMUT BRUKERAVTALE Norge BRUKERAVTALE FOR MAMUTS PRODUKTER OG TJENESTER Ved å installere Mamut produkter og/eller ved å benytte deg av Mamuttjenester, bekrefter du at du har lest, forstått og aksepterer

Detaljer

AVTALE OM BRUKSRETT OG VEDLIKEHOLD FOR BRUKER AV PaperLess Dokumentsenter

AVTALE OM BRUKSRETT OG VEDLIKEHOLD FOR BRUKER AV PaperLess Dokumentsenter AVTALE OM BRUKSRETT OG VEDLIKEHOLD FOR BRUKER AV PaperLess Dokumentsenter 1 BAKGRUNN OG INNGÅELSE AV AVTALEN Denne avtalen om bruksrett og vedlikehold av programvare for brukere ("Avtalen") er inngått

Detaljer

Brukermanual for TumamDirect²

Brukermanual for TumamDirect² Brukermanual for TumamDirect² 1. versjon Innholdsfortegnelse 1.0 Kort om TumamDirect²...s. 3 2.0 Installasjon - Konfigurering...s. 4 3.0 Funksjoner...s. 7 3.1 Ordre...s. 7 3.2 Telling...s. 9 3.3 Import...s.11

Detaljer

Du er ansvarlig for at dine personopplysninger holdes oppdaterte gjennom å melde fra til K2 ved endringer.

Du er ansvarlig for at dine personopplysninger holdes oppdaterte gjennom å melde fra til K2 ved endringer. STANDARD BRUKERAVTALE FOR K2 S PRODUKTER OG TJENESTER Ved å installere K2 s produkter og/eller ved å benytte deg av K2 s-tjenester, bekrefter du at du har lest, forstått og aksepterer å være bundet av

Detaljer

Mamut Brukeravtale 1

Mamut Brukeravtale 1 Mamut Brukeravtale 1 Norge BRUKERAVTALE FOR MAMUTS PRODUKTER OG TJENESTE Ved å installere Mamut produkter og/eller ved å benytte deg av Mamut-tjenester, bekrefter du at du har lest, forstått og aksepterer

Detaljer

Mamut Brukeravtale. Side 1 av 7

Mamut Brukeravtale. Side 1 av 7 Mamut Brukeravtale Side 1 av 7 Norge BRUKERAVTALE FOR MAMUTS PRODUKTER OG TJENESTER Ved å installere Mamut produkter og/eller ved å benytte deg av Mamuttjenester, bekrefter du at du har lest, forstått

Detaljer

Brukermanual for TumamDirect²

Brukermanual for TumamDirect² Brukermanual for TumamDirect² 1. versjon Innholdsfortegnelse 1.0 Kort om TumamDirect²...s. 3 2.0 Installasjon - Konfigurering...s. 4 3.0 Funksjoner...s. 8 3.1 Ordre...s. 8 3.2 Telling...s. 10 3.3 Import...s.

Detaljer

VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING

VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING Ved å sette opp og lage en Preoday App og E-handelsløsning for ditt utsalgssted eller restaurant godtar du disse vilkårene. Hvis du ikke godtar vilkårene,

Detaljer

Merk at det ikke stilles krav til skriftlig signering for at bindende avtale er inngått.

Merk at det ikke stilles krav til skriftlig signering for at bindende avtale er inngått. Abonnementsavtale Visma Avendo (Visma Avendo) Denne abonnementsavtalen, heretter kalt avtalen, er inngått mellom abonnenten, heretter kalt kunden (den juridiske personen som er spesifisert på faktura fra

Detaljer

TILSLUTNINGSAVTALE FOR CAMTASIA RELAY

TILSLUTNINGSAVTALE FOR CAMTASIA RELAY TILSLUTNINGSAVTALE FOR CAMTASIA RELAY Mellom UNINETT AS ("UNINETT") og ("Virksomheten") heretter samlet omtalt som "Partene", er det i dag inngått følgende avtale ("Avtalen"): 1/6

Detaljer

E-post hosting betingelser

E-post hosting betingelser E-post hosting betingelser AVTALE MELLOM KUNDE OG SMART IT & SECURE SYSTEMS Smart IT & Secure Systems tilbyr kunden tilgang til en epost-tjeneste i henhold til brukerbetingelsene nedenfor. Har dere en

Detaljer

DEL II MAESTRO SOFT ALMINNELIGE LISENSVILKÅR

DEL II MAESTRO SOFT ALMINNELIGE LISENSVILKÅR DEL II MAESTRO SOFT ALMINNELIGE LISENSVILKÅR 1. DEFINISJONER I Lisensavtalen med tilhørende lisensvilkår skal begreper som opplistet under forstås slik: Avtalen: Brukere: Brukerstøtteavtale: Dokumentasjon:

Detaljer

TILSLUTNINGSAVTALE FOR Mediasite Tjeneste

TILSLUTNINGSAVTALE FOR Mediasite Tjeneste TILSLUTNINGSAVTALE FOR Mediasite Tjeneste Mellom UNINETT AS ("UNINETT") og INSTITUSJON INN HER ("Virksomheten") heretter samlet omtalt som "Partene", er det i dag inngått følgende avtale ("Avtalen"): 1/6

Detaljer

Generelle betingelser

Generelle betingelser Generelle betingelser Følgende bestemmelser gjelder for leveranse som er akseptert av STAMINA GROUP AS. Alt arbeid som utføres er underlagt disse vilkårene med mindre annet er klart og skriftlig avtalt.

Detaljer

Tjenesten leveres av SBS Discovery AS ( SBS Discovery ), Nydalen Allé 37, 0484 Oslo, org.nr: 831 193 042.

Tjenesten leveres av SBS Discovery AS ( SBS Discovery ), Nydalen Allé 37, 0484 Oslo, org.nr: 831 193 042. 1 Avtaleinngåelse Disse vilkårene ( Brukervilkårene ) utgjør avtalen mellom deg og SBS Discovery ( Avtalen ), og regulerer din bruk av SBS Discoverys tjeneste ( Tjenesten ), slik denne til hver tid leveres

Detaljer

LISENSAVTALE for programvare fra Stiftelsen Asta

LISENSAVTALE for programvare fra Stiftelsen Asta LISENSAVTALE for programvare fra Stiftelsen Asta Disse lisensvilkårene utgjør Lisensavtalen mellom Stiftelsen Asta (heretter kalt Leverandøren) og kunden som er angitt i Vedlikeholdsavtalen (heretter kalt

Detaljer

Denne lisensavtalen for sluttbrukere gjelder for deg hvis du har ervervet produktet utenfor USA og Canada.

Denne lisensavtalen for sluttbrukere gjelder for deg hvis du har ervervet produktet utenfor USA og Canada. Denne lisensavtalen for sluttbrukere gjelder for deg hvis du har ervervet produktet utenfor USA og Canada. Denne lisensavtalen for sluttbrukere ( Lisensavtalen ) er en juridisk avtale mellom deg og TomTom

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR TOTALOVERSIKT AS

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR TOTALOVERSIKT AS ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR TOTALOVERSIKT AS 1. INNLEDNING I disse alminnelige forretningsvilkår ( Forretningsvilkårene ) er Totaloversikt AS benevnt som "Totaloversikt". 2. TOTALOVERSIKTS TJENESTER

Detaljer

Vilkår for bruk av tjenesten

Vilkår for bruk av tjenesten Vilkår for bruk av tjenesten Denne avtalens formål er å regulere forholdet mellom Make AS ("Make"), som leverandør av tjenesten, og ditt firma ("kunden"), som lisenshaver. Avtalen gjelder for alt innhold,

Detaljer

Produktnøkkel Vedlagte produktnøkkel kan bare skrives inn én gang (1 *) sammen med personopplysningene dine.

Produktnøkkel Vedlagte produktnøkkel kan bare skrives inn én gang (1 *) sammen med personopplysningene dine. Sluttbrukeravtale ("avtalen") Embroidery Plus-oppgradering til B880 og B790 Sist oppdatert: 5. juli 2017 Vennligst les denne sluttbrukeravtalen ("avtalen") nøye før du markerer med et klikk i avmerkingsboksen

Detaljer

Håndtering av personlig informasjon

Håndtering av personlig informasjon Håndtering av personlig informasjon Håndtering av personlig informasjon Du kan alltid besøke vår hjemmeside for å få informasjon og lese om våre tilbud og kampanjer uten å oppgi noen personopplysninger.

Detaljer

Avtale om abonnement/ leie av Keyforce programvare

Avtale om abonnement/ leie av Keyforce programvare Avtale om abonnement/ leie av Keyforce programvare 1. Avtalens omfang Avtalen gir Kunden en tidsbegrenset ikke-eksklusiv rett til å bruke de Programmene, og tilhørende dokumentasjon. Kundens rett til å

Detaljer

GENERELLE BRUKERVILKÅR FOR mypku

GENERELLE BRUKERVILKÅR FOR mypku GENERELLE BRUKERVILKÅR FOR mypku Disse generelle brukervilkårene ("Vilkår") angir de vilkår som gjelder mellom deg som bruker ("Brukeren") og Nutricia Norge AS org. nr. 880346792, Holbergsgate 21, N-0166

Detaljer

mellom Kunden Conexus AS

mellom Kunden Conexus AS Generelle betingelser og avtalevilkår vedrørende Relemo mellom Kunden og Conexus AS #206667/1 1 Definisjoner og fortolkning Lisensavtale er denne avtale som er inngått mellom Conexus og Kunden, som er

Detaljer

Kunden er en person, fysisk eller juridisk, som inngår denne avtalen med Leverandøren, og som Leverandøren forholder seg til.

Kunden er en person, fysisk eller juridisk, som inngår denne avtalen med Leverandøren, og som Leverandøren forholder seg til. LISENSAVTALE MELLOM FØLGENDE PARTER: KUNDE: Bruker av StyrerAssistenten (programvaren) LEVERANDØR: Kunden er en person, fysisk eller juridisk, som inngår denne avtalen med Leverandøren, og som Leverandøren

Detaljer

Abonnementsvilkår for bruk av Clue digital ordbok

Abonnementsvilkår for bruk av Clue digital ordbok Abonnementsvilkår for bruk av Clue digital ordbok Versjon 2.0 (Egne vilkår gjelder for privat bruk.) 1. Bruksrettens omfang 1.1 Generelt Kunden får ved avtaleinngåelsen en ikke-eksklusiv bruksrett til

Detaljer

Avtale om leie av Keyforce programvare

Avtale om leie av Keyforce programvare Avtale om leie av Keyforce programvare Denne avtale om leie av Keyforce programvare ( Avtalen ) er inngått mellom Keyforce Norge AS ( Keyforce ) Kunden Firmanavn: Organisasjonsnummer: Postadresse Postnummer

Detaljer

Avtale om leie av Keyforce programvare

Avtale om leie av Keyforce programvare Avtale om leie av Keyforce programvare Denne avtale om leie av Keyforce programvare ( Avtalen ) er inngått mellom Kunden Firmanavn: Organisasjonsnummer: Kontaktperson: Signatur: e-post: dato: og Keyforce

Detaljer

Vilkår for abonnement og bruk av Dagsavisens tjenester

Vilkår for abonnement og bruk av Dagsavisens tjenester ABONNEMENTSVILKÅR Vilkår for abonnement og bruk av Dagsavisens tjenester Sist oppdatert: 24.oktober 2014 1 INNLEDNING Disse vilkårene regulerer bruk av Dagsavisens tjenester som bruker ConnectID og abonnement

Detaljer

Lisensavtale for iknowbase

Lisensavtale for iknowbase Lisensavtale for iknowbase Innholdsfortegnelse 1. Avtale... 3 1.1. Definisjoner... 3 1.2. Bruksrett... 3 1.3. Opphavsrett og restriksjoner... 3 1.4. Ansvar, Ansvarsbegrensninger og Rettigheter... 4 1.5.

Detaljer

Net Design Media forplikter seg til å gjøre produktet tilgjengelig for deg innen avtalt tid etter bestilling.

Net Design Media forplikter seg til å gjøre produktet tilgjengelig for deg innen avtalt tid etter bestilling. 1. Generelt Disse avtalevilkår gjelder mellom Net Design Media og vedkommende som er registrert som kunde (kontaktperson) for levering av tjenester levert av Net Design Media. Som kjøper av våre tjenester

Detaljer

Ansvarsfraskrivelse: NETTSTEDETS TILGJENGELIGHET Selv om vi har lagt mye arbeid i utarbeidelsen av nettstedet, kan visse tekniske forhold være

Ansvarsfraskrivelse: NETTSTEDETS TILGJENGELIGHET Selv om vi har lagt mye arbeid i utarbeidelsen av nettstedet, kan visse tekniske forhold være Ansvarsfraskrivelse: NETTSTEDETS TILGJENGELIGHET Selv om vi har lagt mye arbeid i utarbeidelsen av nettstedet, kan visse tekniske forhold være utenfor vår kontroll, og vi kan ikke garantere at du vil ha

Detaljer

Webhotell 1. FORUTSETNINGER 2. BESKRIVELSE AV TJENESTEN. Disse betingelsene er sist revidert April 2011.

Webhotell 1. FORUTSETNINGER 2. BESKRIVELSE AV TJENESTEN. Disse betingelsene er sist revidert April 2011. Webhotell Disse betingelsene er sist revidert April 2011. 1. FORUTSETNINGER Tjenestevilkårene inneholder denne avtalen, standard betingelsene for det bestilte produkt samt informasjon oppgitt av kunde

Detaljer

mellom SSC Networks Norge AS Adresse: Hofgaardsgate 22, 3011 DRAMMEN ORG: 985 549 567 (heretter kalt "Leverandøren")

mellom SSC Networks Norge AS Adresse: Hofgaardsgate 22, 3011 DRAMMEN ORG: 985 549 567 (heretter kalt Leverandøren) AVTALE OM LEIE AV SOB ONLINE BACKUP LØSNING (heretter kalt AVTALEN) mellom SSC Networks Norge AS Adresse: Hofgaardsgate 22, 3011 DRAMMEN ORG: 985 549 567 (heretter kalt "Leverandøren") og Firmanavn: Adresse:

Detaljer

LISENSAVTALE FOR PÅFØRING AV KVALITETSMERKER I NORGE

LISENSAVTALE FOR PÅFØRING AV KVALITETSMERKER I NORGE LISENSAVTALE FOR PÅFØRING AV KVALITETSMERKER I NORGE Norges sjømatråd AS (Sjømatrådet) Strandveien 106 9291 Tromsø ( Sjømatrådet ) og Navn: Org. nr: Adresse: Post.nr/Sted: Mottaksnr: Kontaktperson mailadr.,

Detaljer

STANDARDVILKÅR FOR NORSK DESIGN & WEBTJENESTERS PRODUKTER OG TJENESTER

STANDARDVILKÅR FOR NORSK DESIGN & WEBTJENESTERS PRODUKTER OG TJENESTER STANDARDVILKÅR FOR NORSK DESIGN & WEBTJENESTERS PRODUKTER OG TJENESTER 1. GENERELLE VILKÅR Avtalen gjelder så lenge Kunden har avtale med Norsk Design & Webtjenester om én eller flere tjenester. Avtalen

Detaljer

LISENSAVTALE OM DISPOSISJONSRETT TIL DATAPROGRAMMET BUDDY

LISENSAVTALE OM DISPOSISJONSRETT TIL DATAPROGRAMMET BUDDY Lisensavtale Buddy LISENSAVTALE OM DISPOSISJONSRETT TIL DATAPROGRAMMET BUDDY BUDDYSAMARBEIDET: mellom Navn: Samarbeidet Buddysamarbeidet Adresse: Telefon: Telefaks: Kontaktperson: Telefon: e-post: og BUDDYMEDLEM:

Detaljer

M E S S I A S. Programlisensavtale 2014. Meningsfylt Edb- System Som Ivaretar Allslags Statistikkdata. for datasystemet GENERELLE KONTRAKTSVILKÅR

M E S S I A S. Programlisensavtale 2014. Meningsfylt Edb- System Som Ivaretar Allslags Statistikkdata. for datasystemet GENERELLE KONTRAKTSVILKÅR Programlisensavtale for datasystemet Messias Side: 1 av 1 Programlisensavtale 2014 for datasystemet M E S S I A S Meningsfylt Edb- System Som Ivaretar Allslags Statistikkdata GENERELLE KONTRAKTSVILKÅR

Detaljer

Tjenester som tilbys av liqvi på liqvis side https://app.liqvi.no, kan benyttes av privatpersoner både nasjonalt og internasjonalt.

Tjenester som tilbys av liqvi på liqvis side https://app.liqvi.no, kan benyttes av privatpersoner både nasjonalt og internasjonalt. VILKÅR Tjenesten drives av MK liqvi AS med organisasjonsnummer 914849179 og adresse Storgata 17, 9405 Harstad, Norge. Telefon: 92 66 29 04, e-post: post@liqvi.no liqvi gir bruker tilgang til å lage økonomiske

Detaljer

evry.com Avtalevilkår

evry.com Avtalevilkår evry.com Avtalevilkår SPING 1 Vilkår for tjenesten SPING Disse kontraktsvilkår skal gjelde for EVRY Norge AS, org. nr. 933 012 867 («EVRY» eller «Leverandøren») leveranse av tjenester. Kontraktsvilkårene

Detaljer

AVTALE om ABONNEMENT MELLOM. - VETWEB AS (heretter kalt VETWEB)

AVTALE om ABONNEMENT MELLOM. - VETWEB AS (heretter kalt VETWEB) AVTALE om ABONNEMENT MELLOM - VETWEB AS (heretter kalt VETWEB) OG (heretter kalt KUNDEN ) 1. Avtalens omfang og formål. Formålet med denne avtale er å definere partenes rettigheter og plikter i forbindelse

Detaljer

Avtalevilka r for Korreksjonstjenester fra Blinken

Avtalevilka r for Korreksjonstjenester fra Blinken Avtalevilka r for Korreksjonstjenester fra Blinken Blinken a.s, Gressvik Versjon 2014A Innholdsfortegnelse: 1. VARIGHET OG OPPSIGELSE... 4 1.1. TILGJENGELIGHET... 4 2. MISLIGHOLD... 4 3. AVTALENS OMFANG...

Detaljer

1 Stryn 01.04.16 -Org-nr- 997659953 - kundeservice@backtostart.no

1 Stryn 01.04.16 -Org-nr- 997659953 - kundeservice@backtostart.no 1. Definisjoner, generelt STANDARDVILKÅR FOR KJØP AV LISENS TIL Å TILBY TRENINGSKONSEPTER FRA BACK TO START Gjeldende fra 1. april 2016 1.1 Back to Start har utviklet treningskonseptene BasisBall Raw,

Detaljer

AVTALE OM DATASERVICETJENESTER knyttet til programvaren STORKJØKKENDATA 8.0 - ELEKTRONISK MATBESTILLING OG HJEMMEBOENDE ELDRE (heretter kalt Avtale)

AVTALE OM DATASERVICETJENESTER knyttet til programvaren STORKJØKKENDATA 8.0 - ELEKTRONISK MATBESTILLING OG HJEMMEBOENDE ELDRE (heretter kalt Avtale) AVTALE OM DATASERVICETJENESTER knyttet til programvaren STORKJØKKENDATA 8.0 - ELEKTRONISK MATBESTILLING OG HJEMMEBOENDE ELDRE (heretter kalt Avtale) mellom BS KJØKKENINFO (heretter kalt BS) og (heretter

Detaljer

Disse retningslinjene for personvern beskriver hvordan vi bruker og beskytter informasjon som du oppgir i forbindelse med bruk av nettstedet vårt.

Disse retningslinjene for personvern beskriver hvordan vi bruker og beskytter informasjon som du oppgir i forbindelse med bruk av nettstedet vårt. RETNINGSLINJER FOR PERSONVERN Disse retningslinjene for personvern beskriver hvordan vi bruker og beskytter informasjon som du oppgir i forbindelse med bruk av nettstedet vårt. Vi er forpliktet til å sikre

Detaljer

Avtale om bruk av filmverk i skolene og SFO. Inngått mellom...(kommune/fylkeskommune) Org. nr.....(adresse) (heretter benevnt Kommunen)

Avtale om bruk av filmverk i skolene og SFO. Inngått mellom...(kommune/fylkeskommune) Org. nr.....(adresse) (heretter benevnt Kommunen) Avtale om bruk av filmverk i skolene og SFO Inngått mellom..(kommune/fylkeskommune) Org. nr.....(adresse) (heretter benevnt Kommunen) og Org. nr. 891749902 Rådhusgata 20, 0151 Oslo (heretter benevnt MPLC)

Detaljer

Databehandleravtale etter personopplysningsloven

Databehandleravtale etter personopplysningsloven Databehandleravtale etter personopplysningsloven Databehandleravtale I henhold til personopplysningslovens 13, jf. 15 og personopplysningsforskriftens kapittel 2. mellom Firma:. behandlingsansvarlig og

Detaljer

2.3 Angi navn, e-post adresse og kontoinformasjon (navn, kontonummer, clearingnummer, bank) eller kredittkort.

2.3 Angi navn, e-post adresse og kontoinformasjon (navn, kontonummer, clearingnummer, bank) eller kredittkort. ALMINNELIGE VILKÅR 1. Velkommen til vår webside www.groupon.no 1.1 Groupon drives av Citydeal - Groupon Norge, org. nr.: 995215888, Sandakerveien 118, 0484 Oslo. Her kan Du som kunde (heretter kalt "Du")

Detaljer

Skytjenester. Avtale om skytjenester. Telenor Norge

Skytjenester. Avtale om skytjenester. Telenor Norge Skytjenester Avtale om skytjenester Telenor Norge AVTALE OM SKYTJENESTER Avtale om skytjenester mellom Telenor Norge AS, Snarøyveien 30, 1331 Fornebu ( Telenor ) og ( Kunde ) Avtale

Detaljer

STANDARD INFORMASJONSDELINGSAVTALE FOR FINANSPORTALEN.NO

STANDARD INFORMASJONSDELINGSAVTALE FOR FINANSPORTALEN.NO STANDARD INFORMASJONSDELINGSAVTALE FOR FINANSPORTALEN.NO Avtale om informasjonsdeling (heretter Avtalen) er inngått mellom: Forbrukerrådet ved finansportalen.no (heretter kalt Lisensgiver) og (heretter

Detaljer

Navn: Stilling: Epost: Telefon: Avtalen kan forlenges med + år. (fyll inn dersom relevant)

Navn: Stilling: Epost: Telefon: Avtalen kan forlenges med + år. (fyll inn dersom relevant) Type avtale (sett kryss) Avtale (enkeltoppdrag): Rammeavtale: Annet: Saksnummer: Tittel: Leverandør: Kunden: Kontaktperson for avtalen: Navn: Stilling: Epost: Telefon: Avtalen gjelder fra dato: Kontaktperson

Detaljer

VENNLIGST LES DISSE VILKÅRENE OG BETINGELSENE NØYE FØR DU BRUKER DETTE NETTSTEDET.

VENNLIGST LES DISSE VILKÅRENE OG BETINGELSENE NØYE FØR DU BRUKER DETTE NETTSTEDET. VENNLIGST LES DISSE VILKÅRENE OG BETINGELSENE NØYE FØR DU BRUKER DETTE NETTSTEDET. VILKÅR FOR BRUK AV NETTSTED Disse vilkårene for bruk (sammen med dokumentene som er referert til her) forteller deg betingelsene

Detaljer

AVTALE OM ABONNEMENT MELLOM VETWEB AS

AVTALE OM ABONNEMENT MELLOM VETWEB AS AVTALE OM ABONNEMENT MELLOM VETWEB AS (heretter kalt VETWEB) OG (heretter kalt KUNDEN) 1. Avtalens omfang og formål. Formålet med denne avtale er å definere partenes rettigheter og plikter i forbindelse

Detaljer

e-handelsløsning med integrert netterminal

e-handelsløsning med integrert netterminal e-handelsløsning med integrert netterminal Nettbutikk på 123 Mini Avtale nr./ref: 1.0 Mellom heretter kalt KUNDEN og Sparebanken Hedmark Heretter kalt BANKEN er det i dag inngått følgende avtale: 1. AVTALENS

Detaljer

Avtale om leie av abonnementsystemet Zubarus. er inngått mellom Crowd Services AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og

Avtale om leie av abonnementsystemet Zubarus. er inngått mellom Crowd Services AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og Avtale om leie av abonnementsystemet Zubarus er inngått mellom Crowd Services AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Crowd Services AS Kundens underskrift

Detaljer

Dersom du har noen spørsmål eller kommentarer, ikke nøl med å kontakte oss ved «Kontakt».

Dersom du har noen spørsmål eller kommentarer, ikke nøl med å kontakte oss ved «Kontakt». Personvern vilkår Om Velkommen til Hoopla, Hoopla AS ( Selskapet, Vi og/eller Vår ) gjør det mulig for mennesker å planlegge, promotere og selge billetter til et Arrangement. Vi gjør det enkelt for alle

Detaljer

KBN vil gi tilgang til en brukeradministrator hos Kunden, som utpekes av Kunden.

KBN vil gi tilgang til en brukeradministrator hos Kunden, som utpekes av Kunden. 1. Generelt a. Avtalens gyldighet Denne bruksrettsavtalen gjelder mellom Kommunalbanken (heretter KBN), og bruker av KBN Finans (heretter Kunden). Gjennom innlogging i KBN Finans aksepterer Kunden denne

Detaljer

Hvilke punkter i avtalene bør man være oppmerksom på?

Hvilke punkter i avtalene bør man være oppmerksom på? Hvilke punkter i avtalene bør man være oppmerksom på? SSA-konferansen 11. mars 2009 advokat Ingvild Hanssen-Bauer ihb@wr.no WIKBORG REIN 1 Innledning Utgangspunkt i kjøpsavtalen og de viktigste endringene

Detaljer

Business Communications Manager 2.5

Business Communications Manager 2.5 COPYRIGHT 2004 NORTEL NETWORKS All informasjonen på denne CD-ROM-en er beskyttet av en samlet opphavsrett i USA og andre land. I tillegg har andre instanser opphavsrett til visse deler av informasjonen.

Detaljer

TellerAvtale Vilkår for Nordic Reward

TellerAvtale Vilkår for Nordic Reward Mai 2014 TellerAvtale Vilkår for Nordic Reward Teller Services Aps - Part of the Teller group Postboks 333 Skøyen, 0213 Oslo Vilkår for Nordic Reward 1. BAKGRUNN OG FORMÅL MED AVTALEN Disse vilkårene samt

Detaljer

DU BØR LESE DENNE AVTALE NØYE FØR DU STARTER Å BRUKE PROGRAMVAREN. BRUK AV PROGRAMVAREN INDIKERER AT DU HAR AKSEPTERT VILKÅRENE I DENNE AVTALE.

DU BØR LESE DENNE AVTALE NØYE FØR DU STARTER Å BRUKE PROGRAMVAREN. BRUK AV PROGRAMVAREN INDIKERER AT DU HAR AKSEPTERT VILKÅRENE I DENNE AVTALE. LISENSAVTALE FOR SLUTTBRUKER AV SONY PROGRAMVARE DU BØR LESE DENNE AVTALE NØYE FØR DU STARTER Å BRUKE PROGRAMVAREN. BRUK AV PROGRAMVAREN INDIKERER AT DU HAR AKSEPTERT VILKÅRENE I DENNE AVTALE. VIKTIG LES

Detaljer

STANDARD INNKJØPSBETINGELSER OG VILKÅR FOR VARER/TJENESTER HOS LEVERANDØRER SOM IKKE HAR EN EKSISTERENDE AVTALE MED McDONALD S

STANDARD INNKJØPSBETINGELSER OG VILKÅR FOR VARER/TJENESTER HOS LEVERANDØRER SOM IKKE HAR EN EKSISTERENDE AVTALE MED McDONALD S STANDARD INNKJØPSBETINGELSER OG VILKÅR FOR VARER/TJENESTER HOS LEVERANDØRER SOM IKKE HAR EN EKSISTERENDE AVTALE MED McDONALD S 1. Styrende effekt av innkjøpsbetingelser/definisjoner. (a) Følgende innkjøpsbetingelser,

Detaljer

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Disse salgs- og leveringsbetingelsene gjelder for avtale om kjøp av varer mv. (heretter benevnt «Varene») mellom Byggma ASA, og/eller datterselskapene Huntonit AS, Forestia

Detaljer

Valget er ditt! Alle dine favoritter på ett sted

Valget er ditt! Alle dine favoritter på ett sted Valget er ditt! Alle dine favoritter på ett sted Det du vil, når du vil! Hos SnapTV er det du som er sjefen. Sett sammen din egen personlige kanalpakke, slik at hele familien kan glede seg over sine favoritter.

Detaljer

Rammeavtale for kjøp av juridiske tjenester knyttet til finansieringsvirksomhet

Rammeavtale for kjøp av juridiske tjenester knyttet til finansieringsvirksomhet Rammeavtale for kjøp av juridiske tjenester knyttet til finansieringsvirksomhet mellom [navn på leverandør] (heretter kalt Leverandøren) og INNOVASJON NORGE (heretter kalt Kunden) 1 Innhold 1. Alminnelige

Detaljer

RAMMEAVTALE FOR KJØP AV VARER OG TJENESTER. mellom. Norsk Tipping AS. (Leverandørens navn) (heretter kalt leverandøren) vedrørende.

RAMMEAVTALE FOR KJØP AV VARER OG TJENESTER. mellom. Norsk Tipping AS. (Leverandørens navn) (heretter kalt leverandøren) vedrørende. RAMMEAVTALE FOR KJØP AV VARER OG TJENESTER mellom Norsk Tipping AS og (Leverandørens navn) (heretter kalt leverandøren) vedrørende Banktjenester Med referanse NT-0690-14 Avtalens varighet Fra og med: 01.01.2015

Detaljer

V I L K Å R F O R T J E N E S T E R

V I L K Å R F O R T J E N E S T E R V I L K Å R F O R T J E N E S T E R 1. INTRODUKSJON VOLVO ønsker å tilby de beste tilgjengelige tjenestene (som definert nedenfor her i punkt 1) for at din VOLVO kjøreopplevelse skal være så trygg, komfortabel

Detaljer

Avtale om. leie av medlemssystemet Zubarus. er inngått mellom Zubarus AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og. (heretter kalt Kunden)

Avtale om. leie av medlemssystemet Zubarus. er inngått mellom Zubarus AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og. (heretter kalt Kunden) Avtale om leie av medlemssystemet Zubarus er inngått mellom Zubarus AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Kundens underskrift Leverandørens underskrift

Detaljer

Denne avtalen regulerer avtaleforholdet mellom deg (Kunden) og Gevir IT drift AS, org.nr. 983 545 416 (Gevir IT drift).

Denne avtalen regulerer avtaleforholdet mellom deg (Kunden) og Gevir IT drift AS, org.nr. 983 545 416 (Gevir IT drift). TJENESTEAVTALE Sist oppdatert: 28.01.2016 Denne avtalen regulerer avtaleforholdet mellom deg (Kunden) og Gevir IT drift AS, org.nr. 983 545 416 (Gevir IT drift). Ved å benytte Gevir IT drift sine produkter

Detaljer

Hvis du ikke forstår deler av betingelsene, anbefaler vi at du tar kontakt med salgsadministrasjonen, før du begynner å bruke hjemmesiden.

Hvis du ikke forstår deler av betingelsene, anbefaler vi at du tar kontakt med salgsadministrasjonen, før du begynner å bruke hjemmesiden. HANDELSBETINGELSER 1 GENERELL INFORMASJON Salg fra denne hjemmesiden, webshop.sivantos.no, foretas av Sivantos Høreapparater A/S, Nedre Vollgate 5, 0158 Oslo, ORG 940953456, med følgende e-postadresse:

Detaljer

GENERELLE AVTALEVILKÅR OSLO LUFTHAVN TELE & DATA AS

GENERELLE AVTALEVILKÅR OSLO LUFTHAVN TELE & DATA AS GENERELLE AVTALEVILKÅR OSLO LUFTHAVN TELE & DATA AS Per 30. mars 2017 Innholdsfortegnelse 1. DEFINISJONER... 3 2. AVTALEN... 3 3. BESTILLING... 3 4. ENDRINGER I LEVERANSEN... 4 5. FUNKSJONSTEST... 4 5.1

Detaljer

FINNAIR Corporate Programme avtalevilkår NORGE GENERELT

FINNAIR Corporate Programme avtalevilkår NORGE GENERELT GENERELT Disse vilkårene skal gjelde for Finnair Corporate Programme (heretter kalt "programmet"). Det er ingen andre regler enn disse vilkårene. Programmet brukes til å administrere bedrifters flyreiser.

Detaljer

Avtale om kartlegging av Vox organisasjonsstruktur og intern oppgavefordeling

Avtale om kartlegging av Vox organisasjonsstruktur og intern oppgavefordeling Avtale om kartlegging av Vox organisasjonsstruktur og intern oppgavefordeling Side 1 av 8 Avtale om Kartlegging av Vox organisasjonsstruktur og intern oppgavefordeling er inngått mellom: (heretter kalt

Detaljer

Norwegian License for Open Government Data (NLOD) Bane NOR

Norwegian License for Open Government Data (NLOD) Bane NOR Norwegian License for Open Government Data (NLOD) Bane NOR 1.0 Første utkast 18.01.2017 andpet Revisjon Revisjonen Sist lagret Utarbeidet av Kontrollert av Godkjent av gjelder Dato Tittel Antall sider:

Detaljer

Vemma Europes personvernerklæring

Vemma Europes personvernerklæring Vemma Europes personvernerklæring Vemma Europe forstår at du er opptatt av hvordan informasjon om deg blir behandlet og fordelt, og vi setter pris på at du stoler på at vi gjør det forsiktig og fornuftig.

Detaljer

Markedsføring og inngåelse av strømavtaler med forbrukere - orienteringsbrev til kraftleverandører

Markedsføring og inngåelse av strømavtaler med forbrukere - orienteringsbrev til kraftleverandører Til alle norske kraftleverandører Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 15/2610-1 18.12.2015 Saksbehandler: Guro Nygaard Lysdahl Dir.tlf: Markedsføring og inngåelse av strømavtaler med forbrukere - orienteringsbrev

Detaljer

Det er forventet at du forandrer størrelsen på bilder før du laster dem opp, og ikke endrer størrelsen på dem på siden. Dette har 3 fordeler:

Det er forventet at du forandrer størrelsen på bilder før du laster dem opp, og ikke endrer størrelsen på dem på siden. Dette har 3 fordeler: BETINGELSER OG VILKÅR Lagewebside.no er underlagt disse betingelser og vilkår. Ved å bruke nettsiden og deres funksjonaliteter sier du deg enig i de følgende vilkårene, fra første gang du oppretter en

Detaljer

Kontrakt for levering av lønns- og personalsystem

Kontrakt for levering av lønns- og personalsystem Kontrakt for levering av lønns- og personalsystem 1 AVTALEPARTER Ruter As Dronningensgate 40 0151 Oslo Org. nr: 991 609 407 (Heretter ofte Ruter) (Heretter ofte Leverandøren) 2 KONTRAKTENS OMFANG OG VARIGHET

Detaljer

Abonnementsvilkår: Alminnelige vilkår for tilslutning og bruk av tjenester i Nødnett

Abonnementsvilkår: Alminnelige vilkår for tilslutning og bruk av tjenester i Nødnett Abonnementsvilkår: Alminnelige vilkår for tilslutning og bruk av tjenester i Nødnett Dokument versjon nr.: Dato for utsendelse: Referanse: 1.2 30.10.2014 09/161-3 Kontoradresse: Postadresse: Telefon sentralbord:

Detaljer

Utkast til Rammeavtale for kjøp av tjenester knyttet til reklame

Utkast til Rammeavtale for kjøp av tjenester knyttet til reklame Utkast til Rammeavtale for kjøp av tjenester knyttet til reklame er inngått mellom: (heretter kalt Leverandøren) og Innovasjon Norge (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Innovasjon Norge (Leverandørens

Detaljer

BRUKERVILKÅR FOR SLUTTBRUKERE AV REFLECT

BRUKERVILKÅR FOR SLUTTBRUKERE AV REFLECT BRUKERVILKÅR FOR SLUTTBRUKERE AV REFLECT 1. Generelt Disse brukervilkårene ( vilkår ) gjelder Reflect-tjenesten og tjenestens nettsider ( tjeneste ) som tilbys av Reflect Career Partners Oy (Vattuniemenranta

Detaljer

AVTALE OM ABONNEMENTSTJENESTER

AVTALE OM ABONNEMENTSTJENESTER AVTALE OM ABONNEMENTSTJENESTER fra StyreWeb Effektus AS (heretter benevnt Leverandøren ) 1. FORMÅL Denne Avtale definerer innhold, omfang og ansvar tilknyttet leveransen av Tjenester som fremgår av kapittel

Detaljer

Bilag 1 Omforent spesifikasjon av SaaS-tjenestene med forutsetninger og vilkår

Bilag 1 Omforent spesifikasjon av SaaS-tjenestene med forutsetninger og vilkår UNDER FØLGER BILAG TIL AVTALEN. ALL UTFYLLING GJØRES I VEDLEGG 7 OG 8 OG FLYTTES INN I FRA VALGTE LEVERANDØRS TILBUD TIL KORREKT BILAG I AVTALEN FØR SIGNERING. SaaS-avtale Bilag 1 Omforenet spesifikasjon

Detaljer

Abonnementsvilkår: Alminnelige vilkår for tilslutning og bruk av tjenester i nødnettsystemet

Abonnementsvilkår: Alminnelige vilkår for tilslutning og bruk av tjenester i nødnettsystemet Abonnementsvilkår: Alminnelige vilkår for tilslutning og bruk av tjenester i nødnettsystemet Dokument versjon nr.: Dato for utsendelse: Referanse: 1.0 20.04.2009 09/161 Kontoradresse: Postadresse: Telefon

Detaljer

WordPress Driftsavtale / SLA

WordPress Driftsavtale / SLA WordPress Driftsavtale / SLA 1. Generelt 1.1 Leverandøren WP Hosting AS Org. nr. 813 870 932 mva. Adresse: Nedre Vollgate 4, 0153 Oslo Telefon: 400 12 900 1.2 Kunden Den personen, fysisk eller juridisk,

Detaljer

Avtalevilkår for Egoria Televakt

Avtalevilkår for Egoria Televakt Online Services AS Telefon: 55 70 64 40 Postboks 219 Sentrum Telefaks: 55 32 73 91 NO-5804 BEREN E-post: post@egoria.no NO 988 914 754 MVA Internett: www.egoria.no Avtalevilkår for Televakt (heretter kalt

Detaljer

Når du registrerer deg for å få tilgang til Tjenestene som arrangør Kontakter oss med forespørsler

Når du registrerer deg for å få tilgang til Tjenestene som arrangør Kontakter oss med forespørsler RETNINGSLINJER FOR PERSONVERN 22.01.2016 1. Om Hoopla AS Hoopla AS («Hoopla») gjør det mulig å planlegge, promotere og selge billetter til et arrangement. Vi gjør dette, gjennom tilgjengelig programvare

Detaljer

Disse vilkårene regulerer din bruk av Vita Univers sitt innloggings- og betalingssystem og den tjenesten du bruker.

Disse vilkårene regulerer din bruk av Vita Univers sitt innloggings- og betalingssystem og den tjenesten du bruker. Kjøp og bruksvilkår for Vita Univers Disse vilkårene regulerer din bruk av Vita Univers sitt innloggings- og betalingssystem og den tjenesten du bruker. Bruk av Tjenesten krever at du er innlogget. Vi

Detaljer

TILSLUTNINGSAVTALE FOR BOX

TILSLUTNINGSAVTALE FOR BOX TILSLUTNINGSAVTALE FOR BOX Mellom UNINETT AS ("UNINETT") og ("Virksomheten") heretter samlet omtalt som "Partene", er det i dag inngått følgende avtale ("Avtalen"): 1/7 1. BAKGRUNN

Detaljer

Del III UTKAST TIL RAMMEAVTALE OM FORSIKRINGSMEGLERTJENESTER

Del III UTKAST TIL RAMMEAVTALE OM FORSIKRINGSMEGLERTJENESTER Del III UTKAST TIL RAMMEAVTALE OM FORSIKRINGSMEGLERTJENESTER Avtalen er inngått mellom (heretter kalt leverandøren) og ANSA, Association of Norwegian Students Abroad (heretter kalt kunde) Sted og dato:

Detaljer

STANDARDVILKÅR FOR FORBRUKER

STANDARDVILKÅR FOR FORBRUKER STANDARDVILKÅR FOR FORBRUKER Dette er Wipe AS standardvilkår ved avtale med forbruker om rengjøring av bolig, sist revidert den 24. september 2015. Alle våre kunder blir gjort oppmerksomme på at nærværende

Detaljer

ALLE MED dekker 6 utviklingsnivå: Språkutvikling, lek, sosio-emosjonell utvikling, hverdagsaktiviteter, trivsel og sansemotorisk utvikling.

ALLE MED dekker 6 utviklingsnivå: Språkutvikling, lek, sosio-emosjonell utvikling, hverdagsaktiviteter, trivsel og sansemotorisk utvikling. Lisensavtale og databehandleravtale ALLE MED Generelle vilkår Alle Med årslisens Bakgrunn og forutsetninger ALLE MED skjema er enkelt å bruke og lett å forstå. Skjemaet gir et helhetlig bilde av barnet

Detaljer

V I L K Å R F O R A D M I N I S T R A S J O N S V E R K T Ø Y T I L M O B I L E P A Y F O R B E D R I F T

V I L K Å R F O R A D M I N I S T R A S J O N S V E R K T Ø Y T I L M O B I L E P A Y F O R B E D R I F T V I L K Å R F O R A D M I N I S T R A S J O N S V E R K T Ø Y T I L M O B I L E P A Y F O R B E D R I F T Gjelder fra 08.05.2017 Administrasjonsverktøyet til MobilePay (heretter admin) gir bedriften mulighet

Detaljer

BRUKSVILKÅR Vi ber deg lese nøye igjennom disse vilkårene før du bruker nettstedet:

BRUKSVILKÅR Vi ber deg lese nøye igjennom disse vilkårene før du bruker nettstedet: BRUKSVILKÅR Vi ber deg lese nøye igjennom disse vilkårene før du bruker nettstedet: Genworth Financial-familien av selskaper som tilbyr forsikrings- og finanstjenester ("Genworth Financial") leverer disse

Detaljer

RAMMEAVTALE - KJØP AV MEDIEOVERVÅKNING DEPARTEMENTSFELLESSKAPET. Rammeavtale om kjøp av medieovervåkning

RAMMEAVTALE - KJØP AV MEDIEOVERVÅKNING DEPARTEMENTSFELLESSKAPET. Rammeavtale om kjøp av medieovervåkning Rammeavtale om kjøp av medieovervåkning Avtalen er inngått mellom: ------------------ Heretter kalt leverandøren og ------------------ Heretter kalt kunden Sted og dato: --------------- Kundens navn Leverandørens

Detaljer

RfD Side 1 av 6 VEDLEGG 3 TIL KONKURRANSEGRUNNLAGET KONTRAKTSBESTEMMELSER

RfD Side 1 av 6 VEDLEGG 3 TIL KONKURRANSEGRUNNLAGET KONTRAKTSBESTEMMELSER RfD Side 1 av 6 VEDLEGG 3 TIL KONKURRANSEGRUNNLAGET KONTRAKTSBESTEMMELSER Dato: 11.12.2015 RfD Side 2 av 6 1 KONTRAKTSBESTEMMELSER 1.1 Avtalens varighet Avtalen trer i kraft fra den dato avtaledokumentet

Detaljer

KONTRAKT. mellom. OLJEDIREKTORATET (nedenfor kalt OD) (nedenfor kalt Leverandøren) Vedrørende finansiering og gjennomføring av

KONTRAKT. mellom. OLJEDIREKTORATET (nedenfor kalt OD) (nedenfor kalt Leverandøren) Vedrørende finansiering og gjennomføring av KONTRAKT mellom OLJEDIREKTORATET (nedenfor kalt OD) og (nedenfor kalt Leverandøren) Vedrørende finansiering og gjennomføring av (nedenfor kalt Prosjektet) Denne kontrakt er utarbeidet i 2 eksemplarer,

Detaljer

Vedlegg 6. Versjon 1 23.09.2015. Databehanlderavtale. Busstjenster Årnes Gardermoen 2016

Vedlegg 6. Versjon 1 23.09.2015. Databehanlderavtale. Busstjenster Årnes Gardermoen 2016 Vedlegg 6 Versjon 1 23.09.2015 Databehanlderavtale Busstjenster Årnes Gardermoen 2016 Databehandleravtale I henhold til personopplysningslovens 13, jf. 15 og personopplysningsforskriftens kapittel 2. mellom

Detaljer

Rammeavtale. mellom. AtB AS (oppdragsgiver) (leverandør)

Rammeavtale. mellom. AtB AS (oppdragsgiver) (leverandør) Rammeavtale mellom AtB AS (oppdragsgiver) og (leverandør) Alminnelige bestemmelser 1. Avtalen Avtalen består av generelle kontraktsvilkår (dette dokumentet), med følgende vedlegg: Utfylt prisskjema Leverandørens

Detaljer

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Disse salgs- og leveringsbetingelsene gjelder for avtale om kjøp av kjøkken, garderobe, bad mv. («Varene») mellom Strai Kjøkken AS («Selger») og forbrukerkjøper («Kunden»).

Detaljer